Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 10/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 10/2013"

Transkript

1 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 10/2013 Moderní přístavba Slovanského gymnázia v Olomouci slavnostně otevřena strana 2 Dokončili jsme obnovu lednické zámecké jízdárny strana 6 Vršovický zámeček zvaný Rangherka opět ožil strana 10

2 obsah 10/2013 Foto na titulní straně: Zámecké jízdárny Lednice - interiér multifunkčního vzdělávacího centra. Kolektivní smlouva pro rok 2014 byla podepsána 1 Na Ivančicku modernizujeme úpravnu vod a vodovod 2 Moderní přístavba Slovanského gymnázia v Olomouci slavnostně otevřena 3 Rekonstrukce hlavního nádraží v Olomouci 5 Dokončili jsme obnovu lednické zámecké jízdárny 7 Závod Železnice a tramvaje v Brně 8 Vršovický zámeček zvaný Rangherka opět ožil 10 Vítězství v české námořní rallye 2013 úspěch barev OHL ŽS 12 Vydává: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří, tel.: , fax: Předseda redakční rady: Mgr. Jan Rupp Členové redakční rady: PhDr. Taťjana Pelíšková, Ing. Soňa Krajčová, Oldřich Sobol, Ing. Tomáš Psota, Jana Chocholová, Jana Botková Registrováno Odborem kultury Magistrátu města Brna pod č. R 19/75 ze dne 31. října 1995.

3 úvodník Kolektivní smlouva / KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PRO ROK 2014 byla podepsána Vážení zaměstnanci, jak jistě víte, společnost OHL ŽS, a.s. má dlouhodobě podepsanou Kolektivní smlouvu, a to na období let Situace ze závěru roku 2009, kdy byla stávající Kolektivní smlouva uzavírána, se diametrálně liší od skutečnosti, kterou prožíváme nyní. Proto jsme se podstatnou část tohoto roku zabývali úpravou Kolektivní smlouvy do podoby, která by reagovala na aktuální situaci a byla všestranně průchozí. Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel Dne jsme v rámci jednání Dozorčí rady slavnostně podepsali s předsedou RP OSŽ panem Oldřichem Sobolem upravenou verzi Kolektivní smlouvy ve znění pro rok Tato Kolektivní smlouva reaguje na nové legislativní úpravy pracovně-právních vztahů, modifikuje některé zaměstnanecké benefity a zejména upravuje systém odměňování. Úplné znění Kolektivní smlouvy najdete na Portále společnosti. Vzhledem k tomu, že tato smlouva má platnost pouze do konce roku 2014, započneme s odborovou organizací již začátkem příštího roku nové kolektivní vyjednávání, jehož výsledkem by měl být text Kolektivní smlouvy pro následné období Oldřich Sobol, předseda Rady předsedů OSŹ Mgr. Jan Rupp Vedoucí odboru Řízení lidských zdrojů

4 2 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS z domova Na Ivančicku modernizujeme ÚPRAVNU VOD A VODOVOD V říjnu byla slavnostně zahájena realizace projektu SV Ivančice Rosice zajištění kvality pitné vody, díky kterému na Ivančicku a Rosicku dojde ke zvýšení kapacity zdrojů vody a její kvality. Stavba bude realizována za plného provozu bez přerušení dodávek vody pro obyvatele. Investorem projektu je Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice a zhotovitelem Sdružení Pitná voda SV Ivančice Rosice sestávající z akciových společností OHL ŽS, COLAS CZ a IMOS Brno. Kapacity současných vodních zdrojů v této oblasti jsou již nedostatečné a je nezbytné jejich navýšení a doplnění novými zdroji pitné vody, uvedl Ing. Tomáš Hájek, místopředseda předsednictva Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice pověřený řízením projektu. Díky rekonstrukci povrchu akumulačních nádrží a výměně trubního vystrojení však dojde i ke zlepšení kvality pitné vody, dodal. Projekt zahrnuje výstavbu a rekonstrukci stávajících výtlačných a přívodních řadů a rekonstrukci objektů Skupinového vodovodu Ivančice Rosice. Vodovodní přivaděče a výtlaky jsou z poloviny minulého století, což je v některých případech již na hranici životnosti. Vlivem zanášení potrubí navíc došlo ke snížení jeho kapacity, řekl Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a.s. Proto je zrenovujeme a tam, kde to nebude možné, je nahradíme zcela novým litinovým nebo polyetylenovým potrubím, přiblížil. V návaznosti na zvýšení kapacity zdroje v Ivančicích je nutné rekonstruovat i zdejší úpravnu vody (ÚV). Velká rekonstrukce jak Slavnostním poléváním hydrantu zahájili stavbu SV Ivančice Rosice zajištění kvality pitné vody zleva: Ing. Zdeňka Kvasničková, ředitelka divize 1, OHL ŽS, a.s., Ing. Dana Koldová, projektová manažerka Státního fondu životního prostředí, Ing. Svatopluk Staněk, místostarosta města Oslavany, MUDr. Vojtěch Adam, starosta města Ivančice, Radoslav Skála, předseda předsednictva Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, Ing. Lubomir Gloc, ředitel divize Brno venkov, Vodárenská akciová společnost, a.s., Ing. Michal Altrichter, ředitel oblasti jih, COLAS CZ, a.s. a Ing. Tomáš Nossek, výkonný ředitel závodu Zóna-ČR, OHL ŽS, a.s.

5 10/ stavební, tak technologická, zajistí téměř 2,5násobné navýšení kapacity úpravy vody. V ÚV Ivančice budou filtrovány a míseny vody z nových i regenerovaných vrtů a z řeky Jihlavy, přičemž navržené řešení nemá v České republice obdobu. Nová technologická linka následně upraví vodu na pitnou, která se bude rozvádět čerpacími stanicemi a kapacitním potrubím do upravených vodojemů. V rámci stavby bude vybudováno nebo vyměněno celkem 22 km vodovodního potrubí, budou rekonstruovány čerpací stanice Moravské Bránice, Ivančice a Padochovka a provedeny stavební a technologické úpravy na vodojemu Réna v Ivančicích, vodojemu v Oslavanech, Rosicích a vodojemu Sička u obce Kratochvilka. Celkové náklady stavby by měly dosáhnout částky 337 mil. Kč bez DPH, z toho očekávané stavební náklady činí 306 mil. Kč bez DPH. Evropská unie přispěje prostřednictvím Operačního programu životní prostředí na realizaci částkou 237,6 mil. Kč, projekt je dále spolufinancován dotací od Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 14 mil. Kč a jeho zvýhodněnou půjčkou ve výši 28 mil. Kč. Zbývající vlastní zdroje investora činí 57,4 mil. Kč. Dokončení zakázky je plánováno na leden 2015, kdy bude předána do provozování Vodárenské akciové společnosti, divizi Brno-venkov. Útvar Kancelář GŘ z domova MODERNÍ PŘÍSTAVBA SLOVANSKÉHO GYMNÁZIA V OLOMOUCI slavnostně otevřena Moderní bezbariérová čtyřpodlažní stavba, která nahradila již nevyhovující přístavek ze 70. let, vyrostla vedle historické budovy gymnázia v ulici Jiřího z Poděbrad. Nové učebny, jídelna, tělocvična i hřiště na střeše poslouží téměř sedmi stovkám žáků a zaměstnanců. Slavnostního předání přístavby Slovanského gymnázia se zúčastnil hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. Studenti se museli dlouho tísnit v nevyhovujících prostorech. Nová budova nabízí studentům komfort potřebný k náročnému studiu i prostor ke sportovnímu vyžití, řekl hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. V těchto dnech slaví gymnázium 146. výročí svého založení. Novou budovu jsme získali po sto letech od stavby první budovy gymnázia. Doufáme, že nám umožní dále zlepšovat již tak vynikající výsledky školy, uvedl ředitel gymnázia Radim Slouka.

6 4 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS Zleva: Ing. Jaromír Pelinka, ředitel divize 3, OHL ŽS, a.s., Ing. Jaromír Uhýrek, jednatel společnosti GEMO OLOMOUC spol. s r. o., Ing. Zdeněk Švec, náměstek hejtmana Olomouckého kraje, RNDr. Radim Slouka, ředitel SGO Jsem rád, že jsme mohli přispět k úspěšné realizaci. Z odborně technického hlediska bych chtěl poukázat na speciálně provedený obvodový plášť, kdy na nosné konstrukci je zavěšena 12cm betonová monolitická pohledová stěna. Rovněž technické řešení a vybavení odborných učeben výrazně vybočuje nad běžný standard, řekl Ing. Jaromír Uhýrek, jednatel společnosti GEMO OLOMOUC. Nová budova má jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Dostavba citlivě doplňuje jak historickou budovu, tak dostavbu sousední pedagogické fakulty, řekl Ing. Jaromír Pelinka, ředitel divize 3 ze společnosti OHL ŽS. Členění fasád nového křídla reaguje na vnitřní uspořádání školy. Fasádu z pohledového betonu ozvláštňují nepravidelné prosklené plochy a kontrastní omítka tělocvičny v nejvyšším patře budovy. Zajímavostí je, že byla využita také plochá střecha, na níž je umístěno venkovní hřiště, dodal. Ve sklepních prostorech nové školní budovy jsou umístěny šatny studentů a provozně-technické zázemí. V přízemí byla vybudována jídelna s kapacitou 250 osob, určená až pro strávníků, která bude sloužit i žákům a zaměstnancům dalších dvou blízkých škol. Jídelna je rozčleněna do čtyř částí na hlavní centrální jídelnu pro studenty, část pro učitele, vlastní výdejnu jídla a školní bufet. Prostor školního bufetu lze využít i jako přednáškovou místnost či výstavní síň. Ve druhém až čtvrtém podlaží jsou kabinety, odborné učebny a laboratoře a také nová tělocvična. Ta gymnáziu dlouhodobě chyběla. Samozřejmostí je moderní sociální zařízení školy a bezbariérové řešení všech podlaží, doplněné osobním výtahem. Součástí projektu jsou i venkovní úpravy včetně příjezdové komunikace, parkoviště a výsadby zeleně. Slovanské gymnázium vzniklo v roce 1867 jako první česká střední škola na střední a severní Moravě. Prvním maturitám

7 10/ předsedal osobně císař František Josef I., a z řad jeho studentů vzešlo hned několik významných osobností. Práce na projektu Dostavba budovy Slovanského gymnázia v Olomouci byly zahájeny v únoru 2012 a skončily v červenci tohoto roku. Celkové náklady stavby dosáhly 158,06 mil. Kč bez DPH. Investorem projektu byl Olomoucký kraj, zhotovitelem Sdružení pro Dostavbu Slovanského gymnázia, tvořené společnostmi GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. (vedoucí sdružení), a OHL ŽS, a.s. Generálním projektantem stavby byl Ateliér-R. Útvar Kancelář GŘ z domova Rekonstrukce HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ V OLOMOUCI Významný železniční uzel Olomouc čeká v následujících třech letech rozsáhlá rekonstrukce. Její součástí bude úprava kolejiště, která umožní zvýšení rychlosti až na 160 km/h. Vlaky tedy budou moci jet stejně rychle jako na již modernizovaných přilehlých úsecích a začnou brzdit prakticky až u nástupišť. Jedna z nejfrekventovanějších stanic u nás navíc získá nové ostrovní nástupiště. Tato zlepšení přinese stavba, kterou 14. října slavnostně zahájila Správa železniční dopravní cesty. Na olomouckém hlavním nádraží dojde ke komplexní rekonstrukci hlavních a předjízdných kolejí, zmodernizují se všechna stávající nástupiště včetně zastřešení, jejich nástupní hrany budou v normové výšce 550 milimetrů nad kolejí. Kapacitu stanice zvýší nové, páté nástupiště. Přístup k němu umožní kromě prodloužení starého podchodu také již připravený výstup z druhého podchodu, který už několik let spojuje celé nádraží s terminálem MHD a městskou částí Hodolany. Bezbariérový přístup na všechna ostrovní nástupiště zajistí nové výtahy, cestující rovněž ocení celkovou rekonstrukci starého podchodu. Změna polohy některých staničních kolejí bude znamenat zlepšení komfortu pro cestující. Druhé nástupiště bude sloužit výlučně spojům ve směru Česká Třebová Přerov, což umožní pohodlný přestup cestujících z vlaku vyšší kategorie do nižší a opačně bez nutnosti přecházení mezi nástupišti. Obdobný způsob využití bude mít třetí nástupiště, které bude stejné

8 6 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS Základní informace o stavbě Rekonstrukce žst. Olomouc Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální projektant MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Zhotovitel Sdružení REŽOL - OHL ŽS, a.s. a ALPINE Bau CZ s.r.o. Rychlost v kolejích č. 201 a km/h, č. 1 a km/h Začátek a konec stavby km 204,850 směr Přerov km 83,422 směr Česká Třebová Délka kolejí m Termín zahájení 09/2013 Termín dokončení 08/2016 Celkové náklady stavby Kč Vlastní investice (bez DPH) Kč (vysoutěžená cena zhotovitele) služby nabízet pro vlaky ve směru Ostrava jízdu drážního vozidla při největší stanovené (Přerov) Praha. V dopravní špičce bude hmotnosti na nápravu 22,5 t. Bezproblémový možno ve stanici současně odbavit čtyři provoz i v zimním období zajistí elektrický vlaky na hlavní koridorové trati a dalších ohřev 104 výhybek. sedm ve zbývajících směrech. Celkem tedy až 11 vlaků najednou. Významnou částí stavby je modernizace mostů a propustků v daném úseku. Vlakové Kolejové řešení umožní v hlavních staničních cesty do všech traťových směrů budou kolejích jízdu rychlostí 160 km/h, v osobním nádraží pak bude snížena na 140 km/h. čovacím zařízením (elektronickým sta- zabezpečeny novým staničním zabezpe- V ostatních kolejích se bude moci jezdit vědlem), které spolu s výše uvedenými 40 až 60 km/h. Ke klidnější jízdě přispěje úpravami umožní jízdu maximální povolenou rychlostí. Novější typ zabezpečení nový železniční svršek včetně bezstykové koleje. Jeho konstrukce zajistí bezpečnou získají také dva přejezdy. Do stavby je zahrnuta modernizace trakčního vedení v celé stanici. Dále bude modernizováno sdělovací zařízení včetně zřízení nových integrovaných telekomunikačních zařízení a vybudován bude nový automatizovaný systém dispečerské řídicí techniky. Stávající odjezdové a příjezdové tabule budou vyměněny za nové. Ve stanici se současně rozšíří informační systém pro cestující. Pro snadnější řízení vlakové dopravy se nainstaluje nový barevný kamerový systém, který bude sledovat nástupištní hrany a podchody, další pak usnadní řízení posunu. Stavba je navržena ke spolufinancování z Evropské unie z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava. Celková míra podpory činí 83,1 % způsobilých výdajů. Zbývající část je spolufinancována z národních zdrojů prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury. Zhotovitelem je sdružení firem OHL ŽS, a.s. a ALPINE Bau CZ s.r.o. Na základě tiskové zprávy SŽDC, s.o. zpracoval Útvar Kancelář GŘ Slavnostního zahájení stavby Rekonstrukce žst. Olomouc se zúčastnil i ministr dopravy Zdeněk Žák.

9 10/ z domova Dokončili jsme obnovu památky UNESCO LEDNICKÉ ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY OHL ŽS, a.s. spolu s dalšími účastníky Sdružení pro výstavbu jízdárny Lednice, firmami IMOS Brno, a.s. a UNISTAV a.s., dokončila výstavbu multifunkčního vzdělávacího centra v Lednicko-valtickém areálu. Slavnostní otevření zrekonstruované historické památky proběhlo v Lednici v úterý 8. října. Akce se zúčastnili premiér Jiří Rusnok, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek, ministr kultury Jiří Balvín, ministr pro místní rozvoj František Lukl a starosta Lednice Libor Kabát. Projekt opravy jízdáren v Lednici byl svým rozsahem velmi komplikovaný. Je ke cti všech členů projektového týmu, že jej bezchybně zvládli a všechny provedené kontroly dopadly bez výhrad, uvedl ministr Lukl. Jízdárny přiléhají k západní části lednického zámku, s nímž byly původně provozně propojeny. Objekt sestává ze tří křídel, rekonstrukce se týkala východního a jižního křídla, které je vůbec nejstarší v původní podobě nejlépe zachovanou částí zámku v Lednici. Unikátní komplex jízdáren a koníren utrpěl nejvíce během 20. století, kdy byl využíván jako sklad, tělocvična či jako kryté stání motorových vozidel. Předmětem díla byla očista objektu od nevhodných stavebních intervencí, které probíhaly po roce 1917, obnova architektonického tvarosloví a fasádního pláště a rehabilitace původní prostorové koncepce. Obnova takto významné památky (jízdárny jsou součástí zámku a LVA, který je od roku 1996 zapsán v UNESCO) probíhala v nejpřísnějším režimu, tzv. vzorové obnovy. Rekonstrukcí prošly všechny prvky, které bylo možné zachovat. Objekty, které již nebylo možné zachránit, byly vytvořeny nově, přesně podle původní předlohy. Při opravě byly používány stejné materiály a postupy jako v době, ze které památka pochází. Odborný dohled nad památkovou obnovou prováděl Národní památkový ústav, který je státem pověřený vykonáváním vlastnických práv k objektu. Před zahájením stavebních procesů proběhl rozsáhlý archeologický průzkum, na nějž následně práce navazovaly, vycházely z jeho poznatků a přizpůsobily se odkrytým nálezům. Samotné stavební práce mohly započít v červnu loňského roku.

10 8 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS Základní informace o projektu Zahájení projektu: červen 2012 Zhotovitel: Sdružení pro výstavbu jízdárny Lednice Vedoucí účastník sdružení: IMOS Brno, a.s. Účastník sdružení I: OHL ŽS, a.s. Účastník sdružení II: UNISTAV a.s. Cena stavebních prací: Kč bez DPH Investor: Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Ukončení projektu: říjen 2013 Opravena byla původní barokní fasáda s iluzivními malbami vytvářejícími dojem sloupoví a okenních rámů, restaurována byla sochařská výzdoba. Obnoveny byly za použití technologie používané k dekontaminaci průmyslových areálů - biologického dekontaminačního preparátu vyvinutého odborníky z VŠCHT v Praze. také jedny z největších barokních jízdárenských podlah ze 17. století, poničené motorovými oleji. Ty se podařilo sanovat Projekt je z 85 % financován z Integrovaného operačního programu EU a ze zbývajících 15 % státem. Evropské dotace byly čerpány prostřednictvím Integrovaného operačního programu řízeného Ministerstvem pro místní rozvoj. Zprostředkujícím subjektem IOP pro oblast národní podpory kulturního dědictví je Ministerstvo kultury. Celkový rozpočet projektu je 497 mil. Kč. Stavební práce na objektu trvaly 485 dní (s prodloužením o 45 dní kvůli nově objeveným skutečnostem). Během následujícího půl roku bude dokončen interiér a instalovány expozice. Na základě TZ Multifunkčního centra zámku Lednice zpracoval útvar Kancelář GŘ z domova ZÁVOD ŽELEZNICE a tramvaje v Brně Závod Železnice byl vytvořen na principu řízení projektů víceoborové struktury unitárního železničního trhu, se základní činností realizovat komplexní stavby a rekonstrukce železniční dráhy. Kromě klasických staveb na železnici se ale závod také zabývá rekonstrukcemi tramvajových tratí. Město Brno a jeho plánované investice do rozsáhlé dopravní infrastruktury nejsou ze strany vedení závodu opomíjeny. Finanční prostředky z městského rozpočtu směřované do tohoto segmentu oprav tramvajových tratí nejsou v měřítku plánovaných tržeb závodu Železnice rozhodující, ale OHL ŽS, a.s. zde jako brněnská firma musí být vidět. Vždyť naše společnost je dlouholetým partnerem a spolehlivým dodavatelem pro investora a správce této dopravní infrastruktury, Dopravní podnik města Brna, a.s. V průběhu července jsme byli úspěšní při výběrovém řízení a následně jsme podepsali realizační smlouvu ve finančním objemu 20,588 mil. Kč. Předmětem této smlouvy bylo provedení stavební akce Tramvajová trať do Modřic v úseku zastávek Tyršova a Cihelna; rekonstrukce stavební úprava. Jednalo se o rekonstrukci stávající dvoukolejné tramvajové trati v celkové délce metrů kolejí, vedenou na samostatném drážním tělese ve středním dělícím pásu čtyřproudové komunikace č. I/R 52 v ulici Vídeňská. Navržená stavební úprava koleje zahrnovala snesení stávajícího kolejového roštu s kolejnicemi tvaru S180 na betonových pražcích tvaru VÚS 62 a odtěžení kolejového lože do úrovně -50 mm pod ložnou plochou pražce. Nový kolejový rošt byl navržen ve tvaru kolejnic S49E1 na betonových pražcích tvaru B 03 s bezpodkladnicovým pružným upevněním Vossloh W 14 s pružnou svěrkou Skl 14. Po pokládce kolejového roštu byla kolej zaštěrkována a směrově a výškově propracována do projektového stavu včetně

11 10/ Rekonstrukce tramvajové trati na ulici Vídeňská. provedení svárů do bezstykové koleje. Po úpravě koleje byla vzhledem k značným posunům osy koleje nutná regulace polohy trakčního vedení. Dá se říci, že pro naše vlastní odborné kapacity, pro divizi Železnice, šlo o jednoduchou a rutinní práci. Zvláštností však bylo odlišné prostředí, kde se stavba realizovala a kde se pohybovali zaměstnanci a mechanizace. V prázdninovém termínu od 22. července do 16. srpna byl sice provoz tramvají zastaven, ale okolní silniční provoz na přilehlé komunikaci nikoliv. Oproti standardním železničním stavbám jsme se museli vyrovnat s nepřetržitým pohybem aut a omezeným přístupem pro železniční techniku. Zejména logistika spojená s dovezením a osazením strojní automatické podbíječky pro úpravu geometrických parametrů koleje byla značně náročná. Zaměstnanci divize Železnice pod vedením stavbyvedoucího Ing. Petra Lukeše si však poradili. Stavba byla provedena v požadované kvalitě, termínu a dle plánovaných ekonomických parametrů. Na základě kladné reference ze strany investora lze konstatovat, že došlo také ke zvýšení rychlosti a plynulosti jízdy tramvajových souprav, a tím ke zvýšení komfortu pro řadové cestující. Za to vše je potřeba poděkovat a přát si více takových příležitostí. Ing. Roman Veis, náměstek VŘ obchodní, závod Železnice

12 10 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS naše stavby VRŠOVICKÝ ZÁMEČEK zvaný Rangherka opět ožil Vršovický zámeček je státem chráněnou památkou, která je pro svou jedinečnou novorenesanční architekturu s jistou nadsázkou často označována přízviskem Hradčany Prahy 10. Stavba pochází ze druhé poloviny 18. století, kdy sloužila jako továrna na hedvábí. Prvním majitelem stavby byl italský podnikatel Giuseppe Rangheri. Za doby podnikatelských aktivit rodu Rangherů prošel objekt Vršovického zámečku značným rozkvětem. V následujících letech, po ukončení provozu továrny na hedvábí, sloužil objekt nejrůznějším účelům (škola, sídla úřadů, skladiště). Veřejností byla velmi oblíbená a hojně využívaná svatební obřadní síň. Prvotní i finální projekt byl vypracován architektonickou a projekční kanceláří MASÁK & PARTNER s.r.o. Nový stavební záměr s sebou přinesl návrh na rozšíření prostor objektu. I přes přísné požadavky Národního památkového ústavu na zachování stávajícího architektonického rázu se podařilo tento cíl splnit. Více než dvojnásobné zvětšení prostor umožnila změna původního obdélníkového půdorysu objektu na půdorys tvaru písmene U. Změny bylo dosaženo přístavbou dvou křídel (východního a západního) k hlavnímu bloku stavby. Toto architektonické řešení V roce 2010 byla na Vršovickém zámečku započata rozsáhlá a technicky náročná rekonstruce, která si vyžádala 3 roky soustavné práce. Prvotním záměrem rekonstrukce bylo vybudování moderního hotelu s několika podzemními podlažími a vyhřívaným bazénem. Stavební záměr byl předložen soukromým subjektem. Krátce po započetí rekonstrukce původní investor od svého záměru odstoupil. Nový investor, městská část Praha 10, se rozhodl myšlenku výstavby hotelu změnit a zčásti se vrátil k historicky původnímu využití Vršovického zámečku jako veřejně prospěšné stavbě (domov pro seniory). Za tímto účelem byla navržena přístavba části objektu a vybudování zcela nové obřadní síně. Základní údaje Náročnost rekonstrukce spočívala nejen ve změně samotného projektu za běhu stavebních prací, ale též ve skutečnosti, že všechny práce na Vršovickém zámečku jakožto státem chráněné památce musely být konzultovány s Národním památkovým ústavem, který na stavbu také dohlížel. Investor stavby Rekonstrukce a dostavba areálu Vršovický zámeček Místo stavby: Praha 10 - Vršovice Investor: Městská část Praha 10 Projektant: MASÁK & PARTNER, s. r. o. Dodavatel stavby: Sdružení VRŠOVICKÝ ZÁMEČEK složené z OHL ŽS, a.s. a SYNER s.r.o. Termín zahájení: září 2010 Termín dokončení: říjen 2013 Náklady: 278 mil. Kč (bez DPH) Realizací pověřen: Ing. Karel Kutnohorský

13 10/ umožnilo přirozený vznik samostatného vnitřního dvora objektu. Druhým zásadním úskalím, se kterým se rekonstrukce potýkala, bylo vybudování technického zázemí tak, aby vyhovovalo současným stavebním technickým požadavkům, avšak bez vlivu na historickou podobu zámečku. Technické zazemí bylo proto umístěno do nově vzniklé monolitické stavby v podzemí, která se svými strojovnami a technologickým vybavením tvoří srdce domu (kotelna, strojovna vzduchotechniky, gastro, garáže). Rekonstrukce byla zahájena statickým zajištěním objektu. Pomocí ocelových táhel a kotev byla zajištěna soudržnost nosných zdí objektu, na kterých stále ležela původní střecha. Po vynesení objektu na piloty následovaly výkopové a bourací práce. Smyslem těchto prací bylo odtěžení skály, na které byl objekt založen, a to tak, aby pod ním vznikl prostor pro vybudování nově navrženého suterénu. Po dokončení fáze výstavby suterénu byl rekonstruován krov střechy, který byl v natolik špatném stavu, že musel být nahrazen zcela novým zastřešením. Zároveň byly vybudovány nové okrasné šíty. V objektu proběhla montáž zcela nových stropních konstrukcí. Další stavební práce zahrnovaly standardní činnosti rozvody TZB, omítky, podlahy, obklady, dlažby, sádrokartonářské práce, malby atd. Při stavbě objektu byly použity velmi kvalitní materiály pálené tašky bobrovky, truhlářské výrobky z masivního dubu a kovářské prvky odlévané z mosazi. Součástí přestavby zámečku bylo také vybudování nových komunikací, sadové úpravy a umístění altánu a pergoly. Rozsáhlá rekonstrukce Vršovického zámečku narazila na mnoho komplikací (změny stavebního záměru v průběhu samotné rekonstrukce, požadavky na památkově chráněný objekt, technická náročnost přestavby), se kterými se však realizační tým úspěšně vypořádal. Vršovický zámeček byl řádně dokončen a předán v požadované kvalitě a v termínu dohodnutém s investorem. Oficiální předání objektu objednateli se uskutečnilo při slavnostní příležitosti v říjnu letošního roku. Předání se zúčastnil též starosta městské části Praha 10, Mgr. Bohumil Zoufalík, který realizačnímu týmu osobně poděkoval a vyjádřil svou spokojenost s pracovním nasazením a s kvalitou provedeného díla. Úspěch projektu Rekonstrukce a dostavba areálu Vršovický zámeček tak dokládá, že se model spolupráce společností OHL ŽS, a.s. (realizace: Ing. Karel Kutnohorský) a SYNER s.r.o. (realizace: Ing. Petr Otmar) velmi osvědčil. Ing. Karel Kutnohorský, vedoucí realizačního týmu Divize IV

14 12 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS úspěchy Vítězství v české námořní rallye 2013 ÚSPĚCH BAREV OHL ŽS Již po sedmnácté se letos v říjnu uskutečnil v chorvatském Biogradu jeden z nejprestižnějších závodů českého námořního jachtingu Česká námořní rallye. Tento sedmidenní závod námořních plachetnic je etapový, kdy každá etapa probíhá jako navigační závod mezi ostrovy chorvatského pobřeží. Hlavní rozhodčí Petr Sládeček vybírá důmyslně trasy s ostrovy a majáky tak, aby se lodě mohly k cíli dostat zcela rozdílnými způsoby. Závod je tedy nejen o rychlosti lodí a schopnostech jachtařů, ale i cvičením námořní navigace. V mnoha navigačních rozjížďkách dokáže doplachtit za světla pouze skupina prvních lodí. Ti pomalejší si užijí i noční jachting a navigaci po tmě. Čeští jachtaři letos zavítali kromě pobřežních vod u Biogradu také na ostrov Murter, dále Vrgadským kanálem přes Murterské moře na souostroví Kornaty do Mariny Piškera. Následovala přeplavba z Kornat na ostrov Žut a pátý den se závodní flotila 23 jachet vracela do domovského přístavu v Biogradu. i podzimními bouřkami, které vznikaly spíše ze zimy než z tepla. Převážně foukal silný vítr z jihovýchodu, takzvané Jugo. Vítr měl na svědomí roztrhané plachty několika plachetnic, a vzal jim možnost bojovat o přední místa. Jindy zase lodě stály uprostřed rozvlněného moře v absolutním bezvětří v obavách, kdy je vlny naženou na skalisko s majákem či na mělčinu. Slunce se prodralo skrz hustá mračna až poslední den závodu a jachtařům připadalo jako zázrak. Česká námořní rallye se vždy jezdila na lodích Elan jednoho typu, aby co nejméně rozhodovalo losování lodí, ale šlo o souboj posádek. Protože v Chorvatsku pro tak velký závod již není dosti velká flotila lodí, závodilo se samostatně v kategorii Elan 350 (lodě dlouhé 35 stop, vybavené genakerem) a v kategorii Elan 340 (lodě dlouhé 34 stop, vybavené spinakerem). V tradiční kategorii Elan 340 letos vybojovala vítězství posádka kapitána Jana Hykrdy a kormidelníka Martina Pospíšila, jedoucí v barvách firem HYVECO a OHL ŽS. Závod byl dramatický především v souboji s posádkou YC Neratovice kapitána Jana Štrunce. Celé hodiny se bojovalo o každý metr, a do cíle lodě přijížděly po mnohahodinovém souboji v rozmezí několika sekund. Závod přinesl spoustu silných zážitků a nečekaných situací. Běžnou sportovní rivalitu nahradil respekt k soupeřům, kteří dokázali lépe splynout s mořem a větrem. Přímé reportáže, fotografie a výsledky lze najít na webu Některé závodní dny se vedle navigačních etapových rozjížděk konala i kratší rozjížďka tzv. okruhová. Okruhová rozjížďka nevedla kolem ostrovů a majáků, ale plachetnice musely objíždět trasu kolem nafukovacích bójí zakotvených dlouhými lany na mořské dno. Pořadatelé závodu poslední den překvapili rozhodnutím, že letos se v 6 závodních dnech uskuteční celkem rekordních 10 rozjížděk, takže se v Pašmanském kanálu závodilo závěrečný den třikrát. Počasí letošní Rallye bylo snad nejtvrdší za celou historii závodu. Mrholení a déšť byly často střídány oslepujícími lijáky

15 10/ Jachting v barvách OHL v roce 2013 Naši firmu OHL ŽS reprezentoval letos ve více než 20 závodech jachtař a kapitán Martin Pospíšil. Některé závody byly jen malé tréninkové, takzvané Prigl Rejsy, odehrávající se každou letní středu odpoledne na Brněnské přehradě. Největším závodem sezony bylo pro OHL ŽS letos Mistrovství světa Raceboard. Raceboard je nejrozšířenější tradiční závodní typ windsurfingu. Plovák je dlouhý 3,8 metru, plachta má 9 čtverečních metrů. Letos se v této jachtařské disciplíně konalo Mistrovství světa poprvé v České republice, a to na třetí nádrži přehrady Nové Mlýny u obce Pavlov. Závod se konal první týden v září a podmínky pro windsurfing byly skvělé větru bylo, chvílemi, více než hodně, čistá a teplá voda, skvělá organizace. Český vítr hned první den ukázal, že dokáže konkurovat oceánským vichrům, a do cíle dojížděla sotva polovina ze 110členného startovního pole. Následovaly dva dny naprostého bezvětří, kdy se surfaři vzpamatovávali z úvodních 4 rozjížděk ve větru přes 60 km/h a opravovali poškozená prkna a plachty. Závod pokračoval až čtvrtý den dalšími třemi kvalifikačními jízdami, po kterých se závodní pole rozřadilo na zlatou finálovou a stříbrnou skupinu. Závodník v barvách OHL ŽS se do zlaté skupiny probojoval až v poslední sedmé kvalifikační rozjížďce. V závěrečný finálový den Mistrovství světa pak odjezdil vyrovnanou sérii výsledků 32, 34, 33, která se v této světové konkurenci zdála téměř nad hranicí jeho možností. V závěrečném vyhodnocení pak tyto výsledky vynesly 15. místo ve věkové kategorii Grand Masters a celkové 19. místo ze všech tzv. těžkých surfařů (nad 78 kg). Česká republika si připsala i v letošní jachtařské sezoně několik úspěchů, za které můžeme považovat tři bramborové medaile (4. místa) na Mistrovstvích ČR, a to na plachetnicích Vaurien, Finn a Laser. Vítězství na Finnu a Laseru letos získali naši olympionici z OH v Londýně, jachtaři Michal Maier z Roudnice a Viktor Teplý z Brna. S jachtařským pozdravem dobrý vítr do plachet přeji všem bezpečnou plavbu životem. Ing. Martin Pospíšil, specialista technické přípravy BLAHOPŘÁNÍ V říjnu 2013 oslavili někteří naši zaměstnanci významné pracovní jubileum patnácti a více let nepřetržitého pracovního poměru v naší společnosti. 20 let pracují u společnosti Josef Tetur, manažer projektu (středisko 544M) Pavel Sedláček, stavbyvedoucí (středisko 5421) 15 let pracuje u společnosti Ing. Kamil Uher, specialista tvorby cen (středisko 5312) Děkujeme za Vaši dosavadní práci, k výročí gratulujeme a přejeme mnoho dalších pracovních i osobních úspěchů. Mgr. Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ

16 Ředitelství společnosti Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: IDS: xbicgdt Závod Železnice Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: Závod Mechanizace a produkční centra Světlá 5, Brno tel.: , fax: Teritorium Česká republika Kancelář Brno Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: Divize 1 Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: Divize 3 Tovačovského 22, Olomouc tel.: Divize 5 Vrbenská 2, České Budějovice tel.: Kancelář Praha Olšanská 1a, Praha 3 tel.: Divize 2 Hlávkova 1, Ostrava tel.: Divize 4 Olšanská 1a, Praha 3 tel.:

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ Novostavba na pozemku p. č.1026/6, 1026/5, 1026/2 v katastrálním území Třeboň ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ A. Průvodní zpráva B. Orientační odhad nákladů C. Grafická část OBJEMOVÁ STUDIE STAVBY GENERÁLNÍ

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Mgr. Michal Roubík. Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

Mgr. Michal Roubík. Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Mgr. Michal Roubík Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Nádraží Benešov Kulturní památka mezi minulostí a budoucností

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s.

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s. NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni Základní informace o stavbě První divadlo, které bylo v České republice postaveno od roku 1989, je celé zabaleno v našem betonu. Návštěvníky zve ke vstupu betonová

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

ERSTE Premier Trophy Business & Friendly Regatta

ERSTE Premier Trophy Business & Friendly Regatta ERSTE Premier Trophy Business & Friendly Regatta LOKALITA Biograd n/m Chorvatsko TERMÍN 25. 28. 5. 2014 LODĚ BAVARIA Cruiser 40 S, 3 kajuty + salon, nejnovější one-design flotila lodí v Chorvatsku, k dispozici

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 oznamují prodej níže uvedených nemovitostí

Více

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Budoucnost železniční osobní dopravy v ČR Ostrava, 15.6.2010 Ing. Jaroslav Kadlec Současný vozidlový park pro regionální dopravu Zastaralé motorové a přípojné

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

C.1.4 INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ NÁKLADY. Územní studie prověření variant Křenovické spojky. 2.etapa, Návrhová část. Technická část - Severní varianty

C.1.4 INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ NÁKLADY. Územní studie prověření variant Křenovické spojky. 2.etapa, Návrhová část. Technická část - Severní varianty Objednatel: Souprava: Zhotovitel: Projekt: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno IKP Consulting Engineers, s.r.o. Jankovcova 1037/49, Classic 7 budova C, CZ-170 00 Praha 7 tel: +420 255

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha *crdux008sz37* CRDUX008SZ37 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0275/15-7/Ce V Praze dne 20. července 2015 Č. j.: DUCR-41468/15/Ce Telefon: 602

Více

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař SŽDC s. o. Stavební správa západ a SUDOP PRAHA a. s. Prezentace pro občany Prahy 15 dne 20. 8. 2013 Na základě zákona č.

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

5. Požadavky investora, správce stavby a zhotovitele 12

5. Požadavky investora, správce stavby a zhotovitele 12 OBSAH strana 1. Činnosti realizované v sledovaném období 2-5 1a inženýrské činnosti 1b přípravné činnosti 1c realizace 1d změny oproti projektové dokumentaci 1e.1 pracovníci vlastní, podzhotovitelé, použité

Více

TŘI SESTRY SAILING TEAM NABÍDKA PARTNERSTVÍ 2008

TŘI SESTRY SAILING TEAM NABÍDKA PARTNERSTVÍ 2008 NABÍDKA PARTNERSTVÍ 2008 NABÍDKA PARTNERSTVÍ SE ŠPIČKOVÝM ČESKÝM JACHTAŘSKÝM TÝMEM NA EVROPSKÝCH A SVĚTOVÝCH NÁMOŘNÍCH REGATÁCH V ROCE 2008 HISTORIE 2004-2006 TŘI SESTRY SAILING TEAM se v roce 2004 zformoval

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Česká republika 12/1998 04/1999 Inženýrská činnost, vedení stavby, technický dozor investora Třípodlažní železobetonový administrativní a obchodní objekt

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8 Fakultní nemocnice Na Bulovce - pavilon 8 Magistrát Hlavního města Prahy 09/2010-11/2012 BAK zvítězil ve veřejné zakázce na rekonstrukci jednoho z pavilonů Fakultní nemocnice Na Bulovce. Objekt bude po

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Rok 2013 - ve znamení proměny

Rok 2013 - ve znamení proměny Rok 2013 - ve znamení proměny Souběžně pořádané akce: Veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO propojení novinek a trendů v oborech komunálních a enviromentálních technologií a služeb s regionálními

Více

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín)

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín) Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce dlužníka VLK cont s.r.o., identifikační číslo: 250 16 571, se sídlem Chvalín 25, 413 01 Nové Dvory nabízí k prodeji níže specifikované provozní areály: 1. Provozní

Více

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD linka vlaku trasa čas jízdy vlakem čas jízdy MHD (v minutách) S1 Masarykovo nádraží - Klánovice 19 41 S2 Masarykovo nádraží - Horní Počernice 16 26 S3 Satalice - Hlavní

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. 1 10 let existence IDS JMK Počet obyvatel v IDS JMK 1, 2 mil. Počet obcí v IDS

Více

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci Přednášející: Bc. Marek Binko České dráhy, a.s., www.cd.cz Co chceme fungující systém příměstské a městské železnice jako integrovanou součást systému veřejné dopravy osob dopravu, která svou kvalitou

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

motto: PŘEPLOUT ATLANTICKÝ OCEÁN NEJRYCHLEJI JAK TO DOKÁŽEŠ

motto: PŘEPLOUT ATLANTICKÝ OCEÁN NEJRYCHLEJI JAK TO DOKÁŽEŠ P R O J E K T T R A N S A T 6,50 2 0 0 8-2 0 10 T R A N S A T6,50 Největší závod sólo mořeplavců na světě z Francie do Brazíle 2 kontinenty, 4250 Nm (8000km) První účast Čecha ve třídě prototypů a vůbec

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s.

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. Železnice v IDS JMK a přestupní uzly Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. 1 Úvodní informace o IDS JMK IDS JMK v provozu od 1. ledna 2004. Příští rok budeme slavit 10. výročí vzniku. Nyní zaintegrována veškerá

Více

Ing. Libor Hrouda, CSc. Vybrané reference

Ing. Libor Hrouda, CSc. Vybrané reference Ing. Libor Hrouda, CSc. Vybrané reference 1 Vybrané reference lze rozdělit do 3 základních oblastí: vypracování kompletních projektů včetně návrhů stavebních technologií a řešení vlastní realizace staveb

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Časopis Stavební fórum - Diskusní setkání dne 16.10.2008 Praha Hlavní cíle revitalizace koněspřežné dráhy - Rozšíření nabídky cestovního ruchu (zvýšení

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Úvod Při pohledu do mapy současné železniční sítě v okolí Prahy je zřejmá disproporce mezi severozápadním sektorem a zbývajícím územím. Zatímco

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají. 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014

SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají. 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014 Správa železniční dopravní cesty SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014 setkání investorů, projektantů, stavitelů a správců s mezinárodní

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

PROMĚNY HISTORICKÉ ARCHITEKTURY VENKOVA

PROMĚNY HISTORICKÉ ARCHITEKTURY VENKOVA PROMĚNY HISTORICKÉ ARCHITEKTURY VENKOVA BAROKNÍ DVŮR BOROTÍN Milan Tejnor TAKELOT s.r.o. Statek Blažejovice 19.2.2015 https://www.facebook.com/bd.borotin AGENDA BAROKNÍ DVŮR BOROTÍN ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4 Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H strana 1.0 Úvod 2 2.0 Identifikační údaje 3 3.0 Popis výchozího stavu 4 4.0 Zhodnocení výchozího stavu 67 5.0 Návrhy opatření ke snížení

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Plzeň, 11.6.2014 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Šance pro

Více

POZNÁVACÍ PLAVBY LODÍ PO CHORVATSKÝCH OSTROVECH

POZNÁVACÍ PLAVBY LODÍ PO CHORVATSKÝCH OSTROVECH POZNÁVACÍ PLAVBY LODÍ PO CHORVATSKÝCH OSTROVECH Týdenní zájezdy jsou tematicky zaměřeny na dvě témata: poznávání místních pamětihodností a specialit středomořské kuchyně. Plavby se uskuteční na lodích

Více

I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R

I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R INVESTOR TJ Sokol Jablůnka, Jablůnka č.p.187 756 23 Jablůnka I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R T Ě L O C V I Č N A T J S P A R T A K J A B L Ů N K A R E K O N S T R U K C E T Ě L O C V I Č N Y ZPRACOVATEL

Více

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 EKONOMIKA INVESTICE Tisková konference Ministerstva dopravy ČR a státní organizace Správa železniční dopravní cesty SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 ŘÍZENÍ PROVOZU SPRÁVA INFRASTRUKTURY Mgr. Pavel Dobeš

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Vize obnovy budovy Národního zemědělského muzea (NZM) v Praze. a spolupráce s partnery (v. 12.08.2014)

Vize obnovy budovy Národního zemědělského muzea (NZM) v Praze. a spolupráce s partnery (v. 12.08.2014) Příloha č. 3 Výzvy Vize obnovy budovy Národního zemědělského muzea (NZM) v Praze I. Základní informace o NZM a spolupráce s partnery (v. 12.08.2014) Stručně o Národním zemědělském muzeu: Národní zemědělské

Více

Železniční uzel Brno - 175 let bohaté historie a zajímavá budoucnost

Železniční uzel Brno - 175 let bohaté historie a zajímavá budoucnost Železniční uzel Brno - 175 let bohaté historie a zajímavá budoucnost 175 let železnice v Brně Brno je první významné město na území České republiky, kam dorazil parní vlak. Stalo se tak v roce 1839, kdy

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc *CRDUX006NVQJ* CRDUX006NVQJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0442/13-37/Km V Olomouci dne 8. ledna 2014 Č. j.: DUCR-1033/14/Km Telefon: 972741315,

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitosti Geologická 911/1 a Silurská 1007/7 jsou bytové domy nacházející

Více

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Provozně technologické podmínky a údaje: technické podmínky Max. traťová rychlost Km/h 80 Min. provozní interval s 90 Min. technický interval na trati

Více

pozemní stavby Investor: ZEDNÍČEK, a.s. Doba plnění: 04/2006 09/2006 Objem: cca 80 mil. Kč

pozemní stavby Investor: ZEDNÍČEK, a.s. Doba plnění: 04/2006 09/2006 Objem: cca 80 mil. Kč pozemní stavby Sběrný přepravní uzel Ústí nad Labem I. a II. etapa Investor: Česká pošta s.o., o. z. Ústí nad Labem Doba plnění: 04/2004 05/2006, 10/2006 07/2008 Objem: I. etapa cca 141 mil. Kč, II. etapa

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT HOTELU V GOLFOVÉM AREÁLU ( DESIGN EXTERIÉRU, INTERIÉRU ) Martin Slánský Střední odborná škola

Více

8. České dopravní fórum

8. České dopravní fórum AŽD Praha s.r.o. 8. České dopravní fórum Kolejová doprava v městských aglomeracích Ing. Zdeněk Chrdle, AŽD Praha 27. dubna 2012 Osnova Současný stav Vyšší využití železniční infrastruktury pro přepravu

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko 1 (5) červen 2013 Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Identifikační údaje stavby Název stavby: Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Místo stavby: Kutná Hora, Čáslav, Uhlířské Janovice, Zruč

Více

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Investor: SŽDC, s. o. Projektant: SUDOP PRAHA a.s. Seznámení se SŽDC, s. o. a ČD, a.s. Správa železniční dopravní

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

SÍDLO SPOLEČNOSTI Barvířská 5

SÍDLO SPOLEČNOSTI Barvířská 5 KOLEKTORY SÍDLO SPOLEČNOSTI Barvířská 5 TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, akciová společnost zajišťuje provoz, správu a údržbu kolektorové sítě města Brna. Celková délka kolektorů pod Brnem přesahuje 21 km. Na území

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra

extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra Automatické dveře bezbariérové, bezpečné, komfortní a spolehlivé OBSAH 4 Hlavní vstupy 5 6 Společenská

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Jakub Hradil. Václav Brejška

Jakub Hradil. Václav Brejška 100 let vozovny Strašnice 8. 10. 1908 2008 Jakub Hradil Václav Brejška Jakub Hradil Václav Brejška Spolek pražské kolejové dopravy Praha 2008-2 - Předmluva Dne 8. 10. 2008 oslavila pražská tramvajová doprava

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

Technické památky Českých Budějovic

Technické památky Českých Budějovic Technické památky Českých Budějovic SPŠ stavební Ulice, ve které tato škola stojí, byla pojmenována po Josefu Resslovi - vynálezci lodního šroubu. Špitál sv. Václava Rozlehlý rohový objekt v Krajinské

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, společnost PKS stavby a.s. je generální dodavatel staveb, jenž disponuje vlastními výrobními kapacitami na

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE 85 ZVZ

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE 85 ZVZ PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE 85 ZVZ Název veřejné zakázky: Žerotínovo nám. 1/2 - stavební úpravy, zateplení budovy 1. Identifikační údaje zadavatele Identifikační údaje zadavatele: Název: Jihomoravský

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

s.r.o. +420 474688056 E mail ssgstavby@ssgstavby.cz 430 01 CHOMUTOV web www.ssgstavby.cz

s.r.o. +420 474688056 E mail ssgstavby@ssgstavby.cz 430 01 CHOMUTOV web www.ssgstavby.cz CHOMUTOV Společnost SSG s.r.o. je profesionální, spolehlivý adůvěryhodný partner pro realizaci vašich záměrů ve stavebnictví. SSG s.r.o. je stavební společnost, která se dynamicky rozrůstá ahledá nové

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Nabídka zaměstnání. Velmi nás potěší, pokud se rozhodnete zvážit naši nabídku a naší společnost oslovíte.

Nabídka zaměstnání. Velmi nás potěší, pokud se rozhodnete zvážit naši nabídku a naší společnost oslovíte. PROJEKT servis spol. s r. o. Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 Hloubětín tel.: 281 090 860, fax : 281 866 004 www.projekt-servis.cz, email : firma@projekt-servis.cz Dobrý den, Nabídka zaměstnání dovolujeme

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2. O B S A H PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.2 POHLEDY M 1 : 100 O.3 POHLEDY M 1 : 100 A.1 SITUACE M 1 : 500 A.2 PŮDORYS 1. NP M 1 : 200 A.3 PŮDORYS 2. NP M 1 : 200 A.4 PERSPEKTIVY

Více

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 1/2010 05.01.2010 bylo odsouhlaseno vypuštění dveří mezi schodištěm a učebnou výtvarné výchovy a za ně bude provedena výměna dveří z 2. NP do 3. NP 05.01.2010 dohodnuty detaily zateplení obvodového střešního

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. YSSEN spol. s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. YSSEN spol. s.r.o. YSSEN - spol. s r.o. Areál s.p. DHL, P.O.BOX č. 4, 435 14 Litvínov - Záluží Zapsáno u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2021 IČO: 44566565, DIČ: CZ44566565 Č. účtu: 33301491/0100, KB Most

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Podnikatelský inkubátor Vsetín

Podnikatelský inkubátor Vsetín Podnikatelský inkubátor Vsetín Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (založena usnesením zastupitelstva města Vsetína dne 29.3.2005) Společnost byla založena za účelem: řešení nezaměstnanosti,

Více

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA Základní údaje o městské dopravě Provoz plzeňské elektrické dráhy byl zahájen v roce 1899 na třech trasách, které vytvořily základ dnešní ové sítě. Pro zajištění dopravy do okrajových

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více