SchweizMobil integrovaný systém infrastruktury pro bezmotorovou a veřejnou dopravu, značení a marketingu turistických tras a produktů ve Švýcarsku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SchweizMobil integrovaný systém infrastruktury pro bezmotorovou a veřejnou dopravu, značení a marketingu turistických tras a produktů ve Švýcarsku"

Transkript

1 SchweizMobil integrovaný systém infrastruktury pro bezmotorovou a veřejnou dopravu, značení a marketingu turistických tras a produktů ve Švýcarsku Informační brožura

2 SchweizMobil integrovaný systém infrastruktury pro bezmotorovou a veřejnou dopravu, značení a marketingu turistických tras a produktů ve Švýcarsku Informační brožura

3 Daniel Mourek SchweizMobil: integrovaný systém infrastruktury pro bezmotorovou a veřejnou dopravu, značení a marketingu turistických tras a produktů ve Švýcarsku Vydala: Nadace Partnerství v roce 2010 Údolní 33, Brno Text: Daniel Mourek Editace a redakce textu: Martin Gillár Grafická úprava: František Eliáš Autoři fotografií: Jitka Vrtalová, Radka Žáková, Tomáš Šácha Tisk: PRINT MATULA, s.r.o., Olomoucká 27, Brno Kontakt nadace SchweizMobil Finkenhubelweg 11 Postfach Bern Tel.:

4 Obsah SchweizMobil inspirace pro Českou republiku...4 Úvod SchweizMobil v kostce Historie projektu SchweizMobil Kdo je nositelem projektu SchweizMobil V čem spočívá úspěch projektu SchweizMobil Základní stavební kameny úspěšného modelu SchweizMobil jeho organizace a hlavní partneři Nadace SchweizMobil Úloha a role státu v oblasti bezmotorové dopravy Role švýcarských drah SBB Role kantonů ve SchweizMobil Marketingoví partneři projektu SchweizMobil Role nakladatelů Financování projektu SchweizMobil SchweizMobil v číslech Značka/brand SchweizMobil Trasy SchweizMobil Dělení tras SchweizMobil Značení tras SchweizMobil Kritéria pro nové národní a regionální trasy Zajištění kvality tras Kontrola kvality tras SchweizMobil Propojení tras SchweizMobil s veřejnou dopravou Turistické produkty SchweizMobil Pronájem kol Ubytovací služby Tištění průvodci Turistické cíle a pamětihodnosti Vyhodnocování přínosu sítě SchweizMobil SlowUp Organizace slowup Evropský rozměr projektu SchweizMobil... 27

5 SchweizMobil inspirace pro Českou republiku SchweizMobil inspirace pro Českou republiku Brožura, která se vám dostala do rukou, je výsledkem dlouhodobé spolupráce programu Greenways Nadace Partnerství a kolegů ze švýcarských organizací Velobüro Olten a nadace SchweizMobil. Užitek a vzájemná důvěra ze vzájemných kontaktů pomohly připravit společný projekt, který byl předložen a posléze i finančně podpořen Fondem partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce, který administruje Ministerstvo financí ČR. Cílem projektu bylo seznámit odborníky a veřejnost z České republiky s komplexem všech prvků a činností zahrnutých pod známku SchweizMobil ve Švýcarsku a pokusit se formulovat podmínky a kroky pro zavedení podobného systému v České republice pod pracovním názvem Česko jede. Fond Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce Ve Švýcarsku vytvořili kolegové z nadace SchweizMobil unikátní systém propojení národních sítí stezek pro pěší, cyklisty, in-line bruslaře a malou vodní turistiku. K tomu má dobré podmínky i Česká republika, proto jsme se přišli zblízka podívat, jak jednotný systém značení, propagace, marketingu a prodeje služeb a produktů na těchto stezkách funguje. Stejně jako se domácí cestovní ruch řeší na třech úrovních, v České republice, i ve Švýcarsku spolupracují subjekty na místní, krajské (kantonální) a národní úrovni. Model SchweizMobil však přinesl zásadní změnu. Národní organizace Schweiz Tourismus propaguje přesně ty stezky, které kantony značí a které pak cestovní kanceláře prodávají domácím i zahraničním turistům. Vše se efektivně navzájem podporuje a přináší kvalitní služby návštěvníkům a příjmy místním podnikatelům. Juraj Flamik, koordinátor programu Greenways Nadace Partnerství zprostředkovatel Fondu Partnerství: Ministerstvo financí ČR, Centrum pro zahraniční pomoc Fond Partnerství je zaměřen na podporu spolupráce a výměnu zkušeností mezi českými subjekty a švýcarskými subjekty sub-projekty podpořené z programu musí: přispívat k řešení specifických problémů v České republice v souladu s cíli definovanými v rámcové dohodě posilovat kapacity oprávněných žadatelů výměnou a přenosem zkušeností a dobré praxe mezi partnerskými subjekty přispívat svými aktivitami k posilování bilaterálních partnerství Samotný projekt spolupráce byl zahájen v únoru Již koncem dubna téhož roku se uskutečnila šestidenní stáž ve Švýcarsku, jejímž cílem bylo seznámit se se švýcarským modelem přímo na místě. Studijní cesty se zúčastnilo 20 českých odborníků z oblasti cestovního ruchu a bezmotorové i veřejné dopravy, a to jak ve veřejné státní a komunální správě, tak v odborných firmách a neziskových organizacích. Odborný program na půdě organizací zapojených do projektu ve Švýcarsku byl doplněn exkurzí v terénu na kolech i pěšky. Účastníci studijní cesty se zúčastnili také akce slowup velkého festivalu pohybu, kterého se v dubnu 2010 zúčastnilo v oblasti tří jezer (3-LACS) přes padesát tisíc cyklistů, bruslařů i vozíčkářů. Základem SchweizMobilu je síť tras vzájemně provázaná v pěti stech místech, která jsou napojena na systém veřejné dopravy vlaky, lodě, lanovky či autobusy umožňující kombinaci jednotlivých druhů dopravy. Systém tak umožňuje vytvářet nabídky pro turisty ze Švýcarska i ze zahraničí. Další výhodou sítě turistických tras je jednotné národní značení, a to jak pro pěší a cyklisty, tak například pro in-line bruslaře, MTBikery, vodáky i handicapované. Systém je vybudován jako vizuální skládačka, která se vzájemně doplňuje, umožňuje rozlišit systém tras od lokálních až po národní a lze na ni navázat dalším specializovaným značením například pro rodiny s dítětem v cyklopřívěsu. Daniel Mourek, manažer mezinárodních projektů Nadace Partnerství 4

6 SchweizMobil inspirace pro Českou republiku Exkurze do Švýcarska se zúčastnilo dvacet odborníků na cyklistiku. Nedílnou součástí přátelského prostředí pro cyklististy ve Švýcarsku jsou dopravní opatření ve městech. Velká města jako Bern, Curych a Lucern, která účastníci studijní cesty navštívili, byla přesvědčivým příkladem toho, že Švýcaři umí velmi úspornými opatřeními vhodně regulovat dopravu, aby pohyb po městě byl bezpečný a pohodlný. Švýcarská města jsou přívětivá především pro tzv. poklidnou bezmotorovou dopravu, a to se odráží v kvalitě života. Jsou to klidná, a přesto pulsující a živá města i za běžného pracovního dne. Součástí většiny hlavních městských komunikací jsou cyklistické pruhy v hlavním dopravním prostoru a zvýraznění pohybu křižovatkou. Stezku jsem snad kromě území kolem řek ve městech neviděl ani jednu. Překvapila nás některá velmi jednoduchá řešení upozorňující na prostor, ve kterém se cyklisté běžně pohybují a vyskytují. Když podobná opatření navrhujeme v našem veřejném prostoru, vedou k nepochopení ani ne tak ze strany veřejnosti, ale především ze strany našich konzervativních kolegů. Květoslav Syrový, pražský dopravní projektant Kontakty Daniel Mourek, Nadace Partnerství tel Juraj Flamik, Nadace Partnerství tel Jaroslav Martinek, Centrum dopravního výzkumu tel Nápadů a dobrých příkladů, které bychom mohli využít pro podporu cyklistiky, jsme načerpali opravdu dost. Teď nás čeká práce doma, abychom získané zkušenosti využili pro podporu cyklistiky a cykloturistiky. Česko také potřebuje kvalitní nabídku pro cykloturisty na národní úrovni. To je to, co bychom měli spolu s partnery především v krajích, ale i na národní a komunální úrovni připravit, abychom do Čech přitáhli i cyklisty ze zahraničí, jako to udělal SchweizMobil. Chybí nám koordinace sítě tras, jejich efektivní propojení s veřejnou dopravou a hlavně společný silný marketing s využitím internetu. Švýcarský systém je velice propracovaný, a pokud jej budeme aplikovat v Česku, tak se dobře zapojíme do evropského systému mezinárodních EuroVelo tras, který k nám může přivést hodně zahraničních cyklistů. Jaroslav Martinek, národní koordinátor cyklistické dopravy v ČR Na podzim roku 2010 se uskutečnily tři odborné semináře k tématu SchweizMobil už přímo v České republice. Autoři a realizátoři původního švýcarského modelu, Marcus Capirone a Lukas Stadtherr, představili SchweizMobil v Praze, Brně a Olomouci. Tyto semináře se uskutečnily na půdě Ministerstva dopravy ČR, Jihomoravského a Olomouckého krajského úřadu. Zúčastnilo se jich celkem na 150 odborníků z oblasti státní správy, samosprávy, z oblasti cestovního ruchu i veřejné a bezmotorové dopravy i z řad NNO. Prezentace ze seminářů je možné stáhnout na: Poslední fází projektu přenosu švýcarského know-how do ČR bylo zpracování překladů základních dokumentů švýcarského systému. Souhrn je publikován v této brožuře. Systém SchweizMobil se zrodil v hlavách nadšenců, původně sdružených v organizaci Veloland Schweiz. Úspěchy se dostavily až po několika letech, kdy se do SchweizMobilu postupně podařilo zapojit všechny klíčové partnery. Stejně jako nás spolupráce se švýcarskými kolegy přivedla k projektu SchweizMobil, může nás spolupráce na domáci půdě přivést k jeho české obdobě Česko jede. Juraj Flamik, koordinátor programu Greenways Nadace Partnerství 5

7 Úvod Úvod Na přelomu tisíciletí byl projekt celošvýcarské sítě jednotně značených tras pro bezmotorovou dopravu pouhou ideou. V roce 2004 se ale tato idea začala skutečně realizovat a díky podpoře osmi švýcarských ministerských úřadů, všech 26 kantonů, Knížectví Lichtenštejnsko a 18 soukromých odborných organizací z oblasti cestovního ruchu, dopravy a sportu začal vznikat ve světě unikátní projekt podporující pět forem bezmotorové dopravy. Díky příkladné spolupráci všech partnerů během přípravné fáze projektu mezi lety 2004 a 2008 mohl být SchweizMobil slavnostně spuštěn 25. dubna 2008 v rámci akce slowup kolem jezera Murten u Bernu. Slavnostního zahájení se zúčastnilo na 350 partnerů, zástupci více než 60 médií z celého světa spolu s návštěvníky akce z řad veřejnosti. Národní síť tras ve Švýcarsku se skládá z 22 národních a 147 regionálních tras pro různé uživatele bezmotorové dopravy v celkové délce km. Jasný způsob značení tras přispěl k jednotné a jednoduše srozumitelné image bezmotorové dopravy, spojil i aktivity partnerů zapojených do projektu, fyzicky napojil trasy bezmotorové dopravy na dopravu veřejnou a zefektivnil marketing aktivní turistiky na švýcarském i mezinárodním trhu. Kromě toho přispívá SchweizMobil nezanedbatelně i k ochraně životního prostředí, ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel a ekonomicky posiluje regiony, malé a střední podnikatele v cestovním ruchu a dalších přidružených oborech. SchweizMobil získal již několik ocenění a odborníky na aktivní turistiku bývá poprávu označován za jeden z nejúspěšnějších projektů posledních 50 let. Na provoz a další rozvoj projektu jsou kladeny vysoké nároky, a to především na koordinaci, udržení kvality a komunikaci výstupů projektu. Proto má být v rámci strategie dalšího rozvoje systému SchweizMobil schválené pro léta zlepšena jak kvalita infrastruktury, tak komunikace projektu navenek. Více o projektu Česky: Německy, francouzsky, italsky a anglicky: Síť SchweizMobil funguje od roku

8 1. SchweizMobil v kostce 1. SchweizMobil v kostce SchweizMobil je národní síť stezek pro různé uživatele bezmotorové dopravy pro potřeby rekreace a cestovního ruchu. Co je SchweizMobil? síť tras pro bezmotorovou dopravu (pěší a cykloturistiku, MTB, inline, vodáckou turistiku) se zaměřením na relaxaci a cestovní ruch celkem km značených tras (22 národních tras, 147 regionálních, 757 jednodenních etap), z toho 9 národních cyklotras (3 300 km) 500 infotabulí značek v terénu Projekt SchweizMobil funguje díky koordinované spolupráci veřejných institucí se soukromými poskytovateli služeb. Zároveň také zajišťuje oficiální, jednotně vyznačenou síť tras pro bezmotorovou dopravu, která se skládá především z národních a regionálních TOP tras. Trasy v síti SchweizMobil jsou napojeny na veřejnou dopravu a systém tak umožňuje vytvářet etapové úseky, vhodné i pro jednodenní výlety. Toto napojení také vytváří ideální předpoklady pro kombinovanou mobilitu v oblasti rekreace a cestovního ruchu. V projektu je také kladen důraz na napojení sítě na co možná nejširší nabídku ubytovacích a stravovacích služeb, pronájem kol a dalších bezmotorových dopravních prostředků a rezervovatelné služby včetně přepravy zavazadel na národních a mnoha regionálních trasách. O všech trasách a nabídkách informuje SchweizMobil prostřednictvím oficiálních webových stránek, tištěných turistických průvodců a map. Síť SchweizMobil propojuje tyto způsoby turistiky: pěší turistika Wanderland Schweiz cykloturistika Veloland Schweiz MTBiking Mountainbikeland Schweiz inline bruslení Skatingland Schweiz vodácká turistika Kanuland Schweiz 1.1 Historie projektu SchweizMobil O dva roky později již mohlo na základě zadání všech 26 švýcarských kantonů začít plánování a implementace projektu Veloland Schweiz. Cílem byla realizace celkem 9 národních cyklotras s celkovou délkou přes km, které by jednotným značením propojily všechny švýcarské kantony. Ke všem devíti cyklotrasám byli zároveň zpracováni tištění turističtí cykloprůvodci. V roce 1998 byla cyklistická síť Veloland Schweiz slavnostně otevřena spolkovým radou Adolfem Ogim. Ještě v tom samém roce rozšířila tato nadace svůj projekt rozvoje udržitelné turistiky a turistických produktů i na oblast pěší turistiky, horských kol a MTB, in-line bruslení a vodáctví (propagované pod společným názvem bezmotorová doprava) v kombinaci s veřejnou dopravou. V letech vyvinula tato nadace pro švýcarskou výstavu Expo.02 systém akcí pod společným názvem slowup. První díl této akce se poprvé uskutečnil v roce 2000 v oblasti kolem jezera Murtensee. Dny bez aut slowup přispívají k podpoře bezmotorové dopravy a jejich návštěvnost má stoupající tendenci. Konají se ve většině švýcarských regionů a počet účastníků se nyní ročně šplhá k hranici půl milionu. V roce 1999 začala nadace Veloland Schweiz spolupracovat s organizací rozvíjející pěší trasy Schweizer Wanderwege na rozvoji národních tras pro pěší turistiku. Společné diskuse jednotlivých organizací vedly v roce 2000 k myšlence založení SchweizMobil. Cílem této snahy byl rozvoj národní sítě tras pro bezmotorovou dopravu a udržitelnou turistiku. Realizace projektu SchweizMobil začala pod vedením nadace Veloland Schweiz na jaře Zadavatelem se staly jednotlivé ministerské úřady ve Švýcarsku, kantony, Knížectví Lichtenštejnsko a četné odborné organizace z oblasti dopravy, sportu a cestovního ruchu. Díky příkladné spolupráci všech partnerů mohl být projekt SchweizMobil spuštěn na jaře 2008 nadací SchweizMobil, která nahradila původní nadaci Veloland Schweiz. Dnešní nadace SchweizMobil podléhá na národní úrovni dozoru spolkové vlády a je zanesena v obchodním rejstříku regionu Bern-Mittelland. V roce 1993 vznikla ve švýcarském Oltenu iniciativa s cílem vytvořit síť celonárodních cyklotras. Zástupci této iniciativy se proto spojili se Švýcarským svazem turistiky (Schweizer Tourismus-Verband), který myšlenku okamžitě podpořil. Společně pak iniciovaly vznik nadace Veloland Schweiz, spojující partnery z oblasti dopravy, sportu a cestovního ruchu. 7

9 1. SchweizMobil v kostce 1.2 Kdo je nositelem projektu SchweizMobil Základem úspěchu projektu SchweizMobil je fungující partnerství. Nositelem projektu SchweizMobil je nadace SchweizMobil. Jejím cílem je koordinace projektu a podpora bezmotorové dopravy, především v její rekreační a turistické podobě po celém Švýcarsku. V nadaci SchweizMobil jsou zastoupeny následující organizace: Poradní místo pro prevenci úrazů Beratungsstelle für Unfallverhütung Zájmové sdružení IG SchweizMobil Švýcarská cyklistická asociace Pro Velo Schweiz Švýcarský klub alpinismu Schweizer Alpen-Club Švýcarské dráhy SBB Švýcarský svaz kanoistiky Schweizerischer Kanu-Verband SKV Švýcarská centrála cestovního ruchu Schweiz Tourismus Švýcarský svaz cestovního ruchu Schweizer Tourismus- Verband Sdružení pro pěší trasy Schweizer Wanderwege Švýcarský cyklistický svaz Swiss Cycling Švýcarský olympijský výbor Švýcarský autoklub Touring Club Schweiz Švýcarský svaz cyklistiky VeloSuisse ViaStoria Švýcarský dopravní klub Verkehrs-Club der Schweiz 1.3 V čem spočívá úspěch projektu SchweizMobil Od roku 1998 je Švýcarsko cyklistickou a cykloturistickou destinací s celkem 9 národními a cca 50 regionálními, jednotně značenými cyklotrasami. Původní projekt Veloland Schweiz si vydobyl pevné místo v nabídce letních dovolených ve Švýcarsku. Tato pozice se odráží i v příjmech z cykloturistiky každoročně utratí domácí a zahraniční cykloturisté ve Švýcarsku za ubytování, stravování a dopravu na 90 milionů EUR. Tyto mimořádně pozitivní zkušenosti byly využity především k posílení partnerství mezi hlavními partnery projektu SchweizMobil a k propagaci osvědčených produktů cykloturistiky. Díky projektu SchweizMobil je Švýcarsko od dubna 2008 zemí nejen cykloturistiky, ale i pěší turistiky, MTBikerů, inline bruslařů a vodáků. Stejně jako v případě Veloland Schweiz, předchůdce Schweiz- Mobil, který byl zaměřen jen na cykloturistiku, koordinuje nadace SchweizMobil především rozvoj infrastruktury, značení tras, marketing, poskytování informací a služeb všem uživatelům bezmotorové dopravy a aktivní turistiky ve Švýcarsku. SchweizMobil se přitom opírá o jasně definované a srozumitelné celošvýcarské značení sítě tras pro všechny druhy bezmotorové dopravy, jednotná pravidla rozvoje této sítě pro všechny zapojené partnery, jednotně koncipované tištěné průvodce po této síti stejně jako interaktivní online internetovou platformu, která informuje uživatele o síti tras a službách na nich poskytovaných. Zkušenosti s projektem SchweizMobil za sezony 2008 a 2009 potvrzují správnost zvolené strategie. Čísla jednoznačně ukazují, že klienti SchweizMobil jeho služeb využívají. Schweiz- Mobil je v mnoha aspektech jedinečnou záležitostí: poprvé v historii se podařilo sjednotit národní turistickou nabídku pro 5 forem bezmotorové mobility a navrhnout, zrealizovat, vyznačit a zpropagovat ji podle jednotných kriterií. Další vybrané spolupracující subjekty: na národní úrovni: Spolkové ministerstvo komunikací ASTRA, Ministerstvo energetiky, Ministerstvo územního rozvoje, Ministerstvo hospodářství, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo sportu, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo kultury a Ministerstvo pro krajinnou topografii na regionální úrovni: všech 26 kantonů na mezinárodní úrovni: Knížectví Lichtenštejnsko soukromí partneři: Sdružení pro veřejnou dopravu, Švýcarské lanovky, Svaz švýcarských provozovatelů lodní dopravy, Švýcarské ubytovny, Přátelé přírody a další národní sponzoři: Ringier (vydavatelství), Migros (obchodní řetězec), Sanitas (zdravotní pojišťovna), Media Swiss Švýcarsko je díky SchweizMobil vyhledávanou turistickou destinací. 8

10 1. SchweizMobil v kostce 1.4 Základní stavební kameny úspěšného modelu Nadace SchweizMobil nositelem projektu SchweizMobil je nadace SchweizMobil, která celý projekt koordinuje její činnost je podpořena organizacemi napříč celou oblastí švýcarského turistického ruchu, ministerstvy i soukromými podnikateli Budování značky/branding projekt SchweizMobil je definován jednotnou značkou/brandem ta je charakterizována názvem a 5 formami bezmotorové mobility z celošvýcarského pohledu a platí pro všechny produkty a formy propagace (značení, infotabule, internet, tištěné materiály, marketing) sítě tras jednotlivých forem bezmotorové mobility jsou propojeny prostřednictvím 500 servisních, etapových míst, které jsou navázány na síť veřejné hromadné dopravy a na turistické služby všechny trasy jsou naplánovány podle jednotných kriterií a roztříděny dle jednotných stupňů obtížnosti (podle techniky a podmínek) SchweizMobil národní, regionální a místní síť tras pro: Cyklisty Pěší MTBikery 9 národních tras 52 regionálních tras 30 místních tras 6 národních tras 57 regionálních tras 143 místních tras 3 národní trasy 14 regionálních tras 47 místních tras Trasy SchweizMobil definoval ve spolupráci s ministerstvy, kantony a obcemi systém tras, pokrývající celé území Švýcarska síť tras se skládá z národních, regionálních a lokálních tras pro všech 5 forem bezmotorové dopravy Inlinisty Vodáky 3 národní trasy 11 regionálních tras 1 místní trasa 1 národní trasa 8 regionálních tras Síť tras projektu SchweizMobil. 9

11 1. SchweizMobil v kostce Propojení s veřejnou dopravou veřejná doprava je nejdůležitějším přepravcem uživatelů tras SchweizMobil ve spolupráci především se švýcarskými drahami SBB a dalšími organizacemi řídí SchweizMobil propojení tras s veřejnou dopravou (vlaky, autobusy, lodní doprava, lanovky a ozubnicové dráhy) propojení tras a veřejné dopravy se děje v servisních, etapových bodech sítě kromě fyzického napojení existuje i propojení informací o veřejné dopravě na stránkách i švýcarských drah v tištěné formě i na informačních místech na větších nádražích Značení druhy turistiky jsou odlišeny různými barvami: pěší zelená cyklistika modrá MTB žlutá inline fialová vodáci světle modrá priorita tras: jednočíselné národní trasy dvojčíselné regionální trasy trojčíselné místní trasy Spolkové ministerstvo komunikací (Bundesamt für Strassen ASTRA) je zodpovědné za jednotné značení mezinárodních, národních, regionálních i lokálních tras SchweizMobil zpracoval jednotnou prováděcí normu ke značení těchto tras všech 26 švýcarských kantonů spolu s Knížectvím Lichtenštejnsko je zodpovědných za montáž a pravidelnou roční kontrolu značení SchweizMobil kontroluje každé 3 roky stav značení celé sítě (především jeho kvalitu) Internet SchweizMobil je provozovatelem stránek spolupracuje se Schweiz Tourismus (databáze), swisstopo (mapové podklady pro web) a švýcarskými drahami SBB (informace o veřejné dopravě) internetové stránky nabízí přehledně strukturované a detailní informace o všech druzích bezmotorové a veřejné dopravy ve Švýcarsku včetně podrobné mapy Tištěné materiály SchweizMobil vydává pro národní a regionální trasy ve spolupráci s třemi partnerskými vydavatelstvími (tato vydavatelství mají exkluzivní smlouvy) oficiální průvodce po trasách SchweizMobil (německy, francouzsky, anglicky 56 průvodců) SchweizMobil motivuje další vydavatelství k vydávání průvodců s trasami SchweizMobil (kartografické firmy, turistické organizace atd.) za využití vizuální identity SchweizMobil Konkrétní nabídky k rezervaci za sestavování turistických nabídek a jejich prodej odpovídá partnerské zájmové sdružení IG SchweizMobil spolu s touroperátorem SwissTrails IG SchweizMobil je tvořen zástupci turistických regionů Švýcarska a jednotlivými poskytovateli služeb, jako jsou půjčovny kol nebo vydavatelství partnerství nedává IG SchweizMobil a SwissTrails exkluzivitu (SchweizMobil udržuje partnerství s dalšími 30 touroperátory) IG SchweizMobil je zájmovým sdružením turistických regionů a poskytovatelů služeb ve Švýcarsku, kteří vytváří konkretní nabídky k rezervaci. IG SchweizMobil spolupracuje úzce s nadací SchweizMobil. Chcete se dozvědět více o konkrétní turistické nabídce po trasách SchweizMobil? Jděte na Zastřešující marketing SchweizMobil uzavřel pro společný marketing spolupráci se Schweiz Tourismus jak pro národní, tak i mezinárodní propagaci projektu (www.myswitzerland.com) 10

12 2. SchweizMobil jeho organizace a hlavní partneři 2. SchweizMobil jeho organizace a hlavní partneři Organizace projektu SchweizMobil Spolkový úřad pro komunikace zásady pro rozvoj bezmotorové dopravy plánování tras, značení, statistiky Kantony/Knížectví Lichtenštejnsko plánování a realizace infrastruktury Schweizer Wanderwege koordinace a rozvoj pěších stezek Wanderland Půjčovny Rent a Bike pronájem kol Veřejná doprava Švýcarský svaz pro veřejnou dopravu Švýcarské dráhy Postauto Schweiz VSSU (lodní doprava), SBS (lanovky) kombinovaná mobilita bezmotorová a veřejná doprava informace o jízdních řádech Nadace SchweizMobil koordinace a rozvoj projektu pro národní/regionální trasy značení tras InfoPoints kombinovanou mobilitu (bezmotorová a veřejná doprava) internet průvodci a mapy ubytovací služby půjčovny kol sponsoring propagace Nakladatelství vydávání oficiálních průvodců o SchweizMobil Ubytovací služby sdružení, asociace a partneři zajištění kvality služeb Zájmové sdružení IG SchweizMobil vytváření rezervovatelných produktů a jejich distribuce SwissTrails Schweiz Tourismus mezinárodní marketing 11

13 2. SchweizMobil jeho organizace a hlavní partneři 2.1 Nadace SchweizMobil Nadace SchweizMobil je nositelem projektu SchweizMobil od roku Již v roce 2004 během celošvýcarské konference o dalším rozvoji projektu SchweizMobil bylo rozhodnuto, že každá z organizací podílejících se na projektu obdrží jedno místo v budoucí nadaci. Těmito institucemi byly ministerské úřady, všechny kantony, zástupci Knížectví Lichtenštejnsko a soukromí partneři. Konkrétním výsledkem jejich jednání bylo vytvoření řídícího výboru se zástupci všech zájmových skupin. Výbor byl zároveň i poradním orgánem při strategických otázkách rozvoje, organizaci projektu, brandingu, financování, partnerství a dodržování termínů. Portrét zakladatelů projektu SchweizMobil Markus Capirone Cílem nadace SchweizMobil je realizace sítě tras pro bezmotorovou dopravu především pro účely cestovního ruchu a rekreace. Nadace podporuje veškeré aktivity zakládající se na pohybu pomocí vlastních svalů. Jako nositelka projektu SchweizMobil je nadace zodpovědná za realizaci svých projektů financovaných především z veřejných, ale i soukromých zdrojů. Veškeré akce pořádané nadací SchweizMobil musí být volně přístupné pro veřejnost, musí mít nadregionální charakter a nesmí sloužit k vytváření zisku. Náklady na provoz jsou kryty z výnosů nadačního jmění, příspěvků ministerstev, kantonů, obcí, veřejně-právních i soukromých organizací stejně jako právních a fyzických osob či z pořádání speciálních akcí. Organizace a orgány nadace SchweizMobil správní rada: zástupci Schweizer Wanderwege, Swiss Cycling, IG SchweizMobil, VeloSuisse, Poradní místo pro prevenci úrazů, Pro Velo Schweiz, European Cyclists Federation, Švýcarské dráhy SBB, Trh Švýcarsko, Schweiz Tourismus, Touring Club Schweiz, Schweizer Wanderwege, Kanton Waadt, Kanton Thurgau, Schweizer Alpen-Club, Schweizerischer Kanu- -Verband, ViaStoria, Schweizer Tourismus-Verband, Verkehrs-Club der Schweiz Původním povoláním umělecký malíř je spoluzakladatelem kanceláře Velobüro Olten a projektovým koordinátorem nadace SchweizMobil. Pravidelně nosí dvě různé bandáže na kolenech a jezdí rád na lehokolech. Markus se účastnil budování sítě pěších a cyklotras v Solothurnu ( ), aktivně se podílel na projektech Veloland Schweiz ( ) a Human Powered Mobility na národní výstavě Expo.02 včetně akcí na podporu Dnů bez aut slowup ( ) a od roku 2000 na projektu SchweizMobil. Od roku 1977 je vášnivým cykloturistou, projezdil na 26 evropských a afrických zemí, kde najezdil na km. Díky projektu Schweiz- Mobil přišel na chuť i pěší turistice. Lukas Stadtherr nadační výbor výkonný ředitel projektový tým Je od roku 2003 spoluvlastníkem Velobüro. Je rovněž projektovým koordinátorem nadace SchweizMobil spoluzodpovědným za další rozvoj projektu SchweizMobil. Lukas je zároveň i členem rady EuroVelo, na různých mezinárodních fórech se zasazuje o propojení Veloland Schweiz a Schweiz- Mobil s evropskými projekty. Lukas studoval geografii na Universitě Freiburg, územní plánování a národohospodářství v Bernu. 12

14 2. SchweizMobil jeho organizace a hlavní partneři 2.2 Úloha a role státu v oblasti bezmotorové dopravy Federalistické rozdělení pravomocí ve Švýcarsku Stát plní koncepční úkoly stanovuje právní rámec a podmínky pro rozvoj bezmotorové dopravy formuluje národní požadavky a doporučení pro oblast plánování, výstavby, provozu, značení systémů tras pro bezmotorovou dopravu vykonává dozor nad kantony Kantony/Aglomerace: implementují systém bezmotorové dopravy do prováděcích plánů účelně a korektně zohledňují bezmotorovou dopravu v programech pro aglomerace a u kantonálních komunikací vytvářejí organizační a finanční předpoklady k posílení bezmotorové dopravy Aglomerace/Města/Obce: definují, plánují a realizují místní a regionální systémy tras pro bezmotorovou dopravu plánují a pracují na zlepšení stavby a organizace průsečíků veřejné a bezmotorové dopravy Na úrovni státu se o oblast bezmotorové dopravy stará Spolkový úřad pro komunikace ASTRA. Hlavní cíle státu v oblasti bezmotorové dopravy jsou: zakotvení bezmotorové dopravy jako rovnoprávného, třetího pilíře dopravy (vedle individuální automobilové dopravy a veřejné hromadné dopravy) zvýšení podílu bezmotorové dopravy na individuální přepravě (každodenní a rekreační dopravě) Důležité oblasti bezmotorové dopravy územní a dopravní plánování infrastruktura (sítě pro každodenní a rekreační bezmotorovou dopravu) kombinovaná mobilita (každodenní a rekreační bezmotorová a veřejná doprava) značení (dopravní) bezpečnost odborné informace, školení věda a výzkum, pilotní akce zásady, statistiky a evaluace opatření Chcete se dozvědět více? Jděte na systematicky analyzují a odstraňují problematická místa Příklady standardů a doporučení pro oblast bezmotorové dopravy Manuál cykloparkování Manuál značení pěší doprava Integrace bezmotorové dopravy do programů aglomerací 13

15 2. SchweizMobil jeho organizace a hlavní partneři 2.3 Role švýcarských drah SBB InfoPoint tabule tabule u vchodů/východů do nádraží s informacemi jak se dostat na trasy SchweizMobilu Výhody spolupráce SBB a SchweizMobil Nabídka tras SchweizMobil vyvolává další poptávku po dopravě za rekreací a turistikou. Tuto poptávku uspokojuje především cestovní kancelář RailAway, která nabízí denní výlety založené na kombinované dopravě. Projekt Schweiz- Mobil je plně integrován do strategického a komunikačního plánu SBB. Základní předpoklady symbiózy veřejné a bezmotorové dopravy: veřejná doprava funguje jako 6. trasa systému SchweizMobil infrastruktura veřejné a bezmotorové dopravy je fyzicky propojena nádraží fungují jako strategická servisní a informační místa železnice profituje ze zvýšených přepravních výkonů za rekreací a turistikou Orientační plány na nádražích přítomnost piktogramů SchweizMobil v nádražním plánu legenda nádražních plánů s odkazem na nabídku národních tras informační řetězec ve spojení s dopravním řetězcem na nádražích Chcete se dozvědět více? Jděte na 2.4 Role kantonů ve SchweizMobil Správa sítě SchweizMobil je mimo území obce v kompetenci kantonů, na území obce pak v její kompetenci s vrchním dozorem kantonů. Kantony mají na starosti plánování tras (dopravní odbor), jejich realizaci (odbor komunikací) a údržbu (odbor komunikací). O stavební náklady a náklady na údržbu mimo území obce se obec a kanton dělí rovným dílem. Na svém území financuje obec údržbu cyklostezek i stavební práce sama. Údržba a značení cyklopruhů jsou mimo obec financovány kantony a na území obce pak samotnou obcí. Kantony se dále starají o plánování a implementaci nových tras a definují nutné postupy pro realizaci nových tras. 2.5 Marketingoví partneři projektu SchweizMobil Infrastruktura není PRODUKT, bez produktu není marketing, bez marketingu není dlouhodobá propagace. Zastřešující marketing a sponzoring: Schweiz Tourismus Příklad nádražní infotabule. Hlavním úkolem Schweiz Tourismus je podpora Švýcarska jako dovolenkové destinace, obchodní a kongresové turistiky. 14

16 2. SchweizMobil jeho organizace a hlavní partneři zajišťuje celosvětový marketing destinace Švýcarsko je financován státem, oborovými a komerčními partnery integruje systém SchweizMobil do webu myswitzerland.com integruje SchweizMobil do kampaní na podporu cestovního ruchu zprostředkovává kontakty se sponzory a médii Nabídkový marketing SchweizMobil (tvorba turistických produktů): IG SchweizMobil Zájmové sdružení IG SchweizMobil bylo v roce 2004 založeno jako volné sdružení IG HPM-Tourismus Schweiz. Jeho cílem bylo vytvoření a propagace nadregionálních turistických produktů na národní síti cyklotras Veloland Schweiz a SchweizMobil a jeho členy jsou turistické regiony, turistické organizace a podnikatelé z cestovního ruchu. IG Schweiz- Mobil získal mandát k provozování efektivního marketingu a v roce 2009 uzavřel partnerskou smlouvu se Schweiz Tourismus. rozpočet: 0,7 mil. CHF/rok 10 % na administrativu 90 % marketing produktů možnost využití telefonní linky pomoci, která funguje celý týden od 8 do 20 hodin, a dvacetiprocentní slevu na odjezd i příjezd veřejnou dopravou. Aktivity Swiss Trails provoz kanceláře a centrály na půjčování kol rezervační centrála pro přímé, online rezervace a rezervace touroperátorů z celého světa provoz online rezervační platformy převoz zavazadel vlastním kurýrem po celém Švýcarsku 2.6 Role nakladatelů Tištění průvodci po národních a regionálních trasách jsou vydáváni partnerskými nakladatelstvými, které mají se SchweizMobil uzavřenou exkluzivní smlouvu. SchweizMobil se v rámci smluvních podmínek s partnery (swisstopo mapy pro pěší, vydavatelství Kümmerly+Frey cyklo a pěší mapy, Swiss Sports Publishing MTB mapy a Wäger & Partner mapy pro inline bruslení) zasazuje o implementaci tras do nových, aktualizovaných mapových podkladů. financování: 1/3 členské příspěvky, 1/3 projektové kooperace, 1/3 příjmy od partnerů Aktivity zájmového sdružení IG SchweizMobil key account management: podpora touroperátorů (příspěvky na reklamu produktů SchweizMobil) veletrhy: účast na veletrzích doma i v zahraničí média a reklama: podpora publikací s tématikou SchweizMobil, organizace a financování press tripů k tématu, nakupování inzerce Operační marketing (nabídka produktů): SwissTrails Swiss Trails je švýcarský touroperátor, který připravuje rezervovatelné nabídky pro všechny národní trasy SchweizMobil. Nabídka služeb obsahuje možnost volby a kombinace tras, délky pobytu, etapových míst, ubytovacího zařízení podle kategorie, možnost půjčení kola nebo last minute rezervaci. Standardní rezervovatelná nabídka zajišťuje ubytování se snídaní, převoz zavazadel, průvodce po trasách a mapy, 15

17 3. Financování projektu SchweizMobil 3. Financování projektu SchweizMobil Vyznačená síť tras systému bezmotorové dopravy Schweiz- Mobil je veřejným majetkem a je zdarma přístupná koncovým uživatelům. Rozjezd projektu SchweizMobil byl z 91 % financován z veřejných prostředků (42 % státem, 49 % kantony). vstupní investice: cca 10 milionů CHF roční rozpočet: 2,2 milionu CHF současné financování: stát 39 %, kantony 39 %, soukromé zdroje 22 % Celkové výsledky startovní fáze projektu v letech : Výdaje: celkem CHF rozvoj projektu: CHF podpora projektu (internet, tištěná média, start projektu): CHF věcné náklady (plánovací podklady, překlady, věcný materiál): CHF DPH a další: CHF Přebytek příjmů věnovaný na další rozvoj projektu po roce 2008: celkem CHF Příjmy: celkem CHF příspěvky státu: CHF příspěvky kantonů: CHF příspěvky soukromých organizací/partnerů: CHF finanční výnos: CHF Atraktivita sítě zaručuje i finanční přínos. 16

18 4. SchweizMobil v číslech 4. SchweizMobil v číslech Pěší trasy: Wanderland Schweiz národní trasy: 6 regionální trasy: 51 celkem denních etap: 378 kilometrů: cca km Cyklotrasy: Veloland Schweiz národní trasy: 9 regionální trasy: 55 celkem denních etap: 225 kilometrů: cca km MTB trasy: Mountainbikeland Schweiz národní trasy: 3 regionální trasy: 14 celkem denních etap: 89 kilometrů: cca km Celkem SchweizMobil národní trasy: 22 regionální trasy: 147 celkem denních etap: 757 kilometrů: cca km počet značek: cca InfoPoints: 550 počet servisních/etapových míst: 500 počet doporučených itinerářů v kombinaci s veřejnou dopravou: 400 počet zastávek (uvedených na internetu): tištění průvodci v NJ, FJ, IJ a AJ: 56 ks/náklad ks počet partnerů v ubytovacích službách: cca počet servisů kol: cca 500 počet půjčoven kol: cca 100 počet kol k pronájmu: cca In-line trasy: Skatingland Schweiz národní trasy: 3 regionální trasy: 13 celkem denních etap: 42 kilometrů: cca km Vodácké trasy: Kanuland Schweiz národní trasy: 1 regionální trasy: 14 celkem denních etap: 23 kilometrů: cca 330 km/80 km s průvodcem 17

19 5. Značka/brand SchweizMobil 5. Značka/brand SchweizMobil Pro potřeby marketingu a brandingu SchweizMobil byl ve spolupráci se Schweiz Tourismus, Schweizerische Wanderwege a SBB vytvořen jednotný vizuální styl, který má zlepšit srozumitelnost a rozpoznatelnost informací o bezmotorové dopravě. Jednotný vizuální styl přebírá v normě SN pro značení tras bezmotorové dopravy definované barvy jednotlivých forem dopravy používaných v políčcích na značení a využívá je jako charakteristické prvky pro jednotlivé druhy bezmotorové dopravy. Tímto je dosaženo jednotného image projektu od značení až po jeho propagaci. Jednotný vizuální styl poskytnul základ pro tvorbu políček na značení jednotlivých tras, informačních tabulí, tištěných průvodců a webových platforem SchweizMobil. Kromě toho jej převzalo mnoho vydavatelství, turistických organizací a IG Schweiz- Mobil, a tím posílilo jednotnost poskytovaných informací o SchweizMobil. Pro jednotný vizuální styl SchweizMobil byl zpracován manuál tvorby informací k bezmotorové dopravě a její kombinace s veřejnou dopravou. Chcete se dozvědět více? Jděte na Jednotný brand je jedním z pilířů projektu SchweizMobil. 18

20 6. Trasy SchweizMobil 6. Trasy SchweizMobil Podle definice tras jsou trasy pro bezmotorovou dopravu vedeny po komunikacích určených bezmotorové dopravě a jsou označeny značením udávajícím cílová místa a čísla nebo jména tras mezi výchozím a cílovým místem trasy. Tyto trasy začínají zpravidla na průsečíku s veřejnou dopravou. 6.1 Dělení tras SchweizMobil Cyklotrasy v systému SchweizMobil se rozlišují na trasy pro každodenní dojížďku a trasy určené k rekreaci. Každodenní dojížďkou rozumíme cesty do/z práce, školy či za nákupy. Tyto trasy jsou vedeny co možná nejpříměji, a proto jsou vedeny po komunikacích nebo v jejich blízkosti. Rekreační trasy jsou vícedenní cesty či cesty pro denní výlety a tréninkové jízdy. Rekreační trasy jsou vedeny atraktivními lokalitami v co nejklidnějším prostředím. Trasy se dělí podle úrovní na mezinárodní, národní, regionální a lokální. SchweizMobil je zodpovědný především za trasy mezinárodní, národní a regionální. Trasy v celkové délce cca km byly vytypovány nadací SchweizMobil v úzké spolupráci s kantonálními odbory bezmotorové dopravy, odbornými organizacemi pro bezmotorovou dopravu a turistickými organizacemi. Vytypované trasy pak byly odsouhlaseny třemi státními institucemi, 80 odpovědnými kantonálními odbory, obcemi a 30 odbornými organizacemi a Knížectvím Lichtenštejnsko. Tyto trasy jsou součástí dlouhodobých rozvojových plánů. národní trasy jsou na území Švýcarska označené jednociferným číslem: Rhone-Route (trasa podél řeky Rhony), Rhein-Route (trasa podél řeky Rýn), Nord- Süd-Route (severo-jižní trasa), Alpenpanorama-Route (trasa Alpské panorama), Mittelland-Route (trasa švýcarským středozemím), Graubünden-Route (trasa Graubündenem), Jura-Route (trasa švýcarskou Jurou), Aare-Route (trasa podél řeky Aare), Seen-Route (jezerní trasa). Prochází většinu území Švýcarska a jsou zpravidla delší než 250 km. Síť národních tras je až na malé vyjímky schválená a dobudovaná a je k dispozici na regionální trasy prochází několika kantony a jsou očíslované dvouciferným číslem (např. vinařské trasy, historické trasy). Propojují několik regionů a jsou zpravidla 50 až 250 km dlouhé. Slouží cykloturistice, v městských aglomeracích i každodenní dojížďce. Síť regionálních tras je stanovená a odsouhlasená kantony. lokální trasy buď nejsou číslované nebo jsou očíslované trojciferným číslem a nejsou delší než 50 km. Slouží buď každodenní cyklistice nebo (např. městské sítě cyklotras) nebo rekreační cyklistice (např. okružní trasy v rekreačních zónách aglomerací). Na nejvyšší úrovni jsou ještě mezinárodní trasy EuroVelo, za jejichž koordinaci je zodpovědná Evropská cyklistická federace a její partnerské organizace v jednotlivých zemích (např. nadace SchweizMobil). Chcete se dozvědět více? Jděte na 6.2 Značení tras SchweizMobil Značení tras pro bezmotorovou dopravu je v celém Švýcarsku sjednoceno a je uzákoněno švýcarskou normou pro značení tras pro bezmotorovou dopravu SN Tato norma byla přepracována pro potřeby realizace sítě tras SchweizMobil a je v současné době jedinou normou upravující značení tras pro bezmotorovou dopravou na světě. Žluté značky pro pěší trasy, červené pro cyklo-, MTB a inline trasy byly pro potřeby systému SchweizMobil doplněny políčkem pro názvy a čísla tras. Jednociferné trasy znamenají národní trasy, dvouciferné regionální trasy a trojciferné či bez označení číslem jsou trasy lokální. Tato dodatečná políčka ve značení mají pro pěší trasy zelený podklad, pro cyklotrasy světle modrý, pro MTB trasy okrový, pro inline bruslení fialový a pro vodácké trasy tyrkysový podklad. Tyto barvy jsou užívány ze strany SchweizMobil i pro znázornění tras v mapách. Světle modré čáry znázorňují např. na infotabulích či na internetu cyklotrasy. Značení nové trasy schvalují jednotlivé kantony na základě plánu značení a řídí se následujícími zásadami: značení odpovídá platné normě SN je zohledněno doporučení z manuálu Značení pěších tras, manuálu Značení cyklotras a MTB/inline tras značení je plynulé v obou směrech pokud nové trasy kříží či kopírují již existující trasy, je nutné přizpůsobit značení existujících tras Národní a regionální trasy se značí dodatečným značením ve zvláštním políčku. Čísla tras pro nové trasy spravuje SchweizMobil a přiděluje je po domluvě s kantony iniciátorům projektu. Zvláštní políčka pro dodatečnou signalizaci se přidělují v rámci SchweizMobil bezplatně a v souladu s normou SN

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce. SchweizMobil. SchweizMobil v ČR, přenos know-how bezmotorové dopravy a aktivní turistiky

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce. SchweizMobil. SchweizMobil v ČR, přenos know-how bezmotorové dopravy a aktivní turistiky SchweizMobil SchweizMobil v ČR, přenos know-how bezmotorové dopravy a aktivní turistiky Přípravné dokumenty pro česko-švýcarský seminář Základní koncept SchweizMobil Z historie projektu SchweizMobil V

Více

Marketing dálkových tras v ČR. Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek

Marketing dálkových tras v ČR. Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek Marketing dálkových tras v ČR Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek Definice dálkových cyklotras nadregionální, značené cyklotrasy sloužící především cykloturistice, které splňují minimální standardy na délku,

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Ing. Jaroslav Martinek. Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN

Ing. Jaroslav Martinek. Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN Ing. Jaroslav Martinek Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN KONTEXT NOVÁ CYKLOSTRATEGIE PRIORITA 1. ZAJIŠTĚNÍ FINACOVÁNÍ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY 1.3. Podpora výstavby

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Labská stezka Hlavní atrakce na českém úseku Melnik pramen Labe/Praha, základní marketingové aktivity a spolupráce s partnery

Labská stezka Hlavní atrakce na českém úseku Melnik pramen Labe/Praha, základní marketingové aktivity a spolupráce s partnery Labská stezka Hlavní atrakce na českém úseku Melnik pramen Labe/Praha, základní marketingové aktivity a spolupráce s partnery 8.10.2014 Daniel Mourek, Nadace Partnerství Obsah Labská stezka v kontextu

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony EuroVelo, ICT a GB www.europeangreenbelt.org Evropský trh cykloturistiky (údaje z 13 studiíí z Německa, Nizozemí, Rakouska a Švýcarska) Výdaje: cykloturisté 53 EUR/os./den,

Více

Vítejte v kraji Sardona!

Vítejte v kraji Sardona! Vítejte v kraji Sardona! Základní přesmyk helvétských desek nasunul 300 mil. let staré horniny na horniny staré 30 mil. let Sardona na tektonické mapě Vznik geoparku Sardona 1999 zahájení projektu regionálního

Více

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Realizujeme úzkou a vzájemně výhodnou spolupráci s vybranými

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014 č.j.: 345/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 321 ze dne 07.05.2014 Účast městské části Praha 3 na akci Pražské cyklozvonění 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO

ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO Na realizaci projektu byla podána žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV), prioritní osy 13. 3 Cestovní ruch, oblasti

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Šumavu milují čeští cykloturisté i bikeři

Šumavu milují čeští cykloturisté i bikeři Šumavu milují čeští cykloturisté i bikeři Brno, 12. ledna 2012 Na veletrhu Regiontour v Brně byly představeny další výsledky cyklo a inline průzkumu, který od poloviny srpna do konce září probíhal na stránkách

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

Ing. Jitka Zikmundová, MBA Workshop Kašperské Hory, středa 20.6.2012

Ing. Jitka Zikmundová, MBA Workshop Kašperské Hory, středa 20.6.2012 Ing. Jitka Zikmundová, MBA Workshop Kašperské Hory, středa 20.6.2012 23.11.2011 prezentace záměru tvorby strategie cestovního ruchu pro město Kašperské Hory radě města 6.12.2011 rozhovor s paní starostkou

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Vinařská turistika na kole

Vinařská turistika na kole Vinařská turistika na kole Mgr. Eva Kvapilová www.vinarske.stezky.cz Moravské vinařské stezky www.vinarske.stezky.cz CHARAKTERISTIKA MVS Komplexní produkt pro: Cykloturisty (kteří si možná dají i sklenku

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování zájezdu Téma Ročník Autor Technika

Více

MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY

MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY Luboš Kala 19. 3. 2013 Nadace Partnerství Pomáháme lidem chránit a zlepšovat jejich životní prostředí. Jakou formou pomáháme? Udělováním grantů Inspirací dobrými příklady Poskytováním

Více

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC 24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC Nové logo Praha 18. 6. 2010 Praha 18. 6. 2010 Destinační agentury ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. Ústecký kraj, NP České Švýcarsko, ZO ČSOP Thilia, Krásná Lípa KRUŠNÉ HORY

Více

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Ing. Vladimír Schmalz Zastupitel Předseda výboru pro územní rozvoj Programy šetrné dopravy ve městech podporující čistou

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

r e g i o n á l n í p o r a d e n s k á

r e g i o n á l n í p o r a d e n s k á Národní program podpory cestovního ruchu pro rok 2015 Podprogram Cestování dostupné všem Správce programu: Příjem žádostí o dotaci: Ministerstvo pro místní rozvoj 5. 1. 2015 12. 2. 2015, elektronicky na

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

KONCEPT ROZVOJE CYKLISTIKY VE VELKOMĚSTECH. Ing. Luděk Sosna, Ph. D., ředitel odboru strategie, MD ČR

KONCEPT ROZVOJE CYKLISTIKY VE VELKOMĚSTECH. Ing. Luděk Sosna, Ph. D., ředitel odboru strategie, MD ČR KONCEPT ROZVOJE CYKLISTIKY VE VELKOMĚSTECH Ing. Luděk Sosna, Ph. D., ředitel odboru strategie, MD ČR STÁTNÍ PODPORA cyklistické dopravě Cyklostrategie 2013 1. ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY

Více

Česko jede. Ing. Jaroslav Martinek národní cyklokoordinátor

Česko jede. Ing. Jaroslav Martinek národní cyklokoordinátor Česko jede Ing. Jaroslav Martinek národní cyklokoordinátor Obsah Téma 1 - Nové změny legislativy pro cyklistickou dopravu Téma 2 Cyklistické stezky a jejich financování Téma 3 Kampaň: komplexní přístup

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Role a význam aktivního transportu pro zdraví, Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013-2020

Role a význam aktivního transportu pro zdraví, Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013-2020 Role a význam aktivního transportu pro zdraví, Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013-2020 Ing. Jaroslav Martinek, CDV Jaroslav.martinek@cdv.cz +420 602 503 617 www.centralmeetbike.eu

Více

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Stezky Greenways Soutěže cesty Městy a Město stromů Granty, asistence Daniel Mourek Ondřej Fábera Nadace Partnerství Pomáháme pečovat o životní prostředí,

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI

DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI VŠEOBECNÉ CYKLISTICKÉ KAMPANĚ Od sjednocení Německa až do konce 90. let byla motorová doprava v bývalém východním Německu trvale na vzestupu.

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU 1 Princip projektu Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám

Více

Stručný popis systému řízení kvality metodiky ISEMOA

Stručný popis systému řízení kvality metodiky ISEMOA Stručný popis systému řízení kvality metodiky ISEMOA www.isemoa.eu Projekt ISEMOA byl zahájen v květnu 2010 a bude ukončen v květnu 2013. ISEMOA je kofinancován Evropskou unií v rámci programu Inteligentní

Více

Zabezpečení sociální a zdravotní péče ve Švýcarsku. Markus Eisenring vedoucí oblasti pro děti a mládež CURAVIVA Schweiz

Zabezpečení sociální a zdravotní péče ve Švýcarsku. Markus Eisenring vedoucí oblasti pro děti a mládež CURAVIVA Schweiz Zabezpečení sociální a zdravotní péče ve Švýcarsku Markus Eisenring vedoucí oblasti pro děti a mládež CURAVIVA Schweiz 1 Obsah 1. CH: Confoederatio Helvetica Spolkový stát Švýcarsko 2. Sociální zabezpečení

Více

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 1.3.2010 1 Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 Setkání u kulatého stolu na téma Jak dál rozvíjet cestovní ruch na Vysočině? Tomáš Čihák, Vysočina Tourism Jihlava, 25. 2. 2010 1.3.2010

Více

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Český systém kvality služeb Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Kvalita služeb, konkurenceschopnost ČR a odvětví cestovního ruchu

Více

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, 1. MARKETINGOVÁ ZNAČKA A PROPAGACE Marketingová značka Kvalitní a reprezentativní materiál o městě Turistické informace Cizojazyčné

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Popis výchozí situace:

Popis výchozí situace: Popis výchozí situace: Město Břeclav leží na jihu Moravy v blízkosti hranic s Rakouskem a Slovenskem. Břeclav je důležitým dopravním železničním, ale také i silničním uzlem s velkou intenzitou místní i

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Partnerství na cyklomagistrále Ploučnice

Partnerství na cyklomagistrále Ploučnice Partnerství na cyklomagistrále Ploučnice Zelené stezky Greenways Zelené stezky Greenways je asistenční a grantový program Nadace Partnerství. Jeho prostřednictvím nadace poskytuje pomoc a podporu organizacím

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Informační a orientační systém města Proseč

Informační a orientační systém města Proseč PROJEKT Informační a orientační systém města Proseč Žadatel: Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče IČO: 00270741, tel.: 469 321 137 Zástupce: Jan Macháček, starosta města Zpracoval: Jan Macháček,

Více

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci 15. Cyklistická cesta Ploučnice, aneb Zelená cyklomagistrála Ploučnice 1. Základní informace Celková délka cyklomagistrály: 85km, z toho 50km Podralsko Celkové náklady projektu: odborný odhad 200 mil.

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko na období 2008 2010 (výhled do roku 2013) R E S U M É

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko na období 2008 2010 (výhled do roku 2013) R E S U M É Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko na období 2008 2010 (výhled do roku 2013) R E S U M É Cílem dokumentu je ve městě Šternberk a mikroregionu Šternbersko zhodnotit

Více

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko modelový region pro turistiku v EU o Spolupráce dvou klíčových aktérů: Turistického

Více

MCR: 8. přednáška Management informačních služeb v CR. Management dopravních služeb v CR. Eva Štichhauerová

MCR: 8. přednáška Management informačních služeb v CR. Management dopravních služeb v CR. Eva Štichhauerová MCR: 8. přednáška Management informačních služeb v CR. Management dopravních služeb v CR. Eva Štichhauerová 1 Obsah přednášky 1. Management informačních služeb v CR. Informace a zdroje informací. Turistická

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji. Chocerady - Hotel Akademie Naháč 8. června 2015

Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji. Chocerady - Hotel Akademie Naháč 8. června 2015 Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji Chocerady - Hotel Akademie Naháč 8. června 2015 Spolupracující MAS Posázaví o.p.s. KMAS Rakovnicko o.p.s. PMAS 1 Lípa pro venkov z.s. PMAS 2 Region

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu (shodný pro oba typy asistencí) Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu IČO 70939659 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon

Více

Kontakt: Nadace Partnerství, Krátká 26 100 00 Praha 10 Tel.: +420 274 816 727 E-mail: greenways@nap.cz www.greenways.cz

Kontakt: Nadace Partnerství, Krátká 26 100 00 Praha 10 Tel.: +420 274 816 727 E-mail: greenways@nap.cz www.greenways.cz Kontakt: Nadace Partnerství, Krátká 26 100 00 Praha 10 Tel.: +420 274 816 727 E-mail: greenways@nap.cz www.greenways.cz CDV, Líšeňská 33a, 636 00 Brno Tel.: +420 548 423 711 E-mail: cdv@cdv.cz www.cdv.cz

Více

K A M E R O V É S Y S T É M Y

K A M E R O V É S Y S T É M Y KAMEROVÉ SYSTÉMY V segmentu kamerových systémů jsme v roce 2012 udělali výrazný krok vpřed. Díky akvizici společnosti KH servis s více než 20 lety zkušeností jsme zkvalitnili služby a rozšířili své možnosti.

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Mobilní informační průvodce - RegTim

Mobilní informační průvodce - RegTim Mobilní informační průvodce - RegTim nabízí zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví regionu s využitím moderních mobilních informačních technologií pro podporu cestovního ruchu a inovativní propagaci

Více

Využití a možnosti automatického monitoringu cyklistů a pěších

Využití a možnosti automatického monitoringu cyklistů a pěších Využití a možnosti automatického monitoringu cyklistů a pěších Bc. Ondřej Nejedlý Měřín 2. 6. 2015 Obsah Kdo jsme? Proč monitorovat? Sčítače Eco-Counter Příklad z praxe Labská stezka - Ústecký kraj Královéhradecký

Více

20. Mezinárodní cyklotrasa EuroVelo n.9 v Jihomoravském kraji

20. Mezinárodní cyklotrasa EuroVelo n.9 v Jihomoravském kraji 20. Mezinárodní cyklotrasa EuroVelo n.9 v Jihomoravském kraji 1. Sloup Blansko Bílovice - Brno: Trasa č. 5 Jantarová stezka v krajině severně od Brna vede nejprve údolím Svitavy, poté Moravským krasem

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků JESENÍKY originální produkt Přinášíme Vám kvalitu a tradici z Jeseníků 6.11.2013 ZNAČKA JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území Tato značka garantuje zejména místní

Více

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011 Realizace aktivit projektu Kladské pomezí Krajina příběhů 1 Pojďte se toulat úchvatnou krajinou, která je naplněna zajímavými příběhy. Krajinou, která umí vyprávět. Seznamte se s historií vojenských pevností,

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Ingrid Sieder ředitelka Rakouské národní turistické centrály Österreich Werbung Praha Obsah hlavní body 1. Organizační

Více

Integrovaný plán rozvoje území

Integrovaný plán rozvoje území Integrovaný plán rozvoje území regionu soudržnosti Jihozápad SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Plzeň a České Budějovice Základní informace o dokumentu Název: Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad (IPRÚ)

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více