Výroční zpráva za školní rok 2005/2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2005/2006"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, Praha 9 Tel/fax (+420) , IČO , DIČ CZ nejsme plátci DPH Praha, říjen 2006

2 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, Praha 9 Tel/fax (+420) , IČO , nejsme plátci DPH Výroční zpráva o činnosti gymnázia za školní rok 2005/2006 V souladu s 10 odstavec 3 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a vyhláškou č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, předkládáme výroční zprávu dle osnovy, použité pro jednotné zpracování výročních zpráv v rámci hl. m. Prahy. 1. Obecná část (tato část je společná pro všechny typy škol a školských zařízení. Vyplňované údaje se týkají všech dětí / žáků a pracovníků školy, školského zařízení) 1.1. Přesný název školy, školského zařízení podle posledního rozhodnutí o zařazení školy, školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení Gymnázium J. Seiferta o.p.s Zřizovatel Sdružení zakladatelů Soukromého reálného gymnázia v Praze 9, Vysočanské nám 500, Praha Změny zřizovatele (které a důvod) Ředitel a statutární zástupci ředitele, jejich a telefon ředitelka: RNDr. Pavla Holasová, tel.: , Předseda správní rady obecně prospěšné společnosti: RNDr. Vladimír Hájek, tel , Výchovně vzdělávací program, inovace, nové metody a formy, rozvojové programy Škola vyučuje podle vlastních učebních plánů, schválených MŠMT dne pod čj / a upravených dle rozhodnutí MŠMT ČR č.j / Stručná charakteristika školy, školského zařízení (včetně počtu budov a jejich rozmístění, hřiště, zahrada, materiálně technických podmínek pro činnost apod. Osmileté gymnázium J. Seiferta vyučuje podle vlastního unikátního učebního plánu: šest let je společný gymnaziální základ, v posledních dvou ročnících se vyučuje ve studijních blocích, orientovaných cíleně na budoucí vysokoškolské studium. Intenzivní práce v malých studijních skupinkách a vysoce kvalifikovaný pedagogický sbor je zárukou mimořádně velké úspěšnosti absolventů školy při přijímání ke studiu na VŠ. Škola sídlí v budově z třicátých let, kterou má pronajatu od m. č. Praha 9. Škola má víceúčelové hřiště, tělocvičnu, posilovnu se sociálním zázemím a jídelnu s vlastní kuchyní. Školní budova má 9 velkých učeben a čtyři nepříliš velké kabinety; jedna další učebna je používána jako počítačová laboratoř. Další počítače jsou umístěny ve školním klubu a v kabinetech. Všechny počítače pracují v lokální síti, kde je zajištěno velmi rychlé připojení 2

3 k internetu. Vybavení výpočetní technikou je nadstandardní, např. přímo pro studenty je k dispozici na lokální síť připojená digitální kopírka/tiskárna/scanner, datový projektor atd. Škola má chemickou laboratoř a čtyři seminární místnosti pro výuku jazyků. Ve školní jídelně, která je pověstná vynikajícími domácími jídly, se stravují prakticky všichni studenti gymnázia Tělocvična, hřiště vlastní tělocvična ano, v budově, posilovna ano, v budově školní hřiště: ano, vyhovující ano (umělý vodopropustný povrch) 1.6. Údaje o pracovnících školy, školského zařízení personální zabezpečení škola ŠJ pracovníci k k k k fyzické osoby/ fyzické osoby / přep. pracovníci přep. pracovníci z toho externisté z toho externisté pedagogičtí (vč. ředitele) 32/10 21,24 3/1 3,5 nepedagogičtí* 6/2 2, Celkem 38/12 23,59 3/1 3,5 *pracovníci provozní, THP, ŠJ uvést samostatně včetně vymezení činností klub mádeže "Spektrum" pracovníci k fyzické osoby/ z toho externisté k přep. pracovníci pedagogičtí (vč. ředitele) 8/3 1,95 nepedagogičtí* 1/1 0,15 Celkem 9/4 2, věková struktura pedagogických pracovníků k Věk do 30 let včetně 31 až 40 let 41 až 50 let 51 až 60 let nad 60 let z toho důchodci Počet z toho žen Průměrný věk pedagogických pracovníků: 42,09 Z toho žen: 43, kvalifikace pedagogických pracovníků k Vzdělání VOŠ nepedagogic kého směru Typ školy Vysokoškolské Vysokoškolské VOŠ pedagogické nepedagogické bez s DPS pedag DPS D In Ak. D In ogická s Bc. Mgr. Bc. r. g. mal. r. g. DPS střední škola *) bez DPS 3

4 *) Akademický malíř Typ školy Střední odborné s maturitou pedagogického směru Vzdělání Střední odborné s maturitou nepedagogického směru bez s DPS DPS střední škola 4 **) **) studenti vyšších ročníků fakult příslušného směru aprobovanost výuky v % Počet Aprobovaných 95 Neaprobovaných 5 Celkem % z celkového počtu hodin odchody pedagogických pracovníků v průběhu školního roku počet: 1 důvody: hledání štěstí mimo školství nově přijatí absolventi učitelského studia v průběhu školního roku počet: 0 obor: nově přijatí absolventi neučitelského studia v průběhu školního roku počet: 0 obor: Další vzdělávání pedagogických pracovníků typy studia počet akcí zaměření akcí počet účastníků vzdělávací instituce semináře: 1 angličtina 2 Caledonian School jednodenní dvou a vícedenní kurzy: 1 ŠVP 1 NIDV jednodenní dvou a vícedenní DPS školský management rozšiřování aprobace 2 psychoterapie 1 PVŠPS jiné (uvést jaké) 4

5 1.7. Dojíždějící děti dle krajů (děti s trvalým bydlištěm mimo území hl.m.prahy), z toho počet nově přijatých kraj počet žáků Z toho nově přijatých Středočeský Žáci - cizí státní příslušníci: stát počet žáků SRJ 1 Ukrajina Výuka cizích jazyků: Typ školy (součást) jazyk počet žáků povinné/nepovinné gymnázium Aj 218 Nj 84 Fj 65 Šj 30 Rj 39/9 Lat 25/ Kurzy na doplnění základního vzdělání, počet účastníků: nepořádaly se Školní stravování kapacita počet stravovaných žáků/dětí Z toho z jiných škol Školy v přírodě, vzdělávací výjezdy, sportovní kurzy: Místo pobytu počet dětí/žáků hodnocení Janov nad Nisou 24 Škola v přírodě prima, seznamovací pobyt Svendborg, Dánsko 5 Studentská mezinár. konference (Pan Eurepean Educational Project) Choustník 35 Sportovní kurs VIIIA, VIIIB Postalm, Rakousko 60 Lyžařský výcvik.kurs IIA, IIB , V Itálie 21 Kulturně historický zájezd 5

6 exkurze, školení apod. jsou uvedeny v seznamu akcí školy Závěry a zjištění ČŠI, případně jiných kontrol (u zpráv ČŠI uveďte čj. a signaturu) Závěr Inspekční zprávy ČŠI ze dne 6. ledna 2003 čj / , signatura oa9dw314: "Vedení školy věnuje velkou pozornost výběru kvalitních pedagogických pracovníků v návaznosti na hlavní cíl školy - přípravu žáků pro studium na vysokých školách. Pedagogický sbor má stabilizované jádro, s vysokým procentem plně odborně i pedagogicky vzdělaných učitelů. Příčinou obměn je nejčastěji nespokojenost vedení s prací jednotlivců. O úrovni pedagogické práce se průběžně informuje i zřizovatel - Sdružení zakladatelů gymnázia. Škola se snaží účelně využívat omezené prostorové možnosti objektu. V budově jsou k dispozici dvě odborné učebny (učebna PC, chemická laboratoř), tělocvična, školní jídelna a školní klub. Novou posilovnu získala škola jako sponzorský dar. Pro potřeby výuky má škola dostatečné množství audiovizuální techniky, ve vybavení pomůckami jsou dosud rezervy. Specifikem výuky je koncepce odlišná od běžného pojetí víceletých gymnázií. Škola má vlastní učební osnovy a učební plány, v prvních šesti ročnících je vyučován všeobecný gymnaziální základ, poslední dva ročníky umožňují žákům výběrem volitelných předmětů profilovat své zájmy s ohledem na budoucí vysokoškolská studia. Obecným trendem ve všech sledovaných předmětech byla podpora rozvoje komunikativních dovedností a individuálních schopností žáků. Škola umožňuje žákům kontakty a výměnu zkušeností se zahraničními studenty. Prostředky přidělené ze státního rozpočtu na sledované období byly použity k financování neinvestičních výdajů a byly využity efektivně. V souladu s 5 odst. 3 c) zákona 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním zařízením a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, ČŠI hodnotí činnost školy ve sledovaných oblastech jako lepší než průměrnou." Účast školy v soutěžích umístění do 3. místa vědomostní: Klokan, obvodní kolo, 1. místo sportovní: Pohár ředitele TGSČ florbal, 3. místo 4. ročník futsalového turnaje, 2. místo umělecké: 6

7 1.15. Zahraniční kontakty Zahraniční kontakty školy jsou velmi bohaté, škola je zahrnuta do dvou jazykových výměn - obě se ve školním roce 2004/05 uskutečnily - a do unikátního mezinárodního projektu studentských vědeckých konferencí (Pan European Educational Project ), kterého se účastní kromě naší školy dalších 12 evropských škol (naši studenti se v listopadu 2005 zúčastnili studentské konference ve Svendborgu, Dánsko) Název zahraničního subjektu Stát Charakter kontaktu Brecon High School, Brecon, Powys LD3 9SR Velká Británie jazyková výměna Gymnasium Parsberg, Aschenbrennerstr , Parsberg SRN jazyková výměna Gemeentelijk Gymnasium, Vaartweg 54, 1217 SV Hilversum Holandsko Illyes Gyula Gimnazium es Kozgasdasagi, Szabadszag Út 162 Maďarsko 2040 Budaörs Spoleczne Liceum Ogolnoksztalcace nr 3 STO, Ul. Polsko Klopotowskiego 31, Warszawa National College Iulia Hasdeu, B-dul Ferdinand, 91 sect. Rumunsko Bucuresti, Humanitarium Lyceum Vorobiovy Gory, 17 Ul. A. N. Kosygina, Rusko Moskva Trinity Academy, Craighall Avenue EH6 4RT, Edinburgh Velká Británie Lyceum 38 named after Valery Molchanov, 31 Gogolevska str. Ukrajina Kiev Lycee Alphonse de Lamartine, 35 Bd. Patriarch Evtimi, 1000 Bulharsko Sofia Svendborg Gymnasium, A. P. Mollersvej 35, 5700 Svendborg Dánsko Handsworth Grange School, Handsworth Grange Road S 13 Velká Británie 9HJ, Sheffield Lycee Charlec Peguy, 3, Rue de la Sevre, Georges- Francie Clisson The Moraitis School, A. Papanastasiou&Agiou Dimitrou Street,15452 Psychiko, Athény Řecko Výchovné a kariérní poradenství - činnost, spolupráce s SPC, PPP: Škola má řadu let výchovného poradce. Spolupráce s PPP není častá, zato je ale velmi dobrá Integrace (zkušenosti - pozitiva a negativa integrace dětí a žáků v prostředí školy. Samostatně uveďte zkušenosti se začleňováním žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí a cizinců do výuky) Žáci ze znevýhodněného sociokulturního prostředí se na škole nevyskytují. Všichni cizinci se začlenili do kolektivu zcela hladce a bez jakéhokoli problému Ekologická výchova (resp. environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) nad rámec osnov. Projekty školy v oblasti EVVO, financování, počet tříd a žáků v předmětech nebo oborech EVVO) Ekologická výchova a environmentální vzdělávání nad rámec osnov škola pořádá formou přednáškové činnosti a exkurzí na specilaizovaných pracovištích Pedagogická a osobní asistence (počet asistentů, zkušenosti s asistenční službou) Asistenční službu škola nevyužívá Akreditované programy dalšího vzdělávání, popř. existence střediska dalšího vzdělávání. Jejich zaměření, výstupy za rok, počty frekventantů a absolventů. Škola nemá akreditaci pro pořádání dalšího vzdělávání. 7

8 1.21. Další akce školy, projekty, zapojení školy do rozvojových programů obce, Škola pro studenty zajišťuje řadu zájmových aktivit, které zasahují svým významem dokonce i do kulturního dění celopražského. Jedná se zejména o divadelní a autorskou tvorbu, jejímž vyvrcholením ve školním roce 2005/06 bylo např. uspořádání druhého ročníku Nesoutěžní přehlídky divadelních souborů vybraných pražských škol "Pereme se s Thálií", na kterém také vystoupili studenti GJS v autorském poetickém pásmu Vrnění páry, studenti tercie sehráli Klicperovu Veselohru na mostě a pěvecký sbor gymnázia společně s dalšími třemi sbory provedl godspell. V prosinci škola uspořádala v kostele U Salvátora již čtvrtý ročník velice úspěšného vánočního koncertu Českou mši vánoční od J. J. Ryby; s pěveckým sborem GJS a dalšími třemi sbory, sólisty, orchestrem a varhanami nastudoval prof. hudební výchovy K. Loula a je nutné podotknout, že kostel byl návštěvníky zcela zaplněn. Týž profesor napsal přímo pro studenty gymnázia během svého působení na škole tři opery a ve školním roce 2005/06 i muzikál. První dvě opery byly nastudovány jako retrospektiva v původním obsazení a společně s další operou a muzikálem byly uvedeny 19. a 20. května v rámci oslav patnáctého výročí založení školy v KD Gong ve Vysočanech. Zejména muzikál měl naprostý úspěch a divadelní sál byl naplněn k prasknutí. Z dalších událostí je nutné připomenout studentské nastudování pohádek v německém jazyce a jejich uvedení v Divadle Na Prádle. Poslední z této cizojazyčné série byl úspěšný western, který si studentky napsaly samy a který byl uveden na konci školního roku odpoledne pro studenty gymnázia a večer pro jejich rodiče. Dalším velmi významným, tentokrát vědeckým projektem, plánovaným na dva roky a zahájeným koncem sledovaného školního roku (1. srpen) je Projekt Cesta k vědě, který je finančně podpořen z Evropského Sociálního Fondu. Hlavním cílem projektu je zvýšení motivace středoškoláků ke studiu vědeckých a technických oborů; konkrétně se jedná o zaměření na zvýšení zájmu studentů o studium fyzikálních oborů a o jejich zapojení do vědecké činnosti včetně prezentace výsledků vlastní práce před odborným i laickým publikem. Projekt má samostatný web Spolupráce školy se sociálními partnery a neziskovými organizacemi Spolupráce se sociálními pratnery a neziskovými organizacemi se realizuje dle potřeby a má proto nahodilý charakter Školská rada - složení a hodnocení činnosti: Školská rada byla ustavena a je šestičlenná, dva členové jsou pedagogickými pracovníky školy, dva členové jsou v radě jako zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilých žáků a studentů, dva členové byli do školské rady jmenováni zřizovatelem školy. Školskou radu, která rozhodně není jen formální orgánem, lze hodnotit kladně: nejenže pracuje iniciativně v rámci stanovených předpisů, ale navíc účinně škole napomáhá při řešení jejich problémů. 6. Střední škola (Gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), Konzervatoř a Středisko praktického vyučování (tuto část vyplní pouze subjekty, jejichž součástí je střední škola, konzervatoř nebo SPV. Vyplňované údaje se týkají pouze žáků/studentů a učitelů vřazených ve střední škole, v konzervatoři a v SPV) 6.1. Počet tříd: počet tříd počet žáků K K

9 6.2. Počet žáků a tříd podle studijních oborů k : studijní obor kód oboru délka studia ročník počet tříd počet žáků forma studia Gymnázium všeobecné 79-1-K/801 8r. 0m denní 6.3. Průměrný počet žáků k : na třídu: 21,8 na učitele: 6, Obory ve srovnání se školním rokem 2004/2005 (uvést kód oboru a název): nové obory: vše beze změn zrušené obory: dobíhající obory: důvody změn: 6.5. Údaje o přijímacím řízení: na školní rok 2005/2006: počet přihlášených: 30 z toho dívek: 14 počet přijatých žáků: 24 z toho dívek: na školní rok 2006/2007 Obor vzdělání kód oboru počet přihlášených počet přijatých počet absolventů Gymnázium všeobecné 79-1-K/ počet přihlášených celkem: 41 z toho dívek: 18 počet přijatých po prvním kole: 20 z toho dívek: 10 počet přijatých po druhém kole : 34 z toho dívek: 17 9

10 počet přijatých na odvolání : - z toho dívek: - počet přijatých celkem: 35 z toho dívek: 18 volná místa (počet, obor): 7, 79-1-K/ Prospěch žáků a ukončení studia ve školním roce 2005/2006 počet žáků prospěli celkem 217 z toho s vyznamenáním 37 neprospěli 1 opakují ročník 1 klasifikovaných celkem 218 vyloučených z prospěchových důvodů - vyloučených z výchovných důvodů - studentů, kteří zanechali studia z jiných důvodů Hodnocení chování žáků ve školním roce 2005/2006 ve 2. pololetí počet žáků velmi dobré Uspokojivé neuspokojivé celkový počet zameškaných hodin: z toho omluvených:12803 z toho neomluvených: 2 10

11 6.8. Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek: počet žáků maturitní celkem u zkoušky 38 z toho opakovaně u zkoušky 3 žáci posledního ročníku, kteří zkoušku nekonali 0 prospěli s vyznamenáním 4 Prospěli 31 Neprospěli 3 druh zkoušky závěrečná 6.9. Přijímací řízení na vyšší typ školy, jaký: Zájem o absolventy v různých typech zaměstnání (uvést) a porovnat s předchozím školním rokem: Všichni absolventi školy se každoročně hlásí k dalšímu studiu Počet přihlášených k dalšímu studiu celkem: 37 z toho VŠ: 37 z toho VOŠ: z toho jiný typ školy: Ověřování výsledků vzdělávání (Maturita bez handicapu, ): Škola se účastnila projektu Maturita na nečisto Dojíždějící děti dle krajů (děti s trvalým bydlištěm mimo území hl.m.prahy), z toho počet nově přijatých kraj počet žáků Z toho nově přijatých Středočeský Školní jídelna, školní jídelna vývařovna, školní jídelna výdejna (tuto část vyplní pouze subjekty, jejichž součástí je školní jídelna, školní jídelna vývařovna,nebo školní jídelna - výdejna) Škola má jídelnu s vyvařovnou, kde se stravují prakticky všichni studenti gymnázia kapacita zařízení k : 260 jídel k : 260 jídel 11

12 9.2. počet přihlášených strávníků k : 217 k : počet vydaných jídel v měsíci Září Říjen listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen červen Další informace o škole, které považujeme za důležité Zaměření studia je všeobecné, s vysokou volitelností předmětů ve vyšších ročnících studia. Škola připravuje své absolventy především k dalšímu studiu na vysokých školách. Nejdůležitějším specifikem školy jsou studijní bloky ve dvou nejvyšších ročnících, kde se studenti v malých skupinách připravují cíleně na své budoucí vysokoškolské studium právě díky velkému výběru volitelných předmětů. Tato velice intenzivní studijní příprava se - vedle kvality pedagogického sboru - dlouhodobě velmi pozitivně projevuje v počtu maturantů přijatých na vysoké školy. Dokladem toho je žebříček pražských gymnázií, který MF Dnes sestavila na základě podkladů ÚIV podle podílu absolventů, přijatých v předešlém roce na vysoké školy a zveřejnila jej v pondělí v příloze pro Prahu. Ze všech 62 pražských gymnázií zaujímá naše gymnázium v tomto žebříčku páté nejlepší místo. V minulosti se škola umístila takovýmto významným způsobem několikrát - např. ve školním roce 1998/99 byla škola čtvrtá nejlepší v republice, kfritériem by počet přijatých absolventů na vysoké školy. Na základě testů z českého jazyka a literatury, z matematiky a cizích jazyků, které byly prováděny v rámci sondy MATURANT 1999 (příprava na státní maturity) se škola umístila jako třináctá nejlepší v republice a třetí nejlepší v Praze (Pramen ÚIV, leden 2000.) Škola zajišťuje ve svém klubu mládeže "Spektrum" velké množství mimoškolních aktivit v řadě zájmových kroužků. Tyto aktivity jsou uvedeny společně se školními akcemi a důležitými událostmi v následujícím stručném chronologickém souhrnu. Akce, uskutečněné ve školním roce 2005/ zahájení školního roku v hod Nácvik plesového předtančení, oktáva A+B Škola v přírodě, prima Přednáška o kriminalitě, tercie, KD Barikádníků Výměna s Gymnáziem Parsberg, partneři v Praze Sportovní kurs, oktáva A+B Divadlo Na Prádle - Divadelní představení pohádky Sůl nad zlato v němčině pro naše německé přítele se uskutečnilo na závěr jejich výměnného pobytu od 19 hodin v Divadle Na Prádle. Se studenty sexty nastudovala a režijně vedla prof. M. Prebslová Přednáška o drogách, sekunda A+B - KD Barikádníků Sběr papíru ve prospěch Adopce na dálku, z výtěžku byly hrazeny náklady na adoptivního syna našich studentů, indického chlapce Davina Mendoncy 12

13 studentů gymnázia (kvarta, septima, oktáva) v odpoledních hodinách navštívilo Lanové centrum Proud, Rubeška 393, Praha. Pro školy organizoval Odbor školství a kultury MČ Praha 9, dohled zkušených instruktorů byl zajištěn Státní svátek 5. a Pomoc při sbírce pro nadaci Civilia (kvinta nebo kvarta) Podzimní prázdniny Třídní schůzky s rodiči Státní svátek Setkání v rámci odjezd naší skupiny do Dánska Přednáška dr. Řeháka - AIDS, kvinta Filmové představení v Kině Aero, prima až kvinta; na programu Příběh modré planety. Opatření bylo vynuceno přerušením dodávky vody do školní budovy Druhý ročník nesoutěžní přehlídky vybraných divadelních souborů Pereme se s Thálií 2 pražských gymnázií uspořádalo Gymnázium J. Seiferta v Divadle Na Prádle. Ve třech dnech se uskutečnilo třináct představení. Program festivalu: PÁTEK Autorská čtení: První obnovené reálné gymnázium: Nouzové řešení? Gymnázium J. Škvoreckého: Lotosový květ, Není losos jako losos, Češi Gymnázium J. Seiferta: Balady, Vrnění páry Gymnázium J. Seiferta: E.Albee: Stalo se v zoo (rež. M. Tomeš, hrají: M. Roden, M. Rošetzký) SOBOTA Činohry: Gymnázium J. Seiferta: V.K.Klicpera: Veselohra na mostě Gymnázium J. Nerudy- DS Na půl ucha: Bar U Zeleného pistolníka Gymnázium Ch.Dopplera: M.Twain: Adam a Eva NEDĚLE Hudební produkce: Gymnázium J. Heyrovského sbor BESHARMONIE: rockové oratorium, Gymnázium J. Seiferta, Chrámový sbor sv.ducha, Mikrochor Praha, Stephen Schwartz: Godspell Gymnázium J. Nerudy DS Holé neštěstí: Úspěch českého inženýra v Indii - opera J. Cimrmana, Konzervatoř J. Deyla: Kouzelný svět operety V pořadí již čtvrtý ročník předvánočního koncertu - Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby "Hej mistře" se konal v evangelickém chrámu U Salvátora. Kostel byl posluchači zcela zaplněn. Zpívali sólisté a pěvecký sbor GJS, pěvecký sbor Gymnázia Arabská, Chrámový sbor sv. Ducha, Mikrochor Praha, Dětský sbor Chorus Angelus, hudba Orchestra Castuliana. Nastudoval Karel Loula. Repríza koncertu se konala ve čtvrtek ve Strašnickém divadle Vánoční prázdniny 5.1. Sběr papíru ve prospěch Adopce na dálku Opravné maturitní zkoušky Lyžařský výcvik, kvinta, Postalm Klasifikační konference Pololetní vysvědčení Konal se Maturitní ples v ND Smíchov. Studenti oktávy A a oktávy B připravili všem hostům plesu krásný zážitek , 22.2., 8.3. od 9,00 do 16,00 hod. Dny otevřených dveří 3.2. Pololetní prázdniny Jarní prázdniny Lyžařský výcvik sekunda A+B, Postalm Seminář koordinátorů výměny Athény 4.4. Návštěva výstavy Karel IV, císař z boží milosti, septima Velikonoční prázdniny Třídní schůzky s rodiči První kolo přijímacího řízení Druhé kolo přijímacího řízení duben-květen oslavy 15. výročí založení GJS Písemná maturitní práce z Čj 13

14 9. až Kulturně-historický zájezd Itálie, sexta Festival studentských oper GJS autorů D. Benešové-Trčkové a K. Louly, uspořádaných k 15. výročí založení gymnázia v KD GONG byly jedinečnou příležitostí k souhrnnému zhlédnutí autorské tvorby, napsané přímo pro studenty Gymnázia J. Seiferta. Program festivalu i doprovodných akcí: Pátek ,00 hod.: K. Loula: Univerzální opera Komtur - vzpomínkové nastudování v původním obsazení (abiturienti GJS ) Úsporná opera, která šetří čas diváka, neboť obsahuje všechny operní melodie, postavy i děje D. Benešová-Trčková, K. Loula: Tam nahoře - světová premiéra, Orchestra Castuliana Muzikál na námět studentek sekundy A. Božilovové a P. Šťastné o podnikatelích, nebi, pekle, duši a mobilním telefonu, účinkovali sóĺisté a sbor Gymnázia J. Seiferta o.p.s. Sobota ,00 hod.: K. Loula: Magdaléna, vzpomínkové nastudování (v původním obsazení abiturienti GJS), Biblický apokryfní příběh D. Benešová-Trčková, K. Loula: Desdemóna, Orchestra Castuliana Feministické pojetí Othellova příběhu, účinkovali sóĺisté a sbor Gymnázia J. Seiferta o.p.s. Součástí oslav v sobotu byl den otevřených dveří ve škole od 13,00 do 18,00 hodin trojutkání ve fotbale studenti gymnázia x absolventi x pedagogové bývalí a současní Program festivalu lze najít na webu Gymnázia J. Seiferta o.p.s. na adrese a fotogalerii z celé akce na Maturity, na závěr slavnostní předání vysvědčení ve Vrtbovské zahradě Divadelní představení před závěrem školního roku Kde: Divadlo Na Prádle, Kdy: pátek 16. června, Co: Veselohra na mostě od V. K. Klicpery v podání studentů sekundy B a představení z westernového prostředí v německém "Saloon zum Roten Rock, které si napsaly samy studentky a nastudovaly je společně se studenty sexty, části kvarty a septimy za režijního vedení prof. M. Prebslové. Od kolika: představení pro studenty od 13,00 hod. (jen Saloon zum Roten Rock), pro rodiče obě představení od 18,00 hod. Za kolik: Vstupné dobrovolné. 19.až Výlety všech tříd Sportovně - herní dopoledne: od 8,30 základní kolo soutěže "Riskuj", od 9,00 finále této soutěže. V 9,00 zahájena na školním hřišti utkání v malé kopané, přehazované a volejbalu Vysvědčení a konec školního roku 1.8. Gymnázium J. Seiferta o.p.s. zahájilo s finanční podporou Evropského Sociálního Fondu realizaci projektu, "Cesta k vědě" který započal 1. srpna 2006 a je plánován na dva roky. Projekt je určen pro studenty kvinty až septimy, kteří mají rádi fyziku a budou se mu věnovat i ve svém volném čase. Odměnou jim bude excelentní znalost fyzikálních principů a také vyšší matematiky, která jim v budoucnu zajistí bezproblémové přijetí na VŠ a výborný start v začátcích vysokoškolského studia. Bližší informace jsou na zvláštních stránkách tohoto projektu 11. Zpráva o hospodaření Gymnázia J. Seiferta o.p.s. za finanční rok V příloze jsou Rozvaha (Bilance) a Výsledovka (Výkaz zisku a ztráty) obecně prospěšné společnosti Gymnázium J. Seiferta o.p.s., obojí k Přiložené dokumenty jsou součástí daňového přiznání za kalendářní rok Z nich vyplývá že Gymnázium J. Seiferta o.p.s. vykázalo za sledovaný kalendářní rok celkový výnos tis. Kč a za toto období mělo náklady tis. Kč. Hospodaření skončilo za kalendářní rok 2005 ziskem Kč. V příloze Přehled hospodaření za střediska za období od 1.1 do (3 strany) je detailně uvedeno hospodaření za jednotlivá střediska ŠKOLA, JÍDELNA, KLUB. Středisko BYT je sice evidováno účetně zvlášť, ale je stoprocentně využíváno školním klubem, proto je nutné jeho náklady a výnosy připočíst ke klubu. 14

15 Z příloh plyne, že: škola ukončila hospodaření ziskem Kč jídelna vykázala zisk Kč, klub vykázal (společně se stř. "byt") vzhledem k množství aktivit ztrátu Kč. Správní rada obecně prospěšné společnosti schválila na doporučení auditorky použít zisk za kalendářní rok 2005 ve výši Kč ke krytí ztráty z minulých let. Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou v souladu s 168, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Přílohou této výroční zprávy je kopie zápisu z tohoto jednání školské rady ze dne: Praze dne Ředitelka školy RNDr. Pavla Holasová 15

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 http://www.gymjs.net e-mail:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 http://www.gymjs.net e-mail:

Více

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 5 Výroční zpráva Školní rok 2007/2008 Výroční zpráva školy 2007-2008 Č. j. GOA/650/An/2008. Obecná část.

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroční zpráva o škole za školní rok 2007/2008 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroční zpráva o škole za školní rok 2006/2007 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

1.2. Zřizovatel Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, 148 00 Praha 4 Kunratice.

1.2. Zřizovatel Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, 148 00 Praha 4 Kunratice. Výroční zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2005/2006 1.1. Název školy, zařazení do sítě Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, Praha 4 - Kunratice, bylo zřízeno v roce 1992,

Více

Výro ní Výroční zpráva školy. Základní škola praktická Praktická škola

Výro ní Výroční zpráva školy. Základní škola praktická Praktická škola Výro ní Výroční zpráva školy za za školní rok 26 28 27 29 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 8. 16.1.27 1. 29 1 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 (Veškeré údaje jsou uvedeny podle stavu k 31. 8. 2012, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak schváleno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2011, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Schváleno školskou radou dne :. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR.... Mgr. Vladimír Schreier,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Přesný název právnické osoby Gymnázium Christiana Dopplera 1. Ředitel a statutární zástupce ředitele Mgr. Renata Pauchová, tel.: 724 374 242, pauchova@gchd.cz Mgr. Milan Klouček,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Struktura výroční zprávy vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více