Laboratorní příručka OLM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní příručka OLM"

Transkript

1 POLIKLINIKA AGEL Oddělení lékařské mikrobiologie Počet stran: 42 Vydání č.: 9 Platnost od: 15. května 2015 Výtisk č.: 2 JMÉNO FUNKCE Zpracoval: MUDr. Lucie Kilbergerová Odborný vedoucí Kontroloval: MUDr. Veronika Rokytová Odborný vedoucí Schválil: MUDr. Lucie Kilbergerová Vedoucí OLM

2 Obsah: A. Úvodní ustanovení... 3 A -1 Úvodní ustanovení... 3 A-2 Zkratky, terminologie:... 3 B. Laboratoř pracoviště oddělení lékařské mikrobiologie... 3 B-1 Identifikace, základní údaje... 3 B-2 Základní informace o laboratoři, odběrové hodiny... 4 B-3 Organizační struktura laboratoře... 4 B-4 Zaměření laboratoře... 4 B-5 Spektrum nabízených služeb... 4 B-6 Žádanka na mikrobiologické vyšetření... 5 C - Preanalytické procesy v laboratoři... 6 C-1 Příjem žádanek a vzorků... 6 C-2 Žádanka identifikace pacienta a biologického materiálu... 6 C-3 Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vzorků... 6 C-4 Vyšetřování jinými specializovanými laboratořemi... 7 D. Pokyny pro odběr vzorků... 7 D-1 Obecné zásady:... 7 D-2 Bezpečnostní aspekty:... 7 D-3 Označování primárních vzorků:... 8 D-4 Urgentní vzorky... 8 D-5 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření... 8 D-6 Opakovaná vyšetření... 9 D-7 Uchovávání vzorků a jejich transport... 9 D-8 Skladování již vyšetřených vzorků... 9 D-9 Poskytování odběrových souprav... 9 E. Odběry vzorků pro mikrobiologická vyšetření E-1 Infekce respiračního traktu: E-2 Infekce gastrointestinálního traktu: E-3 Infekce oka: E-4 Infekce ucha: E-5 Infekce urogenitálního traktu: E-6 Rána, hnis, punktát a jiný klinický materiál: E-7 Odběry vzorků pro mykologická vyšetření E-8 Odběry vzorků pro sérologická vyšetření a hemokultury.19 E-9 Příprava a poučení pacientů před odběrem primárního vzorku E-10 Zkrácený přehled kultivačních vyšetření E-11 Přehled sérologických vyšetření F. Výdej výsledků F-1 Náležitosti laboratorních výsledků F-2 Hlášení výsledků v kritických intervalech F-3 Telefonické hlášení výsledků F-4 Vydávání výsledků pacientům F-5 Změny výsledků a nálezů G. Způsob řešení stížností a připomínek G-1 Drobné připomínky G-2 Vážné připomínky, stížnosti G-3 Řešení stížnosti nebo vážné připomínky Stránka 2 (z celkem 42)

3 A. Úvodní ustanovení A -1 Úvodní ustanovení Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení klienti předkládáme Vám nabídku našich služeb v oblasti lékařské mikrobiologie. Příručka je určena jak zdravotnickým pracovníkům regionu, kteří potřebují informace o naší činnost, tak i pacientům. Je koncipována v souladu s normou ČSN EN ISO Věříme, že v ní naleznete nejen potřebné informace pro naši vzájemnou spolupráci, ale i inspiraci pro Vaši další činnost. Laboratorní příručka je dále dostupná na webových stránkách Dopravního zdravotnictví POLIKLINIKA AGEL ( kde bude i průběžně aktualizována. O zásadních změnách budete informováni ihned. A-2 Zkratky, terminologie: OLM = oddělení lékařské mikrobiologie MOP = mikrobní obraz poševní ČLS JEP = Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně MZ ČR = Ministerstvo zdravotnictví České republiky EHK = externí hodnocení kvality SZÚ = Státní zdravotní ústav DZ = Dopravní zdravotnictví a.s. HIV = human immunodeficiency virus vedoucí oddělení = vedoucí laboratoře oddělení = laboratoř poukaz na vyšetření = žádanka o vyšetření B. Laboratoř pracoviště oddělení lékařské mikrobiologie B-1 Identifikace, základní údaje Název laboratoře: Oddělení lékařské mikrobiologie POLIKLINIKA AGEL Adresa: Švihovská 14, Plzeň Kontakty: Ředitelství polikliniky: Mgr. Jiří Fojtík MBA tel.: Vedoucí oddělení: MUDr. Lucie Kilbergerová tel.: Pracovníci OLM POLIKLINKY AGEL Lékaři oddělení: MUDr. Veronika Rokytová MUDr. Eva Mlčáková tel.: Vedoucí laborantka: Lenka Krystiánová tel.: Laboratoře: tel.: , , zelená linka: Laboratoř sérologie: tel.: Stránka 3 (z celkem 42)

4 B-2 Základní informace o laboratoři, odběrové hodiny Oddělení lékařské mikrobiologie je umístěno v prvním patře budovy POLIKLINIKY AGEL. Pracoviště má vlastní odběrovou místnost, kde se provádějí odběry biologického materiálu, včetně odběrů MOP. Odběr biologického materiálu provádí proškolený zdravotnický pracovník. Provozní doba: pondělí až pátek 6:30 14:30 hod sobota, neděle a svátky laboratorní služba v dopoledních hodinách Příjem materiálu: pondělí až pátek 6:30 14:30 hod sobota, neděle a svátky lze po předchozí telefonické domluvě Odběry biologického materiálu na laboratoři: pondělí až pátek 7:00 11:00 hod B-3 Organizační struktura laboratoře Oddělení lékařské mikrobiologie je rozděleno na laboratoř respiračních nákaz, laboratoř klinické mikrobiologie, laboratoř sérologie a laboratorní komplement (přípravna roztoků, umývárna skla a dekontaminace biologického odpadu). B-4 Zaměření laboratoře OLM zpracovává biologický materiál (krev, výtěry, moč, stolice atd.) za účelem průkazu etiologického agens infekčního onemocnění. Provádí základní i specializovaná vyšetření mikroskopická, kultivační (včetně stanovení citlivosti na antibiotika a chemoterapeutika), sérologická, mykologická a přímý průkaz antigenu bakteriálních a vybraných virových původců infekčních onemocnění. V požadovaném rozsahu zajišťuje i konzultační služby v oblasti antibiotické terapie a diagnostiky infekčních onemocnění. Provádí kontrolu účinnosti sterilizačních přístrojů pomocí bioindikátorů. Úspěšná účast v kontrolním systému kvality EHK SZÚ Praha od r OLM vlastní Certifikát správné diagnostiky vydávaný každoročně Centrem laboratorních činností Akreditačního pracoviště Odboru mikrobiologických laboratoří SZÚ Praha. B-5 Spektrum nabízených služeb OLM zajišťuje laboratorní vyšetření v uvedeném rozsahu viz žádanka (kapitola B-6) a kapitoly E-10 a E-11, provádí konzultační činnost v oblasti lékařské mikrobiologie, zajišťuje případný transport biologického materiálu na smluvní specializovaná pracoviště. Provádí distribuci odběrového materiálu a svoz biologického materiálu pro spolupracující ambulantní pracoviště v regionu. Stránka 4 (z celkem 42)

5 B-6 Žádanka na mikrobiologické vyšetření Stránka 5 (z celkem 42)

6 C - Preanalytické procesy v laboratoři C-1 Příjem žádanek a vzorků Vzorky se na OLM přijímají průběžně během celé pracovní doby. U všech vzorků musí existovat návaznost na identifikovaného jedince prostřednictvím žádanky. Vzorky, které postrádají správnou identifikaci, nesmí být laboratoří přijaty nebo zpracovávány. Všechny přijaté vzorky se evidují v laboratorním informačním systému. C-2 Žádanka identifikace pacienta a biologického materiálu Na žádance o mikrobiologické vyšetření (viz vzor strana č. 5) musí být tyto údaje: příjmení a jméno pacienta, jeho rodné číslo (u cizinců číslo pojištěnce) zdravotní pojišťovna nebo její kód razítko lékaře nebo zdravotnického zařízení, které musí obsahovat IČZ a adresu odesílajícího lékaře nebo pracoviště základní diagnóza požadovaná vyšetření a materiál (druh primárního vzorku) Dalšími údaji uvedenými na žádance jsou: datum a hodina odběru biologického materiálu žádanky o urgentní vyšetření označit STATIM (nejlépe červenou barvou), v případě urgentního vyšetření je nutný údaj o telefonním čísle, na které se výsledek hlásí podpis nebo parafa lékaře (případně podpis nebo parafa osoby provádějící odběr primárního vzorku, pokud jím není lékař) antibiotická terapie v případě odběru primárního vzorku na odběrové místnosti oddělení mikrobiologie Polikliniky Agel je nutný podpis nebo parafa odebírajícího pracovníka, datum a hodina odběru Při kultivačním vyšetření stolice musí být na žádance navíc uvedena adresa pacienta, která je nutná k hlášení pozitivních kultivačních nálezů na epidemiologii Krajské hygienické stanice. V případě vyšetření u samoplátců nemusí být uvedeny všechny údaje, které určují plátce. V případě anonymních vyšetření (např. HIV) nemusí být uvedeny ani nacionále pacienta. C-3 Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vzorků Vadný vzorek je takový vzorek, který nesplňuje požadavky na identifikaci pacienta nebo je u něj zjevně porušeno doporučení o preanalytické fázi, případně došlo k znehodnocení jiným způsobem. Podle povahy problému se buď vzorek vyřadí ze zpracování nebo se podniknou příslušná opatření vedoucí k nápravě (pokud je to možné). O odmítnutí zpracování biologického materiálu je žadatel neprodleně informován a je s ním sjednána náprava. Chybné či chybějící údaje jsou dle informací žadatele opraveny a vzorek je předán ke zpracování. V ostatních případech je vzorek vždy odmítnut. Všechny odmítnuté vzorky jsou u nás evidovány v sešitu Evidence materiálu vyřazeného ze zpracování. Kriteria pro odmítnutí, resp. vyřazení vzorku ze zpracování: Při transportu došlo k vylití vzorku, rozbití zkumavky. Identifikace materiálu zcela chybí nebo nesouhlasí s žádankou a nelze zjednat nápravu. Materiál v nestandardní odběrové soupravě (např. nesterilní). Biologický materiál a žádanka s požadavky na vyšetření, které OLM neprovádí ani nezajišťuje u jiných laboratoří. Stránka 6 (z celkem 42)

7 Vadné vzorky, které jsou přijaty: Identifikace materiálu nesouhlasí s žádankou nebo zcela chybí, ale podaří se dodatečně zjistit potřebné informace. Zjevně bylo porušeno doporučení o preanalytické fázi na tuto skutečnost je žadatel upozorněn v komentáři k výsledku. Odebráno nedostatečné množství vzorku zodpovědný pracovník určí, která vyšetření se provedou přednostně (v případě nutnosti i po konzultaci se žadatelem). C-4 Vyšetřování jinými specializovanými laboratořemi U vyšetření, která neprovádíme, zajistíme transport vzorku ke zpracování na specializované pracoviště (jedná se o: Ústav mikrobiologie FN Plzeň, Alej Svobody 80, třída E. Beneše 13, Plzeň; Státní zdravotní ústav s Národními referenčními laboratořemi, Šrobárova 48, Praha; SYNLAB-CZECH s.r.o., Evropská 873 Brno příprava autovakcín; Laboratoře Agel a.s., Revoluční 2214/35, Nový Jičín). Na OLM je vedena písemná evidence odesílaného materiálu. Výsledky ze specializovaných laboratoří jsou zasílány žadateli specializovanými laboratořemi buď přímo nebo přes naše pracoviště, v tom případě originál výsledku zašleme žadateli a kopii uložíme na OLM (sérologické konfirmační vyšetření) nebo žadatele o výsledku vyšetření informujeme telefonicky (dourčení sérotypu salmonely). D. Pokyny pro odběr vzorků D-1 Obecné zásady: Základním předpokladem kvalitního výsledku vyšetření je správně provedený odběr infekčního materiálu. Pro odběr vzorku se používají sterilní odběrové soupravy. Biologický materiál se odebírá aseptickým způsobem, s ohledem na patogenezi onemocnění většinou v akutní fázi onemocnění, z infekčního ložiska a v dostatečném množství a kvalitě. Musí být odebrán takovým způsobem, aby nedošlo k jeho druhotné kontaminaci nebo jinému znehodnocení. V případě sérologických vyšetření se odebírá ještě druhý vzorek za dva až tři týdny po odběru prvního vzorku k posouzení dynamiky protilátek, jinak podle potřeby. Odběr se provádí před zahájením léčby chemoterapeutiky nebo antibiotiky, v případě selhání antiinfekční léčby je vhodné vysadit léčbu (pokud to stav pacienta umožňuje) a pak odebrat nový vzorek nejlépe s dostatečným časovým odstupem (3-5 dní). Musí být zajištěna řádná dokumentace vzorku a jeho včasné dodání do laboratoře. D-2 Bezpečnostní aspekty: Veškerý biologický materiál je nutno považovat za potenciálně infekční. K odběru se používají pouze sterilní nástroje, sterilní pomůcky a jednorázové rukavice, a to vždy pouze pro jednu vyšetřovanou osobu. Žádanky ani vnější strana odběrových souprav nesmí být kontaminovány biologickým materiálem. Vzorky jsou přepravovány okamžitě po odběru ve standardizovaných nádobách a dekontaminovatelných přepravkách do laboratoře tak, aby během přepravy vzorku nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku a k ohrožení fyzických osob. Žádanky musí být umístěny v samostatném obalu, např. v plastikovém sáčku tak, aby nemohlo při náhodném vylití biologického materiálu dojít k jejich potřísnění. Vnitřní povrch transportních nádob, boxů, kontejnerů je nutné pravidelně dezinfikovat. Stránka 7 (z celkem 42)

8 Stránka 8 (z celkem 42) Materiál použitý při odběru primárních vzorků pokud je infekční (vatové tampony nebo buničité čtverce, rukavice), se ukládá do nepropustného obalu a je likvidován ve spalovně. Použité jehly se odhazují do plastových uzavíratelných kontejnerů k tomu určených a jsou rovněž likvidovány ve spalovně. Neinfekční materiál (obaly od transportních půd) se likviduje jako běžný komunální odpad. D-3 Označování primárních vzorků: Odběr biologického materiálu musí být proveden do vhodných sterilních souprav, řádně označených štítky s identifikací pacienta a požadovaným druhem vyšetření (u statimových vyšetření označit na odběrovou soupravu STATIM). Pro jednoznačnou identifikaci pacienta musí být každý primární vzorek označen nejméně příjmením pacienta a rokem narození, případně druhem vzorku. Za jednoznačnou identifikaci lze považovat i označení pořadovým číslem, které musí být uvedeno i na žádance. Pokud je primární vzorek označen pouze příjmením pacienta, lze takovýto materiál přijmout za předpokladu, že je materiál jednoznačně připojen k žádance s kompletní identifikací pacienta (např. v uzavřeném obalu; žádanka je přilepena ke vzorku; vzorek je přinesen samotným pacientem apod.) D-4 Urgentní vzorky Biologický materiál na akutní vyšetření musí být dodán s žádankou a označením STATIM neprodleně po odběru do laboratoře. Výsledky urgentních vyšetření se sdělují telefonicky odesílajícímu lékaři bezprostředně po jejich vyhotovení. Přehled STATIM vyšetření: Metoda Materiál Výsledek (dostupnost) Mikroskopie-louhový preparát Šupiny kůže, 2 hodiny po příjmu materiálu nehtů Mikroskopické vyšetření klinického materiálu Klinický materiál Do 1/2 hodiny po příjmu materiálu (podezření na klostridiovou infekci) Průkaz antigenu Rota-Adenovirů, Norovirů Stolice velikosti 2 hodiny po příjmu materiálu imunochromatograficky lískového oříšku Průkaz antigenu Helicobacter pylori Stolice velikosti 2 hodiny po příjmu materiálu imunochromatograficky lískového oříšku Mikrobní obraz poševní-mikroskopie Výtěr z pochvy 2 hodiny po příjmu materiálu Sérologická vyšetření (po předchozí telefonické domluvě) Krev, sérum V den příjmu materiálu, maximálně do 24 hodin D-5 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření Ve výjimečných a zejména urgentních situacích je možno požadavky na vyšetření změnit nebo doplnit žadatelem po telefonu. Dodatečná vyšetření je vhodné konzultovat s lékařem OLM. Pracovník OLM, který přejímá tento telefonický požadavek, musí zapsat požadovaná vyšetření na originální žádanku u daného pacienta, připsat tam kdo a kdy tento telefonický požadavek uplatnil a podepsat se. Vždy je vyžadováno dodání nové žádanky. Dodatečná vyšetření požadovaná akutně budou provedena neprodleně po telefonickém doobjednání (viz článek D-4). Dodatečná vyšetření nelze žádat u vzorků na bakteriologické vyšetření, neboť tyto vzorky se musí zpracovat co nejdříve po odběru. Při delším skladování dochází buď k omezení životaschopnosti bakterií nebo nežádoucímu pomnožení rychleji rostoucích mikroorganismů, takže výsledek vyšetření by nebyl relevantní. Výjimkou je možnost testování citlivosti na antibiotika u již izolovaných agens, pokud je požadavek vznesen před dokončením kultivačního vyšetření. Sérologická vyšetření lze doobjednat po dobu jednoho týdne od doručení vzorku do laboratoře.

9 Stránka 9 (z celkem 42) Ústní (telefonický) požadavek na vyšetření přijímá OLM pouze od lékaře nebo pověřené sestry, nikoliv od pacientů. (Výjimkou jsou pacienti samoplátci, zde však doporučujeme konzultaci s ošetřujícím lékařem nebo v laboratoři. Vyšetření jsou provedena až po jejich zaplacení). D-6 Opakovaná vyšetření Pokud při transportu nebo manipulaci se vzorkem dojde ke znehodnocení vzorku, laboratoř o tom uvědomí odesílajícího lékaře, případně telefonicky dohodne nový odběr. Pokud se vyskytnou skutečnosti, které mohou zkreslit výsledek, lékař o tom obdrží informaci telefonicky a/nebo ve formě komentáře k výsledku. D-7 Uchovávání vzorků a jejich transport Odběrové soupravy s biologickým materiálem musí být zasílány uzavřené, co nejdříve po odběru, jinak je nutno počítat s možným zkreslením výsledků vyšetření jak ve smyslu falešné negativity, tak i pozitivity nálezu. Vzorky moče je nutno před transportem uchovávat při chladničkové teplotě. Při plánování času odběru pacienta před svozem vzorků je nutné počítat s rezervou pro dopravu a příjem vzorku v laboratoři. Při extrémních vnějších teplotách je nutné zajistit transport vzorku v boxech, které zamezí znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem. Pokud je biologický materiál odebrán v době, kdy laboratoř není dostupná, platí obecné pravidlo: Vzorky na bakteriologické kultivační vyšetření je třeba uchovávat při pokojové teplotě, moč uchovávat v chladničce. Plnou krev event. separovaná séra chladit. V případě, že není možné doručit sérum do laboratoře do 48 hodin, je nutné je zmrazit. Podrobné pokyny pro uchovávání vzorků po odběru naleznete v další části u jednotlivých druhů vyšetření! Za správné provedení odběru biologického materiálu, řádné vyplnění žádanky, označení vzorku pro jednoznačnou identifikaci pacienta a zabezpečení materiálu pro transport odpovídá odesílatel vzorku. Za zabezpečení materiálu během transportu odpovídá přepravce. D-8 Skladování již vyšetřených vzorků V případě, že nejsou vzorky spotřebovány pro vyšetření, ponechávají se v laboratoři z důvodů možných opakování nebo doplnění vyšetření. Vzorky určené ke kultivaci se ponechávají v laboratoři do odečtení primokultivace. Séra se uchovávají po dobu jednoho týdne od doručení vzorku do laboratoře. D-9 Poskytování odběrových souprav Pro odběr vzorků jsou používány komerční odběrové soupravy Je vhodné objednávat jen potřebné množství odběrových souprav a kontrolovat datum exspirace. Nepoužité soupravy je nutné vrátit do laboratoře. Dodání požadovaných odběrových souprav a žádanek je zajištěno prostřednictvím svozu materiálu po předchozí telefonické nebo písemné objednávce. OLM kontroluje rovnováhu mezi množstvím požadovaného odběrového materiálu a četností odběrů. Komerční soupravy: Transportní souprava s AMIES mediem a sterilním tamponem na plastové tyčince (pro stěry). Skladujte při pokojové teplotě. Transportní souprava s AMIES mediem a sterilním tamponem s malým průměrem smotku vaty na hliníkové tyčince (např. pro výtěry z laryngu, spojivky, uretry atd.). Skladujte při pokojové teplotě.

10 Zkumavka sterilní PS 10 ml (na tekutý materiál). Zkumavka sterilní PS 30 ml se šroubovitým uzávěrem - sputovka (pro odběr sputa, moče). Petriho misky sterilní (pro odběry kožních adnex na mykologické vyšetření). Podložní skla pro zhotovení preparátů z biologického materiálu. Odběrová souprava pro přímý průkaz chlamydií (DNA) Specimen collection kit. Do doby použití skladujte při teplotě 2-25ºC, kontrolujte datum exspirace. Kontejner s lopatičkou pro odběr stolice na parazitologické vyšetření nebo pro průkaz antigenů. Skladujte při teplotě C. Sterilní odběrový tampón pro průkaz urogenitálních mykoplasmat Flocked swab Copan (endocervikální drsný pro ženy, minitip pro muže). Skladujte při teplotě 15-30ºC. Uricult. Do doby použití skladujte při teplotě 7-25 Celsia, kontrolujte datum exspirace a kvalitu kultivačních půd. Chraňte před slunečním světlem, mrazem, vzdušnými a teplotními výkyvy, průvanem a skladováním v blízkosti topných těles. Univerzální transportní médium UTM-RT k transportu vzorků na průkaz NK infekčního agens metodou PCR. Skladujte při teplotě 2-25ºC. Univerzální odběrová souprava E-Swab (sterilní odběrový tampon typu Flocked Swab a plastová nádobka s kapalným transportním Amies médiem). Souprava je určena pro odběr biologického materiálu jak pro kultivační, tak molekulárně-biologickou analýzu. E. Odběry vzorků pro mikrobiologická vyšetření Kultivační vyšetření Obecné doporučení Jestliže nelze dopravit výtěr ještě ten samý den do laboratoře, lze jej uchovávat v transportní půdě hod. Výtěry se uchovávají při pokojové teplotě. E-1 Infekce respiračního traktu: Výtěr z nosu: Pomůcky: odběrová souprava se sterilní výtěrovkou a transportní půdou, pomůcky na označení výtěru Provedení odběru: Sterilní vatový tampon na plastové tyčince event. na drátě se opatrně zavede pacientovi do nosního otvoru a otáčivým pohybem se vytře nosní průduch, tak aby byl povrch tamponu co nejvíce pokryt slizničním sekretem. Snahou je dostat se do dolní a střední části nosního prostoru. Jedním tamponem lze odebrat materiál z levé i pravé části nosní dutiny. Po odběru se vloží vatový tampon do transportní půdy. Výtěr se řádně označí Skladování a transport: při pokojové teplotě, doručit do 24 hodin Dostupnost: předběžný výsledek kultivace je k dispozici za 24 hodin, konečný výsledek do 4 pracovních dnů. Výtěr z nosohltanu (nasofaryngu): Pomůcky: odběrová souprava s vatovým tampónem na drátě a transportní půdou, špachtle, pomůcky na označení výtěru Stránka 10 (z celkem 42)

11 Provedení odběru: Sterilní vatový tampon na drátě se před vlastním odběrem ohne do úhlu o hrdlo zkumavky. Pacient je vyzván, aby otevřel ústa a vyplázl jazyk, který se mu špachtlí přidrží, tak aby byl dobrý přístup k vyšetřované tkáni (alternativně je možné jazyk přidržet za špičku pomocí čtverce sterilní gázy, čímž se vyhneme event. vyvolání nežádoucích dávivých reflexů). Tampon se zavede pacientovi za okraj měkkého patra, tam se otočí nahoru a vytře se klenba nosohltanu. Při vyndávání tamponu je potřeba zamezit kontaktu se sliznicí jazyka a tváří. Po odběru se narovná drát pomocí sterilní pinzety, případně o okraj zkumavky a vloží do transportní půdy. Výtěr se řádně označí. Skladování a transport: při pokojové teplotě, doručit do 24 hodin Dostupnost: předběžný výsledek kultivace je k dispozici za 24 hodin, konečný výsledek do 4 pracovních dnů. Výtěr z hrtanu (laryngu): Pomůcky: odběrová souprava s vatovým tampónem na drátě a transportní půdou, špachtle, pomůcky na označení výtěru Provedení odběru: Sterilní vatový tampon na drátě se před vlastním odběrem ohne do úhlu o hrdlo zkumavky. Pacient je vyzván, aby otevřel ústa a vyplázl jazyk, který se mu špachtlí přidrží, tak aby byl dobrý přístup k vyšetřované tkáni. Tampon se zavede pacientovi za hrtanovou záklopku a vyzve se, aby zakašlal. Při vyndávání tamponu je třeba zamezit dotyku se sliznicí jazyka a tváří. Po odběru se narovná drát pomocí sterilní pinzety, případně o okraj zkumavky a vloží do transportní půdy. Výtěr se řádně označí. Skladování a transport: při pokojové teplotě, doručit do 24 hodin Dostupnost: předběžný výsledek kultivace je k dispozici za 24 hodin, konečný výsledek do 4 pracovních dnů. Výtěr z krku: Pomůcky: odběrová souprava se sterilní výtěrovkou a transportní půdou, špachtle, pomůcky na označení výtěru Provedení odběru: Pacient je vyzván, aby otevřel ústa. Špachtlí se mu přidrží jazyk, aby byl dobrý přístup k vyšetřované tkáni. Sterilním vatovým tamponem se otáčivým pohybem setře povrch obou mandlí nebo patrových oblouků. Na závěr lze špičkou tamponu nabrat hnis z případných ložisek. Po odběru se vloží vatový tampon do transportní půdy. Výtěr se řádně označí. Skladování a transport: při pokojové teplotě, doručit do 24 hodin Dostupnost: předběžný výsledek kultivace je k dispozici za 24 hodin, konečný výsledek do 4 pracovních dnů. Sputum: Pomůcky: zkumavka sterilní PS 30 ml se šroubovým uzávěrem = tzv. sputovka, pomůcky na označení výtěru. Provedení odběru: Pro mikrobiologické vyšetření je optimální ranní odběr nalačno. Před odběrem je vhodné řádně vypláchnout ústa vodou. Pacient se vyzve, aby vykašlal hlenovitý sekret z dolních cest dýchacích do sterilního kontejneru (sputovky), ve kterém se materiál zasílá do laboratoře. Je dobré se přesvědčit, že jsou ve vzorku přítomny hnisavé vločky, protože vyšetřovat pouhé sliny nemá smysl. Odběr se řádně označí. Stránka 11 (z celkem 42)

12 Skladování a transport: při pokojové teplotě, doručit ke zpracování co nejrychleji. Při delším transportu je třeba přepravovat v chladicím boxu (riziko úhynu choulostivých mikroorganizmů). Dostupnost: předběžný výsledek kultivace je k dispozici za 24 hodin, konečný výsledek do 4 pracovních dnů. Poznámky: Výtěr z krku je kontraindikován při podezření na epiglotitis, neboť hrozí vznik laryngospasmu, při podezření na epiglotitis je vhodné odebrat hemokultury. Při podezření na syndrom černého kašle (Bordetella pertussis, parapertussis) se odběr provádí po předchozí telefonické dohodě s laboratoří, neboť je nutná kultivace na speciálních půdách. Provede se laryngeální výtěr, případně pernazálně odebraný stěr ze zadní klenby nosohltanu. Pro průkaz Mycobacterium tuberculosis ve sputu je nutno poslat zvláštní vzorek i žádanku s tímto požadavkem, vyšetření je vhodné zasílat opakovaně. Sputum je nutné co nejdříve dopravit do laboratoře, musí se zpracovat ještě ten samý den. Punktát z ORL dutiny: Pomůcky: sterilní stříkačka, sterilní zkumavka nebo anaerobní transportní systém (sterilní injekční stříkačka s Combi zátkou), pomůcky na označení výtěru Provedení odběru: Odběr provádí lékař specialista asepticky provedenou punkcí sinu. Výtěr se řádně označí. Skladování a transport: při pokojové teplotě, doručit do 24 hodin Dostupnost: předběžný výsledek kultivace je k dispozici za 24 hodin, konečný výsledek do 4 pracovních dnů. E-2 Infekce gastrointestinálního traktu: Výtěr z rekta: Pomůcky: odběrová souprava se sterilní výtěrovkou a transportní půdou, pomůcky na označení výtěru Provedení odběru: Pacient stojí v předklonu, nebo klečí na lůžku opíraje se o lokty příp. leží na boku.vyzve se, aby lehce zatlačil jako na stolici a do konečníku se mu rotačním pohybem tyčinky tamponu vsune asi do hloubky 2-5 cm sterilní vatový tampon. Po vyjmutí analogickým způsobem se vatový tampon vloží do transportní půdy. Výtěr se řádně označí. Skladování a transport: při pokojové teplotě, doručit do hodin Dostupnost: Předběžný výsledek aerobní kultivace výtěru z rekta je k dispozici za 24 hodin. Definitivní výsledek vč. kultivace na přítomnost Campylobacter species je k dispozici do 4 pracovních dnů. Poznámky: Výtěry v transportní půdě vydrží hodin při pokojové teplotě. Vzhledem k povinnosti hlášení pozitivního nálezu střevních patogenů (Salmonell, Shigell, Campylobacterů) epidemiologickým oddělením krajských hygienických stanic je nutné uvádět i plnou adresu odebíraného pacienta. V případě hromadných výtěrů (např. kontakty se Salmonellou, Shigellou ) je vhodné se nejprve domluvit s laboratoří. Při podezření na choleru či vzácné importované infekce (pobyt v rizikových oblastech) se odběr provádí po předchozí telefonické dohodě s laboratoří, neboť je nutná kultivace na speciálních půdách. Stránka 12 (z celkem 42)

13 Při podezření na břišní tyfus nebo paratyfus je místo výtěru z rekta vhodné odebrat hemokultury a moč, případně žluč ke kultivaci. Při podezření na hemolyticko uremický syndrom (HUS) je nutné tuto skutečnost uvést na žádanku. Stolice na parazitologické vyšetření: Pomůcky: odběrová souprava s lopatičkou ve víčku, pomůcky na označení výtěru Provedení odběru: Plastovou lopatičkou se odebere po defekaci kousek stolice velikosti lískového oříšku a ihned se uzavře do plastikového kontejneru. Výtěr se řádně označí. Poznámky: Odběr na parazity se provádí 3x v denních intervalech. Vzorek nesmí být odebrán z povrchu stolice. Stolici je nutno vyšetřovat několikrát za sebou, zvláště u nosičů parazitů. Pokud není možno materiál dopravit do laboratoře ihned, uchovává se v lednici. Dostupnost: Vyšetření provádí spolupracující laboratoř, proto dobu odezvy nelze definovat. Stolice na průkaz antigenu Helicobacter pylori, Adenoviry/Rotaviry a Noroviry: Pomůcky: odběrová souprava s lopatičkou ve víčku, pomůcky na označení vzorku Provedení odběru: Plastovou lopatičkou se odebere po defekaci kousek stolice velikosti lískového oříšku a ihned se uzavře do plastikového kontejneru. Odběr se řádně označí. Skladování a transport: při pokojové teplotě doručit co nejrychleji, při chladničkové teplotě nejpozději do 24 hodin. Alternativní odběr: V případě potřeby (dlouhý transport) je alternativou odběr přímo do speciální filtrační lahvičky obsahující pufr. Do lahvičky se odeberou obdobným způsobem, jak je popsáno výše, dvě lopatičky (cca 1 ml) stolice a po uzavření se obsah protřepe. Odběr se řádně označí. Takto odebraný vzorek je možno uchovávat až 10 dní v chladničce. Dostupnost: V urgentních případech v den příjmu materiálu do 2 hodin od dodání vzorku do laboratoře, jinak do 24 hod. E-3 Infekce oka: Výtěr ze spojivkového vaku: Pomůcky: odběrová souprava se sterilním vatovým tampónem na špejli či na drátě a transportní půdou, odběrová souprava pro vyšetření na chlamydie, pomůcky na označení výtěru Provedení odběru: Po oddálení spodního nebo horního víčka pomocí čtverečku buničité vaty vytíráme kruhovitým pohybem sekret ze spojivkového vaku směrem od vnitřního k zevnímu koutku oka. Při neklidu pacienta je třeba jeho hlavu fixovat druhou osobou. Nikdy nedržíme tyčinku tamponu kolmo na povrch oka, ale odebíráme v ostrém úhlu a vatovou část táhneme vždy za tyčinkou, ne naopak! Po odběru se vloží tampon do transportní půdy. Výtěr se řádně označí. Skladování a transport: při pokojové teplotě, doručit do 24 hodin, u chlamydií lze do 48 hodin Poznámky: Odběr vzorku na přítomnost chlamydií provádí oftalmolog do speciální odběrové soupravy s médiem. Dostupnost: Předběžný výsledek kultivace materiálu ze spojivkového vaku je k dispozici za 24 hodin, konečný výsledek do 4 pracovních dnů. U chlamydií je definitivní výsledek k dispozici do 4 pracovních dnů. Stránka 13 (z celkem 42)

14 E-4 Infekce ucha: Výtěr ze zevního zvukovodu: Pomůcky: odběrová souprava se sterilním vatovým tamponem na drátě, případně na špejli a transportní půdou, pomůcky na označení výtěru Provedení odběru: Při odběru je třeba tahem za boltec směrem vzhůru a vzad vyrovnat zvukovod a za použití světelného zdroje pod zrakovou kontrolou provést odběr ze zaníceného ložiska, případně provést seškrab poškozené kůže sterilním skalpelem. Po odběru se vatový tampon vloží do transportní půdy. Výtěr se řádně označí. Skladování a transport: při pokojové teplotě, doručit do 24 hodin Dostupnost: Předběžný výsledek kultivace materiálu ze zevního zvukovodu je k dispozici za 24 hodin, konečný výsledek do 4 pracovních dnů. Výtěr ze středního ucha: Pomůcky: odběrová souprava se sterilním vatovým tamponem na drátě a transportní půdou, pomůcky na označení výtěru Provedení odběru: Provádí lékař specialista (otorhinolaryngolog) při paracentéze za pomoci suchého sterilního zrcátka. Při výtěru provedeném jiným způsobem může dojít ke kontaminaci bakteriální flórou zevního zvukovodu. Po odběru se vatový tampon vloží do transportní půdy. Výtěr se řádně označí. Skladování a transport: při pokojové teplotě, doručit do 24 hodin Dostupnost: Předběžný výsledek kultivace materiálu ze středního ucha je k dispozici za 24 hodin, konečný výsledek do 4 pracovních dnů. E-5 Infekce urogenitálního traktu: MUŽI Ejakulát: Pomůcky: zkumavka sterilní PS 30 ml se šroubovitým uzávěrem (sputovka), pomůcky na označení výtěru Provedení odběru: Ejakulát se odebírá po několikadenní sexuální abstinenci (minimálně 3 dny) do prezervativu, odkud se přelije do sterilní zkumavky. Výtěr se řádně označí. Skladování a transport: při pokojové teplotě, doručit do 24 hodin Dostupnost: Předběžný výsledek kultivace ejakulátu je k dispozici za 24 hodin, konečný výsledek do 4 pracovních dnů. Výtěr z uretry: Pomůcky: odběrová souprava se sterilním vatovým tamponem na drátě a transportní půdou, odběrový tampon pro průkaz urogenitálních mykoplasmat, odběrová souprava pro vyšetření na chlamydie, pomůcky na označení výtěru Provedení odběru: Výtěr z uretry na standardní kultivaci: Před odběrem by pacient neměl minimálně 1-2 hodiny močit. Tampon se zavede do ústí uretry do hloubky cca 2 cm a rotací se provede stěr. Po odběru se vloží vatový tampon do transportní půdy. Výtěr se řádně označí. Stránka 14 (z celkem 42)

15 Odběr na gonokultivaci se provádí stejně jako výtěr z uretry na standardní kultivaci, ale musí být dopraven do laboratoře co nejdříve. Výtěr se řádně označí. Odběr pro vyšetření na urogenitální mykoplasmata - provádí se speciálním odběrovým tampónem (na vyžádání k dostání v naší laboratoři). Před odběrem by pacient neměl minimálně 1 hodinu močit. Odběr se provede intenzivní rotací tamponu v uretře, aby se docílilo dostatečné abraze buněk sliznice (mykoplasmata jsou přichycena na jejich povrchu) a tampon se vytřepe do speciálního odběrového média. Výtěr se řádně označí. Odběr pro vyšetření na chlamydie - provádí se speciální odběrovou soupravou (na vyžádání k dostání v naší laboratoři). Před odběrem by pacient neměl minimálně 1 hodinu močit. Odběrový tampon se zavede cca 2 cm do zevního ústí uretry a intenzivní rotací v uretře (2-3 sec) se provede odběr s abrazí buněk sliznice (chlamydie jsou intracelulární parazité) a vloží se do speciálního média. Výtěr se řádně označí. Skladování a transport: při pokojové teplotě, doručit do 24 hodin; pro průkaz Neisseria gonorrhoeae doručit ke zpracování co nejrychleji (pokud možno okamžitě), materiál nesmí být vystaven nízké ani vysoké teplotě; urogenitální mykoplasmata - při pokojové teplotě, doručit ke zpracování do 20 hodin, při chladničkové teplotě do 56 hodin; chlamydie - při chladničkové teplotě, doručit ke zpracování do 48 hodin. Dostupnost: Předběžný výsledek kultivace výtěru z uretry je k dispozici za 24 hodin, konečný výsledek do 4 pracovních dnů. U mykoplazmat je definitivní výsledek k dispozici za 2 4 pracovní dny. U chlamydií je definitivní výsledek k dispozici do 4 pracovních dnů. Odběrové médium na urogenitální mykoplasmata je nutné před odběrem skladovat při chladničkové teplotě. ŽENY Výtěr z pochvy, cervixu:: Pomůcky: odběrová souprava se sterilní výtěrovkou a transportní půdou, odběrový tampon pro průkaz urogenitálních mykoplasmat, odběrová souprava pro vyšetření na chlamydie, gynekologická zrcadla, pomůcky na označení výtěru, podložní sklíčka, pouzdro na sklíčka Provedení odběru: Výtěr z pochvy na standardní kultivaci: sterilní odběrový tampon se otáčivým pohybem zavede do pochvy a vytáhne. Je třeba zamezit kontaktu odběrového tamponu s kůží. Po odběru se vloží vatový tampon do transportní půdy. Výtěr se řádně označí. Výtěr z cervixu na standardní kultivaci: Odběr se provádí za pomoci gynekologických zrcadel. Po zavedení zrcadel odebírající pracovník otáčivým pohybem odebere sterilním vatovým tamponem materiál z hrdla děložního. Po odběru se vloží vatový tampon do transportní půdy. Výtěr se řádně označí. Při požadavku vyšetření MOP se odběr provádí stejným způsobem jak je výše uvedeno a doplní se odběrem materiálu k přípravě mikroskopických preparátů: materiál odebraný samostatným tamponem natřeme na dvě odmaštěná podložní sklíčka. Podložní sklíčka před nátěrem se označí pořadovým číslem pacienta, které musí být také uvedeno na žádance. Výtěr z cervixu na speciální kultivace a vyšetření: Odběr na gonokultivaci se provádí stejně jako výtěr z cervixu na standardní kultivaci, ale musí být dopraven pokud možno okamžitě do laboratoře. Výtěr se řádně označí. Odběr pro vyšetření na chlamydie se provádí speciální odběrovou soupravou (na vyžádání k dostání v naší laboratoři). Při odběru se samostatným sterilním tamponem otře hlenová zátka, poté se odběrovým tamponem intenzivní rotací v hrdle děložním (10-30 sec) provede odběr s abrazí buněk sliznice (chlamydie jsou intracelulární parazité) a vloží se do speciálního média. Výtěr se řádně označí. Odběr na urogenitální mykoplazmata se provádí speciálním odběrovým tampónem (na vyžádání k dostání v naší laboratoři). Při odběru se samostatným sterilním vatovým tamponem otře hlenová zátka. Poté se odběrovým tamponem intenzivní rotací provede odběr z hrdla děložního s abrazí buněk sliznice Stránka 15 (z celkem 42)

16 (mykoplasmata jsou přichycena na jejich povrchu) a tampon se vytřepe do speciálního odběrového média. Výtěr se řádně označí. Odběr pro anaerobní kultivaci se provádí stejně jako výtěr z pochvy na standardní kultivaci. Po odběru se vloží vatový tampon do transportní půdy. Výtěr se řádně označí. Skladování a transport: při pokojové teplotě, doručit do 24 hodin; pro průkaz Neisseria gonorrhoeae doručit ke zpracování co nejrychleji (pokud možno okamžitě), materiál nesmí být vystaven nízké ani vysoké teplotě; urogenitální mykoplasmata - při pokojové teplotě, doručit ke zpracování do 20 hodin, při chladničkové teplotě do 56 hodin; chlamydie - při chladničkové teplotě, doručit ke zpracování do 48 hodin; Dostupnost: Předběžný výsledek kultivace výtěru z pochvy je k dispozici za 24 hodin, konečný výsledek do 4 pracovních dnů. U mykoplazmat je definitivní výsledek k dispozici za 2 4 dny. U chlamydií je definitivní výsledek k dispozici do 4 dnů. Poznámky: Odběrové médium na urogenitální mykoplasmata je nutné před odběrem skladovat při chladničkové teplotě. Nelze-li použít k odběru zrcadla (dítě, panna, těhotná), zavádíme sterilní tampon do pochvy naslepo, ponecháme ho 5-10 sekund nasáknout materiálem v zadní klenbě poševní. Výtěr z uretry: Pomůcky: odběrová souprava se sterilním vatovým tamponem na drátku a transportní půdou, pomůcky na označení výtěru Provedení odběru: Výtěr z uretry na standardní kultivaci: Tampon se zavede do ústí uretry do hloubky 1-2 cm a rotací se provede stěr. Po odběru se vloží vatový tampon do transportní půdy. Výtěr se řádně označí. Odběr na gonokultivaci se provádí stejně jako výtěr z uretry na standardní kultivaci, ale musí být dopraven co nejdříve do laboratoře. Výtěr se řádně označí. Odběr pro vyšetření na urogenitální mykoplasmata - provádí se speciálním odběrovým tampónem (na vyžádání k dostání v naší laboratoři). Před odběrem by pacientka neměla minimálně 1 hodinu močit. Odběr se provede intenzivní rotací tamponu v uretře, aby se docílilo dostatečné abraze buněk sliznice (mykoplasmata jsou přichycena na jejich povrchu) a tampon se vytřepe do speciálního odběrového média. Výtěr se řádně označí. Odběr pro vyšetření na chlamydie - provádí se speciální odběrovou soupravou (na vyžádání k dostání v naší laboratoři). Před odběrem by pacient neměl minimálně 1 hodinu močit. Odběrový tampon se zavede cca 2 cm do zevního ústí uretry a intenzivní rotací v uretře (2-3 sec) se provede odběr s abrazí buněk sliznice (chlamydie jsou intracelulární parazité) a vloží se do speciálního média. Výtěr se řádně označí. Skladování a transport: při pokojové teplotě, doručit do 24 hodin; pro průkaz Neisseria gonorrhoeae doručit ke zpracování co nejrychleji (pokud možno okamžitě), materiál nesmí být vystaven nízké ani vysoké teplotě; urogenitální mykoplasmata - při pokojové teplotě, doručit ke zpracování do 20 hodin, při chladničkové teplotě do 56 hodin; chlamydie - při chladničkové teplotě, doručit ke zpracování do 48 hodin. Stránka 16 (z celkem 42)

17 Stránka 17 (z celkem 42) Dostupnost: Předběžný výsledek kultivace výtěru z uretry je k dispozici za 24 hodin, konečný výsledek do 4 pracovních dnů. U mykoplazmat je definitivní výsledek k dispozici za 2 4 dny. U chlamydií je definitivní výsledek k dispozici do 4 dnů. Odběrové médium na urogenitální mykoplasmata je nutné před odběrem skladovat při chladničkové teplotě. Odběr moči na kvantitativní bakteriologické vyšetření: Pomůcky: zkumavka sterilní PS 10 ml, zkumavka sterilní PS 30 ml se šroubovým uzávěrem, firemní set URICULT, sterilní kádinka, sterilní plastový sáček, plastový kelímek (potravinářsky čistý), pomůcky na označení odběru Provedení odběru: Standardně se odebírá ranní moč. Množství moči by mělo být minimálně 1 ml. Nejčastěji se odebírá střední proud ranní moči, u infekcí prostaty poslední porce moči, u infekcí močové trubice nebo pro průkaz chlamydií první porce moči. Pro vyšetření na přítomnost chlamydií je požadováno minimálně ml moči. 1) odběr středního proudu moči u muže: Po přetažení předkožky si pacient omyje glans penis vlažnou mýdlovou vodou a otře sterilní gázou. První porci močí pacient do klozetu, střední proud pak do sterilní odběrové nádobky. 2) odběr středního proudu moči u ženy: Levou rukou oddálí pacientka labia a gázovým tamponem smočeným ve vlažné mýdlové vodě očistí zevní genitál směrem zepředu dozadu. Totéž opakuje dalším tamponem a vše ukončí opláchnutím vlažnou vodou. Pak nejlépe v podřepu s abdukovanými stehny pacientka močí a teprve po chvíli zachytí střední proud moče do sterilní odběrové nádobky. 3) odběr středního proudu moči u kojenců: Provádí se pouze u dětí se suchou plenou a čeká se po rozbalení nejdéle 20 minut. Po očištění zevního genitálu vodou a mýdlem se nalepí sterilní plastový sáček, do něhož se zachytí střední proud moče. Sáček je nutné odstranit bezprostředně po mikci. Je třeba počítat se zvýšenou mírou kontaminace, případně pozitivní kultivační nález ověřit novým odběrem. Moč na mikrobiologické vyšetření se také může odebrat cévkováním (katetrizace), kterou provádí sestra nebo lékař. Po aseptickém zavedení cévky se několik prvních mililitrů moče odstraní a k vyšetření se posílá vzorek z následující porce. Další možností odběru moče je punkce močového měchýře, punkce se provádí nad středem horního okraje symfýzy po předchozí dezinfekci kůže a subkutánní aplikaci vhodného anestetika, odebírá se zpravidla 10 ml moče. Tento odběr provádí lékař. Vyšetření moči na BK se provádí ve specializovaných laboratořích, na vyšetření se zasílá větší množství moči v umělohmotných kontejnerech cca 200ml opakovaně. Skladování a transport: Moč ve sterilní zkumavce se musí do dvou hodin po odběru zpracovat (lze ponechat při pokojové teplotě), pokud není možné doručit odběr do laboratoře včas, je nezbytné uchovávat vzorek při chladničkové teplotě, maximálně 24 hodin. Tento postup je pouze alternativní, přednost má vyšetření v den odběru, nebo možnost využití soupravy URICULT, kdy moč se odebírá do přiloženého potravinářského kelímku či sterilní nádobky, do odebrané moče se na okamžik ponoří plastový nosič s kultivačními půdami, zbylá moč se vylije a uzavřená označená souprava se odesílá do laboratoře nebo se ponechá inkubovat přes noc v termostatu při 36±2ºC ve svislé poloze. Není-li možno odeslat soupravu URICULT do laboratoře ani ji vložit do termostatu, ponechává se ve svislé poloze při pokojové teplotě. Dostupnost: Negativní výsledek kultivace je k dispozici za 24 hodin. V případě pozitivního kultivačního nálezu je předběžný výsledek kultivace k dispozici za 24 hodin, konečný výsledek do 4 pracovních dnů.

18 Stránka 18 (z celkem 42) Poznámky: Na žádanku je důležité uvést, jakým způsobem byla moč odebrána (cévkovaná, z permanentního katetru). Není vhodné vyšetřovat moč z plastikového rezervoáru u pacientů s permanentním katétrem. Moč odebraná z konce permanentně zavedené cévky může obsahovat pomnoženou flóru cévky, která může být jiná než flóra v močových cestách. E-6 Rána, hnis, punktát a jiný klinický materiál: Pomůcky: odběrová souprava se sterilní výtěrovkou a transportní půdou, sterilní zkumavka, anaerobní transportní systém (sterilní injekční stříkačka s Combi zátkou), pomůcky na označení odběru Provedení odběru: Stěr z rány musí být proveden sterilním vatovým tamponem z hlubších vrstev na periferii rány. Tampón by měl být sekretem prosáknut, po odběru se okamžitě vloží do transportní půdy (v případě podezření na anaerobní infekci je třeba odebrat 2, nejlépe 3 tampóny). Výtěry se řádně označí. Odběr hnisu se provádí sterilní stříkačkou. Je-li materiálu mnoho, je možné obsah stříkačky vyprázdnit do sterilní zkumavky (pokud možno cca 1 cm pod okraj), ihned zazátkovat a okamžitě odeslat do laboratoře. Jeli materiálu málo, je vhodnější odebraný vzorek ponechat ve stříkačce, vypudit přebytečný vzduch, stříkačku uzavřít Combi zátkou a takto zaslat do laboratoře. V případě minimálního množství materiálu lze poškozené místo setřít sterilním vatovým tamponem a vložit do odběrové soupravy s transportní půdou. Odběr se řádně označí. Odběr punktátu se provádí sterilní stříkačkou za aseptických podmínek z místa očekávaného výpotku. Je-li materiálu mnoho, je možné obsah stříkačky vyprázdnit do sterilní zkumavky (pokud možno cca 1 cm pod okraj), ihned zazátkovat a okamžitě odeslat do laboratoře. Je-li materiálu málo, je vhodnější odebraný vzorek ponechat ve stříkačce, vypudit přebytečný vzduch, stříkačku uzavřít Combi a takto zaslat do laboratoře. Odběr se řádně označí. Skladování a transport: při pokojové teplotě, doručit do 24 hodin. V případě požadavku na anaerobní kultivaci je nutno doručit vzorek do laboratoře pokud možno okamžitě. Dostupnost: Výsledek mikroskopie je k dispozici týž den. Předběžný výsledek aerobní kultivace je k dispozici za 24 hodin od zpracování, konečný výsledek do 4 pracovních dnů. Předběžný výsledek anaerobní kultivace je k dispozici za 72 hodin od zpracování, konečný výsledek do 10 dnů. Poznámky: Odběr se provádí před započetím antimikrobní léčby (celkové i lokální). Na žádanku je vhodné uvést lokalizaci, odkud byl vzorek odebrán. Na žádanku je třeba uvést údaj o případné antimikrobní léčbě. Pro anaerobní kultivaci je preferován odběr do injekční stříkačky. Požadavek na anaerobní kultivaci je nutné uvést na žádanku. E-7 Odběry vzorků pro mykologická vyšetření Mykologické vyšetření Pomůcky: sterilní nádobka, sterilní skalpel, sterilní pinzeta, sterilní nůžky, odběrová souprava s transportní půdou, pomůcky na označení výtěru Provedení odběru: Odběr při podezření na onemocnění vyvolané dermatofyty: Odebírané místo je třeba dekontaminovat 70% alkoholem, po zaschnutí sterilním skalpelem seškrabeme tenké šupinky postižené kůže nebo keratotické hmoty ze spodiny postiženého nehtu do sterilní nádobky. Odběr se vždy provádí v místech, kde zdravá tkáň přechází v postiženou. Při infekci ochlupených částí se k vyšetření odebírají vlasy a vousy, zejména jejich folikulární části, které lze z postiženého místa lehce vytáhnout pinzetou, případně se mohou

19 odstřihnout sterilními nůžkami. Do laboratoře je třeba zaslat dostatečné množství těchto šupin (15-20) a minimálně 3 vlasy nebo vousy. Odběr se řádně označí. Odběr při podezření na onemocnění vyvolané kvasinkami: se provádí stejně jako výtěr z kterékoliv lokality na standardní kultivaci. Po odběru se vloží vatový tampon do transportní půdy. Výtěr se řádně označí. Skladování a transport: při pokojové teplotě, doručit do 24 hodin Dostupnost: Předběžný výsledek kultivace na dermatofyty je k dispozici za 3-4 týdny, konečný výsledek do 6 týdnů. mikroskopie do 24 hodin. Předběžný výsledek kultivace na kvasinky je k dispozici za 48 hodin. Poznámky: Materiál od pacientů zaléčených lokálními nebo perorálními antimykotickými preparáty je ke kultivaci dermatofyt nevhodný, je nutné ponechat interval mezi léčbou a odběrem alespoň 14 dnů u onemocnění kůže a 1 měsíc u onemocnění nehtů. Požadavek na mykologické vyšetření je nutné uvést na žádanku. E-8 Odběry vzorků pro sérologická vyšetření a hemokultury Odběr žilní krve: Pomůcky: zkumavka vakuového systému nebo plastová zkumavka se zátkou, odběrové jehly, stříkačky, desinfekční roztok, buničité čtverečky, tampony, škrtidlo, emetní miska, gumové rukavice, náplast s polštářkem, pomůcky na označení vzorku Provedení odběru: Odběr se provádí za aseptických podmínek s použitím gumových rukavic z povrchových žil horních končetin po předchozí dezinfekci. Odběr se řádně označí. Na Poliklinice Agel odběry krve zajišťuje Oddělení klinické biochemie a hematologie, odběrová místnost se nachází v prvním patře. Odběrové hodiny jsou denně: 6:45-14:00 (v odpoledních hod. především statimová vyšetření). Skladování a transport: při pokojové teplotě doručit nejpozději do 24 hodin, při teplotě 2 až 8 C do 48 hodin, stažené sérum lze v laboratoři uchovávat při teplotě 2 až 8 C 5 dní nebo dlouhodobě zamrazené při transportu plné krve je třeba zabránit výrazným změnám teploty, proto při extrémních vnějších teplotách je nutné zajistit transport vzorku v boxech zamezujících znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem. rovněž je nutné zabránit prudkému třepání krve při nešetrném transportu, což může být příčinou hemolýzy krev nesmí být vystavena přímému slunečnímu světlu. Dostupnost: Výsledek sérologického vyšetření je k dispozici většinou do 24 hod. nejpozději však do jednoho týdne (méně frekventovaná vyšetření); v případě urgentního vyšetření dříve (závisí na době dodání vzorku do laboratoře). Poznámky: Je vhodné, aby pacient byl nalačno, odpoledne a večer před odběrem konzumoval lehkou, netučnou stravu. Hemokultura: Pomůcky: lahvičky Bactec s tekutým kultivačním médiem (na vyžádání k dostání v naší laboratoři) pro kultivaci v poloautomatickém přístroji Bactec, sterilní jehla, sterilní stříkačka 10ml, dezinfekce (jodový preparát, ethanol ), gumové rukavice, buničité čtverečky, odběrová souprava se sterilní výtěrovkou a transportní půdou, pomůcky na označení odběru Stránka 19 (z celkem 42)

20 Provedení odběru: Odběr se provádí za aseptických podmínek s použitím gumových rukavic. Kůže se v místě odběru očistí nejprve 70% alkoholem, potom se otře jodovým preparátem, který se nechá zaschnout. Při alergii pacienta na jodové preparáty se použije dvakrát 70% alkohol. Pokud opakovaně dojde k palpaci kůži v místě plánovaného vpichu, pak je nutno znovu místo vpichu dezinfikovat. Pro vyloučení možné kontaminace krve při odběru se doporučuje provést stěr z kůže z místa odběru po dezinfekci před vlastním odběrem krve. Tento stěr slouží k prokázání eventuální mikrobiální flóry přítomné na kožním povrchu a k odlišení případné kontaminace hemokultivační nádobky touto flórou. Bez tohoto stěru nelze kontaminaci prokázat a s izolovanými mikroby se potom pracuje jako se suspektním patogenem. Do stříkačky se nabere minimálně 10 ml venózní krve u dospělého a 0,5-5 ml krve u dítěte (nutno použít speciální pediatrickou hemokultivační nádobku). Gumová zátka na hemokultivační lahvičce se dezinfikuje 70% alkoholem. Na stříkačce se vymění jehla. Po zaschnutí dezinfekčního prostředku na zátce se vstříkne krev do hemokultivační lahvičky, která se řádně označí mimo čárový kód. K dezinfekci zátek s gumovým povrchem se nesmí používat jodové preparáty!!! Skladování a transport: při pokojové teplotě, doručit co nejrychleji, nejpozději do 24 hodin. Nevkládat do termostatu ani do chladničky! Dostupnost: Předběžný mikroskopický výsledek se sděluje telefonicky ihned po signalizaci přístrojem, konečný výsledek kultivace je k dispozici za 7 dní (24 hod. po signalizaci přístrojem). Poznámky: Čárový kód na lahvičce se nesmí přelepovat, neboť slouží pro identifikaci lahvičky v přístroji! Největší naděje na úspěšnou kultivaci je při optimální době odběru vzorku, což je v období bakteriémie před nástupem septických teplot. Protože ve většině případů nelze přesně odhadnout, kdy ke vzestupu teplot dojde, doporučuje se odběr provádět po vzestupu teplot nad 38 C a při třesavce. Je vhodné provést minimálně 2-3 odběry v intervalech jedné hodiny. Pokud je provedeno více odběrů v jednom dni, je vhodné označit pořadí odebraných hemokultur i stěrů z kůže. Provádí-li se z jednoho vpichu více odběrů pro různá vyšetření, doporučuje se pořadí : lahvičky pro hemokultury, zkumavky bez přísad, zkumavky pro hemokoagulaci, ostatní zkumavky s přísadami Krev na hemokultivaci by měla být odebrána ze žíly, ne z cévních katetrů, odběr z cévního katetru se provádí pouze při podezření na katetrovou infekci i tehdy by měl být doplněn odběrem krve na hemokultivaci ze žíly. E-9 Příprava a poučení pacientů před odběrem primárního vzorku Před bakteriologickým vyšetřením: Výtěry z horních a dolních cest dýchacích, sputum: Odběr by měl být proveden ráno nalačno, kdy sekrety nahromaděné v průběhu noci obsahují ve zvýšené míře patogeny zodpovědné za klinické příznaky. Odběr moči ke kvantitativnímu vyšetření: Odebírá se střední proud (nejlépe první ranní) moči do sterilní sběrné nádobky. Poučení muže: Po přetažení předkožky si pacient umyje žalud vlažnou mýdlovou vodou a otře sterilní gázou. První porci močí do klozetu, druhou do sterilní odběrové nádobky. Poučení ženy: Levou rukou oddálí stydké pysky a gázovým tamponem smočeným ve vlažné mýdlové vodě omyje zevní genitál. Přitom stírá povrch jen zepředu dozadu. Totéž provede s druhým tamponem a pak opláchne vlažnou vodou. Pacientka močí a teprve po chvíli odebírá moč do sterilní odběrové nádobky. Před parazitologickým vyšetřením: Stěry na enterobiózu: Před vyšetřením ráno neomývat oblast konečníku. Před sérologickým vyšetřením: Den před odběrem lehká, netučná strava, aby nebylo sérum chylózní (hyperlipemické). Stránka 20 (z celkem 42)

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA - 1 - Zkrácený název : LP Verze : 03 Počet stran : 24 Platí od: : 1.12.2014 Přílohy: : 1 Datum tisku : 1.12.2014 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE MN PLZEŇ, PRIVAMED a. s. Tento dokument

Více

Datum platnosti: 1.9.2014 Označení dokumentu: BLP01/LM Verze č.:6

Datum platnosti: 1.9.2014 Označení dokumentu: BLP01/LM Verze č.:6 Vypracoval: MUDr. Kateřina Laskafeldová RNDr. Marie Machučová Schválil: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D.,MBA Datum platnosti: 1.9.2014 Označení dokumentu: BLP01/LM Verze č.:6 Strana: 2 Obsah 1. Úvod...

Více

Odběry biologického materiálu

Odběry biologického materiálu Odběry biologického materiálu Mgr. Renata Vytejčková Vyšetření stolice Kvalitatativní část stolice Kvantitativní shromažďování Hemokult Mikrobiologické vyšetření Parazitologické Složení stolice zbytky

Více

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM strana: 1 z 15 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM Legenda k tabulkám: Odběr stručný popis získání vzorku Adjustace popis odběrového materiálu (údaj uvedený kurzívou

Více

Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření

Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření ODBĚRY VZORKŮ Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření Uchovávání a transport odebraných vzorků Odběry krve na průkaz protilátek (obecně) Stanovení protilátek komplementfixační

Více

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A ODDĚLENÍ LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE NEMOCNICE PELHŘIMOV, p.o. Verze č. 2 Datum platnosti: od 1. 4.. 2016 1/37 Vypracovala: Ing. Stanislava Čechová (zástupce primáře pro

Více

G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření

G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření Tento dokument popisuje zásady skladování a transportu nejčastějších typů odběrů z nejčastějších infekčních lokalizací.

Více

kultivační tampon v TPA pokojová teplota, 24 hod. 3 dny sterilní zkumavka, sterilní 2-8ºC, 18 hod. pokojová teplota, 1 hod. pokojová teplota, 24 hod.

kultivační tampon v TPA pokojová teplota, 24 hod. 3 dny sterilní zkumavka, sterilní 2-8ºC, 18 hod. pokojová teplota, 1 hod. pokojová teplota, 24 hod. Strana 1 z 5 Výtisk č. 2 1) Bakteriologie výtěr z nosu, krku, nosohlt mandlí, hrtanu a hrtanu výtěr z hrtanu,nosohltanu cílené na Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis tampon na drátě v TPA pokojová

Více

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029 Klinický materiál odeslaný do laboratoře je zpracován dle standardních postupů (SOP) a vyšetření je kódováno dle sazebníku zdravotnických. O dalším vyšetřovacím postupu rozhoduje lékař se specializovanou

Více

Laboratorní příručka OLM

Laboratorní příručka OLM Poliklinika Plzeň Oddělení lékařské mikrobiologie Počet stran: 45 Vydání č.: 5 Platnost od: 15. října 2012 Výtisk č.: 2 JMÉNO FUNKCE Zpracoval: MUDr. Lucie Kilbergerová Odborný vedoucí Kontroloval: RNDr.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKMI LABORATOŘ BAKTERIOLOGICKÁ a MYKOLOGICKÁ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKMI LABORATOŘ BAKTERIOLOGICKÁ a MYKOLOGICKÁ Uherskohradišťská nemocnice a.s. J.E.Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKMI LABORATOŘ BAKTERIOLOGICKÁ a MYKOLOGICKÁ LP-01-2011-UHN Verze provedení/dostupnost 4.0 / ox.nspuh.cz Autor

Více

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře Jana Juránková OKM FN Brno Správný výsledek mikrobiologického vyšetření začíná správným odběrem biologického materiálu a jeho správným

Více

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom).

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). Charakteristika: SARS je závažné respirační onemocnění probíhající převážně jako těžká atypická pneumonie, komplikovaná respirační

Více

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km. KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 07 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka oddělení

Více

LABORATORNÍ MANUÁL. Obsah: Fakultní nemocnice Olomouc. pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc.

LABORATORNÍ MANUÁL. Obsah: Fakultní nemocnice Olomouc. pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc. LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Obsah: 2008 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ÚSTAVU MIKROBIOLOGIE... 2 3.1. Statut,

Více

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie Druh a číslo dokumentu: Pokyn oddělení Nemocnice s poliklinikou Purkyňova 1849, 470 77 Vydání: 1 Verze: 1 Platnost od: Celkový počet stran: 17 Název dokumentu: Rozdělovník Verze Umístění Odpovědná osoba

Více

V lednici (2 8 C) Do 24 hod dní BK - 50 dnů. Uricult Při pokojové teplotě Do hod dní. Při pokojové teplotě

V lednici (2 8 C) Do 24 hod dní BK - 50 dnů. Uricult Při pokojové teplotě Do hod dní. Při pokojové teplotě Přehled základních odběrů na bakteriologii - KULTIVACE: Laboratoř upozorňuje, že odběr bez transportní půdy je pro delší uchování a transport nevhodný. Při nedodržení postupů preanalytické fáze nemusí

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Zpracoval: Ing. Lenka Hrozová Dne: 23.3.2015 Verze: 09 Schválil: Mgr. Oldřich Šipka Dne: 27.3.2015 Výtisk: Platnost od: 1.4.2015 Laboratorní příručka IFCOR-99, s.r.o. Laboratoř IFCOR-99 Viniční 235 615

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1. Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické mikrobiologie

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1. Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické mikrobiologie Strana č: 1 Kultivační vyšetření výtěrů z horních cest dýchacích Kultivační vyšetření materiálu z dolních cest dýchacích (mimo TBC) B01/LKM B06/LKM B02/LKM Kultivační semikvantitativní vyšetření moče Typ

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků

Příručka pro odběr primárních vzorků Strana č.: 1 Vypracoval: Schválil: Jméno MUDr. B. Macková MUDr. M. Havlíčková, CSc. Podpis Rozdělovník: Č. v. Funkce Jméno Podpis 0 Manažer kvality MUDr. Barbora Macková 1 intranet Obsah: obecně......str.

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Oddělení klinické mikrobiologie strana1/stran45 Po vytištění je dokument platný pouze po označení razítkem Oddělení

Více

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře Jana Juránková OKM FN Brno Specifika odběrů pro bakteriologická vyšetření Správný výsledek mikrobiologického vyšetření začíná správným

Více

Manuál pro odběry primárních vzorků

Manuál pro odběry primárních vzorků Jméno Podpis Vypracoval: Mgr. Lukáš Tichý Vydání: 2 Přezkoumal RNDr. Lenka Fajkusová, CSc. Revize: 1 Schválil: Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, PhD. Platí od: 6.11.2014 Níže podepsaní zaměstnanci stvrzují

Více

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551 111 fax: +420 311 559 050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO

Více

MUDr. Wezdenková Kateřina Laboratoře Mikrochem a.s., Šumperk

MUDr. Wezdenková Kateřina Laboratoře Mikrochem a.s., Šumperk MUDr. Wezdenková Kateřina Laboratoře Mikrochem a.s., Šumperk Základní rozvaha indikace mikrobiologického vyšetření ano ne Co odebrat? (klinické příznaky, fáze onemocnění, charakter patogena) Jak odebrat?

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace Oddělení patologie, Histologická laboratoř Strana: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ PATOLOGIE Husova 2624, Havlíčkův Brod, PSČ 580 22 Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická

Více

Mikrobiologické vyšetření moči

Mikrobiologické vyšetření moči Provádění, možnosti a interpretace mikrobiologických vyšetření Mikrobiologické vyšetření moči Zpracoval: prim. RNDr. Roman Jirsa, MVDr. Zdeněk Brož, Oddělení klinické mikrobiologie ONMB Oponoval: MUDr.

Více

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci,

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, A Úvod Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, cílem tohoto dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné

Více

PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 4 Vlastník procesu: Patologicko-anatomické oddělení Účinnost od: 6. 6. 2016 Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval: MUDr. Barbora Studená Manažerka

Více

Pandemic A(H1N1) 2009. Hana Tkadlecová Aktualizace ke dni 2.7.2009 Protiepidemický odbor KHS ZK se sídlem ve Zlíně

Pandemic A(H1N1) 2009. Hana Tkadlecová Aktualizace ke dni 2.7.2009 Protiepidemický odbor KHS ZK se sídlem ve Zlíně Pandemic A(H1N1) 2009 Hana Tkadlecová Aktualizace ke dni Protiepidemický odbor KHS ZK se sídlem ve Zlíně Chronologie! 25.4. a 26.4. zprávy v médiích! 26.4. příprava prvních dokumentů ze zdrojů WHO a CDC

Více

Příloha č.5 Seznam PCR vyšetření

Příloha č.5 Seznam PCR vyšetření Příloha č.5 Seznam PCR vyšetření Obsah Virus hepatitidy B - kvalitativní průkaz... 2 Virus hepatitidy B - kvantita... 2 Virus hepatitidy C kvalitativní průkaz... 3 Virus hepatitidy C - kvantita... 3 Virus

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NT_OSM_PAT_50 Laboratorní příručka Verze: 02 Datum vydání: 01.04.2012 Účinnost od: 01.04.2012 Vypracoval Kontroloval Schválil MUDr. Alena Štrérová, CSc ; Alena Bredová Prim. MUDr.Josef Kult Prim.MUDr.Josef

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Laboratoř lékařské mikrobiologie Kladno Adresa: ulice Fr. Kloze 2316, 272 01 Kladno llmkladno@zuusti.cz Název postupu: Laboratorní příručka pro odběr primárních

Více

Laboratorní příručka. MUDr. Miriam Koupilová. Platnost od: 2. 12. 2013. Verze: 2

Laboratorní příručka. MUDr. Miriam Koupilová. Platnost od: 2. 12. 2013. Verze: 2 Vypracoval: Schválil: Mgr. Pavlína Středová MUDr. Miriam Koupilová Platnost od: 2. 12. 2013 Verze: 2 Obsah 1. Předmluva... 4 2. Úvod... 4 3. Identifikační údaje laboratoře... 4 4. Politika kvality laboratoře...

Více

IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II

IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II Seznam laboratorních vyšetření IMUNOBACT s.r.o. Děčín Instrukce pro odběr a typ odebraného materiálu, teplotní uložení před transportem a transport materiálu

Více

M a s a r y kův onko l o g i c k ý ú s t a v. Ž l u t ý k o p e c 7, B r n o, ED.9. RNDr. Martina Mrkvicová, Ph.D. Schválil dne: 4.1.

M a s a r y kův onko l o g i c k ý ú s t a v. Ž l u t ý k o p e c 7, B r n o, ED.9. RNDr. Martina Mrkvicová, Ph.D. Schválil dne: 4.1. M a s a r y kův onko l o g i c k ý ú s t a v Oddělení laboratorní medicíny ED.9 POŽADAVKY NA VYŠETŘENÍ V MIÚ FNUSA Zpracoval: Andrea Wagnerová, DiS. Ověřil: RNDr. Martina Mrkvicová, Ph.D. Účinnost od:

Více

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

SKLADOVÁNÍ A STABILITA Chlamydia Antigen Test je určen pro in vitro diagnostiku jako rychlý kvalitativní test na průkaz přítomnosti antigenu chlamydií u žen přímo z cervikálního výtěru a u mužů ze vzorků moči nebo močové trubice.

Více

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu Typ dokumentu: STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP Nemocnice Břeclav příspěvková organizace Číslo dokumentu: SOP / PAT - 02 Oblast využití: patologicko-anatomické oddělení Platnost od: 20.11. 2015 Verze č.: 4.0

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř TO Účinnost od 25.01.2016 Verze č. 9 Tímto předpisem se ruší Verze č. 8, platnost od 2. 2. 2015 Odborný garant Zpracoval Přezkoumal Schválil Jméno a příjmení,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ZÁSADY OŠETŘOVÁNÍ ENDOSKOPŮ (červen 2014)

ZÁSADY OŠETŘOVÁNÍ ENDOSKOPŮ (červen 2014) ZÁSADY OŠETŘOVÁNÍ ENDOSKOPŮ (červen 2014) Operační a vyšetřovací endoskopy jsou běžně rozšířenými zdravotnickými prostředky. Jejich použití nese s sebou významnou zátěž z hlediska rizika možného přenosu

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinická biochemie Druh dokumentu: OKBRN LP 11-6-1 Strana 1 (celkem 16) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Oddělení klinické biochemie Rokycanská

Více

IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II

IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II Seznam laboratorních vyšetření IMUNOBACT s.r.o. Děčín Instrukce pro odběr a typ odebraného materiálu, teplotní uložení před transportem a transport materiálu

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Laboratoř lékařské mikrobiologie Kladno Laboratoř č. 8032 akreditovaná ČIA o.p.s. podle ČSN EN ISO 15189:2007 Adresa: ulice Fr. Kloze 2316, 272 01 Kladno llmkladno@zu.cz

Více

Acidorezistentní bakterie - mikroskopický průkaz

Acidorezistentní bakterie - mikroskopický průkaz Příručka pro biologického materiálu Seznam a pokyny pro biologického materiálu ový materiál Acidorezistentní bakterie - mikroskopický průkaz sekret z dolních cest dýchacích,výtěr z rány, tkáň sterilní

Více

Transfuzní oddělení Nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary Identifikace ZTS C2075 Odběrové středisko Cheb

Transfuzní oddělení Nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary Identifikace ZTS C2075 Odběrové středisko Cheb Zpracoval: Připomínkoval: Schválil: Odborný garant: Dokumentace SMK MUDr. Miloslava Janoušková Mgr.Kateřina Mecelová Prim. MUDr. Eva Nováková Prim. MUDr. Eva Nováková Forma dokumentu: Typ dokumentace:

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 8. Počet stran: 15 Datum vydání: 19. 02. 2015 Platnost od: 01. 03. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: doc. RNDr.

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l.p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l.p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 7 1 0 0 9 3 6 1 IČZ smluvního ZZ 5 9 3 3 3 0 0 0 Číslo smlouvy 9 U 5 9 K 0 1 1 Název IČO Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l.p.o PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

311 512 391 přímá linka do kanceláře 311 542 235 kancelář vedoucí laboratoře 311 542 251 klinická laboratoř 311 542 240 sérologická laboratoř

311 512 391 přímá linka do kanceláře 311 542 235 kancelář vedoucí laboratoře 311 542 251 klinická laboratoř 311 542 240 sérologická laboratoř Laboratoř lékařské mikrobiologie Hořovice Laboratoř akreditovaná ČIA pod č.8007.dle ČSN EN ISO 15189 K Nemocnici 1395, 268 01 Hořovice Laboratorní příručka LLM Hořovice (Postupy pro odběr primárních vzorků

Více

VY_32_INOVACE_OSEC-15 Odběry a vyšetření stolice

VY_32_INOVACE_OSEC-15 Odběry a vyšetření stolice Mgr. Hana Ciprysová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor VY_32_INOVACE_OSEC-15 Odběry a vyšetření stolice Prezentace předkládá žákům ucelený

Více

OTESTUJ SE! Dreamstime.com 1

OTESTUJ SE! Dreamstime.com 1 Název: Text: Otestuj se! MUDr. Veronika Šikolová Jiří Stupka, DiS. MUDr. Daniela Fránová MUDr. Eva Jílková Grafika: Mgr. art. Olga Pluháčková Recenze: MUDr. Hana Zákoucká Vydal: Státní zdravotní ústav,

Více

Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně

Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně Název vyšetření Materiál Pokyny pro odběr ACTH, P-ACTH (Adrenokortikotropin) plazma Do umělé zkumavky s EDTA

Více

Bezpečnost práce v laboratoři. Ivana Vítková OKM, FN Brno

Bezpečnost práce v laboratoři. Ivana Vítková OKM, FN Brno Bezpečnost práce v laboratoři Ivana Vítková OKM, FN Brno Rizika infekce při práci v laboratoři Každý biologický materiál je potenciálně infekční Může být původcem vysoce virulentní nákazy Může obsahovat

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/010/05 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.10.2015 Revize: 1x za rok

Více

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM strana: 1 z 15 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM Legenda k tabulkám: Odběr stručný popis získání vzorku Adjustace popis odběrového materiálu (údaj uvedený kurzívou

Více

název počet, specifikace druh odebrané odběrové podmínky skladování poznámky venózní krev srážlivá krev 5 ml sterilní zkumavka

název počet, specifikace druh odebrané odběrové podmínky skladování poznámky venózní krev srážlivá krev 5 ml sterilní zkumavka vyšetření vyšetření zpracováním stand. statim stand. vč.citlivosti prův. listu listu materiálu množství pomůcky po odběru krk, nos 24 hod. 3 dny mikrobiologické vyš. krk - nos ráno, na lačno pokojová teplota

Více

MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: PERIFERNÍ KREV. Schválil: Jméno: Podpis: Výsledek revize / Změna číslo... na listech č.

MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: PERIFERNÍ KREV. Schválil: Jméno: Podpis: Výsledek revize / Změna číslo... na listech č. Standardizovaný operační postup (SOP) Číslo dokumentu: SOP-521 Vydání: 2. Výtisk: 1. Zpracoval: MUDr. Koudová Monika Název: ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: Ověřil: Mgr.

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 0 0 8 6 8 2 5 6 IČZ smluvního ZZ 4 9 3 1 7 0 0 0 Číslo smlouvy 7 P 4 9 K 0 0 2 Název IČO Poliklinika Tachov PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 1. Změna:0 Datum změny: Ústav patologie

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 1. Změna:0 Datum změny: Ústav patologie Fakultní nemocnic e Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Ústav patologie SMĚRNICE ÚSTAVU Číslo : LP-86500-01/2011 Platnost směrnice: od 15.4.2011 ročně Počet příloh: Interval revizí: schválení Místo

Více

Laboratorní příručka Transfúzní oddělení Karlovy Vary

Laboratorní příručka Transfúzní oddělení Karlovy Vary Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 36066 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/TOKV/č.05/2013 Počet stran: 28 Počet příloh: 1 Verze: 3 Platnost od: 30.7.2013 Laboratorní příručka

Více

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Oblastní nemocnice Náchod a.s. Oblastní nemocnice Náchod a.s. Oddělení klinické imunologie a mikrobiologie Purkyňova 446, 547 69 Náchod LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Název dokumentu Vypracoval Mgr. Martina Plšková LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKIM Kontroloval

Více

List provedených změn

List provedených změn Postupy k odběru biologického materiálu pro laboratorní vyšetření Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 150 30 Praha 5 Název: Laboratorní příručka OBM KMAS - 001 Vypracoval: Prim. MUDr. Jindrák Podpis: Schválil:

Více

Laboratorní příručka LLM Hořovice

Laboratorní příručka LLM Hořovice Laboratoř lékařské mikrobiologie Hořovice Laboratoř akreditovaná ČIA pod č.8007.dle ČSN EN ISO 15189 K Nemocnici 1395, 268 01 Hořovice Laboratorní příručka (Postupy pro odběr primárních vzorků a komunikaci

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 Vyšetření: 802 - Lékařská mikrobiologie 1 Průkaz antigenu virů imunochromatografickou metodou [Průkaz SOP 026 ROTAVIRU, ADENOVIRU a NOROVIRU genoskupiny 1 a genoskupiny 2] 2 Stanovení nespecifických SOP

Více

Odborná směrnice. Thomayerova nemocnice Oddělení lékařské genetiky Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč

Odborná směrnice. Thomayerova nemocnice Oddělení lékařské genetiky Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč Strana 1 z 23 Název: LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Platnost od: 16.3.2016 Platnost do: odvolání Nahrazuje: SMO-370-01 verzi č. 8 Distribuce a uložení dokumentu: Platné jsou autorizované výtisky a elektronická verze

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A. Úvod A-1 Předmluva Tato laboratorní příručka je základním dokumentem naší laboratoře pro zlepšení komunikace s uživateli našich služeb. Má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci

Více

Infekce močových cest (IMC) Kurs Modulu IIC Horečnaté stavy Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2008

Infekce močových cest (IMC) Kurs Modulu IIC Horečnaté stavy Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2008 Infekce močových cest (IMC) Kurs Modulu IIC Horečnaté stavy Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2008 Infekce močových cest Vznikajíz: Přítomnosti infekčních agens v moči Pomnožování infekčních agens v jednom či více

Více

Oddělení patologické anatomie

Oddělení patologické anatomie Vančurova 1548, 272 59 Kladno Tel.: 312 606 111 IČO 27256537 Oblastní nemocnice Kladno, a.s. Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie Oblastní nemocnice Kladno, a.s. 1 Obsah LP A-01 Předmluva...

Více

Laboratorní příručka. Laboratoř biochemie. Laboratoř hematologie. Laboratoř lékařské mikrobiologie. Laboratoř imunologie a sérologie

Laboratorní příručka. Laboratoř biochemie. Laboratoř hematologie. Laboratoř lékařské mikrobiologie. Laboratoř imunologie a sérologie Stránka 1 z 24 Laboratorní příručka Laboratoř biochemie Laboratoř hematologie Laboratoř lékařské mikrobiologie Laboratoř imunologie a sérologie Jméno Funkce Datum Podpis Vypracoval RNDr. J. Hejnarová MK

Více

Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A)

Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A) Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A) OD - 109 Návod k použití soupravy VÝROBCE : VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II/365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, tel.: 261090565 www.vidia.cz

Více

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie Oddělení lékařské mikrobiologie Centrální laboratoře ONK Žižkova 146, 28002 Kolín SM_OLM_001 Počet stran: 24 Verze č.: 4 Výtisk č.: 1 oddělení lékařské mikrobiologie Zpracoval RNDr. Jan Pomykal 10.2.2016

Více

Odběr, zpracování a uchování klinických vzorků

Odběr, zpracování a uchování klinických vzorků Obecně Výsledky laboratorních testů, zejména RT-PCR závisí na druhu klinického materiálu, odběru, uchování a transportu. Nejpodrobnější informace o přítomnosti infekčního agens poskytne analýza klinického

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie Laboratoř sérologická, Laboratoř alergologická a imunologická

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie Laboratoř sérologická, Laboratoř alergologická a imunologická Uherskohradišťská nemocnice a.s. J.E.Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště LP-01-2013-UHN LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie Laboratoř sérologická, Laboratoř alergologická

Více

Pokyny pro pacienty a pro oddělení

Pokyny pro pacienty a pro oddělení Pokyny pro pacienty a pro oddělení 1. Odběr žilní krve Kompetence Odběr může provádět všeobecná sestra a porodní asistentka (s výjimkou novorozenců a dětí do 3 let) a lékař. Zdravotnický asistent, studenti

Více

PROVOZNÍ ŘÁD zdravotnického ambulantního zařízení

PROVOZNÍ ŘÁD zdravotnického ambulantního zařízení Návrh zásad provozního řádu zdravotnických zařízení dle 15 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a jeho prováděcí vyhlášky 195/2005 Sb., kterou se upravují

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, Praha 8

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, Praha 8 Vyšetření: Pořadové 802 - Lékařská mikrobiologie 1 Průkaz antigenu virů imunochromatografickou metodou [Průkaz SOP 026 ROTAVIRU, ADENOVIRU a NOROVIRU genoskupiny 1 a genoskupiny 2] 2 Stanovení nespecifických

Více

Mykologická laboratoř dermatovenerologické kliniky. VFN a 1.LF FVL

Mykologická laboratoř dermatovenerologické kliniky. VFN a 1.LF FVL Mykologická laboratoř dermatovenerologické kliniky VFN a 1.LF FVL Přednosta: Prof.MUDr.Jiří Štork,CSc Primář: MUDr.Ivana Krajsová, MBA Vedoucí lékař: As.MUDr.Magdalena Skořepová, CSc Lékař: As.MUDr.Ivana

Více

Rapid-VIDITEST Strep A. Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku. Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST Strep A. Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku. Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Strep A Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Standardní operační postup (SOP) CNRDD/P06/verze01. Testování sterility produktu

Standardní operační postup (SOP) CNRDD/P06/verze01. Testování sterility produktu Testování sterility produktu číslo: CNRDD/P06/verze01 Standardní operační postup (SOP) CNRDD/P06/verze01 Testování sterility produktu 1. Cíl Cílem je ověřit sterilitu odebraného transplantátu hemopoetických

Více

Akreditované zkoušky prováděné v Laboratořích CEM

Akreditované zkoušky prováděné v Laboratořích CEM Strana č.: 1 Nahrazuje stranu: 1 Akreditované zkoušky prováděné v Laboratořích CEM EIA - stanovení protilátek HIV-1/2, HIV-1 p24 antigenu a současné stanovení protilátek HIV-1/2 a HIV-1 p24 antigenu SOP-NRL/AIDS-01-01

Více

Laboratorní příručka. Oddělení patologie. Rozdělovník řízených výtisků:

Laboratorní příručka. Oddělení patologie. Rozdělovník řízených výtisků: PRIVAMED Healthia s.r.o. KOTÍKOVSKÁ 19, č.p. 927, 323 00 PLZEŇ provozovatel Masarykovy nemocnice, Dukelských hrdinů 200, 269 29 Rakovník Rozdělovník řízených výtisků: 1 výtisk - manažerka kvality elektronicky

Více

PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY

PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. OKLT - OKB (odd. klinické biochemie) 2. OKLT - HTO (hematologicko-transfúzní

Více

Fakultní nemocnice Brno Laboratoře Oddělení klinické mikrobiologie Jihlavská 20, Brno

Fakultní nemocnice Brno Laboratoře Oddělení klinické mikrobiologie Jihlavská 20, Brno Vyšetření: 802 - Lékařská mikrobiologie, 804 Lékařská parazitologie, 805 Lékařská virologie, 822 Lékařská mykologie 1. Vyšetření mikroorganismů z klinického materiálu a z kultur mikroskopicky - barvený

Více

Technika správného odběru materiálů. pro přímý průkaz infekčních agens

Technika správného odběru materiálů. pro přímý průkaz infekčních agens Technika správného odběru materiálů pro přímý průkaz infekčních agens březen 2017 Vážení spolupracovníci, základním předpokladem úspěšné laboratorní diagnostiky je odběr validního materiálu, tzn. správný

Více

Vyšetření moči 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Vyšetření moči 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Vyšetření moči 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2011 Tondrová Irena Bc. Vyšetření moči 1. Vyšetření moči Vyšetření moči je cennou

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 příprava materiálu - Odběr do...) srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25

Více

Infekce močových cest - mikrobiologická diagnostika

Infekce močových cest - mikrobiologická diagnostika Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. o/024/155 Infekce močových cest -

Více

List provedených změn

List provedených změn List provedených změn Číslo změny Číslo článku Stručné zdůvodnění Datum Podpis (odstavce) obsahu změny účinnosti odpovědné osoby 2/ 39 A Úvod A 01 Úvodní slovo Laboratorní příručka Transfuzního oddělení

Více

F-1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných na Oddělení klinické mikrobiologie ONMB

F-1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných na Oddělení klinické mikrobiologie ONMB F-1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných na Oddělení klinické mikrobiologie ONMB Aktuální verze platná ode dne: 1.2.2011 Členění přehledu: 1. Infekce cest dýchacích a infekce související str. 2

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice v Litoměřicích Městská nemocnice v Litoměřicích Počet stran: 151 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Pořadač chodba biochemie Romana Friedlová

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Obchodní název:... IČ:... Sídlo:... Rejstříkový soud:... Statutární orgán:...

PROVOZNÍ ŘÁD. Obchodní název:... IČ:... Sídlo:... Rejstříkový soud:... Statutární orgán:... PROVOZNÍ ŘÁD Zpracovaný dle zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, vyhlášky 306/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 185/2001Sb. o odpadech

Více

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací Potransfuzní reakce Potransfuzní reakcí rozumíme nežádoucí účinek podaného transfuzního přípravku. Od roku 2005 (dle platné legislativy) rozlišujeme: závažná nežádoucí příhoda ( vzniká v souvislosti s

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků

Příručka pro odběr primárních vzorků Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ústav patologie Studničkova 2, 128 00 Praha 2 SM-PAT 07 Strana 1 z 13 Příručka pro odběr Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Pojmy a zkratky... 2 3.

Více

Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Ústav soudního lékařství FN Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Ústav soudního lékařství FN Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Ústav soudního lékařství FN Ostrava Obsah: Členění Ústavu soudního lékařství... 3 Identifikace pracoviště... 4

Více

SYSTÉM PŘENOSU A ODBĚRU COPAN LIQUID AMIES ELUTION SWAB (ESWAB) (50C rev. 03)

SYSTÉM PŘENOSU A ODBĚRU COPAN LIQUID AMIES ELUTION SWAB (ESWAB) (50C rev. 03) TRIOS, spol. s r. o. Sídlo společnosti: Zakouřilova 142, Praha 4, 140 00, Česká republika IČ: 442 69 471, DIČ: CZ44269471 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 10. Počet stran: 15 Datum vydání: 25. 08. 2015 Platnost od: 25. 08. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr.

Více

OBSAH SOUPRAVY: - Testovací kazety - Odběrové zkumavky s ředicím roztokem - Návod k použití - Certifikát kontroly balení

OBSAH SOUPRAVY: - Testovací kazety - Odběrové zkumavky s ředicím roztokem - Návod k použití - Certifikát kontroly balení Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium a Giardia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více