NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK DEN ZEMĚ str let městského zpravodaje. vzít sám na starost. Je pravda, že jinou odpověď

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK DEN ZEMĚ 22. 4. str. 8. 40 let městského zpravodaje. vzít sám na starost. Je pravda, že jinou odpověď"

Transkript

1 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Duben 2010 Tři hřiště pro novoborské děti str. 5 Josef Špachman, zakladatel zpravodaje Někdy začátkem tohoto roku jsem se v redakci zmínil o tom, že letos v dubnu tomu bude již 40 let od vydání prvního čísla ZPRAVODAJE MěNV v Novém Boru. V počátku března jsem byl požádán, abych napsal pár slov o vzniku a prvopočátcích tohoto dnešního měsíčníku. Nerad mluvím, případně píši sám o sobě. Tentokráte se však kajícně musím přiznat, že jsem byl iniciátorem a samozvaným redaktorem ZPRAVODAJE. Tehdy jsem počátkem roku 1970 nastoupil do služeb MěNV na uvolněné místo vedoucího vnitřního odboru. Jak jistě všichni víte, bylo to po známých událostech r S prací a problémy MěNV jsem byl seznámen neboť asi od r jsem byl členem rady MěNV a dlouho také předsedou soc. zdravotní komise MěNV. Když jsem se seznamoval s administrativou uvedeného odboru, tak jsem náhodně našel Místní zpravodaj vydávaný MěNV Jablonné v Podještědí. Musím se přiznat, že ten mě vyprovokoval k přemýšlení: Proč Jablonné a ne Nový Bor? Dalším provokatérem byl náš městský rozhlas, který sice seznamoval občany s prací a problémy města, ale často byl mimo provoz a byl slyšen jen v malém okruhu. Dlouho jsem nemohl utajit svůj nápad a tak jsem s ním seznámil tehdejšího tajemníka MěNV Václava Fáru i nového předsedu MěNV Dr. Jaromíra Špačka. Nápad nebyl odmítnut, ale hned jsem byl poctěn důvěrou, že si to musím DEN ZEMĚ str let městského zpravodaje cena: 9 Kč NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ str. 17 vzít sám na starost. Je pravda, že jinou odpověď jsem nečekal a snad ani nechtěl. A tak jsem se pustil do práce. Cílem vydání Zpravodaje bylo, aby se dostal bezplatně do všech rodin v našem městě. Bylo nutno zajistit finanční prostředky, projednat na poště jeho doporučování, bylo nutno zajistit vhodnou spolupráci se zdejší tiskárnou, což se nám díky tehdejšímu vedoucímu tiskárny Albertu Procházkovi skutečně podařilo (jmenovaný po lednové oslavě svých 95. narozenin zemřel ). Nutno přiznat, že jsme všude získali potřebné pochopení. V r byl vytištěn ZPRAVODAJ v dubnu, v červnu, v říjnu a 4. číslo v prosinci. Je pochopitelné, že příprava vydání každého čísla si vyžádalo mnoho hodin po pracovní době, ale dělal jsem to se zájmem a s přesvědčením, že dobrá věc se podařila. Nutno přiznat, že jsem byl amatérem na tomto poli, a že ne každý rok se podařilo vydat zpravodaj každé čtvrtletí, jak jsem původně předpokládal. Musím také přiznat, že se na obsahu a kvalitě zpráv podíleli vedoucí jednotlivých odborů a další pracovníci, ale i postupně další spolupracovníci z jednotlivých jiných organizací. V prvním čísle mimo úvodního slova v němž jsme seznámili naše spoluobčany s našim rozhodnutím vydávat tento informativní zpravodaj, byla na první straně uveřejněna výzva všem občanům města, která by se dnes mohla opakovat, neboť začínala těmito slovy: Letošní dlouhá zima nadělala velké škody na budovách, parkových a zahradních porostech a končí výzvou k úklidu prostranství kolem domů i veřejného prostranství. Hlavním dvoustránkovým příspěvkem byl článek Ing. Karla Hemzáčka týkající se úseku výstavby města, zahájení výstavby rodinných bytů, které se již táhne beznadějně několik let, výstavba školní jídelny a družiny mládeže ve škole U Lesa, výstavba kanalizační a vodovodního systému, koupaliště atd. Další informací byl rozpočet MěNV ve výši 8, ,- Kč na straně příjmu i vydání. K podstatnému zkvalitnění Zpravodaje přispěl příchod městského kronikáře PhDr. Vladislava Jindry. Já sám jsem skončil s přípravou obsahu Zpravodaje mým nuceným odchodem z MěNV koncem roku Josef Špachman, 91 let Není malých úspěchů Když jsem se dozvěděl od podnikatelů, že Ministerstvo průmyslu a obchodu chce zrušit regionální pobočky Czechinvestu, věděl jsem, že je to problém a já musím okamžitě konat. I město Nový Bor spolupracuje s regionální pobočkou v Liberci a u podnikatelů to platí dvojnásob. Vždyť v této těžké době je každá pomoc vítána a bezplatné poradenství, jak čerpat peníze z Evropských fondů je tak trochu dar z nebes. V současné době má město Nový Bor velmi dobré vztahy s ministrem Tošovským a také jeho náměstkem Hovorkou. Pomohli nám s IGS a snaží se pomoci i s průmyslovou zónou. Takže jsem sepsal žádosti a vysvětlil nezbytnost zachování regionálních poboček. Kromě pánů ministra a náměstka byl dopis adresován také předsedovi senátu Přemyslu Sobotkovi, který přislíbil pomoc a navrhl uspořádat seminář na téma čerpání peněz z Evropských fondů pro podnikatelskou sféru. Po čtrnácti dnech přišla odpověď z Ministerstva průmyslu a obchodu a já četl s potěšením řádky, že bezplatné poradenství na regionálních pobočkách zůstane zachováno. A tak si říkám není malých úspěchů a pokud to pomůže některým podnikatelům překonat krizi, nebyla to marná snaha. Jindřich Mareš, starosta

2 Zprávy z našeho města Novoborský městský úřad vede nový tajemník Do funkce tajemníka Městského úřadu v Novém Boru nastoupil počátkem března Mgr. Josef Chýle. Před tím působil pět let jako vedoucí kanceláře hejtmana Libereckého kraje, a tak mu zkušenosti z působení ve veřejné správě nechybějí. Postupně se seznamujete se všemi agendami i zaměstnanci, městský úřad znáte také ze svého působení ve finančním výboru zastupitelstva. S jakými cíli na úřad přicházíte, na co byste se chtěl zaměřit v prvním plánu? Mým hlavním cílem je zlepšit pracovní atmosféru, vztahy mezi úřadem a samosprávou. Změnit situaci, která tady panovala v minulém období, kdy vedení města mělo s bývalým tajemníkem napjaté vztahy. Bylo to podle mého názoru dlouhodobě neudržitelné a odrazilo se to i na práci úřadu. Mám také osobní motivaci, poněvadž já i moje rodina jsme doma v Novém Boru. Považuji jej za krásné místo pro život a rád bych svoje zkušenosti využil v jeho prospěch. Po dvoutýdenním seznamování se s prací úřadu musím říct, že funguje standardně. Mohu srovnávat, protože jsem měl možnost při svém předchozím pracovním působení poznat i činnost úřadů v jiných městech kraje. Na druhé straně je rozhodně co zlepšovat. Vnímám, že některé věci se tady řeší složitěji a pomaleji, než bych očekával a než jsem zvyklý. Rezervy vidím v úrovni komunikace s občany. Jsem přesvědčený, že úředníci musí být pružnější a vstřícnější navenek, vůči veřejnosti. Zároveň se chci zaměřit i na pracovní atmosféru uvnitř úřadu. Věřím, že se dá hodně změnit k lepšímu i bez velkých organizačních změn nebo nákladů. Prostě tím, že se budou otevřeně pojmenovávat a řešit problémy a že konkrétní zaměstnanci ponesou za svoji práci a stanovené úkoly jasnou zodpovědnost. Sníh odtává, zima končí a odhaluje nemilosrdně zase vše, co bylo odhozeno a dobré čtyři měsíce zapadáno. A odhaluje také problém, který se v posledních letech objevuje po zimě opakovaně. Neskutečné množství psích exkrementů, které majitelé svých mazlíčků, po vykonání nutné potřeby, ponechali svému osudu městské sáčky na exkrementy nesáčky. Mráz je vskutku dobře pro jaro zakonzervoval, k nepotěše nás všech. Jak z toho ven, když majitelům psů jaksi nevadí, že to vadí nám, co psy nemáme a nehodláme se kochat při cestě do práce či na procházce tím, co nadělali psi nebo přesněji, je nechali nadělat jejich majitelé. Pes za to nemůže, že jeho panička je s odpuštěním nečistotná slepice a páníček čuně. Chce se mi zvolat: Milý Watsone, jak to je s těmi hov jednoduché., Stačí si vzít na venčení či špacír se psem do kapsy igelitový sáček, hovínko nabrat a hodit do koše. A byli bychom z toho venku. Jenomže k tomu je zapotřebí občanská kázeň Uvažujete o změnách ve vedení jednotlivých odborů městského úřadu? Nejsem příznivcem personálních zemětřesení bez toho, abych blíže poznal práci a schopnosti jednotlivých úředníků. Všichni vedoucí odborů dostávají šanci přesvědčit mě o svých kvalitách. Teprve až po nějakém čase uvidím, jak skutečně pracují a především jak dokáží řídit své odbory, předložím radě města případné návrhy na změny, to nevylučuji. Nepřišel jsem ale na úřad s žádným zadáním nebo osobní předpojatostí vůči někomu. Všichni, kdo by volali po okamžitém řešení, by si měli uvědomit, že ve veřejné správě to z mnoha důvodů není možné. Výkon naprosté většiny činností jednoduše nelze ze dne na den předat někomu jinému, jsme hodně svázáni zákony a dalšími předpisy. Stejně tak i postavení samotných úředníků, požadavky na jejich kvalifikaci jsou dané zvláštním zákonem. Jako největší personální problém úřadu v současné době vnímám neobsazenou pozici vedoucího odboru rozvoje města. Je to jeden z klíčových odborů a přestože je v Novém Boru i obecně na Českolipsku vysoká nezaměstnanost, odborníka v daném oboru, který by měl zájem pracovat na úřadu, se nám zatím nepodařilo získat. Ihned po mém nástupu jsme znovu vypsali výběrové řízení a doufám, že tentokrát budeme mít víc štěstí. Jak z toho psího... ven a osvěta. Občanská kázeň dvacet let upadá, nemluvě o tom dalším, a osvěta se sice dělá, ale pejskaři ji povětšinou, soudě množstvím neuklizených exkrementů, ignorují. Na to přece mají město!!! Radní i zastupitelé se již několikrát přeli, že je zapotřebí všeobecně zvýšit poplatky za psy, progresivněji pak na sídlištích, kde je chov psů největším problémem. Poplatek ze psa je městská daň jako každá jiná. A když nás držba psů trápí, což tedy ano, je to legitimní nástroj k regulaci. Jen je pak třeba obhájit, že vybrané peníze opravdu posloužily k řešení problematiky psů. Ostatně ta čísla jsou po ruce. Počet psů, které město odváží do útulků, jejichž majitele nelze najít, nestagnuje, ale stoupá spíše geometricky, než aritmeticky. Ale to je jen vrcholek psího ledovce, protože pořád tu máme stovky psů, o jejichž existenci se nejvíce přesvědčujeme vždy po odtání sněhu. Máme se tedy smířit s tím, že to patří k probuzení jara v našem městě a k jarnímu úklidu? Městský úřad je institucí státní správy i samosprávy. Jak si představujete spolupráci s politickou reprezentací města? Protože Nový Bor je tak zvanou obcí s rozšířenou působností, městský úřad zabezpečuje výkon mnoha činností jak pro stát tak pro město samotné. Musí fungovat nepřetržitě a bez ohledu na výsledky komunálních voleb. Do jeho běžné činnosti se politika nemůže a nesmí promítat, ale bez pravidelné komunikace a spolupráce s vedením města si jako tajemník neumím svoji práci vůbec představit. Městský úřad totiž připravuje pro samosprávu (radu a zastupitelstvo města) naprostou většinu materiálů a podkladů k jednání, spravuje městský rozpočet atd. A jenom na základě přesných podkladů a informací mohou zastupitelé kvalifikovaně rozhodovat. S užším vedením města jsem tedy v každodenním kontaktu, s některými zastupiteli se budu setkávat zejména prostřednictvím výborů zastupitelstva, se všemi pak na pravidelných zasedáních zastupitelstva. Městský úřad musí komunikovat také s ostatními institucemi, včetně médií. Jaké máte zkušenosti s hromadnými sdělovacími prostředky? Dobré i špatné, a to z obou stran barikády. Několik let jsem byl totiž novinářem, další roky jsem strávil v roli tiskového mluvčího. Myslím, že pověst města i úřadu zbytečně poškodily a stále poškozují některé kauzy. U části z nich je podle mě evidentní, že jsou motivované a živené osobními spory nebo zájmy. Budu usilovat o to, abychom jako úřad udržovali s médii korektní vztahy. Nevěřím sice na zázraky, ale pevně doufám, že férová spolupráce zlepší obraz našeho města. Helena Plicková, MěÚ (zveřejněnov tisku a na dne ) Josef Chýle (43) se narodil v Berouně. Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, pracoval jako učitel, novinář a tiskový mluvčí, manažer v energetice a ve veřejné správě, naposledy na Krajském úřadu Libereckého kraje. Je ženatý, má dvanáctiletého syna a šestiletou dceru, od roku 2005 žije s rodinou trvale v Novém Boru. Nekompromisní vystupování je třeba požadovat od městských policistů. Evidence narůstajících počtů útlulkářů je důkazem, že jsme schopni uchránit město od volně pobíhajících, jistě dosti nebezpečných zvířat. Druhým důkazem by mělo být, že skončil čas domluv a nastupuje přísnější režim blokové pokuty Zda pomohou stoprocentně nevím, ale v jiných oblastech porušování pravidel soužití, vyhlášek a zákonů povětšinou po určitém čase pomáhají. Nakonec jen tolik, že mít a chovat čtyřnohého kamaráda je nejen radost, ale i odpovědnost. A to i když jej jdeme venčit!!! Dodatek: Vedení města také požádalo všechna myslivecká sdružení a jejich myslivecké hospodáře, aby se na honebních pozemcích, které navazují na zdejší městskou aglomeraci, ve zvýšené míře zaměřili na volně pobíhajících psy. Tak určuje litera zákona. Stanislav Valdman, místostarosta 2 Novoborský měsíčník / duben 2010

3 Sebelépe připravené projekty zůstávají často jen na papíře, poněvadž města a obce nemají dostatek vlastních finančních prostředků a na dotace nedokáží dosáhnout. Proto novoborská rada města schválila, aby byl na městský úřad přijatý dotační manažer. Je to de facto jeden z posledních bodů koaliční dohody mezi ČSSD a ODS, který nám v tomto volebním období ještě zbývalo splnit. Dotačního manažera Lukáše Janků jsme přijali v rámci limitu pracovních sil, uvedl místostarosta Nového Boru Stanislav Valdman. Má na starosti administraci, řízení i vyúčtování dotací a vyhledávání možností, jak získat dotace nové. Kromě toho bude koordinovat přípravy investičních akcí tak, aby město mohlo obdržet maximum dotací. Dotace může obcím poskytovat kraj, stát prostřednictvím jednotlivých ministerstev, dotace mohou plynout také z Evropské unie. Dotačních titulů je celá řada, jejich vypisování je třeba sledovat, ale dosažení na dotaci je během na dlouhé trati. Vždyť od prvotní myšlenky, přes přípravné práce, podání žádosti o dotaci až po vlastní realizaci akce může uplynout i několik let. Příkladem je velký projekt Cesta k sousedům, jehož součástí je lávka pro pěší a cyklisty přes silnici 1/13, která se začne stavět letos na jaře. Prvotní nápad se zrodil v roce 2006 a teprve loni na podzim získalo město Nový Bor jako nositel projektu dotaci z programu Cíl 3 (program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko). Při tom uzavření celého projektu je plánované až v roce 2012, doložil administrativně a časově náročnou cestu k dotacím Lukáš Janků. Už několik let se Novoborští snaží dosáhnout na dotaci, která by umožnila rekonstruovat dvě památkově chráněné budovy, v nichž sídlí sklářské muzeum. Projekt na rekonstrukci a dostavbu objektů sklářského muzea je připravený k realizaci od roku 2004, ale podané žádosti o dotaci se prozatím míjely účinkem. Slibně se nyní jeví projektový záměr Oživení česko-polské sklářské tradice pro rozvoj cestovního ruchu, jehož hlavním cílem je podpora a rozvoj spolupráce regionálních sklářských muzeí v Novém Bor a v Jelení Hoře. Vyhovující technické podmínky pro zachování kulturního a technologického dědictví v česko-polském příhraničním sklářském regionu jsou sice dílčím cílem projektu, ale na české straně projekt nabízí možnost přístavby sklářského muzea, přesněji propojení obou památkově chráněných objektů, upřesnil místostarosta. Projekt by mohl být financovaný z operačního programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Polská republika. Lukáš Janků upozorňuje na operační program Životní prostředí, ze kterého Nový Bor získal dotaci na zateplení hlavní budovy ZŠ v Arnultovicích. Celkové náklady na zateplení fasády, stropu pod půdou, výměnu oken a dveří jsou odhadované přibližně na 4 miliony korun, ale přesnou sumu budeme znát až v dubnu po uzavření výběrového řízení na zhotovitele díla. Novoborští uspěli rovněž s žádostí o dotaci z grantového programu G26 podpora cyklodopravy Libereckého kraje a získali 800 tisíc korun na projekt Cyklotrasa Česká Lípa Nový Bor. Účelovou dotaci použijí na souvislou rekonstrukci zhruba kilometrového úseku mezi Bukovany a Chomouty. Ve výběrovém řízení na rekonstrukci místní komunikace přišla s nejnižší cenovou nabídkou a také nejlépe uspěla firma Silnice Žáček. Město do souvislé opravy celého asfaltobetonového úseku vloží cca 350 tisíc korun. Do souhrnného výčtu patří i žádosti o dotace na obnovu kaplí Toyota pro hasiče Terénní vozidlo Toyota v hodnotě 1, 5 milionů korun pro přepravu hasičů na místo zásahu převzali 25. února zástupci jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Novém Boru. Město jako zřizovatel SDH přispělo na vůz pouze deseti procenty z celkové sumy, z devadesáti procent pokryla dotace z Euroregionu Nisa. Proto při slavnostním předání vozidla nechyběl mezi hosty vedle starosty Nového Boru ani Petr Skokan, předseda Euroregionu Nisa. redakce Zprávy z našeho města Zdlouhavá cesta za dotacemi v Bukovanech a v Arnultovicích adresovaná ministerstvu kultury ČR. Oba objekty jsou zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek a dotace by mohly být přiděleny z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí z rozšířenou působností. V současné době jsou podané také čtyři žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury dvě žádosti o dotace na projektové dokumentace a dvě žádosti na investiční akce chodníky v Pihelu a úprava křižovatky ulic Husova a Smetanova. Dotace v těchto případech činí 80 % z celkových nákladů akce, připomněl Lukáš Janků a zmínil ještě spolupráci města s Centrem pro rodinu Koblížek. V současnosti intenzivně připravujeme projekt stavebních úprav druhého nadzemního podlaží vily v Kalinově ulici tak, aby tu mohly být školicí místnost pro začínající podnikatelky a miniškolka. Projekt je ze strany města koordinováný tak, aby byly maximálně využity finanční prostředky, které je možné získat v rámci dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Ale žadatelem o dotaci bude CPR Koblížek, zdůraznil Lukáš Janků. Helena Plicková, MěÚ (zveřejněno v tisku a na dne ) Bezplatné poradenství pro podnikatele Dobrou zprávu má pro novoborské podnikatele starosta Nového Boru Jindřich Mareš. Regionální kancelář agentury CzechInvest v Liberci bude zachovaná. I nadále bude našim podnikatelům poskytovat bezplatné poradenství v případech, kdy chtějí čerpat prostředky z fondů Evropské unie, tvrdí starosta a neskrývá potěšení, že se jeho písemné žádosti nemíjely účinkem. Když se začalo hovořit o zrušení liberecké kanceláře agentury, začali se na mě obracet novoborští podnikatelé a žádostí o pomoc, poněvadž bezplatného poradenství využívají. Proto jsem se písemně obrátil na ministra průmyslu a obchodu, jeho náměstka i na předsedu Senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotku. Zdůvodnil jsme jim, jak je pro naše podnikatele regionální pracoviště pro podporu podnikání a investic důležité. Jsem rád, že zůstane liberecká regionální kancelář zachovaná, kvituje s povděkem starosta a tvrzení dokládá společným prohlášením ministerstva průmyslu a obchodu ČR a agentury CzechInvest, které obdržel. Plyne z něj, že dojde pouze k optimalizaci vnitřního chodu agentury včetně snížení počtu zaměstnanců, ale opatření nebude mít na klienty vliv. Helena Plicková, MěÚ (zveřejněno v tisku a na dne ) Novoborský měsíčník / duben

4 Do konce letošního roku bude uzavřen velký společný projekt Volnočasové aktivity, do něhož vstoupilo jedenáct obcí ze Svazku obcí Novoborsko. Realizace projektu vychází přibližně na 29 milionů korun, obce z něj uhradí 7,5 procent nákladů a ostatní je financované z regionálního operačního programu pro NUTS II Severovýchod oblast podpory rozvoje venkova. Možnost vybudovat či zrekonstruovat a modernizovat dětská hřiště za finanční podpory z Evropské unie jsme využili už před třemi lety. Volnočasové aktivity jsou z finančního hlediska v současné době největší projekt, do něhož obce mirkroregionu společně vstoupily, podtrhl Jiří Vosecký, předseda Svazku obcí Novoborsko. Ačkoliv by si modernizaci či vybudování nových hřišť přáli také občané v dalších obcích mikroregionu, nemohli si to všude dovolit, poněvadž jednou z podmínek udělení dotace bylo kromě finanční spoluúčasti také předfinancování projektu, zdůvodnil Jiří Vosecký. Projekt Volnočasové aktivity spěje do závěrečné fáze a představitelé obcí z mikroregionu Novoborsko uvažují o dalších společných záměrech. Měly by přispět k rozvoji cestovního ruchu na Novoborsku a také v mikroregionu Podralsko. Poněvadž budou projekty z velké části financované opět z evropských peněz, přesněji z programu Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Sasko, spojíme se s mikroregionem Podralsko a mikroregionem Přírodní park Žitavské hory, což je náš dlouholetý německý partner, zdůvodnil Jiří Vosecký. A o co konkrétně půjde tentokrát? Návštěvníci Lužických hor - ať už pěší, cyklisté nebo lyžaři - dostanou do rukou mapy. Sice Zprávy z našeho města Za evropské peníze mapy bez hranic bez vyznačených státních hranic, zato na nich budou vyznačené všechny existující turistické cesty, cyklostezky, cyklotrasy a v neposlední řadě, běžecké a lyžařské tratě. Budou tak použitelné pro čtvero ročních období, sdělil předseda Svazku obcí Novoborsko a přidal další podrobnosti. Na vyhlídkových místech necháme postavit směrové orientační růžice. Když se turisté dostanou například na Klíč a spatří krásné panorama, nebudou už muset pracně pátrat, na jaký kopec se právě dívají. O detailech projektu budou starostové Svazku obcí Novoborsko diskutovat 23. března na jednání v Osečné a žádost o dotaci z programu Cíl 3 bude podaná do 30. dubna, aby mohla být v květnu vyhodnocená. Nositeli projektů (každý v hodnotě cca 400 tisíc korun) budou kromě Svazku obcí Novoborsko mikroregion Podralsko a Přírodní park Žitavské hory. Peníze bychom měli získat z Fondu malých projektů, z něhož je možné na každý projekt obdržet dotaci maximálně ve výši 24 tisíc eur, upřesnil předseda Svazku obcí Novoborsko. O program Cíl 3 a Fond malých projektů by se podle mého názoru měly více zajímat neziskové organizace z celého okresu Česká Lípa, poněvadž na evropské peníze lze dosáhnout. Žádosti o dotace se mohou podávat průběžně a jsou vyhodnocované jednou za čtvrt roku. Informace ráda poskytne ing. Věra Kazderová z Euroregionu Nisa, poradil Jiří Vosecký, starosta Okrouhlé a také místopředseda Euroregionu Nisa. Helena Plicková, MěÚ (zveřejněno v tisku a na dne ) Starostové jednali ve Frauenau Pošta v Pihelu zůstává Regionální spolupráce čtyř partnerských měst Nového Boru, Kamenického Šenova, Frauenau a Zwieselu pokračuje i v letošním roce. Na konkrétních akcích, které se uskuteční v následujících měsících, se 17. února ve Frauenau dohodli starosta Nového Boru Jindřich Mareš, jeho protějšek z Frauenau Herbert Schreiner a místostarosta Zwieselu Manfred Lambürger. V červnu se ve Zwieselu uskuteční výstava prací skláře Jiřího Pačinka, o instalaci exponátů se postarají David Sobotka a Annemarie Rimpler z Kruhu po spolupráci ve Zwieselu. Ve dnech od 25. do 26. června proběhnou ve Frauenau sklářské slavnosti a na nich bude hrát také novoborská Sklářská muzika Míly Dočkala. Naši němečtí partneři jsou pozvaní na Pivní slavnosti v Novém Boru, které by se měly uskutečnit první zářijový víkend. Spojujeme je s Moravským dnem a zúčastní se jich také zástupci z partnerské Břeclavi, uvedl Jindřich Mareš. Na slavnostech bude mimo jiné hrát kapela z Frauenau, tradiční výrobky včetně jídel přivezou partneři ze Zwieselu. V tomto městě se pivní slavnosti budou konat 10. až 18. července. Během rozhovorů se starostové znovu vrátili k mezinárodnímu sklářskému sympoziu, které se loni uskutečnilo v Novém Boru. Němci jím byli nadšení a protože i jejich města mají bohaté sklářské tradice, chtěli by se na příštím sympoziu podílet jakoukoliv formou. Starosta Jindřich Mareš a zmínil ještě spolupráci českých a německých informačních center. Funguje dobře, propagační materiály jsou dostupné, takže občané vědí, co se děje v partnerských městech. Při návštěvě jsme předali první verzi Regionálního sklářského kalendáře na letošní rok. Za Českou republiku je hotový, za obě bavorská města jej zpracují ve Zwieselu a poté bude kalendář umístěný na webových stránkách dvou českých a dvou německých měst, doplnil novoborský starosta. Helena Plicková, MěÚ (zveřejněno v tisku a na dne ) Na zachování pihelského pracoviště České pošty se dohodl starosta Nového Boru Jindřich Mareš se zástupkyněmi České pošty na jednání Poštu v Pihelu občané potřebují i proto, že někteří mají účty vedené u Poštovní spořitelny. Když se začalo hovořit o zrušení pracoviště, není divu, že byli rozčarovaní, zdůvodňuje starosta, co jej přimělo k jednání. Dohodli jsme se, že pošta bude fungovat alespoň v odpoledních hodinách. Helena Plicková, MěÚ (zveřejněno v tisku a na dne ) Zahladí stopy po zimě jeden milion? Plán oprav místních komunikací v Novém Boru schválila rada města. Celková částka na opravy v letošním roce činí 3 miliony korun, z toho na běžné opravy po zimě připadá třetina. Vzhledem k tomu, jaké stopy po sobě tuhá zima zanechává, se nabízí otázka, zda 1 milion korun postačí alespoň na vyspravení nejpoškozenějších a pro motoristy nejrizikovějších míst. Dá se předpokládat, že vyčleněná suma stačit nebude. Jakmile to počasí dovolí, zmapujeme škody a uvidíme. Už jsme uvažovali o tom, kde by se ve prospěch oprav po zimě dala udělat rozpočtová změna, uvedl místostarosta Nového Boru Stanislav Valdman. Stav místních komunikací považujeme za jednu z důležitých věcí, musíme ulice opravit tak, aby nehrozilo riziko dopravních nehod. Do plánu oprav místních komunikací je v letošním roce zařazeno pět ulic, a to Na Svahu, Myslbekova, Šturmova, Sadová a Riegrova. V případě nepředvídaných okolností může ale dojít k tomu, že nedojde na opravu všech pěti ulic, připustil místostarosta. Helena Plicková, MěÚ (zveřejněno v tisku a na dne ) 4 Novoborský měsíčník / duben 2010

5 Zprávy z našeho města Tři hřiště pro novoborské děti Tři zbrusu nová dětská hřiště budou na jaře dokončena v Novém Boru. S jejich výstavbou začali Novoborští loni na podzim v rámci společného projektu Svazku obcí Novoborsko, hřiště jsou financovaná z regionálního operačního programu pro NUTS II Severovýchod oblast podpory rozvoje venkova. Naše hřiště budou stát 3 miliony 300 tisíc korun, z toho finanční spoluúčast města vychází cca na 250 tisíc korun. Jednou z podmínek udělení dotace bylo kromě finanční spoluúčasti také předfinancování projektu, podotkl starosta Nového Boru Jindřich Mareš. Obdivuje zejména vybavení odpovídající evropským normám. Byl jsem se na hřiště podívat, dřevěné prvky jsou funkční a opravdu krásné. Jsem moc rád, že i naše děti mají konečně k dispozici hřiště, která jsme znali ponejvíce z ciziny. K dohotovení zbývá už jen málo, jakmile zmizí sníh, dokončovací práce začnou, předpokládá starosta. Možnost vybudovat či zrekonstruovat a modernizovat stávající dětská hřiště a sportoviště za finanční podpory z Evropské unie využilo v roce 2007 jedenáct obcí sdružených ve Svazku obcí Novoborsko. V Novém Boru nebudou v rámci velkého společného projektu vybudovaná jen dětská hřiště. Sportovišť není nikdy dost, a proto na podzim dojde také na rekonstrukci sportovní plochy v Žižkově ulici v Arnultovicích, v sousedství nově postaveného dětského hřiště, prozradil starosta. Rekonstrukce vychází na 3,5 milionů korun, z toho město uhradí jen 7,5 % z celkových nákladů. Helena Plicková, MěÚ VÝBĚR USNESENÍ ze ZM konaného dne (zveřejněno v tisku a na dne ) USNESENÍ č. 1537/10/ZM44 Rezignace na členství ve Finančním výboru ZM bere na vědomí rezignaci pana Mgr. Josefa Chýleho na funkci člena Finančního výboru Zastupitelstva města Nový Bor ke dni USNESENÍ č. 1541/10/ZM44 Žádost o dotaci z Výzvy č. 57 Řízení lidských zdrojů v územní samosprávě z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z Výzvy č. 57 Řízení lidských zdrojů v územní samosprávě z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, včetně finanční spoluúčasti města ve výši 15% z celkových nákladů projektu USNESENÍ č. 1543/10/ZM44 Schválení smlouvy o spolupráci při zajištění dopr.obslužnosti formou sezón. turist. autobusů ZM schvaluje smlouvu s Městem Česká Lípa o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti formou sezónních turistických autobusů a na podporu tohoto pilotního projektu ve výši 30 tis. Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy USNESENÍ č. 1551/10/ZM44 Žádost Mateřského centra Koblížek o partnerství města v projektu ZM souhlasí s partnerstvím v projektu Mateřského centra Koblížek Podpora podnikatelek na Novoborsku. USNESENÍ č. 1552/10/ZM44 Žádost o dotaci na Letní výchovně rekreační tábor ZM schvaluje podání žádosti o grant z grantového fondu Libereckého kraje č.24 - Podpora prevence kriminality 2010 na Letní výchovně rekreační tábor pro děti z rizikového prostředí včetně povinné finanční spoluúčasti města ve výši ,- Kč USNESENÍ č. 1564/10/ZM44 Žádost o dotaci z G 20 Program rozvoje Libereckého kraje ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z G 20 Program rozvoje Libereckého kraje ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích na nákup měřičů rychlosti vozidel a nákup mobilních zábran pro ohrazení omezení provozu na pozemních komunikacích, včetně finanční spoluúčasti města ve výši Kč (20% povinná spoluúčast). Jindřich Mareš, starosta Města Nový Bor Oznámení o konání opakované veřejné dobrovolné dražby Bytový dům čp. 524 v Novém Boru, ul. Nemocniční s pozemkem - Bytový dům se šesti bytovými jednotkami Místo, datum, čas zahájení dražby: Obřadní síň Městského úřadu Nový Bor, nám. Míru č. 1, budova A, okres Česká Lípa dne v hod. Nejnižší podání: ,00 Kč Termín prohlídky: v h. případně dle tel. dohody Navrhovatel dražby a vlastník: Město Nový Bor Bližší informace o dražbě: viz. Dražební vyhláška zveřejněna na Úřední desce Městského úřadu v Novém Boru a na internetových stránkách (úřední deska) nebo na tel Město Nový Bor na základě schválení v zastupitelstvu města zveřejňuje tímto záměr prodeje nemovitostí: 1) Parcela pč. 67 o výměře 580 m² v k.ú. Bukovany u Nového Boru - za účelem zřízení zahrádky, parcela je dle územního plánu určena ke zřízení zahrádky s možností stavby rekreačního objektu formou obálkové metody 2) v o l n ý b y t o velikosti 3 + 1, adresa: Rumburských hrdinů 741, Nový Bor, bytová jednotka č. 741/55 v domě čp. 741 na parcele pč. 535/3 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru včetně spoluvlastnického podílu 7450/307330, formou obálkové metody, min. prodejní cena ,- Kč 3) bytový dům čp. 222 na parcele st. 14, parcela st. 14 v k.ú. Pihel - stávajícím nájemníkům po jednotlivých bytových jednotkách dle zákona č. 72/1994 Sb. a dle schválených pravidel pro prodej bytů Bližší informace a podmínky prodeje zveřejněných záměrů prodeje nemovitostí z majetku Města Nový Bor naleznete na úřední desce Městského úřadu v Novém Boru, na internetových stránkách (úřední deska) nebo na tel Novoborský měsíčník / duben

6 Zprávy z MěÚ VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na území České republiky upravuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí prezidenta republiky č. 37/2010 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volby se konají ve dnech: v pátek 28. května 2010 (14,00 hod. 22,00 hod.) a v sobotu 29. května 2010 (8,00 hod. 14,00 hod.). Rádi bychom občany upozornili na nejdůležitější informace: 1) Umístění volebních okrsků je stejné jako v předchozích volbách, a to: č. vol. okrsku Umístění volebního okrsku 1 Pihel (bývalá Severka Cvikov), Pihel 226 2,3,4,5,12 Základní škola, Nám. Míru 128, N.Bor 6,7,8 Dům dětí Smetanka, Smetanova 387, N.Bor 9,10,11,13 Základní škola, B.Němcové 539, N.Bor 14,15 Základní škola, Gen. Svobody 114, N.Bor 2) právo volit na území ČR do Poslanecké sněmovny má státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let (dále jen volič ) 3) voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů. Každý volič si může v úředních hodinách na městském úřadě ověřit, zda je zapsán v seznamu.volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem, nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu hlasování. Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi, která jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu. 4) Při volbách do Poslanecké sněmovny má volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popř. zvláštním seznamu (vedeném zastupitelským úřadem) je zapsán, právo žádat o vydání voličského průkazu. Volič s voličských průkazem své volební právo může uplatnit v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR případně ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Volič může požádat o vydání voličského průkazu od Konec lhůty pro doručení písemného podání žádosti o vydání voličského průkazu s ověřeným podpisem je 21. května do 16,00 hodin. Konec lhůty pro osobního předání žádosti je 26.května 2010 do 16,00 hodin. Voličský průkaz lze předat nejdříve dne 13. května Aktuální informace o volbách do Poslanecké sněmovny naleznete též na internetových stránkách a úřední desce nebo vývěsce Městského úřadu Nový Bor. Ing. Miluše Rychtářová, vedoucí správního odboru MěÚ Nový Bor I N F O R M A C E o změnách jízdních řádů linkové autobusové dopravy K termínu 1. změny jízdních řádů 2009/2010 s platností od 7.března 2010 dochází na linkách pravidelné autobusové dopravy na Novoborsku k následujícím změnám: Na lince Česká Lípa - Nový Bor dojde na základě požadavku cestujících ke změně trasy spoje č.35 (odjezd z České Lípy,aut.nádr. v 11:25) spoj nově pojede přes zastávku Česká Lípa,U nemocnice (11:31). Dále spoje č.7 (odjezd z České Lípy,aut.nádr. v 5:15) a 45 (odjezd z České Lípy,aut.nádr. v 13:25) budou vedeny až do zastávky Nový Bor,Crystalex. Spoj č.48 (odjezd z Nového Boru v 14:20) bude veden už ze zastávky Nový Bor,Crystalex. Na lince bude na základě požadavku cestujících a v zájmu podpory zaměstnanosti (obnovení výroby v podniku Crystalex) ve dnech pondělí až čtvrtek obnoven večerní spoj s odjezdem v 22:35 z Nového Boru do Kamenického Šenova,náměstí (příjezd 22:49). Cestující do dalších zastávek v Kamenickém Šenově mají možnost pokračovat spojem č.37 linky Česká Lípa Kamenický Šenov (odjezd ze zastávky Kamenický Šenov,náměstí v 22:59). Pozn. v pátek je nadále veden ve stejné poloze spoj č.9 z Nového Boru až do zast.kamenický Šenov,sídliště. Vybrané spoje (vedené v časech střídání směn) budou znovu zastavovat v zastávce Nový Bor,Crystalex. Na lince spoje č.4; 22; 24 vedené ve směru ze Cvikova do České Lípy zastaví rovněž v zastávce Nový Bor,Crystalex (v časech 5:16; 13:09; 21:09). Na lince Nový Bor Polevsko na základě předchozího ujednání ve dnech školního vyučování počínaje dnem 6.4. budou prodlouženy dva páry autobusových spojů (po jednom páru v ranních a v odpoledních hodinách) do/z Kytlice. Jan Roženský KORID LK, spol. s r. o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje U Jezu 642/2a LIBEREC 2 tel.: Novoborský měsíčník / duben 2010

7 Zprávy z MěÚ I N F O R M A C E č. 2 o změnách jízdních řádů linkové autobusové dopravy K termínu 1. změny jízdních řádů 2009/2010 s platností od 7.března 2010 dochází k úpravám jízdních řádů na dálkových linkách Nový Bor Česká Lípa Praha a Rumburk Varnsdorf - Nový Bor Česká Lípa Praha (dopravce ČSAD Česká Lípa a.s.): linka ve směru Nový Bor Č.Lípa Praha - spoj č.1 pojede pouze v pracovní dny (4:15 z Č. Lípy); v sobotu zrušen - spoj č.3 pojede v celé trase o 10 min. dříve (5:35 z Č. Lípy) - spoj č.5 pojede denně (v 7:30 z Č.Lípy) ve dnech úterý až neděle nahradí dosavadní spoj č.7 - spoj č.7 bude zrušen a nahrazen spojem č.5, z Č.Lípy ve shodné časové poloze - spoj č.9 nově veden již z Nového Boru (v 9:30); v další trase o 5 min.dříve (z Č. Lípy v 9:55) - spoj č.13 nově veden již z Nového Boru (v 12:10); v další trase o 25 min.dříve (z Č. Lípy v 12:35) - spoj č.17 pojede v pracovní dny v celé trase o 10 min. dříve (15:50 z Č.Lípy); v neděli zůstává ve stávající poloze pod číslem 35 - spoj č.19 (provoz pouze v pátek v 17:00 z Č.Lípy) bude zrušen - spoj č.23 nově veden již z Nového Boru (v 17:35); v další trase beze změn - spoj č.25 pojede v celé trase o 20 min.dříve (jezdí pouze v neděli v 19:55 z Č. Lípy) - spoj č.27 nový spoj v neděli s odjezdem v 16:20 z Nového Boru, v 16:45 z Č. Lípy veden jako náhrada za spoj č.18 linky spoj č.29 nově veden již z Nového Boru (v 5:50); provoz (dosud pouze v neděli) rozšířen i na pracovní dny jako náhrada za spoj č.2 linky ; odjezd z České Lípy v 6:15 - spoj č.31 pojede v celé trase o 15 min.dříve (jezdí pouze v neděli v 14:20 z Č. Lípy) - spoj č.33 bude sloučen se spojem č.9 (jezdí pouze v neděli v 9:55 z Č. Lípy) v opačném směru: - spoj č.4 pojede v celé trase o 10 min.dříve (v 8:50 z Prahy,Holešovic) - spoj č.6 (v sobotu a neděli v 11:30 z Prahy,Holešovic) bude prodloužen až do Nového Boru - spoj č.10 (v pracovní dny v 12:30 z Prahy,Holešovic) bude prodloužen až do Nového Boru - spoj č.14 (v pracovní dny v 15:30 z Prahy,Holešovic) bude prodloužen až do Nového Boru - spoj č.20 (posilový spoj, provoz pouze v pátek v 19:30 z Prahy,Holešovic) bude zrušen - spoj č.28 nový spoj v pracovní dny v 15:40 z Prahy,Holešovic veden jako náhrada za spoj č.15 linky spoj č.32 (v neděli v 9:00 z Prahy,Holešovic) bude sloučen se spojem č.2 (mezi Mělníkem a Č.Lípou zastaví ve všech zastávkách) Linka ve směru Nový Bor Č.Lípa Praha - spoj č.2 v celé trase zrušen, v úseku Nový Bor Praha nahrazen spojem č.29 linky (z Č.Lípy v 6:15 viz výše) - spoj č.18 v celé trase zrušen, v úseku Nový Bor Praha nahrazen spojem č.27 linky (z Č.Lípy v 16:45 viz výše) v opačném směru: - spoj č.3 v celé trase zrušen (v sobotu v 7:00 z Prahy,Holešovic) - spoj č.11 pojede v celé trase o 15 minut dříve (v pracovní dny v 13:45 z Prahy,Holešovic) - spoj č.15 v celé trase zrušen a v úseku Praha Nový Bor nahrazen spojem č.28 linky (z Prahy,Holešovic v 15:40 viz výše) Jan Roženský, KORID LK, spol. s r. o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje U Jezu 642/2a, LIBEREC 2, tel.: Svoz odpadů s čárovými kódy v r Svozy pytlů papíru a plastů z domácnosti, které jsou opatřeny čárovými kódy, budou probíhat vždy první pondělí (s výjimkami) v měsíci, tedy v termínech : v roce 2010 : výjimka-úterý 6.4., 3.5., 7.6., výjimka - středa 7.7., 2.8., 6.9., 4.10., 1.11., Prosíme občany, aby kontrolovali průběžně svá odevzdaná množství na webových stránkách města : cz městský úřad - odbory - odbor správy majetku komunální odpady evidence sběru tříděného odpadu s čárovým kódem nebo přímo na úřadě a aby své kódy před svozem důsledně přelepovali průhlednou izolepou (lépe drží)!! Na stejné webové adrese můžete najít i všechny další údaje o odpadovém hospodářství města - o sběrovém dvoře, o třídění odpadu, o Ekokomu, o osvětě a ekologické výchově, o množství, financích a zpětném odběru. Můžete zde nahlédnout i do Plánu odpadového hospodářství města. Informace jsou doplněny fotografiemi. Další čárové kódy můžete zdarma obdržet opět na OSM MěÚ Nový Bor. Od února jsou k dispozici pro zájemce zdarma 2 druhy pytlů - modré na papír a žluté na plasty!!! Výsledky za 2 roky : Rok 2008 Rok 2009 Papír 35 t 39,7 t Plast 13,8 t 18,7 t Počet pytlů Napsala : Ing. Jitka Kopčáková Ing. Blanka Fialová, vedoucí OSM MěÚ Nový Bor O velikonočních svátcích budou svozy odpadu a otevření Sběrového dvora v Nový Bor probíhat takto : Sběrový dvůr Nový Bor otevřeno v sobotu 3.4., zavřeno v pondělí 5.4. Svoz komunálního odpadu beze změn, svoz proběhne i o velikonočním pondělí Svoz pytlů separace svoz proběhne dle schváleného harmonogramu v úterý 6.4. INFORMACE 1. Sběrové soboty v roce 2010 v Novém Boru: Sběr železného šrotu 17.4., Výše uvedený odpad je třeba uložit ve stanovený den k popelnicím, svoz uskuteční v průběhu celého dne firma Compag Sever s.r.o. 2. Velkoobjemové kontejnery v Bukovanech, Horním a Dolním Pihelu, Janově u CO a u autobusové zastávky /u rybníčku/ a u hospody, a v Chomoutech v roce 2010: 24.4., 22.5., 25.9., Vedle přistavených kontejnerů je možné v těchto dnech přistavit i lednice, TV, svázaný papír a železný šrot. Zpracovala: Ing.Jitka Kopčáková, OSM MěÚ Nový Bor Ing.Blanka Fialová, vedoucí OSM MěÚ Nový Bor Novoborský měsíčník / duben

8 Zprávy z MěÚ 22. duben - Mezinárodní den Země Den Země v Novém Boru čtvrtek 22. dubna 2010 Smetanovy sady Pokud se zajímáte o budoucnost planety Země, o životní prostředí a udržitelný rozvoj, pak je i pro vás určen program, který společně připravují zaměstnanci odboru životního prostředí, odboru správy majetku a odboru školství, kultury a sportu MěÚ Nový Bor, turistické informační centrum, DDM Smetanka, městské kino a sklářská škola. Na celé dopoledne je připraven program plný zábavy, her i poučení pro žáky základních škol, konkrétně pro žáky pátých tříd. Všechny novoborské školy vysílají svá družstva páťáků změřit síly i znalosti. Svou pozornost letos zaměříme na energii. Všichni se sejdeme hned ráno v městském kině, kde se společně podíváme na krátký fi lm, a pak už hurá do parku na hrátky s obnovitelnými zdroji energie. Neunikne nám žádný živel. Poznáme, jak využít vodu, slunce a vítr, zjistíme co je biomasa a jak to zařídit, abychom získávali tolik potřebnou energii. Chybět nebudou ani pohybové aktivity ani malá svačinka, aby děti po výdeji vlastní energie zase nějakou získaly zpět. Energie nás bude provázet celý den a určitě je na co se těšit. V turistickém informačním centru bude instalována výstava žákovských prací. A její téma? Jistě snadno uhodnete. Jsou to obnovitelné zdroje energie. Výtvarným technikám ani dětské fantazii nebyly stanoveny žádné hranice. V rámci Dne Země bude výstava 22. dubna slavnostně otevřena a veřejnosti zůstane v turistickém informačním centru přístupná až do 10. května. V našem snažení nás podpořilo Hnutí Duha dodáním řady propagačních materiálů o ohleduplném přístupu k životnímu prostředí a planetě Zemi vůbec. Ty budou k dispozici nejen dětem, ale i návštěvníkům výstavy z řad veřejnosti. V České republice se Den Země jako světový svátek životního prostředí slaví od roku 1990 a podporuje ho celá řada významných organizací i osobností z oblasti vědy, kultury i politického života. Jeho význam spočívá v tom, že úplně každému umožňuje přispět k péči o životní prostředí. Každým rokem probíhá velké množství akcí, do kterých se zapojují zejména školy, místní samosprávy a také velké množství jednotlivců. Tak s námi přijďte oslavit Den Země i vy! V dopoledních hodinách můžete ve Smetanových sadech podpořit organizované skupiny soutěžících žáčků a kdo ví, zda vám naše hrátky s energií nepřinesou i nějakou inspiraci. RNDr. Alena Forgáčová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 8 Novoborský měsíčník / duben 2010

9 Zprávy z MěÚ / Zprávy z organizačních složek Města Nový Bor Velikonoční symbol na Skalce Velikonoční svátky jsou velmi významným křesťanským svátkem. Oslavují zmrtvýchvstání Ježíše Krista a připadají vždy na neděli následující po prvním jarním úplňku. Neděle zmrtvýchvstání páně připadá v letošním roce na 4. dubna. Po ní následuje velikonoční pondělí, které je v našich krajích spojeno s různými tradicemi a zvyky. Patří k nim např. chození s pomlázkou a koledování malovaných vajec. Velikonoce však mají také svoje symboly. Nejvýznamnějším z nich je kříž, který je symbolem Ježíšovy smrti. Město na letošní velikonoční svátky opět plánuje rozsvítit kříž na Skalce v Arnultovicích. Vlastník pozemků vyšel vstříc žádosti města a zdarma umožní jejich využití k tomuto účelu. Záměr města však může zhatit ještě počasí, které znemožní ve špatně přístupném terénu instalovat osvětlení kříže. A tak doufejme, že zima se už vzdá své vlády a skutečné jarní počasí nastane ještě před prvním jarním úplňkem. Pak také o letošních velikonočních svátcích bude našemu městu opět vévodit svítící dominanta. RNDr. Alena Forgáčová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA Turistické informační centrum Nový Bor připravilo (nejen) pro všechny milovníky autoturistiky speciální nabídku Cestovní knihu, nabízející recept na hezké výlety po Čechách, Moravě a Slezsku za mimořádných 99,- Kč (původní cena 499,- Kč). Upozorňujeme také na výprodej nástěnných a stolních kalendářů Liberecký kraj 2010 se slevou 50% a ke každému zakoupenému kalendáři 2010 dostanete dárek! Velice zajímavá je také nabídka pro turisty, kteří rádi cestují po našem blízkém okolí. V infocentru si mohou zakoupit Průvodce po Čechách Moravě a Slezsku č. 56 ČESKOLIPSKO. Kapesní průvodce obsahuje nejkrásnější výlety, příběhy, pověsti, historické údaje o Novém Boru, České Lípě, Sloupu v Čechách, Kamenickém Šenově, Kravařích, Mimoni, Cvikově, Jablonném v Podještědí a dalších zajímavých místech. Průvodce je přehledně uspořádán a nabízí soubor turistických cílů jak v létě, tak v zimě, na kole, po vodě ale i vlakem. Vše je doplněno barevnými fotografiemi a mapkami. Nechybí ani informace o ubytování, stravování, přehled hradů, zámků, muzeí a galerií včetně otevíracích dob a další důležité kontakty a nezbytné informace. Milým dárkem ke každému průvodci je soubor volných vstupenek a slevových poukázek platných do konce roku TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM je novým kontaktním místem OPUScard S platností od Turistické informační centrum Nový Bor rozšiřuje své služby. Zařadíme se mezi kontaktní místa pro sběr žádostí a výdej karet OPUScard, která jsou zatím v České Lípě, Liberci, Jilemnici, Jablonci nad Nisou, Frýdlantu v Čechách, Rokytnici nad Jizerou, Semilech, Turnově a nyní i v Novém Boru! Pro všechny zájemce budeme přijímat žádosti o vydání karet a následně karty vydávat v běžné otevírací době TIC a rozšíříme tak dosavadní nabídku služeb pro turisty a místní občany. Karta OPUScard je nová bezkontaktní čipová karta, která si klade za cíl sjednotit několik karetních systémů v kartu jedinou. Své využití má především ve veřejné dopravě, přístupových systémech, ale i jako elektronický identifikační doklad. Dopravní funkce karty OPUScard se skrývá pod názvem IDOL neboli Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje. V praxi to znamená, že cestující veřejnou dopravou si bude moci při svých cestách po Libereckém kraji zvolit jak dopravní prostředek, kterým se dostane do místa určení, tak i trasu. To vše na jednu elektronickou jízdenku, kterou si nahraje právě na OPUScard. Tarif IDOL si klade za cíl učinit veřejnou dopravu atraktivní a nabídnout ji jako lepší alternativu k individuální automobilové dopravě. Karta OPUScard je ale i multifunkční a je možno ji díky propojení se systémem BENEFIT Program (Turistické informační centrum Nový Bor nabízí i karty ke zmíněnému BENEFIT Programu) využít v cestovním ruchu lze s ní získat řadu zajímavých slev na různých místech po celém Libereckém kraji. Slevy se vztahují zejména k cestování a k aktivnímu trávení volného času. Platí na vybrané ubytování, vstupné do muzeí, hradů a zámků, i v některých sportovištích, knihovnách či v restauracích, nebo je možno ji využít například k nákupu vstupenek na kulturní akce atd. Kompletní přehled služeb a slev, které OPUScard či BENEFIT Program nabízí získáte u nás v Infocentru nebo je najdete na stránkách www. benefitprogram.cz. Slevy jsou zde rozdělené jednak podle oblastí turistických regionů Libereckého kraje, a jednak podle kategorií ubytování, zajímavosti a cíle, sport, kultura a zábava, obchod a služby. Petra Svobodová Nemleinová Vedoucí TIC Novoborský měsíčník / duben

10 Zprávy z organizačních složek Města Nový Bor NOVINKY V KNIHOVNĚ ANEB CO JSTE JEŠTĚ NEČETLI.. BELETRIE - DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ Detektivní romány McBain Ed / Jako z lásky Crombie Deborah / Probuzená minulost Brown Sandra / Odražená střela Tursten Helen / Dvojí tvář Thriller Finder Joseph / Paranoia Manfredi Valerio Massimo / Sedmá hrobka Morrell David / Neznámá pravidla Sci-fi Bester Alfred / Zničený muž Card Orson Scott / Válka o dárky Psychologické romány Fielding Joy / Šepoty a lži Roth Philips / Lidská skvrna Lustig Arnošt / Láska a tělo Adams Popy / Chování nočních motýlů Romány pro ženy Yates Richard / Velikonoční průvod Procházková Kateřina / Bacha, na zdi za tebou leze mravenec MacPhee Susy / Manželské lži Baker Tiffany / Svůdná vůně bolehlavu Autobiografické příběhy Koudelková Barbora / Útěk z afrického pekla Haase-Hindenberg Bernard / Děvče z města mrtvých Historické romány Moran Michelle / Nefertiti Prange Peter / Poslední harém Hanibal Jiří / Střepy z královské číše Humor Bruckner Pascal / Můj malý manžel Hüttnerová Iva / Za domácím štěstím Dubský Jeroným / Klub globálních bezdomovců Povídky Klíma Ivan / Miláčkové chřestýši a jiné horory NAUČNÁ LITERATURA DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ Tuczay Christa Agnes / Požírači srdcí Reski Petra / Mafie Petříčková Renata / Jsem těhotná, ne nemocná! Stanfield Lesley / Květiny háčkované a pletené Slavíček Jiří / Bašta mezi žabožrouty Pavlosková Karin / Magická Antarktida Schnakenberg Robert / Tajné životy slavných spisovatelů Junek Václav / (Ne)návraty Adiny Mandlové Pecháčková Marcela / Livia Klausová Cox Simon / Král Artuš a Svatý grál NAUČNÁ LITERATURA DĚTSKÉ ODDĚLENÍ Cyrus Miley / Milníky na mé cestě Billoud, Jean-Michel / Chraňme naší planetu BELETRIE DĚTSKÉ ODDĚLENÍ Dívčí romány Hodgson-Burnett Frances / Tajná zahrada Wich, Henriette / Pozor, pusa! Berger Margot / Poslední šance pro Janu Fantasy Horowitz Antony / Síla Pětice Kniha čtvrtá McMullan Kate / Drakobijecká akademie Scott Michael / Vědma Detektivky Hejlová Kateřina / Ruce vzhůru! Pohádky Brzáková Pavlína / Helinda a Klekánice Němcová Božena / Báchorky Poezie Rezková Milada / Doktor Racek na horách V měsíci únoru knihovna nakoupila 146 kusů knih za celkovou částku ,-Kč. Helena Koutenková, MěK Nový Bor 10 Novoborský měsíčník / duben 2010

11 Zprávy z organizačních složek Města Nový Bor Městská policie informuje za období Krádeže - ke krádeži zboží došlo v jedné z prodejen textilu, vzhledem k výši škody strážníci doporučili věc oznámit PČR - blokovou pokutu na místě udělili strážníci ženě, která se dopustila krádeže v prodejně Tesco, stejně byla za svůj přestupek potrestá na žena, která odcizila zboží v prodejně Penny - na obvodní oddělení předvedli strážníci dva muže, kteří byli přistiženi při krádeži v prodejnách Billa a Tesco Trestné činy - na strážníky se obrátila žena, která se stala obětí podvodníka. Muž se vydával za pracovníka plynáren a požadoval peníze za výměnu spotřebiče. Z ženy vylákal téměř šest tisíc korun. Vzhledem k této skutečnosti žádáme spoluobčany o mnohem větší obezřetnost. Přestupky - za volné pobíhání psa byla jeho majiteli udělena bloková pokuta - hlídky řešily několik stížností na rušení nočního klidu (jednalo se převážně o hlasitou hudbu v pozdních nočních hodinách) Ztráty a nálezy Ztráty: - několik svazků klíčů Nálezy: - peněženka s menším finančním obnosem (předána na OSM MěÚ) Jiné - na žádost nájemníků domu řešili opakované stížnosti na muže, který obtěžoval sousedy zvoněním na zvonky, boucháním na dveře apod. Strážníci zjistili, že muž byl téměř vždy značně zmate ný a dezorientovaný, proto řešili věc pouze domluvou. - během tohoto období vykázali strážníci několik bezdomovců, kteří přespávali na chodbách panelových domů - na OO PČR předvedli strážníci dvě osoby, které přistihly uvnitř ne obývaného domu (objekt na Palackého náměstí) VELIKONOČNÍ KONCERT POD ZVONEM se koná v kostele sv. Ducha Štursova 286 Nový Bor Arnultovice v sobotu v 17 hod. Umělci hrají v dobových, historických kostýmech. Musica dolce ( italsky : sladká hudba) je instrumentálně vokální soubor, který se věnuje interpretaci evropské renesanční a barokní hudby. Založila jej roku 2000 loutnistka Eva Matějková, členka renomovaného pražského souboru Collegium flauto dolce. Koncerty souboru zprostředkují posluchačům kouzelnou atmosféru dávných hradů a zámků. Repertoár souboru je rozsáhlý a rozmanitý. Nalezneme v něm písně duchovní, světské i milostné. Velice atraktivní jsou pro posluchače zejména operní árie v podání skvělé sopranistky Hany Žárové, absolventky HAMU. Notové materiály získává Eva Matějková ze starých sbírek a upravuje je pro nástrojové obsazení souboru (zobcové flétny, renesanční loutna, viola da gamba, krumhorn). Musica dolce má za sebou řadu vystoupení v České Republice a v Německu a vždy se setkává s velkým ohlasem publika. Soubor Musica dolce: Eva Matějková loutna, alt, zobcové flétny, Hana Žárová soprán, viola da gamba, zobcové flétny Jana Piptová zobcové flétny, krumhorn, alt Petr Bouše zobcové flétny, krumhorn, perkuse umělecké vedení souboru a realizace skladeb Eva Matějková Koncert se pořádá za grantové podpory města Nový Bor. Na koncert je vstup dobrovolný. Srdečně vás zveme Společenská rubrika - hlídka řešila stížnost na neutichající štěkot psů v jednom z místních panelových domů (o události byl informován majitel domu) - hlídky vykonaly několik kontrol na městských ubytovnách, které byly zaměřeny na pořádek a dodržování ubytovacího řádu - asistence soudnímu vykonavateli a sociální pracovnici při odebírání dětí na ubytovně - strážníci zajistili a odevzdali do sběrného boxu dvě injekční stříkačky - městská policie dohlížela na průběh Masopustu konaného na náměstí Míru - hlídka byla přivolána ke sporu o nezletilého syna (o této skutečnosti byl informován odbor sociálních věcí) - žena, která se díky zlomenému klíči nemohla dostat do svého bytu požádala strážníky o pomoc. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo sehnat zámečnickou pohotovost, přivolala hlídka na místo hasiče, kteří dveře bytu otevřeli. - hlídka převezla domů starší silně dezorientovanou ženu, která v nočních a brzkých ranních hodinách chodila bezradně po městě - po telefonickém oznámení vyjeli strážníci k ZŠ U Lesa, kde seděla na lavičce bezvládně dívka, která nekomunikovala. Následně bylo zjištěno, že dívka krvácí ze zápěstí, které bylo pořezáno nožem. Strážníci řeznou ránu ošetřili, přivolali RZS. O celém případu poté informovali PČR. Opilé osoby - muže v silně podnapilém stavu, který ležel na louce, předala hlídka jeho rodičům Kamerový systém - obsluha KS zaregistrovala spor mezi mužem a ženou před barem Flip, na místě zjištěno, že nedošlo ke zranění ani k jiné škodě Útulky - do útulku byli odvezeni: štěně křížence vlčáka, fena křížence labradora černé barvy Naděžda Hromková Církev československá husitská Nový Bor vás srdečně zve na: přednášku z dějin v sobotu dne začátek v 10 hodin Marie Terezie osvícenství, prusko-rakouské války, reformy (proč se nepoučit z minulosti, trocha historie každého potěší) Marie Terezie byla nejstarší dcera císaře Karla VI. a Alžběty Kristíny Brunšvické a v důsledku pragmatické sankce (souhlasu okolních států, že může vládnout na habsburském trůnu žena) byla předpokládanou dědičkou habsburských zemí. Marii Terezii vychovávali od mládí jezuité, kteří ji učili hlavně náboženství. Marie se také učila dějinám, latině, francoužštině a němčině. Dále její vzdělání spočívalo v kreslení, tanci a hudbě. Po smrti svého otce dne se stala panovnicí nad habsburskými zeměmi, arcivévodkyní rakouskou a vévodkyní lotrinskou a toskánskou. Ostatní tituly (včetně královny české a markhraběnky moravské) si musela postupem času nechat nejprve potvrdit. Krátce po nastoupení vlády se ozval Fridrich II z Pruska a chtěl od Rakouska celé Slezko výměnou za dva milióny zlatých. S tím Marie nesouhlasila a tak došlo k bitvě. Obě armády se střetly u Majulowic. Rakouská vojska byla poražena a Marie Terezie prohrála svou první bitvu a přišla o území Slezka. Následovala řada bitev známých jako války o rakouské dědictví. Marie Terezie měla se svým Manželem Františkem Štěpánem Lotrinským 13 dětí. Nejstarší syn a dědic trůnu Josef II. byl jejím spoluvládcem a později po smrti Marie Terezie ji vystřídal na trůnu. S tématem nás seznámí Dr. Jiří Foltýn Podávat budeme malé občerstvení. Prostory jsou vytápěny. Eliška Raymanová farářka, více na Novoborský měsíčník / duben

12 Společenská rubrika Jubilanti DUBEN Marcela Zámostná, Ludmila Röhrerová Anna Štorchová Jubilantce přejeme pevné zdraví do dalších let života Státní občanství ČR Dne složil pan Alexandr Meškov, občan Ruské federace, státoobčanský slib do rukou starosty (vykonávajícího funkci tajemníka MěÚ) Jindřicha Mareše za účasti úřednice matriky Brigitte Procházkové. Tímto slavnostním aktem, který se uskutečnil v obřadní síní MěÚ Nový Bor, se stal pan Alexandr Meškov právoplatným občanem České republiky. P o z v á n k a na t a n e č n í o d p o l e d n e, které se koná ve č t v r t e k 11. dubna 2010 od hodin v Grandhotelu Pražák. K tanci i poslechu nám zahraje oblíbené melodie a evergreeny p. Miloslav Dočkal a p. Janák. Srdečně zveme všechny seniory na setkání při tanci i zpěvu do krásného prostředí hotelu Pražák v Novém Boru. Přijďte se protáhnout po velikonočních svátcích na taneční parket! Těšíme se na Vaši účast! Výbor Svazu důchodců ČR, ZO Nový Bor Co je to nedělní škola? Milí rodiče, chcete společně s dětmi prožít hezké nedělní dopoledne? Chcete poznat nové přátele? Chcete se seznámit s křesťanskou kulturou ze které vznikla současná evropská civilizace? Chcete se něco dozvědět o naší husitské minulosti? Přijďte s dětmi v neděli na bohoslužby husitů v 9 hod. do kostela sv. Ducha Štursova 286 Nový Bor Arnultovice. Během bohoslužeb bude vyškolená lektorka pečovat o vaše děti. Bude je vyučovat formou hry křesťanské etice a dějinám. Po bohoslužbách my dospělí při kávě, čaji a zákuscích si povídáme o všem co nás těší, trápí a pomáháme si. Na setkání s vámi se těší všichni členové husitské náboženské obce v Novém Boru. Více na Mgr.Eliška Raymanová Ing. Miluše Rychtářová, vedoucí správního odboru MěÚ Nový Bor P o z v á n k a Zveme všechny členy svazu zdravotně postižených a ostatní příznivce dobré zábavy na Pomlázkové taneční odpoledne dne 20. dubna 2010 do Grandhotelu Pražák Začátek je ve 14:00 hodin. K tanci i poslechu nám bude hrát a zpívat již známý pan Václav Měkota ze Sosnové. Přijďte si s námi zatančit, zazpívat a popovídat si s přáteli a známými. Na vaši hojnou účast se těší výbor SPCCH Velikonoce jsou hlavní křesťanské svátky Církve československá husitská a českobratrská evangelická, slaví tradičně tyto svátky v jednotě - společně. Srdečně zveme na ekumenické bohoslužby Velikonoční neděle - VZKŘÍŠENÍ v 10.30hod. Kostel sv. Ducha Štursova 286 Nový Bor Arnultovice Bohoslužby budou sloužit tito duchovní: Za CČSH Eliška Raymanová, za CČE Marek P. Lukášek, kázat bude vikář Tomáš Mencl. 12 Novoborský měsíčník / duben 2010

13 Společenská rubrika - Zprávy z regionu STOMATOLOGICKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY Ordinační hodiny: soboty, neděle, svátky (8:00-12:00) duben sobota sobota MUDr. Andrej Ivanov MUDr. Eva Konopiská tel: tel: Děčínská 246, Žandov Hvězdovská 178, Mimoň neděle neděle MUDr. Jiří Kraus MUDr. Hana Jandlová tel: tel: Malá 1167/22, Česká Lípa 28. října 3004, Česká Lípa pondělí MUDr. Jiří Cajthaml tel: Moskevská 671, Česká lípa sobota sobota MUDr. Marie Murswieková MUDr. Eva Frýdová tel: tel: Bulharská 844, Česká Lípa Hvězdovská 178, Mimoň neděle neděle MUDr. Miloš Pánek MUDr. Jana Vejvodová tel: tel: Purkyňova 1849, Česká Lípa Prokopa Holého 149, Česká Lípa Trhy na náměstí Míru výstaviště Zahrada Čech - Litoměřice DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA PORUCHY VEŘ. OSVĚTLENÍ - KOMUNIKACE NONSTOP , Po-Pá 6:00-14: PORUCHY ELEKTŘINY V DOMÁCNOSTI HASIČI 150, po-pá MĚSTSKÁ POLICIE ODPADY - ZELEŇ INFORMACE Od 7. března 2010 dochází na základě požadavku občanů našeho města ke změně autobusové dopravy. Na lince Česká Lípa - Nový Bor se změní trasa spoje č. 35 (odjezd z Č. Lípy autobusové nádraží v 11:25) - spoj nově pojede přes zastávku Č. Lípa U nemocnice v 11:31 hod. Oznámení o vakcinaci psů Na základě 4 veterinárního zákona č. 166/99Sb., ve znění pozdějších předpisů, se uskuteční v úterý dne od 10,00 do12,00 hod. a od 16,30 do 17,00 hod. povinné očkování psů proti vzteklině.vakcinace bude probíhat před vchodem Městského úřadu. Cena za očkování se bude pravděpodobně pohybovat kolem 120,- Kč. Očkovací průkaz svého psa vezměte s sebou. Finanční odbor Městského úřadu Okénko Českolipské nemocnice Máme v naší republice některá prvenství, někdy jsme pyšní a většinou ne. Teď si zásluhou jedné sympatické holky všichni myslíme, že jsme nejlepší na světě v dámském rychlobruslení. Taky jsme ale nejlepší v pití piva (160 litrů za rok pro každého z nás včetně nemluvňat), kam se hrabou Irové a Němci, další v pořadí. Do té nelichotivé kategorie patří další prvenství: jsme ve světě první v onemocnění rakovinou tlustého střeva a konečníku za rok je nově zjištěno kolem případů, za rok taky pro tuto diagnózu přibližně 500 lidí umře. U obou pohlaví je tento nádor druhý nejčastější, u žen za rakovinou prsu a u mužů za rakovinou plic. V okrese Česká Lípa bylo zjištěno v loňském roce 48 nových případů. Je to méně než by odpovídalo počtu obyvatel. Proč? Může jít o prostý meziroční výkyv, může to znamenat, že je těchto nemocných u nás méně, může to ale taky znamenat menší úspěšnost ve vyhledávání těchto nemocných ta třetí možnost je varující. Lékaři mohou objevit u pacienta tento nádor, pokud má potíže: hubnutí, změna stolice, krev ve stolici. Žádoucí je ale zjistit nádor dříve než přijdou příznaky, je pak i daleko větší naděje na vyléčení. K tomu jsou nyní dvě možnosti: 1/pravidelné vyšetření stolice na přítomnost i nepatrného množství krve (TOKS) a při pozitivitě nálezu pak endoskopické vyšetření tlustého střeva kolonoskopie. Pojišťovny tento systém hradí od 50 let věku pacienta pět let v intervalu jednou ročně, Jak dál s rakovinou tlustého střeva? dále pak jednou za dva roky, pokud negativní výsledek úplné kolonoskopie tento screening neukončí. 2/ nově pak je možná i další varianta: bez předchozího vyšetření stolice hned primární screeningová kolonoskopie od 55 let věku pacienta jednou za život nebo jednou za 10 let to je zatím ještě otázkou dalšího jednání. Tento systém je spíše výhodnější při negativním výsledku korektně provedené kolonoskopie dá pacientovi klid na dalších 10 let. Toto onemocnění má totiž svůj vývoj: od drobného polypu k většímu a k velkému, a až poté k nádorovému zvratu, a tento vývoj trvá léta. Vyšetření stolice na okultní krvácení (TOKS) má navíc svoje limity: negativní výsledek přítomnost nádoru nebo jeho předchůdců (polypů) bezpečně nevylučuje. V roce 2009 jsme na našem endoskopickém pracovišti provedli celkem 1290 kolonoskopií, z toho screeningově pro pozitivní TOKS 203 vyšetření. Těchto preventivních vyšetření by samozřejmě mělo být víc, ať již v programu vyšetření stolice na okultní krvácení nebo v programu primární screeningové kolonoskopie. Rakovina prsu a rakovina tlustého střeva mají propracovaný systém včasné diagnózy. Na rozdíl například od rakoviny plic. Jen ho lépe využívat. Bez spolupráce informované veřejnosti, praktických lékařů a odborných lékařů v oblasti zažívání, gastroenterologů, to ale nepůjde. MUDr. Miroslav Čerbák, interní oddělení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa Novoborský měsíčník / duben

14 Příspěvkové organizace - školy ZŠ NÁM. MÍRU Očima našich šesťáků a sedmáků na téma: 1. Jak trávíš svůj volný čas ve dnech školního vyučování? 2. Kdy naposledy jsi navštívil/a/ naše divadlo? 3. Kdy naposledy jsi navštívil/a/ naše kino? 4. Měli bychom v době školního vyučování chodit častěji do divadla a do kina? 1. Sportuju, chodím na výtvarný kroužek, běhám se psem, učím se a cvičím. 2. Vloni v červnu na naší Akademii. 3. Před půl rokem na Veni, vidi,vici. 4. Myslím, že málo chodíme do kina, třeba na představení k hodině, ale do divadla jezdíme často do Liberce. / Bára, 6.roč./ 1. Chodím na tréninky tance, učím se, jsem na počítači, hraju si se psem. 2. Naposledy vloni na Akademii. 3. Před dvěma měsíci na THIS IS IT. 4. Ano, naučné filmy, ale i na něco legračního, mohlo by se chodit častěji, protože někteří tam nemají šanci chodit. / 7.roč./ 1. Chodím jednou týdně na fotbal, chodím ven, večer jsem na počítači. 2. Asi před rokem na Akademii. 3. Před dvěma měsíci na Avataru. 4. Chodíme docela často do divadla, ale do kina méně. / Ondra, 6.roč./ 1. Jsem doma na počítači, jdu ven.někdy pomáhám v domácnosti. 2. naposledy Akademie. 3.Nepamatuji se. 4. Někdy jo, někdy ne.někdy bychom tam měli chodit víc na dokumenty. / Honza, 7.roč./ 1. Jsem venku, na PC, pomáhám mámě, kreslím a učím se, hraju si se psem, koukám na televizi. 2. Na naší Akademii ZŠ. 3. Před rokem na Kozím příběhu. 4.Do kina málokdy, divadlo je tak akorát. /Adéla, 6.roč./ 1. Chodím na sborový zpěv, florbal, taneční kroužek, keramiku a chodím ven. 2. Akademie. 3. Vloni Hannah Montana. 4. Jestli by to byly filmy, že se od nich něco naučíme, tak ano. /Sára, 7.roč./ 1. Chodím na kroužky a hraju na počítači. 2. V 11 letech Akademie. 3. V lednu jsem byl na Avataru. 4. Do divadla celkem chodíme, ale do kina málo. /Lukáš, 6.roč./ 1. Jsem venku s kamarády, jsem v ZUŠ, píšu si s kamarády, navštěvuju kroužky. 2. Akademie. 3. V lednu Avatar. 4. Ano, je to zábavnější a dobré zpestření školních dnů. /Radka, 7.roč./ 1. Chodím na kroužky:florbal, pak si jdu odpoledne lehnout. 2.Před rokem na Akademii. 3. Taky před rokem na High School Musical. 4. Chodíme často do divadla, mně se tam moc líbí. Iveta, 6.roč./ 1. Chodím na kroužky, jsem venku s kamarády, TV, PC. 2. Nepamatuju se. 3. O prázdninách na G-force. 4. Určitě na jakýkoliv film, co probíráme ve škole. / Míša, 7.roč./ 1. Jsem u babičky, doma, PC. 2. Před rokem na Akademii. 3. V lednu jsem byla na THIS IS IT s M.Jacksonem. 4. Do divadla je mi to jedno, ale do kina bychom měli častěji chodit na novinky, na pohádky i třeba na Stmívání. / Tereza, 6.roč./ Mgr. Zuzana Tomsová, Mgr. Kateřina Mašková Maškarní karneval Ve středu se tělocvična ZŠ nám Míru přeměnila ve velký taneční sál, kam si přišlo téměř 200 dětí zatančit a zasoutěžit. Rodiče připravili dětem krásné masky. Přivítali jsme i návštěvu z mateřských škol. Učitelky 1. stupně připravily za pomoci žáků 7. tříd zábavný program, na konci kterého se dětem nechtělo odcházet, ani se zpět převléknou ze svých masek a stát se opět hodnými a poslušnými žáčky. Vychováváme divadelní diváky Hezkou tradicí se v naší škole stávají návštěvy libereckého Naivního divadla. 16. března 2010 se 96 žáků zúčastnilo předpremiéry hry Neklan.cz. Pro děti zajímavým a netradičním způsobem zpracovaná pověst o Lučanech a Češích se všem moc líbila. Zde několik postřehů. Kristýna: Moc se mi líbil počítačový vir Historix, bylo to vtipné. Tereza: Představení se mi moc líbilo, bylo zábavné. Moc se mi líbily barevně odlišené svítící meče. Na konci představení předpovídala Libuše budoucnost a pěkně ukázala úspěchy Čechů, třeba v olympiádě. Filip: Nejvíce se mi líbil konec. Český národ dosáhne i později velkých úspěchů. Linda: Představení bylo velmi zábavné. Líbilo se mi, že to bylo trochu předělané a Neklan byl jen ukoktaný strašpytel, důležitou bitvu strávil v kadibudce. Mgr. Vlasta Procházková V úterý 2.března 2010 se v Liberci konalo krajské kolo Soutěže v německém jazyce. Naše žákyně Kristýna Matysová z 9. B se umístila na krásném 6. místě. Protože má tento jazyk velmi ráda, přejeme jí i další úspěchy při studiu na střední škole. Mgr. Vlasta Procházková Čtení nás baví aneb Jak podpořit dětské čtenářství Navštívila nás paní Ivona Březinová, spisovatelka, která se věnuje literatuře pro děti a mládež všech věkových kategorií a nejrůznějších žánrů. Za součást své profese považuje i povídání si se čtenáři na besedách, a proto s pověstným batohem knih na zádech křižuje celou republiku. V poslední době se také v rámci svého působení na Literární akademii stará o nejmladší spisovatelskou generaci. V pondělí 8. března se žáci šestých a sedmých tříd naší školy a žáci z páté třídy ze ZŠ v Arnultovicích setkali tváří v tvář se skutečnou spisovatelkou. Nejen, že poznali, že i spisovatel je jenom člověk, ale dozvěděli se i mnoho zajímavého o této práci. Paní Březinová ochotně zvídavým dětem odpovídala na jejich dotazy, které se týkaly jejího profesionálního i soukromého života. Beseda byla zakončena autogramiádou s prodejem knih. Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Pavle Kleinové, ředitelce Městské knihovny v Novém Boru, za zprostředkování této akce. Mgr. Kateřina Mašková 14 Novoborský měsíčník / duben 2010

15 Příspěvkové organizace - školy Již dlouho se se děti z 1. A ZŠ nám. Míru těšily na slíbené spinkání ve škole. Stále jsme ale museli odkládat termín, protože hodně dětí bylo nemocných a všechny děti chtěly zažít, jak vypadá škola v noci, vyzkoušet, jak jsou odvážné, zda se nebudou bát a jak zvládnou noc bez maminek. Rodiče nám přinesli spoustu dobrot, dětem teplé spacáky a vše potřebné k nocování. Každý Andílek měl i svého plyšáka a asi proto byly všechny děti statečné a i když se jim možná večer stýskalo, neukápla ani slzička. Jen ráno jsme to trošku nestihli s úklidem a se snídaní, ale vše jsme nakonec zvládli. Děti si vyzkoušely svoji samostatnost, kterou budou potřebovat i na ozdravném pobytu, kam se již všichni těšíme. Děkuji skvělým rodičům, kteří nás dostatečně zabezpečili zásobami. Také musím poděkovat svým bývalým žáčkům - nyní čtvrťákům a sedmákům, kteří mi pomáhají jako chůvičky a jsou Andílkům velkými kamarády a vzory. Jana Dietiová Konečně se Andílci dočkali ZŠ PRAKTICKÁ SEDM STATEČNÝCH Vy ještě nekupujete čerstvé mléko? Na poslední únorový pátek se naše třída těšila dlouhou dobu čekalo nás nocování ve škole. Po ukončení vyučování jsme snad poprvé v životě měli radost, že nemusíme k rodičům a těšily nás závistivé pohledy spolužáků, kteří odcházeli domů. Nejprve jsme si na ZŠ náměstí vyzkoušeli, jak se pracuje s interaktivní tabulí. Páni, tu kdybychom měli! Pak nás ve škole čekalo napínavé dvoudenní soutěžení družstev, při kterém jsme sportovali, vyzkoušeli si zručnost a spoustu dalších dovedností, při kterých jsme si ani neuvědomili, že procvičujeme matematiku, přírodovědu, český jazyk i vlastivědu. Pomáhali jsme Lukášově mamince, která nám připravila večeři, pracovali jsme s počítači, připravili si místa na spaní a vyprávěli si a četli pohádku. Byla už skoro půlnoc, kdy jsme se vydali na stezku odvahy ztichlou a temnou školní budovou. Ve světle baterky jsme se podepsali na tabuli. Dosyta jsme se nasmáli před usnutím, ráno nám chutnala snídaně, dokončili jsme soutěž, obdrželi diplomy a ceny, uklidili jsme školu a třídu a v poledne odcházeli domů. Teď už školu známe, nikdo se jí nebojí a na pondělí, kdy budeme ostatním vyprávět jaké to bylo, se moc těšíme. Jo, a na tabuli jsou dodnes podepsaní: Líba, Lenka, Tomáš, Patrik, Radek, Pavel a Lukáš. Ivan Toms Češi přichází znovu na chuť mléku. Způsobily to mlékomaty, v nichž si lze už na desítkách míst po celé České republice koupit chlazené, čerstvé mléko, plné živin, chutnající tak báječně, jak chutnalo za časů našich babiček. Děti ho ochutnaly a teď už žádné jiné nechtějí, slyšíte často od maminek, které ho již vyzkoušely. Koupí mléka z automatu navíc udělá zákazník nejen něco pro své zdraví, ale současně pomůže zemědělcům ve svém okolí, pomůže české krajině, které hrozí, že z ní zmizí chovatelé skotu, louky, voňavé seno. Hypermarkety, sledující jen své vlastní zisky, totiž nutí chovatele prodávat mléko a mléčné produkty pod cenou a ničí tak jednu celou oblast zemědělství. Mlékomaty, v nichž se prodává mléko přímo od zemědělců, v tom mohou pomoci. To, co se pro české zemědělce zdálo východiskem z nouze, se ale už po několika měsících ukázalo jako zázračná věc, která Čechům ukázalo, že mléko může být lahodným nápojem, nejdosažitelnější skutečnou biopotravinou. Toto mléko je husté, bohaté na vitamíny a minerální soli. Je významným zdrojem vápníku, bifidogenních kultur, bílkovin a laktózy. Navíc, na rozdíl od krabicového mléka, která vám pouze zhořkne můžete z čerstvého mléka nejen mít smetanu, ale také si udělat domácí kefír, jogurty, tvaroh, sýry... Mlékomat, který si budete moci sami už od 17. března v Novém Boru v ulici B.Egrmanna 549 v prodejně Prominent s krůtím masem vyzkoušet, je moderní a pokud jde o dodržování kvality a zdravotní nezávadnosti mléka bezpečné zařízení. A na nákup úplně jednoduché. Stačí vhodit minci a přiložit láhev. Jedná se navíc o nejmodernější typ, kam se mléko přiváží ve vacích, což garantuje jeho nezávadnost. Mléko Prominent je navíc přivezeno přímo z mléčné farmy ZOD Brniště Velký Grunov, která patří k předním chovatelům černostrakatého holštýnského skotu v Česku. Patnáct korun za litr se může někomu zdát moc, ale zákazník za to dostává skutečně plnohodnotné mléko, kterému se ta odstředěná a trvanlivá nemohou vyrovnat. Mléko je pravidelně kontrolováno, ale pokud chcete mít naprostou jistotu, doporučuje se ho před přímou konzumací převařit. I takové mléko je přitom špičkovou potravinou. Čerstvé mléko je nutričně mnohem bohatší, i po převaření má lepší vlastnosti než například odstředěné trvanlivé nízkotučné mléko. To je často jen jako obarvená bílá voda, říká nejuznávanější český zemědělský analytik Petr Havel. Vyzkoušejte to. Ti, co to už udělali, říkají, že jiné, než toto skutečné mléko už pít nechtějí. Andrea Janotová, autorka je publicistka Novoborský měsíčník / duben

16 BESEDA S POTÁPĚČEM N a d e š e l den, kdy mohli páťáci a čtvrťáci uvítat návštěvu zcela netradiční pana potápěče. Pan George Hájek a paní Anna Kubátová nám připravili báječnou hodinku, kdy vyprávěli vlastní zážitky z potápění, promítali úžasné dokumenty z mořského světa. Během vyprávění si mohly děti prohlédnout potápěčské výstroje a vybavení pro potápění. Viděly oblečeného potápěče, ale mohly si jej i osahat. Zahrnuly pana Hájka různými otázkami o rybách, o korálech. Pan George byl potěšen zájmem dětí o toto nevšední téma, ale i jejich znalostmi. Děkujeme Georgovi a Aničce. Hana Stránská Příspěvkové organizace - školy ZŠ GEN. SVOBODY ZÁKLADNÍ UMELECKÁ ŠKOLA PLÁNOVANÉ UZAVŘENÍ NOVOBORSKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL ČERVENEC - SRPEN 2010 K A R N E V A L 6. března se již tradičně konal maškarní rej masek na naší škole. Děti si již několik dní připravovaly masky a moc se těšily. Sešel se nás opravdu hojný počet, masek bylo přes osmdesát. A to nepočítám doprovod maminek tatínků, babiček a dědečků. Panovala úžasná atmosféra, soutěžilo se, tančilo a získávaly sladké odměny. Vybrat tu nej nej masku byl opravdu oříšek, tak vlastně vyhráli všichni a všichni dostali odměnu. Tombola všem udělala radost. A tak nezbývá než říci,,ať žije KARNEVAL! Lenka Panušková LYŽOVÁNÍ Ač jsme malá škola, vystrčili jsme růžky nejen v klasickém lyžování, kde se Šárka Minářová /5.tř./ umístila na 1. místě, ale zabojovala i Kristýnka Voglová. /5.tř./ Ve sjezdovém lyžování zazářil Filip Dlask /5.tř./, který skončil v obřím slalomu na 2. místě a ve snowboardu na 4. místě. Úspěšně dál reprezentovali naší školu Šárka Minářová, Petruška Melničáková, Alena Ondrušková, Tomáš Filipi a Radek Hořák. Hana Stránská 8. SETKÁNÍ S FLÉTNOU A KLAVÍREM: Haydn, Mozart, Beethoven V neděli 14. března v 10 hodin dopoledne se uskutečnilo v sále hudební školy 8. setkání s flétnou a klavírem. Matiné žáků z flétnové třídy Ivety Šudové a klavírní třídy Radka Poláčka bylo tentokrát tématicky zaměřené na skladby nejslavnějších klasicistních mistrů: Josepha Haydna, Wolfganga Amadea Mozarta a Ludwiga van Beethovena. Na začátku koncertu vystoupil v paruce a s hůlkou Papá Haydn, který se sám uvedl několika větami a zahrál svou slavnou píseň Gott erhalte Franz den Kaiser, dnešní německou hymnu. Vídeňskou atmosféru v sále kromě hudby dokreslovaly stylové kulisy, které připravily paní učitelky Hana Pražanová a Iveta Šudová. V programu nechybělo několik zábavných momentů v podání jednotlivých mladých instrumentalistů. Před posledním číslem opět vystoupil Papá, který si tentokrát přivedl Wolfiho. Oba se rozloučili s publikem a z pódia si odnesli láhev luxusního vína. Na závěr koncertu žáci připravili směs čtrnácti úryvků slavných vokálních a instrumentálních skladeb, které na sebe bezprostředně navazovaly. Tuto potpourri zakončila Beethovenova Hymna Evropské unie a po ní následoval vřelý potlesk posluchačů, kterým chceme poděkovat za velmi hezké ohlasy. Překrásný plakát pro náš koncert opět namaloval Vladimír Šuda, kterému také srdečně děkujeme. 9. setkání s flétnou a klavírem připravujeme na květen nebo červen a ústředním tématem posledního koncertu v tomto školním roce bude příroda. Eusebius MŠ SRDÍČKO, Palackého MŠ POHÁDKA, Žižkova MŠ KYTIČKA, B. Egermanna MŠ KLÍČEK, Svojsíkova MŠ JABLÍČKO, Gen. Svobody MŠ KOPRETINA, Kalinova 1. a ZAVŘENO Prosíme rodiče, kterí potřebují naléhavě umístit dítě v náhradní MŠ, aby si vyplnili žádost a odevzdali ji u třídních učitelek do 30. května Děkujeme 16 Novoborský měsíčník / duben 2010

17 DDM Příspěvkové organizace Rytířský skok v divadle? Ano i Rytířský skok, nebo-li Skála smrti může vystupovat v divadle. Vysvětlím. Náš ochotnický spolek NOPOĎ (Novoborské Prozatímní Osvobozenecké Divadlo) pořádá každoroční soustředění, to kvůli studiu nových her, divadelních technik i poznávání okolní krajiny kam vyrážíme na krátké výlety. Při posledních setkáních mnohé z nás uchvátily plastiky vytesané do skal v okolí Mařenic a Kunratic, ale výlet ke Skále smrti mezi Kunraticemi a Lindavou nám doslova vyrazil dech. Většina z nás byla ohromena při prohlídce Rytířského skoku, který znázorňuje pověst o prchající panně před zlým rytířem. Příští rok to bude rovných sto let co tento reliéf vytesali Karel Beckert a Karel Bundesmann do této skalní stěny. Pověst o níž nám skála vypráví je však mnohem starší. Atmosféra místa nás přiměla k dalšímu studiu pověstí našeho kraje, a celé snažení vyústilo v divadelní hru o boji dobra a zla, o životě na jednom cvikovském mlýně, kde mlynářská dcerka Alenka dospěla v krásnou slečnu. O rytíři Zlořádovi, který chce Alenku dostat stůj, co stůj. O Kunratickém skřítkovi, který nás celou hrou provede a o mnohých dalších postavách, které nás přenesou v čase o pár století zpět, kdy v našem kraji byly jen zalesněné hvozdy, v údolích bezedné bažiny a vládu nad krajem měl loupeživý rytíř Zlořád. V těchto dobách vznikaly pověsti o pokladu nedozírné hodnoty v jeskyni na hoře Klíč, o lesních vílách, které každého utancovaly k smrti v okolí Jezevčího vrchu ( Limberku), zvlášť v době kdy kvete známá měsíčnice vytrvalá, která již svou vůní každého omámí. Kdy se pán ze Svojkova i s koněm utopil v bažině při lovu jelena, nebo kdy rytíř Mikeš prohrál svá stáda, když hrál v kostky s pastýři... A premiéra? Premiéra bude v pátek 9. dubna v 19 hod. V novoborském divadle. Přijďte se pobavit, poučit a držet palce Dobré paní Lužických hor, aby vše dopadlo dobře. Jistě toto téma bude zajímavé i pro děti, tam jsme stanovili hranici od deseti let. Těšíme se na Vaši návštěvu. Za Nopoďáky zve Vít Chalupníček PODĚKOVÁNÍ DDM Smetanka děkuje sponzorům za věcné dary, jmenovitě firmám: ŘEZNICTVÍ LANDA, velkosklad elektromateriálu JAKUB v.o.s., Ovoce-zelenina T.G.M., Cukrárna Café 99, jídelna U HAVRANA! Děkujeme, že jste byli ochotní přispět i v tak těžké době na sobotní akci Maškarní na sněhu, která se konala 6. března 2010 ve SKI areálu Polevsko. A dále děkujeme lyžařskému oddílu TJ Stadion za poskytnutí zázemí a za vstřícnou spolupráci. DDM Smetanka Zájmová činnost Novoborský měsíčník / duben

18 Zájmová činnost ZAPOJTE SE DO SOUTĚŽE O SPOLEČNOST PŘÁTELSKOU RODINĚ HLASUJTE PRO SVÉHO KANDIDÁTA! Od 1. března do 21. dubna 2010 můžete nominovat lokální společnost, která je podle vás přátelská rodině! Tou může být organizace nebo jednotlivec, který podporuje rodinu například v podobě bezbariérového prostředí, rodinných slev, pracovních podmínek upravených pro rodiče s dětmi, snahou o zachování zdravého životního prostředí, atd. O udělení ocenění rozhodne tříčlenná porota vybraná ze zástupců Města Nový Bor, DDM Smetanka a CPR Koblížek. Slavností vyhlášení výsledků proběhne na konci dubna. Vítěz soutěže získá certifikát Společnost přátelská rodině. Kdo může navrhovat: uživatelé, tedy rodiny, i sami ti, kteří by chtěli certifikát obdržet Koho je možno navrhovat: Státní i soukromé společnosti a organizace, které poskytují služby, kulturní instituce, sportovní organizace, školy, nemocnice, výrobní podniky a firmy, média, obce, úřady, Jak můžete navrhovat: Telefonicky, em nebo písemně. Návrh musí obsahovat jméno a kontakt organizace a zdůvodnění návrhu ocenění Společnost přátelská rodině. Kritéria pro udělování ocenění: naleznete na formuláři přihlášky. Formulář si můžete vyzvednout v Turistickém informačním centru, T. G. Masaryka 46, dále v podatelně Městského úřadu Nový Bor, v prostorách CPR Koblížek či vyplnit jej přímo na webových stránkách, Soutěž se koná pod záštitou Sítě mateřských center, o. s. a je realizovaná v rámci projektu Rodičovské ladění, jehož cílem je slaďování rodinného a pracovního života. Je financována Evropským sociálním fondem, OP Lidské zdroje a zaměstnanost, a rozpočtem ČR. Zveme Vás na slavnostní ocenění a předávání certifikátu Společnost přátelská rodině, které proběhne ve čtvrtek místo a čas budou upřesněny na stránkách 18 Novoborský měsíčník / duben 2010

19 Zájmová činnost PLES SENIORŮ V KD BOHEMIA V sobotu 20. února jsme prožili příjemný večer na plese seniorů v KD Bohemia, který pro nás připravila Kultura Nový Bor s.r.o. Při sklářské muzice Míly Dočkala jsme protančili celou noc, pobavili jsme se a měli možnost se sejít s přáteli. Velkým překvapením pro nás bylo předtančení dětského souboru Boráček, který předvedl sambu a vystoupení dětí z pěveckého souboru Camella při ZUŠ Nový Bor. Díky tomu se pro nás ples stal slavnostní událostí. Děkujeme Kultuře s.r.o. za krásný večer a těšíme se na další taneční a společenské akce pro seniory. V. Jáchmová Dva tituly Mistryně republiky putují do Nového Boru Nejlepší novoborské atletky, které mají pod vedením trenéra Petra Choděry dlouhodobou přípravu směřovanou na účast na Světovém poháru v Mexiku, měly naplánovanou prověrku aktuální formy na halovém Mistrovství republiky v Praze. Plány trenéra se zhatily týden před republikou když onemocněla Anna Staňková a o dva dny později Barča Havranová odskákala od lékaře se sádrou na noze. V tu chvíli nám v závodě na 3000m chůze dorostenek, kde jsme plánovali obsadit stupně vítězů, zbyla jenom Olga Půčková, která si ale s více než 300 m náskokem došla pro titul Mistryně republiky. V závodě na stejně dlouhé trati nastoupila i žákyně Viktorie Michutová, která se potkala s vynikající konkurencí, zejména dvojčat Drahotových z Rumburka (ta byla do loňska v tréninkové skupině Petra Choděry), která si došla pro první dvě místa v novém českém rekordu. Třetí byla další z tréninkových partnerek našich děvčat Adéla Frydrychová z České Lípy. Viktorka si po skvělém souboji se soupeřkami ze severu Moravy došla pro skvělé čtvrté místo. Olču Půčkovou potom čekal ještě další boj, a to na půlce, tedy běžecké trati na 800 m. V závodě byla velkou favoritkou, o to nervóznější byli ale její příznivci. Olča ale nezklamala a ve svém rozběhu si vypracovala v polovině trati velký náskok a tak do cíle doklusala na prvním místě a zajistila si postup. Ve finálovém boji, kterému přihlížela i světová rekordmanka na této trati Jarmila Kratochvílová, si v prvním kole připravila pozici, ve druhém nastoupila a s vítězným gestem si přiběhla s náskokem více než vteřinu pro svůj letošní druhý titul Mistryně republiky v čase 2:20,98. Za svým osobním rekordem zaostala téměř o čtyři vteřiny, což je vzhledem k probíhající přípravě slušný výkon. Kromě našich reprezentantek se v oddíle Domu dětí a mládeže Smetanka připravuje dalších 40 dětí, od letošního roku jsme do tréninku zahrnuli i přípravku, což jsou děti od 5-ti let. Na jaře čekají všechny žákovské kategorie závody v rámci Okresní běžecké ligy, Českolipské ligy škol. Tréninky atletiky jsou od dubna každé pondělí a čtvrtek od 17 hod. na hřišti ZŠ U Lesa. Bc. Pavel Půček, trenér atletiky Novoborské mažoretky opět zlaté! V sobotu 6. března se Novoborské mažoretky vydaly do Benešova nad Ploučnicí, kde se konala soutěž Benešovský medvěd. Soutěž byla zaměřena na street dance, disco dance, mažoretky a country. Ve své disciplíně se naše děvčata představila hned ve třech věkových kategoriích miniděti, děti a junioři. V kategorii miniděti vystoupily naše nejmladší členky, které působí pod názvem Novoborské minimažoretky. S věkovým průměrem pod 6 let patřila děvčátka k nejmladším účastníkům celé soutěže. Jejich roztomilé vystoupení, krásné kostýmky a zářivý úsměv se však porotě natolik líbil, že se v kategorii mažoretek umístila na 1. místě! Další na řadu přišly naše kadetky, které v kategorii dětí patřily k favoritům soutěže. Vystoupení se děvčatům jako vždy povedlo a tak zaslouženě získala další 1. místo. Ke konci soutěže se dostalo i na naše juniorky. Jejich masivní nástup, perfektní vystoupení s nejnáročnější choreografií ze všech skupin a vysoký estetický dojem souboru přinesl další vítězství. Na soutěži se navíc vyhlašovaly nejlepší choreografie v každé věkové kategorii. V kategorii miniděti se náš soubor umístil na 2. místě, v dětech na 3. místě a v juniorkách opět na 2. místě. Domů jsme si tak odvezli celkem 3 zlaté poháry, diplomy, medaile, sladké dortíky, perfektní náladu a chuť do dalšího cvičení! Novoborské minimažoretky Julie Samková Novoborský měsíčník / duben

20 Zájmová činnost Nový Bor hostí Mistrovství ČR v benchpressu Tento vrcholný podnik se uskuteční na ne zcela typickém místě a to v prostorách jídelny podniku Crystalex v sobotu Závodit se bude v kategoriích ženy, junioři + teenageři, masters, open a RAW. Očekává se účast kompletní české špičky tohoto sportu a svůj start již přislíbili i někteří zahraniční borci. Celý program odstartuje již v ranních hodinách prezentací a vážením, aby mohl být v 9.00 závod slavnostně zahájen. Závodníci budou rozřazeni do jednotlivých skupin a postupně se budou prezentovat na pódiu svými výkony. Ozdobou celého klání budou bezesporu v ženské kategorii Katka Kyptová, která má již zatlačeno 145kg a mezi Počátkem března se uskutečnila výroční členská schůze novoborské základní organizace Svazu důchodců ČR, o.s. za přítomnosti 76 členů, na které jsme zhodnotili svou činnost v uplynulém roce. V dubnu již uplyne 20 let od založení Svazu důchodců ČR, jehož cílem je zapojení seniorů do aktivního a společenského života v duchu hesla organizace Aby nebyl nikdy nikdo sám. Tím jsme se řídili i v roce 2009, kdy jsme se pravidelně scházeli každý čtvrtek v klubovně DPS v Žižkově ul., využívali programové nabídky besed a přednášek nebo se setkávali jen tak si vzájemně svěřit své radosti i starosti. Schůzek se vždy zúčastnilo v průměru 53 osob, což svědčí o tom, že senioři se zde setkávají rádi a se zájmem si vyslechnou nabízené přednášky a aktivně se i zapojují do následných besed. V průběhu roku jsme mezi námi uvítali 2x zástupce České lékárenské komory s tématikou užívání léků, lékových forem a spánkových poruch, do historie Nového Boru jsme se vypravili s Mgr. Smejkalem z Vlastivědného muzea v České Lípě, význam ochrany přírody nám přiblížila pí Netolická, vedoucí Ekoporadny v Č. Lípě a pí Krenická z Odboru životního prostředí MěÚ Nový Bor. O práci Stanice pro handicapované živočichy FALCO nám vyprávěla vedoucí pí Tomšovská, které jsme předali i finanční příspěvek, vybraný mezi našimi členy na provoz stanice. Cestovali jsme po Vietnamu prostřednictvím ing. Prokopové, o životě české menšiny v kanadském Vancouveru nám vyprávěla pí Pešková. S péčí o památky Severních Čech nás seznámil předseda sdružení p. Pröller, jak zaktivizovat naši paměť nám radila lektorka Společnosti pro trénování paměti pí Marková. To je jen výčet některých akcí, které jsou nejen zdrojem zábavy i poučení,ale především účelně vyplňují volný čas seniorů. V tomto duchu pokračujeme i v roce letošním. V únoru jsme si vyslechli zajímavé vyprávění ing. Prokopové o cestování po Indii a Nepálu a velký zájem vzbudila mezi přítomnými beseda pí Svobodové, vedoucí Turistického informačního centra v Novém Boru o zajímavostech Novoborska. Důležitou součástí naší činnosti je pravidelné rekondiční cvičení při hudbě pod odborným vedením cvičitelky pí. Blažkové, které pomáhá relaxovat tělo i duši. Každý měsíc pořádáme taneční odpoledne v krásném prostředí Grandhotelu Pražák, které je plné krásných melodií, tance i zpěvu. Vycházky do přírody sami neorganizujeme, ale pravidelně využíváme dle svých možností a zájmu nabídky akcí KČT. Z činnosti novoborských seniorů muži český rekordman Jiří Havrda, který se jistě i letos postará o překonání magických 300kg. Závod by měl gradovat v odpoledních hodinách, přibližně na 17. hodinu je plánováno vyhlašování výsledků a dekorování těch nejlepších. Svoje síly se zbytkem republiky změří i takřka dvě desítky domácích borců v nejrůznějších kategoriích a my pevně věříme, že je přijdete podpořit! Celá akce je pořádána ve spolupráci s městem Nový Bor. Vstup je ZDARMA a občerstvení na místě je zajištěno. Srdečně zve pořádající SK Metalpower Nový Bor V září každoročně připravujeme pro naše členy rekondiční pobyt a nabízíme tak účastníkům možnost strávit v kruhu svých přátel několik dní plných poznání a pohybu v krásném prostředí daleko od domova a běžných starostí. Díky finančnímu příspěvku MěÚ Nový Bor jsme v r mohli navštívit krásný, od našeho bydliště dosti vzdálený, kout Šumavy a Bavorského lesa v okolí Železné Rudy. Navštívili jsme nejen zajímavá místa v okolí, ale i Velký Javor a Velké Javorské jezero v SRN. V říjnu jsme ke Dni seniorů zorganizovali zájezd do Prahy, spojený s prohlídkou Malé Strany a návštěvou Křižíkovy fontány s produkcí Bocelliho písní. Na tento zájezd jsme využili finančního příspěvku Odboru kultury MěÚ Nový Bor, který nám umožňuje přispívat i na vstupné do divadla či na koncerty a podporovat tak zájem seniorů o společenský a kulturní život v našem městě. Delegace členů naší organizace se zúčastnila i oslav Mezinárodního dne seniorů společně s německými a polskými přáteli v Bischofswerde v SRN. Tuto akci zajistil o.p.s. Venkovský prostor Liberec. Velmi rádi mezi nás zveme děti, které nás vždy svým vystoupením potěší. Na loňské výroční členské schůzi nám zazpíval pěvecký soubor ZUŠ Kameláček pod vedením p. Štrobla, na předvánočním tanečním odpoledni vystoupil taneční soubor Lesáček a na letošní výroční členské schůzi nám zazpívaly děti z MŠ Klíček. Zajistit pestrou a zajímavou činnost není jednoduché a nebylo by to možné bez kolektivu lidí, kterým osud seniorů není lhostejný a jsou ochotni něco udělat pro ostatní. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem členům výboru naší novoborské organizace za jejich aktivitu v roce 2009 a popřát jim dostatek elánu a chuti do práce i v roce letošním. Dále děkuji jménem všech našich členů Městskému úřadu Nový Bor za finanční podporu jak v oblasti sociální tak i kulturní, kterou využíváme ke zkvalitnění a obohacení života seniorů v našem městě. Vážíme si i možnosti využívat ke svým schůzkám klubovnu DPS, která nám poskytuje kvalitní zázemí pro naši činnost. Rádi mezi sebou přivítáme i další seniory, kteří již nadále nechtějí zůstávat sami a uvítají možnost přátelských setkání se svými vrstevníky a účelného využití svého volného času k poučení i zábavě. Hana Novotná, předsedkyně Svazu důchodců, o. s. ZO Nový Bor 20 Novoborský měsíčník / duben 2010

Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011

Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011 Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011 Přítomni: viz prezenční listina 8. 9. 2011 od 9:00 ve Velkém Grunově KD 1. Předseda Jiří Hauzer zahájil členskou schůzi, seznámil s programem schůze

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009

Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009 Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009 kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města Liberce se usnesla dne 2.6.2009

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

STANOVY Malé Posázaví

STANOVY Malé Posázaví STANOVY Malé Posázaví I. Název, sídlo, právní forma Název: Sídlo: Právní forma: Malé Posázaví (dále v textu jen svazek obcí) Hvězdonice 56, 257 24 Chocerady dobrovolný svazek obcí dle zákona o obcích č.128/2000

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Přesný popis všech nových spojů a kompletní popis provedených změn k 31. srpnu 2014 je v příloze!

Přesný popis všech nových spojů a kompletní popis provedených změn k 31. srpnu 2014 je v příloze! AKTUÁLNÍ INFORMACE, 22. 8. 2014 TRANSCENTRUM bus, s.r.o., člen skupiny ARRIVA S novým školním rokem přichází řada nových autobusových spojů S novým školním rokem bude v provozu několik nových spojů. Na

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 28. srpnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 25. 2. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili.

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Občan a doprava splněno na 100 % Občan a životní prostředí splněno na 86 % Občan a pocit bezpečí splněno na 83 % Občan a věci veřejné splněno

Více

Z Á P I S. z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci Z Á P I S z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 20.3.2014. Jednání

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.12.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 16. 12. 2010

USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 16. 12. 2010 USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 16. 12. 2010 USNESENÍ Č. 227/10 OC FORUM výmaz věcného předkupního práva 1. zrušení předkupního práva založeného Smlouvou o zřízení předkupního

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh Bulletin vychází 6. ledna 2014 číslo 4/2013 KLADSKÉHO POMEZÍ Místo pro náš příběh Poslední čtvrtletí roku proběhlo ve znamení příprav a plánů na další období. Mimo realizaci dvou velkých projektů Toulavý

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen stálý seznam ) a v dodatcích

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

Z Á P I S č. 6. Návrh programu:

Z Á P I S č. 6. Návrh programu: Z Á P I S č. 6 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 20. června 2007 od 19,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

Městský úřad Nový Bor STANDARDY OSPOD STANDARD ČÍSLO 01 MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST

Městský úřad Nový Bor STANDARDY OSPOD STANDARD ČÍSLO 01 MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST STANDARD ČÍSLO 01 MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST 1. Místní a časová dostupnost Kritérium 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Částka 5 Rozesláno dne 19. listopadu 2013 O B S A H

Částka 5 Rozesláno dne 19. listopadu 2013 O B S A H Ročník 2013 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů L i b e r e c k é h o k r a j e Částka 5 Rozesláno dne 19. listopadu 2013 O B S A H 4. Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují úseky silnic,

Více

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Přítomni: MVDr. V. Danielová, Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing.

Více