Posvátný kruh života Návrat do Jednoty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posvátný kruh života Návrat do Jednoty"

Transkript

1 Návrat do Jednoty Big Eagle Big Eagle's Call Moudrost obsažená v Medicínském kruhu pomáhá pochopit naši cestu, smysl života i neměnné zákony Univerza. Medicína = Energie = Uzdravení = Moc Mým záměrem i posláním je seznámit tě s Medicínou Posvátného kruhu života a přivést tě na Cestu, vedoucí do středu kruhu, k Jednotě a Moudrosti. Tam se pak pro tebe změní celý svět. Website:

2 Obsah Příčina a následek...4 Posvátný kruh života...5 Medicína kruhu...5 Dar zrození...7 Máme moc se rozhodnout...7 Čtyři posvátné stezky...8 Zákony kruhu...9 Řeč symbolů...10 Moudrost kruhu...11 Návrat do Jednoty...12 Na počátku je vždy myšlenka...12 Dva světy...13 I rozhodnutí je myšlenka, která tvoří...15 Pravé Uzdravení a Skutečný Uzdravovatel...16 Dosažení středu...17 Cesta Velkého Orla...19 Objevování světa...19 Zrání záměru...19 Očista...21 Strava a vědomí...21 Myšlenky se šíří sdílením...22 Osvobození...23 Existence v Jednotě

3 Píseň Modlitby...24 Nemůžeš neuspět

4 Příčina a následek Láska je hnací síla světa, příčina a následek všech harmonií. Rúmí L áska je pravou příčinou vzniku ebooku, který právě čteš. A stane se také jeho následkem, pokud Jí to umožníš. To, co zde předkládám, je má zkušenost, mé poznání a má interpretace Řeči Ticha, kterou ke mně promlouvá Hlas z Věčnosti. Jsou zde obsaženy také informace z jiných zdrojů, které přicházely a stále přichází, vždy v pravý čas, aby potvrdily nebo doplnily mé poznání. Big Eagle Petr Big Eagle Borovec 2015 (Wanblitanka) Cell Phone: Website: 4

5 M Posvátný kruh života edicínský kruh je darem 1 pocházejícím od Stvořitele. Symbol kola a rovnoramenného kříže 2 se objevuje u mnohých, dnes již zaniklých civilizací. Tyto duchovně vyspělé civilizace však většinou neměly potřebu uchovávat slova psanou formou. A tak se v ucelené podobě zachovala jen Moudrost Medicínského kruhu, aniž by se z ní podařilo egu člověka vytvořit zinstitucionalizované náboženství, církev nebo doktrínu. Medicína kruhu Medicínský kruh 3 je posvátný symbol, používaný původními obyvateli severoamerického kontinentu, zejména kmeny z Velkých plání, a reprezentuje všechny znalosti o Universu. Symbol Medicínského kruhu je složen z vnějšího kruhu, a z horizontální a vertikální přímky, které tvoří rovnoramenný kříž. Kruh představuje posvátnou hranici Symbol Medicínského kruhu Země, označovanou také jako kruh Tance Slunce 4 nebo Posvátné kolo. Představuje kontinuální vzor běžného života a smrti 5. Horizontální a vertikální přímky představují čtyři Posvátné stezky 1 Darem Stvořitele je také například Bragavadgíta nebo současné dílo Kurz zázraků. 2 Symbol Slunečního kříže (angl. Solar Cross). 3 V doslovném překladu Medicínské kolo (angl. Medicine Wheel). 4 Tanec Slunce je také posvátný iniciační obřad bojovníka na jeho cestě za Vizí. 5 V Buddhismu se tento kontinuální vzor nazývá Sámsára. 5

6 Slunce a člověka. Jejich překřížení označuje střed Země, místo, na kterém se nacházíme, když ve svém vnitřním Tichu navážeme spojení se Stvořitelem, například při modlitbě. Střed kruhu tedy reprezentuje Stvořitele 6, Zdroj všeho, ale také Posvátný oltář, místo, nacházející se uvnitř nás, kde je Stvořitel přítomný. Těsně u středu se nachází vnitřní kruh, který představuje Jednotu veškerého Stvoření. Jeho součástí je Matka Země, ze které pocházíme, Otec Slunce, který je zdrojem energie Medicínský kruh Slunečního Medvěda a tedy i života na planetě, a Babička Měsíc, která vládne živlu vody, tvoří přílivy, odlivy, a je královnou noci a všech nočních tvorů. Dále jsou ve vnitřním kruhu zastoupeny jednotlivé klany, spojené s jedním ze čtyř živlů 7. Každý z nás je součástí jednoho ze čtyř klanů, a to určitým způsobem určuje jeho roli na Zemi. Je to Klan Želvy, spojený s elementem Země, Klan Žáby, spojený s elementem vody, Klan Buřňáka, spojený s elementem ohně a Klan Motýla, spojený s elementem vzduchu. Motýl je také chápán jako symbol transformace, žába jako symbol očisty a buřňák jako symbol protikladů, iniciace a životní síly. 6 V křesťanské terminologii se používá termín Bůh. Lao 'C Jej pojmenovává TAO. Nepředstavitelný, neuchopitelný, nepochopitelný a nepojmenovatelný Zdroj všeho projeveného i neprojeveného. V jazyce Lakotů se používá výraz Tunkasila, který znamená také prapředek. 7 Jednotlivými živly nebo-li elementy jsou: Země, voda, oheň a vzduch. 6

7 Dar zrození Od Stvořitele dostáváme dar zrození a rodíme se někde na vnějším obvodu Posvátného kruhu života, v jednom z 12 měsíců a s jedním ze čtyř Velkých darů: Moudrost - Velké srdce - Síla - Odvaha Tyto aspekty, měsíc, náš Velký dar a také klan, do značné míry určují naši jedinečnou životní cestu, vedoucí po jedné ze čtyř Posvátných stezek do středu kruhu. Máme moc se rozhodnout Většina příslušníků vyspělé a civilizované společnosti bílého muže 8 stále bezcílně bloudí životem někde blízko vnějšího obvodu kruhu. Jsou přesvědčeni, že jsou jen tělem, a toto jejich rozhodnutí o vlastní bezmoci 9 (ne-moci) má za důsledek, že jejich životní cesta je ovládána egem, tedy osudem, všemožnými vnějšími vlivy, náhodami, těmi druhými... Jen my sami máme moc se rozhodnout a vydat se na cestu 10, vedoucí ze šíleného světa ega, z oddělenosti, strachu a neustálého boje, do světa Harmonie, Lásky a Vnitřního Míru v Jednotě. ašim jediným životním úkolem je vydat se na cestu, vedoucí do středu kruhu, k Posvátnému oltáři a Nspojení s Velkým Duchem Tento termín používám pro označení člověka s prázdným místem v srdci, ovládaného egem, který ke všemu přistupuje jako k mrtvé hmotě a mechanickému stroji. 9 Doslovně: Vzdání se pravé Moci, která pochází od Stvořitele. 10 V křesťanské terminologii se používá termín Pokání. 11 Také: dosažení Moudrosti, Osvícení nebo Poznání toho, čím skutečně Jsme. 7

8 Čtyři posvátné stezky Na naší jedinečné cestě, vedoucí po jedné ze čtyř Posvátných stezek, nám vždy pomáhá příslušný Duch ochránce a Duch větru: Na východní Posvátné stezce, která je cestou mentálního uzdravení a vede od jasnosti skrze moudrost až k osvícení, nás provází Východní vítr a Orel Skalní. Touto cestou kráčel například Buddha. Na jižní Posvátní stezce, která je cestou emočního uzdravení a vede od růstu skrze důvěru k lásce, nás provází Jižní vítr a Kojot. Touto cestou kráčel například Ježíš. Na západní Posvátné stezce, která je cestou duchovního uzdravení a vede od zkušenosti skrze introspekci k síle, nás provází Západní vítr a Medvěd Grizzly. Touto cestou kráčel například Bódhidharma, který se zasloužil o rozšíření introspektivního Zen Buddhismu. Na severní Posvátné stezce, která je cestou fyzického uzdravení a vede od očisty skrze znovuzrození až k nevinnosti, nás provází Severní vítr a Bílý Bizon. Touto cestou kráčeli mnozí světci. Ochránci na Posvátných stezkách 8

9 Více než tisíc let starý Medicínský kruh v Bighorn Mountains Svou cestu si nemůžeme vybrat sami, stejně jako si nemůžeme vybrat talenty, které jsme obdrželi společně s Darem zrození. Naše cesta je určena Stvořitelem a je součástí Plánu našeho návratu 12. Větry jsou symbolem změn a toho, co k nám přichází. Příslušný zvířecí totem je pak symbolem, popisujícím vlastnosti jedné ze čtyř Posvátných stezek 13. Zákony kruhu V Medicínském kruhu jsou zachyceny zákony plynutí času (ráno, poledne, večer a půlnoc), střídání ročních období (jaro, léto, podzim a zima), jednotlivá období našeho života (dětství, mládí, zralost a stáří), čtyři části nás samotných (mentální, emoční, duchovní a fyzická), čtyři elementy (vítr, voda, oheň a a země), čtyři světové strany (východ, jih, západ a sever), a také zákon tvoření. Stejně, jako se neustále střídají jednotlivá roční období, střídají se také období růstu, zrání, sklizně a odpočinku. Období objevování neprojeveného potenciálu, inspirace, období utváření záměru, 12 Křesťanská terminologie hovoří o Božím plánu Spásy, Moudrost Medicínského kruhu o naší Cestě ke hvězdám. 13 Tak například Kojot je vnímán jako velký šprýmař a podvodník. Mohu to potvrdit z vlastní zkušenosti. Než jsem se dostal k Jednotě vnitřního kruhu, přinášel mi Kojot vše o co jsem žádal, a pak sledoval, jak jeho dary využívám ke svému uzdravení. A stejně rychle a nečekaně, jak ke mně jeho dary přicházely, ode mně většinou zase odešly, abych měl možnost zjistit, že o ně vlastně ani nestojím :-) 9

10 období zrání a postupného projevování záměru, a období realizace a sklizení plodů. A kromě nich jsou zde zachyceny ještě další cykly, například vliv jednotlivých elementů, nebo jednotlivých fází Měsíce. Všechny určitým způsobem ovlivňují naše životy. Řeč symbolů K popisu se v Medicínském kruhu používají namísto slov zvířecí, rostlinné a minerální totemy. Vezmeme-li do úvahy, že všechno, co existuje, je jen projevená nebo neprojevená forma energie, pak už veškerá hmota představuje určitý symbol této energie, která stojí za formou v pozadí. A slova jsou jen další symboly, popisující symboly. Jejich vypovídací schopnost je tedy velmi omezená a značně nepřesná. Diagram Medicínského kruhu Slunečního Medvěda Řeč Jednoty je nekonečně abstraktní, plynoucí a plná laskavého humoru. Naproti tomu, řeč ega je velice konkrétní, přesná, strnulá a přísná. Je proto daleko vhodnější naučit se Moudrost Posvátného kruhu života vnímat (vidět a cítit 14 ), respektovat a žít. 14 Mám zde na mysli zejména náš duchovní zrak, třetí oko, pocity vnímané skrze čakru srdce, a také skrze čakry, umístěné v dlaních. 10

11 Moudrost kruhu Moudrost obsažená v Medicínském kruhu nám pomáhá pochopit naši cestu, smysl našeho života i neměnné zákony Stvoření. Medicínský kruh může být fyzickým silovým místem, usnadňujícím spojení se Zdrojem, ale také místem, nacházejícím se uvnitř nás samotných. Medicínský kruh je cestovní mapou našich životů. Pomáhá nám udržet správný směr a kráčet po Dobré cestě 15 do středu Posvátného kruhu života, k našemu Pravému Životu, Pravému Místu a k Pravé Moudrosti. Medicína = Energie = Uzdravení = Moc Původní obyvatelé severoamerického kontinentu používají termín Rudá cesta (angl. Red Road). 16 Pravá Moc, stejně jako Pravé Myšlenky, Pravá Láska a všechno Pravé Stvoření, nepochází z těla ani z mysli ega, ale od Stvořitele, ze Zdroje všeho, a šíří se od Něj k veškerému Stvoření. 11

12 K Návrat do Jednoty plnému pochopení významu Moudrosti obsažené v Medicínském kruhu, je zapotřebí našeho opraveného vnímání 17. Svět ega je proti skutečnosti Pravého Stvoření obrácený doslova naruby. Tak například to, na co zaměřujeme svou pozornost, ve skutečnosti jen posilujeme. Činíme to projeveným a tedy i skutečným. Zaměřujeme-li svou pozornost na šílený svět ega a na jeho problémy, ve skutečnosti vše jen více posilujeme. Činíme to pro nás více skutečným namísto toho, abychom vše změnili tam, kde jedině to změnit lze. Na počátku je vždy myšlenka V Pravé skutečnosti světa neexistují kromě Zákonů kruhu žádné vnější vlivy, které by ovlivňovaly naše životy. Neexistuje žádná náhoda ani osud. Za všechno, co zažíváme, nemůže ono 18 ani oni 19. To, co zažíváme, je pouhou projekcí. Svět, a všechno, co obsahuje, 17 Oprava našeho vnímání je obsahem díla Kurz zázraků. Dílo obsahuje číslovaných stránek, a kromě teoretické části obsahuje také 365 praktických cvičení. Tento kurz se nedá vyučovat. Lze se jej jen učit - žít :-) (Obecně platí, že kniha vhodná právě pro nás, k nám prostě nějakým způsobem přijde sama.) 18 Ono = vnější vlivy (globální oteplení, ekonomické a finanční krize, nezaměstnanost, konflikty, války i přírodní katastrofy...) 19 Oni = ti druzí, ti ostatní (politici, vláda, nadnárodní korporace, bankéři...) 12

13 je dokonale čistým zrcadlem, odrážejícím všechny naše myšlenky, pocity a emoce. Ať už to jsou vědomé nebo nevědomé role, vzorce myšlení a chování, nebo hluboce potlačená a skrytá emoční zranění. Svět se přizpůsobuje tomu, co sami vyzařujeme. Všechno na něm i v něm je jen vnějším projevem našeho nitra a našeho popisu světa 20. Lidé si mylně myslí, že přitáhnou k sobě to, co v životě chtějí, ale já hluboce věřím, že to, co chceme, k sobě nepřitáhneme. Přitahujeme jen to, co jsme. Dva světy Dr. Wayne W. Dyer Žádná Nová Země zřejmě nevznikne. A už vůbec ne z nějaké vyšší moci 21, nebo jen tak, sama od sebe. Není to totiž zapotřebí. Všechno už tady je, dané jednou pro vždy, dokonalé a neměnné. To jen my vnímáme a tvoříme realitu světa zkresleně, skrze filtr svého ega 22. To, co sami ze sebe vyzařujeme, ovlivňuje realitu, kterou následně vnímáme a zažíváme Popis světa tvoří naše přesvědčení a jednotné paradigma, které je nám neustále podsouváno, a v němž jsme neustále utvrzování, zejména prostřednictvím médií. Média za nás doslova vytvářejí obraz (popis) našeho světa. 21 Mám na mysli obecně rozšířenou představu o zázračné záchraně shůry : oni nebo ono nás to zachrání :-) 22 Osho hovoří o projekci ega, Toltékové zase o kouřovém zrcadle. 23 Tak například, když jsem podrážděný a agresivní, potkávám lidi, kteří mi můj vnitřní stav 13

14 měníme-li svůj vnitřní stav, své myšlenky, emoce a tedy i to, co vyzařujeme, promítne se naše vnitřní Zzměna vně. A pak se pro nás změní celý svět. Už dávno nejsme civilizací Pravých lidských bytostí. Jsme civilizací ega, která spotřebovává mnohonásobně více, než kolik skutečně potřebuje, a která nerespektuje život, ani neměnné zákony Stvoření. Jsme civilizací ne-mocných (bezmocných) lidských bytostí, které ztratily svou Pravou Identitu, svou svobodu, radost, pocit štěstí, svůj Vnitřní Mír i smysl života. Stále více nás trápí nejrůznější obavy a strach. Jsme stále více apatičtí, nerozhodní a nevidíme žádná smysluplná řešení. Život lidských bytostí může na Zemi zaniknout, budeme-li pokračovat v tom, co děláme. A také pokud se budeme nenávidět natolik, že budeme zánik života považovat za jediné východisko ze situace, do které jsme se dostali. ivot na Zemi však může také pokračovat a vzkvétat, pokud se ovšem rozhodneme pro změnu tam, kde Ž jedině vše změnit lze. V našich myslích a srdcích. zrcadlí. Jsou podráždění a agresivní, stejně jako já. A naopak, když v sobě mám Klidnou Radost a Vnitřní Mír, budu do reality svého života přitahovat situace i lidi, kteří budou tento můj vnitřní stav odrážet. Naše myšlenky koagulují, přitahují se a shlukuj. Jinými slovy: Podobné se přitahuje. 14

15 I rozhodnutí je myšlenka, která tvoří Návrat do Jednoty nespočívá v napodobovaní vnějších projevů starých, duchovně nesmírně vyspělých civilizací, jejich rituálů nebo jejich tradičního způsobu života. Spočívá ve změně našeho vnímání. Spočívá v uvědomění si skutečnosti světa a tedy i toho, že všechno živé na Zemi je nedílnou součástí nás samotných. Jen to, že se vzájemně doplňujeme ve své nenapodobitelné jedinečnosti, vytváří dokonalou harmonii a rovnováhu, a umožňuje pokračování života Pravých lidských bytostí na Zemi. Potřebujeme se tedy rozhodnout, zda setrváme ve světě ega, nebo se rozhodneme pro návrat do Jednoty, pro cestu, vedoucí do středu Posvátného kruhu života a k tomu, čím skutečně Jsme. Abychom se však mohli navrátit k našemu Pravému životu, k existenci, která je ve vzájemném souladu a spojení s veškerým Stvořením, musí z nás být nejdříve odstraněno všechno, co lidské ego stvořilo: nejrůznější iluze a pravdy, přijatá přesvědčení i naučené schematické vzorce myšlení a jednání. Ty vědomé i ty nevědomé, které jsou potlačené a ukryté před námi samými někde hluboko uvnitř nás. 15

16 Teprve pak se opět staneme tím, čím jsme vždy byli, a čím jsme nepřestali být. Z nevědomých 24, se znovu staneme Vědomými Tvůrci a Mistry každého přítomného okamžiku života 25. Všechno skutečné, Pravé Stvoření, Pravá Moc, Pravé Myšlenky i Pravá Láska, totiž nepochází z ega a ze slabé síly těla, ale jen z Ducha, tedy ze Zdroje. Pravé Uzdravení a Skutečný Uzdravovatel Cesta vedoucí do středu Posvátného kruhu života, je cestou odevzdání se vedení Velkého Ducha Ducha Svatého 26, cestou otevírání se, naslouchání hlasu svého srdce, svým myšlenkám, pocitům a řeči světa 27. Vydat se na Cestu znamená stát se bojovníkem, kterého už neovládají rozkazy, nejrůznější vnější okolnosti, ani mysl ega, ale který v každém přítomné okamžiku zcela vědomě ovládá svou 24 Pojem nevědomý zde znamená nebýt si vědom toho, čím skutečně Jsem, nebýt si vědom svých Pravých schopností a Moci. 25 Fraktální uspořádání času, jak o něm hovoří například Terence McKenna, je ve skutečnosti uspořádáním spíše cyklickým. Zákony Kruhu jsou na věky neměnné. Je to nejspíše cyklus, který však během svého vývoje vnímáme odlišně zejména díky tomu, jak odlišně vnímáme samotné plynutí času. Čas se skládá ze segmentů jednotlivých přítomných okamžiků. Plynutí času je tedy tvořeno obdobími, ve kterých dokážeme udržet svou stálou pozornost, a tedy i své vědomí v přítomném okamžiku. Každý další přítomný okamžik představuje další segment času. Proto se nám zdá, že nám, zejména v různých situacích, plyne čas různou rychlostí. Bezčasovost (tedy Věčnost) znamená trvalé udržení pozornosti v jediném přítomném okamžiku. Jinými slovy: Během našeho vývoje, resp. našeho návratu k tomu, čím skutečně Jsme, jsme si jednak stále více vědomi sami sebe, ale jsme stále déle ukotveni v jednom přítomném okamžiku. To může vytvářet zdání fraktálního plynutí času, resp. jeho zrychlování. Opět to však není žádný vnější vliv, ale jen odraz našeho vědomí, promítnutý do vnější reality světa :-) 26 Velký Duch, v jazyce Lakotů nazývaný Wakan Tanka (znamená to také Velké Tajemství), je v křesťanské terminologii nazýván Duchem Svatým. Je Hlasem Stvořitele a jeho funkcí je naplnit Plán Pokání a Spásy, nebo-li dovést nás zpátky domů, ke hvězdám. 27 Řečí světa jsou nejrůznější znamení, vize a symboly, které můžeme vidět ve vnější realitě světa. Tento termín používá ve svých knihách spisovatel Paulo Coelho, 16 Symbol Velkého Ducha

17 plnou pozornost. Jedině Skutečný Uzdravovatel, kterým je Velký Duch, zná způsob, jak nás Uzdravit. My sami se Uzdravit nedokážeme a veškeré terapie, nejmodernější lékařská technika a léčebné postupy, jsou použitelné jen pro odstranění příznaků, ne však pro odstranění skutečných příčin naší ne-moci (bezmoci) 28. Na počátku všeho je totiž vždy jen myšlenka. Co je rozpoznáno, může být odstraněno, co je však skryto, zůstává. N. D. Walsh Dosažení středu Jen odevzdáním se Síle, která řídí i pohyb hvězd, nasloucháním Hlasu Stvořitele v Tichu a také přijímáním všeho, co k nám v životě přichází 29, dokážeme nalézt svou Cestu, kráčet po ní, úspěšně se Uzdravit a dojít až k Moudrosti. Dosáhneme-li Posvátného oltáře, nacházejícího se ve středu kruhu, 28 Paradox, který potvrzuje, že v nejlepším případě můžeme být jen zprostředkovateli uzdravení. My sami své vzorce myšlení a chování nedokážeme rozpoznat, snad jen některé, které nejsou skryté. Když je však najdeme a zaměříme svou pozornost na jejich odstranění, učiníme je jen více skutečnými. Můžeme sice vytvořit iluzi (zdání) jejich odstranění, která však ve skutečnosti je jen odstraněním příznaků a hlubším potlačením skutečných příčin. 29 Toto je pravý význam Svatého Přijímání, pojmu, vyskytujícího se v křesťanské terminologii. 17

18 je střed Země 30 všude, kde se nacházíme nebo kde kráčíme. Je všude tam, kde jsme ve spojení se Zdrojem a Jeho veškerým Stvořením. A pak, skrze naše dlaně, naše srdce a skrze náš duchovní zrak, se bude uzdravováno vše, na co zaměříme svou pozornost 31. A náš vnitřní stav se promítne do vnější reality světa. My jsme svět. 30 Viz, význam symbolu Medicínského kruhu na začátku ebooku. 31 Rozhodně to tedy není o nějaké nazpaměť naučené znalosti, dovednosti nebo technice. 18

19 Cesta Velkého Orla S kterém se musí rozhodnout: nad každý ve svém životě dojde alespoň jednou na místo, na udu pokračovat dál, i když mě to, co dělám a jak žiji vůbec nebaví, nebo se rozhodnu pro změnu, i když Bzrovna nevím, co přesně změnit a jak to udělat? Objevování světa Nesčetně krát jsem na tom místě stál. Poprvé už v dětství, když jsem prožíval svá velká emoční zranění. A pak vždy, když společnost i mí rodiče věděli daleko lépe než já, co je pro mě nejlepší. Můj sílící odpor vyvolával jen stále agresivnější psychofyzické reakce, a tak jsem vždy raději potlačil část sebe, abych mohl přijmout jejich soud o sobě. Hluboko ve svém nitru jsem postupně pohřbil lásku k hudbě a vlastně vůbec ke všemu umění, své Velké srdce a nakonec i radost ze života. Postupně jsem se stával tím, čím jsou ve světě ega snad všichni: obětí falešných přesvědčení, zavedených rolí, schematických vzorců myšlení a chování a lží. Zrání záměru Nesčetněkrát jsem se pokoušel vyměnit jednu roli za jinou, vždy stejně málo přesvědčivou a stejně tak málo uspokojující. Byl jsem zámečníkem, koordinátorem výstavby těžkého průmyslu, obchodníkem, regionálním manažerem nadnárodní výrobní společnosti... A pěstoval jsem mnoho různých zájmů, koníčků. 19

20 Nakonec jsem se stal na dlouhých devět let úředníkem jednoho územně - samosprávného celku. A tam to přišlo. Bod zlomu. Místo v čase a prostoru, na kterém se každý prostě už musí rozhodnout. Onou pověstnou poslední kapkou byla docela obyčejná pracovní porada. Nedokázal jsem už pokračovat ve svém předstírání a lhaní, zejména sobě samému. Nedokázal jsem se na sebe už ani podívat. Photo Jan Poláček 2011 Měl jsem za sebou nevydařené manželství, rozvodové tahanice u soudu, pár bolestivých vztahů a následných rozchodů. Nevěděl jsem, co budu dělat. Jen jsem věděl, že to, co dělám, a co jsem vždy dělal, už dál prostě dělat nemůžu. Dal jsem svému zaměstnavateli i sobě samému výpověď. Ze svého jistého a svým způsobem i prosperujícího místa jsem odešel poslední květnový den roku 2012 a vydal jsem se do Velkého Neznáma. Nejdříve jsem si myslel, že mě moje léčitelské schopnosti uživí. Praktikoval jsem Reiki (2. stupeň), a v roce 2011 jsem v Praze absolvoval semináře Dr. Erica Pearla Recconective Heling a The Reconnection. A rázem ze mě by Reconnective Healing Practitioner (Level I/II a III). 20

21 Začátkem května 2012 jsem se seznámil se svou příští partnerkou. Spálil jsem mosty, a už v létě 2012 jsem se odstěhoval za ní do Brna. Ještě jsem netušil, že jsem se vlastně vydal na Cestu, vedoucí do středu Posvátného kruhu života aučit se respektovat své pocity, řídit se jimi a jednat podle nich, znamená přizpůsobit se rytmům kruhu a Njeho zákonům a splynout se Záměrem. Očista V Záměru Plánu Stvořitele se vše vzájemně prolíná. Nic není oddělené a nemá ani své pevné hranice. A stejně tak se prolínala jednotlivá období mé Cesty. Poprvé jsem potřebu očisty pocítil na počátku roku Vážil jsem tehdy 142 kg a měl za sebou už dvě exkluzivní jízdy rychlou do fakultky s podezřením na infarkt. To však nebyla ta hlavní motivace. Pochopil jsem, že pro to, abych skutečně porozuměl obsahu Posvátných textů, které jsem tehdy studoval, musím svou mysl očistit. Strava a vědomí Ze dne na den jsem změnil systém svého stravování. Vycházel jsem jen z úryvků tehdy ještě nevydané knihy Strava a vědomí 32, které jsem našel někde na netu. Účinky se dostavily už po pár dnech. Nejenže se projasnila a zklidnila má mysl 33 a já začal chápat to, co 32 Tomáš Štanzel - Strava a vědomí, DHARMAGAIA Všechny potraviny na nás mají zpevňující, uvolňující nebo neutrální vliv. Čím více potravin z okrajů tohoto spektra konzumujeme, tím více nás trápí chutě (více uvolňující se 21

22 do té doby ne, ale začal jsem se zbavovat i své značné nadváhy, a to tempem téměř zázračným. Vysadil jsem všechny předepsané léky, vyměnil svého lékaře a během pěti měsíců shodil 20 kilo. Následující úbytek váhy pak už byl více pozvolný :-) Myšlenky se šíří sdílením Na doméně byzon.cz vznikl na jaře 2010 můj první web. Provozoval jsem ho až do konce roku Publikoval jsem na něm úryvky z článků, které mě oslovily, a pár článků jsem také napsal sám. Seznámil jsem se při tom s krásnými lidmi. Publikoval jsem to, co mě samotného zajímalo, s čím jsem vnitřně souznil, a psaním článků jsem sdílel své vlastní poznání. V roce 2012 měla návštěvnost webu až hitů měsíčně. Následovaly další weby, blogy, a také jeden eshop a jeden on-line magazín. Napsal jsem téměř stovku článku. Některé z nich se dají najít na serveru Czech Free Press, nebo na slovenském webu Cesta človeka. A své myšlenky jsem vdechl také do projektu Žijme své sny. Až později jsem zjistil, že pro to, aby se jeho vize naplnila, nemusím udělat vlastně vůbec nic :-) Také tento ebook je sdílením mé zkušenosti, mého poznání a mé potřebuje vyvážit více zpevňujícím, a nestabilita narůstá), a jsme také více náchylní k emoční a mentální nestabilitě. Pak nás dokáže rozhodit sebemenší událost. Předpoklad pro setrvání v Jednotě je udržení si vnitřního Klidu a jasné mysli, ukotvené v přítomném okamžiku. To znamená nepodlehnout ani tlaku času, tedy snahám ega přesvědčit nás, abychom neustále něco dělali. neustále něco řešili... 22

23 interpretace Řeči Ticha, neboť myšlenky se šíří jen jejich sdílením. A není jediné myšlenky, která nic netvoří. e naší povinností sdílet vše, co dostáváme od Stvořitele, tedy i to, čeho jsme na své Cestě dosáhli. To je Zákon J Stvoření. Za to, co pochází od Něj, se nikdy nic neplatí. Veškeré Stvoření se šíří sdílením. Dostáváme jen to, co sami dáváme, a dát můžeme jen to, co pochází od Něj. Dary, pocházející z ega, jsou vždy jen půjčkou, nejsou skutečnými dary. Osvobození Stejně nečekaně, jak jsem se odstěhoval, jsem se zase vrátil zpět, abych uzavřel kruhy 34, před kterými jsem utekl. Vrátil jsem se už jako někdo jiný, téměř s prázdnýma rukama, ale s otevřeným srdcem. Splnil jsem si své velké sny a odložil mnoho svých pomníků 35, které mě poutaly k minulosti, a tedy k existenci mimo přítomný okamžik. A odpoutávání od minulosti pokračuje i po mém návratu. Uzavírám kruhy a odevzdávám Stvořiteli vše, co pochází z ega. Nic nemůže zůstat skryto. Všechno se musí nejdříve 34 Termín používaný australskými domorodci. Znamená odstranění energie strachu ze vztahů. 35 Nejčastějšími pomníky jsou předměty, ke kterým máme silný emoční vztah. K minulosti nás poutá všechno, co v ní váže (udržuje) naši energii, tedy nejen to, co vlastníme, ale i to, čemu stále věnujeme svou pozornost. Přesněji: V čem vážeme svou energii my :-) 23

24 projevit, aby pak mohlo být odňato. A stejně tak i tento ebook, v okamžiku, kdy za jeho textem udělám poslední tečku, ode mně odejde. Existence v Jednotě Došel jsem k Jednotě uvnitř Posvátného kruhu života a Velký Duch se mnou navázal spojení. Velkolepost zážitku nedokážu vyjádřit. Svět se pro mě stal kouzelnou zahradou, ve které ke mně hovoří řeč světa, myšlenky Zdroje i mé pocity. Jsem v Jednotě, součástí Všeho Stvoření, jsem v bezpečí a milován navěky. Řečí Boha je Ticho, všechno ostatní je jen špatný překlad. Píseň Modlitby Rúmí Jestliže se na vnějším obvodu kruhu rodíme s vědomím, že existuje naše oddělené já, pak uvnitř kruhu, v Jednotě, existuje už jen Jedno Velké My. Své poděkování Všem i Tomu, z Nějž Vše Pochází, lépe než slovy, vyjádřím v Tichu svou Písní Modlitby. 24

25 D Nemůžeš neuspět ošel jsi až na místo, na kterém se můj záměr i poslání naplnil. Nyní nastává tvůj čas. Jen ty máš moc se rozhodnout, zda opustíš svou minulost, překročíš hranici a vydáš se na Cestu, vedoucí do středu Posvátného kruhu života. 25

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011 Poselství pro srpen 2011 Přijala Barbara Bessen, http://www.kryon-deutschland.com/ Překlad Marketa Selinijana, www.zemeandelu.cz Vítejte v jednotě! Buďte pozdraveni milí přátelé, zde je KRYON z magnetické

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

JEMNOHMOTNÁ ENERGIE. Životní energie

JEMNOHMOTNÁ ENERGIE. Životní energie SYSTÉM ČAKER Systém čaker je model, který zachycuje plynutí jemnohmotných energií, jež procházejí veškerým životem, včetně energetického systému člověka. Je to takový žebřík, po němž stoupáme od fyzické

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Psychospirituální transformace 1

Psychospirituální transformace 1 Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Upozornění

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Staňme se architekty vlastního života i světa

Staňme se architekty vlastního života i světa Staňme se architekty vlastního života i světa Miluše Kubíčková Všichni lidé se rodíme do proměnlivého a velmi členitého světa, který je podivuhodně vnitřně spojitý a celistvý. V něm společně se vším stvořeným

Více

Sebeuzdravující-Moment UK, Londýn Duben Potvrzené

Sebeuzdravující-Moment UK, Londýn Duben Potvrzené Sebeuzdravující-Moment UK, Londýn Duben Potvrzené Prožitkový večer Pátek, 7. Duben 19:30 Registrace 20:00 až cca. 22:00: Balance-Recovery Prožitkový večer Finanční vyrovnání: 30 Balance-Recovery Prožitkový

Více

Obsah KNIHA PRVNÍ. Předmluva Tajemství kosmu. Prvopočátek 19. Princip života 23

Obsah KNIHA PRVNÍ. Předmluva Tajemství kosmu. Prvopočátek 19. Princip života 23 Obsah Předmluva Tajemství kosmu 11 14 KNIHA PRVNÍ Prvopočátek 19 Slovo jako Absolutní Božství tvůrčí síla trojice duch, síla, hmota univerzální zákony princip prasvětla a prainteligence Princip života

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

...mezinárodní workshop věnovaný ženám

...mezinárodní workshop věnovaný ženám ...mezinárodní workshop věnovaný ženám ám Drahé dámy, ráda bych Vás pozvala na speciální workshop Inside out, outside in. Jako vždy se tento workshop uskuteční začátkem února a je určen pouze ženám. Tento

Více

Moderní spiritualita nového milénia je mnohotvárná, někdy se nemůžeme rozhodnout, který systém duchovního učení je lepší než ten druhý.

Moderní spiritualita nového milénia je mnohotvárná, někdy se nemůžeme rozhodnout, který systém duchovního učení je lepší než ten druhý. 1 ÚVOD Život nemusí být pouhý vyčerpávající proces, kdy žijeme ze dne na den, prožíváme střídavě jasno a střídavě oblačno, a pasivně očekáváme budoucnost. Neustále, v každém jsoucím okamžiku, jsme obklopeni

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Druhý atribut času: P o c t i v o s t Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

MUŽSKÁ SÍLA CO ZNAMENÁ BÝT PARTNEREM, OTCEM, SYNEM, MUŽEM

MUŽSKÁ SÍLA CO ZNAMENÁ BÝT PARTNEREM, OTCEM, SYNEM, MUŽEM TEXT VLADIMÍR MÜNZ FOTO??????????? MUŽSKÁ SÍLA CO ZNAMENÁ BÝT PARTNEREM, OTCEM, SYNEM, MUŽEM THOMAS GREINER (1958) vyrůstal podle svých slov v normální německé rodině. Problém byl ale v tom, že nemohl

Více

Předmluva: Proč Konfucius?

Předmluva: Proč Konfucius? Obsah Kapitola první, Cesty nebes a země 11 Kapitola druhá, Cesta srdce a duše 27 Kapitola třetí, Cesta světa 45 Kapitola čtvrtá, Cesta přátelství 69 Kapitola pátá, Cesta ctižádosti 87 Kapitola šestá,

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860)

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860) IRACIONALISMUS CHARAKTERISTIKA iracionalis - nerozumový; podstatu skutečnosti lze pochopit jedině citem, vůlí, intuicí, vírou skepse vůči rozumu, zdůraznění jiných cest pochopení světa než rozumových dvě

Více

HISTORIE A TEORETICKÉ ZÁKLADY

HISTORIE A TEORETICKÉ ZÁKLADY Obsah Úvod... 13 HISTORIE A TEORETICKÉ ZÁKLADY... 17 Živa univerzální síla života... 18 Živa a božské předurčení... 27 Energetické léčení prána, reiki a další... 34 Živa duchovní prameny... 40 Rodosvit...

Více

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská 2 Vy už nemusíte Moje emocionální zranění z dětství mě před mnoha lety žití v nevědomí dohnala do velmi vážné psychické situace, ze které mi pomohla až pomoc zvenčí. Díky jednomu velmi intenzivnímu zážitku,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T V E R L A G Třináctý atribut času: T r a n s f o r m a c e Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

OM Healing zpravodaj

OM Healing zpravodaj OM Healing zpravodaj Březen 2015 Drazí přátelé, V OM Healingovém zpravodaji na březen 2015 si můžete přečíst: 1. Věděli jste o OM Healingu a věku Kali Yuga? 2. Úplňkový OM Healing v březnu 2015. 3. Mezinárodní

Více

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY Originál: www.sokaisi.eu Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz Zakladatelem tohoto systému je Armand Manuel Ratundu CHRISTIC FORCE Initiation (INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

Více

Text, který utvářím o problému. Já a moje zkušenost s problémem. Text jiného autora Záměr jeho textu. Zkušenost autora textu, z kterého čerpám

Text, který utvářím o problému. Já a moje zkušenost s problémem. Text jiného autora Záměr jeho textu. Zkušenost autora textu, z kterého čerpám Hermeneutika Jak správně rozumět textu Hermeneutický čtyřúhelník Co je ve hře při utváření odborného textu Já a moje zkušenost s problémem Text, který utvářím o problému Text jiného autora Záměr jeho textu

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž

CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž Liberec, 31.05.2014 Povídání na téma: Jak najít kód, odtajnit Boha a učinit tak z Hospodina životního přítele? Ty n n.vltavou, 06.09.2014 Setkání

Více

Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha

Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha Vznešené emanace Božstva stále vlévají potence světla a lásky do mysli a srdce lidské rasy. Velká Bytí na vnitřní straně

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

Buddhismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN25

Buddhismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN25 Buddhismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 BUDDHISMUS Patří mezi nejstarší náboženství, vzniká v Asii. Od 19. století se šíří dále. Je historickou postavou. Narodil se zhruba v 5. století jako indický

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Neznámá V mé době Pohled na nebe Na farmě své V přírodě živé V mé době farmářské Hvězdy na obloze nebeské V horách zářivé V přírodě hravé V mé době

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo. TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu. a hledají vlastní cestu.

Most do páté dimenze. Tattatuo. TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu. a hledají vlastní cestu. Motto: TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu a hledají vlastní cestu. TA1/1.část str. 35 Září 2013 Stránka 1 I. Úvod Milí přátelé, prázdniny nám utekly jako voda, pro

Více

NÁVOD JAK NA TO. autor: Josef Cvrček. www.vydelavej-focenim.cz

NÁVOD JAK NA TO. autor: Josef Cvrček. www.vydelavej-focenim.cz NÁVOD JAK NA TO autor: Josef Cvrček www.vydelavej-focenim.cz Důležité upozornění Pokud chcete z tohoto návodu dostat, co nejvíce, doporučuji se NEJPRVE podívat na video, které tento návod doprovází. Ve

Více

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori V tomto článku se blíže zamyslíme nad dílem světoznámé pedagogické pracovnice a zakladatelky pedagogického směru Marie Montessori.

Více

Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je si

Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je si 1 Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je sice možné, ale vyžaduje to od adepta duchovního rozletu

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo

Most do páté dimenze. Tattatuo Motto: Nezapomeňte! Každá nemoc a problém je nevyjádřená síla, která se zhmotnila, abychom jí prošli. Je to síla, která se obrátila dovnitř místo ven. Anita Moorjani Podzim 2015 Stránka 1 I. Úvod Milí

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU 1. Počátek nového roku, který je Božím darem lidstvu, se pro mne stává výzvou adresovat

Více

Václav Vocásek Co je pro zdraví a dobrý psychický stav nejdůležitější

Václav Vocásek Co je pro zdraví a dobrý psychický stav nejdůležitější Stránka: 1 Co je pro zdraví a dobrý psychický stav nejdůležitější Jaký je kořen zdravého a kvalitního života Napsal Václav Vocásek Tvůrce školy tělesného a duševního rozvoje Perly čchi-kungu Napsáno pro:

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Cesta do středu Renesance Ţivota

Cesta do středu Renesance Ţivota Cesta do středu Renesance Ţivota Proč Renesance Ţivota? Slovo renesance symbolizuje - rozcestník, návrat k přírodě a k sobě, a logo? Symbolem renesance života je STROM a to nejen proto, že se jmenujeme

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

JAK SI TVOŘÍME SVÉ ŽIVOTY, VZTAHY A NAŠI REALITU?

JAK SI TVOŘÍME SVÉ ŽIVOTY, VZTAHY A NAŠI REALITU? JAK SI TVOŘÍME SVÉ ŽIVOTY, VZTAHY A NAŠI REALITU? aneb BOŽSKÝ ZDROJ jako MATRICE PRO NÁŠ ŽIVOT A PRO NAŠI EVOLUCI Jitka Třešňáková, www.inspirala.cz Vše vzniká a existuje pouze díky síle. Musíme předpokládat,

Více

Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních

Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních médií. Jestliže se Vám podařilo dokument stáhnout z nějakého webu bez placení, tak si jej,

Více

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život...

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život... TEST NOODYNAMIKY K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) Pohlaví: Délka pobytu v komunitě: Délka braní (přibližně): Věk: Fáze: Jsi praktikující věřící? Prosím, zakroužkuj odpověď, která odpovídá

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Variace. Zdravý životní styl

Variace. Zdravý životní styl Variace 1 Zdravý životní styl Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Zdravý životní styl Zdravý životní

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Nižší arkany - Meče ESO MEČŮ (ACE OF SWORDS) Klíčová slova: Intelektuální jasnost, originální myšlení, jasná myšlení, božská inspirace.

Nižší arkany - Meče ESO MEČŮ (ACE OF SWORDS) Klíčová slova: Intelektuální jasnost, originální myšlení, jasná myšlení, božská inspirace. Nižší arkany - Meče ESO MEČŮ (ACE OF SWORDS) Klíčová slova: Intelektuální jasnost, originální myšlení, jasná myšlení, božská inspirace. Na čepeli zeleného meče je vyryto řecké slovo, jehož význam je jasnost.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací Dokonalé zvládání konfliktů a kritických situací Jak si zachovat KLID v každé situaci - pokročilé techniky přístupu a kreativní řešení nejen pracovních konfliktů aneb umění zvládat konflikty způsobem,

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více