Kapitola 1: Úvodní strana PARTICLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kapitola 1: Úvodní strana PARTICLER"

Transkript

1 Kapitola 1: Úvodní strana PARTICLER

2 OBSAH Úvod 1.O Particleru 2.Popis programu 2.1 Hlavní okno programu Horní lišta Soubor Vzhled Nastavení Pomoc Pracovní oblast Hlavní panel Přidání a odebrání pracovního bodu Velikost částice Poměr částice Barva částice Průhlednost částice Rychlost částice Směr částice Gravitace částice Orientace částice Smíchat částice Životnost částice Tvar částice

3 Počet částic FPS Postranní panel Tlačítko emitoru Tlačítko spustit Tlačítko výbuch Tlačítko exportovat Stavový řádek 2.2- Okno emitoru Pracovní oblast emitoru Panel nastavení emitoru Tvar emitoru Velikost emitoru Pozice emitoru Distribuce částic 3. - Funkce programu a dodatek 4. - Vytvořený efekt 5. - Externí soubory Kapitola 2: Obsah práce

4 1. - O Particleru Particler je program který slouží k vytváření grafických částicových efektů pro počítačové hry vytvořené ve vývojovém prostředí Game Maker. Program je navrhnut tak aby uživateli vytváření těchto efektů co nejvíce usnadnil. Vytvoření efektů je velice jednoduché, po zapnutí programu vidíme okno které je rozděleno na tři části v horní části vidíme lištu pomocí které ovládáme nastavení programu, uprostřed se nachází pracovní oblast ve které můžeme vidět námi vytvářený efekt a dole se nachází ovládací panel kterým ovlivňujeme vlastnosti efektu. Program je zatím k dispozici ve dvou jazykových mutacích a to české a anglické další budou v brzké době přibývat. Je zde také možnost měnit grafický vzhled programu pomocí skinů, které si můžete buď stáhnout z internetu, nebo pokud se vám žádný již vytvořený vzhled nebude zamlouvat, vytvořit si svůj vlastní grafický vzhled Popis programu Program je rozdělen na dvě hlavní části které se dále dělí na menší části. V první části nastavujeme samotný efekt přičemž se nám tento efekt vytváří z jednoho či dvou pracovních bodů tak jako tak je to z jednoho pixelu. Pokud chceme částice generovat například ze čtverce, čáry či jiného tvaru, použijeme druhou část a tou je nastavení emitoru(sypače částic), kterým tento tvar nastavíme, nastavovat můžeme také mnohé další vlastnosti emitoru. 2.1 Hlavní okno programu Jak už bylo zmíněno hlavní okno programu je rozděleno na tři části které si detailně popíšeme v následujících kapitolách Horní lišta Na této liště se nachází tlačítka Soubor, Vzhled, Nastavení, Pomoc Soubor Po kliknutí na tlačítko Soubor se nám zobrazí rozevírací nabídka ve které uvidíme položky: Nový projekt začne nový projekt. (veškeré doposud zadané hodnoty včetně nastavení emitoru se nastaví na základní. Uložit projekt otevře dialogové okno s možností uložení právě rozpracovaného projektu. Načíst projekt otevře dialogové okno s možností načtení již uloženého projektu. Exportovat otevře dialogové okno kde si můžete zvolit název a místo kam se uloží.txt soubor s již vygenerovaným kódem. Ukončit zobrazí dotaz zda-li chcete svůj projekt před ukončením uložit nebo ne. Následně buď uloží projekt a ukončí program nebo pouze ukončí program Vzhled Toto tlačítko rozevře seznam s těmito položkami:

5 Barva pozadí po kliknutí na tuto položku se nám zobrazí okno ve kterém si můžeme zvolit barvu pozadí pracovní oblasti. Nastavení středu zde si můžeme vybrat jaký tvar bude mít pracovní bod. Na výběr jsou možnosti: křížek, kolečko, nic. Při zvolení možnosti nic střed nebude zobrazován Nastavení V nastavení programu najdeme tyto položky: Aktualizace otevře webovou stránku v prohlížeči který je v počítači nastaven jako výchozí, z této stránky má uživatel možnost stáhnout si nejnovější verzi programu Particler. Jazyk zde má uživatel možnost změny jazykové mutace programu. K dispozici je i česká lokalizace Jiný jazyk pokud uživatel programu nenajde svůj mateřský jazyk v základní verzi Particleru má možnost si jej stáhnout z webové stránky která se mu otevře po kliku na tuto položku. Skiny - zde si může uživatel kompletně změnit grafický vzhled programu. Stáhnout skiny - otevře stránku kde jsou ke stažení další grafická témata Pomoc Pod touto nabídkou se skrývají nabídky: Nápověda kompletní přehled a popis programu Particler. Verze zde najdeme informaci jakou verzi programu Particler používáme, popřípadě infor mace k dané verzi Pracovní oblast V této oblasti která se nachází ve střední části programu mezi horní lištou a pracovním panelem vidíme jeden nebo dva pracovní body, popřípadě pokud použijeme emitor(sypač částic) vidíme zde jeho tvar. Ovšem hlavní věc která nás zde zajímá je ta že zde vidíme samotný námi vytvářený efekt Hlavní panel Jedná se zřejmě o nejdůležitější část celého programu. Na tomto panelu měníme vlastnosti samotného částicového efektu, přidáváme nebo odebíráme pracovní body a přepínáme program do nastavení emitoru(sypače částic). Také je zde boční panel na kterém se nachází tlačítko pomocí kterého můžeme vyfotit námi vytvářený efekt. Nyní si podrobně popíšeme veškeré položky které se na tomto panelu nacházejí Přidání a odebrání pracovního bodu Kliknutím na toto tlačítko Přidat bod které se nachází vlevo nahoře na hlavním panelu, přidáme do pracovní oblasti další pracovní bod. Tím se nám vytvoří také záložky Bod 0 a Bod 1 kterými

6 přepínáme mezi nastavením těchto pracovních bodů. Hned vedle se nám také vytvoří tlačítko Odebrat bod kterým můžeme bod odebrat. Nastavení druhého pracovního bodu zůstane uloženo do doby vypnutí programu Velikost částice Máme zde k dispozici čtyři možné změny kterými můžeme ovlivnit velikost částice. První z nich má zkratku min, pomocní ní nastavujeme jakou nejmenší velikost můžou částice mít. Ideální hodnota je do velikosti 10 je ale velice pravděpodobné že se vaše hodnoty budou pohybovat pouze v desetinných číslech. Základní hodnota je Další je tlačítko Max tímto určujeme maximální velikost částic. Ideální nastavení je stejné jako u min. Dále zde máme tlačítko zvětšit kterým udáváme jak moc se nám částice během svého života zvětší tj. Za čas od vytvoření po zničení částice. Také zde můžeme zadávat zápornou hodnotu pro případ že bychom chtěli částici zmenšovat. Ideální hodnota je do 0.40 po překročení této hranice se částice zvětší přes celou pracovní oblast. Posledním nastavením je tlačítko Třást se. Pokud nastavíme třasot na hodnotu větší jak 0 částice se budou rychle zvětšovat a zmenšovat. Ideální nastavení je do hodnoty Poměr částice Poměr nám určuje velikost v osách X a Y částice. Pokud zvětšíme X částice se nám roztáhne v ose X. Pokud změníme poměr Y částice se nám roztáhne v ose Y Barva částice Barvou částice nastavujeme samozřejmě barvu částice. Můžeme zvolit jednu, dvě nebo tři barvy. První barva je barva částice při jejím vytvoření, druhá barva je barva částice ve středu jejího života a třetí je barva částice před a při jejím zničení. Tyto barvy se mění plynule během života částice Průhlednost částice Tímto tlačítkem nastavujeme průhlednost částice. Opět zde můžeme zvolit až tři průhlednosti během života částice. Průhlednost jedna je průhlednost při vytvoření částice, průhlednost dva je průhlednost ve středu života částice a průhlednost tři je průhlednost před koncem a na konci životnosti částice Rychlost částice I zde stejně jako u velikosti máme čtyři tlačítka s velmi podobnými funkcemi. Tlačítkem min nastavujeme nejmenší rychlost pohybu částic. Tlačítkem Max volíme maximální rychlost pohybu částic. Následujícím tlačítkem zvětšit určujeme zrychlení částice neboli o kolik nám částice zrychlí v každém kroku programu. Pokud použijeme tlačítko třasot rychlost částice se bude rychle měnit v daném rozsahu a to i do záporných hodnot.

7 Směr částice Toto nastavení nám určuje kterým směrem ve stupních se částice vydá po jejím vytvoření. Máme zde tlačítko min kterým udáváme minimální směr ve stupních. Tlačítko Max nám slouží k vložení největšího směru kterým se částice vydá po jejím vytvoření. Pokud zadáme obě dvě tyto hodnoty stejné například nastavíme Min i Max na 90. Poletí všechny vytvořené částice nahoru. V případě že zadáme tyto hodnoty rozdílné, částice se budou vytvářet v daném rozmezí. Následuje tlačítko zvětšit kterým můžeme během života částice plynule zvyšovat nebo zmenšovat její směr. Po nastavení třesotu nám bude částice kmitat v rozmezí daného směru Gravitace částice Po nastavení síly a směru gravitace nám bude částice zrychlovat dle zadané hodnoty a poletí v námi zadaném směru. Směr zadáváme ve stupních proti směru hodinových ručiček. Doprava: směr=0, nahoru: směr=90 atd Orientace částice Nám udává natočení částice ve stupních podle středu částice. Například pokud zvolíme jako tvar částice čtverec a minimální a maximální natočení nastavíme na 45 bude ze čtverce kosočtverec. Pokud zadáme rozdílnou minimální a maximální hodnotu bude natočení každé částice jiné, v rozmezí mezi těmito dvěma hodnotami. Dalším tlačítkem je tlačítko zvětšit pokud zde zadáme hodnotu větší nebo menší než 0, částice nám bude rotovat kolem svého středu. Velikostí hodnoty určujeme rychlost rotace. Následuje tlačítko třást se, pokud zde nastavíme nenulovou hodnotu částice bude rychle měnit směry otáčení Smíchat částice Zde máme pouze dvě možnosti a to buď zapnuto tj. 1 nebo vypnuto tj. 0. V základním nastavení je tato hodnota zapnuta, v tomto případě, pokud jdou dvě částice přes sebe tak se horní částice zprůhlední. V případě že je tato funkce vypnuta vidíme pouze částici která je nahoře Životnost částice Další nastavení ve kterém máme pouze dvě možnosti. Nastavujeme zde životnost částic, tj. jak dlouho uvidíme danou částici na obrazovce, jinak řečeno, čas od jejího vytvoření po její zničení. Pokud budou hodnoty rozdílné, některé částice se nám zničí dříve, některé později Tvar částice Určujeme jaký tvar budou mít vytvořené částice. Máme na výběr z: pixel, disk, čtverec, čára, hvězda, kruh, prstenec, koule, záře, jiskra, exploze, mrak, kouř, sníh.

8 Počet částic Touto hodnotou určujeme kolik částice se nám vytvoří každé 4 kroky programu. Můžeme zadávat i záporné hodnoty FPS FPS nebo také rychlost místnosti. Pokud svou hru vytváříte s jiným nastavením rychlosti místnosti můžete zde nastavit stejnou rychlost místnosti jakou používáte ve vaší hře. Vedle tlačítka nastavení můžeme vidět tlačítko aktuální rychlosti místnosti. Dále je zde barevný ukazatel Pokud vytvoříme velice náročný efekt např. pokud použijeme nepřiměřené množství částic rychlost místnosti bude klesat a barevný ukazatel se bude měnit. (Zelená=ok, žlutá=ještě v normě, oranžová=efekt by neměl být použit ve hře, červená=efekt je nevhodný pro použití) Postranní panel Nalezneme jej na hlavním panelu vpravo. Po startu programu vidíme pouze ze dvou stran zaoblený obdélník s šipkou. Po kliknutí na tento obdélník se nám vysune postranní panel. Na tomto panelu najdeme tlačítko s obrázkem malého fotoaparátu. Tímto tlačítkem vyfotíme pracovní oblast. Obrázek se nám uloží do složky Screenshots která se nachází v kořenovém adresáři programu. Opětovným klikem na obdélník s šipkou postranní panel zasuneme Tlačítko emitoru Po kliku na toto tlačítko se nám na hlavním panelu zobrazí nastavení emitoru. Opětovným kliknutím se přepneme zpátky do standardního nastavení efektu Tlačítko spustit Tímto tlačítkem spustíme náš efekt, který poté uvidíme v pracovní oblasti a naší hře. Efekt můžeme upravovat i v případě že je spuštěný Tlačítko výbuch Při kliku vytvoří stejný počet částic jako se jich vytvoří každé čtyři kroky programu. Na toto tlačítko můžeme i kliknout a držet jej v tom případě se částice budou vytvářet dokud tlačítko myši nespustíme. Stejný efekt má i klávesa mezerník Tlačítko exportovat Pokud jsme již s našim efektem plně spokojeni klikneme na toto tlačítko. Více informací naleznete v kategorii Vytvořený efekt.

9 Stavový řádek Nás informuje o tom na jakých souřadnicích ve vzdálenosti od pracovního bodu se nachází kurzor myši, pokud použijeme dva pracovní body zobrazí se také souřadnice vzdálenosti od pracovního bodu dva. Můžeme zde také vidět kolik částic se právě nachází v pracovní oblasti Okno emitoru Pokud nechceme aby se nám částice vytvářely z jednoho bodu jako je to po zapnutí programu použijeme emitor. Emitor můžeme nazvat také sypač tj. Oblast ze které se nám vytvářejí částice. V následujících kapitolách si podrobně rozebereme jeho nastavení a použití Pracovní oblast emitoru Funguje stejně jako běžná pracovní oblast. Po zvolení tvaru emitoru vidíme jeho tvar v této oblasti. Například čtverec Panel nastavení emitoru Na tomto panelu nalezneme tlačítka pro nastavení tvaru, velikosti, pozice a distribuce emitoru. Jejich detailní popis je uveden níže v nápovědě Tvar emitoru V základním nastavení se částice generují ze středu křížku který je zvolen jako základní emitor. Pokud nechceme aby se nám částice generovaly takto, použijeme jiný tvar emitoru. Na výběr máme celkem z pěti tvarů včetně základního a jsou to čtverec, elipsa, kosočtverec a čára Velikost emitoru Pokud zvolíme jako emitor například čtverec budeme tímto tlačítkem určovat jeho velikost a to zadáním hodnot. Jako první musíme zadat minimální vzdálenost od levého okraje, potom maximální vzdálenost od levého okraje. To stejné můžeme udělat s natavením emitoru ve svislé ose, tj. Vzdálenosti od horního okraje. Velikost můžeme měnit také tlačítky + a - (plus a mínus) které vidíme uprostřed na panelu emitoru. A jako poslední možnost změny velikosti emitoru můžeme použít kolečko myši Pozice emitoru Pokud používáme základní emitor tj. Křížek(kolečko nebo nic podle nastavení středu) můžeme s tímto středem pohybovat pomocí myši stačí pouze kliknout na střed a táhnout na pozici na kterou chceme střed posunout nebo můžeme jeho hodnoty zadat přesně pomocí tohoto tlačítka. V případě že používáme jiný tvar emitoru určujeme jeho pozici tlačítky Nahoru, Vlevo, Vpravo, Dolů, které se nacházejí na panelu nastavení emitoru.

10 Distribuce částic Zde jsou dva typy distribuce. Buďto lineární což znamená že se částice budou vytvářet rovnoměrně po celé velikosti emitoru a nebo gaussian přičemž se částice budou vytvářet více ze středu emitoru a méně po jeho stranách Funkce programu a dodatek Hlavní funkcí programu je vytvoření grafického částicového efektu pro vaší počítačovou hru. Samotný efekt je jakýsi tok částic kterým určujeme vlastnosti tak aby tvořili námi požadovaný grafický efekt například oheň. Tyto vlastnosti jsou převážně numerické hodnoty které nastavujeme na hlavním panelu programu a panelu nastavení emitoru. Poté co vytvoříme námi požadovaný efekt exportujeme jej jako programový kód který se uloží do txt souboru s námi zvoleným názvem. Můžeme také snímat pracovní oblast a to i v krátkých časových intervalech a tak není problém vytvořit z našeho efektu například.gif animací. Naši práci si můžeme také kdykoliv uložit a později načíst a pokračovat v ní v místě kde jsme přestali. Soubor uložení má příponu.particler. Také je zde možnost změnit jazykovou mutaci programu která je v základním nastavení Anglická. Jazykové mutace nalezneme ve složce Languages která se nachází v kořenovém adresáři programu. Další jazykové mutace můžeme stáhnout z domovské stránky projektu. Po vypnutí a opětovném zapnutí programu se nahraje již vámi zvolený jazyk. Pokud se nám nelíbí základní vzhled programu můžeme jej také změnit. Po instalaci programu jsou zde k dispozici dva vzhledy, v případě že vám nebude vyhovovat ani jeden z nich můžete si další grafické vzhledy programu stáhnout z domovské stránky projektu a pokud si ani zde nevyberete máme možnost vytvořit si vzhled vlastní. Domovská stránka projektu je: Kdybychom nevěděli co kterou hodnotou v našem efektu změníme stačí najet na dané tlačítko myši a zobrazí se nám obrázek nebo animace jak danou hodnotou náš efekt ovlivníme Vytvořený efekt Poté co vytvoříme grafický částicový efekt dle našich představ, klikneme na tlačítko Exportovat, které se nachází v pravém dolním rohu programu. Následně se nám zobrazí dialogové okno ve kterém máme možnost vybrat si umístění a název souboru s příponou.txt ve kterém bude již samotný, programem vygenerovaný kód vašeho efektu a klikneme na uložit. Poté tento soubor otevřeme a jeho obsah zkopírujeme do naší hry Externí soubory Obrázky pracovní oblasti které v programu můžeme zachytit se samozřejmě ukládají externě a to do složky Screenshots. Stejně tak mezi-uložení našich projektů, s tím rozdílem že ty se ukládají do složky Projects pokud ovšem nezvolíme jinou cestu. Exportované soubory se v základním nastavení programu ukládají do složky Exported_files. Jazykové mutace a grafické vzhledy se také načítají z externích souborů. Jazykové mutace ze složky Languages a grafická témata ze složky Skins. Dále je zde soubor control.ini který se nachází v kořenovém adresáři programu a ve kterém je uložen námi aktuálně používaná jazyková mutace a proměnné uložení a screenshotů. Pokud program nainstalujeme a již nainstalovaný jej přesuneme jinam je potřeba obsah souboru control.ini smazat.

11

POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2. Barvy 2. Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6. Změna velikosti fotografie 6

POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2. Barvy 2. Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6. Změna velikosti fotografie 6 Obsah POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2 Barvy 2 Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6 Změna velikosti fotografie 6 Ořezání obrázku 7 TRANSFORMACE 9 Rotace 9 Překlopení 11 Perspektiva

Více

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Word 2007 Word 2007 egon Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Jan Málek 30.4.2010 Word 2007 V roce 2007 přichází firma Microsoft s novou verzí kancelářského balíku MS Office 2007 a tedy i textového editoru

Více

Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB

Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB 1 Obsah 1. Popis aplikace... 3 2. Instalace aplikace na zařízení... 3 3. První spuštění aplikace... 3 4. Úvodní obrazovka aplikace... 3 5. Sekce kamer...

Více

FORMÁTOVÁNÍ ODSTAVCE

FORMÁTOVÁNÍ ODSTAVCE FORMÁTOVÁNÍ ODSTAVCE Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žák se orientuje v prostředí aplikace WORD.

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

Seznámení Corel Draw. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz. Panel Vlastnosti. panel základních kreslicích nástrojů

Seznámení Corel Draw. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz. Panel Vlastnosti. panel základních kreslicích nástrojů Seznámení Corel Draw Okno programu Objeví se po spuštění, většinou je připraven nový, prázdný dokument, obvyklá velikost A4. Pamatujme, že na běžném monitoru se stránka zobrazí menší, takže při tisku budou

Více

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Příkazy v nabídce Předmět Volba rastru rychlá klávesa F4 Příkaz otevře vybraný rastr; tj. zobrazí ho v předmětu zájmu. Po vyvolání příkazu se objeví

Více

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Přehled honiteb České republiky

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Přehled honiteb České republiky Ovládání mapového prohlížeče a aplikace Přehled honiteb České republiky 1. Úvod Aplikace má pouze informativní charakter a data z ní zobrazená nejsou právně závazná. Aplikace je zpracována tak, aby zobrazovala

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Manuál programu HPSim

Manuál programu HPSim Manuál programu HPSim Základní informace o programu HPSim Program si můžete zdarma stáhnou z domovské stránky tohoto programu na adrese: http://www.winpesim.de. Tento software je volně šiřitelný pro potřeby

Více

MAPOVÉ OKNO GSWEB. Nápověda. Pohyb v mapovém okně Výběr v mapovém okně. Panel Ovládání Panel Vrstvy. Tisk Přehledová mapa Redlining Přihlásit jako

MAPOVÉ OKNO GSWEB. Nápověda. Pohyb v mapovém okně Výběr v mapovém okně. Panel Ovládání Panel Vrstvy. Tisk Přehledová mapa Redlining Přihlásit jako GSWEB Nápověda 1. Mapové okno Pohyb v mapovém okně Výběr v mapovém okně 2. Ovládací panel a panel vrstev Panel Ovládání Panel Vrstvy 3. GSWeb - roletové menu Tisk Přehledová mapa Redlining Přihlásit jako

Více

Okno Editoru nabízí v panelu nástrojů

Okno Editoru nabízí v panelu nástrojů 110 Editor pracovní nástroje Naučte se používat základní nástroje Editoru pro efektivní úpravy obrázků. VYBRANÉ OVLÁDACÍ PRVKY 112 POLYGONOVÉ LASO A LASO 124 VLOŽIT OBRÁZEK DO OBRÁZKU 132 VÝBĚRY 114 REDUKCE

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

BEZDRÁTOVÉ PROPOJENÍ ROZHRANÍ LABQUEST 2

BEZDRÁTOVÉ PROPOJENÍ ROZHRANÍ LABQUEST 2 BEZDRÁTOVÉ PROPOJENÍ ROZHRANÍ LABQUEST 2 A PROGRAMU LOGGER PRO S PŘENOSNÝMI ZAŘÍZENÍMI Obsah 1 WiFi připojení LabQuestu 2 1.1 Připojení k již existující bezdrátové síti 1.2 Vytvoření ad-hoc bezdrátové

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Marek Klimša Úprava: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 11. května 2012 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to ADVOKÁTNÍ SPIS 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3

Více

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031. WORD 2013 práce s textovými soubory. Autoři: Jan Heller a David Peterka

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031. WORD 2013 práce s textovými soubory. Autoři: Jan Heller a David Peterka Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 WORD 2013 práce s textovými soubory Autoři: Jan Heller a David Peterka 1 Obsah Úvodní slovo realizačního týmu... 4 Úvod... 6 1. Prostředí MS Word 2013...

Více

Stav: červen 2008. TRACK-Guide

Stav: červen 2008. TRACK-Guide Stav: červen 2008 TRACK-Guide Obsah TRACK-Guide... 1 1 Úvod... 3 1.1 Rozsah funkcí...3 1.2 Zadávání číslic a písmen...3 1.3 Úvodní maska...4 2 Navigace... 5 2.1 Spuštění navigace...5 2.2 Maska navigace...6

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. Uživatelská příručka k programu FloodFilling Art

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. Uživatelská příručka k programu FloodFilling Art VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Uživatelská příručka k programu FloodFilling Art Autor: Jan Bílek e-mail: xbilek14@stud.fit.vutbr.cz 8. 4. 2009 Obsah 1 Princip vytváření

Více

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny 1 TXV 003 28.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Únor 2009 1 První verze (odpovídá stavu nástroje ve verzi 1.6.2) Obsah 1 Úvod...3

Více

Návod na použití prezentační techniky

Návod na použití prezentační techniky Laboratorní centrum Fakulty technologické Návod na použití prezentační techniky Střední posluchárna č. 113 Před použitím prezentační techniky pročtěte tento návod ApS Brno s.r.o., divize projekční techniky

Více

Po nastudování této kapitoly byste měli být schopni:

Po nastudování této kapitoly byste měli být schopni: 4 Tvorba prezentací Cíl kapitoly Po nastudování této kapitoly byste měli být schopni: vytvořit jednoduchou prezentaci v Microsoft PowerPoint 2010, vkládat nové snímky, měnit návrh, rozvržení a přechody

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

Popis postupu při zpracování atletických závodů dle programu ATLETICKÁ KANCELÁŘ ( Manuál II.část )

Popis postupu při zpracování atletických závodů dle programu ATLETICKÁ KANCELÁŘ ( Manuál II.část ) Popis postupu při zpracování atletických závodů dle programu ATLETICKÁ KANCELÁŘ ( Manuál II.část ) Různé samostatné části : 1 -Připojení k AK - 2x kliknout na Internet Explorer - kliknout na pracovat offline

Více

Hlavní panely, spouštění panelu, tlačítko start

Hlavní panely, spouštění panelu, tlačítko start Hlavní panely, spouštění panelu, tlačítko start VY_32_INOVACE_In 6.,7.02 Anotace: V prezentaci se žák seznámí s hlavním panelem. Pozná jeho základní části, snadné spuštění, oznamovací oblast. Dále se žák

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Základní informace pro každého Následující popis je určen pro stručné a rychlé seznámení s programem a jeho ovládáním. Detailnější vysvětlení funkcí programu naleznete v českém i

Více

Průvodce nastavením IP kamer značky CP PLUS

Průvodce nastavením IP kamer značky CP PLUS Průvodce nastavením IP kamer značky CP PLUS 1 Obsah 1. Úvod... 3. Důležitá bezpečnostní opatření a varování... 3 a. Elektrická bezpečnost... 3 b. Bezpečnost při přepravě... 3 c. Instalace... 3 d. Potřeba

Více

Když už má vykopané cesty, může postavit domyr opět přesně podle obrázku. Domy se objeví najednou. Program opět čeká.

Když už má vykopané cesty, může postavit domyr opět přesně podle obrázku. Domy se objeví najednou. Program opět čeká. POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ BALTÍKŮ - 10. ročník - 23. 24. 10. 2015 1. Budování města (20 bodů) a) Lidé se po válce schovali v podzemí. Nejprve si museli vykopat cesty. Baltík čaruje předměty číslo 2 146 rychlostí

Více

Nápověda pro práci s mapovými aplikacemi Flex (popsáno na aplikaci pro práci s katastrální mapou)

Nápověda pro práci s mapovými aplikacemi Flex (popsáno na aplikaci pro práci s katastrální mapou) Nápověda pro práci s mapovými aplikacemi Flex (popsáno na aplikaci pro práci s katastrální mapou) Při spuštění Aplikace pro práci s katastrální mapou je spuštěno okno nástroje REN nástroj pro práci s parcelami

Více

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav.

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav. Formuláře Formuláře se v aplikaci Access používají zejména na úpravu dat. Upravovat data přímo v tabulce není příliš komfortní a proto si ukážeme jak vytvořit zadávací formulář, pomocí kterého budeme zadávat,

Více

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 2012 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 01/2012 (SPIRIT 2012 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r.

Více

František Hudek. květen 2013. 6. - 7. ročník. Práce s aplikací Malování

František Hudek. květen 2013. 6. - 7. ročník. Práce s aplikací Malování VY_32_INOVACE_FH14_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek květen 2013

Více

Uživatelská příručka ClinkMe

Uživatelská příručka ClinkMe Uživatelská příručka ClinkMe OBSAH DIALER 1 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ APLIKACE... 1 KONTAKTY... 2 POČET TELEFONNÍCH ČÍSEL KONTAKTU... 4 ZÁLOŽKY PRO FILTROVÁNÍ KONTAKTŮ... 5 PANEL PRO ZADÁVÁNÍ VYHLEDÁVACÍCH KRITÉRIÍ...

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

Téma: Arkanoid. X36SOJ Strojově orientované jazyky Semestrální práce. Vypracoval: Marek Handl Datum: červen 2006

Téma: Arkanoid. X36SOJ Strojově orientované jazyky Semestrální práce. Vypracoval: Marek Handl Datum: červen 2006 Vypracoval: Marek Handl Datum: červen 2006 X36SOJ Strojově orientované jazyky Semestrální práce Téma: Arkanoid Úvod Program je verzí klasické hry Arkanoid. Na herní ploše jsou rozloženy kostičky, které

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Zpracováno v rámci projektu č. CZ.1.04/4.1.00/40.00067 Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Město Louny Obsah 1. Databáze... 4 2. Třídění pomocí filtrů... 5 3. Ukotvení a uvolnění příček... 6 3.1 Ukotvení

Více

Manuál k aplikaci WANAS

Manuál k aplikaci WANAS Manuál k aplikaci WANAS OBSAH 1 DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO PRÁCI V NOVÉ VERZI APLIKACE WANAS.. 2 2 PROSTOROVÁ DATA... 3 2.1 POPIS HLAVNÍCH FUNKCÍ... 3 2.2 PRÁCE S DEFINIČNÍM BODEM SEGMENTU... 4 2.3 PRÁCE S

Více

- příkaz pohybující želvou zpět a o kolik. vlevo 45 vl 45 libovolně zadáme) směrem doleva. Na obrázku jsme pro

- příkaz pohybující želvou zpět a o kolik. vlevo 45 vl 45 libovolně zadáme) směrem doleva. Na obrázku jsme pro Logo Imagine Základní příkazy První informací by mělo být, že nejdůležitějším objektem a tím, od kterého se vše odvíjí dál je želva. Při prvním spuštění programu je to to první, co můžete uprostřed bianco

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

MAWIS. Uživatelská dokumentace

MAWIS. Uživatelská dokumentace MAWIS Uživatelská dokumentace Verze 27-11-2008 OBSAH OBSAH... 2 1) O MAPOVÉM SERVERU... 3 2) POTŘEBNÁ NASTAVENÍ... 3 Hardwarové požadavky... 3 Softwarové požadavky... 3 Nastavení Internet Exploreru:...

Více

Další servery s elektronickým obsahem

Další servery s elektronickým obsahem Právní upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 4 4 Nadpis kapitoly Mojmír

Více

X-Sign Basic Uživatelská příručka

X-Sign Basic Uživatelská příručka X-Sign Basic Uživatelská příručka Copyright Copyright 2015, BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro

Více

Návod k používání webové služby ABA-DOPRAVNÍ INFORMACE

Návod k používání webové služby ABA-DOPRAVNÍ INFORMACE Návod k používání webové služby ABA-DOPRAVNÍ INFORMACE 1. Vstupní obrazovka aplikace 1.1. Tabulka Historie Vašich objednaných dopravních informací : V tabulce budete vidět Vámi objednané požadavky na zasílání

Více

DUM 14 téma: Barevné korekce fotografie

DUM 14 téma: Barevné korekce fotografie DUM 14 téma: Barevné korekce fotografie ze sady: 2 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace:

Více

Základní ovládání aplikace

Základní ovládání aplikace Základní ovládání aplikace Základem ovládání aplikace je jednoduchý toolbar (panel nástrojů) ve spodní části obrazovky, který umožňuje přepínání mezi jednotlivými obrazovkami aplikace. Jsou zde zobrazeny

Více

Na základě Business Targets autora Simona Greenalla, vydaných nakladatelstvím Macmillan Heinemann English Language Teaching (Oxford).

Na základě Business Targets autora Simona Greenalla, vydaných nakladatelstvím Macmillan Heinemann English Language Teaching (Oxford). LANGMaster International, s.r.o. Branická 107, 147 00 Praha 4 Česká republika Tel.: +420 244 460 807, +420 736 623 459 Fax: +420 244 463 411 e-mail: info@langmaster.cz http://www.langmaster.cz Na základě

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

CAD Studio. Vypracoval: Ing. Lukáš Hrubý lukas.hruby@cadstudio.cz. Strana 1 (celkem 11)

CAD Studio. Vypracoval: Ing. Lukáš Hrubý lukas.hruby@cadstudio.cz. Strana 1 (celkem 11) Autodesk Inventor Subscription Advantage Pack CZ Vypracoval: Ing. Lukáš Hrubý lukas.hruby@cadstudio.cz Strana 1 (celkem 11) 1 Modelování součástí a sestav 1.1 Pohyb rovin v řezu v pohledech Tato možnost

Více

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová Ing. Miloš Uldrich

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová Ing. Miloš Uldrich Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA Mgr. Petra Beranová Ing. Miloš Uldrich Copyright StatSoft CR s.r.o. 2011 StatSoft CR s.r.o. Ringhofferova 115/1 155 21 Praha 5 Zličín tel.: +420 233 325 006

Více

Uživatelská příručka - Naves

Uživatelská příručka - Naves Co je hra Lodě? Uživatelská příručka - Naves Lodě je tipovací hra pro dva hráče. Je rozšířena po celém světě jako hra pro tužku a papír, jejíž začátky se datují na období první světové války. Dnes se vyskytuje

Více

WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR

WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR Uživatelská dokumentace Datum: 3. 5. 2016 Verze: 1.2 WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR Zpracoval VARS BRNO a.s. A:: Kroftova 3167/80c 616 00 Brno T:: +420 515 514 111 E:: info@vars.cz IČ:: 634 819 01 DIČ::

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

Jestliže vše proběhlo tak, jak mělo, měl by výsledný materiál vypadat nějak takto:

Jestliže vše proběhlo tak, jak mělo, měl by výsledný materiál vypadat nějak takto: Cvičení 5 Animace Na tuto chvíli jste jistě čekali. Možná jste zkoušeli vytvářet různé scény a renderovat z nich statické obrázky až vás to pomalu omrzelo a chtěli byste se posunout o něco dál. Právě proto

Více

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Základní informace o aplikaci Aplikace slouží pro zjednodušené vytváření dokumentů Souhrnů doporučených opatření pro Evropsky významné lokality. Vznikala přírustkovým

Více

FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys

FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys Foxtron spol. s r.o. Jeseniova 1522/53 130 00 Praha 3 tel/fax: +420 274 772 527 E-mail: info@foxtron.cz www: http://www.foxtron.cz Verze dokumentu

Více

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97 Vybrané části Excelu Ing. Petr Adamec Brno 2010 Cílem předmětu je seznámení se s programem Excel

Více

Josef Pecinovský PowerPoint 2007

Josef Pecinovský PowerPoint 2007 Josef Pecinovský PowerPoint 2007 Jak na PowerPoint 2007 v rekordním čase Josef Pecinovský Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3054. publikaci Odpovědný redaktor Karel Samohýl

Více

Tvorba vizitky v programu Zoner Calisto

Tvorba vizitky v programu Zoner Calisto Moduly cesta k racionálnější výuce Zefektivnění výuky oboru ICT aplikace osobních počítačů Tvorba vizitky v programu Zoner Calisto Projekty pro základní školy Tomáš Kmínek Projekt CZ.1.07/1.1.32/01.0013

Více

Obsah. Ukládáme sešit 31 První uložení sešitu 31 Jak pracovat se složkami 33 Ukládání již jednou uloženého sešitu 34 Ukončení práce v Excelu 36

Obsah. Ukládáme sešit 31 První uložení sešitu 31 Jak pracovat se složkami 33 Ukládání již jednou uloženého sešitu 34 Ukončení práce v Excelu 36 Obsah Úvodem 7 Co je třeba znát 7 Jak je kniha napsána 8 Jak psát na klávesnici 8 Jak ovládat myš 10 Kde je na monitoru ukazatel myši 10 Pohyb myši 10 Tlačítka myši co to znamená klepnout a poklepat 11

Více

DUM 01 téma: Úvod do Corelu

DUM 01 téma: Úvod do Corelu DUM 01 téma: Úvod do Corelu ze sady: 1 tematický okruh sady: Vektorová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Příručka pro Informační centra Olomouckého

Více

PowerSwitch ver. 1.6

PowerSwitch ver. 1.6 uživatelská příručka PowerSwitch ver. 1.6 Program PowerSwitch je určen pro ovládání elektrických stykačů. Ovládání programu je rozděleno do dvou módů uživatelského [kap.2.] a administrátorského [kap.3.].

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

ENÍ (ZALOŽENÍ) PREZENTACE...

ENÍ (ZALOŽENÍ) PREZENTACE... PowerPoint - program pro návrh prezentace, - kvalitní grafická a estetická prezentace, - pro ztvárnění a následné spuštění prezentace, - jde o jednotlivé obrazovky doplněné o animace, triky a multimediální

Více

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE CMS Aladin CMS Aladin je modulární a otevřený publikační systém pro jednoduchou a uživatelsky přívětivou správu webových stránek. PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE VERZE 3.0 ZÁŘÍ 2012 Obsah CMS

Více

Jednoduchá fotográfická retuš

Jednoduchá fotográfická retuš Jednoduchá fotográfická retuš Úvod Během let, kdy vyučuji počítačovou grafiku, jsem zjistila, že žáky velmi láká a zajímá fotografická retuš a různá úprava fotografií. Z tutoriálů nalezených na internetu

Více

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit Stravenky Exit 1. Spuštění modulu Stravenky Exit 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Stravenky Exit 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Hlavní záložky 2.2.1 Záložka "Seznam" 2.2.1.1 Záložka "Exit" 2.2.1.2

Více

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD LT

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD LT TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD LT V následujícím textu jsou uvedeny informace o novinkách strojírenské nadstavby TDS- TECHNIK pro AutoCAD LT. V přehledu je souhrn hlavních novinek verzí 13.0 a 13.1. Poznámka:

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 10 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

Základní ovládání a práce s programem CorelDraw 11

Základní ovládání a práce s programem CorelDraw 11 2. Základní ovládání a práce s programem CorelDraw 11 Základní informace Program Corel Draw je produktem kanadské společnosti Corel corporation a je jedním z mnoha programů které při zakoupení balíku Corel

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Nikobus software ruční režim Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010

Více

Uživatelská příručka Navigační software. Blaupunkt BikePilot. Česky

Uživatelská příručka Navigační software. Blaupunkt BikePilot. Česky Uživatelská příručka Navigační software Blaupunkt BikePilot Česky Děkujeme, že jste si vybrali navigační systém Blaupunkt. Velmi dobrá volba. Přejeme Vám mnoho zábavy a ujetých kilometrů s Vaším novým

Více

Kurz Word 2000 Odrážky a číslování Kurz Word 2000 Odrážky a číslování Oddíly Záhlaví a zápatí

Kurz Word 2000 Odrážky a číslování Kurz Word 2000 Odrážky a číslování Oddíly Záhlaví a zápatí Kurz Word 2000 Odrážky a číslování Oddíly Záhlaví a zápatí - 1 - L04 V 1 odrážky a číslování Odrážky, číslování i víceúrovňovost můžeme zadat buď před zápisem textu nebo vytvořit dodatečně označením bloku

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Výuka počítačové grafiky

Výuka počítačové grafiky Výuka počítačové grafiky zdroj pro uměleckou tvorbu výukový modul Investice do rozvoje vzdělávání Řemesla v moderní době Mgr. Iva Markvartová Úvod Klíčovou aktivitou tohoto výukového modulu je výuka Photoshopu

Více

Pinnacle Studio 14. Josef Pecinovský. Obsah. Odpovědný redaktor Ing. Pavel Němeček Sazba Jana Davídková Počet stran 128 První vydání, Praha 2010

Pinnacle Studio 14. Josef Pecinovský. Obsah. Odpovědný redaktor Ing. Pavel Němeček Sazba Jana Davídková Počet stran 128 První vydání, Praha 2010 Obsah Josef Pecinovský Pinnacle Studio 14 Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3931. publikaci Odpovědný redaktor Ing. Pavel Němeček Sazba Jana Davídková Počet stran 128 První

Více

ABBAS, a.s., Edisonova 5, 612 00 Brno, www.abbas.cz M 602 777 999 / T 541 240 956 / F 541 240 955 / E brno@abbas.cz

ABBAS, a.s., Edisonova 5, 612 00 Brno, www.abbas.cz M 602 777 999 / T 541 240 956 / F 541 240 955 / E brno@abbas.cz ABBAS, a.s., Edisonova 5, 612 00 Brno, www.abbas.cz M 602 777 999 / T 541 240 956 / F 541 240 955 / E brno@abbas.cz Obsah Oživení systému... 3 Před prvním spuštěním ústředny... 3 Vyvážení výstupů ústředny...

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

HP Backup and Recovery Manager

HP Backup and Recovery Manager HP Backup and Recovery Manager Příručka uživatele Verze 1.0 Obsah Úvod Instalace Postup při instalaci Jazyková podpora HP Backup and Recovery Manager Připomínky Naplánované zálohy Co je možné naplánovat?

Více

GIMP. Úterý 6. září. Kreslící nástroje

GIMP. Úterý 6. září. Kreslící nástroje Úterý 6. září GIMP - multiplatformní nástroj pro úpravu fotografií a rastrové grafiky. Lze jej použít jako jednoduchý nástroj na malování, stejně jako profesionální aplikaci pro retušování fotografií,

Více

Návod pro zadávání zápisů o utkání do BLMFis

Návod pro zadávání zápisů o utkání do BLMFis Návod pro zadávání zápisů o utkání do BLMFis Přihlášení do BLMFisu Každý registrovaný uživatel (zástupce družstva) již získal (nebo bude zasláno) uživatelské jméno a heslo. Tímto jménem a heslem provede

Více

František Hudek. březen 2013. 6. - 7. ročník

František Hudek. březen 2013. 6. - 7. ročník VY_32_INOVACE_FH08_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek březen 2013

Více

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.1 QCM, s. r. o., březen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

Obsah. 1.1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4

Obsah. 1.1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4 Obsah 1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4 1.1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4 2 Založení kurzu 7 2.1 Jak začít 8 2.2 Vyplnění vstupních informací o kurzu 10 2.3 Založení vlastního

Více

a autentizovaná proxy

a autentizovaná proxy Mendelova univerzita v Brně Virtuální privátní síť a autentizovaná proxy Verze: 1.2 Datum: 5. dubna 2011 Autor: Martin Tyllich, Aleš Vincenc, Stratos Zerdaloglu 2 Obsah 1 Připojení pomocí proxy serveru

Více

MARUSHKA. Tipy na práci s mapovým prohlížečem Marushka. Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně.

MARUSHKA. Tipy na práci s mapovým prohlížečem Marushka. Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně. MARUSHKA Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně. Tipy na práci s mapovým prohlížečem Marushka MARUSHKA Tipy na práci s mapovým prohlížečem Marushka Strana

Více

Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580

Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580 Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580 Popis prostředí programu Hlavní okno Po spuštění programu Wdls se na obrazovce objeví výše uvedené hlavní okno. Toto okno lze rozdělit na

Více

Program je určen pro děti se specifickými poruchami učení.

Program je určen pro děti se specifickými poruchami učení. Program je určen pro děti se specifickými poruchami učení. Program byl vyvinut ve spolupráci s Okresní pedagogicko - psychologickou poradnou v Klatovech Co oceníte: Program lze velice snadno modifikovat

Více

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2 Knihomol Manuál pro verzi 1.2 Strana - 2 - I. Základy práce s programem Úvod do práce s programem Knihomol: Program knihomol slouží pro vedení evidence spojené s provozem malé knihovny. Je určen především

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky Zpracoval: ing. Jaroslav Chlubný Počítačová grafika Počítačová grafika a digitální fotografie zaujímá v současnosti stále významnější místo v našem životě. Uveďme si jen několik

Více

František Hudek. červen 2013. 6. - 7. ročník

František Hudek. červen 2013. 6. - 7. ročník VY_32_INOVACE_FH20_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek červen 2013

Více

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e 1 / 24 1 Úvod Program OpusBenefit byl vytvořen proto, aby naši obchodní partneři mohli sledovat aktivity svých zákazníků (nákupy v jejich obchodech, využívání jejich služeb, návštěvy jejich zařízení),

Více

Obsah. Zdroj vlastní

Obsah. Zdroj  vlastní Zdroj www.zoner.cz, vlastní Obsah 1. Jak zmenšit fotky... 1.1 Vyberte fotky... 1.2 Nastavte rozměry... 1.3 Potvrďte změnu (jednotlivě nebo hromadně)... 2. Jak ořezat fotku... 2.1 V modulu Vyvolat zvolte

Více