Posvátný kruh života Návrat do Jednoty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posvátný kruh života Návrat do Jednoty"

Transkript

1 Návrat do Jednoty Big Eagle Big Eagle's Call Moudrost obsažená v Medicínském kruhu pomáhá pochopit naši cestu, smysl života i neměnné zákony Univerza. Medicína = Energie = Uzdravení = Moc Mým záměrem i posláním je seznámit tě s Medicínou Posvátného kruhu života a přivést tě na Cestu, vedoucí do středu kruhu, k Jednotě a Moudrosti. Tam se pak pro tebe změní celý svět. Website:

2 Obsah Příčina a následek...4 Posvátný kruh života...5 Medicína kruhu...5 Dar zrození...7 Máme moc se rozhodnout...7 Čtyři posvátné stezky...8 Zákony kruhu...9 Řeč symbolů...10 Moudrost kruhu...11 Návrat do Jednoty...12 Na počátku je vždy myšlenka...12 Dva světy...13 I rozhodnutí je myšlenka, která tvoří...15 Pravé Uzdravení a Skutečný Uzdravovatel...16 Dosažení středu...17 Cesta Velkého Orla...19 Objevování světa...19 Zrání záměru...19 Očista...21 Strava a vědomí...21 Myšlenky se šíří sdílením...22 Osvobození...23 Existence v Jednotě

3 Píseň Modlitby...24 Nemůžeš neuspět

4 Příčina a následek Láska je hnací síla světa, příčina a následek všech harmonií. Rúmí L áska je pravou příčinou vzniku ebooku, který právě čteš. A stane se také jeho následkem, pokud Jí to umožníš. To, co zde předkládám, je má zkušenost, mé poznání a má interpretace Řeči Ticha, kterou ke mně promlouvá Hlas z Věčnosti. Jsou zde obsaženy také informace z jiných zdrojů, které přicházely a stále přichází, vždy v pravý čas, aby potvrdily nebo doplnily mé poznání. Big Eagle Petr Big Eagle Borovec 2015 (Wanblitanka) Cell Phone: Website: 4

5 M Posvátný kruh života edicínský kruh je darem 1 pocházejícím od Stvořitele. Symbol kola a rovnoramenného kříže 2 se objevuje u mnohých, dnes již zaniklých civilizací. Tyto duchovně vyspělé civilizace však většinou neměly potřebu uchovávat slova psanou formou. A tak se v ucelené podobě zachovala jen Moudrost Medicínského kruhu, aniž by se z ní podařilo egu člověka vytvořit zinstitucionalizované náboženství, církev nebo doktrínu. Medicína kruhu Medicínský kruh 3 je posvátný symbol, používaný původními obyvateli severoamerického kontinentu, zejména kmeny z Velkých plání, a reprezentuje všechny znalosti o Universu. Symbol Medicínského kruhu je složen z vnějšího kruhu, a z horizontální a vertikální přímky, které tvoří rovnoramenný kříž. Kruh představuje posvátnou hranici Symbol Medicínského kruhu Země, označovanou také jako kruh Tance Slunce 4 nebo Posvátné kolo. Představuje kontinuální vzor běžného života a smrti 5. Horizontální a vertikální přímky představují čtyři Posvátné stezky 1 Darem Stvořitele je také například Bragavadgíta nebo současné dílo Kurz zázraků. 2 Symbol Slunečního kříže (angl. Solar Cross). 3 V doslovném překladu Medicínské kolo (angl. Medicine Wheel). 4 Tanec Slunce je také posvátný iniciační obřad bojovníka na jeho cestě za Vizí. 5 V Buddhismu se tento kontinuální vzor nazývá Sámsára. 5

6 Slunce a člověka. Jejich překřížení označuje střed Země, místo, na kterém se nacházíme, když ve svém vnitřním Tichu navážeme spojení se Stvořitelem, například při modlitbě. Střed kruhu tedy reprezentuje Stvořitele 6, Zdroj všeho, ale také Posvátný oltář, místo, nacházející se uvnitř nás, kde je Stvořitel přítomný. Těsně u středu se nachází vnitřní kruh, který představuje Jednotu veškerého Stvoření. Jeho součástí je Matka Země, ze které pocházíme, Otec Slunce, který je zdrojem energie Medicínský kruh Slunečního Medvěda a tedy i života na planetě, a Babička Měsíc, která vládne živlu vody, tvoří přílivy, odlivy, a je královnou noci a všech nočních tvorů. Dále jsou ve vnitřním kruhu zastoupeny jednotlivé klany, spojené s jedním ze čtyř živlů 7. Každý z nás je součástí jednoho ze čtyř klanů, a to určitým způsobem určuje jeho roli na Zemi. Je to Klan Želvy, spojený s elementem Země, Klan Žáby, spojený s elementem vody, Klan Buřňáka, spojený s elementem ohně a Klan Motýla, spojený s elementem vzduchu. Motýl je také chápán jako symbol transformace, žába jako symbol očisty a buřňák jako symbol protikladů, iniciace a životní síly. 6 V křesťanské terminologii se používá termín Bůh. Lao 'C Jej pojmenovává TAO. Nepředstavitelný, neuchopitelný, nepochopitelný a nepojmenovatelný Zdroj všeho projeveného i neprojeveného. V jazyce Lakotů se používá výraz Tunkasila, který znamená také prapředek. 7 Jednotlivými živly nebo-li elementy jsou: Země, voda, oheň a vzduch. 6

7 Dar zrození Od Stvořitele dostáváme dar zrození a rodíme se někde na vnějším obvodu Posvátného kruhu života, v jednom z 12 měsíců a s jedním ze čtyř Velkých darů: Moudrost - Velké srdce - Síla - Odvaha Tyto aspekty, měsíc, náš Velký dar a také klan, do značné míry určují naši jedinečnou životní cestu, vedoucí po jedné ze čtyř Posvátných stezek do středu kruhu. Máme moc se rozhodnout Většina příslušníků vyspělé a civilizované společnosti bílého muže 8 stále bezcílně bloudí životem někde blízko vnějšího obvodu kruhu. Jsou přesvědčeni, že jsou jen tělem, a toto jejich rozhodnutí o vlastní bezmoci 9 (ne-moci) má za důsledek, že jejich životní cesta je ovládána egem, tedy osudem, všemožnými vnějšími vlivy, náhodami, těmi druhými... Jen my sami máme moc se rozhodnout a vydat se na cestu 10, vedoucí ze šíleného světa ega, z oddělenosti, strachu a neustálého boje, do světa Harmonie, Lásky a Vnitřního Míru v Jednotě. ašim jediným životním úkolem je vydat se na cestu, vedoucí do středu kruhu, k Posvátnému oltáři a Nspojení s Velkým Duchem Tento termín používám pro označení člověka s prázdným místem v srdci, ovládaného egem, který ke všemu přistupuje jako k mrtvé hmotě a mechanickému stroji. 9 Doslovně: Vzdání se pravé Moci, která pochází od Stvořitele. 10 V křesťanské terminologii se používá termín Pokání. 11 Také: dosažení Moudrosti, Osvícení nebo Poznání toho, čím skutečně Jsme. 7

8 Čtyři posvátné stezky Na naší jedinečné cestě, vedoucí po jedné ze čtyř Posvátných stezek, nám vždy pomáhá příslušný Duch ochránce a Duch větru: Na východní Posvátné stezce, která je cestou mentálního uzdravení a vede od jasnosti skrze moudrost až k osvícení, nás provází Východní vítr a Orel Skalní. Touto cestou kráčel například Buddha. Na jižní Posvátní stezce, která je cestou emočního uzdravení a vede od růstu skrze důvěru k lásce, nás provází Jižní vítr a Kojot. Touto cestou kráčel například Ježíš. Na západní Posvátné stezce, která je cestou duchovního uzdravení a vede od zkušenosti skrze introspekci k síle, nás provází Západní vítr a Medvěd Grizzly. Touto cestou kráčel například Bódhidharma, který se zasloužil o rozšíření introspektivního Zen Buddhismu. Na severní Posvátné stezce, která je cestou fyzického uzdravení a vede od očisty skrze znovuzrození až k nevinnosti, nás provází Severní vítr a Bílý Bizon. Touto cestou kráčeli mnozí světci. Ochránci na Posvátných stezkách 8

9 Více než tisíc let starý Medicínský kruh v Bighorn Mountains Svou cestu si nemůžeme vybrat sami, stejně jako si nemůžeme vybrat talenty, které jsme obdrželi společně s Darem zrození. Naše cesta je určena Stvořitelem a je součástí Plánu našeho návratu 12. Větry jsou symbolem změn a toho, co k nám přichází. Příslušný zvířecí totem je pak symbolem, popisujícím vlastnosti jedné ze čtyř Posvátných stezek 13. Zákony kruhu V Medicínském kruhu jsou zachyceny zákony plynutí času (ráno, poledne, večer a půlnoc), střídání ročních období (jaro, léto, podzim a zima), jednotlivá období našeho života (dětství, mládí, zralost a stáří), čtyři části nás samotných (mentální, emoční, duchovní a fyzická), čtyři elementy (vítr, voda, oheň a a země), čtyři světové strany (východ, jih, západ a sever), a také zákon tvoření. Stejně, jako se neustále střídají jednotlivá roční období, střídají se také období růstu, zrání, sklizně a odpočinku. Období objevování neprojeveného potenciálu, inspirace, období utváření záměru, 12 Křesťanská terminologie hovoří o Božím plánu Spásy, Moudrost Medicínského kruhu o naší Cestě ke hvězdám. 13 Tak například Kojot je vnímán jako velký šprýmař a podvodník. Mohu to potvrdit z vlastní zkušenosti. Než jsem se dostal k Jednotě vnitřního kruhu, přinášel mi Kojot vše o co jsem žádal, a pak sledoval, jak jeho dary využívám ke svému uzdravení. A stejně rychle a nečekaně, jak ke mně jeho dary přicházely, ode mně většinou zase odešly, abych měl možnost zjistit, že o ně vlastně ani nestojím :-) 9

10 období zrání a postupného projevování záměru, a období realizace a sklizení plodů. A kromě nich jsou zde zachyceny ještě další cykly, například vliv jednotlivých elementů, nebo jednotlivých fází Měsíce. Všechny určitým způsobem ovlivňují naše životy. Řeč symbolů K popisu se v Medicínském kruhu používají namísto slov zvířecí, rostlinné a minerální totemy. Vezmeme-li do úvahy, že všechno, co existuje, je jen projevená nebo neprojevená forma energie, pak už veškerá hmota představuje určitý symbol této energie, která stojí za formou v pozadí. A slova jsou jen další symboly, popisující symboly. Jejich vypovídací schopnost je tedy velmi omezená a značně nepřesná. Diagram Medicínského kruhu Slunečního Medvěda Řeč Jednoty je nekonečně abstraktní, plynoucí a plná laskavého humoru. Naproti tomu, řeč ega je velice konkrétní, přesná, strnulá a přísná. Je proto daleko vhodnější naučit se Moudrost Posvátného kruhu života vnímat (vidět a cítit 14 ), respektovat a žít. 14 Mám zde na mysli zejména náš duchovní zrak, třetí oko, pocity vnímané skrze čakru srdce, a také skrze čakry, umístěné v dlaních. 10

11 Moudrost kruhu Moudrost obsažená v Medicínském kruhu nám pomáhá pochopit naši cestu, smysl našeho života i neměnné zákony Stvoření. Medicínský kruh může být fyzickým silovým místem, usnadňujícím spojení se Zdrojem, ale také místem, nacházejícím se uvnitř nás samotných. Medicínský kruh je cestovní mapou našich životů. Pomáhá nám udržet správný směr a kráčet po Dobré cestě 15 do středu Posvátného kruhu života, k našemu Pravému Životu, Pravému Místu a k Pravé Moudrosti. Medicína = Energie = Uzdravení = Moc Původní obyvatelé severoamerického kontinentu používají termín Rudá cesta (angl. Red Road). 16 Pravá Moc, stejně jako Pravé Myšlenky, Pravá Láska a všechno Pravé Stvoření, nepochází z těla ani z mysli ega, ale od Stvořitele, ze Zdroje všeho, a šíří se od Něj k veškerému Stvoření. 11

12 K Návrat do Jednoty plnému pochopení významu Moudrosti obsažené v Medicínském kruhu, je zapotřebí našeho opraveného vnímání 17. Svět ega je proti skutečnosti Pravého Stvoření obrácený doslova naruby. Tak například to, na co zaměřujeme svou pozornost, ve skutečnosti jen posilujeme. Činíme to projeveným a tedy i skutečným. Zaměřujeme-li svou pozornost na šílený svět ega a na jeho problémy, ve skutečnosti vše jen více posilujeme. Činíme to pro nás více skutečným namísto toho, abychom vše změnili tam, kde jedině to změnit lze. Na počátku je vždy myšlenka V Pravé skutečnosti světa neexistují kromě Zákonů kruhu žádné vnější vlivy, které by ovlivňovaly naše životy. Neexistuje žádná náhoda ani osud. Za všechno, co zažíváme, nemůže ono 18 ani oni 19. To, co zažíváme, je pouhou projekcí. Svět, a všechno, co obsahuje, 17 Oprava našeho vnímání je obsahem díla Kurz zázraků. Dílo obsahuje číslovaných stránek, a kromě teoretické části obsahuje také 365 praktických cvičení. Tento kurz se nedá vyučovat. Lze se jej jen učit - žít :-) (Obecně platí, že kniha vhodná právě pro nás, k nám prostě nějakým způsobem přijde sama.) 18 Ono = vnější vlivy (globální oteplení, ekonomické a finanční krize, nezaměstnanost, konflikty, války i přírodní katastrofy...) 19 Oni = ti druzí, ti ostatní (politici, vláda, nadnárodní korporace, bankéři...) 12

13 je dokonale čistým zrcadlem, odrážejícím všechny naše myšlenky, pocity a emoce. Ať už to jsou vědomé nebo nevědomé role, vzorce myšlení a chování, nebo hluboce potlačená a skrytá emoční zranění. Svět se přizpůsobuje tomu, co sami vyzařujeme. Všechno na něm i v něm je jen vnějším projevem našeho nitra a našeho popisu světa 20. Lidé si mylně myslí, že přitáhnou k sobě to, co v životě chtějí, ale já hluboce věřím, že to, co chceme, k sobě nepřitáhneme. Přitahujeme jen to, co jsme. Dva světy Dr. Wayne W. Dyer Žádná Nová Země zřejmě nevznikne. A už vůbec ne z nějaké vyšší moci 21, nebo jen tak, sama od sebe. Není to totiž zapotřebí. Všechno už tady je, dané jednou pro vždy, dokonalé a neměnné. To jen my vnímáme a tvoříme realitu světa zkresleně, skrze filtr svého ega 22. To, co sami ze sebe vyzařujeme, ovlivňuje realitu, kterou následně vnímáme a zažíváme Popis světa tvoří naše přesvědčení a jednotné paradigma, které je nám neustále podsouváno, a v němž jsme neustále utvrzování, zejména prostřednictvím médií. Média za nás doslova vytvářejí obraz (popis) našeho světa. 21 Mám na mysli obecně rozšířenou představu o zázračné záchraně shůry : oni nebo ono nás to zachrání :-) 22 Osho hovoří o projekci ega, Toltékové zase o kouřovém zrcadle. 23 Tak například, když jsem podrážděný a agresivní, potkávám lidi, kteří mi můj vnitřní stav 13

14 měníme-li svůj vnitřní stav, své myšlenky, emoce a tedy i to, co vyzařujeme, promítne se naše vnitřní Zzměna vně. A pak se pro nás změní celý svět. Už dávno nejsme civilizací Pravých lidských bytostí. Jsme civilizací ega, která spotřebovává mnohonásobně více, než kolik skutečně potřebuje, a která nerespektuje život, ani neměnné zákony Stvoření. Jsme civilizací ne-mocných (bezmocných) lidských bytostí, které ztratily svou Pravou Identitu, svou svobodu, radost, pocit štěstí, svůj Vnitřní Mír i smysl života. Stále více nás trápí nejrůznější obavy a strach. Jsme stále více apatičtí, nerozhodní a nevidíme žádná smysluplná řešení. Život lidských bytostí může na Zemi zaniknout, budeme-li pokračovat v tom, co děláme. A také pokud se budeme nenávidět natolik, že budeme zánik života považovat za jediné východisko ze situace, do které jsme se dostali. ivot na Zemi však může také pokračovat a vzkvétat, pokud se ovšem rozhodneme pro změnu tam, kde Ž jedině vše změnit lze. V našich myslích a srdcích. zrcadlí. Jsou podráždění a agresivní, stejně jako já. A naopak, když v sobě mám Klidnou Radost a Vnitřní Mír, budu do reality svého života přitahovat situace i lidi, kteří budou tento můj vnitřní stav odrážet. Naše myšlenky koagulují, přitahují se a shlukuj. Jinými slovy: Podobné se přitahuje. 14

15 I rozhodnutí je myšlenka, která tvoří Návrat do Jednoty nespočívá v napodobovaní vnějších projevů starých, duchovně nesmírně vyspělých civilizací, jejich rituálů nebo jejich tradičního způsobu života. Spočívá ve změně našeho vnímání. Spočívá v uvědomění si skutečnosti světa a tedy i toho, že všechno živé na Zemi je nedílnou součástí nás samotných. Jen to, že se vzájemně doplňujeme ve své nenapodobitelné jedinečnosti, vytváří dokonalou harmonii a rovnováhu, a umožňuje pokračování života Pravých lidských bytostí na Zemi. Potřebujeme se tedy rozhodnout, zda setrváme ve světě ega, nebo se rozhodneme pro návrat do Jednoty, pro cestu, vedoucí do středu Posvátného kruhu života a k tomu, čím skutečně Jsme. Abychom se však mohli navrátit k našemu Pravému životu, k existenci, která je ve vzájemném souladu a spojení s veškerým Stvořením, musí z nás být nejdříve odstraněno všechno, co lidské ego stvořilo: nejrůznější iluze a pravdy, přijatá přesvědčení i naučené schematické vzorce myšlení a jednání. Ty vědomé i ty nevědomé, které jsou potlačené a ukryté před námi samými někde hluboko uvnitř nás. 15

16 Teprve pak se opět staneme tím, čím jsme vždy byli, a čím jsme nepřestali být. Z nevědomých 24, se znovu staneme Vědomými Tvůrci a Mistry každého přítomného okamžiku života 25. Všechno skutečné, Pravé Stvoření, Pravá Moc, Pravé Myšlenky i Pravá Láska, totiž nepochází z ega a ze slabé síly těla, ale jen z Ducha, tedy ze Zdroje. Pravé Uzdravení a Skutečný Uzdravovatel Cesta vedoucí do středu Posvátného kruhu života, je cestou odevzdání se vedení Velkého Ducha Ducha Svatého 26, cestou otevírání se, naslouchání hlasu svého srdce, svým myšlenkám, pocitům a řeči světa 27. Vydat se na Cestu znamená stát se bojovníkem, kterého už neovládají rozkazy, nejrůznější vnější okolnosti, ani mysl ega, ale který v každém přítomné okamžiku zcela vědomě ovládá svou 24 Pojem nevědomý zde znamená nebýt si vědom toho, čím skutečně Jsem, nebýt si vědom svých Pravých schopností a Moci. 25 Fraktální uspořádání času, jak o něm hovoří například Terence McKenna, je ve skutečnosti uspořádáním spíše cyklickým. Zákony Kruhu jsou na věky neměnné. Je to nejspíše cyklus, který však během svého vývoje vnímáme odlišně zejména díky tomu, jak odlišně vnímáme samotné plynutí času. Čas se skládá ze segmentů jednotlivých přítomných okamžiků. Plynutí času je tedy tvořeno obdobími, ve kterých dokážeme udržet svou stálou pozornost, a tedy i své vědomí v přítomném okamžiku. Každý další přítomný okamžik představuje další segment času. Proto se nám zdá, že nám, zejména v různých situacích, plyne čas různou rychlostí. Bezčasovost (tedy Věčnost) znamená trvalé udržení pozornosti v jediném přítomném okamžiku. Jinými slovy: Během našeho vývoje, resp. našeho návratu k tomu, čím skutečně Jsme, jsme si jednak stále více vědomi sami sebe, ale jsme stále déle ukotveni v jednom přítomném okamžiku. To může vytvářet zdání fraktálního plynutí času, resp. jeho zrychlování. Opět to však není žádný vnější vliv, ale jen odraz našeho vědomí, promítnutý do vnější reality světa :-) 26 Velký Duch, v jazyce Lakotů nazývaný Wakan Tanka (znamená to také Velké Tajemství), je v křesťanské terminologii nazýván Duchem Svatým. Je Hlasem Stvořitele a jeho funkcí je naplnit Plán Pokání a Spásy, nebo-li dovést nás zpátky domů, ke hvězdám. 27 Řečí světa jsou nejrůznější znamení, vize a symboly, které můžeme vidět ve vnější realitě světa. Tento termín používá ve svých knihách spisovatel Paulo Coelho, 16 Symbol Velkého Ducha

17 plnou pozornost. Jedině Skutečný Uzdravovatel, kterým je Velký Duch, zná způsob, jak nás Uzdravit. My sami se Uzdravit nedokážeme a veškeré terapie, nejmodernější lékařská technika a léčebné postupy, jsou použitelné jen pro odstranění příznaků, ne však pro odstranění skutečných příčin naší ne-moci (bezmoci) 28. Na počátku všeho je totiž vždy jen myšlenka. Co je rozpoznáno, může být odstraněno, co je však skryto, zůstává. N. D. Walsh Dosažení středu Jen odevzdáním se Síle, která řídí i pohyb hvězd, nasloucháním Hlasu Stvořitele v Tichu a také přijímáním všeho, co k nám v životě přichází 29, dokážeme nalézt svou Cestu, kráčet po ní, úspěšně se Uzdravit a dojít až k Moudrosti. Dosáhneme-li Posvátného oltáře, nacházejícího se ve středu kruhu, 28 Paradox, který potvrzuje, že v nejlepším případě můžeme být jen zprostředkovateli uzdravení. My sami své vzorce myšlení a chování nedokážeme rozpoznat, snad jen některé, které nejsou skryté. Když je však najdeme a zaměříme svou pozornost na jejich odstranění, učiníme je jen více skutečnými. Můžeme sice vytvořit iluzi (zdání) jejich odstranění, která však ve skutečnosti je jen odstraněním příznaků a hlubším potlačením skutečných příčin. 29 Toto je pravý význam Svatého Přijímání, pojmu, vyskytujícího se v křesťanské terminologii. 17

18 je střed Země 30 všude, kde se nacházíme nebo kde kráčíme. Je všude tam, kde jsme ve spojení se Zdrojem a Jeho veškerým Stvořením. A pak, skrze naše dlaně, naše srdce a skrze náš duchovní zrak, se bude uzdravováno vše, na co zaměříme svou pozornost 31. A náš vnitřní stav se promítne do vnější reality světa. My jsme svět. 30 Viz, význam symbolu Medicínského kruhu na začátku ebooku. 31 Rozhodně to tedy není o nějaké nazpaměť naučené znalosti, dovednosti nebo technice. 18

19 Cesta Velkého Orla S kterém se musí rozhodnout: nad každý ve svém životě dojde alespoň jednou na místo, na udu pokračovat dál, i když mě to, co dělám a jak žiji vůbec nebaví, nebo se rozhodnu pro změnu, i když Bzrovna nevím, co přesně změnit a jak to udělat? Objevování světa Nesčetně krát jsem na tom místě stál. Poprvé už v dětství, když jsem prožíval svá velká emoční zranění. A pak vždy, když společnost i mí rodiče věděli daleko lépe než já, co je pro mě nejlepší. Můj sílící odpor vyvolával jen stále agresivnější psychofyzické reakce, a tak jsem vždy raději potlačil část sebe, abych mohl přijmout jejich soud o sobě. Hluboko ve svém nitru jsem postupně pohřbil lásku k hudbě a vlastně vůbec ke všemu umění, své Velké srdce a nakonec i radost ze života. Postupně jsem se stával tím, čím jsou ve světě ega snad všichni: obětí falešných přesvědčení, zavedených rolí, schematických vzorců myšlení a chování a lží. Zrání záměru Nesčetněkrát jsem se pokoušel vyměnit jednu roli za jinou, vždy stejně málo přesvědčivou a stejně tak málo uspokojující. Byl jsem zámečníkem, koordinátorem výstavby těžkého průmyslu, obchodníkem, regionálním manažerem nadnárodní výrobní společnosti... A pěstoval jsem mnoho různých zájmů, koníčků. 19

20 Nakonec jsem se stal na dlouhých devět let úředníkem jednoho územně - samosprávného celku. A tam to přišlo. Bod zlomu. Místo v čase a prostoru, na kterém se každý prostě už musí rozhodnout. Onou pověstnou poslední kapkou byla docela obyčejná pracovní porada. Nedokázal jsem už pokračovat ve svém předstírání a lhaní, zejména sobě samému. Nedokázal jsem se na sebe už ani podívat. Photo Jan Poláček 2011 Měl jsem za sebou nevydařené manželství, rozvodové tahanice u soudu, pár bolestivých vztahů a následných rozchodů. Nevěděl jsem, co budu dělat. Jen jsem věděl, že to, co dělám, a co jsem vždy dělal, už dál prostě dělat nemůžu. Dal jsem svému zaměstnavateli i sobě samému výpověď. Ze svého jistého a svým způsobem i prosperujícího místa jsem odešel poslední květnový den roku 2012 a vydal jsem se do Velkého Neznáma. Nejdříve jsem si myslel, že mě moje léčitelské schopnosti uživí. Praktikoval jsem Reiki (2. stupeň), a v roce 2011 jsem v Praze absolvoval semináře Dr. Erica Pearla Recconective Heling a The Reconnection. A rázem ze mě by Reconnective Healing Practitioner (Level I/II a III). 20

21 Začátkem května 2012 jsem se seznámil se svou příští partnerkou. Spálil jsem mosty, a už v létě 2012 jsem se odstěhoval za ní do Brna. Ještě jsem netušil, že jsem se vlastně vydal na Cestu, vedoucí do středu Posvátného kruhu života aučit se respektovat své pocity, řídit se jimi a jednat podle nich, znamená přizpůsobit se rytmům kruhu a Njeho zákonům a splynout se Záměrem. Očista V Záměru Plánu Stvořitele se vše vzájemně prolíná. Nic není oddělené a nemá ani své pevné hranice. A stejně tak se prolínala jednotlivá období mé Cesty. Poprvé jsem potřebu očisty pocítil na počátku roku Vážil jsem tehdy 142 kg a měl za sebou už dvě exkluzivní jízdy rychlou do fakultky s podezřením na infarkt. To však nebyla ta hlavní motivace. Pochopil jsem, že pro to, abych skutečně porozuměl obsahu Posvátných textů, které jsem tehdy studoval, musím svou mysl očistit. Strava a vědomí Ze dne na den jsem změnil systém svého stravování. Vycházel jsem jen z úryvků tehdy ještě nevydané knihy Strava a vědomí 32, které jsem našel někde na netu. Účinky se dostavily už po pár dnech. Nejenže se projasnila a zklidnila má mysl 33 a já začal chápat to, co 32 Tomáš Štanzel - Strava a vědomí, DHARMAGAIA Všechny potraviny na nás mají zpevňující, uvolňující nebo neutrální vliv. Čím více potravin z okrajů tohoto spektra konzumujeme, tím více nás trápí chutě (více uvolňující se 21

22 do té doby ne, ale začal jsem se zbavovat i své značné nadváhy, a to tempem téměř zázračným. Vysadil jsem všechny předepsané léky, vyměnil svého lékaře a během pěti měsíců shodil 20 kilo. Následující úbytek váhy pak už byl více pozvolný :-) Myšlenky se šíří sdílením Na doméně byzon.cz vznikl na jaře 2010 můj první web. Provozoval jsem ho až do konce roku Publikoval jsem na něm úryvky z článků, které mě oslovily, a pár článků jsem také napsal sám. Seznámil jsem se při tom s krásnými lidmi. Publikoval jsem to, co mě samotného zajímalo, s čím jsem vnitřně souznil, a psaním článků jsem sdílel své vlastní poznání. V roce 2012 měla návštěvnost webu až hitů měsíčně. Následovaly další weby, blogy, a také jeden eshop a jeden on-line magazín. Napsal jsem téměř stovku článku. Některé z nich se dají najít na serveru Czech Free Press, nebo na slovenském webu Cesta človeka. A své myšlenky jsem vdechl také do projektu Žijme své sny. Až později jsem zjistil, že pro to, aby se jeho vize naplnila, nemusím udělat vlastně vůbec nic :-) Také tento ebook je sdílením mé zkušenosti, mého poznání a mé potřebuje vyvážit více zpevňujícím, a nestabilita narůstá), a jsme také více náchylní k emoční a mentální nestabilitě. Pak nás dokáže rozhodit sebemenší událost. Předpoklad pro setrvání v Jednotě je udržení si vnitřního Klidu a jasné mysli, ukotvené v přítomném okamžiku. To znamená nepodlehnout ani tlaku času, tedy snahám ega přesvědčit nás, abychom neustále něco dělali. neustále něco řešili... 22

23 interpretace Řeči Ticha, neboť myšlenky se šíří jen jejich sdílením. A není jediné myšlenky, která nic netvoří. e naší povinností sdílet vše, co dostáváme od Stvořitele, tedy i to, čeho jsme na své Cestě dosáhli. To je Zákon J Stvoření. Za to, co pochází od Něj, se nikdy nic neplatí. Veškeré Stvoření se šíří sdílením. Dostáváme jen to, co sami dáváme, a dát můžeme jen to, co pochází od Něj. Dary, pocházející z ega, jsou vždy jen půjčkou, nejsou skutečnými dary. Osvobození Stejně nečekaně, jak jsem se odstěhoval, jsem se zase vrátil zpět, abych uzavřel kruhy 34, před kterými jsem utekl. Vrátil jsem se už jako někdo jiný, téměř s prázdnýma rukama, ale s otevřeným srdcem. Splnil jsem si své velké sny a odložil mnoho svých pomníků 35, které mě poutaly k minulosti, a tedy k existenci mimo přítomný okamžik. A odpoutávání od minulosti pokračuje i po mém návratu. Uzavírám kruhy a odevzdávám Stvořiteli vše, co pochází z ega. Nic nemůže zůstat skryto. Všechno se musí nejdříve 34 Termín používaný australskými domorodci. Znamená odstranění energie strachu ze vztahů. 35 Nejčastějšími pomníky jsou předměty, ke kterým máme silný emoční vztah. K minulosti nás poutá všechno, co v ní váže (udržuje) naši energii, tedy nejen to, co vlastníme, ale i to, čemu stále věnujeme svou pozornost. Přesněji: V čem vážeme svou energii my :-) 23

24 projevit, aby pak mohlo být odňato. A stejně tak i tento ebook, v okamžiku, kdy za jeho textem udělám poslední tečku, ode mně odejde. Existence v Jednotě Došel jsem k Jednotě uvnitř Posvátného kruhu života a Velký Duch se mnou navázal spojení. Velkolepost zážitku nedokážu vyjádřit. Svět se pro mě stal kouzelnou zahradou, ve které ke mně hovoří řeč světa, myšlenky Zdroje i mé pocity. Jsem v Jednotě, součástí Všeho Stvoření, jsem v bezpečí a milován navěky. Řečí Boha je Ticho, všechno ostatní je jen špatný překlad. Píseň Modlitby Rúmí Jestliže se na vnějším obvodu kruhu rodíme s vědomím, že existuje naše oddělené já, pak uvnitř kruhu, v Jednotě, existuje už jen Jedno Velké My. Své poděkování Všem i Tomu, z Nějž Vše Pochází, lépe než slovy, vyjádřím v Tichu svou Písní Modlitby. 24

25 D Nemůžeš neuspět ošel jsi až na místo, na kterém se můj záměr i poslání naplnil. Nyní nastává tvůj čas. Jen ty máš moc se rozhodnout, zda opustíš svou minulost, překročíš hranici a vydáš se na Cestu, vedoucí do středu Posvátného kruhu života. 25

Slovo vydavatele: Láma Ješe UDĚLEJTE ZE SVÉ MYSLI OCEÁN aspekty buddhistické psychologie

Slovo vydavatele: Láma Ješe UDĚLEJTE ZE SVÉ MYSLI OCEÁN aspekty buddhistické psychologie Láma Ješe UDĚLEJTE ZE SVÉ MYSLI OCEÁN aspekty buddhistické psychologie S laskavým svolením Archivu moudrosti lámy Ješe (Lama Yeshe Wisdom Archive) V angličtině kombinovaná edice poprvé v roce 2003, k volné

Více

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987)

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987) Jako vše ryzí, i moudrost, je-li (asi v 90%) obsažena v textu, pochází od Stvořitele, a jako světlo Slunce je šířeno z bezpodmínečné lásky pro všechny, i moudrost obsažená zde patří každému, kdo ji je

Více

Vděčnost jako recept na život v hojnosti ve všech oblastech

Vděčnost jako recept na život v hojnosti ve všech oblastech Vděčnost jako recept na život v hojnosti ve všech oblastech Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete. Nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. Vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci.

Více

Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 -

Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 - Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 - Aštávakragíta Duet Jediného * * * * * * * * * * * * Ramesh S. Balsekar Copyright 1989 by Ramesh S. Balsekar Translation 2002 Lenka Vinklerová Ramesh

Více

Slovo vydavatele: Láma Ješe STÁT SE SVÝM VLASTNÍM TERAPEUTEM úvod do buddhistického způsobu myšlení

Slovo vydavatele: Láma Ješe STÁT SE SVÝM VLASTNÍM TERAPEUTEM úvod do buddhistického způsobu myšlení Láma Ješe STÁT SE SVÝM VLASTNÍM TERAPEUTEM úvod do buddhistického způsobu myšlení S laskavým svolením Archivu moudrosti lámy Ješe (Lama Yeshe Wisdom Archive) V angličtině kombinovaná edice poprvé v roce

Více

JAK JSME NA TOM SE SPIRITEM? Obsah Unitářských listů ÚNOR 2015. Unitářské listy Únor 2015 3 SLOVO NA CESTU

JAK JSME NA TOM SE SPIRITEM? Obsah Unitářských listů ÚNOR 2015. Unitářské listy Únor 2015 3 SLOVO NA CESTU SLOVO NA CESTU Obsah Unitářských listů ÚNOR 2015 3 Slovo na cestu: Jak jsme na tom se spiritem? (Josef Musil) 4 Téma: (Unitářská) spiritualita (Jája Marková) 6 Téma: Když už člověk jednou je, tak má koukat,

Více

MYSTÉRIUM ŽIVOTA A SMRTI

MYSTÉRIUM ŽIVOTA A SMRTI MYSTÉRIUM ŽIVOTA A SMRTI Jan van Rijckenborgh MYSTÉRIUM ŽIVOTA A SMRTI MYSTÉRIUM ŽIVOTA A SMRTI JAN VAN RIJCKENBORGH ROZEKRUIS PERS - HAARLEM - NIZOZEMSKO Přeloženo z pátého německého vydání z roku 1981

Více

2007 EventTemples.com

2007 EventTemples.com Strana 1 Obsah Strana 2 Úvod 3 Sekce 1: Šest ctností srdce Umění vyjádření Cesta nevěřících Tři jemné touhy 3 5 6 8 Sekce 2: Praktikování Kdy-kterou-jak Šest ctností srdce jako kmenová linie Co z toho

Více

Výzva čtenářům...21 Info o původní knížce...21. Jiní se bouří, já zůstávám nepohnutý Druzí hnáni jsou žádostivostí

Výzva čtenářům...21 Info o původní knížce...21. Jiní se bouří, já zůstávám nepohnutý Druzí hnáni jsou žádostivostí Obsah Úvod...2 Být jako tygr připravený ke skoku...3 Nic a NIC...3 Smrt - tajemný rádce...4 Magické rostliny...5 Cesta čaroděje...8 Snění a toulky...10 Kočky...16 Kráčet po cestě, jež má srdce...17 NIC...19

Více

Reiki - léčení nebo past?

Reiki - léčení nebo past? Reiki - léčení nebo past? Od pradávna je zde nemoc jako něco, co nelze odloučit od lidského života, něco, čemu tak často nerozumíme a jehož smysl nechápeme. Doprovází naše životy, aniž bychom o to leckdy

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Vyrovnání se s odchodem blízkého člověka v hospici pro pozůstalé s vyznáním a bez vyznání. DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Vlasta Sýkorová Sociální

Více

Život ze srdce Chrámy událostí http://eventtemples.com http://chramyudalosti.sweb.cz

Život ze srdce Chrámy událostí http://eventtemples.com http://chramyudalosti.sweb.cz Život ze srdce Chrámy událostí http://eventtemples.com http://chramyudalosti.sweb.cz Strana 1 Obsah Strana 2 Úvod 3 Sekce 1: Šest ctností srdce Umění vyjádření Cesta nevěřících Tři jemné touhy 3 5 6 8

Více

Bouřlivá léta. Přechodové rituály a posvátná moudrost pro dospívající. Julie Tallard Johnsonová Bouřlivá léta. Julie Tallard Johnsonová

Bouřlivá léta. Přechodové rituály a posvátná moudrost pro dospívající. Julie Tallard Johnsonová Bouřlivá léta. Julie Tallard Johnsonová Tato kniha popisuje mnoho způsobů, jak vytvářet mír a štěstí, některé na vlastní pěst a jiné spolu s přáteli. Jeho Svatost 14. dalajlama Bouřlivá léta jsou časem dospívání, kdy kráčíš po cestě do dospělosti.

Více

Sahadža meditace pro každého. Luděk Smolka & Radim Ryška

Sahadža meditace pro každého. Luděk Smolka & Radim Ryška Sahadža meditace pro každého Luděk Smolka & Radim Ryška Sahadža meditace pro každého Luděk Smolka & Radim Ryška Sahadža meditace pro každého Luděk Smolka & Radim Ryška Vydala společnost Višva Nirmala

Více

Nejvyšší Mistryně Ching Hai

Nejvyšší Mistryně Ching Hai Nejvyšší Mistryně Ching Hai PŘIŠLA JSEM, ABYCH VÁS VZALA DOMŮ Sbírka citátů a duchovního učení Nejvyšší Mistryně Ching Hai Nejvyšší Mistryně Ching Hai Přišla jsem, abych vás vzala Domů 1 Předmluva Tato

Více

Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví

Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér taneční pedagogiky Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví Diplomová práce Autor práce: Hana Malíková Vedoucí práce: Mgr.

Více

Neale Donald Walsch. Hovory s Bohem III. neobvyklý dialog

Neale Donald Walsch. Hovory s Bohem III. neobvyklý dialog Neale Donald Walsch Hovory s Bohem III neobvyklý dialog NANCY FLEMINGOVÉ-WALSCHOVÉ Nejlepší přítelkyni, milé společnici, vášnivé milence a úžasné manželce, která mě naučila víc než kdokoli jiný na světě.

Více

Shamballa 1024 manuál 1-4

Shamballa 1024 manuál 1-4 Shamballa 1024 manuál 1-4 Shamballa 1024 manuál - stupeň 1 - obsahuje prvních 256 symbolů - odstranění nejhrubších energetických bloků v energetickém těle - Archanděl Michael pomáhá odstranit karmická

Více

O tom, jak si mohou ambiciózní ženy díky lásce k sobě samotným vytvořit milostný vztah svých snů

O tom, jak si mohou ambiciózní ženy díky lásce k sobě samotným vytvořit milostný vztah svých snů O tom, jak si mohou ambiciózní ženy díky lásce k sobě samotným vytvořit milostný vztah svých snů Dr. Paulette Kouffman Sherman Když se ženy z Marsu zamilují Dr. Paulette Kouffman Sherman Z anglického originálu

Více

1únor. Budoucnost církve. Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons.

1únor. Budoucnost církve. Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons. Budoucnost církve Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons. Domenico Sigalini Jak diskutovat se studenty o homosexualitě Karel D. Skočovský Sociální

Více

Komunikace a krizová komunikace. Autor: Martin Švihla

Komunikace a krizová komunikace. Autor: Martin Švihla Komunikace a krizová komunikace Autor: Martin Švihla 1 Obsah Obsah...1 1. Nástroje a cíle kurzu úvod pro lektory...3 1.1 Poznámka k textu... 4 2. O autorovi...4 3. Východiska...5 3.1 Komunikace... 5 3.2

Více

jako živý program v nás Jaroslava Votrubová 1. 1

jako živý program v nás Jaroslava Votrubová 1. 1 jako živý program v nás Jaroslava Votrubová 1. 1 1. 2 Obsah Obsah str. 3 Úvod str. 5 I. Část: Kráska a zvíře aneb o skrytých možnostech umění str. 7 Divadlo svět příběh str. 8 Divadlo svět postavy ve hře

Více

Základní koncepty v kabale

Základní koncepty v kabale Základní koncepty v kabale Rav Michael Laitman - ii- Zři, že než byly emanace vyzářeny a než byly bytosti vytvořeny, Prosté vrchní Světlo naplňovalo celou existenci. A nebyla zde žádná prázdnota, jako

Více

Kirpal Singh K O L O Ž I V O T A

Kirpal Singh K O L O Ž I V O T A Kirpal Singh K O L O Ž I V O T A Z á k o n a k c e a r e a k c e K O L O Ž I V O T A 2 V roce 1997-2003 přeloženo z originálu "WHEEL OF LIFE (The Law of Action & Reaction)" Dillí 1965 Druhé upravené vydání

Více

Jak se věnovat buddhismu

Jak se věnovat buddhismu Jak se věnovat buddhismu Ct. K. Sri Dhammananda Vydalo Občanské sdružení SATI Pardubice, 2007 IČO: 26997746 Tato kniha vznikla v rámci projektu Dharma zdarma. Více o projektu na: http://www.dharmazdarma.wz.cz.

Více

Moudrost nedokonalosti

Moudrost nedokonalosti DharmaGaia Knížky pro přemýšlivé lidi Rob Preece Moudrost nedokonalosti Proces individuace v životě buddhisty Rob Preece Moudrost nedokonalosti Proces individuace v životě buddhisty DharmaGaia 2009 Z angličtiny

Více

Barvy a další systémy Vztah mezi písmeny a barvami

Barvy a další systémy Vztah mezi písmeny a barvami Barvy a další systémy Vztah mezi písmeny a barvami A bílá P šarlatová B žlutá Q fialová C červenooranžová R oranžová D smaragdová jantarová E modrá S modrá F světlá červenooranžová T zelenožlutá G tmavomodrá

Více

NÁBOŽENSTVÍ A DUCHOVNÍ VÝVOJ ČLOVĚKA (Přednáška)

NÁBOŽENSTVÍ A DUCHOVNÍ VÝVOJ ČLOVĚKA (Přednáška) Vladimír Antonov NÁBOŽENSTVÍ A DUCHOVNÍ VÝVOJ ČLOVĚKA (Přednáška) DUCHOVNÍ CESTA SOUČASNÉHO ČLOVĚKA (Přednáška) Přeložila Libuše Bělousová V. Antonov,1990 www.swami-center.org Brno 1990 OBSAH NÁBOŽENSTVÍ

Více

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Marie Monsportová Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ

1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ 1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ 2 K dostání u: Eva Melzerová Praha Tel. 257219564 Fax 257223330 Mobil 602328252 e-mail: eva.melzerova@seznam.cz www.reiki-melzerova.cz 3 Věnování Tato knižní řada je věnována v nejhlubší

Více