VÍCEÚČELOVÁ VAKUOVÁ KOMORA PRO VYSOUŠENÍ VZÁCNÝCH TISKŮ POŠKOZENÝCH VODNÍM ŽIVLEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÍCEÚČELOVÁ VAKUOVÁ KOMORA PRO VYSOUŠENÍ VZÁCNÝCH TISKŮ POŠKOZENÝCH VODNÍM ŽIVLEM"

Transkript

1 VÍCEÚČELOVÁ VAKUOVÁ KOMORA PRO VYSOUŠENÍ VZÁCNÝCH TISKŮ POŠKOZENÝCH VODNÍM ŽIVLEM Jiří Polišenský V srpnu v r postihla velkou část České republiky povodeň nebývalých rozměrů, která způsobila nejen velké materiální škody, ale i ztráty na lidských životech. Ztráty se bohužel nevyhnuly ani našemu kulturnímu dědictví. Jen v oblasti knihoven voda zničila téměř 800 tis. svazků ve více než 40 knihovnách. Dal ší škody způsobila v archivech, muzeích a galeriích, kde bylo poškozeno velké množství archiválií, papírových dokumentů, výtvarných děl, ale i artefaktů vytvořených z různých materiálů. Většina postižených knihoven, poučených podobně ničivou povodní na Moravě v r. 1997, se snažila zachránit alespoň to nejvzácnější z postižených sbírek. Díky jejich úsilí a pomoci poradních center v Národní knihovně ČR a ve Státním ústředním archivu, se podařilo zamrazit neobvyklé množství 140 tis. svazků knih různého stáří a hodnoty. Tím se zamezilo další degradaci papíru a bujení plísní a získal se čas pro jejich záchranu. Knihovny a s nimi další paměťové instituce, nebyly na takovou událost připraveny. Chyběly zejména technické prostředky používané při těchto neštěstích k záchraně namočených papírových dokumentů. Bylo zřejmé, že pro vysušení tak velkého množství dokumentů různých typů bude nutné použít různé sušící metody. Národní knihovna ČR realizovala společně se Státním ústředním archivem ještě v r sérii testů různých sušících metod, jejichž výsledky se použily při rozhodování o dalším postupu. Testy jasně ukázaly, že nejvhodnější a nejšetrnější metody jsou založeny na využití vakua a sušení nejvzácnějších dokumentů by mělo využívat některou z nich. Pro vysušení velkého množství dokumentů 19. a 20. stol. však bylo třeba najít hromadnou a rychlou metodu, protože náklady na uchovávání těchto fondů v mrazírnách byly vysoké a bylo zřejmé že je nebude možné dlouhodobě financovat. V tomto případě bylo třeba najít nejvhodnější kompromis mezi šetrností, rychlostí a cenou. První pracoviště pro vysoušení se podařilo vybudovat v Centrálním depozitáři NK ČR v Hostivaři ještě do konce r díky daru Britské rady, která věnovala na vysoušení tři vakuové baličky. Jednalo se o novou metodu vyvinutou britskými konzervátory. Zmrzlé, nebo mokré knihy se obkládaly netkanou textilií a filtračním papírem nebo starými novinami jako absorpčním materiálem a postupně se balily ve vakuových baličkách. Voda obsažená v knihách ve vakuovém balení 175

2 Jiří Polišenský postupně přecházela do absorpčního materiálu, který se při každém novém balení vyměňoval. Další pracoviště, které se podařilo zprovoznit ještě v r. 2002, využívalo metodu sušení proudem teplého vzduchu v sušárně dřeva v Kralupech n. Vltavou. Po drobných úpravách procesu řízení a vybavení speciálními čidly na měření teploty a vlhkosti během sušení, bylo možné provést zkušební vysoušení zaplavených rezervních fondů NK ČR. Vzhledem k dobrým výsledkům bylo vybavení komory doplněno o přenos dat speciálním mobilním telefonem, který umožnil sledovat proces sušení na dálku. Do poloviny r se touto metodou podařilo usušit svazků novodobých publikací. Další pracoviště vysoušení vybudovala Akademie věd ČR založené na sušárně dřeva a na speciální technologii využívající mikrovlnné záření. V oblasti muzeí byla vybudována dvě pracoviště vysoušení a to v Národním technickém muzeu pro záchranu dokumentů a artefaktů Archivu průmyslu, Archivu architektury a dalších cenných sbírek. V Brně, při Technickém muzeu bylo vybudováno pracoviště vysoušení díky zapůjčení lyofilizační jednotky Ministerstvem zahraničí Švýcarska. Na tomto pracovišti se suší dokumenty Muzea české hudby. Konečně největší pracoviště vybudovala specializovaná firma Belfor, která vyhrála výběrové řízení na vysoušení spisů a papírových dokumentů různých úřadů, podniků a firem. Od r se díky zahraniční pomoci podařilo do ČR přivézt a zprovoznit ně kolik vakuových komor. Ukázalo se však, že je jejich kapacita poměrně malá a některé z nich nebyly přizpůsobeny pro sušení knih. Výsledky zkušebního sušení nebyly uspokojivé především díky značným deformacím během sušení. To bylo příčinou, proč bylo rozhodnuto vyvinout a vyrobit vlastní vakuovou komoru a využít zkušeností z dosavadního sušení ve vakuových baličkách a v sušárně dřeva. Toto rozhodnutí bylo usnadněno i pomocí Mellonovy nadace, která financovala vývoj a zpracování projektové dokumentace. Požadavkem Národní knihovny ČR bylo, aby komora umožnila využívat dvě vakuové metody sušení a sušení v řízené atmosféře, které se osvědčilo v případě sušárny dřeva. Ještě v r se podařilo realizovat vývoj a vyrobit a nakoupit základní komponenty komory. V r se uskutečnily úpravy místnosti a montáž, v r byly zprovozněny jednotlivé moduly a zahájen zkušební provoz, který skončil v srpnu r kolaudací do trvalého provozu. Vývoj zajišťovala skupina odborníků v čele s projektantem p. Václavem Kohoutem, výroba byla svěřena Modřanské potrubní a. s., optimální průběh sušení stanovil na základě série testů ing. Jiří Neuvirt. 176

3 Komora sestává z následujících dílů: vlastní komory a nosné konstrukce, systému pro fixaci dokumentů a dodávku tepla, vývěvy, vymrazovacího systému, klimatizačního systému, systému pro dodávku dusíku, systému pro sběr odpadní vody, dezinfekčního systému, řídícího systému. Vakuovou komoru je možné využívat pro několik metod sušení vakuové vymrazování (lyofilizace), vakuové sušení, sušení v řízené atmosféře, pro dezinfekci a kondicionování. Vakuové vymrazování Jedná se o metodu sušení při teplotách pod bodem mrazu a tlaku 1 až 6 mbar (pod trojným bodem). V těchto podmínkách se voda může vyskytovat pouze v pevném nebo plynném skupenství. Tato metoda je šetrná v případě dokumentů obsahujících inkousty nebo barevné pigmenty. Dochází však k přesušení a poškození některých typů papíru. Vakuové sušení Vakuové sušení probíhá při nízkých teplotách nad bodem mrazu a tlaku okolo 20 mbar. Během sušení se led rozpouští a dochází k intenzivnímu odpařování. Teplota a tlak se udržují pomocí řídícího SW v rovnováze tak, aby nedocházelo k varu vody. Jedná se o nejšetrnější metodu pro knihy a papírové dokumenty neobsahující inkousty a barevné pigmenty. Sušení v řízené atmosféře Sušení probíhá za normálního tlaku při teplotách do 60 C. V komoře je intenzivní cirkulace vzduchu, který je možné podle potřeby upravovat na požadované parametry. Tato metoda je nejvhodnější pro dokumenty, které není třeba uchovávat trvale, nebo které se po usušení reformátují. Vakuovou komoru je možné používat také pro kondicionování papírových dokumentů. Většinou se jedná o dovlhčení knih sušených vakuovými metodami, při kterých dochází k přesušení papíru. V komoře se budou testovat také možnosti dezinfekce různými látkami, např. butanolem. 177

4 Jiří Polišenský Důležitou součástí vakuové komory je systém pro fixaci knih a dodávku tepla. Tvoří ho ocelová vestavěná konstrukce a vyjímatelné sloupce, ve kterých jsou upevněny knihy mezi topnými dlaždicemi. Každá kniha se před vložením do sloupce obalí netkanou textilií a filtračním papírem, který zabraňuje pronikání nečistot do struktury dlaždice. Keramické neglazované dlaždice jsou slepeny do dvojic a opatřeny topným tělískem a konektorem. Každý sloupec je zatížen ocelovými deskami, které zabraňují deformacím knih při sušení. Uvnitř komory jsou sloupce umístěny ve třech sekcích, které umožňují různé nastavování teploty sušení. Pro sušení se používají dlaždice ve třech rozměrech: mm, mm a mm. V komoře lze najednou sušit max. 216 svazků. Ovládání komory a kontrola sušících procesů se zajišťuje řídícím systémem. Pro řízení se využívají údaje získávané systémem měřicích čidel. Procesy v komoře jsou ovládány z rozvaděče v místnosti jehož součástí je PC. Spouštění procesů a kontrola jejich průběhu se provádí z dalšího počítače, umístěného v nedaleké kanceláři. Systém pro přenos dat umožňuje sledovat parametry sušení na dálku prostřednictvím internetu. Stejným způsobem lze sledovat i dění v okolí komory, díky kamerám umístěným v místnosti. Velký význam má nezávislý systém měření využívající vlastní čidla, tenzometrickou váhu a signální knihu. Během sušení tak lze sledovat teplotu, relativní vlhkost a úbytek hmotnosti signálního svazku. Řídící systém komory je napojen na velín budovy Centrálního depozitáře, kde je zajištěna služba 24 hodin. Doba potřebná pro vysušení obsahu komory závisí na použité sušící metodě, množství vody v knihách, jejich velikosti, materiálu ze kterého jsou zhotoveny knižní desky, apod., v průměru se pohybuje okolo dvou týdnů. Víceúčelová vakuová komora je prototyp zařízení, které jako jediné svého dru hu využívá více metod sušení. Tím lze použít nejen nejvhodnější metodu pro daný typ dokumentu, ale během sušení lze různé metody kombinovat. Nový je i způsob fixace knih který účinně brání deformacím během sušení a důležitý je i realizovaný systém dodávky tepla topnými dlaždicemi umožňující sušit knihy v jedné dávce při různých teplotách. Konstrukce tohoto systém navíc garantuje, že nemůže dojít k nekontrolovanému zvýšení teploty nad nastavenou hodnotu. Nezávislý systém měření umožňuje, na rozdíl od ostatních obdobných zařízení, kontrolovat parametry procesu sušení zobrazované řídícím systémem. Tím se snižuje riziko selhání řídícího systému, poruchy měřících čidel apod. Význam komory tkví také v tom, že se jedná o jediné zařízení tohoto druhu v majetku státní kulturní instituce, které je k dispozici pro nápravu škod na papírových dokumentech způsobených vodou. Při rozsáhlých živelních pohromách jakou byla povodeň v r. 2002, lze získat pomoc díky mezinárodní solidaritě. V případě drobnější havárie je však postižená instituce často odkázaná pouze na vlastní prostředky i když poškozenými dokumenty mohou vzácné unikátní publikace. 178

5 Obrazová příloha Obr. 1: Celkový pohled na víceúčelovou vakuovou komoru Obr. 2: Vnitřek komory 179

6 Jiří Polišenský Obr. 3: Knihy uložené ve sloupcích mezi topnými dlaždicemi Obr. 4: Zapojení konektoru topných dlaždic 180

7 Obr. 5: Nastavení teplotního režimu topných dlaždic Obr. 6: Nezávislý systém měření 181

8 Jiří Polišenský Obr. 7: Nastavení parametrů sušení Obr. 8: Kontrola vlhkosti po usušení 182

9 Obr. 9: Usušená kniha 183

KRIZOVÝ PLÁN NÁRODNÍHO ARCHIVU PRAKTICKÁ ČÁST

KRIZOVÝ PLÁN NÁRODNÍHO ARCHIVU PRAKTICKÁ ČÁST KRIZOVÝ PLÁN NÁRODNÍHO ARCHIVU PRAKTICKÁ ČÁST PŘÍPAD HAVÁRIE NEBO ŽIVELNÍ POHROMY Národní archiv Praha Archivní 4, 149 01 Praha 4 Tel: 847472472 e-mail: michal.durovic@nacr.cz Význam vypracování plánu

Více

IFLA. Živelní pohromy a havárie prevence a plánování. Stručný manuál

IFLA. Živelní pohromy a havárie prevence a plánování. Stručný manuál IFLA Živelní pohromy a havárie prevence a plánování Stručný manuál zpracoval John McIlwaine University College London za řízení Marie-Thérèse Varlamoff, ředitelky PAC (Dlouhodobý klíčový program IFLA zaměřený

Více

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti bezpečnostní

Více

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje čj. 69/2008 Roční zpráva Vypracovali: PhDr. Ivanka Horáková pí Ludmila Papežová pověřená zastupováním

Více

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi 1 1 ÚVOD... 3 2 Význam použitých zkratek... 5 3 Hlásná a předpovědní povodňová služba v ČR... 7 3.1 Legislativní základ... 7 3.2 Činnosti ČHMÚ

Více

Ministerstvo kultury České republiky

Ministerstvo kultury České republiky Ministerstvo kultury České republiky Věc : Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2003-2008 (koncepce rozvoje muzejnictví) 1 Předmluva Usnesením vlády České republiky

Více

AMG. Depozitáře muzeí

AMG. Depozitáře muzeí VĚSTNÍK AMG 2/2015 Jak vznikala výstava Vně a uvnitř / 13 Akviziční a de-akviziční činnost muzeí a galerií / 16 Metodické centrum pro knižní kulturu / 29 Depozitáře muzeí Asociace muzeí a galerií ČR Muzejní

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 Příloha č. 4 Studie proveditelnosti Obsah 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 2 Výchozí stav...3 Chybí citace Mírova textu...3 2.1 Současná situace v oblasti vzniku, správy, ukládání a zpřístupnění

Více

S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I P R O P R O J E K T N A R O Z V O J S L U Ž E B E G O V E R N M E N T U V K R A J Í C H. Příloha žádosti č.

S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I P R O P R O J E K T N A R O Z V O J S L U Ž E B E G O V E R N M E N T U V K R A J Í C H. Příloha žádosti č. S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I P R O P R O J E K T N A R O Z V O J S L U Ž E B E G O V E R N M E N T U V K R A J Í C H Část výzvy III. Digitalizace a ukládání dat Příloha žádosti č.1 Zpracovatel:

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

Obnovitelná energetika

Obnovitelná energetika Obnovitelná energetika EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Mgr. Ivo Solař, Ing. Jiří Heger, Ing. Zbyněk Bouda Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

HAVÁRIE a ŽIVELNÉ POHROMY. Miloš Korhoň Vědecká knihovna v Olomouci

HAVÁRIE a ŽIVELNÉ POHROMY. Miloš Korhoň Vědecká knihovna v Olomouci HAVÁRIE a ŽIVELNÉ POHROMY Miloš Korhoň Vědecká knihovna v Olomouci HAVÁRIE a ŽIVELNÉ POHROMY Negativně ovlivňují životnost knihovního fondu V posledních desetiletích byly zaznamenány desítky požárů v knihovnách

Více

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

Kalové hospodářství Libereckého kraje

Kalové hospodářství Libereckého kraje Kalové hospodářství Libereckého kraje Realizační program Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje říjen 2005 Zpracovatel: spol. s r.o. / G.m.b.H Objednatel Název : Liberecký kraj Adresa: : U Jezu

Více

13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace

13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace 2013/2014 Komix Fórum Vážení čtenáři, přemýšlíte někdy o tom, pro koho má vaše práce smysl? My v KOMIXu ano. Je pro nás důležité vědět, že tady nejsme kvůli tomu, abychom dělali business, nýbrž proto,

Více

Program - Kulturní dědictví a současné umění

Program - Kulturní dědictví a současné umění Program - Kulturní dědictví a současné umění CZ 06 1. Shrnutí Program Kulturní dědictví a současné umění je, v souladu s Memorandem o porozumění, zaměřen na dvě prioritní oblasti: I. Programová oblast

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 USNESENÍ I. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 Vláda I. schvaluje Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta

Více

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel 1 Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel METODICKÁ PŘÍRUČKA Ministerstvo životního prostředí České republiky březen 2009 2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod

Více

Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlášená v roce 2011, program CK - 1. výzva, 2. stupeň veřejné soutěže. Centrum digitální optiky

Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlášená v roce 2011, program CK - 1. výzva, 2. stupeň veřejné soutěže. Centrum digitální optiky Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlášená v roce 2011, program CK - 1 výzva, 2 stupeň veřejné soutěže PID: TE01020229 Centrum digitální optiky Program: TE - Program Technologické agentury

Více

Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití

Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití 16 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i HARTING Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití Schopnost propojení zařízení

Více

CO SE MŮŽE POKAZIT, TO SE TAKY POKAZÍ ZÁKLADNÍ MURPHYHO ZÁKON

CO SE MŮŽE POKAZIT, TO SE TAKY POKAZÍ ZÁKLADNÍ MURPHYHO ZÁKON CO SE MŮŽE POKAZIT, TO SE TAKY POKAZÍ ZÁKLADNÍ MURPHYHO ZÁKON Pokud na vaší službě závisí klíčová aktivita, reputace, nebo dokonce finanční zisky společnosti, je vždy nutné mít pro případ její nedostupnosti

Více

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně 1. Význam a postavení instituce 1.1. Základní údaje Název organizace: Moravská zemská knihovna v Brně Sídlo organizace:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vláda USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. února 2008 č. 165 k Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 a o Koncepci ochrany

Více

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Jiří KOZIOREK, Ph.D.

Více

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Třetí, přepracované vydání Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Editor: Jan Labohý

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 2: Strategie příhraniční spolupráce inovačního centra Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí

Více