KOMENTÁŘE A ANALÝZY THINK- TANKU EVROPSKÉ HODNOTY K TÉMATU ISLAMISTICKÝCH ZAHRANIČNÍCH BOJOVNÍKŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMENTÁŘE A ANALÝZY THINK- TANKU EVROPSKÉ HODNOTY K TÉMATU ISLAMISTICKÝCH ZAHRANIČNÍCH BOJOVNÍKŮ"

Transkript

1 KOMENTÁŘE A ANALÝZY THINK- TANKU EVROPSKÉ HODNOTY K TÉMATU ISLAMISTICKÝCH ZAHRANIČNÍCH BOJOVNÍKŮ

2 OBSAH Odborný podklad: Jak se státy vyrovnávají se zahraničními bojovníky... 3 Odborný podklad: Hrozba zahraničních bojovníků v Evropě Komentář pro Českou televizi: Evropa a islám Komentář pro Českou televizi: Radikalizace muslimů Komentář: Čeští ministři chyběli na klíčovém jednání o islamistech Komentář pro Českou televizi: Hrozba Islámského státu Komentář: Islamisté jsou hrozbou i v evropských městech Komentář: Islamističtí teroristé jsou hrozbou i v evropských městech Komentář: Očekávejme od českých muslimů uznání principů liberální demokracie Komentář: Buďme rozvážní a poučme se z chyb v západní Evropě... 25

3 SEZNAM VÝSTUPŮ Odborný podklad: Jak se státy vyrovnávají se zahraničními bojovníky Sára Valachová, odborný podklad think- tank Evropské hodnoty, V současné době bojuje v konfliktu v Sýrii a Iráku mezi 3 a 5 tisíci evropských občanů. Určitá část těchto osob se následně vrací do Evropy a představuje potenciální bezpečnostní hrozbu. Většina zahraničních bojovníků se účastní bojů na straně teroristických organizací, ale někteří vstoupili do kurdských jednotek, které jsou podporovány koalicí západních států. Francie, Velká Británie a Německo připravují legislativu, která by umožňovala zabavit pas podezřelým osobám. Velká Británie navíc umožňuje premiérovi odebrat britské občanství osobám s dvojí státní příslušností. Dánsko se zaměřuje především na prevenci a integraci mladých Muslimů do společnosti; navracejícím se zahraničním bojovníkům nabízí rehabilitaci. Preventivní programy se uplatňují i v Belgii, Německu nebo Francii. Austrálie zavedla nová opatření, která zvyšují pravomoci zpravodajských služeb a omezují možnosti cestovat podezřelým osobám do konfliktních oblastí. Nová bezpečnostní opatření často omezují základní lidská práva a svobody, je potřeba zvažovat vztah bezpečnosti a svobody. Vzrůstající počty zahraničních bojovníků, tzv. foreign fighterů, přinutily mnohé státy, aby revidovaly své stávající zákony a reagovaly tak na nová potenciální nebezpečí. Fenomén foregin fighterů souvisí v současné době především s konfliktem v oblasti Sýrie a Íraků, ze své podstaty ale není takto regionálně omezený. Zahraničním bojovníkem je ten, kdo bojuje v určitém konfliktu, ačkoliv nepatří občanstvím k žádné ze zúčastněných stran. Jedná se například o britské nebo australské občany zapojující se do konfliktu v Sýrii. V minulosti se velké počty zahraničních bojovníků účastnily občanské války v Afghánistánu nebo balkánského konfliktu. Přesto syrský konflikt přilákal více

4 evropských zahraničních bojovníků než všechny ostatní konflikty za posledních 20 let. Celkové počty zahraničních bojovníků v Sýrii jsou odhadovány na 11 až 12 tisíc, přičemž mezi 3 a 5 tisíci z nich přišlo z evropských a západních států. Pochází především z Francie, Velké Británie, Německa, Nizozemska, ale i Austrálie a USA. Pro tyto západní státy představují jejich občané bojující za militantní skupiny a teroristické organizace bezpečnosti riziko pramenící ze dvou hlavních zdrojů. Obávají se jednak radikalizace domácích Muslimů, která může ovlivnit rozhodnutí odejít bojovat do zahraničí, ale i návratu zahraničních bojovníků do své vlasti. Jednotlivé státy EU i jiné západní státy reagovaly na tyto hrozby různými prostředky. Došlo nejen k přijímání nové legislativy a zvažování nových bezpečnostních postupů, ale i k aktivaci již existujících struktur, které si s novým problémem mají poradit. Opatření, která státy přijaly v boji s bezpečnostní hrozbou představovanou zahraničními bojovníky, se dají rozdělit do několika kategorií. Jedná se jednak o taková pravidla, která omezují nebo eliminují nebezpečí související s radikalizací domácího obyvatelstva. To se netýká přímo zahraničních bojovníků, ale obecně integrace menšin do společnosti a práce s nimi. Dále můžeme mluvit o preventivních opatřeních, mezi která se dají zahrnout zvýšené pravomoci bezpečnostních služeb v oblasti sledování a zjišťování informací o občanech, kteří se zapojují do extremistických skupin, jsou podezřelí z podpory teroristických skupin nebo se výrazně radikalizují ve svých názorech. Nakonec se uplatní i taková opatření, která se týkají zahraničních bojovníků vracejících se do svých domovin. Státy se totiž obávají možných rizik, která sebou bývalí zahraniční bojovníci přinášejí. Zatím je znám pouze jeden případ teroristického útoku na území Evropské unie, který byl spáchán zahraničním bojovníkem. Jednalo se o střílení v židovském muzeu v Bruselu v květnu 2014, při kterém zemřeli 4 lidé. Útočníkem byl francouzský občan, který se vrátil ze Sýrie, kde se zapojil do bojů na straně ISIS. Ačkoliv se zcela přirozeně státy obávají návratu zradikalizovaných občanů, kteří se zapojili do činnosti teroristických skupin, nová legislativa se dotýká i těch, kteří odešli bojovat na té správné straně. Počty Evropanů a Američanů bojujících po boku kurdských jednotek proti ISIS a jiným teroristickým skupinám jsou malé, nicméně i takoví zahraniční bojovníci existují. Mediálně známou se stala například kanadsko- izraelská občanka, která se stala první západní ženou, která se zapojila do bojů na území Sýrie v kurdské ženské jednotce. I další občané západních států se připojili ke kurdskému hnutí YPG (The People's Protection Units). Účastní se tak bojů na straně koalice, která je podporována západními vládami, včetně EU a USA. Některá opatření navrhovaná státy snažícími se zabránit potenciální hrozbě plynoucí ze zapojení svých občanů do bojů na straně džihádistů ovšem nerozlišují mezi špatnými a dobrými zahraničními bojovníky. Například australský zákon zakazuje plošně cestovat do

5 určitých válečných oblastí. David Cameron v této souvislosti zdůraznil, že je nutné mezi těmito dvěma případy rozlišit a že ne každé zapojení se do zahraničního konfliktu je považováno za trestný čin. Bude na pohraniční policii, aby rozlišila mezi těmi, kteří bojují s džihádisty a těmi, kteří bojují proti nim. Skutečností, která situaci nicméně dále komplikuje, je spojení mezi YPG a PKK (Stranou kurdských pracujících), která je považována USA i EU za teroristickou organizaci. Ačkoliv PKK usiluje o stažení z listu teroristických organizací EU, zatím na něm stále figuruje. Francie Evropskou zemí, ze které dosud odešlo nejvíce zahraničních bojovníků, je Francie. Ta začala přijímat přísnější protiteroristická opatření již v roce Tehdy byl přijat nový proti- teroristický zákon umožňující vyšetřovat francouzské občany, kteří se vrátili ze zahraničí poté, co spáchali teroristický čin nebo působili v teroristických skupinách. Ve Francii není samotná účast ve válce za cizí zemi nezákonným činem a bylo proto problémem usvědčit osoby bojující v Sýrii či Iráku z teroristických činů. Obtížným bylo také obviňovat francouzské občany z účasti v konfliktu na straně syrských rebelů, které formálně podporovala francouzská vláda. V následujících letech došlo k dalšímu prohlubování konfliktu na území Sýrie a Iráku a zapojování francouzských občanů. V loňském roce tak Francie přistoupila k návrhu dalších opatření, která by zajistila bezpečnost jejích občanů. Protiteroristická legislativa byla předložena parlamentu v září 2014 a byla již schválena pohodlnou většinou. Mezi nejkontroverznější platil návrh zabavování pasu francouzských státních příslušníků, kteří plánují vycestovat ze země za účelem spáchání teroristického činu nebo podpory teroristické skupiny. Nutností je samozřejmě přítomnost dostatečných důkazů prokazujících takovéto úmysly a pas může být dotyčnému zabaven pouze po dobu 6 měsíců, s možností prodloužení až na dva roky. Podle nové legislativy nemusí být stíhaná osoba členem žádné teroristické organizace, ale je možné ji stíhat individuálně. Daná osoba se mohla zradikalizovat sama, často za pomoci internetu. Mezi preventivní opatření, které Francie přijala, patřilo i zřízení horké linky mimo jiné pro rodiče, kteří by na svých dětech pozorovali podezřelé chování nebo vyžadování souhlasu rodičů při odletu dětí. Při absenci takového souhlasu by Francie nahlásila tyto cestující ostatním státům Unie. Linka pomoci od svého spuštění v dubnu 2014 odhalila desítky džihádistů (24 za první týden) a po čtyřech měsících svého fungování obdržela přes 300 tipů. Dále Francie chystá zpřísnění dohledu nad webovými stránkami, které rekrutují bojovníky. V případě neodstranění nevhodného obsahu by hrozilo zablokování stránek a větší kontrola osob, které tyto stránky vlastní. Publikování obsahu

6 podporujícího terorismus by mohlo být dále trestáno až 7 lety vězení. Tento krok je nicméně velmi kontroverzní, protože se úzce dotýká omezování svobody slova, což je zvláště ve Francii citlivým tématem. Obecně je francouzská legislativa předmětem kritiky ze strany nevládních organizací monitorujících dodržování lidských práv. Belgie Další evropskou zemí potýkající se s problémy zahraničních bojovníků je Belgie, která také zvolila kombinaci represivních a preventivních opatření. V roce 2013 byly novelizovány protiteroristické zákony, které ale neřešily specificky otázku zahraničních bojovníků. Belgická vláda původně odmítla kriminalizaci odcestování do Sýrie vzhledem ke skutečnosti, že by to mohlo vést k opačnému výsledku. Rodiny potenciálních foreign fighterů by se obávaly oslovit autority s prosbou o pomoc a opatření by mělo pouze minimální odstrašující efekt. Zároveň by bylo těžké tento zákon vynucovat kvůli nedostatku důkazů a navíc by to znamenalo, že Belgie kriminalizuje i ty, kteří bojují na straně podporované západními státy. V rámci preventivních opatření Belgie také ustanovila dvě expertní skupiny pracovní skupinu v rámci Ministerstva vnitra a Coordination Unit for Threat Assessment vypracovávající seznamy zahraničních bojovníků. Dále byly připraveny iniciativy na de- radikalizaci mladých muslimů nebo dohoda s Tureckem o zabránění odcestování belgických občanů z Turecka do Sýrie. Coordination Unit for Threat Assessment má také na starosti monitoring zahraniční bojovníky, kteří se vrátili ze svého působení na Blízkém východě. Policejní vyšetřování je zahájeno pouze v případě, že je daná osoba považována za hrozbu a existují důkazy o jejím zapojení do teroristických aktivit. V září 2014 začala nová belgická vláda projednávat nový plán, který zahrnul vytvoření Národní bezpečnostní rady sestávající se z premiéra, místopředsedy vlády a zástupců zpravodajských služeb. Návrh některých politických stran, aby bylo osobám ohrožujícím bezpečnost odebírání občanství, není v souladu s mezinárodním právem a nelze jej tedy považovat za relevantní. Belgie nicméně také zvažuje použití zákona z roku 1979, který zakazuje rekrutování bojovníků, aby se zúčastnili bojů v zahraničí. Dánsko Důraz na prevenci radikalizace a na rehabilitaci radikalizovaných občanů dává Dánsko, které má podle některých zdrojů nejvíce zahraničních bojovníků na obyvatele. Boj s terorismem chápe jako součást důkladné antiradikalizační strategie, kterou dlouhodobě vyvíjí. Druhé největší dánské město, Aarhus, vyvinulo program pro dánské zahraniční bojovníky, kteří se vrací do Dánska. Nabízí jim možnost rehabilitovat se a

7 začlenit se znovu do společnosti, místo aby byli pouze sankcionováni. Součástí programu je nejen zdravotní a psychologická péče, ale i pomoc s nalezením práce nebo dokončením vzdělávacího procesu. Model prevence, který byl vyvinut, je založen na spolupráci tří klíčových partnerů škol, sociálních zařízení a policie. Program také poskytuje pomoc rodinám těch, kteří odešli do Sýrie, s kontaktováním svých příbuzných a s asistencí při návratu. Dánsko tak reaguje na skutečnost, že zahraniční bojovníci se často snaží o návrat, protože jsou zděšení a traumatizovaní tím, co zažili v zahraničí. Jedná se nejen o šok z válečných hrůz, ale i o deziluzi a odpor, k vraždám jiných Muslimů a civilního obyvatelstva. Ti, kteří se vrací se snahou spáchat násilný čin v domovské zemi, jsou v menšině a jsou snadno identifikovatelní zpravodajskými službami. Snaha o integraci navrátilců ze zahraničních konfliktů je velmi citlivé téma, které je politicky těžko uchopitelné. Součástí prevence odchodů mladých lidí do Sýrie je i spolupráce s čelními představiteli muslimských komunit. Aarhuská policie tvrdí, že podle statistik se jejich přístup vyplácí. Přesto ale místní komunita přiznává, že to není jediný možný přístup ani jednoznačné řešení. Dánsko od roku 2005 aplikuje i přísná bezpečnostní opatření, která se snaží zabránit dalším násilným útokům. Vyhrocená situace i politický tlak reagující na nejnovější vývoj žádají ovšem tvrdší přístup, který by se ještě více zaměřil na restriktivní řešení. Velká Británie Přístup Dánska je v mnohém odlišný například od přístupu Velké Británie, která se potenciální hrozbě snaží čelit především represivními opatřeními. Jako klíčové Velká Británie považuje zabránit potenciálním zahraničním bojovníkům odejít do konfliktních oblastí a případně zachytit osoby, představující bezpečnostní hrozbu při návratu do země. Britský ministr vnitra může například využít svého práva odebrat britský pas těm Britům, kteří mají dvě občanství a mohou představovat pro Británii hrozbu. Tím lze efektivně zabránit jejich návratu do země. Například v roce 2013 zbavila současná ministryně vnitra britského pasu 20 osob. Britská vláda již dříve rozšířila pravomoci policie, která může zabavit pasy a omezit pohyb osob podezřelých z terorismu. Dále má v plánu zabránit britským občanům představujícím bezpečnostní hrozbu v návratu do Velké Británie, pokud se nepodrobí přísným bezpečnostním opatřením a deradikalizačním programům. Někteří britští politici navrhují, aby se ti, kteří se vrací z Iráku a Sýrie považovali za vinné z účasti na terorismu, pokud neprokážou opak. Tento postup by byl v přímém rozporu s presumpcí nevinny, která představuje základní principy demokratického státu a je zakotvena i v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv v ustanovení článku 6:

8 Každý, kdo je obviněn z trestného činu, se považuje za nevinného, dokud jeho vina nebyla prokázána zákonným způsobem. Německo Několik set občanů zapojených do konfliktu na Blízkém východě má i Německo, jehož vláda v posledních dnech přijala návrh nového zákona, který má za cíl zabránit cestování osob podezřelých z terorismu. Návrh by změnil současné zákony týkající se občanských průkazů a cestovních pasů. Ve snaze zabránit potenciálním německým bojovníkům opustit zemi by zákon umožnil zabavit podezřelým osobám osobní doklady. Zákon předpokládá možnost zabavení občanských průkazů až na dobu 3 let a vydání náhradních dokladů, které by neumožňovaly zahraniční cesty. Původní návrh zákona předpokládal pouze 18 měsíční dobu odebrání pasu, vláda ale navrhla prodloužení na 3 roky. Současné německé zákony umožňují zabavení cestovních pasů určitým osobám, nicméně je to neomezuje v cestách do Turecka tam totiž mohou němečtí občané cestovat pouze s občanským pasem. Právě skrze Turecko se evropští zahraniční bojovníci nejčastěji dostávají na území Sýrie. Vzhledem k propustnosti hranic mezi Tureckem a Sýrií je tak možné dostat se na území ovládané Islámským státem bez nutnosti vlastnit pas. Změny v zákonech by také umožnily zneplatnit cestovní dokumenty těch občanů, kteří jsou v zahraničí. Tím by došlo k prevenci jejich návratu do Německa a zároveň by byli snadněji zadržitelní v rámci Schengenského prostoru. Opoziční strany nicméně proti tomuto návrhu namítají, že neřeší aktuální bezpečnostní problém a je ústavně problematický. Poukazují také na skutečnost, že již nyní je možné zamezit osobám podezřelým z terorismu opustit zemi a mělo by se tak dbát spíše na přísné vymáhání dosavadních pravidel než přijímání nových. Kromě vnitřních opatření Německo dbá i na spolupráci s Tureckem, které je pro svoji transitní polohu klíčové v prevenci příchodu zahraničních bojovníků do Sýrie. Německé úřady také vedle zavedení represivních opatření vyvíjí i preventivní činnost. Ta se odehrává na federální úrovni i na úrovni jednotlivých spolkových zemí. Německo, stejně jako Dánsko, zapojuje školy, sociální zařízení i místní muslimské komunity. Programy spolkových zemí se zaměřují nejen na samotné potenciální zahraniční bojovníky, ale i na jejich rodiny a přátele. Austrálie Neevropskou zemí, která zapojení svých občanů do cizích konfliktů řešila přijetím zcela nové legislativy, je Austrálie. Ta zaznamenala několik desítek odchodů svých občanů a

9 reagovala na to návrhem zákona z roku 2014, který komplexně mění řadů národních zákonů jedná se např. o trestní zákoník, trestní řád, zákon o migraci, zákon o zpravodajských službách a mnoho dalších. Je to již druhá vlna novelizací, ta první se dotkla převážně médií a omezení možnosti informovat o aktivitách zpravodajských služeb. Nový zákon, který byl přijat v druhé polovině roku 2014, se věnoval především opatřením dotýkajícím se těch australských občanů, kteří již vycestovali nebo se k tomu chystají. Preventivních opatření, zabraňujících obecně radikalizaci, se nový zákon netýká. Nově je upravena například možnost pozastavovat platnost cestovních dokumentů, zákaz cestování do určitých válečných oblastí, rozšíření pravomocí zpravodajských služeb, posílení hraničních kontrol nebo omezení možnosti čerpání sociálních benefitů osobám zapojeným do teroristické činnosti. Přestože jsou obavy Austrálie naprosto pochopitelné, snaha bránit se před teroristickou hrozbou vedla podle mnohých k zavedení opatření omezujících lidská práva a nezávislost a svobodu tisku. Reakce australské vlády jsou značně represivní a snižují standard ochrany lidských práv v Austrálii. V tomto kontextu je nutné si uvědomit, že některá opatření, která byla Austrálií přijatá by v evropském kontextu pravděpodobně neobstála právě z důvodů velmi vysoké ochrany lidských práv, kterou v Evropě zajištují nejen národní právní řády, ale především systém ochrany řídící se Evropskou úmluvou o lidských právech a Listinou základních práv Evropské unie. Závěr Je potřeba si uvědomit, že většina zemí má již nyní ve svých zákonech opatření určená pro potírání teroristické aktivity. Je tomu tak i v případě České republiky, která ve svém trestním zákoníku upravuje kromě dílčích trestných činů i trestný čin teroristického útoku, ve kterém postihuje i podporu takového činu, vyhrožování tímto činem a samozřejmě přípravu. Zároveň trestní řád umožňuje soudu odebrat pas osoby, proti které je vedeno trestní stíhání, a tím jí zamezit odcestovat do zahraničí. Tato ustanovení musíme chápat v kontextu absence hrozby představované zahraničními bojovníky v České republice. V současné době není znám jediný případ Čecha, který by odešel bojovat do Sýrie či Iráku. Pouze se údajně se na území České republiky konal výcvik Brita, který odešel do Sýrie bojovat na straně kurdských jednotek. Problém, kterému čelí státy západní Evropy, nespočívá v legislativním opomenutí, které by nechávalo teroristické činy bez sankce, ale ve vysoké úrovni ochrany jednotlivce, která zapříčiňuje obtížné dokazování takového činu v chaotickém prostředí současné Sýrie a Iráku. Jedná se především o presumpci neviny, omezení možnosti vazby, standard dokazování v případě trestných činů, atd. Státy, které zvolily cestu represivních

10 opatření, které mají za cíl ochránit jejich občany, tak udělaly za cenu snížení těchto základních principů. V některých případech se navíc jedná i o omezování svobody a nezávislosti tisku nebo o zásahy do soukromí. Boj s terorismem a omezování možného ohrožení občanů jsou bezpochyby oblasti, které by měly být maximálně efektivní a státy by se měly snažit o zlepšení současných opatření. Ale nemohou svůj úspěch poměřovat pouze kritériem eliminace tohoto rizika. To může snadno vést nejen k selhání západního modelu liberální demokracie, ale v krátkodobém výhledu i k přehnané reakci, která může vyprovokovat další, mnohem závažnější nebezpečí a politické chyby.

11 Odborný podklad: Hrozba zahraničních bojovníků v Evropě Lucie Chládková, odborný podklad think- tanku Evropské hodnoty, Dle odhadů EU odešlo do Sýrie bojovat na straně islámských radikálů přes Evropanů. V poměru vůči velkosti obyvatelstva a velikosti domácí muslimské komunity nejvíce zahraničních bojovníků odchází z Dánska a Belgie, v absolutních číslech je nejvíce tímto fenoménem zasažená Francie. Zatím jediným teroristickým činem v Evropě spáchaným bývalým zahraničním bojovníkem byl útok na židovské muzeum v Bruselu z května Teroristická organizace Islámský stát, v jejíchž řadách bojuje nejvíce zahraničních bojovníků, má zatím omezené teritoriální zájmy soustřeďující se na oblast Blízkého východu, nicméně nelze vyloučit menší teroristické útoky páchané jednotlivci na evropském kontinentě. Syrská občanská válka přilákala od svého propuknutí na jaře roku 2011 na 11 až 12 tisíc zahraničních bojovníků (tzv. foreign fighters). Přestože většina zahraničních bojovníků přidávajících se k teroristické organizaci Islámský stát (IS) je ze zemí jako je Tunisko, Saudská Arábie či Jordánsko, tak evropskou veřejnost zajímají především zahraniční bojovníci pocházející právě z Evropy. Následující řádky přinášejí shrnutí týkající se evropských džihádistů jaké jsou jejich počty, zdali tito navrátilci spáchali či plánují teroristické akce na evropském kontinentě a jaké existují proklamace hrozeb ze strany Islámského státu. Rostoucí počty zahraničních bojovníků z Evropy Podle odhadů Evropské unie odešlo do září 2014 bojovat na straně islamistů více než Evropanů, přičemž toto číslo zahrnuje jak navrátivší bojovníky, tak osoby zabité během bojů. V absolutních číslech největší počty zahraničních bojovníků pocházejí z Francie, Velké Británie, Německa a Belgie. Podle vyjádření francouzského prezidenta Hollanda z poloviny roku 2014 zatím odešlo do Sýrie až přes 700 francouzských občanů. Tento počet je ještě více alarmující vzhledem k tomu, že se jedná o 75% nárůst v počtech Francouzů, kteří odešli bojovat do Sýrie v porovnání se začátkem roku V souvislosti s Velkou Británií se hovoří nejvíce o 400 osobách, kdy přibližně 250 z nich se již vrátilo zpět do Velké Británie a 65 bylo zatčeno v souvislosti s jejich aktivitami

12 v Sýrii. Z Německa odešlo bojovat taktéž okolo 400 osob a vrátila se jich přibližně třetina. Podle vyjádření českého premiéra Bohuslava Sobotky Česká republika nemá zatím žádné informace o tom, že by v řadách islamistů v Sýrii či Iráku bojovali Češi. Pokud přihlédneme k velikosti populace jednotlivých evropských států, tak v poměru vůči obyvatelstvu nejvíce zahraničních bojovníků odchází z Bosny a Hercegoviny, z Dánska a Belgie. V poměru vůči velikosti muslimských komunit je situace nejvážnější v Dánsku, Norsku a Belgii. Jedním z důvodů pokračujícího a zesilujícího nárůstu počtu zahraničních bojovníků v Sýrii bylo vyhlášení chalífátu ze strany Islámského státu v létě tohoto roku. Teroristické aktivity na evropském kontinentě Zatím nejznámějším případem teroristického činu navrátilce ze syrské války bylo střílení v židovském muzeu v Bruselu v květnu 2014, které měl na svědomí Francouz Mehdi Nemmouche a jehož útok nepřežili čtyři lidé. Dle vyjádření politických představitelů a bezpečnostních složek evropských států je zřejmé, že státní autority směřují veškerá protiteroristická opatření proti navracejícím se zahraničním bojovníkům, aby tak předešly dalšímu bruselskému scénáři. Dle zpráv z médií se Francie zatím nepotýká s přílivem navrátilců ze Sýrie, kteří by osnovali teroristické útoky na území Francie, ale spíše se francouzským autoritám daří podnikat preemptivní kroky především se jedná o rozbíjení teroristických sítí na rekrutování nových zahraničních bojovníků. Zpravodajské služby Velké Británie rovněž detailně monitorují zahraniční bojovníky. Velká Británie má také již svého prvního odsouzeného za teroristické zločiny spojené s válkou v Sýrii. Mashudur Choudhury byl odsouzen ke čtyřem letům vězení za cestu do Sýrie, kde se měl přidat k džihádistům ve výcvikovém táboře. V červnu německé soudy obvinily tři osoby, které se údajně zapojily do bojů v Sýrii na straně islámských radikálů a z Německa měli vyvézt vojenské vybavení, léky a peníze zpět do Sýrie. V souvislosti s koordinací na mezinárodní úrovni volá OSN i EU po využití veškerých dostupných nástrojů pro zabránění odchodu zahraničních bojovníků a jejich následné participaci na teroristických aktivitách islamistických organizací. Dle poslední zprávy Europolu mapující situaci okolo terorismu v Evropě za rok 2013 se úřadům v členských státech daří rozbíjet náborové sítě (jako je například belgická Sharia4Belgium) a zamezovat odchodu Evropanů do Sýrie a jiných konfliktních oblastí. Islamistické teroristické organizace nadále vyzývají svoje potenciální následovníky, aby páchali tzv.

13 individuální džihád v západních státech či aby se zapojovali do bojů či podpůrných aktivit mimo evropské území. Výroky syrských islamistů Existuje rozdíl mezi tím, jaké kroky podnikají samotní navrátilci ze Sýrie a tím, co hlásá IS a jaké jsou zájmy této teroristické organizace jako celku. Zatím IS nezačal systematicky vysílat zahraniční bojovníky zpět do jejich zemí původu, aby zde páchali násilí. Přestože Islámský stát dle svých prohlášení usiluje o ustanovení celosvětového chalífátu, tak v současnosti má tato organizace spíše omezené teritoriální zájmy, které souvisejí s politickým uspořádáním na Blízkém východě. Na druhou stranu se objevují zprávy především z Velké Británie, že řada navrátilců dostala specifické instrukce pro teroristické mise. Z tohoto důvodu je nutné počínání IS a jeho stoupenců neustále monitorovat a průběžně vyhodnocovat jejich aktivity. Zahraniční bojovníci v mnoha internetových videích hrozí například USA, že vlajka IS zavlaje nad Bílým domem či obecně hrozí Západu za jeho zapojení se do války v Sýrii. Mluvčí Islámského státu v nedávném proslovu ze září minulého roku hrozil odplatou USA a jejich evropským spojencům za letecké útoky v Iráku a vyzval všechny muslimy, aby útočily na západní bezpečnostní složky a bezvěrce ze zemí, které jsou součástí koalice proti IS. IS na sebe upoutal pozornost veřejnosti západních států, když popravil dva americká rukojmí. Taktikou IS je bezesporu zastrašit jakoukoliv opozici a v případě popravy západních novinářů také vyvolat strach u západní veřejnosti, která může tlačit na svoje politické představitele, aby se nadále neangažovali v kampani proti IS. Navíc dle nedávné studie advocacy organizace CAGE byly motivem pro většinu teroristických činů po 11. září ve Velké Británii důvody související s britskou zahraniční politikou. Co říkají na zahraniční bojovníky odborníci a statistiky V této souvislosti je často citována studie odborníka na islamismus Thomase Hegghammera, který zkoumal problematiku navracejících se zahraničních bojovníků a zjistil, že ze všech západních muslimů, kteří odešli bojovat do konfliktních oblastí před rokem 2011, se přibližně 1 z 9 navrátilců zapojil do teroristických aktivit i zpět na Západě. S podobnými závěry přišla také Národní komise pro teroristické útoky na Spojené státy, která měla za úkol vyšetřit útoky z 11. září Podle této komise prošlo tréninkovými kempy Al- Kajdy mezi lety 1996 až 2001 okolo 10 tisíc až 20 tisíc rekrutů, ale útoky z 11. září spáchala pouze malá skupina teroristů. Podle International Centre

14 for Counter- Terrorism v Haagu ze všech osob, které byly usvědčeny z džihádistického teroristického činu v Evropě mezi lety 2001 až 2009, pouze okolo 12 % z nich bylo v zahraničí pro ideologický či vojenský výcvik nebo se rovnou účastnilo bojů. Z výše uvedených dat vyplývá, že je možné v Evropě očekávat spíše útoky malého rozsahu, jakému jsme byli svědky v Bruselu v židovském muzeu, o čemž je přesvědčen i koordinátor EU v boji proti terorismu Gilles de Kerchove. Z tohoto důvodu by tudíž nebylo vhodné plošně zatýkat a následně zavírat do vězení veškeré navracející se zahraniční bojovníky, ale naopak je monitorovat a případně přimět ke spolupráci se státními autoritami, aby sdíleli informace o možných plánech teroristických útoků. Vycvičení teroristé mohou také provádět mnohem smrtonosnější útoky než tzv. home- grown teroristé, kteří jsou často bez vojenského výcviku a bez znalosti například výbušných zařízení. Mnoho zahraničních bojovníků se mimo jiné vrací zpět do zemí původu, protože se v Sýrii či Iráku neúčastnili přímo bojů, ale působili spíše v zázemí. Na druhou stranu statistická data nemůžeme přeceňovat a je vždy nutné analyzovat cíle a strategii dané teroristické skupiny. Příkladem může být právě již zmiňovaný Hegghammerův článek uvádějící, že statisticky páchá teroristické aktivity i doma pouze 1 z 9 navrátilců. Toto číslo je ovšem převážně postaveno na analýze mudžahedínů bojujících proti Sovětskému svazu, což již neodpovídá kontextu dnešní světové bezpečnostní situace. Dnes se také liší složení osob, které odcházejí bojovat na Blízký východ jedná se o čím dál mladší rekruty mezi lety a zapojují se také často ženy. Riziko navracejících se zahraničních bojovníků netkví pouze v konkrétních teroristických činech, tyto osoby mohou v Evropě také rekrutovat další spolubojovníky a stát se vzory pro další následovníky či být součástí podpůrné sítě teroristů a například zajišťovat zbraně a finance pro svoji organizaci.

15 Komentář pro Českou televizi: Evropa a islám Radko Hokovský, Česká televize, , Celkem 27 zraněných taková je bilance útoků islamistů ve Francii za poslední tři dny. Země proto přes nadcházející svátky posílí svá bezpečnostní opatření a do ulic pošle až 300 hlídkujících vojáků. Úřady vyzývají ke klidu a obezřetnosti. Má Evropa s posilováním Islámského státu důvod začít se bát? A je možné nějak zabránit tomu, aby Evropané odjížděli do válečných oblastí a přidávali se k islamistům? Pozvání přijali arabista a islamolog Bronislav Ostřanský a Radko Hokovský z think- tanku Evropské hodnoty.

16 Komentář pro Českou televizi: Radikalizace muslimů Jakub Janda, ČT24, , Zástupce ředitele think- tanku Evropské hodnoty Jakub Janda hovoří o radikalizaci islamistů v Evropě.

17 Komentář: Čeští ministři chyběli na klíčovém jednání o islamistech Radko Hokovský, ihned.cz, Letos se očekávají statisíce žadatelů o azyl v Evropě a v odborné komunitě se začíná hovořit o uprchlické krizi. Důvěra v Schengen je mezi členskými státy silně narušena. Italové a Řekové mají velké problémy se zvládáním současné imigrační vlny, v důsledku čehož se v schengenském prostoru pohybuje nebývalé množství ilegálních přistěhovalců bez jakékoliv evidence. Dalším závažným tématem je řešení návratu islamistů ze Sýrie a Iráku, kde bojuje přes 3000 občanů EU z evropských muslimských komunit. Na ně některé vlády reagují tak tvrdě (Britové, Nizozemci), že jim plánují brát pasy či občanství. Když se na evropské úrovni řeší takto krizové a třaskavé věci, je nezbytná účast politiků na nejvyšší úrovni. Na včerejším jednání Rady EU pro spravedlnost a vnitřní záležitosti byli přítomni dva komisaři, dva vicepremiéři a celkem 32 evropských ministrů vnitra a spravedlnosti. Za českou vládu podle zápisu nedorazila na toto jednání ani ministryně spravedlnosti Válková, ani ministr vnitra Chovanec. Ministr vnitra, který má migrační politiku v gesci, za sebe neposlal ani náměstka! Česká republika byla zastoupena jen na úrovni náměstka ministra spravedlnosti a vrchní ředitelky z ministerstva vnitra. Čeští politici často žijí v iluzi, že záležitosti a urgentní problémy primárně západoevropských zemí se Česka netýkají. V okamžiku, kdy jsme součástí schengenského prostoru, je vnitřní pohyb migrantů i potenciálních teroristů věcí primární důležitosti i pro české ministry. O to více, že ze sousedního Rakouska podle dostupných informací odešlo přes 300 islamistů bojovat za Islámský stát. Evropské státy intenzivně řeší, jak se s jejich budoucím návratem vyrovnat a čeští ministři u těchto jednání nejsou. Radko Hokovský je výkonným ředitelem think- tanku Evropské hodnoty.

18 Komentář pro Českou televizi: Hrozba Islámského státu Radko Hokovský, ČT24: Události, komentáře, , Výkonný ředitel think- tanku Evropské hodnoty Radko Hokovský od 09:55 komentuje radikalizaci v evropských muslimských komunitách.

19 Komentář: Islamisté jsou hrozbou i v evropských městech Michaela Kolářová, Lidové Noviny, Tito lidé jsou nazýváni zahraniční bojovníci a političtí představitelé i bezpečnostní experti je považují za jednu z největších hrozeb pro bezpečnost Evropské unie současnosti. Mluvíme- li o zahraničních bojovnících v tomto kontextu, máme na mysli zástupce evropských muslimských komunit, kteří odcházejí válčit do některého z blízkovýchodních konfliktů, aby tam bojovali za to, co nazývají obranou islámu. Do povstání proti Bašáru Asadovi se připojilo přes 11,000 zahraničních bojovníků z celého světa a nejméně 2,000 z nich pocházejí z evropských zemí, především z Francie, Velké Británie, Německa, Belgie a Nizozemí. Z jakého důvodu ale představují pro Evropu tak velké bezpečnostní riziko, když bojují v konfliktu, který se odehrává relativně daleko od hranic EU? Muslimové žijící na Západě, kteří se radikalizují, zpravidla nejdříve odcházejí do válečné oblasti jako Irák nebo Afghánistán, kde se cvičí v boji, a až poté se uchylují k teroristickým útokům proti západním zemím. Většina nadnárodních džihádistických skupin vznikla jako produkt mobilizace zahraničních bojovníků, protože oba fenomény jsou úzce provázané společnou ideologií. Ta se neomezuje jenom na válečnou zónu, ale má globální rozsah. Bojovníci z Evropy se nejčastěji připojují ke skupině Džabhát al- Nusra, syrské odnoži al- Káidy, a k organizaci Islámský stát (IS), které se al- Káida zřekla kvůli její excesivní brutalitě vůči ostatním muslimům. Obě organizace charakterizuje militantní sunnitský radikalismus stojící na ideologii džihádistického salafismu. Džihádisté věří, že islám je v ohrožení, a proto musejí povstat k jeho obraně. Svět je pro ně rozdělen na blízkého nepřítele - místní nevěřící režimy - a na vzdáleného nepřítele, jímž je západní civilizace, která svou politickou nadvládou nad muslimskými zeměmi brání ustavení pravého islámského státu. Ustavení islámského chalífátu pod nadvládou šarí i napříč muslimským světem a ještě dál je absolutním cílem těchto radikálů, jež věří, že této vize nelze dosáhnout bez použití násilí. V reportáži natočené zpravodajským kanálem VICE hrozí bojovník IS, že vztyčí Alláhovu vlajku nad americkým Bílým domem. V jiném prohlášení vyhrožuje německý konvertita k islámu bojující pod standartou IS, že vyhodí do vzduchu americké sklady jaderných zbraní nacházející se v Německu. Že tyto výhružky nejsou plané, jsme se přesvědčili v květnu, kdy francouzský navrátilec ze Sýrie Mehdi Nemmouche spáchal útok na židovské muzeum v Bruselu, jemuž padli za oběť 4 lidé. Zbraně, které se u něho našly, byly zabaleny do vlajky IS.

20 Kvůli volnému pohybu osob uvnitř EU hrozí nebezpečí kdekoliv v Evropě. Jiný německý extremista, který se vracel z válečné zóny v Sýrii, byl v dubnu zadržen v Praze. Tajné služby evropských zemí mají se zahraničními bojovníky plné ruce práce a monitorování džihádistů vracejících se ze Sýrie jim zabere víc jak polovinu protiteroristické agendy. Britské tajné službě se už minimálně jeden plánovaný teroristický útok podařilo zmařit. IS zatím bojuje převážně v Sýrii a Iráku, ale musíme mít na paměti, že jeho ideologie ohrožuje i naši bezpečnost v Evropě. Může se zdát, že jedinou strategií Islámského státu je bezbřehé zabíjení všech, koho považují za nepřítele své ideologie. Opak je pravdou. IS se velmi snaží, aby pro svoji džihádistickou ideu získal co nejvíce sympatizantů z řad místních i mezi muslimy ze Západu. Vítězný postup IS proto nelze nechat bez odezvy a EU se musí aktivně připojit ke snahám o jeho zastavení. Humanitární pomoc iráckým uprchlíkům a vojenská podpora kurdské armády, která se spolu s Američany snaží IS zabránit v rozšiřování jeho sféry vlivu, jsou nezbytnými kroky, které EU - a potažmo Česká republika - musejí učinit pro svou vlastní bezpečnost. Michaela Kolářová je analytičkou think- tanku Evropské hodnoty.

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 CS CONSILIUM Schengen Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 Obsah ÚVOD 1 VOLNÝ POHYB OSOB 2 POLICEJNÍ A CELNÍ SPOLUPRÁCE 2 vnitřní hranice 2 vnější hranice 3 Schengenský informační systém (SIS)

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE)

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) MEZINÁRODNÍ FEDERACE PREZENTACE 8.0. Cíl prezentace Přiblížit strukturu a poslání Mezinárodní

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Česká republika. 1. Všeobecné informace

Česká republika. 1. Všeobecné informace Česká republika 1. Všeobecné informace Po pádu železné opony se Česká republika stala společně s dalšími zeměmi bývalého socialistického bloku významnou zemí původu pro obchod se ženami za účelem sexuálního

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 11. 7. 2013 2013/0106(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25 Návrh stanoviska Nathalie Griesbeck (PE513.286v01-00) Evropského parlamentu a Rady, kterým

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

Preambule Úmluvy o právním postavení uprchlíků

Preambule Úmluvy o právním postavení uprchlíků Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 Otázky a odpovědi Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 OSN usiluje "zajistit uprchlíkům co největší možnost užívat... základních práv a svobod".

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Studijní opora Název předmětu: Mezinárodní právo humanitární Zpracoval: Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Směrnice o obětech trestných činů

Směrnice o obětech trestných činů CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Práva obětí. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi

Práva obětí. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Práva obětí Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Obchodování s lidmi porušuje práva a postihuje životy nesčetných jedinců v Evropě i mimo ni. Rostoucí počet žen, mužů i dětí se stává komoditou

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí svůj záměr sdělit policii, což může učinit na hraničním přechodu. Samotná azylová procedura začíná podáním návrhu na zahájení

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Islám v České republice. Jana Virágová

Islám v České republice. Jana Virágová Islám v České republice Jana Virágová http://www.dailymail.co.uk/news/article-1351251/number-british-muslims-double-5-5m-20-years.html Islám v českých zemích, ČSR, ČSSR nezprostředkované zkušenosti Rakousko-Uhersko:

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii;

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii; SPOLEČNÁ AKCE Pracovní překlad ze dne 24. února 1997 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o boji proti nelegálnímu obchodování s lidskými bytostmi a boji proti sexuálnímu zneužívání

Více

Nedávné útoky a únosy, zejména Asyřanů, které spáchal ISIS/Dá'iš na Blízkém východě

Nedávné útoky a únosy, zejména Asyřanů, které spáchal ISIS/Dá'iš na Blízkém východě EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 PŘIJATÉ TEXTY Prozatímní znění P8_TA-PROV(2015)0071 Nedávné útoky a únosy, zejména Asyřanů, které spáchal ISIS/Dá'iš na Blízkém východě Usnesení Evropského parlamentu ze dne

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

zvýšená ochrana je dána slabším postavením spotřebitele informační asymetrie

zvýšená ochrana je dána slabším postavením spotřebitele informační asymetrie Monika Matysová Spotřebitel? zvýšená ochrana je dána slabším postavením spotřebitele informační asymetrie 70. léta 20. století Pařízský sumnit 1972: Předběžný program EHS o ochraně spotřebitele a informační

Více

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Povinnosti NNO vyplývající ze zákona proti praní peněz Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Škody z trestné činnosti svět 1 500 000 000 000 až 6 500 000 000 000 USD/rok

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 Rada bezpečnosti s ohledem na zásady a cíle Charty OSN, včetně primární zodpovědnosti Rady bezpečnosti za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti

Více

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD)

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD) 45/2003 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. května 2000 byl v New Yorku přijat Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte *) o zapojování dětí

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

Postoje občanů ČR k NATO a USA

Postoje občanů ČR k NATO a USA Tisková konference pořádaná v rámci 15. výročí vstupu České republiky do NATO Postoje občanů ČR k NATO a USA CEVRO Institut, úterý 11. března 2014 Pozadí a cíle výzkumu V souvislosti s 15. výročím vstupu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(98)29 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 3 POTÍRÁNÍ RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI SMĚŘUJÍCÍ VŮČI ROMŮM PŘIJATO 6 BŘEZEN

Více

Doporučení pro tvorbu komplexní strategie ČR v rámci evropské imigrační krize

Doporučení pro tvorbu komplexní strategie ČR v rámci evropské imigrační krize Doporučení pro tvorbu komplexní strategie ČR v rámci evropské imigrační krize zkrácená verze, 10. 12. 2014 Radko Hokovský výkonný ředitel think- tanku Evropské hodnoty hokovsky@evropskehodnoty.cz Tel:

Více

Distribuce: Veřejné 19. června 2008

Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Organizace spojených národů S/RES/1820 (2008) Rada bezpečnosti Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Usnesení 1820 (2008) Přijato Radou bezpečnosti na jejím 5916. zasedání, 19. června 2008 Rada bezpečnosti,

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Důchodová reforma je horkým bramborem všech polistopadových vlád a je i jednou z hlavních priorit nynější vlády, která disponuje

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou.

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou. Je zavedení národního víza zpřísněním? Není to Pravdou je, že návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců umožňuje na rozdíl od stávajícího zákona o pobytu cizinců žádat rovnou na zastupitelském úřadu

Více

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Přehled. Směrnice OECD o ochraně soukromí. a přeshraničních tocích osobních údajů

Přehled. Směrnice OECD o ochraně soukromí. a přeshraničních tocích osobních údajů Přehled Směrnice OECD o ochraně soukromí a přeshraničních tocích osobních údajů Overview OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data Czech translation Přehledy jsou

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Dne 29. července 2015 vláda schválila Strategii migrační politiky České republiky (ČR). Dokument stanovuje sedm zásad migrační

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

Mezinárodněprávní režim vzdušného prostoru

Mezinárodněprávní režim vzdušného prostoru JUDr. Václav MASTNÝ Fakulta bezpečnostního managementu Policejní akademie České republiky v Praze Mezinárodněprávní režim vzdušného prostoru Anotace K napsání článku mne vede snaha reagovat na situaci

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ 13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ Každý stát se snaží chránit své obyvatelstvo před takovými činy, které ohrožují jejich bezpečnost. Trestní právo je odvětví právního systému chránící společnost před

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Kojení a práce Ať to spolu funguje!

Kojení a práce Ať to spolu funguje! Kojení a práce Ať to spolu funguje! 1. Iniciujte multidimenzionální podporu ze všech odvětví, aby ženy mohly kdekoliv pracovat a kojit. 2. Podporujte opatření ze strany zaměstnavatelů, aby se stali místem

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s.

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s. Rovnost a spravedlnost www.svaz-muzu.cz Český svaz mužů -představení Proč vznikl Český svaz mužů O nás Prezentace v médiích Základní cíle Současná činnost Hlavní témata Českého svazu mužů Možnosti spolupráce

Více

Jabok, ETF 2013 Michael Martinek

Jabok, ETF 2013 Michael Martinek Jabok, ETF 2013 Michael Martinek M. Martinek, 2013 2 M. Martinek, 2013 3 Strany Sýrie Syrské ozbrojené síly milice Šabiha Hizballáh Podpora: Írán Irák Rusko Čína Syrská opoziční koalice Syrská svobodná

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS Commission internationale de juristes - Comisión Internacional de Juristas

INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS Commission internationale de juristes - Comisión Internacional de Juristas INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS Commission internationale de juristes - Comisión Internacional de Juristas " dedicated since 1952 to the primacy, coherence and implementation of international law and

Více

PŘÍLOHY Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady

PŘÍLOHY Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.4.2014 COM(2014) 163 final ANNEXES 1 to 3 PŘÍLOHY Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení cestovních víz a o změně Úmluvy k provedení Schengenské dohody a

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

DOPAD ČLENSTVÍ V SCHENGENSKÉM SYSTÉMU NA ČESKOU REPUBLIKU ANALÝZA FÓRUM PRO EVROPSKOU POLITIKU - EUROPEUM ČERVEN 2002

DOPAD ČLENSTVÍ V SCHENGENSKÉM SYSTÉMU NA ČESKOU REPUBLIKU ANALÝZA FÓRUM PRO EVROPSKOU POLITIKU - EUROPEUM ČERVEN 2002 DOPAD ČLENSTVÍ V SCHENGENSKÉM SYSTÉMU NA ČESKOU REPUBLIKU ANALÝZA FÓRUM PRO EVROPSKOU POLITIKU - EUROPEUM ČERVEN 2002 1. Schengenský systém a Česká republika Česká republika při jednání o svém vstupu do

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku Co je to veřejná podpora čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie: Podpory poskytované v jakékoli formě státem

Více

Francouzský jazyk. Septima

Francouzský jazyk. Septima Francouzský jazyk Povinná výuka dalšího cizího jazyka je pojata jako šestiletý cyklus - začíná v tercii a pokračuje až do maturitního ročníku. Studenti PORGu mohou z 2. cizího jazyka maturovat, a to buď

Více

Statewatch Bodovací tabulka protiteroristických plánů po útocích v Madridu

Statewatch Bodovací tabulka protiteroristických plánů po útocích v Madridu Statewatch Bodovací tabulka protiteroristických plánů po útocích v Madridu Analýza 52 návrhů, které se objevily na bruselském summitu Rady EU v březnu 2004. Jen menšina z nich je zaměřena na boj s terorismem,

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Pracovní list 02 14 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Úkol č. 1: Doplňování Doplň chybějící části textu: 1. Základní práva a svobody občana našeho státu jsou zakotvena v, která je součástí. 2. Stát díky

Více

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA A. BEZPEČNOSTNÍ MODEL ČSR PO ROCE 1918 Vznik nového státního útvaru a proto i potřeba vytvořit jeho bezpečnostní

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ,STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE A ŠKOLNÍ JÍDELNA,BRNO VESLAŘSKÁ 246, BRNO 637 00 SMĚRNICE Č. 10/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracoval/a: MGR. RENATA JEŽKOVÁ

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

PODMÍNKY PRO VSTUP DO ZEMĚ, DEVIZOVÉ PODMÍNKY

PODMÍNKY PRO VSTUP DO ZEMĚ, DEVIZOVÉ PODMÍNKY PODMÍNKY PRO VSTUP DO ZEMĚ, DEVIZOVÉ PODMÍNKY BULHARSKO Podmínky cestování po EU: Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD. Praha, 29.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD. Praha, 29. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD Praha, 29. listopadu 2012 1 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRÁVU EÚLP: VÝVOJ BEZ VÝSLOVNÉHO

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE CS EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 30.4.2009 K(2009) 3177 DOPORUČENÍ KOMISE kterým se doplňují doporučení 2004/913/ES a 2005/162/ES, pokud jde o systém odměňování členů správních orgánů

Více

Kdo je veřejný ochránce práv. Co od něj můžete očekávat

Kdo je veřejný ochránce práv. Co od něj můžete očekávat Kdo je veřejný ochránce práv Co od něj můžete očekávat Jedna z mnoha definic Celkově lze ombudsmana charakterizovat jako orgán (většinou jednu osobu), který je zejména na orgánech výkonné moci nezávislý

Více

Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů

Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů Občanske asociace, mezinárodní, dobrovolnické a nevládní organizace, veřejné agentury a obyvatelé celého

Více