KŮŽE SILNÉHO TYPU KŮŽE S VLASY AXILLA NEHET MLÉČNÁŽLÁZA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KŮŽE SILNÉHO TYPU KŮŽE S VLASY AXILLA NEHET MLÉČNÁŽLÁZA"

Transkript

1 KŮŽE SILNÉHO TYPU KŮŽE S VLASY AXILLA NEHET MLÉČNÁŽLÁZA Ústav histologie a embryologie MUDr. Jana Šrajerová Předmět: Praktická mikroskopie B02242 Prezentace je určena výhradně pro osobní studium studentů 1. LF UK. 1

2 Mikroskopování preparátů: H 1: silný typ kůže H 2: kůže s vlasy H 3: axilla H 4: mamma v klidu H 5: mamma v laktaci H 6: prsní bradavka 2

3 KŮŽE-stavba: mazová žláza P R 2 vrstvy: 1) EPIDERMIS = POKOŽKA - ektodermový původ - epitel vrstevnatý dlaždicový rohovějící - 5 vrstev: 1) Stratum basale 2) Stratum spinosum 3) Stratum granulosum 4) Stratum lucidum 5) Stratum corneum 2) DERMIS = CORIUM = ŠKÁRA - mezenchymový původ - Stratum papillare(p) - povrchní část - řídké kolagenní vazivo - Stratum reticulare (R) - hlubší část - husté kolagenní vazivo vlasová cibulka Meissnerovo tělísko Vater-Paciniho tělísko potní žláza (3) TELA SUBCUTANEA = HYPODERM = = PODKOŽNÍ VAZIVO (obsahuje tukovou tkáň) KOŽNÍ ADNEXA(deriváty epidermis): vlasy(chlupy, vousy), kožní žlázy, nehty 3

4 KŮŽE - stavba Stratum corneum EPIDERMIS Stratum granulosum Stratum lucidum Stratum papillare Stratum reticulare Stratum spinosum Stratum basale DERMIS BM vývod potní žlázy 4

5 1) EPIDERMIS - POKOŽKA 5) 4) 3) 2) 1) 5 vrstev: odumřelé (keratinizované) keratinocyty živé keratinocyty Melanocyty (M) Langerhansova b. M basální membrána Merkelova b. senzorické nervové zakončení -nejsou zde cévy (výživa -tkáňový mok) - epitel vrstevnatý dlaždicový rohovějící- tvořen epitelovými bb.=keratinocyty (+ melanocyty, Langerhansovy buňky, Merkelovy buňky) 1) Stratum basale, cylindricum: - jedna vrstva cylindrických buněk uložených na BM, basofilní cytoplasma, četné mitózy, cytokeratinováintermediárnífilamenta-upínajíse do desmosomů, 5 kterými jsou bb. spojeny; do BM jsou bb. zakotveny pomocí hemidesmosomů

6 ad1) EPIDERMIS 2) Stratum spinosum: -několik (4-50) vrstev polyedrických buněk, které se k povrchu oplošťují -slaběbasofilnícytoplasma (ribosomy) -syntéza keratinů agregují do keratinových filament - ostnitý vzhled- svazky keratinových filament zakotveny v desmosomecha ve výběžcích cytoplasmy překlenují rozšířené mezibuněčné prostory - desmosomy + keratinová filamenta mechanická pevnost - v povrchových buňkách začíná tvorba keratohyalinových a lamelárních granul -i zde mitózy 1) + 2) = Stratum germinativum Malpighi -buňky se zde mitoticky dělía postupují do vyšších vrstev obnova epidermis každých dnů Str.lucidum Str.granulosum Str.spinosum Str.basale 6 HH

7 ad1) EPIDERMIS 3) Stratum granulosum: -3-5 vrstevprotáhlých polygonálních buněk - v cytoplasmě četná velká basofilní keratohyalinová granula (nejsou ohraničena membránou), obsahují protein, který agreguje keratinová filamenta- filaggrin + v EM viditelná: lamelární granula (ohraničena membránou), malá, oválná až Str.lucidum Str.granulosum Str.spinosum tyčinkovitá. Obsah - směs lipidů(ceramidy, fosfolipidy, mastné kyseliny, cholesterol) - -exocytózou do mezibuněčných prostorů= tmelícísubstance: utěsňuje a bráníprostupu látek z vnějšího prostředía naopak (vodníbariéra, xztráty tekutin, x prostup cizorodých látek) -v povrchových bb. -činnostílysosomálníche narušována jádra (karyolýza), ostatní organela i keratohyalinová granula. V buňkách zůstávají svazky keratinových filament, buněčná membrána je zesílená. Buňky odumírají. 7

8 ad1) EPIDERMIS 4) Stratum lucidum: -tenkávrstva odumřelýchepitelových buněk: oploštělé, bez jader a organel, obsahují svazky cytokeratinových filament, zesílenábuněčnámembrána - buňky spojeny desmosomy -mezi bb. -tmelícísubstance(směs lipidů) - keratinová filamenta spolu s filaggriny vytvářejíeleidin= nezralý keratin, světlolomná, eosinofilní bílkovina str. lucidumse jevíjako: eosinofilní proužek, bez známek buněčné struktury -viditelnéhlavněv silném typu kůže Str.lucidum Str.granulosum Str.spinosum Str.corneum Str.lucidum Str.gran. Str.spinosum Str.basale 8

9 ad1) EPIDERMIS 5) Stratum corneum: -povrchovázrohovatělá vrstva, mnoho (10-20) vrstev plochých buněk zcela vyplněnýchhustěuspořádanými svazky keratinových filamentspojených filaggrinem. - buňky nemají jádro ani organely, na zevní straně plasmalemy je tmelící substance = lipidová vrstva, která brání pronikání vody mezi keratinocyty Str. corneum v silném typu kůže: Str. corneum v tenkém typu kůže: -Stratumdisjunctum-deskvamace: - nejpovrchnější vrstva, buňky ztrácejí mezibuněčnáspojenía odlupujíse 9

10 potní kanálek EPIDERMIS: 5) Stratum corneum 4) Str.lucidum 3) Str.granulosum 2) Str.spinosum 1) Str.basale DERMIS 10 kapilára, str. papillare vývod ekkrinní potní žlázy Meissnerovo hmatové tělísko

11 EPIDERMIS Stratum lucidum Stratum granulosum Stratum papillare dermis Stratum spinosum Stratum basale 11

12 Další buňky epidermis: Melanocyty -neuroektodermovýpůvod (ganglioválišta) - tělo buňky (jádro, organely) - uloženo ve stratum basale - dlouhé rozvětvené výběžky - ve stratum basale a spinosum - syntetizují pigment melanin - pigmentová granula (melanosomy)migrujívýběžky a jsou předávána do cytoplasmy keratocytů = CYTOKRINNÍ SEKRECE -granula se ukládajínad jádrem - - stříšky ochrana dělících se jader před UV zářením -rozdíly v barvěkůže dány množstvím melaninových granul v keratinocytech (ne množstvím melanocytů) - albinismus - neschopnost melanocytů syntetizovat melanin Str. bas. Str.spin. melanocyty Langerhansova b. keratinocyty s melanin. granuly nad jádrem melanocyt s melanosomy 12 dermis

13 Další buňky epidermis: Langerhansovy buňky (L) - mezenchymový původ - hvězdicovité buňky, laločnaté jádro, světlejšícytoplasma - ve stratum spinosum -antigen prezentujícíbb. MFS kožní imunita imunohistochemie výběžek cytopl. 13 impregnace stříbrem

14 Další buňky epidermis: Merkelovy buňky - neuroektodermový původ (gangliová lišta) - ve stratum basale -difusníneuroendokrinnísystém (DNES), granula u base buněk -mechanoreceptory-buňky jsou citlivéna mechanický podnět (dotyk) (u base bb. - senzorická aferentní nervová zakončení) -v kůži tlustého typu (dlaněa chodidla) desmosom Golgiho komplex desmosom keratinová filamenta elektrondenzní granula aferentní nervové zakončení glykogen lamina basalis 14

15 2) DERMIS -CORIUM vazivové papily - vazivová tkáň - od epidermis oddělena BM epitelu EPIDERMIS - vlasové folikuly, potní a mazové žlázky -2 vrstvy: 1) Stratum papillare(sp) - řídké kolagenní vazivo, proti epitelu vybíhá v papily (bohatá vaskularizace) - v papilách - Meissnerova tělíska 2) Stratum reticulare(sr) - husté kolagenní vazivo neuspořádané (kolagenní, elastická, retikulární vlákna) - Vater - Paciniho tělíska SP SR TELA SUBCUTANEA retinaculum 15 tukové vazivo

16 (3) PODKOŽNÍ VAZIVO - HYPODERM - TELA SUBCUTANEA - spojuje kůži s podkladem - lalůčky tukového vaziva(at) -odděleny pruhy hustého kolagenního vaziva (retinacula cutis- S) připojeného k dermis a k podkladu kůže (svalováfascie, periost, perichondrium) omezení možného pohybu - Vater - Paciniho tělíska - potní žlázky - vlasové cibulky 16

17 MEISSNEROVO TĚLÍSKO str. basale epidermis - jemná kožní citlivost - dlaně, plosky, rty, prsní bradavky - ve stratum papillare corii - opouzdřené- tenký vazivový obal (fibroblasty a kolagenní vlákna) - uvnitř- Schwannovy buňky (modifikovanégliovébb. trojbokého tvaru horizontálně na sebe naskládané s jádry při obvodu) + nervovávlákna(aferentnísenzitivní) ztrácejímyelinovou pochvu a spirálovitě se stáčejí mezi Schwannovými buňkami - k BM epidermis připojeno pomocí kolagenních fibril -tlak komprese nervových vláken depolarizace Schwan.bb. nervová vlákna interdigitující lamelární výběžky Schwan.bb. nervová vlákna myelinová pochva axon BL kolagenní fibrily pouzdro 17 nervové vlákno Schwan.b. nervové vlákno

18 VATER - PACINIHO TĚLÍSKO - vzhled rozříznuté cibule - hluboká citlivost - tlak, vibrace - ve str. reticulare + podkožním vazivu - opouzdřené- husté kolgenní vazivo koncentricky uspořádaných lamel, prostory mezi nimi - vyplněné tekutinou 1) zevnílamely-vrstvy fibroblastů, střídají se s kolagenními vlákny 2) vnitřní lamely- Schwannovy bb. - uprostřed - nervové vlákno- ztrácí myelinovou pochvu -tlakem deformace lamel depolarizace kolagenní mikrofibrily fibrocyty rozšíření nerv. vlákna kapilára lamely pouzdro Schwan. bb. vnitřní lamely rozšíření nervového vlákna Schwannovy buňky myelin.pochva nervové vlákno pouzdro zevní lamely vnitřní lamely interdigitující Schwan. buňky nervové vlákno 18 perineurium kapilára

19 Meissnerova tělíska(m)- uložena v dermálních papilách Vater-Paciniho tělíska(vp) - uložena v tela subcutanea SC SL SG potní kanálek SS SB M nervové vlákno tukové vazivo VP 19

20 SILNÝ TYP KŮŽE - všechny vrstvy epidermis (silné stratum corneum) - pouze ekkrinní potní žlázky, NEJSOU zde jiná kožní adnexa - dlaně, chodidla stratum corneum TENKÝ TYP KŮŽE - nesouvislé stratum granulosum a stratum lucidum - tenké stratum corneum - kožní adnexa přítomna: vlasy, žlázky (všechny typy) vazivové papily stratum papillare 20 stratum reticulare

21 H1 - SILNÝTYP KŮŽE potní kanálky - vývody ekkrinních potních žlázek EPIDERMIS stratum corneum stratum papillare DERMIS stratum reticulare T. SUB- CUTANEA tukové vazivo potní žlázky retinacula (pruhy HKV připojující podkožní tukové vazivo k dermis) 21

22 KOŽNÍ ADNEXA = deriváty epidermis: vlasy (chlupy, vousy), nehty, kožní žlázky VLASY = PILI - útvary ze zrohovatělého epitelu - scapus pili- vyčnívající část vlasu - radixpili - kořen - část zanořenádo kůže - obalen: vnitřní epitelovou pochvou vnější epitelovou pochvou vazivovou pochvou } kořen a jeho obaly tvoří: vlasový folikul - bulbus pili - vlasová cibulka - ztluštění na konci kořene - v podkožním vazivu - mazová žláza - ústí do vlasového folikulu (rozvětvená alveolární, holokrinní sekrece) - vývod - vrstevnatý dlaždicový epitel - m. arrectorpili - snopce hladkého svalu - upíná se do vazivové pochvy folikulu a do str. papillare corii - kontrakce: napřimuje vlas vyprázdní mazovou žlázku husí kůže radix pili mazová žláza vlasový folikul m. arrector pili dřeň melanocyty papila scapus pili 22

23 VLASY - vyrůstají z: bb. polygonální Vlasové cibulky (= bulbus pili) - vazivovápapila-ze spodní str. se vnořuje do vlas. cibulky: řídké kolagenní vazivo + + cévní pleteň(výživa vlasu!) - germinální - zárodečná vrstva: - na BM nasedají: bb. cylindrické (jedna vrstva - jako str. basale epidermis) - nad nimi: bb. polygonální } - mitoticky se dělí, dostávají se do vyšších oblastí vlasu, postupně keratinizují a diferencují se v: -dřeňvlasu -kůru vlasu - vnitřní epitelovou pochvu - melanocyty-mezi cylindrickými bb. - melaninová granula jsou transportována ve výběžcích a předávána buňkám kůry melanocyty BM vazivová papila vazivová papila vnitřní epitelová pochva vnější epitelová pochva 23 vlasová cibulka

24 VLAS: - Dřeň vlasu: - pouze u silnějších vlasů, vousů -částečněkeratinizované, velké, vakuolizované bb., obsahují ( ) trichohyalinová granula - Kůra vlasu: - silně keratinizované, vřetenovité buňky kolem dřeně - granula melaninu barva vlasu - Kutikula vlasu: -buňky keratinizované, ploché, taškovitě se překrývající, volné konce směřují ke konci vlasu POCHVY VLASU: Vnitřní epitelová pochva: (B) -obemykápočáteční úsek vlasového stvolu - zaniká v úrovni vyústění mazové žlázy -3 vrstvy: 1) Kutikula vnitřní epitelové pochvy - stavba jako kutikula vlasu -protáhlé, oploštělé, překrývající se buňky -volnékoncesměřují k cibulce (opačněnež kutikula vlasu) (buňky kutikul do sebe zaklíněny drží vlas ve folikulu) 2) Huxleyova vrstva vrstvy polygonálních až oploštělých kubických bb. ( ) - eosinofilní hrubá trichohyalinová granula 3) Henleova vrstva - 1 vrstva plochých zrohovatělých bb. - jemná trichohyalinová granula; acidofilní proužek B KŮRA VLAS DŘEŇ kutikula vlasu KŮRA vnitřní epitelová pochva B 24 vnější epitelová pochva

25 Vnější epitelová pochva: (C) - tvoříji do hloubky zanořenáčást epidermis kůže: str. germinativum = = str. spinosum (blížk vlasu) + str. basale (cylindricum) (vně) - od vazivové pochvy oddělena zesílenou laminou basalis (m. vitrea, sklovitá) podélný řez: str. spinosum str. basale Vazivová pochva: (D) - kolagenní vazivo - vnitřní vrstva cirkulární příčný řez: - zevní longitudinální D C B V L A S VLAS (B) - vnitřní epitelová pochva 25

26 VLASOVÝ FOLIKUL (podélný řez) VLAS vnitřní epitelová pochva (B) vnější epitelová pochva (C) vazivová pochva (D) kutikula vlasu KŮRA DŘEŇ KŮRA B D C B Kutikula pochvy Huxleyova vrstva 26 Henleova vrstva

27 dřeň kutikula vlasu kutikula vnitřní epitelové pochvy VLASOVÝ FOLIKUL -podélný a příčný řez kůra vnější epitelová pochva sklovitá membrána vnější epitelová pochva Henleova vrstva Huxleyova vrstva vazivová pochva kůra Henleova vrstva Huxleyova vrstva vnitřní epitelová pochva melanin kutikuly: vlasu a vnitřní epitelové pochvy sklovitá membrána krevní cévy vazivová pochva vnější epitelová pochva bulbus 27 papila

28 odloučené stratum corneum H2 -KŮŽES VLASY (tenký typ kůže) epidermis (vrst. dlaždic. epitel rohov.) stratum papillare corii (ŘKV) vývod mazové žlázy mazové žlázy - rozvětvené alveolární, holokrinní typ sekrece musculus arrector pili stratum reticulare corii (HKV) vlasový folikul - zevní epitelová pochva potní žlázy - jednoduché tubulózní stočené žl., ekkrinní typ sekrece tuková tkáň - podkožní vazivo vlasová cibulka 28

29 KOŽNÍ ŽLÁZY: - mazové(holokriní) - potní ekkrinní - potní apokrinní - mléčná žláza Mazové žlázy: -téměřna celém těle (kromědlanía chodidel) - většinou vázány na vlasové folikuly - rozvětvené alveolární žlázy -typ sekrece:holokrinní-celábuňka se rozpadáa měníse v sekret -MAZ -sekrečníalveoly: na BM - nasedají bb. plochéaž kubické, s basofilní cytoplasmou, mitoticky se dělí a posunují se do centra alveolu. V buňkách se hromadí tukovékapénky ( světlácytoplasma), jádro - pyknotické, rozpadá se, praská buň. membrána - buňka se stává součástí sekretu - vývody- vrstevnatý dlaždicový epitel - ústí: - do horní třetiny vlasového folikulu -přímo na povrch (např. oblast červeněrtu, prsní bradavka, Meibomské žlázy očního víčka... ) -MAZ: odolnost pokožky proti vodě, mastívlasy, baktericidní účinek vývod BM mitóza BM 29

30 MAZOVÁ ŽLÁZA - rozvětvená alveolární žláza, holokrinní způsob sekrece zevní epitelová pochva vlasového folikulu vývod mazové žlázy sekreční buňky vyplněné tukovými kapénkami m. arrector pili 30

31 KOŽNÍ ŽLÁZY Potní žlázy ekkrinní(= merokrinní) -velmi hojné, nejvíce na dlaních a ploskách - jednoduché tubulózní stočené žlázy - sekreční oddíly: stočené, širší lumen než vývod, na hranici kůže a podkoží -světlébuňky: slaběeosinofilnícytoplasma -transport vody a iontůz kapilár do lumina -tmavébuňky: basofilnícytoplasma -obsah sekrečních granul (glykoproteiny) uvolňován exocytózou (= ekkrinní sekrece) - četné myoepitelové buňky(mezi epit. a BM) - vývody: - dvouvrstevný kubický epitel - šroubovitý průběh -zpětnévstřebávánína +, Cl - -v epidermis ztrácíepitelovou výstelku = = potníkanálek (štěrbina mezi bb.) -POT: odpařováním -ochlazování, baktericidní účinek vývody sekreční části 31 HH

32 POTNÍ ŽLÁZA - jednoduchá tubulózní stočená žláza, ekkrinní způsob sekrece myoepitelové buňky sekreční tubuly vývody (dvouvrstevný kubický epitel) krevní kapiláry 32

33 POTNÍ ŽLÁZA EKKRINNÍ VLASOVÝ FOLIKUL sekreční tubulus myoepitelové buňky vývod 33 vazivová pochva zevní epitelová zrohovatělá vnitřní vlas(keratinizované buňky kůry pochva epitelová pochva s melaninovými granuly)

34 POTNÍ ŽLÁZA EKKRINNÍ - potní kanálek 34

35 KOŽNÍ ŽLÁZY Apokrinní žlázy = aromatické - velké(3-5mm) - výskyt: axilla, areola mammae, anální krajina Mollovy žlázky ve víčku, zevní zvukovod,w - rozvětvené stočené tubulózní žlázy - sekreční oddíl: - v tela subcutanea - epitel jednovrstevný kubický nebo cylindrický- výška buněk závisína sekrečnífázi buňky epidermis vlasový folikul mazová žláza vývod sekreční tubulus (apokrinní způsob sekrece = oddělování apikálních částí bb. spolu se sekretem) -myoepitelovébb.-u BM - vývody: dvouvrstevný kubický ep. - ústí do vlasových folikulů nad vyústěním vývodu žlázy mazové -sekret-po bakteriálním rozkladu zapáchá, obs. bílkoviny, méně lipidů různá výška epitelových buněk 35

36 APOKRINNÍ ŽLÁZY černá šipka - myoepitelové bb. vlasové folikuly sekreční tubuly - různá výška epitelových buněk vývod uvolňování sekretu 36

37 H3 - AXILLA (tenký typ kůže) M E = epidermis (vrst. dlaždic. epitel rohov.) D-SP = dermis -str. papillare D-SR = dermis -str. reticulare M= mazové žlázy A = apokrinní žlázy PE = potní ekkrinní žlázy V = vývody F = vlasové folikuly E V D-SP M F A F D-SR A A V A F F V A PE A V V PE A 37

38 H3 - AXILLA 1 = vývod mazové žlázy 2 = mazovéžlázy 3 = apokrinní žlázy 4 = vývod apokrinní žlázy 5 = nerv 6 = arteriola 38

39 MLÉČNÁŽLÁZA (glandula mammae) LALOK intralobulární vazivo žebra a svalstvo interlobulární vazivo LALŮČKY tukové vazivo mamma v klidu - vývody sinus lactiferus porus lactiferus ductus lactiferus mamma v laktaci - sekreční alveoly terminální interlobulární vývod složených tuboalveolárníchžláz, které tvoří LALOKY a LALŮČKY obklopené hustým kolagenním vazivem a tukovou tkání V LALŮČCÍCH (LOBULECH): -sekreční útvary - tubuly / alveoly - intralobulární vazivo - řídké kolagenní, (plazmatické bb. IgA pasivní imunita) - intralobulární vývody -epitel jednovrstevný kubický až cylindrický - ústí do jednoho vývodu interlobulárního MEZI LALŮČKY: - interlobulární vazivo - husté kolagenní + tuková tkáň - interlobulární vývody - epitel jednovrstevný kubický až cylindrický z každého LALOKU vychází lobární vývod = = ductus lactiferus -epitel dvouvrstevný kubický - před vstupem do prsní bradavky rozřířen v sinus lactiferus - vrstevnatý dlaždicový ep. - ústí na prsní bradavce: porus lactiferus (15-20 otvorů) - mezi epitelovými bb. a BM alveolůi vývodůmyoepitelové bb. - napomáhají vylučování sekretu -histologickástavba mléčnéžlázy závisí na věku a 39 funkčním stavu

40 MLÉČNÁ ŽLÁZA tukové bb. 1) Mammav klidu (= do gravidity) -H4 - lalůčky(lobuli)- malé -sekrečníútvary-nerozvinuté, neaktivní, často pouze úzké tubuly a neluminizované epitelové základy alveolů (epitelové čepy) - rozvětvené intralobulární vývody - malé lumen, myoepitelové bb. -převažuje vazivovásložka: - intralobulární vazivo - řídké kolagenní, bohaté na buňky (fibrocyty, makrofágy, plasmatické bb.) - interlobulární vazivo - převládá - husté kolagenní + tukové buňky - interlobulární vývod LALŮČEK 40

41 MLÉČNÁ ŽLÁZA 2) Mammav laktaci -H5 - proliferace alveolů, tubulů i vývodů lumina rozšířená, vyplněná sekretem - velké lalůčky - alveolární buňky- kubické až cylindrické - uvolňování sekretu: - apokrinní sekrecí: lipidové kapénky - ekkrinní (= exocytózou): proteiny - myoepitelové buňky - redukce vaziva: -intralobulárnívazivo -řídkékolagenní, (lymfocyty, plasmatické bb.- IgA, makrofágy) - interlobulární vazivo - husté kolagenní vazivo - jen tenká septa - ductus intralobularis ductus interlobularis ductus lactiferus vývod - dvouvrstevný kubický epitel sekreční alveoly naplněné sekretem interlobulární vývod interlobulární vazivo intralobulární vývod intralobulární vazivo 41

42 H4 - Mamma v klidu H5 - Mamma v laktaci intralobulární vazivo 2 sekreční alveoly 3 1 o aziv v í lárn u b rl o inte 2 3 interlobulární vývod 1 = tubulo duktální jednotka 2 = intralobulární vazivo (ŘKV) 3 = interlobulární vazivo (HKV) 42

43 PRSNÍ BRADAVKA - kónický tvar -tenký typ kůže - epitel vrstevnatý dlaždicový rohovějící(pars papillaris corii vysoké papily) - mazové žlázy- bez vlasových folikulů, vývody ústí přímo na povrch - ductus lactiferi- dvouvrstevný kubický epitel, ústí na povrchu bradavky = = porus lactiferi -ve vazivu podél mlékovodů-snopce buněkhladkésvaloviny podél mlékovodů (longitudinální průběh) a v prostorech mezi nimi (cirkulární uspořádání) tenký typ kůže mazová žláza ductus lactiferus vlas longitudinální a cirkulární snopce hladkých svalových buněk sinus lactiferus ductus interlobularis 43

44 H6 - PRSNÍ BRADAVKA vyústění mazové žlázy přímo na povrch vysoké dermální papily ductus lactiferi HS hladká svalovina vývod mazové žlázy mazová žláza hladká svalovina mazová žláza 44

45 NEHET - zrohovatělá destička na dorzálním povrchu posledního článku prstu nehtová ploténka (NP) ploché, pevně spojené zrohovatělé buňky (tvrdý keratin) eponychium (E) hyponychium (H) nehtové lůžko (NL) stavbou odpovídá stratum germinativum epidermis kořen nehtu (K) nehtová matrix (M) obsahuje dělící se buňky NP E NP NL dermis K M H falanga falanga 45

46 Junqueira, Carneiro, Basic Histology, 2003 Junqueira s Basic Histology, Mescher, 2010 Kierszenbaum, Tres, Histology and Cell Biology, 2012 Krstić, Illustrated Encyclopedy of Human Histology, 1984 Lüllmann-Rauch, Histologie, 2009 Martínek, Vacek, Histologický atlas, 2009 Ross, Pawlina, Histology, 2006 Sobotta, Hammersen, Histology, 1976 Stevens a Lowe, Histology, 1992 Doc. Z. Jirsová, Doc. T. Kučera, Prof. J. Martínek sbírka a virtuální preparáty ÚHIEM 46

Kožní pokrývka integumentum commune

Kožní pokrývka integumentum commune Kožní systém Kožní pokrývka integumentum commune Epidermis Cutis Dermis Kůže tenkého typu - rhombická políčka (areae cutaneae) - vlasy, potní a mazové žlázy Potní žlázy Kůže tlustého typu - s hmatovými

Více

- pokrývá tělo, odděluje vnitřní prostředí organismu od vnějšího prostředí - dospělý člověk 1,6 1,8 m 2

- pokrývá tělo, odděluje vnitřní prostředí organismu od vnějšího prostředí - dospělý člověk 1,6 1,8 m 2 Kůže (cutis) - pokrývá tělo, odděluje vnitřní prostředí organismu od vnějšího prostředí - dospělý člověk 1,6 1,8 m 2 funkce: 1) ochrana chemická, mechanická, fyzikální 2) udržování stálé tělesné teploty

Více

Funkce kůže protektivní bariera metabolická termoregulační recepční sekreční

Funkce kůže protektivní bariera metabolická termoregulační recepční sekreční Kůže kožní adnexa Funkce kůže protektivní bariera (mechanická, termická, světelná UV, chemická, imunitní) metabolická (H 2 O, ionty pot, plyny perspirace, D vit.) termoregulační (vaskularizace) recepční

Více

Andrea Pokorná, Romana Mrázová. Kompendium hojení ran pro sestry

Andrea Pokorná, Romana Mrázová. Kompendium hojení ran pro sestry Andrea Pokorná, Romana Mrázová Kompendium hojení ran pro sestry Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Andrea Pokorná, Romana Mrázová Kompendium hojení ran pro sestry GRADA Publishing

Více

Kosmetika a kosmetologie Přednáška 3 Kůže jako předmět kosmetické péče I

Kosmetika a kosmetologie Přednáška 3 Kůže jako předmět kosmetické péče I Kosmetika a kosmetologie Přednáška 3 Kůže jako předmět kosmetické péče I Přednáška byla připravena v rámci projektu Evropského sociálního fondu, operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s

Více

Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta. Buňka. Ústav pro histologii a embryologii

Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta. Buňka. Ústav pro histologii a embryologii Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta Buňka. Stavba a funkce buněčné membrány. Transmembránový transport. Membránové organely, buněčné kompartmenty. Ústav pro histologii a embryologii Doc. MUDr.

Více

Kůže a kožní adnexa. Mamma

Kůže a kožní adnexa. Mamma Kůže a kožní adnexa Mamma FUNKCE KŮŽE ochrana organizmu mechanická, imunitní termoregulace cévy, potní žlázy informační receptory metabolická funkce vitamin D estetická ztráta větší kožní plochy ohrožuje

Více

Přehled tkání. Pojivová tkáň, složky pojivové tkáně, mezibuněčná hmota

Přehled tkání. Pojivová tkáň, složky pojivové tkáně, mezibuněčná hmota Přehled tkání. Pojivová tkáň, složky pojivové tkáně, mezibuněčná hmota Ústav pro histologii a embryologii Předmět: Histologie a embryologie 1, B01131, obor Zubní lékařství Datum přednášky: 15.10.2013 K

Více

Variace Soustava tělního pokryvu

Variace Soustava tělního pokryvu Variace 1 Soustava tělního pokryvu 21.7.2014 16:11:18 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA TĚLNÍHO POKRYVU KŮŽE A JEJÍ DERIVÁTY Kožní ústrojí Pokryv těla: Chrání každý organismus před mechanickým

Více

Kůže a kožní orgány Integumentum commune

Kůže a kožní orgány Integumentum commune Kůže a kožní orgány Integumentum commune 2009 Kůže (cutis, derma) Nejtěžší orgán v těle - 16% hmotnosti Rozměry: 1,2-2,3m2 Funkce: Ochrana (mechanická, před vyschnutím) Termoregulace Potní žlázy (perspiratio

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Tkáň svalová. Obecná charakteristika hladké a příčně pruhované svaloviny (kosterní a srdeční). Funkční morfologie myofibrily. Mechanismus kontrakce. Stavba

Více

Anatomie kůže. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Anatomie kůže. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Anatomie kůže Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Radka Benešová KŮŢE (CUTIS, DERMA) Největší plošný orgán lidského těla.

Více

Integumentum commune. kožní ústrojí, kožní deriváty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Integumentum commune. kožní ústrojí, kožní deriváty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Integumentum commune kožní ústrojí, kožní deriváty Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Funkce kůže (1) a) Ochrana těla obaluje tělo, tvoří mechanickou, chemickou, infekční bariéru tepelná ochrana,

Více

HISTOLOGIE A MIKROSKOPICKÁ ANATOMIE PRO BAKALÁŘE

HISTOLOGIE A MIKROSKOPICKÁ ANATOMIE PRO BAKALÁŘE OBSAH 1. STAVBA BUŇKY (S. Čech, D. Horký) 10 1.1 Stavba biologické membrány 11 1.2 Buněčná membrána a povrch buňky 12 1.2.1 Mikroklky a stereocilie 12 1.2.2 Řasinky (kinocilie) 13 1.2.3 Bičík, flagellum

Více

Anatomie a fyziologie kůžk

Anatomie a fyziologie kůžk Anatomie a fyziologie kůžk ůže RNDr. Hana Bendová NRC pro kosmetiku Oddělen lení laboratoří biomedicíny Státn tní zdravotní ústav Praha PROKOS 27.5.2010 1 Kůže Největší orgán n lidského tělat plocha kožního

Více

Vlasová kosmetika. Šárka Dosedělová

Vlasová kosmetika. Šárka Dosedělová Vlasová kosmetika Šárka Dosedělová Bakalářská práce 2014 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.3489

CZ.1.07/1.4.00/21.3489 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 Autor: Mgr. Kateřina Wernerová Název materiálu: VY_52_INOVACE_Pr.8.We.19_Vylucovani_ledviny_kozni_soustava Datum: 23. 3. 2013 Ročník: osmý

Více

SOUSTAVA KOŽNÍ. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D.

SOUSTAVA KOŽNÍ. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. SOUSTAVA KOŽNÍ PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. Kůže (cutis, derma) pevná, pružná a tažná; odolná proti mechanickému působení (tlak, náraz, tření apod.) plošný orgán pokrývá tělo (u dospělého člověka 1,5 1,8

Více

největší orgán lidského těla vytvářející mnohofunkční ochranný plášť 8% hmotnosti těla

největší orgán lidského těla vytvářející mnohofunkční ochranný plášť 8% hmotnosti těla KŮŢE největší orgán lidského těla vytvářející mnohofunkční ochranný plášť Plocha kůţe: 1,5-2 m 2 Hmotnost: 4,5-5 kg 8% hmotnosti těla Tloušťka kůţe: 1,5-4 mm STAVBA KŮŢE Pokoţka (epidermis) Škára (corium,

Více

Suchá kůže. Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Diplomovaný farmaceutický asistent. Vedoucí práce : Mgr.

Suchá kůže. Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Diplomovaný farmaceutický asistent. Vedoucí práce : Mgr. Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Suchá kůže Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce : Mgr. Radek Kučera Vypracovala: Miluše Špangerová Čelákovice 2010 Čestné prohlášení

Více

Sekreční funkce lidské kůže. Denisa Zápecová

Sekreční funkce lidské kůže. Denisa Zápecová Sekreční funkce lidské kůže Denisa Zápecová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na jednu z funkcí lidské kůže. Lidská kůže plní řadu úkolů, mezi které patří i pro tělo nezbytná

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Martina Špindlerová

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Martina Špindlerová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Martina Špindlerová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA VÝCHOVY KE ZDRAVÍ BAKALÁŘSKÁ

Více

ODVOD VLHKOSTI A TEPLA Z POVRCHU LIDSKÉHO TĚLA

ODVOD VLHKOSTI A TEPLA Z POVRCHU LIDSKÉHO TĚLA Technická univerzita v Liberci Fakulta textilní ODVOD VLHKOSTI A TEPLA Z POVRCHU LIDSKÉHO TĚLA Vypracoval: Petr Horníček 6/2002 OBSAH 1. Úvod... 4 2. Kůže... 5 3. Základní parametry kůže... 5 3.1. Ochranné

Více

Epitely jako bariery 142

Epitely jako bariery 142 Epitely jako bariery 142 Difuzní bariera Epitely umožňují kompartmentizaci extracelulárního prostoru Příklady: střevo, ledviny, exokrinní žlázy, kapiláry mozku (hematoencefalická bariera), plexus choroideus

Více

Nejmenší jednotka živého organismu schopná samostatné existence. Výměnu látek Růst Pohyb Rozmnožování Dědičnost

Nejmenší jednotka živého organismu schopná samostatné existence. Výměnu látek Růst Pohyb Rozmnožování Dědičnost BUŇKA Nejmenší jednotka živého organismu schopná samostatné existence Buňka je schopna uskutečňovat základní funkce organismu: obrázky použity z Nečas: BIOLOGIE LIDSKÉ TĚLO Alberts: ZÁKLADY BUNĚČNÉ BIOLOGIE

Více

Biochemie kůže. Jana Novotná. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie, 2. LF UK a FN Motol 2016

Biochemie kůže. Jana Novotná. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie, 2. LF UK a FN Motol 2016 Biochemie kůže Jana Novotná Ústav lékařské chemie a klinické biochemie, 2. LF UK a FN Motol 2016 Úloha kůže Bariéra proti různým druhům poškození (UV radiace, mechanické, chemické a biologické poškození)

Více

Největší orgán lidského těla Průměr 1,7 m2 Dvě hlavní vrstvy epidermis a dermis Léčba rozsáhlých kožních ztrát představuje závažný lékařský problém

Největší orgán lidského těla Průměr 1,7 m2 Dvě hlavní vrstvy epidermis a dermis Léčba rozsáhlých kožních ztrát představuje závažný lékařský problém Kůže Největší orgán lidského těla Průměr 1,7 m2 Dvě hlavní vrstvy epidermis a dermis Léčba rozsáhlých kožních ztrát představuje závažný lékařský problém Anatomia del corpo humano Juan Valverde de Amusco

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Variabilita v pigmentaci

Variabilita v pigmentaci Variabilita v pigmentaci Proč zkoumat pigmentaci Spojitost s rakovinou kůže reakcí na UV záření výživou geografickým původem metabolismem vitamínu D. Oči Pigmentace Pokožka Vlasy Měření pigmentace Neinvazivní

Více

Kožní nemoci z povolání, jejich vývoj a prevence

Kožní nemoci z povolání, jejich vývoj a prevence UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Klinika pracovního a cestovního lékařství 3.LF UK Róbert Pituch Kožní nemoci z povolání, jejich vývoj a prevence Dermatological Occupational Disease, their

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Plzeň 213 Aneta Dlouhá FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 34 Aneta Dlouhá Studijní

Více

EPITELOVÁ TKÁŇ. šita. guru. sthira. ušna. mridu višada. drva. laghu. čala. Epitelová tkáň potní žlázy. Vše co cítíme na rukou, je epitelová tkáň

EPITELOVÁ TKÁŇ. šita. guru. sthira. ušna. mridu višada. drva. laghu. čala. Epitelová tkáň potní žlázy. Vše co cítíme na rukou, je epitelová tkáň EPITELOVÁ TKÁŇ Epitelová tkáň potní žlázy Vše co cítíme na rukou, je epitelová tkáň Epitel tvoří vrstvy buněk, které kryjí vnější a vnitřní povrchy Epitel, kterým cítíme, je běžně nazýván kůže Sekrece

Více

Dýchací cesty: - horní. - dolní. Respirační oddíl plic

Dýchací cesty: - horní. - dolní. Respirační oddíl plic Dýchací systém Dýchací cesty: - horní - dolní Respirační oddíl plic Dýchací cesty (vedou a upravují vdechovaný vzduch): Dutina nosní Nosohltan Hrtan (larynx) Průdušnice (trachea) Průdušky (bronchy) Průdušinky

Více

Neuron je tvořen a) buněčným tělem (cyton = perikarion), uvnitř kterého leží většina buněčných organel;

Neuron je tvořen a) buněčným tělem (cyton = perikarion), uvnitř kterého leží většina buněčných organel; Neuron (neurocyt) základní stavební a funkční jednotka nervové tkáně; tvar těla neuronu je rozmanitý: oválný, kulovitý, hruškovitý, hvězdicovitý; velikost je různá: 4-6µm buňky mozečku, Purkyňovy buňky

Více

Mezonefros. Neokortex s glomeruly. Metanefrogenní blastém. dřeň s kanálky. Magn. x10. Henleovy kličky (nižší buňky) Sběrací kanálek (vyšší buňky)

Mezonefros. Neokortex s glomeruly. Metanefrogenní blastém. dřeň s kanálky. Magn. x10. Henleovy kličky (nižší buňky) Sběrací kanálek (vyšší buňky) Podpořeno grantem FRVŠ 524/2011 Ledviny NEFRON funkční jednotka Kůra - renální tělísko (glomerulus + Bowmanův váček) - proximální tubulus (zpětné vstřebávání) - distální tubulus Dřeň - Henleova klička

Více

Charakteristika epitelů. Epitelová tkáň. Bazální membrána. Bazální lamina. Polarita. Funkce basální laminy. buňky. Textus epithelialis

Charakteristika epitelů. Epitelová tkáň. Bazální membrána. Bazální lamina. Polarita. Funkce basální laminy. buňky. Textus epithelialis Charakteristika epitelů Epitelová tkáň Textus epithelialis buňky podkladem je bazální lamina těsně nahloučené s minimem mezibuněčné hmoty množství pevných mezibuněčných spojů různé tvary určující pro klasifikaci

Více

Biokosmetika. Adéla Butkovičová

Biokosmetika. Adéla Butkovičová Biokosmetika Adéla Butkovičová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce bylo získat přehled o biokosmetice z různého pohledu. Práce se zabývá vysvětlením základních pojmů, legislativními

Více

Kosmetika a kosmetologie Přednáška 5 Stratum corneum, stavba a funkce.

Kosmetika a kosmetologie Přednáška 5 Stratum corneum, stavba a funkce. Kosmetika a kosmetologie Přednáška 5 Stratum corneum, stavba a funkce. Přednáška byla připravena v rámci projektu Evropského sociálního fondu, operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem

Více

GIT1. Slinné žlázy a pankreas Játra a žlučník. Preparáty: B6-9, B18-20. Ústav histologie a embryologie. Doc. MUDr. Zuzana Jirsová, CSc.

GIT1. Slinné žlázy a pankreas Játra a žlučník. Preparáty: B6-9, B18-20. Ústav histologie a embryologie. Doc. MUDr. Zuzana Jirsová, CSc. GIT1 Slinné žlázy a pankreas Játra a žlučník Preparáty: B6-9, B18-20 Určeno výhradně pro přípravu studentů 1.lékařské fakulty UK v Praze Ústav histologie a embryologie Doc. MUDr. Zuzana Jirsová, CSc. Předmět:

Více

připomínka z minula...dlužím vám něco?!? Videa Zdroj pdf moodle

připomínka z minula...dlužím vám něco?!? Videa Zdroj pdf moodle připomínka z minula...dlužím vám něco?!? Videa Zdroj pdf moodle Morfologie živočichů MB170P46 Pokryv těla, integument, povrchy: specializace povrchů, kůže, keratinizace, deriváty Pokryv těla, integument,

Více

Druhy vlasů. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm. Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.

Druhy vlasů. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm. Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34. Druhy vlasů seznámení se s vývojem, stavbou a vlastnostmi lidského vlasu Druhy vlasů VY_32_INOVACE_12_01_01 Materiál slouží k tomu, aby se žáci naučili vědomostem, znalostem a dovednostem s oblasti vývoje,

Více

UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Katedra antropologie a genetiky člověka

UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Katedra antropologie a genetiky člověka UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Katedra antropologie a genetiky člověka BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Forenzní analýza lidských vlasů Vedoucí práce RNDr. Hana Eliášová, PhD. Zpracoval Jakub Jílek Praha 2009

Více

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2007 JITKA ČERNÍNOVÁ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav morfologie, fyziologie

Více

OBRANA ORGANISMU základní mechanismy LYMFATICKÉ ORGÁNY stavba a funkce

OBRANA ORGANISMU základní mechanismy LYMFATICKÉ ORGÁNY stavba a funkce OBRANA ORGANISMU základní mechanismy LYMFATICKÉ ORGÁNY stavba a funkce ÚHIEM 1. LF UK v PRAZE Předmět: Obecná histologie a obecná embryologie B01307 Akademický rok 2013 14 POUZE PRO OSOBNÍ PŘÍPRAVU STUDENTŮ

Více

KŮŽE A JEJÍ DETOXIKACE

KŮŽE A JEJÍ DETOXIKACE KŮŽE A JEJÍ DETOXIKACE Ing. Vladimír Jelínek KŮŽE Největší orgán lidského těla (její plocha u dospělého člověka činí 1,5 až 2 m 2 ) Kůže nás odděluje a chrání od okolního světa Zajišťuje nám styk s okolním

Více

Moderní směr v péči o kůži ekzematiků

Moderní směr v péči o kůži ekzematiků Moderní směr v péči o kůži ekzematiků Olejové koupele Již v antice byl lidské kůži (nebo pleti) přiznáván zvláštní význam. Duševní harmonie byla u Řeků a později i u Římanů chápána v těsné integritě s

Více

Kůže a kožní orgány Integumentum commune. David Kachlík

Kůže a kožní orgány Integumentum commune. David Kachlík Kůže a kožní orgány Integumentum commune David Kachlík Kůže Kůže = cutis (ř. derma) nejtěžší orgán v těle 16 % hmotnosti, 1,2-2,3m 2 pokožka (epidermis) škára (corium, dermis) = slovensky zamša podkoží

Více

ANATOMIE A FYZIOLOGIE ÈLOVÌKA Pro humanitní obory. doc. MUDr. Alena Merkunová, CSc. MUDr. PhDr. Miroslav Orel

ANATOMIE A FYZIOLOGIE ÈLOVÌKA Pro humanitní obory. doc. MUDr. Alena Merkunová, CSc. MUDr. PhDr. Miroslav Orel doc. MUDr. Alena Merkunová, CSc. MUDr. PhDr. Miroslav Orel ANATOMIE A FYZIOLOGIE ÈLOVÌKA Pro humanitní obory Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386401, fax: +420

Více

GIT 2b Orgány dutiny ústní - zub Ústav histologie a embryologie MUDr. Jana Šrajerová Předmět: Praktická mikroskopie B02242

GIT 2b Orgány dutiny ústní - zub Ústav histologie a embryologie MUDr. Jana Šrajerová Předmět: Praktická mikroskopie B02242 GIT 2b Orgány dutiny ústní - zub Ústav histologie a embryologie MUDr. Jana Šrajerová Předmět: Praktická mikroskopie B02242 1 Mikroskopování preparátů: (B 1: ret - viz GIT 2a) B 2: zub (B 3: hrot jazyka

Více

PŘEHLED OBECNÉ HISTOLOGIE

PŘEHLED OBECNÉ HISTOLOGIE PŘEDMLUVA 8 1. ZÁKLADY HISTOLOGICKÉ TECHNIKY 9 1.1 Světelný mikroskop a příprava vzorků pro vyšetření (D. Horký) 9 1.1.1 Světelný mikroskop 9 1.1.2 Zásady správného mikroskopování 10 1.1.3 Nejčastější

Více

Biologie I. Buňka II. Campbell, Reece: Biology 6 th edition Pearson Education, Inc, publishing as Benjamin Cummings

Biologie I. Buňka II. Campbell, Reece: Biology 6 th edition Pearson Education, Inc, publishing as Benjamin Cummings Biologie I Buňka II Campbell, Reece: Biology 6 th edition Pearson Education, Inc, publishing as Benjamin Cummings BUŇKA II centrioly, ribosomy, jádro endomembránový systém semiautonomní organely peroxisomy

Více

CYTOLOGIE 3. týden. Jádro a jeho komponenty Buněčný cyklus, mitosa, meiosa. Ústav histologie a embryologie

CYTOLOGIE 3. týden. Jádro a jeho komponenty Buněčný cyklus, mitosa, meiosa. Ústav histologie a embryologie CYTOLOGIE 3. týden Jádro a jeho komponenty Buněčný cyklus, mitosa, meiosa Ústav histologie a embryologie MUDr. Radomíra Vagnerová, CSc. Předmět: Obecná histologie a obecná embryologie 02241 Přednášky 2.

Více

Svalová tkáň, kontraktilní aparát, mechanismus kontrakce

Svalová tkáň, kontraktilní aparát, mechanismus kontrakce Svalová tkáň, kontraktilní aparát, mechanismus kontrakce Ústav pro histologii a embryologii Předmět: Histologie a embryologie 1, B01131, obor Zubní lékařství Datum přednášky: 22.10.2013 Svalová tkáň má

Více

odontogeneze (vývoj zubu) dočasná (mléčná) a trvalá dentice prořezávání mechanizmus a časový přehled

odontogeneze (vývoj zubu) dočasná (mléčná) a trvalá dentice prořezávání mechanizmus a časový přehled Přednáška odontogeneze (vývoj zubu) dočasná (mléčná) a trvalá dentice prořezávání mechanizmus a časový přehled retní val vestibulum dentogingivální val + dentální lišta Vývoj dočasné dentice orgán skloviny

Více

Pohlavní soustava Obecná charakteristika slouží k zachování druhu, ne k zachování života jedince Funkce spermií testosteronu

Pohlavní soustava Obecná charakteristika slouží k zachování druhu, ne k zachování života jedince Funkce spermií testosteronu Pohlavní soustava Obecná charakteristika Funkce slouží k zachování druhu, ne k zachování života jedince mezipohlavní rozdíly samčí samičí pohlavní žlázy produkují pohlavní buňky pomocné pohlavní orgány

Více

Základy histologie. prof. MUDr. RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc. Recenzovaly: doc. MUDr. Jitka Kočová, CSc. doc. RNDr. Viera Pospíšilová, CSc.

Základy histologie. prof. MUDr. RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc. Recenzovaly: doc. MUDr. Jitka Kočová, CSc. doc. RNDr. Viera Pospíšilová, CSc. Základy histologie prof. MUDr. RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc. Recenzovaly: doc. MUDr. Jitka Kočová, CSc. doc. RNDr. Viera Pospíšilová, CSc. Vydala Univerzita Karlova v Praze Nakladatelství Karolinum jako

Více

SUCHÁ A DEHYDRATOVANÁ PLEŤ

SUCHÁ A DEHYDRATOVANÁ PLEŤ SUCHÁ A DEHYDRATOVANÁ PLEŤ Problémy se suchou a dehydratovanou pletí postihuje vysoké procento žen. Následující článek uvádí v přehledné formě návody, jak suché pleti předcházet, a současně, jakým způsobem

Více

Buňka VI. Meiosa. Apoptosa. Vesikulární transport. Ústav histologie a embryologie 1. LF UK

Buňka VI. Meiosa. Apoptosa. Vesikulární transport. Ústav histologie a embryologie 1. LF UK Buňka VI Meiosa. Apoptosa. Vesikulární transport. Ústav histologie a embryologie 1. LF UK Autor: doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D. Předmět: Obecná histologie a obecná embryologie, kód B02241 Datum: 17.10.2013

Více

Obecná stavba a funkce svalu. Motorická svalová jednotka. Základy svalové nomenklatury. Energetické zdroje svalu. Svalová práce a únava.

Obecná stavba a funkce svalu. Motorická svalová jednotka. Základy svalové nomenklatury. Energetické zdroje svalu. Svalová práce a únava. Obecná stavba a funkce svalu. Motorická svalová jednotka. Základy svalové nomenklatury. Energetické zdroje svalu. Svalová práce a únava. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Sval - MUSCULUS Složitá struktura,

Více

Vítám vás na přednášce

Vítám vás na přednášce Vítám vás na přednášce Téma dnešní přednášky ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKY JAKO PROSTŘEDKY VE ZDRAVOTNICTVÍ Dekubit proleženina, je to poškození kůže a podkožních tkání, které je způsobeno tlakem na hmatné kostní

Více

Kůže a pokožkové útvary koně a jejich onemocnění Bakalářská práce

Kůže a pokožkové útvary koně a jejich onemocnění Bakalářská práce Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat Kůže a pokožkové útvary koně a jejich onemocnění Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Dagmar Pospíšilová Vypracovala:

Více

Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy. Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU

Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy. Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU Dnešní přednáška: Koncept uspořádání tkání Embryonální vznik tkání Typy tkání a jejich klasifikace Orgánové soustavy

Více

NEMEMBRÁNOVÉ ORGANELY. Ribosomy Centrioly (jadérko) Cytoskelet: aktinová filamenta (mikrofilamenta) intermediární filamenta mikrotubuly

NEMEMBRÁNOVÉ ORGANELY. Ribosomy Centrioly (jadérko) Cytoskelet: aktinová filamenta (mikrofilamenta) intermediární filamenta mikrotubuly NEMEMBRÁNOVÉ ORGANELY Ribosomy Centrioly (jadérko) Cytoskelet: aktinová filamenta (mikrofilamenta) intermediární filamenta mikrotubuly RIBOSOMY Částice složené z rrna a proteinů, skládají se z velké kulovité

Více

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy Trávicí soustava - příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy děje probíhající v TS: 1) mechanické zpracování potravy - rozmělnění potravy

Více

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Jitka Fuchsová MÍZA (lymfa) Krevní kapiláry mají propustné stěny

Více

Vývoj integumentu. (kůže a její deriváty)

Vývoj integumentu. (kůže a její deriváty) Vývoj integumentu (kůže a její deriváty) Podpořeno projektem FRVŠ 524/2011 Adultní kůže - epidermis (ektoderm) - dermis + hypodermis/subkutis (mesenchym / mesoderm, somatopleura) V adultní epidermis dále

Více

velmi těsně na sebe naléhajících buněk bezcévná mechanická sekreční

velmi těsně na sebe naléhajících buněk bezcévná mechanická sekreční Epitelová tkáň jedna ze čtyř základních tkání je derivátem všech tří zárodečných listů je složena z velmi těsně na sebe naléhajících buněk je bezcévná, výživu získává difúzí z krevních cév uložených v

Více

VAKUOLA. membránou ohraničený váček membrána se nazývá tonoplast. běžná u rostlin, zvířata specializované funkce či její nepřítomnost

VAKUOLA. membránou ohraničený váček membrána se nazývá tonoplast. běžná u rostlin, zvířata specializované funkce či její nepřítomnost VAKUOLA membránou ohraničený váček membrána se nazývá tonoplast běžná u rostlin, zvířata specializované funkce či její nepřítomnost VAKUOLA Funkce: uložiště odpadů a uskladnění chemických látek (fenolické

Více

GIT 1 játra a žlučové cesty - cytologie a funkční morfologie hepatocytu

GIT 1 játra a žlučové cesty - cytologie a funkční morfologie hepatocytu GIT 1 játra a žlučové cesty - cytologie a funkční morfologie hepatocytu Ústav histologie a embryologie Doc. MUDr. Zuzana Jirsová, CSc. Předmět: Praktická mikroskopie 02242 Přednáška 2. paralelky: 24. 2.

Více

Vstup látek do organismu

Vstup látek do organismu Vstup látek do organismu Toxikologie Ing. Lucie Kochánková, Ph.D. 2 podmínky musí dojít ke kontaktu musí být v těle aktivní Působení jedů KONTAKT - látka účinkuje přímo nebo po přeměně (biotransformaci)

Více

Neurulace. Vývoj ektodermu.

Neurulace. Vývoj ektodermu. Neurulace. Vývoj ektodermu. Ústav pro histologii a embryologii 1.LF Univerzity Karlovy Přednášející: Doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D. Předmět: Obecná histologie a obecná embryologie, kód B02241 Datum: 19.12.2013

Více

Interakce buněk s mezibuněčnou hmotou. B. Dvořánková

Interakce buněk s mezibuněčnou hmotou. B. Dvořánková Interakce buněk s mezibuněčnou hmotou B. Dvořánková Obsah přednášky Buňka a její organely Extracelulární matrix Interakce buněk s ECM i navzájem Kultivace buněk in vitro Buněčné jádro Alberts: Molecular

Více

Metody obnovy kožního krytu. Andrea Zapletalová

Metody obnovy kožního krytu. Andrea Zapletalová Metody obnovy kožního krytu Andrea Zapletalová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Peeling je ošetření kŧţe, které se pouţívá k odstranění povrchových vrstev epidermis mechanickou nebo chemickou cestou. Obsahem

Více

Praktikum z histologie Modul A Pracovní Protokol (část 2)

Praktikum z histologie Modul A Pracovní Protokol (část 2) Praktikum z histologie Modul A Pracovní Protokol (část 2) Jméno... Kruh... Seznam preparátů (List of slides) MODUL A v Gastrointestinální trakt / GIT v Ženský / Fem ale genital s. v Nervový systém / Nervous

Více

PRAKTICKÉ CVIČENÍ č. 1

PRAKTICKÉ CVIČENÍ č. 1 PRAKTICKÉ CVIČENÍ č. 1 Název cvičení: ŽIVOČIŠNÉ TKÁNĚ Teoretický úvod: Tkáň je soubor morfologicky podobných buněk, které plní určitou funkci. Buňky tvořící tkáň mohou být stejného typu, existují však

Více

4. skladovací funkce v podkožním vazivu se ukládá tuk funkce mechanická, zásobní, izolační, uskladňuje vitamíny rozpustné v tucích

4. skladovací funkce v podkožním vazivu se ukládá tuk funkce mechanická, zásobní, izolační, uskladňuje vitamíny rozpustné v tucích pokrývá tělo 1,6 1,8 m 2 funkce: 1. ochrana těla před škodlivými látkami, mikroorganismy a UV zářením 2. udržení stálé tělesné teploty prostřednictvím kožních cév a potních žláz 3. smyslová funkce receptory

Více

VY_32_INOVACE_11.11 1/6 3.2.11.11 Kožní soustava Kožní soustava

VY_32_INOVACE_11.11 1/6 3.2.11.11 Kožní soustava Kožní soustava 1/6 3.2.11.11 Cíl popsat stavbu kůže - chápat její funkci a význam - rozeznávat kožní útvary a jejich funkci - uvést onemocnění, úrazy, příčiny, ošetření, prevenci Bariéra před vnějším světem - lidská

Více

Stavba kosti (Viz BIOLOGIE ČLOVĚKA, s. 12-13) Mechanické vlastnosti kosti. Vznik a vývoj kosti

Stavba kosti (Viz BIOLOGIE ČLOVĚKA, s. 12-13) Mechanické vlastnosti kosti. Vznik a vývoj kosti S_Kost1a.doc S O U S T A V A K O S T E R N Í Autor textu: RNDr. Miroslav TURJAP, 2004. Určeno: Jako pomocný text pro žáky III. ročníku gymnázia. Odkazy: Novotný, I. - Hruška, M. : BIOLOGIE ČLOVĚKA. Praha,

Více

VÝVOJ POHLAVNÍCH BUNĚK OOGENESE A SPERMATOGENESE OPLOZENÍ, RÝHOVÁNÍ, VÝVOJ BLASTOCYSTY

VÝVOJ POHLAVNÍCH BUNĚK OOGENESE A SPERMATOGENESE OPLOZENÍ, RÝHOVÁNÍ, VÝVOJ BLASTOCYSTY VÝVOJ POHLAVNÍCH BUNĚK OOGENESE A SPERMATOGENESE OPLOZENÍ, RÝHOVÁNÍ, VÝVOJ BLASTOCYSTY ÚHIEM 1. LF UK v PRAZE Předmět: B02241 Obecná histologie a obecná embryologie Akademický rok 2013 2014 POUZE PRO OSOBNÍ

Více

Vazivo. Chrupavka. Kost

Vazivo. Chrupavka. Kost Pojivová tkáň Vazivo Chrupavka Kost Mezenchym Mezenchym Vazivo Chrupavka Kost Původ a funkce Původ mezenchym Funkce: - nutritivní (krevní cévy, difuze živin) - protektivní imunocompetentní buňky a produkce

Více

Trávicí systém III jícen, žaludek preparáty B10 B13

Trávicí systém III jícen, žaludek preparáty B10 B13 Trávicí systém III jícen, žaludek preparáty B10 B13 Ústav histologie a embryologie Lucie Lantová (lucie.lantova@lf1.cuni.cz) Praktická mikroskopie B02242 M. H. Ross, W. Pawlina: Histology: A Text and Atlas,

Více

Močová a pohlavní soustava hřebce

Močová a pohlavní soustava hřebce Močová a pohlavní soustava hřebce Močová soustava (organa urinaria) - ledviny + vývodné močové cesty -odstraňování odpadních produktů metabolizmu - udržování parametrů vnitřního prostředí - hospodaření

Více

Nádory vycházející z melanocytů. Pigmentové névy. Dysplastický névus. Všechny věkové skupiny Kdekoliv na těle Symetrické, ohraničené Různá pigmentace

Nádory vycházející z melanocytů. Pigmentové névy. Dysplastický névus. Všechny věkové skupiny Kdekoliv na těle Symetrické, ohraničené Různá pigmentace UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY a návštěvníky www Abychom vyhověli žádostem z řad studentů, předkládáme textovou část prezentací vybraných přednášek z patologie pro usnadnění orientace v přednášené látce. Nejedná

Více

Mgr. Iva Nováková OŠETŘOVATELSTVÍ VE VYBRANÝCH OBORECH Dermatovenerologie, oftalmologie, ORL, stomatologie Recenzentka: Mgr. Lenka Slezáková, Ph.D.

Mgr. Iva Nováková OŠETŘOVATELSTVÍ VE VYBRANÝCH OBORECH Dermatovenerologie, oftalmologie, ORL, stomatologie Recenzentka: Mgr. Lenka Slezáková, Ph.D. Mgr. Iva Nováková OŠETŘOVATELSTVÍ VE VYBRANÝCH OBORECH Dermatovenerologie, oftalmologie, ORL, stomatologie Recenzentka: Mgr. Lenka Slezáková, Ph.D. Grada Publishing, a.s., 2011 Autorem fotografií 1 4 je

Více

Přiřazování pojmů. Kontrakce myokardu. Aorta. Plicnice. Pravá komora. Levá komora. 5-8 plicních žil. Horní a dolní dutá žíla. Pravá předsíň.

Přiřazování pojmů. Kontrakce myokardu. Aorta. Plicnice. Pravá komora. Levá komora. 5-8 plicních žil. Horní a dolní dutá žíla. Pravá předsíň. VÝVOJ PLODU Opakování 1. Z jakých částí se skládá krev? 2. Uveďte funkci jednotlivých složek krve. 3. Vysvětlete pojmy: antigen, imunita, imunizace. 4. Vysvětlete činnost srdce. 5. Popište složení srdce.

Více

Modul IB. Histochemie. CBO Odd. histologie a embryologie. MUDr. Martin Špaček

Modul IB. Histochemie. CBO Odd. histologie a embryologie. MUDr. Martin Špaček Modul IB Histochemie CBO Odd. histologie a embryologie MUDr. Martin Špaček Histochemie Histologická metoda užívaná k průkazu různých látek přímo v tkáních a buňkách Histochemie Katalytická histochemie

Více

Kosmetika Opakování anatomie kůže

Kosmetika Opakování anatomie kůže Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Kosmetika Opakování

Více

Cytologie I, stavba buňky

Cytologie I, stavba buňky Cytologie I, stavba buňky Ústav pro histologii a embryologii Předmět: Histologie a embryologie 1, B01131, obor Zubní lékařství Datum přednášky: 1.10.2013 Buňka je základní strukturální a funkční jednotka

Více

receptor dostředivá dráha ústředí v centrální nervové soustavě (CNS)

receptor dostředivá dráha ústředí v centrální nervové soustavě (CNS) Smyslový orgán n = čidlo receptor dostředivá dráha ústředí v centrální nervové soustavě (CNS) Reflexní oblouk receptor dostředivá (aferentní,senzitivní) dráha ústředí odstředivá (eferentní,motorická) dráha

Více

BIOLOGIE ČLOVĚKA BUŇKA TKÁŇ ORGÁN

BIOLOGIE ČLOVĚKA BUŇKA TKÁŇ ORGÁN BIOLOGIE ČLOVĚKA BUŇKA TKÁŇ ORGÁN Živočišná buňka lysozóm jádro cytoplazma plazmatická membrána centrozom Golgiho aparát ribozomy na drsném endoplazmatickém retikulu mitochondrie Živočišná tkáň soubor

Více

Clivia miniata, Acorus calamus)

Clivia miniata, Acorus calamus) Apoplastické bariéry pro transport iontů a vody v kořeni Kateřina Macháčová Dráhy centripetálního transportu vody a minerálních látek kořenem (http://www.unibayreuth.de/department s/planta/research/steudle/steu3.htm)

Více

Organizace buňky Cytoplasmatická membrána a specializace buněčného povrchu

Organizace buňky Cytoplasmatická membrána a specializace buněčného povrchu Rychlý přehled Cytologie Organizace buňky Cytoplasmatická membrána a specializace buněčného povrchu II Cytoskelet Kontakty buněk Buněčné organely a základní cytoplasma - cytosol Buněčné jádro, buněčný

Více

Úvod do biologie rostlin Buňka ROSTLINNÁ BUŇKA

Úvod do biologie rostlin Buňka ROSTLINNÁ BUŇKA Slide 1a ROSTLINNÁ BUŇKA Slide 1b Specifické součásti ROSTLINNÁ BUŇKA Slide 1c Specifické součásti ROSTLINNÁ BUŇKA buněčná stěna Slide 1d Specifické součásti ROSTLINNÁ BUŇKA buněčná stěna plasmodesmy Slide

Více

VAZIVO. Znázornění vazivových vláken Typy vazivových buněk Druhy vaziva, stavba a funkce. Mikroskopování preparátů A1-A6

VAZIVO. Znázornění vazivových vláken Typy vazivových buněk Druhy vaziva, stavba a funkce. Mikroskopování preparátů A1-A6 VAZIVO Znázornění vazivových vláken Typy vazivových buněk Druhy vaziva, stavba a funkce Mikroskopování preparátů A1-A6 Ústav histologie a embryologie Doc. MUDr. Zuzana Jirsová, CSc. Předmět: Obecná histologie

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pírodovdecká fakulta Katedra antropologie. VLASY LOVKA Využití lidských vlas ve forenzní antropologii

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pírodovdecká fakulta Katedra antropologie. VLASY LOVKA Využití lidských vlas ve forenzní antropologii MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pírodovdecká fakulta Katedra antropologie VLASY LOVKA Využití lidských vlas ve forenzní antropologii BAKALÁSKÁ PRÁCE Mikoláš Jurda Vedoucí práce: RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Více

Krev, složení krve, formované krevní elementy

Krev, složení krve, formované krevní elementy Krev, složení krve, formované krevní elementy Ústav pro histologii a embryologii Předmět: Histologie a embryologie 1, B01131, obor Zubní lékařství Datum přednášky: 5.11.2013 SLOŽENÍ Celkový objem krve

Více