Benedikt XVI. promluvil k členům Dolní sněmovny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Benedikt XVI. promluvil k členům Dolní sněmovny"

Transkript

1 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník VII., číslo / neprodejné Z OBSAHU Cor ad cor loquitur. Benedikt XVI. ve Velké Británii 04 Za Církev více benediktovskou. Rozhovor s D. Thompsonem 07 Choré hvězdy křesťansko-demokratické (4) 08 A. Guttmacher, C. Gamble a D. Humphry: Ve službě inkulturace zla 10 TRADICE OTCŮ Z Commonitoria od svatého kněze Vincence Lerinského ( před rokem 450) Lze v Kristově Církvi očekávat náboženský rozvoj? Samozřejmě lze, a to velmi značný. Vždyť kdo by byl vůči lidem tak nepřející a natolik se protivil Bohu, aby se tomu snažil zabránit? Je však třeba, aby při tom šlo skutečně o rozvoj víry, nikoli o její záměnu. Rozvoji čehokoli je vlastní to, že to při růstu zůstává samo sebou, zatímco při změně se jedno proměňuje v druhé. Je tedy žádoucí, aby rostl a bohatě a mocně se rozvíjel rozum, vědění a moudrost po stupních let a věků jak u jednotlivců, tak u celého společenství, jak u každého člověka, tak u celé Církve, ovšem svým vlastním směrem, to znamená v rámci téhož učení, v témže smyslu a v témže obsahu. Náboženský rozvoj duše by se měl podobat rozvoji těla: tělesné údy sice postupem let znásobují své rozměry a rozvíjejí se, přesto však stále zůstávají týmiž údy jako předtím. [...] Také pro učení křesťanského náboženství by měly platit tytéž zákony rozvoje: průběhem let se má upevňovat, průběhem času rozšiřovat a průběhem věků vyrůstat k výšinám. Naši předkové odedávna zasévali do tohoto pole Církve pšenici setby víry: bylo by tedy velice zlé a nepatřičné, abychom my, jejich potomci, sklízeli místo zrna skutečné pravdy plevel podvrženého bludu. Spíše je správné a příhodné, aby bez vzájemných rozporů mezi prvotním a konečným pšeničná setba pěstěním rostla a my také sklízeli úrodu zrna křesťanského učení; když z oněch prvopočátků semene s přibývajícím časem něco klíčí, ať se to i nyní šlechtí a vzdělává. Jaké je místo náboženství ve společnosti? Benedikt XVI. promluvil k členům Dolní sněmovny V pátek 17. září vstoupil Benedikt XVI. do Westminster Hall, kde byl uvítán předsedou Dolní sněmovny, a oslovil přítomné poslance. Je to tentýž sál, v němž byl 1. července 1535 odsouzen k smrti za velezradu svatý Tomáš More, protože odmítl uznat nejvyšší autoritu časného vládce, krále, nad Církví a nad papežem. Trvalo 500 let, než se situace změnila natolik, že papež mohl vstoupit do Dolní sněmovny a promluvit k zákonodárcům. Benedikt XVI. připomněl shromážděným poslancům, o co v procesu s Tomášem Morem šlo. Dilema, jemuž čelil Morus v oněch těžkých dobách, řekl papež, je věčnou otázkou po vztahu mezi tím, co dlužíme císaři, a tím, čím jsme povinni Bohu. Za následujících 500 let se v Anglii změnilo mnohé, ale tato otázka zůstává: Má občanská a politická společnost nějaký etický základ, který nemohou ti, kdo jsou u moci i když je to moc demokraticky získaná, prostě změnit? Papež to ozřejmil na jednom z nejvýznamnějších počinů britského parlamentu totiž na zákazu obchodu s otroky. Ten si nevynutilo veřejné mínění, ale právě odvolání na pevné etické principy, zakořeněné v přirozeném zákoně, jež prosadili tak přesvědčení křesťané, jako byl William Wilberforce. Kde lze najít etický základ pro naše politická rozhodnutí? otázal se papež. Odpověděl si, že objektivní normy, vedou cí ke správnému jednání, jsou pří- Dokončení na str. 2 dole Benedikt XVI. ve Westminster Hall. Foto: Flickr, UK Parliament

2 Res Claritatis MONITOR ZPRávy Benedikt XVI.: Návštěva ve Velké Británii mne utvrdila v tom, že Evropa má křesťanskou duši Heart speaks unto heart Cor ad cor loquitur Od srdce k srdci Téma návštěvy převzaté z motta kardinála Johna Henryho Newmana Foto: Zimbio, Christopher Furlong/Getty Images Europe Dokončení ze str. 1 stupné rozumu. Navzdory požadavkům relativismu, pokračoval, lidský rozum může rozpoznat, co je pravda a co ne. Odkazuje se totiž na přirozený zákon. Jestliže objektivní normy můžeme poznat rozumem, jakou úlohu má náboženství a konkrétně křesťanská víra? Rozhodně nenahrazuje mravní normy, ani nevytváří strukturu politického a ekonomického života národa. Spíše pomáhá očišťovat a osvěcovat ono uplatňování rozumu při nacházení objektivních mravních principů, řekl Benedikt XVI. Náboženství je zde světlem a plní jakousi korektivní úlohu. Právě proto zdůraznil papež závažnost dialogu mezi rozumem a vírou. Řekl, že musí vyjádřit své znepokojení nad postupující marginalizací náboženství, zvláště křesťanství, kterou pozorujeme u mnoha národů včetně Spojeného království. Přitom politické společenství, má-li dosáhnout svých cílů, potřebuje vliv křesťanství. Podle agentury Zenit připravila -mf-. Ve středu 22. září se na svatopetrském náměstí sešlo přibližně 10 tisíc lidí, aby vyslechli pravidelnou katechezi Benedikta XVI. Papež v ní bilancoval svoji návštěvu Velké Británie. V promluvě mimo jiné uvedl: Drazí bratři a sestry, touto svou návštěvou ve Spojeném království jsem jako vždy chtěl povzbudit především katolické společenství, povzbudit jej k neúnavné práci na obraně neměnných morálních pravd, které byly převzaty, osvíceny a potvrzeny evangeliem a tvoří základ opravdu lidské, spravedlivé a svobodné společnosti. Měl jsem také v úmyslu mluvit k srdci všech obyvatel Spojeného království, nikoho nevyjímaje, o opravdové realitě člověka, jeho nejhlubších potřebách a jeho posledním údělu. Když jsem se obracel k občanům této země, křižovatky kultur a světové ekonomiky, měl jsem na mysli celý Západ, vedl jsem dialog za pomocí argumentů této civilizace a předával nadčasovou novost evangelia, kterou je prostoupen. Tato apoštolská cesta mne utvrdila v mém hlubokém přesvědčení, že dávné národy Evropy mají křesťanskou duši, která tvoří jediný celek spolu s nadáním a dějinami jednotlivých národů, a Církev nepřestává pracovat na tom, aby tato duchovní a kulturní tradice byla neustále živá. Blahoslavený John Henry Newman, jehož postava a spisy si stále uchovávají podivuhodnou aktuálnost, si zasluhuje, aby byl uznán ode všech. Kéž je oporou úmyslům a úsilí křesťanů při šíření Kristovy vůně všude, aby celý jejich život byl pouze odrazem Jeho života, jak moudře napsal ve své knize Vyzařovat Krista. RaVat Premiér Cameron: Víra je a bude součástí naší země V projevu při závěrečné ceremonii na letišti označil premiér David Cameron papežovu návštěvu ve Velké Británii za výzvu následovat svědomí a nehledat požadavky, ale zodpovědnost. Řekl mimo jiné: Mluvil jste k šesti milionům katolíků, ale slyšel vás národ, který má více než 60 milionů obyvatel. A také mnoho dalších po celém světě. Jim jste nabídl poselství adresované nejen katolické církvi, ale nám všem, lidem každého i žádného vyznání. Lidé víry, včetně našich třiceti tisíc charit motivovaných vírou, jsou stavitelé naší kultury. Pro mnohé je víra podnětem k činu. Formuje jejich názory a jednání. Je to jejich víra, která je inspiruje k tomu, aby pomáhali druhým, a to bychom měli ocenit. Víra je součástí naší země. Vždycky byla a vždycky bude. Jak jste řekl, Vaše Svatosti, víra není problém, který mají vyřešit zákonodárci, ale spíš živoucí součást národního rozhovoru. A my jsme na to hrdí, řekl dále premiér. Vyjádřil také přesvědčení, že všichni mohou souhlasit s poselstvím o práci na společném dobru a povinnostech k jedincům, rodinám a společnosti. Vaše Svatosti, vaše přítomnost zde byla pro naši zem velkou poctou... Doufám, že si odvážíte silné a pozitivní vzpomínky, řekl premiér na závěr. RaVat RC Monitor si můžete objednat na adrese: Res Claritatis, Hlubočepská 85/64, Praha 5, nebo na internetových stránkách Zde se také můžete zaregistrovat, máte-li zájem o pravidelné zasílání zpráv em. Periodikum je distribuováno zdarma a lze jej v požadovaném počtu kusů objednat na adrese redakce. Jeho vydávání je možné jedině díky zaslaným darům, které pokrývají náklady na tisk a distribuci. Náklady na jedno číslo jsou přibližně 20 Kč, což za rok činí 440 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Dary lze podle 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. uplatnit pro snížení základu daně. 2 res.claritatis.cz svět katolickýma očima

3 Res Claritatis MONITOR ZPRÁVY Poděkování kněžím od zástupců rodičů Rodiče sdružení ve Výboru na obranu rodičovských práv zaslali poděkování katolickým kněžím za jejich podporu v boji proti zavádění nevhodné sexuální výchovy do škol. V poděkování se uvádí: Jsme rádi a velice si vážíme Vaší duchovní, společenské a velmi otevřené podpory! Vědomí, že na naší straně stojí duchovní osoby, je pro nás důležité a povzbuzující. Jsme si vědomi naší zodpovědnosti za děti a víme, že máme právo, ale i povinnost vychovávat je podle našeho nejlepšího svědomí a uvádět je do morálních hodnot, které státem zaváděná sexuální výchova téměř opomíjí, a v některých případech přímo devastuje. Naše úsilí je běh na dlouhou trať, neboť jsme až příliš dlouho mlčeli a nechali takzvané odborníky působit na naše děti. Prosíme, pomáhejte nám i našim dětem dál svými modlitbami. VORP Nová strategie EU pro rovnost žen a mužů V úterý 21. září představila komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství Viviane Reding novou strategii EU pro rovnost mužů a žen, navrženou na pětileté období Hlavním cílem je lépe využít potenciálu žen a přispět tak k dosahování celkových ekonomických a sociálních cílů EU. Strategie je ale předmětem kritiky, mj. proto, že vnucuje ženám roli pracujících na úkor péče o rodinu. Řešení jak docenit ženu nemá podle kritiků strategie spočívat v nabídce kariéry mimo domov, ale v posílení její úlohy v rodině, jež by měla být uznána jako plnoprávná profese. Přestože všichni pediatři poukazují na skutečnost, že dítě do tří let potřebuje ke svému zdravému psychickému vývoji především matku, prosazuje EU kariérní rovnost a stanovuje absurdní cíl: požaduje, aby do konce pětiletky minimálně 90 % dětí od tří let chodilo na plný úvazek do školky a 33 % do jeslí. RC, AT Kard. Turkson v OSN: Odstraňovat chudobu, nikoli chudé Předseda Papežské rady Iustitia et Pax, ghanský kard. Turkson, v projevu na summitu OSN o rozvojových cílech milénia kritizoval zneužívání rozvojových aktivit k zabíjení chudých. Všechny pokusy využít rozvojové cíle milénia na šíření a vnucování egoistického životního stylu nebo ještě hůře jako nástrojů ke zmenšování počtu chudých lidí v rámci demografické politiky, jsou výrazem zlé vůle a krátkozrakosti, prohlásil. Vyjádřil znepokojení Apoštolského stolce nad výrazy sexuální zdraví a reprodukční zdraví či plánování rodin, které se často objevují v závěrečném dokumentu OSN. Jsou to kontroverzní termíny, které v sobě mnohdy zahrnují provádění interrupcí jako podmínku rozvojové pomoci. Vybídl mezinárodní společenství, aby nemělo strach před chudými. Rozvojové cíle milénia mají směřovat k odstraňování chudoby, nikoli k zabíjení nemajetných! RaVat PODPOŘTE PETICI PROTI SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Podpořte petiční akci proti rozšíření státní sexuální výchovy na školách! Archy k podepisování si můžete stáhnout na webové adrese nebo si o ně napsat na adresu pořadatele petiční akce Výboru na obranu rodičovských práv: Petiční protest je spuštěn na období od 8. září 2010 do 18. ledna Pokud nechcete, aby stát ničil dětství našim dětem, podepište a šiřte petici! Res Claritatis SLOVO KNĚZE Když Václavův otec Vratislav zemřel, dosadili Čechové na stolec předků Václava. Ten byl milostí Boží dokonalý ve víře. Všem chudým prokazoval dobrodiní, nahé odíval, lačné krmil, pocestné přijímal podle slov evangelia, vdovám nedal ukřivdit, všechny lidi, chudé i bohaté, miloval, přisluhoval služebníkům Božím, mnohé kostely zdobil zlatem Slova první staroslověnské legendy o svatém Václavovi nám přibližují hlavního patrona českého národa v blízkosti jeho svátku. Autor vyzdvihuje především jeho z milosti Boží dokonalost ve víře. A skutečně, právě katolická víra je páteří Václavova života. Ve víře svatý Václav rozvíjí osobní, hluboký vztah k Bohu, jenž se završuje v nezištné lásce. Víra je základem Václavovy služby národu, zvláště lidem nejpotřebnějším, a také Církvi a Bohu, jak je dále v legendě popsáno. V čase, kdy je naše vlast ohrožena zevnitř, vzdálením se od svých křesťanských kořenů a z toho plynoucím morálním propadem, nám může být příklad svatého Knížete vítaným světlem. Proč jde o víru především? Celý svět vyšel z Boží ruky. Tvůrce též udržuje vše, co je, v bytí. I náš vlastní život je darem od Boha a je na Bohu existenčně závislý. Jsme zde na zemi tak dlouho, jak Bůh chce, či dopustí. Proto je náš svobodný úkon důvěry vůči Pánu nejpřiměřenějším postojem vzhledem k faktu stvoření. Bůh je Příčinou, Smyslem i Cílem všeho, a my nemáme lepší volbu než to ve víře uznat a přijmout za své. Když tak učiníme, získává náš život nový rozměr rozměr osobního přátelství s dokonalým Bohem. To není žádná fikce, ani abstrakce, neboť Bůh pro nás není neuchopitelný, kdesi za vesmírem, ale v Ježíši Kristu vzkříšeném je nám nesmírně blízko stal se jedním z nás. Svatý Václav z milosti Boží uvěřil Pánu. Jeho důvěryplný vztah se vzkříšeným Kristem je pro naši zemi i její další vývoj skutečným požehnáním. I dnes máme ve svatém Václavovi mocného přímluvce. Vyprošuje milost katolické víry všem Čechům, kteří ji ztratili nebo jí nemají dostatek. Svatý Václave, nedej zahynouti nám, ni budoucím. fr. Pavel Maria OP fr. Pavel M. Mayer OP, dominikánský kněz, magistr noviců 3

4 Res Claritatis MONITOR ze života církve COR AD COR LOQUITUR Apoštolská cesta Benedikta XVI. do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Cor ad cor loquitur Od srdce k srdci. Promluvit od srdce ke všem lidem, aby otevřeli svá srdce Lásce a svoji mysl Pravdě. Svědectví Benedikta XVI. okouzlilo Británii, jeho promluvy se dotkly srdcí a myslí mnoha lidí. Připomeňme si alespoň některé z nich. Církev nepracuje pro sebe, ale je ve službě druhým V rozhovoru s novináři na palubě letadla cestou do Velké Británie papež odpověděl také na otázku, co by měla Církev udělat proto, aby se stala věrohodnější a přitažlivější: Řekl bych, že Církev, která by se snažila být hlavně přitažlivou, by už byla na špatné cestě, protože Církev nepracuje pro sebe, neusiluje o zvýšení počtu svých členů a tím své moci. Církev je ve službách druhým: neslouží sama sobě, aby se stala mocnou institucí, nýbrž slouží tomu, aby byla dostupná zvěst Ježíše Krista, velké pravdy a velké síly lásky, smírčí lásky, která se projevila v této postavě a která stále vychází z přítomnosti Ježíše Krista. V tomto smyslu Církev vůbec neusiluje o svou atraktivnost, ale má být jednoduše hlasem druhého, má dávat zahlédnout velkou postavu Krista a velké pravdy, které vnesl do lidstva. Pouze Bůh může uspokojit nejhlubší potřebu našeho srdce Druhý den své cesty zahájil papež návštěvou katolické univerzity. Žáky a studenty britských škol vyzval ke svatosti: Když vás vyzývám, abyste se stali svatými, žádám od vás, abyste se nespokojovali s druhotnými volbami. Žádám od vás, abyste nesledovali omezený cíl a odhlíželi přitom od všech ostatních. Mít peníze dává možnost být štědrými a konat ve světě dobro, ale samo o sobě nečiní člověka šťastným. Být bohatě obdařeni určitými schopnostmi nebo profesí je dobrá věc, ale nikdy nás to neuspokojí, dokud se nezaměříme na něco ještě většího. Může nás to proslavit, ale neučiní nás to šťastnými. Po štěstí všichni toužíme, ale jednou z největších tragédií tohoto světa je, že ho mnozí nikdy nenajdou, protože ho hledají na špatných místech. Řešení je velmi prosté: pravé štěstí je třeba hledat v Bohu. Potřebujeme odvahu, abychom vkládali své nejhlubší naděje pouze v Boha: nikoli do peněz, kariéry, světského úspěchu nebo našich vztahů s druhými, nýbrž jedině v Boha. Pouze on může uspokojit nejhlubší potřebu našeho srdce. Ve vašich katolických školách je neustále větší obzor, který převyšuje jednotlivé předměty vašeho studia a různých schopností, které si osvojujete. Všechna práce, kterou děláte, je zasazena do kontextu rozvoje přátelství s Bohem, a z tohoto přátelství veškerá práce vyplývá. [...] Dobrá škola nabízí úplnou formaci celé osoby. A dobrá katolická škola by kromě toho měla navíc pomáhat svým studentům stát se svatými. Jsme povoláni ke svatosti, žité jako intenzivní touha lidského srdce vstoupit do vnitřního sdílení se Srdcem Božím. Jednota Církve musí stát na jednotě apoštolské víry Program pokračoval setkáním s představiteli různých náboženských komunit Velké Británie. Papež zde mimo jiné řekl: Naše úsilí o jednotu křesťanů nemá jiný základ než naši víru v Krista, v toho Krista, který vstal z mrtvých, sedí po pravici Otce, přijde ve slávě soudit živé i mrtvé. Realita osoby Krista, jeho spásonosné dílo a zejména dějinný fakt jeho vzkříšení je obsahem apoštolského kérygmatu a těch formulací víry, které počínaje Novým zákonem zaručují integritu jeho předávání. Zkrátka, jednota Církve nikdy nemůže být nic jiného než jednota v apoštolské víře, ve víře udělené obřadem křtu každému novému členu Kristova těla. Tato víra nás sjednocuje v Pánu, který nám dává účast na svém Svatém Duchu, a proto se i nyní účastní života Nejsvětější Trojice, která je vzorem koinonie Církve zde na zemi. Víra osvětluje rozum v úsilí o objevování principů Následovalo setkání s představiteli veřejného života ve Westminster Hall. Papežova promluva, kterou zde pronesl, se setkala s velkým ohlasem a vyvolala mohutné ovace. Téma promluvy je shrnuto v úvodníku, zde tedy nabízíme jen krátkou citaci: Bez korektur poskytovaných náboženstvím může totiž také rozum padnout za oběť deformacím, jak se stává, když jej manipuluje ideologie nebo je aplikován pouze částečně, což pak znemožňuje brát plně v úvahu důstojnost lidské osoby. Takové špatné zacházení s rozumem konec konců umožnilo, aby vznikl obchod s otroky a mnoha další sociální zla, v neposlední řadě pak totalitní ideologie 20. století. Proto bych chtěl naznačit, že svět rozumu a svět víry svět sekulární racio nality a svět náboženské víry se navzájem potřebují a neměly by se obávat vstoupit do hlubokého a vytrvalého dialogu pro dobro naší civilizace. Ukřižovaný Pán je pramenem našeho života a spásy Třetí den své návštěvy slavil papež mši svatou ve Westminsterské katedrále, která je zasvěcena Nejsvětější Krvi Kristově. Kázal o spásné oběti Ježíše Krista, v níž se stýkají všechny naše oběti, naděje a touhy: V té nejvýmluvnější formě nám toto pojetí mystéria drahocenné Kristovy krve ukazují mučedníci všech dob, kte- 4 res.claritatis.cz svět katolickýma očima

5 Res Claritatis MONITOR ze života církve ří vypili kalich, z něhož pil sám Kristus, a jejichž krev, prolitá ve spojení s jeho obětí, dává Církvi nový život. Odráží se také na našich bratřích a sestrách ve světě, kteří i dnes zakoušejí diskriminaci a pronásledování pro svou křesťanskou víru. Toto pojetí je však často skrytě přítomno v utrpeních všech jednotlivých křesťanů, kteří denně spojují svoje oběti s Pánovými oběťmi za posvěcení Církve a za vykoupení světa. Myslím zejména na ty, kteří jsou s touto eucharistickou slavností sjednoceni duchovně, zvláště na lidi nemocné, staré, s postižením a ty, kteří trpí na těle či na duchu. Myslím zde také na nesmírné utrpení způsobené zneužíváním dětí, zejména v Církvi jejími služebníky. Vyjadřuji svůj hluboký soucit s nevinnými oběťmi těchto neslýchaných zločinů spolu s nadějí, že moc Kristovy milosti, jeho smírná oběť přinese hluboké uzdravení a pokoj do jejich životů. Přiznávám také zahanbení a ponížení, které nás všechny proniklo v důsledku těchto hříchů, a vybízím vás, abyste vše svěřili Pánu v důvěře, že toto pohoršení přispěje k uzdravení zraněných, k očištění Církve a k obnově jejího staletého poslání formovat mládež a pečovat o ni. Vyjadřuji svou vděčnost za snahy vyvinuté k zodpovědnému vyrovnání se s tímto problémem, a všechny vás žádám, abyste měli starost o oběti a byli se svými kněžími solidární. Staří lidé jsou požehnáním pro společnost Následovalo setkání s mládeží a poté návštěva seniorů z Domu sv. Petra. Papež v promluvě připomněl, že každý z nás je chtěný, každý z nás je milován a každý z nás je nezbytný: Život je jedinečný dar v jakémkoli stadiu od početí po přirozenou smrt a je pouze na Bohu, zda ho dá či vezme. Člověk se může v pozdním věku těšit dobrému zdraví, přesto by křesťané neměli mít strach z podílu na Kristově utrpení, s nímž se setkáváme v nemoci, pokud to Bůh chce. Můj předchůdce papež Jan Pavel II. v posledních letech svého života veřejně trpěl. Všem bylo jasné, že to prožíval ve spojení s utrpením našeho Spasitele. Jeho radost a trpělivost, s nimiž prožíval své poslední dny, byly významným a dojemným příkladem pro nás, kteří musíme nést tíhu přibývajícího věku. Proto jsem mezi vás přišel nejen jako otec, ale především jako bratr, který dobře zná radosti i výzvy, které věk přináší. Dlouhý život nám dává možnost vážit si krásy těch největších darů, které nám Bůh dal: daru života i daru křehkosti lidského ducha. Kdo již prožil řádku let, má výbornou příležitost prohloubit vlastní poznání tajemství Krista, který se snížil, aby sdílel naše lidství. Jak se prodlužuje běžná délka našeho života, často ubývají fyzické schopnosti. Přesto může toto období patřit k duchovně nejplodnějším letům našeho života. Beatifikační mše svatá v Cofton Park. Foto: Zimbio, Christopher Furlong/Getty Images Europe Víra a život se nevyhnutelně protínají Třetí den vyvrcholil velkolepou modlitební vigilií v Hyde Parku za účasti sto tisíc lidí. V promluvě papež připomněl duchovní odkaz kard. Newmana: Jedna z nejoblíbenějších meditací kardinála obsahuje tato slova: Bůh mne stvořil, abych mu nabídl určitou specifickou službu. Svěřil mi určitou práci, kterou nesvěřil jiným (Meditations on Christian Doctrin). Vidíme zde Newmanův správný křesťanský realismus, v němž se víra a život nevyhnutelně protínají. Víra je určena k tomu, aby přinášela plod proměny našeho světa mocí Ducha Svatého, který působí v životě a konání věřících. Kdo se dívá realisticky na náš současný svět, nemůže si myslet, že se křesťané mohou dále věnovat svým každodenním záležitostem, a přitom ignorovat hlubokou krizi víry, která dolehla na společnost, nebo prostě doufat, že poklad hodnot předávaný během křesťanských staletí bude dále inspirovat a utvářet budoucnost naší společnosti. Věrnost v modlitbě nás přetváří v božský obraz Poslední den návštěvy při mši svaté pod širým nebem v Cofton Park za účasti 60 tisíc lidí beatifikoval papež kardinála Newmana. V homilii připomněl: Motto kardinála Newmana Cor ad cor loquitur nám umožňuje proniknout do jeho chápání křesťanského života jakožto povolání ke svatosti, žité jako intenzivní touha lidského srdce vstoupit do vnitřního sdílení se Srdcem Božím. Připomíná nám, že věrnost modlitbě nás postupně proměňuje v božský obraz. V jednom ze svých vytříbených kázání napsal: Zvyk modlit se je úkon, jímž se obracíme k Bohu a neviditelnému světu kdykoli, kdekoli a v jakékoli potřebě. Jak říkám, modlitba obsahuje to, co lze nazvat přirozeným účinkem zduchovnění a povýšení duše. Člověk už není to, co byl předtím; postupně si vnitřně osvojil nový systém idejí a pronikly ho svěží principy. Zpracováno podle Tam jsou také k dispozici texty všech papežových promluv. 5

6 Res Claritatis MONITOR pohled z říma CO S TÍM PAPEŽEM? Poučí se Církev z úspěchu papežské cesty do Velké Británie? Ovace po papežově promluvě ve Westminster Hall. Foto: Flickr, UK Parliament Když se Jan Pavel II. vracel z vydařených apoštolských cest, nikdo se tomu příliš nedivil; měl přece charisma. Když polský papež zemřel a kardinálové zvolili Josepha Ratzingera, ukázalo se, že máme papeže bez charismatu. Tak se to alespoň tenkrát všeobecně říkalo i tam, kde se novému Petrovu nástupci neupíraly jiné kvality. Mezitím se Benedikt XVI. vrací z další vydařené cesty a těžko ten fenomén vysvětlit. Když čtu světské i církevní komentáře, dozvídám se nejčastěji, že papež si podmanil srdce Britů, protože byl milý a srdečný, nic nevykřikoval, mluvil mírně tlumeným hlasem, typickým pro lidi po osmedesátce. Jenže hlava anglikánské církve na ostrovech, Alžběta II., je také milá, srdečná a po osmdesátce, ale s podobným úspěchem se nesetkává. Pozor ale na takové zdánlivě pozitivní komentáře, protože místo toho, aby fenomén Benedikta vysvětlovaly, pouze ho trivializují. Světu a Církvi je Benedikt stále více zapotřebí. Viděli jsme to ve Westminster Hall. Obě sněmovny parlamentu, všichni premiéři počínaje Margaret Tatcherovou, představitelé vskutku nejrůznějších skupin světa kultury, vědy a politiky, všichni zaposlouchaní do slov papeže, který napřahuje ruku k sekulárním proudům společnosti, aby s nimi vedl skutečný dialog. To neznamená poklepávat si po ramenou, jak tomu často bývalo, ale vzít se navzájem vážně. Evangelium i světská očekávání. Potřebujeme se navzájem přesvědčoval papež. A Britové mu uvěřili. To zaujetí, které zlaicizovaná Velká Británie ukázala římskému biskupovi na místě, kde byl Tomáš More odsouzen k smrti za věrnost papeži, bylo asi nejvýmluvnějším okamžikem celé cesty. Tak to alespoň vnímal papež sám, jak přiznal minulou středu v promluvě při generální audienci, věnované, jak je zvykem, rekapitulaci právě skončené apoštolské cesty. Podobné zaujetí jsme ale viděli v podstatě při všech setkáních této cesty. Sledoval jsem to s myšlenkami na loňskou papežovu návštěvu v České republice, na to, jak jsem v metru stál vedle nevěřících Pražanů, začtených do redak čních komentářů nebo přímo do úryvků promluv Benedikta XVI. v profánním tisku. Představuji si, že v londýnském metru to mohlo vypadat podobně. Nasvědčují tomu necírkevní komentáře. Svatý otče, podařilo se vám zastavit naši zemi a přinutit nás k přemýšlení, říkal papežovi před odjezdem premiér Cameron. Papežovi se podařila zcela neobvyklá věc, vrátil víru do prvního plánu života této země, přiznal v jednom z rozhovorů primas anglikánské komunity Rowan Williams. Problém papežských apoštolských cest spočívá ale v tom, že jejich úspěch končí s návratem papeže do Vatikánu. Mise Benedikta XVI. nenachází kontinuitu v místní církvi. Stačí připomenout sekulární Francii, kde se papež také setkal s úspěchem a svým jasným projevem prorazil hradby předsudků. Pak ale stačilo několik měsíců a táž Francie se stala arénou ostré protipapežské kampaně. Místní církvi se nedostávalo odvahy, aby se jednoznačně postavila za papeže a šla s ním bok po boku v dobrém i ve zlém. Církev je tedy stále málo benediktovská. Nedokáže se poučit z papežova učení a z jeho úspěchů. Před několika měsíci u příležitosti pátého výročí pontifikátu jsem na to téma mluvil s jedním z profesorů Papežské gregoriánské univerzity. Ptal jsem se ho, zda už učení tohoto papeže proniklo do současné teologie. Odpověď jezuitského profesora byla stejně upřímná, jako zarážející: Ne, protože teologům, kteří přispěli k úpadku mnoha místních církví, je zatěžko přiznat, že tvrdili nesmysly. A budou na tom jistě trvat až do konce života. Krzysztof Bronk Krzysztof Bronk pracuje jako redaktor polské redakce Radia Vaticana. Úspěch papežské cesty do Velké Británie znovu ukázal, že svět potřebuje pastýře ve stylu Benedikta XVI. 6 res.claritatis.cz svět katolickýma očima

7 Res Claritatis MONITOR rozhovor ZA CÍRKEV VÍCE BENEDIKTOVSKOU Rozhovor s novinářem a spisovatelem Damianem Thompsonem Jaký je význam papežovy návštěvy Velké Británie? A jaké ponaučení by si z ní Církev měla vzít? Zeptali jsme se Damiana Thompsona, ředitele katolického týdeníku pro Anglii a Wales Catholic Herald a publicisty Daily Telegraph. Proč se skeptické předpovědi o papežově návštěvě nenaplnily? Lidé byli zaskočeni ohromným šarmem a pronikavou inteligencí papeže. Ti, kdo si mysleli, že ho poslouchat nepotřebují, shledali nakonec jeho poselství tak podmanivým, že se zastavili, naslouchali mu a pečlivě přemýšleli o tom, co říká. Charakterizoval jste tuto cestu jako osobní triumf papeže. Co je podle vašeho názoru největším úspěchem návštěvy? Největším úspěchem návštěvy je to, že Joseph Ratzinger už není nebo nemůže být snadno démonizován v sekulárních médiích. Velmi důkladně se omluvil za ostudné zneužívání dětí, několikrát a velmi explicitně. Myslím, že veřejnost nyní také nahlédla, že si nikdy nezadal s nacistickým režimem a že jakýkoli pokus nazývat ho naci-papežem je pustou lží. Není už tedy cizím člověkem. Lidé pochopili, proč právě Joseph Ratzinger byl zvolen papežem, rozumí kvalitám jeho myšlení a charismatu jeho vlídné osobnosti. Benedikt XVI. na setkání s biskupy Anglie. Foto: Zimbio, WPA Pool/Getty Images Europe Lidé byli zaskočeni ohromným šarmem a pronikavou inteligencí papeže. Jaké ponaučení by si místní katolická církev měla odnést z těch čtyř dní návštěvy? Doufám, že místní katolická církev si z těch čtyř dní odnese mnohá ponaučení. Nejdůležitější se týká správného chápání liturgie. Ve Westminsterské katedrále papež sloužil takovou liturgii, o níž je přesvědčen, že je k uctívání Boha nejvhodnější. Zavedl praxi umísťování krucifixu uprostřed oltáře, která však v Anglii stále není následována. Při všech mších recitoval kánon v latině. To jsou skutečnosti, které netěší magické kruhy liberálních biskupů kontrolujících byrokracii a liturgickou praxi Církve v Anglii i ve světě. Ať už je to bude provokovat nebo uvádět do rozpaků, doufám, že Církev po celé zemi bude od nynějška povzbuzena k tomu, aby svou liturgii slavila více benediktovsky. Myslíte si, že návštěva se nějak odrazí také u anglikánů? Očekávám, že návštěva bude mít na anglikány velmi významný dopad. Jak víte, pro anglikány, kteří si přejí stát se katolíky, zavedl papež zvláštní opatření, díky nimž mohou zachovat své specifické liturgické zvyklosti a přejít plně do katolické církve. Ustanovil ordinariát. A těm biskupům, kteří to nepřijímali s velkým nadšením, to papež důrazně připomínal, vysvětloval jim, že je to pro něj velmi důležité. Ale i z daleko širší perspektivy: mnoho představitelů anglikánské církve nebo spíš mnoho členů anglikánské církve vnímalo autoritu, s níž papež mluví, a vidělo, jak hluboký dojem zanechává v těch, kdo mu naslouchají. Budou se tedy ptát, proč je takový kontrast mezi tím, co tu viděli, a neuvěřitelným zmatkem, který panuje kolem anglické církve a jejího vedení. Je nějaká šance na nové kontakty se sekulárním myšlením v dnešní Velké Británii. Myslím, že papež to ukázal už v minulosti, když ochotně diskutoval s takovým sekulárním intelektuálem, jako je Jürgen Habermas. Je zcela zřetelně nakloněn zdravé debatě mezi věřícími a nevěřícími. Potvrdil to ve svém projevu ve Westminster Hall, kde povzbuzoval křesťany, nekřesťany a nevěřící, aby společně diskutovali o významu transcendence, o věcech, které jsou odsouvány na okraj velmi hlasitou menšinou těch, kdo pohrdají jakýmikoli projevy náboženství a považují je za pověru ignorantů. Papežova návštěva byla drtivou porážkou militantních sekularistů ve Velké Británii. Abych pravdu řekl, vypadali nakonec jako idioti. Shromáždilo se jich ne víc než pár tisíc, na některých místech jich proti papeži protestovalo jen několik desítek, v porovnání s desetitisíci lidí, kteří papeže vítali. Myslím si, že rozdíl mezi katolíky a malými skupinami protipapežsky zaměřených extrémistů na Británii hluboce zapůsobil. Rozhovor připravila Johana Bronková. Damian Thompson, novinář, spisovatel a blogger 7

MONITOR. Res Claritatis. Pán dějin TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Poselství naděje pro Evropu. Promluva papeže Františka 04

MONITOR. Res Claritatis. Pán dějin TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Poselství naděje pro Evropu. Promluva papeže Františka 04 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XI., číslo 23 7. 12. 2014 / neprodejné Z OBSAHU Poselství naděje pro Evropu. Promluva papeže Františka 04 Někteří biskupové se nechali zaslepit.

Více

MONITOR. Res Claritatis. Obrana víry a služba chudým TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Věřím v Boha. Katecheze Benedikta XVI. 04

MONITOR. Res Claritatis. Obrana víry a služba chudým TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Věřím v Boha. Katecheze Benedikta XVI. 04 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník X., číslo 3 10. 2. 2013 / neprodejné Z OBSAHU Věřím v Boha. Katecheze Benedikta XVI. 04 Trpělivě nést Kristův kříž. Svatý Peregrin Laziosi 07 Cesta

Více

Pohled z Říma: Tak přece rodina 06 Mučedníci komunismu. Blahoslavený Vilmos Apor 07 Dítě na okraji společnosti. Dítě a generační solidarita 10

Pohled z Říma: Tak přece rodina 06 Mučedníci komunismu. Blahoslavený Vilmos Apor 07 Dítě na okraji společnosti. Dítě a generační solidarita 10 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XI., číslo 3 9. 2. 2014 / neprodejné Z OBSAHU Putovat v Duchu Svatém. Katecheze Svatého otce Františka 04 Pohled z Říma: Tak přece rodina 06 Mučedníci

Více

RC Monitor. zpravodajský čtrnáctideník. 2. červenec 2009

RC Monitor. zpravodajský čtrnáctideník. 2. červenec 2009 RC Monitor zpravodajský čtrnáctideník ROČNÍK VI., ČÍSLO 13 2. červenec 2009 neprodejné Z OBSAHU Generační konflikt v Církvi, str. 5 Poselství faráře arského, str. 6 Rozhovor s hebrejským vikářem, str.

Více

MONITOR. Res Claritatis. V jednotě víry a lásky TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Už nejste služebníci, ale přátelé. Homilie Benedikta XVI.

MONITOR. Res Claritatis. V jednotě víry a lásky TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Už nejste služebníci, ale přátelé. Homilie Benedikta XVI. Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník VIII., číslo 14 10. 7. 2011 / neprodejné Z OBSAHU Už nejste služebníci, ale přátelé. Homilie Benedikta XVI. 04 Primát v praxi. Budoucnost Církve

Více

Pro kázání a spásu duší. Svatý Dominik 05 Za Dr. Václavem Freiem 07 Extrémní polohy řešení tzv. romské problematiky 09

Pro kázání a spásu duší. Svatý Dominik 05 Za Dr. Václavem Freiem 07 Extrémní polohy řešení tzv. romské problematiky 09 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník VIII., číslo 21 6. 11. 2011 / neprodejné Z OBSAHU Pohled z Říma. Nové Assisi 04 Pro kázání a spásu duší. Svatý Dominik 05 Za Dr. Václavem Freiem

Více

Mučedníci komunismu. Blahoslavený Szilárd Ignác Bogdánffy 07 Dítě na okraji společnosti. Daně pod mikroskopem 10 Je dialog s islámem možný?

Mučedníci komunismu. Blahoslavený Szilárd Ignác Bogdánffy 07 Dítě na okraji společnosti. Daně pod mikroskopem 10 Je dialog s islámem možný? Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XI., číslo 11 1. 6. 2014 / neprodejné Z OBSAHU Duch Svatý rodí harmonii. Homilie Svatého otce Františka v Ammánu 04 Mučedníci komunismu. Blahoslavený

Více

Mučedníci komunismu: Blahoslavený Kamen Vičev 06 Potřebujeme novou politiku Církve vůči islámu 07 Husovské paradoxy 12.

Mučedníci komunismu: Blahoslavený Kamen Vičev 06 Potřebujeme novou politiku Církve vůči islámu 07 Husovské paradoxy 12. Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XII., číslo 13 5. 7. 2015 / neprodejné Z OBSAHU Pokoj, který dává Ježíš, je pro všechny. Homilie papeže Františka 04 Mučedníci komunismu: Blahoslavený

Více

MONITOR. Res Claritatis. Posvěceni v pravdě TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Pokoj nestačí hlásat, je třeba jej vytvářet. Homilie papeže Františka 04

MONITOR. Res Claritatis. Posvěceni v pravdě TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Pokoj nestačí hlásat, je třeba jej vytvářet. Homilie papeže Františka 04 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XII., číslo 12 21. 6. 2015 / neprodejné Z OBSAHU Pokoj nestačí hlásat, je třeba jej vytvářet. Homilie papeže Františka 04 Svoboda se stává agresivní

Více

MONITOR. Res Claritatis. Svátek světla, nikoli tmy TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Duch Svatý vždycky řídil tuto loďku. Promluva papeže Františka 04

MONITOR. Res Claritatis. Svátek světla, nikoli tmy TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Duch Svatý vždycky řídil tuto loďku. Promluva papeže Františka 04 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XI., číslo 21 9. 11. 2014 / neprodejné Z OBSAHU Duch Svatý vždycky řídil tuto loďku. Promluva papeže Františka 04 Mučedníci komunismu: Mons. Augustin

Více

František, papež generace Jana XXIII. 06 Misionáři zabití v roce 2013 07 Dítě na okraji společnosti. Světlo na konci tunelu 12

František, papež generace Jana XXIII. 06 Misionáři zabití v roce 2013 07 Dítě na okraji společnosti. Světlo na konci tunelu 12 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XI., číslo 9 4. 5. 2014 / neprodejné Z OBSAHU Vraťme se do Galileje. Homilie Svatého otce Františka 04 František, papež generace Jana XXIII. 06

Více

MONITOR. Res Claritatis. O Nejsvětější Panně TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Vzkříšený Ježíš drží Církev pevně ve své pravici. Homilie Benedikta XVI.

MONITOR. Res Claritatis. O Nejsvětější Panně TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Vzkříšený Ježíš drží Církev pevně ve své pravici. Homilie Benedikta XVI. Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník IX., číslo 17 16. 9. 2012 / neprodejné Z OBSAHU Vzkříšený Ježíš drží Církev pevně ve své pravici. Homilie Benedikta XVI. 04 Mučedník pravdy. Blahoslavený

Více

MONITOR. Res Claritatis. Kříž, jediná naděje TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Milosrdenství, nikoli odsouzení. Homilie papeže Františka 05

MONITOR. Res Claritatis. Kříž, jediná naděje TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Milosrdenství, nikoli odsouzení. Homilie papeže Františka 05 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XII., číslo 6 29. 3. 2015 / neprodejné Z OBSAHU Milosrdenství, nikoli odsouzení. Homilie papeže Františka 05 Byl jsem bez domova, a ujali jste

Více

MONITOR. Res Claritatis. Neodletěly do Říma, ale odpluly k Hamburku TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Modlící se Církev. Katecheze Svatého otce Benedikta XVI.

MONITOR. Res Claritatis. Neodletěly do Říma, ale odpluly k Hamburku TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Modlící se Církev. Katecheze Svatého otce Benedikta XVI. Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník IX., číslo 9 6. 5. 2012 / neprodejné Z OBSAHU Modlící se Církev. Katecheze Svatého otce Benedikta XVI. 04 Žena velké lásky k potřebným. Svatá Zdislava

Více

Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe.

Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. FARNÍ INFORMÁTOR 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 20. 4. 2008 Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. MODLITBA RŮŽENCE SVĚTLA PŘED SLAVENÍM EUCHARISTIE V KRYPTÁCH BAZILIKY SV. MARKA V

Více

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 České země byly občas bitevním pole, častěji mostem Benedikt XVI. na letišti, Praha Stará Ruzyně 26.9.2009 Pane presidente, milí páni kardinálové

Více

MONITOR. Res Claritatis. Evropa a křesťanství TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Jděte beze strachu sloužit. Homilie Svatého otce Františka 04

MONITOR. Res Claritatis. Evropa a křesťanství TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Jděte beze strachu sloužit. Homilie Svatého otce Františka 04 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník X., číslo 16 11. 8. 2013 / neprodejné Z OBSAHU Jděte beze strachu sloužit. Homilie Svatého otce Františka 04 Mučedníci komunismu. Blahoslavený

Více

Běda... Běda vám, nepraví vladaři, kteří hledáte svůj prospěch a ničíte národ vám svěřený, protože i vás pohltí bída, kterou způsobíte.

Běda... Běda vám, nepraví vladaři, kteří hledáte svůj prospěch a ničíte národ vám svěřený, protože i vás pohltí bída, kterou způsobíte. Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XII., číslo 14 19. 7. 2015 / neprodejné Z OBSAHU Radost žít v rodině. Homilie papeže Františka 04 Benedikt XVI.: Západní hudba je pro mne důkazem

Více

MONITOR. zpravodajský čtrnáctideník. 1. květen 2008

MONITOR. zpravodajský čtrnáctideník. 1. květen 2008 RC MONITOR ROČNÍK V., ČÍSLO 8 zpravodajský čtrnáctideník 1. květen 2008 (za dobrovolné příspěvky) Tradice Otců Z komentáře sv. biskupa Cyrila Alexandrijského k druhému listu Korinťanům Ti, kteří mají závdavek

Více

č. 133 Rozumnější jsem nad všechny své učitele, neboť rozjímám o tvých přikázáních, Hospodine. (Žalm 119,99) 3 _

č. 133 Rozumnější jsem nad všechny své učitele, neboť rozjímám o tvých přikázáních, Hospodine. (Žalm 119,99) 3 _ č. 133 Rozumnější jsem nad všechny své učitele, neboť rozjímám o tvých přikázáních, Hospodine. (Žalm 119,99) 3 _ 14 4 Nejsvětější Trojice Katecheze pro M. I. 20 Cesta k mužství Příběh bývalého transsexuála

Více

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností Úvodní slovo Boží člověk Jsou lidé, kteří svou neobyčejností zaujmou a zůstávají v paměti. Takový byl otec Adolf Kajpr. Měl vždycky co říct, vzpomíná na jeho promluvy pamětník. Dostal dar slova. Už v dětství

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské.

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. FARNÍ INFORMÁTOR 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 30. LEDNA 2011 Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. Votivní svíce pustiměřských poutníků u relikviáře sv. Jana Bosca v bazilice Panny Marie

Více

MONITOR. zpravodajský čtrnáctideník. 29. listopad 2007 ROK STÉHO VÝROČÍ BLAHOŘEČENÍ SV. PANÍ ZDISLAVY PATRONKY RODIN

MONITOR. zpravodajský čtrnáctideník. 29. listopad 2007 ROK STÉHO VÝROČÍ BLAHOŘEČENÍ SV. PANÍ ZDISLAVY PATRONKY RODIN RC MONITOR ROČNÍK IV., ČÍSLO 20 zpravodajský čtrnáctideník 29. listopad 2007 ROK STÉHO VÝROČÍ BLAHOŘEČENÍ SV. PANÍ ZDISLAVY PATRONKY RODIN (za dobrovolné příspěvky) Tradice Otců Z promluv svatého biskupa

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

MONITOR. zpravodajský čtrnáctideník. 12. únor 2009

MONITOR. zpravodajský čtrnáctideník. 12. únor 2009 RC MONITOR ROČNÍK VI., ČÍSLO 3 zpravodajský čtrnáctideník 12. únor 2009 (za dobrovolné příspěvky) Tradice Otců Z výkladu žalmů, připisovaného svatému Hilariovi z Poitiers Hle, jak je dobré a jak útěšné,

Více

MONITOR. zpravodajský čtrnáctideník. 14. prosinec 2006

MONITOR. zpravodajský čtrnáctideník. 14. prosinec 2006 RC MONITOR zpravodajský čtrnáctideník ROČNÍK III., ČÍSLO 20 14. prosinec 2006 (za dobrovolné příspěvky) Tradice Otců Z traktátu Proti bludným naukám od svatého biskupa Ireneje Proroci tedy předpovídali,

Více

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU 1 7. 4. 1988 KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU NÁBOŽENSKÝ ROZMĚR VÝCHOVY V KATOLICKÉ ŠKOLE VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 1994 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) ÚVOD 1. 28.10. 1965 II. Vatikánský

Více

1únor. Budoucnost církve. Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons.

1únor. Budoucnost církve. Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons. Budoucnost církve Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons. Domenico Sigalini Jak diskutovat se studenty o homosexualitě Karel D. Skočovský Sociální

Více

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve Pozvání na cestu Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života podle sociálního učení katolické církve Autorský tým Centra pro sociální otázky při ČBK pod vedením Lubomíra Mlčocha celková

Více