Posvátný kruh života Návrat do Jednoty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posvátný kruh života Návrat do Jednoty"

Transkript

1 Návrat do Jednoty Big Eagle Big Eagle's Call Moudrost obsažená v Medicínském kruhu pomáhá pochopit naši cestu, smysl života i neměnné zákony Univerza. Medicína = Energie = Uzdravení = Moc Mým záměrem i posláním je seznámit tě s Medicínou Posvátného kruhu života a přivést tě na Cestu, vedoucí do středu kruhu, k Jednotě a Moudrosti. Tam se pak pro tebe změní celý svět. Website:

2 Obsah Příčina a následek...4 Posvátný kruh života...5 Medicína kruhu...5 Dar zrození...7 Máme moc se rozhodnout...7 Čtyři posvátné stezky...8 Zákony kruhu...9 Řeč symbolů...10 Moudrost kruhu...11 Návrat do Jednoty...12 Na počátku je vždy myšlenka...12 Dva světy...13 I rozhodnutí je myšlenka, která tvoří...15 Pravé Uzdravení a Skutečný Uzdravovatel...16 Dosažení středu...17 Cesta Velkého Orla...19 Objevování světa...19 Zrání záměru...19 Očista...21 Strava a vědomí...21 Myšlenky se šíří sdílením...22 Osvobození...23 Existence v Jednotě

3 Píseň Modlitby...24 Nemůžeš neuspět

4 Příčina a následek Láska je hnací síla světa, příčina a následek všech harmonií. Rúmí L áska je pravou příčinou vzniku ebooku, který právě čteš. A stane se také jeho následkem, pokud Jí to umožníš. To, co zde předkládám, je má zkušenost, mé poznání a má interpretace Řeči Ticha, kterou ke mně promlouvá Hlas z Věčnosti. Jsou zde obsaženy také informace z jiných zdrojů, které přicházely a stále přichází, vždy v pravý čas, aby potvrdily nebo doplnily mé poznání. Big Eagle Petr Big Eagle Borovec 2015 (Wanblitanka) Cell Phone: Website: 4

5 M Posvátný kruh života edicínský kruh je darem 1 pocházejícím od Stvořitele. Symbol kola a rovnoramenného kříže 2 se objevuje u mnohých, dnes již zaniklých civilizací. Tyto duchovně vyspělé civilizace však většinou neměly potřebu uchovávat slova psanou formou. A tak se v ucelené podobě zachovala jen Moudrost Medicínského kruhu, aniž by se z ní podařilo egu člověka vytvořit zinstitucionalizované náboženství, církev nebo doktrínu. Medicína kruhu Medicínský kruh 3 je posvátný symbol, používaný původními obyvateli severoamerického kontinentu, zejména kmeny z Velkých plání, a reprezentuje všechny znalosti o Universu. Symbol Medicínského kruhu je složen z vnějšího kruhu, a z horizontální a vertikální přímky, které tvoří rovnoramenný kříž. Kruh představuje posvátnou hranici Symbol Medicínského kruhu Země, označovanou také jako kruh Tance Slunce 4 nebo Posvátné kolo. Představuje kontinuální vzor běžného života a smrti 5. Horizontální a vertikální přímky představují čtyři Posvátné stezky 1 Darem Stvořitele je také například Bragavadgíta nebo současné dílo Kurz zázraků. 2 Symbol Slunečního kříže (angl. Solar Cross). 3 V doslovném překladu Medicínské kolo (angl. Medicine Wheel). 4 Tanec Slunce je také posvátný iniciační obřad bojovníka na jeho cestě za Vizí. 5 V Buddhismu se tento kontinuální vzor nazývá Sámsára. 5

6 Slunce a člověka. Jejich překřížení označuje střed Země, místo, na kterém se nacházíme, když ve svém vnitřním Tichu navážeme spojení se Stvořitelem, například při modlitbě. Střed kruhu tedy reprezentuje Stvořitele 6, Zdroj všeho, ale také Posvátný oltář, místo, nacházející se uvnitř nás, kde je Stvořitel přítomný. Těsně u středu se nachází vnitřní kruh, který představuje Jednotu veškerého Stvoření. Jeho součástí je Matka Země, ze které pocházíme, Otec Slunce, který je zdrojem energie Medicínský kruh Slunečního Medvěda a tedy i života na planetě, a Babička Měsíc, která vládne živlu vody, tvoří přílivy, odlivy, a je královnou noci a všech nočních tvorů. Dále jsou ve vnitřním kruhu zastoupeny jednotlivé klany, spojené s jedním ze čtyř živlů 7. Každý z nás je součástí jednoho ze čtyř klanů, a to určitým způsobem určuje jeho roli na Zemi. Je to Klan Želvy, spojený s elementem Země, Klan Žáby, spojený s elementem vody, Klan Buřňáka, spojený s elementem ohně a Klan Motýla, spojený s elementem vzduchu. Motýl je také chápán jako symbol transformace, žába jako symbol očisty a buřňák jako symbol protikladů, iniciace a životní síly. 6 V křesťanské terminologii se používá termín Bůh. Lao 'C Jej pojmenovává TAO. Nepředstavitelný, neuchopitelný, nepochopitelný a nepojmenovatelný Zdroj všeho projeveného i neprojeveného. V jazyce Lakotů se používá výraz Tunkasila, který znamená také prapředek. 7 Jednotlivými živly nebo-li elementy jsou: Země, voda, oheň a vzduch. 6

7 Dar zrození Od Stvořitele dostáváme dar zrození a rodíme se někde na vnějším obvodu Posvátného kruhu života, v jednom z 12 měsíců a s jedním ze čtyř Velkých darů: Moudrost - Velké srdce - Síla - Odvaha Tyto aspekty, měsíc, náš Velký dar a také klan, do značné míry určují naši jedinečnou životní cestu, vedoucí po jedné ze čtyř Posvátných stezek do středu kruhu. Máme moc se rozhodnout Většina příslušníků vyspělé a civilizované společnosti bílého muže 8 stále bezcílně bloudí životem někde blízko vnějšího obvodu kruhu. Jsou přesvědčeni, že jsou jen tělem, a toto jejich rozhodnutí o vlastní bezmoci 9 (ne-moci) má za důsledek, že jejich životní cesta je ovládána egem, tedy osudem, všemožnými vnějšími vlivy, náhodami, těmi druhými... Jen my sami máme moc se rozhodnout a vydat se na cestu 10, vedoucí ze šíleného světa ega, z oddělenosti, strachu a neustálého boje, do světa Harmonie, Lásky a Vnitřního Míru v Jednotě. ašim jediným životním úkolem je vydat se na cestu, vedoucí do středu kruhu, k Posvátnému oltáři a Nspojení s Velkým Duchem Tento termín používám pro označení člověka s prázdným místem v srdci, ovládaného egem, který ke všemu přistupuje jako k mrtvé hmotě a mechanickému stroji. 9 Doslovně: Vzdání se pravé Moci, která pochází od Stvořitele. 10 V křesťanské terminologii se používá termín Pokání. 11 Také: dosažení Moudrosti, Osvícení nebo Poznání toho, čím skutečně Jsme. 7

8 Čtyři posvátné stezky Na naší jedinečné cestě, vedoucí po jedné ze čtyř Posvátných stezek, nám vždy pomáhá příslušný Duch ochránce a Duch větru: Na východní Posvátné stezce, která je cestou mentálního uzdravení a vede od jasnosti skrze moudrost až k osvícení, nás provází Východní vítr a Orel Skalní. Touto cestou kráčel například Buddha. Na jižní Posvátní stezce, která je cestou emočního uzdravení a vede od růstu skrze důvěru k lásce, nás provází Jižní vítr a Kojot. Touto cestou kráčel například Ježíš. Na západní Posvátné stezce, která je cestou duchovního uzdravení a vede od zkušenosti skrze introspekci k síle, nás provází Západní vítr a Medvěd Grizzly. Touto cestou kráčel například Bódhidharma, který se zasloužil o rozšíření introspektivního Zen Buddhismu. Na severní Posvátné stezce, která je cestou fyzického uzdravení a vede od očisty skrze znovuzrození až k nevinnosti, nás provází Severní vítr a Bílý Bizon. Touto cestou kráčeli mnozí světci. Ochránci na Posvátných stezkách 8

9 Více než tisíc let starý Medicínský kruh v Bighorn Mountains Svou cestu si nemůžeme vybrat sami, stejně jako si nemůžeme vybrat talenty, které jsme obdrželi společně s Darem zrození. Naše cesta je určena Stvořitelem a je součástí Plánu našeho návratu 12. Větry jsou symbolem změn a toho, co k nám přichází. Příslušný zvířecí totem je pak symbolem, popisujícím vlastnosti jedné ze čtyř Posvátných stezek 13. Zákony kruhu V Medicínském kruhu jsou zachyceny zákony plynutí času (ráno, poledne, večer a půlnoc), střídání ročních období (jaro, léto, podzim a zima), jednotlivá období našeho života (dětství, mládí, zralost a stáří), čtyři části nás samotných (mentální, emoční, duchovní a fyzická), čtyři elementy (vítr, voda, oheň a a země), čtyři světové strany (východ, jih, západ a sever), a také zákon tvoření. Stejně, jako se neustále střídají jednotlivá roční období, střídají se také období růstu, zrání, sklizně a odpočinku. Období objevování neprojeveného potenciálu, inspirace, období utváření záměru, 12 Křesťanská terminologie hovoří o Božím plánu Spásy, Moudrost Medicínského kruhu o naší Cestě ke hvězdám. 13 Tak například Kojot je vnímán jako velký šprýmař a podvodník. Mohu to potvrdit z vlastní zkušenosti. Než jsem se dostal k Jednotě vnitřního kruhu, přinášel mi Kojot vše o co jsem žádal, a pak sledoval, jak jeho dary využívám ke svému uzdravení. A stejně rychle a nečekaně, jak ke mně jeho dary přicházely, ode mně většinou zase odešly, abych měl možnost zjistit, že o ně vlastně ani nestojím :-) 9

10 období zrání a postupného projevování záměru, a období realizace a sklizení plodů. A kromě nich jsou zde zachyceny ještě další cykly, například vliv jednotlivých elementů, nebo jednotlivých fází Měsíce. Všechny určitým způsobem ovlivňují naše životy. Řeč symbolů K popisu se v Medicínském kruhu používají namísto slov zvířecí, rostlinné a minerální totemy. Vezmeme-li do úvahy, že všechno, co existuje, je jen projevená nebo neprojevená forma energie, pak už veškerá hmota představuje určitý symbol této energie, která stojí za formou v pozadí. A slova jsou jen další symboly, popisující symboly. Jejich vypovídací schopnost je tedy velmi omezená a značně nepřesná. Diagram Medicínského kruhu Slunečního Medvěda Řeč Jednoty je nekonečně abstraktní, plynoucí a plná laskavého humoru. Naproti tomu, řeč ega je velice konkrétní, přesná, strnulá a přísná. Je proto daleko vhodnější naučit se Moudrost Posvátného kruhu života vnímat (vidět a cítit 14 ), respektovat a žít. 14 Mám zde na mysli zejména náš duchovní zrak, třetí oko, pocity vnímané skrze čakru srdce, a také skrze čakry, umístěné v dlaních. 10

11 Moudrost kruhu Moudrost obsažená v Medicínském kruhu nám pomáhá pochopit naši cestu, smysl našeho života i neměnné zákony Stvoření. Medicínský kruh může být fyzickým silovým místem, usnadňujícím spojení se Zdrojem, ale také místem, nacházejícím se uvnitř nás samotných. Medicínský kruh je cestovní mapou našich životů. Pomáhá nám udržet správný směr a kráčet po Dobré cestě 15 do středu Posvátného kruhu života, k našemu Pravému Životu, Pravému Místu a k Pravé Moudrosti. Medicína = Energie = Uzdravení = Moc Původní obyvatelé severoamerického kontinentu používají termín Rudá cesta (angl. Red Road). 16 Pravá Moc, stejně jako Pravé Myšlenky, Pravá Láska a všechno Pravé Stvoření, nepochází z těla ani z mysli ega, ale od Stvořitele, ze Zdroje všeho, a šíří se od Něj k veškerému Stvoření. 11

12 K Návrat do Jednoty plnému pochopení významu Moudrosti obsažené v Medicínském kruhu, je zapotřebí našeho opraveného vnímání 17. Svět ega je proti skutečnosti Pravého Stvoření obrácený doslova naruby. Tak například to, na co zaměřujeme svou pozornost, ve skutečnosti jen posilujeme. Činíme to projeveným a tedy i skutečným. Zaměřujeme-li svou pozornost na šílený svět ega a na jeho problémy, ve skutečnosti vše jen více posilujeme. Činíme to pro nás více skutečným namísto toho, abychom vše změnili tam, kde jedině to změnit lze. Na počátku je vždy myšlenka V Pravé skutečnosti světa neexistují kromě Zákonů kruhu žádné vnější vlivy, které by ovlivňovaly naše životy. Neexistuje žádná náhoda ani osud. Za všechno, co zažíváme, nemůže ono 18 ani oni 19. To, co zažíváme, je pouhou projekcí. Svět, a všechno, co obsahuje, 17 Oprava našeho vnímání je obsahem díla Kurz zázraků. Dílo obsahuje číslovaných stránek, a kromě teoretické části obsahuje také 365 praktických cvičení. Tento kurz se nedá vyučovat. Lze se jej jen učit - žít :-) (Obecně platí, že kniha vhodná právě pro nás, k nám prostě nějakým způsobem přijde sama.) 18 Ono = vnější vlivy (globální oteplení, ekonomické a finanční krize, nezaměstnanost, konflikty, války i přírodní katastrofy...) 19 Oni = ti druzí, ti ostatní (politici, vláda, nadnárodní korporace, bankéři...) 12

13 je dokonale čistým zrcadlem, odrážejícím všechny naše myšlenky, pocity a emoce. Ať už to jsou vědomé nebo nevědomé role, vzorce myšlení a chování, nebo hluboce potlačená a skrytá emoční zranění. Svět se přizpůsobuje tomu, co sami vyzařujeme. Všechno na něm i v něm je jen vnějším projevem našeho nitra a našeho popisu světa 20. Lidé si mylně myslí, že přitáhnou k sobě to, co v životě chtějí, ale já hluboce věřím, že to, co chceme, k sobě nepřitáhneme. Přitahujeme jen to, co jsme. Dva světy Dr. Wayne W. Dyer Žádná Nová Země zřejmě nevznikne. A už vůbec ne z nějaké vyšší moci 21, nebo jen tak, sama od sebe. Není to totiž zapotřebí. Všechno už tady je, dané jednou pro vždy, dokonalé a neměnné. To jen my vnímáme a tvoříme realitu světa zkresleně, skrze filtr svého ega 22. To, co sami ze sebe vyzařujeme, ovlivňuje realitu, kterou následně vnímáme a zažíváme Popis světa tvoří naše přesvědčení a jednotné paradigma, které je nám neustále podsouváno, a v němž jsme neustále utvrzování, zejména prostřednictvím médií. Média za nás doslova vytvářejí obraz (popis) našeho světa. 21 Mám na mysli obecně rozšířenou představu o zázračné záchraně shůry : oni nebo ono nás to zachrání :-) 22 Osho hovoří o projekci ega, Toltékové zase o kouřovém zrcadle. 23 Tak například, když jsem podrážděný a agresivní, potkávám lidi, kteří mi můj vnitřní stav 13

14 měníme-li svůj vnitřní stav, své myšlenky, emoce a tedy i to, co vyzařujeme, promítne se naše vnitřní Zzměna vně. A pak se pro nás změní celý svět. Už dávno nejsme civilizací Pravých lidských bytostí. Jsme civilizací ega, která spotřebovává mnohonásobně více, než kolik skutečně potřebuje, a která nerespektuje život, ani neměnné zákony Stvoření. Jsme civilizací ne-mocných (bezmocných) lidských bytostí, které ztratily svou Pravou Identitu, svou svobodu, radost, pocit štěstí, svůj Vnitřní Mír i smysl života. Stále více nás trápí nejrůznější obavy a strach. Jsme stále více apatičtí, nerozhodní a nevidíme žádná smysluplná řešení. Život lidských bytostí může na Zemi zaniknout, budeme-li pokračovat v tom, co děláme. A také pokud se budeme nenávidět natolik, že budeme zánik života považovat za jediné východisko ze situace, do které jsme se dostali. ivot na Zemi však může také pokračovat a vzkvétat, pokud se ovšem rozhodneme pro změnu tam, kde Ž jedině vše změnit lze. V našich myslích a srdcích. zrcadlí. Jsou podráždění a agresivní, stejně jako já. A naopak, když v sobě mám Klidnou Radost a Vnitřní Mír, budu do reality svého života přitahovat situace i lidi, kteří budou tento můj vnitřní stav odrážet. Naše myšlenky koagulují, přitahují se a shlukuj. Jinými slovy: Podobné se přitahuje. 14

15 I rozhodnutí je myšlenka, která tvoří Návrat do Jednoty nespočívá v napodobovaní vnějších projevů starých, duchovně nesmírně vyspělých civilizací, jejich rituálů nebo jejich tradičního způsobu života. Spočívá ve změně našeho vnímání. Spočívá v uvědomění si skutečnosti světa a tedy i toho, že všechno živé na Zemi je nedílnou součástí nás samotných. Jen to, že se vzájemně doplňujeme ve své nenapodobitelné jedinečnosti, vytváří dokonalou harmonii a rovnováhu, a umožňuje pokračování života Pravých lidských bytostí na Zemi. Potřebujeme se tedy rozhodnout, zda setrváme ve světě ega, nebo se rozhodneme pro návrat do Jednoty, pro cestu, vedoucí do středu Posvátného kruhu života a k tomu, čím skutečně Jsme. Abychom se však mohli navrátit k našemu Pravému životu, k existenci, která je ve vzájemném souladu a spojení s veškerým Stvořením, musí z nás být nejdříve odstraněno všechno, co lidské ego stvořilo: nejrůznější iluze a pravdy, přijatá přesvědčení i naučené schematické vzorce myšlení a jednání. Ty vědomé i ty nevědomé, které jsou potlačené a ukryté před námi samými někde hluboko uvnitř nás. 15

16 Teprve pak se opět staneme tím, čím jsme vždy byli, a čím jsme nepřestali být. Z nevědomých 24, se znovu staneme Vědomými Tvůrci a Mistry každého přítomného okamžiku života 25. Všechno skutečné, Pravé Stvoření, Pravá Moc, Pravé Myšlenky i Pravá Láska, totiž nepochází z ega a ze slabé síly těla, ale jen z Ducha, tedy ze Zdroje. Pravé Uzdravení a Skutečný Uzdravovatel Cesta vedoucí do středu Posvátného kruhu života, je cestou odevzdání se vedení Velkého Ducha Ducha Svatého 26, cestou otevírání se, naslouchání hlasu svého srdce, svým myšlenkám, pocitům a řeči světa 27. Vydat se na Cestu znamená stát se bojovníkem, kterého už neovládají rozkazy, nejrůznější vnější okolnosti, ani mysl ega, ale který v každém přítomné okamžiku zcela vědomě ovládá svou 24 Pojem nevědomý zde znamená nebýt si vědom toho, čím skutečně Jsem, nebýt si vědom svých Pravých schopností a Moci. 25 Fraktální uspořádání času, jak o něm hovoří například Terence McKenna, je ve skutečnosti uspořádáním spíše cyklickým. Zákony Kruhu jsou na věky neměnné. Je to nejspíše cyklus, který však během svého vývoje vnímáme odlišně zejména díky tomu, jak odlišně vnímáme samotné plynutí času. Čas se skládá ze segmentů jednotlivých přítomných okamžiků. Plynutí času je tedy tvořeno obdobími, ve kterých dokážeme udržet svou stálou pozornost, a tedy i své vědomí v přítomném okamžiku. Každý další přítomný okamžik představuje další segment času. Proto se nám zdá, že nám, zejména v různých situacích, plyne čas různou rychlostí. Bezčasovost (tedy Věčnost) znamená trvalé udržení pozornosti v jediném přítomném okamžiku. Jinými slovy: Během našeho vývoje, resp. našeho návratu k tomu, čím skutečně Jsme, jsme si jednak stále více vědomi sami sebe, ale jsme stále déle ukotveni v jednom přítomném okamžiku. To může vytvářet zdání fraktálního plynutí času, resp. jeho zrychlování. Opět to však není žádný vnější vliv, ale jen odraz našeho vědomí, promítnutý do vnější reality světa :-) 26 Velký Duch, v jazyce Lakotů nazývaný Wakan Tanka (znamená to také Velké Tajemství), je v křesťanské terminologii nazýván Duchem Svatým. Je Hlasem Stvořitele a jeho funkcí je naplnit Plán Pokání a Spásy, nebo-li dovést nás zpátky domů, ke hvězdám. 27 Řečí světa jsou nejrůznější znamení, vize a symboly, které můžeme vidět ve vnější realitě světa. Tento termín používá ve svých knihách spisovatel Paulo Coelho, 16 Symbol Velkého Ducha

17 plnou pozornost. Jedině Skutečný Uzdravovatel, kterým je Velký Duch, zná způsob, jak nás Uzdravit. My sami se Uzdravit nedokážeme a veškeré terapie, nejmodernější lékařská technika a léčebné postupy, jsou použitelné jen pro odstranění příznaků, ne však pro odstranění skutečných příčin naší ne-moci (bezmoci) 28. Na počátku všeho je totiž vždy jen myšlenka. Co je rozpoznáno, může být odstraněno, co je však skryto, zůstává. N. D. Walsh Dosažení středu Jen odevzdáním se Síle, která řídí i pohyb hvězd, nasloucháním Hlasu Stvořitele v Tichu a také přijímáním všeho, co k nám v životě přichází 29, dokážeme nalézt svou Cestu, kráčet po ní, úspěšně se Uzdravit a dojít až k Moudrosti. Dosáhneme-li Posvátného oltáře, nacházejícího se ve středu kruhu, 28 Paradox, který potvrzuje, že v nejlepším případě můžeme být jen zprostředkovateli uzdravení. My sami své vzorce myšlení a chování nedokážeme rozpoznat, snad jen některé, které nejsou skryté. Když je však najdeme a zaměříme svou pozornost na jejich odstranění, učiníme je jen více skutečnými. Můžeme sice vytvořit iluzi (zdání) jejich odstranění, která však ve skutečnosti je jen odstraněním příznaků a hlubším potlačením skutečných příčin. 29 Toto je pravý význam Svatého Přijímání, pojmu, vyskytujícího se v křesťanské terminologii. 17

18 je střed Země 30 všude, kde se nacházíme nebo kde kráčíme. Je všude tam, kde jsme ve spojení se Zdrojem a Jeho veškerým Stvořením. A pak, skrze naše dlaně, naše srdce a skrze náš duchovní zrak, se bude uzdravováno vše, na co zaměříme svou pozornost 31. A náš vnitřní stav se promítne do vnější reality světa. My jsme svět. 30 Viz, význam symbolu Medicínského kruhu na začátku ebooku. 31 Rozhodně to tedy není o nějaké nazpaměť naučené znalosti, dovednosti nebo technice. 18

19 Cesta Velkého Orla S kterém se musí rozhodnout: nad každý ve svém životě dojde alespoň jednou na místo, na udu pokračovat dál, i když mě to, co dělám a jak žiji vůbec nebaví, nebo se rozhodnu pro změnu, i když Bzrovna nevím, co přesně změnit a jak to udělat? Objevování světa Nesčetně krát jsem na tom místě stál. Poprvé už v dětství, když jsem prožíval svá velká emoční zranění. A pak vždy, když společnost i mí rodiče věděli daleko lépe než já, co je pro mě nejlepší. Můj sílící odpor vyvolával jen stále agresivnější psychofyzické reakce, a tak jsem vždy raději potlačil část sebe, abych mohl přijmout jejich soud o sobě. Hluboko ve svém nitru jsem postupně pohřbil lásku k hudbě a vlastně vůbec ke všemu umění, své Velké srdce a nakonec i radost ze života. Postupně jsem se stával tím, čím jsou ve světě ega snad všichni: obětí falešných přesvědčení, zavedených rolí, schematických vzorců myšlení a chování a lží. Zrání záměru Nesčetněkrát jsem se pokoušel vyměnit jednu roli za jinou, vždy stejně málo přesvědčivou a stejně tak málo uspokojující. Byl jsem zámečníkem, koordinátorem výstavby těžkého průmyslu, obchodníkem, regionálním manažerem nadnárodní výrobní společnosti... A pěstoval jsem mnoho různých zájmů, koníčků. 19

20 Nakonec jsem se stal na dlouhých devět let úředníkem jednoho územně - samosprávného celku. A tam to přišlo. Bod zlomu. Místo v čase a prostoru, na kterém se každý prostě už musí rozhodnout. Onou pověstnou poslední kapkou byla docela obyčejná pracovní porada. Nedokázal jsem už pokračovat ve svém předstírání a lhaní, zejména sobě samému. Nedokázal jsem se na sebe už ani podívat. Photo Jan Poláček 2011 Měl jsem za sebou nevydařené manželství, rozvodové tahanice u soudu, pár bolestivých vztahů a následných rozchodů. Nevěděl jsem, co budu dělat. Jen jsem věděl, že to, co dělám, a co jsem vždy dělal, už dál prostě dělat nemůžu. Dal jsem svému zaměstnavateli i sobě samému výpověď. Ze svého jistého a svým způsobem i prosperujícího místa jsem odešel poslední květnový den roku 2012 a vydal jsem se do Velkého Neznáma. Nejdříve jsem si myslel, že mě moje léčitelské schopnosti uživí. Praktikoval jsem Reiki (2. stupeň), a v roce 2011 jsem v Praze absolvoval semináře Dr. Erica Pearla Recconective Heling a The Reconnection. A rázem ze mě by Reconnective Healing Practitioner (Level I/II a III). 20

21 Začátkem května 2012 jsem se seznámil se svou příští partnerkou. Spálil jsem mosty, a už v létě 2012 jsem se odstěhoval za ní do Brna. Ještě jsem netušil, že jsem se vlastně vydal na Cestu, vedoucí do středu Posvátného kruhu života aučit se respektovat své pocity, řídit se jimi a jednat podle nich, znamená přizpůsobit se rytmům kruhu a Njeho zákonům a splynout se Záměrem. Očista V Záměru Plánu Stvořitele se vše vzájemně prolíná. Nic není oddělené a nemá ani své pevné hranice. A stejně tak se prolínala jednotlivá období mé Cesty. Poprvé jsem potřebu očisty pocítil na počátku roku Vážil jsem tehdy 142 kg a měl za sebou už dvě exkluzivní jízdy rychlou do fakultky s podezřením na infarkt. To však nebyla ta hlavní motivace. Pochopil jsem, že pro to, abych skutečně porozuměl obsahu Posvátných textů, které jsem tehdy studoval, musím svou mysl očistit. Strava a vědomí Ze dne na den jsem změnil systém svého stravování. Vycházel jsem jen z úryvků tehdy ještě nevydané knihy Strava a vědomí 32, které jsem našel někde na netu. Účinky se dostavily už po pár dnech. Nejenže se projasnila a zklidnila má mysl 33 a já začal chápat to, co 32 Tomáš Štanzel - Strava a vědomí, DHARMAGAIA Všechny potraviny na nás mají zpevňující, uvolňující nebo neutrální vliv. Čím více potravin z okrajů tohoto spektra konzumujeme, tím více nás trápí chutě (více uvolňující se 21

22 do té doby ne, ale začal jsem se zbavovat i své značné nadváhy, a to tempem téměř zázračným. Vysadil jsem všechny předepsané léky, vyměnil svého lékaře a během pěti měsíců shodil 20 kilo. Následující úbytek váhy pak už byl více pozvolný :-) Myšlenky se šíří sdílením Na doméně byzon.cz vznikl na jaře 2010 můj první web. Provozoval jsem ho až do konce roku Publikoval jsem na něm úryvky z článků, které mě oslovily, a pár článků jsem také napsal sám. Seznámil jsem se při tom s krásnými lidmi. Publikoval jsem to, co mě samotného zajímalo, s čím jsem vnitřně souznil, a psaním článků jsem sdílel své vlastní poznání. V roce 2012 měla návštěvnost webu až hitů měsíčně. Následovaly další weby, blogy, a také jeden eshop a jeden on-line magazín. Napsal jsem téměř stovku článku. Některé z nich se dají najít na serveru Czech Free Press, nebo na slovenském webu Cesta človeka. A své myšlenky jsem vdechl také do projektu Žijme své sny. Až později jsem zjistil, že pro to, aby se jeho vize naplnila, nemusím udělat vlastně vůbec nic :-) Také tento ebook je sdílením mé zkušenosti, mého poznání a mé potřebuje vyvážit více zpevňujícím, a nestabilita narůstá), a jsme také více náchylní k emoční a mentální nestabilitě. Pak nás dokáže rozhodit sebemenší událost. Předpoklad pro setrvání v Jednotě je udržení si vnitřního Klidu a jasné mysli, ukotvené v přítomném okamžiku. To znamená nepodlehnout ani tlaku času, tedy snahám ega přesvědčit nás, abychom neustále něco dělali. neustále něco řešili... 22

23 interpretace Řeči Ticha, neboť myšlenky se šíří jen jejich sdílením. A není jediné myšlenky, která nic netvoří. e naší povinností sdílet vše, co dostáváme od Stvořitele, tedy i to, čeho jsme na své Cestě dosáhli. To je Zákon J Stvoření. Za to, co pochází od Něj, se nikdy nic neplatí. Veškeré Stvoření se šíří sdílením. Dostáváme jen to, co sami dáváme, a dát můžeme jen to, co pochází od Něj. Dary, pocházející z ega, jsou vždy jen půjčkou, nejsou skutečnými dary. Osvobození Stejně nečekaně, jak jsem se odstěhoval, jsem se zase vrátil zpět, abych uzavřel kruhy 34, před kterými jsem utekl. Vrátil jsem se už jako někdo jiný, téměř s prázdnýma rukama, ale s otevřeným srdcem. Splnil jsem si své velké sny a odložil mnoho svých pomníků 35, které mě poutaly k minulosti, a tedy k existenci mimo přítomný okamžik. A odpoutávání od minulosti pokračuje i po mém návratu. Uzavírám kruhy a odevzdávám Stvořiteli vše, co pochází z ega. Nic nemůže zůstat skryto. Všechno se musí nejdříve 34 Termín používaný australskými domorodci. Znamená odstranění energie strachu ze vztahů. 35 Nejčastějšími pomníky jsou předměty, ke kterým máme silný emoční vztah. K minulosti nás poutá všechno, co v ní váže (udržuje) naši energii, tedy nejen to, co vlastníme, ale i to, čemu stále věnujeme svou pozornost. Přesněji: V čem vážeme svou energii my :-) 23

24 projevit, aby pak mohlo být odňato. A stejně tak i tento ebook, v okamžiku, kdy za jeho textem udělám poslední tečku, ode mně odejde. Existence v Jednotě Došel jsem k Jednotě uvnitř Posvátného kruhu života a Velký Duch se mnou navázal spojení. Velkolepost zážitku nedokážu vyjádřit. Svět se pro mě stal kouzelnou zahradou, ve které ke mně hovoří řeč světa, myšlenky Zdroje i mé pocity. Jsem v Jednotě, součástí Všeho Stvoření, jsem v bezpečí a milován navěky. Řečí Boha je Ticho, všechno ostatní je jen špatný překlad. Píseň Modlitby Rúmí Jestliže se na vnějším obvodu kruhu rodíme s vědomím, že existuje naše oddělené já, pak uvnitř kruhu, v Jednotě, existuje už jen Jedno Velké My. Své poděkování Všem i Tomu, z Nějž Vše Pochází, lépe než slovy, vyjádřím v Tichu svou Písní Modlitby. 24

25 D Nemůžeš neuspět ošel jsi až na místo, na kterém se můj záměr i poslání naplnil. Nyní nastává tvůj čas. Jen ty máš moc se rozhodnout, zda opustíš svou minulost, překročíš hranici a vydáš se na Cestu, vedoucí do středu Posvátného kruhu života. 25

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Čínská astrologie. Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo)

Čínská astrologie. Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo) Čínská astrologie Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo) Čínská astrologie má za sebou více než pět tisíc let dlouhou historii. Namísto

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává Vibrační frekvence citového a emočního

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Realizace Nového života v praxi a sebeléčivý proces těla

Realizace Nového života v praxi a sebeléčivý proces těla Realizace Nového života v praxi a sebeléčivý proces těla http://awen.aspone.cz Prací na svém těle se člověk učí s ním žít v souznění. Píše se hodně teorie, jen praxe, jak opravdově žít je málo. Pojďte

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

TOLTÉCKÁ CESTA. Toltécká cesta nabízí možnost změnit celý život.

TOLTÉCKÁ CESTA. Toltécká cesta nabízí možnost změnit celý život. TOLTÉCKÁ CESTA Toltécká cesta nabízí možnost změnit celý život. Stát se toltéckým bojovníkem a osvobodit se od toho, co člověk přijal jako dítě, je ten největší dar, jaký můžeme sami sobě dát. Je to šance

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Povaha šťáv a organických složek těla Druhy šťáv Pět druhů větru Pět druhů žluči Pět druhů hlenu Šest hlavních charakteristických

Více

Obsah. Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19

Obsah. Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19 Obsah Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19 1. Síla ticha v symptomech 1. Síla ticha... 22 Minulá a současná práce... 23 Cvičení: imaginární čas... 26 Aspekty síly

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Z čeho máme největší strachy?

Z čeho máme největší strachy? Z čeho máme největší strachy? Lidská mysl je každý den naplněna neuvěřitelným množstvím informací. Svoji hlavní úlohu hraje také stres, který je u většiny lidí žijících nejen - ve velkoměstech na denním

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015 Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání Praha, DOX, 9. 6. 2015 Zápis z workshopu č. 4. Kompetence učitele v inkluzivní škole Lektorky: Olga Kusá, Renata Vrbová Zápis: Veronika

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s.

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. PROČ VEDENÍ ROZHOVORU? Pracujete s lidmi Lidé jsou všelijací Úspěch naší práce záleží do značné míry

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM

PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM Portfolio - Ludmila Mahdalová FA ČVUT, ATOS, LS 2011/2012 Myšlenkou projektu je vymezit prostor, kde budeme moci vnímat komplex Lidic v širším kontextu, ne pouze jako

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. Karty. Pierre Franckh. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. Karty. Pierre Franckh. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny Pierre Franckh JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT Karty 7 pravidel, jak uskutečnit své sny 49 afirmačních karet 7 karet se 7 pravidly a krátkými příběhy Úvod do techniky, jak si správně přát Pierre Franckh Original copyright

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě

23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě Vášeň pro Život Intensive one life / many lifes, one love / many loves... 23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě s Deva Ambu Vášeň pro život Intensive Program Seminář Vášeň pro život je cesta, která vás

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Podpora výuky a vzd lávání na GVN J. Hradec Kružnice

Podpora výuky a vzd lávání na GVN J. Hradec Kružnice Název projektu OPVK: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: IV/2 Číslo dokumentu: VY_42_INOVACE_M.S2.01 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

(??) Jak se tak dívám na tabulku č.18 a 19, myslím si, že bychom mohli pomalu přejít k symbolu 4, že?

(??) Jak se tak dívám na tabulku č.18 a 19, myslím si, že bychom mohli pomalu přejít k symbolu 4, že? Příkladů se symboly popisujících vyváženost energie v BYTÍ bychom mohli uvést celou řadu přes astrologický zvěrokruh, aztécký kalendář, Davidovu hvězdu, půdorysy egyptských a mayských pyramid či dalších

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů

Více

traumata ve vztazích Praha 16. července 2010 www.franz-ruppert.de

traumata ve vztazích Praha 16. července 2010 www.franz-ruppert.de traumata ve vztazích nové přístupy v konstelační práci Praha 16. července 2010 www.franz-ruppert.de konstelace ženy (začátek) muž konstelační záměr ženy : proč mám pocit, že mezi mnou a jím je skleněná

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T V E R L A G Třináctý atribut času: T r a n s f o r m a c e Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014.

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_05_1.13 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese učitele

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

Motivace pro práci v

Motivace pro práci v Motivace pro práci v pomáhaj hajících ch profesích a spolupráce v týmu PhDr. Pavla Doležalov alová PhDr. Jiří Broža Neurotický projev/struktura Přirozená součást st každého tvořiv ivého člověka Určit itá

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

Sloupy Řádu ochránců Boží vůle na Zemi Záře Řádu

Sloupy Řádu ochránců Boží vůle na Zemi Záře Řádu Sloupy Řádu ochránců Boží vůle na Zemi Záře Řádu Copyright Řád ochránců Boží vůle na Zemi Souhlas s bezplatným šířením obsahu dokumentu. Obsah Záře Řádu...3 Vznik Řádu:...3 Oběť Bohu:...3 Sloupy Řádu:...4

Více

4.9.61. Zeměpisný seminář

4.9.61. Zeměpisný seminář 4.9.61. Zeměpisný seminář Seminář je koncipován jako dvouletý, pro žáky 3. ročníku a septim. Je určený pro žáky s hlubším zájmem o zeměpis. Navazuje na předmět Zeměpis, prohlubuje zeměpisné poznatky 1.

Více

Prevence relapsu poruchy příjmu potravy

Prevence relapsu poruchy příjmu potravy Prevence relapsu poruchy příjmu potravy OBSAH Co to je relaps poruchy příjmu potravy? Co znamená uzdravení? Prevence relapsu v bodech Prevence stresu v bodech Prevence relapsu z hlediska výživy Zásady

Více