KOMENTÁŘE A ANALÝZY THINK- TANKU EVROPSKÉ HODNOTY K TÉMATU ISLAMISTICKÝCH ZAHRANIČNÍCH BOJOVNÍKŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMENTÁŘE A ANALÝZY THINK- TANKU EVROPSKÉ HODNOTY K TÉMATU ISLAMISTICKÝCH ZAHRANIČNÍCH BOJOVNÍKŮ"

Transkript

1 KOMENTÁŘE A ANALÝZY THINK- TANKU EVROPSKÉ HODNOTY K TÉMATU ISLAMISTICKÝCH ZAHRANIČNÍCH BOJOVNÍKŮ

2 OBSAH Odborný podklad: Jak se státy vyrovnávají se zahraničními bojovníky... 3 Odborný podklad: Hrozba zahraničních bojovníků v Evropě Komentář pro Českou televizi: Evropa a islám Komentář pro Českou televizi: Radikalizace muslimů Komentář: Čeští ministři chyběli na klíčovém jednání o islamistech Komentář pro Českou televizi: Hrozba Islámského státu Komentář: Islamisté jsou hrozbou i v evropských městech Komentář: Islamističtí teroristé jsou hrozbou i v evropských městech Komentář: Očekávejme od českých muslimů uznání principů liberální demokracie Komentář: Buďme rozvážní a poučme se z chyb v západní Evropě... 25

3 SEZNAM VÝSTUPŮ Odborný podklad: Jak se státy vyrovnávají se zahraničními bojovníky Sára Valachová, odborný podklad think- tank Evropské hodnoty, V současné době bojuje v konfliktu v Sýrii a Iráku mezi 3 a 5 tisíci evropských občanů. Určitá část těchto osob se následně vrací do Evropy a představuje potenciální bezpečnostní hrozbu. Většina zahraničních bojovníků se účastní bojů na straně teroristických organizací, ale někteří vstoupili do kurdských jednotek, které jsou podporovány koalicí západních států. Francie, Velká Británie a Německo připravují legislativu, která by umožňovala zabavit pas podezřelým osobám. Velká Británie navíc umožňuje premiérovi odebrat britské občanství osobám s dvojí státní příslušností. Dánsko se zaměřuje především na prevenci a integraci mladých Muslimů do společnosti; navracejícím se zahraničním bojovníkům nabízí rehabilitaci. Preventivní programy se uplatňují i v Belgii, Německu nebo Francii. Austrálie zavedla nová opatření, která zvyšují pravomoci zpravodajských služeb a omezují možnosti cestovat podezřelým osobám do konfliktních oblastí. Nová bezpečnostní opatření často omezují základní lidská práva a svobody, je potřeba zvažovat vztah bezpečnosti a svobody. Vzrůstající počty zahraničních bojovníků, tzv. foreign fighterů, přinutily mnohé státy, aby revidovaly své stávající zákony a reagovaly tak na nová potenciální nebezpečí. Fenomén foregin fighterů souvisí v současné době především s konfliktem v oblasti Sýrie a Íraků, ze své podstaty ale není takto regionálně omezený. Zahraničním bojovníkem je ten, kdo bojuje v určitém konfliktu, ačkoliv nepatří občanstvím k žádné ze zúčastněných stran. Jedná se například o britské nebo australské občany zapojující se do konfliktu v Sýrii. V minulosti se velké počty zahraničních bojovníků účastnily občanské války v Afghánistánu nebo balkánského konfliktu. Přesto syrský konflikt přilákal více

4 evropských zahraničních bojovníků než všechny ostatní konflikty za posledních 20 let. Celkové počty zahraničních bojovníků v Sýrii jsou odhadovány na 11 až 12 tisíc, přičemž mezi 3 a 5 tisíci z nich přišlo z evropských a západních států. Pochází především z Francie, Velké Británie, Německa, Nizozemska, ale i Austrálie a USA. Pro tyto západní státy představují jejich občané bojující za militantní skupiny a teroristické organizace bezpečnosti riziko pramenící ze dvou hlavních zdrojů. Obávají se jednak radikalizace domácích Muslimů, která může ovlivnit rozhodnutí odejít bojovat do zahraničí, ale i návratu zahraničních bojovníků do své vlasti. Jednotlivé státy EU i jiné západní státy reagovaly na tyto hrozby různými prostředky. Došlo nejen k přijímání nové legislativy a zvažování nových bezpečnostních postupů, ale i k aktivaci již existujících struktur, které si s novým problémem mají poradit. Opatření, která státy přijaly v boji s bezpečnostní hrozbou představovanou zahraničními bojovníky, se dají rozdělit do několika kategorií. Jedná se jednak o taková pravidla, která omezují nebo eliminují nebezpečí související s radikalizací domácího obyvatelstva. To se netýká přímo zahraničních bojovníků, ale obecně integrace menšin do společnosti a práce s nimi. Dále můžeme mluvit o preventivních opatřeních, mezi která se dají zahrnout zvýšené pravomoci bezpečnostních služeb v oblasti sledování a zjišťování informací o občanech, kteří se zapojují do extremistických skupin, jsou podezřelí z podpory teroristických skupin nebo se výrazně radikalizují ve svých názorech. Nakonec se uplatní i taková opatření, která se týkají zahraničních bojovníků vracejících se do svých domovin. Státy se totiž obávají možných rizik, která sebou bývalí zahraniční bojovníci přinášejí. Zatím je znám pouze jeden případ teroristického útoku na území Evropské unie, který byl spáchán zahraničním bojovníkem. Jednalo se o střílení v židovském muzeu v Bruselu v květnu 2014, při kterém zemřeli 4 lidé. Útočníkem byl francouzský občan, který se vrátil ze Sýrie, kde se zapojil do bojů na straně ISIS. Ačkoliv se zcela přirozeně státy obávají návratu zradikalizovaných občanů, kteří se zapojili do činnosti teroristických skupin, nová legislativa se dotýká i těch, kteří odešli bojovat na té správné straně. Počty Evropanů a Američanů bojujících po boku kurdských jednotek proti ISIS a jiným teroristickým skupinám jsou malé, nicméně i takoví zahraniční bojovníci existují. Mediálně známou se stala například kanadsko- izraelská občanka, která se stala první západní ženou, která se zapojila do bojů na území Sýrie v kurdské ženské jednotce. I další občané západních států se připojili ke kurdskému hnutí YPG (The People's Protection Units). Účastní se tak bojů na straně koalice, která je podporována západními vládami, včetně EU a USA. Některá opatření navrhovaná státy snažícími se zabránit potenciální hrozbě plynoucí ze zapojení svých občanů do bojů na straně džihádistů ovšem nerozlišují mezi špatnými a dobrými zahraničními bojovníky. Například australský zákon zakazuje plošně cestovat do

5 určitých válečných oblastí. David Cameron v této souvislosti zdůraznil, že je nutné mezi těmito dvěma případy rozlišit a že ne každé zapojení se do zahraničního konfliktu je považováno za trestný čin. Bude na pohraniční policii, aby rozlišila mezi těmi, kteří bojují s džihádisty a těmi, kteří bojují proti nim. Skutečností, která situaci nicméně dále komplikuje, je spojení mezi YPG a PKK (Stranou kurdských pracujících), která je považována USA i EU za teroristickou organizaci. Ačkoliv PKK usiluje o stažení z listu teroristických organizací EU, zatím na něm stále figuruje. Francie Evropskou zemí, ze které dosud odešlo nejvíce zahraničních bojovníků, je Francie. Ta začala přijímat přísnější protiteroristická opatření již v roce Tehdy byl přijat nový proti- teroristický zákon umožňující vyšetřovat francouzské občany, kteří se vrátili ze zahraničí poté, co spáchali teroristický čin nebo působili v teroristických skupinách. Ve Francii není samotná účast ve válce za cizí zemi nezákonným činem a bylo proto problémem usvědčit osoby bojující v Sýrii či Iráku z teroristických činů. Obtížným bylo také obviňovat francouzské občany z účasti v konfliktu na straně syrských rebelů, které formálně podporovala francouzská vláda. V následujících letech došlo k dalšímu prohlubování konfliktu na území Sýrie a Iráku a zapojování francouzských občanů. V loňském roce tak Francie přistoupila k návrhu dalších opatření, která by zajistila bezpečnost jejích občanů. Protiteroristická legislativa byla předložena parlamentu v září 2014 a byla již schválena pohodlnou většinou. Mezi nejkontroverznější platil návrh zabavování pasu francouzských státních příslušníků, kteří plánují vycestovat ze země za účelem spáchání teroristického činu nebo podpory teroristické skupiny. Nutností je samozřejmě přítomnost dostatečných důkazů prokazujících takovéto úmysly a pas může být dotyčnému zabaven pouze po dobu 6 měsíců, s možností prodloužení až na dva roky. Podle nové legislativy nemusí být stíhaná osoba členem žádné teroristické organizace, ale je možné ji stíhat individuálně. Daná osoba se mohla zradikalizovat sama, často za pomoci internetu. Mezi preventivní opatření, které Francie přijala, patřilo i zřízení horké linky mimo jiné pro rodiče, kteří by na svých dětech pozorovali podezřelé chování nebo vyžadování souhlasu rodičů při odletu dětí. Při absenci takového souhlasu by Francie nahlásila tyto cestující ostatním státům Unie. Linka pomoci od svého spuštění v dubnu 2014 odhalila desítky džihádistů (24 za první týden) a po čtyřech měsících svého fungování obdržela přes 300 tipů. Dále Francie chystá zpřísnění dohledu nad webovými stránkami, které rekrutují bojovníky. V případě neodstranění nevhodného obsahu by hrozilo zablokování stránek a větší kontrola osob, které tyto stránky vlastní. Publikování obsahu

6 podporujícího terorismus by mohlo být dále trestáno až 7 lety vězení. Tento krok je nicméně velmi kontroverzní, protože se úzce dotýká omezování svobody slova, což je zvláště ve Francii citlivým tématem. Obecně je francouzská legislativa předmětem kritiky ze strany nevládních organizací monitorujících dodržování lidských práv. Belgie Další evropskou zemí potýkající se s problémy zahraničních bojovníků je Belgie, která také zvolila kombinaci represivních a preventivních opatření. V roce 2013 byly novelizovány protiteroristické zákony, které ale neřešily specificky otázku zahraničních bojovníků. Belgická vláda původně odmítla kriminalizaci odcestování do Sýrie vzhledem ke skutečnosti, že by to mohlo vést k opačnému výsledku. Rodiny potenciálních foreign fighterů by se obávaly oslovit autority s prosbou o pomoc a opatření by mělo pouze minimální odstrašující efekt. Zároveň by bylo těžké tento zákon vynucovat kvůli nedostatku důkazů a navíc by to znamenalo, že Belgie kriminalizuje i ty, kteří bojují na straně podporované západními státy. V rámci preventivních opatření Belgie také ustanovila dvě expertní skupiny pracovní skupinu v rámci Ministerstva vnitra a Coordination Unit for Threat Assessment vypracovávající seznamy zahraničních bojovníků. Dále byly připraveny iniciativy na de- radikalizaci mladých muslimů nebo dohoda s Tureckem o zabránění odcestování belgických občanů z Turecka do Sýrie. Coordination Unit for Threat Assessment má také na starosti monitoring zahraniční bojovníky, kteří se vrátili ze svého působení na Blízkém východě. Policejní vyšetřování je zahájeno pouze v případě, že je daná osoba považována za hrozbu a existují důkazy o jejím zapojení do teroristických aktivit. V září 2014 začala nová belgická vláda projednávat nový plán, který zahrnul vytvoření Národní bezpečnostní rady sestávající se z premiéra, místopředsedy vlády a zástupců zpravodajských služeb. Návrh některých politických stran, aby bylo osobám ohrožujícím bezpečnost odebírání občanství, není v souladu s mezinárodním právem a nelze jej tedy považovat za relevantní. Belgie nicméně také zvažuje použití zákona z roku 1979, který zakazuje rekrutování bojovníků, aby se zúčastnili bojů v zahraničí. Dánsko Důraz na prevenci radikalizace a na rehabilitaci radikalizovaných občanů dává Dánsko, které má podle některých zdrojů nejvíce zahraničních bojovníků na obyvatele. Boj s terorismem chápe jako součást důkladné antiradikalizační strategie, kterou dlouhodobě vyvíjí. Druhé největší dánské město, Aarhus, vyvinulo program pro dánské zahraniční bojovníky, kteří se vrací do Dánska. Nabízí jim možnost rehabilitovat se a

7 začlenit se znovu do společnosti, místo aby byli pouze sankcionováni. Součástí programu je nejen zdravotní a psychologická péče, ale i pomoc s nalezením práce nebo dokončením vzdělávacího procesu. Model prevence, který byl vyvinut, je založen na spolupráci tří klíčových partnerů škol, sociálních zařízení a policie. Program také poskytuje pomoc rodinám těch, kteří odešli do Sýrie, s kontaktováním svých příbuzných a s asistencí při návratu. Dánsko tak reaguje na skutečnost, že zahraniční bojovníci se často snaží o návrat, protože jsou zděšení a traumatizovaní tím, co zažili v zahraničí. Jedná se nejen o šok z válečných hrůz, ale i o deziluzi a odpor, k vraždám jiných Muslimů a civilního obyvatelstva. Ti, kteří se vrací se snahou spáchat násilný čin v domovské zemi, jsou v menšině a jsou snadno identifikovatelní zpravodajskými službami. Snaha o integraci navrátilců ze zahraničních konfliktů je velmi citlivé téma, které je politicky těžko uchopitelné. Součástí prevence odchodů mladých lidí do Sýrie je i spolupráce s čelními představiteli muslimských komunit. Aarhuská policie tvrdí, že podle statistik se jejich přístup vyplácí. Přesto ale místní komunita přiznává, že to není jediný možný přístup ani jednoznačné řešení. Dánsko od roku 2005 aplikuje i přísná bezpečnostní opatření, která se snaží zabránit dalším násilným útokům. Vyhrocená situace i politický tlak reagující na nejnovější vývoj žádají ovšem tvrdší přístup, který by se ještě více zaměřil na restriktivní řešení. Velká Británie Přístup Dánska je v mnohém odlišný například od přístupu Velké Británie, která se potenciální hrozbě snaží čelit především represivními opatřeními. Jako klíčové Velká Británie považuje zabránit potenciálním zahraničním bojovníkům odejít do konfliktních oblastí a případně zachytit osoby, představující bezpečnostní hrozbu při návratu do země. Britský ministr vnitra může například využít svého práva odebrat britský pas těm Britům, kteří mají dvě občanství a mohou představovat pro Británii hrozbu. Tím lze efektivně zabránit jejich návratu do země. Například v roce 2013 zbavila současná ministryně vnitra britského pasu 20 osob. Britská vláda již dříve rozšířila pravomoci policie, která může zabavit pasy a omezit pohyb osob podezřelých z terorismu. Dále má v plánu zabránit britským občanům představujícím bezpečnostní hrozbu v návratu do Velké Británie, pokud se nepodrobí přísným bezpečnostním opatřením a deradikalizačním programům. Někteří britští politici navrhují, aby se ti, kteří se vrací z Iráku a Sýrie považovali za vinné z účasti na terorismu, pokud neprokážou opak. Tento postup by byl v přímém rozporu s presumpcí nevinny, která představuje základní principy demokratického státu a je zakotvena i v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv v ustanovení článku 6:

8 Každý, kdo je obviněn z trestného činu, se považuje za nevinného, dokud jeho vina nebyla prokázána zákonným způsobem. Německo Několik set občanů zapojených do konfliktu na Blízkém východě má i Německo, jehož vláda v posledních dnech přijala návrh nového zákona, který má za cíl zabránit cestování osob podezřelých z terorismu. Návrh by změnil současné zákony týkající se občanských průkazů a cestovních pasů. Ve snaze zabránit potenciálním německým bojovníkům opustit zemi by zákon umožnil zabavit podezřelým osobám osobní doklady. Zákon předpokládá možnost zabavení občanských průkazů až na dobu 3 let a vydání náhradních dokladů, které by neumožňovaly zahraniční cesty. Původní návrh zákona předpokládal pouze 18 měsíční dobu odebrání pasu, vláda ale navrhla prodloužení na 3 roky. Současné německé zákony umožňují zabavení cestovních pasů určitým osobám, nicméně je to neomezuje v cestách do Turecka tam totiž mohou němečtí občané cestovat pouze s občanským pasem. Právě skrze Turecko se evropští zahraniční bojovníci nejčastěji dostávají na území Sýrie. Vzhledem k propustnosti hranic mezi Tureckem a Sýrií je tak možné dostat se na území ovládané Islámským státem bez nutnosti vlastnit pas. Změny v zákonech by také umožnily zneplatnit cestovní dokumenty těch občanů, kteří jsou v zahraničí. Tím by došlo k prevenci jejich návratu do Německa a zároveň by byli snadněji zadržitelní v rámci Schengenského prostoru. Opoziční strany nicméně proti tomuto návrhu namítají, že neřeší aktuální bezpečnostní problém a je ústavně problematický. Poukazují také na skutečnost, že již nyní je možné zamezit osobám podezřelým z terorismu opustit zemi a mělo by se tak dbát spíše na přísné vymáhání dosavadních pravidel než přijímání nových. Kromě vnitřních opatření Německo dbá i na spolupráci s Tureckem, které je pro svoji transitní polohu klíčové v prevenci příchodu zahraničních bojovníků do Sýrie. Německé úřady také vedle zavedení represivních opatření vyvíjí i preventivní činnost. Ta se odehrává na federální úrovni i na úrovni jednotlivých spolkových zemí. Německo, stejně jako Dánsko, zapojuje školy, sociální zařízení i místní muslimské komunity. Programy spolkových zemí se zaměřují nejen na samotné potenciální zahraniční bojovníky, ale i na jejich rodiny a přátele. Austrálie Neevropskou zemí, která zapojení svých občanů do cizích konfliktů řešila přijetím zcela nové legislativy, je Austrálie. Ta zaznamenala několik desítek odchodů svých občanů a

9 reagovala na to návrhem zákona z roku 2014, který komplexně mění řadů národních zákonů jedná se např. o trestní zákoník, trestní řád, zákon o migraci, zákon o zpravodajských službách a mnoho dalších. Je to již druhá vlna novelizací, ta první se dotkla převážně médií a omezení možnosti informovat o aktivitách zpravodajských služeb. Nový zákon, který byl přijat v druhé polovině roku 2014, se věnoval především opatřením dotýkajícím se těch australských občanů, kteří již vycestovali nebo se k tomu chystají. Preventivních opatření, zabraňujících obecně radikalizaci, se nový zákon netýká. Nově je upravena například možnost pozastavovat platnost cestovních dokumentů, zákaz cestování do určitých válečných oblastí, rozšíření pravomocí zpravodajských služeb, posílení hraničních kontrol nebo omezení možnosti čerpání sociálních benefitů osobám zapojeným do teroristické činnosti. Přestože jsou obavy Austrálie naprosto pochopitelné, snaha bránit se před teroristickou hrozbou vedla podle mnohých k zavedení opatření omezujících lidská práva a nezávislost a svobodu tisku. Reakce australské vlády jsou značně represivní a snižují standard ochrany lidských práv v Austrálii. V tomto kontextu je nutné si uvědomit, že některá opatření, která byla Austrálií přijatá by v evropském kontextu pravděpodobně neobstála právě z důvodů velmi vysoké ochrany lidských práv, kterou v Evropě zajištují nejen národní právní řády, ale především systém ochrany řídící se Evropskou úmluvou o lidských právech a Listinou základních práv Evropské unie. Závěr Je potřeba si uvědomit, že většina zemí má již nyní ve svých zákonech opatření určená pro potírání teroristické aktivity. Je tomu tak i v případě České republiky, která ve svém trestním zákoníku upravuje kromě dílčích trestných činů i trestný čin teroristického útoku, ve kterém postihuje i podporu takového činu, vyhrožování tímto činem a samozřejmě přípravu. Zároveň trestní řád umožňuje soudu odebrat pas osoby, proti které je vedeno trestní stíhání, a tím jí zamezit odcestovat do zahraničí. Tato ustanovení musíme chápat v kontextu absence hrozby představované zahraničními bojovníky v České republice. V současné době není znám jediný případ Čecha, který by odešel bojovat do Sýrie či Iráku. Pouze se údajně se na území České republiky konal výcvik Brita, který odešel do Sýrie bojovat na straně kurdských jednotek. Problém, kterému čelí státy západní Evropy, nespočívá v legislativním opomenutí, které by nechávalo teroristické činy bez sankce, ale ve vysoké úrovni ochrany jednotlivce, která zapříčiňuje obtížné dokazování takového činu v chaotickém prostředí současné Sýrie a Iráku. Jedná se především o presumpci neviny, omezení možnosti vazby, standard dokazování v případě trestných činů, atd. Státy, které zvolily cestu represivních

10 opatření, které mají za cíl ochránit jejich občany, tak udělaly za cenu snížení těchto základních principů. V některých případech se navíc jedná i o omezování svobody a nezávislosti tisku nebo o zásahy do soukromí. Boj s terorismem a omezování možného ohrožení občanů jsou bezpochyby oblasti, které by měly být maximálně efektivní a státy by se měly snažit o zlepšení současných opatření. Ale nemohou svůj úspěch poměřovat pouze kritériem eliminace tohoto rizika. To může snadno vést nejen k selhání západního modelu liberální demokracie, ale v krátkodobém výhledu i k přehnané reakci, která může vyprovokovat další, mnohem závažnější nebezpečí a politické chyby.

11 Odborný podklad: Hrozba zahraničních bojovníků v Evropě Lucie Chládková, odborný podklad think- tanku Evropské hodnoty, Dle odhadů EU odešlo do Sýrie bojovat na straně islámských radikálů přes Evropanů. V poměru vůči velkosti obyvatelstva a velikosti domácí muslimské komunity nejvíce zahraničních bojovníků odchází z Dánska a Belgie, v absolutních číslech je nejvíce tímto fenoménem zasažená Francie. Zatím jediným teroristickým činem v Evropě spáchaným bývalým zahraničním bojovníkem byl útok na židovské muzeum v Bruselu z května Teroristická organizace Islámský stát, v jejíchž řadách bojuje nejvíce zahraničních bojovníků, má zatím omezené teritoriální zájmy soustřeďující se na oblast Blízkého východu, nicméně nelze vyloučit menší teroristické útoky páchané jednotlivci na evropském kontinentě. Syrská občanská válka přilákala od svého propuknutí na jaře roku 2011 na 11 až 12 tisíc zahraničních bojovníků (tzv. foreign fighters). Přestože většina zahraničních bojovníků přidávajících se k teroristické organizaci Islámský stát (IS) je ze zemí jako je Tunisko, Saudská Arábie či Jordánsko, tak evropskou veřejnost zajímají především zahraniční bojovníci pocházející právě z Evropy. Následující řádky přinášejí shrnutí týkající se evropských džihádistů jaké jsou jejich počty, zdali tito navrátilci spáchali či plánují teroristické akce na evropském kontinentě a jaké existují proklamace hrozeb ze strany Islámského státu. Rostoucí počty zahraničních bojovníků z Evropy Podle odhadů Evropské unie odešlo do září 2014 bojovat na straně islamistů více než Evropanů, přičemž toto číslo zahrnuje jak navrátivší bojovníky, tak osoby zabité během bojů. V absolutních číslech největší počty zahraničních bojovníků pocházejí z Francie, Velké Británie, Německa a Belgie. Podle vyjádření francouzského prezidenta Hollanda z poloviny roku 2014 zatím odešlo do Sýrie až přes 700 francouzských občanů. Tento počet je ještě více alarmující vzhledem k tomu, že se jedná o 75% nárůst v počtech Francouzů, kteří odešli bojovat do Sýrie v porovnání se začátkem roku V souvislosti s Velkou Británií se hovoří nejvíce o 400 osobách, kdy přibližně 250 z nich se již vrátilo zpět do Velké Británie a 65 bylo zatčeno v souvislosti s jejich aktivitami

12 v Sýrii. Z Německa odešlo bojovat taktéž okolo 400 osob a vrátila se jich přibližně třetina. Podle vyjádření českého premiéra Bohuslava Sobotky Česká republika nemá zatím žádné informace o tom, že by v řadách islamistů v Sýrii či Iráku bojovali Češi. Pokud přihlédneme k velikosti populace jednotlivých evropských států, tak v poměru vůči obyvatelstvu nejvíce zahraničních bojovníků odchází z Bosny a Hercegoviny, z Dánska a Belgie. V poměru vůči velikosti muslimských komunit je situace nejvážnější v Dánsku, Norsku a Belgii. Jedním z důvodů pokračujícího a zesilujícího nárůstu počtu zahraničních bojovníků v Sýrii bylo vyhlášení chalífátu ze strany Islámského státu v létě tohoto roku. Teroristické aktivity na evropském kontinentě Zatím nejznámějším případem teroristického činu navrátilce ze syrské války bylo střílení v židovském muzeu v Bruselu v květnu 2014, které měl na svědomí Francouz Mehdi Nemmouche a jehož útok nepřežili čtyři lidé. Dle vyjádření politických představitelů a bezpečnostních složek evropských států je zřejmé, že státní autority směřují veškerá protiteroristická opatření proti navracejícím se zahraničním bojovníkům, aby tak předešly dalšímu bruselskému scénáři. Dle zpráv z médií se Francie zatím nepotýká s přílivem navrátilců ze Sýrie, kteří by osnovali teroristické útoky na území Francie, ale spíše se francouzským autoritám daří podnikat preemptivní kroky především se jedná o rozbíjení teroristických sítí na rekrutování nových zahraničních bojovníků. Zpravodajské služby Velké Británie rovněž detailně monitorují zahraniční bojovníky. Velká Británie má také již svého prvního odsouzeného za teroristické zločiny spojené s válkou v Sýrii. Mashudur Choudhury byl odsouzen ke čtyřem letům vězení za cestu do Sýrie, kde se měl přidat k džihádistům ve výcvikovém táboře. V červnu německé soudy obvinily tři osoby, které se údajně zapojily do bojů v Sýrii na straně islámských radikálů a z Německa měli vyvézt vojenské vybavení, léky a peníze zpět do Sýrie. V souvislosti s koordinací na mezinárodní úrovni volá OSN i EU po využití veškerých dostupných nástrojů pro zabránění odchodu zahraničních bojovníků a jejich následné participaci na teroristických aktivitách islamistických organizací. Dle poslední zprávy Europolu mapující situaci okolo terorismu v Evropě za rok 2013 se úřadům v členských státech daří rozbíjet náborové sítě (jako je například belgická Sharia4Belgium) a zamezovat odchodu Evropanů do Sýrie a jiných konfliktních oblastí. Islamistické teroristické organizace nadále vyzývají svoje potenciální následovníky, aby páchali tzv.

13 individuální džihád v západních státech či aby se zapojovali do bojů či podpůrných aktivit mimo evropské území. Výroky syrských islamistů Existuje rozdíl mezi tím, jaké kroky podnikají samotní navrátilci ze Sýrie a tím, co hlásá IS a jaké jsou zájmy této teroristické organizace jako celku. Zatím IS nezačal systematicky vysílat zahraniční bojovníky zpět do jejich zemí původu, aby zde páchali násilí. Přestože Islámský stát dle svých prohlášení usiluje o ustanovení celosvětového chalífátu, tak v současnosti má tato organizace spíše omezené teritoriální zájmy, které souvisejí s politickým uspořádáním na Blízkém východě. Na druhou stranu se objevují zprávy především z Velké Británie, že řada navrátilců dostala specifické instrukce pro teroristické mise. Z tohoto důvodu je nutné počínání IS a jeho stoupenců neustále monitorovat a průběžně vyhodnocovat jejich aktivity. Zahraniční bojovníci v mnoha internetových videích hrozí například USA, že vlajka IS zavlaje nad Bílým domem či obecně hrozí Západu za jeho zapojení se do války v Sýrii. Mluvčí Islámského státu v nedávném proslovu ze září minulého roku hrozil odplatou USA a jejich evropským spojencům za letecké útoky v Iráku a vyzval všechny muslimy, aby útočily na západní bezpečnostní složky a bezvěrce ze zemí, které jsou součástí koalice proti IS. IS na sebe upoutal pozornost veřejnosti západních států, když popravil dva americká rukojmí. Taktikou IS je bezesporu zastrašit jakoukoliv opozici a v případě popravy západních novinářů také vyvolat strach u západní veřejnosti, která může tlačit na svoje politické představitele, aby se nadále neangažovali v kampani proti IS. Navíc dle nedávné studie advocacy organizace CAGE byly motivem pro většinu teroristických činů po 11. září ve Velké Británii důvody související s britskou zahraniční politikou. Co říkají na zahraniční bojovníky odborníci a statistiky V této souvislosti je často citována studie odborníka na islamismus Thomase Hegghammera, který zkoumal problematiku navracejících se zahraničních bojovníků a zjistil, že ze všech západních muslimů, kteří odešli bojovat do konfliktních oblastí před rokem 2011, se přibližně 1 z 9 navrátilců zapojil do teroristických aktivit i zpět na Západě. S podobnými závěry přišla také Národní komise pro teroristické útoky na Spojené státy, která měla za úkol vyšetřit útoky z 11. září Podle této komise prošlo tréninkovými kempy Al- Kajdy mezi lety 1996 až 2001 okolo 10 tisíc až 20 tisíc rekrutů, ale útoky z 11. září spáchala pouze malá skupina teroristů. Podle International Centre

14 for Counter- Terrorism v Haagu ze všech osob, které byly usvědčeny z džihádistického teroristického činu v Evropě mezi lety 2001 až 2009, pouze okolo 12 % z nich bylo v zahraničí pro ideologický či vojenský výcvik nebo se rovnou účastnilo bojů. Z výše uvedených dat vyplývá, že je možné v Evropě očekávat spíše útoky malého rozsahu, jakému jsme byli svědky v Bruselu v židovském muzeu, o čemž je přesvědčen i koordinátor EU v boji proti terorismu Gilles de Kerchove. Z tohoto důvodu by tudíž nebylo vhodné plošně zatýkat a následně zavírat do vězení veškeré navracející se zahraniční bojovníky, ale naopak je monitorovat a případně přimět ke spolupráci se státními autoritami, aby sdíleli informace o možných plánech teroristických útoků. Vycvičení teroristé mohou také provádět mnohem smrtonosnější útoky než tzv. home- grown teroristé, kteří jsou často bez vojenského výcviku a bez znalosti například výbušných zařízení. Mnoho zahraničních bojovníků se mimo jiné vrací zpět do zemí původu, protože se v Sýrii či Iráku neúčastnili přímo bojů, ale působili spíše v zázemí. Na druhou stranu statistická data nemůžeme přeceňovat a je vždy nutné analyzovat cíle a strategii dané teroristické skupiny. Příkladem může být právě již zmiňovaný Hegghammerův článek uvádějící, že statisticky páchá teroristické aktivity i doma pouze 1 z 9 navrátilců. Toto číslo je ovšem převážně postaveno na analýze mudžahedínů bojujících proti Sovětskému svazu, což již neodpovídá kontextu dnešní světové bezpečnostní situace. Dnes se také liší složení osob, které odcházejí bojovat na Blízký východ jedná se o čím dál mladší rekruty mezi lety a zapojují se také často ženy. Riziko navracejících se zahraničních bojovníků netkví pouze v konkrétních teroristických činech, tyto osoby mohou v Evropě také rekrutovat další spolubojovníky a stát se vzory pro další následovníky či být součástí podpůrné sítě teroristů a například zajišťovat zbraně a finance pro svoji organizaci.

15 Komentář pro Českou televizi: Evropa a islám Radko Hokovský, Česká televize, , Celkem 27 zraněných taková je bilance útoků islamistů ve Francii za poslední tři dny. Země proto přes nadcházející svátky posílí svá bezpečnostní opatření a do ulic pošle až 300 hlídkujících vojáků. Úřady vyzývají ke klidu a obezřetnosti. Má Evropa s posilováním Islámského státu důvod začít se bát? A je možné nějak zabránit tomu, aby Evropané odjížděli do válečných oblastí a přidávali se k islamistům? Pozvání přijali arabista a islamolog Bronislav Ostřanský a Radko Hokovský z think- tanku Evropské hodnoty.

16 Komentář pro Českou televizi: Radikalizace muslimů Jakub Janda, ČT24, , Zástupce ředitele think- tanku Evropské hodnoty Jakub Janda hovoří o radikalizaci islamistů v Evropě.

Mezinárodní terorismus jako faktor mezinárodních vztahů a důsledky pro českou zahraniční politiku

Mezinárodní terorismus jako faktor mezinárodních vztahů a důsledky pro českou zahraniční politiku Mezinárodní terorismus jako faktor mezinárodních vztahů a důsledky pro českou zahraniční politiku (International Terrorism as a Factor of International Relations and its Consequences for the Czech Foreign

Více

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU Odbor bezpečnostní politiky III STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 PRAHA 2013 1 STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 OPATŘENÍ, ZAMĚŘENÁ NA MINIMALIZACI

Více

Aktuální otázky lidských práv

Aktuální otázky lidských práv www.centrumlidskaprava.cz 10. číslo, VI. ročník, říjen 2014 Aktuální otázky lidských práv Vážené čtenářky, vážení čtenáři, poslední říjnovou neděli jsme na následujících pět měsíců opustili letní čas a

Více

MUSLIMOVÉ A EVROPSKÁ BEZPEČNOST

MUSLIMOVÉ A EVROPSKÁ BEZPEČNOST MUSLIMOVÉ A EVROPSKÁ BEZPEČNOST Mgr. Jan ONDŘEJKA Anotace: Tento článek se zabývá aktuální bezpečnostní problematikou muslimské komunity žijící v Evropě. Zkoumá příčiny muslimské migrace do Evropy, postavení

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2012 Otakar Kraucher UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

Z P R Á V A O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 1998

Z P R Á V A O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 1998 Z P R Á V A O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 1998 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR PRAHA 1999 Redakční rada: Mgr. Martina Štumpfová PhDr. Libuše Šilhánová Dr. Ivan Gabal ing. Rostislava Křivánková Mgr.

Více

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE OBSAH odstavec strana Obecná část 1-7 3 Demografické složení populace 1-7 3 Přehled menšin 1-2 3 Cizinci

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU Praha, březen 2014 2 PŘEDMLUVA Ministerstvo zahraničních věcí ČR předkládá veřejnosti

Více

STÍNOVÁ ZPRÁVA ENAR 2008

STÍNOVÁ ZPRÁVA ENAR 2008 STÍNOVÁ ZPRÁVA ENAR 2008 Rasismus v České republice Gwendolyn Albert Pavla Redlová I. Shrnutí V roce 2008 se prohlubovaly negativní trendy, které jsme zaznamenali ve Stínových zprávách z let 2006 a 2007.

Více

BAN KI-MOON V ANTARKTIDĚ

BAN KI-MOON V ANTARKTIDĚ UN 1. 08 MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTKY OBĚTÍ HOLOCAUSTU * 60 LET VŠEOBECNÉ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV * S MARTINEM BURSÍKEM O KONFERENCI NA BALI * ČEŠI PRO ROZVOJ * TRVALÁ ŘEŠENÍ PRO UPRCHLÍKY * BAN KI-MOON O AFGHÁNISTÁNU

Více

TURECKO A UKRAJINA: ČLENOVÉ NEBO PARTNEŘI?

TURECKO A UKRAJINA: ČLENOVÉ NEBO PARTNEŘI? TURECKO A UKRAJINA: ČLENOVÉ NEBO PARTNEŘI? Středoevropské pohledy na perspektivy jejich členství v Evropské unii David Král, Piotr Kazmierkiewicz Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, červen 2006 2

Více

Hostis 4. Ročník I 2008. Čtvrtletník zaměřený na problematiku uprchlictví, azylu a s tím související ochrany lidských práv

Hostis 4. Ročník I 2008. Čtvrtletník zaměřený na problematiku uprchlictví, azylu a s tím související ochrany lidských práv Hostis 4 Ročník I 2008 Čtvrtletník zaměřený na problematiku uprchlictví, azylu a s tím související ochrany lidských práv OBSAH: EU otevřelo migrační centrum v Africe... 3 Cizinci u přijímacích zkoušek

Více

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU 1 1. Česká republika (dále jen ČR) předkládá v souladu se svým závazkem předneseným na 22. zasedání Rady

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE BOJE PROTI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2012-2015. Odbor bezpečnostní politiky

NÁRODNÍ STRATEGIE BOJE PROTI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2012-2015. Odbor bezpečnostní politiky NÁRODNÍ STRATEGIE BOJE PROTI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2012-2015 Odbor bezpečnostní politiky Praha 2012 1 Obsah: Obsah:... 2 ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA VNITRA JANA KUBICEHO... 3 1. VÝVOJ

Více

Ke smlouvě cestou kompromisů

Ke smlouvě cestou kompromisů Alexandr Vondra místopředseda vlády pro evropské záležitosti si v EU váží ducha spolupráce Evropan, str. 5 Iva Holmerová předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČSL JEP píše o nových

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA Konkurenceschopnost a volný pohyb pracovních sil v rámci Evropské unie Klub mladých Evropanů 1 Tento dokument vznikl v rámci projektu Evropská regionální fóra, který realizuje

Více

Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí?

Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí? BACKGROUND PAPER Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí? Pracovní skupina Sociální a imigrační politika PROGRAM O ČESKÝCH ZÁJMECH V EVROPĚ PRO TALENTOVANÉ STUDENTY Autoři: Petra Beránková,

Více

Studie EMN Opatření směřující k omezování neregulérní migrace v České republice

Studie EMN Opatření směřující k omezování neregulérní migrace v České republice Národní kontaktní místo Evropské migrační sítě v České republice Studie EMN Opatření směřující k omezování neregulérní migrace v České republice 2012 Studie financována Evropskou komisí a Ministerstvem

Více

Po stopách Evropské unie

Po stopách Evropské unie Po stopách Evropské unie Obsah Úvod 6 Přehled významných konfliktů v Evropě za posledních 300 let 6 Historický vývoj ES/EU 8 Vývoj v 50. letech 8 1950 Schumanova deklarace...............................

Více

SLOVO MEČ ISLÁMU Z JERUZALÉMA KŘESŤANSKÝ HLAS PRO ŽIDY A IZRAEL REFORMACE CÍRKEV A IZRAEL ARMÉNIE 1 00 LET OD GENOCIDY

SLOVO MEČ ISLÁMU Z JERUZALÉMA KŘESŤANSKÝ HLAS PRO ŽIDY A IZRAEL REFORMACE CÍRKEV A IZRAEL ARMÉNIE 1 00 LET OD GENOCIDY MEZINÁRODNÍ KŘESŤANSKÉ VELVYSLANECTVÍ JERUZALÉM////BŘEZEN 2015 SLOVO Z JERUZALÉMA KŘESŤANSKÝ HLAS PRO ŽIDY A IZRAEL MEČ ISLÁMU REFORMACE CÍRKEV A IZRAEL ARMÉNIE 1 00 LET OD GENOCIDY E D I T O R I A L Vážení

Více

* Analýza vyjadřuje osobní názory autorky a nevyjadřuje nutně stanoviska Friedrich-Ebert-Stiftung.

* Analýza vyjadřuje osobní názory autorky a nevyjadřuje nutně stanoviska Friedrich-Ebert-Stiftung. Ženy v České republice v roce 2008 6/2008 Prosinec Alena Králíková, Slovak-Czech Women s Fund * Obsah 1. Úvod: Rovnost příležitostí jako téma v kontextu rodinné politiky 2. Změny v institucionálních mechanismech

Více

ZPRÁVA O LIDSKÝCH PRÁVECH V ČESKÉ REPUBLICE PRO ROK 2012

ZPRÁVA O LIDSKÝCH PRÁVECH V ČESKÉ REPUBLICE PRO ROK 2012 ZPRÁVA O LIDSKÝCH PRÁVECH V ČESKÉ REPUBLICE PRO ROK 2012 OFICIÁLNÍ SOUHRN Česká republika je zemí s pluralitní parlamentní demokracií. Zákonodárná moc je dána dvoukomorovému parlamentu, který tvoří poslanecká

Více

VOJENSKÉ SDRUŽENÍ REHABILITOVANÝCH AČR ZPRAVODAJ Č. 4/2011

VOJENSKÉ SDRUŽENÍ REHABILITOVANÝCH AČR ZPRAVODAJ Č. 4/2011 1 VOJENSKÉ SDRUŽENÍ REHABILITOVANÝCH AČR ZPRAVODAJ Č. 4/2011 Zprávy od pramene 4/2011 Vážení kolegové a kolegyně našeho VSR, za několik dnů ukončíme rok 2011 a vstoupíme do roku 2012. Toto přechodné a

Více

securitas imperii Mezinárodní seminář Role a význam institucí historické paměti Senát Parlamentu České republiky, Praha 26.

securitas imperii Mezinárodní seminář Role a význam institucí historické paměti Senát Parlamentu České republiky, Praha 26. Mezinárodní seminář Role a význam institucí historické paměti Senát Parlamentu České republiky, Praha 26. února 2013 ZPRÁVY 170 Při příležitosti 5. výročí vzniku Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR)

Více

Dovedu to pochopit. Migrace

Dovedu to pochopit. Migrace Dovedu to pochopit Migrace Příručka pro učitele 1 Obsah Migrace... 1 Migranti v České republice... 9 Druhy migrace... 16 Integrace migrantů... 24 Slovníček pojmů... 27 Zdroje informací o migraci... 29

Více

OBSAH 4/2006 ROČNÍK XXX

OBSAH 4/2006 ROČNÍK XXX VYDÁVÁ ÚSTAV MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ OBSAH 4/2006 ROČNÍK XXX STR. ŠÉFREDAKTOR ROBERT SCHUSTER ÚVODNÍKY, KOMENTÁŘE ZDENĚK ZBOŘIL ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA MILENA STREJČKOVÁ SEKRETÁŘKA REDAKCE IRENA KREJČOVÁ GRAFICKÝ

Více

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV v České republice za rok 2011 Český helsinský výbor Praha červen 2012 Obsah Úvodní slovo... 4 Diskriminace... 6 Vězeňství... 10 Policie... 16 Svoboda slova... 20 Sociální zabezpečení...

Více

Aktuální otázky lidských práv

Aktuální otázky lidských práv www.centrumlidskaprava.cz 12. číslo, IV. ročník, prosinec 2012 Aktuální otázky lidských práv Vážené dámy a pánové, vítáme vás v novém roce novým číslem Bulletinu Centra pro lidská práva a demokratizaci.

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2012

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2012 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2012 OBSAH I. OBECNÁ ČÁST 1. Úvod... 4 2. Institucionální zajištění ochrany lidských práv... 4 3. Mezinárodní dimenze lidských práv... 5 3.1. OSN...

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE BOJE PROTI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

NÁRODNÍ STRATEGIE BOJE PROTI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY NÁRODNÍ STRATEGIE BOJE PROTI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI (PRO OBDOBÍ LET 2008 2011) PRAHA 2008 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. ledna 2008 č. 67 k Národní

Více