NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11"

Transkript

1 GESTRA Steam Systems NRG NRG NRG Návod k obsluze Hladinová elektroda NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11

2 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyn...4 Nebezpečí...4 Pozor...4 DGRL...4 ATEX (prostředí s nebezpečím výbuchu)...4 Vysvětlivky Obsah balení Popis systému...5 Funkce...5 Systémové prvky...5 Konstrukční provedení...6 Technické údaje NRG 16-11, NRG 17-11, NRG Odolnost proti korozi...7 Provedení...7 Typový štítek / Označení...7 Rozměry...8 Konstrukce NRG Popis jednotlivých částí...11 Funkční prvky NRG Popis jednotlivých částí...11 Montáž NRG , krok NRG , krok Pozor...12 Upozornění...13 Nářadí...13 Příklady montáže...14 Popis jednotlivých částí...15

3 Obsah Pokračování Elektrické připojení Strana NRG Schéma zapojení...16 Tabulka napětí...17 Upozornění...17 Nářadí...17 Uvedení do provozu Zkouška elektrického zapojení...17 Připojení síťového napětí...17 Provoz Snímač výšky hladiny vody...18 Upozornění...18 Poruchy funkce provozu Seznam chybových hlášení poruch b hem provozu...18 Odstavení z provozu Nebezpečí...19 Likvidace přístroje...19 Příloha Prohlášení o shodě

4 Důležité pokyny Rozsah použití Hladinové elektrody NRG 16-11, NRG a NRG se smí používat pouze ve spojení s hladinovým snímačem NRS 1-7 jako snímače kontroly minimální hladiny vody. Bezpečnostní pokyn Montáž a uvedení přístroje do provozu smějí provádět jen způsobilé a zaškolené osoby. Práce související s údržbou a opětné nastavování smí provádět jen pověření pracovníci, kteří absolvovali speciální zaškolení. DGRL Nebezpečí Při uvolnění elektrody může dojít k úniku páry nebo horké vody! Nebezpečí těžkých úrazů elektrickým proudem! Hladinovou elektrodu demontujte pouze při nulovém tlaku kotle! Elektrody jsou během provozu horké! Nebezpečí těžkých popálenin na rukou a pažích! Montážní a demontážní práce provádějte pouze ve studeném stavu! Pozor Na typovém štítku přístroje jsou uvedeny technické vlastnosti přístroje. Přístroj bez specifikačního typového štítku nesmí být uveden do provozu a provozován! Přístroje vyhovují požadavkům normy pro tlaková zařízení 97/23/EG. Používají se pro skupiny kapalin 1 a 2. Jsou označeny CE značením s vyjímkou přístrojů na něž se vztahuje čl ATEX (prostředí s nebezpečím výbuchu) Přístroje jsou jednoduché elektrické provozní prostředky podle DIN EN odst. 5.4 a mohou být použity jen v souladu se směrnicí týkající se ochrany proti výbuchu 94/9/ES a to v prostředí se stupněm výbušnosti 1, 2 (1999/92/EG). Přístroje nemají žádné označení Ex. Cejchování Zenerových prahů je potvrzeno zvláštním atestem. Vysvětlivky 4 Obsah balení NRG hladinová elektroda NRG 16-11, PN 40 1 těsnící kroužek 27x32, Form D, DIN 7603, , leskle vyžíhaný 1 kroužek se stavěcím šroubem se zářezem (pro zvětšení měřící plochy) 1 pojistný kroužek (na vyžádání) 1 návod k obsluze

5 Vysvětlivky Pokračování Obsah balení NRG hladinová elektroda NRG 17-11, PN 63 1 těsnící kroužek 27x32, Form D, DIN 7603, leskle vyžíhaný 1 kroužek se stavěcím šroubem se zářezem (pro zvětšení měřící plochy) 1 pojistný kroužek (na vyžádóní) 1 návod k obsluze NRG hladinová elektroda NRG 19-11, PN těsnící kroužek 27x32, Form D, DIN 7603, leskle vyžíhaný 1 kroužek se stavěcím šroubem se zářezem (pro zvětšení měřící plochy) 1 pojistný kroužek (na vyžádóní) 1 návod k obsluze Popis systému Hladinová elektroda NRG 1-11 kontroluje minimální stav vody u parních zařízení konduktivní měřící metodou. Hladinová elektroda NRG 1-11 v elektricky vodivém prostředí může signalizovat maximálně jednu hodnotu stavu hladiny: Signalizace nedostatek vody Hladinová sonda NRG 1-11 pracuje ve spojení s hladinovým spínačem NRS 1-7 jako snímač stavu hladiny vody zvláštní konstrukce s vlastním periodickým testem. Používá se u parních a horkovodních zařízení dle TRD 604, listu 1 a listu 2 (24/72 ho provoz), jakož i dle norem EN a EN Elektrické zařízení odpovídá technickým normám pro zabezpečení proudových okruhů DIN VDE Funkce Snímač stavu hladiny vody je kombinace přístrojů sestávající z hladinové elektrody NRG 1-1 a GESTRA hladinového spínače NRS 1-7. Hladinová elektroda se skládá ze dvou soustředně uspořádaných elektrod (měřící a kompenzační elektrody) Obě elektrody jsou izolovány zvláštním těsnícím kroužkem. Snímač hladiny vody pracuje podle konduktivního měřícího principu. Předpokladem k tomu je elektrická vodivost vody. V bezporuchovém běžném provozu je hladinová elektroda ponořena a není signalizována minimální hladina- nedostatek vody. Minimální hladina je signalizována v případě, pokud je elektroda vynořena z vody kotle déle než 3 sekundy. Signalizace minimální hladiny sepne, pokud je elektroda netěsná a voda vnikne do tělesa elektrody. Při každé signalizaci je třeba nejdříve zkontrolovat stav vody na vodoznaku parního kotle. Kombinace hladinové sondy NRG 1-11 s hladinovým spínačem NRS 1-7 zajišťuje dle TRD 604 bezpečnost prvé chyby. Systémové prvky NRS 1-7 Hladinový spínač NRS 1-7. Dvoukanálový redundantní omezovač s vlastním samočinným testem dle DIN VDE

6 Vysvětlivky Pokračování Konstrukční provedení NRG : Provedení se závitem G ¾, ISO Viz obr. 3, obr 4 Technické údaje NRG 16-11, NRG 17-11, NRG Označení dílů TÜV-WB EG B Provozní tlak NRG 16-11: 32 bar při 238 C NRG 17-11: 60 bar při 275 C NRG 19-11: 100 bar při 311 C Mechanické připojení Závit G ¾, ISO Materiály Stopka X6CrNiMoTi Měřící elektroda , X5CrNiMo Izolace elektrody Gylon Připojovací hlava Polyamid (PA) Montážní délky 500 mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm Zelenova konstanta C 0,13 cm 1 se zvětšením měřících ploch 0,3 cm 1 bez zvětšení měřících ploch Reakční citlivost 10 μs/cm při 25 C, C = 0,3 cm 1 0,5 μs/cm při 25 C, C = 0,13 cm 1 Připojení Čtyřpólová zástrčka, kabelové šroubení M 16 (PG 9) Typ ochrany IP 65 dle EN Přípustná teplota okolí Max. 70 C Hmotnost Cca 1,1 kg 6 Gylon je registrovaná obchodní známka firmy Garlock Sealing Technologies, Palmyra NY, USA.

7 Technické údaje Pokračování Odolnost proti korozi Při použití v souladu s určením není bezpečnost přístroje ovlivněna důsledky koroze. Provedení Těleso není určeno pro míjivé namáhání. Svary a příruby jsou spočítány na ohyb. Návrh rozměrů a přídavky na korozi jsou provedeny v souladu se současnými technickými normami. Typový štítek / Označení Označení přístroje Obr. 1 Obr. 2 7

8 Technické údaje Pokračování Rozměry Obr NRG se zvětšením měřící plochy Obr. 4 NRG 17-11, NRG bez zvětšení měřící plochy 8

9 Konstrukce NRG S A B I J C D H G E Obr. 5 F Obr G¾, ISO N 8 N 10 0,5 Obr. 7 Obr. 8 9

10 Funkční prvky NRG K L R M Q N O P Obr. 9 10

11 Konstrukce / Funkční prvky Popis jednotlivých částí A Hrot elektrody B Otvor C Pojišťovací pružina D Prodloužení elektrody E Kroužek (zvětšení měřící plochy) F Pojistný kroužek G Stavěcí šroub se zářezem H Těsnící kroužek 27 x 32, Form D, DIN 7603, , leskle vyžíhaný I Těsnící sedlo J Závit elektrody K Šroub M 4 L Víko-kryt M Horní část zástrčky N Připojovací destička O Těsnící kroužek P Kontaktní destička hladinové elektrody Q Kabelové šroubení M 16 (PG 9) R Tahové odlehčení S Tepelná izolace stavby, d = 20 mm (vně tepelné izolace parního kotle) 11

12 Montáž NRG , krok 1 1. Našroubujte prodlouženou část elektrody D na hrot elektrody A (viz obr. 5). 2. Stanovte požadovanou délku elektrody. Pozor na minimální délku elektrody. 3. Požadovanou délku označte na nástavci elektrody D. 4. Nástavec elektrody D vyšroubujte z hrotu elektrody A a zkraťte dle označení. 5. Po vizuelní kontrole zašroubujte nástavec elektrody D pevně do hrotu elektrody A. Pojistnou pružinu C na nástavci elektrody D nasuňte až zapadne do otvoru B. 6. Kroužek E nasuňte na nástavec elektrody tak, aby prodloužení přesáhlo o 2 mm spodní část kroužku. V této poloze kroužek upevněte stavěcím šroubem se zářezem G. Přiloženou pojistný kroužek F stlačte zespodu proti kroužku E elektrody. NRG , krok 2 1. Zkontrolujte těsnící plochy obr Přiložený těsnící kroužek H položte na těsnící sedlo I elektrody. obr Závit elektrody J potřete malým množstvím silikonového tuku. 4. Hladinovou elektrodu našroubujte na závitový návarek nebo přírubové víko a pomocí klíče č. 36 pevně utáhněte. Utahovací moment ve studeném stavu činí 160 Nm. Pozor Těsnící plochy příruby musí být dle obr. 8 technicky dokonale opracovány! Pro použití u vysokotlakých zařízení použijte pouze příruby GESTRA PN160! Měřící elektrody při montáži neohýbejte! Používejte pouze přiložený těsnící kroužek 27 x 32, Form D, DIN 7603, , leskle vyžíhaný! Těleso elektrody nezabudovávejte do tepelné izolace kotle! Závit elektrody nesmí být utěsněn konopím nebo PTFE páskou! Závit elektrody nesmí být natřen vodivou mastí nebo tukem! Elektrická povrchová vzdálenost 14 mm mezi elektrodou a materiálem (přírubou, stěnou nádrže) nesmí být podkročena! Obr. 10, obr. 11, obr. 12. obr. 13 Dodržujte minimální vzdálenost při montáži elektrody! 12

13 Montáž Pokračování Upozornění Kombinace dvou snímačů výšky vodní hladiny na jednom návarku není dle norem TRD možná! Zkouška hrdla kotle s připojovací přírubou musí být provedena v rámci zkoušek kotle. Na straně 14 jsou uvedeny tři příklady montáže elektrody. Úhel sklonu elektrody smí být maximálně 45 C, délka elektrodové tyče je při montáži pod úhlem maximálně 1000 mm. Viz obr. 11 Při montáži ve volném prostoru musí mít hladinová elektroda ochranné víko GESTRA. Nářadí Otevřený klíč SW 13 Otevřený klíč SW 36 Rýsovací jehla Oblouková pila Plochý pilník, sek 2 13

14 Montáž Pokračování Příklady montáže G ¾ DN max Obr Obr G ¾ 1 G ¾ G ¾ DN DN ,5 24, DN 20 ME Obr Obr. 13 DN 20 14

15 Montáž Pokračování Popis jednotlivých částí 1 Příruba PN 40, PN 63, PN 160, DN 50, DIN Příruba PN 40, PN 63, PN 160, DN 100, DIN Provedení zkoušky návarků s přírubou v rámci zkoušky kotle 3 Vyrovnávací otvory (otvory provést co nejblíže stěny kotle) 4 Snímač maximální výšky hladiny vody 5 Elektrodová tyč d = 8 mm 6 Ochranná trubka DN 80 7 Ochranná trubka DN Vzdálenost elektrod 14 mm 9 Snímač minimální výšky hladiny vody 0 Redukce DIN , K-88,9 x 3,2-42,4 x 2,6 W Elektrické připojení NRG Přívod elektrod si vyžaduje odstíněný, čtyřžilový kabel např. I-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 nebo LIYCY 4 x 0,5 mm 2. Při vodivosti od 10 μs/cm délka max. 100m. Při vodivosti od 0,5 μs/cm délka max. 30m. Při vodivosti od 0,5 μs/cm délka max. 15m a použití URN 1 (24 V stř.). 1. Uvolněte šrouby K, viz obr Vytáhněte připojovací hlavici z hladinové elektrody, položte gumovou podložku O na kontaktní destičku P. 3. Sejměte kryt L. 4. Sejměte připojovací destičku N z horního dílu M. Horní díl zástrčky může být o 90 pootočen. 5. Demontujte kabelové šroubení Q a tahové odlehčení R z horní konektoru - zástrčky. 6. Protáhněte kabel skrz kabelové šroubení Q a horní díl konektoru M a zapojte svorkovnice dle schématu zapojení. 7. Připojovací destičku N zatlačte do horního dílu konektoru-zástrčky M, narovnejte kabel. 8. Upevněte kabel s tahovým odlehčením R a kabelové šroubení Q. 9. Nasaďte kryt L a prostrčte šrouby K. 10. Nasaďte horní díl zástrčky hladinové elektrody a utáhněte šrouby K. 15

16 Elektrické připojení Pokračování Schéma zapojení Obr. 14 Obr. 15 Toto schéma zapojení platí pouze pro Francii! 16

17 Elektrické připojení Pokračování Tabulka napětí Dle tabulky napětí si můžete přezkoušet, zda je hladinová elektroda ponořena nebo je hlášena porucha. Zkontrolujte si schéma zapojení NRS 1-7, obr. 14, obr. 15. U 1-2 U 1- U 2- ponořena vynořena Porucha (ponořena/alarm) 10 V eff 0,5 µs/cm, C=0,13 cm -1 2 V eff 10 µs/cm, C=0,3 cm -1 < U U 1-2 U 2 1- Upozornění Vlastní test hladinového spínače NRS 1-7 značně redukuje U 1-2 každých 40 s, případně až na 0 V! Nářadí Křížový šroubovák, velikost 1 Plochý šroubovák velikost 2,5, plně izolovaný dle DIN VDE Otevřený klíč SW 18 (19) Uvedení do provozu Zkouška elektrického zapojení Zkontrolujte, zda je hladinová sonda NRG 1-11 spojen s příslušným hladinovým spínačem NRS 1-7 dle schématu zapojení na obr. 14 a obr. 15. Připojení síťového napětí Zapojte síťové napětí pro spínač NRS

18 Provoz Snímač výšky hladiny vody Provoz spolu s ovládacím přístrojem NRS 1-7 v horkovodních a parních zařízeních podle směrnice TRD 401, TRD 602, TRD 604, EN 12952, EN nebo příslušných národních směrnic. Upozornění Poruchové funkce při uvedení do provozu je možno analyzovat a odstranit pomocí kapitoly Poruchy funkcí provozu str.18 Poruchy funkce provozu Seznam chybových hlášení poruch b hem provozu Elektroda je ponořena alarm minimální výšky hladiny Závada: Síťové napětí hladinového spínače není připojeno. Odstranění: Připojte síťové napětí. Zapojte elektrody dle schématu zapojení. Závada: Elektrodové tyče mají rozměrový dotek. Odstranění: Zkontrolujte montážní délky a změňte. Závada: Vnitřní těsnění elektrodových tyčí je poškozené. Odstranění: Vyměňte hladinovou elektrodu. Dosažení minimálního množství vody signalizace nefunguje Závada: Těleso elektrody nemá spojení s nádrží. Odstranění: Očistěte těsnící plochy a nasaďte kovový kroužek 27 x 32, Form D, DIN 7603, , leskle vyžínaný. Závit elektrody nesmí být utěsněn konopím nebo PTFE páskou! Závada: Na ochranné trubce chybí vyrovnávací otvor, je ucpaný nebo zahlcený. Odstranění: Zkontrolujte ochrannou trubku. Závada: Uzavírací ventily na měřící láhvi jsou uzavřeny. Odstranění: Otevřete uzavírací ventily. V případě výskytu poruch nebo chyb, které nelze odstranit pomocí tohoto návodu, obraťte se prosím na naše technické zákaznické služby. 18

19 Odstavení z provozu Nebezpečí Nebezpečí těžkých popálenin a opařenin po celém těle! Před demontáží hladinové elektrody musí být nádrž nebo měřící láhev (o bar) a teplota okolí 20 C! Likvidace přístroje Demontujte hladinový elektroda a odpady roztřiďte podle druhu materiálu. Elektročásti (platina) patří do zvláštního odpadu. Při likvidaci hladinového elektroda je nutno dodržet předpisy pro odpady. Příloha Prohlášení o shodě Prohlašujeme tímto, že přístroj NRG 16-11, NRG a NRG vyhovuje následujícím evropským směrnicím: Směrnice pro nízké napětí 73/23/EWG, F 93/6 EMW Směrnice 89/336/EWG, F 93/68/EWG Směrnice ochrany proti výbuchu 94/9/EG ze dne NSP Norma EN Směrnice pro tlaková zařízení 97/23/ES ze dne , pokud se na přístroje nevztahuje výjimka podle článku 3.3. Metody použité při vyhodnocení shody: Příloha III, modul B a D, kontrola pověřeným střediskem Při provedení změny přístroje, která námi nebyla odsouhlasena, ztrácí toto prohlášení svou platnost. Bremen, dne 20. února 2004 GESTRA AG Dipl.-Ing. Uwe Bledschun Vedoucí konstrukce Dipl.-Ing. Lars Bohl Pověřený zástupce pro kvalitu 19

20 Zastoupení: G-Team GmbH Cerveny mlyn CZ Plzen-Vochov Tel.: , Fax: GESTRA AG P. O. Box , D Bremen Münchener Str. 77, D Bremen Telephone +49 (0) Fax +49 (0) Internet /506csa 2004 GESTRA AG Bremen Printed in Germany 20

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Obrázek 1: Ventil typu 3241 s pohonem typu 3271 a s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8015 CS Vydáno v září 2009 Obsah Obsah Strana 1

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20

Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz

Více

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Návod k obsluze a instalaci TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 990, fax: 326 370 980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod 4610 CZ 1 Torzně pružné typy spojek, bez ochrany proti protočení PKZ, PKD, PKA, a jejich kombinace. Typ PKZ V souladu s Normou 4//EC (ATEX 5) pro vrtané, nevrtané spojky a spojky s předvrtanou dírou. Typ

Více

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ GRAF VOLNÉHO CHLÓRU A REDOXPOTENCIONÁLU (ph) (ppm) SMĚRNICE OEEZ č. 2002/96/ES A JEJÍ ZMĚNA SMĚRNICÍ č. 2003/108/ES O ODPADNÍCH

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu 2004/08 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Všeobecné bezpečnostní

Více

BTO 5 IN/UP BTO 10 IN/UP

BTO 5 IN/UP BTO 10 IN/UP Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY BTO 5 IN/UP BTO 10 IN/UP Druţstevní závody Draţice strojírna s.r.o. Draţice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 990, fax: 326 370 980 www.dzd.cz

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

ROTEX Provozní/montážní návod AFN, BFN, CF, CFN, DF a DFN ROTEX

ROTEX Provozní/montážní návod AFN, BFN, CF, CFN, DF a DFN ROTEX 401 CZ 1 z Torzně pružné spojky čelisťového typu v provedení AFN, BFN, CF, CFN, DF, DFN a jejich kombinace podle směrnice 94/9/EG (ATEX 95) pro konečně vyvrtané jakož i předvrtané/nevrtané spojky Konstrukční

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

PK 6, 8, 10 DAKON NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO TEPLOVODNÍHO PODOKENNÍHO KOTLE DAKON

PK 6, 8, 10 DAKON NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO TEPLOVODNÍHO PODOKENNÍHO KOTLE DAKON DAKON NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO TEPLOVODNÍHO PODOKENNÍHO KOTLE DAKON PK 6, 8, 10 Výrobce: DAKON NOVA, s.r.o., 794 01 Krnov, Ve Vrbině 3 OBSAH: 1. Všeobecný popis...str. 2 2. Funkce

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 16/11 v Výrobek: Krbová kamna na dřevo Typové označení: Golemek 16/11 ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Interiérový kotel VERNER 16/11, krbová

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20

Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20 Technická informace TI 364F/cs/06.03 Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20 Limitní hladinový spínač pro kapaliny Rozsah použití je limitní hladinový spínač pro všechny druhy kapalin a používá se v

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

D4F. Nejmenší z doposud vyráběných. koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení. Malý bezpečnostní koncový spínač

D4F. Nejmenší z doposud vyráběných. koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení. Malý bezpečnostní koncový spínač Malý bezpečnostní koncový spínač D4F Nejmenší z doposud vyráběných bezpečnostních koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení Zmenšení rozměrů až na 1/4 velikosti předcházejícího

Více