Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/ Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8. Analýza školního roku 2013/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 10. Základní údaje o hospodaření školy V Tachově dne Mgr. Lenka Hovězáková ředitelka školy

2 1. Základní údaje o škole Zřizovatel školy: Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň Charakteristika školy: Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 o základní škola samostatně zřízená pro žáky se zdravotním postižením (ZŠ praktická, ZŠ speciální) o mateřská škola pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Poskytování školské služby: školská služba je poskytována žákům s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, dětem se speciálními vzdělávacími potřebami Adresa: Petra Jilemnického 1995, Tachov Telefon: , Fax: Internetové stránky školy: Právní forma: Příspěvková organizace dle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů IZO: IČO: Ředitelka školy: Mgr. Lenka Hovězáková Statutární zástupce ředitelky školy: Mgr. Slavomíra Kratochvílová Školská rada: činnost v pořadí třetí školské rady byla zahájena dne , je tříčlenná: 1 zástupce za zákonné zástupce, 1 zástupce za pedagogické pracovníky školy, 1 zástupce za zřizovatele školy, volby do školské rady proběhly dne Obory vzdělávání Škola ve školním roce 2013/2014 poskytovala předškolní vzdělávání a základní vzdělávání dětem/žákům zařazeným do mateřské školy, do základní školy (ZŠ praktická"), poskytovala také základy vzdělání žákům zařazeným do ZŠ speciální a to podle vzdělávacích programů: Školka plná povídání, poznání a radování, č. 2 - školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Čj.: / Školní vzdělávací program Základní školy, Tachov, Petra Jilemnického 1995 zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV-LMP, Čj.: ZŠ/574/2007 (základní vzdělání), školní vzdělávací program nově vytvořený pedagogickými pracovníky školy, podle kterého se ve školním roce 2013/2014 vzdělávali žáci 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. a 9. ročníku ZŠ praktické" vzdělávací program Čj.: / , Pomocná škola (základy vzdělání) - podle kterého se ve školním roce 2013/2014 vzdělávali žáci 5. a 6. ročníku ZŠ speciální Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy, Čj.: / (základy vzdělání) ) - podle kterého se ve školním roce 2013/2014 vzdělávali žáci 5. a 6. ročníku ZŠ speciální Školní vzdělávací program ZŠ speciální - Učíme se pro život, Čj.: ZŠ/130/2010 (základy vzdělání) - podle kterého se ve školním roce 2013/2014 vzdělávali žáci 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9. a 10. ročníku ZŠ speciální

3 Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 jako právnická osoba vykonávala činnost škol a školských zařízení: Mateřská škola: cílová kapacita 24 dětí Školní jídelna: cílová kapacita 24 dětí Základní škola: cílová kapacita 167 žáků (obory vzdělání - základy vzdělání: B/001 Pomocná škola, nejvyšší povolený počet žáků v oboru 28, délka studia 10 r., základní vzdělání: C/001 Základní škola, nejvyšší povolený počet žáků v oboru 145, délka studia 9 r.) Školní družina: cílová kapacita 12 žáků Přípravný stupeň základní školy speciální: cílová kapacita 13 žáků - ve školním roce 2013/2014 nebyl žádný žák zařazen do přípravného stupně ZŠ speciální Vzdělávání probíhalo: v budově mateřské školy v Tachově, ul. Slovenská 969, kde se vzdělávalo, ke dni , 19 dětí ve 2 třídách v hlavní budově školy v Tachově, kde bylo umístěno: 7 tříd ZŠ, ve kterých se vzdělávalo, ke dni , 67 žáků podle vzdělávacího programu Základní školy, Tachov, Petra Jilemnického 1995 zpracovaného podle RVP ZV a přílohy RVP ZV - LMP, Čj.: ZŠ/574/ třídy ZŠ speciální, ve kterých se vzdělávalo, ke dni , 12 žáků podle vzdělávacího programu pomocné školy a nového vzdělávacího programu ZŠ speciální - Učíme se pro život, Čj.: ZŠ/130/2010 v 1 třídě ZŠ speciální na odloučeném pracovišti školy v Milířích, kde se vzdělávalo, ke dni , 10 žáků podle vzdělávacího programu pomocné školy a nového vzdělávacího programu ZŠ speciální - Učíme se pro život, Čj.: ZŠ/130/2010. Ve školním roce 2013/2014 se ve škole vzdělávalo, ke dni , celkem 108 dětí/žáků ve 12 třídách - v MŠ 19 dětí, v ZŠ 67 žáků, v ZŠ speciální 22 žáků. Bylo otevřeno jedno oddělení školní družiny v centrální škole v Tachově, kde bylo zařazeno 12 žáků školy. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Slovenská 969, Tachov (mateřská škola) Petra Jilemnického 1995, Tachov (ZŠ praktická", ZŠ speciální) Milíře, Tachov (ZŠ speciální) 3. Pracovníci školy Ve školním roce 2013/2014 pracovalo v mateřské škole 9 zaměstnanců a v základní škole 24 zaměstnanců. Celkem 33 zaměstnanců organizace. Zaměstnanci školy: 25 pedagogických pracovníků školy z toho: o 18 učitelů (4 učitelky mateřské školy, 14 učitelů základní školy) o 4 asistenti pedagoga (2 asistenti pedagoga v mateřské škole, 1 asistent pedagoga v ZŠ, 1 asistent pedagoga v ZŠ speciální)

4 o 3 vychovatelé (školní družina - 1, třída ZŠ speciální v centrální škole - 1, třída ZŠ speciální na odloučeném pracovišti školy v Milířích - 1) 8 ostatních (THP a provozní zaměstnanci v mateřské škole 3 a v základní škole 5). Kvalifikační předpoklady učitelů základní školy - počet VŠ pedagogického směru + speciální pedagogika: 8 VŠ pedagogického směru: 1 SŠ pedagogického směru + speciální pedagogika: 4 SŠ: 1 Kvalifikační předpoklady učitelů mateřské školy - počet VŠ pedagogického směru + speciální pedagogika: 2 SŠ pedagogického směru + speciální pedagogika: 2 Kvalifikační předpoklady asistentů pedagoga - počet VŠ pedagogického směru: 1 SŠ + studium asistenta pedagoga: 2 SŠ: 1 Kvalifikační předpoklady vychovatelů - počet VŠ pedagogického směru: 1 SŠ pedagogického směru + speciální pedagogika: 1 SŠ pedagogického směru: 1 4. Údaje o přijímacím řízení Školským poradenským zařízením (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) doporučeno a na školu ve školním roce 2013/2014 nově bylo přijato, do vzdělávacího programu pro žáky se zdravotním postižením, 10 žáků: o do ZŠ: 1. roč. - 6 žáků, 2. roč. 1 žák, 4. roč. 2 žáci, 7. roč. - 1 žák o do ZŠ speciální: 0 žáků o do přípravného stupně ZŠ speciální: 0 žáků na školu v průběhu školního roku 2013/2014 přestoupilo ze ZŠ pro žáky se zdravotním postižením 10 žáků: o do ZŠ: 10 žáků (2 roč. 2 žáci, 3. roč. 1 žák, 4. roč. 1 žák, 5. roč. 2 žáci, 6. roč. 2 žáci, 8. roč. 1 žák, 9. roč. 1 žák) o do ZŠ speciální: 0 žáků. Na začátku školního roku 2013/2014 byly vzhledem k počtu a složení žáků sestaveny následující třídy: mateřská škola: I., II. ZŠ Tachov: I. (1., 2. roč.), III. (3., 5. roč.), IV., VI., VII., VIII., IX. ZŠ speciální Tachov: II. (1., 2., 4., 6., 8. roč.), IV. (4., 5., 8., 10. roč.) ZŠ speciální Milíře: VII. (2., 6., 7., 8., 10. roč.). Dne se uskutečnil zápis k plnění povinné školní docházky v základní škole ve školním roce 2014/2015. Do školy zapsáno:

5 ZŠ: 1 dítě ZŠ speciální: 1 dítě Dodatečný zápis: dne dítě zapsáno do ZŠ speciální, dne udělen odklad povinné školní docházky 1 dítěti na základě žádosti zákonných zástupců, doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře Udělení odkladu povinné školní docházky: 1 dítě. Celkem byly do školy zapsány 3 děti k plnění povinné školní docházky od školního roku 2014/2015. Zápis do mateřské školy se uskutečnil dne K řádnému zápisu se dostavilo se zákonnými zástupci 7 dětí. Celkem bylo do mateřské školy na školní rok 2014/2015 nově zapsáno 5 dětí. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání Prospěch žáků: celkový počet dětí a žáků školy k : 113 dětí/žáků + 1 žák plnění povinné školní docházky v zahraničí (MŠ 21 dětí, ZŠ 70 žáků, ZŠ speciální 22 žáků + 1 žák plnění povinné školní docházky v zahraničí) prospělo: ZŠ 50 žáků, ZŠ speciální 22 žáků (celkem 72 žáků školy) prospělo s vyznamenáním: ZŠ 11 žáků (celkem 11 žáků školy) neprospělo: ZŠ 8 žáků (celkem 8 žáků školy) nehodnoceno: 1 žákyně ZŠ z důvodu útěku žákyně z dětského domova, řešeno s pracovníky OSPOD a Policií ČR. Chování za I. a II. pololetí školního roku: druhý stupeň z chování v I. pololetí 0 žáků ZŠ, ve II. pololetí 5 žáků ZŠ třetí stupeň z chování v I. pololetí 4 žáci ZŠ, ve II. pololetí 11 žáků ZŠ. Docházka: docházku do mateřské školy ukončilo 7 dětí, odklad povinné školní docházky byl ve správním řízení uložen 2 dětem celkem bylo za školní rok žáky zameškáno vyuč. hodin, z toho je neomluvených vyuč. hodin (ZŠ celkem vyuč. hodin, z toho neoml. vyuč. hodin, ZŠ speciální celkem vyuč. hodin, z toho 45 neoml. vyuč. hodin), opakující se vysoká omluvená a neomluvená absence žáků školy byla řešena se zákonnými zástupci žáků a pracovníky OSPOD o o o o o povinnou školní docházku ukončilo 17 žáků školy (5 žáků ZŠ speciální, 12 žáků ZŠ) povinnou školní docházku s doložkou ukončilo 12 žáků školy (3 žáci ZŠ speciální, 9 žáků ZŠ) 8 žáků školy bylo přijato na střední školu (0 žáků ZŠ speciální, 8 žáků ZŠ) v dalším vzdělávání na střední škole s písemným souhlasem zákonných zástupců nepokračuje 6 žáků školy (3 žáci ZŠ speciální, 3 žáci ZŠ) 1 žákyně ZŠ nepokračuje v dalším vzdělávání z důvodu útěku a neznámého pobytu žákyně, věc řešena pracovníky OSPOD a Policií ČR 2 žáci ZŠ speciální ukončili vzdělávání ve škole věkem (17 a 24 let) a nepokračují v dalším vzdělávání z důvodu zapojení do pracovních aktivit v rámci ústavní péče.

6 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků V průběhu školního roku 2013/2014 se 5 pedagogických pracovnic MŠ zúčastnilo 2 vzdělávacích akcí a 27 pedagogických pracovníků ZŠ se zúčastnilo 7 vzdělávacích akcí. Vzdělávací semináře byly pořádány Krajským centrem vzdělávání v Plzni, NIDV Plzeň, Ready2Help Prachatice, občanským sdružením Ametyst a PPPP pracoviště Tachov. 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Škola prezentuje úspěchy dětí/žáků v budově mateřské školy, v budově centrální školy (výstava Vv a Pv prací, výstava diplomů za sportovní úspěchy, atd.), v budově odloučeného pracoviště školy v Milířích, v místním tisku, na internetových stránkách školy, a také v místní kabelové televizi. Vedení školy zakládá od školního roku 2005/2006 "Portfolio školy", které je součástí školního vzdělávacího programu MŠ, ZŠ a ZŠ speciální. V portfoliu každého školního roku jsou archivované projekty, aktivity realizované pedagogickými pracovníky a dětmi/žáky školy v průběhu školního roku. Ve školním roce 2013/2014 se děti/žáci zúčastnili vyhlášených soutěží, přehlídek: Atletický čtyřboj žáků ZŠ praktických a ZŠ speciálních - školní, okresní a krajské kolo Řemeslo má zlaté dno - rukodělná soutěž pro žáky a žákyně škol Plzeňského kraje Sportovní soutěže v rámci Asociace školních sportovních klubů, škola je členem AŠSK od Dopravní soutěž mladých cyklistů - BESIP, Ministerstvo dopravy, družstvo školy se v okresním kole této soutěže umístilo na 10. místě Výstava Českého zahrádkářského svazu v Tachově - prezentace výpěstků žáků školy a výtvarných prací Podmořský svět očima dětí PAF 2014 Střelecká liga základních škol - ve spolupráci s DDM Mraveniště Tachov, družstvo školy se umístilo na 2. místě Městské kulturní středisko v Tachově, městská knihovna výtvarná soutěž Stromkování, Maskot pro knihovnu 20. ročník celostátní výtvarné soutěže Radost Juniorfest 2013 Adventní charitativní koncert Prostor pro duši Domova pro osoby se zdravotním postižením Milíře Slavnostní rozloučení s předškoláky v kině Mže v Tachově. Děti/žáci byli zapojeni do projektů: Recyklohraní - školní recyklační program pořádaný pod záštitou MŠMT ČR (škola vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů) Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce program KÚPK. Vedení školy vypracovalo projekt zaměřený na vzájemnou spolupráci škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením (Tachov, Planá Stříbro) a základní školou hlavního vzdělávacího proudu (ZŠ Kostelní Tachov). Do projektu bylo zapojeno 24 žáků, kteří se ve dnech zúčastnili sportovních a pracovních aktivit ve školách v Tachově. Ovoce do škol - SZIF, Evropský projekt pro žáky ročníku školy

7 Celé Česko čte dětem Walkodile chodítko pro děti mateřské školy z důvodu zajištění bezpečnosti v průběhu vycházek Hej rup spojme sílu, hej rup ruce k dílu : ESF Investice do rozvoje vzdělávání, projekt Speciálně pedagogického centra pro zrakově postižené a vady řeči Plzeň, zajištění speciálního pedagoga logopeda na Tachovsku EU - peníze školám: škola vstoupila do projektu dne , ukončení projektu dne Města Tachova, Odboru školství a památkové péče - 4. vyhodnocení nejúspěšnějších žáků, studentů ze škol a školských zařízení v Tachově. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 připravili pro děti/žáky zajímavé soutěže, aktivity a tematické dny: Den bez aut Den stromů Helloween Výroba keramiky dětí MŠ a žáků školy Návštěva Ekodeponu v Černošíně třídírna odpadu Den nemocných Mikulášská besídka, projekt - Čertí škola a čertí školka Vánoční zpívání, vánoční besídka, vánoční výstava ve vestibulu školy pro veřejnost Setkání s bývalými absolventy ZŠ speciální v Tachově Školní recitační soutěž Karnevalový týden, čarodějnické dopoledne v MŠ Hudební koncert ZUŠ v Tachově pro žáky školy Setkání s dudákem Beseda o péči o pleť Beseda dravci, sovy a člověk ukázka dravců Beseda ZOO Beseda bezpečí ženám a dívkám (Policie ČR) Probouzení třídy, vítání jara Velikonoce Jarní sportovní den projekty v rámci MŠ a školy spojené se Dnem dětí Den divadla Den s dětskou knihou, Den knihy Týden zdravé výživy, zdravý životní styl Den hasičů Společné setkání dětí MŠ a žáků ZŠ praktické Školní výlet do ZOO Plzeň a výlet dětí MŠ do Mariánských Lázní a okolí Tachova Návštěva Městské galerie MKS Tachov, návštěva muzea v Tachově Výtvarná soutěž ZŠ Hornické Moje základní škola Přehlídku Vv a Pv prací výzdoba MŠ, ZŠ Den otevřených dveří v MŠ Tematické tvořivé dílny pro zákonné zástupce dětí MŠ.

8 8. Analýza školního roku 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 se ve škole vzdělávalo 113 dětí/žáků (MŠ 21 dětí, ZŠ speciální 22 žáků, ZŠ 70 žáků). Děti mateřské školy se vzdělávaly podle školního vzdělávacího programu "Školka plná povídání, poznání a radování - č. 2". Žáci ročníku ZŠ se vzdělávali podle, pedagogickými pracovníky školy, vypracovaného Školního vzdělávacího programu Základní školy, Tachov, Petra Jilemnického 1995 zpracovaného podle RVP ZV a přílohy RVP ZV-LMP, Čj. : ZŠ/574/2007. Žáci 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9. a 10. ročníku ZŠ speciální se vzdělávali podle nově, pedagogickými pracovníky školy, vypracovaného Školního vzdělávacího programu ZŠ speciální - Učíme se pro život, Čj.: ZŠ/130/2010. Žáci ostatních ročníků ZŠ speciální se vzdělávali podle stále platného vzdělávacího programu pomocné školy - dobíhající vzdělávací program. Ředitelství školy dne pořádalo ve spolupráci se společností Alfa Human Service, Praha odborný workshop pro zákonné zástupce o sdílené péči. V rámci workshopu došlo k výměně zkušeností zákonných zástupců v oblasti péče o dítě se zdravotním postižením. Rodiče také získali nové informace a kontakty na odborníky v dané problematice. Nedostatky školy: Nedostatkem školy je chybějící tělocvična a zastaralé učebny pro pracovní vyučování - dílny pro výuku pracovního vyučování chlapců. Ve škole byly opět vyčleněny dvě učebny, které byly provizorní tělocvičnou pro hodinovou výuku Tv a to pouze pro klidová cvičení. Jedna učebna byla vyčleněna pro žáky ZŠ praktické" a druhá učebna pro žáky ZŠ speciální. V učebně pro žáky ZŠ speciální je umístěn relaxační bazének na klidová a relaxační cvičení, molitanová stavebnice a další rehabilitační pomůcky. Dvouhodinová výuka Tv, v zimních měsících, probíhala v pronajaté sportovní hale. Tento stav je nevyhovující a to z důvodu zaměření školy, ve které se vzdělávají žáci se zdravotním postižením. Z tohoto důvodu škola ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje o.p.s. vypracovala projekt s názvem "Modernizace školy, vzdělávající žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vedoucí ke zkvalitnění a vyšší efektivitě vzdělávacího procesu". V projektu je řešena úprava dílen, vybudování gymnastického sálku, bezbariérové učebny, cvičného bytu a interaktivní učebny pro výuku čtení a logopedickou péči. KÚPK souhlasil s podáním žádosti školy do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci 5. výzvy Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Projekt byl podán dne Dne byla škola písemně vyrozuměna o kladném výsledku hodnocení přijatelnosti projektu. Dne bylo škole zasláno oznámení o důvodech zamítnutí projektu a dne bylo škole zasláno oznámení o přehodnocení projektu. Po přehodnocení byl projekt zamítnut. Škola ale dále předpokládá předložení upraveného vypracovaného projektu do nové výzvy nebo vlastní zahájení rekonstrukce, nevyužívaných prostor bývalé školní kotelny na školní dílny tak, jak bylo plánováno v předloženém projektu. Realizace rekonstrukce by byla uskutečněna z finančních prostředků organizace, a také se žádostí organizace o finanční podporu ze strany zřizovatele.

9 Pozitiva školy: Vstup, pokračování a úspěšné ukončení projektu EU - peníze školám. V rámci tohoto projektu, pod názvem "Inovace vzdělávacího procesu", pedagogičtí pracovníci připravili pro žáky školy didaktické materiály. Z finančních prostředků projektu vedení školy zakoupilo dvě interaktivní tabule, dva dataprojektory a vybudovalo novou moderní počítačovou učebnu, která je pedagogickými pracovníky školy a žáky plně využívána. Pokračování v zapojování dětí/žáků školy do vyhlašovaných projektů, soutěží a přehlídek, na kterých se děti/žáci školy aktivně setkávají, komunikují, spolupracují s dětmi/žáky mateřských a základních škol běžného typu. Pokračování pedagogických pracovníků organizace v přípravě tematických dnů. Výborná pokračující spolupráce s Odborem školství a památkové péče MěÚ v Tachově. Škola byla zapojena do motivačních programů, které vyhlásilo Město Tachov a Odbor školství a památkové péče MěÚ v Tachově. Dva žáci školy byli nominováni, úspěšně vybráni a ohodnoceni v programu "Nejúspěšnější žáci, studenti ze škol a školských zařízení v Tachově". Aktualizace internetových stránek školy, které jsou moderní, přehledné a zachycují aktivity, projekty, tematické dny mateřské školy, základní školy praktické" a základní školy speciální. Organizace pokračovala v prohlubování a zkvalitňování spolupráce: se školským poradenským zařízením (speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené, autismus, sluchově postižené, vady řeči a zrakově postižené, pedagogicko-psychologická poradna), pracovníky sociálního odboru a zdravotnictví a OSPODu Městského úřadu v Tachově, se zákonnými zástupci dětí a žáků, Policií ČR, Revisem v Tachově, základními a mateřskými školami v Tachově, a také s DDM Mraveniště Tachov. V rámci environmentálního vzdělávání se škola zapojovala do vyhlášených akcí a projektů jiných organizací a pokračovala také v organizování vlastních tematických dnů s environmentální tématikou. V každém patře budovy školy, a také v budově MŠ, se nacházejí kontejnery na třídění papíru, plastů a v suterénu školy je umístěn kontejner na sklo. Děti MŠ a žáci školy se tak za pomoci pedagogických pracovníků aktivně zapojovali, v průběhu celého školního roku, do třídění odpadu. Ve školním roce 2013/2014 pokračovala údržba a opravy budov organizace. Základní škola: z vlastních prostředků organizace byla uskutečněna výmalba 1. patra budovy školy, realizace zpevněné plochy u budovy školy z důvodu zajištění odstavné (parkovací) plochy pro zaměstnance a návštěvníky školy. Bylo vyměněno 7 havarijních topných těles ve třídách. Na stávající topná tělesa, u kterých bylo zvýšené riziko úrazu žáků školy, bylo vyrobeno 11 ochranných krytů. Za finanční podpory zřizovatele organizace byla uskutečněna výměna světel v havarijním stavu ve všech třídách a kancelářích školy. Mateřská škola: z vlastních prostředků organizace pokračovala údržba a opravy budovy mateřské školy. Byla uskutečněna výmalba stropů v celém objektu MŠ, oprava havarijního stavu sklepa a garáže MŠ. U garáže mateřské školy, která slouží jako úschovna hraček, laviček, sekačky došlo k opravě střechy, vnitřní a venkovní omítky. Na stávající topná tělesa ve třídách, chodbách, ložnicích a v koupelnách byly vyrobeny ochranné kryty. Za finanční podpory zřizovatele organizace byla uskutečněna výměna světel v havarijním stavu ve všech třídách, ložnicích, chodbách mateřské školy, a také výměna havarijního plynového kotle a oprava celého komínu. V průběhu školního roku 2013/2014 byly také zakoupeny nové didaktické pomůcky pro děti a žáky - nové hračky, pomůcky na rozvoj hmatového vnímání a rozvoj jemné motoriky, pomůcky na tělesnou výchovu (stopky, tretry, žíněnky, basketové koše), pomůcky na pracovní výchovu (svěrák, pánev), výukové mapy a stojany na mapy, výukové programy do PC učebny, dataprojektor a promítací plátno, jedna pylonová keramická tabule.

10 Byl také obměněn fond učebnic pro žáky ZŠ. Byly zakoupeny nové učebnice pro výuku přírodopisu pro 9. ročník ZŠ praktické. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2013/2014 inspekční činnost ve škole neproběhla. Škola byla zapojena do 2 rychlých šetření ČŠI, z nichž jedno rychlé šetření škola nevyplnila a neodeslala z důvodu nesouhlasu všech pedagogických pracovníků ZŠ praktické a ZŠ speciální s tímto rychlým šetřením, které se týkalo zjišťování počtu romských žáků vzdělávaných v programech podle přílohy RVP ZV LMP. Ředitelka školy zaslala písemné vyjádření k neodeslanému rychlému šetření ČŠI a zřizovateli školy. 10. Základní údaje o hospodaření školy Viz. příloha Pedagogičtí pracovníci školy byli seznámeni s výroční zprávou o činnosti školy ve školním roce 2013/2014. Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne Mgr. Lenka Hovězáková ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 03/04 ( 7 vyhlášky 5/005 Sb. ve znění pozdějších předpisů) Základní škola Tachov Hornická 35 příspěvková organizace září 04 Tachov OBSAH. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽATEC, ZÁŘÍ 2014 SWOT analýza září 2013 Celospolečenské klima Silné stránky Umístění školy centrum města Mikroklima

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Září 2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Honusová 1. Základní údaje o škole název školy Základní škola a Mateřská škola

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Strana 1 (celkem 62)

Strana 1 (celkem 62) Strana 1 (celkem 62) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Základní údaje: Název školy: Střední škola,základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 Františka

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Školní rok 2011/2012

Školní rok 2011/2012 Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Výroční zpráva o činnosti školy Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 č.j.: III -227/2012 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Netvořice, okre s Benešov, příspěvková organizace

Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Netvořice, okre s Benešov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti Základní škola Netvořice, okre s Benešov, příspěvková organizace Školní rok 2010-2011 1. Charakteristika školy Název školy: Základní škola Netvořice, okres Benešov, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více