PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. RISELLE 25mg implantát (Estradiolum hemihydricum)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. RISELLE 25mg implantát (Estradiolum hemihydricum)"

Transkript

1 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE RISELLE 25mg implantát (Estradiolum hemihydricum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. - Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. V této příbalové informaci naleznete: 1. Co je Riselle a k čemu se používá 2. Před aplikací přípravku Riselle 3. Aplikace přípravku Riselle 4. Možné nežádoucí účinky 5. Uchovávání přípravku Riselle 6. Další informace 1. CO JE RISELLE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Riselle 25 mg je implantát obsahující estradiol. Estradiol je jeden z ženských pohlavních hormonů, které Vaše tělo produkuje. Během menopauzy a po ní se tvorba estrogenů ve Vašem těle snižuje. Pokud jsou vaječníky chirurgicky odstraněny (ovariektomie) před obdobím menopauzy, dojde k velmi prudkému poklesu tvorby estrogenů. Toto snížení může mít za následek návaly, úbytek kostní hmoty, vaginální iritace, opakované infekce močového ústrojí a inkontinenci moči. Pro léčbu těchto potíží je možno předepsat přípravek Riselle. Po zavedení pod kůži se estradiol pomalu uvolňuje a je vstřebáván do krve, tím působí dlouhodobě a rovnoměrně. Nahrazuje přirozenou tvorbu estrogenů (substituční léčba estrogeny). Riselle je určen k léčbě příznaků provázejících klimakterium (tzv. přechod), k hormonální substituční terapii (HST) např. po chirurgickém odstranění vaječníků. Dalším z příznivých vlivů estrogenů je to, že mohou zastavit ztráty kostní hmoty, ke kterým dochází u velkého množství žen v klimakteriu a po menopauze. Pokud máte zvýšené riziko zlomenin kvůli osteoporóze (řídnutí kostí), a nemůžete být léčena jinou formou, nebo jiná léčba se ukázala jako neúčinná, Riselle může být použit také k preventivní léčbě osteoporózy. Váš lékař by měl s Vámi zvážit všechny pro Vás vhodné možnosti. 2. PŘED APLIKACÍ PŘÍPRAVKU RISELLE Nenechte si aplikovat Riselle, pokud: 1/9

2 máte nebo jste měla karcinom prsu, nebo pokud se Váš lékař domnívá, že byste mohla mít tuto chorobu, máte, nebo se Váš lékař domnívá, že byste mohla mít nádor závislý na estrogenech, jako je například karcinom výstelky děložní (karcinom endometria), máte jakékoliv vaginální krvácení, jehož příčina není známa, máte nadměrný růst děložní výstelky (hyperplazie endometria), který není léčen, máte nebo jste měla krevní sraženiny v žilách (žilní tromboembolie), v žilách nohou (hluboká žilní tromboembolie) nebo v plicích (plicní embolie), máte poruchu srážlivosti krve (trombofilní porucha, jako je deficit proteinu C, proteinu S nebo antitrombinu), máte nebo jste v nedávné minulosti měla onemocnění způsobené krevními sraženinami v tepnách, jako je srdeční infarkt, mozková mrtvice nebo angina pectoris, máte nebo jste měla onemocnění jater, pokud nedošlo k normalizaci jaterních testů, máte nebo jste měla alergickou reakci na estradiol, máte vzácnou dědičnou poruchu s rodinným výskytem, která se nazývá porfyrie. Zvláštní opatrnosti při používání přípravku Riselle je zapotřebí Vedle výhod má hormonální substituční léčba (HRT) některá rizika, která je nutno vzít v úvahu při rozhodování, zda začít nebo pokračovat s HRT. Lékařské kontroly Dříve než začnete používat hormonální substituční léčbu nebo ji po přestávce obnovíte, měl by se Vás lékař zeptat na Vaši osobní a rodinnou anamnézu. Lékař se může rozhodnout vyšetřit Vaše prsy a/nebo břicho a může provést interní vyšetření. Podle současných zdravotnických doporučení se mají provádět vyhledávací vyšetření včetně vhodných zobrazovacích vyšetření, jako je mamografie (rentgen prsů). Váš lékař Vám řekne, jak často se tato vyšetření mají provádět. Po zahájení hormonální substituční léčby byste měla mít pravidelné lékařské kontroly (nejméně jednou ročně). Při těchto kontrolách s Vámi může lékař probrat výhody a rizika pokračování hormonální substituční léčby. Jestliže jsou u Vás přítomny určité stavy, Váš lékař Vás bude pečlivě sledovat, jelikož tento lék je může zhoršit. Jestliže se u Vás vyskytují, případně se v minulosti vyskytovaly některé z těchto stavů nebo chorob, informujte o tom svého lékaře: 2/9

3 stavy postihující děložní výstelku, jako je růst děložní výstelky uvnitř Vaší dělohy (děložní fibromy nebo leiomyomy), nebo mimo dělohu (endometrióza), nebo nadměrný růst děložní výstelky (hyperplazie endometria) v minulosti rizikové faktory rozvoje krevních sraženin (viz bod Vliv na srdce a oběh, kde je uvedený seznam těchto faktorů) rizikové faktory pro rakovinu, která je závislá na estrogenech, jako např. výskyt rakovin prsu u blízkých příbuzných (matka, sestra nebo babička) vysoký krevní tlak onemocnění jater, např. adenom jater (nezhoubný nádor) onemocnění ledvin cukrovka žlučníkové kameny migréna nebo (silné) bolesti hlavy onemocnění imunitního systému, které postihuje četné orgány v těle (systémový lupus erythematodes) epilepsie astma onemocnění ušního bubínku a sluchu (otoskleróza) Sdělte svému lékaři, pokud si povšimnete nějakých změn Vašeho stavu během používání přípravku Riselle. Vyhledejte neprodleně lékaře, pokud zaznamenáte cokoliv z níže uvedeného: zpozorujete některý ze stavů uvedených v bodu Nenechte si aplikovat Riselle, pokud zežloutnutí Vaší kůže nebo očního bělma (žloutenka). Může se jednat o příznak onemocnění jater. velké zvýšení Vašeho krevního tlaku (může se projevit bolestí hlavy, únavou a závratěmi) pokud poprvé zaznamenáte bolesti hlavy podobné migréně pokud otěhotníte Faktory, které ovlivňují riziko vzniku rakoviny Nadměrný růst děložní výstelky (hyperplazie endometria) a rakovina děložní výstelky (rakovina endometria) U žen bez onemocnění dělohy může používání hormonální substituční léčby obsahující pouze estrogeny po delší dobu zvýšit riziko výskytu nadměrného růstu děložní výstelky (hyperplazie endometria) a rakoviny výstelky děložní (rakovina endometria). Používání gestagenu spolu s estrogenem pomůže toto riziko snížit. Riselle obsahuje pouze estrogen. Pokud máte dělohu, lékař Vám předepíše spolu s estrogenem i gestagen. Pokud Vám byla děloha odstraněna (hysterektomie), lékař s Vámi probere, zda je pro Vás bezpečné používání estrogenu bez gestagenu. 3/9

4 Pokud Vám byla Vaše děloha odstraněna z důvodu endometriózy, může být riziková jakákoliv endometriální tkáň, která ve Vašem těle zůstala. Proto Vám Váš lékař může předepsat spolu s estrogenem i gestagen. U žen s dělohou, které neužívají hormonální substituční léčbu, bude diagnostikován karcinom dělohy průměrně u 5 žen z U žen, které mají dělohu a užívají hormonální substituční léčbu obsahující pouze estrogeny, se počet případů karcinomu endometria navíc může pohybovat mezi 5 a 55 na 1000 léčených žen ve věku mezi 50 a 65 lety, a to v závislosti na dávce a délce používání hormonální substituční léčby. Přidání gestagenu k hormonální substituční léčbě obsahující pouze estrogeny podstatně sníží riziko výskytu karcinomu endometria. Krvácení z průniku nebo špinění Během prvních několika měsíců užívání hormonální substituční léčby se u Vás může vyskytnout krvácení z průniku nebo špinění. Pokud ale krvácení nebo špinění pokračuje déle než několik prvních měsíců po zahájení hormonální substituční léčby, nebo pokračuje dokonce i po vysazení hormonální substituční léčby, navštivte co nejdříve svého lékaře. Váš lékař vyšetří příčinu, přičemž může provést biopsii děložní výstelky, aby zjistil, zda nemáte rakovinu děložní výstelky. Karcinom prsu Ženy, které mají nebo v minulosti měly karcinom prsu, nesmí hormonální substituční léčbu užívat. Důkazy naznačují, že užívání kombinované hormonální substituční léčby s estrogeny a gestageny a možná i hormonální substituční léčby obsahující pouze estrogeny zvyšuje riziko vzniku karcinomu prsu. Toto riziko závisí na tom, jak dlouho užíváte hormonální substituční léčbu. Riziko navíc lze pozorovat po zhruba 3 letech. Toto riziko se však vrací k normálu během několika let (většinou po 5 letech) po vysazení léčby. U žen ve věku let, které neužívají hormonální substituční léčbu, je během 5 let diagnostikována rakovina prsu v průměru u 9 12 na 1000 žen. U žen ve věku let, které užívají hormonální substituční léčbu s estrogenem a gestagenem po dobu 5 let, je počet případů rakoviny prsu navíc u 6 na 1000 žen. U žen ve věku let, které neužívají hormonální substituční léčbu, je během 5 let diagnostikována rakovina prsu v průměru u 14 na 1000 žen. U žen ve věku let, které užívají hormonální substituční léčbu s estrogenem a gestagenem po dobu 5 let, je počet případů rakoviny prsu navíc u 4 na 1000 žen. Kromě pravidelných kontrol u lékaře: pravidelně si kontrolujte prsy z hlediska případného výskytu změn, a pokud si všimnete jakékoliv změny, jako jsou důlky nebo pokles pokožky, změny bradavek nebo jakékoliv bulky, oznamte to svému lékaři. docházejte na pravidelné vyhledávací vyšetření prsů (mamografie). Váš lékař Vám sdělí, jak často máte na toto vyšetření chodit. Existují důkazy, že u žen ve věku let, kterým byla odstraněna děloha, je malé nebo žádné riziko rakoviny prsu, pokud užívají hormonální substituční léčbu pouze estrogenem po dobu 5 let. Karcinom ovária Karcinom ovária (rakovina vaječníků) je mnohem vzácnější než rakovina prsu. Diagnóza může být obtížná, protože často nemá onemocnění žádné zjevné příznaky. 4/9

5 Domníváme se, že dlouhodobé (nejméně 5 až 10 let) užívání hormonální substituční léčby obsahující pouze estrogen má za následek mírně zvýšené riziko rakoviny vaječníku. Některé studie naznačují, že dlouhodobé používání kombinované hormonální substituční léčby může mít obdobné nebo mírně nižší riziko. Vliv na srdce a oběh Krevní sraženiny v žilách (žilní tromboembolie) Hormonální substituční léčba zvyšuje riziko tvorby krevních sraženin v žilách (též označovaných jako hluboká žilní trombóza) 1,3 3x, zvláště během prvního roku užívání. Není známo, zda Riselle zvyšuje riziko stejným způsobem. Tyto krevní sraženiny nejsou vždy vážné, ale pokud sraženina putuje do plic, může způsobit bolest na hrudi, dušnost, kolaps a dokonce i smrt. Tento stav se označuje jako plicní embolie (PE). Hluboká žilní trombóza a plicní embolie jsou příklady stavu označovaného jako žilní tromboembolie. Vznik krevní sraženiny v žilách je u Vás obecně pravděpodobnější, pokud se Vás týká jedna nebo více níže uvedených skutečností: jste starší jste těhotná nebo se Vám nedávno narodilo dítě užíváte estrogeny máte výraznou nadváhu jste již někdy v minulosti měla nebo Vaši blízcí příbuzní měli krevní sraženinu v dolních končetinách, plicích nebo jiných orgánech máte problém s krevní srážlivostí, který vyžaduje dlouhodobé podávání léků používaných k zabránění tvorbě krevních sraženin (antikoagulancia) nemůžete dlouhodobě chodit nebo stát z důvodu větší operace, zranění nebo nemoci (dlouhodobá imobilizace) máte vzácné onemocnění, které se jmenuje systémový lupus erythematodes (SLE) máte rakovinu Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se se svým lékařem, zda můžete hormonální substituční léčbu užívat. U žen ve věku kolem 50 let, které neužívají hormonální substituční léčbu, se očekává výskyt krevní sraženiny v žilách během 5 let průměrně u 4 žen z U žen věku kolem 50 let, které užívají hormonální substituční léčbu s kombinací estrogenu a gestagenu, bude počet těchto případů navíc u 5 žen z Pokud se u Vás vyskytne: bolestivý otok nohy náhlá bolest na hrudi potíže s dýcháním Vyhledejte co nejdříve lékaře. Může se jednat o příznaky vzniku krevní sraženiny. Pokud je u Vás plánována operace, dbejte na to, aby o tom byl informován Váš lékař. Může být nutné, abyste ukončila léčbu přibližně 4-6 týdnů před operací, aby se snížilo riziko vzniku krevní sraženiny. Váš lékař Vám řekne, kdy můžete hormonální substituční léčbu opět zahájit. 5/9

6 Ischemická choroba srdeční (ICHS) Hormonální substituční léčba se nedoporučuje pro ženy, které mají nebo nedávno prodělaly onemocnění srdce. Pokud jste někdy měla onemocnění srdce, poraďte se se svým lékařem, zda můžete hormonální substituční léčbu užívat. Neexistují důkazy, že hormonální substituční léčba chrání před srdečním onemocněním. U žen užívajících hormonální substituční léčbu kombinací estrogenu a gestagenu se s mírně větší pravděpodobností rozvine srdeční onemocnění než u žen nepoužívajících tuto léčbu. Jelikož riziko srdečního onemocnění výrazně závisí na věku, je počet případů srdečního onemocnění navíc z důvodu užívání hormonální substituční léčby kombinací estrogenu a gestagenu velmi nízký u zdravých žen ve věku kolem menopauzy, ale s vyšším věkem narůstá. Neexistují důkazy pro zvýšené riziko rozvoje srdečního onemocnění u žen bez dělohy užívajících hormonální substituční léčbu obsahující pouze estrogen. Pokud se u Vás vyskytne: bolest na hrudníku, která se šíří do rukou nebo do krku Vyhledejte co nejdříve lékaře. Tato bolest může být příznakem srdečního onemocnění. Cévní mozková příhoda (mrtvice) Hormonální substituční léčba kombinací estrogenu a gestagenu a estrogenem samotným zvyšuje riziko mozkové mrtvice až 1,5x. Srovnatelné riziko pro ženy užívající a neužívající tuto léčbu se nemění s věkem ani dobou od menopauzy. Jelikož však je toto riziko výrazně závislé na věku, celkové riziko mozkové mrtvice u žen léčených hormonální substituční terapií s věkem poroste. U žen ve věku kolem 50 let, které neužívají hormonální substituční léčbu, se předpokládá průměrný výskyt mrtvice během 5 let u 8 žen z U žen ve věku kolem 50 let, které užívají hormonální substituční léčbu, se předpokládá počet případů mrtvice během 5 let navíc u 3 žen z Dosud není známo, zda Riselle zvyšuje riziko stejně. Pokud se u Vás vyskytnou: nevysvětlitelné bolesti hlavy migrenózního typu s poruchou zraku nebo bez ní, vyhledejte co nejdříve lékaře. Tyto bolesti hlavy mohou být časným varovným příznakem mrtvice. Jiné stavy Hormonální substituční léčba nezabrání ztrátě paměti. Riziko ztráty paměti může být poněkud vyšší u žen, které začnou používat hormonální substituční léčbu po 65. roce věku. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Jiné léky mohou účinky Riselle ovlivnit, nebo může Riselle ovlivnit jiné léky. Musíte informovat svého lékaře, pokud užíváte (nebo máte v úmyslu užívat) jiné léky, jako jsou například: léky proti epilepsii (jako je fenobarbital, fenytoin a karbamazepin) léky proti tuberkulóze (rifampicin, rifabutin) léky proti infekcím HIV (nevirapin, efavirenz, ritonavir, nelfinavir, rifampicin) rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) Oznamte prosím svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud užíváte nebo jste nedávno užívala jakékoliv jiné léky, včetně léků dostupných bez lékařského předpisu, rostlinných léků nebo jiných přírodních přípravků. Užívání přípravku Riselle s jídlem a pitím 6/9

7 Při užívání přípravku Riselle můžete jíst i pít normálně. Těhotenství a kojení Riselle je určený pouze pro ženy po menopauze. Jestliže jste těhotná nebo kojíte, nenechte si tento přípravek implantovat. Jestliže při používání přípravku Riselle otěhotníte, obraťte se na svého lékaře, aby léčbu ihned ukončil. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Estradiol nemá žádný nebo pouze zanedbatelný vliv na řízení motorových vozidel a obsluhu strojů. 3. APLIKACE PŘÍPRAVKU RISELLE Lék může zavést pouze lékař nebo sestra. Kdy zavést přípravek Riselle Obvyklé dávkování je jeden implantát každých 6 měsíců. Některé pacientky mohou potřebovat dva implantáty najednou. Obecně se nový implantát zavádí, pokud se opět vrátí klimakterické příznaky (obvykle za 4-8 měsíců). Pokud je interval mezi zavedením předchozího a dalšího implantátu kratší než 4 měsíce, může lékař odebrat vzorek krve, aby zjistil hladinu estradiolu v krvi. Zavádění implantátů Implantát se zavádí podkožně v místním znecitlivění, a to přiloženým aplikátorem k jednorázovému použití (trokarem), do málo pohyblivých oblastí, jako je horní vnější část hýždí nebo dolní část břišní stěny. Implantát se postupně zcela rozpustí, nezůstávají žádné zbytky a implantát není třeba odstraňovat. Pokud máte dojem, že jsou účinky přípravku Riselle příliš silné nebo příliš slabé, ihned to sdělte svému lékaři. Ukončení léčby přípravkem Riselle Pokud byste chtěla léčbu přípravkem Riselle ukončit a máte dělohu, lékař Vám bude nadále předepisovat perorální gestagen. Léčba gestagenem má být udržována, dokud se nepřestane objevovat krvácení z vysazení. Je to z důvodu prevence možné pokračující stimulace dělohy. V závislosti na použité velikosti dávek a délce léčby se může krvácení z vysazení objevovat až 1-2 roky po posledním implantátu. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY V závislosti na dávce implantátu a na citlivosti pacientky může mít přípravek Riselle nežádoucí účinky. Příznaky, které jsou obecně připisovány estrogenům, a které by se mohly vyskytnout během léčby přípravkem Riselle, jsou: potíže s prsy (citlivost, bolest, otoky a sekrece) zadržování tekutin (obvykle se projevují jako otok kotníků nebo nohou), zvýšení tělesné hmotnosti kožní problémy jako je např. zarudnutí (erytém), vyrážka, změna zbarvení nebo červené skvrny, kaňkovité skvrny na kůži vystavené vnějším vlivům (chloasma) bolesti hlavy, migréna, únava, nervozita a změny nálady možná ztráta paměti, pokud se hormonální substituční léčba zahájí ve věku nad 65 let 7/9

8 pocit na zvracení, nadýmání, žlučové kameny, onemocnění žlučníku zežloutnutí očí nebo kůže (žloutenka) žilní tromboembolie (tvorba krevních sraženin v žilách dolních končetin nebo v plicích) zvýšení krevního tlaku srdeční onemocnění mozková mrtvice nepohodlí při používání kontaktních čoček rakovina prsu nadměrný růst nebo rakovina děložní výstelky (hyperplazie nebo rakovina endometria) rakovina vaječníku zhoršení endometriózy Při používání přípravku Riselle se může příležitostně v místě implantace objevit modřina. Sdělte svému lékaři, pokud Vás některý nežádoucí účinek začne obtěžovat nebo pokud přetrvává. Rovněž je důležité, abyste svému lékaři nebo lékárníkovi sdělila, pokud se u Vás vyskytnou jakékoliv neobvyklé nebo neočekávané příznaky během léčby přípravkem Riselle. Pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU RISELLE Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte v původním obalu při teplotě do 30 C. Chraňte před chladem nebo mrazem. Přípravek Riselle nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu (někdy označené jako exp ). 6. DALŠÍ INFORMACE Léčivá látka přípravku Riselle je estradiol, jeden z přirozených estrogenů (ženské pohlavní hormony). Estrogeny se tvoří převážně v ováriích (vaječnících). Jsou nezbytné pro normální pohlavní vývoj žen a pro regulaci menstruačního cyklu v období plodnosti ženy. Během stárnutí ženy tvoří vaječníky stále méně estrogenu. Období, kdy k tomuto jevu dochází (obvykle kolem 50 let věku), se nazývá klimakterium nebo menopauza. Pokud jsou vaječníky odstraněny chirurgicky (ovariektomie) před obdobím klimakteria, je pokles tvorby estrogenů velmi prudký. Estrogeny hrají také důležitou roli při tvorbě kostí. Kost se tvoří v mládí a nejvyšší kostní hmoty je dosaženo mezi lety. Po tomto věku kostní hmoty ubývá, nejprve pomalu, ale v pozdějším období života se ztráta kostní hmoty zrychluje, zvláště po menopauze. Snížení tvorby hormonů má často za následek známé klimakterické příznaky, jako jsou návaly a noční pocení. Nedostatek estrogenů může způsobit ztenčení a vyschnutí poševní stěny. Nedostatek estrogenů může také vyvolat problémy, jako je např. inkontinence moči a opakované záněty močového měchýře. Užívání léků obsahujících estrogeny může tyto potíže zmírnit. Může trvat několik dní nebo dokonce týdnů než pocítíte zlepšení. Často nepovšimnutým problémem je zrychlená ztráta kostní hmoty ve věku kolem menopauzy a po ní. Postupně se kosti stávají křehké a mohou se snadno zlomit (osteoporóza); to platí zejména pro páteř, kyčle a zápěstí. Osteoporóza může také vyvolávat bolesti zad, snížení tělesné výšky a ohnutí zad. Přípravek Riselle může působit preventivně proti osteoporóze. Co přípravek Riselle obsahuje Léčivou látkou přípravku Riselle je estradiol. Riselle neobsahuje žádné pomocné látky. 8/9

9 Jak přípravek Riselle vypadá a co obsahuje toto balení Bílý až světle hnědý matný nebo průsvitný váleček. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci: N.V. Organon, Oss, Nizozemsko Výrobce: Organon (Ireland) Ltd., Dublin, Irsko Tato příbalová informace byla naposledy schválena /9

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Femoston mini 0,5 mg/2,5 mg, potahované tablety Léčivé látky: estradiolum/dydrogesteronum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Femoston mini 0,5 mg/2,5 mg, potahované tablety Léčivé látky: estradiolum/dydrogesteronum sp.zn. sukls129950/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Femoston mini 0,5 mg/2,5 mg, potahované tablety Léčivé látky: estradiolum/dydrogesteronum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Vagifem 25 mikrogramů vaginální tablety. Estradiolum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Vagifem 25 mikrogramů vaginální tablety. Estradiolum Příbalová informace: informace pro uživatele Vagifem 25 mikrogramů vaginální tablety Estradiolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Riselle 25 mg implantát 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Implantát obsahuje 25 mg estradiolum hemihydricum bez jakýchkoliv pomocných látek v implantátu

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE OESTROGEL. Estradiolum gel

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE OESTROGEL. Estradiolum gel sp.zn.: sukls125050/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE OESTROGEL Estradiolum gel Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou

Více

Gravistat 125 Obalené tablety (ethinylestradiolum, levonorgestrelum)

Gravistat 125 Obalené tablety (ethinylestradiolum, levonorgestrelum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELKY Gravistat 125 Obalené tablety (ethinylestradiolum, levonorgestrelum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat

Více

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls9943/2012

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls9943/2012 Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls9943/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE HARMONET obalené tablety Ethinylestradiolum, Gestodenum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

Více

Příloha č. 2 ke sdělení sp. zn. sukls227595/2011. Příbalová informace - Rp Informace pro použití, čtěte pozorně

Příloha č. 2 ke sdělení sp. zn. sukls227595/2011. Příbalová informace - Rp Informace pro použití, čtěte pozorně Příloha č. 2 ke sdělení sp. zn. sukls227595/2011 Příbalová informace - Rp Informace pro použití, čtěte pozorně Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete užívat Femoden. Ponechte

Více

! Lindynette 20 75 /20 mikrogramů obalené tablety Gestodenum/ Ethinylestradiolum

! Lindynette 20 75 /20 mikrogramů obalené tablety Gestodenum/ Ethinylestradiolum Příbalová informace - informace pro uživatelku Lindynette 20 75 /20 mikrogramů obalené tablety Gestodenum/ Ethinylestradiolum Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci (CHC).

Více

http://www.mirena.cz/

http://www.mirena.cz/ Page 1 of 9 antikoncepce.cz Příbalová informace Informace o přípravcích společnosti Bayer Schering Pharma naleznete také zde: www.antikoncepce.cz www.bayerscheringpharma.cz Prohlášení Léčivá látka Příloha

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Aletro 2,5 mg potahované tablety letrozolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Aletro 2,5 mg potahované tablety letrozolum Příloha k sp.zn. sukls77670/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Aletro 2,5 mg potahované tablety letrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Estradiolum 1 mg (jako estradiolum hemihydricum) a norethisteroni acetas 0,5 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Estradiolum 1 mg (jako estradiolum hemihydricum) a norethisteroni acetas 0,5 mg. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Activelle 1 mg/0,5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje: Estradiolum 1 mg (jako estradiolum hemihydricum)

Více

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls158639/2008 a příloha ke sp. zn. sukls226494/2009 Příbalová informace informace pro uživatele Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 ke sdělení sp. zn. sukls218694/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GYNODIAN DEPOT SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Prasteroni enantas 200 mg Estradioli valeras 4 mg v 1

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje estradiolum 2 mg (jako estradiolum hemihydricum)

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje estradiolum 2 mg (jako estradiolum hemihydricum) SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Estrofem 2 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje estradiolum 2 mg (jako estradiolum hemihydricum) Jedna

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 ke sdělení sp. zn. sukls161369/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Femoston conti, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Femoston conti obsahuje v jedné potahované

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PAUSOGEST 2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ Estradiolum 2 mg (odpovídá Estradiolum hemihydricum 2,07 mg) a Norethisteroni acetas 1 mg v 1 potahované tabletě.

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. CONVULEX CR 300 mg CONVULEX CR 500 mg tablety s prodlouženým uvolňováním natrii valproas

Příbalová informace: informace pro uživatele. CONVULEX CR 300 mg CONVULEX CR 500 mg tablety s prodlouženým uvolňováním natrii valproas sp.zn. sukls5583/2015 a sp.zn. sukls18949/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět

Více

ANDROCUR 100 100 mg, tablety cyproteroni acetas

ANDROCUR 100 100 mg, tablety cyproteroni acetas sp.zn.sukls103797/2015 Příbalová informace informace pro uživatele ANDROCUR 100 100 mg, tablety cyproteroni acetas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls197058/2012

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls197058/2012 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls197058/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE LETROVENA 2,5 mg potahované tablety (letrozolum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

TEGRETOL CR 200 TEGRETOL CR 400 Tablety s prodlouženým uvolňováním. (Carbamazepinum)

TEGRETOL CR 200 TEGRETOL CR 400 Tablety s prodlouženým uvolňováním. (Carbamazepinum) sp.zn.sukls74000/2013 a sukls74025/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE TEGRETOL CR 200 TEGRETOL CR 400 Tablety s prodlouženým uvolňováním. (Carbamazepinum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Likarda 2,5 mg potahované tablety letrozolum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Likarda 2,5 mg potahované tablety letrozolum Příbalová informace: informace pro pacienta Likarda 2,5 mg potahované tablety letrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE Fosinopril +pharma 20 mg Tablety Fosinoprilum natricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte

Více

Příbalová informace: Informace pro pacienta. Iclusig 15 mg potahované tablety Iclusig 45 mg potahované tablety ponatinibum

Příbalová informace: Informace pro pacienta. Iclusig 15 mg potahované tablety Iclusig 45 mg potahované tablety ponatinibum Příbalová informace: Informace pro pacienta Iclusig 15 mg potahované tablety Iclusig 45 mg potahované tablety ponatinibum Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

Více

CRESTOR 5 mg CRESTOR 10 mg CRESTOR 20 mg CRESTOR 40 mg potahované tablety rosuvastatinum calcicum

CRESTOR 5 mg CRESTOR 10 mg CRESTOR 20 mg CRESTOR 40 mg potahované tablety rosuvastatinum calcicum Příbalová informace: informace pro pacienta CRESTOR 5 mg CRESTOR 10 mg CRESTOR 20 mg CRESTOR 40 mg potahované tablety rosuvastatinum calcicum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Anxila 5 mg Anxila 10 mg Anxila 20 mg. potahované tablety escitalopramum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Anxila 5 mg Anxila 10 mg Anxila 20 mg. potahované tablety escitalopramum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Anxila 5 mg Anxila 10 mg Anxila 20 mg potahované tablety escitalopramum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více

BOTOX botulini toxinum typus A Prášek pro přípravu injekčního roztoku

BOTOX botulini toxinum typus A Prášek pro přípravu injekčního roztoku Příloha č. 1 k rozhodnutí o opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls83298/2012 a příloha ke sp.zn.sukls23083/2010 Příbalová informace: informace pro uživatele BOTOX botulini toxinum typus A Prášek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE VASILIP 10 VASILIP 20 VASILIP 40 VASILIP 80. potahované tablety

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE VASILIP 10 VASILIP 20 VASILIP 40 VASILIP 80. potahované tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE VASILIP 10 VASILIP 20 VASILIP 40 VASILIP 80 potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Faxiprol 37.5 Faxiprol 75 Faxiprol 150 Faxiprol 225 Venlafaxinum Tablety s prodlouženým uvolňováním

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Faxiprol 37.5 Faxiprol 75 Faxiprol 150 Faxiprol 225 Venlafaxinum Tablety s prodlouženým uvolňováním Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sukls211652/2010 Příloha k sp.zn. sukls114944/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Faxiprol 37.5 Faxiprol 75 Faxiprol 150 Faxiprol 225 Venlafaxinum

Více

Risperidon Actavis 1 mg Risperidon Actavis 2 mg potahované tablety risperidonum

Risperidon Actavis 1 mg Risperidon Actavis 2 mg potahované tablety risperidonum sp.zn. sukls148800/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Risperidon Actavis 1 mg Risperidon Actavis 2 mg potahované tablety risperidonum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Sp.zn.sukls70309/2013 Sp.zn.sukls118782/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ESCITALOPRAM ACCORD 5 mg potahované tablety ESCITALOPRAM ACCORD 10 mg potahované tablety ESCITALOPRAM ACCORD 20

Více