Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 10/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 10/2013"

Transkript

1 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 10/2013 Moderní přístavba Slovanského gymnázia v Olomouci slavnostně otevřena strana 2 Dokončili jsme obnovu lednické zámecké jízdárny strana 6 Vršovický zámeček zvaný Rangherka opět ožil strana 10

2 obsah 10/2013 Foto na titulní straně: Zámecké jízdárny Lednice - interiér multifunkčního vzdělávacího centra. Kolektivní smlouva pro rok 2014 byla podepsána 1 Na Ivančicku modernizujeme úpravnu vod a vodovod 2 Moderní přístavba Slovanského gymnázia v Olomouci slavnostně otevřena 3 Rekonstrukce hlavního nádraží v Olomouci 5 Dokončili jsme obnovu lednické zámecké jízdárny 7 Závod Železnice a tramvaje v Brně 8 Vršovický zámeček zvaný Rangherka opět ožil 10 Vítězství v české námořní rallye 2013 úspěch barev OHL ŽS 12 Vydává: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří, tel.: , fax: Předseda redakční rady: Mgr. Jan Rupp Členové redakční rady: PhDr. Taťjana Pelíšková, Ing. Soňa Krajčová, Oldřich Sobol, Ing. Tomáš Psota, Jana Chocholová, Jana Botková Registrováno Odborem kultury Magistrátu města Brna pod č. R 19/75 ze dne 31. října 1995.

3 úvodník Kolektivní smlouva / KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PRO ROK 2014 byla podepsána Vážení zaměstnanci, jak jistě víte, společnost OHL ŽS, a.s. má dlouhodobě podepsanou Kolektivní smlouvu, a to na období let Situace ze závěru roku 2009, kdy byla stávající Kolektivní smlouva uzavírána, se diametrálně liší od skutečnosti, kterou prožíváme nyní. Proto jsme se podstatnou část tohoto roku zabývali úpravou Kolektivní smlouvy do podoby, která by reagovala na aktuální situaci a byla všestranně průchozí. Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel Dne jsme v rámci jednání Dozorčí rady slavnostně podepsali s předsedou RP OSŽ panem Oldřichem Sobolem upravenou verzi Kolektivní smlouvy ve znění pro rok Tato Kolektivní smlouva reaguje na nové legislativní úpravy pracovně-právních vztahů, modifikuje některé zaměstnanecké benefity a zejména upravuje systém odměňování. Úplné znění Kolektivní smlouvy najdete na Portále společnosti. Vzhledem k tomu, že tato smlouva má platnost pouze do konce roku 2014, započneme s odborovou organizací již začátkem příštího roku nové kolektivní vyjednávání, jehož výsledkem by měl být text Kolektivní smlouvy pro následné období Oldřich Sobol, předseda Rady předsedů OSŹ Mgr. Jan Rupp Vedoucí odboru Řízení lidských zdrojů

4 2 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS z domova Na Ivančicku modernizujeme ÚPRAVNU VOD A VODOVOD V říjnu byla slavnostně zahájena realizace projektu SV Ivančice Rosice zajištění kvality pitné vody, díky kterému na Ivančicku a Rosicku dojde ke zvýšení kapacity zdrojů vody a její kvality. Stavba bude realizována za plného provozu bez přerušení dodávek vody pro obyvatele. Investorem projektu je Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice a zhotovitelem Sdružení Pitná voda SV Ivančice Rosice sestávající z akciových společností OHL ŽS, COLAS CZ a IMOS Brno. Kapacity současných vodních zdrojů v této oblasti jsou již nedostatečné a je nezbytné jejich navýšení a doplnění novými zdroji pitné vody, uvedl Ing. Tomáš Hájek, místopředseda předsednictva Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice pověřený řízením projektu. Díky rekonstrukci povrchu akumulačních nádrží a výměně trubního vystrojení však dojde i ke zlepšení kvality pitné vody, dodal. Projekt zahrnuje výstavbu a rekonstrukci stávajících výtlačných a přívodních řadů a rekonstrukci objektů Skupinového vodovodu Ivančice Rosice. Vodovodní přivaděče a výtlaky jsou z poloviny minulého století, což je v některých případech již na hranici životnosti. Vlivem zanášení potrubí navíc došlo ke snížení jeho kapacity, řekl Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a.s. Proto je zrenovujeme a tam, kde to nebude možné, je nahradíme zcela novým litinovým nebo polyetylenovým potrubím, přiblížil. V návaznosti na zvýšení kapacity zdroje v Ivančicích je nutné rekonstruovat i zdejší úpravnu vody (ÚV). Velká rekonstrukce jak Slavnostním poléváním hydrantu zahájili stavbu SV Ivančice Rosice zajištění kvality pitné vody zleva: Ing. Zdeňka Kvasničková, ředitelka divize 1, OHL ŽS, a.s., Ing. Dana Koldová, projektová manažerka Státního fondu životního prostředí, Ing. Svatopluk Staněk, místostarosta města Oslavany, MUDr. Vojtěch Adam, starosta města Ivančice, Radoslav Skála, předseda předsednictva Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, Ing. Lubomir Gloc, ředitel divize Brno venkov, Vodárenská akciová společnost, a.s., Ing. Michal Altrichter, ředitel oblasti jih, COLAS CZ, a.s. a Ing. Tomáš Nossek, výkonný ředitel závodu Zóna-ČR, OHL ŽS, a.s.

5 10/ stavební, tak technologická, zajistí téměř 2,5násobné navýšení kapacity úpravy vody. V ÚV Ivančice budou filtrovány a míseny vody z nových i regenerovaných vrtů a z řeky Jihlavy, přičemž navržené řešení nemá v České republice obdobu. Nová technologická linka následně upraví vodu na pitnou, která se bude rozvádět čerpacími stanicemi a kapacitním potrubím do upravených vodojemů. V rámci stavby bude vybudováno nebo vyměněno celkem 22 km vodovodního potrubí, budou rekonstruovány čerpací stanice Moravské Bránice, Ivančice a Padochovka a provedeny stavební a technologické úpravy na vodojemu Réna v Ivančicích, vodojemu v Oslavanech, Rosicích a vodojemu Sička u obce Kratochvilka. Celkové náklady stavby by měly dosáhnout částky 337 mil. Kč bez DPH, z toho očekávané stavební náklady činí 306 mil. Kč bez DPH. Evropská unie přispěje prostřednictvím Operačního programu životní prostředí na realizaci částkou 237,6 mil. Kč, projekt je dále spolufinancován dotací od Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 14 mil. Kč a jeho zvýhodněnou půjčkou ve výši 28 mil. Kč. Zbývající vlastní zdroje investora činí 57,4 mil. Kč. Dokončení zakázky je plánováno na leden 2015, kdy bude předána do provozování Vodárenské akciové společnosti, divizi Brno-venkov. Útvar Kancelář GŘ z domova MODERNÍ PŘÍSTAVBA SLOVANSKÉHO GYMNÁZIA V OLOMOUCI slavnostně otevřena Moderní bezbariérová čtyřpodlažní stavba, která nahradila již nevyhovující přístavek ze 70. let, vyrostla vedle historické budovy gymnázia v ulici Jiřího z Poděbrad. Nové učebny, jídelna, tělocvična i hřiště na střeše poslouží téměř sedmi stovkám žáků a zaměstnanců. Slavnostního předání přístavby Slovanského gymnázia se zúčastnil hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. Studenti se museli dlouho tísnit v nevyhovujících prostorech. Nová budova nabízí studentům komfort potřebný k náročnému studiu i prostor ke sportovnímu vyžití, řekl hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. V těchto dnech slaví gymnázium 146. výročí svého založení. Novou budovu jsme získali po sto letech od stavby první budovy gymnázia. Doufáme, že nám umožní dále zlepšovat již tak vynikající výsledky školy, uvedl ředitel gymnázia Radim Slouka.

6 4 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS Zleva: Ing. Jaromír Pelinka, ředitel divize 3, OHL ŽS, a.s., Ing. Jaromír Uhýrek, jednatel společnosti GEMO OLOMOUC spol. s r. o., Ing. Zdeněk Švec, náměstek hejtmana Olomouckého kraje, RNDr. Radim Slouka, ředitel SGO Jsem rád, že jsme mohli přispět k úspěšné realizaci. Z odborně technického hlediska bych chtěl poukázat na speciálně provedený obvodový plášť, kdy na nosné konstrukci je zavěšena 12cm betonová monolitická pohledová stěna. Rovněž technické řešení a vybavení odborných učeben výrazně vybočuje nad běžný standard, řekl Ing. Jaromír Uhýrek, jednatel společnosti GEMO OLOMOUC. Nová budova má jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Dostavba citlivě doplňuje jak historickou budovu, tak dostavbu sousední pedagogické fakulty, řekl Ing. Jaromír Pelinka, ředitel divize 3 ze společnosti OHL ŽS. Členění fasád nového křídla reaguje na vnitřní uspořádání školy. Fasádu z pohledového betonu ozvláštňují nepravidelné prosklené plochy a kontrastní omítka tělocvičny v nejvyšším patře budovy. Zajímavostí je, že byla využita také plochá střecha, na níž je umístěno venkovní hřiště, dodal. Ve sklepních prostorech nové školní budovy jsou umístěny šatny studentů a provozně-technické zázemí. V přízemí byla vybudována jídelna s kapacitou 250 osob, určená až pro strávníků, která bude sloužit i žákům a zaměstnancům dalších dvou blízkých škol. Jídelna je rozčleněna do čtyř částí na hlavní centrální jídelnu pro studenty, část pro učitele, vlastní výdejnu jídla a školní bufet. Prostor školního bufetu lze využít i jako přednáškovou místnost či výstavní síň. Ve druhém až čtvrtém podlaží jsou kabinety, odborné učebny a laboratoře a také nová tělocvična. Ta gymnáziu dlouhodobě chyběla. Samozřejmostí je moderní sociální zařízení školy a bezbariérové řešení všech podlaží, doplněné osobním výtahem. Součástí projektu jsou i venkovní úpravy včetně příjezdové komunikace, parkoviště a výsadby zeleně. Slovanské gymnázium vzniklo v roce 1867 jako první česká střední škola na střední a severní Moravě. Prvním maturitám

7 10/ předsedal osobně císař František Josef I., a z řad jeho studentů vzešlo hned několik významných osobností. Práce na projektu Dostavba budovy Slovanského gymnázia v Olomouci byly zahájeny v únoru 2012 a skončily v červenci tohoto roku. Celkové náklady stavby dosáhly 158,06 mil. Kč bez DPH. Investorem projektu byl Olomoucký kraj, zhotovitelem Sdružení pro Dostavbu Slovanského gymnázia, tvořené společnostmi GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. (vedoucí sdružení), a OHL ŽS, a.s. Generálním projektantem stavby byl Ateliér-R. Útvar Kancelář GŘ z domova Rekonstrukce HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ V OLOMOUCI Významný železniční uzel Olomouc čeká v následujících třech letech rozsáhlá rekonstrukce. Její součástí bude úprava kolejiště, která umožní zvýšení rychlosti až na 160 km/h. Vlaky tedy budou moci jet stejně rychle jako na již modernizovaných přilehlých úsecích a začnou brzdit prakticky až u nástupišť. Jedna z nejfrekventovanějších stanic u nás navíc získá nové ostrovní nástupiště. Tato zlepšení přinese stavba, kterou 14. října slavnostně zahájila Správa železniční dopravní cesty. Na olomouckém hlavním nádraží dojde ke komplexní rekonstrukci hlavních a předjízdných kolejí, zmodernizují se všechna stávající nástupiště včetně zastřešení, jejich nástupní hrany budou v normové výšce 550 milimetrů nad kolejí. Kapacitu stanice zvýší nové, páté nástupiště. Přístup k němu umožní kromě prodloužení starého podchodu také již připravený výstup z druhého podchodu, který už několik let spojuje celé nádraží s terminálem MHD a městskou částí Hodolany. Bezbariérový přístup na všechna ostrovní nástupiště zajistí nové výtahy, cestující rovněž ocení celkovou rekonstrukci starého podchodu. Změna polohy některých staničních kolejí bude znamenat zlepšení komfortu pro cestující. Druhé nástupiště bude sloužit výlučně spojům ve směru Česká Třebová Přerov, což umožní pohodlný přestup cestujících z vlaku vyšší kategorie do nižší a opačně bez nutnosti přecházení mezi nástupišti. Obdobný způsob využití bude mít třetí nástupiště, které bude stejné

8 6 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS Základní informace o stavbě Rekonstrukce žst. Olomouc Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální projektant MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Zhotovitel Sdružení REŽOL - OHL ŽS, a.s. a ALPINE Bau CZ s.r.o. Rychlost v kolejích č. 201 a km/h, č. 1 a km/h Začátek a konec stavby km 204,850 směr Přerov km 83,422 směr Česká Třebová Délka kolejí m Termín zahájení 09/2013 Termín dokončení 08/2016 Celkové náklady stavby Kč Vlastní investice (bez DPH) Kč (vysoutěžená cena zhotovitele) služby nabízet pro vlaky ve směru Ostrava jízdu drážního vozidla při největší stanovené (Přerov) Praha. V dopravní špičce bude hmotnosti na nápravu 22,5 t. Bezproblémový možno ve stanici současně odbavit čtyři provoz i v zimním období zajistí elektrický vlaky na hlavní koridorové trati a dalších ohřev 104 výhybek. sedm ve zbývajících směrech. Celkem tedy až 11 vlaků najednou. Významnou částí stavby je modernizace mostů a propustků v daném úseku. Vlakové Kolejové řešení umožní v hlavních staničních cesty do všech traťových směrů budou kolejích jízdu rychlostí 160 km/h, v osobním nádraží pak bude snížena na 140 km/h. čovacím zařízením (elektronickým sta- zabezpečeny novým staničním zabezpe- V ostatních kolejích se bude moci jezdit vědlem), které spolu s výše uvedenými 40 až 60 km/h. Ke klidnější jízdě přispěje úpravami umožní jízdu maximální povolenou rychlostí. Novější typ zabezpečení nový železniční svršek včetně bezstykové koleje. Jeho konstrukce zajistí bezpečnou získají také dva přejezdy. Do stavby je zahrnuta modernizace trakčního vedení v celé stanici. Dále bude modernizováno sdělovací zařízení včetně zřízení nových integrovaných telekomunikačních zařízení a vybudován bude nový automatizovaný systém dispečerské řídicí techniky. Stávající odjezdové a příjezdové tabule budou vyměněny za nové. Ve stanici se současně rozšíří informační systém pro cestující. Pro snadnější řízení vlakové dopravy se nainstaluje nový barevný kamerový systém, který bude sledovat nástupištní hrany a podchody, další pak usnadní řízení posunu. Stavba je navržena ke spolufinancování z Evropské unie z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava. Celková míra podpory činí 83,1 % způsobilých výdajů. Zbývající část je spolufinancována z národních zdrojů prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury. Zhotovitelem je sdružení firem OHL ŽS, a.s. a ALPINE Bau CZ s.r.o. Na základě tiskové zprávy SŽDC, s.o. zpracoval Útvar Kancelář GŘ Slavnostního zahájení stavby Rekonstrukce žst. Olomouc se zúčastnil i ministr dopravy Zdeněk Žák.

9 10/ z domova Dokončili jsme obnovu památky UNESCO LEDNICKÉ ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY OHL ŽS, a.s. spolu s dalšími účastníky Sdružení pro výstavbu jízdárny Lednice, firmami IMOS Brno, a.s. a UNISTAV a.s., dokončila výstavbu multifunkčního vzdělávacího centra v Lednicko-valtickém areálu. Slavnostní otevření zrekonstruované historické památky proběhlo v Lednici v úterý 8. října. Akce se zúčastnili premiér Jiří Rusnok, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek, ministr kultury Jiří Balvín, ministr pro místní rozvoj František Lukl a starosta Lednice Libor Kabát. Projekt opravy jízdáren v Lednici byl svým rozsahem velmi komplikovaný. Je ke cti všech členů projektového týmu, že jej bezchybně zvládli a všechny provedené kontroly dopadly bez výhrad, uvedl ministr Lukl. Jízdárny přiléhají k západní části lednického zámku, s nímž byly původně provozně propojeny. Objekt sestává ze tří křídel, rekonstrukce se týkala východního a jižního křídla, které je vůbec nejstarší v původní podobě nejlépe zachovanou částí zámku v Lednici. Unikátní komplex jízdáren a koníren utrpěl nejvíce během 20. století, kdy byl využíván jako sklad, tělocvična či jako kryté stání motorových vozidel. Předmětem díla byla očista objektu od nevhodných stavebních intervencí, které probíhaly po roce 1917, obnova architektonického tvarosloví a fasádního pláště a rehabilitace původní prostorové koncepce. Obnova takto významné památky (jízdárny jsou součástí zámku a LVA, který je od roku 1996 zapsán v UNESCO) probíhala v nejpřísnějším režimu, tzv. vzorové obnovy. Rekonstrukcí prošly všechny prvky, které bylo možné zachovat. Objekty, které již nebylo možné zachránit, byly vytvořeny nově, přesně podle původní předlohy. Při opravě byly používány stejné materiály a postupy jako v době, ze které památka pochází. Odborný dohled nad památkovou obnovou prováděl Národní památkový ústav, který je státem pověřený vykonáváním vlastnických práv k objektu. Před zahájením stavebních procesů proběhl rozsáhlý archeologický průzkum, na nějž následně práce navazovaly, vycházely z jeho poznatků a přizpůsobily se odkrytým nálezům. Samotné stavební práce mohly započít v červnu loňského roku.

10 8 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS Základní informace o projektu Zahájení projektu: červen 2012 Zhotovitel: Sdružení pro výstavbu jízdárny Lednice Vedoucí účastník sdružení: IMOS Brno, a.s. Účastník sdružení I: OHL ŽS, a.s. Účastník sdružení II: UNISTAV a.s. Cena stavebních prací: Kč bez DPH Investor: Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Ukončení projektu: říjen 2013 Opravena byla původní barokní fasáda s iluzivními malbami vytvářejícími dojem sloupoví a okenních rámů, restaurována byla sochařská výzdoba. Obnoveny byly za použití technologie používané k dekontaminaci průmyslových areálů - biologického dekontaminačního preparátu vyvinutého odborníky z VŠCHT v Praze. také jedny z největších barokních jízdárenských podlah ze 17. století, poničené motorovými oleji. Ty se podařilo sanovat Projekt je z 85 % financován z Integrovaného operačního programu EU a ze zbývajících 15 % státem. Evropské dotace byly čerpány prostřednictvím Integrovaného operačního programu řízeného Ministerstvem pro místní rozvoj. Zprostředkujícím subjektem IOP pro oblast národní podpory kulturního dědictví je Ministerstvo kultury. Celkový rozpočet projektu je 497 mil. Kč. Stavební práce na objektu trvaly 485 dní (s prodloužením o 45 dní kvůli nově objeveným skutečnostem). Během následujícího půl roku bude dokončen interiér a instalovány expozice. Na základě TZ Multifunkčního centra zámku Lednice zpracoval útvar Kancelář GŘ z domova ZÁVOD ŽELEZNICE a tramvaje v Brně Závod Železnice byl vytvořen na principu řízení projektů víceoborové struktury unitárního železničního trhu, se základní činností realizovat komplexní stavby a rekonstrukce železniční dráhy. Kromě klasických staveb na železnici se ale závod také zabývá rekonstrukcemi tramvajových tratí. Město Brno a jeho plánované investice do rozsáhlé dopravní infrastruktury nejsou ze strany vedení závodu opomíjeny. Finanční prostředky z městského rozpočtu směřované do tohoto segmentu oprav tramvajových tratí nejsou v měřítku plánovaných tržeb závodu Železnice rozhodující, ale OHL ŽS, a.s. zde jako brněnská firma musí být vidět. Vždyť naše společnost je dlouholetým partnerem a spolehlivým dodavatelem pro investora a správce této dopravní infrastruktury, Dopravní podnik města Brna, a.s. V průběhu července jsme byli úspěšní při výběrovém řízení a následně jsme podepsali realizační smlouvu ve finančním objemu 20,588 mil. Kč. Předmětem této smlouvy bylo provedení stavební akce Tramvajová trať do Modřic v úseku zastávek Tyršova a Cihelna; rekonstrukce stavební úprava. Jednalo se o rekonstrukci stávající dvoukolejné tramvajové trati v celkové délce metrů kolejí, vedenou na samostatném drážním tělese ve středním dělícím pásu čtyřproudové komunikace č. I/R 52 v ulici Vídeňská. Navržená stavební úprava koleje zahrnovala snesení stávajícího kolejového roštu s kolejnicemi tvaru S180 na betonových pražcích tvaru VÚS 62 a odtěžení kolejového lože do úrovně -50 mm pod ložnou plochou pražce. Nový kolejový rošt byl navržen ve tvaru kolejnic S49E1 na betonových pražcích tvaru B 03 s bezpodkladnicovým pružným upevněním Vossloh W 14 s pružnou svěrkou Skl 14. Po pokládce kolejového roštu byla kolej zaštěrkována a směrově a výškově propracována do projektového stavu včetně

11 10/ Rekonstrukce tramvajové trati na ulici Vídeňská. provedení svárů do bezstykové koleje. Po úpravě koleje byla vzhledem k značným posunům osy koleje nutná regulace polohy trakčního vedení. Dá se říci, že pro naše vlastní odborné kapacity, pro divizi Železnice, šlo o jednoduchou a rutinní práci. Zvláštností však bylo odlišné prostředí, kde se stavba realizovala a kde se pohybovali zaměstnanci a mechanizace. V prázdninovém termínu od 22. července do 16. srpna byl sice provoz tramvají zastaven, ale okolní silniční provoz na přilehlé komunikaci nikoliv. Oproti standardním železničním stavbám jsme se museli vyrovnat s nepřetržitým pohybem aut a omezeným přístupem pro železniční techniku. Zejména logistika spojená s dovezením a osazením strojní automatické podbíječky pro úpravu geometrických parametrů koleje byla značně náročná. Zaměstnanci divize Železnice pod vedením stavbyvedoucího Ing. Petra Lukeše si však poradili. Stavba byla provedena v požadované kvalitě, termínu a dle plánovaných ekonomických parametrů. Na základě kladné reference ze strany investora lze konstatovat, že došlo také ke zvýšení rychlosti a plynulosti jízdy tramvajových souprav, a tím ke zvýšení komfortu pro řadové cestující. Za to vše je potřeba poděkovat a přát si více takových příležitostí. Ing. Roman Veis, náměstek VŘ obchodní, závod Železnice

12 10 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS naše stavby VRŠOVICKÝ ZÁMEČEK zvaný Rangherka opět ožil Vršovický zámeček je státem chráněnou památkou, která je pro svou jedinečnou novorenesanční architekturu s jistou nadsázkou často označována přízviskem Hradčany Prahy 10. Stavba pochází ze druhé poloviny 18. století, kdy sloužila jako továrna na hedvábí. Prvním majitelem stavby byl italský podnikatel Giuseppe Rangheri. Za doby podnikatelských aktivit rodu Rangherů prošel objekt Vršovického zámečku značným rozkvětem. V následujících letech, po ukončení provozu továrny na hedvábí, sloužil objekt nejrůznějším účelům (škola, sídla úřadů, skladiště). Veřejností byla velmi oblíbená a hojně využívaná svatební obřadní síň. Prvotní i finální projekt byl vypracován architektonickou a projekční kanceláří MASÁK & PARTNER s.r.o. Nový stavební záměr s sebou přinesl návrh na rozšíření prostor objektu. I přes přísné požadavky Národního památkového ústavu na zachování stávajícího architektonického rázu se podařilo tento cíl splnit. Více než dvojnásobné zvětšení prostor umožnila změna původního obdélníkového půdorysu objektu na půdorys tvaru písmene U. Změny bylo dosaženo přístavbou dvou křídel (východního a západního) k hlavnímu bloku stavby. Toto architektonické řešení V roce 2010 byla na Vršovickém zámečku započata rozsáhlá a technicky náročná rekonstruce, která si vyžádala 3 roky soustavné práce. Prvotním záměrem rekonstrukce bylo vybudování moderního hotelu s několika podzemními podlažími a vyhřívaným bazénem. Stavební záměr byl předložen soukromým subjektem. Krátce po započetí rekonstrukce původní investor od svého záměru odstoupil. Nový investor, městská část Praha 10, se rozhodl myšlenku výstavby hotelu změnit a zčásti se vrátil k historicky původnímu využití Vršovického zámečku jako veřejně prospěšné stavbě (domov pro seniory). Za tímto účelem byla navržena přístavba části objektu a vybudování zcela nové obřadní síně. Základní údaje Náročnost rekonstrukce spočívala nejen ve změně samotného projektu za běhu stavebních prací, ale též ve skutečnosti, že všechny práce na Vršovickém zámečku jakožto státem chráněné památce musely být konzultovány s Národním památkovým ústavem, který na stavbu také dohlížel. Investor stavby Rekonstrukce a dostavba areálu Vršovický zámeček Místo stavby: Praha 10 - Vršovice Investor: Městská část Praha 10 Projektant: MASÁK & PARTNER, s. r. o. Dodavatel stavby: Sdružení VRŠOVICKÝ ZÁMEČEK složené z OHL ŽS, a.s. a SYNER s.r.o. Termín zahájení: září 2010 Termín dokončení: říjen 2013 Náklady: 278 mil. Kč (bez DPH) Realizací pověřen: Ing. Karel Kutnohorský

13 10/ umožnilo přirozený vznik samostatného vnitřního dvora objektu. Druhým zásadním úskalím, se kterým se rekonstrukce potýkala, bylo vybudování technického zázemí tak, aby vyhovovalo současným stavebním technickým požadavkům, avšak bez vlivu na historickou podobu zámečku. Technické zazemí bylo proto umístěno do nově vzniklé monolitické stavby v podzemí, která se svými strojovnami a technologickým vybavením tvoří srdce domu (kotelna, strojovna vzduchotechniky, gastro, garáže). Rekonstrukce byla zahájena statickým zajištěním objektu. Pomocí ocelových táhel a kotev byla zajištěna soudržnost nosných zdí objektu, na kterých stále ležela původní střecha. Po vynesení objektu na piloty následovaly výkopové a bourací práce. Smyslem těchto prací bylo odtěžení skály, na které byl objekt založen, a to tak, aby pod ním vznikl prostor pro vybudování nově navrženého suterénu. Po dokončení fáze výstavby suterénu byl rekonstruován krov střechy, který byl v natolik špatném stavu, že musel být nahrazen zcela novým zastřešením. Zároveň byly vybudovány nové okrasné šíty. V objektu proběhla montáž zcela nových stropních konstrukcí. Další stavební práce zahrnovaly standardní činnosti rozvody TZB, omítky, podlahy, obklady, dlažby, sádrokartonářské práce, malby atd. Při stavbě objektu byly použity velmi kvalitní materiály pálené tašky bobrovky, truhlářské výrobky z masivního dubu a kovářské prvky odlévané z mosazi. Součástí přestavby zámečku bylo také vybudování nových komunikací, sadové úpravy a umístění altánu a pergoly. Rozsáhlá rekonstrukce Vršovického zámečku narazila na mnoho komplikací (změny stavebního záměru v průběhu samotné rekonstrukce, požadavky na památkově chráněný objekt, technická náročnost přestavby), se kterými se však realizační tým úspěšně vypořádal. Vršovický zámeček byl řádně dokončen a předán v požadované kvalitě a v termínu dohodnutém s investorem. Oficiální předání objektu objednateli se uskutečnilo při slavnostní příležitosti v říjnu letošního roku. Předání se zúčastnil též starosta městské části Praha 10, Mgr. Bohumil Zoufalík, který realizačnímu týmu osobně poděkoval a vyjádřil svou spokojenost s pracovním nasazením a s kvalitou provedeného díla. Úspěch projektu Rekonstrukce a dostavba areálu Vršovický zámeček tak dokládá, že se model spolupráce společností OHL ŽS, a.s. (realizace: Ing. Karel Kutnohorský) a SYNER s.r.o. (realizace: Ing. Petr Otmar) velmi osvědčil. Ing. Karel Kutnohorský, vedoucí realizačního týmu Divize IV

14 12 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS úspěchy Vítězství v české námořní rallye 2013 ÚSPĚCH BAREV OHL ŽS Již po sedmnácté se letos v říjnu uskutečnil v chorvatském Biogradu jeden z nejprestižnějších závodů českého námořního jachtingu Česká námořní rallye. Tento sedmidenní závod námořních plachetnic je etapový, kdy každá etapa probíhá jako navigační závod mezi ostrovy chorvatského pobřeží. Hlavní rozhodčí Petr Sládeček vybírá důmyslně trasy s ostrovy a majáky tak, aby se lodě mohly k cíli dostat zcela rozdílnými způsoby. Závod je tedy nejen o rychlosti lodí a schopnostech jachtařů, ale i cvičením námořní navigace. V mnoha navigačních rozjížďkách dokáže doplachtit za světla pouze skupina prvních lodí. Ti pomalejší si užijí i noční jachting a navigaci po tmě. Čeští jachtaři letos zavítali kromě pobřežních vod u Biogradu také na ostrov Murter, dále Vrgadským kanálem přes Murterské moře na souostroví Kornaty do Mariny Piškera. Následovala přeplavba z Kornat na ostrov Žut a pátý den se závodní flotila 23 jachet vracela do domovského přístavu v Biogradu. i podzimními bouřkami, které vznikaly spíše ze zimy než z tepla. Převážně foukal silný vítr z jihovýchodu, takzvané Jugo. Vítr měl na svědomí roztrhané plachty několika plachetnic, a vzal jim možnost bojovat o přední místa. Jindy zase lodě stály uprostřed rozvlněného moře v absolutním bezvětří v obavách, kdy je vlny naženou na skalisko s majákem či na mělčinu. Slunce se prodralo skrz hustá mračna až poslední den závodu a jachtařům připadalo jako zázrak. Česká námořní rallye se vždy jezdila na lodích Elan jednoho typu, aby co nejméně rozhodovalo losování lodí, ale šlo o souboj posádek. Protože v Chorvatsku pro tak velký závod již není dosti velká flotila lodí, závodilo se samostatně v kategorii Elan 350 (lodě dlouhé 35 stop, vybavené genakerem) a v kategorii Elan 340 (lodě dlouhé 34 stop, vybavené spinakerem). V tradiční kategorii Elan 340 letos vybojovala vítězství posádka kapitána Jana Hykrdy a kormidelníka Martina Pospíšila, jedoucí v barvách firem HYVECO a OHL ŽS. Závod byl dramatický především v souboji s posádkou YC Neratovice kapitána Jana Štrunce. Celé hodiny se bojovalo o každý metr, a do cíle lodě přijížděly po mnohahodinovém souboji v rozmezí několika sekund. Závod přinesl spoustu silných zážitků a nečekaných situací. Běžnou sportovní rivalitu nahradil respekt k soupeřům, kteří dokázali lépe splynout s mořem a větrem. Přímé reportáže, fotografie a výsledky lze najít na webu Některé závodní dny se vedle navigačních etapových rozjížděk konala i kratší rozjížďka tzv. okruhová. Okruhová rozjížďka nevedla kolem ostrovů a majáků, ale plachetnice musely objíždět trasu kolem nafukovacích bójí zakotvených dlouhými lany na mořské dno. Pořadatelé závodu poslední den překvapili rozhodnutím, že letos se v 6 závodních dnech uskuteční celkem rekordních 10 rozjížděk, takže se v Pašmanském kanálu závodilo závěrečný den třikrát. Počasí letošní Rallye bylo snad nejtvrdší za celou historii závodu. Mrholení a déšť byly často střídány oslepujícími lijáky

15 10/ Jachting v barvách OHL v roce 2013 Naši firmu OHL ŽS reprezentoval letos ve více než 20 závodech jachtař a kapitán Martin Pospíšil. Některé závody byly jen malé tréninkové, takzvané Prigl Rejsy, odehrávající se každou letní středu odpoledne na Brněnské přehradě. Největším závodem sezony bylo pro OHL ŽS letos Mistrovství světa Raceboard. Raceboard je nejrozšířenější tradiční závodní typ windsurfingu. Plovák je dlouhý 3,8 metru, plachta má 9 čtverečních metrů. Letos se v této jachtařské disciplíně konalo Mistrovství světa poprvé v České republice, a to na třetí nádrži přehrady Nové Mlýny u obce Pavlov. Závod se konal první týden v září a podmínky pro windsurfing byly skvělé větru bylo, chvílemi, více než hodně, čistá a teplá voda, skvělá organizace. Český vítr hned první den ukázal, že dokáže konkurovat oceánským vichrům, a do cíle dojížděla sotva polovina ze 110členného startovního pole. Následovaly dva dny naprostého bezvětří, kdy se surfaři vzpamatovávali z úvodních 4 rozjížděk ve větru přes 60 km/h a opravovali poškozená prkna a plachty. Závod pokračoval až čtvrtý den dalšími třemi kvalifikačními jízdami, po kterých se závodní pole rozřadilo na zlatou finálovou a stříbrnou skupinu. Závodník v barvách OHL ŽS se do zlaté skupiny probojoval až v poslední sedmé kvalifikační rozjížďce. V závěrečný finálový den Mistrovství světa pak odjezdil vyrovnanou sérii výsledků 32, 34, 33, která se v této světové konkurenci zdála téměř nad hranicí jeho možností. V závěrečném vyhodnocení pak tyto výsledky vynesly 15. místo ve věkové kategorii Grand Masters a celkové 19. místo ze všech tzv. těžkých surfařů (nad 78 kg). Česká republika si připsala i v letošní jachtařské sezoně několik úspěchů, za které můžeme považovat tři bramborové medaile (4. místa) na Mistrovstvích ČR, a to na plachetnicích Vaurien, Finn a Laser. Vítězství na Finnu a Laseru letos získali naši olympionici z OH v Londýně, jachtaři Michal Maier z Roudnice a Viktor Teplý z Brna. S jachtařským pozdravem dobrý vítr do plachet přeji všem bezpečnou plavbu životem. Ing. Martin Pospíšil, specialista technické přípravy BLAHOPŘÁNÍ V říjnu 2013 oslavili někteří naši zaměstnanci významné pracovní jubileum patnácti a více let nepřetržitého pracovního poměru v naší společnosti. 20 let pracují u společnosti Josef Tetur, manažer projektu (středisko 544M) Pavel Sedláček, stavbyvedoucí (středisko 5421) 15 let pracuje u společnosti Ing. Kamil Uher, specialista tvorby cen (středisko 5312) Děkujeme za Vaši dosavadní práci, k výročí gratulujeme a přejeme mnoho dalších pracovních i osobních úspěchů. Mgr. Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ

16 Ředitelství společnosti Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: IDS: xbicgdt Závod Železnice Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: Závod Mechanizace a produkční centra Světlá 5, Brno tel.: , fax: Teritorium Česká republika Kancelář Brno Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: Divize 1 Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: Divize 3 Tovačovského 22, Olomouc tel.: Divize 5 Vrbenská 2, České Budějovice tel.: Kancelář Praha Olšanská 1a, Praha 3 tel.: Divize 2 Hlávkova 1, Ostrava tel.: Divize 4 Olšanská 1a, Praha 3 tel.:

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 2/2015

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 2/2015 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 2/2015 Ocenění zaměstnanců OHL ŽS, a.s., za rok 2014 strana 2 V Brně na Besední začíná výstavba nového kulturního centra strana 5 Rozhovor se Zdeňkem Heikenwälderem

Více

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2014

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2014 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2014 Rozhovor s Oldřichem Zlámalem strana 3 Víceúčelová aula pro Jihočeskou univerzitu dokončena strana 6 Radkova Lhota nabídne zázemí seniorům s Alzheimerovou chorobou

Více

Nový most slouží veřejnosti

Nový most slouží veřejnosti Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Červen 2008 Ročník XIV Nové sklady leteckého paliva na základně v Náměšti nad Oslavou slavnostně předány strana 3 Projekt Lužická Nisa o krok blíže k dokončení strana

Více

Chytrých kolejí bude přibývat

Chytrých kolejí bude přibývat Populárně-technický magazín 1 / 2015 Na západě vládne Viktorie ražba tunelů u Plzně Prababička horských železnic ozubnice na Rigi Chytrých kolejí bude přibývat kontrola jedoucích vozidel K U R Z Y A Š

Více

Modrá etapa kampusu je hotova

Modrá etapa kampusu je hotova Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Září 2007 Ročník XIII Brno prodlouží své kolektory strana 4 OHL zvyšuje svůj mezinárodní ranking v rámci stavebních společností strana 7 Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo

Více

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS 2008 www.ohlzs.cz Moderní tvář stavebnictví 1 Naše akciová společnost OHL ŽS pokračovala v roce 2008 v růstu, i když ne všechny ukazatele plánu byly splněny. Důvodem

Více

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Ocenění zaměstnanců OHL ŽS, a.s. za rok 2013 strana 2 2/2014 Sportovní hala na Slovanech je po rekonstrukci opět v provozu Most Hradecká přes rondel strana 7 strana

Více

VŠB má novou aulu a Centrum informačních technologií

VŠB má novou aulu a Centrum informačních technologií Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Říjen 2006 Ročník XII Ředitelství silnic a dálnic otevřelo nový sklad mostních provizorií strana 4 OHL ŽS opět prokázala kvalitu strana 5 V Řeži u Prahy vyrůstá nová

Více

14 300 nových pracovních míst v JMK

14 300 nových pracovních míst v JMK List pro transparentní rozvoj podnikání v Jihomoravském kraji květen 2010 J ako sdílená výzkumně vývojová platforma z odvětví obráběcích strojů, strojírenské výrobní techniky a technologie má sloužit tzv.

Více

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 PSJ ZMĚNILO BRNĚNSKOU KANCELÁŘ A PŘESTĚHOVALO SE DO BUDOVY

Více

Zpravodaj Z OBSAHU TOHOTO ČÍSLA: Čtvrtletník společnosti SMP CZ, a. s., ročník XIV., duben - červen/2015

Zpravodaj Z OBSAHU TOHOTO ČÍSLA: Čtvrtletník společnosti SMP CZ, a. s., ročník XIV., duben - červen/2015 Zpravodaj 2 Čtvrtletník společnosti SMP CZ, a. s., ročník XIV., duben - červen/2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Z OBSAHU TOHOTO ČÍSLA: Úvodník Aktuality, Vývoj a inovace - Výstupy z činnosti Útvaru technického

Více

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Rezidenční park BAAROVA další stavba v BB Centru Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Milí kolegové, přátelé, nedávno jsem se na

Více

stavby Obecní dům jeden ze symbolů PSJ Ročník XIX. l březen 2015 l číslo 1 Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ 3 / lidé a stavby

stavby Obecní dům jeden ze symbolů PSJ Ročník XIX. l březen 2015 l číslo 1 Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ 3 / lidé a stavby Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Obecní dům jeden ze symbolů PSJ Ročník XIX. l březen 2015 l číslo 1 3 / lidé a stavby Jsou příležitosti, které se neopakují 4 / obsah

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz MĚSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz číslo 35 duben - květen 2006 Město poskytne výhodné povodňové půjčky Až 100 tisíc korun

Více

Brejlovci brzy omládnou

Brejlovci brzy omládnou T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 2 6 Ro č n í k X V I I 1. Č E RV E N C E 2 0 1 0 C e n a 5 Kč Posílejte snímky do kalendáře ČD na rok 2011. Více na www.cd.cz/ /fotosoutez.

Více

Téma Přijdou po tunelu Turecký Vrch jednodušší a modernější tunely také do Čech?

Téma Přijdou po tunelu Turecký Vrch jednodušší a modernější tunely také do Čech? ČASOPIS SPOLEČNOSTI METROPROJEKT Praha a.s. NEPRODEJNÝ VÝTISK, 5. ROČNÍK 0 3 / 2 0 12 Téma Přijdou po tunelu Turecký Vrch jednodušší a modernější tunely také do Čech? Seriál Historie MHD v Praze (3. díl)

Více

Palmovka Park II z nadhledu

Palmovka Park II z nadhledu xxxx Každý most je pro obyvatele více v okolí ve fotoreportáži důležitý na str. 4 více na str. 5 7. srpna 0 / 4 5 / XXIV Ptáme se: Ing. Pavla Šrámka, ředitele interního auditu str. Krátce / Aktuálně Mezník

Více

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ Reportér ČTVRTLETNÍK SPOLEČNOSTI AŽD PRAHA ZDARMA 4 2006 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ 8 Úspěšné zavádění systémů managementu ZAMĚŘUJEME

Více

firemní časopis září 2012 / číslo 60

firemní časopis září 2012 / číslo 60 firemní časopis září 2012 / číslo 60 Městské slavnosti v Polné 770 let Slavnosti proběhly ve třech dnech měsíce srpna. Několikaměsíční náročná a důkladná příprava této akce se opravdu vyplatila. Měli jsme

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

duben 2003 ročník 8 číslo 4 zdarma

duben 2003 ročník 8 číslo 4 zdarma kontakt duben 2003 ročník 8 číslo 4 zdarma Dopravní nehody v Dopravním podniku v minulém roce Rok 2002 byl z důvodu srpnových povodní zcela výjimečný nejen pro městskou hromadnou dopravu, ale i pro celou

Více

> Základní hospodářské ukazatele

> Základní hospodářské ukazatele Výroční zpráva 0 4 České dráhy, a.s. > Základní hospodářské ukazatele Ukazatel 2004 2003 1. 1. 2003*) Index 04/03 Struktura aktiv a pasiv (mil. Kč) Aktiva celkem 47 301 45 291 41 396 1,04 Dlouhodobý majetek

Více

Moderní systémy řízení dopravy v Č. Budějovicích

Moderní systémy řízení dopravy v Č. Budějovicích Z D A R M A B E Z P E Č N Ě K C Í L I AŽD Praha RE PORTÉR 4 2009 Č T V R T L E T N Í K A Ž D P R A H A 55 let AŽD Praha POHLED NA VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NAŠÍ SPOLEČNOSTI Moderní systémy řízení dopravy v Č.

Více

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD Výroční HEJ ROP INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD 2009 Vážení čtenáři, držíte v ruce výroční vydání bulletinu Regionálního operačního programu Jihozápad. ROP Jihozápad působí

Více

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma DP kontakt Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma První kloubový Citybus vyjel do pražských ulic 7. ledna Tak by mohl palcový titulek v novinách oznámit jeden

Více

případové studie regenerace brownfieldů

případové studie regenerace brownfieldů případové studie 2012 regenerace brownfieldů 2 3 Předmluva 5 8 vošárna raduň 9 13 Švýcárna slatiňany 14 18 Nálepkova kasárna ve Šternberku 19 24 Vaňkovka bývalá strojní továrna Friedricha Wanniecka 25

Více

Revitalizace židovských památek v České republice

Revitalizace židovských památek v České republice Revitalizace židovských památek v České republice Metodika - kronika projektu Registrační číslo projektu: Příjemce: CZ.1.06/5.1.00/01.06096 Federace židovských obcí v České republice červenec 2014 Obsah

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Ξ PLZEŇSKÝ KRAJ Ξ STŘEDOČESKÝ KRAJ Ξ JIHOČESKÝ KRAJ Ξ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ξ KARLOVARSKÝ KRAJ Ξ ÚSTECKÝ KRAJ Ξ LIBERECKÝ KRAJ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Ξ PLZEŇSKÝ KRAJ Ξ STŘEDOČESKÝ KRAJ Ξ JIHOČESKÝ KRAJ Ξ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ξ KARLOVARSKÝ KRAJ Ξ ÚSTECKÝ KRAJ Ξ LIBERECKÝ KRAJ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Ξ PLZEŇSKÝ KRAJ Ξ STŘEDOČESKÝ KRAJ Ξ JIHOČESKÝ KRAJ Ξ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ξ KARLOVARSKÝ KRAJ Ξ ÚSTECKÝ KRAJ Ξ LIBERECKÝ KRAJ Ξ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Ξ PARDUBICKÝ KRAJ Ξ VYSOČINA Ξ JIHOMORAVSKÝ

Více

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory Hlavní téma Úspory energií Zaměřeno na informační technologie měsíčník pro firmy a veřejnou správu listopad 2011 Úspory měst a obcí Nejlepší paneláky na Moravě Na návštěvě v Kotvrdovicích 2 4 6 V Modřicích

Více