SchweizMobil integrovaný systém infrastruktury pro bezmotorovou a veřejnou dopravu, značení a marketingu turistických tras a produktů ve Švýcarsku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SchweizMobil integrovaný systém infrastruktury pro bezmotorovou a veřejnou dopravu, značení a marketingu turistických tras a produktů ve Švýcarsku"

Transkript

1 SchweizMobil integrovaný systém infrastruktury pro bezmotorovou a veřejnou dopravu, značení a marketingu turistických tras a produktů ve Švýcarsku Informační brožura

2 SchweizMobil integrovaný systém infrastruktury pro bezmotorovou a veřejnou dopravu, značení a marketingu turistických tras a produktů ve Švýcarsku Informační brožura

3 Daniel Mourek SchweizMobil: integrovaný systém infrastruktury pro bezmotorovou a veřejnou dopravu, značení a marketingu turistických tras a produktů ve Švýcarsku Vydala: Nadace Partnerství v roce 2010 Údolní 33, Brno Text: Daniel Mourek Editace a redakce textu: Martin Gillár Grafická úprava: František Eliáš Autoři fotografií: Jitka Vrtalová, Radka Žáková, Tomáš Šácha Tisk: PRINT MATULA, s.r.o., Olomoucká 27, Brno Kontakt nadace SchweizMobil Finkenhubelweg 11 Postfach Bern Tel.:

4 Obsah SchweizMobil inspirace pro Českou republiku...4 Úvod SchweizMobil v kostce Historie projektu SchweizMobil Kdo je nositelem projektu SchweizMobil V čem spočívá úspěch projektu SchweizMobil Základní stavební kameny úspěšného modelu SchweizMobil jeho organizace a hlavní partneři Nadace SchweizMobil Úloha a role státu v oblasti bezmotorové dopravy Role švýcarských drah SBB Role kantonů ve SchweizMobil Marketingoví partneři projektu SchweizMobil Role nakladatelů Financování projektu SchweizMobil SchweizMobil v číslech Značka/brand SchweizMobil Trasy SchweizMobil Dělení tras SchweizMobil Značení tras SchweizMobil Kritéria pro nové národní a regionální trasy Zajištění kvality tras Kontrola kvality tras SchweizMobil Propojení tras SchweizMobil s veřejnou dopravou Turistické produkty SchweizMobil Pronájem kol Ubytovací služby Tištění průvodci Turistické cíle a pamětihodnosti Vyhodnocování přínosu sítě SchweizMobil SlowUp Organizace slowup Evropský rozměr projektu SchweizMobil... 27

5 SchweizMobil inspirace pro Českou republiku SchweizMobil inspirace pro Českou republiku Brožura, která se vám dostala do rukou, je výsledkem dlouhodobé spolupráce programu Greenways Nadace Partnerství a kolegů ze švýcarských organizací Velobüro Olten a nadace SchweizMobil. Užitek a vzájemná důvěra ze vzájemných kontaktů pomohly připravit společný projekt, který byl předložen a posléze i finančně podpořen Fondem partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce, který administruje Ministerstvo financí ČR. Cílem projektu bylo seznámit odborníky a veřejnost z České republiky s komplexem všech prvků a činností zahrnutých pod známku SchweizMobil ve Švýcarsku a pokusit se formulovat podmínky a kroky pro zavedení podobného systému v České republice pod pracovním názvem Česko jede. Fond Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce Ve Švýcarsku vytvořili kolegové z nadace SchweizMobil unikátní systém propojení národních sítí stezek pro pěší, cyklisty, in-line bruslaře a malou vodní turistiku. K tomu má dobré podmínky i Česká republika, proto jsme se přišli zblízka podívat, jak jednotný systém značení, propagace, marketingu a prodeje služeb a produktů na těchto stezkách funguje. Stejně jako se domácí cestovní ruch řeší na třech úrovních, v České republice, i ve Švýcarsku spolupracují subjekty na místní, krajské (kantonální) a národní úrovni. Model SchweizMobil však přinesl zásadní změnu. Národní organizace Schweiz Tourismus propaguje přesně ty stezky, které kantony značí a které pak cestovní kanceláře prodávají domácím i zahraničním turistům. Vše se efektivně navzájem podporuje a přináší kvalitní služby návštěvníkům a příjmy místním podnikatelům. Juraj Flamik, koordinátor programu Greenways Nadace Partnerství zprostředkovatel Fondu Partnerství: Ministerstvo financí ČR, Centrum pro zahraniční pomoc Fond Partnerství je zaměřen na podporu spolupráce a výměnu zkušeností mezi českými subjekty a švýcarskými subjekty sub-projekty podpořené z programu musí: přispívat k řešení specifických problémů v České republice v souladu s cíli definovanými v rámcové dohodě posilovat kapacity oprávněných žadatelů výměnou a přenosem zkušeností a dobré praxe mezi partnerskými subjekty přispívat svými aktivitami k posilování bilaterálních partnerství Samotný projekt spolupráce byl zahájen v únoru Již koncem dubna téhož roku se uskutečnila šestidenní stáž ve Švýcarsku, jejímž cílem bylo seznámit se se švýcarským modelem přímo na místě. Studijní cesty se zúčastnilo 20 českých odborníků z oblasti cestovního ruchu a bezmotorové i veřejné dopravy, a to jak ve veřejné státní a komunální správě, tak v odborných firmách a neziskových organizacích. Odborný program na půdě organizací zapojených do projektu ve Švýcarsku byl doplněn exkurzí v terénu na kolech i pěšky. Účastníci studijní cesty se zúčastnili také akce slowup velkého festivalu pohybu, kterého se v dubnu 2010 zúčastnilo v oblasti tří jezer (3-LACS) přes padesát tisíc cyklistů, bruslařů i vozíčkářů. Základem SchweizMobilu je síť tras vzájemně provázaná v pěti stech místech, která jsou napojena na systém veřejné dopravy vlaky, lodě, lanovky či autobusy umožňující kombinaci jednotlivých druhů dopravy. Systém tak umožňuje vytvářet nabídky pro turisty ze Švýcarska i ze zahraničí. Další výhodou sítě turistických tras je jednotné národní značení, a to jak pro pěší a cyklisty, tak například pro in-line bruslaře, MTBikery, vodáky i handicapované. Systém je vybudován jako vizuální skládačka, která se vzájemně doplňuje, umožňuje rozlišit systém tras od lokálních až po národní a lze na ni navázat dalším specializovaným značením například pro rodiny s dítětem v cyklopřívěsu. Daniel Mourek, manažer mezinárodních projektů Nadace Partnerství 4

6 SchweizMobil inspirace pro Českou republiku Exkurze do Švýcarska se zúčastnilo dvacet odborníků na cyklistiku. Nedílnou součástí přátelského prostředí pro cyklististy ve Švýcarsku jsou dopravní opatření ve městech. Velká města jako Bern, Curych a Lucern, která účastníci studijní cesty navštívili, byla přesvědčivým příkladem toho, že Švýcaři umí velmi úspornými opatřeními vhodně regulovat dopravu, aby pohyb po městě byl bezpečný a pohodlný. Švýcarská města jsou přívětivá především pro tzv. poklidnou bezmotorovou dopravu, a to se odráží v kvalitě života. Jsou to klidná, a přesto pulsující a živá města i za běžného pracovního dne. Součástí většiny hlavních městských komunikací jsou cyklistické pruhy v hlavním dopravním prostoru a zvýraznění pohybu křižovatkou. Stezku jsem snad kromě území kolem řek ve městech neviděl ani jednu. Překvapila nás některá velmi jednoduchá řešení upozorňující na prostor, ve kterém se cyklisté běžně pohybují a vyskytují. Když podobná opatření navrhujeme v našem veřejném prostoru, vedou k nepochopení ani ne tak ze strany veřejnosti, ale především ze strany našich konzervativních kolegů. Květoslav Syrový, pražský dopravní projektant Kontakty Daniel Mourek, Nadace Partnerství tel Juraj Flamik, Nadace Partnerství tel Jaroslav Martinek, Centrum dopravního výzkumu tel Nápadů a dobrých příkladů, které bychom mohli využít pro podporu cyklistiky, jsme načerpali opravdu dost. Teď nás čeká práce doma, abychom získané zkušenosti využili pro podporu cyklistiky a cykloturistiky. Česko také potřebuje kvalitní nabídku pro cykloturisty na národní úrovni. To je to, co bychom měli spolu s partnery především v krajích, ale i na národní a komunální úrovni připravit, abychom do Čech přitáhli i cyklisty ze zahraničí, jako to udělal SchweizMobil. Chybí nám koordinace sítě tras, jejich efektivní propojení s veřejnou dopravou a hlavně společný silný marketing s využitím internetu. Švýcarský systém je velice propracovaný, a pokud jej budeme aplikovat v Česku, tak se dobře zapojíme do evropského systému mezinárodních EuroVelo tras, který k nám může přivést hodně zahraničních cyklistů. Jaroslav Martinek, národní koordinátor cyklistické dopravy v ČR Na podzim roku 2010 se uskutečnily tři odborné semináře k tématu SchweizMobil už přímo v České republice. Autoři a realizátoři původního švýcarského modelu, Marcus Capirone a Lukas Stadtherr, představili SchweizMobil v Praze, Brně a Olomouci. Tyto semináře se uskutečnily na půdě Ministerstva dopravy ČR, Jihomoravského a Olomouckého krajského úřadu. Zúčastnilo se jich celkem na 150 odborníků z oblasti státní správy, samosprávy, z oblasti cestovního ruchu i veřejné a bezmotorové dopravy i z řad NNO. Prezentace ze seminářů je možné stáhnout na: Poslední fází projektu přenosu švýcarského know-how do ČR bylo zpracování překladů základních dokumentů švýcarského systému. Souhrn je publikován v této brožuře. Systém SchweizMobil se zrodil v hlavách nadšenců, původně sdružených v organizaci Veloland Schweiz. Úspěchy se dostavily až po několika letech, kdy se do SchweizMobilu postupně podařilo zapojit všechny klíčové partnery. Stejně jako nás spolupráce se švýcarskými kolegy přivedla k projektu SchweizMobil, může nás spolupráce na domáci půdě přivést k jeho české obdobě Česko jede. Juraj Flamik, koordinátor programu Greenways Nadace Partnerství 5

7 Úvod Úvod Na přelomu tisíciletí byl projekt celošvýcarské sítě jednotně značených tras pro bezmotorovou dopravu pouhou ideou. V roce 2004 se ale tato idea začala skutečně realizovat a díky podpoře osmi švýcarských ministerských úřadů, všech 26 kantonů, Knížectví Lichtenštejnsko a 18 soukromých odborných organizací z oblasti cestovního ruchu, dopravy a sportu začal vznikat ve světě unikátní projekt podporující pět forem bezmotorové dopravy. Díky příkladné spolupráci všech partnerů během přípravné fáze projektu mezi lety 2004 a 2008 mohl být SchweizMobil slavnostně spuštěn 25. dubna 2008 v rámci akce slowup kolem jezera Murten u Bernu. Slavnostního zahájení se zúčastnilo na 350 partnerů, zástupci více než 60 médií z celého světa spolu s návštěvníky akce z řad veřejnosti. Národní síť tras ve Švýcarsku se skládá z 22 národních a 147 regionálních tras pro různé uživatele bezmotorové dopravy v celkové délce km. Jasný způsob značení tras přispěl k jednotné a jednoduše srozumitelné image bezmotorové dopravy, spojil i aktivity partnerů zapojených do projektu, fyzicky napojil trasy bezmotorové dopravy na dopravu veřejnou a zefektivnil marketing aktivní turistiky na švýcarském i mezinárodním trhu. Kromě toho přispívá SchweizMobil nezanedbatelně i k ochraně životního prostředí, ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel a ekonomicky posiluje regiony, malé a střední podnikatele v cestovním ruchu a dalších přidružených oborech. SchweizMobil získal již několik ocenění a odborníky na aktivní turistiku bývá poprávu označován za jeden z nejúspěšnějších projektů posledních 50 let. Na provoz a další rozvoj projektu jsou kladeny vysoké nároky, a to především na koordinaci, udržení kvality a komunikaci výstupů projektu. Proto má být v rámci strategie dalšího rozvoje systému SchweizMobil schválené pro léta zlepšena jak kvalita infrastruktury, tak komunikace projektu navenek. Více o projektu Česky: Německy, francouzsky, italsky a anglicky: Síť SchweizMobil funguje od roku

8 1. SchweizMobil v kostce 1. SchweizMobil v kostce SchweizMobil je národní síť stezek pro různé uživatele bezmotorové dopravy pro potřeby rekreace a cestovního ruchu. Co je SchweizMobil? síť tras pro bezmotorovou dopravu (pěší a cykloturistiku, MTB, inline, vodáckou turistiku) se zaměřením na relaxaci a cestovní ruch celkem km značených tras (22 národních tras, 147 regionálních, 757 jednodenních etap), z toho 9 národních cyklotras (3 300 km) 500 infotabulí značek v terénu Projekt SchweizMobil funguje díky koordinované spolupráci veřejných institucí se soukromými poskytovateli služeb. Zároveň také zajišťuje oficiální, jednotně vyznačenou síť tras pro bezmotorovou dopravu, která se skládá především z národních a regionálních TOP tras. Trasy v síti SchweizMobil jsou napojeny na veřejnou dopravu a systém tak umožňuje vytvářet etapové úseky, vhodné i pro jednodenní výlety. Toto napojení také vytváří ideální předpoklady pro kombinovanou mobilitu v oblasti rekreace a cestovního ruchu. V projektu je také kladen důraz na napojení sítě na co možná nejširší nabídku ubytovacích a stravovacích služeb, pronájem kol a dalších bezmotorových dopravních prostředků a rezervovatelné služby včetně přepravy zavazadel na národních a mnoha regionálních trasách. O všech trasách a nabídkách informuje SchweizMobil prostřednictvím oficiálních webových stránek, tištěných turistických průvodců a map. Síť SchweizMobil propojuje tyto způsoby turistiky: pěší turistika Wanderland Schweiz cykloturistika Veloland Schweiz MTBiking Mountainbikeland Schweiz inline bruslení Skatingland Schweiz vodácká turistika Kanuland Schweiz 1.1 Historie projektu SchweizMobil O dva roky později již mohlo na základě zadání všech 26 švýcarských kantonů začít plánování a implementace projektu Veloland Schweiz. Cílem byla realizace celkem 9 národních cyklotras s celkovou délkou přes km, které by jednotným značením propojily všechny švýcarské kantony. Ke všem devíti cyklotrasám byli zároveň zpracováni tištění turističtí cykloprůvodci. V roce 1998 byla cyklistická síť Veloland Schweiz slavnostně otevřena spolkovým radou Adolfem Ogim. Ještě v tom samém roce rozšířila tato nadace svůj projekt rozvoje udržitelné turistiky a turistických produktů i na oblast pěší turistiky, horských kol a MTB, in-line bruslení a vodáctví (propagované pod společným názvem bezmotorová doprava) v kombinaci s veřejnou dopravou. V letech vyvinula tato nadace pro švýcarskou výstavu Expo.02 systém akcí pod společným názvem slowup. První díl této akce se poprvé uskutečnil v roce 2000 v oblasti kolem jezera Murtensee. Dny bez aut slowup přispívají k podpoře bezmotorové dopravy a jejich návštěvnost má stoupající tendenci. Konají se ve většině švýcarských regionů a počet účastníků se nyní ročně šplhá k hranici půl milionu. V roce 1999 začala nadace Veloland Schweiz spolupracovat s organizací rozvíjející pěší trasy Schweizer Wanderwege na rozvoji národních tras pro pěší turistiku. Společné diskuse jednotlivých organizací vedly v roce 2000 k myšlence založení SchweizMobil. Cílem této snahy byl rozvoj národní sítě tras pro bezmotorovou dopravu a udržitelnou turistiku. Realizace projektu SchweizMobil začala pod vedením nadace Veloland Schweiz na jaře Zadavatelem se staly jednotlivé ministerské úřady ve Švýcarsku, kantony, Knížectví Lichtenštejnsko a četné odborné organizace z oblasti dopravy, sportu a cestovního ruchu. Díky příkladné spolupráci všech partnerů mohl být projekt SchweizMobil spuštěn na jaře 2008 nadací SchweizMobil, která nahradila původní nadaci Veloland Schweiz. Dnešní nadace SchweizMobil podléhá na národní úrovni dozoru spolkové vlády a je zanesena v obchodním rejstříku regionu Bern-Mittelland. V roce 1993 vznikla ve švýcarském Oltenu iniciativa s cílem vytvořit síť celonárodních cyklotras. Zástupci této iniciativy se proto spojili se Švýcarským svazem turistiky (Schweizer Tourismus-Verband), který myšlenku okamžitě podpořil. Společně pak iniciovaly vznik nadace Veloland Schweiz, spojující partnery z oblasti dopravy, sportu a cestovního ruchu. 7

9 1. SchweizMobil v kostce 1.2 Kdo je nositelem projektu SchweizMobil Základem úspěchu projektu SchweizMobil je fungující partnerství. Nositelem projektu SchweizMobil je nadace SchweizMobil. Jejím cílem je koordinace projektu a podpora bezmotorové dopravy, především v její rekreační a turistické podobě po celém Švýcarsku. V nadaci SchweizMobil jsou zastoupeny následující organizace: Poradní místo pro prevenci úrazů Beratungsstelle für Unfallverhütung Zájmové sdružení IG SchweizMobil Švýcarská cyklistická asociace Pro Velo Schweiz Švýcarský klub alpinismu Schweizer Alpen-Club Švýcarské dráhy SBB Švýcarský svaz kanoistiky Schweizerischer Kanu-Verband SKV Švýcarská centrála cestovního ruchu Schweiz Tourismus Švýcarský svaz cestovního ruchu Schweizer Tourismus- Verband Sdružení pro pěší trasy Schweizer Wanderwege Švýcarský cyklistický svaz Swiss Cycling Švýcarský olympijský výbor Švýcarský autoklub Touring Club Schweiz Švýcarský svaz cyklistiky VeloSuisse ViaStoria Švýcarský dopravní klub Verkehrs-Club der Schweiz 1.3 V čem spočívá úspěch projektu SchweizMobil Od roku 1998 je Švýcarsko cyklistickou a cykloturistickou destinací s celkem 9 národními a cca 50 regionálními, jednotně značenými cyklotrasami. Původní projekt Veloland Schweiz si vydobyl pevné místo v nabídce letních dovolených ve Švýcarsku. Tato pozice se odráží i v příjmech z cykloturistiky každoročně utratí domácí a zahraniční cykloturisté ve Švýcarsku za ubytování, stravování a dopravu na 90 milionů EUR. Tyto mimořádně pozitivní zkušenosti byly využity především k posílení partnerství mezi hlavními partnery projektu SchweizMobil a k propagaci osvědčených produktů cykloturistiky. Díky projektu SchweizMobil je Švýcarsko od dubna 2008 zemí nejen cykloturistiky, ale i pěší turistiky, MTBikerů, inline bruslařů a vodáků. Stejně jako v případě Veloland Schweiz, předchůdce Schweiz- Mobil, který byl zaměřen jen na cykloturistiku, koordinuje nadace SchweizMobil především rozvoj infrastruktury, značení tras, marketing, poskytování informací a služeb všem uživatelům bezmotorové dopravy a aktivní turistiky ve Švýcarsku. SchweizMobil se přitom opírá o jasně definované a srozumitelné celošvýcarské značení sítě tras pro všechny druhy bezmotorové dopravy, jednotná pravidla rozvoje této sítě pro všechny zapojené partnery, jednotně koncipované tištěné průvodce po této síti stejně jako interaktivní online internetovou platformu, která informuje uživatele o síti tras a službách na nich poskytovaných. Zkušenosti s projektem SchweizMobil za sezony 2008 a 2009 potvrzují správnost zvolené strategie. Čísla jednoznačně ukazují, že klienti SchweizMobil jeho služeb využívají. Schweiz- Mobil je v mnoha aspektech jedinečnou záležitostí: poprvé v historii se podařilo sjednotit národní turistickou nabídku pro 5 forem bezmotorové mobility a navrhnout, zrealizovat, vyznačit a zpropagovat ji podle jednotných kriterií. Další vybrané spolupracující subjekty: na národní úrovni: Spolkové ministerstvo komunikací ASTRA, Ministerstvo energetiky, Ministerstvo územního rozvoje, Ministerstvo hospodářství, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo sportu, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo kultury a Ministerstvo pro krajinnou topografii na regionální úrovni: všech 26 kantonů na mezinárodní úrovni: Knížectví Lichtenštejnsko soukromí partneři: Sdružení pro veřejnou dopravu, Švýcarské lanovky, Svaz švýcarských provozovatelů lodní dopravy, Švýcarské ubytovny, Přátelé přírody a další národní sponzoři: Ringier (vydavatelství), Migros (obchodní řetězec), Sanitas (zdravotní pojišťovna), Media Swiss Švýcarsko je díky SchweizMobil vyhledávanou turistickou destinací. 8

10 1. SchweizMobil v kostce 1.4 Základní stavební kameny úspěšného modelu Nadace SchweizMobil nositelem projektu SchweizMobil je nadace SchweizMobil, která celý projekt koordinuje její činnost je podpořena organizacemi napříč celou oblastí švýcarského turistického ruchu, ministerstvy i soukromými podnikateli Budování značky/branding projekt SchweizMobil je definován jednotnou značkou/brandem ta je charakterizována názvem a 5 formami bezmotorové mobility z celošvýcarského pohledu a platí pro všechny produkty a formy propagace (značení, infotabule, internet, tištěné materiály, marketing) sítě tras jednotlivých forem bezmotorové mobility jsou propojeny prostřednictvím 500 servisních, etapových míst, které jsou navázány na síť veřejné hromadné dopravy a na turistické služby všechny trasy jsou naplánovány podle jednotných kriterií a roztříděny dle jednotných stupňů obtížnosti (podle techniky a podmínek) SchweizMobil národní, regionální a místní síť tras pro: Cyklisty Pěší MTBikery 9 národních tras 52 regionálních tras 30 místních tras 6 národních tras 57 regionálních tras 143 místních tras 3 národní trasy 14 regionálních tras 47 místních tras Trasy SchweizMobil definoval ve spolupráci s ministerstvy, kantony a obcemi systém tras, pokrývající celé území Švýcarska síť tras se skládá z národních, regionálních a lokálních tras pro všech 5 forem bezmotorové dopravy Inlinisty Vodáky 3 národní trasy 11 regionálních tras 1 místní trasa 1 národní trasa 8 regionálních tras Síť tras projektu SchweizMobil. 9

11 1. SchweizMobil v kostce Propojení s veřejnou dopravou veřejná doprava je nejdůležitějším přepravcem uživatelů tras SchweizMobil ve spolupráci především se švýcarskými drahami SBB a dalšími organizacemi řídí SchweizMobil propojení tras s veřejnou dopravou (vlaky, autobusy, lodní doprava, lanovky a ozubnicové dráhy) propojení tras a veřejné dopravy se děje v servisních, etapových bodech sítě kromě fyzického napojení existuje i propojení informací o veřejné dopravě na stránkách i švýcarských drah v tištěné formě i na informačních místech na větších nádražích Značení druhy turistiky jsou odlišeny různými barvami: pěší zelená cyklistika modrá MTB žlutá inline fialová vodáci světle modrá priorita tras: jednočíselné národní trasy dvojčíselné regionální trasy trojčíselné místní trasy Spolkové ministerstvo komunikací (Bundesamt für Strassen ASTRA) je zodpovědné za jednotné značení mezinárodních, národních, regionálních i lokálních tras SchweizMobil zpracoval jednotnou prováděcí normu ke značení těchto tras všech 26 švýcarských kantonů spolu s Knížectvím Lichtenštejnsko je zodpovědných za montáž a pravidelnou roční kontrolu značení SchweizMobil kontroluje každé 3 roky stav značení celé sítě (především jeho kvalitu) Internet SchweizMobil je provozovatelem stránek spolupracuje se Schweiz Tourismus (databáze), swisstopo (mapové podklady pro web) a švýcarskými drahami SBB (informace o veřejné dopravě) internetové stránky nabízí přehledně strukturované a detailní informace o všech druzích bezmotorové a veřejné dopravy ve Švýcarsku včetně podrobné mapy Tištěné materiály SchweizMobil vydává pro národní a regionální trasy ve spolupráci s třemi partnerskými vydavatelstvími (tato vydavatelství mají exkluzivní smlouvy) oficiální průvodce po trasách SchweizMobil (německy, francouzsky, anglicky 56 průvodců) SchweizMobil motivuje další vydavatelství k vydávání průvodců s trasami SchweizMobil (kartografické firmy, turistické organizace atd.) za využití vizuální identity SchweizMobil Konkrétní nabídky k rezervaci za sestavování turistických nabídek a jejich prodej odpovídá partnerské zájmové sdružení IG SchweizMobil spolu s touroperátorem SwissTrails IG SchweizMobil je tvořen zástupci turistických regionů Švýcarska a jednotlivými poskytovateli služeb, jako jsou půjčovny kol nebo vydavatelství partnerství nedává IG SchweizMobil a SwissTrails exkluzivitu (SchweizMobil udržuje partnerství s dalšími 30 touroperátory) IG SchweizMobil je zájmovým sdružením turistických regionů a poskytovatelů služeb ve Švýcarsku, kteří vytváří konkretní nabídky k rezervaci. IG SchweizMobil spolupracuje úzce s nadací SchweizMobil. Chcete se dozvědět více o konkrétní turistické nabídce po trasách SchweizMobil? Jděte na Zastřešující marketing SchweizMobil uzavřel pro společný marketing spolupráci se Schweiz Tourismus jak pro národní, tak i mezinárodní propagaci projektu (www.myswitzerland.com) 10

12 2. SchweizMobil jeho organizace a hlavní partneři 2. SchweizMobil jeho organizace a hlavní partneři Organizace projektu SchweizMobil Spolkový úřad pro komunikace zásady pro rozvoj bezmotorové dopravy plánování tras, značení, statistiky Kantony/Knížectví Lichtenštejnsko plánování a realizace infrastruktury Schweizer Wanderwege koordinace a rozvoj pěších stezek Wanderland Půjčovny Rent a Bike pronájem kol Veřejná doprava Švýcarský svaz pro veřejnou dopravu Švýcarské dráhy Postauto Schweiz VSSU (lodní doprava), SBS (lanovky) kombinovaná mobilita bezmotorová a veřejná doprava informace o jízdních řádech Nadace SchweizMobil koordinace a rozvoj projektu pro národní/regionální trasy značení tras InfoPoints kombinovanou mobilitu (bezmotorová a veřejná doprava) internet průvodci a mapy ubytovací služby půjčovny kol sponsoring propagace Nakladatelství vydávání oficiálních průvodců o SchweizMobil Ubytovací služby sdružení, asociace a partneři zajištění kvality služeb Zájmové sdružení IG SchweizMobil vytváření rezervovatelných produktů a jejich distribuce SwissTrails Schweiz Tourismus mezinárodní marketing 11

13 2. SchweizMobil jeho organizace a hlavní partneři 2.1 Nadace SchweizMobil Nadace SchweizMobil je nositelem projektu SchweizMobil od roku Již v roce 2004 během celošvýcarské konference o dalším rozvoji projektu SchweizMobil bylo rozhodnuto, že každá z organizací podílejících se na projektu obdrží jedno místo v budoucí nadaci. Těmito institucemi byly ministerské úřady, všechny kantony, zástupci Knížectví Lichtenštejnsko a soukromí partneři. Konkrétním výsledkem jejich jednání bylo vytvoření řídícího výboru se zástupci všech zájmových skupin. Výbor byl zároveň i poradním orgánem při strategických otázkách rozvoje, organizaci projektu, brandingu, financování, partnerství a dodržování termínů. Portrét zakladatelů projektu SchweizMobil Markus Capirone Cílem nadace SchweizMobil je realizace sítě tras pro bezmotorovou dopravu především pro účely cestovního ruchu a rekreace. Nadace podporuje veškeré aktivity zakládající se na pohybu pomocí vlastních svalů. Jako nositelka projektu SchweizMobil je nadace zodpovědná za realizaci svých projektů financovaných především z veřejných, ale i soukromých zdrojů. Veškeré akce pořádané nadací SchweizMobil musí být volně přístupné pro veřejnost, musí mít nadregionální charakter a nesmí sloužit k vytváření zisku. Náklady na provoz jsou kryty z výnosů nadačního jmění, příspěvků ministerstev, kantonů, obcí, veřejně-právních i soukromých organizací stejně jako právních a fyzických osob či z pořádání speciálních akcí. Organizace a orgány nadace SchweizMobil správní rada: zástupci Schweizer Wanderwege, Swiss Cycling, IG SchweizMobil, VeloSuisse, Poradní místo pro prevenci úrazů, Pro Velo Schweiz, European Cyclists Federation, Švýcarské dráhy SBB, Trh Švýcarsko, Schweiz Tourismus, Touring Club Schweiz, Schweizer Wanderwege, Kanton Waadt, Kanton Thurgau, Schweizer Alpen-Club, Schweizerischer Kanu- -Verband, ViaStoria, Schweizer Tourismus-Verband, Verkehrs-Club der Schweiz Původním povoláním umělecký malíř je spoluzakladatelem kanceláře Velobüro Olten a projektovým koordinátorem nadace SchweizMobil. Pravidelně nosí dvě různé bandáže na kolenech a jezdí rád na lehokolech. Markus se účastnil budování sítě pěších a cyklotras v Solothurnu ( ), aktivně se podílel na projektech Veloland Schweiz ( ) a Human Powered Mobility na národní výstavě Expo.02 včetně akcí na podporu Dnů bez aut slowup ( ) a od roku 2000 na projektu SchweizMobil. Od roku 1977 je vášnivým cykloturistou, projezdil na 26 evropských a afrických zemí, kde najezdil na km. Díky projektu Schweiz- Mobil přišel na chuť i pěší turistice. Lukas Stadtherr nadační výbor výkonný ředitel projektový tým Je od roku 2003 spoluvlastníkem Velobüro. Je rovněž projektovým koordinátorem nadace SchweizMobil spoluzodpovědným za další rozvoj projektu SchweizMobil. Lukas je zároveň i členem rady EuroVelo, na různých mezinárodních fórech se zasazuje o propojení Veloland Schweiz a Schweiz- Mobil s evropskými projekty. Lukas studoval geografii na Universitě Freiburg, územní plánování a národohospodářství v Bernu. 12

14 2. SchweizMobil jeho organizace a hlavní partneři 2.2 Úloha a role státu v oblasti bezmotorové dopravy Federalistické rozdělení pravomocí ve Švýcarsku Stát plní koncepční úkoly stanovuje právní rámec a podmínky pro rozvoj bezmotorové dopravy formuluje národní požadavky a doporučení pro oblast plánování, výstavby, provozu, značení systémů tras pro bezmotorovou dopravu vykonává dozor nad kantony Kantony/Aglomerace: implementují systém bezmotorové dopravy do prováděcích plánů účelně a korektně zohledňují bezmotorovou dopravu v programech pro aglomerace a u kantonálních komunikací vytvářejí organizační a finanční předpoklady k posílení bezmotorové dopravy Aglomerace/Města/Obce: definují, plánují a realizují místní a regionální systémy tras pro bezmotorovou dopravu plánují a pracují na zlepšení stavby a organizace průsečíků veřejné a bezmotorové dopravy Na úrovni státu se o oblast bezmotorové dopravy stará Spolkový úřad pro komunikace ASTRA. Hlavní cíle státu v oblasti bezmotorové dopravy jsou: zakotvení bezmotorové dopravy jako rovnoprávného, třetího pilíře dopravy (vedle individuální automobilové dopravy a veřejné hromadné dopravy) zvýšení podílu bezmotorové dopravy na individuální přepravě (každodenní a rekreační dopravě) Důležité oblasti bezmotorové dopravy územní a dopravní plánování infrastruktura (sítě pro každodenní a rekreační bezmotorovou dopravu) kombinovaná mobilita (každodenní a rekreační bezmotorová a veřejná doprava) značení (dopravní) bezpečnost odborné informace, školení věda a výzkum, pilotní akce zásady, statistiky a evaluace opatření Chcete se dozvědět více? Jděte na systematicky analyzují a odstraňují problematická místa Příklady standardů a doporučení pro oblast bezmotorové dopravy Manuál cykloparkování Manuál značení pěší doprava Integrace bezmotorové dopravy do programů aglomerací 13

15 2. SchweizMobil jeho organizace a hlavní partneři 2.3 Role švýcarských drah SBB InfoPoint tabule tabule u vchodů/východů do nádraží s informacemi jak se dostat na trasy SchweizMobilu Výhody spolupráce SBB a SchweizMobil Nabídka tras SchweizMobil vyvolává další poptávku po dopravě za rekreací a turistikou. Tuto poptávku uspokojuje především cestovní kancelář RailAway, která nabízí denní výlety založené na kombinované dopravě. Projekt Schweiz- Mobil je plně integrován do strategického a komunikačního plánu SBB. Základní předpoklady symbiózy veřejné a bezmotorové dopravy: veřejná doprava funguje jako 6. trasa systému SchweizMobil infrastruktura veřejné a bezmotorové dopravy je fyzicky propojena nádraží fungují jako strategická servisní a informační místa železnice profituje ze zvýšených přepravních výkonů za rekreací a turistikou Orientační plány na nádražích přítomnost piktogramů SchweizMobil v nádražním plánu legenda nádražních plánů s odkazem na nabídku národních tras informační řetězec ve spojení s dopravním řetězcem na nádražích Chcete se dozvědět více? Jděte na 2.4 Role kantonů ve SchweizMobil Správa sítě SchweizMobil je mimo území obce v kompetenci kantonů, na území obce pak v její kompetenci s vrchním dozorem kantonů. Kantony mají na starosti plánování tras (dopravní odbor), jejich realizaci (odbor komunikací) a údržbu (odbor komunikací). O stavební náklady a náklady na údržbu mimo území obce se obec a kanton dělí rovným dílem. Na svém území financuje obec údržbu cyklostezek i stavební práce sama. Údržba a značení cyklopruhů jsou mimo obec financovány kantony a na území obce pak samotnou obcí. Kantony se dále starají o plánování a implementaci nových tras a definují nutné postupy pro realizaci nových tras. 2.5 Marketingoví partneři projektu SchweizMobil Infrastruktura není PRODUKT, bez produktu není marketing, bez marketingu není dlouhodobá propagace. Zastřešující marketing a sponzoring: Schweiz Tourismus Příklad nádražní infotabule. Hlavním úkolem Schweiz Tourismus je podpora Švýcarska jako dovolenkové destinace, obchodní a kongresové turistiky. 14

16 2. SchweizMobil jeho organizace a hlavní partneři zajišťuje celosvětový marketing destinace Švýcarsko je financován státem, oborovými a komerčními partnery integruje systém SchweizMobil do webu myswitzerland.com integruje SchweizMobil do kampaní na podporu cestovního ruchu zprostředkovává kontakty se sponzory a médii Nabídkový marketing SchweizMobil (tvorba turistických produktů): IG SchweizMobil Zájmové sdružení IG SchweizMobil bylo v roce 2004 založeno jako volné sdružení IG HPM-Tourismus Schweiz. Jeho cílem bylo vytvoření a propagace nadregionálních turistických produktů na národní síti cyklotras Veloland Schweiz a SchweizMobil a jeho členy jsou turistické regiony, turistické organizace a podnikatelé z cestovního ruchu. IG Schweiz- Mobil získal mandát k provozování efektivního marketingu a v roce 2009 uzavřel partnerskou smlouvu se Schweiz Tourismus. rozpočet: 0,7 mil. CHF/rok 10 % na administrativu 90 % marketing produktů možnost využití telefonní linky pomoci, která funguje celý týden od 8 do 20 hodin, a dvacetiprocentní slevu na odjezd i příjezd veřejnou dopravou. Aktivity Swiss Trails provoz kanceláře a centrály na půjčování kol rezervační centrála pro přímé, online rezervace a rezervace touroperátorů z celého světa provoz online rezervační platformy převoz zavazadel vlastním kurýrem po celém Švýcarsku 2.6 Role nakladatelů Tištění průvodci po národních a regionálních trasách jsou vydáváni partnerskými nakladatelstvými, které mají se SchweizMobil uzavřenou exkluzivní smlouvu. SchweizMobil se v rámci smluvních podmínek s partnery (swisstopo mapy pro pěší, vydavatelství Kümmerly+Frey cyklo a pěší mapy, Swiss Sports Publishing MTB mapy a Wäger & Partner mapy pro inline bruslení) zasazuje o implementaci tras do nových, aktualizovaných mapových podkladů. financování: 1/3 členské příspěvky, 1/3 projektové kooperace, 1/3 příjmy od partnerů Aktivity zájmového sdružení IG SchweizMobil key account management: podpora touroperátorů (příspěvky na reklamu produktů SchweizMobil) veletrhy: účast na veletrzích doma i v zahraničí média a reklama: podpora publikací s tématikou SchweizMobil, organizace a financování press tripů k tématu, nakupování inzerce Operační marketing (nabídka produktů): SwissTrails Swiss Trails je švýcarský touroperátor, který připravuje rezervovatelné nabídky pro všechny národní trasy SchweizMobil. Nabídka služeb obsahuje možnost volby a kombinace tras, délky pobytu, etapových míst, ubytovacího zařízení podle kategorie, možnost půjčení kola nebo last minute rezervaci. Standardní rezervovatelná nabídka zajišťuje ubytování se snídaní, převoz zavazadel, průvodce po trasách a mapy, 15

17 3. Financování projektu SchweizMobil 3. Financování projektu SchweizMobil Vyznačená síť tras systému bezmotorové dopravy Schweiz- Mobil je veřejným majetkem a je zdarma přístupná koncovým uživatelům. Rozjezd projektu SchweizMobil byl z 91 % financován z veřejných prostředků (42 % státem, 49 % kantony). vstupní investice: cca 10 milionů CHF roční rozpočet: 2,2 milionu CHF současné financování: stát 39 %, kantony 39 %, soukromé zdroje 22 % Celkové výsledky startovní fáze projektu v letech : Výdaje: celkem CHF rozvoj projektu: CHF podpora projektu (internet, tištěná média, start projektu): CHF věcné náklady (plánovací podklady, překlady, věcný materiál): CHF DPH a další: CHF Přebytek příjmů věnovaný na další rozvoj projektu po roce 2008: celkem CHF Příjmy: celkem CHF příspěvky státu: CHF příspěvky kantonů: CHF příspěvky soukromých organizací/partnerů: CHF finanční výnos: CHF Atraktivita sítě zaručuje i finanční přínos. 16

18 4. SchweizMobil v číslech 4. SchweizMobil v číslech Pěší trasy: Wanderland Schweiz národní trasy: 6 regionální trasy: 51 celkem denních etap: 378 kilometrů: cca km Cyklotrasy: Veloland Schweiz národní trasy: 9 regionální trasy: 55 celkem denních etap: 225 kilometrů: cca km MTB trasy: Mountainbikeland Schweiz národní trasy: 3 regionální trasy: 14 celkem denních etap: 89 kilometrů: cca km Celkem SchweizMobil národní trasy: 22 regionální trasy: 147 celkem denních etap: 757 kilometrů: cca km počet značek: cca InfoPoints: 550 počet servisních/etapových míst: 500 počet doporučených itinerářů v kombinaci s veřejnou dopravou: 400 počet zastávek (uvedených na internetu): tištění průvodci v NJ, FJ, IJ a AJ: 56 ks/náklad ks počet partnerů v ubytovacích službách: cca počet servisů kol: cca 500 počet půjčoven kol: cca 100 počet kol k pronájmu: cca In-line trasy: Skatingland Schweiz národní trasy: 3 regionální trasy: 13 celkem denních etap: 42 kilometrů: cca km Vodácké trasy: Kanuland Schweiz národní trasy: 1 regionální trasy: 14 celkem denních etap: 23 kilometrů: cca 330 km/80 km s průvodcem 17

19 5. Značka/brand SchweizMobil 5. Značka/brand SchweizMobil Pro potřeby marketingu a brandingu SchweizMobil byl ve spolupráci se Schweiz Tourismus, Schweizerische Wanderwege a SBB vytvořen jednotný vizuální styl, který má zlepšit srozumitelnost a rozpoznatelnost informací o bezmotorové dopravě. Jednotný vizuální styl přebírá v normě SN pro značení tras bezmotorové dopravy definované barvy jednotlivých forem dopravy používaných v políčcích na značení a využívá je jako charakteristické prvky pro jednotlivé druhy bezmotorové dopravy. Tímto je dosaženo jednotného image projektu od značení až po jeho propagaci. Jednotný vizuální styl poskytnul základ pro tvorbu políček na značení jednotlivých tras, informačních tabulí, tištěných průvodců a webových platforem SchweizMobil. Kromě toho jej převzalo mnoho vydavatelství, turistických organizací a IG Schweiz- Mobil, a tím posílilo jednotnost poskytovaných informací o SchweizMobil. Pro jednotný vizuální styl SchweizMobil byl zpracován manuál tvorby informací k bezmotorové dopravě a její kombinace s veřejnou dopravou. Chcete se dozvědět více? Jděte na Jednotný brand je jedním z pilířů projektu SchweizMobil. 18

20 6. Trasy SchweizMobil 6. Trasy SchweizMobil Podle definice tras jsou trasy pro bezmotorovou dopravu vedeny po komunikacích určených bezmotorové dopravě a jsou označeny značením udávajícím cílová místa a čísla nebo jména tras mezi výchozím a cílovým místem trasy. Tyto trasy začínají zpravidla na průsečíku s veřejnou dopravou. 6.1 Dělení tras SchweizMobil Cyklotrasy v systému SchweizMobil se rozlišují na trasy pro každodenní dojížďku a trasy určené k rekreaci. Každodenní dojížďkou rozumíme cesty do/z práce, školy či za nákupy. Tyto trasy jsou vedeny co možná nejpříměji, a proto jsou vedeny po komunikacích nebo v jejich blízkosti. Rekreační trasy jsou vícedenní cesty či cesty pro denní výlety a tréninkové jízdy. Rekreační trasy jsou vedeny atraktivními lokalitami v co nejklidnějším prostředím. Trasy se dělí podle úrovní na mezinárodní, národní, regionální a lokální. SchweizMobil je zodpovědný především za trasy mezinárodní, národní a regionální. Trasy v celkové délce cca km byly vytypovány nadací SchweizMobil v úzké spolupráci s kantonálními odbory bezmotorové dopravy, odbornými organizacemi pro bezmotorovou dopravu a turistickými organizacemi. Vytypované trasy pak byly odsouhlaseny třemi státními institucemi, 80 odpovědnými kantonálními odbory, obcemi a 30 odbornými organizacemi a Knížectvím Lichtenštejnsko. Tyto trasy jsou součástí dlouhodobých rozvojových plánů. národní trasy jsou na území Švýcarska označené jednociferným číslem: Rhone-Route (trasa podél řeky Rhony), Rhein-Route (trasa podél řeky Rýn), Nord- Süd-Route (severo-jižní trasa), Alpenpanorama-Route (trasa Alpské panorama), Mittelland-Route (trasa švýcarským středozemím), Graubünden-Route (trasa Graubündenem), Jura-Route (trasa švýcarskou Jurou), Aare-Route (trasa podél řeky Aare), Seen-Route (jezerní trasa). Prochází většinu území Švýcarska a jsou zpravidla delší než 250 km. Síť národních tras je až na malé vyjímky schválená a dobudovaná a je k dispozici na regionální trasy prochází několika kantony a jsou očíslované dvouciferným číslem (např. vinařské trasy, historické trasy). Propojují několik regionů a jsou zpravidla 50 až 250 km dlouhé. Slouží cykloturistice, v městských aglomeracích i každodenní dojížďce. Síť regionálních tras je stanovená a odsouhlasená kantony. lokální trasy buď nejsou číslované nebo jsou očíslované trojciferným číslem a nejsou delší než 50 km. Slouží buď každodenní cyklistice nebo (např. městské sítě cyklotras) nebo rekreační cyklistice (např. okružní trasy v rekreačních zónách aglomerací). Na nejvyšší úrovni jsou ještě mezinárodní trasy EuroVelo, za jejichž koordinaci je zodpovědná Evropská cyklistická federace a její partnerské organizace v jednotlivých zemích (např. nadace SchweizMobil). Chcete se dozvědět více? Jděte na 6.2 Značení tras SchweizMobil Značení tras pro bezmotorovou dopravu je v celém Švýcarsku sjednoceno a je uzákoněno švýcarskou normou pro značení tras pro bezmotorovou dopravu SN Tato norma byla přepracována pro potřeby realizace sítě tras SchweizMobil a je v současné době jedinou normou upravující značení tras pro bezmotorovou dopravou na světě. Žluté značky pro pěší trasy, červené pro cyklo-, MTB a inline trasy byly pro potřeby systému SchweizMobil doplněny políčkem pro názvy a čísla tras. Jednociferné trasy znamenají národní trasy, dvouciferné regionální trasy a trojciferné či bez označení číslem jsou trasy lokální. Tato dodatečná políčka ve značení mají pro pěší trasy zelený podklad, pro cyklotrasy světle modrý, pro MTB trasy okrový, pro inline bruslení fialový a pro vodácké trasy tyrkysový podklad. Tyto barvy jsou užívány ze strany SchweizMobil i pro znázornění tras v mapách. Světle modré čáry znázorňují např. na infotabulích či na internetu cyklotrasy. Značení nové trasy schvalují jednotlivé kantony na základě plánu značení a řídí se následujícími zásadami: značení odpovídá platné normě SN je zohledněno doporučení z manuálu Značení pěších tras, manuálu Značení cyklotras a MTB/inline tras značení je plynulé v obou směrech pokud nové trasy kříží či kopírují již existující trasy, je nutné přizpůsobit značení existujících tras Národní a regionální trasy se značí dodatečným značením ve zvláštním políčku. Čísla tras pro nové trasy spravuje SchweizMobil a přiděluje je po domluvě s kantony iniciátorům projektu. Zvláštní políčka pro dodatečnou signalizaci se přidělují v rámci SchweizMobil bezplatně a v souladu s normou SN

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Zpracováno pro: Kontaktní adresa: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Zpracovatel: KP projekt s.r.o., Riegrova

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2015-2023

Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2015-2023 Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2015-2023 ANALYTICKÁ ČÁST Objednatel: Jihomoravský kraj Zpracovatel: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Červen 2015-1 - Obsah 1 ÚVOD... - 3-2

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR

NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR OBSAH Slovo ministra dopravy 3 Usnesení vlády České republiky 4 Úvod 5 1. Popis současného stavu profil ČR 6 2. SWOT analýza 24 3. Priority a cíle 26 Priorita

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013 AKČNÍ PLÁN KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545 242 846,

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji Srpen 2012

Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji Srpen 2012 Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji Srpen 2012-1 - Obsah 1 ANALYTICKÁ ČÁST... - 4-1.1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ...- 4-1.2 ÚLOHA CYKLISTICKÉ DOPRAVY A CYKLOTURISTIKY...- 8-1.2.1

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. Ing. Vladimír Křesťan Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Marketing cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare Euroregion Glacensis Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis Program: Phare CBC CZ 9909 Společný fond malých projektů Číslo projektu: CZ9909.02.01.02.04.22. Zadavatel projektu:

Více

Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst

Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst Tato publikace byla vydána k 10. výročí konference Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji

Více

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA OBSAH: ÚVOD 5 1 ZAPOJENÍ VĚŘEJNOSTI 7 2 CYKLISTIKA V ŠIRŠÍM KONTEXTU 8 A CYKLISTIKA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ 8 B CYKLISTIKA A MOBILITA 9 C CYKLISTIKA A KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP VE STRATEGICKÉM PLÁNOVÁNÍ 10 D CYKLISTIKA

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE PRO DESTINACI Ing.Petr Kratochvíl Ing.Radek Pažout Realizátor MMC Ing.Petr Kratochvíl kratochvil@mtw.cz Tento vzdělávací program je financován Evropským sociálním fondem a státním

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA 2011-2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1.1 Vývoj cestovního

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR Dobrá praxe jako inspirace Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů Ministerstvo životního prostředí ČR Tento materiál je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a Ministerstva

Více

Jakub Salčák. Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno. Bakalářská práce

Jakub Salčák. Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno. Bakalářská práce VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Jakub Salčák Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno Bakalářská práce 2014 Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno Bakalářská práce Jakub Salčák Vysoká škola hotelová v

Více

Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti

Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti V objektu Centra ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov, který

Více

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍDESTINACEA FORMULACEJEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACECESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI Autoři: RNDr.

Více

Jednotná GIS databáze cyklistické infrastruktury R METODIKA. uplatn ní výsledk výzkumu

Jednotná GIS databáze cyklistické infrastruktury R METODIKA. uplatn ní výsledk výzkumu Jednotná GIS databáze cyklistické infrastruktury R METODIKA uplatn ní výsledk výzkumu Univerzita Palackého v Olomouci Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Oblast nemotorové dopravy Jednotná GIS databáze

Více

Cestovní ruch na venkově

Cestovní ruch na venkově Cestovní ruch na venkově EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Ing. Michal Burian, Ph.D., Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D., Ing. Petr Novák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Analytická část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 NÁVRHOVÁ ČÁST (části C + D + E + G) Brno 2013 ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. Nám. 28. října č. 3 Brno 602 00 ŘEŠITELSKÝ TÝM:

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA BRNA 2010-2015

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA BRNA 2010-2015 Zadavatel: Statutární město Brno Magistrát města Brna www.brno.cz PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA BRNA 2010-2015 ANALYTICKÁ ČÁST Zpracovatel: Kolektiv autorů: Mgr. Martina Pacasová, Ing. MgA. Barbora

Více

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George Výroční zpráva MA 21 Období 2010-2014 Zpracoval: Ing. Pavlína George 1 OBSAH 1 Obsah... 1 2 Projekt zdravé město, MA21... 4 2.1 Úvod... 4 2.2 MA21... 4 2.2.1 Agenda 21... 4 2.2.2 Místní Agenda 21... 5

Více

Zpravodaj. září 2014, číslo 1. Úvodní slovo

Zpravodaj. září 2014, číslo 1. Úvodní slovo Zpravodaj Česká a Slovenská republika září 2014, číslo 1 Úvodní slovo Právě čtete úvodní řádky prvního řádného čísla Zpravodaje nově vznikající sítě měst a obcí a dopravních odborníků CIVINET Česká a Slovenská

Více

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb Daniel Rosecký Pavla Oriniaková OBSAH: 1. Úvod... 4 1.1. Co to je komunitní plánování?... 4 1.2. Co to je komunitní plánování sociálních služeb?... 4 1.3. Důvody pro zapojení veřejnosti do přípravy plánovacích

Více