Be smart, be happy. budoucnosti sítě zítřka. Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler. HARTING smart Power Networks

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Be smart, be happy. budoucnosti sítě zítřka. Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler. HARTING smart Power Networks"

Transkript

1 20 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i HARTING Be smart, be happy Efektivní sítě Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler Energetické infrastruktury budoucnosti sítě zítřka budou chytré Rozhovor s panem Friedhelm Loh Andreas Huhmann, John Witt HARTING smart Power Networks Gero Degner RWE a HARTING: Partneři v oboru elektromobility Michael Seele, Andreas Springer har-flex Beautifully small

2 HARTING v číslech 12 cílových trhů Přibližně zaměstnanců v 32 mezinárodních pobočkách 413 miliónů eur zisk ve fiskálním roce 2009/ Založeno kolem světa 100 % vlastněno rodinou Kdyby společnost HARTING položila za sebe všechny kontakty vyrobené během jednoho roku v lisovně, obepnuly by dvakrát dokola celý svět 1,9 zahraničních poboček bylo každoročně založeno od roku konektorů vyrobí společnost HARTING každý rok 39 Bonjour Lidé 39 národností tvoří celosvětový pracovní tým

3 Je komunikace základním z inteligenčních faktorů? V současné době zažíváme vlnu inovací spojených s koncepcí inteligentních energetických sítí. Protože u energetických sítí jako takových nedošlo v zásadě k ničemu novému, mohlo by se zdát, že podstatou inovace je právě atribut inteligence. Jako specialisté na připojení a sítě jsme si položili otázku, čím jsou sítě ve skutečnosti inteligentní. Philip Harting, Senior Vice President Connectivity & Networks inteligentních rozhodnutí na nezávislém, individuálním zařízení, ale vybudovat síť zařízení a uzlů využívající komunikační schopnosti k inteligentnímu fungování celého systému. Tuto logiku pro energetické sítě lze bez problémů sloučit s distribucí energie systémům a strojům, které následně díky komunikaci tvoří klíč k inteligentním sítím. Zpočátku jsme se soustředili na 400 V sítě v průmyslových aplikacích a vyvinuli jsme síťové komponenty, které byly schopné mezi sebou komunikovat. Téma: Inteligentní sítě Smart Grid učinily inovativní pokrok. sítě 400 V napájecí kabely. Díky tomu je možné získat zpětnou vazbu napříč celou spravovanou nebo řízenou sítí skutečně velmi jednoduše. Informace týkající se komunikačních linek jsou současně informacemi o energetických linkách. Tento přístup nám ukázal, že správné komunikační cesty jsou základním předpokladem smysluplné komunikace. Díky nim je komunikace inteligentní. Více informací k tomuto tématu najdete v nejnovějším vydání tec.news. Věřím, že pro vás bude toto číslo přínosné Dle našeho názoru pojem inteligentní síť označuje inteligentní energetické sítě, které jsou základem ekologické a efektivní výroby energie, jejího uchování a spotřeby. Mnohá zařízení v současných energetických sítích můžeme označit za vysoce inteligentní, neboť jsou vybavena řídicími systémy. Proto se nejedná pouze o inteligenci jednotlivých zařízení, která činí danou síť inteligentní. Jsem přesvědčen, že podstata spočívá ve správném způsobu komunikace. Cílem není dosáhnout Vzhledem k tomu, že jedním z největších problémů v průmyslu je kontrola všech předplatitelů v jednom integrovaném systému, zvolený koncept komunikace nesmí představovat žádnou bariéru. A co by mohlo být v tomto ohledu vhodnější než komunikace přes ethernetové rozhraní? Naše myšlenky však sahají ještě mnohem dále: abychom zajistili, že budou komunikační cesty jasné a jednoznačné, používáme pro komunikaci v rámci 3

4 tec.news 2 0 : R e j s t ř í k Obsah Nové technologie Aplikace Úvod: Philip Harting / 03 Je komunikace základním z inteligenčních faktorů? Beautifully small / 30 Řada produktů har-flex se rozrůstá nyní díky koncovkám IDC. Testování přepínače Ha-VIS Fast Track v praxi / 20 KUKA ROBOTER testuje technologii FTS. Energetické infrastruktury budoucnosti sítě zítřka budou chytré. / 06 Přispívající host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler HARTING smart Power Networks / 10 Sítě Smart Power představují inteligentní průmyslové energetické sítě budoucnosti. Rozhovor... / 14 Rozhovor s panem Friedhelm Loh, ZVEI S dokonalým tvarem a novými vlastnostmi / 36 Han-Yellock Vítěz ceny za inovaci nyní s technologií Han-Quick Lock. Bezpečnostní síť / 28 Využití hybridního LC Han 3 A v těžebním průmyslu. Čínské investice do železničního sektoru pokračují podle plánu / 32 Řešení společnosti HARTING splňují vysoké provozní a kvalitativní požadavky čínských drážních úřadů. Ha-VIS prelink je jednička / 34 Společnost Hohenloher si zvolila systém kabeláže prelink. 4

5 tec.news 2 0 : R e j s t ř í k Energetická řešení budoucnosti Spolehlivá a rychlá diagnostika / 38 Han-Yellock splňuje přísné požadavky na zdravotnickou techniku. Spolehlivost roste, náklady klesají / 39 HARTING Han-Power T v praxi. Rozum v pohybu / 40 Produkty HARTING využité v Metro Paris. Hannoverská ofenzíva spolehlivosti / 42 Společnost HARTING dodává speciální RFID systémy pro vozy metra üstra v Hannoveru. RWE a HARTING: Partneři v oboru elektromobility / 16 Dobíjecí stanice RWE s konektory od společnosti HARTING. Větrná energie se posouvá na moře / 18 Han-Eco v praxi. Sofistikované průmyslové řešení integrované ve větrné elektrárně MWE 45IM / 19 Technologie HARTING v malých větrných elektrárnách. Méně je více / 22 Efektivní síťové koncepce pro solární energetiku. Design, plug, play / 24 Přizpůsobené koncepce pro větrnou energetiku snižující náklady. Vše na cukr! / 26 Výroba energie z obnovitelných zdrojů s využitím ethernetového přepínače Ha-VIS. Ve zkratce Krátké zprávy / 44 Losování cen / 46 Podrobnosti o publikaci / 46 Kalendář veletrhů / 47 5

6 6 tec.news 2 0 : N o v é t e c h n o l o g i e

7 tec.news 2 0 : N o v é t e c h n o l o g i e Energetické infrastruktury budoucnosti sítě zítřka budou chytré Dnešní výkonné elektrárny nyní nabývají na inteligenci s tím, jak se včerejší centralistické sítě přívodu elektrické energie vyvíjí v interakci mnoha závodů produkujících elektřinu. Další krok je nasnadě: rozvod energie a komunikace se slučují. Cíl: takzvané chytré sítě, inteligentní sítě spravující a řídící produkci a spotřebu elektrické energie účinným způsobem šetrným k životnímu prostředí. Článek našeho hosta: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Armin Schnettler, RWTH Aachen, Institute for High Voltage Technology Sektor dodávek energie a jeho infrastruktura nyní čelí největším výzvám a změnám za sto let. S ohledem na nejdůležitější cíl zajistit spolehlivou, rentabilní a ekologickou infrastrukturu dodávek elektrické energie, musí být stávající směs velkokapacitních elektráren, rozlehlých větrných parků a tisíců větrných zařízení a solárních kolektorů přizpůsobena skutečné dlouhodobé spotřebě. Do dnešního dne byla spolehlivá dodávka energie za všech okolností zajišťována velkokapacitními elektrárnami, které nepřetržitě pokrývaly spotřebu domácností a průmyslu po celý rok. V budoucnu bude spotřeba a produkce energie ve velkých elektrárnách podřízena poskytování energie z obnovitelných zdrojů a to povede ke zcela novým výzvám při udržování stability a bezpečnosti sítě. Kromě toho bude zapotřebí dodávku elektřiny, tepelné energie a individuální mobility v celém systému optimalizovat propojeným a integrovaným způsobem. Obecně se předpokládá, že síť budoucnosti bude tyto úkoly plnit bez toho, aby docházelo ke ztrátě 7

8 tec.news 2 0 : N o v é t e c h n o l o g i e Energetické infrastruktury čelí největším změnám za posledních 100 let. pohodlí pro spotřebitele a rovněž za rozumnou cenu. Chytré elektrické sítě inteligentní sítě Pojem chytrá síť se vztahuje na distribuční sítě, jinými slovy na část sítě dodávek elektrické energie, která slouží koncovému uživateli (střední a nízké napětí). Dnešní distribuční sítě, které jsou stále navrhovány velmi jednoduše, jsou připojeny na přenosovou síť pomocí vysokonapěťového rozvaděče. Na jedné straně tato současná infrastruktura téměř není vybavena komunikační technologií ani snímači, a proto je vysoce efektivní a poskytuje dlouhodobou životnost. Na druhé straně nevýhodou je, že kapacita využití distribuční sítě není známa, chování spotřebitelů není zohledněno individuálnějšími rozvahami a popisuje se pouze pomocí průměrných hodnot při navrhování a uvádění do provozu. Zvyšující se podíl decentralizovaných zařízení vyrábějících elektrickou energii a jejich interakce s novými spotřebiči, jako jsou například elektrické automobily, zvyšují potřebu výrazně vyšší informovanosti o individuálním stavu sítí. Chytrá síť, která bude existovat společně s konvenčními sítěmi po mnoho let nebo dokonce desetiletí, vznikne technickým sbližováním informačních a komunikačních systémů s infrastrukturou dodávky elektrické energie. Informace o aktuálním stavu sítě, spotřebě nebo také předpovídané poptávce budou sbírány a analyzovány v podřízených síťových uzlech (distribuční podstanice kterých je jen v Německu ). Na základě těchto informací je možné například přijmout opatření k zabezpeče- 8

9 tec.news 2 0 : N o v é t e c h n o l o g i e ní sítě, stejně jako sdílet síť nebo měnit nabíjecí cykly zařízení pro skladování energie apod. Chytrý domov bude také tvořit klíčový prvek inteligentních sítí a nebude v budoucnu jen vystupovat jako spotřebitel, ale bude také moci jednat jako subjekt produkující energii nebo dokonce jako obchodník s energií. (takzvané pro-spotřebitele, domácnosti, které mohou vystupovat jako spotřebitel stejně jako subjekt generující a uchovávající energii). Za normálních podmínek je snadné provoz chytré sítě řídit. Bezpečnost a spolehlivost se však stávají zjevnými teprve v okamžiku, kdy dojde k chybě, například když krátkodobě selže přívod energie na lokální úrovni. Následně se v příštích letech ukáže potřeba zásadní spolupráce mezi výrobci, síťovými operátory stejně jako výzkumníky a vědci v otázce popisu Dnešní síť stojí na prahu budoucnosti. Během příštích let bude plánování chytrých sítí pokračovat, poptávky a požadavky budou definovány a následně budou provedeny testy a ověření. I když nevíme přesně, jaká technická řešení se stanou nepostradatelnými prvky zítřejších chytrých sítí v porovnání s dneškem, účinná a pragmatická řešení se mohou velmi rychle stát mezinárodními standardy. Jedna věc je jistá: spotřebitelné nebudou muset přistupovat na kompromisy v otázce pohodlí s výjimkou otázek nákladů. Infrastruktura pro chytré sítě Vybavování sítí informačními a komunikačními technologiemi (ICT), které v současné době procházejí standardizací, povede k významnému zvýšení poptávky po spolehlivých a rentabilních dodatečně montovaných ICT soupravách pro distribuční sítě. V současné době probíhají četné výzkumné a vývojové aktivity, které se mimo jiné týkají definice poptávky prováděné na ICT infrastruktuře a umožnění standardizované komunikace mezi účastníky sítě. Do dnešního dne zůstává otevřená otázka, zda bude komunikace svázána se sítí, nebo bude bezdrátová (založená například na GSM technologii), a které komunikační protokoly budou vybrány (IEC 61850). Je důležité zajistit vysoký stupeň standardizace, aby bylo možné hladce integrovat nové technologie a spotřebitele poptávky založeném na technologiích s většími podrobnostmi, vývoji prototypů a pilotních sérií a v jejich ověření v ukázkových zařízeních. Obzvláště v tomto ohledu mají výhodu společnosti jako HARTING, protože vykazují vysokou technickou kompetenci v oboru v souvislosti s požadovanou flexibilitou a trvanlivostí při řešení potíží chytrých sítí a to i v dlouhodobém měřítku. Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler, RWTH Aachen, Institute for High Voltage Technology 9

10 tec.news 2 0 : N o v é t e c h n o l o g i e HARTING smart Power Networks Smart Power Networks jsou inteligentní průmyslové energetické sítě budoucnosti, které představují chytrou rozvodnou síť pro průmysl. Dodávka energie do všech průmyslových zařízení a strojů bude probíhat inteligentně a s možností komunikace, což bude mít za následek zcela nový způsob správy energetické sítě. Představa společnosti HARTING je taková, že každé zařízení se stane komponentou sítě, bez ohledu na to, zda bude připojeno přes datový kabel nebo pouze pomocí napájecího kabelu. Andreas Huhmann, Strategy Consultant Connectivity & Networks, Germany, HARTING Technology Group, John Witt, Manager Power Networks, Germany, HARTING Technology Group, Facility Management vyvíjí komplexní koncepce pro komerční budovy a elektrárny, aby bylo možné permanentně snížit provozní a servisní náklady a zajistit technickou dostupnost systémů. Cílem je dosáhnout ekologické výroby a zvýšit produktivitu a ziskovost celé společnosti snížením nákladů na dodávku energie, efektivní distribucí energie, vyrovnáváním špičkových zatížení, počítačovou optimalizací spotřeby energie zaveden systém monitorování energie. Ten bude mimo jiné zahrnovat například kontrolu technických energetických procesů, řízení spotřeby energie a zvyšování informovanosti uživatelů. a zavedením pokročilých konceptů distribuce energie jako součásti celopodnikového systému řízení energie v souladu s DIN EN Aby to bylo možné, potřebují napájecí a datové sítě standardizovaný a konvergentní komunikační systém. Pro nejdůležitější odběratele energie bude Předpokladem efektivity je komunikace Schopnost průmyslových zařízení komunikovat je i v současné době považována za přídavnou funkci. Avšak provoz v izolaci nepřispívá ke zvyšování efektivity průmyslových procesů. Absence diagnostiky značně snižuje dostupnost systému. Energeticky účinný provoz systému lze přitom zajistit pouze tehdy, když je možné identifikovat odběratele energie. Obou těchto aspektů může být dosaženo výhradně pomocí komunikace. Cílem tedy nutně musí být, aby každé funkční zařízení v síti bylo viditelné a kontrolovatelné. Klasifikace komunikace a dodávek energie v průmyslu Zařízení a systémy v průmyslu potřebují tři věci: energii, data a signály. Zařízení s vysokou spotřebou energie mají vždy 400 V napájení, přitom jsou však schopna komunikovat v méně než 50 % případů. Tato zařízení musí být integrována do energetické sítě jako předplatitelé, aby bylo možné zajistit bezproblémovou a kompletní správu. Tím pádem budou rázem patrné jasné požadavky energetické sítě. Každé zařízení by mělo být možné bezprostředně po jeho připojení do energetické sítě detekovat; mělo by být možné zjistit jeho spotřebu energie a cíleně toto zařízení odpojit. Tyto funkce pro správu energetické sítě mají pouze malé nároky na šířku přenosového pásma. Funkce jako automatizace na druhou stranu vyžadují rychlé komunikační spojení, aby bylo možné přenášet data 10

11 tec.news 2 0 : N o v é t e c h n o l o g i e v reálném čase. Například automatické systémy vizuální kontroly vyžadují širokopásmový komunikační systém. Inteligentní funkce promění tradiční neřízené energetické sítě na systém smart Power Network. Síťové komponenty budou hrát klíčovou roli, neboť pouze jejich prostřednictvím bude možné realizovat topologie, které průmysl potřebuje. Proto tyto jednotky HARTING smart Power Network představují páteř sítě: společnost HARTING z této situace vyvodila závěry a je první společností, jež bude konfigurovat komponenty energetické sítě, jež budou schopny komunikovat. Jednou z primárních řídicích funkcí každé sítě je vizualizace topologie a připojených předplatitelů. Jestliže zvolíme za způsob komunikace na energetických sítích technologii Ethernet, bude topologie komunikační sítě stejná jako topologie energetické sítě, neboť komunikační systém a napájení využívají tentýž kabel. Standardní funkce Ethernetu, kterých je celá řada, lze tedy využít při správě energetické sítě. Dodávka energie pro průmyslová zařízení a systémy rozvíjí inteligenci a komunikační dovednosti. Nastavení komunikačního systému přes energetickou síť Kvůli snížení dodatečných nákladů na instalaci zvolila společnost HARTING pro řízení základních funkcí energetické sítě komunikaci přes napájecí kabely. Nicméně při konvergenci sítí musí komunikace probíhat stejně, jako by byly použity samostatné komunikační kabely. Proto byl jako základ komunikace po energetické síti zvolen Ethernet, který umožňuje rozšíření základních funkcí dle potřeby. Využití standardního Ethernetu Ethernetová síť je spravována řízenými síťovými komponentami. Funkce těchto řízených přepínačů lze logicky převést na jednotky HARTING smart Power Network. Výhody automatické rozpoznání struktury systému pomocí inteligentních rozvaděčů energie zvýšení dostupnosti systému zásluhou funkce pro monitorování podmínek Registrace a analýza dat o spotřebě energie v energetické síti 11

12 tec.news 2 0 : N o v é t e c h n o l o g i e Takto se lze vyhnout patentovaným řešením. Tento systém je otevřený a škálovatelný. Oproti samostatným komunikačním linkám navíc nabízí větší šířku přenosového pásma bez jakéhokoliv omezení kompatibility. Monitorování podmínek Monitorování podmínek zatížení u systémů pro rozvod energie, strojů a zařízení je založeno na pravidelném zaznamenávání a analýze relevantních dat a slouží k zajištění bezpečnosti a efektivity operací. Stejně jako měření výkonu v T-rozdělovačích je celá energetická distribuční síť a její jednotky HARTING smart Power Network permanentně monitorována. Každá změna vlastností instalace sítě nebo její kvality je zaznamenána a analyzována. To znamená, že lze okamžitě detekovat nízké napětí, potenciálně přerušené kabely nebo nesprávné zapojení ještě před selháním systému. Spotřeba energie Aby bylo možné efektivně snížit náklady na energie, je nutné mít přehled o spotřebitelích. V tomto ohledu využívají jednotky HARTING smart Power Network u každého subdistributora nebo v řídicích místnostech integrovaný měřicí obvod, který zaznamenává a ukládá údaje pro výpočet spotřeby elektřiny. Nejjednodušším způsobem snížení spotřeby energie je odpojení odběratelů. Standardizované vstupy a výstupy v ovladatelných rozvaděčích dovolují pomocí PLC (bez jakýchkoli dalších protokolů) odpojit odběratele nebo systémy, které nejsou potřebné. Vizualizace Všechna data naměřená pro danou instalaci jsou zpracována na průmyslovém PC. Data jsou načtena z jednotek HARTING smart Power Network přes standardizované komunikační rozhraní, zpracována a archivována. Funkce řízení napájení Kompletní řešení jsou využívána k mapování různých topologií energetických a datových sítí a také sítí, které mohou přenášet data o spotřebě bez dodatečných datových kabelů do kontrolních místností a které umožňují monitorovat podmínky bez jakékoli další instalace či programování. Integrovaný automatický detektor topologie je užitečný zejména tehdy, když je síť poprvé uvedena do provozu a při vizualizaci instalovaného systému pro distribuci energie. Jakmile je systém zapnut, distributoři energie a jejich odběratelé jsou detekováni a zobrazeni spolu s údaji o spotřebě na průmyslovém PC nebo hlavním displeji. Také lze integrovat systém pro řízení zatížení. Cílem je předejít překročení předem stanovených mezních hodnot. Proto je vhodné předem definovat odběratele, kteří dovolují automatické přepínání dle zatížení. Výrazné odchylky od naměřených hodnot jsou zaznamenány, analyzovány, uloženy a zobrazeny na průmyslovém PC nebo v řídicí místnosti podle důležitosti. Je vypočítán například výstup celé instalace nebo každého výstupního okruhu. Zobrazeno je také využití nominálního výkonu, stejně jako varování v případě přetížení. Kromě toho je možné generovat grafickou analýzu spotřeby energie a vytvářet dlouhodobé grafy. 12

13 tec.news 2 0 : N o v é t e c h n o l o g i e Inteligentní funkce přetvářejí konvenční neřízené energetické sítě na síť smart Power Network. 13

14 tec.news 20: N o v é t e c h n o l o g i e Rozhovor......s Friedhelm Loh, prezidentem asociace ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.v., German Electrical and Electronic Manufacturers Association), majitelem a předsedou představenstva Friedhelm Loh Group. 14 ZVEI je jednou z nejdůležitějších německých asociací. Jaké jsou hlavní úkoly při zastupování zájmů? Více než německých společností zabývajících se energetikou se stalo členy asociace ZVEI. Tato asociace zaujímá přes 90 % druhého největšího německého odvětví a patří mezi jednu z nejdůležitějších průmyslových asociací. ZVEI zastupuje zájmy svých členů týkající se všech témat a problémů vyskytujících se v našem sektoru to zahrnuje legislativu a standardizaci, ale také otázky sociální odpovědnosti společnosti a vytváření image tohoto odvětví. Naši experti jsou aktivní všude, kde dochází k rozhodnutím s výhledem do budoucna: v Berlíně, v Bruselu a také v Pekingu. Kde v současné době spatřujete největší výzvy? Bez přispění našeho odvětví by nebylo možné čelit důležitým výzvám, ať už se bavíme o oblasti energetické účinnosti, elektromobilitě ve spojení s inteligentními energetickými sítěmi nebo o zdravotnictví či bezpečnosti. Současný trh s elektrotechnickými produkty má hodnotu 2,5 miliard eur a je největším průmyslovým trhem na světě, který je navíc charakterizován nadprůměrnou rychlostí růstu. Asociace ZVEI si vytvořila dobré jméno tzv. roadmaps. Jaké jsou hlavní problémy v této oblasti? Náš sektor generuje přibližně 40 % svých tržeb díky produktům, které ještě před třemi lety nebyly na trhu vůbec dostupné, protože doba mezi inovačními cykly se stále zkracuje. Přesto se však musíme rozhodnout, co bude v budoucnu představovat zdroj našich příjmů. Roadmaps nám ukazují, kudy bychom se měli ubírat. Ve spojení s těmito roadmaps je systematicky zkoumán rozvoj společnosti a technologií s ohledem na jejich vzájemné vazby. Následně jsou odhadovány a hodnoceny nadcházející změny trhu například s ohledem na elektronickou automatizaci. Společnosti a výzkumné instituce v předkonkurenční fázi vzájemně spolupracují, aby mohly na základě učiněných zjištění realizovat své vlastní projekty rozvoje. Jaké jsou nevětší výzvy pro asociaci v oblasti propojení společností a veřejnosti? Ve spolupráci s politiky hájíme otevřené trhy, obecné podmínky podporující konkurenční prostředí, přičemž se zabýváme také hodnocením následných dopadů politických rozhodnutí. Využíváme svého vlivu, abychom zajistili, že tato rozhodnutí budou rychle a efektivně implementována. Elektromobilita je typickým příkladem. Chceme, aby se Německo stalo hlavním poskytovatelem elektromobility, což je také důvod, proč se angažujeme v National Electromobility Platform. ZVEI současně zastává a podporuje koncept inteligentních energetických systémů, tzv. inteligentních sítí. Bez těchto sítí bychom nemohli realizovat své cíle v oblasti elektromobility a nedosáhli bychom vyššího podílu energie z obnovitelných zdrojů.

15 tec.news 20: N o v é t e c h n o l o g i e Asociace ZVEI zastupuje zájmy svých členů týkající se všech témat a problémů vyskytujících se v našem sektoru. Řešení elektromobility jako tento elektromotor jsou klíčovým bodem aktuální agendy asociace ZVEI. ZVEI / Patricia Lutz Současně chceme zvyšovat informovanost veřejnosti o tom, že naše bohatství je založeno na tvorbě průmyslových hodnot pomocí high-tech produktů. To vyžaduje zvýšený počet inženýrů a důkladně proškoleného, velmi schopného personálu. Proto je důležité využít nadšení mladých lidí do technologií a předejít tak riziku nedostatku kompetentních odborníků a specialistů. Jaký má pro vás osobně asociace význam? Energetický průmysl nabízí technologické odpovědi na naléhavé otázky této doby, mezi něž patří naprosto zásadní témata, jako je snižování emisí CO 2, efektivní využívání surovin, mobilita nebo demografické změny. Naše zapojení do těchto záležitostí považuji za součást naší sociální odpovědnosti. Jako prezident asociace ZVEI mám příležitost ovlivňovat a navrhovat tyto záležitosti, což je činnost, ve které se rád angažuji. Dietmar Harting jistě zastával podobný přístup za dob svého působení ve funkci prezidenta ZVEI. Společnost Hlavní sídlo společnosti Rittal GmbH & Co. KG se nachází v Herbornu, Hesse. Tato společnost patří k celosvětovým poskytovatelům rozvaděčů, řešení pro distribuci energie, klimatizace a infrastruktury IT a zabývá se také implementací portfolia softwaru a služeb. Systémová řešení společnosti Rittal jsou využívána ve všech sektorech průmyslu, při konstrukci strojů a navrhování závodů, stejně jako v sektorech IT a telekomunikací. Společnost Rittal byla založena v roce 1961 a je aktivní po celém světě. Tvoří ji 10 výrobních závodů, 63 dceřinných společností a 40 poboček. Zaměstnává přes pracovníků a je tak největší společností skupiny Friedhelm Loh Group se sídlem v Haigeru, Hesse. Celá skupina zaměstnává pracovníků. Další informace najdete na webových stránkách a 15

16 tec.news 2 0 : E n e r g e t i c k á ř e š e n í b u d o u c n o s t i RWE a HARTING: Partneři v oboru elektromobility RWE od nynějška vybavuje nabíjecí stanice standardními konektory pro elektromobilitu firmy HARTING Gero Degner, Product Manager, Germany, HARTING Technology Group, Přestavba individuální dopravy z ropy na jiné pohonné zdroje je v plném běhu. V minulých letech se silně zvýšily snahy o takzvaný elektromobil. Velké automobilové koncerny představily koncepty a první sériová vozidla. Kromě kritérií, jakými jsou nízká hmotnost, dobré hodnoty zrychlení a vysoký dosah, která mají elektromobily splňovat, musí být poskytnuta především plošná síť nabíjecích stanic. Essenský dodavatel energie RWE spěje v této oblasti kupředu formou dvou velkých národních projektů mobility, na nichž se podílí. RWE se intenzivně angažuje v oblasti elektromobility již dva roky. V Německu je tento podnik vedoucím podnikem v oblasti výstavby veřejné infrastruktury nabíjecích stanic. Doposud bylo instalováno více než 500 nabíjecích míst. Podnik tak chce řešit takzvanou problematiku slepice a vejce. Nové generace vozidel, které pronikají na trh, by měly již nalézat zatížitelnou infrastrukturu. Pozorovatelé trhu vycházejí z toho, že na základě dostupné infrastruktury nabíjecích stanic zřetelně rychleji pokročí rozvoj elektromobility. Krédo společnosti RWE: Ten, kdo chce v Německu používat elektromobil, se nemusí v žádném případě bát chybějící odpovídající infrastruktury nabíjecích stanic. RWE vyvinula vedle nabíjecích sloupů určených pro veřejný sektor, které integrují dvě tankovací místa, také nabíjecí box home (pro domácnost), který lze používat v soukromé oblasti. Tento nabíjecí box lze pohodlně instalovat Řešení od společnosti HARTING je charakteristické velmi snadnou obsluhou. doma v garáži nebo v přístřešku pro auto, přičemž tento box zaručuje také doma možnost rychlého a pohodlného nabití autobaterií ekologickým proudem. Kromě toho orientovala společnost RWE nabídku striktně ekologicky: RWE proud do automobilů bude dodáván 100 % z obnovitelně vyrobeného proudu. Tím bude zajištěno, že elektrické automobily nebudou jezdit bez CO 2 pouze lokálně. Také výroba proudu bude s nízkým obsahem CO 2 a přispěje tím značně ke snížení emisí. RWE tudíž na silnice přináší zelený proud, který se vyrábí především ve velkých pobřežních parcích větrných elektráren ležících v Severním moři. V rámci roadshow elektromobility firem RWE a HARTING konané v berlínském Sony Centru představily společnosti RWE a HARTING společně zástrčku pro elektromobilitu vyvinutou technolo- 16

17 tec.news 2 0 : E n e r g e t i c k á ř e š e n í b u d o u c n o s t i Carolin Reichert, Head of Electromobility ve společnosti RWE Effizienz GmbH a Philip Harting, Senior Vice-President Connectivity & Networks, HARTING Technology Group gickou skupinou firmy HARTING, typ 2 dle normy IEC , která se od tohoto okamžiku používá ve všech nabíjecích sloupech a boxech RWE. Řešení firmy HARTING se vyznačuje obzvláště jednoduchou manipulací, progresivním průmyslovým designem a vlastnostmi jako dlouhou životnosti a spolehlivostí, které také rozhodují o přijetí celého projektu. První jednání o vývoji nové generace konektorů pro nabíjecí infrastrukturu RWE byly vedeny již v zimě na přelomu let 2009/2010. Po období vývoje v délce trvání téměř šest měsíců nyní firma HARTING disponuje výrobkem zralým pro trh. Sériovou výrobu plánuje HARTING od listopadu Carolin Reichert, vedoucí oddělení elektromobility u společnosti RWE, říká ke spolupráci s firmou HARTING: Vycházíme z toho, že se zástrčka pro elektromobilitu typu 2 prosadí jako mezinárodní standard v polovině roku Poté se výstavba infrastruktury nabíjecích stanic výrazně zrychlí. Abychom již nyní od počátku zabránili váznutí dodávek, vyvinuli jsme spolu se skupinou HARTING tyto nové konektory na bázi existujících norem. Naše systémy nabíjecí infrastruktury od nynějšího okamžiku vybavujeme také výrobky firmy HARTING. HARTING dodává prvotřídní kvalitu. S touto spoluprací jsme velice spokojeni. 17

18 tec.news 2 0 : E n e r g e t i c k á ř e š e n í b u d o u c n o s t i Větrná energie se posouvá na moře Jedinečná povaha mořského prostředí si vybírá svou daň především na elektrických komponentech provozovaných v mořských větrných parcích. Společnost HARTING Technology Group přidala ke svým výrobkům řadu Han-Eco představující další řešení pro tuto speciální oblast aplikace. Carsten Edler, Market and Application Manager Wind Energy, Germany, HARTING Technology Group, zátěžového plastu, který je velice odolný proti faktorům okolního prostředí, jako je slaný sprej, a také velice robustní co se týče mechanických vlastností. Protože váží mnohem méně než standardní řešení, je série Han-Eco v souladu s trendem snižování hmotnosti turbín pracujících ve vnitrozemských a mořských větrných parcích. Výkon větrných elektráren v posledních letech trvale roste. Současný plán předpokládá, že větrné elektrárny budou poskytovat výkon až 15 MW. Pokud mají být tato zařízení využívána v plném rozsahu, musí být postavena na účinných místech. Konstantní vanutí větru ve vyšší než průměrné rychlosti vede operátory ke stavění větrných parků na moři v čím dál větší vzdálenosti od pobřeží. Nároky kladené na komponenty větrných parků, ať už vnitrozemských nebo mořských, jsou nesmírně vysoké: kromě odolnosti proti silným vibracím a tolerance širokého rozpětí teplot musí také zajišťovat dlouhou životnost. Trend směřující k mořským projektům klade na komponenty větrných parků další zátěž. Vyžadují ochranu proti mořským podmínkám, musí být odolné k vysokému obsahu soli v mořském vzduchu a musí splňovat také vyšší požadavky na spolehlivost. Poruchy na moři mohou vést k dlouhým odstávkám, protože přístup k větrným parkům není vždy snadný. Společnost HARTING Technology Group vyvinula novou řadu konektorů, řadu Han-Eco, která splňuje všechny tyto požadavky s vyšší ochrannou třídou (IP 65) a širším rozpětím provozních teplot od -40 C do 125 C. Řada Han-Eco je navíc vyráběna z vysoce Série Han-Eco je určena k montáži bez nářadí a konektory jsou navrženy speciálně pro použití modulů. To umožňuje flexibilní design rozhraní a jejich kombinačních možností. Kromě úspor času při montáži je také možné snížit celkové náklady optimálním využitím komponent. Proto tyto konektory dokonale vyhovují aktuálním modularizačním trendům systémů pro výrobu větrné energie. 18

19 tec.news 2 0 : E n e r g e t i c k á ř e š e n í b u d o u c n o s t i Sofistikované průmyslové řešení integrované ve větrné elektrárně MWE 451M Větrná energie je energie s bohatým potenciálem v celosvětovém měřítku s možností centralizované i decentralizované výroby elektrické energie. Malé větrné elektrárny lze integrovat v síti nebo je mohou jako ostrovní systémy používat drobní spotřebitelé, kteří potřebují elektrickou energii za komplikovaných podmínek. Branislav Thurský, Application Engineer, MWE, s.r.o., Slovakia Tomas Ledvina, Product Manager, Czech Republic, HARTING Technology Group, Malé větrné elektrárny mají v Evropské unii největší potenciál v blízkosti atlantického pobřeží, na Slovensku to je v horských oblastech, ale i v Podunajské nížině. Malé větrné elektrárny nacházejí svůj trh všude, kde podmínky nebo nedostatečná infrastruktura znemožňují instalaci velkých zařízení. V rámci Podunajské nížiny působí spoločnost MWE s.r.o., která byla založená s cílem maximálně a komplexně využívat energii obnovitelných zdrojů. Společnost MWE s.r.o. vyvinula větrnou elektrárnu MWE 451M o nominálním výkonu 45 kw. Rotor zařízení má průměr 13 m, listy rotoru lze synchronně přestavět okolo jejich podélné osy a tím je optimálně přizpůsobit aktuálnímu směru větru. Zařízení je provozováno ve dvou režimech pomocí řídicího systému v závislosti na momentu, které zajišťuje konstantní výkon zařízení při proměnlivých otáčkách rotoru, nebo pomocí řídicího systému v závislosti na otáčkách, u něhož zůstávají otáčky rotoru konstantní, a výkon se mění v závislosti na momentální síle větru. je již nyní na dohled, bude-li z podniku MWE následovat export zařízení. Plánuje se i upgrade zařízení, to spíše již ve výkonnější verzi 100 kw. Elektronická výkonová a řídící část je postavená na průmyslovém systému SINAMICS S120. Firma HARTING zde přispěla svojí technologií konektorů. Pro spolehlivé spojení řídicího systému s gondolou a pro další propojení modulů se používají konektory typu Han K 6/6, Han D AV40 a Han 16 E. Díky své robustní konstrukci garantují vysokou životnost a umožňují také flexibilní montáž systému. Gondolu lze variabilně propojit s hlavním kontejnerem, v němž jsou umístěny výkonové a řídicí části větrné elektrárny. Montáž a demontáž systému je jednodušší, stejně jako uvedení do provozu. Navíc lze snížit náklady na údržbu a opravy, protože systém má modulární strukturu a tím je maximálně variabilní. Prototyp MWE 451M byl úspěšně uveden do provozu; v roce 2011 má být expedováno dalších 40 zařízení. Úspěch 19

20 tec.news 2 0 : A p l i k a c e Testování přepínače Ha-VIS Fast Track v praxi Zavádění rozhraní Ethernet ve všech částech společnosti od kanceláří na řídicí úrovni až po aplikace v terénu rychle pokračuje. Ethernet však s využitím běžných přepínačů nedokáže vyřešit problémy spojené s využitím automatizační techniky, zejména pak pokud jde o funkce v reálném čase. Heiko Henschel, Market and Application Manager ICPN, Germany, HARTING Technology Group, Automation IT je komunikační platformou společnosti HARTING, jež slouží celé řadě aplikací v rámci podnikové sítě. Využitím přepínačů Ha-VIS Fast Track v praxi poskytuje společnost HARTING řešení pro deterministickou rychlost odezvy, kterou Ethernet v současné době postrádá. PROFINET SPS Company's network Camera Technologie Fast Track Switching využívá koncovky Ethernet k detekci těch automatizačních rámců, které jsou důležité pro konkrétní aplikaci, a přeposílá je s nejvyšší prioritou při minimální latenci. Protože jsou tyto automatizační rámce s vysokou prioritou posílány po rychlé lince, mohou předběhnout ostatní datový provoz. Application Gateway Společnost KUKA ROBOTER GmbH se sídlem v německém Augsburku podrobila technologii Fast Track Switching extrémně náročným testům. PROFINET Master Vx Works 20

Technický bulletin HARTING. Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data. od vize k realitě. Integrovaný průmysl. Orchestrace služeb

Technický bulletin HARTING. Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data. od vize k realitě. Integrovaný průmysl. Orchestrace služeb Technický bulletin HARTING Článek hosta: Prof. Dr. Jay Lee Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data Titulní článek: Claus Hilger Orchestrace služeb Článek hosta: Prof. Dr. Dr. h.c. Detlef Zühlke Průmysl

Více

Hezké vyhlídky. Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann. T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G

Hezké vyhlídky. Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann. T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G 19 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G Hezké vyhlídky Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann Výkonní pomocníci Andreas Huhmann, Lennart Koch Koncipováno

Více

tec News23 Průlom v energetické účinnosti Trocha inteligence pomůže zvýšit energetickou účinnost Pomoc ze světa kybernetiky Technický bulletin HARTING

tec News23 Průlom v energetické účinnosti Trocha inteligence pomůže zvýšit energetickou účinnost Pomoc ze světa kybernetiky Technický bulletin HARTING tec News23 Technický bulletin HARTING Článek hosta: Prof. Michael B. Hardt Trocha inteligence pomůže zvýšit energetickou účinnost Andreas Huhmann, John Witt Monitorování energie přímo z infrastruktury

Více

Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití

Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití 16 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i HARTING Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití Schopnost propojení zařízení

Více

Servisní systémy v oblasti Smart Grids

Servisní systémy v oblasti Smart Grids MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Servisní systémy v oblasti Smart Grids DIPLOMOVÁ PRÁCE Pavel Máša Brno, 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval

Více

18 Svařování 24 Obloukový výboj 30 Infračervené kamery 44 Pneumatické nářadí. www.udrzbapodniku.cz

18 Svařování 24 Obloukový výboj 30 Infračervené kamery 44 Pneumatické nářadí. www.udrzbapodniku.cz 18 Svařování 24 Obloukový výboj 30 Infračervené kamery 44 Pneumatické nářadí www.udrzbapodniku.cz Automatizace jako základ úspěchu hutnictví AUTOMATIZACE V TĚŽKÉM PRŮMYSLU 2011 KONGRESOVÝ SÁL HORNICKÉHO

Více

Elektrotechnika, elektronika

Elektrotechnika, elektronika Technický týdeník 05 23 téma čísla Elektrotechnika, elektronika Na veletrh Amper je přihlášeno 630 vystavovatelů Pouhé tři týdny zbývají do zahájení největší technické události, která se uskuteční na půdě

Více

Automatizace, manipulace

Automatizace, manipulace 25. 2. 10. 3. 2014 21 Přípravy na 22. ročník mezinárodního veletrhu AMPER 2014 jsou v plném proudu. Každým dnem pořadatelé rozšiřují portfolio národních i mezinárodních vystavovatelů. Vzhledem k dosavadní

Více

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

29 Průzkum trhu průmyslových robotů: Kam člověk nemůže, nastrčí robota. www.udrzbapodniku.cz

29 Průzkum trhu průmyslových robotů: Kam člověk nemůže, nastrčí robota. www.udrzbapodniku.cz 29 Průzkum trhu průmyslových robotů: Kam člověk nemůže, nastrčí robota www.udrzbapodniku.cz 1. ročník konference AUTOMATIZACE A MODERNIZACE TEPLÁREN 2011 22. září 2011, Praha Jaká je budoucnost tepláren

Více

Strategická výzkumná agenda Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR (TPEB)

Strategická výzkumná agenda Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR (TPEB) Strategická výzkumná agenda Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR (TPEB) 1 Obsah Strategická výzkumná agenda TPEB shrnutí... 4 Seznam zkratek a pojmů... 5 Představení TPEB... 6 1. Úvod... 8

Více

Industry Fórum. Šetříme čas i energii. Mezinárodní strojírenský veletrh 2014. Atomový reaktor, kterému stačí půl gramu paliva

Industry Fórum. Šetříme čas i energii. Mezinárodní strojírenský veletrh 2014. Atomový reaktor, kterému stačí půl gramu paliva www.siemens.cz/iadt Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 2.2014 Mezinárodní strojírenský veletrh 2014 Šetříme čas i energii strana 4 Atomový reaktor, kterému stačí

Více

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str.

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str. The Blue Rose IBM âr fiíjen 2005 ibm.com/cz/bluerose ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ NÁKLADŮstr. 4 > řešení > software > hardware > consulting POTRAVINY MUSÍ MÍT SVÒJ RODOKMEN str. 12 E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE HIWIN

KOMERČNÍ PREZENTACE HIWIN Technický týdeník 19 24. 30. 9. 2013 19 HIWIN = vítr do plachet strojírenských firem Nová image firmy, větší výstavní prostor, celá řada statických i pohyblivých exponátů a samozřejmě žhavé novinky tohle

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění Technický týdeník 20 1. 7. 10. 2013 17 Ochrana nástrojů při obrábění V oblasti ochrany nástrojů existuje více různých přístupů k jejich řešení. V tomto článku bychom vám rádi představili způsob, který

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

esada komplexní řešení IS pro energetiku

esada komplexní řešení IS pro energetiku CI01_61_eSADA_CI_SABLONA 5/12/14 10:19 AM Stránka 61 esada komplexní řešení IS pro energetiku Ř ízení procesů v energetické výrobě si v dnešní době nelze představit bez informačních technologií. A nejedná

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí

E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Kateřina Nečasová Brno, podzim 2007 Prohlášení: Prohlašuji, že tato práce je

Více

Technologie ABB, které změnily svět

Technologie ABB, které změnily svět Technologie ABB, které změnily svět Technologie ABB, které změnily svět Za dlouhé roky své existence získala společnost ABB bohaté zkušenosti s inovacemi v oblasti technologií. ABB a její předchůdci, společnosti

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012 TÜV SÜD Journal 1 TÜV SÜD Journal Česká republika 2 2012 Unikátní výtahy na Vysoké peci č.1 6 7 TÜV SÜD hodnotí elektromobily v reálném prostředí 8 9 Nezávislá kontrola jako nástroj investora k minimalizaci

Více

Nové datové centrum od TTC. Jedno z největších

Nové datové centrum od TTC. Jedno z největších Kompletní bezpečnost na jednom místě ITis easy aneb naučte se prodávat bezpečnost jako nikdo jiný 6. 8. října 2015, Norimberk Praha 15. 7. 2015 červen / červenec 2015 uvnitř čísla Dvousetprocentní růst

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Virtuální elektrárny. kapitola pro publikaci edice APEL. zpracoval: Miroslav Šafařík

Virtuální elektrárny. kapitola pro publikaci edice APEL. zpracoval: Miroslav Šafařík Virtuální elektrárny kapitola pro publikaci edice APEL zpracoval: Miroslav Šafařík Princip virtuální elektrárny Virtuální elektrárnou se obecně rozumí skupina decentralizovaných zdrojů energie, kterými

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu

Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 2010 Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 01 02 03 04 ČÁST PRVNÍ Vysvětluje důležitost broadbandu pro samosprávu a objasňuje, proč je v této oblasti vhodná její aktivní účast... 6 ČÁST

Více

III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG)

III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) únor 2015 OBSAH 1. Úvod... 10 2. Předpokládaný vývoj energetického sektoru... 13 2.1 Období do roku 2019... 13 2.2 Období od roku 2020 do 2024... 14 2.3

Více

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU Vychází 19. března 2009, ročník XV, cena ČR: 79 Kč, SR: 4,32 3 2010 CLOUD VEŘEJNÝ, PRIVÁTNÍ, NEBO HYBRIDNÍ CLOUD? COMPUTING KERIO CONNECT POVEDENÝ MAIL SERVER POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE

Více

www.domat.cz DOMAT SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ

www.domat.cz DOMAT SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ www.domat.cz DOMAT SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ OBSAH O společnosti 3 Topologie systému 4-5 Contport 6-7 Merbon SCADA 8-9 Řízení strojoven 10 Řízení vzduchotechnických jednotek 11 Regulace jednotlivých místností 12

Více