Plán práce školy. na školní rok 2011/ 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán práce školy. na školní rok 2011/ 2012"

Transkript

1 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, Želešice Tel./fax adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Plán práce školy na školní rok 2011/ 2012 Mgr.Leoš Huzlík ředitel školy 1

2 ÚVOD 1. Zhodnocení výsledků za školní rok 2010/ viz Výroční zpráva za rok 2010/ viz Výroční zpráva o činnosti - za celý rok

3 Plán práce školy a úkoly na školní rok 2011/12 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx A. Organizace školního roku 2011/2012 Organizace školního roku termín Přípravný týden Zahájení školního roku 2011/ Volné dny Podzimní prázdniny Volné dny Vánoční prázdniny Konec I.pololetí školního roku 2011/ Pololetní prázdniny Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny Konec školního roku 2011/ Hlavní prázdniny B. Základní charakteristika školy 1/ Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová Želešice Tel./fax: Mobil: adresa: www stránky: 2/ Zřizovatel školy : Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/ Brno 3/ Vlastník areálu : Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/ Brno 4/ Ředitel školy : Mgr.Leoš Huzlík Pekařská Brno 5/ Zástupci ředitele školy : Mgr.Petr Šterc - statutární zástupce Tolarova Ořechov 3

4 Mgr.Ludmila Matějková Svážná Brno - zástupce ŘŠ pro vých. a vzdělání žáků 6/ Složení školské rady: Předseda ŠR Mgr. Petr Šterc - zástupce za ped. pracovníky Členové Mgr. Miroslava Šotová - zástupce za ped. pracovníky Ludmila Krečmerová - zástupce za zřizovatele Danuše Ryšavá - zástupce za zřizovatele Lenka Petráková - zástupce za rodičovskou veřejnost Renata Kaplanová - zástupce za rodičovskou veřejnost C. Organizace školy C.1 Počty tříd, oddělení a výchovných skupin MŠ ZŠ speciální ZŠ praktická ŠD Mimoškolní činnosti - 0 oddělení - 2 třídy - 8 tříd - 1 oddělení - 4 výchovné skupiny C.2 Zájmové útvary - aerobik Šotová Miroslava, Mgr. - angličtina Dvořáková Kristýna, Mgr. - capoeira Kučera Pavel, Mgr. - divadelní Salnek Tomáš, ing. Kristová Alena Dobrovodská Elena - dovedných rukou Procházková Dana, Mgr. Kubíčková Jaroslava, Mgr. - ergoterapie Klouparová Jana, Mgr. - fitness I. Kučera Pavel, Mgr. - fitness II. Tomešek Pavel, Mgr. - hudební Švihálek Jaroslav, Mgr. - keramika Coufalová Jana, Mgr. - informatika Matějková Ludmila, Mgr. - pedigi. Dobrovodská Elena Jachnický Stanislav - pedigii. Fráňová Lenka - sportovní Němec Petr, Mgr. - sportovní hry Fráňová Lenka - výtvarný Kristová Alena - žákovská knihovna Šotová Miroslava,Mgr. D. Přehled oborů vzdělání a vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti 4

5 1/ Činnost příspěvkové organizace je vymezena zákonem č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, vyhláškou č. 147/2011 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění. Příspěvková organizace vykonává a poskytuje činnosti: 1/ mateřské školy - předškolní vzdělávání dětem se zdravotním postižením 2/ základní školy - základní vzdělávání dětem se zdravotním postižením, zejména mentálním postižením a dále s těžkým mentálním postižením 3/ školní družiny - zájmové vzdělávání 4/ školní jídelny - školní stravování 5/ internátu - zajišťuje dětem a žákům celodenní výchovu, ubytování a stravování Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením 33, pís. B,zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, poskytovat závodní stravování. 2/ Kapacita školy : Mateřská škola: pracoviště Želešice kapacita: 10 dětí Základní škola praktická: pracoviště Želešice kapacita: 253 žáků Základní škola speciální: Školní družina: Internát: Školní jídelna: pracoviště Želešice kapacita: 32 žáků pracoviště Želešice kapacita: 16 žáků pracoviště Želešice kapacita: 70 lůžek pracoviště Želešice kapacita: 200 jídel na jeden výdej 3/ Okruhy doplňkové činnosti: Zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci okruhy doplňkové činnosti, které navazují na hlavní účel příspěvkové organizace: 1/ realitní činnost 2/ pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 3/ hostinskou činnost 5

6 4/ ubytovací služby Podmínkou realizace doplňkové činnosti je: a/ doplňková činnost nenaruší plnění hlavního účelu příspěvkové organizace b/ oddělené sledování doplňkové činnosti a finanční hospodaření podle 28 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění c/ dodržování podmínek stanovených směrnicí vydanou zřizovatelem 4/ Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou. E. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 1/ Počty pracovníků školy: MŠ ZŠ ŠD, ŠK Internát ŠJ celkem Pracovníci Ředitel 1,000 1,000 Zástupce ředitele 2,000 2,000 Učitel 0,000 13,000 13,000 Vychovatel 1,000 4,555 5,555 Celkem pedag. prac. 0,000 16,000 1,000 4,555 21,555 Sociální pracovník 0,375 0,375 Vedoucí šk. kuchyně (provozní prac.) 0,500 0,500 Ekonom, účetní, ostatní THP prac. 1,375 1,375 Kuchař, pomocný prac.v kuchyni 2,250 2,250 Školník - údržbář, domovník 1,000 1,000 2,000 Topič 0,250 0,250 Uklízečka 1,875 1,000 2,875 Pracovník sociální péče (pom.vych.) 3,000 3,000 Celkem nepedag. pracovníků 4,625 5,250 2,750 12,625 Celkem pracovníků 0,000 20,625 1,000 9,805 2,750 34,180 2/ Počty pracovníků školy dle věku: Věkové složení pedagogických pracovníků (uvádějte přepočtený počet pracovníků) Pedag. prac. Ostatní Věk Muži Źeny Muži Źeny Celkem do 35 let 0,000 2,000 0,000 0,750 2, let 4,000 7,555 2,250 4,125 17,930 nad 50 let 5,000 3,000 0,000 4,625 12,625 Důchodci 0,000 0,000 0,000 0,875 0,875 Celkem 9,000 12,555 2,250 10,375 34,180 3/ Kvalifikovanost učitelů a vychovatelů: Učitelé Učitelé MŠ vychovatelé Odborná kvalifikace (v %) 81,25 100,00 6

7 4/ Údaje o pedagogických pracovnících školy: Jméno titul funkce pracoviště Kvalif. aprobace praxe Huzlík Leoš Mgr. ředitel Želešice VŠ spec.ped. 34 Šterc Petr Mgr. zást.ředitele Želešice VŠ spec.ped. 28 Matějková Ludmila Mgr. zást.ředitele Želešice VŠ spec.ped. 27 Dvořáková Kristýna Mgr. učitel Želešice VŠ spec.ped. 9 Coufalová Jana Mgr. učitel Želešice VŠ spec.ped. 11 Klouparová Jana Mgr. učitel Želešice VŠ spec.ped. MŠ 31 Kubíčková Jaroslava Mgr. učitel Želešice VŠ spec.ped. 18 Lvovský Petr Mgr. učitel Želešice VŠ spec.ped. 22 Němec Petr Mgr. učitel Želešice VŠ spec.ped. 17 Polcarová Irena Mgr. učitel Želešice VŠ spec.ped. 23 Procházková Dana Mgr. učitel Želešice VŠ spec.ped. 33 Salnek Tomáš Ing. učitel Želešice VŠ VUT + spec.ped. 12 Šalplachtová Jana Mgr. učitel Želešice VŠ spec.ped. 4 Šotová Miroslava Mgr. učitel Želešice VŠ spec.ped. 27 Švihálek Jaroslav Mgr. učitel Želešice VŠ 1. st. ZŠ 25 Tomešek Pavel Mgr. učitel Želešice VŠ spec.ped. 22 Dobrovodská Elena vychovatel Želešice SŠ učit.mš+sp.ped. 28 Fráňová Lenka vychovatel Želešice SŠ vych.+ sp.ped. 14 Jachnický Stanislav vychovatel Želešice SŠ důst.šk.+ sp.ped. 25 Kristová Alena vychovatel Želešice SŠ vychov.+ sp.ped. 23 Kučera Pavel Mgr. vychovatel Želešice VŠ spec.ped. 10 Taušová Hana Mgr. vychovatel Želešice VŠ spec.ped. 24 5/ Údaje o nepedagogických pracovnících MŠ ZŠ ŠD, ŠK Internát ŠJ celkem Pracovníci Účetní 0,875 0,875 Mzdová účetní 0,500 0,500 Sociální pracovník 0,375 0,375 Vedoucí šk. kuchyně (provozní prac.) 0,500 0,500 Kuchař, pomocný prac.v kuchyni 2,250 2,250 Školník - údržbář 1,000 1,000 Domovník 1,000 1,000 Topič 0,250 0,250 Úklidový pracovník 1,875 1,000 2,875 Pracovník sociální péče (pom.vych.) 3,000 3,00 Celkem nepedag. pracovníků 4,625 5,250 2,750 12,625 7

8 E. Hlavní úkoly školního roku 2011/ Připravit žáky do běžného života a seznamovat je s každodenními problémy řadového občana. - Vést žáky k pracovitosti a pochopení smyslu práce jako obživy. - Uskutečňovat skutečnou integraci handicapovaných dětí do společnosti. - Výchovně-vzdělávací proces cíleně zaměřovat na návaznost teoretických a praktických dovedností, vědomostí a návyků. - Ve všech složkách výchovy realizovat složky mravnosti, lásky, úcty k dospělým a spolužákům. - Klást důraz na výchovu v rodině a mezilidské vztahy. - Seznamovat žáky se sexuální výchovou a partnerskými vztahy. - Seznamovat žáky s problematikou AIDS, toxikomániemi všeho druhu /drogy, kouření, alkohol, šikana, hrací automaty atd./. - Dodržování bezpečnosti při všech činnostech - Zlepšováním estetického prostředí školy působit a rozvíjet estetické myšlení dětí. E.1 Rozpracování hlavních úkolů Mravní výchova Rozumová výchova Tělesná výchova Estetická výchova sadu - důraz na slušné chování ve škole, na veřejnosti, ke spolužákům a dospělým / program STOP šikaně / - besedy o lásce, manželství, rodičovství, přátelství, sexu, toxikománii, trestné činnosti, záškoláctví atd. - důraz na upevňování mezilidských vztahů učitel - žák, žák - učitel a žák - žák - evidovat problémové žáky a pomáhat při řešení rodičům, PPP,SPC, SVP, OPD, soudům, kurátorům a Policii ČR - klást důraz při výchovně vzdělávacím procesu na sepětí teorie a praxe - vhodnou motivací vést žáky k aktivní práci, sebevzdělávání, četbě, kultuře, sportu a k celkové kultuře projevu - učivo aktuálně modernizovat a aplikovat nejnovější poznatky vědy - častý pobyt v přírodě - kultura pohybu - realizace dopravní výchovy /cykloturistické výlety, program BESIP/ - tělovýchovný kroužek - účast na sportovních soutěžích pořádaných školami z Brna-venkova - organizace sportovních akcí v rámci školy, okresu, kraje - LVK a škola v přírodě - kultura oblékání a osobní hygiena - kultura stolování - kultura prostředí školy /třídy, herny, pokoje,chodby atd. / - pokračování spolupráce s pracovně terapeutickou dílnou o.s. V růžovém - spolupráce s atelierem Hmatového modelování /slepí sochaři/ - účast na výtvarných soutěžích - pokračování realizace divadelního projektu - realizace výstav v prostorách školy - účast dětí na divadelních představeních, filmech, výstavách - kroužky výtvarný, divadelní, pedig, sportovní, capueira, dovedných rukou a dalších 8

9 Pracovní a profesní výchova Výchova mimo vyučování - rozvíjet prvky sebeobsluhy a pomoc mladším spolužákům - vést děti ke kladnému vztahu k práci - zapojovat žáky do pracovních úkonů, které budou potřebovat v běžném životě /práce se dřevem, kovem, textilem a pracemi v domácnosti/ - práce ve školní dřevodílně výroba hraček pro malé spolužáky potřebu využití při výuce práce v domácnosti - u dívek se zaměřit na nácvik šití, pletení, vyšívání, vaření - dlouhodobé působení na správnou volbu povolání - důsledně dbát na dodržování bezpečnosti práce - úzká spolupráce učitel - vychovatel,vychovatel - učitel ve všech složkách výchovy, především v přípravě do vyučování - upevňování mezilidských vztahů vychovatel - dítě, dítě - vychovatel,dítě - dítě - besedovat s žáky o jejich problémech a pomoc při nalézání řešení - rozmanitost náplně odpolední činnosti - prohlubovat a rozvíjet individuální zájmy dětí - vést děti ke sportovním aktivitám - kulturní akce /kino, divadlo, výstavy/ - škola v přírodě - turistické výlety do okolí - dbát na bezpečnost dětí při všech činnostech E.2 Odborná příprava pedagogických pracovníků 1/Další vzdělávání - sebevzdělávání v oboru - účast na doplňkových kurzech - dálkové studium u těch pracovníků, kteří nejsou plně kvalifikováni 2/Pedagogická tvořivost - aktualizace učiva v předmětech OV, DĚ, ZE, PŘ - využívat co možná nejvíce názoru - skupinové vyučování - využívání demonstračních pomůcek - využívání alternativních metod výuky - realizace projektu Vánoční rozjímání - realizace výtvarných výstav v prostorách školy - realizovat den otevřených dveří - aktualizovat www stránky školy 3/ Přidělení funkcí ve školním roce 2011/ viz příloha č. 1 4/ Plán pedagogických a provozních porad - viz příloha č. 2 5/ Výchovné poradenství Úkoly výchovného poradenství v oblasti orientace a volby povolání - vést přesnou evidenci vycházejících žáků - evidence dětí, které jsou navrženy na ZPS - předání informací rodičům o učebních oborech - uspořádat individuální besedy s vycházejícími žáky - zajistit komplexní hodnocení vycházejících žáků 9

10 - zaslání přihlášek do odborných učilišť - využívat obsahu učiva v jednotlivých předmětech k výchově a volbě povolání a profesní orientaci žáků - využívat exkurzí - viz Plán práce výchovného poradce 6/ Minimální preventivní program - viz Plán práce preventisty školy 7/ Plán práce rozpracovaná do měsíců - viz Měsíční plán práce školy - příloha č.3 8/Základní pracovní materiály pro práci školy - Sbírky zákonů - Věstník MŠMT - Učitelské noviny - odborné časopisy /Komenský, Spec.pedag., Pedagogika, Závislosti, Moder.vyučování/ - odborná literatura F. Řízení a kontrola - seznamovat pracovníky se školskými a platovými předpisy - pravidelná kontrola dokumentace - pravidelná kontrola plnění pracovních povinností zaměstnanců - pravidelná kontrola dodržování bezpečnosti práce zaměstnanců - pravidelná kontrola účetních dokladů - hospitační činnost - viz plán hospitační činnosti příloha č.4 - zajištění lékařského ošetření žáků - úzká spolupráce s PPP, SPC, SVP, OPD,kurátory, policií, soudy - kontrola pravidelného placení Poplatku za pobyt - průběžné přijímání nových žáků do všech součástí školy /chlapci a dívky/ G. Materiálně technické zabezpečení šk. roku 2011/ 2012 G.1 Finanční prostředky školy - školní projekty, soutěže a jiné akce - organizace okresních soutěží pro žáky s LMP - oprava stropu ve školní jídelně - výměna podlahové krytiny v jídelně školy - úprava školského areálu G.2 Finanční prostředky JMK - organizace krajských soutěží pro žáky s LMP G.2 Finanční prostředky EU - peníze školám program zvýšení konkurenceschopnosti V Želešicích Mgr.Leoš Huzlík řed.školy 10

11 Přidělení funkcí zaměstnancům školy Příloha č.1 Huzlík Leoš - řed.školy - statutární orgán - preventista BOZP a PO - zápisy pedag. a provozních porad Šterc Petr - zást.řed. školy - zástupce statutárního orgánu ŠD + mimoškolní činnosti - správce ICT - správce www. stránek školy - správce didaktické techniky Matějková Ludmila - zást. řed. školy - vzdělávací činnosti I. a II. stupně - výchovný poradce - koordinátor ŠVP - hospitační činnost na I. a II. stupni - evidence školních cenin - správce inventáře školy - správce učebny PC - kroužek informatiky Coufalová Jana - správce cvičné šk. kuchyně K 1 - správce učebny Vv - kroužek keramiky Dvořáková Kristýna - správce multimediální učebny - evidence školních časopisů - kroužek cizího jazyka Klouparová Jana - správce fondu učebnic a učebních pomůcek - správce cvičné šk. kuchyně K 2 - kroužek ergoterapie Kubíčková Jaroslava - kabinet Prv a Přv - hl. org. Vánoční a Velikonoční výstavy - kroužek dovedných rukou Lvovský Petr - správce školních dílen - správce školního nářadí - kabinet Čj /II.stupeň/ Němec Petr - sportovní referent školy - správce kabinet TV - správce posilovny - správce kabinet M -/II.stupeň/ - kroužek sportovní 11

12 Polcarová Irena - správce učitelské knihovny - správce fondu učebnic a učebních pomůcek - kabinet ČJ /I.stupeň/ Procházková Dana - kabinet M /I. stupeň/ - správce sborovny - kroužek dovedných rukou Salnek Tomáš - kabinet Ze - mapy a obrazy ZE - kabinet CH - kroužek divadelní Šalplachtová Jana - kabinet PŘ - kabinet M /II. stupeň/ Šotová Miroslava - metodik prevence - správce žákovské knihovny - kroužek aerobiku - školní noviny Švihálek Jaroslav - kabinet Hv - kroužek hudební Tomešek Pavel - kabinet FY - kroužek fitness II. Dobrovodská Elena - pověřena úkoly ved. vychovatele - kroužek divadelní - kroužek PEDIG Fráňová Lenka - správce místností ŠD - kroužek PEDIG - kroužek sportovní hry Jachnický Stanislav - kroužek PEDIG Kristová Alena - správce atelieru Vv /mimoškolní činnosti/ - výzdoba školy,organ.soutěží Vv - kroužek divadelní - kroužek výtvarný Kučera Pavel - výzdoba školy,organ.soutěží Vv - kroužek capoeiry - kroužek fitness I. Bucová Eva - správce účtu FKSP - administrativní práce soc. pracovnice /účtování ošetřovného, pohledávky, exekuce/ 12

13 Jarošová Věra - pověřena funkcí domovník - správce OPPP - správce skladu čist. prostředků - poštovní doručovatel Kalvoda Pavel - požární preventista - bezpečnostní technik Koblížek Miroslav - správce společ. místnosti a služ. pokoje / 3.NP/ - správce čaj. kuchyňky /3.NP/ Pařízková Pavla - pověřena úkoly vedoucí kuchařky Šedrlová Dana - administrativní práce soc.prac. - pověřena ved. školní pokladny - správce skladu prádla a ošacení - správce zdravotního materiálu Taušová Hana - správce společ. místnosti a služ. pokoje / 2.NP/ - správce čaj. kuchyňky /2.NP/ Válková Jana - správce skladu potravin 13

14 Příloha č.2 Plán pedagogických porad srpen listopad leden duben červen - seznámení s Plánem práce školy v novém školním roce - přidělení tříd, třídnictví, výchovných skupin a pracovních úvazků - rozdělení funkcí na pracovišti - organizační pokyny pro učitele, vychovatele a ostatní pracovníky v novém školním roku - školení BOZP a PO - průběžné hodnocení prospěchu a chování za I. čtvrtletí školního roku - stav výuky a plnění učebních osnov a učebních plánů za dané období - mimoškolní aktivity /hodnocení/ - seznámení zaměstnanců s Výroční zprávou školy za předcházející šk. rok - hodnocení prospěchu a chování za I. pololetí školního roku - plnění učebních osnov a učebních plánů v daném období - následná opatření při výchovně vzdělávací práci na II. pololetí šk. roku - přihlášky žáků do učebních oborů a možnosti jejich umístění - průběžné hodnocení prospěchu a chování za III. čtvrtletí školního roku - stav výuky a plnění učebních osnov a učebních plánů - mimoškolní aktivity /výlety/ - závěrečné hodnocení prospěchu a chování žáků za uplynulý školní rok - umístění žáků do učebních oborů - hodnocení úrazovosti dětí - zhodnocení celoročního Plánu práce školy - organizační opatření pro závěr školního roku Plán provozních porad - konají se podle potřeby a naléhavosti - Program: 1/Organizační záležitosti školy 2/Různá školení pracovníků školy /BOZP,PO/ 3/Pravidelné seznamování s informacemi z ředitelských porad 4/Plnění hlavních úkolů, které vyplývají z provozu školy 14

15 Příloha č.3 Měsíční plán práce školy /orientační/ měsíc září říjen listopad prosinec leden únor březen duben akce Seznamy žáků s adresou, RČ, lékařkou, telefony, ZP, rok šk. docházky Informace žákům o vnitřním řádu školy a o školním řádu Informovat rodiče a žáky o organizaci šk.roku Kontrola povinné dokumentace třídních učitelů Zpracovat tematické plány do zájmových kroužků Sběr dat ke zpracování zahajovacích výkazů Sběr dat ke zpracování výroční zprávy Provozní porada Sběr šípků Příprava návrhů na vyřazení z inventáře Krajské kolo v přespolním běhu v Předkláštěří Informace rodičům o ŠvP a LVK Výroční zpráva školy za rok 2010/2011 Projekt na finanční dotaci o.s.sportment Pedagogická rada za I. čtvrtletí Příprava vánoční besídky Příprava vánočních přání Příprava výtvarných prací pro výtvarnou soutěž Krajské kolo v soutěži Člověče, nezlob se Příprava inventarizace Mikuláš ve škole Příprava a konání vánoční besídky Krajský turnaj žáků v malé kopané Vánoční rozjímání - pořad Vánoční výstava Inventarizace Provozní porada Pedagogická rada za I. pololetí Pololetní hodnocení žáků Kompletace katal. listů, vých. záznamů, TK, TV za I. pololetí Podklady pro přihlášky žáků do OU Informace rodičům o ŠvP a LVK Vydání Výpisu z vysvědčení ŠvP a LVK Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Sběr papíru Jarní úklid Přihlášky žáků do OU Pedagogická rada za II. čtvrtletí Krajské kolo ve florbalu Přijímací řízení do OU Velikonoční výstava 15

16 květen Okresní kolo SHM Krajské kolo SHM Rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště červen Pedagogická rada za II. pololetí Závěrečné hodnocení žáků Kompletace katal.listů, vých. záznamů, TK, TV za II. pololetí Vydání vysvědčení za šk. rok 2011/2012 Den dětí Krajské kolo v košíkové Školní výlety červenec Zpráva o činnosti za I. pololetí roku 2012 Hlavní prázdniny - čerpání dovolené srpen Hlavní prázdniny - čerpání dovolené Přípravný týden Pedagogická a provozní porada k zahájení šk. roku 2012/

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Schváleno dne: 31. 8. 2014 Mgr. Anna Sedláčková ředitelka OBSAH: Charakteristika zařízení Organizace

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66; 431 58 Místo tel. č.: 474 658 216, fax. č.: 474 658 302, e-mail: reditel@vudds.cz Č.j.: VÚM 719/2013/MDv

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014. Části plánu: 1) Organizace výuky. 2) Organizace školy. 3) Organizace šk. roku.

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014. Části plánu: 1) Organizace výuky. 2) Organizace školy. 3) Organizace šk. roku. ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014 Části plánu: 1) Organizace výuky 2) Organizace školy 3) Organizace šk. roku 4) Hlavní úkoly 5) ŠVP Trhový Štěpánov dne 2.9.2013. ředitelka školy 1. Organizace

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory. Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz P L Á N P R Á C E na školní rok 2014 / 2015 příloha č.1 k organizačnímu

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE Škola: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Součásti : ZŠ Vysoké Pole ŠD Vysoké Pole MŠ Vysoké Pole Školní rok : 2014/2015 Učební plán :

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 STŘEDNÍ ŠKOLA, BOHUMÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Sídlo školy: Husova 283, 735 81 Bohumín IČO: 66 93 25 81 IZO: 110 036 611 Telefon: 596 097 911 E-mail: sekretariat@sosboh.cz

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace

Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Identifikátor ředitelství školy: 600 023 494 Druh školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 + 420 376 397 024 www.zszeleznaruda.maleskoly.info Výroční zpráva

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast Základní škola a Mateřská škola Osoblaha příspěvková organizace, 793 99 Osoblaha, Třešňová 99, IČ 00852490 554642106 e-mail: zetel@zsosoblaha.cz 554642107 OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního

Více

Plán a informace na školní rok

Plán a informace na školní rok Plán a informace na školní rok školní rok 2009/2010 Funkce pracovníků na ZŠ Mšeno ve školním roce 2009/2010 Milena Baďurová: vychovatelka ŠD, učitelka na I. stupni Dana Dlouhá: provozní zaměstnanec vedoucí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 15. 09. 2014 výroční zpráva byla schválena

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 Plán na školní rok 2014/2015 ředitel školy 1. Úvod Škola má v letošním školním roce ke dni 22. 9. 2014 9 tříd se 185 žáky (I.stupeň 5 tříd žáků 99, II. stupeň 4 třídy

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více