NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK DEN ZEMĚ str let městského zpravodaje. vzít sám na starost. Je pravda, že jinou odpověď

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK DEN ZEMĚ 22. 4. str. 8. 40 let městského zpravodaje. vzít sám na starost. Je pravda, že jinou odpověď"

Transkript

1 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Duben 2010 Tři hřiště pro novoborské děti str. 5 Josef Špachman, zakladatel zpravodaje Někdy začátkem tohoto roku jsem se v redakci zmínil o tom, že letos v dubnu tomu bude již 40 let od vydání prvního čísla ZPRAVODAJE MěNV v Novém Boru. V počátku března jsem byl požádán, abych napsal pár slov o vzniku a prvopočátcích tohoto dnešního měsíčníku. Nerad mluvím, případně píši sám o sobě. Tentokráte se však kajícně musím přiznat, že jsem byl iniciátorem a samozvaným redaktorem ZPRAVODAJE. Tehdy jsem počátkem roku 1970 nastoupil do služeb MěNV na uvolněné místo vedoucího vnitřního odboru. Jak jistě všichni víte, bylo to po známých událostech r S prací a problémy MěNV jsem byl seznámen neboť asi od r jsem byl členem rady MěNV a dlouho také předsedou soc. zdravotní komise MěNV. Když jsem se seznamoval s administrativou uvedeného odboru, tak jsem náhodně našel Místní zpravodaj vydávaný MěNV Jablonné v Podještědí. Musím se přiznat, že ten mě vyprovokoval k přemýšlení: Proč Jablonné a ne Nový Bor? Dalším provokatérem byl náš městský rozhlas, který sice seznamoval občany s prací a problémy města, ale často byl mimo provoz a byl slyšen jen v malém okruhu. Dlouho jsem nemohl utajit svůj nápad a tak jsem s ním seznámil tehdejšího tajemníka MěNV Václava Fáru i nového předsedu MěNV Dr. Jaromíra Špačka. Nápad nebyl odmítnut, ale hned jsem byl poctěn důvěrou, že si to musím DEN ZEMĚ str let městského zpravodaje cena: 9 Kč NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ str. 17 vzít sám na starost. Je pravda, že jinou odpověď jsem nečekal a snad ani nechtěl. A tak jsem se pustil do práce. Cílem vydání Zpravodaje bylo, aby se dostal bezplatně do všech rodin v našem městě. Bylo nutno zajistit finanční prostředky, projednat na poště jeho doporučování, bylo nutno zajistit vhodnou spolupráci se zdejší tiskárnou, což se nám díky tehdejšímu vedoucímu tiskárny Albertu Procházkovi skutečně podařilo (jmenovaný po lednové oslavě svých 95. narozenin zemřel ). Nutno přiznat, že jsme všude získali potřebné pochopení. V r byl vytištěn ZPRAVODAJ v dubnu, v červnu, v říjnu a 4. číslo v prosinci. Je pochopitelné, že příprava vydání každého čísla si vyžádalo mnoho hodin po pracovní době, ale dělal jsem to se zájmem a s přesvědčením, že dobrá věc se podařila. Nutno přiznat, že jsem byl amatérem na tomto poli, a že ne každý rok se podařilo vydat zpravodaj každé čtvrtletí, jak jsem původně předpokládal. Musím také přiznat, že se na obsahu a kvalitě zpráv podíleli vedoucí jednotlivých odborů a další pracovníci, ale i postupně další spolupracovníci z jednotlivých jiných organizací. V prvním čísle mimo úvodního slova v němž jsme seznámili naše spoluobčany s našim rozhodnutím vydávat tento informativní zpravodaj, byla na první straně uveřejněna výzva všem občanům města, která by se dnes mohla opakovat, neboť začínala těmito slovy: Letošní dlouhá zima nadělala velké škody na budovách, parkových a zahradních porostech a končí výzvou k úklidu prostranství kolem domů i veřejného prostranství. Hlavním dvoustránkovým příspěvkem byl článek Ing. Karla Hemzáčka týkající se úseku výstavby města, zahájení výstavby rodinných bytů, které se již táhne beznadějně několik let, výstavba školní jídelny a družiny mládeže ve škole U Lesa, výstavba kanalizační a vodovodního systému, koupaliště atd. Další informací byl rozpočet MěNV ve výši 8, ,- Kč na straně příjmu i vydání. K podstatnému zkvalitnění Zpravodaje přispěl příchod městského kronikáře PhDr. Vladislava Jindry. Já sám jsem skončil s přípravou obsahu Zpravodaje mým nuceným odchodem z MěNV koncem roku Josef Špachman, 91 let Není malých úspěchů Když jsem se dozvěděl od podnikatelů, že Ministerstvo průmyslu a obchodu chce zrušit regionální pobočky Czechinvestu, věděl jsem, že je to problém a já musím okamžitě konat. I město Nový Bor spolupracuje s regionální pobočkou v Liberci a u podnikatelů to platí dvojnásob. Vždyť v této těžké době je každá pomoc vítána a bezplatné poradenství, jak čerpat peníze z Evropských fondů je tak trochu dar z nebes. V současné době má město Nový Bor velmi dobré vztahy s ministrem Tošovským a také jeho náměstkem Hovorkou. Pomohli nám s IGS a snaží se pomoci i s průmyslovou zónou. Takže jsem sepsal žádosti a vysvětlil nezbytnost zachování regionálních poboček. Kromě pánů ministra a náměstka byl dopis adresován také předsedovi senátu Přemyslu Sobotkovi, který přislíbil pomoc a navrhl uspořádat seminář na téma čerpání peněz z Evropských fondů pro podnikatelskou sféru. Po čtrnácti dnech přišla odpověď z Ministerstva průmyslu a obchodu a já četl s potěšením řádky, že bezplatné poradenství na regionálních pobočkách zůstane zachováno. A tak si říkám není malých úspěchů a pokud to pomůže některým podnikatelům překonat krizi, nebyla to marná snaha. Jindřich Mareš, starosta

2 Zprávy z našeho města Novoborský městský úřad vede nový tajemník Do funkce tajemníka Městského úřadu v Novém Boru nastoupil počátkem března Mgr. Josef Chýle. Před tím působil pět let jako vedoucí kanceláře hejtmana Libereckého kraje, a tak mu zkušenosti z působení ve veřejné správě nechybějí. Postupně se seznamujete se všemi agendami i zaměstnanci, městský úřad znáte také ze svého působení ve finančním výboru zastupitelstva. S jakými cíli na úřad přicházíte, na co byste se chtěl zaměřit v prvním plánu? Mým hlavním cílem je zlepšit pracovní atmosféru, vztahy mezi úřadem a samosprávou. Změnit situaci, která tady panovala v minulém období, kdy vedení města mělo s bývalým tajemníkem napjaté vztahy. Bylo to podle mého názoru dlouhodobě neudržitelné a odrazilo se to i na práci úřadu. Mám také osobní motivaci, poněvadž já i moje rodina jsme doma v Novém Boru. Považuji jej za krásné místo pro život a rád bych svoje zkušenosti využil v jeho prospěch. Po dvoutýdenním seznamování se s prací úřadu musím říct, že funguje standardně. Mohu srovnávat, protože jsem měl možnost při svém předchozím pracovním působení poznat i činnost úřadů v jiných městech kraje. Na druhé straně je rozhodně co zlepšovat. Vnímám, že některé věci se tady řeší složitěji a pomaleji, než bych očekával a než jsem zvyklý. Rezervy vidím v úrovni komunikace s občany. Jsem přesvědčený, že úředníci musí být pružnější a vstřícnější navenek, vůči veřejnosti. Zároveň se chci zaměřit i na pracovní atmosféru uvnitř úřadu. Věřím, že se dá hodně změnit k lepšímu i bez velkých organizačních změn nebo nákladů. Prostě tím, že se budou otevřeně pojmenovávat a řešit problémy a že konkrétní zaměstnanci ponesou za svoji práci a stanovené úkoly jasnou zodpovědnost. Sníh odtává, zima končí a odhaluje nemilosrdně zase vše, co bylo odhozeno a dobré čtyři měsíce zapadáno. A odhaluje také problém, který se v posledních letech objevuje po zimě opakovaně. Neskutečné množství psích exkrementů, které majitelé svých mazlíčků, po vykonání nutné potřeby, ponechali svému osudu městské sáčky na exkrementy nesáčky. Mráz je vskutku dobře pro jaro zakonzervoval, k nepotěše nás všech. Jak z toho ven, když majitelům psů jaksi nevadí, že to vadí nám, co psy nemáme a nehodláme se kochat při cestě do práce či na procházce tím, co nadělali psi nebo přesněji, je nechali nadělat jejich majitelé. Pes za to nemůže, že jeho panička je s odpuštěním nečistotná slepice a páníček čuně. Chce se mi zvolat: Milý Watsone, jak to je s těmi hov jednoduché., Stačí si vzít na venčení či špacír se psem do kapsy igelitový sáček, hovínko nabrat a hodit do koše. A byli bychom z toho venku. Jenomže k tomu je zapotřebí občanská kázeň Uvažujete o změnách ve vedení jednotlivých odborů městského úřadu? Nejsem příznivcem personálních zemětřesení bez toho, abych blíže poznal práci a schopnosti jednotlivých úředníků. Všichni vedoucí odborů dostávají šanci přesvědčit mě o svých kvalitách. Teprve až po nějakém čase uvidím, jak skutečně pracují a především jak dokáží řídit své odbory, předložím radě města případné návrhy na změny, to nevylučuji. Nepřišel jsem ale na úřad s žádným zadáním nebo osobní předpojatostí vůči někomu. Všichni, kdo by volali po okamžitém řešení, by si měli uvědomit, že ve veřejné správě to z mnoha důvodů není možné. Výkon naprosté většiny činností jednoduše nelze ze dne na den předat někomu jinému, jsme hodně svázáni zákony a dalšími předpisy. Stejně tak i postavení samotných úředníků, požadavky na jejich kvalifikaci jsou dané zvláštním zákonem. Jako největší personální problém úřadu v současné době vnímám neobsazenou pozici vedoucího odboru rozvoje města. Je to jeden z klíčových odborů a přestože je v Novém Boru i obecně na Českolipsku vysoká nezaměstnanost, odborníka v daném oboru, který by měl zájem pracovat na úřadu, se nám zatím nepodařilo získat. Ihned po mém nástupu jsme znovu vypsali výběrové řízení a doufám, že tentokrát budeme mít víc štěstí. Jak z toho psího... ven a osvěta. Občanská kázeň dvacet let upadá, nemluvě o tom dalším, a osvěta se sice dělá, ale pejskaři ji povětšinou, soudě množstvím neuklizených exkrementů, ignorují. Na to přece mají město!!! Radní i zastupitelé se již několikrát přeli, že je zapotřebí všeobecně zvýšit poplatky za psy, progresivněji pak na sídlištích, kde je chov psů největším problémem. Poplatek ze psa je městská daň jako každá jiná. A když nás držba psů trápí, což tedy ano, je to legitimní nástroj k regulaci. Jen je pak třeba obhájit, že vybrané peníze opravdu posloužily k řešení problematiky psů. Ostatně ta čísla jsou po ruce. Počet psů, které město odváží do útulků, jejichž majitele nelze najít, nestagnuje, ale stoupá spíše geometricky, než aritmeticky. Ale to je jen vrcholek psího ledovce, protože pořád tu máme stovky psů, o jejichž existenci se nejvíce přesvědčujeme vždy po odtání sněhu. Máme se tedy smířit s tím, že to patří k probuzení jara v našem městě a k jarnímu úklidu? Městský úřad je institucí státní správy i samosprávy. Jak si představujete spolupráci s politickou reprezentací města? Protože Nový Bor je tak zvanou obcí s rozšířenou působností, městský úřad zabezpečuje výkon mnoha činností jak pro stát tak pro město samotné. Musí fungovat nepřetržitě a bez ohledu na výsledky komunálních voleb. Do jeho běžné činnosti se politika nemůže a nesmí promítat, ale bez pravidelné komunikace a spolupráce s vedením města si jako tajemník neumím svoji práci vůbec představit. Městský úřad totiž připravuje pro samosprávu (radu a zastupitelstvo města) naprostou většinu materiálů a podkladů k jednání, spravuje městský rozpočet atd. A jenom na základě přesných podkladů a informací mohou zastupitelé kvalifikovaně rozhodovat. S užším vedením města jsem tedy v každodenním kontaktu, s některými zastupiteli se budu setkávat zejména prostřednictvím výborů zastupitelstva, se všemi pak na pravidelných zasedáních zastupitelstva. Městský úřad musí komunikovat také s ostatními institucemi, včetně médií. Jaké máte zkušenosti s hromadnými sdělovacími prostředky? Dobré i špatné, a to z obou stran barikády. Několik let jsem byl totiž novinářem, další roky jsem strávil v roli tiskového mluvčího. Myslím, že pověst města i úřadu zbytečně poškodily a stále poškozují některé kauzy. U části z nich je podle mě evidentní, že jsou motivované a živené osobními spory nebo zájmy. Budu usilovat o to, abychom jako úřad udržovali s médii korektní vztahy. Nevěřím sice na zázraky, ale pevně doufám, že férová spolupráce zlepší obraz našeho města. Helena Plicková, MěÚ (zveřejněnov tisku a na dne ) Josef Chýle (43) se narodil v Berouně. Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, pracoval jako učitel, novinář a tiskový mluvčí, manažer v energetice a ve veřejné správě, naposledy na Krajském úřadu Libereckého kraje. Je ženatý, má dvanáctiletého syna a šestiletou dceru, od roku 2005 žije s rodinou trvale v Novém Boru. Nekompromisní vystupování je třeba požadovat od městských policistů. Evidence narůstajících počtů útlulkářů je důkazem, že jsme schopni uchránit město od volně pobíhajících, jistě dosti nebezpečných zvířat. Druhým důkazem by mělo být, že skončil čas domluv a nastupuje přísnější režim blokové pokuty Zda pomohou stoprocentně nevím, ale v jiných oblastech porušování pravidel soužití, vyhlášek a zákonů povětšinou po určitém čase pomáhají. Nakonec jen tolik, že mít a chovat čtyřnohého kamaráda je nejen radost, ale i odpovědnost. A to i když jej jdeme venčit!!! Dodatek: Vedení města také požádalo všechna myslivecká sdružení a jejich myslivecké hospodáře, aby se na honebních pozemcích, které navazují na zdejší městskou aglomeraci, ve zvýšené míře zaměřili na volně pobíhajících psy. Tak určuje litera zákona. Stanislav Valdman, místostarosta 2 Novoborský měsíčník / duben 2010

3 Sebelépe připravené projekty zůstávají často jen na papíře, poněvadž města a obce nemají dostatek vlastních finančních prostředků a na dotace nedokáží dosáhnout. Proto novoborská rada města schválila, aby byl na městský úřad přijatý dotační manažer. Je to de facto jeden z posledních bodů koaliční dohody mezi ČSSD a ODS, který nám v tomto volebním období ještě zbývalo splnit. Dotačního manažera Lukáše Janků jsme přijali v rámci limitu pracovních sil, uvedl místostarosta Nového Boru Stanislav Valdman. Má na starosti administraci, řízení i vyúčtování dotací a vyhledávání možností, jak získat dotace nové. Kromě toho bude koordinovat přípravy investičních akcí tak, aby město mohlo obdržet maximum dotací. Dotace může obcím poskytovat kraj, stát prostřednictvím jednotlivých ministerstev, dotace mohou plynout také z Evropské unie. Dotačních titulů je celá řada, jejich vypisování je třeba sledovat, ale dosažení na dotaci je během na dlouhé trati. Vždyť od prvotní myšlenky, přes přípravné práce, podání žádosti o dotaci až po vlastní realizaci akce může uplynout i několik let. Příkladem je velký projekt Cesta k sousedům, jehož součástí je lávka pro pěší a cyklisty přes silnici 1/13, která se začne stavět letos na jaře. Prvotní nápad se zrodil v roce 2006 a teprve loni na podzim získalo město Nový Bor jako nositel projektu dotaci z programu Cíl 3 (program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko). Při tom uzavření celého projektu je plánované až v roce 2012, doložil administrativně a časově náročnou cestu k dotacím Lukáš Janků. Už několik let se Novoborští snaží dosáhnout na dotaci, která by umožnila rekonstruovat dvě památkově chráněné budovy, v nichž sídlí sklářské muzeum. Projekt na rekonstrukci a dostavbu objektů sklářského muzea je připravený k realizaci od roku 2004, ale podané žádosti o dotaci se prozatím míjely účinkem. Slibně se nyní jeví projektový záměr Oživení česko-polské sklářské tradice pro rozvoj cestovního ruchu, jehož hlavním cílem je podpora a rozvoj spolupráce regionálních sklářských muzeí v Novém Bor a v Jelení Hoře. Vyhovující technické podmínky pro zachování kulturního a technologického dědictví v česko-polském příhraničním sklářském regionu jsou sice dílčím cílem projektu, ale na české straně projekt nabízí možnost přístavby sklářského muzea, přesněji propojení obou památkově chráněných objektů, upřesnil místostarosta. Projekt by mohl být financovaný z operačního programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Polská republika. Lukáš Janků upozorňuje na operační program Životní prostředí, ze kterého Nový Bor získal dotaci na zateplení hlavní budovy ZŠ v Arnultovicích. Celkové náklady na zateplení fasády, stropu pod půdou, výměnu oken a dveří jsou odhadované přibližně na 4 miliony korun, ale přesnou sumu budeme znát až v dubnu po uzavření výběrového řízení na zhotovitele díla. Novoborští uspěli rovněž s žádostí o dotaci z grantového programu G26 podpora cyklodopravy Libereckého kraje a získali 800 tisíc korun na projekt Cyklotrasa Česká Lípa Nový Bor. Účelovou dotaci použijí na souvislou rekonstrukci zhruba kilometrového úseku mezi Bukovany a Chomouty. Ve výběrovém řízení na rekonstrukci místní komunikace přišla s nejnižší cenovou nabídkou a také nejlépe uspěla firma Silnice Žáček. Město do souvislé opravy celého asfaltobetonového úseku vloží cca 350 tisíc korun. Do souhrnného výčtu patří i žádosti o dotace na obnovu kaplí Toyota pro hasiče Terénní vozidlo Toyota v hodnotě 1, 5 milionů korun pro přepravu hasičů na místo zásahu převzali 25. února zástupci jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Novém Boru. Město jako zřizovatel SDH přispělo na vůz pouze deseti procenty z celkové sumy, z devadesáti procent pokryla dotace z Euroregionu Nisa. Proto při slavnostním předání vozidla nechyběl mezi hosty vedle starosty Nového Boru ani Petr Skokan, předseda Euroregionu Nisa. redakce Zprávy z našeho města Zdlouhavá cesta za dotacemi v Bukovanech a v Arnultovicích adresovaná ministerstvu kultury ČR. Oba objekty jsou zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek a dotace by mohly být přiděleny z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí z rozšířenou působností. V současné době jsou podané také čtyři žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury dvě žádosti o dotace na projektové dokumentace a dvě žádosti na investiční akce chodníky v Pihelu a úprava křižovatky ulic Husova a Smetanova. Dotace v těchto případech činí 80 % z celkových nákladů akce, připomněl Lukáš Janků a zmínil ještě spolupráci města s Centrem pro rodinu Koblížek. V současnosti intenzivně připravujeme projekt stavebních úprav druhého nadzemního podlaží vily v Kalinově ulici tak, aby tu mohly být školicí místnost pro začínající podnikatelky a miniškolka. Projekt je ze strany města koordinováný tak, aby byly maximálně využity finanční prostředky, které je možné získat v rámci dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Ale žadatelem o dotaci bude CPR Koblížek, zdůraznil Lukáš Janků. Helena Plicková, MěÚ (zveřejněno v tisku a na dne ) Bezplatné poradenství pro podnikatele Dobrou zprávu má pro novoborské podnikatele starosta Nového Boru Jindřich Mareš. Regionální kancelář agentury CzechInvest v Liberci bude zachovaná. I nadále bude našim podnikatelům poskytovat bezplatné poradenství v případech, kdy chtějí čerpat prostředky z fondů Evropské unie, tvrdí starosta a neskrývá potěšení, že se jeho písemné žádosti nemíjely účinkem. Když se začalo hovořit o zrušení liberecké kanceláře agentury, začali se na mě obracet novoborští podnikatelé a žádostí o pomoc, poněvadž bezplatného poradenství využívají. Proto jsem se písemně obrátil na ministra průmyslu a obchodu, jeho náměstka i na předsedu Senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotku. Zdůvodnil jsme jim, jak je pro naše podnikatele regionální pracoviště pro podporu podnikání a investic důležité. Jsem rád, že zůstane liberecká regionální kancelář zachovaná, kvituje s povděkem starosta a tvrzení dokládá společným prohlášením ministerstva průmyslu a obchodu ČR a agentury CzechInvest, které obdržel. Plyne z něj, že dojde pouze k optimalizaci vnitřního chodu agentury včetně snížení počtu zaměstnanců, ale opatření nebude mít na klienty vliv. Helena Plicková, MěÚ (zveřejněno v tisku a na dne ) Novoborský měsíčník / duben

4 Do konce letošního roku bude uzavřen velký společný projekt Volnočasové aktivity, do něhož vstoupilo jedenáct obcí ze Svazku obcí Novoborsko. Realizace projektu vychází přibližně na 29 milionů korun, obce z něj uhradí 7,5 procent nákladů a ostatní je financované z regionálního operačního programu pro NUTS II Severovýchod oblast podpory rozvoje venkova. Možnost vybudovat či zrekonstruovat a modernizovat dětská hřiště za finanční podpory z Evropské unie jsme využili už před třemi lety. Volnočasové aktivity jsou z finančního hlediska v současné době největší projekt, do něhož obce mirkroregionu společně vstoupily, podtrhl Jiří Vosecký, předseda Svazku obcí Novoborsko. Ačkoliv by si modernizaci či vybudování nových hřišť přáli také občané v dalších obcích mikroregionu, nemohli si to všude dovolit, poněvadž jednou z podmínek udělení dotace bylo kromě finanční spoluúčasti také předfinancování projektu, zdůvodnil Jiří Vosecký. Projekt Volnočasové aktivity spěje do závěrečné fáze a představitelé obcí z mikroregionu Novoborsko uvažují o dalších společných záměrech. Měly by přispět k rozvoji cestovního ruchu na Novoborsku a také v mikroregionu Podralsko. Poněvadž budou projekty z velké části financované opět z evropských peněz, přesněji z programu Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Sasko, spojíme se s mikroregionem Podralsko a mikroregionem Přírodní park Žitavské hory, což je náš dlouholetý německý partner, zdůvodnil Jiří Vosecký. A o co konkrétně půjde tentokrát? Návštěvníci Lužických hor - ať už pěší, cyklisté nebo lyžaři - dostanou do rukou mapy. Sice Zprávy z našeho města Za evropské peníze mapy bez hranic bez vyznačených státních hranic, zato na nich budou vyznačené všechny existující turistické cesty, cyklostezky, cyklotrasy a v neposlední řadě, běžecké a lyžařské tratě. Budou tak použitelné pro čtvero ročních období, sdělil předseda Svazku obcí Novoborsko a přidal další podrobnosti. Na vyhlídkových místech necháme postavit směrové orientační růžice. Když se turisté dostanou například na Klíč a spatří krásné panorama, nebudou už muset pracně pátrat, na jaký kopec se právě dívají. O detailech projektu budou starostové Svazku obcí Novoborsko diskutovat 23. března na jednání v Osečné a žádost o dotaci z programu Cíl 3 bude podaná do 30. dubna, aby mohla být v květnu vyhodnocená. Nositeli projektů (každý v hodnotě cca 400 tisíc korun) budou kromě Svazku obcí Novoborsko mikroregion Podralsko a Přírodní park Žitavské hory. Peníze bychom měli získat z Fondu malých projektů, z něhož je možné na každý projekt obdržet dotaci maximálně ve výši 24 tisíc eur, upřesnil předseda Svazku obcí Novoborsko. O program Cíl 3 a Fond malých projektů by se podle mého názoru měly více zajímat neziskové organizace z celého okresu Česká Lípa, poněvadž na evropské peníze lze dosáhnout. Žádosti o dotace se mohou podávat průběžně a jsou vyhodnocované jednou za čtvrt roku. Informace ráda poskytne ing. Věra Kazderová z Euroregionu Nisa, poradil Jiří Vosecký, starosta Okrouhlé a také místopředseda Euroregionu Nisa. Helena Plicková, MěÚ (zveřejněno v tisku a na dne ) Starostové jednali ve Frauenau Pošta v Pihelu zůstává Regionální spolupráce čtyř partnerských měst Nového Boru, Kamenického Šenova, Frauenau a Zwieselu pokračuje i v letošním roce. Na konkrétních akcích, které se uskuteční v následujících měsících, se 17. února ve Frauenau dohodli starosta Nového Boru Jindřich Mareš, jeho protějšek z Frauenau Herbert Schreiner a místostarosta Zwieselu Manfred Lambürger. V červnu se ve Zwieselu uskuteční výstava prací skláře Jiřího Pačinka, o instalaci exponátů se postarají David Sobotka a Annemarie Rimpler z Kruhu po spolupráci ve Zwieselu. Ve dnech od 25. do 26. června proběhnou ve Frauenau sklářské slavnosti a na nich bude hrát také novoborská Sklářská muzika Míly Dočkala. Naši němečtí partneři jsou pozvaní na Pivní slavnosti v Novém Boru, které by se měly uskutečnit první zářijový víkend. Spojujeme je s Moravským dnem a zúčastní se jich také zástupci z partnerské Břeclavi, uvedl Jindřich Mareš. Na slavnostech bude mimo jiné hrát kapela z Frauenau, tradiční výrobky včetně jídel přivezou partneři ze Zwieselu. V tomto městě se pivní slavnosti budou konat 10. až 18. července. Během rozhovorů se starostové znovu vrátili k mezinárodnímu sklářskému sympoziu, které se loni uskutečnilo v Novém Boru. Němci jím byli nadšení a protože i jejich města mají bohaté sklářské tradice, chtěli by se na příštím sympoziu podílet jakoukoliv formou. Starosta Jindřich Mareš a zmínil ještě spolupráci českých a německých informačních center. Funguje dobře, propagační materiály jsou dostupné, takže občané vědí, co se děje v partnerských městech. Při návštěvě jsme předali první verzi Regionálního sklářského kalendáře na letošní rok. Za Českou republiku je hotový, za obě bavorská města jej zpracují ve Zwieselu a poté bude kalendář umístěný na webových stránkách dvou českých a dvou německých měst, doplnil novoborský starosta. Helena Plicková, MěÚ (zveřejněno v tisku a na dne ) Na zachování pihelského pracoviště České pošty se dohodl starosta Nového Boru Jindřich Mareš se zástupkyněmi České pošty na jednání Poštu v Pihelu občané potřebují i proto, že někteří mají účty vedené u Poštovní spořitelny. Když se začalo hovořit o zrušení pracoviště, není divu, že byli rozčarovaní, zdůvodňuje starosta, co jej přimělo k jednání. Dohodli jsme se, že pošta bude fungovat alespoň v odpoledních hodinách. Helena Plicková, MěÚ (zveřejněno v tisku a na dne ) Zahladí stopy po zimě jeden milion? Plán oprav místních komunikací v Novém Boru schválila rada města. Celková částka na opravy v letošním roce činí 3 miliony korun, z toho na běžné opravy po zimě připadá třetina. Vzhledem k tomu, jaké stopy po sobě tuhá zima zanechává, se nabízí otázka, zda 1 milion korun postačí alespoň na vyspravení nejpoškozenějších a pro motoristy nejrizikovějších míst. Dá se předpokládat, že vyčleněná suma stačit nebude. Jakmile to počasí dovolí, zmapujeme škody a uvidíme. Už jsme uvažovali o tom, kde by se ve prospěch oprav po zimě dala udělat rozpočtová změna, uvedl místostarosta Nového Boru Stanislav Valdman. Stav místních komunikací považujeme za jednu z důležitých věcí, musíme ulice opravit tak, aby nehrozilo riziko dopravních nehod. Do plánu oprav místních komunikací je v letošním roce zařazeno pět ulic, a to Na Svahu, Myslbekova, Šturmova, Sadová a Riegrova. V případě nepředvídaných okolností může ale dojít k tomu, že nedojde na opravu všech pěti ulic, připustil místostarosta. Helena Plicková, MěÚ (zveřejněno v tisku a na dne ) 4 Novoborský měsíčník / duben 2010

5 Zprávy z našeho města Tři hřiště pro novoborské děti Tři zbrusu nová dětská hřiště budou na jaře dokončena v Novém Boru. S jejich výstavbou začali Novoborští loni na podzim v rámci společného projektu Svazku obcí Novoborsko, hřiště jsou financovaná z regionálního operačního programu pro NUTS II Severovýchod oblast podpory rozvoje venkova. Naše hřiště budou stát 3 miliony 300 tisíc korun, z toho finanční spoluúčast města vychází cca na 250 tisíc korun. Jednou z podmínek udělení dotace bylo kromě finanční spoluúčasti také předfinancování projektu, podotkl starosta Nového Boru Jindřich Mareš. Obdivuje zejména vybavení odpovídající evropským normám. Byl jsem se na hřiště podívat, dřevěné prvky jsou funkční a opravdu krásné. Jsem moc rád, že i naše děti mají konečně k dispozici hřiště, která jsme znali ponejvíce z ciziny. K dohotovení zbývá už jen málo, jakmile zmizí sníh, dokončovací práce začnou, předpokládá starosta. Možnost vybudovat či zrekonstruovat a modernizovat stávající dětská hřiště a sportoviště za finanční podpory z Evropské unie využilo v roce 2007 jedenáct obcí sdružených ve Svazku obcí Novoborsko. V Novém Boru nebudou v rámci velkého společného projektu vybudovaná jen dětská hřiště. Sportovišť není nikdy dost, a proto na podzim dojde také na rekonstrukci sportovní plochy v Žižkově ulici v Arnultovicích, v sousedství nově postaveného dětského hřiště, prozradil starosta. Rekonstrukce vychází na 3,5 milionů korun, z toho město uhradí jen 7,5 % z celkových nákladů. Helena Plicková, MěÚ VÝBĚR USNESENÍ ze ZM konaného dne (zveřejněno v tisku a na dne ) USNESENÍ č. 1537/10/ZM44 Rezignace na členství ve Finančním výboru ZM bere na vědomí rezignaci pana Mgr. Josefa Chýleho na funkci člena Finančního výboru Zastupitelstva města Nový Bor ke dni USNESENÍ č. 1541/10/ZM44 Žádost o dotaci z Výzvy č. 57 Řízení lidských zdrojů v územní samosprávě z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z Výzvy č. 57 Řízení lidských zdrojů v územní samosprávě z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, včetně finanční spoluúčasti města ve výši 15% z celkových nákladů projektu USNESENÍ č. 1543/10/ZM44 Schválení smlouvy o spolupráci při zajištění dopr.obslužnosti formou sezón. turist. autobusů ZM schvaluje smlouvu s Městem Česká Lípa o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti formou sezónních turistických autobusů a na podporu tohoto pilotního projektu ve výši 30 tis. Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy USNESENÍ č. 1551/10/ZM44 Žádost Mateřského centra Koblížek o partnerství města v projektu ZM souhlasí s partnerstvím v projektu Mateřského centra Koblížek Podpora podnikatelek na Novoborsku. USNESENÍ č. 1552/10/ZM44 Žádost o dotaci na Letní výchovně rekreační tábor ZM schvaluje podání žádosti o grant z grantového fondu Libereckého kraje č.24 - Podpora prevence kriminality 2010 na Letní výchovně rekreační tábor pro děti z rizikového prostředí včetně povinné finanční spoluúčasti města ve výši ,- Kč USNESENÍ č. 1564/10/ZM44 Žádost o dotaci z G 20 Program rozvoje Libereckého kraje ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z G 20 Program rozvoje Libereckého kraje ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích na nákup měřičů rychlosti vozidel a nákup mobilních zábran pro ohrazení omezení provozu na pozemních komunikacích, včetně finanční spoluúčasti města ve výši Kč (20% povinná spoluúčast). Jindřich Mareš, starosta Města Nový Bor Oznámení o konání opakované veřejné dobrovolné dražby Bytový dům čp. 524 v Novém Boru, ul. Nemocniční s pozemkem - Bytový dům se šesti bytovými jednotkami Místo, datum, čas zahájení dražby: Obřadní síň Městského úřadu Nový Bor, nám. Míru č. 1, budova A, okres Česká Lípa dne v hod. Nejnižší podání: ,00 Kč Termín prohlídky: v h. případně dle tel. dohody Navrhovatel dražby a vlastník: Město Nový Bor Bližší informace o dražbě: viz. Dražební vyhláška zveřejněna na Úřední desce Městského úřadu v Novém Boru a na internetových stránkách (úřední deska) nebo na tel Město Nový Bor na základě schválení v zastupitelstvu města zveřejňuje tímto záměr prodeje nemovitostí: 1) Parcela pč. 67 o výměře 580 m² v k.ú. Bukovany u Nového Boru - za účelem zřízení zahrádky, parcela je dle územního plánu určena ke zřízení zahrádky s možností stavby rekreačního objektu formou obálkové metody 2) v o l n ý b y t o velikosti 3 + 1, adresa: Rumburských hrdinů 741, Nový Bor, bytová jednotka č. 741/55 v domě čp. 741 na parcele pč. 535/3 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru včetně spoluvlastnického podílu 7450/307330, formou obálkové metody, min. prodejní cena ,- Kč 3) bytový dům čp. 222 na parcele st. 14, parcela st. 14 v k.ú. Pihel - stávajícím nájemníkům po jednotlivých bytových jednotkách dle zákona č. 72/1994 Sb. a dle schválených pravidel pro prodej bytů Bližší informace a podmínky prodeje zveřejněných záměrů prodeje nemovitostí z majetku Města Nový Bor naleznete na úřední desce Městského úřadu v Novém Boru, na internetových stránkách (úřední deska) nebo na tel Novoborský měsíčník / duben

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Čarodějnice. Městský zpravodaj ŘEMESLO A UMĚNÍ VE SKLE NOVÝ BOR 2009. sv. Florián a sv. Agáta (Háta)

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Čarodějnice. Městský zpravodaj ŘEMESLO A UMĚNÍ VE SKLE NOVÝ BOR 2009. sv. Florián a sv. Agáta (Háta) NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Duben 2009 cena: 9,-- Kč ŘEMESLO A UMĚNÍ VE SKLE NOVÝ BOR 2009 str. 8 VÝSTAVA VE SKLÁŘSKÉM MUZEU LUDMILA LAGESSON - ANDRASKO str. 8 Čarodějnice Po roce se novoborské

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Promění se bývalý internát v další novoborskou školku?

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Promění se bývalý internát v další novoborskou školku? NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Květen 2010 cena: 9 Kč Dospělí dětem 28. - 30. května více str. 24 MUZEJNÍ NOC 29. května více str. 10 Trochu historie nikoho nezabije PhDr. Vladislav Jindra, 20.

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2009 cena: 9 Kč Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí více str. 9 MC KOBLÍŽEK Rodičovské ladění, projekt podpořený EU více str. 18 Na novoborském Pivobraní

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK ZAHÁJENÍ ADVENTU. Městský zpravodaj SOUTĚŽ PRO DĚTI EKOLAMP. Sklářská ulice jako poslední

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK ZAHÁJENÍ ADVENTU. Městský zpravodaj SOUTĚŽ PRO DĚTI EKOLAMP. Sklářská ulice jako poslední NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Listopad 2009 Výstava Vlastimil Pospíchal Sklářské muzeum Nový Bor výstava potrvá do konce roku 2009 Fotografická výstava Klíč 759 Městské kino Nový Bor ZAHÁJENÍ ADVENTU

Více

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2008 cena: 8,50 Kč Dotace na ekologické vytápění více informací str. 9 Divadlo za sklem program str. 24 ZASTUPITELSTVO MĚSTA dne 18.6.2008 od 17 hod. Sklářské

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA 15. - 16. říjen 2010. Městský zpravodaj MIMOŘÁDNÁ VOLEBNÍ PŘÍLOHA

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA 15. - 16. říjen 2010. Městský zpravodaj MIMOŘÁDNÁ VOLEBNÍ PŘÍLOHA NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Říjen 2010 MIMOŘÁDNÁ VOLEBNÍ PŘÍLOHA strana č. 33-43 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA 15. - 16. říjen 2010 více informací str. 7, 8 cena: 9 Kč Program regenerace městských

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2014 cena: 10 Kč Hurá prázdniny 27. června 2014 koupaliště v Novém Boru str. 43 fotogalerie z akcí str. 24-29 Sklářské slavnosti meet czech design 13. - 15.

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK HASIČSKÝ SILVESTR. Městský zpravodaj. Lužické ozvěny ekofilmu Městské kino Nový Bor str. 14

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK HASIČSKÝ SILVESTR. Městský zpravodaj. Lužické ozvěny ekofilmu Městské kino Nový Bor str. 14 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2008 cena: 9,-- Kč ADVENTNÍ KONCERTY V NOVÉM BORU str. 2, 15 Když přichází Vánoc čas otevřete svá srdce široce ať štestí pozná každý z Vás přeji Vám krásné

Více

Bezúročné půjčky více str. 2

Bezúročné půjčky více str. 2 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2009 cena: 9,-- Kč Informace pro žadatele o podporu v nezaměstnanosti str. 6 Masopust v duchu karnevalu Bezúročné půjčky více str. 2 Již poněkolikáté se koná

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2014 cena: 10 Kč granty a dotace pro rok 2014 str. 3 Lyžařský sprint 15. února 2014 str. 8 stomatologické pohotovostní služby str. 23 investiční plán a návrh

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Novoborský sprint o pohár města. masopust Historická lyže. Fotogalerie

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Novoborský sprint o pohár města. masopust Historická lyže. Fotogalerie NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2015 cena: 10 Kč masopust Historická lyže str. 37, 38 Fotogalerie str. 20 a 25 Novoborský sprint o pohár města str. 3 a 35 starostův úvodník - přijede karel gott

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

MĚSÍČNÍK STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY ÚNOR 2015

MĚSÍČNÍK STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY ÚNOR 2015 Uvnitř listu 2 Ze zasedání zastupitelstva 4 Hledáme Dům roku 2014 5 Pavlovova, Plzeňská, hotovo! 7 Seriál o sociálních službách 8 Vy se ptáte, radnice odpovídá 11 Návraty Webbera a Prokofjeva 12 Matláškovi

Více

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA Na prahu nového roku Na druhou stranu musím zmínit i záležitosti, jež se zatím ještě nepodařilo plně dotáhnout do úspěšného

Více

Petice za změnu zákonů

Petice za změnu zákonů ČÍSLO 16 12. ZÁŘÍ 2014 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Odborný dohled nad východem slunce se bude držet v kině Panorama Leckdo si zajisté vzpomene, že jsme loni na podzim

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Uzavírka mostu v Hrnčířské ulici. 8/duben/2009. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Uzavírka mostu v Hrnčířské ulici. 8/duben/2009. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 8/duben/2009 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 24. dubna 2009 Uzavírka mostu v Hrnčířské ulici Na jeden z květnových víkendů připravuje

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEn 2013 ročník 19 číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kolína 2012 se koná v pondělí 4. 2. v městském divadle.

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více

8/duben/2009 MĚSTSKÉ NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 10. dubna 2009

8/duben/2009 MĚSTSKÉ NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 10. dubna 2009 8/duben/2009 MĚSTSKÉ NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 10. dubna 2009 Česká Lípa poprvé v historii ocenila své pedagogy Jarmila Demlová, bývalá

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 áåòéêåé Duben 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 TÉMA MĚSÍCE str. 4-5 Rozpočet 2015: prioritou je školství a údržba

Více

Rozpočet a ano zimnímu stadionu

Rozpočet a ano zimnímu stadionu 1 leden 2015 ROČNÍK XXVI Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA 2. zasedání zastupitelstva města Rozpočet a ano zimnímu stadionu Ve středu 17. prosince se v Konírně zámku uskutečnilo druhé

Více