Plán práce školy. na školní rok 2011/ 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán práce školy. na školní rok 2011/ 2012"

Transkript

1 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, Želešice Tel./fax adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Plán práce školy na školní rok 2011/ 2012 Mgr.Leoš Huzlík ředitel školy 1

2 ÚVOD 1. Zhodnocení výsledků za školní rok 2010/ viz Výroční zpráva za rok 2010/ viz Výroční zpráva o činnosti - za celý rok

3 Plán práce školy a úkoly na školní rok 2011/12 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx A. Organizace školního roku 2011/2012 Organizace školního roku termín Přípravný týden Zahájení školního roku 2011/ Volné dny Podzimní prázdniny Volné dny Vánoční prázdniny Konec I.pololetí školního roku 2011/ Pololetní prázdniny Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny Konec školního roku 2011/ Hlavní prázdniny B. Základní charakteristika školy 1/ Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová Želešice Tel./fax: Mobil: adresa: www stránky: 2/ Zřizovatel školy : Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/ Brno 3/ Vlastník areálu : Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/ Brno 4/ Ředitel školy : Mgr.Leoš Huzlík Pekařská Brno 5/ Zástupci ředitele školy : Mgr.Petr Šterc - statutární zástupce Tolarova Ořechov 3

4 Mgr.Ludmila Matějková Svážná Brno - zástupce ŘŠ pro vých. a vzdělání žáků 6/ Složení školské rady: Předseda ŠR Mgr. Petr Šterc - zástupce za ped. pracovníky Členové Mgr. Miroslava Šotová - zástupce za ped. pracovníky Ludmila Krečmerová - zástupce za zřizovatele Danuše Ryšavá - zástupce za zřizovatele Lenka Petráková - zástupce za rodičovskou veřejnost Renata Kaplanová - zástupce za rodičovskou veřejnost C. Organizace školy C.1 Počty tříd, oddělení a výchovných skupin MŠ ZŠ speciální ZŠ praktická ŠD Mimoškolní činnosti - 0 oddělení - 2 třídy - 8 tříd - 1 oddělení - 4 výchovné skupiny C.2 Zájmové útvary - aerobik Šotová Miroslava, Mgr. - angličtina Dvořáková Kristýna, Mgr. - capoeira Kučera Pavel, Mgr. - divadelní Salnek Tomáš, ing. Kristová Alena Dobrovodská Elena - dovedných rukou Procházková Dana, Mgr. Kubíčková Jaroslava, Mgr. - ergoterapie Klouparová Jana, Mgr. - fitness I. Kučera Pavel, Mgr. - fitness II. Tomešek Pavel, Mgr. - hudební Švihálek Jaroslav, Mgr. - keramika Coufalová Jana, Mgr. - informatika Matějková Ludmila, Mgr. - pedigi. Dobrovodská Elena Jachnický Stanislav - pedigii. Fráňová Lenka - sportovní Němec Petr, Mgr. - sportovní hry Fráňová Lenka - výtvarný Kristová Alena - žákovská knihovna Šotová Miroslava,Mgr. D. Přehled oborů vzdělání a vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti 4

5 1/ Činnost příspěvkové organizace je vymezena zákonem č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, vyhláškou č. 147/2011 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění. Příspěvková organizace vykonává a poskytuje činnosti: 1/ mateřské školy - předškolní vzdělávání dětem se zdravotním postižením 2/ základní školy - základní vzdělávání dětem se zdravotním postižením, zejména mentálním postižením a dále s těžkým mentálním postižením 3/ školní družiny - zájmové vzdělávání 4/ školní jídelny - školní stravování 5/ internátu - zajišťuje dětem a žákům celodenní výchovu, ubytování a stravování Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením 33, pís. B,zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, poskytovat závodní stravování. 2/ Kapacita školy : Mateřská škola: pracoviště Želešice kapacita: 10 dětí Základní škola praktická: pracoviště Želešice kapacita: 253 žáků Základní škola speciální: Školní družina: Internát: Školní jídelna: pracoviště Želešice kapacita: 32 žáků pracoviště Želešice kapacita: 16 žáků pracoviště Želešice kapacita: 70 lůžek pracoviště Želešice kapacita: 200 jídel na jeden výdej 3/ Okruhy doplňkové činnosti: Zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci okruhy doplňkové činnosti, které navazují na hlavní účel příspěvkové organizace: 1/ realitní činnost 2/ pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 3/ hostinskou činnost 5

6 4/ ubytovací služby Podmínkou realizace doplňkové činnosti je: a/ doplňková činnost nenaruší plnění hlavního účelu příspěvkové organizace b/ oddělené sledování doplňkové činnosti a finanční hospodaření podle 28 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění c/ dodržování podmínek stanovených směrnicí vydanou zřizovatelem 4/ Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou. E. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 1/ Počty pracovníků školy: MŠ ZŠ ŠD, ŠK Internát ŠJ celkem Pracovníci Ředitel 1,000 1,000 Zástupce ředitele 2,000 2,000 Učitel 0,000 13,000 13,000 Vychovatel 1,000 4,555 5,555 Celkem pedag. prac. 0,000 16,000 1,000 4,555 21,555 Sociální pracovník 0,375 0,375 Vedoucí šk. kuchyně (provozní prac.) 0,500 0,500 Ekonom, účetní, ostatní THP prac. 1,375 1,375 Kuchař, pomocný prac.v kuchyni 2,250 2,250 Školník - údržbář, domovník 1,000 1,000 2,000 Topič 0,250 0,250 Uklízečka 1,875 1,000 2,875 Pracovník sociální péče (pom.vych.) 3,000 3,000 Celkem nepedag. pracovníků 4,625 5,250 2,750 12,625 Celkem pracovníků 0,000 20,625 1,000 9,805 2,750 34,180 2/ Počty pracovníků školy dle věku: Věkové složení pedagogických pracovníků (uvádějte přepočtený počet pracovníků) Pedag. prac. Ostatní Věk Muži Źeny Muži Źeny Celkem do 35 let 0,000 2,000 0,000 0,750 2, let 4,000 7,555 2,250 4,125 17,930 nad 50 let 5,000 3,000 0,000 4,625 12,625 Důchodci 0,000 0,000 0,000 0,875 0,875 Celkem 9,000 12,555 2,250 10,375 34,180 3/ Kvalifikovanost učitelů a vychovatelů: Učitelé Učitelé MŠ vychovatelé Odborná kvalifikace (v %) 81,25 100,00 6

7 4/ Údaje o pedagogických pracovnících školy: Jméno titul funkce pracoviště Kvalif. aprobace praxe Huzlík Leoš Mgr. ředitel Želešice VŠ spec.ped. 34 Šterc Petr Mgr. zást.ředitele Želešice VŠ spec.ped. 28 Matějková Ludmila Mgr. zást.ředitele Želešice VŠ spec.ped. 27 Dvořáková Kristýna Mgr. učitel Želešice VŠ spec.ped. 9 Coufalová Jana Mgr. učitel Želešice VŠ spec.ped. 11 Klouparová Jana Mgr. učitel Želešice VŠ spec.ped. MŠ 31 Kubíčková Jaroslava Mgr. učitel Želešice VŠ spec.ped. 18 Lvovský Petr Mgr. učitel Želešice VŠ spec.ped. 22 Němec Petr Mgr. učitel Želešice VŠ spec.ped. 17 Polcarová Irena Mgr. učitel Želešice VŠ spec.ped. 23 Procházková Dana Mgr. učitel Želešice VŠ spec.ped. 33 Salnek Tomáš Ing. učitel Želešice VŠ VUT + spec.ped. 12 Šalplachtová Jana Mgr. učitel Želešice VŠ spec.ped. 4 Šotová Miroslava Mgr. učitel Želešice VŠ spec.ped. 27 Švihálek Jaroslav Mgr. učitel Želešice VŠ 1. st. ZŠ 25 Tomešek Pavel Mgr. učitel Želešice VŠ spec.ped. 22 Dobrovodská Elena vychovatel Želešice SŠ učit.mš+sp.ped. 28 Fráňová Lenka vychovatel Želešice SŠ vych.+ sp.ped. 14 Jachnický Stanislav vychovatel Želešice SŠ důst.šk.+ sp.ped. 25 Kristová Alena vychovatel Želešice SŠ vychov.+ sp.ped. 23 Kučera Pavel Mgr. vychovatel Želešice VŠ spec.ped. 10 Taušová Hana Mgr. vychovatel Želešice VŠ spec.ped. 24 5/ Údaje o nepedagogických pracovnících MŠ ZŠ ŠD, ŠK Internát ŠJ celkem Pracovníci Účetní 0,875 0,875 Mzdová účetní 0,500 0,500 Sociální pracovník 0,375 0,375 Vedoucí šk. kuchyně (provozní prac.) 0,500 0,500 Kuchař, pomocný prac.v kuchyni 2,250 2,250 Školník - údržbář 1,000 1,000 Domovník 1,000 1,000 Topič 0,250 0,250 Úklidový pracovník 1,875 1,000 2,875 Pracovník sociální péče (pom.vych.) 3,000 3,00 Celkem nepedag. pracovníků 4,625 5,250 2,750 12,625 7

8 E. Hlavní úkoly školního roku 2011/ Připravit žáky do běžného života a seznamovat je s každodenními problémy řadového občana. - Vést žáky k pracovitosti a pochopení smyslu práce jako obživy. - Uskutečňovat skutečnou integraci handicapovaných dětí do společnosti. - Výchovně-vzdělávací proces cíleně zaměřovat na návaznost teoretických a praktických dovedností, vědomostí a návyků. - Ve všech složkách výchovy realizovat složky mravnosti, lásky, úcty k dospělým a spolužákům. - Klást důraz na výchovu v rodině a mezilidské vztahy. - Seznamovat žáky se sexuální výchovou a partnerskými vztahy. - Seznamovat žáky s problematikou AIDS, toxikomániemi všeho druhu /drogy, kouření, alkohol, šikana, hrací automaty atd./. - Dodržování bezpečnosti při všech činnostech - Zlepšováním estetického prostředí školy působit a rozvíjet estetické myšlení dětí. E.1 Rozpracování hlavních úkolů Mravní výchova Rozumová výchova Tělesná výchova Estetická výchova sadu - důraz na slušné chování ve škole, na veřejnosti, ke spolužákům a dospělým / program STOP šikaně / - besedy o lásce, manželství, rodičovství, přátelství, sexu, toxikománii, trestné činnosti, záškoláctví atd. - důraz na upevňování mezilidských vztahů učitel - žák, žák - učitel a žák - žák - evidovat problémové žáky a pomáhat při řešení rodičům, PPP,SPC, SVP, OPD, soudům, kurátorům a Policii ČR - klást důraz při výchovně vzdělávacím procesu na sepětí teorie a praxe - vhodnou motivací vést žáky k aktivní práci, sebevzdělávání, četbě, kultuře, sportu a k celkové kultuře projevu - učivo aktuálně modernizovat a aplikovat nejnovější poznatky vědy - častý pobyt v přírodě - kultura pohybu - realizace dopravní výchovy /cykloturistické výlety, program BESIP/ - tělovýchovný kroužek - účast na sportovních soutěžích pořádaných školami z Brna-venkova - organizace sportovních akcí v rámci školy, okresu, kraje - LVK a škola v přírodě - kultura oblékání a osobní hygiena - kultura stolování - kultura prostředí školy /třídy, herny, pokoje,chodby atd. / - pokračování spolupráce s pracovně terapeutickou dílnou o.s. V růžovém - spolupráce s atelierem Hmatového modelování /slepí sochaři/ - účast na výtvarných soutěžích - pokračování realizace divadelního projektu - realizace výstav v prostorách školy - účast dětí na divadelních představeních, filmech, výstavách - kroužky výtvarný, divadelní, pedig, sportovní, capueira, dovedných rukou a dalších 8

9 Pracovní a profesní výchova Výchova mimo vyučování - rozvíjet prvky sebeobsluhy a pomoc mladším spolužákům - vést děti ke kladnému vztahu k práci - zapojovat žáky do pracovních úkonů, které budou potřebovat v běžném životě /práce se dřevem, kovem, textilem a pracemi v domácnosti/ - práce ve školní dřevodílně výroba hraček pro malé spolužáky potřebu využití při výuce práce v domácnosti - u dívek se zaměřit na nácvik šití, pletení, vyšívání, vaření - dlouhodobé působení na správnou volbu povolání - důsledně dbát na dodržování bezpečnosti práce - úzká spolupráce učitel - vychovatel,vychovatel - učitel ve všech složkách výchovy, především v přípravě do vyučování - upevňování mezilidských vztahů vychovatel - dítě, dítě - vychovatel,dítě - dítě - besedovat s žáky o jejich problémech a pomoc při nalézání řešení - rozmanitost náplně odpolední činnosti - prohlubovat a rozvíjet individuální zájmy dětí - vést děti ke sportovním aktivitám - kulturní akce /kino, divadlo, výstavy/ - škola v přírodě - turistické výlety do okolí - dbát na bezpečnost dětí při všech činnostech E.2 Odborná příprava pedagogických pracovníků 1/Další vzdělávání - sebevzdělávání v oboru - účast na doplňkových kurzech - dálkové studium u těch pracovníků, kteří nejsou plně kvalifikováni 2/Pedagogická tvořivost - aktualizace učiva v předmětech OV, DĚ, ZE, PŘ - využívat co možná nejvíce názoru - skupinové vyučování - využívání demonstračních pomůcek - využívání alternativních metod výuky - realizace projektu Vánoční rozjímání - realizace výtvarných výstav v prostorách školy - realizovat den otevřených dveří - aktualizovat www stránky školy 3/ Přidělení funkcí ve školním roce 2011/ viz příloha č. 1 4/ Plán pedagogických a provozních porad - viz příloha č. 2 5/ Výchovné poradenství Úkoly výchovného poradenství v oblasti orientace a volby povolání - vést přesnou evidenci vycházejících žáků - evidence dětí, které jsou navrženy na ZPS - předání informací rodičům o učebních oborech - uspořádat individuální besedy s vycházejícími žáky - zajistit komplexní hodnocení vycházejících žáků 9

10 - zaslání přihlášek do odborných učilišť - využívat obsahu učiva v jednotlivých předmětech k výchově a volbě povolání a profesní orientaci žáků - využívat exkurzí - viz Plán práce výchovného poradce 6/ Minimální preventivní program - viz Plán práce preventisty školy 7/ Plán práce rozpracovaná do měsíců - viz Měsíční plán práce školy - příloha č.3 8/Základní pracovní materiály pro práci školy - Sbírky zákonů - Věstník MŠMT - Učitelské noviny - odborné časopisy /Komenský, Spec.pedag., Pedagogika, Závislosti, Moder.vyučování/ - odborná literatura F. Řízení a kontrola - seznamovat pracovníky se školskými a platovými předpisy - pravidelná kontrola dokumentace - pravidelná kontrola plnění pracovních povinností zaměstnanců - pravidelná kontrola dodržování bezpečnosti práce zaměstnanců - pravidelná kontrola účetních dokladů - hospitační činnost - viz plán hospitační činnosti příloha č.4 - zajištění lékařského ošetření žáků - úzká spolupráce s PPP, SPC, SVP, OPD,kurátory, policií, soudy - kontrola pravidelného placení Poplatku za pobyt - průběžné přijímání nových žáků do všech součástí školy /chlapci a dívky/ G. Materiálně technické zabezpečení šk. roku 2011/ 2012 G.1 Finanční prostředky školy - školní projekty, soutěže a jiné akce - organizace okresních soutěží pro žáky s LMP - oprava stropu ve školní jídelně - výměna podlahové krytiny v jídelně školy - úprava školského areálu G.2 Finanční prostředky JMK - organizace krajských soutěží pro žáky s LMP G.2 Finanční prostředky EU - peníze školám program zvýšení konkurenceschopnosti V Želešicích Mgr.Leoš Huzlík řed.školy 10

11 Přidělení funkcí zaměstnancům školy Příloha č.1 Huzlík Leoš - řed.školy - statutární orgán - preventista BOZP a PO - zápisy pedag. a provozních porad Šterc Petr - zást.řed. školy - zástupce statutárního orgánu ŠD + mimoškolní činnosti - správce ICT - správce www. stránek školy - správce didaktické techniky Matějková Ludmila - zást. řed. školy - vzdělávací činnosti I. a II. stupně - výchovný poradce - koordinátor ŠVP - hospitační činnost na I. a II. stupni - evidence školních cenin - správce inventáře školy - správce učebny PC - kroužek informatiky Coufalová Jana - správce cvičné šk. kuchyně K 1 - správce učebny Vv - kroužek keramiky Dvořáková Kristýna - správce multimediální učebny - evidence školních časopisů - kroužek cizího jazyka Klouparová Jana - správce fondu učebnic a učebních pomůcek - správce cvičné šk. kuchyně K 2 - kroužek ergoterapie Kubíčková Jaroslava - kabinet Prv a Přv - hl. org. Vánoční a Velikonoční výstavy - kroužek dovedných rukou Lvovský Petr - správce školních dílen - správce školního nářadí - kabinet Čj /II.stupeň/ Němec Petr - sportovní referent školy - správce kabinet TV - správce posilovny - správce kabinet M -/II.stupeň/ - kroužek sportovní 11

12 Polcarová Irena - správce učitelské knihovny - správce fondu učebnic a učebních pomůcek - kabinet ČJ /I.stupeň/ Procházková Dana - kabinet M /I. stupeň/ - správce sborovny - kroužek dovedných rukou Salnek Tomáš - kabinet Ze - mapy a obrazy ZE - kabinet CH - kroužek divadelní Šalplachtová Jana - kabinet PŘ - kabinet M /II. stupeň/ Šotová Miroslava - metodik prevence - správce žákovské knihovny - kroužek aerobiku - školní noviny Švihálek Jaroslav - kabinet Hv - kroužek hudební Tomešek Pavel - kabinet FY - kroužek fitness II. Dobrovodská Elena - pověřena úkoly ved. vychovatele - kroužek divadelní - kroužek PEDIG Fráňová Lenka - správce místností ŠD - kroužek PEDIG - kroužek sportovní hry Jachnický Stanislav - kroužek PEDIG Kristová Alena - správce atelieru Vv /mimoškolní činnosti/ - výzdoba školy,organ.soutěží Vv - kroužek divadelní - kroužek výtvarný Kučera Pavel - výzdoba školy,organ.soutěží Vv - kroužek capoeiry - kroužek fitness I. Bucová Eva - správce účtu FKSP - administrativní práce soc. pracovnice /účtování ošetřovného, pohledávky, exekuce/ 12

13 Jarošová Věra - pověřena funkcí domovník - správce OPPP - správce skladu čist. prostředků - poštovní doručovatel Kalvoda Pavel - požární preventista - bezpečnostní technik Koblížek Miroslav - správce společ. místnosti a služ. pokoje / 3.NP/ - správce čaj. kuchyňky /3.NP/ Pařízková Pavla - pověřena úkoly vedoucí kuchařky Šedrlová Dana - administrativní práce soc.prac. - pověřena ved. školní pokladny - správce skladu prádla a ošacení - správce zdravotního materiálu Taušová Hana - správce společ. místnosti a služ. pokoje / 2.NP/ - správce čaj. kuchyňky /2.NP/ Válková Jana - správce skladu potravin 13

14 Příloha č.2 Plán pedagogických porad srpen listopad leden duben červen - seznámení s Plánem práce školy v novém školním roce - přidělení tříd, třídnictví, výchovných skupin a pracovních úvazků - rozdělení funkcí na pracovišti - organizační pokyny pro učitele, vychovatele a ostatní pracovníky v novém školním roku - školení BOZP a PO - průběžné hodnocení prospěchu a chování za I. čtvrtletí školního roku - stav výuky a plnění učebních osnov a učebních plánů za dané období - mimoškolní aktivity /hodnocení/ - seznámení zaměstnanců s Výroční zprávou školy za předcházející šk. rok - hodnocení prospěchu a chování za I. pololetí školního roku - plnění učebních osnov a učebních plánů v daném období - následná opatření při výchovně vzdělávací práci na II. pololetí šk. roku - přihlášky žáků do učebních oborů a možnosti jejich umístění - průběžné hodnocení prospěchu a chování za III. čtvrtletí školního roku - stav výuky a plnění učebních osnov a učebních plánů - mimoškolní aktivity /výlety/ - závěrečné hodnocení prospěchu a chování žáků za uplynulý školní rok - umístění žáků do učebních oborů - hodnocení úrazovosti dětí - zhodnocení celoročního Plánu práce školy - organizační opatření pro závěr školního roku Plán provozních porad - konají se podle potřeby a naléhavosti - Program: 1/Organizační záležitosti školy 2/Různá školení pracovníků školy /BOZP,PO/ 3/Pravidelné seznamování s informacemi z ředitelských porad 4/Plnění hlavních úkolů, které vyplývají z provozu školy 14

15 Příloha č.3 Měsíční plán práce školy /orientační/ měsíc září říjen listopad prosinec leden únor březen duben akce Seznamy žáků s adresou, RČ, lékařkou, telefony, ZP, rok šk. docházky Informace žákům o vnitřním řádu školy a o školním řádu Informovat rodiče a žáky o organizaci šk.roku Kontrola povinné dokumentace třídních učitelů Zpracovat tematické plány do zájmových kroužků Sběr dat ke zpracování zahajovacích výkazů Sběr dat ke zpracování výroční zprávy Provozní porada Sběr šípků Příprava návrhů na vyřazení z inventáře Krajské kolo v přespolním běhu v Předkláštěří Informace rodičům o ŠvP a LVK Výroční zpráva školy za rok 2010/2011 Projekt na finanční dotaci o.s.sportment Pedagogická rada za I. čtvrtletí Příprava vánoční besídky Příprava vánočních přání Příprava výtvarných prací pro výtvarnou soutěž Krajské kolo v soutěži Člověče, nezlob se Příprava inventarizace Mikuláš ve škole Příprava a konání vánoční besídky Krajský turnaj žáků v malé kopané Vánoční rozjímání - pořad Vánoční výstava Inventarizace Provozní porada Pedagogická rada za I. pololetí Pololetní hodnocení žáků Kompletace katal. listů, vých. záznamů, TK, TV za I. pololetí Podklady pro přihlášky žáků do OU Informace rodičům o ŠvP a LVK Vydání Výpisu z vysvědčení ŠvP a LVK Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Sběr papíru Jarní úklid Přihlášky žáků do OU Pedagogická rada za II. čtvrtletí Krajské kolo ve florbalu Přijímací řízení do OU Velikonoční výstava 15

16 květen Okresní kolo SHM Krajské kolo SHM Rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště červen Pedagogická rada za II. pololetí Závěrečné hodnocení žáků Kompletace katal.listů, vých. záznamů, TK, TV za II. pololetí Vydání vysvědčení za šk. rok 2011/2012 Den dětí Krajské kolo v košíkové Školní výlety červenec Zpráva o činnosti za I. pololetí roku 2012 Hlavní prázdniny - čerpání dovolené srpen Hlavní prázdniny - čerpání dovolené Přípravný týden Pedagogická a provozní porada k zahájení šk. roku 2012/

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2009 / 2010

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2009 / 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLA, Ž, ŽELEŠICE Sadová 338, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129, mobil : 731 109 181 E-mail : skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz V ý r o č n

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 106 b) Počet tříd: 7 I.st. 4 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

ZÁŘÍ 2014. ŘÍJEN 2014 ročník předmět

ZÁŘÍ 2014. ŘÍJEN 2014 ročník předmět ZÁŘÍ 2014 Doplnění školní matriky Evidence ztrát a plnění pojišťovny Upravenost a vzhled chodeb Upravenost a vzhled tříd Kontrola objektu Žáci se zdravotním postižením - zohledňování, individuální plány,

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MIKULOV, ŠKOLNÍ 1 Školní 184/1, PSČ 692 01 Mikulov, tel./fax. 519 510 134 Číslo organizace 4333 Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 Mikulov, 19.2.2009 Zpracovala : Hana Hyčková ekonom

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

OPERATIVNÍ PLÁN. výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15. Plán Plnění Zajistí

OPERATIVNÍ PLÁN. výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15. Plán Plnění Zajistí OPERATIVNÍ PLÁN výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15 Plán Plnění Zajistí I. Oblast vzdělávací: 1) Zajistit co nejvyšší aprobovanost, neaprobovaným pedagogům, zajistit metodickou

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení,

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011 Příloha č. 8 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST školní rok 2010/2011 Příloha č. 6 Ročního

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 1 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2007-2008 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov 2 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2007-2008 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov 1) Počet pracovníků 30 stálých z toho : 19 pedagogických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

PLÁN PRÁCE ZŠ a MŠ TUČAPY 2014-2015

PLÁN PRÁCE ZŠ a MŠ TUČAPY 2014-2015 PLÁN PRÁCE ZŠ a MŠ TUČAPY 2014-2015 ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Vedení školy ředitel Mgr. Lubomír TURÍN zástupce Mgr. Milan DANČIŠIN T ř í d n i c t v í 1. třída Mgr. Magda Jilemnická 2. + 3.třída Mgr. Marie

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice na školní rok 2015/2016 I. Život školy motto: Technika kolem nás Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace PSČ 736 01 Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace

Více

Plán práce ZŠ a MŠ. Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace. školní rok 2013 / 2014

Plán práce ZŠ a MŠ. Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace. školní rok 2013 / 2014 č.j.: 2013/47 Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Plán práce ZŠ a MŠ školní rok 2013 / 2014 Hlavní úkoly výchovně vzdělávacího procesu

Více

Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015

Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015 Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015 Učební plány: Ve školním roce 2014/2015 se v 1. 9. ročníku vyučuje podle učebního plánu ŠVP ZŠ a MŠ Loučovice Přes překážky ke hvězdám. Počet tříd a žáků:

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Výňatek z plánu práce školy na školní rok 2014/2015 platný od 1.9.2014 Akce Datum Čas Dny Přípravný týden šk. roku

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce ZŠ a MŠ. Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace. školní rok 2014 / 2015

Plán práce ZŠ a MŠ. Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace. školní rok 2014 / 2015 Č.j. 2014/48 Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Plán práce ZŠ a MŠ školní rok 2014 / 2015 1 Hlavní úkoly výchovně vzdělávacího procesu

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 8 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Plán práce pro školní rok 2014/15

Plán práce pro školní rok 2014/15 Základní škola V Zahrádkách 48 Praha 3 Plán práce pro školní rok 2014/15 Obsah : Pedagogická část Organizační část Organizační část Pedagogické rady: 1. 9.2014 - projednání plánu práce školy organizační

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14,příspěvkové

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více