22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Personální zabezpečení školy Další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další zařazení absolventů Výsledky výchovy a vzdělávání žáků Prevence sociálně patologických jevů Nadstandardní aktivity Účast školy v mezinárodních programech mezinárodní spolupráce Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Hospodaření školy za kalendářní rok Seznam příloh:

3 1. Základní údaje o škole 1.1. Název školy 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace sídlo: Na Dlouhých 49, Plzeň IČ: zřizovatel: Plzeň, statutární město vedení školy: Mgr. Božena Světlíková ředitelka školy Mgr. Jaroslava Honsová zástupkyně ředitelky Mgr. Zdeňka Radová zástupkyně ředitelky telefonní spojení: faxové spojení: ové spojení: webové stránky školy: Poslední zařazení v rejstříku škol č. j / rozhodnutí ze dne s účinností od č. j. ŠMS/9823/13 rozhodnutí ze dne s účinností od školní družina 1.3. Seznam pracovišť Adresa Počet tříd Počet žáků Hlavní budova, ředitelství Na Dlouhých 49, Plzeň Obory vzdělání Název Č. j. V ročníku Školní vzdělávací program Radost z vědění, radost ze života se zaměřením na cizí jazyk, informatiku a atletiku 1.5. Součásti školy 22ZS/634/ ZS/702/ ZS/1043/ ZS/704/ , , 7. 1., 6. Název součásti Počet žáků Počet tříd, oddělení Počet přepočtených pedagogických pracovníků 2013/ / /2014 ZŠ ,095 ŠD ,071 3

4 Celková kapacita jídelny Počet dětských strávníků Počet dospělých strávníků * 4 Celkový počet zaměstnanců Přepočtený počet zaměstnanců * bez cizích strávníků 1.6. Typ školy Úplná (spojené ročníky v jedné třídě: ne) 1.7. Spádový obvod školy Plzeň - Doubravka 1.8. Specializované a speciální třídy Počet tříd/skupin Počet zařazených žáků Poznámka Přípravná třída Speciální třída Specializovaná třída S rozšířenou výukou Individuální integrace postižených dětí Vady Počet žáků Mentálně postižení 0 Sluchově postižení 0 Zrakově postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesně postižení 0 S více vadami 0 S autismem 4 S vývojovou poruchou učení 45 S vývojovou poruchou chování 9 Celkem Materiálně technické zajištění školy Škola má k dispozici: tělocvičnu se zázemím (šatny, sprchy, atd.) pohybovou učebnu školní hřiště s umělým povrchem v areálu školy hřiště na streeball jazyky informatika atletika

5 odbornou učebnu fyziky a chemie odbornou učebnu cizích jazyků dvě odborné učebny výpočetní techniky informační centrum odbornou učebnu výtvarné výchovy odbornou učebnu hudební výchovy učebnu přírodopisu společenskou místnost - aulu školní dílnu školní zahradu na praktické činnosti školní kuchyňku žákovskou a učitelskou knihovnu Žáci i pracovníci školy mohou využít malé prodejny (mléčné svačiny, občerstvení, papírnické potřeby). Školní jídelna nabízí kromě obědů i přípravu svačin. Školní jídelna a školní družina je propojena s učebnovými pavilony spojovací chodbou. Kromě finančních prostředků, které škola získává jako příspěvková organizace z rozpočtu Magistrátu města Plzně, posiluje svůj rozpočet pronájmem tělocvičny a učeben v době mimo vyučování Školská rada zřizovací listina ze dne současná školská rada ze dne počet členů 9 2. Personální zabezpečení školy 2.1. Přehled o zaměstnancích školy Průměrný počet pracovníků Průměrný počet pedagogických pracovníků 69,99 48,51 Poř. č. 1 Jméno, titul Božena Světlíková, Mgr. et Mgr., Bc. Délka praxe Funkční zařazení 5 Absolvent školy Aprobace Prac. úvazek 31 ředitelka PF Plzeň Č D - OV 1,000 2 Jaroslava Honsová, Mgr. 27 zástup. řed. PF Plzeň 1. st. ZŠ 1,000 3 Zdeňka Radová, Mgr. 37 zástup. řed. PF Plzeň Č - VV 1,000 4 Miloš Bicek, Mgr. 28 učitel PF Plzeň 1. st. ZŠ 1,000 5 Renáta Handšuchová, Mgr. 4 učitelka PF Plzeň 1. st. ZŠ Michaela Holubová, Mgr. 22 učitelka PF Plzeň 1. st. ZŠ 1,000 7 Liběna Hornová, Mgr. 25 učitelka PF Plzeň 1. st. ZŠ 1,000 8 Marcela Kliková, Mgr. 24 učitelka PF Plzeň 1. st. ZŠ 1,000

6 9 Eva Lauberová, Mgr. 17 učitelka PF Plzeň 1. st. ZŠ 1,000 Andrea Löffelmannová, Mgr. 1 učitelka PF Plzeň 1. st. ZŠ 1, Ivana Mašíková, Mgr. 26 učitelka PF Plzeň 1. st. ZŠ 1, Hana Matoušková, Mgr. 6 učitelka PF Plzeň 1. st. ZŠ 1, Marta Michálková, Mgr. 25 učitelka PF Plzeň 1. st. ZŠ 1, Radka Peteříková, Mgr. 17 učitelka JU Č. Bud. 1. st. ZŠ 1, Eva Přibylová, Mgr. 29 učitelka PF Plzeň 1. st. ZŠ 1, Lenka Rymešová, Mgr. 25 učitelka PF Plzeň 1. st. ZŠ 1, Jaroslava Vacková, Mgr. 32 učitelka PF Plzeň 1. st. ZŠ 1, Lenka Belblová, Mgr. 15 učitelka PF Plzeň Č - HV 0, Jana Bidláková, Mgr. 20 učitelka PF Plzeň Č - VV 1, Eva Braná, Mgr. 10 učitelka UJEP Ústí NJ 1, Zbyšek Brůj, MgA. 5 učitel PF n.l. Plzeň HAMU Praha 0, Monika Greinerová, Bc. 4 učitelka PF Plzeň TV 0, Ondřej Hajduch, Mgr. 6 učitel PF Plzeň Z INF 1,000 Kristýna Heidlerová, Mgr 1 učitelka PF Plzeň ČJ - NJ 1,000 Veronika Kolbecková, Mgr. 5 učitelka PF Plzeň M- OV 0, Michaela Krumlová, Bc. 3 učitelka PF Plzeň AJ 0,727 Petr Kučera, Mgr. 1 učitel PF Plzeň TV - F 0, Romana Nonfriedová, Mgr 20 učitelka PF Plzeň M - CH 1, Tomáš Pešek, Mgr. 14 učitel PF Brno TV - AJ 1, Yveta Pompová, PaedDr. 27 učitelka PF Brno TV - Z 0, Alena Pospíšilíková, Mgr. 23 učitelka PF Plzeň RJ - D 0, Lucie Procházková, Mgr. 7 učitelka PF Plzeň PŘ TV 1, Josef Řičica, Mgr. 2 učitel PF Plzeň AJ - VV 1, Blanka Světlíková, Mgr. 6 učitelka PF Plzeň AJ - D 1,000 Dana Šejbová 1 učitelka PF Plzeň M - Z 1, Renata Šilhánková, Mgr. 15 učitelka PF Plzeň AJ 1, Štěpánka Švancarová, Mgr. 4 učitelka PF Plzeň M - CH 1, Martin Tomik, Mgr. 11 učitel PF Ústí n. L. M ZTV 1, Jitka Vítová, Mgr. 9 učitelka PF Plzeň BI - Z 1, Hana Vitoušová, Mgr. 27 logopedka PF Plzeň spec. 0,182 Dana Vozková, Mgr. 3 učitelka PF Plzeň pedagogika ČJ - AJ 1, Dagmar Pelesná, Mgr. 1 asistent ped. PF Plzeň VV 0, Milena Peroutková 1 asistent ped. SpgŠ Beroun předš. pedag. 0, Petra Švandová 5 asistent ped. SPgŠ K.V. vychovatelství 0,658 Ladislava Totzauerová, Bc. 1 asistent ped. PF Plzeň specializ. v ped. 0, Jan Trefil, Mgr. 3 asistent ped.. PF Plzeň VV 0, Alena Fialová 36 ved.vych. SPgŠ K.V. vychovatelství. 1, Martina Burešová, DiS. 21 vychovatelka VOŠ pedag. vychovatelství. 1, Jitka Landergottová 25 vychovatelka SPgŠ K.V. vychovatelství. 1, Zdeňka Ottová 35 vychovatelka SpgŠ K.V. vychovatelství. 1,000 Milena Peroutková 3 vychovatelka SpgŠ Beroun předš. pedag. 0,554 6

7 47 Jana Pešková 16 vychovatelka SPgŠ K.V. vychovatelství. 0, Petra Švandová 16 vychovatelka SPgŠ K.V. vychovatelství. 0, Ladislava Totzauerová, Bc. 2 vychovatelka PF Plzeň specializ. v ped. 0, Zdeňka Hanzlíková 21 vedoucí ŠJ ISŠŽ Plzeň - 1, Věra Naušová 36 ved. kuchař. Hotely a rest. - 1, Marcela Buřičová - kuchařka SOU Plzeň - 1, Iveta Gabrielová - kuchařka SOU Plzeň - 1, Lenka Nikitinská - prac. prov , Jana Sedláčková - prac. prov ,000 Jana Špicová prac. prov ,000 Martina Švecová prac. prov , Renáta Sedláková 18 adm. prac. SEŠ Plzeň - 1, Ivana Kepková 16 adm. prac. SPŠ dop. 0, Pavel Bláha 41 školník SPŠD Plzeň Plzeň - 1, Hana Berglová - uklízečka - - 0,875 Stanislava Buřičová - uklízečka - - 0, Helena Drábková - uklízečka - - 1,000 Jana Jandová - uklízečka - - 1, Jana Pellerová - uklízečka - - 1, Miloslava Peteříková - uklízečka - - 0, Valentina Zherebová - uklízečka - - 0, Miroslav Gabriel - správ. hřiště - - 0, Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/2014 Součást PO Počet pedagogických pracovníků se vzděláním (včetně asistentů pedagoga) SPgŠ SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ-Bc. VŠ-PF VŠ jiné + DPS VŠ jiné bez DPS * ZŠ 1,447 1, ,189 35, ŠD 4, ,000 0, Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/2014 Počet pedagogických pracovníků Průměrná délka pedagogické praxe Průměrný věk 52 14,4 40,5 Počet pedagogických pracovníků v důchodovém věku 0 7

8 3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Počet vzdělávacích akcí 54 Celkový počet účastníků 178 Vzdělávací instituce Krajské centrum vzdělávání a JŠ Plzeň, NIDV, Univerzita Karlova Praha, FPe ZČU, PPP Plzeň, OU, Tvořivá škola, MŠMT, nakladatelství Fraus, AISIS, CEDU, SPC Plzeň, CCA, SITMP Plzeň, Divadlo Alfa, Mgr. Michaela Veselá, KÚ Plzeňského kraje, Magistrát města Plzně, Cambridge elt., Comenius Agency, Úřad práce Plzeň, Hasičský záchranný sbor, Institut pro další vzdělávání, o.p.s. 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další zařazení absolventů 4.1. Zápis žáků do 1. třídy Počet dětí u zápisu Počet odkladů ŠD Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd navržen skutečnost Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky Počet celkem Z toho přijatých na gymnázia SŠ s maturitou SOU U Jiné Počet žáků absolventů ZŠ dle 4.2. * kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku 1 - kteří nepokračují v dalším vzdělávání 0 Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia 26 - přijatých na víceletá gymnázia 18 Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2013/2014 Počet kurzů Počet absolventů 0 0 8

9 5. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 5.1. Prospěch žáků (stav k 31.8.) Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opravné zkoušky Hodnoceno slovně Chování žáků Snížený stupeň z chování Počet žáků 1. pololetí 2. pololetí - z toho 2. stupeň z toho 3. stupeň Docházka žáků (celkem za školní rok) Zameškané hodiny celkem z toho neomluvené Prevence sociálně patologických jevů Preventivní působení vyučujících na žáky probíhá především v rámci třídnických hodin a hodin občanské výchovy, tělesné výchovy a výchovy ke zdraví. Pravidelné třídnické hodiny se již většina kolegů naučila využít a jsou již zaběhnutou součástí práce se třídou. V průběhu vyučování se učitelé snaží děti přimět k dodržování školního řádu, pravidel slušného a bezpečného chování. V případě jejich porušení dbají na včasné řešení přestupků a poučení žáků do budoucna. Během pravidelných třídnických hodin, kde se scházejí třídní učitelé se svými žáky, byli žáci opakovaně upozorňováni na vhodné a bezpečné chování jak ve škole, tak mimo ni. Některé třídy jsou více problémové a je třeba, aby třídní učitelé neřešili vše jen samostatně, ale přizvali si na pomoc kolegy. V určitých situacích je lepší náhled zvenčí a pomocná ruka. Během tohoto roku bylo řešeno několik drobných potíží s počínajícími ukazateli na šikanu. Objevily se náznaky kyberšikany a poté i konflikty mezi některými žáky. Situaci trochu ztížil i odchod třídní učitelky a její náhrada. Nová třídní učitelka však velmi rychle reagovala, kontaktovala rodiče, pohovořila s dětmi a konflikty se uklidnily. Rodičům některých žáků bylo doporučeno navštívit se svým dítětem specializované pracoviště. Objevil se problém záměrného sebepoškozování některých žáků. Tento případ byl řešen ve spolupráci se Střediskem výchovné péče Plzeň (SVP). Byla sezvána schůzka rodičů žáků, kde byli se situací seznámeni a byl jim vysvětlen postup řešení. Rodiče velmi ochotně spolupracovali a většina případů sebepoškozování se v krátké době vyřešila. Tři nejzávažnější případy zůstaly v péči psychologů SVP a poté i psychiatrů FN Plzeň. V květnu bylo nutné ještě zasahovat v kolektivu nejstarších žáků. Někteří rodiče žáků si stěžovali na špatné vztahy mezi dětmi, které vyvolávají kromě konfliktů i odpor některých žáků do školy docházet. Preventistka, výchovná poradkyně a třídní učitel řešily problémy přímo s konkrétními žáky a s jejich rodiči; byla svolána výchovná komise. 9

10 Pro žáky je na naší škole široká nabídka volnočasových aktivit v rámci Centra sportu a VOČASu. Stále přetrvává trend, že kroužky navštěvují spíše děti z prvního stupně. Starší děti mají kroužky většinou specializované a zajištěné soukromě ze strany rodičů. Všichni žáci mají možnost pravidelně vysílat své zástupce na školní parlament, který minulý rok skvěle vedly kolegyně Alena Pospíšilíková a Jitka Vítová. Velmi kladně hodnotím tuto práci a uplatnění žáků, kteří se v parlamentu angažují. Práce této skupiny žáků má smysl a získala koncepci. Pro integrované a nadané žáky má škola upravené vzdělávací plány. Rodiče se během roku mohli zúčastnit pravidelných konzultačních dnů s pedagogy, ale tuto možnost příliš nevyužívají. Větší zájem o Den otevřených dveří a zmíněné konzultace mají především rodiče dětí z prvního stupně. Na konaných třídních schůzkách byli rodiče poučeni o včasném omlouvání absencí. Jako preventivní opatření neomluvených hodin je škola zapojena již několikátým rokem do on-line systému. Funguje zde třídní kniha, kde si rodiče mohou denně kontrolovat docházku svého dítěte. Na tento systém je již většina rodičů zvyklá, ale přesto přetrvávají potíže s neomluvenými hodinami, zejména u dětí ze slabších sociálních poměrů. Mnoho rodičů vítá formu ové komunikace s učiteli např.: omluva absence, zaslání vyplněných formulářů a žádostí, změna v matrice, potvrzení platby apod. KONKRETIZOVANÉ AKCE Na prvním stupni průběžně probíhal program Zdravé zuby, Dopravní hřiště a AJAX s městskou policií. Další aktivity jsou většinou v podobě projektových dnů, např. Den Země, Ochrana člověka za mimořádných situací, Sportovní den, atd. Na druhém stupni proběhl již počtvrté ADAPTAČNÍ KURZ pro žáky 6. tříd. Tento rok jsme opět jeli do osvědčeného tábořiště U Mloka u řeky Berounky. Kolektivy se skvěle stmelily a bez problémů absolvovaly celý školní rok. Projektový den OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ proběhl formou stanovišť. V deset hodin byl vyhlášen poplach a proběhl nácvik evakuace školy. Vše bylo zvládnuto hladce. Nová forma stanovišť je více zaměřena na praktické dovednosti žáků a odpovídá požadavkům dnešní doby. Pro vypracování jsme využily s kolegyněmi Veronikou Kolbeckovou a Romanou Nonfriedovou doporučený materiál Chytré blondýny radí Publikace je dostupná v knihově školy i v elektronické podobě na disku O. Je to kvalitní a názorný materiál s množstvím obrázků. Dále byly uspořádány různé projektové dny jako DEN JAZYKŮ, SLOVENSKÝ DEN, DEN Z, SPORTOVNÍ DEN apod., které mají podporovat komunikační dovednosti, posilovat vědomí fair play, vést žáky ke zdravému životnímu stylu a upozorňovat na multikulturní a environmentální výchovu. Již čtvrtým rokem byl zařazen DEN ZDRAVÍ pro 8. ročníky jako výstup z celoročního vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Na žáky čekala velká spousta úkolů na šesti stanovištích. Nejlepší skupina, která za tři hodiny získala nejvíce bodů, byla odměněna ovocem, cereálními pochutinami, jogurtovými nápoji apod. V letošním roce byla uspořádána beseda pro 8. a 9. ročníky Řekni drogám NE. Beseda se žákům i učitelům velmi líbila. Byla vedena zajímavým způsobem lektorem Bc. Lukášem Bechyněm. Od lektora jsme bezplatně získali další brožury s tématem drogových závislostí. V červnu jsme se s žáky zapojili do organizačního týmu nové celorepublikové akce Festival sportu, který proběhl v prostoru za OC Plaza. Naše škola zajišťovala stanoviště kinballu a celý den jsme seznamovali veřejnost a jiné školy s tímto sportem. Akce se vydařila a možná jsme přispěli k rozšíření tohoto sportu do podvědomí lidí. 10

11 Žáci a žákyně naší školy byli velmi úspěšní ve sportovních aktivitách. Tyto úspěchy určitě přispívají ke zdravému klimatu třídních kolektivů a školy jako celku, ale i ke spolupráci dětí mezi sebou k jednotnému cíli. Zpracovala: Mgr. Lucie Procházková, metodička prevence sociálně patologických jevů 7. Nadstandardní aktivity 7.1. Zájmová činnost organizovaná školou Organizaci zájmové činnosti zajišťuje občanské sdružení VOČAS, Centrum sportu při 22. ZŠ Plzeň, SENCO Doubravka a Rapid Plzeň, které působí při škole. Ve školním roce 2013/2014 ve škole pracovaly tyto zájmové kroužky: Informatika 2 kroužky Zdravotnický kroužek Šachy 2 kroužky Fotbal 3 kroužky Junior aerobik 2 kroužky Sportovní hry Pohybová skladba 1 kroužek Mažoretky 2 kroužky Atletika 1 kroužky Tenis 2 kroužky Bojová umění Orientální tance Baby club 7.2. Mimoškolní aktivity Akce Vánoční zvonění v aule Projekt Doubravka v aule Spolupráce s MŠ návštěva dětí ve škole Obvodní kolo v atletice školních družin Mikulášská nadílka pro žáky 1. stupně Anketa NÁŠ ÁMOS Sběr pomerančové kůry - výtěžek je použit na sponzorování želvy ostruhaté v ZOO Plzeň Maškarní karneval školní družiny Rozloučení se žáky 9. tříd Dopisování žáků s žáky z USA, z Německa (v angličtině); navázání kontaktů s Čínou Týdenní působení zahraničních studentů ve škole výuka anglického jazyka Konverzační soutěže Nocování ve školní družině Charitativní akce předání daru DD v Trnové Noc s Andersenem Ručičky kraje akce KÚ ve Škroupově ulici 11

12 Akce uspořádané pro veřejnost Dny otevřených dveří spojené s humanitární akcí Vystoupení sboru Žabáčci v Domě pro seniory sv. Jiří Vernisáž žákovských prací v minigalerii v prostorách školní družiny Čekání na Ježíška posezení s rodiči Karneval ŠD Velikonoční jarmark Soutěž Zpěváček Vystoupení pěveckého sboru v Domě pro seniory sv. Jiří Živý betlém Veřejné zasedání žákovského parlamentu v aule Finále pěvecké soutěže hvězdička školní družina Veřejná prezentace projektu Pěstuj prostor Soutěž Mladý skladatel Hrajeme si na školu pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče Školní exkurze Velká Morava ZOO Plzeň Techmánie Záchranná stanice živočichů Plzeň Doubravka Poznej svůj region - Kornatice Západočeské muzeum Plzeň Ametyst Prusiny 4. třídy Techmánie Praha Vyšehrad, Josefov Za panenkami do Hořovic akce ŠD Tábor Prášily Koněprusy, Křivoklát Velhartice Židovské vzdělávací středisko Praha Sofronka, Bolevecké rybníky Mariánské Lázně Morava Brno, Velehrad Vánoční Norimberk Anglie Býkov akce školní družiny Rabí Projekt Atlasy Starý Plzenec Kulturní a vzdělávací akce Jak se dělá socha přednáška SSUPŠ Zámeček Ukázka výcviku dravců - akce školní družiny Návštěva městské knihovny Doubravka pasování na čtenáře Akce Zdravé zuby - přednáška Tonda Obal program ke třídění odpadů 12

13 Návštěva planetária v Techmánii, Zoologické a botanické zahrady v Plzni, Západočeského muzea Přednáška Prevence alkoholismu u dětí Beseda na Úřadu práce Plzeň pro vycházející žáky Prezentace tanečního studia p. Kozelky Dřevěné hračky přednáška pro školní družinu s ukázkami Němčina nekouše jazyková animace Listování scénické čtení Zahrada v aule Animánie Řekni drogám ne! Ekologické malování Slovenský den Projekt Pěstuj prostor žákovský parlament s architekty Beseda o energetice Muzeum strašidel Jak se dělá jazz (DJKT) Projekt Den jazyků Deskové logické hry a hlavolamy Projekt EU Žákovské parlamenty SOS návštěva Poslanecké sněmovny ČR Výukový program o N. Wintonovi v Besedě Školy v přírodě, LVVZ a zahraniční výjezdy ŠvP Železná Ruda 2. třídy ŠvP Malá Horní Úpa 3. třídy Turistický kurz Varvažov 5. Třídy Adaptační kurz 6. třídy kemp U Mloka LVVZ Železná Ruda penzion Sládek 7. třídy Cyklistický kurz 8. třídy Vodácký kurz 9. třídy Zájezd do Anglie výběr 7.3. Partnerství se školami v tuzemsku Partnerství se školami v zahraničí Realschule Hürtgenwald, August-Scholl Str. 4a, Hürtgenwald Lafayette Elementary School, Kalifornie, USA dopisování Winmarleigh CE Primary Schooll Anglie dopisování Spojená škola - Základní škola s mateřskou školou a základní umělecká škola, Letná, Poprad Yinzhou Donghu Primary Scholl v Číně - dopisování 13

14 7.5. Zapojení do projektů V rámci akce Plzeň EHMK 2015 Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor Ostatní (např. Post Bellum) 7.6. Výchovné poradenství Konzultační hodiny pro učitele: Požadavky na řešení výukových a výchovných problémů žáků byly projednány s třídními učiteli a ostatními vyučujícími většinou okamžitě. Pokud to bylo nutné, využily výchovné poradkyně odborných rad Mgr. Dolejšové a Mgr. Bartoškové. Třídní učitelé ve větší míře zvali zákonné zástupce problémových žáků k pohovorům i mimo konzultační dny, závažnější kázeňské prohřešky byly řešeny na 3 výchovných komisích, které probíhaly ve škole za přítomnosti třídního učitele, zákonných zástupců a dalších zainteresovaných osob. Zápisy z těchto jednání mají ve své dokumentaci jak třídní učitelé, tak i výchovné poradkyně. Preventistka sociálně patologických jevů, se kterou výchovná poradkyně spolupracuje, si pořizuje vlastní zápisy z jednání a šetření. Zákonní zástupci projevovali při jednání většinou vstřícnost ve snaze nastalé problémy společně se školou co nejdříve řešit. Osvědčila se i spolupráce se Střediskem výchovné péče v Karlovarské ulici. Konzultační hodiny pro rodiče a žáky: Zákonní zástupci byli na počátku roku informováni o možnosti zvláštních konzultací s výchovnými poradkyněmi ve čtvrtek. Rodiče dávají přednost telefonickému nebo elektronickému kontaktu, řešení dílčích problémů přesouvali na konzultační dny, které škola pořádá 1x měsíčně, nebo na dny, kdy se konají tradiční třídní aktivy. Péče o žáky s výchovnými a výukovými obtížemi Výchovné poradkyně spravovaly databázi žáků s výchovnými problémy a databázi integrovaných žáků, průběžně byly vytvářeny a aktualizovány přehledy o těchto žácích pro vedení školy, vyučující a pro Pedagogicko-psychologickou poradnu Plzeň (PPP). Na žádost rodičů vypracovávali třídní učitelé a ostatní vyučující pro tyto žáky individuální vzdělávací plány, IVP byly dle potřeby aktualizovány, zákonní zástupci měli možnost seznámit se s obsahem těchto plánů, v nichž je vymezen i jejich podíl na individuální péči, zejména pak na přípravě dětí na vyučování. Pedagogičtí pracovníci se snažili přimět zákonné zástupce ke kvalitnější spolupráci a ke včasnějšímu předávání poradenských zpráv škole dochází k velkým časovým prodlevám, výukové a výchovné problémy u žáků pak zbytečně narůstají a učitelé jsou bez možnosti nápravy těchto poruch. Ve škole pracují 4 asistenti pedagoga pro žáky s výukovými problémy. Velmi dobře lze hodnotit spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem v Plzni především s Mgr. Bartoškovou, která pedagogům (asistentům pedagoga) poskytovala odborné rady týkající se vzdělávání dětí s autismem. 14

15 Hospitace u vyučujících, kteří vedou skupiny ambulantní nápravné péči (ANP) ve škole, proběhly na 1. i na 2. stupni. Větší zájem o toto vyučování ze strany žáků. i zákonných zástupců je na 1. stupni, kdežto na 2. stupni projevovali zájem o nápravu či hodiny navíc především žáci 6. tříd. Vyučující nižších ročníků na 1. stupni dobře diagnostikují poruchy učení, většinou postupují dle návodu PPP a provádějí nápravu specifických poruch učení, u starších dětí jde spíše o klasické opakování a procvičování (vyjma čtení z čítanek pro dyslektiky, plnění úkolů na interaktivní tabuli a doplňovaček). Vyučující českého jazyka na 2. stupni se péčí o integrované žáky zabývali opakovaně na jednání předmětových komisí a pravidelně hlásili výchovné poradkyni četnost doporučených hodin ANP. V rámci prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže se zúčastňovala preventistka školy Mgr. L. Procházková seminářů pořádaných PPP, zřizovatelem, ale i dalšími organizacemi a zkušenosti z těchto akcí uplatňovala zejména v přímé činnosti s dětmi, případně zákonnými zástupci. Vzdělávání učitelů v problematice specifických vzdělávacích potřeb žáků bylo koordinováno s minimálním preventivním programem. Volba povolání Přijímací řízení proběhlo v řádných termínech, na základě informací třídních učitelů byly všem žákům vytištěny přihlášky ke studiu ve škole v systému online, všem zákonným zástupcům byly proti podpisu vydány zápisové lístky ke studiu. Do víceletých gymnázií bylo z 26 přihlášených zájemců o studium přijato 18 žáků. Většina žáků 9. tříd byla přijata do střední školy již v prvních kole přijímacího řízení. Docházku z nižšího než 9. ročníku ukončil jeden žák a byl přijat do střední školy. Zpracovaly: Mgr. Zdeňka Radová, Mgr. Blanka Světlíková Spolupráce s rodiči, policií, ÚMO atd. Škola dále spolupracuje s občanskými sdruženími: Rada rodičů 22. ZŠ VOČAS Asociace školních sportovních klubů ČR Centrum sportu Spolupráce s jinými organizacemi: Policie ČR Plzeňský deník, Doubravecké listy příspěvky žáků a učitelů do periodik Mateřské školy v obvodě návštěva dětí v 1. třídách Pedagogická fakulta zajištění náslechů a praxí pro studenty FPe, Úřad práce Plzeň - projekty k volbě povolání Knihovna Doubravka AIESEC Plzeň Institut pro další vzdělávání o.p.s. 15

16 7.7. Účast v soutěžích SPORTOVNÍ Soutěž, kolo školní školní Název soutěže Šplh, výběr na okresní kolo Atletické závody SA Počet zúčast. žáků školy 610 školní Vánoční turnaj 350 školní Sportovní den 600 Umístění + jména žáků obvodní Orion florbal cup D - - obvodní Orion florbal cup H obvodní Orion florbal cup D - - obvodní Orion florbal cup obvodní obvodní obvodní obvodní obvodní obvodní Mc Donald s Cup třídy Mc Donald s Cup třídy Minifotbal, III. kat Minifotbal, IV. kat. ŠkoFL 9 1. kolo, Coca-Cola Cup 1. kolo, H+1D 15H 1. místo 2. místo 3. místo Hyťhová, Brožek, Loukota, Krejčík, Veber, Trojan, Maxa, Vokurka, Vyskočil Fleisig, Kaufner, Vlk, Říha, Hoferek, Čermák, Krejčík, Veber, Brožek, Pešta, Maxa, Trojan, Beneš, Vyskočil, Šmíd 16 Pešek, Hemmer, Rendl, Šlais, Kuneš, Sedlák, Zídek, Kural, Petr, Mařík obvodní Vybíjená, otevřená kat. 11H+1D okresní Přespolní běh IV. kat. 6D+6H okresní Přespolní běh III. kat. 6D+6H - - okresní Přespolní běh 4D+4H okresní Přespolní běh I. kat. 4D+4H okresní Coca-Cola Cup Kvalifikace, H Švecová, Mikutová, Hájková, Růžičková Fleisig, Kaufner, Vlk, Říha, Hoferek, Čermák, Krejčík, Veber, Brožek, Pešta, Maxa, Trojan, Hostička, Řezníček, Žemlička, Paškan - Cvikl, Vlk, Říha, Fleisig, Kaufner, Procházka, Šmíd Hyťhová, Čermáková, Hatáková, Polívková, Sýkorová, Tyburcová, Švarcbachová, Kozáková, Böhmová, Vana, Tučková Vlk, Škoda, Šmíd, Kaplan, Kozák A., Šindelář -

17 okresní okresní okresní okresní okresní okresní okresní okresní okresní okresní okresní Šplh Plavání 1. stupeň Plavání 1. stupeň Orion Florbal Cup IV. kat., dívky Orion Florbal Cup III. kat., dívky Mc Donald s Cup třídy Atletický 4boj mladší Atletický 4boj, IV. kat., dívky Atletický 4boj, IV. kat., hoši OVOV Pohár Rozhlasu I. kat 4H II. kat 5H II. kat 5D 4. místo dívky i chlapci Vokurka, Vyskočil, Wimmer Handšuch II. kat. hoši Goesl, Šlais, Pešek, Trik 17 Šiková I. kat. dívky Větrovský, Zikmund, Svoboda, Maxa, Hoferek Jednotlivci Hostička dívky starší Kozáková, Musilová, Koutecká, Hyťhová, Řezníčková, Dvořáková, Holmanová, Váňová, Bendová, Kaplanová, Jílková, Sýkorová Pešek D., Sedlák, Mařík, Zídek, Šlais, Rendl, Petr, Kural, Goesl, Hemmer, Kuneš Musilová, Koutecká, Řezníčková, Ježíková, Dvořáková družstvo Kunčická, Nikitinská, Ullmannová, Černická, Lauber, Procháska, Švajcr, Říha Jednotlivci Kozák starší hoši Větrovský, Vladař, Zikmund, Švajcr, Hoferek, Pešta, Chládek, Maxa, Svoboda okresní Vybíjená třídy 11H+1D krajské Šachy, ml. žáci 1. místo Mc Donald s Cup krajské 5. místo I. kat okresní a krajské regionální Házená, Novinářský kalamář, III. kat Coca-Cola Cup 2. kolo, H 15 H Kaplan, Plochý, Fleisig, Kaufner, Schejbal, Vlk, Cvikl, Koloušek, Procháska, Říha, Hauzner, Kraus, Šilhánek, Rous Pešek, Zaradič, Špác, Cingroš, Malina BurešováT., Šmídková, Ježíková Burešová J., Kašová - Jednotlivci Větrovský -

18 krajské krajské Pohybové skladby, OVOV 32 D 4 D + 4H + 2H jednotlivci družstvo: Ježíková, Mrázová, Ullmannová, Černická, Lauber, Vlk, Švajcr, Fleisig okresní a Házená, Novinářský krajské kalamář, IV. kat hochů 1. místo - - krajské Mistrovství atletiky v Plzeňském kraji A. Kozáková republikové Házená, Novinářský 12 hochů kalamář, III. kat místo republikové Mistrovství ČR v atletice v hale A. Kozáková republikové Šachy, ml. žáci 9. místo jednotlivci Hostička Mládežnický florbal: 1. stupeň okresní kolo: 3. místo Pešek V., Pešek D., Pešek A. - Klesa, Zapletal, Kadlec, Hostička, Páník, Šachy: školní přebor v šachu účast 34 žáků, 1. Místo David Hložek 1. místo v okresním přeboru v šachu J. Škoda, V. Pešek, Doan Tien Tai, D. Hložek 1. místo v krajském přeboru v šachu J. Škoda, V. Pešek, Doan Tien Tai, D. Hložek, M. Šetrle účast na mistrovství republiky školních týmů Škola je pořadatelem: Krajského kola v pohybových skladbách Školní futsalové ligy Okresního kola ve šplhu na tyči Vybíjené OLYMPIÁDY A SOUTĚŽE (VYJMA SPORTOVNÍCH) Kolo soutěže školní školní Název Olympiáda v českém jazyce Recitační soutěž I. stupeň Recitační soutěž II. stupeň Počet žáků školy Umístění a jména žáků 1. místo 2. místo 3. místo Kat. Vaníková Tereza Polívková 16 Tereza Burešová 24 J. Vaník M. Bauerová 18 L.Habib T. Páník E. Radová M. Mladý Michaela Váňová Petr Beroušek 12 Eliška Brejchová Anna Hazuková školní Dějepisná olympiáda 8 Lukáš Přibil Kat. Vaníková Lukáš Větrovský školní školní školní Konverzační soutěž v německém jazyce Konverzační soutěž v anglickém jazyce ročník Konverzační soutěž v anglickém jazyce ročník 9 16 Kateřina Holmanová Patricie Felcmanová Lucie Nová Matěj Procháska Kateřina Vaníková Adam Bardzák 9 Denis Maxa Lukáš Vokurka Kateřina Vaníková

19 školní Zeměpisná olympiáda 38 školní Pythagoriáda 110 školní Matem. CVRČEK 145 školní Chemická olympiáda 4 Kat. A Petr Beroušek Kat. B m.- Nicole Radová Eliška Kunčická Kat. C - Jakub Hajšman, Tomáš Brček Tomáš Topinka Kateřina Soukupová Kristýna Čejková Stehlík, Mikutová, Černušáková, Holá Kateřina Vaníková Kat. A Libor Papež Kat. C Lukáš Přibil Tomáš Páník Jan Tichý Kateřina Holmanová (2-3) Lucie Gregoričová (2-3) Kat. A Kristýna Čejková Kat. B 3.-5.m.- Monika Zelenková Barbora Leitlová Martin Říha Kat. C m- Terezie Polívková Pavel Plešák Kateřina Vaníková David Klesa školní Přírodovědný klokan 108 Jakub Trojan Tereza Klimešová Lukáš Větrovský Michaela Koutecká obvodní Recitační soutěž 4 1 L. Habib T. Páník postup do okresního kola - - okresní Dopravní soutěž okresní Olympiáda v českém jazyce okresní Matematická olymp. 2 okresní Dějepisná olympiáda okresní Konverzační soutěž v anglickém jazyce ročník okresní Konverzační soutěž v anglickém jazyce ročník okresní Konverzační soutěž v německém jazyce okresní Zeměpisná olympiáda okresní Pythagoriáda 7 - Doan Tien Tai - okresní Chemická olympiáda okresní Nebe plné hvězd pěvecká soutěž 3 okresní Hvězda nad Plzní - výtvarná 2 okresní Recitační soutěž republiková republiková republiková republiková Matem. soutěž CVRČEK Matem. Soutěž KORMAT Výtvarná soutěž Domácí mazlíčci Výtvarná soutěž Proč v ghetu múzy nemlčely 1 Š. Stehlík 2 D. Hložek 1 M. Leitl 3 K. Malá (2. A) 6. místo 19

20 8. Účast školy v mezinárodních programech mezinárodní spolupráce Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Podpora tělovýchovných aktivit Magistrát města Plzně OŠMT ,- Kč Podpora aktivit k technickému vzdělávání I. Podpora aktivit k technickému vzdělávání II. Podpora primární prevence sociálně patologických jevů Magistrát města Plzně OŠMT Magistrát města Plzně OŠMT Magistrát města Plzně OŠMT ,- Kč ,- Kč ,- Kč EU Peníze školám MŠMT ,- Kč Rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žákůcizinců z třetích zemí MŠMT ,- Kč 10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu v kalendářním roce 2012 ve dnech nedodržení účtové osnovy při účtování nákladů na DVPP a OOPP. 11. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Viz příloha - Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje pedagogických pracovníků za rok Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Úřad práce Plzeň-město ÚMO 4 Plzeň 4 D klub Doubravka Policie ČR 20

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

UVNITŘ ČÍSLA NAJDETE SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ SLOVENSKÝ DEN VYHLÁŠENÍ ANKETY NÁŠ ÁMOS BIOLOGICKÁ A ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA A MNOHO DALŠÍHO

UVNITŘ ČÍSLA NAJDETE SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ SLOVENSKÝ DEN VYHLÁŠENÍ ANKETY NÁŠ ÁMOS BIOLOGICKÁ A ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA A MNOHO DALŠÍHO UVNITŘ ČÍSLA NAJDETE SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ SLOVENSKÝ DEN VYHLÁŠENÍ ANKETY NÁŠ ÁMOS BIOLOGICKÁ A ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA A MNOHO DALŠÍHO 2012 3 2013 OBSAH ČÍSLA REDAKCE Velikonoční jarmark 3 Anketa Náš Amos

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva Základní školy Montessori Plzeň za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní školy Montessori Plzeň za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní školy Montessori Plzeň za školní rok 204/205 Základní údaje o škole. Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Montessori Plzeň sídlo: nám. Odboje 550/8, 32300 Plzeň IČ: 025527

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola v Sušici, Komenského ul.

Základní škola v Sušici, Komenského ul. Základní škola - obecní Základní škola v Sušici, Komenského ul. Tel 376 523 339 PSČ 342 13 e-mail zs.susice.59@tiscali.cz 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy

22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy 22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 1 1 Základní údaje o škole 1.1 Název: 22 základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy

22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy 22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Personální zabezpečení školy... 5 3. Další

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2015 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. školení ped. pracovníků: Školní modelové situace 31. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 26. 8.

Více