Základní škola, Klášterec nad Oh í, Krátká 676, okres Chomutov Mgr. Jana Dimunová editelka školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Klášterec nad Oh í, Krátká 676, okres Chomutov Mgr. Jana Dimunová editelka školy"

Transkript

1 Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov tel.: IČO: fax : Motto: Prioritou tohoto školního roku byla práce na školním vzdělávacím programu, jehož podobu budeme v následujícím školním roce dolaďovat. Projektem Sokrates jsme dalším rokem více a více poznávali své zahraniční partnery i sami sebe. Prokousávali jsme se dalšími legislativnímu změnami a řešili problémy každodenního školního dne. A měli jsme radost ze společných malých i velkých vítězství. Jsme na počátku budování bezbariérové školy, školy bez lidských i technických bariér. A to nás určitě všechny povznáší. V Klášterci nad Ohří Mgr. Jana Dimunová ředitelka školy

2 Obsah: I. Základní informace o škole II. Vzdělávací program a údaje o personálním zabezpečení školy ve šk. 2005/6 III. Výsledky výchovy a vzdělávání ve šk. r. 2005/2006 IV. Co nám ve šk. r. 2005/2006 podařilo v souvislosti s péčí o stav budov a jejich vybavení V. Školská rada VII. Výsledky kontrol VIII. Hodnocení činnosti školy ve školním roce 2005/6 IX. Prezentace školy na veřejnosti, úspěchy žáků školy v soutěžích. X. Základní údaje o hospodaření školy XI. Přehled úspěchů žáků ve školním roce 2005/2006 s rozdělením do účasti na školní, oblastní, regionální a republikové úrovni Výroční zpráva za školní rok 2005/6 obsahuje souhrnem 33 stran textu a tabulek. 2

3 Předmluva: V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů předkládám výroční zprávu za školní rok 2005/2006. V souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, obsahuje tato výroční zpráva zejména: a) základní údaje o škole, b) informace o vzdělávacích programech školy, c) přehled pracovníků školy, s ohledem na Zákon č.101/200 Sb., o ochraně osobních údajů bude obsahovat pouze základní údaje (jméno, příjmení, titul, pracovní pozice), d) údaje o přijímacím řízení, zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků, f) údaje o dalším vzdělávání ped.pracovníků i dalších pracovníků školy, g) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, h) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, údaje o dalších kontrolách provedených ve sledovaném období, i) základní údaje o hospodaření školy. Součástí této výroční zprávy jsou tabulky se statistickými údaji, které v nové podobě požaduje v systému KEVIS Krajský úřad v Ústí nad Labem jako součást výroční zprávy vzdělávací soustavy v kraji a strategický plán rozvoje školy pro období

4 I. Základní informace o škole Přesný název školy dle rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje zní Základní škola,klášterec nad Ohří, Krátká 676,okres Chomutov A) Kontaktní osoby: 1. ředitelka: Mgr. Jana Dimunová 2. statutární zástupkyně: Mgr. Jana Jírová 3. zástupkyně: Mgr. Soňa Strnadová 4. výchovná poradkyně: Mgr. Dagmar Ostrihoňová 5. výchovný poradce speciální pedagog : Mgr.David Adámek 6.školní metodička prevence : Mgr.Iveta Oršuliaková 7.ICT koordinátor.: pan Michael Radimerský B) Kontakty: tel sekretariát ředitelka fax web. stránky: C) Zařazení do sítě škol: S účinností od má: - Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov IZO : Školní jídelna IZO : Školní družina IZO : D) Zřizovatel školy: Město Klášterec nad Ohří Nám. Dr. E. Beneše 85 Klášterec nad Ohří PSČ

5 E) Školská rada viz samostatný odkaz II. Vzdělávací program a údaje o personálním zabezpečení školy ve školním roce 2005/2006 Vzděláváme podle programu Obecná škola, č. j /97-20, ve všech ročnících a třídách školy. Ve A třídách postupujeme podle programu OŠ rozšířená výuka jazyků, ve D třídách jsme na základě žádosti schválené Krajským úřadem v Ústí nad Labem pracovali podle programu pro nápravu specifických vývojových poruch. A) Personální zabezpečení školy k tabulka 1. personální zabezpečení školy k pracovníci fyzické osoby k přepočtení pracovníci k pedagogičtí 44 41,63 Vychovatelé ve ŠD 3 2,84 pracovníků celkem 47 44,47 B)Věková skladba a kvalifikovanost pedagogických pracovníků k

6 tabulka 2. odborná a pedagogická kvalifikovanost učitelů počet PP s odb.kval. do 35 let celkem 9 počet PP s odb.kval. 55 důch. věk ženy 4 počet PP s odb.kval. do 35 let ženy 7 Počet PP bez odb.kval. 55 důch. věk celkem 0 počet PP bez odb. kval.do 35 let celkem 5 Počet PP bez odb.kval. 55 důch. věk ženy 0 počet PP bez odb. kval.do 35 let ženy 2 počet PP s odb.kval let celkem 16 počet PP s odb.kval let ženy 15 počet PP bez odb. kval let celk. 1 počet PP bez odb. kval let ženy 0 počet PP s odb.kval let celkem 12 počet PP s odb.kval let ženy 12 počet PP bez odb. kval let cel. 0 počet PP bez odb. kval let ženy 0 počet PP s odb.kval. 55 důch.věk celkem 4 * 1studující na I.stupni, 1 studium dokončila, 2 dokončující studium v posledním ročníku PF na II. stupni, 2 uchazeči o zvýšení kvalifikace na II. stupni přijati k distančním studiu, 2 přijati ke studiu rozšiřujícímu kvalifikaci, 1 studuje školský management 6

7 C) Odchody ped. pracovníků v průběhu šk. r. nebo k K ukončili 4 pracovníci prac. poměr 1 pracovnice ukončila termínovanou pracovní smlouvu ( starobní důchodkyně) k pracovnici vznikl nárok na starobní důchod a k ukončila pracovní poměr 1 pracovnice nastoupila na mateřskou dovolenou během školního roku 1 pracovnice ze zdravotních důvodů ukončila během školního roku pracovní poměr D) Nově přijatí absolventi uč.studia : E) Další vzdělávání ped.pracovníků tabulka 3. přehled akcí bez kurzů ICT Druh kurzu zaměstnanec Didaktický seminář torba ŠVP z hlediska učitele matematiky Výstupní hodnocení Kurz carvingu Jak provádět hodnocení žáků, zásady autoevaluace školy Autoeavaluace školy RVP a jeho možnosti ve vzdělávací oblasti umění a kultura ve výt.výchově na 1. stupni ZŠ Mgr.Horská Mgr.Popelková Mgr.Ostrihoňová Mgr.Hnilička Mgr.Oršuliaková Mgr.Adámek Mgr.Dimunová Mgr.Krejčíková 7

8 Teorie a praxe management, modul č. 2 školského managementu ŠVP cesta je odměna Ekoateliér, květinový ateliér, květiny a květinové motivy Šikana, agrese a kriminalita u školní mládeže Mgr.Dimunová Mgr.Dimunová Mgr.Novotná Mgr.Ostrihoňová Mgr.Šimková Mgr.Oršuliaková Škola a česká školní inspekce Ekonomika a financování škol, modul č. 1 školského managementu Mgr.Strnadová Mgr.Dimunová Garance státem: 680 x 50,- = ,- Kč Vyčerpáno: ( ) = ,- Kč Přehled vzdělávacích akcí druh a délka Seminář jednodenní 12 Seminář vícedenní 2 Kurz jednodenní 0 Kurz vícedenní 2 Funkční školení jednodenní 0 8

9 Funkční školení vícedenní 1 Odborná vzdělávací akce jednodenní Odborná vzdělávací akce vícedenní Počet PP, kteří se, nezúčastnili žádné akce Komentář k tabulce : Počet pedagogických pracovníků, kteří se nezúčastnili žádné ze vzdělávacích akcí, se bude pro příští období vedení školy snažit eliminovat tím, že se bude snažit vzdělávací aktivity dodat přímo do školy formou tzv.vzdělávacích akcí na klíč. První takové počiny jsou již připraveny pro školní rok 2006/7 zajištěním zatím dvou akcí na klíč : Autoevaluace učitele a školy ( ) a Osobnostní a sociální výchova ( první seminář polodenní). F) Přehled o pedagogických pracovnících školy k Tabulka č. 4 - přehled pedagogických pracovníků - I. stupeň příjmení, jméno, titul funkční zařazení předměty další vzdělávání - specializace Adámek David Mgr. U,VP I. st. speciální pedagogika Blažková Ivana Mgr. U I. st. Hrdličková Jitka Mgr. U I. st. logopedie Hubertová Štěpánka Mgr. U I. st. Kittnerová Gabriela U I. st. dokončuje studium I.st na pedf. Kocková Jaroslava Mgr. U I. st. Kodýtková Lenka Mgr. U I. st. Krejčíková Jitka Mgr. U I. st. Kuncová Janka Mgr. U I. st. speciální pedagogika Kutílková Michaela Mgr. U I. st. Mašatová Jaroslava Mgr. U I. st. Pohanková Jana Mgr. U I. st. Posekaná Jana Mgr. U I. st. Rulcová Zuzana,Mgr. U I. st. Schejbalová Eva Mgr. U I. st. Šlosrová Miroslava U I. st. dokončila studium na pedf. Vostrá Petra Mgr. U I. st. 9

10 Zahradníková Vanda Mgr. U I.st. Kokmanová Jana Mgr. U I.st. Strnadová Soňa Mgr. ZŘŠ I.st. certifikát Nj Tabulka č.5 - přehled pedagogických pracovníků - II. stupeň příjmení, jméno, titul funkční zařazení předměty další vzdělávání - specializace Andrlová Miluše Mgr. U Ze, Che Cvrčková Lucie U Nj dokončuje studium na pedf. Dimunová Jana Mgr. U,ŘŠ Čj, Dě školský management na UK II.r Havránková Jitka Mgr. U Čj, On, Nj certifikát Nj Hnilička Jiří Mgr. U Čj, Tv Horská Zdeňka Mgr. U Ma,Fy Jirovcová Soňa Mgr. U Čj, Aj koordinátorka projektu Socrates Jírová Jana Mgr. U,ZŘŠ Př,Che Kubincová Veronika Mgr. U I.st. studuje On pro II. stupeň Macková Ludmila U Čj, Dě Mika Tomáš U SPŠCH studuje CHe a VT na TU v Lib. Novotná Petra Mgr. U I.st., Hv studuje Hv pro II. stupeň Ostrihoňová Dagmar Mgr. U,VP Rj,VV certifikát Nj Oršuliaková Iveta Mgr. U,ŠMP On,Tv Pánková Jiřina Mgr. U Př, ZZV Patík Josef Mgr. U Tv Pokorná Jaroslava Ing. U Ma Polda Václav U Fy,ZTV dokončuje studium na pedf. Popelková Ivana Mgr. U Ma, Che certifikát Nj Radimerský Michael U,ICT G studuje Dě na pedf. Šestáková Zuzana Mgr. U Př,Ze,Ek Šesták Jan Bc. U Aj First Certifikate Šimková Hana Mgr. U Čj,VV Špillerová Lenka Mgr. U Dě, hum.vědy Tučímová Alena Mgr. U Ma,Fy státní zkouška z Aj IV. Výsledky výchovy a vzdělávání ve školním roce 2005/2006 Zápis k povinné školní docházce, výběrové řízení pro rozšířenou výuku anglického jazyka od 3.ročníku, informace o následném přijetí žáků po skončení vinné školní docházky 10

11 Počet zapsaných dětí pro školní rok 2006/2007 Naše spádová oblast dle statistik MÚ cca 46dětí K zápisu se dostavilo 91 dětí Z toho 20 dostalo odklad školní docházky K potvrzen nástup 71 dětí Skutečný stav k = 71 dětí/ 3 třídy Přijímací řízení do 3.třídy s rozšířenou výukou AJ Zúčastnilo se celkem 39 dětí, všechny z kmenové školy Přijato 30 žáků Max. počet bodů 160/přijat poslední s počtem 145 bodů Přijímací řízení na SŠ, SOU, víceletá gymnázia II.pol.celkem 697 dětí V 7.ročníku ukončili p.š.d. 1 žák V 8.ročníku ukončili p.š.d. 1 žák V 9.ročníku ukončilo p.š.d. 65 žáků Víceleté gymnázium 13 žáků Speciální školy : celkem 1 žák Z I.stupně 0 Z II.stupně 1 žák V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Celkový prospěch žáků I.pololetí Tabulka č.6 počet žáků celkem 697 X X z toho v I.pol.prospělo s vyznamenáním stupně z chování 11 z toho v I.pol.prospělo stupně z chování 5 z toho v I.pol. neprospělo 13 X X Celkový prospěch žáků II.pololetí Tabulka č.7 počet žáků celkem 692 X 692 z toho v II.pol.prospělo s stupně z chování 19 11

12 vyznamenáním z toho v II.pol.prospělo stupně z chování 5 z toho v II.pol. neprospělo 15 X X Docházka žáků I. a II.pololetí Tabulka č.8 Počet žáků na škole I.pololetí Odučené hodiny celkem v týdenním úvazku Zameškané hodiny celkem I.pol. Z toho neomluvené hodiny celkem I.pol. Počet žáků na škole II.pololetí Odučené hodiny celkem v týdenním úvazku Zameškané hodiny celkem II.pol. Neomluvené hodiny celkem II.pol. I.stupeň II.stupeň K I.stupeň II.stupeň Pochvaly třídního učitele Pochvaly ředitelky školy 4 34 Další ocenění 0 0 Ceny roku, výroční ceny 0 5/3 VI. Co se nám ve škole podařilo v souvislosti s péčí o stav budov a jejich vybavení V letošním školním roce jsme navázali na úspěchy předešlého školního roku. Z prostředků na fondech školy jsme pořídili novou učebnu výpočetní techniky. Velmi nás opakovaně pozlobil stav střech, jak nad bazénovým pavilonem, tak nad tělocvičnami. Do plánu ozdravných opatření jsme nově zařadili významný investiční problém, a to je velmi vážný stav oken na celé budově od zkorodovaných rámů po vypadávající okenní tabule ve školní jídelně přes netěsnící rámy oken, jimiž dochází k významnému úniku tepla. Investovali jsme opět také do kolabujícího osvětlení tříd celého pavilonu U1, podařilo se nám opět nakoupit nábytek do 3 tříd I.stupně. Jednou z nejvýraznějších akcí bylo půlroční snažení o zdůstojnění přístupu do školy pro pana 12

13 učitele Bc.Jana Šestáka. Naše společné snažení vyvrcholilo v srpnu tohoto roku a dnes díky Úřadu práce v Chomutově, který poskytl dotaci ,-Kč na zřízení chráněného pracovního místa, díky Kontu Bariéry a jeho daru ,-Kč, díky malým i drobným sponzorům, díky žákům školy a jejich velké sběrové akci, díky společné sbírce zaměstnanců školy a rodičů, je hlavní schodiště opatřeno automatickou invalidní plošinou a naše škola se touto akcí s velkým lidským rozměrem posunula mezi školy, které se samy rozhodly odstranit bariéry mezi lidmi. Plánů bylo i pro tento školní rok mnoho, bohužel tuhá a dlouhá zima a velké prostory školy se špatně těsnícími okny způsobily, že se naše plány ztenčily na minimum. Protože ale škola získala dotaci na ICT ve výši ,- Kč, můžeme letos dokončit obměnu počítačů v kabinetech, dokoupit licence a popř. dovybavit moderní projekční technikou některou ze stávajících odborných pracoven. V podzimních měsících se z další dotace od Nadace ČEZ ve výši ,-Kč a s využitím peněz fondů školy bude realizovat projekt Badatelna, za nímž se skrývá vybudování moderní pracovny biologie a chemie tak, aby sloužila ke klasickému bádání a pokusům.v zásobníku investičních akcí, které opakovaně a každoročně předkládáme vedení města, má naše škola 14 velkých problémů spojených s exteriérem i interiérem budov. Současně jsme pro město zpracovali přehled investic, které je nutno do prosince 2007 v budově provést tak, aby interiéry budov školy byly v souladu se stávající legislativou spojenou s provozem škol a školských zařízení. Všechny tyto informace byly zpracovány do písemného materiálu a předneseny ředitelkou školy na červnovém zasedání Rady Města Klášterce. Tabulka č.9 přehled investičních akcí 2005/2006 akce termín financování částka Oprava a nátěr tabulí srpen 2005 škola ,- Školní nábytek celoročně škola ,- Oprava osvětlení učeben celého pavilonu U 1 Oprava hlavních vstupních dveří Servis výp.techniky (zasíťování školy) prosinec 2005 prosinec 2005 škola ,- škola ,- červen 2006 škola ,- Malování pavilonu MVD a ŠD červenec škola , Osazení tepelných zdrojů ve srpen 2006 město ,- školní jídelně digestoří Automatická invalidní plošina pro hlavní schodiště srpen 2006 dotace ÚP Konto Bariéry , ,- 13

14 Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičen Dle faktur další investice, opravy, údržba sponzoři,rodiče, zaměstnanci,žáci ,- srpen 2006 město ,- celoročně škola ,- VII. Školská rada Školská rada v tomto školním roce zasedala tomto složení: Zástupci zřizovatele: Ing.Veronika Dlouhá, Ing.Otakar Saitz Zástupci školy: Mgr.Miluše Andrlová, Mgr.Jiří Hnilička Zástupci rodičů: MUDr.Vanda Musilová, Mgr.Martin Biša Proběhla dvě řádná zasedání, jejichž program a následně ověřený zápis každého z jednání byl zveřejněn prostřednictvím dálkového přístupu.v tomto školním roce proběhla Valná hromada a prostřednictvím Občanského sdružení Rodiče škole získala škola ,- z grantu města na podporu činnosti zájmových a občanských sdružení.v obou případech se jednalo příspěvek na projekty, které škola realizovala v souvislosti s mezinárodními aktivitami.spolupráci s Radou školy i s občanským sdružením lze hodnotit velmi pozitivně. VIII. Výsledky kontrol ve sledovaném období neproběhla na škole kontrola ČŠI Tabulka č Výstup: Datum Druh kontroly Předmět kontroly školní jídelna odsávání tepelných zdrojů Krajská hyg.stanice úz.pr.chomutov porušení 6 odst.2 vyhlášky o provozu stravovacích zařízení neosazením tepelných 14

15 Krajská hyg.stanice úz.pr.chomutov zdrojů ve varně školní jídelny kontrola požadavků na prostory a dalšího vybavení k výuce tělesné výchovy prostory školních družin kontrola WC kontrola žákovského nábytku kontrola osvětlení tříd Výstup: Porušení zákona 256/2000 Sb., a vyhlášky 410/2005 Sb., v umývárnách chybí umývadla a odpady od nich, prostory školních družin jsou vzhledem k počtu zapsaných dětí těsné,na WC chybí rozvody teplé a studené vody a další příslušenství; pozitivně hodnoceno postupné vybavování školy novým stavitelným nábytkem a postupná rekonstrukce osvětlení tříd Výstup: Výstup: Neproběhla kontrola Krajská hyg.stanice úz.pr.chomutov Hasičský záchranný sbor Úst.kraje Město Klášterec nad Ohří - audit školní jídelna zdravotní průkazy kritické body bez závad preventivní požární prohlídka Během letních prázdnin zajistit kontrolu požárních dveří výstup žádný 15

16 IX. Hodnocení činnosti školy ve školním roce 2005/6 Hodnocení činnosti školy je obsaženo v analýze současného stavu ve východisku strategického plánu rozvoje školy pro období let 200ž až Velmi důležitou součástí tohoto hodnocení činnosti školy je také rekapitulace ročního plánu školy pro školní rok 2005/6, který obsahoval několik desítek plánovaných akcí, které byly součástí vzdělávací a výchovné strategie školy. Z akcí, které jsou již pravidelně součásti ročního plánu školy, lze jmenovat např. projekty mezinárodních výměnných pobytů s partnerskou školou v Německu, Školička pro předškoláky, Hry bez hranic, Přírodovědná soutěž pro žáky regionu, Vánoční trhy, Výtvarné dílny, soutěže ve zpěvu i ve výtvarné výchově či v zeměpisu a dějepisu, matematické klání Pythagoriáda, Mikulášské plavání a Plavecké přebory Města Klášterce, Den přátelství a tříletý projekt Sokrates Comenius 1, jehož výchovná a vzdělávací strategie má vliv na celoroční život školy, obsahuje prvky tolerance, přátelství, podpory zdravého životního stylu, ekologie, vede žáky školy k posilování všech kompetencí, pomáhá škole se zviditelnit nejen v rámci města Klášterce, ale i regionu a díky velmi kvalitně zpracovanému projektu i v nadnárodním měřítku. Škola se také pravidelně každoročně zapojuje do soutěží pořádaných MŠMT, neboť výsledky žáků v těchto soutěžích jsou určitým významným prvkem evaluace vzdělávací strategie školy. V letošním roce se podařilo naši školu zviditelnit i jako instituci, která je schopna buď vlastními silami nebo ve spolupráci s pedagogy ostatních škol ve městě nabízet vzdělávací služby ostatní pedagogické i nepedagogické veřejnosti. S velkým zájmem se setkaly v jarních měsících kurzy základů informační gramotnosti NPGG realizované ve spolupráci s Ministerstvem informatiky určené pro širokou veřejnost, kurzy spolupořádané s NIDV v Ústí nad Labem a ESF Brána jazyků a kurzy Jazyky hrou, organizované ve spolupráci s NIDV a MŠMT.Veškeré aktivity školy, její úspěchy, ale i potíže se snažíme prezentovat na školních webových stránkách a pochopitelně i prostřednictvím médií, nejčastěji v Kláštereckých novinách a v Deníku Chomutovska. O bohaté činnosti školy jsou velmi netradičním způsobem zpracovávány každoroční kroniky nejen ročního života školy, ale i jednotlivých projektů. Fotografie ze života školy jsou používány pro ilustraci v týdeníku Školství. X. Strategický plán rozvoje školy pro období I.Analýza současného stavu A.Image školy 16

17 zaměstnanci školy( pedagogičtí i nepedagogičtí), žáci i rodiče(klienti) přikládají image školy velký význam, zajímají se o to, jakým způsobem se škola prezentuje na veřejnosti, výrazně vyzdvihují prezentaci školy v nadnárodní úrovni, v oblasti dalšího vzdělávání ped. pracovníků v cizích jazycích a v oblasti vzdělávání klášterecké veřejnosti v získávání základů počítačové gramotnosti, v oblasti péče vedení školy a správních zaměstnanců o materiální a estetickou úroveň exteriéru i interiéru školy všichni považují za důležitou součást image školy úroveň pedagogického sboru a jeho řízení, a to pochopitelně včetně úrovně výuky respondenti považují informovanost veřejnosti za dobrou, přesto i v této oblasti má škola rezervy respondenti hodnotí kvalitu poskytovaných služeb na velmi vysoké úrovni; rezervy jsou spatřovány v oblasti mimoškolních aktivit a v menší míře v nabídce služeb školní jídelny ( požaduje se rozšíření možnosti volby ze dvou jídel, popř. ze dvou příloh) je velmi vyzdvihována oblast posilování tradičních aktivit školy a jejich přetransformování a ukotvení do tradic školy a ty by tvořily základní pilíř budoucího školního vzdělávacího programu B.Klima školy pracovníci hodnotí vzájemné vztahy jako slabě nadprůměrné, jeví se nepatrný rozdíl ve spolupráci I. a II. stupně; je zde výrazná snaha podporovat dobré, přátelské a spolupracující prostředí, v němž by docházelo k přirozenému předávání zkušeností mezi generačně rozdílnými členy pedagogického sboru častější problémy se však objevují ve vtahu učitel žák a mezi žáky navzájem problémy vztahů učitel žák se častěji objevují na II. stupni; někteří vyučující mají problémy si získat důvěru žáka, a to nejen na II. stupni převažuje pozitivní vztah ke škole (sounáležitost), a to nejen u žáků, ale i u učitelů a nepedagogických pracovníků důvěra žáků, rodičů i učitelů k vedení školy je na velmi dobré úrovni, dílčí problémy se vždy řeší ve spolupráci s poradenskými pracovníky, třídními učiteli a vedením školy částečné komunikační problémy mezi pracovníky prvního a druhého stupně přetrvávají, objevil se výrazně požadavek užší spolupráce C.Organizace a řízení úroveň řízení byla hodnocena více kladně, kompetence jsou výrazně stanoveny, dílčí výhrady k řízení byly zaznamenány na prvním stupni( autoritativní způsob řízení) oproti velmi demokratickému řízení II. stupně; bylo požadováno sjednocení způsobů řízení obou stupňů učitelé by přivítali větší podíl na řízení školy; konkrétně však mají problém se s touto možností vyrovnat ( vedení školy se nesluší radit ) činnost metodických orgánů byla hodnocena průměrně; v souvislosti s pracemi na školním vzdělávacím programu byla zde konstatována potřeba vniku nového modelu práce metodických orgánů školy kopírujících práci odborných skupin, které zpracovávají jednotlivé vzdělávací oblasti na jedné straně zjištěna spokojenost s navýšením kvality poskytovaných služeb ze strany školní jídelny, na druhé straně rozdílný náhled na kvalitu stravy, celkově ale hodnocena kvalita stravy jako slabě nadprůměrná 17

18 E. Ekonomika a materiální vybavení hospodaření školy je vyrovnané, objevují se pouze opakující se problémy s pokrytím financování spotřeby energií v tzv. silných měsících; škola se snaží naplňovat účelně fondy a využívat pro financování plánovaných investičních akcí v odměňování pracovníků je dán důraz na průběžné vyhodnocování, mzdy se daří udržet, i když s čím dál většími obtížemi, nad republikovým průměrem; pokles počtu žáků a odchod některých žáků z 5. tříd pravidelně ovlivňují množství mzdových prostředků pro jednotlivé finanční roky doplňková činnost probíhá v rozsahu v porovnání s okolními školami nadstandardním je třeba ve spolupráci se zřizovatelem začít pravidelné, systematické a promyšlené investice do fyzického stavu budov i do úprav vnitřních prostor tak, aby bylo dosaženo hlavně v této oblasti povinného souladu s legislativou do konce roku 2007 fond učebnic a vybavení pomůckami se v poslední době daří držet na celkem nadprůměrné úrovni, s ohledem na zdroje ze státního i provozního rozpočtu se snaží ředitelka školy o získávání sponzorských darů a dotačních finančních prostředků došlo k částečné modernizaci didaktické techniky, probíhá postupná modernizace odborných učeben a postupná výměna školního nábytku technický stav budovy se daří držet s nasazením maximálního úsilí správce budov a vedení školy na velmi dobré úrovni; v případě havárií a větších technických problémů je vždy nalezena spolupráce se zřizovatelem zavádění informačních technologií je na vysoké úrovni, nedostatky jsou v modernizaci vybavení kabinetů, ICT plán školy se daří plnit mírně nadprůměrně, je poddimenzovaný stav v počtu přípojných míst, projekční techniky i počtu počítačů na žáka, totéž se týká doporučovaného stáří techniky, je zapotřebí další počítačové učebny E.Výchovně vzdělávací proces spolupráce rodičů se školou při výchově a vzdělávání je hodnocena jak ped. pracovníky tak klienty jako nadprůměrná; kolísavou hodnotu má spolupráce v případě určitých třídních kolektivů a odvíjí se výrazně od osobnostní kvality konkrétních pedagogických pracovníků a struktury sociálně - ekonomického zázemí jednotlivých žákovských kolektivů ve výuce je stále větší problém s motivací žáků, a to jak s úvodní, tak s průběžnou, dále je třeba posilovat zpětnou vazbu a objektivní hodnocení žáků; určitý problém se jeví v oblasti sebehodnocení žáků, velmi propracovanou koncepci práce se zpětnou vazbou a sebehodnocením žáka využívají některé speciální třídy na I. stupni příprava vyučovacích hodin je na dobré úrovni, převládá dobrá organizační struktura hodiny, jako výrazně pozitivní se jeví ve většině případů velmi dobrá interakce učitel a žák škola má vypracované podrobné a přehledné učební plány, individuální vzdělávací plány jsou konzultovány se speciálním pedagogem a poradenským pracovníkem vně školy, připravuje se změna ve zpracovávání plánů výuky na systém měsíčního plánování efektivita vyučovacích hodin je dobrá, nedostatky se objevují při využívání učebních pomůcek a didaktické techniky, někdy i v nechuti zavádět nové vyučovací metody; problémem v této oblasti je slabá nabídka vzdělávacích aktivit tohoto druhu v oblasti Klášterecka a obtížná dosažitelnost těchto nabídek( Praha, Ústí na Labem zastupování a s tím spojené navyšování mzdových prostředků ) 18

19 využívání informačních technologií ve výuce je na rozdílné úrovni, závisí na dostupnosti( přípojné místo ve třídě, odborná pracovna s moderní projekční technikou, počítačová učebna v dostupném okolí) a vztahu vyučujícího k těmto technologiím individuální přístup na I. stupni je na velmi dobré úrovni, na druhém stupni je méně rozpoznatelný, někdy i chybí, učitelé ale pociťují potřebu naučit se správně diagnostikovat jak třídní kolektiv, tak žáka rezervy jsou také ve spolupráci s problémovými jedinci, jeví se zde nutná systematická a společná péče o dítě jak na půdě školy, tak v rodině a v případě selhávání rodiny velmi důležitá péče orgánů a institucí vně školy a rodiny rodiče, učitelé i žáci považují za průměrně složitý problém chování žáků na veřejnosti na velmi dobré úrovni je nastavena spolupráce všech poradenských pedagogů na půdě školy( model speciální pedagog a výchovný poradce pro I. stupeň, výchovná poradkyně pro II. stupeň, kariérová poradkyně, školní metodička prevence a školní psycholožka), třídních učitelů a odboru sociální péče při MÚ v Klášterci nad Ohří, Městskou a Státní policií v Klášterci nad Ohří, problémem byla a je velmi slabá spolupráce s poradenským zařízením v Kadani, kde dlouhodobě přetrvávají personální problémy F. Personalistika škola nemá úplně optimální stav v oblasti kvalifikovanosti učitelů cizích jazyků, mnoho pedagogických pracovníku si však zvyšuje či rozšiřuje kvalifikaci různými způsoby studia; stav je podchycen v pravidelně aktualizovaném plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podařilo se omezit počet nekvalifikovaných pedagogických pracovníků, většina na I. stupni má plnou kvalifikaci, popř. dokončuje studium, na II. stupni je stav obdobný došlo k výrazné stabilizaci pedagogického sboru i k výraznému omlazení sboru zvláště na II. stupni při zastupování za nepřítomné se osvědčilo využívat krátkodobých zástupů z řad bývalých zaměstnanců, důchodců, z řad zaměstnankyň na mateřské dovolené či využití kmenových zaměstnanců, studentů posledního ročníku fakulty, pracujících na částečný úvazek vzhledem k poklesu počtu žáků a tím i počtu tříd, neotevřením tradiční speciální třídy na I. stupni jako důsledek výše uvedené žádné spolupráce poradenského zařízení v Kadani a snahy kolegů ředitelů základních škol, vedoucí k udržení stavů počtů žáků ve třídách svých škol, se objevil problém s nadbytkem učitelů I. stupně a vychovatelek školní družiny; tento problém bude v následujícím školním roce gradovat a povede pravděpodobně k redukci sboru v oblasti výkonu specializovaných činností se předpokládá zahájení studia ve všech legislativou jmenovaných činnostech během školního roku 2006/7 II. Stanovení hlavních strategických cílů A.Image školy na základě projednání v širším vedení školy zvážit doplnění formy poskytovaných informací veřejnosti o nové, věnovat větší pozornost objektivnosti poskytování informací přímo kmenovými zaměstnanci školy, věnovat pozornost včasnosti, vstřícnosti a aktuálnosti informací 19

20 dát velký důraz na využití webových stránek školy, vést všechny pedagogické pracovníky školy, aby prováděli aktualizaci odkazů, ve vedení školy nastavit fungující systém kompetencí v této oblasti tak, aby stránky školy poskytovaly servis partnerům škol; uvažovat o zavedení odkazu pro on- line sytém sledování výsledků žáků doplnit současné tradice a rituály školy o nové; ty povedou pak k posílení vztahu rodičů a žáků a ostatní veřejnosti ke škole a k pohloubení sounáležitosti se školou; vyhodnotit kvalitu akcí pořádaných školou, uzavřít jejich počet a vytvořit z nich základní kámen budoucího školního vzdělávacího digramu jako součást vzdělávací a výchovné strategie školy posílit počet akcí orientovaných dovnitř školy na posílení vazeb mezi samotnými žáky školy napříč všemi ročníky udržet a nadále rozvíjet vysoký standard školou poskytovaných služeb B.Klima školy co nejužší spoluprací s pracovníky školy nadále posilovat důvěru ve vedení školy, dalším plánovaným studiem zvýšit odbornou úroveň řídících pracovníků velkou pozornost věnovat vztahům pedagogický pracovník rodič, učitel žák, hledat nové formy posílení důvěry v pedagogického pracovníka a v celý pedagogický sbor maximálně posílit roli třídního učitele, poskytovat mu co nejširší servis jak poradenskými pracovníky, tak vedením školy, ale institucemi vně školy, do rolí třídních učitelů stavět nejkvalitnější pedagogické pracovníky školy upevnit pracovní vztahy mezi pracovníky I. a II. stupně, vztahy budovat zvláště mezi přechodovými 5. a 6. ročníky, posilovat komunikaci na bázi vzájemné důvěry, úcty, spolupráce a uvědomování si individuálních i společných kvalit C.Organizace a řízení na nově konstituovaných provozních poradách se sborem dávat větší prostor k vyjádření se ke koncepci a k řízení školy, více do tohoto procesu zapojit všechny pedagogické pracovníky školy, pravidelně provádět analýzu současného stavu a vyhodnocování směřování organizace posílit úlohu metodických orgánů, odstranit z jejich práce formální přístup, umožnit práci tak, aby byly poradními a korekci tvořícími orgány školy; umožnit jim pracovat tak, aby výsledek odpovídal současným požadavkům a změnám školství zejména v souvislosti s prací na školním vzdělávacím programu a přípravou jeho náběhu od školního roku 2007/8, zapojit je více do řízení organizace a do kontrolní a metodické činnosti školy v rámci posílení kompetencí jednotlivých pracovníků dát větší důraz na osobní zodpovědnost a samostatnost každého pedagogického pracovníka D.Ekonomika a materiální vybavení udržet rozsah doplňkové činnosti, snažit se ochránit pronajímané prostory před pokusy o devastaci ze strany celků, kterým jsou v odpoledních hodinách školní prostory pronajímány ; pokusit se jednat se zřizovatelem o možnosti využít příjmy z doplňkové činnosti na rozvoj organizace a k posílení mzdových prostředků školy v odměňování plynule reagovat na změnu legislativy v oblasti odměňování, plně spolupracovat s odborovou organizací v oblasti tvorby kritérií pro stanovení výplaty 20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim - 1 - Obsah Základní údaje o škole.. 3 1. Název 2. Zřizovatel 3. Základní údaje o škole 4. Charakteristika školy 5. Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace tel./ fax : 487 89, e-mail : zastupci@iol.cz www.zstyrsceskalipa.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 3 V

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

2010-2011. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2010-2011. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2010-2011 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

Základní škola, Most,

Základní škola, Most, Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace AUTOEVALUACE Vlastní hodnocení školy za léta 2008 2010 Zpracovala: Mgr. Dagmar Šolarová ředitelka školy září 2010 projednáno na pedagogické

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Želešice, okres Brno - venkov Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Želešice, okres Brno - venkov Výroční zpráva o činnosti školy 2012/13 2012/13 Základní škola Želešice, okres Brno - venkov Výroční zpráva o činnosti školy zpracovala předložila Mgr. Jana Cacková, zástupkyně ředitelky Mgr. Dagmar Fránková, ředitelka školy Irena Pavlasová,

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

-----------------------------Mgr. Karel Špecián, ředitel školy

-----------------------------Mgr. Karel Špecián, ředitel školy Výroční zpráva ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk, za školní rok / Výroční zpráva ředitele školy byla vypracována na základě školského zákona č. 56/4 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2010/2011 Projednáno a schváleno pedagogickou radou dne 22. 9. 2011 Projednáno a schváleno školskou

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 485143331 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Výroční zpráva

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ, p.o. J.A.Komenského 340, 435 13 Meziboří VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Zpracoval : Mgr. Jan Peška ředitel školy Lenka Englická zástupce ředitele pro

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více