Stálé Okénko Seniorům

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stálé Okénko Seniorům"

Transkript

1 Červen 2011 Stálé Okénko Seniorům 27 Najdete uvnitř: Některé akce zblízka Příspěvky od Vás Žena ve středověku II. část Zjistili jsme 10 největších světových náboženství - Cyril a Metoděj - Léčivé rostliny - Slovo na závěr - Vydává G-centrum Tábor, Středisko sociálních služeb jako OBČASNÍK pro táborské seniory

2 Červen rovná se konec školního roku žádné domácí úkoly, zkoušení, písemky apod. Po obdržení vysvědčení na školáky čekají dva (doufejme, že slunečné) měsíce volna. I když nemáte stejné stresy jako tito školáci jste na tom obdobně. V červnu se naposledy sejdeme v rámci Diskusních pořadů a Akademie III. věku a poté Vás čekají dva měsíce prázdnin bez přednášek. Doufáme, že to máte opačně než děti školou povinné a budete se těšit na brzké setkání :o) Děkujeme všem, kteří se účastní akcí Střediska sociálních služeb se stejným nadšením jako je pro Vás připravujeme. A nezapomínejte, že jsme a budeme vždy rádi za jakékoli připomínky a náměty. Budeme se na Vás opět těšit na zářijových akcích Střediska sociálních služeb. Přejeme příjemné prožití letních dnů. PhDr. Jaroslava Kotalíková (ředitelka G centra Tábor) a Mgr. Alena Kubíková Libuše Dědičová Markéta Blažková, DiS. 3

3 NĚKTERÉ AKCE Z BLÍZKA: Literárně hudební podvečer: Vítání jara (4. dubna 2011) 4

4 Diskusní pořad (12. dubna 2011) Miluše Hejná: Velikonoční vazby 5

5 Závěrečný literárně hudební podvečer (18. dubna 2011) Mgr. Jiří Kohout: Jak se rodí kniha z rukopisu 6

6 Vítání jara U Dvou koček (19. dubna 2011) 7

7 Diskusní pořad (10. května 2011) Ranč Větrovy 8

8 Setkání 80-ti a víceletých občanů města Tábor (31. května 2011) 9

9 Výlet do Loučně (7. června 2011) 10

10 Příspěvky od Vás: Opomíjené táborské osobnosti (část devátá) František Křižík (8. července1847 Plánice 22. ledna 1941 Stádlec u Tábora) František Křižík byl významný český elektrotechnik a vynálezce, který měl významný podíl na rozvoji českého elektrotechnického průmyslu. Byl nazýván českým Edisonem (dokonce se narodil ve stejném roce jako T. A. Edison). Křižík sám sebe nepokládal za dobrého studenta. Na gymnáziu neodmaturoval a na techniku byl přijat jako mimořádný posluchač. Největšího úspěchu dosáhl v roce 1880 za vynález nového druhu obloukové lampy. Křižíkova sláva stoupala. Navrhl a zrekonstruoval osvětlení a světelnou fontánu na pražské jubilejní výstavě v roce Za peníze za patenty obloukové lampy v cizině vybudoval vlastní továrnu. Následovaly další úspěchy: osvětlení Národního divadla, elektrické tramvaje v Praze, vybavil 130 elektráren. Portrét Františka Křižíka od ateliéru Šechtl a Voseček v Táboře. Pravděpodobně vyfoceno roku 1902 během stavby elektrické dráhy z Táboru do Bechyně. stavba mostu Bechyňské dráhy v Táboře Dostáváme se k tomu, proč máme v Táboře Křižíkovo náměstí. Křižíkovým dílem je první elektrifikovaná trať Království českého, vedoucí z Tábora do Bechyně. 29. prosince 1900 bylo povoleno vypracování projektu, 4. září bylo vydáno stavební povolení. V dubnu 1902 byla

11 zahájena stavba a 1. června 1903 se konala zkušební jízda a pravidelná doprava byla zahájena 21. června Původní dopravu zajišťovaly dva elektrické motorové vozy. Trať vede přes údolí Lužnice po železničním mostě a zde vidím druhé Křižíkovo elektrárna v Táboře 1903 dílo, které pochází též z roku 1903 železniční most. Řeku překlenuje ocelový dvouobloukový železniční most s horní mostovkou. Na obou březích jsou podpěrné pilíře. Dráha měla vlastní elektrárnu, umístěnou na břehu Lužnice, která zásobovala elektrickou energií kromě trati také městské osvětlení a různé živnostenské provozovny. Křižík přes všechny životní úspěchy byl však hluboce zadlužen. Po tom, co Pražská banka v lednu 1917 převzala Křižíkův podnik do svých rukou a vzala mu to, co měl rád, odchází do ústraní. Zemřel ve věku 94 let 22. května 1941 ve Stálci a byl pochován na vyšehradském Slavínu. most Bechyňské dráhy přes Lužnici 1903 Sto let starý vtip Povolená rychlost elinky byla 25 km a v zatáčkách jen 15 km. A to se i našim předkům zdálo pomalé, tak přátelé strojvedoucího mu radili, aby si dal dopředu křenovou placku a dozadu malé boty, protože křenová placka táhne a malé boty tlačeji. (Jindřich Raschel, G centrum Tábor) 12

12 Socha Antonína Švehly Antonín Švehla ( ), původně sedlák, politicky se začal angažovat v desátých letech 19. století, muž 28. října, poslanec, poslanec Národního shromáždění, předseda agrární strany, ministr vnitra, od roku 1922 byl 3x předsedou vlády. Zemědělstvo kraje táborského mu postavilo památník v nadživotní velikosti. Pomník byl odhalen 30. června Bronzová socha, dílo táborského sochaře Jana Vítězslava Duška ( ) byla umístěna před budovou zemědělské školy s nápisem Zemědělské Táborsko svému vůdci na kamenném soklu, přičemž na samotném zvýšeném kvádrovém podstavci stálo označení Antonín Švehla sedlák a státník. Ale brzy po německé okupaci byla bronzová socha z podstavce sejmuta a po celé období druhé světové války ukrývána. Po osvobození v roce 1945 nastaly dlouhé dohady, co se Švehlovou sochou. Prostor před zemědělskou školou byl vyřešen v roce 1949 v podobu, kterou má dodnes. Socha byla umístěna v Táborské radnici. Uvažovalo se umístit danou plastiku po levé straně Švehlova mostu. V důsledku následujících politických událostí socha zmizela neznámo kam. (Jindřich Raschel, G centrum Tábor) 13

13 Žena ve středověku II. část V minulém čísle jsme si povídali o postavení žen ve středověku a raném novověku. Při té příležitosti jsme si uvedli názory učenců na ženy a jejich postavení ve světě. Upřímně řečeno, milé dámy, které z Vás se jejich názory líbily, ta ať zvedne ruku. Žádná? Ani se Vám nedivím. Uvědomme si však, prosím, že jednou věcí byla teorie církevních učenců a druhou věcí obyčejný život. Proto se pojďme na ten obyčejný život podívat. Základem jeho bylo manželství, jediná jistota ve světě ženy. Jestli příjemná jistota, posuďte sami. Církev se po dlouhá staletí pokoušela přinutit lidi k uzavírání manželství před tváří boží a s církevním požehnáním. Přesto v Čechách i po r. 1039, kdy vstoupil v platnost zákoník knížete Břetislava, který povoloval pouze jednu manželku a nařizoval formální sňatek, přetrvávalo mnohoženství a manželství bez požehnání církve. Takovéto svazky církev považovala za hříšné a nepřípustné. A protože právoplatně uzavřený sňatek znamenal legální a jedinou cestu ke zplození dědice titulu, či majetku, tajné obřady bez kněze probíhaly hlavně v nižších vrstvách společnosti. Při uzavření manželství se ovšem dbalo ještě na jednu věc. Ve vyšších kruzích narození dědice znamenalo naději na zachování majetku a moci v budoucnosti, šlechtické rodiny a bohatí měšťané požadovali, aby nevěsty byly panny. Muži chtěli mít jistotu, že jejich majetek zdědí jejich syn a ne bastard. Napadlo Vás, že podobný požadavek byl kladen i na muže? Kdepak! Muž mohl mít milenku, dokonce milenky, a bývalo takřka pravidlem, že měl i nemanželské děti. Ti bohatí své syny zabezpečili a zajistili jim slušné živobytí. Levoboček krále Přemysla Otakara II., Mikuláš, se stal vévodou opavským, založil větev přemyslovského rodu a ke svému původu se hrdě hlásil. Moc a autorita církve se neprojevovala pouze v podobě ritu uzavření manželství, nýbrž i v oblastech nejintimnějších. Církev se dokonce pokoušela ovlivňovat sexuální život manželů a předepisovala polohy, které nejsou proti přirozenosti a neuráží tak Boha. Zároveň nemělo docházet k pohlavnímu styku v době ženiny menstruace, protože narozené děti by byly zrůdné a s podivem zodpovědnost za toto nesl muž. O dodržování těchto příkazů se toho příliš neví, ale co víme téměř s jistotou je, že se dodržovaly jiné zásady církve. Ty nařizovaly, že se manželé nesmí milovat v době Adventu a v době Postu. V tomto období nemělo docházet ani k uzavírání sňatků. Manželství se uzavíralo pouze z jednoho účelu, kterého jsme se již několikrát dotkli, vedly k němu i milostné praktiky a z žádného jiného důvodu se provozovat 14

14 nesměly. Ano, tušíte správně, jedná se o narození dítěte. Jinak bylo obcování považováno za hřích! Kvůli vysoké úmrtnosti dětí v novorozeneckém věku, strávila žena polovinu svého života těhotná. Řekněme, že když se vdávala v sedmnácti a nezemřela při porodu nebo jiné nemoci, její plodné období bylo tak do třiceti sedmi let. V tomto období pak porodila deset a více dětí. Ovšem nejen vysoká úmrtnost dětí byla v té době běžná. Neméně vysokou úmrtnost nalezneme i u rodiček. Při porodu, nebo v jeho důsledku, zemřelo mnoho žen, i královen, které měly nejlepší dostupnou péči. Guta Habsburská, která za dobu devítiletého manželství s králem Václavem II. porodila deset dětí, se ve vysokém stupni těhotenství musela zúčastnit korunovace a záhy po porodu dcerky Guty zemřela v šestinedělí. Třetí žena Karla IV., Anna Svídnická, zemřela, po dvou úspěšných porodech, během třetího porodu i s dítětem. Zajímavým bodem pro nás jistě bude i pohled na právní záruky, jež manželství poskytovalo. Kanonické církevní právo opět znevýhodňovalo postavení ženy v manželství. Manželské spory se řešily církevními soudy, soudy partikulárními, městskými a vrchnostenskými. Církev v dominantních sporech povolovala i rozluku, výjimečně i nižším vrstvám. Častější rozluka manželství byla v královských rodech, kde nemohly být počaty děti. Jenže toto nemohlo být udáno jako důvod žádosti o rozluku. Proto se používaly se různé úhybné manévry. Například rozluka manželství již zmíněného Přemysla Otakara II. s jeho první ženou Markétou Babenberskou byla uskutečněna na základě toho, že Markéta nebyla před sňatkem vyvázána z řeholního slibu. Ve skutečnosti byla o mnoho let starší a nemohla Přemyslovi poskytnout dědice. A navrch církev dávala muži absolutní moc nad svou ženou. Pokud žena muže neposlouchala, ten mohl použít i fyzické násilí k její výchově, alespoň podle Tomáše ze Štítného a Jana Husa. A to byli jedni z nejosvícenějších mužů své doby a Jan Hus se k ženám obracel jako ke svým věrným souputnicím. Hranice únosnosti tělesných trestů pro manželku byla dána jejím přežitím! Oproti tomu pokud měla žena problémy se svým mužem, neměla si na něj stěžovat ani jej pohánět před soud, ale měla se obrátit o útěchu 15

15 k Bohu. Podívejme se na konkrétní případ. Roku 1482 se Dorota z Miličína obrátila na soud a žádala o rozluku se svým manželem, který jí uštědřil ránu sekerou a zranil ji nožem. Manžel se k tomu přiznal, ale rozluku nechtěl. Soud uznal, že se takto chovat neměl, přesto manželství rozloučeno nebylo a Dorota musela se svým mužem zůstat. Ovšem našly se i hrůznější konce domácích rozmíšek a žárlivosti. Důra Šimková na trápení v Táboře r vyznala: It. že žala trávu ve křoví a Chmel vyšel a dal jí zdravení. A tu se jí ptal Kdo tě odpustil žíti? A v tom vyskočil její muž, Šimek, a udeřil na Chmela sekerou, i chybil se ho. A potom se chumelili spolu, tak až Chmel obrátiv se Šimka zabil. Potom po smrti jeho, muže svého, šla s Chmelem pryč. A tak ta Důra Šimková měla za to pardus a cejch a uši uřezány jí. Tento trest následoval i přesto, že Chmel její verzi potvrdil (a můžeme věřit, že v mučírně se nelže), dokonce řekl, že ho nenaváděla k tomu, aby zabil jejího muže, který ji podezříval z nevěry. Další žena, Dorota, poddaná pana Míčana z Roztok, na žebříce stržena i pálena se přiznala, že opustila manžela i čtyři děti a utekla s Janem Rychtářem, který opustil svou ženu a dvě děti. Ukradli, co se dalo a odešli. Zůstali ve mlýně v Humpolci. Oba byli zatčeni. Zároveň byla obviněna z čarodějnictví, protože léčila nemocné, radila, jak vrtět smetanu atd. Ani na mučení se však nepřiznala, že by kdy čarovala. Trestem jí bylo, že roku 1603 byla zahrabána zaživa. O konci Jana Rychtáře zprávy nemáme. V tomto případu jsme narazili na dvě skutečnosti. Za prvé se jedná o hrůzné tresty pro ženy, které se provinily proti dobrým mravům a zákonům, a za druhé se nám zde objevuje otázka čarodějnictví. Otázka, která dlouho děsila celou Evropu, nejen Čechy. Otázka, kterou se budeme zabývat v dalším čísle. Mgr. Pavla Dědičová Slova slavných: I lež je pravdou, když rozkazuje mocnější. 16 P. Syrus

16 Zjistili jsme, pro Vás Tato rubrika by Vám měla nabídnout nejrůznější zajímavosti, které jsme objevili v knihách, časopisech, na internetu 10 největších světových náboženství Ať se to někomu líbí nebo ne, náboženství jsou jedním z nejdůležitějších hybatelů vývoje lidstva. Na jedné straně se snaží vykonávat dobré a prospěšné věci, na straně druhé v nich nalezneme tmářství a náboženské války. K nějaké institucionalizované víře se hlásí šest sedmin veškeré světové populace, takže tento fenomén se nedá přehlížet. Vydejme se nyní s 21. stoletím na procházku po největších světových náboženských systémech Křesťanství Počet vyznávajících: Období vzniku: přelom letopočtu Lokace: západní svět, Rusko, Latinská Amerika, střední a jižní Afrika, Filipíny Asi málokterá jiná postava zasáhla do dějin tolik jako Ježíš z Nazaretu. Právě na základě jeho filosofie vzniklo náboženství, které v současnosti vyznává téměř třetina veškerého lidstva. Navzdory určitým rozdílům mezi jednotlivými církvemi se křesťané v naprosté většině shodují v tom, že existuje pouze jeden Bůh, ovšem ve třech osobách: jako Bůh Otec, Syn a Duch svatý. Podobně jako u jiných velkých institucionalizovaných náboženství došlo i zde v toku dějin k řadě mocenských bojů, jejichž výsledkem bylo jeho rozštěpení. Křesťanství lze rozdělit na tři hlavní směry: západní katolictví, východní pravoslaví a protestantství, vzniklé během reformace v 16. století. Tyto směry se od sebe liší různým chápáním vztahu věřících a církve, od čehož se odvozuje i různá církevní organizace. Starší církve katolická a pravoslavná jsou organizovány hierarchicky, a to buď s jediným nejvyšším představitelem, kterým je u katolíků papež, nebo ve velkých, obvykle územních, patriarchátech. Protestantské církve se dělí na církve episkopální (anglikáni, luteráni), kde je větší skupina místních církví podřízena biskupovi, a církve presbyteriální, kde je každý sbor 17

17 do značné míry samostatný a jen někde si zástupci sborů volí představenstva, například národních církví. V USA pak najdeme řadu naprosto nezávislých křesťanských církví. Mezi evropské země, kde se téměř 100 % obyvatel hlásí ke křesťanství, patří například Polsko, Španělsko, Irsko, Dánsko nebo Rumunsko. Islám Počet vyznávajících: Období vzniku: 7. století Lokace: západní, střední a jihovýchodní Asie, severní Afrika Ač se to v současnosti na první pohled nezdá, islám má s křesťanstvím, ba i s judaismem, řadu věcí společných. Jak židovský Starý zákon, tak Ježíš Kristus hrají ve vyznání muslimů významnou úlohu. Podle islámské tradice však Židé a křesťané zkreslili zjevení daná Bohem skrze proroky, a to buď změnou textu, nesprávnou interpretací, a nebo obojím. Prorok Mohamed, jemuž podle muslimů Bůh nechal zjevit posvátnou knihu Korán, se tak vrací k původní víře, kterou už vyznávali předchozí prorokové islámu, mimo jiné Abrahám, Mojžíš a také Ježíš Kristus. Ani islám není jednotný, dělí se na dva hlavní proudy. Ten silnější okolo 85 procent představují sunnité. Druhý pak tvoří šíité, kteří jsou soustředění především v Íránu. K rozštěpení obou větví došlo již hned po Mohamedově smrti, během bojů o uznání jeho nástupnictví. Často se hovoří o tom, že islám není tolerantní. Muslimové nejsou o nic méně tolerantní než třeba křesťané, extremisty však nalezneme všude. V islámském světě je navíc extremismus často živen mocenskými a politickými zájmy. Je ovšem pravdou, že vyznavači islámu a křesťanství se příliš nemilují. V některých zemích je islám státním náboženstvím i základem zákonodárství, Sem mimo jiné patří Írán, Saúdská Arábie, Pákistán nebo Kuvajt. Hinduismus Počet vyznávajících: Období vzniku: 1. tisíciletí př. n. l. Lokace: Indie Hinduismus není náboženstvím v západním slova smyslu. Sami hinduisté jej vnímají jako pojetí vesmírného řádu, zákonů přírody i společnosti. Jedná se tedy spíše o nábožensko-sociální systém, který v sobě zahrnuje právní a společenské normy. Většina hinduistů vyznává víru, že stvořitelem světa byl bůh Brahma. Vzhledem k tomu, že hinduisté nevnímají čas lineárně, ale cyklicky, věří, že svět je periodicky ničen a znovu obnovován. Podstatnou hinduistickou myšlenkou je nauka o reinkarnaci. Lidská duše se podle ní po smrti znovu narodí do jiného těla. Člověk si svými činy 18

18 vytváří buď dobrou, nebo špatnou karmu, která se postupně hromadí. Bůh v tomto ohledu nehraje žádnou roli, podle hinduistů tak zkrátka fungují přírodní zákony. Čínské tradiční náboženství (taoismus, konfucianismus aj.) Počet vyznávajících: Období vzniku: století př. n. l. Lokace: Čína Zajímavé filosoficko-náboženské směry vznikaly i v Říši středu. Za zakladatele taoismu je považován Lao-c, byť historická existence této postavy nebyla nikdy doložena. Je možné, že autorství jeho díla patří více lidem. Taoismus nechává věci, tak jak jsou. Tao na věci nepůsobí, ani se do nich nevměšuje, ale ponechává je jejich vlastnímu vývoji, a tak dosáhne výsledku přirozeně. Moudrost podle Lao-c není to samé jako vědění a chytrost. Pravá moudrost má spočívat v prázdné mysli, oproštěné od vědění, neboť vědění a poznání jsou zavádějící. Podle legendy se Lao-c měl setkat i s dalším významným myslitelem té doby, s Konfuciem. Ten kladl důraz na odpovědnost, pozitivní postoj ke světu, ale i podřízenost řádu. Čínská náboženství se od těch evropských v mnohém liší. Nejsou institucionalizována v podobě církví, obřady typu mší se zde nekonají. Komunistická Čína se snažila tradiční náboženství vymýtit, zvláště tvrdě v tomto ohledu postupoval Mao Ce-tung. V současnosti jsou represe přece jen trochu menší a zájem o tyto směry mezi Číňany vzrůstá. A nejen mezi Číňany, taoismus proniká i do západního světa. Buddhismus Počet vyznávajících: Období vzniku: 5. století př. n. l. Lokace: Indie, Srí Lanka, východní Asie Buddhismus se mezi Evropany stal v poslední době celkem módní záležitostí. Siddhártha Gautama, známý pod jménem Buddha, by se nad tím asi pousmál. Buddhismus je označován jako ateistické náboženství, ačkoli v mnoha buddhistických textech se lze setkat s bytostmi, které nežijí přímo na tomto světě. Ale i tyto bytosti jsou nakonec smrtelné. Jako ateistické náboženství lze buddhismus označit také proto, že k dosažení osvobození není třeba víra v boha. Buddhismus odmítá kastovní systém, který prosazují hinduisté, naopak hlásá osvobození od utrpení v podobě nekonečného koloběhu života a smrti. Mírumilovná buddhistická filosofie leckomu leze na nervy, zvláště pak čínským vládním místům. Čína je již do roku 1959 protiprávně 19

19 okupuje Tibet, kde se nacházejí významná buddhistická centra. Byť se Tändzin Gjamcch, 14. dalajlama, setkává ve světě s podporou, Tibeťané a pochopitelně i místní buddhisté jsou i nadále pronásledováni. Sikhismus Počet vyznávajících: Období vzniku: 16. století Lokace: Indie Potkáme-li člověka s dlouhými vlasy a vousy, který má na hlavě turban a u pasu dýku, můžeme si být stoprocentně jisti, že se jedná o přívržence sikhismu. Toto náboženství je relativně mladé, jeho zakladatelem byl myslitel Guru Nának, který žil mezi roky 1469 a Známým sikhským symbolem je chrám Gurudvara, který stojí ve městě Amritsar v indickém státě Paňdžáb. Je pokryt měděným plechem, který je pozlacen několika tunami zlata. Sikhové podle své víry usilují o jednotu s Bohem, jejich život je založen na poctivé a tvrdé práci, lásce ke všem lidem a službách lidstvu. Indie je zemí mnoha náboženství, což vede k řadě konfliktů. Ovšem sikhové a hinduisté se navzájem respektují. Chrámy obou náboženství si jsou vzájemně otevřené, sikhové navštěvují hinduistické mandiry a hinduisté sikhské gurudváry zcela běžně. Početná sikhská komunita žije i na britských ostrovech. Judaismus Počet vyznávajících: Období vzniku: konec 2. tisíciletí př. n. l. Lokace: Izrael, USA, židovské diaspory po celém světě Judaismus společně s křesťanstvím a islámem patří do skupiny tzv. abrahámovských náboženství. Přes řadu odlišností mají abrahámovská náboženství řadu společných znaků. Především je spojuje víra v jednoho osobního Boha, přičemž Bůh je zároveň chápán jako tvůrce a soudce světa a člověka. Starý zákon, jak jej známe z bible, jsou v podstatě dějiny izraelského lidu. Základem této víry je tóra, Boží zákon, který Bůh předal Mojžíšovi. Judaismus je z abrahámovských náboženství nejstarší. I zde funguje několik proudů, například ultraortodoxní judaisté dokonce odmítají existenci státu Izrael. Na druhé straně se nacházejí přívrženci liberálního judaismu, který je otevřený i moderním trendům. 20

20 Skrze křesťanství a islám judaismus nepřímo ovlivnil podstatnou část celosvětové populace. Ve všedním životě existuje řada zdánlivě běžných věcí, které svůj původ čerpají z židovské a biblické tradice, například sedmidenní týden. Džinismus Počet vyznávajících: Období vzniku: 5. století př. n. l. Lokace: Indie, východní Afrika Indická náboženství se od těch abrahámovských v mnohém liší a ani džinismus není výjimkou. Neexistují zde žádní kněží, ani dogmata, hierarchie, ba dokonce ani bůh. Pokud už má mít něco božskou podstatu, je to život jako takový. Respekt k životu je zde mj. vyjadřován tak, že džinističtí mniši nosí před ústy a nosem roušku, aby náhodou nevdechli živého tvora. Není třeba dodávat, že každý vyznavač džinismu je vegetarián. I džinisté se dělí na dvě větve, ta liberálnější část připouští možnost spásy cestou askeze i pro ženy a je umírněnější ve svých zásadách. Džinističtí mniši vedou velmi asketický život. Žádná světská rozkoš pro ně neexistuje, musí dodržovat pevné morální zásady. Po složení slibu si mnich vytrhá vlasy, dostane misku na almužny a koště, kterým pak před sebou zametá cestu, aby omylem nešlápl na nějakého mravence. Ortodoxní vyznavači džinismu pak pijí pouze filtrovanou vodu. Ač hinduista, některými prvky džinismu se nechala inspirovat i velká postava indické historie Mahátma Gándhí. Bahá`í Počet vyznávajících: Období vzniku: 19. století Lokace: Indie, USA, minority po celém světě Abrahám, Mojžíš, Buddha, Kršna, Zarathuštra, Kristus, Mohamed. Všechny tyto postavy hrají důležitou roli v náboženství zvaném Bahá`í. Všichni jmenovaní byli podle vyznavačů této víry Božími posly. Posledním v řadě pak má být Mírzá Husajn `Alí, zvaný Bahá`u`lláh ( ), zakladatel tohoto náboženství. ten v roce 1863 veřejně oznámil, že jeho příchod představuje naplnění proroctví všech předchozích náboženství. A co Bahá`í hlásá? Jednotu lidstva, odstranění všech forem předsudků, odstranění extrémů bohatství a chudoby, rovnost mužů a žen a světový mír. Bahá`í se staví proti extremismu v jakékoli podobě a jeho vnitřní organizace je na rozdíl od mnoha jiných náboženství celkem demokratická. Na místní a národní úrovni jsou každoročně voleni z řad všech věřících zástupci do tzv. duchovních rad, které spravují administrativní záležitosti daného společenství. Na mezinárodní úrovni stejným způsobem probíhá volba každých pět let ze všech Bahá`í věřících světa je volen Světový dům spravedlnosti se sídlem v izraelské Haifě. 21

21 Čeondoismus Počet vyznávajících: Období vzniku: 19. století Lokace: Korea Specifickým korejským náboženstvím je čeondoismus nebo též čchondoismus. Ten v sobě spojuje mnoho prvků z jiných náboženských směrů, podepsaly se na něm buddhismus, křesťanství i taoismus nebo korejský tradiční šamanismus. Vyznává jej celých 12 procent veškeré korejské populace, jinde však rozšířen není. Za jeho vznikem stojí hnutí Donghak, které vedlo během 19. století řadu rebelií proti zkorumpovanému státu. Termín Cheondogyo doslova znamená náboženství nebeské cesty. V Jižní Koreji dokonce funguje politická strana, která sdružuje vyznavače této víry. Zdroj: časopis 21. století. Číslo 5/2010. Vyšlo Slova slavných: Nejvíc se nebojíme toho, že bychom mohli být nedokonalí. Nejvíc se bojíme toho, že bychom mohli být nekonečně mocní. Naše světlo, ne naše temnota, nám nahání největší strach. Nelson Mandela 22

22 Další zajímavost Cyril a Metoděj Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj, označováni někdy jednoduše jako bratři ze Soluně, jsou známí jako Apoštolové Slovanů nebo také Slovanští věrozvěstové. V rámci své misie na Velké Moravě vytvořili písmo hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk. Svatý Konstantin (řecky Κωνσταντίνος, Konstantinos), zvaný Filosof (826 nebo 827 v Soluni 14. února 869 v Římě), mladší z obou bratrů, byl profesorem filosofie v Konstantinopoli, roku 855 vstoupil do kláštera. Byl pouze mnichem, ačkoliv celý středověk byli oba bratři považováni za biskupy. Znovu vstoupil do kláštera před svou smrtí v Římě, kde přijal řeholní jméno Cyril (řecky Κύριλλος, Kyrillos; latinsky Cyrillus), pod nímž je známější. Svatý Metoděj (řecky Μεθόδιος, Methodios; latinsky Methodius) (815 v Soluni 6. dubna 885 na Moravě), starší bratr Konstantina, byl zpočátku byzantským státním úředníkem, později mnichem, diakonem a nakonec prvním moravsko-panonským arcibiskupem. Svatí Cyril a Metoděj. Obraz polského malíře Jana Matějky z roku 1885 Až do poloviny 19. století byli svatí Cyril a Metoděj běžně označováni staročeskými jmény Crha a Strachota. Crha vzniklo z Cyril; Strachota špatným překladem: řecké Methodios bylo mylně přikloněno k latinskému metus ( strach ) a přeloženo. Papež Jan Pavel II. je v roce 1980, společně se svatým Benediktem a později dalšími světicemi, prohlásil spolupatrony Evropy. Česko slaví svátek Cyrila a Metoděje 5. července, stejně tak římští katolíci v některých zemích (jinde jejich svátek připadá na 14. únor). Jsou hlavními patrony Moravy. 23

23 Období před misiemi (do roku 860) Bratři pocházeli z řecké Soluně, z rodiny hodnostáře Byzantského císařství. Podle některých pramenů a na základě jejich znalostí slovanského jazyka se soudí, že jejich matka byla slovanského původu. Metoděj se původně věnoval, jako jeho otec, činnosti ve státní správě (dosáhl postavení místodržitele v Bithýnii, byzantské zemi na pobřeží Černého moře). Svého povolání se však zřekl, odešel do bithýnského kláštera a stal se mnichem. Konstantin vystudoval teologii, filozofii a literaturu v Cařihradu a stal se profesorem filozofie. Po ukončení studií byl vysvěcen na kněze. V roce 855 se připojil k Metodějovi a také vstoupil do kláštera. Misie na Krymu (Chazarská říše, r. 860) Okolo roku 860 byli oba bratři vysláni byzantským císařem na misijní cestu k Chazarům na poloostrov Krym. Stalo se tak po prvním nájezdu Rusů na Cařihrad. Mise obou bratří měla proto za úkol v prvé řadě obnovit spojenectví s Chazary. Chazaři byli jediným nehebrejským etnikem, které hromadně přijalo židovské vyznání a to se stalo státním náboženstvím tohoto útvaru. Vedle politického úkolu, kterým byla společná obrana proti nájezdům, měli oba bratři i úkol náboženský (tzv. chazarská polemika). Při této cestě se bratrům podařilo nalézt a vyzvednout z moře ostatky svatého papeže Klimenta I., které pak údajně přinesli na Velkou Moravu, snad na Hradisko svatého Klimenta. Podle legendy je při své cestě do Říma vzali s sebou jako dar papeži a jsou dnes uloženy v bazilice svatého Klimenta nedaleko Kolosea. Pozvání, vyslání a příprava (862) V roce 862 vyslal kníže Velké Moravy Rostislav poselstvo k byzantskému císaři Michaelovi III. s prosbou o vyslání duchovních, kteří by vedli bohoslužby v slovanské řeči a položili tak základy vlastní církve na Velké Moravě. Obyvatelé Velké Moravy se již v té době sice seznámili s církevním učením misionářů z Východofranského království, ale kníže Rostislav se obával politického a náboženského vlivu německých kmenů, a tak ze země nechal latinsky mluvící kněze vyhnat. Díky znalosti jazyka byli pro tuto misi vybráni právě Konstantin a Metoděj. Při přípravách Konstantin sestavil nové písmo (hlaholici) pro slovanský jazyk a společně s bratrem Metodějem přeložili do staroslověnštiny liturgické knihy potřebné pro konání bohoslužeb. Příchod na Velkou Moravu (863) Na Velkou Moravu dorazili bratři na jaře 863 (Konstantin pravděpodobně v hodnosti presbytera/kněze a Metoděj patrně jako jáhen). (Byzance nemohla vyslat biskupa jak žádal Rostislav neboť neměla o poměrech na Moravě představu, a dostala by se tím do konfliktu s Římem. Díky tomu ale misie Konstantina a Metoděje nevzbudila podezření u frankských kněží, a K+M mohli zprvu nerušeně pracovat.) 24

24 Pracovali zde s velkými úspěchy, protože vedli kázání i vyučování bratří ve staroslověnštině. V roce 864 ale napadl Ludvík II. Němec Velkomoravskou říši a kníže Rostislav byl nucen přiznat vazalství vůči Východofranské říši a umožnit návrat latinským kněžím. Brzy po jejich příchodu zpět do země došlo ke svárům dvou koncepcí latinské a staroslověnské. Cesta do Říma a Cařihradu, schválení staroslověnštiny papežem (867) V roce 867 byli již duchovní, kteří byli vzděláváni bratry, dostatečně připraveni na vysvěcení na kněze a biskupy. Spolu s Konstantinem a Metodějem se rozhodli pro cestu do Cařihradu, kde mělo vysvěcení proběhnout. Protože cesta přes Balkán byla obtížná, rozhodli se cestovat do Benátek a odtud lodí do Cařihradu. Při pobytu v Benátkách se však dozvěděli, že Cyril a Metoděj v Římě v Byzanci proběhl státní převrat a císař Michal III. který je poslal na Velkou Moravu, byl zavražděn; a dále že byl z patriaršího trůnu sesazen jejich přítel patriarcha Fótios, jehož misionáři bratři byli. V témže roce byli pozváni papežem Mikulášem I. Svatý otec totiž věděl, že ti dva Byzantinci káží na Velké Moravě v nepovoleném jazyce. Konstantin vzal s sebou kosti svatého Klimenta jako dar papeži. Cestovali přes země Kocelovy a Benátky. Při jejich cestě do Říma však Mikuláš I. zemřel a jeho nástupcem se stal Hadrián II., který jim vyšel vstříc před brány Říma, poklonil se Klimentovým ostatkům a přijal své hosty s velkolepostí hodnou králů. V učených disputacích se pak Konstantinovi podařilo v Římě obhájit před papežem a všemi církevními otci oprávněnost slovanské liturgie přímo dokonale. A protože Konstantin byl nejen duchovní, ale i skvělý diplomat, byla staroslověnština bulou slavnostně povolena jako bohoslužebný jazyk. V pozadí stála pravděpodobně také snaha papeže o získání spojence v byzantském císaři Basileiosovi I. v boji proti mohamedánům, kteří v té době ohrožovali Itálii. Konstantinův vstup do kláštera v Římě, řeholní jméno a smrt (869) "V Římě se zdrželi bratří až do roku 869," říká Palacký. Konstantin však ochuravěl, odřekl se další práce ve Slovanstvu, těžce nemocný (vyčerpaný mj. i neustálými hádkami se západním klérem, který na něho zle dotíral kvůli tomu, že se na Moravě slouží bohoslužby v místním jazyce, kdežto tito západní klerici (trojjazyčníci) trvali na tom, že se bohoslužby smějí vykonávat jen v těch třech jazycích, v nichž nechal Pilát napsat nápis na Kristův kříž: hebrejsky, řecky a latinsky; sv. Konstantin-Cyril tento názor nazýval pilátnictvím a trojjazyčnou herezí ). Před svojí smrtí, v době, kdy již věděl, že zemře, vstoupil Konstantin do kláštera a přijal 25

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 1 Velkomoravská říše Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Velká Morava první státní útvar na našem území existuje okolo

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116 Velkomoravská říše Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116 Pojem Velkomoravská říše, popř. Velká Morava není oficiálním názvem, ale pouze ustáleným označením historiků pro státní útvar, který vznikl v první

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

4.2.2.. Poznávej světová náboženství doporučená vzdělávací oblast, předmět

4.2.2.. Poznávej světová náboženství doporučená vzdělávací oblast, předmět 4.2.2.. Poznávej světová náboženství doporučená vzdělávací oblast, předmět cíl aktivity rozvíjená klíčová kompetence pomůcky doba trvání aktivity organizace základy společenských věd, soudobý svět, člověk

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Buddhismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. FUZHEADO. wikimedia [online]. [cit. 7.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:buddha_lantau.jpg

Více

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Světová náboženství Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_12 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky Velkomoravské říše a jejími panovníky Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Název dokumentu: Velkomoravskáříše. PhDr. Jana Burianová. Autor: šablony: III/2 VY_32_INOVACE_DE.S9.07. 2 vacíoblast: Člověk a společnost Dějepis

Název dokumentu: Velkomoravskáříše. PhDr. Jana Burianová. Autor: šablony: III/2 VY_32_INOVACE_DE.S9.07. 2 vacíoblast: Člověk a společnost Dějepis Číslo šablony: Číslo materiálu: III/2 Název dokumentu: VY_32_INOVACE_E.S9.07 Velkomoravskáříše Autor: Ročník: Phr. Jana Burianová 2. Vzdělávac vacíoblast: Vzdělávac vacíobor: Člověk a společnost ějepis

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_344 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

ČASOPIS ZŠ DEBLÍN 9. číslo. (červen 2012)

ČASOPIS ZŠ DEBLÍN 9. číslo. (červen 2012) ČASOPIS ZŠ DEBLÍN 9. číslo (červen 2012) OBSAH 1. MĚSÍC ČERVEN...3 Charakteristika... 3 Pranostiky... 3 Významné události... 4 Narození a úmrtí významných osobností... 4 2. STALO SE...5 Mezinárodní den

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku je autokefální, tzn. zcela samostatnou církví, nezávislou na pravoslavných církvích v jiných zemích.

Více

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Česká republika - demokratický stát - republika - vyspělý stát z hlediska

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Kopřiva dvoudomá. VY_52_INOVACE_101 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

Kopřiva dvoudomá. VY_52_INOVACE_101 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Kopřiva dvoudomá VY_52_INOVACE_101 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Kopřiva dvoudomá - Urtica dioica L. Kopřivovité (Urticaceae) Charakteristika

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK LanguageFamiliesoftheWorld VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK Základní otázky Odkud si přinesli Indoevropané svůj prajazyk? Kolik lidí na Zemi mluví indoevropskými jazyky? Která rodina

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Velehradská bazilika od severovýchodu.

Velehradská bazilika od severovýchodu. Velehradská bazilika od severovýchodu. Pohled na areál kláštera Velehrad od východu. Kovové předměty z doby Velkomoravské. Nahoře vlevo: gombík a prsten zdobený granulací, Mikulčice, 9. stol. Nahoře vpravo:

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Památník pochodu smrti Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Historie Židů a jejich příchod do Čech dříve království v Palestině později podrobení

Více

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B České země do vymření Přemyslovců Benjamin Březina, 4.B Slované v temných staletích 6.-7. stol. Stěhování národů V 6. stol (odhad 535) nahrazení germánského obyvatelstva slovanským Střet s Avary První

Více

PODMÍNKY. celostátní neomezené anonymní soutěže na umělecký návrh zlaté 10 000 Kč mince k 1150. výročí příchodu věrozvěstů Konstantina a Metoděje

PODMÍNKY. celostátní neomezené anonymní soutěže na umělecký návrh zlaté 10 000 Kč mince k 1150. výročí příchodu věrozvěstů Konstantina a Metoděje ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA PODMÍNKY celostátní neomezené anonymní soutěže na umělecký návrh zlaté 10 000 Kč mince k 1150. výročí příchodu věrozvěstů Konstantina a Metoděje V Praze v dubnu 2012 PODMÍNKY celostátní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28 Judaismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Judaismus patří ke světově rozšířeným monoteistickým náboženstvím důraz na posvátný biblický text, zejména Tóru opírá především o náboženské právo a dodržování

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Jahodník obecný. VY_52_INOVACE _94 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

Jahodník obecný. VY_52_INOVACE _94 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jahodník obecný VY_52_INOVACE _94 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jahodník obecný Fragaria vesca L. Růžovité (Rosaceae) Charakteristika

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku 03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Úvod Má práce má název Hlavní mezníky při studiu člověka

Více

Po stopách svatých Cyrila a Metoděje informace a zamyšlení na téma Cyril a Metoděj 1150 let od jejich příchodu

Po stopách svatých Cyrila a Metoděje informace a zamyšlení na téma Cyril a Metoděj 1150 let od jejich příchodu Po stopách svatých Cyrila a Metoděje informace a zamyšlení na téma Cyril a Metoděj 1150 let od jejich příchodu Životopis Sv. Cyrila a Metoděje Svatí Cyril a Metoděj se narodili v řecké Soluni. Pocházeli

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více