Dějiny šperkařství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dějiny šperkařství 1100-1870"

Transkript

1 Joan Evansová Dějiny šperkařství z anglického originálu Joan Evans A History of Jewellery Dover Publications, Inc

2 Toto online vydání představuje zkrácenou verzi práce, původně vydané v anglicky tištěné verzi A History of Jewellery od Dover Publications, Inc.; 1, s autorskými právy v držení A. L. Schuller, 4 Northmoor Road, Oxford OX2 6UP, UK. Povolení k překladu knihy z vydavatelství Dover Publications, Inc. z Anglického jazyka do Českého jazyka vztahující se pouze na použití textu knihy bez použití obrázků a grafů. Vydavatel knihy poskytl povolení pouze na elektronický překlad knihy, bez jakéhokoliv komerčního využití. Překlad bude sloužit jako doplňkový studijní materiál souběžně k originální anglické knize. Přeložená kniha bude zahrnuta v elektronické formě do veřejné databáze výstupů projektů Ministerstva vzdělávání České republiky, financovaných Evropskou unií. Rozsah použití přeložené knihy bude ve volném přístupu široké veřejnosti, odkazující k originální anglické verzi knihy. A licence for the translation of the above Dover Publications, Inc. title from the English language into the Czech language only for the use of text of the books without the use of figures and graphs to provide a text in Czech language to be used as supplementary study material to the original English language edition of the book. The translated book will be included in electronic form in the public database of project outputs the Ministry of Education of the Czech Republic financed by the European Union. The range of using the translated book will be in free access of the general public, provided that reference is made to the original English edition of this book Překlad knihy z anglického originálu do českého jazyka vyhotovila v roce 2014 překladatelská agentura thebesttranslation, U Michelského mlýna 33, Praha 4, zastoupená Mgr. Lucií Butcher. Odbornou recenzi českého překladu knihy provedla v roce 2014 PhDr. Alena Křížová, Ph.D., Bezručova 15, Brno. Překlad, recenze a povolení k překladu hrazeny z projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Registrační číslo: CZ.1.07/2.1.00/ Název projektu: Vyšší kvalita studia na VOŠ, prostupnost do bakalářského studia blízkého oboru VŠ. 2

3 Obrazová příloha 1 Zlatá brož, smaltovaná a osázená rubínem, diamantem a perlami. Polovina 15. století Joan Evansová Dějiny ŠPERKAŘSTVÍ Dover Publications, Inc. New York 3

4 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Ilustrace v tomto vydání byly zmenšeny o 5-15%, text ovšem upravován nebyl. Tuto skutečnost je třeba vzít v úvahu tam, kde je v popiscích uváděna nebo zmiňována velikost, seznam vyobrazení atd. Copyright 1953, 1970 Joan Evansová. Všechna práva vyhrazena podle Celoamerické a mezinárodní úmluvy o autorských právech. Toto vydání, které vyšlo poprvé v roce 1989, je nezkráceným opakovaným vydáním díla, které publikovalo nakladatelství Faber & Faber v Londýně (Anglie) v roce 1970, a nakladatelství Boston Book and Art, Boston (Massachusetts) jako druhé upravené vydání díla, které původně publikovalo nakladatelství Faber & Faber v roce V zájmu úspory místa bylo původní umístění některých vyobrazení změněno. Obrazové přílohy číslované římskými číslicemi byly ve vydání z roku 1970 barevné. Vyrobeno ve Spojených státech amerických. Dover Publications, Inc., 31 East 2nd Street, Mineola, N.Y

5 Věnováno GEORGI RAVENSWORTHOVI HUGHESOVI úředníkovi Ctihodné společnosti zlatníků 5

6 Předmluva Naše znalosti o špercích vycházejí hlavně ze šperků samotných. Nic se nevyrovná tomu, když máte možnost si šperky zblízka prohlédnout, či dokonce osahat. Jestliže soustředíme starodávné šperky v muzeích, naše vědomosti o nich se nezvyšují zdaleka tak, jak by mohly, protože jakmile se šperk vystaví v muzejní vitríně, nemá kromě několika privilegovaných osob nikdo možnost s ním manipulovat. Podobným způsobem se zmenšuje jejich krása, protože šperky jsou určené k tomu, aby byly nošeny, a jen během nošení vyniknou jejich nejdůležitější vlastnosti a celá jejich okázalost. Šperky z období sedmi a půl století, o kterém pojednává tato kniha, neznáme díky tomu, že byly pohřbeny společně se svými majiteli podobně jako šperky z dřívějších dob, ale protože se dochovaly jako součást soukromého majetku, a to jen díky náhodě, rodinnému sentimentu nebo tomu, že majitelé rozpoznali jejich krásu. Z těchto šperků se nejdůležitější exempláře z období do roku 1700 nacházejí v renomovaných muzeích nebo soukromých sbírkách. Mnohé šperky pocházejících z pozdější doby jsou dosud uloženy ve šperkovnicích královských nebo soukromých rodin a není jednoduché je objevit jsou však stále živé, protože je jejich majitelé při vhodných příležitostech nosí. Druhým zdrojem našich znalostí o špercích jsou portréty. Ty vstupují do hry až v druhé polovině 15. století, protože středověké pohřební podobizny a mosazné desky na pomnících 1 málokdy zobrazují šperky ve větším detailu, zatímco malíři pozdního středověku a rané renesance a samozřejmě portrétisté všech druhů v letech 1470 až 1910 je zachycují s nekonečnou péčí. Za třetí, mnohé informace lze získat studiem dochovaných návrhů šperků. Z období středověku se jich s výjimkou návrhů namalovaných na okraji modlitebních knížek z 15. století dochovalo jen málo, nicméně známe poměrně velké množství kreseb z 16. století a veliké množství rytých návrhů spadajících do konce 15. století. Teprve v poslední době je vytlačily ilustrace vytištěné půltónovým tiskem a publikované v Paříži, 2 které nyní kolují mezi příslušníky šperkařského řemesla. Neméně přesným, ale podstatně méně záživným zdrojem informací jsou různé dokumenty účtenky za šperky, jejich soupisy, 3 inzerce a zmínky o špercích v literatuře, které v určité formě pokrývají celé zkoumané období. Politická situace téměř automaticky určila geografické hranice této knihy. S výjimkou poznámek a fotografií, které se podařilo získat dlouhou před 2. světovou válkou, jsem neměla možnost zahrnout žádné informace z druhé strany železné opony. V naší části světa jsem se však setkala s nekonečnou laskavostí ze strany úředníků i soukromých sběratelů. Ve Francii bych ráda poděkovala zejména obchodní atašé v Archives Photographiques, Jeanu Prinetovi z Biblothèque Nationale, Pierru Verletovi z Musée de Louvre a Musée de Cluny, řediteli Musée de Versailles, správci Musée Condé v Chantilly, správci Musée des Arts Décoratifs v Paříži a mé přítelkyni, Marguérite Prinetové; v Itálii panu Joycelynu Wadu Perkinsovi, řediteli Britské školy v Římě, správci Museo Civico v Turíně, řediteli Galerie Uffizi ve Florencii; v Belgii tajemníkovi A. C. L. z Bruselu; ve Švýcarsku W. W. Guyanovi, 1 Uvádí se však, že na řetězu u podobizny Ferdinanda Portugalského v Innsbrucku pracoval kovář celý měsíc. V. Oberhammer, Die Bronzestandbilden des M. Grabmal zu Innsbruck, 1935, s Zejména L Officiel de la Bijouterie. 3 Neocenitelným seznamem pramenů je Bibliographie des Inventaires imprimés, kterou v roce 1892 publikovali F. de Mély a E. Bishop. 6

7 řediteli Musée de Tous-le-Saints v Schaffhausenu; ve Skandinávii řediteli Národního historického muzea ve Stockholmu, Dr. Victoru Hermansenovi z Národního muzea v Kodani a ctihodnému děkanovi z Uppsaly; v Německu Chrisopheru Norrisovi, bývalému zaměstnanci Sekce památek a výtvarného umění Kontrolní komise, Institutu v Marburgu, hraběti Wolffovi Metternichovi, vikáři Dr. Erichovi Stephanymu z Cách, Dr. Delbrueckovi z Bonnu, řediteli Hessisches Landesmuseum v Darmstadtu a úřadům Landesbildstelle Sachsen; v Rakousku Dr. Buschbeckovi, řediteli Kunsthistorisches Museum ve Vídni; a ve Spojených státech amerických řediteli Metropolitního muzea v New Yorku a řediteli Clevelandského muzea umění v Clevelandu, Ohiu. Některé šperky vyobrazené v této knize byly s laskavým svolením zapůjčeny z královské sbírky v hradu Windsor. Děkuji za svolení reprodukovat detail oltářního obrazu od Van der Goese, který se nachází v Holyrood House. Velkorysou pomoc poskytli R. L. S. Bruce Mitford z Britského muzea, John Summerson z Muzea Sira Johna Soaneho, královský knihovník Sir Owen Morshead, Sir James Mann, správce Wallaceovy sbírky a jeho asistenti, Francis Watson a Robert Cecil, Dr. Margaret Whinneyová a profesor Wilde z Courtauldova institutu, Dr. Charles Parker a John Woodward z Ashmoleova muzea, Dr. Carl Winter a pan Goodison z Fitzwilliamova muzea, Robert Stevenson, správce Skotského národního muzea, správce Muzea Společnosti starožitníků v Newcastle-upon-Tyne, vévoda z Portlandu, H. Clifford Smith, Talbot Riceová, Olive Lloydová Bakerové, Sir Malcom MacGregor z MacGregoru, správce New College v Oxfordu, správce Národní galerie, ředitel Muzea Viktorie a Alberta, Lawrence Tanner, správce památek ve Westminsterském opatství, Gregor Zarnecki z Conwayovi knihovny Courtauldova institutu umění, knihovník Guildhallovy knihovny, Dr. L. D. Ettlinger z Warburgova institutu, Lady Lucasová, ctihodný otec Chadwick, S. J. ze Stonyhurst College, knihovník národního archivu, správce Walkerovy umělecké galerie v Liverpoolu, pan Norton ze společnosti Messrs. S. J. Phillips a pan Nyburg z Galerií starožitného umění. Můj dávný přítel C. C. Oman mi nejen umožnil pořídit speciální fotografie mnoha předmětů, ale také s velkou laskavostí přečetl rukopisy této knihy a přispěl svými znalostmi, kritikou a radou. Wotton-under-Edge, 1951 J. E. Předmluva k druhému vydání V druhém vydání byly provedeny drobné změny a opravy. Nejdůležitější z nich se nachází na straně 95 a týká se skupiny ů, které byly dříve uváděny jako španělské, ale Dr. Steingräber je nedávno přesvědčivě identifikoval jako německé. Tato změna byla přijata a okolní text odpovídajícím způsobem upraven. Původní seznam vyobrazení byl aktualizován, aby zohlednil změny ve vlastnictví šperků, ke kterým došlo od prvního vydání. V jednom nebo dvou případech, kdy se vyobrazené kousky v roce 1953 nacházely ve fázi prodeje, nebylo možné identifikovat současné vlastníky a ráda bych se na tomto místě omluvila, pokud bylo něčí jméno vynecháno. Seznam bibliografie byl značně rozšířen a k srpnu 1968 aktualizován bylo přidáno asi sto padesát nových titulů. Dovolím si pár slov o nových vyobrazeních. Byly přidány nové barevné obrazové přílohy pod čísly II a III* a šestnáct stran nových černobílých obrazových příloh bylo začleněno mezi stávající v chronologickém pořadí (obrazové přílohy 6, 7, 26, 27, 53, 57, 76, 78, 101, 102, 168, 173, 188, 189, 190 a 192). Číslování obrazových příloh se ve většině případů změnilo. U obrazové přílohy 41a byla původní reprodukce vyměněna za jiný šperk z počátku 16. století. Při prohlížení původních 7

8 obrazových příloh během přípravy druhého vydání jsem došla k závěru, že i přes četné potíže, které jsem měla při získávání fotografií po 2. světové válce, jsou dostatečně zastoupeny všechny důležité typy a období evropského šperkařství až do začátku 19. století. V důsledku toho tedy bylo přidáno jen několik kousků z tohoto období, a to kvůli jejich jedinečné zajímavosti nebo významu, jako např. zlatá brož z doby kolem roku 1300 osazená středověkými kamejemi, která byla nalezená v roce 1968 na hradě v Oxwichi, v hrabství Glamorganshire, islámský křišťál upevněný kolem r jako přívěsek, který nedávno získalo Muzeum Viktorie a Alberta, a odznak s labutí datující se přibližně do roku 1450, který byl nalezený v Dunstablu a nyní se nachází v Britském muzeu. Další šperky byly přidány, protože žádné podobné nebyly na obrazových přílohách dosud zachyceny, jako je tomu v případě norimberské ozdoby do vlasů ze zlata a perel, která pochází přibližně z roku Díky laskavosti Dr. Mihalika z Maďarského národního muzea jsem měla možnost přidat několik nádherných kusů středověkých šperků z Maďarska, země s dlouhou a živou tradicí šperkařského umění, která nebyla v prvním vydání zastoupena. Od prvního vydání této knihy se enormně zvýšil zájem o šperky 19. století a významné kusy začaly nacházet cestu ze soukromých šperkovnic do sbírek muzeí. V prvním vydání byly historické styly 19. století zastoupeny jen spoře, a proto jsem se rozhodla přidat do nového vydání příklady šperků, které navrhli Pugin a Castellani, a také výběr dalších kousků od méně známých tvůrců. Přestože je zastoupení šperků 19. století nevyhnutelně méně komplexní, než by mohlo být, některé významné aspekty umění této doby jsou v tomto vydání zaslouženě zdůrazněny. Ačkoli šperky mohou přinášet a také přinášejí potěšení jako umělecká díla sama o sobě, historie nesmí opomínat jejich vztah k oděvům a změnám v módě, které často určovaly jejich oblíbenost nebo úpadek. V prvním vydání figurovala celá řada reprodukcí uměleckých děl a portrétů, které zobrazují, jaké šperky se nosily a způsob jejich nošen v různých údobích. Rozhodla jsem se jejich počet zvýšit, protože díky obrazům a sochám se nejen dozvídáme mnohé o špercích, které se dochovaly, ale také o špercích, které známe jen z dokumentů a literárních pramenů. Podivně gotické uspořádání ozdob Kateřiny Cornarové dokazuje módu nošení šperků, které nejsou jinde zaznamenány. Kontrast mezi spořádanou prostorností pozdně renesanční vznešenosti, jak dokládají portréty Jindřicha VIII. a princezny Marie, a zdobenými šaty Dorothée de Croy a Marie Capponiové z prvních desetiletí 17. století, dokládá proměnu společenských hodnot výmluvněji než veškerá slova. Katharina Barbara, Freein von Liebert, byla dáma dojemně prostá, ale naštěstí, když v roce 1774 vznikal její portrét, navlékla si celý obsah své šperkovnice, čímž vznikl doklad o bohaté paletě šperků, kterou dáma tohoto neformálního věku vlastnila. V některých případech reprodukují nová vyobrazení předměty, o kterých se pojednává v textu. V takovém případě byl na vhodné místo umístěn odkaz na obrazovou přílohu. Ráda bych poděkovala následujícím osobám a institucím za povolení reprodukovat umělecká díla, která mají ve své péči: Kunstsammlungen v Augšpurku, Historisches Museum v Basileji, Britskému muzeu, Maďarskému muzeu výtvarného umění v Budapešti, Maďarskému národnímu muzeu v Budapešti, Fitzwilliamově muzeu v Cambridge, Germanisches Nationalmuseum v Norimberku, paní Phyllis Phillipsové, baronu von Thyssen-Bornemiszovi, Musée des Beuax-Arts ve Valenncinnesu a Muzeu Vikorie a Alberta. Na závěr bych chtěla poděkovat panu R. W. Lightbownovi z Muzea Viktoria a Alberta za pomoc, kterou mi laskavě poskytl při přípravě nového vydání J. E. 8

9 Obsah / anglická verze Předmluva 9 Předmluva k druhému vydání 11 Seznam vyobrazení 17 Raný středověk 39 Gotické období 53 Pozdní středověk 68 Raná renesance 81 Pozdní renesance století století Doslov 183 Literatura 185 Rejstřík 201 9

10 Obsah / český překlad PŘEDMLUVA... 6 PŘEDMLUVA K DRUHÉMU VYDÁNÍ... 7 SEZNAM VYOBRAZENÍ RANÝ STŘEDOVĚK GOTICKÉ OBDOBÍ POZDNÍ STŘEDOVĚK RANÁ RENESANCE POZDNÍ RENESANCE STOLETÍ STOLETÍ DOSLOV LITERATURA REJSTŘÍK

11 Seznam vyobrazení Pokud se v knize objevují reprodukce fotografií muzejních exponátů bez dalšího poděkování, jedná se o uveřejnění s laskavým svolením úřadů správy britských muzeí. Reprodukce z Muzea Viktorie a Alberta podléhají autorským právům Koruny. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY V TEXTU Obrazová příloha 1 Zlatá brož, smaltovaná a osázená rubínem, diamantem a perlami. Polovina 15. století Obrazová příloha 2 (a-b) Brož. Zlato, osázené kamejemi. Anglie (?), kol. r Nalezena na hradě v Oxwichi, Glamorganshire. (c) Odznak s labutí. Francie (?), pol. 15. století. Obrazová příloha 3 Růženec. Smaltované zlato, skládá se z padesáti smaltovaných zdrávasů, šesti kosočtvercových otčenášů a velkého oválného závěsu. Všechny korále jsou duté a zdobené na přední i zadní straně námětem označeným nápisem. Anglie, 15. století. Muzeum Alberta a Viktorie. Obrazová příloha 4 a) Kloboukový medailonek z ovaného zlata s portrétem císaře Karla V b) Kloboukový medailonek z ovaného zlata s postavou sv. Jiří s drakem. Polovina 16. století. Obrazová příloha 5 a) Kloboukový medailonek z ovaného zlata s postavou sv. Jiří s drakem. Německo, kol. r b) Přední strana šperku rodiny Lennoxů nebo Darnleyů. ované zlato osázené safíry. Její Veličenstvo královna. Obrazová příloha 6 a) Zadní strana šperku rodiny Lennoxů nebo Darnleyů. Mailované zlato. b) Zadní strana přívěsku z ovaného zlata s medailonkem Apollona a Dafne. Itálie, pol. 16. století. Její Veličenstvo královna. Obrazová příloha 7 Přívěsek z ovaného zlata osázený rubíny a smaragdy. Německo, kol. r Obrazová příloha 8 Přední a zadní strana přívěsku tvořeného písmeny MARIA ze zdobeného lazuritu, zasazeného v ovaném zlatě, zadní strana s černým a bílým em. Španělsko, kol. r Soukromá sbírka. Obrazová příloha 9 a) Medailónek s émail en résille sur verre. Francie, kol. r b) Pouzdro na miniaturu s émail en résille sur verre. Anglie nebo Francie, kol. r c) Miniatura s jamkovým smaltováním na zlatém podkladě. Anglie, kol. r Obrazová příloha 10 Náramek s diamanty, smaragdy a rubíny zasazenými v ovaném zlatě. Pravděpodobně Gilles Légaré, kol. r Obrazová příloha 11 Náramek s diamanty, smaragdy a rubíny zasazenými v ovaném zlatě. Pravděpodobně od Gillese Légarého nebo zcela určitě podle jeho návrhu. Kol. r. 1665, soukromá sbírka. Obrazová příloha 12 Šperk z opálového štrasu. Anglie, druhá polovina 18. století. 11

12 OBRAZOVÉ PŘÍLOHY na konci knihy Obr. příloha 1 a) Zlatá brož, Německo, pravděpodobně začátek 11. století. Muzeum Viktorie a Alberta. b) Brož z ovaného zlata (brož rodiny Towneleyů), Německo, konec 11. století. Britské muzeum. Obr. příloha 2 a) Brož ve tvaru orla z ovaného zlata z pokladu císařovny Gisely, kol. r Není známo, kde se nachází dnes. Fotografie s laskavým svolením Dr. Delbruecka, Bonn. b) Dvě brože ze zlata osazené safíry, ametysty a perlami. Hessiches Landesmuseum, Darmstadt. Obr. příloha 3 Římská achátová kamej v lůžku ze zlatého filigránu a perel, 12. století. Pokladnice katedrály v Aostě. Fotografie s laskavým svolením Museo Civico, Turín. Obr. příloha 4 a) Spona z pozlaceného bronzu, připisována Nicholasi z Verdenu, kol Metropolitní muzeum v New Yorku. b) Stříbrná spona nalezená na ostrově Visby, kol. r. 1220,? rýnská. Národní historické muzeum, Stockholm. Obr. příloha 5 Detail sochy královny z Corbeilu zobrazuje prstencovou brož a korunu. Musée du Louvre. Foto Commission des Monuments historiques. Obr. příloha 6 (a-c) Přívěsek, islámská křišťálová ryba zasazená v západní obrubě ze stříbra, zdobené technikou nielo a zlacením. Ryba kol. r (?), obruba kol. r Se závitovým uzávěrem. (Nepatrně zvětšeno.) Muzeum Viktorie a Alberta. Autorská práva Koruny vyhrazena. d) Brož, pozlacené stříbro, zdobená lvy a orly na listových ornamentech, Maďarsko (?), 13. století. Muzeum Viktorie a Alberta. Obr. příloha 7 a) Přezka, zlatá, zdobená technou nielo, s bojovou scénou, Maďarsko, druhá pol. 13. století. (Nepatrně zvětšeno.) Nalezena se čtyřmi zlatými knoflíky v Kiskunmajsa-Kúgyóspuszta. Maďarské národní muzeum, Budapešť (č ). b) Úlomek koruny, čtyři zlaté destičky zdobené zlatým filigránem a osazené perlami, tyrkysy, granáty a safíry. (Nepatrně zvětšeno.) Maďarsko, druhá pol. 13. Století. Maďarské národní muzeum, Budapešť (č l.c.) c) Úlomek brože ve stejném stylu jako koruna. Zlato osazené tyrkysy, granáty a safíry (Nepatrně zvětšeno.) Maďarsko, druhá pol. 13. století. Maďarské národní muzeum, Budapešť (č c). Obr. příloha 8 Prstencové brože, Britské muzeum, 13. a 14. století. a) Ryté zlato osazené rubíny a smaragdy, počátek 13. století. Franksův odkaz. b) Zlato osazené rubíny a smaragdy z opatství Enniscorthy. Nápis: +AMES : AMIE : AVES M PAR CES PRESENT. c-d) Stříbro, vyobrazena přední i zadní strana. Obě opatřeny různými verzemi amuletového rytého nápisu IHESUS NAZARENUS REX JUDAEORUM. Obr. příloha 9 a) Koruna s relikviemi zaslaná z Konstantinopole v roce Pokladnice katedrály, Namur. Foto A. C. L., Brusel. (Nepatrně zvětšeno.) b) Koruna, kterou Ludvík IX. Francouzský daroval dominikánskému klášteru v Liége, před r Musée du Louvre (Nepatrně zvětšeno.) 12

13 Obr. příloha 10 a) Koruna, kterou měl na hlavě Richard z Cornwallu, když byl korunován římským králem v Cáchách v roce Pokladnice katedrály v Cáchách. (Zmenšeno.) b) Šperk sv. Hilára. Kamej císaře Augusta ze sardonyxu v pozlaceném lůžku je osazeném rubíny, safíry a perlami byla kdysi dedikována jako ozdoba stříbrné busty sv. Hilára, která se nacházela v klenotnici opatství Saint Denis, počátek 13. století. Bibliothèque Nationale, Paříž. Obr. příloha 11 a) Onyx ze Schaffhausenu. Starožitná římská kamej míru zasazená ve zlatém rámečku s malými postavami lvů mezi drahými kameny ve vyvýšených lůžkách. Zadní strana je rytá postavou muže v civilním oblečení, který drží jestřába, a nečiteným nápisem. b) Pohled z boku, druhá pol. 13. Století. Musée de Tous-le-Saints, Schaffhausen. Fotografie s laskavým svolením pana W. U. Gûyàna. Obr. příloha 12 Relikviář. a) Kříž ze zlata posázeného drahými kameny, konec 13. století. Palazzo Pitti, Florencie. Foto Alinari. b) Zlatý dvojitý kříž z postavy Krista v Røskilde Domkirke, konec 13. soletí. Národní muzeum, Kodaň. c-d) Relikviářový přívěsek s trnem z trnové koruny, ované zlato osazené dvěma velkými ametysty ve tvaru fazolí, konec 13. století. Britskému muzeu ho daroval pan George Salting. Obr. příloha 13 a-b) Zlatá prstencová brož. Brož z Kames, kol. r Dříve ve vlastnictví Sira Malcoma Macgregora z Macgregoru. Národní muzeum starožitností, Edinburgh. c) Zlatá prstencová brož osazená rubíny a safíry, zadní strana zdobená technikou niello, kol. r Muzeum Viktorie a Alberta. Obr. příloha 14 a) Zlatá prstencová brož nalezená poblíž hradu Doune, lemovaná věncem a černými nápisy + ave de + moy mercie + pite moun coer en + vous repoce, kol. r Národní muzeum starožitností, Edinburgh. b) Stříbrná brož s nápisem IHESVS NASARENE, 14. nebo 15. století. Franksův odkaz, Britské muzeum. c) Zlatá brož s přečnívajícími lůžky pro uložení kamenů, kol. r Britské muzeum. d) Zlatá brož s laločnatým prstencem, 14. století. Muzeum Viktorie a Alberta. e) Zlatá brož s kabalistickým nápisem, 14. století. Britské muzeum. Obr. příloha 15 a) Zlatá prstencová brož osazená rubíny a safíry, 14. století. Muzeum Viktorie a Alberta. b) Zlatá brož osazená perlami, dokulata vybroušenými safíry a smaragdy, počátek 14. století. Britské muzeum (z Londesboroughovy sbírky). c) Stříbrná prstencová brož z Norhamu s pozlacenými rozetami a obrubami, 14. století. Národní muzeum starožitností, Edinburgh. Obr. příloha 16 Brož z Glenlyonu, pozlacené stříbro osezené ametysty, na zadní straně s nápisem CASPAR. MELCHIOR. BALTASAR. CONSUMATUM, Skotsko,? kol. r Briské Muzeum. (Zmenšeno.) Obr. příloha 17 a) Brož z Loch Buy, stříbrná, osezaná křišťály a perlami, Skotsko, 16. století. Britské muzeum. b) Zlatá brož osazená kamejí a rubíny, konec 14. století. Muzeum Viktorie a Alberta. Obr. příloha 18 a) Zlatá prstencová brož s nápisem VOUS ESTES MA IOY MOUDEINE, konec 14. Století. Britské muzeum. b) Zlatá brož osazená čtyřmi safíry a třemi malými perlami, konec 14. Století. Briské muzeum. c) Zlatá srdcovitá brož, kdysi ová s pavími pery, nese nápis NOSTRE ET TOUT DITZ A VOSTRE PLESIR, 14. století. Muzeum Viktorie a Alberta. d) Zlatá srdcovitá brož zdobená květinami a listy, 14. století. Britské muzeum. 13

14 Obr. příloha 19 a) Šperk zakladatele, který Vilém Wykeham zanechal škole New College v Oxfordu roku 1404, konec 14. století. New College, Oxford. Foto Ashmoleovo muzeum. b) Zlatá brož ve tvaru pelikána s rubínem stojícím na spirále s malým špičatým diamantem, Burgundsko?, 15. století. Britské muzeum. c-d) Zlatý rekliviářní přívěsek rytý postavmi svatých a mottem A MON DERREYNE, kol. r Britské muzuem. Obr. příloha 20 Kruhová zlatá brož ze 14. století s drahými kameny a zdobená groteskními postavami byla v 15. století osazena na zlatou destičku, která byla také zdobená drahými kameny a orly a lvy ze zlata, nalezená v řece Motala poblíž Kumstadu. Národní historické muzeum, Stockholm. (Zmenšeno.) Obr. příloha 21 Spona ve tvaru lilie z francouzských korunovačních šperků, ované zlato osazené safíry a ametysty, 15. století. Musée du Louvre. Foto Giraudon. (Zmenšeno.) Obr. příloha 22 a-e) Brože k počátku 15. století dedikované katedrále v Essenu. Foto Rijksmuseum, Amsterdam. a) Věneček z květin, kdysi byla celá brož lemovaná přečnívajícími listy, jedna ze sedmi broží. b) S hvězdou, některé perly chybí. c) S jelenem, listové ornamenty kdysi lemovaly celou obrubu. d) S orlem. e) S jelenem, chybí shluk perel. f) Ze dna řeky Mázy, osazená safírem, diamantem a třemi rubíny. Franksův odkaz, Britské muzeum. Obr. příloha 23 Brože dedikované katedrále v Essenu, počátek 15. století. a, c) Dámy v zahradě. b) Pelikán při zbožném činu. d) Lovec. Foto Rijksmuseum, Amsterdam. Obr. příloha 24 Relikviářová brož, pozlaceno stříbro s drahými kameny a s opakním em, Německo, kol. r Musée de Cluny. Foto Giraudon. (Zmenšeno.) Obr. příloha 25 Svatební koruna, kterou měla na hlavě princezna Blanka, dcera Jindřicha IV. Anglického, v den svého sňatku s kurfiřtem Ludvíkem II. v roce Poklad Wittelsbachů, Residenz Museum, Mnichov. Foto Residenz Museum. (Zmenšeno.) Obr. příloha 26 a) Ozdoby šatů, pozlacené stříbro, z budapešťského nálezu, Maďarsko, 15. století. Maďarské národní muzeum, Budapešť (č. 1878/9/3-4-5, 9). b) Přívěsek ve tvaru triptychu, zlato, dvířka osazená křišťálovými panely, uvnitř s postavami Panny Marie s dítětem a dvěma anděly provedenými technikou smaltování en ronde bosse, Francie, kol. r Sbírka paní P. Phillipsové. Obr. příloha 27 Miniatury a) šperku Bílá růže ( ) a b) šperku Tři bratři ( ), ukořistěných v roce 1476 v Grandsonu od Karla Smělého. Reprodukce s laskavým svolením Historisches Museum, Basilej. Obr. příloha 28 Detail Panny Marie od Gerarda Davida. Národní galerie. Obr. příloha 29 Lemování stránky vlámské modlitební knížky s vyobrazením šperků, kol. r Bibliothèque Nationale, rukopisy, latina, Obr. příloha 30 Portrét Markéty Dánské, skotské královny, od Van der Goese, Její Veličenstvo královna, Holyrood Palace. Foto Annan, Glasgow. Obr. příloha 31 Anne de Beaujeu, detail triptychu od Mistra moulinského, kol. r Katedrála v Moulinsu. Foto Giraudon. 14

15 Obr. příloha 32 Detail portrétu Markéty Rakouské, vévodkyně savojské, Musée de Versailles. Foto Giraudon. Obr. příloha 33 Portrét ženy, Francie, kol. r Musée du Louvre. Foto Giraudon. Obr. příloha 34 Miniatura zlatého chocholu, osazeného perlami a rubíny, namalovaná kol. r Chochol byl odcizený ze stanu vévody Burgundského v Grandsonu v roce Historisches Museum, Basilej. Obr. příloha 35 Přezka a koncovka s nápisem VIRTUS VIN, Itálie, 15. století. Muzeum Viktorie a Alberta. Obr. příloha 36 a) Stříbrná přezka a přívěsek pásku zdobené technikou niello, přívěsek je opatřený nápisem AMORE, Itálie, 15. století. Soukromá sbírka. b) Relikviářový přívěsek, stříbro zdobené technikou niello a pozlacené stříbro, na vrchní straně s nápisem IHS, Itálie, 15. století. Soukromá sbírka. Obr. příloha 37 Relikviářové přívěsky z 15. století. a) Přívěsek ve tvaru triptychu, ované zlato s kamejí zobrazující Narození, Burgundsko, pol. 15. století. Clevelandské muzeum umění, Cleveland, Ohio. Zakoupeno od nadace J. H. Wade Foundation. b) Triptych z pozlaceného zlata s reliéfem zobrazujícím Madonu a Ukřižování na ovém podkladu, Německo, konec 15. stol. Muzeum Viktorie a Alberta. Obr. příloha 38 a) Relikviářový přívěsek ve tvaru triptychu, Francie, konec 15. století. Dar A. de Rothschilda. Musée de Louvre. b) Růženec z achátových korálů, které se otevírají a uvnitř jsou zdobené ovými scénami ze života Krista, pravděpodobně italský, počátek 16. století. Dar A. de Rothschilda. Musée de Louvre. Foto Giraudon. (Nepatrně zmenšeno.) Obr. příloha 39 Přívěsek se zrcátkem, který patřil Markétě, vévodkyni burgundské, pozlacené stříbro s ovou scénou Vstup Krista do Jeruzaléma, kol. r Dříve se sbírce J. C. Robinsona. Soukromá sbírka. Obr. příloha 40 Kříž nalezený v Middlefartu v Dánsku, zadní strana rytá postavami Panny Marie, sv. Pavla, sv. Šimona a sv. Kryštofa, počátek 16. století. Národní muzeum, Kodaň. Obr. příloha 41 a) Brož k připnutí na klobouk, zlatá, s hlavou sv. Jana Křtitele (bílý ) na červeně ovaném podkladu, s nápisem INTER NATOS MVLIERVM NON SVREXSIT. (Zvětšeno.) Francie, poč. 16. století. Muzuem Viktorie a Alberta. b-c) Přední a zadní strana relikviářového přívěsku z ového zlata, severní Itálie, kol. r Metropolitní muzeum, New York. Obr. příloha 42 Relikviářový přívěsek Svatého Thomase Mora, ované zlato, 16. Století. Stonyhurst College. Fotografie s laskavým svolením ctihodného rektora, Stonyhurst College. Obr. příloha 43 Odznaky poutníků, namalované na okraji vlámské modlitební knížky, kol. r Muzeum Sira Johna Soaneho, rukopis 4, fol. 112V. Foto Fine Art Engravers Ltd. Obr. příloha 44 a) Kamej s podobiznou Lorenza I. Medicejského, kol. r Bibliothèque Nationale. b) Kamej s podobiznou Lodovica Sforzy, kol. r Bibliothèque Nationale. c) Kamej s podobiznou 15

16 Jeana, vévody z Berry, počátek 15. století. Britské muzeum. d) Kresba přívěsku s diamantem s tabulovým výbrusem, který přidržují nymfa a satyr. John Carolo z Antverp ho v roce 1546 nabídl ke koupi Jindřichu VIII. Britský státní archiv, S.P. I, 213, f Obr. příloha 45 Portrét Battisty Sforzy od Piera della Francesca, kol. r Gallerie Uffizi, Florencie. Foto Archives Photographiques. Obr. příloha 46 a) Medailónek z ovaného zlata k připnutí na klobouk zobrazující výjev obrácení sv. Pavla. Kdysi náležel Donu Juanovi de Asutria, pravděpodobně Itálie, pol. 16. století. Waddesdonův odkaz, Britské muzeum. b) Medailónek z ovaného zlata k připnutí na klobouk s Paridovým soudem v obrubě z granátů, pavědpodobně Itálie, pol. 16. století. Waddesdonův odkaz, Britské muzeum. c) Medailónek z ovaného zlata k připnutí na klobouk s bitevní scénou, pravděpodobně Itálie, před r Cabinet des Médailles, Bibliothèque Nationale. d) Medailónek z ovaného zlata k připnutí na klobouk znázorňující Apolla ženoucího sluneční oře, Itálie, kol. r Musée Condé, Chantilly. Foto Bernard, Chantilly. Obr. příloha 47 a-b) Ozdoba na klobouk z ovaného zlata zobrazující sv. Jana a sv. Máří Magdalenu; dveře za nimi odhalují roušku sv. Veroniky a postavy Zvěstování. Obruba nese nápis CON FEDE UNA SOLA AMO, Itálie, kol. r Metropolitní muzeum, New York. c) Ozdoba na klobouk z ovaného zlata s výjevem Ukládání Krista do hrobu a anděly držícími Kristovo roucho a trnovou korunu, Itálie, kol. r Metropolitní muzeum, New York. Obr. příloha 48 a) Brož z obrazu Florentinské Madony, kol. r Národní galerie. b) Přívěsek z obrazu Lukrécie od Lorenza Lotta, kol. r Národní galerie. Obr. příloha 49 a) Model zadní strany pečeti vyrobené pro kardinála Medicejského od Lautizia di Perugia, Florencie, kol. r Muzeum Viktorie a Alberta. (Zmenšeno.) b) Zlatý tepaný medailónek pro kloboukovou brož, Itálie, 16. století. Fitzwilliamovo muzeum, Cambridge. (Dvojnásobně zvětšeno.) Obr. příloha 50 Návrhy přívěsků od Hanse Holbeina, kol. r Britské muzeum. Obr. příloha 51 Návrhy řetízků od Hanse Holbeina, kol. r Britské muzeum. Obr. příloha 52 a) Medailónek na klobouk z ovaného zlata s postavou sv. Jana Křtitele v divočině. Motiv je lemovaný perlami a diamanty v ovém lůžku, Itálie, poč. 16. století. Metropolitní muzeum, New York. b) Medailónek na klobouk z ovaného zlata s postavou sv. Jana Teologa. Itálie, poč. 16. století. Kunsthistorisches Museum, Vídeň. Foto Fine Art Engravers Ltd. Obr. příloha 53 Portrét Cateriny Cornarové ( ), královny Kypru, od Gentila Belliniho, kol. r Muzeum výtvarného umění v Budapešti. Obr. příloha 54 Portrét Biancy Marie Sforzy, manželky císaře Maxmiliána I., škola Bernarda Strigela, kol. r Kunsthistorisches Museum, Vídeň. Foto Archives Photographiques. Obr. příloha 55 Detail portrétu Izabely Rakouské od Jana Gossaerta; dříve ve sbírce hraběte Zozilase Tarnowského v Dyrkowě, kol. r Autorská práva Medici Society. 16

17 Obr. příloha 56 Detail portrétu Eleonory Rakouské, francouzské královny, španělská škola, kol. r Musée Condé, Chantilly. Foto Giraudon. Obr. příloha 57 Portrét Jindřicha VIII. od Hanse Holbeina, kol. r. 1536, Lugano, Villa Favorita, sbírka barona von Thyssen-Bornemiszy. Reprodukce s laskavým svolením barona von Thyssen-Bornemiszy. Obr. příloha 58 Detail portrétu Anny Klevské od Holbeina, kol. r Louvre. Foto Braun, Mulhouse. Obr. příloha 59 Rytiny s návrhy pro přívěsky od Virgila Solise z Norimberku, kol. r Muzeum Viktorie a Alberta. Obr. příloha 60, Obr. příloha 61 Návrhy přívěsků od Etienna Delauneho, kol. r Ashmoleovo muzeum, Oxford. Obr. příloha 62 a) Brož k připnutí na klobouk z ovaného zlata osazená rubíny, smaragdy a diamanty s motivem sv. Jiří s drakem, pravděpodobně Německo, pol. 16. století. Waddesdonův odkaz, Britské muzeum. b) Klobouková brož z ovaného zlata s Davidem nesoucím hlavu Goliáše, pol. 16. století. Národní muzeum, Kodaň. Obr. příloha 63 a) Medailónek určený k připnutí na klobouk s Lédou a labutí, hlava a tělo Lédy jsou z chalcedonu. Zadní strana nese erb a znaky Františka I., pravděpodobně Francie, kol. r Kunsthistorisches Museum, Vídeň. b-c) Zadní a přední strana přívěsku s postavou Obezřetnosti, která má tvář a ruce z chalcedonu. Na zadní straně se nechází s Dianou podle rytiny s návrhem od Etienna Delauna, pravděpodobně Francie, pol. 16. Století. Metropolitní muzeum, New York. Obr. příloha 64 a) Kamej s vyobrazením sv. Jiří s drakem s detaily z ovaného zlata v rámečku z ovaného zlata osazeného rubíny a diamanty, pol. 16. Století. Kunsthistorisches Musuem, Vídeň. b) Kamej s Herkulem v rámečku z ovaného zlata osazeného rubíny, pol. 16. Století. Bibliothèque Nationale. c) Insignie z ovaného zlata s příběhem Judity a Holoferna, Anglie, kol. r Wallaceova sbírka, Londýn. Obr. příloha 65a) Medailónek z kloboukové ozdoby z ovaného zlata s výjevem Klanění tří králů, Německo, kol. r Cabinet des Médeilles, Bibliothèque Nationale. b) Přívěsek s podobiznou císaře Karla V., zlato a na pozadí z chalcedonu s okrajem z lápisu, kol. r Metropolitní muzeum, New York. Obr. příloha 66 Řetízek a přívěsek nalezený v hrobce švédské královny Kateřiny Jagellonské, datováno Přívěsek z ovaného zlata s korunkou nad písmenem C z rubínů. Pokladnice katedrály v Uppsale. Fotografie s laskavým svolením děkana z Uppsaly. (Zmenšeno.) Obr. příloha 67 Přívěsek z ovaného zlata s dvojitým písmenem A z diamantů s tabulkovým brusem a korunkou s rubíny vyrobený pro Annu Saskou, kol. r Dříve v Klenotnici Grünes Gewölbe, Drážďany. Foto Landesbildstelle Sachsen. Obr. příloha 68 Detail portrétu vlastní manželky od Cranacha, kol. r Roscoeova sbírka, Walkerova umělecká galerie, Liverpool. 17

18 Obr. příloha 69 Portrét Jindřicha VIII. od Holbeina, Národní galerie, Řím. Foto Královksá akademie. Obr. příloha 70 Obálka knihy k zavěšení na řetízek ze zlata ovaného černou a bílou barvou s hadem na kříži a Šalamounovým soudem, Anglie, pol. 16. století. Britské muzeum. Obr. příloha 71 Obálka knihy k zavěšení na řetízek ze zlata ovaného mnoha barvami s výjem stvoření Evy a scénou nymfy překvapené během koupele, pol. 16. století. Muzeum Viktorie a Alberta. Obr. příloha 72 Přívesky s písmeny IHS. a) Diamanty v lůžku z ovaného zlata, konec 16. století. Cabinet des Médailles, Bibliothèque Nationale. b) Diamanty v lůžku z ovaného zlata, kol. r Muzeum Viktorie a Alberta. c) Diamanty ve zlatém lůžku, kol. r Soukromá sbírka. Obr. příloha 73 Kresby ozdobné čelenky, náhrdelníku a přívěsků od Hanse Mielicha z Mnichova, kol. r Hefner-Altneckova sbírka, Mnichov. Podle Hefner-Altnecka. Obr. příloha 74 Portrét Alžběty Rakouské, manželky Karla IX. Francouzského, francouzská škola, kol. r Musée du Louvre. Foto Archives Photographiques. Obr. příloha 75 Detail portrétu infantky Isabelly Clary Eugenie, kol. r. 1570, od Alonza Sancheze Coella. Muzeum Prado, Madrid. Foto Anderson, Řím. Obr. příloha 76 Portrét Marie I. Tudorovny od Hanse Ewortha. Fitzwilliamovo muzeum, Cambridge. Obr. příloha 77 Portrét královny Alžeběty I., kol. r Národní portrétní galerie. Obr. příloha 78 Ozdoba do vlasů, zlato osazené perlami, Norimberk, kol. r (Zmenšeno.) Germanisches National-Museum, Norimberk. Obr. příloha 79 Zadní a přední strana přívěsku s řasovníkem (mořskou rybou podobnou drakovi) z ovaného zlata osazeného barokními perlami a smaragdy, pravděpodobně Německo, kol. r Waddesdonův odkaz, Britské muzeum. (Nepatrně zmenšeno.) Obr. příloha 80 Zadní a přední strana přívěsku s mořským koníkem z ovaného zlata osazeného smaragdy, pravděpodobně Německo, kol. r Waddesdonův odkaz, Britské muzeum. Obr. příloha 81 a) Přívěsek s bájnou bytostí s mužským tělem a rybím ocasem tvořený barokní perlou zasazenou v ovaném zlatě zdobeném drahými kameny, který přivezl Lord Canning z Indie, pravděpodobně Itálie, kol. r Muzeum Viktorie a Alberta. b) Přívěsek s ještěrkou z ovaného zlata osazený barokní perlou, Španělsko, kol. r Saltingův odkaz, Muzeum Viktorie a Alberta. Obr. příloha 82 a) Přívěsek s mořskou vílou z ovaného zlata osazený smaragdy, pravděpodobně Německo, kol. r Waddesdonův odkaz, Britské muzeum. b) Přívěsek s mořskou vílou z ovaného zlata osazený rubíny, Německo, kol. r Soukromá sbírka. c) Přívěsek s nereidkou a dítětem, ované zlato osazené barokními perlami, smaragdy a rubíny, pravděpodobně Německo, kol. r Waddesdonův odkaz, Britské muzeum. (Vše nepatrně zmenšeno.) 18

19 Obr. příloha 83 Zadní a přední strana přívěsku s drakem z ovaného zlata a perel, Španělsko, kol. r Musée du Louve. Obr. příloha 84 Španělské přívesky s ptáky, kol. r a) Orel s korunkou z ovaného zlata a tělem z barokní perly, Wallaceova sbírka, Londýn. b) Pelikán osazený dokulata vybroušeným granátem. Z pokladnice katedrály Virgen del Pilar, Zaragoza. Muzeum Viktorie a Alberta. c) Papoušek osazený hyacintem, z pokladnice katedrály Virgen del Pilar, Zaragoza. Muzeum Viktorie a Alberta. Obr. příloha 85 Předí a zadní strana přívěsku s postavou Laskavosti z ovaného zlata, osazeného diamanty, rubíny a smaragdy, Německo, kol. r Waddesdonův odkaz, Britské muzeum. Obr. příloha 86 Přední a zadní strana přívěsku s Klaněním tří králů z ovaného zlata osazeného diamanty a rubíny, Německo, kol. r Waddesdonův odkaz, Britské muzeum. Obr. příloha 87 a) Přívěsek z ovaného zlata s postavou Spravedlnosti, osazený diamanty s tabulkovým výbrusem, Německo, konec 16. století. Metropolitní muzeum, New York. b) Přívěsek z ovaného zlata s nevěřícností sv. Tomáše, Německo, konec 16. století. Wallaceova sbírka, Londýn. Obr. příloha 88 a) Přívěsek z ovaného zlata se Zvěstováním; kdysi ve sbírce Horace Walpola ve Strawaberry Hill, pravděpodobně Itálie, konec 16. století. Waddesdonův odkaz, Britské muzeum. b) Přívěsek z ovaného zlata s Herkulem a dcerami Atlase, konec 16. století. Muzeum Viktorie a Alberta. Obr. příloha 89 Řetízek a přívěsek ze zlata ovaného výjevy z Utrpení Páně, Německo, kol. r. 1580, vyrobený snad pro císaře Rudolfa II. Rotschildův odkaz, Musée du Louvre. Obr. příloha 90 a) Kamej s podobiznou Lukrécie, zasazená v ovaném zlatě, Německo, kol. r b) Kamej s černoškou, zasazená v ovaném zlatě, Německo, kol. r c) Kamej s Omfalé v obrubě z rubínů, Neměcko, kol. r Vídeň, Kunsthistorisches Museum. Foto Fine Art Engravers. d) Klobouková ozdoba s kamejí zobrazující černošského krále v obrubě z rubínů, kol. r Cabinet des Médailles, Bibliothèque Nationale. Obr. příloha 91 Přívěsky ve tvaru lodí z 16. století. a) Křišťálový trup a lanoví z ovaného zlata. Metropolitní muzeum, New York. b) ované zlato a perly, pravděpodobně Benátky. (Zmenšeno.) Muzeum Viktorie a Alberta. c) Křišťálový trup v obrubě z ovaného zlata. Muzeum Viktorie a Alberta. Obr. příloha 92 Kameje s portréty skotské královny Marie: a) Přívěsek z ovaného zlata osazený kamejíé skotské královny Marie, kol. r Vévoda z Portlandu. b) Klobouková brož s kamejí skotské královny Marie v obrubě z ovaného zlata osázeného rubíny, kol. r Cabinet des Médailles, Bibliothèque Nationale, Paříž. (Zavěšená perla byla přidána později.) c) Přívěsek ve tvaru srdce z ovaného zlata osazený kamejí skotské královny Marie, kol. r Národní muzeum starožitností, Edinburg. (Nepatrně zmenšeno.) Obr. příloha 93 Heneageský šperk, který darovala královna Alžběta I. Siru Thomasi Heneagovi jako uznání za jeho služby pokladníka vojska proti Španělům. Miniatura se datuje 1580, šperk 19

20 pravděpodobně 1588; obě části jsou s největší pravděpodobností dílem Nicholasem Hilliarda. Muzeum Viktorie a Alberta. Obr. příloha 94 Stříbrný pásek s nápisem MAREN KNVDSDATTER, Národní muzeum, Kodaň. Obr. příloha 95 a) Kulovitý přívěsek z modře ovaného zlata se stopami dalších barev, osazený rubíny a perlami, Německo, kol. r Metropolitní muzeum, New York. b) Přívěsek z ovaného zlata osazený rubíny a perlami s postavou Davida hrajícího na harfu, Španělsko?, kol. r Muzeum Viktorie a Alberta. Obr. příloha 96 a) Chochol z ovaného zlata osazeného rubíny a diamanty, Německo, kol. r Waddesdonův odkaz, Britské muzeum. b) Šperk z ovaného zlata osazený rubíny, který Karel I. údajně ztratil na bitevním poli v Naseby, Německo, kol. r Muzeum Sira Johna Soaneho, Londýn. Obr. příloha 97 a) Přívěsek princezny Marie Eleonory Braniborské, Německo, kol. r Myntkabinett, Stockholm. b) Články náhrdelníku z ovaného zlata osazené perlami a diamanty, Německo, kol. r Dříve sbírka Pierponta Morgana. Foto Muzeum Viktorie a Alberta. Obr. příloha 98 a) Chochol z ovaného zlata osazený smaragdy, Itálie?, kol. r Muzeum Viktorie a Alberta. b) Přívěsek s Danielem v jámě lvové, zadní strana ovaná v Mignotově stylu, kol. r Musée du Louvre. Obr. příloha 99 Návrhy chocholů osazených rubíny a smaragdy od Arnolda Lullse, šperkaře Anny Dánské, kol. r Muzeum Viktorie a Alberta. Obr. příloha 100 Portrét princezny od Alonza Sancheze Coella. Alexander Shaw, Esq., Buenos Aires. Foto Giruadon. Obr. příloha 101 Portrét Dorothée de Croy, vévodkyně de Croy ed d Arcshot ( ), namalovaný v roce 1615 Fransem Pourbusem ml. Musée des Beaux-Arts, Valenciennes. Obr. příloha 102 Portrét Marie Copponiové ( ), manželky Guida Pecoriho, Florencie, neznámý autor, kol. r Obr. příloha 103 Dvě pouzdra na miniatury, kol. r Fitzwilliamovo muzeum, Cambridge. a-b) ované v žlutohnědém odstínu červené a osazené diamanty; ukrývá miniaturu Anny Dánské připisovanou Hilliardovi. c) ované a osazené rubíny a diamanty; ukrývá miniaturu neznámého muže od Johna Hoskinse; vyřezávané víčko je zdobené uzlem a nápisem FAST THOVGH VNITED. Obr. příloha 104 Zadní strana a víčko pouzdra na miniaturu s portrétem královny Alžběty I. Víčko je osazené diamanty a zadní strana barevně ovaná jsou podle nárvhu Daniela Mignota, Anglie, kol. r Muzeum Viktorie a Alberta. Obr. příloha 105 a) Zlaté pouzdro na miniaturu s jamkovým em ve stylu Mignota, kol. r Muzeum Viktorie a Alberta. b) Zlaté pouzdro miniatury s jakmkovým em, kol. r Waddesdonův odkaz, Britské muzeum. (Obě nepatrně zmenšena.) 20

Nicholas R. Mann Posvátná geometrie Washingtonu / Integrita a síla původního plánu

Nicholas R. Mann Posvátná geometrie Washingtonu / Integrita a síla původního plánu Tituly z volné řady Tajné dějiny světa Zdeněk Krušina Tajné dějiny světa 1 Atlantis - ztracená perla na úsvitu lidstva Tajné dějiny světa 2 Ráj versus evoluce Tajné dějiny světa 3 Velcí zasvěcenci starověku

Více

AUKCE. čtvrtek 28. května 2015 Arthouse Hejtmánek, galerie a aukční dům Krupkovo náměstí 3, Praha 6 GALERIE A AUKČNÍ DŮM

AUKCE. čtvrtek 28. května 2015 Arthouse Hejtmánek, galerie a aukční dům Krupkovo náměstí 3, Praha 6 GALERIE A AUKČNÍ DŮM AUKCE čtvrtek 28. května 2015 Arthouse Hejtmánek, galerie a aukční dům Krupkovo náměstí 3, Praha 6 GALERIE A AUKČNÍ DŮM VÝTVARNÉ UMĚNÍ STAROŽITNOSTI DESIGN 15. 21. století Z EVROPSKÝCH SBÍREK AUKCE SALE

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV METODIKA DATOVÁNÍ A INTERPRETACE PORTRÉTŮ 16. 18. STOLETÍ POMOCÍ HISTORICKÉ MÓDY

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV METODIKA DATOVÁNÍ A INTERPRETACE PORTRÉTŮ 16. 18. STOLETÍ POMOCÍ HISTORICKÉ MÓDY NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV METODIKA DATOVÁNÍ A INTERPRETACE PORTRÉTŮ 16. 18. STOLETÍ POMOCÍ HISTORICKÉ MÓDY Praha 2013 1 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV Odborné a metodické publikace, svazek 43 METODIKA DATOVÁNÍ

Více

Umělecký klub Ars Auro Prior. Cesty. za malířstvím, sochařstvím a architekturou v roce 2014 /20 15

Umělecký klub Ars Auro Prior. Cesty. za malířstvím, sochařstvím a architekturou v roce 2014 /20 15 Umělecký klub Ars Auro Prior www.umelecky-klub.cz Cesty za malířstvím, sochařstvím a architekturou v roce 2014 /20 15 GALERIE PETRA BRANDLA Jungmannovo nám. 18, Praha 1 otevřeno Po Pá 11 00 18 00 Lutobor

Více

Jakub Valenta Poznámky ke státnicím, duben 2014

Jakub Valenta Poznámky ke státnicím, duben 2014 Jakub Valenta Poznámky ke státnicím, duben 2014 Zdroje Vypracované otázky, které kolují z předešlých let: http://files.jakubvalenta.cz/statnice/statnice_vypracovane_otazky.zip Gombrich http://search.mlp.cz/cz/titul/40916/

Více

EDITORIAL. Z obsahu. ročník 20 č. 1/2010

EDITORIAL. Z obsahu. ročník 20 č. 1/2010 1 EDITORIAL Vážený čtenáři, dostáváte do rukou první letošní číslo našeho časopisu. Je trochu atypické, že většina příspěvků má tentokrát charakter reportáží, články popisují nejen samotné betlémy či jesličky,

Více

Přehled dějin českého umění Umění na dvoře Rudolfa II.

Přehled dějin českého umění Umění na dvoře Rudolfa II. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Přehled dějin českého umění Umění na dvoře Rudolfa II. přednášející: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. Umění na dvoře Rudolfa II. Umění

Více

Z historie budov Ministerstva Financí

Z historie budov Ministerstva Financí Z historie budov Ministerstva Financí Autor: Technická redakce: Ing. Jaroslava Musilová Mgr. Jiří Machonský Vydalo Ministerstvo financí Personální odbor Oddělení Finanční a ekonomické informace Letenská

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy. Diplomová práce PAŠIJE PASSION

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy. Diplomová práce PAŠIJE PASSION Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy Diplomová práce PAŠIJE PASSION Vypracoval: Martin Volek VV-OV/ZŠ Vedoucí práce: MgA. Petr Brožka Místo a rok odevzdání:

Více

Nettuno 10.00: eucharistie v kryptě baziliky sv. Marie Goretti, den u moře, Castel Gandolfo, Frascati, noční Řím, nocleh s polopenzí.

Nettuno 10.00: eucharistie v kryptě baziliky sv. Marie Goretti, den u moře, Castel Gandolfo, Frascati, noční Řím, nocleh s polopenzí. POUTNÍ VADEMECUM PEREGRINATIO IN CORDE ECCLESIAE 28. června - 6. července 2011 ÚTERÝ, 28. ČERVNA navečer odjezd z Pustiměře. a depositio svíce u sarkofágu Michelangela Buonarrotiho, noční Řím, nocleh.

Více

ZIMA 2014. Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea díl II. Miloslav Nevrlý, bývalý vedoucí přírodovědného oddělení SM

ZIMA 2014. Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea díl II. Miloslav Nevrlý, bývalý vedoucí přírodovědného oddělení SM ZIMA 2014 ČTVRTLETNÍK SEVEROČESKÉHO MUZEA V LIBERCI Informační a programové periodikum. K dostání zdarma v síti informačních center a muzeí Libereckého kraje a Eurorionu Nisa. V nákladu 2 000 ks vydává

Více

Zpravodaj. 25. výročí založení

Zpravodaj. 25. výročí založení 25. výročí založení Společnosti přátel Itálie Zpravodaj rok: 2015 ročník: XX číslo:1 S p o l e č n o s t i p ř á t e l I t á l i e Adresa redakce: Brixiho 21, 162 00 Praha 6 Tel.:/fax: 235 362 939 Mobil:

Více

Zpravodaj RUDOLFINEA - sdružení pro umělecká řemesla RUCE. Číslo 7 Květen 2004

Zpravodaj RUDOLFINEA - sdružení pro umělecká řemesla RUCE. Číslo 7 Květen 2004 Zpravodaj RUDOLFINEA - sdružení pro umělecká řemesla RUCE Číslo 7 Květen 2004 Vážení čtenáři, od vydání posledního zpravodaje č. 6 v dubnu 2002 se mnoho změnilo. Vytvořením webových stránek sdružení RUDOLFINEA

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Manýrismus: výklad, aplikabilita pojmu FILOZOFICKÁ FAKULTA. Bakalářská diplomová práce.

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Manýrismus: výklad, aplikabilita pojmu FILOZOFICKÁ FAKULTA. Bakalářská diplomová práce. MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA Seminář estetiky Manýrismus: výklad, aplikabilita pojmu Bakalářská diplomová práce Autor práce: Eva Hamerníková Vedoucí práce: Mgr. Rostislav Niederle,

Více

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě VI červen 2014 EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ RENESANCE X. RENESANČNÍ ARCHITEKTURA V PRAZE www.ff.osu.cz Renesanční umění se dostalo do českých zemí

Více

Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1. pro tříleté umělecké obory s výučním listem

Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1. pro tříleté umělecké obory s výučním listem Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1 pro tříleté umělecké obory s výučním listem pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita

Více

JIHOČESKÝ HEROLD. Časopis o historii a pomocných vědách historických. z Pernštejna

JIHOČESKÝ HEROLD. Časopis o historii a pomocných vědách historických. z Pernštejna JIHOČESKÝ HEROLD Časopis o historii a pomocných vědách historických z Pernštejna 1/2012 Znaky obcí Jihočeského kraje Daněk Milan Ing. Jindřichův Hradec Kájov Omlenice Besednice 2 Obsah Jihočeský Herold

Více

Od masopustu k Velikonocům. Křesťanské tradice a lidové jarní obyčeje na severním Plzeňsku

Od masopustu k Velikonocům. Křesťanské tradice a lidové jarní obyčeje na severním Plzeňsku Od masopustu k Velikonocům Křesťanské tradice a lidové jarní obyčeje na severním Plzeňsku 2 OD PRVNÍ ZPRÁVY O VELIKONOCÍCH DO DNEŠKA Není pochyb o tom, že s příchodem křesťanství do naší krajiny někdy

Více

Redakce: Mgr. Aleš Knápek Grafická úprava: Mgr. Aleš Knápek ISBN: 978-80-87302-18-7

Redakce: Mgr. Aleš Knápek Grafická úprava: Mgr. Aleš Knápek ISBN: 978-80-87302-18-7 Hrad Ronovec a Dolní Krupá Sborník věnovaný památce Josefa Čapka (1909 1988) 2013 Hrad Ronovec a Dolní Krupá Sborník věnovaný památce Josefa Čapka (1909 1988) Redakce: Mgr. Aleš Knápek Grafická úprava:

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst PRAHA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 3 Strahovský klášter 5 Černínský palác 8 Loreta 9 Pražský hrad 12 Bazilika sv. Jiří 19 Kostel

Více

ŽENY VE VĚDĚ. Excelence lidských zdrojů jako zdroj konkurenceschopnosti, číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0013

ŽENY VE VĚDĚ. Excelence lidských zdrojů jako zdroj konkurenceschopnosti, číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0013 ŽENY VE VĚDĚ Excelence lidských zdrojů jako zdroj konkurenceschopnosti, číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0013 ŽENY VE VĚDĚ OBSAH Úvod... 3 Kvíz... 4 Hypatia alexandrijská... 6 Margaret Cavendish... 7

Více

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia LUCIE CHOCHOLOVÁ FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ (Bakalářská diplomová práce) Vedoucí práce:

Více

Factum. m u s e u m. Už je čas! Tradiční vánoční výstava 5. Nové objevy v Nové Říši 7 2. ROČNÍK

Factum. m u s e u m. Už je čas! Tradiční vánoční výstava 5. Nové objevy v Nové Říši 7 2. ROČNÍK m u s e u m Factum č t v r t l e t n í k M u z e a V y s o č i n y J i h l a v a 2. ROČNÍK číslo 4/2012 Už je čas! Dříve lidé určovali čas podle přírodních jevů, které se pravidelně opakovaly. Využívali

Více

Miroslav Lukáš Obecný úvod do divadelních dějin Mikulova 1. Kardinál František Dietrichstein

Miroslav Lukáš Obecný úvod do divadelních dějin Mikulova 1. Kardinál František Dietrichstein Miroslav Lukáš Obecný úvod do divadelních dějin Mikulova 1 Doposud uveřejněné zprávy o divadelní historii Mikulova naznačují, že toto významné jihomoravské město muselo ve své době patřit k důležitým divadelním

Více

LADY N. Móda s neskrývanou ženskostí. Proč na Madeiře nekončí jaro. Investice, která zdobí

LADY N. Móda s neskrývanou ženskostí. Proč na Madeiře nekončí jaro. Investice, která zdobí LADY N ČASOPIS DÁMSKÉHO INVESTIČNÍHO KLUBU ČESKÉ SPOŘITELNY JARO 2008 Investice, která zdobí Proč na Madeiře nekončí jaro Móda s neskrývanou ženskostí 1 MILLENARY COLLECTION www.audemarspiguet.com Text

Více

Knihovnická Revue Olomouckého Kraje

Knihovnická Revue Olomouckého Kraje 36/2009 Knihovnická Revue Olomouckého Kraje OBSAH ČÍSLA PRVNÍ KROK Úvodník Helena Veličková...1 ROZHOVOR KROKU Jaký je doopravdy Arnošt Lustig? Helena Veličková s Arnoštem Lustigem...3 KNIHOVNICTVÍ DRŽÍ

Více

A budete-li odcházet s úsměvem na rtech a mírem v duši, jsem si jist, že mistři výtvarného umění odvedli svoji práci skutečně dobře.

A budete-li odcházet s úsměvem na rtech a mírem v duši, jsem si jist, že mistři výtvarného umění odvedli svoji práci skutečně dobře. Editorial Umění na historickém území Čech, Moravy a Slezska, ležícím v samém srdci Evropy, se od počátku vyvíjelo v kontextu evropské kultury ovlivňované křesťanskými tradicemi a jako její nedílná součást.

Více

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část 2/2007 NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část Než se stal KAREL DEMEL (65) fenomenálním grafikem, urazil tento pražský rodák (28. 2. 1942) od hudebního vzdělání ke grafice dlouhou cestu. Vystudoval konzervatoř

Více

v ý r o č n í z p r á v a N á r o d n í g a l e r i e v P r a z e

v ý r o č n í z p r á v a N á r o d n í g a l e r i e v P r a z e v ý r o č n í z p r á v a N á r o d n í g a l e r i e v P r a z e 2010 N á r o d n í g a l e r i e v P r a z e Národní galerie v Praze, 2011 ISSN 1213-7081 ISBN 978-80-7035-477-3 v ý r o č n í z p r á

Více

Grafikou se rozumí značky, které předně identifikují: otisk prstu, stejná velikost jako originál z knihy Medium is the Massage od Marshalla McLuhana,

Grafikou se rozumí značky, které předně identifikují: otisk prstu, stejná velikost jako originál z knihy Medium is the Massage od Marshalla McLuhana, Grafikou se rozumí značky, které předně identifikují: otisk prstu, stejná velikost jako originál z knihy Medium is the Massage od Marshalla McLuhana, 1967 [Quentin Fiore] Richard Hollis Stručná historie

Více