Prezentace Forbes INVESTICE /2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prezentace Forbes INVESTICE 2015 10/2014"

Transkript

1 Prezentace Forbes INVESTICE /2014 verze:

2 Shrnutí vývoje cen aktiv v roce 2014 Dluhopisy jsou prozatím vítězem roku Akcie doručují v lokálních měnách zhruba 5 zhodnocení. Komodity prochází silným medvědím trhem. Vývoj hlavních tříd aktiv, YTD komodity vládní dluhopisy akciové indexy -40 Růst cen dluhopisů je obecně spjatý s deflačními tlaky v EU a slabým globálním růstem HDP. Vyrovnávacím mechanismem mezi odlišnými tempy růstu HDP v USA a EU je posilující USD. Silný USD, slabý globální růst a růst nabídkové strany způsobují pokles cen komodit. 2

3 Podobné výnosy, nikoliv však podobné fundamenty Podobné výnosy akciových trhů v lokálních měnách v USA a EU stojí při bližším zkoumání na zcela odlišných základech. V USA dochází k rovnoměrnému růstu zisků i násobků. V EU je však celý růst akciových trhů tažen pouze růstem násobků (pozitivním očekáváním a nadějí). Dekompozice faktorů růstu indexu S&P 500 (očekávané zisky) Dekompozice faktorů růstu indexu Eurostoxx forw EPS y/y forw PE y/y forw EPS y/y forw PE y/y Od roku 2013 má v USA má na svědomí růst akciového trhu z 60 změna v P/E multiplikátoru a ze 40 růst zisků. Multiplikátor je funkcí diskontního faktoru, očekávaného budoucího růstu a ochoty podstupovat riziko. Od roku 2013 má v EU na svědomí růst akciového trhu z 92 změna v P/E multiplikátoru a pouze z 8 růst zisků. Anemický růst zisků je výsledkem oddlužování soukromého sektoru (= slabého růstu HDP) a vyššího tempa růstu mezd než HDP. Zisky firem jsou funkcí tržeb (nominální HDP, nové objednávky) a marží (rozdílu mezi produktivitou a mzdami, úrokovými sazbami a cenami komodit). V EU vítězí naděje nad zkušeností. Pokud však nebudou doručeny reformy a bankovní sektor nezačne pouštět do oběhu úvěry, akciové trhy stojí na hliněných nohou. 3

4 Jsou US akciové trhy příliš drahé? P = P/E * E Zisky jsou funkcí tržeb a marží. Podíl zisků na HDP (marže) je vysoký bez ohledu na způsob, jakým ho měříme, část této disproporce má na svědomí globalizace, neboť americké firmy jsou šampióny ve hledání marginálních výnosů po celém světe. Pro další růst zisků je důležitý zejména růst tržeb, jelikož marže jsou v ohrožení. USA, růst HDP QoQ, SAAR 5 4 HDP soukromého sektoru bez vlivu zásob USA - Podíl zisků firem na HDP HDP vládního sektoru Celkové HDP bez vlivu zásob HDP vládního sektoru HDP soukromého sektoru bez vlivu zásob Celkové HDP Podíl domácích zisků na HDP Podíl globálních zisků na HDP Americká ekonomika expanduje reálným tempem 2.5 ročně, což je nový dlouhodobý očekávaný růst. Tržby v USA nebudou problém. Ekonomika zůstává silná. Pomáhá zejména energetická revoluce, která má vliv na významný pokles importu energetických surovin a tedy zvyšování množství peněz, které zůstane v domácí ekonomice. Růst produktivity na úkor mezd je hlavním zdrojem růstu podílu zisků na HDP (outsourcing, robotizace, slabá síla odborů). Pokles nákladů na úroky a úspory z globálního rozsahu pomáhají. Problémem může být snaha Obamy a Yellen dostat nezaměstnanost pod přirozenou úroveň a zvýšit reálné mzdy = snížit marže. 4

5 Q : 16.2 Jsou US akciové trhy příliš drahé? P = P/E * E Akcie nejsou v absolutním pohledu zdaleka levné, ale P/E není vysoko vzhledem ke vztahu k alternativním indikátorům: důvěry v ekonomiku, předstihovým indikátorům, spreadům spekulativních dluhopisů, či vztahu mezi úrovní růstu HDP a mírou úrokových sazeb. Medián forward P/E pro S&P 500 osa x - forward P/E, osa y - výskytů na daném forward P/E 16 Průměr 35 let: 12.5 Průměr 10 let: 15.0 USA, S&P 500 a spotřebitelská důvěra osa x - S&P 500 P/E (reported); osa y - spotřebitelská důvěra Conference Board 160 R² = 0, st dev: st dev: aktuální leden Na rozdíl od Forward P/E multiplikátoru založeném na aritmetickém průměru (při úrovni 15.2 je v souladu s dlouhodobým průměrem), se ukazatel Medián forward P/E pohybuje na úrovni 16.2, což signalizuje možnou nadhodnocenost o zhruba 10. Spotřebitelská důvěra v USA je na vzestupu, s čímž souvisí i vyšší ekonomická aktivita a ochota brát na sebe větší riziko. Forward P/E násobky jsou rovněž zhruba v souladu s vývojem spekulativních dluhopisů, úrovní volatility a dalších ukazatelů. 5

6 Jsou US akciové trhy příliš drahé? P = P/E * E Úrokové sazby jsou v USA extrémně nízko a umožňují snazší růst ekonomiky, což přispívá k vyšší úrovni P/E. USA - Rozdíl mezi potenciálním růstem a výnosy dluhopisů Riziková přirážka pro S&P 500 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 Rozdíl Růst nominálního potenciálního HDP Výnosy 10ti letých dluhopisů USA má historicky extrémně akomodativní úrokové sazby pro hospodářský růst. Výnosy jsou zhruba 1-2 pod potenciálním produktem, což je velmi příznivé pro růst, ale i nebezpečné pro vznik bublin. Pokud vzrostou výnosy dluhopisů, ale reálný a očekávaný růst se příliš nezmění, pak pokles Equity Risk Premium k dlouhodobému průměru 4 dává prostor vstřebat velkou část růstu výnosu dluhopisů. Equity risk premium se pohybuje zhruba 1.5 nad dlouhodobým průměrem. Současné valuace stále implikují očekávaný výnos akcií kolem 7. Relativně vyšší ERP chrání proti bublinám ve valuacích, ovšem nikoliv proti bublinám v reálné ekonomice. 6

7 Prozatím není třeba se bát růstu úrokových sazeb v USA Historicky se nacházíme na úrovni, kdy úrokové sazby jsou na absolutní bázi extrémně nízko a jejich růst je spjatý s rychlejším hospodářským růstem (pozitivní korelace). Důvodem pro pokles výnosů není slabá domácí ekonomika, ale především pokles výnosů v Evropě a dluhopisová arbitráž. Pro ekonomiku a akciové trhy by vážnější dopad měl až růst výnosů dluhopisů nad 4. Korelace mezi týdenní změnou indexu SPX a 10Y UST ( ) osa x - výnosy 10ti letých vládních dluhopisů USA, osa y - korelace mezi týdenní změnou akciového indexu SPX a výnosy 10ti letých vládních dluhopisů USA Posun spjatý s poklesem potenciálního produktu Růst cen dluhopisů je obecně spjatý s deflačními tlaky v EU a slabým globálním růstem HDP. Vyrovnávacím mechanismem mezi odlišnými tempy růstu HDP v USA a EU je posilující USD. Silný USD, slabý globální růst a růst nabídkové strany způsobuje pokles cen komodit. 7

8 Evropské indexy jsou dražší než americké Měřeno na bázi reportovaných výsledků se evropské širší indexy obchodují za vyšší násobky než akciové indexy v USA. Očekávání růstu zisků jsou velmi štědrá a to díky větší produkční mezeře. Jelikož evropské zisky měly tendenci zklamávat, sledujeme spíše skutečné reportované zisky, nežli očekávání. Výkonnost širších akciových indexů v EU a USA v lokální měně normalizováno, = Provozní marže pro MSCI Europe a S&P 500 za 12 měsíců S&P S&P Eurostoxx MSCI Europe Forw EPS vrchol 07/08 Forw EPS aktuální Forw EPS změna Forward P/E aktuální Reported P/E aktuální S&P x 17.88x 6 5 Eurostoxx x 20.78x Evropské indexy zaostávají ve výkonnosti za americkými indexy, přesto jsou díky zhoršené profitabilitě dražší než jejich americké protějšky. Jelikož evropské zisky měly tendenci zklamávat, sledujeme spíše skutečné reportované zisky, nežli očekávání. Pokud se podaří nastartovat úvěrový motor, pak by zisky konečně mohly začít znovu růst. Nízké provozní marže jsou funkcí nízkého růstu a rostoucích mezd. Provozní páka je neúprosná zejména ve Francii a Itálii, kde jednotkové mzdové náklady vytrvale rostou. Důležité reformy na trhu práce by měly zastavit růst mezd a obnovit ziskovost firem. Větší ziskovost pak následně povede k růstu investic a zvýšení produktivity. 8

9 Miliony Návrat k ziskovosti je v Eurozóně konečně reálný I. V příštím roce by měly synchronně působit tři pozitivní faktory. Úrokové sazby spadly po dlouhé době pod potenciál růstu ekonomiky, což dělá investice atraktivnější než splácení dluhu. Do ekonomiky by se dále měly brzy dostat nové úvěry, které zvýší růst tržeb a zisků. EU - Rozdíl mezi potenciálním růstem a výnosy dluhopisů EU - Vztah úvěrování soukromého sektoru a cyklického růstu levá osa - celkové 6M nové úvěry soukromému sektoru ; pravá osa - reálné HDP očištěné o potenciál v bln Reálné HDP očištěné o potenciál (cyklický reziduál) >> 7,5 7,4 7, << Nové úvěry soukromému sektoru na 6M bázi (6MA) předbíhající indikátor o 3 měsíce 7,2 7,1 7 6, , ,7 Rozdíl Růst nominálního potenciálního HDP Výnosy 10ti letých dluhopisů V EU spadly výnosy dluhopisů na první pohled extrémně nízko, ale poprvé od začátku krize alespoň trochu výrazněji pod potenciální HDP. Úkolem je nyní zvýšit potenciální HDP a vzhledem k existující produkční mezeře i ekonomickou aktivitu. ECB v říjnu dokončí stress-testy evropských bank. Pokud usoudí, že kapitálová přiměřenost je dostatečná, banky se přestanou zbavovat úvěrových portfolií a začnou znovu půjčovat soukromému sektoru. Netradiční monetární nástroje spojené se zvyšováním rozvahy ECB by měly bankám usnadnit tento úvěrovací proces. Nové úvěry jsou velmi dobrým předstihovým indikátorem pro HDP i inflaci. 9

10 Návrat k ziskovosti je v Eurozóně konečně reálný II. Reformy na trhu práce způsobí, že rigidity poklesnou a tržby by měly růst rychleji než mzdy, což bude pozitivně působit skrze provozní páku na marže. OECD - Legislativa na ochranu zaměstnanosti EPL index - vyšší znamená přísnější legislativa 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5 EU - Dopad reforem na roční zvýšení potenciálního HDP 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Příštích 5 let Příštích 10 let Hodnota indexu 2013 Změna indexu Itálie je největším hříšníkem na poli reforem. Skutečné reformy trhu práce začnou až koncem roku 2014, tedy o několik let později než v ostatních zemích PIIGS. Reformy probíhají dynamičtěji v Portugalsku, Španělsku a Řecku, kde jednotkové náklady práce znatelně klesly a přispívají k nárůstu konkurenceschopnosti a budoucí ziskovosti firem. Reformy v oblasti trhu práce, zboží, práva a veřejných financí zvýší v nejohroženějších zemích potenciální produkt v příštích pěti letech o ročně. Implementace probíhá nejpomaleji v Itálii, v příštím roce by ovšem měla akcelerovat. 10

11 EUR/USD reflektuje rozdíl v ekonomickém cyklu mezi USA a EU Menší produkční mezera v USA znamená nutnost začít zvyšovat sazby. Rostoucí úrokový diferenciál znamená růst pravděpodobnosti dalšího posílení dolaru. 5ti leté úrokové sazby v USA a EU 6 5 US Vztah EUR/USD a rozdílu mezi 5Y US a 5Y EU výnosy osa x - spread 5Y US - 5Y EU yield; osa y - EUR/USD 1,50 1,45 1, EU 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 aktuální 0 1,10 Cyklus zvyšování úrokových sazeb je v USA zhruba o 2-3 napřed vůči EU. ECB bude příští dva roky zvyšovat svoji bilanci, zatímco v USA by v polovině příštího roku mělo již dojít ke zvýšení sazeb. Spread mezi 5Y US a 5Y EU výnosy má prostor pro další rozšiřování, neboť tržní očekávání zvyšování sazeb v USA je pod úrovní očekávání guvernérů Fedu a výnos 5ti letých dluhopisů v EU je zkreslen efektem nulových úrokových sazeb (výnosy nemohou klesnout pod 0, proto je průměrná hodnota výnosů vyšší, než modální hodnota viz. A Shadow-Rate Term Structure Model for the Euro Area, W. Lemke, A. Vladu). Pokles EUR/USD k 1.20 a níže je velmi pravděpodobný. 11

12 Lepšící se běžný účet USA znamená i méně dostupných dolarů Běžný účet USA se zlepšuje díky poklesu importů energetických surovin. To znamená menší export dolarů do zahraničí. USA, Obchodní bilance mld. USD měsíčně Obchodně vážený dolar a dolarové rezervy centrálních bank levá osa - TWI USD (DXY) ; pravá osa 9M změna rezerv zahraničních bank u Fedu oslabující USD 9M změna rezerv svět má přebytek USD 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0, posilující USD DXY světu chybí USD 0-0,05-0, ,15 4 miliony barelů nových barelů ropy, které USA pumpuje každý den, znamená zhruba 120 miliard dolarů ročně, které USA již neexportuje do světa. Tyto dolary chybí pro akomodaci zahraničního obchodu, růst pracovního kapitálu a zdražují dolarové úvěry. Odhady budoucí těžby jsou stále nejisté, ale pozitivní scénář předpovídá zdvojnásobení těžby v roce To by přidalo dalších 0.7 ročního růstu HDP, zvýšilo úrokové sazby a zdražilo USD. Pokles dolarových rezerv zahraničních centrálních bank signalizuje, že ve světě je nedostatek dolarů. Centrální banky musí likvidovat své dolarové rezervy, aby dostály poptávce lokálních subjektů. 12

13 Posilující dolar bude mít negativní vliv na cenu komodit Oslabující ceny komodity se projeví do jednotlivých ekonomik odlišně. Čistí dovozci komodit budou profitovat z levnějších vstupů, zatímco exportéři budou zasaženi horšícími se terms of trade i poklesem ekonomické aktivity. Vztah TWI USD a komoditního indexu RBA osa x - komoditní index RBA; osa y - DXY (USD index) 110 R² = 0,6086 Párový obchod Long Indie, Short Austrálie normalizováno = , , , ,00 exportů výroba & služby exportů komodity 90 20,00 Čína 94.7 Rusko 70.9 Korea 89.2 Indonésie 54.5 Mexiko 78.6 Brazílie ,00-20,00 Indie 73.8 Austrálie 44.5 Relativní výkonnost Austrálie v USD Indie v USD Indie patří mezi jasné beneficienty poklesu cen komodit. Levnější komodity snižují inflaci a zvyšují reálné úrokové sazby. To má pozitivní vliv na míru úspor, která následně financuje potřebné domácí infrastrukturní projekty, které zvyšují produktivitu a zvyšují potenciální HDP. Možností jak vyjádřit názor na pokles cen komodit je párový obchod long Indie a short Austrálie. Austrálie je ekonomika, která se posledních 20 let veze na vlně poptávky po komoditách ze strany Číny. Posilující US dolar a rebalancování čínského systému od investic směrem ke službám postihne přepákovanou australskou ekonomiku jak na poli oslabení australského dolaru, tak i v poklesu akcií těžařů a bank. 13

14 Levné komodity podpoří infrastrukturní boom v Indii Indie má možnost kopírovat cestu ekonomického rozvoje severní Asie. S demografickou dividendou, potenciálem catch up efektu a pro-tržní vládou se jedná o jeden z nejatraktivnějších trhů současnosti. Indie - Infrastrukturní přebytek / deficit 15-2 Indie - Vztah mezi reálným růstem a inflací Infrastrukturní průmyslová produkce mínus výrobní sektor Jádrová inflace y/y Rozdíl Jádrová inflace y/y Reálný růst y/y Nedostatečně rozvinutá infrastruktura byla v minulosti typicky brzdou pro růst potenciálního produktu a způsobovala růst inflace. Levné komodity a cílená politika nové vlády umožní alokovat zdroje do infrastrukturních projektů namísto výroby spotřebního zboží. Dojde tak k postupnému růstu potenciálního HDP. Po pěti letech klesajícího růstu má Indie dobře nakročeno vrátit se k potenciálnímu růstu 7-8 p.a. Valuace na úrovni 16x forward P/E jsou sice pro rozvojový trh relativně vysoké, z pohledu 5ti let je však Indie nejatraktivnější trh v Asii. 14

15 Na tvorbě publikace se podíleli: Kontakt Členové investičního výboru Jan Kaška Jan Rohrbacher Petr Cimala Charles Bridge Global Macro Fund (Polaris Finance SICAV p.l.c.) TG Complex, Suite 2, Level 3 Brewery Street, Mriehel BKR 3000, Malta Advisory Board Vinohradská Praha 3 Disclaimer: Obchodování a investování s finančními instrumenty je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat s finančními instrumenty je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Informace a data zveřejňovaná prostřednictvím tohoto dokumentu mohou být čerpána z externích zdrojů, nicméně jsou považovány za důvěryhodná. Charles Bridge Global Macro Fund v žádném případě neodpovídá a neručí za aktuálnost, úplnost, zákonnost, včasnost či správnost veškerých informací, dat a prohlášení obsažených v tomto dokumentu, které jsou brány z veřejně dostupných zdrojů a/nebo byly poskytnuty třetími stranami. Tyto zdroje jsou hodnoceny jako spolehlivé. Charles Bridge Global Macro Fund neodpovídá a neručí za jakékoliv případné ztráty vzniklé nesprávnými investičními rozhodnutími či jinými úkony činěnými na základě informací zveřejňovaných prostřednictvím tohoto dokumentu. Hodnota finančních instrumentů v čase kolísá a návratnost investice není zaručena. Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou výnosů budoucích.

Chartbook USA 2/2013

Chartbook USA 2/2013 Chartbook USA 2/213 Rychlost obratu peněz Koncept posouzení stavu ekonomiky Tento chartbook vznikl jako snaha zkompilovat některé z našich oblíbených grafů do jedné publikace a poskytnout našim klientům

Více

Čtvrtletník Ekonomika pod lupou. 4. čtvrtletí 2013. Recese u konce vítejte v dobrých časech?

Čtvrtletník Ekonomika pod lupou. 4. čtvrtletí 2013. Recese u konce vítejte v dobrých časech? Čtvrtletník Ekonomika pod lupou. čtvrtletí 3 Recese u konce vítejte v dobrých časech? Ekonomické a strategické analýzy research@csas.cz (+ 99 9) www.investicnicentrum.cz Důležitá upozornění, složení analytického

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

Ekonomické výhledy. 2014: Spotřebitelům pomůže nulová inflace. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 24. října 2013

Ekonomické výhledy. 2014: Spotřebitelům pomůže nulová inflace. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 24. října 2013 EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 24. října 213 Čtvrtletní zpráva a report Ekonomické výhledy 214: Spotřebitelům pomůže nulová inflace Jan Vejmělek (42) 222 8 568 jan_vejmelek@kb.cz Jiří Škop (42) 222 8

Více

Globální ekonomický výhled

Globální ekonomický výhled PROSINEC 2011 Výhled od skupiny Franklin Templeton Fixed Income Group Christopher Molumphy Michael Materasso Roger Bayston Michael Hasenstab John Beck POTĚŠUJÍCÍ ZPRÁVY Z USA NÁZNAKY ZPOMALENÍ VE SVĚTĚ

Více

Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a úrokové sazby, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, hospodářský cyklus, kompozitní předstihový indikátor, konjunkturální indikátor, ekonomick

Více

Zpráva o finanční stabilitě

Zpráva o finanční stabilitě Zpráva o finanční stabilitě 29 211 / 21 212 Zpráva o finanční stabilitě 211 / 212 ISBN 978-8-87225-37- Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění

Více

Rok po FX intervenci ČNB Dopady do cenového vývoje. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic

Rok po FX intervenci ČNB Dopady do cenového vývoje. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Rok po FX intervenci ČNB Dopady do cenového vývoje David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Situace před FX intervencí Deflační ofenziva Spotřebitelské ceny (říjen 2013): CPI 0,9 % y/y MP inflace:

Více

Prezentace Španělská ekonomika IBEX 35

Prezentace Španělská ekonomika IBEX 35 Aura Invest Group s.r.o., vázaný zástupce společnosti Colosseum, a.s., OCP Prezentace Španělská ekonomika IBEX 35 11/2014 Upozornění TATO PREZENTACE MÁ SLOUŽIT INVESTORŮM, U NICHŽ SE OČEKÁVÁ, ŽE BUDOU

Více

A Východiska predikce

A Východiska predikce A Východiska predikce A.1 Vnější prostředí V porovnání s minulou predikcí se výhled globálního ekonomického růstu mírně zlepšil, nejistoty ohledně budoucího vývoje však nadále přetrvávají. Za změnou výhledu

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA CS EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA V roce 2009 je na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 200. VÝROČNÍ ZPRÁVA Evropská centrální banka, 2009 Adresa Kaiserstrasse 29 60311

Více

I. Shrnutí 2 II. Ekonomický výhled ve vyspělých zemích 3. III. Ekonomický výhled v zemích skupiny BRIC 6

I. Shrnutí 2 II. Ekonomický výhled ve vyspělých zemích 3. III. Ekonomický výhled v zemích skupiny BRIC 6 OBSAH 1 I. Shrnutí 2 II. Ekonomický výhled ve vyspělých zemích 3 II.1 Eurozóna 3 II.2 Spojené státy 4 II.3 Německo 5 II.4 Japonsko 5 III. Ekonomický výhled v zemích skupiny BRIC 6 III.1 Čína 6 III.2 Indie

Více

2 RE LN EKONOMIKA 2 RE LN EKONOMIKA. 2.1 MAKROEKONOMICK PROSTÿEDÕ

2 RE LN EKONOMIKA 2 RE LN EKONOMIKA. 2.1 MAKROEKONOMICK PROSTÿEDÕ RE LN EKONOMIKA 13 RE LN EKONOMIKA.1 MAKROEKONOMICK PROSTÿEDÕ Zahraniční i domácí makroekonomický vývoj byl v roce příznivý. Silnou ekonomickou aktivitu neomezilo ani pokračující zpřísňování měnové politiky

Více

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ Analýza zpracovaná v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu v ČR rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/02.00012.

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2012 / 2013

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2012 / 2013 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 212 / 213 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 212 / 213 ISBN 978-8-87225-44-8 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor «David Marek, Pavel Mertlík, Luděk Niedermayer, Pavel Sobíšek Listopad 2009» 3 Úvod 4 Shrnutí Kapitoly 8 Vývoj veřejného dluhu

Více

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR na období r. 2015 2020 s výhledem do r. 2030 Duben 2015 Zpracováno Odvětvovým svazem hutnictví železa 1. Úvod Vývoj v ocelářském průmyslu od r. 2007 (jak v Evropské

Více

Globální automobilový sektor

Globální automobilový sektor Globální automobilový sektor Podkladové aktivum vybrané akcie z globálního sektoru automobilů Z hlediska spotřebních výdajů je koupě automobilu dlouhodobým rozhodnutím, které se opírá nejen o stávající,

Více

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost I. Shrnutí 1. Prognózy a skutečnost Veličina II/01 III/01 IV/01 skuteč. progn. skuteč. progn. skuteč. Spotřebitelské ceny r/r, % 4,0 4,0 4,1 4,3 4,6 m/m, % 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 Čistá inflace r/r, % 2,9

Více

Globální sektor financí

Globální sektor financí Globální sektor financí Podkladové aktivum vybrané akcie z amerického a evropského finančního sektoru Ocenění jakéhokoliv sektoru/titulu je povětšinou funkcí jeho ziskovosti. Na úvod je proto potřeba přiznat,

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Americká finanční krize Hrozba pro světovou ekonomiku? Sborník textů Robert Holman, Kamil Janáček, Charles Dallara Václav Klaus, Stanislava Janáčková, Jaromír Šindel Petr

Více

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. Srovnávací studie č. 2.096 listopad 2011 PI 2.096 2 Obsah: ÚVOD... 2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH

Více

Studie, březen 2009. Finanční krize v rezidenčním developmentu

Studie, březen 2009. Finanční krize v rezidenčním developmentu Studie, březen 2009 Finanční krize v rezidenčním developmentu 2 Obsah Úvod 5 1 Nemovitostní trhy v turbulentním období 6 1.1 Ekonomický vývoj v evropských souvislostech 7 1.2 Pozemní stavitelství a rezidenční

Více

Konvergenční program České republiky

Konvergenční program České republiky Konvergenční program České republiky leden 2010 Obsah: Úvod... 5 1 Hospodářská politika... 6 1.1 Fiskální politika... 6 1.2 Měnová politika... 7 1.3 Strukturální politiky... 7 2 Makroekonomický scénář...

Více

Japonskému jenu vychází slunce

Japonskému jenu vychází slunce Japonskému jenu vychází slunce Nákup japonského jenu prodej amerického dolaru Štěpán Pírko květen 2006 1 Japonský jen na vzestup Při důkladné analýze současných a očekávaných ekonomických faktorů vychází

Více

Ekonomický měsíčník LISTOPAD 2003

Ekonomický měsíčník LISTOPAD 2003 Ekonomický měsíčník LISTOPAD 23 ČNB ponechala úrokové sazby beze změny Bankovní rada snížila prognózu inflace. ČNB zmírnila své obavy z růstu retailových úvěrů. Centrální banka neklade překážky emisi dluhopisů

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku

Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku www.pwc.cz/taxpolicy Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku červen 2012 Očekávání v eurozóně Hospodářský růst Evropy byl dlouhodobě dosahován zejména neustále se zvyšující úrovní dluhů, ať už jednotlivých

Více