Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok

2 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2013 Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, Čáslav, se středisky : muzeum ( galerie, výstavní síň, Žižkova síň), knihovna, IS ( Otakarova věž, vyhlídková věž kostela sv. Petra a Pavla ). Organizace je příspěvkovou organizací města Čáslav, takže se podílí mimo svých kulturních a vzdělávacích aktivit i na akcích pořádaných městem a ve většině případů je i jejich garantem ( např. Gastronomické slavnosti 2013, promenádní koncerty, Neckyáda a pod. ). Mimo vlastní muzejní práci, tj. práce se sbírkovým fondem pokračuje spolupráce nejen se školami, formou odborných přednášek a různých soutěží, ale i s Klubem důchodců, Alzheimercentrem ve Filipově a pod.. Opět byla vydána nabídka tematických okruhů pro základní školy, ale i pro školy střední. Probíhá nadále spolupráce i s ostatními muzei, např. na pořádání a výměně výstav i na zpracování odborných dotazníků. V knihovně probíhala řada přednášek, autogramiád a pokračovala spolupráce s Literárním klubem Dr. Nadi Benešové. Byla opět vyhlášena literární soutěž v poezii a próze pro rok O Univerzitu volného času pro seniory je stále velký zájem. Na internetu jsou zpřístupněny www stránky muzea, knihovny, IS a galerie. Počet zaměstnanců : 14 s pracovním úvazkem 1 (muzeum 6, knihovna + IS 7 ), 2 pracovníci z fondu EU + ředitelka muzeum : historik, kurátor odpovídá za sbírky historické, etnografické, numizmatické, za sbírky archeologické, zoologické, mineralogické, paleontologické, lapidárium a staré tisky, spravuje odbornou a reg. knihovnu, časopisy historik, kurátor odpovídá za sbírky nábytku 2

3 kurátor sbírkových a mob. fondů odpovídá za sbírky MLP, DÚ, DS, zajišťuje fotodokumentaci dění ve městě, vede fotoarchiv úsek ekonomický vede pokladnu drobného vydání, evidenci stravenek, obchodu KLIO, vede evidenci příchozí a odeslané pošty ekonom - odpovídá za ekonomiku organizace odborný pracovník, kurátor - odpovídá za sbírky výtvarného umění, odborné knihovny, zajišťuje plán výstav pro výstavní síň a galerii, odpovídá za veškerou propagaci organizace průvodkyně, uklízečka údržbář, řidič 1 průvodkyně ( dle termínů výstav ) 2 pracovníci na údržbu z Fondů EU Krušnohorská řemesla o.p.s. a Charity Kutná Hora knihovna a IS : oddělení pro dospělé čtenáře - 2 knihovnice (úvazek 1,5) oddělení pro děti 1 knihovnice studovna, badatelka, půjčovna hudebnin - 1 pracovnice Universita volného času pro seniory - l pracovnice IS - 2 pracovnice ( úvazek 2 ) Úklid v knihovně a IS byl řešen l pracovnicí z podpory Fondů EU Krušnohorská řemesla o.p.s. a Charity Kutná Hora Personální zabezpečení v roce 2013 Z mateřské dovolené se vrátila Bc. Michaela Dvořáková, DiS. V muzeu nadále chybí odborný pracovník - archeolog. V knihovně stále chybí l knihovnice z důvodu nárůstu poskytovaných služeb a záskoku v případě nemocnosti ( omezení provozní doby). 2 pracovnice zažádaly o starobní důchod. V IS je provoz na dobu od dubna do října posilován o půl úvazku. Dvě pracovnice v IS po dobu sezóny již nestačí (mimo vlastní provoz IS ještě poskytovat služby: průvodcovskou službu Žižkovy síně, kostela sv. 3

4 Petra a Pavla, Otakarovy bašty, prohlídku města za památkami. V roce 2013 se opět začalo po opravách provádět na vyhlídkové věži kostela sv. Petra a Pavla. V knihovně pokračovala každou první sobotu v měsíci mimořádná výpůjční služba pro veřejnost Činnost jednotlivých středisek : Muzeum Zahájení sezóny Každoročně začátkem ledna začíná generální úklid ve všech expozicích, sbírkové předměty se ošetřují, opravují se poškozené texty, provádí se vysoušení silikagelu, plynování a Zajišťuje se úklid na Otakarově baště (stále trvají problémy s holuby). Byla znovu zpřístupněna vyhlídková věž kostela. Sezóna pro návštěvníky začíná l.dubna Společně se Zemědělským muzeem Čáslav dále pokračovala dohoda na vzájemném zvýhodnění návštěvníků a to slevou 10% na vstupenku. Základní sbírkotvorná činnost Celkem 19 soukromých dárců darovalo muzeu řadu předmětů do sbírek ( umělecké předměty, historické předměty, textil, tiskoviny aj.). Bylo evidováno celkem 70 nových sbírkových předmětů / př.č.1-70/2013 / - z toho 42 do podsbírky Historie, 28 do podsbírky Písemnosti a tisky. Vyřazen nebyl žádný sbírkový předmět. Do knihovny muzea bylo zapsáno celkem 56 ks nových knih a časopisů / př.č /. Většinou šlo o nákupy. Do on-line katalogu muzejní knihovny bylo zaneseno již 1852 titulů. V galerii bylo zapsáno 12 př. čísel ( 7 darů z výstav 5 ks starý fond 1/ /2013 Bylo zkatalogizováno do II. stupně evidence celkem 400 inv č. ( VU ) V roce 2013 byl zrestaurován kamenný kříž s reliéfem sv. Floriana, Vrcha u Čáslavi, který je v evidenci města, ale umístěn v muzeu, kopie dána na původní místo. Celkem jsme zapůjčili z muzea pro krátkodobé výstavy 118 předmětů z našich sbírek ( 33 inv.č. ze sbírky Historie, 26 inv.č. archeologie, 11 inv.č. ze sbírky Písemnosti a tisky., 48 ze sbírky Výtvarné umění. V roce 2013 si naše muzeum nepůjčilo žádný exponát od jiných muzeí. Dlouhodobé zápůjčky jiným institucím: Např. Sokol Čáslav, NZM Kačina, MÚ Zruč n.s., České muzeum stříbra Kutná Hora, Muzeum Světelska, Regionální muzeum Kolín, MÚ Čáslav, Alzheimercentrum Filipov.celkem 150 sbírkových předmětů. 4

5 Muzeum má dlouhodobou zápůjčku od : Regionálního muzea Kolín, NZM Kačina, NM hudebního oddělení Praha, Dusíkova divadla a pana Končela celkem 38 předmětů. Pravidelná revize sbírkového fondu Byla provedena revize Archeologie pravěk ( Jelínková L. a Fialová J. ), kurátorka PhDr. Nováková Drahomíra. Revize sbírkových předmětů zapsaných do I. stupně evidence ( PhDr. Nováková, Ing. Andres a Mgr. Žaloudek ) Závěr : kurátoři sbírkových předmětů provedou nápravná opatření dle příkazu ředitele. Práce se sbírkami Pokračovaly práce na místních seznamech v depozitářích a prováděly se pravidelné kontroly jednotlivých depozitářů tak, jak nařizuje příkaz ředitele č. 4 z dle Depozitního řádu. Dvakrát do roka se provádí v expozicích a depozitářích plynování. Badatelská činnost Muzeum navštěvuje stále více badatelů a to nejen z řad středoškolských studentů, ale i studentů z vysokých škol, kteří zpracovávají seminární a diplomové práce z materiálů muzea. Dále jsou badateli odborníci z vědeckých ústavů, ostatních muzeí, ale i laické veřejnosti. Muzeum Galerie Návštěvy : 67 Dotazy : 5 Dotazy : 59 Konzultace : 3 Žádosti o rešerše : 5 y : 59 Vlastní přednášková činnost muzea PhDr. Nováková Drahomíra Akce pro školy v roce 2013 : Přednášková činnost tř.ZŠ Nám. Komentovaná prohlídka výstavy Zlaté české ruce 20 dětí 5

6 23.2. Dílna k výstavě-2 h VII.C ZŠ Mas. Žižka v Čáslavi VII.A ZŠ Mas. Žižka v Čáslavi 24 VII.B ZŠ Mas. Žižka v Čáslavi roč.SPŠ Funkce muzea VIII.A ZŠ Mas. Spolky v Čáslavi 25 VIII.B ZŠ Mas. Spolky v Čáslavi IX.A ZŠ Mas. Politické procesy 50. let na 21 Kutnohorsku IX.B ZŠ Mas. Politické procesy 50. let na 23 Kutnohorsku Tercie G Čáslav Spolky v Čáslavi Putování s liškou Bystrouškou-2 h tř. ZŠ Nám. Politické procesy 50. let na 20 Kutnohorsku Kvarta G Čáslav Židé v Čáslavi ZŠ Mas. Projekt.den Zlaté slunce-4h Muzejní noc s liškou Bystrouškou roč.G Čáslav Čáslav v pravěku Kvinta G Čáslav Čáslav v pravěku 23 SemDEJIII G Čáslavské muzeum 6 Čáslav Lyceum Čáslav Čáslav v pravěku Sem.DEJIV G Technické památky a jejich ochrana IX.A ZŠ Mas. Čáslav za 1. republiky 25 IX.B ZŠ Mas. Čáslav za 1. republiky VI.A ZŠ Mas. Čáslav v pravěku 25 VI.B ZŠ Mas. Čáslav v pravěku OA Čáslav Čáslavský Hrádek-projekt 72 8 hodin-4 h Sem.BIO G Čáslav Přírodovědné muzejní sbírky tř.ZŠ Nám. Čáslav v pravěku roč. G Čáslav Středověká Čáslav tř.ZŠ Sadová Projektový den Čáslav 158 6

7 9.12. VII.B ZŠ Mas. Založení Čáslavi IX.A ZŠ Mas. Čáslav za Protektorátu IX.B ZŠ Mas. Čáslav za Protektorátu 24 Celkem : 835 žáků Spolupráce se ZŠ Sadová a ZŠ Náměstí a ZS Masarykova na projektových dnech : Zlaté slunce Čáslavský Hrádek Čáslav- památky Přednášky pro veřejnost Dr. Nováková 7.5. přednáška pro Univerzitu volného času v Kutné Hoře Spolky v Kutné Hoře ( Sokol, Vocel ) 50 osob přednáška pro Klub důchodců Založení Čáslavi osob přednáška pro Univerzitu volného času Čáslav Osídlení Čáslavska a založení Čáslavi.52 osob Celkem : 240 osob Účast na konferencích a seminářích: Dedíková Soňa ředitelka: konference ICOM členství muzea konference a školení AMG členství muzea Školení Ministerstvem kultury ČR Český komitét Modrého štítu konference a školení Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně, SKIP konference a semináře SHSČMS - členství města Čáslav Mezinárodní konference Cestovního ruchu Fórum cestovního ruchu Dny Železnohorského regionu Mezinárodní den památek Praha Odborná konference ČR SzeŠ Čáslav Cena Gloria Musealis 2013 Praha Semináře MK, NM Praha a jiných muzeí účast na vernisážích jiných muzeí a institucí 7

8 předsedkyně školské rady ZŠ Sadová, Čáslav členka nákupní a odpisové komise Kolín poslankyně, předsedkyně komise MPZ při MÚ předsedkyně FK MÚ Čáslav členka odborné komise VŠE Praha katedra cestovního ruchu PhDr. Drahomíra Nováková Jelínková Lenka pravidelná účast na schůzkách etnografické komise Konference Muzejní pedagogika GASK Kutná Hora Konference Muzeum a škola - Zlín Seminář Muzeum a návštěvník NM Praha Seminář katalogizace - Praha Workshop Jak pečovat o obrazy, umělecké dílo, aneb, víte, co máte? Ostatní odborná činnost : PhDr. Drahomíra Nováková : Spolupráce se Státním okresním archivem v Kutné Hoře Jednatelka Včely Čáslavské podíl na přípravě a realizaci programu činnosti spolku Přednášky Včely: 15.ledna 12.února 12.března 23.dubna 28.května 25.června Prof.Vít Vlnas : Nové objevy na poli barokního umění v Čechách 25 osob Dr. Martin Tomášek : Egyptská Západní poušť v době římské a ve středověku. Výroční schůze 30 osob Ing. Josef Rusňák : Krajinný ráz a jeho ochrana 25 osob Dr. Filip Velímský : Nové archeologické výzkumy na území Čáslavi 30 osob Vlastivědný výlet Kačina (zámecký park a nové expozice) 32 osob Dr. Kateřina Klápšťová : Zvyky a obřady v Mexiku 8

9 26 osob 10. září Ing. Karel Kibic, Dr.Vojtěch Vaněk : Středověké venkovské kostely na Kutnohorsku 40 osob 15. října Prof. Petr Charvát : Ibráhím ibn Jákúb a jeho cesta do Čech 40 osob 12. listopadu 14. prosince Ing. Miloš Musil : Pozitivní role šlechty na příkladu Karla Chotka 30 osob Adventní koncert v Lochách 50 osob Celkem : 328 osob Publikační činnost muzea : Pracovníci průběžně přispívají do Čáslavských novin, denního tisku a odborných časopisů PhDr. D. Nováková : Vydání publikace Historie a současnost Čáslavi Výstavní činnost Výstavní síň Žižkovo náměstí Půjdem spolu do Betléma 9

10 Zlaté české ruce aneb chvála ručních prací Během výstavy proběhla i dílnička pro návštěvníky a děti s názvem Chcete se naučit plést nebo háčkovat? Inspirace nití krajka a tkanina - Vzdělávací spolek Uměleckých řemesel Praha 1. 10

11 Malované povídky Mgr. Jan Skorka 11

12 Výběr z tvorby Pavel Dvořák Ideální svět Michal Dušek Obrazy Václav Benedikt, Karel Prášek 12

13 Návraty domů Pavel Drahokoupil Obrazy Jan Rapin 13

14 Obrazy a keramika Jan Lisý Olejomalby a keramika Mirka Strejčková Fotografie Ivo Strejček 14

15 Galerie Výtvarný obor ZUŠ J.L.Dusíka v Čáslavi Osma sexty Gymnázium Čáslav 15

16 Další akce muzea 18. května Mezinárodní den muzeí na Den muzeí mají návštěvníci přístup do expozic muzea zdarma. 17. května - Muzejní noc s Liškou Bystrouškou Letošní muzejní noc byla rozdělena do několika dní. Ve školkách a na I. stupních ZŠ se četlo z knihy Rudolfa Těsnohlídka Příběhy Lišky Bystroušky. Pracovnice muzea a učitelé seznamovali žáky a děti, kdo to byl Rudolf Těsnohlídek a jeho vztah k Čáslavi. 27.dubna se uskutečnila soutěž ve městě po stopách Rudolfa Těsnohlídka a na závěr 17. května muzejní noc vyvrcholila v prostorách muzea, kde probíhaly soutěže. 16

17 15. června Gastrofest na čáslavském náměstí 22. června Hudební festival v Žehušicích J.V. Stich 17

18 1. července 4. července Malířský plenér V letošním roce Malířský plenér oslavil 11. výročí svého trvání. Za dobu jedenícti let se na malířském plenéru vystřídalo několik amatérských výtvarníků. Někteří však zůstali věrni a scházeli se celých deset let a společně malovali a vyměňovali si své zkušenosti. Mohu zde jmenovat Mgr. B. Juklovou, M. Havránkovou. L. Cibura a Ing. Burdu.V letošním roce se společnost obohatila o nové dva účastníky. Na závěr jako každoročně se uskutečnila v prostorách knihovny výstava. 20. července Neckyáda Novou akcí, kterou bylo muzeum spolupořadatelem byla Neckyáda na Podměstském rybníku. Nesla se v duchu historickém dobývání hradeb. Počasí přálo, bylo nejen hodně návštěvníků, ale i soutěžících s plavidly. hlavní organizátor Mgr. Jiří Žaloudek 18

19 113. ročník setkání mladých na zahradě muzea srpna Outsider Art 19

20 Dny EHD září v Olomouci Památky v novém světle Dny evropského dědictví ( European Heritage Days, dále EHD ) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce - přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Proto jednotlivé země nebo i města vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírodního a kulturního dědictví. Hledání identity jedince žijícího v 21. století, ve stále více se globalizujícím světě - to je to, čemu EHD přispívají, a proto se těší stále vzrůstající oblibě a většímu zájmu.dny evropského dědictví ( EHD - European Heritage Days ) jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. Pro návštěvníky bylo zpřístupněno muzeum zdarma. 20

21 21. září Havelské posvícení. 15. listopadu Sportovní den Již pravidelně se někteří z pracovníků zúčastňují sportovního klání v kuželkách. 21

22 12. prosince Podívání z věže na vánoční noční Čáslav 18. prosince - slavnostní odhalení plastické mapy ve Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole a Obchodní akademii, Čáslav 22

23 2. prosince Rozsvícení vánočního stromu na čáslavském náměstí Muzeum pravidelně provádí fotodokumentaci změn ve městě např. : V letošním roce došlo na rekonstrukci ulice Husova. Při rekonstrukci byl před vchod do muzea vsazen objekt nazvaný Běh času od ak. mal. Hany Richterové. 23

24 18. července - nový spojovací krček v Městské nemocnici Čáslav 18. července slavnostně přestřižena páska otevření cyklostezky bourání sila.. 24

25 výstavba Kauflandu Disputace 28. ledna Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., - senátor Parlamentu ČR 28. března - Hana Maciuchová - herečka 25

26 30. května Mgr. Tomáš Cikrt 26. září Ing. Leopold Sulovský horolezec, politik 28. listopadu Jan Vlasák - herec 26

27 Počet návštěvníků expozic a výstav v muzeu : osob Počet kulturně výchovných akcí : 5064 osob V součtech nejsou zahrnuty akce, kterých je Městské muzeum a knihovna spolupořadatelem ( Gastrofest, Neckyáda, Rozsvícení vánočního stromku apod.) Spolupráce s ostatními muzei : Muzeum velmi úzce spolupracuje s Regionálním muzeem v Kolíně, Muzeem v Mělníce, Kutné Hoře, Brně, Zemědělským muzeem Kačina, Zemědělským muzeem Čáslav, UMPRUM Praha, NM Praha aj. Spolupráce se spolky: Muzejní a vlastivědný spolek Včela Čáslavská Muzeum úzce spolupracuje s muzejním spolkem Včela Čáslavská. Jednatelkou je pracovnice muzea PhDr. Drahomíra Nováková. Spolupráce s organizacemi : Státním okresním archivem v Kutné Hoře Židovskou obcí Praha ZŠ Masarykova, Čáslav ZŠ náměstí, Čáslav ZŠ Sadová, Čáslav Gymnáziem a SOŠPg Čáslav Odbornou školou střední průmyslovou a obchodní akademií Základní uměleckou školou J.L.Dusíka Dusíkovým divadlem Čáslav Domem dětí a mládeže Vysokou školou ekonomickou, katedrou cestovního ruchu Praha Klubem rodáků Kutné Hory Klubem důchodců Čáslav Vlastivědným spolkem Světelsko, Světlá nad Sázavou 27

28 Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola Uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Zahradnictví Starkl aj. Sponzory Městského muzea a knihovny Čáslav jsou : Asig s.r.o. Čáslav Sady Svobodná Ves, s.r.o. PROKON Čáslav K + P line s.r.o., Potěhy Pekařství Šrotová TES Čáslav Prima stavební a.s. Kutná Hora Česká koruna - restaurace Čáslav AMBA STARKL zahradník HAVEL elektro montáže Čáslav Dítě a kůň Marco, s.r.o. Čáslav Knihovna Statistika čtenářů a výpůjček V roce 2013 se počet registrovaných čtenářů opět snížil, a to celkově o sto registrovaných čtenářů oproti roku V oddělení pro dospělé bylo registrováno 1307 čtenářů, v oddělení pro děti 511 dětských čtenářů, takže celkový počet činil 1818 registrovaných čtenářů. Celkem v roce 2013 navštívilo knihovnu čtenářů, z toho bylo evidováno v oddělení pro dospělé, v dětském oddělení a ve studovně. K poklesu návštěv došlo v oddělení pro dospělé a v dětském oddělení, ve studovně se naopak počet návštěvníků zvýšil. Počet uživatelů internetu zůstal téměř stejný jako v předchozím roce, činil celkem ve studovně, v informačním středisku a v dětském oddělení návštěv. S rostoucím vybavením domácností internetem lze očekávat i nadále klesající počet uživatelů veřejného internetu. 28

29 Celkově bylo v roce 2013 realizováno výpůjček. Zde rovněž došlo k poklesu, nárůst výpůjček zaznamenala pouze studovna, a to jak u periodik, tak především u zvukových nosičů. Z celkového počtu bylo realizováno výpůjček v oddělení pro dospělé, v oddělení pro děti a 4255 ve studovně. Bylo půjčeno 1673 zvukových nosičů, k nárůstu výpůjček zde došlo zejména zvyšující se oblibou audioknih. Ve všech ukazatelích se projevilo omezení finančních prostředků na nákup knihovního fondu ve dvou minulých letech. Přírůstek a úbytek knihovního fondu Také v roce 2013 byl rozpočet na nákup knihovního fondu nižší než před rokem Přírůstek knih činil 1191 svazků, z toho bylo zakoupeno 922 nových knih, u ostatních 189 se jednalo o dary čtenářů a autorů, dar MK ČR v rámci projektu Česká knihovna, knihy věnované z vyřazeného fondu SVK Kladno a náhrady ztrátových knih. Přírůstek do oddělení pro dospělé činil 873 svazků, do oddělení pro děti 231 svazků a do studovny 7 svazků regionální literatury. Bylo zakoupeno celkem 80 zvukových nosičů. V průběhu roku bylo vyřazeno 3325 knih, převážně v rámci revize. Jednalo se o duplikáty, poškozené knihy a ztráty zjištěné při revizi. Akvizice knih, periodik a audionosičů Největším zdrojem nákupu knih bylo v roce 2013 opět místní knihkupectví Linek Chrpa, které poskytovalo knihovně rabat, pohybující se v průměru mezi procenty. Osobní akvizice v knihkupectví se osvědčila především pro široký záběr nakladatelů a pružnost dodávek knih. Knihkupectví také v roce 2013 sponzorovalo celospolečenskou akci Noc s Andersenem. Nákup zvukových nosičů bylo možné realizovat pouze přes internet, a to v zásilkovém obchodě audio3cz, které poskytuje časté akční ceny. Několik audioknih bylo zakoupeno v knihkupectví Linek-Chrpa, které se prodejem zvukových nosičů zabývá pouze okrajově. Knihovna i nadále nakupovala u dvou distributorů zlevněných knih, a to u firem Jan Hoffer a Pařízek. Kvůli výhodnému rabatu ( 30 %) uzavřela knihovna smlouvu o přímém nákupu s vydavatelstvím Fragment. V rámci projektu Česká knihovna (financuje jako dar Ministerstvo kultury ČR) byly pro rok 2013 objednány knihy v celkové hodnotě 8304,- Kč. V roce 2013 činily náklady na pořízení nových knih celkem ,68 Kč, celková pořizovací hodnota těchto knih bez uplatněného rabatu by činila ,- Kč. Knihovna v roce 2013 odebírala 35 titulů periodik. Revize knihovního fondu 29

30 V květnu 2013 proběhla revize knih, a to poprvé prostřednictvím modulu Revize v počítačovém systému Clavius. Během dvou týdnů knihovnice zrevidovaly knihy v oddělení pro dospělé, ve skladu, v dětském oddělení a ve studovně. Firma LANius zapůjčila k revizi dva své scannery, takže načítání knih mohlo být prováděno paralelně na dvou pracovních místech. Celkem bylo na regálech odrevidováno svazků knih, půjčeno mimo knihovnu bylo 3985 svazků, počet svazů nezvěstných činil 458 svazků. Po uzavření revizního protokolu bylo ještě několik desítek titulů dodatečně dohledáno a doplněno do fondu. Revize ve skladu Meziknihovní výpůjční služba V roce 2012 bylo v rámci meziknihovní výpůjční služby objednáno z jiných knihoven celkem 171 titulů, z toho bylo realizováno 162 výpůjček. To představuje pokles počtu požadavků zhruba o třetinu. Příčinou je zvýšení poplatku za MVS na dvojnásobek, aby knihovna pokryla faktury za poštovné od zasílajících knihoven. Fond naší knihovny byl rovněž využit jinými knihovnami, celkem bylo odesláno v rámci MVS 40 knih z našeho fondu. Nové služby, nové vybavení knihovny Do studovny bylo dokoupeno celkem 10 židlí kombinovaných se stolky, aby mohla být zvýšena kapacita posluchačů Univerzity volného času pro seniory. Do dětského oddělení bylo zakoupeno 8 čalouněných židlí, které nahradily staré poškozené židle. Ve dveřích hlavního vchodu byla umístěna kovová schránka, která umožňuje vracet knihy mimo půjčovní hodiny. V zádveří byl umístěn nový automat na kávu, který knihovna ponechává 30

31 k dispozici i před zahájením půjčování a v době polední pauzy. Ve IV. čtvrtletí nastoupila do oddělení pro dospělé dobrovolnice, která vypomáhá v dopoledních hodinách s půjčováním a zařazováním vrácených knih. Vzdělávání knihovnic účast na seminářích a přednáškách Porada středočeských bibliografů v čáslavské knihovně (M. Hrubá) Výroční členská schůze SKAT v MěK Praha (M.Matějíčková) Přednáška o současné britské literatuře v MěK Praha (M. Matějíčková) Setkání středočeského KLUBKA v MěK Sadská, spojené s fotoseminářem (I.Růžičková) Celostátní knihovnický happening v Kolíně (M.Matějíčková, I.Růžičková) Happening v Kolíně Školení katalogizace v Claviu pro pokročilé (M. Hrubá, I. Růžičková) Přednáška o současné české dětské literatuře Praha (I. Růžičková) Přednáška o současné americké literatuře v MěK Praha (M. Matějíčková) Z porady středočeských bibliografů Akce pro veřejnost dospělí a Univerzita volného času 31

32 Celkem proběhlo 42 akcí - výstav, přednášek, besed a informatik pro střední školy, včetně přednášek v rámci Univerzity volného času. Zúčastnilo se jich celkem 1079 návštěvníků. 12 výstavek k literárním výročím 4x informatika pro střední školy (SOŠPg, SZeŠ, Pedagogické lyceum, Gymnázium) (118) Cestopisná přednáška o cykloexpedici do Thajska Ing. Řípy (30) Literárně-hudební pásmo v Klubu důchodců Pěvecké duety (50) Beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou (8) Přednáška Šárky Nové Zdravá výživa dětí I. (12) Projektový den Slunce v mýtech a pověstech 9.třídy ZŠ (15) Výstava Malířský plenér 2013 (100) Celostátní akce Týden knihoven spojená se čtenářskou burzou Výstava fotografií M. Foltýnové Kapverdy- ostrovy zeleného mysu (100) Přednáška Šárky Nové Zdravá výživa dětí II se zaměřením na sportující děti (10) Přednáška Houba REISHI a její účinky na zdraví člověka (15) Beseda s atletkou Jarmilou Kratochvílovou (25) Literárně-hudební pásmo Zapomenuté vánoční tradice v Klubu důchodců (50) Spisovatelka Martina Bittnerová Šárka Nová přednáší o zdravé výživě dětí 32

33 Beseda s Jarmilou Kratochvílovou, spojená s autogramiádou knihy Fenomén Jarmila Přednáška p. Šímy o houbě Reishi V Klubu důchodců pásmo Zapomenuté vánoční tradice a Pěvecké duety pokaždé jinak 33

34 Cyklomasáž v Thajsku vyprávění spojené s promítáním Přednášky Univerzity volného času: (Celkem 546 účastníků) Jak jsem se stala redaktorkou vyprávění o známých osobnostech Antonín Dvořák nejvýznamnější hudební skladatel Šestý smysl přednáška psychotronika Zkušenosti a zážitky v životě vojenského kaplana Genealogie, aneb, hledání rodu Jídlem ke zdraví praktická aurvéda Židé v Čáslavi Dějiny umění Karel Čapek Návštěva Senátu České republiky v Praze Výživa a zdraví Nobelovy ceny, abeceda bankovnictví Problémy kriminality Současné zdravotnictví 750. výročí založení města Čáslavi Posluchači UVČ před budovou Senátu ČR 34

35 Ze slavnostního předávání certifikátů IV. Semestru UVŠ v městské galerii Akce pro veřejnost děti V dětském oddělení se uskutečnilo celkem 120 akcí s celkovým počtem 2019 účastníků. Knihovna spolupracovala se všemi mateřskými i základními školami. Z finančních důvodů nemohl být uskutečněn větší počet literárních besed. 18 tématických nebo autorských výstavek 11 zábavných vědomostních soutěží (255) 29 informačních hodin pro ZŠ (565) 1 literární soutěž Verše o knížkách a čtení (21) 1x beseda Pohádky pro MŠ (17) 2x beseda Hans Christian Andersen (38) Noc s Andersenem (15) 2 x beseda Strašidelné pohádky (34) 3x beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem (85) 1x beseda na téma Encyklopedie (18) 2x beseda na téma Masopust a karneval (44) 9x beseda na téma Liška Bystrouška k výročí R.Těsnohlídka (167) 1x beseda na téma Doprava a dopravní prostředky (21) Projektový den ZŠ Masarykova téma Slunce v mýtech (15) 3x beseda o zimě a Vánocích pro MŠ (47) 35x pásmo Zima a Vánoce pro ZŠ (677) 35

36 Vyhlášení vítěze literární soutěže pro děti Pásmo Liška Bystrouška a výstavka dětských prací na stejnojmenné téma Noc s Andersenem 2013 (nocovalo a soutěžilo 15 dětí) 36

37 Pásmo Zima a Vánoce pro základní školy Souborný katalog Také v roce 2013 pokračovala spolupráce s Národní knihovnou v Praze, pravidelně 1x měsíčně byly zasílány katalogizační záznamy zpracovaných knih. Celkem bylo v roce 2013 zasláno do NK 1053 záznamů. Záznamy jsou ze strany Národní knihovny hodnoceny jako kvalitní s minimem duplikátů. Spolupráce s oborovými organizacemi a dalšími institucemi Zástupkyně knihovny M. Matějíčková se v dubnu zúčastnila v NK Praha výroční členské schůze SKATu (sdružení knihoven, využívajících knihovnický program LANius a Clavius), na které byly opět projednávány navrhované novinky ve vývoji programu Clavius. Byla odhlasována témata pro další proškolování katalogizátorů. Prezentace knihovny čáslavské veřejnosti Také v roce 2013 informovala knihovna veřejnost o novinkách a aktivitách prostřednictvím článků v Čáslavských novinách. Na dalších článcích spolupracovaly knihovnice s redaktorkou Z. Nezbedovou, která vytváří články pro týdeník Obzory Kutnohorska. Nejvýznamnějším zdrojem informací pro čtenáře i veřejnost jsou webové stránky, které v roce 2013 navštívilo celkem 6422 osob. Do webového katalogu knihovny vstoupilo v roce 2013 s dotazem celkem čtenářů, z toho 3761 z prostoru knihovny a 6363 z PC mimo knihovnu. Jednotlivých dotazů na on-line katalogu bylo v roce 2013 celkem Možnost vstupu do uživatelského konta z PC mimo knihovnu využilo v roce osob. 37

38 V roce 2013 byl vyhlášen dětský čtenář roku, kterým se stal Petr Semerád s celkovým počtem 151 přečtených knih. Regionální funkce, spolupráce s knihovnami v regionu V roce 2013 se porada profesionálních knihovnic konala v listopadu v Kutné Hoře. Součástí porady bylo školení pracovnice SVK Kladno o typech a používání e-čteček a o nabídce e- knih na českém knižním trhu. Knihovnice byly seznámeny s navýšením prostředků na regionální funkce, a to především na nákup výměnných fondů. Literání klub Dr. Nadi Benešové V roce 2013 spolupořádal Literární klub Dr. Nadi Benešové besedu s Martinou Bittnerovou o její knize Utajené životy slavných Čechů. LKNB uspořádal již 12. ročník tradiční literární soutěže, do které se v roce 2013 přihlásilo 35 soutěžních prací, z toho 17 v kategorii poezie a 18 v kategorii próza. V próze byla udělena jedna hlavní cena a dvě čestná uznání a v poezii dvě ceny poroty a dvě čestná uznání. Slavnostní vyhlášení vítězů se konalo v rámci Týdne knihoven 4. října v přednáškové místnosti knihovny. LKNB vydal poté Sborník vítězných prací oceněných autorů. Předávání hlavní ceny v literární soutěži Informační středisko Statistika Počet úkonů (dotazy, faxy, inzerce, kopírování ) : Z toho: Poskytnutí internetu klientům: osob (z toho platících 785, neplatících 587) Celkem sjednáno inzerátů: 128, ročních smluv o reklamě: 3, vyřízeno faxů:

39 Celkem zhotoveno kopií černobílých kopií barevných zákazníkům. Průvodcovské služby byly poskytnuty celkem návštěvníkům z toho vyhlídkovou věž v kostele sv. Petra a Pavla navštívilo osob, Žižkovu síň 318 osob a Otakarovu baštu 117 osob, prohlídku města 0 osob, prohlídku kostela 6 osob. Webové stránky informačního střediska, které přinášejí aktuální kulturní, sportovní a společenské informace ve městě navštívilo k celkem: osob. Informační středisko poskytuje služby nejrůznějšího druhu Poskytované služby - průvodcovská služba internet pro veřejnost skenování a laminování a to i pro knihovnu, galerii a muzeum faxová služba poskytování informací o vlakových a autobusových spojeních (i MHD) výroba a laminování čtenářských průkazů pro knihovnu evidence Sbírky zákonů (kopírování) vlastní výroba materiálů pro propagaci památek, stravovacích a ubytovacích zařízení, kulturních a sportovních akcí včetně měsíčního přehledu akcí v Čáslavi a okolí prodej vstupenek na kulturní akce, plesy rezervace a prodej vstupenek pro Dusíkovo divadlo (prodáno za Kč), rezervace vstupenek i do Kina Miloše Formana propagace divadelních, cestovatelských a pohádkových představení uzavírání reklamních smluv pro firmy 39

40 - umísťování aktuální nabídky kulturních, sportovních i společenských akcí na webových stránkách IS a Městského úřadu - aktualizace venkovních vitrín (přijímání inzerce, plakátů na kulturní a sportovní akce) - prodej suvenýrů, brožur, knih, pohlednic, map a kalendářů propagujících Čáslav - prodej keramiky a skla - prodej turistických známek - prodej turistických vizitek + turistických deníků - prodej pamětních karet - prodej bronzových plaket města Čáslavi - prodej pamětních mincí s motivem města - prodej plechových i měkkých magnetů - prodej Čáslavských novin klientům - kopírovací služby - vyřizování osobních i telefonických dotazů, vyhledávání informací na internetu - spolupráce s ostatními infocentry při výměně informací o akcích - psaní a tisk textů zákazníkům IS - distribuce týdeníku dny a měsíčníku Dobrý.info Opravy a údržba budov a zařízení : Pravidelně se provádějí revize dle nařízení, v roce 2013 nebyly prováděny žádné větší práce, pouze menší údržbářské. V budově muzea je nutné provést rekonstrukci elektroinstalace. Příloha : výsledek hospodaření za rok 2013 Soňa Dedíková ředitelka V Čáslavi 7. dubna

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014 1 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014 Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, 286 01 Čáslav, se

Více

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2011

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2011 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2011 1 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2011 Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, 286 01 Čáslav se

Více

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2010 (Originál zprávy s fotografiemi z akcí uložen v muzeu, kopie na MěÚ) Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, 286 01 Čáslav

Více

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2007 Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, 286 01 Čáslav se středisky : muzeum ( galerie, výstavní síň, Žižkova síň), knihovna,

Více

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 České muzeum stříbra v Kutné Hoře je právním pokračovatelem Archeologického sboru Wocel (zal. 1877) a následně Muzea Wocel. Od r. 2003 je muzeum

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí www.mek.hranet.cz, mek@mek.hranet.cz, www.mic.hranet.cz

Více

Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014

Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014 Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014 Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, (pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí) www.mek.hranet.cz www.mic.hranet.cz Sídlo: Masarykovo

Více

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 České muzeum stříbra v Kutné Hoře je právním pokračovatelem Archeologického sboru Wocel (zal. 1877) a následně Muzea Wocel. Od r. 2003 je muzeum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Národních hrdinů 9 690 02 BŘECLAV IČO 00089605 Statutární zástupce: Mgr. Marek Uhlíř Zřizovatel: Město Břeclav Obsah MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Více

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn. příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2013 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová

Více

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz Výroční zpráva 2011 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 2009 Zlín 2010 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2013 Zlín 2014 Výroční

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2012 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta

Více

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH Máchova alej 1, Svitavy www.muzeum.svitavy.cz; e-mail: muzeum@muzeum.svitavy.cz, tel.

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH Máchova alej 1, Svitavy www.muzeum.svitavy.cz; e-mail: muzeum@muzeum.svitavy.cz, tel. MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH Máchova alej 1, Svitavy www.muzeum.svitavy.cz; e-mail: muzeum@muzeum.svitavy.cz, tel.: +420461532704 Vypracovala a předkládá: Mgr. Blanka Čuhelová, ředitelka Městského

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2008 Vsetín 25.2.2009 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

Výroční zpráva 2008. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová. Stránka - 1 -

Výroční zpráva 2008. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová. Stránka - 1 - Výroční zpráva 2008 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová Stránka - 1 - OBSAH I. Úvod... 3 II. Ekonomika MěK... 4 1. Rozbor hospodaření... 4 1.1 Rozbor výdajových

Více

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2009

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2009 Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2009 Kladno, březen 2010 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 2. REKONSTRUKCE NOVÉHO OBJEKTU MUZEA...2 3. HOSPODAŘENÍ SVMK... 3 4. STÁLÉ EXPOZICE A

Více

ZPRÁVA. o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace za rok. předkládá: Dagmar Helšusová, ředitelka KVK

ZPRÁVA. o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace za rok. předkládá: Dagmar Helšusová, ředitelka KVK ZPRÁVA o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace za rok 2008 předkládá: Dagmar Helšusová, ředitelka KVK zpracovala: Hana Kuřová, Hana Opatrná Obsah 1 / Úvod... 5 2 / Odborná

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Regionální muzeum v Kolíně příspěvková organizace Středočeského kraje Zpráva o činnosti za rok 2010 zprávu zpracoval: Bc. Zdeněk Mazač náměstek ředitele zprávu schválil: Mgr. Vladimír Rišlink ředitel RMK

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY. výroční zpráva 10

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY. výroční zpráva 10 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY výroční zpráva 10 Úvod 3 Knihovnické služby 4 Čtenáři, návštěvníci, výpůjčky 4 Meziknihovní výpůjční služba 4 Činnost výpůjčních oddělení 5 Informační služby 11 Specializované

Více

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele... 1.2. Základní identifikační údaje... 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace...

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 1 OBSAH I. Základní údaje 3 I.1. Organizační struktura RMK 3 I.2. Personální složení 3 II. Rozvojové projekty 5 II.1. Muzeum lidových staveb V Kouřimi

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2009

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2009 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2009 Vsetín 25.3.2010 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2010

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2010 Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2010 Kladno, březen 2011 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 2. POSTUPNÁ REKONSTRUKCE HORNICKÉHO SKANZENU MAYRAU VE VINAŘICÍCH... 3 3. HOSPODAŘENÍ

Více

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje čj. 69/2008 Roční zpráva Vypracovali: PhDr. Ivanka Horáková pí Ludmila Papežová pověřená zastupováním

Více

Výroční zpráva rok 2004

Výroční zpráva rok 2004 České muzeum stříbra v Kutné Hoře Výroční zpráva rok 2004 Motto: aby písemní a umělecké památky ve zdejší krajině byly sbírány, před zkázou chráněny a známost o nich a tím i větší šetrnost k nim v lidu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Národních hrdinů 9 690 02 BŘECLAV IČO 00089605 Statutární zástupce: Milada Miklíková Zřizovatel: město Břeclav OBSAH I. Služby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti městské knihovny 3. Regionální funkce zpráva o činnosti 4. Přehled hospodaření

Více

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2013

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2013 Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2013 Kladno, březen 2014 Obsah 1. Základní údaje s. 1 2. Hospodaření SVMK s. 1 3. Správa a ochrana sbírek s. 2 4. Vlastní badatelská činnost

Více