Dnes v listě: Tomáš Stefan si přivezl medaili z mistrovství světa. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 20 září 2011 cena 10,- Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dnes v listě: Tomáš Stefan si přivezl medaili z mistrovství světa. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 20 září 2011 cena 10,- Kč"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 20 září 2011 cena 10,- Kč Medailový ceremoniál klasického závodu družstev v Opavě na Dolním náměstí - zleva Tomáš Stefan, Matyáš Zieris, Jonatán Šrámek Tomáš Stefan si přivezl medaili z mistrovství světa Bezpochyby nejvýznamnější domácí událostí letošní sezony ve sjezdu na divoké vodě je nedávno skončené Mistrovství světa juniorů v Opavě. Tento sportovní podnik se k nám vrátil po dlouhých patnácti letech. Do týmu českých závodníků se letos podařilo probojovat i zástupci našeho města Tomáši Stefanovi, který již řadu let závodí za místní SK Domeček. Jakého úspěchu na mistrovství dosáhl a jaké dojmy si odtud přivezl se dozvíte na str. 23. Městská knihovna a Senior-dům Soběslav srdečně zvou na výstavu ŽIVOT V SENIOR-DOMĚ. Výstava fotografií a výrobků uživatelů Senior-domu Soběslav potrvá v prostorách knihovny po celý měsíc září. Vernisáž výstavy se koná v úterý 6. září od 16 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu! Dnes v listě: Změny v dopravě Rožmberské slavnosti Muzeum zve k návštěvě Autoservis Jindra má 20 let Program kina Sport ÚŘEDNÍ DEN NOTÁŘE MěÚ, nám. Republiky 59/I II. patro č. dveří 306 JUDr. Stanislav Hroch Středa a od 13 do 17 h Tel

2 2 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA září 2011 INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU U S N E S E N Í 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 26. července 2011 od hodin v kanceláři starosty města U s n e s e n í č. 15/188/2011 Rada města ukládá realizovat usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se konalo dne 22. června U s n e s e n í č. 15/189/2011 Rada města schvaluje výsledek hospodaření Správy města Soběslavi, s. r. o., za rok 2010 dle zprávy předložené jednatelem SMS, s. r. o., p. Vladimírem Faladou. Záporný výsledek hospodaření ve výši ,38 Kč bude uhrazen z výnosů budoucích období. Rada města schvaluje rozpočet Správy města Soběslavi, s. r. o., na rok 2011 v předloženém znění. U s n e s e n í č. 15/190/2011 Rada města na návrh jednatele SMS, s. r. o., p. Vladimíra Falady a v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech určuje auditora pro ověření účetní závěrky za účetní rok 2011 Správy města Soběslavi, s. r. o. - Ing. Anitheu Škodovou, Polská 1/2400, Praha 2. U s n e s e n í č. 15/191/2011 Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne uzavřené mezi městem Soběslav a firmou Spilka a Říha, spol. s r. o., Soběslav, kterým se posunuje termín dokončení stavby Rekreační a relaxační areál letní koupaliště v Soběslavi z na a dále se řeší vypořádání více a méně prací, na základě kterého se cena zakázky snižuje o ,- Kč + DPH. Celková cena díla se tedy snižuje z ,- Kč + DPH na ,- Kč + DPH. U s n e s e n í č. 15/192/2011 Rada města souhlasí s úpravou schváleného rozpočtu města na rok 2011 mezi oddíly dle návrhu předloženého vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou. U s n e s e n í č. 15/193/2011 Rada města souhlasí s nákupem nového osobního automobilu Škoda Octavia Tour II Trumf za cenu ,- Kč vč. DPH z prostředků kapitoly městský úřad schváleného rozpočtu města na rok U s n e s e n í č. 15/194/2011 a) Rada města bere na vědomí zprávu místostarosty města o průběhu rekonstrukce rozvodů vody v nebytových prostorech na severní straně náměstí Republiky v Soběslavi pro bytové domy čp b) Rada města souhlasí s odpuštěním nájmu za červen roku 2011 nájemcům nebytových prostor na severní straně náměstí Republiky v Soběslavi (Komerční banka, a. s., Elektro Maxera, s. r. o., Sofa nábytek, s. r. o., Jana Lippová, WEM, spol. s r. o.) z důvodu provádění rekonstrukce vodovodních rozvodů. U s n e s e n í č. 15/195/2011 Rada města souhlasí s podporovaným nákupem učebních pomůcek v ZŠ E. Beneše a v ZŠ Komenského v Soběslavi ve spolupráci s Nakladatelstvím Fraus, s. r. o., Plzeň, a firmou Rašelina, a. s., Soběslav, za účasti města dle předložené zprávy. U s n e s e n í č. 15/196/2011 a) Rada města bere na vědomí program a rozpočet Rožmberských slavností pořádaných Kulturním domem města Soběslavi, které se uskuteční v sobotu 17. září b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Radek Bouška, Vrážná-Chotoviny, na stavební úpravy nádvoří kulturního domu a hradu v Soběslavi za cenu ,- Kč + DPH. U s n e s e n í č. 15/197/2011 Rada města schvaluje odměnu řediteli ZŠ E. Beneše Mgr. Vlastimilu Říhovi, řediteli ZŠ Komenského Mgr. Jaroslavu Koldanovi, ředitelce MŠ Duha Mgr. Aleně Krejčové a ředitelce MŠ Nerudova ul. paní Ivaně Bártové ve výši dle zápisu z jednání. U s n e s e n í č. 15/198/2011 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Soběslav a Českou republikou Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje na uložení plynové přípojky k Rekreačnímu a relaxačnímu areálu letnímu koupališti v Soběslavi na pozemcích parc. č. 1121/8 a 1121/27 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví ČR Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. U s n e s e n í č. 15/199/2011 Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č uzavřené mezi městem Soběslav a Českou pojišťovnou, a. s., kterým se pojišťují objekty včetně vybavení a bazénové technologie v Rekreačním a relaxačním areálu letním koupališti v Soběslavi v roce 2011 za cenu ,- Kč. U s n e s e n í č. 15/200/2011 Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č ze dne uzavřené mezi městem Soběslav a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR Praha, kterým se doplňují pozemky parc. č. 3811/1 a 3811/2 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města, do dočasného záboru pozemků v souvislosti s výstavbou dálnice D3 - stavby 0308A. U s n e s e n í č. 15/201/2011 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků parc. č. 2103/317, 2113 a 2132 v k. ú. Soběslav od soukromého vlastníka z důvodu budoucí výstavby na sídlišti Svákov v Soběslavi. U s n e s e n í č. 15/202/2011 Rada města v návaznosti na své usnesení č. 14/176/2011 ze dne souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Soběslav a Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Praha, na umístění anténního systému včetně technologie na budově ZŠ Komenského v Soběslavi za cenu 75 tis. Kč ročně. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let. U s n e s e n í č. 15/203/2011 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí grantu mezi městem Soběslav a Jihočeským krajem České Budějovice, kterou Jihočeský kraj poskytne městu Soběslav finanční částku ve výši 20 tis. Kč z grantového programu Úcta k předkům v roce 2011 na opravu hřbitovní zdi v Nedvědicích. U s n e s e n í č. 15/204/2011 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků mezi městem Soběslav a manželi Kovářovými, Soběslav, kterou se majetkoprávně vypořádá přístupová cesta k rekreačním pozemkům a stavbám v Mokerských strouhách v Soběslavi a u areálu zahradnictví u hřbitova v Soběslavi. U s n e s e n í č. 15/205/2011 Rada města souhlasí s odpuštěním nájmu v délce dvou měsíců roku 2011 nájemcům na Poliklinice v Soběslavi (pí Jindra Šimáková nebytové prostory, MUDr. Josef Kolář nebytové prostory a rentgenové zařízení) z důvodu havárie vody v objektu Polikliniky. U s n e s e n í č. 15/206/2011 Rada města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Soběslav a Dřevovýrobou Vaněk, s. r. o., Soběslav, kterou firma Dřevovýroba Vaněk daruje bezúplatně městu Soběslav dřevěné herní prvky umístěné v Rekreačním a relaxačním areálu letním koupališti v Soběslavi v hodnotě ,- Kč + DPH. U s n e s e n í č. 15/207/2011 Rada města na základě nabídkového řízení souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou TIP N+V Vondráček Miroslav, Soběslav, na provedení úpravy kotelny v Družstevní ulici v Soběslavi automatické doplňování ÚT za cenu ,- Kč + DPH. U s n e s e n í č. 15/208/2011 Rada města bere na vědomí zprávu starosty města o průběhu a vyhodnocení 17. ročníku mezinárodního festivalu dechových hudeb Kubešova Soběslav, který se uskutečnil ve dnech 16. a U s n e s e n í č. 15/209/2011 Rada města ukládá vrchnímu strážníkovi Městské policie p. Miroslavu Drsovi zajistit umístění dopravních značek na snížení rychlosti v ulici Na Ohradě v Soběslavi z 50 na 30 km/hod. z důvodu vysoké frekvence vozidel při výstavbě dálnice D3 a pravidelné měření dodržování snížené rychlosti. U s n e s e n í č. 15/210/2011 Rada města souhlasí s použitím znaku města do připravované publikace Průvodce památnými stromy okresu Tábor, jejíž vydání připravuje město Sezimovo Ústí. U s n e s e n í č. 15/211/2011 Rada města jmenuje komisi pro výběr ředitele příspěvkové organizace města Senior-domu pokračování na str. 3

3 září 2011 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 3 INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU pokračování ze str. 2 Soběslav, který se uskuteční ve hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím složení: členové: Ing. Jindřich Bláha starosta, Mgr. Alena Krejčová členka RM, Zdeněk Vránek člen ZM, Kamil Modl člen ZM, MUDr. Taťána Jirousová členka ZM, Jana Háková vedoucí SZO MěÚ, Mgr. Jan Vavříček ředitel TEP, centrum sociálních služeb Veselí n/lužnicí náhradníci: Mgr. Vl. Drachovský místostarosta, Ludmila Zbytovská členka RM, Mgr. Pavel Lintner člen ZM, Jaroslava Blažková vedoucí DPS, Jan Pehe člen ZM, Ing. Radek Bryll tajemník MěÚ. Dny evropského dědictví V rámci Dnů evropského dědictví bude dne zpřístupněna od 9.00 do hodin městská věž u kostela sv. Petra a Pavla a strážní věž Hláska. V městské věži výstup na ochoz obohatí tři výstavy. V bývalé klenotnici bude zpřístupněna hodinářská expozice Věžního muzejíčka, kde jsou k vidění hodinářské exponáty i historické věžní hodinové stroje. Za zajímavost jistě stojí i nově zrekonstruovaný původní soběslavský kovaný hodinový stroj s gotickým rámem. V dalších patrech věže je stálá expozice, věnovaná zvonařství, postupu výroby zvonů a cimbálů a dále je zde vystaveno původní kování ze závěsů zvonů, které byly za světových válek z věže sundány a použity na vojenské účely. Za povšimnutí stojí i výstava fotografií orloje. Zpřístupněna bude i strážní věž Hláska, která je jako součást bývalého hradebního opevnění připojená k severozápadnímu rohu paláce gotického hradu. V přízemí věže se nachází kupolová klenba s trojúhelnými výsečemi hvězdový vzorec. Dny evropského dědictví se konají každoročně od roku 1991 vždy druhý zářijový víkend pod záštitou Rady Evropy. Od roku 1998 je jejich hlavním garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Město Soběslav je řádným členem tohoto sdružení. V rámci Dnů evropského dědictví se každoročně otevírá mnoho výjimečných architektonických, archeologických a technických památek, hradů, zámků, kostelů, katedrál, muzeí, galerií, knihoven, ale i soukromých a veřejných budov, které nebývají běžně přístupny veřejnosti. Město Soběslav přihlásilo do letošního ročníku, který má téma: Památky tvůrci panoramatu našich měst a městeček opravdu nepřehlédnutelné památky, které jsou vidět i z dalekého okolí a patří k dominantám našeho města. Zveme srdečně všechny návštěvníky k prohlídce. Bc. Miroslava Ctiborová, památková péče Upozornění na povinnost některých podnikatelů Podnikatelé, kteří vykonávají činnost nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na základě živnostenského oprávnění pro živnost vázanou s předmětem podnikání Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, tak i podnikatelé podnikající dosud na základě živnostenského oprávnění pro ohlašovací živnost volnou s předmětem podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rámci oboru činnosti č. 47. Zprostředkování obchodu a služeb nebo v rámci oboru činnosti č. 70. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy jsou povinni nejpozději do se zaregistrovat (splnit informační povinnost) u Finančního arbitra ČR, Washingtonova 25, Praha 1, (tel.: , Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 180/2011 Sb., který novelizuje zákon č. 229/2002, o finančním arbitrovi. Tato novela nabyla účinnosti dne a stanovuje tříměsíční přechodné období pro splnění této povinnosti. Podnikatelům, kterým vznikne živnostenské oprávnění pro výše uvedenou vázanou živnost po , jsou povinni splnit informační povinnost vůči finančnímu arbitrovi nejpozději ke dni vzniku citovaného živnostenského oprávnění. Za nesplnění informační povinnosti může být uložena pokuta až do výše ,- Kč. Formulář je zveřejněn na internetových stránkách Finanční arbitr je specifickým státním orgánem, který je příslušný k rozhodování sporů mezi: a) poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb při poskytování platebních služeb, b) vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz, c) věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, d) investičními fondy, investičními společnostmi nebo zahraničními investičními společnostmi a spotřebiteli ze standardních fondů kolektivního investování a speciálních fondů kolektivního investování, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti, pokud je jinak k rozhodnutí tohoto sporu dána pravomoc českého soudu. Řízení před finančním arbitrem se zahajuje na návrh navrhovatele. Živnostenský úřad Soběslav Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Dne nabyl účinnosti zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. Ten nově a samostatně upravuje problematiku poskytování nebo zprostředkování úvěru. Zejména se jedná o zcela nové povinnosti, které z tohoto zákona vyplývají pro všechny, kdo úvěry poskytují nebo zprostředkovávají. Na druhou stranu je ovšem nutné upozornit na to, že zdaleka ne všechny úvěry a jejich poskytování nebo zprostředkování podléhají této úpravě. I přesto doporučujeme široké veřejnosti se s tímto zákonem seznámit. Dozorová činnost nad tímto zákonem je určena České obchodní inspekci. Ve vztahu k podnikatelům je pak především nutné zmínit, že k datu vznikla nová vázaná živnost Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Spotřebitelský úvěr tak může od uvedeného data poskytovat nebo jeho poskytnutí zprostředkovávat pouze osoba, která má oprávnění k provozování této vázané živnosti, s výjimkou podnikatelů, kteří tuto činnost dosud vykonávali v rámci volné živnosti viz níže. Pro získání živnostenského oprávnění k vázané živnosti je zákonem požadovaná odborná způsobilost: střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo 3 roky praxe v oboru. Podnikatel, který k datu poskytoval nebo zprostředkovával spotřebitelský úvěr v rámci živnosti ohlašovací volné s předmětem podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, může v této činnosti pokračovat po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti uvedeného zákona, tedy do Od tohoto data ale musí oznámit živnostenskému úřadu, že hodlá pokračovat v provozování této činnosti (poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru), a doložit doklad, kterým prokáže, že předmětnou činnost provozoval před v rámci volné živnosti (např. uzavřenými smlouvami s poskytovateli úvěrů, účetními doklady apod.). V tom případě živnostenský úřad provede transformaci na novou vázanou živnost a zápis do živnostenského rejstříku (ŽR), a současně vydá podnikateli výpis z ŽR, aniž by podnikatel musel ještě dokládat stanovenou odbornou způsobilost. Tento úkon nepodléhá správnímu poplatku. Marným uplynutím této doby oprávnění k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru zaniká. V souvislosti s využitím přechodných ustanovení uvádíme, že na podnikatele, který bude poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelské úvěry po dobu přechodného období na základě oprávnění k volné živnosti, se od plně vztahují povinnosti dané výše uvedeným zákonem. Bližší informace poskytne Obecní živnostenský úřad Soběslav na telefonech a

4 4 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA září 2011 S čím by měli řidiči od srpna počítat? Od 1. srpna 2011 vchází v účinnost novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a to zákonem č. 133/2011 Sb. Na co si dát pozor, přehled hlavních změn! Kontrola technického stavu vozidla ( 6a) (1) Při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy podle 6 odst. 13 a 14 je řidič povinen a) zajet k zařízení pro provedení kontroly technického stavu, pokud zajížďka, včetně cesty zpět na pozemní komunikaci, není delší než 8 kilometrů a b) řídit se pokyny osoby obsluhující zařízení pro kontrolu technického stavu. (2) O výsledku kontroly technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy vydá policie řidiči doklad. (3) Zjistí-li se při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy vážná nebo nebezpečná závada, je řidič vozidla nebo jízdní soupravy povinen uhradit náklady na provedení kontroly technického stavu. Zimní výbava ( 40a) (nabývá účinnosti dnem ) Povinné používání pneumatik (M+S) na všech druzích pozemních komunikacích pro vozidla M a N, v období od za podmínky, že se nachází či že se předpokládá, že se objeví během jízdy souvislá vrstva sněhu, led či námraza. U motorových vozidel s hmotností do 3500 kg jsou pneumatiky povinné na všech kolech, hloubka dezénu drážek nebo zářezů musí činit min. 4 mm. U motorových vozidel s hmotností nad 3500 kg jsou pneumatiky povinné na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací cíly a hlouba dezénu hlavních drážek a zářezů musí činit min. 6 mm. Opatření proti tajným závodům na pozemních komunikacích ( 47a) Řidič nesmí použít vozidlo na dálnici, silnici a místní komunikaci k ú- časti na sportovních či podobných akcích, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost silničního provozu. V případě porušení může policista zajistit vozidlo až na 48 hodin. Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením ( 67) Zavedení nového druhu parkovacího průkazu uplatnitelného i v členských státech EU, který nahradí dosavadní označení s invalidním vozíkem. Doklad bude vystaven na jméno konkrétního oprávněného držitele. Měření rychlosti obecní policií ( 79a) Již nebude platit povinnost, aby místo měření rychlosti bylo označeno dopravními značkami, to se týká také stacionárních radarů. Dopravně psychologická vyšetření řidičů ( 87a) Týkající se nově i všech řidičů, kteří budou žádat o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyli v důsledku ztráty 12 bodů, bude se už jen jednat o vyšetření dopravním psychologem. Také se zúží okruh osob, které budou oprávněny vykonávat tyto vyšetření, budou muset mít akreditaci Ministerstva dopravy, podmíněnou postgraduálním vzděláním v oboru dopravní psychologie. Povinné výměny řidičských průkazů ( 134) a) řidičské průkazy vydané v letech 2001 nebo 2002 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do b) řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004 je třeba vyměnit do 31. prosince 2013 Pozdě podané žádosti budou podléhat správnímu poplatku. Nová úprava dopravních přestupků ( 125c) Přestupky jsou nově upraveny v 125c zákona o silničním provozu, vymezení skutkových podstat a sankce za jejich naplnění až na pár výjimek odpovídají dosavadní právní úpravě. Změny v bodovém systému Body za více přestupků projednávaných ve společném řízení se již díky novele zákona nebudou sčítat, nýbrž se vždy zaznamenají body pouze za jednání nejpřísněji postižitelné. Zcela nový je pak přehled bodově hodnocených protiprávních jednání, obsažený v příloze k zákonu o silničním provozu. Počet bodově hodnocených jednání se výrazně zužuje a rovněž se v některých případech mění bodové sazby za konkrétní protiprávní jednání. Mezi hlavní změny v tomto směru patří: bodová tolerance překročení rychlosti v obci až o 5 km/h = bude ukládána pouze pokuta bez bodů; bodová tolerance překročení rychlosti mimo obec až o 10 km/h = bude ukládána pouze pokuta bez bodů; bodová tolerance v případě překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku o méně 20 %, respektive v případě nedodržení bezpečnostní přestávky o méně než 33 %= bude ukládána pouze sankce podle zákona o přestupcích bez bodů; zpřísnění postihu za porušení povinnosti účastníka dopravní nehody nově se zaznamená 7 bodů; zrušení bodového postihu za nerespektování zákazové či příkazové značky; zrušení všech jednobodových postihů (např. za jízdu bez světel). Přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání příloha zákona č.361/2000 Sb. (platné od ) Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích Počet bodů řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo 7 v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření podle jiného 7 právního předpisu7) ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, 7 při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby neprodlené nezastavení vozidla účastníka dopravní 7 nehody nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla 7 otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých 7 je to zakázáno neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání 7 záchranných složek) účastníkem silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehody při nehodě s evidentním poškozením zdraví nebo ohrožením života předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to 7 zákonem zakázáno řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen 7 řidičský průkaz řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu 5 na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem 5 nebo dopravní značkou o 40 km.h-1 a více v obci nebo o 50 km.h-1 a více mimo obec pokračování na str. 5

5 září 2011 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 5 S čím by měli řidiči od srpna počítat? pokračování ze str. 4 nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči 5 zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn Stůj daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho 5 jízdního pruhu do druhého ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při 5 odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu a 4 neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je 4 řidič povinen dát přednost v jízdě překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení 4 minimální doby odpočinku o 20 % a více nebo nedodržení bezpečnostní přestávky o 33 % a více podle jiných právních předpisů42) řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny 4 nebo podskupiny řidičského oprávnění porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo 4 bezpečnostní pás při přepravě dětí podle 6 překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem 3 nebo dopravní značkou o 20 km.h-1 a více v obci nebo o 30 km.h-1 a více mimo obec nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, 3 kdy je řidič povinen tak učinit překročení povolených hodnot stanovených jiným právním 3 předpisem při kontrolním vážení vozidla podle jiného právního předpisu řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení 3 profesní způsobilosti řidiče4) porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním 3 pásem nebo užít ochrannou přílbu neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, 2 kterou řidič způsobil překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem 2 nebo dopravní značkou o více než 5 km.h-1 a méně než 20 km.h-1 v obci nebo o více než 10 km.h-1 a méně než 30 km.h-1 mimo obec držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo 2 záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla Od nová možnost získat průkaz profesní způsobilosti bez vstupního školení! S novelizací zákona o provozu na pozemních komunikacích, platnou od , vstupuje v platnost stejným datem také úprava zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů č. 247/2000 Sb.. Získat profesní průkaz tak mohou bez absolvování vstupního školení 140 hodin také řidiči, kteří si nestihli vyměnit profesní průkaz v roce 2008, a také řidiči, kteří jej nikdy neměli a řidičské oprávnění sk. C,E,D jim bylo uděleno před datem (C, C+E) nebo (D, D+E). K získání průkazu profesní způsobilosti jim stačí absolvovat školení v rozsahu 35 hodin. Ing. Jana Kosová, vedoucí ODVV Optimalizace sítě veřejných telefonních automatů Z důvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě Veřejných telefonních automatů (VTA) se společnost Telefónica Czech Republic, a.s. rozhodla stávající síť VTA přizpůsobit současným potřebám. Bylo přijato opatření o ukončení provozu těchto veřejných telefonních automatů v Soběslavi: , Luční, u čp , Bechyňská, u čp , sídliště Svákov, u čp. 712 Dostupnost služby pro obyvatele, jak je definovaná Českým telekomunikačním úřadem, zůstane zachována. Pro informaci občanům města uvádíme přehled umístěných veřejných telefonních automatů: Soběslav I náměstí Republiky Soběslav III sídliště Svákov 825 Penny market Soběslav I Havlíčkovo nábřeží 159 poliklinika Soběslav II tř. Dr. Edvarda Beneše u České pošty Soběslav II tř. Dr. Edvarda Beneše Česká pošta vchod Soběslav II tř. Dr. Edvarda Beneše před Gymnáziem Soběslav II Riegrova u nádraží ČD Soběslav I Nová Restaurace Paluba Soběslav III sídliště Míru Soběslav III Družstevní Soběslav I Na Ohradě Miroslav Krch, Telefónica Czech Republic, a.s. Mezinárodní loutkový festival Občanské sdruženi Karromato připravuje v rámci evropského projektu Vagabondages mezinárodní loutkový festival, který se bude konat října. Během těchto dnů odehrají dva zahraniční a tři české soubory svá představení pro školy i pro veřejnost. Ve Smrčkově domě a městské knihovně proběhnou výstavy loutek a ve školách se děti zúčastní výtvarných dílen. Festival se uskuteční za finanční podpory Evropské unie a města Soběslav. Více informaci v příštím čísle Hlásky nebo na internetu Pavla Srncová Klub dobrovolníků v knihovně Po prázdninové přestávce se opět rozbíhá Klub dobrovolníků v knihovně v Soběslavi. Budeme se opět scházet každé úterý od 10 hod. Začínáme v úterý Těšíme se na vás. Pavla Šenová, Renata Gargulová a zaměstnanci knihovny.

6 6 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA září 2011 Narození: Jáchym Čejna Nick Gruber Roman Pakosta Anna Stiborová Nově narozeným občánkům přejeme šťastný život. Úmrtí: Ladislav Houfek František Kotrba Anna Lišková Marie Ondřejková Jaroslav Pospíšil Vladimír Valenta Zora Vondráková Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. Nic víc Ti nemůžeme dát, jen kytičku na hrob a tiše zaplakat. Dne 27. srpna to byl 1. smutný rok, co nás ve svých 35 letech navždy opustila naše milovaná dcera Valerie Cíchová roz. Živná. Za tichou vzpomínku děkují rodiče, bratr Michal s rodinou, manžel Miloš, děti Valinka a Milošek a rodina Cíchova. Dne nás opustil pan Miroslav Žákovský. Touto cestou děkujeme za účast a květinové dary všem, kteří se s ním přišli v pátek 5.8. do obřadní síně v Soběslavi naposledy rozloučit. Díky patří i sestřičkám pečovatelkám paní Blažkové, Megisové a Kvasničkové. Manželka Marie a dcera Monika s rodinou Hvězdy Ti nesvítí, sluníčko nehřeje, chybíš nám maminko, už není naděje. Těžké bylo loučení, ale ještě těžší je žít bez Tebe. Dne 30. září vzpomeneme 15. výročí úmrtí naší manželky, maminky a babičky paní Růženy Veselé z Klenovic. S láskou a úctou stále vzpomíná a nikdy nezapomene manžel Josef, dcera Alena s rodinou a syn Josef s rodinou. Dne tomu bude rok, co nás navždy opustila naše drahá maminka paní Dáša Hoffmannová. Vzpomíná manžel, synové Jiří a Pavel s rodinami DO ZVONŮ BIJE ČAS Během letošní prázdninové sezony byl čas v Soběslavi odměřován zvlášť pečlivě. Mohli jste ho sledovat nejen na ciferníku soběslavských věžních hodin, ale také uvnitř věže samotné. Letos se totiž poprvé otevřelo Věžní muzejíčko, které návštěvníkům nabízí hodinářskou a zvonařskou expozici. Jejím základem je stroj soběslavských věžních hodin, jehož stáří se odhaduje na více než 500 let. Kromě dalších věžních i nevěžních hodin byla k vidění i výstavka Sto let bakelitu, která představila hodiny zhotovené právě z této první umělé hmoty. Druhou výstavku tvořily hodiny vzniklé v soběslavské Rolničce. A to, že čas skutečné bije do zvonů, dokazuje další část expozice věnovaná zvonům, které souvisejí se soběslavskou věží. Součástí této části expozice je ukázka zvonařské technologie. Některé exponáty jsou i zahraniční provenience. Kromě toho jsou zde zvony, jejichž autorem je mladý myslkovický zvonař Michal Votruba. Své zvony představil také na výstavě I zvony mají duši, která byla zásluhou Ludmily Zbytovské instalována v Knihkupectví u sv. Víta. Návštěvníci se o jednotlivých exponátech mohli dozvědět více při komentované prohlídce. Expozicí je prováděl ing. Petr Král, předseda občanského sdružení Virtuální muzeum a hlavní iniciátor vzniku muzejíčka. Mezi návštěvníky byla i redaktorka Světlana Lavičková, která pak prohlídku, tentokrát i za účasti Michala Votruby, ve své reportáži zprostředkovala posluchačům rozhlasové stanice ČR2 v programu Odyssea. A jak hodnotili expozici návštěvníci, kteří ji opravdu viděli? Byli překvapeni: Moc pěkné, věž to opravdu oživilo. Příjemné zpestření prohlídky věže. Hezky se poslouchal výklad o hodinách, včetně historie. Někteří by rádi pobyli i déle, protože je opravdu na co se dívat. Obdivuji práci starých řemeslníků i lidí, kteří tato díla udržují pro dnešní generace. Škoda, že mám málo času (žena chvátá). Čas tedy nejde zastavit, ale člověk se zastavit může a může zkusit být pánem svého času. Pokud jste letos svou schůzku s časem ve Věžním muzejíčku soběslavské věže nestihli, můžete se na ni těšit v příští sezoně. Zatím se alespoň virtuálně projděte na Jindřiška Bumerlová, foto: Stanislav Marušák

7 září 2011 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 7 Vážení čtenáři, dovolujeme si vám nabídnout bližší informace o blížících se Rožmberských slavnostech soběslavských, které jsou připraveny na sobotu 17. září Kdo z vás plánuje strávit v areálu hradního nádvoří celou sobotu a má rád překvapení, ať v tento moment přejde ke čtení jiného zajímavého článku Hlásky. Pro zvědavce tedy poodhalení programu slavnosti. Celý den, zaměřený a stylizovaný na návštěvu Petra Voka v jeho oblíbené Soběslavi, začíná historickým kostýmovaným průvodem přivádějícím pána z Růže s jeho družinou za doprovodu šlechty, měšťanstva, řemeslných cechů a lidu poddaného do hradního areálu, kde se celá slavnost, pořádaná na počest Vokova příjezdu do Soběslavi, odehrává. Průvod, v němž se může zúčastnit, za přesně daných podmínek, kromě ústředních postav, které jsou zajištěny zkušenými profesionály, i vaše maličkost, se bude formovat v prostoru před gymnáziem od hodin. Start je pak naplánován na cca hod. Trasa je vcelku daná ulicemi: E. Beneše, Petra Voka, náměstím Republiky, Palackého, areál hradu. Zastávka průvodu bude jedna, zato poměrně významná - Petr Vok přizve do průvodu Zuzanku Vojířovou, samozřejmě v jejím bydlišti Rožmberském domě. Podmínky účasti v průvodu jsou naznačeny v dalším článku, každopádně se bude jednat o historický průvod a rozhodně ne o více či méně karneval, natož dětský. V souběhu se zahájením průvodu bude již otevřen hradní areál s tržnicí a další programovou nabídkou (viz plakát), přičemž oficiálně trh zahájí a řemesla a aktivity v prostoru hradního nádvoří podrobně představí přicházejícímu Vokovi hradní herold kolem poledne, kdy by měl průvod do areálu dorazit. Poté se tedy vše naplno rozbíhá. Přesná časová linka celého programu je samozřejmě pouze orientační, proto prosím berte informace o časech začátků jednotlivých akcí jako orientační. Vždy na jednotlivé akce a atrakce před jejich zahájením hradní herold upozorní. Nicméně alespoň schematicky. Po celý den bude v provozu renesanční trh s nabídkou všeho možného včetně dobové zbrojnice a dobového občerstvení se zvěřinou, rybami, masem i s pečením celého býka. Od 13 hodin pak startují atrakce pro děti v prostoru parku u Hlásky (mimo jiné jízda na sudu, oblékání brnění na čas, střelby ze všech možných zbraní, výuka šermu, molitanová bitva a další). V prostoru hradní lednice bude instalována alchymistova dílna, mučírna, kovárna. Kolem poledne proběhne šermířský turnaj, po němž budou během dne následovat různá vystoupení kejklířů, bubeníků a ostatních dobových umělců, která se budou v určitých intervalech opakovat až do večera. Zájemci budou moci využít i jízdy kočárem, kterou pro vás zajišťuje jezdecký klub Dolli Zálší. Rovněž budeme svědky několika dobových divadelních představení pro děti. Důležitý moment slavnosti přichází kolem patnácté hodiny. Je jím očekávané odhalení sochy Petra Voka, které byste si rozhodně neměli nechat ujít. Sedmnáctá hodina přivítá divadelní představení s názvem Zuzana Vojířová v podání ochotnického divadelního souboru Tyl z Netolic. Příjemná renesanční hudba se spoustou vtípků a legrácek v podání skupiny Ignitus bude dotvářet celou atmosféru dne ve dvou blocích od devatenácté hodiny až do konce celé akce (cca hod.). Se setměním, počítáme tak něco kolem 21. hodiny, budou ukončeny atrakce pro děti a přijde na řadu ohňová show v prostoru hradu, po níž odchází Vok vyprovodit Zuzanu s průvodem za svitu loučí zpět do Rožmberského domu. Přičemž na své cestě v prostoru náměstí zhlédnou na půl desátou večerní chystaný ohňostroj. Vokova družina se poté vrací s průvodem zpět do hradního areálu k dokončení celé slavnosti. Konec je plánován přibližně na půlnoc. Občerstvení je samozřejmě zajištěno, rovněž tak místa k posezení. Ještě příjemná zpráva závěrem. V prostoru konání akce nebude vybíráno žádné vstupné. Věříme, že nám bude přáno a celý den se vydaří a založí tak jednu z dalších pěkných tradičních akcí našeho města. Budeme rádi za váš příspěvek ke zdaru celé akce, ať již to bude Vaší aktivní účastí v programu celého dne nebo Vaší návštěvou vybraného programu nebo pouhým strpením některých drobných omezení, které Vám může realizace Rožmberských slavností způsobit. Malá poznámka k předvečeru konání Rožmberských slavností k pátku KDMS si na tento večer ve spolupráci se SDO Chvalovský Soběslav připravil reprízu divadelní hry Držgrešle, která bude sehrána ve velkém sále KD od 19:30 hod. Ještě před tímto divadelním představením bude zahájena v hodin slavnostní vernisáží v prostorách KD výstava o našem partnerském městě Sabinově starostou Ing. Jindřichem Bláhou a primátorem města Sabinova Ing. Petrem Molčánem. Všichni jste samozřejmě srdečně zváni. Petr Valeš ROŽMBERSKÉ SLAVNOSTI SOBĚSLAVSKÉ Informace pro zájemce o účast v kostýmovaném průvodu: Vážení přátelé, pořadatelé Rožmberských slavností v Soběslavi budou potěšeni, pokud se i vy budete chtít aktivně zúčastnit jako lid prostý či vznešený v kostýmovaném dobovém průvodu. Průvod je neoddělitelná součást každé správné renesanční slavnosti a je to podle nás nejen zábavná, ale i k důležitá a zároveň náročná část programu. Naší představou je, aby kostýmovaný průvod městem byl především důstojnou reprezentací jedné historické etapy našeho města a ne rozpustilým karnevalem. Byli bychom rádi, abyste svou úlohu v průvodu pochopili zároveň jako celodenní hereckou úlohu kostým zavazuje chovat se podle bontonu tehdejší doby (jsme přesvědčeni, že v renesanci netušili co jest žvýkací guma, pravda, pivovary již existovaly ). Takže několik informací předem: 1. Při výběru budou preferovány dospělé páry. 2. Průvod bude historicky rozdělen na tři části šlechta, měšťané a zástupci cechů. 3. Místa v průvodu pro velmi mladá děvčata toužící po roli princezny jsou proto velmi omezená. 4. Děti budou do průvodu brány pouze v doprovodu rodičů (rodiče rovněž v kostýmech). CASTING PRO OBSAZENÍ ROLÍ V HISTORICKÉM PRŮVODU se koná v sobotu 10. září od hodin v kulturním domě (loutkový sál), kde dostanete podrobné informace o výběru velikostí a jednotlivých typů kostýmů, poradíme vám také s líčením a s kadeřnickými úpravami, aby vám to opravdu renesančně slušelo. Pro zajímavost, hodnota historického kostýmu se pohybuje cca do Kč. Půjčovné za kostým pro Rožmberské slavnosti je jednotné Kč za kostým Kč za kauci, která vám bude po odevzdání kostýmu vrácena. Další informace vám rádi zodpovíme, přijďte osobně do kanceláře KD nebo volejte nebo pište. Jaroslava Palasová, produkční KD

8 8 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA září 2011 Kulturní dům města Soběslavi Jirsíkova 34, Soběslav Telefon: , Předplatné Podzim 2011 Čtvrtek 22. září Divadelní společnost Julie Jurištové, Praha BLÁZINEC V 1. POSCHODÍ (František Ferdinand Šamberk) Hrdina příběhu Josef, člen divadelního spolku, se tajně rozhodne léčit si pocuchané nervy. Proto nastoupí jako sluha do zdánlivě poklidné domácnosti doktora Jaroslava a jeho ženy Kláry, veliké milovnice divadla. Jenže nic není takové, jak na první pohled vypadá. V domácnosti nastane opravdový blázinec. Veselohra na způsob vídeňské frašky je jednou z nejúspěšnějších bláznivých komedií proslulého českého dramatika a herce druhé poloviny 19. století. Je plná zápletek, překvapivých zvratů a komických situací. Zazní v ní známé staropražské písničky a kuplety. Hrají: Katy - Jaroslava Obermaierová, Josef - Oldřich Navrátil, Klára Martina Hudečková/Kamila Špráchalová, Jaroslav - Libor Jeník, Artur - Jiří Hána/Radovan Snítil, Paní radová Julie Jurištová Středa 30. listopadu Divadlo Bez zábradlí, Praha KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU (Bernard Slade) Osudové setkání dvou lidí, on ženatý, ona vdaná. Brilantní komedie, která oslovila diváky na celém světě. Je v ní víc než lechtivá zápletka a rozverné situace. Rozpětí pětadvaceti let, v němž se mění chování, oblečení i názory obou protagonistů, tvoří kalendář událostí a nálad, které zmítaly v rozmezí let 1951 až 1975 americkou společností. Pod atraktivní slupkou se skrývá příběh o zrání lásky a přátelství a hledání sebe sama. Diváky bolí po představení bránice od smíchu, ale zároveň podvědomě zalistují i v knize vlastního života. Hrají: Veronika Freimanová, Zdeněk Žák Prosinec (bude upřesněno) Divadlo Palace Theatre, Praha CENA ZA NĚŽNOST (Dan Gordon) Divadelní hra Dana Gordona vznikla podle stejnojmenného filmu, který v roce 1984 získal hned pět prestižních filmových Oscarů, včetně Oscara za nejlepší film. Hra stejně jako film zdařile osciluje na hranici komedie a melodramu, předvádí téměř 30 let vztahu dvou žen, matky a dcery. Aurora je velmi autoritativní žena, poněkud výstřední vdova, která žije jen pro svou dceru Emmu, které se snaží organizovat a kontrolovat život. V průběhu hry sledujeme Emminu snahu vymanit se z matčina područí, která vyvrcholí manželstvím s floutkem Flapem, se kterým má tři děti a ani jedno nepojmenuje tak, jak by si matka přála. Pak ale Emma onemocní rakovinou a vztah obou žen se mění, u Emminy smrtelné postele si věčně nespokojená Aurora konečně uvědomí, jak dceru miluje. Osvěžující komediální akcent vnáší do hry krom neustálého špičkování se matky s dcerou i postava bývalého astronauta, opilce a sukničkáře Garretta, který se vytrvale pokouší získat nedostupnou Auroru. Ve filmu tuto postavu neodolatelně ztvárnil Jack Nicholson, matku s dcerou hrály Shirley MacLainová a Debra Wingerová. Hrají: Aurora Greenwayová - Jana Janěková, Emma (dcera Aurory) - Jitka Čvančarová, Garrett (milenec Aurory) - Alexej Pyško, Patsy - Marcela Holubcová, Maise - Jan Kačer, Doris - ošetřovatelka Daniela Choděrová Začátky jednotlivých představení vždy v hod.! Změna programu vyhrazena! Cena předplatného 750 Kč Již teď si vážení předplatitelé můžete zamluvit svoje místa: tel Předplatné je již v prodeji! POZVÁNKA - Taneční kurzy 2011 Srdečně zveme na zahájení Kurzů tance a společenské výchovy v sobotu 3. září od 18 hodin ve velkém sále kulturního domu. Jaroslav a Alena Bolkovi, taneční mistři TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ 2011 Pokud bude opět letos zájem, plánujeme kurzy pro dospělé od 1. října, každou sobotu po klasických tanečních od hodin 8 lekcí (8 sobot) 1200 Kč za pár. Zájemci se mohou již přihlašovat volejte, zajděte do KD nebo mailujte! ZVEME VÁS DO KD Neděle 11. září v hod. velký sál Divadlo Špílberk, Brno KOCOUREK MODROOČKO Poeticky laděný muzikál s písničkami Marka Ebena, v níž ústřední postava - kocourek Modroočko vypráví příběhy ze svého deníku. Děti se tak seznámí se spoustou postaviček ze světa zvířat. Kromě věrných přátel Modroočka, kočky Zelenoočky a kocoura Bělovouse, poznáme i Krtka, Zajíce, Křečka, ba i nebezpečnou Zmiji. Nakonec vše dobře dopadne a Modroočko najde svou životní lásku kočku Kiki. Scéna a kostýmy Evy Jasičové umocňují poetiku inscenace. Na motivy knihy Josefa Koláře Napsala: Jitka Škápíková Režie: Ludvík Faruga Hudba a texty písní: Marek Eben Vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinná 2., 3.,..dítě zdarma! Travesti skupina HANKY PANKY TELEVARIETÉ od hod. velký sál KD Televarieté to je název zbrusu nového zábavného pořadu nejlepší české travesti skupiny Hanky Panky, která opět po půl roce přijíždí se show plnou nápaditých kostýmů, vtipných scének a především hudebních melodií. Slečny Dolores, Stefany, Sofia a mistr Alex tentokrát zavzpomínají na oblíbený televizní pořad 80. let, který v jejich podání přenesli do současnosti. Kromě známé moderátorské dvojice Vladimíra Dvořáka a Jiřiny Bohdalové, kteří nemohou samozřejmě v pořadu s tímto názvem chybět, přijali pozvání do TELEVARIETÉ skupiny Hanky Panky i zpěvačky a zpěváci jako jsou například Naďa Urbánková, Karel Zich, Jiří Korn spolu s Helenou Vondráčkovou, Věra Špinarová, Ilona Csáková, Helena Vrtichová s nezapomenutelným hitem Diridonda, ale i hvězdy ze zahraničí jako Bonnie Tyler, Shakira, Kylie Minoque a další. Pořad, který se těší oblibě v řadě vyprodaných sálů po celé České i Slovenské republice, přiváží skupina Hanky Panky i do našeho města. VSTUPNÉ: 230,- Kč předprodej, 250,- Kč na místě. KONCERT V ŘÍJNU JAKUB SMOLÍK Úterý 25. října v hod. vstupné řada 280 Kč, další řady + galerie 260 Kč!

9 září 2011 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 9 Program KD Soběslav září 2011 Pravidelné akce: Úterý Anonymní alkoholici (kontakt ) Loutkářský soubor Kašpárek BODY STYLING cvičení zaměřené na formování postavy - začínáme od 6. září každé úterý Středa Ráček, dětský kroužek lid. písní a tanců Čtvrtek Spolek divadelních ochotníků Chvalovský Pátek Soběslavská chasa Další program: Sobota TANEČNÍ KURZY 1., velký sál, vstupné 30 Kč Čtvrtek ASTRÁL Sobota TANEČNÍ KURZY 2., velký sál, vstupné 30 Kč Neděle Divadlo Špílberk, KOCOUREK MODROOČKO, pohádka, velký sál, vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinná 2. (3..) dítě zdarma! Pátek Spolek divadelních ochotníků Chvalovský, DRŽGREŠLE, divadelní hra, velký sál, vstupné 60 Kč Sobota (02.00) ROŽMBERSKÉ SLAVNOSTI SOBĚSLAVSKÉ, SOBĚSLAVSKÝ HRAD Čtvrtek Divadelní společnost Julie Jurištové, BLÁZINEC V 1. POSCHODÍ, divadelní představení, velký sál, vstupné mimo předplatné 250 Kč Sobota TANEČNÍ KURZY 3., velký sál, vstupné 30 Kč Pátek Travesti skupina HANKY PANKY, TELEVARIETÉ 2011, zábavný pořad, velký sál, vstupné 230 Kč předprodej, 250 Kč na místě Sobota TANEČNÍ KURZY 4., velký sál, vstupné 30 Kč TANEČNÍ KURZY dospělí, velký sál Pohled do ateliéru akademického sochaře Václava Hrůzy na rozpracovanou keramickou sochu Petra Voka. Dílo v nadživotní velikosti bude slavnostně odhaleno při Rožmberských slavnostech soběslavských. Foto Ludmila Zbytovská Městská knihovna v Soběslavi srdečně zve na přednášku Bolest - aneb je bolest nutné zlo nebo prostředek, který nám říká, že nejsme v rovnováze? Přednášku o tom, co vytváří v našem těle nepohodlí jak psychické, tak fyzické, a jak se lze této příčiny zbavit, připravil Mirek Vojáček. Čtvrtek 15. září od 17 hodin v prostorách městské knihovny. Sobotní provoz knihovny Po prázdninách se opět vracíme k běžné otevírací době. Sobotní provoz nabídne knihovna čtenářům a návštěvníkům vždy první sobotu v měsíci. V září to bude sobota 3. září od 9,00 do 12,00 hodin. Konzultant zdravé výživy Miroslav Němec Vám s Vašimi zdravotními problémy poradí v sobotu 3. září 2011 od 9,30 hod. v prostorách městské knihovny. Setkání s hudbou v Soběslavi 2011 Další ročník tradičního festivalu a kurzů komorní hudby se uskutečnil v Soběslavi od 1. do 9. července a byl to ročník více než úspěšný! Během devíti dnů se v Galerii v kostele sv. Marka, kostele sv. Víta a Kulturním domě města Soběslavi uskutečnilo osm výborně navštívených večerních koncertů (a jedno matiné v ZUŠ). Pět lektorů (a dva korepetitoři) se neúnavně věnovalo 24 aktivním a 4 pasivním účastníkům kurzů. To vše za zájmu médií (spoty v Českém rozhlase České Budějovice, články a reklamní prostor v Týdeníku Rozhlas a Soběslavské hlásce) a vydatné pomoci spolupořadatelů projektu, města Soběslav, Kulturního domu města Soběslavi a ZUŠ i ostatních partnerů (Nadace Život umělce, pojišťovny GrECo, Rašeliny Soběslav, agentury Blue Season Art Agency a OSA). Tato hudební událost v malebném jihočeském městě dávno zdomácněla a bez nadsázky celá Soběslav tento týden a půl v každém ohledu žila naší kulturou! Za organizátory Petr Hanzlík PODZIMNÍ TVOŘENÍ workshop KDE: KD Soběslav Národ KDY: :00 14:00 VSTUPNÉ: Dospělí 20 Kč, děti zdarma POŘÁDÁ: Centrum Klenby, Soběslav Bude pro Vás připraveno: - decoupage (ubrousková technika) - výroba papírových draků - malování na skleněné vázičky - zapichovátka a jiné podzimní dekorace Centrum Klenby pro Vás na podzim připravuje: Kurzy ANGLICKÉHO JAZYKA Scrapbooking výroba fotoalba Fimo šperky Encaustika malování pomocí žehličky a voskovek Malování na hedvábí Krůčky k hudbě (předšk. hudební program) Pravidelný kroužek kreativního tvoření Termíny a další informace o kurzech budou upřesněny na našich internetových stránkách Nová otevírací doba Caffé Baru (od 1. září) Centrum Klenby PO ČT 9:00 12:00 PÁ 9:00 12:00 a 15:00 22:00 Terasa bude otevřena podle počasí. O svátcích je kavárna zavřena. Akce na září Každá 10. káva zdarma. Vyžádejte si u obsluhy kartičku a za každou kávu (espresso, latté, cappuccino) dostanete razítko, nasbírejte jich devět a 10. kávu budete mít zdarma.

10 10 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA září 2011 PAN VOK ODCHÁZÍ... Výstava SOBĚSLAV MĚSTO PĚTI- LISTÉ RŮŽE, která je hlavní muzejní akcí letošního roku, vstupuje do posledního měsíce svého konání. Pokud jste ji ještě neviděli, nenechte si ujít ukázku toho nejcennějšího z našeho sbírkového fondu předměty spojené s vládou Rožmberků v našem městě i s jejich zdejším druhým životem. Řadu exponátů v budoucnu plánujeme dlouhodobě vystavit ve stálé historické expozici, předměty listinné povahy (cenné rukopisy a staré tisky) však trvalé vystavení nedovolují a zůstanou tak nadále uložené v depozitářích knihovny Blatského muzea a knihovny Národního muzea v Praze. Během trvání výstavy na ní přibyl i jeden nový exponát prapor zpěváckého spolku Petr Vok, zapůjčený soběslavskými baráčníky. V pokladně Rožmberského domu jsou ke koupi tematické publikace (brožura a sada pohlednic s historickými fotografiemi) spolu s řadou rožmberských suvenýrů, vyrobených v chráněných dílnách soběslavské Rolničky. Během podzimu k nim přibude ještě druhá sada pohlednic věnovaná umění rožmberské doby. Ex-libris Petra Voka v knize z fondu Blatského muzea v Soběslavi Žáky a studenty všech stupňů škol bychom rádi pozvali na netradiční prohlídku výstavy, kterou představuje lektorský program Život šlechty v renesanci, během kterého se hravou formou dozvědí spoustu zajímavostí o Rožmbercích i jejich době. Pod vedením našich lektorek si postaví renesanční náměstí, vyzkouší si dobové čepce, sestaví rožmberský rodokmen či rožmberskou růži. Rekvizity pro tento Iva Hovorková jako pán ze Švestky při slavnostní vernisáži program jsou také dílem mistrů a klientů Rolničky. Učitele se zájmem o program odkazuji na domluvu s muzejní pedagožkou Mgr. Klárou Smolíkovou tel ). Některé prvky programu si mohou sami vyzkoušet i ostatní dětští návštěvníci, pro něž je připraven také hravý pracovní list. I v září proběhnou další akce doprovodného kulturního programu NA NÁVŠTĚVU K ROŽM- BERKŮM, na něž Vás srdečně zveme: Koncert renesanční hudby v podání souboru Dyškanti z Českých Budějovic Vokální soubor Dyškanti vznikl v roce 1982, věnuje se hlavně duchovní hudbě české renesance, neuzavírá se však ani hudbě středověku a baroka a v posledních letech také hudbě světské a instrumentální. Repertoár souboru těží především z činnosti svého vedoucího Martina Horyny, hudebního historika a pedagoga na Jihočeské univerzitě. Velká část repertoáru pochází z jeho práce s prameny české hudby století a soubor má to štěstí, že tyto zapomenuté hodnoty uvádí v novodobých premiérách. Kostel sv. Víta, sobota 3. 9., 19:00 Přednáška Archeologie a historická Soběslav Doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc., vedoucí Archeologického oddělení Husitského muzea v Táboře, představí výsledky archeologických výzkumů konaných v prostoru soběslavského hradu a náměstí. Přednáškou zároveň zahajujeme podzimní cyklus historicko-vlastivědných přednášek Staré a nové zvěsti. Rožmberský dům, úterý 6. 9., 17:00 Koncert dobové hudby v podání soběslavských souborů S hodinovým pásmem renesanční hudby vystoupí pěvecký sbor Anonym Voice a Soběslavský žesťový kvartet. Mimo jiné zazní rožmberské intrády a píseň oslavující Petra Voka. Kostel sv. Marka, čtvrtek , 18:00 Projekce českého filmu Pan Vok odchází Jako derniéru výstavy uvádíme film Karla Steklého z roku 1979, v němž se představí Martin Růžek (v roli Petra Voka), Václav Sloup, Josef Vinklář, Iva Janžurová a další. Akci pořádáme ve spolupráci s Kulturním domem města Soběslavi. Společenské centrum Soběslavska (kino), čtvrtek , 17:00 PODZIMNÍ SETKÁNÍ JOSEFA ZÁRUBY Výstavní prostory Smrčkova domu budou v září místem setkání s tvorbou soběslavského malíře Josefa Záruby a jeho uměleckých přátel, jimiž jsou Jana Školaudyová z Českých Budějovic (malování voskem), Jana Frýblová z Dolní Pěny (plastické obrazy), Josef Balek z Velešína (olejomalba), Vladimír Nosek z Jindřichova Hradce (koláže) a Pavel Vodňanský z Českých Budějovic (kombinovaná technika). Smrčkův dům, Vernisáž výstavy v pátek od 18:00 vystoupí Soběslavský žesťový kvartet. Všechny naše výstavy a expozice jsou otevřené denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin (s polední pauzou od 12:00 do 12:30 a posledním vstupem v 16:30). FANTAZIE JAROSLAVY CHLUPÁČOVÉ Výstavu obrazů nabízí v září také veselský Weisův dům. Jaroslava Chlupáčová již od školních let se zajímá o výtvarné umění, zvláště o kresbu a malbu. Začínala drobnými kresbami, portréty, malbou na keramiku, dále pak miniaturami s tematikou přírody. Známé jsou také její malované kameny. Postupně se pokoušela o větší plátna malovaná olejem. V poslední době prodělala těžkou nemoc, která jí do jisté míry změnila život, ale ovlivnila i tvorbu. Vytvořila si svůj vlastní obrazový svět, prostor imaginárních představ, v němž se sloučily rozdíly mezi reálným světem, hmotou a světlem. Nyní tvoří plátna, na kterých zachycuje své pocity, nálady a duševní rozpoložení. Všechny obrazy jsou malované vrstvenou technikou, olejovými barvami na plátno nebo tvrdé desky, jsou plastické, mnohdy doplněné přírodními materiály, jako jsou len, kokosové vlákno, kamínky apod. Inspiraci pro svá díla čerpá nejen ve svých představách, náladách, ale i v životě kolem sebe. Snaží se, aby její tvorba ponechávala i prostor pro fantazii každého z nás. Do muzea i na koncerty Vás srdečně zve RNDr. Daniel Abazid vedoucí BM

11 září 2011 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 11 Indiánský tábor v Dírné 2011 Rok utekl jako voda a ve čtvrtek 30. června jsme se opět sešli na dětském letním táboře v Dírné, pořádaném 25. PS Soběslav, abychom společně prožili deset dní legrace a poznávání. S některými účastníky tábora jsme se viděli již po několikáté, ale samozřejmě mezi nás zavítali i nováčci se svými kamarády. Letošní tábor se nesl v duchu INDIÁNŮ. Vyráběli jsme si například lapače snů, indiánské čelenky, zdobili se dřevěnými ozdobami a jako správní indiáni jsme se vydali i na lov bizonů. Navštívili nás také přátelé ze sousedního kmene s koňmi a nechali nás, abychom se svezli, zavítal mezi nás vyhlášený šaman se svými bubny a nakonec přijeli i členové Hasičského záchranného sboru ze Soběslavi, kteří pro nás nachystali zajímavé povídání o své činnosti včetně prohlídky a svezení v pohotovostním vozidle. Ale nehráli jsme jen hry s indiánským nádechem. Zahráli jsme si také vybíjenou, fotbal, podnikli jsme výlet na Červenou Lhotu a do Dírné nebo k nám přijela pouť. Ti odvážnější z nás prošli stezkou odvahy. Když nám počasí dovolilo, chodili jsme se koupat. Deset dní uteklo velice rychle. Tábor jsme zakončili velkým ohněm a nakonec ještě nádherným ohňostrojem. Velké poděkování patří všem, kteří se starali o plynulý průběh tábora a umožnili jeho uskutečnění pan Průša, pan Wratislav, Zemědělské družstvo Pluhův Žďár, Obecní úřad Dírná, pan Moravec, všichni rodiče pomáhající při stavbě tábora a samozřejmě táboroví vedoucí a instruktoři, kuchaři a další pomocný personál. Za organizátory tábora Klára Součková Šmoulí léto Léto přichází s lákavou nabídkou her, soutěží, výletů a zájmové činnosti na táborech. Letošní celotáborovou hrou v Dírné provázela děti Šmoulinka se svými kamarády. Ve hře se podařilo propojit pohybové aktivity s činnostmi vyžadujícími rozhodování a přemýšlení. Napínavé byly i soutěže jednotlivců, které byly pravidelně zařazovány do táborového programu. Soutěžní atmosféru pomohl zvýraznit i netradiční způsob hodnocení v podobě táborových platidel dílenských čmrdlíků. Mozaiku činností skvěle doplňovaly tradiční táborové aktivity, závodivé i sportovní hry. Pěkné počasí jsme využívali ke koupání a slunění. Turistická činnost na táboře vyvrcholila výletem na Červenou Lhotu. Při prohlídce zámku jsme mohli nahlédnout do velmi útulných, komorně laděných interiérů, vypovídajících o životě od renesance až po 19. století. Svět dětské fantazie a tvořivosti jsme obdivovali při výrobě kouzelných zvonečků a malování netradičních obrázků. Nápaditost, trpělivost a šikovnost nechyběla dětem ani při stavbě domečků z přírodních materiálů pro své kamarády Šmouly. Zpestřením táborového života byla i ukázka praktického výcviku psa Huberta, kterou pro děti připravil Pavel Ondřej. Mimořádně zajímavé odpoledne připravili pro malé táborníky členové Vodní záchranné služby ze Soběslavi. Přístupnou formou dětem vysvětlili zásady první pomoci. Získané znalosti si děti ověřily v malém testíku i praktických činnostech. Největším zážitkem z celého odpoledne byla pro děti jízda na raftech. Děti se také zúčastnily posezení o táborového ohně s opékáním vuřtů. Za doprovodu kytary jsme si zazpívali oblíbené country písně s Martinou Drtinovou. Slavnostní chvíli prožili malí táborníci při vyhlášení výsledků celotáborové hry i soutěží jednotlivců. Šmoulinka jim předala medaile, diplomy i drobné odměny. Následovala diskotéka, která byla ukončená ohňostrojem. Dny plné zážitků a her skončily. Poděkování patří organizátorům tábora, Obecnímu úřadu v Dírné, panu Průšovi, Wratislavovi, Ondřejovi, M. Drtinové, členům Vodní záchranné služby. K úspěšnému průběhu tábora přispěli sponzoři Fontea Veselí nad Lužnicí, EFKO Veselí nad Lužnicí, Madeta Veselí nad Lužnicí, BOHEMIA CHIPS Choustník pan Gajdolín, Vialit Plachý, Kodak Cibulka, Spino Novák, Trio pí Laňková, Teta drogerie, pí Šatná, Rathouská, p. Honsa, Suchan, Šimák, Černý. Touto cestou jim také děkuji za jejich vstřícnost a ochotu. Za ŠD Dagmar Pechová

12 12 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA září 2011 Účastníci letního cyklotábora, který se konal v Chlumu u Třeboně od 16. do 23. července. Na snímku děti na výletě v Lutové I N F O R M A C E Z D D M Nabídka zájmových kroužků pro školní rok školné na rok Letecký modelář pro chlapce od 9 let 1.200,- Radioamatér pro chlapce od 9 let 1.200,- Rybářský kroužek pro děti od 6 let 800,- Angličtina pro dospělé a mládež pokročilí 1.600,- Angličtina pro dospělé a mládež začátečníci 1.600,- Němčina pro dospělé pokročilí 1.600,- Stolní tenis pro děti pro děti od 6 let 1.200,- Stolní tenis muži 2.000,- Baby klub pro maminky s dětmi 600,- Cvičeníčko pro rodiče s dětmi pro děti od 4 let 800,- Šikula I. pro děti od 3 let 1.000,- Šikula pro předškoláky pro děti od 5 let 1.000,- Keramika pro děti od 5 do 15 let 2.000,- Keramika pro mládež a dospělé 2.400,- Házená mini pro děti od 9 let 1.500,- Házená st. žáci pro chlapce od 12 let 1.200,- Házená st. žačky pro dívky od 13 let 1.700,- Kanoistika pro děti od 6 let, mládež 1.700,- Soběslaváček folklor pro děti od 5 let 600,- Angličtina pro děti od 5 let 1.000,- Výtvarný kroužek I. pro děti MŠ a I. st. ZŠ 1.000,- Výtvarný kroužek II. pro děti II. st. ZŠ 1.000,- Automodelář pro chlapce od 9 let 1.000,- Výuka na počítači pro děti od 6 let 1.000,- Střelecký kroužek pro děti od 9 let 1.000,- Dívčí klub pro dívky od 6 let 1.000,- Pastelka pro děti od 4 let 800,- Florbal chlapci pro chlapce od 13 let 1.500,- Florbal ženy pro dívky od 15 let 1.500,- Orientální tance pro děti pro dívky od 6 let 800,- Orientální tance pro ženy 1.000,- Mažoretky pro začátečníky pro dívky od 6 let 800,- Mažoretky pro pokročilé 800,- Novita pěvecký sbor 500,- Hudební škola Yamaha dle hudebních oborů Kroužek paličkování pro děti od 10 let Kroužek korálkování pro děti od 10 let Patchwork pro děvčata pro dívky od 10 let 800,- Nový školní rok na ZŠ v Komenského ulici Do dvou prvních tříd přijde 51 nových žáčků. Bude to pro ně důležitý krok v jejich životě. Skončí jim bezstarostný čas her a přijdou první starosti a povinnosti. Není však nutno se obávat. Jejich nové paní učitelky ve spolupráci s rodiči se určitě postarají o to, aby tato změna byla pozvolná a aby převládla u dětí jejich přirozená touha po poznání nového. Nejen prvňáčky, ale i ostatní žáky školy, čekají změny. Ve škole se naplno rozběhne projekt financovaný z evropských fondů. Ten představuje dvě části: tou první je zavádění moderních vyučovacích prostředků do výuky především interaktivních tabulí, tou druhou zkvalitnění výuky anglického jazyka především díky nižšímu počtu žáků ve skupinách. Další změnou je příchod čtyř nových pedagogů. Jsou to učitelé anglického jazyka, matematiky, fyziky, chemie a přírodopisu. Doufám, že jejich přínosem bude i to, že jsou všichni mladí, plni síly a elánu. Popřejme tedy novým i stávajícím žákům i jejich vyučujícím školní rok plný úspěšné práce a dobrých výsledků a zároveň i hodně pohody a klidu, protože i to do školy určitě patří. Mgr. Jaroslav Koldan Filmový klub gymnázia Dokumentární filmy i do naší školy! Do sedadel místního kina usedá hrstka diváků, vesměs studentů, přátel či rodičů, a na plátně se odvíjí první okamžiky právě promítaného filmu. Možná jiného než byste čekali. Každý měsíc totiž připravuje náš filmový klub projekce dokumentárních filmů, jež se zabývají různorodými problémy a dramatickými životními osudy. Po filmu následuje diskuze s hostem, který má k danému tématu co říct. Mohli jsme tak např. zhlédnout dokument o životě pronásledované ruské novinářky a diskutovat s redaktorkou táborské Sedmičky nebo nahlédnout do problému práv muslimských žen v arabských zemích se zdravotní sestrou, která pobývala šest let v severoafrické Libyi. Všechny tyto dokumenty pocházejí z úspěšného festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který se každoročně koná v mnoha českých městech a navštěvují jej tisíce diváků. Právě pod tímto festivalem před deseti lety vznikl projekt Jeden svět na školách, který nabízí dokumentární filmy jak studentům, tak pedagogům, kteří je mohou využít při výuce. Po celé republice existuje na desítky podobných filmových klubů, které organizují sami studenti. V loňském roce jsme navázali na klub vedený bývalou studentkou gymnázia a máme za sebou přes šest promítání. Zveme všechny zájemce, především z řad studentů, do soběslavského kina na další filmové projekce v tomto školním roce. (Více informací o projektu na stránkách a o projekcích na u nebo na Facebooku pod názvem Filmový klub Gymnázia Soběslav) Za Filmový klub Gymnázia Soběslav Sára Růžičková

13 září 2011 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 13 TURNAJ V KUŽELKÁCH A PETANQUE Kapsáře pro děti do Zambie, aneb jak to vlastně začalo? Když jsem se jednoho dne zaposlouchala do vyprávění koordinátory projektu Adopce zambijských dětí na dálku o tom, jak nadace pomáhá dětem v Africe, jak tam děti žijí a jak jim nadace pomáhá, vyprávění mě natolik zaujalo, že jsem požádala o přednášku u nás v Senior domě v Soběslavi. Přednáška s projekcí byla natolik zajímavá a dojemná, že jsme se rozhodli nějak pomoci, aby to bylo v našich možnostech a silách. RC SOBÍK o. s. pořádá Burzu kojeneckého, dětského a těhotenského oblečení Sportovních potřeb, kočárků, hraček Naše velmi šikovné uživatelky při svých aktivitách ušily dětem kapsáře na školní pomůcky, které jsem předala k odeslání. Tím by to mohlo končit, ale nás čekalo velmi milé překvapení. Přišla mi elektronická zpráva s fotografiemi našich výrobků a milé poděkování našim šikovným uživatelkám, kterým není lhostejný osud dětí, byť jsou to děti z jiného kontinentu. Poděkování bylo velmi milé a pro nás moc znamenalo. Je to ocenění, že i v domově pro seniory žijí lidé, kteří i při jejich bolístkách a křehkém zdraví jsou stále pro někoho prospěšní a z jejich práce má někdo radost a užitek. TURNAJ V KUŽELKÁCH A PETANQUE Ve čtvrtek 16. června se konal v G-CENTRU v Táboře turnaj v kuželkách a petanqu, a tak jsme ani my zde nemohli chybět. Sešlo se kolem dvaceti týmů z různých domovů důchodců a každý tým se skládal z pěti členů. Všichni soutěžící dostali malé dárečky a během celého turnaje bylo k dispozici i občerstvení. Počasí se vydařilo, naše družstvo si vedlo výborně a strávili jsme zde velmi pěkné a příjemné dopoledne. Domů jsme si dovezli i cenu, první místo v petanqu obsadila naše soutěžící paní Marie Mařanová. Nejen ona, ale i všichni soutěžící si zaslouží obrovskou pochvalu a patří jim velký dík za reprezentaci našeho domova. Lada Haplová Dne od hod. Věci si bude každý prodávat sám. Poplatek za prodejní místo je pro člena 40,- Kč, pro ostatní 60,- Kč. Sraz pro prodávající je v 8.30 hodin v Kulturním domě města Soběslavi. Zájemci, hlaste se na čísle Zároveň zveme všechny ostatní zájemce o nákup dětského zboží, přijďte dne do místního kulturního domu. Výlet na ranč Větrovy, který se konal v červnu v rámci Dne dětí a rozlučka před prázdninami Program čajovny kavárny Rolnička Zveme vás na výstavu výtvarných arteterapeutických prací žáků speciální školy a klientů centra denních služeb Rolničky. Vernisáž se uskuteční 7. září od 17 h v čajovně. Výstava potrvá celé září. Pátek 16. září od h Zpěvy páteční, aneb dokud se zpívá K pravidelnému zpívání vcelku známých písniček vás zvou kytaristé Vláďa Trešl a Olda Pour. Pátek 30. září od h festival DOBROVOL (místo a program bude upřesněn na plakátech)

14 14 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA září 2011 Dvacet let firmy Autoservis Jindra s.r.o. Firma Autoservis Jindra s.r.o. slaví v tomto roce 20 let od svého založení. To je jistě dobrý důvod na krátkou rekapitulaci od jejího vzniku až po současnost. Na počátky firmy vzpomíná Ilona Mertlíková, marketingové oddělení. Firma byla založena v lednu 1991 pod názvem Zdeněk Jindra autoservis. V té době byla celá postavena na jedné fyzické osobě Zdeňka Jindry a jednom zaměstnanci dílny spolu s chutí, nadšením a optimismem. Zabývala se opravami vozů v budově dřívějších drobných provozoven (nyní dřevovýroba Vaněk), již v té době zaměřené především na českou domácí značku Škoda. Po několika málo měsících činnosti firmy došlo k uzavření smlouvy na opravárenskou činnost pro vozy Škoda s výrobním závodem Škoda Mladá Boleslav, tehdy ještě Volkswagen groupe. Tato smlouva tak udala budoucí směr a celkové zaměření firmy i její rozvoj. Jako servisní partner Škoda bylo třeba plnit náročné podmínky především na kvalitu, vybavenost, skladovací prostory, ekonomické a administrativní zázemí. Bylo nutné tedy najmout více zaměstnanců, z nichž někteří jsou součástí firemního týmu dodnes. O rok později se podařilo získat partnerství a podepsat smlouvu na dodávku a prodej nových vozů Škoda (v té době se jednalo o Favorit, Forman a později první Felicia, Felicia Combi a Pick-up). S rozvojem prodeje vozů se začala firma zabývat celou řadou dalších služeb jako např. financováním vozů leasingové a úvěrové smlouvy, záručními opravami a reklamacemi, nabídkou příslušenství včetně montáží autodoplňků, karosářskými pracemi, elektroinstalacemi a dalšími. Původní provozovna přestala ovšem postupem let stačit S vývojem a množstvím zpracovaných zakázek vyvstala potřeba i požadavek Škoda Auto na vybudování kvalitnějšího zázemí pro klienty a zaměstnance. To se podařilo v září 1996, kdy byl slavnostně zahájen provoz v nově postavené budově s novým servisním a prodejním centrem Škoda u hlavní silnice E55 v Soběslavi. Tak jsme splnili dané corporate identity fy Škoda Auto a.s. a zároveň naše vlastní představy o tom, jak bychom rádi svým klientům poskytovali servisní služby a nabídli prostředí pro nová vozidla. Ve stejné době přišla na trh zcela nová kategorie vozů Škoda Octavia a po ní Octavia Combi, která se stala doslova bestsellerem našich klientů a své prvenství si stále drží. Které další služby, kromě prodeje vozů, nabízíte? Uběhla řada let, po které se rozvíjela nabídka služeb a dalších produktů: Zákaznické bonusy, odtahová služba nonstop, servis mobil, pneuservis s uskladněním sezonních pneumatik, jejich údržba i čištění, myčka vozidel včetně tepování ruční cestou, možnost zapůjčení z několika druhů vozů na dobu opravy, nejmodernější diagnostická a servisní zařízení, možnost přímo u nás vyřídit likvidace pojistných událostí včetně kompletní opravy, lepší komunikační a technologické přístupy, pravidelné zaškolování techniků, mechaniků a ostatního personálu, emise, vyřízení STK a mnoho dalšího... Zkvalitnění a zrychlení objednávek dílů a příslušenství do 24 hodin napomohlo zrychlení vyřizování zakázek, doby opravy a kvality servisních úkonů. Máme nyní možnost dodávání takzvaných výměnných dílů, které zásadním způsobem šetří finanční náklady našim klientům a současně i životní prostředí. I v rámci zprostředkování prodeje nových vozidel rozvíjíme zejména kvalitu poradenství a informovanost o možnostech financování a pojištění, optimalizaci nákladů na pořízení vozů, zrychlení dodávek a vyřizování zakázek díky zavedení on line systémů zadávání objednávek ve výrobním závodě, možnost vyzkoušet si celou řadu modelů, motorizací při zkušebních jízdách, vyřízení veškerých náležitostí při prodeji ojetého vozidla a protiúčtu, pomoc osobám se ZTP, informovanost díky web stránkám a další. Současná provozovna 2011, působnost od roku 1996 První prodejna nových vozů Škoda, působnost od 1992 do 1996 Současně jsme zavedli ekologickou likvidaci odpadů plníme náročná kritéria a jsme držiteli certifikátů za Ekologický audit a Zelená firma. Dále pak každoročně obhajujeme kritéria kvalitativní i organizační v rámci auditu ISO Od roku 2005 jsme pravidelnými obhajiteli titulu: Top obchodník Škoda a několikrát dokonce Best Dealer Škoda v ČR (hodnoceno z pohledu ekonomické stability a vyváženosti, kvality poskytovaných služeb zákazníkům, dodržování technologických a administrativních postupů, rychlosti vyřizování zakázek, spokojenosti klientů, kvality a efektivity práce, přístupu jednotlivých zaměstnanců a jejich odborných znalostí, prezentace firmy a web stránek, komunikace a celkové image společnosti, celkového systému a efektivity práce včetně spolupráce s klienty a plnění smluvních požadavků Škoda Auto a.s.) Jsme též rádi, že s naším přispěním napomáháme v realizaci některých zajímavých kulturních či sportovních a společenských akcí v Soběslavi a okolí jako např. Kubešova Soběslav, srazy veteránů Čelkovice, plesy, akce Rolničky, školní akce, činnosti sportovních klubů tenis, hokej, volejbal, dny dětí Aeroklubu na letišti Jak vnímáte důsledky celosvětového ekonomického útlumu? V letošním roce 2011 jsme zaznamenali stagnaci. Jako důsledek opatření vlády a ekonomickému útlumu došlo k poklesu poptávky v oblasti služeb, tedy nepřímo i naší společnosti. Vnímáme to jako důsledek ukončení činnosti některých významných firem v regionu Táborska (ale i celkově v ČR), zejména v oboru stavebnictví, výrobních závodů, drobných živnostníků, ale i obavy a nejistoty soukromých osob před možnou ztrátou zaměstnání a snahy udržet si finanční rezervy pro překlenutí náročného období. pokračování na str. 15

15 září 2011 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 15 Dvacet let firmy Autoservis Jindra s.r.o. dokončení ze str. 14 I pro naši společnost je to impuls k zastavení všech případných investic, k udržení a snížení nákladů, tvorbu rezerv za současného zachování nastavené kvality služeb. Nezbývá než doufat, že všechna přijatá opatření zajistí stabilitu, že budeme připraveni na nové oživení trhu, s možností znovu se aktivně rozvíjet, ve prospěch spokojenosti našich klientů dle dlouhodobého plánu. Naše současné aktivity jsou zaměřeny především na naši stávající klientelu a efektivitu každé naší činnosti. Na tom pracuje 19 stálých zaměstnanců, kteří zajišťují veškeré služby a servis. Které vozy jsou u zákazníků nejžádanější? Připravujeme a stále aktualizujeme nejrůznější nabídku jak na nové vozy, tak na servisní služby. Nejžádanějším vozem našich zákazníků se pomalu stává kromě oblíbené Octavie i nové SUV Škoda Yeti a mnoho náročnějších klientů z vyššího segmentu vozů míří pro luxusní limuzíny Škoda Superb a nadstandardně prostorný Super Combi. Milovníky menších vozidel v příštím roce potěšíme zcela novým nástupcem vozidel Fabia. Všechny modely Fabia i Roomster jsou proto nyní aktivně podporovány a zvýhodňovány. Lze je pořídit za nejnižší ceny v historii. I všechny ostatní nové modely jsou v současné nabídce za výrazně nižší ceny, než bývaly a jsou i podstatně lépe vybaveny, s možností zajímavých financování. V tomto nejlépe klientům poradí naši kvalifikovaní prodejci nových vozidel. Na servisních službách klienti mohou ušetřit od 9-68% finančních nákladů na 100% kvalitních výměnných dílech přímo z výrobního závodu, nebo využít zákaznických věrnostních Šekových knížek, či jednorázových akcí, jako jsou výhodné sady pneumatik či jiné. Poradci a technici servisu pomohou při řešení problémů s vozidlem či zajistí STK, emise nebo likvidaci pojistné události a mnoho dalšího. Zavedli jsme též např. podrobnou evidenci a historii oprav každého vozu Škoda, tím se zkvalitnil náš přehled o prováděných úkonech na vozidle či případných záruk, dále systém poskytuje kvalitní informace o historii těchto ojetých vozů v případě prodeje dalším zákazníkům. Na závěr přejeme všem našim zaměstnancům mnoho zdraví i optimismu pro společné překlenutí náročných úkolů. Našim váženým klientům, které čítáme za uplynulých 20 let již na tisíce, děkujeme za jejich věrnost a přízeň. Těšíme se s nimi opět na shledanou při řešení a pomoci v rámci některé z našich nabízených služeb. Váš autorizovaný servis a prodejce pro vozy Škoda Autoservis Jindra s.r.o. S I. Mertlíkovou připravila J. Kocourková Z činnosti hasičů Události PS Soběslav Požár skladové haly v obci Zvěrotice Odstranění padlého stromu na dráty telefonního vedení u obce Debrník Odstranění následků dopravní nehody dvou osobních automobilů u obce Čeraz. Při nehodě nebyl nikdo zraněn Otevření bytu ve Veselí n/l Požár lesní hrabanky u Myslkovic Odstranění následků dopravní nehody motocyklu a osobního automobilu u obce Mažice. Při nehodě byly zraněny dvě osoby Odstranění úniku PHM na vozovku z osobního automobilu u obce Svinky Odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu u obce Řípec. Při nehodě byly zraněny dvě osoby Vylovení uhynulého zvířete z řeky Nežárky u obce Val Odstranění padlých stromů na vozovku u obce Sviny a v Soběslavi Požár potravin na sporáku v panelovém domě ve Veselí n/l Odstranění sršního hnízda v Klenovicích. Policejní zápisník a Odstranění padlých stromů na vozovku v obcích Janov, Soběslav, Svinky, Záluží, Dráchov, Horusice a Klenovice Odstranění větve padlé na vozovku a omezující provoz mezi obcemi Mezná a Dírná Odstranění následků dopravní nehody osobního a nákladního v Soběslavi. Při nehodě byla zraněna jedna osoba Otevření bytu ve Veselí n/l Asistence při transportu pacienta do vozidla ZZS v Soběslavi Odstranění padlého stromu na vozovku u obce Svinky Požár osobního automobilu v Soběslavi Požár v prostorách internátu Praktické a odborné školy v Soběslavi Odstranění následků dopravní nehody u obce Zvěrotice. Při nehodě byla jedna osoba usmrcena Odstranění následků železniční nehody na železničním přejezdu v Soběslavi. Při nehodě byla jedna osoba usmrcena Vyproštění osobního automobilu z Bechyňského potoka ve Veselí n/l Požár skládky v obci Vesce. Bc. Libor Šmahlík, velitel stanice Soběslav Dne neznámý pachatel (NP) u OD Tesco v Soběslavi odcizil z kolostavu jízdní kolo černé barvy se stříbrným nápisem TREK v hodnotě ,-Kč. Dne NP odcizil ze staveniště dálnice D3 mezi Soběslaví a Chlebovem chemické WC TOI TOI v hodnotě ,-Kč. Dne NP odcizil z nádrže ze zaparkovaného nákladního vozidla Renault na staveništi dálnice D3 mezi Soběslaví a Zvěroticemi 280 litrů motorové nafty a dále z nákladního vozidla Tatra dva kusy autobaterií vše v celkové hodnotě ,- Kč. Dne došlo na sídl. Svákov v bytě ke krádeži finanční hotovosti 6.500,- Kč. Dne NP odcizil celkem 350 litrů motorové nafty a poškodil sací zařízení nádrží u dvou nákladních vozidel Volvo v obci Tučapy, kdy způsobil celkovou předběžnou škodu ve výši ,- Kč. OOP Soběslav

16 16 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA září 2011 Okénko Soběslavské chasy mladé Vystoupení na 17. festivalu dechových hudeb Kubešova Soběslav V sobotu 16. července se Soběslavská chasa mladá spolu s Ráčkem zúčastnila festivalu dechových hudeb Kubešova Soběslav. Jako první vystoupila děvčata z Ráčku. Publiku, které už v té době bylo velice početné, předvedla vše ze svého umu a nenechala na sobě znát žádnou trému. Za to pak byla oceněna dlouhým potleskem. Po dechová kapele Táboranka přišla na řadu Soběslavská chasa mladá. Ta si pro návštěvníky festivalu nachystala pásmo, jež se skládalo z písní nových i těch starších. Začátek pásma obstarali chlapci s písní Když jsem já šel po mezi. Hned po nich zase děvčata zazpívala Kde je ten pan šenkýř. Potom už následovala taneční část pásma, ve které jsme pódium rozhoupali takovým způsobem, že jsme se báli, jestli vydrží. Diváci si s námi zazpívali a podle jejich úsměvů a ovací můžeme soudit, že se jim naše vystoupení líbilo. Soustředění v Nesměři 2011 Rok se s rokem sešel, a tak Soběslavská chasa mladá na konci července vyrazila na soustředění. To letošní bylo již tradičně čtyřdenní a pro místo pobytu jsme si vybrali rekreační středisko Nesměř. Hned po čtvrtečním příjezdu a obědu jsme se vrhli do trénování. Připraveno bylo několik nových písní a samozřejmě mnoho písní starších, které naši noví členové neměli možnost poznat. Tanečníci se věnovali i základním krokům a muzikanti pilně cvičili, aby kapela dobře ladila. Výsledkem čtyřdenního snažení je nacvičení dvou pásem a zhruba 20 písniček. To, jestli nám naše snažení k něčemu bylo, můžete zhodnotit v nejbližších vystoupeních. Stanislav Tomša, Šťastným nálezcem velikého hřiba je tříletý Jan Fišpera, který houbu našel na výletě se svým otcem Jiřím, kdy se v lesích v okolí Soběslavi učil poznávat houby. Hříbek měl obvod klobouku 78 cm a vážil 1,8 kg. Foto Roman Kačur Vesnický hudební klub Chotěmice začátek vždy ve 20 hodin Arnošt Frauenberg - písničkář a bavič z HBO Na stojáka Lubomír Nohavica - písně u klavíru - přes den volná textařská dílna Festival písničkářů Hudební sklepy V. Koubek, Záviš, J. Dědeček, O. Petr, K. Vepřek Phil Shoenfelt a P. Cingl, R. Dragoun, J. Noha, P. Baťa, V. Veit, K. Kamberská, J. Konvrzek, P. Bubák... již od 15 h!!! Otevřené podium hudebníkům Piosenki - důstojný závěr sezony Pozvánka na burzu oblečení Srdečně Vás zveme na burzu dětského, těhotenského oblečení, potřeb pro budoucí maminky a hraček. Těšit se budeme dne na Zámečku v Myslkovicích od V případě zájmu o rezervaci prodejního místa kontaktujte p. Váchovou nebo p. Pölderlovou Poplatek za místo činí 50,- Kč. Táborská setkání 2011 Máte rádi atmosféru středověku? Láká vás netradiční hudba, zpěv a veselení pod širým nebem? Pak si nenechte ujít další ročník festivalu TÁBORSKÁ SETKÁNÍ, který se koná ve dnech Město Tábor je pro dobové slavnosti jako stvořené. Historické centrum s několika náměstími, křivolaké uličky i bohatá zeleň za městskými hradbami ožije na tři dny dávnou historií první poloviny 15. století. Do časů, kdy se vlády nad městem ujal husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova. Také nyní, po téměř šesti stovkách let každoročně symbolicky přejímá slavný hejtman vládu nad Táborem. Za rachotu bubnů a světel pochodní ho doprovází zástup husitských bojovníků. Po slavnostním zahájení a ohňostroji už si stačí vybrat, zda zavítáte ke stánku s medovinou a chlebem se škvarky, nebo dáte přednost vybraným středověkým lahůdkám v některé z útulných taveren. Programový jídelníček je také nepřeberný průvody v historických kostýmech, koncerty duchovní, středověké, ale i současné hudby, divadla pod širým nebem, výstavy, hry a soutěže pro děti, a tak bychom mohli ještě dlouho pokračovat. Budete u toho chybět? Bližší informace: Infocentrum Tábor, Žižkovo náměstí 2, tel ,

17 září 2011 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 17 SPOLEČENSKÉ CENTRUM SOBĚSLAVSKA KINO - program - ZÁŘÍ 2011 Nerudova 424, Soběslav Produkční: Vendula Wolingerová Prodej a rezervace vstupenek: hodinu před představením, em nebo na tel KOVBOJOVÉ A VETŘELCI Středa 7. září ve hodin Čtvrtek 8. září ve hodin Akční, sci-fi film USA, 118 minut, dabing. Cizinec, který se probral z bezvědomí poblíž města Absolution, si naprosto vůbec nic nepamatuje. Jediným vodítkem k jeho minulosti je podivný náramek na zápěstí. Celková amnézie je mrzutá věc, obzvlášť, když se ocitnete ve městě, které nenávidí lidé odjinud a kde vládne tvrdou rukou nesmlouvavý plukovník, jenž ho řídí metodou pěstí a biče. Absolution žije ve strachu a brzy bude ještě hůř. Mládeži přístupno. Vstupné 90 Kč. LVÍ KRÁL 3D Pátek 9. září v a hodin Sobota 10. září v a hodin Rodinná animovaná komedie USA, 85 minut, dabing. Všude tam, kam až slunce dosáhne, se rozkládá spořádaná a barvitá zvířecí říše. Přísně a spravedlivě tam vládne Lví král Mufasa, který udržuje rovnováhu a řád, drží na uzdě svého zapšklého a neustále intrikujícího bratra Scara a s láskou otců a moudrosti vládců vychovává svého syna a nástupce Simbu. Mládeži přístupno. Vstupné 160 Kč. SUPER 8 Středa 14. září ve hodin Čtvrtek 15. září ve hodin Sci-fi film USA, 112 minut, dabing. Když se skupina teenagerů rozhodne na kameru natočit zombie horor, ani ve snu by nikoho z nich nenapadlo, že výsledný film bude ještě děsivější než zamýšlení. Mládeži přístupno. Vstupné 90 Kč. OŠETŘOVATEL Pátek 16. září v hodin Sobota 17. září v hodin Rodinná komedie USA, 104 minut, dabing. Zvířata ve Franklin Park Zoo zbožňují svého laskavého ošetřovatele Griffina Keyese. Griffin, kterému je příjemněji ve společnosti lva než ve společnosti ženy, usoudí, že jedinou jeho možností, jak najít dívku svých snů, je odejít ze zoo a najít si zajímavější práci. Zvířata se v záchvatu paniky rozhodnou porušit svá prastará pravidla mlčení a odhalí své největší tajemství: umí mluvit! Aby Griffina přiměla zůstat, rozhodnou se mu udělit lekce seznamování a dvoření ve zvířecím stylu. Mládeži přístupno. Vstupné 90 Kč. NEZVRATNÝ OSUD 5 3D Pátek 16. září ve hodin Sobota 17. září ve hodin Horor USA, 102 minut, titulky. Skupina lidí stihne utéct z mostu, který se kvůli špatnému materiálu zřítí. Unikla tak smrti, která přeživší nenechá dlouho čekat. Lidé se snaží vymyslet způsob, jak smrt zastavit. Mládeži přístupno od 15 let. Vstupné 130 Kč. DRIVE Středa 21. září ve hodin Čtvrtek 22. září ve hodin Akční film USA, 95 minut, titulky. Říkají mu řidič. Přes den je filmovým kaskadérem, po nocích si přivydělává jako nájemný řidič zločineckých gangů. Nezajímá ho, o jakou práci ten večer zrovna jde, řítí se nocí s policejními auty v zádech. Mládeži přístupno od 15 let. Vstupné 90 Kč. SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL Pátek 23. září v hodin Sobota 24. září v hodin Středa 28. září v hodin Pohádka CZ, 90 minut. Saxána nyní žije normálním životem v krásné rodinné vile se svým manželem Janem, dcerkou Saxánou, bláznivou tetou Irmou a strýcem Evženem. Na co ale úplně zapomněla, je půda skrývající tajemství o jejím předešlém čarodějnickém životě. Právě toto maminčino tajemství náhodou objeví dcerka Saxána, která se nenadálou souhrou okolností a zvědavostí ocitne v kouzelné Mládeži přístupno. Vstupné 110 Kč. COLOMBIANA Pátek 23. září ve hodin Sobota 24. září ve hodin Akční, dobrodružné drama, Francie, USA, 107 minut, titulky. Hlavní hrdinkou je mladá dívka Cat, které kdosi v dětství zabil rodiče. To už s člověkem celkem zamává, a tak se nemůžeme divit, že se z Cat stala nájemná vražedkyně bez svědomí. Zatímco pracuje a vydělává si na živobytí tím, že lidem ustřeluje hlavy, snaží se zjistit, kdo z ní před lety udělal sirotka. Mládeži přístupno. Vstupné 90 Kč. PAN VOK ODCHÁZÍ Čtvrtek 29. září ve hodin Historická komedie CZ. V trochu melancholicky laděné komedii sledujeme další osudy pana Petra Voka z Rožmberka. Někdejší pověstný milovník a bonviván ve věku třiašedesáti let ovdověl. Ztrátu o hodně mladší manželky nese těžce a zdá se, že ho v životě už nic nepotěší Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 30 Kč. NOC ŽRALOKA 3D Pátek 30. září ve hodin Sobota 1. října ve hodin Horor USA, 115 minut, titulky. Parta několika přátel cestuje do Louisiany, kde chtějí strávit společný víkend u jezera. Jejich plány se ovšem velmi rychle změní v noční můru při zjištění, že je navštívila skupina lidožravých žraloků. Mládeži přístupno od 15 let. Vstupné 130 Kč. Výkup kožek a peří Pondělí a dále každé první pondělí v měsíci u KD Jirsíkova ul. v době mezi h Cena 20 Kč/ks Knihkupectví u sv. Víta Nejprodávanější tituly v srpnu: D. Francis: Horké peníze N. Robertsová: Kouzlo okamžiku J. Halpern: Kecy mýho fotra Toulavá kamera 12

18 18 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA září 2011 Rodičovské centrum Semaforáček Veselí n/l pořádá ve dnech další VELKOU DĚTSKOU BURZU dětského a těhotenského oblečení, kočárků, hraček, knížek, obuvi, sportovního vybavení, autosedaček atd. Poprvé je burza kombinovaná tzn., že přijímáme zboží do komisního prodeje a nabízíme i možnost pronajmutí stolu v případě, že si zboží chcete prodat sami (poplatek činí 50 Kč za celý prodejní den). Příjem zboží od prodávajících proběhne ve středu od 16 do 18 hodin v KD Veselí n.l., prodávat budeme ve čtvrtek od 10 do 17 hodin a v pátek od 16 do 18 hodin proběhne vyplacení peněz popř. výdej neprodaného zboží prodávajícím. Do komisního prodeje se nepřihlašujte předem, přijďte rovnou s vyplněným formulářem o zboží, který naleznete spolu s dalšími informacemi o podmínkách a organizaci burzy na našich stránkách Zájemci o pronájem stolku se registrují předem na mailu Zveme soběslavské maminky i na další akce Semaforáčku, o nichž se mohou průběžně dočíst na našich webových stránkách. Těšíme se na nová setkání. Za RC Semaforáček Ing. Eva Jakešová, Ph.D. Program Kulturního domu Veselí nad Lužnicí září 2011 Čtvrtek 1. září - pátek 30. září Tisíc tváří Veselí nad Lužnicí 2011 Výstava fotografií veselských autorů. Krajský úřad Jihočeského kraje České Budějovice, PO, ST 8-17 h, ÚT, ČT 8-16 h, PÁ 8-14 h. Všechny příznivce kvalitní a dobré dechovky zveme na čtvrtý ročník Mezinárodního koncertu dechových hudeb Z jižních Čech a Moravy, který se koná v Chýnově v parku před školou. V sobotu 3. září 2011 od 13 hodin se představí Keramička, Drietomanka (Sk), Krajanka, Babouci, Mischi Band (A), Gloria a Franta Uher. Pro návštěvníky bude zajištěno: Pivní stany - koncerty se konají za každého počasí. Občerstvení - domácí klobásy, moravská vína a jiné speciality. Doprovodný program pro děti. Srdečně zve Radek Hruška - pořadatel Sobota 3. září Koncert alikvotního sboru SPEKTRUM Kromě unikátních a speciálně pro sbor napsaných alikvotních skladeb má Spektrum v repertoáru jak duchovní hudbu 20. století (Duruflé, Rutter), skladby renesanční (Arcadelt) tak i sborové úpravy lidových písniček či spirituály. Kostel Povýšení sv. Kříže od 18 hodin. Vstupné dobrovolné. Čtvrtek 22. září DĚTSKÁ BURZA Velký sál KD od 10 do 17 hodin. Sobota 24. září ZÁKLADNÍ TANEČNÍ KURZ pro mládež Velký sál KD od hodin. Vstupné pro doprovod 40 Kč. POZOR ZMĚNA TERMÍNU NOTÁŘE Oproti str. 1 nově platí středa 7.9. a MOŠTOVÁNÍ Základní organizace ČZS Soběslav oznamuje, že od měsíce září bude moštovat ovoce. Termíny moštování na tel. čísle Ing. Kotoun.

19 září 2011 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 19 Můj pobyt v USA V New Yorku Mgr. Naďa Bártová (28) ze Řípce učila v Soběslavi na ZŠ Komenského. I když ji práce ve školství bavila, rozhodla se vyzkoušet si něco nového a odjela pracovat na rok a půl do USA jako au-pair. Zároveň tu získala zkušenosti s předškolní výchovou dětí v mezinárodní Montessori školce a Montessori pedagogiku tam i studovala. Jak dlouho probíhala Tvá příprava na odjezd a co obnášela? Faktická příprava na odjezd netrvala dlouho. To nejtěžší před mým odjezdem bylo samotné rozhodnutí odjet. Já jsem vždycky toužila po tom vyzkoušet si práci někde v zahraničí, ale zároveň jsem si uvědomovala, že není vůbec jednoduché žít sama v jiné zemi. Než jsem odjela, musela jsem opustit své zaměstnání na Základní škole v Soběslavi. Z jistoty jsem se tedy rozhodla odjet do neznáma. Já ale zastávám názor, že člověk by se měl pokusit splnit si v životě své sny, i když samozřejmě nikdy neví, jak vše dopadne. Poté, co jsem se definitivně rozhodla odjet do zahraničí, šlo vše velice snadno. Nejsem zase takový dobrodruh, abych vyjela bez jakékoli podpory zde v Čechách, proto jsem oslovila cestovní agenturu. Podle čeho jsi zvolila agenturu, přes kterou jsi vycestovala? Vybrala jsem si agenturu Student Agency z toho důvodu, že mají velké zkušenosti s au-pair pobyty a mohla jsem si být jistá, že mě v případě jakýchkoli potíží v USA podpoří. Agentura mi pomohla se zažádáním o víza na americké ambasádě a dala mi podrobné informace o průběhu celého ročního programu. Požadavky na au-pair se v různých zemích liší. Au-pair v USA musí umět velice dobře anglicky, musí umět řídit auto a být ochotná vycestovat nejméně na rok. Měla jsi štěstí na výběr rodiny? Zjistila jsem, že je velice těžké vybrat si rodinu jen na základě telefonického hovoru. I přesto si myslím, že jsem měla fajn rodinu, se kterou zůstávám v kontaktu i po příjezdu zpět do ČR. Má hostitelská rodina bydlela na východním pobřeží USA, ve státě Pensylvánie, v blízkosti města Filadelfie. Rodiče dětí byli původem z Turecka, a tedy muslimského vyznání. Zajímalo mě, jak moc se liší život v rodině jiného náboženství. Kromě toho, že nejedli vepřové maso, nebyly ale patrné žádné rozdíly od běžného života české rodiny. Oba rodiče pracovali na manažerských postech ve velkých společnostech. Většina rodin v USA, která si mohla dovolit au-pair, byla velice dobře finančně situovaná. Bydleli jsme ve velkém domě, kde jsem měla vlastní pokoj, koupelnu a k dispozici své auto. Starala jsem se o dva chlapce. V době mého příjezdu byl Atakanovi rok a staršímu Kaanovi čtyři. Byla jsem jejich první au-pair, možná i proto byl náš vzájemný vztah spíše rodinný. Rodina mě s sebou brala i na společné dovolené, děti mě tak považovaly spíše za starší sestru. Po počátečním zvykacím období mě chlapci měli rádi stejně jako jejich rodiče. Na pláži v Kalifornii s malým Atakanem Jak vypadal Tvůj pracovní den? Au-pair v USA může pracovat maximálně 45 hodin týdně. V tomto byla má rodina důsledná a vždy využila všechen čas, který jsem měla s dětmi trávit. Pracovala jsem tedy osm hodin denně během týdne a ještě pět hodin o víkendu. Někdy potřebovali rodiče večer odejít, tak mě požádali o babysitting, tedy hlídání dětí večer a v noci. Můj pracovní den běžně začínal v sedm ráno, kdy rodiče odcházeli do práce a děti mi předali. Udělala jsem dětem snídani, nakrmila je, oblékla a připravila pro ně svačinku do školky. V půl deváté jsme odjížděli do Montessori školky, kam obě děti chodily. Poté jsem měla necelé tři hodiny volno, které jsem většinou využívala k návštěvě místního fitness centra. Ve dvanáct hodin jsem už musela být zpátky ve školce a s dětmi jsme jeli domů na oběd. K obědu jsem připravovala většinou jednoduchá jídla, která dětem chutnala. Tím, že nebyli typická americká rodina, byly děti zvyklé jíst velice zdravě. Od ostatních au-pair jsem slyšela, že jejich rodiny nikdy nevařily čerstvé pokrmy, ale jedly vakuovaná připravená jídla, popř. smažené pochoutky. V tomto ohledu jsem měla velké štěstí, že má rodina nakupovala čerstvé potraviny, které jsou však v USA velice drahé (mnohem levněji vyjde najíst se v restauraci, nežli vařit). Po obědě šel pak malý Atakan spát a s jeho starším bratrem jsem se většinou učila, malovali jsme, nebo hráli nějaké hry. Když se malý vzbudil, chodili jsme často do parku, které jsou v USA krásně vybavené pro děti všech věkových kategorií. Můj pracovní den končil kolem šesté hodiny večerní, kdy se maminka dětí vrátila z práce. Většinou jsem pak s nimi ještě povečeřela, ale již jsem se nemusela starat o děti. Je pravda, že mě rodina brala s sebou i na dovolené, ale pro mě to rozhodně nebyl čas volna, spíše naopak. Ale tím, že jsme bydleli kousek od Filadelfie, bylo jednoduché jet o víkendu na jednodenní výlety i vlakem. Do New Yorku trvala cesta dvě hodiny, do hlavního města USA, Washingtonu DC, to bylo tři hodiny a na nejbližší pláž k oceánu jsme jezdili dvě hodiny autem. Na podzim jsme letěli s rodinou na týden do Kalifornie, viděli San Francisco, Santa Cruz a další krásná místa na západním pobřeží. Zážitkem pro mě byla dovolená na Floridě v době Vánoc. V Pensylvánii byl v té době sníh a velká zima a na Floridě jsme si užívali sluníčka, písečných pláží a koupání v průzračné vodě. Dalším splněným snem pro mě byla návštěva Niagarských vodopádů, kam jsme se vydali s mými rodiči, kteří mě přijeli do USA navštívit. Věnovala ses při práci i studiu? Ano. Nejdříve jsem studovala angličtinu, abych mohla složit americkou jazykovou zkoušku TOEFL. Díky té jsem pak mohla zažádat o studium na college, což je podobné jako vysoká škola u nás. Protože mé děti chodily do Montessori školky a mě samotnou vždy zajímala tato alternativní pedagogická metoda, rozhodla jsem se studovat Montessori pedagogiku pro předškolní věk. Tím, že jsem občas pomáhala ve svém volném čase v Montessori školce, kam chodil Atakan a Kaan, oslovila mě paní majitelka s nabídkou ve školce pracovat. Pracovala jsem tedy naplno pro rodinu, dopoledne pak i ve školce a ve volném čase jsem chodila do školy a po nocích se učila. Mé pracovní nasazení bylo hektické, ale jinou možnost jsem neměla, neboť jsem si potřebovala vydělat na studium, které je v USA finančně velice náročné. Kolik takové studium stojí? Překvapilo mě, že dokonce i sami Američané mají často problémy studium zaplatit. Ceny za studium se liší v závislosti na prestiži školy, na státě, ve kterém se škola nachází, a na oboru, který se studuje (obory vedoucí k titulu jsou vždy dražší). Já jsem například byla v oblasti Filadelfie, kde mají školy velice dobrou pověst a studium je tedy o poznání dražší. Vybrala jsem si obor, který nevedl k magisterskému titulu, neboť ten jsem získala už v ČR. I tak mě studium stálo v průměru 2000 USD za jeden semestr (půl roku). Ostatní obory, které byly zakončeny titulem, vyšly například na USD za semestr. Nedělala Ti problém americká angličtina? Je pravda, že mě trochu překvapilo, jak moc se americká angličtina liší od té britské, na kterou jsme v Čechách více zvyklí. Věděla jsem, že jsou slova, která se úplně liší v americké a britské angličtině a postupně jsem si zvykla používat americké výrazy. Ale nejtěžší bylo zvyknout si na úplně jiný přízvuk slov, které jsem již léta používala. Najednou jsem se je musela přeučovat s úplně odlišnými hláskami ve slově. Spojené státy jsou však tak obrovská země, že se přízvuk liší stát od státu a víceméně každý má nějaký jiný přízvuk. Žije tam i spousta cizinců, jejichž angličtina opět zní jinak, než ta rodilého Američana. Bylo zajímavé, že i já jsem postupně dokázala odlišit jednotlivé přízvuky a poznala například, jaký je mateřský jazyk člověka, který se mnou mluvil anglicky. pokračování na str. 20

20 20 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA září 2011 Můj pobyt v USA dokončení ze str. 19 Můžeš srovnat předškolní vzdělávání dětí u nás a v USA? V USA jsem navštívila spoustu školek a musím říct, že úroveň vzdělávání v různých předškolních zařízeních se velice liší. Všechny bez rozdílu jsou zpoplatněny, a to vždy velice vysokým školným. Z toho důvodu se někteří rodiče rozhodnou zůstat s dítětem doma, neboť plat, který by si v zaměstnání vydělali, by pokryl jen denní školné v MŠ. Další zvláštností je, že děti nemají ve školce zajištěno jídlo. Rodiče jim musí připravovat do školky balíčky s obědem (většinou jen sendvič), který si o polední pauze sní. Ve školce se děti nepřezouvají a chodí v botách i po koberci. Děti mohou chodit do školky již od 1 roku věku, většinou mají speciální třídy pro batolata, kde je více učitelek na jedno dítě. Rodiče si mohou školku vybrat, ale často musí být zapsáni na čekací listině i několik let dopředu. Obzvláště kvalitní školky, jako jsou Montessori školky, jsou vždy rychle obsazené. I když školné v takovýchto školkách je mnohonásobně vyšší, než v těch klasických, rodiče si uvědomují, že dobrý základ, který zde děti získají, se pak dětem zúročí na základní škole. Individuální přístup k dítěti, respektování jeho vlastního tempa a všeobecný rozvoj jeho osobnosti jsou hlavní rysy Montessori pedagogiky. Děti se většinou naučí psát a číst již ve 4 či 5 letech a jsou daleko samostatnější, než děti z jiného prostředí. Kromě Montessori školek jsou v Americe tzv. Day-care, což jsou vlastně školky, kde děti víceméně jen hlídají. Tyto školky se také platí, ale děti často nejsou dobře připraveny na školu. Naše české školky jsou oproti těmto školkám na daleko vyšší úrovni. Naše učitelky jsou výborně metodicky připravené, děti umí nespočet básniček, písniček a jsou lépe sociálně připravené na vstup do školy. Vůbec nemluvím o tom, že tohle vše získávají čeští rodiče téměř zdarma, včetně pro děti vhodné stravy, kterou jim čerstvou vaří ve školních jídelnách. Když mě o Vánocích přijela navštívit V Montessori školce s mými dětmi kamarádka z USA, která učí v mateřské škole, byla z úrovně našich školek v naprostém úžasu. Máš nějaké negativní zkušenosti? Samozřejmě! Bez negativní zkušenosti by pro mě celý pobyt nebyl takovým přínosem. Ne, vážně, já si myslím, že člověk se naučí strašně moc sám o sobě, právě když projde nějakou těžkou životní situací. Naučila jsem se více bojovat sama za sebe, když rodina začala zneužívat mé pomoci i v době, kdy jsem měla mít volno. Nebylo to pro mě úplně příjemné, ale díky tomuto problému jsem si uvědomila, že být příliš hodná (jak nás vždy učí rodiče) se ne vždy vyplácí, protože se najdou lidé, kteří toho začnou využívat ke svému prospěchu. Jinak jsem byla mile překvapena tím, jak jsou Američané přátelští a vstřícní, i k cizincům, které vůbec neznají. Prozradíš nám své další plány? Najít si manžela, vdát se a mít dvě děti (smích) Je pravda, že bych se teď chtěla na nějaký čas usadit v našich krásných Čechách. Chtěla bych se i nadále věnovat Montessori pedagogice. Sama jsem se přesvědčila o tom, že děti, které se učí v Montessori školách, milují učení, nemají strach ze špatných známek a jsou ve škole opravdu šťastné. Velkým úkolem pro mě bylo připravit se na září, kdy začnu učit na Montessori škole v Praze. A pokud se mě ptáte na dalekou budoucnost, tak mým snem by bylo otevřít si svou vlastní Montessori školu, která by dětem pomáhala plnit zase jejich dětská přání. S Naďou Bártovou připravila Marie Hadravová V měsíci říjnu v Městské knihovně v Soběslavi chystáme přednášku o pobytu Nadi v USA. DIVADLO OSKARA NEDBALA TÁBOR ZÁŘÍ září TÁBORSKÁ SETKÁNÍ 2011 Do programu jubilejního 20. ročníku se Divadlo Oskara Nedbala zapojuje: otevřeným Divadelním informačním centrem ( ), prohlídkami budovy s výkladem, instalováním funkčního modelu digitálně řízených vlaků, dramaturgií sobotního Staročeského jarmarku, na kterém se představí Panoptikum Maxe Fische a Pohřební bratrstvo z Teplic, Divadlo emillion z Větrného Jeníkova, Tercie a Pouličníci z Tábora. Pondělí ZAHÁJENÍ 90. DIVADELNÍ SEZONY SVĚTÁCI (Malované děti) Pondělí ÚPLŇKOVÁ NOC husitská Poslední program letního Divadelního informačního centra začne srazem před Husitským muzeem a skončí prohlídkou divadla. Úterý Kruh přátel hudby IX. KONCERT MLADÝCH PĚVECKÝCH TALENTŮ Kateřina Kalvachová - Šmídová soprán Alžběta Vomáčková mezzosoprán Stanislav Krejčiřík baryton Čtvrtek Barevný čtvrtek Od Tábora až na konec světa PANAMA KOSTARIKA Do tropického světa nejužšího místa Střední Ameriky se vydáme s táborským cestovatelem Lumírem Slabým. Neděle Přijďte s dětmi do divadla KUTILOVÉ aneb Jak se staví dům Úterý MIMO PŘEDPLATNÉ CHUDÁK HARPAGON s Josefem Dvořákem Středa PAVLÍNA JÍŠOVÁ a přátelé aneb Posledních...cet Pátek STAROPRAŽŠTÍ HELIGONKÁŘI Štěpána Kozáka Sobota AFRICKÁ KRÁLOVNA s Lindou Rybovou a Hynkem Čermákem Příběh z lodi jménem Africká královna plující po africké řece v době I. světové války. Vodácký triatlon EPPI sobota 24. září veselská pískovna hlavní pláž 3 km běh, 12 km MTB - horské kolo, 2 km loď Kategorie jednotlivců i družstev Přihlášky na KRČÍNŮV LABYRINT V KRAJI RYBNÍKŮ v sobotu 17. září ročník orientačního turistického pochodu a jízdy na kole kolem rybníků Třeboňské pánve Trasy km Start od 6 do 10 hodin od bufetu Hokejka ve sportovním areálu

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY INFORMACE o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Rok 2015 Obsah Návod Ministerstva dopravy Jak nedostat body 3 Souhrn a evidence jednání podle jednotlivých zákonů. 4 Srovnání

Více

Z P R A V O D A J. číslo 87/2016

Z P R A V O D A J. číslo 87/2016 M E T O D I C K Ý Z P R A V O D A J A U T O Š K O L číslo 87/2016 OBSAH: Statistika nehod řidičů MO, NA a BUS za rok 2015 str.2 Pokuty za přestupky a správní delikty v silniční dopravě-část I. (podle zákonů

Více

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, byl novelizován zákonem č. 48/2016 Sb. Změny vstupují v účinnost od 20. února 2016.

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, byl novelizován zákonem č. 48/2016 Sb. Změny vstupují v účinnost od 20. února 2016. Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, byl novelizován zákonem č. 48/2016 Sb. Změny vstupují v účinnost od 20. února 2016. 2 Mezi nemotorová vozidla patří i přípojné vozidlo znění účinné do 19. února

Více

Z Á P I S 8. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 17. února 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 8. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 17. února 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 8. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 17. února 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 576/3. Pozměňovací návrhy

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 576/3. Pozměňovací návrhy P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2004 4. volební období 576/3 Pozměňovací návrhy vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu

Více

Metodický zpravodaj autoškol č. 87/2016 zákony, vyhlášky.

Metodický zpravodaj autoškol č. 87/2016 zákony, vyhlášky. Metodický zpravodaj autoškol č. 87/2016 zákony, vyhlášky. Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku EU a v ostatních rezortních předpisech v období listopad 2015

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU úplné znění účinné od 7. listopadu 2014 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č.

Více

Zápisy ze zasedání po volbách do místního zastupitelstva 2012

Zápisy ze zasedání po volbách do místního zastupitelstva 2012 Rok 2012 Zápisy ze zasedání po volbách do místního zastupitelstva 2012 Obec Obecní úřad Velká Chyška Rok 2012 ZÁPIS z 12. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 24. ledna 2012 od 19 Přítomni:

Více

STARONOVĚ O SILNIČNÍ DOPRAVĚ

STARONOVĚ O SILNIČNÍ DOPRAVĚ STARONOVĚ O SILNIČNÍ DOPRAVĚ V minulých letech jsme na stránkách našeho časopisu v určitých intervalech publikovali příspěvky, týkající se problematiky dopravy, a to zejména dopravy silniční, která především

Více

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) 1. Rada města Dobrušky schvaluje provedení rozpočtových

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU Úplné znění účinné od 1. července 2010 Změny účinné od 1. července 2010 (podle novely provedené zákonem č. 227/2009 Sb.) jsou v tomto úplném znění zákona zvýrazněny následovně:

Více

Kde lze získat dopravně psychologické vyšetření

Kde lze získat dopravně psychologické vyšetření Příloha Transport magazínu Kde lze získat dopravně psychologické vyšetření Akreditovaní psychologové 2012 3 Dopravně psychologické vyšetření ( 87a, zákona 361/2000 Sb. v platném znění) Dopravně psychologickému

Více

455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (stav od 1.7.2008)

455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (stav od 1.7.2008) 455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (stav od 1.7.2008) Změna: 600/1992 Sb., od 1.1.1993-591/1992 Sb. Změna: 231/1992 Sb. Změna: 273/1993 Sb. Změna: 303/1993

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2013

V Ř E S K O V Á K listopad 2013 V Ř E S K O V Á K listopad 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, práce na kanalizaci se již dostaly opravdu ke svému konci, nyní nás ještě čeká papírová bitva. Bohužel musím oznámit, že spuštění proběhne

Více

ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ NEHODOVOST

ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ NEHODOVOST ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ NEHODOVOST Ing.Václav Betka Předseda komise dopravy Obec PROBOŠTOV SLEDOVANÉ OBDOBÍ Pro zhodnocení stavu v obci byla použita data Policie ČR o dopravní nehodovosti v letech 2011,

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Vánoční slovo. Dnes v čísle

Vánoční slovo. Dnes v čísle Vánoční slovo Dnes v čísle Vánoční slovo... 1 Obecní úřad informuje... 2 Tuhá zima zasáhla celé Česko... 3 Zpomalovací prahy... 4 Havárie telefonního kabelu... 4 Obecně závazné vyhlášky... 4 Mikulášská

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010 Volby jsou už minulostí Vážení spoluobčané, děkuji všem, kteří jste přišli k volbám, a svými

Více

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Vážení spoluobčané, poslední měsíc roku 2013 se blíží do své poloviny a my můžeme pomalu hodnotit, jaký ten rok s třináctkou

Více

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2016 od 8:00:00 do 12:30:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 25. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 18. září 2015 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 58. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 18. 8. 2008 od 14:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, PRO VNITŘNÍ POTŘEBU kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (opr. tisk. chyby SIAŘ PP ČR čá. 170/2011)

Více

Usnesení z 66. jednání RM konané dne 29.10.2013. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 66. jednání RM konané dne 29.10.2013. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí Usnesení z 66. jednání RM konané dne 29.10.2013 Kontrola plnění usnesení 13/066/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 597/2010-2014/RM. Usn. č. 599/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 597/2010-2014/RM. Usn. č. 599/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 5. 12. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/doprava

http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/doprava 5.6.17.12. Doprava http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/doprava Provozování dopravy je řešeno především v Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. a dalšími právními předpisy. Silniční doprava

Více

455/1991 Sb. ZÁKON o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

455/1991 Sb. ZÁKON o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 455/1991 Sb. - živnostenský zákon - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 455/1991 Sb. ZÁKON o živnostenském podnikání

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro sportovní organizace (dále jen "Zásady")

Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro sportovní organizace (dále jen Zásady) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro sportovní organizace.

Více

Z: VOSČ,S T: 1/2011 Z: VOVS,S T: 1/2011

Z: VOSČ,S T: 1/2011 Z: VOVS,S T: 1/2011 U S N E S E N Í 4. schůze Rady města Vítkova konané dne 11. ledna 2011 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 151/4 do č. 197/4) Rada města: 151/4 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9550892194 na odběrné místo Palackého nám. 87/41, byt č. 3

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9550892194 na odběrné místo Palackého nám. 87/41, byt č. 3 7. schůze rady města konaná dne 9.3.2016 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Oprava

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Čtvrtletník naší dílny

Čtvrtletník naší dílny Významné události ze života naší dílny Realizujeme dva projekty z grantu na podporu realizace jednotlivých návrhových opatření 4. Komunitního plánu sociálních služeb města Litoměřice 2014 2017. Naše klientka

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č.

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. 05/2011 a 06/2011 1. Rozpočtové opatření č. 05/2011 dle důvodové zprávy. Příjmy

Více

Pozvánka na Slavětínskou pouť

Pozvánka na Slavětínskou pouť Slavětínský zpravodaj místní zpravodaj obce slavětín 2/2015 4/2010 (duben, květen, červen) Pozvánka na Slavětínskou pouť vážení spoluobčané, silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční

Více

PREVENCE A INFORMACE BOZP A PO

PREVENCE A INFORMACE BOZP A PO PREVENCE A INFORMACE BOZP A PO NOVINKY NA SILNICÍCH: Od 1. ledna čekají na řidiče tyto změny Rok 2016 přináší mnoho změn a velké množství jich čeká i na řidiče. Podívejte se na novinky! Řidiče čeká od

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 60. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 16. dubna 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Přehled plánovaných akcí v MŠ Zátor školní rok 2015-2016

Přehled plánovaných akcí v MŠ Zátor školní rok 2015-2016 Přehled plánovaných akcí v MŠ Zátor školní rok 2015-2016 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Úterý Zahájení školního roku, dárečky novým dětem 14. 9. Pondělí Divadlo Šikulka 45,00kč 8:45 Jak se prasátka

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Úřední hodiny pro veřejnost: Obecní úřad: Číslo 11/2015 Obecní úřad Libějovice Listopad 2015

Více

Zápis z výroční schůze Výboru SRPŠ

Zápis z výroční schůze Výboru SRPŠ Zápis z výroční schůze Výboru SRPŠ při ZŠ a MŠ v Horní Moštěnici SRPŠ Horní Moštěnice je občanské sdružení s oficiálním názvem "Sdružení rodičů a dalších fyzických a právnických osob při Základní škole

Více

Usnesení z 3. zasedání v roce 2015, které se uskutečnilo 18. června 2015 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. ruší. II.

Usnesení z 3. zasedání v roce 2015, které se uskutečnilo 18. června 2015 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. ruší. II. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 3. zasedání v roce 2015, které se uskutečnilo 18. června 2015 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A I. ruší 110 Usnesení č. 22 z 16.02.2012,

Více

Baštěcký zpravodaj 9/2012

Baštěcký zpravodaj 9/2012 Baštěcký zpravodaj 9/2012 Obecní úřad v Bašti informuje Společenská rubrika V měsíci září oslaví významné životní jubileum: pan Pavel Žák, slečna Denisa Svatoňová, paní Marie Sakalová, pan František Čapek,

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince

USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince 2015. Zastupitelstvo obce: SCHVALUJE: 7/220/2015 program jednání zastupitelstva obce Potštejn. 7/221/2015 rozpočtová

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993

Více

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 Usnesení 1434/2013 - RM 46 ze dne 5. 2. 2013 Výše nájmů kotelen hlasováním per rollam k datu 28.1.2013 změnu nájmů z nebytových prostor

Více

4) [2 b.] Mám, jako řidič automobilu z výhledu, za povinnost dát vozidlu přijíždějícímu zprava přednost v jízdě?

4) [2 b.] Mám, jako řidič automobilu z výhledu, za povinnost dát vozidlu přijíždějícímu zprava přednost v jízdě? C_E-28082006-114523-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7 1) [2 b.] Provozovatel vozidla je: a) Vlastník vozidla nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, která je zmocněna vlastníkem vozidla k provozování

Více

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství ZPRAVODAJ 11/2015 Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství Žádáme občany, aby vytvořili podmínky pro bezproblémové odklízení sněhu při zimní údržbě obecních komunikací,

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 12.10. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 12.10. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 12.10. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Fořt, MUDr. Forstová, Mgr. Janík, pí. Raková, MUDr. Blažek, p. Brom tajemník

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV1561/2015/výst/Šo Alena Šoulová / 381 201 917 26.6.2015

Více

RO 25. VÝTAH z USNESENÍ z 25. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 31.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 25. VÝTAH z USNESENÍ z 25. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 31.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 25. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

182/7 Bere na vědomí zprávu o Standardech kvality sociálně-právní ochrany.

182/7 Bere na vědomí zprávu o Standardech kvality sociálně-právní ochrany. USNESENÍ 7. schůze Rady města Vítkova konané dne 24. února 2015 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 180/7 do č. 236/7) Rada města: 180/7 Schvaluje zprávu o kontrole usnesení

Více

STANOVY Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů-podkovářů Čech, Moravy a Slezska, živnostenské společenstvo

STANOVY Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů-podkovářů Čech, Moravy a Slezska, živnostenské společenstvo Stanovy společenstva STANOVY Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů-podkovářů Čech, Moravy a Slezska, živnostenské společenstvo OBSAH Název a sídlo (1) Vznik a registrace Společenstva (2)

Více

Zápis č. 10/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 12. 5. 2014

Zápis č. 10/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 12. 5. 2014 Usnesení č. 80-93/2014 Zápis č. 10/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 12. 5. 2014 Přítomni: Členové rady města: Oldřich Petrášek, Bc. Iveta Uhlíková, Mgr. Karel Pižl, Ing. Miroslav Dvořák Ing. Petr

Více

Usnesení 56. Rady města Tachova konané dne 31.5.2013 Rada města: č.1774 uděluje souhlas č.1775 schvaluje č.1776 schvaluje schvaluje č.

Usnesení 56. Rady města Tachova konané dne 31.5.2013 Rada města: č.1774 uděluje souhlas č.1775 schvaluje č.1776 schvaluje schvaluje č. Usnesení 56. Rady města Tachova konané dne 31.5.2013 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města:

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY II. Q 2011

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY II. Q 2011 Informace o stavu bodového systému v České republice II. Q 2011 PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Obsah Návod Ministerstva dopravy Jak nedostat body... 2 Bodované přestupky a trestné činy podle jednotlivých zákonů...

Více

U S N E S E N Í. ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák U S

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Číslo 1/2014 Obecní úřad Libějovice leden 2014 Libějovice 26 38772 Libějovice

Číslo 1/2014 Obecní úřad Libějovice leden 2014 Libějovice 26 38772 Libějovice Číslo 1/2014 Obecní úřad Libějovice leden 2014 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email: libejovice@tiscali.cz Knihovna: Pátek 16-17 hod. Veřejný

Více

12. schůze rady města konaná dne 24.4.2015 Výpis z přijatých usnesení:

12. schůze rady města konaná dne 24.4.2015 Výpis z přijatých usnesení: 12. schůze rady města konaná dne 24.4.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Schválení

Více

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 28.01.2015 1095 ONI 31.01.2015 Splněné usnesení č.: 1025 Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T

Více

Právní aspekty rehabilitačních programů. Mgr. Petr Havlíček, doc. Ing. JUDr. Radek Jurčík, Ph.D., Ing. Pavel Bartoš

Právní aspekty rehabilitačních programů. Mgr. Petr Havlíček, doc. Ing. JUDr. Radek Jurčík, Ph.D., Ing. Pavel Bartoš Právní aspekty rehabilitačních programů Mgr. Petr Havlíček, doc. Ing. JUDr. Radek Jurčík, Ph.D., Ing. Pavel Bartoš Charakteristika řešené materie Rehabilitační programy ve smyslu projektu Snižování recidivy

Více

361/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ČÁST PRVNÍ

361/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ČÁST PRVNÍ Změna: 60/2001 Sb. Změna: 478/2001 Sb. Změna: 62/2002 Sb. Změna: 311/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 436/2003 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 229/2005 Sb. Změna: 76/2006 Sb. Změna: 411/2005 Sb., 226/2006 Sb.

Více

Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků:

Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků: Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků: Přestupky za 1 bod: Nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo technický

Více

z 34. schůze Rady města Rumburka, konané dne 21. července 2011

z 34. schůze Rady města Rumburka, konané dne 21. července 2011 z 34. schůze Rady města Rumburka, konané dne 21. července 2011 1. Schválení programu Usnesení č. 420/2011 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 34. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001,

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001, 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

5) [2 b.] Smíte jako řidič vozidla z výhledu v dané situaci vjet na tento železniční přejezd?

5) [2 b.] Smíte jako řidič vozidla z výhledu v dané situaci vjet na tento železniční přejezd? Test: 05.06.2013 08:21 (číslo 1) 1 z 7 1) [2 b.] "Nemotorové vozidlo" je: a) vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo. b) pouze potahové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění K čj : 414-3/2013/DP - ÚVN Praze dne : 3.10. 2013 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Níže uvádíme nejdůležitější změny této novely (změny týkající se většiny podnikatelů jsou v textu potrženy)

Níže uvádíme nejdůležitější změny této novely (změny týkající se většiny podnikatelů jsou v textu potrženy) Novela živnostenského zákona Dnem 1.7.2008 nabude účinnosti zákon č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákona), ve znění pozdějších předpis, který

Více

Čl. I Základní ustanovení

Čl. I Základní ustanovení MĚSTO NYMBURK NAŘÍZENÍ MĚSTA NYMBURKA č. 2 / 2014 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích v Nymburce. Rada města Nymburka svým usnesením č. 150 ze dne 2. 4. 2014 vydává

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 373/2010-2014/ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 373/2010-2014/ZM U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 2. 9.

Více

361/2000 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 154. ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. (zákon o silničním provozu)

361/2000 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 154. ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. (zákon o silničním provozu) 361/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) Změna: 60/2001 Sb. Změna: 478/2001 Sb. Změna: 62/2002 Sb. Změna: 311/2002

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu:

Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: Novela zákona o silničním provozu zákonem č. 133/2011 Sb., zavedla s účinností od 1. 8. 2011 mimo jiné i nové 125c, 125d a 125e pod názvem Správní

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997, NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98 ze dne 11. prosince 1997, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silniční přepravu cestujících uvnitř členského státu RADA EVROPSKÉ

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. schvaluje

Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 Usnesení s termínem č.: 1282 Taj. ihned 619 HNsP 24.11. 984 Taj. 24.11. 1136 ONI 24.11. 981 Taj. 24.11. 983 Taj.

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Členové rady : Hosté

Členové rady : Hosté M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 3 /2009 konané dne 17.2.2009 v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem v 16.00 hodin

Více

Předepsaná zimní výbava kamionů a autobusů v evropských státech.

Předepsaná zimní výbava kamionů a autobusů v evropských státech. Metodický zpravodaj autoškol č. 86/2015 mezinárodní silniční doprava Mezinárodní silniční doprava aktuality. Předepsaná zimní výbava kamionů a autobusů v evropských státech. Zdroj: Tým silniční bezpečnosti.

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1) 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 a upravuje

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1) 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 a upravuje 247/2000 Sb. znění účinné od 20. 2. 2016 247 ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Parlament se usnesl na

Více

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016

Více