KNIHA PÁTÁ PozemsKý život A duchovní svět

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KNIHA PÁTÁ PozemsKý život A duchovní svět"

Transkript

1 K N IHA PÁTÁ Pozemský život a duchovní svět

2

3 Obsah 1. kapitola. Existence lidských bytostí ve fyzickém a duchovním světě Část 1. Naše životní dráha Modlitby, které se vztahují k životní dráze Účel, po kterém lidé touží Proč se rodíme Vztah mezi okamžikem a celým životem Dětská léta a tři pravidelná stádia období růstu Naše životní dráha Původní domovina, kterou musíme hledat Naše nejvyšší cesta v životě Standard narození a životní standard Špatný standard narození Životní standard 527 Část 2. Statut a povaha lidských bytostí Boží účel stvoření lidstva Lidé jako prostředníci mezi duchovním a fyzickým světem Tělo a mysl a duchovní já Úplný pohyb a rezonance 529 Část 3. Podstata života Duch je podstatou života Význam slov pán veškerého stvoření Vnitřní osobnost a vnější osobnost Účelem života na zemi je dokonalost mysli a těla 532 Část 4. Vznešenost života na zemi Život na zemi je přípravou na život v duchovním světě Vzácnost našeho života na zemi Zvyky jsou důležité Standard života na zemi Všechno bude zaznamenáno prostřednictvím fyzického těla Život na zemi je opravdu důležitý Pro naplnění našeho dílu zodpovědnosti musíme použít své fyzické já 536 Část 5. Požehnání a věčný život Proč musíme znát problematiku věčného života Cesta věčného života Doba našeho života a otázka věčného života Lidstvo hledá věčný život Věčný život a náboženství Proč bychom měli žít věčně Žít kvůli věčnému životu Co je to teorie věčného života? 541

4 kniha Pozemský život a duchovní svět Nejdůležitější otázka věčného života Lidé se nakonec musí vrátit do věčného života Víra a problematika věčného života Členové Hnutí sjednocení a věčný život Koncept, který je nutný pro věčný život Láska a věčný život Věčný život je přímo spojen s láskou Pravá láska a věčný život Pravá láska je absolutně nutná Svět po smrti je spojen s láskou Věčný život přichází jen, když žijeme pro druhé Požehnání a duchovní svět Síla lásky Duchovní já manžela a manželky Manželství a duchovní svět Postavení Požehnaných rodin v duchovním světě Požehnání je závazek Sláva Požehnání kapitola. Smrt a duchovní svět Část 1. Nevyhnutelná cesta našeho života Tělo je vzdáleno věčnému životu Jak žije většina lidí Smrt je nevyhnutelná Bůh je vlastníkem života 552 Část 2. Pochopení smrti Význam korejského slova toraganda Místo, na které musíme jít Den, ve kterém odejdeme, je vzácným dnem Duchovní spojení života a smrti Smrt ve vztahu k hodnotě života Smrt je procesem propojení tří světů Věci, které musíme vykonat před smrtí Překročení poslední hranice Utváříme se podle vzoru vnější formy, srdce a charakteru Boha Nehřešte Žijte a zemřete pro svět Pracujte tvrdě Pracujte pro veřejné blaho Prožijte lásku Co máme po sobě zanechat, než odejdeme do duchovního světa Zanechte za sebou hrob lásky O vlastnických právech v duchovním světě rozhoduje svědčení Proč bychom měli mít mnoho dětí 568

5 Obsah Náš postoj v hodině smrti Když vstoupíte do duchovního světa Čas blížící se smrti Když vstoupíme do duchovního světa Dokumenty potřebné pro vstupní proceduru do duchovního světa Věci, které poznáte jasně až po smrti Nesobeckost vás přiblíží k Bohu Soud 579 Část 3. Jít do vyšší oblasti v duchovním světě Standardem pro věřící je duchovní svět Rozhodování o vlastnických právech v duchovním světě Milujte lidi Milujte Boha ještě více Vytvořte rodinný základ Žijte soustředěni na tradici říše srdce Průkazka, se kterou vstoupíte do duchovního světa kapitola. Duchovní svět Část 1. Duchovní svět lze zažít ve fyzickém těle Duchovní svět a současnost Budoucí věk Duchovní zážitky jsou také důležité Cesta duchovních zážitků Jak rozvíjet duchovní smysly Příchod (substanciální skutky) 591 Část 2. Jakým místem je duchovní svět? Duchovní a fyzický svět Centrum duchovního a fyzického světa Jednota duchovního a fyzického světa Duchovní svět jednoznačně existuje Duchovní svět je hybnou sílou víry (třetí nebe vidění svatého Pavla) Když Bůh stvořil duchovní svět Kde je duchovní svět? Jakým místem je duchovní svět? 596 Část 3. Obsah a situace duchovního světa Pád způsobil nevědomost o duchovním světě Duchovní svět je oblastí, která umožňuje okamžité vnímání Centrum duchovního světa Uspořádání duchovního světa (hierarchie) Oděv, jídlo a příbytek v duchovním světě Jak používat v duchovním světě poznání a moc Lidské vztahy v duchovním světě Centrem duchovního světa je láska Láska je vzduchem duchovního světa 604

6 kniha Pozemský život a duchovní svět Duchovní svět je místem, kde žijete život soustředěný na lásku Duchovní svět je světem srdce Situace duchovního světa Život v duchovním světě Práce, kterou musíme vykonat v duchovním světě 608 Část 4. Pozice a skutečná situace duchovního světa Pozice duchovního světa Skutečné poměry v duchovním světě Chlouba duchovního světa Církev sjednocení a duchovní svět Korejské zvyky a duchovní svět Korejský jazyk a duchovní svět Oblast působnosti duchovního světa Majetek duchovního světa Bůh a duchovní svět kapitola. Království nebeské Část 1. Pochopení Nebeského království Umístění Nebeského království Křesťanství a nebe Ježíš a ráj Srdce a nebe Fyzické tělo a peklo Dokonce i lidé v pekle touží po nebi Boží království na zemi a v nebi Správný pohled na nebe 627 Část 2. Příprava na cestu do nebe Nebe jako tvrz Standard, který je důležitý pro cestu do nebe Počátek Nebeského království Podstata Nebeského království Systém Nebeského království 632 Část 3. Nezbytné předpoklady a podmínky pro vstup do nebe Nezbytné předpoklady pro vstup do nebe Utrpení je nezbytné Potřebujeme lásku Jsou zapotřebí konkrétní výsledky Je zapotřebí nesobeckosti Životní styl, který nám umožní jít do nebe Naše pozice Případy, kdy nelze jít do nebe Náš život pro Nebeské království Nebeské království a my 640

7 Obsah Základ čtyř pozic a nebe Do nebe vstupují rodiny Ježíš a jeho rodina Základ čtyř pozic a Nebeské království 643 Část 4. Triumfální vstup branami do nebe Dveře k lidským srdcím Význam otevření brány nebe Důvod pro otevření brány nebe Původ otevření bran do nebe Praví rodiče a brány nebe Náš postoj k otevření bran nebe Do nebe můžeme jít, když si naplníme díl vlastní zodpovědnosti Máme možnost výběru mezi nebem a peklem 649 Část 5. Instrukce týkající se nebe a pekla Formulování našeho názoru na nebe a peklo Význam života v duchovním světě a života na zemi kapitola. Mesiáš a duchovní svět Část 1. Ježíš a duchovní svět 651 Část 2. Pán návratu a duchovní svět 652 Část 3. Praví rodiče a duchovní svět Rozdíl mezi vašimi biologickými rodiči a Pravými rodiči Praví rodiče jsou tou osou Praví rodiče jsou centrem Síla pouta s Pravými rodiči 655 Část 4. Reverend Mun a duchovní svět Vytvoření duchovních podmínek reverendem Munem a jejich základ Speciální autorita ve vztahu k duchovnímu světu Sjednocení duchovního světa a sjednocení fyzického světa Přijetí v duchovním světě podle srdce a skutečných výsledků Učiňte duchovní zážitky součástí svého každodenního života Odcházíme do duchovního světa a zanecháváme za sebou svoji lásku 664 Část 5. Rodina Pravých rodičů a duchovní svět Ustanovení práva prvorozeného Centrum lásky, které je zřízeno v duchovním světě Zřízení království na zemi a v duchovním světě kapitola. My a realita duchovního světa Část 1. Plody života a Božský duch 669 Část 2. Soud a schválení (kvalifikace) Kategorie soudu Připravte si pas do nebe 673

8 kniha Pozemský život a duchovní svět Část 3. Registrace v duchovním světě Svobody, ze kterých se těší občané Nebeského království Zvláštní dary, které lze přinést do duchovního světa Nebeské království vytvořeno prostřednictvím Principu tří velkých subjektů Podmínky pro registraci Lidé, kteří mohou být v duchovním světě vedoucími Kapitola. Náš vztah s těmi, kteří jsou v duchovním světě Část 1. Duchovní jevy a osvobození duchů Dobrý duchovní svět a zlý duchovní svět Duchovní jevy Dopisy z duchovního světa Naděje lidí v duchovním světě Osvobození lidí v duchovním světě, kteří mají pocit křivdy Sjednocení duchovního světa 689 Část 2. Vztah mezi lidmi na zemi a duchy Lidé na zemi a duchové Pozice lidí v duchovním světě Duchové jsou početnější než lidé na zemi Toulaví duchové Jak rozpoznávat duchy prostřednictvím mysli Hodnota života na zemi 695 Část 3. Naši předkové a my Předkové se na nás dívají Měli bychom být lepší než naši předkové Měli bychom také navštěvovat hroby našich předků Předkové, které můžeme potkat v duchovním světě 698 Část 4. Nový duchovní věk Nástup věku mimosmyslového vnímání Vstup do nového věku prostřednictvím prohlášení Dne vítězství nebe Obřad sjednocení a duchovní pomoc Obřad jednoho srdce a pomoc předků 702 Část 5. Opětovné vzkříšení a pomoc duchů Pozice našich předchůdců v duchovním světě Mobilizace duchovního světa a jeho pomoc Duchovní svět a předkové Naděje lidí v duchovním světě Opětovné vzkříšení a znovuzrození Opětovné vzkříšení Odpovědi týkající se otázek principu znovuzrození 709

9 K a pitol a prv n í Existence lidských bytostí ve fyzickém a duchovním světě Část 1. Naše životní dráha 1.1. Modlitby, které se vztahují k životní dráze Milovaný Nebeský Otče, děkuji Ti za Tvoji milost a za to, že jsi mne ochraňoval v mých zápasech od dětství až dosud. Během těch let jsem se obával jakéhokoli pokoření či hanby, kterými by Nebe mohlo trpět. Není nic vzácnějšího mezi všemi dobrými věcmi na této zemi, než se spojit s Tvým původním srdcem. Když to víme, musíme po tom vztahu nekonečně toužit. Musíme si pamatovat, že ti, kteří zažijí Tvoji lásku, nebudou vůbec litovat, i když zapomenou na všechny věci tohoto světa. Nyní musíme hledat ideální svět, původní domovinu, kde žijeme s Tvou láskou. Musíme se dnes na zemi připravit na den, kdy se narodíme jako svobodné děti, které mají právo svobody ve svém třetím životě. Musíme vědět, že právě tak, jak jsme se potřebovali zdravě vyvíjet v lůně matky, abychom se narodili na zem a vedli zdravý život, potřebujeme zdravý pozemský život, abychom měli zdravý život v nebi. Jelikož dnešní svět je světem konfliktu pod nadvládou zla, musíme být odhodláni bojovat až do posledního okamžiku, abychom byli požehnáni spoluprací nebe a země a drželi krok s dynamikou štěstěny univerza. Musíme se rozhodnout, že naši potomci nebudou nikdy postaveni do stejné pozice, v jaké jsme byli my. (49 308, ) Milovaný Otče, když uvažujeme o tom, jaká je Tvá existence a jak jsi neustále těžce pracoval, abys přivedl nové jaro, musíme se stát Tvými nekonečně vděčnými a radostnými syny a dcerami, kteří truchlí nad skutečností, že Ti ještě stále musíme nabízet celý svůj život a lásku. Měli bychom vědět, že abychom uvítali nové jaro, musíme být otevřeni přijmout svůj život a být jím naprosto pohlceni. Musíme si uvědomit, že jen když poprvé uvítáme jaro, květiny rozkvetou. Nesmíme se stát politováníhodnými dušemi, které tak nikdy neučinily. Stejně jako květina prochází obdobím léta a podzimu než rozkvete a přinese plody, my též musíme projít podobným procesem, abychom nesli plody. Víme že, aby mohl strom nést plody, musí nejdříve v létě vstřebávat pro život důležité prvky prostřednictvím kořenů, kmene a větví a koncentrovat tak dokonalou životní sílu, aby mohl vzniknout druhý život. Podobně se i my musíme

10 kniha Pozemský život a duchovní svět stát syny a dcerami, kteří zkoumáním svého nitra rozhodnou, zda naše srdce překypují životní sílou sílou, jenž je schopná znovuzrození do nového světa, i kdyby naše tělo mělo zemřít. Jakkoli čas letí a bouře nelítostně zuří, naše vnitřní životní síla musí vydržet obtěžování prostředím a odhodlaně setrvat na cestě růstu. Jen tak můžeme přivítat nové jaro a stát se semenem, původním zdrojem druhého života, jenž může být znovu zaseto. Podobně jakkoliv žalostně můžeme navenek vypadat, jestliže si udržíme svoji hodnotu jako původní jádro, jenž může posílit duchovní životní sílu a jako semeno, jenž může být zaseto v nekonečném světě, nejsme ubožáky, i když si to možná myslíme. Dovol nám, prosím, uvědomit si, že čím bídnější se můžeme zdát navenek, tím dokonalejší a jistější je naše vnitřní hodnota. (32 36, ) Otče, uvědomili jsme si, že bez touhy sloužit Ti a pokorně se Ti klanět, nemůžeme mít s Tebou ve věčném světě žádný vztah. Otevři brány našich srdcí, abychom pocítili Tvé srdce a slyšeli Tvůj hlas prýštící z hloubi našich srdcí a veď nás, abychom dnes získali zpět svá ztracená těla. Pomož nám ocenit Tvou historickou cestu zápasů a těžkostí, abys našel každého jednoho z nás, abychom mohli před Tebou pokorně sklonit hlavu. (4 280, ) 1.2. Účel, po kterém lidé touží Bůh nemá tělo. Proto, aby projevil Své tělo, použil Adamovo tělo jako Své tělo, a ukázal nám skrze něho svoji tvář. To je ideál stvoření. Bůh je původní duchovní ohnisko a Adam je původní fyzické ohnisko. Tato dvě ohniska vytváří 90 stupňový úhel. To je Boží účel stvoření a účel, po kterém lidé touží. Kdyby Adam s Evou nepadli, navěky by v duchovním světě zaujali pozici otce a matky. Nicméně kvůli Pádu to nebylo možné. Kdyby nebylo Pádu, všichni by mohli jít do Nebe jednoduše díky tomu, že slouží svým rodičům tak, jako kdyby sloužili Bohu. ( , ) 1.3. Proč se rodíme Tento stvořený svět je všude kulatý: slunce, země, hvězdy, všechno je stvořeno kulaté. Dokonce i naše ústa, když to rozebereme, jsou kulatá. Ať se děje co se děje, vše je takto stvořeno. Univerzum tedy vytváří vztahy tím, že jde dokola a vytváří otáčivé, kruhové pohyby. I když má jedna individuální věc kulatý tvar, neexistuje samostatně, nýbrž vytváří s celkem související spojení. Proč se tedy rodíme? Narodili jsme se, abychom žili v rytmu s obrovským univerzem. Vlny oceánu šplouchají o pobřeží a šplouchají také o naše srdce. Mírný vánek poklidně kvílí uspávaje naše srdce do klidu. Kvetoucí květiny sálají opojnou vůni a probouzí vůně v našich srdcích. ( , ) Jestliže se rodíme v lásce, jsme v ní vychováváni, žijeme v ní a umíráme, můžeme být vděčni za své naroze

11 1. kapitola Existence lidských bytostí ve fyzickém a duchovním světě 523 ní, život a smrt. Všichni jste se narodili na místě, kde se váš otec a matka milovali a jeden druhého si nesmírně cenili. Jste účastníky této lásky. Jelikož jste se narodili z lásky svých rodičů, považujete se za praporky vztyčené prostřednictvím lásky vašich rodičů. Tyto praporky vlají, aby vyjádřily lásku. Všichni máme žít svůj život kvůli lásce. Měli byste zamávat praporkem lásky matce, zamávat jím, když vidíte svého otce a zamávat jím svým sourozencům. ( , ) 1.4. Vztah mezi okamžikem a celým životem Vaše tělo se nemůže zdokonalit, pokud se celá vaše existence nestane základem pro vstřebávání živin. Tento jev se vyskytuje v přírodě. Životní mezníky se neodehrávají po dlouhou dobu, nýbrž v jediném okamžiku. Lidé, kteří ignorují okamžik, neuspějí při získání něčeho vzácného. Nemohou se stát významnými lidmi, ani zdědit Boží trůn a Jeho korunu. Tedy kvůli jednomu světlému okamžiku buďte opatrní na každé vyřčené slovo, každý vykonaný skutek a dokonce každou myšlenku, kterou se obíráte. Zacházejte se životem a řešte problémy a věřte, že obsah vašeho každodenního života zůstane jako fenomén ve vztahu ke světu. To je jediný způsob, který rozhodne o oblasti vítězství. Takto o oblasti vítězství rozhoduje jediný okamžik. Totéž platí o historické a kosmické oblasti vítězství. Ti, kteří znají nekonečnou hodnotu jednoho světlého okamžiku a žijí podle toho, se mohou stát významnými lidmi, dokonce svatými nebo Božími syny a dcerami. Takto překročíme křižovatku života a smrti v jediném okamžiku. (31 217, ) Dnes je problémem náš postoj. Pochopitelně je nejdříve nutné, abychom si přáli příchod království a uskutečnění Vůle. Přesto ještě důležitější je, jak my osobně se sjednotíme s Boží vůlí. Jestliže si vezmeme tuto jednu hodinu, chápeme, že jak ji využijeme, abychom se sjednotili s Vůlí, je důležitější, než si přát příchod Božího království. Proto musíme nejdříve vytvořit prostředí jako jednotlivci, rodiny, kmeny a národy, jenž nám umožní zdědit Boží vůli, a hned nato můžeme pokročit při budování vztahu s Božím královstvím. Jestliže dostaneme k dispozici v rámci našeho každodenního života hodinu, jak v této jedné hodině soustředěni na Boha vytvoříme vztah s jeho Vůlí? To je velmi důležitá otázka. Když se díváme na historii prozřetelnosti obnovení, od Adamovy rodiny přes Noeho, Abrahamovu a Mojžíšovu rodinu až po rodinu Ježíše uplynulo čtyři tisíce let. Nicméně to, co zde rozhodlo o jejich selhání, netrvalo, řekněme, jeden rok. V Adamově rodině Pád Adama a Evy nebylo něco, co by bylo plánováno a pak uskutečněno za dobu jednoho roku nebo desetiletí anebo několika desetiletí. Jejich chyba se odehrála v okamžiku, a když si pomyslíme, jak se toto selhání jednoho okamžiku

12 kniha Pozemský život a duchovní svět neustále opakovalo po dlouhé a dlouhé věky, pochopíme, jak strašlivý a děsný je ten okamžik. Kvůli selhání toho jednoho okamžiku, tak mnoho lidí, kteří kráčeli cestou spravedlnosti v kurzu dějin, muselo podstoupit nevýslovné utrpení a mnoho ras, které nemohly následovat Vůli, upadlo do propasti zkázy. Toto vše se stalo počátkem nesmírné oběti odškodnění. Když toto pochopíme, jediná hodina našeho každodenního života, kterou obvykle prožijeme tak lhostejně, se stává strašlivou. Navíc ale musíme cítit, jak strašlivý je okamžik, dokonce každá vteřina v hodině, která plyne s neustálým tikotem hodin. Dokonce ani věčné Nebeské království neexistuje, aniž by mělo jednotný vztah s každým okamžikem. Věčnost nezačíná, když zemřeme, nýbrž v okamžiku, kdy poznáme Boží vůli. Pokud se byť jen na okamžik vytvoří skok nebo propast ve vztahu k času, věčnost bude přerušena. Proto ve svém životě víry neváhejte a neodkládejte prozřetelnostní zodpovědnost z jednoho roku na druhý nebo na přespříští rok anebo z mládí do středních let a nakonec na stáří. Nemůžeme takto žít. Lidé s takovým životním stylem zemřou, aniž by strávili jediný den svého života sjednoceni s Vůlí. Takoví nemohou jít do Nebeského království. Jakkoli dobrá může být vaše země nebo bydliště, nemůžete jít do Nebeského království, pokud jste nebyli schopni žít ani jediný den podle vítězného standardu. Nemůžete vstoupit do věčného světa, pokud jste nežili alespoň jeden rok vítězně. Tudíž, zatímco je pro věřící důležité jít vpřed a snít o věčnosti, ještě důležitější je, jak ve skutečnosti odstraní zlo a zda se stanou nositeli standardu dobra. Především to je rozhodující.z tohoto hlediska Adamovo chvilkové selhání vedlo k věčným mukám. Bylo to v Adamově rodině, kde Kain s Ábelem měli ukončit muka rodičů, zničit zeď, jenž existovala mezi bratry a vytvořit počátek jedné rodiny. Nicméně vražda Ábela, jež byl ustanoven jako reprezentant prozřetelnosti obnovení, byla také okamžitou událostí. Během 120 let co se Noe lopotil, aby postavil archu, Bůh jen v kratičkém okamžiku vydal přikázání: Nastal den splnění mého přání: všichni nastupte na palubu! Ti, kteří tento příkaz uposlechli, mohli obdržet požehnání věčného Boha. Ti, kteří jej neuposlechli, byli pohřbeni v říši věčného soudu. To samé bylo s Abrahamem. Boží příslib, že tvé potomstvo jistotně rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu (Genesis 22,17), byl udělen v okamžiku. Abrahamova oběť nevyžadovala desetiletí, nýbrž spíše pouhý den práce. Netrvalo mu více než hodinu rozpůlit oběť a položit ji na oltář, nicméně ta jediná hodina historicky nesla semena veškerého života a smrti, prokletí a požehnání. Dnes by se věřící neměli obávat Posledního soudu, nýbrž otázky, jak zharmonizují svou každodenní činnost a vyrovnají se s životními křižovatkami v souladu s Boží vůlí. (37 217, )

13 1. kapitola Existence lidských bytostí ve fyzickém a duchovním světě Dětská léta a tři pravidelná stádia období růstu Jak Bůh stvořil Adama a Evu? Jestliže použil hlínu, jaký druh použil? Kde začal? Ze kterého bodu se začal život Adama a Evy? Nemůžeme si myslet, že je Bůh stvořil jako dospělé, spíše je stvořil jako nemluvňata. Bez názoru, že se Bůh choval jako těhotná matka, která nakonec porodila, živila a vychovávala dítě, nemůžeme logicky vysvětlit vznik veškerého života prostřednictvím tří pravidelných stupňů růstu. Logicky Adam s Evou prošli obdobím dětských let, než vstoupili do stádia růstu a dovršení. To je nebeský zákon. Jaká byla dětská léta Adama a Evy? Musíme vycházet z konceptu, že neviditelný Bůh živil dítě, jehož počátky byly ve světě bez formy a které mohlo žít svůj život ve fyzické říši. ( , ) 1.6. Naše životní dráha Jelikož společnost, národ a svět, ve kterém žijeme, jsou vzdáleni ideálu, objevuje se nejrůznější utrpení a dobro a zlo mají opačné cíle. Kdybychom vzali náhodný vzorek sta mužů, zjistili bychom, že sto procent z nich se mezi sebou derou s heslem každý sám za sebe, a zápasí s okolnostmi, aby se vypořádali se svými každodenními záležitostmi. Proto nám všem v našem každodenním životě akutně schází důvěra, že dokážeme ukončit denní práci, kterou jsme si naplánovali ráno. Se širším záběrem činností bychom potřebovali v každodenním životě úměrně větší hnací sílu a odhodlání dosáhnut vítězných výsledků. Bez toho den nemůže přinést vítězství. Z takových dnů se stanou měsíce a z měsíců roky. Také nám schází prostředí, které by nám napomohlo v dosažení měsíčních cílů. Abychom měsíc zakončili úspěšně, potřebujeme hnací sílu a odhodlání, jež jsou nutné pro dosažení průlomů jak v řešení detailů, tak i složitostí toho měsíce. Bez nich nelze vítězně završit měsíční aktivity. Úspěšně projít celým rokem vyžaduje, abychom se vyzbrojili bojovným duchem nebo hnací sílou, které mohou odsunout veškeré výzvy každého z 365 dnů v roce. Pak můžeme tento rok vítězně oslavovat. Jestliže takto prožijeme jeden rok a tímto způsobem budeme pokračovat, časem se sejde deset, pak dvacet a pak třicet let a nakonec se to stane naší životní cestou. (31 30, ) Lidé, kteří dnes žijí na zemi, se nemohou vyhnout omezení času. Platilo to celé dějiny. Jednotlivci, rodiny, kmeny, národy a svět, všichni se pohybují v rámci říše času. Kdekoliv žijí lidé, vždy existuje nějaký cíl, kterého je možné dosáhnout. Na takový cíl bychom se měli soustředit deset, dvacet, třicet, nebo i sedmdesát let a v podstatě celý náš život. Čím větší je náš cíl, tím silnější musí být náš vnitřní závazek. Dokud si po určitou dobu neudržíme vnitřní odhodlání dosáhnout cíle, bude ten cíl nedosažitelný. (31 149, )

14 kniha Pozemský život a duchovní svět 1.7. Původní domovina, kterou musíme hledat Je možné, že neznáte realitu duchovního světa, já se však těším zvláštní výhodě od Boha a jasně ten neznámý svět chápu. Když jsem se prokopával ke kořeni toho světa, zjistil jsem, že jeho principy jsou docela jednoduché. V duchovním světě jen ti, kteří žili nesobecky v souladu s Božími univerzálními principy, mohou vstoupit do vyšších oblastí. Svět strukturovaný tímto způsobem je ideálním Nebeským královstvím. To místo je původní domovinou, kterou lidstvo musí hledat. Dnes, ačkoliv jsme vyhnanci z naší původní domoviny a žijeme padlým životem, jsme předurčeni se tam vrátit. Bůh proto musel v průběhu dějin vytvořit cestu, protože my sami bychom to nedokázali. Proto Bůh podnítil vznik mnoha různých náboženství. Každé je cvičištěm, prostřednictvím kterého Bůh vede po této cestě všechny lidi bez ohledu na rasu, kulturní zázemí, zvyklosti a tradice. Náboženství jsou cvičiště pro výchovu lidí, aby se stali způsobilými pro návrat do původní domoviny. Bůh vede lidstvo ke sjednocenému světu náboženství, jenž může postoupit na vyšší úroveň v souladu s kulturním zázemím východu a západu a všech čtyř světových stran. Co především učí náboženství, které vede lidi do původní domoviny? Učí je žít pro druhé. Jelikož vysoce rozvinutá náboženství mají tendenci tento princip zdůrazňovat, učí nás být laskavými a mírnými, učí nás pozvedávat druhé, žít pro ně a obětavě jim sloužit. Vše toto slouží k tomu, vštípit nám disciplínu, abychom se řídili zákony Nebeského království. (78 115, ) 1.8. Naše nejvyšší cesta v životě Jaká by měla být naše životní cesta? Je to cesta k vlastnictví Boží lásky. Vlastnit Boží lásku je nejvyšším a konečným cílem našeho života. Všichni, muži i ženy, musí jít touto cestou. Naše životní cesta nás musí vést k nekonečnému Bohu lásky. Nejvyšší životní cesta spočívá v nalezení Boží lásky tím, že desetkrát nebo dokonce i stokrát přejdeme přes vrcholky smrti a v hledání budeme pokračovat i po smrti. Co je konečným bodem našich tužeb? Je to vlastnictví Boží lásky. I když řekneme, že jsme se zmocnili Boha, nemůžeme-li vlastnit lásku, která v Něm je a která je ještě vzácnější, Bůh nemůže být naším Bohem. Potřebujeme tedy vlastnit Boží lásku. Kdybychom vlastnili jen Boží lásku, pak to bude v pořádku, i kdyby Bůh nebyl přítomen. Když se Jeho láska stane mojí láskou a moje láska se stane Jeho láskou, poprvé se sjednotí vnitřní a vnější. Národ založený na takové lásce se stane ideální domovinou, kde nebudou vyšší a nižší společenské třídy. Žijeme-li na takovém místě lásky, cítíme, že pod sluncem neexistuje nic, co by se nejevilo dobrým a co neexistuje kvůli nám. Jelikož taková je Boží láska, nebeský svět, jenž je cílem lidstva, jmenovitě Nebeské království, je místem naplněným láskou. (39 210, )

15 1. kapitola Existence lidských bytostí ve fyzickém a duchovním světě Standard narození a životní standard Špatný standard narození Lidé dnešního světa, kteří se chlubí svým rodokmenem a předvádějí své tituly jako symboly společenské prestiže, si nejsou vědomi toho, že jejich narození bylo poskvrněno. Nevědí, že se narodili s láskou, životem a linií Satana, Božího nepřítele. To je vážný problém. Kvůli Pádu se lidé narodili ze Satanovy lásky, která byla předána jejich rodičům. Satanova krev proudila prostřednictvím životů našich matek a otců až k nám, současníkům. Plody těchto tří aspektů jste potom vy. Jako takoví patříte všichni do satanské linie. Jinými slovy ve vašich žilách koluje satanská krev. Proto Satan automaticky plodí své ideální ovoce, zatímco Bůh usiluje zachránit tytéž muže a ženy a proměnit je na původní, čisté a dokonalé lidi. Všichni máte počátek v Satanově lásce a narodili jste se z jeho linie. Protože váš počátek byl špatný, musíte se vrátit do původního bodu. Jelikož máme původ ve falešných rodičích, musíme se vrátit a začít nanovo z Pravých rodičů. Jak je to závažné? Je nutné od základu zdědit Boží lásku, život a linii. Proto, když obdržíte Požehnání, procházíte obřadem změny linie. Musíte v to věřit více, než svému vlastnímu životu. Jen proto, že je to obřad Církve sjednocení, neměli byste o tom uvažovat jen jako o nějakém obyčejném rituálu. Je to jako kouzelná droga, lék, jenž přivede mrtvé zpět k životu. Naši předci spáchali tak vážnou chybu, že nesčetní lidé se během dějin stali obětí jejích následků. Když to víme, již nikdy více nemůžeme kráčet stejnou cestou! Zaplatili jsme během dějin krutou cenu za to, že jsme neustále opakovali nezákonnou lásku v padlém duchovním i fyzickém světě s dalekosáhlými důsledky pro jednotlivce, rodiny, společnosti, národy a svět. ( , ) Životní standard Když teď říkám život, mám na mysli věčný život. Nemám na mysli jenom život v duchovním světě, ale život, který žijeme navěky. Každý jedinec byl stvořen, aby byl objektem Boží lásky. Jste pro absolutního Boha partnerem v pozici objektu a partnerem v Jeho lásce. Bůh opatruje pojem pravá láska více, než si cení Sám sebe. Je absolutním a věčným centrem života. Jeho ideál je dokonce ještě více věčný a centrem tohoto ideálu je pravá láska. Partnerem této lásky jste vy. Vlastností lásky je, že mezi partnery v pozici subjektu a objektu podporuje jednotu. Taková láska může sjednotit národ. Takto může jeden partner doprovázet druhého v jakékoliv pozici a může jej bezpodmínečně následovat. Můžete zdědit celou Boží štěstěnu a dokonce celé Jeho srdce. Prošel jsem bídným kurzem, abych to odhalil a nyní na tom základu stojím. Je úžasný a vznešený a nedá se za nic vyměnit: je to úžasná milost. Proto stojím ve stejné pozici jako Bůh. Sdílím s Ním věčnou pozici pravé lásky. Duchovní svět je proti

16 kniha Pozemský život a duchovní svět tomuto omezenému pozemskému světu v jiné dimenzi. V rámci pozemských hranic se nelze svobodně pohybovat, ale protože duchovní svět je místem vyšší dimenze, můžete v něm dělat cokoliv, můžete překračovat čas. Jestliže něco chcete na základě lásky, můžete to vše mít kdekoliv a kdykoliv. Původně jsme byli stvořeni jako věčné bytosti. Pokud se staneme věčnými bytostmi pravé lásky a půjdeme do duchovního světa, budeme svobodní. Prvním životním standardem je standard dobra a zla, druhým je původní počátek a třetím je věčný život. ( , ) Část 2. Statut a povaha lidských bytostí 2.1. Boží účel stvoření lidstva Proč Bůh stvořil lidstvo? Za prvé proto, aby stál v pozici Rodiče. Nicméně Rodič je dokonce i v duchovním světě neviditelný. Neexistuje žádný model. Tudíž, aby se stal rodičem lidstva, kteří mají formu, musí i Bůh mít formu. Jinak nemůže být centrem. Za druhé, vertikální linie je jednorozměrná a nevytváří prostor, v duchovním světě nemůže dojít k reprodukci. Velká plocha nebo prostor se můžou horizontálně rozvinout jen na základě vertikální osy se svislou rotací 360 stupňů. Za třetí, aby udržel věčnost oblasti partnera lásky. Adam s Evou neměli být jedinými Božími partnery. Jejich děti by stály v pozici Božích partnerů stejně jako jejich rodiče. Proto Bůh stvořil lidi, aby zachoval jejich pozici Jeho partnerů navěky. Jak Adam, tak Eva nazývali Boha Otcem. Nazývali by Ho pak jejich děti strejdou nebo dědečkem? Nazývali by Ho Otcem. Slovo partner předpokládá rovnost. Musíme Boží lásku rozmnožit horizontálně a zdokonalit její hodnotu. Hodnota dokonalé lásky je jedna. Je to rovnost. Abychom to shrnuli, za prvé Bůh potřeboval formu nebo tvar, jmenovitě formu rodiče. Nabyl té formy, aby se duchovně projevil jako Adamův otec. Za druhé Bůh potřeboval centrum produkce občanů Nebeského království. Takovými továrnami jsou manželé a manželky. Užijeme-li tuto analogii, je lepší masová produkce nebo malovýroba? Masová produkce je lepší. Automatizace v těchto továrnách by rozhodně mohla produkovat masově a naplnit Nebeské království až po okraj. Proto jsou ženy stvořeny tak, aby daly život mnoha dětem. ( , ) 2.2. Lidé jako prostředníci mezi duchovním a fyzickým světem Bůh stvořil všechny věci a lidstvo. Všechno začalo v centru s Bohem. Bůh stvořil lidi, protože chtěl být v rovnovážné pozici jednoty s lidstvem a všemi věcmi. Taková byla Jeho vůle v době stvoření. Existoval Bůh a stvořený svět a lidé stáli uprostřed mezi nimi. Lidé takto slouží jako prostředníci mezi duchovním a fyzickým světem. (67 143, )

17 1. kapitola Existence lidských bytostí ve fyzickém a duchovním světě Tělo a mysl a duchovní já Kosmos, ve kterém dnes žijeme, má dvě osy: viditelnou osu a neviditelnou osu. Vytváří tak dvojí strukturu. Objekty se otáčejí kolem subjektu, který sám rotuje, podobně jako při činnosti dávání a přijímání mezi myslí a tělem. Všechny bytosti existují na základě tohoto principu. Stejně tak tato osa musí být v dnešním padlém světě znovu nastavena v souladu s cestou obnovy. Co je centrem těla člověka? Je to mysl. Tělo se otáčí kolem mysli a pohybuje se podle jejích příkazů. Když mysl nařídí tělu, aby šlo na východ, musí tak učinit a totéž platí i opačně. Tělo se nemůže samo pohybovat podle svých rozmarů a vrtochů. (136 13, ) Máme jak tělo, tak i mysl. Nad naší myslí existuje náš duch a nad naším duchem existuje Bůh. Zdokonalit se můžeme jen tehdy, když se úplně sjednotíme s Bohem. Přestože jsme takové časem omezené bytosti, reprezentujeme celé dějiny a všechny osudy budoucnosti, a proto máme kosmickou hodnotu. (4 267, ) Když se lidé zabývají osudem, musí věnovat pozornost své mysli. Je to nebeský zákon. Bůh trestá ty, kteří neposlouchají příkazy své mysli. Celé dějiny nás Bůh učil, abychom žili v souladu se svým svědomím a abychom nebyli polapeni do osidel zhoubnosti materialismu. Shoduje se tedy naše svědomí s nebeským zákonem na sto procent? Kvůli nesčetným překážkám, které tomu brání, se s ním neshoduje. Před bránou do nebe existují vchody do labyrintu s náročnými úkoly. Podle křesťanské terminologie to jsou brány soudu. Současný trend myšlení ohlašuje období strachu, nejistoty a chaosu. Je to doba, kdy se lidé nedovedou držet centra, jakkoli o to usilují. Neměli bychom být zatíženi materiálními věcmi. Proč ne? Když Bůh stvořil lidstvo s duchovním já a s fyzickým já, centrem bylo duchovní já. (4 269, ) 2.4. Úplný pohyb a rezonance Rezonance znamená kmitání na stejné frekvenci. Naše vnitřní já, jež žije navěky a naše vnější já, jež žije v Nebeském království na zemi, by měla být schopna rezonovat v centru s láskou. V rezonanci se zvukové vlny kryjí a proplétají a po celou dobu kmitají kolem jádra. Podobně, až když se navzájem zharmonizuje duchovní já a fyzické já, tak se Boží láska, duchovní a fyzické buňky zapojí do dokonalého pohybu. Proto, když naše oči začnou fungovat, mohou vidět všechno v nebi i na zemi. Je to proto, že jsou zapojeny do dokonalého pohybu. Neplatí to i o mikrofonu? Jestliže má dobrou kapacitu, bude rezonovat na sto procent. Podobně, až když se naše fyzické a duchovní já sjednotí a díky síle lásky dosáhnou prchavého stavu, tak musí nebe a země, Bůh a všechno ostatní souhlasně rezonovat. ( , ) Rozdělení lidské mysli a těla do dvou částí platí jak pro muže, tak pro ženy.

18 kniha Pozemský život a duchovní svět Vezmeme-li v úvahu, že muž i žena mají každý jak duchovní, tak i fyzické já, společně vlastně reprezentují čtyři entity. Rozdělením se z nich stanou čtyři lidé. Jak se tyto čtyři oddělené entity sjednotí? Proč Bůh takto stvořil čtyři lidi? S Boží láskou v centru mohou dosáhnout dokonalé jednoty. Všichni máte ducha, kterého v Církvi sjednocení nazýváme duchovním já a máte fyzické já. Duchovní já, ačkoliv je našim očím neviditelné, existuje. Kdy se tedy vaše duchovní já a fyzické já sjednotí? To je problém. Je to jako u ladičky: když udeříte na jeden z jejích hrotů, druhý hrot vibruje ve stejné frekvenci. Podobně, když Boží láska působí na naši mysl, naše tělo automaticky reaguje. Je-li tomu tak, nejsou to Boží moudrost, síla nebo moc, které způsobí, že mysl a tělo plně rezonují, ale jen Jeho láska. Na co se soustředí vašich pět fyzických a pět duchovních smyslů, co je tím ideálním měřítkem, kterého touží dosáhnout? Není to ani Boží moc, ani Jeho moudrost. Je to Jeho láska, která je ohniskem a měřítkem všeho. ( , ) Část 3. Podstata života 3.1. Duch je podstatou života Tam, kde existuje jádro, musí existovat vzájemně související bytí, jež se kolem něho otáčí. Podobně jako elektrony krouží kolem protonů, mají lidé kroužit kolem Boha. Protože lidská mysl, která je jako elektron, má přirozený vztah s Boží myslí, kterou lze přirovnat k protonu, může Bůh uskutečňovat prozřetelnost obnovení. Když hledáme slovo pravdy, můžeme cítit pulsující Boží život a harmonii Jeho lásky. Podobně, když hledáme Boží život a lásku prostřednictvím cesty pravdy, stáváme se hodnotnými lidmi. Pravda je věčná a neměnná. Jak tedy můžeme najít pravdu, zatímco v tomto padlém světě rozlišujeme dobro a zlo? Nalezneme ji, když se vyvarujeme sobectví a neustálou skromností. Bible nás také učí, že ti, kteří se povyšují, budou poníženi a ti, kteří se ponižují, budou povýšeni. (Matouš 23,12; Lukáš 14,11; 18,14). Jsme v podstatě duchovní bytí. Proto, když odejdete na onen svět, hlouběji si uvědomíte, že podstatou lidského bytí je žít pro druhé. Proč tedy lidé setrvávají v sobeckém způsobu života? Je to proto, že se lidstvo pokrevně svázalo s andělem, jmenovitě se Satanem, který porušil nebeský zákon. (2 137, ) Nyní musíme jíst duchovní potravu. Co by mělo být chutnější: fyzická potrava nebo duchovní potrava? Abyste přežili a stáli na Boží straně, musíte se trénovat v tom, jak si vychutnat duchovní potravu více než fyzickou. Chuť života soustředěného na duchovní sílu by měla dalece převýšit chuť života založeného na fyzické síle. ( , ) 3.2. Význam slov pán veškerého stvoření Co je míněno termínem pán veškerého stvoření? Kdo jsou páni veškerého

19 1. kapitola Existence lidských bytostí ve fyzickém a duchovním světě 531 stvoření? Někdo říká, že jsou to lidé, nicméně nejdůležitějším pánem veškerého stvoření je Bůh. Všichni víte, že existují duchové. My všichni máme ducha. Jelikož jsme vůdcové mezi duchovními bytostmi, v konečné analýze jsme pány veškerého stvoření, kteří jsou přímo spojeni s Bohem. Lidé se sami o sobě nemohou stát pány veškerého stvoření. Jak se mohou jako stvořená bytí stát pány veškerého stvoření? Všechny stvořené věci, jsou výsledná bytí, stojící jako Stvořitelovy protějšky. Jako takové se s původem nemohou ani spojit v srdci, ani ho nemohou vlastnit, ale spíše existují proto, aby jím byly vlastněny. Je jasné, že jsme výsledná bytí. Páni veškerého stvoření, o kterých se zmiňuji, jsou ti, kteří zastávají ústřední pozici v duchovním světě. Mluvím o původně zamýšleném vztahu jednoty mezi Bohem a lidstvem. Zmínění páni veškerého stvoření jsou v pozici, ve které komunikují s Bohem. Ačkoliv jsou lidé nazýváni pány veškerého stvoření, ne všichni jsou vskutku kvalifikováni jimi být. Ti, kteří žijí individualisticky, jsou nezpůsobilí pro vstup do klubu pánů veškerého stvoření. A ti, kteří se vyznamenali, když usilovali o větší dobro, jsou způsobilí. Bůh usiluje naplnit svá přání prostřednictvím takových lidí. Když k tomu dojde, komu bude patřit nebe? Nebude patřit Jemu, nýbrž jim. (32 136, ) Jak by lidé měli žít? Měli by žít navěky. Když lidé žijí v tomto světě zla nějakých osmdesát let, někteří možná nevidí rozdíl mezi smrtí mravence a smrtí člověka. Přesto rozdíl existuje. Jsme jiní, protože jsme duchovní bytí. Jak je možné, že se můžeme stát pány veškerého stvoření? Je to proto, že naše mysl nestárne, je neměnná, a tudíž v sobě nese nejvyšší autoritu. Všechny ostatní věci prodělávají změnu, dokonce i ryzí zlato časem zvětrá. ( , ) Na základě jakých předpokladů můžeme být nazýváni pány veškerého stvoření? Nejsou to ani peníze, ani vědomosti, ani moc, je to spíše Boží vznešená láska. ( , ) 3.3. Vnitřní osobnost a vnější osobnost Jaký je původní osud lidstva? Osudem lidí je těšit se z dokonalé lásky v rámci říše Boží absolutní lásky a ukázat hodnotu uznání a respektu. Lidé se objevili uprostřed naprosté jednoty a harmonie osudů nebe a země. Proto máme neviditelnou mysl a viditelné tělo. Kdybychom se narodili v souladu s naším původním osudem, byly by naše tělo a mysl rozděleny v konfliktu, anebo by byly v naprosté jednotě? Byly by v naprosté jednotě. Vaše vnitřní osobnost a vnější osobnost jsou v konfliktu. Kdy se tento konflikt ukončí? Za deset let? Nebo ani do té doby než zemřete? Kdyby Bůh stvořil lidi tímto způsobem, pak by nebyl bohem jednoho účelu, nýbrž bohem dvou účelů. Takový bůh by byl bohem chaosu. Všechny zákony univerza systematicky usilují o jasný účel, aniž by se účely křížily. Z tohoto hlediska chápeme, že jsme původně

20 kniha Pozemský život a duchovní svět nebyli tímto způsobem stvořeni. Odsuňme tedy naše tělo a hledejme svoji původní mysl. (44 194, ) Co je důležitější, naše fyzické já, nebo duchovní já? Není to tělo, nýbrž duch. Trvanlivost našeho těla v rámci omezené říše prostoru a času je průměrně sedmdesát až osmdesát let, než zanikne v nicotě. Nicméně náš duch má schopnost překonat jak hranice času, tak i prostoru. Proto je tedy naším původním účelem rozpoznat naší historickou zodpovědnost a naplnit ji. Jakkoli dobře můžete žít fyzicky, nakonec všichni zemřete. V každém případě naše tělo zanikne. Takto jsme byli stvořeni. Které standardy jsou tedy důležitější: duchovní nebo fyzické? Náš život se nemá řídit podle fyzických standardů. Tělo existuje pro ducha a naopak. Neuvázněte v rutině světského životního stylu. Musíte se stát bytím, které slučuje ducha a tělo tak, že uchovává tělo a začít z pozice větší hodnoty. (20 324, ) 3.4. Účelem života na zemi je dokonalost mysli a těla Co je účelem Vůle? Jejím účelem je zdokonalit lidstvo duchovně a fyzicky. Individuálně představuje náš duch minulost a naše tělo současnost. Oba dva světy byly napadeny. Máme zvítězit fyzicky nad současným satanským světem a duchovně nad satanským světem minulosti. Když zvítězíte nad minulostí, i nad přítomností, můžete mít duchovní i fyzické vítězství, a vaše budoucnost bude požehnána. (73 96, ) Musíme vědět, že subjektem je fyzický svět, ne duchovní svět. Pro dosažení dokonalosti je subjektem fyzický svět, nikoliv duchovní svět. Dokonalost fyzického světa zahrnuje dokonalost jak duchovního, tak i fyzického světa. Tudíž život na zemi je vzácný. (91 177, ) Část 4. Vznešenost života na zemi 4.1. Život na zemi je přípravou na život v duchovním světě Když Bůh stvořil lidstvo a všechny věci a prohlásil, že je to dobré, chtěl, aby mezi sebou nebojovali. Náboženství nás učí trestat své tělo a podřídit je naší mysli. Musíme přejít od špatnosti k dobru. Úplné vítězství našeho těla znamená, že dokonce i Satan byl úplně vykořeněn a podroben. Do nebe můžeme jít, jen když si podřídíme Satana. Nad Satanem nemůžeme zvítězit bez fyzického těla. Je to proto, že nehoda, která postihla naše tělo, se odehrála na zemi a v důsledku toho se také musí dát do pořádku na zemi. Jestliže na zemi nenaplníme svůj stanovený úkol, skončíme ve věčném pekle. A naopak, jestliže na zemi zvítězíte a budete stát na nebeské straně dobra, můžete jít do věčného Nebeského království. (65 293, ) Život na zemi je krátký. Nežijeme dlouho. Kdybyste si to uvědomili, hodiny by se pro vás staly příliš vzácnými, než abyste je trávili u jídla a spánkem. Jezte, spěte a bavte se za pochodu. Čím

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

PRAVÉ RODINY BRÁNA DO NEBES. Federace rodin za mír ve světě a sjednocení

PRAVÉ RODINY BRÁNA DO NEBES. Federace rodin za mír ve světě a sjednocení PRAVÉ RODINY BRÁNA DO NEBES Federace rodin za mír ve světě a sjednocení Pravé rodiny Brána do nebes Reverend Son Mjong Mun Federace rodin za mír ve světě a sjednocení Přeloženo z anglického originálu:

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929)

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Jsem psycholožka, učitelka a také spisovatelka, protože jsem napsala 25 knih, které byly přeloženy do 25 jazyků. Pomáhám dětem, které to mají složité se svými rodiči,

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25. Týden od 17. do 23. února 8 Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.26; 10,28 31 Základní verš Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete,

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY Originál: www.sokaisi.eu Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz Zakladatelem tohoto systému je Armand Manuel Ratundu CHRISTIC FORCE Initiation (INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Kdy byl stvořen Měsíc? Záleží na tom?

Kdy byl stvořen Měsíc? Záleží na tom? Kdy byl stvořen Měsíc? Záleží na tom? Stvořitelův kalendář je založen na Měsíci a Slunci, jak uvádí Písmo. S tím jak narůstají důkazy pro pravý kalendář, narůstají i pošetilé argumenty proti němu. Kdy

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

malýprůvodce životem

malýprůvodce životem karelspilko malýprůvodce životem Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se stanou Žít v souladu s kosmickým proudem je koncem utrpení MALÝ PRŮVODCE ŽIVOTEM Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU 1. Počátek nového roku, který je Božím darem lidstvu, se pro mne stává výzvou adresovat

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Pátý atribut času: M í r Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií ze zdroje existence

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Komarek, právě jste si zakoupili Tarot Rozhodnutí, který vám může usnadnit rozhodování v situacích, v nichž se cítíte bezradní. Stojíte na životní křižovatce, nabízí se vám několik různých

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T V E R L A G Třináctý atribut času: T r a n s f o r m a c e Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Druhý atribut času: P o c t i v o s t Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií

Více

Rituály a magie řídily každý krok, každou myšlenku i čin v životě našich předků. S nimi byl spjatý čas uctívání, tedy čas oslav související s ročními

Rituály a magie řídily každý krok, každou myšlenku i čin v životě našich předků. S nimi byl spjatý čas uctívání, tedy čas oslav související s ročními Rituály a magie řídily každý krok, každou myšlenku i čin v životě našich předků. S nimi byl spjatý čas uctívání, tedy čas oslav související s ročními cykly setby a sklizně a po nich nazvaný. Nyní, po mnoha

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

Když Bůh všechno stvořil

Když Bůh všechno stvořil Bible pro děti představuje Když Bůh všechno stvořil Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: Bob Davies; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011. Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34

Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011. Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34 Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011 Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34 1Já, Nebúkadnesar, jsem spokojeně pobýval ve svém domě, pln svěžesti ve svém paláci. 2Viděl jsem sen a ten mě vystrašil. Představy

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Psychospirituální transformace 1

Psychospirituální transformace 1 Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Upozornění

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) # ) INVENTURA POCITŮ KŘIVDY "Bože, prosím, pomoz mi spatřit pravdu o mém rozhořčení Jsem naštvaný na: (ref. příklad str.65) Příčina: (ref. příklad str. 65) Ovlivňuje to mé: Mějte na paměti Sloupce 1 &

Více

Vyučování Zákona na konferenci Dafa v New Yorku o Velikonocích, 2004

Vyučování Zákona na konferenci Dafa v New Yorku o Velikonocích, 2004 Vyučování Zákona na konferenci Dafa v New Yorku o Velikonocích, 2004 (Li Hongzhi, 11. dubna 2004) Zdravím vás! (Publikum: Vítejte Mistře! Potlesk) Máme tu velkou událost. (Potlesk) Na tuto konferenci Zákona

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více