Plán práce školy. na školní rok 2011/ 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán práce školy. na školní rok 2011/ 2012"

Transkript

1 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, Želešice Tel./fax adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Plán práce školy na školní rok 2011/ 2012 Mgr.Leoš Huzlík ředitel školy 1

2 ÚVOD 1. Zhodnocení výsledků za školní rok 2010/ viz Výroční zpráva za rok 2010/ viz Výroční zpráva o činnosti - za celý rok

3 Plán práce školy a úkoly na školní rok 2011/12 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx A. Organizace školního roku 2011/2012 Organizace školního roku termín Přípravný týden Zahájení školního roku 2011/ Volné dny Podzimní prázdniny Volné dny Vánoční prázdniny Konec I.pololetí školního roku 2011/ Pololetní prázdniny Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny Konec školního roku 2011/ Hlavní prázdniny B. Základní charakteristika školy 1/ Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová Želešice Tel./fax: Mobil: adresa: www stránky: 2/ Zřizovatel školy : Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/ Brno 3/ Vlastník areálu : Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/ Brno 4/ Ředitel školy : Mgr.Leoš Huzlík Pekařská Brno 5/ Zástupci ředitele školy : Mgr.Petr Šterc - statutární zástupce Tolarova Ořechov 3

4 Mgr.Ludmila Matějková Svážná Brno - zástupce ŘŠ pro vých. a vzdělání žáků 6/ Složení školské rady: Předseda ŠR Mgr. Petr Šterc - zástupce za ped. pracovníky Členové Mgr. Miroslava Šotová - zástupce za ped. pracovníky Ludmila Krečmerová - zástupce za zřizovatele Danuše Ryšavá - zástupce za zřizovatele Lenka Petráková - zástupce za rodičovskou veřejnost Renata Kaplanová - zástupce za rodičovskou veřejnost C. Organizace školy C.1 Počty tříd, oddělení a výchovných skupin MŠ ZŠ speciální ZŠ praktická ŠD Mimoškolní činnosti - 0 oddělení - 2 třídy - 8 tříd - 1 oddělení - 4 výchovné skupiny C.2 Zájmové útvary - aerobik Šotová Miroslava, Mgr. - angličtina Dvořáková Kristýna, Mgr. - capoeira Kučera Pavel, Mgr. - divadelní Salnek Tomáš, ing. Kristová Alena Dobrovodská Elena - dovedných rukou Procházková Dana, Mgr. Kubíčková Jaroslava, Mgr. - ergoterapie Klouparová Jana, Mgr. - fitness I. Kučera Pavel, Mgr. - fitness II. Tomešek Pavel, Mgr. - hudební Švihálek Jaroslav, Mgr. - keramika Coufalová Jana, Mgr. - informatika Matějková Ludmila, Mgr. - pedigi. Dobrovodská Elena Jachnický Stanislav - pedigii. Fráňová Lenka - sportovní Němec Petr, Mgr. - sportovní hry Fráňová Lenka - výtvarný Kristová Alena - žákovská knihovna Šotová Miroslava,Mgr. D. Přehled oborů vzdělání a vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti 4

5 1/ Činnost příspěvkové organizace je vymezena zákonem č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, vyhláškou č. 147/2011 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění. Příspěvková organizace vykonává a poskytuje činnosti: 1/ mateřské školy - předškolní vzdělávání dětem se zdravotním postižením 2/ základní školy - základní vzdělávání dětem se zdravotním postižením, zejména mentálním postižením a dále s těžkým mentálním postižením 3/ školní družiny - zájmové vzdělávání 4/ školní jídelny - školní stravování 5/ internátu - zajišťuje dětem a žákům celodenní výchovu, ubytování a stravování Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením 33, pís. B,zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, poskytovat závodní stravování. 2/ Kapacita školy : Mateřská škola: pracoviště Želešice kapacita: 10 dětí Základní škola praktická: pracoviště Želešice kapacita: 253 žáků Základní škola speciální: Školní družina: Internát: Školní jídelna: pracoviště Želešice kapacita: 32 žáků pracoviště Želešice kapacita: 16 žáků pracoviště Želešice kapacita: 70 lůžek pracoviště Želešice kapacita: 200 jídel na jeden výdej 3/ Okruhy doplňkové činnosti: Zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci okruhy doplňkové činnosti, které navazují na hlavní účel příspěvkové organizace: 1/ realitní činnost 2/ pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 3/ hostinskou činnost 5

6 4/ ubytovací služby Podmínkou realizace doplňkové činnosti je: a/ doplňková činnost nenaruší plnění hlavního účelu příspěvkové organizace b/ oddělené sledování doplňkové činnosti a finanční hospodaření podle 28 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění c/ dodržování podmínek stanovených směrnicí vydanou zřizovatelem 4/ Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou. E. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 1/ Počty pracovníků školy: MŠ ZŠ ŠD, ŠK Internát ŠJ celkem Pracovníci Ředitel 1,000 1,000 Zástupce ředitele 2,000 2,000 Učitel 0,000 13,000 13,000 Vychovatel 1,000 4,555 5,555 Celkem pedag. prac. 0,000 16,000 1,000 4,555 21,555 Sociální pracovník 0,375 0,375 Vedoucí šk. kuchyně (provozní prac.) 0,500 0,500 Ekonom, účetní, ostatní THP prac. 1,375 1,375 Kuchař, pomocný prac.v kuchyni 2,250 2,250 Školník - údržbář, domovník 1,000 1,000 2,000 Topič 0,250 0,250 Uklízečka 1,875 1,000 2,875 Pracovník sociální péče (pom.vych.) 3,000 3,000 Celkem nepedag. pracovníků 4,625 5,250 2,750 12,625 Celkem pracovníků 0,000 20,625 1,000 9,805 2,750 34,180 2/ Počty pracovníků školy dle věku: Věkové složení pedagogických pracovníků (uvádějte přepočtený počet pracovníků) Pedag. prac. Ostatní Věk Muži Źeny Muži Źeny Celkem do 35 let 0,000 2,000 0,000 0,750 2, let 4,000 7,555 2,250 4,125 17,930 nad 50 let 5,000 3,000 0,000 4,625 12,625 Důchodci 0,000 0,000 0,000 0,875 0,875 Celkem 9,000 12,555 2,250 10,375 34,180 3/ Kvalifikovanost učitelů a vychovatelů: Učitelé Učitelé MŠ vychovatelé Odborná kvalifikace (v %) 81,25 100,00 6

7 4/ Údaje o pedagogických pracovnících školy: Jméno titul funkce pracoviště Kvalif. aprobace praxe Huzlík Leoš Mgr. ředitel Želešice VŠ spec.ped. 34 Šterc Petr Mgr. zást.ředitele Želešice VŠ spec.ped. 28 Matějková Ludmila Mgr. zást.ředitele Želešice VŠ spec.ped. 27 Dvořáková Kristýna Mgr. učitel Želešice VŠ spec.ped. 9 Coufalová Jana Mgr. učitel Želešice VŠ spec.ped. 11 Klouparová Jana Mgr. učitel Želešice VŠ spec.ped. MŠ 31 Kubíčková Jaroslava Mgr. učitel Želešice VŠ spec.ped. 18 Lvovský Petr Mgr. učitel Želešice VŠ spec.ped. 22 Němec Petr Mgr. učitel Želešice VŠ spec.ped. 17 Polcarová Irena Mgr. učitel Želešice VŠ spec.ped. 23 Procházková Dana Mgr. učitel Želešice VŠ spec.ped. 33 Salnek Tomáš Ing. učitel Želešice VŠ VUT + spec.ped. 12 Šalplachtová Jana Mgr. učitel Želešice VŠ spec.ped. 4 Šotová Miroslava Mgr. učitel Želešice VŠ spec.ped. 27 Švihálek Jaroslav Mgr. učitel Želešice VŠ 1. st. ZŠ 25 Tomešek Pavel Mgr. učitel Želešice VŠ spec.ped. 22 Dobrovodská Elena vychovatel Želešice SŠ učit.mš+sp.ped. 28 Fráňová Lenka vychovatel Želešice SŠ vych.+ sp.ped. 14 Jachnický Stanislav vychovatel Želešice SŠ důst.šk.+ sp.ped. 25 Kristová Alena vychovatel Želešice SŠ vychov.+ sp.ped. 23 Kučera Pavel Mgr. vychovatel Želešice VŠ spec.ped. 10 Taušová Hana Mgr. vychovatel Želešice VŠ spec.ped. 24 5/ Údaje o nepedagogických pracovnících MŠ ZŠ ŠD, ŠK Internát ŠJ celkem Pracovníci Účetní 0,875 0,875 Mzdová účetní 0,500 0,500 Sociální pracovník 0,375 0,375 Vedoucí šk. kuchyně (provozní prac.) 0,500 0,500 Kuchař, pomocný prac.v kuchyni 2,250 2,250 Školník - údržbář 1,000 1,000 Domovník 1,000 1,000 Topič 0,250 0,250 Úklidový pracovník 1,875 1,000 2,875 Pracovník sociální péče (pom.vych.) 3,000 3,00 Celkem nepedag. pracovníků 4,625 5,250 2,750 12,625 7

8 E. Hlavní úkoly školního roku 2011/ Připravit žáky do běžného života a seznamovat je s každodenními problémy řadového občana. - Vést žáky k pracovitosti a pochopení smyslu práce jako obživy. - Uskutečňovat skutečnou integraci handicapovaných dětí do společnosti. - Výchovně-vzdělávací proces cíleně zaměřovat na návaznost teoretických a praktických dovedností, vědomostí a návyků. - Ve všech složkách výchovy realizovat složky mravnosti, lásky, úcty k dospělým a spolužákům. - Klást důraz na výchovu v rodině a mezilidské vztahy. - Seznamovat žáky se sexuální výchovou a partnerskými vztahy. - Seznamovat žáky s problematikou AIDS, toxikomániemi všeho druhu /drogy, kouření, alkohol, šikana, hrací automaty atd./. - Dodržování bezpečnosti při všech činnostech - Zlepšováním estetického prostředí školy působit a rozvíjet estetické myšlení dětí. E.1 Rozpracování hlavních úkolů Mravní výchova Rozumová výchova Tělesná výchova Estetická výchova sadu - důraz na slušné chování ve škole, na veřejnosti, ke spolužákům a dospělým / program STOP šikaně / - besedy o lásce, manželství, rodičovství, přátelství, sexu, toxikománii, trestné činnosti, záškoláctví atd. - důraz na upevňování mezilidských vztahů učitel - žák, žák - učitel a žák - žák - evidovat problémové žáky a pomáhat při řešení rodičům, PPP,SPC, SVP, OPD, soudům, kurátorům a Policii ČR - klást důraz při výchovně vzdělávacím procesu na sepětí teorie a praxe - vhodnou motivací vést žáky k aktivní práci, sebevzdělávání, četbě, kultuře, sportu a k celkové kultuře projevu - učivo aktuálně modernizovat a aplikovat nejnovější poznatky vědy - častý pobyt v přírodě - kultura pohybu - realizace dopravní výchovy /cykloturistické výlety, program BESIP/ - tělovýchovný kroužek - účast na sportovních soutěžích pořádaných školami z Brna-venkova - organizace sportovních akcí v rámci školy, okresu, kraje - LVK a škola v přírodě - kultura oblékání a osobní hygiena - kultura stolování - kultura prostředí školy /třídy, herny, pokoje,chodby atd. / - pokračování spolupráce s pracovně terapeutickou dílnou o.s. V růžovém - spolupráce s atelierem Hmatového modelování /slepí sochaři/ - účast na výtvarných soutěžích - pokračování realizace divadelního projektu - realizace výstav v prostorách školy - účast dětí na divadelních představeních, filmech, výstavách - kroužky výtvarný, divadelní, pedig, sportovní, capueira, dovedných rukou a dalších 8

9 Pracovní a profesní výchova Výchova mimo vyučování - rozvíjet prvky sebeobsluhy a pomoc mladším spolužákům - vést děti ke kladnému vztahu k práci - zapojovat žáky do pracovních úkonů, které budou potřebovat v běžném životě /práce se dřevem, kovem, textilem a pracemi v domácnosti/ - práce ve školní dřevodílně výroba hraček pro malé spolužáky potřebu využití při výuce práce v domácnosti - u dívek se zaměřit na nácvik šití, pletení, vyšívání, vaření - dlouhodobé působení na správnou volbu povolání - důsledně dbát na dodržování bezpečnosti práce - úzká spolupráce učitel - vychovatel,vychovatel - učitel ve všech složkách výchovy, především v přípravě do vyučování - upevňování mezilidských vztahů vychovatel - dítě, dítě - vychovatel,dítě - dítě - besedovat s žáky o jejich problémech a pomoc při nalézání řešení - rozmanitost náplně odpolední činnosti - prohlubovat a rozvíjet individuální zájmy dětí - vést děti ke sportovním aktivitám - kulturní akce /kino, divadlo, výstavy/ - škola v přírodě - turistické výlety do okolí - dbát na bezpečnost dětí při všech činnostech E.2 Odborná příprava pedagogických pracovníků 1/Další vzdělávání - sebevzdělávání v oboru - účast na doplňkových kurzech - dálkové studium u těch pracovníků, kteří nejsou plně kvalifikováni 2/Pedagogická tvořivost - aktualizace učiva v předmětech OV, DĚ, ZE, PŘ - využívat co možná nejvíce názoru - skupinové vyučování - využívání demonstračních pomůcek - využívání alternativních metod výuky - realizace projektu Vánoční rozjímání - realizace výtvarných výstav v prostorách školy - realizovat den otevřených dveří - aktualizovat www stránky školy 3/ Přidělení funkcí ve školním roce 2011/ viz příloha č. 1 4/ Plán pedagogických a provozních porad - viz příloha č. 2 5/ Výchovné poradenství Úkoly výchovného poradenství v oblasti orientace a volby povolání - vést přesnou evidenci vycházejících žáků - evidence dětí, které jsou navrženy na ZPS - předání informací rodičům o učebních oborech - uspořádat individuální besedy s vycházejícími žáky - zajistit komplexní hodnocení vycházejících žáků 9

10 - zaslání přihlášek do odborných učilišť - využívat obsahu učiva v jednotlivých předmětech k výchově a volbě povolání a profesní orientaci žáků - využívat exkurzí - viz Plán práce výchovného poradce 6/ Minimální preventivní program - viz Plán práce preventisty školy 7/ Plán práce rozpracovaná do měsíců - viz Měsíční plán práce školy - příloha č.3 8/Základní pracovní materiály pro práci školy - Sbírky zákonů - Věstník MŠMT - Učitelské noviny - odborné časopisy /Komenský, Spec.pedag., Pedagogika, Závislosti, Moder.vyučování/ - odborná literatura F. Řízení a kontrola - seznamovat pracovníky se školskými a platovými předpisy - pravidelná kontrola dokumentace - pravidelná kontrola plnění pracovních povinností zaměstnanců - pravidelná kontrola dodržování bezpečnosti práce zaměstnanců - pravidelná kontrola účetních dokladů - hospitační činnost - viz plán hospitační činnosti příloha č.4 - zajištění lékařského ošetření žáků - úzká spolupráce s PPP, SPC, SVP, OPD,kurátory, policií, soudy - kontrola pravidelného placení Poplatku za pobyt - průběžné přijímání nových žáků do všech součástí školy /chlapci a dívky/ G. Materiálně technické zabezpečení šk. roku 2011/ 2012 G.1 Finanční prostředky školy - školní projekty, soutěže a jiné akce - organizace okresních soutěží pro žáky s LMP - oprava stropu ve školní jídelně - výměna podlahové krytiny v jídelně školy - úprava školského areálu G.2 Finanční prostředky JMK - organizace krajských soutěží pro žáky s LMP G.2 Finanční prostředky EU - peníze školám program zvýšení konkurenceschopnosti V Želešicích Mgr.Leoš Huzlík řed.školy 10

11 Přidělení funkcí zaměstnancům školy Příloha č.1 Huzlík Leoš - řed.školy - statutární orgán - preventista BOZP a PO - zápisy pedag. a provozních porad Šterc Petr - zást.řed. školy - zástupce statutárního orgánu ŠD + mimoškolní činnosti - správce ICT - správce www. stránek školy - správce didaktické techniky Matějková Ludmila - zást. řed. školy - vzdělávací činnosti I. a II. stupně - výchovný poradce - koordinátor ŠVP - hospitační činnost na I. a II. stupni - evidence školních cenin - správce inventáře školy - správce učebny PC - kroužek informatiky Coufalová Jana - správce cvičné šk. kuchyně K 1 - správce učebny Vv - kroužek keramiky Dvořáková Kristýna - správce multimediální učebny - evidence školních časopisů - kroužek cizího jazyka Klouparová Jana - správce fondu učebnic a učebních pomůcek - správce cvičné šk. kuchyně K 2 - kroužek ergoterapie Kubíčková Jaroslava - kabinet Prv a Přv - hl. org. Vánoční a Velikonoční výstavy - kroužek dovedných rukou Lvovský Petr - správce školních dílen - správce školního nářadí - kabinet Čj /II.stupeň/ Němec Petr - sportovní referent školy - správce kabinet TV - správce posilovny - správce kabinet M -/II.stupeň/ - kroužek sportovní 11

12 Polcarová Irena - správce učitelské knihovny - správce fondu učebnic a učebních pomůcek - kabinet ČJ /I.stupeň/ Procházková Dana - kabinet M /I. stupeň/ - správce sborovny - kroužek dovedných rukou Salnek Tomáš - kabinet Ze - mapy a obrazy ZE - kabinet CH - kroužek divadelní Šalplachtová Jana - kabinet PŘ - kabinet M /II. stupeň/ Šotová Miroslava - metodik prevence - správce žákovské knihovny - kroužek aerobiku - školní noviny Švihálek Jaroslav - kabinet Hv - kroužek hudební Tomešek Pavel - kabinet FY - kroužek fitness II. Dobrovodská Elena - pověřena úkoly ved. vychovatele - kroužek divadelní - kroužek PEDIG Fráňová Lenka - správce místností ŠD - kroužek PEDIG - kroužek sportovní hry Jachnický Stanislav - kroužek PEDIG Kristová Alena - správce atelieru Vv /mimoškolní činnosti/ - výzdoba školy,organ.soutěží Vv - kroužek divadelní - kroužek výtvarný Kučera Pavel - výzdoba školy,organ.soutěží Vv - kroužek capoeiry - kroužek fitness I. Bucová Eva - správce účtu FKSP - administrativní práce soc. pracovnice /účtování ošetřovného, pohledávky, exekuce/ 12

13 Jarošová Věra - pověřena funkcí domovník - správce OPPP - správce skladu čist. prostředků - poštovní doručovatel Kalvoda Pavel - požární preventista - bezpečnostní technik Koblížek Miroslav - správce společ. místnosti a služ. pokoje / 3.NP/ - správce čaj. kuchyňky /3.NP/ Pařízková Pavla - pověřena úkoly vedoucí kuchařky Šedrlová Dana - administrativní práce soc.prac. - pověřena ved. školní pokladny - správce skladu prádla a ošacení - správce zdravotního materiálu Taušová Hana - správce společ. místnosti a služ. pokoje / 2.NP/ - správce čaj. kuchyňky /2.NP/ Válková Jana - správce skladu potravin 13

14 Příloha č.2 Plán pedagogických porad srpen listopad leden duben červen - seznámení s Plánem práce školy v novém školním roce - přidělení tříd, třídnictví, výchovných skupin a pracovních úvazků - rozdělení funkcí na pracovišti - organizační pokyny pro učitele, vychovatele a ostatní pracovníky v novém školním roku - školení BOZP a PO - průběžné hodnocení prospěchu a chování za I. čtvrtletí školního roku - stav výuky a plnění učebních osnov a učebních plánů za dané období - mimoškolní aktivity /hodnocení/ - seznámení zaměstnanců s Výroční zprávou školy za předcházející šk. rok - hodnocení prospěchu a chování za I. pololetí školního roku - plnění učebních osnov a učebních plánů v daném období - následná opatření při výchovně vzdělávací práci na II. pololetí šk. roku - přihlášky žáků do učebních oborů a možnosti jejich umístění - průběžné hodnocení prospěchu a chování za III. čtvrtletí školního roku - stav výuky a plnění učebních osnov a učebních plánů - mimoškolní aktivity /výlety/ - závěrečné hodnocení prospěchu a chování žáků za uplynulý školní rok - umístění žáků do učebních oborů - hodnocení úrazovosti dětí - zhodnocení celoročního Plánu práce školy - organizační opatření pro závěr školního roku Plán provozních porad - konají se podle potřeby a naléhavosti - Program: 1/Organizační záležitosti školy 2/Různá školení pracovníků školy /BOZP,PO/ 3/Pravidelné seznamování s informacemi z ředitelských porad 4/Plnění hlavních úkolů, které vyplývají z provozu školy 14

15 Příloha č.3 Měsíční plán práce školy /orientační/ měsíc září říjen listopad prosinec leden únor březen duben akce Seznamy žáků s adresou, RČ, lékařkou, telefony, ZP, rok šk. docházky Informace žákům o vnitřním řádu školy a o školním řádu Informovat rodiče a žáky o organizaci šk.roku Kontrola povinné dokumentace třídních učitelů Zpracovat tematické plány do zájmových kroužků Sběr dat ke zpracování zahajovacích výkazů Sběr dat ke zpracování výroční zprávy Provozní porada Sběr šípků Příprava návrhů na vyřazení z inventáře Krajské kolo v přespolním běhu v Předkláštěří Informace rodičům o ŠvP a LVK Výroční zpráva školy za rok 2010/2011 Projekt na finanční dotaci o.s.sportment Pedagogická rada za I. čtvrtletí Příprava vánoční besídky Příprava vánočních přání Příprava výtvarných prací pro výtvarnou soutěž Krajské kolo v soutěži Člověče, nezlob se Příprava inventarizace Mikuláš ve škole Příprava a konání vánoční besídky Krajský turnaj žáků v malé kopané Vánoční rozjímání - pořad Vánoční výstava Inventarizace Provozní porada Pedagogická rada za I. pololetí Pololetní hodnocení žáků Kompletace katal. listů, vých. záznamů, TK, TV za I. pololetí Podklady pro přihlášky žáků do OU Informace rodičům o ŠvP a LVK Vydání Výpisu z vysvědčení ŠvP a LVK Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Sběr papíru Jarní úklid Přihlášky žáků do OU Pedagogická rada za II. čtvrtletí Krajské kolo ve florbalu Přijímací řízení do OU Velikonoční výstava 15

16 květen Okresní kolo SHM Krajské kolo SHM Rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště červen Pedagogická rada za II. pololetí Závěrečné hodnocení žáků Kompletace katal.listů, vých. záznamů, TK, TV za II. pololetí Vydání vysvědčení za šk. rok 2011/2012 Den dětí Krajské kolo v košíkové Školní výlety červenec Zpráva o činnosti za I. pololetí roku 2012 Hlavní prázdniny - čerpání dovolené srpen Hlavní prázdniny - čerpání dovolené Přípravný týden Pedagogická a provozní porada k zahájení šk. roku 2012/

Plán práce školy. na školní rok 2009/ 2010

Plán práce školy. na školní rok 2009/ 2010 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 338, 664 43 Želešice Tel./fax 547 225 129 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Mateřská škola a Základní škola, Ořechov

Mateřská škola a Základní škola, Ořechov Mateřská škola a Základní škola, Ořechov Komenského 4, 664 44 Ořechov u Brna tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: sps.orechov@volny.cz www.sweb.cz/spsorechov V ý r o č n í z p r á

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2009 / 2010

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2009 / 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLA, Ž, ŽELEŠICE Sadová 338, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129, mobil : 731 109 181 E-mail : skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz V ý r o č n

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax: 547 225 129 mobil: 731 109 181 e-mail adresa:

Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax: 547 225 129 mobil: 731 109 181 e-mail adresa: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax: 547 225 129 mobil: 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz V ý r o č n í z p

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. V ý r o č n í z p r á v a

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. V ý r o č n í z p r á v a Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 338, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz V ý r o č n í z

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

za školní rok 2007 / 2008

za školní rok 2007 / 2008 MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLA, O, OŘECHOV Komenského 4, 664 44 Ořechov u Brna tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 E-mail : sps.orechov @ volny.cz www.sweb.cz/spsorechov V ý r o č n í z p

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

z a š k o l n í r o k 2010 / 2011

z a š k o l n í r o k 2010 / 2011 Mateřská škola a Základní škola, Sadová 5, 664 4 tel./fax : 547 5 9 mobil : 7 9 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Výroční zpráva z a š k o l n í r o k / č.j. MŠZŠŽ

Více

ZÁŘÍ 2014. ŘÍJEN 2014 ročník předmět

ZÁŘÍ 2014. ŘÍJEN 2014 ročník předmět ZÁŘÍ 2014 Doplnění školní matriky Evidence ztrát a plnění pojišťovny Upravenost a vzhled chodeb Upravenost a vzhled tříd Kontrola objektu Žáci se zdravotním postižením - zohledňování, individuální plány,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax: 547 225 129 mobil: 731 109 181 e-mail adresa:

Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax: 547 225 129 mobil: 731 109 181 e-mail adresa: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax: 547 225 129 mobil: 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou-zelesice.cz V ý r o č n í z p

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031, 702 123 515 e-mail: zsskalsko@centrum.cz WWW: zs-msskalsko.cz IČO 710 02 693 1. Úvodní ustanovení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Šk. rok 2015/2016 A: Závěry minulého šk.roku B: Hlavní úkoly šk.roku 2015/2016 1/ Výchova a vzdělání žáků 2/ Organizace

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Plán kontroly a řízení

Plán kontroly a řízení Č.j.: 2/0209/14 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Plán kontroly a řízení na školní rok 2014/2015 ZÁŘÍ I. Kontroly - přidělení předmětů, organizace školy

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 106 b) Počet tříd: 7 I.st. 4 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Název funkce Zástupce statutárního orgánu Zástupce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 ZŘIZOVACÍ LISTINA EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Město Bakov nad Jizerou Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou,

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

Komplexní plán činnosti školy a plán kontrolní činnosti vedení školy na školní rok 2006/2007

Komplexní plán činnosti školy a plán kontrolní činnosti vedení školy na školní rok 2006/2007 Komplexní plán činnosti školy a plán kontrolní činnosti vedení školy na školní rok 2006/2007 Srpen - velká údržba a úklid obou budov a/ malování a opravy prostor, určených veřejnou prověrkou BOZP b/ oprava

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011 Příloha č. 8 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST školní rok 2010/2011 Příloha č. 6 Ročního

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MIKULOV, ŠKOLNÍ 1 Školní 184/1, PSČ 692 01 Mikulov, tel./fax. 519 510 134 Číslo organizace 4333 Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 Mikulov, 19.2.2009 Zpracovala : Hana Hyčková ekonom

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 Účinnost

Více