NOVINY. Pelhř. kých služeb noviny. Vážení a milí spoluobčané králo. álovského města

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY. Pelhř. kých služeb e-mail: noviny. Vážení a milí spoluobčané králo. álovského města"

Transkript

1 Číslo 22 Ročník XIII Zdarma 23. prosince 2011 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpravodaj Městského úřadu imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb noviny telef elefon: 565/ , 777/0 7/ , vsko.cz Dnes v listě: Návrh h investičního rozpočtu imov v uvítal al slavného rodák odáka a Městský ples Divadelní předplatné Co prozr ozradí adí kroniky Stovky plujících svíček byly vzpomínkou ou na Václa áclava a Havla V neděli 18. prosince se sešli občané města Pva i jeho návštěvníci na již tradiční Zlaté neděli. Slavnost příchodu Vánoc však byla poněkud zkalena nepříznivou zprávou celorepublikového, ba mezinárodního významu, a to zprávou o úmrtí prvního prezidenta svobodné Československé a posléze České republiky, spisovatele, filosofa, neúnavného bojovníka za svobodu a vždy čistého člověka pevných zásad a názorů, pana Václava Havla. Pan prezident Havel, který navštívil 27. července 1991, jako druhý československý prezident, také naše město, zemřel právě o Zlaté neděli v brzkých ranních hodinách. Pořadatelé pvské slavnosti zvažovali úpravu programu akce, ovšem nakonec ponechali program bez zásahů, neboť, jak pravili, Pan prezident by si to tak jistě přál. Spontánní reakcí na smutnou událost byla pak minuta ticha a skutečnost, že avízovaný rekord v počtu plovoucích skořápkových lodiček se svíčkami, symbolu to života a rodinné lásky a soudržnosti, byl věnován k uctění památky zesnulého. Světlo z 856 svíček bylo důkazem, že Pvští budou na pana prezidenta Václava Havla s úctou vzpomínat. Leopold Bambula, starosta města Foto z archivu agentury Dobrý den Program letošní Zlaté neděle byl opět bohatý a nabídl spoustu zajímavostí od ukázek řemesel, trhů a vánočních zvyků až po tradiční rozkrajování obří vánočky od pekárny Adélka a závěrečné společné zpívání koled. Ani letos nechyběl Živý Betlém, známý vánoční příběh v podání základní umělecké školy a domu dětí a mládeže. Vážení a milí spoluobčané králo álovského města imova, vážení čtenář enáři i imovskýc vských novin, stalo se každoroční tradicí, že se obracím na občany Pva s krátkým vánočním přáním. Nechtěl bych tentokrát použít mnohokrát opakovaná klišé. V souvislosti s chystanými reformami, které by měly ozdravit ekonomiku státu v době světové hospodářské krize, by to působilo poněkud nevěrohodně. Ale to přece neznamená, že bychom neměli mít sváteční náladu, protože jakoukoli krizi (ekonomickou nevyjímaje) nejspolehlivěji překonáme láskou v rodině, láskou k vlasti, úctou k druhým, solidaritou s potřebnými, poctivostí v práci i v životě, radostí, že jsme zde, že máme své bližní, že máme pro koho žít a pro co se obětovat. A takovéto poselství Vánoce přinášejí naději. A i když nejsme praktikujícími věřícími, většinu z nás stále dojímá příběh chudého dítěte, které jeho matka ovinula plenkami a položila do jesliček v jedné betlémské stáji. Ať nám poselství narozeného Božího syna stále připomíná Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. P řejme si, aby přes všechny trampoty a utrpení zvítězila nakonec Láska, která přišla na svět s malým Ježíškem. Přeji Vám všem, vážení a milí spoluobčané, požehnané Vánoce, klid a pohodu, a vše dobré do nového roku Leopold Bambula, starosta města Vážení a milí spoluobčané, vánoční svátky již berou za kliku, v závěsu za nimi se k nám blíží nový rok a já již tradičně usedám k tradičnímu vánočnímu přání. Jako většina z Vás i já se v tomto čase ohlížím zpět s hodnocením zatím ještě aktuálního roku a pomalu i nahlížím do roku nového. Co bylo, co bude. Letošní rok byl v naší organizaci ve znamení úspor, které jsme se snažili eliminovat tak, aby to účastníci našich kulturních pořadů i návštěvníci našeho krásného města nepocítili. Pevně věřím, že se nám toto povedlo a dokonce jsme k již pravidelným kulturním a společenským akcím přidali některé nové. Do přicházejícího roku Vám přeji pevné zdraví, lásku a životní pohodu. To jsou pro život ty nejdůležitější věci. Budu rád, když k té životní pohodě Vám přispěje v roce 2012 i naše organizace svou kulturní nabídkou. Užijte si vánoční čas a v novém roce nezapomeňte v kolotoči nabývání materiálních statků i na potěchu své duše. Třeba vydáním se za kulturou. Krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok Vám přeje Mgr. Martin Ecler, ředitel Kulturních zařízení města Pva Vážení spoluobčané, je předvečer vánočních svátků, svátků míru, lásky, naděje a radostného očekávání. A i když každý z nás vnímá vánoční svátky trochu jinak, je to právě období Vánoc, kdy se každý alespoň na chvíli zastaví, zklidní a odpočine si po náročném roce plném shonu a stresu. Co nás ale bude čekat v tom novém kalendářním roce s bájnou číslicí 2012? Má to být rok, kterého se mnozí obávají a jiní zase nadšeně očekávají prorokova - né změny. Předpovědi hovoří o konci světa, změně, ale i morální obnově. Bylo by škoda, kdyby měl skončit život na této planetě. Ale všichni máme jistě pocit, že změna je víc než nutná. Jen v našem z celosvětového pohledu malém městě vidíme věci, které nejsou hodny naší vyspělé civilizace. Byť město z našich společných peněz vybudovalo pro své občany nová dětská hřiště, chodníky, zajišťuje odvoz odpadu, veřejné osvětlení apod., jsou jednotlivci, kteří bez sebemenších výčitek, spíše s potěšením tyto věci ničí. Jsou ničeny prvky na dětských hřištích, zapalovány popelnice, kontejnery v rybnících či strouhách též nejsou výjimkou. Radost přináší ulamování dopravních značek, závor i stožárů veřejných osvětlení. Krádeže i vloupání se stávají běžným jevem, s kterým musíme počítat a vynakládat tak zbytečné finanční prostředky na ochranu majetku i svých životů. Životní prostředí a morální hodnoty jsou pak kapitoly samy o sobě. To vše by opravdu potřebovalo změnu. Doba vánoční tedy může být tou nejlepší příležitostí k zamyšlení a zrození nového pohledu na život a svět kolem sebe. P řeji Vám všem krásné a klidné prožití vánočních svátků a do nového přelomového roku 2012 Vám přeji, abyste se setkávali vždy jen s pozitivními změnami, abyste měli možnost pocítit lásku, mohli se radovat z upřímných osobních přátelství a tuto radost rozdávali dál. Ing. Pavla Licehammerová, ředitelka Technických služeb města Pva Zápisy žáků do prvníc vních tříd Termín zápisů do prvníc vních tříd základních škol pro školní rok 2012/20 2/2013 (jedná se o děti narozené od 1. září 2005 do 31. srpna 2006) je PÁTEK od 1.00 hodin do hodin SOBOTA od 8.00 hodin do hodin. Spádové obvody jednotlivých základních škol jsou vyvěšeny na úřední desce Městského úřadu Pv a ve všech základních a mateřských školách v Pvě. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MěÚ Pv Rozpis vydání imovskýc vských novin na rok 2012 Uzávěrka 6. ledna 13. ledna ledna 27.. ledna 3. února 10. února února února 2. března 9. března března 23. března 30. března 6. dubna 6 barva 13. dubna 20. dubna 5. května 11.. května května 25. května 1. června 8. června června 22. června INZERCE OZNÁMENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU Od se mění číslo popisné budovy Městského úřadu imov na Pražské ulici. Nové čp. je 260 (původní číslo popisné bylo 127). Městský úřad Pv zároveň oznamuje všem občanům, že od se rozšiřují úřední hodiny na odboru vnitřních věcí, oddělení správních činností. Od nového rok oku bude tedy možno zažádat o občanský průkaz nebo cestovní pas každý praco acovní den a to v pondělí a středu od 8.00 do hodin, v úterý erý,, čtvrtek a pátek od 8.00 do 1.00 hodin v budově Městského úřadu Pv na Pražské ulici ve 2. patře. Tajemník úřadu Tříkr íkrálo álová á sbírka se blíží, hledají se koledníci Uzávěrka 13. července 20.července ence srpna srpna srpna 7.. září 1. září 21.. září září 5. října 12. října 19. října 6 2. listopadu 9.listopadu 16.listopadu 23.listopadu listopadu 7.. prosince 1. prosince 21.pr.prosince 8 barva ledna 11.. ledna 6 DENNÍ AKTUALIT ALITY Z MĚSTA NAJDETE NA SKO.CZ Vydání Strany Už po jedenácté se v i - mově uskuteční Tříkrálová sbírka, kterou pořádá sdružení Česká katolická charita. Po ulicích a domech budou o prvním lednovém víkendu chodit skupinky dětí i dospělých v kostýmech Tří krá - lů, kteří budou prosit o finanční dary do označených kasiček. Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně znevýhodněným skupinám. Část výnosu sbírky je určena na humanitární a rozvojovou pomoc do zahra - ničí. Zájemci, kteří by chtěli pomoci při koledování, se mohou obrátit na Oblastní charitu Pv, telefo n , nebo napsat na mailovou adresu charit Vydání Strany

2 2 Lubomír Lipský zavít vítal do svého rodného imova, aby tu pokřtil novou ou knihu INVESTIČNÍ ČÁST ROZPOČTU V Pvě se i tentokrát bude do schválení regulérního rozpočtu města, tedy do února 2012, hospodařit podle rozpočtového provizoria. Rozhodli o tom 6. prosince zastupitelé města. Na jednání byl také schválen návrh investiční části rozpočtu pro rok 2012 ve výši ko - run. Nejvýznamnějšími položkami v tomto návrhu jsou rekonstrukce čistírny odpadních vod a vybudování kompostárny, další významné položky představují náklady na zateplení mateřských škol Osvobození, U Stínadel a Kulturního domu Máj. Investiční akce, které jsou podmíněny spolufinancováním z operačních nebo re - sortních progarmů, budou zahájeny pouze po smluvním zabezpečení příslušné dotace. DRŽITELÉ CEN MĚSTA Důležitým bodem posledního letošního zasedání zastupitelstva byla také volba držitelů Cen města Pva za rok 2011, kteří tyto ceny převezmou na slavnostním Síň Lipských v Pvě zažívala v neděli 11. prosince velké okamžiky. Novou knihu Karla Ulíka nazvanou Lubomír Lipský a jeho bratr Oldřich totiž přijel osobně pokřtít ten, o kterém kniha vypráví - sám slavný herec a jeden z nejvýznamnějších pvských rodáků, pan Lubomír Lipský. Osmaosmdesátiletý herec, který má na svém kontě desítky nezapomenutelných divadelních i filmových rolí a je držitelem cen Thalie, oplýval dobrou náladou, podepsal se mnoha svým příznivcům a přá - telům a pohovořil s nimi. Autor knihy, spisovatel a novinář Karel Ulík, prozradil, že s Lubomírem Lipským ho pojí už několik desítek let dobré přátelství. Kniha je souhrnem osobních vzpomínek pana Lipského i vzpomínek jeho kolegů a kamarádů, kromě dalších třeba Jana Skopečka nebo Jiřího Šlitra. Čte - náři v ní najdou také nejpopulárnější scénky se slavnou posta - vou popleteného vrátného Hlustvisiháka, kterou právě Lubomír Lipský vynikajícím způsobem ztvárnil, a také povídání s nedávno zesnulým humoristou, scénáristou a televizním dramaturgem Bedřichem Zelenkou, který byl autorem velké většiny těchto scének. Kniha obsahuje navíc i rozšířený rejstřík filmů, na kte - rých se bratři Lipští podíleli. Jsem příjemně překvapen, i když spoustu z těch příběhů jsem znal, pochválil pan Lipský během setkání práci svého dlouholetého přítele. Myslím, že tu knihu Karel udělal hezky a pečlivě, i obálka je krásná, takže jsem spokojený, dodal slavný herec, který si podle svých slov do nového roku přeje jediné: zdraví a zase zdraví. To samé, a navíc ještě další krásné role, mu ze srdce přáli i všichni účastníci setkání, mezi kterými nechyběli zástupci města Pva, Společnosti přátel Vlasty Buriana, pvských divadelníků i početní další hosté. Zastupitelé schv hválili návrh investic i držitele cen města večeru 28. ledna. Proběhlo dvoukolové hlasování, na jehož základě byli z předložených nominací zvoleni tito jednotlivci a subjekty: Kat ategorie Žáci, studenti: Adriana Šimánková všestranná studentka pvského gymnázia. V primě a sekundě měla na vysvědčení samé jedničky, v dubnu 2011 se stala vítězkou okresního kola matematické olympiády. Kromě studia ale dosahuje vynikajících úspěchů také ve sportu, hlavně v taekwo n - du a plavání. Sportovci: Josef Ptáček devětapadesátiletý člen oddílu kulturistiky Spartaku Pv je vedle Primuse, Mášky, Lhotského dalším výborným kulturistou, který významně reprezentuje Pv od začátku své sportovní kariéry. V silovém trojboji se v letech 1998 až 2010 stal dvanáctkrát mistrem republiky. Na kontě má i výborná umístění na mistrovstvích Evropy i světa. Podnik odnikat atelské subjekty: : Straka barvy tato firma získala mj. Úprava a cen vodného a stočného ocenění Realizační firma roku Majitel firmy důsledně trvá na kvalitě odvedené práce, kte - rou se svými deseti zaměstnanci i sám vykonává, a má své ře - meslo jako koníčka. Firma na trhu působí již sedmnáctým rokem a navzdory finanční krizi se ji majitel snaží rozšiřovat a poskytuje velmi kvalitní a profesionální práci v oboru. Druhým zvoleným subjektem byla Farma Poř oříčí spol. s r.. o., která oslavila v roce 2010 desáté výročí trvání firmy. Vloni byl dobudován moderní areál, který zabezpečuje služby v oblasti ubytování, stravování, kongresové turistiky a agroturistiky. Jedná se o rodinný podnik, kde se klade velký důraz na úroveň gastronomie. Na základě usnesení rady města Pva ze dne 13. prosince 2011 se upravují ceny vodného a stočného v Pvě a v místních částech s platností od 1. ledna 2012 následovně: Mimořádné zásluhy o rozv ozvoj oj města: Prof. RNDr.. František Vyskočil, DrSc. tento pelhři - movský rodák je významným vědcem v oblasti neurofyziologie a neurobiologie, vysoce uznávaným na národní i mezinárodní úrovni. Celý život se věnoval nejen výzkumu a učení, ale i popularizační a kulturně vzdělávací činnosti. Prof. Vyskočil vždy zdůrazňuje svůj pvský původ a v posledních dvou letech při - jíždí přednášet do pvské městské knihovny pro veřejnost. HRACÍ AUT UTOMA OMATY Zastupitelé se dále zabývali i otázkou tzv. hracích automatů. Zde bylo nejprve potřeba schválit obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provozova - ný výherní hrací přístroj, koncový videoloteriní termiinál a herní místo lokálního herního systému. Tato vyhláška upřesňuje samotný pojem hracích zařízení a stanovuje, že platit se bude pouze za ta zařízení, která jsou fakticky provozovaná. Dále pak byla schválena další obecně závazná vyhláška, stanovující místa, na kte - rých mohou být sázkové hry, loterie a podobné hry provozovány. Jedná se o dvanáct provo - zoven v ulicích Dr. Kralerta, Arch. Janáka, Krasíkovická, Pod Náspem, Solní, Nádražní, Osvobození, na Masarykově náměstí a v ulici Školní. Dotace na obnovu kulturníc ulturních památek Kraj Vysočina vydal Zásady pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji. Dotace může být poskytnuta na památkovou obnovu movitých a nemovitých kulturních památek, pro - váděnou v souladu se závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče. Více informací, včet - ně formuláře žádosti, najdou zájemci na - téma - kultura a památky - památky - granty a dotace, pří - padně na tel. čísle Ing. Eichackerová, MěÚ i - mov. Žádosti se přijímají do 15. února (měú) Stavba Vysočiny už podesáté Od začátku příštího roku budou moci zájemci přihlašovat své realizace do soutěže Stavba roku. Cílem soutěže je vybrat a ocenit nejlepší novostavby a rekonstrukce staveb, podpořit investory, architekty i projektanty, ale také zviditelnit architekturu a stavebnictví širší ve - řejnosti. Desátý ročník soutěže nabídne několik novinek: mimo jiné se vrací kategorie Řemeslný detail stavby a nově vznikly kategorie Stavby malého rozsahu a Veřejná prostranství. Více informací a přihlášky najdete na vbavysociny vysociny.cz.cz. Zdroj: Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR KRÁTCE Z DĚNÍ VE MĚSTĚ Sjezdovk vka a na Křemešník emešníku u je od středy v provozu. ozu. Lyžař yžaři i tu mohou jezdit denně od 9 do 20 hodin. Gymnázium Pv připra - vuje na středu 11. ledna 2012 od hodin informační odpoledne. Žáci i rodiče dostanou podrobné informace o podmínkách přijetí a možnostech studia, prohlédnou si školu a pro zájemce bude připravena i cvičná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky, která začne ve 1.30 hodin a potrvá do TECHNICKÉ SLUŽBY Y INFORMUJÍ Velkoobjemové kontejnery na likvidaci použitých vánočních stromků budou v Pvě při - staveny v následujících termínech a lokalitách: od 2. ledna do 6. ledna 2012 (pondělí - pátek) do ulic: Táborská - uvnitř zástavby; Tá - borská - myčka; Osvobození - lékárna; Dolnokubínská; B. Němcové; Družstevní; Vnitřní; Friedova; U Rendlíku od 6. ledna do 13. ledna 2012 (pátek - pátek) do ulic: V. B. Juhna; Sadová; Žitná; Lesní; Fibichova; Antonína Sovy; Na Výsluní; U Popovic; Osvobození od 13. ledna do 20. ledna (pátek - pátek) do ulic: Pujmanova; Husova; Konečná; F. B. Vaňka; Máj - parkoviště; Arch. Janáka - u sauny; Příkopy; Polní dvůr Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY OZNÁMENÍ hodin. imovský pěvec ecký ký sbor Záboj rozšiř ozšiřuje uje působení v ob- lasti sborového zpěvu ve e měs- tě. K pravidelným zkouškám sboru smíšeného a mužského se přidal i sbor dětský,, který je otevř vřen en zájemcům od 7 do 18 let. Zkoušky probíhají každé pondělí od 17 do 18 hodin v budově gymnázia v - vě. Další Informace a přihláš- ky: : mobil: Upozorňujeme všechny zájemce o naše služby, že V SOBOTU 31.. PROSINCE BUDOU MÍT VŠECHNA ODDĚLENÍ PELHŘI- MOVSKÉ KNIHOVNY ZAVŘENO VŘENO. Městská knihovna imov v přeje všem uživat atelům krásné pro- žití vánočníc ánočních h svátků a hodně štěstí, zdraví ví a pohody v novém roce Na co se můžete e těšit v novém ém roce Zveme vás na přednášku spisovatele Luďk uďka Wellner ellnera, nazvanou Star arověký Egypt mezi Alexandr andrem Velikým a Kleopatrou ou. Přednáška, která je věnována jedné z nejvýznamnějších epoch dějin staro - věkého Egypta, se uskuteční ve středu 11.. ledna od hodin v hudebním oddělení. Bude doplněna promítáním a autogramiádou. Městská knihovna Pv připravuje na pondělí 16. ledna od 16 hodin tvůrčí dílnu Vyr Vyrábíme z kor orálků s Ing. Marcelou Langhammerovou ou. Platba za použitý materiál činí 50 Kč. Srdečně zveme všechny zájemce. (měk) Výběr z novýc vých knih Městské knihovny v imově KNIHOVNA DOPORUČUJE Victoria Kanakaredes - ELEONORA ZE SCHWARZENBER ARZENBERGU Kněžna Eleonora Amálie von Schwarzenberg se narodila 20. června 1682 v Mělníku jako v pořadí třinácté a zároveň poslední dítě Ferdinanda Augusta Lobkowitzce. O jejím dětství a dospívá - ní nemají historici téměř žádné informace. Zachovaly se pouze deníky, které popisují poslední třetinu jejího života. Jako vlivná a bohatá žena byla veřejnosti velmi známá, a to se často stává úrodným polem pro různé pověry a mýty. Aby toho nebylo dost, při výkopových pracích v Českém Krumlově nalezli pra - covníci záhadné pohřebiště. Mezi ostatky se nacházely tři kostry, které na sobě nesly znaky protiupírského rituálu... Byla Eleonora opravdová upírka? Na pozadí skutečných událostí vypráví Victo - ria Kanakaredes životní příběh mocné ženy obklopené mnoha tajemstvími. BELETRIE PRINCEZNA ALŽBĚTA (Alison Weir) BORŮVKY (Barbara Nesvadbová) BRÁNA DO PEKLA (John Connolly) LÉČBA (Robin Cook) RODINNÉ POUTO (Danielle Steel) NĚŽNÝ DÉŠŤ (Claire Bouvier) NAUČNÁ LITERATURA TURA EVROPSKÁ INTEGRACE CE (Václav Klaus) TEMNÁ HISTORIE KRÁLŮ A KRÁLOVEN ANGLIE OD ROKU 1066 PO SOUČASNOST (Brenda Lewis) RADY PTÁKA LOSKUT OSKUTÁKA (Marie Formáčková) INDIÁN, KTERÝ NEMOHL NALÉZT SVÉ INDIÁNSKÉ JMÉNO (Martin Dufek) TVOŘÍME Z KORÁLKŮ (Eva Vozková) PODIVUHODNÉ OSOBNOSTI ČESKÉ PSYCHIA CHIATRIE (Martina Riebauerová) DĚTSKÁ LITERATURA TURA BLBNUTÍ S OSCAREM (Ivona Březinová) KRÁLÍK FIALA (Ivan Binar) NEZBEDNÍCI (Martina Drijverová) DINOSAUŘI OŽÍVAJÍ! (Robert Mash) VÁNOCE (Josef Krček) DRÁTOVANÝ ROK OK (Monika Jankůj) (měk)

3 K U L T U R A 3 KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ ZVOU DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ Richar hard Alfieri -ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH Divadlo Ungelt Praha Městské divadlo - středa 11. ledna hodin Tato Alfieriho hra, strhující herecký duet o lidské opuštěnosti a nikdy neumírajcí naději, je celosvětově proslulým diva - delním skvostem. Madame Lily Harrison si najme Michaela Minettiho, aby ji naučil swing, tango, valčík, foxtrot, ča-ču a moderní tanec. Režie: Zdeněk Dušek. Hrají a tančí: Chantal Poullain a Pavel Kříž, vítěz soutěže StarDance Vstupné: 270, 290, 310 Kč Předst edstavení ení je uváděno v rámci divadelního předplatného. V prodeji je ještě možné zakoupit vstupenky i mimo předplatné. POŘADY Y PRO O DĚTI I DOSPĚLÉ O ČERVENÉ KARKULCE Divadlo Duha Polná Městské divadlo - sobota 1. ledna hodin Známá pohádka o setkání děvčátka s vlkem se během své historie velmi měnila a stala se předlohou pro obrovské množství moderních adaptací. Nejstarší psaná verze pochází z pera Charlese Perraulta. Dnes asi nejrozšířenější verze je založena na zpracování bratří Grimmů. Uvidíte, jak s pohádkou naložili herci z Polné. Vstupné: předprodej 50 Kč, na místě 60 Kč KOCOUR V BOTÁCH, STRAŠPY TRAŠPYTL TLOVÉ KD Máj - malá scéna - sobota 21. ledna hodin Přijďte se podívat na známé pohádky. Kašpárek se těší na obrázky od dětí, nezapomeňte je s sebou přinést! Hraje loutkoherecká skupina Rolnička. Vstupné: 20 Kč RUMO UMOVÝ DENÍK Pátek 23. prosince (20.00) Dobrodružné drama s Johny Deepem. Příběh novináře na volné noze, který své problémy léčí tím nejlepším přítelem - lahví rumu minut. Více: onfilm.cz. 90 Kč Do 12 let t nevhodný KONCER ONCERTY VÁCLA ÁCLAV NECKÁŘ + BACIL CILY Městské divadlo - pondělí 13. února hodin Koncert legendy české populární hudby. Koncem 60. let zpíval v úspěšném triu Golden Kids s Helenou Vondráčkovou a Martou Ku - bišovou. Vlastní kapelu Bacily si založil až rok poté, co byli Golden Kids definitivně uzavřenou ka - pitolou. Obrovské úspěchy se stří - daly s věčnými potížemi s totalitním režimem včetně zákazu činnosti. Ale i tak lze přelom 70. a 80. let lze označit za Neckářův umělecký vrchol. Přátelé z Bacilů pak byli - vedle rodiny a lékařů - těmi, kdo Václavu Neckářovi nejvíc pomohl v návratu do života po neštěstí na podzim Se vstupem do nového tisíciletí však přišel i Vaškův comeback. V nedávné době pak nazpíval pro film Alois Nebel se skupinou Umakart nádhernou píseň Půlnoční. Všem tak vyrazil dech. Píseň se stala hitem napříč generacemi. Přijďte si ji poslechnout a kromě ní ještě spoustu dalších hitů (Planetárium, Stín katedrál, Časy se mění, Lékořice, Massachusetts, Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě ). Vstupné: 380, 30 a 290 Kč ŽALMAN A SPOL. Městské divadlo - čtvrtek 23. února hodin Koncerty Žalmana i jeho spoluhráčů, se kterými ve stejné sestavě hraje již čtrnáctý rok (Jindřiška Brožová - flétny, perkuse, zpěv, Jan Brož - kytary, zpěv a Petr Novotný - baskytary, klávesy, zpěv), přinášejí pokaždé pozoruhodný zážitek plný dobrých hudebních nápadů, nápaditých a silných refrénů, kvalitních vokálů, odstupňované dynamiky i zdařilých textů. To vše je prokládáno nenásilným humorem. Vstupné: předpr edprodej 150 Kč, na místě 180 Kč Otevír vírací doba od do Galerie M + Muzeum strašidel zavřeno zavřeno zavřeno POZOR, ZMĚNA! Od 1.. ledna do 15. dubna 2012 dochází ke změně otevír vírací doby v Galerii M a Muzeu strašidel PONDĚLÍ ZAVŘENO ÚTERÝ - PÁTEK SOBOTA NEDĚLE Turistic uristické informační centrum a Síň Lipských,, 2., zavřeno zavřeno Otevír vírací doba od do PROGRAM OD 23. PROSINCE DO 13. LEDNA PŘIZDIS*ÁČI Středa., čtvrtek 5. ledna (20.00) Premiéra skvělé teenagerovské komedie. Čtveřice mladíků se vydává na první zahraniční dovolenou. Bez rodičů, bez učitelů, bez peněz... No to bude hustý! 97 minut. Více: alcon.cz. 90 Kč Mládeži přístupný PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA Pátek 23. prosince (17.00) Animovaná rodinná komedie, která nám nabízí odpověď na otázku, jak to vlastně MUŽI V NADĚJI SHERLOCK HOLMES: Santa dělá, že dokáže bě- Úterý 27., středa 28. prosince (20.00) hem jedné noci nadělit Naposled opakujeme nejúspěšnější český film roku! Komedie Jiřího HRA STÍNŮ všechny dárky. 98 minut. Vejdělka s Bolkem Polívkou a Jiřím Macháčkem v hlavních rolích. Pátek 6., sobota 7., neděle 8. ledna (20.00) Více informací o filmu najdete na adrese 90 Kč Do 12 let t nevhodný ře sobě rovného a velmi nebezpečného protivníka. V akčním pojetí alcon.cz. tohoto snímku se v hlavních rolích představí Robert Downey Jr., 115 minut. Více: alcon.cz. Nejslavnější detektiv světa se vrací! Tentokrát však bude mít za soupe- 155 Kč Česká verze (dabing) ŠŤAS ASTNÝ NOVÝ ROK Jude Law, Rachel McAdams, Noomi Rapace a další. 129 minut. Více: arnerbros.cz os.cz. Čtvrtek 29., pátek 30. prosince (20.00) ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3 90 Kč Do 12 let t nevhodný Poslední den v roce uprostřed pulzujícího New Yorku. Romantic- Pátek 6., sobota 7., neděle 8. ledna (17.00) ká komedie oslavující lásku, naději, odpuštění i druhé šance. Tentokrát si naši staří známí vyrážejí užít prázdniny na luxusní Hrají Jessica Biel, Jon Bon Jovi, Abigail Breslin, Katherine Heig, U2 - KONCER ONCERT výletní loď, kterou svým dováděním během chvíle obrátí naruby. Ashton Kutcher, Michelle Pfeiffer a další. 95 minut. Více: arberbros.cz. Pondělí 9. ledna (20.00) Pro všechny fanoušky dobré muziky přinášíme záznam koncertu Chipmunkové a Chipettky páchají na parníku, který se stal dočasně jejich hracím hřištěm, jednu lumpárnu za druhou. Veškerá 80 Kč Mládeži přístupný legendární kapely U2. 90 minut. Více informací najdete na legrace ale končí ve chvíli, kdy ztroskotají na opuštěném ostrově, vie.com. ze kterého, jak se zdá, není úniku. Animovaná rodinná komedie. MONEYBALL 150 Kč Mládeži přístupný 87 minut. Více: onfilm.cz. Úterý 3. ledna (20.00) 80 Kč České znění (dabing) Film, natočený podle skutečného příběhu, vás zavede do zákulisí TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK I. profesionálního baseballu. Příběh muže, který změnil zažité stereo- Čtvrtek 12., pátek 13. ledna (20.00) O ZLATÉ RYBCE typy tohoto sportu. Hrají Brad Pitt, Philip Seymour Hoffman, Robin Wright, Jonah Hill, a další. 133 minut. Více: alcon.cz. Pro velký zájem ještě jednou opakujeme fantasy thriller režiséra Billa Condona. 111 minut. Více: onfilm.cz. Středa 11.. ledna (17.00) Pohádky pro nejmenší diváky. 62 minut. 80 Kč Mládeži přístupný 80 Kč Do 12 let t nevhodný 20 Kč Animované pásmo Předpr edprodej a rezer ezervace vstupenek na předst edstavení: ení: Milovníky piva a dobré zábavy čeká zanedlouho už čtvrtý ročník soutěže Mistr výčepní Pvska. Kromě předvedení toho, jak se má náš národní nápoj správně čepovat a servírovat, uvidí účastníci této události i atraktivní ukázky stolničení a další zajímavosti. Jistě jim také udělá radost, že soutěžní pivo budou moci zdarma zkonzumovat. Soutěž Mistr výčepní imovsk vska se bude konat v sobotu 21.. ledna od 15 hodin v Hudebním klubu Star ará tiskárna v imově vě. VÝSTAVY VY GALERIE M Do 5. ledna můžete e navští vštívit vit prodejní výstavu vu koženýc ožených plastik a obrazů Blanky Mudrové KOŽENÉ SVÍT VÍTÁNÍ ÁNÍ. Autorka z Rynárce měla už řadu výstav v České republice, její obrazy nechybí v soukromých sbírkách v Německu, Rakousku, Belgii i USA. Od 10. ledna do. února můžete e navští vštívit vit výstavu vu SVĚTL VĚTLO PŘÍTOMNOS OMNOSTI TI,, na kter eré se předst edstaví Zdeněk Jirků (malba), On- dřej Jirků (fotogr ografie) a MgA. Andrea Cihlářová á (abstrakce). akce). Slav- nostní vernisáž se uskut uteční v úterý 10. ledna od 17 hodin. MĚSTSKÁ KNIHOVNA PELHŘIMOV Do konce prosince můžete e zhlédnout v přízemí p imovské knihovny VÝSTAVU VU FOTOGRAFIÍ OGRAFIÍ PAEDR. JANA ŘÍHY. MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV Do 2. února potr trvá výstava DÍTĚ - RADOST T RODINY ODINY. Výstava představuje život dětí ve venkovské i městské společnosti 19. a první poloviny 20. století. Turistic uristické informační centrum Pondělí - p á tek Sobota Síň Lipských Pondělí - p á tek Sobota TIC - INFORMAČNÍ CENTRUM KINO - 0 minut před ed začátkem em př INTERNET: vsko.cz em předst edstavení ení

4 Slavnostní vítání občánků do života Pečiv ečivo z Adélky bude ještě křupa upavější a chutnější V pvské pekárně a cukrárně Adélka a. s. v pátek 9. prosince slavnostně zahájili za účasti zástupců vedení města, podnikatelů, zástupců průmyslové školy potravinářské technologie a dalších hostů provoz nové linky na výrobu běžného pečiva. Toto unikátní zařízení představ u - je podle zástupců Adélky jakýsi návrat ke kořenům pekařiny, jinými slovy k technologii, používané před desítkami let. Jedná se o přípravu těst na omládek, při kterém dochází v řadě díží k intenzívnímu prokvašení těst. Je to léty prověřený způsob, díky kterému vzniká nadýchané pečivo s výraznou vůní, poměrně dlouhou vláčností a delší čerstvostí. Navíc při této unikátní tech - nologii není nutné přidávat tzv. éčka, tedy látky prodlužující trvanlivost a upravující a zvýrazňující chuť a barvu. Jde o nejmodernější systém instalovaný v ČR, který nevyžaduje přidávání drahých zahraničních přípravků do surovin ani vysoké dávky droždí, který ovšem klade vyšší nároky na odbornou zkušenost a dovednost obsluhujícího pracovníka a je náročnější na čas i na pro - stor. Jak uvedl předseda představenstva firmy Ladislav Teisler, který spolu s ostatními členy vedení společnosti osobně pro - váděl hosty všemi provozy, pra - coviště je plně automatizované od dávkování surovin až po upečení výrobků. Město Pv opět ve čtvrtek 15. prosince slavnostně uvítalo své nové občánky. Tentokrát se jednalo se o deset dětí, které se narodily během letních a podzimních měsíců. V úvodu promluvil místostarosta a předseda sboru pro občanské záležitosti Ing. Tomáš Dufek, pak pozdravily své nové malé kamarády děti z mateřské školy U Stínadel, které jim zazpívaly a přednesly básničky. Malí oslavenci a jejich rodiče pak obdrželi blahopřání, květiny, pamětní listy a také finanční přilepšení od města a pvské pobočky WSPK. 18. listopadu 22. listopadu 26. listopadu 27.. listopadu 28. listopadu 30. listopadu 3. prosince. prosince 6. prosince 7.. prosince 8. prosince 10. prosince 12. prosince 13. prosince NARODILI SE Jakub Pitrák, Pv Ester Donátová, Starý Pv Jan Skala, Služátky Nela Bartošková, Pv Kateřina Maroňová, Jiřice Jakub Kostka, Štítné Aneta Nováková, Želiv Anna Řádová, Onšovice Linda Mitasová, Pv Ema Lhotská, Pavlov Vendula Kosová, Pv Matěj Zadražil, Přáslavice Luboš Dvořák, Kamenice nad Lipou Jáchym Jirků, Pv Radek Štokr, Pv Sluníčková sbírka pomůže nemocným s těžkými chor horobami obami krve DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ ÚNOR ČERVEN 2012 Vážení milovníci divadla, nabízíme vám další předst edstavení. ení. Věř ěříme, že se při i nich pobavít víte a odpočinete e si od všedních star arostí. SVĚT VĚTÁCI Divadelní společnost Háta Praha Městské divadlo - úterý 1. února hodin Notoricky známá filmová hudební ko - medie Vratislava Blažka a Zdeňka Podskalského s písněmi Evžena Illína a Vlastimila Hály z roku 1969 trůní od své premiéry na špičce žebříčků nejoblíbenějších českých filmů. Parta tří fasádníků od Velhartic pracuje v Praze, v tom zářivém, velikém hlavním městě plném lákadel, zábavy a bujarého nočního života. Po dramatickém zážitku v grilbaru Diplomat, kde způsobí požár, se rozhodnou vzdělat v oblasti společenského chování. Doufají, že si napříště v takovém lepším podniku zaslouží, jako opravdoví světáci, společnost dam na úrovni. Odevzdají se do rukou zkušeného vychovatele, emeritního profesora tance a společenské výchovy. Kdo mohl tušit, že nakonec natrefí na trojici podobně dobře vyškolených lehkých dam? Mahulena Bočanová, Adéla Gondíková, Vlasta Žehrová, Olga Želenská, Monika Absolonová, Ivana Andrlová/Jana Zenáhlíková, Miriam Kantorková/Vlasta Peterková, Dalibor Gondík, Martin Zounar, Zbyšek Pantůček, Aleš Háma, Filip Tomsa, Lumír Olšovský, Martin Sobotka, Pavel Vítek a Lukáš Pečenka. Jako zvláštní hosté účinkují v roli emeritního profesora šarmantní Jan Přeučil nebo dechovkový král Josef Oplt. DRAHÉ TETY A JÁ Divadlo Metr tro Praha Městské divadlo - březen 2012 Divadelní komedie Evy Jelínkové a Zdeňka Podskalského o dvou dějstvích. Roztomilé staré dámy, neteř na vdávání, pečlivě utajovaný ženich a přepadení spořitelny. Kdo by k tak zapeklitému souběhu okolností nevolal policii? Komedii s detektivní zápletkou mají diváci rádi už proto, že napětí je vyváženo patřičnou dávkou humoru a smíchu. Divadlo Metro uvádí poprvé na jeviště komedii inspirova - nou nesmírně populárním filmem podle scénáře skvělého Z. Podskalského. A když se k tomu všemu připočte výborné herecké obsazení, určitě Vás můžeme pozvat do divadla na dvě hodiny příjemné zábavy. Zdena Herfortová, Jaroslava Obermaierová, Kateřina Urbanová, Matěj Merunka, Jiří Čapka/Ivan Vyskočil, Vojtěch Efler, Milada Vaňkátová. VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI Agentura Harlekýn s. r.. o. Praha Městské divadlo - duben 2012 Hra, jejímž autorem je Eduardo Rovner, vypráví o tom, jak starý mládenec Manuel pravidelně chodí ke hrobu své maminky, povídá si s ní a každý týden jí vypráví, co nového se mu přihodilo. Když jí jednoho dne oznámí, že se konečně chystá oženit, očekává ho po návratu domů neuvěřitelné překvapení. Jeho matka Fanny po deseti letech odpočinku v pokoji vstane z hrobu, aby na situaci osobně dohlédla a nevěstu si proklepla. Václav Vydra, Libuše Švormová, Jana Malá, Libor Hruška, Martin Zahálka, Marcela Peňázová/Kateřina Seidlová, Ladislav Tro - jan/miloš Hlavica/Bořík Procházka LÁSKA NA TŘI Divadlo Metr tro Praha Městské divadlo - květen 2012 Dva cestující ve vlaku, který se žene ospalým ránem. Ona, žena na úrovni, psycholožka. On, životní tragéd, zcela neukotvená existence. Jediné, co je zdánlivě spojuje, je vášeň pro luštění křížovek. Opravdu jen zdánlivě. V představení Jerryho Mayera uvidíme, jak snadno se mohou během několika okamžiků obrátit životní postoje a jak to, co se zdá zdánlivě neslučitelné, může snadno splynout a vzájemně se doplňovat. Světlana Nálepková, Oldřich Vízner PRACHY!!! Agentura AP-Pr -Prosper Praha Městské divadlo - červen 2012 Jean připravuje večeři na oslavu narozenin svého manžela, mírného účetního Henryho. Každou chvíli mají přijít hosté, ale oslavenec má zpoždění. Když konečně přijde, Jean ho nepoznává - Henry chce okamžitě emigrovat do Barcelony! Má k tomu ovšem pádný důvod: v metru omylem sebral cizí kufřík nacpaný bankovkami za tři čtvrtě milionu liber. Ponechat si evidentně špinavé peníze je však těžší než k nim přijít. Brzy se rozpoutá zběsilá hra na kočku a myš plná nečekaných zvratů... Brilantní fraška, jejímž autorem je Ray Cooney. Vanda Hybnerová, Josef Polášek, Nela Boudová, Pavel Kikinčuk/ Saša Rašilov, Michal Novotný, Jiří Štrébl, R. Trsťan, Z. Košata ZMĚNA PROGRAMU A DATA A VYHRAZENA! Cena předplat edplatenek: enek: 1300, 100, 1500 Kč Předplatenky budou v prodeji do 27.. ledna Rezervace stáva - jících předplatenek do 16. ledna K DISPOZICI JE DOSTATEK TEK PŘEDPLATENEK, KTERÉ NEJSOU REZERVOVÁNY A MŮŽETE JE ZAKOUPIT I JAKO VÁNOČNÍ DÁREK. Myslivci ci se star arají ají o zvěř,, ale také o svou ou odbornost a společenský život Českomoravská myslivecká jednota - okresní myslivecký spolek (ČMMJ OMS) v Pvě pořádá v roce 2012 řadu akcí. Vybíráme z nich ty, které se konají v Pvě nebo blízkém okolí a kterých se může zúčastnit i veřejnost. Během Zlaté neděle pro - běhla v Pvě Sluníčková sbírka. Sluníčko jako malý dárek, vyrobený dětmi ze základní školy Krásovy domky, byl milou pozorností pro každého, kdo byl ochoten věnovat drobný finanční příspěvek. Vybranou částku děti věnovaly Nadaci pro transplantace kostní dřeně na pomoc nemocným s leukémií a jinými těžkými nemocemi krve. Sluníčková sbírka přináší kromě získání finančních prostředků významný osvětový a výchovný efekt. Dětem pak přináší radost nejen skutečnost, že někomu pomohou, ale i samotná výroba sluníček, kde mohou uplatnit svou fantazii a zažít dobrý pocit z pomoci vlastní prací. Poděkování patří všem dětem, které se na Sluníčkové sbírce aktivně podílely, panu řediteli Základní školy Krásovy Domky, panu starostovi města Pva a Agentuře Dobrý den za jejich podporu a pomoc při sbírce. (vš) 28. ledna, hodin: Posezení myslivců a přátel s hudbou (místenky v kanceláři OMS) - OMS Pv 10. března: Zkoušky z myslivosti - OMS Pv 23. března března, hodin: Chovatelská přehlídka trofejí - OMS Pv 1.. dubna, 9.00 hodin: 1. dubna Jarní svod - HS Putimov 6. května, 9.00 hodin: 28. dubna, 8.00 hodin: Okresní přebor jednotlivců LK a baterie - střelnice Chodeč 19. května, 8.00 hodin: Zkoušky vloh velkáa malá éplemena - MS Vyskytná 3. června, 9.00 hodin: 10., 17.,, června, 1.. a 8. července: ence: Nácviky na norování - umělá nora 1.. července, ence, 9.00 hodin: 1. července, ence, 8.00 hodin: Zkoušky z norování - umělá nora Pv 1. července, ence, 8.00 hodin: Veřejný závod o cenu města Pva B - střelnice Chodeč 5. srpna, 9.00 hodin: 2. září, 9.00 hodin: 8. září, 8.00 hodin: Brokový trojboj B + LK + Z - střelnice Chodeč 28. září, 8.00 hodin: Václavské střílení - veřejný závod LK 60 + F - střelnice Chodeč 6. října: Mistrovství Šumavy - MS Pv, Kojčice, Rynárec, Putimov 7.. října, 9.00 hodin: 20. října, 8.00 hodin: Barvářské zkoušky - MS Božejov 27.. října, 9.00 hodin: Norování - umělá nora Pv 3. listopadu, hodin: Svatohubertská mše - kostel svatého Bartoloměje v Pvě

5 Sezóna maturitních plesů se blíží Téma maturitních plesů je pro mne v letošním roce dvakrát aktuální, neboť mimo role poskytovatele sálu v KD Máj mám v letošním školním roce i roli rodiče maturanta. Leccos jsem tím pochopil, zejména nahlížení rodičů na finance, které se vztahují k pořádání těchto plesů. Od prvního ročníku vybírá třídní profe - sor každý rok 500,- Kč, což při 30 studentech ve třídě a čtyřech letech studia dělá ,- Kč. Když k tomu připočtu ,- Kč tržbu za vstupenky (150,- Kč/ks, od kapacity sálu odečten počet maturantů a vyučujících profesorů s partnery), vychází běžnému rodiči příjmy a tedy i náklady na ples ,- Kč. Nevím, zda studenti rozkrývají doma jednotlivé investice, ale z reakcí mnohých rodičů je patrné, že v jejich představách tyto peníze končí v rozpočtu Kulturních zařízení města Pva, potažmo Města Pva. Takové nekřesťanské peníze! Pravda je bohužel někde jinde. Běžné náklady na pronájem sálu pro maturitní ples jsou ,- Kč vč. DPH, v tom je i dostatečná přípravná doba pro výzdobu sálu, poplatek za zapůjčení koberce, nájem za poskytnutí salónku, kde studenti prožívají bouřlivé chvíle atd. Toto jediné zaplatí naší organizaci a činí to cca 17% z celkových rozpočtovaných příjmů. Dalšími investicemi jsou náklady na kapelu, pořadate l - skou službu, květiny pro maturanty i vyučující, šerpy, skleničky, přípitek, moderátora, OSA, výzdobu, dárek pro učitele, video, foto, pozvánky, vstupenky atd. - což se při započítání průměrných či standardních cen pohybuje celkem v částce cca ,- Kč. Sečteno a podtrženo kompletní náklady na maturitní ples jsou tedy přibližně ,- Kč. Co moudrého či méně moudré - ho si studenti za zbytek peněz pořídí je již na nich. Mgr. Martin Ecler, ředitel Kulturních zařízení města Pva, p.o. Nominujte p imovské dobrovolníky olníky na Křesadlo! Dobrovolnické centrum FOKUSu Vysočina každoročně uděluje na Pvsku cenu Křesadlo, kterou získá dobro - volník roku. Myšlenka udělovat Křesadlo v České republice vznikla v roce 2001 u příležitosti Mezinárodního roku dobrovolníků a jejím cílem bylo ocenění a propagace dobro - volnictví. Smyslem je, aby se Česká republika přiblížila sta n - dardu zemí, kde je dobrovolnictví zcela běžnou součástí života většiny obyvatel. Ocenění je určeno obyčejným lidem, kteří dělají neobyčejné věci. Název Křesadlo také nebyl vybrán náhodně, ale vyplývá přímo z podstaty dobrovolnictví, neboť dobrovolníci pomáhají vykřesat jiskry lidství. Od roku 2003 vyrábí podle starých vzorů opravdová a funkční křesadla kovář Jaroslav Zíval. Každé Křesadlo si nese v sobě atmosféru hradu Křivoklát, kde je vyrobeno. V Pvě byla první cena udělena v roce 2003 Theodoru Štěpánkovi za dlouholetou spolupráci s Farní charitou Pacov. Od té doby je každým rokem udělováno Křesadlo těm, kteří se zapojují do pomoci lidem, jež jejich podporu potřebují. Pokud znáte někoho, kdo vykonal něco dobrého pro druhého člověka, můžete ho nominovat na cenu Křesadlo. Toto ocenění získá ten, jehož vybere pětičlenná komise složená ze zástupců města, sponzorů a novinářů. Z nominací, které může zaslat kdokoli, bude vybrán dobrovolník roku. V nominacích, které můžete posílat do 15. ledna 2012, je nutné uvést následující: jméno, příjmení, adresa a kontakt na nominovaného, důvody jeho navržení, souhlas kandidáta ceny se zveřejněním svého jména a v neposlední řadě stručnou charakteristiku navrhovatele a kontakt na něj. Slavnostní předání ceny potom proběhne 28. ledna 2012 při příležitosti udělování Cen města Pva. Více informací najdete na okusvysocina.cz v sekci dobrovolnictví nebo přímo v Dobrovolnickém centru na Masarykově nám. 31, Pv, tel Mladé p imovské kadeřnice zazářily tent entokr okrát v soutěži Mladý módní tvůrce Žákyně Středního odborného učiliště a střední průmyslové školy Pv opět zabodovaly v soutěži kadeřníků. Tentokrát šlo o soutěž Mladý módní tvůrce 2011, která se konala ve Vílanci u Jihlavy 13. prosince Alexandra Březinová získala v kategorii dámský střih s úpravou první místo, Nikola Poláková v kategorii účes z dlouhých vlasů ve stylu Patricka Camerona čtvrté místo. Obě dívky jsou žákyněmi třetího ročníku oboru kadeřník. Na snímku jsou spolu s učitelkami odborného výcviku Evou Černou a Renatou Sepekařovou a s dvěma modelkami. Foto: z archivu SPŠ a SOU Pv Ozdobené stromečky krášlily podloubí už před Vánocemi Tradiční zdobení vánočních stromků před radnicí uspořádaly ve čtvrtek 15. prosince Dům dětí a mládeže, město Pv a kulturní zařízení města. Před radnicí bylo připraveno 15 stromků, které si vánočně zkrášlily děti z pvských základních a mateřských škol. V průjezdu radnice se pak děti seznámily s vánočními zvyky, jako je například pouštění lodiček z ořechů nebo lití olova, mohly si vyrobit vánoční ozdoby a podobně. Školáci mohli také navštívit průjezd domu čp. 3, kde je prodejní výstava Fokusu Vysočina, a prohlédnout si vystavené výtvory z letošního ročníku soutěže O nejkrásnější vánoční pohlednici, kterou uspořádal dům dětí a mládeže. Ve e škole ole čekal al na návštěvníky i jarmark V prosinci se na některých pvských školách už tradičně konají dny otevřených dveří. Součástí programu v ZŠ Na Pražské byla i prodejní výstava keramických prací žáků (na snímku), ale také malování na obličej, kadeřnický salon, vánoční jarmark a podobně. MALÉ NAHLÉDNUTÍ DO ŠKOLNÍCH ČASOPISŮ Vít íte, co je to tarbík? A setk tkali už jste se s upírem? Pok okud ve vás tyto otázky vzbudily zvědavost, určitě pokračujt ačujte ve čtení. Na tomt omto o místě vás totiž tiž chceme postupně seznamovat at s tvorbou mladých redakt edaktorů - šikovnýc vných dětí, kter eré vytvář ářejí školní časopis. Dnes nabídneme ochutnávk hutnávku z tvorb orby dětí z p imovské základní školy Kráso ásovy domky,, v příštíc íštích číslech se můžete e těšit na ukázky práce dalších základních škol v imově. Infoželvík nemá o nápady nouzi Časopis nazvaný Infoželvík vychází už šest let v Základní škole Krásovy domky Pv. Svůj zajímavý název, který je inspirován obrázkem želvy v logu školy, ale nese třetím rokem. Časopis vytváří zhruba deset dětí v rámci publicistického kroužku pod ve - dením učitelky Ing. Blanky Medové, kterým se každým rokem podaří dát dohromady tři až čtyři čísla. Obsah je opravdu pestrý, najdete tu zprávy o dění ve ško - le, o filmech, knížkách, recenze, komiks, povídky, recepty, doplňovačky, vtipy a dokonce horor. Je znát, že jeho tvůrcům nechybí nápady i nadšení a že si svou druhou profesi novinářů opravdu užívají. Infoželvík se líbí i odborníkům: v soutěži O nejlepší školní časopis Vysočiny v roce 2011 se umístil na třetí pozici a rok předtím získal zvláštní cenu poroty v celostátní soutěži o nejlepší školní časopis, a to za foto - román nazvaný Julie. (red) Členové publicistického kroužku ZŠ Krásovy domky Pv s vedoucí Ing. Blankou Medovou. Záchr hranná stanice Dolní Brtnice u nás! Do školy k nám minulý měsíc zavítala záchranná stanice pana Hořáka z Dolní Brtnice. Přivezli s sebou nepočítaně zajímavých, roztomilých a krásných zvířat. Mohli jsme si zblízka prohlédnout orla skalního, sokola a ne jenom dravce. Mohli jsme si například pohladit užovku. Obzvláště zajímavý pak byl mezi námi hopsající tarbík. Ke každému zvířeti nám pan Hořák podal zajímavý odborný výklad, vlastní zkušenosti se zvířaty a veselé příhody. Celá akce byla velmi zajímavá Děti přišly potěšit ty dříve e narozené Vánoční koledy a básničky zněly nedávno i v Domě s pečovatelskou službou Zámeček v Pvě. Mezi seniory totiž už tradičně zavítaly se svým vánočně laděným pásmem děti ze školní družiny Základní školy Krásovy domky v Pvě. Kromě nich tu vystoupil i pěvecký kroužek domu dětí a mládeže. a myslím si, že jak poučná, tak i zábavná. Opravdu, s tarbíkem nebo bílým ježkem zábava nekulhala. Když jsme si s panem Hořákem zazpívali na téma zvířátka, začali jsme tělocvičnu pomalu opouštět. Ale vsadím se, že od roztomilých zvířat se těžce odcházelo nejen mně a spolužákům, ale i učitelům, které zaujal nejeden cizokrajný živočich. Snad se k nám pan Hořák se svými zvířecími kamarády ještě někdy vrátí. A jestli ano, budeme se těšit. Martin Spirit, 7.B Hororrrr! orrrr! 5 V ložnici mých h rodičů se dějí divné věci. Od mala se tam bojím chodit. Mají tam strašlivý lustr.. Ten lustr vy- padá zcela obyčejně, ale není tomu tak ak,, lustr ožívá. á. Roz- svítíte. e. Pak to začne. Připa- dá vám, že na vás kouk oukají ají krvelačné oči tisíce šelem. Hned zhasínám, ale to je ještě horší. Ty oči jsou všu- de. Na posteli, na skříníc íních, h, na záclonách. h. A co! Lustr mi zcela požírá á rodiče. Ráno se probouzejí unavení, zcela vysátí. Mamka a má strašliv ašlivé kruhy pod očima. Taťk aťka, a, ten od půlnoci nespí. Je celý bledý.. Mám podezření ení na upíry.. Musí to tak být. Taťk aťka se jim podvědomě brání. Má moc rád česnek.. Co mám dělat? Na to, abyc ych h spala v ložnici, jsem slaboch. Mu- sím s nimi bojovat at sama. Ro- diče mi nevěř věří. í. Lustr je úpl- ně zmanipuloval. al. Ti upíři i je ovládají. Teď se bojím i braa- tra. a. Začal jíst syrové é maso, říká íká tomu tat atar arský ský biftek ek.. Ro- diče to jedí už dávno. Začí- nám být na všechno úplně sama. Nemohu spát. Poř ořád ád myslím na to, kdy mi lustr zcela sežere e rodiče. Dnes máme k večeř ečeři i hovězí steaea- ky.. Nejsou špatné. Jsou méně propečené, téměř syrové. é. Odcházím do koupelny opláchnout si po večeř ečeři i ruce. Nevidím se v zrcadle! Cítím se nějak zvláštně. Zběsile utíkám do ložnice, lustr mě přit itahuje, rozsvěcím. Kde jsou ty oči krvelačné šelmy? V ložnici jsem sama. Jsem upír. Monika a Bínová, á, 8.A

6 6 Plamínek z Betléma září í i u nás Betlémské světlo, které díky skautům každoročně putuje z rodiště Ježíše Krista do celého světa, aby projasnilo vánoční svátky, dora - zilo i do Pva. O Zlaté neděli jej místní skauti rozdávali zájemcům na náměstí a v ulicích, během Vánoc bude svítit v kostele svatého Bartoloměje. Ve stínu památného horského jilmu už můžeme proc ocháze házet t bez obav Památný strom, který se nachází v Pvě vedle hotelu Rekrea, prodělal v minulých týdnech zásahy, které přispějí k jeho dobré kondici a hlavně také k bezpečnosti v jeho okolí. Jilm horský, jehož stáří se odhaduje zhruba na sto let, absolvoval nejprve bezpečnostní řez, a to kvůli zlomení středové větve, jejíž pád by mohl způsobit úraz kolemjdoucích nebo poničení zaparkovaných aut. Stro m - olezec Ing. Toušek současně Vzpomínka a na spisovat atele ele a publicistu Dušana Tomášk omáška Klub přátel historického Pva vzpomíná, že nedávno (13. října) se dožil 87 let jeho čestný člen, pvský rodák žijící v Praze, který ovšem nikdy na své rodné město nezapomněl, publicista a spisovatel Mgr. D u - šan Tomášek. Jeho otec K.B.Tomášek byl v době první republiky v i - mově váženou a uznávanou osobností. Živil se prodejem uhlí, ale byl i redaktorem a spisova - telem (užíval pseudonym Petr Tokar). Dušan po studiu na pvském gymnáziu, přerušeném uzavřením gymnázia za druhé světové války, vystudoval fakultu Osvěty a novinářství UK v Praze. Pracoval pak jako re - portér a fejetonista v několika odstranil i ostatní suché větve. Přibližně před týdnem pak byly na stromě provedeny ještě dvě bezpečnostní vazby kosterních větví. Náklady na uvedené zásahy hradily VOŠ a střední škola hotelová Pv a Město Pv. Majestátní jilm byl prohlášen za památný strom v roce 1997, protože svým vzrůstem nemá v blízkém okolí konkurenci a na svém stanovišti je naprosto dominantní. časopisech (např. Květy) a novinách (např. Večerní Praha, Kulturní politika, Zemědělské noviny), spolupracoval s rozhlasem i televizí. Od konce osmdesátých let minulého století se věnuje především literatuře faktů (Únos válečné lodě, Nevyhlášená válka, Vláda emigrantů aj., ve spolupráci s dalším autorem pak Causa Emil Hácha, K.H.Frank). Je spoluzakladate - lem Klubu autorů literatury faktů a členem Obce spisovatelů. Získal několik čestných ocenění. Od roku 1990 až do svých 82. narozenin přednášel na fakultě žurnalistiky a společenských věd UK. Přejeme mu do dalších let vše dobré, zejména aby zdraví se polepšilo. (zdes) U ocho hotníků odpočinek nehrozí ani v důchodu Co dělám, to dělám ráda, říká o sobě Marie Steinhausero - vá a v plné míře to platí o její největší lásce ochotnickém divadle. Už řadu let je vůdčí osobností pvského spolku divadelních ochotníků Rieger, jehož každoroční představení jsou pro město vždy událostí a zaznamenávají velkou návštěvnost. Právě úspěch u diváků je pro Mary, jak jí její přátelé říkají, největší odměnou za nekonečné hodiny zkoušení, šití kostýmů a všeho, co souvisí s přípravou představení. Nechybí ale ani další ocenění, a to ne ledajaká: Zlatý odznak Josefa Kajetána Tyla, což je nejvyšší ochotnické vyznamenání v České republice, a Cena města Pva. Marie Steinhauserová (*11. července 199) byla v minulosti pedagogickou pracovnicí v Domě dětí a mládeže, novinářkou, členkou zastupitelstva města, dnes si užívá v důchodu zaslouženého odpočinku. Slovo odpočinek je ovšem třeba dát do hodně tučných uvo - zovek. Je to vidět i z následujícího rozhovoru. Pojď ojďme si nejprve e od začátku stručně připomenout vaše pů- sobení v divadle coby y herečky ečky a režisér ežisérky ky.. Vzpomenete e si třeba na úplně první, třeba dětskou, roli? Na dětské role si nevzpomínám, možná to byly jen nějaké recitace a podobně. V pelhři - movském divadle v Riegru jsem začala v roce 1973, nejdřív jsem dělala inspici a podobné věci, pak jsem v roce 1977 režírovala Naše furianty. První mojí rolí byl záskok za Kláskovou v Lucerně. Pak jsem hrála ve Dvou mužích v šachu Biancu, v Hrátkách s čertem Káču, malou roli v Cézarovi, v posledních zhruba deseti letech pak Plajznerku v Dalska - bátech a paní Pasquu v Poprasku na laguně. Taky jsem zaska - kovala v Našich furiantech, které jsem režírovala, tam jsem hrála Dubskou. Poprvé jsem tedy re - žírovala zmíněné Naše furianty v roce 1977, o nějaký rok potom později Provaz o jednom konci. Pak jsem různě hrála i režírova - la, naposledy jsem hrála ve Stra - konickém dudákovi Kordulu někdy kolem roku Pak se soubor na několik let přestal scházet. Tak jsem založila v Domě dětí a mládeže, kde jsem tenkrát pracovala, divadelní soubor MIX. A 29. dubna 1993 se tehdy mladí členové souboru MIX sloučili se staršími členy Riegru. K oslavám stého výročí Riegra v roce 199 jsme hráli Limonádového Joea. Od té doby každý rok připravujeme jedno představení, nikdy jsme nevynechali. Ne všechno jsem režírovala já, u tří z těch her měl režii Vladimír Brož byly to Revizor, Poprask na laguně a Dalskabáty.... a kostým pro mušketýra už je hotov. Foto Během vaší divadelní kariér ariéry y jste se setk tkala s mnoha velkými osobnostmi Asi nejvýznamnější osobností byl režisér Otomar Krejča, dále samozřejmě bratři Lipští, ale i jejich potomci, jako třeba syn Oldřicha Lipského Dalibor. S nimi jsme přišli do styku hlavně v době, kdy vznikalo v Pvě MÚ- ZYum Síň Lipských. Pak jsme se znali s pány Lírem a Maškou, to byli starší herci, kteří odešli s bratry Lipskými do Prahy. Dále jsem hrdá na dopis od amerického dramatika Kena Ludwiga. Hráli jsme totiž jeho hru Pod praporem něžných dam, proto jsme mu o tom napsali a poslali mu nějaké materiály z předsta - vení. Pan Ludwig nám v dopise poděkoval za zaslané fotografie a plakáty, které prý jsou skvělé, a popřál hodně úspěchů. Je to i na jeho webové stránce kenludwig.com, stojí tam Pv Czech republic hned vedle Osla a Londýna Tak z toho máme velkou radost. Právě v této sezóně, v březnu, budeme hrát další jeho hru Tři mušketýry, a až ji nazkoušíme, určitě mu o tom zase napíšeme. Dál ráda vzpomínám na setkání s jeho překladatelkou paní Ludmilou Janskou, která tady u nás byla se svou kamarádkou, paní Kožíkovou, což je dcera spisovatele Františka Kožíka. Při i hraní divadla si užijete e ur- čitě dost nervů, ale i legrace. Co třeba vtípky nebo kanad- ské žertíky,, kter eré é jste e si vzá- jemně prováděli? Vzpomínám si na jeden, to jsem byla mladá a v souboru s námi ještě byli starší herci kromě dalších pan Vladimír Řiháček, který dnes už nežije. Tenkrát se hráli Naši Furianti a vymyslelo se, že se dají Dubské na židli připínáčky, aby, až si sedne, vyskočila a pištěla. A děda (tak jsme panu Řiháčkovi, který hrál dědečka Dubského, říkali) to tam narafičil. Najednou koukám, on na mě koulel očima a říká: Nesedla si a nesedla si! Ona si Dubská to - tiž sedla, ale protože měla kostým s bohatou sukní a spodničkami, tak to ty připínáčky nepropíchly, takže se nic nedělo. Tomu jsme se dost nachechtali. Další příhoda nebyla zrovna úsměvná, spíš jsem myslela, že mě raní mrtvice. Stalo se, že jeden z herců, který měl na jevišti být zasažen kulkou a zemřít, tak tam nebyl. Vystřelilo se a on nepadnul. Já tam stojím v zákulisí jako na trní, a on se najednou objeví vedle mě a říká: Mně se chtělo na záchod. Tak mu říkám, honem tam jdi, on se tedy vmísil do houfu herců a kolegyně Blanka Kotenová na něj: Padni, lehni! Tak on se zapotácel a lehnul. Později si někdo z diváků stěžoval, co to bylo za režii, když padnul výstřel a on se tam teprve vpotácel. Co je na divadle nejtěžší? Všechno (smích). Jedna z nejtěžších věcí je podle mě asi dobře zvolit představení a obsadit jej tak, aby si každý rok všichni zahráli a aby nehráli hlavní figuru jedni a ti samí, ale aby se to střídalo. Protože všich - ni hrají dobře. Takže už při výběru a čtení toho představení musím uvažovat o tom, kdo by co mohl hrát. Například u letošní hry musím brát v úvahu, že tam musejí účinkovat chlapi, kteří jsou pohybově zdatní. Minule jsme zas měli předsta - vení, kde se hodně zpívalo. To dalo hercům zabrat, ale bylo dobré, že jsem měla k dispozici odborníky, kteří to s nimi cvičili. Jinak já osobně miluju konverzační hry a naši herci je navíc umějí. Ale v takových hrách bývá poměrně málo lidí. Pak je složité všechno to ostatní kolem vyři - zování autorských práv atd. Divadlo je náročné organizačně, na čas i na zkoušení. A co šití kostýmů? Kostýmy šiju převážně já, ale dost mi pomáhá kolegyně v souboru Blanka Kotenová, letos šije i Ludmila Schulte, klobouky dělá Hanka Kubátová. Teď už mám hotovou většinu kostýmů, ale dá to hodně práce a už nejsem nejmladší A jinak musím zdůraznit, že díky našim šikovným chlapům si děláme v posledních letech sami výpravu. Jeden z našich členů dokonce vyrobil všechny kordy pro Tři mušketýry, které právě připra - vujeme. Šít jste e se učila sama? Ano, nouze naučila Dalibora housti. Dřív nebyl moc velký výběr v oblečení a já mám nekonfekční postavu, tak jsem šila sama na sebe a pak i na dceru. Šití mně baví, ale je to časově náročné a taky oči už od toho někdy bolí. Jste e držitelk elkou Zlatého odznaku u Josefa a Kaje ajetána Tyla, nej- vyššího ocho hotnic tnického vyzna- menání u nás. Jaký je to po- cit? Slavnostní předání tohoto odznaku mi připravili členové souboru jako překvapení. Všechno sami zařídili a nikdo mi pře - dem nic neprozradil. Opravdu jsem vůbec nic nevěděla a když mi to předávali, brečela jsem jak želva. Nesmírně si tohoto ocenění vážím. A v roce 2010 jsem dostala Cenu města Pva, z té jsem taky měla velkou radost. Prozr ozraďt aďte e nám teď pro o změ- nu něco o svém praco acovním životě, o svých h povoláníc oláních. h. Pracovala jsem řadu let ve školní družině a v Domě dětí a mládeže. Vlastně po celou tu dobu jsem se věnovala mimoškolní činnosti s dětmi, což mě moc bavilo. Má to blízko k divadlu. Na letních táborech jsme dělali tematické programy Sedm divů světa, Periklovo Řecko, Karla IV. Potom jsem v roce 199 nastoupila do redakce novin, kde jsem pracovala asi 1 let. To mně taky bavilo - seznamování s lidmi, psaní. Mám ráda lidi, takže jsem tam byla spokojená. Při i vaší novinářské práci jste jistě také potk tkala mnoho zají- mavýc vých h osobností. Můj sen byl seznámit se s panem Zdeňkem Mahlerem a to se mi splnilo. Nedělala jsem žádnou reportáž, byla to náhoda. Setkali jsme se při oslavách výročí Gustava Mahlera. Pan Zdeněk Mahler se tam najednou objevil, začal vyprávět. Asi hodinu jsme si hezky povídali, vlastně já jsem skoro pořád poslouchala. Byl to pro mně velký zážitek, protože ho mám moc ráda. Pak jsem zažila příjemná setkání s lidmi tady z Pvska, tře - ba s majiteli různých firem, to jsou zajímaví a pracovití lidé. Tady bych podotkla, že jim není co závidět. Nebo setkání s hudebníky mám ráda skupinu Javory a s Hanou a Petrem Ulrychovými jsem dělala rozhovor a mám s nimi společnou fotku. Jak se vám líbila práce v měst- ském zastupitelstvu, kde jste působila šestnáct let? t? To mě taky bavilo, bylo zajímavé sledovat a ovlivňovat dění ve městě. Mě vždycky baví to, co dělám. Co mně nebaví, to nedělám. Ale teď nejsem v novinách, nejsem v zastupitelstvu a nic nevím! Ale zase je pravda, že když potřebujeme zjistit něco o dění ve městě, třeba i pokud se jedná o různé přátelské a partnerské vztahy, tak pro - bíhají zkoušky v divadle, kde se schází zhruba třicet lidí a společně dáme dohromady mozaiku celého příběhu. Před zkouškou nebo po ní si sedneme, popovídáme a každý něco ví. Jak vypadají vaše nejbližší plá- ny? Teď připravujeme Tři muške - týry, což je náročné na herce i na kostýmy, protože takové ko s - týmy jsem ještě nikdy nešila. Taky naučit se šermování je obtížné, pohyb na jevišti je moc důležitý. Není to snadné dobře zahrát, protože ti mušketýři jsou vojáci a členové našeho souboru ještě nikdy vojáky nehráli. Dá to dost práce, ale věříme, že se všechno podaří a představení se bude lidem líbit. Samozřejmě že je v mém životě velmi důležitá moje vnučka, kte - ré byl nedávno rok. Pomáhám dceři, jak můžu. Pak taky při - pravujeme Divadelní ples, který jsme znovu obnovili, a tímto na něj všechny srdečně zvu. Bude se konat 18. února. A samozřejmě se budeme angažovat na Masopustu ve městě. Únor, kdy máme před premiérou, je vždycky trochu napnutý. Ale snad to nějak zvládneme. Jak už jsem řekla, máme od loňska nové mladé lidi, kteří jsou báječní, nadšení a mají nápady. Vidím to jako výměnu generací.

7 PUBLICISTIKA,INZER TIKA,INZERCE 7 Z HISTORIE PELHŘIMOVSKA Kroniky města a imova a I. Vážení čtenáři, v minulém, listopadovém díle našeho seriálu Z historie Pvska jsme uzavřeli vzpomínky děkana P. Vojtěcha Holého a v příštích pokračováních vám chceme představit další zajímavé téma - kroniky města Pva. Impulsem k tomu byla mimo jiné i skutečnost, že nedávno se soubor těchto kronik objevil na webových stránkách Městského úřadu i - mov kde je jednoduše přístupný formou fotogalerie a nabízí se tak jedinečná možnost, jak si je kdykoli pro - hlédnout a seznámit se s jejich obsahem. Díky vstřícnosti pra - covníků Státního okresního archivu Pv vám postupně představíme kroniky města z různých pohledů od těch nejstarších až po novodobé. ( red) Ucelený soubor pvských městských kronik se skládá z 15 svazků knih. Poslední rozepsaný svazek je ve správě odboru vnitřních věcí Městského úřadu Pv. Ostatních 1 svazků, které již byly vybrány za archiválie, je uloženo v Pvě v Moravském zemském archivu v Brně-Státním okresním archivu Pv, Pražská Podle zásad v archivnictví platného provenienčního systému jsou uloženy v archivních fondech podle svých původců a zaevidovány jako součást celostátního národního archivního dědictví České republiky. Nejstarší tři svazky jsou součástí fondu Archiv města Pva, který obsahuje písemné dokumenty již od roku Následujících osm kronik vzniklých v letech je uloženo ve fondu Městský národní výbor Pv. Poslední tři svazky převzaté do archivu v roce 2011 ze spisovny Města Pva jsou součástí fondu Městský úřad Pv. V současné době jsou všechny ve zdejším státním okresním archivu uložené originály pvských městských kronik pře - vedeny také do digitální podoby a zpřístupněny široké veřejnosti na webových stránkách Podle čísel uvedených v kronikách se nyní píše již XVI. díl, avšak v postupném číslování kronik nebyl označen chronologicky IV. díl a na něj časově navazující svazek byl označen jako VI. Není známo, zda k výpadku jednoho čísla došlo omylem nebo zda byla po uzavření kroniky za války vedena samostatná válečná kronika, která v archivu uložena není. Jako. svazek kroniky mohl být také počítán samostatný abecední index Památní knihy města Pva z let uložený dnes v archivním fondu Archiv města Pva jako kniha č Přehled a chr hronologic onologické zařazení azení kronik: 1. Památní kniha ( ) 2. Památní kniha II. ( ) 3. Památní kniha III. ( ). Obecní kronika ( ) 5. Památní kniha. Kronika, díl VI. ( ) 6. Pamětní kniha. Kronika díl VII. ( ) 7. Pamětní kniha. Kronika díl VIII. ( ) 8. Kronika města Pva. Kronika díl IX. ( ) 9. Kronika díl X. ( ) 10. Kronika města Pva ( ) 11. Kronika města Pva, díl XII. ( ) 12. Kronika města Pva, díl XIII. ( ) 13. Kronika města Pva, díl XIV. ( ) 1. Kronika města Pva, díl XV. ( ) 15. Kronika města Pva, díl XVI. (od 2005) (Pokračování za měsíc) Mgr. Irena Krčilová, Státní okresní archiv Pv V předvánočním čase představila pvská agentura Dobrý den knižní skvost, který bude zapsán jako nejtěžší klasicky distribuovaná kniha v České republice. Jedná se o dílo nazvané Ars Sacra dějiny křesťanského umění evropského a amerického světa od počátků po dnešek. Parametry knihy jsou úctyhodné: váží 9,95 kg, má rozměry 38 x 288 mm a na osmi stech stranách přináší přes tisíc barevných fotografií. Ty spolu s texty, podloženými rozsáhlým průzkumem, představují nejslavnější díla architektury, sochařství, malířství a uměleckých řemesel. Velkoformátové snímky kladou důraz na detaily, které jsou návštěvníkovi při skutečné pro - hlídce konkrétního uměleckého díla často nepřístupné. Jak uvedla ředitelka nakladatelství SlovArt Jarmila Holušová, která knihu představila, snímky jsou dílem jednoho fotografa Achima Bednorze. Přípravy a realizace knihy zabrala pět let, obnášela sto cest za získáním fotografií a naježděných kilometrů. Při výrobě byl použit speciální papír, na kterém nejsou vidět otisky prstů. Mezi rarity této neobyčejné knihy patří i dvě 20 mm široké zlaté záložky a dva rozkládací oltářové panely uvnitř. Ars Sacra je podle J. Holušové současně luxusní publikací a fakty nabitou učebnicí v jednom a je poctou umění a architektuře křesťanství nejrozšíře - nějšího náboženství světa. PELHŘIMOV - MĚSTO REKORDŮ DDM INFORMUJE Vánoční prázdniny v Domě dětí a mládeže na třídě Legií nabídnou všem zájemcům ve dnech 27.,., 28., 29., 30. prosince a 2. ledna, vždy od 8 do 11 a od 12 do 15 hodin, počítačové hry, internet, interaktivní počítačové hry i možnost cvičení na taneční podložce. Dům dětí a mládeže pořádá v neděli 15. ledna Dětský karne arneval al (určený pro děti do 10 let), který bude tentokrát v duchu oblíbených postaviček - Šmoulů. Malé tanečníky a jejich rodiče čeká šmoulení s kapelou Vysočinka, tanec, rej masek, soutěže, občerstvení a kosmetika Avon. Program začne ve předtančením zájmových kroužků DDM, ve 1 hodin začne rej masek. Dětské vstupenky jsou slosovatelné. Do soutěže O nejkrásnější vánoční pohlednici, kterou uspořádal pvský Dům dětí a mládeže, bylo zasláno 719 výtvorů orů. Organizátoři všem děkují za účast. Z nejlepších prací byli vylosováni vítězové, kteří obdrží dárek. Odměny si mohou vyzvednout na DDM Pražská, Pv. Více na Perf erfektní ektní jarní prázdniny s DDM na horác ách připravuje na dobu od 25. února do 1.. března Dům dětí a mládeže Pv pro děti a jejich rodiče. Jedná se o ozdravný výcvikový pobyt s možností výuky jízdy na lyžích a snowboardu. Ubytování bude na chatě Poutník (Horní Lysečiny) nedaleko malé Úpy. Dopravu zajistí autobus, který lze po dohodě využít i k přepravě na jiné sjezdovky v okolí. Doprovodný program pro děti i dospělé bude připraven. Bližší informace: telef elefon DDM ,, mobil Zájemci by se měli hlásit na uvedená čísla nejpozději do konce prosince 2011! 1! Klub Mandra - gora pořádá kur urs první pomoci pro dospělé, zaměře - ný na kardiopulmonální resuscitaci a automatický ex - terní defibrilátor. Termín: 18. led- na od do hodin. Místo: DDM, třída Legií 382, Pv. Lektor: zdravotní instruktor Českého červeného kříže. Přihlásit se můžete nejpozději do 12. ledna na ovou adresu sbrothank thanko o- - nebo tel Každý z nás se může v životě setkat se situací, kdy druhý potřebuje pomoc. Víte, jak ji poskytnout a zachránit tím zdraví nebo možná i život? Pokud ne, přihlaste se na náš kurs! Dům dětí a mládeže i - mov ve spolupráci s Kulturním zařízením města Pva a Agenturou Dobrý den a Základní uměleckou školou Pv pořádají 13. ro č - ník soutěže pro dívky od 13 do 15 l et D ívka roku Vyhlašovate - lem soutěže je občanské sdružení Dívka. Základní kolo se uskuteční ve středu 15. února 2012 od 1 hodin v Kulturním domě Máj v Pvě. Zúčastnit se jej mohou zájemkyně, kterým do 15. února 2012 bude 13 let a do 31. srpna 2012 nepřekročí 16 let. Ze základního kola postupují dívky do oblastního kola a následně do celostátního kola. Při větším počtu přihlášených proběhne dopoledne neveřejné soutěžní předkolo, ze kterého postoupí do odpoledního finále maximálně 12 uchazeček. Uzávěrka přihlášek do soutěže Dívka roku 2012 je 31. ledna Startovné pro každou přihlášenou účastnici je 200 Kč. Na dívky čekají atraktivní ceny: ko - runky královen krásy, kosmetika, oblečení, zájezdy, květiny, postup do semifinále a možná i do finále Dívky roku Celou soutěž provází bohatý program, divácká soutěž a volba Miss Sympatie. Máte-li zájem, přihlaste se na adrese: Dům dětí a mládeže, třída Legií 382, elhři i- - mov,, telef elefon , případně ,, jvac achk hko v (ddm) Nejtěžší kniha je poctou ou křesť esťanskému umění Osm dní na cestách Sedíme v autobusu u naší školy. Nálada je uvolněná a každý se baví o tom, co ho asi někde za těmi spousty kilometrů čeká. Každý chce vidět něco jiného, každý si to předsta - vuje jinak, ale je jisté, že pro všechny to bude stejně překvapující. Dívám se z okna a mávám svým rodičům. Přemýšlím o dlouhé cestě a o tom, co na ní všechno potkám. O cestě, kdy poznáme nové země, nové zvyky, uvidíme plno pamětihodností a hlavně zlepšíme si svou angličtinu. Nejprve se zastavujeme a prohlížíme si pomník u Waterloo. Z výkladu pana průvodce se dozvídáme o tomto místě plno zajímavých věcí. Vlastně jen díky jeho výkladům jsme po různých zajímavých místech nebloudili jako slepí. Příjezd do Bruselu byl fantastický. Abyste mi rozuměli, Brusel je město plné kontrastu. Vedle úplně staré budovy nalézáte poválečnou a moderní architekturu. Zde jsme ochutnali pravou belgickou čokoládu, bruselské vafle, viděli čůrajícího chlapečka a procházeli se kolem parlamentu Evropské unie. Zážitků z tohoto města je příliš mnoho a pokud bych je sem chtěl všechny vypsat, nezbude mi místo pro další, a tak pokračujeme do Francie. P řenocujeme v hotelu F1 v Calais a ráno najíždíme s autobusem na trajekt. Jaký byl nájezd vám nepovím, protože jsem spal. Ale plavba přes kanál byla úžasná. Za dobrého počasí lze prý vidět už z Francie bílé útesy, takové štěstí jsme my neměli, ale i tak jsme si plavbu přes English Channel užili. Vyjeli jsme z našeho ferry a ocitli jsme se v Anglii. Dover je (jak jinak) krásné město. Není náhodou, že tu často vidíte bílé domy a to především kvůli bílému vápencovému podkladu. Ostatně Dover je znám díky svým bílým útesům. Toto město je doslova bránou Anglie, a tak se nemůže obejít bez hradu, který odrážel po celá staletí útoky znepřátelených národů. Po výletu do pobřežního města nastal postup do vnitrozemí a zastávka v malebném městečku Canterbury, které je známé svojí katedrálou, jenž se stala svědkem smrti Tomáše Becketa. A už jsme začali být nervozní, ale zároveň jsme se těšili do našich hostitelských rodin v Londýně. Okolo 19 hod. začali na místo srazu dojíždět první auta. Naše rodina přijela mezi prvními. Představili jsme se a odjeli do našich nových domovů. Po večeři jsme splnili domácí úkoly a předali naší hostitelce drobné dárky. Ubytování v rodinách proběhlo bezproblémově a zádrhely v komunikaci mezi námi a našimi anglickými hostiteli nebyly. Každý si ale nějakou tu perlu určitě střihnul. V Londýně jsme postupně navštívili Tower, kde jsme viděli korunovační klenoty, Parlament - do lavic nám nedovolili se usadit, s tím, že nejsme Lordové, ale měli jsme tu čest být na místech, odkud se řídí osud celé Británie a britské politiky. Britské muzeum, tam se těšil úplně každý. Prohlédli jsme si slavnou Rosettskou desku a spousty dalších exponátů, různých soch a artefaktů. Také jsme se svezli typickým londýnským dvoupatrovým autobusem až na stadion Chelsea všichni jsme byli nadšeni průvodcem, kluci jeho ochotou a dívky jeho vtipem a krásou, prohlédli šatny hráčů i místo, které patří Petru Čechovi. Navštívili jsme též Národní galerii a další zajímavosti. Kdybyste byli v Anglii, určitě nesmíte vynechat výměnu stráží před Buckinghamským palácem. Po velkolepé přehlídce jsme se odebrali do Národní Galerie, abychom rozjímali nad některými známými i méně známými díly slavných umělců. Další den byl ve znamení vzdělání jeli jsme do Oxfordu. Prohlédli jsme si Christ Church College, kde se natáčel Harry Potter a dále jsme navštívili univerzitní město. Po rozloučení s našimi anglickými přáteli jsme náš poslední den v Londýně odstartovali procházkou po Greenwichi a překročili nultý poledník (Mimochodem jsme zde byli nejspíše naposledy, co platí starý čas GMT Greenwich Main Time, vědci se právě dohadují o novém čase, takzvaném UTC Universal Time Coordinate, který by prý nahradil starý a nepřesný GMT. Ovšem z laického pohledu se tyto dva časy nějak neliší.) Mezi největší zážitky patřil nádherný výhled na celý Londýn z Londýnského oka vysokého 135 m. Projeli jsme se na lodi po řece Temži a navštívili kino, kde jsme zhlédli D film o Londýně během zimy na plátně se na nás v sále začal snášet i umělý sníh. Myslím, že jsme si z této cesty odnesli spoustu zážitků, které na papíře prostě popsat nejdou. Uchováme si je navždy na fotografiích a ve svých vzpomínkách. Chtěl bych tímto poděkovat panu průvodci za jeho zajímavé ko - mentáře k různým pamětihodnostem, našim rodičům, kteří nám tento výlet umožnili a také panu učiteli Kučerovi, hlavnímu organizátorovi této skvělé akce. Martin Spirit, Lucie Bílá, Eliška Dolejšová, žáci ZŠ Krásovy domky Šťastný a úspěšný rok 2012 přeje CZP imov Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, pracoviště Pv si dovoluje touto cestou poděkovat svým příznivcům, spolupracujícím organizacím a sponzorům za podporu a pomoc projevenou v roce Za finanční pomoc, bez které bychom se velmi těžko obešli, děkujeme zejména Rozvojové - mu fondu města Pva, městům Humpolec, Počátky a Černovice; obcím Arneštovice, Čejov, Dobrá Voda, Horní Rápotice, Hořepník, Chyšná, Jiři - ce, Koberovice, Křelovice, Mladé Bříště, Pavlov, Putimov, Ro - dinov a Vyskytná; firmám KOS servis, s.r.o. a Madeta i - mov. Klub Klíček pro děti a mladé dospělé s mentálním a kombinovaným postižením v loňském roce podpořil Kraj Vysočina, Nadace O2 a obec Pro - seč pod Křemešníkem. Velké poděkování patří samozřejmě i dobrovolníkům z Dobrovolnického centra v regionu i - mov, kteří jsou velmi vítanou součástí Klubu Klíček. Pevně věříme, že se s našimi příznivci můžeme těšit na spolupráci i v nadcházejícím roce. Ať spokojenost a štěstí jsou po celý rok 2012 nablízku Vám všem přeje za CZP Pv Dagmar Vaněčková, DiS.

8 8 SPORT,PUBLICIS T,PUBLICISTIKA,INZER TIKA,INZERCE imov opět hostil mezinárodní turnaj v taekw aekwondo Petr Lacek s lucemburským trenérem Romain Dicken a jeho svěřenci. V sobotu 10. prosince 2011 se v pvské sportovní hale uskutečnil tradiční mezinárodní Vánoční turnaj v olympijském sportu Taekwondo WTF. Sjelo se 370 závodníků z devíti zemí Evropy (ČR, Slovensko, Německo, Litva, Rusko, Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko a premiérově Lucembursko), kteří hájili barvy 3 oddílů. Celý turnaj probíhal v pohodovém duchu bez větších komplikací. Boje ve stovce různých věkových, váhových a výkonnostních kategoriích začaly po deváté hodině a trvaly až do půl deváté do večera. Odpoledne byl samotný turnaj přerušen, když halu navštívil místostarosta města Pv Ing. Tomáš Dufek, aby přivítal všechny účastníky v Pvě a předal jim pamětní plaketku. Poté se na sportovní plochu vrátili závodníci, kterým se více či méně dařilo a získávali tak nejen cenné trofeje ve : 2.: : : 2.: : 2.: PLAVÁNÍ zavř vřeno zavřeno VEŘEJNÉ BRUSLENÍ RELAX : :.: SAUNA zavř vřeno zavřeno zavřeno ÚT - PÁ: ; SO: ; NE: ZMĚNA PROVOZNÍCH OZNÍCH HODIN VYHRAZENA! Případné aktuální změny: : příp. telef elefon (plavání a sauna), nebo (bruslení) Lékárenská služba od 23. prosince 2011 do 13. ledna 2012 Lékárna Dr.. Max v Kauflandu: PO - NE Tat ato lékárna zajišťuje pohotovostní ostní službu v sobotu a neděli. Otevír vírací doba o Vánocíc ánocích a v závěru rok oku: zavřeno svých kategoriích, ale přidávali i body svému týmu. Po ukončení posledního boje proběhlo velké sčítání bodů a poté následovalo slavnostní vyhlášení nejlepších týmů. Celkové prvenství ukořistil tým ruského Petrohradu. V závěsu pak skončil tým Chorvatska, poskládaný z několika záhřebských klubů, kte - ré se pro tuto příležitost spojily. Bronz putoval do Rakouska. Získalo ho Sportovní Centrum Vídně. Pořádající oddíl, který do bojů vyslal sedmdesát svých svěřenců, se již tradičně do vyhlášení týmů nepočítal. Skvělé výsledky jednotlivých členů by však jednoznačně stačily na zlatou příčku. Všem, kteří s turnajem pomáhali, děkujeme a všem přejeme krásné Vánoce a pohodový rok Turnaj, na kterém se finančně podílel Rozvojový fond města Pva, se organizačně velmi vydařil zavřeno Stomat omatologie ologie od 23. prosince do 13. ledna Stomat omatologo ologové drží služby pouze o víkendec endech. Ostatní dny spadá pacient k lékař aři, který zastupuje jeho ošetř třujícího lékař aře, dle jejich vzájemné dohody. MUDr. Jan Nehyba, zubní středisko Agrostroj Pv 2. MUDr. Martin Nevěřil, Poliklinika Humpolec MUDr. Libuše Nováková, 5. května 13, Košetice MUDr. M. Otáhalová, Masarykova 355, Kamenice n/l MUDr. Naděžda Palírová, Poliklinika Humpolec 7.1. MUDr. Renáta Pejchalová, Poliklinika Humpoolec 8.1. MUDr. Josef Pešek, Ant. Sovy, Pacov SPORTOVNÍ POZVÁNKA Okresní přebor ebor: OP,, Krajský přebor ebor: KP, imov: v: PE ZIMNÍ STADION - HOKEJ Středa. ledna II. liga: Spartak PE VSK Technika Brno (18:00) TĚLOCVIČNA ZŠ OSVOBOZENÍ OBOZENÍ - FLORBAL Sobota a 7.. ledna III. liga mužů: Spartak PE B TJ Tatchenta Zhoř (9:00), Spartak PE B FK Slovan Jindřichův Hradec (1:30) Neděle 8. ledna Liga Vysočiny staršíc arších žáků: Spartak PE Snipers Třebíč (9:00), Spartak PE FBŠ Jihlava (13:00) SPORTOVNÍ HALA - BASKETBAL Sobota 7.. ledna OP muži: BK PE SKB Strakonice B (17:00) Mladší minižactvo U12: BK PE Sršni Písek (9:00) Neděle 8. ledna OP muži: BK PE BK Vimperk (10:00) TENISOVÝ AREÁL - TENIS Úterý 27.. pátek 30. prosince Celostátní turnaj dorost ostenců kat ategorie B TURISTIKA TIKA VÝLETY, POCHODY, SETKÁNÍ (přihlášky na akce: p. Prchal, telef elefon , úterní pochody Ing. Macháček háček, telef elefon , Pondělí 26. prosince Vánoční vycházk házka (sraz ve 13:30 u restaurace Pražanka) Středa 28. prosince Poc ochod do neznáma (sraz v 8:00 u restaurace Pražanka) Neděle 1.. ledna Novor oroční oční výšlap (sraz ve 13:30 u restaurace Pražanka) Úterý 3. ledna imov - Křemešník (sraz 9:00 u kina, délka 10 km) Vážení čtenáři, od příštího roku dozná naše sportovní rubrika určitých změn. Namísto dosavadní sportovní pozvánky chceme věnovat větší prostor článkům o různých sportovních akcích, případně rozhovorům se zajímavým osobnostmi z oblasti sportu. Uvítáme také vaše příspěvky o různých, třeba i méně obvyklých sportovních činnostech. Rádi bychom, aby pro vás tato strana byla opět o něco pestřejší a v neposlední řadě přinesla inspiraci pro vaše vlastní aktivity. Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme vše nejlepší v novém roce. (red) Vánoční turnaj v kuželkác uželkách h se vydařil il Důležitou sportovní událostí závěru roku v Pvě byl v sobotu 10. prosince Vánoční turnaj v kuželkách. Šlo vlastně o pokračování mnohaleté tradice turnaje městských úřadů a osadních výborů, pouze sálovou kopanou tentokrát nahradily kuželky. Na sportovním nadšení účastníků se ovšem nic nezměnilo a v nové pvské kuželně vládla příjemná atmosféra a byly k vidění pěkné sportovní výkony. Ze soupeření osmi družstev - Pv reprezentovaly ZŠ Osvobození, ZŠ Krásovy domky, Domov pro seniory, Základní umělecká škola, Dům dětí a mládeže a Město Pv, dalšími účastníky byly Strměchy a Houserovka - nakonec vzešel jako vítěz tým Města Pva. Mikulášský pohár ve sportovní gymnastice V sobotu 3. prosince 2011 se uskutečnil v tělocvičně táborského gymnázia Mikulášský pohár ve sportovní gymnastice. Hojná účast čítala 89 děvčat z různých měst našeho státu, například Rosic, Doks, Prahy, ale i mnoha dalších. Závodilo se v pěti kategoriích od přípravky až po juniorky ženy. Sportovní gymnastika Pv dosáhla pěkných výsledků v ka - tegorii Přípravka (ročníky ), když celkově druhé místo obsadila Julie Szczyrbová se ziskem 22,3 bodu. Další pvská gymnastka, Karolína Tůmová, skončila na čtvrtém místě s celkovým součtem známek 21,. A to nebylo vše, osmou příčku vybojovala Kateřina Tomšů s 25,35 bodu. Děvčata obstála v těžké konkurenci 30 závodnic. V kategorii Mladší žákyně zastupovalo naše město trio závodnic. Zlatka Vratišovská předvedla čistě provedené sestavy nižší obtížnosti a skončila na slušném devátém místě. Další z tria, Natálie Plešáková, obsadila 27. příčku a Alžběta Rousková skončila na 30. pozici. (sz) Základní škola Pv, Komenského 165 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ h více na Srdečně zvou žáci a učitelé INZERCE CE Vánoční bohoslužby v římsk ímskok okat atolic olickém kost ostele ele sv.. Bartoloměje v imově vě a v kost ostele ele Nejsv.. Trojice na Křemešník emešníku Sobota a půlnoční Křemešník: Neděle a 9.00 Křemešník: 10.5 Pondělí a 9.00 Křemešník: 10.5 Sobota a Pátek a 9.00 Křemešník: 10.5 Farní sbor Českobr obratr atrské církv kve evangelic angelické v imově-strměc vě-strměchác hách Sobota dětská vánoční slavnost. Pozor ozor,, změna! Koná se nikoliv v pvském Muzeu Vysočiny, ale v areálu pelhři - movské hotelové školy (pod hotelem Rekrea). Neděle 2. imov: 8.5 Strměchy hy: 10.5 Pondělí imov: 8.5 Strměchy hy: 10.5 Neděle 1.. ledna imov: 8.5 Strměchy hy: 10.5 Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, pracoviště Pv nabízí zájemcům možnost vypůjčení různých kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. BLIŽŠÍ INFORMA ORMACE: Tel.: , , Prodej nepotř třebného majetk tku u Tec echnic hnickýc kých služeb města a imova, a, p.o. TSmP,, p. o. vyhlašuje otevř vřenou veř eřejnou ejnou soutěž na prodej nepotř třebného majetk tku: 1. Sypač Š Kropicí vůz Š Valník Š 706 s HR. Zametač IFA 5. Sklápěč Avia Nakladač UN Speciální automobil pro svoz tuhého komunálního odpadu MB Bližší informace na K-9 TRAINING - Výc ýcho hova a výcvik psů kurzy poslušnosti psů všech plemen příprava psů ke zkouškám z výkonu a uchovnění řešení problémového chování psů víkendové výcvikové kurzy pro veřejnost výcvik psů určený pro děti a mládež Telef elefon: Městská knihovna elhři i- mov v nabízí stále k pro- deji vyřazené knihy za symbolické ké ceny.. K mání jsou tituly z oblasti be- letrie, ale i naučná literatur atura. a. e- Město imov,, zastoupené hospodářským odborem MěÚ, nabízí pronájem NEBYTOVÝCH PROS OSTOR: čp. 17, Masaryk ykovo o náměstí v imově I. patro: 1, m 2 (kancelář) II. patro: 6,00 m 2, 31,3 m 2, 13,5 m 2 (kanceláře) čp. 22, objekt bývalé školy v Lipici (místní část) U tohoto objektu je možný i prodej (nutno vidět) Informace: hospodářský odbor Městského úřadu Pv, Jana Kozojedová, tel: Po dohodě možnost prohlídky ohlídky. KOMÍNY - VEŠKERÉ KOMINICKÉ PRÁCE A PORADENSTVÍ Provádím komple ompletní rek ekonstrukce a stavb vby komíno omínovýc vých systémů na klíč pro veškeré druhy paliv. Prodejní sklad BLK komínů a doplňků z nerezi ezi - s tandardní komíny skladem. Kontr ontroly oly a čištění spalinovýc vých cest dle vyhlášky 91/2010 Sb. Vypraco acování cenové nabídky na Vaši rekonstrukci a stavbu zdarma. Více na ominickepr eprace.cz ace.cz,, tel , Ro- man Štípek Nová Cerek ekev Vydávají: Kulturní zařízení města Pva, třída Legií 1115, Pv, ID datové schránky: d52kmj7, telefon 565/ , vychází 2 x měsíčně v nákladu 6500 ks, uzávěrka příštího čísla 6. ledna Odpovědný redakt edaktor or: Petr Přibyl, za obsahovou stránku příspěvků ručí autoři. Tisk: Nová tiskárna Pv s. r. o., Krasíkovická 1787, Pv, tel.: 565/ Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem E

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková www.brezova.cz Vážení spoluobčané, po roce se vám do rukou dostává další vánoční vydání Březovského občasníku. Přichází doba, kdy se všichni zastavují ve svých myslích, vzpomínají na své známé, přátele

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Základní škola včera a dnes

Základní škola včera a dnes ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZŠ a MŠ ZAJEČOV Základní škola včera a dnes www.zszajecov.websnadno.cz V 90. letech minulého století vycházely Zaječovské listy a tehdejší pan ředitel RNDr. Radoslav Nop v nich často

Více

KULTURNÍ AKCE - KVĚTEN 2016

KULTURNÍ AKCE - KVĚTEN 2016 KULTURNÍ AKCE - KVĚTEN 2016 KINO 1. neděle 17.00 Kniha džunglí 3D Dobrodružný film USA, P 3. úterý 19.00 Spotlight Životopisný film USA s čes. titulky, 12-N 4. středa 19.00 Jak se zbavit nevěsty ČR komedie,

Více

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu Košetický zpravodaj číslo 58 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Na první adventní neděli 3. prosince připravujeme od 16 hodin Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před místním kostelem. Srdečně zveme

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Časopis Fokusu Vysočina. Bludišťák

Časopis Fokusu Vysočina. Bludišťák Číslo 3/2015 Časopis Fokusu Vysočina Bludišťák Úvodník Podzimní období bylo ve znamení Týdnů pro duševní zdraví. Týdny pro duševní zdraví byly zakončeny taneční soutěží StarDance trochu jinak III, ve které

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Začátky představení od cca 21 hodin. informace na 728262342.

Začátky představení od cca 21 hodin. informace na 728262342. Zde Vám přinášíme program letního kina ve Vrchotových Janovicích, které se nachází cca 20 Km od Vysokého Chlumce. Tak neváhejte a zpříjemněte si prázdninové dny pěkným filmem. Pá 29. 6. Začátky představení

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 8. číslo prosinec 2010 Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, co že komu dobrého neseš na památku. Vánoce, Vánoce

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

1. září Klatovské náměstí Kino Šumava. 2. září Kino Šumava

1. září Klatovské náměstí Kino Šumava. 2. září Kino Šumava 1. září LETNÍ MUZICÍROVÁNÍ HORALKA,od 18.00 Filmový klub: SINGLE MAN 20.00 USA, titulky, od 12 let, 101 minut, Kč. 60,-Vizuálně vytříbené drama o osamělosti a boji s vnitřními démony s Colinem Firthem

Více

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jaké to ASI bude?? No, hlavně to bude 28., nikoliv 27. Sobotní bojová porada před vypuknutím příprav Víkend pro dobrovolníky Víkend pro dobrovolníky nejdůležitější je

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. Vznik fondu 28. 8. 2006 Zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Pondělí. Přijď si zastřílet z profesionálního luku, kuše či foukačky.

Pondělí. Přijď si zastřílet z profesionálního luku, kuše či foukačky. Pondělí 10:15 11:30 Relax yourself Výroba náušnic Kongresový sál Vyrob si vlastní nášnice z různých materiálů. 15:00 16:00 Get the feel Lukostřelba - Sraz u hlavní recepce Přijď si zastřílet z profesionálního

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Z P R A V O D A J prosinec 2014

Z P R A V O D A J prosinec 2014 Z P R A V O D A J prosinec 2014 Slovo předsedy Zdravím Vás všechny, členy i nečleny. Zase rok uběhl a já přemýšlím, co napsat. V posledním čísle jsem myslel, že již píšu naposledy, ale není tomu tak. Napíšu

Více

KATALOG PŘEDSTAVENÍ PRO MATEŘSKÉ, ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY PODZIM / ZIMA 2014. Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře

KATALOG PŘEDSTAVENÍ PRO MATEŘSKÉ, ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY PODZIM / ZIMA 2014. Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře KATALOG PŘEDSTAVENÍ PRO MATEŘSKÉ, ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY PODZIM / ZIMA 2014 Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře Masarykova 128, 284 01 Kutná Hora www.divadlo-kutnahora.cz POŘAD PRO II. STUPEŇ ZŠ a STŘEDNÍ

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 4. března 2014 od 16.30 hod. v Muzeu Bedřicha Smetany Účinkující: Eliška Gattringerová (1. cena soutěže Opera junior

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

SRPEN 2012. MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO Mlýnská 152, tel.: 549 410 082, sekretariat@kulturatisnov.cz, www.mekstisnov.cz

SRPEN 2012. MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO Mlýnská 152, tel.: 549 410 082, sekretariat@kulturatisnov.cz, www.mekstisnov.cz SRPEN 2012 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO Mlýnská 152, tel.: 549 410 082, sekretariat@kulturatisnov.cz, www.mekstisnov.cz Koncert skupiny JABLKOŇ Předkapela Duo Tres. 10. srpna v 19:00, zahrada MěKS Jablkoň

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 Přátelé a kamarádi! Druhé číslo hudebně-mládežních novin je tu! Dočtete se, jak proběhl náš hlavní festival Mladá Smetanova Litomyšl a co vás čeká na podzimním

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999 Luãinsk zpravodaj 8. prosince 1999 5/1999 K vánoční brance po oříšku pod lískou sklouzneš. Ale sám otevřít musíš v srdci mřížku jak zvuky koled o Ježíšku, než mír a pokoj najdeš tam. Vážení spoluobčané,

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. VYBRANÉ AKTIVITY, AKCE VESELÉHO SENIORA 2006-2010 MALOVÁNÍ NA PALMOVCE 28. 10. 2006 Charitativní

Více

Tematický okruh: Wenig, F. Veselá dobrodružství Kašpárka, Spejbla a Hurvínka

Tematický okruh: Wenig, F. Veselá dobrodružství Kašpárka, Spejbla a Hurvínka VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_01 Úvodní část seznámení s cílem hodiny (seznámení s knihou Veselá dobrodružství Kašpárka, Spejbla a Hurvínka Wenig. F. Hlavní část čtení textu s porozuměním, následné

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více