Obsah. 1.Základní údaje a stručná charakteristika školy. 2. Přehled oborů vzdělání,které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. 1.Základní údaje a stručná charakteristika školy. 2. Přehled oborů vzdělání,které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku"

Transkript

1 Obsah Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/ Základní údaje a stručná charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání,které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 5. Výsledky vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti-účast v soutěžích,činnost ŠSK Olymp, mezinárodní spolupráce 8. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI aj. 9. Základní údaje o hospodaření školy 10. Přílohy(výroční zprávy MŠ,ŠD,ŠJ) 1.Základní údaje a stručná charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola Bělá nad Radbuzou se sídlem Bělá nad Radbuzou,Pavlovická 352 je rozhodnutím MŠMT čj.6945/ s účinností od 19.dubna 2006 právnickou osobou (IZO ,IČO ) zapsanou ve školském rejstříku. Základní vzdělávání poskytuje základní škola(izo ),předškolní vzdělávání mateřská škola(izo ),školské služby poskytuje školní jídelna(izo ) a školní družina(izo ). Zřizovatelem je Město Bělá nad Radbuzou se sídlem Bělá nad Radbuzou,Náměstí 200,starostou Města je ing.libor Picka. Statutárním zástupcem právnické osoby vykonávající činnost školy je ředitel školy Miroslav Nový,který má dva zástupce(zástupce statutárního orgánu František Novák,zástupce pro základní vzdělávání a Alena Konopová, zástupce pro předškolní vzdělávání). Škola má hlavní telefonní číslo , ovou adresu Školská rada byla zřízena Městem Bělá nad Radbuzou s účinností od a jejím předsedou byl zvolen Miroslav Burda.

2 Základní škola měla ve školním roce 2005/2006 celkem 10 tříd, z toho 5 tříd na 1.stupni 5 tříd na 2. stupni. Na konci školního roku byl stav 189 žáků, z toho byli 103 chlapci a 86 dívek.na 1. stupni byl 91 žák, z toho 55 chlapců a 36 dívek a na 2. stupni 98 žáků, z toho 48 chlapců a 50 dívek.průměrný počet žáků v ročníku byl tedy 21. Na 1.stupni je však průměr výrazně nižší(18,2) než na druhém(24,5),z čehož vyplývá,že počet žáků v budoucích letech se bude nadále snižovat.předpoklad na další roky je snížení až na žáků.minimální počet žáků na úplnou školu je zatím 153.Stále více se nabízí možnost sloučení některých ročníků 2.stupně sousedních škol. V základní škole pracovalo 14 pedagogů-učitelů, včetně ředitele školy a zástupce ředitele, z toho na 1. stupni 5 učitelů, na 2. stupni 9 učitelů, dále pak 1 vychovatelka ve školní družině a 9 provozních pracovníků. Kompletně byla zrekonstruovaná učebna výpočetní techniky,byly vyměněny žákovské počítače a monitory.všechny místnosti školy(učebny,kabinety,kanceláře)byly připojeny na počítačovou síť.samozřejmostí je celodenní připojení k Internetu na celé síti.částečně byl tento projekt řešen z prostředků SIPVZ,z větší části z příspěvku Města.. Neustále se snažíme o zkvalitnění výuky cizích jazyků. Již 16 rokem organizujeme společnou výuku s partnerskou školou v Eslarnu (SRN).Na prvním stupni formou společného vyučování výchov,matematiky a prvouky,na druhém stupni společnou výukou vaření a různými společnými projekty v nejvyšších ročnících.konverzaci v NJ vede učitel z německé školy. Novinkou tohoto školního roku bylo zahájení výuky předmětu Pracovní činnosti některých žáků 7.ročníku,zájemců, na škole v Eslarnu se záměrem vykonání státní závěrečné zkoušky v 9.ročníku v SRN. Ke škole patří tělocvična s umělohmotným povrchem LOBADUR a od 25.října 2005 zcela nové hřiště.nákladem téměř 12 miliónů byla provedena rekonstrukce (ke státní dotaci byly dodány další 3 milióny z městského rozpočtu). Zrekonstruované hřiště obsahuje hřiště na kopanou s umělým trávníkem 3.generace,tartanový ovál s dalšími atletickými sektory,kurt na tenis i volejbal).tělocvičnu i hřiště můžeme využívat pro výuku tělesné výchovy a sportovních kroužků do h, v odpoledních a večerních je k dispozici veřejnosti,především TJ Start. Co se povedlo plnění hlavních úkolů školy? Dokončení rekonstrukce sklepních prostor staré budovy(malířské a elektroinstalační práce) pro potřeby nejen školních dílen,ale i pro potřebu mimoškolní činnosti dětí v turistickém klubu(náhrada za klubovnu,která musela ustoupit při budování sportovního areálu) Rekonstrukce cvičné kuchyňky(v předmětu Domácnost mohou najednou pracovat 4 skupiny žáků-4 nové kuchyňské linky s vybavením,4 nové elektrické sporáky s keramickou deskou a odsávači,1 automatická myčka nádobí) Výuka informatiky a práce s informacemi byla zkvalitněna vybudováním celoškolní sítě s připojením na internet a výměnou všech počítačů v učebně informatiky. Jazyková výuka zkvalitněna dalším prohloubením spolupráce se zahraničními školami(především VS Eslarn v SRN,ale i Primarschule Hindelbank ve Švýcarsku). Nadále mají žáci školy možnost zapojení do zájmových kroužků,které organizuje škola a vedou je učitelé školy. Školní jídelna svou doplňkovou činností(vaření obědů pro cizí strávníky) neustále udržuje stav obědů z předcházejících let,přestože počet žáků neustále klesá.

3 Co nás čeká v dalších školních letech? V září 2006 Oslavy 60 let úplné české školy v Bělé nad Radbuzou Bělské sportovní dny v září 2006-soutěže nejen na novém sportovním areálu pro žáky okolních škol(cca 200 dětí) Pokračovat v družebním styku s partnerskými školami v zahraničí VS Eslarn a Primarschule Hindelbank(ve školním roce 2006/2007 výměnné akce především pro žáky dopisující si od 5.ročníku) Tvorba Školního vzdělávacího programu školy Mapa školy-dotazník Scio pro všechny rodiče,žáky a učitele školy-příprava analýzy před tvorbou ŠVP V dalším vzdělávání učitelů se zaměřit na studium výchovného poradenství, koordinátora tvorby ŠVP,pokračovat v doplňování kvalifikace u nekvalifikovaných pedagogických pracovníků a pokračovat ve studiu dle plánu ICT Zajistit kvalifikovanou výuku českého jazyka a dějepisu Vybudování moderní multimediální jazykové laboratoře Výměna oken (především na severní straně) Zajistit klimatizaci v učebně informatiky(nabídka zpracována) V poslechové místnosti nainstalovat počítače pro samostatnou práci žáků na internetu Oplocení areálu na západní straně a vybudování nové přístupové cesty do knihovny, tělocvičny i nového sportovního areálu(s osvětlením) Vybudování přístřešků před vchodovými dveřmi(zš,mš i ŠJ) 2.Obory vzdělávání a učební program základní školy Základní vzdělávání poskytuje základní škola(izo ),předškolní vzdělávání mateřská škola(izo ),školské služby poskytuje školní jídelna(izo ) a školní družina(izo ). Ve školním roce 2005/06 probíhala výuka ve škole ve všech ročnících podle vzdělávacího programu Základní škola, č. j / 96-2, platného od Údaje o pracovnících školy Základní škola a Mateřská škola měla k celkem 29 pracovníků. Z tohoto počtu bylo 19 pedagogů a 10 provozních pracovníků. Dále jsme měli v průběhu roku jednu praktikantku v MŠ. Pedagogičtí pracovníci: - ředitel školy-statutární orgán - statutární zástupce ředitele školy - zástupkyně ředitele školy pro předškolní a mimoškolní činnost(mš,šd) - 3 učitelky mateřské školy, všechny mají pedagogické vzdělání - 5 učitelů 1.stupně(4 mají vysokoškolské pedagogické vzdělání,1 studuje PF) - 9 učitelů 2. stupně(7 má vysokoškolské pedagogické vzdělání, 1 studuje PF,1 ukončené vysokoškolské pedagogické vzdělání bez obhajoby diplomové práce) - 1 vychovatelka školní družiny,absolventka SPgŠ, studuje PF

4 Nepedagogičtí pracovníci: - 1 vedoucí školní jídelny a pokladní ZŠ - 1 hlavní kuchařka - 2 kuchařky - 1 pracovnice provozu školní jídelny - 4 uklízečky - 1 školník-domovník Přehled o vzdělání, praxi a způsobilosti jednotlivých pracovníků základní školy: Pedagogičtí pracovníci: funkce jméno příjmení vzdělání ped.praxe aprobace ředitel Miroslav Nový VŠ 28 M, Z ZŘŠ František Novák,Mgr. VŠ 13 Tv TU 2 Erika Koktová,Mgr. VŠ 8 1.st. TU 3 Nina Picková,Ing. VŠ 5 stud.1.st. TU 1 Růžena Susková, Mgr VŠ st. TU 5 František Holeček, Mgr. VŠ st. TU 4 Anna Ulmanová,Mgr. VŠ st.,rj TU 9 Světlana Triščová, VŠ-bez dipl.pr. 7 Aj,Ov TU 8 Marie Kadeřávková VŠ 35 Př,Ch TU 7.B Kamila Císlerová,Mgr.,Ing. VŠ 17 M,Ch učitel Božena Povová, VŠ 36 Čj,1.st. vých.poradce Elemír Vajda VŠ 38 M,Pv TU 7.A Eva Špringerová SŠ 4 stud.1.st. TU 6 Jan Kadeřávek, Mgr. VŠ 2 M,Inf vychovatelka Alena Dolečková SPgŠ 7 stud.1st. (návrat z MD,Nataša Toščeva odešla na soukromou ZŠ Adélka Mašovice) Nepedagogičtí pracovníci: školník Andrej Sándor SOU 39 uklízečka Darina Čápová Z důchodkyně do Iveta Schönová SOU 19 od uklízečka Drahoslava Čápová SOU 11 uklízečka Marie Volfová 1) SOU 38 vedoucí ŠJ Jindřiška Cvachovcová SHŠ 31 hl.kuchařka Irena Kučerová SOU 36 kuchařka Jana Kamicová SHŠ 31 kuchařka Jarmila Vajdová SOU 19 pom.kuchařka Marcela Mullerová SOU 28 Pozn.: 1) pracovník se ZPS Celkový počet pedagogických pracovníků je 19(4 v MŠ), z toho kvalifikovaných bylo 16 pracovníků. Na mateřské dovolené jsou p.uč.marie Maštalířská a Dagmar Vorlíčková (návrat ).

5 4. Zápis dětí k povinné školní docházce 27. ledna 2006 proběhl ve škole zápis dětí do prvních tříd s tímto výsledkem: zapsáno(včetně dětí po odkladu) 19 dětí odklad 3 děti Těchto 16 dětí bude zařazeno do jedné1. třídy. 5.Přehled o výsledcích vzdělávání žáků v šk. roce 2005 /06: ročník počet žáků prospělo s vyznamenání m prospělo Neprospělo po OZ celkem Počet žáků se sníženým stupněm z chování v 1. pololetí: šk. rok 2004/05 4 (2 x 2. st.,2x3.st.) šk. rok 2005/06 2 ( 2x 2. st.) Počet žáků se sníženým stupněm z chování na konci šk. roku: šk. rok 2004/05 11 ( 9 x 2. st., 2 x 3. st.) šk. rok 2005/06 10 ( 9 x 2. st., 1 x 3. st.) Počet neomluvených hodin: šk. rok 2004/05 25 hodin šk. rok 2005/06 13 hodin volitelné předměty :114 žáků v 10 skupinách 7.-9.ročníku Volitelný Aj,Volitelný Nj,Domácnost,Technické činnosti,informatika(projekt HODINA z grantu ESF) nepovinné předměty: 18 žáků v 1 skupině 7.-9.ročníku Konverzace v Nj(vyučuje Josef Rauch z VS Eslarn) Bohužel pokračuje situace od ,kdy bylo 5 skupin přeřazeno do skupiny zájmových útvarů(kroužků)-mimo úvazky,z důvodu nedostatku finančních prostředků Srovnávací testy KALIBRO: Více než deset let získáváme podklady pro sebehodnocení školy srovnáváním úspěšnosti našich žáků s ostatními žáky 5.,7. a 9.ročníků v celé republice(více než 2 tisíce škol) pomocí testů Kalibro(český jazyk,matematika,přírodovědný základ,humanitní základ a cizí jazyky). Zaměření testových úloh je v souladu s moderními cíli základního vzdělávání a odpovídá i pojetí prestižního mezinárodního testování žáků základních škol PISA.Zjišťujeme, že největší zápornou odchylku od celostátního průměru mají žáci na konci 1.stupně.Postupně se tato odchylka ve vyšších ročnících vyrovnává(v cizích jazycích a naukových předmětech dokonce

6 někdy procentuelně nad celostátní průměr). Č M Hu Př A N 5.ročník ,6-12,3-8,6-5, ,7-12,8-2,6-1, ,8-7,8-7,8 7.ročník ,4 +1,5-0,5-3,2 +4,4 +1, ,2-2,1-8,2-5,0-2,0-10, ,3 +2,3-4,1 +10,1 +5,0 +2,8 9.ročník ,0-4,6-5,3-2,9 +5,6-0, ,1-9,7-4,7 +2,7-6,4 +3, ,7-4,9 +1,3-4,2 +2,0 Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky: Počet Z toho přijatých na celkem gymnázia SŠ s maturitou SOU U Jiné Počet žáků absolventů ZŠ dle 3.2. * kteří dokončili ZŠ v nižším než 9.ročníku 1 - kteří nepokračují v dalším vzdělávání 0 Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia 2 - přijatých na víceletá gymnázia 0 Počet žáků do do jiné zvláštní způsob dodatečný SpŠ ZŠ plnění PŠD * odklad PŠD * - kteří odešli ze ZŠ v průběhu šk.roku * PŠD = povinná školní docházka 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Tři pedagogičtí pracovníci si doplňují vysokoškolské pedagogické vzdělání(učitelství pro 1.stupeň ZŠ )ing.nina Picková(ve 3.ročníku),Eva Špringerová(ve 2.ročníku) a Alena Dolečková (ve 2.ročníku). Dvě učitelky(marie Kadeřávková,Růžena Susková) absolvovaly šestidenní Seminář pro koordinátory tvorby ŠVP pro ZV v rámci národního projektu Koordinátor hrazeného ze 75% z ESF a z 25% ze státního rozpočtu.dle svého ŠVP musí všechny ZŠ zahájit výuku od a toto školení pomohlo koordinátorům v základní orientaci v této problematice.následně v průběhu posledního čtvrtletí se s problematikou tvorby ŠVP

7 seznamovali ostatní pedagogičtí pracovníci školy, právě pod vedením těchto dvou kolegyň,které obdržely certifikát pro Koordinátory tvorby ŠVP ZV. Dvě učitelky absolvovaly Mezinárodní letní jazykovou školu ZČU v Plzni a získaly osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání(intenzivní kurz anglického jazyka N.Picková,intenzivní kurz německého jazyka-k.císlerová s výukou metodiky pro učitele základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií z prostředků ESF). Osm pedagogických pracovníků se vzdělávalo na 19 akcích Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy v Plzni převážně na seminářích k tvorbě ŠVP dle svých aprobací či předmětů,které vyučují(p.uč.kadeřávková,susková,triščová,dolečková,csingerová,vajda, Volfíková,Nový). Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti informační gramotnosti(projekty SIPVZ) probíhá dle plánu ICT.Ve školním roce 2005/2006 získalo další certifikáty o dosažení základních či prohloubených znalostí ICT 14 pedagogických pracovníků,takže současný stav je nad požadavky Standardu MŠMT(78% základní znalosti,58%úvodní modul poučených uživatelů a 47% aspoň jeden volitelný modul poučených uživatelů-digitální fotografie a grafika). 7. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti a) Mimoškolní aktivity, účast v soutěžích: Jazyky: - olympiáda v českém jazyce: účast - školní kolo: 16 žáků okresní kolo: 1 žákyně-martina Susková(9)-6.místo - olympiáda v německém jazyce: účast - školní kolo: neuskutečněno okresní kolo: 0 žáků - olympiáda v anglickém jazyce: účast - školní kolo: neuskutečněno okresní kolo: 0 žáků - recitační soutěž: účast - školní kolo: neuskutečněno okresní kolo: 0 žáků Přírodní vědy: - matematická olympiáda: účast - školní kola: 0 žáků úspěšní řeš.: 0 žáků okresní kola: 0 žáků - Pythagoriáda: účast - školní kolo: 24 žáků, úspěšní: 1 okresní kolo: 1 žákyně-lenka Pham(7)-2.místo - Klokan - mezinárodní mat. soutěž: školní kolo: Cvrček -2. a 3. ročník 32 žáci 1.Jan Náhlovský 55b Klokánek - 4. a 5.ročník 22 žáci 1.Václav Pangerl 86b Benjamin - 6. a 7.ročník 29 žáků 1.Lenka Pham 70b Kadet - 8. a 9.ročník 20 žáků 1.Patrik Auervek 60b okresní kolo: Jan Náhlovský(3)-2.místo

8 - biologická olympiáda: účast - školní kolo C: 13 žáků okresní kolo C: 2 žáci -Miroslav Žižka(9)-7.místo -Tereza Píšková(9)-10.místo školní kolo D 24 žáci okresní kolo D: 3 žáci -Barbora Picková(7)-6.místo -Lukáš Žižka(7)-9.místo -Zuzana Ondrová(7)-10.místo - fyzikální olympiáda (Archimediáda): účast - školní kolo: neuskutečněno okresní kolo: 0 žáků - chemická olympiáda: účast - školní kolo: 8 žáků okresní kolo: 1 žák-jaroslav Pišta(9)-4.místo Společenské vědy: - dějepisná olympiáda: účast - školní kolo: 9 žáků okresní kolo: 2 žáci - zeměpisná olympiáda: účast - školní kolo: 27 žáků okresní kolo: 5 žáků-martin Podsclan(7)-7.místo -Miroslav Žižka(9)-8.místo -Lukáš Žižka(7)-10.místo Ostatní soutěže: - soutěž ve zpěvu Bělská pěnička účast - školní kolo: 32 žáků - zdravotnická soutěž hlídek Mladý zdravotník : účast - školní kolo: celoroční příprava v kroužku okresní kolo: 2 hlídky,10 žáků (3. a 4. místo) GabrielaPíšková(7),BarboraPicková(7),VendulaPetrová(7),TerezaBalíková(6),PetrBajer(8) - Malý záchranář : okresní kolo: 4 žáci (4. místo) - Sudoku účast - školní kolo: 51 žák (1.Michaela Králová(2),Sylvie Beerová(6),Jaroslav Pišta(9) Činnost Školního sportovního klubu OLYMP -sportovní soutěže: Ani letos naše škola nezůstala nic dlužna dobré pověsti,díky dobrým výkonům v atletice,kopané a dalších sportech. Atletika Atletický čtyřboj Letos jsme obsadili všechny kategorie žáků a žákyň. Výborní byli mladší žáci,kteří obsadili v konkurenci 12 škol 2.místo-4992 bodů a neobhájili tak loňské prvenství(5092 b.).v soutěži

9 jednotlivců zvítězil Tomáš Jarina ziskem 1532 b.,3.místo obsadil Václav Braun-1431 b.a velmi dobré 11.místo Michal Tesař-1136 b. Velmi dobře si vedli i starší žáci.ve velmi silné konkurenci obsadili 7.místo. O jisté 4.místo nás připravilo zranění našeho nejlepšího atleta Miroslava Bořila,který nemohl absolvovat poslední disciplínu-běh na 1km. Výsledky jednotlivců: Tomáš Stoček,14.místo-1755b.,Jermář Jindřich,21.místo-1664 b.,patrik Beer,24.místo-1627 b.bořil Miroslav,47.místo-1133b.Výsledky dívčích družstev velmi zaostaly za výsledky hochů.velmi mladé družstvo mladších žákyň obsadilo poslední 12.místo ziskem 2559 bodů: Na poslední chvíli vypadly některé opory a dívky soutěžily pouze ve třech.davidová Marie-20.místo,1164b.,Balíková Tereza-44.místo,737b.,Beerová Silva- 48.místo,658b.Starší žákyně v plné sestavě nedopadly o mnoho lépe a obsadily 8.místo(10 družstev).velmi dobře si vedla Jaklová Dáša-11.místo,1530b., Radka Kantová 26.místo a 1238 bodů,jarošová Aneta-32.místo,1181b. a Michaela Burdová 37.místo 987 b. Pohár rozhlasu 3.místo mladších žáků(3529 bodů) a zopakování loňského a předloňského umístění. Oporou družstva byl Václav Braun-1.místo v běhu na 1000 m časem 3:12,6,2.místo ve skoku dalekém-434 cm,tomáš Jarina-2.místo,skok vysoký-145 cm a 5.místo,hod míčkem-55m, Jakub Černý-3.místo,běh na 1000m-3:22,2,Michal Tesař-7.místo,běh na 60m-8,7s,štafeta 4X60m(Braun,Jarina,Tesař,Marinov)-33,5s. Ostatní družstva z naší školy se závodu nezúčastnila. Atletická liga škol V tomto ročníku AL ZŠ naše škola obsadila 4.místo a po loňském 7. místě se vrátila na přední pozice. V 1.kole starší žáci skončili osmí,starší žákyně byly také osmé. V celkovém výsledku to znamenalo 7.místo. Výborná jsou 3.místa Anety Jarošové v běhu na 300 m(49,9s) a Petra Hanžlíka v běhu na 300 m(43,7s). Družstvo bylo oslabeno velkou neúčastí opor a v mnoha disciplínách museli zaskakovat mladší spolužáci. Ve 2.kole 1.místo hochů a 4.místo dívek znamenalo celkově 2.místo a postup v celkovém pořadí na 4.místo. Oporou byl opět Miroslav Bořil -1.místo ve skoku dalekém(453 cm) a 2.místo v běhu na 1000m(3:13,3 min.), Matěj Šot 2.místo v běhu na 60m(8,4) a 3.místo v běhu na 150m(20,7),Václav Braun 3.místo běh na 1000 m(3:21,7),tomáš Jarina 2.místo v hodu míčkem(57,29m) a 5.místo skok daleký (422cm), Jakub Černý 6.místo v běhu na 1000m(3:25,9). Z dívek nejvíce bodovala Aneta Jarošová 1.místo v běhu na 150 m(22,1) a 3.místo v běhu na 60m(9,1),Markéta Jagerová 6.místo ve skoku vysokém(130 cm) a Barbora Picková 7.místo v běhu na 600m(2:11,0). Protože se na jaře již žádné kolo ligy nekonalo,zůstala naše škola na velmi dobrém 4.místě celkového pořadí a obhájila tak pozice z let minulých. Další tradiční sportovní akce školy Pouťový duatlon: Tentokrát závod smíšených dvojic(dívka-hoch). V kategorii 4.tř. zvítězila dvojice ve složení Miroslav Rubeš a Pham Tomáš(43:49). V kategorii 5.tř. (smíšené) to byla dvojice ve složení Martin Cingroš a Dolečková Radka(45:33). V kategorii 5.tř.(chlapci)zvítězila dvojice Frank Dominik a Jarina Pavel(35:10). V kategorii 6.třída zvítězila dvojice Davidová Marie-Suske Petr 1:04:59) a v kategorii 7.třída to byla dvojice ve složení Roman Plašil a Barbora Picková(59:24). Celkem se závodu zúčastnilo 24 závodníků Okresní kolo v přespolním běhu(ašsk) V kategorii mladší žákyně zvítězila Barbora Picková,Marie Davidová obsadila 6.místo.Ve stejné kategorii hochů obsadil Václav Braun 2.místo,Dominik Frank-5.místo a Marin Marinov 15.místo.Bohužel jsme neměli dostatek závodníků,abychom obsadili i soutěž družstev. V kategorii starších žáků obsadil Matěj Šot 16.místo,Petr Hanžlík 17.místo a Jindřich Jermář

10 31.místo.Ve stejné kategorii dívek byla Michaela Burdová 6.,Dáša Jaklová 13.,Jana Lejsková 14. a Lenka Tokarová 15. V soutěži družstev obsadila děvčata 3.místo Přimdský delfín,plavecký závod jednotlivců: Naši školu reprezentovalo 20 závodníků. První místo obsadila Bára Picková(31,1) nejrychlejší plavkyně závodu. Druhé místo pak obsadila Michaela Balínová(62,6), Dagmar Jaklová(46,7) a Miroslav Bořil(41,6).Na 3.místom se dále prosadila Silva Beerová(57,5) a Josef Valenta(53,0) první závod na nově zrekonstruovaném hřišti(zátopkova štafeta na 1 kolo- 315m) Závodu se zúčastnili žáci všech tříd. Nejlepší běžci a běžkyně pak dostali nominaci na 1.ročník Bělské míle,která se konala druhý den jako součást slavnostního otevření hřiště slavnostní otevření nového stadionu po celkové rekonstrukci.program byl zahájen fotbalovým utkáním starších žáků Bělá Mrákov,v němž domácí fotbalisté zvítězili 2:0.Hlavní závod na jednu míli vyhrál Pavel Faschingbauer v čase 4:24,9. Dále se běžela štafeta 4 x 1 kolo hochů i dívek,které se zúčastnili štafety ZŠ Hostouň,Bělá a Mrákov. Posledním závodem pak byla štafeta 4X1 kolo,kde se představili bývalí úspěšní atleti (absolventi naší školy-pavel Polomský,Radek Bílý a Ladislav Čepička),dále pak současní výborní sprintéři AC Domažlice a na posledních úsecích nejlepší běžci naší školy. 6.a přebor školy v šachu. V kategorii 1.-2.tř. zvítězil Nový Karel a Zahradník Oleg,v kategorii 3.-5.třída Phan Tomáš a v kategorii 6.-9.tř. Nguyen Luboš. Turnaj připravila Erika Koktová a Jan Kadeřávek a zúčastnilo se ho 24 dětí Vánoční laťka ve skoku vysokém(tělocvična ZŠ Bělá) za účasti závodníků ze ZŠ Hostouň.Z našich dětí se na 3.místo prosadila Radka Kantová(125 cm) a Matěj Šot(145 cm).celkem závodilo 17 žáků Vánoční exhibice ve florbale: výběr 4.-7.třídy X učitelé Utkání po samostatných nájezdech skončilo výsledkem 30 : 29 ve prospěch učitelů, kteří hráli ve složení- Miroslav Nový,Elemír Vajda,František Holeček a Františk Novák Okresní přebor v šachu v Domažlicích. Školu z 1.stupně reprezentoval Jiří Vošický(3.),Tomáš Phan(4.),Plašilová Kateřina(4.) a Jan Náhlovský(3.). Ve své kategorii obsadilo družstvo 5.místo ze šesti účastníků. V kategorii 2.stupeň nás reprezentoval Jaroslav Pišta(9.),Luboš Nguyen(7.),Martin Hašek(8.), Marinov Marin(6.) a družstvo skončilo na 6.místě z osmi zúčastněných Tradiční vánoční turnaj v košíkové(letos již jako 2.ročník Memoriálu Václava Kadeřávka) lyžařský kurs na Šumavě v Hotelu Belveder. Celkem se ho zúčastnilo 24 žáků ze sedmých tříd. Vedoucím kursu byla Kamila Císlerová,instruktory pak Eva Špringerová a František Novák.Poprvé v historii se kursu také zúčastnili žáci z VS Eslarn pod vedením Seppa Raucha proběhl v rámci lyžařského kursu lyžařský závod ve sprintu.přes síto rozjížděk a semifinále se do finále dostalo 6 závodníků. Pořadí bylo

11 následující: 1. Barbora Picková,2. Václav Braun,3. MichalTesař,4. Martin Podsclan, 5. Tomáš Jarina a 6. Lada Fanfulová Okresní finále v malé kopané za účasti 14 škol. Po výsledcích 0:4(Domažlice K 17),1:3(Koloveč) a 0:0(Blížejov) skončila naše škola na posledním 4.místě ve skupině a nepostoupila do dalších bojů Okresní soutěž v podiových skladbách(mrákov) Děvčata ve společných hodinách moderních tanců s VS Eslarn nacvičila podiovou skladbu a poprvé v historii školy se zúčastnila i oficiální soutěže. Do Mrákova děvčata jela sbírat zkušenosti,ale podle slov pořadatelů zanechala dobrý dojem. Ze tří družstev obsadila 3.místo a to ve složení:veronika Burdová,Žaneta Burdová,Kateřina Plašilová,Lada Fanfulová,Tereza Balíková,Radka Plašilová,Eliška Vachudová,Dominika Janissová,Silva Beerová,Radka Kantová,Markéta Kubátová Bělská pětka, 7.ročník závodu v přespolním běhu(oblastní přebor) Z naší MŠ a ZŠ se na start postavilo celkem 60 žáků.ve svých kategoriích se nejvíce dařilo Žanetě Cingrošové a Miroslavu Bořilovi,kteří zvítězili. Na 2.místě skončil Jakub Černý a na třetím místě Dominik Frank. Velmi dobré je i 4.místo Romany Šotové,Luboše Černého a 5.místo Sandry Steinerové a 6.místoVáclava Brauna Krajský přebor družstev mladších žáků v šachu. Školu reprezentoval Tomáš Phan,Jan Náhlovský,Phuong Lee,Jiří Vošický,Radka Plašilová a Jakub Bočan.Ze 13 družstev oblasti obsadilo naše družstvo 9.místo Přimdský delfín(plavecké závody štafet) Naše škola postavila pouze 3 štafety a nejlépe se vedlo štafetě 6.-7.třídy,která časem 3:30,2 zvítězila.složení:silvie Beerová,Tereza balíková,roman Plašil a Barbora Picková Okresní kolo v minikopané McDonalds Cup 1.-3.třída a 2.místo. Družstvo hrálo ve složení:patrik Cingroš,David Le,Jiří Vošický,Martin Kuneš,Aleš Zavadil,Martin Novák, Pavel Lejsek,Vojtěch Jakl,Luboš Černý,Ladislav Votava,Daniel Svoboda,David Chludil, Hoang Miloš.Družstvo vedl pan učitel Novák McDonaldsCup v minikopané 4.-5.tříd a celkově 3.místo. Naše družstvo hrálo ve sožení D. Frank,P. Jarina,L. Kubík,D. Buba,Z. Kopček, L.Křepel,L.Lakota,M.Cingroš, J.Valenta,M.Rubeš,Tomáš Phan..Družstvo vedl pan učitel Holeček a Novák. Říjen 05-květen 06 : Soutěž volejbalových nadějí(8 turnajů). Naše družstvo pod vedením Josefa Jakubšeho obsadilo v této dlouhodobé soutěži 8.místo z deseti družstev

12 Sportovní den ve škole,2.stupeň-formou atletického dvojutkání Bělá- Hostouň.Závodilo se ve sprintu,skoku dalekém,vrhu koulí(hodu míčkem) a štafetě 4X1 kolo. V nejprestižnější disciplíně,štafetě jsme opět prohráli se ZŠ Hostouň(hoši i dívky). b) Zájmové útvary organizované školou: název kroužku počet žáků počet kroužků/vedoucí zdravotnický 11 1/Kdá sportovní hry 25 2/Pic,Kok německý jazyk 11 1/Ul šikovné ruce 8 1/Po šachy 15 2/Kd,Kok výtvarný 24 2/Pic,Sus biologický 14 1/Kdá košíková 8 1/Hol počítačový 53 5/Kd,Sus sborový zpěv 9 1/Ul konverzace v Nj 18 1/Cí sportovní hry 27 1/Nov moderní tance 24 1/Bur c) Mezinárodní aktivity Spolupráce se zahraničními školami v Eslarnu(SRN) a Hindelbanku(Švýcarsko) pokračuje i v tomto školním roce.spolupráce se sousední školou v Eslarnu završila 15 let a přinesla nové formy.nadále pokračuje tradiční společné vyučování výchovných předmětů, matematiky a praktických činností na 1.stupni(p.uč.Susková,Koktová,Picková,Kerstin Bauer,Renata Utz )společné vaření žáků 7.-9.ročníků(p.uč.Povová,Císlerová),společné řešení Projektů žáků 7.-9.ročníků-v letošním školním roce Příjmy a výdaje v SRN a ČR (p.uč.císlerová,josef Rauch) a samozřejmostí jsou společné výlety žáků všech ročníků i učitelů.v tomto školním roce byl zahájen v 7.ročníku nový tříletý projekt,kdy 12 žáků se účastní výuky praktických činností(vaření,dílny) na škole v Eslarnu s cílem vykonání závěrečných zkoušek v němčině po absolvování 9.ročníku. Na naší škole dále probíhala výuka nepovinného předmětu Konverzace v Nj pod vedením kolegy z Eslarnu Josefa Raucha,na eslarnské škole vedla kroužek češtiny p.uč.ulmanová.společné zájmové útvary sportovní hry a moderní tance vedli na naší škole p.uč.novák a externě na dohodu p.jana Burdová. Spolupráce se švýcarskou Primarschule v Hindelbanku u Bernu probíhala tento rok formou dopisování žáků 5.a6.ročníku(p.uč.Císlerová,Ulmanová). Prostředky na tyto aktivity jsou částečně získávány z evropských fondů,částečně od rodičů a příspěvku Města. Společné akce a výlety Společný výlet učitelů z Bělé a Eslarnu do Horšovského Týna,prohlédli jsme si zámek a historické centrum se zasvěceným komentářem p.luďka Thomayera,poté následovalo posezení v restauraci Kobra Bar R.Vavra,kde se prodiskutovaly společné aktivity celého školního roku

13 společné vyučování 3.tříd v Bělé(roční období,seznamovací fráze,společná výroba draka) společné vyučování 2.tříd v Bělé(společnou hrou Čáp ztratil čepičku poznávání barev,výroba dvou stromů přátelství,které pak vyvěšené ve třídách připomínaly celý rok vzájemná setkání) společné vaření v Eslarnu(vepřová pečeně,houskové knedlíky,salát z čínského zelí se špekem a vejci) společná exkurze 3.tříd v oboře na Železné(poznávání hmyzu,ptáků a ostatních živočichů na louce a v lese) společné vaření v Eslarnu(bramborová kaše s kyselím zelímlepenice,vařené uzené maso,kynutý koláč se švestkami) společné vyučování 2.tříd v Eslarnu(poznávání a pojmenování ovoce,poté koláž obličej z ovoce ve stylu Giuseppa Arcimbolda) společné vyučování v Bělé(pomocí otázek a popisu poznávali žáci jednotlivé zajímavosti Bělé n.r.) žáci,kteří se účastní výuky nepovinného předmětu Konverzace v Nj,vyrazili společně se žáky 7.třídy VS Eslarn do Regensburgu,kde navštívili pana biskupa.pokládali předem připravené dotazy a pan biskup je po besedě provedl Dómem,poté následovala prohlídka historického centra(p.uč. Císlerová a p. uč. Rauch) tradiční účast na vzpomínkové akci Volkstrauentag(padlí ve všech válkách) v kostele v Eslarnu a poté na náměstí u pomníku,žáci recitovali básně v originále a četli přímluvy,cí) společné vyučování 2.tříd v Bělé(hry v tělocvičně-lese,poznávání lesních zvířat dle pohybu žáků,poté přiřazování názvů) společný výlet do Plzně,návštěva biskupství u pana biskupa Radkovského, prohlídka chrámu Sv.Bartoloměje na náměstí s výstupem na věž,poté návstěva Pivovarnického muzea(císlerová,rauch) společné vyučování 3.tříd v Eslarnu(názvy potravin,společné pečení vánočního cukroví) oslavy Mikuláše pro 2.třídy v Eslarnu(dárky za báseň či vypočtený příklad,společné učení německé vánoční písně a výroba PF 2006) společné vaření v Eslarnu(pečená kachní prsa,dušené červené zelí,pečené jablko ve formě na nákyp) výstava společného projektu z loňského roku o podnikatelských aktivitách v autobusové dopravě v Reifeisenbank v Eslarnu za účasti starostů obou měst společné vyučování 3.tříd v Bělé(společné malování zimní přírody,zimních sportů,výroba vánočního přání pro rodiče) společná divadelní hra,kterou složil p.učitel Rauch, v eslarnské škole pro veřejnost společné vyučování 2.tříd v Bělé(matematika-číslice od 1 do 10,osová souměrnost nalepováním obrazců na čtvrtku) společný lyžařský výcvik pro žáky 7.ročníku na Železné Rudě v hotelu Belveder,běžecké i sjezdové lyžování,večerní společné hry a diskotéka společné vaření v Eslarnu(vepřová roláda s pečenými brambory,skořicové lívanečky) společné vyučování 2.tříd v Eslarnu(cvičení v tělocvičně-žebřiny, lavička,lano.poté výroba ročního kalendáře ve skupinách) společné vyučování 3.tříd v Bělé(pojmenování členů rodiny,divadelní představení Zlobivý pejsek pro všechny žáky 1.stupně naší školy a 3.třídu z Eslarnu)

14 společné vyučování 2.tříd v Bělé(tradice Masopustu u nás-výroba masek z papírových talířů) společné vyučování 3.tříd v Eslarnu(společné zařizování bytu,popis jednotlivých částí nábytku,společné cvičení) společné vyučování 2.tříd v Eslarnu(příchod jara-malování,další téma rodina-hravou formou vytváření a pojmenování členů-představování se) společné vaření v Eslarnu(pestrý těstovinový salát,salát šunkasýr,česneková bageta,lotrinský špekový koláč,slanečkový salát,bavorský uzeninový salát) společné vyučování 3.tříd v Bělé(malování strom a byliny,pojmenování jednotlivých částí,výroba velikonočního závěsu do okna z papíru) společná návštěva plzeňského divadla,kterou si žáci z Eslarnu a z Bělé sami zorganizovali pro sebe,učitele i rodiče v rámci výuky konverzace Nj(muzikál Zpívání v dešti ) společná výuka 1.tříd v Bělé(barvy,soutěže,výroba papírového motýlka jako náramek na ruku) - společná výuka 2.tříd v Bělé(vycházka po Bělé,po skončení vytváření projektu o místních památkách-barokní most,kostel,tvrz) společné vaření v rekonstruované školní kuchyňce v Bělé n.r.(4 nové linky,4 nové sporáky,kompletní 4 sady nádobí a automatická myčka nádobí)- Variace na listové těsto -pirohy-taštičky,listové koláčky s krémem a ovocem,závin s mletým masem a kyselím zelím,obložená listová kolečka) společná výuka 1.tříd v Eslarnu(seznamovací fráze a pozdrav,vybarvování obrázků) v rámci společného vaření v předmětu Domácnost žáci navštívili ISŠ v Klatovech,kde se učí oboru kuchař,učni předvedli své kuchařské a číšnické dovednosti s výkladem o stolování,poté katakomby,lékárna U jednorožce společné vyučování 3.tříd v Eslarnu(pojmenování druhů ovoce,výroba ovocného salátu) - společná výuka 2.tříd v Eslarnu(poznávání významných budov v Eslarnuvycházka-kostel,hasičská zbrojnice,ptačí farma(cizokrajní ptáci) historická premiéra společné akce mateřských škol Bělé n.r a Eslarnu,děti se seznámili s eslarnskými dětmi v jejich školce,společné hry a společná svačina u pana faráře,který je zřizovatelem školky výstava proti neonacismu v Eslarnu,žáci konverzace předem seznámeni s tímto nebezpečným směrem,který má své příznivce u nás i v Německu) další společná akce žáků předmětu Domácnost-návštěva rodinného pivovaru v Chodové Plané-nejstaršího pivovaru v Čechách(proces vaření piva,poté typická česká kuchyně-ochutnávka s využitím celoročních zkušeností a vědomostí předmětu Domácnost-společenské chování,estetičnost a hygiena prostředí,upravenost stolů,skladba jídelníčku-pestrost,cenové relace),dále jízdárna na zámku ve Světcích u Tachova společný výlet učitelů obou škol,který tentokráte připravili kolegové z Eslarnu,Waldsassen-starobylá knihovna,prostory Dómu,dále Kapelle-stavba kaple s třemi věžemi,třemi oltáři,dále Falkenberg-soukromý hrad,kde nás provázel jeden z majitelů,závěr posezení v 500 let staré restauraci výstava ve Sparkasse v Eslarnu,zhodnocení Projektu Příjmy,výdaje občanů SRN a ČR,účast zástupce RotaryClubu.sponzora tohoto projektu a obou starostů měst společný výlet 3.tříd na Leuchtenberg(starobylá,tisíciletá zřícenina hradu) společný výlet žáků 7.-9.tříd do Regensburgu(plnění úkolů v nákupním centru,poté projížďka po Dunaji) - společný výlet 2.tříd do Plzně(ZOO)

15 společný výlet do Plzně(plnění úkolů v nákupním středisku Tesco,poté historická Plzeň a hlavní zážitek pro kamarády z Eslarnu-jízda vlakem do Bělé n.r.) společné sportovní soutěže pro žáky 1.tříd v Bělé Zájezd do Londýna -10 žáků s učitelkou Aj Světlanou Triščovou se účastnilo zájezdu do Londýna ve dnech ,který uspořádala mrákovská základní škola.žáci byli ubytováni v rodinách,kde se seznámili s typickými anglickými jídly a při konverzaci mohli uplatnit slovíčka a obraty,které v praxi prozatím příliš nevyužili. Navštívili tyto pamětihodnosti: Tower Bridge,válečnou loď Belfast,Greenwich(Námořní muzeum,hvězdárnu,nultý poledník),královský zámek a městečko Winsdor,elitní střední školu Eaton,katedrálu Sv.Pavla,Westminsterské opatství,národní galerii,trafalgarské náměstí,střídání stráží u Buckinghamského paláce,hyde Park,Kensingtonské zahrady, Britské muzeum.při cestě na Britské ostrovy použili trajekt přes kanál La Manche,při cestě zpět Eurotunel pod kanálem. d) Spolupráce s dalšími subjekty Příkladná je spolupráce s TJ Start Bělá nad Radbuzou a místní samosprávou Městem Bělá nad Radbuzou-kulturní vystoupení žáků na všech akcích Města (např. kulturní pásma při Vítání občánků, při předávání plaket dárcům krve,při výročích sňatku- stříbrné a zlaté svatby,při Mikulášské nadílce),dále výroba plakátů pro všechny akce Města je samozřejmou náplní žáků z kroužku p.uč.povové-šikovné ruce. Ekologická výchova celoškolní využití Dne Země( ) ke zlepšování prostředí v okolí školy a výsadba stromků v lese i areálu školy. Spolupráce s ČESKÝM ČERVENÝM KŘÍŽEM-úřad oblastního spolku Domažlice při pravidelném čtvrtletním zajišťování dostatečného množství lidské krve pro region Domažlice. Spolupráce s rodiči by mohla být na vyšší úrovni.ze strany školy byla nabídka pro rodiče v posledních dvou šk.letech myslím dostatečná(2x třídní aktivy-listopad,duben),2x den otevřených dveří(prosinec,březen),2x konzultační dny(leden,červen).navštěvovány však byly jen třídní aktivy,ostatní akce se však nesetkaly s větší odezvou a byly využity jen ojediněle. Plán společných akcí s rodiči byl zveřejněn v září v žákovských knížkách žáků.škola vybírá od rodičů příspěvek 80Kč za rodinu(vždy nejstarší žák z rodiny),který je využíván především na školní kola soutěží sportovních,estetických i předmětových olympiád,na konci roku pak na odměny nejlepším žákům školy.dále jej budeme využívat na dopravu na výlety žáků,které organizuje škola pro vybrané žáky-odměna za práci a reprezentaci školy a města. e) Další akce pro žáky a učitele Další poznávací a kulturní akce pro žáky: Září vystoupení skupiny historického šermu Pernštejni-zbraně vrcholné gotiky, dopravní výchova(autoškola Domažlice) pro 4.a5.ročník, pouťový duatlon,zahájení projektu Ajax(spolupráce s Policí ČR ve 2.a3.ročníku, natáčení ČTV Rodina a škola(spolupráce s VS Eslarn), Říjen návštěva Výstavy čarodějnic v Plzni-2.a3.ročník, návštěva SOU Domažlice a výstavy obrazů M.Knížáka v Domažlicích-9.ročník, drakiáda (Kok), slavnostní otevření nového sportovního areálu Listopad pedagogická rada 1.čtvrtletí,třídní schůzky, beseda s ukázkou dravců v tělocvičně pro všechny žáky školy, testy BESIP s předáním řidičských průkazů pro cyklisty v 5.třídě(Autoškola Domažlice)

16 Prosinec školní oslava Mikuláše(9.ročník), přebor školy v šachu,metodické sdružení 1.stupně-tvorba ŠVP,školní oslava Mikuláše,Mikulášská nadílka na náměstí vystoupení žáků naší školy(ul), velká vánoční Maxishow v KD(i pro sousední školy Hostouň,Poběžovice,Přimda), den otevřených dveří pro rodičovskou veřejnost, vánoční laťka(bělá,hostouň) -přebor školy ve skoku vysokém,exhibiční utkání ve florbalu(výběr školy proti učitelům),vazba květin v 9.třídě(ukázka podnikatelky p.žižkové), Vánoční koncert ZUŠ H.Týn pro žáky a učitele naší školy v prostoru šaten, vánoční divadelní představení žáků navštěvujících konverzaci spolu s eslarnskými dětmi v Eslarnu v němčině,návštěva Divadla Alfa v Plzni žáky 5.třídy, vánoční besídky ve třídách Leden konzultační den pro rodiče před pololetním hodnocením(stejně jako den otevřených dveří nevyužíván rodiči), zahájení lyžařského výcviku žáků 7.ročníku na Železné Rudě (ubytování v hotelu Belveder,společně se 7.ročníkem VS Eslarn,do ), třída s výchovným poradcem E.Vajdou na Úřadu práce v Domažlicích-volba povolání, pololetní pedagogická rada, zápis dětí do 1.ročníku 2006/2007(vedoucím zápisu p.holeček), zahájení plaveckého výcviku žáků 4.a5.třídy v Domažlicích,ukončení , vydání pololetního vysvědčení(poprvé jen výpisy) Únor návštěva Divadla Alfa v Plzni(1.-3.třída), jarní prázdniny žáků, divadelní představení pro žáky MŠ-3.třídy Zlobivý pejsek,praxi zahájil student JČU PF Č.Budějovice Petr Kamic(bývalý žák školy), Březen den otevřených dveří pro rodičovskou veřejnost(opět bez větší odezvy), karneval masek ve školní družině, ustavující schůzka Školské rady na MÚ(za školu F.Novák,F.Holeček,za rodičovskou veřejnost Miroslav Burda-zvolen předsedou,jiřina Náhlovská,za zřizovatele Libor Picka-starosta, Ivo Šperl),beseda o Africe(pro všechny žáky školy) s původními obyvateli tohoto světadílu,studenty našich VŠ,školní kolo olympiády ze zeměpisu, návštěva Divadla Alfa v Plzni žáky 4.třídy, přátelské utkání ve florbalu(bělá- Hostouň), celorepubliková soutěž v matematice KLOKAN,beseda s účastníkem ZOH v Turíně Alešem Pangrácem(bývalým žákem školy),vystoupení kouzelníka pro děti MŠ a žáky 1.stupně, účast děvčat na okresním kole v pohybových skladbách v Mrákově pod vedením J.Burdové(externí zaměstnankyně školy), Duben pedagogická rada 3.čtvrtletí,třídní schůzky(beseda žáků 8.třídy a jejich rodičů s Dr.Volákem z Rodinné poradny, velikonoční prázdniny žáků, celoškolní Den Země, kolo přijímacích zkoušek na střední školy, žáci 7.B s třídní učitelkou K.Císlerovou navštívili výstavu Karel IV. na Pražském hradě, zahájen plavecký výcvik žáků 2.a3.tříd v Domažlicích(do ),otevření zrekonstruované cvičné kuchyňky pro žáky školy společnou výukou předmětu Domácnost se žáky VS Eslarn, zahájení oslav osvobození Bělé americkou armádou ukázkou původní vojenské techniky(military Club) před školou, Květen odjezd žáků školy učících se anglický jazyk s p.uč.světlanou Triščovou na zájezd do Londýna(spolu s mrákovskou školou do ), žáci 9.ročníku s vychovatelkou Alenou Dolečkovou navštívili výchovný koncert v Domažlicích Světový rock, společná akce mateřských škol Bělá n.r. a Eslarn v Bělé n.r.,žáci 2.tř.s třídní učitelkou Erikou Koktovou se svezli v Kinematovlaku, fotografování tříd a sboru provedl opět pan Balcer z Reproby Domažlice, žáci 1.třídy s třídní učitelkou Růženou Suskovou připravili pro rodiče Svátek Slabikáře, další konzultační den pro rodiče před závěrečným hodnocením(opět velmi slabě navštíven), Červen zábavná atletika pro zájemce ke Dni dětí, exkurze do kartáčoven v Kolovči,muzea keramiky v Kolovči a návštěva parku v Chudenicích pro žáky navštěvující předmět Technické činnosti s panem učitelem Elemírem Vajdou,

17 zeměpisná exkurze pro žáky 8.a9.třídy k prameni Ohře(SRN),Komorní Hůrce a rezervaci SOOS(doprovod učitelé zeměpisu Miroslav Nový a František Novák), letní koncert ZUŠ H.Týn pro žáky školy, závěrečná pedagogická rada, sportovní den pro žáky 1.stupně,účast družstva školy na soutěži při Dnu se záchranným systémem v Domažlicích(doprovod pan učitel Elemír Vajda), sportovní den pro žáky 2.stupně(v obráceném pořadí odevzdávání učebnic), dny třídních učitelů,výlety, slavnostní zakončení školního roku v kulturním domě s odměňováním nejlepších žáků a pasováním absolventů školy, vydání závěrečného vysvědčení Třídní výlety: Klenčí pod Čerchovem Růžov Sycherák Domažlice Růžov Výhledy Sycherák Růžov Plzeň(ZOO) Svržno(farma) Babylon(srub J.Domažlice) Špičák(Železná Ruda) 7.A Konstantinovy Lázně 7.B Kutnohorsko Konstantinovy Lázně Tachov-Hus.muzeum střelnice Újezd Sv.Kříže,Bystřický rybník Sycherák Akce pro zaměstnance školy společný výlet s kolegy z Eslarnu zámek a centrum H.Týna pravidelné výroční setkání zaměstnanců a důchodců(fksp) restaurace p.rady na Sycheráku Memoriál V.Kadeřávka-turnaj v basketbalu návštěva divadelního představení v Pasečnici pro zaměstnance školy společný výlet učitelů bělské a eslarnské školy do Waldsassenu a okolí 8. Výsledky inspekční a kontrolní činnosti 1) Kontrola hospodaření Městem Bělá nad Radbuzou( )-Ludmila Janissovápředsedkyně kontrolního výboru,eva Nová-účetní.Při kontrole hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 2)Kontrolní zjištění KHS PK( )-Marie Sladká(0121)-kontrola MŠ,čistota a pořádek vzorný! 3)Kontrola Úřadu práce v Domažlicích( )-Jan Reitspies(IČ13),Helena Váchalová(IČ69)-dodržování pracovněprávních předpisů(zákon č.453/2004 Sb.,o zaměstnanosti-písemné ohlášení plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením doručeno Úřadu práce v Domažlicích ). 9. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2005 Samostatná příloha výroční zprávy,stejně jako zprávy MŠ,ŠD,ŠJ.

18 V Bělé nad Radbuzou Schváleno Školskou radou Miroslav Nový,ředitel školy Miroslav Burda,předseda školské rady

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2015 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. školení ped. pracovníků: Školní modelové situace 31. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 26. 8.

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2012 zahajovací 1. pedagogická rada 29. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 30. 8. příprava na zahájení školního roku 2012/2013 ZÁŘÍ 2012

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou Sportovní oddíly TJ START Bělá nad Radbuzou V následujících řádcích se dozvíte několik informací z historie jednotlivých oddílů bělské tělovýchovy popsané od vzniku Tělocvičné jednoty Sokol Bělá nad Radbuzou

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Základní škola v Sušici, Komenského ul.

Základní škola v Sušici, Komenského ul. Základní škola - obecní Základní škola v Sušici, Komenského ul. Tel 376 523 339 PSČ 342 13 e-mail zs.susice.59@tiscali.cz 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 16.09.2007 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 29. 6. 2009 Burza učebnic 29. 6. 2009 Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 Olomouc lanové centrum 1. AV, 2. AV 26. 6. 2009 Školní projekt Fyzika je hra 1. A, 6.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2013 zahajovací 1. pedagogická rada 27. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 28. 8. příprava na zahájení školního roku 2013/2014 projednání

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1) Základní údaje o organizaci: Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace.

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více