Zpráva února Jana Thomasová. Manažerský dotazník Thomas. Soukromé & důvěrné

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva 360. 24. února 2010. Jana Thomasová. Manažerský dotazník Thomas. Soukromé & důvěrné"

Transkript

1 Zpráva února 2010 Jana Thomasová Manažerský dotazník Thomas Soukromé & důvěrné

2 Obsah Úvod Správné pochopení zprávy 360 stupňů vycházející ze zpětné vazby Průměry schopností Graf 5 nejvyšších a 5 nejnižších průměrů jednotlivých výroků Úroveň důležitosti každé jednotlivé schopnosti pro příslušnou roli. Oblasti, kde byste se měl zlepšit, abyste byl ve svém pracovním zařazení výkonnější. Hlavní přednosti a jak se jeví na pracovišti. Plán osobního rozvoje Poznámky Appendix Stupeň vyhodnocení každé z 9 schopností Další informace 2

3 Úvod Tato důvěrná zpráva 360 stupňů (tzv. Thomas360) je výsledkem podrobné analýzy zpětných vazeb a informací získaných od řady různých respondentů. Vztah Definováno Dokončeno Sám 1 1 Manažer 1 1 Kolega 2 2 Podřízený 2 2 Zákazník 0 0 Jestliže je počet vrácených odpovědí nižší než požadované minimum, sníží se tím validita výsledné zprávy; v takovém případě doporučujeme vyžádat si dodatečnou zpětnou vazbu. Tato zpráva vám poskytne souhrnná skóre všech hodnocení získaných od vašeho přímého nadřízeného a dalších respondentů, kteří odpověděli způsobem online na dotazník pro zpětnou vazbu (tzv. 360 stupňů). Zmíněná skóre jsou výsledkem vyhodnocení každé z následujících 9 schopností: -Strategický přístup -Řešení problémů -Týmová práce -Ovlivňování -Vize -Organizační schopnosti -Elán -Komunikace -Manažerské schopnosti Analýzou 45 výroků týkajících se shora uvedeného se získá výsledné průměrné vyhodnocení každé jednotlivé schopnosti (včetně i vyjma vlastního hodnocení své vlastní osobnosti) a nabídne celý rozsah skóre, která vám byla udělena. Navíc jsou tyto informace znázorněny i graficky tak, že ukazují pět nejkladnějších a pět nejméně příznivých výroků, což vám jasně naznačí, jaké jsou vaše nejsilnější stránky a kde byste se měli zlepšit. Rovněž můžete porovnat, do jaké míry se navzájem liší vaši kolegové ohledně míry důležitosti, jakou přisuzují jednotlivým schopnostem. 3

4 4

5 Správné pochopení zprávy 360 stupňů vycházející ze zpětné vazby Hlavní cíle zprávy Jediná zpětná vazba je málokdy natolik objektivní a informativní, aby ji bylo možno považovat za dostatečnou a směrodatnou. Tam, kde se zaměstnancům ponechává volnost, aby pracovali podle vlastního uvážení a podporuje se jejich účinná spolupráce s ostatními, jsou vedoucí pracovníci považováni spíše za manažery, kteří přátelským způsobem pomáhají svým lidem dosahovat vyšších výkonů. Zpráva o zpětné vazbě 360 stupňů je stálé oblíbenější díky svým prokazatelným dopadům na vyšší výkonnost vyhodnocených lidí; je to přímým důsledek osobního rozvoje hodnocených jedinců. Účelem zpětné vazby systémem 360 stupňů je posunout tuto zpětněvazební metodu na vyšší úroveň a zahrnout do celého procesu hodnocení více lidí poskytujících základní informace. Účel zpětné vazby 360 stupňů -Uvědomit si, jakým dojmem působíte na ostatní lidi na svém pracovišti. -Zaměřit se na to, jak byste se měl změnit směrem k lepšímu. -Poskytnout vám informace, které vám umožní stavět na tom, v čem jste dobří. -Umožnit vám zjistit důvody, jejichž základě se došlo k výsledným skóre. -Ukázat vám konkrétní kroky potřebné pro další rozvoj vlastní osobnosti. -Umožnit vám převzít odpovědnost za svůj další vývoj. Tato zpráva je souhrnným výsledkem všech dotazníků rozeslaných lidem, s kterými pracujete. 5

6 Průměry schopností Níže uvedená tabulka shrnuje skóre vaší zpětné vazby 360 pro každou z 9 schopností. Čím vyšší skóre, tím výrazněji se tato vaše schopnost projevuje. Jednotlivé schopnosti jsou seřazeny od nejvyššího skóre k nejnižšímu (vaše vlastní hodnocení zde nebylo zahrnuto). 6

7 Graf 5 nejvyšších a 5 nejnižších průměrů jednotlivých výroků 7

8 Úroveň důležitosti každé jednotlivé schopnosti pro příslušnou roli. Následující tabulka ukazuje, jakou důležitost přičítáte určité schopnosti pro své pracovní zařazení. Rovněž zde můžete porovnat svůj názor s názory těch, kteří vám v rámci tohoto hodnocení poskytli zpětnou vazbu. Schopnosti Stupně hodnocení Hodnoce ní 1 = nejdůležitější 9 = nejméně důležité 7 = Vysoké Sám Manažer Kolega Podřízený Průměrné 1 = Nízké Manažerské schopnosti ,4 3,7 Komunikace ,8 4,7 Elán ,1 4,0 Ovlivňování ,1 3,7 Organizační schopnosti ,4 3,8 Vize ,4 3,2 Týmová práce ,3 4,0 Řešení problémů ,4 4,5 Strategický přístup ,3 4,0 Porovnání zařazení podle stupně důležitosti podle ohodnocení - porovnejte zařazení stupně důležitosti konkrétní schopnosti s jejím vyhodnocením. Vaše vyhodnocení je znázorněno ve sloupci zcela napravo. Nejvýše zařazené schopnosti jsou v tabulce nahoře. Vysoce zařazené schopnosti společně s jejich vysokým ohodnocením naznačují, že se vaše hlavní dovednosti shodují s prioritami důležitými pro vaši současnou pracovní roli. Nízké ohodnocení vysokého stupně důležitosti naopak naznačuje poměrně značnou potřebu zlepšení se v prioritních schopnostech. Rozdílné důležitosti - buňky zvýrazněné žlutě naznačují největší rozdíl v důležitosti, jak ji chápete vy sám oproti ostatním skupinám respondentů. Oblasti, kde se vaše vlastní hodnocení jednotlivých schopností podstatně liší od hodnocení zaslaného ostatními respondenty, často naznačují, že by se měla s vašimi spolupracovníky zahájit diskuse o 8

9 prioritách důležitých pro vaše pracovní zařazení. Velké rozdíly totiž signalizují možnost potenciálního napětí a nedorozumění. 9

10 Kvalitativní pozorování Hlavní přednosti a jak se jeví na pracovišti. Výroky uvedené v této části jsou zaznamenány přesně tak, jak je poskytli respondenti - nejsou nijak upraveny, seřazeny ani "odfiltrovány". Jestliže jsou některé výroky svým významem totožné, znamená to, že se pro ně rozhodlo více respondentů.. Poskytnuté odpovědi -Dovede poradit, když to kolegové nebo podřízení potřebují. -Pracuje samostatně a dovede si poradit i s úplně novými úkoly. -Dotáhne každý úkol do konce a nic se po ní nemusí předělávat. -Je ochotná pomoci, když někdo nestíhá úkoly. -Je dobrá v zaškolování nových pracovníků, dovede jim vysvětlit všechno, co potřebují znát. -Svěřené úkoly plní s přehledem, včas a správně. -Chodí všude včas a má pořádek ve svých věcech. -Je přátelská k lidem a hlavně u nových zaměstnanců dovede vyvolat pocit sounáležitosti s firmou. -Pracuje samostatně a má dobré nápady při řešení nových úkolů. -Dovede zadávat úkoly jasně a přehledně. -Zadané úkoly plní včas a většinou bezchybně. -Má dobré nápady, když je potřeba řešit nějaký nový problém nebo udělat něco nového. 10

11 Kvalitativní pozorování Oblasti, kde byste se měl zlepšit, abyste byl ve svém pracovním zařazení výkonnější. Výroky uvedené v této části jsou zaznamenány přesně tak, jak je poskytli respondenti - nejsou nijak upraveny, seřazeny ani "odfiltrovány". Jestliže jsou některé výroky svým významem totožné, znamená to, že se pro ně rozhodlo více respondentů. Poskytnuté odpovědi -Měla by se zlepšit v telefonování. -Bylo by vhodné, kdyby více kontrolovala svoje chování ve chvílích, kdy má špatnou náladu. -Je náladová a někdy nervozní. -Měla by se snažit komunikovat s ostatními snasitelně, i když na to nemá náladu. -Když má špatnou náladu, je nepříjemná i na klienty. -Někdy je těžké s ní vyjít, protože špatnou náladu přenáší na druhé lidi. -Není snadné s ní někdy vyjít, obšas mívá špatnou náladu a přenáší to na pracoviště. -V některých situacích je až příliš asertivní. -Prospělo by jí, kdyby se naučila telefonovat, hlavně se zákazníky. -Někdy si nechává potřebné informace pro sebe. -Prospělo by jí, kdyby se naučila lépe pracovat s počítačem. -Často nemá zapnutý mobil a pak není možné se jí dovolat, když nastane krizová situace. 11

12 Plán osobního rozvoje Zaznamenat potřeby a cíle svého dalšího rozvoje. Na této stránce definujte hlavní cíle svého rozvoje zjištěné na základě výsledků dosažených po vyplnění tohoto dotazníku. Schopnost Potřeba rozvoje a zlepšení Jak toho dosáhnout Cílové datum Schopnost Potřeba rozvoje a zlepšení Jak toho dosáhnout Cílové datum Schopnost Potřeba rozvoje a zlepšení Jak toho dosáhnout Cílové datum 12

13 Poznámky 13

14 Appendix Stupeň vyhodnocení každé z 9 schopností Vysvětlení následujících tabulek Každá schopnost byla rozložena do výroků, na základě kterých vám byla poskytnuta zpětná vazba. Každý výrok je souhrnem skóre získaných od: Vás samotného, manažera, kolegů, týmu, zákazníků a dalších relevantních osob. Respondenti odstupňovali výroky vycházející z jejich vlastního pozorování takto: -7 - Hodně (Vysoké) - účastník je opravdu výjimečný a v této oblasti jej lze považovat za vzor Uspokojivé - účastník zde plní svou roli celkem uspokojivě Málo (Nízké) - v této oblasti potřebuje účastník značnou podporu nebo se zde musí hodně zlepšit. -Nepozorováno/nerelevantní - účastník nemá příležitost prokázat tuto dovednost nebo to není v jeho postavení relevantní. V následujících tabulkách je tento sloupec označen jako "Nepozorováno". Každému výroku je přiřazen průměrný stupeň a každá dovednost je ohodnocena celkovým skóre. 1. Kde bylo zvoleno "Nepozorováno/nerelevantní", znamená to, že tato kategorie nebyla do výpočtu průměrného skóre zahrnuta. 2. Průměrné stupeň hodnocení od každé skupiny respondentů je uveden s přesností na jedno desetinné místo. 3. Průměr pro výrok se vypočítal na základě průměru získaného od každé skupiny respondentů. Rámeček s celkovým výsledkem vlevo ukazuje průměr bez vašeho vlastního hodnocení; rámeček s celkovým výsledkem vpravo ukazuje průměr i s vaším vlastním hodnocením sebe samotného. 4. Průměrná hodnota schopnosti se vypočítala z průměrných výroků (2). Jestliže se k nějakému výroku nikdo nevyjádřil, pak tento výrok nebyl do průměrné hodnoty schopnosti zahrnut. 14

15 Vize Při cestě za vizí je důsledný a nedá se ničím odradit Sám 1 5,0 Manažer 1 1,0 Kolega až 7 4,5 Podřízený 2 5,0 Průměrné hodnocení vyjma vlastního hodnocení sebe samotného 3,5 3,9 Umí vytvořit přesvědčivou vizi Sám 1 3,0 Manažer 1 4,0 Kolega až 5 4,0 Podřízený 2 1,0 Průměrné hodnocení vyjma vlastního hodnocení sebe samotného 3,0 3,0 Při cestě za vizí je ochoten převzít osobní riziko Sám 1 1,0 Manažer 1 1,0 Kolega až 5 3,5 Podřízený až 4 2,5 Průměrné hodnocení vyjma vlastního hodnocení sebe samotného 2,3 2,0 Podle potřeby upravuje svůj způsob komunikace Sám 1 3,0 Manažer 1 1,0 Kolega až 7 4,5 Podřízený až 7 5,5 Průměrné hodnocení vyjma vlastního hodnocení sebe samotného 3,7 3,5 Dobře odhaduje reakce ostatních 15

16 Sám 1 3,0 Manažer 1 4,0 Kolega až 6 4,5 Podřízený až 4 2,5 Průměrné hodnocení vyjma vlastního hodnocení sebe samotného 3,7 3,5 16

17 Vyjma sebe Včetně sebe Celkové hodnocení schopnosti 3,2 3,2 17

18 Manažerské schopnosti Přesvědčí ostatní, aby pracovali co nejlépe Sám 1 5,0 Manažer 1 2,0 Kolega 2 4,0 Podřízený až 5 4,5 Průměrné hodnocení vyjma vlastního hodnocení sebe samotného 3,5 3,9 Působí důvěryhodným dojmem Sám 1 4,0 Manažer 1 3,0 Kolega až 5 4,5 Podřízený až 4 3,0 Průměrné hodnocení vyjma vlastního hodnocení sebe samotného 3,5 3,6 Umí přimět ostatní, aby plnili úkoly Sám 1 5,0 Manažer 1 1,0 Kolega až 7 5,5 Podřízený až 6 5,0 Průměrné hodnocení vyjma vlastního hodnocení sebe samotného 3,8 4,1 Jedná s lidmi rovně a čestně Sám 1 5,0 Manažer 1 4,0 Kolega až 3 2,0 Podřízený 2 7,0 Průměrné hodnocení vyjma vlastního hodnocení sebe samotného 4,3 4,5 Konflikty řeší konstruktivně Sám 1 7,0 Manažer 1 2,0 Kolega až 4 2,5 Podřízený až 7 5,5 Průměrné hodnocení vyjma vlastního hodnocení sebe samotného 3,3 4,2 Vyjma sebe Včetně sebe Celkové hodnocení schopnosti 3,7 4,1 18

19 Ovlivňování Informuje příslušné strany přesně a včas Sám 1 6,0 Manažer 1 6,0 Kolega 2 3,0 Podřízený až 7 5,0 Průměrné hodnocení vyjma vlastního hodnocení sebe samotného 4,7 5,0 Vytváří široký okruh přátel a známých Sám 1 1,0 Manažer 1 1,0 Kolega až 6 4,0 Podřízený až 6 5,5 Průměrné hodnocení vyjma vlastního hodnocení sebe samotného 3,5 2,9 Ochotně se podělí o informace Sám 1 6,0 Manažer 1 5,0 Kolega až 6 4,0 Podřízený až 5 3,5 Průměrné hodnocení vyjma vlastního hodnocení sebe samotného 4,2 4,6 Umí získat spolupráci ostatních Sám 1 4,0 Manažer 1 1,0 Kolega až 4 2,5 Podřízený až 3 2,5 Průměrné hodnocení vyjma vlastního hodnocení sebe samotného 2,0 2,5 Vyzařuje z něho sebejistota Sám 1 6,0 Manažer 1 4,0 Kolega až 6 4,0 Podřízený až 7 4,0 Průměrné hodnocení vyjma vlastního hodnocení sebe samotného 4,0 4,5 Vyjma sebe Včetně sebe Celkové hodnocení schopnosti 3,7 3,9 19

20 Komunikace Umí vyslechnout ostatní Sám 1 7,0 Manažer 1 4,0 Kolega až 7 5,5 Podřízený až 6 5,0 Průměrné hodnocení vyjma vlastního hodnocení sebe samotného 4,8 5,4 Umí zpochybnit mínění ostatních Sám 1 7,0 Manažer 1 3,0 Kolega až 4 3,5 Podřízený až 6 5,5 Průměrné hodnocení vyjma vlastního hodnocení sebe samotného 4,0 4,8 Je výřečný a komunikativní Sám 1 2,0 Manažer 1 7,0 Kolega až 7 5,5 Podřízený až 2 1,5 Průměrné hodnocení vyjma vlastního hodnocení sebe samotného 4,7 4,0 Dobře komunikuje písemně Sám 1 4,0 Manažer 1 4,0 Kolega až 6 5,0 Podřízený až 7 6,5 Průměrné hodnocení vyjma vlastního hodnocení sebe samotného 5,2 4,9 Vyznačuje se dobrým neverbálním projevem Sám 1 6,0 Manažer 1 7,0 Kolega až 6 4,5 Podřízený až 5 3,0 Průměrné hodnocení vyjma vlastního hodnocení sebe samotného 4,8 5,1 Vyjma sebe Včetně sebe Celkové hodnocení schopnosti 4,7 4,8 20

21 Týmová práce Dokáže ostatní inspirovat k mimořádným výkonům Sám 1 1,0 Manažer 1 3,0 Kolega až 5 3,0 Podřízený až 7 5,0 Průměrné hodnocení vyjma vlastního hodnocení sebe samotného 3,7 3,0 Umí veřejně pochválit člena týmu za jeho přínos pro všechny Sám 1 4,0 Manažer 1 7,0 Kolega až 6 5,0 Podřízený až 6 3,5 Průměrné hodnocení vyjma vlastního hodnocení sebe samotného 5,2 4,9 Vytváří silný pocit sounáležitosti s týmem Sám 1 7,0 Manažer 1 5,0 Kolega až 7 5,5 Podřízený až 3 2,5 Průměrné hodnocení vyjma vlastního hodnocení sebe samotného 4,3 5,0 Vyvolává pocit potřeby vzájemné spolupráce Sám 1 4,0 Manažer 1 5,0 Kolega až 4 3,0 Podřízený až 7 6,0 Průměrné hodnocení vyjma vlastního hodnocení sebe samotného 4,7 4,5 Poskytuje podporu členům týmu Sám 1 7,0 Manažer 1 2,0 Kolega až 5 3,0 Podřízený až 3 2,0 Průměrné hodnocení vyjma vlastního hodnocení sebe samotného 2,3 3,5 Vyjma sebe Včetně sebe Celkové hodnocení schopnosti 4,0 4,2 21

22 Organizační schopnosti Stanovuje náročné, ale splnitelné cíle Sám 1 6,0 Manažer 1 4,0 Kolega až 5 4,5 Podřízený 2 6,0 Průměrné hodnocení vyjma vlastního hodnocení sebe samotného 4,8 5,1 Vytváří plány pro konkrétní specifické akce Sám 1 7,0 Manažer 1 6,0 Kolega až 7 6,0 Podřízený až 4 2,5 Průměrné hodnocení vyjma vlastního hodnocení sebe samotného 4,8 5,4 Umí dobře organizovat práci Sám 1 4,0 Manažer 1 6,0 Kolega až 3 2,5 Podřízený až 5 4,0 Průměrné hodnocení vyjma vlastního hodnocení sebe samotného 4,2 4,1 Zavádí a prosazuje vysoké standardy Sám 1 6,0 Manažer 1 1,0 Kolega až 3 2,0 Podřízený 2 7,0 Průměrné hodnocení vyjma vlastního hodnocení sebe samotného 3,3 4,0 Kontroluje výstupy a výsledky Sám 1 5,0 Manažer 1 1,0 Kolega až 3 2,0 Podřízený až 4 2,5 Průměrné hodnocení vyjma vlastního hodnocení sebe samotného 1,8 2,6 Vyjma sebe Včetně sebe Celkové hodnocení schopnosti 3,8 4,3 22

23 Elán Přijímá odpovědnost za výsledky rozhodnutí Sám 1 3,0 Manažer 1 5,0 Kolega až 5 4,0 Podřízený až 4 3,0 Průměrné hodnocení vyjma vlastního hodnocení sebe samotného 4,0 3,8 Činí opatření k překonání překážek Sám 1 7,0 Manažer 1 7,0 Kolega až 4 3,0 Podřízený až 6 5,5 Průměrné hodnocení vyjma vlastního hodnocení sebe samotného 5,2 5,6 Soustřeďuje se na výsledky Sám 1 3,0 Manažer 1 3,0 Kolega až 7 4,0 Podřízený až 5 3,0 Průměrné hodnocení vyjma vlastního hodnocení sebe samotného 3,3 3,2 Dobře zvládá změnu Sám 1 4,0 Manažer 1 6,0 Kolega až 4 2,5 Podřízený až 4 3,0 Průměrné hodnocení vyjma vlastního hodnocení sebe samotného 3,8 3,9 Odmítá odchýlit se od stanoveného a přijatého plánu Sám 1 1,0 Manažer 1 3,0 Kolega až 7 4,0 Podřízený až 5 4,5 Průměrné hodnocení vyjma vlastního hodnocení sebe samotného 3,8 3,1 Vyjma sebe Včetně sebe Celkové hodnocení schopnosti 4,0 3,9 23

24 Řešení problémů Snadno rozlišuje důležité od nedůležitého Sám 1 6,0 Manažer 1 7,0 Kolega až 7 4,0 Podřízený až 5 4,0 Průměrné hodnocení vyjma vlastního hodnocení sebe samotného 5,0 5,2 Z dostupných informací a podle nastalé situace rozpozná převládající vztahy Sám 1 5,0 Manažer 1 7,0 Kolega až 7 4,0 Podřízený až 7 5,0 Průměrné hodnocení vyjma vlastního hodnocení sebe samotného 5,3 5,2 Pro analýzu vzniklé situace používá existující koncepce a modely Sám 1 4,0 Manažer 1 1,0 Kolega až 3 2,5 Podřízený až 7 5,5 Průměrné hodnocení vyjma vlastního hodnocení sebe samotného 3,0 3,2 Na problémy nachází nápaditá řešení Sám 1 5,0 Manažer 1 7,0 Kolega až 5 3,0 Podřízený až 2 1,5 Průměrné hodnocení vyjma vlastního hodnocení sebe samotného 3,8 4,1 Vyhledává informace z různých zdrojů Sám 1 5,0 Manažer 1 7,0 Kolega 2 4,0 Podřízený až 6 5,0 Průměrné hodnocení vyjma vlastního hodnocení sebe samotného 5,3 5,2 Vyjma sebe Včetně sebe Celkové hodnocení schopnosti 4,5 4,6 24

25 Strategický přístup Chápe, jak jeho úsek zapadá do celkové struktury vlastní organizace Sám 1 3,0 Manažer 1 4,0 Kolega až 3 2,5 Podřízený až 6 5,0 Průměrné hodnocení vyjma vlastního hodnocení sebe samotného 3,8 3,6 Chápe strategické postavení své organizace Sám 1 2,0 Manažer 1 7,0 Kolega až 5 4,0 Podřízený až 4 3,0 Průměrné hodnocení vyjma vlastního hodnocení sebe samotného 4,7 4,0 Při strategických rozhodnutích umí přiměřeně riskovat Sám 1 1,0 Manažer 1 4,0 Kolega až 5 4,0 Podřízený až 7 4,5 Průměrné hodnocení vyjma vlastního hodnocení sebe samotného 4,2 3,4 Aktivně vyhledává zpětnou vazbu, aby se zlepšily výsledky celé organizace Sám 1 7,0 Manažer 1 5,0 Kolega až 5 4,0 Podřízený až 5 4,5 Průměrné hodnocení vyjma vlastního hodnocení sebe samotného 4,5 5,1 Zajišťuje, aby potřeby zákazníků byly důležitější než cokoliv jiného Sám 1 4,0 Manažer 1 2,0 Kolega až 5 3,5 Podřízený až 4 3,0 Průměrné hodnocení vyjma vlastního hodnocení sebe samotného 2,8 3,1 Vyjma sebe Včetně sebe Celkové hodnocení schopnosti 4,0 3,9 25

26 Další informace Úvodní informace o Thomas International V posledních 25 letech se stala společnost Thomas International celosvětově působícím poskytovatelem systémů pro objektivní vedení lidí, jakož i nástrojů pro hodnocení jejich chování při práci. Tyto systémy a nástroje pomáhají organizacím získávat, udržovat si, rozvíjet a školit své zaměstnance. Jen v britských společnostech provádíme ročně přes milion hodnocení. Svá zastoupení máme ve více než 60 zemích celého světa a nástroje pro hodnocení chování lidí při práci existují v 56 jazycích. Poskytneme vám nástroje, s jejichž pomocí budete moci své lidi motivovat, stimulovat a zároveň je podpořit tím, že si uvědomí, jak vlastně pracují a působí ve svém pracovním prostředí. Rovněž jim pomůžete zvýšit si sebedůvěru a nabýt sebejistotu. Systémy Thomas nabízejí přesná, validní a objektivní hodnocení, jejichž výsledky umožní vedoucím pracovníkům správně rozpoznat a plně rozvinout potenciál svých podřízených. Tyto systémy dodáváme profesionálům pracujícím v oblasti lidských zdrojů i manažerům všech stupňů, kterým tyto nástroje umožňují motivovat a správně řídit i vést každého vyhodnoceného jedince. Thomas 360 Společnost Thomas International přivítá a ocení každou zpětnou vazbu týkající se stylu a obsahu jakékoliv zprávy o výsledku hodnocení. Hodnocení Thomas 360 vlastní a provozuje společnost Thomas International. Potřebujete-li ohledně tohoto systému nějakou podporu, kontaktujte nás prosím přímo prostřednictvím níže uvedených možností: Thomas International Harris House 17 West Street Marlow Buckinghamshire SL7 2LS 26

27 United Kingdom Tel No: +44 (0) Web: 27

Zpráva února Thomas 360. Prodejní dotazník Thomas. Soukromé & důvěrné

Zpráva února Thomas 360. Prodejní dotazník Thomas. Soukromé & důvěrné Zpráva 360 25. února 2010 Thomas 360 Prodejní dotazník Thomas Soukromé & důvěrné Obsah Úvod Správné pochopení zprávy 360 stupňů vycházející ze zpětné vazby Průměry schopností Graf 5 nejvyšších a 5 nejnižších

Více

ANALYTICKÁ ZPRÁVA. Mapa školy leden a únor 2015. kód školy: EISU1

ANALYTICKÁ ZPRÁVA. Mapa školy leden a únor 2015. kód školy: EISU1 ANALYTICKÁ ZPRÁVA Mapa školy leden a únor 2015 kód školy: EISU1 typ školy: 1. 9. ročník Tento materiál obsahuje výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy, které probíhalo od 19. ledna

Více

MAPA ŠKOLY. pro základní školy

MAPA ŠKOLY. pro základní školy MAPA ŠKOLY pro základní školy Tento materiál obsahuje výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy, které probíhalo od 24. ledna do 27. února 2011. Každá škola, která se šetření zúčastnila,

Více

Google Apps. dokumenty 5. verze 2012

Google Apps. dokumenty 5. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Formuláře... K čemu jsou formuláře dobré?... Spuštění formuláře... Nastavení formuláře... Vytváření otázek... 6 Změna vzhledu formuláře... 8 Zveřejnění

Více

Hogan Personality Inventory

Hogan Personality Inventory Hogan Personality Inventory Profesní diagnostika osobnosti Jan Novák Zpracováno na základě Hogan Personality Inventory. Copyright 2002, HOGAN Assessment Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Společnost

Více

CA Clarity PPM. Příručka scénářů modulu Správa portfolia. Release 13.3.00

CA Clarity PPM. Příručka scénářů modulu Správa portfolia. Release 13.3.00 CA Clarity PPM Příručka scénářů modulu Správa portfolia Release 13.3.00 Tato dokumentace, která zahrnuje integrované systémy nápovědy a elektronicky distribuované materiály (společně dále jen Dokumentace

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace 1) Hodnocení žáků Je důležitou součástí výchovně vzdělávacího procesu a činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně. Hodnocení žáka poskytuje zpětnou vazbu hlavně žákovi

Více

infothea FUNDRAISING a samofinancování sociálních služeb Lektor: Ing. Pavel Němeček

infothea FUNDRAISING a samofinancování sociálních služeb Lektor: Ing. Pavel Němeček infothea FUNDRAISING a samofinancování sociálních služeb Lektor: Ing. Pavel Němeček InfoThea fundraising & lidské zdroje Office: tř.17.listopadu 43, 779 00 Olomouc Mob.604 637 682 Skype. panecek5 e-mail:

Více

ICILS 2013 VÝSLEDKY Z PILOTNÍHO ŠETŘENÍ

ICILS 2013 VÝSLEDKY Z PILOTNÍHO ŠETŘENÍ ICILS 2013 VÝSLEDKY Z PILOTNÍHO ŠETŘENÍ Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti Praha, listopad 2012 ŠKOLNÍ ZPRÁVA Základní škola Jih, Komenského 459, Mariánské Lázně KÓD VAŠÍ ŠKOLY: S15

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

NÁVRH. Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem

NÁVRH. Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem NÁVRH Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem 1. ESCO se sídlem IČ: DIČ: jejímž jménem jedná bankovní spojení: (dále jen ESCO ) Článek 1. Smluvní strany 2. Klient se sídlem IČ:

Více

1 Základní principy řízení lidí

1 Základní principy řízení lidí 1 Základní principy řízení lidí Hlavní témata kapitoly: Odborná a personální dimenze managementu Tři pilíře úspěšného řízení Tradiční a nové řídící úkoly Řídící styl Situační řízení 1.1 Řízení lidí a jeho

Více

NEWSLETTER 3/2015 NEWSLETTER

NEWSLETTER 3/2015 NEWSLETTER LETTER 3/2015 NEWSLETTER 3/2015 NEWSLETTER 3/2015 PŘEDSMLUVNÍ ODPOVĚDNOST Nově zakotvená pravidla vyjednávání o uzavření smlouvy Obsah: I. Úvodem II. Předsmluvní odpovědnost předchozí a současná právní

Více

Na základě Business Targets autora Simona Greenalla, vydaných nakladatelstvím Macmillan Heinemann English Language Teaching (Oxford).

Na základě Business Targets autora Simona Greenalla, vydaných nakladatelstvím Macmillan Heinemann English Language Teaching (Oxford). LANGMaster International, s.r.o. Branická 107, 147 00 Praha 4 Česká republika Tel.: +420 244 460 807, +420 736 623 459 Fax: +420 244 463 411 e-mail: info@langmaster.cz http://www.langmaster.cz Na základě

Více

INOVACE V PRACOVNÍM PORADENSTVÍ

INOVACE V PRACOVNÍM PORADENSTVÍ INOVACE V PRACOVNÍM PORADENSTVÍ za období realizace projektu Příprava a podpora vstupu na trh práce pro bývalé uživatele návykových látek a osoby ohrožené drogovou závislostí v konfliktu se zákonem CZ.2.17/2.1.00/32326

Více

OPTIMALIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2008/09

OPTIMALIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2008/09 Analýza dovedností a tematických částí - český jazyk třída základní školy 9 89 87 82 86 82 77 7 průměrný percentil 2 47 47 46 43 47 46 Celek mluvnice sloh a literatura znalost porozumění aplikace Poznámka:

Více

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ Mgr. Hana Rohrová Ing. Miroslava Mourková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským

Více

Domov se zvláštním režimem OASA STANDARD č.5. Domov se zvláštním režimem OASA

Domov se zvláštním režimem OASA STANDARD č.5. Domov se zvláštním režimem OASA Domov se zvláštním režimem OASA Provozovatel: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 4. Jak nejlépe zvládnout otázky u výběrového řízení Tento osvědčený postup pomáhá uživatelům s přípravou na výběrové řízení, konkrétně na tu část řízení, kdy se jich dotazuje zástupce zaměstnavatele (zpravidla

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vytvořeno 18.6.2013 Určeno pro Přílohy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2009/2010 Gymnázium Český Brod Vítězná 616 PSČ 28227 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Gymnázium,Český Brod,Vítězná,616 RNDr. Magda Kudrnáčová, školní metodik sociálně-patologických

Více

KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI PRO ZAMĚSTNÁNÍ V SEKTORU SLUŽEB

KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI PRO ZAMĚSTNÁNÍ V SEKTORU SLUŽEB KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI PRO ZAMĚSTNÁNÍ V SEKTORU SLUŽEB Lekce 0: Úvod Školicí modul vytvořený v rámci projektu KEYROMA: Rozvoj klíčových kompetencí romských žen v oblasti sociálních dovedností s cílem zvýšení

Více

TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID)

TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID) TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID) Každé z následujících 36 tvrzení je doprovázeno dvěma alternativami, které reprezentují rozdílné manažerské hodnoty. Vaším úkolem bude vyjádřit, které z alternativ

Více

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci instrukce pro modelovou situaci informace pro hodnotitele /pozorovatele/ zadání pro sparing-partnery hodnotící arch zadání

Více

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Obor: Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby (navazující magisterské studium) Milé studentky, milí studenti, na následujících

Více

Aktualizovaný Komunitní plán rozvoje sociální oblasti města Uherský Brod na rok 2008-2009

Aktualizovaný Komunitní plán rozvoje sociální oblasti města Uherský Brod na rok 2008-2009 Společný regionální operační program EVROPSKÁ UNIE MĚSTO UHERSKÝ BROD Aktualizovaný Komunitní plán rozvoje sociální oblasti města Uherský Brod na rok 2008-2009 Projekt Komunitní plánování sociálních služeb

Více

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE)

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) Příloha A (Informativní) POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) 1. MODEL SYSTÉMU MANAGEMENTU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIRMY Současný pohled na problematiku společenské

Více

DOPLNĚNÍ INFORMACÍ PROJEKTU Portál realizovaných projektů projekt 4ETIKA

DOPLNĚNÍ INFORMACÍ PROJEKTU Portál realizovaných projektů projekt 4ETIKA DOPLNĚNÍ INFORMACÍ PROJEKTU Portál realizovaných projektů projekt 4ETIKA () Doplňující informace Členům poroty chyběly doplňující informace ohledně projektů, jež byste chtěl v rámci svého portálu zveřejňovat

Více

CENTRUM RODINA V TÍSNI DŮM NA PŮL CESTY zahájení projektu 1.4.2006

CENTRUM RODINA V TÍSNI DŮM NA PŮL CESTY zahájení projektu 1.4.2006 DOMY NA PŮL CESTY CENTRUM RODINA V TÍSNI DŮM NA PŮL CESTY zahájení projektu 1.4.2006 POPIS SLUŽBY V České republice je několik desítek dětských domovů. Děti sem přicházejí z různých důvodů. jsou to děti

Více

Hodnocení dotazník pro studenty (červen 2008) Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí

Hodnocení dotazník pro studenty (červen 2008) Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí Hodnocení dotazník pro studenty (červen 2008) Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí Lektor: RNDr. Peter Krupka, Ph.D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Milí studenti, v následujícím dotazníku se Vás

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Sociální činnost Most 75-41-M/01, Sociální činnost

Více

Jednání se zájemcem, smlouva a individuální plánování v terénních programech pro uživatele drog

Jednání se zájemcem, smlouva a individuální plánování v terénních programech pro uživatele drog Jednání se zájemcem, smlouva a individuální plánování v terénních programech pro uživatele drog vyšlo v Sociální revue, 24. 6. 2009 Když jsem nedávno napsal text Individuální plánování ve veřejných záchodcích,

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny k Občanskému zákoníku 12. 9. 2012

Zápis z jednání pracovní skupiny k Občanskému zákoníku 12. 9. 2012 Zápis z jednání pracovní skupiny k Občanskému zákoníku 12. 9. 2012 Přítomni: Hana Frištenská, Markéta Krajíčková, Kateřina Ronovská, Kateřina Smolíková, Marek Svatoš, Klára Šplíchalová Omluveni: Lenka

Více

Institut projektového řízení a. s.

Institut projektového řízení a. s. Institut projektového řízení a. s. www.institutpr.eu Návrh systému spolupráce subjektů v oblasti sociální práce s dospělými a v oblasti ochrany dětí 2015 Návrh systému spolupráce subjektů v oblasti sociální

Více

Standard č. 3 - verze č. 8 a

Standard č. 3 - verze č. 8 a Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Standard č. 3 - verze č. 8 a Zkrácená verze Vnitřní pravidlo pro jednání se zájemcem a žadatelem o službu

Více

European Energy Award

European Energy Award European Energy Award European Energy Award (EEA ) EEA je program na realizaci politiky ochrany klimatu a efektivnosti využívání energie v obcích. Program se vztahuje na města a obce, ale i okresy a je

Více

CO PRO VÁS A ZA VÁS MŮŽEME UDĚLAT

CO PRO VÁS A ZA VÁS MŮŽEME UDĚLAT Poskytovaná řešení CO PRO VÁS A ZA VÁS MŮŽEME UDĚLAT CO PRO VÁS A ZA VÁS MŮŽEME UDĚLAT Podnikání v jakémkoliv oboru, řízení firem, institucí i úřadů se neobejde bez informací. Kolují uvnitř organizace

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci projektu Pedagog lektorem, reg. č.: CZ.1.07/3.2.11/03.0062.

Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci projektu Pedagog lektorem, reg. č.: CZ.1.07/3.2.11/03.0062. Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci projektu Pedagog lektorem, reg. č.: CZ.1.07/3.2.11/03.0062. Názory studentů a pracujícáích edagogů na Další vzdělávání pedagogických pracovníků (projekt je spolufinancován

Více

Služby obecného hospodářského zájmu: zpráva předkládaná podle rozhodnutí ze dne 28. listopadu 2005

Služby obecného hospodářského zájmu: zpráva předkládaná podle rozhodnutí ze dne 28. listopadu 2005 EVROPSKÁ KOMISE GŘ pro hospodářskou soutěž Generální ředitel V Bruselu dne 09/07/2008*D/52727 GŘ COMP/A3/PS/og D(2008) 122 Jeho Excelence pan Milena VICENOVÁ Stálý zástupce České republiky při Evropské

Více

Zápis z jednání Sekce veřejných knihoven SKIP ze dne 20.9.2010

Zápis z jednání Sekce veřejných knihoven SKIP ze dne 20.9.2010 Zápis z jednání Sekce veřejných knihoven SKIP ze dne 20.9.2010 Přítomni viz prezenční listina Program jednání: 1. Informace z přípravy Koncepce rozvoje knihoven ČR na období 2011-2014 2. Připravovaná novela

Více

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0. MAP Železnobrodsko Místní akční plán vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Železný Brod pro mateřské a základní školy na roky 2016 2020 Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická. Katedra správního práva

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická. Katedra správního práva Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra správního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Sociální služby a úloha nestátních organizací v sociálním zabezpečení Plzeň, únor 2012 Kristýna Krejsová Ing. Antonín

Více

KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBERCE

KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBERCE KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBERCE Katalog vznikl během realizace projektu CZ.1.07/1.2.00/27.0024 Tvorba pilotních vzdělávacích koncepcí v sedmi obcích, podporujících

Více

Kodex profesionálního jednání Evropské asociace tradiční čínské medicíny (ETCMA) Verze 1_090227

Kodex profesionálního jednání Evropské asociace tradiční čínské medicíny (ETCMA) Verze 1_090227 Kodex profesionálního jednání Evropské asociace tradiční čínské medicíny (ETCMA) Verze 1_090227 Přeložila Nina Fibigerová Tento Kodex profesionálního jednání budiž přeložen do jazyků všech členských asociací

Více

OBCHODNÍ REJSTŘÍK V ROCE 2015 CO VÁM NESMÍ UNIKNOUT

OBCHODNÍ REJSTŘÍK V ROCE 2015 CO VÁM NESMÍ UNIKNOUT NEWSLETTER 2/2015 NEWSLETTER 2/2015 OBCHODNÍ REJSTŘÍK V ROCE 2015 CO VÁM NESMÍ UNIKNOUT Obsah: I. Úvodem II. Současná právní úprava obchodního rejstříku III. Obchodní rejstřík pojem, zapisované osoby a

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA (OBECNÝ NÁVOD)

METODICKÁ PŘÍRUČKA (OBECNÝ NÁVOD) METODICKÁ PŘÍRUČKA (OBECNÝ NÁVOD) PRO ŽADATELE O DOTACI K VYPRACOVÁNÍ ANALÝZY SPOLEČENSKÉ NÁVRATNOSTI INVESTICE (SROI) PRO ŽADATELE O DOTACI Z NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM: NÁRODNÍ

Více

Mendelova univerzita v Brně Odbor vědy a výzkumu DOPORUČENÝ POSTUP

Mendelova univerzita v Brně Odbor vědy a výzkumu DOPORUČENÝ POSTUP Mendelova univerzita v Brně Odbor vědy a výzkumu Určeno: projektovým manažerům/řešitelům projektů OP VK Poslední aktualizace: 26. června 2012 DOPORUČENÝ POSTUP pro organizaci výběrových řízení v projektech

Více

Vedení pracovníků a koordinace jejich práce je základní činností manažerů na všech úrovních. Nejlépe to však je vidět u mistrů a vedoucích oddělení.

Vedení pracovníků a koordinace jejich práce je základní činností manažerů na všech úrovních. Nejlépe to však je vidět u mistrů a vedoucích oddělení. Vedení lidí Vedení pracovníků a koordinace jejich práce je základní činností manažerů na všech úrovních. Nejlépe to však je vidět u mistrů a vedoucích oddělení. Tato funkce zahrnuje schopnost, dovednost

Více

Kariérová dráha a kariérové rozhodování

Kariérová dráha a kariérové rozhodování Kariérová dráha a kariérové rozhodování Anotace: Cílem modulu je poskytnout čtenáři základní teoretické zázemí kariérového poradenství, a to prostřednictvím jednotlivých kapitol obsahujících úkoly a cvičení.

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

Komunikační plán Eurocentra Zlín na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Zlín na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Zlín na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 KOMUNIKAČNÍ PRIORITY A CÍLOVÉ SKUPINY... 4 3 PLÁNOVANÉ AKTIVITY

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA STRUČNÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ANALÝZY POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NOVÉM

Více

1. modul: Vedení lidí

1. modul: Vedení lidí 1. modul: Vedení lidí Datum: 15.-16.1.2015 v Praze Co se dnes očekává od manažera? Jak stanovovat cíle podle metody SMART a Balanced Scorecard? Jaké jsou čtyři základní pravidla komunikace pro manažera?

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. Část I. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také jako Smluvní podmínky ) upravují, v souladu

Více

KEA 2010/2011. Průběh vzdělávání (kvalita výuky) - rodičovský dotazník BGLMV 4. A 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

KEA 2010/2011. Průběh vzdělávání (kvalita výuky) - rodičovský dotazník BGLMV 4. A 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 10 Průběh vzdělávání (kvalita výuky) - rodičovský dotazník 9 8 7 6 1 Odpovídá škola Vašim potřebám? Jste spokojen/a s kvalitou výuky cizích jazyků? Jste spokojen/a s kvalitou výuky matematiky? Jste spokojen/a

Více

OPATŘENÍ K MOŽNOSTI STŘETU ZÁJMŮ

OPATŘENÍ K MOŽNOSTI STŘETU ZÁJMŮ OPATŘENÍ K MOŽNOSTI STŘETU ZÁJMŮ V Praze dne 30. května 2014 Shrnutí Tento dokument stanoví opatření a pracovní postupy spojené se správou aktiv v návaznosti na pravidla jednání investiční společnosti,

Více

Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na nákup služeb s názvem Posílení administrativní kapacity OPPA a OPPK 2010-2013

Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na nákup služeb s názvem Posílení administrativní kapacity OPPA a OPPK 2010-2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR FONDŮ EU Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na nákup služeb s názvem Posílení administrativní kapacity OPPA a OPPK 2010-2013 zadávané

Více

Software Simatic IT Specifické podmínky produktu

Software Simatic IT Specifické podmínky produktu Software Simatic IT Specifické podmínky produktu Společnost Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. nebo jedna z jejích koncernových společností, které působí pod některou z variant označení

Více

Pravidla Závodu vlčat a světlušek 2010 o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní

Pravidla Závodu vlčat a světlušek 2010 o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní Pravidla Závodu vlčat a světlušek 2010 o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní Junák svaz skautů a skautek ČR, Odbor pro výchovu vlčat a světlušek http://www.skaut.cz/zvas 1. Úvod (1) Junák

Více

Svéprávnost od roku 2014

Svéprávnost od roku 2014 Svéprávnost od roku 2014 Základní informace Nový občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb. přinese od roku 2014 změny a nové možnosti pro lidi, kteří potřebují podporu při rozhodování a pro lidi, kteří je

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

M ě s t o B r n o. V y h l á š k a č. 2 /l997

M ě s t o B r n o. V y h l á š k a č. 2 /l997 M ě s t o B r n o V y h l á š k a č. 2 /l997 o názvosloví veřejných prostranství, číslování objektů trvalého i dočasného charakteru a základních zásadách orientace v městě Brně Zastupitelstvo města Brna

Více

Návrh. Zákon. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ OCHRANA PAMÁTKOVÉHO FONDU. Hlava I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

Návrh. Zákon. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ OCHRANA PAMÁTKOVÉHO FONDU. Hlava I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy III. Návrh Zákon ze dne 2016, o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu) Parlament se usnesl

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ REALIZAČNÍ MANUÁL Hlavním tématem programu je osobnostní a sociální rozvoj vedoucích pracovníků a pedagogů (především mateřských škol), kteří po absolvování

Více

Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může. pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků

Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může. pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků dochází ke zlepšení prokrvení masírovaných oblastí. Okysličují

Více

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k případové studii / prezentaci. instrukce pro případovou studii / prezentaci

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k případové studii / prezentaci. instrukce pro případovou studii / prezentaci Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k případové studii / prezentaci instrukce pro případovou studii / prezentaci informace pro hodnotitele /pozorovatele/ zadání pro sparing-partnery

Více

Metodický dopis č. 28. Předávání výstupů projektů a oprávnění k užití autorských práv

Metodický dopis č. 28. Předávání výstupů projektů a oprávnění k užití autorských práv Č. j.: MSMT- 48486/2013 Metodický dopis č. 28 Předávání výstupů projektů a oprávnění k užití autorských práv Zpracoval Ověřil Schválil Platné od Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 17. 12. 13 J. Baťková

Více

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS Pavel Tomšík, Stanislava Bartošová Abstrakt Příspěvek se zabývá analýzou struktury zaměstnanců

Více

KONCEPCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠŤÁHLAVY školní rok 2015 / 2016

KONCEPCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠŤÁHLAVY školní rok 2015 / 2016 KONCEPCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠŤÁHLAVY školní rok 2015 / 2016 Základní vzdělávání na prvním stupni ZŠ zajišťuje přechod ţáků z rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. Navazuje na

Více

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání 1 Profil absolventa 1.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: 1.2 Uplatnění absolventa v praxi Pedagogika pro

Více

Průzkum spokojenosti zaměstnanců v Domově pro seniory Bechyně, duben 2013

Průzkum spokojenosti zaměstnanců v Domově pro seniory Bechyně, duben 2013 Průzkum spokojenosti zaměstnanců v Domově pro seniory Bechyně, duben 2013 Milí spolupracovníci, nejprve mi dovolte, abych Vám poděkovala za vyplnění dotazníku vypovídajícím o Vaší spokojenosti v zaměstnání.

Více

Organizační směrnice č. 23/2013/SŘ. Manuál krizových situací. Metodický text k problému zvanému šikana

Organizační směrnice č. 23/2013/SŘ. Manuál krizových situací. Metodický text k problému zvanému šikana Organizační směrnice č. 23/2013/SŘ Manuál krizových situací Metodický text k problému zvanému šikana Čj.: SŠNM/525/2013 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Lainz, speciální pedagog - etoped Schválila: PaedDr. Olga

Více

Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015

Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015 Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015 Zpracováno v období červenec - prosinec 2007 Strana 1 (celkem 9) Část II. Dotazníkové šetření II.1: Úvod, metody S cílem zahrnout obyvatelstvo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s. MENS SANA o. s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s. MENS SANA o.s. Zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení Ukrajinská 1533/13,

Více

Návod na používání elektronické žákovské knížky

Návod na používání elektronické žákovské knížky Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace Návod na používání elektronické žákovské knížky 1) Elektronickou žákovskou knížku naleznete na stránce: http://etk.just4web.cz/_stable/parent/?url_short=zsmost1

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

Projekt Tandem training Manuál reflektující zkušenosti a shrnující příležitosti a výhody stínování a jeho další možné využití

Projekt Tandem training Manuál reflektující zkušenosti a shrnující příležitosti a výhody stínování a jeho další možné využití Projekt Tandem training Manuál reflektující zkušenosti a shrnující příležitosti a výhody stínování a jeho další možné využití Autor: Martin Dobeš 2012 1 Hlavní řešitel projektu: V-studio, s.r.o. http://www.v-studio.cz/

Více

Zdravé klima ve škole komunikační situace a jejich aspekty

Zdravé klima ve škole komunikační situace a jejich aspekty komunikační situace a jejich aspekty Vzdělávání pro celou sborovnu nebo část dané střední školy Mgr. Karel Opravil opravil.karel@seznam.cz Financováno z projektu Cesta rozvoje středních škol v JmK č. CZ.1.07/1.3.10/02.0041

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Odborná praxe na Katedře sociální práce FSE UJEP Ústí n. L. příručka pro studenty.

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Odborná praxe na Katedře sociální práce FSE UJEP Ústí n. L. příručka pro studenty. UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Odborná praxe na Katedře sociální práce FSE UJEP Ústí n. L. příručka pro studenty Radka Michelová Tato příručka vznikla v rámci realizace projektu INUL Inovace

Více

Řešení problému batohu dynamickým programováním, metodou větví a hranic a aproximativním algoritmem

Řešení problému batohu dynamickým programováním, metodou větví a hranic a aproximativním algoritmem 2. 1. 213 MI-PAA úkol č. 2 Antonín Daněk Řešení problému batohu dynamickým programováním, metodou větví a hranic a aproximativním algoritmem 1 SPECIFIKACE ÚLOHY Cílem tohoto úkolu bylo naprogramovat řešení

Více

Komunikace se zákazníkem

Komunikace se zákazníkem EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Komunikace se zákazníkem PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Ing. Mgr. Petra Koťátková Co se dnes dozvíte Efektivní způsoby komunikace se zákazníkem (email, telefon, osobní

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují

PRAVIDLA, kterými se stanovují III. 2. 2 15. KOLO PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 Opatření III. 2. 2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Více

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu.

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu. Via SMS s.r.o. ICO: 24720275 DIC: CZ 24720275 Zapsána v obchodním rejstríku vedeného Mestským soudem v Praze oddíl C, vložka 168675. Palác Lucerna, Vodickova 704/36, 116 02 Praha 1 Telefon: 810 888 101

Více

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

Uživatelská příručka pro dodavatele

Uživatelská příručka pro dodavatele Uživatelská příručka pro dodavatele Release 1.x.x B2B CENTRUM a.s. 3.2009 Obsah Úvod... 3 Obecná pravidla formátování... 3 Pravidla pro formátování písma... 3 Poznámky, Důležité, Varování... 4 Začínáme...

Více

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA Kontaktní osoba: Ing. Petr Sára, Ph.D. Mobil: +420 605 941 994 E-mail: sara@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Metodika pro vnitřní evaluaci Individuálních projektů systémových (IPs) podpořených z Prioritní osy 3

Metodika pro vnitřní evaluaci Individuálních projektů systémových (IPs) podpořených z Prioritní osy 3 Metodika pro vnitřní evaluaci Individuálních projektů systémových (IPs) podpořených z Prioritní osy 3 Prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. 1 Operační

Více

Názory občanů sídla MARŠOV

Názory občanů sídla MARŠOV Názory občanů sídla MARŠOV V. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Maršov : osob z celkového počtu lidí

Více

SEO Audit a další úpravy www.stranka.cz KONTAKT. Bc. Martin Dřímal E-mail: info@seoskrz.cz Telefon: 736 510 069

SEO Audit a další úpravy www.stranka.cz KONTAKT. Bc. Martin Dřímal E-mail: info@seoskrz.cz Telefon: 736 510 069 2015 SEO Audit a další úpravy www.stranka.cz KONTAKT Bc. Martin Dřímal E-mail: info@seoskrz.cz Telefon: 736 510 069 Obsah On-page faktory...4 1. Technický stav stránek www.stranka.cz...4 2. Hodnocení on-page

Více

1. Pravidla šetrné sebeobrany

1. Pravidla šetrné sebeobrany Podrobná specifikace jednotlivých vzdělávacích aktivit Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Pravidla šetrné sebeobrany Umožnit m zvládnout jednání osoby, které je poskytována sociální služba, která ohrožuje

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

EM-kit Empowerment of immigrant women

EM-kit Empowerment of immigrant women RADA PRVNÍ: Jak se vypořádat se stresem způsobeným ztrátou zaměstnání Neotáčejte se ke svým pocitům zády Jak přežít stres spojený se ztrátou zaměstnání Vypište se ze svých pocitů. Vyjádřete vše, co cítíte

Více

Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství

Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství 1. Úvodní ustanovení Pro poskytování daňového poradenství oprávněnou osobou daňovým poradcem, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, obchodního

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 34-56-L/01

Více

JUSTIČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH EVROPSKÉ UNIE

JUSTIČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH EVROPSKÉ UNIE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI JUSTIČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH EVROPSKÉ UNIE SHRNUTÍ Abstrakt Tato studie

Více