Vojkovický den pobavil stovky lidí Stovky občanů Vojkovic a přespolních se

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vojkovický den pobavil stovky lidí Stovky občanů Vojkovic a přespolních se"

Transkript

1 Vojkovický ZPRAVODAJ Vojkovický den pobavil stovky lidí Stovky občanů Vojkovic a přespolních se varu. Ukázka zásahu pejsek přivedl lidi do bavily v průběhu Vojkovického dne, který vějších aktivních hasičů hasičů v podání dří- se uskutečnil 3. září byla úžasná, stejně tak 2011 v areálu tzv. výletiště. Akce nesla pod- stříkání z hadic. Vrcho- se děti nasmály i v rámci titul To nejlepší z naší lem pak byla soutěž obce a na pořadatelství se kromě zastupi- Vojkovjané o putovní párů o titul Univerzální telů obce, aktivně zúčastnily všechny orga- Ten si spolu s finanční pohár starostky obce. nizace a spolky, působící na území obce odměnou a věcnými dary odnesl pár Kateřina Klub důchodců, TJ Sokol Vojkovice, Sbor dobrovolných hasičů, Bohunská a Kamil Stříž. Fotbalové utkání "Sever" vs. "Jih" se uskutečnilo Kynologický klub, Svaz branně-technických s regulérním ligovým rozhodčím, který přispěl sportů, Společenský klub Vojkovice a Český k remíze 1:1. V penaltovém rozstřelu pak uspěli svaz včelařů. hráči na jih od hlavní silnice protínající obec. Obnovená tradice dopadla na výbornou, díky Akci pak zakončil skvělý Sagar, který zaplnil pěknému počasí, skvělé přípravě a zapojení jak taneční parket vojkovického výletiště jako již zástupců obce, tak pomoci všech složek a sponzorů, díky bohatému občerstvení, ať již dlouho nikdo předtím. O jedné z přestávek ještě šlo o různé pochutiny, nebo medovinu, vařonku, proběhla soutěž v hodu padesátilitrovým sudem speciální kvasnicové pivo Vojkovjan z dílny do dálky. Vítěz doslova přehodil celé pódium Minipivovaru U Koníčka. Co bylo možné vidět? a téměř trefil reproduktory. K vysoké návštěvě Především představení jednotlivých složek, a skvělé náladě přispěl i akční program. Test působících na území Vojkovic, atrakce a soutěže před setkáním obcí Vojkovice ČR (u Brna, nejen pro děti především o kouzelnické vystouvýbornou a s Vojkovickým dnem můžeme počítat Mělníka a Karlových Varů) tak dopadl na pení a kreslení na obličej byl zájem, v prostoru střelnice bylo možné si zastřílet z laserových i příští rok," řekla starostka Vojkovic Hana pušek, na programu byl seskok parašutisty a k Sobková. Vojkovický den č. 1 skončil, ať žije velkému překvapení nakonec na hřiště přistál ne Vojkovický den 2012! Další informace a foto- jeden ale hned tři parašutisté. K tomu všemu grafie na straně 4 a 5. hudba a dobré jídlo a pití, dovednostní soutěže (Pozn: Video, které zachycuje atmosféru a podobně. Velkého zájmu se těšila ukázka akce, stejně tak desítky fotografií, je ke stažení dovedností pejskařů, především pak tančící na Paní starostko, kolik platíme ve Vojkovicích za svoz komunálního odpadu? Za svoz všech odpadů platíme ročně asi korun. Je v tom tedy zahrnutý odvoz popelnic, nebezpečného odpadu, velkoobjemového odpadu, svoz pneumatik a doprava za svoz tříděného vratného odpadu. Občan Vojkovic platí 340 korun ročně, děti SVOZ ODPADŮ V pátek 14. října 2011 bude přistaven velkoobjemový kontejner na odpad, který se občanům nevejde do popelnic. Kontejner bude přistaven jako obvykle na parkoviště U Židků a v pondělí bude odvezen. ČÍM VÍCE SEPARUJEME, TÍM VÍCE DO OBECNÍ KASY ZÍSKÁVÁME Hana Sobková starostka obce Vojkovice do 18 let a důchodci 140 korun za rok. Jde přitom o nejmenší platby za odpady v okolí Vojkovic. Kolik financí musí obec platit firmě za svoz a kolik z toho Vojkovice mají do obecní kasy? Od občanů a firem vybereme ročně zhruba korun, takže obec doplácí cca korun ročně. Frýdecká skládka, kde jsou odpady ukládány, přitom zdražuje skoro každý rok. Co máme z toho, že máme kontejnery na separovaný odpad? Za separovaný odpad dostáváme od firmy EKO-KOM, a.s. finance, kterými částečně hradíme za odpad neseparovaný. Jaký je vývoj objemu financí, které obec získává díky tomu, že občané separují odpad? Příjmy za separovaný odpad činily v roce 2006 Obcasník obce Vojkovice (Moravskoslezský kraj), císlo 4/2011, ríjen jen korun, o rok později to bylo již , v roce 2008 to bylo , v roce 2009 růst pokračoval až na korun a loni jsme se dostali na korun, čili 6 x více než to bylo v roce Tyto peníze jsou příjmem za separovaný sběr od firmy Eko-Kom. Kdybychom neseparovali, co by se dělo? Kdybychom netřídili odpad, byly by popelnice plné plastů a skla. Platby za popelnice a uložení netříděného odpadu jsou přitom největší. Obec by musela doplácet ze svého ještě více a zřejmě by musela zvýšit poplatky svých občanů. Raději děláme a vytváříme podmínky pro separaci odpadů v místě vzniku. Proto stále častěji Ocenění "Zlatá cihla" získala obec Vojkovice za způsob provedení a výsledek rekonstrukce budovy bývalé školy. O předání ceny rozhodlo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), Sdružení měst a obcí, Spolek pro obnovu venkova, Sdružení místních samospráv a Moravskoslezský kraj. Ocenění bylo součástí krajského kola soutěže Vesnice roku 2011 v Programu obnovy venkova (POV), do které se naše obec přihlásila, ale nakonec v těžké konkurenci neuspěla. "Jelikož šlo o historickou budovu, snažili jsme se touto rekonstrukcí zachovat její původní ráz," řekla starostka obce Hana Sobková. Rekonstrukce budovy bývalé školy, rekonstrukce zahrady - základní údaje Zastupitelstvo obce schválilo: Výběr dodavatele na zajištění projektové přípravy pro podání žádosti o dotaci na objekt budovy Mateřské školy Vojkovice. Projekt nazvaný Rekonstrukce a přístavba budovy mateřské školy Vojkovice č. p. 17 realizuje firma PROFSTAV, s.r.o. za korun. Darovací smlouvu na příjem peněžního daru ve výši korun od firmy Skanska Transbeton, s.r.o. na rok Přijetí daru od firmy Greener s.r.o. dva stolní fotbaly a dva ping-pong stoly. a Zastupitelstvo bere na vědomí: Informaci starostky o návrhu zákona o rozpočtovém určení daní a s ním souvisejících protestech starostů menších měst a obcí. Požadavek pana Hergoviče na umístění značky 40 za křižovatku nad panem Walachem (na Lištinu). a VYBÍRÁME ZE ZASEDÁNÍ 7. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VOJKOVICE ( ) Zastupitelstvo obce ukládá starostce: Připravit ve spolupráci s firmou VOLTFOTO GROUP s.r.o. smlouvu o zřízení věcného řemene pro zajištění přístupu na asfaltovou plochu z provizorní komunikace zřízené firmou SKANSKA Transbeton, s.r.o. Zajistit opravu výtluků na místních komunikacích v obci Vojkovice Zjistit možnost prodloužení provozní doby mateřské školy ve Vojkovicích do hodin vidíme v naší obci kontejnery na separovaný odpad. Jestli tomu dobře rozumím, čím více bychom separovali, tím zajistíme větší přísun financí do obce? Ano. V této souvislosti má známý nešvar, pálení plastů a dalších materiálů v kotlích, své další mínus. Nejenže ničíme zdraví své a svých sousedů, ale i zbytečně ubíráme finance, které by mohly proudit do kasy obce a vlastně i občanů. Kontejnerů na plasty a papír je v obci dost, jsou snadno dostupné. Je to škoda, že se část našich občanů takto nezodpovědně chová. (čes) VOJKOVICE ZÍSKALY "ZLATOU CIHLU" Budova bývalé školy pochází z roku z roku V roce 1924 byla přestavěna a rozšířena o další patro. Další rekonstrukcí prošla v roce 1958, následná až v roce 2004, kdy byl postupně až do dnes rekonstruován interiér budovy. V roce 2007 byla provedena celková rekonstrukce střechy. V roce 2008 se zrekonstruovalo i prostranství před a vedle objektu. V roce 2009 byla provedena výměna oken, dveří a oprava fasády. a Připomeňme si celkové náklady: Rekonstrukce střechy: celkem ,- Kč, z toho dotace MSK ,- Kč Rekonstrukce zahrady: celkem ,- Kč, z toho dotace POV MMR ,- Kč Rekonstrukce budovy exteriér: celkem ,- Kč, z toho dotace LEADR ,- Kč, dotace MSK ,- Kč Obnova interiéru: celkem ,- Kč, z toho dar firmy Skanska ,- Kč.

2 2 ZVYŠOVÁNÍ DANÍ Z NEMOVITOSTÍ BYLO NEPŘÍJEMNÉ, ALE SNAŽÍME SE VŠE KOMPENZOVAT Ve Vojkovicích jsou údajně jedny z největších daní z nemovitostí v okolí? Není to pravda. Například Nošovice mají koeficient pro výměr daně č. 5 a my jen 2. Tato daň č. 2 je jen ze zastavěné plochy. Z pozemků pro zahrady, lesy a pole se nezvýšila. Na druhou stranu jsme zvýšení daní kompenzovali např. snížením platby za svoz odpadů občanům, která je nejnižší v okolí. Kolik vlastně činí rozdíl mezi výměrem č. 1 a 2? Daň z nemovitostí pro rok 2011 činila korun. Po případném snížení by činila korun, rozdíl by tak představoval korun. Myslím, že daně opět vracíme občanům v jiné podobě. Např ,- Kč každému nově narozenému dítěti, 5 000,- Kč pohřebné, 1 500,- Kč pro prvňáčky, dary pro naše starší občany slavící výročí. Tuto formu a v této výši nemají v každé obci. Navíc podporujeme činnost všech místních spolků. Také na rozvoj a výstavbu v obci potřebujeme peníze. I když dostaneme dotaci, tak každou musíme v nějakém procentu doúčtovat z rozpočtu obce. Věřím, že všichni ví, jak na tom nejen česká, ale i světová ekonomika je, musíme si pomoci sami, jak jen to jde. Snižování daní je populistické a laciné gesto, vždyť jde s prominutím o desítky korun ročně. Navýšení daně udělal stát i obec. Kdo první? Zastupitelé se rozhodli daň v minulém volebním období navýšit. Až poté, v dalším roce rozhodl stát o dalším navýšení. To jsme nemohli tušit. Zúčastnila jste se nedávno demonstrace starostů v Praze? Oč jde? Nebyla to demonstrace, ale spíše tichý souhlas starostů malých obcí (přes obcí, pozn. redakce) s návrhem ministra financí na změnu rozpočtového určení daní, který by měl navýšit příspěvky státu malým obcím, které jsou nynějším zákonem diskriminovány. V čem vidíte tuto diskriminaci? Na každého občana získává Praha od státu 31,7 tisíc ročně, v Plzni je to 19,4, v Brně 19,1, Ostravě 18,6 a ve Vojkovicích? 6,6 tisíc korun ročně. V tomto vidíme diskriminaci. Je potřeba se dostat na standard běžný v Evropské unii, kdy rozdíl mezi hlavním městem a obcemi činí max. 1:3. Daňové příjmy Vojkovic činily v roce 2010 celkem korun, podle novely by příjmy činily korun. Pokud tento návrh projde a poslanci jej schválí, znamenalo by to tedy pro naši obec navýšení státního příspěvku o milion korun ročně. Proto jsem s ostatními starosty šla podpořit tento návrh. Zúčastnilo se nás asi tisíc a předali jsme premiérovi petici s podpisy všech zúčastněných starostů. (čes) ŽHAVÁ AKTUALITA: NAŠI HASIČI MAJÍ NOVÝ VŮZ!!! Nový hasičský vůz mají od počátku října 2011 členové našeho Sdružení dobrovolných hasičů. Nové a moderní zásahové vozidlo, které zvýší prestiž našeho Sboru, tak díky podpoře obce, nahradilo stávající prehistorický vůz. Věříme, že tento moderní stroj značky Renault bude sloužit stejně dobře jako stará dobrá Praga! Podrobnější informace přineseme v příštím čísle našeho zpravodaje. Z PRŮMYSLOVÉ ZÓNY ZÍSKÁVÁ OBEC VÍCE NEŽ DŘÍVE V naší průmyslové zóně působí nyní kolik firem? V prostoru bývalého letiště působí v této fázi tři firmy. Jde o betonárku a dvě fotovoltaické elektrárny. Betonárna je umístěna na pozemcích obce Vojkovice, elektrárny jsou na soukromých pozemcích. Petr Tesarčík místostarosta obce Vojkovice Fotovoltaická elektrárna je menší než se plánovalo? Co se stalo? Elektrárna měla být větší, a proto obec pronajala své pozemky majitelům elektrárny. Došlo však ke změně, kterou nikdo nečekal. Všichni dobře víme, že stát náhle (pod tíhou nekontrolovatelného boomu solárních elektráren a tlaku veřejnosti, která se obávala zdražování elektrické energie), změnil podmínky dotačních programů pro investory, čímž se investoři dostali do pro ně nevýhodných situací. Navíc elektrárenská společnost ČEZ nedala souhlas k připojení tak velké elektrárny do distribuční sítě. Proto nám investor pozemky vrátil. Ano, mohli jsme se soudit, mohli jsme trvat na svém, ale čeho bychom dosáhli?! Jednak bychom mohli majitele fotovoltaické elektrárny dostat do ekonomických problémů a taktéž bychom si pokazili dobré vztahy. Máme taky nyní pozemky k dalšímu pronajmutí. Navíc, jako kompenzace bude pět let vyplácen dar obci v částce korun ročně. Betonárka je již taky menší než bývala? Ano, tím, že jsme zmenšili betonárně nájemní prostory, tak nám betonárna prodloužila smlouvu o dalších pět let. Je potřeba si uvědomit, že i betonárka se snaží chovat tržně. Dostali nabídku v okolí a uvažovali o odchodu ze zóny. Proto jsme se snažili dohodnout takto. Výhody spatřuji i v tom, že volné plochy opět nabídneme k pronajmutí a jednáme se zájemci, kteří reálně existují a se kterými jednáme. Betonárna ročně platí korun, jejich dar obci činí ročně Takže kolik financí do obecního rozpočtu z průmyslové zóny ročně máme? Po těchto změnách získává obec z průmyslové zóny celkem korun ročně. Je to méně, než bývalo, ale když si uvědomíme, že jak majitelé betonárky, tak i fotovoltaické elektrárny se potýkají s krizí jako my všichni ostatní, buďme spokojeni s tím, co nám plocha vydělává. Jde jednak o nemalé finanční dary, ale i drobné pozornosti, které přispívají k činnosti našich spolků. Například firma Greener s.r.o., která vlastní menší ze dvou elektráren, nedávno věnovala obci dva pingpongové stoly a dva stolní fotbálky, které jsou umístěny v budově bývalé školy a začnou již brzy sloužit našim občanům v rámci pravidelných turnajů. (čes)

3 HOJNÁ ÚČAST NA STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH BUDOVY TJ SOKOL 3 Takto to vypadalo v baru Na hřišti v době oprav Měsíc červenec je obdobím odpočinku a dovolených. Netýkalo se to však řady členů a příznivců TJ Sokol Vojkovice. Obecní úřad poskytl 50tisícovou dotaci na opravu a údržbu. Celkem 31 občanů naší obce všech generací se pak zapojilo do práce. Šlo o výměnu oken a zateplení budovy na hřišti. Koordinaci a dohled nad kvalitou práce zajišťoval František Veselka a další místní řemeslníci. Konečný úklid provedlo devět žen a dílo tak bylo dokončeno. Výbor TJ Sokol Vojkovice touto cestou děkuje všem zúčast- něným za pomoc bez ohledu na svůj volný čas. Tak velkou účast jsme již dlouho nezaznamenali a byli jsme velice příjemně překvapeni. Zároveň děkujeme Obecnímu úřadu, starostce Haně Sobkové a všem zastupitelům za finanční podporu, která sloužila na nákup potřebného stavebního materiálu a výrobků k provedení tolik potřebného díla. Všichni, kteří přidali ruku k dílu, jsou uvedeni na Do prací se zapojilo více než 30 lidí. Občerstvení na závěr přišlo vždy vhod TJ Sokol Vojkovice Nové bezpečnější zábradlí na Holcinu Celkem na korun přišla výměna zábradlí přes přivaděč (na Holcinu). Náhrada bezpečnosti nevyhovujícího zábradlí byla realizována firmou Megajvr, s.r.o. (Návazná 1154/35, Praha 6, Suchdol). 60 % nákladů, čili korun, bylo hrazeno z programu Podpora obnovy a rozvoje Moravskoslezského kraje 2011 a 40 % ( korun) z prostředků obce. Řady podnikatelů rozšířil v polovině září 2011 Štefan Soviar, který začal v objektu vedle Obecního úřadu (v domě po bývalém uživateli, p. Tokaryk) provozovat pneuservis. Pneuservis bude k dispozici majitelům osobních a užitkových aut každý pracovní den od 7 do 17 hodin, v sobotu pak od 8 do 12 hodin. Rekonstrukce prostor, především pak úklid, malování, elektroinstalace a montáž technologií trvala více než měsíc, říká Štefan Soviar z Hnojníku, vyučený autoelektrikář na střední škole ve Frýdku-Místku (Lískovecká), který v oboru pracuje od roku Pneuservis je vybaven standardními technologiemi, které má mít každý kvalitní pneuservis. Dominantní je samozřejmě čtyřramenný dvousloupový zvedák s nosností 4 tuny. Mám zde zcela nové přístroje GolemTech, zajímavostí je snad jen odsávačka oleje. Ta umožní odsát olej i ze stojícího auta, navíc majitel v průhledné V OBCI MÁME NOVÝ PNEUSERVIS nádobě vidí, kolik bylo oleje odsáto, vysvětluje nový podnikatel ve Vojkovicích, který je v objektu v nájmu. Celkové přezutí s vyvážením přijde v novém pneuservisu na 450 korun, výměna ventilků pak na 80 korun. Mezi další nabízené služby patří prodej a výměna pneu (značky. Barum, Matador, Continental a Sava), sezónní uskladnění pneu, opravy defektů, oprava brzd, v budoucnu pak výměna oleje, filtru a provozních kapalin. Štefan Soviar může zákazníkům nabídnout i přípravu vozidel na STK a možnost zajištění SKT. Větší vozidla se budou přezouvat před vjezdem do dílny, ale tomu bude muset předcházet úpravy před objektem. Příští rok spolu s majitelem objektu, taktéž dlouholetým majitelem pneuservisu, plánuji vydláždění prostoru před dílnou a úpravu nájezdu, říká Š. Soviar, který hodlá služby dále rozšířit i o nabídku autobaterií. Pro ty, kteří by si na opravu svého vozidla chtěli počkat, je připraveno skromné, leč dostačující zázemí s občerstvením. Začátky jsou vždy těžké, věříme a přejeme, že se novému podnikateli bude v obci dařit. Servis vede Štefan Soviar (čes) Vjezd do servisu Vybavení dílny Celkové přezutí vyjde na 450 korun

4 4 Fotoreportáž z Vojkovického dne

5 5 UNIVERZÁLNÍ VOJKOVJANÉ PO 400 LETECH Jednou z velice sledovaných akcí byla soutěž Univerzální Vojkovjané. Celkem 8 párů se přihlásilo do tohoto sportovně-recesistického, velice náročného, závodu. Podle Stanislava Cieslara, organizátora soutěže a předsedy Kulturní komise obce Vojkovice, jde o velice náročný závod, který vychází z historických tradic obce. Soutěž podle něj odráží životní styl, kterým zde místní lidé žijí. Lidé zde vždy museli držet spolu, proto soutěž párů a jízda na trakaři, lidé zde byli pracovití, proto to řezání dřeva a škrábání brambor, místní se vždy vyznačovali šikovností a taktikou, proto běh s vejcem na lžíci a hody na přesnost... A vařonka" a pivo v cíli? No, po práci si místní vždy dopřáli zasloužené odměny," popisuje důvody jednotlivých dovednostních disciplín organizátor. Podle něj se obdobné akce konaly na území naší obce zřejmě již v 17. století. Myšlenka na vznik soutěže se váže k události nalezení pozůstalostní truhly po Ervínu Chloubovi, který v lokalitě Holcina pěstoval chmel a současně těžil měď. Při kopání základů svého rodinného domu jsem objevil dokumenty a některé z nich popisují soutěžní klání, které se zde konalo poprvé v roce 1611, čili před 400 lety, což mě inspirovalo," říká S. Cieslar. Podle dalšího z dokumentů, tehdejším týdeníku Vojkovické víkendové ozvěny se píše, že prvním vítězným párem se stal Hugo Silný, který se živil vytahováním koňských povozů do kopce (v prostoru stávající hospody Formanka), a jeho sestra Hermína. Ta byla švadlenou v místní dílně Gaura & syn se specializací na pracovní oděvy, Divize rukavice. Vítězové tehdy obdrželi od starosty obce Františka Myslíka dva hektary jeho pole s mákem, protože na něm už nestíhal hospodařit. Soutěž trvala až do roku 1839, kdy se přihlásilo tak velké množství párů, že to organizátoři nezvládli. Nudící se davy lidí bloudily okolím, načež se pak podílely na výstavbě a zahájení provozu hutních a železárenských továren na Třinecku a Ostravsku. Účastníci závodu: Dalibor a Zuzana Majerovi, Tomáš Bohunský a Aneta Střížová, Břetislav a Božena Majerovi, Kamil Stříž a Kateřina Bohunská, Roman Tyrlík a Dagmar Nytrová, Otmar a Soňa Střížovi, Zuzana a Petr Nytrovi a Filip Šlapka a Veronika Dvorská. Děkujeme, hrdinové!

6 6

7 DOSPĚLÁCI SE SNAŽILI, ALE TROCHU TO MLÁDEŽI POKAZILI 7 Sdružení obcí povodí Morávky pořádalo 24. září 2011 Sportovní den. Soutěžního klání se uskutečnilo ve sportovním areálu v Dobré a zúčastnilo se ho celkem 12 obcí. Vojkovice nakonec dosáhly bohužel až na 7. místo, bohužel proto, že po první části, kdy bojovaly naše děti, byly Vojkovice na fantastickém 3. místě. Tento super výsledek pokazili dospělí, kteří ve svých soutěžích propadli. Propad by nemusel být tak silný, kdyby některé obce nenasadily na soutěž, především pak na štafetový běh dospělých doslova atlety. Když jsem viděl slečnu, která přijela na kole těsně před závodem a s během připomínajícím gazelu prosvištěla svůj úsek, a hned pak odjela na své kole pryč, tak jsem tušil, že náš tým, který se celou dobu podílel na organizaci soutěže, nemá moc šancí, příště nasadíme silnější kalibr, naše fotbalisty a příště to všem ukážeme, uvedl předseda Kulturní komise obce Vojkovice Stanislav Cieslar, který litoval podcenění výběru týmu vojkovických dospěláků. Slavnostní nástup Hod na kuželky Příprava na hod vejcem (syrovým) Soutěžní tým s doprovodem Skok do dálky, aneb skok geparda Zástupci Vojkovic před soutěží Příprava na skok v pytli Střelba na branku Štafetový běh "dospěláků"

8 8 VOJKOVICE CENTREM NETRADIČNÍCH AUTOMOBILŮ V průběhu letošních prázdnin jste mohli zahlédnout ve Vojkovicích mnoho zajímavých automobilů, které se vztahují k našim spoluobčanům. Podívejme se na ně. Svatební Velorex na Holcině ky do všech pater, já nejsem žadnej raper, ale jsem instalatér Instalatérství Jarda). Přejeme Martinovi Veselkovi mnoho úspěchu v podnikání. Smích Karle? Přejde kterým se proháněj v rodné obci své nevěsty, vybavil v den svatby dvěma sudy piva. Podle nepotvrzených zpráv volali kolemjdoucí na projíždějícího se Karla Šulíka, smějícího se, něco ve smyslu: Smích, Karle? Přejde! A Elektromobil se dobíjel v Baru Známý český vynálezce František Křižík se před 100 lety projížděl po Praze v elektromobilu, pak však ropná lobby auta na elektriku prakticky zlikvidovala. Vypadá to však, že nástup elektromobilů je zde opět. Vždyť např. ve státu Kalifornie chce místní guvernér Arnold Schwarzenegger v roce 2020 celou 1/3 aut na elektriku. Vojkovice samozřejmě nemohou stát tomuto trendu bokem. Možná Kdo by neznal Velorex - hadrák, který leští z filmu Vrchí, prchni!? Hlavní protagonista Josef Abrhám by mohl určitě závidět úpravu tohoto kultovního vozidla, které se objevilo jednoho dne na ranči manželů Sadlekových na Holcině. Velorex jako vozidlo pro nevěstu, oděný celý v bílém rouchu, přijel do Vojkovic v rámci pravidelného srazu těchto tříkolek. Levnější než Jarda Důmyslnost a vtip českých lidí je známá po celém světě. Dalším příkladem je označení firemního vozidla našeho spoluobčana Martina Veselky, který začal na jaře podnikat jako Osoba samostatně výdělečně činná voda, topení, kanalizace, solární sestavy. Na své vozidlo kromě nabídky služeb umístil i slogan: Jsem levnější než JARDA, čímž vtipně zareagoval na populární reklamu o instalatérovi Jardovi ( bojlery, je, baterije, stoupač- Říká se, že chlapi jsou pořád takovými malými velkými dětmi. I v okamžicích zásadních životních rozhodnutí se chovají nepředvídatelně. Jak jinak si lze vysvětlit to, co udělal v tak kritický den jakým je vlastní svatba, Karel Šulík, provozovatel sport baru Na hřišti. V době, kdy každý chlap nadobro přichází o svobodu, neváhal, a svůj vůz, i proto v polovině srpna přijel před bar Na hřišti vozidlo Peugeot ion. Z něj vylezl Stanislav Cieslar s prodlužovacím kabelem a u Karla Šulíka požádal o dobití. Dobil celkem 2 kwh a plnou pak dobil ve své garáži přes noc. Na cestu dlouhou téměř km vyjel náš spoluobčan v rámci akce Electric Emotion 2011 spolu s dalšími čtyřmi redaktory a během 15 dnů navštívili celkem 14 měst v naší zemi a 4 okolní země. Zpravodaj obce Vojkovice vydává: Obecní úřad Vojkovice. Zodpovídá: Stanislav Cieslar, předseda kulturní komise, mobil: , Redakční rada: Hana Sobková, starostka. Toto číslo vyšlo 13. října 2011.

řešení Karel Boromejský získá hlavu sv. Františka z Lučan nad Nisou.

řešení Karel Boromejský získá hlavu sv. Františka z Lučan nad Nisou. Vojkovický ZPRAVODAJ Občasník obce Vojkovice (Moravskoslezský kraj), číslo 1/2014, březen Socha sv. Karla Boromejského bude restaurována a získá hlavu Po několika letech velkého snažení se podařilo téměř

Více

obec Dobrá fiíjen 2011

obec Dobrá fiíjen 2011 obec Dobrá fiíjen 2011 Slavnostní zahájení sportovního dne Sdružení obcí povodí Morávky 24. září 2011. Dole: Z výstavy našich zahrádkářů 24. 26 září 2011. VáÏení obãané, v pondělí 19. září proběhlo další

Více

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 Vážení spoluobčané, sešel se rok s rokem a opět tu máte Vaše noviny. Přinášejí Vám pohled do života naší obce v minulém roce, řadu informací o Vašich právech a povinnostech

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

záhlaví zpravodaj obce KRMELÍN Rockshow XXIII. Foto: Radek Zezulka www.krmelín.cz číslo 2/2013 (červen) Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013 1

záhlaví zpravodaj obce KRMELÍN Rockshow XXIII. Foto: Radek Zezulka www.krmelín.cz číslo 2/2013 (červen) Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013 1 zpravodaj obce záhlaví KRMELÍN Rockshow XXIII. Foto: Radek Zezulka www.krmelín.cz číslo 2/2013 (červen) Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013 1 Stavění máje v Krmelíně 2013 hasiči Stavění máje Dne 30. 4.

Více

Revitalizace náměstí pokračuje

Revitalizace náměstí pokračuje 2012 květen Revitalizace náměstí pokračuje Ž i v n o s t e n s k ý ú ř a d OZNÁMENÍ OBČANŮM I PŘES REVITALIZACI NÁMĚSTÍ SVOBODY A PŘILEHLÝCH ULIC VŠECHNY OBCHODY, RESTAURA- CE A PROVOZOVNY ZŮSTÁVAJÍ OTEVŘENY

Více

HROBSKÉ LISTY BŘEZEN 2014

HROBSKÉ LISTY BŘEZEN 2014 zpravodaj Městského úřadu ZDARMA Starosti starosty Vážení spoluobčané, dovolte abych vás - čtenáře našich městských novin - pozdravil poprvé v roce 2014. Letošní zima byla velmi příznivá a tudíž jarní

Více

Časopis Jaderné elektrárny Temelín ročník XIX. letní dvojčíslo 5 / 2011

Časopis Jaderné elektrárny Temelín ročník XIX. letní dvojčíslo 5 / 2011 Časopis Jaderné elektrárny Temelín ročník XIX. letní dvojčíslo 5 / 2011 Energetickou bezpečnost zatím bez jádra nezajistíme Německá elektrická síť tančí na ostří nože ČEZ - průkopník elektromobility v

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Stavba Dobrá roz ífiení spla kové kanalizace bude pokraãovat

Stavba Dobrá roz ífiení spla kové kanalizace bude pokraãovat Žehnání praporu hasičů a sochy sv. Floriána bylo spolu s Velkou doberskou největší událostí konce letošního léta.

Více

Slovo starosty 12/2013

Slovo starosty 12/2013 12/2013 Slovo starosty Vážení občané, dovolte, abych Vás srdečně pozdravil v tomto předvánočním čase. Rád bych Vám sdělil několik informací ze života naší obce Dobrá. Na pondělí 16. prosince 2013 je svoláno

Více

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin.

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin. Vimperské noviny Vydává město Vimperk 7 8/2015 Ročník XX Zdarma Územní plán Vimperk Již několikrát bylo psáno na stránkách těchto novin o územním plánu Vimperk. Jenom pro zopakování uvádím, že rozhodnutí

Více

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ 1 TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ Po dlouhých 35 let sloužila v Řetové sportovcům tělocvična postavená svépomocí částečně z rozebraných dílů ubytovny v České Třebové. Zkolaudována byla v roce

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ LANŠTORFSKÝ ZPRAVODAJ P R A V O J 1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ Obec Ladná se zúčastnila III.ročník soutěže Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje za rok 2009. Na doporučení Odboru dotací a rozvoje

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova

www.prostejov.eu Radnièní listy ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova Radnièní listy www.prostejov.eu Ročník Ročn Ro R čník ík 1 13 3 číslo čís íslo lo 1 10 0 31. 2012 3. října 31 říjn j a 20 012 ZDARMA ZD ZDAR ARMA MA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Hradby ve Školní

Více

LISTY LANŠKROUNSKA 14-16: FOTOKRONIKA Z LETOŠNÍ KOPY

LISTY LANŠKROUNSKA 14-16: FOTOKRONIKA Z LETOŠNÍ KOPY LISTY LANŠKROUNSKA 19/XIII ZÁŘÍ 2013 CENA 12 Kč Fenomenální český kytarista a frontman kapely Blue Effect Radim Hladík předvedl, co všechno umí. Foto: F. Teichmann 3: Devatero řemesel aneb Ferda Mravenec,

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR.

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. 04 05 ZAJÍMAVOST NOVÁ AUTA DO ZÁSUVKY STR. 07 U NÁS PŘED DOMEM NA LEHOVEC SE VRÁTÍ OBCHODY STR. 20 ROZHOVOR

Více

Meziříčí se uplynulý víkend ocitlo v době císařských manévrů

Meziříčí se uplynulý víkend ocitlo v době císařských manévrů TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY 10. 17. září pátek 12. 9. od 17.00 KŘEST HVĚZDY zpěváka ROMANA HORKÉHO kmotrem hvězdy ILONA CSÁKOVÁ koncert skupiny KAMELOT na náměstí sobota 13. 9. od 13.30 SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU

Více

Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů)

Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů) Slovo úvodem Ve zpravodaji, který držíte v rukou, se dozvíte spoustu nových informací jak z radnice, tak z dění v městysi. Nezapomněli jsme ani na oblíbený seriál a rozhovor. Snažíme se pro vás každý druhý

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení Valtický zpravodaj 2. října 2014 Letošní dýňobraní utrpělo deštěm Valtické dýňobraní probíhá každoročně díky podpoře města. Pracovníci technických služeb každoročně naváží dýně do jednotlivých ulic, mateřské

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VOLEBNÍM OBDOBÍM.

OHLÉDNUTÍ ZA VOLEBNÍM OBDOBÍM. 1 Září říjen / 2014 OHLÉDNUTÍ ZA VOLEBNÍM OBDOBÍM. Vážení spoluobčané, čtvrtý rok volebního období 2010 2014 končí. Dovolte nám tedy shrnout a sdělit Vám úkoly a práci, která je za námi, anebo v rozpracování.

Více

KUNOVJAN. U Pálenice mají novou jídelnu. Mìstský zpravodaj. CENA 10 Kè 10/2014 ROÈNÍK 25. NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz

KUNOVJAN. U Pálenice mají novou jídelnu. Mìstský zpravodaj. CENA 10 Kè 10/2014 ROÈNÍK 25. NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 10/2014 CENA 10 Kè U Pálenice mají novou jídelnu Od 2. září 2014 mají žáci Základní školy U Pálenice k dispozici novou jídelnu, která se po prázdninové rekonstrukci stala jednou

Více

BŘEZEN. Vítězné náměstí? Bydlení, reality a energetika. Historie osídlení. Premiéra v Dejvickém divadle. Nezávislý měsíčník pro Prahu 6

BŘEZEN. Vítězné náměstí? Bydlení, reality a energetika. Historie osídlení. Premiéra v Dejvickém divadle. Nezávislý měsíčník pro Prahu 6 Nezávislý měsíčník pro Prahu 6 BŘEZEN Vychází 26. 3. 2012 / Zdarma Vítězné náměstí? Bydlení, reality a energetika Historie osídlení Premiéra v Dejvickém divadle PRODEJ KO, 155 m², P 6 - Veleslavín Přímý

Více

Zpravodaj. obce Lhota u Vsetína 2/2013

Zpravodaj. obce Lhota u Vsetína 2/2013 Zpravodaj obce Lhota u Vsetína 2/2013 Obsah: Z jednání zastupitelstva 3 Společenská kronika 5 Z úřední desky 5 Informace obecního úřadu 6 Ohlédnutí za vepřovými hody 5 9 Z obecní knihovny 10 SDH Lhota

Více

Veltruské listy. Jaro je tady!!! Pálení čarodějnic dne 30. 4. 2012 od 14 hod. ve Veltrusích u kruhového objezdu (Maršála Rybalka)

Veltruské listy. Jaro je tady!!! Pálení čarodějnic dne 30. 4. 2012 od 14 hod. ve Veltrusích u kruhového objezdu (Maršála Rybalka) Veltruské listy Jaro je tady!!! www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 14, číslo 2/2012, duben - květen, cena 12,- Kč Řekla bych, že jaro musí být nejoblíbenějším ročním obdobím pro

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka CENA 5 Kč F U L N E C K Ý Komentář starostky únor 2011 číslo 2 Z P R A V O D A J Vážení spoluobčané, zdravím vás v době vrcholící plesové sezóny a věřím, že se i vy úspěšně protancováváte prvními týdny

Více