4Life. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-DIMEDK str. 2. Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str. 13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4Life. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-DIMEDK-0001. str. 2. Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str. 13"

Transkript

1 4Life T. č /2014 MHA Obsah.. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-DIMEDK str. 2 Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str. 13 Informace o Programu Zdravý život a programu Návrat do života k pojištění 4Life str. 25 Informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP. str. 26 Doplňkové pojistné podmínky verze ŽP-DPP-DIM-0005 str. 27 Verze ŽP-VPP-DIM-0003: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob 01/2014. str. 39 A. OBECNÁ ČÁST. str. 39 B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST str. 41 Všeobecné pojistné podmínky pojištění pro případ nemoci a pojištění finančních ztrát č.j.: 01/2014 (VPP-NFZ). str. 42 Zvláštní pojistné podmínky pro obnosové pojištění pracovní neschopnosti č.j.: 04/2014 (ZPP-PNO). str. 44 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pobytu v nemocnici č.j.: 06/2014 (ZPP-H) HOSPITALIZACE STANDARD. str. 45 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění plateb pojistného při pracovní neschopnosti č.j.: 05/2014 (ZPP-PP). str. 46 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění splátek úvěru při ztrátě příjmu č.j.: 11/2014 (ZPP-Ú). str. 47 Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s.. str. 49 Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Praha 1, Česká republika, IČ: , zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., Na Pankráci 1720/123, Praha 4, Česká republika, IČ: , zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka

2 Předsmluvní informace verze ŽP-PI-DIMEDK-0001 Tyto předsmluvní informace se vztahují k životnímu pojištění: 4Life Správce Vaší smlouvy Vám pomůže: změnit údaje na smlouvě, rozšířit nebo změnit pojištění, s hlášením pojistné události s ostatními produkty. Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události PRAKTICKÉ RADY Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že bylo sjednáno pojistnou smlouvou. Výše a výplata pojistného plnění tedy závisí na nastavení konkrétní pojistné smlouvy. CO SE VÁM STALO? Co Vám smlouva může přinést? Jak postupovat? MÁTE PENÍZE NAVÍC A CHCETE JE ZHODNOTIT? POTŘEBUJETE PENÍZE NA MIMOŘÁDNÉ VÝDAJE? POTŘEBUJETE PŘERUŠIT PLACENÍ SMLOUVY? BLÍŽÍ SE ŘÁDNÝ TERMÍN KONCE VAŠÍ SMLOUVY? STAL SE VÁM ÚRAZ? ZANECHAL VÁM ÚRAZ TRVALÉ NÁSLEDKY (např.: máte jizvu, špatně se pohybujete) JSTE INVALIDNÍ? Zajímavé zhodnocení a navíc možnost si v případě potřeby peníze vybrat Pomůžeme Vám v případě nenadálých výdajů tím, že Vám vyplatíme i v průběhu pojištění část prostředků, bez nutnosti rušit celou pojistnou smlouvu. Podrobnější informace k mimořádným výběrům najdete v takto označeném bodě pojistných podmínek Usnadníme Vám vzniklou situaci, aniž byste museli rušit pojistnou smlouvu a tím přišli o část prostředků a pojistnou ochranu. Podrobnější informace k přerušení placení běžného pojistného najdete v takto označeném bodě pojistných podmínek Dostanete pojistné plnění a sami se rozhodnete, jak s ním dále naložíte Dostanete peníze za každý den léčení a tím se Vám sníží propad příjmu Vyplatíme Vám peníze, které Vám pomůžou usnadnit život a pokrýt náklady léčby Nebudete muset platit pojištění a přesto budete nadále chráněn/a. Máte-li sjednáno zproštění od placení běžného pojistného. Vyplatíme Vám peníze, díky kterým si budete moci nechat udělat stavební úpravy ve svém bytě nebo si pořídit potřebné pomůcky. Máte-li sjednánu invalidní rentu. Kontakt na asistenční službu: Telefon: Fax: Zašlete nám zvolenou částku na číslo účtu /5500 a jako variabilní symbol uveďte číslo smlouvy (najdete na pojistné smlouvě) Kontaktujte správce smlouvy nebo kterékoliv obchodní místo ČP Kontaktujte správce smlouvy nebo kterékoliv obchodní místo ČP Sami Vás budeme kontaktovat před termínem konce smlouvy Co nejdříve nám nahlaste, že se Vám stal úraz a doložte nám: Lékařskou zprávu a ostatní dokumenty, které k úrazu máte Doložte nám nejpozději do 3 let ode dne úrazu vyplněný formulář s lékařskou zprávou Co nejdříve nám doložte: písemnou žádost obsahující: datum žádosti, jméno, adresu a rodné číslo pojištěného, číslo pojistné smlouvy, číslo občanského průkazu a vlastnoruční podpis pojištěného kopii rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o přiznání invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně JSTE V PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI? (na nemocenské) BYL/A JSTE HOSPITALIZOVÁN/A? BYLA VÁM STANOVENA DIAGNÓZA ZÁVAŽNÉHO NEBO KRITICKÉHO ONEMOCNĚNÍ? DOŠLO U VÁS KE ZTRÁTĚ PŘÍJMŮ? (dostali jste výpověď dle 52, písm. a), b), c), e) nebo jste výpověď podali dle 56, písm. a), b), ukončili jste samostatnou výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů nebo insolvence) DOŠLO K ÚMRTÍ POJIŠTĚNÉHO, KTERÝ MĚL SJEDNANOU TUTO SMLOUVU? CHCETE PŘEDČASNĚ UKONČIT POJISTNOU SMLOUVU? Vyplatíme Vám sjednanou částku od smluvně dohodnutého dne pracovní neschopnosti jako kompenzaci ušlého příjmu Vyplatíme Vám sjednanou částku za každý den strávený v nemocnici a tím Vám pomůžeme pokrýt náklady spojené s léčbou Vyplatíme Vám sjednanou částku a Vy budete mít peníze na léčení a zdravotní péči Pomůžeme Vám se splácením dlouhodobých závazků do sjednané výše a tím Vám usnadníme tuto nepříjemnou životní situaci Vyplatíme Vám částku, kterou pro Vás sjednal pojištěný, a zmírníme finanční ztrátu, která vznikla jeho úmrtím Nejpozději do 28. dne trvání pracovní neschopnosti zašlete kopii druhého dílu neschopenky do ČPZ nebo ji odevzdejte na obchodním místě ČP V případě pracovní neschopnosti následkem úrazu zašlete navíc vyplněný formulář Oznámení úrazu Nejpozději do 30 dnů od ukončení hospitalizace zašlete konečnou propouštěcí zprávu do ČPZ nebo ji odevzdejte na obchodním místě ČP Seznam dokumentů naleznete na nebo nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle infolinky (klientský servis) Nejpozději ke splatnosti první splátky úvěru po uplynutí 30 dnů od zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání zašlete formulář Oznámení pojistné události spolu s níže uvedenými dokumenty do ČPZ nebo je odevzdejte na obchodním místě ČP Kopii smlouvy o úvěru a kopii platebního dokladu Kopii rozhodnutí o přiznání hmotného zabezpečení nebo potvrzení o vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání Kopii dokladů, ze kterých je zřejmé, že výdělečná činnost trvala nejméně12 měsíců Kopii dokladu prokazující zánik pracovního poměru nebo ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti Předložte nám níže uvedené doklady: Kopii úmrtního listu Číslo pojistné smlouvy, jméno a příjmení pojištěného, rodné číslo pojištěného, číslo občanského průkazu a vlastnoruční podpis žadatele o výplatu plnění včetně způsobu vyplacení pojistného plnění Potvrzení o příčině smrti, v případě, že k úmrtí došlo do 3 let od uzavření pojistné smlouvy Ukončení smlouvy je vždy nevýhodné. Pokud Vám někdo ukončit smlouvu doporučuje, kontaktujte správce své smlouvy nebo se obraťte na Klientský servis ČP telefon: , kde obdržíte informace o dopadech spojených s ukončením pojištění. 5 častých úrazů a výše pojistného plnění v případě sjednání doporučené pojistné částky ve variantě DNL-MAX Čistý příjem Nemocenská 1 měsíc Pojistná částka = částka za každý den léčení Podvrtnutí kotníku léčení 35 dnů Zlomené zápěstí léčení 70 dnů Chirurgicky ošetřená rána léčení 28 dnů Ztráta zubu léčení 42 dnů Otřes mozku těžký léčení 112 dnů Kč Kč 150 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 250 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 300 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 400 Kč Kč Kč Kč Kč Kč 2

3 Kč Kč 500 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 650 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč V případě varianty DNL-MAX nezávisí výše plnění na skutečné době léčení. Kdo je politicky exponovanou osobou? 4 odst. 5 zák. č. 253/2008 Sb. Politicky exponovanou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí a) fyzická osoba, která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností, jako je například hlava státu nebo předseda vlády, ministr, náměstek nebo asistent ministra, člen parlamentu, člen nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného vyššího soudního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen účetního dvora, člen vrcholného orgánu centrální banky, vysoký důstojník v ozbrojených silách nebo sborech, člen správního, řídicího nebo kontrolního orgánu podniku ve vlastnictví státu, velvyslanec nebo chargé d affaires, nebo fyzická osoba, která obdobné funkce vykonává v orgánech Evropské unie nebo jiných mezinárodních organizacích, a to po dobu výkonu této funkce a dále po dobu jednoho roku po ukončení výkonu této funkce, a která 1. má bydliště mimo Českou republiku, nebo 2. takovou významnou veřejnou funkci vykonává mimo Českou republiku. b) fyzická osoba, která 1. je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu manželském, partnerském anebo v jiném obdobném vztahu nebo ve vztahu rodičovském, 2. je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu syna nebo dcery nebo je k synovi nebo dceři osoby uvedené v písmenu a) osobou ve vztahu manželském (zeťové, snachy), partnerském nebo v jiném obdobném vztahu, 3. je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo 4. je skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, o kterém je známo, že bylo vytvořeno ve prospěch osoby uvedené v písmenu a). INFORMACE O POJISTITELI Pojistitelem je Česká pojišťovna a.s. (dále také jen ČP ), se sídlem Česká republika, Praha 1, Spálená 75/16, IČ , provozující pojišťovací činnost, zajišťovací činnost a související činnosti, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka Klientský servis ČP tel linka je zpoplatněna dle aktuálního ceníku poskytovatele. Datová schránka: v93dkf5. Aktuální kontaktní údaje lze nalézt na Dohled nad činností České pojišťovny a.s. vykonává Česká národní banka, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28. Pojistitelem je též Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. (dále také jen ČPZ ), se sídlem Česká republika, Praha 4, Na Pankráci 1720/123, IČ , provozující pojišťovací činnost a související činnosti, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka Infolinka linka je zpoplatněna dle aktuálního ceníku poskytovatele. Mail: Datová schránka: 63cdkfx. Aktuální kontaktní údaje lze nalézt na Dohled nad činností České pojišťovny ZDRAVÍ a.s. vykonává Česká národní banka, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28. CHARAKTERISTIKA POJIŠTĚNÍ A INFORMACE O ZÁVAZKU 1. JAK UZAVŘÍT POJISTNOU SMLOUVU Před uzavřením pojistné smlouvy je nutné, aby pojistník řádně zvážil své potřeby týkající se pojistné ochrany a zvolil odpovídající rozsah pojistného krytí. Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze za sjednaná pojištění. Pojistná smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy přijetí nabídky na její uzavření nabývá účinnosti a vyžaduje písemnou formu. K platnosti smlouvy se vyžaduje podpis smluvních stran. 2. DEFINICE POJIŠTĚNÍ A OPCÍ 2.1. Charakteristiky životního pojištění Životní pojištění je pojištěním pro případ smrti nebo dožití s možností dalších pojištění, s možností úhrad mimořádného pojistného a mimořádných výběrů a s možností umístit pojistné do kapitálových hodnot tvořených podílovými jednotkami vnitřních fondů. Tyto vnitřní fondy jsou zřízeny výhradně pro účely pojištění a jim odpovídající aktiva jsou vedena odděleně od ostatních aktiv České pojišťovny a.s. Právo na pojistné plnění má konkrétní pojištěný, tedy dospělý pojištěný nebo pojištěné dítě, v případě smrti pojištěného je to obmyšlený. U pojistných smluv uzavíraných prostřednictvím České pošty s.p. jsou uvedená pojištění sloučena do vybraných variant Životní pojištění Pojištění pro případ smrti Pojištění pro případ dožití Životní pojištění V případě smrti pojištěného pojistitel vyplatí sjednanou pojistnou částku pro případ smrti a aktuální hodnotu pojištění. Výplatou tohoto plnění zaniká celá pojistná smlouva. Dožije-li se pojištěný dne uvedeného v pojistné smlouvě jako konec pojištění, pojistitel vyplatí pojištěnému kapitálovou hodnotu pojištění (je-li sjednána pojistná částka pro případ dožití, vyplatí se kapitálová hodnota minimálně ve výši této sjednané pojistné částky). Výplatou tohoto plnění zaniká celá pojistná smlouva. Pojištění závažných onemocnění Zánik povinnosti platit běžné pojistné sjednaný s pojištěním závažných onemocnění Pojištění kritických onemocnění Zánik povinnosti platit běžné pojistné sjednaný s pojištěním kritických onemocnění Pojištění pro případ invalidity s formou plnění zproštění od placení pojistného Pojištění pro případ invalidity s formou plnění měsíční invalidní renty V případě diagnózy jednoho ze závažných onemocnění uvedených v pojistných podmínkách bude pojištěnému jednorázově vyplacena sjednaná pojistná částka. Podmínkou je, že od počátku pojištění do diagnózy uplynulo minimálně 6 měsíců. Nedojde-li k zániku pojištění dříve, zanikne pojištění nejpozději k datu sjednaného konce pojištění. Pokud je sjednáno toto plnění, zaniká povinnost platit běžné pojistné za sjednaná pojištění, dojde-li k pojistné události z pojištění závažných onemocnění. Veškeré nároky z pojistné smlouvy zůstávají zachovány. V případě diagnózy jednoho z kritických onemocnění (opakovaný infarkt myokardu, chorobné zvětšení pravé srdeční komory, rakovina v pozdním stadiu) bude pojištěnému jednorázově vyplacena sjednaná pojistná částka. Podmínkou je, že od počátku pojištění do diagnózy uplynulo minimálně 6 měsíců. Nedojde-li k zániku pojištění dříve, zanikne pojištění nejpozději k datu sjednaného konce pojištění. Pokud je sjednáno toto plnění, zaniká povinnost platit běžné pojistné za sjednaná pojištění, dojde-li k pojistné události z pojištění kritických onemocnění. Veškeré nároky z pojistné smlouvy zůstávají zachovány. V případě, kdy je dospělému pojištěnému přiznán invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně, bude pojistník zproštěn povinnosti platit běžné pojistné po dobu jednoho roku. Zproštění se prodlužuje vždy o jeden rok, po ověření trvání nároku na výplatu invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně. Výplata pojistného plnění z důvodu zproštění končí nejpozději uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno placení pojistného, případně dnem, kdy se pojištěný dospělý dožije 65 let věku. Konec pojištění je den před ročním výročním dnem v kalendářním roce, kdy pojištěný dosáhne 60 let. V případě, kdy je pojištěnému přiznán invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně, bude pojistníkovi vyplacena měsíčně sjednaná invalidní renta po dobu jednoho roku. Výplata měsíční invalidní renty se prodlužuje vždy o rok, pokud trvá nárok pojištěného na výplatu invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně. Výplata měsíční invalidní renty končí nejpozději uplynutím doby, na kterou byla sjednána, případně dnem, kdy se pojištěný dožije 65 let věku. Konec pojištění je den před ročním výročním dnem v kalendářním roce, kdy pojištěný dosáhne 60 let Výluky ze životního pojištění V případě výluky z pojištění, pojistitel neposkytne pojistné plnění. Výluky z pojištění jsou uvedeny v pojistných podmínkách. Upozornění: Je v zájmu pojistníka, aby se detailně seznámil s výlukami pojištění před uzavřením pojistné smlouvy! Snížení plnění pojistitele Pojistitel je oprávněn snížit pojistné plnění až o jednu polovinu, zemřel-li pojištěný v souvislosti s jednáním, jímž jinému způsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt anebo jímž jinak hrubě porušil důležitý zájem společnosti. V případě smrti následkem sebevraždy dospělého pojištěného v prvních dvou letech trvání pojištění pojistitel vyplatí pojistníkovi, není-li shodný s pojištěným, nebo oprávněné osobě kapitálovou hodnotu pojištění Úrazové pojištění Úrazem se rozumí neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt. Pro účely úrazového pojištění se poškozením zdraví rozumí tělesné poškození, které je uvedeno v oceňovacích tabulkách pojistitele. Výše pojistného v úrazovém pojištění závisí na zařazení pojištěného do příslušné rizikové skupiny (tento údaj zohledňuje povolání pojištěného, sportovní aktivity pojištěného a úroveň vykonávaného sportu, případně provozování extrémních sportů). Pojistná rizika úrazového pojištění dospělých Smrt následkem úrazu Smrt následkem úrazu v motorovém vozidle Trvalé následky včetně progresivního plnění od 0,01 % nebo 10,01 % Doba nezbytného léčení úrazu DNL-8 Doba nezbytného léčení úrazu DNL-MAX Závažné následky úrazu x Smrt následkem úrazu Smrt následkem úrazu v motorovém vozidle Pojistná rizika úrazového pojištění dětí Smrt následkem úrazu x Trvalé následky úrazu včetně progresivního plnění od 0,01 % Doba nezbytného léčení úrazu DNL-8 x Závažné následky úrazu Hospitalizace následkem úrazu Úrazové pojištění V případě smrti pojištěného následkem úrazu vyplatí pojistitel sjednanou pojistnou částku pro případ smrti následkem úrazu. V případě smrti pojištěného následkem úrazu v motorovém vozidle vyplatí pojistitel sjednanou pojistnou částku pro případ smrti následkem úrazu v motorovém vozidle. 3

4 Trvalé následky úrazu Závažné následky úrazu Doba nezbytného léčení úrazu Hospitalizace následkem úrazu Konec úrazového pojištění Zanechá-li úraz pojištěnému trvalé následky, vyplatí pojistitel po jejich ustálení, nejpozději do 3 let od úrazu, plnění ve výši součinu sjednané pojistné částky, procenta odpovídajícího rozsahu trvalého tělesného poškození dle oceňovací tabulky B a příslušného koeficientu progresivního plnění. Je-li sjednáno progresivní plnění za trvalé následky, pak bude částka navýšena v závislosti na rozsahu poškození (v %), pro poškození nad 25 % do 50 % včetně na dvojnásobek, nad 50 % do 75 % včetně na trojnásobek, nad 75 % do 99 % včetně na čtyřnásobek, 100 % na pětinásobek. Při pojistné částce Kč se pojistné plnění zvýší na příslušný násobek dle rozsahu poškození, při nejzávažnějším poškození v rozsahu 100 % až na částku Kč. V případě, že úraz zanechá pojištěnému trvalé následky ohodnocené oceňovací tabulkou B ve výši minimálně 65 %, pojistitel vyplatí pojištěnému sjednanou pojistnou částku. Pro posouzení rozsahu trvalých následků je rozhodný jejich stav po jednom roce od úrazu. DNL-8: V případě úrazu pojištěné osoby, jehož skutečná doba léčení přesáhne 1 týden, vyplatí pojistitel sjednanou částku za každý den doby nezbytného léčení, a to do maximálního počtu dní, který odpovídá příslušnému tělesnému poškození stanovenému oceňovací tabulkou A. Přesáhne-li doba nezbytného léčení 120 dní, navyšuje pojistitel denní plnění od 121. dne léčení na dvojnásobek a od 241. dne na trojnásobek sjednané pojistné částky. DNL-MAX: V případě úrazu pojištěné osoby, jehož skutečná doba léčení přesáhne 1 týden, vyplatí pojistitel plnění odpovídající součinu pojistné částky a maximálnímu počtu dní, který odpovídá příslušnému tělesnému poškození stanoveného oceňovací tabulkou A, bez ohledu na skutečnou dobu léčení. Je-li maximální počet dní léčení daného úrazu vyšší než 120, navyšuje pojistitel denní plnění od 121. dne léčení na dvojnásobek a od 241. dne na trojnásobek sjednané pojistné částky. V případě úrazu pojištěného dítěte, jehož následkem bylo z lékařského hlediska nezbytné poskytnutí nemocniční lůžkové péče, vyplatí pojistitel pojistné plnění v závislosti na délce hospitalizace. Plnění za hospitalizaci následkem úrazu se poskytuje za hospitalizaci v nemocnici výhradně na území ČR, a to maximálně za dobu 365 dnů v průběhu dvou let od data pojistné události (úrazu). Konec úrazového pojištění dítěte je den před ročním výročním dnem pojištění po dovršení 26 let věku pojištěného dítěte. Konec úrazového pojištění dospělého je den před ročním výročním dnem pojištění po dovršení 75 let věku pojištěného dospělého. Oceňovací tabulky, které stanoví podmínky plnění za dobu nezbytného léčení (Tabulka A) a plnění za trvalé následky úrazu (Tabulka B), jsou součástí pojistných podmínek a jsou předány pojistníkovi před uzavřením pojistné smlouvy. Dále jsou k dispozici na obchodních místech pojistitele a webových stránkách ČP Výluky z úrazového pojištění Pojistitel neposkytne pojistné plnění: a) za sebevraždu, pokus o ni ani úmyslné sebepoškození, b) za události, k nimž dojde v souvislosti s řízením motorového vozidla při automobilových nebo motocyklových soutěžích a při přípravě na ně. Pojistitel není povinen plnit ani v případech, kdy se pojištěný zúčastní těchto soutěží nebo přípravy na ně jako spolujezdec, c) za události, k nimž dojde při výkonu horolezeckého sportu, vysokohorské turistice, při lovu spojeném s jízdou na koni, hloubkovém potápění s nutnosti dýchacího přístroje a při provozování extrémních, tzv. adrenalinových sportů, jako je např. canyoning, sky-surfing, sky-bungee, bungee-jumping, shark-diving, mega-diving, rocket-bungee, heli-skiing (biking), rafting, black-water-rafting apod., v případě sjednání připojištění extrémních sportů jsou výluky odlišné, d) za události, k nimž dojde v důsledku nebo v souvislosti s řízením motorového vozidla, pro něž pojištěný neměl v době pojistné události řidičské oprávnění, e) za úraz pojištěného, k němuž dojde do 7 dní včetně od data sjednání pojištění, tato věta se nepoužije v případě plnění za smrt následkem úrazu a plnění za smrt následkem úrazu v motorovém vozidle. Další výluky z pojištění jsou uvedeny v pojistných podmínkách. Upozornění: Je v zájmu pojistníka, aby se detailně seznámil s výlukami pojištění před uzavřením pojistné smlouvy! Snížení plnění V souladu s ustanovením 2846 občanského zákoníku má pojistitel právo snížit pojistné plnění až na jednu polovinu, došloli k úrazu následkem toho, že pojištěný požil alkohol nebo požil návykovou látku nebo přípravek takovou látku obsahující, odůvodňují-li to okolnosti úrazu. Došlo-li ke smrti pojištěného, pojistitel sníží pojistné plnění jen tehdy, došlo-li k úrazu v souvislosti s činem, jímž pojištěný jinému způsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt. Bez ohledu na to, při jaké činnosti k úrazu došlo, pojistitel sníží pojistné plnění za úraz v poměru pojistného, které bylo placeno ke správné výši pojistného, jestliže pojištěný v době úrazu měl být zařazen vzhledem k vykonávanému povolání do rizikové skupiny 2, resp. 3 nebo vykonával sport patřící mezi VRČ a neplatil pojistné ve správné výši. Pojistitel nebude snižovat pojistné plnění, pokud dojde následkem úrazu ke smrti pojištěného. Pojištěný v rizikové skupině JUNIOR, resp. pojištěné dítě ve věku od 15 let, je povinen v případě pojistné události z úrazového pojištění doložit doklad prokazující skutečnost, že je studentem. Pokud nebude tento doklad předložen, bude pojistné plnění sníženo o 65 %. Pojistitel není povinen z pojistné smlouvy plnit, jestliže pojištěný neodpověděl pravdivě a úplně na písemné dotazy pojistitele týkající se zdravotního stavu a dříve sjednaných pojištění a tím způsobil, že pojištění bylo sjednáno za jiných podmínek, než za nichž mělo být sjednáno Pojištění sjednávaná s Českou pojišťovnou ZDRAVÍ (ČPZ) Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti T544 Pojištění denní podpory při pobytu v nemocnici T440 Pojištění plateb pojistného při pracovní neschopnosti T644 Pojištění splátek úvěru při ztrátě příjmu T940 Pojištění sjednávané s ČPZ Obsahem pojištění je výplata sjednané denní dávky při pracovní neschopnosti vzniklé jako důsledek nemoci nebo úrazu. Denní dávka je vyplácena od 29. dne pracovní neschopnosti. Pracovní neschopnost nastává, pokud pojištěný nemůže podle lékařského rozhodnutí vykonávat a ani nevykonává povolání, včetně řídící a kontrolní činnosti. V konkrétním případě může stanovit délku pracovní neschopnosti, jakož i posoudit nezbytnost lékařské péče, a tím i rozsah pojistného plnění lékař určený pojistitelem. Končí-li pojistná událost dnem, který stanoví lékař určený pojistitelem, končí tímto dnem i povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění. Maximální doba výplaty pojistného plnění při pojistné události je 52 týdnů. Při pracovní neschopnosti v souvislosti s těhotenstvím je pojistné plnění vypláceno nejvýše za 14 dnů pro každé těhotenství. Pojištění lze sjednat pro fyzické osoby s trvalým příjmem ze závislé nebo samostatně výdělečné činnosti ve věku od 18 do 58 let. Pojištění zaniká ve výroční den pojištění po dovršení věku 65 let. Obsahem pojištění je výplata sjednané pojistné částky za každý kalendářní den hospitalizace v nemocnici (při poskytnutí akutní lůžkové péče) z důvodu nemoci nebo úrazu, která je z lékařského hlediska nezbytná a nemohla být poskytnuta ambulantně. První a poslední den hospitalizace se sčítá v jeden den hospitalizace. Pojistné plnění je omezeno v případě hospitalizace v souvislosti s těhotenstvím na nejvýše 14 dnů a v souvislosti s porodem 7 dnů pro každé těhotenství. Pojištění lze sjednat pro fyzické osoby ve věku od 18 do 58 let. Pojištění zaniká dle sjednaného konce pojištění. Obsahem pojištění je výplata pojistné částky odpovídající měsíční výši celkového běžně placeného pojistného z uzavřené pojistné smlouvy v případě pracovní neschopnosti vzniklé jako důsledek nemoci nebo úrazu. Pracovní neschopnost nastává, pokud pojištěný nemůže podle lékařského rozhodnutí vykonávat a ani nevykonává povolání, včetně řídící a kontrolní činnosti. V konkrétním případě může stanovit délku pracovní neschopnosti, jakož i posoudit nezbytnost lékařské péče, a tím i rozsah pojistného plnění lékař určený pojistitelem. Končí-li pojistná událost dnem, který stanoví lékař určený pojistitelem, končí tímto dnem i povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění. Pojistné plnění je vypláceno, jestliže délka pracovní neschopnosti dosáhne 30 dnů, a dále pak za každých dalších 30 dnů nepřetržitého trvání pracovní neschopnosti. Výše pojistného plnění při pojistné události může dosáhnout maximálně výše ročního pojistného z uzavřené pojistné smlouvy. Pojištění lze sjednat pro fyzické osoby s trvalým příjmem ze závislé nebo samostatně výdělečné činnosti ve věku od 15 do 59 let. Pojištění zaniká den před ročním výročním dnem v kalendářním roce, kdy pojištěný dosáhne 60 let. Obsahem pojištění je úhrada peněžitých závazků (splátka hypotečního úvěru, úvěru ze stavebního spoření, leasingu, spotřebitelského úvěru s dobou splatnosti min. 24 měsíců a pojistné) splatných v době ztráty příjmu, a to až do výše sjednaného měsíčního limitu plnění a po sjednanou celkovou dobu plnění. Peněžité závazky pojištěného musí být založeny platným a účinným smluvním vztahem sjednaným s bankou, jinou peněžní institucí či právnickou osobou oprávněnou poskytovat finanční služby na území ČR. Pojistné plnění je vypláceno, jestliže ztráta příjmu pojištěného trvá ke dni splatnosti první splátky peněžitého závazku po uplynutí karenční doby v délce 30 kalendářních dnů, a dále pak ke dni splatnosti dalších splatných splátek peněžitých závazků pojištěného, trvá-li ke dni jejich splatnosti ztráta příjmu pojištěného. Pojištění lze sjednat pro fyzické osoby od 18 do 60 let s trvalým příjmem ze závislé nebo samostatně výdělečné činnosti vyjma osob ve služebním poměru např. voják, hasič či policista. Pojištění zaniká ve výroční den pojištění po dovršení věku 65 let Čekací doba Pojistitel poskytne pojistné plnění teprve u pojistné události nastalé po uplynutí čekací doby, která počíná běžet od počátku pojištění. Délka čekací doby činí 3 měsíce. V případě pojistné události následkem úrazu se čekací doba neuplatňuje. Zvýší-li se pojistná částka za trvání pojištění, uplatní se znovu čekací doba, a to k navýšenému rozsahu pojistné částky; čekací doba v tomto případě počíná běžet ode dne účinnosti změny pojištění. Při hospitalizaci pojištěného v souvislosti s porodem a zhotovením zubních nebo ortopedických náhrad se uplatňuje čekací doba v délce 8 měsíců Výluky z pojištění pro případ nemoci a pojištění finančních ztrát sjednávaných s ČPZ Příklady hlavních výluk z pojištění pro případ nemoci a pojištění finančních ztrát sjednávaných s ČPZ, kdy pojistitel neposkytne pojistné plnění: 4

5 1. Pojistitel neposkytne pojistné plnění u nemoci nebo úrazu: a) které vznikly v souvislosti s požitím či požíváním alkoholu nebo návykových látek nebo zneužitím léků a otrav v důsledku požití pevných, kapalných či plynných látek, včetně následků a komplikací z takovéto nemoci nebo úrazu vyplývajících, b) které vznikly v souvislosti s provozováním profesionálního sportu a adrenalinových sportů, c) pokud se pojištěný pokusil o sebevraždu nebo se vědomě poškodil na zdraví, d) v důsledku nemoci, která vznikla, nebo podle posudku lékaře určeného pojistitelem musela vzniknout před počátkem pojištění nebo v čekací době, včetně jejích příčin, následků a komplikací, e) v důsledku úrazu nastalého před počátkem pojištění, včetně jeho následků a komplikací. 2. Pojistitel neposkytne pojistné plnění z pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti T544 a z pojištění plateb pojistného při pracovní neschopnosti T644: a) při pracovní neschopnosti v důsledku nemoci z povolání a pracovního úrazu, včetně následků a komplikací z takovéto nemoci nebo úrazu vyplývajících, b) při pracovní neschopnosti v důsledku psychiatrického nebo psychologického nálezu, dále z důvodu duševní choroby nebo psychického stavu, pokud nenastaly následkem úrazu, c) za dobu pracovní neschopnosti, kterou pojištěný nedoložil ve stanovené lhůtě potvrzením o trvání pracovní neschopnosti a doklady, které si pojistitel v rámci šetření vyžádal, d) za dobu pracovní neschopnosti, po kterou pojištěný nevykonával povolání, které je uvedeno v pojistné smlouvě (tj. v době, po kterou nebyl zaměstnán, přerušil či ukončil provozování živnosti či jiné samostatné výdělečné činnosti), s výjimkou případu, kdy pojištěný doloží, že přerušil provozování živnosti z důvodu dlouhodobé ztráty schopnosti vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, ke které došlo v příčinné souvislosti s pojistnou událostí. 3. Pojistitel neposkytne pojistné plnění z pojištění plateb pojistného při pracovní neschopnosti T644 při pracovní neschopnosti pojištěného vzniklé pro degenerativní onemocnění páteře a jejich přímé a nepřímé důsledky (VAS). 4. Pojistitel neposkytne pojistné plnění z pojištění pobytu v nemocnici T440 při hospitalizaci pojištěného v důsledku psychiatrického nebo psychologického nálezu, dále z důvodu duševní choroby nebo psychického stavu, pokud nenastaly následkem úrazu. 5. Pojistitel neposkytne pojistné plnění z pojištění splátek úvěru při ztrátě příjmu T940: a) z finančních ztrát, které vznikly před počátkem pojištění nebo v čekací době, b) po skončení pracovního poměru pojištěného, o němž se pojištěný dozvěděl před sjednaným počátkem pojištění nebo v čekací době, i když ke ztrátě příjmu pojištěného nebo zařazení pojištěného do evidence uchazečů o zaměstnání došlo po uplynutí čekací doby, c) po skončení pracovního poměru pojištěného ve zkušební době nebo sjednaného na dobu určitou, d) při přerušení podnikání ve smyslu platné právní úpravy nebo v případě, kdy bylo soudem nebo správním orgánem rozhodnuto o zákazu činnosti nebo pozastavení oprávnění k podnikání, e) z peněžitých závazků sjednaných pojištěným v době, kdy pojištěný po ztrátě příjmu nevykonával výdělečnou činnost, a z navýšených splátek peněžitých závazků co do rozsahu navýšení, sjednaných v tomto období, f) v případě, kdy pojištěný nevykonával výdělečnou činnost bez přerušení nejméně po dobu 12 měsíců bezprostředně předcházejících ztrátě příjmu pojištěného nebo výkon výdělečné činnosti nedoloží příslušnými doklady. Další výluky z pojištění jsou sděleny v pojistných podmínkách, které pojistník (zájemce o pojištění) převzal spolu s těmito předsmluvními informacemi. Upozornění: Je v zájmu pojistníka, aby se detailně seznámil s výlukami pojištění před uzavřením pojistné smlouvy! 2.5. Pojištění pro případ nemoci (Asistence) Pojištění pro případ nemoci (Asistence) Zdravotní a úrazová asistence MEDIK Zdravotní a úrazová asistence MEDIK PLUS Zdravotní a úrazová asistence MEDIK zahrnuje služby Lékař na telefonu a Lékařské informace poskytované operátorem, které pojištěný může využít i pro získání informací týkajících se nejbližších rodinných příslušníků. Podrobný rozsah zdravotní a úrazové asistence MEDIK je uveden v pojistných podmínkách. Zdravotní a úrazová asistence MEDIK PLUS zahrnuje službu Lékař na telefonu, Lékařské informace poskytované operátorem, Konzultant v právní oblasti zdraví na telefonu, Doprava do/z nemocnice, Objednání k lékaři a Osobní asistent. Službu Lékař na telefonu a Lékařské informace poskytované operátorem pojištěný může využít i pro získání informací týkajících se nejbližších rodinných příslušníků. Podrobný rozsah zdravotní a úrazové asistence MEDIK PLUS je uveden v pojistných podmínkách. Výluky z pojištění jsou uvedeny v pojistných podmínkách. Upozornění: Je v zájmu pojistníka, aby se detailně seznámil s výlukami pojištění před uzavřením pojistné smlouvy! 2.6. Limity produktu Limity daného produktu Minimální výše mimořádného pojistného Kč Minimální výše příspěvku zaměstnavatele na mimořádné pojistné 100 Kč Minimální výše mimořádného výběru Kč Maximální počet výběrů v pojistném roce 12 výběrů ročně, maximálně 1 výběr měsíčně Minimální výše pravidelného mimořádného výběru (slouží k úhradě běžného měsíčního pojistného) 500 Kč Rozhodná doba 3 roky Popis pravidelného mimořádného výběru: Pravidelný mimořádný výběr se provádí ke splatnosti běžného pojistného. Četnost pravidelného mimořádného výběru je 1x měsíčně, vždy k počátku zúčtovacího období. Je-li pravidelný mimořádný výběr ve výši celkového lhůtního pojistného a dojde ke změně výše celkového lhůtního pojistného, výše pravidelného mimořádného výběru se upraví na novou výši celkového lhůtního pojistného. Není-li pravidelný mimořádný výběr ve výši celkového lhůtního pojistného a dojde ke změně výše celkového lhůtního pojistného, výše pravidelného mimořádného výběru se nemění. Není-li možné z důvodu nedostatku prostředků provést pravidelný mimořádný výběr, dochází k ukončení pravidelného mimořádného výběru z kapitálové hodnoty tvořené mimořádným pojistným Opce Indexace pojištění Pojistné se zvyšuje o indexační procento. Následně se provádí navýšení pojistných částek odpovídající nárůstu pojistného. Pojistné částky se navyšují v tomto pořadí: Pojistná částka pro případ smrti, pojistná částka pro případ dožití, pojistná částka pro případ závažných onemocnění, pojistná částka pro případ kritických onemocnění, pojistná částka pro případ invalidity s formou plnění měsíční invalidní renty. Ostatní pojistné částky životního pojištění se nezvyšují. Výpočet pojistné částky vychází zejména z aktuální pojistné částky, nového pojistného a pojistné doby zbývající do konce pojištění. Znamená to, že některá ze sjednaných pojistných částek může být zvýšena o nižší částku, než je indexační procento. Je-li sjednáno úrazové pojištění, zvyšuje se o stanovené indexační procento pojistné i pojistné částky tohoto pojištění. Je-li sjednáno pojištění plateb pojistného při pracovní neschopnosti T644, pak se zvyšuje o stanovené indexační procento pojistné a na novou výši běžného pojistného i plnění z tohoto pojištění. U ostatních pojištění sjednávaných s ČPZ se indexace pojistného a pojistné částky neprovádí. Pojistné podmínky upravují, kdy je pojistitel oprávněn stanovit indexační procento a provést indexaci. 3. INFORMACE O VÝŠI, ZPŮSOBU A DOBĚ PLACENÍ POJISTNÉHO Výše běžného pojistného za sjednané pojistné období je uvedena v pojistné smlouvě. Výši rizikového pojistného lze odvodit z tabulek rizikového pojištění a nákladů. Výše běžného pojistného závisí na tom, jaká pojištění jsou pojistnou smlouvou sjednána a pojistníkem zvolené částce na investice. Výše pojistného v životním pojištění a u pojištění pro případ nemoci a finančních ztrát sjednávaných s ČPZ závisí na parametrech pojištění, jako jsou např. vstupní věk pojištěného, sjednaná pojistná doba a sjednaná pojistná částka. Výše rizikového pojistného za pojištění pro případ smrti, pojištění závažných onemocnění, zániku povinnosti platit běžné pojistné a pojištění pro případ invalidity se mění v závislosti na věku pojištěného (každý pojistný rok dochází ke změně). U úrazového pojištění, pojištění pro případ nemoci (Asistence) a pojištění pro případ nemoci a finančních ztrát sjednávaných s ČPZ se výše pojistného nemění. Pojistitel má právo stanovit pro jednotlivé pojistné produkty minimální a maximální výši pojistného a pojistných částek. Doba placení pojistného je shodná s dobou trvání pojištění. Jedná se o pojištění za běžné pojistné. Možnosti placení pojistného: Souhlasem k inkasu, souhlasem k inkasu ze sporožirového účtu, trvalým příkazem, SIPO, poštovní poukázkou (složenkou), v hotovosti (na pokladně ČP). V průběhu trvání pojištění lze: bez nahlášení pojistiteli zaplatit mimořádné pojistné, požádat o pravidelný mimořádný výběr z kapitálové hodnoty negarantované. 4. DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ Dobu trvání pojištění volí pojistník a je uvedena v pojistné smlouvě. Dobou platnosti pojistné smlouvy se rozumí doba vymezená uzavřením pojistné smlouvy a okamžikem jejího zániku, resp. trváním a existencí závazků z pojistné smlouvy. Významným závazkem pojistníka je povinnost platit pojistné. Pojistník by měl důkladně zvážit pojistnou dobu, tedy dobu, po kterou bude povinen platit pojistné. Doba platnosti pojistné smlouvy (pojistná doba) je vždy uvedena v pojistné smlouvě. Pojištění se sjednává na dobu určitou a ta je stanovena počtem let nebo určením konkrétního data. Pojistná doba a doba placení pojistného jsou shodné. Pojistná doba se stanoví na celé roky jako rozdíl mezi rokem konce pojištění a rokem počátku pojištění. 5. INFORMACE O ZPŮSOBECH ZÁNIKU POJIŠTĚNÍ K zániku pojištění může dojít: 1. Uplynutím doby. 2. Nezaplacením pojistného, a to marným uplynutím lhůty (v minimální délce 1 měsíc) stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení dlužného pojistného nebo jeho části. 3. Výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období. Lhůta pro doručení výpovědi druhé straně je 6 týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období (resp. v tom pojistném období, v němž 6 týdnů uplyne). 4. Výpovědí pojistitele nebo pojistníka do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní doba, jejímž uplynutím pojištění zaniká. 5. Výpovědí pojistníka nebo pojistitele do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní doba 1 měsíce, jejímž uplynutím pojištění zaniká s měsíční výpovědní dobou. Pojistitel nemůže vypo- 5

6 vědět životní pojištění, lze vypovědět pouze úrazové pojištění, pojištění pro případ nemoci a finančních ztrát sjednávaná s ČPZ nebo asistenční služby. 6. Výpovědí pojistníka s osmidenní výpovědní dobou: a) do dvou měsíců ode dne, kdy se dozvěděl, že pojistitel porušil při určení výše pojistného nebo při výpočtu pojistného plnění zásadu rovného zacházení, b) do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o převodu pojistného kmene nebo jeho části nebo o přeměně pojistitele, nebo c) do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo zveřejněno oznámení, že pojistiteli bylo odňato povolení k provozování pojišťovací činnosti. 7. Odstoupením od pojistné smlouvy, které je podrobněji popsáno dále. 8. Odmítnutím plnění pojistitelem. 9. Vyplacením odkupného v životním pojištění. Nárok na odkupné vzniká, bylo-li běžné pojistné uhrazeno alespoň za 2 roky. Způsob stanovení odkupného je uveden níže. 10. Zánikem pojistného zájmu, zánikem pojistného nebezpečí, dnem smrti pojištěné osoby. 11. Pojištění pro případ nemoci a pojištění finančních ztrát sjednávané s ČPZ zaniká také dnem: a) kdy pojistník přestane mít sídlo na území ČR, b) zániku všech základních pojištění, ke kterým bylo pojištění sjednáno jako doplňkové. 12. Pojištění pro případ nemoci sjednávané s ČPZ zaniká také dnem: a) ve kterém pojistitel obdrží oznámení pojištěného o odvolání souhlasu ke zjišťování a přezkoumávání zdravotního stavu, b) kdy pojištěný přestane splňovat podmínku, že musí být občanem ČR nebo pojištěncem veřejného zdravotního pojištění v ČR nebo musí mít trvalý či přechodný pobyt občana Evropské unie na území ČR ve smyslu platné právní úpravy. 13. Pojištění finančních ztrát sjednávané s ČPZ zaniká také dnem, kdy pojištěný přestane splňovat podmínku, že musí být občanem ČR nebo musí mít trvalý či přechodný pobyt občana Evropské unie na území ČR ve smyslu platné právní úpravy. 14. Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti T544 sjednávané s ČPZ zaniká také dnem: a) kdy byl pojištěnému přiznán na základě pravomocného rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení nebo soudu starobní důchod, případně starobní důchod před dosažením důchodového věku, nejpozději však ve výroční den pojištění po dovršení 65 let, b) kdy byly zdravotní stav a pracovní schopnost pojištěného posouzeny orgánem sociálního zabezpečení s výsledkem vzniku invalidity kteréhokoliv stupně, c) který předcházel dni, ve kterém pojištěný zahájil výkon jiného povolání než povolání uvedeného v pojistné smlouvě, nebyla-li ujednána změna pojištění před jeho zánikem, d) uplynutí doby 6 měsíců, po kterou pojištěný nevykonával povolání, které je uvedeno v pojistné smlouvě (ukončil výkon zaměstnání nebo ukončil nebo přerušil provozování živnosti či jiné samostatné výdělečné činnosti), nebyla-li ujednána změna nebo přerušení pojištění před jeho zánikem, s výjimkou případu, kdy přerušil provozování živnosti z důvodu dlouhodobé ztráty schopnosti vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, ke které došlo v příčinné souvislosti s pojistnou událostí, e) vyplacení pojistného plnění v rozsahu stanoveném limitem pojistného plnění, spočívajícím v omezení výplaty pojistného plnění při pojistné události na dobu 52 týdnů. 15. Pojištění plateb pojistného při pracovní neschopnosti T644 sjednávané s ČPZ zaniká také dnem: a) který bezprostředně předcházel dni, od kterého byl pojistník zproštěn od placení běžného pojistného, b) kdy byl pojištěnému přiznán na základě pravomocného rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení nebo soudu starobní důchod, případně starobní důchod před dosažením důchodového věku, nejpozději však dnem, který bezprostředně předcházel výročnímu dni počátku pojištění v kalendářním roce, ve kterém pojištěný dosáhl věku 60 let, c) kdy byly zdravotní stav a pracovní schopnost pojištěného posouzeny orgánem sociálního zabezpečení s výsledkem vzniku invalidity třetího stupně. 16. Pojištění splátek úvěru při ztrátě příjmu T940 sjednávané s ČPZ zaniká ve výroční den pojištění po dovršení věku 65 let a také současně se zánikem peněžitých závazků pojištěného, na které se vztahuje pojistná ochrana. 17. Dohodou o zániku pojištění, k jejíž platnosti se vyžaduje ujednání stran o vzájemném vyrovnání. 18. Z dalších důvodů uvedených v právních předpisech nebo pojistných podmínkách. 6. PODMÍNKY A LHŮTY TÝKAJÍCÍ SE MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD POJISTNÉ SMLOUVY Pojistník má právo od smlouvy odstoupit, porušil-li pojistitel povinnost pravdivě a úplně zodpovědět písemné dotazy zájemce při jednání o uzavření smlouvy nebo pojistníka při jednání o změně smlouvy. Stejně tak má pojistník právo od smlouvy odstoupit v případě, že pojistitel poruší povinnost upozornit na nesrovnalosti, musí-li si jich být při uzavírání smlouvy vědom, mezi nabízeným pojištěním a zájemcovými požadavky. Porušil-li pojistník nebo pojištěný úmyslně nebo z nedbalosti povinnost k pravdivým sdělením na písemné dotazy pojistitele týkající se skutečností, které mají význam pro pojistitelovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojistí a za jakých podmínek, má pojistitel právo od smlouvy odstoupit, prokáže-li, že by po pravdivém a úplném zodpovězení dotazů smlouvu neuzavřel. Právo odstoupit od smlouvy zaniká, nevyužije-li je strana do dvou měsíců ode dne, kdy zjistila nebo musela zjistit porušení povinnosti, které opravňuje k odstoupení. Odstoupí-li pojistník od smlouvy, nahradí mu pojistitel do jednoho měsíce ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné snížené o to, co již případně z pojištění plnil; odstoupil-li od smlouvy pojistitel, má právo započíst si i náklady spojené se vznikem a správou pojištění. Odstoupí-li pojistitel od smlouvy a získal-li již pojistník, pojištěný nebo jiná osoba pojistné plnění, nahradí v téže lhůtě pojistiteli to, co ze zaplaceného pojistného plnění přesahuje zaplacené pojistné. V případě pojistné smlouvy životního pojištění může pojistník odstoupit od smlouvy vždy do 30 dní ode dne jejího uzavření. Pokud pojistník ve smlouvě požádal, aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, může pojistitel požadovat zaplacení částky úměrné rozsahu poskytnutých služeb do okamžiku odstoupení, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě. V případě neuplatnění práva na odstoupení od smlouvy, je pojistná smlouva platnou a účinnou a zavazuje strany k plnění závazků v ní obsažených. Odstoupení od pojistné smlouvy je nutno podat písemně a zaslat je na adresu: Česká pojišťovna, P. O. BOX 305, Brno. Formulář pro odstoupení naleznete na webových stránkách a obchodních místech ČP nebo můžete požádat o jeho doručení prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele. 7. INFORMACE O DŮSLEDCÍCH, KTERÉ KLIENT PONESE V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ PODMÍNEK VYPLÝVAJÍCÍCH Z POJISTNÉ SMLOUVY Při předčasném ukončení pojistné smlouvy, s výjimkou pojistné události, kterou základní pojištění (pojištění pro případ smrti nebo dožití) zaniká, je pojistník povinen uhradit veškeré počáteční náklady za celou sjednanou dobu a správní náklady příslušející pojistné smlouvě za skutečnou dobu trvání. Pojistník a pojistitel se mohou dohodnout na zániku pojištění sjednaných pojistnou smlouvou a převést částku rezervy nebo kapitálovou hodnotu na novou pojistnou smlouvu. V takovém případě platí, že pro novou pojistnou smlouvu jsou náklady stanoveny v plné výši. Rovněž platí, že běží znovu všechny lhůty a doby uvedené v pojistné smlouvě. Dále platí, že v případě zrušení pojistné smlouvy s výplatou odkupného v rozhodné době je z původní pojistné smlouvy vyplacena pouze částka odkupného, nikoliv celá převedená částka. V případě, že pojistník, pojištěný či jiná osoba mající právo na pojistné plnění poruší své zákonné a/nebo smluvní povinnosti (např. je v prodlení s placením běžného pojistného), může dle okolností a smluvních ujednání dojít ke snížení či odmítnutí pojistného plnění, a/ nebo vzniku práva na vrácení vyplaceného pojistného plnění či práva na náhradu pojistného plnění. Porušení povinností může též být důvodem pro ukončení pojištění výpovědí nebo odstoupením. Důsledkem neplacení běžného pojistného je zánik všech sjednaných pojištění nebo redukce pojištění, tj. snížení pojistné ochrany (zkrácení pojistné doby nebo snížení pojistných částek). Důsledkem dřívějšího ukončení pojištění na základě žádosti pojistníka o vyplacení odkupného je vyplacení částky odkupného, která nemusí být shodná s částkou pojistného, kterou dosud uhradil. 8. PRÁVO ROZHODNÉ PRO POJISTNOU SMLOUVU Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky. Rozhodování sporů přísluší obecným soudům ČR, spory o pojistné řeší obecné soudy. Pro uzavření pojistné smlouvy a pro komunikaci mezi smluvními stranami se použije český jazyk. 9. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu sídla pojistitele Česká pojišťovna, P. O. BOX 305, Brno a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojistitel nedohodnou jinak. Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se v případě pojištění sjednávaného s ČPZ doručují na adresu sídla pojistitele Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., Na Pankráci 1720/123, Praha 4, a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojistitel nedohodnou jinak. Se stížností se uvedené osoby mohou obrátit i na Českou národní banku, Na Příkopě 28, Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím. ČP a ČPZ dobrovolně dodržují Kodex etiky v pojišťovnictví České asociace pojišťoven, který je přístupný na Pojistníci, pojištění a oprávněné osoby se mohou obrátit se svými stížnostmi či žádostmi o mimosoudní vyrovnání též na finančního arbitra, bližší informace na nebo na adrese Kancelář finančního arbitra, Legerova 69, Praha 1, tel.: , Arbitr je povinen rozhodovat dle zák. č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. 10. INFORMACE O BONUSECH PODÍLY NA VÝNOSECH Z REZERV POJISTNÉHO Podíly na výnosech z rezerv pojistného mohou být přiznávány pro kapitálovou hodnotu s garantovanou technickou úrokovou mírou a kapitálovou hodnotu s vyhlašovanou úrokovou mírou. O přiznání a výši podílů na výnosech každoročně rozhoduje představenstvo České pojišťovny, a to zvlášť pro obě uvedené složky kapitálové hodnoty. Výše podílů na výnosech pro konkrétní pojistnou smlouvu za daný rok se stanoví jako součin schváleného procenta a průměrné kapitálové hodnoty s garantovanou úrokovou mírou, nebo s vyhlašovanou úrokovou mírou, této smlouvy v daném roce včetně již dříve přiznaných podílů na výnosech. Podíly na výnosech z rezerv pojistného se vyplácejí při skončení pojištění, při kterém se vyplácí kapitálová hodnota pojištění nebo odkupné. Informace o připsání podílů na výnosech za uplynulý rok je součástí výročního dopisu. U pojištění sjednávaných s ČPZ nejsou přiznávány podíly na výnosech. 11. DANĚ Pro pojištění osob platí zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. Životní pojištění podléhá srážkové dani při výplatě plnění z pojistné smlouvy v případě dožití nebo odkupného a mimořádného výběru. Ostatní pojistná plnění, včetně pojistných plnění z pojištění sjednávaných s ČPZ aktuálně nepodléhají dani z příjmů. V současné chvíli si nejsme vědomi dalších daní, které by měly být pojistníkem hrazeny v souvislosti se sjednávaným pojištěním. Právní předpisy nicméně mohou v budoucnu takovou povinnost zavést. 6

7 12. KONSTRUKCE PRODUKTU A STRUKTURA POJISTNÉHO A NÁKLADŮ Uvedené životní pojištění je pojištění s běžně placeným pojistným. Zaplacené běžné pojistné za životní pojištění vytváří kapitálovou hodnotu pojištění. Pojistník zvolí, jaká část pojistného je určena k úhradě sjednaných pojištění a jaká část pojistného je určena k investici. Běžné pojistné za úrazové pojištění, pojištění sjednaná s ČPZ a asistence nevstupují do kapitálové hodnoty pojištění. Z tohoto pojistného jsou vytvářeny rezervy k uhrazení budoucího pojistného plnění. Kapitálová hodnota pojištění je tvořena kapitálovou hodnotou s garantovanou technickou úrokovou mírou (TÚM) a kapitálovou hodnotou negarantovanou. Část pojistného tzv. pojistné na investice zvyšuje kapitálovou hodnotu negarantovanou a je investována do vnitřních fondů nebo kapitálové hodnoty s vyhlašovanou úrokovou mírou (VÚM), a to dle platného alokačního poměru. Tato část kapitálové hodnoty je také navyšována o zaplacené mimořádné pojistné. Výše kapitálové hodnoty negarantované se mění s ohledem na vývoj cen podílových jednotek jednotlivých vnitřních fondů, do kterých je investována, resp. zhodnocení odpovídajícímu platné vyhlašované úrokové míře. Rozdíl mezi pojistným za životní pojištění a pojistným na investice zvyšuje kapitálovou hodnotu s garantovanou technickou úrokovou mírou. První den každého měsíce je zvýšena o výnos odpovídající poměrné výši technické úrokové míry a naopak snížena o aktuální rizikové pojistné za životní pojištění, počáteční a správní náklady. Pojistník může během pojistné doby požádat o mimořádný výběr z pojištění. O výši výběru je přednostně snížena kapitálová hodnota negarantovaná, nedostačuje-li její výše, pak také kapitálová hodnota s garantovanou technickou úrokovou mírou. Mimořádné výběry Mimořádné pojistné + Kapitálová hodnota pojištění Kapitálová hodnota garantovaná Kapitálová hodnota negarantovaná Zhodnocení garantovanou technickou úrokovou mírou Kapitálová hodnota s vyhlašovanou úrokovou mírou Kapitálová hodnota tvořená podílovými jednotkami vnitřních fondů Zhodnocení závisí na výkonnosti vnitřních fondů 13. JAK PRACOVAT S MODELACÍ Modelový příklad: Vstupní věk 1. pojištěného 35 let. Pojistná doba do 65 let. Po tuto dobu bude také pojistník platit běžné pojistné. Počátek pojištění je Konec pojištění je Měsíční pojistné činí Kč. Frekvence placení měsíčně. Zvolená pojištění Pojistná částka / Denní dávka (v Kč) Životní pojištění + Zhodnocení vyhlašovanou úrokovou mírou Měsíční rizikové pojistné (v Kč) v 1. roce Pojistné za životní pojištění Rizikové pojistné za životní pojištění Počáteční a správní náklady Sjednáno do věku Pojištění pro případ smrti konce pojištění Pojištění závažných onemocnění konce pojištění Pojištění zproštění od placení pojistného let Měsíční invalidní renta let Pojištění sjednané s ČPZ Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti T let Rozdělení lhůtního pojistného (běžného pojistného) za jednotlivá sjednaná pojištění (v Kč) Pojistné vytvářející kapitálovou hodnotu Výše částky alokovaná do investic je nižší z důvodu umořování počátečních nákladů. Rizikové pojistné se nemění (nezávisí na věku pojištěného) Pojistné za životní pojištění Pojistné Rok trvání pojištění Pojistné Pojistné za životní za pojištění Z toho na investice pojištění sjednané s ČPZ

8 13.2. Tabulka měsíčních splátek rizikového pojistného a nákladů z kapitálové hodnoty pojištění Rok trvání pojištění Smrti Měsíční rizikové pojistné za životní pojištění pro případ: Závažných onemocnění včetně zproštění Kritických onemocnění včetně zproštění Zproštění od placení v případě invalidity Měsíční invalidní renty Měsíční náklady Splátky počátečních nákladů Splátky správních nákladů Odpojištění rizik Umístění běžně a mimořádně placeného pojistného Pojistník volí investiční program v pojistné smlouvě. Název fondu Kapitálová hodnota s garantovanou technickou úrokovou mírou Pro modelaci byl zvolen Konzervativní program Alokační poměr pro běžné pojistné (v %) Výše rizikového pojistného za životní pojištění se mění v závislosti na věku pojištěného. Alokační poměr pro mimořádné pojistné (v %) Předpokládané zhodnocení 100 % 1,9 % Kapitálová hodnota s vyhlašovanou úrokovou mírou 0 % 100 % 1,05 % Rozdíl mezi pojistným na životní pojištění a běžným pojistným na investice je vždy alokován do Kapitálové hodnoty s garantovanou technickou úrokovou mírou Tabulka vývoje kapitálové hodnoty a odkupného Rok trvání pojištění Kapitálová hodnota v Kč s garantovanou technickou úrokovou mírou Zhodnocení pojistného na investice v Konzervativním programu Lze alokovat pouze do 5 vybraných fondů Hodnota fondů v Kč negarantovaná DFF FPT FGZ FZL FNE Nárok na odkupné vzniká po zaplacení pojistného za 2 roky Kapitálová hodnota celkem v Kč Hodnota odkupného v Kč Součet rizikového pojistného za životní pojištění 0 je vyšší 0 než 0pojistné 0alokované do kapitálové hodnoty

9 Vývoj kapitálové hodnoty pojištění Vývoj odkupného Součet rizikového pojistného za životní pojištění je vyšší než pojistné alokované do kapitálové hodnoty Ukončení pojištění invalidity Kapitálová hodnota pojištění v Kč Odkupné v Kč Rok trvání smlouvy Rok trvání smlouvy Pro modelový příklad byl zvolen pouze Konzervativní fond. Pojistník je oprávněn si zvolit alokaci do fondů dle vlastního výběru např. DFF, FPT, apod. V závislosti na svém investičním zaměření a toleranci vůči přijímanému riziku. Uvedené hodnoty jsou modelovým příkladem vývoje pojištění za předpokladu řádně placeného pojistného v dohodnuté výši za dohodnutá pojistná období, konstantního vývoje cen podílových jednotek fondů a dále za předpokladu, že nedojde ke zvýšení rizikového pojistného po ocenění zdravotního stavu pojištěného, ani k jiné změně parametrů pojištění. Dále změny na peněžních nebo akciových trzích mají vliv na hodnotu podílových jednotek, proto nejsou uvedené informace závazné. Při výplatě pojistného plnění (v případě dožití a v případě odkupného) a při mimořádném výběru bude uplatněna srážková daň v souladu se zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. Tato daň není v tabulce zohledněna. 14. VÝVOJ KAPITÁLOVÉ HODNOTY A ODKUPNÉHO V ZÁVISLOSTI NA VOLBĚ INVESTIČNÍHO SCÉNÁŘE A NA ZHODNOCENÍ INVESTIČNÍCH FONDŮ V prvním grafu je porovnán vývoj zhodnocení kapitálové hodnoty na ilustrativním příkladu: při volbě kapitálové hodnoty s technickou úrokovou mírou, garantované zhodnocení 1,9 % modrá čára. při umístění investice do vnitřních fondů zhodnocení může být vyšší, ale je spojeno s vyšším investičním rizikem, které nese pojistník (viz kapitola povaha podkladových aktiv). Zhodnocení 5 % šedá čára. Tato výše zhodnocení byla zvolena s ohledem na aktuálně dosahované výnosy na finančních trzích. Zhodnocení 7 % bílá čára. Tato výše zhodnocení byla zvolena s ohledem na možné vyšší výnosy na finančních trzích. V druhém grafu jsme za stejných předpokladů jako u vývoje kapitálové hodnoty porovnali vývoj odkupného. Kapitálová hodnota pojištění v Kč Vývoj kapitálové hodnoty pojištění Rok trvání smlouvy JAK PRACOVAT SE SAZEBNÍKY PRO VÝPOČET POJISTNÉHO Vstupní věky, pojistné částky a pojistné byly použity z modelového příkladu. Aktuální věk (1. pojištěného) = aktuální kalendářní rok mínus kalendářní rok narození. Frekvence plateb Měsíčně 12 Čtvrtletně 4 Pololetně 2 Ročně 1 V modelovém příkladu je zvolena měsíční frekvence plateb 12 Lhůtní pojistné za životní pojištění = Celkové lhůtní pojistné Pojistné za úrazové pojištění Pojistné za pojištění sjednané s ČPZ Pojištění pro případ nemoci (Asistence) = 873 Kč Pojištění pro případ smrti, pojištění pro případ závažných onemocnění, pojištění pro případ kritických onemocnění, pojištění pro případ dožití Výpočet pro modelový příklad: 2,91 * / = 29 Kč Měsíční rizikové pojistné za životní pojištění pro případ závažných onemocnění pro aktuální věk = tabulkové pojistné * zvolená pojistná částka / Kč aktuální věk dospělého Měsíční rizikové pojistné za pojištění závažných onemocnění za dospělého 30 2, , , , , , , Zproštění od placení v případě invalidity a měsíční invalidní renty Zproštění od placení v případě invalidity Výpočet pro modelový příklad: 36,72 * 873 * 12 / = 32 Kč Měsíční invalidní renta Výpočet pro modelový příklad: 36,72 * / = 73 Kč x - aktuální věk dospělého / n - počet let do konce pojištění (včetně běžícího) Měsíční rizikové pojistné za zproštění od placení v případě invalidity pro aktuální věk a aktuální počet let do konce pojištění = tabulkové pojistné *lhůtní pojistné za životní pojištění * frekvence plateb / Kč Měsíční rizikové pojistné za měsíční invalidní rentu pro aktuální věk a aktuální počet let do konce pojištění = tabulkové pojistné * měsíční renta / Kč n x 30 24,32 24,70 25,06 25,40 25,71 26,01 26,28 26,54 26,78 27,01 27,22 9

10 31 26,56 26,99 27,38 27,75 28,10 28,42 28,73 29,01 29,28 29,52 29, ,25 28,70 29,13 29,52 29,90 30,24 30,57 30,87 31,15 31,41 31, ,90 30,38 30,83 31,26 31,65 32,02 32,37 32,69 32,98 32,98 32, ,10 32,62 33,10 33,56 33,98 34,38 34,75 35,09 35,09 35,09 35, ,28 34,84 35,36 35,85 36,30 36,72 37,11 37,11 37,11 37,11 37, ,05 37,66 38,22 38,74 39,23 39,68 39,68 39,68 39,68 39,68 39, Zánik povinnosti platit běžné pojistné po plnění za závažné onemocnění a zánik povinnosti platit běžné pojistné po plnění za kritické onemocnění Vzor výpočtu: 74,49 * 873 * 12 / = 65 Kč x - aktuální věk dospělého / n - počet let do konce pojištění Měsíční rizikové pojistné za životní pojištění zánik povinnosti platit běžné pojistné po plnění za závažné onemocnění pro aktuální věk a aktuální počet let do konce pojištění = tabulkové pojistné * lhůtní pojistné za životní pojištění * frekvence plateb / Kč n x 30 54,14 55,68 57,16 58,59 59,97 61,30 62,58 63,80 64,97 66,09 67, ,87 58,46 60,00 61,48 62,91 64,28 65,60 66,86 68,06 69,21 70, ,34 60,99 62,57 64,10 65,57 66,97 68,32 69,60 70,83 71,99 73, ,57 63,26 64,88 66,44 67,94 69,37 70,73 72,03 73,26 74,43 75, ,77 65,50 67,15 68,74 70,26 71,71 73,09 74,40 75,64 76,81 77, ,38 68,15 69,84 71,47 73,01 74,49 75,88 77,21 78,45 79,63 80, ,91 71,75 73,50 75,17 76,76 78,28 79,71 81,05 82,32 83,51 84,62 Tato rizika nejsou v modelovém příkladu zvolena Pojištění plateb pojistného při pracovní neschopnosti T644 Vzor výpočtu: * 3,5 % = 35 Kč vstupní věk Pojištění plateb pojistného při pracovní neschopnosti T644 = tabulková hodnota v % * celkové lhůtní pojistné po slevě 31 3,3 % 32 3,4 % 33 3,4 % 34 3,5 % 35 3,83,5 %% 36 3,6 % 37 3,7 % 38 3,7 % 39 3,8 % 40 3,8 % Pojištění není v modelovém příkladu zvoleno. 16. JAK PRACOVAT S TABULKAMI PRO VÝPOČET NÁKLADŮ Počáteční náklady Výpočet pro modelový příklad: 4,54 % * 873 * 12 + max. 7 = max. 483 Kč Fixní poplatek počátečních nákladů ve výši 4 7 Kč závisí na vstupním věku, na pojistné době, zvolených pojištěních pro zjednodušení max. 7 Kč x - vstupní věk / n - pojistná doba na počátku Měsíční splátky počátečních nákladů = tabulková hodnota počátečních nákladů v % * lhůtní pojistné za životní pojištění * frekvence plateb + fixní poplatek počátečních nákladů max. 7 Kč Měsíční splátky počátečních nákladů se stanoví na počátku pojištění, 3 roky se strhávají v této výši. n x 30 4,15 % 4,28 % 4,31 % 4,38 % 4,44 % 4,54 % 4,56 % 4,59 % 4,62 % 4,65 % 4,68 % 31 4,15 % 4,28 % 4,31 % 4,38 % 4,44 % 4,54 % 4,56 % 4,59 % 4,62 % 4,65 % 4,68 % 32 4,15 % 4,28 % 4,31 % 4,38 % 4,44 % 4,54 % 4,56 % 4,59 % 4,62 % 4,65 % 4,68 % 33 4,15 % 4,29 % 4,31 % 4,38 % 4,44 % 4,54 % 4,57 % 4,59 % 4,62 % 4,65 % 4,68 % 34 4,15 % 4,29 % 4,31 % 4,38 % 4,44 % 4,54 % 4,57 % 4,60 % 4,62 % 4,65 % 4,68 % 35 4,16 % 4,29 % 4,32 % 4,38 % 4,44 % 4,54 % 4,57 % 4,60 % 4,63 % 4,65 % 4,68 % 36 4,16 % 4,29 % 4,32 % 4,38 % 4,44 % 4,54 % 4,57 % 4,60 % 4,63 % 4,66 % 4,68 % Správní náklady Výpočet pro modelový příklad: 0, % * 873 * 12 / 12 + max. 3 = max. 65 Kč Fixní poplatek správních nákladů ve výši 1 3 Kč závisí na vstupním věku, na pojistné době, zvolených pojištěních pro zjednodušení max. 3 Kč x - vstupní věk dospělého / n - pojistná doba na počátku Měsíční splátky správních nákladů = tabulková hodnota správních nákladů + 7 % * lhůtní pojistné za životní pojištění * frekvence plateb/12 + fixní poplatek správních nákladů max. 3 Kč Měsíční splátky správních nákladů se stanoví na počátku pojištění a strhávají se v této výši až do konce pojištění. n x 30 0,61 0,58 0,56 0,54 0,51 0,50 0,48 0,46 0,45 0,43 0, ,61 0,58 0,56 0,54 0,52 0,50 0,48 0,47 0,45 0,44 0, ,61 0,59 0,56 0,54 0,52 0,50 0,49 0,47 0,46 0,44 0, ,62 0,59 0,57 0,55 0,53 0,51 0,49 0,48 0,46 0,45 0, ,62 0,60 0,57 0,55 0,53 0,51 0,50 0,48 0,47 0,46 0, ,63 0,60 0,58 0,56 0,54 0,52 0,50 0,49 0,48 0,46 0, ,63 0,61 0,58 0,56 0,54 0,53 0,51 0,50 0,48 0,47 0, NÁKLADY PRODUKTU Počáteční náklady Počáteční náklady jsou náklady spojené s uzavřením pojistné smlouvy (např. náklady na zavedení smlouvy do systému, provize zprostředkovateli, tiskopisy, zdravotní oceňování, propagaci nového produktu). Kapitálová hodnota pojistné smlouvy je v prvních třech letech trvání smlouvy snižována o splátku počátečních nákladů. Při změně pojištění jsou tyto náklady rovněž uplatňovány. Vývoj splátek počátečních nákladů v jednotlivých letech pojištění je uveden v příslušných tabulkách Správní náklady Správní náklady jsou náklady spojené se správou pojistné smlouvy (např. náklady na likvidaci pojistných událostí, propagaci a administrativu, inkasní náklady). Kapitálová hodnota pojistné smlouvy je snižována o splátku správních nákladů za dobu trvání pojištění. Vývoj splátek správních nákladů v jednotlivých letech pojištění je uveden v příslušných tabulkách Poplatky za správu investic Česká pojišťovna si za správu vnitřních fondů neúčtuje žádné dodatečné poplatky ani náklady. Jejich podkladová aktiva jsou tvořena otevřenými podílovými fondy ČP INVEST investiční společnost, a.s., jejichž poplatky za správu a celkovou nákladovost udává tabulka níže: Ukazatel TER pro Českou pojišťovnu a.s. a management fee fondů Fond TER Syntetické TER Management fee Aktuální management fee Konzervativní fond 0,66 % x 3 % 0,20 % Fond korporátních dluhopisů 2,06 % x 3 % 1,90 % Smíšený fond 2,23 % x 3 % 2 % Fond globálních značek 2,50 % x 3 % 2,20 % Fond farmacie a biotechnologie 2,59 % x 3 % 2,20 % Fond ropného a energetického průmyslu 2,71 % x 3 % 2,50 % Fond nových ekonomik 2,49 % x 3 % 2,20 % Zlatý fond 3,20 % x 3 % 3 % 10

11 Fond nemovitostních akcií 2,46 % x 3 % 2,20 % Fond živé planety 2,74 % x 3 % 2,20 % Vyvážený fond fondů 0,08 % 2,09 % 3 % 0 % Dynamický fond fondů 0,08 % 2,53 % 3 % 0 % Název portfolia TER Syntetické TER Maximální management fee Aktuální management fee Dynamické portfolio CONSEQ 1,30 % 3,06 % 1,30 % 1,30 % Konzervativní portfolio CONSEQ 0,40 % 1,55 % 0,40 % 0,40 % Vyvážené portfolio CONSEQ 0,60 % 1,95 % 0,60 % 0,60 % Management fee je statutem fondu určená maximální výše roční úplaty za obhospodařování fondu a je stanovená jako procento z průměrné hodnoty vlastního kapitálu fondu za účetní období (12 měsíců), o kterou může investiční společnost snížit vlastní kapitál fondu. Aktuální management fee je skutečná výše úplaty za obhospodařování fondu za rok TER je ukazatel celkové nákladovosti fondů za rok Hodnoty v tomto sloupci udávají poměr celkové výše nákladů fondu k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu. Celkovou výší nákladů se rozumí součet nákladů na poplatky a provize, správních nákladů a ostatních provozních nákladů ve výkazu o nákladech, výnosech a ziscích nebo ztrátách fondu po odečtení poplatků a provizí na operace s investičními nástroji. Poplatky a náklady fondu slouží k zajištění správy fondu a mohou snižovat zhodnocení investovaných prostředků. Syntetické TER je ukazatel celkové nákladovosti používaný u fondů fondů. Zachycuje celkovou výši nákladů jak na úrovni vlastního fondu fondů, tak všech fondů, které tvoří portfolio tohoto fondu. Aktuální výše nákladovosti je zveřejňována na internetových stránkách pojistitele a pro portfolia CONSEQ. 18. POPLATKY Poplatky účtované klientovi nad rámec sjednaného běžného pojistného jsou uvedeny v Sazebníku poplatků, který je součástí dokumentace k pojistné smlouvě. 19. ODKUPNÉ A REDUKCE POJIŠTĚNÍ U REZERVOTVORNÝCH POJIŠTĚNÍ Odkupné Odkupné je jednorázové vyrovnání, které vyplatí pojistitel pojistníkovi v případě předčasného ukončení smlouvy formou výpovědi. Odkupné pojistitel stanoví jako součet kapitálové hodnoty pojištění ke dni zániku pojištění vynásobené koeficientem krácení (viz tabulka níže) a 80 % připsaných podílů na výnosech garantované kapitálové hodnoty a 100 % připsaných podílů na výnosech kapitálové hodnoty s vyhlašovanou úrokovou mírou. Tato hodnota se dále snižuje o dosud neuhrazené počáteční náklady zvýšené o 500 Kč, dlužné částky a dlužné pojistné za úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci. Počet let od počátku Méně než 1/3 pojistné doby 1/3 až 2/3 pojistné doby Více než 2/3 pojistné doby Snížení kapitálové hodnoty o: 8 % 4 % 0 % Koeficient krácení 92 % 96 % 100 % Odkupné se nerovná výši zaplaceného pojistného ke dni zániku smlouvy. Nárok na odkupné vzniká po zaplacení pojistného za 2 roky Redukce pojištění Pojistník může požádat během pojistné doby o redukci pojištění nebo může dojít k redukci pojištění v důsledku neplacení pojistného. Nárok na redukci vzniká po zaplacení pojistného za 2 roky. Redukce pojištění je nevratný stav smlouvy, který znamená, že dochází ke změně parametrů smlouvy. Při redukci pojistné částky se tato částka vypočte z kapitálové hodnoty garantované zvýšené o 80 % podílů na výnosech, od které se odečtou veškeré dlužné částky, nesplacené počáteční náklady zvýšené o 220 Kč. Pokud je vypočtená redukovaná pojistná částka pro případ smrti větší nebo rovna Kč, dochází k redukci pojistné částky, v opačné případě dochází k redukci pojistné doby. 20. POVAHA PODKLADOVÝCH AKTIV VNITŘNÍCH FONDŮ Vnitřní fondy A. Fondy ČP Invest Vyvážený fond fondů (VFF) Profil tohoto typu fondu vyhovuje klientům, kteří hledají vyvážený poměr mezi rizikem a potenciálním zhodnocením ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Důraz je kladen na dosažení zhodnocení, které bude překonávat klasické konzervativní produkty a přitom umožní částečnou participaci na akciových a komoditních trzích. To umožňuje flexibilní nastavení portfolia v závislosti na podmínkách na trhu. Fond bude alokovat své portfolio mezi konzervativní fondy (konzervativní otevřený podílový fond a fond korporátních dluhopisů) i rizikovější, akciové fondy. Portfolio je aktivně řízeno a je složeno z fondů společnosti ČP INVEST. Dynamický fond fondů (DFF) Tento typ fondu fondů je ideálním nástrojem pro klienty, kteří chtějí využít potenciálu na akciových a komoditních trzích. Velkou výhodou je, že struktura portfolia není fixována, ale průběžně se mění v závislosti na podmínkách trhu. Je třeba počítat s tím, že dosažení vyššího zhodnocení bude za cenu vyššího kolísání hodnoty podílového fondu. Fond bude investovat převážně do akciových fondů. Portfolio je aktivně řízeno a je složeno z fondů společnosti ČP INVEST. Konzervativní otevřený podílový fond (FPT) Investuje převážně do státních pokladničních poukázek, do termínovaných vkladů u bank a do dluhopisů s nízkým rizikem proměnlivosti ceny, případně do otevřených podílových fondů s totožnou povahou. Tento fond je vhodný pro investora, který požaduje nízkou volatilitu (kolísavost) kurzu a je ochoten akceptovat výnosy obvykle mírně přesahující výnos z bankovních termínovaných vkladů a běžných účtů. Fond korporátních dluhopisů (FKD) Investuje převážně do vybraných bonitních dluhopisů českých a zahraničních společností a do státních dluhopisů, případně do otevřených podílových fondů s totožnou povahou. Tento fond je vhodný pro investora požadujícího nižší riziko ztrát než u akciového fondu a očekávajícího vyšší výnosy než v případě fondů peněžního trhu. Smíšený fond (FSM) Smíšený fond je určen pro klienty, kteří preferují vyvážený poměr mezi výší očekávaného výnosu, mírou investičního rizika a potřebným časovým horizontem. Úroveň rizika ve Smíšeném fondu je snižována vhodnou strukturou aktiv, diverzifikací v rámci odvětví i titulů a samozřejmě pečlivým výběrem portfolia. Fond farmacie a biotechnologie (FFB) Fond farmacie a biotechnologie je stejně jako jiné akciové fondy určen investorům, kteří zamýšlejí uložit své prostředky dlouhodobě. Portfolio fondu je zaměřeno na atraktivní odvětví zdravotnictví a farmacie. Předpokládané zhodnocení by mohlo být zajímavé především proto, že náklady na zdraví a lékařskou péči celosvětově rostou bez ohledu na hospodářský vývoj. Již nyní se začíná projevovat nový fenomén, tj. stárnutí populace ve vyspělých zemích, což s sebou nese vyšší náklady pro společnost. To představuje značný zdroj příjmů pro farmaceutické a biotechnologické společnosti. Fond globálních značek (FGZ) Fond globálních značek je určen klientům, kteří se rozhodli pro dlouhodobé uložení svých prostředků a očekávají za to vyšší míru výnosů. Klienti fondu profitují především na výnosu z akcií silných, světově proslulých firem portfolio tvoří výběr ze 100 nejlépe hodnocených světových společností. Fond nemovitostních akcií (FNA) Investuje především do akcií bonitních nemovitostních a developerských společností, které operují převážně ve střední a východní Evropě, a je určen pro klienty, kteří se rozhodli pro zhodnocení svých prostředků ve střednědobém až dlouhodobém horizontu a očekávají za to vyšší míru výnosů, přičemž jsou ochotni akceptovat vyšší kolísání hodnoty své investice. Fond nových ekonomik (FNE) Fond nových ekonomik představuje nabídku pro zvláště dynamické klienty, kteří vyhledávají příležitost pro vysoké zhodnocení a zároveň počítají s vyšším rizikem, a proto i s delším časovým horizontem. Cílem je investovat do diverzifikovaného globálního akciového portfolia na trzích, které se vyznačují značným potenciálem růstu a zároveň patří do skupiny tzv. rozvíjejících se ekonomik. Fond ropy a energetiky (FRE) Investuje převážně do akcií a je určen pro dlouhodobé klienty, kteří hledají ve střednědobém horizontu zhodnocení kapitálu prostřednictvím investice do akcií ropného a energetického sektoru. Vzhledem k vysokému stupni rizik (nadprůměrnému v rámci akciových investic) je fond určen pro zkušené investory s vysokou tolerancí vůči riziku. Fond zlatý (FZL) Tento fond investuje do akcií firem těžících zlato a stříbro. Fond je určen pro klienty, kteří chtějí profitovat z růstu cen komodit a rozhodli se investovat své prostředky ve střednědobém až dlouhodobém horizontu a očekávají za to vyšší míru výnosů, zároveň ovšem musí počítat s vyšším stupněm rizika. Fond živé planety (FZP) Fond živé planety je určen klientům, kteří hledají vysoké zhodnocení a jsou ochotni tolerovat vysokou kolísavost svého majetku. Fond se orientuje na společnosti působící v oblastech, jako jsou např. zpracování a úprava vody, ekologický controlling, recyklace, biopotraviny, alternativní zdroje energie, nové materiály. Vzhledem k ekologickým, ale i ekonomickým problémům, které vznikají v důsledku proměny klimatu a omezeným zásobám nerostných surovin, jsou řešení v těchto sektorech poptávaná. B. Portfolia CONSEQ Portfolio nových ekonomik CONSEQ U portfolia nových ekonomik bude investováno zejména do podílových listů akciových, smíšených a dluhopisových fondů rozvíjejících se trhů. V menší míře bude investováno do podílových listů akciových a dluhopisových fondů s jiným než výše uvedeným investičním zaměřením a dále do podílových listů fondů peněžního trhu denominovaných v zahraničních měnách a do podílových listů fondů peněžního trhu denominovaných v českých korunách nebo zahraničních měnách. Portfolio nových ekonomik je určeno pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit vysoká finanční rizika, aby v dlouhodobém horizontu zvýšili potenciál růstu hodnoty své investice vyjádřené v českých korunách. Konzervativní portfolio CONSEQ U konzervativního portfolia bude investováno zejména do podílových listů dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu denominovaných v českých korunách a v nižší míře do podílových listů, dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu denominovaných v zahraničních měnách a do podílových listů akciových fondů. 11

12 Konzervativní portfolio je určeno pro investory, kteří ve střednědobém horizontu hledají možnost růstu hodnoty své investice vyjádřené v českých korunách, kteří ovšem ve střednědobém horizontu nechtějí riskovat její výrazné snížení, ale jsou připraveni přijmout její krátkodobé výkyvy. Vyvážené portfolio CONSEQ U vyváženého portfolia bude investováno do podílových listů dluhopisových fondů, fondů peněžního trhu, akciových fondů a smíšených fondů denominovaných v českých korunách nebo zahraničních měnách. Vyvážené portfolio je určeno pro investory, kteří jsou ochotni akceptovat určitá finanční rizika (středního až vyššího stupně finančních rizik), aby ve střednědobém horizontu zvýšili potenciál růstu hodnoty své investice vyjádřené v českých korunách. Dynamické portfolio CONSEQ U dynamického portfolia bude investováno zejména do podílových listů akciových fondu a smíšených fondů a v menší míře také do dluhopisových fondů a fondu peněžního trhu denominovaných v českých korunách nebo zahraničních měnách. Dynamické portfolio je určeno pro investory, kteří jsou ochotni akceptovat vyšší finanční rizika, aby v dlouhodobém horizontu zvýšili potenciál růstu hodnoty své investice vyjádřené v českých korunách. Prostředky z jednotlivých portfolií mohou být investovány do fondů, které vedou účty v cizí měně. S ohledem na skutečnost, že měřítkem zhodnocení je růst v českých korunách, bude vždy převážná část portfolií zajištěna vůči měnovému riziku. Způsobem zajištění je měnový hedging Další důležité informace U pojištění spojeného s vnitřním fondem, kde investiční riziko nese pojistník, není zaručena návratnost investice a v průběhu trvání pojištění dochází ke kolísání hodnoty podílových jednotek. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. V souladu s obecnými pravidly pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost podílových fondů nezaručuje jejich stejnou výkonnost v budoucnosti. Hodnota investice může kolísat, a není tudíž možno zaručit plnou návratnost investované částky. Vliv kolísání trhů je možno výrazně omezit dodržením doporučeného minimálního investičního horizontu a pravidelným investováním. Rizika související s investováním: Úvěrové riziko, které spočívá v tom, že emitent nebo protistrana nedodrží svůj závazek. Riziko likvidity, které nelze zcela vyloučit a spočívá v tom, že investiční nástroje, které se v době nákupu jevily likvidní, tuto likviditu dočasně nebo trvale ztratí např. v důsledku změny finanční situace emitenta. Provozní riziko, které spočívá v nedostatcích či selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru. Riziko související s opatrováním majetku, kdy riziko ztráty majetku souvisí s případnou insolvencí, nedbalostí či podvodným jednáním osob, které mají majetek fondu v úschově. Riziko finančních nástrojů, které zahrnuje všechna rizika podkladových aktiv a navíc některá další, jako například kreditní riziko emitenta, riziko likvidity, riziko vypořádání a riziko nelineární závislosti na ceně podkladového aktiva. ČP INVEST investiční společnost, a.s., je 100% dceřinou společností České pojišťovny a.s., a podléhá dohledu České národní banky. Statuty fondů a jejich plné názvy, jakož i další informace naleznete na -nastroju#cpinvest nebo získáte na klientské lince pro podílové fondy Conseq Investment Management, a.s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153, IČ: , podléhá dohledu České národní banky. Další informace naleznete na pod označením portfolia Informace k podílovým jednotkám Cena podílové jednotky se stanoví na základě hodnoty podkladových aktiv vnitřního fondu a celkového počtu podílových jednotek tohoto vnitřního fondu. Nákupem podílových jednotek se rozumí zvýšení jejich počtu v příslušném vnitřním fondu. Pojistník může toto provést například úhradou mimořádného pojistného, za které jsou podle zvoleného alokačního poměru nakoupena podkladová aktiva vnitřního fondu. Odkupem podílových jednotek se rozumí snížení jejich počtu v příslušném vnitřním fondu, například mimořádným výběrem nebo při zániku pojištění výplatou kapitálové hodnoty negarantované. Převodem podílových jednotek se rozumí snížení jejich počtu ve fondu, z něhož chce klient převádět, a současné zvýšení v nově zvoleném fondu. Alokačním poměrem se rozumí procentuální poměr, ve kterém se umisťuje (alokuje) zaplacené pojistné. Může se lišit pro běžné a mimořádné pojistné. Běžné pojistné lze alokovat do kapitálové hodnoty s garantovanou technickou úrokovou mírou a do kapitálové hodnoty negarantované. Mimořádné pojistné lze alokovat pouze do kapitálové hodnoty negarantované. Změna rozložení umístěných prostředků V době trvání pojištění lze provádět převody jednotek mezi jednotlivými vnitřními fondy, příp. kapitálovou hodnotou tvořenou s vyhlašovanou úrokovou mírou. V průběhu trvání pojištění není počet převodů omezen. Převody nelze provádět, je-li přerušeno placení běžného pojistného. Za provedení převodu podílových jednotek je pojistitel oprávněn účtovat poplatek dle platného Sazebníku poplatků. o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a po dobu uvedenou v pojistných podmínkách. Ke zpracování bude docházet automatizovaným způsobem i manuálně. V zákonném rozsahu mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány i pro obchodní a marketingové účely. Poskytnuté osobní údaje mohou být v souladu s Vaším souhlasem také předány subjektům mezinárodního koncernu Generali, jehož jsou Česká pojišťovna a.s. a Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. členy, a spolupracujícím obchodním partnerům uvedeným na webových stránkách České pojišťovny a.s. příp. České pojišťovny ZDRAVÍ a.s., pro účely a po dobu vyplývající z pojistných podmínek. Máte kdykoliv možnost písemně vyslovit nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů pro obchodní a marketingové účely, resp. s jejich předáním uvedeným subjektům. Vaše osobní údaje považují Česká pojišťovna a.s. a Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. za důvěrné a jsou povinny o nich zachovávat mlčenlivost, stejně jako o údajích týkajících se Vašeho pojištění. Máte právo požádat Českou pojišťovnu a.s. a Českou pojišťovnu ZDRAVÍ a.s. o informaci o zpracování svých osobních údajů. Pokud se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu se zákonem nebo s ochranou Vašeho soukromého a osobního života, můžete Českou pojišťovnu a.s. a Českou pojišťovnu ZDRAVÍ a.s. požádat o vysvětlení, resp. požadovat odstranění závadného stavu. Je-li Vaše žádost oprávněná, Česká pojišťovna a.s. a Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. závadný stav neprodleně odstraní. V případě nevyhovění Vaší žádosti máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká pojišťovna a.s. a Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. zpracovávají pouze přesné osobní údaje získané v souladu se zákonem a má povinnost zpracovávané osobní údaje aktualizovat. Za tím účelem jsou osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, povinny bezodkladně nahlásit jakoukoliv jejich změnu OSOBNÍ ÚDAJE POUČENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ Zpracovávat Vaše osobní údaje budou Česká pojišťovna a.s. a Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. v postavení správce osobních údajů, příp. její smluvní zpracovatelé splňující podmínky zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Údaje budou zpracovávány pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem č. 277/2009 Sb.,

13 4Life Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů Měsíční rizikové pojistné za životní pojištění pro případ závažných onemocnění pro aktuální věk = tabulkové pojistné * zvolená pojistná částka / Kč Měsíční rizikové pojistné za životní pojištění pro případ smrti pro aktuální věk = tabulkové pojistné * zvolená pojistná částka / Kč Měsíční rizikové pojistné za pojištění aktuální věk pro případ smrti na pojistnou částku dospělého Kč 18 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,51 Měsíční rizikové pojistné za pojištění aktuální věk závažných onemocnění na pojistnou částku dospělého Kč 18 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,71 Měsíční rizikové pojistné za životní pojištění pro případ kritických onemocnění pro aktuální věk = tabulkové pojistné * zvolená pojistná částka / Kč Měsíční rizikové pojistné za pojištění aktuální věk kritických onemocnění na pojistnou částku dospělého Kč 18 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17 Měsíční část pojistného za životní pojištění pro případ dožití pro pojistnou dobu na počátku = tabulkové pojistné * zvolená pojistná částka / Kč Měsíční rizikové pojistné za pojištění pro pojistná doba případ dožití (zůstává umístěno v kapitálové na počátku hodnotě garantované) 3 269, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 13

14 4Life x - aktuální věk dospělého / n - počet let do konce pojištění (zaokrouhlujeme vždy nahoru na celé roky) Měsíční rizikové pojistné za zproštění od placení v případě invalidity (na částku Kč měsíčního pojistného za životní pojištění) pro aktuální věk a aktuální počet let do konce pojištění = tabulkové pojistné * lhůtní pojistné za životní pojištění * frekvence plateb / Kč Měsíční rizikové pojistné za životní pojištění pro případ měsíční invalidní renty (1 000 Kč) pro aktuální věk a aktuální počet let do konce pojištění = tabulkové pojistné * měsíční renta / Kč n x 18 0,47 1,34 2,08 2,71 3,25 3,72 4,12 4,48 4,79 5,07 5,31 5,53 5,73 5,91 6,07 6,22 6,36 6,48 6,60 6,71 6,81 6,90 6,99 7, ,52 1,48 2,30 3,01 3,62 4,14 4,61 5,01 5,37 5,69 5,98 6,24 6,47 6,68 6,88 7,05 7,22 7,37 7,51 7,64 7,76 7,88 7,98 8, ,56 1,60 2,49 3,25 3,92 4,50 5,02 5,47 5,88 6,24 6,56 6,86 7,13 7,37 7,60 7,81 8,00 8,18 8,34 8,49 8,64 8,77 8,90 9, ,62 1,76 2,75 3,61 4,37 5,03 5,61 6,13 6,60 7,02 7,40 7,74 8,06 8,35 8,62 8,87 9,10 9,31 9,51 9,69 9,86 10,02 10,17 10, ,66 1,88 2,94 3,87 4,69 5,41 6,05 6,63 7,15 7,62 8,04 8,43 8,79 9,12 9,43 9,71 9,97 10,22 10,45 10,66 10,86 11,04 11,22 11, ,71 2,05 3,22 4,24 5,15 5,96 6,68 7,34 7,93 8,46 8,95 9,40 9,82 10,20 10,56 10,89 11,20 11,48 11,75 12,00 12,23 12,45 12,66 12, ,75 2,17 3,41 4,51 5,49 6,37 7,16 7,87 8,52 9,12 9,66 10,16 10,63 11,06 11,46 11,83 12,18 12,50 12,81 13,09 13,35 13,60 13,84 14, ,80 2,31 3,65 4,84 5,90 6,86 7,73 8,52 9,24 9,91 10,52 11,08 11,61 12,09 12,54 12,96 13,36 13,73 14,07 14,39 14,69 14,97 15,24 15, ,85 2,46 3,89 5,17 6,32 7,37 8,32 9,19 9,99 10,72 11,40 12,03 12,61 13,16 13,67 14,14 14,58 14,99 15,38 15,74 16,08 16,40 16,70 16, ,91 2,63 4,18 5,57 6,82 7,97 9,02 9,98 10,86 11,68 12,44 13,14 13,80 14,41 14,98 15,51 16,01 16,48 16,91 17,32 17,71 18,07 18,41 18, ,97 2,82 4,49 6,00 7,37 8,62 9,78 10,84 11,82 12,73 13,57 14,36 15,09 15,77 16,41 17,01 17,57 18,09 18,58 19,04 19,48 19,88 20,27 20, ,02 2,97 4,74 6,35 7,81 9,16 10,41 11,56 12,62 13,61 14,53 15,39 16,18 16,93 17,63 18,28 18,90 19,47 20,01 20,52 21,00 21,45 21,87 22, ,08 3,13 4,99 6,70 8,27 9,71 11,04 12,28 13,43 14,50 15,49 16,42 17,29 18,10 18,86 19,57 20,24 20,87 21,46 22,01 22,53 23,02 23,48 23, ,15 3,35 5,36 7,20 8,90 10,48 11,93 13,29 14,54 15,72 16,81 17,83 18,79 19,68 20,52 21,31 22,05 22,74 23,40 24,01 24,58 25,13 25,64 26, ,20 3,50 5,61 7,56 9,36 11,02 12,57 14,01 15,35 16,61 17,77 18,87 19,89 20,85 21,75 22,60 23,40 24,14 24,84 25,50 26,12 26,70 27,25 27, ,25 3,65 5,86 7,91 9,80 11,56 13,20 14,73 16,15 17,48 18,72 19,89 20,98 22,00 22,96 23,87 24,72 25,51 26,26 26,97 27,63 28,25 28,84 29, ,32 3,87 6,23 8,41 10,43 12,32 14,07 15,71 17,24 18,67 20,01 21,27 22,45 23,56 24,60 25,57 26,49 27,35 28,17 28,93 29,64 30,32 30,95 31, ,40 4,09 6,59 8,91 11,06 13,07 14,94 16,69 18,33 19,87 21,30 22,65 23,92 25,11 26,23 27,28 28,26 29,19 30,06 30,88 31,65 32,38 33,05 33, ,50 4,38 7,06 9,56 11,88 14,05 16,07 17,96 19,74 21,40 22,96 24,42 25,80 27,09 28,31 29,45 30,52 31,53 32,48 33,37 34,20 34,99 35,72 36, ,57 4,60 7,42 10,05 12,50 14,79 16,93 18,94 20,82 22,58 24,24 25,80 27,26 28,63 29,92 31,14 32,28 33,35 34,36 35,30 36,19 37,02 37,80 38, ,64 4,82 7,78 10,54 13,12 15,54 17,80 19,91 21,90 23,77 25,52 27,17 28,72 30,17 31,54 32,82 34,03 35,17 36,23 37,23 38,17 39,04 39,86 40, ,77 5,18 8,37 11,35 14,13 16,74 19,18 21,48 23,63 25,65 27,55 29,34 31,02 32,60 34,08 35,47 36,78 38,01 39,16 40,24 41,25 42,20 43,09 43, ,89 5,54 8,96 12,15 15,14 17,94 20,57 23,04 25,36 27,54 29,59 31,51 33,32 35,02 36,62 38,12 39,53 40,85 42,09 43,25 44,34 45,35 46,30 47, ,04 5,98 9,66 13,12 16,35 19,39 22,24 24,91 27,43 29,79 32,01 34,10 36,07 37,91 39,64 41,27 42,80 44,23 45,57 46,82 47,99 49,08 50,10 51, ,18 6,41 10,37 14,08 17,56 20,83 23,90 26,78 29,49 32,04 34,43 36,69 38,80 40,79 42,65 44,40 46,04 47,58 49,01 50,36 51,61 52,78 53,87 54, ,38 6,99 11,30 15,35 19,16 22,73 26,09 29,24 32,20 34,99 37,61 40,07 42,38 44,55 46,59 48,50 50,28 51,95 53,52 54,98 56,34 57,61 58,78 58, ,67 7,85 12,70 17,26 21,54 25,56 29,34 32,89 36,23 39,37 42,32 45,09 47,69 50,13 52,42 54,56 56,56 58,44 60,18 61,82 63,34 64,75 64,75 64, ,06 8,99 14,56 19,79 24,71 29,33 33,67 37,75 41,58 45,19 48,57 51,75 54,73 57,53 60,15 62,59 64,88 67,02 69,01 70,87 72,59 72,59 72,59 72, ,50 10,28 16,66 22,64 28,27 33,56 38,53 43,20 47,59 51,72 55,59 59,22 62,62 65,81 68,79 71,58 74,18 76,61 78,88 80,97 80,97 80,97 80,97 80, ,99 11,72 18,98 25,80 32,22 38,25 43,91 49,24 54,24 58,94 63,34 67,47 71,34 74,96 78,34 81,50 84,44 87,19 89,73 89,73 89,73 89,73 89,73 89, ,47 13,15 21,30 28,96 36,16 42,93 49,29 55,27 60,88 66,14 71,07 75,69 80,01 84,05 87,82 91,34 94,62 97,66 97,66 97,66 97,66 97,66 97,66 97, ,89 14,36 23,27 31,64 39,51 46,91 53,86 60,38 66,50 72,23 77,60 82,63 87,32 91,71 95,80 99,61 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103, ,37 15,79 25,59 34,80 43,46 51,59 59,22 66,38 73,09 79,37 85,25 90,74 95,88 100,66 105,12 109,26 109,26 109,26 109,26 109,26 109,26 109,26 109,26 109, ,05 17,80 28,84 39,21 48,96 58,11 66,69 74,73 82,27 89,31 95,90 102,05 107,79 113,14 118,09 118,09 118,09 118,09 118,09 118,09 118,09 118,09 118,09 118, ,76 19,87 32,19 43,77 54,63 64,82 74,38 83,32 91,69 99,52 106,82 113,64 119,99 125,88 125,88 125,88 125,88 125,88 125,88 125,88 125,88 125,88 125,88 125, ,63 22,44 36,35 49,41 61,65 73,13 83,88 93,94 103,34 112,12 120,31 127,94 135,02 135,02 135,02 135,02 135,02 135,02 135,02 135,02 135,02 135,02 135,02 135, ,85 26,01 42,11 57,22 71,38 84,64 97,04 108,64 119,47 129,58 138,99 147,72 147,72 147,72 147,72 147,72 147,72 147,72 147,72 147,72 147,72 147,72 147,72 147, ,08 29,63 47,97 65,16 81,25 96,31 110,38 123,53 135,80 147,22 157,82 157,82 157,82 157,82 157,82 157,82 157,82 157,82 157,82 157,82 157,82 157,82 157,82 157, ,22 32,97 53,36 72,45 90,30 107,00 122,59 137,14 150,68 163,25 163,25 163,25 163,25 163,25 163,25 163,25 163,25 163,25 163,25 163,25 163,25 163,25 163,25 163, ,82 37,66 60,92 82,67 103,01 122,01 139,73 156,24 171,55 171,55 171,55 171,55 171,55 171,55 171,55 171,55 171,55 171,55 171,55 171,55 171,55 171,55 171,55 171, ,29 44,90 72,60 98,49 122,68 145,24 166,26 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185, ,15 53,27 86,10 116,77 145,39 172,03 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 14

15 x - aktuální věk dospělého / n - počet let do konce pojištění (zaokrouhlujeme vždy nahoru na celé roky) Měsíční rizikové pojistné za zproštění od placení v případě invalidity (na částku Kč měsíčního pojistného za životní pojištění) pro aktuální věk a aktuální počet let do konce pojištění = tabulkové pojistné *lhůtní pojistné za životní pojištění * frekvence plateb / Kč Měsíční rizikové pojistné za životní pojištění pro případ měsíční invalidní renty (1 000 Kč) pro aktuální věk a aktuální počet let do konce pojištění = tabulkové pojistné * měsíční renta / Kč n x 18 7,15 7,22 7,28 7,35 7,40 7,46 7,51 7,56 7,60 7,65 7,69 7,73 7,76 7,79 7,83 7,85 7,88 7,91 7,93 7,95 7,98 8,00 8,01 8, ,17 8,26 8,34 8,42 8,49 8,56 8,62 8,68 8,73 8,79 8,84 8,88 8,93 8,97 9,00 9,04 9,07 9,10 9,13 9,16 9,19 9,21 9,23 9, ,12 9,22 9,32 9,41 9,50 9,58 9,65 9,72 9,79 9,85 9,91 9,96 10,01 10,06 10,11 10,15 10,19 10,23 10,26 10,29 10,32 10,35 10,35 10, ,45 10,57 10,69 10,80 10,90 11,00 11,09 11,17 11,25 11,33 11,40 11,47 11,53 11,59 11,64 11,69 11,74 11,78 11,83 11,86 11,90 11,90 11,90 11, ,53 11,68 11,81 11,94 12,06 12,17 12,28 12,37 12,47 12,56 12,64 12,71 12,79 12,85 12,92 12,98 13,03 13,08 13,13 13,17 13,17 13,17 13,17 13, ,03 13,20 13,36 13,51 13,65 13,78 13,91 14,02 14,13 14,24 14,33 14,42 14,51 14,59 14,66 14,73 14,80 14,86 14,91 14,91 14,91 14,91 14,91 14, ,26 14,45 14,63 14,80 14,96 15,12 15,26 15,39 15,51 15,63 15,74 15,84 15,94 16,03 16,11 16,19 16,27 16,33 16,33 16,33 16,33 16,33 16,33 16, ,72 15,94 16,15 16,35 16,53 16,70 16,86 17,01 17,16 17,29 17,41 17,53 17,64 17,74 17,84 17,93 18,01 18,01 18,01 18,01 18,01 18,01 18,01 18, ,25 17,50 17,73 17,95 18,16 18,35 18,54 18,71 18,87 19,02 19,16 19,29 19,41 19,53 19,63 19,73 19,73 19,73 19,73 19,73 19,73 19,73 19,73 19, ,03 19,31 19,58 19,82 20,06 20,28 20,48 20,68 20,86 21,03 21,19 21,33 21,47 21,60 21,72 21,72 21,72 21,72 21,72 21,72 21,72 21,72 21,72 21, ,96 21,28 21,58 21,86 22,12 22,37 22,60 22,82 23,02 23,21 23,39 23,55 23,71 23,85 23,85 23,85 23,85 23,85 23,85 23,85 23,85 23,85 23,85 23, ,63 22,98 23,31 23,62 23,91 24,18 24,43 24,67 24,89 25,10 25,30 25,48 25,64 25,64 25,64 25,64 25,64 25,64 25,64 25,64 25,64 25,64 25,64 25, ,32 24,70 25,06 25,40 25,71 26,01 26,28 26,54 26,78 27,01 27,22 27,41 27,41 27,41 27,41 27,41 27,41 27,41 27,41 27,41 27,41 27,41 27,41 27, ,56 26,99 27,38 27,75 28,10 28,42 28,73 29,01 29,28 29,52 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29, ,25 28,70 29,13 29,52 29,90 30,24 30,57 30,87 31,15 31,41 31,41 31,41 31,41 31,41 31,41 31,41 31,41 31,41 31,41 31,41 31,41 31,41 31,41 31, ,90 30,38 30,83 31,26 31,65 32,02 32,37 32,69 32,98 32,98 32,98 32,98 32,98 32,98 32,98 32,98 32,98 32,98 32,98 32,98 32,98 32,98 32,98 32, ,10 32,62 33,10 33,56 33,98 34,38 34,75 35,09 35,09 35,09 35,09 35,09 35,09 35,09 35,09 35,09 35,09 35,09 35,09 35,09 35,09 35,09 35,09 35, ,28 34,84 35,36 35,85 36,30 36,72 37,11 37,11 37,11 37,11 37,11 37,11 37,11 37,11 37,11 37,11 37,11 37,11 37,11 37,11 37,11 37,11 37,11 37, ,05 37,66 38,22 38,74 39,23 39,68 39,68 39,68 39,68 39,68 39,68 39,68 39,68 39,68 39,68 39,68 39,68 39,68 39,68 39,68 39,68 39,68 39,68 39, ,21 39,84 40,44 40,99 41,50 41,50 41,50 41,50 41,50 41,50 41,50 41,50 41,50 41,50 41,50 41,50 41,50 41,50 41,50 41,50 41,50 41,50 41,50 41, ,35 42,01 42,64 43,21 43,21 43,21 43,21 43,21 43,21 43,21 43,21 43,21 43,21 43,21 43,21 43,21 43,21 43,21 43,21 43,21 43,21 43,21 43,21 43, ,68 45,40 46,07 46,07 46,07 46,07 46,07 46,07 46,07 46,07 46,07 46,07 46,07 46,07 46,07 46,07 46,07 46,07 46,07 46,07 46,07 46,07 46,07 46, ,01 48,77 48,77 48,77 48,77 48,77 48,77 48,77 48,77 48,77 48,77 48,77 48,77 48,77 48,77 48,77 48,77 48,77 48,77 48,77 48,77 48,77 48,77 48, ,94 51,94 51,94 51,94 51,94 51,94 51,94 51,94 51,94 51,94 51,94 51,94 51,94 51,94 51,94 51,94 51,94 51,94 51,94 51,94 51,94 51,94 51,94 51, ,88 54,88 54,88 54,88 54,88 54,88 54,88 54,88 54,88 54,88 54,88 54,88 54,88 54,88 54,88 54,88 54,88 54,88 54,88 54,88 54,88 54,88 54,88 54, ,78 58,78 58,78 58,78 58,78 58,78 58,78 58,78 58,78 58,78 58,78 58,78 58,78 58,78 58,78 58,78 58,78 58,78 58,78 58,78 58,78 58,78 58,78 58, ,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64, ,59 72,59 72,59 72,59 72,59 72,59 72,59 72,59 72,59 72,59 72,59 72,59 72,59 72,59 72,59 72,59 72,59 72,59 72,59 72,59 72,59 72,59 72,59 72, ,97 80,97 80,97 80,97 80,97 80,97 80,97 80,97 80,97 80,97 80,97 80,97 80,97 80,97 80,97 80,97 80,97 80,97 80,97 80,97 80,97 80,97 80,97 80, ,73 89,73 89,73 89,73 89,73 89,73 89,73 89,73 89,73 89,73 89,73 89,73 89,73 89,73 89,73 89,73 89,73 89,73 89,73 89,73 89,73 89,73 89,73 89, ,66 97,66 97,66 97,66 97,66 97,66 97,66 97,66 97,66 97,66 97,66 97,66 97,66 97,66 97,66 97,66 97,66 97,66 97,66 97,66 97,66 97,66 97,66 97, ,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103, ,26 109,26 109,26 109,26 109,26 109,26 109,26 109,26 109,26 109,26 109,26 109,26 109,26 109,26 109,26 109,26 109,26 109,26 109,26 109,26 109,26 109,26 109,26 109, ,09 118,09 118,09 118,09 118,09 118,09 118,09 118,09 118,09 118,09 118,09 118,09 118,09 118,09 118,09 118,09 118,09 118,09 118,09 118,09 118,09 118,09 118,09 118, ,88 125,88 125,88 125,88 125,88 125,88 125,88 125,88 125,88 125,88 125,88 125,88 125,88 125,88 125,88 125,88 125,88 125,88 125,88 125,88 125,88 125,88 125,88 125, ,02 135,02 135,02 135,02 135,02 135,02 135,02 135,02 135,02 135,02 135,02 135,02 135,02 135,02 135,02 135,02 135,02 135,02 135,02 135,02 135,02 135,02 135,02 135, ,72 147,72 147,72 147,72 147,72 147,72 147,72 147,72 147,72 147,72 147,72 147,72 147,72 147,72 147,72 147,72 147,72 147,72 147,72 147,72 147,72 147,72 147,72 147, ,82 157,82 157,82 157,82 157,82 157,82 157,82 157,82 157,82 157,82 157,82 157,82 157,82 157,82 157,82 157,82 157,82 157,82 157,82 157,82 157,82 157,82 157,82 157, ,25 163,25 163,25 163,25 163,25 163,25 163,25 163,25 163,25 163,25 163,25 163,25 163,25 163,25 163,25 163,25 163,25 163,25 163,25 163,25 163,25 163,25 163,25 163, ,55 171,55 171,55 171,55 171,55 171,55 171,55 171,55 171,55 171,55 171,55 171,55 171,55 171,55 171,55 171,55 171,55 171,55 171,55 171,55 171,55 171,55 171,55 171, ,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185,75 185, ,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 15

16 4Life 16 x - aktuální věk dospělého / n - počet let do konce pojištění Měsíční rizikové pojistné za zánik povinnosti platit běžné pojistné po plnění za závažné onemocnění pro aktuální věk a aktuální počet let do konce pojištění = tabulkové pojistné * lhůtní pojistné za životní pojištění * frekvence plateb / Kč (zaokrouhlujeme vždy nahoru na celé roky) n x 18 1,70 3,37 5,01 6,61 8,19 9,73 11,24 12,72 14,18 15,60 17,00 18,37 19,71 21,02 22,31 23,58 24,82 26,03 27,22 28,38 29,52 30,64 31,73 32,80 33, ,76 3,48 5,17 6,83 8,45 10,05 11,61 13,14 14,64 16,11 17,55 18,97 20,35 21,71 23,04 24,35 25,63 26,88 28,10 29,30 30,48 31,63 32,75 33,85 34, ,92 3,80 5,64 7,45 9,22 10,96 12,66 14,33 15,97 17,57 19,15 20,69 22,20 23,68 25,13 26,55 27,95 29,31 30,65 31,95 33,23 34,48 35,71 36,90 38, ,05 4,06 6,03 7,96 9,86 11,71 13,53 15,32 17,07 18,78 20,46 22,11 23,72 25,30 26,85 28,37 29,86 31,31 32,74 34,13 35,50 36,83 38,14 39,41 40, ,09 4,13 6,13 8,10 10,03 11,91 13,77 15,58 17,36 19,10 20,81 22,49 24,13 25,74 27,31 28,86 30,37 31,84 33,29 34,71 36,09 37,44 38,77 40,06 41, ,11 4,17 6,19 8,18 10,12 12,03 13,90 15,73 17,53 19,29 21,01 22,70 24,36 25,98 27,57 29,12 30,65 32,14 33,59 35,02 36,41 37,78 39,11 40,40 41, ,17 4,29 6,38 8,42 10,42 12,39 14,31 16,20 18,05 19,86 21,63 23,37 25,08 26,75 28,38 29,98 31,54 33,08 34,57 36,04 37,47 38,86 40,23 41,56 42, ,26 4,47 6,64 8,77 10,86 12,90 14,91 16,87 18,80 20,68 22,53 24,34 26,12 27,85 29,55 31,21 32,84 34,43 35,99 37,51 38,99 40,44 41,86 43,24 44, ,31 4,58 6,80 8,98 11,11 13,20 15,26 17,27 19,23 21,16 23,05 24,91 26,72 28,49 30,23 31,93 33,59 35,21 36,80 38,35 39,86 41,34 42,78 44,18 45, ,33 4,62 6,86 9,05 11,21 13,32 15,39 17,41 19,40 21,34 23,25 25,11 26,94 28,72 30,47 32,18 33,85 35,48 37,08 38,64 40,15 41,64 43,08 44,48 45, ,39 4,73 7,02 9,27 11,47 13,63 15,75 17,82 19,85 21,84 23,79 25,69 27,56 29,38 31,17 32,91 34,62 36,28 37,91 39,49 41,04 42,55 44,01 45,44 46, ,60 5,14 7,64 10,08 12,48 14,83 17,13 19,38 21,59 23,75 25,86 27,93 29,96 31,94 33,88 35,77 37,62 39,42 41,18 42,90 44,57 46,20 47,78 49,32 50, ,77 5,49 8,16 10,77 13,33 15,84 18,29 20,70 23,06 25,36 27,62 29,83 31,99 34,10 36,16 38,17 40,14 42,06 43,93 45,75 47,53 49,25 50,93 52,56 54, ,92 5,79 8,60 11,35 14,04 16,68 19,27 21,80 24,28 26,71 29,08 31,40 33,67 35,89 38,05 40,17 42,23 44,24 46,20 48,11 49,96 51,77 53,52 55,22 56, ,06 6,06 9,00 11,88 14,70 17,47 20,17 22,82 25,41 27,95 30,43 32,85 35,22 37,54 39,79 42,00 44,15 46,24 48,28 50,26 52,19 54,06 55,88 57,64 59, ,19 6,31 9,38 12,37 15,31 18,19 21,00 23,76 26,46 29,09 31,67 34,19 36,65 39,05 41,39 43,67 45,90 48,07 50,17 52,22 54,21 56,14 58,01 59,82 61, ,32 6,57 9,75 12,87 15,93 18,91 21,84 24,70 27,50 30,24 32,91 35,52 38,07 40,56 42,98 45,34 47,65 49,88 52,06 54,17 56,22 58,21 60,13 61,98 63, ,47 6,87 10,20 13,46 16,65 19,77 22,83 25,82 28,74 31,59 34,38 37,10 39,75 42,34 44,87 47,32 49,71 52,04 54,29 56,48 58,60 60,65 62,63 64,54 66, ,67 7,27 10,80 14,25 17,62 20,93 24,15 27,31 30,40 33,41 36,35 39,22 42,02 44,75 47,40 49,99 52,50 54,93 57,30 59,59 61,81 63,95 66,01 68,00 69, ,95 7,82 11,61 15,31 18,94 22,49 25,95 29,34 32,65 35,88 39,03 42,10 45,10 48,01 50,85 53,60 56,28 58,88 61,39 63,83 66,18 68,45 70,63 72,73 74, ,31 8,54 12,67 16,71 20,66 24,53 28,30 31,99 35,59 39,10 42,53 45,87 49,12 52,28 55,35 58,34 61,23 64,04 66,75 69,37 71,90 74,33 76,67 78,92 81, ,76 9,43 13,99 18,45 22,81 27,07 31,23 35,29 39,26 43,12 46,89 50,56 54,13 57,59 60,96 64,23 67,39 70,45 73,41 76,27 79,01 81,65 84,18 86,60 88, ,30 10,49 15,56 20,52 25,36 30,09 34,71 39,22 43,62 47,90 52,07 56,13 60,07 63,90 67,61 71,21 74,69 78,06 81,30 84,42 87,42 90,30 93,05 95,68 98, ,92 11,70 17,36 22,88 28,28 33,55 38,69 43,71 48,59 53,35 57,98 62,48 66,84 71,08 75,19 79,16 82,99 86,69 90,26 93,68 96,96 100,10 103,10 105,95 108, ,61 13,06 19,37 25,54 31,56 37,43 43,15 48,73 54,16 59,45 64,58 69,57 74,41 79,09 83,63 88,01 92,24 96,30 100,21 103,96 107,55 110,97 114,23 117,32 120, ,38 14,58 21,62 28,49 35,20 41,74 48,11 54,31 60,35 66,21 71,91 77,43 82,78 87,96 92,97 97,79 102,44 106,90 111,18 115,28 119,19 122,91 126,44 129,78 132, ,23 16,28 24,13 31,79 39,26 46,53 53,62 60,52 67,22 73,72 80,04 86,15 92,07 97,78 103,30 108,60 113,71 118,60 123,27 127,74 131,99 136,02 139,83 143,43 146, ,20 18,18 26,94 35,48 43,80 51,91 59,79 67,46 74,90 82,12 89,11 95,88 102,41 108,72 114,79 120,62 126,22 131,57 136,67 141,53 146,14 150,50 154,62 158,49 162, ,29 20,34 30,13 39,68 48,97 58,01 66,79 75,33 83,60 91,62 99,38 106,87 114,10 121,06 127,75 134,16 140,30 146,15 151,72 157,01 162,01 166,73 171,17 175,33 179, ,55 22,81 33,78 44,47 54,86 64,96 74,77 84,29 93,51 102,43 111,04 119,36 127,36 135,05 142,42 149,48 156,21 162,61 168,69 174,44 179,87 184,97 189,76 194,22 198, ,97 25,60 37,90 49,87 61,50 72,79 83,75 94,36 104,63 114,56 124,12 133,34 142,19 150,68 158,80 166,55 173,93 180,92 187,55 193,80 199,67 205,18 210,33 215,10 219, ,53 28,68 42,45 55,83 68,82 81,42 93,63 105,45 116,86 127,87 138,46 148,65 158,41 167,76 176,67 185,15 193,20 200,82 208,01 214,77 221,11 227,02 232,52 237,60 242, ,22 32,00 47,34 62,23 76,68 90,67 104,21 117,29 129,91 142,06 153,73 164,93 175,64 185,85 195,58 204,80 213,54 221,78 229,53 236,79 243,57 249,87 255,70 261,05 265, ,97 35,44 52,41 68,86 84,80 100,23 115,13 129,50 143,34 156,64 169,39 181,58 193,22 204,29 214,80 224,75 234,14 242,96 251,24 258,96 266,14 272,78 278,87 284,44 289, ,75 38,93 57,54 75,56 93,00 109,85 126,10 141,75 156,78 171,20 184,99 198,15 210,67 222,55 233,80 244,41 254,39 263,75 272,48 280,59 288,10 294,99 301,29 306,99 312, ,55 42,46 62,71 82,30 101,23 119,49 137,07 153,97 170,17 185,66 200,45 214,52 227,87 240,51 252,43 263,65 274,16 283,97 293,09 301,52 309,26 316,34 322,75 328,51 333, ,40 46,07 68,00 89,19 109,63 129,31 148,22 166,35 183,70 200,25 216,00 230,94 245,09 258,43 270,99 282,75 293,74 303,94 313,38 322,05 329,97 337,15 343,60 349,34 354, ,36 49,90 73,60 96,47 118,48 139,64 159,92 179,32 197,84 215,46 232,18 248,00 262,93 276,98 290,14 302,43 313,85 324,40 334,10 342,96 350,99 358,21 364,63 370,30 375, ,54 54,15 79,82 104,53 128,28 151,05 172,83 193,62 213,39 232,16 249,93 266,69 282,45 297,23 311,02 323,84 335,69 346,58 356,52 365,54 373,64 380,85 387,21 392,76 397, ,04 59,01 86,90 113,71 139,41 163,99 187,45 209,78 230,96 251,01 269,93 287,73 304,40 319,97 334,44 347,82 360,11 371,33 381,50 390,65 398,79 405,97 412,23 417,63 422, ,85 64,48 94,87 124,02 151,89 178,49 203,81 227,83 250,56 272,02 292,19 311,10 328,76 345,16 360,33 374,27 386,99 398,53 408,90 418,13 426,27 433,37 439,49 444,70 449, ,93 70,45 103,56 135,22 165,44 194,19 221,48 247,31 271,67 294,59 316,08 336,13 354,76 371,99 387,82 402,28 415,38 427,16 437,65 446,89 454,95 461,91 467,83 472,79 476, ,14 76,67 112,57 146,83 179,43 210,37 239,65 267,27 293,26 317,61 340,35 361,47 381,01 398,95 415,34 430,20 443,55 455,44 465,92 475,06 482,95 489,66 495,29 499,92 503, ,31 82,78 121,40 158,15 193,03 226,04 257,18 286,48 313,93 339,57 363,38 385,40 405,64 424,11 440,86 455,91 469,32 481,13 491,44 500,33 507,90 514,24 519,47 523,70 527, ,30 88,53 129,66 168,70 205,64 240,50 273,29 304,02 332,71 359,37 384,01 406,66 427,34 446,08 462,93 477,94 491,16 502,70 512,65 521,12 528,22 534,07 538,80 542,56 545, ,07 93,81 137,23 178,31 217,08 253,54 287,72 319,62 349,27 376,68 401,86 424,86 445,70 464,44 481,13 495,83 508,66 519,73 529,15 537,04 543,55 548,82 552,99 556,23 558, ,66 98,73 144,23 187,16 227,54 265,39 300,72 333,55 363,90 391,79 417,25 440,34 461,09 479,57 495,85 510,06 522,31 532,74 541,49 548,69 554,52 559,15 562,73 565,43 567, ,19 103,53 151,03 195,70 237,58 276,67 312,99 346,57 377,43 405,60 431,14 454,10 474,54 492,56 508,28 521,84 533,38 543,05 551,03 557,48 562,59 566,56 569,55 571,75 573, ,84 108,53 158,09 204,54 247,91 288,20 325,45 359,69 390,94 419,27 444,75 467,42 487,41 504,85 519,89 532,69 543,42 552,27 559,42 565,10 569,49 572,81 575,25 576,99 578, ,72 113,96 165,73 214,06 258,97 300,48 338,63 373,47 405,04 433,43 458,70 480,98 500,42 517,18 531,45 543,40 553,26 561,24 567,56 572,46 576,16 578,88 580,81 582,14 583, ,87 119,86 173,99 224,30 270,80 313,54 352,55 387,92 419,72 448,03 472,98 494,75 513,53 529,51 542,90 553,95 562,88 569,96 575,45 579,60 582,64 584,81 586,29 587,28 587, ,24 126,13 182,73 235,04 283,12 327,01 366,80 402,57 434,42 462,49 486,98 508,10 526,08 541,15 553,57 563,63 571,59 577,77 582,43 585,85 588,29 589,96 591,07 591,77 592, ,70 132,55 191,57 245,81 295,33 340,22 380,57 416,50 448,17 475,80 499,63 519,91 536,91 550,93 562,27 571,26 578,22 583,48 587,34 590,09 591,98 593,23 594,02 594,50 594,77

17 x - aktuální věk dospělého / n - počet let do konce pojištění Měsíční rizikové pojistné za zánik povinnosti platit běžné pojistné po plnění za závažné onemocnění pro aktuální věk a aktuální počet let do konce pojištění = tabulkové pojistné * lhůtní pojistné za životní pojištění * frekvence plateb / Kč (zaokrouhlujeme vždy nahoru na celé roky) n x 18 34,86 35,86 36,83 37,78 38,71 39,62 40,50 41,36 42,19 43,01 43,79 44,56 45,30 46,02 46,71 47,38 48,02 48,64 49,23 49,80 50,34 50,85 51,34 51,80 52, ,98 37,01 38,01 38,99 39,94 40,87 41,77 42,65 43,51 44,34 45,15 45,93 46,68 47,41 48,11 48,79 49,44 50,07 50,66 51,23 51,78 52,29 52,78 53,24 53, ,22 40,33 41,42 42,48 43,51 44,52 45,50 46,45 47,37 48,27 49,14 49,98 50,79 51,57 52,33 53,05 53,75 54,41 55,04 55,65 56,22 56,76 57,27 57,75 58, ,87 43,06 44,21 45,34 46,44 47,50 48,54 49,55 50,53 51,47 52,39 53,27 54,13 54,95 55,74 56,50 57,22 57,91 58,57 59,19 59,78 60,34 60,86 61,36 61, ,55 43,75 44,92 46,06 47,16 48,24 49,29 50,30 51,28 52,23 53,15 54,04 54,89 55,71 56,49 57,24 57,96 58,64 59,29 59,90 60,48 61,03 61,54 62,01 62, ,91 44,11 45,28 46,42 47,53 48,61 49,65 50,66 51,64 52,59 53,50 54,38 55,22 56,03 56,80 57,54 58,24 58,91 59,54 60,14 60,70 61,22 61,71 62,17 62, ,12 45,35 46,55 47,71 48,85 49,94 51,00 52,03 53,03 53,98 54,91 55,79 56,64 57,45 58,23 58,97 59,67 60,33 60,96 61,54 62,10 62,61 63,09 63,53 63, ,89 47,16 48,40 49,60 50,76 51,89 52,98 54,04 55,06 56,04 56,98 57,88 58,75 59,57 60,35 61,10 61,80 62,47 63,09 63,68 64,23 64,73 65,20 65,64 66, ,87 48,17 49,42 50,64 51,82 52,96 54,06 55,12 56,14 57,13 58,07 58,97 59,83 60,65 61,43 62,16 62,86 63,51 64,12 64,69 65,22 65,71 66,16 66,57 66, ,18 48,47 49,72 50,94 52,11 53,24 54,34 55,39 56,40 57,37 58,30 59,18 60,02 60,82 61,58 62,29 62,97 63,60 64,18 64,73 65,23 65,70 66,12 66,50 66, ,18 49,48 50,75 51,97 53,16 54,30 55,40 56,45 57,47 58,43 59,36 60,24 61,07 61,86 62,61 63,31 63,97 64,58 65,15 65,68 66,16 66,60 67,00 67,37 67, ,27 53,67 55,03 56,35 57,61 58,83 60,00 61,13 62,20 63,23 64,20 65,13 66,01 66,83 67,61 68,34 69,02 69,66 70,24 70,78 71,27 71,71 72,11 72,47 72, ,68 57,16 58,59 59,97 61,30 62,58 63,80 64,97 66,09 67,16 68,17 69,12 70,02 70,87 71,67 72,41 73,10 73,74 74,32 74,86 75,34 75,78 76,17 76,51 76, ,46 60,00 61,48 62,91 64,28 65,60 66,86 68,06 69,21 70,29 71,32 72,29 73,20 74,06 74,85 75,59 76,28 76,91 77,48 78,01 78,47 78,89 79,26 79,58 79, ,99 62,57 64,10 65,57 66,97 68,32 69,60 70,83 71,99 73,08 74,12 75,09 76,01 76,86 77,65 78,38 79,06 79,67 80,23 80,73 81,18 81,57 81,91 82,21 82, ,26 64,88 66,44 67,94 69,37 70,73 72,03 73,26 74,43 75,53 76,57 77,54 78,44 79,29 80,07 80,78 81,43 82,03 82,56 83,03 83,45 83,81 84,13 84,40 84, ,50 67,15 68,74 70,26 71,71 73,09 74,40 75,64 76,81 77,91 78,94 79,90 80,79 81,62 82,38 83,07 83,70 84,27 84,77 85,21 85,60 85,93 86,22 86,45 86, ,15 69,84 71,47 73,01 74,49 75,88 77,21 78,45 79,63 80,73 81,75 82,71 83,59 84,40 85,14 85,81 86,42 86,95 87,43 87,84 88,20 88,50 88,75 88,96 89, ,75 73,50 75,17 76,76 78,28 79,71 81,05 82,32 83,51 84,62 85,65 86,61 87,48 88,28 89,01 89,66 90,24 90,75 91,20 91,58 91,91 92,19 92,41 92,60 92, ,67 78,50 80,25 81,91 83,48 84,96 86,35 87,66 88,88 90,01 91,06 92,02 92,90 93,69 94,41 95,05 95,61 96,10 96,52 96,88 97,18 97,43 97,63 97,79 97, ,11 85,06 86,91 88,66 90,31 91,86 93,32 94,67 95,94 97,10 98,18 99,16 100,04 100,84 101,55 102,18 102,73 103,20 103,60 103,93 104,21 104,44 104,61 104,75 104, ,11 93,20 95,17 97,04 98,79 100,43 101,97 103,39 104,71 105,92 107,02 108,02 108,93 109,73 110,43 111,05 111,58 112,03 112,41 112,73 112,98 113,18 113,34 113,45 113, ,55 102,80 104,92 106,91 108,78 110,52 112,14 113,64 115,01 116,27 117,41 118,43 119,35 120,15 120,85 121,46 121,97 122,40 122,76 123,05 123,27 123,45 123,58 123,68 123, ,22 113,64 115,91 118,04 120,03 121,88 123,59 125,16 126,59 127,89 129,06 130,10 131,01 131,81 132,50 133,09 133,58 133,99 134,32 134,58 134,78 134,93 135,04 135,12 135, ,00 125,59 128,03 130,30 132,41 134,36 136,15 137,79 139,27 140,61 141,79 142,84 143,75 144,54 145,21 145,77 146,24 146,61 146,91 147,14 147,31 147,44 147,53 147,59 147, ,89 138,67 141,26 143,67 145,90 147,95 149,82 151,51 153,03 154,39 155,59 156,63 157,53 158,29 158,94 159,46 159,89 160,23 160,50 160,69 160,84 160,94 161,01 161,06 161, ,99 152,96 155,71 158,26 160,59 162,73 164,67 166,41 167,96 169,32 170,51 171,54 172,42 173,15 173,75 174,24 174,63 174,93 175,16 175,32 175,44 175,52 175,58 175,61 175, ,51 168,66 171,57 174,25 176,69 178,90 180,89 182,67 184,23 185,59 186,77 187,77 188,61 189,30 189,86 190,30 190,64 190,90 191,09 191,23 191,32 191,38 191,42 191,45 191, ,83 186,17 189,23 192,03 194,57 196,85 198,89 200,68 202,24 203,59 204,73 205,69 206,49 207,13 207,64 208,03 208,33 208,55 208,70 208,81 208,88 208,92 208,95 208,97 208, ,21 205,74 208,96 211,88 214,50 216,84 218,90 220,69 222,24 223,56 224,66 225,58 226,31 226,90 227,35 227,69 227,94 228,12 228,24 228,33 228,38 228,41 228,43 228,44 228, ,58 227,29 230,65 233,67 236,36 238,73 240,80 242,58 244,10 245,37 246,42 247,27 247,94 248,47 248,86 249,15 249,35 249,50 249,59 249,65 249,68 249,70 249,72 249,72 249, ,53 250,40 253,88 256,97 259,70 262,07 264,13 265,87 267,34 268,54 269,52 270,29 270,89 271,35 271,68 271,92 272,08 272,19 272,25 272,30 272,32 272,33 272,34 272,34 272, ,37 274,35 277,90 281,03 283,75 286,10 288,11 289,78 291,17 292,29 293,17 293,86 294,38 294,76 295,03 295,22 295,34 295,42 295,47 295,49 295,51 295,52 295,52 295,52 295, ,02 298,06 301,62 304,73 307,41 309,69 311,60 313,18 314,45 315,46 316,24 316,84 317,27 317,58 317,79 317,93 318,02 318,07 318,10 318,12 318,13 318,13 318,14 318,14 318, ,69 320,71 324,23 327,26 329,83 331,99 333,78 335,22 336,36 337,25 337,91 338,41 338,75 338,99 339,15 339,25 339,31 339,35 339,37 339,38 339,38 339,38 339,38 339,38 339, ,17 342,11 345,52 348,41 350,84 352,84 354,46 355,75 356,74 357,49 358,05 358,44 358,71 358,89 359,00 359,07 359,11 359,13 359,14 359,14 359,15 359,15 359,15 359,15 359, ,82 362,63 365,87 368,59 370,83 372,65 374,08 375,20 376,04 376,65 377,09 377,40 377,60 377,72 377,80 377,84 377,87 377,88 377,88 377,89 377,89 377,89 377,89 377,89 377, ,50 383,13 386,17 388,67 390,70 392,31 393,56 394,50 395,19 395,68 396,02 396,24 396,38 396,47 396,52 396,54 396,56 396,56 396,57 396,57 396,57 396,57 396,57 396,57 396, ,61 405,03 407,84 410,12 411,92 413,32 414,38 415,15 415,70 416,08 416,33 416,49 416,59 416,64 416,67 416,69 416,69 416,70 416,70 416,70 416,70 416,70 416,70 416,70 416, ,08 429,25 431,82 433,86 435,44 436,63 437,51 438,13 438,56 438,84 439,02 439,13 439,19 439,22 439,24 439,25 439,25 439,25 439,25 439,25 439,25 439,25 439,25 439,25 439, ,67 455,58 457,89 459,68 461,04 462,03 462,73 463,22 463,54 463,74 463,87 463,94 463,98 463,99 464,00 464,01 464,01 464,01 464,01 464,01 464,01 464,01 464,01 464,01 464, ,19 482,82 484,85 486,39 487,51 488,32 488,87 489,23 489,46 489,60 489,68 489,72 489,75 489,76 489,76 489,76 489,76 489,76 489,76 489,76 489,76 489,76 489,76 489,76 489, ,65 508,96 510,70 511,98 512,89 513,51 513,92 514,19 514,34 514,43 514,48 514,51 514,52 514,52 514,53 514,53 514,53 514,53 514,53 514,53 514,53 514,53 514,53 514,53 514, ,65 531,61 533,05 534,08 534,78 535,25 535,54 535,72 535,82 535,88 535,91 535,92 535,92 535,93 535,93 535,93 535,93 535,93 535,93 535,93 535,93 535,93 535,93 535,93 535, ,66 549,27 550,42 551,21 551,73 552,06 552,26 552,38 552,44 552,47 552,48 552,49 552,49 552,49 552,49 552,49 552,49 552,49 552,49 552,49 552,49 552,49 552,49 552,49 552, ,46 561,74 562,62 563,20 563,56 563,78 563,91 563,98 564,01 564,03 564,04 564,04 564,04 564,04 564,04 564,04 564,04 564,04 564,04 564,04 564,04 564,04 564,04 564,04 564, ,83 569,81 570,45 570,85 571,10 571,24 571,32 571,35 571,37 571,38 571,38 571,38 571,38 571,38 571,38 571,38 571,38 571,38 571,38 571,38 571,38 571,38 571,38 571,38 571, ,38 575,10 575,55 575,82 575,97 576,06 576,10 576,12 576,13 576,13 576,13 576,13 576,13 576,13 576,13 576,13 576,13 576,13 576,13 576,13 576,13 576,13 576,13 576,13 576, ,97 579,47 579,77 579,94 580,03 580,08 580,10 580,11 580,12 580,12 580,12 580,12 580,12 580,12 580,12 580,12 580,12 580,12 580,12 580,12 580,12 580,12 580,12 580,12 580, ,58 583,91 584,11 584,21 584,26 584,29 584,30 584,30 584,30 584,30 584,30 584,30 584,30 584,30 584,30 584,30 584,30 584,30 584,30 584,30 584,30 584,30 584,30 584,30 584, ,28 588,49 588,61 588,67 588,70 588,71 588,71 588,71 588,71 588,71 588,71 588,71 588,71 588,71 588,71 588,71 588,71 588,71 588,71 588,71 588,71 588,71 588,71 588,71 588, ,44 592,57 592,64 592,67 592,68 592,68 592,69 592,69 592,69 592,69 592,69 592,69 592,69 592,69 592,69 592,69 592,69 592,69 592,69 592,69 592,69 592,69 592,69 592,69 592, ,92 595,00 595,03 595,05 595,05 595,05 595,05 595,05 595,05 595,05 595,05 595,05 595,05 595,05 595,05 595,05 595,05 595,05 595,05 595,05 595,05 595,05 595,05 595,05 595,05 17

18 18 4Life x - aktuální věk dospělého / n - počet let do konce pojištění Měsíční rizikové pojistné za zánik povinnosti platit běžné pojistné po plnění za kritické onemocnění pro aktuální věk a aktuální počet let do konce pojištění = tabulkové pojistné * lhůtní pojistné za životní pojištění * frekvence plateb / Kč (zaokrouhlujeme vždy nahoru na celé roky) n x 18 0,07 0,14 0,20 0,27 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0, ,07 0,14 0,21 0,28 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0, ,08 0,16 0,24 0,32 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0, ,09 0,17 0,25 0,33 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0, ,09 0,17 0,26 0,34 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0, ,10 0,19 0,29 0,38 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0, ,13 0,26 0,39 0,52 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0, ,17 0,35 0,51 0,68 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0, ,21 0,41 0,61 0,80 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0, ,22 0,43 0,63 0,84 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1, ,23 0,45 0,66 0,87 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1, ,26 0,51 0,76 1,01 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1, ,29 0,57 0,84 1,11 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1, ,32 0,63 0,94 1,24 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1, ,36 0,71 1,05 1,39 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1, ,41 0,81 1,20 1,58 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1, ,47 0,92 1,37 1,81 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2, ,53 1,06 1,57 2,07 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2, ,61 1,21 1,79 2,36 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2, ,69 1,37 2,03 2,68 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3, ,78 1,55 2,30 3,04 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3, ,89 1,76 2,61 3,44 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4, ,01 1,99 2,96 3,90 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4, ,15 2,28 3,38 4,46 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5, ,33 2,63 3,90 5,14 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6, ,54 3,05 4,52 5,96 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7, ,79 3,53 5,23 6,90 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8, ,06 4,06 6,02 7,93 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9, ,34 4,62 6,85 9,02 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11, ,63 5,20 7,70 10,13 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12, ,93 5,78 8,56 11,26 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13, ,23 6,38 9,44 12,42 15,31 15,31 15,31 15,31 15,31 15,31 15,31 15,31 15,31 15,31 15,31 15,31 15,31 15,31 15,31 15,31 15,31 15,31 15,31 15,31 15, ,55 7,00 10,36 13,61 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16, ,88 7,65 11,32 14,87 18,31 18,31 18,31 18,31 18,31 18,31 18,31 18,31 18,31 18,31 18,31 18,31 18,31 18,31 18,31 18,31 18,31 18,31 18,31 18,31 18, ,24 8,35 12,34 16,20 19,94 19,94 19,94 19,94 19,94 19,94 19,94 19,94 19,94 19,94 19,94 19,94 19,94 19,94 19,94 19,94 19,94 19,94 19,94 19,94 19, ,61 9,09 13,42 17,62 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21, ,01 9,87 14,57 19,11 23,49 23,49 23,49 23,49 23,49 23,49 23,49 23,49 23,49 23,49 23,49 23,49 23,49 23,49 23,49 23,49 23,49 23,49 23,49 23,49 23, ,44 10,70 15,78 20,69 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25, ,89 11,58 17,07 22,36 27,44 27,44 27,44 27,44 27,44 27,44 27,44 27,44 27,44 27,44 27,44 27,44 27,44 27,44 27,44 27,44 27,44 27,44 27,44 27,44 27, ,38 12,53 18,45 24,14 29,60 29,60 29,60 29,60 29,60 29,60 29,60 29,60 29,60 29,60 29,60 29,60 29,60 29,60 29,60 29,60 29,60 29,60 29,60 29,60 29, ,89 13,53 19,91 26,03 31,88 31,88 31,88 31,88 31,88 31,88 31,88 31,88 31,88 31,88 31,88 31,88 31,88 31,88 31,88 31,88 31,88 31,88 31,88 31,88 31, ,44 14,58 21,43 27,98 34,24 34,24 34,24 34,24 34,24 34,24 34,24 34,24 34,24 34,24 34,24 34,24 34,24 34,24 34,24 34,24 34,24 34,24 34,24 34,24 34, ,98 15,64 22,96 29,95 36,60 36,60 36,60 36,60 36,60 36,60 36,60 36,60 36,60 36,60 36,60 36,60 36,60 36,60 36,60 36,60 36,60 36,60 36,60 36,60 36, ,52 16,66 24,44 31,84 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 38, ,02 17,63 25,81 33,59 40,94 40,94 40,94 40,94 40,94 40,94 40,94 40,94 40,94 40,94 40,94 40,94 40,94 40,94 40,94 40,94 40,94 40,94 40,94 40,94 40, ,48 18,51 27,07 35,18 42,83 42,83 42,83 42,83 42,83 42,83 42,83 42,83 42,83 42,83 42,83 42,83 42,83 42,83 42,83 42,83 42,83 42,83 42,83 42,83 42, ,91 19,32 28,22 36,62 44,52 44,52 44,52 44,52 44,52 44,52 44,52 44,52 44,52 44,52 44,52 44,52 44,52 44,52 44,52 44,52 44,52 44,52 44,52 44,52 44, ,32 20,09 29,31 37,97 46,10 46,10 46,10 46,10 46,10 46,10 46,10 46,10 46,10 46,10 46,10 46,10 46,10 46,10 46,10 46,10 46,10 46,10 46,10 46,10 46, ,73 20,85 30,38 39,30 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47, ,15 21,64 31,47 40,65 49,18 49,18 49,18 49,18 49,18 49,18 49,18 49,18 49,18 49,18 49,18 49,18 49,18 49,18 49,18 49,18 49,18 49,18 49,18 49,18 49, ,59 22,45 32,59 42,02 50,73 50,73 50,73 50,73 50,73 50,73 50,73 50,73 50,73 50,73 50,73 50,73 50,73 50,73 50,73 50,73 50,73 50,73 50,73 50,73 50, ,04 23,27 33,71 43,36 52,23 52,23 52,23 52,23 52,23 52,23 52,23 52,23 52,23 52,23 52,23 52,23 52,23 52,23 52,23 52,23 52,23 52,23 52,23 52,23 52, ,47 24,06 34,78 44,63 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62

19 19 x - aktuální věk dospělého / n - počet let do konce pojištění Měsíční rizikové pojistné za zánik povinnosti platit běžné pojistné po plnění za kritické onemocnění pro aktuální věk a aktuální počet let do konce pojištění = tabulkové pojistné * lhůtní pojistné za životní pojištění * frekvence plateb / Kč (zaokrouhlujeme vždy nahoru na celé roky) n x 18 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0, ,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0, ,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0, ,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0, ,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0, ,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0, ,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0, ,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0, ,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0, ,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1, ,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1, ,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1, ,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1, ,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1, ,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1, ,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1, ,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2, ,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2, ,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2, ,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3, ,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3, ,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4, ,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4, ,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5, ,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6, ,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7, ,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8, ,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9, ,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11, ,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12, ,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13, ,31 15,31 15,31 15,31 15,31 15,31 15,31 15,31 15,31 15,31 15,31 15,31 15,31 15,31 15,31 15,31 15,31 15,31 15,31 15,31 15,31 15,31 15,31 15,31 15, ,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16, ,31 18,31 18,31 18,31 18,31 18,31 18,31 18,31 18,31 18,31 18,31 18,31 18,31 18,31 18,31 18,31 18,31 18,31 18,31 18,31 18,31 18,31 18,31 18,31 18, ,94 19,94 19,94 19,94 19,94 19,94 19,94 19,94 19,94 19,94 19,94 19,94 19,94 19,94 19,94 19,94 19,94 19,94 19,94 19,94 19,94 19,94 19,94 19,94 19, ,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21, ,49 23,49 23,49 23,49 23,49 23,49 23,49 23,49 23,49 23,49 23,49 23,49 23,49 23,49 23,49 23,49 23,49 23,49 23,49 23,49 23,49 23,49 23,49 23,49 23, ,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25, ,44 27,44 27,44 27,44 27,44 27,44 27,44 27,44 27,44 27,44 27,44 27,44 27,44 27,44 27,44 27,44 27,44 27,44 27,44 27,44 27,44 27,44 27,44 27,44 27, ,60 29,60 29,60 29,60 29,60 29,60 29,60 29,60 29,60 29,60 29,60 29,60 29,60 29,60 29,60 29,60 29,60 29,60 29,60 29,60 29,60 29,60 29,60 29,60 29, ,88 31,88 31,88 31,88 31,88 31,88 31,88 31,88 31,88 31,88 31,88 31,88 31,88 31,88 31,88 31,88 31,88 31,88 31,88 31,88 31,88 31,88 31,88 31,88 31, ,24 34,24 34,24 34,24 34,24 34,24 34,24 34,24 34,24 34,24 34,24 34,24 34,24 34,24 34,24 34,24 34,24 34,24 34,24 34,24 34,24 34,24 34,24 34,24 34, ,60 36,60 36,60 36,60 36,60 36,60 36,60 36,60 36,60 36,60 36,60 36,60 36,60 36,60 36,60 36,60 36,60 36,60 36,60 36,60 36,60 36,60 36,60 36,60 36, ,86 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 38, ,94 40,94 40,94 40,94 40,94 40,94 40,94 40,94 40,94 40,94 40,94 40,94 40,94 40,94 40,94 40,94 40,94 40,94 40,94 40,94 40,94 40,94 40,94 40,94 40, ,83 42,83 42,83 42,83 42,83 42,83 42,83 42,83 42,83 42,83 42,83 42,83 42,83 42,83 42,83 42,83 42,83 42,83 42,83 42,83 42,83 42,83 42,83 42,83 42, ,52 44,52 44,52 44,52 44,52 44,52 44,52 44,52 44,52 44,52 44,52 44,52 44,52 44,52 44,52 44,52 44,52 44,52 44,52 44,52 44,52 44,52 44,52 44,52 44, ,10 46,10 46,10 46,10 46,10 46,10 46,10 46,10 46,10 46,10 46,10 46,10 46,10 46,10 46,10 46,10 46,10 46,10 46,10 46,10 46,10 46,10 46,10 46,10 46, ,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47, ,18 49,18 49,18 49,18 49,18 49,18 49,18 49,18 49,18 49,18 49,18 49,18 49,18 49,18 49,18 49,18 49,18 49,18 49,18 49,18 49,18 49,18 49,18 49,18 49, ,73 50,73 50,73 50,73 50,73 50,73 50,73 50,73 50,73 50,73 50,73 50,73 50,73 50,73 50,73 50,73 50,73 50,73 50,73 50,73 50,73 50,73 50,73 50,73 50, ,23 52,23 52,23 52,23 52,23 52,23 52,23 52,23 52,23 52,23 52,23 52,23 52,23 52,23 52,23 52,23 52,23 52,23 52,23 52,23 52,23 52,23 52,23 52,23 52, ,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62

20 20 4Life x - vstupní věk Měsíční splátky správních nákladů = tabulková hodnota správních nákladů + 7% * lhůtní pojistné za životní pojištění * frekvence plateb / 12 + fixní poplatek správních nákladů max. 3 Kč. dospělého / n - pojistná Měsíční splátky správních nákladů se stanoví na počátku pojištění a strhávají se v této výši až do konce pojištění. doba na počátku n x 18 6,00 4,46 3,53 2,92 2,48 2,15 1,89 1,69 1,52 1,38 1,26 1,16 1,08 1,00 0,93 0,87 0,82 0,77 0,73 0,69 0,65 0,62 0,59 0, ,00 4,46 3,53 2,92 2,48 2,15 1,89 1,69 1,52 1,38 1,26 1,16 1,08 1,00 0,93 0,87 0,82 0,77 0,73 0,69 0,65 0,62 0,59 0, ,00 4,46 3,53 2,92 2,48 2,15 1,89 1,69 1,52 1,38 1,26 1,16 1,08 1,00 0,93 0,87 0,82 0,77 0,73 0,69 0,65 0,62 0,59 0, ,00 4,46 3,53 2,92 2,48 2,15 1,89 1,69 1,52 1,38 1,26 1,16 1,08 1,00 0,93 0,87 0,82 0,77 0,73 0,69 0,66 0,62 0,59 0, ,00 4,46 3,53 2,92 2,48 2,15 1,89 1,69 1,52 1,38 1,27 1,16 1,08 1,00 0,93 0,87 0,82 0,77 0,73 0,69 0,66 0,62 0,59 0, ,00 4,46 3,53 2,92 2,48 2,15 1,89 1,69 1,52 1,38 1,27 1,16 1,08 1,00 0,93 0,87 0,82 0,77 0,73 0,69 0,66 0,62 0,59 0, ,00 4,46 3,53 2,92 2,48 2,15 1,89 1,69 1,52 1,38 1,27 1,17 1,08 1,00 0,93 0,88 0,82 0,77 0,73 0,69 0,66 0,63 0,60 0, ,00 4,46 3,54 2,92 2,48 2,15 1,90 1,69 1,52 1,38 1,27 1,17 1,08 1,00 0,94 0,88 0,82 0,78 0,73 0,69 0,66 0,63 0,60 0, ,00 4,46 3,54 2,92 2,48 2,15 1,90 1,69 1,52 1,38 1,27 1,17 1,08 1,00 0,94 0,88 0,82 0,78 0,73 0,70 0,66 0,63 0,60 0, ,00 4,46 3,54 2,92 2,48 2,15 1,90 1,69 1,52 1,39 1,27 1,17 1,08 1,00 0,94 0,88 0,83 0,78 0,74 0,70 0,66 0,63 0,60 0, ,00 4,46 3,54 2,92 2,48 2,15 1,90 1,69 1,53 1,39 1,27 1,17 1,08 1,01 0,94 0,88 0,83 0,78 0,74 0,70 0,66 0,63 0,60 0, ,00 4,46 3,54 2,92 2,48 2,15 1,90 1,69 1,53 1,39 1,27 1,17 1,08 1,01 0,94 0,88 0,83 0,78 0,74 0,70 0,67 0,63 0,61 0, ,00 4,46 3,54 2,92 2,48 2,15 1,90 1,69 1,53 1,39 1,27 1,17 1,08 1,01 0,94 0,88 0,83 0,78 0,74 0,70 0,67 0,64 0,61 0, ,00 4,46 3,54 2,92 2,48 2,16 1,90 1,70 1,53 1,39 1,27 1,17 1,09 1,01 0,94 0,89 0,83 0,79 0,74 0,71 0,67 0,64 0,61 0, ,00 4,46 3,54 2,92 2,49 2,16 1,90 1,70 1,53 1,39 1,27 1,17 1,09 1,01 0,95 0,89 0,84 0,79 0,75 0,71 0,67 0,64 0,61 0, ,00 4,46 3,54 2,93 2,49 2,16 1,90 1,70 1,53 1,39 1,28 1,18 1,09 1,01 0,95 0,89 0,84 0,79 0,75 0,71 0,68 0,65 0,62 0, ,00 4,46 3,54 2,93 2,49 2,16 1,90 1,70 1,53 1,40 1,28 1,18 1,09 1,02 0,95 0,89 0,84 0,79 0,75 0,72 0,68 0,65 0,62 0, ,01 4,47 3,54 2,93 2,49 2,16 1,91 1,70 1,54 1,40 1,28 1,18 1,10 1,02 0,95 0,90 0,84 0,80 0,76 0,72 0,69 0,66 0,63 0, ,01 4,47 3,55 2,93 2,49 2,16 1,91 1,71 1,54 1,40 1,28 1,19 1,10 1,02 0,96 0,90 0,85 0,80 0,76 0,72 0,69 0,66 0,63 0, ,01 4,47 3,55 2,93 2,50 2,17 1,91 1,71 1,54 1,40 1,29 1,19 1,10 1,03 0,96 0,90 0,85 0,81 0,77 0,73 0,70 0,67 0,64 0, ,01 4,47 3,55 2,94 2,50 2,17 1,92 1,71 1,55 1,41 1,29 1,19 1,11 1,03 0,97 0,91 0,86 0,81 0,77 0,73 0,70 0,67 0,64 0, ,01 4,48 3,55 2,94 2,50 2,17 1,92 1,72 1,55 1,41 1,30 1,20 1,11 1,04 0,97 0,91 0,86 0,82 0,78 0,74 0,71 0,68 0,65 0, ,02 4,48 3,56 2,94 2,50 2,18 1,92 1,72 1,55 1,42 1,30 1,20 1,12 1,04 0,98 0,92 0,87 0,82 0,78 0,75 0,72 0,69 0,66 0, ,02 4,48 3,56 2,95 2,51 2,18 1,93 1,72 1,56 1,42 1,31 1,21 1,12 1,05 0,98 0,93 0,88 0,83 0,79 0,75 0,72 0,69 0,67 0, ,02 4,49 3,56 2,95 2,51 2,19 1,93 1,73 1,56 1,43 1,31 1,21 1,13 1,05 0,99 0,93 0,88 0,84 0,80 0,76 0,73 0,70 0,68 0, ,03 4,49 3,57 2,95 2,52 2,19 1,94 1,73 1,57 1,43 1,32 1,22 1,13 1,06 1,00 0,94 0,89 0,85 0,81 0,77 0,74 0,71 0,69 0, ,03 4,49 3,57 2,96 2,52 2,19 1,94 1,74 1,57 1,44 1,32 1,23 1,14 1,07 1,00 0,95 0,90 0,86 0,82 0,78 0,75 0,72 0,70 0, ,04 4,50 3,58 2,96 2,53 2,20 1,95 1,75 1,58 1,44 1,33 1,23 1,15 1,08 1,01 0,96 0,91 0,87 0,83 0,79 0,76 0,73 0,71 0, ,04 4,50 3,58 2,97 2,53 2,21 1,95 1,75 1,59 1,45 1,34 1,24 1,16 1,09 1,02 0,97 0,92 0,88 0,84 0,80 0,77 0,75 0,72 0, ,05 4,51 3,59 2,98 2,54 2,21 1,96 1,76 1,60 1,46 1,35 1,25 1,17 1,10 1,03 0,98 0,93 0,89 0,85 0,82 0,79 0,76 0,74 0, ,05 4,52 3,60 2,98 2,55 2,22 1,97 1,77 1,61 1,47 1,36 1,26 1,18 1,11 1,04 0,99 0,94 0,90 0,86 0,83 0,80 0,78 0,75 0, ,06 4,52 3,60 2,99 2,56 2,23 1,98 1,78 1,62 1,48 1,37 1,27 1,19 1,12 1,06 1,00 0,96 0,92 0,88 0,85 0,82 0,79 0,77 0, ,07 4,53 3,61 3,00 2,57 2,24 1,99 1,79 1,63 1,49 1,38 1,28 1,20 1,13 1,07 1,02 0,97 0,93 0,90 0,86 0,84 0,81 0,79 0, ,08 4,54 3,62 3,01 2,58 2,25 2,00 1,80 1,64 1,50 1,39 1,30 1,22 1,15 1,09 1,03 0,99 0,95 0,91 0,88 0,86 0,83 0,81 0, ,09 4,55 3,63 3,02 2,59 2,26 2,01 1,81 1,65 1,52 1,41 1,31 1,23 1,16 1,10 1,05 1,01 0,97 0,93 0,90 0,88 0,85 0,83 0, ,10 4,56 3,64 3,03 2,60 2,27 2,02 1,83 1,67 1,53 1,42 1,33 1,25 1,18 1,12 1,07 1,03 0,99 0,95 0,93 0,90 0,88 0,86 0, ,11 4,57 3,65 3,05 2,61 2,29 2,04 1,84 1,68 1,55 1,44 1,35 1,27 1,20 1,14 1,09 1,05 1,01 0,98 0,95 0,92 0,90 0,89 0, ,12 4,59 3,67 3,06 2,63 2,30 2,06 1,86 1,70 1,57 1,46 1,37 1,29 1,22 1,16 1,12 1,07 1,04 1,00 0,98 0,95 0,93 0,91 0, ,13 4,60 3,68 3,07 2,64 2,32 2,07 1,88 1,72 1,59 1,48 1,39 1,31 1,25 1,19 1,14 1,10 1,06 1,03 1,00 0,98 0,96 0,95 0, ,15 4,61 3,70 3,09 2,66 2,34 2,09 1,90 1,74 1,61 1,50 1,41 1,34 1,27 1,21 1,17 1,13 1,09 1,06 1,04 1,02 1,00 0,98 0, ,16 4,63 3,72 3,11 2,68 2,36 2,11 1,92 1,76 1,63 1,53 1,44 1,36 1,30 1,24 1,20 1,16 1,12 1,10 1,07 1,05 1,03 1,02 1, ,18 4,65 3,74 3,13 2,70 2,38 2,14 1,94 1,79 1,66 1,55 1,47 1,39 1,33 1,27 1,23 1,19 1,16 1,13 1,11 1,09 1,08 1,06 1, ,20 4,67 3,76 3,15 2,73 2,41 2,16 1,97 1,81 1,69 1,58 1,50 1,42 1,36 1,31 1,26 1,23 1,20 1,17 1,15 1,13 1,12 1,11 1, ,22 4,69 3,78 3,18 2,75 2,43 2,19 2,00 1,84 1,72 1,61 1,53 1,46 1,40 1,35 1,30 1,27 1,24 1,22 1,20 1,18 1,17 1,16 1, ,25 4,72 3,81 3,20 2,78 2,46 2,22 2,03 1,87 1,75 1,65 1,56 1,49 1,43 1,39 1,35 1,31 1,29 1,26 1,24 1,23 1,22 1,21 1, ,27 4,74 3,83 3,23 2,81 2,49 2,25 2,06 1,91 1,78 1,68 1,60 1,53 1,48 1,43 1,39 1,36 1,34 1,31 1,30 1,29 1,28 1,27 1, ,30 4,77 3,86 3,26 2,83 2,52 2,28 2,09 1,94 1,82 1,72 1,64 1,58 1,52 1,48 1,44 1,41 1,39 1,37 1,36 1,35 1,34 1,33 1, ,32 4,80 3,89 3,29 2,87 2,55 2,32 2,13 1,98 1,86 1,77 1,69 1,63 1,57 1,53 1,50 1,47 1,45 1,43 1,42 1,41 1,40 1,40 1, ,35 4,83 3,92 3,32 2,90 2,59 2,35 2,17 2,03 1,91 1,82 1,74 1,68 1,63 1,59 1,56 1,54 1,52 1,50 1,49 1,48 1,48 1,47 1, ,38 4,86 3,95 3,36 2,94 2,63 2,40 2,22 2,08 1,96 1,87 1,80 1,74 1,69 1,66 1,63 1,61 1,59 1,58 1,57 1,56 1,56 1,55 1, ,41 4,89 3,99 3,40 2,98 2,68 2,45 2,27 2,13 2,02 1,93 1,86 1,81 1,77 1,73 1,71 1,69 1,67 1,66 1,65 1,65 1,64 1,64 1, ,45 4,94 4,04 3,45 3,03 2,73 2,50 2,33 2,19 2,09 2,00 1,94 1,89 1,85 1,81 1,79 1,77 1,76 1,75 1,75 1,74 1,74 1,74 1, ,49 4,98 4,09 3,50 3,09 2,79 2,57 2,40 2,27 2,16 2,08 2,02 1,97 1,93 1,91 1,89 1,87 1,86 1,85 1,85 1,85 1,84 1,84 1,84

Obsah. Informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP... str. 17. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob 02/2014... str.

Obsah. Informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP... str. 17. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob 02/2014... str. Životní pojištění Můj život T. č. 7159 01/2016 KONS Obsah Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0003.................................................................................................................

Více

Obsah. Předsmluvní informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP... str. 18. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob 02/2014... str.

Obsah. Předsmluvní informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP... str. 18. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob 02/2014... str. Životní pojištění Život v pohodě T. č. 8200 07/2015 KONS Obsah Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-E-0002................................................................................................................

Více

Životní pojištění JUNIOR Invest

Životní pojištění JUNIOR Invest Životní pojištění JUNIOR Invest 07/2013 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit údaje na smlouvě

Více

Životní pojištění DIAMANT 2014. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-DIM-0001. str. 2. Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str.

Životní pojištění DIAMANT 2014. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-DIM-0001. str. 2. Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str. Životní pojištění DIAMANT 2014 T. č. 7125 01/2014 MHA Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-DIM-0001. str. 2 Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str. 13 Informace o Programu Zdravý život a programu

Více

Životní pojištění SLUNÍČKO Plus 2014. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0001. str. 2. Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str.

Životní pojištění SLUNÍČKO Plus 2014. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0001. str. 2. Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str. Životní pojištění SLUNÍČKO Plus 2014 T. č. 7120 01/2014 MHA Obsah.. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0001. str. 2 Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str. 12 Informace o Programu Zdravý život

Více

Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0002... str. 2

Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0002... str. 2 Životní pojištění SLUNÍČKO Plus 2014 T. č. 7120 07/2015 KONS Obsah Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0002... str. 2 Informace o Programu Zdravý život a programu Návrat do života k Životnímu pojištění

Více

VERZE ŽP-PI-KUD-KUM-0001-auto

VERZE ŽP-PI-KUD-KUM-0001-auto PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE Tyto předsmluvní informace se vztahují ke Krátkodobému úrazovému pojištění INFORMACE O POJISTITELI VERZE ŽP-PI-KUD-KUM-0001-auto Pojistitelem je Česká pojišťovna a.s. (dále také jen

Více

Obsah. Předsmluvní informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP... str. 17. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob 02/2014... str.

Obsah. Předsmluvní informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP... str. 17. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob 02/2014... str. Životní pojištění Můj život T. č. 7159 07/2015 KONS Obsah Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0002.................................................................................................................

Více

Životní pojištění Můj život. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2

Životní pojištění Můj život. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2 Životní pojištění Můj život T. č. 7159 07/2014 MHA Obsah... Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2 Předsmluvní informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP. str. 17 Doplňkové pojistné

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

Předsmluvní informace k životnímu pojištění Můj život

Předsmluvní informace k životnímu pojištění Můj život Předsmluvní informace k životnímu pojištění Můj život verze ŽP-PI-ML-0003 V tomto dokumentu naleznete důležité informace k životnímu pojištění Můj život. OBSAH 1. Informace o pojistiteli 2. Osoby v pojistné

Více

Infolist produktu e-bez OBAV

Infolist produktu e-bez OBAV Infolist produktu e-bez OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz e-bez OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu e-bez Obav je rizikové životní pojištění, které

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Předsmluvní informace k životnímu pojištění Můj život

Předsmluvní informace k životnímu pojištění Můj život Předsmluvní informace k životnímu pojištění Můj život verze ŽP-PI-ML-0001 V tomto dokumentu naleznete důležité informace k životnímu pojištění Můj život. OBSAH 1. Informace o pojistiteli 2. Osoby v pojistné

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Soubor pojistných podmínek. pro. Životní pojištění s Filipem PLUS

Soubor pojistných podmínek. pro. Životní pojištění s Filipem PLUS Soubor pojistných podmínek pro Životní pojištění s Filipem PLUS + Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy - 1 - se sídlem Praha 4, 140 21, Budějovická 5, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Předsmluvní informace k životnímu pojištění Můj život a životnímu pojištění Můj život pro děti

Předsmluvní informace k životnímu pojištění Můj život a životnímu pojištění Můj život pro děti Předsmluvní informace k životnímu pojištění Můj život a životnímu pojištění Můj život pro děti verze ŽP-PI-ML-0004 1. Informace o pojistiteli 2. Osoby v pojistné smlouvě (pojištění) 3. Proces uzavření

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU DAŇOVÉ VÝHODY

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU DAŇOVÉ VÝHODY ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DAŇOVÉ VÝHODY PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU 841 444 555 www.cpp.cz CPP_Desky_ZPFilipPLUS.indd 11 Desky_ZP_Filip_Plus_A4.indd

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Upomínka dlužného pojistného před zánikem pojištění Upomínka

Více

Životní pojištění Můj život* Obsah

Životní pojištění Můj život* Obsah Životní pojištění Můj život* T. č. 7159 12/2016 KONS Obsah Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0006... str. 2 Sdělení klíčových informací verze ŽP-KID-ML-0001... str. 19 Doplňkové pojistné podmínky verze

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE platný od 1. 7. 2011 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Životní pojištění DIAMANT Zdravý život

Životní pojištění DIAMANT Zdravý život Životní pojištění DIAMANT Zdravý život 8813 10/2012 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit údaje

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

Životní pojištění PROfi Život

Životní pojištění PROfi Život Životní pojištění PROfi Život 8127 12/2012 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit údaje na smlouvě

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní *) a nákupní cenou**)

Více

KOMBInované vkladové pojištění 2014. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-KOM-0001...str. 2

KOMBInované vkladové pojištění 2014. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-KOM-0001...str. 2 KOMBInované vkladové pojištění 2014 T. č. 7129 01/2014 MHA Obsah Předsmluvní informace verze ŽP-PI-KOM-0001...............................................................................str. 2 Doplňkové

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou

Více

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a

Více

Životní pojištění MANAŽER Obsah

Životní pojištění MANAŽER Obsah Životní pojištění MANAŽER 2014 T. č. 7134 12/2016 KONS Obsah Předsmluvní informace verze ŽP-PI-MAN-0003...................................................................... str. 2 Sdělení klíčových informací

Více

Životní pojištění SLUNÍČKO Plus Zdravý život

Životní pojištění SLUNÍČKO Plus Zdravý život Životní pojištění SLUNÍČKO Plus Zdravý život 8616 10/2012 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Bylo by chybou prohlásit, že Česká pojišťovna jako poslední zavedla do své nabídky životního pojištění investiční pojištění. Pokusila se o to již před lety.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Praktické rady klientům

Praktické rady klientům Praktické rady klientům 1. Jaké změny v pojistné smlouvě je možné provést? S případnými změnami vaší pojistné smlouvy vám doporučujeme kontaktovat vašeho finančního poradce. zvýšení/snížení pojistné částky

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Pro běžné pojistné Pro mimořádné

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále též zákoník ) a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZPPSNP PNU 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 910 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3433 Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále též zákoník ) a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 12. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

Rizikové životní pojištění MULTIRISK Zdravý život

Rizikové životní pojištění MULTIRISK Zdravý život Rizikové životní pojištění MULTIRISK Zdravý život 8814 10/2012 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže:

Více

PŘEHLED POPLATKŮ. Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou

PŘEHLED POPLATKŮ. Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou PŘEHLED POPLATKŮ Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Podmínky pro placení mimořádného pojistného u investičního životního pojištění při jednorázovém mimořádném pojistném při pravidelně

Více

VITAL PREMIUM V EUR INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne

VITAL PREMIUM V EUR INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne VITAL PREMIUM V EUR INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 12. 2016 Vážená klientko/vážený kliente, těší nás Váš zájem o životní pojištění Vital Premium v EUR. Považujeme za důležité seznámit naše

Více

Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou

Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou Moravský Peněžní Ústav spořitelní družstvo, se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČ 25307835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 12. 2016 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY. pro skupinové pojištění schopnosti splácet č.j.: 04/2015 (ZPP-VÚB)

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY. pro skupinové pojištění schopnosti splácet č.j.: 04/2015 (ZPP-VÚB) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro skupinové pojištění schopnosti splácet č.j.: 04/2015 (ZPP-VÚB) Skupinové pojištění schopnosti splácet (dále jen pojištění ) se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Praktické rady klientům. Praktické rady rady klientům

Praktické rady klientům. Praktické rady rady klientům 8615 8615 10/2009 10/2009 8615 10/2009 8615 10/2009 Praktické rady rady klientům Praktické rady klientům 1. Jaké 1. Jaké změny 1. změny Jaké v pojistné změny v pojistné v pojistné smlouvě je smlouvě možné

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Základní popis. Pojištění pobytu ve zdravotnickém zařízení druhy poskytované péče a maximální pojistné plnění

Základní popis. Pojištění pobytu ve zdravotnickém zařízení druhy poskytované péče a maximální pojistné plnění Soukromé zdravotní pojištění MULTIZDRAVÍ Základní popis MULTIZDRAVÍ VE ZKRATCE POJIŠTĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI POJIŠTĚNÍ INVALIDITY POJIŠTĚNÍ POBYTU V NEMOCNICI HOSPITALIZACE STANDARD POJIŠTĚNÍ POBYTU

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění Rodina Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 04 05 Sazebník 06 20 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (KR1C) 07 08 Sazebník

Více

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s.

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. 1 Základní údaje 1.1 Penzijní fond České pojišťovny, a.s. (dále jen Penzijní fond ), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017 OBSAH Přehled poplatků...03 Produktové limity...04 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ3C, UM5C)...06 Sazebník hlavního

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 38 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ2C, UM2C) 07

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let PŘEDSMLUVNÍ DOKUMENTACE Z2020 B) PRODUKTOVÝ LIST Tento produktový list nabývá účinnosti dne 1. 8. 2015 FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JUNIOR Co pojištění nabízí Jedná se o pojištění sjednávané ve prospěch dítěte,

Více

MODELOVÁNÍ PRŮBĚHU POJIŠTĚNÍ Životní pojištění - DIAMANT Zdravý život

MODELOVÁNÍ PRŮBĚHU POJIŠTĚNÍ Životní pojištění - DIAMANT Zdravý život Základní údaje 1. Pojištěný: Příjmení a jméno: Model Rodné číslo: 8301 Vstupní věk: 30 let MODELOVÁNÍ PRŮBĚHU POJIŠTĚNÍ Životní pojištění - DIAMANT Zdravý život Pojistná doba: 30 let, počátek: 12. 3. 2013,

Více

Základní právní úprava

Základní právní úprava Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojem soukromé pojištění realizace ekonomických základů pojištění prostřednictvím právních vztahů: vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ZDRAVÍ A DŮCHOD

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ZDRAVÍ A DŮCHOD Úvodní ustanovení Pro investiční životní pojištění pro zdraví a důchod, které sjednává Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s., adresa nám. Kinských 602/2, 150 00 Praha 5, IČ: 257 20 198, zapsaná v Obchodním

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 2942318813 Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 00 Praha 2 IČ: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, manažerem produktu pojištění odpovědnosti za škodu a Mgr. Hanou Zollmannovou,

Více

Pojistné podmínky. Obsah. Lazarská 13/8 Fax: Praha 2 Česká republika

Pojistné podmínky. Obsah. Lazarská 13/8 Fax: Praha 2  Česká republika Winterthur pojišťovna a.s. Tel.: 841 111 121 Lazarská 13/8 Fax: 225 021 200 120 00 Praha 2 www.winterthur.cz Česká republika Pojistné podmínky 0106 Obsah Hlava I. Obecná část 2 Hlava II. Zvláštní část

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

Pojistná smlouva o pojištění staveb

Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Informace o pojistiteli 1. Obchodní firma a právní forma pojistitele, sídlo a místo registrace pojistitele Union poisťovňa, a. s.,

Více

Skupinové pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr s jednorázovým pojistným

Skupinové pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr s jednorázovým pojistným Skupinové pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr s jednorázovým pojistným Pojistná smlouva č. 19100963/2015 na skupinové pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr s jednorázovým pojistným

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění schválené představenstvem

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Komplexní životní program ZFP Život+

Komplexní životní program ZFP Život+ Komplexní životní program ZFP Život+ ÚČASTNÍCI POJIŠTĚNÍ Pojistitel: Českápojišťovnaa.s.,Spálená75/16,11304Praha1,Českárepublika,IČ:45272956,zapsanávObchodnímrejstříkuuMěstskéhosouduvPrazeoddílB,vložka1464(dále

Více

Infolist produktu BEZ OBAV

Infolist produktu BEZ OBAV Infolist produktu BEZ OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz BEZ OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Bez Obav je investiční životní pojištění. Zhodnocení

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Rizikové životní pojištění Můj život verze 2*

Rizikové životní pojištění Můj život verze 2* Rizikové životní pojištění Můj život verze 2* Předsmluvní informace Všeobecné pojistné podmínky Zvláštní pojistné podmínky Doplňkové pojistné podmínky Oceňovací tabulky * Smluvní dokumentace označená jako

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 Vážená klientko/vážený kliente, těší nás Váš zájem o cestovní pojištění Komerční pojišťovny. Považujeme za důležité seznámit naše

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více