HLASATEL HLASATEL. Park u průseku - jak to s ním bude dál str. 5 Kronikářka každým coulem str. 7 Bráchové nemusí být vždy rivalové str.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLASATEL HLASATEL. Park u průseku - jak to s ním bude dál str. 5 Kronikářka každým coulem str. 7 Bráchové nemusí být vždy rivalové str."

Transkript

1 HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 21 / KVĚTEN 2015 HLASATEL SLAVÍ 20 LET HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 19 / LISTOPAD 2013 Park u průseku - jak to s ním bude dál str. 5 Kronikářka každým coulem str. 7 Bráchové nemusí být vždy rivalové str. 28

2 2 HLASATEL / KVĚTEN 2015 VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ, dnes bych se rád ohlédl za letošními velikonočními svátky. Přestože se jedná o svátky jara, počasí tomu příliš nenasvědčovalo. Já však měl to štěstí, že jsem se mohl zúčastnit Velikonoc na Patnáctce, které se uskutečnily o týden dříve v prostorách hostivařské fary, a které provázely i příjemné sluneční paprsky. Součástí těchto velikonočních oslav bylo také poutavé vyprávění naší spolupracovnice Marie Zdeňkové o jedinečných freskách nad oltářem v místním kostele. Dostalo se mi zároveň velké cti být u předání ocenění Kronikář roku 2014, jež uděluje Sdružení kronikářů Čech, Moravy a Slezska, které zaslouženě obdržela, a s malým darem jí poblahopřát. Velmi si vážím její práce, a i když to může znít jako klišé, jsem skutečně hrdý na to, že tuto skvělou dámu mohu řadit do týmu svých kolegů a spolupracovníků na radnici. S paní Zdeňkovou se znám již mnoho let a vím o ní, že vždy byla nejen pečlivá, nápaditá a plná pracovního elánu, ale zároveň je neuvěřitelně citlivá a obětavá. Její činnost je důležitá nejenom pro nás a naše děti, ale jednou ji jistě ocení i další generace, které budou pročítat kroniky a poznávat život dnešních občanů Prahy 15, stejně jako my se dnes zajímáme o to, jak Horní Měcholupy a Hostivař vznikaly a jak se zde žilo našim předchůdcům. Paní Zdeňková při veřejném velikonočním vyprávění zdůraznila, jak velkým pokladem pro Prahu 15 je kostel Stětí sv. Jana Křtitele. Jsem přesvědčen, že stejným pokladem je pro Prahu 15 paní Marie Zdeňková, za což jí patří velký dík a také nezměrná úcta. Jsem velmi rád, že mám okolo sebe takové lidi, jako je paní Zdeňková. Dává mi to možnost důvěry v pracovní tým, který mne obklopuje a díky němuž se mohu věnovat každodenním záležitostem, které mou práci provázejí. Na straně druhé jsem nejenom já pod neustálým tlakem, který přichází ze strany většiny opozičních zastupitelů. Někteří z nich jako by zapomněli, jak funguje chod úřadu, který tu je pro občany a ne proto, aby většina jeho zaměstnanců byla nucena okamžitě zastavit svou práci a veškerý čas věnovat přípravě materiálů na mimořádná zasedání zastupitelstva, přičemž body, které jsou požadovány k projednání, by se daly řešit v rámci řádného zasedání. Nepovažuji takovéto jednání některých opozičních zastupitelů za šťastné. Byl bych raději, kdyby využili hlasů svých voličů ke smysluplné práci a napomohli všem, aby se nám v naší městské části lépe žilo. Milí spoluobčané, dovolte mi, abych vám popřál krásné rozkvetlé jarní dny zalité sluncem. Milan Wenzl starosta HLASATEL zpravodaj Městské části Praha 15 periodický tisk územního samosprávného celku ročník 21 květen 2015 VYDAVATEL: ÚMČ Praha 15 Boloňská 478/ Praha 10 IČ: REDAKČNÍ RADA: PhDr. Marcel Pencák, Ph.D. Bc. Jitka Kolářová Lucie Prinzová Mgr. Petra Šikýřová Markéta Weinlichová Marie Zdeňková Mgr. Antonín Randa Bc. Jiří Škuba Jiří Vaníček REDAKCE, DISTRIBUCE: APP MEDIA s.r.o. Klimentská 1216/ Praha 1 ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: Bc. Eva Ingrid Burianová tel.: TECHNICKÁ REDAKTORKA, PŘÍJEM INZERCE: Bára Šterclová tel.: NÁKLAD: výtisků ČÍSLO 5/2015 VYŠLO V PRAZE: Příští číslo vyjde Uzávěrka Nevyžádané podklady se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo upravit či zkracovat došlé podklady. Za věcnou správnost podkladů odpovídají autoři a současně prohlašují, že jsou oprávněni tyto podklady používat. Přihlášky k adresné distribuci Hlasatele a případné připomínky posílejte na nebo volejte Registrační značka MK ČR E Žijeme i na facebooku podpořte nás! Městská část Praha 15 Aktuální informace, fotografie z akcí, historie, pozvánky, názory, zajímavosti

3 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 3 KRÁTCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 15 Řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 s pořadovým číslem 5 se bude konat dne v KC Varta. 10. jednání Rady městské části Praha 15 dne 25. března 2015 = Byla odsouhlasena příprava akcí pořádaných MČ Praha 15 zároveň i návrh na uzavření smluv na zajištění technického zázemí a umělecké produkce na tyto akce. = Do funkce ředitelky CSOP Praha 15 byla jmenována Mgr. Monika Válková. = Rada schválila objednávku na provedení Analýzy trávení volného času neorganizovaných dětí a mládeže ve vybraných lokalitách Prahy 15 společností Proxima Sociale o.p.s. (obecně prospěšná společnost). Analýza by se měla zaměřit hlavně na bezpečí a potřebnost vhodných služeb pro výše zmiňovanou cílovou skupinu. Monitoring bude prováděn v období duben až červen tohoto roku a výsledek by se pak měl stát podkladem pro uskutečnění záměru otevření nízkoprahového centra Prahy jednání Rady městské části Praha 15 dne 8. dubna 2015 = Byl schválen jednorázový finanční příspěvek za 1. čtvrtletí roku 2015 pro SKBU Hostivař na pořadatelství Mistrovství Evropy v karate JKA ve výši Kč, HC Hostivař na pořadatelství Hostivařského turnaje žen v pozemním hokeji ve výši Kč a SKBU Hostivař na pořadatelství Mezinárodního turnaje v karate Gichin cup ve výši Kč. = Rada schválila poskytnutí příspěvku pro tísňovou péči AREÍON Občanského sdružení Život 90. = Rada vyhlásila konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky MŠ dánského typu, Praha 10, Libkovská Podrobný soupis všech bodů jednání, usnesení a důvodové zprávy naleznete na AKTUÁLNĚ Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 pro vás dne od 9.00 hodin do hodin pořádá DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Prohlédnout si můžete Dům s pečovatelskou službou Janovská 486, Praha 15 a Sociálně ošetřovatelskou jednotku Parmská 390, Praha 15 a seznámit se s poskytovanými službami a s péčí, kterou svým uživatelům zaměstnanci poskytují. Ředitelství CSOP Závody v rychlosti na vlastních odstrkovadlech, koloběžkách, tříkolkách, kolech a různých vozítkách před Švehlovou sokolovnou. Součástí je také soutěž o nejoriginálnější vozítko a závody pro dospělé.

4 4 HLASATEL / KVĚTEN 2015 NOVÝ MĚSTSKÝ ARCHITEKT ING. ARCH. VLADIMÍR LAVRÍK roce 1987 jsem ukončil studium na Fakultě architektury SVŠT v Bratislavě, obor Urbanismus V a územní plánování. Jako téměř všichni předrevoluční architekti jsem i já začínal v projekční organizaci Stavoprojekt urbanistickém středisku v Košicích. Vyzkoušel jsem tam skutečně vše, od sídlišť, územních plánů sídel (obcí, měst) až po velké územní celky. Po roce 1989 jsem se spolu s kolegy vypravil na soukromou dráhu. Začali jsme s projektováním. Úspěchy se střídaly s neúspěchy, tak jak už to v podnikání bývá. Určitě díky nám vzniklo pár zajímavých projektů v rámci celého Slovenska. Přelom v mém životě nastal, když jsem v roce 2000 vyhrál konkurz na městského architekta v České Lípě a později vedoucího oddělení koncepce a rozvoje v Pardubicích. Najednou jsem stál na druhém břehu. Od projektů z pohledu tvůrce jsem se dostal na druhou stranu, k posuzování. Co bylo, anebo nebylo správně, by asi nejlépe ohodnotili sami občané zmiňovaných měst. Ale já se rozhodně vždy snažil, aby byl výsledek co nejlepší. A toho se chci držet nadále i tady v Praze 15. Co vlastně říct o městském architektovi? Pomohu si formulací názoru České komory architektů, která jednoznačně vítá role městských architektů a podporuje ji, stejně jako představitelé státní správy a samosprávy v Praze 15, kteří se rozhodli tuto funkci zřídit. Hlavním mým úkolem jako městského architekta by měla být komplexní činnost při udržování a rozvoji obce, a to z hlediska architektonického, urbanistického, estetického, výtvarného, územně plánovacího a dopravního. Měl bych být jakýmsi nositelem koncepce, která mnohde v městských částech skutečně chybí. Mým úkolem by mělo být mimo jiné i jistým způsobem koordinovat požadavky státní správy, samosprávy i politické reprezentace. V Praze 15 však vidím velkou vůli ke spolupráci, za což jsem velmi rád. Způsob výkonu funkce architekta města je úzce vázán také na velikost oblasti. Jako optimální výsledek své činnosti vidím zajištění komplexní péče o městskou část, ochranu specifik a charakteristik Prahy 15, prostě zachovat genia loci tak, aby došlo ke zlepšení celkového vnitřního i vnějšího obrazu městské části. Těším se na všechny podněty a názory týkající se jakékoliv oblasti, ať už se jedná o podmínky pro bydlení, dopravní situaci, revitalizace veřejných prostor, zeleň, vodu, opuštěné již dříve urbanizované plochy až po architektonický detail lavičku či odpadkový koš. Chci, aby podmínky pro žití a bydlení v Praze 15 byly vyvážené svou funkcí i svou kvalitou. INTERNET PRO VEŘEJNOST Ve vstupní hale Úřadu městské části Praha 15 jsou dostupné dva počítače umožňující rychlé vyhledání nutně potřebných informací na internetu. V budově je rovněž dostupná zdarma Wi-Fi síť pro návštěvníky úřadu. Pro internetové připojení je použita aktivní ochrana produktem Kerio Control společnosti Kerio, jehož licenci udělila společnost Kerio městské části zdarma. Kancelář úřadu a tajemníka Za prací Ing. arch. Lavríka se skrývají koncepční a drobné projekty na Magistrátu Pardubic, konkrétně se jedná o parky, sportoviště, drobnou architekturu. Mezi další patří příprava architektonických soutěží, jako například Městské divadlo v České Lípě, památník Jana Kašpara v Pardubicích a účast na ideovo urbanistických soutěžích z toho jen v loňském roce - náměstí Emila Škody v Plzni, studie parku Stromovka v Humpolci a Malostranské náměstí v Praze, kde získal ocenění. Kontakt:

5 PARK U PRŮSEKU INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 5 - JAK TO S NÍM BUDE DÁL? Více jak tři desítky lidí dorazily na představení plánovaného projektu parku u ulice U Průseku (vedle bývalého areálu Technometry). Všichni chtěli vědět, co se zde plánuje, a hlavně přišli i vyjádřit svůj názor, co by zde mělo být. Po představení projektu, jejž zadalo ještě bývalé vedení radnice, se rozpoutala poměrně bouřlivá diskuze. Většině přítomných vadilo jednak to, že s nimi nikdo dosud nediskutoval a naplánovalo se něco, co sice vypadá skutečně exkluzivně, ale, jak se vyjádřil jeden z přítomných, cena je zbytečně vysoká. Většina prvků, která byla vyobrazena na prezentačním panelu, přišla přítomným k neupotřebení, a i když ocenili estetičnost, raději by dali přednost účelnosti. Ať si tu je hlavně kam sednout. Ať sem nechodí tolik psů, nebo, ať je to pro psy oddělené. I takové názory se našly. Zásadním bodem diskuze byla i plánovaná kavárnička. Je jasné, že nám tu takové místo chybí, ale pokud by bylo realizováno v rámci vedlejší výstavby, je zbytečné, aby byla kavárna i tady. Některé nespokojené hlasy také upozorňovaly na nedostatek míst ve školkách, který se díky nové výstavbě bytů logicky ještě zhorší. Tady zástupce starosty Václav Bílek ujistil, že při úvodním jednání s developerem na školku mysleli a v budoucím projektu podmínili. Jednání jsou složitá a nemůžeme si klást nějaké extra podmínky, nicméně školka byla pro nás prioritou a máme ji přislíbenou, ujistil přítomné Bílek. Mezi dalšími návrhy z řad občanů byla i možnost využití parku pro volnočasové aktivity pro děti školáky. Otázku pejskařů, kteří na louku sice rádi chodí, ale zásadně po svých psech neuklízejí, se snažil svým návrhem vyřešit i další zástupce starosty Marcel Pencák: Zejména v tomto parku by bylo snadno proveditelné oddělit prostory pro pejskaře a pro volnočasové aktivity. A po vzoru jiných městských částí vytvořit speciální zónu pro volný pohyb psů nebo psí hřiště. Nápadů a připomínek bylo opravdu hodně a je teď na radních a hlavně architektovi městské části, aby celou záležitost vyhodnotil. Dále budou probíhat i jednání s investorem obytné výstavby v sousední lokalitě. Po seznámení se všemi podněty a nastudování studie vedlejší lokality by mělo dojít k doplnění, případně celkové změně zadání zmiňované projektové dokumentace aktivního parku U Průseku. (bur)

6 6 HLASATEL / KVĚTEN 2015 HLASATEL ZPRAVODAJ OBČANŮ PRAHY 15 Letos v květnu je to přesně 20 let, kdy byl založen měsíčník Hlasatel, jenž měl informovat občany o dění v Praze 15. U jeho zrodu stál tehdejší starosta Jan Nádvorník, vedoucí kanceláře starosty Jana Šimků, její zástupkyně Marie Zdeňková a sekretářka Kateřina Rathausová. Proč zrovna Hlasatel? Jméno vznikalo společně, všichni jsme se snažili vymyslet něco zajímavého, výstižného, vzpomíná Marie Zdeňková a pokračuje: Nakonec to byl právě starosta Jan Nádvorník, který přišel s názvem Hlasatel. Měl to být symbol hlasatele, který lidem přináší nové informace, takový posel dobrých zpráv. Dlouho jsme pak jednotlivá vydání připravovali téměř na koleni, ale i tak to bylo čtenáři oceňováno. Snažili jsme se, aby informace, které sdělujeme, byly pestré a pro lidi zajímavé. Občas se nám podařilo získat ke spolupráci, samozřejmě zadarmo, i nějakou zajímavou osobnost, nebo dokonce novináře. Nejvíce vzpomínám na Romana Bradáče, který nám psal seriál Zážitky zpravodaje. Působil tehdy v Americe a pravidelně zasílal zajímavé fejetony ze života. Moc jsem si toho vážila. Ale nesmím zapomínat ani na další tvůrce, jako byl třeba šikovný a hlavně kreativní grafik. Dokázal mi splnit každé přání a mnohdy můj nápad dotáhl ještě mnohem dále. Redakci Hlasatele tvořili šestnáct let stejní lidé, střídali se jen zpracovatelé. Zpravodaj měnil grafickou podobu, formát i druh papíru, na který se tiskl. Každé vydání však bylo připravováno s pečlivostí a srdcem. Poslední čtyři roky změnil zásadně formát a styl zpracování. (bur) MALÁ STATISTIKA ZMĚN ZA DVACET LET: uosmkrát byl změněn počet výtisků z původních 6000 po vtřikrát se změnil počet stran z osmi přes šestnáct po dnešních šestatřicet. wšestkrát se změnil rozměr a grafika včetně litografie. xtřikrát se měnila tiskárna a osmkrát způsob distribuce. HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 19 / LISTOPAD 2013 HLASATEL SLAVÍ 20 LET

7 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 7 KRONIKÁŘKA KAŽDÝM COULEM Pojem kronikář v mnohých vyvolá představu vousatého muže, sedícího v těsné kanceláři, obloženého starými knihami, novinami a dalšími tiskovinami, který celé dny tráví nad listy tlusté, do kůže vázané knihy, do které zapisuje, co se děje za okny. Mnohé již v dětství napadlo, jak takový člověk všechno ví, když jen sedí a zapisuje. A zde se dostáváme k rozřešení záhady a zboření vzniklého mýtu. Tedy alespoň co se kronikářky Prahy 15 Marie Zdeňkové týká, určitě. Je to žena, která nejen že je při všem, co se v městské části děje, ale v mnohých případech do těch dějin sama vstupuje a tvoří je. I díky tomu dostala nejvyšší republikové ocenění Kronikář roku 2014 a Praha 15 na ni může být skutečně hrdá. Na počátku všeho byla láska, láska k historii. Vždyť jen díky dějinám má lidstvo možnost se poučit a vydat se tou správnou cestou. S mravenčí pílí Marie Zdeňková skládá jednotlivé útržky a pomalu vzniká celá mozaika historických událostí, které pak zapisuje do kroniky. Ale nezůstává jen u toho. Pustila se i do vytvoření zpravodaje městské části. Sepsala nebo byla spoluautorkou publikací o Praze 15 a zajímavých osobnostech této městské části. Jak sama říká: Kronikář musí být nejen písař, spisovatel, editor, korektor, redaktor, fotograf, grafik, archivář a historik, možná i dokonce malíř a kreslič, ale hlavně by to měl být místní patriot. A to vše bez jakýchkoliv pochyb paní Zdeňková je. Je to neuvěřitelně všestranný člověk a jen ze skromnosti téměř tají, jak je skvělá malířka. Proto málokdo tuší, že do knihy, kterou napsala pro Prahu 15, nazvanou Antonín Švehla a Hostivař, si sama namalovala jeho portréty. A právě podle jednoho obrázku byl vytvořen Švehlův portrét na pamětní desku, která byla odhalena 11. prosince 2014 na budově Národního zemědělského muzea v Praze na Letné. Poslední dobou dělí svůj čas mezi krásné starosti o dvě malé vnučky, kroniku a práci v referátu volených orgánů městské části Praha 15. Často ji potkáte i na různých akcích, jak fotí, vypráví o historii, nebo naopak zpovídá nějakého pamětníka. Je to prostě kronikářka každým coulem. Kolegové o ní hovoří jen v superlativech, jako o báječné lidské bytosti se smyslem pro spravedlnost, uznávající ty správné lidské hodnoty. Jako o člověku, který ctí tradice, miluje umění a samozřejmě i historii. Tak to je kronikářka roku 2014 Marie Zdeňková! (bur)

8 8 HLASATEL / KVĚTEN 2015 DEN DEN ENIORŮ ENIORŮ Datum: Datum: čtvrtek čtvrtek od od do do hodin hodin Datum: čtvrtek od 14 do 18 hodin v v prostorách zahrady zahrady Domu Domu s s pečovatelskou službou, v prostorách zahrady Domu s pečovatelskou službou, Janovská 486, 486, Praha Praha Janovská 486, Praha 10 Tato Tato akce akce je ve je ve spolupráci MČ MČ Praha Praha 15 a 15 CSOP a CSOP Praha Praha Tato (Centrum (Centrum akce je sociální ve sociální spolupráci a a ošetřovatelské MČ Praha pomoci). 15 pomoci). a CSOP Praha 15 (Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci). Program: Program: Cimbálová muzika muzika Milana Milana Broučka, Broučka, Tereza Tereza Olivia Cimbálová Olivia Svobodová, muzika Milana Viktor Viktor Sodoma, Broučka, Sodoma, taneční Tereza taneční Olivia vystoupení Svobodová, Ruty Ruty Šuty Viktor Šuty (SK), Sodoma, (SK), Lucky Lucky Dance taneční Dance a vystoupení Baráčníci a Baráčníci Ruty Šuty (SK), Lucky Dance a Baráčníci Programem provází: provází: Josef Programem Josef Melen Melen provází: Josef Melen Doprovodný program: soutěž Doprovodný soutěž v v pétanque program: soutěž v pétanque Přijďte Přijďte se se pobavit Přijďte se pobavit a pobýt a pobýt s s přáteli, a pobýt s přáteli, občerstvení občerstvení zajištěno. zajištěno. V V dopoledních hodinách hodinách (od 9 (od do 912 do hodin) 12 hodin) Den V dopoledních Den otevřených hodinách dveří dveří v CSOP (od v 9 CSOP do 12 (seznámení hodin) s Den s otevřených poskytovanými dveří službami službami v CSOP a péčí a (seznámení péčí pro seniory). pro seniory). s poskytovanými službami a péčí pro seniory). M stská M stská ást ást MPraha stská Praha 15ást 15 Praha 15

9 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 9 Dne 17. března 2015 se v obřadní síni Úřadu MČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15 Horní Měcholupy uskutečnilo vítání nových občánků Městské části Praha 15. Slavnostně přivítány byly tyto děti: ŠPLÍCHAL KRYŠTOF KLOTZ MIKULÁŠ KOWALCZYKOVÁ LEJLA PLETKA ŠTĚPÁN ČERMÁK VÁCLAV SLEPIČKOVÁ EMA KOUBOVÁ KAROLÍNA HÁNOVÁ KATEŘINA MÉSZÁROSOVÁ MAGDALÉNA KVAPILOVÁ ELIŠKA RICHTER SIMON SCHAEFEROVÁ AMÉLIE VASILIŠIN JOSEF LAŠTŮVKA ONDŘEJ LANG TOMÁŠ DOKTOR ADAM SVOBODA TOBIÁŠ SEIDL TOBIAS SKLENÁŘ FILIP ZIELINOVÁ ADÉLA HOLUBOVÁ MAGDALÉNA PETRÁKOVÁ EMA ROMAŇÁK DOMINIK LUKAVEC ANTONÍN POLODNA MAXMILIÁN VOGNAROVÁ ALŽBĚTA MARTINOVÁ ANEŽKA KORCOVÁ ANNA BRHLÍKOVÁ VANDA LITOŠOVÁ MARIE ONDRÁK PAVEL JÍLEK TOBIÁŠ PEJCHAL ANDREJ BERTRAM LUKAS ČERMÁKOVÁ EMA TÓTH TOMÁŠ HLADKÝ MATYÁŠ BRÁZDILOVÁ ANETA TRÖGLOVÁ ELIŠKA VINKLÁŘOVÁ LUISA HLADOVÁ VIKTORIE MALEC MARTIN RADLOVÁ KAROLÍNA TOMAŠIK MATYÁŠ Přihláška na slavnostní přivítání Vašeho dítěte, jako občánka MČ Praha 15, je k dispozici na webových stránkách nebo v podatelně ve vestibulu úřadu městské části. Příští vítání se uskuteční dne 16. června 2015 v obřadní síni Úřadu městské části Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15 Horní Měcholupy. (red) ZMĚNY V BLAHOPŘÁNÍ SENIORŮM V ROCE 2015 souvislosti s účinností zákona o základních registrech došlo ke zpřísnění a omezení využívání osobních údajů. Z toho důvodu již úředníci sami nebudou moci navštěvovat občany V s gratulací k jubileu. Vedení Městské části Praha 15 má však velký zájem pokračovat v této dlouholeté tradici blahopřát svým občanům, kteří dosáhli významného životního jubilea. Z toho důvodu bude nutný aktivní přístup ze strany oslavenců či jejich příbuzných, kteří mají zájem o blahopřání. Stačí pouze, aby vyplnili příslušný dokument, který naleznou na webových stránkách městské části nebo případně v informacích Úřadu městské části Praha 15. Vyplněný tiskopis můžete doručit osobně na Úřad městské části Praha 15 nebo poštou na adresu ÚMČ Praha 15, kancelář starosty, Boloňská 478/1, Praha 10. Je nám líto, že k projevení úcty občanům musíme volit tuto cestu, a zároveň se těšíme na všechny občany, kteří i přes tuto komplikaci projeví zájem o setkání. (red)

10 10 HLASATEL / KVĚTEN 2015 SEZNAMTE SE S HISTORIÍ NA VLASTNÍ OČI K připomínce 70. výročí Dne vítězství nad nacismem a k připomenutí pobytu jednotek 1. čs. Armádního sboru v SSSR na území Hostivaře, Petrovic, Horních a Dolních Měcholup v květnových dnech roku 1945 se dne 7. května bude na Veronském náměstí formou vojenského dobového tábora konat akce, která představí pěchotní zbraně, historická vozidla, spojovací prostředky, uniformy a výstrojní doplňky, vše z 2. světové války. Dále proběhne ukázka činnosti zdravotníků a prezentace bojové činnosti 1. čs. armádního sboru. V dopoledních hodinách od 8.00 do bude prostor určen pro školy, od hod do hod pro veřejnost. Místem konání je hřiště ZŠ Veronské náměstí. VÝZVA MČ PRAHA 15 Městská část Praha 15, vedena snahou vytvořit operativní seznam kvalifikovaných subjektů pro zasílání výzev v rámci jednotlivých zadávacích řízení na realizaci veřejných zakázek vyhlašovaných Městskou částí Praha 15, rozhodla uveřejnit Výzvu dodavatelům stavebních prací, dodávek či služeb za účelem jejich zařazení na Listinu subjektů pro zasílání výzev pro podávání nabídek k účasti na realizaci zakázek malého rozsahu, resp. zakázek zadávaných ve zjednodušeném podlimitním řízení, zadávaných Městskou částí Praha 15, ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Podrobné podmínky pro zapsání naleznete na Žádost o zapsání je možné zaslat do 31. května (red) VÁŠ NÁZOR NÁS ZAJÍMÁ Časté dotazy od občanů Prahy 15 směřují k současnému stavu vlakové zastávky Horní Měcholupy a přilehlému okolí. Asi nejvíce občany, využívající tuto zastávku, zajímá osvětlení, které se jeví jako nedostačující. Zeptali jsme se proto Ing. Hany Černé, MPA, vedoucí oddělení investic odboru majetkového: Tuto problematiku již Úřad městské části Praha 15 řešil v minulých letech. Vzhledem k tomu, že osvětlení spadá do kompetence Odboru technického rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy, byla v roce 2012 podána žádost o vybudování veřejného osvětlení v Praze 15, a to na pěti místech, z nichž jedním je právě nádraží Horní Měcholupy. Tato žádost byla několikrát v průběhu let urgována. Poslední odpověď, která nám byla z Magistrátu hlavního města Prahy doručena 2. února 2015, obsahovala sdělení, že záměr na obnovu a modernizaci veřejného osvětlení Rada hlavního města Prahy dosud neprojednala. Nicméně jsme si vědomi naléhavosti situace a věcí se ve spolupráci s dalšími odbory intenzivně zabýváme. Zároveň úřad spolupracuje i s místním oddělením Městské policie, aby zde byla posílena bezpečnost. Pokud máte nějaký dotaz, připomínku, či nápad nebojte se, rádi zajímavé dopisy zveřejníme. Vaše redakce zpravodaje Hlasatel

11 BEZPEČNOSTNÍ SLOŽKY INFORMUJÍ 11 Ze zápisníku MP Praha Ve hod. v ulici Pod Průsekem spatřili strážníci stojící nastartované vozidlo tov. zn. Audi, levou přední částí se opírající o vedlejší vozidlo. Řidič jevil při kontrole známky podnapilosti, což potvrdila následná dechová zkouška na alkohol v krvi. Pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky byl řidič omezen na osobní svobodě V hod. bylo strážníkům telefonicky oznámeno, že na tramvajové zastávce linky č. 26 v Hostivaři dochází ke konfliktu mezi cestujícím a pracovníky přepravní kontroly DP hl. m. Prahy. Na místě bylo zjištěno, že muž vietnamské národnosti odmítá předložit doklad o zaplacení jízdného. Při lustraci osoby vyšlo najevo, že se muž nachází v evidenci hledaných osob V hod. bylo na l. 156 oznámeno, že v bytě v ul. Rezlerova vyhrožuje ženě její agresivní přítel, který tam nemá hlášený trvalý pobyt. Oznamovatelka hlídce uvedla, že se její přítel před chvílí vrátil opilý z restaurace, začal jí a její matce vyhrožovat újmou na zdraví, vulgárně jim nadávat, což se nestalo poprvé. Muž na výzvu hlídky k opuštění bytu reagoval agresivně a tak byl, za použití donucovacích prostředků, omezen na osobní svobodě V hod. si strážníci při výkonu běžné hlídkové činnosti v ulici Ovesná všimli vozidla tov. značky Škoda, které mělo pootevřený kryt motorového prostoru, vytržené dráty spínací skříňky a odemčené dveře. Následnou lustrací bylo zjištěno, že se vozidlo nachází v databázi odcizených vozidel Ve hod. si hlídka strážníků všimla cyklisty, který jel ulicí Lochotínská značně nejistým způsobem a očividně měl problém se stabilitou. Při následné kontrole totožnosti nebyl muž schopen se strážníky komunikovat a provedená dechová zkouška prokázala 1,97 promile alkoholu v krvi V hod. bylo na l. 156 stavbyvedoucím oznámeno, že na staveništi v ul. K Horkám někdo krade ocelové výztuhy a hlídač je podezřelými napadán. Ti posléze utekli a na místě zanechali vozidlo tov. zn. Ford Transit i s kradeným materiálem, jehož cena byla vyčíslena na cca Kč. Později se k vozidlu dostavili dva cizinci, kteří tvrdili, že si vozidlo vypůjčili od kamaráda. Pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže byli muži omezeni na osobní svobodě V hod. spatřila hlídka strážníků v ul. Boloňská vozidlo, které se pohybovalo bez předepsaného osvětlení. Při komunikaci s řidičem šel z vozidla silný zápach marihuany. Následný test potvrdil, že je pod vlivem omamné látky. Proto byl pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky omezen na osobní svobodě Ve hod. bylo strážníkům telefonicky oznámeno, že se v objektu firmy Skanska v ul. U Hostivařského nádraží pohybuje cizí osoba. Na místě byl zadržen muž, který se v objektu pohyboval neoprávněně, rozbil sklo okna kanceláře, což zdůvodnil potřebou obstarat si prostředky k nákupu drog. Pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu krádeže ve stadiu pokusu byl omezen na osobní svobodě. Bc. Petr SABOL ředitel OŘ MP Praha 15

12 12 HLASATEL / KVĚTEN 2015 VÝLET SENIORŮ Svaz důchodců ČR Základní organizace 10/28 Aktivní senioři Prahy 15 DO DOBROVICKÉHO CUKROVARU A LIHOVARU Dne 25. března 2015 se jednatřicet seniorů SDČR ZO 10/28 Aktivní senioři Praha 15 za krásného slunného rána vydalo autobusem do Dobrovic, kde se nachází jeden z nejstarších a největších cukrovarů a lihovarů v České republice. Před prohlídkou jsme zhlédli film o výrobě cukru s použitím všech jednotlivých technologií. Prohlídkou cukrovaru a lihovaru nás provázela paní ředitelka zdejšího muzea cukrovarnictví, lihovarnictví a řepařství. Protože samotný cukrovar zabíral několik hektarů, protáhla se prohlídka až na dvě hodiny. Někteří senioři po prohlídce ještě navštívili zdejší muzeum, kde byly umístěny historické stroje, které se dříve používaly v cukrovarnictví. Celý den nám přálo hezké počasí, viděli jsme zajímavé věci a celý výlet proběhl bez problémů. Nakonec tedy zbylo jediné, poděkovat naší paní vedoucí Janě Topolové a výboru naší organizace, který návštěvu cukrovaru zorganizoval a zajistil. Josef Zeman (redakčně kráceno, celou verzi lze nalézt na webových stránkách úřadu) BAZÁREK NEJEN PRO MAMINKY Bazárek s dětským oblečením v mateřském centru Frydolínek byl velkým lákadlem pro budoucí i stávající matky. Kromě nákupu a prodeje dětského a kojeneckého oblečení, obuvi a hraček zde byla pro děti připravena i kreativní dětská dílnička, ve které se dětem věnovaly paní učitelky mateřské školy z Trhanovského náměstí. Pro ty, jež nechtěli prodávat, nebo se jim nechtělo nosit neprodané domů, byla možnost nechat oblečení Charitě ČR. Akce se nám povedla a jsem ráda, že jsme našli i mnoho příznivců ve vedení městské části, pochvalovala si jedna ze spoluorganizátorek, Michaela Randová, ředitelka MŠ Trhanovské náměstí, nyní maminka na mateřské dovolené. Ještě bych chtěla poděkovat vedoucí odboru školství Jaroslavě Šimonové, která poskytla propagační předměty pro děti a velmi se zasloužila o propagaci celé akce do mateřských a základních škol. Dalšími neméně významnými partnery bazaru byli Modrý koník a Mateřské centrum Frydolínek v čele s jednatelkou Mgr. Petrou Šikýřovou. (red)

13 Křesťanské gymnázium Kozinova 1000, Praha 15 Po dvou letech jsme opět navázali na naši tradici a vydali se se studenty od sekundy až po 3. ročník a septimu na výukový pobyt do Londýna. Proč jsme si vybrali právě hlavní město Velké Británie? Studium v Londýně totiž slibuje nezapomenutelný pobyt s tisíci možnostmi dopolední studium můžeme lehce kombinovat s návštěvami památek a zábavou. Jsou tu nádherná muzea, která rozhodně nejsou nudná, úžasné galerie, lákající na staré mistry i moderní umění, rozkvetlé parky, jako stvořené k procházkám, a v neposlední řadě i obchody neexistuje ten, kdo by si nevybral! ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH MĚCHOLUPECH 13 ŠKOLA V LONDÝNĚ Po strastiplném nočním přejezdu do Calais a následném přesunu trajektem do Doveru nás ráno uvítal chladný, deštivý Londýn. Statečně jsme se obrnili deštníky a dobrou náladou a vyrazili k Temži, kde se před námi jasně rýsovala dominanta Parlament s hodinovou věží, na níž právě odbíjel Big Ben. Přešli jsme řeku a obdivovali Westminsterské opatství, park st. James, Buckinghamský palác a královskou gardu v zimních modrých uniformách s medvědí čepicí naraženou tak hluboko, že přes ni jistě nemohou vidět. První den nám byla opravdu zima, a tak jsme uvítali návštěvu Národní galerie na Trafalgaru. Nemohli jsme vynechat zastavení na Piccadilly, oblíbený meeting point Londýňanů pod Erosem, či centrum West Endu Leicester Square. Nakonec naše studenty přemohlo Britské muzeum. Alespoň na chvíli jsme v zamyšlení postáli u Rossetské desky. Konečně byl večer a hostitelské rodiny si naše studenty rozebraly a odvezly domů. V dalších dnech probíhala vždy dopoledne výuka a odpoledne jsme vyráželi za poznáním. Do Windsoru, oblíbeného víkendového sídla královské rodiny, nebo do Cambridge univerzity, kde studovaly osobnosti jako Isaac Newton či Charles Darwin a 81 zdejších studentů získalo Nobelovu cenu. Jak se tam žije a studuje, to nám přiblížila naše absolventka a nynější studentka Claire s College. Zastavili jsme se i na prohlídce leteckého muzea v Duxfordu. Ve 30. letech se zdejší základna stala domovem stíhacích perutí RAF českých letců, kteří se účastnili bitvy o Británii. Jedno odpoledne patřilo Greenwichi, námořnímu muzeu s velkou zdejší atrakcí lodí Cutty Sark, určenou pro přepravu čaje z kolonií. Prošli jsme i okouzlujícím tunelem z 19. století pod říčním dnem, podle našich studentů: zážitek jak z verneovky. Výstup do kopce ke Královské observatoři a k nultému poledníku nám poskytl odměnu před námi se otevřel nezvyklý panoramatický pohled na Londýn. Poslední den našeho pobytu nám vysvitlo i sluníčko. Prohlídka Toweru, královské korunovační klenoty i neodmyslitelní Beefeatři a havrani hlídající blaho království už více než tisíc let nás ohromili hned dopoledne. Tower Bridge, který byl v plánu hned poté, se sice nezvedl, ale i tak tam bylo velmi rušno. Divadlo Globe, Tate Modern a Millenium Bridge nás vedly k další nádherné dominantě města katedrále sv. Pavla. Náročný výstup do kupole vedl přes 500 schodů, ale 360 pohled na moderní City a nejvyšší evropský mrakodrap Shard byl opravdu dechberoucí. Vypsat vše se mi nepodařilo, není divu, zážitků, které si naši studenti odvezli, je mnoho a jsou nezapomenutelné a otevřely jim nové obzory. Vyzkoušeli si své dovednosti konverzace v přímém přenosu a mohu vám s hrdostí říct, že všichni uspěli. Angličtina je pro ně už samozřejmostí a rádi ji používají. Za KG Zuzana Procházková, učitelka angličtiny

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015 HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015 Nová ředitelka CSOP str. 4 Územní rozvoj Prahy 15 str. 6 Žáci zkoumají naše životní prostředí str. 29 Foto Marie Zdeňková

Více

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / DUBEN 2015

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / DUBEN 2015 HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / DUBEN 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / DUBEN 2015 3 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 4 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 13 ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / LEDEN 2015

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / LEDEN 2015 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / LEDEN 2015 Foto: Marie Zdeňková Pocta Antonínu Švehlovi str. 15 2 HLASATEL / LEDEN 2015 HLASATEL ročník 21 leden 2015 3 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / BŘEZEN 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / BŘEZEN 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / BŘEZEN 2014 2 OBSAH 3. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 4. INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 10. INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 11. ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ÚNOR 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ÚNOR 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ÚNOR 2014 Obec Baráčníků Horní Měcholupy vás zve na třetí reprezentační ples. Více na straně 16. Foto: Ladislav Kučera 2 OBSAH 3. ÚVODNÍ

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ŘÍJEN 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ŘÍJEN 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ŘÍJEN 2014 Foto: Michal Šafus str. 3 DEN PRAHY 15 PŘEDÁNÍ HASIČSKÉHO VOZU Tisková zpráva Městské části Praha 15 ke kolapsu dopravy dne

Více

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům.

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. IMOŇSK MIMOŇSK 308 Č E RV E N 2013 Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. Z obsahu Nový strategický plán rozvoje Mimoně Elektronická aukce

Více

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou ROČNÍK 23 ČÍSLO 6/2014 ZDARMA Žižkovské pivobraní 2014 Degustace piva proběhne 6. a 7. června na Parukářce str. 20 NA 20 MÍSTECH PRAHY 3 PROBĚHLA NOC LITERATURY str. 11 Diváky vážnost v divadle spíše obtěžuje

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách?

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách? medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI WWW.BRNO-MEDLANKY.EU Volná knihovna na Sýpce STRANA 4 Dětský den Mosty mezi námi STRANA 5 Openscale 2015 soutěž minimaket a old-timerů STRANA

Více

listopad 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Barevná krása podzimu

listopad 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Barevná krása podzimu listopad 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: DAN NOVOTNÝ Barevná krása podzimu Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Nové parkoviště na Klučovské. Ze společnosti Setkání pošemberských podnikatelů

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Nové parkoviště na Klučovské. Ze společnosti Setkání pošemberských podnikatelů Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Nové parkoviště na Klučovské Ze společnosti Setkání pošemberských podnikatelů Ze sportu Memoriál prof. Jaroslava Pelikána Z historie

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 7 8 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Sokol Gymnastika UDG Dobříšský sportovec Vzpomínka na Májovky 24. 5. 2014 www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz Orel Hudba Praha Letos s podtitulem:

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 ZÁŘÍ 2010 Od jeskyně k modernímu městu Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 FOTO: I. KYNCL, MUZEUM HL. M. PRAHY Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 BŘEZEN 2010. Masopust na sněhu

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 BŘEZEN 2010. Masopust na sněhu Informační zpravodaj Městské části Praha 13 BŘEZEN 2010 Masopust na sněhu FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění

Více

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč Z vernisáže v tanečním sále Společenského domu (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 9 Školství...str. 10 strana 1 Kultura... str.

Více

DNES V LISTU: ČÍSLO 8 ROČNÍK 11 ŘÍJEN 2005 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

DNES V LISTU: ČÍSLO 8 ROČNÍK 11 ŘÍJEN 2005 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ČÍSLO 8 ROČNÍK 11 ŘÍJEN 2005 ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 DNES V LISTU: Podzimní výstava na radnici Hornoměcholupští hasiči v metru Pomozte jírovcům Postřehy z Hostivaře Netrapte se bolestmi páteře

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n 2 0 0 9 č í s l o 6 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

Slovo starosty. V Životě Běchovic 7,8/2012 najdete: Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012. Online verzi zpravodaje naleznete na

Slovo starosty. V Životě Běchovic 7,8/2012 najdete: Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012. Online verzi zpravodaje naleznete na Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012 Slovo starosty Milí Běchovičáci, máme za sebou první polovinu roku 2012 a myslím si, že by bylo dobré ohlédnout se zpět a připomenout si, co se za uplynulých

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

www.mestokralupy.cz ralupský

www.mestokralupy.cz ralupský POZOR! a NOVĚ 40 STRAN STÁLE ZA 15 KČ ` POZOR! K www.mestokralupy.cz ralupský Z pravodaj Měsíčník města Kralupy nad Vltavou ŘÍjen / 2011 15,- Kč Část Miřejovické elektrárny v Kralupech ZVEME VÁS DO DIVADLA

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Máte před sebou první Poříčský zpravodaj v letošním roce. Čas letí a ani jsme si nestačili

Více

červen 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Užijte si prázdniny

červen 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Užijte si prázdniny červen 2011 STODŮLECKÝ POSEL Užijte si prázdniny FOTO: DAN NOVOTNÝ Zpravodaj Městské části Praha 13 Sdělení městské části Pozor na změny přednosti v jízdě, nyní i na Velké Ohradě! Znovu upozorňuji na změny

Více