Benedikt XVI. promluvil k členům Dolní sněmovny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Benedikt XVI. promluvil k členům Dolní sněmovny"

Transkript

1 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník VII., číslo / neprodejné Z OBSAHU Cor ad cor loquitur. Benedikt XVI. ve Velké Británii 04 Za Církev více benediktovskou. Rozhovor s D. Thompsonem 07 Choré hvězdy křesťansko-demokratické (4) 08 A. Guttmacher, C. Gamble a D. Humphry: Ve službě inkulturace zla 10 TRADICE OTCŮ Z Commonitoria od svatého kněze Vincence Lerinského ( před rokem 450) Lze v Kristově Církvi očekávat náboženský rozvoj? Samozřejmě lze, a to velmi značný. Vždyť kdo by byl vůči lidem tak nepřející a natolik se protivil Bohu, aby se tomu snažil zabránit? Je však třeba, aby při tom šlo skutečně o rozvoj víry, nikoli o její záměnu. Rozvoji čehokoli je vlastní to, že to při růstu zůstává samo sebou, zatímco při změně se jedno proměňuje v druhé. Je tedy žádoucí, aby rostl a bohatě a mocně se rozvíjel rozum, vědění a moudrost po stupních let a věků jak u jednotlivců, tak u celého společenství, jak u každého člověka, tak u celé Církve, ovšem svým vlastním směrem, to znamená v rámci téhož učení, v témže smyslu a v témže obsahu. Náboženský rozvoj duše by se měl podobat rozvoji těla: tělesné údy sice postupem let znásobují své rozměry a rozvíjejí se, přesto však stále zůstávají týmiž údy jako předtím. [...] Také pro učení křesťanského náboženství by měly platit tytéž zákony rozvoje: průběhem let se má upevňovat, průběhem času rozšiřovat a průběhem věků vyrůstat k výšinám. Naši předkové odedávna zasévali do tohoto pole Církve pšenici setby víry: bylo by tedy velice zlé a nepatřičné, abychom my, jejich potomci, sklízeli místo zrna skutečné pravdy plevel podvrženého bludu. Spíše je správné a příhodné, aby bez vzájemných rozporů mezi prvotním a konečným pšeničná setba pěstěním rostla a my také sklízeli úrodu zrna křesťanského učení; když z oněch prvopočátků semene s přibývajícím časem něco klíčí, ať se to i nyní šlechtí a vzdělává. Jaké je místo náboženství ve společnosti? Benedikt XVI. promluvil k členům Dolní sněmovny V pátek 17. září vstoupil Benedikt XVI. do Westminster Hall, kde byl uvítán předsedou Dolní sněmovny, a oslovil přítomné poslance. Je to tentýž sál, v němž byl 1. července 1535 odsouzen k smrti za velezradu svatý Tomáš More, protože odmítl uznat nejvyšší autoritu časného vládce, krále, nad Církví a nad papežem. Trvalo 500 let, než se situace změnila natolik, že papež mohl vstoupit do Dolní sněmovny a promluvit k zákonodárcům. Benedikt XVI. připomněl shromážděným poslancům, o co v procesu s Tomášem Morem šlo. Dilema, jemuž čelil Morus v oněch těžkých dobách, řekl papež, je věčnou otázkou po vztahu mezi tím, co dlužíme císaři, a tím, čím jsme povinni Bohu. Za následujících 500 let se v Anglii změnilo mnohé, ale tato otázka zůstává: Má občanská a politická společnost nějaký etický základ, který nemohou ti, kdo jsou u moci i když je to moc demokraticky získaná, prostě změnit? Papež to ozřejmil na jednom z nejvýznamnějších počinů britského parlamentu totiž na zákazu obchodu s otroky. Ten si nevynutilo veřejné mínění, ale právě odvolání na pevné etické principy, zakořeněné v přirozeném zákoně, jež prosadili tak přesvědčení křesťané, jako byl William Wilberforce. Kde lze najít etický základ pro naše politická rozhodnutí? otázal se papež. Odpověděl si, že objektivní normy, vedou cí ke správnému jednání, jsou pří- Dokončení na str. 2 dole Benedikt XVI. ve Westminster Hall. Foto: Flickr, UK Parliament

2 Res Claritatis MONITOR ZPRávy Benedikt XVI.: Návštěva ve Velké Británii mne utvrdila v tom, že Evropa má křesťanskou duši Heart speaks unto heart Cor ad cor loquitur Od srdce k srdci Téma návštěvy převzaté z motta kardinála Johna Henryho Newmana Foto: Zimbio, Christopher Furlong/Getty Images Europe Dokončení ze str. 1 stupné rozumu. Navzdory požadavkům relativismu, pokračoval, lidský rozum může rozpoznat, co je pravda a co ne. Odkazuje se totiž na přirozený zákon. Jestliže objektivní normy můžeme poznat rozumem, jakou úlohu má náboženství a konkrétně křesťanská víra? Rozhodně nenahrazuje mravní normy, ani nevytváří strukturu politického a ekonomického života národa. Spíše pomáhá očišťovat a osvěcovat ono uplatňování rozumu při nacházení objektivních mravních principů, řekl Benedikt XVI. Náboženství je zde světlem a plní jakousi korektivní úlohu. Právě proto zdůraznil papež závažnost dialogu mezi rozumem a vírou. Řekl, že musí vyjádřit své znepokojení nad postupující marginalizací náboženství, zvláště křesťanství, kterou pozorujeme u mnoha národů včetně Spojeného království. Přitom politické společenství, má-li dosáhnout svých cílů, potřebuje vliv křesťanství. Podle agentury Zenit připravila -mf-. Ve středu 22. září se na svatopetrském náměstí sešlo přibližně 10 tisíc lidí, aby vyslechli pravidelnou katechezi Benedikta XVI. Papež v ní bilancoval svoji návštěvu Velké Británie. V promluvě mimo jiné uvedl: Drazí bratři a sestry, touto svou návštěvou ve Spojeném království jsem jako vždy chtěl povzbudit především katolické společenství, povzbudit jej k neúnavné práci na obraně neměnných morálních pravd, které byly převzaty, osvíceny a potvrzeny evangeliem a tvoří základ opravdu lidské, spravedlivé a svobodné společnosti. Měl jsem také v úmyslu mluvit k srdci všech obyvatel Spojeného království, nikoho nevyjímaje, o opravdové realitě člověka, jeho nejhlubších potřebách a jeho posledním údělu. Když jsem se obracel k občanům této země, křižovatky kultur a světové ekonomiky, měl jsem na mysli celý Západ, vedl jsem dialog za pomocí argumentů této civilizace a předával nadčasovou novost evangelia, kterou je prostoupen. Tato apoštolská cesta mne utvrdila v mém hlubokém přesvědčení, že dávné národy Evropy mají křesťanskou duši, která tvoří jediný celek spolu s nadáním a dějinami jednotlivých národů, a Církev nepřestává pracovat na tom, aby tato duchovní a kulturní tradice byla neustále živá. Blahoslavený John Henry Newman, jehož postava a spisy si stále uchovávají podivuhodnou aktuálnost, si zasluhuje, aby byl uznán ode všech. Kéž je oporou úmyslům a úsilí křesťanů při šíření Kristovy vůně všude, aby celý jejich život byl pouze odrazem Jeho života, jak moudře napsal ve své knize Vyzařovat Krista. RaVat Premiér Cameron: Víra je a bude součástí naší země V projevu při závěrečné ceremonii na letišti označil premiér David Cameron papežovu návštěvu ve Velké Británii za výzvu následovat svědomí a nehledat požadavky, ale zodpovědnost. Řekl mimo jiné: Mluvil jste k šesti milionům katolíků, ale slyšel vás národ, který má více než 60 milionů obyvatel. A také mnoho dalších po celém světě. Jim jste nabídl poselství adresované nejen katolické církvi, ale nám všem, lidem každého i žádného vyznání. Lidé víry, včetně našich třiceti tisíc charit motivovaných vírou, jsou stavitelé naší kultury. Pro mnohé je víra podnětem k činu. Formuje jejich názory a jednání. Je to jejich víra, která je inspiruje k tomu, aby pomáhali druhým, a to bychom měli ocenit. Víra je součástí naší země. Vždycky byla a vždycky bude. Jak jste řekl, Vaše Svatosti, víra není problém, který mají vyřešit zákonodárci, ale spíš živoucí součást národního rozhovoru. A my jsme na to hrdí, řekl dále premiér. Vyjádřil také přesvědčení, že všichni mohou souhlasit s poselstvím o práci na společném dobru a povinnostech k jedincům, rodinám a společnosti. Vaše Svatosti, vaše přítomnost zde byla pro naši zem velkou poctou... Doufám, že si odvážíte silné a pozitivní vzpomínky, řekl premiér na závěr. RaVat RC Monitor si můžete objednat na adrese: Res Claritatis, Hlubočepská 85/64, Praha 5, nebo na internetových stránkách Zde se také můžete zaregistrovat, máte-li zájem o pravidelné zasílání zpráv em. Periodikum je distribuováno zdarma a lze jej v požadovaném počtu kusů objednat na adrese redakce. Jeho vydávání je možné jedině díky zaslaným darům, které pokrývají náklady na tisk a distribuci. Náklady na jedno číslo jsou přibližně 20 Kč, což za rok činí 440 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Dary lze podle 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. uplatnit pro snížení základu daně. 2 res.claritatis.cz svět katolickýma očima

3 Res Claritatis MONITOR ZPRÁVY Poděkování kněžím od zástupců rodičů Rodiče sdružení ve Výboru na obranu rodičovských práv zaslali poděkování katolickým kněžím za jejich podporu v boji proti zavádění nevhodné sexuální výchovy do škol. V poděkování se uvádí: Jsme rádi a velice si vážíme Vaší duchovní, společenské a velmi otevřené podpory! Vědomí, že na naší straně stojí duchovní osoby, je pro nás důležité a povzbuzující. Jsme si vědomi naší zodpovědnosti za děti a víme, že máme právo, ale i povinnost vychovávat je podle našeho nejlepšího svědomí a uvádět je do morálních hodnot, které státem zaváděná sexuální výchova téměř opomíjí, a v některých případech přímo devastuje. Naše úsilí je běh na dlouhou trať, neboť jsme až příliš dlouho mlčeli a nechali takzvané odborníky působit na naše děti. Prosíme, pomáhejte nám i našim dětem dál svými modlitbami. VORP Nová strategie EU pro rovnost žen a mužů V úterý 21. září představila komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství Viviane Reding novou strategii EU pro rovnost mužů a žen, navrženou na pětileté období Hlavním cílem je lépe využít potenciálu žen a přispět tak k dosahování celkových ekonomických a sociálních cílů EU. Strategie je ale předmětem kritiky, mj. proto, že vnucuje ženám roli pracujících na úkor péče o rodinu. Řešení jak docenit ženu nemá podle kritiků strategie spočívat v nabídce kariéry mimo domov, ale v posílení její úlohy v rodině, jež by měla být uznána jako plnoprávná profese. Přestože všichni pediatři poukazují na skutečnost, že dítě do tří let potřebuje ke svému zdravému psychickému vývoji především matku, prosazuje EU kariérní rovnost a stanovuje absurdní cíl: požaduje, aby do konce pětiletky minimálně 90 % dětí od tří let chodilo na plný úvazek do školky a 33 % do jeslí. RC, AT Kard. Turkson v OSN: Odstraňovat chudobu, nikoli chudé Předseda Papežské rady Iustitia et Pax, ghanský kard. Turkson, v projevu na summitu OSN o rozvojových cílech milénia kritizoval zneužívání rozvojových aktivit k zabíjení chudých. Všechny pokusy využít rozvojové cíle milénia na šíření a vnucování egoistického životního stylu nebo ještě hůře jako nástrojů ke zmenšování počtu chudých lidí v rámci demografické politiky, jsou výrazem zlé vůle a krátkozrakosti, prohlásil. Vyjádřil znepokojení Apoštolského stolce nad výrazy sexuální zdraví a reprodukční zdraví či plánování rodin, které se často objevují v závěrečném dokumentu OSN. Jsou to kontroverzní termíny, které v sobě mnohdy zahrnují provádění interrupcí jako podmínku rozvojové pomoci. Vybídl mezinárodní společenství, aby nemělo strach před chudými. Rozvojové cíle milénia mají směřovat k odstraňování chudoby, nikoli k zabíjení nemajetných! RaVat PODPOŘTE PETICI PROTI SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Podpořte petiční akci proti rozšíření státní sexuální výchovy na školách! Archy k podepisování si můžete stáhnout na webové adrese nebo si o ně napsat na adresu pořadatele petiční akce Výboru na obranu rodičovských práv: Petiční protest je spuštěn na období od 8. září 2010 do 18. ledna Pokud nechcete, aby stát ničil dětství našim dětem, podepište a šiřte petici! Res Claritatis SLOVO KNĚZE Když Václavův otec Vratislav zemřel, dosadili Čechové na stolec předků Václava. Ten byl milostí Boží dokonalý ve víře. Všem chudým prokazoval dobrodiní, nahé odíval, lačné krmil, pocestné přijímal podle slov evangelia, vdovám nedal ukřivdit, všechny lidi, chudé i bohaté, miloval, přisluhoval služebníkům Božím, mnohé kostely zdobil zlatem Slova první staroslověnské legendy o svatém Václavovi nám přibližují hlavního patrona českého národa v blízkosti jeho svátku. Autor vyzdvihuje především jeho z milosti Boží dokonalost ve víře. A skutečně, právě katolická víra je páteří Václavova života. Ve víře svatý Václav rozvíjí osobní, hluboký vztah k Bohu, jenž se završuje v nezištné lásce. Víra je základem Václavovy služby národu, zvláště lidem nejpotřebnějším, a také Církvi a Bohu, jak je dále v legendě popsáno. V čase, kdy je naše vlast ohrožena zevnitř, vzdálením se od svých křesťanských kořenů a z toho plynoucím morálním propadem, nám může být příklad svatého Knížete vítaným světlem. Proč jde o víru především? Celý svět vyšel z Boží ruky. Tvůrce též udržuje vše, co je, v bytí. I náš vlastní život je darem od Boha a je na Bohu existenčně závislý. Jsme zde na zemi tak dlouho, jak Bůh chce, či dopustí. Proto je náš svobodný úkon důvěry vůči Pánu nejpřiměřenějším postojem vzhledem k faktu stvoření. Bůh je Příčinou, Smyslem i Cílem všeho, a my nemáme lepší volbu než to ve víře uznat a přijmout za své. Když tak učiníme, získává náš život nový rozměr rozměr osobního přátelství s dokonalým Bohem. To není žádná fikce, ani abstrakce, neboť Bůh pro nás není neuchopitelný, kdesi za vesmírem, ale v Ježíši Kristu vzkříšeném je nám nesmírně blízko stal se jedním z nás. Svatý Václav z milosti Boží uvěřil Pánu. Jeho důvěryplný vztah se vzkříšeným Kristem je pro naši zemi i její další vývoj skutečným požehnáním. I dnes máme ve svatém Václavovi mocného přímluvce. Vyprošuje milost katolické víry všem Čechům, kteří ji ztratili nebo jí nemají dostatek. Svatý Václave, nedej zahynouti nám, ni budoucím. fr. Pavel Maria OP fr. Pavel M. Mayer OP, dominikánský kněz, magistr noviců 3

4 Res Claritatis MONITOR ze života církve COR AD COR LOQUITUR Apoštolská cesta Benedikta XVI. do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Cor ad cor loquitur Od srdce k srdci. Promluvit od srdce ke všem lidem, aby otevřeli svá srdce Lásce a svoji mysl Pravdě. Svědectví Benedikta XVI. okouzlilo Británii, jeho promluvy se dotkly srdcí a myslí mnoha lidí. Připomeňme si alespoň některé z nich. Církev nepracuje pro sebe, ale je ve službě druhým V rozhovoru s novináři na palubě letadla cestou do Velké Británie papež odpověděl také na otázku, co by měla Církev udělat proto, aby se stala věrohodnější a přitažlivější: Řekl bych, že Církev, která by se snažila být hlavně přitažlivou, by už byla na špatné cestě, protože Církev nepracuje pro sebe, neusiluje o zvýšení počtu svých členů a tím své moci. Církev je ve službách druhým: neslouží sama sobě, aby se stala mocnou institucí, nýbrž slouží tomu, aby byla dostupná zvěst Ježíše Krista, velké pravdy a velké síly lásky, smírčí lásky, která se projevila v této postavě a která stále vychází z přítomnosti Ježíše Krista. V tomto smyslu Církev vůbec neusiluje o svou atraktivnost, ale má být jednoduše hlasem druhého, má dávat zahlédnout velkou postavu Krista a velké pravdy, které vnesl do lidstva. Pouze Bůh může uspokojit nejhlubší potřebu našeho srdce Druhý den své cesty zahájil papež návštěvou katolické univerzity. Žáky a studenty britských škol vyzval ke svatosti: Když vás vyzývám, abyste se stali svatými, žádám od vás, abyste se nespokojovali s druhotnými volbami. Žádám od vás, abyste nesledovali omezený cíl a odhlíželi přitom od všech ostatních. Mít peníze dává možnost být štědrými a konat ve světě dobro, ale samo o sobě nečiní člověka šťastným. Být bohatě obdařeni určitými schopnostmi nebo profesí je dobrá věc, ale nikdy nás to neuspokojí, dokud se nezaměříme na něco ještě většího. Může nás to proslavit, ale neučiní nás to šťastnými. Po štěstí všichni toužíme, ale jednou z největších tragédií tohoto světa je, že ho mnozí nikdy nenajdou, protože ho hledají na špatných místech. Řešení je velmi prosté: pravé štěstí je třeba hledat v Bohu. Potřebujeme odvahu, abychom vkládali své nejhlubší naděje pouze v Boha: nikoli do peněz, kariéry, světského úspěchu nebo našich vztahů s druhými, nýbrž jedině v Boha. Pouze on může uspokojit nejhlubší potřebu našeho srdce. Ve vašich katolických školách je neustále větší obzor, který převyšuje jednotlivé předměty vašeho studia a různých schopností, které si osvojujete. Všechna práce, kterou děláte, je zasazena do kontextu rozvoje přátelství s Bohem, a z tohoto přátelství veškerá práce vyplývá. [...] Dobrá škola nabízí úplnou formaci celé osoby. A dobrá katolická škola by kromě toho měla navíc pomáhat svým studentům stát se svatými. Jsme povoláni ke svatosti, žité jako intenzivní touha lidského srdce vstoupit do vnitřního sdílení se Srdcem Božím. Jednota Církve musí stát na jednotě apoštolské víry Program pokračoval setkáním s představiteli různých náboženských komunit Velké Británie. Papež zde mimo jiné řekl: Naše úsilí o jednotu křesťanů nemá jiný základ než naši víru v Krista, v toho Krista, který vstal z mrtvých, sedí po pravici Otce, přijde ve slávě soudit živé i mrtvé. Realita osoby Krista, jeho spásonosné dílo a zejména dějinný fakt jeho vzkříšení je obsahem apoštolského kérygmatu a těch formulací víry, které počínaje Novým zákonem zaručují integritu jeho předávání. Zkrátka, jednota Církve nikdy nemůže být nic jiného než jednota v apoštolské víře, ve víře udělené obřadem křtu každému novému členu Kristova těla. Tato víra nás sjednocuje v Pánu, který nám dává účast na svém Svatém Duchu, a proto se i nyní účastní života Nejsvětější Trojice, která je vzorem koinonie Církve zde na zemi. Víra osvětluje rozum v úsilí o objevování principů Následovalo setkání s představiteli veřejného života ve Westminster Hall. Papežova promluva, kterou zde pronesl, se setkala s velkým ohlasem a vyvolala mohutné ovace. Téma promluvy je shrnuto v úvodníku, zde tedy nabízíme jen krátkou citaci: Bez korektur poskytovaných náboženstvím může totiž také rozum padnout za oběť deformacím, jak se stává, když jej manipuluje ideologie nebo je aplikován pouze částečně, což pak znemožňuje brát plně v úvahu důstojnost lidské osoby. Takové špatné zacházení s rozumem konec konců umožnilo, aby vznikl obchod s otroky a mnoha další sociální zla, v neposlední řadě pak totalitní ideologie 20. století. Proto bych chtěl naznačit, že svět rozumu a svět víry svět sekulární racio nality a svět náboženské víry se navzájem potřebují a neměly by se obávat vstoupit do hlubokého a vytrvalého dialogu pro dobro naší civilizace. Ukřižovaný Pán je pramenem našeho života a spásy Třetí den své návštěvy slavil papež mši svatou ve Westminsterské katedrále, která je zasvěcena Nejsvětější Krvi Kristově. Kázal o spásné oběti Ježíše Krista, v níž se stýkají všechny naše oběti, naděje a touhy: V té nejvýmluvnější formě nám toto pojetí mystéria drahocenné Kristovy krve ukazují mučedníci všech dob, kte- 4 res.claritatis.cz svět katolickýma očima

5 Res Claritatis MONITOR ze života církve ří vypili kalich, z něhož pil sám Kristus, a jejichž krev, prolitá ve spojení s jeho obětí, dává Církvi nový život. Odráží se také na našich bratřích a sestrách ve světě, kteří i dnes zakoušejí diskriminaci a pronásledování pro svou křesťanskou víru. Toto pojetí je však často skrytě přítomno v utrpeních všech jednotlivých křesťanů, kteří denně spojují svoje oběti s Pánovými oběťmi za posvěcení Církve a za vykoupení světa. Myslím zejména na ty, kteří jsou s touto eucharistickou slavností sjednoceni duchovně, zvláště na lidi nemocné, staré, s postižením a ty, kteří trpí na těle či na duchu. Myslím zde také na nesmírné utrpení způsobené zneužíváním dětí, zejména v Církvi jejími služebníky. Vyjadřuji svůj hluboký soucit s nevinnými oběťmi těchto neslýchaných zločinů spolu s nadějí, že moc Kristovy milosti, jeho smírná oběť přinese hluboké uzdravení a pokoj do jejich životů. Přiznávám také zahanbení a ponížení, které nás všechny proniklo v důsledku těchto hříchů, a vybízím vás, abyste vše svěřili Pánu v důvěře, že toto pohoršení přispěje k uzdravení zraněných, k očištění Církve a k obnově jejího staletého poslání formovat mládež a pečovat o ni. Vyjadřuji svou vděčnost za snahy vyvinuté k zodpovědnému vyrovnání se s tímto problémem, a všechny vás žádám, abyste měli starost o oběti a byli se svými kněžími solidární. Staří lidé jsou požehnáním pro společnost Následovalo setkání s mládeží a poté návštěva seniorů z Domu sv. Petra. Papež v promluvě připomněl, že každý z nás je chtěný, každý z nás je milován a každý z nás je nezbytný: Život je jedinečný dar v jakémkoli stadiu od početí po přirozenou smrt a je pouze na Bohu, zda ho dá či vezme. Člověk se může v pozdním věku těšit dobrému zdraví, přesto by křesťané neměli mít strach z podílu na Kristově utrpení, s nímž se setkáváme v nemoci, pokud to Bůh chce. Můj předchůdce papež Jan Pavel II. v posledních letech svého života veřejně trpěl. Všem bylo jasné, že to prožíval ve spojení s utrpením našeho Spasitele. Jeho radost a trpělivost, s nimiž prožíval své poslední dny, byly významným a dojemným příkladem pro nás, kteří musíme nést tíhu přibývajícího věku. Proto jsem mezi vás přišel nejen jako otec, ale především jako bratr, který dobře zná radosti i výzvy, které věk přináší. Dlouhý život nám dává možnost vážit si krásy těch největších darů, které nám Bůh dal: daru života i daru křehkosti lidského ducha. Kdo již prožil řádku let, má výbornou příležitost prohloubit vlastní poznání tajemství Krista, který se snížil, aby sdílel naše lidství. Jak se prodlužuje běžná délka našeho života, často ubývají fyzické schopnosti. Přesto může toto období patřit k duchovně nejplodnějším letům našeho života. Beatifikační mše svatá v Cofton Park. Foto: Zimbio, Christopher Furlong/Getty Images Europe Víra a život se nevyhnutelně protínají Třetí den vyvrcholil velkolepou modlitební vigilií v Hyde Parku za účasti sto tisíc lidí. V promluvě papež připomněl duchovní odkaz kard. Newmana: Jedna z nejoblíbenějších meditací kardinála obsahuje tato slova: Bůh mne stvořil, abych mu nabídl určitou specifickou službu. Svěřil mi určitou práci, kterou nesvěřil jiným (Meditations on Christian Doctrin). Vidíme zde Newmanův správný křesťanský realismus, v němž se víra a život nevyhnutelně protínají. Víra je určena k tomu, aby přinášela plod proměny našeho světa mocí Ducha Svatého, který působí v životě a konání věřících. Kdo se dívá realisticky na náš současný svět, nemůže si myslet, že se křesťané mohou dále věnovat svým každodenním záležitostem, a přitom ignorovat hlubokou krizi víry, která dolehla na společnost, nebo prostě doufat, že poklad hodnot předávaný během křesťanských staletí bude dále inspirovat a utvářet budoucnost naší společnosti. Věrnost v modlitbě nás přetváří v božský obraz Poslední den návštěvy při mši svaté pod širým nebem v Cofton Park za účasti 60 tisíc lidí beatifikoval papež kardinála Newmana. V homilii připomněl: Motto kardinála Newmana Cor ad cor loquitur nám umožňuje proniknout do jeho chápání křesťanského života jakožto povolání ke svatosti, žité jako intenzivní touha lidského srdce vstoupit do vnitřního sdílení se Srdcem Božím. Připomíná nám, že věrnost modlitbě nás postupně proměňuje v božský obraz. V jednom ze svých vytříbených kázání napsal: Zvyk modlit se je úkon, jímž se obracíme k Bohu a neviditelnému světu kdykoli, kdekoli a v jakékoli potřebě. Jak říkám, modlitba obsahuje to, co lze nazvat přirozeným účinkem zduchovnění a povýšení duše. Člověk už není to, co byl předtím; postupně si vnitřně osvojil nový systém idejí a pronikly ho svěží principy. Zpracováno podle Tam jsou také k dispozici texty všech papežových promluv. 5

6 Res Claritatis MONITOR pohled z říma CO S TÍM PAPEŽEM? Poučí se Církev z úspěchu papežské cesty do Velké Británie? Ovace po papežově promluvě ve Westminster Hall. Foto: Flickr, UK Parliament Když se Jan Pavel II. vracel z vydařených apoštolských cest, nikdo se tomu příliš nedivil; měl přece charisma. Když polský papež zemřel a kardinálové zvolili Josepha Ratzingera, ukázalo se, že máme papeže bez charismatu. Tak se to alespoň tenkrát všeobecně říkalo i tam, kde se novému Petrovu nástupci neupíraly jiné kvality. Mezitím se Benedikt XVI. vrací z další vydařené cesty a těžko ten fenomén vysvětlit. Když čtu světské i církevní komentáře, dozvídám se nejčastěji, že papež si podmanil srdce Britů, protože byl milý a srdečný, nic nevykřikoval, mluvil mírně tlumeným hlasem, typickým pro lidi po osmedesátce. Jenže hlava anglikánské církve na ostrovech, Alžběta II., je také milá, srdečná a po osmdesátce, ale s podobným úspěchem se nesetkává. Pozor ale na takové zdánlivě pozitivní komentáře, protože místo toho, aby fenomén Benedikta vysvětlovaly, pouze ho trivializují. Světu a Církvi je Benedikt stále více zapotřebí. Viděli jsme to ve Westminster Hall. Obě sněmovny parlamentu, všichni premiéři počínaje Margaret Tatcherovou, představitelé vskutku nejrůznějších skupin světa kultury, vědy a politiky, všichni zaposlouchaní do slov papeže, který napřahuje ruku k sekulárním proudům společnosti, aby s nimi vedl skutečný dialog. To neznamená poklepávat si po ramenou, jak tomu často bývalo, ale vzít se navzájem vážně. Evangelium i světská očekávání. Potřebujeme se navzájem přesvědčoval papež. A Britové mu uvěřili. To zaujetí, které zlaicizovaná Velká Británie ukázala římskému biskupovi na místě, kde byl Tomáš More odsouzen k smrti za věrnost papeži, bylo asi nejvýmluvnějším okamžikem celé cesty. Tak to alespoň vnímal papež sám, jak přiznal minulou středu v promluvě při generální audienci, věnované, jak je zvykem, rekapitulaci právě skončené apoštolské cesty. Podobné zaujetí jsme ale viděli v podstatě při všech setkáních této cesty. Sledoval jsem to s myšlenkami na loňskou papežovu návštěvu v České republice, na to, jak jsem v metru stál vedle nevěřících Pražanů, začtených do redak čních komentářů nebo přímo do úryvků promluv Benedikta XVI. v profánním tisku. Představuji si, že v londýnském metru to mohlo vypadat podobně. Nasvědčují tomu necírkevní komentáře. Svatý otče, podařilo se vám zastavit naši zemi a přinutit nás k přemýšlení, říkal papežovi před odjezdem premiér Cameron. Papežovi se podařila zcela neobvyklá věc, vrátil víru do prvního plánu života této země, přiznal v jednom z rozhovorů primas anglikánské komunity Rowan Williams. Problém papežských apoštolských cest spočívá ale v tom, že jejich úspěch končí s návratem papeže do Vatikánu. Mise Benedikta XVI. nenachází kontinuitu v místní církvi. Stačí připomenout sekulární Francii, kde se papež také setkal s úspěchem a svým jasným projevem prorazil hradby předsudků. Pak ale stačilo několik měsíců a táž Francie se stala arénou ostré protipapežské kampaně. Místní církvi se nedostávalo odvahy, aby se jednoznačně postavila za papeže a šla s ním bok po boku v dobrém i ve zlém. Církev je tedy stále málo benediktovská. Nedokáže se poučit z papežova učení a z jeho úspěchů. Před několika měsíci u příležitosti pátého výročí pontifikátu jsem na to téma mluvil s jedním z profesorů Papežské gregoriánské univerzity. Ptal jsem se ho, zda už učení tohoto papeže proniklo do současné teologie. Odpověď jezuitského profesora byla stejně upřímná, jako zarážející: Ne, protože teologům, kteří přispěli k úpadku mnoha místních církví, je zatěžko přiznat, že tvrdili nesmysly. A budou na tom jistě trvat až do konce života. Krzysztof Bronk Krzysztof Bronk pracuje jako redaktor polské redakce Radia Vaticana. Úspěch papežské cesty do Velké Británie znovu ukázal, že svět potřebuje pastýře ve stylu Benedikta XVI. 6 res.claritatis.cz svět katolickýma očima

7 Res Claritatis MONITOR rozhovor ZA CÍRKEV VÍCE BENEDIKTOVSKOU Rozhovor s novinářem a spisovatelem Damianem Thompsonem Jaký je význam papežovy návštěvy Velké Británie? A jaké ponaučení by si z ní Církev měla vzít? Zeptali jsme se Damiana Thompsona, ředitele katolického týdeníku pro Anglii a Wales Catholic Herald a publicisty Daily Telegraph. Proč se skeptické předpovědi o papežově návštěvě nenaplnily? Lidé byli zaskočeni ohromným šarmem a pronikavou inteligencí papeže. Ti, kdo si mysleli, že ho poslouchat nepotřebují, shledali nakonec jeho poselství tak podmanivým, že se zastavili, naslouchali mu a pečlivě přemýšleli o tom, co říká. Charakterizoval jste tuto cestu jako osobní triumf papeže. Co je podle vašeho názoru největším úspěchem návštěvy? Největším úspěchem návštěvy je to, že Joseph Ratzinger už není nebo nemůže být snadno démonizován v sekulárních médiích. Velmi důkladně se omluvil za ostudné zneužívání dětí, několikrát a velmi explicitně. Myslím, že veřejnost nyní také nahlédla, že si nikdy nezadal s nacistickým režimem a že jakýkoli pokus nazývat ho naci-papežem je pustou lží. Není už tedy cizím člověkem. Lidé pochopili, proč právě Joseph Ratzinger byl zvolen papežem, rozumí kvalitám jeho myšlení a charismatu jeho vlídné osobnosti. Benedikt XVI. na setkání s biskupy Anglie. Foto: Zimbio, WPA Pool/Getty Images Europe Lidé byli zaskočeni ohromným šarmem a pronikavou inteligencí papeže. Jaké ponaučení by si místní katolická církev měla odnést z těch čtyř dní návštěvy? Doufám, že místní katolická církev si z těch čtyř dní odnese mnohá ponaučení. Nejdůležitější se týká správného chápání liturgie. Ve Westminsterské katedrále papež sloužil takovou liturgii, o níž je přesvědčen, že je k uctívání Boha nejvhodnější. Zavedl praxi umísťování krucifixu uprostřed oltáře, která však v Anglii stále není následována. Při všech mších recitoval kánon v latině. To jsou skutečnosti, které netěší magické kruhy liberálních biskupů kontrolujících byrokracii a liturgickou praxi Církve v Anglii i ve světě. Ať už je to bude provokovat nebo uvádět do rozpaků, doufám, že Církev po celé zemi bude od nynějška povzbuzena k tomu, aby svou liturgii slavila více benediktovsky. Myslíte si, že návštěva se nějak odrazí také u anglikánů? Očekávám, že návštěva bude mít na anglikány velmi významný dopad. Jak víte, pro anglikány, kteří si přejí stát se katolíky, zavedl papež zvláštní opatření, díky nimž mohou zachovat své specifické liturgické zvyklosti a přejít plně do katolické církve. Ustanovil ordinariát. A těm biskupům, kteří to nepřijímali s velkým nadšením, to papež důrazně připomínal, vysvětloval jim, že je to pro něj velmi důležité. Ale i z daleko širší perspektivy: mnoho představitelů anglikánské církve nebo spíš mnoho členů anglikánské církve vnímalo autoritu, s níž papež mluví, a vidělo, jak hluboký dojem zanechává v těch, kdo mu naslouchají. Budou se tedy ptát, proč je takový kontrast mezi tím, co tu viděli, a neuvěřitelným zmatkem, který panuje kolem anglické církve a jejího vedení. Je nějaká šance na nové kontakty se sekulárním myšlením v dnešní Velké Británii. Myslím, že papež to ukázal už v minulosti, když ochotně diskutoval s takovým sekulárním intelektuálem, jako je Jürgen Habermas. Je zcela zřetelně nakloněn zdravé debatě mezi věřícími a nevěřícími. Potvrdil to ve svém projevu ve Westminster Hall, kde povzbuzoval křesťany, nekřesťany a nevěřící, aby společně diskutovali o významu transcendence, o věcech, které jsou odsouvány na okraj velmi hlasitou menšinou těch, kdo pohrdají jakýmikoli projevy náboženství a považují je za pověru ignorantů. Papežova návštěva byla drtivou porážkou militantních sekularistů ve Velké Británii. Abych pravdu řekl, vypadali nakonec jako idioti. Shromáždilo se jich ne víc než pár tisíc, na některých místech jich proti papeži protestovalo jen několik desítek, v porovnání s desetitisíci lidí, kteří papeže vítali. Myslím si, že rozdíl mezi katolíky a malými skupinami protipapežsky zaměřených extrémistů na Británii hluboce zapůsobil. Rozhovor připravila Johana Bronková. Damian Thompson, novinář, spisovatel a blogger 7

8 Res Claritatis MONITOR ze života společnosti CHORÉ HVĚZDY KŘESŤANSKO-DEMOKRATICKÉ Jsou pro nás ještě evropští křesťanští a konzervativní politici autoritami? (4. část) Křesťanský politik by měl prosazovat vůli Boha a pro tento postoj získávat lidi. V Evropě posledních let však křesťanskodemokratický postoj zmutoval v prosazování toho, co se líbí lidu. Křesťanské principy byly obětovány ve prospěch udržení moci. CDU na gay parade Co hodláte udělat proti tomu, že každé páté těhotenství končí potratem? zeptala se evangelická tisková agentura Idea německé kancléřky Angely Merkelové. Angie odpověděla: Myslím, že po dlouhém zápase v otázce 218 jsme dospěli k řešení, které je únosné. Paragraf 218 je paragrafem německého trestního zákona. Právě změnou tohoto paragrafu byly v roce 1974 legalizovány potraty. Zákon prosadila vláda Helmuta Schmidta složená ze socialistů a liberálů. Uplynulo třicet pět let a v Německu se na základě dvěstěosmnáctky provádí asi 115 tisíc potratů ročně. Co na to křesťanští demokraté? Slyšeli jste kancléř ku. Je to únosné. V zemi, kde celá léta statisticky připadá na ženu už jen 1,3 narozeného dítěte. Angela Merkelová tlačí stranu stále víc do politického středu a snaží se eliminovat vliv rostoucí liberální FDP. I za cenu, že si rozhněvá tradiční katolíky, kteří tvoří voličské jádro strany. Bylo to vidět před rokem, když kritizovala papeže Benedikta XVI. za zrušení exkomunikace členů bratrstva sv. Pia X. Předmětem kritiky byly dávné výroky jednoho z členů bratrstva, biskupa Williamsona, kterými zpochybňoval počet obětí holocaustu. Williamsonovy názory v této věci nejsou názory bratrstva, nemluvě o tom, že exkomunikace i její zrušení nijak nesouvisí s Williamsonovými výroky, o kterých papež ani nikdo ve Vatikánu s největší pravděpodobností nevěděl. Angela Merkelová zaútočila na papeže ve stylu liberálních poznámek Ratzi nazi a zahrála osvědčenou protikatolickou hru, v níž se od katolíka donekonečna požaduje odsouzení holocaustu a vyjádření přátelství vůči Židům, třeba i druhý den po tom, co se katolík k přátelství vůči Židům jasně přihlásil a holocaust odsoudil. Bývalý premiér Saska-Anhaltska Werner Münch nato po 37letém členství v CDU vystoupil ze strany. Pohár přetekl... po tom, co předsedkyně Merkelová veřejně ponížila a diskreditovala hlavu katolické církve, která k tomu nedala žádný popud. Münch kritizoval politickou beztvarost Merkelové a skutečnost, že se ze strany vytratil duch boje za ochranu života. Na homofrontě kladla CDU zprvu odpor. Registrované partnerství schválila Schröderova socialisticko-zelená vláda v roce 2001, CDU hlasovala proti. Už se s nimi ale smířila. Zeitgeist je Zeitgeist. V novém Základním programu z roku 2009 CDU prohlásila, že partnerství nebude zpochybňovat. Je to obchod s čarodějem: vzdejme se našich duší, na oplátku dostaneme moc. Duccio di Buoninsegna: Jidášova zrada ( ) Foto: lib-art.com Díky čemu se tak stalo? Díky tvrdé politické práci. Čí práci? No přece leseb a teplých v Unii. LSU, tedy Lesben und Schwulen in der Union, je organizace německých homosexuálních mužů a žen, která se hlásí k CDU a CDU k nim. Po sněmu CDU v roce 2007 prohlásil předseda LSU Reinhard Thole: Deset let tvrdé politické práce přineslo konečně plody. CDU působivě představila, že každý může být šťastný vlastním způsobem. Jsme na správné cestě. Samozřejmě, požadavky LSU jdou dále. LSU žádá úplné zrovnoprávnění párů stejného pohlaví s manželstvím, včetně práva na adopci dětí. S tím CDU nesouhlasí. Ale vždyť před devíti lety hlasovala ještě i proti registrovanému partnerství. Hlavně, že je vše na správné cestě. Angela Merkelová se zatím s homosexuály neukazuje. Pouze je nechává pozdravovat. Na internetu lze nalézt video, na němž generální sekretář CDU Ronald Pofalla řeční na shromáždění saské pobočky LSU a vyřizuje přítomným pozdravy od kancléřky. CDU vás potřebuje, říká Pofalla přítomným a vyzývá je, aby jej informovali v případě, že by členové LSU naráželi na nějaké problémy při prezentování své práce v rámci CDU. On zjedná pořádek. Červenec Ve Frankfurtu nad Mohanem se koná Christopher Street Day, v jehož rámci defiluje homosexuální scéna ve velkém průvodu městem, a to pěšky nebo na alegorických (pokud se to tak dá nazvat) vozech. Průvod je pochopitelně ve znamení nezaměnitelné homo subkultury. Chlapi oblečení pouze ve slipech, transvestiti, občas obscénní gesta, techno hudba. LSU je přítomna, neboť se považuje za nedílnou součást gay komunity. A ve voze LSU se veze 8 res.claritatis.cz svět katolickýma očima

9 Res Claritatis MONITOR mokřesťané, odnímají moc monarchům jako belgičtí a lucemburští křesťanští demokraté. Ve čtvrté fázi už křesťanští demokraté do svého programu aktivně přebírají protikřesťanské myšlenky a prosazují je jako první, například rakouští křesťanští demokraté ve věci homo-manželství. V páté fázi oslavují tento svůj posun jako překonání jakési vlastní úzkoprsosti a zahleděnosti do sebe ve prospěch otevřenosti a jakéhosi společného dobra, proti němuž je to původní křesťanskodemokratické dobro jen jakýmsi partikulárním neúplným dobrem, nikoli dobrem pro všechny. Nejlépe je to vidět na výrocích italského exprezidenta Cossigy. Obávám se, že Bůh nesouhlasí. Zastánci tohoto vývoje křesťanské demokracie mají jeden silný argument. Z hlediska získávání a udržování moci tato politika funguje. Italští křesťanští demokraté si to sice už říct nemohou, ale jejich zánik je zatím spíše ojedinělým jevem. Křesťanskodemokratická moc se dokáže obnovovat a ústup od obhajoby křesťanských zásad se celkem vydařeze života společnosti poslankyně Bundestagu za CDU Kristina Köhlerová. O pět měsíců později se Kristina Köhlerová stala ministryní rodiny a sociálních věcí ve druhé vládě Merkelové. Představitelé gay komunity si to pochvalují a připomínají, že Kristina byla pro registrované partnerství už v roce 2001, kdy celá CDU byla ještě proti. Dívky budou chlapci a chlapci budou dívkami. Je to neurotický, přetvořený, otřesený svět..., zpíval Ray Davies ze skupiny The Kinks v jejich hitu Lola již v roce V tom světě je dnes přetvořená a otřesená i další křesťanská demokracie. Vůle Boha versus vůle lidu V křesťanské demokracii se odkazuje na křesťanství a demokracii. Křesťanství nedává vždy v konkrétní situaci přímý návod, jak má křesťanský politik jednat. Ale nezřídka se vyskytují situace, kdy ho dává jednoznačně. Křesťanství v názvu křesťanské demokracie má znamenat, že křesťanský demokrat v takových situacích prosazuje vůli Boha a pro tento svůj postoj získává lidi. Demokracie v názvu znamená jednoduchou skutečnost, že věci budou takové, jak o nich rozhodnou lidé ve volbách. A většina ne vždy respektuje Boha. Věci je tedy třeba prosazovat, jak je chce Bůh. Budou takové, jak rozhodnou lidé. Možná to tak kdysi v křesťanských demokraciích před desetiletími bylo. Křesťanskodemokratický postoj však nakonec zmutoval do postoje: Věci je třeba nechat (nebo dokonce prosazovat) tak, jak je chtějí lidé. Křesťanští demokraté si na ospravedlnění vlastního vývoje vyvinuli zvláštní ospravedlňující jazyk. Je třeba respektovat i jiné názory... Je třeba být u toho, protože jsme-li u toho, můžeme udělat mnoho dobrého... Nesmíme zdvihat kárající prst..., nebuďme kazateli..., nevstupujme lidem do svědomí atd. Bohužel, nakonec se ukáže tristní rozpor s prohlášením Petra a apoštolů: Více je třeba poslouchat Boha než lidi. Cesta k onomu zjevnému rozporu je dlouhá, plná subtilních posunů v postojích, sestávající z více fází. Nemusí probíhat vždy v následujícím pořadí. První fáze je fáze pasivity. Tam, kde jsou socialisté a liberálové s podporou Ale jen co se vzdáme svých duší, tedy sami sebe, přidělená moc už nebude patřit nám. Ve skutečnosti budeme otroky toho, komu jsme odevzdali své duše. Duccio di Buoninsegna: Pokušení Krista na hoře ( ). Foto: Wikipedia ducha doby aktivní a prosazují protikřesťanské ideje, se křesťanští demokraté tváří, že zápas vlastně ani neprobíhá. Mluví o jiném. Jen neztratit voliče, když se veřejné mínění posouvá. Ve druhé fázi se křesťanští demokraté nechají ve vládě ponižovat vlastními koaličními partnery, kteří se proti nim v nejzávažnějších ideových sporech spojí s opozicí a proti vůli křesťanských demokratů prosadí protikřesťanský zákon. Křesťanští demokraté nepohrozí demisí a ukončením společné vlády. Ve třetí fázi se křesťanští demokraté nechají dotlačit k aktivní spolupráci na prosazení velkého zla. Podepisují protikřesťanské zákony jako italští de- 9

10 Res Claritatis MONITOR ze života společnosti ně maskuje jako modernizace. Problém v politice mají spíše vzbouřenci proti tomuto trendu. Vzpomínáte si? Moc opotřebovává ty, kdo ji nemají... Jenže věci se jeví jinak z krátkodobého nebo střednědobého hlediska, a jinak z hlediska dlouhodobého. Italský příklad může signalizovat přechod od krátkodobé perspektivy k dlouhodobé. Z dlouhodobého hlediska se dočkáme odpovědi na otázku, kterou americký filozof Will Durant zformuloval dávno v minulém století: Největší otázkou dnešní doby je to, zda lidé mohou žít bez Boha. Je-li odpovědí Ne (a křesťan ví, že z dlouhodobého hlediska je to ta správná odpověď), pak součástí odpovědi bude i velká krize. Pokud k ní dojde, historici krize zkonstatují, že evropské křesťanské Největší otázkou dnešní doby je to, zda lidé mohou žít bez Boha. demokracie na cestě Evropy k této krizi asistovaly. A tedy že selhaly. Do srdcí stovek křesťanskodemokratických politiků nevidíme. Nevíme, kteří budou ospravedlněni, a kteří ne. Často se rozhodovali mezi udržením moci a udržením principů, a často se rozhodli pro udržení moci. A jde i o to, zda to dělali kvůli moci samotné. A zda nejsou ilustrací slov C. S. Lewise: Je to obchod s čarodějem: vzdejme se našich duší, na oplátku dostaneme moc. Ale jen co se vzdáme svých duší, tedy sami sebe, přidělená moc už nebude patřit nám. Ve skutečnosti budeme otroky toho, komu jsme odevzdali své duše. Život a smrt patrona křesťanských politiků Thomase Mora byly odezvou na Petrova slova: Více je třeba poslouchat Boha než lidi. Sám Thomas More tuto svou odezvu vyjádřil geniální větou, kterou vyslovil krátce před popravou. Pod katovu sekeru ho poslal král, ale jeho lord kancléř Thomas More řekl tato slova: Umírám jako dobrý králův služebník, na prvním místě jsem však služebníkem Božím. Thomas More uměl zemřít, moderní křesťanští demokraté většinou neumí ani podat demisi. Vladimír Palko ze slovenštiny přeložila -dk- A. GUTTMACHER, C. GAMBLE A D. HUMPHRY: VE SLUŽBĚ INKULTURACE ZLA Seriál Architekti kultury smrti (23) Zatímco Guttmacher a Gamble převzali od Margaret Sangerové štafetu boje za tzv. kontrolu porodnosti, Humphry dovedl svou knihou zástupy lidí k sebevraždě. Zmiňme se na úvod dnešního dílu alespoň krátce o dvou souputnících Margaret Sangerové. Alan Guttmacher Alan Guttmacher se narodil roku 1898 ve státě Baltimore (USA) v rodině reformního rabína. V šestnácti letech odpadl od víry v Boha a organizovaného náboženství. Stal se lékařem, obhájcem potratu a zejména jeho široké dostupnosti pro chudé vrstvy. O mravnosti antikoncepce a potratu nikdy nezapochyboval. Zabýval se výzkumem sexuality a podporoval maximální liberalizaci sexu. Byl řadu let prezidentem Planned Parenthood a viceprezidentem Americké eugenické společnosti, Asociace pro dobrovolnou sterilizaci, založil i vlastní institut, který dnes nese jeho jméno. Alan Guttmacher zemřel roku Krátce před smrtí velmi výrazně ovlivnil veřejné mínění v průběhu známého procesu Roe vs. Wade. V něm padl rozsudek Nejvyššího soudu USA, podle něhož je odepření práva na potrat porušením 14. dodatku americké ústavy o právu na soukromí. Případ měl za následek rozsáhlou liberalizaci potratů v právu USA. Není bez zajímavosti, že Norma McConveyová (z důvodu utajení figurovala v případu pod pseudonymem Jane Roe), žena, jež se soudně domáhala v Texasu potratu, nakonec svou dceru porodila a nyní je výraznou odpůrkyní práva na interrupci. Clarence Gamble Clarence Gamble pocházel ze zámožné protestantské rodiny; byl vnukem zakladatele světového koncernu Procter and Gamble. Narodil se roku 1894 v Ohiu (USA), ve vysokém věku obou rodičů. Je paradoxem, že právě on je autorem hesla každé dítě chtěné dítě. Přestože k 21. narozeninám dostal akcie za 1 milion dolarů, což byla v roce 1915 nepředstavitelná suma, nechtěl být považován za rentiéra, a proto se rozhodl pro kariéru mimo obor rodinného podnikání a stal se po studiu na Princetonu a Harvardu lékařem. Na rozdíl od Margaret Sangerové byl Gamblův osobní život mravný, měl ženu a pět dětí; přesto s ní sdílel nadšení pro eugeniku. Byl přesvědčen, že nejlepší lidé mají příliš málo dětí a naopak. Podporoval programy na zvýšení porodnosti v rodinách vysokoškoláků. Podstatně černější stránkou jeho aktivit je obhajoba sterilizace. Roku 1950 publikoval spisek Human Steriliza tion: 10 res.claritatis.cz svět katolickýma očima

11 Res Claritatis MONITOR ze života společnosti Techniques of Permanent Concep tion Control (Sterilizace lidí: techniky trvalé kontroly početí). Držel stále tutéž myšlenkovou linii eugeniky, známou již od Darwina a Haeckela. Ani po zkušenosti lidstva s nacismem se otevřených eugenických úvah nezřekl nástrojem neměla být jen sterilizace lidí, ale i mnohem efektivnější cesta jejich eliminace. Ta by se týkala asi jednoho procenta populace. Clarence Gamble se projevil jako geniální organizátor. Založil vlastní organizaci, Pathfinder Fund (Průkopnický fond). V několika státech USA, Japonsku, Indii, Itálii a dalších zemích financoval kampaně za kontrolu porodnosti a zakládal kliniky. Nacházel nadšené spolupracovníky, a to i mezi černochy, aby zamezil obvinění z rasismu. Byl velkým propagátorem antikoncepční pilulky. Gamble nikdy neopustil koncept protestantské se xuál ní morálky, a proto antikoncepci zasazoval, na rozdíl od Margaret Sangerové, do manželského života. Nebyl tedy stoupencem se xuálního liberalismu, ale jak upozorňuje papež Pavel VI. v encyklice Humanae vitae, kontrolu porodnosti a anarchii v sexualitě nelze oddělovat. Gamble věnoval zvláštní pozornost situaci v Itálii, protože velmi dobře chápal, jakým pokořením bude zavedení kontroly porodnosti právě v Itálii pro katolickou církev. Podporoval tažení manželů Luigiho a Marie DeMarchi za zrušení zákonů proti potratu v Itálii. To se DeMarchiovým podařilo roku 1971, pět let po smrti Clarence Gambla. Pathfinder Fund podobně jako Planned Parenthood či Alan Guttmacher Institute je dodnes významným nástrojem kultury smrti. Derek Humphry Doposud jsme ukázali, jak se různé filosofické směry i jejich praktické aplikace snaží dosáhnout rozvratu přirozených hodnot. Pod pláštíkem racionality popírají zásady rozumu, ve jménu osvobození pošlapávají svobodu, lacinými frázemi o lásce podporují sobectví. Není proto překvapením, že pro kulturu smrti nepředstavuje tabu ani smrt samotná, negace osobní existence, smrt bez perspektivy věčnosti. Když se paní Frances, matka dvou dospělých synů, aktivní a oblíbená dáma Pod pláštíkem racionality popírají zásady rozumu, ve jménu osvobození pošlapávají svobodu, lacinými frázemi o lásce podporují sobectví. středního věku začala svěřovat svým přátelům, jak posilující a zušlechťující by bylo opustit život, mnozí se divili. Záhy začala používat eufemismy jako konečný odchod a osvobození a na následující narozeniny uspořádala večírek na odchodnou. Nikdo nepřišel. Ti, kdo ji nosili v srdci, se odmítli na takovém bizarním setkání podílet. V listopadu 1992 se Frances ubytovala v hotelu a spáchala sebevraždu. Když se přátelé snažili zjistit motivy jednání této ženy, objevili v její knihovně několik knih a brožur Hemlock Society (Společnosti Bolehlav). Tuto organizaci, jejímž posláním bylo šířit myšlenku možnosti dobrovolného odchodu se života, a to pod heslem dobrý život, dobrá smrt, založil roku 1980 Derek Humphry, který napsal velmi úspěšnou knihu Final Exit (Konečný odchod). Humphry se narodil roku 1930 na jihozápadě Anglie, poblíž Bathu. Rodiče se brzy rozvedli a matka se odstěhovala Derek Humphry. Foto: Wikipedia za milencem do Austrálie. Derek Humphry ji dvacet let neviděl. Rovněž otec odcestoval za prací, a proto ho vychovávala teta. Až v dospělosti se dozvěděl, že dopisy, které otci psal, končily ve vězení, kde si otec odpykával trest za podvody a zpronevěru. Derek se od patnácti protloukal jako poslíček a později novinář. Oženil se s Jean Craneovou a měl s ní dvě děti. Jako čtyřicátnice onemocněla Jean rakovinou prsu. Ve své knize se Humphry chlubí, jak své ženě pomohl: sehnal jedovatá léčiva a ženě je podal. Za hodinu po požití směsi byla mrtvá. Kdyby nebyla, měl připravené dva polštáře, kterými by ji byl uškrtil. Druhá Humphryho žena Ann, s níž emigroval do USA a založil Hemlock Society, rovněž onemocněla rakovinou prsu a spáchala sebevraždu. V dopise na rozloučenou viní manžela z nezájmu, absence lásky k vážně nemocné manželce a ze sobectví. Humphry pomohl ze světa i oběma rodičům své ženy. Několik set převážně starších, ale nikoli terminálně nemocných lidí prokazatelně spáchalo sebevraždu pod přímým vlivem knihy Final Exit. Jistý kanadský lékař označil tuto knihu za katalyzátor sebevražd. Celou Ameriku šokovala v roce 1991 sebevražda devětadvacetiletého muže s touto knihou v ruce. 11

12 ze života společnosti Res Claritatis MONITOR Poslední občanská svoboda Hemlock Society se sloučila s dalšími organizacemi prosazujícími právo na asistovanou sebevraždu a dnes vystupuje též pod názvem Compassion and Choice (Soucit a volba). Dnes má podle vlastních údajů téměř 60 tisíc platících členů. Pravidelně zveřejňuje letální dávky léků a usiluje zejména o legislativní úpravu eutanazie, kterou Humpry považuje za poslední občanskou svobodu. Pokud bychom přijali tuto myšlenku, nezbylo by než souhlasit s tím, že eutanazie je nejen dobrem osobním, ale i společenským. Lékařská věda by potom měla povinnost takovou smrt zajistit. Derek Humphry je autorem výroku Snažíme se zvrátit dva tisíce let křesťanství. Eutanazie v Evropě je na vzestupu. V Nizozemsku je asistované zabíjení nejméně od roku 1985 tolerováno soudy. Od roku 2002 je eutanazie výslovně povolena zákonem jak v Nizozemsku, tak v Belgii. Ve většině zemí západní Evropy lze očekávat dominový efekt těchto kroků. Jsou-li lidské bytosti prohlášeny za neužitečné, stává se společnost nelidskou. Na nakloněné rovině Je-li smrt dobrem, je dobrem pro všechny nejen pro terminálně nemocné. Společnost, která tento přístup přijme, se jako celek ocitá na nakloněné rovině. Jsou-li lidské bytosti prohlášeny za neužitečné, stává se společnost nelidskou. Péče o staré a nemocné je nákladná, dává ale mnoha lidem, často s nižší kvalifikací, zaměstnání. Jediná injekce nepřipraví pouze někoho o život, ale mnoho dalších o práci a obživu, celou společnost o jistoty i morálku. Připustíme-li vraždění byť i terminálně nemocných, znemožníme postupné zlepšování péče o ně, vývoj nových léků proti bolesti i rozvinutí celé škály oborů paliativní péče. Kultura života je kulturou péče o ty, kteří to potřebují, kulturou služby, jež pramení z lásky. Péče o nemocné jim přináší naději a opravdovou útěchu, potvrzuje jejich důstojnost i to, že nejsou na obtíž. Josef Mudra (mezititulky redakce) Seriál vzniká podle knihy Donald De Marco Benjamin Wiker: The Architects of the Culture of Death. Ignatius Press, San Francisco 2004, ISBN , 410 stran. MAMINEK, TATÍNKA, GENDEROVÁ LOGIKA Kdy už bude konečně doemancipováno? Totalitární pojetí rovnosti na sebe bere různé podoby. Jednou z nich je i feminismus. Emancipaci žen hodlá prosadit také zaváděním genderově korektních novotvarů. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nás na začátku roku obšťastnilo příručkou Kultura genderově vyváženého vyjadřování. Žil jsem v představě, že eskapády Michaela Kocába ve Strakově akademii může těžko něco překonat. Ale tým náměstkyně Kláry Laurenčíkové, jenž sestavil pamflet pojednávající o genderově korektním jazyce, přebil i jeho příručku proti homofobii. Neměl bych to MŠMT příliš za zlé, je to už dvacet let, co bylo členským státům Evropskou komisí doporučeno, aby směrnici pro tvorbu lingvistických kotrmelců vytvořily a uvedly do praxe. Skoro by se chtělo říci, že jsme pozadu. Škoda jen, že musíme Západ náš vzor (s ním kamkoliv, a hlavně na věčné časy ) poslušně kopírovat zcela ve všem. Politická teorie zná koncept reference country. Lze poměrně přesně změřit, za jak dlouho bude v naší zemi přijat zákon dříve schválený v jiném státě stejného civilizačního okruhu. Když byla v Holandsku zřízena institutuce registrovaného partnerství, dalo se s mírnou odchylkou spočítat, kdy k tomu dojde i u nás. Stejně jako legalizace lehkých drog. A nyní prosazování genderově korektní mluvy. Takže až v Holandsku uzákoní povinný odstřel postproduktivních důchodců, budeme vědět, do jakého termínu si sbalit kufry a přesunout se někam dál Genderového šílenství jsme se nicméně konečně dočkali. Zvláštní je, že kromě hrstky ženštin v kalhotách a sestřihem na ježka nikdo nejásá. Ostatně, někomu to může být ukradené, za co se od nás vybrané peníze vyhazují. Když tu máme tu ekonomickou krizi, když silničáři nemají na posypovou sůl, když Rath nemá na proplácení zdravotnických poplatků, když Bém nemá na Opencard a olympiádu, aspoň máme na MŠMT třicetiletou náměstkyni, která si se svým profi tea mem hraje na Jungmanny a Dobrovské a s tužkou v puse, či prstem na klávesnici, vymýšlí newspeakové novotvary, nad nimiž se Skácel, Reynek či Seifert v hrobě přehazují. Ale opět, mějme pochopení, když nám stoupá ta nezaměstnanost, kdo by si své práce nevážil a nesnažil se vzbudit dojem úderného pracovníka? Státní správa sic je známa jako príma schovávačka, kde se i za pikolou může stát a výpověď nikdy nikoho nenajde, ale trocha aktivity nikdy nezaškodí. Pro povýšení je možná přeci jenom zapotřebí více než být dobrou drbnou u kávy. A když nám za to ještě pár hyperaktivních feministek zatleská, proč něco inovativního nevyplodit? Ostatně, takový genderový slovník může být znamenitá věc. Představme si tu hrůzu, kdybychom nevěděli, jestli 12 res.claritatis.cz svět katolickýma očima

13 Res Claritatis MONITOR ze života společnosti v kokpitu našeho letadla sedí pilot, či pilotka! Děsivá představa. Raději si to přečíst na letence, abychom se rozhodli, zdali nastoupíme. Nebo kdybychom v ordinaci nevěděli, zdali před námi stojí chirurg, nebo chiruržka. Musíme si to předem exaktně přečíst na dveřích, abychom se rozhodli, zdali se necháme vyšetřit. Možná by ale stačilo, kdybychom na sobě nosili nějakou pohlavní rozpoznávací značku. Židé také nosili žluté hvězdy, aby si je rasoví čističi mohli lépe vyhmátnout. Však ono je už dnes to vizuální rozlišení leckdy složitější. Byli jste v poslední době nakupovat? To aby se muž opakovaně ujišťoval, že je skutečně v pánském oddělení. Nejenže je problematické rozeznat, jaký oděv je dámský a jaký pánský, ale v obou odděleních se promenádují, a pro sebe vybírají, obě pohlaví. Tolik má nedávná a poněkud traumatizující zkušenost Ženská emancipace se poněkud vymkla z rukou. Takhle to John Stuart Mill bezpochyby nemyslel, když horoval za volební právo pro něžné pohlaví. Ženy již mohou bez problémů pracovat, volit a být voleny, učit se a vyučovat, vstupovat kam chtějí, nechodit kam nechtějí S radostí bych se hned poklonil té, která by konečně svěsila prapor a vyhlásila, že je doemancipováno. Protože čeho jsme svědky, už jde nad rámec normálnosti a blíží se hranici šílenosti. Pokud už ji nepokořilo. Když Fukuyama vyhlásil konec idejí, těžko mohl tušit, že totalitární pojetí rovnosti, pohrobek socialismu přežívající ve formě zombie, na sebe vezme podobu tak děsivé formy, jako je feminismus. Nový jazyk se ovšem učit nehodlám. Nebudu sledovat Superwomanku, jíst nůžkou, vítat hostky ani psát perkou. Křesťané nezačnou věřit v Bohyni ani Ježíšku Kristku. Muslimové nezačnou věřit v Allážku a vzývat Mohammedku. A já nebudu rezignovat na rody. Odmítám titulovat babičku a dědu můj drahý prarodiči. Ať mě za to klidně zavřou. Je doemancipováno! Koláž: mimi Mimochodem, můj Word mi superwomanku, hostku i nůžku podtrhává červenou vlnkou. A dokonce i termín gender je pro něj neznámý. Asi je načase jej zažalovat. Nebo ji? Tomáš Váňa Převzato z se souhlasem autora. Bc. Tomáš Váňa, student politologie a mediálních studií PROČ VŠICHNI NADÁVAJÍ KŘESŤANŮM? Lepší kritika, než nezájem Velmi často si spolu s mnoha jinými lidmi kladu otázku, proč je naše západní společnost tak hyperkritická vůči všemu křesťanskému. Nejenže vidí každou reálnou chybičku, ale dokonce vymýšlí spousty absurdních obvinění, které reálný základ nemají. Člověk by měl za chvíli pocit, že křesťané se mají stydět nejen za inkvizici nebo křížové výpravy, ale i za ekologické problémy třetího světa, výbuch islandské sopky a zvýšení slunečních erupcí. Proč lidé s takovou intenzitou nehledají chyby třeba u buddhistů nebo dejme tomu Papuánců? Na jednu stranu je to frustrující, na stranu druhou uklidňující. Proč? Protože nadáváme obvykle na to, co pokládáme v jistém smyslu za významné nebo určující. Puberťák nadává na rodiče, zaměstnanec na šéfa, občané na politiky atd. Na toho, kdo je nám úplně ukradený nebo kdo pro nás nic neznamená, prostě neplýtváme časem a silami. Když přijde domů opilý soused a prozpěvuje, možná se tomu tiše smějeme, možná jen zavřeme okno. Když ale přijde domů opilý manžel nebo otec, jsme zdrceni, stydíme se a velmi pravděpodobně následuje druhý den tichá domácnost. Je to obecná lidská tendence doma se chovat méně svázaně, kritičtěji a spontánněji než vůči cizím lidem. Přesněji řečeno, do značné míry to souvisí s naší kulturou, která je přes všechnu sekularizaci ve svých základech dosti křesťanská. Nikdo není tolik vyzýván ke zpytování svědomí a k pokání jako židé a křesťané. Přestože starozákonní proroci občas zanadávali na okolní národy a jejich praxi, hlavní tíže kritiky byla vždy směřována do nitra Izraele. 13

14 Res Claritatis MONITOR recenze A křesťané jsou dědicové tohoto postoje, hledají trám ve svém oku dříve, než se dívají do očí druhých. Děláme to koneckonců i my sami vůči sobě vzpomeňme na řadu omluv Církve z úst Jana Pavla II., které nebyly jen ustupováním nepřátelskému tlaku světa, ale výrazem hlubokého vědomí vlastní křehkosti. Sekularizace společnosti možná způsobila zmatek v mnoha myslích a stala se zdrojem celé řady dezinterpretací a předsudků, ale důraz na tvrdou sebekritiku zůstal. Nechci teď samozřejmě nadšeně vítat kýbly špíny, které se na křesťany vylévají z různých stran. Chci jen poukázat na to, že se podle mého soudu jedná o sice pokřivený a zmatený, ale přece jen výraz zájmu a nelhostejnosti sekularizované společnosti vůči svým kořenům. Víme, že Bůh dokáže využít všechno zlé k dobrému. A v podobném úsilí pomáhá i nám. Naším úkolem je tedy využít tento potenciál k dobrému. Rodič, který se od hyperkritického puberťáka jen distancuje a označuje ho za nepřítele, mu příliš nepomůže. A my zde nejsme kvůli obraně vlastní důstojnosti, ale proto, abychom hlásali evangelium svým bližním, kteří se třeba vůči Církvi chovají jako puberťáci. Buďme rádi. Znamená to, že pociťují úzkou vazbu ke svým křesťanským kořenům. Dnes tyto kořeny možná nenávidí a bouří se proti nim. Ale co bude zítra, záleží i na nás. Tomáš Machula Tomáš Machula, filozof, děkan Teologické fakulty JU v Českých Budějovicích, člen Laických sdružení sv. Dominika JÁ NE! (TŘI POZNÁMKY) Český překlad vzpomínek německého publicisty Joachima Festa ( ) s názvem Já ne! vydalo nakladatelství Práh v roce 2009 a český čtenář tak má další příležitost ujasnit si, nejen co se stalo s německým národem v třicátých letech minulého století, ale i obecněji, jak se může a jak se má svobodný jedinec stavět k nejrůznějším ideologiím, především pak, co mu může být oporou. Vzpomínky bolestného zrání autora v době nacismu popisují období, zhruba řečeno a s pochopitelnými přesahy, od nástupu autora do školy na začátku let třicátých po návrat autora z války o půl druhého desetiletí později. Protože kniha rozhodně stojí za přečtení, omezím se na tři poznámky. Za prvé, z knihy dýchá obrovská síla rodiny, která, v Německu tehdy ale jako jedna z mála, zachovala vůči Hitlerově nacionálněsocialistickému režimu čestný a statečný postoj. Křesťanské prostředí a obdivuhodná síla otce zde implikují rovná a sebevědomá názorová zaměření mladého Joachima i jeho sourozenců. Nelze si nepovšimnout, jak se v rodině vše řeší společně, jak se rodina denně večer schází (dokonce dvakrát, přičemž druhé setkání je jen pro rodiče a starší děti a nezakrytě se tam hovoří i o nebezpečných otázkách), aby probrala společenská, kulturní, ale hlavně politická témata. To je bezpochyby inspirativní, obávám se ale, že jen v málokterých rodinách to dnes probíhá: hovoříme pravidelně, i s dětmi, o vývoji naší společnosti, o situaci v našem státě, v našem městě, obci, o politických stranách, o hodnotách, které zastávají a které by měli zastávat naši volení představitelé? Rodina Festových udržovala přátelské vztahy i s rodinami židovskými, s těmi, kteří měli s tehdejším režimem osudové problémy, a podporovala je. Mojí druhou poznámkou si dovolím odkázat na potřebný důraz na kulturní vzdělání. Povšimněme si, kolik prostoru a času věnuje dospívající mladý muž literatuře a hudbě. Goethe, Schiller, Mozart to je jeho myšlenkový svět. Pěstování smyslu pro krásno je dnes fatálně zanedbáno, přesněji, pokřiveno. Že jde o hodnotu důležitou, je nepochybné, může nás v tom ujistit i Svatý otec Benedikt XVI., který na počátku září v Castel Gandolfu promluvil o svém oblíbeném Mozartovi slovy nepříliš vzdálenými úvahám Joachima Festa. Cituji: Je to dar Boží milosti, ale také plod Mozartovy živé víry, která zejména v jeho sakrální hudbě dovede dávat zářivou odpověď božské Lásce, která dává naději, i když je lidský život drásán utrpením a smrtí. Avšak realita dneška? Doplním aktuální slova světově proslulého klavíristy Ivana Moravce (Čtvrtletník Klubu Vltava 3/10): Úpadek je bohužel značný. Vkus lidí upadá. Ale ve světě pořád najdete takové, i když třeba v menšině, kteří tu korouhev kultury a krásy pořád drží. Na závěr, za třetí, jsem si ponechal z knížky to, na co je opravdu zcela nevyhnutelné upozornit. A to je rodinné heslo Festových: evangelijní Etiam si omnes, ego non (I kdyby všichni, já ne). Bude skvělé, když se toto heslo stane co nejvíce lidem, co nejvíce rodinám, motivující pobídkou i v současné, snadno manipulovatelné společnosti. I kdyby všichni, já ne. Přečtete-li si vzpomínky Já ne!, povzbudí vás. Doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D. 14 res.claritatis.cz svět katolickýma očima

15 Res Claritatis MONITOR JAK TO VIDí... / DOPISY Jak to vidí Lubomír Štula Veni, vidi, vici Svatý otec si získal respekt svým neohroženým hlásáním pravdy. Pravdy Toho, který ho poslal do celého světa učit všechny národy. Je to pro nás velké povzbuzení: Máme velkého papeže a Pán je s ním. Britští pořadatelé papežské návštěvy přišli s velmi dobrým nápadem. Otevřeli zvláštní internetovou stránku a na ní živě přenášeli bez přerušení a bez jakéhokoliv komentáře takřka každý krok Benedikta XVI. od chvíle, kdy vstoupil na britskou půdu až do chvíle, kdy se jeho letadlo v Birminghamu vzneslo k návratu do Věčného města. Tento počin byl snad tou nejlepší odpovědí na všechny pokusy znevážit osobnost, která nesporně platí za nejvyšší morální autoritu současného světa. Kdo toto permanentní vysílání sledoval, musel žasnout už nad tím, s jakou vytrvalostí a trpělivostí absolvoval čtyřiaosmdesátiletý stařec čtyřikrát patnáctihodinový maraton nepřetržitého programu, ve kterém takřka nebylo čas na oddech a odpočinek. Ale tím nejpodstatnějším na těchto non stop reportážích byla skutečnost, že všichni zájemci mohli docela zblízka vidět a slyšet tohoto Božího psa a přesvědčit se na vlastní oči, kolik je pravdy na všech těch nelichotivých titulech, které ho v nejrůznějších médiích předcházely. Dojem, který náš Svatý otec ve Spojeném království zanechal, předčil natolik všechna očekávání, že sami jeho odpůrci nemohli nepřiznat, že se cítí zahanbeni. Respekt, jaký si svým vystupováním získal, se netýká jen jeho osoby, ale týká se také pravdy, kterou dokáže ne ohroženě hlásat způsobem, jenž probouzí úctu i tam, kde se dalo očekávat, že zazní nevhod. Ta pravda totiž není jeho, je to pravda Toho, který ho poslal, aby s ní šel do celého světa a učil všechny národy. Je to i pro nás velké povzbuzení: Máme velkého papeže a Pán je s ním. Lubomír Štula, redaktor týdeníku Světlo K dopisu Dr. Kubelky v RCM 28/2010 S názory v dopise vyslovenými souhlasím. V jedné věci bych si dovolil oponovat. Dr. Kubelka soudí, že Habsburkové ke vzniku a trvání Českého království nikdy ničím dobrým nepřispěli. Ke vzniku království přispět nemohli, protože se krátkodobě objevují jako panovníci teprve v letech (Rudolf Habsburský a Jindřich Korutanský) a v letech (Albrecht a Ladislav Pohrobek). Dlouhodobě vstupují na českou politickou scénu teprve v roce 1526 Ferdinandem I. Právní historik Kapras jim vytýká 1) centralizační snahu dynastie, 2) germanizaci, 3) rekatolizaci. Centralizační snahy vyvíjela už Franská říše ve středověku, nyní tyto snahy vyvíjí Evropská unie. Je to přirozená snaha každé moci o rozšíření. Rekatolizaci nemohu jako katolík pokládat za snahu nesprávnou. Germanizace nezabránila všestrannému rozvoji české kultury a národnímu uvědomění v druhé polovině 19. století. Na cio nalismus jako politická síla vzniká teprve v roce Jeho projevem je frankfurtský sněm a jeho protiváha slovanský sjezd v Praze. Jak se k těmto projevům nacionalismu postavil habsburský panovník? Denis charakterizuje Františka Josefa jako muže spravedlivého ducha, který by si nepřál nic lepšího než uspokojit své národy, avšak nenalézal prostředku usmířit jejich požadavky navzájem si odporující. Opakované pokusy o česko-německé vyrovnání, podniknuté za jeho vlády, byly pro odpor jedné nebo druhé strany neúspěšné. Návrh jeho nástupce Karla na přeměnu monarchie habsburské na federaci, jejímž členem by byl český stát, návrh podporovaný v Národním výboru českými aktivisty, byl českými radikály odmítnut. Současně došlo u českých radikálů k nárůstu ambicí, které přesahovaly sílu a schopnosti českého národa. Habsburkové nevyřešili základní otázku česko-německého vztahu. Nevyřešila ji uspokojivě ani první Československá republika. Jsem pamětníkem toho, jak v roce 1938, po odtržení Sudet, český tisk komentoval články otištěné v britském tisku. Podle Britů Němci v Sudetech brzy poznají, že vyměnili špatné pány za horší. Mise Lorda Runcimana, která v roce 1938 zkoumala poměry v území osídleném českými Němci, dospěla k závěrům, které pro nás nebyly lichotivé. Třetí republika vyřešila česko-německý problém podle stalinského receptu, podle nějž vysídlení nebo vyhnání obyvatelstva z jeho po staletí obývaných sídlišť je pouhý problém kapacity železniční dopravy. Ryze technický problém. Humanitní aspekty jsou zanedbatelnou floskulí. Poslední Habsburk Karel byl prohlášen za blahoslaveného pro zásluhy o smíření a porozumění mezi národy. Jeho osobním heslem bylo: Mým veškerým úsilím je vždy ve všech věcech poznat co možno nejzřetelněji Boží vůli a plnit ji, a sice zcela. Ve všeobecné tradici svého rodu sloužit víře viděl alternativu nacionalismu a jiných fatálních hnutí nastávajícího století, na jehož počátku se měla jeho říše zhroutit. JUDr. Karel Bobek 15

16 LETEM SVĚTEM / Z LiturgiE Res Claritatis MONITOR Letem světem Předpovídané fiasko návštěvy Svatého otce ve Velké Británii se nekonalo. Mírný a empatický Benedikt XVI. si získal sympatie obyvatel britského království. Přitom se nevyhýbal choulostivým tématům vystoupil proti agresivnímu sekularismu, který zachvacuje veřejný i politický život na ostrovech. Ve Westminster Hall muselo každému být jasné, na co papež naráží zavírání katolických adoptivních agentur, které odmítají osvojování dětí homosexuálními páry a propouštění katolíků, kteří neskrývají svoji víru, ze zaměstnání. Benedikt XVI. na této ostře sledované cestě také jasně vyjádřil své zklamání a rázně odmítavý postoj k sexuálním deliktům kněží. Francouzský parlament si z papežových apelů o svobodě náboženství nic nedělá: schválil zákaz zahalování tváří na veřejnosti muslimskými burkami. Ač to lze s ohledem na nebezpečí terorismu pochopit, jeden se neubrání obavám, že rozšiřování zákazu šátků muslimek na školách se nemusí zastavit před hábity katolických řádů a kongregací. Inu, revolucionářství, chronická francouzská nemoc, se stále šíří a končívá bláznovstvím. Čeští muslimové jsou zděšeni Klausovým výrokem, že není přívržencem budování muslimských chrámů v Česku. Jako občané věrní ústavě České republiky mají obavu z pozdější diskriminace. Táž věrnost jim však nebrání, aby Koláž: mimi ve stávajících mešitách pořádali přednášky islamistických radikálů, jak to dokazuje třeba dokument ČT Já, muslim. Místopředsedkyně ODS jako by pochopila papežovy projevy řekla: Tolerance musí existovat z obou stran. Nevím o tom, že by bylo možné stavět katolické kostely v muslimských zemích. Ženy od plotny do výroby tak lze shrnout návrh pětiletky na podporu genderové rovnosti, kterou představila Evropská komise. Lobbistické organizace zaměřené na rovnostářství však dokument označily za málo zavazující. Spustily rotyku, protože strategie není zákon, a její plnění tak EU nemůže vymáhat pod hrozbou sankcí. Jak nevzpomenout na varování premiérova poradce. Návrh obsahuje i požadavek, aby nejméně 90 % dětí povinně chodilo do školky a třetina mladších do jeslí na celý pracovní den. Odkud se ve vymírající Evropě bere taková posedlost trhat matky od dětí? ptá se na svém blogu Alexandr Tomský. V Asii řeší principiálně stejně totalitně založené potíže: 25. září uběhlo třicet let, kdy byla oficiálně nařízena tzv. politika jednoho dítěte. Jedním z autorů experimentu byl i kybernetik Song Jian. Čína stojí před listopadovým sčítáním lidu a už ví, že situaci musí změnit. S EU je tu jedno společné: kdo je nepřítel? Dítě. Ondřej Vaněček Ne 27. neděle v mezidobí Hab 1,2 3; 2,2 4, Žl 95, 2 Tim 1, , Lk 17, Po Památka sv. Františka z Assisi Gal 1,6 12, Žl 111, Lk 10, Út sv. Palmác Gal 1,13 24, Žl 139, Lk 10, St sv. Bruno Gal 2, , Žl 117, Lk 11, Čt Památka Panny Marie Růžencové Gal 3,1 5, Lk 1,69 75, Lk 11, Pá sv. Simeon Gal 3,7 14, Žl 111, Lk 11, So sv. Dionýsius a druhové, sv. Jan Leonard Gal 3,22 29, Žl 105, Lk 11, Ne 28. neděle v mezidobí 2 Král 5,14 17, Žl 98, 2 Tim 2,8 13, Lk 17, Po sv. German Gal 4, ,1, Žl 113, Lk 11, Út sv. Radim Gal 5,1 6, Žl 119, Lk 11, St sv. Eduard Gal 5,18 25, Žl 1, Lk 11, Čt sv. Kalist I. Ef 1,1 10, Žl 98, Lk 11, Pá Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky Církve Ef 1,11 14, Žl 33, Lk 12, So sv. Hedvika, sv. Markéta Maria Alacoque Ef 1,15 23, Žl 8, Lk 12,8 12 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník vydávaný o. s. Res Claritatis pod záštitou České dominikánské provincie. Noviny jsou zaměřeny na osvětu široké veřejnosti v oblasti života a postojů římskokatolické Církve jako prevence náboženské nesnášenlivosti a xenofobie. ISSN: MK ČR E Adresa redakce: Res Claritatis, Hlubočepská 85/64, Praha 5, číslo účtu: /5500. Šéfredaktor: Zdeňka Rybová. Výkonný redaktor: Mgr. Dagmar Kopecká. Redakční rada: fr. Mgr. Pavel M. Mayer OP, Bc. Mária Pešeková, fr. Cyprián Suchánek OP, Mgr. Radim Ucháč, Mgr. Ondřej Vaněček. Teologický poradce: fr. Mgr. Pavel M. Mayer OP. Vychází s církevním schválením Arcibiskupství pražského čj.: arc/419/10 ze dne Nevyžádané příspěvky a materiály se nevracejí. 16 res.claritatis.cz svět katolickýma očima

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY.................................. 7 ZKRATKY BIBLICKÝCH KNIH.......................... 9 DOPIS KARDINÁLA ANGELA SODANA.................... 11 PREZENTACE DOKUMENTU...........................

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Ve své seminární práci bych se chtěla zabývat homosexuální minoritou, jejím postavením ve společnosti a registrovaným partnerstvím.

Ve své seminární práci bych se chtěla zabývat homosexuální minoritou, jejím postavením ve společnosti a registrovaným partnerstvím. Seminární práce zpracovaná v rámci cyklu seminářů Ženská práva jsou lidská práva pořádaného Nezávislým sociálně ekologickým hnutím (NESEHNUTÍ Brno) http://zenskaprava.ecn.cz/ Název: Společnost a registrované

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Humanae vitae odvážné slovo církve. Rozhovor s pøedsedou Èeské biskupské konference, olomouckým arcibiskupem Mons.

Humanae vitae odvážné slovo církve. Rozhovor s pøedsedou Èeské biskupské konference, olomouckým arcibiskupem Mons. ROZHOVOR Humanae vitae odvážné slovo církve Rozhovor s pøedsedou Èeské biskupské konference, olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem Snad žádný církevní dokument nevyvolal tak živou diskusi jako

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Autor Mgr. Jiří Pokorný Číslo VY_32_INOVACE_13_ZSV_2.01_Periodizace antické filozofie

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU 1. Počátek nového roku, který je Božím darem lidstvu, se pro mne stává výzvou adresovat

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Pracovní list 02 14 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Úkol č. 1: Doplňování Doplň chybějící části textu: 1. Základní práva a svobody občana našeho státu jsou zakotvena v, která je součástí. 2. Stát díky

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka?

1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka? 1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka? a. Víra jako svoboda nebo otroctví pro člověka, který uvěřil. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka b. Víra jako rozhodnuti

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7 Obsah Předmluva................................................iii Řekli o autorovi a knize.................................... vii Úvod..................................................... 1 KAPITOLA

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Mnoho povyku pro všechno

Mnoho povyku pro všechno Kapitola první Mnoho povyku pro všechno Za jasného dne nahlédnete do věčnosti. Alan Lerner 1 Zběžný průvodce nekonečnem Je-li skutečně nějaké Vědomí Vesmírné a Svrchované, jsem já jednou jeho myšlenkou

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK

Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK Žadatel (jméno a příjmení): Předložený doklad totožnosti: Narozen kdy: kde: okr.: Náboženství (mix.rel., disp.cult., abiect.fid.cath.) kán. 1125, 1086,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane.

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. OBSAH MODLITEB I. Modlitby modlitební kampaně 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. 4. Sjednoť všechny rodiny. 5. Modlitba ke chvále Boha Nejvyššího.

Více

TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM

TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM V roce 1958 nalezl Morton Smith, profesor starověkých dějin na Kolumbijské univerzitě, v klášteře Már Sábá necelých 20 kilometrů jihovýchodně od Jeruzaléma částečný přepis neznámého

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více