MĚSTSKÉ MUZEUM ŽACLÉŘ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÉ MUZEUM ŽACLÉŘ"

Transkript

1 MĚSTSKÉ MUZEUM ŽACLÉŘ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

2 MĚSTSKÉ MUZEUM ŽACLÉŘ Výroční zpráva za rok 2012 Před sto lety v r byla na místě staré žacléřské radnice na náměstí započata stavba okresního soudu čp. 10. Sloužila svému účelu až do r Přestože byly snahy v poválečném Československu zachovat úřad soudu v této budově i nadále, sloužila nakonec různým účelům. Byla zde umístěna mateřská školka, učily se tu děti základní školy v Žacléři v období, kdy zde bylo tolik dětí, že se do tříd nevešly. Byly zde učebny základní umělecké školy a bytový odbor. Donedávna i kontaktní místo sociálního úřadu. Nejstarší institucí v budově je úřad pošty. V letech se v 1. patře vybudovalo regionální Městské muzeum Žacléř. Stalo se tak na základě usnesení Rady města Žacléř ze dne 1. dubna Rok 2012 byl tedy již patnáctým rokem žacléřského muzea.

3 Městský znak a medvěd Medvěd mezi dvěma jedlemi v městském znaku je jeho původním znamením, který má zřejmě spojitost s názvem městečka Barnstadt či Bernstadt, které bylo pod hradem Žacléř vystavěno po husitských nájezdech. V šestnáctém století se stalo Žacléřsko hornickou oblastí a do štítu městského znaku přibylo další znamení dělená zídka s hornickými symboly mlátkem a želízkem. Medvěd byl na pečetích i úředních razítkách. Objevoval se i v názvech hostinců, prý i žacléřské pivo bylo po něm pojmenováno, ale to je nedoložené. Na náměstí stála podsaditá roubená hospůdka hostinec U medvěda. Tento název přešel i na zděnou stavbu, která roubenku nahradila, dnešní prodejnu Otesánek. Jeho majitel Josef Püschel nechal do výklenku nad hlavním vchodem umístit dřevěnou sochu medvěda, který měl místo očí žárovky, které svítily do noci víc než oči štamgastů Püschelova hostince. Výklenek byl po II. světové válce zazděn a medvěd zmizel. Vlastně se po dlouhá desetiletí povaloval na půdě radnice až do začátku třetího tisíciletí. Po svém objevení byl převezen do depozitáře Městského muzea Žacléř, zrestaurován panem Heidenreichem a ostatními pracovníky muzea a v r umístěn nad vstupním schodištěm muzea. Pouze žárovky mu v očích už nesvítí.

4 Sbírková činnost Do sbírky Městského muzea Žacléř přibylo v r nových 44 exponátů, 13 exponátů bylo zrestaurováno a 23 jich bylo nakonzervováno. Některé, jako pamětní list na roky I. světové války, dřevěné židle ze staré krkonošské chalupy, kamenný brus či kameninová nádoba, byly umístěny do expozice muzea. Cennými a krásnými exponáty jsou bezesporu dětské hračky. V r obohatily sbírku muzea panenky, kočárek a krásná souprava plechové lokomotivy s vagónem a kolejemi, vyrobeno v 1. polovině 20. století. Vzpomínkou na slávu železnice je drážní telefon od firmy Siemens, používaný v 1. polovině 20. století. Podobně je vzpomínkou na činnost Sboru dobrovolných hasičů v Žacléři hasičská sekera, rovněž umístěná v expozici muzea. Sbírku muzea rovněž obohatily figurky vyrobené v žacléřské porcelánce. Vzácným exponátem je dřevěná lyže s vyraženým nápisem Česká škola v Žacléři. Do pomocné evidence Městského muzea Žacléř bylo zařazeno 46 exponátů. Předměty byly podle potřeby očištěné, dřevěné ošetřené proti škůdcům, a podle potřeby nakonzervované. Pěknými kousky byla obohacena sbírka minerálů, založená v r V depozitáři pracuje na zkrácený pracovní úvazek pan. František Heidenreich dohoda o pracovní činnosti.

5 Výstavy v r Zatímco v lednu a únoru probíhala v muzeu ještě výstava Stromy kolem nás, už se intenzivně připravovala výstava o výrobě automobilů ve Vrchlabí a Žacléři s názvem Škodovky z 50tých let v současnosti. Výstava byla zahájena 24. února a na vernisáž přijeli nejen fandové, ale i odborníci, včetně konstruktérů osobních automobilů ve vrchlabské automobilce. Jejich vyprávění o náročném prosazování pokrokových návrhů nových konstrukcí a modelů automobilů v době po II. světové válce bylo velmi zajímavé. Výstava byla k vidění do 27. května Návštěvníci výstavy se seznámili se slavnou vrchlabskou karosárnou Petera a synové, s perfektní a krásnou řemeslnou prací výrobců kočárů a karosářů, s vývojem automobilky, která byla po II. světové válce chvíli samostatná, a převážně pak pobočným závodem AZNP Mladá Boleslav. Zajímavé čtení bylo o nesplněných přáních vrchlabských vývojových konstruktérů a zamítnutých slibných prototypech. Výstava sledovala dlouhý a ne právě jednoduchý vývoj dodávkového automobilu Škoda Š Ten se naposledy vyráběl ve firmě Roman Jirouš OCELOT v Bobru, malé žacléřské osadě. Pan Roman Jirouš byl hlavním spolupracovníkem a dodavatelem atraktivních exponátů, které návštěvníci na výstavě obdivovali. Prototyp škodováckého motoru s jednoduchým vstřikováním či kompletní podvozek Š 1202 Octavia, Felicia. Vzácnými exponáty na výstavě byly modely prototypů automobilů, např, Škoda Super Sport Ferat. Výstava o velkém automobilovém fandovství přilákala 755 osob.

6 130 let železnice Královec - Žacléř Dne 8. června 2012 byla ve výstavních prostorách Městského muzea Žacléř zahájena výstava ke 130tému výročí lokální železnice Královec Žacléř, jejíž provoz byl zahájen v říjnu Kromě dobových exponátů, fotografií a plánů se mohli návštěvníci seznámit se zajímavou historií výstavby lokálky, na jejímž písemném materiálu spolupracoval s Městským muzeem Žacléř pan Zdeněk Hrdina. Zaslouženou pozornost přitahovaly modely železničních souprav v různých měřítkách. Nebyly to jen děti, které se nemohly odtrhnout od funkčních modelů železnice od firmy MERKUR. Výstava byla nazvána Železnice míří do Krkonoš a přilákala do muzea rekordní počet 1690 osob. Z historie lokální železnice Královec Žacléř Prvním iniciátorem stavby železnice z oblasti Krkonoš s napojením na státní dráhu u Pardubic byl Albert Silberstein, majitel dolů na Svatoňovicku a Žacléřsku. Ve svém memorandu z roku 1844 vypočítával výhody navrhované železnice. Snaha jednotlivce však neměla ve Vídni mnoho úspěchu ke schválení. Po spojení více projektů byla stavba realizována až o několik let později jako přípojná trať k Jihoseveroněmecké spojovací dráze SNDVB. Vyměřování první trasy začalo po udělení koncese na jaře roku 1857 a již 3. února 1859 projel úsek trati z Josefova do Svatoňovic první zkušební vlak. Kolaudace pak byla provedena 1. května 1859 a na celé odbočné trati tak byl zahájen pravidelný provoz.

7 Ve svatoňovické uhelné pánvi působilo tehdy devět uhelných společností, v žacléřské pět. Spory nakonec prodloužení trati do Libavy a Walbřichu zastavily na neurčito. 28. června 1865 přijala rakouská vláda návrh na vybudování trati ze Svatoňovic do Královce a Libavy. Stavba byla zadána stavebním podnikatelům V. Lannovi a bratřím Kleinům. Do zahájení stavby však na jaře 1866 vstoupila pruskorakouská válka. A tu Rakousko prohrálo. V mírové smlouvě, uzavřené v Praze mezi kapitulujícím Rakouskem- Uherskem a vítězným Pruskem, se habsburská monarchie musela zavázat k vybudování tří nových železničních propojení na stávající pruskou síť. Pokud by nebyla tato podmínka splněna, byla pruská strana oprávněna vybudovat nové trati na náklady Rakouska. Práce pokračovaly velice rychle a 1. srpna 1868 byl zahájen provoz do Královce (tehdy Königshan). Mezinárodního významu dosáhla železnice až 29. prosince 1869, kdy začal provoz až do Libavy. Na novém úseku byly vybudovány stanice v Poříčí a v Královci. Vodárny pro zbrojení lokomotiv vodou byly v obou stanicích. Na trati, která prochází náročným horským terénem, bylo vybudováno několik vysokých mostů a před Poříčím musel být prokopán tunel. Železnice se však oproti původním plánům vyhnula Žacléři, a tak si na své koleje museli Žacléřští počkat. Přišel však důležitý mezník. Tím se stal 25. květen roku 1880, kdy byl schválen zákon 56 ř.z. o podpoře místních drah. Ten se podle cizích vzorů snažil přinést státní podporu podnikatelům, kteří měli zájem stavět drobné místní dráhy, tak aby doplnili stávající železniční síť.

8 V únoru 1880 se tak v Praze začala formovat nová železniční společnost - Österreichische Local-Eisenbahn-Gesellschaft (OeLEG / ÖLEG, též Rakouská společnost místních drah RSMD). ÖLEG začala plánovat stavbu většího množství místních drah na území Čech a Moravy. Na ty postupně byly vydávány předkoncese, které se dařilo měnit na definitivní koncese a stavební povolení. V roce 1880 byly získány první tři a následujícího roku dalších pět. Jedna z těchto koncesí byla vydána i na místní dráhu Královec Žacléř. Dne 1. října 1880 byla vydána předkoncese stavební firmě Schön & Wessely. Ministerstvo obchodu vydalo následně 10. listopadu 1880 povolení k předběžným technickým pracím z Královce k závodům Schatzlar Kohlenwerken, případně do Žacléře. Dne 2. srpna 1881 bylo vydáno povolení ke stavbě lokomotivní dráhy z Königshanu do Šaclíře, jako říšský zákon č.105 s platností 90 let. Po tomto povolení už nic nebránilo ve stavbě. Nejprve ve dnech 12. a 13. prosince 1881 proběhla politická pochůzka budoucí trati. Při ní byly řešeny rozpory o připojení do stanice Královec SNDVB a křížení s okresní silnicí. Dne 8. dubna 1882 byla schválena konečná varianta stavby a na 22. června byla Českým místodržitelstvím nařízena politická pochůzka uvedeného úseku. Na základě této pochůzky bylo vydáno ihned stavební povolení i pro tento úsek. Stavba trati i vleček k důlním závodům probíhala rychle. Na základě žádosti stavitele bylo povoleno od 12. září 1882, jako součást stavebních vlaků, zajišťovat i provizorní nákladní dopravu. Mezi tím byly 5. července schváleny plány všech budov podle stavebního řádu pro Království české a 25. srpna byly schváleny ministerstvem obchodu kolejové plány stanic. Již 25. září proběhla předběžná revize trati a zkouška všech mostních objektů. Pak nic nebránilo tomu, aby 5. října byla vykonána technicko-policejní zkouška celé trati. Při této zkoušce bylo vydáno povolení k zahájení veřejného provozu. Ve stanici Královec byla přistavěna další čtvrtá kolej, ze které vycházela kolej do samostatné stanice Königshan Localbahn. V kilometru 2,9 byla postavena zastávka Lampertice. Délka zastávky byla 180 metrů. Součástí zastávky byl strážní domek s čekárnou. Strážník trati obsluhoval hlavně výhybku v km 2,999, z které vycházela vlečka ke kamenouhelným dolům Marie a Elisabeth.

9 Koncová stanice v Žacléři o délce 200 metrů měla hlavní kolej, jednu objízdnou a jednu kusou k nákladním rampám. Na konci hlavní koleje byla postavena výtopna pro dvě lokomotivy. Vedle výtopny se nacházela skládka uhlí, studna a záchod. Celkové stavební náklady na výstavbu dráhy byly vyčísleny hodnotou 320 tisíc zlatých. První rok provozu vykázal nejvyšší hrubé příjmy za období provozu dráhy pod vedením ÖLEGu (rok zlatých). Za dva roky se hrubé příjmy propadly zhruba o pětinu (rok zlatých). Naopak stavební konto se průběžnou úpravou stále navyšovalo. Po převratu se od 28. října 1918 stává trať majetkem Československé republiky. Dráha je předána do správy nově ustanovenému Ředitelství státních drah v Hradci Králové. Po osvobození Československa se provozu na trati ujímají opět ČSD. Obsazovací vlak dojel ze Staré Paky dne 19. května 1945 a zaměstnanci DR byli nahrazeni určenými pracovníky ČSD od Ředitelství státních drah v Hradci Králové. V roce 1946 proběhly po železnici čtyři odsuny německých rodin. Od 6. května 1946 byl opět otevřen železniční přechod z Královce do Lubawky. Útlum těžby uhlí v kamenouhelných dolech Jan Šverma a definitivní ukončení těžby na konci r. 1992, spolu s nárůstem automobilové nákladní dopravy, postupně snížily výkony na lokálce. Po roce 1990 se trať několikrát dostala na seznam nerentabilních tratí s návrhem ukončení provozu.

10 V roce 1997 je v Žacléři vytrháno nepoužívané kolejiště a zachována pouze jedna kusá kolej. Nákladní doprava je vedena pouze na vlečku uhelných dolů v Lamperticích. Dne 9. června 2001 projel poslední nákladní vlak do Polska přes přechod Královec- Lubawka. K úřednímu ukončení provozu na lokálce Královec - Žacléř došlo až v r

11 Výstava obrazů polského malíře Jacka Knapa Jeho přátelé o něm říkají, že kromě talentu je velice skromný a pracovitý umělec. Jacek Knap má vlastní, lehce rozpoznatelný styl magického realismu. Jeho práce se těší velké přízni polského i zahraničního publika. Od dětství žije s malými přestávkami ve Wleni. Pracuje poblíž, v Nielestnie, jako pedagogický terapeut v Domě sociální pomoci. Ve volných chvílích tvoří kresby a obrazy. Miluje krásy krajin a lidských sídel, ve kterých nachází náměty pro svou hluboce emocionální tvorbu. Kromě potulování krajinou nachází potřebnou inspiraci také v hudbě. Nepohrdne dobrým filmem či knihou. Na slavnostní zahájení výstavy, které proběhlo v pátek 7. září, přišlo 41 osob. Celkem ji do 2. listopadu 2012 shlédlo 587 osob.

12 Výstava obrazů výtvarníka Antonína Vobořila a Jany Macharovské Antonín Vobořil se narodil v r na Mostecku v Dolním Jiřetíně, městečku, které padlo za oběť povrchovému dolování hnědého uhlí. Již ve škole vynikal v kreslení a učitelé ho doporučovali na další studia v tomto oboru. Otec však pracoval na šachtě a na taková studia nebylo ani pomyšlení. Antonín nastoupil do učebního oboru písmomalířství. Při záboru pohraničí se rodina odstěhovala k Plzni do Radnice. Za války pracoval na pile, kde se vyráběly dřevěné baráky pro pracovní tábory. Po skončení války se Vobořilovi vrátili domů a Antonín nastoupil do Stalinových závodů, pozdějšího Chemopetrolu, do oddělení propagace. Na naléhání kolegy, který odešel jako výtvarník do mosteckého divadla, to Antonín zkusil také, a zůstal tam jako malíř divadelních dekorací plných třicet let až do jeho zániku v r Když se dívám dnes na televizi, vzpomínám na umělce, se kterými jsem se v divadle setkával při jejich vystoupeních. Bohužel, někteří mezi námi už nejsou. Se starým mosteckým divadlem se přišel rozloučit jen Vašek Neckář. Při práci v divadle, kterou měl rád, poznal Antonín Vobořil scénografy velkých divadel, včetně Národního. Přesto se těšil domů, do svého ateliéru, kde se věnoval své vlastní tvorbě. Nejraději maloval krajinu, kopíroval však i staré mistry.

13 Jana Macharovská se narodila v Ústí nad Labem v r Když jí bylo jedenáct let, přestěhovala se se svými rodiči a sestrou do Žacléře. V nedalekém Trutnově nastoupila na osmileté studium gymnázia. Jejím hobby bylo tvořit návrhy oblečení, které si pak sama šila. Přijímací zkoušky na VŠE oděvního návrhářství nedopadly, a tak se v červenci roku 2003 vydala do Anglie. Její zálibou se stalo cestování, které bylo v případě Jany na zážitky, ať už krásné či chmurné, velice bohaté. Jana říká: Každý se se svými pocity vyrovnává různými způsoby, třeba psaním deníku, či poezie. Ale mně bylo bližší si svůj deník malovat. Za své malířské nadšení vděčím mému dědečkovi Antonínu Vobořilovi. Díky němu jsem vyrůstala v kouzelném světě barev a fantazie. Obrázky musí být hotové ještě ten den, jsou motivované pocity a emocemi, které právě prožívám. Na zahájení výstavy obrazů Antonína Vobořila a Jany Macharovské dne 9. listopadu přišlo 57 osob. Trvala do 9. prosince 2012 a navštívilo ji 76 osob.

14 Poslední výstava r byla nazvána Lyže, boby, saně huráá na ně! Návštěvníci se seznámili s historií a vývojem lyžování v Krkonoších nejen v textu, ale především díky bohaté kolekci lyží, která je součástí sbírky Městského muzea Žacléř. Nejstarší lyže jsou odborníky datovány kolem r a jejich vázání používali vojáci rakouské armády. Na výstavě byly dále ke zhlédnutí boby po domácku vyrobené, dětské saně ze začátku 20tého století, dokonce sněhová koloběžka a tajfunky, vyráběné ve Svobodě nad Úpou. Nostalgické vzpomínání umocňovaly dobové fotografie a ilustrace. Málokdo z návštěvníků tušil, že se v Žacléři velmi kvalitní lyže dnes vyrábějí. Část kolekce žacléřských lyží Lusti celý vývoj prkýnek uzavírala. Výstava Lyže, boby, saně huráá na ně! byla zahájena dne 14. prosince za účasti 70ti osob.

15 Z historie lyžování na Žacléřsku v Krkonoších, se v 1. polovině 20. století vyráběly lyže (vedle značkových ) podomácku v kdejaké chalupě. Tehdy byla lyžařská výstroj a výzbroj samozřejmostí každého obyvatele Krkonoš, protože si ji mohl každý pořídit a všichni se hýbali. Je neuvěřitelné, jaké kousky na těch primitivních prkýnkách tehdy lyžníci prováděli Šikovní lyžaři, fyzicky dobře vybavení díky tvrdé práci v lese, hospodářství či na šachtě, žili i v nejvýchodnější části Krkonoš na Rýchorách a Žacléřsku. V rodině Johanna Feesta se vyráběly lyže již na konci 19. století, zrovna tak u Braunů. Na lyžích se začalo velice brzy soupeřit, a to v několika disciplínách - běhu, krasojízdě a skoku. Vnuci zmíněného Johanna Feesta byli zdatnými sportovci, Gottfried byl v r účastníkem Středoevropských mezinárodních závodů lyžařských v Janských Lázních. Velká popularita a masovost vyžadovala organizaci. Nejstarší doklad o organizovaném sportování v Žacléři je z r Tehdy byl založen německý tělovýchovný spolek Der deutsche Turnverein (DTV), nazývaný Duch hor. Cvičili zde děti, žáci, muži a ženy. V r byl založen oddíl zimních sportů Wintersportverein-Aupenthal. A v témže roce byl postaven za porcelánkou na Poláku skokanský můstek s kritickým bodem 50 m. Kronika uvádí, že v následujícím roce na něm proběhl závod, kterého se zúčastnilo 27 skokanů za podpory 3000 diváků. V r se závodu ve skoku a běhu na lyžích, vypsaném pro všechny věkové kategorie, účastnilo dokonce 200 závodníků a diváků bylo Po II. světové válce to byly severské disciplíny, které vévodily zimním sportům. Na začátku 50tých let byl v Prkenném Dole vybudován skokanský můstek s kritickým bodem K-48 m. V provozu byl až do r Soutěžilo zde i několik československých reprezentantů, rekord můstku držel Drahoš Jebavý s 54 m. S těmito borci úspěšně závodili i domácí skokani Baníku Žacléř pod vedením trenérů Hanse Feesta byl jediným z rodiny, kdo přežil válečná léta, dále Helmuta Fibingera a Rudy Kopejtka Brauna. V 60tých letech byla základna lyžařského oddílu pod vedením Tondy Poláka nejsilnější. Petr Heisler získal na mistrovství ČSSR ve skoku na lyžích v r bronz. V závodě sdruženém se stal Karel Zahradník opakovaně v letech mistrem republiky a Jan Kubal byl šestý na stejném klání v r a devátý v r

16 V r byl v Prkenném Dole vybudován na úkor skokanského můstku lyžařský vlek. V Žacléři se staly prioritou sjezdařské disciplíny a opět se závodilo. V r stálo na startu kvalifikačního závodu žactva v obřím slalomu 290 dětí. Pod vedením trenérů Tondy Kamenického, Heinze Brauna a Richarda Macháčka dosahovala žacléřská mládež opět velmi dobrých výsledků. Mezi kluky vynikal Petr Petira a mezi děvčaty Božena Hloušková. Božka si přivezla z celostátní olympiády učňovské mládeže ve Vysokých Tatrách bronz. Nejdále to dotáhla pod vedením svého otce Karolína Šedová v alpském lyžování a Klára Hofmanová v jízdě na skibobu. Karolína se stala několikanásobnou mistryní Československa a České republiky v juniorské i ženské kategorii ve slalomu, obřím slalomu a super G. V r přivezla z mistrovství světa juniorů v Trofen Topolino v Itálii stříbro. V r byla sedmá na mistrovství světa juniorů ve švýcarském Schwytzu. Na mistrovství světa v italském Sestriere byla 12. v kombinaci a v r si přivezla ze světové Univerziády ve Vysokých Tatrách bronz ze super G. V nové disciplíně skicrossu jezdila Světový pohár a v letech 2002/2003 zvítězila v Evropském poháru. Klára Hofmanová začala jezdit na skibobu v r Propracovala se do žákovské reprezentace a v r byla nominována na mistrovství světa juniorů. Přivezla si čtyři stříbrné medaile ze super G, obřího slalomu, slalomu a kombinace. V r ve skvělé formě zvítězila na mistrovství světa v obřím slalomu a v super G byla druhá. V r získala jako juniorka na mistrovství světa v super G čtvrté místo v obřím slalomu, v kombinaci bronz a ve slalomu stříbro. Žacléřáci patřili též k průkopníkům nového zimního sportu - snowboardu. Především Milan - Míša - Melesík, vítěz učňovské olympiády ve slalomových disciplínách v r a mistr republiky v jízdě na skateboardu. V této disciplíně neměl v letech konkurenci. Míša si své snowboardové prkno vyrobil v r a později zahájil snad první sériovou výrobu snowboardů v republice pod názvem Pterodaktylus. Kluci ze Žacléře brzy patřili k nejlepším v republice. Daniel Kadavý obsadil na MS juniorů ve Finsku v r místo.

17 Žacléřské lyže Lusti Poptávka po snowboardových prknech se stala podnětem k tovární výrobě, kterou zahájil Milan Luštinec v r V r přidal k sortimentu prken ještě výrobu turistických lyží. V r navázal spolupráci s rakouským obchodním partnerem a založil společnost GALUS Industries s.r.o. O rok později uvedla firma své výrobky na český trh pod názvem Lusti. Neznámá značka si budovala svoji pozici, poptávka stoupala. Lyže a prkna Lusti dokázaly konkurovat sportovně laděným výrobkům světových značek, a to jak kvalitou, tak především cenou. Díky zkušenostem se pustila firma Lusti do výroby závodních slalomových lyží pro mládež a juniory. Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Na špičkových snowboardových prknech ze Žacléře vyjíždějí čeští závodníci pravidelně FIS body. V sezoně obsadil Petr Šindelář 2. místo na otevřeném mistrovství Německa a Lukáš Doležal byl v r vicemistrem ČR. Na lyžích Lusti jezdil světový pohár ve skicrossu Zdeněk Šafář a v boulích Nikola Sudová, účastníci zimních olympijských her ve Vancouveru. Poděkování za zpestření vernisáží uměleckým zážitkem patří učiteli ZUŠ Žacléř panu Jiřímu Jiráskovi a jeho studentům. Nezištně zahráli na několika vernisážích v Městském muzeu Žacléř. Eliška Šafránková, Jiří Jirásek

18 Muzejní noc Námět Muzejní noci, konané dne 18. Května, se nesl v rámci výstavy Škodovky z 50tých let v současnosti. Na Rýchorském náměstí předvedli členové dobrovolných hasičů v Žacléři vyprošťovací zásah z havarovaného automobilu pomocí moderní techniky, kterou sbor disponuje. Pro děti byly připraveny omalovánky s tématikou automobilů. Akci navštívilo 82 osob. Dny evropského kulturního dědictví V rámci této akce, která proběhla dne 8. září, byly zpřístupněny půdní prostory budovy Městského muzea Žacléř, ve kterých byla nainstalována výstava umělecké keramiky žáků Základní umělecké školy v Žacléři.

19 Vzácná návštěva U příležitosti vydání českého překladu knihy Salin dar, který iniciovala Karin Venhauer, a jejíž křest proběhl ve společenském centru UFFO v Trutnově, navštívila dne 7. března 2012 Městské muzeum Žacléř autorka knihy a dcera paní Saly Kirschner, Ann Kirschner. Ann Kirschner

20 Spolupráce Kromě dlouhodobé spolupráce s Krkonošským muzeem ve Vrchlabí, Muzeem Podkrkonoší Trutnov, Muzeem tkalcovství na Dolním Slezsku v Kamenné Góře a Krkonošským muzeem v Jelení Góře jsme ve spolupráci se Střediskem kultury, turistiky a sportu uspořádali již zmíněnou výstavu polského výtvarníka Jacka Knapa. Na oplátku byla uspořádána v září a říjnu 2012 výstava českých umělců ve Wleni. Zároveň byla navázána spolupráce v oblasti kultury s Veřejnou knihovnou města a svazku obcí Gryfów Śląski. Chystají se výměnné výstavy umělců. Městské muzeum Žacléř navázalo v r spolupráci s Parkem miniatur v Kowarech. Výsledkem společné dohody je sleva pro vstup do obou zařízení.

21 Den lidových řemesel V r to byl již desátý jubilejní svátek řemeslníků, který se tradičně na Rýchorském náměstí v Žacléři pořádá dne 5. července. Organizačně se na jeho uspořádání podílí též MMŽ. Celkem 115 stánků zaplnilo prostor náměstí. Přestože byla zastoupena tradiční řemesla jako spřádání vlny, košíkářství, řezbářství, drátování, byla jako minulé ročníky silně zastoupena keramika a šperkařství. V tomto odvětví se prosazují vedle tradičních, např. smaltovaný šperk, i nové techniky. Zasloužený zájem budil stánek paní Šídové, která vyráběla skleněné šperky tavením. V horní části náměstí předváděli své řemeslo v dobovém oblečení kováři. Den lidových řemesel byl doprovázen bohatým kulturním programem. Na pódiu se už od rána střídali umělci a baviči. Myslelo se též na děti, pro které byla na dvoře budovy muzea umístěna divadelní scéna a tvořivá rukodělná dílna. Také o pochutiny bylo bohatě postaráno. Pro déšť, který se na Žacléř snesl večer, se návštěvníci nedočkali ohňostroje.

22 Personální situace V r pracovali na stálý úvazek v Městském muzeu Žacléř a Turistickém informačním centru Daniel Mach - vedoucí na zkrácený úvazek, Ilona Fidlerová na plný pracovní úvazek, Jana Mádlová jako uklízečka na zkrácený pracovní úvazek. V depozitáři František Heidenreich dohoda o provedení práce. Paní Vendula Poláková v důsledku nemoci v r v muzeu nepracovala. Tíživá situace se řešila v exponovaných letních měsících nouzově, formou brigádníků. V muzeu pracovala v květnu paní Stáňa Milostná, a v měsících červen, červenec a srpen pracovaly v muzeu k velké spokojenosti studentky Lucie Kligerová a Kristýna Gracíková. Dne 1. října nastoupila na zkrácený a dočasný pracovní úvazek paní Zuzka Luková. Personální situace je dlouhodobě nevyhovující. Pracovníci muzea zajišťují také chod Turistického informačního centra, které v r navštívilo osob, dohromady navštívilo obě instituce osob. Kristýna Ilona Stáňa Daniel Lucka Zuzka

23 Návštěvnost V r navštívilo MMŽ osob, o 338 návštěvníků více než v r Nejsilnější měsíce byly květen až září, celkem osob. Nejslabším měsícem, co do návštěvnosti, byl listopad. Co si přejeme Těšíme se na intenzivnější spolupráci s učiteli a především žáky Základní školy Žacléř. Učitel Radovan Vlček se svými žáky aktivně spolupracují s MMŽ v rámci projektů zaměřených na poznávání přírody a historie. Přejeme si více návštěvníků ze Žacléře a jeho okolí, vyřešení personální otázky. Těšíme se na vlastní webové stránky, které budeme moci sami včas aktualizovat. Děkujeme pracovníkům Technických služeb Žacléř za pomoc při stěhování exponátů, Sboru dobrovolných hasičů za ukázku zásahu vyproštění zraněného řidiče z havarovaného automobilu při Muzejní noci, panu Romanu Jiroušovi za poskytnutí automobilu k rozřezání při tomto zásahu. Děkujeme Městu Žacléř a všem, kteří s námi v r spolupracovali, podporovali nás, nebo třeba jen fandili. Daniel Mach

24

25 Nové exponáty či změny v expozici vždy něco nového pro návštěvníky Městského muzea Žacléř.

26 Nová vitrína K drobným úpravám, výměně exponátů za nové či atraktivní, dochází průběžně. Zcela nově byla vytvořena vitrína o Bernhardu Collinsovi. Sloužil v průběhu II. světové války v britské armádě a jako zajatec byl vězněn v Královci. Ve vitríně jsou vystavené jeho osobní předměty, které nám darovala jeho manželka Margaret. Pamětníci Cenným zdrojem informací o historii jsou pamětníci, kteří vypráví o svém životě, práci či událostech. Na snímku bývalý havíř Dolu Jan Šverma Ivan Kurka.

27

Školní akademie potěšila nejen rodiče

Školní akademie potěšila nejen rodiče červen 2015 cena 10 Kč Školní akademie potěšila nejen rodiče Na závěr školního roku se v místní základní škole uskutečnila Školní akademie, která se v prostorách tělocvičny koná každé dva roky. Té letošní

Více

Foto: D. Hloušek. Začala zimní sezona

Foto: D. Hloušek. Začala zimní sezona leden 2013 cena 10 Kč Začala zimní sezona U dolní stanice lanové dráhy v Harrachově čekalo v sobotu 15. prosince na lyžaře oficiální Zahájení lyžařské sezony. K vidění byly předváděcí akce firem Dynastar

Více

Elektronickou verzi časopisu Puls najdete na www.muvrchlabi.cz/puls. Vánoční jarmark 7. 12. /náměstí TGM Vánoční koncert

Elektronickou verzi časopisu Puls najdete na www.muvrchlabi.cz/puls. Vánoční jarmark 7. 12. /náměstí TGM Vánoční koncert Elektronickou verzi časopisu Puls najdete na www.muvrchlabi.cz/puls 7,- Kč 12 Prosinec 2013 Časopis města Vrchlabí Vánoční jarmark 7. 12. /náměstí TGM Vánoční koncert ZUŠ Karla Halíře 12. 12. /KD Střelnice

Více

KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994

KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994 KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994 Autorka kroniky: Hana Orálková 17. února: Co se musí umět. Hudebně výchovný pořad Pavla Nováka pro žáky II. Stupně základních škol 18. února: Ples firmy

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

měsíčník pro občany města Nové Paky a okolí - ACHÁT MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - ČERVENEC/SRPEN 2012 - číslo 7, 8-15,-Kč

měsíčník pro občany města Nové Paky a okolí - ACHÁT MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - ČERVENEC/SRPEN 2012 - číslo 7, 8-15,-Kč měsíčník pro občany města Nové Paky a okolí - ACHÁT MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - ČERVENEC/SRPEN 2012 - číslo 7, 8-15,-Kč Foto: Zdeněk Kudrnáč Z obsahu čísla: Zprávy z městského úřadu *

Více

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy.

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy. KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 PROSINEC Kulturní pořady měsíce prosince Hankův dům: - Hvězdička betlémská - zpívání a povídání o Vánocích. - Sněhová vločka představení žáků ZUŠ. - B. L. Nelson:

Více

07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč

07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč 07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč Dne 15. 6. proběhla na broumovském náměstí oslava Dne daňové svobody. Někteří daňoví poplatníci, zdá se, neměli pro samou práci na oslavu tohoto památného

Více

KRONIKA MĚSTA KOLÍNA STŘEDOČESKÝ KRAJ

KRONIKA MĚSTA KOLÍNA STŘEDOČESKÝ KRAJ KRONIKA MĚSTA KOLÍNA STŘEDOČESKÝ KRAJ 2013 0 Obsah: 1. Životopis kronikáře 2. Zápisy z roku 2013 a. Politický, veřejný a hospodářský život i. Leden První občánek města Kolína Novoroční ohňostroj v roce

Více

Mezinárodní folklorní festival ve Vrchlabí 16.8. 19. 8.2011

Mezinárodní folklorní festival ve Vrchlabí 16.8. 19. 8.2011 Mezinárodní folklorní festival ve Vrchlabí 16.8. 19. 8.2011 ˇ Casopis mesta ˇ Vrchlabí 7,- Kc ˇ ˇ Srpen 2011 Elektronická verze časopisu Puls je na www.muvrchlabi.cz/puls ˇ Mezinárodní folklorní festival

Více

BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ

BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2012 1 PF 2012 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych jménem vedení radnice a samozřejmě i jménem svým popřál všem občanům našeho města vše nejlepší do nového roku, hodně

Více

vypadat. První zmínka o existenci radnice v Nové Pace je z roku 1424. Radnice v každém městě většinou na náměstí. Lišila

vypadat. První zmínka o existenci radnice v Nové Pace je z roku 1424. Radnice v každém městě většinou na náměstí. Lišila 1 MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ ČERVEN 2005 - číslo 6-15,-Kč RADNICE NA PACE Radnice v každém městě byla odedávna nejdůležitější budovou a stávala většinou na náměstí. Lišila se od ostatních

Více

Zpravodaj. měsíčník vydávaný Městským úřadem v Hostinném Z RADNICE SOUTĚŽ NA BYTY OBSAH: VE ZPRAVODAJI DÁLE NAJDETE:

Zpravodaj. měsíčník vydávaný Městským úřadem v Hostinném Z RADNICE SOUTĚŽ NA BYTY OBSAH: VE ZPRAVODAJI DÁLE NAJDETE: Zpravodaj města Hostinné 5 /2014 měsíčník vydávaný Městským úřadem v Hostinném OBSAH: REKONSTRUKCE / SOUTĚŽ NA BYT / RADA MĚSTA/ VOLBY / PORCIUNKULE / ŠKOLSTVÍ / VÝSTAVA IVETY PILAŘOVÉ / SPORT / VE I DÁLE

Více

Pod Čerťákem se točily kolotoče

Pod Čerťákem se točily kolotoče 2006 červenec Pod Čerťákem se točily kolotoče Ve sváteční dny prvního červencového víkendu bylo na travnaté ploše běžeckého areálu, rozkládajícího se mezi dolní stanicí lanové dráhy a hotelem Skicentrum,

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

Jaroslav Samson Lenk. Advent a vánoční svátky ve Vrchlabí a okolí

Jaroslav Samson Lenk. Advent a vánoční svátky ve Vrchlabí a okolí Jaroslav Samson Lenk Adventní koncert MUSICA PER QUATTRO Nejkrásnější melodie klasických autorů, vánoční hudbu a české koledy můžete slyšet v podání sopranistek Zuzany Meierové Genrtové a Ivany Portlové

Více

ROČNÍK 18 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2008 CENA 6,- KČ

ROČNÍK 18 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2008 CENA 6,- KČ ROČNÍK 18 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2008 CENA 6,- KČ KINEMATOVLAK DORAZIL I DO ROKYTNICE Pohádkový Kinematovlak vyjel na svou trasu v úterý 1. dubna 2008 v 11.00 hodin z Hradce Králové a ve čtvrtek 10.4.2008 dorazil

Více

školy Bohumínská. Přijali jsme 57 dětí, od prvního září bychom měli otevřít dvě třídy, informoval ředitel školy Mgr. Marek Sládeček.

školy Bohumínská. Přijali jsme 57 dětí, od prvního září bychom měli otevřít dvě třídy, informoval ředitel školy Mgr. Marek Sládeček. ročník XXIII únor 2015 Do slezskoostravských škol se přihlásilo 144 dětí Zápisy budoucích prvňáčků SLEZSKÁ OSTRAVA/ Během měsíce ledna se konaly zápisy dětí do prvních tříd čtyř slezskoostravských základních

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Ξ PLZEŇSKÝ KRAJ Ξ STŘEDOČESKÝ KRAJ Ξ JIHOČESKÝ KRAJ Ξ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ξ KARLOVARSKÝ KRAJ Ξ ÚSTECKÝ KRAJ Ξ LIBERECKÝ KRAJ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Ξ PLZEŇSKÝ KRAJ Ξ STŘEDOČESKÝ KRAJ Ξ JIHOČESKÝ KRAJ Ξ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ξ KARLOVARSKÝ KRAJ Ξ ÚSTECKÝ KRAJ Ξ LIBERECKÝ KRAJ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Ξ PLZEŇSKÝ KRAJ Ξ STŘEDOČESKÝ KRAJ Ξ JIHOČESKÝ KRAJ Ξ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ξ KARLOVARSKÝ KRAJ Ξ ÚSTECKÝ KRAJ Ξ LIBERECKÝ KRAJ Ξ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Ξ PARDUBICKÝ KRAJ Ξ VYSOČINA Ξ JIHOMORAVSKÝ

Více

NÁŠ DOMOV. Kašna i nová zeleň dostává zabrat. Od lidí. Běžci zdolali 103 kilometrů z Opole do Bruntálu

NÁŠ DOMOV. Kašna i nová zeleň dostává zabrat. Od lidí. Běžci zdolali 103 kilometrů z Opole do Bruntálu N O V I N Y M Ě S T A B R U N T Á L U NÁŠ DOMOV číslo 11 ročník XVII 28. června 2006 4 Kč www.mubruntal.cz Lipová alej znovu láká k procházkám Volný byt VaK a cena vody Platnost řidičských průkazů Fotografie

Více

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy.

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy. K www.mestok ralupy.cz ralupský Z pravodajčervenec-srpen Měsíčník města Kralupy nad Vltavou / 2011 15,- Kč DNY KRALU P ohlédnutí Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 24 (243) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ ROŽMBERK NAD VLTAVOU, LOUČOVICE, PŘEDNÍ VÝTOŇ, HORNÍ

Více

Editorial. Z obsahu. ročník 21 č. 3/2011

Editorial. Z obsahu. ročník 21 č. 3/2011 1 Editorial Tyto řádky píši bezprostředně po schůzi předsednictva našeho sdružení, první po úmrtí předsedy pana Ing. Radko Weignera. Atmosféra jednání byla touto okolností jednoznačně poznamenána. Jednání

Více

XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč. 35 let

XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč. 35 let XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč 35 let Předání pamětního listu ministrem K. Jankovským starostovi V. Richterovi. Archiv MÚ 2 Jilemnice slaví jedinečný úspěch! Jilemnice získala titul Historické město roku

Více

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN 2004 Předprázdninové zamyšlení Za několik málo dní nastane tolik očekávaná doba prázdnin a dovolených. Doba, ve které více času než kdy jindy trávíme v přírodě. Na svých toulkách

Více

Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu. Čtěte na straně 12

Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu. Čtěte na straně 12 Změny v zastupitelstvu Novým zastupitelem se stal Martin Houška Čtěte na straně 2 Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu Čtěte na straně 12!!!! Mistrovství světa v bobbingu na Pustevnách

Více

V Havířově dne 31. května 2012 Kronikář Jozef Pintér

V Havířově dne 31. května 2012 Kronikář Jozef Pintér V Havířově dne 31. května 2012 Kronikář Jozef Pintér 2 OBSAH 1. Časový sled událostí rejstřík 2. Historie a současnost Havířova 3. Vedení města 4. Demografické údaje 5. Termíny schůzí Rady města Havířova

Více

www.zaclerska70.cz. Děkujeme za pochopení, Žacléřský Zpravodaj UFFO JE TU!

www.zaclerska70.cz. Děkujeme za pochopení, Žacléřský Zpravodaj UFFO JE TU! 09/2010 22. r o č n í k www.zacler.cz, @zacler.cz 1 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 10 10 11 11 www.zaclerska70.cz. Vážení spoluobčané, kvapem se blíží konec tohoto volebního období a 15. 16. října nás čekají volby

Více