Výrazným klamáním bylo nepřidělení grantu od města Příbram. Do tohoto roku CZP dostávalo grant od města pravidelně.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výrazným klamáním bylo nepřidělení grantu od města Příbram. Do tohoto roku CZP dostávalo grant od města pravidelně."

Transkript

1

2 Úvodní slovo V roce 2012 Centrum pro zdravotně postižené v Příbrami (dále jen CZP) pokračovalo v poskytování služeb odborné sociální poradenství a služby osobní asistence. Přestože dotace MPSV byla zcela nedostatečná, podařilo se získat nového stálého klienta služby osobní asistence a alespoň tak zvýšit vlastní příjmy CZP. Ke zvýšení příjmů přispěla také půjčovna kompenzačních pomůcek. Za zapůjčování kompenzačních pomůcek CZP obdrželo od klientů zatím nejvyšší příjem od začátku provozu půjčovny. Výrazným klamáním bylo nepřidělení grantu od města Příbram. Do tohoto roku CZP dostávalo grant od města pravidelně. Velmi pozitivní byla pro CZP nabídka občanského sdružení Orfeus na účast všech pracovníků CZP na vzdělávacím kurzu, který byl zcela zdarma a navíc se konal přímo ve městě Příbram. CZP tak ušetřilo finanční prostředky za náklady na kurzy i cestovné. V dubnu 2012 byl dokončen projekt Rekonstrukce a revitalizace náměstí T. G. Masaryka, který byl realizován městem Příbram a jehož partnerem bylo i CZP v Příbrami. Jeho realizace negativně ovlivňovala provoz CZP- hluk související se stavebními pracemi i přístupnost z důvodu rozkopaných ulic i chodníků. Na rok 2013 město Příbram připravilo nový projekt Rekonstrukce místních komunikací. CZP je partnerem i tohoto projektu města a jeho záměrem je hlavně rekonstrukce komunikací navazujících na náměstí T.G. Masaryka. Záměrem CZP v roce 2013 je získání jednoho pracovníka, který by plnil funkci osobního asistenta a jehož mzdu by hradil Úřad práce či jiná agentura. Důvodem jsou stále vysoké finanční náklady na mzdy osobních asistentů, které není možné hradit pouze z příjmů od klientů. V Příbrami Radka Jarolímová ředitelka CZP v Příbrami 2

3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje je dobrovolným občanským sdružením právnických osob členů, kterými jsou- -Národní rada zdravotně postižených v ČR -Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR -Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR -Svaz tělesně postižených v ČR -Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR Zřizovatelem Centra pro zdravotně postižené v Příbrami je Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje se sídlem - U skládky 4, Praha 9. Je registrováno u MV ČR č. j. VS/1-1/50 370/02-R ze dne IČO Základním dokumentem CZP jsou Stanovy CZP STČ kraje. Statutární orgán koordinační centrum CZP STČ KRAJE, se sídlem- U skládky 4, PRAHA 9, tel./fax Statutární zástupci - předseda - Jaroslav Nesměrák, - krajský ředitel- Ing. Helena Nováková Pracoviště CZP ve Středočeském kraji - adresa, telefon, ředitel : Benešov - Vlašimská 1922, , tel , Jana Zajíčková Beroun - Na Parkáně 111, , tel , Bc. Petra Šedivá Kladno - Hřebečská 2680, , tel , Martina Hrubá, DiS. Kolín - Sluneční 76, , tel , Mgr. Vlasta Sysalová Kutná Hora - Dolní 186, , tel , Milada Vondrysová Mladá Boleslav - Čechova 773, , tel , Hasmik Kroupová Praha východ-západ- U Skládky 4, Praha 9, , JUDr. Helena Rybaříková Příbram - Náměstí T. G. Masaryka 100, , tel , Radka Jarolímová 3

4 INFORMACE O CZP V PŘÍBRAMI 1= CZP Příbram Adresa: Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje Náměstí T.G. Masaryka 100, Příbram I Web: Telefon/fax: Č.b.ú.: /0800, Česká spořitelna, Milínská 166, Příbram lll CZP v Příbrami je detašovaným pracovištěm CZP STČ kraje se sídlem v Praze 9, U skládky 4,

5 CZP Příbram CZP v Příbrami se nachází přímo v centru města, na jeho hlavním náměstí - Náměstí T.G. Masaryka 100. V blízkosti CZP se nachází Městský úřad, radnice, poliklinika, nemocnice, hlavní pošta, knihovna, banky, pojišťovny, Česká spořitelna, Česká správa sociálního zabezpečení, Úřad práce, sídlo Městské policie, Městská knihovna, obchodní centrum, tržnice a autobusové zastávky MHD. Jedna autobusová zastávka je umístěna přímo naproti budově, ve které se nachází poradna CZP. Poradna CZP se nachází v přízemí obytné dvoupatrové budovy, která je označena informační tabulí. Bezbariérový vstup je částečně zajištěn pomocí mobilní rampy. Přímo na dveřích vedoucích do CZP je umístěna vývěsní tabule informující klienty o úředních hodinách v CZP. Uživatelům jsou k dispozici 2 domovní zvonky, které mohou použít v případě návštěvy CZP v jiné, než-li úřední hodiny. Jeden z nich je umístěn ve výšce osob na invalidním vozíku. Před CZP jsou tři parkovací místa vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením. Nebytové prostory, ve kterých CZP poskytuje své služby, byly pronajaty SZdP v ČR v roce 1998 Městem Příbram, který je jejich vlastníkem. V roce 2003 byl vytvořen dodatek k původní nájemní smlouvě z roku 1998, ve kterém je uvedena změna nájemce ze SZdP v ČR na CZP STČ kraje. Stanovením nízké ceny za pronájem těchto prostor podpořilo Město Příbram poskytování sociálních služeb osobám se zdravotním postižením, ale i ostatním uživatelům sociálních služeb ve svém regionu a celkovou činnost CZP v Příbrami. Prostory CZP mají celkovou plochu 45 m 2. Jsou členěny na samostatnou kancelář se vchodem pro klienty, šatnu s archívem, místnost se vchodem pro zaměstnance, která slouží v případě potřeby jako čekárna pro klienty a 2 malé místnosti se sociálním zařízením. Poradna je vybavena sektorovým nábytkem, dvěma stoly, třemi židlemi, kancelářským křeslem a sedací soupravou s konferenčním stolkem. Podlaha je kryta kobercem. 5

6 K nezbytné výbavě pracoviště patří také hasící přístroj a lékárnička. Ke zvýšení informovanosti klientů jsou na stěnách v poradně umístěné tři vývěsky a malý stolek, na kterém jsou rovněž umístěny různé informační materiály. Jedna vývěska se též nachází v místnosti, která slouží v případě potřeby jako čekárna a zároveň jako půjčovna kompenzačních pomůcek. Po technické stránce je poradna vybavena elektronickým psacím strojem, telefonem s faxem a záznamníkem, kopírovacím a skartovacím strojem, tiskárnou, modemem, počítačem s monitorem a notebookem. jako osobní asistentka Foto poradny 1 Foto poradny 2 Foto poradny 3 6

7 ÚŘEDNÍ HODINY V CZP PŘÍBRAM PONDĚLÍ - STŘEDA - 8:00-12:30 h a 13:00-16:00 h 8: h a 13:00-16:00 h Klientům je umožněna návštěva CZP i mimo úřední hodiny, stačí zazvonit u vchodu na zvonek nebo si předem telefonicky či osobně návštěvu domluvit. Od pondělí do pátku je též možná telefonická, písemná či elektronická forma konzultace. 7

8 PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje doplňuje stávající regionální systém sociálních služeb typem služby: Odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory Osobní asistence Poradenské pracoviště působí na adrese: Náměstí T.G. Masaryka 100, Příbram I, tel./fax Poradenský pracovník: Radka Jarolímová, ředitelka CZP Příbram Provozní doba poradny: Pondělí: 8:00 12:30 13:00 16:00 Úterý: 8:00 14:30 Středa: 8:00 12:30 13:00 16:00 Čtvrtek: 8:00 14:30 Pátek: 8:00 13:00 Poradenské pracoviště má zveřejněnou nabídku a základní informace o službě formou letáků, vývěsek, v regionálním tisku a na webových stránkách CZP Středočeského kraje. Přijímání klientů: - Na CZP se může obrátit každý zdravotně postižený občan, jeho rodinný příslušník nebo další osoba hledající pomoc, a to osobně, písemně, telefonicky, prostřednictvím u. - Pracovník CZP v případě terénních služeb ( osobní asistence) dojedná osobní návštěvu u klienta podle možností v co nejkratším termínu. - Klient je seznámen se službami, které CZP poskytuje, prostřednictvím letáků, vývěsek, webových stránek, telefonicky nebo ústně. Průběh poskytování služby: S klientem nebo jeho zástupcem je na základě zjištění aktuálních potřeb uzavřena ústní nebo písemná smlouva o poskytované službě, její součástí může být individuální plán o průběhu poskytování služby. U služby Osobní asistence je s klientem vždy uzavírána písemná smlouva. Podrobný popis jednotlivých služeb je popsán v metodice a veřejně přístupný. 8

9 Ukončení poskytování služby: Služba je ukončena v případě, že - pominuly důvody pro poskytování služby na straně klienta, došlo k naplnění potřeb -klient nemá již o službu zájem -klient začal využívat služeb jiné organizace a nemá další požadavky -klient ukončil spolupráci na základě vlastního rozhodnutí -klient vypoví dohodu o poskytování služby -došlo k úmrtí klienta -klient zásadně nebo opakovaně porušil ustanovení dohody -CZP neposkytuje službu, o kterou klient žádá -CZP má naplněnou kapacitu PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ CZP V PŘÍBRAMI V CZP pracuje 1 pracovnice na plný pracovní úvazek a vykonává funkci ředitele CZP v Příbrami a zároveň funkci vedoucí osobní asistence. Od tuto funkci vykonává pí. Radka Jarolímová. Od až dosud - pracovala a pracuje v CZP na plný pracovní úvazek jako osobní asistentka sl. Markéta Saxlová, DiS. Od až dosud - pracovala a pracuje v CZP na plný pracovní úvazek jako osobní asistentka pí. Lenka Lipková. Od pracuje v CZP na DPP osobní asistentka pí. Alena Blažková. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Absolvované semináře, školící akce a vzdělávací kurzy Radka Jarolímová- vzdělávací kurz- Asistenční péče o OZP a seniory-16 h, vzdělávací seminář Posttraumatická stresová porucha ve vztahu k domácímu násilí- 8 hodin, vzdělávací seminář- Stres v práci sociálního pracovníka- 8 hodin Markéta Saxlová- vzdělávací kurz- Asistenční péče o OZP a seniory- 16 h, vzdělávací seminář- Individuální plánování v sociálních službách- 8 hodin Lenka Lipková- vzdělávací kurz- Asistenční péče o OZP a seniory- 16 h, vzdělávací seminář- Individuální plánování v sociálních službách- 8 hodin Alena Blažková- vzdělávací seminář Posttraumatická stresová porucha ve vztahu k domácímu násilí- 8 hodin 9

10 SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V CZP PŘÍBRAM - základní a odborné sociální poradenství - ambulantní či terénní služba, součástí je půjčování kompenzačních pomůcek - služba osobní asistence- terénní služba ZÁKLADNÍ A ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Základní sociální poradenství Základní sociální poradenství se při poskytování sociálních služeb zajišťuje v rozsahu těchto úkonů: a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby, b) poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče, c) poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osob, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě, d) poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu. 10

11 Odborné sociální poradenství Odborné sociální poradenství je poskytování informací, rad, podpory nebo zastupování uživatelů za účelem zvýšení jejich informovanosti a sociálního začlenění. Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: a) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: Zprostředkování navazujících služeb - informace o poskytovatelích sociálních služeb v regionu, možnost zprostředkování kontaktu klienta s poskytovateli sociálních služeb a různými odbornými pracovišti. b) Sociálně terapeutické činnosti: Poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálním systému, práva, psychologie, pracovního trhu a v oblasti vzdělávání - informace o rehabilitačních a kompenzačních pomůckách, o sociálních, zdravotnických, školských a vzdělávacích zařízeních ve STČ kraji, o kulturních, vzdělávacích a sportovních akcích pro osoby se zdravotním postižením, o nabídkách rekreačních a pobytových zařízení a zájezdech pro osoby se zdravotním postižením, o nabídkách zaměstnání, seminářů a kurzů pro tyto osoby. c) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 1. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí - individuální pomoc při jednání klienta na úřadech, možnost doprovodu klienta na úřad, možnost zhotovení různých písemností - žádostí a odvolání různým institucím, pomoc s vyplňováním různých formulářů, spolupráce s institucemi při odstraňování architektonických bariér. 2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím - spolupráce s rodinami a blízkými osobami uživatelů sociálních služeb - poskytování informací a podpory nejen osobám se zdravotním postižením, ale i jejich rodinným příslušníkům. Součástí odborného sociálního poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek a zácvik používání těchto pomůcek. Další činnost CZP - Půjčování odborných publikací - zdarma Prodej baterií do sluchadel - cena- 15,- Kč/ks. Prodej hadiček k závěsným sluchadlům- cena- 15,-Kč/ks Prodej tyčinek k čištění sluchadel- cena- 90,- Kč/8 ks 11

12 POSLÁNÍ, CÍLE, CÍLOVÁ SKUPINA, KAPACITA SLUŽBY A ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Poslání odborného sociálního poradenství Posláním odborného sociálního poradenství poskytovaného v poradnách Centra pro zdravotně postižené Středočeského kraje je napomáhat osobám se zdravotním postižením žijícím ve Středočeském kraji při řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo osamělosti, ve které se ocitli hlavně v důsledku svého zdravotního postižení nebo vyššího věku a v rámci této pomoci jim poskytovat takové informace a podporu, aby mohli vést obdobně plnohodnotný život jako ostatní lidé ve společnosti Cíle odborného sociálního poradenství Strategickým cílem Centra pro zdravotně postižené při poskytování služby odborného sociálního poradenství je přispívat ke zkvalitňování života osob se zdravotním postižením žijícím ve Středočeském kraji a přispívat k jejich integraci do společnosti Dlouhodobými cíli služby je plnit roli - poskytovatele ambulantního a terénního sociálního a právního poradenství - kontaktního místa a informačního a poradenského centra - zprostředkovatele pomoci při řešení obtížné situace formou spolupráce a kooperace s příslušnými úřady a jinými subjekty v daném regionu - obhájce práv a zájmů zdravotně postižených Krátkodobé cíle služby cíle CZP v Příbrami v roce Distribuce letáků informujících o nových pomůckách v půjčovně - Distribuce letáků CZP - Účast ředitelky na vzdělávacích seminářích a kurzech Plnění krátkodobých cílů- Bylo zhotoveno 200 ks nových letáků informujících o půjčovně kompenzačních pomůcek a 200 ks informačních letáků CZP. Letáky byly umístěny v čekárnách ambulancí odborných a praktických lékařů v Příbrami a na Úřadě práce v Příbrami. Všichni pracovníci se zúčastnili vzdělávacích kurzů a seminářů v rozsahu stanoveném zákonem o sociálních službách. 12

13 Cílová skupina : Služba odborného sociálního poradenství je určena osobám se zdravotním postižením v tíživé sociální situaci, ve které se ocitli především v důsledku svého handicapu nebo vyššího věku. Jedná se především o osoby : - se zdravotním postižením - s chronickým onemocněním, které nejsou v akutní fázi psychotického onemocnění - s chronickým duševním onemocněním - s tělesným postižením, - s jiným zdravotním postižením, - s kombinovaným postižením, - s lehkým mentálním postižením, - se sluchovým postižením, které komunikují verbálně - se zrakovým postižením, které nevyžadují komunikaci výhradně v Breilově písmu rodiny s dětmi a senioři. Věková struktura: 18 a více let s převahou osob nad 60 let Převažující skupina: osoby se zdravotním postižením nad 60 let Dětem a mladistvým poskytujeme pomoc pouze v doprovodu rodičů nebo jiných zákonných zástupců Osobám, které chtějí komunikovat výhradně prostřednictvím alternativní komunikace (znaková řeč, Brailovo písmo, augmentativní komunikace, Lormova abeceda) poskytujeme služby pouze v přítomnosti odborného tlumočníka nebo jiné, klientem určené důvěryhodné osoby. Nabízíme služby všem lidem bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení, věk, členství v organizacích zdravotně postižených i jejich rodinným příslušníkům Kapacita služby: Průměrná kapacita služby odborného sociálního poradenství je 6 klientů/den. Zásady poskytování odborného sociálního poradenství: Poradenské služby jsou bezplatné, nestranné a diskrétní. Jsou poskytovány na základě individuálních potřeb uživatelů a v potřebné kvalitě. Způsob poskytování služby zajišťuje dodržování základních lidských práv a svobod, zachovává důstojnost uživatelů, podporuje jejich aktivitu a soběstačnost. Je vždy respektována vlastní vůle uživatele služby. 13

14 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ O SLUŽBĚ Pomáháme každému bez rozdílu zdravotního postižení a věku. Naše služba odborného poradenství je bezplatná. Služba je založena na aktivní spolupráci klienta s poradcem. Klient má svá práva i povinnosti. Při zahájení jednání můžete být klient poradcem požádán o poskytnutí jména a příjmení, kontaktu na něj. Tyto informace slouží výhradně pro účely vedení evidence klientů. Jiné osobní údaje může poradce požadovat a používat pouze s písemným souhlasem klienta. Službu je možno poskytovat i anonymně, pokud si to klient přeje. Průběh služby: Poradce s klientem probere situaci, ve které se nachází, jeho problém, cíl, a pak s ním uzavře dohodu (smlouvu, většinou ústní),o tom, jak budou problém společně řešit. Poradce může o průběhu služby pořídit písemný Záznam. Pokud o to klient požádá, musí s ním poradce sepsat písemně Smlouvu o poskytnutí služby odborného sociálního poradenství. Klient má právo kdykoliv nahlédnout do všech písemných záznamů, které se ho týkají. Pokud není klient spokojen s průběhem poradenské služby nebo s jednáním poradce, může kdykoliv podat stížnost. Má několik možností, jak podat stížnost. Stěžovat si může i anonymně, stížnost musí být vyřízena do 28 dní. V případě mimořádné situace (např. požár, náhlé zhoršení zdravotního stavu) klient postupuje podle pokynů poradce. Osobní údaje, které mohou být vyžádány v souvislosti s poskytnutím služby odborného sociálního poradenství: jméno, adresa nebo jenom obec, telefonický nebo ový kontakt. Veškeré další informace, potřebné pro poskytnutí služby, mohou být používány pouze s písemným souhlasem klienta. 14

15 Odborné sociální poradenství v roce 2012 Služba byla poskytována ambulantní formou v CZP na adrese- náměstí T.G. Masaryka 100, Příbram I a terénní formou v domácnostech uživatelů, na různých akcích konaných ve městě, při návštěvách zařízení sociálních služeb. Jednalo se o ambulantní formu poskytování služby. Informace poskytované v roce informace ze zákona o sociálních službách, druhy sociálních služeb, invalidní důchody, kompenzační pomůcky, příspěvek na péči, posuzování stupně závislosti, průkazy osob se zdravotním postižením, příspěvky na mobilitu, na pořízení zvláštní pomůcky, S- karty, informace z oblasti vzdělávání osob se zdravotním postižením, z oblasti zaměstnanosti, smlouvy o poskytování sociální služby, poskytovatelé sociálních služeb, informace o organizacích sdružujících osoby se zdravotním postižením. Součástí poradenství bylo též zprostředkování navazujících služeb, doprovod uživatelů na úřady, půjčování knih s odbornou tématikou a prodej náhradních baterií a příslušenství ke sluchadlům. Významnou pomocí, především pro zrakově postižené uživatele a starší seniory je pomoc s vyplněním různých žádostí na úřady a pomoc při sepsání odvolání proti rozhodnutí správního orgánu. Součástí odborného sociálního poradenství je také provozování půjčovny kompenzačních pomůcek. Půjčovna nabízí tyto pomůcky - mechanický vozík- 3 ks, chodítko tříbodové, dvoukolové a čtyřkolové, klozetové křeslo, elektrické polohovací lůžko, francouzské hole- 4 ks, sedačku do sprchy, sedačku do vany, nástavec na WC, antidekubitní matraci a mobilní rolovací rampu. Poradna je zapojena do komunitního plánování sociálních služeb v Příbrami. Pro činnost CZP má setkávání s dalšími poskytovateli sociálních služeb v rámci komunitního plánování velký význam, neboť na těchto setkáních získané poznatky a informace přispívají k lepší informovanosti uživatelů služeb. Celkem - kontakty s uživateli z toho- osobní kontakty- 350 z toho- telefonické a elektronické kontakty- 192 z toho- počet intervencí nad 30 minut 283 z toho- kontakty do 30 minut 259 z toho- počet mužů- 194 z toho- počet žen Spektrum požadovaných a následně poskytovaných informací je široké a služba přispívá k větší informovanosti uživatelů, napomáhá ke zkvalitnění jejich života, přispívá k prevenci sociálního vyloučení uživatelů a plní tak cíl, ke kterému je určena. 15

16 PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK Na přechodnou dobu zapůjčíme klientům tyto pomůcky: - mechanický vozík - chodítko tříbodové, čtyřkolové a dvoukolové - elektrické polohovací lůžko - klozetové křeslo - antidekubitní matraci - francouzské hole - sedačku do sprchy - sedačku do vany - nástavec na WC - mobilní rolovací rampu Klientům též nabízíme poradenství týkající se kompenzačních pomůcek informace o různých druzích pomůcek, o možnostech a postupech vedoucích k získání vlastní kompenzační pomůcky. Nabízíme také katalogy různých firem zabývajících se výrobou či prodejem kompenzačních pomůcek. Půjčovna kompenzačních pomůcek přináší nové možnosti osobám, které potřebují kompenzační pomůcky užívat pouze přechodně. Může to být např. z těchto důvodů- - Návštěvy blízkých osob a příbuzných. Osoby se zdravotním postižením tak mohou cestovat sami, nemusí s sebou vozit vlastní pomůcky. Na potřebnou dobu si je mohou zapůjčit přímo v místě svého pobytu. -Poškození vlastní kompenzační pomůcky do doby, než bude vlastní pomůcka opravena či nahrazena pomůckou novou. -Různé druhy úrazů, kdy klient potřebuje pomůcku pouze přechodně, do doby, dokud nedojde k uzdravení. -Potřeba pomůcky z důvodu nepříznivého zdravotního stavu klienta na dobu přechodnou do doby, než klient získá vlastní pomůcku hrazenou ze zdravotního pojištění. Půjčování kompenzačních pomůcek funguje tak, že pracovník CZP klientovi předvede potřebnou kompenzační pomůcku a vysvětlí mu způsob užívání a podmínky zapůjčení. Poté s ním sepíše Smlouvu o zapůjčení pomůcky. Po navrácení pomůcky dojde k finančnímu vyrovnání za dny, po které byla pomůcka zapůjčena. Pokud klient potřebuje kompenzační pomůcku dlouhodobě, pomůže mu pracovník s vyřízením žádosti a získáním vlastní kompenzační pomůcky. 16

17 CZP spolupracuje s prodejnou kompenzačních pomůcek DMA, která sídlí v Hradební ulici v Příbrami - přímo naproti nemocnici. Zde mají klienti možnost si prohlédnout a vyzkoušet pomůcky před jejich případným pořízením do osobního vlastnictví. Jestliže klientem požadovanou pomůcku CZP momentálně nemá k dispozici, zajistí zapůjčení pomůcky od jiného poskytovatele. 17

18 Kompenzační pomůcky v půjčovně: ELEKTRICKÉ POLOHOVACÍ LŮŽKO POPIS: - rozkládací čtyřdílný polohovací rošt - nastavení tuhosti lamel a výšky lůžka - hrazda s hrazdičkou - bezpečnostní postranice a pojistka polohování - pojezdová kolečka s brzdou TECHNICKÉ ÚDAJE: Hmotnost: 107 kg Maximální zatížení: 140 kg Šířka: 102 cm Délka: 213,5 cm 18

19 CHODÍTKO TŘÍBODOVÉ POPIS: - úzký rám - nastavitelná výška TECHNICKÉ ÚDAJE: Výška: cm Šířka: 66 cm Hmotnost: 5,3 kg Nosnost: 125 kg 19

20 CHODÍTKO DVOUKOLOVÉ VYSOKÉ AJE:CCC POPIS: -opěrky předloktí -polohování držadel -přední kolečka -nastavitelná výška TECHNICKÉ ÚDAJE: Výška: cm Šířka: 74 cm Hmotnost: 4,1 kg Nosnost: 160 kg 20

21 KLOZETOVÉ KŘESLO POJÍZDNÉ POPIS: -výškově nastavitelný rám -výběr ze tří šířek sedu -odklopné područky -odklopné a odnímatelné podnožky -odnímatelný polstrovaný sedák -odnímatelná opěrka zad -hrazdička pro ovládání křesla -kolečka s nášlapnou brzdou TECHNICKÉ ÚDAJE: Šířka: 54,5-66 cm Výška: cm Hmotnost: 14,5 kg Nosnost: 130 kg ÚDAJE:CCCC 21

22 MECHANICKÝ VOZÍK SKLÁDACÍ POPIS: - skládací rám - odnímatelné plné postranice - odnímatelné nastavitelné stupačky - přední úzká plná kola a zadní plná kola - parkovací brzdy TECHNICKÉ ÚDAJE: Šířka: cm Výška: 92 cm Hmotnost: 19 kg Nosnost: 115 kg 22

23 KLOZETOVÉ KŘESLO POPIS - sklopná madla - polstrované područky - plastová nádoba - protiskluzové nástavce - nastavitelná výška TECHNICKÉ ÚDAJE Šířka: 54,5 cm Délka: 62 cm Šířka sedu: 43,5 cm Hloubka sedu: 46 cm Nosnost: 130 kg 23

24 ANTIDEKUBITNÍ MATRACE S PULZÁTOREM POPIS - vyměnitelné příčné PVC komory - objem vzduchu 2-8 l - střídavé přefukování komor matrace - pulzní kompresor V/60 Hz - 4 fázový 5 minutový cyklus - individuální nastavení tlaku dle hmotnosti pacienta - ventilační mikrootvory - CPR ventil pro rychlé nouzové vypuštení vzduchu - alarm při kritickém poklesu tlaku - omyvatelný paroprodyšný potah TECHNICKÉ ÚDAJE Šířka: 90 cm Délka: 200 cm Výška: 10 cm Zatížení: 100 kg 24

25 SEDAČKA DO VANY - ZÁVĚSNÁ POPIS - plastové sedátko do vany TECHNICKÉ ÚDAJE Šířka opěrných ramen: 67 cm Šířka sedátka: 37 cm Hloubka sedátka: 28 cm Hloubka zavěšení: 25 cm Nosnost: 100 kg 25

26 SEDAČKA DO SPRCHY - NASTAVITELNÁ POPIS - plastové sedátko s výřezem - madla pro vstávání - nastavitelná výška - duralový rám - barevné provedení: bílá nebo modrá TECHNICKÉ ÚDAJE Celková šířka: 53 cm Šířka sedu: 40 cm Hloubka sedu: 40 cm Výška sedu: cm Nosnost: 130 kg 26

27 NÁSTAVEC NA WC - PŘENOSNÝ POPIS - plastový toaletní nástavec - podpůrná konstrukce s madly TECHNICKÉ ÚDAJE Výška: cm Hloubka: 51 cm Šířka: 56 cm Nosnost: 165 kg 27

28 BERLE FRANCOUZSKÁ - DURALOVÁ POPIS - barevná celoplastová otevřená opěrka předloktí - povrchová úprava duralové trubky ve stříbrné matné barvě - vyměkčené držadlo - stahovací matice tlumící klapání berle TECHNICKÉ ÚDAJE Výška držadla: cm Výška opěrky předloktí: 23 cm Celková výška: cm Hmotnost: 0,63 kg Nosnost: 130 kg 28

29 CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ SKLÁDACÍ ODLEHČENÉ POPIS - odlehčený duralový skládací rám - sedátko (výška 55 cm) - polstrovaná odnímatelná opěrka - nákupní taška - bowdenové brzdy Deluxe - nastavitelná výška TECHNICKÉ ÚDAJE Výška: cm Šířka: 61 cm Nosnost: 114 kg Hmotnost: 7,5 kg 29

30 VOZÍK MECHANICKÝ- ODLEHČENÝ POPIS - skládací odlehčený duralový rám - odklopné pracovní postranice - odnímatelné nastavitelné stupačky - nastavitelný sklon podnožek - zadní pneumatická rychloupínací kola - plná přední kola (200x50 mm) - parkovací brzdy TECHNICKÉ ÚDAJE Šířka: cm Výška: 92 cm Hmotnost: 14,3 kg Nosnost: 100 kg 30

31 MOBILNÍ ROLOVACÍ RAMPA POPIS - protiskluzový povrch - lehká duralová konstrukce - pohyblivé elementy - žluté bezpečnostní prvky z plastu - zaoblený tvar pro snadný nájezd a sjezd TECHNICKÉ ÚDAJE Délka -122 cm Šířka- 76,2 cm Hmotnost- 9 kg Výška stoupání- 30 cm 31

32 PŮJČOVÁNÍ KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK V CZP PŘÍBRAM V ROCE 2012 Půjčovna nabízí tyto pomůcky- - mechanický vozík- 3 ks - chodítko tříbodové, dvoukolové a čtyřkolové ks - elektrické polohovací lůžko- 1 ks - klozetové křeslo- 2 ks - antidekubitní matraci- 1 ks - francouzské hole- 4 ks - sedačku do sprchy- 1 ks - sedačku do vany- 1 ks - nástavec na WC- 1 ks - mobilní rolovací rampu- 1 ks V roce 2012 byly kompenzační pomůcky zapůjčeny celkem - 23 x mechanický vozík- 9 x chodítko- 5 x klozetové křeslo- 4 x polohovací lůžko- 3 x antidekubitní matrace- 1 x sedačka do sprchy- 1 x Průměrná výpůjční doba činí 6 týdnů. Z uvedeného vyplývá, že půjčování kompenzačních pomůcek je pro potřebné osoby se zdravotním postižením službou, která podporuje jejich nezávislost a sociální začlenění do společnosti. 32

33 SLUŽBA OSOBNÍ ASISTENCE Základní činnosti při poskytování služby osobní asistence: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, b) pomoc při zajištění stravy 1. pomoc při přípravě jídla a pití, c) pomoc při osobní hygieně 1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 2. pomoc při použití WC, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti 1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí, 2. nákupy a běžné pochůzky, e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě, 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách, podporujících sociální začleňování osob 3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 33

34 POSLÁNÍ, CÍLE, CÍLOVÁ SKUPINA, KAPACITA SLUŽBY A ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE Poslání služby osobní asistence: Posláním osobní asistence poskytované v naší organizaci je zajistit pomoc druhé osoby při péči o vlastní osobu, domácnost a při kontaktu se společností lidem, kteří takovou pomoc potřebují z důvodu zdravotního postižení nebo věku. Osobní asistent pomáhá v přirozeném prostředí klienta při činnostech, při kterých klient potřebuje dopomoc jiné osoby. Cíle služby osobní asistence: Strategickým cílem je - rozšiřovat službu osobní asistence do dalších regionů Středočeského kraje a zvyšovat její kvalitu. Dlouhodobé cíle služby - do roku 2014 : - Aktivní účast v komunitním plánování v regionu - Zavádění a průběžná aktualizace standardů kvality sociálních služeb - Zvyšovat počet klientů o 20% ročně - Zvyšovat počet osobních asistentů úměrně s poptávkou po službě. - Stabilizovat tým osobních asistentů, motivovat, aby neodcházeli. - Pravidelná školení všech pracovníků pro zvyšování jejich odbornosti a osobních kvalit Krátkodobé cíle služby cíle CZP v Příbrami v roce Zajistit osobním asistentům účast na vzdělávacím semináři či kurzu. -Udržet službu osobní asistence na stávající úrovni, pokud to bude finančně možné. -Přijmout jednu pracovnici na DPP, která bude stávající zaměstnankyně zastupovat v případě nemoci nebo dovolené. Plnění krátkodobých cílů- Osobní asistenti se zúčastnili těchto vzdělávacích seminářů - Asistenční péče o OZP a seniory- 16 h, vzdělávací seminář- Individuální plánování v sociálních službách- 8 hodin a Posttraumatická stresová porucha ve vztahu k domácímu násilí- 8 hodin Rozsah poskytování služby OA byl zachován, navíc přibyl jeden stálý klient. Finanční prostředky na zajištění této služby byly získávány pouze z úhrad na službu od klientů. Byla přijata jedna pracovnice na DPP, která zastupovala obě osobní asistentky v případě nemoci nebo dovolené. 34

35 Cílová skupina: Nabízíme službu všem lidem, kteří ji potřebují, bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení, věk a členství v organizacích zdravotně postižených. Osobám, kteří jsou při komunikaci s okolím zcela závislé na alternativních formách komunikace, poskytujeme službu pouze v součinnosti s odborníkem nebo jinou - klientem určenou -důvěryhodnou osobou. Kapacita služby osobní asistence: Maximální denní kapacita služby je 16 hodin. Zásady poskytování služby osobní asistence: služby jsou poskytovány- Nestranně pracovník postupuje pouze v zájmu daného klienta, nesmí být ovlivněn jinými klienty, osobami nebo osobními zájmy Diskrétně pracovník dbá na maximální ochranu soukromí klienta při poskytování služby a o veškerých informacích týkajících se klienta zachovává mlčenlivost Profesionálně pracovník umí komunikovat a jednat s klienty cílové skupiny, poskytuje vždy aktuální a přesné informace přiměřeným způsobem Na základě: Individuální přístup poradce se snaží poznat každého jednotlivého klienta a jeho konkrétní situaci a možnosti Partnerství poradce i klient jsou ve vzájemném vztahu rovnocenní partneři, společným úsilím, oboustrannou aktivitou, postupují k cíli klienta Respektování klienta - jeho osobnosti, důstojnosti, potřeb, přání a rozhodnutí 35

36 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ O SLUŽBĚ Pomáháme každému bez rozdílu zdravotního postižení a věku. Služba osobní asistence je poskytována za úhradu dle aktuálního ceníku CZP. Služba je založena na aktivní spolupráci klienta s asistentem. Poskytovatel i uživatelé mají svá práva i povinnosti. Základní informace o službě je možno klientům poskytovat anonymně. Pokud se klient rozhodne pro využívání služby, vyžadujeme od něj tyto informace: příjmení, rodné číslo, bydliště, kontakt, stupeň závislosti, druh průkazu, vyjádření lékaře, informace o blízkých osobách. Tyto informace využíváme pouze s písemným souhlasem klienta. Průběh služby: Vedoucí OA s klientem probere jeho problém, cíl, a zároveň mu vysvětlí, jak mu může služba osobní asistence pomoci a za jakých podmínek. Dále ho vedoucí OA navštíví doma, aby společně doladili konkrétní představy o službě. Dohodne si s ním, kdy a na jak dlouho k němu bude asistent chodit. Co bude s asistentem po tuto dobu dělat, již záleží jen na něm. Pak vedoucí OA s klientem sepíše písemnou smlouvu o poskytování služby. Dbá na to, aby klient všemu ve smlouvě skutečně porozuměl. Klient má právo kdykoliv nahlédnout do všech písemných záznamů, které se ho týkají. Pokud není klient spokojen s průběhem služby, s jednáním osobního asistenta nebo vedoucího OA, může kdykoliv podat stížnost. Klient má několik možností, jak a kam podat stížnost. Stěžovat si může i anonymně, stížnost musí být vyřízena do 28 dní. V případě mimořádné situace (např. požár, náhlé zhoršení zdravotního stavu) klient postupuje dle pokynů osobního asistenta nebo vedoucího OA. 36

37 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTŮ Práva: Právo svobodně rozhodovat o všem, co se týká jeho osoby a situace a aktivně se podílet na řešení svého problému. Právo na ochranu soukromí ( poskytnutí služby bez přítomnosti dalších osob,ochrana osobních údajů). Právo na anonymní poskytování služby (nelze u osobní asistence). Právo nahlédnout do své dokumentace. Právo na průběžné přehodnocení průběhu služby. Právo na ukončení služby bez udání důvodu. Právo na podání stížnosti i anonymně. Právo na odpovídající formu komunikace. Právo na profesionální jednání pracovníků a poskytování aktuálních informací. Povinnosti: Informovat o změnách podstatných okolností, které by mohly ovlivnit průběh poskytování služby. Dodržovat dojednaný termín schůzky s pracovníkem, nebo se předem omluvit. PRÁVA A POVINNOSTI PRACOVIŠTĚ CZP Práva: Ukončit službu v případě, že klient opakovaně nespolupracuje, neprojevuje zájem o službu a nedochází na sjednané schůzky. Ukončit službu poté, co pominou důvody jejího poskytování. Při službě osobní asistence při opakovaně agresivním nebo ponižujícím chování klienta vůči pracovníkům. Povinnosti: Seznamovat klienta s obsahem a průběhem poskytované služby. Poskytovat klientovi bezpečí a ochranu. Hájit vždy přednostně zájmy klienta. Službu poskytovat v souladu se standardy kvality sociálních služeb. Poskytovat službu na profesionální úrovni. Službu poskytovat v rámci platných právních norem, dodržovat zásady pro ochranu osobních údajů všemi pracovníky. V případě potřeby nabízet službu i v přirozeném prostředí klienta. Připomínky, náměty a stížnosti klienta vyřizovat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 28 dnů a o výsledcích šetření jej neprodleně informovat. 37

38 CENÍK SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE 1. Osobní asistence je služba poskytovaná lidem, kteří mají sníženou soběstačnost, a proto potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí (domácnost, zaměstnání apod.) a při činnostech, které člověk potřebuje. 2. Služba obsahuje zejména tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně, c) pomoc při zajištění stravy, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 3. Při využívání služby osobní asistence si klient určuje čas, který stráví s osobním asistentem, ne konkrétní úkony. 4. Služba osobní asistence je klientům ze zákona poskytována za úhradu. Služba se hradí podle počtu hodin poskytnuté služby. Počet hodin si klient předem stanoví ve smlouvě o poskytnutí služby. Po vzájemné dohodě s poskytovatelem lze tento počet kdykoliv změnit písemným dodatkem ke smlouvě. Výše úhrady za službu záleží na celkovém počtu hodin poskytnuté služby a denní době, kdy je služba poskytována. CENÍK platný od Služba PO PÁ 6:00-20:00h pro fyzické osoby: 1-49 hodin služby/měsíc = skutečný počet hodin služby x 110,-Kč hodin služby/měsíc = skutečný počet hodin služby x 90,-Kč 100 a více hodin služby/měsíc = skutečný počet hodin služby x 80,-Kč Služba osobní asistence pro právnické osoby: Skutečný počet hodin služby x 120,- Kč Služba PO PÁ 20:00-6:00h, SO, NE, svátky pro fyzické osoby: Skutečný počet hodin služby x 110,- Kč Služba osobní asistence pro právnické osoby: Skutečný počet hodin služby x 120,- Kč 38

39 Služba osobní asistence v roce 2012 Tato terénní služba byla poskytována osobám závislým na pomoci jiné osoby v úkonech péče o vlastní osobu a v úkonech soběstačnosti. Služba byla poskytována v domácnostech dvou uživatelů závislých na pomoci jiné osoby v úkonech péče o vlastní osobu a úkonech soběstačnosti ve věku 89 a 78 let. Hlavní činnosti, které byly u těchto uživatelů prováděny - pomoc se zvládáním úkonů péče o vlastní osobu, pomoc s přípravou a podáváním stravy a nápojů, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování, práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Uživatelům bylo pomocí služby umožněno pobývat ve svém přirozeném sociálním prostředí a nemuseli si podávat žádosti o umístění v pobytových zařízeních sociálních služeb či navštěvovat denní stacionáře. Asistent jim výrazně pomohl se zvládáním úkonů, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu již nezvládají bez pomoci jiné osoby. Blízkým osobám těchto uživatelů výrazně ubylo starostí a práce s nimi a oni se tak mohli věnovat též svému zaměstnání a svým rodinám. Počet uživatelů služby v roce 2012 celkem - 2 ( 1 muž, 1 žena ) Počet osobních asistentů 3 pracovní úvazky- 2x plný pracovní úvazek, 1 x Dohoda o provedení práce Počet hodin přímé péče 2592,50 (354 h víkendy ,50 h ve dnech PO-PÁ) Počet hodin odpracovaných osobními asistenty celkem hodin za rok. 39

40 PŘÍJMY A VÝDAJE CZP V ROCE 2012 Příjmy Dotace MPSV na mzdy a odvody z mezd Příjmy od uživatelů služby osobní asistence Prodej příslušenství ke sluchadlům Příjem za půjčování kompenzačních pomůcek Úrok z bankovního účtu Dotace MZ Příjmy v roce 2012 celkem ,- Kč ,- Kč 5.430,- Kč ,- Kč 27,- Kč ,- Kč ,- Kč Výdaje Materiálové- Energie- Nájem a služby k nájmu- Cestovné- Telefon a internet- Poštovné- Bankovní poplatky- Nákup KP a příslušenství ke sluchadlům - Vzdělávání zaměstnanců- Mzdové náklady ( mzdy a odvody z mezd )- Výdaje v roce 2012 celkem ,- Kč ,- Kč 9.542,- Kč 3.967,- Kč ,- Kč 773,- Kč 1.783,- Kč ,- Kč 5.890,- Kč ,- Kč ,- Kč 40

41 SPOLUPRÁCE Součástí činnosti CZP je spolupráce s poskytovateli sociálních služeb a různými institucemi v regionu. CZP je zapojeno do střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Příbram a ředitelka CZP se pravidelně účastní setkání pracovní skupiny- Lidé se zdravotním postižením a senioři. Při těchto setkáních dochází ke vzájemné výměně informací mezi poskytovateli sociálních služeb v regionu. CZP v Příbrami spolupracuje s těmito organizacemi a institucemi- Národní rada osob se zdravotním postižením, Svaz tělesně postižených v ČR, Tyflocentrum o.p.s, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Svaz postižených civilizačními chorobami, Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, Farní charita Příbram, Alka, Sanco o.p.s, Orfeus, o. s., Život 90, Handy asistent, Spektra, f. DMA v Příbrami a GHS electronic. CZP spolupracovalo též s MěÚ, odbory zdravotnictví a sociálních služeb měst Příbram, Dobříš, Březnice, Sedlčany, s ÚP v Příbrami, s ČSSZ, se Speciální a základní školou, s Waldorfskou základní školou, s pojišťovnou Kooperativa, s pečovatelskou službou Města Příbram a s chráněnými dílnami- Transport Profiservis a En-art. Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje je členem Asociace poraden pro zdravotně postižené. Díky tomuto členství mají pracovníci možnost účastnit se vzdělávacích kurzů organizovaných APZP za výhodné ceny. Spolupráce v roce 2012 Významná spolupráce byla zejména s odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Příbrami a s Úřadem práce v Příbrami. MěÚ v Příbrami odkazuje do CZP zájemce o službu osobní asistence a zájemce o zapůjčení kompenzačních pomůcek. CZP dále spolupracuje s Českou správou sociálního zabezpečení a to převážně při řešení otázek týkajících se invalidních důchodů klientů. Město Příbram vyjadřuje CZP v Příbrami stálou podporu stanovením nízké ceny za pronájem nebytových prostor CZP. CZP bylo partnerem projektu Města Příbram Rekonstrukce a revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Příbrami. Významná byla též spolupráce s firmami Spektra, DMA- Praha a GHS Electronic, které nabízejí kompenzační pomůcky pro osoby se zdravotním postižením a s občanským sdružením Orfeus, které nabídlo všem pracovnicím CZP možnost účasti na jím organizovaném vzdělávacím kurzu zcela zdarma. 41

42 Výborná byla rovněž spolupráce s účetním a osobním a mzdovým oddělením CZP STČ kraje v Praze. CZP spolupracovalo s MUDr. Pavlem Šustou, který provádí závodní lékařskou péči o zaměstnance, zejména vstupní lékařské prohlídky a s bezpečnostním technikem, Ing. Jiřím Humlem, který má na starosti BOZP a PO na všech pracovištích. Ke sjednocení a zkvalitnění práce CZP rovněž přispívají pracovní porady ředitelů CZP, které se v Praze konají několikrát do roka. 42

43 ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ CZP STČ KRAJE My, pracovníci a dobrovolníci Centra pro zdravotně postižené Středočeského kraje jsme se dohodli na následujících principech etického chování, které respektujeme a považujeme pro naši činnost za závazné. V souladu s etickými principy sociální práce pracovník či dobrovolník- - respektuje reálná přání klientů týká se osobních návštěv, telefonátů, kontaktu s rodinnými příslušníky apod. - dbá na to, aby nebyla porušována práva klienta, týkající se zejména fyzického, psychického násilí či nátlaku - pokud takovýto případ pracovník či dobrovolník zjistí, je povinen jej ohlásit vedení organizace (řediteli) nebo jiným příslušným orgánům - dbá na to, aby byl vždy nestranný a neutrální - nikdy neodmítá pomoc klientovi jiného náboženského, politického a jiného vyznání, jiné sexuální orientace apod. - dbá na to, aby nedocházelo ke zneužití osobních údajů o klientech - při své službě nepodává nebo nedoporučuje léky, pomůcky, přístroje atd., které nejsou schváleny příslušnými předpisy a normami - nezatajuje před klientem informace, které mu mohou být k užitku - zachovává mlčenlivost o údajích týkajících se klientů - nezneužívá informací sdělených klientem, těchto informací nijak osobně, ekonomicky ani jinak nezneužívá - plně podporuje samostatnost v rozhodování klienta, nikdy za něj nerozhoduje a ani jej při rozhodování neovlivňuje tak, aby to vedlo k poškození klienta - dbá na to, aby svým chováním a jednáním nepřezíral klienta odkázaného na pomoc druhé osoby (např. v jeho přítomnosti nehovoří pouze s jeho průvodcem nebo tlumočníkem) a dbá dalších zásad správného chování k lidem se zdravotním postižením. 43

44 Znak města INFORMACE O MĚSTU PŘÍBRAM A OKOLÍ Zámeček a galerie Okolí Svaté Hory Svatá Hora Radnice Hornické muzeum Náměstí T.G. Masaryka Ke dni žilo ve městě Příbram obyvatel. Město má celkem 18 městských částí. Starostou města Příbram byl v prosinci roku 2012 zvolen Ing. Pavel Pikrt. Stávající starosta MVDr. Josef Řihák byl zvolen hejtmanem Středočeského kraje. Příbramsko se rozprostírá v jihozápadní části středních Čech a jako okrajová oblast sousedí s krajem jihočeským - s regiony Písek a Strakonice a s krajem plzeňským - s regiony Rokycany a Plzeň jih. Severní hranici tvoří region Beroun a Praha západ, východní pak Benešov. K příbramskému regionu náleží celkem 120 obcí a 6 měst- Příbram, Dobříš, Sedlčany, Březnice, Nový Knín a Rožmitál pod Třemšínem. V západní a severozápadní části tvoří přirozenou hranici regionu pásmo brdských lesů. Napříč územím protéká řeka Vltava, která je dělí na dvě části. Na tomto vodním toku jsou dvě přehrady Orlická a Kamýcká. Přehrada Orlík je co do objemu vody největší přehradou v republice. Příbramský region je značně členitý s výrazným zalesněním krajiny. Nerostné bohatství v hlubinách země na úpatí Brd pod Třemošnou zajistilo městu Příbram i celému regionu světové jméno. 44

45 Minulost Příbramska je bezprostředně spjata s hornickou tradicí. V samotné Příbrami je vybudován hornický skanzen, který ukazuje nejen slavné doby hornického města, ale i neutěšené postavení obyčejných kovokopů. Ještě v nedávné době se zde těžil uran a barevné kovy. Starou poutní slávu připomíná na vrchu nad městem Svatá hora, chrám, který byl v letech přebudován v barokním stylu. Je dílem italského stavitele C. Luragha, autorem sochařské výzdoby portálu je známý M. Brokoff. Nad Jincemi se nachází vrch Plešivec s největším brdským prehistorickým hradištěm z období knovízské kultury. V Dobříši je proslulý zámek s krásným parkem. Známý zámek i zbytek židovské čtvrti lze navštívit v Březnici. V Rožmitále pod Třemšínem se nachází hrad postavený v polovině 14. století Arnoštem z Pardubic a též památník hudebního skladatele J. J. Ryby. Ve Vysoké u Příbrami se nachází památník hudebního skladatele Antonína Dvořáka spolu se známým Rusalčiným jezírkem. Za obcí Lešetice byl postaven na místě bývalého tábora politických vězňů památník Vojna, ve kterém se nachází muzeum. ZÁVĚR - CÍLE SLUŽEB PRO ROK 2012 A PODĚKOVÁNÍ Cíl CZP pro rok sociální poradenství - Distribuce letáků informujících o nových pomůckách v půjčovně - Distribuce letáků CZP - Účast ředitelky na vzdělávacích seminářích a kurzech Cíl CZP pro rok osobní asistence -Zajistit osobním asistentům účast na vzdělávacím semináři či kurzu. -Rozšířit službu osobní asistence, získat alespoň 1 nového klienta. -Přijmout jednu novou pracovnici a zajistit zdroje úhrady její mzdy. Závěrem děkuji za spolupráci všem, kteří CZP pomáhali s vědomím, že pomáhají dobré věci. Děkuji redakci příbramského týdeníku - Periskop za zveřejňování článků o CZP v týdeníku zcela zdarma. Za výbornou spolupráci děkuji především Městskému úřadu, Městu Příbram a o. s. Orfeus. V Příbrami dne Zpracovala : Radka Jarolímová, ředitelka CZP v Příbrami 45

KATALOG KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK Pečovatelská služba města Vratimova

KATALOG KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK Pečovatelská služba města Vratimova KATALOG KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK Pečovatelská služba města Vratimova Odpovědná osoba: Iveta Kaňáková, DiS. sociální pracovnice koordinátor pečovatelské služby Kontaktní údaje: Mobil: 607 225 927 Pevná linka:

Více

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Půjčovna kompenzačních pomůcek T. G. Masaryka 100, 261 01 Příbram I, tel.: 318 624 834 Půjčovna kompenzačních pomůcek Tento projekt je spolufinancován z Humanitárního fondu Středočeského kraje Jak to u nás chodí? Na vyžádání ( zpravidla

Více

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Půjčovna kompenzačních pomůcek Náměstí T. G. Masaryka 100, 261 01 Příbram I tel.: 318 624 834, mobil: 725 551 210 e-mail: czp.poradnapribram@seznam.cz Kontaktní pracovník: Bc. Radka Jarolímová, DiS. Půjčovna kompenzačních pomůcek Tento

Více

Výroční. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek

Výroční. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek Výroční 2013 zpráva JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s., pracoviště Písek Palackého sady 185, 397

Více

INFORMACE O ORGANIZACI

INFORMACE O ORGANIZACI se zvukem INFORMACE O ORGANIZACI IČ: 26594544 Adresa: Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje Náměstí T. G. Masaryka 100 261 01 Příbram I Kontaktní osoba: ředitelka Radka Jarolímová, DiS. Tel/fax:

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Název poskytovatele Název služby 37 Působnost

Více

ZÁVĚSNÉ SEDAČKY DO VANY

ZÁVĚSNÉ SEDAČKY DO VANY ZÁVĚSNÉ SEDAČKY DO VANY 534 E provedení chrom 530 P 12/0023904 PLNĚ HRAZENO plastové sedátko 534 12/0023909 PLNĚ HRAZENO 534 E 12/0023910 PLNĚ HRAZENO plastové sedátko 534 barevné provedení: chrom 530

Více

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Půjčovna kompenzačních pomůcek Náměstí T. G. Masaryka 100, 261 01 Příbram I, tel.: 318 624 834 Půjčovna kompenzačních pomůcek Tento projekt je realizován za finanční podpory MZ ČR Jak to u nás chodí? Na vyžádání ( zpravidla po předchozí

Více

Katalog kompenzačních, rehabilitačních a antidekubitních pomůcek Charitní pečovatelské služby Kroměříž

Katalog kompenzačních, rehabilitačních a antidekubitních pomůcek Charitní pečovatelské služby Kroměříž Katalog kompenzačních, rehabilitačních a antidekubitních pomůcek Charitní pečovatelské služby Kroměříž Vážení zájemci o zapůjčení kompenzačních, rehabilitačních a antidekubitních pomůcek, právě jste obdrželi

Více

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou

Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Obránců míru 1188, 512 51 Lomnice nad Popelkou Telefon : 481 671 962 e- mail : p. sluzba@mu-lomnice.cz, ps.lomnice@seznam.cz www.lomnicenadpopelkou.cz výroční

Více

INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA

INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA Kontakt Poskytovatel sociální služby Osobní asistence Dačice Masarykova 295/I, 380 01 Dačice Telefon: 736 523 633 e-mail: domovinka.dacice@charita.cz pavlina.bacovska@charita.cz

Více

Katalog poskytovatelů služeb města Aše

Katalog poskytovatelů služeb města Aše Kontakty: Infocentrum Aš Neumannova 1 352 01 Aš Tel.: +420 354 525 714 Tel./fax: +420 354 525 492 e-mail: infocentrumas@tiscali.cz www.mestoas.cz template.cz 2006 (777296092) Katalog poskytovatelů služeb

Více

PORADNA PRO RODINY PEČUJÍCÍ O OSOBU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PORADNA PRO RODINY PEČUJÍCÍ O OSOBU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM INTEGRAČNÍ CENTRUM ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ V ČR KLUB KLUBÍČKO BEROUN Bezručova 928, 266 01 Beroun 2, tel/fax 311 516 405, 606 893 536, 777 337 747 info@klubicko.org www.klubicko.org

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Sociální služby města Mimoň příspěvková organizace Pečovatelská služba Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e PRAVIDLA

Více

Katalog kompenzačních pomůcek

Katalog kompenzačních pomůcek Katalog kompenzačních pomůcek 2016 MOŽNOSTI ZÍSKÁNÍ POMŮCKY Většina pomůcek je hrazena zdravotní pojišťovnou, a to v plné výši nebo jen částečně. Konkrétní pomůcku Vám tedy může dle typu předepsat lékař

Více

Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884

Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884 Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Poskytovatel : Stacionář pro zdravotně

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA HAVLÍČKOVA BRODU

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA HAVLÍČKOVA BRODU Poskytovatel : Sociální služby města Havlíčkova Brodu Poradna pro seniory Odborné sociální poradenství dle 37 zákona č. 108 /2006 Sb. Stručná charakteristika služby Poskytovatel sociálních služeb Sociální

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 1 strana PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Motto: Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift Vážení čtenáři, v tomto čísle Bulletinu bych Vám chtěla představit skupinu lidí,

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Pečovatelská služba Stříbro Třešňová 1439 349 01 Stříbro IČO 00260177 www.mustribro.cz (dále jen Poskytovatel) (uvedené

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Motto: Hlavním cílem je zvyšovat kvalitu pečovatelské služby a rozvíjet její další aktivity takovým směrem, aby bylo umožněno starším

Více

ze dne 15. listopadu 2006,

ze dne 15. listopadu 2006, VYHLÁŠKA MPSV č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Ministerstvo

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014)

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) Obec Chrást zahájila ke dni 1.4.2003 poskytování pečovatelské služby na území obce Chrást vlastními zaměstnanci. V současné době zde pracují

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

Výroční zpráva za rok 2014. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s.

Výroční zpráva za rok 2014. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. Obsah Úvodní slovo ředitele společnosti Základní informace o organizaci Lidé a pobočky Poslání a cíle společnosti

Více

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Sociální služby pro seniory Arcidiecézní charita Praha Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. Česká katolická charita

Více

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Půjčovna kompenzačních pomůcek Náměstí T. G. Masaryka 100, 261 01 Příbram I, tel.: 318 624 834 Půjčovna kompenzačních pomůcek Tento projekt je realizován za finanční podpory MZ ČR Jak to u nás chodí? Na vyžádání ( zpravidla po předchozí

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele: Charita Svaté rodiny Luhačovice Druh služby: pečovatelská služba Forma služby: terénní i ambulantní Název zařízení a místo poskytování:

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉ ZÁSADY K informování potenciálních zájemců o poskytování sociálních služeb jsou využívány všechny dostupné prostředky: webové stránky www.krcentrum.cz propagační letáky informace v regionálních

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI SOCIÁLNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÉHO ČASU NA UNIČOVSKU

KATALOG POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI SOCIÁLNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÉHO ČASU NA UNIČOVSKU KATALOG POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI SOCIÁLNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÉHO ČASU NA UNIČOVSKU 2013 Obsah: Str. 1 Co je sociální služba? Str. 4 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace Str. 6

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby

Pravidla poskytování pečovatelské služby Pravidla poskytování pečovatelské služby Tato Pravidla poskytování pečovatelské služby (dále jen Pravidla ) upravují blíže poskytování sociální služby pečovatelská služba a doplňují pravidla uvedená ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. SLUCH VÁM SICE NEVRÁTÍME, ALE POMŮŽEME VÁM SE SLUCHOVOU VADOU ŽÍT KVALITNĚJI SLOVO ÚVODEM Vážení přátelé, je nám ctí, že

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby A) Popis rozsahu základních činností Rozsah základních činností pečovatelské služby je dán platnou legislativou zákonem č. 108/2006Sb., Sb., o sociálních

Více

Výroční zpráva. Agentury osobní asistenční služby o. s. v Děčíně

Výroční zpráva. Agentury osobní asistenční služby o. s. v Děčíně Výroční zpráva Agentury osobní asistenční služby o. s. v Děčíně za rok 2010 Nejsme myslící bytosti, které mají emoce, ale jsme citlivé bytosti, které myslí. Vážení přátelé, A.R.Damasio americký neurolog

Více

Směrnice č. 2/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Směrnice č. 2/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 2/2015 Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Komunitní centrum ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Vydává: Mgr. Jaromír Novák,

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Tato pravidla popisují průběh poskytování služby, definují jednotlivé úkony a stanovují práva a povinnosti poskytovatelů PS. Pravidla byla vytvořena

Více

STANDARD č.5 Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava

STANDARD č.5 Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava Pečovatelská služba OASA Opava Provozovatel: Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované sociální služby: 3941485 Standard

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2011 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE aktualizace 2011 Dokument Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY www.jihoceskarozvojova.cz www.tsviny.cz Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny,

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 odbor sociální oddělení sociálních služeb Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 SENIOR Otrokovice, p. o. Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Ředitelka organizace: Ing. Ivana Vardanová Telefon:

Více

Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62

Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62 1. Poslání Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62 Posláním služby je poskytovat dětem a mládeži v lokalitě Ostrava Kunčičky bezpečný prostor, odbornou

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č.

Smlouva o poskytování sociální služby č. Smlouva o poskytování sociální služby č. Poskytovatel: Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o. Zámek 1/21 289 22 Lysá nad Labem IČO: 49534963 Zastoupený ředitelem Mgr. Jiřím Hendrichem dále jen poskytovatel

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 Obsah Úvodní slovo.............................................. 2 Obsah rozdělení služeb podle cílové skupiny.................. 3 Poskytovatelé

Více

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová Sociální služby města Rychnov n.kn.,o.p.s., Na Drahách 1595, Rychnov n.kněžnou, IČO 274 67 686 Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová 2008 1 Obsah: 1. Poslání

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015

VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015 S centrum Hodonín, p. o., Na Pískách 4037/11, Hodonín VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015 Pan/Paní: trvale bytem: datum narození: zastoupen: (dále jen uživatel) na základě plné moci/rozhodnutí

Více

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň Slovo ředitelky Tak jako každý rok si vám dovoluji předložit tuto výroční zprávu, která stručně popisuje činnosti a aktivity Oblastní charity Třeboň. Mé poděkování patří všem pracovníkům, kteří svou práci

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo:

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Charitní domov sv. Zdislava domov se zvláštním režimem, domov pro seniory Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice Tel: 416 731 429, 416 733 809, 731 402 430, e-mail: chd@fchltm.cz,

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

Formulář A. Popis realizace poskytování sociální služby

Formulář A. Popis realizace poskytování sociální služby Název žadatele: Služby obce Blatnice, příspěvková organizace Druh poskytované služby: pečovatelská služba Název a místo poskytované služby: Služby obce Blatnice, Dům s pečovatelskou službou, Blatnice pod

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák.

mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák. Centrum Kociánka Kociánka 2, 612 47 Brno-Královo Pole tel.: 515 504 216 e-mail: kocianka@volny.cz http://www.kocianka.cz NÁZEV POSKYTOVATELE: Centrum Kociánka DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: osobní asistence

Více

Město Blansko pečovatelská služba nám. Republiky 1, 678 01 Blansko. VNITŘNÍ PRAVIDLA pro poskytování Pečovatelské služby Města Blansko

Město Blansko pečovatelská služba nám. Republiky 1, 678 01 Blansko. VNITŘNÍ PRAVIDLA pro poskytování Pečovatelské služby Města Blansko Město Blansko pečovatelská služba nám. Republiky 1, 678 01 Blansko VNITŘNÍ PRAVIDLA pro poskytování Pečovatelské služby Města Blansko čl. I. Úvodní ustanovení Tato vnitřní pravidla upravují poskytování

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Musíš žít pro druhého, chceš-li žít pro sebe. (Seneca) [1] Obsah I. Úvod II. Základní informace III. Činnost a služby poskytované v roce 2014 IV. Hospodaření za rok 2014 V. Kontrolní

Více

výroční zpráva za rok 2013 Obsah

výroční zpráva za rok 2013 Obsah výroční zpráva za rok 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele................................... 4 Organizace........................................... 5 Základní informace o organizaci..........................

Více

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví telefon: fax: adresa: web: IČO: 416 571 200 416 532 130 Školní 407/2, 410 30 Lovosice www.meulovo.cz 00263991

Více

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby 1. Název a místo zařízení Obec Smidary Loučná Hora 69 503 53 Smidary Obec Smidary Popis realizace pečovatelské služby 2. Druhy poskytovaných sociálních služeb Pečovatelská služba ( 40 ZSS) poskytovaná

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(í)..,nar.., bytem. (dále jen klient ) a 2. Město Lom se sídlem MěÚ, nám. Republiky 13, 435 11 Lom, IČO

Více

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ,

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ, DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SOUBOR INFORMACÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY Ostrava, 1. ledna 2015 Mgr. Bc. Vojtěch Curylo ředitel organizace 1 1 Veřejný závazek

Více

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Rádi bychom Vám tímto způsobem představili poskytovatele sociálních služeb působících v regionu Rakovnicko. Z přehledu zjistíte, jaké

Více

Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113

Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113 Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113 uzavřená dle 174 NOZ 89/2012 Sb. v platném znění, dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a dle 12 vyhlášky

Více

Pracoviště CZP ve Středočeském kraji - adresa, telefon, ředitel :

Pracoviště CZP ve Středočeském kraji - adresa, telefon, ředitel : Obsah: Úvod Charakteristika organizace Informace o CZP v Příbrami Provozní řád CZP Personální obsazení CZP Další vzdělávání pracovníků Služby poskytované v CZP Sociální poradenství Základní sociální poradenství

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAHRÁDKA SV. FRANTIŠKA

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAHRÁDKA SV. FRANTIŠKA Mateřská škola Zahrádka sv. Františka Šlapanice - Budeničky 33, Zlonice 273 71 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAHRÁDKA SV. FRANTIŠKA OŘ byl stanoven ředitelkou MŠ s účinností od 1. 9. 2015 V Budeničkách dne

Více

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb I. Společné cíle, opatření a aktivity Priorita 1: Zajištění investic do sociální infrastruktury 1.1 Podpora investičních záměrů dle priorit jednotlivých

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody Čl. I Poslání, cíl a cílová skupina uživatelů (1) Poslání Posláním pečovatelské služby je usilovat o zlepšení kvality

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2013 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Popis poskytované sociální služby Dům na půl cesty Frýdek-Místek

Popis poskytované sociální služby Dům na půl cesty Frýdek-Místek Popis poskytované sociální služby Dům na půl cesty Frýdek-Místek Poskytovatel: Bílý nosorožec, o.p.s. Sídlo organizace: Ladislava Ševčíka 420/26, 709 00 Ostrava Mariánské Hory a Hulváky Identifikátor:

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č. j. ze dne..

Smlouva o poskytování sociální služby č. j. ze dne.. Smlouva o poskytování sociální služby č. j. ze dne.. uzavřená podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. a podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Ředitel:Ing. Štěpánka Holmanová, Kontakty: 495 491 180 a 736 601

Více

1. Základní pojmy. dle vyhlášky/ základní úkony stanovené vyhláškou 505/2006 Sb. fakultativní úkony navazují na vyhláškové úkony

1. Základní pojmy. dle vyhlášky/ základní úkony stanovené vyhláškou 505/2006 Sb. fakultativní úkony navazují na vyhláškové úkony PRAVIDLA CKP OBSAH: 1. Základní pojmy... 2 1.1. Platba... 3 1.2. Zahájení pobytu... 4 1.3. Sjednávání služeb... 4 1.4. Karta klienta... 5 1.4.1. Zápis PS úkonů... 6 1.5. Kódy a jejich specifikace... 7

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁZEV ŽADATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj osobní asistence Osobní asistence Girasole

Více

Charita Kopřivnice. Výroční zpráva

Charita Kopřivnice. Výroční zpráva Charita Kopřivnice Výroční zpráva r. 2012 Obsah: Úvodní slovo.. 2 Organizační schéma Charity Kopřivnice... 2 Základní údaje o organizaci... 3 Historické mezníky... 3 Veřejný závazek. 4 Charitní ošetřovatelská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2011 Výroční zpráva za rok 2011 1. Kontakty Název: Adresa: Právní forma: Pečovatelská služba města Pečky Chvalovická 1042, 289 11 Pečky příspěvková

Více

ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s.

ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s. ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s. Strana 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti ZDISLAVA Veselí, o. p. s. o průběhu poskytování služeb v roce 2012 Obsah: 1. Základní informace o společnosti 2. Vykonávané činnosti a poskytované

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

KATALOG KOMPENZAČNÍCH, REHABILITAČNÍCH A DIDAKTICKÝCH POMŮCEK. OBLASTNÍ CHARITA RUMBURK Občanská poradna

KATALOG KOMPENZAČNÍCH, REHABILITAČNÍCH A DIDAKTICKÝCH POMŮCEK. OBLASTNÍ CHARITA RUMBURK Občanská poradna KATALOG KOMPENZAČNÍCH, REHABILITAČNÍCH A DIDAKTICKÝCH POMŮCEK OBLASTNÍ CHARITA RUMBURK Občanská poradna Sukova 1055/24, 408 01 Rumburk (ve dvoře u Městské policie) Tel: 412 384 745 E-mail: poradna@charitarumburk.cz

Více

Školní řád MŠ. Vydala: Mgr. Pavlína Komeštíková, ředitelka školy. Projednáno na pedagogické radě: 21.4.2015

Školní řád MŠ. Vydala: Mgr. Pavlína Komeštíková, ředitelka školy. Projednáno na pedagogické radě: 21.4.2015 Školní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Kojetice Moravcova 26, 250 72 Kojetice Telefon: 315 684 078 Web: www.skolakojetice.cz E-mail: ms@skolakojetice.cz IČO: 750 31 655 Banka: KB Neratovice, č.

Více

Zpráva o činnosti za rok 2011. Obecný zájem. občanské sdružení Gen. Govorova 575 503 03 Smiřice. www. pssmirice.wbs.cz

Zpráva o činnosti za rok 2011. Obecný zájem. občanské sdružení Gen. Govorova 575 503 03 Smiřice. www. pssmirice.wbs.cz Zpráva o činnosti za rok 2011 Kontakty: Mgr. Iveta Jankovičová Telefon: 495 422 805, 495 422 804 731 185 873, 733 707 887 e-mail: iveta.jankovicova@e-mail.cz Identifikace: IČO: 26643715 Registrace: Ministerstvo

Více

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, podruhé Vám předáváme Katalog sociálních služeb poskytovaných v Kopřivnici. Tento katalog nabízí cestu z tíživé situace, ve které se může ocitnout každý z nás. Věk, zdravotní

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Název zpracovatele : Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax : 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,p.o. str. 2-20 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice str. 21-22 Údaje platné ke

Více

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby 70BM111 35/1 NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO 44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 70 Sociální rehabilitace NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Kavárna Anděl, Gorkého 34, 602 00

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova

VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova Vnitřní pravidla Domova pro seniory (dále jen Domova)je vydán v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a prováděcí vyhláškou

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTO PODĚBRADY KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODĚBRADY A OKOLÍ Tento katalog byl vytištěn za finanční podpory Humanitárního fondu Středočeského kraje 1 Obsah: Úvodní slovo 1 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje

Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje 1. Úvodní informace Analýza platných komunitních plánů slouží jako

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Smlouva o poskytnutí sociální služby Standard kvality č. 4 Článek I. Pravidla pro uzavírání smluv 1. Smlouva

Více

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02 Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02 Občanské sdružení registrace: VS/1-1/50 370/02-R ze dne 30. 5. 2002 IČO 265 94 544 DIČ CZ264 94 544 E-mail: szdp-kladno@volny.cz

Více

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny. Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.cz zřizovatel: Oblastní charita Liberec Uhlířská 424/7, 46001 Liberec

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 Květen 2016 Obsah: 1. Základní údaje o spolku 2. Poslání, cíle a činnost spolku 3. Transformace na zapsaný spolek 4. Pracovníci spolku 5. Služba následné péče Pavučina 6. Další

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša ředitel DD, ZŠ a MŠ Ledce, příspěvková organizace Č.j.: 538/2016/DDLKL Platný od: 3.6.2016 OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ... 4 a) Název zařízení, adresa,

Více

Školní řád. Mateřská škola Přerov, Kouřílkova Kouřílkova 2, Přerov I Město 750 02 tel : 581 202 285, email: mskolaeko@seznam.cz

Školní řád. Mateřská škola Přerov, Kouřílkova Kouřílkova 2, Přerov I Město 750 02 tel : 581 202 285, email: mskolaeko@seznam.cz Mateřská škola Přerov, Kouřílkova Kouřílkova 2, Přerov I Město 750 02 tel : 581 202 285, email: mskolaeko@seznam.cz Školní řád č.j. 197/2015 Školní řád je vydán v souladu s 30, odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004Sb.

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Domovinka pro seniory denní stacionář

Popis realizace poskytování sociální služby Domovinka pro seniory denní stacionář Popis realizace poskytování sociální služby Domovinka pro seniory denní stacionář Veřejný závazek Poslání Posláním denního stacionáře Domovinky pro seniory je poskytovat v zařízení odbornou i lidskou podporu

Více

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016 Sídlo: 272 01 Kladno, Lacinova 2408 IČ: 75033771 Tel: 312 681 320 E mail: mslacinova@tiscali.cz Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408 Č.j. 138/2011/23MŠ Spisový znak: Skartační znak Aktualizace : listopad

Více