Příručka žadatele k předkládání elektronických žádostí 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka žadatele k předkládání elektronických žádostí 2013"

Transkript

1 Příručka žadatele k předkládání elektronických žádostí 2013 Obsah I. Úvod 2 II. Hlavní kroky elektronické žádosti 4 III. Jak vyplnit, odeslat online, vytisknout a zaslat formulář žádosti 6 IV. Typy polí a funkce 12 Příloha 1 - Časté dotazy 15 Specifika jednotlivých programů a aktivit 17 1

2 I. Úvod Tato příručka byla vypracována jako obecný návod pro práci s elektronickými žádostmi. Neobsahuje informace o specifických pravidlech jednotlivých programů a jejich aktivit. Slouží jako technický manuál pro práci s elektronickou žádostí. Elektronická žádost (někdy také eform) je určena k vypracování a odeslání žádostí jednotlivých aktivit programu Celoživotního učení (LLP) elektronickou formou. Elektronická žádost umožňuje: vypracovat žádost o grant v rámci jednotlivých aktivit programu LLP; ověřit formulář (kontrola, zda jsou vyplněna všechna povinná pole a zda jsou vyplněna správně); online odeslat příslušnou žádost; vytisknout formulář žádosti, který se podepíše a zašle poštou národní agentuře. V rámci Výzvy 2013 jsou elektronické žádosti dostupné pro následující aktivity: Přípravné návštěvy (pro program Comenius, Grundtvig, Erasmus a Leonardo da Vinci); Erasmus Mobility pro vysokoškolské instituce; Multilaterální projekty/přenos inovací programu Leonardo da Vinci; Projekty partnerství (pro program Comenius Multilaterální a Bilaterální projekty a pro program Grundtvig a Leonardo da Vinci); Projekty mobility programu Leonardo da Vinci (pro IVT, PLM, VETPRO); projekty Další vzdělávání pedagogických pracovníků programu Comenius a projekty Další vzdělávání pro pracovníky působící ve vzdělávání dospělých programu Grundtvig; projekty Asistentský pobyt a Hostitelské instituce programu Comenius. 2

3 Uvedené žádosti naleznete na stránkách v sekci příslušného programu/podsekci příslušné aktivity a poté v sekci Dokumenty a formuláře : Obr. 1. Webové stránky NAEP. Elektronická žádost je soubor ve formátu PDF a vyplňuje se v programu Adobe Reader. Je potřeba použít aktuální verzi programu. Program Adobe Reader je dostupný ke stažení zdarma na 3

4 II. Hlavní kroky elektronické žádosti Hlavními kroky při podávání elektronické žádosti jsou: stáhnout PDF soubor elektronické žádosti na stránkách Národní agentury (uložit žádost ve vašem PC): o je třeba být připojen k internetu; vyplnit elektronickou žádost (offline): o není třeba mít aktivní internetové připojení, formulář lze vyplňovat v PC, ukládat na lokální či jiný disk; ověřit elektronickou žádost (offline): o funkce ověření (tlačítko Validate / Validovat ) zkontroluje, zda jsou povinná pole kompletně a správně vyplněna 1 a zda údaje vyhovují některým požadavkům na akceptovatelnost žádosti; uložit elektronickou žádost; odeslat online elektronickou žádost (nutné připojení na internet!): o o odeslání musí být provedeno online - kliknutím na tlačítko Submit online / Předložit formulář. Pokud je online odeslání úspěšné, formulář okamžitě v elektronické žádosti v sekci SUBMISSION / PŘEDLOŽENÍ PŘIHLÁŠKY vygeneruje Submission ID / Číslo přihlášky ; po online odeslání elektronické žádosti se údaje zašlou do elektronického systému (centrální databáze Evropské komise), ve kterém budou data dále zpracovávána a zobrazí se následující (podobné) údaje: 1 Pokud nebude elektronická žádost zcela a správně vyplněna (ověřena), nebude možné ji odeslat online. 4

5 po online odeslání doporučujeme žádost znovu uložit ve Vašem PC; vytisknout žádost (poté, co jste ji odeslali online); nechat podepsat oprávněnou osobou (sekce.signature / Podpis ); poštou zaslat Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy vytisknutý a podepsaný formulář žádosti (případně další požadované přílohy) na adresu: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (Program/aktivita (doplňte program/doplňte aktivitu)) Dům zahraničních služeb Na Poříčí 1035/ Praha 1 5

6 III. Jak vyplnit, odeslat online, vytisknout a zaslat formulář žádosti Zde je popsána procedura (krok za krokem), kterou by žadatel měl dodržet při vyplňování formuláře žádosti pro příslušnou aktivitu. ULOŽENÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI Formulář elektronické žádosti je dostupný na stránkách (sekce Dokumenty a formuláře v příslušném podprogramu a příslušné aktivitě). Formulář žádosti si nejprve stáhněte ze stránek NAEP a uložte na lokální disk svého počítače nebo na server. Jedná se o formulář (soubor) ve formátu PDF.! POKUD SE ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST OTEVŘE PŘÍMO V INTERNETOVÉM PROHLÍŽEČI, NEBUDE MOŽNÉ JI VYPLNIT. JE NUTNÉ JI NEJPRVE STÁHNOUT A ULOŽIT NA LOKÁLNÍ DISK. VYPLŇOVÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI Zde uvádíme některé tipy, které Vám mohou pomoci při vyplňování formuláře. Jedná se o informace, které se nemusí týkat všech žadatelů (všech formulářů). Otevřete elektronickou žádost pomocí funkce Soubor / Otevřít v programu Adobe Reader nebo dvojitým kliknutím na v PC (nebo na jiném místě) vyhledaný PDF soubor. Vyplňujte požadovaná pole v elektronickém formuláři žádosti, pro pohyb ve formuláři používejte myš nebo tabulátor: 1) Úvodní strana: SUBMISSION / ÚDAJE O PROJEKTU : Na první straně je v sekci automaticky vyplněn název Programu celoživotního učení a ve většině případů podprogram a typ aktivity (šedě zbarvené pole). Pro některé aktivity, které jsou společné pro více programů (např. Projekty partnerství programů Grundtvig, Comenius a Leonardo), je k dispozici jeden společný formulář. V těchto případech je potřeba vybrat správný program (sub-programme) a správnou aktivitu (action). Pro některé aktivity (např. Comenius In-Service Training) je třeba vybrat round, pracovní jazyk atd. 6

7 Obr. 2. Příklad automaticky vyplněných polí. Applicant name / Název předkladatelské organizace : Toto pole se šedým pozadím vyplnit nelze. Vyplní se automaticky později (až vyplníte příslušnou sekci níže). Form hash code (Hash kód formuláře): Je před uložením souboru ) Sekce NATIONAL AGENCY / NÁRODNÍ AGENTURA : Identification / Identifikace : Ve výběrovém poli vždy vyberte CZ1 LLP (NAEP). Po výběru české národní agentury se zobrazí poštovní adresa, na kterou poté zašlete vytisknutou žádost o grant. Pozn.: Dojde-li k omylu a vyberete jinou agenturu než českou, údaje ze žádosti se nedostanou do správné databáze! 3) Informace o organizacích: Full legal name (national language) / Úplný název organizace (v národním jazyce) a Full legal name (latin character) / Úplný název organizace (v latince) : Vyplňte přesný a oficiální název organizace, tzn. ve stejném znění, v jakém je uveden ve zřizovací listině či v obchodním rejstříku. V obou polích použijte stejné znění. Formulář však použije pomocnou funkci a název z jednoho do druhého pole automaticky překopíruje. National id : Znamená IČO organizace. Vyplňte prosím pouze jednu ovou adresu do každého pole. (Nevyplňujte více adres oddělených středníkem!) 4) Informace o (kontaktních/statutárních/atd.) osobách: Same address as the organisation / Totožná adresa jako u organizace : Zaškrtnuté políčko znamená, že osoba má stejnou adresu jako organizace. Pokud má osoba adresu jinou, klikněte na křížek (odstraníte jej) a vyplňte pole, která přibyla. 7

8 Vyplňte prosím pouze jednu ovou adresu do každého pole. (Nevyplňujte více adres oddělených středníkem!) 5) BUDGET / ROZPOČET : V některých formulářích/aktivitách lze využít tlačítko Calculate / Výpočet.... Formulář tak např. dle počtu dnů a účastníků vypočítá příslušnou částku na základě tabulek nahraných ve zdroji formuláře. Tuto částku je však vždy možné upravit (pole je na žlutém pozadí, modifikovatelné). Není nutné žádat o grant, který formulář vypočítá (jedná se ve většině případů o výpočet maximální částky). Lze žádat nižší částky. Výjimkou jsou projekty partnerství. Pozn.: Pro některé formuláře nejsou sazby pro výpočet nahrány. Systém toto po stisknutí tlačítka ohlásí. Pozn.: Příslušné sazby naleznete na stránkách Národní agentury v podsekcích jednotlivých programů. Nepoužívejte prosím sazby, které jsou uvedeny v Příručce pro žadatele, kterou vypracovala Evropská komise, používejte sazby určené pro Českou republiku (tzn. upravené českou Národní agenturou). 6) Ostatní informace: a) V záhlaví každé stránky je vlevo logo Programu celoživotního učení, vpravo označení Výzvy a typ programu a aktivity, pro kterou je příslušný formulář určen. Zkontrolujte prosím, zda vyplňujete správný formulář a daný formulář pro příslušný rok. b) Povinná pole jsou barevně odlišena, viz Typy polí IV.A.2) (str. 7). c) Pole, která jsou šedá, jsou Předvyplněné údaje nebo spočítané hodnoty, viz Typy polí IV.A.2). Nemohou se upravovat a zobrazují přednastavené hodnoty, výsledky automatických kalkulací nebo údaje již vložené prostřednictvím jiných políček nebo tabulek. d) V případě tabulek nebo polí ve formuláři, ve kterých je možné přidávat další záznamy nebo v případě bloků/sekcí, které se mohou opakovat, je možné vložit nebo vymazat řádky či sekce kliknutím na tlačítka (Přidat) (Vymazat) nebo. e) Výsledky automatických kalkulací a automatické číslování řádků nebo opakovaných funkcí se v některých tabulkách propíší automaticky, ale v jiných případech je třeba kliknout na tlačítko (Výpočet), abyste získali automaticky vypočítaný výsledek. V případě použití této funkce budete moci vypočítanou sumu následně přepsat (viz bod III.5) BUDGET / ROZPOČET výše). f) Textová pole jsou omezena počtem znaků. Příslušný počet maximálních povolených znaků se zobrazí, ukážete-li myší na tělo pole. 8

9 Obr. 3. Zobrazení maximálního počtu povolených znaků. g) Ve výběrových polích jsou některé položky delší než pole, a nejsou tak zobrazeny celé. Podržíte-li na této položce kurzor, zobrazí se nápověda s vypsaným celým textem. Obr. 4. Zobrazení celého textu. h) Během vyplňování formuláře můžete již vložené údaje kdykoliv uložit. Formulář je možné uložit vždy před ověřením ( Validate / Validovat ), a to pomocí funkce Uložit. Aby nedošlo ke ztrátě dat v případě technických poruch nebo problémů, doporučujeme formulář ukládat pravidelně během vyplňování.! FORMULÁŘ MŮŽE BÝT KDYKOLI ULOŽEN, ANIŽ BY BYLO PROVEDENO OVĚŘENÍ. ODESLÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI ONLINE 1) Poté, co vyplníte formulář, klikněte na tlačítko Validate / Validovat, aby systém ověřil, zda byla žádost vyplněna správně a zda nechybí některé povinné údaje. 2) Ujistěte se, že jste připojeni k internetu. 3) Pokud: zcela vyplníte elektronickou žádost; ujistíte se, že všechny povinné údaje jsou vyplněny správně; jste spokojeni s vloženými údaji tzn., přečetli jste si poslední verzi, potom a) uložte formulář ve svém počítači. 9

10 b) klikněte jednou na tlačítko Submit online / Odeslat formulář. Žádost tak online odešlete (informace z formuláře budou zaslány do centrální databáze). Pokud nedojde k žádným chybám během procesu online odesílání, úspěšnost odeslání bude potvrzena v tabulce v sekci SUBMISSION / PŘEDLOŽENÍ PŘIHLÁŠKY SOUHRN (vygenerováním Submission ID / Čísla přihlášky ). Vygenerované Submission ID si prosím poznamenejte (v případě, že by došlo k jeho odstranění z formuláře při další manipulaci se žádostí);! NA TLAČÍTKO SUBMIT ONLINE (ODESLAT ONLINE) NEKLIKEJTE VÍCKRÁT. ŽÁDOST BY SE TAK VÍCKRÁT ODESLALA DO CENTRÁLNÍ DATABÁZE.! DOJDE-LI K SELHÁNÍ ONLINE ODESÍLÁNÍ (NAPŘ. SUBMISSION ID / ČÍSLO PŘIHLÁŠKY SE NEZOBRAZÍ V SEKCI SUBMISSION / PŘEDLOŽENÍ PŘIHLÁŠKY SOUHRN, NEBO SE ZOBRAZÍ CHYBOVÉ HLÁŠENÍ), NÁSLEDUJTE PROSÍM POKYNY NÁRODNÍ AGENTURY.! ABY BYLO MOŽNÉ ŽÁDOST ODESLAT ONLINE, MUSÍ BÝT FORMULÁŘ OVĚŘEN (ZVALIDOVÁN). POKUD PŘESTO ZKUSÍTE NEOVĚŘENOU EL. ŽÁDOST ODESLAT ONLINE, ZOBRAZÍ SE CHYBOVÉ HLÁŠENÍ.! ŽÁDOST, KTERÁ BYLA ONLINE ODESLÁNA, SE JIŽ NESMÍ ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM UPRAVOVAT. ŽÁDOST, KTEROU ODEŠLETE ONLINE, VYTISKNĚTE, A ZAŠLETE NÁRODNÍ AGENTUŘE (DLE INSTRUKCÍ KAŽDÉHO PROGRAMU VIZ WEBOVÉ STRÁNKY c) znovu uložte žádost (dojde k uložení posledního Hash kódu, Submission ID a ostatních údajů). d) vytiskněte kompletně vyplněnou a online odeslanou žádost (PDF formulář tak, jak byl stažen, vyplněn, uložen a odeslán online). Pro tisk formuláře použijte tlačítko Print form / Vytisknout (nebo funkci Tisknout v menu programu Adobe Reader); e) po vytisknutí žádosti musíte v části DECLARATION OF HONOUR / ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (poslední strana žádosti), respektive v části SIGNATURE / PODPIS, ještě: ručně vyplnit povinná pole: Místo, Jména a Datum; vyplnit další pole, pokud jsou požadována nebo relevantní; orazítkovat razítkem žadatelské organizace (je-li to relevantní); žádost opatřit podpisem oprávněné osoby. f) Informace pro formuláře projektů Partnerství :! U PROJEKTŮ PARTNERSTVÍ ZASÍLÁ ŽÁDOST ONLINE POUZE KOORDINÁTOR. 10

11 Koordinátor zasílá em partnerům kompletní a online odeslaný formulář žádosti (PDF soubor), a to dostatečně před termínem pro podání žádosti tak, aby jej partneři mohli dodržet, tzn., aby zvládli včas žádost vytisknout a včas zaslat poštou své národní agentuře. Partneři a koordinátor musí ve formuláři žádosti v sekci L: ručně vyplnit tato povinná pole: Datum, Jména, Pozice atd.; orazítkovat stránku razítkem žadatelské organizace (pokud je to národní agenturou požadováno); žádost opatřit podpisem oprávněné osoby.! PARTNEŘI NESMÍ ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM UPRAVOVAT FINÁLNÍ VERZI FORMULÁŘE ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI, KTERÝ BYL ODESLÁN ONLINE KOORDINÁTOREM. ŽÁDOSTI MUSÍ BÝT TOTOŽNÉ. PARTNEŘI MOHOU DO FORMULÁŘE ŽÁDOSTI PO VYTIŠTĚNÍ POUZE RUČNĚ DOPSAT POŽADOVANÉ ÚDAJE. Žadatel (koordinátor i partneři, v případě projektů Partnerství) zašle poštou podepsaný formulář žádosti na adresu národní agentury, kterou může v žádosti najít v sekci B.3. NATIONAL AGENCY / B.3. NÁRODNÍ AGENTURA, a to do termínu pro podání žádosti. g) V případě selhání online odeslání: V případě, že elektronická žádost je kompletní a ověřena (zvalidována), ale online odeslání není možné: zkontrolujte prosím, zda jste připojeni k internetu; obraťte se prosím na Národní agenturu s otázkou, zda nejsou známy technické potíže při online odesílání; pokud není nalezeno žádné řešení, konzultujte toto s pracovníky Národní agentury a dle jejich instrukcí poté prosím postupujte následovně: o klikněte na tlačítko Create attachment". Vytvoří se nový malý soubor s příponou XML, který bude obsahovat údaje z elektronické žádosti. Uložte soubor 2. Zašlete soubor jako přílohu u na adresu Národní agentury, kterou můžete v žádosti nalézt v sekci B.3. NATIONAL AGENCY / B.3. NÁRODNÍ AGENTURA. o vytiskněte formulář žádosti, který je ověřen, ne však online odeslán. o v části DECLARATION OF HONOUR / ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (poslední strana žádosti), resp. části SIGNATURE / PODPIS : vyplňte místo a datum; vyplňte ostatní relevantní nebo požadovaná pole; opatřete žádost razítkem žadatelské organizace (je-li to relevantní); podepište žádost. o zašlete podepsaný formulář žádosti v příslušných počtech vyhotovení poštou na adresu Národní agentury, a to do termínu pro podání žádosti. 2 V případě potíží s vygenerováním ové zprávy obsahující soubor ve formátu xml je možné takový soubor získat použitím funkce Soubor/Exportovat/XML. Takto vytvořený soubor musí být přiložen k u a zaslán na adresu Národní agentury. Upozornění! Tento soubor nezasílejte, pokud v pořádku online odešlete formulář (tlačítkem Odeslat online/submit online) nebo pokud formulář není platný (ověřen funkce Validate ). 11

12 IV. Typy polí a funkce a. Typy polí V elektronickém formuláři žádosti jsou 3 typy polí: 1) Předvyplněná nebo automaticky vypočítaná pole: Zobrazují se se šedým pozadím. Nevyplňujte. 2) Povinná pole: Zobrazují se s oranžovým pozadím anebo jsou červeně ohraničeny. Všechna musí být vyplněna, jinak nebude možné formulář ověřit (tlačítko Validate / Validovat ) a odeslat. Pro zvýraznění povinných polí klikněte na tlačítko Highlight Fields (Zvýraznit pole) v horním informačním panelu. Obr. 5. Funkce pro zvýraznění povinných polí. Všechna povinná pole se zvýrazní (ohraničí se červeně), nepovinná pole zešednou. Obr. 6. Zvýrazněná povinná pole v elektronické žádosti. 3) Nepovinná pole: Zobrazují se se žlutým pozadím nebo bez červeného ohraničení. Vyplní se, pokud jsou relevantní, ale nejsou povinná. Pozn.: Ověřte prosím náležitosti žádosti ( ELIGIBILITY CHECKLIST / KONTROLNÍ SEZNAM ). Upozornění: Je-li některá otázka pro žadatele nerelevantní, doporučujeme místo odpovědi uvést netýká se nebo nerelevantní. Uvědomte si, že v některých případech (programech) je kompletně nevyplněná žádost považována za nesplnění jednoho z uvedených kritérií. 12

13 Obr. 7. Pole v elektronickém formuláři žádosti. b. Opakované funkce Pro vložení nebo vymazání jednoho nebo více řádků do tabulky slouží dvě standardní funkce. Obr. 8. Opakované funkce standardní vzhled. Pro vložení nových řádků je možné použít tlačítko +. Pro vymazání jakéhokoli řádku z tabulky je možné použít tlačítko -. Po použití tlačítka se smaže vždy poslední řádek. c. Funkce jednotlivých tlačítek Tlačítko Validate / Validovat : Ověřuje, zda jsou všechna povinná pole vyplněna. Pokud některé povinné pole není vyplněno, zobrazí se zpráva s názvem prvního nevyplněného pole a kurzor na něj bude přesměrován. Tlačítko Validate je v zápatí na každé stránce. Ověří všechna pole ve formuláři, ne pouze ta, která jsou na stránce, kde bylo použito funkce Validate. Tlačítko Submit online / Předložit formulář : Ověří celý formulář, a pokud je platný, zašle data do centrálního serveru. Pokud je online odeslání úspěšné, je potvrzeno vložením Submission ID / Čísla přihlášky do tabulky v sekci SUBMISSION / PŘEDLOŽENÍ PŘIHLÁŠKY SOUHRN. Tlačítko Print form / Vytisknout : Slouží pro tisk formuláře žádosti. Aby se formulář vytisknul správně, doporučujeme použít funkci Shrink to Printable Area ( Přizpůsobit na tisknutelnou plochu ) v okně Print ( Tisknout ), viz obrázek 9 níže. 13

14 Obr. 9. Vlastnosti funkce Tisknout. Tlačítko Create attachment / Vytvořit přílohu u : Umožňuje převést údaje ze žádosti do souboru XML, který lze zaslat jako přílohu u Národní agentuře v případě, že selže online odeslání. Toto tlačítko prosím nevyužívejte. (Tato funkce slouží pouze jako záloha, pokud není dlouhodobě možné žádost odeslat elektronicky online.) d. PDF Standardní funkce PDF V programu Adobe Reader můžete nalézt standardní funkce, a to v horním menu a/nebo jako ikony v navigačním panelu. Záleží na verzi programu Adobe Reader, který používáte. Vysvětlení těchto funkcí naleznete v záložce Help ( Nápověda ) programu Adobe Reader. 14

15 Příloha 1 - Časté dotazy Musím žádost vyplnit najednou? Předkládání elektronických žádostí Ne, žádost můžete rozpracovat, uložit a vrátit se k ní později. Ujistěte se, že otvíráte poslední uloženou verzi formuláře a ukládejte práci průběžně. Musím ukládat soubor pod nějakým zvláštním názvem? Ne, PDF soubor se žádostí uložte ve svém počítači pod libovolným názvem (který si dobře zapamatujete), umístit ho můžete také libovolně (tam, kde jej snadno najdete: např. ve složce Dokumenty). Bude mít formulář vždy stejný počet stránek? Ne, jednotlivé části formuláře se přizpůsobují množství Vámi zadávaných údajů (např. některá textová pole mění svou velikost na základě počtu znaků, který do nich vepíšete), dále formulář mění velikost např. podle počtu Vámi zadávaných partnerů projektu. Počet stránek se tedy před vyplněním a po vyplnění formuláře může lišit, je to v pořádku. Při komunikaci s Národní agenturou tak prosím nepopisujte svůj problém na základě čísla stránky formuláře, ale na základě příslušné sekce (např. sekce C. IDENTIFICATION OF THE APPLICANT). Bude verze mojí žádosti kompatibilní s verzí žádosti koordinátora? (projekty Partnerství) Koordinátor Vám zašle žádost, kterou vyplňuje a bude předkládat své domovské národní agentuře. Vaším úkolem jako partnera je pouze doplnit do žádosti Vaši organizaci, a zaslat formulář zpět koordinátorovi, o kompatibilitu žádosti se tedy nemusíte obávat. Jsem partnerem v projektu partnerství, jak mám žádost předložit? (projekty Partnerství) Žádost, kterou Vám zaslal koordinátor, doplníte o Vaši organizaci. Poté ji zašlete koordinátorovi zpět. Žádost za celé partnerství předloží (zašle do systému) koordinátor. Žádost se sama zkopíruje do systémů jednotlivých zemí. Vy však musíte žádost vytisknout a zaslat své národní agentuře ve své zemi poštou. Formulář nechce během validace přijmout mou ovou adresu, co mám dělat? (Chybové hlášení: Please provide a valid address.) 15

16 Zkontrolujte prosím, zda jste se při zadávání nepřeklepli či omylem neudělali za em mezeru, systém jakoukoli mezeru navíc bere jako chybu ve formátu u! Vymažte všechny přebytečné mezery v řádku a znovu proveďte validaci. Mohu formulář vyplnit s použitím české diakritiky? Ano, formulář lze vyplnit s českou diakritikou. Přenosem na server se data neztratí ani nepoškodí. Jakým jazykem mám vyplnit formulář? Každý program specifikuje povolené jazyky ve svých podmínkách. Technicky je možné vyplnit anglický formulář českým textem. Formálně ověřte prosím u pracovníků Národní agentury, ve kterých jazycích můžete konkrétní formulář vyplnit. Proč po mně systém chce Reference/Session number, když ho neznám? (Projekty IST) Pokud pojedete na kurz, který jste vybrali z databáze Comenius/Grundtvig (GRUNDTVIG- COMENIUS IN-SERVICE TRAINING DATABASE), Reference/Session number naleznete v této databázi. Pokud Váš kurz v této databázi není, uvádíte pouze název, místo, začátek a konec kurzu (datum). Volbu, zda kurz je/není v databázi Comenius/Grundtvig, provedete na první straně formuláře (sekce B.1. CONTEXT: Is the event included in the "Comenius/Grundtvig Training Database"?). Co se stane, když kliknu na tlačítko Submit Online, ale chci ještě žádost změnit? V tomto případě prosím kontaktujte Národní agenturu, aby věděla, že provádíte změny v projektu, který již byl zaslán do systému. Domluvíte se na správném postupu. 16

17 Specifika jednotlivých programů a aktivit Přípravné návštěvy (program Comenius, Grundtvig, Erasmus a Leonardo da Vinci) Žádost o projekt Přípravné návštěvy se vyplňuje v českém jazyce. Pro výpočet rozpočtu použijte sazby uvedené na stránkách NAEP. Žádost zároveň s tištěnou verzí zašlete i em (PDF soubor) na Projekty mobility programu Leonardo da Vinci (IVT, PLM, VETPRO) Žádost o Projekt mobility se vyplňuje v českém jazyce. Pro výpočet rozpočtu použijte sazby uvedené na stránkách NAEP. Při použití kalkulace přes formulář je možné i automaticky nabídnutou maximální sazbu upravit. Upravte číslo ve žlutém políčku a již neklikejte na tlačítko Výpočet. Žádost zároveň s tištěnou verzí zašlete i em (PDF soubor) na Další vzdělávání pedagogických pracovníků programu Comenius Pro výpočet grantu/rozpočtu použijte sazby uvedené na stránkách NAEP. Projekty partnerství - program Grundtvig Žádost se vyplňuje v pracovním jazyce projektu (jakýkoliv jazyk EU) bude-li žádost vyplněna v jiném než anglickém, francouzském, německém či českém jazyce, je nezbytné přiložit překlad do českého jazyka současně s předloženou žádostí (překlad nemusí být notářsky ověřen). Pokud žádáte o grant na projekt s 24 mobilitami, neopomeňte podmínku účasti alespoň 16 různých vzdělávaných osob na zahraničních mobilitách (tzv. learners) týká se části G.1 (participants) a H (requested EU funding). 17

18 Multilaterární projekty/přenos inovací programu Leonardo da Vinci Žádost o grant (přihláška, application form) je předkládána jménem celého partnerství (konsorcia) pouze předkladatelem (žadatel; applicant), a to Národní agentuře v zemi předkladatele (žadatele). Všechna formální kriteria pro předkládání žádosti jsou uvedena na odkazu: 18

Příručka žadatele k předkládání elektronických žádostí 2011

Příručka žadatele k předkládání elektronických žádostí 2011 EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Program Celoživotního učení Výzva 2011 Příručka žadatele k předkládání elektronických žádostí 2011 Obsah I. Úvod...2 II. Hlavní kroky elektronické

Více

Program celoživotního učení 2007-2013 Leonardo da Vinci POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY PROJEKTU MOBILITY 2011

Program celoživotního učení 2007-2013 Leonardo da Vinci POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY PROJEKTU MOBILITY 2011 Program celoživotního učení 2007-2013 Leonardo da Vinci POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY PROJEKTU MOBILITY 2011 Úvod Tyto pokyny byly vypracovány jako doplňující informace pro příjemce grantů Projektů

Více

Pokyny k podávání elektronických žádostí Mládež v akci 2012

Pokyny k podávání elektronických žádostí Mládež v akci 2012 Pokyny k podávání elektronických žádostí Mládež v akci 2012 Mládež v akci pokyny k podávání elektronických žádostí 2012 I. Úvod Od 1. června 2011 jsou v rámci decentralizovaných akcí programu Mládež v

Více

Databáze mobility Školení uživatelů. Praha, 30. října 2013

Databáze mobility Školení uživatelů. Praha, 30. října 2013 Databáze mobility Školení uživatelů Praha, 30. října 2013 DATABÁZE MOBILITY (MOBILITY TOOL) CO JE DATABÁZE MOBILITY? Webová platforma pro řízení Projektů mobility a pro vytváření zpráv Určena pro projekty

Více

Postup pro vyplnění žádosti o dotaci v aplikaci Benefit

Postup pro vyplnění žádosti o dotaci v aplikaci Benefit Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Postup pro vyplnění žádosti o dotaci v aplikaci Benefit 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Více

Žádost Benefit. Opatření 2.1 sociální služby MPSV, září 2005 soc.integrace_esf

Žádost Benefit. Opatření 2.1 sociální služby MPSV, září 2005 soc.integrace_esf Žádost Benefit Opatření 2.1 sociální služby MPSV, září 2005 soc.integrace_esf esf@mpsv.cz Instalace 4 kroky: 1) Stáhněte žádost (instalační soubor) z určeného místa na internetu na disk C:/. 2) Klikněte

Více

Grantové řízení Oranžové hřiště

Grantové řízení Oranžové hřiště Grantové řízení Oranžové hřiště Jak podat žádost? Jak vyplnit formulář? Jak získat informace o stavu zpracování žádosti? 1/12 Jak podat Žádost o nadační příspěvek Podat žádost lze výhradně vyplněním a

Více

Předkládání žádostí krok za krokem

Předkládání žádostí krok za krokem Předkládání žádostí krok za krokem Pro úspěšné předložení elektronické žádosti o grant je nutné projít čtyřmi kroky: A. Zaregistrovat svou organizaci či neformální skupinu do URF (jednotného registračního

Více

Elektronický formulář

Elektronický formulář Elektronický formulář a postup při jeho podání Podrobný postup stažení, vyplnění a odeslání elektronických žádostí o dotaci z rozpočtu LK (např. Dotačního fondu, Fondu ochrany vod atd). Úvod Tento dokument

Více

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI 22, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhl. č. 431/2001 Sb., přílohy 1-4 Odběr podzemní vody ( 10 vyhl. č. 431/2001

Více

ISPOP 2016 PRŮVODCE REGISTRACÍ SUBJEKTU. verze 1.0

ISPOP 2016 PRŮVODCE REGISTRACÍ SUBJEKTU. verze 1.0 ISPOP 2016 PRŮVODCE REGISTRACÍ SUBJEKTU verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek...3 Přehled změn průvodce...3 1 Úvod...4 2 Předpoklady pro správné fungování systému ISPOP...5 2.1 Technické požadavky... 5 2.2

Více

MANUÁL. k snadnému vyplnění webové žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje. Zpracoval: Ing. Marcel Zadrobílek, vedoucí oddělení krajských dotací

MANUÁL. k snadnému vyplnění webové žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje. Zpracoval: Ing. Marcel Zadrobílek, vedoucí oddělení krajských dotací MANUÁL k snadnému vyplnění webové žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje Zpracoval: Ing. Marcel Zadrobílek, vedoucí oddělení krajských dotací Úvodní slovo Vážení uživatelé, mám tu čest vám představit

Více

Databázový systém Grantys manuál pro žadatele

Databázový systém Grantys manuál pro žadatele Databázový systém Grantys manuál pro žadatele Obsah: Databázový systém Grantys manuál pro žadatele... 1 1. Grantys... 1 2. Přístup do Grantysu... 1 3. První přihlášení do Grantysu... 1 3.1 Nová registrace...

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OP PIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Zpracování evidence odpadů za rok 2015

Zpracování evidence odpadů za rok 2015 Zpracování evidence odpadů za rok 2015 Program: EVI 8 Obec, ESPI 8 Datum: 22.12.2015 Vypracoval: Tomáš Čejchan Obsah 1. Úvod... 2 2. Legislativní změny... 3 2.1. Ohlašování zařízení... 3 2.2. Zpracování

Více

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 OBSAH 1 Zabezpečení systému... 3 1.1 Přístup do systému... 3 1.2 První přihlášení... 3 1.3 Heslo nefunguje nebo jej uživatel

Více

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Příručka pro Informační centra Olomouckého

Více

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Aplikace pro Národní onkologický registr na KSRZIS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Národní onkologický registr elektronický formulář s použitím Uživatelská příručka Stav

Více

Uživatelská příručka pro dodavatele

Uživatelská příručka pro dodavatele Uživatelská příručka pro dodavatele Release 1.x.x B2B CENTRUM a.s. 3.2009 Obsah Úvod... 3 Obecná pravidla formátování... 3 Pravidla pro formátování písma... 3 Poznámky, Důležité, Varování... 4 Začínáme...

Více

Předkládání žádostí krok za krokem

Předkládání žádostí krok za krokem Předkládání žádostí krok za krokem Pro úspěšné předložení elektronické žádosti o grant je nutné projít čtyřmi kroky: A. Zaregistrovat svou organizaci či neformální skupinu do URF (jednotného registračního

Více

Můj účet Uživatelský manuál

Můj účet Uživatelský manuál Můj účet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum............................................................................. 4 2 Zprávy systému..................................................................................................

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Nikobus software ruční režim Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010

Více

1. krok Přihlaste se. Klikněte na políčko Přihlášení

1. krok Přihlaste se. Klikněte na políčko Přihlášení 1. krok Přihlaste se Klikněte na políčko Přihlášení 1. krok Přihlaste se Zadejte své uživatelské jméno a heslo Rada: Pokud si heslo nepamatujete, použijte nápovědu Zapomněli jste své heslo?. 2. krok Aktualizujte

Více

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka SPZ 2010 13.13 Uživatelská příručka Listopad, 2010 Obsah Obsah ÚVOD... 2 Nápověda programu... 2 POŽADAVKY... 2 INSTALACE... 3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ... 5 PRVNÍ NAČTENÍ DAT... 6 Automatické načtení... 6 Doplnění

Více

Příklady pracovních postupů

Příklady pracovních postupů 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 11 června 2014 Obsah 3 Obsah Příklady pracovních postupů tisku na serveru Fiery Server...5

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OP PIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Práce s aplikací pro zpracování statistických výkonových výkazů

Práce s aplikací pro zpracování statistických výkonových výkazů Práce s aplikací pro zpracování statistických výkonových výkazů Aplikace nezpracovává ani nepřijímá údaje předávané ze školních matrik ZŠ, SŠ, konzervatoří a VOŠ. Po zpracování dat jen vystavuje jejich

Více

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 3 1.1 Přístup

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 5 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Vydání 01, platnost od 22. května 2009 OBSAH: 1.

Více

Pokyny k podávání elektronických žádostí Mládež v akci 2011

Pokyny k podávání elektronických žádostí Mládež v akci 2011 Pokyny k podávání elektronických žádostí Mládež v akci 2011 Mládež v akci pokyny k podávání elektronických žádostí 2011 I. Úvod Od 1. června 2011 budou v rámci decentralizovaných akcí programu Mládež v

Více

Předkládání žádostí krok za krokem

Předkládání žádostí krok za krokem Předkládání žádostí krok za krokem Příručka pro žadatele o grant programu Erasmus+ k vyplňování elektronických žádostí KA2 STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ Předkládání žádostí krok za krokem Výzva 2015 1 Obsah

Více

Jazykový test Uživatelská příručka pro účastníky mobilit

Jazykový test Uživatelská příručka pro účastníky mobilit Jazykový test Uživatelská příručka pro účastníky mobilit Učte se jazyky s Erasmus+ OLS němčina angličtina španělština francouzština italština nizozemština Copyright 2015 ALTISSIA International S.A. Všechna

Více

Gilda. Po spuštění programu v základním seznamu vidíte veřejné zakázky za Váš odbor.

Gilda. Po spuštění programu v základním seznamu vidíte veřejné zakázky za Váš odbor. Gilda Program spustíme na webové stránce Intranetové a internetové aplikace městského úřadu, nebo odkazem z plochy vašeho PC. Konkrétní adresa: GILDA Pokud Vám odkaz nebude fungovat, pravděpodobně nemáte

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

Předkládání žádostí krok za krokem

Předkládání žádostí krok za krokem Předkládání žádostí krok za krokem Příručka pro žadatele o grant programu Erasmus+ k vyplňování elektronických žádostí (Verze č. 1 21. 1. 2015) Předkládání žádostí krok za krokem Výzva 2015 1 Obsah Obsah...

Více

Postup objednávky www.akreditovanekurzy.cz

Postup objednávky www.akreditovanekurzy.cz Postup objednávky www.akreditovanekurzy.cz Objednávku e-learningových kurzů je možné provést: 1. Přihlášení přes záložku Personalista (Postup pro personalistu s jedinečnými přihl.údaji) 2. Přihlášení přímo

Více

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele Aplikace EP2W Uživatelská příručka pro externího uživatele Verze: 1.04 Datum: 14.8.2012 Upozornění V dokumentu bylo použito názvů firem a produktů, které mohou být chráněny patentovými a autorskými právy

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

Průvodce Sciotestováním pro učitele školní rok 2015/16

Průvodce Sciotestováním pro učitele školní rok 2015/16 Průvodce Sciotestováním pro učitele školní rok 2015/16 testovani.scio.cz 1 Obsah 1. Úvod ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Systém WAK INTRA umožňuje automatické sestavení výkazu Kontrolní hlášení DPH (dále jen KH). Tento dokument popisuje jednotlivé kroky při generování KH ve formátu XML a jeho podání pomocí daňového portálu

Více

Vyplnění Roční zprávy v IS FKVS

Vyplnění Roční zprávy v IS FKVS Vyplnění Roční zprávy v IS FKVS Přístup do IS FKVS Spusťte prohlížeč Internet Explorer. Existují 2 způsoby spuštění IS FKVS: 1. přímo zadáním adresy http://app.mfcr.cz/fkvs 2. přes internetové stránky

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. Část III: Komunikace s Bankou, oznámení o vybraných událostech Verze: 201401118 Strana 1 (celkem 34) Obsah: I. Úvod... 3 II. Komunikace s Bankou...

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Provozní řád

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Provozní řád Dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 18.6.2009 Aktualizováno: 23.6.2009 Verze: 1.0 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení

Více

ISPOP 2016 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD. Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č.

ISPOP 2016 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD. Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. ISPOP 2016 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20 ohlašovaný rok 2015 verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek...4 Přehled

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

Databáze produktů ESF. Postup pro vkládání produktů pro příjemce (realizátory projektů)

Databáze produktů ESF. Postup pro vkládání produktů pro příjemce (realizátory projektů) Databáze produktů ESF Postup pro vkládání produktů pro příjemce (realizátory projektů) Obsah 1. Registrace a přihlášení... 1 Vyplnění registračních údajů... 1 Potvrzení registračních údajů... 3 Přihlášení...

Více

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ Mgr. Hana Rohrová Ing. Miroslava Mourková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským

Více

Elektronický formulář

Elektronický formulář Elektronický formulář a postup při jeho podání ÚVOD... 2 INSTALACE PROGRAMU... 2 Požadavky na vybavení... 2 Instalace programu... 2 POSTUP PŘI PRÁCI S ELEKTRONICKÝM FORMULÁŘEM ŽÁDOSTI... 3 Ukládání formuláře...

Více

WiFiS Uživatelská příručka Obsah

WiFiS Uživatelská příručka Obsah WiFiS Uživatelská příručka Obsah Nastavení aplikace Popis jednotlivých číselníků Agenda ISP internet service provider Obecné Nastavení Nastavení jednotlivých číselníků Skupiny číselníku Agenda, ISP a Obecné

Více

Podrobný postup stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti

Podrobný postup stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti Podrobný postup stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti K vyplnění žádosti je nutné mít nainstalován program 602XML Filler Spuštění instalace kliknutím na odkaz kraje v záhlaví tabulkového přehledu

Více

Aplikace pro návrhy a správu grantů

Aplikace pro návrhy a správu grantů Aplikace pro návrhy a správu grantů Uživatelská dokumentace ze dokumentu Verze 1.0 Autor SEFIRA spol. s r.o., Vladimíra Hloušková Datum 25. 02. 2012 Počet stran 33 Historie změn Datum Popis Verze 25. 02.

Více

KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO. Příručka projektového manažera. Manuál k aplikaci Přehled účetních dokladů

KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO. Příručka projektového manažera. Manuál k aplikaci Přehled účetních dokladů KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO Příručka projektového manažera Manuál k aplikaci Přehled účetních dokladů O aplikaci Aplikace PUD (přehled účetních dokladů) slouží

Více

PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL

PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL Platný od 1. července 2015 17. ČERVNA 2015 ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Manuál pro elektronické vyřízení hostování či přestupu hráče. 1. Zájemce

Více

ISPOP 2016 PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2016 (data za ohlašovací rok 2015) verze 1.0

ISPOP 2016 PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2016 (data za ohlašovací rok 2015) verze 1.0 ISPOP 2016 PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2016 (data za ohlašovací rok 2015) verze 1.0 únor 2016 Obsah Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Obecné informace k systému

Více

Předkládání žádostí krok za krokem

Předkládání žádostí krok za krokem Předkládání žádostí krok za krokem Příručka pro žadatele o grant programu Erasmus+ k vyplňování elektronických žádostí KA2 STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ Předkládání žádostí krok za krokem Výzva 2014 1 Obsah

Více

Manuál k vyplnění elektronického formuláře záznamu o úrazu

Manuál k vyplnění elektronického formuláře záznamu o úrazu Manuál k vyplnění elektronického formuláře záznamu o úrazu verze 1.0 (20. 4. 2010) ÚVOD Vyhláška č. 57/2010 Sb. ze dne 12. února 2010, kterou se mění vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků

Více

Elektronický výpis v Internet Bance

Elektronický výpis v Internet Bance Elektronický výpis v Internet Bance Obsah Elektronický výpis...3 Jak si nastavíte elektronický výpis...3 Jak si prohlédnete elektronický výpis...5 Jak si nastavíte upozornění na nový elektronický výpis...7

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Uživatelská příručka Vytvořeno dne: 17.5.2012 Aktualizováno: 28.11.2014 2014, a.s. Obsah 1. O aplikaci... 4 1.1. 2. Obecný postup práce s Elektronickou spisovou službou... 5 2.1. Přihlášení... 5 2.2. Uspořádání

Více

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE CMS Aladin CMS Aladin je modulární a otevřený publikační systém pro jednoduchou a uživatelsky přívětivou správu webových stránek. PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE VERZE 3.0 ZÁŘÍ 2012 Obsah CMS

Více

MANUÁL - PODÁNÍ ŽÁDOSTI O REGISTRACI V SYSTÉMU edotace

MANUÁL - PODÁNÍ ŽÁDOSTI O REGISTRACI V SYSTÉMU edotace MANUÁL - PODÁNÍ ŽÁDOSTI O REGISTRACI V SYSTÉMU edotace Žádostí o registraci v rámci dotačního programu Podpora hospodaření v lesích 2014-2020 se rozumí žádost vyplněná v aplikaci edotace (http://dotace.plzensky-kraj.cz).

Více

K vyplnění žádosti je nutné mít nainstalován v počítači program 602XML Filler

K vyplnění žádosti je nutné mít nainstalován v počítači program 602XML Filler Podrobný postup pro stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti v dotačním programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji K vyplnění žádosti je nutné

Více

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s. Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv V prostředí společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. PROSTŘEDÍ WORKSPACE... 5 2.1 TECHNOLOGIE

Více

Patenty. 1. Spuštění modulu Patenty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Patenty

Patenty. 1. Spuštění modulu Patenty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Patenty Patenty Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o patentech do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích

Více

Konec roku, tvorba hlášení o odpadech. Uzavření průběžné evidence konec roku

Konec roku, tvorba hlášení o odpadech. Uzavření průběžné evidence konec roku Konec roku, tvorba hlášení o odpadech Téma: Pokyny pro uživatele programu EVI 8 s koncem evidenčního roku Program: EVI 8 Vypracoval: Mgr. Tomáš Čejchan (oddělení technické podpory) Revize: 29.12.2014 Cílem

Více

INTERNET SERVIS MANUÁL

INTERNET SERVIS MANUÁL INTERNET SERVIS MANUÁL VÍTÁME VÁS! Právě jste otevřeli manuál Raiffeisen stavební spořitelny a.s. (dále jen RSTS ) pro práci s první aplikací internetového servisu s aktivními operacemi pro stavební spoření

Více

3.1 Nová registrace. 3.2 Získání přístupových údajů k existujícímu záznamu. 4. Opakované přihlášení

3.1 Nová registrace. 3.2 Získání přístupových údajů k existujícímu záznamu. 4. Opakované přihlášení Databázový systém Grantys manuál pro žadatele Obsah: Databázový systém Grantys manuál pro žadatele...1 1. Grantys...1 2. Přístup do Grantysu...1 3. První přihlášení do Grantysu...1 3.1 Nová registrace...2

Více

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr.

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7 stručný manuál listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Tomáš Záviský Obsah ADRESA... 3 REGISTRACE... 3 PŘIHLÁŠENÍ A ZTRÁTA

Více

Fiche N /File Nr 30 : LEO-Cert - p. 1

Fiche N /File Nr 30 : LEO-Cert - p. 1 Program Podprogram Kategorie aktivity Aktivita Cíle a popis aktivity CELOŽIVOTNÍ UČENÍ LEONARDO DA VINCI OSVĚDČENÍ Certifikát mobility LEONARDO DA VINCI Udělením Certifikátu mobility programu Leonardo

Více

SUN Outdoor Registrační systém. Návod pro pedagogy. Obsah návodu. Registrační systém. Návod pro pedagogy. 1 Registrace a přihlašování...

SUN Outdoor Registrační systém. Návod pro pedagogy. Obsah návodu. Registrační systém. Návod pro pedagogy. 1 Registrace a přihlašování... SUN Outdoor Registrační systém Obsah návodu 1 Registrace a přihlašování... 2 1.1 Registrace... 2 1.2 Zadání registračního klíče... 3 1.2.1 Registrační klíč mi nepřišel... 3 1.2.2 Vložení registračního

Více

Předkládání žádostí krok za krokem

Předkládání žádostí krok za krokem Předkládání žádostí krok za krokem Příručka pro žadatele o grant programu Erasmus+ k vyplňování elektronických žádostí (Verze č. 3 20. 3. 2014) Předkládání žádostí krok za krokem Výzva 2014 1 Obsah Předkládání

Více

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download)

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download) Uživatelský manuál A3600 DL ( Data Download) Aplikace : Jednoduchý program pro přenášení dat z on line monitorovacího systému A3600 Export měřených statických dat do souboru Zobrazení grafů naměřených

Více

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2010 v programu EVI 8 Obec a ESPI 8

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2010 v programu EVI 8 Obec a ESPI 8 1 Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2010 v programu EVI 8 Obec a ESPI 8 Petr Grusman INISOFT s.r.o. 3.1.2011 Obsah Úvod... 3 Aktualizace programu EVI 8 a ESPI 8... 4 Přehled změn v programu

Více

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Verze: 2.0 Březen 2015 1 Obsah 1. Portál IS KP14+... 4 1.1. Stručné představení... 4 1.2. Obecné funkcionality formuláře žádosti

Více

SPORTONGO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SPORTONGO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SPORTONGO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Managerské rozhraní... 3 1.1 Kroužky a nábory do kroužků... 3 1.1.1 Předpoklady... 3 1.1.2 Vytvoření kroužku... 3 1.1.3 Členství... 4 1.1.4 Vytvoření náboru... Chyba!

Více

Multilateráln. lní projekty/ Přenos P inovací (TOI) 2011. Podání žádosti. Vladana Smotlachová, leden 2010

Multilateráln. lní projekty/ Přenos P inovací (TOI) 2011. Podání žádosti. Vladana Smotlachová, leden 2010 Informační seminář Multilateráln lní projekty/ Přenos P inovací (TOI) 2011 Podání žádosti Vladana Smotlachová, leden 2010 Obecnápravidla (1) předkladatel (žadatel; applicant) nesmí po uplynutí termínu

Více

Google Apps. dokumenty 5. verze 2012

Google Apps. dokumenty 5. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Formuláře... K čemu jsou formuláře dobré?... Spuštění formuláře... Nastavení formuláře... Vytváření otázek... 6 Změna vzhledu formuláře... 8 Zveřejnění

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Číslo revize: 3 Číslo vydání: 1.3 Stránka:

Více

Návod k administraci e-learningové platformy

Návod k administraci e-learningové platformy LIFELONG LEARNING PROGRAMME Leonardo da Vinci Přenos inovací Návod k administraci e-learningové platformy Pracovní balíček č. 3, aktiva č. 3.3.2 Odpovědný partner: NVF Datum: 30/05/2015 Verze: Konečná

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O REALIZACI PROJEKTU OP LZZ A JEJICH PŘÍLOH

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O REALIZACI PROJEKTU OP LZZ A JEJICH PŘÍLOH POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O REALIZACI PROJEKTU OP LZZ A JEJICH PŘÍLOH Identifikační číslo: MAD 100 Příloha OM OP LZZ: D 10 Obsah 1. ÚVOD... 6 2. ZPRÁVA O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU... 7

Více

NÁVOD PRO VYPLNĚNÍ PRŮBĚŽNÉ ZPRÁVY VE WEBOVÉ APLIKACI ÚŘADU VLÁDY ČR

NÁVOD PRO VYPLNĚNÍ PRŮBĚŽNÉ ZPRÁVY VE WEBOVÉ APLIKACI ÚŘADU VLÁDY ČR NÁVOD PRO VYPLNĚNÍ PRŮBĚŽNÉ ZPRÁVY VE WEBOVÉ APLIKACI ÚŘADU VLÁDY ČR 1) Přihlaste se ve webové aplikaci přes stránku https://dotace-lidskaprava.vlada.cz. Přihlašovací jméno je emailová adresa, kterou jste

Více

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Objednávky OBX Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Obsah Úvod Instalace aplikace, spuštění Konfigurace aplikace První načtení ceníku Principy ovládání

Více

Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS

Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS Vážení uživatelé, vítejte v Informačním systému o informačních systémech veřejné správy (dále jen IS o ISVS ) Obsah uživatelské příručky: 1. Obecně

Více

Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály.

Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály. Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály. Úvod popis funkcí softwaru Repsale. Nový doklad tvorba nových dokladů v PDA (Faktura / Návštěva

Více

Instituce oprávněné k čerpání grantů v rámci programu Comenius v ČR:

Instituce oprávněné k čerpání grantů v rámci programu Comenius v ČR: Rady a doporučení ke zpracování žádosti o grant v rámci programu Comenius/ Další vzdělávání pedagogických pracovníků 2013 I. PŘED VYPLNĚNÍM ŽÁDOSTI 1. 2. Ujistěte se, že jste neobdrželi grant ve Výzvě

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKTORE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKTORE INSTRUKTORE ÚVOD Vážený instruktore, rádi bychom vám poděkovali za stažení této uživatelské příručky. Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte prosím klíčového uživatele aplikace Ephorus ve vašem vzdělávacím

Více

informovat o Domě zahraničních služeb a Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy

informovat o Domě zahraničních služeb a Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy COMENIUS Seminář pro nové žadatele Program Comenius-Další vzdělávání pedagogických pracovníků informovat o Domě zahraničních služeb a Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy poskytnout informace

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Registrace a podávání žádostí IS CEDR pro instituce

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Registrace a podávání žádostí IS CEDR pro instituce Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Registrace a podávání žádostí IS CEDR pro instituce ZÁKLADNÍ INFORMACE Podávání žádostí Žadatel Aktivity Podává se elektronicky Podává se v papírové

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA III II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA III II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA III II. prodloužení Praha říjen 2013 Dokument je výhradním

Více

Manuál pro ověření digitálního podpisu v pdf dokumentech společnosti EKO-KOM, a.s.

Manuál pro ověření digitálního podpisu v pdf dokumentech společnosti EKO-KOM, a.s. Manuál pro ověření digitálního podpisu v pdf dokumentech společnosti EKO-KOM, a.s. 2011 EKO-KOM, a.s. 1. ÚVOD Vzhledem k častým dotazům týkajících se elektronického (digitálního) podpisu obsaženého v dokumentech

Více

Moduly. Obsah. Základy práce v systému POS

Moduly. Obsah. Základy práce v systému POS Základy práce v systému POS zpracovala: vera.dzurekova@uniqa.cz Obsah... 2 Evidence osob... 2 Nová osoba... 3 Přisvojování cizí osoby... 4 Osoba cizinec... 4 Vyhledat osobu... 5 Evidence nabídek a smluv...

Více

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro United Energy a.s. Materiál pro výměnu separátorů a jízkových plechů kotle K7

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro United Energy a.s. Materiál pro výměnu separátorů a jízkových plechů kotle K7 Výzva k účasti Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 01. 03. 2016 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte

Více

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o.

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o. 21.10.2013 2 Obsah 1 KEOX - Volby 4 2 Postup zpracování 5 3 Číselníky a parametry 9 3.1 Číselníky-přehled... 9 3.2 Číselníky-popis... 9 3.3 Parametry... 10 4 Metodika a legislativa 12 4.1 Úvod... 12 pojmy

Více

Obecné. Výzva k účasti v e-aukci Město Počátky Oprava komunikací v Počátkách a okolí

Obecné. Výzva k účasti v e-aukci Město Počátky Oprava komunikací v Počátkách a okolí Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://pocatky.proe.biz dne 17. 03. 2014 v 13:00. V případě Vašeho

Více

Návod k objednávce a provedení testů OptiGen Výstavy RK CZ, 16. a 17.6.2012

Návod k objednávce a provedení testů OptiGen Výstavy RK CZ, 16. a 17.6.2012 Dobrý den, Dovolte, abych Vám touto formou podala potřebné informace k objednání testů, odběru vzorků a provedení testů DNA laboratoří OptiGen. Správný postup je následující: 1) Přečíst si tento návod

Více

Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky

Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky V dokumentu se můžeme orientovat a) pomocí záložky (lišta vlevo), kde jsou odkazy přímo na názvy jednotlivých kapitol příručky b) nebo lze dokument číst stránkováním

Více