Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok

2 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2013 Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, Čáslav, se středisky : muzeum ( galerie, výstavní síň, Žižkova síň), knihovna, IS ( Otakarova věž, vyhlídková věž kostela sv. Petra a Pavla ). Organizace je příspěvkovou organizací města Čáslav, takže se podílí mimo svých kulturních a vzdělávacích aktivit i na akcích pořádaných městem a ve většině případů je i jejich garantem ( např. Gastronomické slavnosti 2013, promenádní koncerty, Neckyáda a pod. ). Mimo vlastní muzejní práci, tj. práce se sbírkovým fondem pokračuje spolupráce nejen se školami, formou odborných přednášek a různých soutěží, ale i s Klubem důchodců, Alzheimercentrem ve Filipově a pod.. Opět byla vydána nabídka tematických okruhů pro základní školy, ale i pro školy střední. Probíhá nadále spolupráce i s ostatními muzei, např. na pořádání a výměně výstav i na zpracování odborných dotazníků. V knihovně probíhala řada přednášek, autogramiád a pokračovala spolupráce s Literárním klubem Dr. Nadi Benešové. Byla opět vyhlášena literární soutěž v poezii a próze pro rok O Univerzitu volného času pro seniory je stále velký zájem. Na internetu jsou zpřístupněny www stránky muzea, knihovny, IS a galerie. Počet zaměstnanců : 14 s pracovním úvazkem 1 (muzeum 6, knihovna + IS 7 ), 2 pracovníci z fondu EU + ředitelka muzeum : historik, kurátor odpovídá za sbírky historické, etnografické, numizmatické, za sbírky archeologické, zoologické, mineralogické, paleontologické, lapidárium a staré tisky, spravuje odbornou a reg. knihovnu, časopisy historik, kurátor odpovídá za sbírky nábytku 2

3 kurátor sbírkových a mob. fondů odpovídá za sbírky MLP, DÚ, DS, zajišťuje fotodokumentaci dění ve městě, vede fotoarchiv úsek ekonomický vede pokladnu drobného vydání, evidenci stravenek, obchodu KLIO, vede evidenci příchozí a odeslané pošty ekonom - odpovídá za ekonomiku organizace odborný pracovník, kurátor - odpovídá za sbírky výtvarného umění, odborné knihovny, zajišťuje plán výstav pro výstavní síň a galerii, odpovídá za veškerou propagaci organizace průvodkyně, uklízečka údržbář, řidič 1 průvodkyně ( dle termínů výstav ) 2 pracovníci na údržbu z Fondů EU Krušnohorská řemesla o.p.s. a Charity Kutná Hora knihovna a IS : oddělení pro dospělé čtenáře - 2 knihovnice (úvazek 1,5) oddělení pro děti 1 knihovnice studovna, badatelka, půjčovna hudebnin - 1 pracovnice Universita volného času pro seniory - l pracovnice IS - 2 pracovnice ( úvazek 2 ) Úklid v knihovně a IS byl řešen l pracovnicí z podpory Fondů EU Krušnohorská řemesla o.p.s. a Charity Kutná Hora Personální zabezpečení v roce 2013 Z mateřské dovolené se vrátila Bc. Michaela Dvořáková, DiS. V muzeu nadále chybí odborný pracovník - archeolog. V knihovně stále chybí l knihovnice z důvodu nárůstu poskytovaných služeb a záskoku v případě nemocnosti ( omezení provozní doby). 2 pracovnice zažádaly o starobní důchod. V IS je provoz na dobu od dubna do října posilován o půl úvazku. Dvě pracovnice v IS po dobu sezóny již nestačí (mimo vlastní provoz IS ještě poskytovat služby: průvodcovskou službu Žižkovy síně, kostela sv. 3

4 Petra a Pavla, Otakarovy bašty, prohlídku města za památkami. V roce 2013 se opět začalo po opravách provádět na vyhlídkové věži kostela sv. Petra a Pavla. V knihovně pokračovala každou první sobotu v měsíci mimořádná výpůjční služba pro veřejnost Činnost jednotlivých středisek : Muzeum Zahájení sezóny Každoročně začátkem ledna začíná generální úklid ve všech expozicích, sbírkové předměty se ošetřují, opravují se poškozené texty, provádí se vysoušení silikagelu, plynování a Zajišťuje se úklid na Otakarově baště (stále trvají problémy s holuby). Byla znovu zpřístupněna vyhlídková věž kostela. Sezóna pro návštěvníky začíná l.dubna Společně se Zemědělským muzeem Čáslav dále pokračovala dohoda na vzájemném zvýhodnění návštěvníků a to slevou 10% na vstupenku. Základní sbírkotvorná činnost Celkem 19 soukromých dárců darovalo muzeu řadu předmětů do sbírek ( umělecké předměty, historické předměty, textil, tiskoviny aj.). Bylo evidováno celkem 70 nových sbírkových předmětů / př.č.1-70/2013 / - z toho 42 do podsbírky Historie, 28 do podsbírky Písemnosti a tisky. Vyřazen nebyl žádný sbírkový předmět. Do knihovny muzea bylo zapsáno celkem 56 ks nových knih a časopisů / př.č /. Většinou šlo o nákupy. Do on-line katalogu muzejní knihovny bylo zaneseno již 1852 titulů. V galerii bylo zapsáno 12 př. čísel ( 7 darů z výstav 5 ks starý fond 1/ /2013 Bylo zkatalogizováno do II. stupně evidence celkem 400 inv č. ( VU ) V roce 2013 byl zrestaurován kamenný kříž s reliéfem sv. Floriana, Vrcha u Čáslavi, který je v evidenci města, ale umístěn v muzeu, kopie dána na původní místo. Celkem jsme zapůjčili z muzea pro krátkodobé výstavy 118 předmětů z našich sbírek ( 33 inv.č. ze sbírky Historie, 26 inv.č. archeologie, 11 inv.č. ze sbírky Písemnosti a tisky., 48 ze sbírky Výtvarné umění. V roce 2013 si naše muzeum nepůjčilo žádný exponát od jiných muzeí. Dlouhodobé zápůjčky jiným institucím: Např. Sokol Čáslav, NZM Kačina, MÚ Zruč n.s., České muzeum stříbra Kutná Hora, Muzeum Světelska, Regionální muzeum Kolín, MÚ Čáslav, Alzheimercentrum Filipov.celkem 150 sbírkových předmětů. 4

5 Muzeum má dlouhodobou zápůjčku od : Regionálního muzea Kolín, NZM Kačina, NM hudebního oddělení Praha, Dusíkova divadla a pana Končela celkem 38 předmětů. Pravidelná revize sbírkového fondu Byla provedena revize Archeologie pravěk ( Jelínková L. a Fialová J. ), kurátorka PhDr. Nováková Drahomíra. Revize sbírkových předmětů zapsaných do I. stupně evidence ( PhDr. Nováková, Ing. Andres a Mgr. Žaloudek ) Závěr : kurátoři sbírkových předmětů provedou nápravná opatření dle příkazu ředitele. Práce se sbírkami Pokračovaly práce na místních seznamech v depozitářích a prováděly se pravidelné kontroly jednotlivých depozitářů tak, jak nařizuje příkaz ředitele č. 4 z dle Depozitního řádu. Dvakrát do roka se provádí v expozicích a depozitářích plynování. Badatelská činnost Muzeum navštěvuje stále více badatelů a to nejen z řad středoškolských studentů, ale i studentů z vysokých škol, kteří zpracovávají seminární a diplomové práce z materiálů muzea. Dále jsou badateli odborníci z vědeckých ústavů, ostatních muzeí, ale i laické veřejnosti. Muzeum Galerie Návštěvy : 67 Dotazy : 5 Dotazy : 59 Konzultace : 3 Žádosti o rešerše : 5 y : 59 Vlastní přednášková činnost muzea PhDr. Nováková Drahomíra Akce pro školy v roce 2013 : Přednášková činnost tř.ZŠ Nám. Komentovaná prohlídka výstavy Zlaté české ruce 20 dětí 5

6 23.2. Dílna k výstavě-2 h VII.C ZŠ Mas. Žižka v Čáslavi VII.A ZŠ Mas. Žižka v Čáslavi 24 VII.B ZŠ Mas. Žižka v Čáslavi roč.SPŠ Funkce muzea VIII.A ZŠ Mas. Spolky v Čáslavi 25 VIII.B ZŠ Mas. Spolky v Čáslavi IX.A ZŠ Mas. Politické procesy 50. let na 21 Kutnohorsku IX.B ZŠ Mas. Politické procesy 50. let na 23 Kutnohorsku Tercie G Čáslav Spolky v Čáslavi Putování s liškou Bystrouškou-2 h tř. ZŠ Nám. Politické procesy 50. let na 20 Kutnohorsku Kvarta G Čáslav Židé v Čáslavi ZŠ Mas. Projekt.den Zlaté slunce-4h Muzejní noc s liškou Bystrouškou roč.G Čáslav Čáslav v pravěku Kvinta G Čáslav Čáslav v pravěku 23 SemDEJIII G Čáslavské muzeum 6 Čáslav Lyceum Čáslav Čáslav v pravěku Sem.DEJIV G Technické památky a jejich ochrana IX.A ZŠ Mas. Čáslav za 1. republiky 25 IX.B ZŠ Mas. Čáslav za 1. republiky VI.A ZŠ Mas. Čáslav v pravěku 25 VI.B ZŠ Mas. Čáslav v pravěku OA Čáslav Čáslavský Hrádek-projekt 72 8 hodin-4 h Sem.BIO G Čáslav Přírodovědné muzejní sbírky tř.ZŠ Nám. Čáslav v pravěku roč. G Čáslav Středověká Čáslav tř.ZŠ Sadová Projektový den Čáslav 158 6

7 9.12. VII.B ZŠ Mas. Založení Čáslavi IX.A ZŠ Mas. Čáslav za Protektorátu IX.B ZŠ Mas. Čáslav za Protektorátu 24 Celkem : 835 žáků Spolupráce se ZŠ Sadová a ZŠ Náměstí a ZS Masarykova na projektových dnech : Zlaté slunce Čáslavský Hrádek Čáslav- památky Přednášky pro veřejnost Dr. Nováková 7.5. přednáška pro Univerzitu volného času v Kutné Hoře Spolky v Kutné Hoře ( Sokol, Vocel ) 50 osob přednáška pro Klub důchodců Založení Čáslavi osob přednáška pro Univerzitu volného času Čáslav Osídlení Čáslavska a založení Čáslavi.52 osob Celkem : 240 osob Účast na konferencích a seminářích: Dedíková Soňa ředitelka: konference ICOM členství muzea konference a školení AMG členství muzea Školení Ministerstvem kultury ČR Český komitét Modrého štítu konference a školení Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně, SKIP konference a semináře SHSČMS - členství města Čáslav Mezinárodní konference Cestovního ruchu Fórum cestovního ruchu Dny Železnohorského regionu Mezinárodní den památek Praha Odborná konference ČR SzeŠ Čáslav Cena Gloria Musealis 2013 Praha Semináře MK, NM Praha a jiných muzeí účast na vernisážích jiných muzeí a institucí 7

8 předsedkyně školské rady ZŠ Sadová, Čáslav členka nákupní a odpisové komise Kolín poslankyně, předsedkyně komise MPZ při MÚ předsedkyně FK MÚ Čáslav členka odborné komise VŠE Praha katedra cestovního ruchu PhDr. Drahomíra Nováková Jelínková Lenka pravidelná účast na schůzkách etnografické komise Konference Muzejní pedagogika GASK Kutná Hora Konference Muzeum a škola - Zlín Seminář Muzeum a návštěvník NM Praha Seminář katalogizace - Praha Workshop Jak pečovat o obrazy, umělecké dílo, aneb, víte, co máte? Ostatní odborná činnost : PhDr. Drahomíra Nováková : Spolupráce se Státním okresním archivem v Kutné Hoře Jednatelka Včely Čáslavské podíl na přípravě a realizaci programu činnosti spolku Přednášky Včely: 15.ledna 12.února 12.března 23.dubna 28.května 25.června Prof.Vít Vlnas : Nové objevy na poli barokního umění v Čechách 25 osob Dr. Martin Tomášek : Egyptská Západní poušť v době římské a ve středověku. Výroční schůze 30 osob Ing. Josef Rusňák : Krajinný ráz a jeho ochrana 25 osob Dr. Filip Velímský : Nové archeologické výzkumy na území Čáslavi 30 osob Vlastivědný výlet Kačina (zámecký park a nové expozice) 32 osob Dr. Kateřina Klápšťová : Zvyky a obřady v Mexiku 8

9 26 osob 10. září Ing. Karel Kibic, Dr.Vojtěch Vaněk : Středověké venkovské kostely na Kutnohorsku 40 osob 15. října Prof. Petr Charvát : Ibráhím ibn Jákúb a jeho cesta do Čech 40 osob 12. listopadu 14. prosince Ing. Miloš Musil : Pozitivní role šlechty na příkladu Karla Chotka 30 osob Adventní koncert v Lochách 50 osob Celkem : 328 osob Publikační činnost muzea : Pracovníci průběžně přispívají do Čáslavských novin, denního tisku a odborných časopisů PhDr. D. Nováková : Vydání publikace Historie a současnost Čáslavi Výstavní činnost Výstavní síň Žižkovo náměstí Půjdem spolu do Betléma 9

10 Zlaté české ruce aneb chvála ručních prací Během výstavy proběhla i dílnička pro návštěvníky a děti s názvem Chcete se naučit plést nebo háčkovat? Inspirace nití krajka a tkanina - Vzdělávací spolek Uměleckých řemesel Praha 1. 10

11 Malované povídky Mgr. Jan Skorka 11

12 Výběr z tvorby Pavel Dvořák Ideální svět Michal Dušek Obrazy Václav Benedikt, Karel Prášek 12

13 Návraty domů Pavel Drahokoupil Obrazy Jan Rapin 13

14 Obrazy a keramika Jan Lisý Olejomalby a keramika Mirka Strejčková Fotografie Ivo Strejček 14

15 Galerie Výtvarný obor ZUŠ J.L.Dusíka v Čáslavi Osma sexty Gymnázium Čáslav 15

16 Další akce muzea 18. května Mezinárodní den muzeí na Den muzeí mají návštěvníci přístup do expozic muzea zdarma. 17. května - Muzejní noc s Liškou Bystrouškou Letošní muzejní noc byla rozdělena do několika dní. Ve školkách a na I. stupních ZŠ se četlo z knihy Rudolfa Těsnohlídka Příběhy Lišky Bystroušky. Pracovnice muzea a učitelé seznamovali žáky a děti, kdo to byl Rudolf Těsnohlídek a jeho vztah k Čáslavi. 27.dubna se uskutečnila soutěž ve městě po stopách Rudolfa Těsnohlídka a na závěr 17. května muzejní noc vyvrcholila v prostorách muzea, kde probíhaly soutěže. 16

17 15. června Gastrofest na čáslavském náměstí 22. června Hudební festival v Žehušicích J.V. Stich 17

18 1. července 4. července Malířský plenér V letošním roce Malířský plenér oslavil 11. výročí svého trvání. Za dobu jedenícti let se na malířském plenéru vystřídalo několik amatérských výtvarníků. Někteří však zůstali věrni a scházeli se celých deset let a společně malovali a vyměňovali si své zkušenosti. Mohu zde jmenovat Mgr. B. Juklovou, M. Havránkovou. L. Cibura a Ing. Burdu.V letošním roce se společnost obohatila o nové dva účastníky. Na závěr jako každoročně se uskutečnila v prostorách knihovny výstava. 20. července Neckyáda Novou akcí, kterou bylo muzeum spolupořadatelem byla Neckyáda na Podměstském rybníku. Nesla se v duchu historickém dobývání hradeb. Počasí přálo, bylo nejen hodně návštěvníků, ale i soutěžících s plavidly. hlavní organizátor Mgr. Jiří Žaloudek 18

19 113. ročník setkání mladých na zahradě muzea srpna Outsider Art 19

20 Dny EHD září v Olomouci Památky v novém světle Dny evropského dědictví ( European Heritage Days, dále EHD ) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce - přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Proto jednotlivé země nebo i města vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírodního a kulturního dědictví. Hledání identity jedince žijícího v 21. století, ve stále více se globalizujícím světě - to je to, čemu EHD přispívají, a proto se těší stále vzrůstající oblibě a většímu zájmu.dny evropského dědictví ( EHD - European Heritage Days ) jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. Pro návštěvníky bylo zpřístupněno muzeum zdarma. 20

21 21. září Havelské posvícení. 15. listopadu Sportovní den Již pravidelně se někteří z pracovníků zúčastňují sportovního klání v kuželkách. 21

22 12. prosince Podívání z věže na vánoční noční Čáslav 18. prosince - slavnostní odhalení plastické mapy ve Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole a Obchodní akademii, Čáslav 22

23 2. prosince Rozsvícení vánočního stromu na čáslavském náměstí Muzeum pravidelně provádí fotodokumentaci změn ve městě např. : V letošním roce došlo na rekonstrukci ulice Husova. Při rekonstrukci byl před vchod do muzea vsazen objekt nazvaný Běh času od ak. mal. Hany Richterové. 23

24 18. července - nový spojovací krček v Městské nemocnici Čáslav 18. července slavnostně přestřižena páska otevření cyklostezky bourání sila.. 24

25 výstavba Kauflandu Disputace 28. ledna Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., - senátor Parlamentu ČR 28. března - Hana Maciuchová - herečka 25

26 30. května Mgr. Tomáš Cikrt 26. září Ing. Leopold Sulovský horolezec, politik 28. listopadu Jan Vlasák - herec 26

27 Počet návštěvníků expozic a výstav v muzeu : osob Počet kulturně výchovných akcí : 5064 osob V součtech nejsou zahrnuty akce, kterých je Městské muzeum a knihovna spolupořadatelem ( Gastrofest, Neckyáda, Rozsvícení vánočního stromku apod.) Spolupráce s ostatními muzei : Muzeum velmi úzce spolupracuje s Regionálním muzeem v Kolíně, Muzeem v Mělníce, Kutné Hoře, Brně, Zemědělským muzeem Kačina, Zemědělským muzeem Čáslav, UMPRUM Praha, NM Praha aj. Spolupráce se spolky: Muzejní a vlastivědný spolek Včela Čáslavská Muzeum úzce spolupracuje s muzejním spolkem Včela Čáslavská. Jednatelkou je pracovnice muzea PhDr. Drahomíra Nováková. Spolupráce s organizacemi : Státním okresním archivem v Kutné Hoře Židovskou obcí Praha ZŠ Masarykova, Čáslav ZŠ náměstí, Čáslav ZŠ Sadová, Čáslav Gymnáziem a SOŠPg Čáslav Odbornou školou střední průmyslovou a obchodní akademií Základní uměleckou školou J.L.Dusíka Dusíkovým divadlem Čáslav Domem dětí a mládeže Vysokou školou ekonomickou, katedrou cestovního ruchu Praha Klubem rodáků Kutné Hory Klubem důchodců Čáslav Vlastivědným spolkem Světelsko, Světlá nad Sázavou 27

28 Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola Uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Zahradnictví Starkl aj. Sponzory Městského muzea a knihovny Čáslav jsou : Asig s.r.o. Čáslav Sady Svobodná Ves, s.r.o. PROKON Čáslav K + P line s.r.o., Potěhy Pekařství Šrotová TES Čáslav Prima stavební a.s. Kutná Hora Česká koruna - restaurace Čáslav AMBA STARKL zahradník HAVEL elektro montáže Čáslav Dítě a kůň Marco, s.r.o. Čáslav Knihovna Statistika čtenářů a výpůjček V roce 2013 se počet registrovaných čtenářů opět snížil, a to celkově o sto registrovaných čtenářů oproti roku V oddělení pro dospělé bylo registrováno 1307 čtenářů, v oddělení pro děti 511 dětských čtenářů, takže celkový počet činil 1818 registrovaných čtenářů. Celkem v roce 2013 navštívilo knihovnu čtenářů, z toho bylo evidováno v oddělení pro dospělé, v dětském oddělení a ve studovně. K poklesu návštěv došlo v oddělení pro dospělé a v dětském oddělení, ve studovně se naopak počet návštěvníků zvýšil. Počet uživatelů internetu zůstal téměř stejný jako v předchozím roce, činil celkem ve studovně, v informačním středisku a v dětském oddělení návštěv. S rostoucím vybavením domácností internetem lze očekávat i nadále klesající počet uživatelů veřejného internetu. 28

29 Celkově bylo v roce 2013 realizováno výpůjček. Zde rovněž došlo k poklesu, nárůst výpůjček zaznamenala pouze studovna, a to jak u periodik, tak především u zvukových nosičů. Z celkového počtu bylo realizováno výpůjček v oddělení pro dospělé, v oddělení pro děti a 4255 ve studovně. Bylo půjčeno 1673 zvukových nosičů, k nárůstu výpůjček zde došlo zejména zvyšující se oblibou audioknih. Ve všech ukazatelích se projevilo omezení finančních prostředků na nákup knihovního fondu ve dvou minulých letech. Přírůstek a úbytek knihovního fondu Také v roce 2013 byl rozpočet na nákup knihovního fondu nižší než před rokem Přírůstek knih činil 1191 svazků, z toho bylo zakoupeno 922 nových knih, u ostatních 189 se jednalo o dary čtenářů a autorů, dar MK ČR v rámci projektu Česká knihovna, knihy věnované z vyřazeného fondu SVK Kladno a náhrady ztrátových knih. Přírůstek do oddělení pro dospělé činil 873 svazků, do oddělení pro děti 231 svazků a do studovny 7 svazků regionální literatury. Bylo zakoupeno celkem 80 zvukových nosičů. V průběhu roku bylo vyřazeno 3325 knih, převážně v rámci revize. Jednalo se o duplikáty, poškozené knihy a ztráty zjištěné při revizi. Akvizice knih, periodik a audionosičů Největším zdrojem nákupu knih bylo v roce 2013 opět místní knihkupectví Linek Chrpa, které poskytovalo knihovně rabat, pohybující se v průměru mezi procenty. Osobní akvizice v knihkupectví se osvědčila především pro široký záběr nakladatelů a pružnost dodávek knih. Knihkupectví také v roce 2013 sponzorovalo celospolečenskou akci Noc s Andersenem. Nákup zvukových nosičů bylo možné realizovat pouze přes internet, a to v zásilkovém obchodě audio3cz, které poskytuje časté akční ceny. Několik audioknih bylo zakoupeno v knihkupectví Linek-Chrpa, které se prodejem zvukových nosičů zabývá pouze okrajově. Knihovna i nadále nakupovala u dvou distributorů zlevněných knih, a to u firem Jan Hoffer a Pařízek. Kvůli výhodnému rabatu ( 30 %) uzavřela knihovna smlouvu o přímém nákupu s vydavatelstvím Fragment. V rámci projektu Česká knihovna (financuje jako dar Ministerstvo kultury ČR) byly pro rok 2013 objednány knihy v celkové hodnotě 8304,- Kč. V roce 2013 činily náklady na pořízení nových knih celkem ,68 Kč, celková pořizovací hodnota těchto knih bez uplatněného rabatu by činila ,- Kč. Knihovna v roce 2013 odebírala 35 titulů periodik. Revize knihovního fondu 29

30 V květnu 2013 proběhla revize knih, a to poprvé prostřednictvím modulu Revize v počítačovém systému Clavius. Během dvou týdnů knihovnice zrevidovaly knihy v oddělení pro dospělé, ve skladu, v dětském oddělení a ve studovně. Firma LANius zapůjčila k revizi dva své scannery, takže načítání knih mohlo být prováděno paralelně na dvou pracovních místech. Celkem bylo na regálech odrevidováno svazků knih, půjčeno mimo knihovnu bylo 3985 svazků, počet svazů nezvěstných činil 458 svazků. Po uzavření revizního protokolu bylo ještě několik desítek titulů dodatečně dohledáno a doplněno do fondu. Revize ve skladu Meziknihovní výpůjční služba V roce 2012 bylo v rámci meziknihovní výpůjční služby objednáno z jiných knihoven celkem 171 titulů, z toho bylo realizováno 162 výpůjček. To představuje pokles počtu požadavků zhruba o třetinu. Příčinou je zvýšení poplatku za MVS na dvojnásobek, aby knihovna pokryla faktury za poštovné od zasílajících knihoven. Fond naší knihovny byl rovněž využit jinými knihovnami, celkem bylo odesláno v rámci MVS 40 knih z našeho fondu. Nové služby, nové vybavení knihovny Do studovny bylo dokoupeno celkem 10 židlí kombinovaných se stolky, aby mohla být zvýšena kapacita posluchačů Univerzity volného času pro seniory. Do dětského oddělení bylo zakoupeno 8 čalouněných židlí, které nahradily staré poškozené židle. Ve dveřích hlavního vchodu byla umístěna kovová schránka, která umožňuje vracet knihy mimo půjčovní hodiny. V zádveří byl umístěn nový automat na kávu, který knihovna ponechává 30

31 k dispozici i před zahájením půjčování a v době polední pauzy. Ve IV. čtvrtletí nastoupila do oddělení pro dospělé dobrovolnice, která vypomáhá v dopoledních hodinách s půjčováním a zařazováním vrácených knih. Vzdělávání knihovnic účast na seminářích a přednáškách Porada středočeských bibliografů v čáslavské knihovně (M. Hrubá) Výroční členská schůze SKAT v MěK Praha (M.Matějíčková) Přednáška o současné britské literatuře v MěK Praha (M. Matějíčková) Setkání středočeského KLUBKA v MěK Sadská, spojené s fotoseminářem (I.Růžičková) Celostátní knihovnický happening v Kolíně (M.Matějíčková, I.Růžičková) Happening v Kolíně Školení katalogizace v Claviu pro pokročilé (M. Hrubá, I. Růžičková) Přednáška o současné české dětské literatuře Praha (I. Růžičková) Přednáška o současné americké literatuře v MěK Praha (M. Matějíčková) Z porady středočeských bibliografů Akce pro veřejnost dospělí a Univerzita volného času 31

32 Celkem proběhlo 42 akcí - výstav, přednášek, besed a informatik pro střední školy, včetně přednášek v rámci Univerzity volného času. Zúčastnilo se jich celkem 1079 návštěvníků. 12 výstavek k literárním výročím 4x informatika pro střední školy (SOŠPg, SZeŠ, Pedagogické lyceum, Gymnázium) (118) Cestopisná přednáška o cykloexpedici do Thajska Ing. Řípy (30) Literárně-hudební pásmo v Klubu důchodců Pěvecké duety (50) Beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou (8) Přednáška Šárky Nové Zdravá výživa dětí I. (12) Projektový den Slunce v mýtech a pověstech 9.třídy ZŠ (15) Výstava Malířský plenér 2013 (100) Celostátní akce Týden knihoven spojená se čtenářskou burzou Výstava fotografií M. Foltýnové Kapverdy- ostrovy zeleného mysu (100) Přednáška Šárky Nové Zdravá výživa dětí II se zaměřením na sportující děti (10) Přednáška Houba REISHI a její účinky na zdraví člověka (15) Beseda s atletkou Jarmilou Kratochvílovou (25) Literárně-hudební pásmo Zapomenuté vánoční tradice v Klubu důchodců (50) Spisovatelka Martina Bittnerová Šárka Nová přednáší o zdravé výživě dětí 32

33 Beseda s Jarmilou Kratochvílovou, spojená s autogramiádou knihy Fenomén Jarmila Přednáška p. Šímy o houbě Reishi V Klubu důchodců pásmo Zapomenuté vánoční tradice a Pěvecké duety pokaždé jinak 33

34 Cyklomasáž v Thajsku vyprávění spojené s promítáním Přednášky Univerzity volného času: (Celkem 546 účastníků) Jak jsem se stala redaktorkou vyprávění o známých osobnostech Antonín Dvořák nejvýznamnější hudební skladatel Šestý smysl přednáška psychotronika Zkušenosti a zážitky v životě vojenského kaplana Genealogie, aneb, hledání rodu Jídlem ke zdraví praktická aurvéda Židé v Čáslavi Dějiny umění Karel Čapek Návštěva Senátu České republiky v Praze Výživa a zdraví Nobelovy ceny, abeceda bankovnictví Problémy kriminality Současné zdravotnictví 750. výročí založení města Čáslavi Posluchači UVČ před budovou Senátu ČR 34

35 Ze slavnostního předávání certifikátů IV. Semestru UVŠ v městské galerii Akce pro veřejnost děti V dětském oddělení se uskutečnilo celkem 120 akcí s celkovým počtem 2019 účastníků. Knihovna spolupracovala se všemi mateřskými i základními školami. Z finančních důvodů nemohl být uskutečněn větší počet literárních besed. 18 tématických nebo autorských výstavek 11 zábavných vědomostních soutěží (255) 29 informačních hodin pro ZŠ (565) 1 literární soutěž Verše o knížkách a čtení (21) 1x beseda Pohádky pro MŠ (17) 2x beseda Hans Christian Andersen (38) Noc s Andersenem (15) 2 x beseda Strašidelné pohádky (34) 3x beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem (85) 1x beseda na téma Encyklopedie (18) 2x beseda na téma Masopust a karneval (44) 9x beseda na téma Liška Bystrouška k výročí R.Těsnohlídka (167) 1x beseda na téma Doprava a dopravní prostředky (21) Projektový den ZŠ Masarykova téma Slunce v mýtech (15) 3x beseda o zimě a Vánocích pro MŠ (47) 35x pásmo Zima a Vánoce pro ZŠ (677) 35

36 Vyhlášení vítěze literární soutěže pro děti Pásmo Liška Bystrouška a výstavka dětských prací na stejnojmenné téma Noc s Andersenem 2013 (nocovalo a soutěžilo 15 dětí) 36

37 Pásmo Zima a Vánoce pro základní školy Souborný katalog Také v roce 2013 pokračovala spolupráce s Národní knihovnou v Praze, pravidelně 1x měsíčně byly zasílány katalogizační záznamy zpracovaných knih. Celkem bylo v roce 2013 zasláno do NK 1053 záznamů. Záznamy jsou ze strany Národní knihovny hodnoceny jako kvalitní s minimem duplikátů. Spolupráce s oborovými organizacemi a dalšími institucemi Zástupkyně knihovny M. Matějíčková se v dubnu zúčastnila v NK Praha výroční členské schůze SKATu (sdružení knihoven, využívajících knihovnický program LANius a Clavius), na které byly opět projednávány navrhované novinky ve vývoji programu Clavius. Byla odhlasována témata pro další proškolování katalogizátorů. Prezentace knihovny čáslavské veřejnosti Také v roce 2013 informovala knihovna veřejnost o novinkách a aktivitách prostřednictvím článků v Čáslavských novinách. Na dalších článcích spolupracovaly knihovnice s redaktorkou Z. Nezbedovou, která vytváří články pro týdeník Obzory Kutnohorska. Nejvýznamnějším zdrojem informací pro čtenáře i veřejnost jsou webové stránky, které v roce 2013 navštívilo celkem 6422 osob. Do webového katalogu knihovny vstoupilo v roce 2013 s dotazem celkem čtenářů, z toho 3761 z prostoru knihovny a 6363 z PC mimo knihovnu. Jednotlivých dotazů na on-line katalogu bylo v roce 2013 celkem Možnost vstupu do uživatelského konta z PC mimo knihovnu využilo v roce osob. 37

38 V roce 2013 byl vyhlášen dětský čtenář roku, kterým se stal Petr Semerád s celkovým počtem 151 přečtených knih. Regionální funkce, spolupráce s knihovnami v regionu V roce 2013 se porada profesionálních knihovnic konala v listopadu v Kutné Hoře. Součástí porady bylo školení pracovnice SVK Kladno o typech a používání e-čteček a o nabídce e- knih na českém knižním trhu. Knihovnice byly seznámeny s navýšením prostředků na regionální funkce, a to především na nákup výměnných fondů. Literání klub Dr. Nadi Benešové V roce 2013 spolupořádal Literární klub Dr. Nadi Benešové besedu s Martinou Bittnerovou o její knize Utajené životy slavných Čechů. LKNB uspořádal již 12. ročník tradiční literární soutěže, do které se v roce 2013 přihlásilo 35 soutěžních prací, z toho 17 v kategorii poezie a 18 v kategorii próza. V próze byla udělena jedna hlavní cena a dvě čestná uznání a v poezii dvě ceny poroty a dvě čestná uznání. Slavnostní vyhlášení vítězů se konalo v rámci Týdne knihoven 4. října v přednáškové místnosti knihovny. LKNB vydal poté Sborník vítězných prací oceněných autorů. Předávání hlavní ceny v literární soutěži Informační středisko Statistika Počet úkonů (dotazy, faxy, inzerce, kopírování ) : Z toho: Poskytnutí internetu klientům: osob (z toho platících 785, neplatících 587) Celkem sjednáno inzerátů: 128, ročních smluv o reklamě: 3, vyřízeno faxů:

39 Celkem zhotoveno kopií černobílých kopií barevných zákazníkům. Průvodcovské služby byly poskytnuty celkem návštěvníkům z toho vyhlídkovou věž v kostele sv. Petra a Pavla navštívilo osob, Žižkovu síň 318 osob a Otakarovu baštu 117 osob, prohlídku města 0 osob, prohlídku kostela 6 osob. Webové stránky informačního střediska, které přinášejí aktuální kulturní, sportovní a společenské informace ve městě navštívilo k celkem: osob. Informační středisko poskytuje služby nejrůznějšího druhu Poskytované služby - průvodcovská služba internet pro veřejnost skenování a laminování a to i pro knihovnu, galerii a muzeum faxová služba poskytování informací o vlakových a autobusových spojeních (i MHD) výroba a laminování čtenářských průkazů pro knihovnu evidence Sbírky zákonů (kopírování) vlastní výroba materiálů pro propagaci památek, stravovacích a ubytovacích zařízení, kulturních a sportovních akcí včetně měsíčního přehledu akcí v Čáslavi a okolí prodej vstupenek na kulturní akce, plesy rezervace a prodej vstupenek pro Dusíkovo divadlo (prodáno za Kč), rezervace vstupenek i do Kina Miloše Formana propagace divadelních, cestovatelských a pohádkových představení uzavírání reklamních smluv pro firmy 39

40 - umísťování aktuální nabídky kulturních, sportovních i společenských akcí na webových stránkách IS a Městského úřadu - aktualizace venkovních vitrín (přijímání inzerce, plakátů na kulturní a sportovní akce) - prodej suvenýrů, brožur, knih, pohlednic, map a kalendářů propagujících Čáslav - prodej keramiky a skla - prodej turistických známek - prodej turistických vizitek + turistických deníků - prodej pamětních karet - prodej bronzových plaket města Čáslavi - prodej pamětních mincí s motivem města - prodej plechových i měkkých magnetů - prodej Čáslavských novin klientům - kopírovací služby - vyřizování osobních i telefonických dotazů, vyhledávání informací na internetu - spolupráce s ostatními infocentry při výměně informací o akcích - psaní a tisk textů zákazníkům IS - distribuce týdeníku dny a měsíčníku Dobrý.info Opravy a údržba budov a zařízení : Pravidelně se provádějí revize dle nařízení, v roce 2013 nebyly prováděny žádné větší práce, pouze menší údržbářské. V budově muzea je nutné provést rekonstrukci elektroinstalace. Příloha : výsledek hospodaření za rok 2013 Soňa Dedíková ředitelka V Čáslavi 7. dubna

(bez střediska Muzeum)

(bez střediska Muzeum) Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2005 (bez střediska Muzeum) Usnesením Zastupitelstva města Čáslavi č. 57/2004 došlo od 1. ledna 2005 k oficiálnímu sloučení Městské knihovny Čáslav

Více

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014 1 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014 Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, 286 01 Čáslav, se

Více

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2010 (Originál zprávy s fotografiemi z akcí uložen v muzeu, kopie na MěÚ) Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, 286 01 Čáslav

Více

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2007 Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, 286 01 Čáslav se středisky : muzeum ( galerie, výstavní síň, Žižkova síň), knihovna,

Více

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2011

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2011 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2011 1 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2011 Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, 286 01 Čáslav se

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace s právní subjektivitou, střediskovou funkcí, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí v regionálním

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 Městská knihovna Ostrov Výroční zpráva MK Ostrov v roce 2002 Úvod: V roce 2002 působila MK Ostrov poprvé celý rok jako samostatná příspěvková organizace zřízená městem Ostrov

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 Středisko KNIHOVNA www.mek.hranet.cz mek@mek.hranet.cz I. STRUKTURA ORGANIZACE 1. PRACOVIŠTĚ: 1. 1. oddělení pro veřejnost - VKIS (dospělé, dětské) 1. 1. 1. výpůjční protokol a referenční

Více

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Tisková zpráva, dne 16. září 2013 OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Klášterní areál Ostrov, kostel Zvěstování Panny Marie Večerní prohlídka bude probíhat v sobotu 14. září 2013 od 17:00 a od 19:30 hodin

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Výroční zpráva 2015. Nocování v knihovně Piráti

Výroční zpráva 2015. Nocování v knihovně Piráti Výroční zpráva 2015 Nocování v knihovně Piráti Trutnov, leden 2016 OBSAH 1) SLUŽBY...- 3-2) SLUŽBY V REGIONU A METODICKÁ ČINNOST... - 5-3) KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE... - 7-4) KNIHOVNÍ FONDY.....- 11-5)

Více

Stručné hodnocení činnosti MěK Litovel za rok 2015 (včetně některých údajů poboček)

Stručné hodnocení činnosti MěK Litovel za rok 2015 (včetně některých údajů poboček) Stručné hodnocení činnosti Městské knihovny Litovel za rok 2015 Městská knihovna Nám. Svobody 675 telefon 585 342 450 784 01 Litovel knihovna@knih-litovel.cz Stručné hodnocení činnosti MěK Litovel za rok

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2009 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Městská knihovna Český Brod

Městská knihovna Český Brod M K Městská knihovna Český Brod Výroční zpráva za rok 2012 Zpracovala: Mgr. Eva Vedralová, ředitelka Městské knihovny Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvod III. Knihovní fond IV. Čtenáři a návštěvníci

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 Celý název organizace: Městské muzeum a galerie Polička Adresa: Tylova 114, Polička 57201 IČO: 70152853 Bankovní spojení: GE Money Bank Polička Číslo účtu: 150873368/0600

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2009 KNIHOVNÍ FOND Knihovna letos rozšířila svůj fond o 748 nových knih. 46 jich bylo naopak vyřazeno, zejména kvůli nedostatku místa na regálech.

Více

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Zpracovaly: Marcela Daňhelová a Jana Heřmánková, knihovnice OBSAH 1. PRÁVNÍ SITUACE KNIHOVNY, JEJÍ ŘÍZENÍ A POJETÍ 2. VZNIK A HISTORIE KNIHOVNY 3. PROVOZ

Více

Seznam citací a použité literatury

Seznam citací a použité literatury Seznam citací a použité literatury 1) Lederbuchová L.: Dítě a kniha : O čtenářství jedenáctiletých. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2004, s. 7. 2) Lederbuchová L.: Dítě a kniha : O čtenářství

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Obsah výroční zprávy. 1. strategické cíle. 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost. 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb

Obsah výroční zprávy. 1. strategické cíle. 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost. 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb Obsah výroční zprávy 1. strategické cíle 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb 1.3. dohledání rozdílů ve vykazovaném stavu knihovního fondu 1.4. práce s mládeží a handicapovanými

Více

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 1. Služby knihovny 2. Akce 3. Statistika 4. Hospodaření knihovny Služby knihovny Městská knihovna je organizační složkou odboru kultury Města Nejdek.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl Statistika návštěvnosti za rok 2010 Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku 1994. Jedná se především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť,

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 1) Název subjektu, adresa, IČ Název organizace: Městské muzeum Nové Město nad

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Obsah výroční zprávy. 1. služby knihovny. 1.1. klasické výpůjční služby. 1.2. nové služby knihovny. 1.3. rešeršní a informační služby

Obsah výroční zprávy. 1. služby knihovny. 1.1. klasické výpůjční služby. 1.2. nové služby knihovny. 1.3. rešeršní a informační služby Obsah výroční zprávy 1. služby knihovny 1.1. klasické výpůjční služby 1.2. nové služby knihovny 1.3. rešeršní a informační služby 1.4. rezervační a meziknihovní služby 2. činnost a služby kroniky 3. statistické

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2012

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2012 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2012 únor 2013 Obsah: 1. Plnění priorit Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí (RF)... str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

Komentář ke statistickým výkazům o činnosti veřejných knihoven v okrese Český Krumlov v roce 2015

Komentář ke statistickým výkazům o činnosti veřejných knihoven v okrese Český Krumlov v roce 2015 Komentář ke statistickým výkazům o činnosti veřejných knihoven v okrese Český Krumlov v roce 2015 Statistický výkaz předkládá: Městská knihovna v Českém Krumlově Zřizovatel: Město Český Krumlov V roce

Více

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 28. listopadu 2012

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 28. listopadu 2012 Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem 28. listopadu 2012 Od posledního setkání Knihovna v Malečově začala využívat Clavius REKS Po skončení stavebních úprav v OMO jsme nastěhovali zpět naučnou literaturu

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA MILEVSKA ZA ROK 2014. Rok ve znamení oslav 100. výročí založení knihovny

VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA MILEVSKA ZA ROK 2014. Rok ve znamení oslav 100. výročí založení knihovny VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA MILEVSKA ZA ROK 2014 Rok ve znamení oslav 100. výročí založení knihovny KNIHOVNA V ČÍSLECH ČTENÁŘI KNIHOVNY celkem 1743 50-69 let 19% 30-49 let 19% 69 let a

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2010

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2010 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2010 Knihovny navštěvujeme, abychom se inspirovali úspěchy či omyly druhých lidí, dozvěděli se více o moudrosti a chybách lidského ducha,

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci)

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Úvod: Příspěvková organizace města Městské muzeum v Ústí nad Orlicí spravuje objekt čp.72 v Ústí nad Orlicí

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2001

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2001 Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2001 K 31.12.2001 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 2001 za rok 2001 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. 2.410 čtenářů

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Trutnov, leden 2011 1) SLUŽBY V roce 2010 bylo zaregistrováno 5 677 čtenářů, z toho 4 586 dospělých čtenářů (81%) a 1 091 dětí do 15ti let (19%). Celkový počet registrovaných

Více

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016 Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 Vydává: Organizační výbor výstavy Projednáno ve výboru KF 06-10. Žďár nad Sázavou 13. července 2015 2. Záměr výstavy: Úvod: Projekt

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 38101 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Standard pro doplňování a aktualizaci KF

Standard pro doplňování a aktualizaci KF Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, KI NK, 2015 aneb knihovníci jako lovci a sběrači 23.11.2015 MP - AKVIZICE A AKTUALIZACE KF 2 Zdůvodnění standardu Pravidelná aktualizace i nákup KF nástroj

Více

Výroční zpráva 2014. Výstava Zdeněk Burian malíř ztraceného času

Výroční zpráva 2014. Výstava Zdeněk Burian malíř ztraceného času Výroční zpráva 2014 Výstava Zdeněk Burian malíř ztraceného času Trutnov, leden 2015 OBSAH 1) SLUŽBY...- 3-2) SLUŽBY V REGIONU A METODICKÁ ČINNOST... - 5-3) KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE... - 7-4) KNIHOVNÍ FONDY.....-

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

1 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD za rok 2011 1 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI... 2 2 KNIHOVNÍ FOND... 3 3 PROSTORY KNIHOVNY... 3 4 ČINNOST KNIHOVNY... 3 4.1 Účast na školeních a seminářích...

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSLAVANY PROBĚHLÉ, PROBÍHAJÍCÍ A PLÁNOVANÉ AKCE V NAŠÍ KNIHOVNĚ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSLAVANY PROBĚHLÉ, PROBÍHAJÍCÍ A PLÁNOVANÉ AKCE V NAŠÍ KNIHOVNĚ MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSLAVANY PROBĚHLÉ, PROBÍHAJÍCÍ A PLÁNOVANÉ AKCE V NAŠÍ KNIHOVNĚ JAK TO VYPADALO, NEŽ JSME NASTOUPILY DO PRÁCE AKCE V KNIHOVNĚ: JIŽ PROBĚHLÉ AKCE a) Noc s Andersenem a putovní Permoník

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

Městská knihovna Blansko

Městská knihovna Blansko Městská knihovna Blansko A. Zpráva o činnosti za rok 2015 Obsah: 1. Základní statistické údaje za rok 2015 2. Kulturní akce knihovny v roce 2015 3. Ostatní záležitosti v roce 2015 Základní statistické

Více

Městská galerie Litomyšl

Městská galerie Litomyšl Městská galerie Litomyšl Zpráva o činnosti rok 2011 Mgr. Dana Schlaichertová, ředitelka 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ GALERIE LITOMYŠL V ROCE 2011 ÚVOD Sbírka výtvarného umění, kterou spravuje Městská galerie

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012 Zpráva o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012 1) Název subjektu, adresa, IČ Název organizace: Městské muzeum Nové Město nad Metují Adresa: Na Zadomí 1226, 549 01 Nové Město nad Metují

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy Přeměna školní knihovny na informační centrum školy ŠKOLA 21. STOLETÍ ŠKOLA INFORMACÍ Cíl projektu: Zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání na 1. a 2. stupni ZŠ (nové metody, učební pomůcky, výukové materiály)

Více

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012 Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Mgr. Zuzana Bornová, Ing. Pavel Cimbálník, Mgr. Renata Domoráková, Mgr. Lenka Fišrová, Jana Galášová, Mgr.

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000 K 31.12.2000 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 1999 za rok 2000 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. zodpovězeno

Více

Vítejte v Klubu školních knihoven

Vítejte v Klubu školních knihoven Vítejte v Klubu školních knihoven Spadáte do věkové kategorie 18 až 100 let? Staráte se o školní knihovnu? Jste kreativní? Máte e-mail? Pokud jste alespoň třikrát odpověděl/a kladně, vítejte v Klubu školních

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Městská knihovna Ervína Špindlera, středisko příspěvkové organizace Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za rok 2005 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1. Základní

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2014 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Pokud jde o činnost městské knihovny ve sledovaném období, je možno konstatovat, že došlo nejen ke splnění všech klíčových úkolů, pro

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Krajská digitalizace ve Středočeském kraji aktuální stav

Krajská digitalizace ve Středočeském kraji aktuální stav Krajská digitalizace ve Středočeském kraji aktuální stav 37. SEMINÁŘ KNIHOVNÍKŮ AMG ČR 3.9. 2013, Muzeum města Ústí nad Labem Základní informace o projektu Digitalizace v rámci výzvy 08 IOP projekt Rozvoj

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Základní školy a víceletá gymnázia Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Oddělení pro dospělé hrabuvka@kmo.cz tel.: 599 522 300 Dr. Martínka 4 700 30 Ostrava-Hrabůvka ODDĚLENÍ

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Trutnov, leden 2009 1) Služby V roce 2008 bylo zaregistrováno 5.927 čtenářů, z toho 4.525 dospělých čtenářů

Více

Zemědělská a potravinářská knihovna. Vzdělávací aktivity v ZPK Ing. Dana Smetanová a Lenka Nushartová

Zemědělská a potravinářská knihovna. Vzdělávací aktivity v ZPK Ing. Dana Smetanová a Lenka Nushartová Zemědělská a potravinářská knihovna Vzdělávací aktivity v ZPK Ing. Dana Smetanová a Lenka Nushartová Kdo jsme? Největší odborná zemědělská knihovna v ČR Velikostí sbírek 3. největší zemědělská knihovna

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

Městská knihovna Český Brod

Městská knihovna Český Brod M K Městská knihovna Český Brod Výroční zpráva za rok 2013 Zpracovala: Mgr. Eva Vedralová, ředitelka Městské knihovny Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvod III. Knihovní fond IV. Čtenáři a návštěvníci

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

LOGO STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ

LOGO STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ LOGO STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ PRŮVODCE PO STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNĚ V HRADCI KRÁLOVÉ KONTAKT Adresa: Hradecká ulice 1250 500 03 Hradec Králové Web: www.svkhk.cz Telefon: 494 946 200

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 12-6)

Více