opět se Vám dostává do ruky ročenka, která bilancuje dění na naší škole v uplynulém školním roce.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "opět se Vám dostává do ruky ročenka, která bilancuje dění na naší škole v uplynulém školním roce."

Transkript

1 ROČENKA Střední odborná škola VETERINÁRNÍ a ZEMĚDĚLSKÁ Rudolfovská 92, České Budějovice tel.: internet: ředitel školy Vážení přátelé, 3

2 opět se Vám dostává do ruky ročenka, která bilancuje dění na naší škole v uplynulém školním roce. I když by se mohlo někomu zdát, že škola běží jenom jakýmsi samospádem podle předem daného rozvrhu hodin, není tomu tak. Každý školní rok je obdobím neustálých změn a všichni, myslím jak zaměstnanci školy, tak studenti, usilujeme o to, aby to byly změny jen k lepšímu. Každý školní rok k nám přichází noví studenti do prvních ročníků a absolventi zase odchází do života. Už tento koloběh nás nutí neustále vylepšovat výuku, prostředí školy, dbát na důsledné spojení s praxí, zkrátka dokázat, že škola je a bude schopna dobře připravit své studenty na jejich povolání. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat všem firmám a institucím, které s námi celá léta spolupracují a pomáhají nám, a to především České agrární komoře, Jihočeské univerzitě a Školnímu statku JčU. Každoročně se naši studenti účastní olympiád a vykazují i velmi pěkné výsledky v krajských kolech, pracují na ročníkových projektech a prezentují je ostatním, účastní se velmi úspěšně profesních soutěží a v neposlední řadě bodují i ve sportovních turnajích. Prohlubuje se spolupráce s partnerskými školami ze zahraničí, s Českou zemědělskou univerzitou v Praze (zajišťujeme odbornou pedagogickou praxi studentům katedry pedagogiky) a nadále z pověření MZe organizujeme kurzy odborné zemědělské činnosti. Zdárně se také rozvíjí prezentace školy veřejnosti různými výstavami, dny otevřených dveří, Dnem partnerství. Tradičním se též stal Ples absolventů, který je velkou společenskou událostí a nabízí prostor pro setkávání bývalých studentů i zaměstnanců školy. Naše škola se jako jedna z největších škol v kraji stala nedílnou součástí regionu. Vyjmenovat všechny její aktivity na tak malém prostoru není možné, a proto také vychází naše ročenka, kde se dočtete mnohem víc. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na činnosti školy podílí, a popřát škole hodně úspěchů nejen v roce následujícím, kdy oslaví již 120. výročí své existence. Ing. Břetislav Kábele ředitel SOŠ veterinární a zemědělské 4

3 Rozvoj školy v posledním období Přehled drobných oprav, údržby, změny ve vybavení učeben a modernizace výuky A to je konec přátelé! Máme tu opět další konec školního roku. Kromě toho, že jsme zase o rok starší, musíme zhodnotit, k jakým změnám v průběhu školního roku na škole došlo. V první řadě byla dokončena rekonstrukce topení v celém areálu školy. Zimní období bylo první velikou zkouškou funkčnosti automatického řízení teplot v různých částech školy. Kromě jednoho výpadku pracovala automatika topení podle požadavků a zároveň jsme získali zkušenosti do dalších let, jak nastavit otopové teploty pro dobrou tepelnou pohodu. Doufám, že jste se dostatečně ohřáli a netrpěli zimou! Po několika letech marného úsilí se podařilo zajistit nový povrch na celé nádvoří školy. Vypadá to moc pěkně a doufejme, že nám vydrží v nadcházejících letech i přes zimní období. Prší, prší, prší. Bohužel i do tělocvičny. Naštěstí už pršet nebude! O hlavních školních prázdninách dojde k opravě střechy nad tělocvičnou a k výměně všech okapů a svodů. Zdá se, že to je vše, ale není. V letošním roce začala výstavba tzv. eko-farmy (střediska praxe), zejména pro obor Veterinární prevence a obor Zahradnictví. Celá stavba by měla být dokončena v příštím roce. Další, další. Pochopitelně se provádí celá řada dalších oprav, které se dělají každým rokem. To už je pro nás ovšem rutina. Co se týká nákupu nových učebních pomůcek, můžeme být v celku spokojeni. Pro obor Veterinární prevence se pořídil nový rentgen, speciální nástavec pipety, kondenzační odvlhčovač vzduchu Do dílen se pořídil nový svařovací agregát VARIO (2x) a pro motoristický kroužek motokára. Pro obor Zahradnictví nová vazárna a pro obor Mechanizace a služby přenosný zpětný projektor. Na všechny obory se pořídilo také několik počítačů. Toto je výčet pouze těch nejdražších učebních pomůcek. Ing. Roman Blábolil 5

4 Změny v pedagogickém sboru a THP V tomto roce jsme byli nuceni vyhlásit výběrové řízení pro celou řadu nových pracovníků. Důvodem bylo snížení přesčasů, snížení úvazků na příští rok u důchodců na polovinu a odchod některých zaměstnanců do důchodu. Z pedagogických pracovníků skončili pracovní poměr Ing. Ludmila Vítovcová, Ing. Pavel Ševčík a Mgr. Jiřina Stachová. Všem děkujeme za dobře odvedenou práci a za úspěšné působení na škole. Důchodcům přejeme klidný důchod, pohodu a hodně sluníčka. Od září nastupují nebo v průběhu roku nastoupili následující pracovníci: MVDr. Posekaná Jana - odborné předměty VET Ing. Petrů Vratislav - odborné předměty VET Mgr. Straka Jiří - PSP, ICT, FYZ, ELE Ing. Štěpka Jan - řízení motorových vozidel Před třiceti lety Ing. Roman Blábolil Před třiceti lety (1975) jsem byl přijat na školu SZTŠ jako dílenský učitel. Z původního zaměstnání, servisního technika ústředního podniku zemědělské techniky v Českých Budějovicích, jsem měl dobrý přehled o používané mechanizaci v zemědělství, a tak to pro mne nebyl žádný skok do neznáma. Také v učitelském sboru v té době byli učitelé, kteří mne učili v letech při mém studiu mechanizačního oboru Střední zemědělské technické školy. Přechod z provozu do učitelského povolání jsem tím tedy měl značně ulehčen. Čekalo na mne ale mnohem více požadavků z hlediska zvyšování 6

5 vlastní kvalifikace, než jsem si zprvu myslel. Dva roky doplňkového studia na Pedagogické fakultě a pak pět let studia při zaměstnání na Vysoké škole zemědělské. K tomu ještě opakující se zkoušky učitele autoškoly učil jsem nejdříve jezdit žáky s traktorem a motocyklem, později s nákladním automobilem a už jako ostřílený učitel s osobním automobilem. Stárnutím lépe řečeno neúprosným během času člověk získá další a další zkušenosti, ale také začíná porovnávat svoje možnosti do budoucna. S rychlým uplatňováním techniky v dnešním provozu souvisí zvýšené úsilí sledovat tento vývoj, shánět nové informace, vyhledávat zdroje těchto informací, upravovat staré zažité názory a učit se! Jinak člověk a hlavně nebude schopen s tímto vývojem jak se říká udržet krok. S koncem tohoto školního roku ukončím i já svou učitelskou dráhu. Budu se věnovat vnoučatům a zálibám, na které jsem v posledních letech neměl dostatek času a budu vzpomínat na svoje studentská léta, na svoje bývalé učitele, na kolegy ze začátku mé učitelské praxe i na kolegy učitele, kteří nastoupili do školy později. Dobře si pamatuji svůj pocit pocit nejmladšího (služebně) učitele na škole. Ten je teď vystřídán pocitem učitele nejstaršího - tak to v životě chodí, jak se kolo času pomalu, ale neodvratně otáčí. Budu vzpomínat na naše žáky na jejich snahu dokázat, že už jsou téměř dospělí, třebaže si většinou ještě libují v dětské dovádivosti. Budu rád, když se někde setkám s našimi absolventy a uslyším od nich, co od školy dobrého do života získali. Do dalších let přeji škole jako takové, učitelům, zaměstnancům i žákům hodně úspěchů. Ing. Pavel Ševčík Jak nás vidí rodiče Čtyři roky uběhly jako voda a my všichni teď stojíme před dnem, kdy budou naše děti skládat maturitní zkoušku. Hodně se toho změnilo. Dneska už nemáme doma ustrašené patnáctileté puberťáky, které jsme, málem za ruku, vedli k přijímacím zkouškám na střední školu. Aniž bychom si to my rodiče uvědomili, dospěli nám přímo před očima. A byla to právě střední škola, kdo formoval naše děti k obrazu svému. Každý z nich musel projevit hodně píle, snahy i cílevědomosti, aby obstál. Kolektiv, do kterého se studenti dostali, jim pomáhal orientovat se ve společnosti, dal jim poznat, že lidé jsou různí a každý z nich musel hájit svou pozici mezi spolužáky. Ještě si samozřejmě pamatujeme, jak jsme je vybízeli k pečlivé přípravě na vyučování, i to, jak intenzivně se jí naše ratolesti bránili. Nakonec to byli kantoři, kdo přiměl žáky ke studiu. Nebylo to však pod pohrůžkou pětek, ale tím, že učitelé na této škole dokázali pro obor nadchnout. Motivovali 7

6 je množstvím praxí, jež byly pro děti zajímavé, rozličnými mimoškolními aktivitami i atmosférou, díky níž chodili studenti do školy rádi. Protože něco důležitého končí, sluší se poděkovat. Děkuji tímto vedení školy za bezproblémový chod i organizaci všech záležitostí spojených se studiem, kantorům za to, že měli se studenty vždycky trpělivost, nám rodičům za to, že jsme umožnili svým dětem studovat na škole, jež je zajímala a především samotným potomkům, kteří vydrželi, projevili dostatek snahy i nadšení a přes problémy, jenž se nevyhýbají nikomu z nás, úspěšně dostudovali a dospěli. Provázek Milan Počty přihlášených a přijatých studentů na rok 2005/2006 Obory Počet přihlášených Počet přijatých Mechanizace a služby Veterinární prevence Zahradnictví Celkem Významné školní projekty Den partnerství V tomto školním roce se uskutečnil další ročník tzv. Dne partnerství. Celý den byl rozdělen na několik etap. Dopoledne se již tradičně uskutečnilo setkání výchovných poradců základních škol. Na toto setkání byli pozváni výchovní poradci Ing. Roman Blábolil ze základních škol celého Jihočeského kraje a zástupci úřadů práce. 8

7 Výchovným poradcům byly předány nejnovější informace o trhu práce a o situaci na středních školách a učilištích po prvním kole přijímacích zkoušek. Žáci ze základních škol se v dopoledních hodinách zúčastnili předváděcích akcí (prezentace zemědělské techniky, výcvik psů, aranžování atd.) a soutěží. Součástí Dne partnerství bylo i setkání všech významných partnerů školy. Celý den byl zakončen stavěním májky a příjemným posezením u ohně. Ing. Roman Blábolil Den partnerství - odborné přednášky a prezentace firem Stává se již tradicí, že u příležitosti Dne partnerství (DP) byla aranžována ve foyeru veterinárního pavilonu panelová prezentace předních veterinárních a farmaceutických firem z tuzemska i zahraničí, které tím vytvořily specifický kolorit této slavnosti. Jednalo se o firmu Bayer, krmivářskou Sano, Medin prezentující výrobní program pro humánní a veterinární chirurgii, Biovetu orientovanou na veterinární imunopreparáty, Pfizer prezentující svůj výrobní program a další. Pro jubilejní 120. výročí založení školy napřesrok přislíbili svoji účast zástupci firem osobně. Nezbytnou estetickou komponentou byl pak myslivecký koutek s přehledem zajímavých exponátů a fotografií. Druhou významnou akcí DP pak byla přednáška předsedy Asociace veterinárních techniků p. Nováka z moravských Hustopečí, který pro žáky 3. a 4. ročníků prezentoval významné informace o historii vzniku AVT, současné problematice a perspektivách této stavovské veterinární organizace, která vykazuje právní subjektivitu a která sdružuje aktivní veterinární techniky celé ČR. Již druhým rokem se uskutečnila odborná přednáška MVDr. Roučkové z firmy HILLS o problematice fyziologie výživy psa a kočky, včetně speciálních nutričních diet pro nemocné pacienty. Jde o přednáškový cyklus tedy seriál vystoupení, který bude pokračovat i v dalším roce. MVDr. Josef Haták Majáles Ve čtvrtek 5. května 2005 nastal očekávaný den oslavy studentské recese a nevázaného veselí-majáles.krátce před polednem vyrazil od školy průvod asi dvou set studentů, který směřoval na seřadiště v Háječku. Už po cestě budil hodně pozornosti, lidé s úsměvem pozorovali zástup vtipných masek, které si studenti sami vymysleli a vytvořili. Ve 13 hodin vyrazil celý majálesový průvod studentů českobudějovických středních škol na tradiční trasu kolem náměstí a přilehlými ulicemi směřoval za nesmírného rachotu, křiku a troubení 9

8 ke svému cíli, na Sokolský ostrov. Naše škola šla v čele průvodu, kterému vévodil alegorický traktor. Na Sokolském ostrově už bylo připravené pódium pro oficiální zahájení a volbu krále či královny Majálesu. O tento titul bojovalo celkem 12 kandidátů a jejich více či méně zdařilá vystoupení hatil jen déšť. Celá úvodní část byla zakončena vyhlášením výsledků klání ve třech disciplínách. A jak to dopadlo? Naše škola vyhrála v soutěži o nejhlučnější školu a jako trofej jsme si odnesli tiskárnu, která bude sloužit studentům naší školy. Soutěž o nejhezčí masku vyhrál samozřejmě traktor a k dovršení našeho triumfu se královnou Majálesu stala Cecílie Pavlíčková, studentka V-3.A! Celá akce pokračovala různými doprovodnými akcemi, v centru zájmu bylo ovšem pódium, kde se až do půlnoci střídaly různé hudební skupiny a hrály jak k poslechu, tak tanci. Myslím, že se Majáles letos opravdu vydařilo, výraznou roli sehráli organizátoři z řad studentů vedení neúnavným Lukášem Reithmayerem z V-3.A. Chtěla bych touto cestou poděkovat nejen jim, ale i Ing. Korčákovi za řízení traktoru, všem zúčastněným a rozhodně těm, kteří se po skončení akce v pozdních nočních hodinách pustili do úklidu, aby ráno bylo všechno čisté a parkoviště připravené k normálnímu provozu. A snad jen douška na závěr: podle tradice se organizování příštího ročníku ujala naše škola, takže doufám za všechny, že za rok bude Majáles stejně vydařeny! Mgr. Lenka Petrášová Návštěva partnerské školy v Edelhofu Dne 31. května 2005 se zúčastnilo 20 studentů veterinárního oboru ze tříd V-III.A a V-III.B výměnné stáže v Edelhofu. Program návštěvy byl velmi pestrý. Po příjezdu přivítal studenty naší školy pan ředitel Breiteneder, následovalo malé občerstvení a krátké seznámení s poměry na rakouské škole. Potom se studenti rozdělili do dvou skupin, první si prohlédla stáje a dozvěděla se informace o chovu skotu a ovcí, druhá pak mohla srovnat způsob chovu prasat v Edelhofu a u nás. Celé hospodářství se zabývá ekologickým způsobem chovu. Rozdíly hospodaření na konvenční farmě a biofarmě jsou značné. Jiné je ustájení, způsob ošetřování i práce a přístup veterinárních techniků. Studenti si také vyzkoušeli tetování a kastraci prasat a byli pochváleni za zručnost a přístup ke zvířatům. Po obědě se skupiny vyměnily. Nakonec jsme všichni navštívili hospodářství s chovem koní, sledovali jsme práci podkováře i s odborným výkladem. Naši návštěvu jsme zakončili projížďkou v kočáře po celém školním statku. Ing. Jitka Kratochvílová 10

9 Asi v 8.30 jsme dorazili do Edelhofu, šli jsme do vestibulu, kde nás přivítal ředitel této školy, která funguje i jako velký statek. Poté jsme šli do jídelny na snídani. Okolo deváté hodiny nám ukázali šatnu, kde jsme se převlékli a potom rozdělili do dvou skupin. Jedni šli do chovu prasat a druhá skupina byla provedena kravínem a ovčínem. Ve stájích s prasaty jsme viděli tetování a značkování selátek a také kastraci. Odborný učitel nás seznámil s technikou chovu prasat na masnou výrobu i chov v biofarmě, vysvětlil nám umístění kotců pro březí a kojící prasnice. Odpoledne jsme šli do kravína a profilaktoria. Vyvedli jsme si krávu Sandru a vzali jsme ji na procházku po statku. Byl nám vysvětlen způsob provozu kravína, kdy a jak se dojí a chovatelé nám ukázali místní autotandemovou dojírnu. Poté nás čekaly ovce. Viděli jsme úpravu paznehtů a správnou fixaci ovcí. Od ovcí jsme šli ke koním. Zapřáhli nám po dvou šest valachů do bryček a jeli jsme na projížďku po areálu. Dále nám edelhovští koňáci ukázali poklady ve svých stájích. Chovají zde např. plemena Haftling a Lipicán. Nakonec jsme shlédli podkování a přednášku o ortopedických podkovách. Ještě nám předvedli místní výrobnu sýrů a jatka. Okolo jsme se převlékli, pan ředitel se s námi rozloučil a my se vydali na zpáteční cestu. Za studenty III. ročníků: Veronika Jirků, Lukáš Reithmayer Návštěva studentů z Edelhofu V úterý, poslední květnový den, k nám zavítal autobus plný studentů ze spřátelené školy v Edelhofu. Po přivítání a malém občerstvení jsme vyrazili za prvním bodem programu - na exkurzi jezdeckého střediska Holiday Horses s.r.o. na Vondrově. Byla připravena ukázka skokového výcviku a výklad Ing. Horčičkové. Poté jsme se přesunuli do ZOO, a pak následoval oběd v Gomelu. Odpolední program se odehrával na farmě Borová u Chvalšin, kde jsme všichni viděli moc hezkou ukázku práce s koněm v podání Honzy Bláhy. Naši přátelé byli nadšeni a dlouho se nemohli rozloučit. Výlet završili návštěvou Českého Krumlova. MVDr. Renata Monczková 11

10 Přednáška Evy Čečilové Už třetím rokem se na naší škole vyučuje předmět kynologie. V prvním pololetí se probírají teoretické kapitoly, jako např. výživa, výstavnictví, reprodukce atd. Ve druhém pololetí se naopak věnujeme praktickému využití psů v jednotlivých oborech. V největší možné míře se pak snažíme, aby o každé kynologické disciplíně přednášel odborník, který se jí věnuje. Paní Eva Čečilová žije od roku 1968 v Kalifornii v USA. Výcvik psů není pro ni jen koníčkem, ale jak sama říká nóbl posláním. Zabývá se velmi specializovaným oborem vyhledáváním lidských ostatků. V tomto kynologickém oboru je se svým týmem světovou špičkou. Služeb jejího týmu využívají především všechny složky policie USA a v posledních letech i archeologové. Zdá se, že se jí daří mapovat hranice možností využití psího čichu. Přednáška trvala více než šest hodin a byla doplněna řadou fotografií, klipů a nakonec praktickou ukázkou. Přestože ji provázely drobné technické potíže, byla rozhodně pro nás velkým přínosem. Domov mládeže MVDr Stanislav Kollar Začátek školního roku 2004/2005 byl zahájen změnou v sestavě pedagogických pracovníků domova mládeže. Na základě výběrového řízení nastoupily od září p. vychovatelky Korčáková a Vrbinkovičová za odcházející do výslužby p. Foitlovou a Ing. Břicháčka. Pětičlenný kolektiv vychovatelů celoročně pečoval o 113 studentů naší školy, kteří byli na DM ubytováni v poměru 50 chlapců a 63 dívek a rozděleni následně do výchovných skupin: VS 1 - p. Jana Korčáková VS 2 - p. Marie Líkařová VS 3 - sl. Marie Vrbinkovičová VS 4 - p. Eva Polášková VS 5 - p. Marta Šáchová - 21 dívek ( 2. a 3. ročník); - 22 dívek ( 1., 3. a 4. ročník); - 26 chlapců ( 1, 3. a 4. ročník); - 20 děvčat ( 3. ročník); - 24 chlapců ( 2. a 4. ročník). V září roku 1999 bylo založeno na DM šest zájmových kroužků (výtvarný, dramatický, vaření, aranžování, hudební a sportovní), jejich činnost intenzivně 12

11 pokračovala pod vedením vychovatelů i v tomto roce a navzájem se prolínala a doplňovala. Stěžejním úkolem volnočasových aktivit vychovatelů a studentů bylo navázání na již tradiční spolupráci s Jihočeským muzeem v Č. Budějovicích a s muzeem v Jindřichově Hradci. Realizace proběhla formou měsíční vánoční výstavy se čtyřmi předváděcími akcemi v Č. Budějovicích doplněné doprovodným programem vánočních pastýřských her a třemi ukázkovými akcemi vánočních aranží a zdobení perníků v Jindřichově Hradci pro žáky ZŠ a veřejnost. To vše za plného nasazení sil kroužku vaření (p. Líkařová), dramatického (p. Šáchová) a aranžování (p. Černochová, p. Korčáková). Tak jako každým rokem stranou nezůstaly však ani další činnosti! Tradiční sportovní trojboj mezi pěti domovy mládeže v Č. Budějovicích pod vedením sl. Vrbinkovičové nám sice vynesl jednou druhé místo a dvakrát bramborové medaile, ale přesto sportovní elán a bojovnost zůstala všem až do konce. Stejně úspěšně si naši sportovci vedli na kolbištích družebních domovů mládeže, odkud si přinesli vavřín v nohejbale a ve stolním tenisu a diplom za páté místo ve volejbale. Sportovní klání dále pokračovalo na domácí půdě mezi našimi studenty a studentkami s vydatným zastoupením vychovatelů a učitelů od ledna do května, a to v sedmi disciplinách. Vyhodnocení nejlepších proběhlo v červnu 2005 na Zahradních slavnostech konaných v areálu školy při příležitosti ukončení školního roku. Při této příležitosti byli knižně odměněni také ti, kteří se celoročně zasloužili svým chováním, vystupováním, aktivitou a dobročinností o dobré jméno školy a domova mládeže a zároveň zde proběhlo i vyhodnocení celoroční prodejní soutěže, které se zúčastnily dvojice studentů v roli prodejců na baru, pod vedením p. Líkařové. Zlatým hřebem Zahradních slavností se stal Hec boj, kde dle scénáře ve velmi specifických disciplinách si navzájem měřili své síly kantoři a studenti. A jak to dopadlo? Dort obdrželo sice jen jedno družstvo, ale na hostině připravené kroužkem vaření se sešli všichni v družné náladě! A na závěr diskotéka! Na Zahradních slavnostech se také představili naši herci pod taktovkou p. Šáchové, kteří v krásném parkovém prostředí zahráli ve vlastní úpravě předlohy divadla Semafor Polednice a Štědrý večer. Již v září na burze škol Výstava a vzdělání v Č. Budějovicích slavili velké úspěchy se svou hrou Byl u nás pan inspektor a jejich vánoční pastýřské hry mohli obdivovat návštěvníci vánoční výstavy ve škole i v Jihočeském muzeu. 13

12 Ke krásným a stále velmi oblíbeným tradicím patří Vánoční večer bohatý nejen programem, ale i stoly, do kterého se zapojují jak studenti, tak i pedagogové školy s rodinnými příslušníky. Zpěv koled s průvodním slovem p. Šáchové navodil krásnou vánoční atmosféru u všech zúčastněných. Velmi oblíbenou akcí je stále maškarní karneval, k čemuž nemalým dílem přispívají samotní vychovatelé díky své angažovanosti a nápaditostí vlastních kostýmů. Díky velké sněhové nadílce naši krásnou školní zahradu v únoru a březnu ozdobily sněhové výtvory žáků nejen kolosálních rozměrů, ale i nápadů. Chvála patří všem stavitelům! A že naše děti jsou stále nadanější a talentovanější fotografové jsme se přesvědčili druhým ročníkem soutěžní výstavy o nejlepší fotokolekci na téma Cestování. Partnery této akce byly firmy Fotografia d. Č. Budějovice a Konica Minolta s.r.o. Poděkování patří všem zúčastněním a patronce výstavy p. Poláškové. Co se dalších kulturních a společenských akcí týče, i tento rok měli vychovatelé připravený bohatý program. Nelze opomenout návštěvu planetária, cykloturistické výlety, zábavný soutěžní večer A Z kvíz, návštěvy divadel, koncertů, diskoték, organizaci kurzu taneční a společenské výchovy v Metropolu a v neposlední řadě výlet Kleť Dívčí kámen - Č. Krumlov zakončený shlédnutím představení Babička na otáčivém hledišti v Č. Krumlově. Černochová Hana 14

13 Výuka praxe Praxe na mechanizačním oboru V tomto školním roce probíhala na mechanizačním oboru praxe dle zavedeného schématu, to jest učební, individuální týdenní a bloková prázdninová v délce dvou týdnů. Pracoviště jednotlivých praxí jsou vybrána dle studijního zaměření a s ohledem na dostupnost. Na řadu pracovišť jsou kritické připomínky, ale i chvála. Takže je zde určitý rozpor, který je asi většinou způsoben konkrétním přístupem jednotlivců, chtít se něco dovědět, chtít se zapojit do konkrétních činností a nebo se jen "zašít". Ing. Milan Pavel Praxe na veterinárním oboru Studenti prvních a druhých ročníků vykonávají praxi všeobecně zemědělskou: 1. ročník na pracovištích Staré Vráto (chov prasat), Čtyři Dvory (malá zvířata), Agriprod Munice (chov dojnic), Mavela Dynín (chov drůbeže), ZOD Němčice Babice a jiných zemědělských zařízeních. 2. ročník se zaměřením na získání zkušeností v chovu dojnic ZD Žabovřesky farma Čejkovice. Individuální praxe probíhaly v době výuky na pracovištích: kozí farma manželů Špatných v Bílsku, ZOO Hluboká nad Vltavou, Jezdecký klub České Budějovice v Haklových Dvorech a Školní statek Jihočeské university ve Čtyřech Dvorech. Mezi žáky je nejoblíbenější praxe v ZOO Hluboká nad Vltavou a v ZOO-butiku HOCH. A jako novinka byly zařazeny individuální praxe v ZOO Praha, které okamžitě získaly u studentů velkou oblibu. Studenti třetích a čtvrtých ročníků vykonávají praxi veterinární. Spolupracujeme s podniky převážně z blízkého okolí a s podniky, které vlastní naši absolventi. 3. ročníky absolvují veterinární praxi jednak formou učebních bloků, dále pak třítýdenní praxi pod vedením privátních veterinárních lékařů v ošetřovnách, obvodech a ve spolupráci s Krajskou veterinární správou na jatkách. 4. ročníky absolvují dvoutýdenní praxi též pod vedením privátních veterinárních lékařů na ošetřovnách, obvodech a ve spolupráci s Krajskou veterinární správou na jatkách. V průběhu školního roku dále probíhala učební praxe pod vedením MVDr. Zemana, Ing. Jakovljeviče, MVDr. Jahody, MVDr. Hatáka, 15

14 MVDr. Kollara a MVDr. Krejčíře, kde byly prováděny odborné veterinární zákroky u malých i velkých zvířat dle učebních osnov. SOŠVaZ v Českých Budějovicích již dlouhodobě vyhledává a zařazuje nové směry praktického výcviku s ohledem na široké uplatnění absolventů v praxi nejen u nás, a po vstupu do Evropské unie i v zahraničí. MVDr. Petr Zeman a Ing. Dušan Jakovljevič Praxe a výuka na zahradnickém oboru Ani v letošním školním roce nedošlo k podstatným změnám v organizaci praxe. První ročník koná individuální a učební praxi v areálu školy. Žáci se seznamují se základy zahradničení. Druhý ročník vykonává individuální praxi v Zahradním centru Ing. Klímy v Českých Budějovicích.Seznamují se zde se sortimentem květin, zeleniny, okrasných a ovocných dřevin.poznávají hnojiva a ochranné látky, materiál pro pěstování včetně substrátů, podílí se rovněž na prodeji zboží. Učební praxi vykonávají též na dalších smluvních pracovištích. Třetí ročník koná praxi ve školním závodě pana Malíka Okrasné dřeviny. Je zde vynikající možnost poznat bohatý sortiment jehličnatých okrasných dřevin a dalších rostlin. Sklizeň jablek a řez ovocných stromů studenti provádějí ve firmě ZEAS AGRO Rábín. Studenti čtvrtého ročníku praktikují v květinové síni Kamélie u paní Eisnerové. Zdokonalují se v péči o okrasné hrnkové a řezané květiny, váží kytice, které rovněž prodávají. Ovocnářskou praxi vykonávají v Rábíně, sadovnické práce provádějí u pana Malíka, ostatní dovednosti získávají stejně jako ostatní třídy na školních pozemcích. Studenti se letos opět zúčastnili mezinárodní soutěže v zahradnických dovednostech v Kopidlnu. Družstvo studentek ve složení Lenka Janoušková, Kateřina Novotná a Petra Polanská se umístilo na velmi pěkném třetím místě a Kateřina Novotná soutěž vyhrála. Z dalších akcí je třeba připomenout 5. ročník výstavy ovoce, vánoční výstavu, prezentace ročníkových projektů a permanentní výzdobu školy. Rovněž areál školy začíná měnit svou tvář. Bylo dokončeno ozelenění ploch kolem nových rybníků a potoka, byla provedena rekultivace ploch kolem fotbalového hřiště, vysazeno zde bylo několik set jehličnanů, bylo dokončeno oplocení areálu u mostu. Zároveň byla zahájena stavba střediska praxe a byly započaty práce na založení ovocného sadu nad potokem. Ing. Pavel Trubač 16

15 Ovocnictví Na pozemku máme založený malý ovocný sad. Ovšem rostou zde převážně zákrsky a čtvrtkmeny peckovin. Z důvodu rekonstrukce rybníku se část stávajícího sadu vykácela. Pro potřeby výuky ovocnictví se budou vysazovat ještě jádroviny. Sad bude založen za potokem, v místě, kde se v současnosti naváží zemina. Tato půda pochází ze staveniště veterinárního střediska praxe. V tomto sadu se zaměříme na tvary korun nejvíce používané ve velkovýrobě, především vřetena, volně rostoucí zákrsky jabloní a hrušní, ale i ovocné stěny. Odrůdová skladba bude pestřejší, neboť v současném sortimentu listiny povolených odrůd se nachází ke stu odrůd jabloní a přes čtyřicet odrůd hrušní. Cílem odrůdové skladby sadu bude zajistit nejvíce pěstované odrůdy jádrovin v Čechách. Nedílnou součástí ovocnictví je i ovocná školka. V současné době se nachází na školním pozemku malá ovocná školka, která bude názornou ukázkou generativního a vegetativního množení a štěpování ovocných rostlin. Sad a školka bude sloužit studentům zahradnického oboru k výuce řezu ovocných dřevin, poznávání odrůd jádrovin, určování chorob a škůdců, a ostatním agrotechnickým opatřením, prováděných v intenzivních sadech. Ing. Jana Vávrovská Květinářství Na úseku květinářství jsme se v minulém školním roce zaměřili na možnosti využití studeného skleníku k rychlení květin. Na podzim roku 2004 jsme dopěstovali širokou škálu odrůd chryzantém k řezu, vícekvětých karafiátů a také hrnkových chryzantém. Pro jarní období jsme přichystali rychlené cibuloviny (narcisy, tulipány, hyacinty) pěstované ve volné půdě a jako nádobové. Využili jsme je k výzdobě vestibulu školy a v předmětu vazačství. Studený skleník se nám také osvědčil pro přirychlování hlíznatých květin, hlavně kan a jiřin. Ke Dni partnerství rozkvetly ve skleníku hledíky. Je to další květina, která se dá úspěšně rychlit a má velmi široké použití. Využívali jsme je při tvorbě gratulačních kytic a při plnění maturitních témat z předmětu vazačství. Ve vytápěné části skleníku jsme zakořeňovali řízky různých druhů hrnkových květin a předpěstovávali květinovou sadbu letniček. Součástí cvičení z květinářství je výsadba a údržba venkovních květinových záhonů. V letošním školním roce jsme byli nuceni provést rekonstrukci dvou trvalkových záhonů vzhledem ke stavebním prácím, které na jejich místě probíhaly. 17

16 Velké problémy pociťujeme při pěstování hrnkových květin ozdobných květem a listem, které máme umístěny na okenních parapetech. Vzhledem k velkému provozu na chodbě, kde jsou umístěny, trpí nevhodným klimatem a nešetrným zacházením ze strany některých studentů. Ing. Blanka Kovaľová Sadovnictví Byla jsem požádána o menší rekapitulaci naší činnosti v oblasti sadovnictví za školní rok 2004/2005. Vzhledem k tomu, že sadovnictví vyučuji teprve prvním rokem, bylo mým prvotním úkolem se v daném předmětu zorientovat, tj. poznat rozsah a úroveň výuky a přizpůsobit se. Není možné za tak krátkou dobu srovnat krok s kolegy, přesto ale uvádím některé naše aktivity a hlavně plány do budoucna z oblasti sadovnického školkářství, sadovnické realizace a údržby zeleně. Školkářství Výuka rozmnožování a pěstování mladých rostlin probíhá hlavně v teoretické rovině. Nácvik jednotlivých technik rozmnožování okrasných dřevin /roubování/ nacvičujeme na náhradních dřevinách, převážně na vrbách. Přímým vegetativním rozmnožováním jsme v rámci cvičení rozšířili a rozmnožili několik druhů okrasných trav. Za účelem zlepšení a rozšíření praktických dovednosti nám byl letos přidělen menší pozemek. Tento by měl sloužit k výuce založení trávníku a vlastní produkci okrasných keřů, které pak budou použity při realizaci výsadeb v okolí školy. V rámci maturitního projektu jsme zabezpečili sortiment levandulí, který nám rozšíří naši školní matečnici okrasných dřevin. Realizace výsadeb Realizace projektu závisí na dokončení probíhající stavby v jižní části areálu školy, kde počítáme se sadovnickou výsadbou. Prozatím jsme v této lokalitě vysadili jehličnany, které by v budoucnu tvořily zelený ochranný a okrasný pás. Pro doplnění již poměrně bohatého arboreta jsme dokoupili další jehličnany, které budou přínosem jak při výuce dendrologie, tak při rozmnožování a získávání vlastních dřevin. Z důvodu úpravy chodníku jsme museli odsunout výsadbu nových růží před internátem školy na podzim. Tyto rostliny nám rozšíří stávající sortiment a umožní v budoucnu založení vlastního rozária. Bohužel z nedostatku prostoru zatím budeme vysazovat pouze velkokvěté a mnohokvěté růže. Výsadba sadových, botanických a historických růží musí zatím počkat. 18

17 V rámci maturitních projektů se nám jeví slibně dva, které by mohly být v budoucnu realizovány, a to výsadba jezírka a založení nové odpočinkové zóny pro studenty. Jejich realizace však záleží jak na zdárném dokončení maturitních projektů, tak na finančních možnostech školy. Údržba zeleně V této oblasti naší činnosti jsme nejaktivněší. Bez nadsázky můžeme říct, že nejlépe si vedeme v pletí a okopávání. Nicméně nechceme zaostávat ani v jiných činnostech, a tak se soustředíme i na údržbu živých plotů, řez okrasných keřů a doplňkovou výživu a hnojení. Součástí údržby zeleně je i boj proti chorobám a škůdcům. Zde je prostor pro úzkou spolupráci s prof. Šabatovou, která vyučuje předmět ochrana proti chorobám a škůdcům. Z hlediska výuky ochrany se nám jako modelové rostliny jeví nejvíce růže, kalina a rododendron. Proto u těchto rostlin počítáme s praktickým nácvikem postřiku v rámci cvičení a praxí. Ing. Agáta Kočí FAHRSCHULE - AUTOŠKOLA - SCUOLA QUIDA Vážený čtenáři tohoto dokumentu, když jste se dopracoval čtením předchozího informačního materiálu až na tuto stránku a nepodařilo se mu Vás od dalšího čtení odradit, domnívám se, že Vás dění ve škole natolik zajímá, že jste hoden další dávky věrohodných, nezkreslených a zaručeně čerstvých informací. Následující odstavec doporučuji přeskočit, protože je určen jen pro pomaleji chápající čtenáře, neboť v něm chci reagovat na onen vícejazyčný nadpis. Má totiž připomenout, že i naše autoškola prožila první školní rok sjednocena s pětadvacítkou států Evropské unie. Naštěstí mohu konstatovat, že i přes nezanedbatelný vliv Velké Británie se u nás jezdí stále vpravo, i když docílení tohoto banálního požadavku dělá mnohým našim studentům těžkosti. Kousek Evropy přece jen v tomto školním roce obohatilo učební pomůcky předmětu řízení motorových vozidel. Zánovní nákladní automobil značky IVECO se dík šikovným rukám Ing. Forejta proměnil v důstojného reprezentanta nejvyšší třídy řidičského umění mechanizačně dopravního oboru. Sbírka motorových vozidel se může pochlubit i jedním muzejním exponátem, jímž je Favorit, který po čtrnáctiletém období soustavných pokusů o jeho likvidaci zdobí už jen nové potahy sedadel a naděje, že když opustí bránu školy, že se do ní zase vrátí. Prvním hodnocením naší práce jsou již tradičně lednové zkoušky žáků veterinárního oboru. Šedesát tři studentů a studentek s libými pocity přijímalo netradiční lednové počasí a suché silnice. Jenže zákon schválnosti působí dokonale, a tak hned první den zkoušek se probudil do čerstvé nadílky sněhu. 19

18 Bílá barva sněhu sice kontrastovala se zelenou na tvářích zkoušených žáků, kteří si poprvé vychutnávali jízdu na sněhu, ale nic nezměnila na faktu, že 92% úspěšnosti je chvályhodný jev. Pouze motorkáři doplatili na rozmary počasí, neboť museli osm týdnů čekat, než se zkušební komisař nechal přesvědčit a v roli kaskadéra usedl za ně na motocykl. Předmaturitní zkoušky kamionistů s 87% úspěšností zkoušek přinesly do tradičně kladného hodnocení jeden varovný signál. Poprvé, co ročenky pamatují,neprospělo více žáků z nauky o konstrukci vozidel než z obávaných testů. I červnové zkoušky třeťáků hned na počátku daly do historie školní autoškoly jeden primát. Poprvé byl vykázán od zkoušek student, který si chtěl pojistit výsledek testů z pravidel silničního provozu tahákem, a byl přistižen. Něco k zamyšlení pro pedagogy vyučující etice, morálce i vyššímu principu mravnímu. A tak, vážený čtenáři, hodláte-li získat nové řidičské umění, nebo hodláte oprášit to staré, neváhejte. A nehleďte ani na přívažek zvaný DPH, který nám ekonomické oddělení namontovalo do ceníku služeb. Vždyť každá (sr.) legrace něco stojí. Bc. Vojtěch Talíř Výuka svařování Za školní rok 2004/2005 prošlo svářečskou školou 62 našich studentů třetích ročníků. Zkoušek se účastnilo 52 studentů a všichni uspěli. Dále se zúčastnilo kurzů 21 studentů čtvrtých ročníků. Přezkoušení svářečů pro veřejnost svářečů. Ve dnech 25. až se naši tři studenti ze třídy MD-3. / Kluiber, Magát a Jiříček / zúčastnili mezinárodní soutěže ve svařování o "Zlatý pohár Linde". V praktické části zvítězil student Miroslav Jiříček a vyhrál pro naší školu již třetí zlatý pohár. V teoretické části zvítězil student Jiří Magát. Kurz obsluhy motorové pily Jiří Janouch Ve školním roce 2004/05 proběhl kurz obsluhy a práce s motorovou pilou. Tento kurz dokončilo úspěšně 10 studentů ze třídy M-3., 5 studentů třídy D-3. a 6 studentů třídy P-3. Během praktické výuky v lese se nikomu nestal žádný úraz a dokonce jsme pokáceli všechny stromy tam, kam bylo určeno. Tyto pozitivní výsledky však byly zaplaceny velkým nervovým vypětím školitele!!! Doufám a přeji všem, že budou všichni absolventi při práci s pilou tak úspěšní. Ing. Milan Pavel 20

19 Středoškolská odborná činnost Filozofie této dobrovolné zájmové činnosti a odborné angažovanosti žáků naší školy je téměř analogická s minulým obdobím tj. s prioritním cílem všestranně rozvíjet a podporovat odborné zájmy studentů, dynamicky rozšiřovat jejich odborné vědomosti a vědecké zkušenosti, prohlubovat individuální schopnosti disponovaných žáků a napomáhat tak při rozvoji jejich osobnosti. Dominantní snahou této nezastupitelné činnosti nás, kteří se angažujeme v oblasti SOČ je pak napomáhat vyhledávání talentovaných žáků, podporovat jejich další odborný růst a vést je tak k samostatnému tvořivému myšlení a aktivní schopnosti řešit vybranou odbornou a vědeckou zootechnicko-chovatelskou, nutričně-veterinární, ale i zdravotně-ekologickou problematiku. Že jde o významnou prestižní záležitost nemusím akcentovat, neboť jde jak o vlastní prezentaci studentů v rámci školy i mimo ni, tak jde též i o dobré jméno školy v rámci kraje resp. celé ČR. Z kontextu řečeného zákonitě vyplývá, že SOČ oslovuje především jedince s potřebným entuziasmem, jedince dominantně cílevědomé, kteří flexibilně a exaktně jsou ochotni vložit svůj volný čas a téměř celoroční angažovanost na oltář řešení akceptované problematiky. Vlastní koncepční diverzifikace SOČ pro šk. rok 2004/2005 byla deklarována existencí rozmanité problematiky determinované spektrem aktuálních otázek z oblasti zemědělské, lesnické a veterinární, dále odbornými aktualitami zdravotní a hygienické sféry a konečně v současné době tolik diskutovaná environmentální kasuistika. Celkem bylo letos zpracováno a obhájeno na odborné konferenci osm prací ze všech tří existujících sekcí. Další tři práce byly rozpracované a budou prezentované v příštím jubilejním roce. Tyto řešily široké spektrum otázek, konkrétně se pak zabývaly výcvikem koní, nemocemi ještěrů, hiporehabilitací, canisterapií, přípravou a zkouškami záchranářských psů, introdukcí zajíce do přírody, robotizací dojení, psím útulkem, rozšířením medvědů, očními nemocemi psů, výcvikem retrívra a výskytem rysů na Šumavě. 21

20 Při analytickém zpracování odborných prací a vlastní obhajobě se studenti naučí logicky přemýšlet, srozumitelně interpretovat dosažené výsledky, adekvátně o nich diskutovat a indikovaně pak ilustrovat. Pozitivním výsledkem snažení studentů je skutečnost, že tři postupující odborné práce do oblastního kola se umístnily na prvním resp. druhém místě. Vítěze obou sekcí pak čeká obhajoba na celorepublikové konferenci v Opavě. Všem přejeme mnoho úspěchů při vlastních obhajobách. Doufám, že tyto myšlenky a slova budou vyslyšena a že budeme svědky inspirativní konfrontace doplněné interpretací originálních objevů, hodných velkého ocenění. Na závěr chci vyjádřit konstatování, že naplníme se ctí očekávání, které před nás SOČ předestře. MVDr., Ing. Josef Haták Inseminační kurz Ve školním roce 2004/2005 se konal inseminační kurz na veterinárním oboru Střední odborné školy veterinární a zemědělské v Českých Budějovicích. Závěrečné zkoušky se úspěšně zúčastnilo všech 42 uchazečů. Předsedou zkušební komise byl jmenován Ing. Jaromír Randák z Ministerstva zemědělství České republiky. MVDr. Marie Uhlířová Kosmetika zvířat V únoru a dubnu 2005 opět proběhl na naší škole kurz kosmetiky psů, a to pod vedením paní Koudelkové z Prahy. Jsme rádi, že se kurzu zúčastnilo celkem 55 uchazečů ze třídy V-4.A i V-4.B, ale pro jejich vysoký počet bude možná nutné uspořádat v příštím roce kurz třikrát. Nevadí, pejsků na úpravu máme zatím dost. MVDr. Zuzana Skořepová Myslivecký kurz Studenti naší školy adepti myslivosti - jsou si dobře vědomi toho, že legislativně principiálním duchem myslivosti se rozumí soubor odborné činnosti realizované v přírodním ekosystému a to v dialektické jednotě a vztahu k volně žijící zvěři. Jde v podstatě o aktivní stavovskou prestižní činnost směřující k respektování a rozvíjení mysliveckých tradic, jako integrálního prvku národního kulturního dědictví. 22

ROČENKA 2009-2010. SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky KONTAKTY:

ROČENKA 2009-2010. SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky KONTAKTY: ROČENKA 2009-2010 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky KONTAKTY: Telefon: 387 924 111 Internet: http://www.soscb.cz E-mail: kabele@sosvaz.cz 1 Úvodní

Více

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední odborná

Více

Výroční zpráva. Výroční. Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun. za školní rok 2013/2014. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Výroční. Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun. za školní rok 2013/2014. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční za školní rok 2013/2014 Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Telefon: +420 465 321 098 Fax: +420 465 321 098 Adresa: Dolní Třešňovec 17 563 22

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012.

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012. Obsah Úvodní slovo ředitele školy... 5 Charakteristika školy... 6 Obory vzdělání... 12 Personální zabezpečení školy... 22 Přijímací řízení... 26 Výsledky vzdělávání... 26 Prevence sociálně patologických

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

č. j. 2013/1382 ze dne 19. 9. 2013 Výroční zpráva

č. j. 2013/1382 ze dne 19. 9. 2013 Výroční zpráva č. j. 2013/1382 ze dne 19. 9. 2013 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Obsah Základní údaje o škole... 6 Vedení školy... 6 Charakteristika školy... 7 Přehled oboru vzdělávání v rejstříku škol... 9 Kapacity

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Výroční zpráva 2006-2007 Redakční rada : Jazyková korektura: Grafická sazba: Mgr. Jana Hošková, Ing. Karel Hajžman Mgr. Jana Műllerová

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr.

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

Výchovně vzdělávací plán pro školní rok 2014-2015

Výchovně vzdělávací plán pro školní rok 2014-2015 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice, Rudolfovská 92, PSČ 372 16 Organizační směrnice č. 6/2014 Výchovně vzdělávací

Více

Kopidlenské. listy. Víceúčelová sportovní hala byla slavnostně uvedena do provozu. Sníh z chodníků? Město nezvládne uklidit všechno.

Kopidlenské. listy. Víceúčelová sportovní hala byla slavnostně uvedena do provozu. Sníh z chodníků? Město nezvládne uklidit všechno. Prosinec 2009 čtvrtletník pro Kopidlensko cena 15 Kč vč. dph Víceúčelová sportovní hala byla slavnostně uvedena do provozu Sníh z chodníků? Město nezvládne uklidit všechno Petr Albrecht starosta Kopidlna

Více

2013/2014 www.vsps-su.cz

2013/2014 www.vsps-su.cz 2013/2014 dny otevřených dveří SPŠ pro výtvarné obory 20. 10. 23. 10. 2014, 9 17 hod. SPŠ ostatní obory 1. 12. 5. 12. 2014, 9 17. hod., pátek 9 12 hod. VOŠ 18. 3. 2015 9 17 hod. Výroční zpráva VOŠ a SPŠ

Více

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu:

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu: Číslo 6 červen 2001 Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci Z obsahu: * Informace pro občany * Rozhovor s Ing. Droběnou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Záříčí a Uhřičice * Anketa

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2006/2007 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2007/2008 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA 2012/2013 J. Zwiner a D. Kučera, 9. B Milí čtenáři, dovolte mi, abych vás opět po roce přivítal na stránkách naší ročenky. Pevně věřím, že tak jako v minulých

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 Září 2008 Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 2. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ... 4 3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY... 5 4. APROBOVANOST VÝUKY... 6 5. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ...

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo ředitele a) Základní údaje o škole....... 4 Název zařízení. 4 Sídlo. 4 Identifikátor zařízení. 4 Právní forma... 4 IČO.. 4 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XVII. výroční zpráva za školní rok 2005/2006 1 Výroční zpráva obsah Základní údaje o škole 3 Pracovníci školy 4 Další vzdělávání učitelů

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2013 2014 Pedagogická rada schválila dne 1. 9. 2014 Školská rada schválila dne 5. 11. 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah: A. Charakteristika školy... 2 B. Přehled oborů vzdělání... 7 C. Údaje o pracovnících školy...

Více