Exekutorský úřad Beroun, Mgr. Pavel Dolanský. ZNALECKÁ KANCELÁŘ DUŠEK s.r.o., znalecký ústav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Exekutorský úřad Beroun, Mgr. Pavel Dolanský. ZNALECKÁ KANCELÁŘ DUŠEK s.r.o., znalecký ústav"

Transkript

1 Cheb, K Nemocnici 2375/2A, PSČ tel ; mobil ; 015 EX 1178/2011 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 272/2012 NEMOVITOST: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Cheb, obec Cheb, k.ú. Cheb, kód ČSÚ: , LV č Budova: č.p Pozemky: St zastavěná plocha a nádvoří o výměře 155 m 2 ; p.p.č zahrada o výměře 404 m 2 Ostatní: venkovní úpravy přípojky IS, oplocení, zpevněné plochy; trvalé porosty Adresa nemovitosti: Květná 1517/5, Cheb Vlastník stavby a 1. SJM Nejedlý Milan a Nejedlá Jana, vlastnictví: ½ nemovitostí pozemků 2. Synáčová Jaroslava, vlastnictví: ½ nemovitostí OBJEDNATEL : Adresa objednatele: Exekutorský úřad Beroun, Mgr. Pavel Dolanský Palackého 31/2, Beroun ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ZNALECKÁ KANCELÁŘ DUŠEK s.r.o., znalecký ústav K Nemocnici 2a, Cheb Znalecký posudek vypracoval a případné vysvětlení podá Miroslav Dušek - znalec oboru ekonomika, ceny a odhady (kontakt viz. záhlaví první strany ZP). ÚČEL OCENĚNÍ: Exekuční řízení 015EX 1178/2011 (ocenění stávajícího stavu) HODNOTA NEMOVITOSTI ideální ½ HODNOTA PRÁV A ZÁVAD SPOJENÝCH S NEMOVITOSTÍ HODNOTA ZÁVAD (prodejem v dražbě nezanikají) VÝSLEDNÁ HODNOTA MAJETKU Kč 0 Kč 0 Kč Kč Datum místního šetření: Stav ke dni : Znalecký posudek obsahuje 11 stran textu a 14 stran příloh (celkem 25 stran). Objednateli se předává v požadovaných 3 vyhotoveních a 1x na CD nosiči ve formátu PDF (JPEG foto). V Chebu, dne

2 S t r á n k a 2 Úkol znalce NÁLEZ Dle Usnesení č.j. Č.j. 015 EX 1178/ je úkolem znalce označit a ocenit nemovitosti a jejich příslušenství, a jednotlivá práva a závady s nemovitostmi spojené, a to: o podíl o velikosti ideální ½ na pozemek parcelní číslo St. 5826, o výměře 155m2, druh: zastavěná plocha a nádvoří, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, pro obec Cheb, katastrální území o Cheb, na listu vlastnictví č podíl o velikosti ideální ½ na pozemek parcelní číslo 3073 o výměře 446m2, druh: zahrada, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, pro obec Cheb, katastrální území Cheb, na listu vlastnictví č. 3223, o podíl o velikosti ideální ½ na stavba (budova) číslo popisné 1517, Cheb, stojící na pozemku parc. č. St. 5826, zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, pro obec Cheb, katastrální území Cheb, na listu vlastnictví č o stanovit cenu jednotlivých práv a závad s nemovitostmi spojených o stanovit cenu závad, které prodejem v dražbě nezaniknou o stanovit výslednou cenu Prohlídka nemovitosti Prohlídka nemovitosti byla provedena dne za účasti znalce a spoluvlastníka nemovitostí pí. Jaroslavy Synáčové. Prohlédnuty byly všechny části hodnocených nemovitostí, účastnice prohlídky ochotně sdělila (podle svých možností)všechny podrobnosti ohledně hodnocených nemovitostí. Přehled podkladů o výpis z KN, list vlastnictví č pro k.ú. a obec Cheb ze dne o výřez kopie katastrální mapy pro k.ú. a obec Cheb - zdroj o ZP č s aktualizací ze dne , zpracovatel znalec Josef Hrivňák o údaje sdělené vlastníkem nemovitosti při prohlídce dne o údaje zjištěné při prohlídce nemovitosti dne o o o o údaje o obchodovaných obdobných nemovitostech z vlastní databáze mapové podklady - zdroj usnesení o stanovení znalce ze dne č.j. Č.j. 015 EX 1178/ usnesení o opravě předmětu ocenění ze dne č.j. 015EX 1178/ Poloha nemovitosti Město Cheb je významným městem regionu, které má 34 tis. obyvatel. V Chebu jsou základní a střední školy, gymnázium, Západočeská univerzita, úplná obchodní síť, odborní lékaři, nemocnice, poliklinika, divadlo, kina, banky a spořitelny. Ve městě je plná infrastruktura. Cheb je spádovým centrem pro cca obyvatel regionu včetně části Saska a Bavorska Rodinný dům se nachází v řadové uliční zástavbě jako vnitřní v širším centru města Cheb v ul. Palackého č.or. 15 nedaleko katastrálního úřadu. Okolní zástavbu tvoří obytné domy stavby občanské vybavenosti. Do 5 min. chůze je základní škola, železniční i autobusové nádraží, plavecký bazén, obchody. Z hlediska umístění se jedná o polohu pro bydlení vhodnou, vyhledávanou. Výhodou je možnost parkování na přilehlé komunikaci a na parkovišti ve dvoře.

3 S t r á n k a 3 Stav posuzované nemovitosti Celkový popis Dopravní dostupnost Silné stránky Slabé stránky Rodinný dům v řadové zástavbě typově stejných RD je střední v řadě. Má tři nadzemní podlaží, přičemž první slouží jako technické, v dalších nadzemních podlažích jsou dva byty 3+1 se sociálním zázemím, každý byt má lodžii. Dům má plochou střechu Nástup do domu je z předzahrádky přes závětří, za domem je podlouhlá zahrada. Rodinný dům je napojen na veřejné rozvody vodovodní, kanalizační, plynovodní a elektro. Komunikačně je objekt přístupný z veřejné komunikace, která má zpevněný povrch. pěší do 10 min. chůze zastávka MHD, základní škola, obchod, pěší do 20 min. chůze - nádraží železnice a BUS, centrum města autem do 10 min jízdy dálnice/silnice.1tř. poloha v obci okrajová část s převažující obytnou zástavbou o dvougenerační využití RD s dobrou dostupností občanské vybavenosti o přiměřená velikost nezastavěného pozemku - zahrada o zhoršený stav část domu v 1.NP a ve 2.NP způsobeno jednak nedokončeným pokusem v 1.NP o změnu užívání z tech. zázemí na bydlení (bez vydaného stavebního souhlasu) a jednak nestandardním užíváním (resp. neužíváním) bytu ve 2.NP. o obvodový plášť zjevně nesplňuje současné požadavky tepelných norem; dochází k promrzání atikového zdiva, je nutné provedení zateplení Rizika Sociální riziko Negativní vlivy v okolní zástavbě Záplavová oblast/zátopové území Riziko přístupu a příjezdu Věcná břemena Předkupní právo Ostatní omezení Evidence v KN Riziko nezjištěno Riziko nezjištěno Riziko nezjištěno Riziko nezjištěno Riziko nezjištěno Riziko nezjištěno Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Nařízení exekuce Zástavní právo exekutorské vše poznamenáno na LVC (viz příloha) Všechny zjištěné omezení vlastnických práv zanikají nucenou dražbou v exekučním řízení Riziko nezjištěno

4 S t r á n k a 4 OCENĚNÍ Věcná hodnota Rodinný dům Dispoziční řešení : I.NP- závětří, zádveří, vstupní hala, kotelna, sklad, chodba, sklep zeleninový, prádelna, dílna a vestavěný prostor pro garážování. II.NP- obývací pokoj, ložnice, dětský pokoj, kuchyně, koupelna, spíž, WC, lodžie III.NP dtto Výpočet podlahových ploch jednotky a technická specifikace Název Typ výměry Podlahová Koeficient Užitná plocha plocha I.NP technické zázemí, Obytné prostory 77,78 m 2 1,00 77,78 m 2 vstupní hala, schodiště I.NP garáž Garáž 18,00 m 2 0,00 0,00 m 2 II.NP - byt 3+1 Obytné prostory 75,88 m 2 1,00 75,88 m 2 II.NP lodžie Obytné prostory 3,60 m 2 0,50 1,80 m 2 III.NP - byt 3+1 Obytné prostory 75,88 m 2 1,00 75,88 m 2 III.NP lodžie Obytné prostory 3,60 m 2 0,50 1,80 m 2 Celková podlahová plocha 254,77 m 2 233,14 m 2 Konstrukce Popis 1. Základy včetně zemních beton. základové pasy s izolací prací 2. Svislé konstrukce zděné tl. 45 cm 3. Stropy žel.bet. montované a hurdiskové do I nosičů 4. Krov, střecha plochá střecha dvouplášťová 5. Krytiny střech pozinkovaný plech falcovaný 6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech 7. Úprava vnitřních povrchů dvouvrstvé vápenné omítky 8. Úprava vnějších povrchů břízolitové omítky 9. Vnitřní obklady běžné obklady keramické 10. Schody teracové 11. Dveře hladké nebo prosklené do kovových zárubní 12. Vrata dřevěná 13. Okna dřevěná zdvojená; ve 3.NP plastová 14. Povrchy podlah koberce, keramická dlažba, ve 3.NP plovoucí lamino 15. Vytápění etážové s plynovým kotlem (každý byt samostatně) 16. Elektroinstalace světelná třífázová 17. Bleskosvod bleskosvod 18. Vnitřní vodovod plastové trubky 19. Vnitřní kanalizace plastové potrubí 20. Vnitřní plynovod rozvod zemního plynu 21. Ohřev teplé vody kotel ÚT 22. Vybavení kuchyní kuch.linka, plynový sporák 23. Vnitřní hygienické WC, umyvadla, vana vybavení 24. Výtahy chybí 25. Ostatní běžné digestoře v kuchyni 26. Instalační pref. jádra nejsou

5 S t r á n k a 5 Výpočet věcné hodnoty jednotky Podlahová plocha [m 2 ] 254,77 Jednotková cena (JC) [Kč/m 2 ] Reprodukční hodnota (RC) Kč Rozestavěnost % 100,00 Stáří roků 37 Další životnost roků 63 Opotřebení odborným odhadem % 45 Věcná hodnota (VH) Kč Provedení porovnávací metody Oceňovaný RD Lokalita / Popis Cheb - zděná zástavba v okrajové části města zděný RD řadový vnitřní má 3 NP kde jsou situovány dva byty 3+1, pozemek o celkové výměře 601 m2, dům s garáží, přístup po veřejné zpev. komunikaci. Stáří domu 37 let. Typ stavby Užitná plocha Obest. prostor Zast. plocha Pozemek zděná řadová vnitřní 233 m ,40 m m m 2 Popisy porovnatelných nemovitostí: 1. RD Cheb č.p Prodej ideální 1/2 nemovitosti za cenu 1 mil. Kč; cena celého domu 2 mil Kč Situování nemovitosti - v zastavěné části lokality s převažující zástavbou rodinných domů v lokalitě navazující na panelové sídliště Zlatý Vrch Rodinný dům - celkem podlaží : 1.NP/2.NP, konstrukce a zastřešení : zděná k-ce RD s plochou střechou - asf. pasy, stáří : 37 let, technický stav (zn. 1 až 5) : průměrný 3 Okolní zástavba - ostatní rodinné domy Dostupnost - historické centrum města Chebu cca 1 km, zastávka bus MHD před domem Přístupová komunikace - po zpevněné veřejné komunikaci přímo z ulice Boženy Němcové Parkování - na vlastním pozemku Venkovní úpravy - oplocení, plotová vrátka + vrata, přípojka vody, plynu a elektra, septik Pozemky - stavební pozemek nepravidelného tvaru zcela zastavěn stavbou RD, zahrada přibližně obdélníkovitého tvaru, pozemky mírně svažité na J; celková výměra m2 Trvalé porosty - okrasné jehličnaté porosty + ovocné stromy Zvláštní charakteristika - není

6 S t r á n k a 6 Rodinný dům zkolaudovaný z roku Rodinný dům zcela podsklepený se dvěma nadzemními podlažími zastřešený plochou střechou. Dům o dispozici 2 x 2+1. Byty jsou umístěny v 1.NP a ve 2.NP domu. Prvky KDŽ bytu v 1.NP standardní až podstandardní většinou z doby výstavby. BJ vybavena kuchyňskou linkou, kombinovaným sporákem, myčkou nádobí, vanou, umyvadlem, WC combi a el. bojlerem. Povrchy podlah tvoří PVC, v sociálním zařízení keramická dlažba. BJ vytápěna plynovým kotlem umístěným v 1.PP domu, ohřev vody zajišťuje el. bojler umístěný v kuchyni. Vnitřní omítky vápenné štukové, v soc. zařízení pod stropem v části poškozené. Okna BJ EURO. Zvláštností je demontáž otopného tělesa v ložnici a následná jeho montáž v obývacím pokoji. Byt ve 2.NP po částečné rekonstrukci. Vyměněny prvky KDŽ v sociálním zařízení (vana, umyvadlo, závěsné WC), plastová okna a prvky vybavení kuchyně. Byt v mírně lepším technickém stavu a vybavení než byt v 1.NP s novějšími prvky vybavení. Technický stav a údržba průměrná. V obývacím pokoji rovněž zjištěno poškození vnitřní omítky důsledkem dřívějšího přitápění kamny na TP v 1.NP domu. 2.RD Cheb č.p RD postavený v roce 2002 s jedním bytem 6+1 a garáží popis dispozice: 1.NP zádveří 4,60 m 2, koupelna s WC 4,37 m 2, chodba 3,74 m 2, spíž 2,63 m 2, kuchyně 10,32 m 2, jídelna 10,32 m 2, obývací pokoj 21,07 m 2, garáž 22,62 m 2 podkroví - galerie 3,80 m 2, pokoj 9,60 m 2, koupelna s WC 9,20 m 2, pokoj 16,20 m 2, pokoj 16,20 m 2, pokoj 24,96 m 2 popis konstrukcí: základy betonové s izolací proti vlhkosti a radonu, svislé konstrukce zděné v tl. 40 cm z porothermu, stropy rovné, v podkroví šikmé (SDK podhledy), sedlová střecha, střešní krytina tašková, kompletní klempířské konstrukce, bleskosvod, podlahy v obytných místnostech převážně plovoucí laminátové, ostatní ker. dlažby, ÚT se ZP kotlem se zásobníkem na ohřev TUV, 2x koupelna s WC, kuchyně s kuch. linkou a vestavnými spotřebiči, okna plastová, interiérové dveře s obložkami, garáž s rolovraty. 3.RD Cheb č.p Situování nemovitosti - v zastavěné části města, vilová čtvrť lokality Zlatý Vrch ulic Zlatá, Javorová Rodinný dům - celkem podlaží : 1.PP/2.NP, konstrukce a zastřešení : zděná k-ce RD s valbovou střechou - eternit šablony, stáří : 35 let, technický stav (zn. 1 až 5) : zhoršený 4 Okolní zástavba - ostatní rodinné domy Dostupnost - historické centrum města Chebu cca 0,5 km, zastávka bus MHD 0,3 km Přístupová komunikace - po zpevněné veřejné komunikaci přímo z ulice Javorové Parkování - na vlastním pozemku Venkovní úpravy - oplocení, plotová vrátka + vrata, přípojka vody, plynu a elektra, zpevněné plochy Pozemky - stavební pozemek čtvercového tvaru zcela zastavěn stavbou RD, zahrady přibližně obdélníkovitého tvaru, pozemky mírně svažité na J; celková výměra m 2 Trvalé porosty - okrasné jehličnaté porosty + ovocné stromy Zvláštní charakteristika - není Rodinný dům zkolaudovaný z roku Rodinný dům zcela podsklepený se dvěma nadzemními podlažími zastřešený valbovou střechou. Dům o dispozici 1 x 2+1 a 1x Byty jsou umístěny v 1.NP a ve 2.NP domu. Dispozice hlavní chody je otevřená, byty nejsou samostatně přístupné. Prvky KDŽ již podstandardní většinou z doby výstavby. BJ vybaveny kuchyňskou linkou, plynovým sporákem, vanou, umyvadlem, WC s nádržkou a WC combi. Povrchy podlah tvoří vlýsky, PVC, v sociálním zařízení keramická dlažba. Obě BJ vytápěny plynovým kotlem umístěným v 1.PP domu,

7 S t r á n k a 7 ohřev vody zajišťuje zásobník. Vnitřní omítky vápenné štukové, Okna dřevěné zdvojené na hranici životnosti. Většina prvků KDŽ v již dožilém či dožívajícím technickém stavu. Technický stav a údržba podprůměrná. Nad terasou zjištěno poškození balkónu vlivem zatékání. Rovněž eternitové šablony na domě již v dožívajícím stavu, do RD lokálně zatéká. Srovnatelné nemovitosti Název: 1. RD Cheb č.p Lokalita Cheb, Boženy Němcové Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 1,00 K2 Velikosti objektu 0,95 K3 Poloha 1,15 K4 Provedení a vybavení 0,90 K5 Celkový stav 1,00 K6 Vliv pozemku 0,80 K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,05 Zdůvodnění koeficientu K c: Redukce pramene ceny - KS 05/2012; Velikosti objektu - menší užitná plocha (155/233); Poloha - B.Němcové rušnější ulice v blízkosti panelového sídliště, dostupnost obč. vybavenosti obdobná; Provedení a vybavení - srovnávaný RD je samostatně stojící, obdobné vybavení a provedení; Celkový stav - shodné stáří (37 let), technické provedení velmi podobné, materiálová základna stejná; opotřebení obdobné; Vliv pozemku - pozemek srovnávané o 100% větší, svažitý, upravený; Úvaha zpracovatele ocenění - klidnější poloha hodnocené nemovitosti dává větší ambice při prodeji na volném trhu; Celkový koef. K C 0,83 Upravená j. cena Kč/m Užitná plocha Výměra pozemku. Celková cena Jednotková cena 155,39 m m Kč Kč/m 2 Název: 2.RD Cheb č.p Lokalita Cheb, Václava Kučery Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 1,00 K2 Velikosti objektu 0,90 K3 Poloha 1,00 K4 Provedení a vybavení 0,90 K5 Celkový stav 0,90 K6 Vliv pozemku 1,00 K7 Úvaha zpracovatele ocenění 0,99 Zdůvodnění koeficientu K c: Redukce pramene ceny - KS 06/2012; Velikosti objektu - menší UP (137/233); Poloha - poloha srovnatelná, klidná ulice, okolní zástavba - řadové RD, nedaleko panelové sídliště; Provedení a vybavení - solitérní RD splňující současné standardy užívání; Celkový koef. K C 0,72 Upravená j. cena Kč/m

8 S t r á n k a 8 Celkový stav - srov. RD mladší postavený ze současných materiálů; Vliv pozemku - pozemek o cca 200 m2 větší, nicméně část svažitá, problematicky využitelná; Úvaha zpracovatele ocenění - jednogenerační dům s mírně lepší ambicí uplatnění na trhu; Užitná plocha Výměra pozemku. Celková cena Jednotková cena 137,01 m m Kč Kč/m 2 Název: 3.RD Cheb č.p Lokalita Cheb, Javorová ulice Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 1,00 K2 Velikosti objektu 0,97 K3 Poloha 1,01 K4 Provedení a vybavení 0,90 K5 Celkový stav 1,10 K6 Vliv pozemku 0,80 K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,05 Zdůvodnění koeficientu K c: Redukce pramene ceny - převod 3/8 podílu - KS 06/2012; Velikosti objektu - menší UP 191/233; Poloha - Javorová ulice - klidná lokalita se zástavbou RD, horší dostupnost občanské vybavenosti; Provedení a vybavení - solitérní provedení, podsklepení, v domě 2 byty, podobné vybavení; Celkový stav - zhoršený technický stav - zejména zatékání,; Vliv pozemku - pozemek větší o více jak 100%, upravená zahrada; Úvaha zpracovatele ocenění - lepší technický stav hodnoceného domu bude dávat vyšší ambice uplatnění na volném trhu; Celkový koef. K C 0,81 Upravená j. cena Kč/m Užitná plocha Výměra pozemku. Celková cena Jednotková cena 190,61 m m Kč Kč/m 2 Výpočet porovnávací hodnoty nemovitosti na základě užitné plochy Minimální jednotková cena porovnávaných nemovitostí Kč/m 2 Průměrná jednotková cena porovnávaných nemovitostí Kč/m 2 Maximální jednotková cena porovnávaných nemovitostí Kč/m 2 Stanovená jednotková cena oceňované nemovitosti Kč/m 2 Celková užitná plocha oceňované nemovitosti 233,00 m 2 Výsledná porovnávací hodnota Kč

9 S t r á n k a 9 ZÁVĚR REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI Porovnávací hodnota Výnosová hodnota Věcná hodnota z toho hodnota pozemku Obvyklá cena dvamilionyčtyřistadesettisíc korun českých Kč 0 Kč Kč Kč Kč KOMENTÁŘ KE STANOVENÍ CENY OBVYKLÉ POSUZOVANÝCH NEMOVITOSTÍ Pro provedení odhadu ceny obvyklé byl použit výsledek porovnávací metody. Ta plně respektuje podmínky trhu, oceňovatel má dostatečné množství obdobných nemovitostí, které lze k objektivnímu porovnání použít. Při závěrečné analýze porovnávací metody byl za výsledek vzat aritmetrický průměr jednotkových cen porovnání. Nebylo nutné zvažovat jiný váhový poměr, neboť svými užitnými a technickými parametry se hodnocený RD řadí přibližně doprostřed vybraného porovnávacího vzorku. Stanovení hodnoty ideální ½ spoluvlastnického podílu Obchodování spoluvlastnického podílu má zcela zásadní aspekty, které se negativně promítnou do jeho hodnoty: o okruh potencionálních zájemců se výrazně snižuje, omezuje se pouze na ty, kteří mají k zaplacení ceny volné finanční prostředky a nebo při čerpání úvěru jsou schopni do zástavy poskytnout bankovnímu domu do zástavy jinou nemovitost. To neplatí pro spoluvlastníka nemovitosti. o na volném trhu je dostatečná nabídka podobných domů bez vlastnického omezení (spoluvlastnictví). To opět omezuje segment potencionálních zájemců. Lze konstatovat, že nejvýznamnějším zájemcem může být právě majitel druhého spoluvlastnického podílu. S ohledem na charakter nemovitosti, její polohu a další tržní aspekty lze odhadovat, v porovnání s jinými obdobnými případy, že prostá polovina hodnoty spoluvlastnického podílu vyjádřená v penězích se obvykle snižuje při obchodování na volném trhu o 10%. Propočet: celková hodnota nemovitosti Kč ½ hodnoty Kč snížení o 10% Kč Hodnota ideální ½ spoluvlastnického podílu Kč ODHAD CENY OBVYKLÉ ZA IDEÁLNÍ ½ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU NA PŘEDMĚTNÝCH NEMOVITOSTECH ČINÍ Kč slovy: jedenmilionosmdesátpěttisíc korun českých V průběhu zpracování znaleckého posudku byly zjištěny pouze závady, které prodejem nemovitosti dražbou zanikají.

10 S t r á n k a 10 ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek byl podán společností ZNALECKÁ KANCELÁŘ DUŠEK s.r.o., znalecký ústav, která byla jmenována znaleckým ústavem Rozhodnutím ministra spravedlnosti ze dne pod č.j. 91/2006-ODS-ZN/6 a Rozhodnutím ministra spravedlnosti ze dne pod č.j. 157/2008- OD-ZN/10 pro znaleckou činnost v oboru Ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro : - oceňování podniků, včetně složek jeho aktiv a pasiv, oceňování obchodních podílů, - ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán do evidence posudků znaleckého ústavu pod č.j. 272/2012. Za znalecký ústav :.. Miroslav Dušek odhadce zmocněn k podepisování znaleckých posudků pro ceny a odhady nemovitostí jednatelkou znaleckého ústavu SEZNAM PODKLADŮ A PŘÍLOH Podklady a přílohy počet stran A4 příloze Výpis z katastru nemovitostí 6 Snímek katastrální mapy 1 Mapa oblasti 1 Fotodokumentace nemovitosti 2 Usnesení 3

11 S t r á n k a 11

12 S t r á n k a 12

13 S t r á n k a 13

14 S t r á n k a 14

15 S t r á n k a 15

16 S t r á n k a 16

17 KATASTRÁLNÍ MAPA S t r á n k a 17

18 MAPA ÚZEMÍ S t r á n k a 18

19 S t r á n k a 19 FOTODOKUMENTACE GARÁŽ TECHNICKÁ MÍSTNOST TECHNICKÁ MÍSTNOST KOTEL ÚT PRO BYT VE 2.NP VSTUPNÍ HALA DETAIL OKNA V 2.NP

20 S t r á n k a 20 2.NP KUCHYNĚ 2.NP - LOŽNICE 2.NP KOUPELNA 2.NP - ROZVODNICE 3.NP - KUCHYNĚ 3.NP -OBÝVACÍ POKOJ 3.NP -KOUPELNA DOMOVNÍ SCHODIŠTĚ

21 S t r á n k a 21

22 S t r á n k a 22

23 S t r á n k a 23

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 402/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 402/2013 Cheb, K Nemocnici 2375/2A, PSČ 350 02 tel. 354 423 408; mobil 777 250 923; E-mail dusek@zkdusek.cz 97EX 8505/11 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 402/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka 394/10 Katastrální údaje: Kraj

Více

Znalecký posudek č. ZU 128/2015

Znalecký posudek č. ZU 128/2015 KOPPREA znalecký ústav, spol. s r. o. Pro obory stavebnictví (stavby obytné, průmyslové, zemědělské a vodní), projektování (projektování staveb) a ekonomiky (ceny a odhady nemovitostí, movitých věcí a

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 98 Na

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3029/58/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 287/9 Adresa nemovitosti: Hrušovská 287 / 10, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 Rodinný dům, Rodinný dům Účel ocenění: Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Objednatel : IGIVEX s.r.o. Žerotinovo nám. 641/15, 75002 Přerov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 1041/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rod. dům č.p. 227 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Čejov, k.ú. Čejov Adresa nemovité věci:

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3099/128/2014 6 Bytová jednotka - byt Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Bohumín, k.ú. Nový Bohumín, kód k.ú. 707031, LV Ostatní

Více

Exekutorský úřad Jeseník

Exekutorský úřad Jeseník Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2385-285/2009 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 52, dílna na p.č. St.54/1, p.č. St.53, St.54/1, 7/12, 7/13 a 211/14 Adresa nemovitosti: Karolín 52, 679 02

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 859/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 859/2016 Cheb, K Nemocnici 2375/2A, PSČ 350 02 tel. 354 423 408; mobil 603 380 165; E-mail karbanova@zkdusek.com ZNALECKÝ POSUDEK č. 859/2016 o odhadu obvyklé ceny nemovitých věcí, v rozsahu ideální jedné poloviny

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 146 Adresa nemovitosti: Vinařská 146, 407 01 Jílové Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec

Více

Znalecký posudek č. 6102-319 / 2014

Znalecký posudek č. 6102-319 / 2014 Znalecký posudek č. 6102-319 / 2014 Rodinný dům č.p. 73 na pozemku p.č. st. 96 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 96 v k.ú. Lověšice u Přerova, v obci Přerov, v okrese Přerov. Objednatel posudku:

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2912/121/2013 6 NEMOVITOST: Byt č. 3/5 Adresa nemovitosti: Kostelní 3, Vidnava Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Vidnava, k.ú. Vidnava, kód k.ú.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2712/57/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 111 Adresa nemovitosti: Damnice 111 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Znojmo, obec Damnice, k.ú. Damnice, kód

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6259-023/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, Pozemek p.č. st. 85 s budovou č.p. 149 a pozemkem p.č. 182/27 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Březí,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3126/13/2015 6 NEMOVITOST: Ideální spoluvlastnický podíl na bytovém domě č. p. 164 a pozemku parc. č. st. 221 Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 115/2016-A ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 86 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Hojovice, k.ú. Hojovice Adresa nemovité věci:

Více

IČ: 72987898 telefon: 513033035 e-mail: DIČ: CZ7862305561

IČ: 72987898 telefon: 513033035 e-mail: DIČ: CZ7862305561 Znalecký posudek stanovení obvyklé ceny nemovitosti číslo 2851-016/2014OC 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Bytová jednotka č. 318/2, 1+1 s přísl. v 1.NP bud. č.p. 318 včetně spoluvl.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3059/2009 NEMOVITOST: Bytová jednotka, 1352/13 se spoluvlastnickým podílem na domě a pozemku p.č. 2061/672 Adresa nemovitosti: V.Volfa 1352 / 4, České Budějovice Katastrální

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3039/68/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Bytová jednotka - byt Ludvíka Podéště 1856 / 38, 708 00 Ostrava - Poruba Kraj Moravskoslezský, okres

Více

č. 1097/15 obec : Praha MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Objednatel posudku:

č. 1097/15 obec : Praha MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 1097/15 o ceně bytové jednotky č. 769/7 v budově č.p.768, 769, 770, 771, 772 na pozemku par.č.566/21, 566/22, 566/23, 566/24, 566/25 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3677/271/2014 6 NEMOVITOST: Pozemek p.č. st. 7 jehož součástí je stavba čp. 66, to vše v k.ú. Nový Hrádek obce Nový Hrádek. Adresa nemovitosti: Hradní

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 47 Na pozemku

Více

650 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

650 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 263 Na

Více

Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti číslo 2827/2014 6 NEMOVITOST: Rodinný dům - bez nebytových prostor, Rodinný dům č.p. 1137, Sokolov Kraj: Karlovarský Okres: Sokolov Obec: Sokolov Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 12/2016. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 12/2016. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 12/2016 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu dražby) Předmět ocenění: Bytová jednotka - byt ocenění stávajícího stavu Název nemovitosti: Byt 3+1. Bytová jednotka

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3117/4/2015 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Loděnice 156 / 156, PSČ 67175 Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov,

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6131/51 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6131/51 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6131/51 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 336/10 V budově č. p.: 336 Na pozemku

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6 KSHK 42 INS 16231/2015 Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt 2+1 č. 734/12, Hostinné, ul. Sídliště Adresa nemovitosti: Sídliště 734, 54371 Hostinné

Více

Znalecký posudek č. 6062-279 / 2014

Znalecký posudek č. 6062-279 / 2014 Znalecký posudek č. 6062-279 / 2014 Byt č. 1408/4 v bytovém domě č.p. 1406, 1407, 1408 na pozemku p.č. 1024 včetně id. podílu 713/12996 na společných částech domu a na výše uvedeném pozemku, uvedeno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/2011 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka 2+1 Adresa nemovitosti: Puškinova 456 / 10, Vyškov - Dědice

Více

2 800 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6396/46 odhad obvyklé ceny nemovitosti dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

2 800 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6396/46 odhad obvyklé ceny nemovitosti dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6396/46 odhad obvyklé ceny nemovitosti dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 6.2 Areál - víceúčelový Stávající Číslo popisné: 108 Na pozemku parc. č.: st.133 Pozemky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 468 Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Trutnov, obec Rtyně v Podkrkonoší, k.ú. Rtyně v Podkrkonoší Adresa nemovité

Více

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6271/191 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6271/191 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6271/191 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 893/20 V budově č. p.: 893 Na pozemku

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2829/38/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 861 Adresa nemovitosti: Čeladná 861 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Čeladná, k.ú. Čeladná,

Více

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6591/1 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6591/1 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6591/1 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 557/533 V budově č. p.: 557 Na pozemku

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3148/35/2015 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Na Záguří 611 / 2, 736 01 Havířov - Bludovice Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský,

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3487/031/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Pozemek p.č. st.205/1 s rodinným domem č.p. 117 a pozemky p.č. 1290/1 a p.č. 1294/1,

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3690/284/2014 6 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 199, který je součástí pozemku p.č. st. 134, s příslušenstvím a pozemky p.č. st. 134 a p.č. 1008/1, vše v

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/8

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/8 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/8 NEMOVITOST: Objekt individuální rekreace, č.e. 39 Adresa nemovitosti: Bulovka 39, 464 01 Bulovka Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

1 400 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s.

1 400 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 113 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 34/2015. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 34/2015. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 34/2015 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu dražby) Předmět ocenění: Bytová jednotka - byt ocenění stávajícího stavu Název nemovitosti: Byt 3+1. Bytová jednotka

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 66/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 66/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) EURODRAŽBY, CZ a.s ZNALECKÝ POSUDEK číslo 66/2012 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 187/11 V budově č. p.: 187 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 37/2015. (Stanovení obvyklé ceny předmětu aukce.)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 37/2015. (Stanovení obvyklé ceny předmětu aukce.) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 37/2015 (Stanovení obvyklé ceny předmětu aukce.) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 219 Na pozemku parc. č.: 552 Pozemky parc. č.:

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/20

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/20 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/20 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 603/17 Adresa nemovitosti: Na Burse 603, 294 71 Benátky nad Jizerou Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2576/49/2011 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1814/28 Adresa nemovitosti: Oty Synka 1814/6, Ostrava - Poruba Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 25/2012 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) 6 NEMOVITOST: Rodinný dům Adresa nemovitosti: Zhoř 21 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2611/231/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2611/231/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2611/231/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, pozemek st.parc.č. 79 se stavbou č.p. 77 a poz.parc.č. 99 vše v k.ú. Miletín Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres

Více

2 200 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6374/24 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s.

2 200 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6374/24 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6374/24 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 5167 Na pozemku

Více

Znalecký posudek číslo S 245/64/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, Byt č. 159/4 v bytovém domě č. p. 159/5 na pozemku parc. č.

Znalecký posudek číslo S 245/64/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, Byt č. 159/4 v bytovém domě č. p. 159/5 na pozemku parc. č. Znalecký posudek číslo S 245/64/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, Byt č. 159/4 v bytovém domě č. p. 159/5 na pozemku parc. č. 61/4 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 77-5058/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 77-5058/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 77-5058/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek p.č. St. 113/2 se stavbou rodinného domu č.p. 191, s příslušenstvím a pozemky p.č. 843/3 a 850/4, zemědělské pozemky Katastrální

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2943/152/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 96 Adresa nemovitosti: Komorní Lhotka 96 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Komorní Lhotka,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16 140/2016-A NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 8, parcely č. st. 26, 13 a 14 v Petrovicích u Humpolce Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov,

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 0231-07/2014

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 0231-07/2014 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 0231-07/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 893/36 v Klatovech III, Čechova 893 Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Klatovy, obec Klatovy, k.ú. Klatovy Adresa nemovitosti:

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2876/85/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 6 s pozemkem z LV č. 252, k. ú. Dvorce u Jihlavy, pozemky z LV č. 310, k. ú. Cejle a pozemky z LV č. 265 k. ú. Dvorce u

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016 NEMOVITÁ VĚC: St. parcela č. 76, jejíž součástí je objekt bydlení č.p. 36, pozemek p.č. 110/27 včetně dalších součástí a příslušenství Katastrální údaje

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6802-117/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 216 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Frýdek-Místek, k.ú. Chlebovice Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 55/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 55/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 55/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 1665

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2665/45/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2665/45/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2665/45/16 NEMOVITÁ VĚC: pozemek st.parc.č.880 se stavbou č.p. 123, st.parc.č. 3629 se stavbou garáže bez. č.p., st.parc.č. 5021 se stavbou garáže bez č.p., poz.parc.č.

Více

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice ZNALECKÝ POSUDEK č. 3210/043/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 87, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp. 66, POZEMKOVÝCH PARCEL Č. 1/7, 1143/2, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ŽELECHOVICE U

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. 700 000 Kč Pozn.: číslo 17/2015. (předmětu dražby) EURODRAŽBY, CZ a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. 700 000 Kč Pozn.: číslo 17/2015. (předmětu dražby) EURODRAŽBY, CZ a.s. EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 17/2015 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu dražby) Předmět ocenění: Rodinný dům - bez nebytových prostor ocenění stávajícího stavu Číslo popisné: 117 součást

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6438-143/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 104 Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Praha-západ, obec Jinočany, k.ú. Jinočany Adresa nemovité věci: Školní 104,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 27/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační:

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 27/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační: EURODRAŽBY.CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 27/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 100 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 3/2 VEL. 2 + 1 S PŘÍSL. VE VÍCEBYTOVÉM NETYPOVÉM DOMĚ čp. 3 NA ST. P.Č. 81, VČETNĚ SPOL. PODÍLU 2960/10000 NA STAVEBNÍ PARCELE

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 102-5083/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 102-5083/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 102-5083/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek p.č. St. 391/2 se stavbou rodinného domu č.p. 578, součásti a příslušenství Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Třebíč,

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1883/158/2015 6 NEMOVITOST: Rodinný dům, RD č.p. 151 Adresa nemovitosti: Alšova 151, Benešov nad Ploučnicí Katastrální údaje: Kraj Ústecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 48/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 48/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 48/2011 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka 3+1 Adresa nemovitosti: Krylova 526 / 22, Znojmo - Přímětice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rozestavěný rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Beroun, obec Vysoký Újezd, k.ú. Vysoký Újezd u Berouna

Více

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 4196-105/2015 130 EX 1043/15-58/E 1 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, č.2383/17 Adresa nemovitosti: Vodárenská 2383, 272 01 Kladno - Kročehlavy Katastrální údaje:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 157/1, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE STAVBA RODINNÉHO DOMU Č.P. 61, STAVEBNÍ PARCELA Č. 157/5, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE BUDOVA BEZ Č.P./ČEV,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny. ¼ nemovitosti

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny. ¼ nemovitosti Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1874/149/2015 6 NEMOVITOST: ¼ rodinného domu, č.p. 542 Adresa nemovitosti: Raisova 542, Lysá nad Labem Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6173-308/2014 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNATEL: Adresa objednatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Rodinný dům Kraj

Více

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/6 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 1563 Adresa nemovitosti: Horská 1563, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4056-72/2015 NEMOVITÁ VĚC: Byt č.2487/3 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa nemovité věci: S.K.Neumanna 2487,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 25/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 149 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3849-26/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Vyškov, obec Drnovice, k.ú. Drnovice u Vyškova Adresa nemovité věci: Drnovice 104

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 5337/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 333/4 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem, k.ú. Neštěmice Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0251-027/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0251-027/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0251-027/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, k.ú. Karlovy Vary Adresa nemovité věci: Skalní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3843-20/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov, obec Dolní Kounice, k.ú. Dolní Kounice Adresa nemovité věci: Bezručova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 38/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační:

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 38/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační: ZNALECKÝ POSUDEK číslo 38/2014 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 96 Na

Více

Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St.

Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St. Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St. 15 Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Ostatní stavby: Pozemky:

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3050/79/2014 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Deštné 62 / 62, 74755 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2760 / 2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2760 / 2013 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2760 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu stanovení ceny obvyklé

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 435 / 196 / 2012

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 435 / 196 / 2012 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 435 / 196 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor s garáží v domě v současném stavu a pozemek p.č. 844/3 v podílovém spoluvlastnictví

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3642/236/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Bytová jednotka jednotka č. 65/2 v bytovém domě čp. 65, na pozemku p.č. st. 365, vč.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1625/095/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1625/095/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1625/095/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 340 Adresa nemovitosti: Krkonošská 340, 468 41 Tanvald Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Jablonec nad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

ODHAD č.342/24/2013 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v ČMSS. Jan Adamík, Libín 4, 37373 Libín, 1 / 2

ODHAD č.342/24/2013 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v ČMSS. Jan Adamík, Libín 4, 37373 Libín, 1 / 2 ODHAD č.342/24/203 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v ČMSS Předmět ocenění:. Rodinný dům - bez nebytových prostor Číslo popisné: 4 Na pozemku parc. č.: st.25/ Pozemky parc. č.:

Více

A. NÁLEZ. Místopis Obec Lhotka je samostatnou obcí v Olomouckém kraji. V obci není žádná občanská vybavenost.

A. NÁLEZ. Místopis Obec Lhotka je samostatnou obcí v Olomouckém kraji. V obci není žádná občanská vybavenost. ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 349/2015 Účel ocenění: Objednavatel : Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Insolvenční správkyně dlužníka Evy Machačové, Ing Martina Mitinová Svépomoc

Více

250 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6473/123 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

250 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6473/123 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6473/123 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 15 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6046-181/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rekreační domek če. 86 Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: Komorní Lhotka 86, 739 53 Komorní Lhotka Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3037-12/ 2016 NEMOVITÁ VĚC: Byt - bytová jednotka č. 659/22 Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Cheb, obec Cheb, k.ú. Cheb Adresa nemovité věci: Májová 659/45,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 365 na pozemku č. parc. St. 307 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 307, č. parc. 847/15 k.ú. Staré Benátky, obec Benátky nad Jizerou,

Více

Znalecký posudek č. 2721-125/10

Znalecký posudek č. 2721-125/10 čj.: 137Ex 15384/09 Znalecký posudek č. 2721-125/10 O ceně obvyklé bytu 1+kk č. 3393/8 v domě č.p. 3393, Jablonec nad Nisou, ul. Budovatelů, včetně podílu na příslušenství a pozemku stp.č. 4420, katastrální

Více

Znalecký posudek č. 6175-392 / 2014

Znalecký posudek č. 6175-392 / 2014 Znalecký posudek č. 6175-392 / 2014 Byt č. 756/20 v bytovém domě č.p. 756 na pozemku p.č. 2103/49 včetně id. podílu 6541/121056 na společných částech budovy a na pozemku p.č., uvedeno na LV č. 2717, v

Více

Znalecký posudek č. ZP-188/2010

Znalecký posudek č. ZP-188/2010 Znalecký posudek č. ZP-188/2010 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na - stavbě (budova) č.p. 9, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( oplocení, travní porosty, IS, vedlejší

Více

Současný stav. Datum místního šetření: 3.11.2015 Datum zpracování : 12.11.2015

Současný stav. Datum místního šetření: 3.11.2015 Datum zpracování : 12.11.2015 NEMOVITOST: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5461-169/2015 6 Objekt služeb a obč. vybavenosti - víceúčelový, provozní objekt na LV 5533 v k.ú. Nový Jičín-Předměstí Adresa nemovitosti: Nový Jičín 1073,

Více

DODATEK č. 1 KE ZNALECKÉMU POSUDKU

DODATEK č. 1 KE ZNALECKÉMU POSUDKU DODATEK č. 1 KE ZNALECKÉMU POSUDKU číslo 1688-27/15 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. 558, jehož součástí je rodinný dům č.p. 25, pozemek parc.č. 559 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3626-449/2013 O ceně podílu o velikosti 1/4 bytového domu v Bohumíně, Vrbice, Ostravská č.p.14, včetně příslušenství a pozemku p.č.163, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1575 m

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2016 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje:

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2016 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2016 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Ostatní stavby: Pozemky: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: OBJEDNATEL : Adresa objednatele: Rodinný

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 21/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

EURODRAŽBY.CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 21/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) EURODRAŽBY.CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 21/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 10.3 Byt (spoluvlastnický podíl na budově) V celkové rekonstrukci Číslo

Více