MĚSTSKÉ MUZEUM ŽACLÉŘ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÉ MUZEUM ŽACLÉŘ"

Transkript

1 MĚSTSKÉ MUZEUM ŽACLÉŘ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

2 MĚSTSKÉ MUZEUM ŽACLÉŘ Výroční zpráva za rok 2012 Před sto lety v r byla na místě staré žacléřské radnice na náměstí započata stavba okresního soudu čp. 10. Sloužila svému účelu až do r Přestože byly snahy v poválečném Československu zachovat úřad soudu v této budově i nadále, sloužila nakonec různým účelům. Byla zde umístěna mateřská školka, učily se tu děti základní školy v Žacléři v období, kdy zde bylo tolik dětí, že se do tříd nevešly. Byly zde učebny základní umělecké školy a bytový odbor. Donedávna i kontaktní místo sociálního úřadu. Nejstarší institucí v budově je úřad pošty. V letech se v 1. patře vybudovalo regionální Městské muzeum Žacléř. Stalo se tak na základě usnesení Rady města Žacléř ze dne 1. dubna Rok 2012 byl tedy již patnáctým rokem žacléřského muzea.

3 Městský znak a medvěd Medvěd mezi dvěma jedlemi v městském znaku je jeho původním znamením, který má zřejmě spojitost s názvem městečka Barnstadt či Bernstadt, které bylo pod hradem Žacléř vystavěno po husitských nájezdech. V šestnáctém století se stalo Žacléřsko hornickou oblastí a do štítu městského znaku přibylo další znamení dělená zídka s hornickými symboly mlátkem a želízkem. Medvěd byl na pečetích i úředních razítkách. Objevoval se i v názvech hostinců, prý i žacléřské pivo bylo po něm pojmenováno, ale to je nedoložené. Na náměstí stála podsaditá roubená hospůdka hostinec U medvěda. Tento název přešel i na zděnou stavbu, která roubenku nahradila, dnešní prodejnu Otesánek. Jeho majitel Josef Püschel nechal do výklenku nad hlavním vchodem umístit dřevěnou sochu medvěda, který měl místo očí žárovky, které svítily do noci víc než oči štamgastů Püschelova hostince. Výklenek byl po II. světové válce zazděn a medvěd zmizel. Vlastně se po dlouhá desetiletí povaloval na půdě radnice až do začátku třetího tisíciletí. Po svém objevení byl převezen do depozitáře Městského muzea Žacléř, zrestaurován panem Heidenreichem a ostatními pracovníky muzea a v r umístěn nad vstupním schodištěm muzea. Pouze žárovky mu v očích už nesvítí.

4 Sbírková činnost Do sbírky Městského muzea Žacléř přibylo v r nových 44 exponátů, 13 exponátů bylo zrestaurováno a 23 jich bylo nakonzervováno. Některé, jako pamětní list na roky I. světové války, dřevěné židle ze staré krkonošské chalupy, kamenný brus či kameninová nádoba, byly umístěny do expozice muzea. Cennými a krásnými exponáty jsou bezesporu dětské hračky. V r obohatily sbírku muzea panenky, kočárek a krásná souprava plechové lokomotivy s vagónem a kolejemi, vyrobeno v 1. polovině 20. století. Vzpomínkou na slávu železnice je drážní telefon od firmy Siemens, používaný v 1. polovině 20. století. Podobně je vzpomínkou na činnost Sboru dobrovolných hasičů v Žacléři hasičská sekera, rovněž umístěná v expozici muzea. Sbírku muzea rovněž obohatily figurky vyrobené v žacléřské porcelánce. Vzácným exponátem je dřevěná lyže s vyraženým nápisem Česká škola v Žacléři. Do pomocné evidence Městského muzea Žacléř bylo zařazeno 46 exponátů. Předměty byly podle potřeby očištěné, dřevěné ošetřené proti škůdcům, a podle potřeby nakonzervované. Pěknými kousky byla obohacena sbírka minerálů, založená v r V depozitáři pracuje na zkrácený pracovní úvazek pan. František Heidenreich dohoda o pracovní činnosti.

5 Výstavy v r Zatímco v lednu a únoru probíhala v muzeu ještě výstava Stromy kolem nás, už se intenzivně připravovala výstava o výrobě automobilů ve Vrchlabí a Žacléři s názvem Škodovky z 50tých let v současnosti. Výstava byla zahájena 24. února a na vernisáž přijeli nejen fandové, ale i odborníci, včetně konstruktérů osobních automobilů ve vrchlabské automobilce. Jejich vyprávění o náročném prosazování pokrokových návrhů nových konstrukcí a modelů automobilů v době po II. světové válce bylo velmi zajímavé. Výstava byla k vidění do 27. května Návštěvníci výstavy se seznámili se slavnou vrchlabskou karosárnou Petera a synové, s perfektní a krásnou řemeslnou prací výrobců kočárů a karosářů, s vývojem automobilky, která byla po II. světové válce chvíli samostatná, a převážně pak pobočným závodem AZNP Mladá Boleslav. Zajímavé čtení bylo o nesplněných přáních vrchlabských vývojových konstruktérů a zamítnutých slibných prototypech. Výstava sledovala dlouhý a ne právě jednoduchý vývoj dodávkového automobilu Škoda Š Ten se naposledy vyráběl ve firmě Roman Jirouš OCELOT v Bobru, malé žacléřské osadě. Pan Roman Jirouš byl hlavním spolupracovníkem a dodavatelem atraktivních exponátů, které návštěvníci na výstavě obdivovali. Prototyp škodováckého motoru s jednoduchým vstřikováním či kompletní podvozek Š 1202 Octavia, Felicia. Vzácnými exponáty na výstavě byly modely prototypů automobilů, např, Škoda Super Sport Ferat. Výstava o velkém automobilovém fandovství přilákala 755 osob.

6 130 let železnice Královec - Žacléř Dne 8. června 2012 byla ve výstavních prostorách Městského muzea Žacléř zahájena výstava ke 130tému výročí lokální železnice Královec Žacléř, jejíž provoz byl zahájen v říjnu Kromě dobových exponátů, fotografií a plánů se mohli návštěvníci seznámit se zajímavou historií výstavby lokálky, na jejímž písemném materiálu spolupracoval s Městským muzeem Žacléř pan Zdeněk Hrdina. Zaslouženou pozornost přitahovaly modely železničních souprav v různých měřítkách. Nebyly to jen děti, které se nemohly odtrhnout od funkčních modelů železnice od firmy MERKUR. Výstava byla nazvána Železnice míří do Krkonoš a přilákala do muzea rekordní počet 1690 osob. Z historie lokální železnice Královec Žacléř Prvním iniciátorem stavby železnice z oblasti Krkonoš s napojením na státní dráhu u Pardubic byl Albert Silberstein, majitel dolů na Svatoňovicku a Žacléřsku. Ve svém memorandu z roku 1844 vypočítával výhody navrhované železnice. Snaha jednotlivce však neměla ve Vídni mnoho úspěchu ke schválení. Po spojení více projektů byla stavba realizována až o několik let později jako přípojná trať k Jihoseveroněmecké spojovací dráze SNDVB. Vyměřování první trasy začalo po udělení koncese na jaře roku 1857 a již 3. února 1859 projel úsek trati z Josefova do Svatoňovic první zkušební vlak. Kolaudace pak byla provedena 1. května 1859 a na celé odbočné trati tak byl zahájen pravidelný provoz.

7 Ve svatoňovické uhelné pánvi působilo tehdy devět uhelných společností, v žacléřské pět. Spory nakonec prodloužení trati do Libavy a Walbřichu zastavily na neurčito. 28. června 1865 přijala rakouská vláda návrh na vybudování trati ze Svatoňovic do Královce a Libavy. Stavba byla zadána stavebním podnikatelům V. Lannovi a bratřím Kleinům. Do zahájení stavby však na jaře 1866 vstoupila pruskorakouská válka. A tu Rakousko prohrálo. V mírové smlouvě, uzavřené v Praze mezi kapitulujícím Rakouskem- Uherskem a vítězným Pruskem, se habsburská monarchie musela zavázat k vybudování tří nových železničních propojení na stávající pruskou síť. Pokud by nebyla tato podmínka splněna, byla pruská strana oprávněna vybudovat nové trati na náklady Rakouska. Práce pokračovaly velice rychle a 1. srpna 1868 byl zahájen provoz do Královce (tehdy Königshan). Mezinárodního významu dosáhla železnice až 29. prosince 1869, kdy začal provoz až do Libavy. Na novém úseku byly vybudovány stanice v Poříčí a v Královci. Vodárny pro zbrojení lokomotiv vodou byly v obou stanicích. Na trati, která prochází náročným horským terénem, bylo vybudováno několik vysokých mostů a před Poříčím musel být prokopán tunel. Železnice se však oproti původním plánům vyhnula Žacléři, a tak si na své koleje museli Žacléřští počkat. Přišel však důležitý mezník. Tím se stal 25. květen roku 1880, kdy byl schválen zákon 56 ř.z. o podpoře místních drah. Ten se podle cizích vzorů snažil přinést státní podporu podnikatelům, kteří měli zájem stavět drobné místní dráhy, tak aby doplnili stávající železniční síť.

8 V únoru 1880 se tak v Praze začala formovat nová železniční společnost - Österreichische Local-Eisenbahn-Gesellschaft (OeLEG / ÖLEG, též Rakouská společnost místních drah RSMD). ÖLEG začala plánovat stavbu většího množství místních drah na území Čech a Moravy. Na ty postupně byly vydávány předkoncese, které se dařilo měnit na definitivní koncese a stavební povolení. V roce 1880 byly získány první tři a následujícího roku dalších pět. Jedna z těchto koncesí byla vydána i na místní dráhu Královec Žacléř. Dne 1. října 1880 byla vydána předkoncese stavební firmě Schön & Wessely. Ministerstvo obchodu vydalo následně 10. listopadu 1880 povolení k předběžným technickým pracím z Královce k závodům Schatzlar Kohlenwerken, případně do Žacléře. Dne 2. srpna 1881 bylo vydáno povolení ke stavbě lokomotivní dráhy z Königshanu do Šaclíře, jako říšský zákon č.105 s platností 90 let. Po tomto povolení už nic nebránilo ve stavbě. Nejprve ve dnech 12. a 13. prosince 1881 proběhla politická pochůzka budoucí trati. Při ní byly řešeny rozpory o připojení do stanice Královec SNDVB a křížení s okresní silnicí. Dne 8. dubna 1882 byla schválena konečná varianta stavby a na 22. června byla Českým místodržitelstvím nařízena politická pochůzka uvedeného úseku. Na základě této pochůzky bylo vydáno ihned stavební povolení i pro tento úsek. Stavba trati i vleček k důlním závodům probíhala rychle. Na základě žádosti stavitele bylo povoleno od 12. září 1882, jako součást stavebních vlaků, zajišťovat i provizorní nákladní dopravu. Mezi tím byly 5. července schváleny plány všech budov podle stavebního řádu pro Království české a 25. srpna byly schváleny ministerstvem obchodu kolejové plány stanic. Již 25. září proběhla předběžná revize trati a zkouška všech mostních objektů. Pak nic nebránilo tomu, aby 5. října byla vykonána technicko-policejní zkouška celé trati. Při této zkoušce bylo vydáno povolení k zahájení veřejného provozu. Ve stanici Královec byla přistavěna další čtvrtá kolej, ze které vycházela kolej do samostatné stanice Königshan Localbahn. V kilometru 2,9 byla postavena zastávka Lampertice. Délka zastávky byla 180 metrů. Součástí zastávky byl strážní domek s čekárnou. Strážník trati obsluhoval hlavně výhybku v km 2,999, z které vycházela vlečka ke kamenouhelným dolům Marie a Elisabeth.

9 Koncová stanice v Žacléři o délce 200 metrů měla hlavní kolej, jednu objízdnou a jednu kusou k nákladním rampám. Na konci hlavní koleje byla postavena výtopna pro dvě lokomotivy. Vedle výtopny se nacházela skládka uhlí, studna a záchod. Celkové stavební náklady na výstavbu dráhy byly vyčísleny hodnotou 320 tisíc zlatých. První rok provozu vykázal nejvyšší hrubé příjmy za období provozu dráhy pod vedením ÖLEGu (rok zlatých). Za dva roky se hrubé příjmy propadly zhruba o pětinu (rok zlatých). Naopak stavební konto se průběžnou úpravou stále navyšovalo. Po převratu se od 28. října 1918 stává trať majetkem Československé republiky. Dráha je předána do správy nově ustanovenému Ředitelství státních drah v Hradci Králové. Po osvobození Československa se provozu na trati ujímají opět ČSD. Obsazovací vlak dojel ze Staré Paky dne 19. května 1945 a zaměstnanci DR byli nahrazeni určenými pracovníky ČSD od Ředitelství státních drah v Hradci Králové. V roce 1946 proběhly po železnici čtyři odsuny německých rodin. Od 6. května 1946 byl opět otevřen železniční přechod z Královce do Lubawky. Útlum těžby uhlí v kamenouhelných dolech Jan Šverma a definitivní ukončení těžby na konci r. 1992, spolu s nárůstem automobilové nákladní dopravy, postupně snížily výkony na lokálce. Po roce 1990 se trať několikrát dostala na seznam nerentabilních tratí s návrhem ukončení provozu.

10 V roce 1997 je v Žacléři vytrháno nepoužívané kolejiště a zachována pouze jedna kusá kolej. Nákladní doprava je vedena pouze na vlečku uhelných dolů v Lamperticích. Dne 9. června 2001 projel poslední nákladní vlak do Polska přes přechod Královec- Lubawka. K úřednímu ukončení provozu na lokálce Královec - Žacléř došlo až v r

11 Výstava obrazů polského malíře Jacka Knapa Jeho přátelé o něm říkají, že kromě talentu je velice skromný a pracovitý umělec. Jacek Knap má vlastní, lehce rozpoznatelný styl magického realismu. Jeho práce se těší velké přízni polského i zahraničního publika. Od dětství žije s malými přestávkami ve Wleni. Pracuje poblíž, v Nielestnie, jako pedagogický terapeut v Domě sociální pomoci. Ve volných chvílích tvoří kresby a obrazy. Miluje krásy krajin a lidských sídel, ve kterých nachází náměty pro svou hluboce emocionální tvorbu. Kromě potulování krajinou nachází potřebnou inspiraci také v hudbě. Nepohrdne dobrým filmem či knihou. Na slavnostní zahájení výstavy, které proběhlo v pátek 7. září, přišlo 41 osob. Celkem ji do 2. listopadu 2012 shlédlo 587 osob.

12 Výstava obrazů výtvarníka Antonína Vobořila a Jany Macharovské Antonín Vobořil se narodil v r na Mostecku v Dolním Jiřetíně, městečku, které padlo za oběť povrchovému dolování hnědého uhlí. Již ve škole vynikal v kreslení a učitelé ho doporučovali na další studia v tomto oboru. Otec však pracoval na šachtě a na taková studia nebylo ani pomyšlení. Antonín nastoupil do učebního oboru písmomalířství. Při záboru pohraničí se rodina odstěhovala k Plzni do Radnice. Za války pracoval na pile, kde se vyráběly dřevěné baráky pro pracovní tábory. Po skončení války se Vobořilovi vrátili domů a Antonín nastoupil do Stalinových závodů, pozdějšího Chemopetrolu, do oddělení propagace. Na naléhání kolegy, který odešel jako výtvarník do mosteckého divadla, to Antonín zkusil také, a zůstal tam jako malíř divadelních dekorací plných třicet let až do jeho zániku v r Když se dívám dnes na televizi, vzpomínám na umělce, se kterými jsem se v divadle setkával při jejich vystoupeních. Bohužel, někteří mezi námi už nejsou. Se starým mosteckým divadlem se přišel rozloučit jen Vašek Neckář. Při práci v divadle, kterou měl rád, poznal Antonín Vobořil scénografy velkých divadel, včetně Národního. Přesto se těšil domů, do svého ateliéru, kde se věnoval své vlastní tvorbě. Nejraději maloval krajinu, kopíroval však i staré mistry.

13 Jana Macharovská se narodila v Ústí nad Labem v r Když jí bylo jedenáct let, přestěhovala se se svými rodiči a sestrou do Žacléře. V nedalekém Trutnově nastoupila na osmileté studium gymnázia. Jejím hobby bylo tvořit návrhy oblečení, které si pak sama šila. Přijímací zkoušky na VŠE oděvního návrhářství nedopadly, a tak se v červenci roku 2003 vydala do Anglie. Její zálibou se stalo cestování, které bylo v případě Jany na zážitky, ať už krásné či chmurné, velice bohaté. Jana říká: Každý se se svými pocity vyrovnává různými způsoby, třeba psaním deníku, či poezie. Ale mně bylo bližší si svůj deník malovat. Za své malířské nadšení vděčím mému dědečkovi Antonínu Vobořilovi. Díky němu jsem vyrůstala v kouzelném světě barev a fantazie. Obrázky musí být hotové ještě ten den, jsou motivované pocity a emocemi, které právě prožívám. Na zahájení výstavy obrazů Antonína Vobořila a Jany Macharovské dne 9. listopadu přišlo 57 osob. Trvala do 9. prosince 2012 a navštívilo ji 76 osob.

14 Poslední výstava r byla nazvána Lyže, boby, saně huráá na ně! Návštěvníci se seznámili s historií a vývojem lyžování v Krkonoších nejen v textu, ale především díky bohaté kolekci lyží, která je součástí sbírky Městského muzea Žacléř. Nejstarší lyže jsou odborníky datovány kolem r a jejich vázání používali vojáci rakouské armády. Na výstavě byly dále ke zhlédnutí boby po domácku vyrobené, dětské saně ze začátku 20tého století, dokonce sněhová koloběžka a tajfunky, vyráběné ve Svobodě nad Úpou. Nostalgické vzpomínání umocňovaly dobové fotografie a ilustrace. Málokdo z návštěvníků tušil, že se v Žacléři velmi kvalitní lyže dnes vyrábějí. Část kolekce žacléřských lyží Lusti celý vývoj prkýnek uzavírala. Výstava Lyže, boby, saně huráá na ně! byla zahájena dne 14. prosince za účasti 70ti osob.

15 Z historie lyžování na Žacléřsku v Krkonoších, se v 1. polovině 20. století vyráběly lyže (vedle značkových ) podomácku v kdejaké chalupě. Tehdy byla lyžařská výstroj a výzbroj samozřejmostí každého obyvatele Krkonoš, protože si ji mohl každý pořídit a všichni se hýbali. Je neuvěřitelné, jaké kousky na těch primitivních prkýnkách tehdy lyžníci prováděli Šikovní lyžaři, fyzicky dobře vybavení díky tvrdé práci v lese, hospodářství či na šachtě, žili i v nejvýchodnější části Krkonoš na Rýchorách a Žacléřsku. V rodině Johanna Feesta se vyráběly lyže již na konci 19. století, zrovna tak u Braunů. Na lyžích se začalo velice brzy soupeřit, a to v několika disciplínách - běhu, krasojízdě a skoku. Vnuci zmíněného Johanna Feesta byli zdatnými sportovci, Gottfried byl v r účastníkem Středoevropských mezinárodních závodů lyžařských v Janských Lázních. Velká popularita a masovost vyžadovala organizaci. Nejstarší doklad o organizovaném sportování v Žacléři je z r Tehdy byl založen německý tělovýchovný spolek Der deutsche Turnverein (DTV), nazývaný Duch hor. Cvičili zde děti, žáci, muži a ženy. V r byl založen oddíl zimních sportů Wintersportverein-Aupenthal. A v témže roce byl postaven za porcelánkou na Poláku skokanský můstek s kritickým bodem 50 m. Kronika uvádí, že v následujícím roce na něm proběhl závod, kterého se zúčastnilo 27 skokanů za podpory 3000 diváků. V r se závodu ve skoku a běhu na lyžích, vypsaném pro všechny věkové kategorie, účastnilo dokonce 200 závodníků a diváků bylo Po II. světové válce to byly severské disciplíny, které vévodily zimním sportům. Na začátku 50tých let byl v Prkenném Dole vybudován skokanský můstek s kritickým bodem K-48 m. V provozu byl až do r Soutěžilo zde i několik československých reprezentantů, rekord můstku držel Drahoš Jebavý s 54 m. S těmito borci úspěšně závodili i domácí skokani Baníku Žacléř pod vedením trenérů Hanse Feesta byl jediným z rodiny, kdo přežil válečná léta, dále Helmuta Fibingera a Rudy Kopejtka Brauna. V 60tých letech byla základna lyžařského oddílu pod vedením Tondy Poláka nejsilnější. Petr Heisler získal na mistrovství ČSSR ve skoku na lyžích v r bronz. V závodě sdruženém se stal Karel Zahradník opakovaně v letech mistrem republiky a Jan Kubal byl šestý na stejném klání v r a devátý v r

16 V r byl v Prkenném Dole vybudován na úkor skokanského můstku lyžařský vlek. V Žacléři se staly prioritou sjezdařské disciplíny a opět se závodilo. V r stálo na startu kvalifikačního závodu žactva v obřím slalomu 290 dětí. Pod vedením trenérů Tondy Kamenického, Heinze Brauna a Richarda Macháčka dosahovala žacléřská mládež opět velmi dobrých výsledků. Mezi kluky vynikal Petr Petira a mezi děvčaty Božena Hloušková. Božka si přivezla z celostátní olympiády učňovské mládeže ve Vysokých Tatrách bronz. Nejdále to dotáhla pod vedením svého otce Karolína Šedová v alpském lyžování a Klára Hofmanová v jízdě na skibobu. Karolína se stala několikanásobnou mistryní Československa a České republiky v juniorské i ženské kategorii ve slalomu, obřím slalomu a super G. V r přivezla z mistrovství světa juniorů v Trofen Topolino v Itálii stříbro. V r byla sedmá na mistrovství světa juniorů ve švýcarském Schwytzu. Na mistrovství světa v italském Sestriere byla 12. v kombinaci a v r si přivezla ze světové Univerziády ve Vysokých Tatrách bronz ze super G. V nové disciplíně skicrossu jezdila Světový pohár a v letech 2002/2003 zvítězila v Evropském poháru. Klára Hofmanová začala jezdit na skibobu v r Propracovala se do žákovské reprezentace a v r byla nominována na mistrovství světa juniorů. Přivezla si čtyři stříbrné medaile ze super G, obřího slalomu, slalomu a kombinace. V r ve skvělé formě zvítězila na mistrovství světa v obřím slalomu a v super G byla druhá. V r získala jako juniorka na mistrovství světa v super G čtvrté místo v obřím slalomu, v kombinaci bronz a ve slalomu stříbro. Žacléřáci patřili též k průkopníkům nového zimního sportu - snowboardu. Především Milan - Míša - Melesík, vítěz učňovské olympiády ve slalomových disciplínách v r a mistr republiky v jízdě na skateboardu. V této disciplíně neměl v letech konkurenci. Míša si své snowboardové prkno vyrobil v r a později zahájil snad první sériovou výrobu snowboardů v republice pod názvem Pterodaktylus. Kluci ze Žacléře brzy patřili k nejlepším v republice. Daniel Kadavý obsadil na MS juniorů ve Finsku v r místo.

17 Žacléřské lyže Lusti Poptávka po snowboardových prknech se stala podnětem k tovární výrobě, kterou zahájil Milan Luštinec v r V r přidal k sortimentu prken ještě výrobu turistických lyží. V r navázal spolupráci s rakouským obchodním partnerem a založil společnost GALUS Industries s.r.o. O rok později uvedla firma své výrobky na český trh pod názvem Lusti. Neznámá značka si budovala svoji pozici, poptávka stoupala. Lyže a prkna Lusti dokázaly konkurovat sportovně laděným výrobkům světových značek, a to jak kvalitou, tak především cenou. Díky zkušenostem se pustila firma Lusti do výroby závodních slalomových lyží pro mládež a juniory. Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Na špičkových snowboardových prknech ze Žacléře vyjíždějí čeští závodníci pravidelně FIS body. V sezoně obsadil Petr Šindelář 2. místo na otevřeném mistrovství Německa a Lukáš Doležal byl v r vicemistrem ČR. Na lyžích Lusti jezdil světový pohár ve skicrossu Zdeněk Šafář a v boulích Nikola Sudová, účastníci zimních olympijských her ve Vancouveru. Poděkování za zpestření vernisáží uměleckým zážitkem patří učiteli ZUŠ Žacléř panu Jiřímu Jiráskovi a jeho studentům. Nezištně zahráli na několika vernisážích v Městském muzeu Žacléř. Eliška Šafránková, Jiří Jirásek

18 Muzejní noc Námět Muzejní noci, konané dne 18. Května, se nesl v rámci výstavy Škodovky z 50tých let v současnosti. Na Rýchorském náměstí předvedli členové dobrovolných hasičů v Žacléři vyprošťovací zásah z havarovaného automobilu pomocí moderní techniky, kterou sbor disponuje. Pro děti byly připraveny omalovánky s tématikou automobilů. Akci navštívilo 82 osob. Dny evropského kulturního dědictví V rámci této akce, která proběhla dne 8. září, byly zpřístupněny půdní prostory budovy Městského muzea Žacléř, ve kterých byla nainstalována výstava umělecké keramiky žáků Základní umělecké školy v Žacléři.

19 Vzácná návštěva U příležitosti vydání českého překladu knihy Salin dar, který iniciovala Karin Venhauer, a jejíž křest proběhl ve společenském centru UFFO v Trutnově, navštívila dne 7. března 2012 Městské muzeum Žacléř autorka knihy a dcera paní Saly Kirschner, Ann Kirschner. Ann Kirschner

20 Spolupráce Kromě dlouhodobé spolupráce s Krkonošským muzeem ve Vrchlabí, Muzeem Podkrkonoší Trutnov, Muzeem tkalcovství na Dolním Slezsku v Kamenné Góře a Krkonošským muzeem v Jelení Góře jsme ve spolupráci se Střediskem kultury, turistiky a sportu uspořádali již zmíněnou výstavu polského výtvarníka Jacka Knapa. Na oplátku byla uspořádána v září a říjnu 2012 výstava českých umělců ve Wleni. Zároveň byla navázána spolupráce v oblasti kultury s Veřejnou knihovnou města a svazku obcí Gryfów Śląski. Chystají se výměnné výstavy umělců. Městské muzeum Žacléř navázalo v r spolupráci s Parkem miniatur v Kowarech. Výsledkem společné dohody je sleva pro vstup do obou zařízení.

21 Den lidových řemesel V r to byl již desátý jubilejní svátek řemeslníků, který se tradičně na Rýchorském náměstí v Žacléři pořádá dne 5. července. Organizačně se na jeho uspořádání podílí též MMŽ. Celkem 115 stánků zaplnilo prostor náměstí. Přestože byla zastoupena tradiční řemesla jako spřádání vlny, košíkářství, řezbářství, drátování, byla jako minulé ročníky silně zastoupena keramika a šperkařství. V tomto odvětví se prosazují vedle tradičních, např. smaltovaný šperk, i nové techniky. Zasloužený zájem budil stánek paní Šídové, která vyráběla skleněné šperky tavením. V horní části náměstí předváděli své řemeslo v dobovém oblečení kováři. Den lidových řemesel byl doprovázen bohatým kulturním programem. Na pódiu se už od rána střídali umělci a baviči. Myslelo se též na děti, pro které byla na dvoře budovy muzea umístěna divadelní scéna a tvořivá rukodělná dílna. Také o pochutiny bylo bohatě postaráno. Pro déšť, který se na Žacléř snesl večer, se návštěvníci nedočkali ohňostroje.

22 Personální situace V r pracovali na stálý úvazek v Městském muzeu Žacléř a Turistickém informačním centru Daniel Mach - vedoucí na zkrácený úvazek, Ilona Fidlerová na plný pracovní úvazek, Jana Mádlová jako uklízečka na zkrácený pracovní úvazek. V depozitáři František Heidenreich dohoda o provedení práce. Paní Vendula Poláková v důsledku nemoci v r v muzeu nepracovala. Tíživá situace se řešila v exponovaných letních měsících nouzově, formou brigádníků. V muzeu pracovala v květnu paní Stáňa Milostná, a v měsících červen, červenec a srpen pracovaly v muzeu k velké spokojenosti studentky Lucie Kligerová a Kristýna Gracíková. Dne 1. října nastoupila na zkrácený a dočasný pracovní úvazek paní Zuzka Luková. Personální situace je dlouhodobě nevyhovující. Pracovníci muzea zajišťují také chod Turistického informačního centra, které v r navštívilo osob, dohromady navštívilo obě instituce osob. Kristýna Ilona Stáňa Daniel Lucka Zuzka

23 Návštěvnost V r navštívilo MMŽ osob, o 338 návštěvníků více než v r Nejsilnější měsíce byly květen až září, celkem osob. Nejslabším měsícem, co do návštěvnosti, byl listopad. Co si přejeme Těšíme se na intenzivnější spolupráci s učiteli a především žáky Základní školy Žacléř. Učitel Radovan Vlček se svými žáky aktivně spolupracují s MMŽ v rámci projektů zaměřených na poznávání přírody a historie. Přejeme si více návštěvníků ze Žacléře a jeho okolí, vyřešení personální otázky. Těšíme se na vlastní webové stránky, které budeme moci sami včas aktualizovat. Děkujeme pracovníkům Technických služeb Žacléř za pomoc při stěhování exponátů, Sboru dobrovolných hasičů za ukázku zásahu vyproštění zraněného řidiče z havarovaného automobilu při Muzejní noci, panu Romanu Jiroušovi za poskytnutí automobilu k rozřezání při tomto zásahu. Děkujeme Městu Žacléř a všem, kteří s námi v r spolupracovali, podporovali nás, nebo třeba jen fandili. Daniel Mach

24

25 Nové exponáty či změny v expozici vždy něco nového pro návštěvníky Městského muzea Žacléř.

26 Nová vitrína K drobným úpravám, výměně exponátů za nové či atraktivní, dochází průběžně. Zcela nově byla vytvořena vitrína o Bernhardu Collinsovi. Sloužil v průběhu II. světové války v britské armádě a jako zajatec byl vězněn v Královci. Ve vitríně jsou vystavené jeho osobní předměty, které nám darovala jeho manželka Margaret. Pamětníci Cenným zdrojem informací o historii jsou pamětníci, kteří vypráví o svém životě, práci či událostech. Na snímku bývalý havíř Dolu Jan Šverma Ivan Kurka.

27

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1. 07/1. 4. 00/21.2712 Šablona: VY_32_INOVACE_3_44_Čj Ročník: 3., 4. a 5. Datum vytvoření: 12. 2. 2013 Datum ověření ve výuce: 4.

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Remerx Merida Team Kolín.

Remerx Merida Team Kolín. Remerx Merida Team Kolín Shrnutí sezóny 2013 Závodníci Remerx-Merida Teamu Kolín se opět výrazně prosadili na vrcholných domácích soutěžích, za poslední rok získali 18 medailí z MČR ve všech cyklistických

Více

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník listopad 2011. Listopad. Historie hotelu Pod Zvičinou. str.

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník listopad 2011. Listopad. Historie hotelu Pod Zvičinou. str. Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2011 Historie hotelu Pod Zvičinou Ve zpravodaji naleznete: Historie hotelu Pod Zvičinou str. 1 a 2 Historická pohlednice hotelu

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Zimní olympijské hry Soči 2014 na NOVA Sport a VOYO

Zimní olympijské hry Soči 2014 na NOVA Sport a VOYO Zimní olympijské hry Soči 2014 na NOVA a VOYO Vůbec poprvé v historii nabídne stanice NOVA a VOYO přímé přenosy z nejprestižnější sportovní akce, olympijských her. Televizní diváci se dočkají sedmnácti

Více

Doprovodné a edukační programy

Doprovodné a edukační programy Doprovodné a edukační programy Historická výstavní budova Velikonoční edukační programy Slezské zemské muzeum připravilo pro zájemce dva Velikonoční edukační programy, které se budou konat od 1. do 30.

Více

Výroční zpráva a zhodnocení sezony 2010

Výroční zpráva a zhodnocení sezony 2010 Výroční zpráva a zhodnocení sezony 2010 Vážení sportovní přátelé, Dovolte mi, abych ve stručnosti zhodnotil uplynulou soutěžní sezonu, která pro nás opět byla velmi úspěšná. Hlavně díky Vaší podpoře dosáhla

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

MINIMUZEUM československého opevnění , z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2017

MINIMUZEUM československého opevnění , z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2017 2016 MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA V Brně 01/2017 Obsah 1. Základní informace str. 2 2. Profil spolku str. 2 3. Vyhodnocení uplynulého roku 2015 str. 5 4. Členská

Více

KŘINICE OBČASNÍK. A nyní něco z poválečné historie. Pár vzpomínek z dětství v Křinicích od našich obyvatel, kteří se stále rádi do Křinic vrací.

KŘINICE OBČASNÍK. A nyní něco z poválečné historie. Pár vzpomínek z dětství v Křinicích od našich obyvatel, kteří se stále rádi do Křinic vrací. OBČASNÍK KŘINICE srpen 2005 Vydává OÚ Křinice A nyní něco z poválečné historie. Pár vzpomínek z dětství v Křinicích od našich obyvatel, kteří se stále rádi do Křinic vrací. 1. část: Do Křinic jsem poprvé

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

STUDENTI SG VIMPERK - BĚH NA LYŽÍCH

STUDENTI SG VIMPERK - BĚH NA LYŽÍCH STUDENTI SG VIMPERK - BĚH NA LYŽÍCH (družstvo Pavláska) Jan Braun Kategorie: Junior Největší úspěchy v sezóně 2010/2011: 3. místo v Šumavském skimaratónu Nejoblíbenější předmět: Zeměpis Moje hobby: sport,

Více

Základní škola a Mateřská škola Kluky, okr. Písek Datum: Autor: Marcela Ivanenková Číslo šablony: I/2 Název materiálu:

Základní škola a Mateřská škola Kluky, okr. Písek Datum: Autor: Marcela Ivanenková Číslo šablony: I/2 Název materiálu: Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kluky, okr. Písek Datum: 5.12.2012 Autor: Marcela Ivanenková Číslo šablony: I/2 Název materiálu: VY_12_INOVACE_16_Vl 4.roč. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2213

Více

Profil jezdce. 1.Adam Lacko

Profil jezdce. 1.Adam Lacko Adam Lacko 1.Adam Lacko Profil jezdce Datum narození: 24. září 1984 Místo narození: Čeladná, Česká Republika Národnost: česká Váha: 85 kg Výška: 186 cm Povolání: závodní jezdec První start: 1994, motokáry

Více

HISTORIE TÝMU odchovanec týmu Ondřej Cink mistrem světa i Evropy, úspěšný účastník OH v Londýně 2012

HISTORIE TÝMU odchovanec týmu Ondřej Cink mistrem světa i Evropy, úspěšný účastník OH v Londýně 2012 2017 HISTORIE TÝMU 1996 - založení triatlonového a cyklistického oddílu 2004 -zahájení práce s mládeží 2005 - první úspěchy na regionální úrovni - první stupně vítězů v Českém poháru 2008-1. mistrovský

Více

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE JAKO INFORMAČNÍ A MOTIVAČNÍ ZDROJ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA TECHNICKÝCH ŠKOLÁCH

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE JAKO INFORMAČNÍ A MOTIVAČNÍ ZDROJ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA TECHNICKÝCH ŠKOLÁCH NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE JAKO INFORMAČNÍ A MOTIVAČNÍ ZDROJ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA TECHNICKÝCH ŠKOLÁCH Luboš FLÉGL Katedra technických předmětů PdF UHK 2015 NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM Jedná se

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

OBSAH Top ČT CELKEM Top ČT Ceremoniály, české medaile. České medaile - grafy podílu na publiku ...6

OBSAH Top ČT CELKEM Top ČT Ceremoniály, české medaile. České medaile - grafy podílu na publiku ...6 OBSAH Shrnutí...1 Top ČT CELKEM Top Ceremoniály, české medaile České medaile - grafy podílu na publiku České medaile - grafy podílu na publiku...2...4...5...6...7 Zdroj: ATO - MEDIARESEARCH ZOH v Sochi

Více

Sportovní akademie Špindlerův Mlýn je organizace, zaměřená na sportovní výchovu dětí a mládeže. Cílem Sportovní akademie je spojení kvalitního

Sportovní akademie Špindlerův Mlýn je organizace, zaměřená na sportovní výchovu dětí a mládeže. Cílem Sportovní akademie je spojení kvalitního Sportovní akademie Špindlerův Mlýn je organizace, zaměřená na sportovní výchovu dětí a mládeže. Cílem Sportovní akademie je spojení kvalitního vzdělání s přípravou budoucích vrcholových závodníků. vytváříme

Více

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky 1913-2013 Muzeum Sbíráme Vaše vzpomínky Muzeum východních Čech v Hradci Králové Sbíráme Vaše vzpomínky V roce 2013 oslavíme sto let od otevření královéhradeckého muzea. Budova muzea je považována za nejvýznamnější

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Úspěch mentálně postižených sportovců. aneb. III. Světové letní speciální olympijské hry Athény 2011

Úspěch mentálně postižených sportovců. aneb. III. Světové letní speciální olympijské hry Athény 2011 Úspěch mentálně postižených sportovců aneb III. Světové letní speciální olympijské hry Athény 2011 Myslím, že málokdo z nás zaznamenal, že se konaly Světové letní speciální olympijské hry. Ve stínu moha

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

Výstava POHYB VÝRAZ EMOCE / Figury a figurky v českém sklářském umění a řemesle 22. května 4. října 2015, hlavní budova muzea

Výstava POHYB VÝRAZ EMOCE / Figury a figurky v českém sklářském umění a řemesle 22. května 4. října 2015, hlavní budova muzea FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava GLASS X MASS Skleněné vánoční ozdoby pro zámoří do 29. března 2015, Galerie Belveder Výstava ZEMĚ ORNAMENTU Spínadla a šperky z Balkánského poloostrova

Více

HRY VIII. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR PARDUBICKÝ KRAJ

HRY VIII. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR PARDUBICKÝ KRAJ HRY VIII. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR PARDUBICKÝ KRAJ 28. 1. 2. 2. 2018 OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE přímá patronace ČOV každý rok, kdy se střídá letní se zimní ODM cílem je pořádání sportovně - uměleckých

Více

ZOH ve VANCOUVERU 2010 na obrazovkách ČT

ZOH ve VANCOUVERU 2010 na obrazovkách ČT ZOH ve VANCOUVERU 2010 na obrazovkách ČT Ve dnech 12.2. 28.2.2010 se v kanadském Vancouveru konaly XXI. Zimní olympijské hry. Česká televize nabídla svým divákům kompletní vysílací servis na programech

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

130 let školy v Nové Vsi u Světlé

130 let školy v Nové Vsi u Světlé 130 let školy v Nové Vsi u Světlé 1. období 1885-1976 Škola Nová školní budova nahradila školu postavenou v roce 1837 na místě č. p. 58 (dnes Bohemia Machine). O stavbě nové budovy pro dvoutřídní školu

Více

Co Vám nabízíme jako rozříření a zpestření kroužků?

Co Vám nabízíme jako rozříření a zpestření kroužků? Co Vám nabízíme jako rozříření a zpestření kroužků? - výlety pro Vás, žáky základní školy, kteří se zapojíte do kroužků, spojené s návštěvou historických památek a muzeí - vše zorganizujeme, naplánujeme,

Více

Stará štola Antona Paduánského.

Stará štola Antona Paduánského. Stará štola Antona Paduánského. Ústí štoly se nachází v horní části obce Vyhne v blízkosti silnice. Štola otvírala stejně jmenovanou žílu Anton jihozápadním směrem. Ve výklenku nad portálem štoly je umístěna

Více

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY Mgr. Michaela Zálešáková SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH Slovanské hradiště v Mikulčicích, pobočka Masarykova

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Plavecký oddíl TJ Prostějov

Plavecký oddíl TJ Prostějov Plavecký oddíl TJ Prostějov Historie oddílu Prostějovský plavecký oddíl byl založen v roce 1951. Až do roku 1961 byla situace obtížná, protože v Prostějově nebyl funkční krytý bazén, v kterém by se dalo

Více

ZOH SOČI ČT SPORT. XXII. zimní olympijské hry 2014 Soči programové schéma ČT SPORT

ZOH SOČI ČT SPORT. XXII. zimní olympijské hry 2014 Soči programové schéma ČT SPORT ČT SPORT XXII. zimní olympijské hry 2014 Soči programové schéma ČT SPORT ZOH SOČI DATUM ČAS DISCIPLÍNA AKCE ČT 6. 2. 2014 15:00 JÍZDA V BOULÍCH kvalifikace 15:45 SNOWBOARDING, KVALIFIKACE SLOPESTYLE 16:30

Více

Český. jachting. hledá generálního partnera

Český. jachting. hledá generálního partnera Český jachting hledá generálního partnera Jachting Olympijský sport s dlouhou historií a tradicí, který je v ČR populární, i když nemáme moře. Závodí kolem 1 500 jachtařů, rekreačně se mu věnuje přes 100

Více

1. Nákladní automobil ujede nejprve 6 km rychlostí 30 km/h a potom 24 km rychlostí 60 km/h. Určete jeho průměrnou rychlost.

1. Nákladní automobil ujede nejprve 6 km rychlostí 30 km/h a potom 24 km rychlostí 60 km/h. Určete jeho průměrnou rychlost. 1. Nákladní automobil ujede nejprve 6 km rychlostí 30 km/h a potom 24 km rychlostí 60 km/h. Určete jeho průměrnou rychlost. 2. Cyklista jede z osady do města. První polovinu cesty vedoucí přes kopec jel

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 10 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V úterý 7. dubna 2009 začala rekonstrukce mostu u papírny. Původní kamenný most z roku 1876 už dosluhoval a bránil

Více

Vítězství VANČURY, PEŠATOVÉ a KELLERMANNA

Vítězství VANČURY, PEŠATOVÉ a KELLERMANNA Vítězství VANČURY, PEŠATOVÉ a KELLERMANNA V 57. ročníku rožnovských mezinárodních závodů ve skoku na lyžích, které uspořádal oddíl klasického lyžování TJ Rožnov p.r. v sobotu 27. června 2015 na svém největším

Více

> POJĎTE S NÁMI VÍTĚZIT! NABÍDKA SPOLUPRÁCE JAN ČERNÝ

> POJĎTE S NÁMI VÍTĚZIT! NABÍDKA SPOLUPRÁCE JAN ČERNÝ NABÍDKA SPOLUPRÁCE JAN ČERNÝ 2 PROJEKT MČR 2015 Po několika letech s vozy s předním pohonem bychom rádi opět usedli do čtyřkolky. Volba padla na vůz Škoda Fabia S2000, se kterou jsme v roce 2013 absolvovali

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Sportovní akademie je organizace zaměřená na sportovní výchovu dětí a mládeže. Cílem Sportovní akademie je zajištění kvalitního vzdělání a jeho

Sportovní akademie je organizace zaměřená na sportovní výchovu dětí a mládeže. Cílem Sportovní akademie je zajištění kvalitního vzdělání a jeho Sportovní akademie je organizace zaměřená na sportovní výchovu dětí a mládeže. Cílem Sportovní akademie je zajištění kvalitního vzdělání a jeho propojení se sportovní přípravou budoucích vrcholových závodníků.

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ Základní škola T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ Autor práce: Tereza Fořtová, IX. tř. Vedoucí práce: Mgr. Blanka Posavádová Školní rok: 2012/2013 Úvod Zámek Blatná

Více

WORLD MASTERS CUP V CHILE

WORLD MASTERS CUP V CHILE WORLD MASTERS CUP V CHILE Stejně jako každý rok, nová lyžařská sezona 2016/17 byla pro MASTERS závodníky zahájena čtyřmi závody světového poháru v Chile ve střediscích Valle Nevado a La Parva. Závody 1x

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Slovanské náměstí 165 PSČ Odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Slovanské náměstí 165 PSČ Odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Slovanské náměstí 165 PSČ 541 16 Odbor životního prostředí Telefon: 499 803 111 V Trutnově dne 22.10. 2013 Spisový znak 221.4.8 Č.j.: 61784/2013 Skartační znak A/10 Oprávněná úřední

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY leden červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Region očima dětí 202 Úvodem Krásné obrázky v kalendáři, který právě držíte v rukou, malovaly děti žijící v našem regionu. Vyjadřují pocity a přání nejmladších obyvatel

Více

Model železniční. Model trati Čejč Ždánice

Model železniční. Model trati Čejč Ždánice Model železniční trati Čejč Ždánice V roce 2006 jsme začali v našem Klubu modelářů železnic hledat námět pro začínající kroužky mládeže kluky (a holky) od 10 let. Zvolili jsme koncepci modulové železnice

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH 1. Základní údaje o společnosti 2. Poslání společnosti 3. Stavební a projekční práce 4. Personální záleţitosti 5. Přehled činnosti za rok 2008 6. Získané granty a příspěvky

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Památný strom. projekt Náš region

Památný strom. projekt Náš region Památný strom projekt Náš region Představuji se vám Jmenuji se JAVOR KLEN Narodil jsem se před 190 lety. Adresa: východní okraj města poblíž cesty ke klášteru, ulice Antonína Dvořáka 773, Králíky Výška:

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Projekt spolupráce muzea a školy Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Návštěva výstavy Svět Krušných hor Oblastního muzea v Chomutově Obecný záměr projektu Obecným záměrem projektu

Více

NA JARNÍ REPUBLIKOVÉ MISTROVSTVÍ V ROCE 2017 MÁME DESET POSTUPŮ

NA JARNÍ REPUBLIKOVÉ MISTROVSTVÍ V ROCE 2017 MÁME DESET POSTUPŮ NA JARNÍ REPUBLIKOVÉ MISTROVSTVÍ V ROCE 2017 MÁME DESET POSTUPŮ Deset postupových míst pro náš kraj a totální propad kraje Vysočina, který v republikovém mistrovství nebude mít vůbec žádné zastoupení tak

Více

Den otevřených dveří Martinov 60 LET DOPRAVNÍHO PODNIKU V OSTRAVĚ

Den otevřených dveří Martinov 60 LET DOPRAVNÍHO PODNIKU V OSTRAVĚ Den otevřených dveří Martinov 60 LET DOPRAVNÍHO PODNIKU V OSTRAVĚ Dne 23.května 2009 od 9:00-16:00 jsme se s kamarády,co mají rádi vše o MHD,společně vydali na Den otevřených dveří DPO v Ostravě.Přehlídku

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH Muži A I. liga skupina B řídící pracovník Karel Šebelka. Ženy A I. liga skupina B řídící pracovník Petr Šindelář

DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH Muži A I. liga skupina B řídící pracovník Karel Šebelka. Ženy A I. liga skupina B řídící pracovník Petr Šindelář DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH Muži A I. liga skupina B řídící pracovník Karel Šebelka vedoucí družstva: Jan Cikán 1. kolo 16. května Liberec Sokol Hradec Králové 2. kolo 30. května Nové Město nad Metují 3. kolo 13.

Více

Oslavy 120. výročí založení firmy Josefem Sodomkou Život města Vysoké Mýto Úterý, 26 Květen :48

Oslavy 120. výročí založení firmy Josefem Sodomkou Život města Vysoké Mýto Úterý, 26 Květen :48 Město Vysoké Mýto, společnost Iveco Czech Republic, a. s., Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Společnost přátel Carrosserie Sodomka, Vysokomýtská kulturní, o. p. s. a Muzeum českého karosářství pořádají

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

Trasa průvodu. Den otevřených dveří v areálech DPP. Slavností průvod tramvají. Fotosoutěž! Výročí MHD objektivem cestujících

Trasa průvodu. Den otevřených dveří v areálech DPP. Slavností průvod tramvají. Fotosoutěž! Výročí MHD objektivem cestujících Sobota 19. září 2015 od 10.00 do 16.00 hodin Den otevřených dveří v areálech DPP Den otevřených dveří Dopravního podniku se tentokrát koná ve třech areálech - v depu metra Hostivař, autobusové garáži Hostivař

Více

Společnost pro rozvoj Podralska, obecně prospěšná společnost Nám. 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem IČ: 272 88 226 http://www.sporop.

Společnost pro rozvoj Podralska, obecně prospěšná společnost Nám. 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem IČ: 272 88 226 http://www.sporop. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2011 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás VÁVROVICKÉ MALOTŘÍDCE BUDE DEVADESÁT (1922 2012) Od února 2012, v souvislosti s výročím, zahájili ve škole realizaci projektu 90 ŠKOLNÍCH SEZÓN. Jeho cílem je, v rovině osobních setkání, představit současné

Více

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 V letech 2005 2006, tedy v době, kdy byl Jiří Paroubek předsedou české vlády, získal díky jeho aktivitám Ústecký kraj cca 11 mld. Kč Peníze

Více

Přehled známek a razítek vydaných k XXI. ZOH 2010 ve Vancouveru

Přehled známek a razítek vydaných k XXI. ZOH 2010 ve Vancouveru Přehled známek a razítek vydaných k XXI. ZOH 2010 ve Vancouveru 1. Andorra (Fr.) 25.1.2010, 1 zn. 0,85 - alpské lyžování 2. Austrálie 25.2.2010, 1 zn. 55c - Torah Brightová, zlato - snowboard, U-rampa,

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

Škola má od roku 1895, kdy byla založena, bohatou historii. Seznamte se s tím nejdůležitějším, co se v ní událo...

Škola má od roku 1895, kdy byla založena, bohatou historii. Seznamte se s tím nejdůležitějším, co se v ní událo... historie Škola má od roku 1895, kdy byla založena, bohatou historii. Seznamte se s tím nejdůležitějším, co se v ní událo... Stručný přehled 15. září 1895 Školní rok 1895/96 byl zahájen v nové školní budově,

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Soutěž napájení sluncem Ostrava

Soutěž napájení sluncem Ostrava SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 3, 460 84, Liberec Cestovní zpráva - externí verze Soutěž napájení sluncem Ostrava V úterý 25. ledna 2011 se na Vysoké škole báňské Technické univerzitě v Ostravě konal

Více

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 Vernisáž výstavy JAROSLAV BEJVL. MINCE

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 I. Hlavní cíle: A. Všeobecné- dlouhodobé zajistit pro všechny členy sportovní a společenské a odborné vyžití odpovídající jejich předpokladům (platí pro

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_13

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* 1857-1914) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1895-1912 Značka fondu: 63 Číslo evidenčního listu NAD: 104 Evidenční číslo inventáře: 113 Zpracovala: Lucie

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel.

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel. Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel. Historie obce Šardic a její pamětihodnosti První písemná zmínka o Šardicích pochází

Více