Technické plyny pro zlepšení kvality pitné vody

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technické plyny pro zlepšení kvality pitné vody"

Transkript

1 Technické pyny pro zepšení kvaity pitné vody

2 Voda - nejdůežitější a nejpřísněji kontroovaná potravina Impementace směrnice 98/83/EC Evropské rady do národních egisativ čenských zemí EU přinesa nové, nižší imitní hodnoty pro nežádoucí átky obsažené v surové vodě, napříkad specifické těžké kovy nebo organické haogeny. To také znamená, že dodavateé vody musí zajistit, aby pitná voda vyhovovaa těmto imitním hodnotám - a to až k vodovodnímu kohoutku spotřebitee (Obr. č. 1). Kontroa ph je při úpravě vody zásadní. Kvaitní pitná voda by neměa být korozivní ani způsobovat usazování vodního kamene. Za tímto účeem musí být hodnota ph vody v rovnováze se stupněm její tvrdosti (Obr. č. 3). Tvrdost je přirozenou vastností vody a je způsobena zejména ionty vápníku a hořčíku. Zatímco určitý stupeň tvrdosti je zdravý a do určité hodnoty i nutný pro ochranu proti korozi, vysoká vápníková tvrdost není vhodná pro všechny spotřebitee. Tvrdá voda vyžaduje napříkad časté odstraňování vodního kamene ze všech zařízení pro ohřev vody v domácnostech a také zvyšuje spotřebu mýde a povrchově aktivních átek při praní a mytí. Proto je voda se středním stupněm tvrdosti obecně pokádaná za nejvhodnější pitnou vodu. Je tedy nutné odpovídajícím způsobem upravit chemii vody, aby se napříkad zabránio rozpouštění oova ve starších domovních rozvodech vody. Technické pyny jsou často nezbytnou součástí mnoha technoogií potřebných k dosažení těchto cíů (Obr. č. 2). Jsou použity jako átky, které jsou přirozenou součástí zdravé pitné vody, nezanechávají nežádoucí vedejší produkty nebo kontaminaci a snižují nákady na úpravy vody. Tento prospekt prezentuje nejvýznamnější apikace pynů při úpravě pitné vody Obr. č. 1: Pro pitnou vodu patí ty nejpřísnější normy. Naše pyny je pomáhají dosáhnout.

3 říční voda voda z přehradní nádrže podzemní voda břehová fitrace O 2 utrafitrace ozon fokuace oxidace a fitrace reverzní osmóza fitrace aktivní uhí oxidace a fitrace vápno O 2 mineraizace částečné odsoení CARIX Co 2 regenerace vápno dekarbonizace fitrace úprava ph zásobovaná obast Obr. č. 2: Iustrační obrázek - použití pynů v různých procesech výroby pitné vody V mnoha národních doporučeních je uvedena vemi nízká imitní hodnota pro tvrdost vody. Měkká voda o nízké tvrdosti je vždy mineraizovaná z důvodu prevence koroze v potrubí. Stáe rostoucí počet vodáren zároveň provádí změkčování tvrdé nebo vemi tvrdé surové vody tak, aby vyráběy pitnou vodu, která je vhodná pro všechny potřeby domácnosti. Většina procesů změkčování se provádí dekarbonizací v reaktorech s fuidní vrstvou. Na vstupu do reaktoru se do vody přidává vápno nebo hydroxid sodný pro zvýšení hodnoty ph (Obr. č. 4). Výsedkem je vysrážení rozpuštěného vápníku ve formě uhičitanu vápenatého na částicích písku ve fuidní vrstvě. Tyto reakce zároveň snižují původní zvýšení ph. Často však nejsou hodnoty ph a zbytkové tvrdosti na výstupu z reaktoru v rovnováze a srážení uhičitanu vápenatého tak může pokračovat i mimo reaktor. rovnovážná křivka tvorba úsad rovnovážná křivka 1. mechanické odkyseení 2. přidání vápna nebo hydroxidu sodného 3. změkčování v reaktoru 4. úprava ph 5. přidání 6. přidání vápna změkčování koroze mineraizace vápenná tvrdost požadovaná tvrdost Vápenná tvrdost Obr. č. 3: Viv hodnoty ph na kvaitu pitné vody Obr. č. 4: Změkčování a mineraizace pitné vody pomocí vápna a oxidu uhičitého

4 Obr. č. 5: Rychá dekarbonizace ve fuidním oži s dávkováním oxidu uhičitého na výstupu reaktoru Násedkem je tvorba úsad v potrubí a na ventiech a zkrácení životnosti fitrů. Pro potačení tohoto procesu je nutná úprava ph pomocí kyseiny. Pro tuto apikaci je výhodné použít kyseinu uhičitou. Kyseina uhičitá vzniká vnosem oxidu uhičitého do vody, kde dochází k rovnováze mezi rozpuštěným oxidem uhičitým a produkty - kyseinou uhičitou, hydrogenuhičitanem a uhičitanem: Všechny tyto formy kyseiny uhičité jsou přirozenými součástmi vody a nemění kvaitu pitné vody. Spoečnost Messer instauje zařízení pro dávkování oxidu uhičitého krátce před výstupem nebo do výstupu z reaktoru s fuidní vrstvou. Díky tomu je daší srážení ihned zastaveno, což chrání násedná zařízení před usazováním inkrustů (Obr. č. 5). - Úprava pomocí oxidu uhičitého je ekonomičtější než použití minerání kyseiny v kvaitě použitené pro pitnou vodu. Skadování a manipuace s oxidem uhičitým je jednoduchá a bezpečná a nezpůsobuje korozi okoních zařízení. Oxid uhičitý umožňuje přesnější kontrou ph při menších investicích bez dávkovacích čerpade, bezpečnostních prvků, jednodušší vnos atd. (Obr. č. 6). Obrázek č. 6 schematicky znázorňuje neutraizační křivku pro oxid uhičitý v porovnání s křivkou siné minerání kyseiny s vyznačenou obastí obvyke povoených hodnot ph. Fáze I Fáze II Fáze III povoený rozsah minerání kyseina Kyseina uhičitá je kyseinou první voby Při úpravě pitné vody je oxid uhičitý kyseinou první voby, protože má mnoho výhod ve srovnání mineráními kyseinami: Zamezení zvyšování sonosti vody, neboť nedochází ke zvyšování koncentrací síranů a choridů. Toto je veice důežité pro korozní chemii vody. dávka Obr. č. 6: Porovnání neutraizačních křivek při použití oxidu uhičitého a mineráních kysein

5 Pošší tvar neutraizační křivky u oxidu uhičitého ukazuje, že bízko neutrání obasti má dávkování oxidu uhičitého za násedek pouze maé změny ph. Tím je prakticky vyoučena možnost překyseení. Z toho důvodu není nutné použití náročné metody řízení. Také je nutno uvést, že trvaé dávkování maého a proměnného množství kyseiny je snazší v případě pynu než kapainy. To je zejména důežité tehdy, když se úprava ph provádí v potrubí. Mineraizace a remineraizace: kasická apikace oxidu uhičitého Surová voda z přehradních nádrží nebo z pramenů v žuových, pískovcových nebo čedičových obastech může být vemi měkká. Tvrdost pod 0,5 mmo/ není výjimečná. Zároveň se v současné době stáe zvyšuje množství pitné vody odsoované reverzní osmózou nebo destiací, která je charakterizována vemi nízkou akaitou. Taková voda je bez dašího zpracování vemi agresivní. K prevenci koroze potrubí a zařízení je pak nutný mineraizační krok pro dosažení potřebné tvrdosti a pufrační kapacity o hodnotě nejméně 0,5 mmo/. Protože do distribuční sítě často vstupuje pitná voda z více než jednoho zdroje, nastavuje se tvrdost vody obecně na hodnoty od 0,7 do 1,4 mmo/. Běžně se však vyskytují vyšší hodnoty. Nejekonomičtějším způsob mineraizace vody je zaožen na dávkování vyváženého množství vápna a oxidu uhičitého. Oxid uhičitý zajišťuje, že veškeré vápno reaguje tak, že vytváří rozpustný hydrogenuhičitan vápenatý (Obr. č. 4). Kromě změkčování je reguace ph pomocí oxidu uhičitého výhodná i v jiných procesech úpravy vody: V případě nanofitrace nebo membránové reverzní osmózy okyseování vstupní vody pomocí oxidu uhičitého zabraňuje zanášení membrán vodním kamenem - dokonce i u vemi tvrdých surových vod o tvrdosti např. 7,5 mmo/ vápníku - čímž se udržuje konstantní produktivita. Vzhedem k tomu, že oxid uhičitý proniká membránami pro reverzní osmózu, upravená voda na výstupu již obsahuje většinu tohoto pynu nutného pro remineraizaci. Úprava ph pomocí oxidu uhičitého se používá také v případě fokuačního stupně, ve kterém jsou ze surové vody z řek nebo přehrad před daší úpravou odstraněny maé a kooidní částice. V tepých povrchových vodách bývá v průběhu etního období zaznamenán nárůst ph i nad hodnotu 9, což je násedek překotného růstu řas. Dávkování hinitých soí jako fokuantu může v tomto případě vést k nežádoucímu zvýšenému rozpouštění hiníku ve vodě. Proto se během těchto období upravuje ph pomocí oxidu uhičitého z důvodu prevence nadměrného rozpouštění hiníku a optimaizace fokuace.

6 změkčování, částečné odsoení, odstranění dusičnanů surová voda pitná voda regenerace prací voda +H 2 O Obr. č. 7: Schématický popis procesu Carix * Částečné odsoení s využitím Kombinace zvýšené tvrdosti, vysokého obsahu dusičnanů nebo vysoké koncentrace síranů či choridů v surových vodách voá po úpravě procesem Carix *. Proces Carix * (Obr. č. 7) je zaožen na kombinovaném využití kationtového ionexu sabé kyseiny (adsorpce tvrdosti) a aniontového ionexu (adsorbce dusičnanů, choridů a síranů). Oba ionexy jsou používány spoečně v jednom smíšeném oži a jsou i spoečně regenerovány pomocí oxidu uhičitého (Obr. č. 8). Přednostmi procesu Carix * jsou: Pro regeneraci je potřeba pouze oxid uhičitý. Vypouštějí se tedy pouze ty soi, které byy odděeny ze surové vody. U většiny instaovaných zařízení Carix je dovoeno vypouštět prací vodu do řek či jiných povrchových vod. Tvrdost, obsahy síranů, choridů a dusičnanů jsou sníženy na požadované úrovně v jednom kroku. Díky tomu jej tento proces jednoduchý a ekonomický. Nevyužitý oxid uhičitý se během procesu recykuje, což ještě více zepšuje jeho ekonomičnost. V neposední řadě přispívá částečné odsoování pomocí technoogie Carix ke koroznímu indexu (Larsonův index). Nedochází totiž pouze k redukci hydrogenuhičitanů (jako při dekarbonizaci pomocí vápna), ae též síranů a choridů. V závisosti na sožení surové vody může být poměr mezi aniontovým a kationtovým ionexem dokonce nastaven takovým způsobem, že bude např. preferováno odstraňování aniontů namísto změkčování. 3 Obr. č. 8: Zařízení Carix s kapacitou m za den. *Carix je registrovaná obchodní značka VA TECH WABAG.

7 Obr. č. 9: Dávkování kysíku pomocí oxygenátoru pro oxidaci a separaci žeeza a manganu Oxidace pomocí kysíku Oxidační reakce se využívají v nejrůznějších krocích úpravy vody. Nejrozšířenějším je separace žeeza a manganu. Vodárny, které upravují podzemní vodu, musí většinou odstraňovat žeezo a mangan z důvodů potačení inkrustace v rozvodném potrubí. Protože podzemní voda má prakticky nuový obsah rozpuštěného kysíku, obsahuje žeezo a mangan v jejich rozpustné formě. Po obohacení podzemní vody kysíkem oxiduje dvojmocné žeezo vemi ryche na trojmocné za tvorby hydroxidu žeezitého, který je zachycován na fitrech. Za odpovídajících podmínek dochází také k oxidaci manganu a odfitrování nerozpustného oxidu manganičitého. De stechiometrie vyžaduje oxidace žeeza a manganu pouze maé množství kysíku. Z tohoto důvodu ze požadovaného obohacení kysíkem dosáhnout pomocí vzduchu. Nicméně použití procesu Oxysov spoečnosti Messer, který využívá čistý kysík je ekonomičtější a má mnoho výhod: Použití kysíku namísto vzduchu často vede ke zvýšení průchodnosti fitru mezi propachovacími cyky. Tímto se minimaizují ztráty vody při propachování a také se snižují nákady na zpracování či vypouštění propachovací vody. Provzdušňování obvyke znamená i přesycení vody dusíkem, zejména pokud je použito takové provzdušňování. Během provozu způsobuje taková ztráta na fitrech přechod dusíku do pynného stavu a jeho akumuaci ve fitrační vrstvě ve formě mikrobubinek. Ty násedně fitr bokují a je tedy nutné jeho brzké propachování. Použitím čistého kysíku namísto vzduchu je tomuto jevu zabráněno a je dosaženo deších provozních dob fitru. Kysík zabraňuje bíé vodě" v kohoutku. Při intenzívním provzdušňování dochází ke zpětné tvorbě pynného dusíku v rozvodech a v kohoutcích u koncových odběrateů pitné vody. Odběrate toto pozoruje jako tzv. bíou vodu. U čistého kysíku ze snadno dosáhnout koncentrací kysíku nad 20 mg/. Toto je důežité v případě, kdy neupravená voda obsahuje také amoniak, metan a sufan. Oxidace těchto átek vyžaduje totiž mnohem vyšší koncentrace kysíku. Kysík je čistá, hygienická a kvaitní átka. Použitím kysíku se předejde hygienickým nebo senzorickým probémům (např. zápach). Je potačováno vystripování oxidu uhičitého z měkké vody, neboť je dávkováno pouze nutné množství kysíku a nedochází k vytěsňování oxidu uhičitého vekými objemy vzduchu. Oxid uhičitý tak zůstává v surové vodě k dispozici pro násednou mineraizaci. Díky uvedeným výhodám je použití čistého kysíku ekonomičtější než takové provzdušňování. Nízké investice i provozní nákady a významně nižší nákady na údržbu a čištění kompresorů a ventiů hovoří jednoznačně ve prospěch kysíku. Tyto výhody vedy k apikacím čistého kysíku v mnoha německých vodárnách, kde se o nich hovoří jako o nejpokročiejších technoogiích (Obr. č. 9). Ozon V případě, že jsou tradiční čisticí kroky (fokuace, fitrace a/nebo chorace) nedostatečné pro zajištění kvaity a zdravotní bezpečnosti pitné vody, používá se oxidace ozonem, který je vede fuoru nejsinějším dostupným oxidačním činidem. Ozon je zároveň přáteský k životnímu prostředí - výsedkem jeho působení jsou obvyke neškodné oxidační produkty a kysík. Díky tomu nezanechává žádné nežádoucí vedejší produkty a nezhoršuje senzorické vastnosti vody.

8 Ozon, tříatomová forma kysíku, není stabiní a je tedy nutné jej vyrábět na místě spotřeby (Obr. č. 10). Zejména pro střední a veké úpravny vody je použití čistého kysíku pro jeho výrobu ekonomičtější než vzduch nevyžaduje nákadné zařízení pro odstranění vhkosti, stopových prvků a jemných pevných nebo kapaných částic, které by mohy ovivňovat životnost generátorů ozonu. Kysík dáe umožňuje dosáhnout mnohem vyšších koncentrací ozonu ve výstupním pynu (10-15 hmotnostních %). Z toho důvodu jsou ozonové generátory a injektory kompaktnější, méně nákadné a s výrazně nižší spotřebou energie. Výsedkem je, že všechny moderní ozonové instaace např. v Německu či Veké Británii používají čistý kysík. Ten se již prosadi i v České repubice. Také mnoho starších vzduchových generátorů ozonu je nahrazováno generátory ozonu na čistý kysík, což přináší významné úspory nákadů na monitoring a údržbu jednotek pro přípravu vzduchu. Obr. č. 10: Moderní generátory ozonu jako je toto zařízení o výkonu 3 kg O 3/h používají čistý kysík Ozonizace se upatňuje v procesu úpravy pitné vody mnoha způsoby: Ozon se používá k dezinfekci, často v kombinaci s UV zářením. V porovnání se součeninami chóru ozon účinkuje rycheji na bakterie (např. egionea), cysty, spory, písně, parazity, cryptosporidium (druhy prvoků, které způsobují průjem) a je mnohem účinnější proti virům. Použití ozonu také zamezuje tvorbě choraminů a ostatních chorovaných uhovodíků produktů chorace. Ozon se používá také pro oxidaci žeeza a manganu tam, kde jsou tyto kovy organicky zakompexovány v huminových kyseinách a neze je oxidovat čistým kysíkem. Ozon zamezuje růstu řas a zabraňuje tvorbě bioogických povrchových sizů. Ozon se používá k oxidaci (odoných) organických átek. Dochází tak ke zepšení senzorických vastností - barvy, turbidity, zápachu a chuti. Často se používá v kombinaci s fitry s granuovaným aktivním uhím (GAU) pro ikvidaci pesticidů. Ozon také rozbíjí prekurzory tvorby haogenů (CHX 3). To je důežité při násedném chorování na vstupu do distribuční sítě. Ozon zepšuje fokuaci. Závěr Od zdroje až k vodovodnímu kohoutku se používá oxid uhičitý (pro úpravu ph, změkčování, mineraizaci, částečné odsoování, atd.), kysík nebo ozon (oxidace a dezinfekce) a to v ceém řetězci procesu úpravy vody surové na vodu pitnou. Tým kvaifikovaných vědců, inženýrů a techniků firmy Messer má rozsáhé zkušenosti s apikacemi zde popsaných metod a odpovídající know-how pro používání technických pynů v uvedených procesech. Poskytují konzutace a nabízejí řešení, které je tvořeno inženýrskou činností, hardwarem a dodávkami technických pynů a upraveno de aktuáních požadavků zákazníka. Výsedkem je více než 200 referenčních instaací, kterými byy v minuých etech vybaveny úpravny vody po ceé Evropě. Messer Technogas s. r. o. Zeený pruh Praha 4 Te: Fax:

Technologie pro úpravu bazénové vody

Technologie pro úpravu bazénové vody Technologie pro úpravu GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 info@ghcinvest.cz Příměsi významné pro úpravu Anorganické látky přírodního původu - kationty kovů (Cu +/2+, Fe 2+/3+, Mn 2+, Ca 2+,

Více

Úprava podzemních vod

Úprava podzemních vod Úprava podzemních vod 1 Způsoby úpravy podzemních vod Neutralizace = odkyselování = stabilizace vody odstranění CO 2 a úprava vody do vápenato-uhličitanové rovnováhy Odstranění plynných složek z vody (Rn,

Více

Metody separace CO2. L. Veselý, P. Slouka, CTU in Prague 8.4.2015

Metody separace CO2. L. Veselý, P. Slouka, CTU in Prague 8.4.2015 Metody separace CO2 L. Veseý, P. Souka, CTU in Prague 8.4.2015 Separace CO2 Obecné metody Zákadní druhy separace CO2 v pokročié fázi vývoje. Účinnost separace se iší pode zvoené technoogie Obvyke počítáno

Více

Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866

Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866 Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866 1. VODA 2. LEGISLATIVA 3. TECHNOLOGIE 4. CHEMIE H 2 0 nejběţnější sloučenina na světě tvoří přibliţně 71% veškerého povrchu Země je tvořena 2 atomy vodíku

Více

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Desinfekce čisté vody. Leonardo da Vinci Project. Modul 1 Voda v prádelnách.

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Desinfekce čisté vody. Leonardo da Vinci Project. Modul 1 Voda v prádelnách. Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 3 c Desinfekce čisté vody Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 3c Desinfekce čisté vody 1 Obsah Úvod

Více

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely 6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely Ivan Holoubek Zdeněk Horsák RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox.muni.cz; http://recetox.muni.cz Inovace tohoto předmětu je spolufinancována

Více

KATALOG tepelné techniky

KATALOG tepelné techniky T R A D I C E A K V A L I T A O D R O K U 1 9 2 1 w w w. r o j e k. c z KATALOG tepené techniky kote ROJEK jsou univerzání (de typu) příjemné a evné tepo z přírodních zdrojů záruka 3 až 7 et de typu kote

Více

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník 6 720 806 967 (2013/02) CZ

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník 6 720 806 967 (2013/02) CZ Provozní deník Jakost vody 6 720 806 966-01.1ITL Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C 6 720 806 967 (2013/02) CZ Obsah Obsah 1 Kvalita vody..........................................

Více

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví Trvanlivost a odolnost stavebních materiálů Degradace STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ

Více

C 230-... Eco. Project. Provozní podmínky. Homologace

C 230-... Eco. Project. Provozní podmínky. Homologace C 23-... Eco S TA C I O Á R Í K O D E Z A Č Í P Y O V É K O T E C 23-85 až 21 Eco: od 18 do 217 kw pro centrání tepovodní vytápění a přípravu tepé vody v samostatném ohřívači Vytápění, příprava tepé vody

Více

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě. Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

STANICE PRO ÚPRAVU VODY S TECHNOLOGIÍ REVERZNÍ OSMÓZY A ANIONTŮ NEGATIVE IONS AQUA LIVE

STANICE PRO ÚPRAVU VODY S TECHNOLOGIÍ REVERZNÍ OSMÓZY A ANIONTŮ NEGATIVE IONS AQUA LIVE STANICE PRO ÚPRAVU VODY S TECHNOLOGIÍ REVERZNÍ OSMÓZY A ANIONTŮ NEGATIVE IONS AQUA LIVE 2 TAJEMSTVÍ ZDRAVÍ I ÚSPĚCHU Bez vody nelze žít, vedle vzduchu je nejdůležitější látkou pro život. Zvlhčuje vzduch,

Více

Pojízdné stavební kompresory. MOBILAIR M1 3 - M 350 S celosvětově uznávaným SIGMA PROFILEM Dodávané množství 1,2 až 34,0 m³/min. www.kaeser.

Pojízdné stavební kompresory. MOBILAIR M1 3 - M 350 S celosvětově uznávaným SIGMA PROFILEM Dodávané množství 1,2 až 34,0 m³/min. www.kaeser. Pojízdné stavební kompresory MOBILAIR M1 3 - M 350 S ceosvětově uznávaným SIGMA PROFILEM Dodávané 1,2 až 34,0 www.kaeser.com Made in Germany Ve městě Coburg (severní Bavorsko) vznikají v bezprostřední

Více

hydromasážní systémy NEW 2014

hydromasážní systémy NEW 2014 hydromasážní systémy NEW 2014 Tradiční český výrobce Proč masážní vanu právě od SANJET? Protože.. se speciaizuje především na výrobu masážních van a proto neustáe pracuje na jejich vývoji Vám osadí masážním

Více

PŘEDMLUVA...ii. OBSAH...ii 1. ÚVOD...1

PŘEDMLUVA...ii. OBSAH...ii 1. ÚVOD...1 OBSAH PŘEDMLUVA...ii OBSAH...ii 1. ÚVOD...1 2. CHEMIE PŘÍRODNÍCH A PITNÝCH V O D... 3 2.1. Voda jako chemické individuum...3 2.2. LAtky obsažené ve vodě...4 2.3. Koncentrace latek a jeji vyjadřování...

Více

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK (Rešerše k bakalářské práci) Jana Krejčí Vedoucí

Více

ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY. další typy znečištění. Ukazatele znečištění odpadních vod. přehled znečišťujících látek v odpadních vodách

ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY. další typy znečištění. Ukazatele znečištění odpadních vod. přehled znečišťujících látek v odpadních vodách 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 množství (mil.m 3 ) ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY vody

Více

ÚPRAVA A ČIŠTĚNÍ VODY

ÚPRAVA A ČIŠTĚNÍ VODY ÚPRAVA A ČIŠTĚNÍ VODY ČLEN SKUPINY PURUM KRAFT POUZE POZNANÉ LZE CHRÁNIT Úprava vody Úprava vody Společnost AQUATEST a.s. navazuje na dlouhou a úspěšnou historii národního podniku Stavební geologie Praha,

Více

Ochrana půdy. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

Ochrana půdy. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Ochrana půdy Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky Vlastnosti půdy Změna kvality půdy Ochrana před chemickou degradací -

Více

ZOL, ZTL SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ ÈERPADLA 426 1.99 21.02

ZOL, ZTL SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ ÈERPADLA 426 1.99 21.02 SIGMA UMY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ ÈERADLA SIGMA UMY HRANICE, s.r.o. Tovární 60, 0 Hranice te.: 8 66, fax: 8 602 8 Emai: sigmahra@sigmahra.cz ZOL, ZTL 426.99.02 Zubová monoboková èerpada ZOLZTL oužití

Více

Nasazení hyperboloidních míchadel v různých fázích úpravy vody

Nasazení hyperboloidních míchadel v různých fázích úpravy vody Nasazení hyperboloidních míchadel v různých fázích úpravy vody Mgr. Petr Holý 1) ; Ing. Pavla Halasová 1) ; Ing. Vladimír Jonášek 1) ; Ing. Jozef Dunaj 2) ; Ing. Štefan Truchlý 3) 1) 2) 3) CENTROPROJEKT

Více

NÁPLNù DO DÁVKOVAâÒ. A DÁVKOVACÍCH âerpadel. Ochranné pfiípravky proti korozi a vodnímu kameni urãené pro sanitární vodní systémy 4DÁVKOVÁNÍ

NÁPLNù DO DÁVKOVAâÒ. A DÁVKOVACÍCH âerpadel. Ochranné pfiípravky proti korozi a vodnímu kameni urãené pro sanitární vodní systémy 4DÁVKOVÁNÍ 4DÁVKOVÁNÍ NÁPLNù DO DÁVKOVAâÒ A DÁVKOVACÍCH âerpadel Ochranné pfiípravky proti korozi a vodnímu kameni urãené pro sanitární vodní systémy ada ochrann ch pfiípravkû proti korozi a vodnímu kameni pro dávkovaãe

Více

Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje

Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje Zpracovate: Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor regionáního rozvoje odděení strategického rozvoje ve spoupráci

Více

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Modul 02 - Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 - Přírodovědné předměty Hana Gajdušková Výskyt

Více

Honeywell. OBSAH Technické parametry PW17... 1 Katalogový list PW60. 4

Honeywell. OBSAH Technické parametry PW17... 1 Katalogový list PW60. 4 Honeywell OBSAH Technické parametry PW17.... 1 Katalogový list PW60. 4 PW17 PW60 Technické parametry PW17 Typ Jmenovité rozměry PW17-75 8 "x 35" Kód modelu SR17 Objem pryskyřice (litr) 17,2 31,2 @ 0,84

Více

Technika a technologie bioplynového hospodářství

Technika a technologie bioplynového hospodářství Technika a technologie bioplynového hospodářství Praha 2006 Hlavní komponenty zařízení: Přípravná část Zpravidla se jedná o soustavu nádrží, kde dochází k úpravě sušiny kejdy na požadovanou hodnotu. Současně

Více

1) Pojem biotechnologický proces a jeho fázování 2) Suroviny pro fermentaci 3) Procesy sterilizace 4) Bioreaktory a fermentory 5) Procesy kultivace,

1) Pojem biotechnologický proces a jeho fázování 2) Suroviny pro fermentaci 3) Procesy sterilizace 4) Bioreaktory a fermentory 5) Procesy kultivace, 1) Pojem biotechnologický proces a jeho fázování 2) Suroviny pro fermentaci 3) Procesy sterilizace 4) Bioreaktory a fermentory 5) Procesy kultivace, růstové parametry buněčných kultur 2 Biomasa Extracelulární

Více

Zdravotní nezávadnost individuálních dávek pitné vody. RNDr. Jaroslav Šašek, SZÚ Praha

Zdravotní nezávadnost individuálních dávek pitné vody. RNDr. Jaroslav Šašek, SZÚ Praha Zdravotní nezávadnost individuálních dávek pitné vody. RNDr. Jaroslav Šašek, SZÚ Praha S blížící se turistickou sezónou, dobou cestování a dovolených, pobytem v přírodě vyvstává otázka, jak si zabezpečit

Více

Perspektivní postupy úpravy vody po roce 2000

Perspektivní postupy úpravy vody po roce 2000 Perspektivní postupy úpravy vody po roce 2000 Prof. Ing. Ladislav Žáček, DrSc. Chemická fakulta VUT Brno Cílem zásobování pitnou vodou je dodávka pitné vody v dostatečném množství a vyhovující jakosti

Více

ENÍ S VODOU. Vlastnosti vody

ENÍ S VODOU. Vlastnosti vody HOSPODAŘEN ENÍ S VODOU vlastnosti vody, legionella, úspory vody Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízen zení budov - 1 Vlastnosti vody chemicky čistá voda o 100 % koncentraci H 2 O se

Více

TEPLOVODNÍ KOTLE ROJEK NOVÉ GENERACE

TEPLOVODNÍ KOTLE ROJEK NOVÉ GENERACE Automatické tepovodní kote J Technická data kotů Umožňují automaticky spaovat hnědé uhí ŘH o zrnitosti 5, dřevěné peety o průměru 6 0 kvaitní bíé, ae i s přídavkem kůry. etortový hořák umožňuje spaovat

Více

SNÍŽENÍ EUTROFIZACE VODNÍCH TOKŮ DÍKY SEPARACI VOD U ZDROJE A VYUŽITÍ NUTRIENTŮ

SNÍŽENÍ EUTROFIZACE VODNÍCH TOKŮ DÍKY SEPARACI VOD U ZDROJE A VYUŽITÍ NUTRIENTŮ SNÍŽENÍ EUTROFIZACE VODNÍCH TOKŮ DÍKY SEPARACI VOD U ZDROJE A VYUŽITÍ NUTRIENTŮ Marek Holba 1,3, Michal Černý 2, Michal Došek 1,2 1 ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, dosek@asio.cz 2 Mendelova

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. Ročník: 1. pro obory zakončené maturitní zkouškou

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. Ročník: 1. pro obory zakončené maturitní zkouškou Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

h49,- Kč h399,- Kč TRUBKOVÉ FILTRY IVAR.F 10 nové univerzální spolehlivé vložky filtru IVAR.F 10

h49,- Kč h399,- Kč TRUBKOVÉ FILTRY IVAR.F 10 nové univerzální spolehlivé vložky filtru IVAR.F 10 TRUBKOVÉ FILTRY IVAR.F 10 AKCE 2013 platí od 1. 7. 2013 kód filtr - univerzální rozměr dopojení, držák, klíč v ceně cena bez IVAF10K 1/2-3/4-1 F 399,- kód typ vložky pro IVAR.F 10 použití cena IVAFCPNN50M

Více

VYUŽITÍ MEMBRÁNOVÉ MIKROFILTRACE PRO ÚPRAVY

VYUŽITÍ MEMBRÁNOVÉ MIKROFILTRACE PRO ÚPRAVY VYUŽITÍ MEMBRÁNOVÉ MIKROFILTRACE PRO ÚPRAVY VODY Ing. Bohumil Špinar, CSc. PALL Austria Filter, GmbH, zastoupení v ČR, Praha 4, tel: +420 271745550, +420 271745250 Zvyšující se požadavky na spotřebu pitné

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy Citace pův. předpisu:

Více

Automatický 2-Sided. automatické. oboustranný tisk. Optional Second Tray zásobník

Automatický 2-Sided. automatické. oboustranný tisk. Optional Second Tray zásobník Lexmark OfficeEdge Profesionání barevné tiskárny a mutifunkční zařízení Nová generace firemního tisku. Řada OfficeEdge představuje novou kategorii zařízení určenou pro firemní kienteu. Kvaita odpovídající

Více

Stručná teorie kondenzace u kondenzačních plynových kotlů - TZB-info

Stručná teorie kondenzace u kondenzačních plynových kotlů - TZB-info 1 z 5 16. 3. 2015 17:05 Stručná teorie kondenzace u kondenzačních plynových kotlů Datum: 2.4.2004 Autor: Zdeněk Fučík Text je úvodem do problematiky využívání spalného tepla u kondenzačních kotlů. Obsahuje

Více

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Komentář ke hře: 1. Třída se rozdělí do čtyř skupin. Vždy spolu soupeří dvě skupiny a vítězné skupiny se pak utkají ve finále. 2. Každé z čísel skrývá otázku.

Více

Voda. živina funkce tepelné hospodářství organismu transportní médium stabilizátor biopolymerů rozpouštědlo reakční médium reaktant

Voda. živina funkce tepelné hospodářství organismu transportní médium stabilizátor biopolymerů rozpouštědlo reakční médium reaktant Voda živina funkce tepelné hospodářství organismu transportní médium stabilizátor biopolymerů rozpouštědlo reakční médium reaktant bilance příjem (g/den) výdej (g/den) poživatiny 900 moč 1500 nápoje 1300

Více

Zpráva o činnosti. D o m o v a D ě d i n a Opočno. za rok 2011

Zpráva o činnosti. D o m o v a D ě d i n a Opočno. za rok 2011 Zpráva o činnosti D o m o v a D ě d i n a Opočno za rok 2011 I. Pnění úkoů v obasti havní činnosti organizace Kapacita zařízení 109 uživateek z toho pobytů: 104 ceoročních 5 denních Průměrný počet uživateek:

Více

Dusík a jeho sloučeniny

Dusík a jeho sloučeniny Dusík a jeho sloučeniny Mgr. Jana Pertlová Copyright istudium, 2008, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení

Více

Odstraňování pesticidních látek na úpravně vody Václaví

Odstraňování pesticidních látek na úpravně vody Václaví Odstraňování pesticidních látek na úpravně vody Václaví Ing. Jana Michalová, Ing. Monika Stehnová Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 1. Problematika pesticidních látek Zemědělství se v současné době

Více

Úvod do problematiky ochrany proti hluku v dřevostavbách by

Úvod do problematiky ochrany proti hluku v dřevostavbách by OCHRANA PROTI HLUKU V DŘEVOSTAVBÁCH Úvod do probematiky ochrany proti huku v dřevostavbách by mě projektantům, zhotoviteům a investorům v obasti dřevostaveb poskytnout všeobecný zákad pro diskuzi a objasnění

Více

Příručka pro podporu prodeje výrobků JCB

Příručka pro podporu prodeje výrobků JCB Emisní normy IIIB/ T 4i Informační příručka o motorech JCB EcoMAX ohledně dodržení emisní normy IIIB/T4i Nejnovější uzákoněná emisní úroveň Týká se nových strojů prodaných do zemí Evropské unie, Severní

Více

sanitární kalová čerpadla NOVINKY 2014 více než let INOVACÍ www.sanibroy.cz

sanitární kalová čerpadla NOVINKY 2014 více než let INOVACÍ www.sanibroy.cz sanitární kaová čerpada více než NOVINKY 2014 et INOVACÍ www.sanibroy.cz ÚPRAVA KONDENZÁTU SANINEUTRAL Neutraizační jednotka pro kyseý kondenzát z pynových či oejových kotů s výkonem do 50kW. SANINEUTRAL

Více

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z...

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z... Návod k instalaci, k obsluze a údržbě Nepřímo vytápěný zásobník teplé vody STORACELL Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 E ST 160-1 E ST 160-1 EO ST 120-1 Z... Bezvadná

Více

Úvod do intenzivního chovu ryb včetně přehledu RAS v České republice Jan Kouřil

Úvod do intenzivního chovu ryb včetně přehledu RAS v České republice Jan Kouřil Úvod do intenzivního chovu ryb Jan Kouřil Jihočeská univerzita Fakulta rybářství a ochrany vod Ústav akvakultury Laboratoř řízené reprodukce a intenzivního chovu ryb České Budějovice Odborný seminář Potenciál

Více

(str. 5) Technika úpravy vody

(str. 5) Technika úpravy vody (str. 5) Technika úpravy vody Technické informace Typ. označení strana 6 MultiSafe KLS 3000 2400 strana 9 MultiSafe KS 3000 2402 strana 13 MultiSafe LS 2401 strana 17 Dvojitá připojovací příruba 2402 strana

Více

Detailní pohled. Upozornìní

Detailní pohled. Upozornìní Gratuujeme Vám, že jste si zvoii zaøízení znaèky Ariston, které je spoehivé a jehož obsuha je jednoduchá. Doporuèujeme Vám si pøeèíst tento návod k obsuze. Zajistíte tak perfektní výkon Vašeho zaøízení

Více

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - 1 Obsah přednášky legislativa, pojmy zdroje znečištění ukazatele znečištění způsoby likvidace odpadních

Více

Chemikálie pro úpravu bazénové vody, privátní a veřejná správa. GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7

Chemikálie pro úpravu bazénové vody, privátní a veřejná správa. GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 Chemikálie pro úpravu bazénové vody, privátní a veřejná správa GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 I tak může vypadat voda v bazénu bez použití správných chemických přípravků. Stejný bazén

Více

Svařování plamenem nebo plamenové svařování patří mezi tavné metody svařování.

Svařování plamenem nebo plamenové svařování patří mezi tavné metody svařování. Svařování plamenem Svařování plamenem nebo plamenové svařování patří mezi tavné metody svařování. Využívá teplo dodávané spalováním směsi hořlavého plynu a kyslíku pro natavení svarových ploch a roztavení

Více

www.energywater.cz S MALOU INVESTICÍ VELKÉ VÝSLEDKY Ušetříte až 25% nákladů! Řešení nejen pro vodní kámen Mineral Water Doctor Mineral Water Doctor

www.energywater.cz S MALOU INVESTICÍ VELKÉ VÝSLEDKY Ušetříte až 25% nákladů! Řešení nejen pro vodní kámen Mineral Water Doctor Mineral Water Doctor Mineral Water Doctor Mineral Water Doctor Řešení nejen pro vodní kámen DISTRIBUTOR TEL. E-MAIL www.energywater.cz S MALOU INVESTICÍ VELKÉ VÝSLEDKY Ušetříte až 25% nákladů! MINERAL WATER DOCTOR Voda je

Více

doc. doc RNDr.Bo B h o u h m u ír Štěd ě r d oň o, ň CS C c. S SVĚT SVĚT 2 0 2 4 0 0 4 BRN BR O N 20 2 1 0 5 1

doc. doc RNDr.Bo B h o u h m u ír Štěd ě r d oň o, ň CS C c. S SVĚT SVĚT 2 0 2 4 0 0 4 BRN BR O N 20 2 1 0 5 1 doc.rndr.bohumír Štědroň,CSc. SVĚT 2040 BRNO 2015 Mysíte si, že je to scifi? V roce 1915 vypadao scifi takto: Teevize Video Počítače Lety do vesmíru Mobiní teefon 3D tisk Internet Roboti Eektronické pacení

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Prvky III. A skupiny Nejdůležitějším a technicky nejvýznamnější kov této skupiny je hliník. Kromě hliníku jsou

Více

2.10 Pomědění hřebíků. Projekt Trojlístek

2.10 Pomědění hřebíků. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.10 Pomědění hřebíků. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika

Více

HYDROSFÉRA 0,6% 2,14% 97,2%

HYDROSFÉRA 0,6% 2,14% 97,2% HYDROSFÉRA 0,6% 2,14% 97,2% PODZEMNÍ VODA Fosilní voda Proudící voda evapotranspirace Celkový odtok Přímý odtok infitrace Základní odtok VODA OBNOVITELNÝ PŘÍRODNÍ ZDROJ Hydrologický cyklus Zdrojem energie

Více

ZKUŠENOSTI Z PROJEKTOVÁNÍ A VÝSTAVBY

ZKUŠENOSTI Z PROJEKTOVÁNÍ A VÝSTAVBY ZKUŠENOSTI Z PROJEKTOVÁNÍ A VÝSTAVBY REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY ŠTÍTARY doc. Ing. Milan Látal, CSc. 1), Ing. Jaroslav Hedbávný 2), Milan Drda 3) 1) 2) 3) VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Soběšická 820/156,

Více

Speciální pěny. Polyetylenová řešení

Speciální pěny. Polyetylenová řešení Speciání pěny Poyetyenová řešení SPECIÁLNÍ PĚNY Posání spoečnosti Seaed Air je zaoženo na ochraně vašich produktů při jejich přepravě po ceém světě. Tuto odpovědnost bereme vemi vážně. Tým zodpovědný za

Více

Návod k provozu a údržbě

Návod k provozu a údržbě Návod k provozu a údržbě Originání návod k obsuze S/N 101 720 11... Víceúčeový zhutňovač Kataog č. 008 059 93 01/2010 Úvod Úvod Stroje značky BOMAG jsou produkty široké výrobní paety hutnících strojů

Více

Manganový zeolit MZ 10

Manganový zeolit MZ 10 Manganový zeolit MZ 10 SPECIFIKACE POPIS PRODUKTU PUROLITE MZ 10 je manganový zeolit, oxidační a filtrační prostředek, který je připraven z glaukonitu, přírodního produktu, lépe známého jako greensand.

Více

Chemie. Charakteristika předmětu

Chemie. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Chemie Chemie Charakteristika předmětu Chemie je zahrnuta do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Chemie je vyučována v 8. a 9. ročníku s hodinovou dotací 2 hodiny týdně. Převáţná část

Více

Hydra-D. Engineering GREAT Solutions. Adsorpční sušičky vzduchu pro ultra vysokou čistotu vzduchu

Hydra-D. Engineering GREAT Solutions. Adsorpční sušičky vzduchu pro ultra vysokou čistotu vzduchu Hydra-D Engineering GREAT Solutions Adsorpční sušičky vzduchu pro ultra vysokou čistotu vzduchu 02 Hydra-D Obsah 03 Naše schopnost 04 Řešení Hydra-D 05 Jak pracuje Hydra-D 06 Vlastnosti sušičky Hydra-D

Více

VY_32_INOVACE_06A_06 Voda a životní prostředí ANOTACE

VY_32_INOVACE_06A_06 Voda a životní prostředí ANOTACE ŠKOLA: AUTOR: NÁZEV: TEMA: ČÍSLO PROJEKTU: Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06A_06 Voda a životní prostředí NEKOVY CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM

Více

Cross-Flow for Wine. Šetrnejší ˇ a úspornejší ˇ filtrace

Cross-Flow for Wine. Šetrnejší ˇ a úspornejší ˇ filtrace Cross-Flow for Wine Šetrnejší ˇ a úspornejší ˇ filtrace Jak ho využijete Mošt mechanická a mikrobiologická filtrace před fermentací jako odkalení nebo finalizace hotového produktu místo pasterizace Víno

Více

TECHNOLOGICKÉ CELKY 125 TECE

TECHNOLOGICKÉ CELKY 125 TECE Technologické celky TECHNOLOGICKÉ CELKY 125 TECE garant : Ing.Ilona Koubková, Ph.D. Technologické celky Kapitoly z problematiky Technologické celky Problematika úpravy bazénové vody Problematika vnitřních

Více

Úprava vozidla Volvo FL na míru.

Úprava vozidla Volvo FL na míru. TECHNICKÉ ÚDAJE Úprava vozida Vovo FL na míru. Žádný nákadní vůz se nehodí pro všechny účey. Proto modeová řada Vovo FL poskytuje téměř nekonečné možnosti konfigurace. Díky fexibiní konstrukci podvozku

Více

Regulátor tlaku plynu typ VR 75

Regulátor tlaku plynu typ VR 75 (1/7) Reguátor taku pynu typ VR 75 II - 103 (2/7) Reguátor taku pynu Schumberger Rombach, typ VR 75 Bez pomocného zdroje energie Pode DIN 330, DN DVGW Použití Úkoem reguátoru taku pynu VR 75 je udržovat

Více

GT 330-GT 430-GT 530. ProjeCt SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ LITINOVÉ KOTLE S PŘETLAKOVÝM SPALOVÁNÍM NA PLYN/TOPNÝ OLEJ. Provozní podmínky

GT 330-GT 430-GT 530. ProjeCt SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ LITINOVÉ KOTLE S PŘETLAKOVÝM SPALOVÁNÍM NA PLYN/TOPNÝ OLEJ. Provozní podmínky GT 3-GT -GT SOSTTĚ STOJÍCÍ ITIOVÉ KOTE S PŘETKOVÝ SPOVÁÍ PY/TOPÝ OEJ GT 3: kote od do 8kW GT : kote od do kw GT : kote od 38 do kw GT 3 IETIC-m3 Pro vytápění (příprava tepé vody pomocí samostatného ohřívače)

Více

3. HYDROLOGICKÉ POMĚRY

3. HYDROLOGICKÉ POMĚRY Tunel Umiray Macua, Filipíny hydrogeologický monitoring Jitka Novotná1, Pavel Blaha2, Roman Duras3 1 GEOtest, a.s., Brno, Šmahova 112 novotna@geotest.cz 2 GEOtest, a.s., Brno, Šmahova 112 blaha@geotest.cz

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dlouhé Mosty. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dlouhé Mosty. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.7.3 Název obce: Františkovy Lázně Kód obce (IČOB): 3464 (554529) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412 (412)

Více

AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL A KVALITA

AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL A KVALITA AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL A KVALITA DODÁVANÉ VODY Ing. Jaroslav Blažík, Ing. Václav Mergl, CSc. Vodárenská akciová společnost, a. s., Brno, blazik@vasgr.cz, mergl@vasgr.cz Úvod Při řešení provozních

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dřenice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dřenice. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_8_5) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.8.5 Název obce: Cheb Kód obce (IČOB): 591 (554481) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412

Více

Výukový materiál OVZDUŠÍ pro 2. stupeň základních škol ENVItech Bohemia s.r.o.

Výukový materiál OVZDUŠÍ pro 2. stupeň základních škol ENVItech Bohemia s.r.o. VIRTUÁLNÍ CENTRUM informací o životním prostředí Výukový materiál OVZDUŠÍ pro 2. stupeň základních škol ENVItech Bohemia s.r.o. OVZDUŠÍ Stručný popis složení atmosféry-vrstvy a složení vzduchu Země je

Více

Ekologické spínání. Publikace Platformy ekologického spínání

Ekologické spínání. Publikace Platformy ekologického spínání Ekologické spínání Publikace Platformy ekologického spínání Úvod Tato publikace vyjadřuje stanoviska Platformy ekologického spínání (Green Switching Platform). Shrnuje informace o důsledcích použití skleníkového

Více

Nástěnné kotle s průtokovým ohřevem TUV

Nástěnné kotle s průtokovým ohřevem TUV NOVINKA Nástěnné kote s průtokovým ohřevem TUV THERM 20, 28 CX.A a TCX.A Nová řídící eektronika je konstruována s důrazem na zvýšení uživateského komfortu, dispej integrovaný přímo na desce Software automatiky

Více

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 5. část TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY A PACHOVÉ LÁTKY Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY Těkavé organické

Více

TOXICITA. Ing. Hana Věžníková, Ph. D.

TOXICITA. Ing. Hana Věžníková, Ph. D. TOXICITA Ing. Hana Věžníková, Ph. D. OBSAH Toxicita Toxický účinek Expozice Toxicita plynných zplodin hoření Oxid uhelnatý Oxid uhličitý Synergický účinek 2 TOXIKOLOGIE Vědecká disciplína na pomezí několika

Více

Vodní hospodářství jaderných energetických zařízení

Vodní hospodářství jaderných energetických zařízení Vodní hospodářství jaderných energetických zařízení Pochody ÚCHV a CHÚV realizované pomocí ionexových filtrů změkčování dekarbonizace deionizace demineralizace Změkčování odstraňování iontů Ca ++ a Mg

Více

AAS MOŽNOSTI APLIKACE NOVÉHO FILTRAČNÍHO

AAS MOŽNOSTI APLIKACE NOVÉHO FILTRAČNÍHO AAS MOŽNOSTI APLIKACE NOVÉHO FILTRAČNÍHO MÉDIA PRO ÚPRAVU PITNÉ VODY Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA Aquion s.r.o., Praha 7, lubomir.macek@aquion.cz Abstrakt Příspěvek se zabývá možnostmi využití nového

Více

Úprava odpadních vod Různé metody filtrace odpadní vody z prádelen

Úprava odpadních vod Různé metody filtrace odpadní vody z prádelen Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Používání vody Kapitola 5c Úprava odpadních vod Různé metody filtrace odpadní vody z prádelen Modul 1 Používání vody Kapitola

Více

Materiálové vlastnosti Al přírodní Nosný profil je vyroben z hliníku vytlačováním. Vložka EPDM pružně vyplňuje dilatační spáru.

Materiálové vlastnosti Al přírodní Nosný profil je vyroben z hliníku vytlačováním. Vložka EPDM pružně vyplňuje dilatační spáru. www.havos.cz Technický list Dodavatel: HAVOS s.r.o. Kateřinská 495 463 03, Stráž nad Nisou e-mail: havos@havos.cz IČO: 25046110 Dilatační profil vulkanizovaný Základní materiálové složení Hliníková slitina

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ POUŽITÍ TERCIÁLNÍHO STUPNĚ PŘI ÚPRAVĚ VODY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ POUŽITÍ TERCIÁLNÍHO STUPNĚ PŘI ÚPRAVĚ VODY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF MUNICIPAL WATER MANAGEMENT POUŽITÍ TERCIÁLNÍHO STUPNĚ

Více

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce Extrakce Slouží k izolaci, oddělení analytu nebo skupin látek s podobnými vlastnostmi od matrice a ostatních látek, které nejsou předmětem analýzy (balasty). Extrakce je založena na ustavení rovnováhy

Více

Vámnabízí aktivní uhlí řady :

Vámnabízí aktivní uhlí řady : endler,s.r.o., telefon : FAX : WEB : e-mail : 5. května 164/15 405 02 Děčín X-Bělá Česká republika +420 412 553 045 +420 604 990 837 +420 412 553 045 http://www.endler.cz info@endler.cz Vámnabízí aktivní

Více

Návod k instalaci a obsluze zásobníkového ohřívače PROTHERM B 100 (s ohřevem otopnou vodou)

Návod k instalaci a obsluze zásobníkového ohřívače PROTHERM B 100 (s ohřevem otopnou vodou) Návod k instalaci a obsluze zásobníkového ohřívače PROTHERM B 100 (s ohřevem otopnou vodou) PROTHERM, s. r. o. 170 00 Praha 7, Jablonského 4 tel.: (02) 6671 24 24 fax : (02) 80 55 93 Vážený zákazníku,

Více

ELECTRA. Servisní manuál. Elektrický přímotopný kotel IFU ELECTRASM/070301

ELECTRA. Servisní manuál. Elektrický přímotopný kotel IFU ELECTRASM/070301 ELECTRA Servisní manuá IFU ELECTRASM/07030 Eektrický přímotopný kote CZ Obsah. Význam zkratek a použitých symboů........... 2 2. Instaace eektrokote 2. Svorkové poe K6, K7 [SELV].......... 2 2.2 Konektor

Více

Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody

Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody Laboratorní úloha B/4 Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody Úkol: A. Stanovte koncentraci iontů Ca 2+ v mg/l ve vzorku a určete tvrdost vody. Pomocí indikátoru a barevného přechodu stanovte bod ekvivalence

Více

Amoxicillin trihydrate. Amoxicillin trihydrate. Trihydrát amoxicilinu. Amoxicillin trihydrate. Amoxicillin trihydrate. Amoxicillin trihydrate

Amoxicillin trihydrate. Amoxicillin trihydrate. Trihydrát amoxicilinu. Amoxicillin trihydrate. Amoxicillin trihydrate. Amoxicillin trihydrate Příloha I Seznam názvů, lékových forem, sil veterinárních léčivých přípravků, živočišných druhů, způsobů podání, indikací/ochranných lhůt a žadatelů/držitelů rozhodnutí o registraci v členských státech

Více

Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou

Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou Ing.Jan Haering Problematika vodních filtrů a úpravy pitné vody v místě spotřeby. 15.11.2005,

Více

4.01 Barevné reakce manganistanu draselného. Projekt Trojlístek

4.01 Barevné reakce manganistanu draselného. Projekt Trojlístek 4. Přírodní látky: zdroje, vlastnosti a důkazy 4.01 Barevné reakce manganistanu draselného. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie

Více

VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV LEDNICE PO REKONSTRUKCI

VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV LEDNICE PO REKONSTRUKCI Citace Látal M.: Vyhodnocení zkušebního provozu ÚV Lednice po rekonstrukci. Sborník konference Pitná voda 21, s. 229-234. W&ET Team, Č. Budějovice 21. ISBN 978-8-254-6854-8 VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU

Více

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9 Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3

Více

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Globální oběh látek v přírodě se žádná látka nevyskytuje stále na jednom místě díky různým činitelům (voda, vítr..) se látky dostávají do pohybu oběhu - cyklu N

Více

VODA JAKO ZÁKLADNÍ SUROVINA PRO VÝROBU PIVA Bakalářská práce

VODA JAKO ZÁKLADNÍ SUROVINA PRO VÝROBU PIVA Bakalářská práce Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav technologie potravin VODA JAKO ZÁKLADNÍ SUROVINA PRO VÝROBU PIVA Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jindřiška Kučerová, Ph.D.

Více

LABORATORNÍ STUDIE ANTIMIKROBNÍ AKTIVITY CHLOROVÝCH PŘÍPRAVKŮ NA BÁZI DICHLORIZOKYANURANU SODNÉHO

LABORATORNÍ STUDIE ANTIMIKROBNÍ AKTIVITY CHLOROVÝCH PŘÍPRAVKŮ NA BÁZI DICHLORIZOKYANURANU SODNÉHO LABORATORNÍ STUDIE ANTIMIKROBNÍ AKTIVITY CHLOROVÝCH PŘÍPRAVKŮ NA BÁZI DICHLORIZOKYANURANU SODNÉHO Doc. Ing. Marie Hartmanová, CSc. Vojenská lékařská akademie JEP, Hradec Králové, Česká republika Mezi klasické,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 2 Chemie Časová dotace 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika: Vyučovací předmět chemie vede k poznávání chemických

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dolní Paseky. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dolní Paseky. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_1_2) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.411.1.2 Název obce: Aš Kód obce (IČOB): 52 (554499) Číslo ORP3 (ČSÚ): 411

Více