Úplná pravidla soutěže Každé dítě může být Superstar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úplná pravidla soutěže Každé dítě může být Superstar"

Transkript

1 Úplná pravidla soutěže Každé dítě může být Superstar ČESKÁ REPUBLIKA Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Každé dítě může být Superstar (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. 1. Zadavatelem soutěže je: Ferrero Česká s.r.o. se sídlem: Praha 5 - Smíchov, Karla Engliše 6/3201, PSČ IČ: zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka (dále jen zadavatel ). 1. Organizátorem soutěže je: McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY, se sídlem: Riegrovy sady 28, Praha 2, IČ: zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 2080 (dále jen organizátor ). 2. Termín a místo konání soutěže: Soutěž probíhá v termínu od :00:00 hod do :59:59 hod společně na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen doba konání soutěže a místo konání soutěže ). Tato pravidla upravují část soutěže vztahující se na spotřebitele na území České republiky. 3. Soutěžící: Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a s doručovací adresou na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže, zakoupí soutěžní výrobek, vstoupí do soutěžení aplikace Každé dítě může být SUPERSTAR (dále jen soutěžní aplikace ) a to pomocí odkazu umístěného na či na facebookovém profilu zadavatele soutěže, vyplní zde požadované údaje a která se zde následně pomocí soutěžního kódu z vnitřní strany obalu KINDER čokolády zaregistruje do soutěže tím, že nahraje fotografii dítěte a příslušné podklady dokumentující talent svého dítěte do soutěžní aplikace (dále jen soutěžící nebo účastník soutěže ). 4. Účast v soutěži: a) Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že si v době konání a místě konání soutěže zakoupí v jakémkoliv obchodě se sortimentem čokolád Kinder, 1 balení čokolády KINDER CHOCOLATE 8 KUSŮ opatřených soutěžním obalem, resp. obalem odkazující na tuto soutěž Každé dítě může být SUPERSTAR (dále jen soutěžní výrobek dále také jen soutěžní obal ), který na vnitřní straně obsahuje soutěžní kód pro možnost registrace do soutěže a pro možnost hlasování v této soutěži (dále jen soutěžní kód ) a tento obal si pro účely ověření splněni podmínek této soutěže UCHOVÁ!!! a zároveň následně

2 b) v době konání soutěže, tedy v době od :00:00 hod do :59:59 hod vstoupí do soutěžní aplikace Každé dítě může být SUPERSTAR - některým z možných způsobů, a to: i. prostřednictvím odkazu umístěného na (dále jen soutěžní stránky ), kdy při vstupu do soutěžní aplikace musí soutěžící vyplnit řádným a úplným způsobem vstupní formulář, kde uvede: nebo - své jméno a příjmení - svůj - své telefonní číslo - zde zároveň soutěžící musí pro možnost dalšího postupu potvrdit svůj souhlas s pravidly soutěže a souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly; ii. prostřednictvím odkazu umístěného na facebookovém profilu zadavatele soutěže umístěného na (dále jen facebookové stránky ), kde při vstupu do soutěžní aplikace musí zároveň soutěžící vyplnit řádným a úplným způsobem vstupní formulář, kde uvede: - své jméno a příjmení - svůj - své telefonní číslo - zde zároveň soutěžící musí pro možnost dalšího postupu potvrdit svůj souhlas s pravidly soutěže, souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly a zásadami ochrany osobních údajů; Soutěžící účastnící se prostřednictvím facebookových stránek musí být uživatelem sociální sítě Facebook, mít po celou dobu konání soutěže aktivní svůj Facebook účet, zároveň tento soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na V případě zániku Facebook účtu z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity (včetně jeho blokace) bude soutěžící automaticky organizátorem vyloučen ze soutěže a ztrácí nárok na jakoukoli výhru; a následně c) se do soutěže prostřednictvím této soutěžní aplikace zaregistruje (dál jen registrace ), tak, že do zde připraveného registračního formuláře REGISTRUJ SE DO SOUTĚŽE : - nahraje jím vytvořené fotografie jeho resp. fotografii zachycující dítě soutěžícího ve věku 4 až 12 let (věkové omezení musí dítě splňovat ke dni ukončení soutěže) (dále jen dítě ) (dále jen fotografie dítěte ) společně s nahráním soutěžního kódu, který nalezl na vnitřní straně obalu svého soutěžního balení KINDER Chocolate 8 kusů, a zároveň - nahraje fotografie, popis nebo video zachycující talent dítěte ve kterékoliv soutěžní kategorii, kterými jsou: malování, herectví,

3 tanec zpěv (dále společně jako soutěžní dílo ). Soutěžní dílo může zobrazovat jen dítě soutěžícího! Fotografie dítěte a soutěžní dílo bude automaticky zveřejněno v soutěžní aplikaci v galerii Talentů. - Nahrání fotografie dítěte a soutěžního díla do aplikace bude podmíněno potvrzením souhlasu s užitím fotografie dítěte a soutěžního díla v rozsahu licence stanovené těmito pravidly soutěže a potvrzením souhlasu s uveřejněním fotografie dítěte a soutěžního díla v soutěžní aplikaci v souladu s těmito pravidly. Vložením fotografie dítěte a soutěžního díla zároveň soutěžící prohlašuje, že disponuje veškerými souhlasy požadovanými těmito pravidly a na vyžádání je obratem organizátorovi či zadavateli soutěže písemně prokáže. Na fotografii dítěte a v soutěžním díle, může být zobrazeno (zachyceno) pouze jedno dítě ve věku 4 až 12 let (věk dítěte je vztažen ke dni ukončení soutěže), jehož je soutěžící rodičem, případně zákonným zástupcem v plném rozsahu a v případě, že všichni zákonní zástupci oprávněni udělit souhlas se zveřejněním fotografie dítěte a soutěžního díla v rozsahu stanoveném těmito pravidly jej udělí. Se zveřejněním fotografie dítěte a soutěžního díla musí dát souhlas i dítě (dle rozumové a volní vyspělosti) a druhý rodič dítěte popřípadě další zákonní zástupci, nejsou-li jimi rodiče. Soutěžící vložením fotografie dítěte a soutěžního díla do soutěže potvrzuje, že plně disponuje souhlasem druhého rodiče či zákonného zástupce a i zachyceného dítěte (dle rozumové a volní vyspělosti), resp. všech zákonných zástupců oprávněných jej udělit, s pořízením a se zveřejněním fotografie dítěte, soutěžního díla v rozsahu stanoveném těmito pravidly. Soutěžící se zavazuje kdykoliv organizátorovi prokázat písemným souhlasem druhého rodiče / zákonného zástupce či případně i dítěte (dle rozumové a volní vyspělosti dítěte) s pořízením, užitím a se zveřejněním fotografie dítěte a soutěžního díla v rozsahu stanoveném těmito pravidly. V případě, že se toto prohlášení ukáže jako nepravdivé nebo udělené souhlasy budou odvolány, bude fotografie dítěte a soutěžní dílo ze soutěže odstraněno a soutěžící bude bez náhrady vyřazen ze soutěže. Za jakékoliv porušení těchto práv nese v plném rozsahu odpovědnost soutěžící. Jeden soutěžící je oprávněn, v souladu s těmito pravidly zaregistrovat více dětí a také zároveň jedno dítě do více kategorií, jsou-li zároveň splněny podmínky dle předchozího odstavce. Ke každé nové registraci je nutné zadat nový soutěžní kód. Fotografii dítěte je možné umístit pouze ve formátu jpg. Soutěžní dílo ve formě fotografie je možné umístit pouze ve formátu jpg. Soutěžní dílo ve formě videa je možné umístit pouze v běžných formátech, např. avi, mov, mpg. Soutěžní dílo ve formě popisu je možné napsat přímo do registračního formuláře v rozsahu max 500 slov. Konkrétní postup a podmínky provedení registrace, nahrání fotografie dítěte, soutěžního díla ve formě fotografie (včetně podmínek fotografií), soutěžního díla ve formě videa (včetně podmínek videí), soutěžního díla ve formě popisu, jakož i podmínky vzhledu soutěžní fotografie dítěte jsou detailně popsány přímo v soutěžní aplikaci. V rámci vkládání fotografie dítěte a soutěžního díla do soutěže, bude soutěžící vyzván k potvrzení souhlasu se zveřejněním a s užitím fotografie dítěte a soutěžního díla v rozsahu licence stanovené těmito pravidly soutěže.

4 Bez řádného a úplného vyplnění formuláře a řádné a úplné registrace, včetně udělení licenčního souhlasu nebude odeslání fotografie dítěte a soutěžního díla do soutěže provedeno. Fotografie dítěte a soutěžní dílo budou do soutěže zařazeny v okamžiku splnění podmínek řádné a úplné registrace, splněním podmínek stanovených těmito pravidly pro účast v soutěži a doručení fotografie dítěte a soutěžního díla organizátorovi soutěže. Po obdržení fotografie dítěte a soutěžního díla, bude toto dílo organizátorem obratem zveřejněno v soutěžní aplikaci společně s uvedením jména a příjmení soutěžícího, jenž jej vložil, s čím soutěžící odesláním fotografie dítěte a soutěžního díla vyslovuje souhlas. Do soutěže nebudou zařazeny zejména fotografie dítěte a soutěžní díla dosažené (získané, pořízené,...) na základě jednání proti pravidlům soutěže a oficiálním pravidlům chování na sociální síti FACEBOOK, či fotografie dítěte a soutěžní díla obsahující dítě, jehož soutěžící není rodičem či zákonným zástupcem, či k tomu nebyly uděleny příslušné souhlasy všech zákonných zástupců, či fotografie dítěte a soutěžní díla, dosažená na základě jednání, které bude jakýmkoliv způsobem porušovat či ohrožovat obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo fotografie dítěte, fotografie dítěte či soutěžní díla již zveřejněná, nebo již jinak veřejně používána fotografie dítěte a soutěžní díla, které budou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo morálkou. Posouzení fotografie dítěte a soutěžních děl náleží organizátorovi a je konečné bez možnosti přezkumu soudem či jiným orgánem. Fotografie dítěte a soutěžní díla nesplňující tyto podmínky budou případně, pokud byly do soutěže zařazeny, ze soutěže vyloučeny bez uvedení důvodu a jakékoli náhrady. Soutěžící se může zúčastnit soutěže s jedním dítětem v jedné kategorií pouze jednou, a to nahráním fotografie dítěte a soutěžního díla spolu se zadáním soutěžního kódu ze soutěžního obalu Kinder Chocolate 8 kusů. Fotografie dítěte a soutěžní dílo pak zůstává zveřejněno v soutěžní aplikaci v soutěži po celou dobu jejího trvání (mimo případů uvedených v těchto pravidlech resp. fotografie výherců), a lze pro něj hlasovat v každém z deseti soutěžních kol (viz dále hlasování ). Pro účast v jiné kategorii či s jiným dítětem lze použít existující účet, pouze je nutno k aktivaci použít vždy nový kód z obalu. 5. Hlasování v soutěži na soutěžních stánkách Pro účely hlasování v této soutěži a pro účely určení nároku na výhru je soutěž rozdělena do deseti hlasovacích kol a to konkrétně: 1. Kolo hlasování se uskuteční v době od :00:00 hod do :59:59 hod 2. Kolo hlasování se uskuteční v době od :00:00 hod do :59:59 hod 3. Kolo hlasování se uskuteční v době od :00:00 hod do :59:59 hod 4. Kolo hlasování se uskuteční v době od :00:00 hod do :59:59 hod 5. Kolo hlasování se uskuteční v době od :00:00 hod do :59:59 hod 6. Kolo hlasování se uskuteční v době od :00:00 hod do :59:59 hod 7. Kolo hlasování se uskuteční v době od :00:00 hod do :59:59 hod 8. Kolo hlasování se uskuteční v době od :00:00 hod do :59:59 hod 9. Kolo hlasování se uskuteční v době od :00:00 hod do :59:59 hod 10. Kolo hlasování se uskuteční v době od :00:00 hod do :59:59 hod (dále jen kolo hlasování a doba hlasování ). Hlasovat v soutěži může každý uživatel internetu, včetně samotného soutěžícího, který, vstoupí řádně do soutěžní aplikace prostřednictvím soutěžních stránek či případně prostřednictvím facebook stránek a v době konání a místě konání soutěže si zakoupí soutěžní výrobek, kterým je 1 balení KINDER Chocolate 8 kusů, opatřené soutěžním obalem se soutěžním kódem, přičemž hlasování v této soutěži bude

5 umožněno pouze po zadání tohoto 1 soutěžního kódů, který nalezne na vnitřní straně soutěžního obalu a s tímto kódem odešle svůj hlas příslušnému soutěžnímu dílu (dále jen hlasující ). Hlasující, který se zapojí do soutěžní aplikace prostřednictvím facebook stránek musí mít po celou dobu konání soutěže aktivní svůj facebook účet, v případě prokázání opaku (a to i tehdy, bude-li facebook účet zrušen či zablokován), budou veškeré hlasy hlasujícího ze soutěže odstraněny. V době hlasování tak může každý hlasující, který se připojil do soutěžní aplikace, hlasovat v příslušném kole hlasování pro soutěžní dílo umístěné do soutěže tak, že pro udělení 1 hlasu je nutné zadat 1 soutěžní kód ze soutěžního výrobku (1 kód = 1 hlas), a zapojit se tak do výběru 100 finalistů této soutěže (viz určení výherců ). Pro hlasování není možné použít kód, který byl použit při vložení fotografie dítěte a soutěžního díla. Pro možnost opakovaného hlasování, tedy pro možnost opakovaně hlasovat pro soutěžní dílo, musí hlasující zakoupit nový soutěžní výrobek a získat tak nový soutěžní kód pro možnost hlasování. 1 soutěžní kód je možné použít v soutěži pouze jednou (a to ať již pro možnost registrace, tak pro hlasování v této soutěži) poté je soutěžní kód zneplatněn. Hlasování probíhá vždy v 10 kolech hlasování, a to v každém kole samostatně. Po ukončení příslušného kola hlasování: - bude tímto hlasováním určeno 10 finalistů příslušného soutěžního kola, jejichž soutěžní díla dosáhly největšího počtu hlasů v příslušném kole hlasování, resp. které se v příslušném kole hlasování na základě hlasů od hlasujících umístily na 1 až 10 místě. Tito finalisté budou zařazeni do tzv. malého finále, pro určení 1 výherce příslušného kola hlasování dle rozhodnutí poroty (viz určení výherců ). Nahraná soutěžní díla zůstávají v soutěži po celou dobu jejího trvání, a je tedy možné pro ně hlasovat v libovolném navazujícím kole hlasování (mimo soutěžní dílo výherce příslušného kola hlasování, jehož soutěžní dílo bylo v příslušném kole hlasování určeno za výherce, které je po určení výhercem organizátorem odstraněna). Finalistou soutěže se tak soutěžící může stát opakovaně, s tím, že však výhercem v soutěži se může stát pouze jednou. Hlasy získané v jednom kole hlasování se nepřevádějí do týdne následujícího, tzn., že začátkem každého kola hlasování se hlasy vynulují a začíná se hlasování vždy od nuly. Hlasovat pro vybrané soutěžní dílo je možné pouze prostřednictvím soutěžní aplikace volbou hlasovat. Hlasující musí pro možnost hlasování vstoupit do soutěžní aplikace níže uvedenými způsoby prostřednictvím: i. soutěžních stránek a kdy při vstupu do soutěžní aplikace musí hlasující vyplnit řádným a úplným způsobem vstupní formulář, kde uvede: - své jméno a příjmení - svůj - své telefonní číslo - zde hlasující musí pro možnost umožnění hlasování potvrdit svůj souhlas s pravidly soutěže a souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly soutěže; nebo

6 ii. facebookových stránek, čímž dává hlasující svůj souhlas se sběrem následujících kontaktních údajů (které jsou součástí jeho facebook profilu). Při vstupu do soutěžní aplikace musí zároveň soutěžící vyplnit řádným a úplným způsobem vstupní formulář, kde uvede: - své jméno a příjmení, pokud údaj v jeho profilu neodpovídá údaji z oficiálního dokladu (OP, PAS atd.) - svůj , není-li tento přístupný z údajů na profilu - své telefonní číslo - zde hlasující musí pro možnost umožnění hlasování potvrdit svůj souhlas s pravidly soutěže a souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly soutěže a zásadami ochrany osobních údajů; Hlasující účastnící se prostřednictvím facebookových stránek musí mít po celou dobu soutěže aktivní svůj facebook účet, zároveň tento soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití sítě facebook uvedená na V případě prokázání opaku, budou veškeré hlasy hlasujícího se soutěže odstraněny. Z jedné IP adresy / z jednoho uživatelského FACEBOOK účtu je možné v soutěži hlasovat vícekrát, pokaždé však spolu se zadáním jednoho originálního soutěžního kódu z vnitřní strany obalu balení KINDER Chocolate 8 kusů (v soutěži je tak možné hlasovat i pro více soutěžních děl, vždy je však 1 hlas vázán na zadání 1 originálního, dříve nezadaného kódu). Pokud bude návštěvník soutěžních stránek jakýmkoliv způsobem či technicky obcházet hlasovací mechaniku, jím udělené hlasy budou u příslušných soutěžních děl automaticky strženy. V případě opakovaní obcházení hlasovací mechaniky, bude IP adresa hlasujícího / FACEBOOK účet vyloučen z hlasování a hlasujícímu nebude hlasování umožněno. V případě podezření, že se na obcházení hlasování či hlasovací mechaniky podílí i soutěžící, vyhrazuje si organizátor právo vyřadit fotografii dítěte a soutěžní dílo soutěžícího ze soutěže a neumožnit mu uložení další fotografie dítěte a soutěžního díla. Soutěžící a hlasující účastnící se prostřednictvím facebook stránek mohou své kamarády pozvat prostřednictvím sítě FACEBOOK do aplikace a nechat je hlasovat pro své soutěžní dílo. Soutěžící může hlasovat sám pro sebe. Po ukončení doby hlasování, je hlasování v soutěži ukončeno. 6. Určení výherců Soutěž Každé dítě může být SUPERSTAR má sto (100) finalistů, kteří byly určeni hlasováním veřejnosti a deset (10) výherců: Deset (10) výherců soutěže z jednotlivých kol hlasování určí po ukončení každého kola hlasování, tedy v následující den po ukončení kola příslušného hlasování pěti (5) členná porota složená se zástupců organizátora a zadavatele soutěže, a to tak, že v každém kole hlasování tato porota určí jednoho (1) výherce příslušného kola hlasování z 10ti finalistů daného kola hlasování resp. z 10 fotografií dítěte a soutěžních děl, které na základě hlasování v příslušném kole hlasování postoupily do tzv. malého finále. Fotografie dítěte a soutěžní díla budou porotou hodnoceny dle talentu dítěte, originality, kreativity, a dle rozsahu splnění podmínek zadaného tématu Každé dítě může být SUPERSTAR. Z každého kola hlasování je tedy takto porotou určen jeden (1) výherce příslušného kola hlasování. Na základě tohoto výběru tak porota v soutěži určí celkem deset (10) výherců.

7 7. Informování finalistů a výherců a) Finalisté z jednotlivých kol hlasování: 10 finalistů příslušného kola hlasování bude zveřejněno v soutěžní aplikaci, vždy do 24 hodin od ukončení hlasování v příslušném kole hlasování. Zároveň budou tito finalisté informováni o svém postupu do tzv. malého finále na ovou adresu, kterou uvedli do vstupního formuláře. b) Výherci dle rozhodnutí poroty: Jeden (1) výherce příslušného kola hlasování, bude určen na základě výběru poroty ze všech finalistů příslušného kola hlasování, následující den po ukončení příslušného kola hlasování a bude zveřejněn v soutěžní aplikaci do 24 hodin od ukončení výběru poroty. Zároveň bude tento výherce informován o své výhře na ovou adresu, kterou uvedl do vstupního formuláře, s tím, že zároveň bude vyzván ke kontaktování organizátora soutěže a zaslání kontaktních údajů za účelem dohodnutí místa a způsobu uplatnění výhry. 8. Výhra v soutěži Celkem takto porota určí 10 výherců jednotlivých kol hlasování, když z každého kola hlasování vybere jednoho. Výherce je povinen ve lhůtě 2 dnů od odeslání tohoto informačního u (obsahující výzvu k zaslání této odpovědi) zaslat organizátorovi soutěže své jméno, příjmení, jméno a příjmení dítěte, a případně druhého rodiče/zákonného zástupce, kontaktní adresu, za účelem uplatnění výhry a to formou odpovědi na zaslaný informativní . Dále je organizátor soutěže oprávněn po výherci soutěže požadovat zaslání soutěžních obalů opatřených soutěžním kódem, se kterými se soutěžící zúčastnil soutěže a ten je ve lhůtě 3 dnů od doručení takové výzvy povinen zaslat všechny takové soutěžní obaly na adresu organizátora soutěže: McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY, se sídlem: Riegrovy sady 28, Praha 2, přičemž pro posouzení splnění 3 denní lhůty je směrodatné potvrzení o převzetí zásilky zprostředkovatelem poštovních služeb. V případě, že výherce ve stanovených lhůtách neodpoví informativní nebo nezašle požadované dokumenty, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch organizátora soutěže, který je oprávněn dle svého rozhodnutí rozhodnout o dalším použití výhry. 10 výherců v této soutěži vyhrává: Dítě zobrazené ve výherním soutěžním díle se stává tváří obalu KINDER Chocolate 8 kusů a fotografie tohoto dítěte, vyhotovená v rámci slavnostního vyhlášení soutěže, bude umístěna přímo na balení KINDER Chocolate 8 kusů a to minimálně v 10 počtu kusů. Tato čokoláda s takto vyhotovenou fotografií dítěte vítěze této soutěže bude distribuována na území České a Slovenské republiky, zároveň výherce obdrží finanční odměnu ve výši ,- Kč, která bude výherci předána oproti podpisu předávacího protokolu v hotovosti v rámci slavnostního vyhlášení soutěže a 10 kusů KINDER Chocolate 8 kusů s fotografií dítěte, která bude výherci zaslána organizátorem soutěže prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu, kterou uvedl v odpovědní zprávě obratem po jejich vyrobení.

8 Realizace výhry: Pro výherce a jejich děti zobrazené na výherních soutěžních dílech bude organizátorem soutěže uspořádáno slavnostním vyhlášení této soutěže (dále a výše jen slavnostní vyhlášení soutěže ), a to v Praze, v dne , kde bude pro děti upořádána zábavní akce. Na místo konání slavnostního vyhlášení budou výherci min. ve lhůtě 10 dnů předem organizátorem soutěže informováni. Zároveň v rámci tohoto slavnostního vyhlášení proběhne již i přímo fotografování dětí zachycených na soutěžním díle výherců soutěže na obaly KINDER Chocolate 8 kusů, pro účely realizace výhry v soutěži (dále jen focení na obal KINDER Chocolate ). Jiný termín uskutečnění focení na obal KINDER Chocolate není možný. Na slavnostním vyhlášení soutěže bude umístěna zároveň i fotostěna, kde se děti budou moci vyfotit s přítomnými osobnostmi. Tyto fotografie mohou být výhercům na základě jejich přání zaslány. Ze slavnostního vyhlášení soutěže budou pořízeny fotografie, audio záznam a audiovizuální záznam, který bude sloužit jako výstup pro media a sociální sítě a zároveň může být na přání výherce i jemu zaslán - s čímž účastí v soutěži vyslovuje soutěžící svůj souhlas. Výhra neobsahuje více než shora deklarované a zadavatelem poskytnuté, výherce je proto povinen zajistit dopravu sebe s dítětem a další prostředky nutné pro účast na slavnostním vyhlášení a focení na obal KINDER Chocolate - výlučně na své náklady a odpovědnost. V případě, že se výherce společně s dítětem, či jen dítě nemůže slavnostního vyhlášení a focení na obal KINDER Chocolate účastnit, případně se k slavnostnímu vyhlášení soutěže a focení na obal KINDER Chocolate nedostaví, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch organizátora soutěže, který je oprávněn dle svého rozhodnutí rozhodnout o dalším použití výhry. Výherce a případně další zákonní zástupci a dítě zobrazené v soutěžním díle (dle rozumové a volní vyspělosti) jsou pro uplatnění výhry povinni se zadavatelem a organizátorem soutěže podepsat nejpozději do zahájení focení na obal KINDER Chocolate licenční smlouvu, v níž společně s druhým rodičem (zákonným zástupcem) poskytnou souhlas s pořízením v rámci slavnostního vyhlášení a užitím takto pořízené fotografie jejich dítěte v reklamních kampaních zadavatele soutěže včetně umístění fotografie na obaly KINDER Chocolate resp. s vytvořením a užitím fotografií dítěte pro účely této soutěže v minimálním rozsahu stanoveném těmito pravidly (dále jen Fotografie na obal ). Zároveň v tomto souhlasu jsou povinni poskytnout i souhlas s vytvořením a užitím záznamů (foto, video) zachycujících jejich osoby v rámci slavnostního předávání, v rozsahu stanoveném těmito pravidly. Výherce se zavazuje plnit oznámení a příkazy organizátora soutěže a plně spolupracovat s organizátorem při uplatňování výhry, zejména se zavazuje, dostavit se řádně a včas společně s dítětem na slavnostní vyhlášení soutěže, na němž bude probíhat focení reklamní kampaně KINDER Chocolate a účastnit se ho dle pokynů organizátora. O podmínkách uplatnění výhry bude výherce dostatečně dopředu organizátorem soutěže upozorněn. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat do 5 dnů ode dne skončení soutěže, případně výherce a/nebo další zákonný zástupce či dítě zachycené v soutěžním díle odmítne podepsat licenční smlouvu (dle rozumové a volní vyspělosti), zaniká nárok výherce na získání této výhry

9 a výhra propadá ve prospěch organizátora soutěže, který je oprávněn dle svého rozhodnutí rozhodnout o dalším použití výhry. 9. Soutěžní dílo a fotografie dítěte: Soutěžící zařazením (odesláním) fotografie dítěte a soutěžního díla do soutěže podle těchto pravidel prohlašuje, potvrzuje a zavazuje se kdykoliv na základě předchozí žádosti organizátora prokázat bez zbytečného odkladu: a) písemným čestným prohlášením, že fotografii dítěte a soutěžní dílo pořídil sám, a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jeho užití v neomezeném rozsahu, b) písemným výslovným souhlasem obou rodičů /zákonných zástupců dítěte / dítěte (dle rozumové a volní vyspělosti), že souhlasí se zachycením dítěte na fotografii dítěte a soutěžním díle, se zařazením fotografie dítěte a soutěžního díla do této soutěže, a že souhlasí se zveřejněním a šířením fotografie dítěte a soutěžního díla v neomezeném rozsahu podle ustanovení těchto pravidel, c) písemným výslovným souhlasem osoby resp. všech osob případně zachycených na fotografii dítěte a soutěžním díle, zejména jeho dítěte, že souhlasí se zachycením dítěte / své osoby v soutěžním díle, se zařazením fotografie dítěte a soutěžního díla do této soutěže a že souhlasí se zveřejněním fotografie dítěte a soutěžního díla v neomezeném rozsahu podle ustanovení těchto pravidel. V případě, že soutěžící toto nesplní, je organizátor soutěže oprávněn soutěžícího a jeho fotografie dítěte a soutěžní dílo bez náhrady s konečnou platností vyřadit ze soutěže a případní ztrácí nárok na výhru. Soutěžící odpovídá za případná porušení práv třetích osob včetně práv autorských a práv na ochranu osobnosti. Povolená fotografie dítěte a soutěžní díla: Do soutěže budou zařazena pouze fotografie dítěte a soutěžní díla splňující jednoznačně následující podmínky: - fotografie dítěte ani soutěžní dílo nebyly nikdy dříve publikovány (tedy nesmí se jednat o dílo již zveřejněné či veřejně užité) - fotografie dítěte a soutěžní dílo musí být aktuální - fotografie dítěte a soutěžní dílo odpovídá podmínkám soutěže a stanovenému zadání Každé dítě může být SUPERSTAR, a - fotografie dítěte a soutěžní dílo neporušuje ani nenabádá k porušování jakýchkoli právních předpisů či právem chráněných zájmů třetích osob ani norem slušného chování; - nebudou v žádném případě zachycovat činnosti jakkoliv nebezpečné a ohrožující zdraví; - fotografie dítěte a soutěžní dílo musí být v souladu s dobrými mravy a nesmí neoprávněně zasahovat do práv a právem chráněných zájmů třetích osob; Do soutěže nebudou zařazena, popřípadě ze soutěže budou vyloučena fotografie dítěte a soutěžní díla, jež nebudou byť jen okrajově či částečně splňovat stanovené podmínky soutěže anebo, které odeslaly osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži. Organizátor má současně právo nezařadit do soutěže nebo ze soutěže vyřadit takové fotografie dítěte a soutěžní dílo, jehož následným šířením by mohl ohrozit nebo porušit jemu nebo zadavateli uložené právní anebo smluvní povinnosti, nebo jehož šíření by bylo v rozporu se zájmy organizátora nebo zadavatele. Do soutěže nebudou zařazeny nebo budou vyřazeny zejména fotografie dítěte a soutěžní díla, která: - nesplňují podmínky stanovené těmito pravidly soutěže včetně potřebných souhlasů dle pravidel; - zobrazují osobu odlišnou od dítěte soutěžícího (dítěte, jehož soutěžící není rodičem nebo zákonným zástupcem) - zobrazují více osob;

10 - vytvořila osoba, která nedala soutěžícímu souhlas s užitím v rámci této soutěže; - odporují dobrým mravům; - zobrazují soutěžícího či děti v nebezpečných situacích; - zobrazující dítě v situacích odporujících dobrým mravům; - zobrazující konkurenční produkty zadavatele soutěže; - zobrazující alkoholické nápoje, tabákové výrobky či jiné produkty ohrožující jejich fyzický a mravní vývoj; - jinak neodpovídají podmínkám soutěže a těmto pravidlům. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení odeslaných fotografií dítěte a soutěžních děl. Do soutěže nebudou zařazeny fotografie dítěte a soutěžní díla, jež nebudou byť jen okrajově či částečně splňovat stanovené podmínky soutěže anebo fotografie dítěte a soutěžní díla, která odeslaly osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži. 10. Licence: Účastí v soutěži a odesláním fotografie dítěte a soutěžního díla uděluje soutěžící bezplatně zadavateli a organizátorovi nevýhradní souhlas k tomu, že zadavatel a organizátor jsou oprávněni fotografie dítěte a soutěžní dílo jako autorské dílo soutěžní fotografii, soutěžní popis nebo soutěžní video zachycující talent dítěte na téma Každé dítě může být SUPERSTAR a (dále také společně jako dílo či soutěžní příspěvek ) využívat všemi způsoby, zejména jsou oprávněni k umístění fotografie dítěte a soutěžního díla v soutěžní aplikaci, ale i dává souhlas zejména k jeho zpracování a zveřejnění a šířením v marketingové kampani zadavatele soutěže Každé dítě může být SUPERSTAR, souhlas s jejím umístěním na obal výrobku Kinder Chocolate 8 kusů a její distribuci a dalším reklamním, propagačním a marketingovým účelům zadavatele ve smyslu šíření všemi způsoby a použití těchto autorských děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, množstevní a časový). Zadavatel ani organizátor nejsou povinni tuto licenci využít a jsou oprávněni upravit fotografie dítěte a soutěžní díla pro své potřeby v souladu s autorským zákonem v platném znění. V případě, že je ve smyslu autorského zákona na jakékoliv další nakládání se fotografie dítěte a soutěžním dílem (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas soutěžícího, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen soutěžícím odesláním fotografie dítěte a soutěžního díla do soutěže. Zadavatel a organizátor jsou oprávněni tuto licenci převádět na třetí osoby libovolně na základě vlastního rozhodnutí. Soutěžící odesláním fotografie dítěte a soutěžního díla do soutěže výslovně prohlašuje, že je oprávněný jako autor fotografie dítěte a soutěžního díla uvedené souhlasy udělit a zavazuje se na žádost zadavatele nebo organizátora tyto souhlasy případně udělit i v písemné podobě. V případě, že se v průběhu soutěže nebo kdykoli po jejím skončení prokáže opak tohoto, odpovídá v plném rozsahu soutěžící za veškeré škody v této souvislosti vzniklé organizátorovi a zadavateli a zavazuje se tyto škody neprodleně v plněném rozsahu uhradit. Účastník soutěže má plnou odpovědnost vůči třetím osobám v souvislosti s poskytnutím soutěžního příspěvku a udělením licence, včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení s ustanoveními platných právních předpisů upravujících a definujících autorské právo, ochranu osobních údajů, právo na ochranu osobnosti, jakož i dalších právních předpisů. Každý účastník soutěže svojí účastí a odesláním soutěžního příspěvku, zejména potvrzuje, že soutěžní příspěvek do soutěže zaslaný je jeho původním výtvorem či si na vlastní odpovědnost a náklady vypořádal práva autora soutěžního příspěvku v rozsahu pravidel této soutěže, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl či práv autora. Stejně tak se účastník soutěže zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku dle soutěžních pravidel nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, tj. např. práva osob zobrazených (zachycených popisem či uvedením jiných prvků patřících pod ochranu osobnosti podle občanského zákoníku jako např. jméno, příjmení apod.) v soutěžním příspěvku (tj. práva osobnostní), práva majitelů věcí či ochranných známek zobrazených v soutěžním příspěvku, atd. Veškeré nutné souhlasy související se zasláním soutěžního příspěvku do soutěže si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost před odesláním

11 soutěžního příspěvku do této soutěže a odesláním příspěvku potvrzuje, že tak učinil. V případě, že vyjde najevo, že účastník svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný. Účastník soutěže je povinen organizátorovi případně pořadateli uhradit jakoukoli škodu v případě porušení podmínek v těchto pravidlech stanovených (zejména licenčních) a zároveň mu zaniká právo na příslušné výhry. Výherce jako zákonný zástupce dítěte bezúplatně souhlasí s tím, že jeho dítě zobrazené na Fotografii na obal resp. ve výherním soutěžním díle provede pro zadavatele soutěže umělecký výkon dle pravidel této soutěže - spočívající zejména v bezúplatné účasti na focení reklamní kampaně značky Kinder a to jako model (dále jen "výkon ) a prohlašuje, že ve stejném rozsahu udělil souhlas i další rodič/zákonný zástupce / dítě (dle rozumové a volní vyspělosti). Výherce (jako zákonný zástupce dítěte) účastí na focení na obal Kinder KINDER Chocolate bezplatně uděluje organizátorovi a zadavateli soutěže oprávnění k zaznamenání výkonu jakýmikoliv známými technickými prostředky a k libovolné úpravě pořízeného záznamu a dále k užití výkonů (rozumí se i záznamů) níže uvedeným způsobem (dále jen "dílo ). - Výherce (jako zákonný zástupce dítěte) /další rodič/zákonný zástupce / dítě (dle rozumové a volní vyspělosti) účastí na focení na obal KINDER Chocolate uděluje organizátorovi a zadavateli soutěže oprávnění ke všem způsobům užití výkonu, které jsou uvedeny v 12 odst. 4 zák. č. 121/2000 Sb. v platném znění, a to na dobu trvání majetkových autorských práv k výkonu; - Výherce (jako zákonný zástupce dítěte) /další rodič/zákonný zástupce / dítě (dle rozumové a volní vyspělosti) účastí na focení na obal KINDER Chocolate uděluje organizátorovi a zadavateli soutěže právo užít dílo v rozsahu neomezeném, a to zejména v místě, času a co do počtu (množství), užití díla; organizátor ani zadavatel soutěže není povinen tuto licenci užít; a dává souhlas dílo libovolně upravovat a doplňovat reklamními sděleními. - Výherce (jako zákonný zástupce dítěte) /další rodič/zákonný zástupce / dítě (dle rozumové a volní vyspělosti) účastí na focení na obal KINDER Chocolate organizátorovi a zadavateli soutěže svolení k užití a šíření díla bez dalšího v neomezeném místě, čase a způsobu a zejména následujícími způsoby: na obale KINDER Chocolate, na webových stránkách zadavatele soutěže, v tištěných materiálech (tisková zpráva, články v časopisech, marketingové materiály apod.), v dalších komunikačních médiích (televizní vysílání, rozhlasové vysílání, filmové zpravodajství, internet, atd.). - Výherce (jako zákonný zástupce dítěte) /další rodič/zákonný zástupce / dítě (dle rozumové a volní vyspělosti) účastí na focení na obal KINDER Chocolate souhlasí s tím, aby práva uvedená v tomto odstavci byla bez dalšího převoditelná organizátorem a zadavatelem soutěže na třetí subjekt. Výherce a dítě vyslovují v souladu s 77 a násled. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) souhlas s tím, aby zadavatel v rámci jejich účasti na slavnostním vyhlášení soutěže měl výhradní právo pořizovat podobizny, fotografické a obdobné snímky, zvukověobrazové záznamy, týkající se jejich osobnosti a projevů osobní povahy. Výherce a dítě uděluje v souladu s 77 a násled. občanského zákoníku zadavateli soutěže svolení k výhradnímu užití materiálů uvedených v předchozím odstavci tohoto článku resp. materiály pořízené během splatnostního vyhlášení soutěže, bez dalšího podle rozhodnutí zadavatele v neomezeném místě, množství a čase a ke všem způsobům a šíření (dle 12 odst. 4 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon) v platném znění) zejména následujícími způsoby: a) na webových stránkách a b) v tištěných materiálech ( tisková zpráva, články v časopisech, pos materiály apod. ), c) v dalších komunikačních médiích (televizní vysílání, rozhlasové vysílání, filmové zpravodajství, internet, atd.). Výherce a dítě souhlasí s tím, aby práva uvedená v tomto odstavci byla bez dalšího převoditelná zadavatelem na třetí subjekt.

12 11. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva Soutěžící a hlasující vstupem do soutěžní aplikace, odesláním fotografie dítěte a soutěžního díla a v případě hlasujícího odesláním soutěžního kódu a případně dále odesláním odpovědi na výherní souhlasí se zařazením osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů zejména , případně i jméno, příjmení, kontaktní adresa (dále jen údaje ) do databáze společnosti Ferrero Česká s.r.o., se sídlem: Praha 5 - Smíchov, Karla Engliše 6/3201, PSČ , zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka (dále jen společnost ), jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. doby žádosti o likvidaci osobních údajů. Bere na vědomí, že má práva dle 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese správce požadovat likvidaci osobních údajů, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, atd.. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů Účastí v soutěži (odesláním fotografie dítěte a soutěžního díla a v případě hlasujících odesláním hlasu) projevuje každý účastník / hlasující svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor i zadavatel jsou oprávněni bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové, zvukověobrazové či zvukové záznamy výherců pořízených zejména při slavnostním vyhlášení soutěže ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora i zadavatele bezplatně po dobu 5 let od skončení této soutěže. Účastí v soutěži soutěžící výslovně potvrzuje, že jeho účastí v soutěži nebyla porušena práva ani oprávněné zájmy jiného subjektu. Účastník soutěže zejména výslovně potvrzuje, že disponuje všemi souhlasy, které ve smyslu těchto pravidel uděluje. 12. Doplňující a společná ustanovení: a) Vstupem do soutěžní aplikace a odesláním fotografie dítěte a soutěžního díla popřípadě hlasu při hlasování dle těchto pravidel účastník a hlasující schvaluje tato pravidla soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. b) Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem zadavatele konečným způsobem rozhodovat o výhrách v soutěži a o změnách či doplnění pravidel. c) V případě, že by hlasující udělil více hlasů na základě jednoho soutěžního kódu, budou všechny tyto hlasy ze soutěže odstraněny. Stejně tak je důvodem pro smazání hlasů jakékoli manipulování s přidělováním hlasů, neoprávněnost hlasování, duplicita Facebook účtů, či zrušení Facebook účtu, atp.. V této souvislosti si organizátor vyhrazuje právo jakékoli kontroly udělených hlasů, a to jak po stránce technické, tak po stránce organizační včetně namátkových kontrol ových adres ve vztahu k jejich odesílatelům. d) V případě, že soutěžní kód již byl v soutěži uplatněn, je o tomto opakovaném užití soutěžního kódu soutěžící či hlasující informován s tím, že v tomto případě není registrace či hlasování v soutěži možné. e) Organizátor soutěže si vyhrazuje právo požadovat předložení všech soutěžních obalů se soutěžním kódem, s nimiž se soutěžící či hlasující účastní soutěže, a to od všech soutěžících či hlasujících k prokázání řádné účasti v soutěži. Nebude-li takový obal ve stanovené lhůtě předložen, bude smazáno soutěžní dílo / fotografie dítěte vložené s tímto kódem nebo odstraněn hlas s kódem udělený.

13 f) Pokud bude ová adresa či soutěžní obal neplatný (či jej ve stanovené lhůtě nepředloží), bude soutěžící jenž takovou adresu nebo obal použil vyřazen ze soutěže bez nároku na výhru a všechny jeho soutěžní hlasy budou smazány / případně budou všechny hlasy hlasujícího, jenž takovou adresu nebo obal použil smazány. g) Organizátor je oprávněn prověřit a vyřadit ze soutěže bez náhrady soutěžní hlasy, u nichž je pochybnost o jejich získání. Při této jakékoli pochybnosti či nekalém nebo podvodném jednání budou všechny tyto hlasy bez náhrady smazány. h) Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem zadavatele vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání či jiného přezkumu. i) Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky. Organizátor soutěže má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími a hlasujícími. j) Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací (např. duplicity Facebook účtů), které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá, či je povinen vydanou výhru vrátit. Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. Organizátor si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě, pokud panují pochybnosti o způsobu získání fotografie dítěte a/nebo soutěžního díla či v případě porušení pravidel soutěže ze strany soutěžících nebo jakéhokoli jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-play. k) Zadavatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže či hlasy hlasujícího, jehož chování či facebookový profil vykazuje známky nekalého, nemorálního či podvodného jednání (např.: duplicitní facebookový účet). l) Zadavatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže či hlas hlasujícího, jehož chování či facebookový profil odporuje pravidlům sociální sítě FACEBOOK. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti FACEBOOK. m) Zadavatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě facebook). Zadavatel dále neručí za doručení zprávy ( u), kterým bude zasílána informace o výhře či jakýchkoli ů doručovaných účastníkům soutěže nebo účastníky soutěže. n) V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na soutěžních stránkách a facebookových stránkách soutěže. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. o) Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a zadavateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook. p) Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v soutěži či s v souvislosti s užíváním výher.

14 q) Organizátor není odpovědný za jakékoliv technické problémy související s odesíláním a doručováním fotografie dítěte a soutěžních děl. r) Organizátor ani zadavatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané případně prostřednictvím pošty či jiným způsobem. V případě ztráty, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v soutěži zahájí na písemnou žádost výherce organizátor reklamační řízení se zasílatelem. s) Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích, ani nelze požadovat úplatu za poskytnutí licenčních práv, dle těchto pravidel. t) Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat soudní cestou. u) Výhry, které nebylo možné v rámci soutěže rozdělit či přidělit konkrétnímu výherci, propadají ve prospěch zadavatele soutěže, k dalším marketingovým a charitativním účelům. v) V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím. w) Zadavatel soutěže je oprávněn s konečnou platností a konečným způsobem rozhodovat o výhrách v soutěži a to bez jakéhokoliv oznámení či uvedení důvodu. x) Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. Organizátor akce si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. y) Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ponechat si bez náhrady zaslaná fotografie dítěte a soutěžní díla či je bez náhrady dle vlastního uvážení zlikvidovat. Vzhledem k volnému přístupu k zaslaným soutěžním příspěvkům res. fotografiím dítěte a soutěžním dílům na internetu neodpovídá zadavatel či organizátor za jejich případné stažení a užití třetími osobami. z) Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci zadavatele, organizátora a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jí blízká, cena se nepředá. aa) bb) Soutěž probíhá společně na území České republiky a Slovenské republiky. Výhry v soutěži jsou tak společné pro Českou republiku a Slovenskou republiku. Úplná pravidla jsou k dispozici na v soutěžní aplikaci.

Úplná pravidla soutěže KINDER VYHRAJ TÝDEN V MIAMI S KABRIEM

Úplná pravidla soutěže KINDER VYHRAJ TÝDEN V MIAMI S KABRIEM Úplná pravidla soutěže KINDER VYHRAJ TÝDEN V MIAMI S KABRIEM ČESKÁ REPUBLIKA Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže KINDER VYHRAJ TÝDEN V MIAMI S KABRIEM (dále jen soutěž ). Tato

Více

Pravidla soutěže: Ukaž, co Ti voní. Ukaž, co Ti voní ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.

Pravidla soutěže: Ukaž, co Ti voní. Ukaž, co Ti voní ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky. Pravidla soutěže: Ukaž, co Ti voní Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který úplně a jasně upravuje soutěž Ukaž, co Ti voní ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky. 1. Pořadatel a organizátor

Více

Pravidla soutěže: Naomi Campbell Bohemian Garden"

Pravidla soutěže: Naomi Campbell Bohemian Garden Pravidla soutěže: Naomi Campbell Bohemian Garden" Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který úplně a jasně upravuje soutěž Naomi Campbell Bohemian Garden ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE Vyhraj s Bounty zájezd do Tropical Island

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE Vyhraj s Bounty zájezd do Tropical Island ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE Vyhraj s Bounty zájezd do Tropical Island Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže Vyhraj s Bounty zájezd do Tropical Island

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Vibrostation funguje. Můj příběh.

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Vibrostation funguje. Můj příběh. PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Vibrostation funguje. Můj příběh. I. Pořadatel soutěže Pořadatelem soutěže pod názvem Vibrostation funguje. Můj příběh. o možnost vyhrát jeden z 100 kusů poukázek na 7 x cvičení

Více

Reklamní akce GARNIER PURE Česká republika

Reklamní akce GARNIER PURE Česká republika Reklamní akce GARNIER PURE Česká republika 1. Pravidla soutěže Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen pravidla ) reklamní akce Garnier Pure (dále jen soutěž ). Tato pravidla

Více

Reklamní akce Dove Masterbrand Česká republika

Reklamní akce Dove Masterbrand Česká republika Reklamní akce Dove Masterbrand Česká republika 1. Pravidla soutěže Předmětem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel (dále jen pravidla ) reklamní akce Dove Masterbrand (dále jen soutěž ). Tato pravidla

Více

Úplné znění podmínek soutěže FIAT O Nový Fiat Panda na víkend

Úplné znění podmínek soutěže FIAT O Nový Fiat Panda na víkend Úplné znění podmínek soutěže FIAT O Nový Fiat Panda na víkend I. Předmět 1.1. Tento dokument obsahuje výhradní a úplnou úpravu pravidel soutěže FIAT O Nový Fiat Panda na víkend (dále jako soutěž ). Tato

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE Sbírej soutěžní kódy a vyber si svou výhru

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE Sbírej soutěžní kódy a vyber si svou výhru ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE Sbírej soutěžní kódy a vyber si svou výhru Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže Sbírej soutěžní kódy a vyber si svou výhru

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE. UPC Top Beauty

PRAVIDLA SOUTĚŽE. UPC Top Beauty PRAVIDLA SOUTĚŽE UPC Top Beauty Pořadatel Pořadatelem soutěže UPC Top Beauty (dále jen "soutěž"), je společnost UPC Česká republika, spol. s r.o., se sídlem Závišova, 14000 Praha 4-Nusle, IČO: 00562262,

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE. Garnier Fructis Hledáme největší vlasové kriminálnice. Zapsaná v OS vedeným Městkým soudem v Praze, oddíl B, vložka 5737

PRAVIDLA SOUTĚŽE. Garnier Fructis Hledáme největší vlasové kriminálnice. Zapsaná v OS vedeným Městkým soudem v Praze, oddíl B, vložka 5737 PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. Pravidla soutěže Garnier Fructis Hledáme největší vlasové kriminálnice Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen pravidla ) reklamní akce Hledáme největší

Více

Úplná pravidla soutěže Vyhraj gurmánskou sadu Krále Sýrů

Úplná pravidla soutěže Vyhraj gurmánskou sadu Krále Sýrů Úplná pravidla soutěže Vyhraj gurmánskou sadu Krále Sýrů Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhraj gurmánskou sadu Krále Sýrů (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Soutěž o bonusový kredit v hodnotě 500 Kč na kartu Ticket Benefits Card Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Soutěž o bonusový kredit v hodnotě 500 Kč

Více

Statut a pravidla soutěže

Statut a pravidla soutěže Statut a pravidla soutěže Nejoblíbenější večerníčková postava Centrum Černý Most (4.3.2016) Statut a pravidla soutěže Nejoblíbenější večerníčková postava Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské

Více

Pravidla soutěže #FlyOK

Pravidla soutěže #FlyOK Pravidla soutěže #FlyOK (dále také jen pravidla ) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatelem soutěže #FlyOK (dále jen soutěž ) je společnost České aerolinie a.s. se sídlem Jana Kašpara 1069/1, 160 08 Praha 6,

Více

Úplná pravidla soutěže s Českými drahami

Úplná pravidla soutěže s Českými drahami Úplná pravidla soutěže s Českými drahami Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte zájezd do Legolandu (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Přijďte na testovací jízdu a vyhrávejte zájezdy každý týden

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Přijďte na testovací jízdu a vyhrávejte zájezdy každý týden Úplné znění podmínek soutěže FIAT Přijďte na testovací jízdu a vyhrávejte zájezdy každý týden I. Předmět 1.1. Tento dokument obsahuje výhradní a úplnou závaznou úpravu pravidel soutěže Fiat VYHRAJTE ZÁJEZD

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY Real life filtres (dále jen Podmínky Soutěže )

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY Real life filtres (dále jen Podmínky Soutěže ) SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY Real life filtres (dále jen Podmínky Soutěže ) Společnost L ORÉAL Česká republika s.r.o., se sídlem Plzeňská 213/11, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 60491850, zapsaná v obchodním

Více

Pravidla soutěže Staň se designerem vlastního billboardu!

Pravidla soutěže Staň se designerem vlastního billboardu! Pravidla soutěže Staň se designerem vlastního billboardu! 1. Pořadatel a organizátor soutěže 1.1. Organizátorem soutěže je společnost PHD, a.s., se sídlem Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4 Nusle, zapsána

Více

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE - CZ #JDEMNAJEDNO

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE - CZ #JDEMNAJEDNO PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE - CZ #JDEMNAJEDNO Tento dokument obsahuje úplné znění pravidel spotřebitelské soutěže značky Pivovary Staropramen s.r.o. (dále jen pravidla ). Tato soutěž je určena výhradně

Více

6. Pravidla soutěže Soutěžící se do soutěže zapojí tím způsobem, že v době konání soutěže a místě konání soutěže:

6. Pravidla soutěže Soutěžící se do soutěže zapojí tím způsobem, že v době konání soutěže a místě konání soutěže: Pravidla soutěže Mazlíčci Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže Mazlíčci (dále jen soutěž ), dále jen pravidla. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje

Více

Pravidla marketingové soutěže A Ty? Kam jdeš?

Pravidla marketingové soutěže A Ty? Kam jdeš? Pravidla marketingové soutěže A Ty? Kam jdeš? Tato pravidla se vztahují na marketingovou soutěž A Ty? Kam jdeš?, jejímž pořadatelem je společnost CCC Czech, s.r.o., se sídlem Praha 9, Českomoravská 2420/15,

Více

Úplná pravidla soutěže Sedlčanský Plecháček

Úplná pravidla soutěže Sedlčanský Plecháček Úplná pravidla soutěže Sedlčanský Plecháček Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Sedlčanský Plecháček (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

Staň se členem BENZINA TEAMU v rámci akce Rozběhni to naplno Red Bull 400 v Harrachově 13. 8. 2016

Staň se členem BENZINA TEAMU v rámci akce Rozběhni to naplno Red Bull 400 v Harrachově 13. 8. 2016 Staň se členem BENZINA TEAMU v rámci akce Rozběhni to naplno Red Bull 400 v Harrachově 13. 8. 2016 Reprezentuj BENZINA TEAM a ukaž, že na to máš! Čeká tě hardcore závod a tvrdý trénink s Jakubem Bínou.

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE Vyhraj 350 Euro každý den!

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE Vyhraj 350 Euro každý den! ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE Vyhraj 350 Euro každý den! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže Vyhraj 350 Euro každý den! (dále jen soutěž ) v České republice.

Více

Reklamní akce Objev Shared Services a vyhraj Česká republika

Reklamní akce Objev Shared Services a vyhraj Česká republika Reklamní akce Objev Shared Services a vyhraj Česká republika 1. Pravidla soutěže Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen pravidla ) reklamní akce Objev Shared Services a vyhraj!

Více

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže Signal. Česká republika

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže Signal. Česká republika Úplná pravidla spotřebitelské soutěže Signal Česká republika Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané Signal (dále jen soutěž ). Tento statut je jediným dokumentem, který

Více

LIDL RÁKOSNÍČKOVA HŘIŠTĚ PRAVIDLA HLASOVÁNÍ PRO ROK 2016

LIDL RÁKOSNÍČKOVA HŘIŠTĚ PRAVIDLA HLASOVÁNÍ PRO ROK 2016 VYHrAJTE Rá KOSnÍČKO hřiště!!! VO LIDL RÁKOSNÍČKOVA HŘIŠTĚ PRAVIDLA HLASOVÁNÍ PRO ROK 2016 (dále jen pravidla hlasování ) 1. PROJEKT RÁKOSNÍČKOVA HŘIŠTĚ Dlouhodobým cílem společnosti Lidl Česká republika

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK SOUTĚŽE SNAPBACKS.CZ RAP CONTEST (DÁLE JEN PODMÍNKY)

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK SOUTĚŽE SNAPBACKS.CZ RAP CONTEST (DÁLE JEN PODMÍNKY) ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK SOUTĚŽE SNAPBACKS.CZ RAP CONTEST (DÁLE JEN PODMÍNKY) 1. POŘADATEL a) Společnost UnderFactOry.cz, s.r.o. se sídlem Senovážná 6, 110 00 Praha 1, IČ: 24217786, zapsána v obchodním rejstříku

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE SPORTUŠKA

PRAVIDLA SOUTĚŽE SPORTUŠKA PRAVIDLA SOUTĚŽE SPORTUŠKA Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky (dále jen pravidla ) soutěže ve hře Sportuška (dále jen soutěž ) a souhlas se zpracováním osobních údajů: 1. Vyhlašovatel a organizátor

Více

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Tajné radosti

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Tajné radosti Oficiální pravidla a podmínky soutěže Tajné radosti Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže (dále již jen pravidla soutěže ) Tajné radosti (dále již jen soutěž ). Pravidla soutěže v tomto

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE Jameson Gigner & SOXfie

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE Jameson Gigner & SOXfie OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE Jameson Gigner & SOXfie Tento text obsahuje úplná a závazná pravidla soutěže Jameson Ginger & SOXfie (dále jen soutěž ). Pravidla soutěže jsou po dobu trvání soutěže dostupná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky pro provozování internetového obchodu (e-shopu) na webové adrese www.imunitaprozdravi.cz a internetového obchodu (e-shopu) na webové adrese www.zdraviakrasa.eu (dále

Více

Podmínky užívání služby wish.tips (dále jen Podmínky )

Podmínky užívání služby wish.tips (dále jen Podmínky ) Podmínky užívání služby wish.tips (dále jen Podmínky ) 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky upravují provozování a užívání webové služby wish.tips provozované na webové stránce www.wish.tips (dále jen

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tipni, kam dojede Škoda Superb

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tipni, kam dojede Škoda Superb PRAVIDLA SOUTĚŽE Tipni, kam dojede Škoda Superb Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže Tipni, kam dojede Škoda Superb (dále jen soutěž ): 1. Vyhlašovatel soutěže 1.1. Vyhlašovatelem soutěže

Více

Úplná pravidla soutěže Poznáte hvězdy zítřka?

Úplná pravidla soutěže Poznáte hvězdy zítřka? Úplná pravidla soutěže Poznáte hvězdy zítřka? ČESKÁ REPUBLIKA Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Poznáte hvězdy zítřka? (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem,

Více

Pravidla soutěže Smart Life 2013

Pravidla soutěže Smart Life 2013 Pravidla soutěže Smart Life 2013 Tato pravidla upravují soutěž s názvem Smart Life (dále jen soutěž ) a jsou jediným závazným dokumentem pro organizování této soutěže. 1. Obecné podmínky realizace soutěže

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti B ORIGINAL s.r.o. se sídlem Pod Lesem 57/7, 735 42 Těrlicko-Horní Těrlicko identifikační číslo: 25872427 zapsané v obchodním rejstříku vedeném U KS Ostrava, oddíl

Více

Statut a pravidla soutěže Ekologický oskar 2016 E.ON Energy Globe Award ČR

Statut a pravidla soutěže Ekologický oskar 2016 E.ON Energy Globe Award ČR Statut a pravidla soutěže Ekologický oskar 2016 E.ON Energy Globe Award ČR Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže Ekologický oskar E.ON Energy Globe Award ČR, kterou pořádá společnost E.ON Energie,

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od 21. 3. 2016 od 12:00 hodin do 30. 4. 2016, 23:59 hodin.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od 21. 3. 2016 od 12:00 hodin do 30. 4. 2016, 23:59 hodin. Pravidla soutěže Syoss Color Day Pořadatel soutěže: Pořadatelem soutěže je společnost HENKEL ČR, spol. s r.o., IČO: 15889858, U Průhonu 10, 170 04 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Pravidla soutěže POM-BÄR 3D

Pravidla soutěže POM-BÄR 3D Pravidla soutěže POM-BÄR 3D Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže POM-BÄR 3D (dále jen soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže

Více

Všeobecné podmínky pro nákup lístku

Všeobecné podmínky pro nákup lístku Preambule Poskytovatel je společnost, která má zájem prodávat Uživateli lístky na základě požadavku Uživatele a poskytovat mu s tím související služby, které mají k zajištění tohoto nákupu Uživateli pomoci.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Asociace pro elektronickou komerci ( www.apek.cz ) Sokolská 23, 120 00 Praha 2 tel/fax: +420 267 312 899, e-mail: info@apek.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Asociace pro elektronickou komerci ( www.apek.cz ) Sokolská 23, 120 00 Praha 2 tel/fax: +420 267 312 899, e-mail: info@apek. OBCHODNÍ PODMÍNKY stažení v PDF zde obchodní společnosti Centrum Vrkoč se sídlem Na Pěšině 3283/49, 69003 Břeclav identifikační číslo: 46924850 zapsané v obchodním rejstříku vedeném 370401, oddíl 1738,

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE OSLAVTE ZLATÉ VÝROČÍ S DIAMANTY

PRAVIDLA SOUTĚŽE OSLAVTE ZLATÉ VÝROČÍ S DIAMANTY PRAVIDLA SOUTĚŽE OSLAVTE ZLATÉ VÝROČÍ S DIAMANTY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Oslavte zlaté výročí s diamanty (dále též

Více

PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE BIGSHOCK! LETNÍ JÍZDA

PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE BIGSHOCK! LETNÍ JÍZDA PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE BIGSHOCK! LETNÍ JÍZDA 1. POŘADATEL SOUTĚŽE 1.1. Pořadatelem a provozovatelem soutěže BIGSHOCK! LETNÍ JÍZDA (dále jen Soutěž ) je společnost Al - Namura, spol. s r.o., se sídlem

Více

Pravidla soutěže s názvem Soutěž o Ipady s Letištěm Václava Havla Praha (dále jen pravidla )

Pravidla soutěže s názvem Soutěž o Ipady s Letištěm Václava Havla Praha (dále jen pravidla ) Pravidla soutěže s názvem Soutěž o Ipady s Letištěm Václava Havla Praha (dále jen pravidla ) 1. POŘADATEL SOUTÉŽE Pořadatelem reklamní soutěže o Ipady s Letištěm Václava Havla Praha (dále jen soutěž )

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Cíl, akciová společnost v Praze se sídlem Praha 1, Hybernská 7 - Lidový dům identifikační číslo: 26165376 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Reklamní akce Elseve Luminizer - Oslň svými vlasy

Reklamní akce Elseve Luminizer - Oslň svými vlasy Reklamní akce Elseve Luminizer - Oslň svými vlasy 1. Pravidla soutěže Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen pravidla ) reklamní akce L Oréal Elseve Luminizer Oslň svými

Více

Úplná pravidla soutěže Dny testovacích jízd ŠKODA 2016

Úplná pravidla soutěže Dny testovacích jízd ŠKODA 2016 Úplná pravidla soutěže Dny testovacích jízd ŠKODA 2016 Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Dny testovacích jízd ŠKODA 2016 (dále jen soutěž ). Tato pravidla mohou být pozměněna

Více

Obchodní podmínky. 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnost WorkMed s.r.o.

Obchodní podmínky. 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnost WorkMed s.r.o. Obchodní podmínky společnosti WorkMed s.r.o., IČ: 019 90 381, se sídlem Praha 9, Chmelická 552, PSČ 190 16 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 16723 (dále jen WorkMed

Více

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE. Vyfoť se s Fantou nebo Spritem a vyhraj Apple Watch!

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE. Vyfoť se s Fantou nebo Spritem a vyhraj Apple Watch! PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE Vyfoť se s Fantou nebo Spritem a vyhraj Apple Watch! 1. POŘADATEL: ProfiSMS s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 03676307, DIČ: CZ03676307,

Více

Statut a pravidla soutěže MAGNUM. TESCO - Česká republika

Statut a pravidla soutěže MAGNUM. TESCO - Česká republika Statut a pravidla soutěže MAGNUM TESCO - Česká republika Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané "MAGNUM pro Českou republiku (dále jen "soutěž"). Tento statut je jediným

Více

Podmínky užívání služeb webového portálu AirJobs.cz

Podmínky užívání služeb webového portálu AirJobs.cz Podmínky užívání služeb webového portálu AirJobs.cz A. Úvodní ustanovení 1. Společnost PERSONAL ONE s.r.o., IČ: 28905822, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Pod Krejcárkem 975/2, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu www.iweol.com

Obchodní podmínky internetového obchodu www.iweol.com Obchodní podmínky internetového obchodu www.iweol.com 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10, Komárov,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Ragazza s.r.o., se sídlem Elišky Přemyslovny 1335, 156 00 Praha 5, IČ: 27196739 spol. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v OR Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

Zásady použití aplikace (Všeobecné obchodní podmínky) pro přístup a využití webových stránek: WWW.VYHODNACENA.CZ. 1.

Zásady použití aplikace (Všeobecné obchodní podmínky) pro přístup a využití webových stránek: WWW.VYHODNACENA.CZ. 1. Zásady použití aplikace (Všeobecné obchodní podmínky) společnosti FIDELIO, s.r.o, Sídlo: Praha 4 - Libuš, Mirotická 771/4, PSČ 142 00 Identifikační číslo: 26387379 DIČ: CZ26387379 zapsané v obchodním rejstříku

Více

Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající)

Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) I. OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) se sídlem č. p. 187, 742 56 Sedlnice okr. Nový Jičín IČ: 87683687 - Úřad příslušný podle 71 odst. 2 živnostenského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti DG Tip, spol. s r.o. se sídlem K Terminálu 2, 619 00 Brno identifikační číslo: 41605403 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka

Více

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru Sauto.cz a Smoto.cz

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru Sauto.cz a Smoto.cz Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru Sauto.cz a Smoto.cz 1. Obecná ustanovení 1. Společnost Seznam.cz, a.s. se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ 150 00, Praha 5, IČO:

Více

Lucrum Credit since 2014 s.r.o. Hálkova 1643/5 120 00 Praha. Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry a Zákonní informace VOP 01/2016

Lucrum Credit since 2014 s.r.o. Hálkova 1643/5 120 00 Praha. Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry a Zákonní informace VOP 01/2016 Obchodní podmínky 1.1. Zákonní informace 18.1. Sazebník nadstandardních služeb 19.1. Sazebník poplatků a kalkulacce RPSN 20.1. Vzorové formuláře 21.1 Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry poskytované společností

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY IS Media s.r.o. IČ 292 10 607 sídlem Otrokovice, Moravní 958, PSČ 765 02. I. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY IS Media s.r.o. IČ 292 10 607 sídlem Otrokovice, Moravní 958, PSČ 765 02. I. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY IS Media s.r.o. IČ 292 10 607 sídlem Otrokovice, Moravní 958, PSČ 765 02 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, a to společností

Více

Název spotřebitelské soutěže zní Střel.to přes mobil a vyhraj (dále jen Soutěž )

Název spotřebitelské soutěže zní Střel.to přes mobil a vyhraj (dále jen Soutěž ) ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Střel.to přes mobil a vyhraj (dále jen Pravidla ) 1. Pořadatel Spotřebitelskou soutěž pořádá společnost PRIA LABS s.r.o., Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín, IČO: 026 07 859, spisová

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY! obchodní společnosti: DRAGON INTERNET, a.s. se sídlem: Pod Loretou 883, 293 06 Kosmonosy, identifikační číslo: 27237800 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

5: Soutěžící je oprávněn účastnit se soutěže pouze s jednou soutěžní fotografií v rámci svého soutěžního profilu.

5: Soutěžící je oprávněn účastnit se soutěže pouze s jednou soutěžní fotografií v rámci svého soutěžního profilu. Všeobecná pravidla soutěže s časopisem Maminka a žvýkačkami Orbit for Kids I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Soutěž s časopisem Maminka a žvýkačkami Orbit for Kids (dále jen soutěž ) bude probíhat

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti TeeTime SE se sídlem Na novině 1053/28, PSČ: 141 00 Praha 4 identifikační číslo: 24236381

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti TeeTime SE se sídlem Na novině 1053/28, PSČ: 141 00 Praha 4 identifikační číslo: 24236381 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TeeTime SE se sídlem Na novině 1053/28, PSČ: 141 00 Praha 4 identifikační číslo: 24236381 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl H,

Více

V případě nejasností nás kontaktujte buď na e-mailu info@ nemeckobezhranic.cz a nebo nemeckobezhranic@seznam.cz.

V případě nejasností nás kontaktujte buď na e-mailu info@ nemeckobezhranic.cz a nebo nemeckobezhranic@seznam.cz. PODMÍNKY PRODEJE Vážení zákazníci... Do Německa jezdíme každý týden, většinou v pátek. Veškeré objednávky tedy učiněné do čtvrtka 20hodin, budou nakoupeny následující den a odeslány v pondělí. V případě,

Více

Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o. Sídlo společnosti: Praha - Hloubětín, K Hutím 1074/6, PSČ 198 00 IČ: 27609651

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Best Coffee, s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 794/38, 110 00 Praha 1 identifikační číslo: 27607968 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnost: BOHEMILK, a.s. sídlo: Opočno, Podzámčí 385, PSČ 517 73 identifikační číslo: 264 70 535 zápis v OR : Krajský soud v Hradci Králové oddíl B, vložka 2446 internetová

Více

Úplná pravidla Eko- třída

Úplná pravidla Eko- třída Úplná pravidla Eko- třída Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Eko- třída (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE. Jaro s BALOU. 1. Pořadatel soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE. Jaro s BALOU. 1. Pořadatel soutěže Pravidla soutěže Jaro s BALOU PRAVIDLA SOUTĚŽE Jaro s BALOU 1. Pořadatel soutěže Pořadatelem soutěže s názvem Jaro s BALOU (dále jako soutěž) je společnost:....( Maloobchodník) se sídlem /místem podnikání

Více

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže Daruj Zlaté prasátko (dále jen Soutěž ) pro Českou republiku

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže Daruj Zlaté prasátko (dále jen Soutěž ) pro Českou republiku Úplná pravidla spotřebitelské soutěže Daruj Zlaté prasátko (dále jen Soutěž ) pro Českou republiku 1. Pořadatel Pořadatelem Soutěže je společnost Kofola a.s., se sídlem Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Za

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) provozovatele internetového obchodu: Michala Konečná, bytem Litovická 465, Hostivice 25301, identifikační

Více

Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) se sídlem č. p. 187, 742 56 Sedlnice okr. Nový Jičín

Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) se sídlem č. p. 187, 742 56 Sedlnice okr. Nový Jičín OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) se sídlem č. p. 187, 742 56 Sedlnice okr. Nový Jičín IČ: 87683687 - Úřad příslušný podle 71 odst. 2 živnostenského

Více

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky obchodní společnosti REDMAG, s.r.o., se sídlem Praha 3 - Vinohrady, Lucemburská 1024/1, PSČ 13000, IČ: 284 16 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

O b ch o d n í p o d m í n k y

O b ch o d n í p o d m í n k y O b ch o d n í p o d m í n k y Ing. Jiřina Holá Dolejší, TopCasing, se sídlem Dubice 73, Ústí nad Labem, CZ-40002 identifikační číslo: 679 93 915 Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 22.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Společnost Telmedicin CZ s.r.o., se sídlem v Praze, ulice Údolní 1724/59, Braník, 147 00 Praha 4, IČO 043 01 668, vedená u Městského soudu v Praze

Více

ÚVODNÍ USTANOVENÍ UŽIVATELSKÝ ÚČET

ÚVODNÍ USTANOVENÍ UŽIVATELSKÝ ÚČET OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti HOMEO SAPIENS, s.r.o. se sídlem Praha 5, Ke Koulce 919/7, PSČ 150 00 identifikační číslo: 257 83 190 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Úplné znění pravidel spotřebitelské soutěže: Vyhraj oficiální dres Puma české fotbalové reprezentace

Úplné znění pravidel spotřebitelské soutěže: Vyhraj oficiální dres Puma české fotbalové reprezentace Úplné znění pravidel spotřebitelské soutěže: Vyhraj oficiální dres Puma české fotbalové reprezentace Tento dokument obsahuje plné znění závazných pravidel soutěže PEPSI (dále jen soutěž). Tato pravidla

Více

PRAVIDLA SMS SOUTĚŽE O CENY

PRAVIDLA SMS SOUTĚŽE O CENY PRAVIDLA SMS SOUTĚŽE O CENY společnosti 2014 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o. Žádná část tohoto

Více

PRAVIDLA VÁNOČNÍ AKCE 2014

PRAVIDLA VÁNOČNÍ AKCE 2014 PRAVIDLA VÁNOČNÍ AKCE 2014 společnosti 2014 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou odměnadním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o. Žádná část tohoto

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY platné od 18.11.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY platné od 18.11.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY platné od 18.11.2012 Provozovatel: Michal Fridrich Bytem: Brno, Kamechy 1333/12, PSČ 635 00 Provozovna: Brno, Kamechy 1333/12, PSČ 635 00 identifikační číslo: 007 05 951 podnikající

Více

Zásady použití slevového portálu

Zásady použití slevového portálu Zásady použití slevového portálu Jméno a příjmení: Jan Simbartl Sídlo: Přestavlky 71, 334 01 Přeštice Identifikační číslo: 87345404 Provozovatel není plátcem DPH zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky webového portálu www.mamvybrano.cz, provozovaného obchodní společnost MÁM VYBRÁNO s.r.o., IČ

Všeobecné obchodní podmínky webového portálu www.mamvybrano.cz, provozovaného obchodní společnost MÁM VYBRÁNO s.r.o., IČ Všeobecné obchodní podmínky webového portálu www.mamvybrano.cz, provozovaného obchodní společnost MÁM VYBRÁNO s.r.o., IČ 04242165, se sídlem Jinonická 694/7, Košíře, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním

Více

SOUTĚŽ O NÁVRH LOGA OSLAV 750 LET EXISTENCE MĚSTA JESENÍKU

SOUTĚŽ O NÁVRH LOGA OSLAV 750 LET EXISTENCE MĚSTA JESENÍKU Město Jeseník vyhlašuje SOUTĚŽ O NÁVRH LOGA OSLAV 750 LET EXISTENCE MĚSTA JESENÍKU veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 3. OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 3. OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují podmínky zveřejnění inzerce na internetovém serveru Zbavsetoho.cz dostupném na internetové adrese

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu vlasy-in.cz 1

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu vlasy-in.cz 1 OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu vlasy-in.cz 1 se sídlem Masarykova třída č. 31, Olomouc,identifikační číslo: 76509427, jehož provozovatelem je Ondřej Haderka (výpis z živnostenského rejstříku)

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA REKLAMNÍ SOUTĚŽE TEPLO ZDARMA

ÚPLNÁ PRAVIDLA REKLAMNÍ SOUTĚŽE TEPLO ZDARMA ÚPLNÁ PRAVIDLA REKLAMNÍ SOUTĚŽE TEPLO ZDARMA A. Úvod 1. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který stanoví úplná a závazná pravidla pro konání reklamní soutěže TEPLO ZDARMA (dále jen soutěž ) ve vztahu

Více

PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte ledničku plnou tradiční chuti!

PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte ledničku plnou tradiční chuti! 1. POŘADATEL SOUTĚŽE PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte ledničku plnou tradiční chuti! Pořadatelem soutěže s názvem Vyhrajte ledničku plnou tradiční chuti! (dále též soutěž ) je společnost OgilvyAction,

Více

Obchodní podmínky 1. Úvodní Ustanovení 1.1. Internetový obchod ZAGH 1.1.1. Internetový obchod ZAGH, který prodává zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na adrese http://www.zaghcouture.com,

Více

Všeobecné podmínky společnosti VOGELNET s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti VOGELNET s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti VOGELNET s.r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejícíc h zákon ů (zákon o elektronických

Více

Obchodní podmínky se vztahují na prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.chejn-krmiva.cz

Obchodní podmínky se vztahují na prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.chejn-krmiva.cz Obchodní podmínky Provozovatel obchodu a dodavatel zboží: Název:Josef Chejn, spol. s r.o. Sídlo: Křenice 42, 25084, pošta Sibřina Ičo: 27105776 Dič: CZ27105776 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ společnosti Visual Data s.r.o. se sídlem Vítězné náměstí 576/1, 160 00 Praha 6 identifikační číslo: 01849611 DIČ: CZ 01849611 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Feng Shui Shop - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 17.4.2016, 4:53

Feng Shui Shop - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 17.4.2016, 4:53 Provozovatel obchodu: Monika Urbanová Sídlo společnosti: Sedmikrásková 576/4, Praha 10 - Kolovraty, 103 00 IČO: 04141482 nejsme plátci DPH email: feng-shui-shop@seznam.cz Před nákupem v našem internetovém

Více

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. Základní údaje

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. Základní údaje Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. Zodpovědná osoba za provoz obchodu: Ing. Tomáš Machalínek Sídlo společnosti: Zlín - Prštné, Kútíky 637, 76001 Zlín IČO:

Více

SMLOUVA DODAVATELSKÁ

SMLOUVA DODAVATELSKÁ SMLOUVA DODAVATELSKÁ Odbytové družstvo ebioneta a Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel Stránka 1 Tato SMLOUVA DODAVATELSKÁ (dále jen Smlouva ) uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník,

Více

Obchodní a platební podmínky Super Noty, s.r.o.

Obchodní a platební podmínky Super Noty, s.r.o. Obchodní a platební podmínky Super Noty, s.r.o. Provozovatelem internetového obchodu Supernoty.cz je společnost Super Noty, s.r.o. Sídlo společnosti: Janáčkovo nábřeží 1153/13, Smíchov, 150 00 Praha 5

Více

PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE PROSINEC 2014 LEDEN 2015

PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE PROSINEC 2014 LEDEN 2015 PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE PROSINEC 2014 LEDEN 2015 společnosti 2014 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti COOP Mobil

Více

Pravidla soutěže GSK Coldrex Jasná mysl

Pravidla soutěže GSK Coldrex Jasná mysl Pravidla soutěže GSK Coldrex Jasná mysl I. Pořadatel a organizátor soutěže 2. Pořadatelem soutěže je společnost GlaxoSmithKline, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 17/1685, IČ: 48114057, zapsaná v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro E-SHOP

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro E-SHOP OBCHODNÍ PODMÍNKY pro E-SHOP společnosti OSEVA UNI, a.s., se sídlem Na Bílé 1231, 565 14 Choceň, IČ 150 61 612 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp.zn. B 141. Článek

Více