Poskytování nelékařské první pomoci - Jak postupovat v nouzové situaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poskytování nelékařské první pomoci - Jak postupovat v nouzové situaci"

Transkript

1 Poskytování nelékařské první pomoci - Jak postupovat v nouzové situaci

2 OBSAH: Orientační vyšetření zraněného Zástava krvácení Kardiopulmonální resuscitace Akutní ztráta krve a její následky hemorrhagický šok Postup při dopravní nehodě První pomoc v případě tonutí První pomoc v případě štípnutí hmyzem, uštknutí hadem.

3 ORIENTAČNÍ VYŠETŘENÍ ZRANĚNÉHO: Stav vědomí slyšíte mě, jak se jmenujete? Krvácení silné krvácení je nutno rychle zastavit! Dýchání položte ruku na hrudník - sledujte zvedání a klesání hrudníku - poslechněte dech těsně u jeho obličeje ucítíte vydechovaný vzduch na své tváři. Postup při bezvědomí: 1. Uložení do polohy na zádech. 2. Záklon hlavy (zajistí průchodnost dýchacích cest). 3. Kontrola dýchání (pohled na hrudník zvedání a klesání, poslech těsně u obličeje - dech je cítit na tváři). 4. Pokud postižený nereaguje a nedýchá - volání rychlé záchranné pomoci a okamžité zahájení resuscitace. 5. Pokud dýchá a má hmatný tep uložení do zotavovací polohy na boku. Zotavovací poloha Zotavovací poloha udržuje volné cesty dýchací a brání vdechnutí krve nebo žaludečního obsahu při zvracení. Do zotavovací polohy ukládáme postiženou osobu, která je v bezvědomí dýchá a má hmatný tep! Při ukládání do zotavovací polohy je doporučován následující postup: Poklekněte k boku poraněného a jeho pravou ruku ohněte k uchu dlaní vzhůru Pokrčte jeho vzdálenější koleno a uchopte zraněného za něj a za rameno Tahem zraněného otočte na bok k sobě Rukou mu vypodložte tvář, aby měl hlavu v lehkém záklonu Poraněného přikryjte - pokud by krvácel z oblasti obličeje, podložte mu horní část trupu.

4 ZÁSTAVA KRVÁCENÍ Druhy krvácení U povrchových zranění vzniká žilní krvácení tmavě červená krev většinou plynule vytéká z rány (hodně krvácí např. hřbet ruky nebo hlava). U hlubokých ran, zlomenin, ztrátových poranění končetin vzniká tepenné krvácení jasně červená krev silně vytéká nebo stříká v pravidelných intervalech (pulsuje). Při poranění nejmenších cév u drobných zraněních dochází ke krvácení vlásečnicovému zvolné prosakování krve se obvykle zastaví samo. Nejčastěji dochází ke smíšenému krvácení způsobené poraněním tepen i žil!

5 ZÁSTAVA KRVÁCENÍ Velká ztráta krve může znamenat smrt poraněného, proto je třeba prudké krvácení okamžitě zastavit. Prudké krvácení je možno zastavit provizorně přímým tlakem prsty - ruka má být chráněna gumovou rukavicí (prevence krví přenosných onemocnění) Nejvhodnějším způsobem zástavy krvácení zejména na končetinách - je použití kompresivního (tlakového) obvazu Pokud se nacházejí v ráně cizí předměty, stlačíme místo nad ránou (směrem k srdci) Zaklíněné předměty se neodstraňují sterilním krytím nutno fixovat v ráně! Zraněného je nutno uložit do vodorovné polohy a krvácející končetinu zvednout Tlakový obvaz je nutno kontrolovat, při prosáknutí navázat, event. znovu utáhnout Prudké krvácení v tříslech je nutno stavit trvalým tlakem ruce se střídají Krvácení z nosu lze zastavit studenými obklady na zátylek či kořen nosu při předklonu si postižený zmáčkne nos prsty. Tlakové body Jde o místa, kde tepna prochází blízko kosti a lze ji stiskem prsty lehce uzavřít. Jde o rychlý, šetrný způsob zástavy krvácení. Je známo 7 tlakových bodů: Spánkový bod nachází se nad ústím zevního zvukovodu asi na šířku prstu před boltcem používá se při krvácení z horní části hlavy. Lícní bod nachází se 2-3 cm před úhlem dolní čelisti používá se při krvácení z dolních 2/3 obličeje. Krční bod leží v úrovni ohryzku (chrupavky štítné), mezi hrtanem a krčními svaly tepnu tiskneme proti krční páteří při krvácení z jazyka, dutiny ústní nebo krční tepny. Nikdy nestlačujeme oba krční body najednou hrozí narušení přívodu krve do mozku a následné bezvědomí!

6 ZÁSTAVA KRVÁCENÍ POMOCÍ TLAKOVÝCH BODŮ ZÁSTAVA KRVÁCENÍ POMOCÍ TLAKOVÝCH BODŮ Podklíčkový bod leží v oblasti vnitřní třetiny klíční kosti. Stlačujeme směrem dolů za kost proti prvnímu žebru, při krvácení z oblasti klíční kosti, ramene, podpaží, paži a při amputaci horní končetiny. Pažní bod leží v horní třetině vnitřní strany paže prohlubeň mezi dvojhlavým a trojhlavým svalem pažním. Stlačujeme mezi svaly proti pažní kosti - při krvácení z dolní poloviny paže, předloktí a ruky. Stehenní bod ve střední části třísla. Překříženými palci obou rukou tlačíme proti pánevní kosti - horní končetiny natažené využíváme váhu těla. Používáme při krvácení ze stehna a dolní části končetiny a v případě amputace.

7 POMOCNÉ TLAKOVÉ BODY Břišní bod leží v oblasti pupeční jizvy. Raněný leží na zádech na tvrdé podložce s lehce pokrčenými dolními končetinami. Krouživým pohybem zanořujeme pěst do břicha, dokud neucítíme puls a odpor proti páteři. Horní končetiny natažené využíváme váhu těla Užívá se při krvácení do břicha, pánve, krvácení z pohlavních orgánů (nelze provádět u těhotných žen). Pomocné body zápěstní na palcové straně zápěstí, při krvácení zápěstí. Podkolenní při krvácení z bérce stiskneme tepnu v podkolenní jamce a ohneme koleno. Zástava krvácení pomocí tlakových bodů (nebo prstů v ráně) je vždy nouzová, ošetření se snažíme dokončit přiložením tlakového obvazu).

8 KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE Zahájení resuscitace Uložení do polohy na zádech. Záklonem hlavy a zvednutím brady otevřete dýchací cesty viz následující obrázek. Záklon hlavy zajistí průchodnost dýchacích cest. Kontrola dýchání pohled na hrudník, poslech šelestů dech je cítit na tváři. Pokud nereaguje a nedýchá - zahájení kardiopulmonální resuscitace. Pokud dýchá a má hmatný tep uložení do zotavovací polohy na boku. Kontakt s poraněným (stále mluvit) umožňuje uklidnění postiženého, hodnocení stavu vědomí rozsahu postižení.

9 Kardiopulmonální resuscitaci je nutno zahájit, pokud postižený nereaguje a nedýchá. Při resuscitaci má být stlačován hrudník - nesmí být vyvíjen tlak na horní část břicha. Nakloňte se nad hrudník postiženého a nataženými pažemi stlačujte hrudní kost asi o 4-5 cm - viz následující obrázek. Po každé kompresi (stlačení) uvolněte tlak na hrudník, neztrácejte kontakt ruky se sternem. Frekvence kompresí má být 100/min (každá minuta, kdy není postižený resuscitován, snižuje jeho šanci na přežití o 10 %).

10 Kombinace komprese s umělými vdechy po 30 kompresích otevřete dýchací cesty záklonem hlavy a zvednutím brady stiskem palce a ukazováku uzavřete nosní chřípí ponechte ústa otevřená a udržujte bradu zvednutou normálně se nadechněte a pevně přiložte svá ústa k ústům postiženého plynule vydechujte do jeho úst asi 1 sekundu a sledujte, zda se hrudník zvedá napřimte se k nádechu a proveďte další umělý vdech umístěte ruce do korektní polohy na hrudník a proveďte sérii 30 kompresí hrudníku pokračuje v resuscitaci kombinací kompresí hrudníku s vdechy v poměru 30 : 2. (U dítěte 15 kompresí : 2 vdechům). Pouze komprese hrudníku lze při resuscitaci užít: Pokud nelze provádět umělé dýchání z plic do plic ústy (při poranění obličeje, poranění či podezření na poranění krční páteře, kdy nelze provést záklon hlavy) Pokud nejste ochotni provádět umělé dýchání, provádějte pouze komprese hrudníku frekvencí 100/min Resuscitaci nepřerušujte, dokud postižený nezačne normálně dýchat nebo nepřijede kvalifikovaná pomoc a nepřevezme postiženého do své péče U postiženého v bezvědomí (který nereaguje) a normálně nedýchá, musí být neodkladně zahájena kardiopulmonální resuscitace (KPR)! V prvních minutách po zástavě srdeční se udržuje obsah kyslíku v krvi na vysoké úrovní a zásobování mozku a srdce kyslíkem je závislé na srdeční akci a nikoli na ventilaci. Z tohoto důvodu je ventilace v iniciální době méně důležitá nežli nepřímá masáž pomocí komprese hrudníku. Proto je prvořadé zahájit co nejdříve KPR nepřímou srdeční masáží! Je-li zachránců více, je v prevenci únavy účelné jejich střídání po 1-2 minutách! Komprese hrudníku produkuje mezní průtok krve mozkem a srdcem a zvyšuje tak pravděpodobnost přežití! Přerušování kompresí je proto nutno minimalizovat!

11 AKUTNÍ KRVÁCENÍ A JEHO NÁSLEDKY HEMORRAGICKÝ ŠOK Úrazy jsou často doprovázeny krvácením zjevným nebo skrytým. Zástava krvácení a zvládnutí jeho následků patří k bezodkladným úkonům první pomoci. V souvislosti s úrazy dochází často k šoku nejčastěji se jedná o šok hypovolemický. Hypovolemický šok vzniká buď ze ztráty intravaskulární tekutiny nebo relativně zvětšením distribučního prostoru při vasodilataci (v důsledku rozšíření cév). K nejčastějším příčinám šoku patří: Krvácení, popálení Kardiogenní šok při selhávání srdce (infarkt myokardu) Neurogenní šok při poranění míchy Velká poranění vedou k velkým ztrátám krve: Zlomenina pánve Zavřená zlomenina femuru Hemothorax Zavřená zlomenina tibie Zlomenina žeber Otevřená rána velikosti ruky 3000 ml 1500 ml 2000 ml 500 ml 150 ml na každé žebro 500 ml Náhlá ztráta krve vyšší než 1,5 l znamená přímé ohrožení života! Při úrazu je nejčastější příčinou šoku akutní ztráta krve - hemorragický šok Postižená osoba bývá bledá, s povrchním zrychleným tepem, poklesem krevního tlaku, častý je pocit žízně, pocení, nevolnost až zvracení, netečnost, ospalost, někdy naopak neklid. Proti rozvoji šoku je nutné: Zastavit krvácení, zajistit znehybnění zlomenin Zabránit prochlazení poraněné osoby ( event. zbytečné manipulaci s poraněným) Zajistit co nejdříve odbornou pomoc zavolání RZZS Uložení postiženého do protišokové polohy (zvýšené dolní končetiny) Nepodávat léky, nedávat pít! Pouze zvlhčovat rty!

12 POSTUP PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ JAK SE ZACHOVAT V NOUZOVÉ SITUACI Snažte se zachovat klid a nepodlehnout panice! Zastavte nejméně 50 m za havarovaným vozidlem! Zapněte výstražná světla! Oblékněte si výstražnou vestu! Umístěte výstražný trojúhelníkem 100 m za vozidlem! Snažte se zastavit projíždějící řidiče a získat jejich pomoc. Vytočte číslo tísňového volání: Záchranná služba: 155 Policie: 158 Hasiči vyproštění: 150 Integrovaný záchranný systém: 112 Vyprošťování Jen pokud hrozí další nebezpečí, je-li blokován přístup k dalším poraněným, nelze li poskytnout první pomoc na místě (např. resuscitaci). Vyproštění nutno provádět co nejšetrněji, pokud zraněný dýchá, je lepší přenechat výkon profesionálním složkám. Tísňová volání 1. Uveďte, kde se nacházíte (místo, ulice, km dálnice, event. využijte GPS) 2. Popište stručně a jasně událost počet a přibližný stav zraněných krvácení stav vědomí, dýchání 3. Udejte jméno, číslo telefonu a místo odkud voláte. Telefon je nutno nechat zapnutý pro kontakt s dispečinkem - možnost telefonicky asistované první pomoci! Orientační vyšetření zraněného - Rozpoznání života ohrožujících stavů: Jsou dýchací cesty průchodné Dýchá poraněný Je přítomno život ohrožující krvácení?

13 OZNÁMENÍ DOPRAVNÍ NEHODY POLICII ČR Od 1. ledna 2009 byla v souvislosti s přijetím nového zákona o Policii ČR omezena oznamovací povinnost dopravních nehod. Cílem této změny bylo odlehčit Policii ČR od šetření banálních dopravních nehod a umožnit jí, aby se více věnovala dohledové činnosti nad silničním provozem. Dopravní nehoda se musí neprodleně oznámit Policii ČR v následujících případech: Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení. Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel, včetně přepravovaných věcí, ke škodě převyšující Kč. Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.) policii naopak není nutno volat v případě, kdy se jedná o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele či někoho z rodiny) ale jeho řidič měl na nehodě účast. Pokud dojde při nehodě k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.) Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z vozidla) Pokud při nehodě nejsou účastníci nehody sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu. Ve všech ostatních případech je oznámení dopravní nehody Policií ČR také možné, byť není povinné, a nepodléhá žádnému zpoplatnění ani žádné sankci. V situaci, kdy se účastníci nehody shodnou na zavinění nehody a spolupracují spolu v souladu se svými zákonnými povinnostmi, lze nicméně doporučit, aby dopravní nehoda byla vyřešena bez účasti Policie ČR. Základní povinností účastníků dopravní nehody však v takovém případě bude sepsání společného záznamu o dopravní nehodě, nejlépe s využitím tzv. euroformuláře o dopravní nehodě.

14 ZÁZNAM O DOPRAVNÍ NEHODĚ

15 NEHODU JE TŘEBA NAHLÁSIT POLICII VŽDY PŘI PODEZŘENÍ NA ALKOHOL ČI OMAMNÉ LÁTKY! NEPOSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI JE TRESTNÝ ČIN Jde o trestný čin, který se trestá odnětím svobody až na 5 let. Pokud řidič měl řidič účast na nehodě a neposkytne potřebnou první pomoc osobě, která utrpí újmu na zdraví - ačkoliv tak mohl učinit bez nebezpečí pro sebe nebo někoho jiného - bude potrestán odnětím svobody až na 5 let. I mimo silnici se neposkytnutí první pomoci trestá, a to až na 2 roky odnětí svobody. Za poskytnutí první pomoci se považuje již samo zavolání záchranné služby!

16 PRVNÍ POMOC V PŘÍPADĚ TONUTÍ Utonutí je u dětí na druhém místě v příčinách dětské úmrtnosti, a to hned za úrazy dopravními. U dětí tonutí způsobuje každoročně přibližně 10 % úmrtí. Tonutím jsou ohroženy zejména děti ve věku 0-9 let, nejvíce ohroženou kategorií jsou děti předškolního věku jedná se zejména o věkovou kategorii 1-4 čtyřletých. U jedinců, kteří ztrácejí vědomí je úmrtnost téměř 50 %. Už po 5 minutách dochází k nevratnému poškození mozku, pokud jsou jedinci pod vodou déle než 10 minut, většinou dochází k úmrtí nebo ireversibilnímu poškození neurologickému se závažnými celoživotními následky (trvalá invalidita). Rizikové skupiny: U dětí nejrizikovější kategorii představují děti ve věku do 4 let. U dětí se velice často jedná o úrazy způsobené pádem do bazénu. Nejvíce obětí utonutí je zaznamenáno v kategorii let (významně častěji u mužů) V kategorii nad 65 let lze sledovat zvýšený počet sebevražd! U věkové kategorie let lze zaznamenat výrazný podíl na utonutí v důsledku užívání alkoholu, jež zapříčiňuje přeceňování sil při vodních sportech a také úrazy spojené s pádem do vody! Až u 30 % utonulých byl nalezen alkohol v krvi! Alkohol Vás lépe plavat ani potápět nenaučí spíše snadno utonout! Vzhledem k narůstajícímu počtu bazénů v ČR dochází rovněž i nárůstu tonutí v domácím prostředí. U dětí, které zemřely během hospitalizace v důsledku tonutí, byl místem úrazu v 66 % právě bazén. Nespoléhejte na křidélka či nafukovací kruhy děti by měly mít ve vodě i na lodičce záchranné vesty! Doporučení zabezpečující bazény: Zakrytí bazénu lamelovými konstrukcemi a foliemi Použití alarmů, signalizujících pád předmětu těžšího než 5 kg. Oplocení bazénu do výšky cm se vstupem zabezpečeným proti otevření dítětem. Studny a jiné rezervoáry vody je nutné zakrýt dostatečně těžkým příklopem. Pozor na zahradní nádrže a okrasné rybníčky!

17 Prevence tonutí vyžaduje u dětí zodpovědný dozor! Aktivní dozor při hře dospělých s dětmi je nejlepší způsobem, jak naučit dítě plavat a pohybovat se v blízkosti vodních ploch. Nikdy nenechávejte dítě ani na chvilku samotné tonutí je otázkou několika vteřin! V řadě případů bývají rodiče nablízku, a stávají se tak přímými svědky tragického úmrtí svého vlastního dítěte! Přecenění vlastních sil a podcenění dozoru patří k hlavním příčinám tonutí! První pomoc v případě tonutí Přestože je výuka plavání velice důležitá, i dobrý plavec se může občas dostat do nesnází. K řadě nebezpečných situací může dojít na divoké vodě, při záplavách, spodních proudech, při únavě, špatném odhadu sil či zhoršené kondici. Zahraniční statistiky potvrzují, že až 44 % utonulých umělo plavat. Na divoké vodě nezapomínejte na vesty a ochranné přilby! Postup v případě tonutí Pokud je to možné, snažte se najít na břehu něco, čeho by se mohl tonoucí zachytit! Osobní zákrok je pomalejší a někdy pro zachránce i nebezpečný! Před vstupem do vody uvědomte vždy další osobu, která zároveň přivolá RZS! Vždy si sundejte oblečení a boty zvýšíte tím svoji bezpečnost i pohyblivost Při skoku do vody se vyhýbejte neznámým místům, neskákejte z velké výšky! Plavte s hlavou nad hladinou, ať máte přehled o místě tonutí, kdyby tonoucí zmizel! Tonoucího zachyťte rychle a razantně a táhněte jej za bradu k nejbližšímu břehu! Po vyčištění úst a uvolnění dýchacích cest (záklonem hlavy) zahajte okamžitě kardiopulmonální resuscitaci! Komprese hrudníku produkuje mezní průtok krve mozkem a srdcem, a zvyšuje tak pravděpodobnost přežití! Přerušování kompresí je proto nutno minimalizovat! V zachraňování pokračujte, dokud nedorazí odborná lékařská pomoc! Pozor na skoky do mělké vody tyto úrazy mají nejzávažnější následky. Před prvním skokem je vždy nutné ověřit hloubku minimální hloubka je 150 cm! Na neznámém místě nikdy neskákejte do vody po hlavě! Většina těžkých poškození páteře a míchy u dětí a dospívajících je následkem skoku do neznáme vody. Po těchto úrazech bývají většinou zachované funkce mozku, ale ochrnutí těla od ramen nebo od pasu dolů znamená trvalé upoutání na vozík!

18 PRVNÍ POMOC V PŘÍPADĚ ŠTÍPNUTÍ HMYZEM Ošetření je doporučováno zejména u menších dětí, kde hrozí škrábání ran. Důležitá je dezinfekce rány, která zamezí vzniku infekce a riziku dalších komplikací. Při svědění je vhodný studený obklad, led a úlevu přináší zejména použití gelu - Fenistil gel, Alpa gel nebo kalciová mast. (Použít je možno i plátek cibule, či jogurt). Při bodnutí včelou je nutné včasné odstranění žihadla (nutno vytlačit jako třísku, žihadlo se nevytahuje pinzetou) Při alergii mějte léky vždy s sebou! Při alergii na štípnutí hmyzem Při obtížích v případě bodnutí hmyzem je důležitá včasná konzultace u alergologa. Nebezpečné je zejména bodnutí v oblasti úst, jazyka nebo krku (včelou, vosou, sršněm). U těchto stavů, kdy je postižená osoba ohrožena vážnými komplikacemi - dušením, otokem dýchacích cest, zvracením, poklesem tlaku a vznikem anafylaktického šoku - je nutno volat RZP. Vznik anafylaktického šoku patří k velice vážným stavům, ohrožujícím postiženého na životě! Prevencí je včasné podání adrenalinu (injekční pero EpiPen podá snadno dávku adrenalinu) PRVNÍ POMOC PŘI UŠTKNUTÍ HADEM U nás je jediným volně žijícím jedovatým hadem zmije obecná. Vyskytuje se zejména v podhorských a horských oblastech do nadmořské výšky m často se vyhřívá na kamenitých terénech. Na jaře je aktivní ve dne, v létě za soumraku i v noci. Zmije dosahuje délky až 70 cm hlava má trojúhelníkovitý tvar, zornice očí jsou vertikálně štěrbinovité (na rozdíl od užovky, která má oválnou hlavu a kulaté zornice). Zbarvení je variabilní, charakteristický tmavý klikatý pruh může chybět, v horských oblastech a v okolí rašelinišť se vyskytuje černá forma zmije. Prevence uštknutí Důležité je vhodné oblečení dlouhé kalhoty a pevná kotníková obuv. Hadi neslyší, ale dobře vnímají otřesy půdy proto je vhodná chůze těžkou nohou! Nesbírat dřevo po setmění - nesahat do děr, kam není vidět Nesedat si na předem nezkontrolovaná místa Zmije je schopná uštknout na polovinu délky těla - bezpečná vzdálenost od hada je více než 2 metry.

19 Intoxikace lokální příznaky Had útočí obvykle v sebeobraně, při šlápnutí nebo dotyku (někdy výpad předstírá, ale jed nevypustí dry bite ). Asi polovina kousnutí proběhne bez závažnější intoxikace. Při plném zákusu na kůži zůstávají drobné lehce krvácející ranky 10 mm od sebe. Nedokonalý zákus nechává jednu ranku nebo pouze škrábnutí. Jed obsahuje látky s vazodilatačním účinkem a hemoraginy poškozující endotel a zvyšující permeabilitu kapilár. Lokální příznaky představují otok, bolestivost a pozvolný vznik hematomu s následnými změnami barvy kůže. Maximum účinku nastupuje za hodin (bývají zduřelé lymfatické uzliny). Lokální příznaky ustupují za 3-4 dny - v těžších případech za týden. Intoxikace celkové příznaky Prvními příznaky jsou nauzea, zvracení, pocení, žízeň, kolikovité bolesti břicha, průjem. V těžkých případech se může objevit edém a bronchospasmus, dušnost, poruchy vědomí, renální insuficience, hypotenze, oběhové a srdeční selhání. Jed zmije obecné má zkříženou reaktivitu s jedem blanokřídlých. Lidé alergičtí na štípnutí včelou, vosou nebo sršněm jsou s velkou pravděpodobností alergičtí i na zmijí jed! První pomoc při uštknutí hadem První pomoc představuje psychické a fyzické zklidnění uštknutého. Je třeba omezit zbytečný pohyb končetinu imobilizovat a šetrně chladit. Rána se nerozřezává, nevysává ani nezaškrcuje. Není vhodné podávat alkohol ani kofeinové nápoje, které zrychlují krevní oběh! Vždy je potřeba vyhledat lékařskou pomoc, u dětí ideálně RZP. Pro dospělé jedince není uštknutí ohrožující na životě (množství sušiny jedu 15 mg představuje 60 % letální dávky pro dospělého). Navíc při obranném kousnutí vypouští had pouze jednu třetinu! Při intoxikaci je vhodné konzultovat toxikologické centrum Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. U dítěte je vždy nutná hospitalizace a terapie dle klinických příznaků. Při léčbě se podávají antihistaminika a kortikosteroidy. Podání antiséra vzhledem k relativně velkému riziku nežádoucích účinků podléhá indikačním kritériím.

20 Závěr Nové zásady první pomoci jsou stručné a srozumitelné. Záklon hlavy otevírá dýchací cesty a masáž srdce zajišťuje mezní průtok krve pro mozek a srdce, a zvyšuje tak pravděpodobnost přežití! Tyto dvě zásady jsou z hlediska zachování života rozhodující. Důležité je, aby byla první pomoc zahájena bezodkladně - ihned po zavolání záchranné služby. Každá minuta, kdy není postižený resuscitován, snižuje jeho šanci na přežití o 10 %. Masáž srdce by navíc měla být prováděna bez přerušení až do příjezdu záchranářů. Doba dojezdu RZS je v Praze 8 minut a mimo Prahu 20 minut. Právě tyto minuty představují šanci na zachování lidského života. Nepromarněme ji může být poslední! Literatura: 1. Benešová, V. a kolektiv: Úrazy a možnosti jejich prevence, Praha: Centrum úrazové prevence FN Motol CÚP, Aktuality v prevenci úrazu, 3-4, 2008, ISSN: Heinrichová, J.: Bezpečná cesta do školy projekt pro dopravní výchovu, Centrum dopravního výzkumu, MD- Besip, Hrabovský, J.: MUDr. První pomoc Jak se chovat a co dělat, když dojde ke zranění při dopravní nehodě (SZÚ) 5. IPVZ: Lékařská první pomoc Souhrn přednášek ke kurzu v rámci specializační přípravy (Veřejné zdravotnictví) 6. Zásady zvládání dopravní nehody - Oznámení dopravní nehody Policii ČR Záznam o dopravní nehodě. 7. Kylian, J., Grillová, Š: Uštknutí zmijí obecnou, Prevence úrazů, otrav a násilí, 2012, roč. VIII, č.1, 8. Zvadová, Z., Nejedlá, M.: Rizika dopravních úrazů u dětí a dospívajících - Sborník X. ročníku Mezinárodní konference primární prevence rizikového chování (PPRCH, Praha, 2013) 9. Zvadová, Z., Nejedlá, M., Janatová, H.: CD - Minimalizace rizika dopravního úrazu první pomoc při dopravní nehodě, Praha Autoři: MUDr. Zuzana Zvadová, MUDr. Marie Nejedlá Návrhy plakátů žáci Střední umělecké školy Václava Hollara

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Nemocní Předmět Zdravověda Téma / kapitola

Více

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem BOZP První pomoc První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP První pomoc (1/7) Působení el. proudu

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc I Cíl první pomoci, třídění zraněných,

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ. Výchova ke zdraví 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ. Výchova ke zdraví 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ Výchova ke zdraví 6-9. ročník III2-11-04 První pomoc První pomoc Základní test Mgr. Vilém Nejezchleb 155, 112 Obecné informace 1. Nejúčinnější prevence poranění hlavy při

Více

Zdravotnická první pomoc. Z.Rozkydal

Zdravotnická první pomoc. Z.Rozkydal Zdravotnická první pomoc Z.Rozkydal První pomoc Soubor jednoduchých opatření, které udržují člověka při životě a omezují důsledky náhlého ohrožení zdraví Technická první pomoc -vytvoří základní technické

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL 1. RESUSCITACE DOSPĚLÉHO ROZHODNI O SPRÁVNÉM POŘADÍ ÚKONŮ: 1. POKUD NEDÝCHÁ, KLEKNU Z BOKU K HRUDNÍKU 2. VOLÁM 155 3. POMÓC, MÁM TU ZRANĚNÉHO, POMÓC 4. HALÓ, PANE, SLYŠÍTE

Více

vědomostí, dovedností a schopností vždy

vědomostí, dovedností a schopností vždy ZDRAVOVĚDA MYŠÍK PRVNÍ POMOC Soubor opatření prováděných podle svých vědomostí, dovedností a schopností, ale vždy tak, aby Zachránily život Zabránily zhoršení stavu postiženého Zajistily bezpečnost poraněnému,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích. asistent

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích. asistent Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

PRVNÍ POMOC ZÁSADY PRVNÍ POMOCI STAVY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT

PRVNÍ POMOC ZÁSADY PRVNÍ POMOCI STAVY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT PRVNÍ POMOC ZÁSADY PRVNÍ POMOCI STAVY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT Bc. Blanka Roháčková info@bianca-agency.cz ZÁSADY PRVNÍ POMOCI 1. Co je první pomoc? První pomoc je péče nebo léčba poskytnutá zraněné osobě před

Více

Křížová Lenka 19.10.2013

Křížová Lenka 19.10.2013 Křížová Lenka 19.10.2013 První pomoc Postupy, které provádíme,abychom zabránili dalšímu poškození či zhoršení zdravotního stavu postiženého možným trvalým následkům postupy,přímo vedoucí k záchraně lidského

Více

Projekt. Prevence nás osloví. Informační materiály v oblastech prevence rizikového chování

Projekt. Prevence nás osloví. Informační materiály v oblastech prevence rizikového chování Projekt Informační materiály v oblastech prevence rizikového chování Zdroje: Internetový portál www.prevence-info.cz www.reknidrogamne.cz www.ochranaobyvatel.cz Příručka metodických materiálů ;Vytváření

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 První pomoc

Více

KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE URČENO PRO ŽÁKY PRIMY Na materiál dále navazují pracovní listy Správné odpovědi jsou uvedeny v této prezentaci KARDIOPULMONÁRNÍ

Více

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou)

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou) Řešení testu z webových stránek www.mlady-zdravotnik.wbs.cz 1. Při bodné ráně nožem? a) nůž vytáhneme b) necháme ho v ráně c) necháme ho v ráně a fixujeme 2. Jakou barvu má okysličená krev (př.: tepenné

Více

PRVNÍ POMOC ZÁKLADNÍ ÚKONY PRVNÍ POMOCI: Polohování postiženého:

PRVNÍ POMOC ZÁKLADNÍ ÚKONY PRVNÍ POMOCI: Polohování postiženého: PRVNÍ POMOC ZÁSADY poskytování první pomoci: - cílem je záchrana života raněných při úrazech, vážném onemocnění a hromadném neštěstí, - je nutno ji poskytnout okamžitě, - nesmí dojít k poškození zdraví

Více

Polohování provádíme za účelem:

Polohování provádíme za účelem: Název předmětu NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Polohování provádíme za účelem: doplnění léčby zlepšení stavu postiženého předcházení komplikací úlevy a pohodlí postiženého Je důležité

Více

Základy první pomoci

Základy první pomoci Základy první pomoci CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz První pomoc Kdo zachránil jeden život, jakoby zachránil celý svět. (Talmud) Poskytnutí první pomoci je základní občanskou

Více

Příloha č. 1 - Obrázky. Kardiopulmonální resuscitace. Zdroj: Koster, Obrázek 1: Kontrola základních životních funkcí

Příloha č. 1 - Obrázky. Kardiopulmonální resuscitace. Zdroj: Koster, Obrázek 1: Kontrola základních životních funkcí Příloha č. 1 - Obrázky Kardiopulmonální resuscitace Obrázek 1: Kontrola základních životních funkcí Obrázek 2: Uvolnění dýchacích cest Obrázek 3: Kontrola dýchání Obrázek 4: Umístění rukou při nepřímé

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO U Č E B N Í O S N O V Y kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO 2 0 0 7 Charakteristika kurzu Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_ÚČINKY VÝBOJE A BLESKU_E2-3 Číslo projektu: CZ

Více

20pp.notebook. Obsah PRVNÍ POMOC

20pp.notebook. Obsah PRVNÍ POMOC Obsah 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Postup Sledovat znaky Bezvědomí Krvácení Kardiopulmonární resuscitace Šok Popáleniny Omrzliny, otřes mozku Epileptický záchvat Mdloba,... 1 PRVNÍ POMOC = soubor

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_20 Zdravověda PP Poranění

Více

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_19 Zdravověda PP obecné zásady,

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Šok. Protišoková opatření Označení materiálu:

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc II Krvácení, účinky tepla a chladu,

Více

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Ochrana před úrazem elektrickým proudem Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. OBSAH VÝUKOVÉHO MODULU 1. Účinky elektrického proudu na lidský organismus.

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI. Základní první pomoc (dále jen PRP) je pomoc, kterou poskytujeme holýma rukama bez zdravotnického vybavení.

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI. Základní první pomoc (dále jen PRP) je pomoc, kterou poskytujeme holýma rukama bez zdravotnického vybavení. ZÁSADY PRVNÍ POMOCI Laická první pomoc je soubor základních odborných a technických opatření, která lze provést bez specializovaného vybavení. Do ní spadá zavolání odborné zdravotnické pomoci, péče o postiženého

Více

Zlomeniny Poranění hlavy Intrakraniální krvácení Poranění hrudníku Poranění pateře a míchy Poranění břicha

Zlomeniny Poranění hlavy Intrakraniální krvácení Poranění hrudníku Poranění pateře a míchy Poranění břicha Zlomeniny Poranění hlavy Intrakraniální krvácení Poranění hrudníku Poranění pateře a míchy Poranění břicha Zlomeniny otevřené zavřené nedislokované dislokované ad latus, ad longitudinem dislokované nenapravovat

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15460NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Zásady pro poskytování první pomoci

Zásady pro poskytování první pomoci Zásady pro poskytování první pomoci Pro Den zdraví v Bolaticích zpracovala Bc. Kristina Adamcová Použitý zdroj: MUDr. Jaromír Hrabovský, CSc. Říjen 2012 Dopravní nehody Zásady pomoci Zachovejte klid. Vypněte

Více

První pomoc pro motoristy KŘÍŽ

První pomoc pro motoristy KŘÍŽ První pomoc pro motoristy ČERVENÝ ČESKÝ KŘÍŽ Obsah Právní důsledky neposkytnutí první pomoci... strana 3 Správný postup při autonehodě... strana 4 Zajištění místa nehody... strana 5 Život zachraňující

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Základní škola profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 okres Prachatice TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Obecná ustanovení Tento traumatologicky plán je platný

Více

JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY. Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1

JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY. Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Zajistit bezpečnost označením místa nehody Volat pomoc (155, 150, 158) Poskytnout první pomoc a kontrolovat postižené

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Komplexní opakování PP interaktivní test

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace VY_32_INOVACE_11_ZDV2_17 Zdravověda První pomoc zástava srdeční činnosti Prezentace a pracovní list v programu PowerPoint Žáci

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

Zaměstnanec je povinen zranění bezodkladně oznámit svému nadřízenému (vedoucímu nebo jeho zástupci).

Zaměstnanec je povinen zranění bezodkladně oznámit svému nadřízenému (vedoucímu nebo jeho zástupci). vedená v souladu Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. v platném znění od 1. 1. 2015 urazy.bppo.cz www.bppo.cz POUČENÍ Všechny pracovní úrazy je vedoucí zaměstnanec povinen evidovat - vést zápis přesně podle

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Neodkladná resuscitace dětí. Paediatric Basic Life Support. Guidelines 2010

Neodkladná resuscitace dětí. Paediatric Basic Life Support. Guidelines 2010 Neodkladná resuscitace dětí Paediatric Basic Life Support Guidelines 2010 Peter J. Safar 1924 2003 The European Resuscitation Council (ERC): Paediatric Life Support (PLS) 1994, 1998, 2000, 2005 International

Více

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdě d l ě á l vací c

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdě d l ě á l vací c OŽIVOVACÍ TECHNIKY AnotacePrezentace seznamuje žáky s oživovacími technikami, zjištěním životních funkcí, dále s první pomocí člověku v bezvědomí a uložením do stabilizované polohy. Autor Mgr. Ludmila

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Zásady první pomoci Anotace Pracovní list pro opakování a fixaci znalostí o lidském těle a o zásadách první

Více

Bronzový Standard SANATORY č. 2 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE

Bronzový Standard SANATORY č. 2 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE Bronzový Standard SANATORY č. 2 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE Význam Indikace Provedení Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno V Pardubicích 1.1. 2016 Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice

Více

KNIHA EVIDENCE ÚRAZŮ

KNIHA EVIDENCE ÚRAZŮ KNIHA EVIDENCE ÚRAZŮ Organizace: Identifikační číslo: Pracoviště: Vydána do užívání dne: Stránka 1 z 21 POKYNY K VEDENÍ KNIHY ÚRAZŮ: 1. Kniha úrazů musí být trvale k dispozici na všech pracovištích společnosti,

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63 250 70 Panenské Břežany tel.:283970624 email: zsbrezany@seznam.cz Traumatologický plán PLÁN PRVNÍ POMOCI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA tísňová telefonní linka 112 hasičský

Více

I. Užití běžných typů léků a jejich stručná charakteristika; družinová lékárna

I. Užití běžných typů léků a jejich stručná charakteristika; družinová lékárna Základ znalostí ze zdravovědy Milí rádcové a rádkyně, z přednášek ze zdravovědy před rádcovským víkendem, na víkendu i na Prostředku jste si jistě odnesli užitečné informace, které vám, coby zkušeným zdravotníkům,

Více

5. PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM

5. PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM ZUŠ VOJTĚCH PLÁN PRVNÍ POMOCI TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN je soubor opatření, která při náhlém ohrožení života či zdraví účinně omezují rozsah a důsledky poškození. PŘI POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI 1. ZAJISTI PODMÍNKY

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Co je to KPR? Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, kterými se snažíme obnovit základní životní

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Kardiopulmonální resuscitace KPR K Kardio = srdce nahrazení srdeční funkce krevní oběh - nepřímá srdeční masáž

Více

Šok, krvácení. J. Mannová

Šok, krvácení. J. Mannová Šok, krvácení J. Mannová ŠOK Definice: Závažný stav organismu, jehož příčinou je především nepoměr mezi velikostí cévního řečiště a množství obíhající tekutiny Dynamický stav organismu, kdy nabídka kyslíku

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15560NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Náhlé zhoršení zdravotního stavu

Náhlé zhoršení zdravotního stavu Náhlé zhoršení zdravotního stavu MUDr Jaroslav Gutvirth Licence creative commons uveďte autora, nepoužívejte dílo komerčně Nepropadejte panice Dá se s postiženým komunikovat? o Ano: má slušně prokrvený

Více

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová Základy první pomoci MUDr. Jana Picmausová Bezpečnost Tvá bezpečnost a Tvé zdraví je na prvním místě! Při poskytování první pomoci používej ochranné pomůcky: resuscitační roušku nebo masku a chirurgické

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA

SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA MUDr. L. Zátopková MUDr. P. Hejna, Ph.D., MBA Legislativa Vyhláška MZ ČSR č. 19/1988 Sb. O postupu při úmrtí a o pohřebnictví 1 Povinnost oznámit nález

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Komplexní opakování PP interaktivní test

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Poranění páteře. Mechanismus úrazu. Manipulace

Více

KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI 1. Nepřímá masáž srdce se provádí stlačováním hrudníku nataženýma rukama propnutýma v loktech: a) na hrudníku

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zlomenina vzniká v důsledku přímého působení hrubé síly (tlaku, tahu nebo krutu) nebo přenosu síly z kloubů na kost u luxačních zlomenin. Příčinami

Více

První pomoc. pro každého. Jiří Stelzer, Lenka Chytilová

První pomoc. pro každého. Jiří Stelzer, Lenka Chytilová První pomoc pro každého Jiří Stelzer, Lenka Chytilová Dr. Jiří Stelzer, Mgr. Lenka Chytilová PRVNÍ POMOC PRO KAŽDÉHO Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax:

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Protišoková, autotransfúzní, stabilizovaná poloha

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Protišoková, autotransfúzní, stabilizovaná poloha Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci nebo je možné s ním pracovat v jejím průběhu. Popisuje užití jednotlivých poloh u daných zranění. Autor Jazyk (Autor) Čeština Očekávaný výstup 53-41-M/01

Více

Ú vodem...11. 3 P říru č n í lé k árn a... 33 3.1 D oporučený obsah příruční lékárny... 34

Ú vodem...11. 3 P říru č n í lé k árn a... 33 3.1 D oporučený obsah příruční lékárny... 34 O b sa h Ú vodem...11 1 Je d n o tn ý p o stu p p ři poskytování p rv n í pom oci...13 1.1 Předlékařská první pom oc...13 1.2 Záchranné složky... 14 1.3 Povinnosti jednotlivých složek záchranného s y s

Více

EEA Grants Norway Grants. S Modrým hrochem bez úrazu Nadační fond Modrý Hroch, Rašínova 103/2, Brno 60200

EEA Grants Norway Grants. S Modrým hrochem bez úrazu Nadační fond Modrý Hroch, Rašínova 103/2, Brno 60200 EEA Grants Norway Grants S Modrým hrochem bez úrazu Nadační fond Modrý Hroch, Rašínova 103/2, Brno 60200 Ochrana práva na zdraví a na život uzákoněna v řadě vnitrostátních právních dokumentů zákon č. 1/1993

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Diagnostika, základní životní funkce, transport

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Diagnostika, základní životní funkce, transport Anotace Pracovní list navazuje na prezentaci nebo je možné s ním pracovat v jejím průběhu. Popisuje zásady postupu u akutní příhody, zejména pak vyšetření postiženého a určení stavu jeho zranění. Autor

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE I. Neodkladná resuscitace Soubor postupů sloužících k obnovení a udržení oběhu okysličené krve organizmem (zejm. mozkem a myokardem) Indikována u osob postižených náhlým selháním

Více

Plán první pomoci (traumatologický plán)

Plán první pomoci (traumatologický plán) Plán první pomoci (traumatologický plán) Zabezpečení první pomoci se týká všech stavů ohrožujících zdraví a život. Nejdůležitější je pomoc poraněným při úrazech, jak pracovních, tak i nepracovních tak,

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán Střední průmyslová škola Ostrov Klínovecká 1197, Ostrov, 363 01 SMĚRNICE č. ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č.1713/2012/sps Traumatologický plán Zpracoval Vydal Ing. Dana Ptáčková Ing. Pavel Žemlička,

Více

ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem

ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský

Více

Co je KPR? vitálních funkcí

Co je KPR? vitálních funkcí KPR Co je KPR? Soubor výkonů k neprodlenému obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené selháním jedné či více základních vitálních funkcí Vědomí, oběh, dýchání, vnitřní prostředí Rozdělení

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE (OŽIVOVÁNÍ) TEST Podpis:..

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE (OŽIVOVÁNÍ) TEST Podpis:.. KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE (OŽIVOVÁNÍ) TEST Podpis:.. 1. Jak poznáš, že člověk je v bezvědomí? 2. Seřaď podle správnosti, jak budeš postupovat u člověka, který je v bezvědomí. A pokud nedýchá, budu resuscitovat

Více

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34 OBSAH Úvodem................................................. 11 1 Jednotný postup při poskytování první pomoci................ 13 1.1 Předlékařská první pomoc............................. 13 1.2 Složky

Více

Volání Zdravotnické záchranné služby

Volání Zdravotnické záchranné služby Neprodejné Volání Zdravotnické záchranné služby Telefonní číslo 155 VOLÁNÍ JE ZDARMA Vždy uveď: svoje jméno místo, kde je zraněný NIKDY NEZAVĚŠUJ TELEFON JAKO PRVNÍ. charakter nehody (dopravní nehoda,

Více

Tepelná poranění. Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol.

Tepelná poranění. Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. PRVNÍ POMOC Tepelná poranění Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. Prevence Zdroj: www.urazydeti.cz Zdroj: www.zachranny-kruh.cz Poškození výsledek působení

Více

Poškození chladem z materiálů MUDr. Jany Kubalové upravili: Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol.

Poškození chladem z materiálů MUDr. Jany Kubalové upravili: Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. PRVNÍ POMOC Poškození chladem z materiálů MUDr. Jany Kubalové upravili: Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. Poškození Lokální omrzliny Celkové podchlazení

Více

Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů a otrav u dětí a dospívajících

Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů a otrav u dětí a dospívajících Pořadové číslo: 6. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů a otrav u dětí a dospívajících 1. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Úvod do problematiky

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0 OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0 účinnost od 1. listopadu 2016 V případě neúplné zlomeniny (např. infrakce, fisury, odlomení

Více

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy ÚRAZY PRVNÍ POMOC - SKRIPTA Strategie při ošetřování úrazů 1. bezpečnost zachránců? 2. mechanismus úrazu? 3. základní životní funkce? 4. příznaky? na co si zraněný sám stěžuje? co jsme na zraněném našli

Více

1. Stanoviště zásady první pomoci, mdloba, bezvědomí

1. Stanoviště zásady první pomoci, mdloba, bezvědomí 1. Stanoviště zásady první pomoci, mdloba, bezvědomí 2. Doplň větu: Poskytnout první pomoc je povinen každý občan České republiky starší 18 let pokud tím neohrozí svoje zdraví či život. Číslo na rychlou

Více

Návod na používání knihy úrazů

Návod na používání knihy úrazů Kniha úrazů od Návod na používání knihy úrazů 1. Do knihy úrazů se zapisují všechny pracovní úrazy včetně drobných poranění. 2. V případě, že dojde ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší

Více

Co dělat, jste - li účastník nebo svěděk dopravní nehody:

Co dělat, jste - li účastník nebo svěděk dopravní nehody: Co dělat, jste - li účastník nebo svěděk dopravní nehody: Podle zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích: Zastavte vozidlo v dostatečné vzdálenosti, vypněte zapalování a všechny osoby, které

Více

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů Zlomeniny a poranění kloubů a svalů NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO Úrazy pohybového ústrojí 1. místo v úmrtnosti do 40 let věku 40% úrazů nastává v dopravě 2004 - zranění u dopravních

Více

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ Leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Blanka Sunkovská Datum: leden 2009 Zodpovědný řešitel: Mgr. Iva Provalilová

Více

Poskytování první pomoci

Poskytování první pomoci Téma č. 23 - obor Kuchařské práce/občanská výchova Poskytování první pomoci Každý z nás se může kdykoliv dostat do situace, ve které bude potřebovat, nebo dokonce sám poskytovat první pomoc. Při drobných

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0767 Šablona: III/2 2. č. materiálu: VY_ 32_INOVACE_125 Jméno

Více

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí VĚDOMÍ Vědomí je vedle spontánního dýchání a krevního oběhu jedou ze tří základních životních funkcí Stav mysli, který je výsledkem komplexních funkcí mozku Nejčastějšími příčinami poruch vědomí jsou alkohol,

Více