Be smart, be happy. budoucnosti sítě zítřka. Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler. HARTING smart Power Networks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Be smart, be happy. budoucnosti sítě zítřka. Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler. HARTING smart Power Networks"

Transkript

1 20 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i HARTING Be smart, be happy Efektivní sítě Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler Energetické infrastruktury budoucnosti sítě zítřka budou chytré Rozhovor s panem Friedhelm Loh Andreas Huhmann, John Witt HARTING smart Power Networks Gero Degner RWE a HARTING: Partneři v oboru elektromobility Michael Seele, Andreas Springer har-flex Beautifully small

2 HARTING v číslech 12 cílových trhů Přibližně zaměstnanců v 32 mezinárodních pobočkách 413 miliónů eur zisk ve fiskálním roce 2009/ Založeno kolem světa 100 % vlastněno rodinou Kdyby společnost HARTING položila za sebe všechny kontakty vyrobené během jednoho roku v lisovně, obepnuly by dvakrát dokola celý svět 1,9 zahraničních poboček bylo každoročně založeno od roku konektorů vyrobí společnost HARTING každý rok 39 Bonjour Lidé 39 národností tvoří celosvětový pracovní tým

3 Je komunikace základním z inteligenčních faktorů? V současné době zažíváme vlnu inovací spojených s koncepcí inteligentních energetických sítí. Protože u energetických sítí jako takových nedošlo v zásadě k ničemu novému, mohlo by se zdát, že podstatou inovace je právě atribut inteligence. Jako specialisté na připojení a sítě jsme si položili otázku, čím jsou sítě ve skutečnosti inteligentní. Philip Harting, Senior Vice President Connectivity & Networks inteligentních rozhodnutí na nezávislém, individuálním zařízení, ale vybudovat síť zařízení a uzlů využívající komunikační schopnosti k inteligentnímu fungování celého systému. Tuto logiku pro energetické sítě lze bez problémů sloučit s distribucí energie systémům a strojům, které následně díky komunikaci tvoří klíč k inteligentním sítím. Zpočátku jsme se soustředili na 400 V sítě v průmyslových aplikacích a vyvinuli jsme síťové komponenty, které byly schopné mezi sebou komunikovat. Téma: Inteligentní sítě Smart Grid učinily inovativní pokrok. sítě 400 V napájecí kabely. Díky tomu je možné získat zpětnou vazbu napříč celou spravovanou nebo řízenou sítí skutečně velmi jednoduše. Informace týkající se komunikačních linek jsou současně informacemi o energetických linkách. Tento přístup nám ukázal, že správné komunikační cesty jsou základním předpokladem smysluplné komunikace. Díky nim je komunikace inteligentní. Více informací k tomuto tématu najdete v nejnovějším vydání tec.news. Věřím, že pro vás bude toto číslo přínosné Dle našeho názoru pojem inteligentní síť označuje inteligentní energetické sítě, které jsou základem ekologické a efektivní výroby energie, jejího uchování a spotřeby. Mnohá zařízení v současných energetických sítích můžeme označit za vysoce inteligentní, neboť jsou vybavena řídicími systémy. Proto se nejedná pouze o inteligenci jednotlivých zařízení, která činí danou síť inteligentní. Jsem přesvědčen, že podstata spočívá ve správném způsobu komunikace. Cílem není dosáhnout Vzhledem k tomu, že jedním z největších problémů v průmyslu je kontrola všech předplatitelů v jednom integrovaném systému, zvolený koncept komunikace nesmí představovat žádnou bariéru. A co by mohlo být v tomto ohledu vhodnější než komunikace přes ethernetové rozhraní? Naše myšlenky však sahají ještě mnohem dále: abychom zajistili, že budou komunikační cesty jasné a jednoznačné, používáme pro komunikaci v rámci 3

4 tec.news 2 0 : R e j s t ř í k Obsah Nové technologie Aplikace Úvod: Philip Harting / 03 Je komunikace základním z inteligenčních faktorů? Beautifully small / 30 Řada produktů har-flex se rozrůstá nyní díky koncovkám IDC. Testování přepínače Ha-VIS Fast Track v praxi / 20 KUKA ROBOTER testuje technologii FTS. Energetické infrastruktury budoucnosti sítě zítřka budou chytré. / 06 Přispívající host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler HARTING smart Power Networks / 10 Sítě Smart Power představují inteligentní průmyslové energetické sítě budoucnosti. Rozhovor... / 14 Rozhovor s panem Friedhelm Loh, ZVEI S dokonalým tvarem a novými vlastnostmi / 36 Han-Yellock Vítěz ceny za inovaci nyní s technologií Han-Quick Lock. Bezpečnostní síť / 28 Využití hybridního LC Han 3 A v těžebním průmyslu. Čínské investice do železničního sektoru pokračují podle plánu / 32 Řešení společnosti HARTING splňují vysoké provozní a kvalitativní požadavky čínských drážních úřadů. Ha-VIS prelink je jednička / 34 Společnost Hohenloher si zvolila systém kabeláže prelink. 4

5 tec.news 2 0 : R e j s t ř í k Energetická řešení budoucnosti Spolehlivá a rychlá diagnostika / 38 Han-Yellock splňuje přísné požadavky na zdravotnickou techniku. Spolehlivost roste, náklady klesají / 39 HARTING Han-Power T v praxi. Rozum v pohybu / 40 Produkty HARTING využité v Metro Paris. Hannoverská ofenzíva spolehlivosti / 42 Společnost HARTING dodává speciální RFID systémy pro vozy metra üstra v Hannoveru. RWE a HARTING: Partneři v oboru elektromobility / 16 Dobíjecí stanice RWE s konektory od společnosti HARTING. Větrná energie se posouvá na moře / 18 Han-Eco v praxi. Sofistikované průmyslové řešení integrované ve větrné elektrárně MWE 45IM / 19 Technologie HARTING v malých větrných elektrárnách. Méně je více / 22 Efektivní síťové koncepce pro solární energetiku. Design, plug, play / 24 Přizpůsobené koncepce pro větrnou energetiku snižující náklady. Vše na cukr! / 26 Výroba energie z obnovitelných zdrojů s využitím ethernetového přepínače Ha-VIS. Ve zkratce Krátké zprávy / 44 Losování cen / 46 Podrobnosti o publikaci / 46 Kalendář veletrhů / 47 5

6 6 tec.news 2 0 : N o v é t e c h n o l o g i e

7 tec.news 2 0 : N o v é t e c h n o l o g i e Energetické infrastruktury budoucnosti sítě zítřka budou chytré Dnešní výkonné elektrárny nyní nabývají na inteligenci s tím, jak se včerejší centralistické sítě přívodu elektrické energie vyvíjí v interakci mnoha závodů produkujících elektřinu. Další krok je nasnadě: rozvod energie a komunikace se slučují. Cíl: takzvané chytré sítě, inteligentní sítě spravující a řídící produkci a spotřebu elektrické energie účinným způsobem šetrným k životnímu prostředí. Článek našeho hosta: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Armin Schnettler, RWTH Aachen, Institute for High Voltage Technology Sektor dodávek energie a jeho infrastruktura nyní čelí největším výzvám a změnám za sto let. S ohledem na nejdůležitější cíl zajistit spolehlivou, rentabilní a ekologickou infrastrukturu dodávek elektrické energie, musí být stávající směs velkokapacitních elektráren, rozlehlých větrných parků a tisíců větrných zařízení a solárních kolektorů přizpůsobena skutečné dlouhodobé spotřebě. Do dnešního dne byla spolehlivá dodávka energie za všech okolností zajišťována velkokapacitními elektrárnami, které nepřetržitě pokrývaly spotřebu domácností a průmyslu po celý rok. V budoucnu bude spotřeba a produkce energie ve velkých elektrárnách podřízena poskytování energie z obnovitelných zdrojů a to povede ke zcela novým výzvám při udržování stability a bezpečnosti sítě. Kromě toho bude zapotřebí dodávku elektřiny, tepelné energie a individuální mobility v celém systému optimalizovat propojeným a integrovaným způsobem. Obecně se předpokládá, že síť budoucnosti bude tyto úkoly plnit bez toho, aby docházelo ke ztrátě 7

8 tec.news 2 0 : N o v é t e c h n o l o g i e Energetické infrastruktury čelí největším změnám za posledních 100 let. pohodlí pro spotřebitele a rovněž za rozumnou cenu. Chytré elektrické sítě inteligentní sítě Pojem chytrá síť se vztahuje na distribuční sítě, jinými slovy na část sítě dodávek elektrické energie, která slouží koncovému uživateli (střední a nízké napětí). Dnešní distribuční sítě, které jsou stále navrhovány velmi jednoduše, jsou připojeny na přenosovou síť pomocí vysokonapěťového rozvaděče. Na jedné straně tato současná infrastruktura téměř není vybavena komunikační technologií ani snímači, a proto je vysoce efektivní a poskytuje dlouhodobou životnost. Na druhé straně nevýhodou je, že kapacita využití distribuční sítě není známa, chování spotřebitelů není zohledněno individuálnějšími rozvahami a popisuje se pouze pomocí průměrných hodnot při navrhování a uvádění do provozu. Zvyšující se podíl decentralizovaných zařízení vyrábějících elektrickou energii a jejich interakce s novými spotřebiči, jako jsou například elektrické automobily, zvyšují potřebu výrazně vyšší informovanosti o individuálním stavu sítí. Chytrá síť, která bude existovat společně s konvenčními sítěmi po mnoho let nebo dokonce desetiletí, vznikne technickým sbližováním informačních a komunikačních systémů s infrastrukturou dodávky elektrické energie. Informace o aktuálním stavu sítě, spotřebě nebo také předpovídané poptávce budou sbírány a analyzovány v podřízených síťových uzlech (distribuční podstanice kterých je jen v Německu ). Na základě těchto informací je možné například přijmout opatření k zabezpeče- 8

9 tec.news 2 0 : N o v é t e c h n o l o g i e ní sítě, stejně jako sdílet síť nebo měnit nabíjecí cykly zařízení pro skladování energie apod. Chytrý domov bude také tvořit klíčový prvek inteligentních sítí a nebude v budoucnu jen vystupovat jako spotřebitel, ale bude také moci jednat jako subjekt produkující energii nebo dokonce jako obchodník s energií. (takzvané pro-spotřebitele, domácnosti, které mohou vystupovat jako spotřebitel stejně jako subjekt generující a uchovávající energii). Za normálních podmínek je snadné provoz chytré sítě řídit. Bezpečnost a spolehlivost se však stávají zjevnými teprve v okamžiku, kdy dojde k chybě, například když krátkodobě selže přívod energie na lokální úrovni. Následně se v příštích letech ukáže potřeba zásadní spolupráce mezi výrobci, síťovými operátory stejně jako výzkumníky a vědci v otázce popisu Dnešní síť stojí na prahu budoucnosti. Během příštích let bude plánování chytrých sítí pokračovat, poptávky a požadavky budou definovány a následně budou provedeny testy a ověření. I když nevíme přesně, jaká technická řešení se stanou nepostradatelnými prvky zítřejších chytrých sítí v porovnání s dneškem, účinná a pragmatická řešení se mohou velmi rychle stát mezinárodními standardy. Jedna věc je jistá: spotřebitelné nebudou muset přistupovat na kompromisy v otázce pohodlí s výjimkou otázek nákladů. Infrastruktura pro chytré sítě Vybavování sítí informačními a komunikačními technologiemi (ICT), které v současné době procházejí standardizací, povede k významnému zvýšení poptávky po spolehlivých a rentabilních dodatečně montovaných ICT soupravách pro distribuční sítě. V současné době probíhají četné výzkumné a vývojové aktivity, které se mimo jiné týkají definice poptávky prováděné na ICT infrastruktuře a umožnění standardizované komunikace mezi účastníky sítě. Do dnešního dne zůstává otevřená otázka, zda bude komunikace svázána se sítí, nebo bude bezdrátová (založená například na GSM technologii), a které komunikační protokoly budou vybrány (IEC 61850). Je důležité zajistit vysoký stupeň standardizace, aby bylo možné hladce integrovat nové technologie a spotřebitele poptávky založeném na technologiích s většími podrobnostmi, vývoji prototypů a pilotních sérií a v jejich ověření v ukázkových zařízeních. Obzvláště v tomto ohledu mají výhodu společnosti jako HARTING, protože vykazují vysokou technickou kompetenci v oboru v souvislosti s požadovanou flexibilitou a trvanlivostí při řešení potíží chytrých sítí a to i v dlouhodobém měřítku. Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler, RWTH Aachen, Institute for High Voltage Technology 9

10 tec.news 2 0 : N o v é t e c h n o l o g i e HARTING smart Power Networks Smart Power Networks jsou inteligentní průmyslové energetické sítě budoucnosti, které představují chytrou rozvodnou síť pro průmysl. Dodávka energie do všech průmyslových zařízení a strojů bude probíhat inteligentně a s možností komunikace, což bude mít za následek zcela nový způsob správy energetické sítě. Představa společnosti HARTING je taková, že každé zařízení se stane komponentou sítě, bez ohledu na to, zda bude připojeno přes datový kabel nebo pouze pomocí napájecího kabelu. Andreas Huhmann, Strategy Consultant Connectivity & Networks, Germany, HARTING Technology Group, John Witt, Manager Power Networks, Germany, HARTING Technology Group, Facility Management vyvíjí komplexní koncepce pro komerční budovy a elektrárny, aby bylo možné permanentně snížit provozní a servisní náklady a zajistit technickou dostupnost systémů. Cílem je dosáhnout ekologické výroby a zvýšit produktivitu a ziskovost celé společnosti snížením nákladů na dodávku energie, efektivní distribucí energie, vyrovnáváním špičkových zatížení, počítačovou optimalizací spotřeby energie zaveden systém monitorování energie. Ten bude mimo jiné zahrnovat například kontrolu technických energetických procesů, řízení spotřeby energie a zvyšování informovanosti uživatelů. a zavedením pokročilých konceptů distribuce energie jako součásti celopodnikového systému řízení energie v souladu s DIN EN Aby to bylo možné, potřebují napájecí a datové sítě standardizovaný a konvergentní komunikační systém. Pro nejdůležitější odběratele energie bude Předpokladem efektivity je komunikace Schopnost průmyslových zařízení komunikovat je i v současné době považována za přídavnou funkci. Avšak provoz v izolaci nepřispívá ke zvyšování efektivity průmyslových procesů. Absence diagnostiky značně snižuje dostupnost systému. Energeticky účinný provoz systému lze přitom zajistit pouze tehdy, když je možné identifikovat odběratele energie. Obou těchto aspektů může být dosaženo výhradně pomocí komunikace. Cílem tedy nutně musí být, aby každé funkční zařízení v síti bylo viditelné a kontrolovatelné. Klasifikace komunikace a dodávek energie v průmyslu Zařízení a systémy v průmyslu potřebují tři věci: energii, data a signály. Zařízení s vysokou spotřebou energie mají vždy 400 V napájení, přitom jsou však schopna komunikovat v méně než 50 % případů. Tato zařízení musí být integrována do energetické sítě jako předplatitelé, aby bylo možné zajistit bezproblémovou a kompletní správu. Tím pádem budou rázem patrné jasné požadavky energetické sítě. Každé zařízení by mělo být možné bezprostředně po jeho připojení do energetické sítě detekovat; mělo by být možné zjistit jeho spotřebu energie a cíleně toto zařízení odpojit. Tyto funkce pro správu energetické sítě mají pouze malé nároky na šířku přenosového pásma. Funkce jako automatizace na druhou stranu vyžadují rychlé komunikační spojení, aby bylo možné přenášet data 10

11 tec.news 2 0 : N o v é t e c h n o l o g i e v reálném čase. Například automatické systémy vizuální kontroly vyžadují širokopásmový komunikační systém. Inteligentní funkce promění tradiční neřízené energetické sítě na systém smart Power Network. Síťové komponenty budou hrát klíčovou roli, neboť pouze jejich prostřednictvím bude možné realizovat topologie, které průmysl potřebuje. Proto tyto jednotky HARTING smart Power Network představují páteř sítě: společnost HARTING z této situace vyvodila závěry a je první společností, jež bude konfigurovat komponenty energetické sítě, jež budou schopny komunikovat. Jednou z primárních řídicích funkcí každé sítě je vizualizace topologie a připojených předplatitelů. Jestliže zvolíme za způsob komunikace na energetických sítích technologii Ethernet, bude topologie komunikační sítě stejná jako topologie energetické sítě, neboť komunikační systém a napájení využívají tentýž kabel. Standardní funkce Ethernetu, kterých je celá řada, lze tedy využít při správě energetické sítě. Dodávka energie pro průmyslová zařízení a systémy rozvíjí inteligenci a komunikační dovednosti. Nastavení komunikačního systému přes energetickou síť Kvůli snížení dodatečných nákladů na instalaci zvolila společnost HARTING pro řízení základních funkcí energetické sítě komunikaci přes napájecí kabely. Nicméně při konvergenci sítí musí komunikace probíhat stejně, jako by byly použity samostatné komunikační kabely. Proto byl jako základ komunikace po energetické síti zvolen Ethernet, který umožňuje rozšíření základních funkcí dle potřeby. Využití standardního Ethernetu Ethernetová síť je spravována řízenými síťovými komponentami. Funkce těchto řízených přepínačů lze logicky převést na jednotky HARTING smart Power Network. Výhody automatické rozpoznání struktury systému pomocí inteligentních rozvaděčů energie zvýšení dostupnosti systému zásluhou funkce pro monitorování podmínek Registrace a analýza dat o spotřebě energie v energetické síti 11

12 tec.news 2 0 : N o v é t e c h n o l o g i e Takto se lze vyhnout patentovaným řešením. Tento systém je otevřený a škálovatelný. Oproti samostatným komunikačním linkám navíc nabízí větší šířku přenosového pásma bez jakéhokoliv omezení kompatibility. Monitorování podmínek Monitorování podmínek zatížení u systémů pro rozvod energie, strojů a zařízení je založeno na pravidelném zaznamenávání a analýze relevantních dat a slouží k zajištění bezpečnosti a efektivity operací. Stejně jako měření výkonu v T-rozdělovačích je celá energetická distribuční síť a její jednotky HARTING smart Power Network permanentně monitorována. Každá změna vlastností instalace sítě nebo její kvality je zaznamenána a analyzována. To znamená, že lze okamžitě detekovat nízké napětí, potenciálně přerušené kabely nebo nesprávné zapojení ještě před selháním systému. Spotřeba energie Aby bylo možné efektivně snížit náklady na energie, je nutné mít přehled o spotřebitelích. V tomto ohledu využívají jednotky HARTING smart Power Network u každého subdistributora nebo v řídicích místnostech integrovaný měřicí obvod, který zaznamenává a ukládá údaje pro výpočet spotřeby elektřiny. Nejjednodušším způsobem snížení spotřeby energie je odpojení odběratelů. Standardizované vstupy a výstupy v ovladatelných rozvaděčích dovolují pomocí PLC (bez jakýchkoli dalších protokolů) odpojit odběratele nebo systémy, které nejsou potřebné. Vizualizace Všechna data naměřená pro danou instalaci jsou zpracována na průmyslovém PC. Data jsou načtena z jednotek HARTING smart Power Network přes standardizované komunikační rozhraní, zpracována a archivována. Funkce řízení napájení Kompletní řešení jsou využívána k mapování různých topologií energetických a datových sítí a také sítí, které mohou přenášet data o spotřebě bez dodatečných datových kabelů do kontrolních místností a které umožňují monitorovat podmínky bez jakékoli další instalace či programování. Integrovaný automatický detektor topologie je užitečný zejména tehdy, když je síť poprvé uvedena do provozu a při vizualizaci instalovaného systému pro distribuci energie. Jakmile je systém zapnut, distributoři energie a jejich odběratelé jsou detekováni a zobrazeni spolu s údaji o spotřebě na průmyslovém PC nebo hlavním displeji. Také lze integrovat systém pro řízení zatížení. Cílem je předejít překročení předem stanovených mezních hodnot. Proto je vhodné předem definovat odběratele, kteří dovolují automatické přepínání dle zatížení. Výrazné odchylky od naměřených hodnot jsou zaznamenány, analyzovány, uloženy a zobrazeny na průmyslovém PC nebo v řídicí místnosti podle důležitosti. Je vypočítán například výstup celé instalace nebo každého výstupního okruhu. Zobrazeno je také využití nominálního výkonu, stejně jako varování v případě přetížení. Kromě toho je možné generovat grafickou analýzu spotřeby energie a vytvářet dlouhodobé grafy. 12

13 tec.news 2 0 : N o v é t e c h n o l o g i e Inteligentní funkce přetvářejí konvenční neřízené energetické sítě na síť smart Power Network. 13

14 tec.news 20: N o v é t e c h n o l o g i e Rozhovor......s Friedhelm Loh, prezidentem asociace ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.v., German Electrical and Electronic Manufacturers Association), majitelem a předsedou představenstva Friedhelm Loh Group. 14 ZVEI je jednou z nejdůležitějších německých asociací. Jaké jsou hlavní úkoly při zastupování zájmů? Více než německých společností zabývajících se energetikou se stalo členy asociace ZVEI. Tato asociace zaujímá přes 90 % druhého největšího německého odvětví a patří mezi jednu z nejdůležitějších průmyslových asociací. ZVEI zastupuje zájmy svých členů týkající se všech témat a problémů vyskytujících se v našem sektoru to zahrnuje legislativu a standardizaci, ale také otázky sociální odpovědnosti společnosti a vytváření image tohoto odvětví. Naši experti jsou aktivní všude, kde dochází k rozhodnutím s výhledem do budoucna: v Berlíně, v Bruselu a také v Pekingu. Kde v současné době spatřujete největší výzvy? Bez přispění našeho odvětví by nebylo možné čelit důležitým výzvám, ať už se bavíme o oblasti energetické účinnosti, elektromobilitě ve spojení s inteligentními energetickými sítěmi nebo o zdravotnictví či bezpečnosti. Současný trh s elektrotechnickými produkty má hodnotu 2,5 miliard eur a je největším průmyslovým trhem na světě, který je navíc charakterizován nadprůměrnou rychlostí růstu. Asociace ZVEI si vytvořila dobré jméno tzv. roadmaps. Jaké jsou hlavní problémy v této oblasti? Náš sektor generuje přibližně 40 % svých tržeb díky produktům, které ještě před třemi lety nebyly na trhu vůbec dostupné, protože doba mezi inovačními cykly se stále zkracuje. Přesto se však musíme rozhodnout, co bude v budoucnu představovat zdroj našich příjmů. Roadmaps nám ukazují, kudy bychom se měli ubírat. Ve spojení s těmito roadmaps je systematicky zkoumán rozvoj společnosti a technologií s ohledem na jejich vzájemné vazby. Následně jsou odhadovány a hodnoceny nadcházející změny trhu například s ohledem na elektronickou automatizaci. Společnosti a výzkumné instituce v předkonkurenční fázi vzájemně spolupracují, aby mohly na základě učiněných zjištění realizovat své vlastní projekty rozvoje. Jaké jsou nevětší výzvy pro asociaci v oblasti propojení společností a veřejnosti? Ve spolupráci s politiky hájíme otevřené trhy, obecné podmínky podporující konkurenční prostředí, přičemž se zabýváme také hodnocením následných dopadů politických rozhodnutí. Využíváme svého vlivu, abychom zajistili, že tato rozhodnutí budou rychle a efektivně implementována. Elektromobilita je typickým příkladem. Chceme, aby se Německo stalo hlavním poskytovatelem elektromobility, což je také důvod, proč se angažujeme v National Electromobility Platform. ZVEI současně zastává a podporuje koncept inteligentních energetických systémů, tzv. inteligentních sítí. Bez těchto sítí bychom nemohli realizovat své cíle v oblasti elektromobility a nedosáhli bychom vyššího podílu energie z obnovitelných zdrojů.

15 tec.news 20: N o v é t e c h n o l o g i e Asociace ZVEI zastupuje zájmy svých členů týkající se všech témat a problémů vyskytujících se v našem sektoru. Řešení elektromobility jako tento elektromotor jsou klíčovým bodem aktuální agendy asociace ZVEI. ZVEI / Patricia Lutz Současně chceme zvyšovat informovanost veřejnosti o tom, že naše bohatství je založeno na tvorbě průmyslových hodnot pomocí high-tech produktů. To vyžaduje zvýšený počet inženýrů a důkladně proškoleného, velmi schopného personálu. Proto je důležité využít nadšení mladých lidí do technologií a předejít tak riziku nedostatku kompetentních odborníků a specialistů. Jaký má pro vás osobně asociace význam? Energetický průmysl nabízí technologické odpovědi na naléhavé otázky této doby, mezi něž patří naprosto zásadní témata, jako je snižování emisí CO 2, efektivní využívání surovin, mobilita nebo demografické změny. Naše zapojení do těchto záležitostí považuji za součást naší sociální odpovědnosti. Jako prezident asociace ZVEI mám příležitost ovlivňovat a navrhovat tyto záležitosti, což je činnost, ve které se rád angažuji. Dietmar Harting jistě zastával podobný přístup za dob svého působení ve funkci prezidenta ZVEI. Společnost Hlavní sídlo společnosti Rittal GmbH & Co. KG se nachází v Herbornu, Hesse. Tato společnost patří k celosvětovým poskytovatelům rozvaděčů, řešení pro distribuci energie, klimatizace a infrastruktury IT a zabývá se také implementací portfolia softwaru a služeb. Systémová řešení společnosti Rittal jsou využívána ve všech sektorech průmyslu, při konstrukci strojů a navrhování závodů, stejně jako v sektorech IT a telekomunikací. Společnost Rittal byla založena v roce 1961 a je aktivní po celém světě. Tvoří ji 10 výrobních závodů, 63 dceřinných společností a 40 poboček. Zaměstnává přes pracovníků a je tak největší společností skupiny Friedhelm Loh Group se sídlem v Haigeru, Hesse. Celá skupina zaměstnává pracovníků. Další informace najdete na webových stránkách a 15

16 tec.news 2 0 : E n e r g e t i c k á ř e š e n í b u d o u c n o s t i RWE a HARTING: Partneři v oboru elektromobility RWE od nynějška vybavuje nabíjecí stanice standardními konektory pro elektromobilitu firmy HARTING Gero Degner, Product Manager, Germany, HARTING Technology Group, Přestavba individuální dopravy z ropy na jiné pohonné zdroje je v plném běhu. V minulých letech se silně zvýšily snahy o takzvaný elektromobil. Velké automobilové koncerny představily koncepty a první sériová vozidla. Kromě kritérií, jakými jsou nízká hmotnost, dobré hodnoty zrychlení a vysoký dosah, která mají elektromobily splňovat, musí být poskytnuta především plošná síť nabíjecích stanic. Essenský dodavatel energie RWE spěje v této oblasti kupředu formou dvou velkých národních projektů mobility, na nichž se podílí. RWE se intenzivně angažuje v oblasti elektromobility již dva roky. V Německu je tento podnik vedoucím podnikem v oblasti výstavby veřejné infrastruktury nabíjecích stanic. Doposud bylo instalováno více než 500 nabíjecích míst. Podnik tak chce řešit takzvanou problematiku slepice a vejce. Nové generace vozidel, které pronikají na trh, by měly již nalézat zatížitelnou infrastrukturu. Pozorovatelé trhu vycházejí z toho, že na základě dostupné infrastruktury nabíjecích stanic zřetelně rychleji pokročí rozvoj elektromobility. Krédo společnosti RWE: Ten, kdo chce v Německu používat elektromobil, se nemusí v žádném případě bát chybějící odpovídající infrastruktury nabíjecích stanic. RWE vyvinula vedle nabíjecích sloupů určených pro veřejný sektor, které integrují dvě tankovací místa, také nabíjecí box home (pro domácnost), který lze používat v soukromé oblasti. Tento nabíjecí box lze pohodlně instalovat Řešení od společnosti HARTING je charakteristické velmi snadnou obsluhou. doma v garáži nebo v přístřešku pro auto, přičemž tento box zaručuje také doma možnost rychlého a pohodlného nabití autobaterií ekologickým proudem. Kromě toho orientovala společnost RWE nabídku striktně ekologicky: RWE proud do automobilů bude dodáván 100 % z obnovitelně vyrobeného proudu. Tím bude zajištěno, že elektrické automobily nebudou jezdit bez CO 2 pouze lokálně. Také výroba proudu bude s nízkým obsahem CO 2 a přispěje tím značně ke snížení emisí. RWE tudíž na silnice přináší zelený proud, který se vyrábí především ve velkých pobřežních parcích větrných elektráren ležících v Severním moři. V rámci roadshow elektromobility firem RWE a HARTING konané v berlínském Sony Centru představily společnosti RWE a HARTING společně zástrčku pro elektromobilitu vyvinutou technolo- 16

17 tec.news 2 0 : E n e r g e t i c k á ř e š e n í b u d o u c n o s t i Carolin Reichert, Head of Electromobility ve společnosti RWE Effizienz GmbH a Philip Harting, Senior Vice-President Connectivity & Networks, HARTING Technology Group gickou skupinou firmy HARTING, typ 2 dle normy IEC , která se od tohoto okamžiku používá ve všech nabíjecích sloupech a boxech RWE. Řešení firmy HARTING se vyznačuje obzvláště jednoduchou manipulací, progresivním průmyslovým designem a vlastnostmi jako dlouhou životnosti a spolehlivostí, které také rozhodují o přijetí celého projektu. První jednání o vývoji nové generace konektorů pro nabíjecí infrastrukturu RWE byly vedeny již v zimě na přelomu let 2009/2010. Po období vývoje v délce trvání téměř šest měsíců nyní firma HARTING disponuje výrobkem zralým pro trh. Sériovou výrobu plánuje HARTING od listopadu Carolin Reichert, vedoucí oddělení elektromobility u společnosti RWE, říká ke spolupráci s firmou HARTING: Vycházíme z toho, že se zástrčka pro elektromobilitu typu 2 prosadí jako mezinárodní standard v polovině roku Poté se výstavba infrastruktury nabíjecích stanic výrazně zrychlí. Abychom již nyní od počátku zabránili váznutí dodávek, vyvinuli jsme spolu se skupinou HARTING tyto nové konektory na bázi existujících norem. Naše systémy nabíjecí infrastruktury od nynějšího okamžiku vybavujeme také výrobky firmy HARTING. HARTING dodává prvotřídní kvalitu. S touto spoluprací jsme velice spokojeni. 17

18 tec.news 2 0 : E n e r g e t i c k á ř e š e n í b u d o u c n o s t i Větrná energie se posouvá na moře Jedinečná povaha mořského prostředí si vybírá svou daň především na elektrických komponentech provozovaných v mořských větrných parcích. Společnost HARTING Technology Group přidala ke svým výrobkům řadu Han-Eco představující další řešení pro tuto speciální oblast aplikace. Carsten Edler, Market and Application Manager Wind Energy, Germany, HARTING Technology Group, zátěžového plastu, který je velice odolný proti faktorům okolního prostředí, jako je slaný sprej, a také velice robustní co se týče mechanických vlastností. Protože váží mnohem méně než standardní řešení, je série Han-Eco v souladu s trendem snižování hmotnosti turbín pracujících ve vnitrozemských a mořských větrných parcích. Výkon větrných elektráren v posledních letech trvale roste. Současný plán předpokládá, že větrné elektrárny budou poskytovat výkon až 15 MW. Pokud mají být tato zařízení využívána v plném rozsahu, musí být postavena na účinných místech. Konstantní vanutí větru ve vyšší než průměrné rychlosti vede operátory ke stavění větrných parků na moři v čím dál větší vzdálenosti od pobřeží. Nároky kladené na komponenty větrných parků, ať už vnitrozemských nebo mořských, jsou nesmírně vysoké: kromě odolnosti proti silným vibracím a tolerance širokého rozpětí teplot musí také zajišťovat dlouhou životnost. Trend směřující k mořským projektům klade na komponenty větrných parků další zátěž. Vyžadují ochranu proti mořským podmínkám, musí být odolné k vysokému obsahu soli v mořském vzduchu a musí splňovat také vyšší požadavky na spolehlivost. Poruchy na moři mohou vést k dlouhým odstávkám, protože přístup k větrným parkům není vždy snadný. Společnost HARTING Technology Group vyvinula novou řadu konektorů, řadu Han-Eco, která splňuje všechny tyto požadavky s vyšší ochrannou třídou (IP 65) a širším rozpětím provozních teplot od -40 C do 125 C. Řada Han-Eco je navíc vyráběna z vysoce Série Han-Eco je určena k montáži bez nářadí a konektory jsou navrženy speciálně pro použití modulů. To umožňuje flexibilní design rozhraní a jejich kombinačních možností. Kromě úspor času při montáži je také možné snížit celkové náklady optimálním využitím komponent. Proto tyto konektory dokonale vyhovují aktuálním modularizačním trendům systémů pro výrobu větrné energie. 18

19 tec.news 2 0 : E n e r g e t i c k á ř e š e n í b u d o u c n o s t i Sofistikované průmyslové řešení integrované ve větrné elektrárně MWE 451M Větrná energie je energie s bohatým potenciálem v celosvětovém měřítku s možností centralizované i decentralizované výroby elektrické energie. Malé větrné elektrárny lze integrovat v síti nebo je mohou jako ostrovní systémy používat drobní spotřebitelé, kteří potřebují elektrickou energii za komplikovaných podmínek. Branislav Thurský, Application Engineer, MWE, s.r.o., Slovakia Tomas Ledvina, Product Manager, Czech Republic, HARTING Technology Group, Malé větrné elektrárny mají v Evropské unii největší potenciál v blízkosti atlantického pobřeží, na Slovensku to je v horských oblastech, ale i v Podunajské nížině. Malé větrné elektrárny nacházejí svůj trh všude, kde podmínky nebo nedostatečná infrastruktura znemožňují instalaci velkých zařízení. V rámci Podunajské nížiny působí spoločnost MWE s.r.o., která byla založená s cílem maximálně a komplexně využívat energii obnovitelných zdrojů. Společnost MWE s.r.o. vyvinula větrnou elektrárnu MWE 451M o nominálním výkonu 45 kw. Rotor zařízení má průměr 13 m, listy rotoru lze synchronně přestavět okolo jejich podélné osy a tím je optimálně přizpůsobit aktuálnímu směru větru. Zařízení je provozováno ve dvou režimech pomocí řídicího systému v závislosti na momentu, které zajišťuje konstantní výkon zařízení při proměnlivých otáčkách rotoru, nebo pomocí řídicího systému v závislosti na otáčkách, u něhož zůstávají otáčky rotoru konstantní, a výkon se mění v závislosti na momentální síle větru. je již nyní na dohled, bude-li z podniku MWE následovat export zařízení. Plánuje se i upgrade zařízení, to spíše již ve výkonnější verzi 100 kw. Elektronická výkonová a řídící část je postavená na průmyslovém systému SINAMICS S120. Firma HARTING zde přispěla svojí technologií konektorů. Pro spolehlivé spojení řídicího systému s gondolou a pro další propojení modulů se používají konektory typu Han K 6/6, Han D AV40 a Han 16 E. Díky své robustní konstrukci garantují vysokou životnost a umožňují také flexibilní montáž systému. Gondolu lze variabilně propojit s hlavním kontejnerem, v němž jsou umístěny výkonové a řídicí části větrné elektrárny. Montáž a demontáž systému je jednodušší, stejně jako uvedení do provozu. Navíc lze snížit náklady na údržbu a opravy, protože systém má modulární strukturu a tím je maximálně variabilní. Prototyp MWE 451M byl úspěšně uveden do provozu; v roce 2011 má být expedováno dalších 40 zařízení. Úspěch 19

20 tec.news 2 0 : A p l i k a c e Testování přepínače Ha-VIS Fast Track v praxi Zavádění rozhraní Ethernet ve všech částech společnosti od kanceláří na řídicí úrovni až po aplikace v terénu rychle pokračuje. Ethernet však s využitím běžných přepínačů nedokáže vyřešit problémy spojené s využitím automatizační techniky, zejména pak pokud jde o funkce v reálném čase. Heiko Henschel, Market and Application Manager ICPN, Germany, HARTING Technology Group, Automation IT je komunikační platformou společnosti HARTING, jež slouží celé řadě aplikací v rámci podnikové sítě. Využitím přepínačů Ha-VIS Fast Track v praxi poskytuje společnost HARTING řešení pro deterministickou rychlost odezvy, kterou Ethernet v současné době postrádá. PROFINET SPS Company's network Camera Technologie Fast Track Switching využívá koncovky Ethernet k detekci těch automatizačních rámců, které jsou důležité pro konkrétní aplikaci, a přeposílá je s nejvyšší prioritou při minimální latenci. Protože jsou tyto automatizační rámce s vysokou prioritou posílány po rychlé lince, mohou předběhnout ostatní datový provoz. Application Gateway Společnost KUKA ROBOTER GmbH se sídlem v německém Augsburku podrobila technologii Fast Track Switching extrémně náročným testům. PROFINET Master Vx Works 20

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

Jednoduché propojení rozvaděčů s řídicími systémy budov

Jednoduché propojení rozvaděčů s řídicími systémy budov Jednoduché propojení rozvaděčů s řídicími systémy budov Komunikační systém Acti 9 poskytuje vašim obchodním partnerům úplnou kontrolu nad jejich elektroinstalací 100% Pouze od Schneider Electric exclusive

Více

Přenos signálů, výstupy snímačů

Přenos signálů, výstupy snímačů Přenos signálů, výstupy snímačů Topologie zařízení, typy průmyslových sběrnic, výstupní signály snímačů Přenosy signálů informací Topologie Dle rozmístění ŘS Distribuované řízení Většinou velká zařízení

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Inteligentní města a obce

Inteligentní města a obce aktuální stav a výhled do budoucna Evropská inovační partnerství v rámci inteligentních měst a obcí Sdělení Komise: evropské inovační partnerství (červenec 2012) vznik inovativních řešení v rámci tzv.

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

EPSITRON pokročilý napájecí systém Výkonný a efektivní. Novinky

EPSITRON pokročilý napájecí systém Výkonný a efektivní. Novinky EPSITRON pokročilý napájecí systém Výkonný a efektivní Novinky EPSITRON Pokročilý napájecí systém Obsah EPSITRON CLASSIC Power 3 Síťové zdroje EPSITRON CLASSIC Power 4 5 Přehled: Technické údaje JUMPFLEX

Více

Moderní správa VO a inteligentní VO

Moderní správa VO a inteligentní VO Moderní správa VO a inteligentní VO Budoucnost již dnes? Hynek Bartík Někteří prodejci slibují úspory i 80% Vypínač spoří 100% 2 Minimalizace celkových nákladů co? Co chceme od veřejného osvětlení? Investiční

Více

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 1 DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Vize: Stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní

Více

Chcete jednodušší a efektivnější automatizaci u-remote maximalizuje váš výkon Let s connect.

Chcete jednodušší a efektivnější automatizaci u-remote maximalizuje váš výkon Let s connect. Chcete jednodušší a efektivnější automatizaci u-remote maximalizuje váš výkon Let s connect. Technologie elektronického rozhraní - Remote I/O ve třídě IP 20 Snadná instalace Úsporná a flexibilní konfigurace

Více

Fiber To The Office. naturally connected. Nadčasová síťová infrastruktura pro moderní podnikové prostředí

Fiber To The Office. naturally connected. Nadčasová síťová infrastruktura pro moderní podnikové prostředí Fiber To The Office Nadčasová síťová infrastruktura pro moderní podnikové prostředí Řešení MICROSENS založená na optických vláknech jsou inteligentní, spolehlivá a výkonná. naturally connected KONCEPCE

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

Systémová řešení pro kanceláře a konferenční místnosti

Systémová řešení pro kanceláře a konferenční místnosti Systémová řešení pro kanceláře a konferenční místnosti Produktové skupiny FACILITY Připojte se do světa možností IT POWER DISTRIBUTION Energie pro vaše IT ELEKTROMATERIÁL Komplexní program pro elektroniku

Více

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility)

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) J. Opava Ústav ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací Fakulta dopravní ČVUT Praha J. Opava Ústav ekonomiky a a managementu

Více

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Fotovoltaický systém pro Téryho chatu Energetická část projektu pro osvětlení Téryho chaty v ostrovním provozu tzn. bez připojení k rozvodné síti ( Technické

Více

FRONIUS SYMO HYBRID Řešení ukládání energie pro 24h slunce. Fronius International GmbH Solar Energy Froniusplatz 1 4600 Wels

FRONIUS SYMO HYBRID Řešení ukládání energie pro 24h slunce. Fronius International GmbH Solar Energy Froniusplatz 1 4600 Wels FRONIUS SYMO HYBRID Řešení ukládání energie pro 24h slunce Fronius International GmbH Solar Energy Froniusplatz 1 4600 Wels PROČ ŘEŠENÍ PRO UKLÁDÁNÍ? / Nízká vlastní spotřeba u většiny systémů / Přesunuta

Více

www.cdc-monitoring.cz

www.cdc-monitoring.cz Monitoring sítí a serverů Dnešní požadavky na výkon ethernetových, wifi nebo jiných sítí, jejich serverů a aktivních prvků jsou velmi striktně nastaveny. Síť musí být koncipována tak, aby byla zaručena

Více

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem Kapacitní úložiště, které posune váš výkon k inovacím. WD a logo WD jsou registrované ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc. v USA a dalších zemích; WD Ae, WD Re+, WD Re, WD Se,

Více

Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra

Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra Silný výkon dvoujádrové architektury Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra Nejnovější sestava notebooků Toshiba pro podnikovou sféru s procesorem Intel Core 2 Duo opět přináší

Více

Českomoravská elektrotechnická asociace, MSV 2015, 15.9.2015

Českomoravská elektrotechnická asociace, MSV 2015, 15.9.2015 Českomoravská elektrotechnická asociace, MSV 2015, 15.9.2015 KUKA Roboter GmbH Strana 2 KUKA a Industry 4.0 KUKA je 1898 1956 Společnost KUKA byla založena v Augsburgu jako výrobce acetylénových lamp.

Více

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Konference Energie pro budoucnost, Brno 14.4.2010 Ing. Jiří Borkovec Česká technologická platforma Smart Grid Obsah Definice pojmu

Více

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy Funkce a vlastnosti Ideální řešení pro manažery, techniky a provozní vedoucí datových center, kteří odpovídají

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Najděte si, prosím, všechny obchodní kontakty a adresy na stránce interroll.cz

Najděte si, prosím, všechny obchodní kontakty a adresy na stránce interroll.cz Firma Interroll je celosvětově působícím dodavatelem klíčových produktů pro řešení manipulace s materiálem. Naše firma se sídlem v Sant Antonino (Švýcarsko) má zastoupení ve více než 29 zemích. Najděte

Více

Systém SmartStruxure. Se softwarem StruxureWare pro Řízení Budov. Získejte maximum z vaší energie SM

Systém SmartStruxure. Se softwarem StruxureWare pro Řízení Budov. Získejte maximum z vaší energie SM Systém SmartStruxure Se softwarem StruxureWare pro Řízení Budov Získejte maximum z vaší energie SM Zvyšte IQ vaší budovy Software + Hardware + Inženýrství + Instalace + Servisy = systém SmartStruxure 1

Více

Nová generace plynových kondenzačních kotlů s technologií BlueStream. Efektivní řešení zítřka

Nová generace plynových kondenzačních kotlů s technologií BlueStream. Efektivní řešení zítřka Nová generace plynových kondenzačních kotlů s technologií BlueStream Efektivní řešení zítřka Moderní kondenzační technika se vyznačuje efektivním využíváním energie: díky zvýšenému odvádění tepla ze spalin

Více

Snížení nákladů na energii a šetření zdrojů. www.istockphoto.com. BHKW na zemní plyn Účinná alternativa

Snížení nákladů na energii a šetření zdrojů. www.istockphoto.com. BHKW na zemní plyn Účinná alternativa Zemní plyn Moduly BHKW do 4 000 kw ti Snížení nákladů na energii a šetření zdrojů www.istockphoto.com BHKW na zemní plyn Účinná alternativa innos č ú v e c d ů V Silný partner Šetrné ke klimatu a účinné

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

FUTUREMOTION. Energie zítřka SKUPINA ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

FUTUREMOTION. Energie zítřka SKUPINA ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný FUTUREMOTION Energie zítřka prof. Úsporný 2 Futur/e/Motion Projektem Futuremotion neboli Energie zítřka se Skupina ČEZ podílí na formování budoucnosti energetiky. Skupina ČEZ v iniciativě FutureMotion

Více

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA APLIKACE ZEMĚ - VODA Vytápění a teplá užitková voda pro novostavby a jako náhrada za původní Geotermální energie představuje bezplatný zdroj energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Přináší mimořádné

Více

Bioplynové BHKW Energie s přidanou hodnotou

Bioplynové BHKW Energie s přidanou hodnotou Moduly BHKW do 3 000 kw Bioplynové BHKW Energie s přidanou hodnotou Nejvyšší účinnost díky inovačním technologiím pro W K H B : ě v No ní malá zaříze 5 kw) 7 ( n y l p o i b na www.corbis.com Bioplyn Progresivní

Více

STROPNÍ STATIVY. ...kvalita provìøená medicínou

STROPNÍ STATIVY. ...kvalita provìøená medicínou STROPNÍ STATIVY...kvalita provìøená medicínou Systémy stropních stativů od společnosti TRUMPF Flexibilita a svoboda designu Optimální využití prostoru a individuální poziční nastavitelnost zařízení to

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

SolarEdge. Systém pro distribuovaný sběr energie. Představení společnosti 2014. 2014 SolarEdge

SolarEdge. Systém pro distribuovaný sběr energie. Představení společnosti 2014. 2014 SolarEdge SolarEdge Systém pro distribuovaný sběr energie Představení společnosti 2014 Vize SolarEdge Být jedničkou ve fotovoltaickém průmyslu na poli elektroniky fotovoltaických panelů Přispět k rychlejšímu dosažení

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

- 1. VOTUM s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 info@votum.cz. www.votum.cz

- 1. VOTUM s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 info@votum.cz. www.votum.cz - architekti energie SolarEdge vyrábí nejpokročilejší generaci invertorů, které účinně eliminují známá omezení ve světě fotovoltaiky. Chytrá DC ASIC technologie a aktivní elektronika umožňuje zvýšit výrobu

Více

www.elvac.eu Energie pro budoucnost, MSV 2015 Měření a řízení energetických toků nutný předpoklad pro hospodárnost Jan Grossmann

www.elvac.eu Energie pro budoucnost, MSV 2015 Měření a řízení energetických toků nutný předpoklad pro hospodárnost Jan Grossmann www.elvac.eu Energie pro budoucnost, MSV 2015 Měření a řízení energetických toků nutný předpoklad pro hospodárnost Jan Grossmann Měření a řízení energetických toků (1) V každém objektu nebo komplexu budov

Více

Platforma Juniper QFabric

Platforma Juniper QFabric Platforma Juniper QFabric Matěj Čenčík (CEN027) Abstrakt: Tématem článku je princip a architektura JuniperQFabric platformy. Klíčová slova: Juniper, QFabric, Platforma, Converged services, non-blocking

Více

Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti

Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti 1 Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti Oblast techniky V oblasti datových sítí existuje různorodost v použitých přenosových technologiích. Přenosové systémy

Více

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Název veřejné zakázky: Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Odůvodnění Zaškolení obsluhy:

Více

OSVĚDČENÉ PERIMETRICKÉ SYSTÉMY. NOVÁ JEDNOTNÁ INTEGRAČNÍ PLATFORMA.

OSVĚDČENÉ PERIMETRICKÉ SYSTÉMY. NOVÁ JEDNOTNÁ INTEGRAČNÍ PLATFORMA. CHYTŘEJŠÍ PERIMETRICKÉ DETEKČNÍ SYSTÉMY Plotový detekční systém Detekční systém se zemními kabely Digitální mikrovlnná bariéra OSVĚDČENÉ PERIMETRICKÉ SYSTÉMY. NOVÁ JEDNOTNÁ INTEGRAČNÍ PLATFORMA. NAŠE DETEKČNÍ

Více

Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou. Podklady pro poradu

Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou. Podklady pro poradu Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou Podklady pro poradu Dispozice vedení Varianty řešení 1. 2. 3. 4. 5. 6. Střídavé kabelové vedení 110 kv Stejnosměrné kabelové vedení 110 kv Kompaktní (estetické)

Více

SIEMENS + EPLAN listopad 2014. Síťové komponenty SCALANCE & RUGGEDCOM. Siemens 2014. Všechna práva vyhrazena. siemens.com/answers

SIEMENS + EPLAN listopad 2014. Síťové komponenty SCALANCE & RUGGEDCOM. Siemens 2014. Všechna práva vyhrazena. siemens.com/answers SIEMENS + EPLAN listopad 2014 Síťové komponenty SCALANCE & RUGGEDCOM siemens.com/answers Požadavky / trendy Aplikace Přehled portfolia Ukázka Průmyslové firmy ve všech odvětvích hledají řešení pro trvalý

Více

Desigo CC Integrovaná platforma pro řízení budov. Siemens AG 2015

Desigo CC Integrovaná platforma pro řízení budov. Siemens AG 2015 Integrovaná platforma pro řízení budov Siemens AG 2015 Budoucnost řízení budov Blízká budoucnost budov Připravenost pro připojení Smart-grid Chytrost a plná integrace EU Směrnice pro energetickou náročnost

Více

Jak vidí ukládání energie FitCraft Energy s.r.o.

Jak vidí ukládání energie FitCraft Energy s.r.o. Jak vidí ukládání energie FitCraft Energy s.r.o. 8. 10. 2015 Martin Dorazil Vedoucí výzkumu a vývoje Ing. Miroslav Šafár Jednatel Miroslav Hanzelka Konzultant Miiroslav Hanzelka 2015 Agenda Úvod Potřeba

Více

ELVAC systémy pro energetiku

ELVAC systémy pro energetiku ELVAC systémy pro energetiku ELVAC vývoj pro energetický sektor Rok 1998 MCS systém pro řízení v rozvodnách Od 1998 do současnosti instalace systému MCS ve více než 130 rozvodnách ELVAC vývoj pro energetický

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Elektromobilita nejsou jen vozidla na elektřinu

Elektromobilita nejsou jen vozidla na elektřinu Elektromobilita nejsou jen vozidla na elektřinu Ing. Jan Vurm Siemens, s.r.o. Inteligence procesní infrastruktury 20.9.2012 Siemens 2012 IC MOL základ pro individuální dopravu šetrnou k životnímu prostředí

Více

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI internetové centrum pro energetické řízení Program energetického managementu a monitoringu Úvod Náklady na paliva, energii a vodu se stávají

Více

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL Synchronní měření Podpora pro Smart Grids AIS spol. s r.o. Brno WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL Profil společnosti AIS spol. s r.o.: Společnost AIS byla založena v roce 1990. Zaměstnanci společnosti

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Užití kamerových systémů ve městech a obcích. Přednášející: Petr Kellner Abbas, a.s.

Užití kamerových systémů ve městech a obcích. Přednášející: Petr Kellner Abbas, a.s. Užití kamerových systémů ve městech a obcích Přednášející: Petr Kellner Abbas, a.s. Představení společnosti ČDTelematika Dodavatel kompletní nabídky ICT produktů a služeb Provoz a servis Infrastruktury

Více

Rotační šroubové kompresory RMF 110-132 - 160 kw

Rotační šroubové kompresory RMF 110-132 - 160 kw Rotační šroubové kompresory RMF 110-132 - 160 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Rotační šroubové kompresory RMF vysoký výkon vysoká spolehlivost snadná údržba to vše je výsledkem desetiletí zkušeností s vývojem

Více

Průhonice 2009 Energetika. Miroslav Kocur

Průhonice 2009 Energetika. Miroslav Kocur Průhonice 2009 Energetika Miroslav Kocur Kompaktní RTU jednotky Jednoduchá konstrukce Minimální rozměry Nízká cena Omezený počet integrovaných IO Pro rozšíření nutno použít externí moduly Modulární RTU

Více

Drain Back Systemy. Made in Germany

Drain Back Systemy. Made in Germany Drain Back Systemy Made in Germany Špičková technologie Made in Germany Kromě vysoce výkonných plochých kolektorů vyrábí společnost STI produkt nazvaný Drain Back Systemy. Dlouholeté zkušenosti z oblasti

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

Rotační šroubové kompresory. RMF 110-132 - 160 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE

Rotační šroubové kompresory. RMF 110-132 - 160 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Rotační šroubové kompresory RMF - - kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Rotační šroubové kompresory RMF vysoký výkon vysoká spolehlivost snadná údržba to vše je výsledkem desetiletí zkušeností s vývojem a konstrukcí

Více

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

Inteligentní a energeticky úsporný pohon

Inteligentní a energeticky úsporný pohon Logo spoločnosti - JPG rozlíšenie 200x200 pxl. Názov spoločnosti: Wittmann Battenfeld CZ, spol. s r.o. Komodita:(vypísať slovom) Vstrekovacie lisy a periférne zariadenia Základné informácie o spoločnosti:

Více

ABB chytré osvětlení Veřejné osvětlení trochu jinak

ABB chytré osvětlení Veřejné osvětlení trochu jinak Veřejné osvětlení trochu jinak Slide 1 Úvod V ČR je asi 1,4 milionů svítidel V obcích do 20 000 obyvatel umístěno cca 850 000 světelných míst Jejich provoz a údržba je velice nákladná Náklady na veřejné

Více

Školou k jednoduchosti

Školou k jednoduchosti Školení Lenze Školou k jednoduchosti Je to tak jednoduché. 1 Rozvíjet nápady Chcete postavit nejlepší stroj a máte již první nápady? Potom je s námi zachyťte na papír: od malých inovačních kroků až ke

Více

Acvatix flexibilní, energeticky účinné termické pohony

Acvatix flexibilní, energeticky účinné termické pohony www.siemens.cz/ventily Acvatix flexibilní, energeticky účinné termické pohony Široká řada pohonů a příslušenství pro jednoduchý návrh, úsporu času a bezchybnou instalaci Answers for infrastructure. Termické

Více

Soupravy pro měření útlumu optického vlákna přímou metodou

Soupravy pro měření útlumu optického vlákna přímou metodou Jednosměrné měřicí soupravy: Tyto měřící soupravy měří pouze v jednom směru. Pro měření v druhém směru je nutné přemístění. Výhodou těchto souprav je nízká cena. Schéma zapojení těchto měřicích soustav

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Ušetřete za elektřinu

Ušetřete za elektřinu Ušetřete za elektřinu Poři te si solární balíček od APINU Všeobecný úvod S nabídkou fotovoltaických balíčků SPPEZY, se zaměřil APIN a Schneider Electric na vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Více

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV Představení spoleènosti VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV SMART SOLUTIONS FOR BUSINESS AND TECHNOLOGY SINCE 1990 WWW.ENIKA.CZ Výrobce bezdrátových senzorù a

Více

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače TGZ 2-osé digitální servozesilovače Digitální servozesilovače TGZ TGZ představuje nový koncept měničů pro více-osé aplikace. TGZ v sobě zahrnuje moderní prvky digitálního řízení, jednoduché přednastavené

Více

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Ing. František Mejta Ing. Milan Moravec mejta@egu.cz moravec@egu.cz www.egu.cz Obsah 1. K problémům

Více

Kudy vede cesta k úspěchu M2M. Jaroslav Hrstka Sdělovací technika

Kudy vede cesta k úspěchu M2M. Jaroslav Hrstka Sdělovací technika Kudy vede cesta k úspěchu M2M Jaroslav Hrstka Sdělovací technika 1 Úvod Internet věcí V roce 2020 bude 50 mld. připojených zařízení Z toho bude 12,5 mld. Bude zařízení M2M Z toho 2,5 mld. bude využívat

Více

SIMATIC ET 200SP: ÚSPORA MÍSTA, JEDNODUŠŠÍ PRÁCE, VYŠŠÍ VÝKON

SIMATIC ET 200SP: ÚSPORA MÍSTA, JEDNODUŠŠÍ PRÁCE, VYŠŠÍ VÝKON Nová generace decentrálních periferií SIMATIC ET 200SP: ÚSPORA MÍSTA, JEDNODUŠŠÍ PRÁCE, VYŠŠÍ VÝKON Načtěte QR kód pomocí svého mobilního telefonu. www.siemens.cz/et200sp Automatizace s vyšší efektivitou

Více

LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ.

LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ. LUKOIL LUBRICANTS MAZIVA LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ. Pravidelné laboratorní kontroly a kompetentní vývojové

Více

Global Concepts for Local Markets. Tisková konference. Praha, 18. září 2012

Global Concepts for Local Markets. Tisková konference. Praha, 18. září 2012 Global Concepts for Local Markets Tisková konference Praha, 18. září 2012 Kdo jsme: Kolem 80 zaměstnanců společnosti Mesago se ročně angažuje v momentálně 21 akcích s výrazně více než 2 500 vystavovateli

Více

EGE, spol. s r.o. je tradiční český výrobce speciálních zařízení pro energetický průmysl, zejména zapouzdřených vodičů, zhášecích tlumivek a

EGE, spol. s r.o. je tradiční český výrobce speciálních zařízení pro energetický průmysl, zejména zapouzdřených vodičů, zhášecích tlumivek a EGE, spol. s r.o. je tradiční český výrobce speciálních zařízení pro energetický průmysl, zejména zapouzdřených vodičů, zhášecích tlumivek a stožárových konstrukcí. EGE ke všem svým výrobkům zajišťuje

Více

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector.

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. LEHKÉ A JEDNODUCHÉ Je vašim cílem udržení stálé teploty na dlouhé vzdálenosti s maximálním užitečným zatížením a minimálním prostojem? Jednotka Vector 1350 v sobě

Více

Technické informace pro montáž a provoz. Technické informace pro montáž a provoz. econtrol - Inteligentní komunikace pro bytové stanice.

Technické informace pro montáž a provoz. Technické informace pro montáž a provoz. econtrol - Inteligentní komunikace pro bytové stanice. Technické informace pro montáž a provoz econtrol - Inteligentní komunikace pro bytové stanice LOGOaktiv Systém umožňující vzdálené řízení, konfiguraci a dohled bytových stanic LOGOaktiv včetně vzdálených

Více

Úspory elektrické energie v osvětlení

Úspory elektrické energie v osvětlení Úspory elektrické energie v osvětlení Ochrana přírody a uvážená spotřeba energie Klíčovým úkolem dneška je najít řešení pro efektivní a zároveň úsporné využití elektrické energie. V tomto chceme být Vaši

Více

SCK. Vzduchové kompresory SCK 41-100

SCK. Vzduchové kompresory SCK 41-100 SCK Vzduchové kompresory SCK 41-100 ALUP Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma ALUP Kompressoren má více než 85 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet taková

Více

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Nouzové volání Telefonie VoIP Platební systém Multimedia Internet Intranet Radio TV.. VISOCALL IP IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Komunikační kanály systému Nouzové přivolání pomoci

Více

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved. NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER xcomfort možnosti použití ovládání chytrým telefonem nebo z tabletu Osvětlení Eaton Vzdálené ovládání a dohled Žaluzie & rolety RF xcomfort Bezpečnostní

Více

Elektroměry Pro rozvodné a přenosové sítě. Elektroměr. Landis+Gyr E850 ZMQ200. Vyšší efektivita založená na vysoké přesnosti a funkcionalitě

Elektroměry Pro rozvodné a přenosové sítě. Elektroměr. Landis+Gyr E850 ZMQ200. Vyšší efektivita založená na vysoké přesnosti a funkcionalitě Elektroměry Pro rozvodné a přenosové sítě Elektroměr Landis+Gyr E850 ZMQ200 Vyšší efektivita založená na vysoké přesnosti a funkcionalitě Elektroměr Landis+Gyr E850 (ZMQ200) je naším nejnovějším elektroměrem

Více

Řešení průmyslové automatizace Industry 4.0

Řešení průmyslové automatizace Industry 4.0 Řešení průmyslové automatizace Industry 4.0 EPLAN je součástí mezinárodní skupiny Friedhelm Loh Group Rittal the system. Faster better everywhere. Celosvětový lídr rozváděčových skříní, klimatizační systémy,

Více

Řada 750 XTR OD STANDARDU K EXTRÉMU EXTRÉM STANDARDEM

Řada 750 XTR OD STANDARDU K EXTRÉMU EXTRÉM STANDARDEM DAS WAGO-I/O-SYSTEM 750 750 XTR Řada 750 XTR extrémně odolný vůči teplotám od 40 C do + 70 C extrémně odolný vůči napětí do 5 kv extrémně odolný vůči vibracím zrychlení až 5g EN 60870-2-1 EN 60068-2-6

Více

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY Středoevropský technologický institut CEIT (Central European Institute of Technology) nabízí nejmodernější, inovativní a vysoce kvalitní řešení pro průmysl, zdravotnictví

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System ČRa spouští jako první telekomunikační operátor v České republice služby pro malé a střední firmy, které požadují kancelářské aplikace, e-mail, sdílený kalendář a kontakty

Více

Průmyslová komunikace. Vladimír Ševčík Siemens

Průmyslová komunikace. Vladimír Ševčík Siemens Průmyslová komunikace Vladimír Ševčík Siemens Použití sběrnic Až 70% úspora místa + 40% úspora nákladů Rozvaděč Rozvaděč Terminal blocks Terminal blocks PROFIBUS Terminla blocks Safety barrier Pohon Instrumentace

Více

MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY

MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY Doc. Ing. Jan Žídek, CSc. Kvalitativní stránka elektřiny dnes hraje čím dál významnější roli. Souvisí to jednak s liberalizací trhu s elektrickou energii a jednak

Více

PILOTNÍ PROJEKTY SKUPINY ČEZ Z OBLASTI SMART GRIDS

PILOTNÍ PROJEKTY SKUPINY ČEZ Z OBLASTI SMART GRIDS PILOTNÍ PROJEKTY SKUPINY ČEZ Z OBLASTI SMART GRIDS 1 V OBLASTI SMART GRIDS REALIZUJEME DVA PILOTNÍ PROJEKTY Smart Metering AMM Implementace 33 tis. kusů Smart Meters Implementace AMM infrastruktury, propojení

Více

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni 26. října 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

Od myšlenek k aplikacím cílená podpora VaV (je nezbytná)

Od myšlenek k aplikacím cílená podpora VaV (je nezbytná) Od myšlenek k aplikacím cílená podpora VaV (je nezbytná) Rut Bízková předsedkyně TA ČR Konference KE VŠB, Rožnov pod Radhoštěm 9. 9. 2015 Nové společenské výzvy Industry 4.0 a příští výrobní revoluce Industry

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Zlepšete bezpečnost a komunikaci ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích IP vnitřní a venkovní video interkomy a IP paging systémy

Zlepšete bezpečnost a komunikaci ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích IP vnitřní a venkovní video interkomy a IP paging systémy Zlepšete bezpečnost a komunikaci ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích IP vnitřní a venkovní video interkomy a IP paging systémy HIP video interkomy a IP paging systémy společnosti 2N umožní zvýšit

Více