Obsah. 1.Základní údaje a stručná charakteristika školy. 2. Přehled oborů vzdělání,které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. 1.Základní údaje a stručná charakteristika školy. 2. Přehled oborů vzdělání,které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku"

Transkript

1 Obsah Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/ Základní údaje a stručná charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání,které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 5. Výsledky vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti-účast v soutěžích,činnost ŠSK Olymp, mezinárodní spolupráce 8. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI aj. 9. Základní údaje o hospodaření školy 10. Přílohy(výroční zprávy MŠ,ŠD,ŠJ) 1.Základní údaje a stručná charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola Bělá nad Radbuzou se sídlem Bělá nad Radbuzou,Pavlovická 352 je rozhodnutím MŠMT čj.6945/ s účinností od 19.dubna 2006 právnickou osobou (IZO ,IČO ) zapsanou ve školském rejstříku. Základní vzdělávání poskytuje základní škola(izo ),předškolní vzdělávání mateřská škola(izo ),školské služby poskytuje školní jídelna(izo ) a školní družina(izo ). Zřizovatelem je Město Bělá nad Radbuzou se sídlem Bělá nad Radbuzou,Náměstí 200,starostou Města je ing.libor Picka. Statutárním zástupcem právnické osoby vykonávající činnost školy je ředitel školy Miroslav Nový,který má dva zástupce(zástupce statutárního orgánu František Novák,zástupce pro základní vzdělávání a Alena Konopová, zástupce pro předškolní vzdělávání). Škola má hlavní telefonní číslo , ovou adresu Školská rada byla zřízena Městem Bělá nad Radbuzou s účinností od a jejím předsedou byl zvolen Miroslav Burda.

2 Základní škola měla ve školním roce 2005/2006 celkem 10 tříd, z toho 5 tříd na 1.stupni 5 tříd na 2. stupni. Na konci školního roku byl stav 189 žáků, z toho byli 103 chlapci a 86 dívek.na 1. stupni byl 91 žák, z toho 55 chlapců a 36 dívek a na 2. stupni 98 žáků, z toho 48 chlapců a 50 dívek.průměrný počet žáků v ročníku byl tedy 21. Na 1.stupni je však průměr výrazně nižší(18,2) než na druhém(24,5),z čehož vyplývá,že počet žáků v budoucích letech se bude nadále snižovat.předpoklad na další roky je snížení až na žáků.minimální počet žáků na úplnou školu je zatím 153.Stále více se nabízí možnost sloučení některých ročníků 2.stupně sousedních škol. V základní škole pracovalo 14 pedagogů-učitelů, včetně ředitele školy a zástupce ředitele, z toho na 1. stupni 5 učitelů, na 2. stupni 9 učitelů, dále pak 1 vychovatelka ve školní družině a 9 provozních pracovníků. Kompletně byla zrekonstruovaná učebna výpočetní techniky,byly vyměněny žákovské počítače a monitory.všechny místnosti školy(učebny,kabinety,kanceláře)byly připojeny na počítačovou síť.samozřejmostí je celodenní připojení k Internetu na celé síti.částečně byl tento projekt řešen z prostředků SIPVZ,z větší části z příspěvku Města.. Neustále se snažíme o zkvalitnění výuky cizích jazyků. Již 16 rokem organizujeme společnou výuku s partnerskou školou v Eslarnu (SRN).Na prvním stupni formou společného vyučování výchov,matematiky a prvouky,na druhém stupni společnou výukou vaření a různými společnými projekty v nejvyšších ročnících.konverzaci v NJ vede učitel z německé školy. Novinkou tohoto školního roku bylo zahájení výuky předmětu Pracovní činnosti některých žáků 7.ročníku,zájemců, na škole v Eslarnu se záměrem vykonání státní závěrečné zkoušky v 9.ročníku v SRN. Ke škole patří tělocvična s umělohmotným povrchem LOBADUR a od 25.října 2005 zcela nové hřiště.nákladem téměř 12 miliónů byla provedena rekonstrukce (ke státní dotaci byly dodány další 3 milióny z městského rozpočtu). Zrekonstruované hřiště obsahuje hřiště na kopanou s umělým trávníkem 3.generace,tartanový ovál s dalšími atletickými sektory,kurt na tenis i volejbal).tělocvičnu i hřiště můžeme využívat pro výuku tělesné výchovy a sportovních kroužků do h, v odpoledních a večerních je k dispozici veřejnosti,především TJ Start. Co se povedlo plnění hlavních úkolů školy? Dokončení rekonstrukce sklepních prostor staré budovy(malířské a elektroinstalační práce) pro potřeby nejen školních dílen,ale i pro potřebu mimoškolní činnosti dětí v turistickém klubu(náhrada za klubovnu,která musela ustoupit při budování sportovního areálu) Rekonstrukce cvičné kuchyňky(v předmětu Domácnost mohou najednou pracovat 4 skupiny žáků-4 nové kuchyňské linky s vybavením,4 nové elektrické sporáky s keramickou deskou a odsávači,1 automatická myčka nádobí) Výuka informatiky a práce s informacemi byla zkvalitněna vybudováním celoškolní sítě s připojením na internet a výměnou všech počítačů v učebně informatiky. Jazyková výuka zkvalitněna dalším prohloubením spolupráce se zahraničními školami(především VS Eslarn v SRN,ale i Primarschule Hindelbank ve Švýcarsku). Nadále mají žáci školy možnost zapojení do zájmových kroužků,které organizuje škola a vedou je učitelé školy. Školní jídelna svou doplňkovou činností(vaření obědů pro cizí strávníky) neustále udržuje stav obědů z předcházejících let,přestože počet žáků neustále klesá.

3 Co nás čeká v dalších školních letech? V září 2006 Oslavy 60 let úplné české školy v Bělé nad Radbuzou Bělské sportovní dny v září 2006-soutěže nejen na novém sportovním areálu pro žáky okolních škol(cca 200 dětí) Pokračovat v družebním styku s partnerskými školami v zahraničí VS Eslarn a Primarschule Hindelbank(ve školním roce 2006/2007 výměnné akce především pro žáky dopisující si od 5.ročníku) Tvorba Školního vzdělávacího programu školy Mapa školy-dotazník Scio pro všechny rodiče,žáky a učitele školy-příprava analýzy před tvorbou ŠVP V dalším vzdělávání učitelů se zaměřit na studium výchovného poradenství, koordinátora tvorby ŠVP,pokračovat v doplňování kvalifikace u nekvalifikovaných pedagogických pracovníků a pokračovat ve studiu dle plánu ICT Zajistit kvalifikovanou výuku českého jazyka a dějepisu Vybudování moderní multimediální jazykové laboratoře Výměna oken (především na severní straně) Zajistit klimatizaci v učebně informatiky(nabídka zpracována) V poslechové místnosti nainstalovat počítače pro samostatnou práci žáků na internetu Oplocení areálu na západní straně a vybudování nové přístupové cesty do knihovny, tělocvičny i nového sportovního areálu(s osvětlením) Vybudování přístřešků před vchodovými dveřmi(zš,mš i ŠJ) 2.Obory vzdělávání a učební program základní školy Základní vzdělávání poskytuje základní škola(izo ),předškolní vzdělávání mateřská škola(izo ),školské služby poskytuje školní jídelna(izo ) a školní družina(izo ). Ve školním roce 2005/06 probíhala výuka ve škole ve všech ročnících podle vzdělávacího programu Základní škola, č. j / 96-2, platného od Údaje o pracovnících školy Základní škola a Mateřská škola měla k celkem 29 pracovníků. Z tohoto počtu bylo 19 pedagogů a 10 provozních pracovníků. Dále jsme měli v průběhu roku jednu praktikantku v MŠ. Pedagogičtí pracovníci: - ředitel školy-statutární orgán - statutární zástupce ředitele školy - zástupkyně ředitele školy pro předškolní a mimoškolní činnost(mš,šd) - 3 učitelky mateřské školy, všechny mají pedagogické vzdělání - 5 učitelů 1.stupně(4 mají vysokoškolské pedagogické vzdělání,1 studuje PF) - 9 učitelů 2. stupně(7 má vysokoškolské pedagogické vzdělání, 1 studuje PF,1 ukončené vysokoškolské pedagogické vzdělání bez obhajoby diplomové práce) - 1 vychovatelka školní družiny,absolventka SPgŠ, studuje PF

4 Nepedagogičtí pracovníci: - 1 vedoucí školní jídelny a pokladní ZŠ - 1 hlavní kuchařka - 2 kuchařky - 1 pracovnice provozu školní jídelny - 4 uklízečky - 1 školník-domovník Přehled o vzdělání, praxi a způsobilosti jednotlivých pracovníků základní školy: Pedagogičtí pracovníci: funkce jméno příjmení vzdělání ped.praxe aprobace ředitel Miroslav Nový VŠ 28 M, Z ZŘŠ František Novák,Mgr. VŠ 13 Tv TU 2 Erika Koktová,Mgr. VŠ 8 1.st. TU 3 Nina Picková,Ing. VŠ 5 stud.1.st. TU 1 Růžena Susková, Mgr VŠ st. TU 5 František Holeček, Mgr. VŠ st. TU 4 Anna Ulmanová,Mgr. VŠ st.,rj TU 9 Světlana Triščová, VŠ-bez dipl.pr. 7 Aj,Ov TU 8 Marie Kadeřávková VŠ 35 Př,Ch TU 7.B Kamila Císlerová,Mgr.,Ing. VŠ 17 M,Ch učitel Božena Povová, VŠ 36 Čj,1.st. vých.poradce Elemír Vajda VŠ 38 M,Pv TU 7.A Eva Špringerová SŠ 4 stud.1.st. TU 6 Jan Kadeřávek, Mgr. VŠ 2 M,Inf vychovatelka Alena Dolečková SPgŠ 7 stud.1st. (návrat z MD,Nataša Toščeva odešla na soukromou ZŠ Adélka Mašovice) Nepedagogičtí pracovníci: školník Andrej Sándor SOU 39 uklízečka Darina Čápová Z důchodkyně do Iveta Schönová SOU 19 od uklízečka Drahoslava Čápová SOU 11 uklízečka Marie Volfová 1) SOU 38 vedoucí ŠJ Jindřiška Cvachovcová SHŠ 31 hl.kuchařka Irena Kučerová SOU 36 kuchařka Jana Kamicová SHŠ 31 kuchařka Jarmila Vajdová SOU 19 pom.kuchařka Marcela Mullerová SOU 28 Pozn.: 1) pracovník se ZPS Celkový počet pedagogických pracovníků je 19(4 v MŠ), z toho kvalifikovaných bylo 16 pracovníků. Na mateřské dovolené jsou p.uč.marie Maštalířská a Dagmar Vorlíčková (návrat ).

5 4. Zápis dětí k povinné školní docházce 27. ledna 2006 proběhl ve škole zápis dětí do prvních tříd s tímto výsledkem: zapsáno(včetně dětí po odkladu) 19 dětí odklad 3 děti Těchto 16 dětí bude zařazeno do jedné1. třídy. 5.Přehled o výsledcích vzdělávání žáků v šk. roce 2005 /06: ročník počet žáků prospělo s vyznamenání m prospělo Neprospělo po OZ celkem Počet žáků se sníženým stupněm z chování v 1. pololetí: šk. rok 2004/05 4 (2 x 2. st.,2x3.st.) šk. rok 2005/06 2 ( 2x 2. st.) Počet žáků se sníženým stupněm z chování na konci šk. roku: šk. rok 2004/05 11 ( 9 x 2. st., 2 x 3. st.) šk. rok 2005/06 10 ( 9 x 2. st., 1 x 3. st.) Počet neomluvených hodin: šk. rok 2004/05 25 hodin šk. rok 2005/06 13 hodin volitelné předměty :114 žáků v 10 skupinách 7.-9.ročníku Volitelný Aj,Volitelný Nj,Domácnost,Technické činnosti,informatika(projekt HODINA z grantu ESF) nepovinné předměty: 18 žáků v 1 skupině 7.-9.ročníku Konverzace v Nj(vyučuje Josef Rauch z VS Eslarn) Bohužel pokračuje situace od ,kdy bylo 5 skupin přeřazeno do skupiny zájmových útvarů(kroužků)-mimo úvazky,z důvodu nedostatku finančních prostředků Srovnávací testy KALIBRO: Více než deset let získáváme podklady pro sebehodnocení školy srovnáváním úspěšnosti našich žáků s ostatními žáky 5.,7. a 9.ročníků v celé republice(více než 2 tisíce škol) pomocí testů Kalibro(český jazyk,matematika,přírodovědný základ,humanitní základ a cizí jazyky). Zaměření testových úloh je v souladu s moderními cíli základního vzdělávání a odpovídá i pojetí prestižního mezinárodního testování žáků základních škol PISA.Zjišťujeme, že největší zápornou odchylku od celostátního průměru mají žáci na konci 1.stupně.Postupně se tato odchylka ve vyšších ročnících vyrovnává(v cizích jazycích a naukových předmětech dokonce

6 někdy procentuelně nad celostátní průměr). Č M Hu Př A N 5.ročník ,6-12,3-8,6-5, ,7-12,8-2,6-1, ,8-7,8-7,8 7.ročník ,4 +1,5-0,5-3,2 +4,4 +1, ,2-2,1-8,2-5,0-2,0-10, ,3 +2,3-4,1 +10,1 +5,0 +2,8 9.ročník ,0-4,6-5,3-2,9 +5,6-0, ,1-9,7-4,7 +2,7-6,4 +3, ,7-4,9 +1,3-4,2 +2,0 Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky: Počet Z toho přijatých na celkem gymnázia SŠ s maturitou SOU U Jiné Počet žáků absolventů ZŠ dle 3.2. * kteří dokončili ZŠ v nižším než 9.ročníku 1 - kteří nepokračují v dalším vzdělávání 0 Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia 2 - přijatých na víceletá gymnázia 0 Počet žáků do do jiné zvláštní způsob dodatečný SpŠ ZŠ plnění PŠD * odklad PŠD * - kteří odešli ze ZŠ v průběhu šk.roku * PŠD = povinná školní docházka 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Tři pedagogičtí pracovníci si doplňují vysokoškolské pedagogické vzdělání(učitelství pro 1.stupeň ZŠ )ing.nina Picková(ve 3.ročníku),Eva Špringerová(ve 2.ročníku) a Alena Dolečková (ve 2.ročníku). Dvě učitelky(marie Kadeřávková,Růžena Susková) absolvovaly šestidenní Seminář pro koordinátory tvorby ŠVP pro ZV v rámci národního projektu Koordinátor hrazeného ze 75% z ESF a z 25% ze státního rozpočtu.dle svého ŠVP musí všechny ZŠ zahájit výuku od a toto školení pomohlo koordinátorům v základní orientaci v této problematice.následně v průběhu posledního čtvrtletí se s problematikou tvorby ŠVP

7 seznamovali ostatní pedagogičtí pracovníci školy, právě pod vedením těchto dvou kolegyň,které obdržely certifikát pro Koordinátory tvorby ŠVP ZV. Dvě učitelky absolvovaly Mezinárodní letní jazykovou školu ZČU v Plzni a získaly osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání(intenzivní kurz anglického jazyka N.Picková,intenzivní kurz německého jazyka-k.císlerová s výukou metodiky pro učitele základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií z prostředků ESF). Osm pedagogických pracovníků se vzdělávalo na 19 akcích Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy v Plzni převážně na seminářích k tvorbě ŠVP dle svých aprobací či předmětů,které vyučují(p.uč.kadeřávková,susková,triščová,dolečková,csingerová,vajda, Volfíková,Nový). Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti informační gramotnosti(projekty SIPVZ) probíhá dle plánu ICT.Ve školním roce 2005/2006 získalo další certifikáty o dosažení základních či prohloubených znalostí ICT 14 pedagogických pracovníků,takže současný stav je nad požadavky Standardu MŠMT(78% základní znalosti,58%úvodní modul poučených uživatelů a 47% aspoň jeden volitelný modul poučených uživatelů-digitální fotografie a grafika). 7. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti a) Mimoškolní aktivity, účast v soutěžích: Jazyky: - olympiáda v českém jazyce: účast - školní kolo: 16 žáků okresní kolo: 1 žákyně-martina Susková(9)-6.místo - olympiáda v německém jazyce: účast - školní kolo: neuskutečněno okresní kolo: 0 žáků - olympiáda v anglickém jazyce: účast - školní kolo: neuskutečněno okresní kolo: 0 žáků - recitační soutěž: účast - školní kolo: neuskutečněno okresní kolo: 0 žáků Přírodní vědy: - matematická olympiáda: účast - školní kola: 0 žáků úspěšní řeš.: 0 žáků okresní kola: 0 žáků - Pythagoriáda: účast - školní kolo: 24 žáků, úspěšní: 1 okresní kolo: 1 žákyně-lenka Pham(7)-2.místo - Klokan - mezinárodní mat. soutěž: školní kolo: Cvrček -2. a 3. ročník 32 žáci 1.Jan Náhlovský 55b Klokánek - 4. a 5.ročník 22 žáci 1.Václav Pangerl 86b Benjamin - 6. a 7.ročník 29 žáků 1.Lenka Pham 70b Kadet - 8. a 9.ročník 20 žáků 1.Patrik Auervek 60b okresní kolo: Jan Náhlovský(3)-2.místo

8 - biologická olympiáda: účast - školní kolo C: 13 žáků okresní kolo C: 2 žáci -Miroslav Žižka(9)-7.místo -Tereza Píšková(9)-10.místo školní kolo D 24 žáci okresní kolo D: 3 žáci -Barbora Picková(7)-6.místo -Lukáš Žižka(7)-9.místo -Zuzana Ondrová(7)-10.místo - fyzikální olympiáda (Archimediáda): účast - školní kolo: neuskutečněno okresní kolo: 0 žáků - chemická olympiáda: účast - školní kolo: 8 žáků okresní kolo: 1 žák-jaroslav Pišta(9)-4.místo Společenské vědy: - dějepisná olympiáda: účast - školní kolo: 9 žáků okresní kolo: 2 žáci - zeměpisná olympiáda: účast - školní kolo: 27 žáků okresní kolo: 5 žáků-martin Podsclan(7)-7.místo -Miroslav Žižka(9)-8.místo -Lukáš Žižka(7)-10.místo Ostatní soutěže: - soutěž ve zpěvu Bělská pěnička účast - školní kolo: 32 žáků - zdravotnická soutěž hlídek Mladý zdravotník : účast - školní kolo: celoroční příprava v kroužku okresní kolo: 2 hlídky,10 žáků (3. a 4. místo) GabrielaPíšková(7),BarboraPicková(7),VendulaPetrová(7),TerezaBalíková(6),PetrBajer(8) - Malý záchranář : okresní kolo: 4 žáci (4. místo) - Sudoku účast - školní kolo: 51 žák (1.Michaela Králová(2),Sylvie Beerová(6),Jaroslav Pišta(9) Činnost Školního sportovního klubu OLYMP -sportovní soutěže: Ani letos naše škola nezůstala nic dlužna dobré pověsti,díky dobrým výkonům v atletice,kopané a dalších sportech. Atletika Atletický čtyřboj Letos jsme obsadili všechny kategorie žáků a žákyň. Výborní byli mladší žáci,kteří obsadili v konkurenci 12 škol 2.místo-4992 bodů a neobhájili tak loňské prvenství(5092 b.).v soutěži

9 jednotlivců zvítězil Tomáš Jarina ziskem 1532 b.,3.místo obsadil Václav Braun-1431 b.a velmi dobré 11.místo Michal Tesař-1136 b. Velmi dobře si vedli i starší žáci.ve velmi silné konkurenci obsadili 7.místo. O jisté 4.místo nás připravilo zranění našeho nejlepšího atleta Miroslava Bořila,který nemohl absolvovat poslední disciplínu-běh na 1km. Výsledky jednotlivců: Tomáš Stoček,14.místo-1755b.,Jermář Jindřich,21.místo-1664 b.,patrik Beer,24.místo-1627 b.bořil Miroslav,47.místo-1133b.Výsledky dívčích družstev velmi zaostaly za výsledky hochů.velmi mladé družstvo mladších žákyň obsadilo poslední 12.místo ziskem 2559 bodů: Na poslední chvíli vypadly některé opory a dívky soutěžily pouze ve třech.davidová Marie-20.místo,1164b.,Balíková Tereza-44.místo,737b.,Beerová Silva- 48.místo,658b.Starší žákyně v plné sestavě nedopadly o mnoho lépe a obsadily 8.místo(10 družstev).velmi dobře si vedla Jaklová Dáša-11.místo,1530b., Radka Kantová 26.místo a 1238 bodů,jarošová Aneta-32.místo,1181b. a Michaela Burdová 37.místo 987 b. Pohár rozhlasu 3.místo mladších žáků(3529 bodů) a zopakování loňského a předloňského umístění. Oporou družstva byl Václav Braun-1.místo v běhu na 1000 m časem 3:12,6,2.místo ve skoku dalekém-434 cm,tomáš Jarina-2.místo,skok vysoký-145 cm a 5.místo,hod míčkem-55m, Jakub Černý-3.místo,běh na 1000m-3:22,2,Michal Tesař-7.místo,běh na 60m-8,7s,štafeta 4X60m(Braun,Jarina,Tesař,Marinov)-33,5s. Ostatní družstva z naší školy se závodu nezúčastnila. Atletická liga škol V tomto ročníku AL ZŠ naše škola obsadila 4.místo a po loňském 7. místě se vrátila na přední pozice. V 1.kole starší žáci skončili osmí,starší žákyně byly také osmé. V celkovém výsledku to znamenalo 7.místo. Výborná jsou 3.místa Anety Jarošové v běhu na 300 m(49,9s) a Petra Hanžlíka v běhu na 300 m(43,7s). Družstvo bylo oslabeno velkou neúčastí opor a v mnoha disciplínách museli zaskakovat mladší spolužáci. Ve 2.kole 1.místo hochů a 4.místo dívek znamenalo celkově 2.místo a postup v celkovém pořadí na 4.místo. Oporou byl opět Miroslav Bořil -1.místo ve skoku dalekém(453 cm) a 2.místo v běhu na 1000m(3:13,3 min.), Matěj Šot 2.místo v běhu na 60m(8,4) a 3.místo v běhu na 150m(20,7),Václav Braun 3.místo běh na 1000 m(3:21,7),tomáš Jarina 2.místo v hodu míčkem(57,29m) a 5.místo skok daleký (422cm), Jakub Černý 6.místo v běhu na 1000m(3:25,9). Z dívek nejvíce bodovala Aneta Jarošová 1.místo v běhu na 150 m(22,1) a 3.místo v běhu na 60m(9,1),Markéta Jagerová 6.místo ve skoku vysokém(130 cm) a Barbora Picková 7.místo v běhu na 600m(2:11,0). Protože se na jaře již žádné kolo ligy nekonalo,zůstala naše škola na velmi dobrém 4.místě celkového pořadí a obhájila tak pozice z let minulých. Další tradiční sportovní akce školy Pouťový duatlon: Tentokrát závod smíšených dvojic(dívka-hoch). V kategorii 4.tř. zvítězila dvojice ve složení Miroslav Rubeš a Pham Tomáš(43:49). V kategorii 5.tř. (smíšené) to byla dvojice ve složení Martin Cingroš a Dolečková Radka(45:33). V kategorii 5.tř.(chlapci)zvítězila dvojice Frank Dominik a Jarina Pavel(35:10). V kategorii 6.třída zvítězila dvojice Davidová Marie-Suske Petr 1:04:59) a v kategorii 7.třída to byla dvojice ve složení Roman Plašil a Barbora Picková(59:24). Celkem se závodu zúčastnilo 24 závodníků Okresní kolo v přespolním běhu(ašsk) V kategorii mladší žákyně zvítězila Barbora Picková,Marie Davidová obsadila 6.místo.Ve stejné kategorii hochů obsadil Václav Braun 2.místo,Dominik Frank-5.místo a Marin Marinov 15.místo.Bohužel jsme neměli dostatek závodníků,abychom obsadili i soutěž družstev. V kategorii starších žáků obsadil Matěj Šot 16.místo,Petr Hanžlík 17.místo a Jindřich Jermář

10 31.místo.Ve stejné kategorii dívek byla Michaela Burdová 6.,Dáša Jaklová 13.,Jana Lejsková 14. a Lenka Tokarová 15. V soutěži družstev obsadila děvčata 3.místo Přimdský delfín,plavecký závod jednotlivců: Naši školu reprezentovalo 20 závodníků. První místo obsadila Bára Picková(31,1) nejrychlejší plavkyně závodu. Druhé místo pak obsadila Michaela Balínová(62,6), Dagmar Jaklová(46,7) a Miroslav Bořil(41,6).Na 3.místom se dále prosadila Silva Beerová(57,5) a Josef Valenta(53,0) první závod na nově zrekonstruovaném hřišti(zátopkova štafeta na 1 kolo- 315m) Závodu se zúčastnili žáci všech tříd. Nejlepší běžci a běžkyně pak dostali nominaci na 1.ročník Bělské míle,která se konala druhý den jako součást slavnostního otevření hřiště slavnostní otevření nového stadionu po celkové rekonstrukci.program byl zahájen fotbalovým utkáním starších žáků Bělá Mrákov,v němž domácí fotbalisté zvítězili 2:0.Hlavní závod na jednu míli vyhrál Pavel Faschingbauer v čase 4:24,9. Dále se běžela štafeta 4 x 1 kolo hochů i dívek,které se zúčastnili štafety ZŠ Hostouň,Bělá a Mrákov. Posledním závodem pak byla štafeta 4X1 kolo,kde se představili bývalí úspěšní atleti (absolventi naší školy-pavel Polomský,Radek Bílý a Ladislav Čepička),dále pak současní výborní sprintéři AC Domažlice a na posledních úsecích nejlepší běžci naší školy. 6.a přebor školy v šachu. V kategorii 1.-2.tř. zvítězil Nový Karel a Zahradník Oleg,v kategorii 3.-5.třída Phan Tomáš a v kategorii 6.-9.tř. Nguyen Luboš. Turnaj připravila Erika Koktová a Jan Kadeřávek a zúčastnilo se ho 24 dětí Vánoční laťka ve skoku vysokém(tělocvična ZŠ Bělá) za účasti závodníků ze ZŠ Hostouň.Z našich dětí se na 3.místo prosadila Radka Kantová(125 cm) a Matěj Šot(145 cm).celkem závodilo 17 žáků Vánoční exhibice ve florbale: výběr 4.-7.třídy X učitelé Utkání po samostatných nájezdech skončilo výsledkem 30 : 29 ve prospěch učitelů, kteří hráli ve složení- Miroslav Nový,Elemír Vajda,František Holeček a Františk Novák Okresní přebor v šachu v Domažlicích. Školu z 1.stupně reprezentoval Jiří Vošický(3.),Tomáš Phan(4.),Plašilová Kateřina(4.) a Jan Náhlovský(3.). Ve své kategorii obsadilo družstvo 5.místo ze šesti účastníků. V kategorii 2.stupeň nás reprezentoval Jaroslav Pišta(9.),Luboš Nguyen(7.),Martin Hašek(8.), Marinov Marin(6.) a družstvo skončilo na 6.místě z osmi zúčastněných Tradiční vánoční turnaj v košíkové(letos již jako 2.ročník Memoriálu Václava Kadeřávka) lyžařský kurs na Šumavě v Hotelu Belveder. Celkem se ho zúčastnilo 24 žáků ze sedmých tříd. Vedoucím kursu byla Kamila Císlerová,instruktory pak Eva Špringerová a František Novák.Poprvé v historii se kursu také zúčastnili žáci z VS Eslarn pod vedením Seppa Raucha proběhl v rámci lyžařského kursu lyžařský závod ve sprintu.přes síto rozjížděk a semifinále se do finále dostalo 6 závodníků. Pořadí bylo

11 následující: 1. Barbora Picková,2. Václav Braun,3. MichalTesař,4. Martin Podsclan, 5. Tomáš Jarina a 6. Lada Fanfulová Okresní finále v malé kopané za účasti 14 škol. Po výsledcích 0:4(Domažlice K 17),1:3(Koloveč) a 0:0(Blížejov) skončila naše škola na posledním 4.místě ve skupině a nepostoupila do dalších bojů Okresní soutěž v podiových skladbách(mrákov) Děvčata ve společných hodinách moderních tanců s VS Eslarn nacvičila podiovou skladbu a poprvé v historii školy se zúčastnila i oficiální soutěže. Do Mrákova děvčata jela sbírat zkušenosti,ale podle slov pořadatelů zanechala dobrý dojem. Ze tří družstev obsadila 3.místo a to ve složení:veronika Burdová,Žaneta Burdová,Kateřina Plašilová,Lada Fanfulová,Tereza Balíková,Radka Plašilová,Eliška Vachudová,Dominika Janissová,Silva Beerová,Radka Kantová,Markéta Kubátová Bělská pětka, 7.ročník závodu v přespolním běhu(oblastní přebor) Z naší MŠ a ZŠ se na start postavilo celkem 60 žáků.ve svých kategoriích se nejvíce dařilo Žanetě Cingrošové a Miroslavu Bořilovi,kteří zvítězili. Na 2.místě skončil Jakub Černý a na třetím místě Dominik Frank. Velmi dobré je i 4.místo Romany Šotové,Luboše Černého a 5.místo Sandry Steinerové a 6.místoVáclava Brauna Krajský přebor družstev mladších žáků v šachu. Školu reprezentoval Tomáš Phan,Jan Náhlovský,Phuong Lee,Jiří Vošický,Radka Plašilová a Jakub Bočan.Ze 13 družstev oblasti obsadilo naše družstvo 9.místo Přimdský delfín(plavecké závody štafet) Naše škola postavila pouze 3 štafety a nejlépe se vedlo štafetě 6.-7.třídy,která časem 3:30,2 zvítězila.složení:silvie Beerová,Tereza balíková,roman Plašil a Barbora Picková Okresní kolo v minikopané McDonalds Cup 1.-3.třída a 2.místo. Družstvo hrálo ve složení:patrik Cingroš,David Le,Jiří Vošický,Martin Kuneš,Aleš Zavadil,Martin Novák, Pavel Lejsek,Vojtěch Jakl,Luboš Černý,Ladislav Votava,Daniel Svoboda,David Chludil, Hoang Miloš.Družstvo vedl pan učitel Novák McDonaldsCup v minikopané 4.-5.tříd a celkově 3.místo. Naše družstvo hrálo ve sožení D. Frank,P. Jarina,L. Kubík,D. Buba,Z. Kopček, L.Křepel,L.Lakota,M.Cingroš, J.Valenta,M.Rubeš,Tomáš Phan..Družstvo vedl pan učitel Holeček a Novák. Říjen 05-květen 06 : Soutěž volejbalových nadějí(8 turnajů). Naše družstvo pod vedením Josefa Jakubšeho obsadilo v této dlouhodobé soutěži 8.místo z deseti družstev

12 Sportovní den ve škole,2.stupeň-formou atletického dvojutkání Bělá- Hostouň.Závodilo se ve sprintu,skoku dalekém,vrhu koulí(hodu míčkem) a štafetě 4X1 kolo. V nejprestižnější disciplíně,štafetě jsme opět prohráli se ZŠ Hostouň(hoši i dívky). b) Zájmové útvary organizované školou: název kroužku počet žáků počet kroužků/vedoucí zdravotnický 11 1/Kdá sportovní hry 25 2/Pic,Kok německý jazyk 11 1/Ul šikovné ruce 8 1/Po šachy 15 2/Kd,Kok výtvarný 24 2/Pic,Sus biologický 14 1/Kdá košíková 8 1/Hol počítačový 53 5/Kd,Sus sborový zpěv 9 1/Ul konverzace v Nj 18 1/Cí sportovní hry 27 1/Nov moderní tance 24 1/Bur c) Mezinárodní aktivity Spolupráce se zahraničními školami v Eslarnu(SRN) a Hindelbanku(Švýcarsko) pokračuje i v tomto školním roce.spolupráce se sousední školou v Eslarnu završila 15 let a přinesla nové formy.nadále pokračuje tradiční společné vyučování výchovných předmětů, matematiky a praktických činností na 1.stupni(p.uč.Susková,Koktová,Picková,Kerstin Bauer,Renata Utz )společné vaření žáků 7.-9.ročníků(p.uč.Povová,Císlerová),společné řešení Projektů žáků 7.-9.ročníků-v letošním školním roce Příjmy a výdaje v SRN a ČR (p.uč.císlerová,josef Rauch) a samozřejmostí jsou společné výlety žáků všech ročníků i učitelů.v tomto školním roce byl zahájen v 7.ročníku nový tříletý projekt,kdy 12 žáků se účastní výuky praktických činností(vaření,dílny) na škole v Eslarnu s cílem vykonání závěrečných zkoušek v němčině po absolvování 9.ročníku. Na naší škole dále probíhala výuka nepovinného předmětu Konverzace v Nj pod vedením kolegy z Eslarnu Josefa Raucha,na eslarnské škole vedla kroužek češtiny p.uč.ulmanová.společné zájmové útvary sportovní hry a moderní tance vedli na naší škole p.uč.novák a externě na dohodu p.jana Burdová. Spolupráce se švýcarskou Primarschule v Hindelbanku u Bernu probíhala tento rok formou dopisování žáků 5.a6.ročníku(p.uč.Císlerová,Ulmanová). Prostředky na tyto aktivity jsou částečně získávány z evropských fondů,částečně od rodičů a příspěvku Města. Společné akce a výlety Společný výlet učitelů z Bělé a Eslarnu do Horšovského Týna,prohlédli jsme si zámek a historické centrum se zasvěceným komentářem p.luďka Thomayera,poté následovalo posezení v restauraci Kobra Bar R.Vavra,kde se prodiskutovaly společné aktivity celého školního roku

13 společné vyučování 3.tříd v Bělé(roční období,seznamovací fráze,společná výroba draka) společné vyučování 2.tříd v Bělé(společnou hrou Čáp ztratil čepičku poznávání barev,výroba dvou stromů přátelství,které pak vyvěšené ve třídách připomínaly celý rok vzájemná setkání) společné vaření v Eslarnu(vepřová pečeně,houskové knedlíky,salát z čínského zelí se špekem a vejci) společná exkurze 3.tříd v oboře na Železné(poznávání hmyzu,ptáků a ostatních živočichů na louce a v lese) společné vaření v Eslarnu(bramborová kaše s kyselím zelímlepenice,vařené uzené maso,kynutý koláč se švestkami) společné vyučování 2.tříd v Eslarnu(poznávání a pojmenování ovoce,poté koláž obličej z ovoce ve stylu Giuseppa Arcimbolda) společné vyučování v Bělé(pomocí otázek a popisu poznávali žáci jednotlivé zajímavosti Bělé n.r.) žáci,kteří se účastní výuky nepovinného předmětu Konverzace v Nj,vyrazili společně se žáky 7.třídy VS Eslarn do Regensburgu,kde navštívili pana biskupa.pokládali předem připravené dotazy a pan biskup je po besedě provedl Dómem,poté následovala prohlídka historického centra(p.uč. Císlerová a p. uč. Rauch) tradiční účast na vzpomínkové akci Volkstrauentag(padlí ve všech válkách) v kostele v Eslarnu a poté na náměstí u pomníku,žáci recitovali básně v originále a četli přímluvy,cí) společné vyučování 2.tříd v Bělé(hry v tělocvičně-lese,poznávání lesních zvířat dle pohybu žáků,poté přiřazování názvů) společný výlet do Plzně,návštěva biskupství u pana biskupa Radkovského, prohlídka chrámu Sv.Bartoloměje na náměstí s výstupem na věž,poté návstěva Pivovarnického muzea(císlerová,rauch) společné vyučování 3.tříd v Eslarnu(názvy potravin,společné pečení vánočního cukroví) oslavy Mikuláše pro 2.třídy v Eslarnu(dárky za báseň či vypočtený příklad,společné učení německé vánoční písně a výroba PF 2006) společné vaření v Eslarnu(pečená kachní prsa,dušené červené zelí,pečené jablko ve formě na nákyp) výstava společného projektu z loňského roku o podnikatelských aktivitách v autobusové dopravě v Reifeisenbank v Eslarnu za účasti starostů obou měst společné vyučování 3.tříd v Bělé(společné malování zimní přírody,zimních sportů,výroba vánočního přání pro rodiče) společná divadelní hra,kterou složil p.učitel Rauch, v eslarnské škole pro veřejnost společné vyučování 2.tříd v Bělé(matematika-číslice od 1 do 10,osová souměrnost nalepováním obrazců na čtvrtku) společný lyžařský výcvik pro žáky 7.ročníku na Železné Rudě v hotelu Belveder,běžecké i sjezdové lyžování,večerní společné hry a diskotéka společné vaření v Eslarnu(vepřová roláda s pečenými brambory,skořicové lívanečky) společné vyučování 2.tříd v Eslarnu(cvičení v tělocvičně-žebřiny, lavička,lano.poté výroba ročního kalendáře ve skupinách) společné vyučování 3.tříd v Bělé(pojmenování členů rodiny,divadelní představení Zlobivý pejsek pro všechny žáky 1.stupně naší školy a 3.třídu z Eslarnu)

tel.379 495 231,e-mail:skolabela@maiva.cz za šk.rok 2003-2004

tel.379 495 231,e-mail:skolabela@maiva.cz za šk.rok 2003-2004 ZŠ Bělá nad Radbuzou,345 26 650 014 740 tel.379 495 231,e-mail:skolabela@maiva.cz Výroční zpráva školy za šk.rok 2003-2004 Tato zpráva je vydávána na základě Zákona o státní správě a samosprávě 564/90Sb.

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 Září 2008 Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 2. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ... 4 3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY... 5 4. APROBOVANOST VÝUKY... 6 5. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ...

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2013/14 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY

VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2013/14 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2013/14 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY P o d ě k o v á n í Masarykova základní škola děkuje Obci Dymokury, ostatním obcím, sponzorům a rodičům za pomoc, podporu a spolupráci.

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2012/2013. Zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2012/2013. Zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. Základní škola Kladno Moskevská 2929 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. Obsah : I. Základní údaje o škole Str. 3 II. Charakteristika školy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 + 420 376 397 024 www.zszeleznaruda.maleskoly.info Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace A dresa: M o z a r t o v a 2 4, J a b l o n e c n a d N i s o u Tele fon : 4 8 3 7 3 7 9 2 0 E-mail: W w w : z s. m o z a r

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014 Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 PSČ 580 01 Havlíčkův Brod, telefon + fax 569 429 070, IČO 709 10 961 KB Havlíčkův Brod 128 38 521/0100, e-mail adresa zs.nuselska@worldonline.cz Č.j. 294/2014/ZSNU

Více

Škola je místem, kde děti žijí.

Škola je místem, kde děti žijí. Škola je místem, kde děti žijí. Základní škola, Dobrovské ul. 63 563 1 Lanškroun tel.: 465 321 99, 465 323 818 e-mail: zslado@lanskroun.cz www.zslado.cz Foto: pracovníci školy Texty: pracovníci školy Redakční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk Základní škola T. G. Masaryka Vimperk Obsah: I. Údaje o škole 1) Budovy školy a investiční akce str. 4,5 2) Školská rada str. 6 3) Charakteristika školy a) Historie školy str. 7,8 b) Velikost školy str.

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školní rok 2013/2014 Mgr. Ondřej Hubáček ředitel školy 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013 Základní škola Rovensko pod Troskami Revoluční 413, 512 63 Rovensko pod Troskami tel./fax: 481 382 201, e-mail: zsrovensko@seznam.cz --------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Základní škola Náměšť na Hané VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2006/2007. Základní škola Náměšť na Hané. Komenského 283, 783 44 Náměšť na Hané

Základní škola Náměšť na Hané VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2006/2007. Základní škola Náměšť na Hané. Komenského 283, 783 44 Náměšť na Hané Základní škola Náměšť na Hané VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2006/2007 Základní škola Náměšť na Hané Komenského 283, 783 44 Náměšť na Hané Identifikátor zařízení : 600 140 261 Základní škola Náměšť na Hané,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 ZPRACOVAL: Mgr. Zdeněk PROCHÁZKA ředitel školy Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2 Zařazení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více