Zprávy z ředitelny. Školní krounský občasník 2 červen/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprávy z ředitelny. Školní krounský občasník 2 červen/2010"

Transkript

1 Školní krounský občasník 2 červen/2010 Zprávy z ředitelny Ve středu 1. září 2010 zahájilo školní rok celkem 176 žáků. Opožděně, ale přece bych je chtěl (stejně jako všechny zaměstnance) přivítat ve škole. Obzvláště pak nové žáky prvňáčky a také ty, kteří se do Krouny přistěhovali během léta nebo kteří do naší školy nastoupili během prvních školních měsíců. Všem pak ve školním roce 2010/2011 přeji mnoho úspěchů. Přál bych si, abyste si Vy, děti, vážily nadstandardní péče, kterou Vám učitelé (a mnohdy na úkor svého volna a zdarma) věnují. Oceníte ji, až změníte školu nebo nastoupíte do zaměstnání. Během prázdnin byly dokončeny terénní úpravy kolem nově vybudovaného chodníku a parkoviště v areálu školy a byl opraven stojan na kola. Od září jsme ve škole přešli na elektronické třídní knihy a pro rodiče i žáky byl zpřístupněn internetový školní informační systém. Webová aplikace je schopna poskytnout poměrně velké množství služeb, od těch nejjednodušších jako jsou informace o rozvrhu žáků nebo o suplování (žáci nebo jejich rodiče si mohou z domova den předem zjistit, jestli není v jejich rozvrhu na další den nějaká změna - např. suplování) přes informace ze školního plánu akcí (tedy jaké akce jsou na nejbližší dobu naplánovány - např. pochodová cvičení, výlety, divadelní představení a podobně) nebo informace o průběžné klasifikaci nebo absenci žáků (tj. v podstatě elektronická žákovská knížka a okamžitý přehled o absenci vlastního dítěte) až po velmi sofistikovaný komunikační systém Komens (ten například umožňuje přímý a obousměrný kontakt vyučujících s jednotlivými žáky nebo jejich rodiči nebo skupinový kontakt s nimi s libovolnou tvorbou skupin, případně kontakt s celou třídou, a to včetně přímého omlouvání absencí žáků rodiči). O přístupové údaje si rodiče nebo žáci mohou požádat v ředitelně školy. Ve zbytku kalendářního roku plánujeme nemalé investice především do školní jídelny (nová myčka v ceně přes ,- Kč) a do MŠ (nová lehátka a lůžkoviny). Přímo ve škole pak bude pokračovat výměna vestavěných skříní v učebnách (uč. 10 a uč. 45) a snad se podaří realizovat i výměnu tabule v učebně 45. První dva měsíce školního roku přinesly také řadu akcí: GO pobyt šesťáků v Daňkovicích, Halloweenské spaní ve škole, 4. ročník krajské konference o podpoře interaktivní výuky a jiné různé akce a programy. A spousta dalších akcí se chystá (rozsvícení stromečku, recitační soutěž atd.). Mám radost, že se podařilo zajistit a zorganizovat našim dětem příjemné zpestření a obohacení školní výuky, ale hlavním musí stále zůstat učení. Po prázdninách se podařilo obnovit činnost kroužků počítačového, divadelního, časopisu, pěveckého, hasičského, přírodovědného, probíhá cvičení

2 Školní krounský občasník 3 červen/2010 Školní krounský občasník 4 červen/2010 aerobiku. V provozu je opět i žákovská knihovna. Od ledna 2011 počítáme s jejím zpřístupněním i pro žáky II. stupně. Od září 2010 škola realizuje rozsáhlý projekt podpory výuky, na který jsme z evropských fondů získali více než jeden milion korun. Všechny děti, a zejména ty starší, bych chtěl opakovaně a důrazně upozornit na zákaz požívaní alkoholických a tabákových výrobků, a to nejen v budově nebo v areálu školy, ale celkově. Zakazuje vám to zákon i školní řád a v případě dosažení hranice 15 let jste již trestně odpovědní. O pomoc žádám také rodiče, aby svým dětem a jejich přípravě do školy věnovali zvýšenou pozornost. A to jak v učení a nošení pomůcek, tak i v jejich volném čase (kde, co a s kým dělají ve svém volném čase). Problémem se stává toulání se žáků v pozdních večerních a nočních hodinách. Apeluji na rodiče, aby pečlivě zvážili, zda umožní svým 13-ti nebo 14-ti letým dětem návštěvy zábav, víkendové návštěvy restaurací nebo shlukování se do part a pohyb po obci v nočních nebo pozdně večerních hodinách. Doba se sice mění, ale ani dnes by nemělo být normální, aby se o víkendech po obci bez dozoru pohybovaly v nočních hodinách skupinky dětí žáků VI., VII. nebo VIII. třídy nebo aby tyto děti navštěvovaly noční zábavy. Riziko (neštěstí, namočení se do průšvihu, návyk na alkohol, cigarety nebo drogy, v krajním případě i úmrtí) je obrovské. Vzpomeňme si na pravidla, která nám stanovovali naši rodiče, a neustupujme tvrzení, že tak chodí všichni. Ti normální nechodí! Děti rády věci manipulují tak, aby dosáhly svého. Další informace a zejména aktuální novinky o dění ve škole najdete pravidelně na zejména v sekci novinky. Listopad 2010 Mgr. Josef Kyncl, ředitel školy Bleskáč (naše interview) První rozhovor v letošním školním roce pořídili redaktoři Škrobu již v pátek 10. září A tentokrát nebylo nutné nikam cestovat. Na naši školu zavítala radní Pardubického kraje pro oblast školství paní ing. Jana Pernicová, která si našla čas a odpověděla nám na několik otázek. Naši redaktoři se zajímali nejen o to, jestli budou skládat povinné přijímací zkoušky, ale i o názory paní radní na fungování českého školství a na její vztah ke škole. Čím jste chtěla být, když jste byla malá? Měla jste jasnou představu o svém povolání? Měla jsem jasnou představu. Chtěla jsem být učitelkou. Bavilo Vás chodit do školy? Bavilo, protože já jsem se ráda učila. Byla jste pilnou žákyní? Dá se říci, že ano. Měla jste problémy s nějakým učitelem? Ano, měla jsem problémy s jednou paní učitelkou. Jaký předmět Vás ve škole nejvíce bavil a který byste nejraději zrušila? Zrušila bych tenkrát matematiku. Nejvíce mě bavila hudební výchova, tělocvik a výchovy vůbec. Chtěla byste se opět vrátit do školních lavic? P. Hainc a M. Sklenářová při rozhovoru s paní radní Pernicovou Když vím, co by mě čekalo, než bych absolvovala celé to kolečko jednotlivých škol, tak se přiznám, že ani ne. Trošku jsem si život sama zkomplikovala. Ale když bych teď měla možnost udělat některé věci jinak, pak bych se do školních lavic vrátila ráda. Dokážete si představit, že byste si vyzkoušela roli učitele? Ano, protože já učitelka jsem. Co si myslíte o dnešních dětech? Myslíte si, že jsou dostatečně ctižádostivé? Myslím si, že dnešní děti by mohly být více ctižádostivé. Záleží to však hodně na rodičích, ještě více na učitelích, jak ve vás projeví ten daný zájem a jakým způsobem vás do budoucna nasměrují. Ale je pravda, že konkrétně vaše škola je velmi příjemná a mně jako žákovi by se zde líbilo a asi bych nerada odcházela. Jste spokojena se školstvím takovým, jaké je? Kdybyste mohla, jaké změny byste provedla? Nejsem spokojená se školstvím, jaké dnes je, protože se neustále mění. Dá se říci, že každé čtyři roky dochází ke změnám a jak učitelé, tak i žáci se v tom těžko orientují. Ale je pravda, že by školství mělo být přísnější a že by měly být nastaveny daleko tvrdší mantinely. Můžete nám sdělit svůj názor na závěrečné zkoušky, které mají probíhat v páté a deváté třídě základní školy? Já osobně s nimi souhlasím. Náš kraj teď bude poprvé organizovat přijímací zkoušky na všechny střední školy, které budou mít maturitní obory. Samozřejmě že by je některé kraje okolo měly také zavést, a já doufám, že k tomu dojde. Domnívám se, že je to jenom dobře, protože v počtu dětí je obrovský úbytek. Například v letošním školním roce nastoupilo na střední školy o 765 žáků méně, v celém kraji vyšlo 4470 dětí a volných míst v prvních ročnících na středních školách máme Myslím Paní radní ing. Jana Pernicová si, že když zavedeme přijímací zkoušky, bude kvalita gymnázií a středních škol vyšší a odborné školství bude posíleno taktéž.

3 Školní krounský občasník 5 červen/2010 Školní krounský občasník 6 listopad/2010 Měly by se podle Vás dělat přijímací zkoušky na všechny střední školy? Na to už jsem vlastně odpověděla. Měly, ale pouze na střední školy s maturitou. Na učňovské obory ne. Jak se díváte na zavedení státních maturit? Domnívám se, že je to krok vpřed, který už tady měl dávno být. Nesouhlasím s náklady, které státní maturity obnáší, jejich příprava mi přišla jako příliš zdlouhavá etapa. Nelíbí se mi, že by měly být dvoustupňové jedna méně náročná a druhá více. Jsem zvědavá, jak dopadne test státních maturit, který proběhne na podzim. Nedomnívám se, že se toho bojí studenti, ale spíše učitelé, kteří mají pochybnosti, jestli připravují studenty dobře. Ve školství teď fungovala velká demokracie. ZE ŽIVOTA ŠKOLY Připravili redaktoři Škrobu Šestka v Daňkovicích Jako každý rok nás, žáky VI. třídy, čekal GO pobyt v Daňkovicích. Absolvovali ho s námi naše třídní, p. uč. Mgr. Jitka Urbanová, a p. uč. Mgr. Roman Tlapák. Sešli jsme se v 6:30 hodin ráno na autobusové zastávce v Krouně a odjeli jsme autobusem do Svratky. A protože stále pršelo a nemohli jsme jít v dešti pěšky, čekali jsme na další autobus, který nás měl odvézt do Sněžného. Čekání jsme si zpříjemnili v cukrárně teplým čajem a sladkostmi a někteří také nákupem v místním obchodě. Pak jsme odkráčeli zase na zastávku, kde už stál autobus, který jel do Sněžného. V autobuse jsme se dobře pobavili, popovídali si a někdo snědl svačinu a vypil pití. Když jsme dorazili do Sněžného a vystoupili z autobusu, čekala nás 3 km dlouhá pěší trasa do Daňkovic. Asi po hodině se před námi konečně objevil penzion Selský dvůr, ve kterém jsme se ubytovali. Protože nás bolely nohy a záda od batohů, usadili jsme se ve společenské místnosti. Během odpočinku nám paní učitelka rozdala k vyplnění dotazníky a pak nás čekal oběd. Velkou radost nám udělala svíčková s houskovým knedlíkem a následný polední klid. Odpoledne jsme putovali na nedaleký Buchtův kopec. Výlet se nám moc líbil, až na to, že jsme museli absolvovat prudké stoupání. Na Buchtově kopci jsme hráli různé skupinové soutěže, například hra Medvědi spočívala v tom, že jsme museli vyskočit na kmen stromu, zachytit se ho rukama a nohama a co nejdéle se v této poloze udržet. Cesta zpátky z kopce do penzionu nám rychle utekla. V penzionu nás čekala svačina. Po svačině jsme se rozdělili do družstev a každé družstvo mělo vymyslet scénku nebo hru, kterou budeme po večeři předvádět nebo hrát. Na večeři jsme si moc pochutnali a s velkou radostí jsme šli předvádět scénky. Byly velmi zábavné a každý se při nich zasmál. Byli jsme tak rozdovádění, že se po večerce v 23:00 hod. nikomu nechtělo spát. Zato ráno se nám nikomu v 7:00 hodin nechtělo vstávat, sbalit věci a jít na snídani. Po snídani nám vyučující rozdali diplomy za skupinové hry a za absolvování GO pobytu a odměny. Čekala nás cesta zpátky, pěšky z Daňkovic do Sněžného, autobusem ze Sněžného do Svratky a ze Svratky opět pěšky do Krouny. Na cestu nám pěkně svítilo sluníčko, ale i přes to jsme přišli pěkně unavení. GO pobyt v Daňkovicích u Sněžného byl velmi pěkný a zábavný. Jana Pokorná

4 Školní krounský občasník 7 listopad/2010 Školní krounský občasník 8 listopad/2010 V pátek 24. září se sportovci z naší školy vydali na atletické závody, které se konaly v areálu svratecké ZŠ. Kromě našich zástupců a domácích žáků ze Svratky se závodu také zúčastnily školy z Herálce, Jimramova, Sněžného, Kameniček a dvě ZŠ z Nového Města na Moravě. Soutěž se skládala z běhu na 60 m, běhu na 1500 m, hodu granátem (pro mladší kriketovým míčkem) M. Holomek běh na 1500 m a skokem dalekým. Po převlečení do sportovních úborů a po zahajovacím projevu ředitele svratecké školy se všichni soutěžící rozutekli ke svým disciplínám, aby některou nepropásli. Všude zde panovala dobrá nálada, soutěže ubíhaly jedna za druhou, a kdo měl zrovna volnou chvíli, mohl si jít do tělocvičny zahrát fotbal. Celkem jsme v tomto klání získali 6 zlatých, 8 stříbrných a 6 bronzových medailí, tedy dohromady krásných 20 medailí. Zlaté medaile: Stříbrné medaile: Simona Pešková 6. třída (běh 60 m) Michaela Knettigová 6. třída (skok do dálky) Daniel Vašulín 7. třída (běh 60 m) Michal Holomek 7. třída (běh 1500 m) Eliška Tušlová 8. třída (běh 60 m) Jarmila Šubecová 8. třída (hod granátem) Petr Vávra 6. třída (skok do dálky) Jiří Jelínek 6. třída (hod kriket. míčkem) Daniel Vašulín 7. třída (skok do dálky) Helena Ondřichová 8. třída (běh 60 m) Bronzové medaile: Michal Sádovský 8. třída (běh 60 m) Dominik Bělský 9. třída (skok do dálky) Dominik Bělský 9. třída (hod granátem) Patrik Zelenka 9. třída (běh 60 m) Michaela Knettigová 6. třída (běh 1500 m) Jiří Jelínek 6. třída (skok daleký) Dana Gregorová 8. třída (běh 1500 m) Rostislav Talacko 8. třída (hod granátem) Martin Filipi 9. třída (běh 1500 m) Patrik Zelenka 9. třída (hod granátem) Ondřej Bouška Ve středu 6. října 2010 zavítala do školy po roční přestávce skupina Marbo. Letošní vystoupení neslo název Najdi si svůj styl. Skupina nás jako vždy velice pobavila. V sále panovala při koncertě hodně příjemná atmosféra. Vyslechli jsme písně mnoha hudebních žánrů, plno hezkých písniček jsme si společně zazpívali a získali jsme nové poznatky z historie hudby. Samozřejmě jsme byli rádi, že jsme se nemuseli učit. Marbo si pro nás připravilo také dárek, naše škola dostala CD s jejich písničkami. Takže kdo chtěl, mohl si ho potom půjčit od pana ředitele, doma si ho pustit, popřípadě vypálit. Z koncertu jsme odcházeli velmi spokojeni s pocitem dobře prožitých dvou hodin. A nyní se již budeme těšit na jejich další vystoupení. Daniela Nováková, Michaela Sklenářová Ve středu 20. října se žáci 8., 9. a části 7. třídy vydali na film Ležáky 42 a na výlet do vypálené osady Ležáky. V půl osmé ráno jsme u školy nasedli do autobusu, který nás zavezl do Skutče ke kinu. Po chvíli čekání jsme byli vpuštěni dovnitř a zanedlouho film začal.

5 Školní krounský občasník 9 listopad/2010 Půl druhé hodiny trvající film pojednával o osudu ležáckých obyvatel, místní odbojové skupiny a členů parašutistických skupin plánujících atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha a další odbojovou činnost. Film reálně zobrazil utrpení zdejších obyvatel, jejich mučení a popravu a vyvolal v nás mnoho emocí. Po zhlédnutí hraného dokumentu nás autobus odvezl na autentická místa zdejší tragédie, do Ležáků. Na místě, kde stávala osada Ležáky, je dnes památník a spousta pomníků, jež připomínají kdysi zde stojící stavení. V památníku jsme zhlédli krátký desetiminutový dokument a po poslechu vyčerpávajícího výkladu pracovnice památníku a jeho prohlídce jsme vyrazili ven. Zde jsme si prošli celé území někdejší osady. Poté nás autobus dopravil do Hlinska, kde následoval ještě půlhodinový rozchod na nákup občerstvení. Potom už cesta pokračovala směrem Krouna. Dominik Bělský, žák IX. třídy Kolik je Ti let a kde ses narodil? Čím bys chtěl být, až budeš dospělý? Chodíš rád do školy? Jsi pilný žák? Jak hodně ve škole zlobíš? Měl jsi někdy sníženou známku z chování? Jaký je Tvůj nejoblíbenější předmět na ZŠ? Jaký předmět nesnášíš? Žáci IX. třídy v Ležákách OTÁZKY NA TĚLO Petr Hainc Je mi 14 let a narodil jsem se v Chrudimi. Profesionálním hasičem. No, jak kdy. Jsou dny, kdy bych nejradši zůstal doma, a také dny, kdy se to dá vydržet. Nevím, to musí posoudit učitelé, ale v některých předmětech snad tak špatný nejsem. Normálně. Ne. Tělesná výchova. Matiku, chemii a výtvarku. Školní krounský občasník 10 listopad/2010 Kdo je Tvým životním vzorem? Které lidi ze svého okolí máš rád? Jaký je Tvůj největší zážitek během školní docházky? Které země jsi ve svém životě navštívil? Tvůj oblíbený zpěvák, zpěvačka či skupina? Tvá oblíbená osobnost z televizní obrazovky, film? Tvůj oblíbený politik? Co sleduješ nejčastěji v televizi? Myslíš si, že máš v životě štěstí? Čeho se nejvíc bojíš? Na co se nejvíc těšíš? Máš nějaké tajné přání? Co Tě dokáže nejvíc rozčílit? Jaké roční období máš nejraději? Jaké máš koníčky? Jak odpočíváš? Rodiče a Francesc Fabregas(španělský fotbalista). Své přátele. Je jich hodně. Chorvatsko, Slovensko, Rakousko, Slovinsko a to je asi vše. František Moravec, Veronika Borovková, Tři sestry, Alkehol, The Adicts, Pendulum, Ska-P, Deadline, Volant a další. Jackie Chan, Nicolas Cage, Angelina Jolieová, Josef Polášek, Ladislav Potměšil. Žádný. Sportovní, filmové a hudební kanály. Určitě, každý máme aspoň trochu štěstí. Smrti. Na prázdniny. Ano. Když mi někdo lže do očí. Zimu. Hasiči, fotbal, snowboarding a mnohé další sporty. Spánkem, posloucháním hudby, sportem a ve vaně. ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA I ZE SVĚTA ANEB VÍTE, ŽE Podle nových poznatků moderní člověk zřejmě osídlil východní Asii daleko dříve, než se předpokládalo. Zjistil to mezinárodní tým, který

6 Školní krounský občasník 11 listopad/2010 analyzoval fosílie (zkameněliny) zubů a části čelisti nalezené v jižní Číně v roce Tyto tělesné pozůstatky patřily modernímu člověku, který žil před 100 tisíci lety, informovala britská BBC s odvoláním na magazín PNAS. Podle studie byli dosud známí nejpůvodnější lidé z východní Asie o polovinu mladší, tedy bylo předpokládáno, že do oblasti přišli o 50 tisíc let později. Objevy vědci učinili v jeskyni Zhirendong na východě Číny. Podle doktora Erika Trinkouse z Washingtonské univerzity v Saint Louis objevení těchto dávných pozůstatků znamená, že moderní člověk žil v Asii společně s nejbližším příbuzným člověka, člověkem neandrtálským. foto: Čínská akademie věd Podle serveru novinky.cz připravil Michal Hromádko Školní krounský občasník 12 listopad/2010 Inklings ( Tušitelé nebo Inkousťata ). 28. března 1972 obdržel od královny Alžběty II. Řád britského impéria. Kromě Hobita, Pána prstenů, vědeckých pojednání a překladů zahrnuje Tolkienovo dílo množství textů z pozůstalosti o historii fiktivního světa Středozemě, v níž se Hobit a Pán prstenů odehrávají. Část z nich pod názvem Silmarillion uspořádal a vydal autorův syn Christopher. Tolkien pro všechny tyto příběhy používal slovo legendárium. Zbylá Tolkienova díla jsou pohádky a příběhy původně vyprávěné jeho dětem a nevztahují se přímo ke Středozemi. Pro neutuchající popularitu a vliv je Tolkien často považován za nejdůležitějšího z otců žánru moderní hrdinské fantasy. Foto: a Podle připravil Ondřej Bouška LETEM SVĚTEM ANEB CESTOVNÍ HOREČKA (3. ledna září 1973) John Ronald Reuel Tolkien (3. ledna září 1973) byl anglický spisovatel, filolog a univerzitní profesor, nejvíce známý jako autor Hobita a Pána prstenů. Na Univerzitě v Oxfordu působil v letech jako profesor staré angličtiny, v letech pak jako profesor anglického jazyka a literatury. Byl význačným jazykovědcem a znalcem staré angličtiny a staré severštiny. Spolu s nejbližším přítelem C. S. Lewisem byl členem literárního diskusního klubu Hádej, o jakou velkolepou stavbu se jedná Tento zámek patří mezi nejvýznamnější stavby empírové architektury v Čechách. Byl vybudován v 19. století jako letní sídlo nejvyššího purkrabího Českého království Jana Rudolfa Chotka. Zámek splňoval nejpřísnější nároky na reprezentaci muže jeho postavení. Autorem architektonického návrhu byl dražďanský architekt Ch. F. Schuricht, ale samotnou stavbu realizoval pražský stavební rada J. F. Joendel a v posledních letech arcibiskupský olomoucký stavební rada A. Arche. Průběh stavby však nepříznivě ovlivnil rakouský státní bankrot roku 1811, po němž byla stavba přerušena. I

7 Školní krounský občasník 13 listopad/2010 přesto se mohl Chotek roku 1823 do zámku nastěhovat. Během 2. světové války okupovali budovu příslušníci Hitlerovy mládeže a v posledním roce války nacistické jednotky SS. Od roku 1950 zde bylo umístěno zemědělské muzeum. Po roce 1995 byly původní zemědělské a potravinářské expozice rozšířeny o prezentaci života různých společenských vrstev 19. století na venkově, postupně byla zpřístupněna i chotkovská knihovna, divadlo a tzv. chotkovská expozice přibližující dějiny rodu Chotků. V roce 2001 se stal zámek národní kulturní památkou. Od roku 2009 je na zámku umístěna nová expozice Český a moravský venkov v proměnách staletí. Pokud jste poznali, o jaké stavbě je řeč, napište svoji odpověď spolu se jménem a třídou na kousek papíru a do 10. prosince zaneste panu učiteli Schmiedovi. Ze správných odpovědí budou vylosováni výherci, kteří obdrží drobné ceny. Připravila Lenka Drahošová Foto: www. rekreace.jannemec.com KULTURNÍ OKÉNKO KDO JE TO? Fotbalový brankářský talent se narodil 20. května 1982 v Plzni. S fotbalem začal v místní Viktorce v sedmi letech, v šestnácti se už postavil do brány v ligovém zápase. Ligu hrál za Plzeň jedinou sezonu, pak ho pro sebe získal klub z Blšan. Tam vydržel až do roku 2001 a poté se stěhoval do pražské Sparty. Byl oporou reprezentační osmnáctky na mistrovstvích Evropy v letech 1998 (na tomto šampionátu dokonce dostal cenu pro nejlepšího gólmana) a Ve Spartě odchytal celkem 12 zápasů v Lize mistrů a postoupil s ní do osmifinále této prestižní soutěže. Z pražského klubu přestoupil na zahraniční angažmá nejprve do francouzského týmu Stade Rennes a později se zařadil do kádru londýnské Chelsea, kde hraje dodnes. Slavný brankář se stal také jedním z našich nejlepších reprezentantů. V roce 2004 na mistrovství Evropy postoupil s naším týmem až do semifinále. Češi skončili nakonec bronzoví a náš brankář se dostal do All Stars Teamu. Tento náš slavný fotbalista žije v současnosti se svou manželkou Martinou, dcerou Adélkou a synem Damiánem v Londýně. Pokud jste poznali, o jaké osobnosti je řeč, napište svoji odpověď spolu se jménem a třídou na kousek papíru a do 10. prosince zaneste panu učiteli Schmiedovi. Ze správných odpovědí budou vylosováni výherci, kteří obdrží drobné ceny. Podle článku serveru připravila Helena Pražanová Školní krounský občasník 14 listopad/2010 Š K R O B D O P O R U Č U J E S V Ý M Č T E N Á Ř Ů M Harry Potter a Relikvie smrti je sedmým a posledním pokračováním dobrodružství Harryho Pottera, které je očekávanou událostí a bude rozděleno do dvou celovečerních filmů. Film začíná, když se trojice Harry, Hermiona a Ron vydávají hledat viteály za účelem zabití Voldemorta a chtějí tak dokončit Brumbálovu práci. Kouzelnická společnost se stala nebezpečným místem pro každého nepřítele Temného pána. Vládne strach a válka už dávno začala. Smrtijedi ovládli ministerstvo kouzel a Bradavice. Každý, kdo se jim postaví do cesty, přijde o život. Smrtijedi stále pátrají po tom nejcennějším úlovku: Harry Potterovi. Vyvolený se stal loveným. Harryho jedinou nadějí je najít všechny viteály předtím, než ho Voldemort najde. Jenže se objevuje dávná a téměř zapomenutá legenda - Relikvie smrti. Dobrodružný / Drama / Rodinný / Fantasy; Velká Británie / USA, 2010 Režie: David Yates Hrají: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter, Alan Rickman, Jason Isaacs, Bill Nighy, Bonnie Wright, Tom Felton a další Připravil Dominik Bělský Foto: harrypotter-news.estranky.cz Isabel Abediová: Lola tajnou agentkou Jmenuji se Fond. Jane Fond. Tak tohle je další role sympatické hrdinky Loly. Už byla zpěvačkou, novinářkou a teď je tajnou agentkou, která noc co noc zachraňuje svět. Přes

8 Školní krounský občasník 15 listopad/2010 Školní krounský občasník 16 listopad/2010 den už ovšem jako špionka tak úspěšná není. Navíc má restaurace jejího táty problémy. Známý kritik vyhrožuje, že o ní napíše zdrcující kritiku. Samozřejmě neprávem. A tak se Lola se svou kamarádkou Ró pověsí kritikovi na paty a nespustí ho z očí. Chtějí získat a zničit nespravedlivý článek dřív, než bude otištěn. Nebezpečná akce se však zkomplikuje, když se Lola zamiluje do syna svého úhlavního nepřítele... KOBLÍŽC! MARS ÚTOČÍ Nakladatel: Mladá fronta Formát: 200 stran Rok vydání: 2010 Zdroj: kosmas. cz; foto: kniha.cz Připravila Monika Novotná Hudební skupina KOBLÍŽC! hraje pop-punk nebo punk-rock. Je to skupina čtyř mladých kluků ze Šumperka, jež vznikla na začátku března roku V únoru 2009 vydali svoje první CD Řev z pískoviště, které vyvolalo velký zájem (přes 500 stažení alba za první týden od vydání). Jejich druhé CD s názvem Mars útočí vyšlo v roce Písničky ke stažení a ostatní informace o kapele najdete na CD Mars útočí obsahuje tyto skladby: 1. Barbie 7. Proč? 2. Snílek 8. To není fér 3. Mimozemská 9. JoJo 4. Zavři oči 10. Neopisuj! 5. Ty & já 11. Vánoční 6. Sk8 party 12. Snílek ft. Gappeq (remix) Škrob doporučuje: ČASOPIS NAŠE PŘÍRODA Foto: nmnl.cz Připravila Michaela Sklenářová Naše příroda je populárně naučný přírodovědný časopis se zaměřením na flóru, faunu a zajímavá místa České republiky i nejbližších států. Čtenáře osloví zejména profesionálními fotografiemi, kvalitními články a zajímavými rozhovory. Časopis je určen všem milovníkům přírody, lidem se zájmem o turistiku, ochranářskou činnost nebo fotografování přírody. Od roku 2009 vychází jako dvouměsíčník. Složení kapely: Brandy: kytara Rob: bubeník Josie: kytara, zpěv Filip: kytara, zpěv Počet stran: 80 Vychází: 1x za 2 měsíce Rok vzniku: 2008 Šéfredaktorka: Mgr. Pavla Mládková Vydavatelství: Naše příroda Běžná cena: 48,- Kč/vydání Připravil: Petr Hainc Zdroj:

9 Školní krounský občasník 17 listopad/2010 TIP NA VÝLET V této nové rubrice si vám dovoluji podstrčit pár nápadů, kam ve volných dnech vyrazit s rodiči na nějaký ten zajímavý výlet. Vždyť byste přeci nechtěli prosedět celý život doma u počítače nebo u televize. Jako první návrh na výlet jsem si pro vás vybral nádhernou procházku podzimně zbarvenou přírodou v Krkonošském národním parku a trošku konkrétněji pěší výlet k překrásným Krkonošským vodopádům. Mezi nejkrásnější přírodní výtvory bezesporu patří vodopády. Hukot padající vody a romantické prostředí působí uklidňujícím dojmem a pohled na sílu vodního živlu představuje nezapomenutelný zážitek. A tak není divu, že turisté z celého světa podnikají dlouhé cesty, aby mohli spatřit například Niagarské nebo Viktoriiny vodopády. Své putování můžete začít v Harrachově, odkud vede údolím říčky Mumlavy modrá turistická značka. Po pohodlné cestě zanedlouho dojdete k Mumlavskému vodopádu, který možná dříve uslyšíte, než uvidíte. Patří totiž mezi naše nejvodnatější vodopády, i když zdaleka ne mezi ty nejvyšší. Voda padá z výšky asi deseti metrů, avšak téměř po celé šířce koryta říčky, a tak výsledkem je pořádný hukot a nádherná podívaná. Pohled si můžete nejlépe vychutnat z lávky pod vodopádem, ale při větrnějším počasí nebuďte překvapeni, když vás občas ochladí vodní tříšť. Další vodopád se nachází poblíž Rokytnice nad Jizerou. Pokud sem někdy zavítáte, můžete se po modré značce vydat k Huťskému vodopádu. Ten má úplně jiný charakter, Školní krounský občasník 18 listopad/2010 je méně vodnatý a skládá se spíše z řady stupňovitých kaskád. To, že se skládá z malých kaskád, mu však neubírá nic z jeho krásy. A jako poslední bych vám snad mohl představit Pančavský vodopád. Najdete ho nedaleko Labské boudy, kde pramení říčka Pančava. Její voda se vrhá do hloubky 140 m a vytváří tak náš nejvyšší vodopád. Můžete ho obdivovat z více míst, buď z Ambrožovy vyhlídky, nacházející se na jeho začátku, anebo odspodu z Dolu Bílého Labe. Foto: czech-tim.cz Ondřej Bouška Znáte svůj mateřský jazyk? Co znamená, když se řekne: Vyberte z následujících možností: a) tvrdě spát b) cucat (například palec) c) přemýšlet o životě Co je to: JAZYKOVÝ KOUTEK DUMAT HLAVÁČEK Vyberte z následujících možností: a) léčivá bylina se žlutými květy b) stěhovavý pták s velkou hlavou c) špatně napsané příjmení slavného zpěváka Řešení naleznete na straně 29. POZNÁTE FILMOVÉ HLÁŠKY? V červnovém čísle Škrobu jsme opět přinesli hádanku z oblasti českého filmu. Připravili jsme pro vás úkol, v němž jste měli poznat, ze kterého díla jsme pro vás vybrali další známé filmové hlášky. Pokud jste při hledání řešení nebyli úspěšní, můžeme vám prozradit, že oním filmem byla velmi oblíbená česká komedie Ecce homo Homolka režiséra Jaroslava Papouška. Abyste se s filmem lépe seznámili, přinášíme jeho stručnou charakteristiku.

10 Školní krounský občasník 19 listopad/2010 Školní krounský občasník 20 listopad/2010 Manželé Ludva a Heduš Homolkovi žijí se svými kluky-dvojčaty a Ludvovými rodiči v pražském bytě. V neděli všichni společně vyrazí na výlet do přírody, aby si užili zdravého vzduchu. Suverénní děda, starostlivá, leč nekompromisní babi, poněkud ušlápnutý Ludva s nespokojenou Heduš a zvídavými dvojčaty si ale moc užít nedokážou. Celý den je snůškou malicherných sporů a hádek, které jako by k jejich životům neodmyslitelně patřily. Ironická komedie má silný satiricko-kritický podtext. Můžeme se Homolkovým smát, ale zároveň nás při tom smíchu trochu mrazí. Zdroj: Do listopadového čísla Škrobu jsme vybrali ukázku ze scénáře dalšího populárního filmu, tentokrát od režiséra Karla Smyczka. Uhodnete jeho název? Řešení se dozvíte v příštím čísle. 1) Ti kluci si vážně nedaj říct. Podívej se, Boženko. Tak teď byli v sámošce, nakoupili plnej batoh piva a teď se to budou snažit obejít nás zadním vchodem. No, jako bych to za ta léta nepoznal nejmíň dvacetkrát. Ovšem tohle je extra materiál. Cabadaj, Převrátil, Mácha - ke mně! Co je? Tak neptej se, co je, a pojď ke mně. Co s nima mám udělat, Boženko? Tak, copak to máš za zádama? Bágl... Jo? A co máš v tom báglu? Nic. Aha. A jaktože to "nic" cinká jako láhve? No, to, pane profesore, asi proto, že tam máme mlíko. Kluci, já snesu moc. Ale blbce byste ze mě dělat nemuseli. Ale my z Vás žádnýho to... No opravdu, pane profesore... Blbce bysme si z Vás... To mi z Vás neděláme... To bysme si nedovolili. No ukažte. Já se toho vašeho mlíka taky rád napiju. Po vepřovým je žízeň... No prosím, pane profesore. (Vytáhne láhve s mlékem a všichni se začnou smát.) 2) Pan Prtko? Ne Prtko. Brťka! Prťka. Pane Prťka, vydržte u aparátu, moment, přepojím, ano. Vydrž, Prťka, vydrž! 3) Karle, co to máš na sobě? No co, co? To jste ještě neviděli chlapa v pyžamu? Chlapa jo, ale Máchu ne... To je po dědovi, přece se to nevyhodí... Perličky ze žákovských knížek Po písemné práci snědl tahák. Po zvonění chodí na záchod, o přestávce nemá čas! Pod záminkou, že málo voní, naočkoval místní květiny kolínskou, načež všechny následně uhynuly. Podle záznamu v třídní knize zasvinil třídu jablkem. Pomocí ocelové trubičky plivá na mě kuličky. Poučte syna o slušném chování a vyjadřování. (Poznámka byla udělena za vyjádření údivu slovy "ty krávo" a navíc po skončení vyučování.) Používá úřední doklad jako pálku na pinec! Poznámka učitele: Vaše dcera při hodině neustále brebentí a brebentí. Odpověď otce: Buďte rád, že neslyšíte její matku. při vyučování. Perličky ze školních lavic Pozor!!! V letošním školním roce přinášíme novou rubriku pod názvem Perličky ze školních lavic. Zatím jste se bavili jen na úkor učitelů a jejich poznámek v žákovských knížkách, nyní máte možnost zasmát se také některým výrokům žáků, které pronesli Český jazyk: Vyjmenovaná slova jsou slova, která musíme vyjmenovat, abychom si vzpomněli, jestli se v nich píše "i" nebo"y".

11 Školní krounský občasník 21 listopad/2010 Školní krounský občasník 22 listopad/2010 Jiné národy, třeba Němci, nemají vyjmenovaná slovy, takže to mají ještě horší, protože se při psaní diktátu nemohou spolehnout na taháky. Literatura: Josef Dobrovský napsal první česko - německý slovník. Předtím si Češi a Němci nerozuměli, protože si to nemohli přeložit. Dlouhé básně psali básníci proto, že nevěděli, že se to jednou budeme muset učit nazpaměť. Matematika: Rovnice o dvou neznámých je, když nevíme ani jedno číslo a přitom musíme vypočítat výsledek. Ludolfovo číslo je tak dlouhé, že si ho můžeme zapamatovat jenom kousek. Dějepis: V pravěku lidi ještě moc nemysleli, a když na něco přišli, tak to byla náhoda. Doba ledová byla v zimě. Obrázky: jmtv.cz a olomoucky.denik.cz; zdroj: perlicky.kvalitne.cz a radver.blog.cz Připravil Petr Schmied Jazykolamy Řekni Lili nalili-li liliputáni liliím vodu. Patří rododendron do čeledi rododendronovitých či nerododendronovitých? Letěl jelen jetelem, jetelem letěl jelen. Ne ta teta za tou tetou je támhleté tetě tetou, to ta teta za tamtou tetou je téhleté tetě tetou. Vznese se se sesečeného pole. FANTAZII SE MEZE NEKLADOU ANEB NAŠE LITERÁRNÍ POKUSY BOLESTIVÝ ŽIVOT Třetí část Připomenutí předchozího děje: V předchozích částech jsme se dočetli, že hlavní hrdinka našeho příběhu Nikola se po neshodách s rodiči, kteří ublížili její sestře, ocitla v dětském domově. Tam ji ovšem nečekalo také nic dobrého. Seznámila se s chlapcem Alexem, který se k ní ovšem zachoval velmi hrubě. Nikola se rozhodla, že ho proto využije při svém plánu pomsty rodičům. Můj plán byl prostý. Než jsem ho však stačila uskutečnit, Alex zmizel. Nevěděla jsem, kam šel. Vychovatelky mi řekly, že si ho vzal otec. Konec mým plánům. Co teď budu dělat? Bez Alexe to prostě nejde. Musím ho najít. Začala jsem se nenápadně vyptávat vychovatelek, kde Alex teď bydlí. Nic mi neřekly. Musím ho tedy najít sama. Dneska v noci uteču. Řekla jsem své spolubydlící Kláře. Jdu s tebou, odpověděla a začala se chystat na útěk. Nevěděla jsem, kde je Alex, ale bylo mi to jedno, prostě ho najdu. V noci jsme otevřely okno a vyskočily. Byly jsme v přízemí, takže to bylo snadné. Šly jsme k naší kamarádce. Už je dospělá, což je výhoda, protože má vlastní byt. Všechno jsme si domluvily předem. Když jsme došly na místo, zazvonily jsme. Co je? vybafl na nás cizí hlas místo pozdravu. Hledáme Alici, řekla jsem do mikrofonu. Tady nikdo takový není, oznámil nám. Chtěla jsem znovu zazvonit, ale Klára zakroutila hlavou. To nemá cenu. Neměly jsme kde spát, tak jsme si lehly na lavičky. Ráno bylo bílo. Napadl sníh a byla pořádná zima. Klára tvrdila, že bychom se měly vrátit. Já jsem to odmítala. To radši zemřu, než abych se tam vrátila. Byli z nás teď bezdomovci. Několik týdnů jsme žily z našich úspor, ale ty se nebezpečně zužovaly. Nakonec jsem se rozhodla to ukončit. Napsala jsem Kláře krátký dopis. Milá Kláro, vrať se do děcáku. O mě se nestarej. Nikomu neříkej o mém plánu. Věřím ti. Snad se brzy uvidíme. To, co teď chci udělat, prostě udělat musím. Nikdo mě nemá rád a nemám pro co žít. Pevně věřím, že budeš mít život plný štěstí. Já ho neměla. P. S. Všechny moje věci teď patří tobě. Tvoje Nikola Hned jak Klára usnula, jsem se vytratila. Několik hodin jsem chodila ulicemi, a když začalo svítat, šla jsem pomalu k mostu. Konečně skončí moje trápení. Pamatujte na mě v dobrém. Tohle jsou moje poslední slova. Poslední pohled na modrou oblohu. Na zelené stromy a děti hrající si na hřišti. Možná se mi bude stýskat. Ahoj sestřičko. Za chvíli budu u tebe. Vylezla jsem na zábradlí a vykročila. Kam jsem vykročila? Do nebe. Konečně Iveta Sodomková A je tu ten den. První září. Otevřela jsem vchodové dveře, třásla se mi kolena a stěží jsem popadala dech. Vešla jsem do třídy, kde seděli noví spolužáci. Cítila jsem se nepříjemně, když na mě všichni koukali a vzájemně si něco šeptali. Třídní si mě zavolala k sobě a celé třídě řekla: Představuji vám vaši novou spolužačku Natálii Prchalovou. Doufám, že ji přijmete do kolektivu. Pozdravila jsem je a vypravila se posadit do volné lavice. Nijak jsem je nezkoumala. Učitelka začala vykládat o událostech, které se budou v novém školním roce konat. Po skončení hodiny jsem se sebrala a šla domů. Sešla jsem ty dlouhé schody a vypadla radostí z budovy. V nitru jsem měla smíšené pocity. Na jednu stranu

12 Školní krounský občasník 23 listopad/2010 jsem se radovala z poznání nových lidí, ale měla jsem obavy, že mě nepřijali mezi sebe. Celá zamyšlená jsem se nekoukala, kam šlapu. Zakopla jsem a upadla. Za mnou byl slyšet jen smích. Posbírala jsem popadané věci a běžela na autobusovou zastávku. Po chvíli mě doběhla nějaká holka. Zeptala se mě: Ty jsi ta nová, že? Odkývla jsem jí. Ona se mi představila. Jmenovala se Martina. Vypadala velice mile a sympaticky. Došla se mnou k autobusu a rozloučila se. Druhý den, když jsem přicházela do školy, jsem šla s pocitem, že tam budu mít konečně kamarádku. Vešla jsem, přezula se a utíkala do třídy. V mé lavici někdo seděl. Při pohledu na toho člověka se mi zatajil dech. Vypadal a měl hlas úplně jako můj idol Honza ze staré školy. Zírala jsem na něho a nikoho jiného jsem neviděla. Ale moje snění mi brzo přerušila nějaká holka. Strčila do mě a spustila: Co tu děláš? Ty k nám do třídy nepatříš! Než jsem se stačila vzpamatovat, všichni se smáli. Ano, spletla jsem si třídu. Bohužel už zvonilo a já neměla ponětí, kde mám být. Asi až na pátý pokus jsem konečně trefila do správné třídy. Celá nesmělá a udýchaná jsem usedla do lavice. Omluvila jsem se za pozdní příchod. Po hodině za mnou přišla Martina. Vyprávěla jsem jí o Honzovi. Každý den jsme se poznávali blíž a blíž, až se z nás po třech měsících staly nejlepší kamarádky. Do třídy jsem zapadla bez potíží. Byl z nás parádní kolektiv. Zanedlouho nám byla poskytnuta nabídka na výlet do Vídně. Takovou příležitost na předvánoční nákupy jsem si nemohla nechat ujít. S Martinou jsme plánovaly, jak si to společně užijeme. Každý den jsme se těšily víc a víc, až nakonec nastal ten den D. Doprovázela nás 4. B, tedy i můj idol. Brzy ráno jsme vyrazili. Jeli jsme autobusem. Seděla jsem s Martinou. Ani jsme nepostřehly, že jedeme čtyři hodiny. Celou cestu jsme si povídaly. Při příjezdu na místo jsem se odvážila a šla za tím klukem, který mi tak připomínal Honzu. Skočila jsem k němu a řekla jsem: Jé, ty sem chodíš taky? On se na mě otočil a jen se usmál. Radši jsem dál držela pusu a utekla od něj co nejdál. Myslela jsem, že se hanbou propadnu. Takže on to nebyl. Celý výlet jsem se mu vyhýbala. Při každém pohledu na něj jsem se nehorázně styděla. Ale uteklo to rychle a zanedlouho jsme se vraceli domů. Po návratu z Rakouska, když jsme se rozcházeli od autobusu, na mě někdo zavolal: Slečno, zpomalte trochu. Otočila jsem se a ON za mnou utíkal. Zastavila jsem a usmála se. Řekl mi, že sice neví, kým jsem myslela, že je, ale jmenuje se Tomáš. Takhle vzniklo naše přátelství. Ještě ten den jsem se sešla s Martinou a všechno jsme probraly. Ona se na to nijak hezky nekoukala. Nevěděla jsem, proč Školní krounský občasník 24 listopad/2010 z toho nemá radost. Později jsem přišla na to, že do něho byla v prváku zamilovaná. Po tomhle jsme se hodně často hádaly, ale zato s Tomášem jsem byla čím dál větší kamarádka. Každý den jsme si spolu psali. Věděli jsme o sobě všechno. Při jakémkoli problému mi pomohl a já jemu. Nikdy jsem nevěřila, že může být nejlepší kamarád kluk. Ale poznáním Tomáše jsem změnila názor. Takový kamarád do jakékoli nálady. Postupem času jsem se do něj zamilovala. Každý den po škole jsme chodili ven. Ale už se blížil konec školního roku a s ním i jeho odchod ze střední školy. A taky maturitní zkoušky. Takže na mě už neměl tolik času jako předtím, protože se musel připravovat. Samozřejmě jsem se ho pokoušela co nejvíc psychicky držet. Netrvalo to tak dlouho a on šel na to. Celou dobu jsem mu držela palce, co nejvíc to šlo. Samozřejmě uspěl. A společně jsme to šli oslavit na maturitní večírek. Shodou náhod tam byla i Martina. Nebyla nadšená, že nás tam vidí spolu. S Tomášem jsme proslavili celou noc. Byl tam i alkohol a my jsme nemohli odmítnout. Mně stačí opravdu kapka a už nad sebou ztrácím kontrolu. Ale celý večer jsem si užila, jelikož jsem byla po jeho boku. Druhý den jsem se dozvídala plno věcí. Ani nevím, co jsem tam vyváděla, ale prý jsem Tomášovi povídala hodně zajímavé věci. Snažila jsem se je z něj dostat. Nešlo to. Potom mi napsal, že mi je poví jedině tehdy, když s ním půjdu ven. Domluvili jsme se už na příští den. V noci jsem nemohla ani spát, jak jsem se těšila. Nakonec už byly tři hodiny a blížilo se naše setkání. O půl čtvrté jsem vyšla. Měli jsme se sejít na náměstí. Než jsem tam přišla, on už tam byl. Celá vystrašená jsem k němu došla a pozdravila ho. On se na mě podíval a říkal: A pusu nedostanu? Já se začala smát a řekla, že ne. Nevím proč, když jsem to tolik chtěla. Celý rande jsme propovídali. Bylo mi s ním krásně. Uteklo to jako voda a už byl čas se rozloučit. Při loučení se mě opět zeptal, jestli dostane pusu. Usmála jsem se a říkám: Ne, protože tu pusu dáš ty mně. On se naklonil a políbil mě. V duchu jsem si říkala, ať nepřestává, jelikož nebudu vědět, co říct. Najednou se ode mě odtrhl a pošeptal mi, že mě miluje. Než jsem stačila něco říct, byl pryč. Odešel. Když jsem přišla domů, přišla mi od něj SMS. V ní se mi omlouval, že tak zmizel, protože měl strach, že ho odmítnu. V tu chvíli jsem byla v sedmém nebi. Takhle to mezi námi jiskřilo delší dobu. Za necelé dva týdny jsme spolu začali chodit. Bylo to víc než geniální. S menšími krizemi jsme spolu strávili prázdniny a potom ještě necelé dva roky. Bohužel jeho rodiče se rozváděli a on se musel přestěhovat. Zkusili jsme vztah na dálku, ale nestálo to za nic. Vídali jsme se jednou nebo dvakrát do týdne. Někdy ani to. Časem to přestávalo klapat. I

13 Školní krounský občasník 25 listopad/2010 Školní krounský občasník 26 listopad/2010 když to hodně bolelo, přestávala jsem k němu cítit to, co dřív. Řekla jsem mu to a on mi na to odpověděl, že to cítí stejně a nevěděl, jak mi to říct. Takže všechno krásný skončilo. Byla jsem ráda vůbec za to, že se to alespoň stalo. On si našel holku. Myslím, že byl šťastný. No a já jsem na milostné vztahy neměla čas. Připravovala jsem se na vysokou školu. Maturitní zkoušky jsem udělala. S Martinou jsem se usmířila. A s Tomášem? Dodnes s ním jsem kamarádka. Píšeme si, pomáháme a scházíme se. Rádi se vždycky zasmějeme tomu našemu seznámení. Nikdy na střední školu nezapomenu, protože jsem tam poznala člověka, který pro mě vždycky bude strašně moc znamenat. Daniela Nováková Obrázky: spolcs.cz a leniicka.blog.cz Taková zvláštní slova, temná, jemná, mně srdcem proplouvají, nikdo je nevidí. Jsou jenom moje a přece je všichni vidí, slyší, cítí z výrazu mé tváře. Taková zvláštní slova, jasná, sladká, mně šeptá celý svět. Tak proč se jiným zabývat? Nech všechno plavat. Vydej se vpřed. Propadni kouzlu. Není cesty c zpět. Taková zvláštní slova, prostá, sprostá, vycházejí z úst mladých lidí. Nestydí í se za ně, nafouklí pýchou, přejí si zemřít, ale stále žijí. Taková zvláštní slova Iveta Sodomková Taková zvláštní slova, plná citu, něhy, touhy, by si přál člověk mít, a proto p je e hledá všude, po všech koutech světa, prosí boha, prosí ďábla o láskyplná slova. Hledá, hledá, nenachází. Taková zvláštní slova, s nádechem soucitu, ve mně se probouzejí. Hledají cestu ven. Nechci je pustit. Dusím je v sobě. Přestaňte ve mně skotačit, nepustím vás ven. Taková zvláštní slova, bručivá, učivá, se rozpouští ve smyčkách času a prostoru, nikdo je neznal před pouhými pár lety. Znají je všichni od nedávna a jsou jim lhostejná. NÁZORY, UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE Poslední dobou je u nás počasí opravdu zrádné, ale není to jen v téhle době. Bylo tomu tak už před několika lety. Například: V roce 1125 dne 20. května velký mráz zničil úrodu a k tomu ještě napadalo mnoho sněhu, který ale úrodu nezachránil. R byly velké a dlouhotrvající mrazy, že lidé jedli zmrzlá zvířata, neboť byla veliká bída z té zimy, která trvala od září až do 5. května. Roku 1316 dne 30. listopadu uhodily již mrazy a trvaly nepřetržitě až do 28. března. Při tání vznikla velká povodeň (Labe zničilo v Sasku 450 vesnic s lidmi i s dobytkem). Dne 24. května 1323 zničil noční prudký mráz všechnu úrodu. V letech 1334 a 1353 napadly sice spousty sněhu a ležely až do dubna, ale pak byla veliká úroda. R byla tuhá zima a sníh ležel až do začátku dubna. Potom z toho byla nevídaná povodeň kolem dokola. R byly velké mrazy od počátku prosince až do Velikonoc a při nich mnoho lidí zmrzlo. R měsíce ledna bylo takové teplo, že lidé chodili bosi jako v létě. Jednoho dne se na obloze ukázaly tři duhy a v té chvíli začalo hromobití a krupobití, načež následovala zima až do Velikonoc. Veliké mrazy byly také v letech 1799, 1829, 1835 a 1840, potom v r. 1846, 1855 a 1858.

14 Školní krounský občasník 27 listopad/2010 V dnešní době lidé trápí velké deště, ze kterých vznikají povodně. Povodeň je přírodní katastrofa, která vzniká rozlitím nadměrného množství vody z koryt řek. Způsobuje velké škody na majetku, ekologické škody či oběti na lidských životech. Lidé, kteří nebydlí u řek, mají větší výhodu, nemusí se bát o svůj majetek. Naopak lidé žijící v blízkosti vodních toků se brání pytli s pískem, které naskládají vedle sebe podél řeky. Ale to při velkých povodních moc nepomáhá. Školní krounský občasník 28 listopad/2010 Průzkum na naší škole: Jaký trest za porušení školního řádu je pro vás nejpřijatelnější? (Jeden hlas získaly tyto tresty: dvojka z chování, stání v koutě, vyhození ze školy.) Michaela Sklenářová Seriál se dá definovat jako obecné označení pro opakující se událost, děj nebo dílo. Ale po hlubším zamyšlení nad touto definicí přijde zjištění, že v dnešních seriálech děj za moc nestojí, události se většinou opakují a nedá se to nazvat dílem. A z toho také vyplývá, že práh současné mediální zábavy zaměřený hlavně na seriály je dosti nízký. Některé seriály mají pouze omezený počet dílů, u kterých není úroveň sledovatelnosti ještě tak nízká, ale zato jiné takzvané nekonečné seriály jich mají stovky a u nich většinou už není na co koukat. Mezi typické seriálové žánry patří telenovely, u kterých jde o díla bez vysokých uměleckých cílů (jeden příklad za všechny, v 652. dílu někdo postaví vodu na kávu a v 687. dílu ji někdo začne pít). Je pro ně obvyklý velmi jednoduchý děj s důrazem na city a emoce. Dalším podobným žánrem je sitcom, v němž převládají komediální prvky a různé komické situace. Sitcomy jsou vytvářeny a vysílány především pro pobavení, takže od nich také nelze moc očekávat. A za takový top žánr se dají považovat seriály z nemocničního a lékařského prostředí. Takovéhle seriály nejvíce bodují ve sledovanosti, často se tváří jako populárně-naučné a snaží se divákům masírovat mozky palbou odborné terminologie, které herci a režiséři zpravidla vůbec nerozumí. Avšak ani to neudrží diváky u obrazovek do nekonečna. Naproti tomu všemu, ale existují i seriály umělecky hodnotné, kterých je vysíláno už jen poskromnu a většina jich je vytvořena před více než dvaceti lety. A tak nezbývá než doufat, že takovýchto seriálů přibude. Petr Hainc Obrázek: Anketa: Připravili Michal Hromádko a Jan Mach Dokážete porovnat, v čem je lepší elektronická třídní kniha než papírová? Jitka Urbanová, 7. třída Nemusí se nosit. Martin Filipi, 9.. třída Že je na počítači. Helena Pražanová, 6.. třída Nezabírá moc místa a nemusí se pro ni chodit do ředitelny. Tomáš Spilko, 8.. třída Že si ji nemusíme hlídat a nosit. Simona Pešková, 6. třída Nemusí se nosit. Připravily Radka Kusá a Monika Novotná

15 Školní krounský občasník 29 listopad/2010 HLAVOLAM, ŘEŠENÍ SOUTĚŽÍ Školní krounský občasník 30 listopad/2010 VYMALUJ OBRÁZKY ŘEŠENÍ HLAVOLAMU MOUCHA A VLAKY: Nejjednodušší je spočítat dobu, po kterou moucha létala (tj. dobu do srážky vlaků) a pak z její rychlosti určit nalétanou vzdálenost. Vlaky se srazí v polovině trati. To je za 45 minut (0,75h). 100x0,75=75 km. Moucha uletěla 75 km. RAMBO IX Zadání: Akce! Tma, bouřka, silný déšť. Podminovaná lávka přes širokou rozvodněnou řeku. Dvoučlenné komando prozatím uspělo. Oba politici držení v zajetí teroristy byli osvobozeni. Ještě je třeba se dostat na druhou stranu lávky, která exploduje za 17 minut. Víc času není. Lávka je ale moc úzká a bambus víc jak dva lidi najednou neunese. A pak, je hrozná tma a oni mají jenom jednu baterku (asi nízkorozpočtový film). Bez baterky se lávka prostě přejít nedá. To by byla sebevražda. Oba komandos jsou celkem ve formě: první přeběhne lávku za 1 minutu, druhý za 2 minuty. Politici jsou na tom ale hůř: jeden přejde lávku za 5 a druhý za 10 minut. Přes lávku mohou jít jen dva najednou a ten rychlejší samozřejmě musí čekat na toho pomalejšího. Jak to stihnou? Nebo to nebude americký happy end? Řešení přineseme v dalším čísle. Zdroj: hlavolamy.stylove.com Řešení úkolu: Co znamená, když se řekne: DUMAT. Správná odpověď je c.; Co je to: HLAVÁČEK. Správná odpověď je a. Vydává Základní a Mateřská škola v Krouně, PSČ , ročník XVIII. Redakční rada: L. Drahošová, J. Beneš, J. Pokorná, H. Pražanová, M. Hromádko, R. Kusá, M. Novotná, D. Nováková, M. Sklenářová, I. Sodomková, O. Bouška, P. Hainc, D. Bělský, Mgr. Petr Schmied Illustrations: Tereza Brožková Kopírování či jiné používání jakékoliv části bez souhlasu vydavatele je zakázáno. L i s t o p a d Obrázky: celysvet.cz, topomalovanky.cz, snehurka.puntik.cz

16 Školní krounský občasník 31 listopad/2010 ANGLICKÁ KŘÍŽOVKA Školní krounský občasník 32 listopad/2010 &&&&& Žofka křížovka &&&&& Při podnikání se může stát, že podnikatel není schopen platit svoje závazky (prostě proto, že nemá žádné peníze) a dluží tak svým dodavatelům (například za energie, suroviny nebo za telefon) i svým zaměstnancům (tedy, že jim neplatí za odvedenou práci). Tomuto stavu se říká (dokončení v tajence). VODOROVNĚ: A. Virové onemocnění rtů; listnatý strom často rostoucí na vlhkých místech. B. Sušenka; zkratka pro ultrafialové záření; ukazovací zájmeno. C. Cizí mužské jméno; kožní onemocnění. D. Smlouva; internet; pocit štěstí. E. Všichni dva; dětské citoslovce; peněžní trest; výraz pro porážku nebo velkou únavu. F. Kůň (básnicky); finanční částka; spojka; přístroj pro vysílání a zachycování zvuků ve vodě. G. Africký veletok; 2. část TAJENKY. H. Stmívat se; titul doktora pedagogických věd. I. Příslušník starověkého kmene nájezdníků; obec v Polsku. SVISLE: 1. Anglicky lžička. 2. Mužské jméno; ostří. 3. Snadno opracovatelný kámen; značka známé moravské mlékárny část TAJENKY; římská číslice Elfská hrdinka; značka českých elektrospotřebičů. 6. Radiotelevizní technologie (zkratka); rozsáhlé literární výpravné dílo; chemická značka prvku stroncium. 7. Název značky pro litr; značka výrobce elektrického nářadí; písmeno označující vztah k elektronické komunikaci. 8. Druh zeleniny; naši vývojoví předci. 9. Zvětšovací sklo; přivést ke spánku. 10. Evropan; náplň do tiskáren a kopírek. 11. Předpona slov s významem místní nebo krajový ; elektroda. 12. Označení našich letadel; chemická značka síry; obranný plyn. 13. Anglická předložka; pracoviště v dole na předku ražby. Pomůcka: ort, Itra, etno. Pokud jste správně vyluštili tajenku dnešní křížovky, napište její znění spolu se svým jménem a třídou na kousek papíru a do 10. prosince zaneste p. uč. Schmiedovi. Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, kteří obdrží drobné ceny.

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

1. číslo čtvrtletníku

1. číslo čtvrtletníku 1. číslo čtvrtletníku ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 SLOVO NA ÚVOD VZPOMÍNÁME NA PRÁZDNINY Nejoblíbenější věc z celého školního roku skončila. Myslíme tím prázdniny. A my jsme se opět vrátili do svých školních

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Co je u nás ve škole nového. Rozhovor s prvňáčky. Září-říjen 2014. Nový školní rok 2014/2015. Lucka Kolafová

Co je u nás ve škole nového. Rozhovor s prvňáčky. Září-říjen 2014. Nový školní rok 2014/2015. Lucka Kolafová Září-říjen 2014 Ahoj všichni,tady je vrabčák Lojza.Je A taky další nový rok,kterým vás budu provádět. Nový školní rok 2014/2015 Školu už všichni dobře známe a známe se i mezi sebou navzájem. Zase nám začnou

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh / učivo: Povídka uvědomělé tiché čtení s porozuměním JK 2-DUM č. 2 Va Autor: Mgr. Dagmar Valachová

Více

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov Honzík a jeho dobrodružství v městečku Postýlkov Je brzy ráno. Sluníčko nakukuje do Honzíkovy ložnice. Honzík leží v posteli a spí. Áááááá Honzík se vzbudí a zívne si. Otočí se na bok. Pak se s úlekem

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

No dobře, je pravda, že není ani nudný. V tu chvíli přišla do třídy Margaretina učitelka, aby si promluvila s naším učitelem, což bylo dobré, protože

No dobře, je pravda, že není ani nudný. V tu chvíli přišla do třídy Margaretina učitelka, aby si promluvila s naším učitelem, což bylo dobré, protože 1. KAPITOLA Všimla jsem si, že učitelům se často pletou slova zajímavý a nudný. Ale když náš učitel řekl Třído, teď vám povím o jednom zajímavém projektu, stejně jsem ho začala poslouchat. Naše škola se

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

ŠKOLA V PŘÍRODĚ ORLICKÉ NEKOŘ HORY 30.5. 3.6.2011. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ ORLICKÉ NEKOŘ HORY 30.5. 3.6.2011. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou. ŠKOLA V PŘÍRODĚ NEKOŘ HORY ORLICKÉ 30.5. 3.6.2011 Letos jsme již po sedmé opustili naši školu na celý týden

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest?

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest? Rozhovor s... Zajímá nás i to, co se děje na prvním stupni. Proto jsme vyzpovídali paní učitelku Janásovou a paní učitelku Drštičkovou. Chtěli jsme hlavně vědět, jak se daří jim a jejich prvňáčkům. PANÍ

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor.

Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor. Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor. 1. Máte rád svoje povolání? Proč? - pro svoji pestrost a i určitou volnost volby pořadí této práce - možnosti tvůrčí práce - a pod. 2. Jak dlouho děláte

Více

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

Obsluhoval jsem zlatou generaci

Obsluhoval jsem zlatou generaci PETRA NAHRADIL ÁDA Všichni mi říkají Áda. Tedy ti, co mě znají. Trenéři, hráči, lidi kolem hokeje, dokonce i v médiích jsem býval jmenovaný jako masér Áda Bílek. Místo skutečného křestního, jež bylo a

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy Návštěva 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy 1. Co si s sebou vezmete na dalekou cestu? Psaní seznamů Max.5min 2. Kam jedeme? báseň

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 63 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 15.12.2011 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni Patronus 15/05 Školní hřiště od Veni Rozhovor s profesorem Severusem Snapem (Ředitel klubového Zmijozelu) 1) Jak moc jste si podobní s knižním Snapeem? Jaký na něj vůbec máte svůj názor? S knižním Severusem

Více

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Komunikační a slohová Osnova, nadpis Tvoření osnovy a nadpisů Ročník 4. Anotace Tento pracovní list

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016)

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) DRAZÍ SPOLUŽÁCI Vítejte ve ŠKOLNÍCH NOVINÁCH. Zde se budete dozvídat novinky, které se staly nebo se budou teprve dít. Věříme, že se Vám budou líbit. Redaktorem

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA

ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA Nejdůležitější body: Nechtěl bych tam žít V pubertě České obyčeje Nechceme války ani terorismus Anketa : Moje nejoblíbenější kniha 11. prosince

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING Školní časopis ZŠ Vyškov, Nádražní 5 Září říjen 2006 Tradiční exkurze našich žáků a učitelů do Prahy. V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

O ČEM JE KNIHA. Tato kniha je o dívce, která vypravuje svůj příběh ze života. Pokut chceš, pojď se připojit k příběhu s ní. 1.

O ČEM JE KNIHA. Tato kniha je o dívce, která vypravuje svůj příběh ze života. Pokut chceš, pojď se připojit k příběhu s ní. 1. O ČEM JE KNIHA Tato kniha je o dívce, která vypravuje svůj příběh ze života. Pokut chceš, pojď se připojit k příběhu s ní. 1. Kapitola,,Děti, budu Vám vyprávět příběh. řekla Tereza,,A co? řekly obě děti.,,budu

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr.

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. Jiří Stockmann Aktuálně: CO SE DĚLO NA VEŘEJNÉM SETKÁNÍ

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký. ČTRNÁCTIdeník. Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice.

Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký. ČTRNÁCTIdeník. Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice. Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký ČTRNÁCTIdeník Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice. 1 Ptáte se proč a za jakým cílem vznikl tento deník a náš tzv. TRHÁK? Navrácení kulturního

Více

Ga Ma Ja!! ČTĚTE NÁS!! Obsah čísla:

Ga Ma Ja!! ČTĚTE NÁS!! Obsah čísla: !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA Je zde další číslo našeho oblíbeného časopisu GA-MA-JA a s ní další pořádná porce článků, které pro vás vytvořil tým mladých Ga-ma-jáků. Jak možná víte, nedávno

Více

Slovní druhy. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.192 Název projektu: Učení pro život

Slovní druhy. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.192 Název projektu: Učení pro život Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.192 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu : VY_32_INOVACE_38_11 Tématický celek : Gramatika, skladba, sloh Autor : Kateřina

Více

ALBATROS MaS ve skole_ _cz.indd :30:45

ALBATROS MaS ve skole_ _cz.indd :30:45 ALBATROS Miloš Macourek Adolf Born Mach a Šebestová ve škole Mach a Šebestová ve škole MILOŠ MACOUREK ADOLF BORN Albatros Miloš Macourek heir, 1982 Illustrations Adolf Born, 1982 ISBN 978-80-00-02867-5

Více

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné JÁ MOJE ŠKOLA vyhodnocení TŘÍDA 1.(odpovídalo 13 žáků) ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zakroužkujte odpověď: 1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející VZTAH KE ŠKOLE 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Vypravování. Metodický pokyn. Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace

Vypravování. Metodický pokyn. Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Vypravování Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Klíčová slova Druh učebního materiálu Ročník Cílová skupina CZ.1.07/1.5.00/34.0950

Více

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška Zůstatek ze šk.roku 2004/2005 0,- Příjmy: příspěvky žáků 4 440,- Sponzoři 2 800,- Zisky z akcí 1 388,- Obecní úřad + příspěvky na karneval 1 856,- 10 484,- výdaje: příspěvek na výlet (66 žáků) 1 650,-

Více

Zadání projektu: Návštěva hudebního oddělení knihovny v Tomkově ulici pořad: Kde domov můj

Zadání projektu: Návštěva hudebního oddělení knihovny v Tomkově ulici pořad: Kde domov můj Zpráva - projektový den - HUDEBNÍ VÝCHOVA 10.12.2010 Zadání projektu: Návštěva hudebního oddělení knihovny v Tomkově ulici pořad: Kde domov můj Cíl: seznámení se s knihovnou, shlédnutí a poslech pořadu

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník Na Týřově A. Herinková V neděli jsme byli s maminkou, tatínkem a Adélkou na Týřově. Je to zřícenina středověkého hradu. Stojí nad soutokem berounky s Úpočským potokem. Jsou odtud krásné výhledy do okolí.

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Já hraji na klávesy - N. Matesová

Já hraji na klávesy - N. Matesová L. Šindlerová Já hraji na klávesy - N. Matesová Na klávesy hraju letos poprvé, ale už umím mnoho písniček, například Maličká su, Když jsem jel do Prahy, Vadí nevadí, Okoř a mnoho dalších písniček. Na klávesy

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas!

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! U nás se poslední měsíc nesl v duchu končícího školního roku a blížících se Vánoc. Výletovali jsme, uklízeli, učili se na závěrečné zkoušky, psali závěrečné zkoušky, loučili

Více

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová,

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Hanka Šinkorová co už to umí, mohou sami do časopisu přispívat.

Více

2. prosince Celkové výsledky Minisčítání 2015 za Českou republiku. Vážený pane/vážená paní,

2. prosince Celkové výsledky Minisčítání 2015 za Českou republiku. Vážený pane/vážená paní, 2. prosince 2015 Celkové výsledky Minisčítání 2015 za Českou republiku Vážený pane/vážená paní, dovolte, abychom Vám poděkovali za účast Vašich pedagogů, žáků a studentů v projektu Minisčítání 2015. Od

Více

Zuzana Hauerlandová. Druhy vět podle postoje mluvčího

Zuzana Hauerlandová. Druhy vět podle postoje mluvčího Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Zuzana Hauerlandová Syntax Druhy vět podle postoje mluvčího Materiál má podobu pracovního listu, pomocí něhož se žáci seznámí s druhy vět

Více

Rozhovor s paní učitelkou Martinou Slámovou

Rozhovor s paní učitelkou Martinou Slámovou Ročník: 2 číslo: 2 podzim 2016 Ahoj, jak jste si všimli, je tu zase úplně nová etapa našeho školního časopisu Lodička. Musím jen říci, že se toho dost změnilo a budete se setkávat s úplně novými redaktory.

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Potrestat nebo nepotrestat

Potrestat nebo nepotrestat 3 Potrestat nebo nepotrestat Náš třetí seminář ještě nezačal. Lidé byli pořád seskupeni do malých hloučků a hluboce zabraní do konverzace. Zaslechla jsem útržky vět. Za to, co řekla, má měsíc domácího

Více

Příloha č. 1 : Dotazník pro žákyni/žáka

Příloha č. 1 : Dotazník pro žákyni/žáka Příloha č. 1 : Dotazník pro žákyni/žáka Milá žákyně, milý žáku. Jsem studentkou Pedagogické fakulty Masarykovy university a ve své bakalářské práci se zabývám problematikou vztahu mezi učitelem a žákem

Více

ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA

ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA školní rok 2015/2016, číslo 1 ÚVODNÍK Již je tomu několik měsíců, co vyšlo poslední číslo školního časopisu Sovík. Tak jsme se rozhodli, že na tuto krásnou tradici navážeme.

Více

2. číslo čtvrtletníku

2. číslo čtvrtletníku 2. číslo čtvrtletníku školní rok 2015/ 2016 Opět nám škola utekla jako voda. I ty vánoční prázdniny byly tak nějak krátké. Také silvestrovský ohňostroj, na který se každoročně těšíme, už je za námi. Je

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N strana: 1 E_O-N V pátek 26.9. se šestka zúčastnila akce pořádané společností EON. Anička nám popsala, jak celá akce probíhala. V pátek jsme měli akci EON-trak. Chvíli jsme se učili a pak šli do EON-trucku.

Více

Zprávičky ze školní družiny

Zprávičky ze školní družiny 7.A POCHOĎÁK Pavel Mikliš Byl to krásný slunečný den (byla celkem zima :D ) všichni jsme spali a najednou jsme si uvědomili! My jdeme dneska na pochoďák!!! Některým se nechtělo, tak zůstali doma. Ale my

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více