Připravit! Pozor! your key to KVADOS. Tajemství mobilního onlinu. Tvoříme tým

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Připravit! Pozor! your key to KVADOS. Tajemství mobilního onlinu. Tvoříme tým"

Transkript

1 Povinnosti lídra Obligations of a ladr strana / pag 3 Miroslav Hampl your ky to KVADOS Magazín pro klinty spolčnosti KVADOS Magazin for KVADOS company clints Jaro / Spring Vášň / Passion Jiří Skopal: Po našich výrobcích sahají njn sportovci, al i lidé s náročným povoláním Our products ar not only popular with athlts, but also with popl with dmanding profssions 48 Focus Tajmství mobilního onlinu Th scrt to mobil intrnt connction 24 Know-how Tvořím tým Crating a tam Připravit! Pozor! START! Rady! St! GO! JARNÍ KLÍČ SPRING KEY 10

2 Obsah / Summary 10 Klíč / Ky Připravit! Pozor! Rady! St! GO! START! Jaké by to bylo mít návod na vítězství? Skvělé? Tak nalistujt na stranu 10, kd s v rubric Klíč dozvít, proč právě nový myavis NG dokáž zajistit výhru v závodě o spokojného a úspěšného klinta. What would it b lik to hav a rcip for succss? Intrstd? Thn turn to pag 10 whr you'll larn why th nw myavis NG will nsur your victory in th rac for satisfid and succssful clints in th Ky sction. Esnc / Essnc 44 Inspirac pro clý svět Inspiration for th whol world Zastávka / Station 32 Přívětivý přístav na Mácháči A frindly port on Mácha Lak 3 Viz / Vision Povinnosti lídra Obligations of a ladr Rport Autogram / Autograph Vzhůru k hvězdám Rach for th stars Flashback: 1983 Rychlost br vš All about spd Milník / Milston Dn X Day X Lporlo / Pop-up Na grizzlyho s ppřákm Taking on a grizzly with pppr spray Vášň / Passion Jiří Skopal: Po našich výrobcích sahají njn sportovci, al i lidé s náročným povoláním Our products ar not only popular with athlts, but also with popl with dmanding profssions Aptýt / Apptit Armagnac Lacav Hors d Ag 10 Klíč / Ky Připravit! Pozor! START! Rady! St! GO! 32 Zastávka / Station Přívětivý přístav na Mácháči A frindly port on Mácha Lak 44 Esnc / Essnc Inspirac pro clý svět Inspiration for th whol world 24 Know-how Tvořím tým Crating a tam 36 In Jako jhla v kupc sna Lik a ndl in a haystack 48 Focus Tajmství mobilního onlinu scrt to mobil intrnt connction

3 Viz / Vision Povinnosti lídra Obligations of a ladr Vážné dámy, vážní pánové, vítjt v nové éř! Právě v této chvíli jst účastníky rvoluc v řízní obchodních procsů v trénu. Jst svědky příchodu nového vyzyvatl. Jst prostě u toho, když s světu ukazuj myavis NG (Nw Gnration), tdy nová gnrac mobilního informačního systému, o němž jsm pvně přsvědčni, ž díky svým vlastnostm nmá konkurnci. Dar Ladis and Gntlmn, wlcom to a nw ra! At this vry momnt you ar taking part in a rvolution in managing businss procsss in th fild. You ar witnssing th arrival of a nw challngr. You ar prsnt at th momnt whn th world first ss myavis NG (Nw Gnration), a nw gnration mobil information systm with attributs that w firmly bliv put it in a class of its own. yourk your ky to succss Jaro / Spring

4 Viz / Vision Chtěl jsm si vyzkoušt, jstli j KVADOS stál pružnou, inovativní spolčností, nbo jsm s už stali pohodlným dinosaurm. I wantd to s if KVADOS is still a xibl, innovativ company, or whthr w hav alrady bcom a contntd dinosaur. 4 yourk your ky to KVADOS Jaro / Spring 2014

5 Hodně mě inspiroval a já to nskrývám příběh iphonu od Applu. Domnívám s totiž, ž když jj ostatní výrobci mobilů, PDA a jiného hardwaru, stjně jako lcktří softwaroví inžnýři, brali do rukou a zkoušli, ndokázali na něm najít nic zásadně nového. Nviděli potnciál, nviděli rvoluci. Ndokázali odhalit, ž ta domnělá drobnost, ktrou s iphon v daném okamžiku odlišoval od všch do té doby dostupných mobilních tlfonů, totiž intuitivnost, absolutně obrátí trh naruby. A dokonc xtrémně rychl. Úspěch Applu s iphonm j skvělý důkaz o tom, ž zdánlivé drobnosti a smysl pro dtail s nvyplatí přhlížt. Schopnost uchopit problém nově můž znamnat rvoluci. Když npřijd s rvolucí lídr, nmá právo lídrm být V většině případů přicházjí s vlkými rvolucmi mnší firmy. J to logické, prostě njsou zkostnatělé. A já si chtěl vyzkoušt, jstli j KVADOS stál pružnou, inovativní spolčností, nbo jsm s už stali pohodlným dinosaurm, ktrý počká, až to někdo vymyslí, a okopíruj. Dost možná by to al bylo jako čkat na Godota. Plných 14 lt jsm trh učili právě my, jak má mobilní informační systém vypadat a fungovat. Zastávám názor, ž když npřijd s rvolucí lídr, nmá právo lídrm být. J to lídr, od koho s rvoluc a zásadní inovac očkávají. Jak jsm zmínil, lídr nmusí být njvětší. Důlžité j, aby měl inovační nápady. My jsm řadu nových nápadů dlouho nosili v hlavách, také jsm j v naší vývojové laboratoři zkoušli ralizovat, vylpšovali j a chránili. Pčlivě jsm sldovali trndy v oblasti tabltů a podíly jdnotlivých platform. A když bylo jasné, ž tablty s Androidm začínají masivně nastupovat, dostali naši vývojáři zlnou, do týmu grafika a jasné zadání: přivést tyto nápady a inovac do prax. Dns jst u toho. Jako první vidít a zkoušít novou gnraci myavis NG. Aplikaci, o níž tvrdím, ž j nová v tom, jak vypadá, inovativní a jiná v tom, jak funguj procsně a jak j plně a nkompromisně přizpůsobná pro práci na tabltu. Těžko v tuto chvíli najdt další takovou. Věřím, ž náš vyzyvatl, nový myavis NG, konkurnci přkonává přinjmnším o několik měsíců. J to nástroj, ktrý i vám zajistí viditlný náskok. Řšní, ktrým jsm splnili očkávání a své povinnosti lídra. A to, co s v oblasti vývoj softwaru nstává často, j skutčností. Přicházím s novou gnrací o téměř rok dřív, nž jsm původně plánovali. Clý tým j vývojm tak nadšný, ž věnoval množství nrgi, přsčasů a volných dnů, aby tady myavis NG byl již dns. I was vry inspird I won't hid it by th story of Appl's iphon. I bliv that whn othr manufacturrs of mobil phons, PDAs and othr hardwar, and many softwar nginrs got thir hands on it, thy wrn't abl to find anything fundamntally nw. Thy didn't s th potntial, th rvolution. Thy faild to apprciat that th minor way in which th iphon diffrd from all othr mobil phons availabl at th tim, i.., its intuitiv dsign, would absolutly turn th markt upsid down, and vry quickly at that. Appl's succss with its iphon is complling vidnc that smingly small things and attntion to dtail should not b ovrlookd. Th ability to grasp a problm in a nw way may man a rvolution. If a ladr can't b rvolutionary, it's got no right to b a ladr In th majority of cass grat rvolutions com from smallr companis. This is logical as, simply put, thy ar not st in thir ways. And I wantd to s if KVADOS is still a flxibl, innovativ company, or whthr w hav alrady bcom a contntd dinosaur waiting until sombody coms up with it, and thn copying th latst trnd. Yt that could asily b lik waiting for Godot. For a full 14 yars w hav bn th ons showing th markt what a mobil information systm should look lik and how it should function. In my opinion, if a ladr can't b rvolutionary, it's got no right to b a ladr. Rvolution and fundamntal innovation ar xpctd of ladrs. And as I mntiond bfor, a ladr nd not b th biggst. It is howvr important for a ladr to hav innovativ idas. W hav long had a numbr of nw idas in our hads, but w hav also trid to mak ths a rality in our dvlopmnt laboratory, to improv thm and protct thm. W carfully monitord th trnds on th tablt markt and th shars of th individual platforms, and whn it bcam clar that Android tablts wr gaining massiv markt shar, our dvloprs got th grn light. A graphics dsignr was addd to th tam along with a clar common goal: put ths idas and innovation into practic. Today, you ar th first to s and tst th nw gnration of myavis NG, an application which is nw in th way it looks, in th innovativ procsss it uss, and in th way it is fully and uncompromisingly ddicatd to work on a tablt. You won't find anything ls out thr lik it. W bliv that our challngr, th nw myavis NG, is far ahad of th comptition. It's a tool that will giv you a visibl advantag. Th kind of solution xpctd from a ladr. And this occasion also marks somthing rarly sn in th world of softwar dvlopmnt: w ar introducing th nw gnration a yar arlir than originally plannd. Th ntir dvlopmnt tam is so nthusiastic that thy hav dvotd normous amounts of nrgy, ovrtim, and days off to bring you myavis NG today. Lt's wlcom it togthr and bask in anothr wav of rvolution! Miroslav Hampl gnrální řditl a přdsda přdstavnstva CEO and Chairman of th Board Přivítjm ho spolčně a užívjm si rvoluční vlnu! yourk your ky to succss Jaro / Spring

6 Rport Připravujm nová školní Nw training courss plannd KVADOS připravuj rozšířní nabídky školní. Nový rámc a forma umožní posílit znalost kvadosáckých produktů včtně vrtikál a jjich fktivnějšího využívání. Podl vašich konkrétních potřb samozřjmě půjd školní přizpůsobit, rozšířit nbo opakovat. Díky možnosti účastnit s jich jako wbinářů uspořít čas i náklady a počítám také s přhldným archivm. Víc informací přinsm na v nwslttru myrelease a v dalším vydání yourk. KVADOS is planning to xpand its rang of training courss. Th nw framwork and form of training will nabl us to incras knowldg of KVADOS products, including thir vrticals and ffctiv us. Naturally, it will b possibl to customis, xpand or rpat training to suit your spcific nds. Th ability to tak part in training courss in th form of wbinars will sav you tim and mony, and w ar also planning an asy to us archiv. Mor information will b availabl on in th myrelease nwslttr and th nxt dition of yourk. myavis a myfaber mají mzinárodní ochranné známky myavis and myfaber ar now intrnational tradmarks NUTREND přchází na tablty NUTREND movs to tablts Značka NUTREND j noddělitlně spjata s sportm a do svého objmného portfolia doplňků výživy promítá bohaté zkušnosti z spoluprác s špičkovými sportovci. Vyrábí tkuté i sypké produkty, gly, kapsl, nrgtické a müsli tyčinky. K řízní svých obchodních aktivit využívá firma mobilní informační systém myavis SFA. Pro další období s ním jjí obchodní zástupci pracují od břzna na 8palcových tabltch Lnovo Miix 2. Th NUTREND brand is insparably linkd with sports, and its vast assortmnt of nutritional supplmnts is bolstrd by its clos coopration with top athlts. NUTREND maks liquid and powdrd products, gls, capsuls, nrgy and musli bars. To manag its businss activitis, th company uss th mobil myavis SFA information systm. Th company's sals rprsntativs hav bn using th systm on 8-inch Lnovo Miix 2 tablts sinc March. i Spolčnost KVADOS s podporou agntury CzchInvst zajistila mzinárodní ochranné známky pro rodiny produktů myavis a myfaber. Oba projkty (4.1 INP02/110 pro myavis a 4.1 INP02/159 pro myfaber, ralizované v rámci programu Inovac Projkty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Výzva II) trvaly od roku 2011 a skončily v ltošním břznu přiznáním známk a jjich rgistrací. Pro myfaber platí násldujících 10 lt v clé Evropě, pro myavis v Rusku, Bělorusku a Kazachstánu. Oběma řšním s posílí na těchto trzích, kd KVADOS již působí nbo s působit chystá, konkurncschopnost a ochrana dušvního vlastnictví. With th support of th CzchInvst agncy, KVADOS has rgistrd intrnational tradmarks for th myavis and myfaber familis of products. Both projcts (4.1 INP02/110 for myavis and 4.1 INP02/159 for myfaber ) wr implmntd through th programm titld Innovation Projcts for th Protction of Industrial Proprty Phas II, which bgan in 2011 and finishd this March with th award and rgistration of tradmarks. Th tradmark for myfaber is valid for th nxt 10 yars throughout Europ, whil myavis is rgistrd in Russia, Blarus and Kazakhstan. Th protction of intllctual proprty will strngthn th comptitivnss of both solutions on markts whr KVADOS alrady conducts businss or plans to in th futur. EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTMENT IN YOUR FUTURE. i 6 yourk your ky to KVADOS Jaro / Spring 2014

7 ACCOM využívá jdnodušší objdnávky ACCOM using simplr ordrs Dvě dsítky obchodních zástupců spolčnosti ACCOM Czch od února používají při prodji obrázkový PDF katalog. Tn j napojn na objdnávky v aplikaci myavis SFA, kam s vybraný produkt přnáší jdiným dotykm. Nová funkc umožňuj nabízt zákazníkům zboží vizuálně, což przntaci urychluj a usnadňuj. ACCOM dodává mlékárnský sortimnt do rstaurací, hotlů, školních i závodních jídln, nmocnic, ústavů sociální péč a lázní. Zárovň j významným distributorm tvarohu, šlhačk a dalších surovin pro pkárny, lahůdkářské i cukrářské výrobny. Mzi njznámější produkty patří tvarohový krém Bobík a smtany do kávy Kapucín. Two dozn sals rprsntativs at ACCOM Czch hav bn using a PDF catalogu of imags to mak sals sinc Fbruary. This catalogu is connctd to ordrs in myavis SFA, whr th slctd itm is transfrrd with a singl touch. Th nw function maks it possibl to offr goods to customrs visually, which simplifis and spds up prsntations. ACCOM supplis dairy products to rstaurants, hotls, school caftrias, cantns, hospitals, social car institutions, and spas. At th sam tim, it is a major distributor of curd chs, cram and othr ingrdints usd by bakris, dlicatssns and confctionrs. Its major products includ Bobík curd cram and Kapucín coff cram. Zlatý střdník potvrdil magazínu yourk úrovň njvyšší profsionality Goldn Smicolon awards yourk highst profssionalism Magazín yourk znovu získal 24. dubna ocnění njvyšší profsionality TOP RATED. Udělila mu jj porota odborné soutěž Zlatý střdník 2013 v rámci katgori Njlpší B2C časopis a noviny na slavnostním vyhlášní v pražských prostorách Autoklubu Čské rpubliky. Stjného výsldku dosáhl yourk také vloni. Soutěž hodnotí již 12 lt njzajímavější, njatraktivnější a njfktivnější tuzmská rmní priodika. S novou porotou a přísnější mtodikou hodnocní soutěž i ltos potvrdila, ž má yourk vysoc nastavnou laťku kvality, j schopn ji trval držt a pravidlně přdkládat kvalitní obsah v nméně kvalitním grackém zpracování. On April 24, yourk Magazin rcivd th TOP RATED award for highst profssionalism onc again. award was prsntd by th judging panl at th Goldn Smicolon 2013 comptition in th catgory of Bst B2C magazin or nwspapr at th awards crmony hld in th Pragu o c of th Auto Club of th Czch Rpublic. yourk also rcivd th sam award last yar. In its twlfth yar, th comptition rcognizs th most intrsting, most attractiv and most ctiv Czch company priodicals. With a nw judging panl and mor stringnt assssmnt critria, th comptition onc again con rmd that yourk has st a high bar, is abl to maintain ths standards, and rgularly provids quality contnt with qually imprssiv graphics. i i KVADOS opět zaujal mladé IT talnty na Kariéř PLUS KVADOS onc again attracts th attntion of young IT talnt at Carr PLUS KVADOS byl znovu vyhldávaným vystavovatlm na vltrhu pracovních přílžitostí Kariéra PLUS. Tn s uskutčnil 11. břzna v Nové aul Vysoké školy báňské Tchnické univrzity Ostrava. Akc j s víc nž stovkou vystavovatlů njvětší svého druhu v Moravskoslzském kraji a konala s už posdmé. Na kvadosácký stánk mířili njn studnti a absolvnti hldající trvalé zaměstnání, al i uchazči o různé formy stáží. Potvrdil s trnd, ž již běhm školy mají studnti zájm pracovat na své kariéř a odborné praxi. Th KVADOS booth was xtrmly busy onc again at th Carr PLUS job fair. Th fair was hld on March 11 in th Nw Hall of th VŠB Tchnical Univrsity of Ostrava. Attndd by mor than on hundrd xhibitors, th vnt is th largst of its kind in th Moravian-Silsian rgion and took plac for th svnth tim. Many studnts and graduats wr not only looking for prmannt mploymnt, but also various kinds of intrnships. This is in kping with currnt trnd, whr studnts ar incrasingly intrstd in thir carrs and gtting profssional xprinc whil still in school. i yourk your ky to succss Jaro / Spring

8 Autogram / Autograph Vzhůru k hvězdám Rach for th stars Snad jst dodns měli pocit, ž mát dobré obchodníky, s dobrými výsldky. Dlouhodobě s mohli opírat a spoléhat na myavis SFA, ktrý jim dn co dn v práci pomáhal. Al pokud byl váš obchodní tým dotď dobrý, od této chvíl z něj můžt mít all stars. Nový myavis NG j vytvořn tak, aby z každého obchodníka udělal hvězdu! Jak j to možné? V podstatě docla snadno. Vzmm totiž procsy a jjich jdnotlivé části, ktré jsou podl vás i vašich njschopnějších obchodníků idální. A podl nich nastavím myavis NG. Tn násldně pomocí průvodců jdnotlivými činnostmi povd uživatl jn a pouz touto cstou. Hvězdnou cstou njlpších. Už s nstan, ž by obchodní zástupci něco opomnuli, nzkontrolovali, npřivzli. Průvodci jsou využitlní vlmi univrzálně. Zatímco stávající vrz myavis SFA měla propracovaného průvodc obchodní návštěvou, myavis NG pokrývá řadu dalších rutinních aktivit každého obchodníka od přípravy na schůzku přs obchodní návštěvy až po tlfonické objdnávky. Podl potřby j možné přidávat další. Univrzální pomocníci pro každodnní aktivity Pohyb po průvodcích j usnadněn ovládáním gsty. Stačí přjt po displji prstm a uživatl si doslova přitáhn další obrazovku další krok v přímočarém postupu. Prhaps you fl your businss has bn good up until now. But all this tim, your sta could hav bn rlying on myavis SFA to hlp thm work vry day. If your businss tam has bn good so far, you can now turn thm into all-stars. nw myavis NG is cratd to mak vry salsprson a star! How is that possibl? It's rally quit simpl. W tak th procsss and th individual parts of ths procsss that you and your top salspopl fl ar idal and w st up myavis NG accordingly. is program thn guids usrs through individual activitis, making sur thy follow th propr stps, turning thm into sals stars. Gon ar th days your salspopl nglct, not chck or forgt to bring somthing. Univrsal hlp for day to day activitis guids ar univrsally applicabl. Whil th prvious vrsion of myavis SFA had a guid for sals rp visits, myavis NG covrs a numbr of othr routin activitis from prparing mtings through sals visits to tlphon ordrs. Othr procsss can b addd as rquird. Touch gsturs ar usd to navigat through th guid. Simply swip your ngr across th display to bring up th nxt scrn it couldn't b asir. 8 yourk your ky to KVADOS Jaro / Spring 2014

9 Flashback Rychlost br vš All about spd ROK YEAR 1983 Mobilní datové přnosy CSD a ty další Mobil data transmission CSD and thos othrs První mobilní sítě začaly v USA fungovat kolm roku 1983 na novém standardu AMPS (Advancd Mobil Phon Systm) v pásmu 800 MHz s analogovým přnosm. V západní Evropě v té době každý stát využíval různě modi kovanou síť NMT. U nás xistovala Tsla, sloužila však pouz státnímu aparátu. Skutčný boom mobilních sítí přišl počátkm 90. lt. V Čsku spolčnost EuroTl v září 1991 o ciálně spustila NMT síť. Byl to rok, kdy byl closvětově ustavn digitální standard GSM. A tím s objvil problém. Komprimování lidského hlasu znamnalo, ž přnosová rychlost v thdy používaných modmch byla nižší nž v analogových systémch. Proto s do provozu nasadila tchnologi CSD (Circuit Switchd Data) s rychlostí 9,6 kb/s, později navýšná na 14,4 kb/s. Tato z dnšního pohldu šnčí rychlost s stala brzy zcla ndostatčnou, i tak al pro řadu lidí přdstavovala možnost být v trénu onlin. Nová tchnologi HSCSD (High Spd Circuit Switchd Data) pro připojní využívala čtyři časové sloty a nabízla maximální tortickou rychlost 43,2 kb/s pro download, zbylých 14,4 kb/s bylo pro upload. Aby data mohla v mobilních sítích druhé gnrac proudit rychlji a fktivněji, přijímala s v dalších ltch dodatčná opatřní a řšní. Například postavní parallní pátřní sítě uzpůsobné potřbám přnosu dat a fungující na principu přpojování paktů. Právě tak j tomu od roku 1997 u GPRS (Gnral Packt Radio Srvic) s maximální rychlostí 171,2 kb/s a EDGE (Enhancd Data Rat for GSM Evolution) s 236 kb/s. Tdy torticky. Prakticky s rychlost EDGE, stál vlmi rozšířného mobilního připojní k intrntu, pohybuj v rozmzí kb/s. O těchto vylpšních s často hovoří jako o 2,5 gnraci. Na paty jim však už šlapou tchnologi třtí a čtvrté gnrac. Jště rychljší rst mobil ntworks bgan oprating in th US in around 1983 using th nw AMPS (Advancd Mobil Phon Systm) standard at a wavlngth of 800 MHz with analogu transmission. At that tim in Wstrn Europ ach country usd a di rntly modi d NMT ntwork. In th Czch Rpublic thr was Tsla, but this was only usd by govrnmnt agncis. ral boom in mobil ntworks cam in th arly '90s. In Sptmbr 1991, th Czch company EuroTl o cially launchd an NMT ntwork. is was th yar whn th global GSM digital standard was stablishd. And this ld to a problm: th nd to comprss th human voic mant that th transmission spd of th modms usd at th tim was slowr than analogu systms, prompting th dploymnt of CSD (Circuit Switchd Data) tchnology with a spd of 9.6 kb/s, latr incrasd to 14.4 kb/s. is snail's pac was soon found to b ntirly insu cint, but still allowd many popl to gt onlin out of doors. nw HSCSD (High Spd Circuit Switchd Data) tchnology usd four tim slots for connctions and o rd a thortical download spd of 43.2 kb/s, with th rmaining 14.4 kb/s for upload. Additional masurs and solutions wr mployd in latr yars to allow data in scond-gnration ntworks to ow fastr and mor cintly. For xampl, th construction of paralll backbon ntworks adaptd to th nds of data transmission and oprating on th principl of packt switching. Sinc 1997 this has bn th cas with GPRS (Gnral Packt Radio Srvic) with a maximum spd of kb/s and EDGE (Enhancd Data Rat for GSM Evolution) with 236 kb/s... that is, in thory. In practic, th spd of EDGE, still a vry widsprad mobil intrnt connction, rangs btwn 130 and 160 kb/s. s improvmnts ar oftn spokn of as th "2.5 gnration". Yt third- and fourth-gnration tchnologis ar snapping at thir hls and ar sur to b vn fastr... Paramtry Spcifications Přnosová rychlost Transmission spd 9,6 kb/s 100 Mb/s Frkvnc Wavlngth /1 800/2 600 MHz yourk your ky to succss Jaro / Spring

10 JARNÍ KLÍČ SPRING KEY Připravit! Pozor! START! Rady! St! GO! 10 yourk your ky to KVADOS Jaro / Spring 2014

11 Burácivý zvuk motorů...a boj o každou skundu. Na pozadí zpracování ohromného objmu dat o úkolch, o prostřdí, o konkurnci. Vítěz můž být jn jdn. Jak na trati, tak v závodě o spokojného a úspěšného klinta. Vítjt v Grand Prix obchodních zástupců, ktří svádějí lítý boj kolo na kolo svých službních automobilů. V jjich zázmí mzitím probíhá souboj informací a analýzy dat. Váš tým s nachází v čl a drží si výrazný náskok. Využívá totiž rvoluční Cíl j na dohld a vy jst si vsadili správně! myavis NG! V tržním prostřdí panuj mzi konkurnčními firmami přirozná a zdravá rivalita. Stjně jako na okruhu, i v přstávkách mzi jdnotlivými závody hldá každá spolčnost sbmnší skulinku, ktrou by mohla přtavit v kýžný náskok. Dstinka k dstinc a šanc vyhřívat s na slunci úspěchu rost. Pokud npřijd někdo, kdo by dokázal šampionátu dominovat. Proti němu s hldají zbraně těžko. A proto j lpší tím dominujícím být. V každém závodě j pro úspěch nutná řada faktorů. Ať j to kvalita vozu, výkon a spolhlivost motoru i dalších součástk, nastavní podvozku, sladění všch částí, zkušnosti pilota, al i správné vdní týmu. O úspěchu můž rozhodnout ktrákoliv z bzpočtu vličin. Proto jsou pro diváky závody tak zajímavé. Motors roar......in a battl for vry scond. In th background, normous volums of data on tasks, nvironmnts and th comptition ar bing procssd. Thr can b only on winnr, whthr on th rac track or in th rac for satisfid and succssful clints. Wlcom to th Grand Prix of sals rprsntativs, who wag firc battls whl-to-whl in thir company cars. Manwhil, back at thir offics a diffrnt battl is raging: on of information and data analysis. Your tam is ahad and you'v got a sizabl lad. That's bcaus you us th rvolutionary myavis NG! Th finish lin is in sight and you'v mad th right bt! In th markt nvironmnt thr is a natural and halthy rivalry btwn compting companis. Just lik in racing, vn during th braks btwn racs ach company looks for th slightst advantag which might giv it an dg. With vry tnth of a scond th chanc of basking in th glory of succss incrass. Providd, of cours, that nobody is suddnly abl to dominat th comptition. It's hard to find a way to ovrcom such a comptitor and that's why it's bttr to dominat. In vry rac thr ar a numbr of factors which dtrmin succss, such as th quality of th vhicl, th prformanc and rliability of th ngin and othr componnts, th stup of th chassis and th tuning of all th parts, th xprinc of th drivr, and vn good managmnt of th tam. Any numbr of countlss variabls can dtrmin succss, and this is what maks racing so intrsting for spctators. yourk your ky to succss Jaro / Spring

12 Klíč / Ky Nová gnrac proto NG mobilního informačního systému myavis j právě tím lmntm, ktrý svou rvoluční koncpcí a zpracováním vaš obchodní zástupc posun v závodě o třídu výš. V závodních poměrch by platilo, ž zatímco vaš konkurnc zůstala jzdit druhou ligu, vy s naším novým motorm budt triumfovat v královně motorsportu. Th nw gnration hnc NG of th myavis mobil information systm is prcisly th kind of rvolutionary product which can put your sals rprsntativ ahad in th rac. Whil your comptition continus to driv in lowr formulas, with our nw ngin you will triumph in th qun of motorsports. 12 yourk your ky to KVADOS Jaro / Spring 2014

13 Rvoluc Rvolution v přdšlé gnraci myavis a využili jsm u nich větší obrazovky k pohodlnému ovládání dotykm nbo gstm prstu. Ergonomii, grafiku a intuitivnost ovládání jsm ladili opravdu dlouho. Spolu s intraktivitou jsou klíčové pro clou koncpci systému. Věřím, ž budou mít zásadní vliv na snadnost a rychlost zaškolní. myavis NG by měl sdět každému obchodnímu zástupci od chvíl, kdy jj poprvé vzm do ruky i takovému, ktrý tablt v životě v ruc ndržl. myavis NG zvládn bz zaškolní používat i úplný začátčník myavis NG can b usd by a complt bginnr without any training myavis NG j rvoluční, a to hnd v několika aspktch. Njvýraznějším z nich j plný přchod na tablty. Tablt j však zařízní navržné, využívané a všobcně vnímané přdvším k konzumaci ob- sahu. Díky myavis NG s proměnilo v nástroj, s ktrým j možné data také fktivně vkládat a zpracovávat! Běžně s vám na tabltu dobř čt. Ovšm když chct napsat obyčjný -mail, polovinu plochy displj vám zabr klávsnic, přsto na ní nní psaní zrovna příjmné ani njrychljší. V KVADOSu jsm tohl všchno považovali za ohromnou výzvu. Například pro przntaci sortimntu j tablt výborný. Al k čmu by vám byla sblpší przntac, pokud by pořízní objdnávky bylo komplikované a zdlouhavé? U nové gnrac myavis jsm s proto nad rámc aplikac rozhodli navrhnout a vyrobit také vlastní klávsnici. Využili jsm známé a ověřné rozložní z mobilního tlfonu, ktré s dá ovládat jdiným prstm. Umístěna j v pravém nbo lvém rohu podl toho, zda j uživatl pravák nbo lvák. V porovnání s systémovou klávsnicí zabírá jn zlomk místa. Tím al podobnost s smartphony končí. Většina současných tabltových aplikací na trhu j prostou zvětšninou těch vyvinutých pro chytré tlfony. myavis NG byl al od začátku navržn a stvořn pro použití na tabltch. To j pro komfortní ovládání a práci klíčové. Ergonomii jsm dotáhli jště dál. myavis NG proto podporuj ovládání gsty. Njn výchozími z standardů platformy Android. Pro usnadnění ovládání jsm přidali i vlastní, intuitivní. Maximum hodnot a údajů s vybírá z číslníků pomocí rozbalovacích mnu, zaškrtávacích políčk a podobných intraktivních prvků jako myavis NG is rvolutionary in a numbr of aspcts. Th most obvious is th full transition to tablts. Tablts ar dvics dsignd, usd and gnrally prcivd to b primarily for contnt consumption. Thanks to myavis NG, th tablt is transformd into a tool which can ffctivly stor and procss data! Tablts ar typically good for rading things. Of cours, if you want to writ a rgular -mail, half th display is takn up by th kyboard and it's still not vry fast or comfortabl to writ on. At KVADOS w considrd this to b an normous challng. For xampl, tablts ar xcllnt at prsnting a product lin. But what would b th point of vn th bst prsntation, if submitting ordrs is complicatd or tim-consuming? W thrfor dcidd to dsign and crat our own kyboard for th nw gnration of myavis. W usd th familiar and provn layout from mobil tlphons, which rquirs only a singl fingr. It is locatd in th right or lft-hand cornr, dpnding on whthr th usr is right or lft-handd and only taks up a fraction of th spac compard to th systm kyboard. But that's whr th similarity to smartphons nds. Th majority of currnt tablt applications ar ssntially just largr vrsions of thos dvlopd for smartphons, but myavis NG was dsignd and cratd to b usd on tablts from th vry bginning. That's ky for making th dvic comfortabl to us. W'v advancd th rgonomics vn furthr. myavis NG can b controlld by gsturs, and not only thos basd on th standards of th Android platform. To mak it asir to us, w'v addd our own, intuitiv commands. Maximums of valus and data ar slctd from drop-down mnus, chck boxs and similar intractiv lmnts lik in th prvious gnration of myavis, but th displays ar now largr to mak thm asir to control by touch or gstur. W spnt quit som tim fin-tuning th rgonomics, graphics and intuitivnss of th controls. Togthr with th intractivity, ths ar crucial for th ntir concpt of th systm. W bliv this will hav a fundamntal impact on th as and spd of usr training. myavis NG should b asy to us for vry sals rp from th momnt thy pick it up vn thos who hav nvr usd a tablt bfor. yourk your ky to succss Jaro / Spring

14 Klíč / Ky Stávající vrz myavis má vlmi propracované funkc průvodc návštěvou, ktrý vd obchodního zástupc jdnotlivými kroky schůzky. Výborně s osvědčil, protož pohlídal obchodníkům paměť, aby při jdnání s zákazníkm nopomnuli dů- lžité části obchodního procsu. Nový myavis NG jd zas o kus dál. Nřídí jn samotnou návštěvu, al například přípravu na ni, aby násldné jdnání bylo fktivní a úspěšné. Přs průvodc obchodními aktivitami lz spravovat vškré obchodní aktivity tlfonické objdnávky, přípravy na návštěvu, samotné návštěvy, přípravy na obchodní poradu a další. Průvodci přímočař vdou lidi, aby svou práci dělali co njlép. Rozdíl mzi skutčně úspěšným obchodním zástupcm a jho méně zdatným kolgou j podl názorů zkušných obchodníků a manažrů přdvším v fktivitě. Ta souvisí s kvalitou přípravy a v nposldní řadě také s množstvím rlvantních informací. Co by měla úspěšná schůzka přinést a jak by měla probíhat, to vědí a dfinují třba obchodní řditlé. Jdnotliví obchodníci budou sldovat tyto cíl a řídit s nastavnými procsy, budou mít aktuální a spolhlivá data a budou si zaznamnávat všchny důlžité obchodní informac, ktré s dozvěděli. Už nzapomnou vzít klintovi slíbný vzork, protož na jho přdání nupozorní pouz průvodc návštěvou, al už přdcházjící příprava. Dobř s připravit j důlžité po stránc informační. A v tom j myavis NG opět popřdu. Obchodník totiž vidí třba komodity, u ktrých mu u daného partnra klsá obrat. Můž s nachystat na diskuzi o příčinách, hldat a navrhnout řšní. Při plánování návštěvy systém doporučuj idální čas pro schůzku a zohldňuj szonní prodjní dobu. Náskok Had start follow st procsss; thy will hav currnt and rliabl data, and will rcord all th important businss information thy larn. No longr will thy forgt to bring th clint th sampl thy had promisd, bcaus th guid will not only rmind thm bfor th visit, but vn whn prparing for th visit. It's also important to b prpard in trms of information, and in this rspct myavis NG is again a stp ahad. Lt's say th mrchant ss a commodity for which sals hav droppd with a givn partnr. Prparations can b mad to discuss th causs, and to sk out and propos a solution. Whn planning th visit, th systm can rcommnd an idal tim for th mting and tak into account any sasonal sals priod. Th currnt vrsion of myavis has a vry dtaild guid for sals visits, which lads th sals rprsntativ through th individual stps of th mting. It has provd quit succssful bcaus it maks sur that th rps do not forgt any important part of th businss procss during thir mting with th customr. Th nw myavis NG gos vn furthr. It not only manags th visit, but also prpars for th visit, so that th mting is ffctiv and succssful. You can manag all th businss activity through th businss guid tlphon ordrs, prparation for visits, th visits thmslvs, prparation for businss mtings and mor. Th guid dirctly hlps popl prform thir work as wll as possibl. In th opinion of xprincd mrchants and managrs, th diffrnc btwn truly succssful businss rprsntativs and thir lss adpt collagus is, abov all, fficincy. This is rlatd to th quality of prparation as wll as th amount of rlvant information. Sals managrs know and dfin what th outcom of a succssful mting should b, or how should it tak plac. Th individual sals rps pursu ths goals and Obchodníci získávají informac, ktré měli dřív jn manažři Mrchants gt information prviously rsrvd for managrs 14 yourk your ky to KVADOS Jaro / Spring 2014

15 Poznání Knowldg Data s informacmi stávají až thdy, kdy jim přiřadím význam. myavis NG obchodníkovi zobrazí informac kdysi dostupné jn manažrům v koláčích uvidí, jak s jdnotliví zákazníci podíljí na obratu jako clku nbo v dané skupině sortimntu, na závazcích. Další údaj mohou porovnávat v různých žbříčcích. Vizualizac prostě přináší jinou informační kvalitu, novou úrovň poznání a vědění. Proti PDA mají tablty rozsáhljší možnosti vizua- lizací. Například u nuhrazných faktur myavis NG dokáž zobrazit njn jjich sznam, al také graf s intrvalm po splatnosti nbo vývoj platbní kázně. Těmito názornými prvky jsm nahradili nbo doplnili různé sznamy. Přhldnost a orintaci mohou dál zlpšit obrázky nbo vida. Bud s vysílat tlvizní kampaň na nějaké zboží? Djt o tom zákazníkovi vědět a rovnou mu spot pusťt, aby měl sortimntu v skladu přd akcí dostatk. Compard to PDAs, tablts hav gratr visualization possibilitis. Considr, for xampl, unpaid invoics. myavis NG is not only abl to display a list of unpaid invoics, but also a graph showing how long thy ar ovrdu or rcnt paymnt history. Ths illustrativ lmnts rplac or supplmnt various lists. Imags or vido can also improv clarity and orintation. Is thr a tlvision ad campaign coming up for a crtain product? Lt th customr know and show him th ad right away, so that h stocks up bfor th promotion. Data only bcom information whn you assign maning to thm. myavis NG displays information to mrchants which was prviously rsrvd for managrs pi graphs showing th shars of individual customrs in total sals or a givn group of products, or in rcivabls. Thy can compar othr information in diffrnt charts. Visualization simply brings anothr dimnsion to th information: a nw lvl of knowldg and undrstanding. yourk your ky to succss Jaro / Spring

16 Klíč / Ky V minulosti jsm s u myavis vyhýbali zařazní do katgori nástrojů CRM (Customr Rlationship Managmnt řízní vztahů s zákazníky). Těch byly na trhu mraky a my šli jinou cstou myavis byl mobilním informačním systémm pro trénní pracovníky. Nová vrz myavis NG v tomto však přináší změnu. Jako tablovaný dodavatl mobil- ních řšní jasně říkám: ano, myavis NG j plnohodnotné CRM a využitlné njn pro obchodní zástupc, al pro clý obchodní tým, včtně njvyššího vdní. Umožňuj vidovat všchny aktivity včtně tlfonických kontaktů, obsáhn vškrou komunikaci a práci s zákazníkm, má ambic sdružit a intgrovat do sb data i z ostatních systémů. Pokud srovnání původního a nového myavis vlmi zjdnoduším, pak přdšlá vrz xportovala data o objdnávkách, zatímco nová gnrac chc vědět, co zákazník objdnával, znát způsob prác lidí, ktří jsou s klintm v kontaktu, porovnávat obraty, nabízt a navrhovat sortimnt pro navýšní obratu. Komplxnost Complxity In th past w avoidd placing myavis in th CRM (Customr Rlationship Managmnt) tool catgory. Thr wr a ton of ths on th markt and w chos anothr dirction myavis was a mobil information systm for mploys in th fild. Howvr, th nw myavis NG marks a chang. As an stablishd supplir of mobil solutions w clarly say: ys, myavis NG is a full-faturd CRM which can b usd by sals rps as wll as th ntir businss tam, including top managmnt. It allows you to rcord all activity, including tlphon contacts; it covrs all communication and work with customrs; and also aims to bring togthr and intgrat data from othr systms. Vry simply put, th original myavis xportd ordr data, whil th nw gnration wants to know what th customr ordrd and th way th popl in contact with th clint work. It will compar sals, and offr or propos a product assortmnt to incras sals. 16 yourk your ky to KVADOS Jaro / Spring 2014

17 Onlin Spotřba paliva, výkon, nájzdové rychlosti, brzdná síla, časové údaj, stav podvozku a přvodovky, provozní tploty. Od 80. lt minulého stoltí j tlmtri ndílnou součástí Formul 1. Aby piloti podávali v každém kol závodu njlpší výkon, musjí být jjich spciály schopny přdávat a přijímat obrovské množství dat. Ta vyhodnocují inžnýři na boxové zídc i v tisíc kilomtrů vzdálných cntrálách. Samozřjmě onlin. Piloti tak njsou závislí jn na svých instinktch a dovdnostch, al mohou své přdnosti naplno využít s pomocí doporuční, ktrá na dálku dostanou. Co pilot jn tuší, naměřné údaj potvrdí. Často odhalí i něco navíc. Stjně tak myavis NG přináší rozsáhljší podporu prác onlin. Řada důlžitých dat a procsů j přsunuta na srvr a dostupná onlin. Kromě jště silnější informační podpory to umožňuj snadnější budoucí intgraci těchto složitých procsů na víc mobilních platform. Tato vlastnost zárovň odbourává mnohé problémy s roztříštěností Androidu. Nmusít s však bát, ž by byl myavis NG na prmanntním intrntovém připojní životně závislý. Stál má vlastní data a dokáž fungovat offlin. J to jako s tlmtrií. Když vypadn, npřstan pilot závodit, al pro njlpší časy j prostě lpší mít víc informací. Ful consumption, horspowr, approach spd, braking forc, split tims, chassis and transmission condition, ngin tmpratur. Tlmtry has bn an intgral componnt of Formula 1 racing sinc th 1980s. For drivrs to giv thir bst prformanc in ach rac, thir vhicls hav to b abl to gnrat and rciv normous amount of data. Ths data ar analysd by nginrs in th pits as wll as at tam hadquartrs thousands of kilomtrs away. It's all onlin of cours. Drivrs ar no longr only dpndnt on thir instincts and skills, but can combin thir talnts with xtrnal information. Th drivrs' imprssions ar confirmd by th masurd data, which somtims rval vn mor. In th sam way, myavis NG brings mor xtnsiv work support onlin. Many important procsss and data ar snt to th srvr and ar availabl onlin. In addition to gratr information support, in th futur this will facilitat intgration of ths complicatd procsss into multipl mobil platforms. This fatur also liminats many of th problms with Android fragmntation. Howvr, you nd not worry about myavis NG bing dpndnt on a prmannt intrnt connction. It still rtains its own data and is abl to work offlin. It's lik with tlmtry: if th systm gos down, th drivr dosn't stop racing, but to gt th bst tim it's simply bttr to hav mor information. Android Oprační systém Android momntálně tabltům suvrénně pa- nuj. Má njvětší podíl, a proto myavis NG uvádím njprv na tuto platformu. Ta nabízí njširší výběr zařízní různých vlikostí displjů, s dostatčným výkonm, v zajímavých cnových rlacích a od řady výrobců. Hardwar tak uspokojí vaš požadavky, ať už j zaměřít na výkonnost, kompaktnost, výdrž nbo imag. Nvstupujm do nprobádaných vod. Oddělní výzkumu a vývoj s této platformě a jjím možnostm intnzivně věnovalo několik lt. A přd rokm jsm s ppm factum přdstavili řšní ppm shlftrack, běžící právě na nové vrzi myavis pro Android. myavis NG j ovšm od začátku navržn tak, aby jho funkčnost, dsign a ovládání byly nzávislé na platformě. Jsm tak připravni, bud-li poptávka, připravit varianty i pro přístroj s opračními systémy od Microsoftu, Applu nbo další, pokud s objví a získají zajímavý podíl na trhu. Th Android oprating systm currntly ruls th tablt world. It has th gratst markt shar, which is why w ar first introducing myavis NG on this platform. Android offrs th gratst slction of dvics with varying scrn sizs and sufficint mmory at low cost from a numbr of major manufacturrs. Th hardwar will thus mt your rquirmnts, rgardlss of whthr you ar focusd on prformanc, compact siz, long battry lif or imag. W ar not hading into unchartd watrs. Th rsarch and dvlopmnt dpartmnt has bn intnsivly xploring th Android platform and its capabilitis for a numbr of yars now. And on yar ago, w workd with ppm factum to introduc ppm shlftrack, which runs on th nw vrsion of myavis for Android. myavis NG has of cours bn dsignd from th bginning to b functional on any platform. W ar rady, if thr is dmand, to prpar variants for dvics running on oprating systms from Microsoft, Appl and any othrs that might appar and gain a sizabl markt shar. yourk your ky to succss Jaro / Spring

18 Klíč / Ky I když od masivního příchodu tabltů uplynulo v řkách hodně vody, prác na tabltch a jjich standardní ovládání njsou dodns dfinovány. Dokonc i na ipadch od Applu j většina aplikací přvzata z iphonu. A také pro Android platí, ž většina aplikací byla vyvinuta pro smartphon, n pro tablt. Pro spoustu běžných činností j stál lpší zapnout notbook. Nbo znát někoho, komu by s třba s dokumnty, s tabulkami či poštou pracovalo lép na tabltu nž na počítači? Jnž my chtěli, aby byl myavis NG první dobrou aplikací CRM pro tablt. Kvůli tomu jsm musli řadu věcí navrhnout, vymyslt, napsat a vytvořit znovu. Nyní přicházím s vlastními standardy dsignu tabltové aplikac a prác na tabltu. Standardizac má navíc v podání nového myavis NG jště jdn rozměr. Procsní. Pokud obchodní řditl řkn, jak by měl vypadat fktivní obchodní procs nbo procs schůzky, my nastavím produkt tak, aby obchodník nmohl uhnout z csty a procs dodržl. Už žádné nočkávané vyjížďky mimo trať, jn pvný směr a jasný cíl. Standardizac Standardization Evn if thr has bn plnty of watr undr th bridg sinc th mass arrival of tablts, standard controls for working with tablts ar still not dfind to this day. Evn th ipad gts most of its apps from th iphon. And th sam applis to Android, whr most applications hav bn dvlopd for smartphons and not tablts. For a numbr of common activitis it is still bttr to turn on a laptop. Or do you know anybody who would rathr work with documnts, tabls and mails on a tablt instad of a computr? Excpt that w wantd myavis NG to b th first good CRM application for tablts. To do this, w had to dsign, think up, writ and crat a numbr of things all ovr again. Now w hav our own dsign standards for tablt applications and work with tablts. Th standardization cratd through th nw myavis NG has yt anothr dimnsion. It stablishs a procss. If a businss dirctor says what an fficint businss procss or mting should look lik, thn w will st up th product so that th mrchant can't dviat from this path and will maintain th procss. No mor unxpctd vnturs off track just a firm dirction and clar goal. 18 yourk your ky to KVADOS Jaro / Spring 2014

19 Nvzali jsm aplikaci pro smartphon a nzvětšili ji, vzali jsm tablt a udělali aplikaci pro něj W didn't tak a smartphon application and nlarg it, w took a tablt and cratd an application for it yourk your ky to succss Jaro / Spring

20 Klíč / Ky myavis NG s chc líbit. To nní žrt! Proč? Protož při návrhu clku i jdnotlivých částí byl kladn vlký důraz na dsign na barvné řšní, ikony, rozložní plochy, rozložní údajů. Grafik byl ndílnou součástí vývojového a výrobního kolotoč. Tomu, jak myavis NG v finál vypadá, bylo věnováno ohromné úsilí. Jsm přsvědčni, ž s aplikac bud líbit a ž s o ní bud říkat, ž j pěkná. Atraktivita Attractivnss You just hav to lik myavis NG. W'r not kidding! Why? Bcaus whn dsigning th ntir systm and its individual parts, grat mphasis was placd on th dsign th colour schm, icons, and th layout of th workspac and data. Graphic dsign was an intgral part of th dvlopmnt and production procss. An normous amount of ffort wnt into th final look of myavis NG. W'r sur that you'll lik th application and find it attractiv. 20 yourk your ky to KVADOS Jaro / Spring 2014

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

myavis NG MOBILE SOLUTIONS CRM s podporou obchodních procesů v terénu

myavis NG MOBILE SOLUTIONS CRM s podporou obchodních procesů v terénu myavis NG MOBILE SOLUTIONS CRM s podporou obchodních procesů v terénu KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ CRM PRO SPRÁVU A ŘÍZENÍ OBCHODNÍCH, MARKETINGOVÝCH A DISTRIBUČNÍCH ČINNOSTÍ, S PODPOROU PRÁCE V TERÉNU, PRO EFEKTIVNÍ

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

e C Ocenění za design Produktová řada PowerCube získala několik ocenění. Mezi nejvýznamnější

e C Ocenění za design Produktová řada PowerCube získala několik ocenění. Mezi nejvýznamnější porc b Po r r u b bu ur r Po Ocnění za dsign Produktová řada r získala několik ocnění. Mzi njvýznamnější řadím Rd Dot Dsign Aard. Uchytit kdkoliv Na stůl, pod stůl, na zď,... Jdnoduš kdkoliv mějt zásuvku

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče 4.3.2 Vlastní a příměsové polovodič Přdpoklady: 4204, 4207, 4301 Pdagogická poznámka: Pokud budt postupovat normální rychlostí, skončít u ngativní vodivosti. Nní to žádný problém, pozitivní vodivost si

Více

WL-5480USB. Quick Setup Guide

WL-5480USB. Quick Setup Guide Quick Setup Guide 1 Czech 7 Install Utility Software Note1: Before installing the utility software, DO NOT inserts the into your computer. If the adapter is inserted already, Windows will detect the adapter

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Microsoft Lync WEB meeting

Microsoft Lync WEB meeting User - documentation ENU and CZ version Microsoft Lync WEB meeting - Připojení k WEB meetingu prostřednictvím Microsoft Lync Date: 10. 5. 2013 Version: 0.2 ENU, CZ www.axiomprovis.cz Version description:

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh22 Vypracovala,

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you Od 9.p.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz Květoslava Kaziměrčíková Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Práce

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade název cache GC kód Blahopřejeme, našli jste to! LOGBOOK Prosím vyvarujte se downtrade Downtrade (z GeoWiki) Je to jednání, kterého byste se při výměnách předmětů v keších měli vyvarovat! Jedná se o snížení

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 SHOPPING AJ 3 Konverzační témata DUM č. 8 sexta osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee service on 2nd week of January with 512kbs it was satisfactory

Více

Comparation of mobile

Comparation of mobile Comparation of mobile VY_32_INOVACE_30_Compraration of mobile_pl Pracovní list Š1 / S2 / 30 Autor: Michaela Hrdličková SOŠ a SOU, Česká Lípa Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ ADC Young Creative O ZNAČCE: MOBIL.CZ je virtuální mobilní operátor, který nabízí SIM karty, tarify, telefony a zdarma LTE internet. Každý zákazník si může vybrat ideální řešení pomocí webových stránek,

Více

TWISTER VY_32_INOVACE_72. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

TWISTER VY_32_INOVACE_72. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace TWISTER VY_32_INOVACE_72 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. TWISTER 1/ Listen and complete the correct form (past simple or continuous) of the verb.

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

EU přijímá nový program pro bezpečnější internet: 55 milionů EUR na bezpečnější internet pro děti

EU přijímá nový program pro bezpečnější internet: 55 milionů EUR na bezpečnější internet pro děti IP/8/899 V Bruselu dne 9. prosince 8 EU přijímá nový program pro bezpečnější internet: milionů EUR na bezpečnější internet pro děti EU zahájí dne. ledna 9 nový program pro bezpečnější internet. Po hlasování

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh14 Vypracoval(a),

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Past Perfect opakování předminulý čas

Past Perfect opakování předminulý čas 1. Udělal jsem oběd,než přišla domů. 2. Když jsem přišel na autobusovou zastávku, autobus už odjel. 3. Do pondělí už všichni turisté opustili hotel. 4. Začala zpívat píseň, kterou napsala pro svého kamaráda.

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Life in the past. Life in the past. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Life in the past. Life in the past. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Life in the past Stručná anotace učební jednotky Žáci používají minulý čas prostý při práci s textem

Více

Agilní metodiky vývoje softwaru

Agilní metodiky vývoje softwaru vývoje softwaru : důraz na průběžnou komunikaci mezi vývojovým týmem a zákazníkem důraz na tvorbu kvalitního kódu a funkcí, které mají přímou obchodní hodnotu pro zákazníka týmovou spolupráci a samoorganizaci

Více

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT Vykydal P., Žák M. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více