Základy anesteziologie a resuscitační péče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy anesteziologie a resuscitační péče"

Transkript

1 Základy anesteziologie a resuscitační péče doc. MUDr. Jan Pachl, CSc. Klinika anesteziologie a resuscitace Univerzita Karlova,3.lékařská fakulta Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

2 ÚVOD Učební texty zaměřené na problematiku anesteziologie a resuscitační péče péče dospělých i dětí jsou podloženy jak zkušeností autorského kolektivu, tak i profilem léčebně preventivní péče zajišťované Klinikou anesteziologie a resuscitace UK,3.LF ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Učební texty jsou rozděleny do pěti částí : historie oboru, anesteziologie, resuscitační péče, léčby bolesti a neodkladné péče přednemocniční. Nerozsáhlejší kapitola resuscitační péče je dělena do dvou hlavních částí : metody a nejvýznamnější klinické jednotky. Kromě standardního profilu, obsahují texty kapitolu věnované problematice závislostí v rozsahu větším, než přísluší oboru AR. Pro společenskou důležitost této problematiky byla tato část ponechána v rozsahu zasahujícím významně i do oblasti psychiatrie. Kapitola fyzikálních základů je věnována především principům pohybu plynů a je textem podpůrným. Je dokladem konkrétní spolupráce mezi pražskými vysokými školami. Část věnovaná přednemocniční neodkladné péči je důležitou informací o základní problematice oboru urgentní medicíny, která ve své nemocniční části bezprosředně navazuje na péči resuscitační. Řada informací má postgraduální charakter. Domnívám se však, že informace v oblasti pregraduální a postgraduální by se svým profilem neměly příliš lišit a diference by měla být pouze v hloubce poznání a praktické zkušenosti. Důležité je, že texty vycházejí v době, kdy do nich bylo možné zapracovat i nejpodstatnější změny v nových doporučení pro neodkladnou resuscitaci z roku Chtěl bych také upozornit na to, že svým profilem učební text nepokrývá celé spektrum oboru a dotýká se pouze hlavních problémů. Obsahuje v základním spektru i vybranou problematiku dětskou. Ta je zařazena do jednotlivých kapitol jako součást celého textu nebo je v nosných problémech začleněna jako část samostatná.. Věřím, že tyto texty budou dobrým základem pro výuku anesteziologie a neodkladné péči na Univerzitě Karlově. Za cenné rady a připomínky bych chtěl poděkovat Prof. MUDr Jaroslavu Počtovi,CSc., doc. MUDr Zdenkovi Ehlerovi,CSc a MUDr Janu Šturmovi,CSc.. Jan Pachl 2

3 Jednotlivé části připravili nebo na nich spolupracovali : Historie anesteziologie a resuscitační péče Jan Šturma Jan Pachl Základy anesteziologie Jan Šturma Karel Roubík Jan Pachl Resuscitační péče Jan Pachl Eva Šimánková Michal Kolář Bohumil Bakalář Darina Stančíková Aleš Březina Bolest a základy její léčby Jiří Málek Přednemocniční neodkladná péče Jiří Knor 3

4 Obsah I. Historie anesteziologie a resuscitační péče 1.1 Historie anesteziologie v měřítku celosvětovém a v českomoravském regionu 1.2 Moderní anesteziologická péče v pražské Vinohradské nemocnici II. Základy anesteziologie II -1 Fyzika plynů a výpočty v anesteziologii a resuscitační péči 1.1 Veličiny charakterizující plyn Převod mezi objemem plynu a látkovým množstvím Převod mezi hmotností a látkovým množstvím Převod mezi objemem a hmotností Vyjadřování složení plynných směsí Vyjádření tlaku plynu, parciální tlak Stavové veličiny a stavová rovnice plynu 1.2 Jevy při styku plynu s kapalinou 4

5 1.2.1 Vypařování, vlastnosti vlhkého vzduchu Teplo při fázových změnách 1.3 Mechanika tekutin v anesteziologii a resuscitační péči Statistická mechanika tekutin Dynamická mechanika tekutin II 2 Anesteziologie 2.1 Koncepce oboru Anesteziologie a resuscitace,základní terminologie 2.2 Anestezie celková Inhalační celková anestezie Nitrožilní celková anestezie Anestezie nitrosvalová, rektální a perorální Svalová relaxancia Anestetický přístroj Jednocestný systém a dýchací okruh Současné možnosti zajištění průchodnosti cest dýchacích Intubační techniky Vedení celkové anestezie Předoperačního vyšetření, operační riziko Premedikace Úvod do celkové anestezie Vedení celkové anestezie a její ukončení, pooperační péče 2.3 Místní anestezie 2.4 Kombinovaná anestezie 5

6 III. Resuscitační péče III-1 Naléhavé diagnostické a léčebné postupy 1.1 Kardiopulmonální resuscitace ( KPR) Definice, řetězec přežití, dělení KPR na jednotlivé fáze Hodnocení základních životních funkcí Základní neodkladná resuscitace Uvolnění dýchacích cest Podpora dýchání Podpora oběhu Rozšířená kardiopulmonální resuscitace Zajištění volných dýchacích cest s pomůckami Podpora dýchání s pomůckami Podpora oběhu s pomůckami Zajištění nitrožilní linky a farmakoterapie Identifikace rytmu, antiarytmická léčba na základě E KG analýzy Diferenciální diagnostika Kardiopulmonální resuscitace dětí Speciální problematika KPR novorozenců Neodkladná resuscitace v těhotenství Postupy KPR v některých specifických situacích 1.2 Kardiovaskulární systém Kanylace periferního žilního systému Centrální žilní kanylace Technika centrální žilní kanylace Další postup po úspěšné punkci centrální žily Komplikace centrálních žilních kanylací 6

7 Centrální žilní kanylace u dětí Preparace periferní žíly Intraoseální kanylace Katetrizace arterie pulmonalis, zavedení Swan Ganzova katetru Kanylace tepny Měření tlaků v kardiovaskulárním systému Punkce perikardu Oximetrie a pulsní oximetrie 2.10 Další metody zaměřené na problematiku kardiovaskulárního systému 1.3 Dýchací systém Poloha spáče, stabilizovaná poloha na boku Zavedení ústního a nosního vzduchovodu Tracheální intubace Tracheostomie Cricothyreoidotomie a perkutánní dilatační cricothyroidotomie Punkce hrudníku, hrudní drenáž Fibroskopická bronchoskopie Kapnometrie Kyslíková terapie Umělá plicní ventilace Typ (průběh) řízeného dechu Základní ventilační režimy Techniky zlepšující výměnu plynů Nastavení parametrů ventilátoru Technická charakteristika ventilátoru Nežádoucí účinky umělé plicní ventilace Náhlé příhody v průběhu umělé plicní ventilace Odvykání od ventilátoru 1.4 Gastrointestinální systém Zavedení žaludeční sondy 7

8 1.4.2 Výplach žaludku Zavedení Sengstaken Blakemoreovi sondy 1.5 Přístup do močových cest Katetrizace močového měchýře Metody náhrady ledvinných funkcí,metody eliminační Kontinuální venovenózní hemodiafiltrace Hemoperfuze Plasmafereza 1.6 Centrální nervový systém Lumbální punkce Zajištění vstupu k měření nitrolebního tlaku, multimodální monitorování mozku Spektroskopie pomocí záření blízkému infračervenému světlu (near infrared spectroscopy NIRS) Jugulární oximetrie 1.7 Metabolické monitorování III 2 Orgánové a systémové poruchy funkce v resuscitační péči 2.1 Závažné postižení dýchacího systému, selhání respirace Některé anatomické a fyziologické údaje Pojmy, veličiny a vztahy spojené s umělou plicní ventilací Dělení respiračního selhání Selhání oxigenace - nejčastější příčiny hypoxemie Selhání ventilace Některé klinické jednotky vyžadující specifický přístup v nastavení ventilační podpory. 8

9 Obstrukce horních dýchacích cest Akutní syndrom dechové tísně (ARDS) Status asthmaticus Obstrukční choroba bronchopulmonální Specifická problematika dětského věku Umělá plicní ventilace u dětí Nozologické jednotky spojené nejčastěji s rozvojem respirační nedostatečnosti u dětí 2.2 Oběhová nedostatečnost a poruchy regulace oběhu Fyziologické základy patofyziologické poznámky Šok, oběhová nedostatečnost Klasifikace šoku Kardiogenní šok Distributivní šok Šok hypovolemický Šok obstrukční Inokonstrikční a inodilatační léčba Antiarytmika a základy léčby závažných poruch rytmu Fyziologické poznámky Arytmie z poruchy tvorby vzruchu a arytmie z poruch vedení vzruchu Základní dělení antiarytmik Nejčastěji užívaná antiarytmika v léčbě arytmií srdečních Hypertenzní krize Oběhové selhání u dětí 2.3 Neurointenzivní péče Fyziologické a patofyziologické poznámky Monitorování v neurointenzivní péči Léčebné postupy při edému mozku Charakteristika mozkových postižení 9

10 2.3.5 Specifika dětského věku Křečové stavy 2.4 Metabolická odpověď organismu na zátěž Výživa kriticky nemocných Metabolická odpověď organismu na zátěž Zajištění přívodu energie Nutriční substráty parenterální a enterální výživy Přívod vody, elektrolytů, vitamínů a stopových prvků Doporučení pro dětské věkové kategorie 2.5 Poruchy vodní a elektrolytové rovnováhy Základní pojmy Poruchy elektrolytové rovnováhy Sodík Draslík Vápník Fosfor Hořčík Acidobazická rovnováha a její poruchy Význam sledování ABR v intenzivní a resuscitační péči Poruchy acidobazické rovnováhy Poruchy acidobazické rovnováhy u dětí 2.6 Multiorgánové selhání Definice SIRS/sepse Mechanismy SIRS Průběh orgánové dysfunkce Léčebné postupy SIRS Diseminovaná intravaskulární koagulopatie, hemoragická diatéza u kritických stavů. 10

11 2.7 Akutní jaterní selhání Infekční hepatitis Jaterní postižení navozená léky Specifická onemocnění dětského věku 2.8 Akutní renální selhání Akutní renální selhání dospělých Zvláštnosti dětského věku 2.9 Intoxikace Základní dělení, obecné zásady Antidota, část speciální Látky způsobující slzení Dětská problematika 2.10 Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané užíváním psychoaktivních látek Definice jednotlivých poruch, diagnostická kritéria Psychické projevy intoxikací u jednotlivých látek Akutní intoxikace psychoaktivními látkami, somatické projevy, léčba 2.11 Trauma Definice, skórovací systémy Indikace k převozu do traumacentra Třídění traumatizovaných ( triage) označení jednotlivých skupin Příjmové místo traumacentra Některá důležitá doporučení se vztahem k algoritmům péče o traumatizované Hypertermie a hypotermie Traumatologický plán 11

12 2.12 Skórovací systémy v intenzivní péči 2.13 Zahájení či ukončení resuscitační péče, etické aspekty oboru 2.14 Vztah oboru Anesteziologie a resuscitace k transplantačnímu programu IV. Bolest a základy její léčby 1. Úvod 2. Fyziologické a patofyziologické základy 2.1 Periferní mechanismy nocicepce 2.2 Centrální mechanismy nocicepce 2.3 Psychologické faktory 3. Měření bolesti 4. Akutní versus chronická bolest, bolest při maligním onemocnění 5. Terapie bolesti 5.1 Analgetika antipyretika a nesteroidní antiflogistika (NSA) 5.2 Opioidy 5.3 Adjuvantní terapie 5.4 Lokální blokády a stimulace 5.5 Neurolýzy a neurochirurgické postupy 5.6 Fyzikální terapie 5.7 Manuální terapie v léčbě bolesti 12

13 5.8 Radioterapie a chemoterapie u bolestí při maligním onemocnění 5.9 Psychoterapie V. Přednemocniční neodkladná péče 1. Úvod 2. Vymezení pojmu, terminologie 3. Organizace činnosti ZZS, řetězec přežití 4. Výjezdové skupiny ZZS 4.1 Složení výjezdových skupin 4.2 Zdravotnické vybavení výjezdových skupin 5. Hromadné neštěstí 13

14 I. HISTORIE ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITAČNÍ PÉČE 1.1.Historie anesteziologie v měřítku celosvětovém a v českomoravském regionu. Snaha o potlačení bolesti se táhne historií medicíny od jejích prvopočátků. Bolest přiváděla trpící nemocné a zraněné k lékaři a stavěla je před úkol od bolesti jim odpomoci. Odvary z opia a mandragory byly známé již ve starém Egyptě a Sýrii. Hippokrates 400 let př. n.l. prokazatelně užíval opium, aby tlumil bolest u svých pacientů. Italský lékař Theodorik v r doporučoval užívání omamných houbiček nasáklých opiem a mandragorou k tlumení bolesti při chirurgických výkonech.tato praxe přetrvávala i později a vzdor používaným odvarům chirurgické léčení bylo limitováno intenzivní, obtížně ztlumitelnou bolestí. Svou roli nepochybně sehrálo i přesvědčení, že bolest je součástí nemoci, důležitým příznakem, a že nelze proti ní účinně bojovat. Vzdor tomuto přesvědčení je v 16. století učiněna řada závažných medicínských objevů, které později měly zásadní vliv na rozvoj anesteziologie. V r např. Andreas Vesalius popisuje umělé dýchání trubicí zavedenou do trachey zvířat a také popisuje u zvířet fibrilaci srdečních komor. Valerius Cordus (1546) syntetizuje éter oleum vitreolum dulce. Již za rok po tomto objevu Paracelsus (1547) popisuje analgetické účinky éteru. Trvá však dalších 300 let, než je éter uveden do klinické praxe. Severino (1646) popisuje analgetické účinky chladu, který je později využíván jako anestetický prostředek ( chladová anestezie kryoanestezie např. v napoleonských válkách - Larey). Objevy základních medicinálních plynů užívaných v anestezii jsou spojeny se jménem Joseph Priestley ( ) a datují se lety 1773 (oxid dusný), 1774 (kyslík pojmenovaný Lavoisierem). Anestetické vlastnosti oxidu dusného popsal Humphry Davy v r Chloroform byl objeven nezávisle na sobě v r Liebigem (Darmstadt), Soubeiranem (Paříž), Guthriem (Amerika). Základní kameny anestezie byly objeveny a až do roku 1842 čekaly na své medicínské uplatnění. Tehdy v Georgii Clark a Long poprvé podali celkovou 14

15 anestezii éterem. Bohužel svůj pionýrský čin nepublikovali v odborném tisku. Inhalace oxidu dusného k vyvolání bezbolestného stavu byla poprvé provedena Horácem Wellsem v r Za skutečného zakladatele moderní anestezie je pokládán bostonský dentista William Thomas Green Morton, který podal 16. října 1846 éterovou anestezii Gilbertovi Abbotovi k vynětí nádoru dolní čelisti. Operatérem byl chirurg všeobecné nemocnice v Massachusetts John Collins Warren. Mortonovy čtyři úspěšně provedené celkové anestezie byly publikovány v Boston Medical and Surgical Journal a odstartovaly rychlé celosvětové rozšíření této nové metody. Již 21. listopadu v dopisu Mortonovi Oliver Wendell Holmes navrhuje slovo anestezie k označení stavu, vyvolaného inhalací par éteru. Rychlé rozšíření objevu inhalace par éteru vedlo k podání této látky v Evropě. 15. prosince téhož roku v Paříži, 21. prosince v Londýně. 6. února 1847 podal první éterovou anestezii v Čechách mnich bratr Celestýn Opitz v nemocnici milosrdných bratří sv. Jana z Boha v Praze na Františku. Ani on však svou práci nepublikoval, protože v tu dobu neměl ještě magisterský lékařský diplom, ale pouze diplom ranhojičský. James Young Simpson zavedl v r do klinického použití chloroform, v témže roce podal Pirogov s úspěchem éter rektálně. První anesteziolog z povolání John Snow se proslavil podáním chloroformu královně Viktorii v r k porodu prince Leopolda (pozdější Leopold II). V roce1871 provádí Trendelenburg tracheální intubaci do tracheostomatu a v r William Mac Ewen provádí orotracheální intubaci za pomoci dvou prstů u pacienta při vědomí zprvu pro léčení diftérie a posléze k vedení chloroformové anestezie. Přímá laryngoskopie byla zavedena v r Alfredem Kirsteinem v Berlíně. Chevalier Jackson provedl první bronchoskopii v r a v r publikoval knihu, ve které popularizoval přímou laryngoskopii. Jeho původní laryngoskop byl v r modifikován Magillem a je užíván dodnes. Magill a Rowbotham zavádějí v r přímou laryngoskopii do klinické anesteziologické praxe. V r užívá Koller (oftalmolog) k topické anestezii kokain. V r je popsána infiltrační anestezie a v r provádí Bier první úspěšnou spinální anestezii. Epidurální anestezii zavádí až v r Pagés. V r syntetizuje Einhorn novocain (procain). V r je založena první odborná společnost anesteziologů (Anglie Londýn). Foregger (1914) a Boyle (1917) zavádějí anestetický přístroj pro podávání anestetické inhalační směsi kyslíku a oxidu dusného. 15

16 V roce 1934 zavádí Lundy do kliniky thiopental, v r je zavedeno kurare Griffithem a Johnsonem v Montrealu. V roce 1951 je zavedeno suxametonium, v r následuje halotan, enfluran (1966), isofluran (1971), sevofluran (1981) a desfluran (1988). První českoslovenští anesteziologové získávají erudici ve Velké Británii a po druhé světové válce s návratem do vlasti přinášejí i nový obor. V r vzniká první anesteziologické oddělení ve Praze ve Vojenské nemocnici ve Střešovicích pod vedením Dr. Lva Spinadela. Ten také vydává první čekoslovenskou učebnici klinické anesteziologie. V r vzniká samostatná Anesteziologická komise při chirurgické společnosti. V r je založena Světová federace anesteziologických společností (WFSA) a v r samostatná československá odborná společnost anesteziologie a resuscitace. Jako následek velké epidemie poliomyelitidy v Dánsku a severských zemích v r. 1952, kdy vyvstala velká potřeba náhrady spontánního dýchání. Umělá plicní ventilace se rychle rozvíjí díky intenzivním výzkumu. Zdokonaluje se výroba moderních přístrojů pro umělou plicní ventilaci a monitorování vitálních funkcí oběhu, dýchání i funkcí mozkových. Významně se na rozvoji nového oboru podílejí pokroky ve farmakologii. Posléze začínají vznikat specializovaná oddělení pečující o pacienty vyžadující podporu vitálních funkcí. Tak je položen základ ke vzniku centralizovaných multidisciplinárních resuscitačních oddělení, rozvíjí se péče orientovaná kardiologicky, péče neurointenzivní i péče respirační. Na těchto oddělení jsou koncentrovány ekonomicky náročné zdravotnické technologie potřebné k léčbě kritických stavů. Obor klade nové nároky na komplement laboratorní a diagnostický. Řada vyšetření se posouvá z centrálních laboratoří přímo k lůžku pacienta. Nelze opomenout ani rozvoj specializované ošetřovatelské péče vázaný na novou oborovou specializaci středního zdravotnického personálu. Rozvoj resuscitační péče byl významně ovlivněn politickou i ekonomickou situací v Československu po druhé světové válce. Přístup k informací i novým technologiím byl omezený a limitovaný. Řada významných odborníků odešla pracovat do zahraničí. Díky svým schopnostem však obsadily významné funkce univerzitních nemocnic v Evropě i USA. Podpora jejich kolegů zůstavších v česko-moravském regionu však určitě nebyla zanedbatelná. Důležité bylo, že ti co zůstali, pracovali neúnavně na rozvoji profilu oboru. Obor by zařazen do základních oborů v postgraduálním vzdělávání, měl svého hlavního odborník i koncepci, později i komisi pro udělování vědeckých hodností. Postupně byl začleňován do pregraduální výuky na lékařských fakultách. I v oblasti výzkumu se dosáhlo 16

17 řady významných výsledků. Nemohu neuvést výsledky motolské skupiny Prof. Jiřího Pokorného,DrSc., zvláště potom vysokofrekvenční skupiny ing. Ondřeje Brychty spojené s rozvojem vysokofrekvenční tryskové ventilace a spolupráci na rozvoji specializovaných nutričních roztoků pro zátěžové stavy koordinovaných panem Dr. Miloslavem Krufem. Z kolegů působících na univerzitních oborových pracovištích je třeba zmínit především pana doc. MUDr Josefa Hodera, CSc., Prof. MUDr Jiřího Pokorného, DrSc., Prof. MUDr Jaroslava Počtu, CSc., z moravské strany potom paní Prof. MUDr Danuši Táborskou, DrSc. Bylo by chybou nejmenovat i celou řadu jiných kladenskou skupinu primáře MUDr V.Lemona, MUDr Karla Zítka na Bulovce, doc. MUDr Václava Trávníčka ve Střešovicích, ostravského doc. MUDr. Jiřího Dostála. V lokoregiolnální anestezii měl rozhodující vliv na rozvoj této metody v našem oboru MUDr M. Miloschewski. K výjimečným osobnostem pochopitelně patří i paní primářka MUDr Jarmila Drábková, CSc. Po roce 1989 došlo poměrně rychle k vyrovnání technologického deficitu v oblasti intenzivní medicíny a k širokému začleňování oborových struktur do struktur evropských a celosvětových. Podstatně se zlepšila kvalita informací a vědecko výzkumná činnost prezentovaná na světových či evropských akcích společnosti. Dětská resuscitační péče je v současné době reprezentována některými pediatrickými a anesteziologickými pracovišti. Anesteziologové jsou však i nadále zodpovědni za péči o kriticky nemocné děti na úrovni velkých regionů. Lze však předpokládat, že v návaznosti na změny v postgraduálním vzdělávání připadne zodpovědnost za dětskou resuscitační péči logicky pediatrům či pediatrům anesteziologům. Ze skupiny odborníků v této oblasti bych chtěl jmenovat alespoň dva nejvýznamnější: prim.mudr Miloše Drapku, kterého vnímám jako zakladatele dětské anesteziologie v době jeho působení na dětských klinikách na Karlově a MUDr Vladimíra Kyncla jako zakladatele dětské resuscitační péče především svým působením na dětském lůžkovém resuscitačním oddělení v Praze Motole. 1.2.Moderní anesteziologická péče v pražské Vinohradské nemocnici Moderní historie oboru AR je založena bezprostředně po 2.světové válce Dr Susatem, který jako mnozí jiní, byl v anesteziologii vzdělán během války ve Velké Británii. Odtud přinesl znalost thiopentalu (Pentothal) a thiopental alkoholovou anestezii. Záhy počátkem padesátých let se vrací Dr. Susat do Británie a anesteziologickou problematiku přebírá Dr. 17

18 Bořivoj Dvořáček, který díky pochopení přednosty chirurgické kliniky prof. Emericha Poláka je vyslán v r do světového školícího anesteziologického centra v Kodani. V r byl Dr Dvořáček jmenován ústavním anesteziologem a jako vědecký sekretář Anesteziologické komise chirurgické společnosti se podílí na rozvoji oboru. Jeho zásluhou např. byla zavedena výuka neodkladné kardiopulmonální resuscitace do školních osnov. Anesteziologický provoz spadá pod chirurgickou kliniku až do r. 1963, kdy vzniká samostatné anesteziologické oddělení.. Po emigraci doc. B. Dvořáčka v r přebírá vedení oddělení v r prim. MUDr Jaroslav Počta. Anesteziologická problematika je začleněna do výuky na tehdejší lékařské fakultě hygienické (LHF). V roce 1972 vzniká anesteziologicko-resuscitační oddělení, v r pak Klinika anesteziologie a resuscitace (KAR). V r byl prim. Počta habilitován v oboru A+R a posléze v r jmenován profesorem. V letech 1991 až 1995 vedl kliniku MUDr Jan Šturma, CSc.. Na podzim roku 1998 bylo otevřeno lůžkové resuscitační oddělení o celkovém počtu 23 lůžek s vlastním příjmovým místem a zobrazovacím diagnostickým zázemím, které svou koncepcí a vybavením patří k nejmodernějším oborovým pracovištím v Evropě. Stalo se důležitou součástí funkční struktury nemocnice a stejně tak i UK, 3. lékařské fakulty. 18

Úvod Základní pojmy a rozdělení anestezie Základní pojmy Rozdělení anestezie 18

Úvod Základní pojmy a rozdělení anestezie Základní pojmy Rozdělení anestezie 18 Obsah Úvod 10 1 Historie anesteziologie 11 1.1 Horace Wells a oxid dusný 11 1.2 Mortonův úspěch 12 1.3 Historie místní anestezie 13 1.4 Začátky anestezie v Českých zemích 14 1.5 Vznik samostatného oboru

Více

Atestační otázky z oboru anesteziologie a intenzivní medicína

Atestační otázky z oboru anesteziologie a intenzivní medicína Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru anesteziologie a intenzivní medicína 1. a. Mechanismy anestezie a nervové blokády b. Anestezie

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

KARIM VFN PRAHA. M. Gregorovičová. strana 1

KARIM VFN PRAHA. M. Gregorovičová. strana 1 KARIM VFN PRAHA M. Gregorovičová strana 1 KARIM KARIM AMB - Centrum pro léčbu bolesti - Kanylační centrum - Anesteziologické ambulance Lůžková část KARIM - Resuscitační péče 16 lůžek - Pooperační péče

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

Education and training in anesthesia

Education and training in anesthesia - doporučení European Board of Anesthesiology, Reanimation and Intensive Care Chytra I. ARK FN Plzeň Úvod Hlavní úkoly a cíle Doporučení pro postgraduální vzdělávání v oboru anesteziologie - definice oblastí

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Urgentní medicína Okruh A

Urgentní medicína Okruh A Urgentní medicína Okruh A 1. Akutní dechová nedostatečnost 2. Tíseň plodu, akutní porodní komplikace 3. Akutní astma 4. Diferenciální diagnostika a klasifikace bezvědomí 5. Multiorgánové postižení diagnóza

Více

Epistaxe Jaká je role anesteziologa?

Epistaxe Jaká je role anesteziologa? Epistaxe Jaká je role anesteziologa? Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové Jitka Schreiberová

Více

Urgentní medicína otázky pro zkoušku oborové rady VR ČLK Okruh A

Urgentní medicína otázky pro zkoušku oborové rady VR ČLK Okruh A Urgentní medicína otázky pro zkoušku oborové rady VR ČLK Okruh A 1. Akutní dechová nedostatečnost 2. Tíseň plodu, akutní porodní komplikace 3. Akutní astma 4. Diferenciální diagnostika a klasifikace bezvědomí

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce. Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.

Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce. Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. Kurzy v sekcích Teoretické vědy; 33 Diagnostické obory a neurovědy; 16 Chirurgické vědy; 17 Interní lékařství; 35

Více

Urgentní medicína a medicína katastrof atestační otázky

Urgentní medicína a medicína katastrof atestační otázky Urgentní medicína a medicína katastrof atestační otázky Teoretická část Okruh A 1. Akutní dechová nedostatečnost 2. Transport kyslíku v organizmu za fyziologických a patofyziologických podmínek 3. Poruchy

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 4 1 7 3 IČZ smluvního ZZ 1 2 Číslo smlouvy 2 A 1 M 2 Název IČO Fakultní nemocnice Královské Vinohrady PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 7.7.7 / 4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Více

Název IČO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 6 IČZ smluvního ZZ 0 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy A 0 M 0 0 Název IČO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze PŘÍLOHA č. Vstupní formulář / V-0 / 7.07.07 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Obsah. Alterace mentálního stavu a vědomí Anémie...57 Ascites...63 Bolesti břicha... 68

Obsah. Alterace mentálního stavu a vědomí Anémie...57 Ascites...63 Bolesti břicha... 68 Obsah Předmluva...17 Jak pracovat s k n ih o u... 21 I II Obecná čá st...23 Charakteristika oddelení urgentního příjm u...24 Přístup k pacientovi na urgentním příjmu...26 Komunikace na urgentním příjm

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Institut klin.a exper.medicíny v Praze. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Institut klin.a exper.medicíny v Praze. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 1 IČZ smluvního ZZ 4 Číslo smlouvy A 4 M Název IČO Institut klin.a exper.medicíny v Praze PŘÍLOHA č. Vstupní formulář / V-1 /.6.6 / 4_4 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Platnost smlouvy

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA. (zdravotnický záchranář)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA. (zdravotnický záchranář) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA (zdravotnický záchranář) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

JAK VIDÍM URGENTNÍ MEDICÍNU

JAK VIDÍM URGENTNÍ MEDICÍNU JAK VIDÍM URGENTNÍ MEDICÍNU MUDr. Roman Škulec, Ph.D. Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Zdravotnická

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Urgentní medicína Logbook

Urgentní medicína Logbook Název akreditovaného zařízení Specializační vzdělávání v oboru Urgentní medicína Logbook Logo akreditovaného zařízení 2011 Logbook Jméno, příjmení, titul účastníka specializačního vzdělávaní (dále jen

Více

Monitorace v anestezii

Monitorace v anestezii Monitorace v anestezii Význam monitorování - Anestezie i operace významně ovlivní vnitřní prostředí, rozkolísají hemodynamiku i dýchání a mohou vést i ke smrti pacienta. - Sledování zahrnuje pozorování,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem vzdělávání ve specializačním oboru paliativní medicína a léčba bolesti je získání specializované způsobilosti

Více

1.1. Intenzivní medicína - definice, organizační problematika. 1.3. Pracovníci v intenzivní medicíně a jejich vzdělávání

1.1. Intenzivní medicína - definice, organizační problematika. 1.3. Pracovníci v intenzivní medicíně a jejich vzdělávání Obsah Předmluva i poděkování I. Obecná problematika 1.1. Intenzivní medicína - definice, organizační problematika 1.2. Historie intenzivní a resuscitační medicíny 1.3. Pracovníci v intenzivní medicíně

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

ARIM versus plátci péče. Pavel Kozlík ARO Rakovník

ARIM versus plátci péče. Pavel Kozlík ARO Rakovník ARIM versus plátci péče Pavel Kozlík ARO Rakovník SEZNAM ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ S BODOVÝMI HODNOTAMI 2010 Vyhláška MZd č.472/2009 OBOROVÉ KÓDY 708 - anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína 728

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 9 8 0 6 IČZ smluvního ZZ 4 4 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 4 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 6 8 8 7 7 IČZ smluvního ZZ 3 6 Číslo smlouvy C 3 M 4 Název IČO Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. Vstupní formulář / V-1 / 7.7.7 / 4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Platnost

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií. Bc. Lucie Zahradníková

Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií. Bc. Lucie Zahradníková Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií Bc. Lucie Zahradníková Bc. Věra Tomková FN Plzeň Neonatologie JIRP Hypoxicko ischemická encefalopatie (HIE) Nevratné poškození mozku - následek

Více

Vývoj oboru ANESTEZIOLOGIE a RESUSCITACE na pražských lékařských fakultách Prof.MUDr.Jiří Pokorný,DrSc., Komise pro historii oboru ČSARIM

Vývoj oboru ANESTEZIOLOGIE a RESUSCITACE na pražských lékařských fakultách Prof.MUDr.Jiří Pokorný,DrSc., Komise pro historii oboru ČSARIM Vývoj oboru ANESTEZIOLOGIE a RESUSCITACE na pražských lékařských fakultách Prof.MUDr.Jiří Pokorný,DrSc., Komise pro historii oboru ČSARIM Začátky inhalační anestezie Vše začalo 16.října 1846 v Massachussetts

Více

Problematika nozokomiálních pneumonií na ARO

Problematika nozokomiálních pneumonií na ARO MEZINÁRODNÍ CENTRUM KLINICKÉHO VÝZKUMU TVOŘÍME BUDOUCNOST MEDICÍNY Problematika nozokomiálních pneumonií na ARO Jaromíra Kratochvílová Veronika Janásová, Jitka Dědinová 20. Mezinárodní konference Nemocniční

Více

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 1. Celkový počet absolventů v jednotlivých oborech (kvalifikační studium) a celkový počet sester a asistentů v praxi 2. Srovnání činností všeobecné sestry a zdravotnického

Více

Molární hmotnosti vybraných prvků a suchého vzduchu. Složení suchého vzduchu. Vybrané jednotky tlaku a jejich vztah k základní jednotce Pa.

Molární hmotnosti vybraných prvků a suchého vzduchu. Složení suchého vzduchu. Vybrané jednotky tlaku a jejich vztah k základní jednotce Pa. Tab. II - 1 Tab. II - 2 Tab. II - 3 Molární hmotnosti vybraných prvků a suchého vzduchu. Složení suchého vzduchu. Vybrané jednotky tlaku a jejich vztah k základní jednotce Pa. 1 platí pro 1 lb = 0, 454

Více

INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY

INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY IPGE 1 INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. IV. interní klinika 1. LF UK a VFN PŘEDMĚT NEODKLADNÉ (A INTENZIVNÍ) PÉČE stavy, které vyvolávají ohrožení života a zdraví postiženého

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Užití DRG markerů v systému IR-DRG Verze 012

Užití DRG markerů v systému IR-DRG Verze 012 Užití DRG markerů v systému IR-DRG Verze 012 1 / 6 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM Pokyny ke kódování markerů umělé plicní ventilace Definice Umělá plicní ventilace je postup, při němž přísun plynů do plic

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

Praktická anesteziologie

Praktická anesteziologie Jiří Málek a kolektiv Praktická anesteziologie DVD s 39 videozáznamy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jiří Málek a kolektiv Praktická anesteziologie DVD s 39 videozáznamy Grada Publishing

Více

7. Koronarografie, PTCA a vysoce specializovaná péče o pacienta před, v průběhu a po výkonu

7. Koronarografie, PTCA a vysoce specializovaná péče o pacienta před, v průběhu a po výkonu I. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči se zaměřením na kardiologii 1. Kardiopulmonální resuscitace

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní, chirurgický, neurologický, ortopedický

Více

Otázky k absolutoriu odborný blok

Otázky k absolutoriu odborný blok Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Otázky k absolutoriu odborný blok Třída:

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru INTENZIVNÍ PÉČE V PORODNÍ ASISTENCI Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní, chirurgický, pediatrický,

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 6 8 8 7 7 IČZ smluvního ZZ 3 2 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 2 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

8. Úkoly sestry při anestézii u plánovaných a neodkladných operačních výkonů v gynekologii a porodnictví. 9. Celková a místní anestézie

8. Úkoly sestry při anestézii u plánovaných a neodkladných operačních výkonů v gynekologii a porodnictví. 9. Celková a místní anestézie I. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči se zaměřením na anesteziologii 1. Kardiopulmonální resuscitace

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy:

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy: Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce Tématické okruhy: 1) Infekce spojené se zdravotní péčí (nozokomiální infekce) Infekce spojené se zdravotní péčí základní terminologie Prevence

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru CÉVNÍ CHIRURGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru CÉVNÍ CHIRURGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru CÉVNÍ CHIRURGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických znalostí a praktických zkušeností, které umožní absolventovi provádět

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ČERVEN OD 05.06. DO 18.06.2010 1 www.pressonline.cz STR. 1/3 Výrazně nižší riziko pro pacienty při operaci i při samotném uspání V Úrazové nemocnici v

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

Agresivní léčba nemocných s oběhovým šokem v PNP na základě monitorace sérového laktátu úvodní výsledky randomizované prospektivní studie

Agresivní léčba nemocných s oběhovým šokem v PNP na základě monitorace sérového laktátu úvodní výsledky randomizované prospektivní studie Agresivní léčba nemocných s oběhovým šokem v PNP na základě monitorace sérového laktátu úvodní výsledky randomizované prospektivní studie Sviták R. 1,2, Chytra I. 2, Bosman R. 2, Beneš J. 2, Kasal E. 2,

Více

Třídění raněných a postižených při hromadných neštěstích a katastrofách

Třídění raněných a postižených při hromadných neštěstích a katastrofách Obsah Třídění raněných a postižených při hromadných neštěstích a katastrofách... 2 Třídění zraněných START... 2 Přetřídění START... 2 Postup při určení priorit metodou START... 3 Odsunové třídění... 6

Více

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 1 Nespavost je buď jen symptom a nebo samostatná nemoc. Příčiny nespavosti jsou velmi různé, ale základní a nejčastější diagnoza u dospělých je primární (psychofyziologická)

Více

Ústav ošetřovatelství

Ústav ošetřovatelství NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční a kombinovaná Akademický rok: 2012/2013 Jedná se o

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Metodika užití DRG markerů v systému IR-DRG

Metodika užití DRG markerů v systému IR-DRG Metodika užití DRG markerů v systému IR-DRG Verze 014 Autor / Autoři: autoři: tým DRG Restart Verze: 014 Datum: 04. 09. 2016 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Palackého náměstí 4, P. O. Box

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 5 2 6 9 7 0 5 IČZ smluvního ZZ 7 2 1 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 B 7 2 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Brno PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Nutriční postupy v intenzivní péči kriticky nemocných

Nutriční postupy v intenzivní péči kriticky nemocných Pozvánka a předběžný program Nutriční postupy v intenzivní péči kriticky nemocných Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče Pavilon B. Braun Dialog

Více

Pregraduální a postgraduální výuka medicíny katastrof v Olomouci

Pregraduální a postgraduální výuka medicíny katastrof v Olomouci 7. mezinárodní konference Medicína katastrof Hradec Králové 25.-26.11.2010 Pregraduální a postgraduální výuka medicíny katastrof v Olomouci Vladislav Kutěj Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta UP

Více

Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia)

Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia) Mgr. Renata Gerhartová Cíle předmětu: Poskytnout studentům základní

Více

v PNP a NP Mariana Vujčíkov ková Petra Vymazalová Klinika anesteziologie a resuscitace FN Olomouc

v PNP a NP Mariana Vujčíkov ková Petra Vymazalová Klinika anesteziologie a resuscitace FN Olomouc Vedení anestézie v PNP a NP Mariana Vujčíkov ková Petra Vymazalová Klinika anesteziologie a resuscitace FN Olomouc Vedení anestézie v PNP a NP Anestezie Medikace Přednemocniční péče Nemocniční péče Vedení

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

XXIII. Dostálovy dny. Clarion Congress Hotel Ostrava **** Urgentní medicína

XXIII. Dostálovy dny. Clarion Congress Hotel Ostrava **** Urgentní medicína Clarion Congress Hotel Ostrava **** 17. 19. 10. 2016 Urgentní medicína a medicína katastrof 2016 Program Pondělí 17. 10. 2016 Workshop - W1 14.00 16.00 sál Silver Klinická etika v urgentní medicíně Workshop

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG 009.2012 Platná verze MKN-10 Pro rok 2012 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 2. aktualizované

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 1 3 8 3 0 8 2 IČZ smluvního ZZ 0 6 0 5 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 6 M 0 5 1 Název IČO ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.06.06 / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Novinka na Rallye Rejvíz Soutěžní úkol Výlet. Dagmar Majerová, Roman Remeš Nadšení moravští záchranáři o.s. Pelhřimov,

Novinka na Rallye Rejvíz Soutěžní úkol Výlet. Dagmar Majerová, Roman Remeš Nadšení moravští záchranáři o.s. Pelhřimov, Novinka na Rallye Rejvíz 2011 Soutěžní úkol Výlet Dagmar Majerová, Roman Remeš Nadšení moravští záchranáři o.s. Pelhřimov, 22. 10. 2011 Cíle úkolu > Zapojení pracoviště typu urgentního příjmu do záchranářské

Více

První pomoc a primární péče u termického úrazu

První pomoc a primární péče u termického úrazu První pomoc a primární péče u termického úrazu MUDr. L. Brož Klinika popáleninové medicíny 3.LF UK a FNKV Praha PATOFYZIOLOGIE POPÁLENINOVÉHO ŠOKU JEDNÁ SE O KOMPLEXNÍ PROCES OBĚHOVÉ A MIKROCIRKULAČNÍ

Více

Orlickoústecká nemocnice, a.s.

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 Statutární zástupce: MUDr. Jiří Řezníček nestátní zdravotnické zařízení akciová společnost Důležité kontakty Orlickoústecká

Více

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276 Kasuistika č. 7, bolest mezi lopatkami a v zádech (vertebrogenní syndrom, infarkt myokardu, aneurysma aorty) J.K,muž, 55 let Popis případu a základní anamnesa 55 letý pacient hypertonik přivezen RZP po

Více

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP.

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. Sviták R., Bosman R., Vrbová M., Tupá M. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Krvácení Úrazové Neúrazové GIT, aneurysmata velkých tepen, komplikace těhotenství

Více

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. zástupce ředitele pro LPP, Nemocnice Znojmo MUDr. Vladislav Kopecký, MUDr.

Více

Vydalo nakladatelství TRITON, s. r. o., Vykáňská 5, Praha 10,

Vydalo nakladatelství TRITON, s. r. o., Vykáňská 5, Praha 10, Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde obsažené odpovídaly aktuálnímu stavu znalostí v době přípravy díla k vydání. I když tyto

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

Výkaz činnosti klinického farmaceuta. Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová

Výkaz činnosti klinického farmaceuta. Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová Výkaz činnosti klinického farmaceuta Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová Poznámka Vznik výkazu předcházel vzniku registračních listů k výkonu, procesní stránka schválení výkazu termínově

Více

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program Anesteziologicko - resuscitační oddělení XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 24. 4. 2015 / 9.00 hod. 17. 00 hod. České

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI VÝSKYTU MALIGNÍ HYPERTERMIE. Pracovní skupina. Černý Vladimír Schröderová Ivana Šrámek Vladimír Štěpánková Dagmar

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI VÝSKYTU MALIGNÍ HYPERTERMIE. Pracovní skupina. Černý Vladimír Schröderová Ivana Šrámek Vladimír Štěpánková Dagmar Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny DOPORUČENÝ POSTUP PŘI VÝSKYTU MALIGNÍ HYPERTERMIE Pracovní skupina Černý Vladimír Schröderová Ivana Šrámek Vladimír Štěpánková Dagmar

Více

Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2. Základní anesteziologický kmen v délce minimálně

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... Učební plán....1 Učební osnova základního modulu.... Učební

Více

Laboratoř lékařské techniky (přízemí č. 9)

Laboratoř lékařské techniky (přízemí č. 9) Laboratoř lékařské techniky (přízemí č. 9) Laboratoř lékařské přístrojové techniky je výuková laboratoř, jež má seznámit studenty nejen s principy různých lékařských přístrojů, ale umožnit jim také s jednotlivými

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Žádost o grant AVKV 2012

Žádost o grant AVKV 2012 Žádost o grant AVKV 2012 Zlepšení nutričního stavu chirurgických nemocných s maligním onemocněním trávicího traktu Žadatel Všeobecná Fakultní Nemocnice 1. Chirurgická klinika Praha 2, U nemocnice 2, 128

Více

I. Okruhy otázek k atesta ní zkoušce pro obor specializa ního vzd lávání Ošet ovatelská pé e v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní pé i se zam

I. Okruhy otázek k atesta ní zkoušce pro obor specializa ního vzd lávání Ošet ovatelská pé e v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní pé i se zam I. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči se zaměřením na přednemocniční neodkladnou péči 1. Medicína

Více

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP MUDr.Vladimír Macháček ARO, Nemocnice Na Homolce XIII. kongres ČSARIM říjen 2011 Dlouhodobá intenzivní péče (DIP) DIP - pracoviště

Více