Mezinárodní finanční trhy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mezinárodní finanční trhy"

Transkript

1 Mezinárodní finanční trhy Akciové trhy Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Investment Banking

2 Burzy cenných papírů akciové burzy Historický exkurs Za nejstarší akciový trh je považována Amsterdamská burza ze 17. století Organizované akciové trhy vznikaly až ve 2. polovině 18. století (Paříž, Londýn) Většina hlavních evropských trhů zahájila činnost okolo r New York Stock Exchange (NYSE) byla založena v r Na českém území byla burza cenných papírů založena v r Největšího rozmachu dosáhla v meziválečném období, kdy svým významem překonala vídeňskou burzu Po 2. světové válce obchodování skončilo a bylo znovu zahájeno až po pádu komunismu. Burza cenných papírů Praha (BCPP) byla založena a první obchody se uskutečnily

3 Burzy cenných papírů akciové burzy Organizace burz Každá burza cenných papírů má svou vlastní unikátní charakteristiku a právní formu. Všechny burzy cenných papírů se vyvinuly ze tří základních typů organizace: 1. Privátní burzy 2. Veřejné burzy 3. Bankovní burzy 3

4 Obchodní systémy na burzách Na většině trhů jsou akcie obchodovány na hotovostní bázi, umožněn je margin trading, pákové investice Vypořádání obchodů je se zpožděním několika dnů, nejčastěji 3 dny (tak je to i na BCPP) 2 hlavní obchodní systémy: a) Systém řízený cenou (price-driven) b) Systém řízený příkazy (order-driven) 4

5 Obchodní systémy na burzách Systém řízený cenou Předpokládá existenci tvůrců trhu (market makers), tj. dealerů, kteří v každé chvíli zajišťují likviditu Tvůrci trhu vždy kotují 2 ceny, za které se zavazují koupit či prodat stanovený počet cenných papírů: a) bid cena, za kterou je ochoten nakoupit b) ask cena, za kterou je ochoten prodávat bid < ask Výhody: Likvidita Snadnější exekuce velkých blokových obchodů Nevýhody: Dražší systém na provoz Vyžaduje více lidské intervence 5

6 Obchodní systémy na burzách Systém řízený příkazy Neexistují zde tvůrci trhu, obchodníci veřejně oznamují své objednávky, transakční cena je výsledkem ustanovení rovnováhy mezi poptávkou a nabídkou Nabídka a poptávka se přímo páruje v aukci na trhu Příkazy k nákupu nebo prodeji se evidují v knize příkazů a v aukci je potom stanovena jedna cena. V elektronickém systému jsou příkazy okamžitě automaticky spárovány Výhody: Vyžaduje méně lidské intervence Méně nákladnější na provoz Pro trhy s nižším objemem transakcí je mnohem efektivnější ho adoptovat 6 Nevýhody: Absence market makerů, příkazy bez cenových limitů Obtíže při realizaci velkých obchodů

7 Systém řízený příkazy - příklad Na burze se objevily následující příkazy. Za jakou cenu můžeme nakoupit 1000 kusů daného cenného papíru? Řešení: Pokud se neobjeví nové prodejní příkazy, jsme schopni nakoupit 500ks za cenu 50 a zbývajících 500ks za cenu 51. Prodejní příkazy Nákupní příkazy Množství Cena Cena Množství

8 Obchodní systémy na burzách Elektronické komunikační sítě Hlavní roli hraje limitní objednávková kniha Systém řízený příkazy Electronic Crossing Networks (ECNs) Anonymně spojuje nákupní a prodejní příkazy poolu účastníků (obvykle institucionálních investorů a dealerů/brokerů) v předem určených časech cenou, která je určena na primárním trhu daného cenného papíru Výhody: Nízké transakční náklady Anonymita Nevýhody: Neexistuje zprostředkovatel 8

9 Obchodní systémy - srovnání Systém řízený příkazy vyžaduje minimální lidské zásahy a jeho provoz je proto levnější Systém řízený cenou s účastí tvůrců trhu ovšem může poskytovat vyšší likviditu a proto výhodnější ceny pro obchodníky Pomocí aktivních tvůrců trhu může být jednodušší zobchodovat velký objem akcií Rizikem systému řízeného příkazy je i podat pokyn k zobchodování za tržní cenu. Např. příkaz k prodeji je pak zobchodování za nejvyšší cenu k nákupu, která může být hodně vzdálená nejnižší ceně na prodej Není jednoznačná odpověď, který systém je lepší 9

10 Základní charakteristiky jednotlivých akciových trhů Rozvinuté trhy Rozdíly v tržní kapitalizaci - Tržní kapitalizace amerických a britských akciových trhů výrazně překonává roční HDP těchto zemí - Naopak například tržní kapitalizace francouzského či německého akciového trhu je nižší než roční HDP těchto zemí Důvody - Většina evropských korporací má tendenci udržovat privátní charakter, jsou často podkapitalizované a často se spoléhají na bankovní financování - Většina amerických společností má tendenci získávat kapitál na akciovém trhu Největší akciové trhy - USA, Japonsko, Velká Británie, Euronext - Pro některé asijské trhy je typické vzájemné vlastnictví finančních a korporátních společností (cross-holdings) - Pro odstranění efektu cross-holdings a zjištění skutečného podílu akcií obchodovaných na sekundárním trhu je nezbytné provést očištění o efekt crossholdings) 10

11 Cross-holdings adjustment Příklad Společnost A vlastní 40% společnosti B Společnost B vlastní 30% společnosti C Společnost C vlastní 20% společnosti A Každá společnost má celkovou tržní kapitalizaci 200 mil. USD. Jaká je tržní kapitalizace všech tří společností, pokud vezmeme v úvahu efekt crossholdings? Řešení: Bez očištění je tržní kapitalizace všech tří firem je 600 mil USD. Po očištění je tržní kapitalizace: mil USD = 420 mil USD 11

12 Základní charakteristiky jednotlivých akciových trhů Rozvíjející se trhy (Emerging Markets) Od roku 1980 akciové trhy rozvíjejících se trhů dramaticky rostou Tržní kapitalizace rozvíjejících se trhů (mld. USD, ke konci roku 2006) 12

13 Základní charakteristiky jednotlivých akciových trhů Likvidita Ukazatel obratu Turnover ratio = Transakční objem ku tržní kapitalizaci Nízká likvidita zvyšuje transakční náklady Roční obrat na hlavních akciových trzích 13

14 Základní charakteristiky jednotlivých akciových trhů Koncentrace Z pohledu investora je důležité vědět, zda je národní trh tvořen množstvím firem či zda ho tvoří pouze několik málo velkých firem Trh, kterému dominuje několik málo velkých firem, poskytuje mnohem méně příležitosti pro diverzifikaci rizika a aktivní řízení portfolia Podíl 10 největších společností na tržní kapitalizaci jednotlivých národních trhů 14

15 Daňové aspekty Základní charakteristiky jednotlivých akciových trhů Daně se mohou uvalit: - V zemi investora - V zemi investice - Na transakci - Na kapitálové zisky - Na výnos Mezinárodní konvence při zdaňování příjmů jsou takové, že daně jsou investorem placeny alespoň v jedné zemi 15

16 Akciové indexy Umožňují měřit výkonnost celého trhu Většina indexů je value-weighted každému titulu v indexu je přiřazena váha podle velikosti emise. Příkladem je široký americký index S&P 500 nebo pražský PX. Některé indexy jsou equal-weighted, např. nejznámější americký index DJIA nebo japonský Nikkei 225. Váhu každé akcie představuje její tržní cena. Většina indexů nezahrnuje výnosy z dividend. Indexy se většinou vztahují na místní trh, ale existují i globální indexy, např. MSCI (Morgan Stanley Capital International) nebo FTSE (vytvořeno Financial Times a londýnskou burzou). 16

17 Index PX Vzniknul v r Báze indexu je přepočítávána jednou za čtvrt roku tak, aby maximální váha každé emise byla 25% Největší růst v r (+57%), největší pokles v r (-53%) PX index 0 9/7/93 9/7/95 9/7/97 9/7/99 9/7/01 9/7/03 9/7/05 9/7/07 Zdroj: PSE Společnost Váha (%) ČEZ 25,27 TELEFÓNICA O2 C.R. 20,74 ERSTE GROUP BANK 19,67 KOMERČNÍ BANKA 17,33 ZENTIVA 6,15 UNIPETROL 3,90 NWR 3,00 PHILIP MORRIS ČR 1,79 CETV 0,65 VIG 0,59 ORCO 0,33 PEGAS NONWOVENS 0,32 ECM 0,17 AAA 0,09 Zdroj: PSE 17

18 Execution Costs náklady na realizaci obchodu Snižují očekávaný výnos na diverzifikační efekt strategií globálního investování Politika Best Execution takové provedení klientského pokynu, aby celkové náklady dopadající na klienta byly za daných okolností v daném čase nejpříznivější Execution Costs 1.Provize, poplatky a daně - Jednoznačně určené, snadno měřitelné 2.Dopad do tržní ceny - Závisí na obchodovaném množství, tržní likviditě daného cenného papíru a požadované rychlosti provedení obchodu 3.Oportunitní náklady - Ztráta (či zisk) vyplývající ze zpoždění. Od okamžiku rozhodnutí o nákupu či prodeji cenného papíru do doby realizace. - Nemožnost provedení obchodu v předpokládaném objemu. 18

19 Execution Costs náklady na realizaci obchodu Execution Costs (v bazických bodech) 19

20 Execution Costs náklady na realizaci obchodu Roční očekávaný výnos po očištění o vliv Execution Costs Čistý očekávaný výnos = E(R) obrat portfolia x náklady na realizaci obchodu Příklad: Basil Richards je portfolio manažer aktivně alokující prostředky v mezinárodní měřítku. K dispozici má následující data: Průměrné náklady na provedení nákupu nebo prodeje jsou odhadovány na 0,75 %. Obrat portfolila je 1,2 krát ročně. Roční očekávaný výnos před započtením transakčních nákladů je 11%. Jaký je roční očekávaný výnos po odečtení nákladů na realizaci? Řešení: Čistý očekávaný výnos = E(R) obrat portfolia x náklady na realizaci obchodu Čistý očekávaný výnos = 11% x 1.5% = 9.2% 20

21 Execution Costs náklady na realizaci obchodu Minimalizace Execution Costs při realizaci velkého obchodu Best execution je možno provádět celou řadou technik: Internal Crossing External Crossing Principal Trade Využití indikace zájmu Využití futures Agency Trade 21

22 Investování do zahraničních akcií listovaných na domácím trhu Mnoho společností se současně obchoduje na více trzích v různých zemích. Nadnárodní firmy jako Royal Dutch, Shell nebo British Petrol se obchodují na více než 10 trzích Možnost obchodování na více burzách (vícenásobný listing) investorům usnadňuje regionální diverzifikaci Motivací firem je např. zjednodušit přístup investorům v dalších zemích, získat další zdroje financování, snížit riziko převzetí ze strany domácího konkurenta nebo jen zvýšit povědomí o společnosti (zejména společnosti z rozvíjející se země) Nevýhodou může být zvýšená volatilita akcií nebo dodatečné administrativní náklady Většina titulů na BCPP se obchoduje i na jiných trzích: vídeňská burza (Erste Bank, VIG), varšavská burza (ČEZ, Pegas), americký Nasdaq (CME, KIT Digital) nebo v Paříži (Orco) i Londýně (NWR) 22

23 Další možnosti investování do zahraničních akcií ADR (American Depositary Receipts) ADR jsou certifikáty představující vlastnictví akcií zahraniční společnosti. Cena obvykle odpovídá ceně na domácím trhu + kurzové změny Trh s ADR je ovšem méně likvidní, proto jsou větší rozdíly mezi nákupní a prodejní cenou (bid-ask spread) Některé firmy vydávají GDR (Global Depositary Receipts), které se současně obchodují na více trzích a umožňují i stejný instrument na jednom trhu koupit a na druhém prodat - Dává firmě možnost získat přístup k širšímu okruhu investorů / kapitálu - Populární především mezi japonskými či čínskými firmami - Populárním trhem pro obchodování s těmito poukázkami je Londýn 23

24 Další možnosti investování do zahraničních akcií ADRs Výhody Snadná a přímá možnost investice do zahraničních firem, zejména z pohledu drobnějších investorů Likvidita - ADRs některých firem obchodovaných na NYSE zde mají větší objem, než je objem akcií na domácím trhu Execution costs ADRs některých firem obchodovaných na NYSE jsou nižší než Execution costs akcií na domácím trhu Nevýhody Limitovaný počet společností vydávaných ADRs, jejich podíl na tržní kapitalizaci zahraničního trhu je malý ADRs mají tendenci vydávat velké místní společnosti, čímž se snižuje diverzifikační efekt 24

25 Další možnosti investování do zahraničních akcií Podílové fondy Closed-End Funds (uzavřené podílové fondy) Fond kupuje akcie na trhu a zároveň jsou obchodovány vlastní akcie tohoto fondu. Jejich cena je determinována nabídkou a poptávkou. Cena akcií fondu na trhu se tedy může lišit od hodnoty aktiv v jeho portfoliu (NAV), rozdílem je prémie nebo diskont Výhody: Výhodou je (především pro manažera fondu), že fond je uzavřen a objem aktiv pod správou se nemění (nehrozí stahování prostředků ze strany investorů, což by manažera nutilo některá aktiva prodávat) Nevýhody Z pohledu podílníka nejistota ohledně vývoje prémie / diskontu 25

26 Další možnosti investování do zahraničních akcií Podílové fondy Closed-End Funds Country Funds Obsahuje aktiva kopírující složení akciového trhu dané země Nabízí přístup k lokálnímu trhu a umožňuje plně profitovat z diverzifikačního efektu Umožňují obejít některé překážky či restrikce pro zahraniční investování 26

27 Další možnosti investování do zahraničních akcií Podílové fondy Open-End Funds (otevřené podílové fondy) fond je veřejně nabízen a podíly v něm je možno volně nakupovat a prodávat, a to za NAV. To je výhodné pro investory, ale může být riskantní pro manažera fondu. Fond může být obchodován ve formě ETF (exchange-traded funds) ETF kopírují složení některého z akciových indexů, nemohou proto nabídnout nadprůměrný výnos ETF se obchodují na burzách stejně jako akcie jednotlivých společností, lze je i prodávat nakrátko (short-selling) nebo na úvěr (margin trading) Vysoká likvidita, daňová efektivita Velkou výhodou ETF je možnost diverzifikace (i mezinárodní) za nízkou cenu 27

28 Investiční rozhodování a) Top-down přístup postupně se vybírá 1. Země/region investice 2. Odvětví 3. Konkrétní společnost b) Bottom-up přístup obráceně, vybere se nejdřív konkrétní společnost (např. pomocí filtrů) a pak se ověřuje jestli vyhovuje i sektorová a regionální příslušnost 28

29 Rozdíly v národních účetních standardech 1. Anglo-americký model Účetní pravidla se vytvářela historicky, jednotlivé standardy jsou v gescích etablovaných a vlivných profesních organizacích 2. Kontinentální model Účetní pravidla jsou stanovena legislativním procesem. Klíčovou roli hraje zákonodárný proces, profesní organizace jsou mnohem méně vlivné Harmonizace mezinárodních účetních standardů International Accounting Standards Board (IASB) publikuje International Accounting Standards (IAS) a International Financial Reporting Standards (IFRS). IAS je představitelem účetní profesní asociace (privátní) International Organization of Securities Commission (IOSCO) je reprezentantem vládních regulátorů, členy jsou národní regulátoři z jednotlivých zemí 29

30 Rozdíly v národních účetních standardech Seznam IFRS respektive IAS standardů (k březnu 2007) 30 Zdroj: Solnik, McLeavy (2009)

31 Rozdíly v národních účetních standardech Seznam IFRS respektive IAS standardů (k březnu 2007) - pokračování 31 Zdroj: Solnik, McLeavy (2009)

32 Rozdíly v národních účetních standardech Harmonizace národních účetních standardů klíčovým krokem byla akceptace IFSR ze strany EU USA se stále drží U.S. GAAP - U.S. GAAP vydává U.S. Financial Accounting Standards Board (FASB), konzultantem je např. SEC - U.S. SEC vyžaduje, aby společnosti obchodované na americkém veřejném trhu reportovaly výsledky na základě U.S. GAAP. U.S. GAAP a IFRS sice konvergují, stále ovšem přetrvávají rozdíly, zejména u specifických společností 32

33 Analýza země / regionu Důležitá je analýza makroekonomických ukazatelů a dalších faktorů: Očekávaný reálný růst Měnová politika Fiskální politika Bilance zahraničního obchodu Zaměstnanost Konkurenceschopnost Politická situace a rizika Investiční klima 33

34 Analýza země / regionu Ekonomický růst Ekonomický růst se posuzuje ze 2 pohledů: Vzhledem k hospodářskému cyklu Dlouhodobý udržitelný růst Vysoký dlouhodobě udržitelný růst je pozitivní pro akciové investice v zemi, protože způsobuje vysoké zisky společností Pro předpovídání dlouhodobého růstu HDP pomáhá např. analýza míry úspor, investic a produktivita výrobních faktorů. 34

35 Analýza země / regionu Fáze hospodářského cyklu a investiční příležitosti Oživení ekonomika se vzpamatovává z recese. Nejlepší investicí jsou cyklické akcie a komodity Začátek konjunktury ekonomika se dostává do tempa. Dobrou investicí jsou akcie a nemovitosti Vrchol konjunktury není to dobrý čas kupovat většinu akcií, komodity a ceny nemovitostí jsou také na vrcholu. Doporučuje se kupovat dluhopisy a akcie citlivé na změnu úrokových sazeb Zpomalení a začátek recese - dobrou investicí jsou dluhopisy (jejich cena roste díky poklesu úrokových sazeb) a akcie citlivé na změnu úrokových sazeb Recese monetární politika se uvolňuje, ale oživení přijde až se zpožděním. Ke konci recese se vyplatí kupovat cyklické akcie a komodity 35

36 Analýza země / regionu Hospodářský cyklus diverzifikační efekt Výkonnost akcií je pevně synchronizována s fázemi hospodářského cyklu v dané zemi Hospodářské cykly v jednotlivých zemích nejsou plně synchronizovány, což je agument ve prospěch mezinárodní diverzifikace. S příchodem globalizace ovšem začínají být trhy více provázané Vybírat investici jen na základě regionální analýzy má ovšem různá omezení. Mnoho společností působí globálně a svým významem přesahuje oblast domácí ekonomiky (např. tržní kapitalizace Nokie je vyšší než součet všech ostatních finských firem). Ocenění je potom založeno spíše na stavu globální ekonomiky, nebo regionu kde firma realizuje největší část svých tržeb 36

37 Analýza země / regionu Hospodářský růst teorie růstu Dlouhodobý hospodářský růst je klíčovou determinantou v oceňovacích modelech akciích založených na diskontování očekávaných cash flow Stálý stav takový stav ekonomky, kdy se v čase nemění kapitál na hlavu Neoklasická teorie růstu Předpokládá klesající mezní produkt kapitálu Dlouhodobá úroveň HDP závisí na míře úspor v ekonomice, dlouhodobý růst HDP však na míře úspor nezávisí Země, které se nachází nad svým stálým stavem k němu budou zpomalovat, země pod stálým stavem k němu budou zrychlovat => země které mají podobný stálý stav budou k sobě konvergovat 37

38 Analýza země / regionu Hospodářský růst teorie růstu Teorie endogenního růstu Předpokládá konstantní mezní produkt kapitálu (technologické inovace a stoupající úroveň vzdělání vede ke zvyšování produktivity) Dlouhodobý růst HDP závisí na míře úspor Teorie růstu a ceny akcií Pokud země zažívá neoklasický růst a míra úspor vzroste, dosažení vyšší úrovně HDP bude znamenat i vzestup úrovně vyplácené dividendy, míra růstu dividend však nevzroste. Pokud země zažívá endogenní růst, například technologické objevy budou znamenat nejenom zvýšení úrovně dividend, ale i jejich růstu V otevřené světové ekonomice je tedy klíčové, co je zdrojem růstu, zda vyšší objem vstupů či vyšší produktivita. Růst tažený vstupy je vždy limitovaný. 38

39 Analýza odvětví Analýza poptávky Průzkumy poptávky Odhad sensitivity tržeb na změny globálního / národního HDP Kde se v odvětví tvoří hodnota Přidaná hodnota v každé transformační fázi je funkcí čtyř hlavních faktorů: 1. Křivka učení (zkušenosti) 2. Economies of scale (úspory z rozsahu produkce) 3. Economies of scope (úspory ze sortimentu) 4. Síťové externality 39

40 Analýza odvětví Životní cyklus odvětví Cyklus každého odvětví se většinou posuzuje podle tempa růstu tržeb: 1) Pionýrská fáze 1.fáze růstu, vyznačuje se nízkým, ale pomalu se zvyšujícím tempem růstu tržeb 2) Akcelerace růstu tempo růstu je stále mírné, ale neustále se zvyšuje. Firmy mimo odvětví čelí barierám pro vstup a proto už mohou být v odvětví vysoké marže 3) Fáze zralého růstu vysoké, ale už jen mírně zvyšující se tempo růstu tržeb. Vstup dalších firem snižuje marže, rentabilita vlastního kapitálu ale zůstává vysoká. Mezi 2. a 3. fází tempo růstu tržeb překonává tempo růstu HDP. 4) Stabilizace tempo růstu tržeb ještě nezačalo klesat, ale rentabilita klesá na úroveň obvyklou v celé ekonomice 5) Zpomalení a pokles růstu - v odvětví se může objevit nadbytek výrobních kapacit, což výrazně sníží marže. Tempo růstu tržeb padá pod úroveň růstu HDP 40

41 Analýza odvětví Struktura konkurence Dalším krokem je porozumění struktury konkurence a charakter odvětví (monopol, oligopol, monopolistická konkurence) Metody 1.koeficient koncentrace N firem (N firm concentration ratio) - složený tržní podíl největších N firem v odvětví - Jedná se o intuitivní odhad konkurence v odvětví 2.Herfindahlův index (H) - součet čtverců tržních podílů všech firem v odvětví H = M 12 + M M N 2 - H je vždy menší než 1 (v konkurenčním prostředí) - Nízká hodnota indexu indikuje konkurenční prostředí bez dominantních hráčů - H pod 0,10 ukazuje na konkurenční odvětví, nekoncentrované odvětví - H mezi 0,10 až 0,18 naznačuje střední úroveň koncentrace - H nad 0,18 ukazuje na vysokou míru koncentrace 41

42 Analýza odvětví Struktura konkurence Příklad Odvětví A má následující strukturu: 1 firma má 45%ní tržní podíl, 3 firmy každá 5%ní podíl a 10 firem každá 4%ní podíl. koeficient koncentrace 4 firem je proto 60% (45% + 5% + 5% + 5% = 60%) Herfindahlův index je 0.23 ( * * = 0.23) Odvětví B má následující strukturu: 4 firmy mají každá 15%ní tržní podíl a 4 firmy každá 10%ní podíl. koeficient koncentrace 4 firem je proto 60% (4*15% = 60%) Herfindahlův index je 0.13 ( 4* * = 0.13) Závěr: koeficient koncentrace 4 firem je u obou odvětví stejný, zatímco Herfindahlův index ukazuje, že odvětví A je více koncentrované 42 Zdroj: Solnik, McLeavy, 2003

43 Analýza odvětví Struktura konkurence Příklad Firma A má tržní podíl 17%, firma B má tržní podíl 20% a firma C má tržní podíl 65%. Vypočítejte hodnotu Herfindahlova indexu. Co ukazuje převrácená hodnota Herfindahlova indexu? Řešení H = = Tržní struktura je ekvivalentní situaci, kdy na trhu existuje 1/H = 2,035 firem stejné velikosti 43

44 Analýza odvětví Konkurenční výhoda Národní faktory, které mohou vést k získání konkurenční výhory: Lidský kapitál Kapacita poptávky Dodavatelé, závislost na jiném odvětví Strategická struktura, rivalita Konkurenční strategie Kroky, které musí firma učinit, aby optimalizovala svou budoucí konkurenční pozici Porter rozlišuje tři strategie: 1. Nákladové vůdcovství (cost leadership) - firma se v rámci odvětví snaží být výrobcem s nejnižšími náklady 2. Diferenciace (differentiation) - firma se snaží poskytovat výhody/produkty, které ostatní nenabízí 3. Koncentrace (focus) - firma se zaměřuje na konkrétní segment nebo mezeru na trhu 44

45 Rizikové faktory Analýza odvětví Faktory, které je třeba zohledňovat při volbě odvětví: Typ konkurence monopol, oligopol apod. Rivalita v odvětví větší rivalita snižuje průměrnou profitabilitu v sektoru. Většinou je vyšší pokud největší společnosti v odvětví jsou zhruba stejně velké. Existence substitutů snižuje potenciál pro výrazné zvyšování ceny produktů. Síla kupujících (odběratelů) větší síla snižuje marže a tím i atraktivitu odvětví. Síla dodavatelů také snižuje atraktivitu odvětví. Čím více dodavatelů, tím menší majísílu. Možnost vstupu do odvětví to ovlivňuje výše nákladů na vstup i výstup, a velikost objemu výroby nutné pro dosažení minimalizace nákladů. Angažovanost vládního sektoru např. je nevýhodné konkurovat firmě, která ve své zemi využívá státní dotace 45

46 Analýza odvětví Investiční strategie Rotace sektorů Spotřebitelská cyklická odvětví (zboží dlouhodobé i krátkodobé spotřeby) - jsou vysoce korelovaná s fází hospodářského cyklu celé ekonomiky - tomuto odvětví se daří především v počáteční a střední části růstové fáze cyklu Defenzivní běžné spotřebitelské zboží udržuje si profitabilitu i v recesních fázích hospodářského cyklu Úspěšná aplikace rotace sektorů vyžaduje důkladnou analýzu sektoru a jeho závislosti na hospodářském cyklu 46

47 Analýza společnosti 47 Cíl Investoři hledají společnosti, které vykazují vyšší rentabilitu vlastního kapitálu (return-on-equity = ROE) než je jejich požadovaná výnosová míra Analýza konkrétní společnosti Analýza akcie konkrétní společnosti se musí dělat v kontextu dané země/regionu a odvětví Většina velkých společností realizuje tržby ve více zemích Empirické studie ukazují, že odvětvové faktory hrají v ocenění akcie stále větší roli Není neobvyklé, že firma působí ve více odvětví, některá jsou více globální (komoditní), některá méně (volný čas, turistika) Některé firmy jsou opravdu globální, u některých hrají prim domácí faktory Přístupy k oceňování akcií konkrétní společnosti 1.Finanční analýza 2.Modely diskontovaného cash flow 3.Srovnávací modely

48 Analýza společnosti Finanční analýza - DuPontův model DuPontův model dekompozice finančních ukazatelů snaží se vysvětlit rentabilitu vlastního kapitálu (ROE) rozkladem na jednotlivé vysvětlující prvky NI EQUITY = NI EBT EBT EBIT EBIT SALES SALES ASSETS ASSETS EQUITY Varianty modelu NI EBIT tržby ROA = x x EBIT tržby aktiva aktiva ROE = ROA x vlastní kapitál (tj. zisková marže x obrat aktiv) (tj. ROA x zadlužení) Cil analýzy - ukázat, co je hlavní příčinou růstu rentability podniku (lepší marže, efektivnější využívání aktiv nebo využití cizího kapitálu) 48

49 Analýza společnosti DuPontův model - příklad Tabulka ukazuje průměrné hodnoty finančních ukazatelů General Motors a Toyota Motors z let GM dosáhly dvojnásobné rentability vlastního kapitálu A to přesto, že Toyota dosahovala vyšších marží i lépe využívala svá aktiva Důvodem bylo několikanásobně vyšší zadlužení GM Ukazatel GM Toyota Zisková marže 1,9% 4,3% Obrat aktiv 0,61 0,77 Aktiva / vl.kapitál 14,2 2,5 ROE 0,164 0,082 49

50 Analýza společnosti Oceňovací modely Cílem ocenění je najít tzv. fundamentální neboli vnitřní hodnotu společnosti Akcie společností, které se obchodují za nižší cenu než odpovídá jejich vnitřní hodnotě jsou podhodnocené (za vyšší cenu naopak nadhodnocené). Cílem investora je takovéto nesprávné tržní ocenění identifikovat 2 hlavní skupiny modelů jsou: a) Dividendové diskontní modely (DDM) základem ocenění jsou odhady budoucích dividend b) Modely diskontovaného cash-flow (DCF) - základem ocenění jsou odhady budoucích hotovostních toků Pro všechny modely je klíčové také stanovení diskontní míry, tj. požadované výnosové míry 50

51 Analýza společnosti Dividendový diskontní model (DDM) Podstatou modelu je výpočet současné hodnoty (P 0 ) budoucích dividend (D), tj. příjmu, který investor získá držením akcie D 1 D 2 D 3 P 0 = r (1+r) 2 (1+r) 3 Zjednodušená verze předpokládá, že vyplacená dividenda každý rok roste tempem růstu g D 1 D 1 *(1+g) D 1 *(1+g) 2 P 0 = r (1+r) 2 (1+r) 3 Což lze vyjádřit: (známo jako Gordonův model) D 1 P 0 = r-g 51

52 Analýza společnosti Dividendový diskontní model (DDM) - pokračování Odhadovanou dividendu v roce 1 (D 1 ) je možno vyjádřit jako násobek odhadovaného zisku (E 1 ) a výplatního poměru (1-b). b je podíl zadrženého zisku z celkového zisku. Proto: E 1 *(1-b) P 0 = r g Úroková sazba r se odhaduje jako součet bezrizikové úrokové míry a rizikové prémie. Růst g lze spočítat jako b*roe Existují různé alternativy DDM, např. třífázový model. Dividendy v první fázi se předpovídají individuální, v další fázi pak tempo růstu klesá až se ve 3.fázi stabilizuje na dlouhodobě udržitelné úrovni 52

53 Analýza společnosti Dividendový diskontní model (DDM) Příklad Francouzská společnost předpokládá, že její zisk na akcii bude v příštím roce činit 38 na akcii a bude každoročně růst o 6 %. Společnost vyplácí 40 % ze zisku na dividendách. Předpokládejte, že požadovaná výnosová míra z akcií společnosti je 12 %. Vypočítejte: (i) současnou fundamentální hodnotu akcie, (ii) P/E poměr, (iii) dlouhodobě udržitelný růst společnosti. Řešení: (i) Použijeme dividendový diskontní model (Gordonův): D 1 P 0 = r g kde P 0 = vnitřní (fundamentální) hodnota akcie D 1 = 15. r = 0,12 g = 0,06 53 Dosazením uvedených hodnot do vzorce dostaneme P 0 =

54 Analýza společnosti Dividendový diskontní model (DDM) Příklad pokračování (ii) P/E poměr: P E = 1 b r g = 1 0,6 0,12 0,06 = 6,67 kde b je zadržovací poměr (retention ratio). (iii) Dlouhodobě udržitelná míra růstu: g = b x ROE = 0.6 x 0.12 = 7.2% 54

55 Analýza společnosti Modely diskontovaného cash-flow (DCF) Funguje na podobném principu jako DDM, ale diskontují se nikoliv očekávané dividendy, ale celý odhadovaný volný hotovostní tok (free cash-flow), který by firma mohla distribuovat. Volný hotovostní tok lze spočítat např. jako součet provozního zisku před odpisy (EBITDA) a změny pracovního kapitálu (tj. změna stavu pohledávek,závazků a zásob), zmenšeny o zaplacené daně a investice do fixního kapitálu. Odhadnuté toky se většinou diskontují váženými náklady kapitálu (WACC), které zohledňují náklady vlastního i cizího kapitálu. Podobně jako v případě DDM je pro výpočet WACC nutné odhadnout bezrizikovou úrokovou míru a rizikovou prémii. Většinou se předpokládá trvalá existence podniku (going-concern) a proto je třeba odhadnout také dlouhodobě udržitelnou míru růstu volného hotovostního toku. 55

56 Analýza společnosti Oceňovací model typu Franchise Value Franchise Value současná hodnota růstových příležitostí dělená očekávanými výdělky nadcházejícího roku Růst závisí na dynamice HDP země, míře růstu odvětví a udržitelné konkurenční výhodě společnosti P 0 /E 1 se rovná 1/r plus Franchise Value, kde r je požadovaná nominální míra výnosnosti akcie Franchise Value můžeme dále rozložit na Franchise Faktor (FF) a růstový faktor (G) P = FF xg E r 1 56

57 Analýza společnosti Vliv inflace na cenu akcií Inflace vede ke zkreslení vykazovaných zisků (zejména kvůli historickým cenám zásob, výpůjčním nákladům, atd.) inflační daň Čím vyšší je inflace, tím výraznější je negativní dopad do ceny akcií, za předpokladu, že celkový efekt inflace není přenesen na koncového zákazníka (pass-through). Efekt inflace na P/E 57 Zdroj: Solnik, McLeavy (2009)

58 Analýza společnosti Faktorové modely Míru výnosu z investice (R) lze odhadnout i pomocí multifaktorové analýzy (analýza jednotlivých rizikových faktorů) R = α + β 1 f 1 + β 2 f β k f k + ε α. konstanta f 1..f k. rizikové faktory β 1.. β k. citlivost na jednotlivé faktory ε.. náhodná složka Rizikové faktory jsou většinou společné pro všechny firmy, jsou to proto většinou makroekonomické veličiny či faktory společné pro odvětví čí faktory typické pro určitý styl (value stocks, size effect, relative strength effect) Pro odhady citlivosti slouží statistické (regresní) modely 58

59 Analýza společnosti Závěr Nelze jednoznačně říci, která metoda je nejsprávnější. Pro rychlé ohodnocení je nejefektivnější srovnání podle poměrových ukazatelů. To ovšem nezohledňuje specifika podniku (např. jednorázové zisky/ztráty). Základní dividendový (Gordonův) model je spíše teoretickou konstrukcí, výsledek je příliš citlivý na vstupní parametry. Nejpřesnější odhad vnitřní hodnoty by měly poskytnout DCF modely, které jsou také v praxi nejpoužívanější. Vyžadují ovšem podrobnou analýzu všech procesů v podniku a také jsou poměrně citlivé na vstupní parametry. Srovnání podle poměrových ukazatelů by mělo být součástí rozhodování (porovnat ukazatele u srovnatelných společností). Je třeba přihlédnout k tomu, že ocenění celého odvětví nemusí být adekvátní (různé sektory jsou v módě během různých fází hospodářského cyklu). 59

BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Stanislav Kučera

BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Stanislav Kučera J I H OČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Stanislav Kučera J I H OČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize Ondřej Pecháček Bakalářská práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

EKONOMICKÝ VÝZNAM BURZOVNÍCH INDEXŮ

EKONOMICKÝ VÝZNAM BURZOVNÍCH INDEXŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance EKONOMICKÝ VÝZNAM BURZOVNÍCH INDEXŮ The economic significance of stock indices Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. Ing. Oldřich

Více

ŠKOLA INVESTORA ANEB AKADEMIE INVESTOVÁNÍ

ŠKOLA INVESTORA ANEB AKADEMIE INVESTOVÁNÍ ŠKOLA INVESTORA ANEB AKADEMIE INVESTOVÁNÍ Jste začátečník nebo i pokročilý investor? Neznáte nějaký ekonomický termín, či si například potřebujete osvěžit technickou analýzu? Tato abeceda investora by

Více

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR učební materiál v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/33332 1 Obsah 1 Kapitálový trh...

Více

Fundamentální analýza Philip Morris ČR a.s.

Fundamentální analýza Philip Morris ČR a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Fundamentální analýza Philip Morris ČR a.s. Bakalářská práce Autor: Bořek Sokol Makléř Vedoucí práce: Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Praha

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Obsah Úvod: Vytvoření investičního portfolia MIFID 1. Depozita a krátkodobé nástroje peněžního trhu 1.1. Fondy peněžního trhu 2. Dluhopisy a obdobné

Více

Projekt zhodnocení osobních finančních prostředků na akciových trzích v ČR a v USA. Bc. Kamila Slováčková

Projekt zhodnocení osobních finančních prostředků na akciových trzích v ČR a v USA. Bc. Kamila Slováčková Projekt zhodnocení osobních finančních prostředků na akciových trzích v ČR a v USA Bc. Kamila Slováčková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá obchodováním na akciových trzích

Více

Návrh a optimalizace investiční strategie na forexu s implementací zásad money managementu. Marián Baloga BA

Návrh a optimalizace investiční strategie na forexu s implementací zásad money managementu. Marián Baloga BA Návrh a optimalizace investiční strategie na forexu s implementací zásad money managementu Marián Baloga BA Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem této práce je návrh investiční strategie, která při použití

Více

ANALÝZA VÝZNAMU KAPITÁLOVÉHO TRHU PRO ROZVOJ EKONOMIKY ČR Marek Moudrý, Roman Binter

ANALÝZA VÝZNAMU KAPITÁLOVÉHO TRHU PRO ROZVOJ EKONOMIKY ČR Marek Moudrý, Roman Binter ANALÝZA VÝZNAMU KAPITÁLOVÉHO TRHU PRO ROZVOJ EKONOMIKY ČR Marek Moudrý, Roman Binter Analýza významu kapitálového trhu pro rozvoj ekonomiky ČR SHRNUTÍ...4. OBSAH VÝZNAM BCPP A JEJÍ PROPOJENÍ S ČESKOU EKONOMIKOU...5.

Více

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org Diplomové práce / Theses ÚEM FES (Ing.) 2010 þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n

Více

Komerční banka. Držet. 5 179 Kč ANALÝZY A DOPORUČENÍ. - 1 - Fio banka, a.s.

Komerční banka. Držet. 5 179 Kč ANALÝZY A DOPORUČENÍ. - 1 - Fio banka, a.s. ANALÝZY A DOPORUČENÍ Komerční banka Držet 5 189 Kč Komerční banka Nové doporučení: Držet Předešlé doporučení: Redukovat Cílová cena (6M): 5 189 Kč Minulá cílová cena: 4 301 Kč Datum vydání: 6. 12. 2014

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12

ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12 ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12 STANOVENÍ TRŽNÍ HODNOTY AKCIÍ PŘEDSTAVUJÍCÍCH 100% PODÍL NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU SPOLEČNOSTI HOTEL EVROPA CHOMUTOV A.S. OBJEDNATEL: CYRRUS CORPORATE FINANCE, A. S. VEVEŘÍ 111

Více

FOREX trading v praxi

FOREX trading v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančních obchodů FOREX trading v praxi Diplomová práce Autor: Bc. Josef Němec Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. Praha

Více

Základní ivestiční nástroje a pravidla investování

Základní ivestiční nástroje a pravidla investování Základní ivestiční nástroje a pravidla investování Jan Michelfeit Webinář projektu Junior Achievement JA Bankovní gramotnost pro učitele Témata prezentace Devizové trhy a prémiové devizové produkty Vymezení

Více

Obchodování s cennými papíry v ČR

Obchodování s cennými papíry v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Obchodování s cennými papíry v ČR Bakalářská práce Autor: Miloš Veinlich bankovní management Vedoucí práce: Ing. Vladimír Šuchman

Více

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. 12 13 Výroční zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2010 2014 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2014 2013

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Oceňování podniku I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Oceňování podniku I Oceňování podniku I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Jiří Oubrecht 2013 České Budějovice 1 Obsah Průvodce

Více

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor «David Marek, Pavel Mertlík, Luděk Niedermayer, Pavel Sobíšek Listopad 2009» 3 Úvod 4 Shrnutí Kapitoly 8 Vývoj veřejného dluhu

Více

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 63999463 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3544 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Investování do podílových fondů Investing in shares funds Marek Pešek Plzeň 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Bakalářská práce Analýza primární emise

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je informování zákazníků v souladu s 15d odst. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012 59 Vývoj v roce 211 byl z pohledu českého finančního sektoru relativně příznivý. V oblasti úvěrového rizika, kapitálové přiměřenosti a ziskovosti si bankovní sektor jako celek udržuje dobrou výchozí pozici,

Více

Vše, co jste potřebovali vědět o IPO

Vše, co jste potřebovali vědět o IPO Vše, co jste potřebovali vědět o IPO OBSAH O Burze cenných papírů Praha > 7 Zkušenosti emitentů s obchodováním na burze > 15 Proč ještě nejsou vaše akcie na burze? Co pro to udělat? > 35 V nedávno vydané

Více

Finanční analýza a zdraví podniku

Finanční analýza a zdraví podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Finanční analýza a zdraví podniku Diplomová práce Autor: Bc. Jan Peleška Finance Vedoucí práce: Ing. Oldřich Knaifl, CSc. Praha Červen, 2015

Více

2 RE LN EKONOMIKA 2 RE LN EKONOMIKA. 2.1 MAKROEKONOMICK PROSTÿEDÕ

2 RE LN EKONOMIKA 2 RE LN EKONOMIKA. 2.1 MAKROEKONOMICK PROSTÿEDÕ RE LN EKONOMIKA 13 RE LN EKONOMIKA.1 MAKROEKONOMICK PROSTÿEDÕ Zahraniční i domácí makroekonomický vývoj byl v roce příznivý. Silnou ekonomickou aktivitu neomezilo ani pokračující zpřísňování měnové politiky

Více

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s.

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s. partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2008 2012 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč)

Více