HLASATEL HLASATEL. Park u průseku - jak to s ním bude dál str. 5 Kronikářka každým coulem str. 7 Bráchové nemusí být vždy rivalové str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLASATEL HLASATEL. Park u průseku - jak to s ním bude dál str. 5 Kronikářka každým coulem str. 7 Bráchové nemusí být vždy rivalové str."

Transkript

1 HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 21 / KVĚTEN 2015 HLASATEL SLAVÍ 20 LET HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 19 / LISTOPAD 2013 Park u průseku - jak to s ním bude dál str. 5 Kronikářka každým coulem str. 7 Bráchové nemusí být vždy rivalové str. 28

2 2 HLASATEL / KVĚTEN 2015 VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ, dnes bych se rád ohlédl za letošními velikonočními svátky. Přestože se jedná o svátky jara, počasí tomu příliš nenasvědčovalo. Já však měl to štěstí, že jsem se mohl zúčastnit Velikonoc na Patnáctce, které se uskutečnily o týden dříve v prostorách hostivařské fary, a které provázely i příjemné sluneční paprsky. Součástí těchto velikonočních oslav bylo také poutavé vyprávění naší spolupracovnice Marie Zdeňkové o jedinečných freskách nad oltářem v místním kostele. Dostalo se mi zároveň velké cti být u předání ocenění Kronikář roku 2014, jež uděluje Sdružení kronikářů Čech, Moravy a Slezska, které zaslouženě obdržela, a s malým darem jí poblahopřát. Velmi si vážím její práce, a i když to může znít jako klišé, jsem skutečně hrdý na to, že tuto skvělou dámu mohu řadit do týmu svých kolegů a spolupracovníků na radnici. S paní Zdeňkovou se znám již mnoho let a vím o ní, že vždy byla nejen pečlivá, nápaditá a plná pracovního elánu, ale zároveň je neuvěřitelně citlivá a obětavá. Její činnost je důležitá nejenom pro nás a naše děti, ale jednou ji jistě ocení i další generace, které budou pročítat kroniky a poznávat život dnešních občanů Prahy 15, stejně jako my se dnes zajímáme o to, jak Horní Měcholupy a Hostivař vznikaly a jak se zde žilo našim předchůdcům. Paní Zdeňková při veřejném velikonočním vyprávění zdůraznila, jak velkým pokladem pro Prahu 15 je kostel Stětí sv. Jana Křtitele. Jsem přesvědčen, že stejným pokladem je pro Prahu 15 paní Marie Zdeňková, za což jí patří velký dík a také nezměrná úcta. Jsem velmi rád, že mám okolo sebe takové lidi, jako je paní Zdeňková. Dává mi to možnost důvěry v pracovní tým, který mne obklopuje a díky němuž se mohu věnovat každodenním záležitostem, které mou práci provázejí. Na straně druhé jsem nejenom já pod neustálým tlakem, který přichází ze strany většiny opozičních zastupitelů. Někteří z nich jako by zapomněli, jak funguje chod úřadu, který tu je pro občany a ne proto, aby většina jeho zaměstnanců byla nucena okamžitě zastavit svou práci a veškerý čas věnovat přípravě materiálů na mimořádná zasedání zastupitelstva, přičemž body, které jsou požadovány k projednání, by se daly řešit v rámci řádného zasedání. Nepovažuji takovéto jednání některých opozičních zastupitelů za šťastné. Byl bych raději, kdyby využili hlasů svých voličů ke smysluplné práci a napomohli všem, aby se nám v naší městské části lépe žilo. Milí spoluobčané, dovolte mi, abych vám popřál krásné rozkvetlé jarní dny zalité sluncem. Milan Wenzl starosta HLASATEL zpravodaj Městské části Praha 15 periodický tisk územního samosprávného celku ročník 21 květen 2015 VYDAVATEL: ÚMČ Praha 15 Boloňská 478/ Praha 10 IČ: REDAKČNÍ RADA: PhDr. Marcel Pencák, Ph.D. Bc. Jitka Kolářová Lucie Prinzová Mgr. Petra Šikýřová Markéta Weinlichová Marie Zdeňková Mgr. Antonín Randa Bc. Jiří Škuba Jiří Vaníček REDAKCE, DISTRIBUCE: APP MEDIA s.r.o. Klimentská 1216/ Praha 1 ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: Bc. Eva Ingrid Burianová tel.: TECHNICKÁ REDAKTORKA, PŘÍJEM INZERCE: Bára Šterclová tel.: NÁKLAD: výtisků ČÍSLO 5/2015 VYŠLO V PRAZE: Příští číslo vyjde Uzávěrka Nevyžádané podklady se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo upravit či zkracovat došlé podklady. Za věcnou správnost podkladů odpovídají autoři a současně prohlašují, že jsou oprávněni tyto podklady používat. Přihlášky k adresné distribuci Hlasatele a případné připomínky posílejte na nebo volejte Registrační značka MK ČR E Žijeme i na facebooku podpořte nás! Městská část Praha 15 Aktuální informace, fotografie z akcí, historie, pozvánky, názory, zajímavosti

3 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 3 KRÁTCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 15 Řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 s pořadovým číslem 5 se bude konat dne v KC Varta. 10. jednání Rady městské části Praha 15 dne 25. března 2015 = Byla odsouhlasena příprava akcí pořádaných MČ Praha 15 zároveň i návrh na uzavření smluv na zajištění technického zázemí a umělecké produkce na tyto akce. = Do funkce ředitelky CSOP Praha 15 byla jmenována Mgr. Monika Válková. = Rada schválila objednávku na provedení Analýzy trávení volného času neorganizovaných dětí a mládeže ve vybraných lokalitách Prahy 15 společností Proxima Sociale o.p.s. (obecně prospěšná společnost). Analýza by se měla zaměřit hlavně na bezpečí a potřebnost vhodných služeb pro výše zmiňovanou cílovou skupinu. Monitoring bude prováděn v období duben až červen tohoto roku a výsledek by se pak měl stát podkladem pro uskutečnění záměru otevření nízkoprahového centra Prahy jednání Rady městské části Praha 15 dne 8. dubna 2015 = Byl schválen jednorázový finanční příspěvek za 1. čtvrtletí roku 2015 pro SKBU Hostivař na pořadatelství Mistrovství Evropy v karate JKA ve výši Kč, HC Hostivař na pořadatelství Hostivařského turnaje žen v pozemním hokeji ve výši Kč a SKBU Hostivař na pořadatelství Mezinárodního turnaje v karate Gichin cup ve výši Kč. = Rada schválila poskytnutí příspěvku pro tísňovou péči AREÍON Občanského sdružení Život 90. = Rada vyhlásila konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky MŠ dánského typu, Praha 10, Libkovská Podrobný soupis všech bodů jednání, usnesení a důvodové zprávy naleznete na AKTUÁLNĚ Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 pro vás dne od 9.00 hodin do hodin pořádá DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Prohlédnout si můžete Dům s pečovatelskou službou Janovská 486, Praha 15 a Sociálně ošetřovatelskou jednotku Parmská 390, Praha 15 a seznámit se s poskytovanými službami a s péčí, kterou svým uživatelům zaměstnanci poskytují. Ředitelství CSOP Závody v rychlosti na vlastních odstrkovadlech, koloběžkách, tříkolkách, kolech a různých vozítkách před Švehlovou sokolovnou. Součástí je také soutěž o nejoriginálnější vozítko a závody pro dospělé.

4 4 HLASATEL / KVĚTEN 2015 NOVÝ MĚSTSKÝ ARCHITEKT ING. ARCH. VLADIMÍR LAVRÍK roce 1987 jsem ukončil studium na Fakultě architektury SVŠT v Bratislavě, obor Urbanismus V a územní plánování. Jako téměř všichni předrevoluční architekti jsem i já začínal v projekční organizaci Stavoprojekt urbanistickém středisku v Košicích. Vyzkoušel jsem tam skutečně vše, od sídlišť, územních plánů sídel (obcí, měst) až po velké územní celky. Po roce 1989 jsem se spolu s kolegy vypravil na soukromou dráhu. Začali jsme s projektováním. Úspěchy se střídaly s neúspěchy, tak jak už to v podnikání bývá. Určitě díky nám vzniklo pár zajímavých projektů v rámci celého Slovenska. Přelom v mém životě nastal, když jsem v roce 2000 vyhrál konkurz na městského architekta v České Lípě a později vedoucího oddělení koncepce a rozvoje v Pardubicích. Najednou jsem stál na druhém břehu. Od projektů z pohledu tvůrce jsem se dostal na druhou stranu, k posuzování. Co bylo, anebo nebylo správně, by asi nejlépe ohodnotili sami občané zmiňovaných měst. Ale já se rozhodně vždy snažil, aby byl výsledek co nejlepší. A toho se chci držet nadále i tady v Praze 15. Co vlastně říct o městském architektovi? Pomohu si formulací názoru České komory architektů, která jednoznačně vítá role městských architektů a podporuje ji, stejně jako představitelé státní správy a samosprávy v Praze 15, kteří se rozhodli tuto funkci zřídit. Hlavním mým úkolem jako městského architekta by měla být komplexní činnost při udržování a rozvoji obce, a to z hlediska architektonického, urbanistického, estetického, výtvarného, územně plánovacího a dopravního. Měl bych být jakýmsi nositelem koncepce, která mnohde v městských částech skutečně chybí. Mým úkolem by mělo být mimo jiné i jistým způsobem koordinovat požadavky státní správy, samosprávy i politické reprezentace. V Praze 15 však vidím velkou vůli ke spolupráci, za což jsem velmi rád. Způsob výkonu funkce architekta města je úzce vázán také na velikost oblasti. Jako optimální výsledek své činnosti vidím zajištění komplexní péče o městskou část, ochranu specifik a charakteristik Prahy 15, prostě zachovat genia loci tak, aby došlo ke zlepšení celkového vnitřního i vnějšího obrazu městské části. Těším se na všechny podněty a názory týkající se jakékoliv oblasti, ať už se jedná o podmínky pro bydlení, dopravní situaci, revitalizace veřejných prostor, zeleň, vodu, opuštěné již dříve urbanizované plochy až po architektonický detail lavičku či odpadkový koš. Chci, aby podmínky pro žití a bydlení v Praze 15 byly vyvážené svou funkcí i svou kvalitou. INTERNET PRO VEŘEJNOST Ve vstupní hale Úřadu městské části Praha 15 jsou dostupné dva počítače umožňující rychlé vyhledání nutně potřebných informací na internetu. V budově je rovněž dostupná zdarma Wi-Fi síť pro návštěvníky úřadu. Pro internetové připojení je použita aktivní ochrana produktem Kerio Control společnosti Kerio, jehož licenci udělila společnost Kerio městské části zdarma. Kancelář úřadu a tajemníka Za prací Ing. arch. Lavríka se skrývají koncepční a drobné projekty na Magistrátu Pardubic, konkrétně se jedná o parky, sportoviště, drobnou architekturu. Mezi další patří příprava architektonických soutěží, jako například Městské divadlo v České Lípě, památník Jana Kašpara v Pardubicích a účast na ideovo urbanistických soutěžích z toho jen v loňském roce - náměstí Emila Škody v Plzni, studie parku Stromovka v Humpolci a Malostranské náměstí v Praze, kde získal ocenění. Kontakt:

5 PARK U PRŮSEKU INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 5 - JAK TO S NÍM BUDE DÁL? Více jak tři desítky lidí dorazily na představení plánovaného projektu parku u ulice U Průseku (vedle bývalého areálu Technometry). Všichni chtěli vědět, co se zde plánuje, a hlavně přišli i vyjádřit svůj názor, co by zde mělo být. Po představení projektu, jejž zadalo ještě bývalé vedení radnice, se rozpoutala poměrně bouřlivá diskuze. Většině přítomných vadilo jednak to, že s nimi nikdo dosud nediskutoval a naplánovalo se něco, co sice vypadá skutečně exkluzivně, ale, jak se vyjádřil jeden z přítomných, cena je zbytečně vysoká. Většina prvků, která byla vyobrazena na prezentačním panelu, přišla přítomným k neupotřebení, a i když ocenili estetičnost, raději by dali přednost účelnosti. Ať si tu je hlavně kam sednout. Ať sem nechodí tolik psů, nebo, ať je to pro psy oddělené. I takové názory se našly. Zásadním bodem diskuze byla i plánovaná kavárnička. Je jasné, že nám tu takové místo chybí, ale pokud by bylo realizováno v rámci vedlejší výstavby, je zbytečné, aby byla kavárna i tady. Některé nespokojené hlasy také upozorňovaly na nedostatek míst ve školkách, který se díky nové výstavbě bytů logicky ještě zhorší. Tady zástupce starosty Václav Bílek ujistil, že při úvodním jednání s developerem na školku mysleli a v budoucím projektu podmínili. Jednání jsou složitá a nemůžeme si klást nějaké extra podmínky, nicméně školka byla pro nás prioritou a máme ji přislíbenou, ujistil přítomné Bílek. Mezi dalšími návrhy z řad občanů byla i možnost využití parku pro volnočasové aktivity pro děti školáky. Otázku pejskařů, kteří na louku sice rádi chodí, ale zásadně po svých psech neuklízejí, se snažil svým návrhem vyřešit i další zástupce starosty Marcel Pencák: Zejména v tomto parku by bylo snadno proveditelné oddělit prostory pro pejskaře a pro volnočasové aktivity. A po vzoru jiných městských částí vytvořit speciální zónu pro volný pohyb psů nebo psí hřiště. Nápadů a připomínek bylo opravdu hodně a je teď na radních a hlavně architektovi městské části, aby celou záležitost vyhodnotil. Dále budou probíhat i jednání s investorem obytné výstavby v sousední lokalitě. Po seznámení se všemi podněty a nastudování studie vedlejší lokality by mělo dojít k doplnění, případně celkové změně zadání zmiňované projektové dokumentace aktivního parku U Průseku. (bur)

6 6 HLASATEL / KVĚTEN 2015 HLASATEL ZPRAVODAJ OBČANŮ PRAHY 15 Letos v květnu je to přesně 20 let, kdy byl založen měsíčník Hlasatel, jenž měl informovat občany o dění v Praze 15. U jeho zrodu stál tehdejší starosta Jan Nádvorník, vedoucí kanceláře starosty Jana Šimků, její zástupkyně Marie Zdeňková a sekretářka Kateřina Rathausová. Proč zrovna Hlasatel? Jméno vznikalo společně, všichni jsme se snažili vymyslet něco zajímavého, výstižného, vzpomíná Marie Zdeňková a pokračuje: Nakonec to byl právě starosta Jan Nádvorník, který přišel s názvem Hlasatel. Měl to být symbol hlasatele, který lidem přináší nové informace, takový posel dobrých zpráv. Dlouho jsme pak jednotlivá vydání připravovali téměř na koleni, ale i tak to bylo čtenáři oceňováno. Snažili jsme se, aby informace, které sdělujeme, byly pestré a pro lidi zajímavé. Občas se nám podařilo získat ke spolupráci, samozřejmě zadarmo, i nějakou zajímavou osobnost, nebo dokonce novináře. Nejvíce vzpomínám na Romana Bradáče, který nám psal seriál Zážitky zpravodaje. Působil tehdy v Americe a pravidelně zasílal zajímavé fejetony ze života. Moc jsem si toho vážila. Ale nesmím zapomínat ani na další tvůrce, jako byl třeba šikovný a hlavně kreativní grafik. Dokázal mi splnit každé přání a mnohdy můj nápad dotáhl ještě mnohem dále. Redakci Hlasatele tvořili šestnáct let stejní lidé, střídali se jen zpracovatelé. Zpravodaj měnil grafickou podobu, formát i druh papíru, na který se tiskl. Každé vydání však bylo připravováno s pečlivostí a srdcem. Poslední čtyři roky změnil zásadně formát a styl zpracování. (bur) MALÁ STATISTIKA ZMĚN ZA DVACET LET: uosmkrát byl změněn počet výtisků z původních 6000 po vtřikrát se změnil počet stran z osmi přes šestnáct po dnešních šestatřicet. wšestkrát se změnil rozměr a grafika včetně litografie. xtřikrát se měnila tiskárna a osmkrát způsob distribuce. HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 19 / LISTOPAD 2013 HLASATEL SLAVÍ 20 LET

7 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 7 KRONIKÁŘKA KAŽDÝM COULEM Pojem kronikář v mnohých vyvolá představu vousatého muže, sedícího v těsné kanceláři, obloženého starými knihami, novinami a dalšími tiskovinami, který celé dny tráví nad listy tlusté, do kůže vázané knihy, do které zapisuje, co se děje za okny. Mnohé již v dětství napadlo, jak takový člověk všechno ví, když jen sedí a zapisuje. A zde se dostáváme k rozřešení záhady a zboření vzniklého mýtu. Tedy alespoň co se kronikářky Prahy 15 Marie Zdeňkové týká, určitě. Je to žena, která nejen že je při všem, co se v městské části děje, ale v mnohých případech do těch dějin sama vstupuje a tvoří je. I díky tomu dostala nejvyšší republikové ocenění Kronikář roku 2014 a Praha 15 na ni může být skutečně hrdá. Na počátku všeho byla láska, láska k historii. Vždyť jen díky dějinám má lidstvo možnost se poučit a vydat se tou správnou cestou. S mravenčí pílí Marie Zdeňková skládá jednotlivé útržky a pomalu vzniká celá mozaika historických událostí, které pak zapisuje do kroniky. Ale nezůstává jen u toho. Pustila se i do vytvoření zpravodaje městské části. Sepsala nebo byla spoluautorkou publikací o Praze 15 a zajímavých osobnostech této městské části. Jak sama říká: Kronikář musí být nejen písař, spisovatel, editor, korektor, redaktor, fotograf, grafik, archivář a historik, možná i dokonce malíř a kreslič, ale hlavně by to měl být místní patriot. A to vše bez jakýchkoliv pochyb paní Zdeňková je. Je to neuvěřitelně všestranný člověk a jen ze skromnosti téměř tají, jak je skvělá malířka. Proto málokdo tuší, že do knihy, kterou napsala pro Prahu 15, nazvanou Antonín Švehla a Hostivař, si sama namalovala jeho portréty. A právě podle jednoho obrázku byl vytvořen Švehlův portrét na pamětní desku, která byla odhalena 11. prosince 2014 na budově Národního zemědělského muzea v Praze na Letné. Poslední dobou dělí svůj čas mezi krásné starosti o dvě malé vnučky, kroniku a práci v referátu volených orgánů městské části Praha 15. Často ji potkáte i na různých akcích, jak fotí, vypráví o historii, nebo naopak zpovídá nějakého pamětníka. Je to prostě kronikářka každým coulem. Kolegové o ní hovoří jen v superlativech, jako o báječné lidské bytosti se smyslem pro spravedlnost, uznávající ty správné lidské hodnoty. Jako o člověku, který ctí tradice, miluje umění a samozřejmě i historii. Tak to je kronikářka roku 2014 Marie Zdeňková! (bur)

8 8 HLASATEL / KVĚTEN 2015 DEN DEN ENIORŮ ENIORŮ Datum: Datum: čtvrtek čtvrtek od od do do hodin hodin Datum: čtvrtek od 14 do 18 hodin v v prostorách zahrady zahrady Domu Domu s s pečovatelskou službou, v prostorách zahrady Domu s pečovatelskou službou, Janovská 486, 486, Praha Praha Janovská 486, Praha 10 Tato Tato akce akce je ve je ve spolupráci MČ MČ Praha Praha 15 a 15 CSOP a CSOP Praha Praha Tato (Centrum (Centrum akce je sociální ve sociální spolupráci a a ošetřovatelské MČ Praha pomoci). 15 pomoci). a CSOP Praha 15 (Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci). Program: Program: Cimbálová muzika muzika Milana Milana Broučka, Broučka, Tereza Tereza Olivia Cimbálová Olivia Svobodová, muzika Milana Viktor Viktor Sodoma, Broučka, Sodoma, taneční Tereza taneční Olivia vystoupení Svobodová, Ruty Ruty Šuty Viktor Šuty (SK), Sodoma, (SK), Lucky Lucky Dance taneční Dance a vystoupení Baráčníci a Baráčníci Ruty Šuty (SK), Lucky Dance a Baráčníci Programem provází: provází: Josef Programem Josef Melen Melen provází: Josef Melen Doprovodný program: soutěž Doprovodný soutěž v v pétanque program: soutěž v pétanque Přijďte Přijďte se se pobavit Přijďte se pobavit a pobýt a pobýt s s přáteli, a pobýt s přáteli, občerstvení občerstvení zajištěno. zajištěno. V V dopoledních hodinách hodinách (od 9 (od do 912 do hodin) 12 hodin) Den V dopoledních Den otevřených hodinách dveří dveří v CSOP (od v 9 CSOP do 12 (seznámení hodin) s Den s otevřených poskytovanými dveří službami službami v CSOP a péčí a (seznámení péčí pro seniory). pro seniory). s poskytovanými službami a péčí pro seniory). M stská M stská ást ást MPraha stská Praha 15ást 15 Praha 15

9 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 9 Dne 17. března 2015 se v obřadní síni Úřadu MČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15 Horní Měcholupy uskutečnilo vítání nových občánků Městské části Praha 15. Slavnostně přivítány byly tyto děti: ŠPLÍCHAL KRYŠTOF KLOTZ MIKULÁŠ KOWALCZYKOVÁ LEJLA PLETKA ŠTĚPÁN ČERMÁK VÁCLAV SLEPIČKOVÁ EMA KOUBOVÁ KAROLÍNA HÁNOVÁ KATEŘINA MÉSZÁROSOVÁ MAGDALÉNA KVAPILOVÁ ELIŠKA RICHTER SIMON SCHAEFEROVÁ AMÉLIE VASILIŠIN JOSEF LAŠTŮVKA ONDŘEJ LANG TOMÁŠ DOKTOR ADAM SVOBODA TOBIÁŠ SEIDL TOBIAS SKLENÁŘ FILIP ZIELINOVÁ ADÉLA HOLUBOVÁ MAGDALÉNA PETRÁKOVÁ EMA ROMAŇÁK DOMINIK LUKAVEC ANTONÍN POLODNA MAXMILIÁN VOGNAROVÁ ALŽBĚTA MARTINOVÁ ANEŽKA KORCOVÁ ANNA BRHLÍKOVÁ VANDA LITOŠOVÁ MARIE ONDRÁK PAVEL JÍLEK TOBIÁŠ PEJCHAL ANDREJ BERTRAM LUKAS ČERMÁKOVÁ EMA TÓTH TOMÁŠ HLADKÝ MATYÁŠ BRÁZDILOVÁ ANETA TRÖGLOVÁ ELIŠKA VINKLÁŘOVÁ LUISA HLADOVÁ VIKTORIE MALEC MARTIN RADLOVÁ KAROLÍNA TOMAŠIK MATYÁŠ Přihláška na slavnostní přivítání Vašeho dítěte, jako občánka MČ Praha 15, je k dispozici na webových stránkách nebo v podatelně ve vestibulu úřadu městské části. Příští vítání se uskuteční dne 16. června 2015 v obřadní síni Úřadu městské části Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15 Horní Měcholupy. (red) ZMĚNY V BLAHOPŘÁNÍ SENIORŮM V ROCE 2015 souvislosti s účinností zákona o základních registrech došlo ke zpřísnění a omezení využívání osobních údajů. Z toho důvodu již úředníci sami nebudou moci navštěvovat občany V s gratulací k jubileu. Vedení Městské části Praha 15 má však velký zájem pokračovat v této dlouholeté tradici blahopřát svým občanům, kteří dosáhli významného životního jubilea. Z toho důvodu bude nutný aktivní přístup ze strany oslavenců či jejich příbuzných, kteří mají zájem o blahopřání. Stačí pouze, aby vyplnili příslušný dokument, který naleznou na webových stránkách městské části nebo případně v informacích Úřadu městské části Praha 15. Vyplněný tiskopis můžete doručit osobně na Úřad městské části Praha 15 nebo poštou na adresu ÚMČ Praha 15, kancelář starosty, Boloňská 478/1, Praha 10. Je nám líto, že k projevení úcty občanům musíme volit tuto cestu, a zároveň se těšíme na všechny občany, kteří i přes tuto komplikaci projeví zájem o setkání. (red)

10 10 HLASATEL / KVĚTEN 2015 SEZNAMTE SE S HISTORIÍ NA VLASTNÍ OČI K připomínce 70. výročí Dne vítězství nad nacismem a k připomenutí pobytu jednotek 1. čs. Armádního sboru v SSSR na území Hostivaře, Petrovic, Horních a Dolních Měcholup v květnových dnech roku 1945 se dne 7. května bude na Veronském náměstí formou vojenského dobového tábora konat akce, která představí pěchotní zbraně, historická vozidla, spojovací prostředky, uniformy a výstrojní doplňky, vše z 2. světové války. Dále proběhne ukázka činnosti zdravotníků a prezentace bojové činnosti 1. čs. armádního sboru. V dopoledních hodinách od 8.00 do bude prostor určen pro školy, od hod do hod pro veřejnost. Místem konání je hřiště ZŠ Veronské náměstí. VÝZVA MČ PRAHA 15 Městská část Praha 15, vedena snahou vytvořit operativní seznam kvalifikovaných subjektů pro zasílání výzev v rámci jednotlivých zadávacích řízení na realizaci veřejných zakázek vyhlašovaných Městskou částí Praha 15, rozhodla uveřejnit Výzvu dodavatelům stavebních prací, dodávek či služeb za účelem jejich zařazení na Listinu subjektů pro zasílání výzev pro podávání nabídek k účasti na realizaci zakázek malého rozsahu, resp. zakázek zadávaných ve zjednodušeném podlimitním řízení, zadávaných Městskou částí Praha 15, ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Podrobné podmínky pro zapsání naleznete na Žádost o zapsání je možné zaslat do 31. května (red) VÁŠ NÁZOR NÁS ZAJÍMÁ Časté dotazy od občanů Prahy 15 směřují k současnému stavu vlakové zastávky Horní Měcholupy a přilehlému okolí. Asi nejvíce občany, využívající tuto zastávku, zajímá osvětlení, které se jeví jako nedostačující. Zeptali jsme se proto Ing. Hany Černé, MPA, vedoucí oddělení investic odboru majetkového: Tuto problematiku již Úřad městské části Praha 15 řešil v minulých letech. Vzhledem k tomu, že osvětlení spadá do kompetence Odboru technického rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy, byla v roce 2012 podána žádost o vybudování veřejného osvětlení v Praze 15, a to na pěti místech, z nichž jedním je právě nádraží Horní Měcholupy. Tato žádost byla několikrát v průběhu let urgována. Poslední odpověď, která nám byla z Magistrátu hlavního města Prahy doručena 2. února 2015, obsahovala sdělení, že záměr na obnovu a modernizaci veřejného osvětlení Rada hlavního města Prahy dosud neprojednala. Nicméně jsme si vědomi naléhavosti situace a věcí se ve spolupráci s dalšími odbory intenzivně zabýváme. Zároveň úřad spolupracuje i s místním oddělením Městské policie, aby zde byla posílena bezpečnost. Pokud máte nějaký dotaz, připomínku, či nápad nebojte se, rádi zajímavé dopisy zveřejníme. Vaše redakce zpravodaje Hlasatel

11 BEZPEČNOSTNÍ SLOŽKY INFORMUJÍ 11 Ze zápisníku MP Praha Ve hod. v ulici Pod Průsekem spatřili strážníci stojící nastartované vozidlo tov. zn. Audi, levou přední částí se opírající o vedlejší vozidlo. Řidič jevil při kontrole známky podnapilosti, což potvrdila následná dechová zkouška na alkohol v krvi. Pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky byl řidič omezen na osobní svobodě V hod. bylo strážníkům telefonicky oznámeno, že na tramvajové zastávce linky č. 26 v Hostivaři dochází ke konfliktu mezi cestujícím a pracovníky přepravní kontroly DP hl. m. Prahy. Na místě bylo zjištěno, že muž vietnamské národnosti odmítá předložit doklad o zaplacení jízdného. Při lustraci osoby vyšlo najevo, že se muž nachází v evidenci hledaných osob V hod. bylo na l. 156 oznámeno, že v bytě v ul. Rezlerova vyhrožuje ženě její agresivní přítel, který tam nemá hlášený trvalý pobyt. Oznamovatelka hlídce uvedla, že se její přítel před chvílí vrátil opilý z restaurace, začal jí a její matce vyhrožovat újmou na zdraví, vulgárně jim nadávat, což se nestalo poprvé. Muž na výzvu hlídky k opuštění bytu reagoval agresivně a tak byl, za použití donucovacích prostředků, omezen na osobní svobodě V hod. si strážníci při výkonu běžné hlídkové činnosti v ulici Ovesná všimli vozidla tov. značky Škoda, které mělo pootevřený kryt motorového prostoru, vytržené dráty spínací skříňky a odemčené dveře. Následnou lustrací bylo zjištěno, že se vozidlo nachází v databázi odcizených vozidel Ve hod. si hlídka strážníků všimla cyklisty, který jel ulicí Lochotínská značně nejistým způsobem a očividně měl problém se stabilitou. Při následné kontrole totožnosti nebyl muž schopen se strážníky komunikovat a provedená dechová zkouška prokázala 1,97 promile alkoholu v krvi V hod. bylo na l. 156 stavbyvedoucím oznámeno, že na staveništi v ul. K Horkám někdo krade ocelové výztuhy a hlídač je podezřelými napadán. Ti posléze utekli a na místě zanechali vozidlo tov. zn. Ford Transit i s kradeným materiálem, jehož cena byla vyčíslena na cca Kč. Později se k vozidlu dostavili dva cizinci, kteří tvrdili, že si vozidlo vypůjčili od kamaráda. Pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže byli muži omezeni na osobní svobodě V hod. spatřila hlídka strážníků v ul. Boloňská vozidlo, které se pohybovalo bez předepsaného osvětlení. Při komunikaci s řidičem šel z vozidla silný zápach marihuany. Následný test potvrdil, že je pod vlivem omamné látky. Proto byl pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky omezen na osobní svobodě Ve hod. bylo strážníkům telefonicky oznámeno, že se v objektu firmy Skanska v ul. U Hostivařského nádraží pohybuje cizí osoba. Na místě byl zadržen muž, který se v objektu pohyboval neoprávněně, rozbil sklo okna kanceláře, což zdůvodnil potřebou obstarat si prostředky k nákupu drog. Pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu krádeže ve stadiu pokusu byl omezen na osobní svobodě. Bc. Petr SABOL ředitel OŘ MP Praha 15

12 12 HLASATEL / KVĚTEN 2015 VÝLET SENIORŮ Svaz důchodců ČR Základní organizace 10/28 Aktivní senioři Prahy 15 DO DOBROVICKÉHO CUKROVARU A LIHOVARU Dne 25. března 2015 se jednatřicet seniorů SDČR ZO 10/28 Aktivní senioři Praha 15 za krásného slunného rána vydalo autobusem do Dobrovic, kde se nachází jeden z nejstarších a největších cukrovarů a lihovarů v České republice. Před prohlídkou jsme zhlédli film o výrobě cukru s použitím všech jednotlivých technologií. Prohlídkou cukrovaru a lihovaru nás provázela paní ředitelka zdejšího muzea cukrovarnictví, lihovarnictví a řepařství. Protože samotný cukrovar zabíral několik hektarů, protáhla se prohlídka až na dvě hodiny. Někteří senioři po prohlídce ještě navštívili zdejší muzeum, kde byly umístěny historické stroje, které se dříve používaly v cukrovarnictví. Celý den nám přálo hezké počasí, viděli jsme zajímavé věci a celý výlet proběhl bez problémů. Nakonec tedy zbylo jediné, poděkovat naší paní vedoucí Janě Topolové a výboru naší organizace, který návštěvu cukrovaru zorganizoval a zajistil. Josef Zeman (redakčně kráceno, celou verzi lze nalézt na webových stránkách úřadu) BAZÁREK NEJEN PRO MAMINKY Bazárek s dětským oblečením v mateřském centru Frydolínek byl velkým lákadlem pro budoucí i stávající matky. Kromě nákupu a prodeje dětského a kojeneckého oblečení, obuvi a hraček zde byla pro děti připravena i kreativní dětská dílnička, ve které se dětem věnovaly paní učitelky mateřské školy z Trhanovského náměstí. Pro ty, jež nechtěli prodávat, nebo se jim nechtělo nosit neprodané domů, byla možnost nechat oblečení Charitě ČR. Akce se nám povedla a jsem ráda, že jsme našli i mnoho příznivců ve vedení městské části, pochvalovala si jedna ze spoluorganizátorek, Michaela Randová, ředitelka MŠ Trhanovské náměstí, nyní maminka na mateřské dovolené. Ještě bych chtěla poděkovat vedoucí odboru školství Jaroslavě Šimonové, která poskytla propagační předměty pro děti a velmi se zasloužila o propagaci celé akce do mateřských a základních škol. Dalšími neméně významnými partnery bazaru byli Modrý koník a Mateřské centrum Frydolínek v čele s jednatelkou Mgr. Petrou Šikýřovou. (red)

13 Křesťanské gymnázium Kozinova 1000, Praha 15 Po dvou letech jsme opět navázali na naši tradici a vydali se se studenty od sekundy až po 3. ročník a septimu na výukový pobyt do Londýna. Proč jsme si vybrali právě hlavní město Velké Británie? Studium v Londýně totiž slibuje nezapomenutelný pobyt s tisíci možnostmi dopolední studium můžeme lehce kombinovat s návštěvami památek a zábavou. Jsou tu nádherná muzea, která rozhodně nejsou nudná, úžasné galerie, lákající na staré mistry i moderní umění, rozkvetlé parky, jako stvořené k procházkám, a v neposlední řadě i obchody neexistuje ten, kdo by si nevybral! ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH MĚCHOLUPECH 13 ŠKOLA V LONDÝNĚ Po strastiplném nočním přejezdu do Calais a následném přesunu trajektem do Doveru nás ráno uvítal chladný, deštivý Londýn. Statečně jsme se obrnili deštníky a dobrou náladou a vyrazili k Temži, kde se před námi jasně rýsovala dominanta Parlament s hodinovou věží, na níž právě odbíjel Big Ben. Přešli jsme řeku a obdivovali Westminsterské opatství, park st. James, Buckinghamský palác a královskou gardu v zimních modrých uniformách s medvědí čepicí naraženou tak hluboko, že přes ni jistě nemohou vidět. První den nám byla opravdu zima, a tak jsme uvítali návštěvu Národní galerie na Trafalgaru. Nemohli jsme vynechat zastavení na Piccadilly, oblíbený meeting point Londýňanů pod Erosem, či centrum West Endu Leicester Square. Nakonec naše studenty přemohlo Britské muzeum. Alespoň na chvíli jsme v zamyšlení postáli u Rossetské desky. Konečně byl večer a hostitelské rodiny si naše studenty rozebraly a odvezly domů. V dalších dnech probíhala vždy dopoledne výuka a odpoledne jsme vyráželi za poznáním. Do Windsoru, oblíbeného víkendového sídla královské rodiny, nebo do Cambridge univerzity, kde studovaly osobnosti jako Isaac Newton či Charles Darwin a 81 zdejších studentů získalo Nobelovu cenu. Jak se tam žije a studuje, to nám přiblížila naše absolventka a nynější studentka Claire s College. Zastavili jsme se i na prohlídce leteckého muzea v Duxfordu. Ve 30. letech se zdejší základna stala domovem stíhacích perutí RAF českých letců, kteří se účastnili bitvy o Británii. Jedno odpoledne patřilo Greenwichi, námořnímu muzeu s velkou zdejší atrakcí lodí Cutty Sark, určenou pro přepravu čaje z kolonií. Prošli jsme i okouzlujícím tunelem z 19. století pod říčním dnem, podle našich studentů: zážitek jak z verneovky. Výstup do kopce ke Královské observatoři a k nultému poledníku nám poskytl odměnu před námi se otevřel nezvyklý panoramatický pohled na Londýn. Poslední den našeho pobytu nám vysvitlo i sluníčko. Prohlídka Toweru, královské korunovační klenoty i neodmyslitelní Beefeatři a havrani hlídající blaho království už více než tisíc let nás ohromili hned dopoledne. Tower Bridge, který byl v plánu hned poté, se sice nezvedl, ale i tak tam bylo velmi rušno. Divadlo Globe, Tate Modern a Millenium Bridge nás vedly k další nádherné dominantě města katedrále sv. Pavla. Náročný výstup do kupole vedl přes 500 schodů, ale 360 pohled na moderní City a nejvyšší evropský mrakodrap Shard byl opravdu dechberoucí. Vypsat vše se mi nepodařilo, není divu, zážitků, které si naši studenti odvezli, je mnoho a jsou nezapomenutelné a otevřely jim nové obzory. Vyzkoušeli si své dovednosti konverzace v přímém přenosu a mohu vám s hrdostí říct, že všichni uspěli. Angličtina je pro ně už samozřejmostí a rádi ji používají. Za KG Zuzana Procházková, učitelka angličtiny

14 14 HLASATEL / KVĚTEN 2015 Klub seniorů Praha 15 DPS Janovská 486, Praha 15 Hned po velikonočních svátcích jsme společně s Klubem seniorů Praha 15 a partou téměř čtyřiceti seniorů vyrazili na první větší výlet letošního jara. Cílovým místem bylo městečko, nebo úplně přesně městys Kácov, kam jsme se dopravili vlakem z Horních Měcholup. Cesta vlakem nadchla beze zbytku všechny cestující, neboť téměř celá vede podél řeky Sázavy, nádhernou krajinou. KÁCOV V Kácově jsme absolvovali dvě exkurze zámek Kácov a pivovar Kácov, pochutnali si na skvělém pivovarském guláši a pivu přímo z pivovaru. Posezení na náměstíčku s výbornou kávou a zákusky z místní cukrárny už jenom doladilo báječný den se skvělou partou seniorů a počasím, snad na objednávku J Více slov netřeba, přikládáme fotografie, z kterých pohoda a dobrá nálada jen čiší. Nechte se zlákat a vyražte s námi na některou z dalších společných akcí, o kterých Vás informujeme pravidelně v měsíčníku Hlasatel, nebo u nás, v Klubu seniorů Praha 15. Na další společné zážitky se těší Kateřina Adametzová Obec baráčníků Horní Měcholupy Boloňská 310, Praha 15 POZNÁVÁME KRÁSY, HISTORII I ROMANTICKÁ ZÁKOUTÍ PRAHY kulturním sále DOV Petrovice se pořadatelé stále V starají o dobrou náladu a humor, a tak jsme si nemohli nechat ujít představení plné humoru českého básníka, spisovatele a oblíbeného hosta televizních pořadů Ivo Šmoldase a i tohle představení, jehož jsme se účastnili ve velkém počtu, naše očekávání naplnilo. Nejen kulturními zážitky, ale také pohybem jsme prožili minulé dny. Pod vedením našeho průvodce, souseda Karla Šimona, jsme se vydali za poznáním Prahy známé a někdy i neznámé. Díky brzkému jarnímu času s ještě holými stromy a keři jsme viděli celé okolí Prokopského údolí a daleké výhledy do vzdáleného okolí. Probouzející se jaro nás však vítalo koberci bílých a fialových květů i větvičkami ochmýřených kočiček. V Řepích v místním kostelíku nás neplánovaně, ale o to srdečněji přivítali a seznámili s celou historií velmi starého, ale nově upraveného kostela. Jarní procházkou už pod hřejivými paprsky sluníčka jsme prošli okolo mohyly na Bílé Hoře, rozsáhlou oborou k Letohrádku Hvězda a dále až na samý okraj Divoké Šárky, kam bude směřovat některá z dalších procházek. Stále je něco nového v Praze obdivovat i objevovat a my se těšíme na další turistické výpravy. Ivona Nováčková (obec baráčníků) Text byl redakčně krácen. Celou verzi je možné přečíst na

15 ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH MĚCHOLUPECH 15 VLASTENECKÁ OBEC BARÁČNICKÁ I. DÍL O OBECNÉ HISTORII BARÁČNICKÉ Ani Barák, baráček či domek nic z toho nemá s obcí baráčníků nic společného, i když mnozí vám budou tvrdit, že baráčníci se jmenují podle svého zakladatele Josefa Baráka, českého vlastence, nebo že to jsou majitelé nemovitostí domů atd. To vše je omyl. Baráčnická myšlenka vznikla 7. listopadu 1873 v Kolíně v hostinci U Šleitrů, zvaném též Baráček, a dle tohoto názvu tedy byla založena společnost nazvaná Svobodná obec baráčníků. Z Kolína se myšlenka přenesla do Prahy, Vídně a časem i do Spojených států amerických. Když dnes hovoříte s baráčníky, každý vás na to upozorní. Pravidelně se jim totiž stává, že přijdou lidé a ptají se: A mohu k vám vstoupit, i když bydlím v bytě a nemám domek? Původní vlastenecká myšlenka byla doplněna i velkou dobročinností. Pravidelně pořádané koncerty a společenské akce, jejichž výnosy pomáhaly potřebným, se staly oblíbenou součástí kulturního života. Mezi nejčastější příjemce patřila Ústřední matice školská, která se nejvíce zasloužila o budování českých škol v pohraničí. Není jistě bez zajímavosti, že spolek, byť tolik národnostně zaměřený, byl striktně nepolitický a až do roku 1908 pouze mužský. Teprve v tomto roce se do obce kolínské zapojují i tetičky. Tak jsou nazývány s úctou ženy, jež se do spolku zapojují. Tak jako na všechno, i na obec baráčníků měly obě světové války tragický dopad. Mnoho členů bylo zabito, nebo odvezeno do koncentračních táborů. Přesto činnost baráčníků pokračovala dál. Dokonce léta a jsou dobou, kdy je datováno nejvýznamnější zakladatelské období, a to i přes politické boje a hospodářskou krizi. Po osvobození se zapojují do obnovy poškozené republiky. Pomáhají financemi i svou prací. Bohužel v padesátých letech nastává období, kdy i obec baráčníků je zahrnuta do socialistických závazků a jednou z mála možností, kde mohli ukázat krásné české a moravské kroje, byl prvomájový průvod. Mnozí činovníci byli nuceni odejít ze svých funkcí. Na činnost veřejných organizací a spolků začala dohlížet Národní fronta. Členská základna se začala smršťovat a její pokles zapříčinil, že mnohé obce zanikly úplně. Stanovy spolku z roku 1895 Artikul II S dobrým pak rozmyslem svým ustanovujeme hlavním oučelem Ústřední Matici Školskou a mimo to i jiné podniky obecně prospěšné a to národní a dobročinné podporovati; dalším pak oučelem má býti pěstování vzájemnosti, šlechtění ducha a mravů. Pročež sousedům a podruhům všem na srdce ukládáme, aby shora uvedené oučely naše všemožně podporovali. Artikul XVI Zvláště pak všem sousedům a podruhům vespolek a každému zvláště se připomíná, že činnost obce (spolku), jakož i v ní usedlých sousedů a podruhů nepolitická jest a v budoucnosti nepolitickou zůstati má. (Příští díl se zaměří na historii Obce baráčnické v Praze 15) (bur)

16 16 HLASATEL / KVĚTEN 2015 NOVÉ PROSTORY V MŠ BOLEVECKÁ Když v polovině března navštívila nově zrekonstruované prostory mateřské školy v Bolevecké ulici náměstkyně primátorky prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., nebylo ještě jasné, jak to dopadne s druhou částí objektu, který je zatím v nepouživatelném stavu. Paní náměstkyně si prohlédla oba prostory a díky intervencím starosty Milana Wenzla se nakonec podařilo získat dalších 17 milionů korun na dostavbu dalších tříd. Nyní má školka v tomto objektu tři třídy po 28 žácích a ve vedlejších prostorech by mohly vzniknout další tři třídy. Již teď je však převis malých předškoláků velký. Jen letos, dle informací paní ředitelky Bc. Evy Svobodové, obdrželi cca 150 žádostí o umístění dětí. Foto: Předvedena byla i nová výuková pomůcka, tzv. MagicBox. Jedná se o pomocníka pro edukační a reedukační činnost využívající interaktivní vzdělávací aktivity, vlastní kresby, SW hry, kvízy, pracovní listy a další. Pomáhá při přirozeném rozvoji paměti, logickém myšlení, postřehu, koncentrací a správném rozhodování, napomáhá učit se vzájemné spolupráci, naslouchání, zrakovému vnímání a rozlišování. Díky tomu se u dětí prohlubují sociální a komunikační dovednosti s podporou hrubé a jemné motoriky. MagicBox však není jen přínosem, ale i zábavou pro děti. (red) KELTOVÉ A GERMÁNI VE 4. A ZŠ Veronské náměstí Veronské nám. 391, Praha 15 Jsme více Keltové a Germáni, nebo Slované? Tuto otázku nám položil pan učitel během vlastivědy. Vyzkoušeli jsme si tedy život bojovných Keltů. O výtvarné výchově jsme vyráběli keltskou přilbu, která je děsivá stejně jako Keltové. Přehrávali jsme scénky z běžného života Keltů a učili jsme se psát keltskými runami. V hodinách českého jazyka jsme poznávali germánské bohy a jejich činy. Teď známe boha Thóra, Odina, Lokiho, Freyu, Heimdala a další. Žáci 4. A

17 KALENDÁRIUM PRAHY v v KALENDÁRIUM PRAHY 15 v v PŘEHLED KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO DĚNÍ AKTIVNÍ SENIOŘI PRAHY 15 Svaz důchodců ČR z.s. 10/28 Veškeré informace o programu a srazu získáte vždy v pondělí v Domě občanské vybavenosti Edisonova 429, Praha 10 Petrovice od hod. nebo na našich internetových stránkách. Výlet do Průhonického parku Sraz 9.00 hodin metro Háje peron. Autobusový zájezd Březnice, Rožmitál pod Třemšínem, Příbram zámek Sraz v 7.00 hod. Varta parkoviště. Nutno se přihlásit. Členská schůze od hod. v hasičské stanici Horní Měcholupy. Sportovní hry seniorů Akce MV SDČR Praha. Sraz v 8.00 hod. Nádraží Hostivař tramvaj 22. Živé hudební vystoupení Mgr. Václav Vomáčka a jeho recitál od hod. HC HOSTIVAŘ Den otevřených dveří HC Hostivař a turnaj bývalých hráčů HCH v odpoledních hodinách na hřišti HC nedaleko OC Park Hostivař. Nutná registrace přes webové stránky, kde v sekci turnaje najdete i bližší informace k akci. KŘESŤANSKÉ FARNOSTI V PRAZE 15 Noc kostelů PRAHA-HOSTIVAŘ, katolický kostel Stětí sv. Jana Křtitele hod. Zvonění zvonů hod. Mše svatá s požehnáním celému městu hod. SKřeG farní a školní sbor Křesťanského gymnázia. Zpíváme duchovní hudbu, spirituály i populární hudbu a hlavně zpíváme s radostí hod. Prezentace vybavení kostela, liturgických potřeb a života farnosti hod. Závěrečné požehnání městu poděkování za Boží blízkost, chvála za Boží dobrotu, prosba za Boží ochranu Po celý večer ( hod.): Prohlídka fresek v kostele, varhan i přilehlé zvonice, možnost individuálního rozhovoru s knězem, možnost anonymního vyjádření proseb, díků za osobní potřeby vložte Vaše úmysly a potřeby do našich modliteb; možnost zapálení svíčky za své blízké. Změna programu vyhrazena prosíme, sledujte aktuální stav na: PRAHA PETROVICE, katolický kostel sv. Jakuba Staršího hod. Zvonění zvonu hod. Mše sv. (s hudebním doprovodem farní scholy) hod. Radujte se bratři (i sestry) farní schola hraje a zpívá s radostí a s chutí hod. Jak mluví ticho v kostele (prostor k osobnímu ztišení a meditaci) hod. Evropská renesanční a barokní hudba (koncert v dobových kostýmech: Pavla Švestková mezzosoprán, Luboš Malý loutna, barokní kytara) (ישראל שמע) hod. Šema Jisra el Slyš, Izraeli (čtení z Bible se zpěvy z Taizé v provedení farní scholy) hod. Požehnání (nejen) na dobrou noc Po celý večer ( hod.): Křesťané naživo příležitost k osobním rozhovorům; Vaše perly do naší lastury vložte Vaše úmysly a potřeby do našich modliteb; možnost zapálení svíčky za své blízké; prodej suvenýrů; bufet Farní zápraží. KLUB SENIORŮ PRAHA 15 https://www.facebook. com/csoppraha15 Vážení a milí přátelé, dovolte nám pozvat Vás

18 18 HLASATEL / KVĚTEN 2015 každé pondělí, úterý a čtvrtek od do hodin na Posezení u kávy, čaje, zákusku v naší kavárně, v Klubu seniorů Praha 15. Živé hudební vystoupení od hod. Pořad Ta naše písnička česká Duo Antonín Janovský a Veronika Šotová (předválečné melodie) Projekce Bedřich Smetana: Čertova stěna od hod. Videozáznam 1952, Židek, Tikalová Výlet Zámek Chvaly Výstavy: Historické motocykly Jawa a Ptačí svět a lastury všech moří. Sraz v 9.00 hod. před budovou DPS, Janovská 486. Zájemci se musí přihlásit na tel K. Adametzová Turistický pochod Milíčovský les a návštěva milíčovské minifarmy. Sraz 8.30 hod před budovou DPS, odtud MHD na Háje, Jižní Město. Doporučeno s sebou jablka, mrkve, celer, petržel atd. pro zvířata na farmičce, nikoliv staré pečivo!!! Délka trasy cca 5 km lesem. Zájemci se musí přihlásit na tel. č K. Adametzová. Živé hudební vystoupení Luboš Kryčer a jeho harmonika od hod. Klub seniorů VÝHLED NA ČERVEN: Návštěva ZOO Praha Výlet na hrad Zvíkov, který bude doplněn projížďkou lodí po Vltavě i Otavě kolem hradu + oběd. MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE HOSTIVAŘ Deskovky v knihovně Hostivař odpoledne jsou zváni děti, rodiče a všichni, kteří si rádi hrají, nebo se s hrami chtějí seznámit. Můžete si zde zahrát deskové hry, např. Scrabble, Safari, Koncept, Kaleidoskop, DiXit, Dobble, Bílé historky nebo Malého prince. OBEC BARÁČNÍKŮ HORNÍ MĚCHOLUPY Butovické hradiště Prokopské údolí Sraz v hod. na zastávce bus Na Vartě směr Skalka. Délka trasy 6 km, terén nenáročný, povrch asfalt, hlína, občas kameny. Trasa: metro Jinonice, lom Kační, Kovářovic mez, hradiště, vyhlídka na Hamrovy skály, nad koupalištěm, vyhlídka Dalejský háj, Daleje, jezírko, Haladova zahrádka, Hlubočepy, restaurace U Škopů. Cenová náročnost: jízdné MHD, případně oběd v restauraci. Senohraby Hvězdonice Sraz v 9.15 hod. na nádraží Horní Měcholupy, směr Benešov. Délka trasy 10 km. Terén náročný, kopcovitý, povrch asfalt, hlína a v jedné části značně kamenitý a prudký. Trasa: Senohraby, údolí Mnichovky, Zlenice hláska, Zlenice, Čtyřkoly, Lštění, hradiště Lštění, kostel sv. Klimenta, Dubsko, zřícenina Stará Dubá, řeka Sázava, Hvězdonice, restaurace U Kuželků. Cenová náročnost: jízdné do Senohrab 39 Kč, zpět z Hvězdonic 58 Kč, případně oběd v restauraci. OV ČSBS PRAHA 15 Výlet do Nového Města nad Metují a Náchoda OV ČSBS Praha 15 a Praha 22, MV SDČR Praha, baráčnické obce Hradčany a Svojetice pořádají společný autobusový výlet do Nového Města nad Metují a Náchoda v úterý 19. května Cena za přepravu autobusem je 290 Kč. Přihlásit se a částku je nutné uhradit do 10. května. Odjezd z Hostivaře a Horních Měcholup je v 7.00 hodin. Program: Prohlídka zámku Nové Město nad Metují (interiéry ve stylu secese a art deco). Vstupné: dospělí: 110 Kč, senioři nad 65 let: 70 Kč Prohlídka města Nové Město nad Metují a oběd Prohlídka dělostřelecké pevnosti Dobrošov z let Vstupné: dospělí: 100 Kč, senioři nad 65 let: 50 Kč. Individuální alternativou je návštěva Jiráskovy chaty s posezením, příp. krátká procházka po okolí Individuální prohlídka města Náchod, možnost návštěvy zámecké Piccolominské zahrady a náchodského medvědária Bližší informace poskytne Tomáš Bezouška, telefon: nebo TOULCŮV DVŮR Splétánky 7. 5., , od hod. Vhodné pro dospělé a děti od 12 let.

19 Putování za českými zvyky a obyčeji od hod. Vhodné pro děti od 1,5 6 let s doprovodem. Na tom našem dvoře a od hod. Interaktivní setkání se zvířaty. Vhodné pro rodiny s dětmi do 10 let. Netopýři a les od hod. Hravé, tvořivé a informativní setkání pro zvídavé. Za květenou Českého krasu Přihlášení zájemci budou včas informováni o místě a času srazu. Mateřídouškové výlety od hod. Po přihlášení dostanou zájemci podrobné informace. Přihlášení na webu nebo u lektorky na nebo Vstupné 80 Kč (na rodinu) + jízdné. Vhodné pro děti 5 9 let s doprovodem. Kozí skotačení od hod. Na akci je nutná registrace. Orientační běh od hod. Každá rodina se může přihlásit do vybrané kategorie dle věku dítěte. Nutná registrace u lektorky na tel nebo KALENDÁRIUM PRAHY Horsemanship II od hod. Téma kurzu: Práce ze země pokračujeme v praxi. Život v mokřadu od hod. Setkání je ke Světovému dni biodiverzity. Vhodné od 4 let. Vyrobte si svůj vermikompostér aneb kompostování v kuchyni od hod. Vhodné pro zájemce od 15 let. Den dětí od hod. Vhodné pro všechny děti, které si rády hrají a zkoušejí se naučit něco nového. Bez registrace. Na akce je nutné se zaregistrovat předem. VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK PRAHA 15 Dětský den Místem konání je okolí Hostivařské přehrady. Děti si budou moci vyzkoušet základy první pomoci, lezecké techniky a seznámit se s činností a vybavením vodních záchranářů a vyzkoušet si, jaké je být záchranářem, a projet se na lodi po přehradě.

20

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy Bazén a sauna přímo za domem? Plavecký bazén Sportovního centra Univerzity Karlovy v Praze Hostivaři je určen především pro potřeby studentů. K dispozici je plavecký bazén 25m se 6ti drahami a sauna. Pro

Více

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída Naše poslední společné dobrodružství začalo v pondělí 2. června. Vlakem a posléze autobusem jsme dojeli do Roztok u Křivoklátu a odtud pokračovali pěšky ke známé chatě Emílovně. Ta byla cílovým místem

Více

Aktivní senioři Praha 15 v roce 2015

Aktivní senioři Praha 15 v roce 2015 Ze života v Praze 15 Aktivní senioři Praha 15 v roce 2015 Rok 2015 jsme zahájili návštěvou pražských muzeí. Navštívili jsme muzeum Židovské, Poštovní a nevynechali ani Zemědělské muzeum. Zajímavá byla

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Program na březen 2014

Program na březen 2014 Číslo stránky 1 Program na březen 2014 ZÁJMOVÉ AKTIVITY Název aktivity Termíny aktivity Doba konání Lektor (asistent) Cena aktivity Poznámky / Přihlášky Aspergea: setkání sebeobhájců 6. 3. 2014 čtvrtek

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové 1. února od 14 hodin na radnici Vítání občánků Opět slavnostně přivítáme čerstvě narozená Nehvizďátka. Chybět nebude krásné vystoupení žáků mateřské školy, paní fotografka Martina Venená, ani malý dárek

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

věnujte, prosím, pozornost následujícímu textu v celém rozsahu.

věnujte, prosím, pozornost následujícímu textu v celém rozsahu. Občasník OÚ v Šaraticích č. 2/2015, vydán 28. 3. 2015 Vážení a milí občané, věnujte, prosím, pozornost následujícímu textu v celém rozsahu. Již koncem roku 2014 byla v naší obci započata výstavba ČOV a

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Místní lidová knihovna Borkovany

Místní lidová knihovna Borkovany Místní lidová knihovna Borkovany V obci žije 772 obyvatel Zřizovatel: Obec Borkovany Starosta obce : Mgr. Radek Valenta Knihovnice : Vladimíra Nádeníčková Malebná obec Borkovany se rozkládá v jednom z

Více

Závěrečné semináře, leden 2016. 1. KS Oslavany, úterý 19. ledna 2016

Závěrečné semináře, leden 2016. 1. KS Oslavany, úterý 19. ledna 2016 Ukončení zimního semestru 2015 / 2016 Vážení tutoři, Vážení posluchači, zasílám Vám informace k promoci a Závěrečným seminářům pro leden 2016. Promoce se bude konat v úterý 26. 1. 2016 od 11,00 hodin v

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 Nejenom lavičky Václava Havla nacházejí svá místa po světě Hradec Králové se může pyšnit navíc i čerstvě otevřenou Galerií Václava Havla. Každý, kdo si

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Pozvánka. na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013. ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013

Pozvánka. na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013. ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013 Pozvánka na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013 ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013 1 Vážené dámy a pánové, milovníci rybářského sportu a turistiky!! Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji ji pozvat

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí ZŠ Laštůvkova Mapa Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory Byty pro seniory 12 let Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí Rozšíření Hluk ze silnice

Více

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Region očima dětí 202 Úvodem Krásné obrázky v kalendáři, který právě držíte v rukou, malovaly děti žijící v našem regionu. Vyjadřují pocity a přání nejmladších obyvatel

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Výroční zpráva 2011 NÁVRH

Výroční zpráva 2011 NÁVRH Výroční zpráva 2011 NÁVRH Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Aktivity nadačního fondu Ledňáček v roce 2011 Rok 2011 byl pro náš Nadační fond jednak rokem změn, ale i rokem

Více

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45 Z á z n a m ze 13. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v pátek dne 30. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 10 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V úterý 7. dubna 2009 začala rekonstrukce mostu u papírny. Původní kamenný most z roku 1876 už dosluhoval a bránil

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Veselé zoubky První třídy a přípravné třídy absolvovaly program Veselé zoubky 2015, jak správně pečovat o zuby. Pomáhali nám

Veselé zoubky První třídy a přípravné třídy absolvovaly program Veselé zoubky 2015, jak správně pečovat o zuby. Pomáhali nám Veselé zoubky První třídy a přípravné třídy absolvovaly program Veselé zoubky 2015, jak správně pečovat o zuby. Pomáhali nám a radili Hurvínek a Mánička v příběhu Jak Hurvínka bolel zub, který jsme zhlédli

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Středa 4.11.2015 / Jak zvládnout setkání s hroznýšem či chřestýšem aneb uprchlí / od 17:30

Středa 4.11.2015 / Jak zvládnout setkání s hroznýšem či chřestýšem aneb uprchlí / od 17:30 TOULCŮV DVŮR AKCE LISTOPAD 2015 Středa 4.11.2015 / Jak zvládnout setkání s hroznýšem či chřestýšem aneb uprchlí / od 17:30 V našem hlavním městě se stále častěji setkáváme s různými plazími uprchlíky z

Více