KOMENTÁŘE A ANALÝZY THINK- TANKU EVROPSKÉ HODNOTY K TÉMATU ISLAMISTICKÝCH ZAHRANIČNÍCH BOJOVNÍKŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMENTÁŘE A ANALÝZY THINK- TANKU EVROPSKÉ HODNOTY K TÉMATU ISLAMISTICKÝCH ZAHRANIČNÍCH BOJOVNÍKŮ"

Transkript

1 KOMENTÁŘE A ANALÝZY THINK- TANKU EVROPSKÉ HODNOTY K TÉMATU ISLAMISTICKÝCH ZAHRANIČNÍCH BOJOVNÍKŮ

2 OBSAH Odborný podklad: Jak se státy vyrovnávají se zahraničními bojovníky... 3 Odborný podklad: Hrozba zahraničních bojovníků v Evropě Komentář pro Českou televizi: Evropa a islám Komentář pro Českou televizi: Radikalizace muslimů Komentář: Čeští ministři chyběli na klíčovém jednání o islamistech Komentář pro Českou televizi: Hrozba Islámského státu Komentář: Islamisté jsou hrozbou i v evropských městech Komentář: Islamističtí teroristé jsou hrozbou i v evropských městech Komentář: Očekávejme od českých muslimů uznání principů liberální demokracie Komentář: Buďme rozvážní a poučme se z chyb v západní Evropě... 25

3 SEZNAM VÝSTUPŮ Odborný podklad: Jak se státy vyrovnávají se zahraničními bojovníky Sára Valachová, odborný podklad think- tank Evropské hodnoty, V současné době bojuje v konfliktu v Sýrii a Iráku mezi 3 a 5 tisíci evropských občanů. Určitá část těchto osob se následně vrací do Evropy a představuje potenciální bezpečnostní hrozbu. Většina zahraničních bojovníků se účastní bojů na straně teroristických organizací, ale někteří vstoupili do kurdských jednotek, které jsou podporovány koalicí západních států. Francie, Velká Británie a Německo připravují legislativu, která by umožňovala zabavit pas podezřelým osobám. Velká Británie navíc umožňuje premiérovi odebrat britské občanství osobám s dvojí státní příslušností. Dánsko se zaměřuje především na prevenci a integraci mladých Muslimů do společnosti; navracejícím se zahraničním bojovníkům nabízí rehabilitaci. Preventivní programy se uplatňují i v Belgii, Německu nebo Francii. Austrálie zavedla nová opatření, která zvyšují pravomoci zpravodajských služeb a omezují možnosti cestovat podezřelým osobám do konfliktních oblastí. Nová bezpečnostní opatření často omezují základní lidská práva a svobody, je potřeba zvažovat vztah bezpečnosti a svobody. Vzrůstající počty zahraničních bojovníků, tzv. foreign fighterů, přinutily mnohé státy, aby revidovaly své stávající zákony a reagovaly tak na nová potenciální nebezpečí. Fenomén foregin fighterů souvisí v současné době především s konfliktem v oblasti Sýrie a Íraků, ze své podstaty ale není takto regionálně omezený. Zahraničním bojovníkem je ten, kdo bojuje v určitém konfliktu, ačkoliv nepatří občanstvím k žádné ze zúčastněných stran. Jedná se například o britské nebo australské občany zapojující se do konfliktu v Sýrii. V minulosti se velké počty zahraničních bojovníků účastnily občanské války v Afghánistánu nebo balkánského konfliktu. Přesto syrský konflikt přilákal více

4 evropských zahraničních bojovníků než všechny ostatní konflikty za posledních 20 let. Celkové počty zahraničních bojovníků v Sýrii jsou odhadovány na 11 až 12 tisíc, přičemž mezi 3 a 5 tisíci z nich přišlo z evropských a západních států. Pochází především z Francie, Velké Británie, Německa, Nizozemska, ale i Austrálie a USA. Pro tyto západní státy představují jejich občané bojující za militantní skupiny a teroristické organizace bezpečnosti riziko pramenící ze dvou hlavních zdrojů. Obávají se jednak radikalizace domácích Muslimů, která může ovlivnit rozhodnutí odejít bojovat do zahraničí, ale i návratu zahraničních bojovníků do své vlasti. Jednotlivé státy EU i jiné západní státy reagovaly na tyto hrozby různými prostředky. Došlo nejen k přijímání nové legislativy a zvažování nových bezpečnostních postupů, ale i k aktivaci již existujících struktur, které si s novým problémem mají poradit. Opatření, která státy přijaly v boji s bezpečnostní hrozbou představovanou zahraničními bojovníky, se dají rozdělit do několika kategorií. Jedná se jednak o taková pravidla, která omezují nebo eliminují nebezpečí související s radikalizací domácího obyvatelstva. To se netýká přímo zahraničních bojovníků, ale obecně integrace menšin do společnosti a práce s nimi. Dále můžeme mluvit o preventivních opatřeních, mezi která se dají zahrnout zvýšené pravomoci bezpečnostních služeb v oblasti sledování a zjišťování informací o občanech, kteří se zapojují do extremistických skupin, jsou podezřelí z podpory teroristických skupin nebo se výrazně radikalizují ve svých názorech. Nakonec se uplatní i taková opatření, která se týkají zahraničních bojovníků vracejících se do svých domovin. Státy se totiž obávají možných rizik, která sebou bývalí zahraniční bojovníci přinášejí. Zatím je znám pouze jeden případ teroristického útoku na území Evropské unie, který byl spáchán zahraničním bojovníkem. Jednalo se o střílení v židovském muzeu v Bruselu v květnu 2014, při kterém zemřeli 4 lidé. Útočníkem byl francouzský občan, který se vrátil ze Sýrie, kde se zapojil do bojů na straně ISIS. Ačkoliv se zcela přirozeně státy obávají návratu zradikalizovaných občanů, kteří se zapojili do činnosti teroristických skupin, nová legislativa se dotýká i těch, kteří odešli bojovat na té správné straně. Počty Evropanů a Američanů bojujících po boku kurdských jednotek proti ISIS a jiným teroristickým skupinám jsou malé, nicméně i takoví zahraniční bojovníci existují. Mediálně známou se stala například kanadsko- izraelská občanka, která se stala první západní ženou, která se zapojila do bojů na území Sýrie v kurdské ženské jednotce. I další občané západních států se připojili ke kurdskému hnutí YPG (The People's Protection Units). Účastní se tak bojů na straně koalice, která je podporována západními vládami, včetně EU a USA. Některá opatření navrhovaná státy snažícími se zabránit potenciální hrozbě plynoucí ze zapojení svých občanů do bojů na straně džihádistů ovšem nerozlišují mezi špatnými a dobrými zahraničními bojovníky. Například australský zákon zakazuje plošně cestovat do

5 určitých válečných oblastí. David Cameron v této souvislosti zdůraznil, že je nutné mezi těmito dvěma případy rozlišit a že ne každé zapojení se do zahraničního konfliktu je považováno za trestný čin. Bude na pohraniční policii, aby rozlišila mezi těmi, kteří bojují s džihádisty a těmi, kteří bojují proti nim. Skutečností, která situaci nicméně dále komplikuje, je spojení mezi YPG a PKK (Stranou kurdských pracujících), která je považována USA i EU za teroristickou organizaci. Ačkoliv PKK usiluje o stažení z listu teroristických organizací EU, zatím na něm stále figuruje. Francie Evropskou zemí, ze které dosud odešlo nejvíce zahraničních bojovníků, je Francie. Ta začala přijímat přísnější protiteroristická opatření již v roce Tehdy byl přijat nový proti- teroristický zákon umožňující vyšetřovat francouzské občany, kteří se vrátili ze zahraničí poté, co spáchali teroristický čin nebo působili v teroristických skupinách. Ve Francii není samotná účast ve válce za cizí zemi nezákonným činem a bylo proto problémem usvědčit osoby bojující v Sýrii či Iráku z teroristických činů. Obtížným bylo také obviňovat francouzské občany z účasti v konfliktu na straně syrských rebelů, které formálně podporovala francouzská vláda. V následujících letech došlo k dalšímu prohlubování konfliktu na území Sýrie a Iráku a zapojování francouzských občanů. V loňském roce tak Francie přistoupila k návrhu dalších opatření, která by zajistila bezpečnost jejích občanů. Protiteroristická legislativa byla předložena parlamentu v září 2014 a byla již schválena pohodlnou většinou. Mezi nejkontroverznější platil návrh zabavování pasu francouzských státních příslušníků, kteří plánují vycestovat ze země za účelem spáchání teroristického činu nebo podpory teroristické skupiny. Nutností je samozřejmě přítomnost dostatečných důkazů prokazujících takovéto úmysly a pas může být dotyčnému zabaven pouze po dobu 6 měsíců, s možností prodloužení až na dva roky. Podle nové legislativy nemusí být stíhaná osoba členem žádné teroristické organizace, ale je možné ji stíhat individuálně. Daná osoba se mohla zradikalizovat sama, často za pomoci internetu. Mezi preventivní opatření, které Francie přijala, patřilo i zřízení horké linky mimo jiné pro rodiče, kteří by na svých dětech pozorovali podezřelé chování nebo vyžadování souhlasu rodičů při odletu dětí. Při absenci takového souhlasu by Francie nahlásila tyto cestující ostatním státům Unie. Linka pomoci od svého spuštění v dubnu 2014 odhalila desítky džihádistů (24 za první týden) a po čtyřech měsících svého fungování obdržela přes 300 tipů. Dále Francie chystá zpřísnění dohledu nad webovými stránkami, které rekrutují bojovníky. V případě neodstranění nevhodného obsahu by hrozilo zablokování stránek a větší kontrola osob, které tyto stránky vlastní. Publikování obsahu

6 podporujícího terorismus by mohlo být dále trestáno až 7 lety vězení. Tento krok je nicméně velmi kontroverzní, protože se úzce dotýká omezování svobody slova, což je zvláště ve Francii citlivým tématem. Obecně je francouzská legislativa předmětem kritiky ze strany nevládních organizací monitorujících dodržování lidských práv. Belgie Další evropskou zemí potýkající se s problémy zahraničních bojovníků je Belgie, která také zvolila kombinaci represivních a preventivních opatření. V roce 2013 byly novelizovány protiteroristické zákony, které ale neřešily specificky otázku zahraničních bojovníků. Belgická vláda původně odmítla kriminalizaci odcestování do Sýrie vzhledem ke skutečnosti, že by to mohlo vést k opačnému výsledku. Rodiny potenciálních foreign fighterů by se obávaly oslovit autority s prosbou o pomoc a opatření by mělo pouze minimální odstrašující efekt. Zároveň by bylo těžké tento zákon vynucovat kvůli nedostatku důkazů a navíc by to znamenalo, že Belgie kriminalizuje i ty, kteří bojují na straně podporované západními státy. V rámci preventivních opatření Belgie také ustanovila dvě expertní skupiny pracovní skupinu v rámci Ministerstva vnitra a Coordination Unit for Threat Assessment vypracovávající seznamy zahraničních bojovníků. Dále byly připraveny iniciativy na de- radikalizaci mladých muslimů nebo dohoda s Tureckem o zabránění odcestování belgických občanů z Turecka do Sýrie. Coordination Unit for Threat Assessment má také na starosti monitoring zahraniční bojovníky, kteří se vrátili ze svého působení na Blízkém východě. Policejní vyšetřování je zahájeno pouze v případě, že je daná osoba považována za hrozbu a existují důkazy o jejím zapojení do teroristických aktivit. V září 2014 začala nová belgická vláda projednávat nový plán, který zahrnul vytvoření Národní bezpečnostní rady sestávající se z premiéra, místopředsedy vlády a zástupců zpravodajských služeb. Návrh některých politických stran, aby bylo osobám ohrožujícím bezpečnost odebírání občanství, není v souladu s mezinárodním právem a nelze jej tedy považovat za relevantní. Belgie nicméně také zvažuje použití zákona z roku 1979, který zakazuje rekrutování bojovníků, aby se zúčastnili bojů v zahraničí. Dánsko Důraz na prevenci radikalizace a na rehabilitaci radikalizovaných občanů dává Dánsko, které má podle některých zdrojů nejvíce zahraničních bojovníků na obyvatele. Boj s terorismem chápe jako součást důkladné antiradikalizační strategie, kterou dlouhodobě vyvíjí. Druhé největší dánské město, Aarhus, vyvinulo program pro dánské zahraniční bojovníky, kteří se vrací do Dánska. Nabízí jim možnost rehabilitovat se a

7 začlenit se znovu do společnosti, místo aby byli pouze sankcionováni. Součástí programu je nejen zdravotní a psychologická péče, ale i pomoc s nalezením práce nebo dokončením vzdělávacího procesu. Model prevence, který byl vyvinut, je založen na spolupráci tří klíčových partnerů škol, sociálních zařízení a policie. Program také poskytuje pomoc rodinám těch, kteří odešli do Sýrie, s kontaktováním svých příbuzných a s asistencí při návratu. Dánsko tak reaguje na skutečnost, že zahraniční bojovníci se často snaží o návrat, protože jsou zděšení a traumatizovaní tím, co zažili v zahraničí. Jedná se nejen o šok z válečných hrůz, ale i o deziluzi a odpor, k vraždám jiných Muslimů a civilního obyvatelstva. Ti, kteří se vrací se snahou spáchat násilný čin v domovské zemi, jsou v menšině a jsou snadno identifikovatelní zpravodajskými službami. Snaha o integraci navrátilců ze zahraničních konfliktů je velmi citlivé téma, které je politicky těžko uchopitelné. Součástí prevence odchodů mladých lidí do Sýrie je i spolupráce s čelními představiteli muslimských komunit. Aarhuská policie tvrdí, že podle statistik se jejich přístup vyplácí. Přesto ale místní komunita přiznává, že to není jediný možný přístup ani jednoznačné řešení. Dánsko od roku 2005 aplikuje i přísná bezpečnostní opatření, která se snaží zabránit dalším násilným útokům. Vyhrocená situace i politický tlak reagující na nejnovější vývoj žádají ovšem tvrdší přístup, který by se ještě více zaměřil na restriktivní řešení. Velká Británie Přístup Dánska je v mnohém odlišný například od přístupu Velké Británie, která se potenciální hrozbě snaží čelit především represivními opatřeními. Jako klíčové Velká Británie považuje zabránit potenciálním zahraničním bojovníkům odejít do konfliktních oblastí a případně zachytit osoby, představující bezpečnostní hrozbu při návratu do země. Britský ministr vnitra může například využít svého práva odebrat britský pas těm Britům, kteří mají dvě občanství a mohou představovat pro Británii hrozbu. Tím lze efektivně zabránit jejich návratu do země. Například v roce 2013 zbavila současná ministryně vnitra britského pasu 20 osob. Britská vláda již dříve rozšířila pravomoci policie, která může zabavit pasy a omezit pohyb osob podezřelých z terorismu. Dále má v plánu zabránit britským občanům představujícím bezpečnostní hrozbu v návratu do Velké Británie, pokud se nepodrobí přísným bezpečnostním opatřením a deradikalizačním programům. Někteří britští politici navrhují, aby se ti, kteří se vrací z Iráku a Sýrie považovali za vinné z účasti na terorismu, pokud neprokážou opak. Tento postup by byl v přímém rozporu s presumpcí nevinny, která představuje základní principy demokratického státu a je zakotvena i v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv v ustanovení článku 6:

8 Každý, kdo je obviněn z trestného činu, se považuje za nevinného, dokud jeho vina nebyla prokázána zákonným způsobem. Německo Několik set občanů zapojených do konfliktu na Blízkém východě má i Německo, jehož vláda v posledních dnech přijala návrh nového zákona, který má za cíl zabránit cestování osob podezřelých z terorismu. Návrh by změnil současné zákony týkající se občanských průkazů a cestovních pasů. Ve snaze zabránit potenciálním německým bojovníkům opustit zemi by zákon umožnil zabavit podezřelým osobám osobní doklady. Zákon předpokládá možnost zabavení občanských průkazů až na dobu 3 let a vydání náhradních dokladů, které by neumožňovaly zahraniční cesty. Původní návrh zákona předpokládal pouze 18 měsíční dobu odebrání pasu, vláda ale navrhla prodloužení na 3 roky. Současné německé zákony umožňují zabavení cestovních pasů určitým osobám, nicméně je to neomezuje v cestách do Turecka tam totiž mohou němečtí občané cestovat pouze s občanským pasem. Právě skrze Turecko se evropští zahraniční bojovníci nejčastěji dostávají na území Sýrie. Vzhledem k propustnosti hranic mezi Tureckem a Sýrií je tak možné dostat se na území ovládané Islámským státem bez nutnosti vlastnit pas. Změny v zákonech by také umožnily zneplatnit cestovní dokumenty těch občanů, kteří jsou v zahraničí. Tím by došlo k prevenci jejich návratu do Německa a zároveň by byli snadněji zadržitelní v rámci Schengenského prostoru. Opoziční strany nicméně proti tomuto návrhu namítají, že neřeší aktuální bezpečnostní problém a je ústavně problematický. Poukazují také na skutečnost, že již nyní je možné zamezit osobám podezřelým z terorismu opustit zemi a mělo by se tak dbát spíše na přísné vymáhání dosavadních pravidel než přijímání nových. Kromě vnitřních opatření Německo dbá i na spolupráci s Tureckem, které je pro svoji transitní polohu klíčové v prevenci příchodu zahraničních bojovníků do Sýrie. Německé úřady také vedle zavedení represivních opatření vyvíjí i preventivní činnost. Ta se odehrává na federální úrovni i na úrovni jednotlivých spolkových zemí. Německo, stejně jako Dánsko, zapojuje školy, sociální zařízení i místní muslimské komunity. Programy spolkových zemí se zaměřují nejen na samotné potenciální zahraniční bojovníky, ale i na jejich rodiny a přátele. Austrálie Neevropskou zemí, která zapojení svých občanů do cizích konfliktů řešila přijetím zcela nové legislativy, je Austrálie. Ta zaznamenala několik desítek odchodů svých občanů a

9 reagovala na to návrhem zákona z roku 2014, který komplexně mění řadů národních zákonů jedná se např. o trestní zákoník, trestní řád, zákon o migraci, zákon o zpravodajských službách a mnoho dalších. Je to již druhá vlna novelizací, ta první se dotkla převážně médií a omezení možnosti informovat o aktivitách zpravodajských služeb. Nový zákon, který byl přijat v druhé polovině roku 2014, se věnoval především opatřením dotýkajícím se těch australských občanů, kteří již vycestovali nebo se k tomu chystají. Preventivních opatření, zabraňujících obecně radikalizaci, se nový zákon netýká. Nově je upravena například možnost pozastavovat platnost cestovních dokumentů, zákaz cestování do určitých válečných oblastí, rozšíření pravomocí zpravodajských služeb, posílení hraničních kontrol nebo omezení možnosti čerpání sociálních benefitů osobám zapojeným do teroristické činnosti. Přestože jsou obavy Austrálie naprosto pochopitelné, snaha bránit se před teroristickou hrozbou vedla podle mnohých k zavedení opatření omezujících lidská práva a nezávislost a svobodu tisku. Reakce australské vlády jsou značně represivní a snižují standard ochrany lidských práv v Austrálii. V tomto kontextu je nutné si uvědomit, že některá opatření, která byla Austrálií přijatá by v evropském kontextu pravděpodobně neobstála právě z důvodů velmi vysoké ochrany lidských práv, kterou v Evropě zajištují nejen národní právní řády, ale především systém ochrany řídící se Evropskou úmluvou o lidských právech a Listinou základních práv Evropské unie. Závěr Je potřeba si uvědomit, že většina zemí má již nyní ve svých zákonech opatření určená pro potírání teroristické aktivity. Je tomu tak i v případě České republiky, která ve svém trestním zákoníku upravuje kromě dílčích trestných činů i trestný čin teroristického útoku, ve kterém postihuje i podporu takového činu, vyhrožování tímto činem a samozřejmě přípravu. Zároveň trestní řád umožňuje soudu odebrat pas osoby, proti které je vedeno trestní stíhání, a tím jí zamezit odcestovat do zahraničí. Tato ustanovení musíme chápat v kontextu absence hrozby představované zahraničními bojovníky v České republice. V současné době není znám jediný případ Čecha, který by odešel bojovat do Sýrie či Iráku. Pouze se údajně se na území České republiky konal výcvik Brita, který odešel do Sýrie bojovat na straně kurdských jednotek. Problém, kterému čelí státy západní Evropy, nespočívá v legislativním opomenutí, které by nechávalo teroristické činy bez sankce, ale ve vysoké úrovni ochrany jednotlivce, která zapříčiňuje obtížné dokazování takového činu v chaotickém prostředí současné Sýrie a Iráku. Jedná se především o presumpci neviny, omezení možnosti vazby, standard dokazování v případě trestných činů, atd. Státy, které zvolily cestu represivních

10 opatření, které mají za cíl ochránit jejich občany, tak udělaly za cenu snížení těchto základních principů. V některých případech se navíc jedná i o omezování svobody a nezávislosti tisku nebo o zásahy do soukromí. Boj s terorismem a omezování možného ohrožení občanů jsou bezpochyby oblasti, které by měly být maximálně efektivní a státy by se měly snažit o zlepšení současných opatření. Ale nemohou svůj úspěch poměřovat pouze kritériem eliminace tohoto rizika. To může snadno vést nejen k selhání západního modelu liberální demokracie, ale v krátkodobém výhledu i k přehnané reakci, která může vyprovokovat další, mnohem závažnější nebezpečí a politické chyby.

11 Odborný podklad: Hrozba zahraničních bojovníků v Evropě Lucie Chládková, odborný podklad think- tanku Evropské hodnoty, Dle odhadů EU odešlo do Sýrie bojovat na straně islámských radikálů přes Evropanů. V poměru vůči velkosti obyvatelstva a velikosti domácí muslimské komunity nejvíce zahraničních bojovníků odchází z Dánska a Belgie, v absolutních číslech je nejvíce tímto fenoménem zasažená Francie. Zatím jediným teroristickým činem v Evropě spáchaným bývalým zahraničním bojovníkem byl útok na židovské muzeum v Bruselu z května Teroristická organizace Islámský stát, v jejíchž řadách bojuje nejvíce zahraničních bojovníků, má zatím omezené teritoriální zájmy soustřeďující se na oblast Blízkého východu, nicméně nelze vyloučit menší teroristické útoky páchané jednotlivci na evropském kontinentě. Syrská občanská válka přilákala od svého propuknutí na jaře roku 2011 na 11 až 12 tisíc zahraničních bojovníků (tzv. foreign fighters). Přestože většina zahraničních bojovníků přidávajících se k teroristické organizaci Islámský stát (IS) je ze zemí jako je Tunisko, Saudská Arábie či Jordánsko, tak evropskou veřejnost zajímají především zahraniční bojovníci pocházející právě z Evropy. Následující řádky přinášejí shrnutí týkající se evropských džihádistů jaké jsou jejich počty, zdali tito navrátilci spáchali či plánují teroristické akce na evropském kontinentě a jaké existují proklamace hrozeb ze strany Islámského státu. Rostoucí počty zahraničních bojovníků z Evropy Podle odhadů Evropské unie odešlo do září 2014 bojovat na straně islamistů více než Evropanů, přičemž toto číslo zahrnuje jak navrátivší bojovníky, tak osoby zabité během bojů. V absolutních číslech největší počty zahraničních bojovníků pocházejí z Francie, Velké Británie, Německa a Belgie. Podle vyjádření francouzského prezidenta Hollanda z poloviny roku 2014 zatím odešlo do Sýrie až přes 700 francouzských občanů. Tento počet je ještě více alarmující vzhledem k tomu, že se jedná o 75% nárůst v počtech Francouzů, kteří odešli bojovat do Sýrie v porovnání se začátkem roku V souvislosti s Velkou Británií se hovoří nejvíce o 400 osobách, kdy přibližně 250 z nich se již vrátilo zpět do Velké Británie a 65 bylo zatčeno v souvislosti s jejich aktivitami

12 v Sýrii. Z Německa odešlo bojovat taktéž okolo 400 osob a vrátila se jich přibližně třetina. Podle vyjádření českého premiéra Bohuslava Sobotky Česká republika nemá zatím žádné informace o tom, že by v řadách islamistů v Sýrii či Iráku bojovali Češi. Pokud přihlédneme k velikosti populace jednotlivých evropských států, tak v poměru vůči obyvatelstvu nejvíce zahraničních bojovníků odchází z Bosny a Hercegoviny, z Dánska a Belgie. V poměru vůči velikosti muslimských komunit je situace nejvážnější v Dánsku, Norsku a Belgii. Jedním z důvodů pokračujícího a zesilujícího nárůstu počtu zahraničních bojovníků v Sýrii bylo vyhlášení chalífátu ze strany Islámského státu v létě tohoto roku. Teroristické aktivity na evropském kontinentě Zatím nejznámějším případem teroristického činu navrátilce ze syrské války bylo střílení v židovském muzeu v Bruselu v květnu 2014, které měl na svědomí Francouz Mehdi Nemmouche a jehož útok nepřežili čtyři lidé. Dle vyjádření politických představitelů a bezpečnostních složek evropských států je zřejmé, že státní autority směřují veškerá protiteroristická opatření proti navracejícím se zahraničním bojovníkům, aby tak předešly dalšímu bruselskému scénáři. Dle zpráv z médií se Francie zatím nepotýká s přílivem navrátilců ze Sýrie, kteří by osnovali teroristické útoky na území Francie, ale spíše se francouzským autoritám daří podnikat preemptivní kroky především se jedná o rozbíjení teroristických sítí na rekrutování nových zahraničních bojovníků. Zpravodajské služby Velké Británie rovněž detailně monitorují zahraniční bojovníky. Velká Británie má také již svého prvního odsouzeného za teroristické zločiny spojené s válkou v Sýrii. Mashudur Choudhury byl odsouzen ke čtyřem letům vězení za cestu do Sýrie, kde se měl přidat k džihádistům ve výcvikovém táboře. V červnu německé soudy obvinily tři osoby, které se údajně zapojily do bojů v Sýrii na straně islámských radikálů a z Německa měli vyvézt vojenské vybavení, léky a peníze zpět do Sýrie. V souvislosti s koordinací na mezinárodní úrovni volá OSN i EU po využití veškerých dostupných nástrojů pro zabránění odchodu zahraničních bojovníků a jejich následné participaci na teroristických aktivitách islamistických organizací. Dle poslední zprávy Europolu mapující situaci okolo terorismu v Evropě za rok 2013 se úřadům v členských státech daří rozbíjet náborové sítě (jako je například belgická Sharia4Belgium) a zamezovat odchodu Evropanů do Sýrie a jiných konfliktních oblastí. Islamistické teroristické organizace nadále vyzývají svoje potenciální následovníky, aby páchali tzv.

13 individuální džihád v západních státech či aby se zapojovali do bojů či podpůrných aktivit mimo evropské území. Výroky syrských islamistů Existuje rozdíl mezi tím, jaké kroky podnikají samotní navrátilci ze Sýrie a tím, co hlásá IS a jaké jsou zájmy této teroristické organizace jako celku. Zatím IS nezačal systematicky vysílat zahraniční bojovníky zpět do jejich zemí původu, aby zde páchali násilí. Přestože Islámský stát dle svých prohlášení usiluje o ustanovení celosvětového chalífátu, tak v současnosti má tato organizace spíše omezené teritoriální zájmy, které souvisejí s politickým uspořádáním na Blízkém východě. Na druhou stranu se objevují zprávy především z Velké Británie, že řada navrátilců dostala specifické instrukce pro teroristické mise. Z tohoto důvodu je nutné počínání IS a jeho stoupenců neustále monitorovat a průběžně vyhodnocovat jejich aktivity. Zahraniční bojovníci v mnoha internetových videích hrozí například USA, že vlajka IS zavlaje nad Bílým domem či obecně hrozí Západu za jeho zapojení se do války v Sýrii. Mluvčí Islámského státu v nedávném proslovu ze září minulého roku hrozil odplatou USA a jejich evropským spojencům za letecké útoky v Iráku a vyzval všechny muslimy, aby útočily na západní bezpečnostní složky a bezvěrce ze zemí, které jsou součástí koalice proti IS. IS na sebe upoutal pozornost veřejnosti západních států, když popravil dva americká rukojmí. Taktikou IS je bezesporu zastrašit jakoukoliv opozici a v případě popravy západních novinářů také vyvolat strach u západní veřejnosti, která může tlačit na svoje politické představitele, aby se nadále neangažovali v kampani proti IS. Navíc dle nedávné studie advocacy organizace CAGE byly motivem pro většinu teroristických činů po 11. září ve Velké Británii důvody související s britskou zahraniční politikou. Co říkají na zahraniční bojovníky odborníci a statistiky V této souvislosti je často citována studie odborníka na islamismus Thomase Hegghammera, který zkoumal problematiku navracejících se zahraničních bojovníků a zjistil, že ze všech západních muslimů, kteří odešli bojovat do konfliktních oblastí před rokem 2011, se přibližně 1 z 9 navrátilců zapojil do teroristických aktivit i zpět na Západě. S podobnými závěry přišla také Národní komise pro teroristické útoky na Spojené státy, která měla za úkol vyšetřit útoky z 11. září Podle této komise prošlo tréninkovými kempy Al- Kajdy mezi lety 1996 až 2001 okolo 10 tisíc až 20 tisíc rekrutů, ale útoky z 11. září spáchala pouze malá skupina teroristů. Podle International Centre

14 for Counter- Terrorism v Haagu ze všech osob, které byly usvědčeny z džihádistického teroristického činu v Evropě mezi lety 2001 až 2009, pouze okolo 12 % z nich bylo v zahraničí pro ideologický či vojenský výcvik nebo se rovnou účastnilo bojů. Z výše uvedených dat vyplývá, že je možné v Evropě očekávat spíše útoky malého rozsahu, jakému jsme byli svědky v Bruselu v židovském muzeu, o čemž je přesvědčen i koordinátor EU v boji proti terorismu Gilles de Kerchove. Z tohoto důvodu by tudíž nebylo vhodné plošně zatýkat a následně zavírat do vězení veškeré navracející se zahraniční bojovníky, ale naopak je monitorovat a případně přimět ke spolupráci se státními autoritami, aby sdíleli informace o možných plánech teroristických útoků. Vycvičení teroristé mohou také provádět mnohem smrtonosnější útoky než tzv. home- grown teroristé, kteří jsou často bez vojenského výcviku a bez znalosti například výbušných zařízení. Mnoho zahraničních bojovníků se mimo jiné vrací zpět do zemí původu, protože se v Sýrii či Iráku neúčastnili přímo bojů, ale působili spíše v zázemí. Na druhou stranu statistická data nemůžeme přeceňovat a je vždy nutné analyzovat cíle a strategii dané teroristické skupiny. Příkladem může být právě již zmiňovaný Hegghammerův článek uvádějící, že statisticky páchá teroristické aktivity i doma pouze 1 z 9 navrátilců. Toto číslo je ovšem převážně postaveno na analýze mudžahedínů bojujících proti Sovětskému svazu, což již neodpovídá kontextu dnešní světové bezpečnostní situace. Dnes se také liší složení osob, které odcházejí bojovat na Blízký východ jedná se o čím dál mladší rekruty mezi lety a zapojují se také často ženy. Riziko navracejících se zahraničních bojovníků netkví pouze v konkrétních teroristických činech, tyto osoby mohou v Evropě také rekrutovat další spolubojovníky a stát se vzory pro další následovníky či být součástí podpůrné sítě teroristů a například zajišťovat zbraně a finance pro svoji organizaci.

15 Komentář pro Českou televizi: Evropa a islám Radko Hokovský, Česká televize, , Celkem 27 zraněných taková je bilance útoků islamistů ve Francii za poslední tři dny. Země proto přes nadcházející svátky posílí svá bezpečnostní opatření a do ulic pošle až 300 hlídkujících vojáků. Úřady vyzývají ke klidu a obezřetnosti. Má Evropa s posilováním Islámského státu důvod začít se bát? A je možné nějak zabránit tomu, aby Evropané odjížděli do válečných oblastí a přidávali se k islamistům? Pozvání přijali arabista a islamolog Bronislav Ostřanský a Radko Hokovský z think- tanku Evropské hodnoty.

16 Komentář pro Českou televizi: Radikalizace muslimů Jakub Janda, ČT24, , Zástupce ředitele think- tanku Evropské hodnoty Jakub Janda hovoří o radikalizaci islamistů v Evropě.

17 Komentář: Čeští ministři chyběli na klíčovém jednání o islamistech Radko Hokovský, ihned.cz, Letos se očekávají statisíce žadatelů o azyl v Evropě a v odborné komunitě se začíná hovořit o uprchlické krizi. Důvěra v Schengen je mezi členskými státy silně narušena. Italové a Řekové mají velké problémy se zvládáním současné imigrační vlny, v důsledku čehož se v schengenském prostoru pohybuje nebývalé množství ilegálních přistěhovalců bez jakékoliv evidence. Dalším závažným tématem je řešení návratu islamistů ze Sýrie a Iráku, kde bojuje přes 3000 občanů EU z evropských muslimských komunit. Na ně některé vlády reagují tak tvrdě (Britové, Nizozemci), že jim plánují brát pasy či občanství. Když se na evropské úrovni řeší takto krizové a třaskavé věci, je nezbytná účast politiků na nejvyšší úrovni. Na včerejším jednání Rady EU pro spravedlnost a vnitřní záležitosti byli přítomni dva komisaři, dva vicepremiéři a celkem 32 evropských ministrů vnitra a spravedlnosti. Za českou vládu podle zápisu nedorazila na toto jednání ani ministryně spravedlnosti Válková, ani ministr vnitra Chovanec. Ministr vnitra, který má migrační politiku v gesci, za sebe neposlal ani náměstka! Česká republika byla zastoupena jen na úrovni náměstka ministra spravedlnosti a vrchní ředitelky z ministerstva vnitra. Čeští politici často žijí v iluzi, že záležitosti a urgentní problémy primárně západoevropských zemí se Česka netýkají. V okamžiku, kdy jsme součástí schengenského prostoru, je vnitřní pohyb migrantů i potenciálních teroristů věcí primární důležitosti i pro české ministry. O to více, že ze sousedního Rakouska podle dostupných informací odešlo přes 300 islamistů bojovat za Islámský stát. Evropské státy intenzivně řeší, jak se s jejich budoucím návratem vyrovnat a čeští ministři u těchto jednání nejsou. Radko Hokovský je výkonným ředitelem think- tanku Evropské hodnoty.

18 Komentář pro Českou televizi: Hrozba Islámského státu Radko Hokovský, ČT24: Události, komentáře, , Výkonný ředitel think- tanku Evropské hodnoty Radko Hokovský od 09:55 komentuje radikalizaci v evropských muslimských komunitách.

19 Komentář: Islamisté jsou hrozbou i v evropských městech Michaela Kolářová, Lidové Noviny, Tito lidé jsou nazýváni zahraniční bojovníci a političtí představitelé i bezpečnostní experti je považují za jednu z největších hrozeb pro bezpečnost Evropské unie současnosti. Mluvíme- li o zahraničních bojovnících v tomto kontextu, máme na mysli zástupce evropských muslimských komunit, kteří odcházejí válčit do některého z blízkovýchodních konfliktů, aby tam bojovali za to, co nazývají obranou islámu. Do povstání proti Bašáru Asadovi se připojilo přes 11,000 zahraničních bojovníků z celého světa a nejméně 2,000 z nich pocházejí z evropských zemí, především z Francie, Velké Británie, Německa, Belgie a Nizozemí. Z jakého důvodu ale představují pro Evropu tak velké bezpečnostní riziko, když bojují v konfliktu, který se odehrává relativně daleko od hranic EU? Muslimové žijící na Západě, kteří se radikalizují, zpravidla nejdříve odcházejí do válečné oblasti jako Irák nebo Afghánistán, kde se cvičí v boji, a až poté se uchylují k teroristickým útokům proti západním zemím. Většina nadnárodních džihádistických skupin vznikla jako produkt mobilizace zahraničních bojovníků, protože oba fenomény jsou úzce provázané společnou ideologií. Ta se neomezuje jenom na válečnou zónu, ale má globální rozsah. Bojovníci z Evropy se nejčastěji připojují ke skupině Džabhát al- Nusra, syrské odnoži al- Káidy, a k organizaci Islámský stát (IS), které se al- Káida zřekla kvůli její excesivní brutalitě vůči ostatním muslimům. Obě organizace charakterizuje militantní sunnitský radikalismus stojící na ideologii džihádistického salafismu. Džihádisté věří, že islám je v ohrožení, a proto musejí povstat k jeho obraně. Svět je pro ně rozdělen na blízkého nepřítele - místní nevěřící režimy - a na vzdáleného nepřítele, jímž je západní civilizace, která svou politickou nadvládou nad muslimskými zeměmi brání ustavení pravého islámského státu. Ustavení islámského chalífátu pod nadvládou šarí i napříč muslimským světem a ještě dál je absolutním cílem těchto radikálů, jež věří, že této vize nelze dosáhnout bez použití násilí. V reportáži natočené zpravodajským kanálem VICE hrozí bojovník IS, že vztyčí Alláhovu vlajku nad americkým Bílým domem. V jiném prohlášení vyhrožuje německý konvertita k islámu bojující pod standartou IS, že vyhodí do vzduchu americké sklady jaderných zbraní nacházející se v Německu. Že tyto výhružky nejsou plané, jsme se přesvědčili v květnu, kdy francouzský navrátilec ze Sýrie Mehdi Nemmouche spáchal útok na židovské muzeum v Bruselu, jemuž padli za oběť 4 lidé. Zbraně, které se u něho našly, byly zabaleny do vlajky IS.

20 Kvůli volnému pohybu osob uvnitř EU hrozí nebezpečí kdekoliv v Evropě. Jiný německý extremista, který se vracel z válečné zóny v Sýrii, byl v dubnu zadržen v Praze. Tajné služby evropských zemí mají se zahraničními bojovníky plné ruce práce a monitorování džihádistů vracejících se ze Sýrie jim zabere víc jak polovinu protiteroristické agendy. Britské tajné službě se už minimálně jeden plánovaný teroristický útok podařilo zmařit. IS zatím bojuje převážně v Sýrii a Iráku, ale musíme mít na paměti, že jeho ideologie ohrožuje i naši bezpečnost v Evropě. Může se zdát, že jedinou strategií Islámského státu je bezbřehé zabíjení všech, koho považují za nepřítele své ideologie. Opak je pravdou. IS se velmi snaží, aby pro svoji džihádistickou ideu získal co nejvíce sympatizantů z řad místních i mezi muslimy ze Západu. Vítězný postup IS proto nelze nechat bez odezvy a EU se musí aktivně připojit ke snahám o jeho zastavení. Humanitární pomoc iráckým uprchlíkům a vojenská podpora kurdské armády, která se spolu s Američany snaží IS zabránit v rozšiřování jeho sféry vlivu, jsou nezbytnými kroky, které EU - a potažmo Česká republika - musejí učinit pro svou vlastní bezpečnost. Michaela Kolářová je analytičkou think- tanku Evropské hodnoty.

První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky ŽENEVA, Palác národů, 21. července 2005 (Informační služba OSN) - Následující text obsahuje hlavní informace z dnešní tiskové konference Antónia

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 1 Struktura prezentace základní informace o schengenské spolupráci Principy Historický přehled (1985 2007) Kompenzační opatření příprava ČR

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Stanovuje postup orgánů činných v trestním řízení Konkretizuje, jak postupovat při zjišťování trestných činů, prokazování

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o provádění opatření nezbytných k zajištění toho, aby tabák pro orální užití nebyl uváděn na trh v jiných členských

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

Postoje občanů ČR k NATO a USA

Postoje občanů ČR k NATO a USA Tisková konference pořádaná v rámci 15. výročí vstupu České republiky do NATO Postoje občanů ČR k NATO a USA CEVRO Institut, úterý 11. března 2014 Pozadí a cíle výzkumu V souvislosti s 15. výročím vstupu

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Hrozba terorismu 20. 11. 2015. Zpracováno exkluzivně pro:

Hrozba terorismu 20. 11. 2015. Zpracováno exkluzivně pro: Hrozba terorismu 20. 11. 2015 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz Zpracováno

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

U S N E S E N Í Rady vlády České republiky pro lidská práva ze dne 1. října 2009

U S N E S E N Í Rady vlády České republiky pro lidská práva ze dne 1. října 2009 U S N E S E N Í Rady vlády České republiky pro lidská práva ze dne 1. října 2009 Rada vlády ČR pro lidská práva (dále jen Rada ) I. n a v a z u j e n a schválený podnět Výboru pro lidská práva a biomedicínu

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 CS CONSILIUM Schengen Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 Obsah ÚVOD 1 VOLNÝ POHYB OSOB 2 POLICEJNÍ A CELNÍ SPOLUPRÁCE 2 vnitřní hranice 2 vnější hranice 3 Schengenský informační systém (SIS)

Více

Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu. (53. týden) M 073 / 06 M 073 / 06

Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu. (53. týden) M 073 / 06 M 073 / 06 M 073 / 06 6. funkční období M 073 / 06 Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu 2007 (53. týden) P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I

Více

Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování

Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování Jan Schneider 1 1. Shrnutí: Doporučený model exekutivní kontroly 2. Rozbor: 2.1 Kontrola (pojem) 2.2 Řízení a úkolování (výčet subjektů a jejich role) 2.3 Koordinace

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

I. Základní informace. II. Útok. III. Konspirační teorie

I. Základní informace. II. Útok. III. Konspirační teorie I. Základní informace II. Útok III. Konspirační teorie I. ZÁKLADNÍ INFORMACE Co je to terorismus? je užití násilí nebo hrozby násilím s cílem zastrašit protivníka je v posledních letech celosvětový problém

Více

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí Ministerstvo zahraničních věcí ČR Diplomatický protokol listopad 2012 www.mzv.cz/protokol I. Ochrana a bezpečnost diplomatických misí II. III. IV. Policejní asistence během recepce konané u příležitosti

Více

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku Co je to veřejná podpora čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie: Podpory poskytované v jakékoli formě státem

Více

Asijský organizovaný zločin v Evropské unii

Asijský organizovaný zločin v Evropské unii GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI OBČANSKÉ SVOBODY, SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI Asijský organizovaný zločin v Evropské unii SHRNUTÍ Obsah

Více

USNESENÍ RADY. ze dne 26. června 1997. o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03)

USNESENÍ RADY. ze dne 26. června 1997. o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03) USNESENÍ RADY ze dne 26. června 1997 o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 11. 7. 2013 2013/0106(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25 Návrh stanoviska Nathalie Griesbeck (PE513.286v01-00) Evropského parlamentu a Rady, kterým

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více

HOMEAFFAIRS 2015 Analytická zpráva

HOMEAFFAIRS 2015 Analytická zpráva HOMEAFFAIRS 2015 Analytická zpráva Veronika Víchová Juniorní analytička think-tanku Evropské hodnoty Think-tank Evropské hodnoty je nevládní odborná instituce bránící liberální demokracii. Dne 3. září

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE)

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) MEZINÁRODNÍ FEDERACE PREZENTACE 8.0. Cíl prezentace Přiblížit strukturu a poslání Mezinárodní

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková. Klepněte pro vložení textu

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková. Klepněte pro vložení textu Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková Klepněte pro vložení textu Konference Dejme (že)nám šanci, 20.11. 2014 Jindřiška Krpálková Pro

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY I_P1-2 Číslo projektu:

Více

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2).

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2). Příloha č. 2 k usnesení vlády České republiky ze dne 2003 č. Česká republika 70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky

Více

UNHCR DOPORUČENÍ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY. Aplikace vylučujících klauzulí: Článek 1F Úmluvy o postavení uprchlíků z roku 1951

UNHCR DOPORUČENÍ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY. Aplikace vylučujících klauzulí: Článek 1F Úmluvy o postavení uprchlíků z roku 1951 Distr. BEZ OMEZENÍ HCR/GIP/03/05 4. září 2003 Originál: angličtina UNHCR DOPORUČENÍ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY Aplikace vylučujících klauzulí: Článek 1F Úmluvy o postavení uprchlíků z roku

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Tisková konference k zákonu o III. odboji (zákon č. 262/2011 Sb.) V Praze 15.11. 2011 ministr obrany Alexandr Vondra náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata ZÁKLADNÍ INFORMACE Po 22

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2008 KOM(2008) 486 v konečném znění ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Česká republika. 1. Všeobecné informace

Česká republika. 1. Všeobecné informace Česká republika 1. Všeobecné informace Po pádu železné opony se Česká republika stala společně s dalšími zeměmi bývalého socialistického bloku významnou zemí původu pro obchod se ženami za účelem sexuálního

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Povinnosti NNO vyplývající ze zákona proti praní peněz Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Škody z trestné činnosti svět 1 500 000 000 000 až 6 500 000 000 000 USD/rok

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 120 final 2012/0056 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se členské státy žádají, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Hongkongskou mezinárodní úmluvu

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

Koordinační výbor Amnesty International, o.s. předkládá Valné hromadě ke schválení tyto změny stanov:

Koordinační výbor Amnesty International, o.s. předkládá Valné hromadě ke schválení tyto změny stanov: Návrh změny stanov. Praha, 25.března 2013 Koordinační výbor Amnesty International, o.s. předkládá Valné hromadě ke schválení tyto změny stanov: V čl. 1 písmeno a) se věta v závorce mění na "(dále jen sdružení

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 30. 11. 2009 2008/0238(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

SPOLEČNÉ POKYNY Termín pro konzultaci pro Bulharsko a Rumunsko: 21. 7. 2006

SPOLEČNÉ POKYNY Termín pro konzultaci pro Bulharsko a Rumunsko: 21. 7. 2006 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. července 2006 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2003/0196 (CNS) 2003/0197 (CNS) 11384/06 CRIMORG 122 MIGR 102 OC 521 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : ROZHODNUTÍ RADY

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2020. Ing. Dušan Navrátil

NÁRODNÍ STRATEGIE KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2020. Ing. Dušan Navrátil NÁRODNÍ STRATEGIE KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2020 Ing. Dušan Navrátil STRATEGICKÝ RÁMEC ČR V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI o 19. října 2011 Vláda České republiky

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Azs 11/2011-100 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka, Mgr.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 21. 9. 2009 2009/0104(CNS) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zahraniční věci pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu nařízení

Více

PČR a její úkoly Organizace PČR

PČR a její úkoly Organizace PČR PČR a její úkoly Organizace PČR SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY A AKTIVITY V OBLASTI ŘÍZENÍ MIGRACE DO ČR OBSAH PREZENTACE. I. Trendy v oblasti migrace do ČR II. Aktuální opatření v kontextu trendů

AKTUÁLNÍ TRENDY A AKTIVITY V OBLASTI ŘÍZENÍ MIGRACE DO ČR OBSAH PREZENTACE. I. Trendy v oblasti migrace do ČR II. Aktuální opatření v kontextu trendů AKTUÁLNÍ TRENDY A AKTIVITY V OBLASTI ŘÍZENÍ MIGRACE DO ČR Odbor azylové a migrační politiky oddělení koncepcí a analýz OBSAH PREZENTACE I. Trendy v oblasti migrace do ČR II. Aktuální opatření v kontextu

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy, 27.6.2014 Úřední věstník Evropské unie L 189/93 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 656/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

Islám v České republice. Jana Virágová

Islám v České republice. Jana Virágová Islám v České republice Jana Virágová http://www.dailymail.co.uk/news/article-1351251/number-british-muslims-double-5-5m-20-years.html Islám v českých zemích, ČSR, ČSSR nezprostředkované zkušenosti Rakousko-Uhersko:

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zahraniční věci. Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zahraniční věci. Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE EVROPSKÝ PARLAMENT 1999 Výbor pro zahraniční věci 2004 28. 9. 2004 PE 347.184/1-31 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-31 Předběžný návrh doporučení (PE 347.184) Emilio Menéndez del Valle vztahy EU Indie Pozměňovací

Více