PRVNÍ POMOC NA PALUBĚ SANDRA ROBERTS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRVNÍ POMOC NA PALUBĚ SANDRA ROBERTS"

Transkript

1

2

3 PRVNÍ POMOC NA PALUBĚ SANDRA ROBERTS

4 Sandra Roberts První pomoc na palubě Copyright Sandra Roberts 2010 Originální vydání 2011 John Wiley&Sons Ltd. The Atrium, Southern Gate, Chichester West Sussex, PO 19 8SQ, United Kingdom. Z anglického originálu FIRST AID A oat vydaného Jihn Wiley &Sons Ltd, 2011 přeložila 2011 Lucie Schürerová. Odborná korektura MUDr. Pavel Lindovský Jazyková korektura Mgr. Jana Holešovská Redakce a sazba Mgr. Jaroslav Foršt Vydalo IFP Publishing & Engineering s.r.o. v roce 2011 jako svou 18. publikaci. Vytiskla tiskárna LIBERTAS a.s., Praha Všechna práva vyhrazena. ISBN

5 OBSAH KAPITOLA 1 PRVNÍ POMOC První pomoc 10 Anatomie a fyziologie 10 Zvládání nehod 11 Celkové posouzení stavu postiženého 13 KAPITOLA 2 RESUSCITACE Zajištění základních životních funkcí 18 Přehled zajištění základních životních funkcí u dospělých 25 Dušení 26 Bezvědomí 28 Šok 31 KAPITOLA 3 RÁNY A PORANĚNÍ Vnější krvácení 36 Vnitřní krvácení 41 Krvácení z nosu 42 Popáleniny 43 Popálení žárem 43 Popálení mrazem 45 KAPITOLA 4 ÚRAZY Zlomeniny 48 Vymknutí 51 Podvrtnutí a namožení 51 Znehybnění 54 Úrazy oka 63 Úrazy hlavy 64 Úrazy hrudníku 66 Úrazy břicha 67 Úrazy páteře 69

6 KAPITOLA 5 NEGATIVNÍ VLIVY PROSTŘEDÍ Mořská nemoc 74 Vyčerpání z horka 75 Úpal a úžeh 76 Spálení sluncem 77 Hypotermie (podchlazení) 77 Omrzliny 78 KAPITOLA 6 NEMOCI A NÁHLÁ ZDRAVOTNÍ SELHÁNÍ Bolest na hrudi 82 Příčiny 82 Křeče 84 Cukrovka 86 Astma 87 Otravy 89 Uštknutí a bodnutí 92 KAPITOLA 7 DĚTI A KOJENCI Resuscitace dětí a kojenců 96 Přehled zajištění základních životních funkcí u dětí a kojenců 100 Když se dítě dusí 101 KAPITOLA 8 POSTUPY A VYBAVENÍ Přemístění postiženého 106 Evakuace postiženého 107 Transport na záchranné plavidlo 108 Lékařská asistence přes vysílačku 108 Vybavení lékárničky 111 Léčiva 114 Hygiena 114 REJSTŘÍK 115

7 Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která svým významem přesahuje oblast pro kterou je určena. Poskytnout první pomoc osobě v nouzi je základní povinností každého člověka. Je však rozdíl, jestli tuto pomoc poskytujeme v dosahu pomoci ze strany odborníků, nebo tam, kde se musíme spolehnout především sami na sebe. A právě pro tyto situace, a to na vodě, je tato publikace určena. Když jsem se poprvé ocitla na jachtě a na moři, očekávala jsem především nevšední zážitek. Velmi mě překvapil pocit absolutní svobody a volnosti a zároveň i odpovědnosti za svoje společníky. Důvodem je nejspíše skutečnost, že jsem zdravotník, který má již jak se říká něco za sebou. Představila jsem si možnosti, které poskytuje loď ke zranění, a také to, jaké možnosti mám k tomu, jak jim zabránit a pokud dojde ke zdravotním komplikacím, tak jak je vyřešit. Jako profesionální zdravotník vím, že nebezpečí úrazu a rozsah možných zdravotních komplikací je velmi široký a nelze se připravit na vše. Je však důležité si uvědomit, že poranění či onemocnění, které běžný život přináší a v dosahu odborné zdravotní péče je možné je považovat za maličkosti, může být v situaci, kdy se musíte spoléhat pouze sami na sebe, velmi vážnou komplikací, která může ovlivnit celou posádku a znepříjemnit tak pobyt na vodě. Publikace, kterou máte před sebou se proto snaží přinést a popsat nejzákladnější postupy první pomoci při úrazech, či jiných zdravotních komplikacích, ke kterým bohužel může při pobytu na vodě dojít, je nutné je neprodleně řešit, a to bez možnosti zásahu odborníků. Žádná kniha nemůže nahradit osobní zkušenost, ale samozřejmě může pomoci při procvičování a získání potřebných vědomostí. Důležité tedy je, abychom si uvědomili, že jde pouze o jeden článek potřebných vědomostí. Pokud si uvedené rady nevyzkoušíte v praxi, samozřejmě jenom cvičně například v rámci kurzu první pomoci, tak jde jen o poloviční řešení. Kurz zaměřený na první pomoc poskytovanou přímo na lodi je v České republice pořádán SHOCK Training Centre ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno. PŘEDMLUVA Přeji vám, aby vám získané informace po přečtení této publikace přinesly to, co od nich očekáváte a také to, aby jste je nikdy nemuseli použít v praxi a na vodě jste zažívali jen pocity štěstí a spokojenosti. Každý kdo se vydá na vodu, musí nejen umět ovládat svou loď, ale nese také odpovědnost za osoby, které s ním na lodi jsou. Erna Mičudová Fakultní nemocnice Brno

8 Když se plavíte na moři, všichni očekávají, že si užijí pěkný výlet bez nehod. Jenže nemoci a nehody se bohužel stávají, a každý, kdo vstupuje na palubu plachetnice nebo malého plavidla by měl vědět, jak si s nimi poradit. Dočkat se pomoci trvá na moři déle, než na pevnině. Tato kniha představuje základy první pomoci, které by měl znát každý, kdo se vydává na moře. Jejím cílem je doplňovat, nikoliv nahrazovat, praktickou instruktáž. Společně se školením v technikách přežití, požární bezpečnosti a radiokomunikace by kurz první pomoci měl být součástí základní přípravy každého jachtaře. Všechny takové kurzy jsou běžně v nabídce mnoha různých organizací. Přečtěte si tuto knihu a seznamte se s zde uvedenými radami dříve, než budete muset skutečně poskytnout první pomoc u skutečné nehody! 8

9 Tato kapitola představuje techniky první pomoci a nabízí přehled postupů jak zvládnout nehodu na moři, jejímž důsledkem je onemocněním nebo úraz. První pomoc Anatomie a fyziologie Zvládání nehod Celkové posouzení stavu postiženého PRVNÍ POMOC

10 PRVNÍ POMOC DEFINICE První pomoc je první dostupná asistence poskytnutá osobě, která náhle onemocněla, nebo se stala obětí nehody. CÍLE Cíle první pomoci lze shrnout pod pojmy záchrana života, prevence dalších škod a podpora zotavení. PRIORITY Ve všech situacích vyžadujících první pomoc je vždy prioritou zajistit průchodnost dýchacích cest, aby byl postižený schopen dýchat. Zachránce se ovšem nejdřív musí ujistit, že okolní prostředí je bezpečné. ANATOMIE A FYZIOLOGIE Základní porozumění tomu, jak funguje lidské tělo, pomůže v krizové situaci zachránci pochopit, co se oběti nehody přihodilo a jak kroky, které podniká, zraněnému pomáhají. Kyslík potřebují všechny buňky v lidském těle. Bez kyslíku zemřeme. Při první pomoci vždy usilujeme o to, aby se kyslík dostal ke všem životně důležitým orgánům. Dýchaný kyslík cirkuluje po těle rozpuštěný v krvi v krevním oběhu. Pokud dýchání nebo krevní oběh ovlivní nemoc či zranění, povede to ke kyslíkové deprivaci tkání. Ta pak může být trvale poškozena nebo může dokonce odumřít. Mozkové buňky začínají bez kyslíku odumírat již po několika minutách a srdce bez něj přestane bít. Cévy, které rozvádějí okysličenou krev do tkání, se nazývají tepny. Když se prořízne tepna, vystřikuje krev s každým úderem srdce a má světle červenou barvu, protože obsahuje kyslík. Cévy, odvádějící odkysličenou krev zpět k srdci, se nazývají žíly. Když je poraněna žíla, krev není pod takovým tlakem a neobsahuje kyslík, takže je tmavě červená a nevystřikuje, ale volně vytéká nebo se řine z rány. Kapiláry jsou nejmenší cévy, a když dojde k jejich poranění, krev prosakuje a pomalu vytéká. 10

11 Jestliže oběť nehody krvácí, je nutné rozpoznat typ krvácení a podle toho podniknout další kroky. Muskuloskeletární (kostně-svalový) systém se skládá z kostí, svalů, šlach a vazů. Kostra tvoří konstrukci, která podpírá tělo, umožňuje mu pohyb a zároveň také poskytuje určitou ochranu vnitřním orgánům. Svaly pohybují kostmi a jsou k nim upnuty šlachami. Vazy spojují kosti k sobě v kloubech a také podepírají vnitřní orgány. PRVNÍ POMOC Osoba poskytující první pomoc nemusí znát jednotlivé názvy těchto struktur. Při popisu zranění je nejlepší používat běžné pojmy jako stehno nebo horní část paže. ZVLÁDÁNÍ NEHOD Při jakékoliv nehodě, která vyžaduje první pomoc, se zachránce drží určitého postupu. To platí kdekoliv, na zemi i na moři. Je třeba vyhodnotit nehodu a stav zraněného, zajistit pomoc, ošetřit zraněného a vyřešit další následky nehody. Doba, kterou to zabere, a použité metody se mohou měnit podle okolností a závažnosti situace, avšak vždy je třeba tento postup provést. Zkontrolujte, zda již nehrozí žádné nebezpečí vám ani zraněnému a pokud ano, eliminujte jej. Nezapomeňte, že nebezpečí nemusí být na první pohled zřejmé. Myslete na hygienu a osobní bezpečnost. Vyhodnocení situace Zkontrolujte prostor v bezprostřední blízkosti zraněného (např. rozlité tekutiny na palubě, rizika možného zakopnutí, rozbité sklo, dřevěné třísky). Uvažujte i o nebezpečí typické pro prostředí okolo vás samotných (např. rozkyv ráhna, otevřené poklopy, volné provazy, bouřlivé moře). Hledejte vodítka, která vám napoví, co se přihodilo. 11

12 ZVLÁDÁNÍ NEHOD - POKRAČOVÁNÍ Posouzení stavu postiženého Úvodní hodnocení stavu zraněného se nazývá primární vyšetření, které je prioritou při každé situaci vyžadující první pomoc. Má zraněný průchodné dýchací cesty? Dýchá? Pokud je zraněný schopen hovořit nebo vydávat zvuky, dýchá. K jakým poraněním došlo? Vidíte krvácení nebo zlomené kosti? Co je zraněný schopen vám říci? Zavolejte o pomoc, aby ostatní na palubě věděli, že se něco přihodilo. Zajištění pomoci Dbejte, aby všichni na palubě věděli, jak v případě nouzové situace zavolat pomoc vysílačkou. Pokud budete žádat pomoc, budou se od vás žádat identi kační informace o plavidlu, vaše poloha, co se přihodilo a jakou pomoc potřebujete, kolik je postižených a jaká mají zranění. Když ošetřujete zraněného, neustále kontrolujte, zda jemu nebo vám, nehrozí nebezpečí. Ošetření zraněného Nezapomeňte: Prioritou první pomoci je zajistit dýchání a průchodné dýchací cesty. Tato kniha vám ukáže, jak provádět základní ošetření u mnoha zranění a nemocí. 12

13 Řešení dalších následků Sem patří doplnění záznamů do lodního deníku, doplnění použitého materiálu z lodní lékárničky a bezpečné vyčištění tělesných tekutin. Kromě vyřešení praktických otázek je třeba se zamyslet i nad emočními následky pro posádku. Jestliže došlo k vážné nehodě, může to být velmi traumatizující pro všechny zúčastněné. Ačkoliv můžete správně zareagovat a v danou chvíli si se situací poradit, nebojte se později hovořit o tom, jak se cítíte. PRVNÍ POMOC CELKOVÉ POSOUZENÍ STAVU POSTIŽENÉHO Po zhodnocení a ošetření všech zjevných zranění postiženého je důležité ho fyzicky vyšetřit, zda neutrpěl i další zranění. NÁSLEDNÉ VYŠETŘENÍ Následné vyšetření zjišťuje, jaká další zranění postižený má a která nebyla rozpoznána na první pohled. Postižený vám to možná bude schopen říci, avšak může se stát, že je budete muset hledat. Následné vyšetření se nazývá také celkové, zkrátka od hlavy až k patě, což přesně vystihuje, co je zapotřebí udělat. Když poskytujete první pomoc, prohmatejte tělo postiženého od hlavy dolů a hledejte boule, odřeniny a další zranění. Všímejte si, zda je některé místo citlivé na pohmat. V ideálním případě byste měli mít rukavice, které vás ochrání při kontaktu s krví nebo dalšími tělesnými tekutinami. Kromě pátrání po zraněních, která nebyla patrná na první pohled, může vyšetření pomoci odhalit příčinu, proč dotyčný onemocněl, nebo se nachází v bezvědomí. Stáváte se detektivem. Předměty v kapsách postiženého nebo pach jeho dechu vám mohou pomoci problém pojmenovat. Jestliže je postižený v bezvědomí, měli byste ho uložit do stabilizované polohy dříve, než začnete s vyšetřením. 13

14 CELKOVÉ POSOUZENÍ STAVU POSTIŽENÉHO POZOROVÁNÍ Zatímco čekáte až dorazí pomoc, je třeba monitorovat stav postiženého. Může být vhodné si pozorování zapisovat, nebo tím někoho pověřit. Frekvence záznamů bude záviset na stavu postiženého, ale nejčastěji se zápis provádí každých deset minut. Kontrola dýchání musí být častější. Kontrolujte následující skutečnosti: Opravdu postižený dýchá? U postiženého, který je v bezvědomí, to kontrolujte neustále, každou jednu až dvě minuty. Dýchání Jak rychlé je dýchání? Zjistěte počet dechů za minutu. Dýchá postižený hluboce, nebo mělce? Je dýchání hlučné? Kašle postižený? Zdvíhá se hrudník pravidelně? Je dýchání ztížené? Zkratka PHSB vám pomůže zapamatovat si, co je třeba udělat. P je postižený skutečně při vědomí? Dokáže vám říci, jak se jmenuje a kde je? Vědomí H reaguje postižený na váš hlas, když ho požádáte, aby něco udělal? Nakolik reaguje? S reaguje postižený na prostou fyzickou stimulaci, jako například zatřesení ramenem? Pokud ne, reaguje na bolest? B - je postižený v bezvědomí? 14

15 Zornice Mají zornice postiženého v obou očích stejnou velikost a tvar? Reagují zornice rychlým stažením, když do nich posvítíte? Je reakce stejná u obou očí? PRVNÍ POMOC Puls Puls nahmatáte na vnitřní straně zápěstí pod základním kloubem palce. U vážně nemocných, podchlazených nebo zraněných postižených hmatejte puls raději na krku ze strany vedle hrtanu. Jaký je počet tepů za minutu? Je tep pravidelný? Je silný nebo slabý? Pokožka Jakou barvu má pokožka postiženého? Je bledá a popelavá, nebo rudá a zapálená? Má postižený promodralou tvář a ústa? Je pokožka na dotek chladná nebo rozpálená? Suchá nebo vlhká? Jsou na ní vidět nějaké stopy? Rány a zlomeniny Krvácí rána i nadále? Zkontrolujte krevní oběh pod obvazem nebo zlomeninou. Jestliže stisknete na chvíli kůži, je po uvolnění nejprve bílá a pak rychle opět zrůžoví? Je končetina studená na dotek? Stěžuje si postižený na mravenčení a píchání v končetině? Toto vše jsou důležité informace o postiženém, které bude třeba předat, až se dostaví lékařská pomoc. Doplňují základní údaje o druhu zranění a první pomoci, která byla postiženému již poskytnuta. 15

16

17 V této kapitole naleznete podrobné vysvětlení, jak řešit život ohrožující situace, z nichž některé mohou vyžadovat resuscitaci. Zajištění základních životních funkcí Tonutí Dušení Bezvědomí Šok RESUSCITACE

18 ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍCH ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ Ve Velké Británii (a nejen tam, pozn. editora) je nejčastější příčinou smrti srdeční onemocnění. To může být pomalé a postupně se zhoršovat, často bez přítomnosti vnějších příznaků a symptomů, dokud se tato nemoc náhle neprojeví. Infarkt je hlavní příčinou srdeční zástavy, což je stav, kdy srdce přestane bít a krev a kyslík přestanou obíhat po těle. Pokud srdce přestane bít, postižený také nedýchá. Zachránce musí tyto funkce organismu převzít a usilovat o to, aby se kyslík dostal k životně důležitým orgánům, především k mozku a k samotnému srdci. Tomu se říká kardiopulmonární resuscitace. Pokud k těmto účelům nemáme žádné vybavení, používá se také pojem zajištění základních životních funkcí. Je důležité, aby zachránce začal se zajištěním základních životních funkcí okamžitě. V průběhu let se doporučené techniky resuscitace zjednodušily tak, aby byly snadnější pro zachránce. Pořadí kroků si lze zapamatovat podle zkratky DR DOC. D jako Dostatečné bezpečí je okolí bezpečné pro zachránce, postiženého i další přítomné? R jako Reakce reaguje postižený? D - Dech dýchá postižený samostatně? O - Oběh rozvádí srdce krev po těle? C - dýchací Cesty jsou dýchací cesty průchodné, umožňují postiženému dýchat? Pozn. překl.: anglicky DR ABC, Danger, Response, Airway, Breathing, Circulation REAKCE 18 Už když se blížíte k postiženému, volejte na něho a sledujte, zda reaguje. Řekněte mu, aby zůstal v klidu a nehýbal se. Pokud postižený nereaguje, klekněte si k němu, znovu na něj zavolejte a přitom jím jemně zatřeste za ramena. Pokud stále nereaguje, otočte jej na záda, pokud už tak neleží. Jestliže jste to ještě neudělali, nadešla chvíle zavolat pomoc.

19 Jemně postiženým třeste za ramena. RESUSCITACE Mluvte na postiženého. DÝCHACÍ CESTY Ujistěte se, zda má postižený volné dýchací cesty. Položte mu dlaň na čelo a mírně mu zakloňte hlavu. Prsty druhé ruky položte pod bradu a zvedněte ji vzhůru. Tyto kroky otevřou dýchací cesty tím, že uvolní jazyk tak, aby je neblokoval. Rukou na čele jemně zakloňte hlavu. Prsty zvedněte bradu. 19

20 ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍCH ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ, POKRAČOVÁNÍ KONTROLA DECHU Přiložte hlavu blízko k tváři postiženého. Snažte se ucítit či uslyšet dýchání. Podpírejte hlavu. Bradu držte zvednutou. 20

21 A nyní zkontrolujte dýchání. Skloňte hlavu blízko k tváři postiženého, bradu stále podpírejte a hledejte, zda cítíte či slyšíte známky normálního dýchání. Nemělo by to ovšem trvat déle než deset sekund. Cítíte na tváři dech? Vidíte, že se hrudník zdvíhá a klesá? Slyšíte zvuk dechu? Nezaměňujte nepravidelná hlučná zalapání po dechu (tzv. lapavý dech) za normální dýchání. Pokud jste na pochybách, zda je dýchání normální, postupujte, jako by nebylo, a pokračujte s resuscitací. RESUSCITACE Jestliže postižený nedýchá, okamžitě vyhlaste poplach, pokud jste to již neučinili i kdyby to znamenalo opustit na chvíli postiženého. STLAČOVÁNÍ HRUDNÍKU Nyní je čas začít s resuscitací stlačováním hrudníku obnovíme oběh a zajistíme, že mozek postiženého bude dostávat kyslík, zatímco čekáte na pomoc. Klekněte si po boku postiženého a položte dlaně doprostřed jeho hrudi. Položte dlaň druhé ruky na tu první, propleťte prsty obou rukou a pozvedněte obě dlaně tak, abyste nevyvíjeli vůbec žádný tlak na žebra. Při resuscitaci byste neměli stlačovat dolní konec hrudní kosti ani horní část břicha. 21

22 ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍCH ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ, POKRAČOVÁNÍ Nakloňte se nad postiženého, propněte paže tak, aby dlaň, loket i rameno byly v jedné rovině a stiskněte hrudní kost o cca 4 5 cm. Po každém stlačení uvolněte veškerý tlak na hrudník a nechte jej vrátit do původní polohy, ovšem dlaně nedávejte pryč. Frekvence stlačování je 100x za minutu. Stlačení i uvolnění by mělo zabrat stejnou dobu. Proveďte 30 stlačení. Rameno, loket a dlaně v jedné linii. Hrana dlaně uprostřed hrudníku. 22

23 UMĚLÉ DÝCHÁNÍ Po 30 stlačeních uvolněte postiženému dýchací cesty postupem zaklonit hlavu, zvednout bradu. Stiskněte postiženému nos mezi palcem a ukazovákem jedné ruky a druhou rukou mu držte zvednutou bradu. Otevřete mu ústa, normálně se nadechněte a položte rty kolem úst postiženého tak, aby nikde neunikal vzduch. Vydechněte stabilním proudem vzduch do úst postiženého a sledujte, zda se mu zvedne hrudník jako při normálním dýchání. To trvá asi jednu vteřinu. Odtáhněte ústa a sledujte, jak hrudník klesá, zatímco vzduch uniká opět ven. Tento postup ještě jednou zopakujte. Tím úspěšně zakončíte dva cykly umělého dýchání. RESUSCITACE Jestliže se při umělém dýchání hrudník nezdvihl a neklesl, tak dříve, než podniknete další pokus, zkontrolujte ústa postiženého, zda neuvidíte nějaké zjevné překážky a přesvědčte se, jestli je hlava zakloněná a brada zvednutá. Nedýchejte víckrát než dvakrát, pak se zase vraťte ke stlačování. Stiskem ucpěte nos Otevřete ústa Podepřete bradu 23

24 ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍCH ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ, POKRAČOVÁNÍ Bez odkladu přiložte opět dlaně na hrudník a proveďte dalších 30 stlačení. Takto pokračujte v resuscitaci, vždy 30 stlačení na 2 vdechy. Resuscitaci nepřerušujte. Je naprosto nepravděpodobné, že se postižený zotaví pouze aplikací kardiopulmonární resuscitace. Resuscitaci přerušte pouze pokud jste v ohrožení, vyčerpáni, nebo dorazila pomoc, která postiženého převezme. Zachránce pocítí únavu již po minutě provádění resuscitace. Pokud jsou k dispozici dva zachránci, měli by se střídat každé dvě minuty, aniž by přitom přerušili resuscitaci. Pokud nemůžete provádět vdechy kvůli riziku infekce, známkám krve nebo zvratků, podezření na otravu, nebo z jiných vážných důvodů, je důležité i přesto provádět stlačování hrudníku. Stlačujte hrudník bez přestávek, dokud nedorazí pomoc. Je třeba, aby postižený ležel na tvrdém podkladu, proto jej možná budete muset přesunout z kóje na palubu. TONUTÍ Pokud u případu tonutí zjistíte, že postižený nedýchá, měli byste bezodkladně zahájit zajištění základních životních funkcí. Pořadí kroků ovšem bude poněkud odlišné. Na rozdíl od náhlého zhroucení v důsledku srdeční příhody oběť utonutí již nějakou dobu nedýchá a nemá v krvi kyslík, který by se mohl uvolnit do oběhu. A je to právě nedostatek kyslíku, který vede k zástavě srdce. Jestliže jste s postiženým sami, poskytněte mu pět vdechů umělým dýcháním, pak teprve zahajte resuscitaci třiceti stlačeními hrudníku na dva vdechy. To provádějte asi minutu a teprve potom můžete na chvilku opustit postiženého a vyhlásit poplach. Pokud máte po ruce někoho, kdo vyhlásí poplach, proveďte pět vdechů umělým dýcháním a pak pokračujte v resuscitaci 30 : 2, dokud nedorazí pomoc. 24

25 PŘEHLED ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍCH ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ U DOSPĚLÝCH RESUSCITACE NEREAGUJE? ZAVOLEJTE POMOC ZAJISTĚTE PRŮCHODNOST DÝCHACÍCH CEST NEDÝCHÁ NORMÁLNĚ? VYHLAŠTE POPLACH 30X STLAČTE HRUDNÍK 2 VDECHY UMĚLÝM DÝCHÁNÍM POKRAČOVAT 30 STLAČENÍ NA 2 VDECHY 25

První pomoc krok za krokem. Základní pravidla poskytování první pomoci

První pomoc krok za krokem. Základní pravidla poskytování první pomoci První pomoc krok za krokem Základní pravidla poskytování první pomoci OBSAH Úvod 3 1. Základní pravidla Jak poskytnout první pomoc? 4 Co nesmí v lékárničce chybět? 4 Jak přivolat záchranku? 5 2. Úrazy

Více

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011 POSTUP PŘI NEHODĚ BĚHEM PŘÍCHODU K MÍSTU NEHODY Než se dostanete na místo nehody (někdy to bude pár vteřin, jindy zase desítky minut) snažte se zjistit o nehodě co nejvíce informací: A) Hrozí nějaké nebezpečí?

Více

První pomoc u dětí. MUDr. Pavel Srnský

První pomoc u dětí. MUDr. Pavel Srnský První pomoc u dětí MUDr. Pavel Srnský Obsah l. Úvod 9 2. První pomoc při život ohrožujících stavech 11 První pomoc při krvácení 12 První pomoc při šoku 16 První pomoc při bezvědomí 17 Kardiopulmonální

Více

STANDARDY PRVNÍ POMOCI

STANDARDY PRVNÍ POMOCI I STANDARDY PRVNÍ POMOCI KOLEKTIV AUTORŮ STANDARDY PRVNÍ POMOCI Standardy první pomoci vydal Český červený kříž v roce 2002 jako závaznou metodickou pomůcku pro výuku první pomoci laiků na území ČR po

Více

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo.

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Vzdělávání pedagogů v

Více

zásady předlékařské první pomoci

zásady předlékařské první pomoci zásady předlékařské první pomoci PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

D - Poskytování první pomoci

D - Poskytování první pomoci D - Poskytování první pomoci 1. První pomoc Jak na to? 2. Krvácení 3. Šok 4. Resuscitace dospělých 5. Resuscitace dětí 6. Popáleniny 7. Poruchy vědomí 8. Zasažení některými nebezpečnými látkami 9. První

Více

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Pří PP Příručka první pomoci [Část C: Jak učit základy první pomoci] MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Příručka byla vytvořena v projektu: CZ.1.07/1.3.06/03.0005 Záchrana života na vlastní kůži

Více

PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA

PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA 2007 1 I. PRVNÍ POMOC PRVNÍ POMOC... 1 A... 1 ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY... 1 MICHAL PLINTOVIČ... 1 ANTONÍN BAŘINKA...

Více

PROJEKT První pomoc => šance pro život

PROJEKT První pomoc => šance pro život PROJEKT První pomoc => šance pro život Obsah TISKOVÁ ZPRÁVA... 1 1. ZAHÁJENÍ PROJEKTU... 2 1.1 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM... 3 1.2 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO, FYZIOLOGICKÉ FUNKCE... 6 1.2.1 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO...

Více

Úvod... 4. 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10

Úvod... 4. 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10 OBSAH Úvod... 4 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10 2. Resuscitace dospělého a dítěte... 13 2.1 Náhlá zástava dechu a krevního oběhu

Více

Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. Příloha číslo 18 a Počet listů 2. Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony

Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. Příloha číslo 18 a Počet listů 2. Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Příloha číslo 18 a Počet listů 2 Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony BEZVĚDOMÍ Projev poruchy činnosti centrální nervové soustavy.

Více

Výuka první pomoci. příručka pro pedagogy SZŠ. Kolektiv autorů: MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Barbora Zuchová, Mgr. Vlasta Vařeková, Ing. Radek Turín.

Výuka první pomoci. příručka pro pedagogy SZŠ. Kolektiv autorů: MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Barbora Zuchová, Mgr. Vlasta Vařeková, Ing. Radek Turín. Výuka první pomoci příručka pro pedagogy SZŠ Kolektiv autorů: MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Barbora Zuchová, Mgr. Vlasta Vařeková, Ing. Radek Turín. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2015 Fakultní nemocnice

Více

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Pří PP Příručka první pomoci [Část A: Základy první pomoci - Náhlá onemocnění] MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Příručka byla vytvořena v projektu: CZ.1.07/1.3.06/03.0005 Záchrana života na vlastní

Více

PRVNÍ POMOC 1 CP_brozDL_prvnipomoc_8FINAL.indd 1 P_brozDL_prvnipomoc_8FINAL.indd 1 10.11.2008 19:06:07 10.11.2008 19:06:07

PRVNÍ POMOC 1 CP_brozDL_prvnipomoc_8FINAL.indd 1 P_brozDL_prvnipomoc_8FINAL.indd 1 10.11.2008 19:06:07 10.11.2008 19:06:07 PRVNÍ POMOC 1 P_brozDL_prvnipomoc_8FINAL.indd 1 10.11.2008 19:06:07 Záleží nám na vašem zdraví Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy jeho rychlá a účinná pomoc zachrání zdraví, či dokonce život.

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ První pomoc Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D.

Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D. Učební texty F a k u l t y v o j e n s k é h o z d r a v o t n i c t v í U n i v e r z i t y o b r a n y v H r a d c i K r á l o v é Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D. PRVNÍ POMOC

Více

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI MUDr. Juljo Hasík Vážení přátelé, každý z nás se jistě zamyslel, když vidí v televizi záběry z různých neštěstí a havárií, zda by byl schopen při takové příležitosti nějak pomoci.

Více

Standardy první pomoci

Standardy první pomoci Standardy první pomoci Autorský kolektiv: Vedoucí Členové MUDr. Pavel SRNSKÝ MUDr. Juljo HASÍK MUDr. František PICEK MUDr. Josef ŠTOREK Ing. Pavel ŠTAJER, CSc. Odborní recenzenti: Česká pediatrická společnost

Více

Co musíme znát- Důležitá telefonní čísla Integrovaný záchranný systém 112. Záchranná služba 155. Policie - tísňové volání 158.

Co musíme znát- Důležitá telefonní čísla Integrovaný záchranný systém 112. Záchranná služba 155. Policie - tísňové volání 158. PRVNÍ POMOC PRO TÁBORNÍKY První pomoc musí být vždy rychlá a účinná. Je vždy potřeba vědět co a proč děláme!! Právo na první pomoc má každý a každý má také povinnost ji znát a poskytnout- její odepření

Více

5 Oblast zdravovědy 5.1 Zdravotník

5 Oblast zdravovědy 5.1 Zdravotník 5 Oblast zdravovědy Aktivity v rámci výchovy ve volném čase jsou spojeny velmi často s aktivním pohybem, sportem a tělesnou námahou. Kromě nesporného přínosu pro zdraví dětí a mládeže, představují tyto

Více

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI ... aneb Proč by i nezdravotník měl umět pomoci Kdy je pomoc nezdravotníka zásadní "Vše co potřebuješ, jsou dvě ruce.

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI ... aneb Proč by i nezdravotník měl umět pomoci Kdy je pomoc nezdravotníka zásadní Vše co potřebuješ, jsou dvě ruce. ZÁSADY PRVNÍ POMOCI Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje http://www.uszssk.cz/index.php?mid=19&msid=14 (c) 2005-2008 Územní středisko ZS SK Rychlokurz první pomoci - základní poučky Předlékařská

Více

(První pomoc, jak jí možná neznáte) 1. verze textu, vydáno 1.11.2011

(První pomoc, jak jí možná neznáte) 1. verze textu, vydáno 1.11.2011 (První pomoc, jak jí možná neznáte) 1. verze textu, vydáno 1.11.2011 Tato publikace by určitě mohla být přínosná pro zdravotníky nebo jiné absolventy kurzů první pomoci, kteří si chtějí oživit své teoretické

Více

Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte www.vademecum-zdravi.cz

Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte www.vademecum-zdravi.cz Vademecum zdraví také na internetu @ Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte www.vademecum-zdravi.cz Editorial Vážení čtenáři, v letním čísle bychom se chtěli věnovat tématům nanejvýš aktuálním.

Více

První pomoc. Krvácení

První pomoc. Krvácení První pomoc Krvácení Rozdělení Ošetření Tlakové body Vlásečnicové - krev prosakuje po kapkách, zastaví se většinou sama, Žilní - vzniká při porušení větších žil, krev tmavé barvy teče proudem, sama se

Více

zajistěte bezpečnost postiženému, sobě i ostatním účastníkům zastavte krvácení a obnovte životně důležité funkce

zajistěte bezpečnost postiženému, sobě i ostatním účastníkům zastavte krvácení a obnovte životně důležité funkce PRVNÍ POMOC Náhlé poškození zdraví je neočekávaný stav, který může vzniknout kdykoli a kdekoli. Méně závažnější příhody (oděrky, malé řezné rány, nevolnost apod.) nevyžadují ve většině případů pomoc druhých

Více

Základy první pomoci. Pro Mládež Českého červeného kříže zpracovala Michaela Miklíková

Základy první pomoci. Pro Mládež Českého červeného kříže zpracovala Michaela Miklíková Základy první pomoci Pro Mládež Českého červeného kříže zpracovala Michaela Miklíková Michaela Miklíková, 2012 Mládež Českého červeného kříže, 2012 Obsah 1. Úvod do první pomoci 1.1. Důležitá pravidla...

Více

Zdravověda a první pomoc pro druhý stupeň základních škol

Zdravověda a první pomoc pro druhý stupeň základních škol Zdravověda a první pomoc pro druhý stupeň základních škol Legislativa Zásady poskytování první pomoci Krvácení a druhy ran Poranění hlavy Poranění krku a zad (poranění páteře) Poranění končetin a pánve

Více