Začlenění. Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Začlenění. Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434"

Transkript

1 školní vzdělávací program I ve mně je lídr č.j.: mand/650/2014. Každý může být úspěšný. Začlenění Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434

2 PLACE HERE I ve mně je lídr č.j.: mand/650/2014. Název školy Adresa Mandysova 1434 Název ŠVP Platnost Název RVP I ve mně je lídr č.j.: mand/650/ Dosažené vzdělání Základní vzdělání Délka studia v letech: 9 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání 1. ročník 2. ročník 3. ročník Jazyková ýchova 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 8. ročník 8 9. ročník 9 1. ročník Geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Číslo a početní operace 2. ročník Geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Číslo a početní operace 3. ročník Geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Číslo a početní operace 4. ročník Geometrie v rovině a prostoru Závislosti, vztahy a práce s daty Číslo a početní operace 5. ročník Geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Číslo a početní operace 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4. ročník Zpracování a využití informací Vyhledávání informací Základy práce s počítačem 5. ročník Zpracování a využití informací Vyhledávání informací 6. ročník Základy Internetu Práce s textem Bitmapová grafika, vektorová grafika 7. ročník Tabulkové programy Textové editory Hardware Operační systémy ový účet Pokročilá grafika 6. ročník 8. ročník 9. ročník 6. ročník Výchova k občanství 8. ročník Člověk v sociálních vztazích Psychické procesy a stavy Osobnost 1. ročník Místo, kde žijeme 2

3 2. ročník Místo, kde žijeme 3. ročník Místo, kde žijeme 4. ročník Místo, kde žijeme 4. ročník Rozmanitost přírody Člověk a jeho zdraví 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 6. ročník Informační zdroje v geografii 7. ročník Polární oblasti Evropa 9. ročník Obyvatelstvo a sídla 1. ročník Poslechové činnosti Instrumentální a pohybové činnosti Vokální činnosti 2. ročník Poslechové činnosti Instrumentální a pohybové činnosti Vokální činnosti 3. ročník Poslechové činnosti Instrumentální a pohybové činnosti Vokální činnosti 4. ročník Vokální činnosti 5. ročník Vokální činnosti 6. ročník 6 7. ročník 7 8. ročník 8 9. ročník 9 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 6 7. ročník 7 8. ročník 8 9. ročník 9 1. ročník Sportovní hry Atletika Gymnastika Průpravná, kondiční, rytmická, kompenzační a relaxační cvičení Hygiena a bezpečnost v TV a sportu, organizace 2. ročník Plavání Sportovní hry Atletika Gymnastika Průpravná, kondiční, rytmická, kompenzační a relaxační cvičení Hygiena a bezpečnost v TV a sportu, organizace 3. ročník Plavání Sportovní hry Atletika Gymnastika Průpravná, kondiční, rytmická, kompenzační a relaxační cvičení Hygiena a bezpečnost v TV a sportu, organizace 4. ročník Hygiena a bezpečnost v Tv a sportu, organizace 5. ročník Hygiena a bezpečnost v Tv a sportu, organizace 6. ročník 6 7. ročník 7 8. ročník 8 9. ročník 9 7. ročník Lidská sexualita Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Člověk a výživa Dodržování pravidel bezpečnosti Zdravý způsob života a péče o zdraví Vztahy mezi lidmi Rozvoj osobnosti 1. ročník Příprava pokrmů Pěstitelské práce Konstrukční činnosti 2. ročník Příprava pokrmů Pěstitelské práce Konstrukční činnosti 3. ročník Příprava pokrmů Pěstitelské práce Konstrukční činnosti 4. ročník Příprava pokrmů Konstrukční činnosti 5. ročník Příprava pokrmů Konstrukční činnosti 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník Rodina, ve které žiji 7. ročník Mezilidské vztahy 8. ročník Důstojnost lidské osoby 9. ročník Sociální empatie 3

4 Sebepoznání a sebepojetí 1. ročník 2. ročník 3. ročník Jazyková ýchova 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 9 2. ročník Číslo a početní operace 5. ročník Číslo a početní operace 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 6. ročník Základy Internetu Práce s textem 8. ročník 9. ročník 6. ročník Výchova k občanství 7. ročník Lidská práva Člověk a kultura Život mezi lidmi 8. ročník Člověk v sociálních vztazích Psychické procesy a stavy Osobnost Občan a právo 3. ročník Člověk a jeho zdraví Rozmanitost neživé a živé přírody, ochrana přírody Lidé a čas Lidé kolem nás Místo, kde žijeme 4. ročník Místo, kde žijeme 5. ročník Lidé kolem nás 4. ročník Rozmanitost přírody 7. ročník Lidská sexualita Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Člověk a výživa Dodržování pravidel bezpečnosti Vztahy mezi lidmi Rozvoj osobnosti 1. ročník Příprava pokrmů Pěstitelské práce Konstrukční činnosti 2. ročník Příprava pokrmů Pěstitelské práce Konstrukční činnosti 3. ročník Příprava pokrmů Pěstitelské práce Konstrukční činnosti 4. ročník Příprava pokrmů 9. ročník Volba povolání 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4

5 Seberegulace a sebeorganizace 3. ročník Jazyková ýchova 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 5. ročník Číslo a početní operace 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 6. ročník Základy Internetu Bitmapová grafika, vektorová grafika Práce s textem 8. ročník Člověk v sociálních vztazích 9. ročník Občan a právo 1. ročník Rozmanitost neživé a živé přírody, ochrana přírody Člověk a jeho zdraví Lidé kolem nás Lidé a čas Místo, kde žijeme 2. ročník Člověk a jeho zdraví Lidé a čas Rozmanitost neživé a živé přírody, ochrana přírody Místo, kde žijeme Lidé kolem nás 5. ročník Lidé kolem nás 7. ročník Rozvoj osobnosti Vztahy mezi lidmi Domácnost Technická praktika Psychohygiena 7. ročník Bezpečnost a hygiena práce Kreativita 8. ročník 8 9. ročník 9 7. ročník Technické práce 9. ročník Sociální empatie Poznávání lidí 6. ročník 5. ročník 9. ročník 9 4. ročník Vokální činnosti 5. ročník Vokální činnosti 6. ročník 6 7. ročník Domácnost 9. ročník Volba povolání 6. ročník Rodina, ve které žiji 5

6 8. ročník Důstojnost lidské osoby 9. ročník Sociální empatie Mezilidské vztahy 1. ročník 4. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 6. ročník 8. ročník 9. ročník RJ9 6. ročník Výchova k občanství 2. ročník Místo, kde žijeme 3. ročník Místo, kde žijeme 4. ročník Místo, kde žijeme 6. ročník 6 9. ročník 9 Volba povolání 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník Rodina, ve které žiji 7. ročník Mezilidské vztahy 8. ročník Důstojnost lidské osoby 9. ročník Sociální empatie Komunikace 1. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1. ročník Řečové dovednosti 2. ročník Řečové dovednosti 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 8. ročník RJ8 6

7 9. ročník RJ ročník Prezentace Hardware, software 9. ročník 6. ročník Výchova k občanství 1. ročník Místo, kde žijeme 2. ročník Místo, kde žijeme 3. ročník Místo, kde žijeme 4. ročník Místo, kde žijeme 5. ročník 7. ročník Pohyb a klid tělesa 9. ročník Elektromagnetické jevy 8. ročník Úvod do chemie 9. ročník Redoxní děje 7. ročník 7 8. ročník ročník 7 8. ročník 8 9. ročník 9 4. ročník 7. ročník Technické práce Bezpečnost a hygiena práce 8. ročník Vaření 9. ročník Volba povolání 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník Rodina, ve které žiji 7. ročník Mezilidské vztahy 8. ročník Důstojnost lidské osoby 9. ročník Sociální empatie Aplikovaná fyzika a chemie Technická praktika Kooperace a kompetice 6. ročník 8. ročník 9. ročník 5. ročník Číslo a početní operace 9. ročník Redoxní děje 7. ročník Bezpečnost a hygiena práce Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 8. ročník 9. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2. ročník Číslo a početní operace 4. ročník Číslo a početní operace 7

8 5. ročník Číslo a početní operace 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 6. ročník Bitmapová grafika, vektorová grafika 7. ročník Pokročilá grafika 9. ročník Hospodaření 5. ročník 6. ročník Látky a tělesa 7. ročník Pohyb a klid tělesa 8. ročník Práce, energie, teplo 9. ročník Elektromagnetické jevy 6. ročník 7. ročník Polární oblasti 7. ročník Domácnost Technické práce Bezpečnost a hygiena práce 9. ročník Volba povolání 1. ročník 2. ročník 3. ročník Technická praktika Hodnoty, postoje, praktická etika 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 8. ročník 9. ročník 8. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 9. ročník Paragrafy a počítače 5. ročník 7. ročník 7 9. ročník 9 4. ročník Hygiena a bezpečnost v Tv a sportu, organizace 5. ročník Hygiena a bezpečnost v Tv a sportu, organizace 6. ročník 6 7. ročník 7 8. ročník 8 9. ročník 9 8. ročník Vaření 1. ročník 2. ročník 3. ročník 8. ročník Důstojnost lidské osoby 9. ročník Sociální empatie 8

9 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola 3. ročník 9. ročník 7. ročník Tabulkové programy Hardware Textové editory ový účet Operační systémy Pokročilá grafika 6. ročník Výchova k občanství 1. ročník Člověk a jeho zdraví Lidé a čas Rozmanitost neživé a živé přírody, ochrana přírody Místo, kde žijeme 2. ročník Rozmanitost neživé a živé přírody, ochrana přírody Člověk a jeho zdraví Lidé kolem nás Lidé a čas Místo, kde žijeme 3. ročník Místo, kde žijeme 4. ročník Místo, kde žijeme 4. ročník 5. ročník 9. ročník Sociální empatie Občan, občanská společnost a stát 9. ročník 6. ročník Základy Internetu Práce s textem Bitmapová grafika, vektorová grafika 6. ročník 8. ročník 6. ročník Výchova k občanství 7. ročník Lidská práva Řízení společnosti Život mezi lidmi Právní minimum Rodina a zákony Právní ochrana Občan a právo Občan 1. ročník Místo, kde žijeme Lidé kolem nás 2. ročník Místo, kde žijeme 3. ročník Místo, kde žijeme 4. ročník Místo, kde žijeme 6. ročník Informační zdroje v geografii 7. ročník Polární oblasti Afrika 9. ročník Obyvatelstvo a sídla Formy participace občanů v politickém životě 9. ročník 6. ročník Výchova k občanství Řízení společnosti Právní minimum 9

10 Občan 6. ročník Informační zdroje v geografii Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 7. ročník 9. ročník 6. ročník Výchova k občanství Řízení společnosti Právní minimum Rodina a zákony Právní ochrana Občan a právo Lidé kolem nás 9. ročník Obyvatelstvo a sídla VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá 6. ročník 8. ročník 9. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník RJ9 8. ročník 8 9. ročník 9 4. ročník Vyhledávání informací Zpracování a využití informací Základy práce s počítačem 5. ročník Vyhledávání informací Zpracování a využití informací 6. ročník Základy Internetu Bitmapová grafika, vektorová grafika Práce s textem 7. ročník Pokročilá grafika Paragrafy a počítače 9. ročník 7. ročník Svět kolem nás Občan 9. ročník Elektromagnetické jevy Jaderná energie Redoxní děje 6. ročník Vesmír a jeho vývoj Informační zdroje v geografii 7. ročník Afrika Polární oblasti 8 10

11 Objevujeme Evropu a svět 5. ročník 6. ročník 8. ročník 9. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 8. ročník RJ8 9. ročník RJ9 8. ročník 8 7. ročník 8. ročník 9. ročník 6. ročník 6 7. ročník 7 8. ročník 8 9. ročník 9 Jsme Evropané 8. ročník 9. ročník 2. ročník Řečové dovednosti 3. ročník 8. ročník 8 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Svět kolem nás Právní minimum Občan 6. ročník Informační zdroje v geografii 7. ročník Polární oblasti Evropa 9. ročník 9 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 11

12 Kulturní diference 7. ročník 8. ročník 9. ročník RJ9 8. ročník 8 6. ročník 7. ročník Život mezi lidmi 4. ročník Místo, kde žijeme 6. ročník Informační zdroje v geografii 7. ročník Polární oblasti Afrika Evropa 7. ročník 7 8. ročník 8 9. ročník 9 7. ročník 7 8. ročník 8 9. ročník 9 8. ročník Vaření Lidské vztahy 2. ročník 3. ročník Jazyková ýchova 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník RJ ročník Zpracování a využití informací Základy práce s počítačem Vyhledávání informací 5. ročník Zpracování a využití informací Vyhledávání informací Člověk a kultura Právní minimum Globální svět 1. ročník Místo, kde žijeme 2. ročník Místo, kde žijeme 3. ročník Místo, kde žijeme 8. ročník Česká republika 3. ročník 4. ročník 5. ročník 1. ročník Sportovní hry Atletika Gymnastika Průpravná, kondiční, rytmická, kompenzační a relaxační cvičení Hygiena a bezpečnost v TV a sportu, organizace 2. ročník Plavání Sportovní hry Atletika Gymnastika Průpravná, kondiční, rytmická, kompenzační a relaxační cvičení Hygiena a bezpečnost v TV a sportu, organizace 3. ročník Plavání Sportovní hry 12

13 Atletika Gymnastika Průpravná, kondiční, rytmická, kompenzační a relaxační cvičení Hygiena a bezpečnost v TV a sportu, organizace 4. ročník Hygiena a bezpečnost v Tv a sportu, organizace 5. ročník Hygiena a bezpečnost v Tv a sportu, organizace 6. ročník 6 7. ročník 7 8. ročník 8 9. ročník 9 7. ročník Domácnost 9. ročník Volba povolání 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník Rodina, ve které žiji 7. ročník Mezilidské vztahy 8. ročník Důstojnost lidské osoby 9. ročník Sociální empatie Etnický původ 7. ročník 8. ročník 9. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 6. ročník Výchova k občanství 7. ročník Lidská práva Život mezi lidmi 8. ročník 6. ročník Informační zdroje v geografii 7. ročník Polární oblasti Česká republika 6. ročník 6 7. ročník 7 9. ročník 9 9 Multikulturalita 4. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 1. ročník Řečové dovednosti 2. ročník Řečové dovednosti 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 8. ročník RJ8 9. ročník RJ ročník 9. ročník Hospodaření Občan Globální svět 6. ročník 6 7. ročník 7 8. ročník 8 13

14 9. ročník 9 Princip sociálního smíru a solidarity 7. ročník Lidská práva Život mezi lidmi Globální svět 4. ročník 5. ročník ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy 9. ročník 8. ročník 4. ročník Rozmanitost přírody 5. ročník 9. ročník Redoxní děje 6. ročník 7. ročník 6. ročník Vesmír a jeho vývoj Informační zdroje v geografii 7. ročník Polární oblasti 9. ročník Obyvatelstvo a sídla 3. ročník Základní podmínky života 6. ročník 8. ročník 6. ročník 9. ročník Hospodaření Globální svět 1. ročník Místo, kde žijeme 2. ročník Místo, kde žijeme 3. ročník Místo, kde žijeme 4. ročník Rozmanitost přírody 5. ročník 7. ročník Pohyb a klid tělesa 8. ročník Práce, energie, teplo Zvukové děje 9. ročník Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech Elektromagnetické jevy 8. ročník Úvod do chemie 9. ročník Redoxní děje 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 6. ročník Vesmír a jeho vývoj 1. ročník Pěstitelské práce 2. ročník Pěstitelské práce 14

15 3. ročník Pěstitelské práce 4. ročník Pěstitelské práce 5. ročník Pěstitelské práce Lidské aktivity a problémy životního prostředí 6. ročník 8. ročník 9. ročník 8. ročník 9. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník Přírodní a kulturní bohatství Člověk v sociálních vztazích Globální svět 4. ročník Rozmanitost přírody 5. ročník 8. ročník Práce, energie, teplo 9. ročník Elektromagnetické jevy Střídavý proud Jaderná energie 8. ročník Úvod do chemie Neutralizace, soli 9. ročník Redoxní děje 6. ročník 7. ročník 9. ročník 6. ročník Informační zdroje v geografii 7. ročník Afrika Česká republika 9. ročník Obyvatelstvo a sídla Vztah člověka k prostředí 4. ročník 6. ročník 8. ročník 9. ročník 9 9. ročník Přírodní a kulturní bohatství Globální svět 1. ročník Místo, kde žijeme 2. ročník Místo, kde žijeme 3. ročník Místo, kde žijeme Rozmanitost neživé a živé přírody, ochrana přírody 4. ročník Místo, kde žijeme 15

16 4. ročník Rozmanitost přírody 5. ročník 6. ročník Látky a tělesa 7. ročník Pohyb a klid tělesa 8. ročník Práce, energie, teplo 9. ročník Střídavý proud Jaderná energie Elektromagnetické jevy 8. ročník Úvod do chemie 9. ročník Redoxní děje 6. ročník 7. ročník 9. ročník 6. ročník Informační zdroje v geografii Vesmír a jeho vývoj 8. ročník Česká republika 9. ročník Obyvatelstvo a sídla 2. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 6 7. ročník 7 9. ročník 9 1. ročník Pěstitelské práce 2. ročník Pěstitelské práce 3. ročník Pěstitelské práce 4. ročník Pěstitelské práce 5. ročník Pěstitelské práce Příprava pokrmů Konstrukční činnosti 7. ročník Technické práce Domácnost MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 2. ročník 3. ročník Jazyková ýchova 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 8. ročník 9. ročník 6. ročník Základy Internetu Práce s textem Bitmapová grafika, vektorová grafika Člověk v sociálních vztazích Práce, energie, teplo 9. ročník Elektromagnetické jevy Jaderná energie 8. ročník Úvod do chemie 9. ročník Redoxní děje 6. ročník Informační zdroje v geografii Vesmír a jeho vývoj 7. ročník Polární oblasti Evropa Aplikovaná fyzika a chemie 16

17 Česká republika 9. ročník Obyvatelstvo a sídla 7. ročník Rozvoj osobnosti Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 7. ročník 8. ročník 9. ročník Člověk v sociálních vztazích 9. ročník 9 7. ročník Rozvoj osobnosti Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Stavba mediálních sdělení 3. ročník Jazyková ýchova 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 6. ročník Práce s textem Základy Internetu Bitmapová grafika, vektorová grafika 3. ročník Vokální činnosti 4. ročník Vokální činnosti 5. ročník Vokální činnosti 6. ročník 6 7. ročník 7 4. ročník Vnímání autora mediálních sdělení 5. ročník 8. ročník 9. ročník 7. ročník Tabulkové programy Hardware Textové editory ový účet Operační systémy Pokročilá grafika 3. ročník Vokální činnosti 4. ročník Vokální činnosti 5. ročník Vokální činnosti 4. ročník 9. ročník 9 7. ročník Rozvoj osobnosti 17

18 Fungování a vliv médií ve společnosti 5. ročník 6. ročník 9. ročník RJ ročník Základy Internetu Práce s textem Bitmapová grafika, vektorová grafika 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 3. ročník Vokální činnosti 4. ročník Vokální činnosti 5. ročník Vokální činnosti 8. ročník 8 9. ročník 9 4. ročník 7. ročník Rozvoj osobnosti Tvorba mediálního sdělení 4. ročník 5. ročník 6. ročník 8. ročník 9. ročník 7. ročník Pokročilá grafika Prezentace 9. ročník 6. ročník 6 7. ročník 7 Práce v realizačním týmu 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník RJ ročník Pokročilá grafika 6. ročník Látky a tělesa 7. ročník Pohyb a klid tělesa 8. ročník Práce, energie, teplo 9. ročník Elektromagnetické jevy 8. ročník Úvod do chemie 9. ročník Redoxní děje 7. ročník Rozvoj osobnosti Domácnost Technické práce 18

19

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA ( OSV )

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA ( OSV ) Začlenění průřezových témat Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a svým formativním charakterem vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Průřezová témata budou realizována třemi základními

Více

Základní škola Náchod Plhov, ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov, ŠVP Klíče k životu Začlenění průřezových témat do učebního plánu 1.stupně ZŠ Náchod - Plhov 1. Osobnostní a sociální výchova (OSV) Komunikace, spolupráce, sebehodnocení, pozitivní hodnocení druhých, empatie,, Čj 2. Výchova

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální poslechových textech, jsou-li

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální poslechových textech, jsou-li Anglický jazyk - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Rozumí informacím v jednoduchých Žák si osvojí: Osobnostní a sociální poslechových textech, jsou-li zvukovou a grafickou podobu

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Školní vzdělávací program. Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Školní vzdělávací program. Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA KLASICKÉHO GYMNÁZIA, S. R. Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles)

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět: Matematika Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) používá přirozená čísla

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - v12 Škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Základní škola a Mateřská škola Vyškov,

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.3.1 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Informatika 9. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ICT9101

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST Ruská 355, 353 69 Dodatek č. 1 k ŠVP NG 1. verze Zpracovány podle: RVP ZV 2013 ŠKOLA PRO BUDOUCNOST změna učebního plánu učební osnovy AJK, NJK Razítko školy: Podpis ředitele: V Mariánských Lázních dne

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vypracovaný podle RVP ZV č.j. 271/2013 Základní škola Dvorce 1. Identifikační údaje Název ŠVP: pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola a mateřská

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

4 Učební plán. 4.1 Učební plán I. stupně. 4.2 Poznámky k učebnímu plánu I. stupně. 1. 2. 3. 4. 5. Před. celkem. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět

4 Učební plán. 4.1 Učební plán I. stupně. 4.2 Poznámky k učebnímu plánu I. stupně. 1. 2. 3. 4. 5. Před. celkem. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 4 Učební plán 4.1 Učební plán I. stupně Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. Před. celkem Z toho DČD Jazyk a jazyková ČJ a literatura 7+2 8+2 7+2 7+1 6+1 43 8 komunikace Anglický jazyk 3

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 3. období 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. respektuje přijatá

Více

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň 5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Anglický jazyk. Vyučovaný

Více

Člověk ve společnosti

Člověk ve společnosti Vyučovací předmět Člověk a společnost Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník Prima Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák 1 a) vyjmenuje symboly našeho

Více

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1 NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: BRÁNA DO ŽIVOTA... 5 1.2 PŘEDKLADATEL... 5 1.3 ZŘIZOVATEL ŠKOLY... 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 HISTORIE ŠKOLY...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, p. o. Školní vzdělávací program pro základní a gymnaziální vzdělávání vypracován podle RVP ZV a RVP G šestiletý program Hlučín 2014 Vize školy V našem plánu vycházíme

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

4.10.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk

4.10.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk 4.10. Doplňující vzdělávací obory Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 4.10.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem je naplňování očekávaných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika předmětu V předmětech Pracovní činnosti a Praktické činnosti je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 2

ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 2 Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP... 4 2.1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1.1 Zaměření školy... 4 2.1.2 Sportovní vybavení školy... 4 2.1.3 Žáci sportovních tříd... 4 2.1.4

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČSP-5-1-01 ČSP-5-1-02 ČSP-5-1-03

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (platné od školního roku 2013/2014) UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01

Více

P ř e d m ě t : M A T E M A T I K A

P ř e d m ě t : M A T E M A T I K A 04-ŠVP-Matematika-P,S,T,K strana 1 (celkem 11) 1. 9. 2014 P ř e d m ě t : M A T E M A T I K A Charakteristika předmětu: Matematika vytváří postupným osvojováním matematických pojmů, útvarů, algoritmů a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: městský úřad e-mail: reditel@zsstrmilov.cz telefon a fax: 384 392 354

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP Č.j. 206/2015 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA Vítězslava Hálka ODOLENA VODA, Školní 200

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. pro základní vzdělávání

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. pro základní vzdělávání 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační údaje, údaje o škole a zřizovateli...

Více

5.6.2 Chemie. individuální práce skupinová práce problémová výuka

5.6.2 Chemie. individuální práce skupinová práce problémová výuka 5.6.2 Chemie 5.6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Chemie náleží dle RVP ZV do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK je jedna věc stejně dobrá a krásná, a to je pozorovat. Pozorovat, vidět, objevovat,

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Výchova k občanství. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Výchova k občanství. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a společnost Výchova k občanství Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova k občanství vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými

Více

Seminář z českého jazyka

Seminář z českého jazyka školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Seminář z českého jazyka PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 0 týdně, povinný Funkce rodiny a rodinné vztahy Žák: charakterizuje rodinné vztahy uvědomuje si rozdílné role členů rodiny - typy rodin, výchova v rodině, náhradní rodinná péče - komunikace v rodině Poznávání

Více

5.2.4.2. Výchova k občanství

5.2.4.2. Výchova k občanství 5.2.4.2. Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Předmět Výchova k občanství vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Je vnímán jako předmět výchovný, směřující zejména

Více

4.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 4.1.4. Evropská studia

4.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 4.1.4. Evropská studia C.1.07/1.1.00/14.0143 4.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 4.1.4. Evropská studia Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Evropská studia 2 2 1 R Předmět Evropská studia realizuje v anglickém jazyce

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace Naše škola Verze konečná z 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola č.j.

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a. s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a. s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 9/2014 Účinnost

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 0 týdně, povinný Rodina Žák: vyjmenuje členy rodiny hovoří o své rodině - rodiče, sourozenci, prarodiče - příbuzenské vztahy, postavení v rodině Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace DEMOKRATICKÉHO

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 0 týdně, povinný Vztahy v rodině Žák: popíše ideální rodinu, domov uvědomuje si roli matky a otce v rodině podílí se na vytváření pozitivních vztahů v rodině - role v rodině, mužský (otcovský) vzor, ženský

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT, náměstí Míru 7, Fryšták 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Předkladatel:

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013 Č.j.: ZŠKom/121/2015 IV. Učební plán IV. 1. Tabulace učebního plánu Učební plán pro 1. stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Škola v přírodě. zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV- LMP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Škola v přírodě. zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV- LMP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Škola v přírodě zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV- LMP I. Základní škola a Mateřská škola Tisá, příspěvková organizace Úprava č.2 Adresa : Tisá

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty I Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Nabízí

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 0 týdně, povinný Rodina Žák: popíše svoji rodinu, jednotlivé členy rodiny hovoří o své rodině, o vztazích v ní - rodiče, sourozenci, prarodiče - příbuzenské vztahy, postavení v rodině Poznávání lidí Mezilidské

Více

Anglický jazyk 3.období 6. ročník

Anglický jazyk 3.období 6. ročník Vzdělávací obsah předmětu v 6. ročníku běžné třídy Vyučovací předmět: Období ročník : Anglický jazyk 3.období 6. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: RECEPTIVNÍ

Více

Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv.

Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. Výstup Doporučené učivo Související PT 1. spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

Seznam materiálů k OSV

Seznam materiálů k OSV Sezm materiálů k OSV skupi Publikace které se zabývají problematikou OSV v "obecné" rovině Jak osobnostní a sociální výchovu Očekávané výstupy OSV Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi Srb,

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Člověk a jeho svět - Prvouka - 3. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) PŘEDMĚTOVÉ KOMPETENCE OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO

Člověk a jeho svět - Prvouka - 3. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) PŘEDMĚTOVÉ KOMPETENCE OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO místním propojování zeměpisných a kulturních informací. projevech. situacích. Utváření ohleduplného vztahu ke kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně Poznávání podstaty

Více

4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova. 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova. 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití Změny v životě člověka a jejich

Vztahy mezi lidmi a formy soužití Změny v životě člověka a jejich 5.8 Člověk a zdraví Charakteristika vzdělávací oblasti Zdraví je základním předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní výkonnost. Proto se stává poznávání a praktické ovlivňování

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Kontakt se spolužáky Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: oslovuje spolužáky křestním jménem vytváří kamarádské vztahy se spolužáky

Více

HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ

HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ Školní vzdělávací program Aktualizace 1. 9. 2013 HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ Základní škola Ostrava Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči celého školského zařízení zaměřujeme především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to zejména

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Pojetí základního vzdělávání ŠVP Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2.

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA - 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA Hudební výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA - 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA Hudební výchova 1. období 2. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo HUDEBNÍ VÝCHOVA HV-3-1-01 HV-3-1-02 HV-3-1-03 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v

Více

Matematika a její aplikace Matematika - 2.období

Matematika a její aplikace Matematika - 2.období Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Matematika a její aplikace Matematika - 2.období Charakteristika předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace,

Více

4. Průřezová témata (integrace do vzdělávacích oborů)

4. Průřezová témata (integrace do vzdělávacích oborů) 4. Průřezová témata (integrace do vzdělávacích oborů) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech okruhu VMEGS 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část Základní škola T.G.Masaryka Kutná Hora, příspěvková organizace se sídlem v Kutné Hoře, Jiráskovy sady 387 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY I. Identifikační údaje název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny předkladatel: název školy: I. Základní

Více

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ševětín

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ševětín Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ševětín ŠIMON 07 Verze 1 z 31. 08. 0007 Platnost 2008/2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika školy a ŠVP 6 2.1. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264

Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264 Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSETÍN A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROSETÍN OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PROSETÍN ZÁŘÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor OBSAH Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Charakteristika ŠVP...

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny

Školní vzdělávací program. Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny ŠVP pro základní vzdělávání Škola pro všechny žáky Verze druhá z 01. 09. 2010 Platnost 1.9.2007 Obsah 1 Identifikační údaje

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Volitelný španělský jazyk

Volitelný španělský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný španělský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ denní forma vzdělávání Gymnázium Havlíčkův Brod Dignitatis memores ad optima intenti 1. Obsah: 1. Obsah:...2 SPOLEČNÁ ČÁST...4 2. Identifikační údaje...5

Více

Příloha ŠVP pro ZV Škola pro ţivot, ve kterém chceme obstát jako lidé Úpravy, změny a doplňky

Příloha ŠVP pro ZV Škola pro ţivot, ve kterém chceme obstát jako lidé Úpravy, změny a doplňky Příloha ŠVP pro ZV Škola pro ţivot, ve kterém chceme obstát jako lidé Úpravy, změny a doplňky I. Identifikační údaje II. Úplnost a vybavení školy III. Charakteristika pedagogického sboru IV. Zabezpečení

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109

Kompletní ŠVP. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 školní vzdělávací program ŠVP Zelená do života Zelená do života - 1. verze Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název ŠVP Zelená do života Zelená do života - 1. verze Datum 31.8.2007

Více

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost 1 Výchova k občanství 2. Hodinová dotace 1 1 1 1 Výchova k občanství Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova

Více

Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K

Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K 02-ŠVP-Anglický jazyk-p,s,t,k strana 1 (celkem 9) 1. 9. 2014 Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K Charakteristika předmětu: Cílem výuky je získat zájem žáků o cizí jazyk, utvářet pozitivní vztah k tomuto

Více

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň 5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na

Více

3.5.1. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) ČJ - zážitky a rodinné příběhy a

3.5.1. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) ČJ - zážitky a rodinné příběhy a 3.5.1. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) Evropa a svět nás zajímá AJ PRV - Vánoce(slavení, zvyky) AJ PRV - Vánoce(slavení, zvyky) AJ AJ ČJ a L - autoři evropské a světové

Více

PRŮŘEZOVÁ TEMATA. Předmět třída. Tematické okruhy průřezového tématu. Téma. Značka

PRŮŘEZOVÁ TEMATA. Předmět třída. Tematické okruhy průřezového tématu. Téma. Značka Značka OSV 1 OSV 2 OSV 3 OSV 4 OSV 5 OSV 6 OSV 7 Tematické okruhy průřezového tématu - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více