Obec Chrášťany Závěrečný účet za rok 2014

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Chrášťany Závěrečný účet za rok 2014"

Transkript

1 Obec Chrášťany Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni Název Adresa IČ Právní forma Obec Chrášťany Chrášťany Chrášťany Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon Web Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů

2 Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. III. IV. Porovnání aktiv a pasiv Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům

3 Obec Chrášťany Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost Třída Investiční - ost.rozp.veřej.úr. Skutečnost % % typ IS #Chyba #Chyba Třída Investiční - ost.rozp.veřej.úr. #Chyba #Chyba VÝDAJE CELKEM #Chyba #Chyba

4 Obec Chrášťany Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost Třída Investiční přijaté transfery o Skutečnost % % IN , , ,00 Třída Investiční přijaté transfery o , , ,00 Třída Ostatní neinvestič.přijaté tra Skutečnost % % NS 7 678, ,00 10 Třída Ostatní neinvestič.přijaté tra 7 678, ,00 10 Třída Neinvestiční přijaté transfery Skutečnost % % NS Třída Neinvestiční přijaté transfery Třída Neinvestiční přijaté transfery Skutečnost % % NS Třída Neinvestiční přijaté transfery Třída Ostatní neinvestič.přijaté tra Skutečnost % % NS Třída Ostatní neinvestič.přijaté tra Třída Ostatní investiční přijaté trans Skutečnost % % IS ,35 Třída Ostatní investiční přijaté trans ,35 Třída Ostatní investiční přijaté tra Skutečnost % % IS Třída Ostatní investiční přijaté tra Třída Neinvestiční přijaté transfery Skutečnost % % NS Třída Neinvestiční přijaté transfery Třída Ostatní neinvestič.přijaté tra Skutečnost % % NS Třída Ostatní neinvestič.přijaté tra Třída Ostatní neinvestič.přijaté tra Skutečnost % % NS Třída Ostatní neinvestič.přijaté tra Třída Investiční přijaté transfery ze Skutečnost % % IS ,55 Třída Investiční přijaté transfery ze ,55 Třída Neinvestiční přijaté transfery Skutečnost % % NS Třída Neinvestiční přijaté transfery Třída Neinvest.přij.transfery z všeo Skutečnost % % NS Třída Neinvest.přij.transfery z všeo Třída Neinvestiční přijaté transfery Skutečnost % % NS Třída Neinvestiční přijaté transfery

5 Obec Chrášťany Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně Třída Neinvest.přij.transfery z všeo Skutečnost % % NS Třída Neinvest.přij.transfery z všeo Třída Neinvest.přij.transfery z všeob Skutečnost % % NS ,00 179, ,00 Třída Neinvest.přij.transfery z všeob ,00 179, ,00 Třída Neinvest.přij.transfery z všeo Skutečnost % % NS Třída Neinvest.přij.transfery z všeo Třída Neinvest.přij.transfery z všeob Skutečnost % % NS ,00 139, ,00 Třída Neinvest.přij.transfery z všeob ,00 139, ,00 VÝDAJE CELKEM , , ,00

6 Obec Chrášťany Závěrečný účet za rok 2014 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , , ,93 18, , , , , , , , , , ,03 17,76

7 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost VÝDAJE Investiční přijaté transfery z , , , Ostatní neinvestič.přijaté tra 7 678, , Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Ostatní neinvestič.přijaté tra Ostatní investiční přijaté tra ,35 nsfery ze stát. rozpočtu Ostatní investiční přijaté tra Neinvestiční přijaté transfery Ostatní neinvestič.přijaté tra Ostatní neinvestič.přijaté tra C E L K E M V Ý D A J E Třída Investiční - státní rozpočet , , , ,00 Skutečnost VÝDAJE #Chyba #Chyba Investiční přijaté transfery z ,55 e státních fondů Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvest.přij.transfery z vše o Neinvestiční přijaté transfery Neinvest.přij.transfery z vše o Neinvest.přij.transfery z vše ob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinvest.přij.transfery z vše o Neinvest.přij.transfery z vše ob.pokl.správy stát.rozpočtu C E L K E M V Ý D A J E ,00 179, , ,00 139, , , ,00 123, ,00

8 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ , , ,93 18, , , , , , , , , , , , , ,03 17, ,95

9 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , ,93 94, ,50 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Správní popl. (Pol:136x) , Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,87 10 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) , , ,47 10

10 Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,00 Únor ,00 Březen ,00 Duben ,50 Květen ,00 Červen Červenec ,00 Srpen ,00 Září ,00 Říjen ,00 Listopad ,00 Prosinec ,93 CELKEM ,43

11 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 CELKEM , , ,43

12 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 1037 Celospolečenské funkce lesů 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3727 Prevence vzniku odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost , , ,50 99, , , , ,00 8, , , , ,13 74, , , , , , , , , , ,00 86, , , , , , , , , , , , , , ,60 78, , , , ,00 63, , , , ,00 76, , , , ,73 98, , , , ,52 99,71 898, , , , , , ,20 86, , , , , , , , , , ,00 98, , , , ,00 69, , , ,41 20, , , , , , ,70 78, , , , ,50 93, , , , ,00 78, , , , ,19 79, , , , ,00 93, , , , , , , , , , , , , , , ,58 Celkem Skutečnost , , ,22 85, ,10

13 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Pěstební činnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3727 Prevence vzniku odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , ,09 96, , , , , , , , , , , ,00 98, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 62, , , , , , , , , , ,14 74, , , , , , ,12 96, ,23

14 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 1037 Celospolečenské funkce lesů 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3727 Prevence vzniku odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , ,50 99, , , , ,75 48, , , , , , ,13 76, , , , ,34 96, , , , , , , , ,00 86, , , , , , , , , , , , , , ,60 78, , , , ,00 63, , , , ,00 76, , , , ,73 98, , , , ,00 99,80 898, , , , , , ,29 80, , , , , , , , , , ,00 98, , , , ,00 69, , , ,41 20, , , , , , ,70 78, , , , ,50 93, , , , ,00 78, , , , ,19 79, , , , ,00 93, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 80, ,18

15 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti , , ,50 99, , , , , ,02 48, , , , , ,87 88, , , , ,56 81, , , , ,60 72, , , , , ,52 90, , , , ,88 62, , , , , ,70 78, , , , ,69 92, , , , ,23-47, , , , ,58 81, ,58 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,15 80, ,18 %

16 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97

17 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,92 Únor , , ,76 Březen , , ,84 Duben , , ,51 Květen , , ,08 Červen , , ,09 Červenec , , ,51 Srpen , , ,86 Září , , ,31 Říjen , , ,39 Listopad , , ,31 Prosinec , , ,05 CELKEM , , ,77

18 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

19 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85

20 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či , , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za ob , , Daň z přidané hodnoty , , , Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatky za uložení odpadů , Poplatek za provoz systému shromaž , , ,97 73, Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostra , , Odvod z loterií a podobných her krom , , , Správní poplatky , Daň z nemovitých věcí , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , ,89 98, , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené , , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , , , , Příjmy z úroků (část) 7 488, , , , Přijaté neinvestiční dary Neidentifikované příjmy 1 656, , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 34,14 34, Splátky půjč.prostředků od obyvatelst , , Příjmy z prodeje pozemků , , , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci , Investiční přijaté transfery ze státních , ,55 Příjmy: , ,77 95, , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , Ostatní platy -3, , , , Ostatní osobní výdaje , , ,00 64, , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , , ,50 98, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 456, , ,00 69, , Ostatní povinné pojistné placené zam 438, , , , Ochranné pomůcky , , ,00 95,23 657, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 94,98 586, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 84, , Nákup zboží (za účelem dalšího prod Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,70 81, , Úroky vlastní , , ,68 61, , Elektrická energie , , ,00 92, Pevná paliva , , , , Pohonné hmoty a maziva , , ,20 90, , Poštovní služby , , , Služby telekomunikací a radiokomuni , , , , Služby peněžních ústavů , , , Nájemné , , ,00 96, , Nájemné za půdu 1 574, , ,16 33, , Služby školení a vzdělávání , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , Nákup ostatních služeb , , ,16 84, , Opravy a udržování , , ,49 81, , Programové vybavení 8 334, , ,50 62, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 531, , , , Pohoštění 7 302, , ,30 43, ,30

21 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené Věcné dary Neinvestiční transfery obecně prospě Neinvestiční transfery spolkům , , Neinvestiční transfery církvím a nábo Ost.neinvestiční transfery neziskovým , ,80 74, , Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozp , Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpo , , ,43-16, , Úhrady sankcí jiným rozpočtům Platby daní a poplatků krajům,obcím , , Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje Náhrady mezd v době nemoci 9 381, , , , Dary obyvatelstvu , Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv , Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza , , ,58 87, , Ostatní nákup dlouhodobého nehmot , , Budovy, haly a stavby , , ,93 68, , Stroje, přístroje a zařízení , , Pozemky Výdaje: , ,15 78, ,96 UZ Dotace na hospodaření v lesích Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Nákup materiálu jinde nezařazený Výdaje: UZ Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , Příjmy: , Ostatní platy , , Ostatní povinné pojistné placené zam 1 302, , Nákup materiálu jinde nezařazený 92,00-92, Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Výdaje: UZ Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Nákup ostatních služeb Výdaje: UZ Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Budovy, haly a stavby , ,00 Výdaje: , ,00 UZ Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost % %

22 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 7 678, ,00 10 Příjmy: 7 678, , Povinné pojistné na úrazové pojištění 34,78-34, Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk Výdaje: , ,35-34,78 UZ Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu jinde nezařazený , ,00 Výdaje: UZ Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č eu-iv Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze , ,35 Příjmy: , ,35 UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje , ,00 Výdaje: , ,00 UZ Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s Příjmy: Ostatní osobní výdaje , , Nákup ostatních služeb , , Pohoštění 3 038, ,00 Výdaje: , ,00 UZ Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 5019 Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený , , Nákup ostatních služeb Pohoštění Výdaje: , ,00 UZ Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s Příjmy: Ostatní osobní výdaje , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 396,00 396, Nákup materiálu jinde nezařazený , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 8 899, , Nákup ostatních služeb Výdaje: , ,00 646, ,00 UZ Povodně Čechy - NIV Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy:

23 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Oper.program život.prostředí ( )-spolufinancov.- IV Skutečnost % % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních , ,55 Příjmy: , ,55 UZ Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - č eu-iv Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze , ,35 Příjmy: , ,35 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,12 96, ,23 CELKEM VÝDAJE: , , ,15 80, ,18

24 Porovnání aktiv a pasiv 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 025 Pěstitelské celky trvalých porostů 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 052 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 089 Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku 112 Materiál na skladě 123 Výrobky 132 Zboží na skladě 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 236 Běžné účty fondů územních samospr.celků 241 Běžný účet 245 Jiné běžné účty 261 Pokladna 263 Ceniny 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 388 Dohadné účty aktivní 462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění A K T I V A , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 456, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,18 531, , , , , , , , , , , ,00

25 Porovnání aktiv a pasiv 525 Jiné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 531 Daň silniční 532 Daň z nemovitostí 538 Jiné daně a poplatky 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 557 Náklady z vyřazených pohledávek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky 569 Ostatní finanční náklady 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů A K T I V A , , , , , , , , , , , , ,00 577, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

26 Porovnání aktiv a pasiv 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 338 Důchodové spoření 342 Jiné přímé daně 343 Daň z přidané hodnoty 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy minulých období 419 Ostatní fondy 431 Výsledek hospodaření ve schval.řízení 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků P A S I V A , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47

27 Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 342 Jiné přímé daně 343 Daň z přidané hodnoty 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry Závazky , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66

28 Porovnání závazků a pohledávek 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé Pohledávky , , , , , , , , , , ,08

29 Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,89 V Ý D A J E , , ,97

30 P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost , , ,09 89, , Pěstební činnost , Pitná voda , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , , , , Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , Bytové hospodářství , , ,00 98, , Nebytové hospodářství , , , , Pohřebnictví , , , , Územní plánování , , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 62, Prevence vzniku odpadů , , , Činnost místní správy 828, , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 522, , ,14 74, , Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 656, , celkem , , ,12 90, , FRB-splátky 3613 Nebytové hospodářství celkem , , celkem , ,90 Celkem Skutečnost , , ,12 96, ,23

31 V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost Pěstební činnost , , ,50 99, , Celospolečenské funkce lesů Silnice , , ,75 48, , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , Pitná voda , , ,13 76, , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , , ,34 96, , Úpravy drobných vodních toků Vodní díla v zemědělské krajině , , , Základní školy , Činnosti knihovnické , , ,00 86, , Ostatní záležitosti kultury , Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a , , Činnosti registrovaných církví a náboženských společ Zájmová činnost v kultuře , , , Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , , , , Ostatní tělovýchovná činnost , , ,60 78, , Využití volného času dětí a mládeže , , ,00 63, , Bytové hospodářství , , ,00 76, , Nebytové hospodářství , , ,73 92, , Veřejné osvětlení , , ,00 99,80 898, Pohřebnictví , , , Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , ,29 80, , Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k , , ,00 98, , Prevence vzniku odpadů , , ,00 69, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,41 20, , Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče , , Požární ochrana - dobrovolná část , , ,70 78, , Zastupitelstva obcí , , ,50 93, , Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel , , ,00 78, , Volby do Evropského parlamentu , , ,19 79, , Činnost místní správy , , ,00 93, , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Pojištění funkčně nespecifikované , Ostatní finanční operace , , , , Finanční vypořádání minulých let , , , , Ostatní činnosti jinde nezařazené 7 624, , celkem , , ,15 79, , FRB-splátky 3613 Nebytové hospodářství celkem Týn nad Vltavou 6171 Činnost místní správy celkem DSO Vltava Chr. ČB 6171 Činnost místní správy celkem Obec Slabčice 1031 Pěstební činnost

32 V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost 4059 celkem Celkem Skutečnost , , ,15 80, ,18

33 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Investiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání MŽP ČR Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - č e , MŽP ČR Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č eu SFŽP ČR Oper.program život.prostředí ( )-spolufinancov ,55 C e l k e m ,90 Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání MPSV ČR Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce 7 678, , MV ČR Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár MV ČR Neinv.transf.kraj.a hl.m.praze podle usn.vlády k pov MŽP ČR Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č eu MZe ČR Přísp.na vyhotovení lesních hospod.plánů v digit.formě, p MSMT ČR OP VK-oblast 1.4.EU peníze školám - EU MK ČR Veřejné informační služby knihoven - neinvestice NF ČR Povodně Čechy - NIV VPS ČR Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta Č VPS ČR Povodně VPS ČR Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlame VPS ČR Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a , , VPS ČR Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a za VPS ČR Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do E , ,00 C e l k e m , , ,00 C E L K E M , , ,00

34 Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol Popis Investiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4213 Investiční přijaté transfery z 4222 Investiční přijaté transfery o , ,00 Pol C e l k e m , ,00 Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz Neinvestiční přijaté transfery 4122 Neinvestiční přijaté transfery Přev.z ostat.vlast.fondů 4153 Neinvestiční transfery přijaté C e l k e m C E L K E M , ,00

35 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Doloplazy Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 26.5.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Doloplazy Doloplazy 78356 Doloplazy 00534927 Obec nebo městská část hlavního města

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Lhota Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 19.5.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Lhota Boleslavská 47 27714 Lhota IČ Právní forma 00237001 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon E-mail

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Skvrňov Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 5.6.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Skvrňov Skvrňov 28144 Skvrňov 00235733 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Obec Řemíčov Závěrečný účet za rok 2014

Obec Řemíčov Závěrečný účet za rok 2014 Obec Řemíčov Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 24.5.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Řemíčov Řemíčov 39143 Řemíčov 00582468 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon E-mail

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Přední Výtoň Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni 1.6.2015 Údaje o organizaci Název Obec Přední Výtoň Adresa 38273 Přední Výtoň IČ 00246085 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města

Více

MĚSTO DESNÁ Krkonošská 318, 468 61 Desná

MĚSTO DESNÁ Krkonošská 318, 468 61 Desná MĚSTO DESNÁ Krkonošská 318, 468 61 Desná Návrh závěrečného účtu za rok 2012 Obsah 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd 3 2. Příjmy a výdaje dle tříd 6 3. Příjmy a výdaje dle paragrafů 8 4. Financování 9

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Dolní Chvatliny Závěrečný účet za rok 2014 Údaje o organizaci Název Adresa IČ 00235351 Právní forma Obec Obec Dolní Chvatliny Dolní Chvatliny 28144 Dolní Chvatliny Kontaktní údaje Telefon 321623781

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 Obec Písty Závěrečný účet za rok 2015 Obec Písty Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 16.5.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Písty Písty 28913 Písty 00239623 Obec nebo městská

Více

P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.07b / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1001306.60 800000.00 125.16 1299999.00 77.02-298692.40 1112 Daň z příjmů

Více

zpracováno: 03.09.2015 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2014 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: 03.09.2015 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2014 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.07b / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 232078.91 210000.00 110.51 232079.00 100.00-0.09 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 3654511.73 3474100.00 105.19 3655800.00 99.96-1288.27

Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 3654511.73 3474100.00 105.19 3655800.00 99.96-1288.27 P Ř Í J M Y - dle tříd ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ČAKOVIČKY - ROK 2009 Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 688212.94 650000.00 105.88 688300.00

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kurovice Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci Název Obec Kurovice Adresa Kurovice 68 76852 Kurovice IČ 00287377 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města

Více

P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 7.95 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2100607.72 2300000.00 91.33 2300000.00 91.33-199392.28 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 7.94b / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1992348.21 2116100.00 94.15 1992350.00 100.00-1.79 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

zpracováno: 13.03.2014 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: 13.03.2014 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.06c / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 769100.02 720000.00 106.82 780000.00 98.60-10899.98 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Zálezly Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 18.5.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Zálezly Zálezly 38481 Zálezly IČ Právní forma 00250856 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Obec Sousedovice KEO 8.02 / Uc15e zpracováno: 13.03.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012

Obec Sousedovice KEO 8.02 / Uc15e zpracováno: 13.03.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 Obec Sousedovice KEO 8.02 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 491421.22 495000.00 99.28 495000.00 99.28-3578.78 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Závěrečný účet za rok 2012. Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY. Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY. zpracováno: 14.02.2013 strana : 1

Závěrečný účet za rok 2012. Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY. Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY. zpracováno: 14.02.2013 strana : 1 KEO 8.01b / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2576355.62 2390000.00 107.80 2577000.00 99.97-644.38 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 128548.26

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Litovany Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 7.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Litovany Litovany 67557 Litovany 00378119 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Obec Heřmanovice Závěrečný účet za rok 2014

Obec Heřmanovice Závěrečný účet za rok 2014 Obec Heřmanovice Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 3.6.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Heřmanovice Heřmanovice 79374 Heřmanovice IČ Právní forma 00295981 Obec nebo městská část hlavního

Více

Závěrečný účet za rok 2012. P Ř Í J M Y - dle tříd. Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

Závěrečný účet za rok 2012. P Ř Í J M Y - dle tříd. Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY KEO 8.03 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Položka Skutečnost schválený % Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 178758.52 170000.00 105.15 1112 Daň z

Více

Obec Leskovice KEO 7.90 / Uc15e

Obec Leskovice KEO 7.90 / Uc15e Obec Leskovice KEO 7.90 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 139521.34 158000.00 88.30 139500.00 100.02 21.34 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Závěrečný účet za rok 2013

Závěrečný účet za rok 2013 Plnění příjmů a výdajů A. Údaje o plnění příjmů a výdajů KEO-W 1.8.184 I Uckom Obsah: 1. Příjmy - dle tříd 2. Výdaje - dle tříd 3. Financování 4. Rozpočtové hospodaření dle tříd 5. Daňové příjmy 6. Sdílené

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 Obec Horosedly Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 1.2.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Horosedly Horosedly 39804 Horosedly IČ Právní forma 00583961 Obec nebo městská část hlavního města

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 IObec Volenice Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 23.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa IObec Volenice Volenice 38716 Volenice IČ Právní forma 00397342 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon

Více

Obec Brňany KEO 8.04 / Uc15e zpracováno: 28.05.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012

Obec Brňany KEO 8.04 / Uc15e zpracováno: 28.05.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 Obec Brňany KEO 8.04 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 669115.34 600000.00 111.52 670000.00 99.87-884.66 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

Závěrečný účet obce Mezouň za rok 2011

Závěrečný účet obce Mezouň za rok 2011 OBEC MEZOUŇ, IČO 00233587 Mezouň č. 72 267 18 Karlštejn N á v r h Závěrečný účet obce Mezouň za rok 2011 strana : 1 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Prysk Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 12.5.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Prysk Dolní Prysk 47115 Prysk IČ Právní forma 00525197 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 Obec Myslív Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 8.3.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Myslív Myslív 34101 Myslív 00255840 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

Obec Štěpánovice Závěrečný účet za rok 2014

Obec Štěpánovice Závěrečný účet za rok 2014 Obec Štěpánovice Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 20.5.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Štěpánovice Vlkovická 154 37373 Štěpánovice IČ Právní forma 00245518 Obec nebo městská část hlavního

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Věžná Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 7.5.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Věžná Věžná 39501 Věžná IČ Právní forma 00476749 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

Obec Těšovice Závěrečný účet za rok 2015

Obec Těšovice Závěrečný účet za rok 2015 Obec Těšovice Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 13.4.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Těšovice Těšovice 38301 Těšovice 00250741 Obec nebo městská část hlavního města

Více

Obec Radošovice Závěrečný účet za rok 2015

Obec Radošovice Závěrečný účet za rok 2015 Obec Radošovice Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 9.3.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Radošovice Radošovice 38601 Radošovice 00251739 Obec nebo městská část hlavního

Více

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Obec Němčice KEO 8.03 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 266029.99 240000.00 110.85 266030.00 100.00-0.01 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

zpracováno: 02.05.2012 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2011 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: 02.05.2012 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2011 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 7.94c / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 197633.39 198000.00 99.81 211800.00 93.31-14166.61 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 IObec Volenice Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 28.4.2016 Údaje o organizaci Název Adresa IObec Volenice Volenice 38716 Volenice IČ Právní forma 00397342 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon

Více

Obec Čepřovice Závěrečný účet za rok 2015

Obec Čepřovice Závěrečný účet za rok 2015 Obec Čepřovice Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 6.6.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Čepřovice 38756 Čepřovice 00228702 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 Obec Vrchovany Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 31.5.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Vrchovany Vrchovany 47201 Vrchovany IČ Právní forma 00673081 Obec nebo městská část hlavního města

Více

Městys Svojanov Závěrečný účet za rok 2015

Městys Svojanov Závěrečný účet za rok 2015 Městys Svojanov Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 31.5.2016 Název Adresa IČ Právní forma Městys Svojanov Svojanov 56973 Svojanov 00277452 Obec nebo městská část hlavního města

Více

Obecní úřad Milejovice Závěrečný účet za rok 2015

Obecní úřad Milejovice Závěrečný účet za rok 2015 Obecní úřad Milejovice Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 10.4.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obecní úřad Milejovice Milejovice 38701 Milejovice 00667706 Obec nebo městská

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 Obec Putimov Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 29.2.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Putimov Putimov 39301 Putimov IČ Právní forma 00515965 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Závěrečný účet za rok 2017

Závěrečný účet za rok 2017 Závěrečný účet za rok 2017 Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Název Adresa Popůvky 67575 Popůvky IČO Právní forma 00378453 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Obec Prostějovičky Závěrečný účet za rok 2014

Obec Prostějovičky Závěrečný účet za rok 2014 Obec Prostějovičky Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 8.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Prostějovičky Prostějovičky 79803 Prostějovičky 00288667 Obec nebo městská část

Více

Závěrečný účet za rok 2017

Závěrečný účet za rok 2017 Závěrečný účet za rok 2017 Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Název Adresa Vrchovany 47201 Vrchovany IČO Právní forma 00673081 Obec nebo městská část hlavního města

Více

Obec Pozděchov Závěrečný účet za rok 2016

Obec Pozděchov Závěrečný účet za rok 2016 Obec Pozděchov Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 21.2.2017 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Pozděchov Pozděchov 75611 Pozděchov IČ Právní forma 00304204 Organizační složka státu Kontaktní

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Libuň Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 27.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Libuň Libuň 50715 Libuň IČ Právní forma 00271764 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon E-mail Doplňující

Více

Závěrečný účet za rok 2017

Závěrečný účet za rok 2017 Závěrečný účet za rok 2017 Obec Čikov Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Čikov Čikov 67578 Čikov IČO Právní forma 00376809 Obec nebo městská část

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 Obec Eš Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 10.2.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Eš Eš 39501 Eš IČ Právní forma 00511366 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 20.4.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

Obec Radkovice u Hrotovic Závěrečný účet za rok 2016

Obec Radkovice u Hrotovic Závěrečný účet za rok 2016 Závěrečný účet za rok 2016 Obec Radkovice u Hrotovic Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Radkovice u Hrotovic Radkovice u Hrotovic 67559 Radkovice

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 Obec Krejnice Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 10.5.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Krejnice Krejnice 38716 Krejnice IČ Právní forma 00667617 Obec nebo městská část hlavního města

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 Obec Heřmanovice Závěrečný účet za rok 2015 sestavený ke dni 27.5.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Heřmanovice Heřmanovice 79374 Heřmanovice IČ 00295981 Právní forma Obec nebo městská část hlavního

Více

Městys Nový Hrozenkov Závěrečný účet za rok 2014

Městys Nový Hrozenkov Závěrečný účet za rok 2014 Městys Nový Hrozenkov Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 12.5.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Městys Nový Hrozenkov Nový Hrozenkov 75604 Nový Hrozenkov IČ Právní forma 00304131 Zatím neurčeno

Více

Obec noviny pod Ralskem Závěrečný účet za rok 2014

Obec noviny pod Ralskem Závěrečný účet za rok 2014 Obec noviny pod Ralskem Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 6.5.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec noviny pod Ralskem Noviny pod Ralskem 47124 Noviny pod Ralskem 00672904

Více

Městský úřad Rožmberk Závěrečný účet za rok 2014

Městský úřad Rožmberk Závěrečný účet za rok 2014 Městský úřad Rožmberk Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 24.8.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Městský úřad Rožmberk Rožmberk nad Vltavou 38218 Rožmberk nad Vltavou IČ Právní forma 00246115

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Krejnice Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 7.5.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Krejnice Krejnice 38716 Krejnice IČ Právní forma 00667617 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Nižbor Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 20.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Nižbor Křivoklátská 26 26705 Nižbor IČ Právní forma 00233641 Obec nebo městská část hlavního města

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 Obec Radíkov Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 11.4.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Radíkov Radíkov 75301 Radíkov IČ Právní forma 00301841 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 581

Více

Závěrečný účet obce Loukov za 2011

Závěrečný účet obce Loukov za 2011 Závěrečný účet obce Loukov za 2011 Rozpočet na rok 2011 byl schválen obecním zastupitelstvem dne 23.2.2011 v příjmech 11 230 tis. Kč a výdajích 14 758 tis. Kč s financováním schodku zůstatkem finančních

Více

Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2016 Obec Čechtín Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 22.2.2017 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Čechtín Čechtín 67507 Čechtín IČ Právní forma 00289205 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 Obec Záluží Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 4.4.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Záluží Záluží 41301 Záluží 00526452 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 606576442

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 Obec Křesín Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 2.2.2016 Údaje o organizaci Název Obec Křesín Adresa 41002 Křesín IČ Právní forma 00263842 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

Obec Prostějovičky Závěrečný účet za rok 2015

Obec Prostějovičky Závěrečný účet za rok 2015 Obec Prostějovičky Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 29.3.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Prostějovičky Prostějovičky 79803 Prostějovičky IČ Právní forma 00288667 Obec nebo městská

Více

Závěrečný účet za rok 2013

Závěrečný účet za rok 2013 KEO-W 1.8.179 / Uc15e 1 / 3 P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 KEO-W 1.10.42 / Uc15e 1 / 4 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů

Více

Obec Radějovice Závěrečný účet za rok 2016

Obec Radějovice Závěrečný účet za rok 2016 Závěrečný účet za rok 2016 Obec Radějovice Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Radějovice Radějovice 38773 Radějovice 00667803 Obec

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Nová Ves Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci Název Obec Nová Ves Adresa Nová Ves 25063 Nová Ves IČ 00240532 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Dobříň Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 29.5.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Dobříň K Přívozu 55 41301 Dobříň 00526461 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon E-mail

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 Obec Dasný Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 30.3.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Dasný Dasný 37341 Dasný IČ Právní forma 00581224 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 725 866 370

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Pištín Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 9.2.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Pištín Pištín 37346 Pištín 00581844 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Slatina Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 26.5.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Slatina Slatina 27326 Slatina IČ Právní forma 00234885 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon E-mail

Více

Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2016 Závěrečný účet za rok 2016 Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Kdousov 67532 Kdousov IČ Právní forma 00377597 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Závěrečný účet za rok 2018

Závěrečný účet za rok 2018 Závěrečný účet za rok 2018 Závěrečný účet za rok 2018 Sestavený ke dni 31.12.2018 Údaje o organizaci Název Adresa Kladruby 41501 Kladruby IČO Právní forma 00266388 Obec Kontaktní údaje Telefon 417 539

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Sestavený ke dni 31.12.2018 Údaje o organizaci Název Adresa Němčice 28002 Němčice IČO Právní forma 00665169 Obec nebo městská část

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Heřmaň Závěrečný účet za rok 2014 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Heřmaň Heřmaň 39811 Heřmaň IČ 00249653 Právní forma Obec Kontaktní údaje Telefon 384 971 240 E-mail ou.herman@atlas.cz Doplňující

Více

Závěrečný účet za rok 2013

Závěrečný účet za rok 2013 KEO-W 1.8.141 / Uc15e 1 / 3 P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos

Více

Obec Býkov-Láryšov Závěrečný účet za rok 2016

Obec Býkov-Láryšov Závěrečný účet za rok 2016 Závěrečný účet za rok 2016 Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Název Adresa IČ Právní forma Býkov 79401 Býkov-Láryšov 00846546 Obec nebo městská část hlavního města

Více

Obec Únějovice Závěrečný účet za rok 2015

Obec Únějovice Závěrečný účet za rok 2015 Obec Únějovice Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 29.5.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Únějovice Únějovice 34543 Únějovice IČ Právní forma 00572462 Obec nebo městská část hlavního města

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 Obec Dobříň Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 23.3.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Dobříň K Přívozu 55 41301 Dobříň 00526461 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 416

Více

Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011

Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 MĚSTO NĚMČICE NAD HANOU PALACKÉHO NÁM. 3, 798 27 Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 Záverečný účet Města Němčice nad Hanou je sestaven v souladu s 17 zákona

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: obec.prezletice@prezletice.cz Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r

Více

Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2016 Obec Borovany Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 15.2.2017 Název Adresa IČ Právní forma Obec Borovany Borovany 39843 Borovany 00511455 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 Obec Svárov Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 30.5.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Svárov Svárov 27351 Svárov IČ Právní forma 00875481 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Obec Doubravice Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Doubravice Doubravice 37006 Doubravice IČO Právní

Více

Závěrečný účet za rok 2018

Závěrečný účet za rok 2018 Závěrečný účet za rok 2018 Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2018 Sestavený ke dni 31.12.2018 Název Adresa IČO Právní forma Bohunice 38422 Bohunice 00582972 Obec Kontaktní údaje Telefon 602257539

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Okřínek Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 10.3.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Okřínek Okřínek 29001 Okřínek 00239526 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon E-mail

Více

Obec Staré Hodějovice Závěrečný účet za rok 2014

Obec Staré Hodějovice Závěrečný účet za rok 2014 Obec Staré Hodějovice Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 20.1.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Staré Hodějovice Obecní 5 37008 Staré Hodějovice 00245453 Zatím neurčeno

Více

Závěrečný účet za rok 2017

Závěrečný účet za rok 2017 Závěrečný účet za rok 2017 Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Název Adresa Seletice 28934 Seletice IČO Právní forma 00640638 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 Obec Skryje Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 9.6.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Skryje Skryje 27042 Skryje IČ Právní forma 00244392 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

Závěrečný účet za rok 2017

Závěrečný účet za rok 2017 Závěrečný účet za rok 2017 Obec Račice Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Račice Račice 67555 Račice IČO Právní forma 00378526 Obec nebo městská

Více

Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2016 Závěrečný účet za rok 2016 Obec Drslavice Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Drslavice Drslavice 68733 Drslavice IČ Právní forma 00360597 Obec nebo

Více

Obec Strýčice Závěrečný účet za rok 2016

Obec Strýčice Závěrečný účet za rok 2016 Závěrečný účet za rok 2016 Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Název Adresa IČ Právní forma Strýčice 37341 Strýčice 00581887 Obec nebo městská část hlavního města

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Sestavený ke dni 31.12.2018 Údaje o organizaci Název Adresa Příkrý 51301 Příkrý IČO Právní forma 00276022 Obec nebo městská část hlavního

Více

Závěrečný účet za rok 2018

Závěrečný účet za rok 2018 Závěrečný účet za rok 2018 Závěrečný účet za rok 2018 Sestavený ke dni 31.12.2018 Údaje o organizaci Název Adresa Sobčice 50801 Sobčice IČO Právní forma 00272108 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon

Více

Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2016 Závěrečný účet za rok 2016 Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Název Adresa IČ Právní forma Věžná 39501 Věžná 00476749 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2016 Závěrečný účet za rok 2016 Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Volenice 38716 Volenice IČ Právní forma 00397342 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon

Více

Obec Jezdkovice Závěrečný účet za rok 2017

Obec Jezdkovice Závěrečný účet za rok 2017 Závěrečný účet za rok 2017 Obec Jezdkovice Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Jezdkovice Jezdkovice 74755 Jezdkovice IČO Právní forma 00849952 Obec

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 Obec Třeboc Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 28.3.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Třeboc Třeboc 27054 Třeboc IČ Právní forma 00244511 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2016 Závěrečný účet za rok 2016 Obec Lhotice Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Lhotice Lhotice 67531 Lhotice IČ Právní forma 48527424 Obec nebo městská

Více