RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2"

Transkript

1 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 19. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná radní, Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty, Ing. Jiří Paluska, starosta, Jan Pech, zástupce starosty, Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty, Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty Dále přítomni: Michal Uhl, člen zastupitelstva, Ing. Michal Kopecký, tajemník, JUDr. Andrea Horáková, vedoucí odboru Kancelář tajemníka, Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního, Ing. Barbora Pletková Eliška Křížová Omluvena: Ing. Marie Vlková Ověřila: Mgr. Kateřina Jechová, členka rady Zapsala: Eliška Křížová, referent oddělení organizačního Program: Č. Bod jednání Předkladatelé Rozhod. Č.usn. 1. ** ke splátkovým dohodám č. 80/2011, 83/2011, 84/2011, 85/2011 a 86/2011 v souvislosti s užíváním bytů se lhůtou Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty schváleno ** splatnosti do 18 měsíců ke splátkovým dohodám č. 82/2011, 93/2011 a 94/2011 v souvislosti s užíváním bytů se lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců 3. k právním úkonům při správě bytového a nebytového fondu 4. k uzavření smluv o zajištění náhradní výsadby dřevin a následné odborné péče v Lumírových sadech a v Riegrových sadech 5. k uzavření smluv se společností ALFA MEDIMEDIA s.r.o. (Program Čistá dvojka - Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty Ing. arch. Václav Vondrášek, schváleno 760 schváleno 761 schváleno 762 schváleno 763 1

2 oprávnění k užití díla webová aplikace, logo a převod doménového jména) 6. k výpůjčce části nemovitosti parku Karlovo náměstí občanskému sdružení Nová Akropolis o. s. 7. k povolení vjezdu na náměstí Míru před kostel sv. Ludmily pro pana Ladislava Červeného 8. k prodeji bytových domů a bytových jednotek - dodatečné zařazení domů do seznamu domů určených k prodeji 9. k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za I. - III. čtvrtletí k upuštění od vymáhání pohledávek a jejich účetnímu odpisu 11. ke změně Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha k působnostem členů Rady městské části Praha 2 po dobu nepřítomnosti jednotlivých členů Rady městské části Praha ke stanovení paušální hodinové částky pro poskytnutí náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha k poskytnutí odměn členům výborů ZMČ a členům komisí RMČ, kteří nejsou členy ZMČ, a tajemníkům výborů ZMČ 15. ke jmenování členů komise rozvoje a sociální komise Rady městské části Praha ** 17. ** k poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Knihovny na Vinohradech samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou k poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Novoměstské radnice, příspěvkové organizace 18. ke jmenování členů stálé komise pro otevírání obálek došlých nabídek k zakázkám malého rozsahu na akce hrazené v rámci rozpočtu městské části Praha 2 pro období od do k výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu Trojická 11/ stavební opravy volných bytů + PET + nové sociální zařízení 20. *** k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 15 dne zástupce starosty Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty Ing. Jiří Paluska, starosta Ing. Jiří Paluska, starosta Ing. Jiří Paluska, starosta Ing. Jiří Paluska, starosta Ing. Jiří Paluska, starosta Ing. Jiří Paluska, starosta Ing. Michal Kopecký, tajemník Ing. Jiří Paluska, starosta Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty Ing. Jiří Paluska, starosta Ing. Jiří Paluska, starosta Ing. Jiří Paluska, starosta Mgr. Kateřina Jechová, členka schváleno 764 schváleno 765 schváleno 766 schváleno 767 schváleno 768 schváleno 769 schváleno 770 schváleno 771 schváleno 772 schváleno 773 schváleno 774 schváleno 775 schváleno 776 schváleno 777 schváleno 778 2

3 21. k dovybavení zařízení pobytových služeb Jana Masaryka 34 příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 za účelem zřízení a provozování hospicových lůžek 22. ** 23. *** k prodloužení přechodného ubytování v ubytovací jednotce v domě Na Zbořenci 7, Praha 2 k poskytnutí finančního daru dle Pravidel sociálního bydlení - peněžitá výpomoc 24. k žádostem projednávaným v majetkové *** komisi č. 19 dne k nabídce uplatnění předkupního práva k ** ideální 1/4 domu č.p. 358 v Praze 2, Šafaříkova 9, s ideální 1/4 pozemků parc. č a 1236, k.ú. Vinohrady 26. k poskytnutí slevy z nájemného nájemci a správci Václavské pasáže 27. k výpůjčce části Grotty (umělé jeskyně) v parku Havlíčkovy sady pro jednorázové konání kurzu hudební školička 28. k pronájmu nebytových prostor v přízemí domu čp. 464 v Praze 2, Sokolská ke jmenování členů školských rad při základních školách zřizovaných městskou částí Praha k odměnám ředitelů, ředitelek a pedagogických pracovníků základních a mateřských škol, zřizovaných městskou částí Praha 2, za školní rok 2010/2011 z rozpočtu zřizovatele 31. k odměnám ředitelů a ředitelek základních a mateřských škol, zřizovaných městskou částí Praha 2, za školní rok 2010/2011 z rozpočtu těchto příspěvkových organizací 32. k dodatku č. 5/2011 ke smlouvě o výpůjčce Základní škole, Praha 2, Na Smetance 1, IČ , zřizované městskou částí 33. *** Praha 2 k přiznání odměny k ocenění dlouhodobých pracovních zásluh ředitelce Mateřské školy, Praha 2, Šumavská k souhlasu s přijetím věcného daru Mateřskou školou s internátní péčí, Praha 2, Španělská 16, IČ k ukončení nájemní smlouvy se společností FOTO - REAL s.r.o. 36. k uvolnění finančních prostředků z rezervy Rady městské části Praha 2 a k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok rady Mgr. Kateřina Jechová, členka rady Mgr. Kateřina Jechová, členka rady Mgr. Kateřina Jechová, členka rady Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty Jan Pech, zástupce starosty Jan Pech, zástupce starosty Jan Pech, zástupce starosty Jan Pech, zástupce starosty Jan Pech, zástupce starosty Jan Pech, zástupce starosty Ing. Michal Kopecký, tajemník Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně schváleno 779 schváleno 780 schváleno 781 schváleno 782 schváleno 783 schváleno 784 schváleno 785 schváleno 786 schváleno 787 schváleno 788 schváleno 789 schváleno 790 schváleno 791 schváleno 792 schváleno 793 schváleno 794 3

4 2011 starosty 37. k uvolnění finančních prostředků z rezervy Ing. Jiří Paluska, kapitálových výdajů a k úpravě rozpočtu starosta městské části Praha 2 na rok 2011 (kompenzace nákladů za technické zhodnocení bytu Londýnská 4/445) 38. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 Ing. Jiří Paluska, na rok 2011 (odbor majetku a investic) 39. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2011 (MŠ Koperníkova 7/ výměna technologie plynové kotelny a oprava elektroinstalace) 40. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2011 (Jana Masaryka 34/638 - rekonstrukce hospicu) 41. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů 42. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2011 v oblasti životního prostředí 43. k programu, termínu a místu konání 7. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha k programu "Dvojka pro seniory" - partneři klubu 45. k likvidaci movitého majetku městské části Praha k likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 svěřeného příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 2 starosta Ing. Jiří Paluska, starosta Jan Pech, zástupce starosty Ing. Jiří Paluska, starosta Jan Pech, zástupce starosty Mgr. Kateřina Jechová, členka rady Ing. Jiří Paluska, starosta Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty Ing. Jiří Paluska, starosta Ing. Jiří Paluska, starosta Ing. Jiří Paluska, starosta Ing. Jiří Paluska, starosta schváleno 795 schváleno 796 schváleno 797 schváleno 798 schváleno 799 schváleno 800 schváleno 801 schváleno 802 schváleno 803 schváleno 804 Informace: Č. Předmět Předkladatelé Rozhod. 47. k žádosti pana Petra Sýkory Ing. Jiří Paluska, vzato na vědomí starosta 48. ke zprávě k akci Vinobraní na Grébovce Ing. Jiří Paluska, vzato na vědomí 2011 starosta 49. k plnění usnesení Rady městské části Praha 2 a Zastupitelstva městské části Praha 2 za 3. čtvrtletí roku 2011 Ing. Jiří Paluska, starosta vzato na vědomí 50. k termínům zasedání Rady městské části Praha 2, Zastupitelstva městské části Praha 2 a komisí RMČ Praha 2 v roce 2012 Ing. Jiří Paluska, starosta vzato na vědomí 51. k úspěchu Pavilonu Grébovka na WAF Ing. Jiří Paluska, vzato na vědomí 4

5 Barcelona k dopisu od provozovatelů Cafebaru o2 na Karlově náměstí starosta Ing. Jiří Paluska, starosta vzato na vědomí Ing. arch. Vondrášek, zástupce starosty, zahájil 19. řádné jednání Rady městské části Praha 2 v 8:40 hodin. Radní schválili hlasováním (6:0:0) zápis z 18. řádného jednání Rady městské části Praha 2. K programu:. V úvodu byl z programu vypuštěn bod č. 30 a poté program radní hlasováním (8:0:0) schválili. K jednotlivým bodům programu: 1. ** ke splátkovým dohodám č. 80/2011, 83/2011, 84/2011, 85/2011 a 86/2011 v souvislosti s užíváním bytů se lhůtou splatnosti do 18 měsíců Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty Rada souhlasila s uzavřením výše uvedených splátkových dohod v souvislosti s užíváním bytů se lhůtou splatnosti do 18 měsíců. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ** ke splátkovým dohodám č. 82/2011, 93/2011 a 94/2011 v souvislosti s užíváním bytů se lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhlasit s uzavřením výše uvedených splátkových dohod v souvislosti s užíváním bytů se lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců. Rada uložila Ing. Vaňkovi předložit bod I. tohoto usnesení zastupitelstvu k projednání. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

6 3. k právním úkonům při správě bytového a nebytového fondu Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty Rada schválila právní úkony č. 1-10/ Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření smluv o zajištění náhradní výsadby dřevin a následné odborné péče v Lumírových sadech a v Riegrových sadech Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty Rada souhlasila s uzavřením smluv o zajištění náhradní výsadby dřevin a následné odborné péče v Lumírových sadech s panem Danielem Dvořákem, IČ , a v Riegrových sadech se společností TRESERVIS s.r.o., IČ Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření smluv se společností ALFA MEDIMEDIA s.r.o. (Program Čistá dvojka - oprávnění k užití díla webová aplikace, logo a převod doménového jména) Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty Rada souhlasila s uzavřením licenčních smluv opravňujících k užití autorského díla logo Čistá dvojka a webová aplikace Čistá dvojka a s uzavřením smlouvy o úplatném převodu doménového jména cistadvojka.cz a cista2.cz se společnosti ALFA MEDIMEDIA s.r.o., IČ Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výpůjčce části nemovitosti parku Karlovo náměstí občanskému sdružení Nová Akropolis o. s. Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty 6

7 Rada souhlasila s výpůjčkou části nemovitosti parku Karlovo náměstí občanskému sdružení Nová Akropolis o.s., IČ , dne k uspořádání prezentace jejich činností a s vydáním jednoho povolení k vjezdu pro vozidlo, které zde nebude parkovat. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k povolení vjezdu na náměstí Míru před kostel sv. Ludmily pro pana Ladislava Červeného Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty Rada souhlasila s povolením vjezdu pro pana Ladislava Červeného, IČ , na náměstí Míru před kostel sv. Ludmily pro dvě vozidla, která zde nebudou parkovat, z důvodu zásobování stánku s párky v rohlíku v termínu od do Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k prodeji bytových domů a bytových jednotek - dodatečné zařazení domů do seznamu domů určených k prodeji Předkladatelé: Ing. Jiří Paluska, starosta Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit dodatečné zařazení domů do seznamu domů určených k prodeji ve znění přílohy tohoto usnesení a uložila Ing. Paluskovi předložit bod I. tohoto usnesení zastupitelstvu ke schválení. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za I. - III. čtvrtletí 2011 Předkladatelé: Ing. Jiří Paluska, starosta Rada vzala na vědomí Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za I. III. čtvrtletí 2011 dle 7

8 přílohy č. 1 a č. 2 tohoto usnesení a uložila Ing. Paluskovi předložit výše uvedenou souhrnnou zprávu jako informaci Zastupitelstvu městské části Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k upuštění od vymáhání pohledávek a jejich účetnímu odpisu Předkladatelé: Ing. Jiří Paluska, starosta Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhlasit s upuštěním od dalšího vymáhání a účetním odpisem pohledávek č a uložila Ing. Paluskovi předložit návrh usnesení ve smyslu bodu II. tohoto usnesení zastupitelstvu k rozhodnutí. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke změně Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 2 Předkladatelé: Ing. Jiří Paluska, starosta Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 2 a uložila Ing. Paluskovi předložit zastupitelstvu návrh usnesení ve smyslu bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k působnostem členů Rady městské části Praha 2 po dobu nepřítomnosti jednotlivých členů Rady městské části Praha 2 Předkladatelé: Ing. Jiří Paluska, starosta Rada schválila působnosti členů RMČ Praha 2 po dobu nepřítomnosti svých jednotlivých členů. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 8

9 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke stanovení paušální hodinové částky pro poskytnutí náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 2 Předkladatelé: Ing. Jiří Paluska, starosta Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 stanovit paušální hodinovou částku pro poskytnutí náhrady výdělku pro rok 2012 a uložila Ing. Paluskovi předložit zastupitelstvu k projednání návrh usnesení dle bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Vaněk Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k poskytnutí odměn členům výborů ZMČ a členům komisí RMČ, kteří nejsou členy ZMČ, a tajemníkům výborů ZMČ Předkladatelé: Ing. Michal Kopecký, tajemník Rada schválila jednorázové odměny členům výborů Zastupitelstva městské části Praha 2, členům komisí Rady městské části Praha 2 a tajemníkům výborů zastupitelstva za jejich činnost v období listopad 2010 až říjen Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke jmenování členů komise rozvoje a sociální komise Rady městské části Praha 2 Předkladatelé: Ing. Jiří Paluska, starosta Rada jmenovala člena komise rozvoje rady městské části Praha 2 a členku sociální komise Rady městské části Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

10 16. k poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Knihovny na Vinohradech samostatné ** příspěvkové organizace s právní subjektivitou Předkladatelé: Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty Rada schválila poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Knihovny na Vinohradech samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou z prostředků příspěvkové organizace. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Novoměstské radnice, příspěvkové ** organizace Předkladatelé: Ing. Jiří Paluska, starosta Rada schválila poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Novoměstské radnice, příspěvkové organizace, z prostředků příspěvkové organizace. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke jmenování členů stálé komise pro otevírání obálek došlých nabídek k zakázkám malého rozsahu na akce hrazené v rámci rozpočtu městské části Praha 2 pro období od do Předkladatelé: Ing. Jiří Paluska, starosta Rada zrušila usnesení RMČ č. 24 ze dne a jmenovala pro období od do stálou komisi pro otevírání obálek došlých nabídek k zakázkám malého rozsahu na akce hrazené v rámci rozpočtu městské části Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu Trojická 11/ stavební opravy volných bytů + PET + nové sociální zařízení 10

11 Předkladatelé: Ing. Jiří Paluska, starosta Rada souhlasila s výběrem dodavatele na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu a uložila Ing. Paluskovi uzavřít smlouvu o díle dle bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 15 dne *** Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, členka rady Rada schválila předložený návrh usnesení k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 15 dne Hlasování o bodě III. 2. návrhu usnesení: Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, J. Pech, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: Ing. Paluska, Ing. arch. Vondrášek Hlasování o celém návrhu usnesení: Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k dovybavení zařízení pobytových služeb Jana Masaryka 34 příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 za účelem zřízení a provozování hospicových lůžek Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, členka rady Rada schválila záměr dovybavit zařízení pobytových služeb Jana Masaryka za účelem zřízení a provozování hospicových lůžek, pokrytí nákladů z prostředků zařazených do rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2011 pro oblast sociální a úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2011 Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

12 22. k prodloužení přechodného ubytování v ubytovací jednotce v domě Na Zbořenci 7, ** Praha 2 Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, členka rady Rada prodloužila přechodné ubytování v ubytovací jednotce v domě Na Zbořenci 7, Praha 2, do Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k poskytnutí finančního daru dle Pravidel sociálního bydlení - peněžitá výpomoc *** Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, členka rady Rada schválila uzavření darovacích smluv ve smyslu Pravidel sociálního bydlení peněžitá výpomoc. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 19 dne *** Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty Rada schválila předložený návrh usnesení k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 19 ze dne Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k nabídce uplatnění předkupního práva k ideální 1/4 domu č.p. 358 v Praze 2, ** Šafaříkova 9, s ideální 1/4 pozemků parc. č a 1236, k.ú. Vinohrady Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty Rada souhlasila s odkoupením ideální ¼ domu č.p. 358 s ideální ¼ pozemků parc. č a 1236, k.ú. Vinohrady, a uložila Ing. Vaňkovi předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 k projednání návrh usnesení ve smyslu bodu I. tohoto usnesení. 12

13 Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k poskytnutí slevy z nájemného nájemci a správci Václavské pasáže Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty Rada souhlasila s poskytnutím slevy z nájemného nájemci a správci Václavské pasáže dle bodu II. tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výpůjčce části Grotty (umělé jeskyně) v parku Havlíčkovy sady pro jednorázové konání kurzu hudební školička Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty Rada souhlasila s výpůjčkou části Grotty v parku Havlíčkovy sady velkého sálu, Domu dětí a mládeže, IČ , dne Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: Hlasování se zdržel: Usnesení č k pronájmu nebytových prostor v přízemí domu čp. 464 v Praze 2, Sokolská 27 Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty Rada souhlasila s pronájmem nebytových prostor v přízemí domu čp. 464 v Praze 2, Sokolská 27. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke jmenování členů školských rad při základních školách zřizovaných městskou 13

14 částí Praha 2 Předkladatelé: Jan Pech, zástupce starosty Rada jmenovala členy školských rad při základních školách zřizovaných městskou částí Praha 2 jako zástupce zřizovatele do školských rad. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k odměnám ředitelů, ředitelek a pedagogických pracovníků základních a mateřských škol, zřizovaných městskou částí Praha 2, za školní rok 2010/2011 z rozpočtu zřizovatele Předkladatelé: Jan Pech, zástupce starosty Rada schválila odměny ředitelů, ředitelek a pedagogických pracovníků základních a mateřských škol, zřizovaných městskou části Praha 2, z rozpočtu zřizovatele. Hlasování pro: Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: Ing. Bočan Usnesení č k odměnám ředitelů a ředitelek základních a mateřských škol, zřizovaných městskou částí Praha 2, za školní rok 2010/2011 z rozpočtu těchto příspěvkových organizací Předkladatelé: Jan Pech, zástupce starosty Rada schválila odměny ředitelů, ředitelek a pedagogických pracovníků základních a mateřských škol, zřizovaných městskou části Praha 2, z rozpočtu zřizovatele. Hlasování pro: Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: Ing. Bočan Usnesení č k dodatku č. 5/2011 ke smlouvě o výpůjčce Základní škole, Praha 2, Na Smetance 1, IČ , zřizované městskou částí Praha 2 Předkladatelé: Jan Pech, zástupce starosty Rada předložený návrh dodatku č. 5/2011 ke smlouvě o výpůjčce schválila. 14

15 Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k přiznání odměny k ocenění dlouhodobých pracovních zásluh ředitelce Mateřské *** školy, Praha 2, Šumavská 37 Předkladatelé: Jan Pech, zástupce starosty Rada schválila předložený návrh usnesení k přiznání odměny ředitelce Mateřské školy, Praha 2, Šumavská 37, za dlouhodobé pracovní zásluhy. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k souhlasu s přijetím věcného daru Mateřskou školou s internátní péčí, Praha 2, Španělská 16, IČ Předkladatelé: Jan Pech, zástupce starosty Rada souhlasila s přijetím věcného daru Mateřskou školou s internátní péčí, Praha 2, Španělská 16, od Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o., IČ Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k ukončení nájemní smlouvy se společností FOTO - REAL s.r.o. Předkladatelé: Ing. Michal Kopecký, tajemník Rada souhlasila s ukončením nájemní smlouvy dohodou ke dni se společností FOTO REAL s.r.o., IČ Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

16 36. k uvolnění finančních prostředků z rezervy Rady městské části Praha 2 a k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2011 Předkladatelé: Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty Rada souhlasila s uvolněním finančních prostředků z rezervy Rady městské části Praha 2 a s úpravou rozpočtu městské části Praha 2 na rok Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uvolnění finančních prostředků z rezervy kapitálových výdajů a k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2011 (kompenzace nákladů za technické zhodnocení bytu Londýnská 4/445) Předkladatelé: Ing. Jiří Paluska, starosta Rada souhlasila s uvolněním finančních prostředků z rezervy kapitálových výdajů a s úpravou rozpočtu městské části Praha 2 na rok Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2011 (odbor majetku a investic) Předkladatelé: Ing. Jiří Paluska, starosta Rada souhlasila s úpravou rozpočtu městské části Praha 2 na rok Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2011 (MŠ Koperníkova 7/ výměna technologie plynové kotelny a oprava elektroinstalace) Předkladatelé: Ing. Jiří Paluska, starosta Jan Pech, zástupce starosty Rada souhlasila s úpravou rozpočtu městské části Praha 2 na rok

17 Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2011 (Jana Masaryka 34/638 - rekonstrukce hospicu) Předkladatelé: Ing. Jiří Paluska, starosta Jan Pech, zástupce starosty Mgr. Kateřina Jechová, členka rady Rada souhlasila s úpravou rozpočtu městské části Praha 2 na rok Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů Předkladatelé: Ing. Jiří Paluska, starosta Rada souhlasila s úpravou rozpočtu městské části Praha 2 na rok Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2011 v oblasti životního prostředí Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty Rada souhlasila s úpravou rozpočtu městské části Praha 2 na rok Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k programu, termínu a místu konání 7. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 17

18 Předkladatelé: Ing. Jiří Paluska, starosta Rada schválila program, termín a místo konání 7. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 dne Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k programu "Dvojka pro seniory" - partneři klubu Předkladatelé: Ing. Jiří Paluska, starosta Rada předložený návrh usnesení schválila. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 Předkladatelé: Ing. Jiří Paluska, starosta Rada předložený návrh usnesení schválila. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 svěřeného příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 2 Předkladatelé: Ing. Jiří Paluska, starosta Rada předložený návrh usnesení schválila. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Paluska, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

19 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 759 ze dne ke splátkovým dohodám č. 80/2011, 83/2011, 84/2011, 85/2011 a 86/2011 v souvislosti s užíváním bytů se lhůtou splatnosti do 18 měsíců RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí 1. s uzavřením splátkové dohody č. 80/2011 XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XX na úhradu dluhu ve výši ,- Kč se lhůtou splatnosti ne delší než 18 měsíců, dle zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, a to s měsíční výší splátek 1.103,- Kč a poslední splátkou ve výši 1.099,- Kč s tím, že v případě neuhrazení jedné splátky je splatný celý dluh najednou v termínu této splátky 2. s uzavřením splátkové dohody č. 83/2011 X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XX na úhradu dluhu ve výši ,- Kč se lhůtou splatnosti ne delší než 18 měsíců dle zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, a to s měsíční výší splátek 2.569,- Kč a poslední splátkou ve výši 2.565,- Kč s tím, že v případě neuhrazení jedné splátky je splatný celý dluh najednou v termínu této splátky 3. s uzavřením splátkové dohody č. 84/2011 X XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XX na úhradu dluhu ve výši ,- Kč se lhůtou splatnosti ne delší než 18 měsíců, dle zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, a to s měsíční výší splátek 3.944,- Kč a poslední splátkou ve výši 3.943,-Kč s tím, že v případě neuhrazení jedné splátky je splatný celý dluh najednou v termínu této splátky 4. s uzavřením splátkové dohody č. 85/2011 XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XX na úhradu dluhu ve výši ,- Kč se lhůtou splatnosti ne delší než 18 měsíců, dle zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, a to s měsíční výší splátek 1.000,- Kč a poslední splátkou ve výši 852,- Kč s tím, že v případě neuhrazení jedné splátky je splatný celý dluh najednou v termínu této splátky 5. s uzavřením splátkové dohody č. 86/2011 X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 19

20 XXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XX na úhradu dluhu ve výši ,- Kč se lhůtou splatnosti ne delší než 18 měsíců, dle zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, a to s měsíční výší splátek 6.073,- Kč a poslední splátkou ve výši 6.071,- Kč s tím, že v případě neuhrazení jedné splátky je splatný celý dluh najednou v termínu této splátky II. u k l á d á 1. učinit potřebné kroky k realizaci bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic Termín: Předkladatel: Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 20

21 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 760 ze dne ke splátkovým dohodám č. 82/2011, 93/2011 a 94/2011 v souvislosti s užíváním bytů se lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. doporuč uje Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhlasit: 1. s uzavřením splátkové dohody č. 82/2011 X XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XX na úhradu dluhu ve výši ,- Kč se lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců, dle zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, a to s měsíční výší splátek 500,- Kč a poslední splátkou ve výši 27,- Kč s tím, že v případě neuhrazení jedné splátky je splatný celý dluh najednou v termínu této splátky 2. s uzavřením splátkové dohody č. 93/2011 XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX X XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XX XX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XX na úhradu dluhu ve výši ,- Kč se lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců, dle zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, a to s měsíční výší splátek 2.000,- Kč a poslední splátkou ve výši 551,- Kč. Výše dluhu bude aktualizována ke dni sepsání exekutorského zápisu s tím, že v případě neuhrazení jedné splátky je splatný celý dluh najednou v termínu této splátky 3. s uzavřením splátkové dohody č. 94/2011 XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XX na úhradu dluhu ve výši ,- Kč se lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců, dle zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, a to s měsíční výší splátek 2.000,- Kč a poslední splátkou ve výši 902,- Kč. Výše dluhu bude aktualizována ke dni sepsání exekutorského zápisu s tím, že v případě neuhrazení jedné splátky je splatný celý dluh najednou v termínu této splátky 21

22 II. u k l á d á 1. předložit bod I. tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu městské části Praha K realizaci: Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty Termín: Předkladatel: Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 22

23 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 761 ze dne k právním úkonům při správě bytového a nebytového fondu RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. schvaluje právní úkony č. 1-10/ dle neveřejné přílohy tohoto usnesení II. ukládá realizovat bod I. tohoto usnesení 1. K realizaci: Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic Termín: Předkladatel: Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty 23

24 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 762 ze dne k uzavření smluv o zajištění náhradní výsadby dřevin a následné odborné péče v Lumírových sadech a v Riegrových sadech RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí 1. s uzavřením smlouvy o zajištění náhradní výsadby a následné odborné péče na pozemku parc. č. 1495, v k.ú. Nusle (Lumírovy sady) s panem Danielem Dvořákem, sídlem Prusíkova 483, PSČ Klatovy III, IČ s uzavřením smlouvy o zajištění náhradní výsadby a následné odborné péče na pozemku parc. č. 2281/1, v k.ú. Vinohrady (Riegrovy sady) se společností TRESERVIS s.r.o., sídlem Pekárenská 644, PSČ České Budějovice, IČ II. u k l á d á 1. připravit smlouvy k podpisu dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: podepsat jednotlivé smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty Termín: Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty 24

25 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 763 ze dne k uzavření smluv se společností ALFA MEDIMEDIA s.r.o. (Program Čistá dvojka - oprávnění k užití díla webová aplikace, logo a převod doménového jména) I. souhlasí RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 1. s uzavřením licenční smlouvy opravňující k užití autorského díla logo Čistá dvojka se společností ALFA MEDIMEDIA s.r.o., IČ , sídlem okr. Praha - západ, Choteč 61, Choteč, dle neveřejné přílohy tohoto usnesení č s uzavřením licenční smlouvy opravňující k užití autorského díla webová aplikace Čistá dvojka se společností ALFA MEDIMEDIA s.r.o., IČ , sídlem okr. Praha - západ, Choteč 61, Choteč, dle neveřejné přílohy tohoto usnesení č s uzavřením smlouvy o úplatném převodu doménového jména cistadvojka.cz a cista2.cz se společností ALFA MEDIMEDIA s.r.o., IČ , sídlem okr. Praha - západ, Choteč 61, Choteč, dle neveřejné přílohy tohoto usnesení č. 3 II. u k l á d á 1. podepsat jednotlivé smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty Termín: realizovat bod I. 1 a I. 3 tohoto usnesení K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: realizovat bod I. 2 tohoto usnesení K realizaci: Ing. Petr Štěpán, vedoucí odboru informatiky Termín: Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty 25

26 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 764 ze dne k výpůjčce části nemovitosti parku Karlovo náměstí občanskému sdružení Nová Akropolis o. s. RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí 1. s výpůjčkou části nemovitosti parku Karlovo náměstí občanskému sdružení Nová Akropolis o. s., Varšavská 19, Praha 2, , IČ , které zde uspořádá ve čtvrtek od 14:00 do 18:00 hodin prezentaci svých činností, která proběhne formou přednášek, nabídkou propagačních materiálů a publikací 2. s vydáním jednoho povolení k vjezdu pro vozidlo s RZ 5A3 1616, které přiveze a odveze potřebný materiál na instalaci stánku, nebude zde parkovat II. u k l á d á 1. podepsat smlouvu o výpůjčce dle neveřejné přílohy k usnesení č. 1 a vydat povolení k vjezdu dle bodu I. 2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty Termín: připravit smlouvu o výpůjčce dle neveřejné přílohy k usnesení č. 1 a připravit podklady pro vydání povolení k vjezdu dle bodu I. 2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty 26

27 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 765 ze dne k povolení vjezdu na náměstí Míru před kostel sv. Ludmily pro pana Ladislava Červeného RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí s povolením k vjezdu pro pana Ladislava Červeného, U průhonu 41/27, Praha 7, IČ , na náměstí Míru, na komunikaci IV. třídy před kostel sv. Ludmily pro vozidla s RZ 4A a AKM z důvodu zásobování stánku s párky v rohlíku v termínu od do Vozidla zde nebudou parkovat II. u k l á d á 1. vydat povolení k vjezdu dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty Termín: připravit podklady pro povolení k vjezdu dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty 27

28 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 766 ze dne k prodeji bytových domů a bytových jednotek - dodatečné zařazení domů do seznamu domů určených k prodeji RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. doporuč uje Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit dodatečné zařazení domů do seznamu domů určených k prodeji, ve znění přílohy tohoto usnesení II. u k l á d á předložit bod I. tohoto usnesení Zastupitelstvu městské části Praha 2 ke schválení 1. K realizaci: Ing. Jiří Paluska, starosta Termín: Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, starosta 28

29 Příloha k usnesení RMČ č. 766 ze dne Domy určené k prodeji - dodatečně zařazené do seznamu počet bytů počet bytů Ulice or. č. popis. č. SF celkem do 60 m2 % Poznámka Neklanova 2 56 Haspra není podílový dům Podskalská Haspra malý byt přisloučen - změna počtu bytů do 60 m2 Svobodova Haspra Bělehradská Ikon dům nebyl omylem zařazen na seznam domů určených k prodeji při tvorbě usnesení č. 66 ZMČ ze dne chybné označení v evidenci - změna počtu bytů do 60 m2 Legerova Ikon sloučení dvou malých bytů - změna počtu bytů do 60 m2 Zpracoval: Skalická Dne:

30 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 767 ze dne k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za I. - III. čtvrtletí 2011 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. bere na vě domí Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za I. - III. čtvrtletí 2011 dle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto usnesení II. u k l á d á 1. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhrnnou zprávu dle bodu I. tohoto usnesení jako informaci K realizaci: Ing. Jiří Paluska, starosta Termín: Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, starosta 30

31 Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 767 ze dne Souhrnná zpráva o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za I. III. čtvrtletí roku 2011 Rozpočet městské části Praha 2 na rok 2011 byl sestaven a schválen jako rozpočet vyrovnaný. Celkový objem schváleného rozpočtu v části příjmové a výdajové činil ,00 tis. Kč. V návaznosti na finanční vypořádání se státním rozpočtem a s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2010 byly do rozpočtu zapojeny finanční prostředky z pol Financování (prostředky vytvořené úsporami hospodaření z minulých let) ve výši ,50 tis. Kč na vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji. V průběhu I. III. čtvrtletí roku 2011 byl schválený rozpočet upraven o ,10 tis. Kč. Změny byly prováděny na základě rozhodnutí Zastupitelstva hl. m. Prahy o zvýšení účelových dotací z rozpočtu HMP, na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy o zvýšení účelových transferů ze státního rozpočtu a na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2. Po provedených rozpočtových změnách k činil upravený rozpočet městské části Praha ,10 tis. Kč. Hospodaření městské části Praha 2 za I. III. čtvrtletí 2011 skončilo přebytkem ve výši ,95 tis. Kč. Dosažené příjmy v poměru k ročnímu rozpočtu vykazovaly plnění částkou ,88 tis. Kč, tj. 77,50 % k upravenému rozpočtu a realizované výdaje za sledované období byly plněny ve výši ,93 tis. Kč, tj. 66,86 % k upravenému rozpočtu. Celkové příjmy byly za sledované období plněny částkou ,88 tis. Kč, tj. na 77,50 % k upravenému rozpočtu. Plnění příjmů: Daňové příjmy byly plněny na 68,73 % k upravenému rozpočtu. Poplatek ze psů je plněn na 86,22 % - výše poplatku je z větší části způsobena zákonnou úpravou splatností tohoto poplatku. Podle vyhlášky musí poplatníci zaplatit místní poplatek najednou (do ), v případě vyšší poplatkové povinnosti ( nad 600,-- Kč) platí ve dvou splátkách. Platby v druhém termínu splatnosti lze očekávat nižší než v prvním termínu, vzhledem k výši poplatku se druhý termín netýká zejména lidí pobírajících důchod. Plnění rozpočtu přesahující 75 % ročního plánu lze připsat také probíhajícímu intenzivnímu vymáhání nedoplatků, kdy jsou dlužníci vyzýváni k jejich úhradě, případně k doložení skutečnosti, že již poplatníky tohoto poplatku nejsou a k ukončení jejich platební povinnosti (odhlášení psa z evidence). Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt dosáhl plnění na 106,98 % - vyšší plnění u tohoto příjmu je způsobeno tím, že městská část Praha 2 za III. čtvrtletí 2011 neodvedla povinný odvod do rozpočtu hl. m. Prahy. Poplatek za užívání veřejného prostranství činí 89,51 % a je závislý na četnosti užívání veřejného prostranství - na činnosti obyvatel a podnikatelských subjektů (tj. stavební činnost, počet provozovaných VHP apod.) Poplatek ze vstupného je plněn na 131,07 % - vysoké plnění je způsobeno novou právní úpravou od , kdy již není možné místní poplatek částečně či zcela prominout. V předchozích letech byl tento poplatek s ohledem na skladbu samotných poplatníků (školy a jiné neziskové organizace) často snižován nebo promíjen. 31

32 Poplatek z ubytovací kapacity je plněn na 85,00 % - tento poplatek vykazuje uspokojivé plnění. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj vykazuje plnění na 72,34 % - výše poplatku závisí především na činnosti podnikatelských subjektů (počet provozovaných výherních hracích přístrojů). Pokles příjmů z tohoto poplatku je způsoben výrazným poklesem počtu provozovaných VHP na území MČ Praha 2. Tento pokles je kompenzován díky novele zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, který k místnímu poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj přidává místní poplatek za jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí (např. videoloterní terminály). Odvod výtěžku z provozování loterií je plněn na 59,21 % - tato část příjmů je tvořena odvodem části výtěžku z provozovaných VHP, který jejich provozovatelé dosáhli v předchozím roce. Splatnost tohoto poplatku je stejně jako u daně z příjmů k nebo k 30.6., pokud provozovatelé využívají služeb daňového poradce. Definitivní výše tohoto příjmu je závislá mimo jiné také na podnikatelské úspěšnosti jednotlivých provozovatelů VHP. U některých provozovatelů byl povinný odvod tak vysoký, že si požádali o jeho rozložení do splátek. Pokles tohoto druhu příjmů byl zapříčiněn i snižováním počtu povolovaných VHP, která jsou nahrazovány interaktivními videoterminály povolovanými Ministerstvem financí. Povinný odvod na veřejně prospěšné účely z těchto zařízení není ze zákona příjmem obce, jako je to v případě VHP, které obec sama povoluje. Správní poplatky jsou plněny na 47,73 % výše příjmů závisí na počtu zpoplatněných úkonů a na výši konkrétního poplatku za konkrétní provedený úkon. Ze správních poplatků za povolení VHP je dle ustanovení 7 odst. 2 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odváděno 50% finančnímu úřadu, tj. státu. Nižší plnění je zapříčiněno mj. i tím, že ÚMĆ Praha 2 již nepovoluje provozování výherních hracích přístrojů, které v minulých letech znamenalo nemalé příjmy ze správních poplatků. Daň z nemovitosti je plněna na 70,48 % ke schválenému rozpočtu. Nedaňové příjmy vykazují plnění ve výši 3 214,68 tis. Kč, tj. na 274,67 % upraveného rozpočtu. Plnění příjmů z vlastní činnosti seskupení 21 vykazuje objem 889,57 tis. Kč, tj. 29,32 %. Výši tohoto příjmu ovlivňují zejména úrokové sazby bankovních domů. Příjmy v seskupení 22 vykazují minusové plnění z důvodu, že městská část Praha 2 odvedla do rozpočtu hlavního města Prahy v rámci finančního vypořádání za rok 2010 nevyčerpané účelové prostředky ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy v celkovém objemu 2 830,55 tis. Kč. Příspěvkové organizace ve školství, zřízené městskou částí Praha 2, odvedly do rozpočtu zřizovatele nevyčerpané účelové prostředky v objemu 311,92 tis. Kč, které jsou též předmětem finančního vypořádání s rozpočtem hl. m Prahy za rok Ostatní nedaňové příjmy seskupení 23 vykazují plnění v objemu 2 631,99 tis. Kč ( z toho 1 010,18 tis. Kč - jedná se o převod z depozitního účtu nevyplacených prostředků na platy včetně zákonných odvodů za rok 2010). Městská část Praha 2 obdržela finanční dary ve výši 1 190,55 tis. Kč z toho: 520 tis. Kč na sportovní akci AMOS TOUR, která byla uspořádaná pro základní školy zřizované městskou částí Praha 2. Jedná se o sportovní soutěž O sportovně nejvšestrannější školu, dvouročníková družstva a o jednotlivce Prahy 2 AMOUS TOUR. Finanční prostředky byly též použity na pořízení odměn pro vítěze soutěže o nejvšestrannější školu - AMOS TOUR tis. Kč na částečnou úhradu nákladů na opravu bytových domů 640,55 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací akce Vinobraní na Grébovce 2011 Kapitálové příjmy byly plněny částkou 370,82 tis. Kč 170 tis. Kč za prodej projektových dokumentací na půdní vestavby ve vybraných bytových domech 200,12 tis. Kč obdržela městská část od firmy ENTAZE s. r. o. dobropis k faktuře za stavební práce Budečská 26 půdní vestavba 32

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 14.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20.12.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná radní, Mgr. Michaela Marksová,

Více

Zápis. 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 23.11.2010. Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty

Zápis. 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 23.11.2010. Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty Zápis 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.11.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová,

Více

Zápis. 15. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 11.8.2009

Zápis. 15. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 11.8.2009 Zápis 15. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.8.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

Zápis. 23. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 8.12.2009

Zápis. 23. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 8.12.2009 Zápis 23. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 8.12.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

Zápis. 17. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 7.9.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 17. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 7.9.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 17. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 7.9.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Ing. Jiří Paluska, zástupce

Více

Zápis. 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 20.10.2009. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 20.10.2009. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20.10.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.8.2008

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.8.2008 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 26.8.2008 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil,

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 2. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 08.12.2014 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 22. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 13.11.2012 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 9. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 03.05.2012 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková, zástupce starostky

Více

Zápis. 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.2.2010

Zápis. 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.2.2010 Zápis 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 2.2.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

RADA MESTSKE ČASTI PRAHA 2

RADA MESTSKE ČASTI PRAHA 2 RADA MESTSKE ČASTI PRAHA 2 v r Zápis 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.11.2015 Přítomni: Dále přítomni: Ověřila: Zapsala: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Ing. Michael Grundler,

Více

Zápis. 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 6.1.2009

Zápis. 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 6.1.2009 Zápis 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 6.1.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Karel Chramosil, člen rady, Ing. Jiří Paluska, zástupce

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 7.02.2012 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná radní, Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty, Ing. Jiří

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 31.05.2011 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady Jana Černochová, členka

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 18. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 17.09.2013 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 8. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 19.04.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná radní, Mgr. Michaela Marksová,

Více

Zápis. 9. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 24.4.2007. Ing. Karel Chramosil, člen rady

Zápis. 9. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 24.4.2007. Ing. Karel Chramosil, člen rady Zápis 9. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 24.4.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 6. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 30.08.2012 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřila: Zapsala: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 17. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.10.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná radní, Mgr. Michaela

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 07.11.2014 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová,, Jana Duchková, zástupce starostky, Ing. Michael Grundler,

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 4. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 17.02.2014 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.8.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová,

Více

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013 čís. 0313/ZMOb-Vit/1014/16-0340/ZMOb-Vit/1014/16 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 7. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 05.04.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady Jana Černochová, členka rady Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná radní Ing. Jiří Paluska, starosta

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.01.2012 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová,

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0295/RMOb-Vit/1418/12-0320/RMOb-Vit/1418/12 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Městská část Praha 1

Městská část Praha 1 Městská část Praha 1 Zastupitelstvo městské části USNESENÍ 11. zasedání číslo UZ15_0204 ze dne 15.12.2015 Vyhodnocení IV. Výběrového řízení na převod vlastnictví jednotek/ bytů Zastupitelstvo městské části

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 688/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 232 ze dne 20.09.2016 Prodej nemovité věci dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění - pronajatých bytových

Více

Zápis. 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky

Zápis. 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Zápis 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 3.7.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 18. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 8.11.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná radní, Mgr. Michaela Marksová,

Více

Zápis jednání. Žádost o výpůjčku části pozemku parc.č. 1529/2 k.ú. Čakovice pro upravené stání 1 ks sběrné nádoby - Bytové družstvo Úslavská 4

Zápis jednání. Žádost o výpůjčku části pozemku parc.č. 1529/2 k.ú. Čakovice pro upravené stání 1 ks sběrné nádoby - Bytové družstvo Úslavská 4 Zápis jednání Rada městské části 60. jednání Přítomni : starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof (částečně), ing. Jiří Vintiška (částečně) radní Dana Bossanyiová, Jiří Horáček,

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 9. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 03.05.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná radní, Mgr. Michaela Marksová,

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 6 členů Pro: 6 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 6 členů Pro: 6 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 04/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 29. 04. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 2. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 26.07.2011 Přítomni: Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná radní, Mgr. Michaela Marksová,

Více

Zápis. 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 15.12.2009

Zápis. 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 15.12.2009 Zápis 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 15.12.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová,

Více

Zápis. 5. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne

Zápis. 5. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Zápis 5. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 8.3.2011 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová,

Více

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 26.06.2014. - 0589/ZMOb-Sle/1014/23

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 26.06.2014. - 0589/ZMOb-Sle/1014/23 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 26.06.2014 čís. 0569/ZMOb-Sle/1014/23-0589/ZMOb-Sle/1014/23 MUDr. Hana Heráková Místostarostka Ing. Petr Janíček Místostarosta Strana 1/14 Přehled

Více

- 0331/RMOb-Mich/1418/22

- 0331/RMOb-Mich/1418/22 22. schůze rady městského obvodu konané dne 05.10.2015 čís. 0312/RMOb-Mich/1418/22-0331/RMOb-Mich/1418/22 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Zápis. 2. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne

Zápis. 2. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne Zápis 2. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.02.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsala: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková, zástupce starostky,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20.03.2012 Přítomni: Dále přítomni: Ověřila: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 8. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 18.12.2012 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřila: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Kateřina

Více

Usnesení 90. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.08.2014. - 4749/RMObM-Sle/1014/90

Usnesení 90. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.08.2014. - 4749/RMObM-Sle/1014/90 90. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.08.2014 čís. 4743/RMObM-Sle/1014/90-4749/RMObM-Sle/1014/90 MUDr. Hana Heráková Místostarostka Radomír Mandok Uvolněný člen rady Strana 1/14 Přehled

Více

Usnesení 24. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25.09.2014. - 0622/ZMOb-Sle/1014/24

Usnesení 24. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25.09.2014. - 0622/ZMOb-Sle/1014/24 24. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25.09.2014 čís. 0592/ZMOb-Sle/1014/24-0622/ZMOb-Sle/1014/24 Ing. Antonín Maštalíř starosta MUDr. Hana Heráková místostarostka Strana 1/15 Přehled

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Bechyně konané dne 15. 12. 2014 (usnesení č. 340-353)

Usnesení z 25. schůze Rady města Bechyně konané dne 15. 12. 2014 (usnesení č. 340-353) Usnesení z 25. schůze Rady města Bechyně konané dne 15. 12. 2014 (usnesení č. 340-353) USNESENÍ č. 340/25-14 R přidělit byt č. 7 o velikosti 3+1 ve třetím podlaží domu čp. xxx v Bechyni na sídl. Obránců

Více

Z Á P I S. dne 15.12.2015 od 10:00 hodin v reprezentační budově Žofín Slovanský ostrov č. p. 226/2, Praha 1

Z Á P I S. dne 15.12.2015 od 10:00 hodin v reprezentační budově Žofín Slovanský ostrov č. p. 226/2, Praha 1 Z Á P I S 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 1 dne 15.12.2015 od 10:00 hodin v reprezentační budově Žofín Slovanský ostrov č. p. 226/2, Praha 1 Zahájení jednání: jednání zahájil v 10:00 hod.

Více

- 0395/RMOb-Mich/1418/26

- 0395/RMOb-Mich/1418/26 26. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0379/RMOb-Mich/1418/26-0395/RMOb-Mich/1418/26 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Zápis. 13. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 22.6.2010

Zápis. 13. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 22.6.2010 Zápis 13. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 22.6.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Ing. Jiří Paluska, zástupce

Více

Usnesení ze 7. schůze Rady města Bechyně konané dne 4. 4. 2016 (usnesení č. 78-90)

Usnesení ze 7. schůze Rady města Bechyně konané dne 4. 4. 2016 (usnesení č. 78-90) Usnesení ze 7. schůze Rady města Bechyně konané dne 4. 4. 2016 (usnesení č. 78-90) USNESENÍ č. 78/07-16 R I. r e v o k u j e usnesení č. 167/13-15 R ze dne 20. 5. 2015 v bodě I. v části, kterou byl vyčleněn

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 10 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 63/2016/RM Místo konání: Městský úřad Slaný; kancelář starosty Den konání: 23 03 2016 Přítomní radní: pan Jiří Hůla, Ing. Milan Grohmann,

Více

Usnesení. Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 30.05.2013. 3360/RMOb-Sle/1014/60-3429/RMOb-Sle/1014/60

Usnesení. Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 30.05.2013. 3360/RMOb-Sle/1014/60-3429/RMOb-Sle/1014/60 60. schůze rady městského obvodu konané dne 30.05.2013 čís. 3360/RMOb-Sle/1014/60-3429/RMOb-Sle/1014/60 Ing. Antonín Maštalíř starosta MUDr. Hana Heráková místostarostka Strana 1/50 Přehled usnesení rady

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 26/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 27. 5. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří Zíma,

Více

Zápis. 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 11.9.2007

Zápis. 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 11.9.2007 Zápis 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 11.9.2007 Přítomni: Dále přítomni: Jana Babická, členka RMČ, Ing. Michal Bočan, člen zastupitelstva, Jana Černochová, starostka,

Více

Usnesení z 29. schůze Rady města Bechyně konané dne 4. 12. 2013 (usnesení č. 363-385)

Usnesení z 29. schůze Rady města Bechyně konané dne 4. 12. 2013 (usnesení č. 363-385) Usnesení z 29. schůze Rady města Bechyně konané dne 4. 12. 2013 (usnesení č. 363-385) USNESENÍ č. 363/29-13 R I. s o u h l a s í s dohodou o výměně bytů, kterou uzavřeli dne 27. 11. 2013 manželé xxxxxxxxxxxx,

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 44. řádné jednání rady městské části, konané dne 16. 12. 2008 v 8:00 hod. v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.07.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková,

Více

Rada MČ Brno-Černovice

Rada MČ Brno-Černovice 1 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO USNESENÍ 58. schůze Rady městské části Brno-Černovice konané dne 16. 11. 2016 od 15.00 hod. na ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, Brno (kancelář starosty) Rada

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 13. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná radní, Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty, Ing.

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 0. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 5.05.202 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková, zástupce starostky,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 5. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 22.09.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora.

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Příbora konané dne 7. dubna 2015 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 490 ze dne 17.06.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 490 ze dne 17.06.2014 č.j.: 424/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 490 ze dne 17.06.2014 Prodej nemovité věci dle zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění - pronajatých bytových

Více

Usnesení 86. schůze rady městského obvodu konané dne 03.07.2013

Usnesení 86. schůze rady městského obvodu konané dne 03.07.2013 86. schůze rady městského obvodu konané dne 03.07.2013 čís. 2470/RMOb-Vit/1014/86-2498/RMOb-Vit/1014/86 Petr Dlabal starosta MUDr. Jindřich Prokop místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského

Více

ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou

ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou č. j. MVNM/30173/2015 ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou I. ÚČEL Tyto Zásady pro uzavírání smluv týkajících se inženýrských

Více

- 0172/RMOb-Mich/1418/14

- 0172/RMOb-Mich/1418/14 14. schůze rady městského obvodu konané dne 18.05.2015 čís. 0160/RMOb-Mich/1418/14-0172/RMOb-Mich/1418/14 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne 11. schůze rady městského obvodu konané dne 13.04.2015 čís. 0132/RMOb-Mich/1418/11-0143/RMOb-Mich/1418/11 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Jiří Kašpárek radní Strana 1/9 Přehled usnesení rady městského

Více

Zápis. 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.11.2010

Zápis. 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.11.2010 Zápis 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 2.11.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j: MUCH 81228/2009 KS TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 18. schůze

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 176/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 151 ze dne 09.03.2015 Prodej nemovité věci dle zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění pronajatých bytových jednotek

Více

2. VII.14/800/1 Věc : Žádost o pronájem prostor sloužících podnikání místnosti č. 5 a 6 v 1.N.P. polikliniky Horníkova 34 v Brně-Líšni

2. VII.14/800/1 Věc : Žádost o pronájem prostor sloužících podnikání místnosti č. 5 a 6 v 1.N.P. polikliniky Horníkova 34 v Brně-Líšni Z á p i s z 14. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 10.6.2015 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil pan starosta. Přítomni: Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, p. Štědronský (přítomen od

Více

Zápis č. 7/2015 z 7. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 7/2015 z 7. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 7/2015 z 7. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 13. října 2015 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 303 od 16.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. R. Nepil, CSc., p. Ing.

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.02.2012 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 7. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 03.04.2012 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 5 Číslo zasedání: 29. Termín zasedání: 19. 9. 2013 Předkládá: Jiří Částečka, starosta MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města PRODEJE - ZÁMĚRY 1. Žádost o prodej pozemku p. č. 1954/5 o výměře

Více

Mgr. Drahomíra Koutecká, advokátka PROGRAM

Mgr. Drahomíra Koutecká, advokátka PROGRAM Upozornění: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 5. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.07.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Duchková,

Více

Městská část Praha 1

Městská část Praha 1 Městská část Praha 1 Rada městské části USNESENÍ 29. schůze číslo UR13_1227 ze dne 27.08.2013 Vyhodnocení II. výběrového řízení realizovaného formou "veřejné nabídky na převod vlastnictví bytů" v souladu

Více

Z Á P I S. Statutární město Brno Rada města Brna. schůze Rady města Brna č. R6/039 konané dne 29. 9. 2011. Program:

Z Á P I S. Statutární město Brno Rada města Brna. schůze Rady města Brna č. R6/039 konané dne 29. 9. 2011. Program: Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R6/039 konané dne 29. 9. 2011 Program: 1a. Program zasedání ZMB č. Z6/009 RM6/02823 1b. Odměna řediteli příspěvkové organizace

Více

Rada města schvaluje podnájem v bytovém domě v ul. Havlíčkova č.p. 1262, v bytě č. 12 (xxxxxxxxxx))).

Rada města schvaluje podnájem v bytovém domě v ul. Havlíčkova č.p. 1262, v bytě č. 12 (xxxxxxxxxx))). U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 14. ledna 2015 1/01-2015 1/02-2015 1/03-2015 1/04-2015 1/05-2015 1/06-2015 1/07-2015 1/08-2015 1/09-2015 1/10-2015

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 5.10.2015 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová JUDr. Milan Novák Ing. Ivana Skřítecká Mgr. Radek Jehlička MUDr. Hana Dvořáková Mgr.

Více

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013 čís. 2413/RMOb-Vit/1014/84-2424/RMOb-Vit/1014/84 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

ad 4) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní

ad 4) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/017 ze 17. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 29.06.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 153/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 112 ze dne 02.03.2015 Prodej nemovité věci dle zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění pronajatých bytových jednotek

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 33 konané dne 19. 12. 2011 USN RM 514/2011 011/2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 33 konané dne 19. 12. 2011 USN RM 514/2011 011/2012 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 33 konané dne 19. 12. 2011 514/2011 011/2012 Přítomni:starosta - Ing. Alexander Lochman (kromě bodů 1 18 a 33 37) zástupci starosty Ing. Jiří Vintiška, Mgr.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 58. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 18. 8. 2008 od 14:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

Zápis z 58. zasedání RMČ, které se konalo dne 17. 4. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 58. zasedání RMČ, které se konalo dne 17. 4. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 58. zasedání RMČ, které se konalo dne 17. 4. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz Prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Ing. Martin Turnovský

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Bechyně konané dne 5. 12. 2012 (usnesení č. 388-400)

Usnesení z 25. schůze Rady města Bechyně konané dne 5. 12. 2012 (usnesení č. 388-400) Usnesení z 25. schůze Rady města Bechyně konané dne 5. 12. 2012 (usnesení č. 388-400) USNESENÍ č. 388/25-12 R I. s o u h l a s í se změnou v osobě nájemce bytu č. 4 o velikosti 3+1 v domě čp. xxx v Bechyni,

Více

KONTROLA ÚKOLŮ. III. pověřuje

KONTROLA ÚKOLŮ. III. pověřuje Zápis z 8. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 9. 2. 2015 od 15.20 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička (přišel v 17.05 hod.), zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš

Více

Zápis. 15. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 10.8.2010. PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky

Zápis. 15. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 10.8.2010. PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Zápis 15. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 10.8.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Jiří Paluska, zástupce

Více

Usnesení ze 4. schůze Rady města Bechyně konané dne 23. 2. 2015 (usnesení č. 56-68)

Usnesení ze 4. schůze Rady města Bechyně konané dne 23. 2. 2015 (usnesení č. 56-68) Usnesení ze 4. schůze Rady města Bechyně konané dne 23. 2. 2015 (usnesení č. 56-68) USNESENÍ č. 56/04-15 R I. r o z h o d l a přidělit byt č. 5 o velikosti 2+1 ve třetím podlaží domu čp. xxx v Bechyni

Více

- 0196/RMOb-Mich/1014/62

- 0196/RMOb-Mich/1014/62 62. schůze rady městského obvodu konané dne 10.06.2013 čís. 0190/RMOb-Mich/1014/62-0196/RMOb-Mich/1014/62 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/5 Přehled usnesení

Více

Zápis z jednání č. 23 rady města konané 18.06.2014. Ing. Miroslav Bouška

Zápis z jednání č. 23 rady města konané 18.06.2014. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 23 rady města konané 18.06.2014 Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Mgr. Jan Mlynář Antonín

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 23. řádné jednání rady městské části, konané dne 19. 8. 2015 v 7:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, O. Šlocar, Z. Wildová

Více

Usnesení z 11. schůze Rady města Bechyně konané dne 20. 4. 2015 (usnesení č. 132-147)

Usnesení z 11. schůze Rady města Bechyně konané dne 20. 4. 2015 (usnesení č. 132-147) Usnesení z 11. schůze Rady města Bechyně konané dne 20. 4. 2015 (usnesení č. 132-147) USNESENÍ č. 132/11-15 R přidělit byt č. 7 o velikosti 1+1 ve třetím podlaží domu čp. 7 v Bechyni na náměstí T. G. Masaryka,

Více

Rada města Příbora. ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012

Rada města Příbora. ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012 41/1 Program schůze RM 41/1/1 Vložila do programu materiál č. 41/39 Společné zasedání členů

Více

Zápis. z 74. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 27. listopadu 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 74. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 27. listopadu 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 74. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 27. listopadu 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Omluven: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík

Více