PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA"

Transkript

1 Evropské ETA-11/0192 technické posouzení z 29. května 2014 Všeobecná část Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Obchodní název výrobku Skupina výrobků, ke které výrobek patří Výrobce Výrobní závod Deutsches Institut für Bautechnik EJOT H1 eco a H4 eco Zatloukací hmoždinka k upevnění vnějších tepelně izolačních systémů s omítkou v betonu a zdivu EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese Bad Laasphe NĚMECKO EJOT výrobní závod 1, 2, 3, 4 Toto Evropské technické posouzení obsahuje Toto evropské technické posouzení je vydáno podle Nařízení (EU) č. 305/2011 na základě Toto znění nahrazuje 18 stran, z toho 3 přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto posouzení Směrnice pro evropské technické posouzení pro Plastové hmoždinky k upevnění vnějších tepelně izolačních systémů s omítkou ETAG 014, znění únor 2011, použita jako Evropský dokument pro posouzení (EAD) podle článku 66 odstavec 3 Nařízení (EU) č. 305/2011. ETA-11/0192 z 29. ledna 2015 Z /15

2 Evropské technické posouzení ETA-11/0192 strana 2 z května 2015 Toto evropské technické posouzení je vystaveno technickým posuzovacím místem v jejím úředním jazyce. Překlady tohoto evropského technického posouzení do jiných jazyků musí plně odpovídat originálu a musí jako takové být označeny. Toto Evropské technické posouzení smí být reprodukováno také v elektronické podobě jen v plné a nezkrácené verzi. Částečná reprodukce je možná pouze s písemným souhlasem technického posuzovacího místa, které posouzení vystavilo. Částečná reprodukce musí být jako taková označena. Technické posuzovací místo, které Evropské technické posouzení vystavilo, je může zrušit, zejména po oznámení Komise podle článku 25 odstavec 3 Nařízení (EU) č. 305/2011. Z /15

3 Evropské technické posouzení ETA-11/0192 strana 3 z května 2015 Specifická část 1 Technický popis výrobku Zatloukací hmoždinky se skládají z pouzdra s rozšířenou oblastí dříku, s navazující rozpěrnou zónou, izolačního talíře z polyetylenu, montážní zátky z polyamidu a rozpěrného trnu z galvanicky pozinkované oceli. Trny z galvanicky pozinkované oceli u hmoždinky délky 95 mm (jen H1 eco) a u hmoždinek délky mm (jen H4 eco) jsou opatřeny nástřikem z polyamidu. Drážkovaná rozpěrná část pouzdra hmoždinky je naříznutá. Hmoždinka se může dodatečně kombinovat s talíři SBL 140 plus a VT 90. Výrobek a popis výrobku jsou znázorněny v příloze A.. 2 Specifikace účelu použití podle použitého evropského dokumentu pro posouzení Z vlastností uvedených v odstavci 3 se může vycházet pouze v případě, je-li hmoždinka použita způsobem odpovídajícím údajům a podmínkám podle přílohy B. Zkušební metody a metody posuzování, které slouží jako základ tohoto Evropského technického posouzení, vedou k předpokladu životnosti hmoždinky minimálně 25 let. Údaj o životnosti nemůže být chápán jako záruka výrobce, nýbrž je nutno je považovat pouze za pomůcku pro výběr správného výrobku vzhledem k očekávané, hospodářsky přiměřené době životnosti stavebního díla. 3 Vlastnosti výrobků a údaje metod jejich posouzení 3.1 Mechanická odolnost a stabilita (BWR 1) Důležité charakteristiky, týkající se mechanické odolnosti a stability jsou zahrnuty pod Základní požadavek bezpečnost při užití. 3.2 Bezpečnost při požáru (BWR 2) Nepřísluší. 3.3 Hygiena, zdraví a životní prostředí (BWR 3) Co se týká nebezpečných látek, mohou výrobky v rozsahu platnosti tohoto Evropského technického posouzení podléhat dalším požadavkům (např. přenesenému evropskému zákonodárství a národním právním a správním předpisům). Pro splnění ustanovení Nařízení (EU) č. 305/2011, musí být tyto požadavky rovněž dodrženy. 3.4 Bezpečnost při užívání (BWR 4) Důležitý znak Vlastnost charakteristické hodnoty pro zatížení v tahu viz příloha C 1 vzdálenosti hmoždinek a rozměry stavebních dílů viz příloha B 2 součinitel bodového prostupu tepla viz příloha C 2, C 3 tuhost talíře viz příloha C 2, C 3 chování při posunutí viz příloha C 2, C 3 Z /15

4 Evropské technické posouzení ETA-11/0192 strana 4 z května Ochrana před hlukem (BWR 5) Nepřísluší. 3.6 Úspora energie a tepelná ochrana (BWR 6) Nepřísluší. 3.7 Udržitelné využívání přírodních zdrojů (BWR 7) Udržitelné využívání přírodních zdrojů nebylo pro tento výrobek zkoumáno. 3.8 Obecné aspekty Důkaz trvanlivosti je součástí zkoušení důležitých ukazatelů. Trvanlivost je zajištěna pouze tehdy, jsou-li dodrženy zvláštní ustanovení k účelu použití podle přílohy B. 4 Použitý systém pro posouzení a ověření stálosti parametrů (AVCP) s poukazem na jeho právní základ Podle rozhodnutí Komise z 27. června 1997 (97/463/ES) Oficiální časopis Evropského společenství L 198 z s ) platí systém pro posouzení a zkoušení stálosti vlastností (AVCP) (viz příloha V a článek 65 odstavec 2 Nařízení (EU) č. 305/2011) odpovídají následující tabulce. výrobek vlastnosti stupeň nebo třída systém plastová hmoždinka pro použití v betonu a zdivu k použití v systémech, jako např. ve fasádních systémech, k upevnění nebo kotvení prvků, které přispívají stabilitě systému 2+ 5 Technické detaily podle použitého evropského dokumentu pro posouzení nutné pro provedení systému k posouzení a ověření trvanlivosti. Technické detaily, nutné pro provedení systému k posouzení a ověření trvanlivosti, jsou součástí zkušebního plánu, který je uložen u Německého institutu pro stavební techniku. Vydáno v Berlíně 29. května 2015 Německým institutem pro stavební techniku Uwe Bender vedoucí oddělení ověřeno K. Ziegler v.r. Z /15

5 Strana 5 Evropského technického posouzení EJOT H1 eco tepelně izolační systém podklad pro kotvení Oblast použití Kotvení ETICS v betonu a různých druzích zdiva Kotvení v pórobetonu a mezerovitém lehčeném betonu Legenda: h D = tloušťka tepelné izolace h ef = efektivní kotevní hloubka h = tloušťka stavebního dílce (stěny) h 1 = hloubka vrtaného otvoru k nejhlubšímu bodu t tol = vyrovnání tolerance nebo neúnosná krycí vrstva Popis výrobku Zabudovaný stav H1 eco Příloha A 1

6 Strana 6 Evropského technického posouzení EJOT H4 eco tepelně izolační systém podklad pro kotvení Oblast použití Kotvení ETICS v betonu a různých druzích zdiva Kotvení v pórobetonu a mezerovitém lehčeném betonu Legenda: h D = tloušťka tepelné izolace h ef = efektivní kotevní hloubka h = tloušťka stavebního dílce (stěny) h 1 = hloubka vrtaného otvoru k nejhlubšímu bodu t tol = vyrovnání tolerance nebo neúnosná krycí vrstva Popis výrobku Zabudovaný stav H4 eco Příloha A 2

7 Strana 7 Evropského technického posouzení EJOT H1 eco / kategorie použití A, B, C označení kotevní hloubky Označení: značka výrobce (EJOT) typ (H1 eco) délka (např. 175) speciální hřeb montážní zátka délka 95 mm: speciální hřeb s plastovým nástřikem Tabulka A1: Rozměry pouzdro hmoždinky montážní zátka speciální hřeb barva d nom h ef min L a max L a min L s max L s d n c 1 c 2 min L n max L n l U EJOT H1 eco přírod , Stanovení maximální tloušťky tepelné izolace h D pro EJOT H1 eco: h D = L a t tol h ef (L a = např. 175; t tol = 10) např. h D = h D = 140 Popis výrobku Označení a rozměry pouzdra hmoždinky EJOT H1 eco; kategorie použití A, B, C Rozpěrný trn Příloha A 3

8 Strana 8 Evropského technického posouzení EJOT H1 eco / kategorie použití D a E označení kotevní hloubky Označení: značka výrobce (EJOT) typ (H1 eco) délka (např. 175) speciální hřeb montážní zátka délka 95 mm: speciální hřeb s plastovým nástřikem Tabulka A2: Rozměry pouzdro hmoždinky montážní zátka speciální hřeb d nom h ef min L a max L a min L s max L s d n c 1 c 2 min L n max L n l U EJOT H1 eco , Stanovení maximální tloušťky tepelné izolace h D pro EJOT H1 eco: h D = L a t tol h ef (L a = např. 175; t tol = 10) např. h D = h D = 140 Popis výrobku Označení a rozměry pouzdra hmoždinky EJOT H1 eco; kategorie použití D a E Rozpěrný trn Příloha A 4

9 Strana 9 Evropského technického posouzení EJOT H4 eco / kategorie použití A, B, C označení kotevní hloubky Označení: značka výrobce (EJOT) typ (H4 eco) délka (např. 215) speciální hřeb montážní zátka Tabulka A3: Rozměry délka hmoždinky 115 mm 135 mm: trn s nástřikem pouzdro hmoždinky d nom h ef EJOT H4 eco 8 25 EJOT H4 eco 8 25 min L a max L a montážní zátka / nástřik min L s max L s d n c 1 speciální hřeb c 2 4, min L n max L n , Stanovení maximální tloušťky tepelné izolace h D pro EJOT H4 eco: h D = L a t tol h ef (L a = např. 215; t tol = 10) např. h D = h D = 180 I U Popis výrobku Označení a rozměry pouzdra hmoždinky EJOT H4 eco; kategorie použití A, B, C Rozpěrný trn Příloha A 5

10 Strana 10 Evropského technického posouzení EJOT H4 eco / kategorie použití D a E označení kotevní hloubky speciální hřeb montážní zátka Označení: značka výrobce (EJOT) typ (H4 eco) délka (např. 215) Tabulka A4: Rozměry délka hmoždinky 115 mm 135 mm: trn s nástřikem pouzdro hmoždinky d nom h ef EJOT H4 eco 8 65 EJOT H4 eco 8 65 min L a max L a montážní zátka / nástřik min L s max L s d n c 1 speciální hřeb c 2 4, min L n max L n , Stanovení maximální tloušťky tepelné izolace h D pro EJOT H4 eco: h D = L a t tol h ef (L a = např. 215; t tol = 10) např. h D = h D = 140 I U Popis výrobku Označení a rozměry pouzdra hmoždinky EJOT H4 eco; kategorie použití D a E Rozpěrný trn Příloha A 6

11 Strana 11 Evropského technického posouzení Tabulka A 3: Materiály název materiál pouzdro hmoždinky polyetylen, PE-HD barvy: žlutá, oranžová, červená, modrá, šedá, přírodní, zelená montážní zátka polyamid, PA GF 50 speciální hřeb ocel, galvanicky pozinkovaná 5 μm podle EN ISO 4042:2001, modrá pasivace f uk 670 N/mm 2 SBL 140 plus SBL 140 plus barva přírodní d d 20,0 d d 2,0 materiál 1 ) 2 ) VT 90 VT 90 barva přírodní d d 17,5 d d 1,2 materiál 1 ) 2 ) 1 ) polyamid, PA 6 2 ) polyamid, PA GF 50 Popis výrobku Materiály,, přídavné talíře v kombinaci s Příloha A 7

12 Strana 12 Evropského technického posouzení Zatížení kotvení: Údaje k účelu použití Hmoždinka může být použita pouze k zatížení sáním větru a ne k přenášení vlastní hmotnosti zateplovacího systému. Podklad pro kotvení: beton (kategorie použití A) podle přílohy C 1. zdivo z plných cihel (kategorie použití B) podle přílohy C 1. děrované nebo dutinové bloky (kategorie použití C) podle přílohy C 1. mezerovitý lehčený beton (kategorie použití D) podle přílohy C 1 pórobeton (kategorie použití E) podle přílohy C1. U jiných bloků kategorií použití A, B, C, D a E může být charakteristická únosnost hmoždinky zjištěna prostřednictvím výtažných zkoušek na stavbě podle ETAG znění únor 2011, příloha D. Rozsah teplot: 0 C do +40 C (max. krátkodobá teplota +40 C a max. dlouhodobá teplota +24 C) Navrhování: Navrhování kotvení se provádí v souladu s ETAG 014 znění únor 2011 pod zodpovědností stavebního inženýra se zkušenostmi z kotvení a zdících materiálů. Na základě zatížení kotvení se provádí zkušební výpočty a dokumentace stavby. Pozice hmoždinek musí být uvedeny v dokumentaci stavby. Hmoždinky jsou používány pouze pro vícenásobné upevnění ETICS. Zabudování: Je nutné věnovat pozornost postupu vrtání podle přílohy C 1. Zabudování hmoždinky musí provádět školený personál pod dohledem stavbyvedoucího. Teplota při zabudování hmoždinky od 0 C do +40 C. UV zatížení slunečním zářením nechráněné, tzn. neomítnuté hmoždinky 6 týdnů. Účel použití Specifikace Příloha B 1

13 Strana 13 Evropského technického posouzení Tabulka B1: Jmenovité hodnoty montáže velikost hmoždinky EJOT H1 eco EJOT H4 eco A B C D a E A B C D a E jmenovitý průměr vrtáku d řezný průměr vrtáku d cut 8,45 8,45 8,45 8,45 hloubka vrtaného otvoru h k nejnižšímu bodu efektivní kotevní hloubka h ef Tabulka B2: Odstupy hmoždinek a rozměry stavebních dílců EJOT H1 eco / EJOT H4 eco minimální schválený odstup os s min 100 minimální schválený odstup od okraje c min 100 minimální tloušťka stavebního dílce h min 100 Schéma odstupů hmoždinek Popis výrobku Jmenovité hodnoty montáže Vzdálenosti hmoždinek a rozměry stavebních dílů Příloha B 2

14 Strana 14 Evropského technického posouzení Návod na montáž EJOT H1 eco Vyvrtat otvor kolmo k povrchu podkladu. 3 x otvor vyčistit. Hmoždinku nasadit do otvoru. Spodní strana talíře se musí dotýkat povrchu teplené izolace. Rozpěrný trn zatlouct kladivem. Zabudovaná hmoždinka EJOT H1 eco. Účel použití Návod na montáž H1 eco Příloha B 3

15 Strana 15 Evropského technického posouzení Návod na montáž EJOT H4 eco Vyvrtat otvor kolmo k povrchu podkladu. 3 x otvor vyčistit. Hmoždinku nasadit do otvoru. Spodní strana talíře se musí dotýkat povrchu teplené izolace. Rozpěrný trn zatlouct kladivem. Zabudovaná hmoždinka EJOT H4 eco. Účel použití Návod na montáž H4 eco Příloha B 4

16 Strana 16 Evropského technického posouzení Tabulka C1: Charakteristické únosnosti v tahu N Rk v betonu a zdivu na hmoždinku v kn podklad pro kotvení beton C12/C15 EN 206-1: beton C12/C15 EN 206-1: cihelné zdivo např. podle EN 771-1: vápenopísková tvárnice např. podle EN 771-1: děrovaná cihla např. podle EN 771-1: děrovaná cihla např. podle EN 771-1: vápenopísková děrovaná tvárnice např. podle EN 771-1: mezerovitý lehčený beton, LAC 4 LAC 25 např. podle EN 1520:2011 / EN pórobeton, AAC 4 AAC 7 např. podle DIN V : / EN 771-4:2011 objemová hmotnost ρ [kg/m 3 ] min. pevnost v tlaku f b [N/mm 3 ] 1,8 12 1,8 12 1,2 20 0,9 12 1,4 12 poznámky postup vrtání EJOT H1 eco N Rk [kn] EJOT H4 eco N Rk [kn] EN příklep 0,90 0,50 EN příklep 0,90 0,75 průřez je redukován otvory svisle k základně až do 15% průřez je redukován otvory svisle k základně až do 15% průřez je redukován otvory svisle k základně o více jak 15% a méně než 50% průřez je redukován otvory svisle k základně o více jak 15% a méně než 50% průřez je redukován otvory svisle k základně o více jak 15% příklep 0,90 0,75 příklep 0,90 0,75 vrtání 0,75 1) - vrtání 0,60 2) 0,50 2) vrtání 0,90 3) 0,75 3) 1,2 4 příklep 0,9 1,2 0,6 4 vrtání 0,5 0,5 1) 2) 3) Hodnota platí pouze pro tloušťku vnějších stěn 14 mm, jinak musí být zjištěna charakteristická únosnost výtažnými zkouškami na stavbě. Hodnota platí pouze pro tloušťku vnějších stěn 11 mm, jinak musí být zjištěna charakteristická únosnost výtažnými zkouškami na stavbě. Hodnota platí pouze pro tloušťku vnějších stěn 20 mm, jinak musí být zjištěna charakteristická únosnost výtažnými zkouškami na stavbě. Vlastnosti Charakteristická únosnost v tahu Příloha C 1

17 Strana 17 Evropského technického posouzení EJOT H1 eco Tabulka C2: Součinitel bodového prostupu tepla podle EOTA Technical Report TR 025: tloušťka tepelné izolace h d součinitel bodového prostupu tepla χ [W/K] EJOT H1 eco ,001 Tabulka C3: Tuhost talíře podle EOTA Technical Report TR 026: průměr talíře hmoždinky únosnost talíře hmoždinky tuhost talíře [kn] [kn/mm] EJOT H1 eco 60 1,4 0,60 Tabulka C4: Chování při posunutí podklad pro kotvení beton C12/15 C50/60 (EN 206-1:2000) cihelné zdivo (DIN : / EN 771-1:2011) vápenopískové tvárnice (DIN V 106: / EN 771-2:2011) děrovaná cihla DIN : / EN 771.1:2011) děrovaná cihla DIN : / EN 771.1:2011) vápenopísková děrovaná cihla (DIN V 106: / EN 771.1: mezerovitý lehčený beton, LAC 4 - LAC 25 (EN 1520:2011 / EN 771-3:2011) pórobeton AAC 4 AAC 7 (DIN V :2005 / EN 771-4:2011) objemová hmotnost ρ [kg/dm 3 ] min. pevnost v tlaku f b [N/mm 2 ] tahová únosnost N [kn] posunutí δ m (N) [kn/mm] 0,3 0,3 1,8 12 0,3 0,3 1,8 12 0,3 0,3 1,2 20 0,25 0,4 0,9 12 0,2 0,2 1,4 12 0,3 0,3 1,2 4 0,3 1,1 0,6 4 0,17 0,7 Vlastnosti Součinitel bodového prostupu tepla, tuhost talíře Chování při posunutí pro H1 eco Příloha C 2

18 Strana 18 Evropského technického posouzení EJOT H4 eco Tabulka C2: Součinitel bodového prostupu tepla podle EOTA Technical Report TR 025: tloušťka tepelné izolace h d součinitel bodového prostupu tepla χ [W/K] EJOT H4 eco ,002 Tabulka C3: Tuhost talíře podle EOTA Technical Report TR 026: průměr talíře hmoždinky únosnost talíře hmoždinky tuhost talíře [kn] [kn/mm] EJOT H4 eco 60 1,4 0,60 Tabulka C4: Chování při posunutí podklad pro kotvení beton C12/15 C50/60 (EN 206-1:2000) cihelné zdivo (DIN : / EN 771-1:2011) vápenopískové tvárnice (DIN V 106: / EN 771-2:2011) děrovaná cihla DIN : / EN 771.1:2011) vápenopísková děrovaná cihla (DIN V 106: / EN 771.1: mezerovitý lehčený beton, LAC 4 - LAC 25 (EN 1520:2011 / EN 771-3:2011) pórobeton AAC 4 AAC 7 (DIN V :2005 / EN 771-4:2011) objemová hmotnost ρ [kg/dm 3 ] min. pevnost v tlaku f b [N/mm 2 ] únosnost v tahu N [kn] posunutí δ m (N) [kn/mm] 0,3 0,6 1,8 12 0,25 0,4 1,8 12 0,25 0,4 0,9 12 0,15 0,2 1,4 12 0,25 0,4 1,2 4 0,4 1,3 0,6 4 0,17 0,6 Vlastnosti Součinitel bodového prostupu tepla, tuhost talíře Chování při posunutí pro H4 eco Příloha C 3

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Evropské ETA-14/0130 technické posouzení ze 17. června 2014 Všeobecná část PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Obchodní název výrobku Skupina

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. EJOT H1 eco a EJOT H4 eco. EJOT Závod 1, 2, 3, 4

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. EJOT H1 eco a EJOT H4 eco. EJOT Závod 1, 2, 3, 4 Evropské technické posouzení ETA-11/0192 z 5. ledna 2018 Obecná část PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Deutsches Institut für Bautechnik

Více

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů Člen Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů www.eota.eu Stavebně technická zkušebna Spolkem a zeměmi společně podporovaná veřejnoprávní instituce Evropské ETA-04/0030 technické posouzení

Více

Subjekt pro technické posuzování vydává ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku JANSA PTP SR 8/60-L a

Subjekt pro technické posuzování vydává ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku JANSA PTP SR 8/60-L a Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 15/0214 12/05/2015 Subjekt pro technické posuzování

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) Evropské

Více

ETA-09/0171 z 18. března Evropské technické posouzení. Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně-technický zkušební úřad

ETA-09/0171 z 18. března Evropské technické posouzení. Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně-technický zkušební úřad Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby Stavebně-technický zkušební úřad Instituce založená Federální a zemskou vládou Evropské technické posouzení ETA-09/0171 z 18. března 2016 Anglická jazyková

Více

ETA-09/0394 z 18. března Evropské technické posouzení. Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně-technický zkušební úřad

ETA-09/0394 z 18. března Evropské technické posouzení. Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně-technický zkušební úřad Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby Stavebně-technický zkušební úřad Instituce založená Federální a zemskou vládou Evropské technické posouzení ETA-09/0394 z 18. března 2016 Anglická jazyková

Více

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů Člen Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů www.eota.eu Stavebně technická zkušebna Spolkem a zeměmi společně podporovaná veřejnoprávní instituce Evropské ETA-08/0315 technické posouzení

Více

Evropské technické posouzení. ETA 18/0393 z 29. května Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně technický zkušební úřad

Evropské technické posouzení. ETA 18/0393 z 29. května Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně technický zkušební úřad Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby Stavebně technický zkušební úřad Instituce založená Federální a zemskou vládou Evropské technické posouzení ETA 18/0393 z 29. května 2018 Anglická jazyková

Více

Deutsches Institut für Bautechnik

Deutsches Institut für Bautechnik Deutsches Institut für Bautechnik Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Německo Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Ermächtigt und

Více

Evropské technické posouzení. ETA 18/0253 z 29. května Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně technický zkušební úřad

Evropské technické posouzení. ETA 18/0253 z 29. května Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně technický zkušební úřad Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby Stavebně technický zkušební úřad Instituce založená Federální a zemskou vládou Evropské technické posouzení ETA 18/0253 z 29. května 2018 Anglická jazyková

Více

EJOT hmoždinka do pórobetonu SDP-S-10G a EJOT SDP-KB-10G EJOT SDP-S-10G and EJOT SDP-KB-10G

EJOT hmoždinka do pórobetonu SDP-S-10G a EJOT SDP-KB-10G EJOT SDP-S-10G and EJOT SDP-KB-10G Ermächtigt und notifiziert g em äß A rti kel 1 0 de r Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltung svorschriften d e r M it g l i e d s t a a t e n über B aup rodukte

Více

Evropské technické posouzení. ETA-12/0502 z 6. prosince Obecná část. Deutsches Institut für Bautechnik

Evropské technické posouzení. ETA-12/0502 z 6. prosince Obecná část. Deutsches Institut für Bautechnik Evropské technické posouzení ETA-12/0502 z 6. prosince 2017 Obecná část Technické posuzovací místo, které vydalo evropské technické posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

ETA-15/0387 z 27. srpna 2015

ETA-15/0387 z 27. srpna 2015 Evropské technické posouzení ETA-15/0387 z 27. srpna 2015 Všeobecná část Technické posuzovací místo, které vydává evropská technická posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

ETA-15/0027 z 30. ledna 2015

ETA-15/0027 z 30. ledna 2015 Evropské technické posouzení ETA-15/0027 z 30. ledna 2015 Všeobecná část Technické posuzovací místo, které vydává evropská technická posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

ejotherm STR U 2G Upevnění desek tepelných izolací

ejotherm STR U 2G Upevnění desek tepelných izolací ejotherm STR U 2G Univerzální hmoždinka pro zápustnou a povrchovou montáž schválená pro všechny základní materiály EJOT STR-Princip se zátkou ejotherm STR pro homogenní povrchy a rovnoměrné nanesení výztužné

Více

Evropské technické schválení ETA-05/0225

Evropské technické schválení ETA-05/0225 Institut stavební techniky PL 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Autorizovaný a notifikovaný podle článku 10 směrnice Rady ze

Více

ETA 10/0221 20/05/2015. Evropské technické posouzení

ETA 10/0221 20/05/2015. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 10/0221 20/05/2015 Subjekt pro technické posuzování

Více

Evropské technické posouzení ETA-15/0006 z

Evropské technické posouzení ETA-15/0006 z ETA-Danmark A/S Göteborg Plads 1 DK-2150 Nordhavn Tel. +45 72 24 59 00 Fax +45 72 24 59 04 Internet ww.etadanmark.dk Autorizovaná a notifikovaná osoba podle Článku 29 Nařízení (EU) číslo 305/2011 Evropského

Více

Evropské technické osvědčení ETA-01/0006

Evropské technické osvědčení ETA-01/0006 Deutsches Institut für Bautechnik (Německý institut pro stavební techniku) Ústav veřejného práva 10829 Berlín, Kolonnenstraße 30 L Telefon: +49 (0)30-78730-0 Fax: +49 (0)30-78730-320 E-mail: dibt@dibt.de

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) Evropské

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0087

Evropské technické schválení ETA-07/0087 Německý institut pro stavební techniku Veřejnoprávní instituce Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Z m

Více

ETA 18/ /01/2019. Evropské technické posouzení. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA Obchodní název stavebního výrobku

ETA 18/ /01/2019. Evropské technické posouzení. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA Obchodní název stavebního výrobku Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 18/1095 30/01/2019 Subjekt pro technické posuzování

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku SPIT PTH-KZ 60/8

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku SPIT PTH-KZ 60/8 Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 18/1103 30/01/2019 Subjekt pro technické posuzování

Více

trnem a DB LFM 10 s kovovým trnem

trnem a DB LFM 10 s kovovým trnem 1. Popis výrobku a rozsahu jejich použití 1.1 Popis výrobku Plastová hmoždinka WKRET-MET-ŁFN Ø10 se skládá z plastového pouzdra ŁF10, vyrobeného z polypropylenu, a z hřebíku TŁF5,3, který funguje jako

Více

16 stran včetně 6 příloh 16 pages including 6 annexes

16 stran včetně 6 příloh 16 pages including 6 annexes Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) E ETA-11/0192

Více

Certifikát Certifikát ETA-10/0456 pro svorníkové kotvy BA

Certifikát Certifikát ETA-10/0456 pro svorníkové kotvy BA Certifikát Certifikát Jazyky / Languages: cs BERNER_56619.pdf 2012-11-01 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Germany Tel.: +49(0)30 787 30 0

Více

posouzení ze 14. března 2017 (český překlad z německého originálu)

posouzení ze 14. března 2017 (český překlad z německého originálu) Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby člen EOTA Stavebně-technický zkušební úřad Instituce založená Federální a zemskou vládou Jmenován v souladu s článkem 29 nařízení (EU) č. 305/2011 a

Více

Evropské technické posouzení. ETA-15/0342 z Všeobecná část. Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení

Evropské technické posouzení. ETA-15/0342 z Všeobecná část. Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení Evropské technické posouzení ETA-15/0342 z 30.06.2015 Všeobecná část Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení Obchodní název stavebního výrobku Skupina výrobků, ke které stavební

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm XM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

Evropské technické posouzení ETA 18/ /01/2019. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Evropské technické posouzení ETA 18/ /01/2019. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 18/1102 30/01/2019 Subjekt pro technické posuzování

Více

Evropské technické posouzení ETA 18/ /02/2019. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Evropské technické posouzení ETA 18/ /02/2019. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 18/1101 07/02/2019 Subjekt pro technické posuzování

Více

Evropské technické schválení ETA-11/0008

Evropské technické schválení ETA-11/0008 Schváleno a avizováno podle článku 10 Směrnice Rady z 21.12.1988 v přiblížení legislativy, směrnic a vyhlášek členských států vztahujících se ke stavebním výrobkům (89/106/EEC) Mitglied der EOTA Člen EOTA

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) Evropské

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm DP Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 1020 CPD 060031159

Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 1020 CPD 060031159 1020 Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060031159 Paulín THERMOKAPPA 3000 Vnější kontaktní systém s izolantem z minerální vlny a s omítkou (ETICS),

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby)

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm Ceramic P Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č.

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel. +42 286 019 412 Fax +42 286 883 897 Internet www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady

Více

Řešení pro speciální případy. EJOT SDM-T plus 8/60 U. Speciální hmoždinka na problémové podklady a velké tloušťky izolace. Technické údaje.

Řešení pro speciální případy. EJOT SDM-T plus 8/60 U. Speciální hmoždinka na problémové podklady a velké tloušťky izolace. Technické údaje. EJOT SDM-T plus 8/60 U Speciální hmoždinka na problémové podklady a velké tloušťky izolace schváleno pro beton, plné a děrované cihly možno dodat i pro velké tloušťky tepelné izolace (až 340 mm) univerzální

Více

(EU) 350/2011. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe

(EU) 350/2011. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe VTT VTT EXPERT SERVICES LTD Kemistintie 3, Espoo P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, FINLAND www.vttexpertservices.fi 29 (EU) 350/2011 Člen www.eota.eu Evropské technické posouzení ETA-14/0219 (český překlad

Více

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy EJOT upevnění pro zvláštní použití Energetická sanace budov vyžaduje stále více pro zpracování tepelně izolačních systémů nestandartní řešení. Zvláště u starých fasád nebo podkladů se zásadními vadami

Více

Evropské technické posouzení ETA-14/0372 ze dne

Evropské technické posouzení ETA-14/0372 ze dne ETA-Danmark A/S Göteborg Plads 1 DK- 2150 Nordhavn Tel. +45 72 24 59 00 Fax +45 72 24 59 04 Internet ww.etadanmark.dk Soudní překlad z anglického jazyka Schválení a notifikace podle článku 29 předpisu

Více

Upevnění rámová í něn vá ev Up rámo

Upevnění rámová í něn vá ev Up rámo 29 Hmoždinka zatloukací - ND Hmoždinka zatloukací se zapuštěnou hlavou KEW ND Hmoždinka zatloukací s válcovou hlavou KEW ND Z časově úsporný upevňovací systém, sestávající se z rozpěrné hmoždinky a zatloukacího

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0023

Evropské technické schválení ETA-07/0023 Německý institut pro stavebnictví Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland tel.: +49(0)30 787 30 0 fax: +49(0)30 787 30 320 e-mail: dibt@dibt.de internet: www.dibt.de Zmocňuje a

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0267

Evropské technické schválení ETA-07/0267 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel. +42 286 019 412 Fax +42 286 883 897 Internet www.tzus.cz Autorizován a notifikován podle článku 10 Směrnice Rady

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉ VERZE

PŘEKLAD Z NĚMECKÉ VERZE Evropské technické posouzení Všeobecná část ETA-13/0177 z 23. března 2018 PŘEKLAD Z NĚMECKÉ VERZE Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Deutsches Institut für Bautechnik

Více

ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr

ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr ejotherm talířové hmoždinky ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr Při upevňování ETICS jsou izolační desky na fasádu nalepeny a následně mechanicky upevněny. Vlastní hmotnost je přenášena příčnými silami

Více

Certifikát ETA_05-0267 pro talírovou hmoždinku SUPERISOLATEfix

Certifikát ETA_05-0267 pro talírovou hmoždinku SUPERISOLATEfix Certifikát(C) Certifikát ETA_05-0267 pro talírovou hmoždinku SUPERISOLATEfix Article Number: Languages: cs BERNER_Certifikát(C)_Certifikát_ETA_05-0267_pro_talírovou_hmoždinku_SUPERISOLATEfix_48392[PDF]_cs.pdf

Více

Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu. Article Number: Languages: cs

Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu. Article Number: Languages: cs Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu Article Number: Languages: cs BERNER_Certifikát(C)_Certifikát_ETA-0810384_pro_PREMIUM_II_do_betonu_48581[PDF]_cs.pdf 2016-01-09 Německý institut

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 109/2013-VIV název : weber therm clima E mineral jedinečný identifikační

Více

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 11/2013 Pobočka 0200 České Budějovice vydává podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 105/2013 VIV název : weber therm klasik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTKEM

Více

PROJEKT ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ. V Hůrkách 2088-2095 158 00, Praha 12 Stodůlky. D1.2 Stavebněkonstrukční řešení Návrh kotvení ETICS, sanace

PROJEKT ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ. V Hůrkách 2088-2095 158 00, Praha 12 Stodůlky. D1.2 Stavebněkonstrukční řešení Návrh kotvení ETICS, sanace AKCE: PROJEKT ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ V Hůrkách 2088-2095 158 00, Praha 12 Stodůlky STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: DSP+DPS D1.2 Stavebněkonstrukční řešení Návrh kotvení ETICS, sanace Č.ZAKÁZKY:

Více

posouzení ze 4. června 2018 (český překlad z německého originálu)

posouzení ze 4. června 2018 (český překlad z německého originálu) Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby člen EOTA Stavebně-technický zkušební úřad Instituce založená Federální a zemskou vládou Jmenován v souladu s článkem 29 nařízení (EU) č. 305/2011 a

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 01-BCZ-ETA-15/0289

Prohlášení o vlastnostech č. 01-BCZ-ETA-15/0289 Zamýšlené použití Výrobce Výrobny Prohlášení o vlastnostech č. 01-BCZ-ETA-15/0289 název výrobku: Baumit Mineral A jedinečný identifikační kód: ETA-15/0289 Baumit Mineral A Vnější tepelná izolace stěn z

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 005/2014 VII název výrobku:dektherm ELASTIK E mineral jedinečný identifikační kód:

Více

ETAG 017. vydání z listopadu 2005 SESTAVY «VETURE» - PREFABRIKOVANÉ PRVKY PRO IZOLACI VNĚJŠÍCH STĚN EOTA. KUNSTLAAN 40, Avenue des Arts

ETAG 017. vydání z listopadu 2005 SESTAVY «VETURE» - PREFABRIKOVANÉ PRVKY PRO IZOLACI VNĚJŠÍCH STĚN EOTA. KUNSTLAAN 40, Avenue des Arts European Organisation for Technical Approvals Europäische Organisation für Technische Zullassungen Organisation Européenne pour l Agrément Technique Evropská organizace pro technické schvalování ETAG 017

Více

Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts

Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Deutsches Institut Deutsches für Bautechnik Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstraße 30 L 10829 Berlin Deutschland tel.: +49(0)30 787 30 0 fax: +49(0)30 787 30 320 e-mail:

Více

Evropské technické posouzení. ETA-16/0107 z 22. března 2016 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. Všeobecná část

Evropské technické posouzení. ETA-16/0107 z 22. března 2016 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. Všeobecná část Evropské technické posouzení Všeobecná část ETA-16/0107 z 22. března 2016 Technické posuzovací místo, které vydalo evropské technické posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů CHARAKTERISTIKA: zateplovací systém z polystyrenu určený na stěny

Více

PROHLÁŠENÍ O FUNKCI. Podle Přílohy III Nařízení (EU) 305/2011 Nařízení o stavebních výrobcích

PROHLÁŠENÍ O FUNKCI. Podle Přílohy III Nařízení (EU) 305/2011 Nařízení o stavebních výrobcích 1.0 Jedinečný identifikační kód typu produktu: Pyroplex bobtnavý akryl se značkou CE 2.0 Typ, číslo šarže nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující identifikaci produktu podle požadavků článku 11 odstavce

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 105/2013 VIII název výrobku: weber therm klasik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTKEM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 107/2013-VIV název : weber therm elastik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTEEM

Více

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000 Evropská organizace pro technické schvalování Vydání z března 2000 ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU EOTA Kunstlaan 40 Avenue des Arts B

Více

TERMO + holding, a.s. Všebořická 239/ Ústí nad Labem IČ:

TERMO + holding, a.s. Všebořická 239/ Ústí nad Labem IČ: 1 / 14 1020 TERMO + holding, a.s. Všebořická 239/3 400 01 Ústí nad Labem IČ: 27304434 12 Termo+Styrol Eko ETICS-T+S-EKO číslo Prohlášení o vlastnostech: (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

Technický list ETICS weber therm plus ultra

Technický list ETICS weber therm plus ultra Technický list ETICS weber therm plus ultra 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm plus ultra je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CS PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. Hilti HIT-HY 200-R 0756-CPD-0462 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Vytlačovací lepicí systém Hilti HIT-HY 200-R 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Není relevantní Jedinečný identifikační kód: Název výrobku: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Prohlášení o vlastnostech č. PCC_560_03 PUREN 13165T2DS(70,90)4CS(10/Y)150TR150WL(T)3WL(P)0,5WS(P)0,5

Více

Ocelové kotvy. Ocelové kotvy

Ocelové kotvy. Ocelové kotvy 87 FAZ II svorníková kotva... strana 88 FABS montážní přípravek pro svorníkovou kotvu... strana 90 FBN II svorníková kotva...... strana 91 EXA expresní kotva... strana 95 FZA kotva Zykon... strana 97 FZEA

Více

Evropské technické osvědčení ETA-05/0070

Evropské technické osvědčení ETA-05/0070 Deutsches Institut für Bautechnik (Německý institut pro stavební techniku) Ústav veřejného práva 10829 Berlín, Kolonnenstraße 30 L Německo Telefon: +49 (0)30 787 30 0 Fax: +49 (0)30 787 30 320 E-mail:

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň 070153 Prohlášení o vlastnostech č. 2014091807/0153 název výrobku: MAMUTTHERM P jedinečný identifikační kód: 070153 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM

Více

Spiral Anksys & Spiral Anksys Foams (SAF)

Spiral Anksys & Spiral Anksys Foams (SAF) Spiral Anksys & Spiral Anksys Foams (SAF) vysoce účinný kotvicí systém od společnosti ECORAW Spiral Anksys je progresivní systém kotvení izolačních materiálů, který svými technickými vlastnostmi a parametry

Více

INOVAČNÍ ŠROUBOVACÍ HMOŽDINKY

INOVAČNÍ ŠROUBOVACÍ HMOŽDINKY Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku INOVAČNÍ ŠROUBOVACÍ HMOŽDINKY pro zateplovací systémy ETICS eco-drive 8 eco-drive S 8 MW zátka součástí balení Předinstalovaná EPS zátka 3 kroky v 1 Řezání,

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CS PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. Hilti HIT-HY 200-A 0756-CPD-0457 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Vytlačovací lepicí systém Hilti HIT-HY 200-A 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli

Více

trnem a DB LMX 10 s kovovým trnem

trnem a DB LMX 10 s kovovým trnem 1. Popis výrobku a rozsahu jejich použití 1.1 Popis výrobku Plastová hmoždinka WKRET-MET-ŁTX Ø10 se skládá z plastového pouzdra ŁIX, vyrobeného z polypropylenu, a z hřebíku TTX, který funguje jako rozpěrný

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VIV název : weber therm elastik E jedinečný identifikační

Více

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ Stránka 1 z 24 Tento dokument slouží jako předpis k navrhování vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (dále jen ETICS nebo systémy) s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a k navrhování

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

PROHLÁŠENÍ O FUNKCI. Podle Přílohy III Nařízení (EU) 305/2011 Nařízení o stavebních výrobcích Pyroplex série 200 objímky & Pyroplex série 400 objímky

PROHLÁŠENÍ O FUNKCI. Podle Přílohy III Nařízení (EU) 305/2011 Nařízení o stavebních výrobcích Pyroplex série 200 objímky & Pyroplex série 400 objímky 1.0 Jedinečný identifikační kód typu produktu: 2.0 Typ, číslo šarže nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující identifikaci produktu podle požadavků článku 11 odstavce 4: Viz štítek na obalu 3.0 Zamýšlené

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VIII název výrobku: weber therm elastik E jedinečný identifikační

Více

KABE THERM/LAMITHERM ETA-08/0024

KABE THERM/LAMITHERM ETA-08/0024 1020 DOVA a.s., Kirilovova 115, 739 21 PASKOV, Česká Republika IČ: 41034554 KABE THERM/LAMITHERM ETA-08/0024 Číslo výrobku: 0111 Prohlášeni o vlastnostech č: 0111 (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VII název výrobku: weber therm klasik E jedinečný identifikační

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CS PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH POV č. Hilti HIT-HY 270 343-CPR-M 500-/07.4. Jedinečný identifikační kód typu produktu: Vytlačovací systém Hilti HIT-HY 270 2. Typ, várka nebo sériové číslo, jak je vyžadováno

Více

Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel a styrénu.

Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel a styrénu. Technický list Vydání 05/2014 Identifikační č.: 02 04 03 01 001 0 000001 Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo Popis výrobku je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel

Více

Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 harmonizovaná technická specifikace. Sd 0,2 m ETAG 004:

Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 harmonizovaná technická specifikace. Sd 0,2 m ETAG 004: Prohlášení o vlastnostech č. 01 / 2018 název výrobku: Mistral TECTOTHERM EPS jedinečný identifikační kód: ETICS TECTOTHERM EPS Zamýšlené použití Vnější kontaktně montovaná tepelná izolace stěn z betonu

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 108/2013-VIV název : weber therm clima E jedinečný identifikační kód:

Více

Souhrnný n katalog hmoždinek pro ETICS

Souhrnný n katalog hmoždinek pro ETICS Souhrnný n katalog hmoždinek pro ETICS Spolehlivé a hospodárné ešení e en upevn ní pro zateplovací systémy EJOT Kvalita spojuje Tabulka pro výb r Systémy upevn ní EJOT pro ETICS ešení pro všechny p ípady.

Více

WDVS Hasitherm - POL

WDVS Hasitherm - POL HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice 13 DOP 329309 1020 ETA 06/0037 WDVS Hasitherm - POL eakce na oheň B s1, d0 Vodotěsnost NPD 1 Nasákavost < 1 kg/m 2 po 1

Více

KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067

KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067 1020 DOVA a.s., Kirilovova 115, 739 21 PASKOV, Česká Republika IČ: 41034554 KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067 Číslo výrobku: 0112 Prohlášeni o vlastnostech č: 0112 (v příloze) Vnější tepelná izolace

Více

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW )

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifik ován podle článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

Evropské technické schválení ETA-09/0001

Evropské technické schválení ETA-09/0001 Institut stavební techniky PL 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Autorizovaný a notifikovaný podle článku 10 směrnice Rady ze

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 108/2013-VIII název výrobku: weber therm clima E jedinečný identifikační

Více

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA 15/0170 ETAG 004. Cemixtherm DIFU MW

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA 15/0170 ETAG 004. Cemixtherm DIFU MW 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 15 ETA 15/0170 ETAG 004 Cemixtherm DIFU MW Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál minerální vlna

Více

Evropské technické schválení ETA-08/0172

Evropské technické schválení ETA-08/0172 Institut stavební techniky PL 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Autorizovaný a notifikovaný podle článku 10 směrnice Rady ze

Více

Cemixtherm COMFORT MW

Cemixtherm COMFORT MW 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 08 ETA 08/0104 ETAG 004 Cemixtherm COMFORT MW Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál minerální

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 106/2013-VIV název výrobku: weber therm klasik E jedinečný identifikační

Více