VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí Pardubice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí Pardubice Zřizovací listina ze dne Č.j. : KH /2003/0ŠMS Název : Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Sídlo: Dašická 1083, Pardubice IČO: DIČ: Telefon: Fax: Ekonomické oddělení: Školní jídelna: Právní forma organizace : Součástí organizace : Seznam studijních oborů : Příspěvková organizace zřízená krajem Gymnázium Školní jídelna K/401 Gymnázium - všeobecné K/801 Gymnázium - všeobecné 1

2 Vedení školy : Ředitel školy: Statutární zástupce ředitele: Zástupce ředitele: RNDr. Josef Kubát Mgr. Jiří Geřábek PaedDr. Luděk Nagy Poradní sbor ředitele školy : vedení školy 2 výchovní poradci vedoucí předmětových komisí předseda ZO ČMOS předseda Sdružení přátel gymnázia Pardubice Další údaje - státní škola - velký výběr volitelných předmětů v posledních dvou letech studia - možnost nepovinných předmětů či kroužků (cizí jazyky, sportovní hry, příprava na soutěže,..) - připojení na Internet, k němuž mají přístup i žáci - žákovská knihovna - lokální Cisco Network Academy - zapojení do projektů vyhlašovaných MŠMT - činnost Studentské rady a Sdružení přátel gymnázia Pardubice - využití sportovního areálu i v mimoškolní době - jídelna a bufet v budově školy - ve škole je v pronájmu Jazyková škola Jany Trubákové Při škole pracuje : - ZO ČMOS pedagogických a nepedagogických pracovníků - organizace ČMOS pracovnic školní jídelny - Sdružení přátel gymnázia Pardubice - Studentské shromáždění Struktura vzdělávací nabídky Pro studium na pardubickém gymnáziu je závazný novelizovaný Generalizovaný učební plán s osmiletým studijním cyklem, který je platný od Učební plán na nižším gymnáziu ( ročník) v podstatě odpovídá ročníku ZŠ s tím, že výuku 2. cizího jazyka začínáme o jeden rok dříve, tedy ve 4. ročníku. Učební plán čtyřletého gymnázia je v souladu s učebním plánem osmiletého gymnázia v ročníku. Žáky ve čtyřletém studiu nezařazujeme do tříd humanitních, přírodovědných či specializovaných. Výuka v 1. a 2. ročníku je společná tak, aby žáci získali základní znalosti ve všech předmětech. Profesně se žáci 2. ročníku čtyřletého studia a stejně tak žáci 6. ročníku osmiletého studia orientují tak, že ve 2. pololetí žádají o první 2 volitelné předměty, které absolvují v předmaturitním a maturitním ročníku (výuka 2 hodiny týdně) a následně si budou volit další 1 volitelný předmět, 2

3 který absolvují v ročníku maturitním (výuka 3 hodiny týdně). Celkově tedy v maturitním ročníku žáci absolvují výuku ve 3 volitelných předmětech. Hlavně pomocí těchto volitelných předmětů se žáci souběžně připravují k maturitní zkoušce, k přijímacím zkouškám na vysoké školy a následnému vysokoškolskému studiu určitého typu. Výuka cizích jazyků 1. cizí jazyk: žáci pokračují ve výuce toho cizího jazyka, jehož výuku absolvovali na ZŠ 2. cizí jazyk: si volí žáci osmiletého studijního cyklu od 4. ročníku a žáci čtyřletého studijního cyklu od 1. ročníku studia. Výuka 1. a 2. cizího jazyka je povinná, na škole zabezpečujeme výuku anglického, francouzského, německého a ruského jazyka Žáci mohou absolvovat i výuku nepovinného cizího jazyka, mimo výše uvedené jazyky mohou absolvovat i výuku španělštiny, v rámci volitelných předmětů i latinu Zařazení žáků do jednotlivých tříd provádíme hlavně podle zájmu žáků o výuku cizích jazyků. Žáky, kteří jsou pokročilí ve výuce jazyků (ze ZŠ s RVJ nábřeží Závodu míru, ze ZŠ Štefánikova,..), zařazujeme do jedné třídy. Volitelné předměty Vyučují se v posledních dvou letech studia : 1. Latina 2. Konverzace v anglickém jazyce 3. Konverzace ve francouzském jazyce 4. Konverzace v německém jazyce 5. Společenskovědní seminář 6. Seminář z biologie 7. Seminář z fyziky 8. Seminář z matematiky 9. Seminář z chemie 10. Literární seminář 11. Deskriptivní geometrie 12. Základy administrativy 13. Programování 14. Seminář z hudební výchovy 15. Seminář z výtvarní výchovy 16. Seminář z dějepisu 17. Seminář ze zeměpisu 18. Ekonomika Odborný i pracovní růst učitelů V rámci možností zajišťuje škola potřebnou metodickou i odbornou literaturu. Zajišťuje účast aspoň jednoho učitele příslušné předmětové komise na vzdělávacích akcích (semináře, konference), které organizuje hlavně NIDV a další vzdělávací instituce. Umožňuje účast učitelů ve vzdělávacích projektech SIPVZ - Z, PI, PII 3

4 Škola úzce spolupracuje hlavně s NIDV, je spolupořadatelem některých seminářů a konferencí v rámci kraje i republiky. Někteří učitelé na těchto akcích přednášejí. Konkrétní problémy (úpravy učebních plánů, obsah a rozsah maturitních otázek, náplň exkurzí) jsou projednávány v příslušných předmětových komisích a v poradním sboru ředitele ve spolupráci s vedením školy. Účast pedagogů na DVVP SIPVZ Jiné druhy vzdělávání ,82% 42,65% Propagace školy na veřejnosti - Spolupráce s výchovnými poradci a učiteli ZŠ, informační materiály. - Informace žákům ZŠ a jejich rodičům jsme podali ve třech termínech na Odpoledni otevřených dveří a při účastí na prezentaci v IDEONU Schola Bohemia. - O přijímacím řízení, akcích školy, výsledcích našich žáků apod. pravidelně informujeme v médiích (noviny, rozhlas, webové stránky). - Úzce spolupracujeme s některými vysokými školami hlavně v rámci přijímacího řízení. - Prostřednictvím pardubických firem zabezpečujeme ve spolupráci se Sdružením přátel gymnázia Pardubice finanční zajištění některých kulturních a výchovných akcí (koncerty, filmy, divadlo, přednášky), účast školy na mezinárodních projektech (JAR, Mexiko, Německo, Belgie) a odměny pro nejúspěšnější žáky školy. - Zajištění krajských olympiád jazykových, fyzikálních, matematických. - Pomoc žáků školy při různých akcích (Městský festival, sportovní akce, Bílá pastelka, Květinový den, Červená stužka, akce pro školu Svítání apod.). Celkové údaje o škole třídy a žáci Nižší stupeň Vyšší stupeň Čtyřleté studium Celkem (vícelet.) (vícelet.) Počet tříd Počet žáků školy Průměr počtu žáků na třídu

5 Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání studentů 1. pololetí Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 203 prospěl 675 neprospěl 18 neklasifikován 1 Zameškané hodiny Celkem Na žáka celkem z toho neomluvených Předmět Počet žáků Průměr Chování Český jazyk Ruský jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výp. technika Tělesná výchova Obsluha počítačů Občanská výchova Anglický jazyk Základy společenských věd Francouzský jazyk Německý jazyk Estetická výchova - hudební Estetická výchova - výtvarná Zdravotní tělesná výchova Seminář z programování Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v německém jazyce Seminář z matematiky Seminář z chemie Seminář z biologie Seminář z dějepisu Seminář z ekonomiky Seminář z fyziky Seminář ze zeměpisu Společensko-vědní seminář Sportovní hry Latina Ruský jazyk

6 2. pololetí Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 199 prospěl 693 neprospěl 2 neklasifikován 0 Zameškané hodiny Celkem Na žáka celkem z toho neomluvených Předmět Počet žáků Průměr Chování Český jazyk Ruský jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výp. technika Tělesná výchova Obsluha počítačů Občanská výchova Anglický jazyk Základy společenských věd Francouzský jazyk Německý jazyk Estetická výchova - hudební Estetická výchova - výtvarná Zdravotní tělesná výchova Seminář z programování Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v německém jazyce Seminář z matematiky Seminář z chemie Seminář z biologie Seminář z dějepisu Seminář z ekonomiky Seminář z fyziky Seminář ze zeměpisu Společensko-vědní seminář Sportovní hry Latina Ruština

7 Maturita Osmileté Čtyřleté Celkem studium studium Počet absolventů šk.r. 2004/ Počet žáků nepřipuštěných k maturitní zkoušce Počet žáků, kteří neuspěli u maturitní zkoušky Celkový průměrný prospěch Stupeň prospěl s vyznamenáním 66 hodnocení prospěl 110 prospěchu neprospěl 0 neklasifikován 0 Maturitní třídy zahrnuté do přehledu: 4.F 4.H 4.J 8.A 8.B 8.C Předmět Počet žáků Průměr Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Základy společenských věd Umístění absolventů Jedním z hlavních kritérií úspěšnosti či hodnocení každého gymnázia je úspěšnost absolventů v přijímacím řízení na vysoké školy a pochopitelně i následná úspěšnost vysokoškolského studia. Úspěšnost našich maturantů v přijímacím řízení na VŠ, vyšší odborné školy (VOŠ) v posledních 6 letech : 1999/ / / / / /05 Školní rok Počet absolventů Přijato na VŠ 95 % 88,4 % 86,2% 93,6% 93,1% 94,3% Přijato na VOŠ a pomaturitní 3 % 7,1 % 11, 4% 4,5% 3,5% 2,3% kurzy V dalším studiu pokračuje 98% 95,5% 97,6% 98,1% 96,6% 96,6% 7

8 Počet přijatých absolventů podle typu vysoké školy: 1999/ / / / / /05 Školní rok Filozofické fakulty Právnické fakulty Lék. a farmaceutické fakulty Přírodověd. fakulty a MFF Ekonomické fakulty Pedagogické a sportovní fakulty Technické fakulty Zemědělské, lesnické a veterinární fakulty Jiný druh Celkem Mnoho absolventů bylo přijato na více vysokých škol. Soutěže a olympiády ve školním roce 2004/2005 I. Český jazyk Olympiáda v českém jazyce 1. kategorie Okresní kolo: 5. místo - Zdeněk Barnet, 4.A 17. místo - Lucie Barnetová, 3.B Olympiáda v českém jazyce 2. kategorie Okresní kolo: 1. místo - Kristýna Tomanová, 8.C 8. místo - Eliška Vacková, 1.H Krajské kolo: 4. místo - Kristýna Tomanová, 8.C Literární soutěž O pardubický pramínek II. kategorie: čestné uznání - Tereza Demlová, 2.A III. kategorie: 3. místo - Jan Pech, 3.B IV. kategorie: 2. místo - Tereza Smrčková, 5.A Wolkrův Prostějov Krajské kolo I. kategorie 3. místo Nela Neumannová, 1.J II. Anglický jazyk Konverzační soutěž v anglickém jazyce Kategorie I.B Okresní kolo: 3. místo - Helena Kmínková, 2.B Konverzační soutěž v anglickém jazyce Kategorie II.B Okresní kolo: 2. místo - Kristýna Michková, 4.A 5. místo - Lukáš Hybner, 3.A 8

9 Krajské kolo: 7. místo - Kristýna Michková, 4.A Konverzační soutěž v anglickém jazyce Kategorie III. Okresní kolo: 1. místo - Milan Trojánek, 7.C 2. místo - Markéta Řádková, 7.B Krajské kolo: 1. místo - Milan Trojánek, 7.C 2. místo - Markéta Řádková, 7.B Celostátní kolo: 4. místo - Milan Trojánek, 7.C III. Francouzský jazyk Konverzační soutěž ve francouzském jazyce Školní kolo: 14 účastníků Krajské kolo: 1. místo - Michaela Melíková, 7.B 2. místo - Helena Šediváková, 7.B Celostátní kolo: 3. místo - Michaela Melíková, 7.B IV. Německý jazyk Konverzační soutěž v německém jazyce Kategorie III. Okresní kolo: 1. místo - Pavla Jandová, 6.A 3. místo - Přemysl Šrámek, 6.A Krajské kolo: 3. místo - Pavla Jandová, 6.A 6. místo - Přemysl Šrámek, 6.A V. Dějepis Dějepisná olympiáda Okresní kolo: 5. místo - Jakub Vach, 3.A 11. místo - Kristýna Borská, 3.B VI. Zeměpis Zeměpisná olympiáda Školní kolo: Kategorie A: 6 soutěžících Kategorie B: 10 soutěžících Kategorie C: 25 soutěžících Kategorie D: 38 soutěžících Okresní kolo: Kategorie A: 2. místo David Vyvlečka, 1.A Kategorie B: 12. místo Tomáš Miletín, 2.A Kategorie C: 3. místo Kristýna Borská, 3.B Kategorie D: 1. místo Petr Kácovský, 6.A 3. místo Martin Braun, 4.H Krajské kolo: Kategorie A: 1. místo David Vyvlečka, 1.A Kategorie D: 1. místo Petr Kácovský, 6.A Celostátní kolo: Kategorie A: 10. místo - David Vyvlečka, 1.A Kategorie D: 13. místo - Petr Kácovský, 6.A 9

10 Zeměpisná soutěž třídních družstev EURORÉBUS - účast v krajském a národním kole třída 3.A: Lukáš Hybner třída 3.B: Kristýna Borská David Martan Jana Knapová Milan Teplý Lea Tomášová Petra Posledníková Klára Bednářová Vojtěch Navrátil VII. Biologie Biologická olympiáda Okresní kolo: Kategorie C: 3. místo - Lea Tomášová, 3.B Kategorie D: Krajské kolo: Kategorie A: 2. místo - Zdeněk Tyller, 8.A Kategorie B: 14. místo - Petr Šedivý, 5.A 17. místo - Barbora Ulrychová, 6.B Celostátní kolo: Kategorie A: 23. místo - Zdeněk Tyller, 8.A Poznávací soutěž rostlin a živočichů Okresní kolo 6. třídy: 4. místo - Iva Břízová, 1.A 6. místo - Nikola Jankovičová, 1.A 7. třídy: 3. místo - Jana Dobešová, 2.A VIII. Chemie Chemická olympiáda Kategorie A Krajské kolo 1. místo - Petr Morávek, 8.A 2. místo - Jan Holub, 6.B 3. místo - Petr Ludwig, 8.A 5. místo - Zdeněk Tyller, 8.A Celostátní kolo 9. místo - Petr Morávek, 8.A - vítěz Petr Morávek se umístil mezi vítězi a byl v širším výběru pro mezinárodní chemickou olympiádu. Kategorie B - Kategorie C - Krajské kolo 2. místo - Jan Holub, 6.B 4. místo - Přemysl Šrámek, 6.A 6. místo - Veronika Péková, 3.J Krajské kolo 10

11 Kategorie D - 2. místo - Jan Holub, 6.B 4. místo - Přemysl Šrámek, 6.A 6. místo - Barbora Holubová, 5.A 8. místo - Michal Pražan, 5.A Okresní kolo 7. místo - Lenka Mastíková, 3.B 17. místo - Petra Posledníková, 3.A IX. Matematika Matematická olympiáda Kategorie A - Krajské kolo 2. místo - Barbora Scholleová, 8.C 3. místo - Marek Scholle, 6.B 6. místo - Jakub Kutílek, 8.A 15. místo - Jiří Hanuš, 7.A Tomáš Hubík, 7.A 19. místo - Jan Skořepa, 7.C Celostátní kolo 5. místo - Marek Scholle, 6.B - vítěz 20. místo - Barbora Scholleová, 8.C Kategorie B - Krajské kolo 1. místo - Marek Scholle, 6.B 2. místo - Lubomír Štěpánek, 2.F Kategorie C - Krajské kolo 9. místo - Petr Šedivý, 5.A 18. místo - Soňa Boháčová, 1.F Kategorie P - Krajské kolo 3. místo - Marek Scholle, 6.B 5. místo - Jan Zima, 6.C 6. místo - Tomáš Hubík, 7.A 7. místo - Jan Pivovarník, 7.A Celostátní kolo 20. místo - Marek Scholle, 6.B Kategorie Z9 - Okresní kolo 1. místo - Ladislav Cihlo, 4.B 3. místo - Oskar Vaško, 4.B 4. místo - Jan Hubík, 4.B Vít Berger, 4.B Jitka Schafferová, 4.A 9. místo - Ondřej Koutský, 4.A Krajské kolo 1. místo - Ladislav Cihlo, 4.B 3. místo - Vít Berger, 4.B 11

12 Kategorie Z8 - Kategorie Z7 - Kategorie Z6-7. místo - Oskar Vaško, 4.B 15. místo - Jitka Schafferová, 4.A 16. místo - Jan Hubík, 4.B Okresní kolo místo - Jan Rule, 3.B Jakub Šnor, 3.B 10. místo - Lenka Mastíková, 3.B Okresní kolo místo - Jana Dobešová, 2.A Jan Dvořák, 2.A Martin Laštovička, 2.B Jan Novotný, 2.B místo - Michal Bartyzal, 2.B Jan Kukla, 2.B 14. místo - Jan Izák, 2.A 23. místo - Jakub Lněnička, 2.B Okresní kolo 1. místo - Nikola Havlasová, 1.A 4. místo - Jakub Levinský, 1.B 6. místo - Michal Novohradský, 1.A 10. místo - Martin Schaffer, 1.A 34. místo - Jana Gabrielová, 1.A Matematická soutěž KLOKAN Kategorie BENJAMÍN: 1. místo - Jakub Lněnička, 2.B 3. místo - Martin Laštovička, 2.B Kategorie JUNIOR: 1. místo - Lubomír Štěpánek, 2.F 3. místo - Lenka Baloušková, 6.A Kategorie STUDENT: 1. místo - Helena Šediváková, 7.B 2. místo - Jakub Kutílek, 8.B 3. místo - Petr Morávek, 8.A Barbora Scholleová, 8.C Pythagoriáda: 6. třída - 1. místo - Nikola Havlasová, 1.A 4. místo - Martin Schaffer, 1.A 7. třída - 1. místo - Martin Laštovička, 2.B X. Fyzika Fyzikální olympiáda Kategorie A Krajské kolo 1. místo - Petr Morávek, 8.A 2. místo - Pavel Kučera, 8.A 3. místo - Barbora Scholleová, 8.C 12

13 Kategorie B - Kategorie C - Kategorie D - Kategorie F - 4. místo - Filip Dvořák, 4.H 5 místo - Kamil Daněk, 4.H 6. místo - Jakub Kutílek, 8.A 7. místo - Marek Scholle, 6.B Celostátní kolo Vítězové - 2. místo - Petr Morávek, 8.A 5. místo - Pavel Kučera, 8.A Úspěšní řešitelé - Kamil Daněk, 4.H Barbora Scholleová, 8.C Filip Dvořák, 4.H Krajské kolo 2. místo - Helena Šediváková, 7.B 3. místo - Petr Hruška, 3.F 4. místo - Jan Skořepa, 7.C 7. místo - Martin Kožený, 7.C Krajské kolo 1. místo - Lubomír Štěpánek, 2.F 3. místo - Marek Scholle, 6.B 5. místo - Přemysl Šrámek, 6.A 7. místo - Petr Kácovský, 6.A Krajské kolo 2. místo - Soňa Boháčová, 5.B 4. místo - Petr Šedivý, 5.B 6. místo - Luboš Boleček, 1.F 7. místo - Jiří Slabý, 5.A 9. místo - Matyáš Hromádka, 5.B Okresní kolo 2. místo - Jitka Schafferová, 3.B XI. Estetická výchova Pěvecká soutěž Perníkový slavík Krajské kolo čestné uznání Jan Chyba, 1.B Krajská soutěž Maskot olympiády mládeže 1. místo Karolína Janecká, 4.A Celostátní soutěž v počítačové grafice Můj hrdina na titulní stránce časopisu 5. místo Karolína Janecká, 4.A XII. Tělesná výchova Celostátní finále Olympiády v orientačním běhu Soutěž družstev: 1. místo: střední školy 2. místo: základní školy Soutěž jednotlivců: střední školy: 13

14 1. Iveta Duchová, 3.H 2. Veronika Krčálová, 6.B 6. Zuzana Hermanová, 5.C 7. Jana Juračková, 6.B 8. Pavla Fukátková, 3.H 10. Jan Herman, 7.A základní školy: 4. Anežka Bolechová, 2.B 5. Michaela Procházková, 4.A 6. Jana Knapová, 2.B 9. Lukáš Hovorka, 3.A 11. Jan Kroupa, 4.B Krajská kola sportovních soutěží Šachy - 1. místo v kategorii středních škol II. olympiáda mládeže Pardubického kraje 1. místa: košíková dívky SŠ plavání štafeta 10x50m dívky SŠ lehká atletika atletický čtyřboj dívky SŠ chlapci SŠ 2. místo: stolní tenis - Jakub Merta, 3.B kat třída 3. místo: volejbal dívky SŠ XI. ročník OLYMPIÁDY MLÁDEŽE okresu Pardubice Střední školy: dívky - 1. místo chlapci - 2. místo Ve všech dosavadních deseti ročnících se vždy družstvo dívek umístilo na 1. místě. Středoškolská odborná činnost obor historie Krajské kolo 3. místo - Jan Vojtíšek, 8.C Celkově : Krajské soutěže: 15 x 1. místo 14 x 2. místo 16 x 3. místo další umístění mezi úspěšnými řešiteli Celostátní soutěže: 3 x 1. místo 3 x 2. místo 2 x mezi vítězi Mezinárodní soutěže: 2 x čestné uznání na mezinárodní fyzikální olympiádě ve Španělsku Petr Morávek a Pavel Kučera 14

15 Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2005/ K/ K/401 osmileté studium čtyřleté studium Celkem Počet přihlášek Počet přjatých Údaje o pracovnících školy Úsek ředitele školy ředitel školy RNDr. Josef Kubát statutátní zástupce ředitele ekonomicko pedagogický Mgr. Jiří Geřábek zástupce ředitele technicko organizační PaedDr. Luděk Nagy sekretářka ředitele Marie Nováková vedoucí školní jídelny Miluše Rotreklová 15

16 Pedagogický sbor Blatná Gabriela Prchal Pavel Břízová Blanka Příhodová Alena Burian Luděk Rak Josef Dřevikovská Dita Seinerová Vlasta Dvořák Libor Sedláková Martina Eliášová Ivana Shánělová Hana Faifrová Hana Spousta Petr Förstl Ivan Stoklasová Hana Förstlová Marie Strnádková Hana Geřábková Zdeňka Střídová Zuzana Herudková Jana Svědirohová Zdeňka Hošková Danuše Svoboda Josef Hozová Vladimíra Svobodová Zdeňka Hyhlíková Hana Šauerová Ivana Chlandová Gabriela Šimková Hana Jelínková Renata Šormová Anna Ježková Marie Šrollová Zdeňka Kadlová Jaroslava Štěpánek Martin Kafka Karel Švadlenková Libuše Kalhous Jiří Valešová Ivana Kraus Stanislav Vašíčková Radka Křišťanová Soňa Velešovská Eva Kudláčková Dana Vícha Vladimír Kubíčková Lucie Volejník Milan Kycl Pavel Vomlelová Alena Luštinec Daniel Machourková Jana Matyášová Marie Miletínová Jitka Mateřská dovolená : Motyčková Iveta Burianová Zuzana Němec Ladislav Dlouhá Silvie Pačovská Ludmila Málková Renata Pochobradský Pavel Sarauerová Milada Posledníková Lucie Tomšová Václava Poštová Marie Tučková Marcela Pražanová Daniela Vlasáková Alena 16

17 Ekonomický úsek ředitel RNDr. Josef Kubát hospodářka J. Albertová mzdová účetní J. Srbová hlavní účetní L. Skalická školník skladník L. Jánská údržbář L. Firich uklizečka K. Žižková uklizečka M. Absolonová uklizečka H. Kvapilová uklizečka B. Michalcová uklizečka H. Němcová uklizečka M.Ulrichová uklizečka S. Stočesová uklizečka J. Vondrová 17

18 Školní jídelna vedoucí ŠJ M. Rotreklová pokladní ŠJ J. Pokorná pomocná síla H. Bažantová hl. kuchařka J. Waldnerová pomocná síla M. Šťastná kuchařka I. S. Karásková kuchařka II. D. Schusterová pomocná síla P. Pilcová pomocná kuchařka M. Pozdníková pomocná kuchařka M. Kupková pomocná kuchařka J. Pešlová pomocná kuchařka J. Kubíková uklizečka I. Giňová 18

19 Údaje o provedených inspekcích Dne byla zahájena Odborem školství, mládeže a sportu řádná kontrola pro období do s programem : 1. Organizační struktura 2. Pedagogická dokumentace 3. Přijímací řízení a ukončování studia 4. Personální dokumentace 5. BOZP 6. Správnost, úplnost a věrohodnost účetní evidence 7. Rozpočet 8. Hospodaření s fondy 9. Stav správy a ochrany majetku O kontrole je protokol č. 49/2005. Uvedené nedostatky jsou odstraňovány. Organizace soutěží Organizace krajského kola Fyzikální olympiády Organizace krajského kola Olympiády ve francouzském jazyce Organizace krajského kola Matematické olympiády Organizace okresního kola Olympiády v anglickém jazyce Mimoškolní aktivity Studijní zájezdy studentů : Rakousko, Francie, Velká Británie Účast na Evropském parlamentu mládeže Projekt SIPVZ - Počítač v matematice (0710P2005) Přílohy 1. Výroční zpráva o poskytování informací 2. Tabulkový doplněk k výroční zprávě VZ 2004/ Základní údaje o hospodaření školy V Pardubicích Ing. Jitka Svobodová ředitelka školy 19

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

středa 18. 5. 2016 sp. - Český jazyk a literatura

středa 18. 5. 2016 sp. - Český jazyk a literatura Rozpis studentů u maturitní zkoušky Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Třída: OKTB - oktáva B (rok nástupu 2008) Předseda: Mgr. Eva Zahutová Místopředseda: Mgr. Jaroslava Kaňková Třídní:

Více

Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22

Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22 Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22 Třída: G8.A - oktáva A (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 16. 5. 2016 dopoledne Předseda: ThDr. Martin Chadima, Th.D. Místopředseda: Mgr. Vlasta

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH školní rok 2006/2007 Uváděna 1. -10. místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie Ladislav ZIBURA 7. místo v okresním

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:25 Denní vyhlášení výsledků: 12:40 Denis Knejzlík sp. - Anglický jazyk 8:00 8:20 Grazhina Šimečková Mgr. Darina Šimková 9:15 9:35 Mgr.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: G8.A - oktáva A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Ivan Zámečník Místopředseda: Mgr. Alena Pěkná Třídní: Mgr. Veronika Šmejkalová Místnost: 401 - Cizí jazyky

Více

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324. Výroční zpráva

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324. Výroční zpráva Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 1. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 1. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 1. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 1. pololetí školního roku 3/4 Počet žáků : 31 z toho dívek: 8 chlapců: 3 ubylo: přibylo: 1 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I. Základní charakteristika školy Vyšší odborná škola a Střední pedagogická škola 794 01 Krnov, Jiráskova 1a právní forma: příspěvková organizace IČO: 00 60 12 92 IZO

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky - V8.A

Rozpis studentů u maturitní zkoušky - V8.A Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Radim Kryštov pr. - Chemie 8:30 8:45 Mgr. Lenka Spilková / Ing. Věra Čapková / pr. - Biologie 10:00 10:15 Mgr. Kateřina Pavlasová / Halina Hendruková / Katrin Sedláčková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod Wolkerova 2941 580 01 Havlíčkův

Více

Nicolle Süssová sp. - Anglický jazyk 9:30 9:50 Mgr. Věra Šimůnková / Mgr. Vojtěch Šrámek / Markéta Vránová. Petra Soukupová

Nicolle Süssová sp. - Anglický jazyk 9:30 9:50 Mgr. Věra Šimůnková / Mgr. Vojtěch Šrámek / Markéta Vránová. Petra Soukupová Termín: pondělí 27. 5. 2013 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:30 Denní vyhlášení výsledků: 12:50 sp. - Český jazyk a literatura 7:35 7:55 Mgr. Marie Šírová / Mgr. Milada Junková / sp. - Český jazyk

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02 V Kraslicích dne 4. 10. 2002 Ve školním roce 2001/02 bylo v naší škole otevřeno 25 tříd, do kterých bylo zapsáno 554 žáků na začátku školního roku

Více

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 1. Charakteristika školy: Základní škola v Dubenci je úplná základní škola vyučující ve šk.

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov srpen 2005

Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov srpen 2005 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2004/2005 Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov srpen 2005 2 Výroční zpráva Základní umělecké školy Plumlov za školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001 podle zákona č. 139/95 Sb., 17, pís. e a) Mendelovo gymnázium, Opava (MGO) Komenského 5, Opava, 746 01 škola s právní subjektivitou

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: 30. 9. 2015...... razítko podpis Obsah výroční

Více

Ocenění NFGB. Broumov, 31. října 2014 Stará radnice

Ocenění NFGB. Broumov, 31. října 2014 Stará radnice Ocenění NFGB Broumov, 31. října 2014 Stará radnice Správní rada NF GB předsedkyně Ing. Zdena Cikrytová členové MUDr. Luboš Hovorka RNDr. Karel Pelán Mgr. Jiří Ringel RNDr. Jan Strašil Ing. Lenka Zálišová

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o. ZN: MZ2016/008 Určení oponentů maturitních prací ve školním roce 2015/2016 Podle 15 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb. o podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitou, ve znění pozdějších

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky 4.A

Rozpis studentů u maturitní zkoušky 4.A Gymnázium Sušice, Fr.Procházky 324 Třída: 4A4 - čtvrtá A (rok nástupu 2010) Třída: **4.A4 - čtvrtá A (rok nástupu 2008) pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. František Novák Místopředseda: Mgr.

Více

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Místo konání: Lyžarský areál Zadov - Kobyla Datum konání: 25/01/2013 Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Kategorie: Lyže M1 1 153 HLÁVKA Vítězslav 1986 CZE CZP Brno 00:37.16

Více

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 O B S A H Část Strana 1. Základní údaje 3 1. 1 Základní údaje o škole 3 1. 2 Základní údaje o zřizovateli 3 1. 3 Údaje o školské radě 3 1. 4

Více

VÍTĚZOVÉ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE MATEMATICKÝ KLOKAN 2008 - KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

VÍTĚZOVÉ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE MATEMATICKÝ KLOKAN 2008 - KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VÍTĚZOVÉ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE MATEMATICKÝ KLOKAN 2008 - KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ NÁZEV SOUTĚŢE Kategorie Umístění Jméno a příjmení Vysílající škola MATEMATICKÝ KLOKAN klokánek Ulman Jiří ZŠ Jičín, Ţeleznická

Více

Rozpis studentů u ústní maturitní zkoušky

Rozpis studentů u ústní maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Pavel Antoch (4.A) pr. - Maturitní práce s obhajobou 8:20 8:25 Ing. Jitka Sýkorová / Mgr. Lucie Michael Makula (4.A) pr. - Maturitní práce s obhajobou 8:40 8:45 Ing.

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Sídlo Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 1. 6. 2009 dopoledne Petra Zuzana Svobodová (4.A) Český jazyk a literatura 7:30 7:45 Mgr. Libuše Kovářová / Mgr. Andrea Zadinová / Anglický jazyk 8:30 8:45 Mgr. Silvie Průchová / Mgr. Diana

Více

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2855/2011-25-Ca-ÚŘSP-Vyro-/ Pozořice, dne: 19.9.2012 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226 055

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Termín: pondělí 25. 5. 2015 dopoledne Denní porada vyučujících: 15:10 Denní vyhlášení výsledků: 15:25 Viktorie Jindrová (4.CG) pr. - Zeměpis 7:45 8:00 pr. - Anglický jazyk 9:30 9:45 sp. - Německý jazyk

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Třída: 4.AG - Gymnázium (rok nástupu 2011) Předseda: Mgr. Ivan Šupík Místopředseda: Mgr. Věra Houdková Třídní: Mgr. Eva Plhová Místnost: D5 - pečovatelství sp. ANJ Anglický jazyk - Mgr. Milena Šmehlíková

Více

3.1. Výsledky soutěží a olympiád 7 3.2 Přehled aktivit 11

3.1. Výsledky soutěží a olympiád 7 3.2 Přehled aktivit 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 Výroční zpráva Základní školy Nové Veselí byla zpracována na základě vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

7. ZŠ - naše úspěchy 2004-2014

7. ZŠ - naše úspěchy 2004-2014 7. ZŠ - naše úspěchy 2004-2014 Obsah Sportovní... 2 Přírodní vědy... 11 Společenské vědy... 15 Ostatní... 17 Pro přesun klikněte na požadovanou kategorii. Sportovní 14.10.2014 2.místo, kraj Přespolní běh

Více

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí školní rok 2012/2013 1. Základní údaje Název školy: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí Sídlo: Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, PSČ 561 64 Kontakty:

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora Masarykovo náměstí 1 Nové Dvory 285 31 Telefon 327 571262 e-mail: zsndvory@seznam.cz bankovní spojení: KB Kutná Hora, 51-6080480207/0100 IČ:

Více

66-52-H/01 11 ARANŽÉR ŠVP: Designér v reklamě

66-52-H/01 11 ARANŽÉR ŠVP: Designér v reklamě 66-52-H/01 11 ARANŽÉR ŠVP: Designér v reklamě Název předmětů 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem Český jazyk a literatura 2 2 2 6 Anglický/Německý jazyk 2 2 2 6 Základy společenských věd 1 1 1 3 Chemie

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

Praktická maturitní zkouška

Praktická maturitní zkouška Místnost: 21 - Učebna č. 21 ve 3. posch. Třída: 2PA - Podnikání (rok nástupu 2012) ZIKMUND LADISLAV VÝDUCHOVÁ PETRA VILÍMKOVÁ TEREZA VARGOVÁ NIKOLA TOMANOVÁ MICHAELA TODÁKOVÁ OLGA ŠTĚDRONSKÝ ROBIN ŠÍSTKOVÁ

Více

Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium

Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium P. č Příjmení Jméno Typ studia Skupina Učebna Čas zahájení 1 Bednaříková Andrea čtyřleté Čtvrtek A 4117 14:30 2 Bednaříková Nikol čtyřleté Čtvrtek

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Rozpis studentů u maturitní zkoušky Lepařovo gymnázium Jičín, Jiráskova 30 Třída: 4.A - čtvrtá A (rok nástupu 2009) Předseda: Mgr. Lenka Zychová Místopředseda: RNDr. Jaroslav Šolc Třídní: PhDr. Hana Zikmundová

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012 P L Z E Ň S K Ý povolen za okres / kraj ne Valečková Štěpánka Domažlice/Plzeňský Plzeň-jih/Plzeňský Růžková Pavla Domažlice/Plzeňský Plzeňs-sever/Plzeňský Kacerovská Kristýna Domažlice/Plzeňský Klatovy/Plzeňský

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok

Výroční zpráva školy. za školní rok Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151 tel.: 499881138, tel.+fax: 499884875 e-mail: blahovkaupice@volny.cz; zakouril@zsbcupice.cz web: www.zsbcupice.cz zřizovatel: Město Úpice Výroční zpráva

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve školním roce 2006/2007 Projednáno v pedagogické radě : dne 28.8. 2007 ve Školské radě : dne 9. 10.2007 1 Obsah: A) Charakteristika

Více

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 UMÍSTĚNÍ ŢÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŢ NA VÝZNAMNÝCH SOUTĚŢÍCH A PŘEHLÍDKÁCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 Robert Marczak klavírní spolupráce paní

Více

Přehled prospěchu třídy 1. 2. pololetí školního roku 2011/12

Přehled prospěchu třídy 1. 2. pololetí školního roku 2011/12 Přehled třídy 1. 2. pololetí školního roku 211/12 řádný termín zpracováno dne: 1.1. 212 Mgr. Zdráhalová Jana Počet žáků celkem: 29 z toho dívek: 12 chlapců: 17 Občanská výchova Informatika a výpočetní

Více

1. benefiční aukce. www.zszebetin.cz Křivánkovo náměstí 11, Brno, T: 546 217 127, E: info@zszebetin.cz Zřizovatelem školy je městská část Brno-Žebětín

1. benefiční aukce. www.zszebetin.cz Křivánkovo náměstí 11, Brno, T: 546 217 127, E: info@zszebetin.cz Zřizovatelem školy je městská část Brno-Žebětín Třída: 5.A Bartoň Martin, 5. A Čmelová Klára, 5. A Bílá Marcela, 5. A Kohl Štěpán, 5. A Fraňková Romana, 5. A Třída: 5.A Kuchaříková Klára, 5. A Svobodová Simona, 5. A Zaplatilová Eva, 5. A Mička Filip,

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8

České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8 České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8 1 50 m Volný způsob Ženy 1. Lefnerová Hana 85 UHK :27.99 2. Nývltová Alena 82 MU :29.25 3. Turická Veronika 83 OU :29.73 4. Žizlavská Monika 83

Více

Školní rok 2013/2014

Školní rok 2013/2014 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Střední školy stavební - HORSTAV Olomouc Školní rok 2013/2014 pracoviště školy: U Hradiska 4 Gorazdovo nám. 1 779 00 Olomouc 772 00 Olomouc IČ 713 40 807 tel: 585 206

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 Cheb a/ charakteristika školy b/ přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva c/ údaje o pracovnících

Více

Přehled opravných zkoušek

Přehled opravných zkoušek Antoňuk Milan P3A učebna Základy informačních systémů 29.08.2014 09:15 uč. 301 zkouška v náhradním Účetnictví a daně 29.08.2014 12:00 uč. 304 1. opravná zkouška Bilka Olaf P3A učebna Český jazyk a rétorika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM. Gymnázium, Most, ČSA 1530. Školská rada

GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM. Gymnázium, Most, ČSA 1530. Školská rada Gymnázium, Most, ČSA 1530 Školská rada Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem (dále jen zřizovatel) VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tento volební řád vydal zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 25. 5. 2015 dopoledne Adéla Pírková (4.C) pr. - Dějiny výtvarné kultury 8:20 8:40 {Vkre} Mgr. Martin Dvořák / MgA. Lubomír Ančinec / pr. - Technologie 9:10 9:30 {knih} Jaromíra Slívová

Více

Ocenění NFGB. Broumov, 8. listopadu 2012 Stará radnice

Ocenění NFGB. Broumov, 8. listopadu 2012 Stará radnice Ocenění NFGB Broumov, 8. listopadu 2012 Stará radnice Správní rada NF GB předsedkyně Ing. Zdena Cikrytová členové MUDr. Luboš Hovorka RNDr. Karel Pelán Mgr. Jiří Ringel RNDr. Jan Strašil Ing. Lenka Zálišová

Více

Středoškolský Pohár 2012

Středoškolský Pohár 2012 Středoškolský Pohár 2012 Dívky 1 Gymnázium Vlašim 6425 11 3 1 2 OA Vlašim 5490 12 3 2 3 Gymnázium Benešov 5202 12 3 3 4 VOŠ a SZeŠ Benešov 4935 11 3 4 5 OA Neveklov 4482 11 3 5 6 SOŠ Benešov 3871 12 3

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 23. 5. 2016 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:10 Denní vyhlášení výsledků: 12:15 Terezie Kerdová sp. - Český jazyk a literatura 8:10 8:30 Mgr. Dana Patočková / Mgr. Kristýna Tejnická

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ Sídlo: Šestajovice, Komenského 158 (ZŠ) Právní forma: právnická

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

stský ú Kancelá tajemníka Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Odbor finan Odbor správní

stský ú Kancelá tajemníka Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Odbor finan Odbor správní Městský úřad MěÚ - budova Radnice Ing. Bradáč František starosta 566 781 001 MěÚ - budova Radnice Komínek Josef místostarosta 566 781 002 MěÚ - budova Radnice Hortová Alena sekretariát 566 781 155 MěÚ

Více

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Hostibejcké schody - výsledky Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Adam David 2:48 Andr Václav 1:21 Bačo Jan 2:09 Balcar David 1:50 Bartoš Pavel 1:33 Bartůšek Josef 1:47 Baška

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Obsah: A. Charakteristika školy... 2 B. Vzdělávací program školy... 2 C. Personální obsazení školy... 5 D. Přehled počtů tříd, žáků a statistika

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči o studium budou v obou oborech vzdělání konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího řízení Osmileté

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary

Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 Mgr. Jan Musil, ředitel školy V Jáchymově, 3.10.2007 Strana 1 (celkem 9) 1. Základní údaje o škole

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600007081 Název školy: Gymnázium, Kolín III, Žižkova 162 Zkušební místo: Gymnázium, Kolín III, Žižkova 162 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle

Více

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY Myšáci dívky 2003 a mladší Pořadí Jméno rok Klub 1 Keliárová Barbora 2004 A Ski Třebíč 11 30 30 30 8 13 18 24 123 164 8 2 Slováčková Tereza 2004 Sokol Předklášteří 30 30 30 30 30 120 150 5 3 Kůpová Sára

Více

Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2005/2006

Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2005/2006 Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2005/2006 a) Základní údaje o škole název: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec

Více

Harmonogram ústních maturitních zkoušek

Harmonogram ústních maturitních zkoušek Třída: 4.C - čtyřleté matematické (rok nástupu 2012) Termín: pondělí 16. 5. 2016 dopoledne Jan Kučera sp. - Český jazyk a literatura 7:40 8:00 PhDr. Milena Štáfková / Mgr. Eliška Čáslavská / pr. - Fyzika

Více

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 jméno stát instituce Balev Anna USA Baslerová Helena Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků, Vídeň Basler Richard Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků,

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Ročník 2014/15 Číslo : 16 Trutnov 22.03.2015

Ročník 2014/15 Číslo : 16 Trutnov 22.03.2015 Česká kuţelkářská asociace ZPRAVODAJ 2.KLZ skupina A Ročník 2014/15 Číslo : 16 Trutnov 22.03.2015 Druţstvu SKK Rokycany stačí k vítězství ve skupině a postupu do 1. KLZ v posledních dvou zápasech získat

Více

Kategorie 1. - 2005 a mladší MIX. Kategorie 2. - 2004 / 2003 MIX. Kategorie 3.D - 2002 / 2001 dívky

Kategorie 1. - 2005 a mladší MIX. Kategorie 2. - 2004 / 2003 MIX. Kategorie 3.D - 2002 / 2001 dívky Výsledky Kulatého desetiboje 2008 - jednotlivci Kategorie 1. - 2005 a mladší MIX Basket Fotbal Tenis Florbal Lacrosse Kuličky Golf Kuželky Petan. Ciky 1. Natálie Hudousková 8 4 10 4 10 0 0 1 2 6 45 2.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Název: Kapacita: Spojení: Základní škola 750 ţáků ZŠ Komenského 4 Telefon: 515 531

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY Školní rok 2015/2016 Třída Obor 4. VE 4. OA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252

IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 Leonardo da Vinci projekty mobilit IVT (2005 2014) Erasmus+ projekty mobilit IVT (2014 2015) OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, ŠAMÁNKOVA, LIBEREC IČO - 467 479 66 IZO

Více

Česká zahradnická akademie Mělník střední škola a vyšší odborná škola příspěvková organizace (zkratka ČZA Mělník)

Česká zahradnická akademie Mělník střední škola a vyšší odborná škola příspěvková organizace (zkratka ČZA Mělník) Česká zahradnická akademie Mělník střední škola a vyšší odborná škola příspěvková organizace (zkratka ČZA Mělník) www.zas-me.cz Informační zpravodaj p r o r o d iče a žáky střed n í š k o l y č.20 Školní

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008541 Název školy: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Zkušební místo: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního

Více

ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček

ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 Vypracoval : Mgr. Josef Špaček NEDVĚDICE ZÁŘÍ 2009 OBSAH 1. Základní údaje charakteristika školy 3 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy

Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled

Více

Soutěž ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů. krajské kolo, ZUŠ Karviná-Mizerov, 11. 12.3.2010 VÝSLEDKOVÁ LISTINA - dřevěné nástroje

Soutěž ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů. krajské kolo, ZUŠ Karviná-Mizerov, 11. 12.3.2010 VÝSLEDKOVÁ LISTINA - dřevěné nástroje 1.c Duo flétna, klavír Kateřina Prymusová Pavel Štěpánek ZUŠ V. Vančury, Háj ve Slezsku Lucie Mičková Lenka Jakšová Veronika Schreierová ZUŠ V. Kálika, Opava Kateřina Machů Klára Věntusová Lucie Drabčíková

Více

Přebory Středočeského svazu karate 2015 13. června 2015 109 závodníků z 10 klubů

Přebory Středočeského svazu karate 2015 13. června 2015 109 závodníků z 10 klubů KATA mladší žáci -9 let. Svatek Svatopluk. Pečenka David. Benda Lukáš. Pečenka Antonín Přebory Středočeského svazu karate 0. června 0 09 závodníků z 0 klubů mladší žákyně -9 let. Nosálková Anna. Pechová

Více