Základní škola, Klášterec nad Oh í, Krátká 676, okres Chomutov Mgr. Jana Dimunová editelka školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Klášterec nad Oh í, Krátká 676, okres Chomutov Mgr. Jana Dimunová editelka školy"

Transkript

1 Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov tel.: IČO: fax : Motto: Prioritou tohoto školního roku byla práce na školním vzdělávacím programu, jehož podobu budeme v následujícím školním roce dolaďovat. Projektem Sokrates jsme dalším rokem více a více poznávali své zahraniční partnery i sami sebe. Prokousávali jsme se dalšími legislativnímu změnami a řešili problémy každodenního školního dne. A měli jsme radost ze společných malých i velkých vítězství. Jsme na počátku budování bezbariérové školy, školy bez lidských i technických bariér. A to nás určitě všechny povznáší. V Klášterci nad Ohří Mgr. Jana Dimunová ředitelka školy

2 Obsah: I. Základní informace o škole II. Vzdělávací program a údaje o personálním zabezpečení školy ve šk. 2005/6 III. Výsledky výchovy a vzdělávání ve šk. r. 2005/2006 IV. Co nám ve šk. r. 2005/2006 podařilo v souvislosti s péčí o stav budov a jejich vybavení V. Školská rada VII. Výsledky kontrol VIII. Hodnocení činnosti školy ve školním roce 2005/6 IX. Prezentace školy na veřejnosti, úspěchy žáků školy v soutěžích. X. Základní údaje o hospodaření školy XI. Přehled úspěchů žáků ve školním roce 2005/2006 s rozdělením do účasti na školní, oblastní, regionální a republikové úrovni Výroční zpráva za školní rok 2005/6 obsahuje souhrnem 33 stran textu a tabulek. 2

3 Předmluva: V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů předkládám výroční zprávu za školní rok 2005/2006. V souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, obsahuje tato výroční zpráva zejména: a) základní údaje o škole, b) informace o vzdělávacích programech školy, c) přehled pracovníků školy, s ohledem na Zákon č.101/200 Sb., o ochraně osobních údajů bude obsahovat pouze základní údaje (jméno, příjmení, titul, pracovní pozice), d) údaje o přijímacím řízení, zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků, f) údaje o dalším vzdělávání ped.pracovníků i dalších pracovníků školy, g) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, h) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, údaje o dalších kontrolách provedených ve sledovaném období, i) základní údaje o hospodaření školy. Součástí této výroční zprávy jsou tabulky se statistickými údaji, které v nové podobě požaduje v systému KEVIS Krajský úřad v Ústí nad Labem jako součást výroční zprávy vzdělávací soustavy v kraji a strategický plán rozvoje školy pro období

4 I. Základní informace o škole Přesný název školy dle rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje zní Základní škola,klášterec nad Ohří, Krátká 676,okres Chomutov A) Kontaktní osoby: 1. ředitelka: Mgr. Jana Dimunová 2. statutární zástupkyně: Mgr. Jana Jírová 3. zástupkyně: Mgr. Soňa Strnadová 4. výchovná poradkyně: Mgr. Dagmar Ostrihoňová 5. výchovný poradce speciální pedagog : Mgr.David Adámek 6.školní metodička prevence : Mgr.Iveta Oršuliaková 7.ICT koordinátor.: pan Michael Radimerský B) Kontakty: tel sekretariát ředitelka fax web. stránky: C) Zařazení do sítě škol: S účinností od má: - Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov IZO : Školní jídelna IZO : Školní družina IZO : D) Zřizovatel školy: Město Klášterec nad Ohří Nám. Dr. E. Beneše 85 Klášterec nad Ohří PSČ

5 E) Školská rada viz samostatný odkaz II. Vzdělávací program a údaje o personálním zabezpečení školy ve školním roce 2005/2006 Vzděláváme podle programu Obecná škola, č. j /97-20, ve všech ročnících a třídách školy. Ve A třídách postupujeme podle programu OŠ rozšířená výuka jazyků, ve D třídách jsme na základě žádosti schválené Krajským úřadem v Ústí nad Labem pracovali podle programu pro nápravu specifických vývojových poruch. A) Personální zabezpečení školy k tabulka 1. personální zabezpečení školy k pracovníci fyzické osoby k přepočtení pracovníci k pedagogičtí 44 41,63 Vychovatelé ve ŠD 3 2,84 pracovníků celkem 47 44,47 B)Věková skladba a kvalifikovanost pedagogických pracovníků k

6 tabulka 2. odborná a pedagogická kvalifikovanost učitelů počet PP s odb.kval. do 35 let celkem 9 počet PP s odb.kval. 55 důch. věk ženy 4 počet PP s odb.kval. do 35 let ženy 7 Počet PP bez odb.kval. 55 důch. věk celkem 0 počet PP bez odb. kval.do 35 let celkem 5 Počet PP bez odb.kval. 55 důch. věk ženy 0 počet PP bez odb. kval.do 35 let ženy 2 počet PP s odb.kval let celkem 16 počet PP s odb.kval let ženy 15 počet PP bez odb. kval let celk. 1 počet PP bez odb. kval let ženy 0 počet PP s odb.kval let celkem 12 počet PP s odb.kval let ženy 12 počet PP bez odb. kval let cel. 0 počet PP bez odb. kval let ženy 0 počet PP s odb.kval. 55 důch.věk celkem 4 * 1studující na I.stupni, 1 studium dokončila, 2 dokončující studium v posledním ročníku PF na II. stupni, 2 uchazeči o zvýšení kvalifikace na II. stupni přijati k distančním studiu, 2 přijati ke studiu rozšiřujícímu kvalifikaci, 1 studuje školský management 6

7 C) Odchody ped. pracovníků v průběhu šk. r. nebo k K ukončili 4 pracovníci prac. poměr 1 pracovnice ukončila termínovanou pracovní smlouvu ( starobní důchodkyně) k pracovnici vznikl nárok na starobní důchod a k ukončila pracovní poměr 1 pracovnice nastoupila na mateřskou dovolenou během školního roku 1 pracovnice ze zdravotních důvodů ukončila během školního roku pracovní poměr D) Nově přijatí absolventi uč.studia : E) Další vzdělávání ped.pracovníků tabulka 3. přehled akcí bez kurzů ICT Druh kurzu zaměstnanec Didaktický seminář torba ŠVP z hlediska učitele matematiky Výstupní hodnocení Kurz carvingu Jak provádět hodnocení žáků, zásady autoevaluace školy Autoeavaluace školy RVP a jeho možnosti ve vzdělávací oblasti umění a kultura ve výt.výchově na 1. stupni ZŠ Mgr.Horská Mgr.Popelková Mgr.Ostrihoňová Mgr.Hnilička Mgr.Oršuliaková Mgr.Adámek Mgr.Dimunová Mgr.Krejčíková 7

8 Teorie a praxe management, modul č. 2 školského managementu ŠVP cesta je odměna Ekoateliér, květinový ateliér, květiny a květinové motivy Šikana, agrese a kriminalita u školní mládeže Mgr.Dimunová Mgr.Dimunová Mgr.Novotná Mgr.Ostrihoňová Mgr.Šimková Mgr.Oršuliaková Škola a česká školní inspekce Ekonomika a financování škol, modul č. 1 školského managementu Mgr.Strnadová Mgr.Dimunová Garance státem: 680 x 50,- = ,- Kč Vyčerpáno: ( ) = ,- Kč Přehled vzdělávacích akcí druh a délka Seminář jednodenní 12 Seminář vícedenní 2 Kurz jednodenní 0 Kurz vícedenní 2 Funkční školení jednodenní 0 8

9 Funkční školení vícedenní 1 Odborná vzdělávací akce jednodenní Odborná vzdělávací akce vícedenní Počet PP, kteří se, nezúčastnili žádné akce Komentář k tabulce : Počet pedagogických pracovníků, kteří se nezúčastnili žádné ze vzdělávacích akcí, se bude pro příští období vedení školy snažit eliminovat tím, že se bude snažit vzdělávací aktivity dodat přímo do školy formou tzv.vzdělávacích akcí na klíč. První takové počiny jsou již připraveny pro školní rok 2006/7 zajištěním zatím dvou akcí na klíč : Autoevaluace učitele a školy ( ) a Osobnostní a sociální výchova ( první seminář polodenní). F) Přehled o pedagogických pracovnících školy k Tabulka č. 4 - přehled pedagogických pracovníků - I. stupeň příjmení, jméno, titul funkční zařazení předměty další vzdělávání - specializace Adámek David Mgr. U,VP I. st. speciální pedagogika Blažková Ivana Mgr. U I. st. Hrdličková Jitka Mgr. U I. st. logopedie Hubertová Štěpánka Mgr. U I. st. Kittnerová Gabriela U I. st. dokončuje studium I.st na pedf. Kocková Jaroslava Mgr. U I. st. Kodýtková Lenka Mgr. U I. st. Krejčíková Jitka Mgr. U I. st. Kuncová Janka Mgr. U I. st. speciální pedagogika Kutílková Michaela Mgr. U I. st. Mašatová Jaroslava Mgr. U I. st. Pohanková Jana Mgr. U I. st. Posekaná Jana Mgr. U I. st. Rulcová Zuzana,Mgr. U I. st. Schejbalová Eva Mgr. U I. st. Šlosrová Miroslava U I. st. dokončila studium na pedf. Vostrá Petra Mgr. U I. st. 9

10 Zahradníková Vanda Mgr. U I.st. Kokmanová Jana Mgr. U I.st. Strnadová Soňa Mgr. ZŘŠ I.st. certifikát Nj Tabulka č.5 - přehled pedagogických pracovníků - II. stupeň příjmení, jméno, titul funkční zařazení předměty další vzdělávání - specializace Andrlová Miluše Mgr. U Ze, Che Cvrčková Lucie U Nj dokončuje studium na pedf. Dimunová Jana Mgr. U,ŘŠ Čj, Dě školský management na UK II.r Havránková Jitka Mgr. U Čj, On, Nj certifikát Nj Hnilička Jiří Mgr. U Čj, Tv Horská Zdeňka Mgr. U Ma,Fy Jirovcová Soňa Mgr. U Čj, Aj koordinátorka projektu Socrates Jírová Jana Mgr. U,ZŘŠ Př,Che Kubincová Veronika Mgr. U I.st. studuje On pro II. stupeň Macková Ludmila U Čj, Dě Mika Tomáš U SPŠCH studuje CHe a VT na TU v Lib. Novotná Petra Mgr. U I.st., Hv studuje Hv pro II. stupeň Ostrihoňová Dagmar Mgr. U,VP Rj,VV certifikát Nj Oršuliaková Iveta Mgr. U,ŠMP On,Tv Pánková Jiřina Mgr. U Př, ZZV Patík Josef Mgr. U Tv Pokorná Jaroslava Ing. U Ma Polda Václav U Fy,ZTV dokončuje studium na pedf. Popelková Ivana Mgr. U Ma, Che certifikát Nj Radimerský Michael U,ICT G studuje Dě na pedf. Šestáková Zuzana Mgr. U Př,Ze,Ek Šesták Jan Bc. U Aj First Certifikate Šimková Hana Mgr. U Čj,VV Špillerová Lenka Mgr. U Dě, hum.vědy Tučímová Alena Mgr. U Ma,Fy státní zkouška z Aj IV. Výsledky výchovy a vzdělávání ve školním roce 2005/2006 Zápis k povinné školní docházce, výběrové řízení pro rozšířenou výuku anglického jazyka od 3.ročníku, informace o následném přijetí žáků po skončení vinné školní docházky 10

11 Počet zapsaných dětí pro školní rok 2006/2007 Naše spádová oblast dle statistik MÚ cca 46dětí K zápisu se dostavilo 91 dětí Z toho 20 dostalo odklad školní docházky K potvrzen nástup 71 dětí Skutečný stav k = 71 dětí/ 3 třídy Přijímací řízení do 3.třídy s rozšířenou výukou AJ Zúčastnilo se celkem 39 dětí, všechny z kmenové školy Přijato 30 žáků Max. počet bodů 160/přijat poslední s počtem 145 bodů Přijímací řízení na SŠ, SOU, víceletá gymnázia II.pol.celkem 697 dětí V 7.ročníku ukončili p.š.d. 1 žák V 8.ročníku ukončili p.š.d. 1 žák V 9.ročníku ukončilo p.š.d. 65 žáků Víceleté gymnázium 13 žáků Speciální školy : celkem 1 žák Z I.stupně 0 Z II.stupně 1 žák V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Celkový prospěch žáků I.pololetí Tabulka č.6 počet žáků celkem 697 X X z toho v I.pol.prospělo s vyznamenáním stupně z chování 11 z toho v I.pol.prospělo stupně z chování 5 z toho v I.pol. neprospělo 13 X X Celkový prospěch žáků II.pololetí Tabulka č.7 počet žáků celkem 692 X 692 z toho v II.pol.prospělo s stupně z chování 19 11

12 vyznamenáním z toho v II.pol.prospělo stupně z chování 5 z toho v II.pol. neprospělo 15 X X Docházka žáků I. a II.pololetí Tabulka č.8 Počet žáků na škole I.pololetí Odučené hodiny celkem v týdenním úvazku Zameškané hodiny celkem I.pol. Z toho neomluvené hodiny celkem I.pol. Počet žáků na škole II.pololetí Odučené hodiny celkem v týdenním úvazku Zameškané hodiny celkem II.pol. Neomluvené hodiny celkem II.pol. I.stupeň II.stupeň K I.stupeň II.stupeň Pochvaly třídního učitele Pochvaly ředitelky školy 4 34 Další ocenění 0 0 Ceny roku, výroční ceny 0 5/3 VI. Co se nám ve škole podařilo v souvislosti s péčí o stav budov a jejich vybavení V letošním školním roce jsme navázali na úspěchy předešlého školního roku. Z prostředků na fondech školy jsme pořídili novou učebnu výpočetní techniky. Velmi nás opakovaně pozlobil stav střech, jak nad bazénovým pavilonem, tak nad tělocvičnami. Do plánu ozdravných opatření jsme nově zařadili významný investiční problém, a to je velmi vážný stav oken na celé budově od zkorodovaných rámů po vypadávající okenní tabule ve školní jídelně přes netěsnící rámy oken, jimiž dochází k významnému úniku tepla. Investovali jsme opět také do kolabujícího osvětlení tříd celého pavilonu U1, podařilo se nám opět nakoupit nábytek do 3 tříd I.stupně. Jednou z nejvýraznějších akcí bylo půlroční snažení o zdůstojnění přístupu do školy pro pana 12

13 učitele Bc.Jana Šestáka. Naše společné snažení vyvrcholilo v srpnu tohoto roku a dnes díky Úřadu práce v Chomutově, který poskytl dotaci ,-Kč na zřízení chráněného pracovního místa, díky Kontu Bariéry a jeho daru ,-Kč, díky malým i drobným sponzorům, díky žákům školy a jejich velké sběrové akci, díky společné sbírce zaměstnanců školy a rodičů, je hlavní schodiště opatřeno automatickou invalidní plošinou a naše škola se touto akcí s velkým lidským rozměrem posunula mezi školy, které se samy rozhodly odstranit bariéry mezi lidmi. Plánů bylo i pro tento školní rok mnoho, bohužel tuhá a dlouhá zima a velké prostory školy se špatně těsnícími okny způsobily, že se naše plány ztenčily na minimum. Protože ale škola získala dotaci na ICT ve výši ,- Kč, můžeme letos dokončit obměnu počítačů v kabinetech, dokoupit licence a popř. dovybavit moderní projekční technikou některou ze stávajících odborných pracoven. V podzimních měsících se z další dotace od Nadace ČEZ ve výši ,-Kč a s využitím peněz fondů školy bude realizovat projekt Badatelna, za nímž se skrývá vybudování moderní pracovny biologie a chemie tak, aby sloužila ke klasickému bádání a pokusům.v zásobníku investičních akcí, které opakovaně a každoročně předkládáme vedení města, má naše škola 14 velkých problémů spojených s exteriérem i interiérem budov. Současně jsme pro město zpracovali přehled investic, které je nutno do prosince 2007 v budově provést tak, aby interiéry budov školy byly v souladu se stávající legislativou spojenou s provozem škol a školských zařízení. Všechny tyto informace byly zpracovány do písemného materiálu a předneseny ředitelkou školy na červnovém zasedání Rady Města Klášterce. Tabulka č.9 přehled investičních akcí 2005/2006 akce termín financování částka Oprava a nátěr tabulí srpen 2005 škola ,- Školní nábytek celoročně škola ,- Oprava osvětlení učeben celého pavilonu U 1 Oprava hlavních vstupních dveří Servis výp.techniky (zasíťování školy) prosinec 2005 prosinec 2005 škola ,- škola ,- červen 2006 škola ,- Malování pavilonu MVD a ŠD červenec škola , Osazení tepelných zdrojů ve srpen 2006 město ,- školní jídelně digestoří Automatická invalidní plošina pro hlavní schodiště srpen 2006 dotace ÚP Konto Bariéry , ,- 13

14 Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičen Dle faktur další investice, opravy, údržba sponzoři,rodiče, zaměstnanci,žáci ,- srpen 2006 město ,- celoročně škola ,- VII. Školská rada Školská rada v tomto školním roce zasedala tomto složení: Zástupci zřizovatele: Ing.Veronika Dlouhá, Ing.Otakar Saitz Zástupci školy: Mgr.Miluše Andrlová, Mgr.Jiří Hnilička Zástupci rodičů: MUDr.Vanda Musilová, Mgr.Martin Biša Proběhla dvě řádná zasedání, jejichž program a následně ověřený zápis každého z jednání byl zveřejněn prostřednictvím dálkového přístupu.v tomto školním roce proběhla Valná hromada a prostřednictvím Občanského sdružení Rodiče škole získala škola ,- z grantu města na podporu činnosti zájmových a občanských sdružení.v obou případech se jednalo příspěvek na projekty, které škola realizovala v souvislosti s mezinárodními aktivitami.spolupráci s Radou školy i s občanským sdružením lze hodnotit velmi pozitivně. VIII. Výsledky kontrol ve sledovaném období neproběhla na škole kontrola ČŠI Tabulka č Výstup: Datum Druh kontroly Předmět kontroly školní jídelna odsávání tepelných zdrojů Krajská hyg.stanice úz.pr.chomutov porušení 6 odst.2 vyhlášky o provozu stravovacích zařízení neosazením tepelných 14

15 Krajská hyg.stanice úz.pr.chomutov zdrojů ve varně školní jídelny kontrola požadavků na prostory a dalšího vybavení k výuce tělesné výchovy prostory školních družin kontrola WC kontrola žákovského nábytku kontrola osvětlení tříd Výstup: Porušení zákona 256/2000 Sb., a vyhlášky 410/2005 Sb., v umývárnách chybí umývadla a odpady od nich, prostory školních družin jsou vzhledem k počtu zapsaných dětí těsné,na WC chybí rozvody teplé a studené vody a další příslušenství; pozitivně hodnoceno postupné vybavování školy novým stavitelným nábytkem a postupná rekonstrukce osvětlení tříd Výstup: Výstup: Neproběhla kontrola Krajská hyg.stanice úz.pr.chomutov Hasičský záchranný sbor Úst.kraje Město Klášterec nad Ohří - audit školní jídelna zdravotní průkazy kritické body bez závad preventivní požární prohlídka Během letních prázdnin zajistit kontrolu požárních dveří výstup žádný 15

16 IX. Hodnocení činnosti školy ve školním roce 2005/6 Hodnocení činnosti školy je obsaženo v analýze současného stavu ve východisku strategického plánu rozvoje školy pro období let 200ž až Velmi důležitou součástí tohoto hodnocení činnosti školy je také rekapitulace ročního plánu školy pro školní rok 2005/6, který obsahoval několik desítek plánovaných akcí, které byly součástí vzdělávací a výchovné strategie školy. Z akcí, které jsou již pravidelně součásti ročního plánu školy, lze jmenovat např. projekty mezinárodních výměnných pobytů s partnerskou školou v Německu, Školička pro předškoláky, Hry bez hranic, Přírodovědná soutěž pro žáky regionu, Vánoční trhy, Výtvarné dílny, soutěže ve zpěvu i ve výtvarné výchově či v zeměpisu a dějepisu, matematické klání Pythagoriáda, Mikulášské plavání a Plavecké přebory Města Klášterce, Den přátelství a tříletý projekt Sokrates Comenius 1, jehož výchovná a vzdělávací strategie má vliv na celoroční život školy, obsahuje prvky tolerance, přátelství, podpory zdravého životního stylu, ekologie, vede žáky školy k posilování všech kompetencí, pomáhá škole se zviditelnit nejen v rámci města Klášterce, ale i regionu a díky velmi kvalitně zpracovanému projektu i v nadnárodním měřítku. Škola se také pravidelně každoročně zapojuje do soutěží pořádaných MŠMT, neboť výsledky žáků v těchto soutěžích jsou určitým významným prvkem evaluace vzdělávací strategie školy. V letošním roce se podařilo naši školu zviditelnit i jako instituci, která je schopna buď vlastními silami nebo ve spolupráci s pedagogy ostatních škol ve městě nabízet vzdělávací služby ostatní pedagogické i nepedagogické veřejnosti. S velkým zájmem se setkaly v jarních měsících kurzy základů informační gramotnosti NPGG realizované ve spolupráci s Ministerstvem informatiky určené pro širokou veřejnost, kurzy spolupořádané s NIDV v Ústí nad Labem a ESF Brána jazyků a kurzy Jazyky hrou, organizované ve spolupráci s NIDV a MŠMT.Veškeré aktivity školy, její úspěchy, ale i potíže se snažíme prezentovat na školních webových stránkách a pochopitelně i prostřednictvím médií, nejčastěji v Kláštereckých novinách a v Deníku Chomutovska. O bohaté činnosti školy jsou velmi netradičním způsobem zpracovávány každoroční kroniky nejen ročního života školy, ale i jednotlivých projektů. Fotografie ze života školy jsou používány pro ilustraci v týdeníku Školství. X. Strategický plán rozvoje školy pro období I.Analýza současného stavu A.Image školy 16

17 zaměstnanci školy( pedagogičtí i nepedagogičtí), žáci i rodiče(klienti) přikládají image školy velký význam, zajímají se o to, jakým způsobem se škola prezentuje na veřejnosti, výrazně vyzdvihují prezentaci školy v nadnárodní úrovni, v oblasti dalšího vzdělávání ped. pracovníků v cizích jazycích a v oblasti vzdělávání klášterecké veřejnosti v získávání základů počítačové gramotnosti, v oblasti péče vedení školy a správních zaměstnanců o materiální a estetickou úroveň exteriéru i interiéru školy všichni považují za důležitou součást image školy úroveň pedagogického sboru a jeho řízení, a to pochopitelně včetně úrovně výuky respondenti považují informovanost veřejnosti za dobrou, přesto i v této oblasti má škola rezervy respondenti hodnotí kvalitu poskytovaných služeb na velmi vysoké úrovni; rezervy jsou spatřovány v oblasti mimoškolních aktivit a v menší míře v nabídce služeb školní jídelny ( požaduje se rozšíření možnosti volby ze dvou jídel, popř. ze dvou příloh) je velmi vyzdvihována oblast posilování tradičních aktivit školy a jejich přetransformování a ukotvení do tradic školy a ty by tvořily základní pilíř budoucího školního vzdělávacího programu B.Klima školy pracovníci hodnotí vzájemné vztahy jako slabě nadprůměrné, jeví se nepatrný rozdíl ve spolupráci I. a II. stupně; je zde výrazná snaha podporovat dobré, přátelské a spolupracující prostředí, v němž by docházelo k přirozenému předávání zkušeností mezi generačně rozdílnými členy pedagogického sboru častější problémy se však objevují ve vtahu učitel žák a mezi žáky navzájem problémy vztahů učitel žák se častěji objevují na II. stupni; někteří vyučující mají problémy si získat důvěru žáka, a to nejen na II. stupni převažuje pozitivní vztah ke škole (sounáležitost), a to nejen u žáků, ale i u učitelů a nepedagogických pracovníků důvěra žáků, rodičů i učitelů k vedení školy je na velmi dobré úrovni, dílčí problémy se vždy řeší ve spolupráci s poradenskými pracovníky, třídními učiteli a vedením školy částečné komunikační problémy mezi pracovníky prvního a druhého stupně přetrvávají, objevil se výrazně požadavek užší spolupráce C.Organizace a řízení úroveň řízení byla hodnocena více kladně, kompetence jsou výrazně stanoveny, dílčí výhrady k řízení byly zaznamenány na prvním stupni( autoritativní způsob řízení) oproti velmi demokratickému řízení II. stupně; bylo požadováno sjednocení způsobů řízení obou stupňů učitelé by přivítali větší podíl na řízení školy; konkrétně však mají problém se s touto možností vyrovnat ( vedení školy se nesluší radit ) činnost metodických orgánů byla hodnocena průměrně; v souvislosti s pracemi na školním vzdělávacím programu byla zde konstatována potřeba vniku nového modelu práce metodických orgánů školy kopírujících práci odborných skupin, které zpracovávají jednotlivé vzdělávací oblasti na jedné straně zjištěna spokojenost s navýšením kvality poskytovaných služeb ze strany školní jídelny, na druhé straně rozdílný náhled na kvalitu stravy, celkově ale hodnocena kvalita stravy jako slabě nadprůměrná 17

18 E. Ekonomika a materiální vybavení hospodaření školy je vyrovnané, objevují se pouze opakující se problémy s pokrytím financování spotřeby energií v tzv. silných měsících; škola se snaží naplňovat účelně fondy a využívat pro financování plánovaných investičních akcí v odměňování pracovníků je dán důraz na průběžné vyhodnocování, mzdy se daří udržet, i když s čím dál většími obtížemi, nad republikovým průměrem; pokles počtu žáků a odchod některých žáků z 5. tříd pravidelně ovlivňují množství mzdových prostředků pro jednotlivé finanční roky doplňková činnost probíhá v rozsahu v porovnání s okolními školami nadstandardním je třeba ve spolupráci se zřizovatelem začít pravidelné, systematické a promyšlené investice do fyzického stavu budov i do úprav vnitřních prostor tak, aby bylo dosaženo hlavně v této oblasti povinného souladu s legislativou do konce roku 2007 fond učebnic a vybavení pomůckami se v poslední době daří držet na celkem nadprůměrné úrovni, s ohledem na zdroje ze státního i provozního rozpočtu se snaží ředitelka školy o získávání sponzorských darů a dotačních finančních prostředků došlo k částečné modernizaci didaktické techniky, probíhá postupná modernizace odborných učeben a postupná výměna školního nábytku technický stav budovy se daří držet s nasazením maximálního úsilí správce budov a vedení školy na velmi dobré úrovni; v případě havárií a větších technických problémů je vždy nalezena spolupráce se zřizovatelem zavádění informačních technologií je na vysoké úrovni, nedostatky jsou v modernizaci vybavení kabinetů, ICT plán školy se daří plnit mírně nadprůměrně, je poddimenzovaný stav v počtu přípojných míst, projekční techniky i počtu počítačů na žáka, totéž se týká doporučovaného stáří techniky, je zapotřebí další počítačové učebny E.Výchovně vzdělávací proces spolupráce rodičů se školou při výchově a vzdělávání je hodnocena jak ped. pracovníky tak klienty jako nadprůměrná; kolísavou hodnotu má spolupráce v případě určitých třídních kolektivů a odvíjí se výrazně od osobnostní kvality konkrétních pedagogických pracovníků a struktury sociálně - ekonomického zázemí jednotlivých žákovských kolektivů ve výuce je stále větší problém s motivací žáků, a to jak s úvodní, tak s průběžnou, dále je třeba posilovat zpětnou vazbu a objektivní hodnocení žáků; určitý problém se jeví v oblasti sebehodnocení žáků, velmi propracovanou koncepci práce se zpětnou vazbou a sebehodnocením žáka využívají některé speciální třídy na I. stupni příprava vyučovacích hodin je na dobré úrovni, převládá dobrá organizační struktura hodiny, jako výrazně pozitivní se jeví ve většině případů velmi dobrá interakce učitel a žák škola má vypracované podrobné a přehledné učební plány, individuální vzdělávací plány jsou konzultovány se speciálním pedagogem a poradenským pracovníkem vně školy, připravuje se změna ve zpracovávání plánů výuky na systém měsíčního plánování efektivita vyučovacích hodin je dobrá, nedostatky se objevují při využívání učebních pomůcek a didaktické techniky, někdy i v nechuti zavádět nové vyučovací metody; problémem v této oblasti je slabá nabídka vzdělávacích aktivit tohoto druhu v oblasti Klášterecka a obtížná dosažitelnost těchto nabídek( Praha, Ústí na Labem zastupování a s tím spojené navyšování mzdových prostředků ) 18

19 využívání informačních technologií ve výuce je na rozdílné úrovni, závisí na dostupnosti( přípojné místo ve třídě, odborná pracovna s moderní projekční technikou, počítačová učebna v dostupném okolí) a vztahu vyučujícího k těmto technologiím individuální přístup na I. stupni je na velmi dobré úrovni, na druhém stupni je méně rozpoznatelný, někdy i chybí, učitelé ale pociťují potřebu naučit se správně diagnostikovat jak třídní kolektiv, tak žáka rezervy jsou také ve spolupráci s problémovými jedinci, jeví se zde nutná systematická a společná péče o dítě jak na půdě školy, tak v rodině a v případě selhávání rodiny velmi důležitá péče orgánů a institucí vně školy a rodiny rodiče, učitelé i žáci považují za průměrně složitý problém chování žáků na veřejnosti na velmi dobré úrovni je nastavena spolupráce všech poradenských pedagogů na půdě školy( model speciální pedagog a výchovný poradce pro I. stupeň, výchovná poradkyně pro II. stupeň, kariérová poradkyně, školní metodička prevence a školní psycholožka), třídních učitelů a odboru sociální péče při MÚ v Klášterci nad Ohří, Městskou a Státní policií v Klášterci nad Ohří, problémem byla a je velmi slabá spolupráce s poradenským zařízením v Kadani, kde dlouhodobě přetrvávají personální problémy F. Personalistika škola nemá úplně optimální stav v oblasti kvalifikovanosti učitelů cizích jazyků, mnoho pedagogických pracovníku si však zvyšuje či rozšiřuje kvalifikaci různými způsoby studia; stav je podchycen v pravidelně aktualizovaném plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podařilo se omezit počet nekvalifikovaných pedagogických pracovníků, většina na I. stupni má plnou kvalifikaci, popř. dokončuje studium, na II. stupni je stav obdobný došlo k výrazné stabilizaci pedagogického sboru i k výraznému omlazení sboru zvláště na II. stupni při zastupování za nepřítomné se osvědčilo využívat krátkodobých zástupů z řad bývalých zaměstnanců, důchodců, z řad zaměstnankyň na mateřské dovolené či využití kmenových zaměstnanců, studentů posledního ročníku fakulty, pracujících na částečný úvazek vzhledem k poklesu počtu žáků a tím i počtu tříd, neotevřením tradiční speciální třídy na I. stupni jako důsledek výše uvedené žádné spolupráce poradenského zařízení v Kadani a snahy kolegů ředitelů základních škol, vedoucí k udržení stavů počtů žáků ve třídách svých škol, se objevil problém s nadbytkem učitelů I. stupně a vychovatelek školní družiny; tento problém bude v následujícím školním roce gradovat a povede pravděpodobně k redukci sboru v oblasti výkonu specializovaných činností se předpokládá zahájení studia ve všech legislativou jmenovaných činnostech během školního roku 2006/7 II. Stanovení hlavních strategických cílů A.Image školy na základě projednání v širším vedení školy zvážit doplnění formy poskytovaných informací veřejnosti o nové, věnovat větší pozornost objektivnosti poskytování informací přímo kmenovými zaměstnanci školy, věnovat pozornost včasnosti, vstřícnosti a aktuálnosti informací 19

20 dát velký důraz na využití webových stránek školy, vést všechny pedagogické pracovníky školy, aby prováděli aktualizaci odkazů, ve vedení školy nastavit fungující systém kompetencí v této oblasti tak, aby stránky školy poskytovaly servis partnerům škol; uvažovat o zavedení odkazu pro on- line sytém sledování výsledků žáků doplnit současné tradice a rituály školy o nové; ty povedou pak k posílení vztahu rodičů a žáků a ostatní veřejnosti ke škole a k pohloubení sounáležitosti se školou; vyhodnotit kvalitu akcí pořádaných školou, uzavřít jejich počet a vytvořit z nich základní kámen budoucího školního vzdělávacího digramu jako součást vzdělávací a výchovné strategie školy posílit počet akcí orientovaných dovnitř školy na posílení vazeb mezi samotnými žáky školy napříč všemi ročníky udržet a nadále rozvíjet vysoký standard školou poskytovaných služeb B.Klima školy co nejužší spoluprací s pracovníky školy nadále posilovat důvěru ve vedení školy, dalším plánovaným studiem zvýšit odbornou úroveň řídících pracovníků velkou pozornost věnovat vztahům pedagogický pracovník rodič, učitel žák, hledat nové formy posílení důvěry v pedagogického pracovníka a v celý pedagogický sbor maximálně posílit roli třídního učitele, poskytovat mu co nejširší servis jak poradenskými pracovníky, tak vedením školy, ale institucemi vně školy, do rolí třídních učitelů stavět nejkvalitnější pedagogické pracovníky školy upevnit pracovní vztahy mezi pracovníky I. a II. stupně, vztahy budovat zvláště mezi přechodovými 5. a 6. ročníky, posilovat komunikaci na bázi vzájemné důvěry, úcty, spolupráce a uvědomování si individuálních i společných kvalit C.Organizace a řízení na nově konstituovaných provozních poradách se sborem dávat větší prostor k vyjádření se ke koncepci a k řízení školy, více do tohoto procesu zapojit všechny pedagogické pracovníky školy, pravidelně provádět analýzu současného stavu a vyhodnocování směřování organizace posílit úlohu metodických orgánů, odstranit z jejich práce formální přístup, umožnit práci tak, aby byly poradními a korekci tvořícími orgány školy; umožnit jim pracovat tak, aby výsledek odpovídal současným požadavkům a změnám školství zejména v souvislosti s prací na školním vzdělávacím programu a přípravou jeho náběhu od školního roku 2007/8, zapojit je více do řízení organizace a do kontrolní a metodické činnosti školy v rámci posílení kompetencí jednotlivých pracovníků dát větší důraz na osobní zodpovědnost a samostatnost každého pedagogického pracovníka D.Ekonomika a materiální vybavení udržet rozsah doplňkové činnosti, snažit se ochránit pronajímané prostory před pokusy o devastaci ze strany celků, kterým jsou v odpoledních hodinách školní prostory pronajímány ; pokusit se jednat se zřizovatelem o možnosti využít příjmy z doplňkové činnosti na rozvoj organizace a k posílení mzdových prostředků školy v odměňování plynule reagovat na změnu legislativy v oblasti odměňování, plně spolupracovat s odborovou organizací v oblasti tvorby kritérií pro stanovení výplaty 20

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov Výroční zpráva za školní rok 2007/8. Mgr. Jana Dimunová

Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov Výroční zpráva za školní rok 2007/8. Mgr. Jana Dimunová Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov Výroční zpráva za školní rok 2007/8 Autor: Mgr. Jana Dimunová Motto: Prioritou tohoto školního roku bylo zavádění školního vzdělávacího programu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov 257 24 Chocerady 267 Identifikátor školy: 600 042 022 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Marketingová strategie projektu

Marketingová strategie projektu Marketingová strategie projektu Dnes hra, zítra život. Projekt : CZ.1.07/1.2.12/04.0019 Analýza výchozí situace Koncepci propagace ESF rozvíjíme postupně tak, jak nabýváme další zkušenosti v průběhu projektů.

Více

Strategický plán rozvoje školy pro období 1.9.2006 31.8.2008

Strategický plán rozvoje školy pro období 1.9.2006 31.8.2008 Strategický plán rozvoje školy pro období 1.9.2006 31.8.2008 I.Analýza současného stavu A.Image školy zaměstnanci školy( pedagogičtí i nepedagogičtí), žáci i rodiče(klienti) přikládají image školy velký

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Mgr. Jana Dimunová ředitelka školy. V Klášterci n. Ohří 30. 8. 2005

Mgr. Jana Dimunová ředitelka školy. V Klášterci n. Ohří 30. 8. 2005 Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov tel.: 474 375 397 e-mail:skola@1zsklasterec.cz www.1zsklasterec.cz IČO: 46787488 fax : 474 376 742 Motto: V tomto roce jsme pěstovali školu

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary Nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 009 203 Termín konání

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 Signatura: al6as105 Okresní pracoviště Znojmo INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Mateřská škola Nový Šaldorf, okres Znojmo

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2004 Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217 755 01 VSETÍN K o n t a k t y n a š k o l u Telefony (pevná linka):

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 847/07-01. Jánošíkova 1320

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 847/07-01. Jánošíkova 1320 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 847/07-01 Název školy: Základní škola U Krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova 1320 Adresa: Jánošíkova 1320, 142 00 Praha 4 - Krč Identifikátor:

Více

školní rok 2008/2009 (úprava k 2.1.2009)

školní rok 2008/2009 (úprava k 2.1.2009) Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků Základní školy Marie Curie-Sklodowské Jáchymov, okres Karlovy Vary školní rok 2008/2009 (úprava k 2.1.2009) Preambule : Pedagogický pracovník je povinen

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Česká školní inspekce inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Identifikátor: 600 138

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Škvorec Tyršova 130, 250 83 Škvorec Identifikátor školy: 600 052 231 Zřizovatel: obec Škvorec Školský úřad Praha-východ,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-254/08-02. Předmět inspekční činnosti 1 :

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-254/08-02. Předmět inspekční činnosti 1 : Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-254/08-02 Název školy: Střední zemědělská škola, Čáslav, Sadová 1234 Adresa: Sadová 1234, 28 601 Čáslav Identifikátor: 600 007 278

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2. Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2. Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2 Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice Identifikátor: 616 800 461 Termín

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Základní škola a Mateřská škola České Velenice Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Projednáno: - na poradě vedení školy - na pedagogických radách ZŠ a MŠ - se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou Dobřany 2, 518 01 Dobruška Identifikátor: 600 001 491 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958 Verdunská 2958, 415 01 Teplice Identifikátor: 600 084 817 Termín konání inspekce: 5. - 7. březen

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1026/08-04 Název školy Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace Adresa: Osek 16, 338 21 Osek Identifikátor:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 214/09 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 3. Účinnost od: 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více