22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Personální zabezpečení školy Další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další zařazení absolventů Výsledky výchovy a vzdělávání žáků Prevence sociálně patologických jevů Nadstandardní aktivity Účast školy v mezinárodních programech mezinárodní spolupráce Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Hospodaření školy za kalendářní rok Seznam příloh:

3 1. Základní údaje o škole 1.1. Název školy 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace sídlo: Na Dlouhých 49, Plzeň IČ: zřizovatel: Plzeň, statutární město vedení školy: Mgr. Božena Světlíková ředitelka školy Mgr. Jaroslava Honsová zástupkyně ředitelky Mgr. Zdeňka Radová zástupkyně ředitelky telefonní spojení: faxové spojení: ové spojení: webové stránky školy: Poslední zařazení v rejstříku škol č. j / rozhodnutí ze dne s účinností od č. j. ŠMS/9823/13 rozhodnutí ze dne s účinností od školní družina 1.3. Seznam pracovišť Adresa Počet tříd Počet žáků Hlavní budova, ředitelství Na Dlouhých 49, Plzeň Obory vzdělání Název Č. j. V ročníku Školní vzdělávací program Radost z vědění, radost ze života se zaměřením na cizí jazyk, informatiku a atletiku 1.5. Součásti školy 22ZS/634/ ZS/702/ ZS/1043/ ZS/704/ , , 7. 1., 6. Název součásti Počet žáků Počet tříd, oddělení Počet přepočtených pedagogických pracovníků 2013/ / /2014 ZŠ ,095 ŠD ,071 3

4 Celková kapacita jídelny Počet dětských strávníků Počet dospělých strávníků * 4 Celkový počet zaměstnanců Přepočtený počet zaměstnanců * bez cizích strávníků 1.6. Typ školy Úplná (spojené ročníky v jedné třídě: ne) 1.7. Spádový obvod školy Plzeň - Doubravka 1.8. Specializované a speciální třídy Počet tříd/skupin Počet zařazených žáků Poznámka Přípravná třída Speciální třída Specializovaná třída S rozšířenou výukou Individuální integrace postižených dětí Vady Počet žáků Mentálně postižení 0 Sluchově postižení 0 Zrakově postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesně postižení 0 S více vadami 0 S autismem 4 S vývojovou poruchou učení 45 S vývojovou poruchou chování 9 Celkem Materiálně technické zajištění školy Škola má k dispozici: tělocvičnu se zázemím (šatny, sprchy, atd.) pohybovou učebnu školní hřiště s umělým povrchem v areálu školy hřiště na streeball jazyky informatika atletika

5 odbornou učebnu fyziky a chemie odbornou učebnu cizích jazyků dvě odborné učebny výpočetní techniky informační centrum odbornou učebnu výtvarné výchovy odbornou učebnu hudební výchovy učebnu přírodopisu společenskou místnost - aulu školní dílnu školní zahradu na praktické činnosti školní kuchyňku žákovskou a učitelskou knihovnu Žáci i pracovníci školy mohou využít malé prodejny (mléčné svačiny, občerstvení, papírnické potřeby). Školní jídelna nabízí kromě obědů i přípravu svačin. Školní jídelna a školní družina je propojena s učebnovými pavilony spojovací chodbou. Kromě finančních prostředků, které škola získává jako příspěvková organizace z rozpočtu Magistrátu města Plzně, posiluje svůj rozpočet pronájmem tělocvičny a učeben v době mimo vyučování Školská rada zřizovací listina ze dne současná školská rada ze dne počet členů 9 2. Personální zabezpečení školy 2.1. Přehled o zaměstnancích školy Průměrný počet pracovníků Průměrný počet pedagogických pracovníků 69,99 48,51 Poř. č. 1 Jméno, titul Božena Světlíková, Mgr. et Mgr., Bc. Délka praxe Funkční zařazení 5 Absolvent školy Aprobace Prac. úvazek 31 ředitelka PF Plzeň Č D - OV 1,000 2 Jaroslava Honsová, Mgr. 27 zástup. řed. PF Plzeň 1. st. ZŠ 1,000 3 Zdeňka Radová, Mgr. 37 zástup. řed. PF Plzeň Č - VV 1,000 4 Miloš Bicek, Mgr. 28 učitel PF Plzeň 1. st. ZŠ 1,000 5 Renáta Handšuchová, Mgr. 4 učitelka PF Plzeň 1. st. ZŠ Michaela Holubová, Mgr. 22 učitelka PF Plzeň 1. st. ZŠ 1,000 7 Liběna Hornová, Mgr. 25 učitelka PF Plzeň 1. st. ZŠ 1,000 8 Marcela Kliková, Mgr. 24 učitelka PF Plzeň 1. st. ZŠ 1,000

6 9 Eva Lauberová, Mgr. 17 učitelka PF Plzeň 1. st. ZŠ 1,000 Andrea Löffelmannová, Mgr. 1 učitelka PF Plzeň 1. st. ZŠ 1, Ivana Mašíková, Mgr. 26 učitelka PF Plzeň 1. st. ZŠ 1, Hana Matoušková, Mgr. 6 učitelka PF Plzeň 1. st. ZŠ 1, Marta Michálková, Mgr. 25 učitelka PF Plzeň 1. st. ZŠ 1, Radka Peteříková, Mgr. 17 učitelka JU Č. Bud. 1. st. ZŠ 1, Eva Přibylová, Mgr. 29 učitelka PF Plzeň 1. st. ZŠ 1, Lenka Rymešová, Mgr. 25 učitelka PF Plzeň 1. st. ZŠ 1, Jaroslava Vacková, Mgr. 32 učitelka PF Plzeň 1. st. ZŠ 1, Lenka Belblová, Mgr. 15 učitelka PF Plzeň Č - HV 0, Jana Bidláková, Mgr. 20 učitelka PF Plzeň Č - VV 1, Eva Braná, Mgr. 10 učitelka UJEP Ústí NJ 1, Zbyšek Brůj, MgA. 5 učitel PF n.l. Plzeň HAMU Praha 0, Monika Greinerová, Bc. 4 učitelka PF Plzeň TV 0, Ondřej Hajduch, Mgr. 6 učitel PF Plzeň Z INF 1,000 Kristýna Heidlerová, Mgr 1 učitelka PF Plzeň ČJ - NJ 1,000 Veronika Kolbecková, Mgr. 5 učitelka PF Plzeň M- OV 0, Michaela Krumlová, Bc. 3 učitelka PF Plzeň AJ 0,727 Petr Kučera, Mgr. 1 učitel PF Plzeň TV - F 0, Romana Nonfriedová, Mgr 20 učitelka PF Plzeň M - CH 1, Tomáš Pešek, Mgr. 14 učitel PF Brno TV - AJ 1, Yveta Pompová, PaedDr. 27 učitelka PF Brno TV - Z 0, Alena Pospíšilíková, Mgr. 23 učitelka PF Plzeň RJ - D 0, Lucie Procházková, Mgr. 7 učitelka PF Plzeň PŘ TV 1, Josef Řičica, Mgr. 2 učitel PF Plzeň AJ - VV 1, Blanka Světlíková, Mgr. 6 učitelka PF Plzeň AJ - D 1,000 Dana Šejbová 1 učitelka PF Plzeň M - Z 1, Renata Šilhánková, Mgr. 15 učitelka PF Plzeň AJ 1, Štěpánka Švancarová, Mgr. 4 učitelka PF Plzeň M - CH 1, Martin Tomik, Mgr. 11 učitel PF Ústí n. L. M ZTV 1, Jitka Vítová, Mgr. 9 učitelka PF Plzeň BI - Z 1, Hana Vitoušová, Mgr. 27 logopedka PF Plzeň spec. 0,182 Dana Vozková, Mgr. 3 učitelka PF Plzeň pedagogika ČJ - AJ 1, Dagmar Pelesná, Mgr. 1 asistent ped. PF Plzeň VV 0, Milena Peroutková 1 asistent ped. SpgŠ Beroun předš. pedag. 0, Petra Švandová 5 asistent ped. SPgŠ K.V. vychovatelství 0,658 Ladislava Totzauerová, Bc. 1 asistent ped. PF Plzeň specializ. v ped. 0, Jan Trefil, Mgr. 3 asistent ped.. PF Plzeň VV 0, Alena Fialová 36 ved.vych. SPgŠ K.V. vychovatelství. 1, Martina Burešová, DiS. 21 vychovatelka VOŠ pedag. vychovatelství. 1, Jitka Landergottová 25 vychovatelka SPgŠ K.V. vychovatelství. 1, Zdeňka Ottová 35 vychovatelka SpgŠ K.V. vychovatelství. 1,000 Milena Peroutková 3 vychovatelka SpgŠ Beroun předš. pedag. 0,554 6

7 47 Jana Pešková 16 vychovatelka SPgŠ K.V. vychovatelství. 0, Petra Švandová 16 vychovatelka SPgŠ K.V. vychovatelství. 0, Ladislava Totzauerová, Bc. 2 vychovatelka PF Plzeň specializ. v ped. 0, Zdeňka Hanzlíková 21 vedoucí ŠJ ISŠŽ Plzeň - 1, Věra Naušová 36 ved. kuchař. Hotely a rest. - 1, Marcela Buřičová - kuchařka SOU Plzeň - 1, Iveta Gabrielová - kuchařka SOU Plzeň - 1, Lenka Nikitinská - prac. prov , Jana Sedláčková - prac. prov ,000 Jana Špicová prac. prov ,000 Martina Švecová prac. prov , Renáta Sedláková 18 adm. prac. SEŠ Plzeň - 1, Ivana Kepková 16 adm. prac. SPŠ dop. 0, Pavel Bláha 41 školník SPŠD Plzeň Plzeň - 1, Hana Berglová - uklízečka - - 0,875 Stanislava Buřičová - uklízečka - - 0, Helena Drábková - uklízečka - - 1,000 Jana Jandová - uklízečka - - 1, Jana Pellerová - uklízečka - - 1, Miloslava Peteříková - uklízečka - - 0, Valentina Zherebová - uklízečka - - 0, Miroslav Gabriel - správ. hřiště - - 0, Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/2014 Součást PO Počet pedagogických pracovníků se vzděláním (včetně asistentů pedagoga) SPgŠ SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ-Bc. VŠ-PF VŠ jiné + DPS VŠ jiné bez DPS * ZŠ 1,447 1, ,189 35, ŠD 4, ,000 0, Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/2014 Počet pedagogických pracovníků Průměrná délka pedagogické praxe Průměrný věk 52 14,4 40,5 Počet pedagogických pracovníků v důchodovém věku 0 7

8 3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Počet vzdělávacích akcí 54 Celkový počet účastníků 178 Vzdělávací instituce Krajské centrum vzdělávání a JŠ Plzeň, NIDV, Univerzita Karlova Praha, FPe ZČU, PPP Plzeň, OU, Tvořivá škola, MŠMT, nakladatelství Fraus, AISIS, CEDU, SPC Plzeň, CCA, SITMP Plzeň, Divadlo Alfa, Mgr. Michaela Veselá, KÚ Plzeňského kraje, Magistrát města Plzně, Cambridge elt., Comenius Agency, Úřad práce Plzeň, Hasičský záchranný sbor, Institut pro další vzdělávání, o.p.s. 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další zařazení absolventů 4.1. Zápis žáků do 1. třídy Počet dětí u zápisu Počet odkladů ŠD Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd navržen skutečnost Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky Počet celkem Z toho přijatých na gymnázia SŠ s maturitou SOU U Jiné Počet žáků absolventů ZŠ dle 4.2. * kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku 1 - kteří nepokračují v dalším vzdělávání 0 Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia 26 - přijatých na víceletá gymnázia 18 Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2013/2014 Počet kurzů Počet absolventů 0 0 8

9 5. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 5.1. Prospěch žáků (stav k 31.8.) Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opravné zkoušky Hodnoceno slovně Chování žáků Snížený stupeň z chování Počet žáků 1. pololetí 2. pololetí - z toho 2. stupeň z toho 3. stupeň Docházka žáků (celkem za školní rok) Zameškané hodiny celkem z toho neomluvené Prevence sociálně patologických jevů Preventivní působení vyučujících na žáky probíhá především v rámci třídnických hodin a hodin občanské výchovy, tělesné výchovy a výchovy ke zdraví. Pravidelné třídnické hodiny se již většina kolegů naučila využít a jsou již zaběhnutou součástí práce se třídou. V průběhu vyučování se učitelé snaží děti přimět k dodržování školního řádu, pravidel slušného a bezpečného chování. V případě jejich porušení dbají na včasné řešení přestupků a poučení žáků do budoucna. Během pravidelných třídnických hodin, kde se scházejí třídní učitelé se svými žáky, byli žáci opakovaně upozorňováni na vhodné a bezpečné chování jak ve škole, tak mimo ni. Některé třídy jsou více problémové a je třeba, aby třídní učitelé neřešili vše jen samostatně, ale přizvali si na pomoc kolegy. V určitých situacích je lepší náhled zvenčí a pomocná ruka. Během tohoto roku bylo řešeno několik drobných potíží s počínajícími ukazateli na šikanu. Objevily se náznaky kyberšikany a poté i konflikty mezi některými žáky. Situaci trochu ztížil i odchod třídní učitelky a její náhrada. Nová třídní učitelka však velmi rychle reagovala, kontaktovala rodiče, pohovořila s dětmi a konflikty se uklidnily. Rodičům některých žáků bylo doporučeno navštívit se svým dítětem specializované pracoviště. Objevil se problém záměrného sebepoškozování některých žáků. Tento případ byl řešen ve spolupráci se Střediskem výchovné péče Plzeň (SVP). Byla sezvána schůzka rodičů žáků, kde byli se situací seznámeni a byl jim vysvětlen postup řešení. Rodiče velmi ochotně spolupracovali a většina případů sebepoškozování se v krátké době vyřešila. Tři nejzávažnější případy zůstaly v péči psychologů SVP a poté i psychiatrů FN Plzeň. V květnu bylo nutné ještě zasahovat v kolektivu nejstarších žáků. Někteří rodiče žáků si stěžovali na špatné vztahy mezi dětmi, které vyvolávají kromě konfliktů i odpor některých žáků do školy docházet. Preventistka, výchovná poradkyně a třídní učitel řešily problémy přímo s konkrétními žáky a s jejich rodiči; byla svolána výchovná komise. 9

10 Pro žáky je na naší škole široká nabídka volnočasových aktivit v rámci Centra sportu a VOČASu. Stále přetrvává trend, že kroužky navštěvují spíše děti z prvního stupně. Starší děti mají kroužky většinou specializované a zajištěné soukromě ze strany rodičů. Všichni žáci mají možnost pravidelně vysílat své zástupce na školní parlament, který minulý rok skvěle vedly kolegyně Alena Pospíšilíková a Jitka Vítová. Velmi kladně hodnotím tuto práci a uplatnění žáků, kteří se v parlamentu angažují. Práce této skupiny žáků má smysl a získala koncepci. Pro integrované a nadané žáky má škola upravené vzdělávací plány. Rodiče se během roku mohli zúčastnit pravidelných konzultačních dnů s pedagogy, ale tuto možnost příliš nevyužívají. Větší zájem o Den otevřených dveří a zmíněné konzultace mají především rodiče dětí z prvního stupně. Na konaných třídních schůzkách byli rodiče poučeni o včasném omlouvání absencí. Jako preventivní opatření neomluvených hodin je škola zapojena již několikátým rokem do on-line systému. Funguje zde třídní kniha, kde si rodiče mohou denně kontrolovat docházku svého dítěte. Na tento systém je již většina rodičů zvyklá, ale přesto přetrvávají potíže s neomluvenými hodinami, zejména u dětí ze slabších sociálních poměrů. Mnoho rodičů vítá formu ové komunikace s učiteli např.: omluva absence, zaslání vyplněných formulářů a žádostí, změna v matrice, potvrzení platby apod. KONKRETIZOVANÉ AKCE Na prvním stupni průběžně probíhal program Zdravé zuby, Dopravní hřiště a AJAX s městskou policií. Další aktivity jsou většinou v podobě projektových dnů, např. Den Země, Ochrana člověka za mimořádných situací, Sportovní den, atd. Na druhém stupni proběhl již počtvrté ADAPTAČNÍ KURZ pro žáky 6. tříd. Tento rok jsme opět jeli do osvědčeného tábořiště U Mloka u řeky Berounky. Kolektivy se skvěle stmelily a bez problémů absolvovaly celý školní rok. Projektový den OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ proběhl formou stanovišť. V deset hodin byl vyhlášen poplach a proběhl nácvik evakuace školy. Vše bylo zvládnuto hladce. Nová forma stanovišť je více zaměřena na praktické dovednosti žáků a odpovídá požadavkům dnešní doby. Pro vypracování jsme využily s kolegyněmi Veronikou Kolbeckovou a Romanou Nonfriedovou doporučený materiál Chytré blondýny radí Publikace je dostupná v knihově školy i v elektronické podobě na disku O. Je to kvalitní a názorný materiál s množstvím obrázků. Dále byly uspořádány různé projektové dny jako DEN JAZYKŮ, SLOVENSKÝ DEN, DEN Z, SPORTOVNÍ DEN apod., které mají podporovat komunikační dovednosti, posilovat vědomí fair play, vést žáky ke zdravému životnímu stylu a upozorňovat na multikulturní a environmentální výchovu. Již čtvrtým rokem byl zařazen DEN ZDRAVÍ pro 8. ročníky jako výstup z celoročního vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Na žáky čekala velká spousta úkolů na šesti stanovištích. Nejlepší skupina, která za tři hodiny získala nejvíce bodů, byla odměněna ovocem, cereálními pochutinami, jogurtovými nápoji apod. V letošním roce byla uspořádána beseda pro 8. a 9. ročníky Řekni drogám NE. Beseda se žákům i učitelům velmi líbila. Byla vedena zajímavým způsobem lektorem Bc. Lukášem Bechyněm. Od lektora jsme bezplatně získali další brožury s tématem drogových závislostí. V červnu jsme se s žáky zapojili do organizačního týmu nové celorepublikové akce Festival sportu, který proběhl v prostoru za OC Plaza. Naše škola zajišťovala stanoviště kinballu a celý den jsme seznamovali veřejnost a jiné školy s tímto sportem. Akce se vydařila a možná jsme přispěli k rozšíření tohoto sportu do podvědomí lidí. 10

11 Žáci a žákyně naší školy byli velmi úspěšní ve sportovních aktivitách. Tyto úspěchy určitě přispívají ke zdravému klimatu třídních kolektivů a školy jako celku, ale i ke spolupráci dětí mezi sebou k jednotnému cíli. Zpracovala: Mgr. Lucie Procházková, metodička prevence sociálně patologických jevů 7. Nadstandardní aktivity 7.1. Zájmová činnost organizovaná školou Organizaci zájmové činnosti zajišťuje občanské sdružení VOČAS, Centrum sportu při 22. ZŠ Plzeň, SENCO Doubravka a Rapid Plzeň, které působí při škole. Ve školním roce 2013/2014 ve škole pracovaly tyto zájmové kroužky: Informatika 2 kroužky Zdravotnický kroužek Šachy 2 kroužky Fotbal 3 kroužky Junior aerobik 2 kroužky Sportovní hry Pohybová skladba 1 kroužek Mažoretky 2 kroužky Atletika 1 kroužky Tenis 2 kroužky Bojová umění Orientální tance Baby club 7.2. Mimoškolní aktivity Akce Vánoční zvonění v aule Projekt Doubravka v aule Spolupráce s MŠ návštěva dětí ve škole Obvodní kolo v atletice školních družin Mikulášská nadílka pro žáky 1. stupně Anketa NÁŠ ÁMOS Sběr pomerančové kůry - výtěžek je použit na sponzorování želvy ostruhaté v ZOO Plzeň Maškarní karneval školní družiny Rozloučení se žáky 9. tříd Dopisování žáků s žáky z USA, z Německa (v angličtině); navázání kontaktů s Čínou Týdenní působení zahraničních studentů ve škole výuka anglického jazyka Konverzační soutěže Nocování ve školní družině Charitativní akce předání daru DD v Trnové Noc s Andersenem Ručičky kraje akce KÚ ve Škroupově ulici 11

12 Akce uspořádané pro veřejnost Dny otevřených dveří spojené s humanitární akcí Vystoupení sboru Žabáčci v Domě pro seniory sv. Jiří Vernisáž žákovských prací v minigalerii v prostorách školní družiny Čekání na Ježíška posezení s rodiči Karneval ŠD Velikonoční jarmark Soutěž Zpěváček Vystoupení pěveckého sboru v Domě pro seniory sv. Jiří Živý betlém Veřejné zasedání žákovského parlamentu v aule Finále pěvecké soutěže hvězdička školní družina Veřejná prezentace projektu Pěstuj prostor Soutěž Mladý skladatel Hrajeme si na školu pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče Školní exkurze Velká Morava ZOO Plzeň Techmánie Záchranná stanice živočichů Plzeň Doubravka Poznej svůj region - Kornatice Západočeské muzeum Plzeň Ametyst Prusiny 4. třídy Techmánie Praha Vyšehrad, Josefov Za panenkami do Hořovic akce ŠD Tábor Prášily Koněprusy, Křivoklát Velhartice Židovské vzdělávací středisko Praha Sofronka, Bolevecké rybníky Mariánské Lázně Morava Brno, Velehrad Vánoční Norimberk Anglie Býkov akce školní družiny Rabí Projekt Atlasy Starý Plzenec Kulturní a vzdělávací akce Jak se dělá socha přednáška SSUPŠ Zámeček Ukázka výcviku dravců - akce školní družiny Návštěva městské knihovny Doubravka pasování na čtenáře Akce Zdravé zuby - přednáška Tonda Obal program ke třídění odpadů 12

13 Návštěva planetária v Techmánii, Zoologické a botanické zahrady v Plzni, Západočeského muzea Přednáška Prevence alkoholismu u dětí Beseda na Úřadu práce Plzeň pro vycházející žáky Prezentace tanečního studia p. Kozelky Dřevěné hračky přednáška pro školní družinu s ukázkami Němčina nekouše jazyková animace Listování scénické čtení Zahrada v aule Animánie Řekni drogám ne! Ekologické malování Slovenský den Projekt Pěstuj prostor žákovský parlament s architekty Beseda o energetice Muzeum strašidel Jak se dělá jazz (DJKT) Projekt Den jazyků Deskové logické hry a hlavolamy Projekt EU Žákovské parlamenty SOS návštěva Poslanecké sněmovny ČR Výukový program o N. Wintonovi v Besedě Školy v přírodě, LVVZ a zahraniční výjezdy ŠvP Železná Ruda 2. třídy ŠvP Malá Horní Úpa 3. třídy Turistický kurz Varvažov 5. Třídy Adaptační kurz 6. třídy kemp U Mloka LVVZ Železná Ruda penzion Sládek 7. třídy Cyklistický kurz 8. třídy Vodácký kurz 9. třídy Zájezd do Anglie výběr 7.3. Partnerství se školami v tuzemsku Partnerství se školami v zahraničí Realschule Hürtgenwald, August-Scholl Str. 4a, Hürtgenwald Lafayette Elementary School, Kalifornie, USA dopisování Winmarleigh CE Primary Schooll Anglie dopisování Spojená škola - Základní škola s mateřskou školou a základní umělecká škola, Letná, Poprad Yinzhou Donghu Primary Scholl v Číně - dopisování 13

14 7.5. Zapojení do projektů V rámci akce Plzeň EHMK 2015 Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor Ostatní (např. Post Bellum) 7.6. Výchovné poradenství Konzultační hodiny pro učitele: Požadavky na řešení výukových a výchovných problémů žáků byly projednány s třídními učiteli a ostatními vyučujícími většinou okamžitě. Pokud to bylo nutné, využily výchovné poradkyně odborných rad Mgr. Dolejšové a Mgr. Bartoškové. Třídní učitelé ve větší míře zvali zákonné zástupce problémových žáků k pohovorům i mimo konzultační dny, závažnější kázeňské prohřešky byly řešeny na 3 výchovných komisích, které probíhaly ve škole za přítomnosti třídního učitele, zákonných zástupců a dalších zainteresovaných osob. Zápisy z těchto jednání mají ve své dokumentaci jak třídní učitelé, tak i výchovné poradkyně. Preventistka sociálně patologických jevů, se kterou výchovná poradkyně spolupracuje, si pořizuje vlastní zápisy z jednání a šetření. Zákonní zástupci projevovali při jednání většinou vstřícnost ve snaze nastalé problémy společně se školou co nejdříve řešit. Osvědčila se i spolupráce se Střediskem výchovné péče v Karlovarské ulici. Konzultační hodiny pro rodiče a žáky: Zákonní zástupci byli na počátku roku informováni o možnosti zvláštních konzultací s výchovnými poradkyněmi ve čtvrtek. Rodiče dávají přednost telefonickému nebo elektronickému kontaktu, řešení dílčích problémů přesouvali na konzultační dny, které škola pořádá 1x měsíčně, nebo na dny, kdy se konají tradiční třídní aktivy. Péče o žáky s výchovnými a výukovými obtížemi Výchovné poradkyně spravovaly databázi žáků s výchovnými problémy a databázi integrovaných žáků, průběžně byly vytvářeny a aktualizovány přehledy o těchto žácích pro vedení školy, vyučující a pro Pedagogicko-psychologickou poradnu Plzeň (PPP). Na žádost rodičů vypracovávali třídní učitelé a ostatní vyučující pro tyto žáky individuální vzdělávací plány, IVP byly dle potřeby aktualizovány, zákonní zástupci měli možnost seznámit se s obsahem těchto plánů, v nichž je vymezen i jejich podíl na individuální péči, zejména pak na přípravě dětí na vyučování. Pedagogičtí pracovníci se snažili přimět zákonné zástupce ke kvalitnější spolupráci a ke včasnějšímu předávání poradenských zpráv škole dochází k velkým časovým prodlevám, výukové a výchovné problémy u žáků pak zbytečně narůstají a učitelé jsou bez možnosti nápravy těchto poruch. Ve škole pracují 4 asistenti pedagoga pro žáky s výukovými problémy. Velmi dobře lze hodnotit spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem v Plzni především s Mgr. Bartoškovou, která pedagogům (asistentům pedagoga) poskytovala odborné rady týkající se vzdělávání dětí s autismem. 14

15 Hospitace u vyučujících, kteří vedou skupiny ambulantní nápravné péči (ANP) ve škole, proběhly na 1. i na 2. stupni. Větší zájem o toto vyučování ze strany žáků. i zákonných zástupců je na 1. stupni, kdežto na 2. stupni projevovali zájem o nápravu či hodiny navíc především žáci 6. tříd. Vyučující nižších ročníků na 1. stupni dobře diagnostikují poruchy učení, většinou postupují dle návodu PPP a provádějí nápravu specifických poruch učení, u starších dětí jde spíše o klasické opakování a procvičování (vyjma čtení z čítanek pro dyslektiky, plnění úkolů na interaktivní tabuli a doplňovaček). Vyučující českého jazyka na 2. stupni se péčí o integrované žáky zabývali opakovaně na jednání předmětových komisí a pravidelně hlásili výchovné poradkyni četnost doporučených hodin ANP. V rámci prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže se zúčastňovala preventistka školy Mgr. L. Procházková seminářů pořádaných PPP, zřizovatelem, ale i dalšími organizacemi a zkušenosti z těchto akcí uplatňovala zejména v přímé činnosti s dětmi, případně zákonnými zástupci. Vzdělávání učitelů v problematice specifických vzdělávacích potřeb žáků bylo koordinováno s minimálním preventivním programem. Volba povolání Přijímací řízení proběhlo v řádných termínech, na základě informací třídních učitelů byly všem žákům vytištěny přihlášky ke studiu ve škole v systému online, všem zákonným zástupcům byly proti podpisu vydány zápisové lístky ke studiu. Do víceletých gymnázií bylo z 26 přihlášených zájemců o studium přijato 18 žáků. Většina žáků 9. tříd byla přijata do střední školy již v prvních kole přijímacího řízení. Docházku z nižšího než 9. ročníku ukončil jeden žák a byl přijat do střední školy. Zpracovaly: Mgr. Zdeňka Radová, Mgr. Blanka Světlíková Spolupráce s rodiči, policií, ÚMO atd. Škola dále spolupracuje s občanskými sdruženími: Rada rodičů 22. ZŠ VOČAS Asociace školních sportovních klubů ČR Centrum sportu Spolupráce s jinými organizacemi: Policie ČR Plzeňský deník, Doubravecké listy příspěvky žáků a učitelů do periodik Mateřské školy v obvodě návštěva dětí v 1. třídách Pedagogická fakulta zajištění náslechů a praxí pro studenty FPe, Úřad práce Plzeň - projekty k volbě povolání Knihovna Doubravka AIESEC Plzeň Institut pro další vzdělávání o.p.s. 15

16 7.7. Účast v soutěžích SPORTOVNÍ Soutěž, kolo školní školní Název soutěže Šplh, výběr na okresní kolo Atletické závody SA Počet zúčast. žáků školy 610 školní Vánoční turnaj 350 školní Sportovní den 600 Umístění + jména žáků obvodní Orion florbal cup D - - obvodní Orion florbal cup H obvodní Orion florbal cup D - - obvodní Orion florbal cup obvodní obvodní obvodní obvodní obvodní obvodní Mc Donald s Cup třídy Mc Donald s Cup třídy Minifotbal, III. kat Minifotbal, IV. kat. ŠkoFL 9 1. kolo, Coca-Cola Cup 1. kolo, H+1D 15H 1. místo 2. místo 3. místo Hyťhová, Brožek, Loukota, Krejčík, Veber, Trojan, Maxa, Vokurka, Vyskočil Fleisig, Kaufner, Vlk, Říha, Hoferek, Čermák, Krejčík, Veber, Brožek, Pešta, Maxa, Trojan, Beneš, Vyskočil, Šmíd 16 Pešek, Hemmer, Rendl, Šlais, Kuneš, Sedlák, Zídek, Kural, Petr, Mařík obvodní Vybíjená, otevřená kat. 11H+1D okresní Přespolní běh IV. kat. 6D+6H okresní Přespolní běh III. kat. 6D+6H - - okresní Přespolní běh 4D+4H okresní Přespolní běh I. kat. 4D+4H okresní Coca-Cola Cup Kvalifikace, H Švecová, Mikutová, Hájková, Růžičková Fleisig, Kaufner, Vlk, Říha, Hoferek, Čermák, Krejčík, Veber, Brožek, Pešta, Maxa, Trojan, Hostička, Řezníček, Žemlička, Paškan - Cvikl, Vlk, Říha, Fleisig, Kaufner, Procházka, Šmíd Hyťhová, Čermáková, Hatáková, Polívková, Sýkorová, Tyburcová, Švarcbachová, Kozáková, Böhmová, Vana, Tučková Vlk, Škoda, Šmíd, Kaplan, Kozák A., Šindelář -

17 okresní okresní okresní okresní okresní okresní okresní okresní okresní okresní okresní Šplh Plavání 1. stupeň Plavání 1. stupeň Orion Florbal Cup IV. kat., dívky Orion Florbal Cup III. kat., dívky Mc Donald s Cup třídy Atletický 4boj mladší Atletický 4boj, IV. kat., dívky Atletický 4boj, IV. kat., hoši OVOV Pohár Rozhlasu I. kat 4H II. kat 5H II. kat 5D 4. místo dívky i chlapci Vokurka, Vyskočil, Wimmer Handšuch II. kat. hoši Goesl, Šlais, Pešek, Trik 17 Šiková I. kat. dívky Větrovský, Zikmund, Svoboda, Maxa, Hoferek Jednotlivci Hostička dívky starší Kozáková, Musilová, Koutecká, Hyťhová, Řezníčková, Dvořáková, Holmanová, Váňová, Bendová, Kaplanová, Jílková, Sýkorová Pešek D., Sedlák, Mařík, Zídek, Šlais, Rendl, Petr, Kural, Goesl, Hemmer, Kuneš Musilová, Koutecká, Řezníčková, Ježíková, Dvořáková družstvo Kunčická, Nikitinská, Ullmannová, Černická, Lauber, Procháska, Švajcr, Říha Jednotlivci Kozák starší hoši Větrovský, Vladař, Zikmund, Švajcr, Hoferek, Pešta, Chládek, Maxa, Svoboda okresní Vybíjená třídy 11H+1D krajské Šachy, ml. žáci 1. místo Mc Donald s Cup krajské 5. místo I. kat okresní a krajské regionální Házená, Novinářský kalamář, III. kat Coca-Cola Cup 2. kolo, H 15 H Kaplan, Plochý, Fleisig, Kaufner, Schejbal, Vlk, Cvikl, Koloušek, Procháska, Říha, Hauzner, Kraus, Šilhánek, Rous Pešek, Zaradič, Špác, Cingroš, Malina BurešováT., Šmídková, Ježíková Burešová J., Kašová - Jednotlivci Větrovský -

18 krajské krajské Pohybové skladby, OVOV 32 D 4 D + 4H + 2H jednotlivci družstvo: Ježíková, Mrázová, Ullmannová, Černická, Lauber, Vlk, Švajcr, Fleisig okresní a Házená, Novinářský krajské kalamář, IV. kat hochů 1. místo - - krajské Mistrovství atletiky v Plzeňském kraji A. Kozáková republikové Házená, Novinářský 12 hochů kalamář, III. kat místo republikové Mistrovství ČR v atletice v hale A. Kozáková republikové Šachy, ml. žáci 9. místo jednotlivci Hostička Mládežnický florbal: 1. stupeň okresní kolo: 3. místo Pešek V., Pešek D., Pešek A. - Klesa, Zapletal, Kadlec, Hostička, Páník, Šachy: školní přebor v šachu účast 34 žáků, 1. Místo David Hložek 1. místo v okresním přeboru v šachu J. Škoda, V. Pešek, Doan Tien Tai, D. Hložek 1. místo v krajském přeboru v šachu J. Škoda, V. Pešek, Doan Tien Tai, D. Hložek, M. Šetrle účast na mistrovství republiky školních týmů Škola je pořadatelem: Krajského kola v pohybových skladbách Školní futsalové ligy Okresního kola ve šplhu na tyči Vybíjené OLYMPIÁDY A SOUTĚŽE (VYJMA SPORTOVNÍCH) Kolo soutěže školní školní Název Olympiáda v českém jazyce Recitační soutěž I. stupeň Recitační soutěž II. stupeň Počet žáků školy Umístění a jména žáků 1. místo 2. místo 3. místo Kat. Vaníková Tereza Polívková 16 Tereza Burešová 24 J. Vaník M. Bauerová 18 L.Habib T. Páník E. Radová M. Mladý Michaela Váňová Petr Beroušek 12 Eliška Brejchová Anna Hazuková školní Dějepisná olympiáda 8 Lukáš Přibil Kat. Vaníková Lukáš Větrovský školní školní školní Konverzační soutěž v německém jazyce Konverzační soutěž v anglickém jazyce ročník Konverzační soutěž v anglickém jazyce ročník 9 16 Kateřina Holmanová Patricie Felcmanová Lucie Nová Matěj Procháska Kateřina Vaníková Adam Bardzák 9 Denis Maxa Lukáš Vokurka Kateřina Vaníková

19 školní Zeměpisná olympiáda 38 školní Pythagoriáda 110 školní Matem. CVRČEK 145 školní Chemická olympiáda 4 Kat. A Petr Beroušek Kat. B m.- Nicole Radová Eliška Kunčická Kat. C - Jakub Hajšman, Tomáš Brček Tomáš Topinka Kateřina Soukupová Kristýna Čejková Stehlík, Mikutová, Černušáková, Holá Kateřina Vaníková Kat. A Libor Papež Kat. C Lukáš Přibil Tomáš Páník Jan Tichý Kateřina Holmanová (2-3) Lucie Gregoričová (2-3) Kat. A Kristýna Čejková Kat. B 3.-5.m.- Monika Zelenková Barbora Leitlová Martin Říha Kat. C m- Terezie Polívková Pavel Plešák Kateřina Vaníková David Klesa školní Přírodovědný klokan 108 Jakub Trojan Tereza Klimešová Lukáš Větrovský Michaela Koutecká obvodní Recitační soutěž 4 1 L. Habib T. Páník postup do okresního kola - - okresní Dopravní soutěž okresní Olympiáda v českém jazyce okresní Matematická olymp. 2 okresní Dějepisná olympiáda okresní Konverzační soutěž v anglickém jazyce ročník okresní Konverzační soutěž v anglickém jazyce ročník okresní Konverzační soutěž v německém jazyce okresní Zeměpisná olympiáda okresní Pythagoriáda 7 - Doan Tien Tai - okresní Chemická olympiáda okresní Nebe plné hvězd pěvecká soutěž 3 okresní Hvězda nad Plzní - výtvarná 2 okresní Recitační soutěž republiková republiková republiková republiková Matem. soutěž CVRČEK Matem. Soutěž KORMAT Výtvarná soutěž Domácí mazlíčci Výtvarná soutěž Proč v ghetu múzy nemlčely 1 Š. Stehlík 2 D. Hložek 1 M. Leitl 3 K. Malá (2. A) 6. místo 19

20 8. Účast školy v mezinárodních programech mezinárodní spolupráce Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Podpora tělovýchovných aktivit Magistrát města Plzně OŠMT ,- Kč Podpora aktivit k technickému vzdělávání I. Podpora aktivit k technickému vzdělávání II. Podpora primární prevence sociálně patologických jevů Magistrát města Plzně OŠMT Magistrát města Plzně OŠMT Magistrát města Plzně OŠMT ,- Kč ,- Kč ,- Kč EU Peníze školám MŠMT ,- Kč Rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žákůcizinců z třetích zemí MŠMT ,- Kč 10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu v kalendářním roce 2012 ve dnech nedodržení účtové osnovy při účtování nákladů na DVPP a OOPP. 11. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Viz příloha - Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje pedagogických pracovníků za rok Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Úřad práce Plzeň-město ÚMO 4 Plzeň 4 D klub Doubravka Policie ČR 20

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole 1.1 Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČO: 60611278 zřizovatel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2010/2011 Č.j. 294 / 2011 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy Název školy (dle zřizovací listiny ): 1.1. Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Soutěže v průběhu školního roku

Soutěže v průběhu školního roku Soutěže v průběhu školního roku ZŠ považuje podporu a rozvíjení nadání, a to ve společenskovědních, přírodních a technických předmětech, sportovních soutěžích, za jednu ze svých hlavních priorit. Tomu

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více