Výroční zpráva za školní rok 2005/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2005/2006"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, Praha 9 Tel/fax (+420) , IČO , DIČ CZ nejsme plátci DPH Praha, říjen 2006

2 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, Praha 9 Tel/fax (+420) , IČO , nejsme plátci DPH Výroční zpráva o činnosti gymnázia za školní rok 2005/2006 V souladu s 10 odstavec 3 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a vyhláškou č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, předkládáme výroční zprávu dle osnovy, použité pro jednotné zpracování výročních zpráv v rámci hl. m. Prahy. 1. Obecná část (tato část je společná pro všechny typy škol a školských zařízení. Vyplňované údaje se týkají všech dětí / žáků a pracovníků školy, školského zařízení) 1.1. Přesný název školy, školského zařízení podle posledního rozhodnutí o zařazení školy, školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení Gymnázium J. Seiferta o.p.s Zřizovatel Sdružení zakladatelů Soukromého reálného gymnázia v Praze 9, Vysočanské nám 500, Praha Změny zřizovatele (které a důvod) Ředitel a statutární zástupci ředitele, jejich a telefon ředitelka: RNDr. Pavla Holasová, tel.: , Předseda správní rady obecně prospěšné společnosti: RNDr. Vladimír Hájek, tel , Výchovně vzdělávací program, inovace, nové metody a formy, rozvojové programy Škola vyučuje podle vlastních učebních plánů, schválených MŠMT dne pod čj / a upravených dle rozhodnutí MŠMT ČR č.j / Stručná charakteristika školy, školského zařízení (včetně počtu budov a jejich rozmístění, hřiště, zahrada, materiálně technických podmínek pro činnost apod. Osmileté gymnázium J. Seiferta vyučuje podle vlastního unikátního učebního plánu: šest let je společný gymnaziální základ, v posledních dvou ročnících se vyučuje ve studijních blocích, orientovaných cíleně na budoucí vysokoškolské studium. Intenzivní práce v malých studijních skupinkách a vysoce kvalifikovaný pedagogický sbor je zárukou mimořádně velké úspěšnosti absolventů školy při přijímání ke studiu na VŠ. Škola sídlí v budově z třicátých let, kterou má pronajatu od m. č. Praha 9. Škola má víceúčelové hřiště, tělocvičnu, posilovnu se sociálním zázemím a jídelnu s vlastní kuchyní. Školní budova má 9 velkých učeben a čtyři nepříliš velké kabinety; jedna další učebna je používána jako počítačová laboratoř. Další počítače jsou umístěny ve školním klubu a v kabinetech. Všechny počítače pracují v lokální síti, kde je zajištěno velmi rychlé připojení 2

3 k internetu. Vybavení výpočetní technikou je nadstandardní, např. přímo pro studenty je k dispozici na lokální síť připojená digitální kopírka/tiskárna/scanner, datový projektor atd. Škola má chemickou laboratoř a čtyři seminární místnosti pro výuku jazyků. Ve školní jídelně, která je pověstná vynikajícími domácími jídly, se stravují prakticky všichni studenti gymnázia Tělocvična, hřiště vlastní tělocvična ano, v budově, posilovna ano, v budově školní hřiště: ano, vyhovující ano (umělý vodopropustný povrch) 1.6. Údaje o pracovnících školy, školského zařízení personální zabezpečení škola ŠJ pracovníci k k k k fyzické osoby/ fyzické osoby / přep. pracovníci přep. pracovníci z toho externisté z toho externisté pedagogičtí (vč. ředitele) 32/10 21,24 3/1 3,5 nepedagogičtí* 6/2 2, Celkem 38/12 23,59 3/1 3,5 *pracovníci provozní, THP, ŠJ uvést samostatně včetně vymezení činností klub mádeže "Spektrum" pracovníci k fyzické osoby/ z toho externisté k přep. pracovníci pedagogičtí (vč. ředitele) 8/3 1,95 nepedagogičtí* 1/1 0,15 Celkem 9/4 2, věková struktura pedagogických pracovníků k Věk do 30 let včetně 31 až 40 let 41 až 50 let 51 až 60 let nad 60 let z toho důchodci Počet z toho žen Průměrný věk pedagogických pracovníků: 42,09 Z toho žen: 43, kvalifikace pedagogických pracovníků k Vzdělání VOŠ nepedagogic kého směru Typ školy Vysokoškolské Vysokoškolské VOŠ pedagogické nepedagogické bez s DPS pedag DPS D In Ak. D In ogická s Bc. Mgr. Bc. r. g. mal. r. g. DPS střední škola *) bez DPS 3

4 *) Akademický malíř Typ školy Střední odborné s maturitou pedagogického směru Vzdělání Střední odborné s maturitou nepedagogického směru bez s DPS DPS střední škola 4 **) **) studenti vyšších ročníků fakult příslušného směru aprobovanost výuky v % Počet Aprobovaných 95 Neaprobovaných 5 Celkem % z celkového počtu hodin odchody pedagogických pracovníků v průběhu školního roku počet: 1 důvody: hledání štěstí mimo školství nově přijatí absolventi učitelského studia v průběhu školního roku počet: 0 obor: nově přijatí absolventi neučitelského studia v průběhu školního roku počet: 0 obor: Další vzdělávání pedagogických pracovníků typy studia počet akcí zaměření akcí počet účastníků vzdělávací instituce semináře: 1 angličtina 2 Caledonian School jednodenní dvou a vícedenní kurzy: 1 ŠVP 1 NIDV jednodenní dvou a vícedenní DPS školský management rozšiřování aprobace 2 psychoterapie 1 PVŠPS jiné (uvést jaké) 4

5 1.7. Dojíždějící děti dle krajů (děti s trvalým bydlištěm mimo území hl.m.prahy), z toho počet nově přijatých kraj počet žáků Z toho nově přijatých Středočeský Žáci - cizí státní příslušníci: stát počet žáků SRJ 1 Ukrajina Výuka cizích jazyků: Typ školy (součást) jazyk počet žáků povinné/nepovinné gymnázium Aj 218 Nj 84 Fj 65 Šj 30 Rj 39/9 Lat 25/ Kurzy na doplnění základního vzdělání, počet účastníků: nepořádaly se Školní stravování kapacita počet stravovaných žáků/dětí Z toho z jiných škol Školy v přírodě, vzdělávací výjezdy, sportovní kurzy: Místo pobytu počet dětí/žáků hodnocení Janov nad Nisou 24 Škola v přírodě prima, seznamovací pobyt Svendborg, Dánsko 5 Studentská mezinár. konference (Pan Eurepean Educational Project) Choustník 35 Sportovní kurs VIIIA, VIIIB Postalm, Rakousko 60 Lyžařský výcvik.kurs IIA, IIB , V Itálie 21 Kulturně historický zájezd 5

6 exkurze, školení apod. jsou uvedeny v seznamu akcí školy Závěry a zjištění ČŠI, případně jiných kontrol (u zpráv ČŠI uveďte čj. a signaturu) Závěr Inspekční zprávy ČŠI ze dne 6. ledna 2003 čj / , signatura oa9dw314: "Vedení školy věnuje velkou pozornost výběru kvalitních pedagogických pracovníků v návaznosti na hlavní cíl školy - přípravu žáků pro studium na vysokých školách. Pedagogický sbor má stabilizované jádro, s vysokým procentem plně odborně i pedagogicky vzdělaných učitelů. Příčinou obměn je nejčastěji nespokojenost vedení s prací jednotlivců. O úrovni pedagogické práce se průběžně informuje i zřizovatel - Sdružení zakladatelů gymnázia. Škola se snaží účelně využívat omezené prostorové možnosti objektu. V budově jsou k dispozici dvě odborné učebny (učebna PC, chemická laboratoř), tělocvična, školní jídelna a školní klub. Novou posilovnu získala škola jako sponzorský dar. Pro potřeby výuky má škola dostatečné množství audiovizuální techniky, ve vybavení pomůckami jsou dosud rezervy. Specifikem výuky je koncepce odlišná od běžného pojetí víceletých gymnázií. Škola má vlastní učební osnovy a učební plány, v prvních šesti ročnících je vyučován všeobecný gymnaziální základ, poslední dva ročníky umožňují žákům výběrem volitelných předmětů profilovat své zájmy s ohledem na budoucí vysokoškolská studia. Obecným trendem ve všech sledovaných předmětech byla podpora rozvoje komunikativních dovedností a individuálních schopností žáků. Škola umožňuje žákům kontakty a výměnu zkušeností se zahraničními studenty. Prostředky přidělené ze státního rozpočtu na sledované období byly použity k financování neinvestičních výdajů a byly využity efektivně. V souladu s 5 odst. 3 c) zákona 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním zařízením a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, ČŠI hodnotí činnost školy ve sledovaných oblastech jako lepší než průměrnou." Účast školy v soutěžích umístění do 3. místa vědomostní: Klokan, obvodní kolo, 1. místo sportovní: Pohár ředitele TGSČ florbal, 3. místo 4. ročník futsalového turnaje, 2. místo umělecké: 6

7 1.15. Zahraniční kontakty Zahraniční kontakty školy jsou velmi bohaté, škola je zahrnuta do dvou jazykových výměn - obě se ve školním roce 2004/05 uskutečnily - a do unikátního mezinárodního projektu studentských vědeckých konferencí (Pan European Educational Project ), kterého se účastní kromě naší školy dalších 12 evropských škol (naši studenti se v listopadu 2005 zúčastnili studentské konference ve Svendborgu, Dánsko) Název zahraničního subjektu Stát Charakter kontaktu Brecon High School, Brecon, Powys LD3 9SR Velká Británie jazyková výměna Gymnasium Parsberg, Aschenbrennerstr , Parsberg SRN jazyková výměna Gemeentelijk Gymnasium, Vaartweg 54, 1217 SV Hilversum Holandsko Illyes Gyula Gimnazium es Kozgasdasagi, Szabadszag Út 162 Maďarsko 2040 Budaörs Spoleczne Liceum Ogolnoksztalcace nr 3 STO, Ul. Polsko Klopotowskiego 31, Warszawa National College Iulia Hasdeu, B-dul Ferdinand, 91 sect. Rumunsko Bucuresti, Humanitarium Lyceum Vorobiovy Gory, 17 Ul. A. N. Kosygina, Rusko Moskva Trinity Academy, Craighall Avenue EH6 4RT, Edinburgh Velká Británie Lyceum 38 named after Valery Molchanov, 31 Gogolevska str. Ukrajina Kiev Lycee Alphonse de Lamartine, 35 Bd. Patriarch Evtimi, 1000 Bulharsko Sofia Svendborg Gymnasium, A. P. Mollersvej 35, 5700 Svendborg Dánsko Handsworth Grange School, Handsworth Grange Road S 13 Velká Británie 9HJ, Sheffield Lycee Charlec Peguy, 3, Rue de la Sevre, Georges- Francie Clisson The Moraitis School, A. Papanastasiou&Agiou Dimitrou Street,15452 Psychiko, Athény Řecko Výchovné a kariérní poradenství - činnost, spolupráce s SPC, PPP: Škola má řadu let výchovného poradce. Spolupráce s PPP není častá, zato je ale velmi dobrá Integrace (zkušenosti - pozitiva a negativa integrace dětí a žáků v prostředí školy. Samostatně uveďte zkušenosti se začleňováním žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí a cizinců do výuky) Žáci ze znevýhodněného sociokulturního prostředí se na škole nevyskytují. Všichni cizinci se začlenili do kolektivu zcela hladce a bez jakéhokoli problému Ekologická výchova (resp. environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) nad rámec osnov. Projekty školy v oblasti EVVO, financování, počet tříd a žáků v předmětech nebo oborech EVVO) Ekologická výchova a environmentální vzdělávání nad rámec osnov škola pořádá formou přednáškové činnosti a exkurzí na specilaizovaných pracovištích Pedagogická a osobní asistence (počet asistentů, zkušenosti s asistenční službou) Asistenční službu škola nevyužívá Akreditované programy dalšího vzdělávání, popř. existence střediska dalšího vzdělávání. Jejich zaměření, výstupy za rok, počty frekventantů a absolventů. Škola nemá akreditaci pro pořádání dalšího vzdělávání. 7

8 1.21. Další akce školy, projekty, zapojení školy do rozvojových programů obce, Škola pro studenty zajišťuje řadu zájmových aktivit, které zasahují svým významem dokonce i do kulturního dění celopražského. Jedná se zejména o divadelní a autorskou tvorbu, jejímž vyvrcholením ve školním roce 2005/06 bylo např. uspořádání druhého ročníku Nesoutěžní přehlídky divadelních souborů vybraných pražských škol "Pereme se s Thálií", na kterém také vystoupili studenti GJS v autorském poetickém pásmu Vrnění páry, studenti tercie sehráli Klicperovu Veselohru na mostě a pěvecký sbor gymnázia společně s dalšími třemi sbory provedl godspell. V prosinci škola uspořádala v kostele U Salvátora již čtvrtý ročník velice úspěšného vánočního koncertu Českou mši vánoční od J. J. Ryby; s pěveckým sborem GJS a dalšími třemi sbory, sólisty, orchestrem a varhanami nastudoval prof. hudební výchovy K. Loula a je nutné podotknout, že kostel byl návštěvníky zcela zaplněn. Týž profesor napsal přímo pro studenty gymnázia během svého působení na škole tři opery a ve školním roce 2005/06 i muzikál. První dvě opery byly nastudovány jako retrospektiva v původním obsazení a společně s další operou a muzikálem byly uvedeny 19. a 20. května v rámci oslav patnáctého výročí založení školy v KD Gong ve Vysočanech. Zejména muzikál měl naprostý úspěch a divadelní sál byl naplněn k prasknutí. Z dalších událostí je nutné připomenout studentské nastudování pohádek v německém jazyce a jejich uvedení v Divadle Na Prádle. Poslední z této cizojazyčné série byl úspěšný western, který si studentky napsaly samy a který byl uveden na konci školního roku odpoledne pro studenty gymnázia a večer pro jejich rodiče. Dalším velmi významným, tentokrát vědeckým projektem, plánovaným na dva roky a zahájeným koncem sledovaného školního roku (1. srpen) je Projekt Cesta k vědě, který je finančně podpořen z Evropského Sociálního Fondu. Hlavním cílem projektu je zvýšení motivace středoškoláků ke studiu vědeckých a technických oborů; konkrétně se jedná o zaměření na zvýšení zájmu studentů o studium fyzikálních oborů a o jejich zapojení do vědecké činnosti včetně prezentace výsledků vlastní práce před odborným i laickým publikem. Projekt má samostatný web Spolupráce školy se sociálními partnery a neziskovými organizacemi Spolupráce se sociálními pratnery a neziskovými organizacemi se realizuje dle potřeby a má proto nahodilý charakter Školská rada - složení a hodnocení činnosti: Školská rada byla ustavena a je šestičlenná, dva členové jsou pedagogickými pracovníky školy, dva členové jsou v radě jako zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilých žáků a studentů, dva členové byli do školské rady jmenováni zřizovatelem školy. Školskou radu, která rozhodně není jen formální orgánem, lze hodnotit kladně: nejenže pracuje iniciativně v rámci stanovených předpisů, ale navíc účinně škole napomáhá při řešení jejich problémů. 6. Střední škola (Gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), Konzervatoř a Středisko praktického vyučování (tuto část vyplní pouze subjekty, jejichž součástí je střední škola, konzervatoř nebo SPV. Vyplňované údaje se týkají pouze žáků/studentů a učitelů vřazených ve střední škole, v konzervatoři a v SPV) 6.1. Počet tříd: počet tříd počet žáků K K

9 6.2. Počet žáků a tříd podle studijních oborů k : studijní obor kód oboru délka studia ročník počet tříd počet žáků forma studia Gymnázium všeobecné 79-1-K/801 8r. 0m denní 6.3. Průměrný počet žáků k : na třídu: 21,8 na učitele: 6, Obory ve srovnání se školním rokem 2004/2005 (uvést kód oboru a název): nové obory: vše beze změn zrušené obory: dobíhající obory: důvody změn: 6.5. Údaje o přijímacím řízení: na školní rok 2005/2006: počet přihlášených: 30 z toho dívek: 14 počet přijatých žáků: 24 z toho dívek: na školní rok 2006/2007 Obor vzdělání kód oboru počet přihlášených počet přijatých počet absolventů Gymnázium všeobecné 79-1-K/ počet přihlášených celkem: 41 z toho dívek: 18 počet přijatých po prvním kole: 20 z toho dívek: 10 počet přijatých po druhém kole : 34 z toho dívek: 17 9

10 počet přijatých na odvolání : - z toho dívek: - počet přijatých celkem: 35 z toho dívek: 18 volná místa (počet, obor): 7, 79-1-K/ Prospěch žáků a ukončení studia ve školním roce 2005/2006 počet žáků prospěli celkem 217 z toho s vyznamenáním 37 neprospěli 1 opakují ročník 1 klasifikovaných celkem 218 vyloučených z prospěchových důvodů - vyloučených z výchovných důvodů - studentů, kteří zanechali studia z jiných důvodů Hodnocení chování žáků ve školním roce 2005/2006 ve 2. pololetí počet žáků velmi dobré Uspokojivé neuspokojivé celkový počet zameškaných hodin: z toho omluvených:12803 z toho neomluvených: 2 10

11 6.8. Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek: počet žáků maturitní celkem u zkoušky 38 z toho opakovaně u zkoušky 3 žáci posledního ročníku, kteří zkoušku nekonali 0 prospěli s vyznamenáním 4 Prospěli 31 Neprospěli 3 druh zkoušky závěrečná 6.9. Přijímací řízení na vyšší typ školy, jaký: Zájem o absolventy v různých typech zaměstnání (uvést) a porovnat s předchozím školním rokem: Všichni absolventi školy se každoročně hlásí k dalšímu studiu Počet přihlášených k dalšímu studiu celkem: 37 z toho VŠ: 37 z toho VOŠ: z toho jiný typ školy: Ověřování výsledků vzdělávání (Maturita bez handicapu, ): Škola se účastnila projektu Maturita na nečisto Dojíždějící děti dle krajů (děti s trvalým bydlištěm mimo území hl.m.prahy), z toho počet nově přijatých kraj počet žáků Z toho nově přijatých Středočeský Školní jídelna, školní jídelna vývařovna, školní jídelna výdejna (tuto část vyplní pouze subjekty, jejichž součástí je školní jídelna, školní jídelna vývařovna,nebo školní jídelna - výdejna) Škola má jídelnu s vyvařovnou, kde se stravují prakticky všichni studenti gymnázia kapacita zařízení k : 260 jídel k : 260 jídel 11

12 9.2. počet přihlášených strávníků k : 217 k : počet vydaných jídel v měsíci Září Říjen listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen červen Další informace o škole, které považujeme za důležité Zaměření studia je všeobecné, s vysokou volitelností předmětů ve vyšších ročnících studia. Škola připravuje své absolventy především k dalšímu studiu na vysokých školách. Nejdůležitějším specifikem školy jsou studijní bloky ve dvou nejvyšších ročnících, kde se studenti v malých skupinách připravují cíleně na své budoucí vysokoškolské studium právě díky velkému výběru volitelných předmětů. Tato velice intenzivní studijní příprava se - vedle kvality pedagogického sboru - dlouhodobě velmi pozitivně projevuje v počtu maturantů přijatých na vysoké školy. Dokladem toho je žebříček pražských gymnázií, který MF Dnes sestavila na základě podkladů ÚIV podle podílu absolventů, přijatých v předešlém roce na vysoké školy a zveřejnila jej v pondělí v příloze pro Prahu. Ze všech 62 pražských gymnázií zaujímá naše gymnázium v tomto žebříčku páté nejlepší místo. V minulosti se škola umístila takovýmto významným způsobem několikrát - např. ve školním roce 1998/99 byla škola čtvrtá nejlepší v republice, kfritériem by počet přijatých absolventů na vysoké školy. Na základě testů z českého jazyka a literatury, z matematiky a cizích jazyků, které byly prováděny v rámci sondy MATURANT 1999 (příprava na státní maturity) se škola umístila jako třináctá nejlepší v republice a třetí nejlepší v Praze (Pramen ÚIV, leden 2000.) Škola zajišťuje ve svém klubu mládeže "Spektrum" velké množství mimoškolních aktivit v řadě zájmových kroužků. Tyto aktivity jsou uvedeny společně se školními akcemi a důležitými událostmi v následujícím stručném chronologickém souhrnu. Akce, uskutečněné ve školním roce 2005/ zahájení školního roku v hod Nácvik plesového předtančení, oktáva A+B Škola v přírodě, prima Přednáška o kriminalitě, tercie, KD Barikádníků Výměna s Gymnáziem Parsberg, partneři v Praze Sportovní kurs, oktáva A+B Divadlo Na Prádle - Divadelní představení pohádky Sůl nad zlato v němčině pro naše německé přítele se uskutečnilo na závěr jejich výměnného pobytu od 19 hodin v Divadle Na Prádle. Se studenty sexty nastudovala a režijně vedla prof. M. Prebslová Přednáška o drogách, sekunda A+B - KD Barikádníků Sběr papíru ve prospěch Adopce na dálku, z výtěžku byly hrazeny náklady na adoptivního syna našich studentů, indického chlapce Davina Mendoncy 12

13 studentů gymnázia (kvarta, septima, oktáva) v odpoledních hodinách navštívilo Lanové centrum Proud, Rubeška 393, Praha. Pro školy organizoval Odbor školství a kultury MČ Praha 9, dohled zkušených instruktorů byl zajištěn Státní svátek 5. a Pomoc při sbírce pro nadaci Civilia (kvinta nebo kvarta) Podzimní prázdniny Třídní schůzky s rodiči Státní svátek Setkání v rámci odjezd naší skupiny do Dánska Přednáška dr. Řeháka - AIDS, kvinta Filmové představení v Kině Aero, prima až kvinta; na programu Příběh modré planety. Opatření bylo vynuceno přerušením dodávky vody do školní budovy Druhý ročník nesoutěžní přehlídky vybraných divadelních souborů Pereme se s Thálií 2 pražských gymnázií uspořádalo Gymnázium J. Seiferta v Divadle Na Prádle. Ve třech dnech se uskutečnilo třináct představení. Program festivalu: PÁTEK Autorská čtení: První obnovené reálné gymnázium: Nouzové řešení? Gymnázium J. Škvoreckého: Lotosový květ, Není losos jako losos, Češi Gymnázium J. Seiferta: Balady, Vrnění páry Gymnázium J. Seiferta: E.Albee: Stalo se v zoo (rež. M. Tomeš, hrají: M. Roden, M. Rošetzký) SOBOTA Činohry: Gymnázium J. Seiferta: V.K.Klicpera: Veselohra na mostě Gymnázium J. Nerudy- DS Na půl ucha: Bar U Zeleného pistolníka Gymnázium Ch.Dopplera: M.Twain: Adam a Eva NEDĚLE Hudební produkce: Gymnázium J. Heyrovského sbor BESHARMONIE: rockové oratorium, Gymnázium J. Seiferta, Chrámový sbor sv.ducha, Mikrochor Praha, Stephen Schwartz: Godspell Gymnázium J. Nerudy DS Holé neštěstí: Úspěch českého inženýra v Indii - opera J. Cimrmana, Konzervatoř J. Deyla: Kouzelný svět operety V pořadí již čtvrtý ročník předvánočního koncertu - Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby "Hej mistře" se konal v evangelickém chrámu U Salvátora. Kostel byl posluchači zcela zaplněn. Zpívali sólisté a pěvecký sbor GJS, pěvecký sbor Gymnázia Arabská, Chrámový sbor sv. Ducha, Mikrochor Praha, Dětský sbor Chorus Angelus, hudba Orchestra Castuliana. Nastudoval Karel Loula. Repríza koncertu se konala ve čtvrtek ve Strašnickém divadle Vánoční prázdniny 5.1. Sběr papíru ve prospěch Adopce na dálku Opravné maturitní zkoušky Lyžařský výcvik, kvinta, Postalm Klasifikační konference Pololetní vysvědčení Konal se Maturitní ples v ND Smíchov. Studenti oktávy A a oktávy B připravili všem hostům plesu krásný zážitek , 22.2., 8.3. od 9,00 do 16,00 hod. Dny otevřených dveří 3.2. Pololetní prázdniny Jarní prázdniny Lyžařský výcvik sekunda A+B, Postalm Seminář koordinátorů výměny Athény 4.4. Návštěva výstavy Karel IV, císař z boží milosti, septima Velikonoční prázdniny Třídní schůzky s rodiči První kolo přijímacího řízení Druhé kolo přijímacího řízení duben-květen oslavy 15. výročí založení GJS Písemná maturitní práce z Čj 13

14 9. až Kulturně-historický zájezd Itálie, sexta Festival studentských oper GJS autorů D. Benešové-Trčkové a K. Louly, uspořádaných k 15. výročí založení gymnázia v KD GONG byly jedinečnou příležitostí k souhrnnému zhlédnutí autorské tvorby, napsané přímo pro studenty Gymnázia J. Seiferta. Program festivalu i doprovodných akcí: Pátek ,00 hod.: K. Loula: Univerzální opera Komtur - vzpomínkové nastudování v původním obsazení (abiturienti GJS ) Úsporná opera, která šetří čas diváka, neboť obsahuje všechny operní melodie, postavy i děje D. Benešová-Trčková, K. Loula: Tam nahoře - světová premiéra, Orchestra Castuliana Muzikál na námět studentek sekundy A. Božilovové a P. Šťastné o podnikatelích, nebi, pekle, duši a mobilním telefonu, účinkovali sóĺisté a sbor Gymnázia J. Seiferta o.p.s. Sobota ,00 hod.: K. Loula: Magdaléna, vzpomínkové nastudování (v původním obsazení abiturienti GJS), Biblický apokryfní příběh D. Benešová-Trčková, K. Loula: Desdemóna, Orchestra Castuliana Feministické pojetí Othellova příběhu, účinkovali sóĺisté a sbor Gymnázia J. Seiferta o.p.s. Součástí oslav v sobotu byl den otevřených dveří ve škole od 13,00 do 18,00 hodin trojutkání ve fotbale studenti gymnázia x absolventi x pedagogové bývalí a současní Program festivalu lze najít na webu Gymnázia J. Seiferta o.p.s. na adrese a fotogalerii z celé akce na Maturity, na závěr slavnostní předání vysvědčení ve Vrtbovské zahradě Divadelní představení před závěrem školního roku Kde: Divadlo Na Prádle, Kdy: pátek 16. června, Co: Veselohra na mostě od V. K. Klicpery v podání studentů sekundy B a představení z westernového prostředí v německém "Saloon zum Roten Rock, které si napsaly samy studentky a nastudovaly je společně se studenty sexty, části kvarty a septimy za režijního vedení prof. M. Prebslové. Od kolika: představení pro studenty od 13,00 hod. (jen Saloon zum Roten Rock), pro rodiče obě představení od 18,00 hod. Za kolik: Vstupné dobrovolné. 19.až Výlety všech tříd Sportovně - herní dopoledne: od 8,30 základní kolo soutěže "Riskuj", od 9,00 finále této soutěže. V 9,00 zahájena na školním hřišti utkání v malé kopané, přehazované a volejbalu Vysvědčení a konec školního roku 1.8. Gymnázium J. Seiferta o.p.s. zahájilo s finanční podporou Evropského Sociálního Fondu realizaci projektu, "Cesta k vědě" který započal 1. srpna 2006 a je plánován na dva roky. Projekt je určen pro studenty kvinty až septimy, kteří mají rádi fyziku a budou se mu věnovat i ve svém volném čase. Odměnou jim bude excelentní znalost fyzikálních principů a také vyšší matematiky, která jim v budoucnu zajistí bezproblémové přijetí na VŠ a výborný start v začátcích vysokoškolského studia. Bližší informace jsou na zvláštních stránkách tohoto projektu 11. Zpráva o hospodaření Gymnázia J. Seiferta o.p.s. za finanční rok V příloze jsou Rozvaha (Bilance) a Výsledovka (Výkaz zisku a ztráty) obecně prospěšné společnosti Gymnázium J. Seiferta o.p.s., obojí k Přiložené dokumenty jsou součástí daňového přiznání za kalendářní rok Z nich vyplývá že Gymnázium J. Seiferta o.p.s. vykázalo za sledovaný kalendářní rok celkový výnos tis. Kč a za toto období mělo náklady tis. Kč. Hospodaření skončilo za kalendářní rok 2005 ziskem Kč. V příloze Přehled hospodaření za střediska za období od 1.1 do (3 strany) je detailně uvedeno hospodaření za jednotlivá střediska ŠKOLA, JÍDELNA, KLUB. Středisko BYT je sice evidováno účetně zvlášť, ale je stoprocentně využíváno školním klubem, proto je nutné jeho náklady a výnosy připočíst ke klubu. 14

15 Z příloh plyne, že: škola ukončila hospodaření ziskem Kč jídelna vykázala zisk Kč, klub vykázal (společně se stř. "byt") vzhledem k množství aktivit ztrátu Kč. Správní rada obecně prospěšné společnosti schválila na doporučení auditorky použít zisk za kalendářní rok 2005 ve výši Kč ke krytí ztráty z minulých let. Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou v souladu s 168, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Přílohou této výroční zprávy je kopie zápisu z tohoto jednání školské rady ze dne: Praze dne Ředitelka školy RNDr. Pavla Holasová 15

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2006 / 2007 . Obecná část..

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2007 / 2008 . Obecná část..

Více

Výroční zpráva za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 http://www.gymjs.net e-mail:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Výro ní Výroční zpráva školy. Základní škola praktická Praktická škola

Výro ní Výroční zpráva školy. Základní škola praktická Praktická škola Výro ní Výroční zpráva školy za za školní rok 26 28 27 29 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 8. 16.1.27 1. 29 1 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2004/2005

Výroční zpráva. Školní rok 2004/2005 Gymnázium pro zrakově postiženou mládež, Obchodní akademie pro zrakově postiženou mládež a Obchodní škola pro zrakově postiženou mládež, Praha 5, Radlická 5 Výroční zpráva Školní rok 2004/2005 Výroční

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroční zpráva o škole za školní rok 2006/2007 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroční zpráva o škole za školní rok 2007/2008 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Střední škola pro knihkupce a nakladatelské pracovníky, o.p.s. 26. září 2007 PhDr. Alice Krýžová, Ph.D. ředitelka školy 1 1. Přesný název školy podle

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, U Boroviček 1, 163 00 Praha 6 - Řepy

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, U Boroviček 1, 163 00 Praha 6 - Řepy Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, U Boroviček, 63 00 Praha 6 - Řepy školní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 5 Výroční zpráva Školní rok 2005/2006 Výroční zpráva školy 2005-2006. Obecná část.. Přesný název školy podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 5 Výroční zpráva Školní rok 2007/2008 Výroční zpráva školy 2007-2008 Č. j. GOA/650/An/2008. Obecná část.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 1 1.1 Přesný název školy Soukromé střední odborné učiliště kadeřnické Praha 2, s.r.o.,

Více

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/06. Obecná část.. Přesný název školy, školského zařízení podle posledního

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400. Tyršova 400, 667 01 Židlochovice. Identifikátor školy: 600 014 100

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400. Tyršova 400, 667 01 Židlochovice. Identifikátor školy: 600 014 100 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400 Tyršova 400, 667 01 Židlochovice Identifikátor školy: 600 014 100 Termín konání inspekce: 9. a 10. leden

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Lauderovy školy ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ OSMILETÉ. Lauderovy školy

Lauderovy školy ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ OSMILETÉ. Lauderovy školy Lauderovy školy MATEŘSKÁ ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ OSMILETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LAUDEROVY ŠKOLY mají stabilizovaný a plně aprobovaný pedagogický sbor výuka na I. stupni základní školy je vysoce ceněna Pedagogickou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

2 Charakteristika školy

2 Charakteristika školy 2 Charakteristika školy 2.1 Velikost školy v Kyjově bylo zaloţeno v roce 1898. Sídlí v budově v centru města. Nejvyšší povolené počty ţáků byly stanoveny na 256 ţáků ve čtyřletém a 512 ţáků v osmiletém

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Den otevřených dveří pro školní rok 2014/2015. Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6

Den otevřených dveří pro školní rok 2014/2015. Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6 Den otevřených dveří pro školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6 Charakteristika školy Celkem ve 20 třídách 585 žáků 8 tříd osmiletého studia 12 tříd čtyřletého studia Budeme otevírat:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 http://www.gymjs.net e-mail:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více