KOMENTÁŘE A ANALÝZY THINK- TANKU EVROPSKÉ HODNOTY K TÉMATU ISLAMISTICKÝCH ZAHRANIČNÍCH BOJOVNÍKŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMENTÁŘE A ANALÝZY THINK- TANKU EVROPSKÉ HODNOTY K TÉMATU ISLAMISTICKÝCH ZAHRANIČNÍCH BOJOVNÍKŮ"

Transkript

1 KOMENTÁŘE A ANALÝZY THINK- TANKU EVROPSKÉ HODNOTY K TÉMATU ISLAMISTICKÝCH ZAHRANIČNÍCH BOJOVNÍKŮ

2 OBSAH Odborný podklad: Jak se státy vyrovnávají se zahraničními bojovníky... 3 Odborný podklad: Hrozba zahraničních bojovníků v Evropě Komentář pro Českou televizi: Evropa a islám Komentář pro Českou televizi: Radikalizace muslimů Komentář: Čeští ministři chyběli na klíčovém jednání o islamistech Komentář pro Českou televizi: Hrozba Islámského státu Komentář: Islamisté jsou hrozbou i v evropských městech Komentář: Islamističtí teroristé jsou hrozbou i v evropských městech Komentář: Očekávejme od českých muslimů uznání principů liberální demokracie Komentář: Buďme rozvážní a poučme se z chyb v západní Evropě... 25

3 SEZNAM VÝSTUPŮ Odborný podklad: Jak se státy vyrovnávají se zahraničními bojovníky Sára Valachová, odborný podklad think- tank Evropské hodnoty, V současné době bojuje v konfliktu v Sýrii a Iráku mezi 3 a 5 tisíci evropských občanů. Určitá část těchto osob se následně vrací do Evropy a představuje potenciální bezpečnostní hrozbu. Většina zahraničních bojovníků se účastní bojů na straně teroristických organizací, ale někteří vstoupili do kurdských jednotek, které jsou podporovány koalicí západních států. Francie, Velká Británie a Německo připravují legislativu, která by umožňovala zabavit pas podezřelým osobám. Velká Británie navíc umožňuje premiérovi odebrat britské občanství osobám s dvojí státní příslušností. Dánsko se zaměřuje především na prevenci a integraci mladých Muslimů do společnosti; navracejícím se zahraničním bojovníkům nabízí rehabilitaci. Preventivní programy se uplatňují i v Belgii, Německu nebo Francii. Austrálie zavedla nová opatření, která zvyšují pravomoci zpravodajských služeb a omezují možnosti cestovat podezřelým osobám do konfliktních oblastí. Nová bezpečnostní opatření často omezují základní lidská práva a svobody, je potřeba zvažovat vztah bezpečnosti a svobody. Vzrůstající počty zahraničních bojovníků, tzv. foreign fighterů, přinutily mnohé státy, aby revidovaly své stávající zákony a reagovaly tak na nová potenciální nebezpečí. Fenomén foregin fighterů souvisí v současné době především s konfliktem v oblasti Sýrie a Íraků, ze své podstaty ale není takto regionálně omezený. Zahraničním bojovníkem je ten, kdo bojuje v určitém konfliktu, ačkoliv nepatří občanstvím k žádné ze zúčastněných stran. Jedná se například o britské nebo australské občany zapojující se do konfliktu v Sýrii. V minulosti se velké počty zahraničních bojovníků účastnily občanské války v Afghánistánu nebo balkánského konfliktu. Přesto syrský konflikt přilákal více

4 evropských zahraničních bojovníků než všechny ostatní konflikty za posledních 20 let. Celkové počty zahraničních bojovníků v Sýrii jsou odhadovány na 11 až 12 tisíc, přičemž mezi 3 a 5 tisíci z nich přišlo z evropských a západních států. Pochází především z Francie, Velké Británie, Německa, Nizozemska, ale i Austrálie a USA. Pro tyto západní státy představují jejich občané bojující za militantní skupiny a teroristické organizace bezpečnosti riziko pramenící ze dvou hlavních zdrojů. Obávají se jednak radikalizace domácích Muslimů, která může ovlivnit rozhodnutí odejít bojovat do zahraničí, ale i návratu zahraničních bojovníků do své vlasti. Jednotlivé státy EU i jiné západní státy reagovaly na tyto hrozby různými prostředky. Došlo nejen k přijímání nové legislativy a zvažování nových bezpečnostních postupů, ale i k aktivaci již existujících struktur, které si s novým problémem mají poradit. Opatření, která státy přijaly v boji s bezpečnostní hrozbou představovanou zahraničními bojovníky, se dají rozdělit do několika kategorií. Jedná se jednak o taková pravidla, která omezují nebo eliminují nebezpečí související s radikalizací domácího obyvatelstva. To se netýká přímo zahraničních bojovníků, ale obecně integrace menšin do společnosti a práce s nimi. Dále můžeme mluvit o preventivních opatřeních, mezi která se dají zahrnout zvýšené pravomoci bezpečnostních služeb v oblasti sledování a zjišťování informací o občanech, kteří se zapojují do extremistických skupin, jsou podezřelí z podpory teroristických skupin nebo se výrazně radikalizují ve svých názorech. Nakonec se uplatní i taková opatření, která se týkají zahraničních bojovníků vracejících se do svých domovin. Státy se totiž obávají možných rizik, která sebou bývalí zahraniční bojovníci přinášejí. Zatím je znám pouze jeden případ teroristického útoku na území Evropské unie, který byl spáchán zahraničním bojovníkem. Jednalo se o střílení v židovském muzeu v Bruselu v květnu 2014, při kterém zemřeli 4 lidé. Útočníkem byl francouzský občan, který se vrátil ze Sýrie, kde se zapojil do bojů na straně ISIS. Ačkoliv se zcela přirozeně státy obávají návratu zradikalizovaných občanů, kteří se zapojili do činnosti teroristických skupin, nová legislativa se dotýká i těch, kteří odešli bojovat na té správné straně. Počty Evropanů a Američanů bojujících po boku kurdských jednotek proti ISIS a jiným teroristickým skupinám jsou malé, nicméně i takoví zahraniční bojovníci existují. Mediálně známou se stala například kanadsko- izraelská občanka, která se stala první západní ženou, která se zapojila do bojů na území Sýrie v kurdské ženské jednotce. I další občané západních států se připojili ke kurdskému hnutí YPG (The People's Protection Units). Účastní se tak bojů na straně koalice, která je podporována západními vládami, včetně EU a USA. Některá opatření navrhovaná státy snažícími se zabránit potenciální hrozbě plynoucí ze zapojení svých občanů do bojů na straně džihádistů ovšem nerozlišují mezi špatnými a dobrými zahraničními bojovníky. Například australský zákon zakazuje plošně cestovat do

5 určitých válečných oblastí. David Cameron v této souvislosti zdůraznil, že je nutné mezi těmito dvěma případy rozlišit a že ne každé zapojení se do zahraničního konfliktu je považováno za trestný čin. Bude na pohraniční policii, aby rozlišila mezi těmi, kteří bojují s džihádisty a těmi, kteří bojují proti nim. Skutečností, která situaci nicméně dále komplikuje, je spojení mezi YPG a PKK (Stranou kurdských pracujících), která je považována USA i EU za teroristickou organizaci. Ačkoliv PKK usiluje o stažení z listu teroristických organizací EU, zatím na něm stále figuruje. Francie Evropskou zemí, ze které dosud odešlo nejvíce zahraničních bojovníků, je Francie. Ta začala přijímat přísnější protiteroristická opatření již v roce Tehdy byl přijat nový proti- teroristický zákon umožňující vyšetřovat francouzské občany, kteří se vrátili ze zahraničí poté, co spáchali teroristický čin nebo působili v teroristických skupinách. Ve Francii není samotná účast ve válce za cizí zemi nezákonným činem a bylo proto problémem usvědčit osoby bojující v Sýrii či Iráku z teroristických činů. Obtížným bylo také obviňovat francouzské občany z účasti v konfliktu na straně syrských rebelů, které formálně podporovala francouzská vláda. V následujících letech došlo k dalšímu prohlubování konfliktu na území Sýrie a Iráku a zapojování francouzských občanů. V loňském roce tak Francie přistoupila k návrhu dalších opatření, která by zajistila bezpečnost jejích občanů. Protiteroristická legislativa byla předložena parlamentu v září 2014 a byla již schválena pohodlnou většinou. Mezi nejkontroverznější platil návrh zabavování pasu francouzských státních příslušníků, kteří plánují vycestovat ze země za účelem spáchání teroristického činu nebo podpory teroristické skupiny. Nutností je samozřejmě přítomnost dostatečných důkazů prokazujících takovéto úmysly a pas může být dotyčnému zabaven pouze po dobu 6 měsíců, s možností prodloužení až na dva roky. Podle nové legislativy nemusí být stíhaná osoba členem žádné teroristické organizace, ale je možné ji stíhat individuálně. Daná osoba se mohla zradikalizovat sama, často za pomoci internetu. Mezi preventivní opatření, které Francie přijala, patřilo i zřízení horké linky mimo jiné pro rodiče, kteří by na svých dětech pozorovali podezřelé chování nebo vyžadování souhlasu rodičů při odletu dětí. Při absenci takového souhlasu by Francie nahlásila tyto cestující ostatním státům Unie. Linka pomoci od svého spuštění v dubnu 2014 odhalila desítky džihádistů (24 za první týden) a po čtyřech měsících svého fungování obdržela přes 300 tipů. Dále Francie chystá zpřísnění dohledu nad webovými stránkami, které rekrutují bojovníky. V případě neodstranění nevhodného obsahu by hrozilo zablokování stránek a větší kontrola osob, které tyto stránky vlastní. Publikování obsahu

6 podporujícího terorismus by mohlo být dále trestáno až 7 lety vězení. Tento krok je nicméně velmi kontroverzní, protože se úzce dotýká omezování svobody slova, což je zvláště ve Francii citlivým tématem. Obecně je francouzská legislativa předmětem kritiky ze strany nevládních organizací monitorujících dodržování lidských práv. Belgie Další evropskou zemí potýkající se s problémy zahraničních bojovníků je Belgie, která také zvolila kombinaci represivních a preventivních opatření. V roce 2013 byly novelizovány protiteroristické zákony, které ale neřešily specificky otázku zahraničních bojovníků. Belgická vláda původně odmítla kriminalizaci odcestování do Sýrie vzhledem ke skutečnosti, že by to mohlo vést k opačnému výsledku. Rodiny potenciálních foreign fighterů by se obávaly oslovit autority s prosbou o pomoc a opatření by mělo pouze minimální odstrašující efekt. Zároveň by bylo těžké tento zákon vynucovat kvůli nedostatku důkazů a navíc by to znamenalo, že Belgie kriminalizuje i ty, kteří bojují na straně podporované západními státy. V rámci preventivních opatření Belgie také ustanovila dvě expertní skupiny pracovní skupinu v rámci Ministerstva vnitra a Coordination Unit for Threat Assessment vypracovávající seznamy zahraničních bojovníků. Dále byly připraveny iniciativy na de- radikalizaci mladých muslimů nebo dohoda s Tureckem o zabránění odcestování belgických občanů z Turecka do Sýrie. Coordination Unit for Threat Assessment má také na starosti monitoring zahraniční bojovníky, kteří se vrátili ze svého působení na Blízkém východě. Policejní vyšetřování je zahájeno pouze v případě, že je daná osoba považována za hrozbu a existují důkazy o jejím zapojení do teroristických aktivit. V září 2014 začala nová belgická vláda projednávat nový plán, který zahrnul vytvoření Národní bezpečnostní rady sestávající se z premiéra, místopředsedy vlády a zástupců zpravodajských služeb. Návrh některých politických stran, aby bylo osobám ohrožujícím bezpečnost odebírání občanství, není v souladu s mezinárodním právem a nelze jej tedy považovat za relevantní. Belgie nicméně také zvažuje použití zákona z roku 1979, který zakazuje rekrutování bojovníků, aby se zúčastnili bojů v zahraničí. Dánsko Důraz na prevenci radikalizace a na rehabilitaci radikalizovaných občanů dává Dánsko, které má podle některých zdrojů nejvíce zahraničních bojovníků na obyvatele. Boj s terorismem chápe jako součást důkladné antiradikalizační strategie, kterou dlouhodobě vyvíjí. Druhé největší dánské město, Aarhus, vyvinulo program pro dánské zahraniční bojovníky, kteří se vrací do Dánska. Nabízí jim možnost rehabilitovat se a

7 začlenit se znovu do společnosti, místo aby byli pouze sankcionováni. Součástí programu je nejen zdravotní a psychologická péče, ale i pomoc s nalezením práce nebo dokončením vzdělávacího procesu. Model prevence, který byl vyvinut, je založen na spolupráci tří klíčových partnerů škol, sociálních zařízení a policie. Program také poskytuje pomoc rodinám těch, kteří odešli do Sýrie, s kontaktováním svých příbuzných a s asistencí při návratu. Dánsko tak reaguje na skutečnost, že zahraniční bojovníci se často snaží o návrat, protože jsou zděšení a traumatizovaní tím, co zažili v zahraničí. Jedná se nejen o šok z válečných hrůz, ale i o deziluzi a odpor, k vraždám jiných Muslimů a civilního obyvatelstva. Ti, kteří se vrací se snahou spáchat násilný čin v domovské zemi, jsou v menšině a jsou snadno identifikovatelní zpravodajskými službami. Snaha o integraci navrátilců ze zahraničních konfliktů je velmi citlivé téma, které je politicky těžko uchopitelné. Součástí prevence odchodů mladých lidí do Sýrie je i spolupráce s čelními představiteli muslimských komunit. Aarhuská policie tvrdí, že podle statistik se jejich přístup vyplácí. Přesto ale místní komunita přiznává, že to není jediný možný přístup ani jednoznačné řešení. Dánsko od roku 2005 aplikuje i přísná bezpečnostní opatření, která se snaží zabránit dalším násilným útokům. Vyhrocená situace i politický tlak reagující na nejnovější vývoj žádají ovšem tvrdší přístup, který by se ještě více zaměřil na restriktivní řešení. Velká Británie Přístup Dánska je v mnohém odlišný například od přístupu Velké Británie, která se potenciální hrozbě snaží čelit především represivními opatřeními. Jako klíčové Velká Británie považuje zabránit potenciálním zahraničním bojovníkům odejít do konfliktních oblastí a případně zachytit osoby, představující bezpečnostní hrozbu při návratu do země. Britský ministr vnitra může například využít svého práva odebrat britský pas těm Britům, kteří mají dvě občanství a mohou představovat pro Británii hrozbu. Tím lze efektivně zabránit jejich návratu do země. Například v roce 2013 zbavila současná ministryně vnitra britského pasu 20 osob. Britská vláda již dříve rozšířila pravomoci policie, která může zabavit pasy a omezit pohyb osob podezřelých z terorismu. Dále má v plánu zabránit britským občanům představujícím bezpečnostní hrozbu v návratu do Velké Británie, pokud se nepodrobí přísným bezpečnostním opatřením a deradikalizačním programům. Někteří britští politici navrhují, aby se ti, kteří se vrací z Iráku a Sýrie považovali za vinné z účasti na terorismu, pokud neprokážou opak. Tento postup by byl v přímém rozporu s presumpcí nevinny, která představuje základní principy demokratického státu a je zakotvena i v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv v ustanovení článku 6:

8 Každý, kdo je obviněn z trestného činu, se považuje za nevinného, dokud jeho vina nebyla prokázána zákonným způsobem. Německo Několik set občanů zapojených do konfliktu na Blízkém východě má i Německo, jehož vláda v posledních dnech přijala návrh nového zákona, který má za cíl zabránit cestování osob podezřelých z terorismu. Návrh by změnil současné zákony týkající se občanských průkazů a cestovních pasů. Ve snaze zabránit potenciálním německým bojovníkům opustit zemi by zákon umožnil zabavit podezřelým osobám osobní doklady. Zákon předpokládá možnost zabavení občanských průkazů až na dobu 3 let a vydání náhradních dokladů, které by neumožňovaly zahraniční cesty. Původní návrh zákona předpokládal pouze 18 měsíční dobu odebrání pasu, vláda ale navrhla prodloužení na 3 roky. Současné německé zákony umožňují zabavení cestovních pasů určitým osobám, nicméně je to neomezuje v cestách do Turecka tam totiž mohou němečtí občané cestovat pouze s občanským pasem. Právě skrze Turecko se evropští zahraniční bojovníci nejčastěji dostávají na území Sýrie. Vzhledem k propustnosti hranic mezi Tureckem a Sýrií je tak možné dostat se na území ovládané Islámským státem bez nutnosti vlastnit pas. Změny v zákonech by také umožnily zneplatnit cestovní dokumenty těch občanů, kteří jsou v zahraničí. Tím by došlo k prevenci jejich návratu do Německa a zároveň by byli snadněji zadržitelní v rámci Schengenského prostoru. Opoziční strany nicméně proti tomuto návrhu namítají, že neřeší aktuální bezpečnostní problém a je ústavně problematický. Poukazují také na skutečnost, že již nyní je možné zamezit osobám podezřelým z terorismu opustit zemi a mělo by se tak dbát spíše na přísné vymáhání dosavadních pravidel než přijímání nových. Kromě vnitřních opatření Německo dbá i na spolupráci s Tureckem, které je pro svoji transitní polohu klíčové v prevenci příchodu zahraničních bojovníků do Sýrie. Německé úřady také vedle zavedení represivních opatření vyvíjí i preventivní činnost. Ta se odehrává na federální úrovni i na úrovni jednotlivých spolkových zemí. Německo, stejně jako Dánsko, zapojuje školy, sociální zařízení i místní muslimské komunity. Programy spolkových zemí se zaměřují nejen na samotné potenciální zahraniční bojovníky, ale i na jejich rodiny a přátele. Austrálie Neevropskou zemí, která zapojení svých občanů do cizích konfliktů řešila přijetím zcela nové legislativy, je Austrálie. Ta zaznamenala několik desítek odchodů svých občanů a

9 reagovala na to návrhem zákona z roku 2014, který komplexně mění řadů národních zákonů jedná se např. o trestní zákoník, trestní řád, zákon o migraci, zákon o zpravodajských službách a mnoho dalších. Je to již druhá vlna novelizací, ta první se dotkla převážně médií a omezení možnosti informovat o aktivitách zpravodajských služeb. Nový zákon, který byl přijat v druhé polovině roku 2014, se věnoval především opatřením dotýkajícím se těch australských občanů, kteří již vycestovali nebo se k tomu chystají. Preventivních opatření, zabraňujících obecně radikalizaci, se nový zákon netýká. Nově je upravena například možnost pozastavovat platnost cestovních dokumentů, zákaz cestování do určitých válečných oblastí, rozšíření pravomocí zpravodajských služeb, posílení hraničních kontrol nebo omezení možnosti čerpání sociálních benefitů osobám zapojeným do teroristické činnosti. Přestože jsou obavy Austrálie naprosto pochopitelné, snaha bránit se před teroristickou hrozbou vedla podle mnohých k zavedení opatření omezujících lidská práva a nezávislost a svobodu tisku. Reakce australské vlády jsou značně represivní a snižují standard ochrany lidských práv v Austrálii. V tomto kontextu je nutné si uvědomit, že některá opatření, která byla Austrálií přijatá by v evropském kontextu pravděpodobně neobstála právě z důvodů velmi vysoké ochrany lidských práv, kterou v Evropě zajištují nejen národní právní řády, ale především systém ochrany řídící se Evropskou úmluvou o lidských právech a Listinou základních práv Evropské unie. Závěr Je potřeba si uvědomit, že většina zemí má již nyní ve svých zákonech opatření určená pro potírání teroristické aktivity. Je tomu tak i v případě České republiky, která ve svém trestním zákoníku upravuje kromě dílčích trestných činů i trestný čin teroristického útoku, ve kterém postihuje i podporu takového činu, vyhrožování tímto činem a samozřejmě přípravu. Zároveň trestní řád umožňuje soudu odebrat pas osoby, proti které je vedeno trestní stíhání, a tím jí zamezit odcestovat do zahraničí. Tato ustanovení musíme chápat v kontextu absence hrozby představované zahraničními bojovníky v České republice. V současné době není znám jediný případ Čecha, který by odešel bojovat do Sýrie či Iráku. Pouze se údajně se na území České republiky konal výcvik Brita, který odešel do Sýrie bojovat na straně kurdských jednotek. Problém, kterému čelí státy západní Evropy, nespočívá v legislativním opomenutí, které by nechávalo teroristické činy bez sankce, ale ve vysoké úrovni ochrany jednotlivce, která zapříčiňuje obtížné dokazování takového činu v chaotickém prostředí současné Sýrie a Iráku. Jedná se především o presumpci neviny, omezení možnosti vazby, standard dokazování v případě trestných činů, atd. Státy, které zvolily cestu represivních

10 opatření, které mají za cíl ochránit jejich občany, tak udělaly za cenu snížení těchto základních principů. V některých případech se navíc jedná i o omezování svobody a nezávislosti tisku nebo o zásahy do soukromí. Boj s terorismem a omezování možného ohrožení občanů jsou bezpochyby oblasti, které by měly být maximálně efektivní a státy by se měly snažit o zlepšení současných opatření. Ale nemohou svůj úspěch poměřovat pouze kritériem eliminace tohoto rizika. To může snadno vést nejen k selhání západního modelu liberální demokracie, ale v krátkodobém výhledu i k přehnané reakci, která může vyprovokovat další, mnohem závažnější nebezpečí a politické chyby.

11 Odborný podklad: Hrozba zahraničních bojovníků v Evropě Lucie Chládková, odborný podklad think- tanku Evropské hodnoty, Dle odhadů EU odešlo do Sýrie bojovat na straně islámských radikálů přes Evropanů. V poměru vůči velkosti obyvatelstva a velikosti domácí muslimské komunity nejvíce zahraničních bojovníků odchází z Dánska a Belgie, v absolutních číslech je nejvíce tímto fenoménem zasažená Francie. Zatím jediným teroristickým činem v Evropě spáchaným bývalým zahraničním bojovníkem byl útok na židovské muzeum v Bruselu z května Teroristická organizace Islámský stát, v jejíchž řadách bojuje nejvíce zahraničních bojovníků, má zatím omezené teritoriální zájmy soustřeďující se na oblast Blízkého východu, nicméně nelze vyloučit menší teroristické útoky páchané jednotlivci na evropském kontinentě. Syrská občanská válka přilákala od svého propuknutí na jaře roku 2011 na 11 až 12 tisíc zahraničních bojovníků (tzv. foreign fighters). Přestože většina zahraničních bojovníků přidávajících se k teroristické organizaci Islámský stát (IS) je ze zemí jako je Tunisko, Saudská Arábie či Jordánsko, tak evropskou veřejnost zajímají především zahraniční bojovníci pocházející právě z Evropy. Následující řádky přinášejí shrnutí týkající se evropských džihádistů jaké jsou jejich počty, zdali tito navrátilci spáchali či plánují teroristické akce na evropském kontinentě a jaké existují proklamace hrozeb ze strany Islámského státu. Rostoucí počty zahraničních bojovníků z Evropy Podle odhadů Evropské unie odešlo do září 2014 bojovat na straně islamistů více než Evropanů, přičemž toto číslo zahrnuje jak navrátivší bojovníky, tak osoby zabité během bojů. V absolutních číslech největší počty zahraničních bojovníků pocházejí z Francie, Velké Británie, Německa a Belgie. Podle vyjádření francouzského prezidenta Hollanda z poloviny roku 2014 zatím odešlo do Sýrie až přes 700 francouzských občanů. Tento počet je ještě více alarmující vzhledem k tomu, že se jedná o 75% nárůst v počtech Francouzů, kteří odešli bojovat do Sýrie v porovnání se začátkem roku V souvislosti s Velkou Británií se hovoří nejvíce o 400 osobách, kdy přibližně 250 z nich se již vrátilo zpět do Velké Británie a 65 bylo zatčeno v souvislosti s jejich aktivitami

12 v Sýrii. Z Německa odešlo bojovat taktéž okolo 400 osob a vrátila se jich přibližně třetina. Podle vyjádření českého premiéra Bohuslava Sobotky Česká republika nemá zatím žádné informace o tom, že by v řadách islamistů v Sýrii či Iráku bojovali Češi. Pokud přihlédneme k velikosti populace jednotlivých evropských států, tak v poměru vůči obyvatelstvu nejvíce zahraničních bojovníků odchází z Bosny a Hercegoviny, z Dánska a Belgie. V poměru vůči velikosti muslimských komunit je situace nejvážnější v Dánsku, Norsku a Belgii. Jedním z důvodů pokračujícího a zesilujícího nárůstu počtu zahraničních bojovníků v Sýrii bylo vyhlášení chalífátu ze strany Islámského státu v létě tohoto roku. Teroristické aktivity na evropském kontinentě Zatím nejznámějším případem teroristického činu navrátilce ze syrské války bylo střílení v židovském muzeu v Bruselu v květnu 2014, které měl na svědomí Francouz Mehdi Nemmouche a jehož útok nepřežili čtyři lidé. Dle vyjádření politických představitelů a bezpečnostních složek evropských států je zřejmé, že státní autority směřují veškerá protiteroristická opatření proti navracejícím se zahraničním bojovníkům, aby tak předešly dalšímu bruselskému scénáři. Dle zpráv z médií se Francie zatím nepotýká s přílivem navrátilců ze Sýrie, kteří by osnovali teroristické útoky na území Francie, ale spíše se francouzským autoritám daří podnikat preemptivní kroky především se jedná o rozbíjení teroristických sítí na rekrutování nových zahraničních bojovníků. Zpravodajské služby Velké Británie rovněž detailně monitorují zahraniční bojovníky. Velká Británie má také již svého prvního odsouzeného za teroristické zločiny spojené s válkou v Sýrii. Mashudur Choudhury byl odsouzen ke čtyřem letům vězení za cestu do Sýrie, kde se měl přidat k džihádistům ve výcvikovém táboře. V červnu německé soudy obvinily tři osoby, které se údajně zapojily do bojů v Sýrii na straně islámských radikálů a z Německa měli vyvézt vojenské vybavení, léky a peníze zpět do Sýrie. V souvislosti s koordinací na mezinárodní úrovni volá OSN i EU po využití veškerých dostupných nástrojů pro zabránění odchodu zahraničních bojovníků a jejich následné participaci na teroristických aktivitách islamistických organizací. Dle poslední zprávy Europolu mapující situaci okolo terorismu v Evropě za rok 2013 se úřadům v členských státech daří rozbíjet náborové sítě (jako je například belgická Sharia4Belgium) a zamezovat odchodu Evropanů do Sýrie a jiných konfliktních oblastí. Islamistické teroristické organizace nadále vyzývají svoje potenciální následovníky, aby páchali tzv.

13 individuální džihád v západních státech či aby se zapojovali do bojů či podpůrných aktivit mimo evropské území. Výroky syrských islamistů Existuje rozdíl mezi tím, jaké kroky podnikají samotní navrátilci ze Sýrie a tím, co hlásá IS a jaké jsou zájmy této teroristické organizace jako celku. Zatím IS nezačal systematicky vysílat zahraniční bojovníky zpět do jejich zemí původu, aby zde páchali násilí. Přestože Islámský stát dle svých prohlášení usiluje o ustanovení celosvětového chalífátu, tak v současnosti má tato organizace spíše omezené teritoriální zájmy, které souvisejí s politickým uspořádáním na Blízkém východě. Na druhou stranu se objevují zprávy především z Velké Británie, že řada navrátilců dostala specifické instrukce pro teroristické mise. Z tohoto důvodu je nutné počínání IS a jeho stoupenců neustále monitorovat a průběžně vyhodnocovat jejich aktivity. Zahraniční bojovníci v mnoha internetových videích hrozí například USA, že vlajka IS zavlaje nad Bílým domem či obecně hrozí Západu za jeho zapojení se do války v Sýrii. Mluvčí Islámského státu v nedávném proslovu ze září minulého roku hrozil odplatou USA a jejich evropským spojencům za letecké útoky v Iráku a vyzval všechny muslimy, aby útočily na západní bezpečnostní složky a bezvěrce ze zemí, které jsou součástí koalice proti IS. IS na sebe upoutal pozornost veřejnosti západních států, když popravil dva americká rukojmí. Taktikou IS je bezesporu zastrašit jakoukoliv opozici a v případě popravy západních novinářů také vyvolat strach u západní veřejnosti, která může tlačit na svoje politické představitele, aby se nadále neangažovali v kampani proti IS. Navíc dle nedávné studie advocacy organizace CAGE byly motivem pro většinu teroristických činů po 11. září ve Velké Británii důvody související s britskou zahraniční politikou. Co říkají na zahraniční bojovníky odborníci a statistiky V této souvislosti je často citována studie odborníka na islamismus Thomase Hegghammera, který zkoumal problematiku navracejících se zahraničních bojovníků a zjistil, že ze všech západních muslimů, kteří odešli bojovat do konfliktních oblastí před rokem 2011, se přibližně 1 z 9 navrátilců zapojil do teroristických aktivit i zpět na Západě. S podobnými závěry přišla také Národní komise pro teroristické útoky na Spojené státy, která měla za úkol vyšetřit útoky z 11. září Podle této komise prošlo tréninkovými kempy Al- Kajdy mezi lety 1996 až 2001 okolo 10 tisíc až 20 tisíc rekrutů, ale útoky z 11. září spáchala pouze malá skupina teroristů. Podle International Centre

14 for Counter- Terrorism v Haagu ze všech osob, které byly usvědčeny z džihádistického teroristického činu v Evropě mezi lety 2001 až 2009, pouze okolo 12 % z nich bylo v zahraničí pro ideologický či vojenský výcvik nebo se rovnou účastnilo bojů. Z výše uvedených dat vyplývá, že je možné v Evropě očekávat spíše útoky malého rozsahu, jakému jsme byli svědky v Bruselu v židovském muzeu, o čemž je přesvědčen i koordinátor EU v boji proti terorismu Gilles de Kerchove. Z tohoto důvodu by tudíž nebylo vhodné plošně zatýkat a následně zavírat do vězení veškeré navracející se zahraniční bojovníky, ale naopak je monitorovat a případně přimět ke spolupráci se státními autoritami, aby sdíleli informace o možných plánech teroristických útoků. Vycvičení teroristé mohou také provádět mnohem smrtonosnější útoky než tzv. home- grown teroristé, kteří jsou často bez vojenského výcviku a bez znalosti například výbušných zařízení. Mnoho zahraničních bojovníků se mimo jiné vrací zpět do zemí původu, protože se v Sýrii či Iráku neúčastnili přímo bojů, ale působili spíše v zázemí. Na druhou stranu statistická data nemůžeme přeceňovat a je vždy nutné analyzovat cíle a strategii dané teroristické skupiny. Příkladem může být právě již zmiňovaný Hegghammerův článek uvádějící, že statisticky páchá teroristické aktivity i doma pouze 1 z 9 navrátilců. Toto číslo je ovšem převážně postaveno na analýze mudžahedínů bojujících proti Sovětskému svazu, což již neodpovídá kontextu dnešní světové bezpečnostní situace. Dnes se také liší složení osob, které odcházejí bojovat na Blízký východ jedná se o čím dál mladší rekruty mezi lety a zapojují se také často ženy. Riziko navracejících se zahraničních bojovníků netkví pouze v konkrétních teroristických činech, tyto osoby mohou v Evropě také rekrutovat další spolubojovníky a stát se vzory pro další následovníky či být součástí podpůrné sítě teroristů a například zajišťovat zbraně a finance pro svoji organizaci.

15 Komentář pro Českou televizi: Evropa a islám Radko Hokovský, Česká televize, , Celkem 27 zraněných taková je bilance útoků islamistů ve Francii za poslední tři dny. Země proto přes nadcházející svátky posílí svá bezpečnostní opatření a do ulic pošle až 300 hlídkujících vojáků. Úřady vyzývají ke klidu a obezřetnosti. Má Evropa s posilováním Islámského státu důvod začít se bát? A je možné nějak zabránit tomu, aby Evropané odjížděli do válečných oblastí a přidávali se k islamistům? Pozvání přijali arabista a islamolog Bronislav Ostřanský a Radko Hokovský z think- tanku Evropské hodnoty.

16 Komentář pro Českou televizi: Radikalizace muslimů Jakub Janda, ČT24, , Zástupce ředitele think- tanku Evropské hodnoty Jakub Janda hovoří o radikalizaci islamistů v Evropě.

17 Komentář: Čeští ministři chyběli na klíčovém jednání o islamistech Radko Hokovský, ihned.cz, Letos se očekávají statisíce žadatelů o azyl v Evropě a v odborné komunitě se začíná hovořit o uprchlické krizi. Důvěra v Schengen je mezi členskými státy silně narušena. Italové a Řekové mají velké problémy se zvládáním současné imigrační vlny, v důsledku čehož se v schengenském prostoru pohybuje nebývalé množství ilegálních přistěhovalců bez jakékoliv evidence. Dalším závažným tématem je řešení návratu islamistů ze Sýrie a Iráku, kde bojuje přes 3000 občanů EU z evropských muslimských komunit. Na ně některé vlády reagují tak tvrdě (Britové, Nizozemci), že jim plánují brát pasy či občanství. Když se na evropské úrovni řeší takto krizové a třaskavé věci, je nezbytná účast politiků na nejvyšší úrovni. Na včerejším jednání Rady EU pro spravedlnost a vnitřní záležitosti byli přítomni dva komisaři, dva vicepremiéři a celkem 32 evropských ministrů vnitra a spravedlnosti. Za českou vládu podle zápisu nedorazila na toto jednání ani ministryně spravedlnosti Válková, ani ministr vnitra Chovanec. Ministr vnitra, který má migrační politiku v gesci, za sebe neposlal ani náměstka! Česká republika byla zastoupena jen na úrovni náměstka ministra spravedlnosti a vrchní ředitelky z ministerstva vnitra. Čeští politici často žijí v iluzi, že záležitosti a urgentní problémy primárně západoevropských zemí se Česka netýkají. V okamžiku, kdy jsme součástí schengenského prostoru, je vnitřní pohyb migrantů i potenciálních teroristů věcí primární důležitosti i pro české ministry. O to více, že ze sousedního Rakouska podle dostupných informací odešlo přes 300 islamistů bojovat za Islámský stát. Evropské státy intenzivně řeší, jak se s jejich budoucím návratem vyrovnat a čeští ministři u těchto jednání nejsou. Radko Hokovský je výkonným ředitelem think- tanku Evropské hodnoty.

18 Komentář pro Českou televizi: Hrozba Islámského státu Radko Hokovský, ČT24: Události, komentáře, , Výkonný ředitel think- tanku Evropské hodnoty Radko Hokovský od 09:55 komentuje radikalizaci v evropských muslimských komunitách.

19 Komentář: Islamisté jsou hrozbou i v evropských městech Michaela Kolářová, Lidové Noviny, Tito lidé jsou nazýváni zahraniční bojovníci a političtí představitelé i bezpečnostní experti je považují za jednu z největších hrozeb pro bezpečnost Evropské unie současnosti. Mluvíme- li o zahraničních bojovnících v tomto kontextu, máme na mysli zástupce evropských muslimských komunit, kteří odcházejí válčit do některého z blízkovýchodních konfliktů, aby tam bojovali za to, co nazývají obranou islámu. Do povstání proti Bašáru Asadovi se připojilo přes 11,000 zahraničních bojovníků z celého světa a nejméně 2,000 z nich pocházejí z evropských zemí, především z Francie, Velké Británie, Německa, Belgie a Nizozemí. Z jakého důvodu ale představují pro Evropu tak velké bezpečnostní riziko, když bojují v konfliktu, který se odehrává relativně daleko od hranic EU? Muslimové žijící na Západě, kteří se radikalizují, zpravidla nejdříve odcházejí do válečné oblasti jako Irák nebo Afghánistán, kde se cvičí v boji, a až poté se uchylují k teroristickým útokům proti západním zemím. Většina nadnárodních džihádistických skupin vznikla jako produkt mobilizace zahraničních bojovníků, protože oba fenomény jsou úzce provázané společnou ideologií. Ta se neomezuje jenom na válečnou zónu, ale má globální rozsah. Bojovníci z Evropy se nejčastěji připojují ke skupině Džabhát al- Nusra, syrské odnoži al- Káidy, a k organizaci Islámský stát (IS), které se al- Káida zřekla kvůli její excesivní brutalitě vůči ostatním muslimům. Obě organizace charakterizuje militantní sunnitský radikalismus stojící na ideologii džihádistického salafismu. Džihádisté věří, že islám je v ohrožení, a proto musejí povstat k jeho obraně. Svět je pro ně rozdělen na blízkého nepřítele - místní nevěřící režimy - a na vzdáleného nepřítele, jímž je západní civilizace, která svou politickou nadvládou nad muslimskými zeměmi brání ustavení pravého islámského státu. Ustavení islámského chalífátu pod nadvládou šarí i napříč muslimským světem a ještě dál je absolutním cílem těchto radikálů, jež věří, že této vize nelze dosáhnout bez použití násilí. V reportáži natočené zpravodajským kanálem VICE hrozí bojovník IS, že vztyčí Alláhovu vlajku nad americkým Bílým domem. V jiném prohlášení vyhrožuje německý konvertita k islámu bojující pod standartou IS, že vyhodí do vzduchu americké sklady jaderných zbraní nacházející se v Německu. Že tyto výhružky nejsou plané, jsme se přesvědčili v květnu, kdy francouzský navrátilec ze Sýrie Mehdi Nemmouche spáchal útok na židovské muzeum v Bruselu, jemuž padli za oběť 4 lidé. Zbraně, které se u něho našly, byly zabaleny do vlajky IS.

20 Kvůli volnému pohybu osob uvnitř EU hrozí nebezpečí kdekoliv v Evropě. Jiný německý extremista, který se vracel z válečné zóny v Sýrii, byl v dubnu zadržen v Praze. Tajné služby evropských zemí mají se zahraničními bojovníky plné ruce práce a monitorování džihádistů vracejících se ze Sýrie jim zabere víc jak polovinu protiteroristické agendy. Britské tajné službě se už minimálně jeden plánovaný teroristický útok podařilo zmařit. IS zatím bojuje převážně v Sýrii a Iráku, ale musíme mít na paměti, že jeho ideologie ohrožuje i naši bezpečnost v Evropě. Může se zdát, že jedinou strategií Islámského státu je bezbřehé zabíjení všech, koho považují za nepřítele své ideologie. Opak je pravdou. IS se velmi snaží, aby pro svoji džihádistickou ideu získal co nejvíce sympatizantů z řad místních i mezi muslimy ze Západu. Vítězný postup IS proto nelze nechat bez odezvy a EU se musí aktivně připojit ke snahám o jeho zastavení. Humanitární pomoc iráckým uprchlíkům a vojenská podpora kurdské armády, která se spolu s Američany snaží IS zabránit v rozšiřování jeho sféry vlivu, jsou nezbytnými kroky, které EU - a potažmo Česká republika - musejí učinit pro svou vlastní bezpečnost. Michaela Kolářová je analytičkou think- tanku Evropské hodnoty.

5369/15 zs/jp/kno 1 DG C 2C

5369/15 zs/jp/kno 1 DG C 2C Rada Evropské unie Brusel 16. ledna 2015 (OR. en) 5369/15 COTER 9 COMEM 8 COMAG 10 COPS 9 POLMIL 3 IRAQ 1 CONUN 7 COHOM 3 COSI 7 ENFOPOL 16 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

N 049/10/02 a K 057/10/ funkční období

N 049/10/02 a K 057/10/ funkční období N 049/10/02 a K 057/10/02 10. funkční období N 049/10/02 a K 057/10/02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS

Více

První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky ŽENEVA, Palác národů, 21. července 2005 (Informační služba OSN) - Následující text obsahuje hlavní informace z dnešní tiskové konference Antónia

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 1 Struktura prezentace základní informace o schengenské spolupráci Principy Historický přehled (1985 2007) Kompenzační opatření příprava ČR

Více

Problematika migrace v právu Evropské unie

Problematika migrace v právu Evropské unie Problematika migrace v právu Evropské unie Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Vysoká škola finanční a správní; Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Evropská unie a

Více

Dokument ze zasedání. v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu. o provádění čl. 42 odst. 7 Smlouvy o Evropské unii (2015/3034(RSP))

Dokument ze zasedání. v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu. o provádění čl. 42 odst. 7 Smlouvy o Evropské unii (2015/3034(RSP)) Evropský parlament 2014-2019 Dokument ze zasedání B8-0045/2016 13.1.2016 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

Mezinárodn. rodní organizace

Mezinárodn. rodní organizace rodní organizace OSN založena 1945 Organizace spojených národů anglická zkratka UN (United Nations) http://www.osn.cz/ http://cs.wikipedia.org/wiki/organizace_spojených_národů OSN Organizace spojených

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 1. 11. 216 NÁRODNÍ BEZPEČNOST Garant: Tomáš Pojar SVĚTOVÝ INDEX MÍRU (GPI SCORE) MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ (pořadí země v roce 216 z celkového počtu 163) 2, 1,8 1,6 1,4 71 82 1,2 1,

Více

Historie evropské integrace

Historie evropské integrace Historie evropské integrace Myšlenka společné Evropy Zabránit opakování tragédie dvou světových válek Zajištění evropského míru Regenerace zpustošené a zchudlé Evropy po světových válkách Vzájemná spolupráce

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

Terorismus ve státech EU Dříve poměrně běžný jev v západní Evropě Frakce rudé armády, Rudé brigády, ETA, IRA, korsičtí separatisté Velmi často spíše v

Terorismus ve státech EU Dříve poměrně běžný jev v západní Evropě Frakce rudé armády, Rudé brigády, ETA, IRA, korsičtí separatisté Velmi často spíše v EU a terorismus Listopad 2014 Terorismus ve státech EU Dříve poměrně běžný jev v západní Evropě Frakce rudé armády, Rudé brigády, ETA, IRA, korsičtí separatisté Velmi často spíše vnitřní hrozba než vnější

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Bratislavské prohlášení

Bratislavské prohlášení Bratislava, 16. září 2016 Bratislavské prohlášení Sešli jsme se dnes v Bratislavě v čase kritickém pro náš evropský projekt. Bratislavský summit 27 členských států byl věnován společnému stanovení diagnózy

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Migrační vlna a některé její dopady na Českou republiku

Migrační vlna a některé její dopady na Českou republiku Migrační vlna a některé její dopady na Českou republiku Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 6. olomoucká sociologická konference Olomouc 19.-21.října 2016 www.kriminologie.cz

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2030(INI)

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2030(INI) Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zahraniční věci 2016/2030(INI) 2.5.2016 NÁVRH ZPRÁVY o strategické komunikaci EU pro boj s propagandou, kterou proti ní vedou třetí strany (2016/2030(INI)) Výbor

Více

PŘEDSTAVENÍ poslanecké iniciativy pro efektivizaci boje ČR s terorismem. Ing. Michael HRBATA místopředseda Výboru pro obranu

PŘEDSTAVENÍ poslanecké iniciativy pro efektivizaci boje ČR s terorismem. Ing. Michael HRBATA místopředseda Výboru pro obranu PŘEDSTAVENÍ poslanecké iniciativy pro efektivizaci boje ČR s terorismem Ing. Michael HRBATA místopředseda Výboru pro obranu Obecná definice Terorismus je taktika z oblasti válečných činů, vyvolávající

Více

15412/16 ls/lk 1 DGD 1C

15412/16 ls/lk 1 DGD 1C Rada Evropské unie Brusel 12. prosince 2016 (OR. en) 15412/16 ENFOPOL 484 ENV 791 ENFOCUSTOM 235 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 8. prosince 2016 Příjemce: Č. předchozího

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. května 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Coreper/Rada

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Stanovuje postup orgánů činných v trestním řízení Konkretizuje, jak postupovat při zjišťování trestných činů, prokazování

Více

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže DOKUMENTY EU Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže Informační podklad ke sdělení Komise Vzorová dohoda o postavení jednotek podle čl. 54 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1624

Více

Základy práva, 21. listopadu 2016

Základy práva, 21. listopadu 2016 Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta Základy práva, 21. listopadu 2016 ké právo Přehled přednášky ké právo ké právo ké právo Soubor právních norem, které ukládají cizincům povinnosti nebo

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR PRIORITY A POSTUPY MINISTERSTVA VNITRA PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ŽENY A MUŽE NA ROK 2016 (Akční plán k resortní strategii podpory rovnosti žen a mužů na rok 2016) 1. Vyhodnocení plnění za

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o provádění opatření nezbytných k zajištění toho, aby tabák pro orální užití nebyl uváděn na trh v jiných členských

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

Č. j. MV /OBP-2015 Praha 5. října 2015 Počet listů: 5

Č. j. MV /OBP-2015 Praha 5. října 2015 Počet listů: 5 odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Nad Štolou 3 Praha 7 170 34 Č. j. MV-136105-3/OBP-2015 Praha 5. října 2015 Počet listů: 5 Společné stanovisko odboru bezpečnostní politiky a prevence

Více

Štětinův výrok v Evropském parlamentu, že EU je ve válce s Ruskem, vyvolal prudkou reakci a už padlo první trestní oznámení!

Štětinův výrok v Evropském parlamentu, že EU je ve válce s Ruskem, vyvolal prudkou reakci a už padlo první trestní oznámení! Štětinův výrok v Evropském parlamentu, že EU je ve válce s Ruskem, vyvolal prudkou reakci a už padlo první trestní oznámení! Štětinův výrok v Evropském parlamentu, že EU je ve válce s Ruskem, vyvolal prudkou

Více

Postoje občanů ČR k NATO a USA

Postoje občanů ČR k NATO a USA Tisková konference pořádaná v rámci 15. výročí vstupu České republiky do NATO Postoje občanů ČR k NATO a USA CEVRO Institut, úterý 11. března 2014 Pozadí a cíle výzkumu V souvislosti s 15. výročím vstupu

Více

Návrh vystoupení náměstka Jakuba Dürra

Návrh vystoupení náměstka Jakuba Dürra Veřejné slyšení v Evropském parlamentu organizováno politickou skupinou PPE-DE Systém Evropských škol: Model pro mobilitu a mnohojazyčnost 19. března 2009 (9:00 12:30) sál A3E-2 Návrh vystoupení náměstka

Více

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

PC, dataprojektor, filmové dokumenty, aktuální zpravodajství, denní tisk

PC, dataprojektor, filmové dokumenty, aktuální zpravodajství, denní tisk Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Politologie, právo 3. ročník a septima 1 hodina týdně PC, dataprojektor, filmové dokumenty, aktuální zpravodajství, denní tisk

Více

Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování

Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování Jan Schneider 1 1. Shrnutí: Doporučený model exekutivní kontroly 2. Rozbor: 2.1 Kontrola (pojem) 2.2 Řízení a úkolování (výčet subjektů a jejich role) 2.3 Koordinace

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Průběžná zpráva o předsudečném násilí/násilí z nenávisti In IUSTITIA, o.p.s.

Průběžná zpráva o předsudečném násilí/násilí z nenávisti In IUSTITIA, o.p.s. Průběžná zpráva o předsudečném násilí/násilí z nenávisti 1.4. - 30.6. 016 In IUSTITIA, o.p.s. Shrnutí Terčem předsudečného násilí se znovu stávali lidé z důvodu své skutečné nebo domnělé víry nebo politického

Více

Příloha č. 1: Portért Franjo Tujdmana prezidenta Chorvatska (fotografie)

Příloha č. 1: Portért Franjo Tujdmana prezidenta Chorvatska (fotografie) Seznam příloh Příloha č. 1: Portért Franjo Tujdmana prezidenta Chorvatska (fotografie) Příloha č. 2: Slobodan Miloševič prezident Srbska a Černé Hory (fotografie) Příloha 3: Etnické rozdělení Jugoslávie

Více

Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob

Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob ZPRÁVA PE

Více

SSOS_ON_3.09 NATO. Číslo a název projektu Číslo a název šablony

SSOS_ON_3.09 NATO. Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_3.09

Více

Hrozba terorismu 20. 11. 2015. Zpracováno exkluzivně pro:

Hrozba terorismu 20. 11. 2015. Zpracováno exkluzivně pro: Hrozba terorismu 20. 11. 2015 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz Zpracováno

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 CS CONSILIUM Schengen Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 Obsah ÚVOD 1 VOLNÝ POHYB OSOB 2 POLICEJNÍ A CELNÍ SPOLUPRÁCE 2 vnitřní hranice 2 vnější hranice 3 Schengenský informační systém (SIS)

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

VYBRANÁ TÉMATA. Právní postavení osob zadržených na vojenské základně Guantánamo - rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 29.6.

VYBRANÁ TÉMATA. Právní postavení osob zadržených na vojenské základně Guantánamo - rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 29.6. VYBRANÁ TÉMATA Právní postavení osob zadržených na vojenské základně Guantánamo - rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 29.6. 2006 - (5/2006) Martin Kavěna LL.B., B.C.L. Parlament České republiky Kancelář

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR Senát Parlamentu České republiky s o u h l a s í s ratifikací Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o změně Dohody mezi vládou

Více

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 19.9.2016 JOIN(2016) 41 final 2016/0289 (NLE) Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovisku Unie v Radě

Více

ČLÁNEK 29 Pracovní skupina pro ochranu údajů

ČLÁNEK 29 Pracovní skupina pro ochranu údajů ČLÁNEK 29 Pracovní skupina pro ochranu údajů 1112/05/CS WP 103 Stanovisko č. 1/2005 o úrovni ochrany zajišťované v Kanadě v souvislosti s předáváním záznamů o knihování cestujících a předběžných informací

Více

I. Základní informace. II. Útok. III. Konspirační teorie

I. Základní informace. II. Útok. III. Konspirační teorie I. Základní informace II. Útok III. Konspirační teorie I. ZÁKLADNÍ INFORMACE Co je to terorismus? je užití násilí nebo hrozby násilím s cílem zastrašit protivníka je v posledních letech celosvětový problém

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více

Protikorupční balíček

Protikorupční balíček Protikorupční balíček legislativní část (zákon o protikorupčních opatřeních) Ing. Martin Pecina, MBA ministr vnitra Korupce jeden z nejzávažnějších problémů současné ČR je v pozadí veškeré organizované

Více

Asijský organizovaný zločin v Evropské unii

Asijský organizovaný zločin v Evropské unii GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI OBČANSKÉ SVOBODY, SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI Asijský organizovaný zločin v Evropské unii SHRNUTÍ Obsah

Více

Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu. (53. týden) M 073 / 06 M 073 / 06

Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu. (53. týden) M 073 / 06 M 073 / 06 M 073 / 06 6. funkční období M 073 / 06 Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu 2007 (53. týden) P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I

Více

USNESENÍ RADY. ze dne 26. června 1997. o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03)

USNESENÍ RADY. ze dne 26. června 1997. o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03) USNESENÍ RADY ze dne 26. června 1997 o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B7-0074/9. Pozměňovací návrh. Doris Pack za skupinu PPE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B7-0074/9. Pozměňovací návrh. Doris Pack za skupinu PPE 3. 2. 2014 B7-0074/9 9 Bod odůvodnění D D. vzhledem k tomu, že má-li se zabránit tomu, aby před parlamentními volbami v říjnu 2014 znovu zavládla patová situace, je zapotřebí nové dynamiky a respektu vůči

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.4.2015 COM(2015) 146 final 2015/0071 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie v Mezinárodní námořní organizaci během 68. zasedání

Více

CO POVAŽUJE ČESKÁ VEŘEJNOST ZA NEBEZPEČÍ PRO NAŠI ZEMI?

CO POVAŽUJE ČESKÁ VEŘEJNOST ZA NEBEZPEČÍ PRO NAŠI ZEMI? INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 5/15 vydáno dne 16.6.15 CO POVAŽUJE ČESKÁ VEŘEJNOST ZA NEBEZPEČÍ PRO NAŠI ZEMI? Islámský fundamentalismus, mezinárodní organizovaný zločin, terorismus jsou stabilně považovány

Více

Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Nápomoc při rozhodování a zastupování členem domácnosti

Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Nápomoc při rozhodování a zastupování členem domácnosti MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Příloha č. 2 k zápisu z 14. 2. 2014 Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 2. 2014 Nápomoc

Více

PUBLIC. Brusel 21. května 2010 (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 9837/10 LIMITE

PUBLIC. Brusel 21. května 2010 (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 9837/10 LIMITE Conseil UE RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 21. května 2010 (OR. en) 9837/10 LIMITE PUBLIC PROCIV 67 JAI 435 COCON 25 SAN 117 SOC 352 COHAFA 44 COTER 40 ENFOPOL 135 COSDP 425 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 5. října 2016 v 09:00 h V Praze 29. září 2016 Čj. 2268/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda Beneše

Více

6074/17 dhr/mv/mb 1 DG A SSCIS

6074/17 dhr/mv/mb 1 DG A SSCIS Rada Evropské unie Brusel 8. února 2017 (OR. en) 6074/17 C 42 POZNÁMKA K BODU A Odesílatel: Příjemce: Výbor stálých zástupců Rada Č. předchozího dokumentu: 12940/15, 12940/1/15, 10746/16, 12913/16 Předmět:

Více

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE)

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) MEZINÁRODNÍ FEDERACE PREZENTACE 8.0. Cíl prezentace Přiblížit strukturu a poslání Mezinárodní

Více

ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 20. května 1999

ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 20. května 1999 DOKUMENTY K SCHENGENU ROZHODNUTÍ RADY ze dne 20. května 1999 o definici schengenského acquis za účelem určení právního základu všech ustanovení nebo rozhodnutí, jež tvoří acquis, v souladu s příslušnými

Více

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26. Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.července 1995) VYSOKÉ SMLUVNÍ STÁTY, členské státy Evropské unie, S odvoláním

Více

Česká republika. 1. Všeobecné informace

Česká republika. 1. Všeobecné informace Česká republika 1. Všeobecné informace Po pádu železné opony se Česká republika stala společně s dalšími zeměmi bývalého socialistického bloku významnou zemí původu pro obchod se ženami za účelem sexuálního

Více

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku Co je to veřejná podpora čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie: Podpory poskytované v jakékoli formě státem

Více

Zajištění bezpečnostní situace České republiky

Zajištění bezpečnostní situace České republiky Zajištění bezpečnostní situace České republiky v souvislosti s propouštěním zahraničních pracovníků v důsledku hospodářské krize Ivan Langer ministr vnitra Východiska podzim 2008 první náznaky ekonomické

Více

Evropská uprchlická krize a Sýrie. Titulky

Evropská uprchlická krize a Sýrie. Titulky Evropská uprchlická krize a Sýrie Titulky V létě 2015 zažila Evropa největší příliv uprchlíků od druhé světové války. Proč? Hlavní důvod je, že se Sýrie stala hlavním světovým zdrojem uprchlíků. Sýrie

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 28/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 28/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 28/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Zástupce předkladatele: ministr vnitra Doručeno

Více

U S N E S E N Í Rady vlády České republiky pro lidská práva ze dne 1. října 2009

U S N E S E N Í Rady vlády České republiky pro lidská práva ze dne 1. října 2009 U S N E S E N Í Rady vlády České republiky pro lidská práva ze dne 1. října 2009 Rada vlády ČR pro lidská práva (dále jen Rada ) I. n a v a z u j e n a schválený podnět Výboru pro lidská práva a biomedicínu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 5. května 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky 303 10. funkční období 303 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě 2016 Návrh U S N E S

Více

Usnesení. Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne 18. června k nahlížení do zdravotnické dokumentace

Usnesení. Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne 18. června k nahlížení do zdravotnické dokumentace Usnesení Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne 18. června 2009 k nahlížení do zdravotnické dokumentace Rada vlády ČR pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti mučení a

Více

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí Ministerstvo zahraničních věcí ČR Diplomatický protokol listopad 2012 www.mzv.cz/protokol I. Ochrana a bezpečnost diplomatických misí II. III. IV. Policejní asistence během recepce konané u příležitosti

Více

PUBLIC LIMITE CS. Brusel 7. února 2012 (09.02) (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 5738/12 LIMITE SPORT 4 DOPAGE 1 SAN 9 JAI 35

PUBLIC LIMITE CS. Brusel 7. února 2012 (09.02) (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 5738/12 LIMITE SPORT 4 DOPAGE 1 SAN 9 JAI 35 Conseil UE RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 7. února 2012 (09.02) (OR. en) 5738/12 LIMITE PUBLIC SPORT 4 DOPAGE 1 SAN 9 JAI 35 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Č. předchozího

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 11. 7. 2013 2013/0106(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25 Návrh stanoviska Nathalie Griesbeck (PE513.286v01-00) Evropského parlamentu a Rady, kterým

Více