PRVNÍ POMOC NA PALUBĚ SANDRA ROBERTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRVNÍ POMOC NA PALUBĚ SANDRA ROBERTS"

Transkript

1

2

3 PRVNÍ POMOC NA PALUBĚ SANDRA ROBERTS

4 Sandra Roberts První pomoc na palubě Copyright Sandra Roberts 2010 Originální vydání 2011 John Wiley&Sons Ltd. The Atrium, Southern Gate, Chichester West Sussex, PO 19 8SQ, United Kingdom. Z anglického originálu FIRST AID A oat vydaného Jihn Wiley &Sons Ltd, 2011 přeložila 2011 Lucie Schürerová. Odborná korektura MUDr. Pavel Lindovský Jazyková korektura Mgr. Jana Holešovská Redakce a sazba Mgr. Jaroslav Foršt Vydalo IFP Publishing & Engineering s.r.o. v roce 2011 jako svou 18. publikaci. Vytiskla tiskárna LIBERTAS a.s., Praha Všechna práva vyhrazena. ISBN

5 OBSAH KAPITOLA 1 PRVNÍ POMOC První pomoc 10 Anatomie a fyziologie 10 Zvládání nehod 11 Celkové posouzení stavu postiženého 13 KAPITOLA 2 RESUSCITACE Zajištění základních životních funkcí 18 Přehled zajištění základních životních funkcí u dospělých 25 Dušení 26 Bezvědomí 28 Šok 31 KAPITOLA 3 RÁNY A PORANĚNÍ Vnější krvácení 36 Vnitřní krvácení 41 Krvácení z nosu 42 Popáleniny 43 Popálení žárem 43 Popálení mrazem 45 KAPITOLA 4 ÚRAZY Zlomeniny 48 Vymknutí 51 Podvrtnutí a namožení 51 Znehybnění 54 Úrazy oka 63 Úrazy hlavy 64 Úrazy hrudníku 66 Úrazy břicha 67 Úrazy páteře 69

6 KAPITOLA 5 NEGATIVNÍ VLIVY PROSTŘEDÍ Mořská nemoc 74 Vyčerpání z horka 75 Úpal a úžeh 76 Spálení sluncem 77 Hypotermie (podchlazení) 77 Omrzliny 78 KAPITOLA 6 NEMOCI A NÁHLÁ ZDRAVOTNÍ SELHÁNÍ Bolest na hrudi 82 Příčiny 82 Křeče 84 Cukrovka 86 Astma 87 Otravy 89 Uštknutí a bodnutí 92 KAPITOLA 7 DĚTI A KOJENCI Resuscitace dětí a kojenců 96 Přehled zajištění základních životních funkcí u dětí a kojenců 100 Když se dítě dusí 101 KAPITOLA 8 POSTUPY A VYBAVENÍ Přemístění postiženého 106 Evakuace postiženého 107 Transport na záchranné plavidlo 108 Lékařská asistence přes vysílačku 108 Vybavení lékárničky 111 Léčiva 114 Hygiena 114 REJSTŘÍK 115

7 Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která svým významem přesahuje oblast pro kterou je určena. Poskytnout první pomoc osobě v nouzi je základní povinností každého člověka. Je však rozdíl, jestli tuto pomoc poskytujeme v dosahu pomoci ze strany odborníků, nebo tam, kde se musíme spolehnout především sami na sebe. A právě pro tyto situace, a to na vodě, je tato publikace určena. Když jsem se poprvé ocitla na jachtě a na moři, očekávala jsem především nevšední zážitek. Velmi mě překvapil pocit absolutní svobody a volnosti a zároveň i odpovědnosti za svoje společníky. Důvodem je nejspíše skutečnost, že jsem zdravotník, který má již jak se říká něco za sebou. Představila jsem si možnosti, které poskytuje loď ke zranění, a také to, jaké možnosti mám k tomu, jak jim zabránit a pokud dojde ke zdravotním komplikacím, tak jak je vyřešit. Jako profesionální zdravotník vím, že nebezpečí úrazu a rozsah možných zdravotních komplikací je velmi široký a nelze se připravit na vše. Je však důležité si uvědomit, že poranění či onemocnění, které běžný život přináší a v dosahu odborné zdravotní péče je možné je považovat za maličkosti, může být v situaci, kdy se musíte spoléhat pouze sami na sebe, velmi vážnou komplikací, která může ovlivnit celou posádku a znepříjemnit tak pobyt na vodě. Publikace, kterou máte před sebou se proto snaží přinést a popsat nejzákladnější postupy první pomoci při úrazech, či jiných zdravotních komplikacích, ke kterým bohužel může při pobytu na vodě dojít, je nutné je neprodleně řešit, a to bez možnosti zásahu odborníků. Žádná kniha nemůže nahradit osobní zkušenost, ale samozřejmě může pomoci při procvičování a získání potřebných vědomostí. Důležité tedy je, abychom si uvědomili, že jde pouze o jeden článek potřebných vědomostí. Pokud si uvedené rady nevyzkoušíte v praxi, samozřejmě jenom cvičně například v rámci kurzu první pomoci, tak jde jen o poloviční řešení. Kurz zaměřený na první pomoc poskytovanou přímo na lodi je v České republice pořádán SHOCK Training Centre ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno. PŘEDMLUVA Přeji vám, aby vám získané informace po přečtení této publikace přinesly to, co od nich očekáváte a také to, aby jste je nikdy nemuseli použít v praxi a na vodě jste zažívali jen pocity štěstí a spokojenosti. Každý kdo se vydá na vodu, musí nejen umět ovládat svou loď, ale nese také odpovědnost za osoby, které s ním na lodi jsou. Erna Mičudová Fakultní nemocnice Brno

8 Když se plavíte na moři, všichni očekávají, že si užijí pěkný výlet bez nehod. Jenže nemoci a nehody se bohužel stávají, a každý, kdo vstupuje na palubu plachetnice nebo malého plavidla by měl vědět, jak si s nimi poradit. Dočkat se pomoci trvá na moři déle, než na pevnině. Tato kniha představuje základy první pomoci, které by měl znát každý, kdo se vydává na moře. Jejím cílem je doplňovat, nikoliv nahrazovat, praktickou instruktáž. Společně se školením v technikách přežití, požární bezpečnosti a radiokomunikace by kurz první pomoci měl být součástí základní přípravy každého jachtaře. Všechny takové kurzy jsou běžně v nabídce mnoha různých organizací. Přečtěte si tuto knihu a seznamte se s zde uvedenými radami dříve, než budete muset skutečně poskytnout první pomoc u skutečné nehody! 8

9 Tato kapitola představuje techniky první pomoci a nabízí přehled postupů jak zvládnout nehodu na moři, jejímž důsledkem je onemocněním nebo úraz. První pomoc Anatomie a fyziologie Zvládání nehod Celkové posouzení stavu postiženého PRVNÍ POMOC

10 PRVNÍ POMOC DEFINICE První pomoc je první dostupná asistence poskytnutá osobě, která náhle onemocněla, nebo se stala obětí nehody. CÍLE Cíle první pomoci lze shrnout pod pojmy záchrana života, prevence dalších škod a podpora zotavení. PRIORITY Ve všech situacích vyžadujících první pomoc je vždy prioritou zajistit průchodnost dýchacích cest, aby byl postižený schopen dýchat. Zachránce se ovšem nejdřív musí ujistit, že okolní prostředí je bezpečné. ANATOMIE A FYZIOLOGIE Základní porozumění tomu, jak funguje lidské tělo, pomůže v krizové situaci zachránci pochopit, co se oběti nehody přihodilo a jak kroky, které podniká, zraněnému pomáhají. Kyslík potřebují všechny buňky v lidském těle. Bez kyslíku zemřeme. Při první pomoci vždy usilujeme o to, aby se kyslík dostal ke všem životně důležitým orgánům. Dýchaný kyslík cirkuluje po těle rozpuštěný v krvi v krevním oběhu. Pokud dýchání nebo krevní oběh ovlivní nemoc či zranění, povede to ke kyslíkové deprivaci tkání. Ta pak může být trvale poškozena nebo může dokonce odumřít. Mozkové buňky začínají bez kyslíku odumírat již po několika minutách a srdce bez něj přestane bít. Cévy, které rozvádějí okysličenou krev do tkání, se nazývají tepny. Když se prořízne tepna, vystřikuje krev s každým úderem srdce a má světle červenou barvu, protože obsahuje kyslík. Cévy, odvádějící odkysličenou krev zpět k srdci, se nazývají žíly. Když je poraněna žíla, krev není pod takovým tlakem a neobsahuje kyslík, takže je tmavě červená a nevystřikuje, ale volně vytéká nebo se řine z rány. Kapiláry jsou nejmenší cévy, a když dojde k jejich poranění, krev prosakuje a pomalu vytéká. 10

11 Jestliže oběť nehody krvácí, je nutné rozpoznat typ krvácení a podle toho podniknout další kroky. Muskuloskeletární (kostně-svalový) systém se skládá z kostí, svalů, šlach a vazů. Kostra tvoří konstrukci, která podpírá tělo, umožňuje mu pohyb a zároveň také poskytuje určitou ochranu vnitřním orgánům. Svaly pohybují kostmi a jsou k nim upnuty šlachami. Vazy spojují kosti k sobě v kloubech a také podepírají vnitřní orgány. PRVNÍ POMOC Osoba poskytující první pomoc nemusí znát jednotlivé názvy těchto struktur. Při popisu zranění je nejlepší používat běžné pojmy jako stehno nebo horní část paže. ZVLÁDÁNÍ NEHOD Při jakékoliv nehodě, která vyžaduje první pomoc, se zachránce drží určitého postupu. To platí kdekoliv, na zemi i na moři. Je třeba vyhodnotit nehodu a stav zraněného, zajistit pomoc, ošetřit zraněného a vyřešit další následky nehody. Doba, kterou to zabere, a použité metody se mohou měnit podle okolností a závažnosti situace, avšak vždy je třeba tento postup provést. Zkontrolujte, zda již nehrozí žádné nebezpečí vám ani zraněnému a pokud ano, eliminujte jej. Nezapomeňte, že nebezpečí nemusí být na první pohled zřejmé. Myslete na hygienu a osobní bezpečnost. Vyhodnocení situace Zkontrolujte prostor v bezprostřední blízkosti zraněného (např. rozlité tekutiny na palubě, rizika možného zakopnutí, rozbité sklo, dřevěné třísky). Uvažujte i o nebezpečí typické pro prostředí okolo vás samotných (např. rozkyv ráhna, otevřené poklopy, volné provazy, bouřlivé moře). Hledejte vodítka, která vám napoví, co se přihodilo. 11

12 ZVLÁDÁNÍ NEHOD - POKRAČOVÁNÍ Posouzení stavu postiženého Úvodní hodnocení stavu zraněného se nazývá primární vyšetření, které je prioritou při každé situaci vyžadující první pomoc. Má zraněný průchodné dýchací cesty? Dýchá? Pokud je zraněný schopen hovořit nebo vydávat zvuky, dýchá. K jakým poraněním došlo? Vidíte krvácení nebo zlomené kosti? Co je zraněný schopen vám říci? Zavolejte o pomoc, aby ostatní na palubě věděli, že se něco přihodilo. Zajištění pomoci Dbejte, aby všichni na palubě věděli, jak v případě nouzové situace zavolat pomoc vysílačkou. Pokud budete žádat pomoc, budou se od vás žádat identi kační informace o plavidlu, vaše poloha, co se přihodilo a jakou pomoc potřebujete, kolik je postižených a jaká mají zranění. Když ošetřujete zraněného, neustále kontrolujte, zda jemu nebo vám, nehrozí nebezpečí. Ošetření zraněného Nezapomeňte: Prioritou první pomoci je zajistit dýchání a průchodné dýchací cesty. Tato kniha vám ukáže, jak provádět základní ošetření u mnoha zranění a nemocí. 12

13 Řešení dalších následků Sem patří doplnění záznamů do lodního deníku, doplnění použitého materiálu z lodní lékárničky a bezpečné vyčištění tělesných tekutin. Kromě vyřešení praktických otázek je třeba se zamyslet i nad emočními následky pro posádku. Jestliže došlo k vážné nehodě, může to být velmi traumatizující pro všechny zúčastněné. Ačkoliv můžete správně zareagovat a v danou chvíli si se situací poradit, nebojte se později hovořit o tom, jak se cítíte. PRVNÍ POMOC CELKOVÉ POSOUZENÍ STAVU POSTIŽENÉHO Po zhodnocení a ošetření všech zjevných zranění postiženého je důležité ho fyzicky vyšetřit, zda neutrpěl i další zranění. NÁSLEDNÉ VYŠETŘENÍ Následné vyšetření zjišťuje, jaká další zranění postižený má a která nebyla rozpoznána na první pohled. Postižený vám to možná bude schopen říci, avšak může se stát, že je budete muset hledat. Následné vyšetření se nazývá také celkové, zkrátka od hlavy až k patě, což přesně vystihuje, co je zapotřebí udělat. Když poskytujete první pomoc, prohmatejte tělo postiženého od hlavy dolů a hledejte boule, odřeniny a další zranění. Všímejte si, zda je některé místo citlivé na pohmat. V ideálním případě byste měli mít rukavice, které vás ochrání při kontaktu s krví nebo dalšími tělesnými tekutinami. Kromě pátrání po zraněních, která nebyla patrná na první pohled, může vyšetření pomoci odhalit příčinu, proč dotyčný onemocněl, nebo se nachází v bezvědomí. Stáváte se detektivem. Předměty v kapsách postiženého nebo pach jeho dechu vám mohou pomoci problém pojmenovat. Jestliže je postižený v bezvědomí, měli byste ho uložit do stabilizované polohy dříve, než začnete s vyšetřením. 13

14 CELKOVÉ POSOUZENÍ STAVU POSTIŽENÉHO POZOROVÁNÍ Zatímco čekáte až dorazí pomoc, je třeba monitorovat stav postiženého. Může být vhodné si pozorování zapisovat, nebo tím někoho pověřit. Frekvence záznamů bude záviset na stavu postiženého, ale nejčastěji se zápis provádí každých deset minut. Kontrola dýchání musí být častější. Kontrolujte následující skutečnosti: Opravdu postižený dýchá? U postiženého, který je v bezvědomí, to kontrolujte neustále, každou jednu až dvě minuty. Dýchání Jak rychlé je dýchání? Zjistěte počet dechů za minutu. Dýchá postižený hluboce, nebo mělce? Je dýchání hlučné? Kašle postižený? Zdvíhá se hrudník pravidelně? Je dýchání ztížené? Zkratka PHSB vám pomůže zapamatovat si, co je třeba udělat. P je postižený skutečně při vědomí? Dokáže vám říci, jak se jmenuje a kde je? Vědomí H reaguje postižený na váš hlas, když ho požádáte, aby něco udělal? Nakolik reaguje? S reaguje postižený na prostou fyzickou stimulaci, jako například zatřesení ramenem? Pokud ne, reaguje na bolest? B - je postižený v bezvědomí? 14

15 Zornice Mají zornice postiženého v obou očích stejnou velikost a tvar? Reagují zornice rychlým stažením, když do nich posvítíte? Je reakce stejná u obou očí? PRVNÍ POMOC Puls Puls nahmatáte na vnitřní straně zápěstí pod základním kloubem palce. U vážně nemocných, podchlazených nebo zraněných postižených hmatejte puls raději na krku ze strany vedle hrtanu. Jaký je počet tepů za minutu? Je tep pravidelný? Je silný nebo slabý? Pokožka Jakou barvu má pokožka postiženého? Je bledá a popelavá, nebo rudá a zapálená? Má postižený promodralou tvář a ústa? Je pokožka na dotek chladná nebo rozpálená? Suchá nebo vlhká? Jsou na ní vidět nějaké stopy? Rány a zlomeniny Krvácí rána i nadále? Zkontrolujte krevní oběh pod obvazem nebo zlomeninou. Jestliže stisknete na chvíli kůži, je po uvolnění nejprve bílá a pak rychle opět zrůžoví? Je končetina studená na dotek? Stěžuje si postižený na mravenčení a píchání v končetině? Toto vše jsou důležité informace o postiženém, které bude třeba předat, až se dostaví lékařská pomoc. Doplňují základní údaje o druhu zranění a první pomoci, která byla postiženému již poskytnuta. 15

16

17 V této kapitole naleznete podrobné vysvětlení, jak řešit život ohrožující situace, z nichž některé mohou vyžadovat resuscitaci. Zajištění základních životních funkcí Tonutí Dušení Bezvědomí Šok RESUSCITACE

18 ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍCH ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ Ve Velké Británii (a nejen tam, pozn. editora) je nejčastější příčinou smrti srdeční onemocnění. To může být pomalé a postupně se zhoršovat, často bez přítomnosti vnějších příznaků a symptomů, dokud se tato nemoc náhle neprojeví. Infarkt je hlavní příčinou srdeční zástavy, což je stav, kdy srdce přestane bít a krev a kyslík přestanou obíhat po těle. Pokud srdce přestane bít, postižený také nedýchá. Zachránce musí tyto funkce organismu převzít a usilovat o to, aby se kyslík dostal k životně důležitým orgánům, především k mozku a k samotnému srdci. Tomu se říká kardiopulmonární resuscitace. Pokud k těmto účelům nemáme žádné vybavení, používá se také pojem zajištění základních životních funkcí. Je důležité, aby zachránce začal se zajištěním základních životních funkcí okamžitě. V průběhu let se doporučené techniky resuscitace zjednodušily tak, aby byly snadnější pro zachránce. Pořadí kroků si lze zapamatovat podle zkratky DR DOC. D jako Dostatečné bezpečí je okolí bezpečné pro zachránce, postiženého i další přítomné? R jako Reakce reaguje postižený? D - Dech dýchá postižený samostatně? O - Oběh rozvádí srdce krev po těle? C - dýchací Cesty jsou dýchací cesty průchodné, umožňují postiženému dýchat? Pozn. překl.: anglicky DR ABC, Danger, Response, Airway, Breathing, Circulation REAKCE 18 Už když se blížíte k postiženému, volejte na něho a sledujte, zda reaguje. Řekněte mu, aby zůstal v klidu a nehýbal se. Pokud postižený nereaguje, klekněte si k němu, znovu na něj zavolejte a přitom jím jemně zatřeste za ramena. Pokud stále nereaguje, otočte jej na záda, pokud už tak neleží. Jestliže jste to ještě neudělali, nadešla chvíle zavolat pomoc.

19 Jemně postiženým třeste za ramena. RESUSCITACE Mluvte na postiženého. DÝCHACÍ CESTY Ujistěte se, zda má postižený volné dýchací cesty. Položte mu dlaň na čelo a mírně mu zakloňte hlavu. Prsty druhé ruky položte pod bradu a zvedněte ji vzhůru. Tyto kroky otevřou dýchací cesty tím, že uvolní jazyk tak, aby je neblokoval. Rukou na čele jemně zakloňte hlavu. Prsty zvedněte bradu. 19

20 ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍCH ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ, POKRAČOVÁNÍ KONTROLA DECHU Přiložte hlavu blízko k tváři postiženého. Snažte se ucítit či uslyšet dýchání. Podpírejte hlavu. Bradu držte zvednutou. 20

21 A nyní zkontrolujte dýchání. Skloňte hlavu blízko k tváři postiženého, bradu stále podpírejte a hledejte, zda cítíte či slyšíte známky normálního dýchání. Nemělo by to ovšem trvat déle než deset sekund. Cítíte na tváři dech? Vidíte, že se hrudník zdvíhá a klesá? Slyšíte zvuk dechu? Nezaměňujte nepravidelná hlučná zalapání po dechu (tzv. lapavý dech) za normální dýchání. Pokud jste na pochybách, zda je dýchání normální, postupujte, jako by nebylo, a pokračujte s resuscitací. RESUSCITACE Jestliže postižený nedýchá, okamžitě vyhlaste poplach, pokud jste to již neučinili i kdyby to znamenalo opustit na chvíli postiženého. STLAČOVÁNÍ HRUDNÍKU Nyní je čas začít s resuscitací stlačováním hrudníku obnovíme oběh a zajistíme, že mozek postiženého bude dostávat kyslík, zatímco čekáte na pomoc. Klekněte si po boku postiženého a položte dlaně doprostřed jeho hrudi. Položte dlaň druhé ruky na tu první, propleťte prsty obou rukou a pozvedněte obě dlaně tak, abyste nevyvíjeli vůbec žádný tlak na žebra. Při resuscitaci byste neměli stlačovat dolní konec hrudní kosti ani horní část břicha. 21

22 ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍCH ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ, POKRAČOVÁNÍ Nakloňte se nad postiženého, propněte paže tak, aby dlaň, loket i rameno byly v jedné rovině a stiskněte hrudní kost o cca 4 5 cm. Po každém stlačení uvolněte veškerý tlak na hrudník a nechte jej vrátit do původní polohy, ovšem dlaně nedávejte pryč. Frekvence stlačování je 100x za minutu. Stlačení i uvolnění by mělo zabrat stejnou dobu. Proveďte 30 stlačení. Rameno, loket a dlaně v jedné linii. Hrana dlaně uprostřed hrudníku. 22

23 UMĚLÉ DÝCHÁNÍ Po 30 stlačeních uvolněte postiženému dýchací cesty postupem zaklonit hlavu, zvednout bradu. Stiskněte postiženému nos mezi palcem a ukazovákem jedné ruky a druhou rukou mu držte zvednutou bradu. Otevřete mu ústa, normálně se nadechněte a položte rty kolem úst postiženého tak, aby nikde neunikal vzduch. Vydechněte stabilním proudem vzduch do úst postiženého a sledujte, zda se mu zvedne hrudník jako při normálním dýchání. To trvá asi jednu vteřinu. Odtáhněte ústa a sledujte, jak hrudník klesá, zatímco vzduch uniká opět ven. Tento postup ještě jednou zopakujte. Tím úspěšně zakončíte dva cykly umělého dýchání. RESUSCITACE Jestliže se při umělém dýchání hrudník nezdvihl a neklesl, tak dříve, než podniknete další pokus, zkontrolujte ústa postiženého, zda neuvidíte nějaké zjevné překážky a přesvědčte se, jestli je hlava zakloněná a brada zvednutá. Nedýchejte víckrát než dvakrát, pak se zase vraťte ke stlačování. Stiskem ucpěte nos Otevřete ústa Podepřete bradu 23

24 ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍCH ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ, POKRAČOVÁNÍ Bez odkladu přiložte opět dlaně na hrudník a proveďte dalších 30 stlačení. Takto pokračujte v resuscitaci, vždy 30 stlačení na 2 vdechy. Resuscitaci nepřerušujte. Je naprosto nepravděpodobné, že se postižený zotaví pouze aplikací kardiopulmonární resuscitace. Resuscitaci přerušte pouze pokud jste v ohrožení, vyčerpáni, nebo dorazila pomoc, která postiženého převezme. Zachránce pocítí únavu již po minutě provádění resuscitace. Pokud jsou k dispozici dva zachránci, měli by se střídat každé dvě minuty, aniž by přitom přerušili resuscitaci. Pokud nemůžete provádět vdechy kvůli riziku infekce, známkám krve nebo zvratků, podezření na otravu, nebo z jiných vážných důvodů, je důležité i přesto provádět stlačování hrudníku. Stlačujte hrudník bez přestávek, dokud nedorazí pomoc. Je třeba, aby postižený ležel na tvrdém podkladu, proto jej možná budete muset přesunout z kóje na palubu. TONUTÍ Pokud u případu tonutí zjistíte, že postižený nedýchá, měli byste bezodkladně zahájit zajištění základních životních funkcí. Pořadí kroků ovšem bude poněkud odlišné. Na rozdíl od náhlého zhroucení v důsledku srdeční příhody oběť utonutí již nějakou dobu nedýchá a nemá v krvi kyslík, který by se mohl uvolnit do oběhu. A je to právě nedostatek kyslíku, který vede k zástavě srdce. Jestliže jste s postiženým sami, poskytněte mu pět vdechů umělým dýcháním, pak teprve zahajte resuscitaci třiceti stlačeními hrudníku na dva vdechy. To provádějte asi minutu a teprve potom můžete na chvilku opustit postiženého a vyhlásit poplach. Pokud máte po ruce někoho, kdo vyhlásí poplach, proveďte pět vdechů umělým dýcháním a pak pokračujte v resuscitaci 30 : 2, dokud nedorazí pomoc. 24

25 PŘEHLED ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍCH ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ U DOSPĚLÝCH RESUSCITACE NEREAGUJE? ZAVOLEJTE POMOC ZAJISTĚTE PRŮCHODNOST DÝCHACÍCH CEST NEDÝCHÁ NORMÁLNĚ? VYHLAŠTE POPLACH 30X STLAČTE HRUDNÍK 2 VDECHY UMĚLÝM DÝCHÁNÍM POKRAČOVAT 30 STLAČENÍ NA 2 VDECHY 25

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Náhlé zhoršení zdravotního stavu

Náhlé zhoršení zdravotního stavu Náhlé zhoršení zdravotního stavu MUDr Jaroslav Gutvirth Licence creative commons uveďte autora, nepoužívejte dílo komerčně Nepropadejte panice Dá se s postiženým komunikovat? o Ano: má slušně prokrvený

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL 1. RESUSCITACE DOSPĚLÉHO ROZHODNI O SPRÁVNÉM POŘADÍ ÚKONŮ: 1. POKUD NEDÝCHÁ, KLEKNU Z BOKU K HRUDNÍKU 2. VOLÁM 155 3. POMÓC, MÁM TU ZRANĚNÉHO, POMÓC 4. HALÓ, PANE, SLYŠÍTE

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc I Cíl první pomoci, třídění zraněných,

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_20 Zdravověda PP Poranění

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Zásady první pomoci Anotace Pracovní list pro opakování a fixaci znalostí o lidském těle a o zásadách první

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_ÚČINKY VÝBOJE A BLESKU_E2-3 Číslo projektu: CZ

Více

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI. Základní první pomoc (dále jen PRP) je pomoc, kterou poskytujeme holýma rukama bez zdravotnického vybavení.

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI. Základní první pomoc (dále jen PRP) je pomoc, kterou poskytujeme holýma rukama bez zdravotnického vybavení. ZÁSADY PRVNÍ POMOCI Laická první pomoc je soubor základních odborných a technických opatření, která lze provést bez specializovaného vybavení. Do ní spadá zavolání odborné zdravotnické pomoci, péče o postiženého

Více

Bronzový Standard SANATORY č. 2 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE

Bronzový Standard SANATORY č. 2 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE Bronzový Standard SANATORY č. 2 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE Význam Indikace Provedení Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno V Pardubicích 1.1. 2016 Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE URČENO PRO ŽÁKY PRIMY Na materiál dále navazují pracovní listy Správné odpovědi jsou uvedeny v této prezentaci KARDIOPULMONÁRNÍ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Projekt. Prevence nás osloví. Informační materiály v oblastech prevence rizikového chování

Projekt. Prevence nás osloví. Informační materiály v oblastech prevence rizikového chování Projekt Informační materiály v oblastech prevence rizikového chování Zdroje: Internetový portál www.prevence-info.cz www.reknidrogamne.cz www.ochranaobyvatel.cz Příručka metodických materiálů ;Vytváření

Více

5. PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM

5. PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM ZUŠ VOJTĚCH PLÁN PRVNÍ POMOCI TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN je soubor opatření, která při náhlém ohrožení života či zdraví účinně omezují rozsah a důsledky poškození. PŘI POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI 1. ZAJISTI PODMÍNKY

Více

Křížová Lenka 19.10.2013

Křížová Lenka 19.10.2013 Křížová Lenka 19.10.2013 První pomoc Postupy, které provádíme,abychom zabránili dalšímu poškození či zhoršení zdravotního stavu postiženého možným trvalým následkům postupy,přímo vedoucí k záchraně lidského

Více

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Ochrana před úrazem elektrickým proudem Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. OBSAH VÝUKOVÉHO MODULU 1. Účinky elektrického proudu na lidský organismus.

Více

Základy první pomoci

Základy první pomoci Základy první pomoci CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz První pomoc Kdo zachránil jeden život, jakoby zachránil celý svět. (Talmud) Poskytnutí první pomoci je základní občanskou

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Co je to KPR? Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, kterými se snažíme obnovit základní životní

Více

vědomostí, dovedností a schopností vždy

vědomostí, dovedností a schopností vždy ZDRAVOVĚDA MYŠÍK PRVNÍ POMOC Soubor opatření prováděných podle svých vědomostí, dovedností a schopností, ale vždy tak, aby Zachránily život Zabránily zhoršení stavu postiženého Zajistily bezpečnost poraněnému,

Více

KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI 1. Nepřímá masáž srdce se provádí stlačováním hrudníku nataženýma rukama propnutýma v loktech: a) na hrudníku

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný Zklidňuj ující dýchání MUDr.Petr Možný Příznaky hyperventilace Bušení srdce, zrychlená činnost srdce, pálení u srdce Závratě, točení hlavy; zhoršená koncentrace; rozostřené vidění; mravenčení nebo necitlivost

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63 250 70 Panenské Břežany tel.:283970624 email: zsbrezany@seznam.cz Traumatologický plán PLÁN PRVNÍ POMOCI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA tísňová telefonní linka 112 hasičský

Více

Plán první pomoci (traumatologický plán)

Plán první pomoci (traumatologický plán) Plán první pomoci (traumatologický plán) Zabezpečení první pomoci se týká všech stavů ohrožujících zdraví a život. Nejdůležitější je pomoc poraněným při úrazech, jak pracovních, tak i nepracovních tak,

Více

PRVNÍ POMOC ZÁKLADNÍ ÚKONY PRVNÍ POMOCI: Polohování postiženého:

PRVNÍ POMOC ZÁKLADNÍ ÚKONY PRVNÍ POMOCI: Polohování postiženého: PRVNÍ POMOC ZÁSADY poskytování první pomoci: - cílem je záchrana života raněných při úrazech, vážném onemocnění a hromadném neštěstí, - je nutno ji poskytnout okamžitě, - nesmí dojít k poškození zdraví

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Zaměstnanec je povinen zranění bezodkladně oznámit svému nadřízenému (vedoucímu nebo jeho zástupci).

Zaměstnanec je povinen zranění bezodkladně oznámit svému nadřízenému (vedoucímu nebo jeho zástupci). vedená v souladu Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. v platném znění od 1. 1. 2015 urazy.bppo.cz www.bppo.cz POUČENÍ Všechny pracovní úrazy je vedoucí zaměstnanec povinen evidovat - vést zápis přesně podle

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán Střední průmyslová škola Ostrov Klínovecká 1197, Ostrov, 363 01 SMĚRNICE č. ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č.1713/2012/sps Traumatologický plán Zpracoval Vydal Ing. Dana Ptáčková Ing. Pavel Žemlička,

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Kardiopulmonální resuscitace KPR K Kardio = srdce nahrazení srdeční funkce krevní oběh - nepřímá srdeční masáž

Více

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou)

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou) Řešení testu z webových stránek www.mlady-zdravotnik.wbs.cz 1. Při bodné ráně nožem? a) nůž vytáhneme b) necháme ho v ráně c) necháme ho v ráně a fixujeme 2. Jakou barvu má okysličená krev (př.: tepenné

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15460NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Ú vodem...11. 3 P říru č n í lé k árn a... 33 3.1 D oporučený obsah příruční lékárny... 34

Ú vodem...11. 3 P říru č n í lé k árn a... 33 3.1 D oporučený obsah příruční lékárny... 34 O b sa h Ú vodem...11 1 Je d n o tn ý p o stu p p ři poskytování p rv n í pom oci...13 1.1 Předlékařská první pom oc...13 1.2 Záchranné složky... 14 1.3 Povinnosti jednotlivých složek záchranného s y s

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE I. Neodkladná resuscitace Soubor postupů sloužících k obnovení a udržení oběhu okysličené krve organizmem (zejm. mozkem a myokardem) Indikována u osob postižených náhlým selháním

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace VY_32_INOVACE_11_ZDV2_17 Zdravověda První pomoc zástava srdeční činnosti Prezentace a pracovní list v programu PowerPoint Žáci

Více

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO U Č E B N Í O S N O V Y kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO 2 0 0 7 Charakteristika kurzu Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Tepelná poranění. Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol.

Tepelná poranění. Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. PRVNÍ POMOC Tepelná poranění Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. Prevence Zdroj: www.urazydeti.cz Zdroj: www.zachranny-kruh.cz Poškození výsledek působení

Více

20pp.notebook. Obsah PRVNÍ POMOC

20pp.notebook. Obsah PRVNÍ POMOC Obsah 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Postup Sledovat znaky Bezvědomí Krvácení Kardiopulmonární resuscitace Šok Popáleniny Omrzliny, otřes mozku Epileptický záchvat Mdloba,... 1 PRVNÍ POMOC = soubor

Více

Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia)

Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia) Mgr. Renata Gerhartová Cíle předmětu: Poskytnout studentům základní

Více

ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem

ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský

Více

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PP1 První pomoc

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PP1 První pomoc SEZNAM ANOTACÍ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Označení sady DUM Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PP1 První

Více

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

Polohování provádíme za účelem:

Polohování provádíme za účelem: Název předmětu NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Polohování provádíme za účelem: doplnění léčby zlepšení stavu postiženého předcházení komplikací úlevy a pohodlí postiženého Je důležité

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Diagnostika, základní životní funkce, transport

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Diagnostika, základní životní funkce, transport Anotace Pracovní list navazuje na prezentaci nebo je možné s ním pracovat v jejím průběhu. Popisuje zásady postupu u akutní příhody, zejména pak vyšetření postiženého a určení stavu jeho zranění. Autor

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011 POSTUP PŘI NEHODĚ BĚHEM PŘÍCHODU K MÍSTU NEHODY Než se dostanete na místo nehody (někdy to bude pár vteřin, jindy zase desítky minut) snažte se zjistit o nehodě co nejvíce informací: A) Hrozí nějaké nebezpečí?

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace Simota T. 12.5. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu

Více

Zkušební testy Horoklubu Polička - 2005:

Zkušební testy Horoklubu Polička - 2005: Zkušební testy Horoklubu Polička - 2005: Jméno a příjmení: Datum: počet bodů:. dosažené procento:... 1) Činnost zachránce po úrazu: 1) Vyproštění,ošetření zranění,resuscitace,důkladné vyšetření,zastavení

Více

10 kroků pro život. aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech)

10 kroků pro život. aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech) 10 kroků pro život aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech) 1. Co je život bezprostředně ohrožující stav - "klinická smrt" 2.

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_19 Zdravověda PP obecné zásady,

Více

KNIHA EVIDENCE ÚRAZŮ

KNIHA EVIDENCE ÚRAZŮ KNIHA EVIDENCE ÚRAZŮ Organizace: Identifikační číslo: Pracoviště: Vydána do užívání dne: Stránka 1 z 21 POKYNY K VEDENÍ KNIHY ÚRAZŮ: 1. Kniha úrazů musí být trvale k dispozici na všech pracovištích společnosti,

Více

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Základní škola profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 okres Prachatice TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Obecná ustanovení Tento traumatologicky plán je platný

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Poranění páteře. Mechanismus úrazu. Manipulace

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Zasažení elektrickým proudem, bleskem

Více

První pomoc při zástavě dechu a srdeční činnosti

První pomoc při zástavě dechu a srdeční činnosti I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 12 První pomoc při zástavě dechu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

*MVCRX00VF9FB* MVCRX00VF9FB prvotní identifikátor

*MVCRX00VF9FB* MVCRX00VF9FB prvotní identifikátor *MVCRX00VF9FB* MVCRX00VF9FB prvotní identifikátor MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-6614-1/O-IZS-2012 Kódové označení: NZ raha 10. února 2012 listů: 17 Schvaluji:

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Protišoková, autotransfúzní, stabilizovaná poloha

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Protišoková, autotransfúzní, stabilizovaná poloha Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci nebo je možné s ním pracovat v jejím průběhu. Popisuje užití jednotlivých poloh u daných zranění. Autor Jazyk (Autor) Čeština Očekávaný výstup 53-41-M/01

Více

Narovnej se! 3 prostě a jednoduše

Narovnej se! 3 prostě a jednoduše Narovnej se! Kolikrát jsme všichni slyšeli tato slova od svých rodičů a kolikrát je říkáme našim dětem. Stále jsou aktuální a možná v současnosti ještě více. Statistiky říkají, že třetina našich školáků

Více

Tomáš Miler, Katedra plaveckých sportů, FTVS UK v Praze. 4.1 1. varianta - Stabilizace tonoucího na pásu... 3. 4.2.1 cvičení na suchu...

Tomáš Miler, Katedra plaveckých sportů, FTVS UK v Praze. 4.1 1. varianta - Stabilizace tonoucího na pásu... 3. 4.2.1 cvičení na suchu... Využití záchranného pásu při osobním zásahu jako součást výuky v kvalifikačních kurzech Vodní záchranné služby Českého červeného kříže. Tomáš Miler, Katedra plaveckých sportů, FTVS UK v Praze 22. září

Více

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty)

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty) Rozšířená neodkladná resuscitace dětí Podle doporučení European Resuscitation Council a American Heart Association 2010 Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Uvolni

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

První pomoc pro motoristy KŘÍŽ

První pomoc pro motoristy KŘÍŽ První pomoc pro motoristy ČERVENÝ ČESKÝ KŘÍŽ Obsah Právní důsledky neposkytnutí první pomoci... strana 3 Správný postup při autonehodě... strana 4 Zajištění místa nehody... strana 5 Život zachraňující

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz První pomoc pro každého Jiří Stelzer, Lenka Chytilová Dr. Jiří Stelzer, Mgr. Lenka Chytilová PRVNÍ POMOC PRO KAŽDÉHO Vydala Grada Publishing, a.s.

Více

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34 OBSAH Úvodem................................................. 11 1 Jednotný postup při poskytování první pomoci................ 13 1.1 Předlékařská první pomoc............................. 13 1.2 Složky

Více

1. Stanoviště zásady první pomoci, mdloba, bezvědomí

1. Stanoviště zásady první pomoci, mdloba, bezvědomí 1. Stanoviště zásady první pomoci, mdloba, bezvědomí 2. Doplň větu: Poskytnout první pomoc je povinen každý občan České republiky starší 18 let pokud tím neohrozí svoje zdraví či život. Číslo na rychlou

Více

Masáže. bolest. na vaši. Kamil Ramík. Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL

Masáže. bolest. na vaši. Kamil Ramík. Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL Masáže na vaši bolest Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci Kamil Ramík Poděkování: fotograf Rostislav Šimek, www.foto-simek.com grafik Georgi Stojkov, www.georgistojkov.com

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

10 KROKŮ JAK ZVLÁDNOUT STRES

10 KROKŮ JAK ZVLÁDNOUT STRES 10 KROKŮ JAK ZVLÁDNOUT STRES Definice stresu : Stres je soubor reakcí organismu na vnější nebo vnitřní podněty narušující normální chod organismu. Situace mohou být spojeny s negativně laděnými emocemi

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Poškození chladem. Omrzliny. Podchlazení.

Více

Polohování, transport, obvazová technika HÝVNAROVÁ ZUZANA - MYŠÍK

Polohování, transport, obvazová technika HÝVNAROVÁ ZUZANA - MYŠÍK Polohování, transport, obvazová technika HÝVNAROVÁ ZUZANA - MYŠÍK Základní polohy při ošetřování zraněných Nutné brát ohled na: Zranění (poranění páteře) Úlevová poloha (volí si zraněný sám) Zranění u

Více

POLOHOVÁNÍ, TRANSPORT & OBVAZOVÁ TECHNIKA

POLOHOVÁNÍ, TRANSPORT & OBVAZOVÁ TECHNIKA POLOHOVÁNÍ, TRANSPORT & OBVAZOVÁ TECHNIKA Myšík ČK Mraveniště 2015 ZÁKLADNÍ POLOHY PŘI OŠETŘOVÁNÍ ZRANĚNÝCH Nutné brát ohled na: Zranění (poranění páteře) Úlevová poloha (volí si zraněný sám) Zranění u

Více

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Univerzita Hradec Králové Strana 1 z 7 Příloha č.4 TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Tento plán je důležitý pro poskytnutí rychlé první pomoci postiženému. Zabezpečení první pomoci se týká všech stavů ohrožujících

Více

I. Užití běžných typů léků a jejich stručná charakteristika; družinová lékárna

I. Užití běžných typů léků a jejich stručná charakteristika; družinová lékárna Základ znalostí ze zdravovědy Milí rádcové a rádkyně, z přednášek ze zdravovědy před rádcovským víkendem, na víkendu i na Prostředku jste si jistě odnesli užitečné informace, které vám, coby zkušeným zdravotníkům,

Více

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou Příručka pro pacienty s diabetickou nohou www.hojeni-ran.cz Diabetická noha Jako diabetická noha se označují defekty dolních končetin způsobené postižením cév a nervů. Jde o komplikaci onemocnění diabetes

Více

/Předmluva...str.3. /Proč cvičit...str.4. /Gymnastika obličeje.. str.6. Rozehřívání a uvolnění. str.6. Krk..str.6

/Předmluva...str.3. /Proč cvičit...str.4. /Gymnastika obličeje.. str.6. Rozehřívání a uvolnění. str.6. Krk..str.6 Obsah /Předmluva....str.3 /Proč cvičit.....str.4 /Co získáte a ztratíte obličejovou gymnastikou... str.5 /Gymnastika obličeje.. str.6 Rozehřívání a uvolnění. str.6 Krk..str.6 Pro hladší krk..str.6 Co dělat

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12760NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Nejdůležitější specifika. MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK

Nejdůležitější specifika. MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK Nejdůležitější specifika KPR dětí MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK Rozdělení dětského věku novorozenec 0 28 dní kojenec 28 dní 1 rok batole 1 3 roky předškolní věk 3 6 let školní věk 6 15 let adolescent

Více

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK POČET OPAKOVÁNÍ 0 INTENZITA střední Lze provádět od. týdne Začněte na všech čtyřech, pak přeneste váhu vpřed, tak, aby byla téměř celá na pažích. Pokrčte a překřižte nohy.

Více

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích. asistent

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích. asistent Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15660NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Kniha úrazů. Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa):... ... Identifikační číslo (IČ):...

Kniha úrazů. Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa):... ... Identifikační číslo (IČ):... TSK 10-2014 Kniha úrazů Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa):...... Identifikační číslo (IČ):... Kniha úrazů je pro účel evidence pracovních úrazů zavedena do užívání dne:... Kniha obsahuje 20 číslovaných

Více

Livial tablety tibolonum

Livial tablety tibolonum Livial tablety tibolonum Příbalová informace - RP Informace pro použití, čtěte pozorně! Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou

Více

PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM 1. Působení elektrického proudu na lidský organizmus 2. Postup

Více

pracovních a školních úrazů.

pracovních a školních úrazů. Základní škola profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 okres Prachatice Pokyn ředitele školy k zajištění první pomoci a evidenci pracovních a školních

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA. FOTIL FOTIL FORTE oční kapky, roztok pilocarpinum hydrochloridum, timololi maleas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA. FOTIL FOTIL FORTE oční kapky, roztok pilocarpinum hydrochloridum, timololi maleas sp.zn. sukls154707/2012 sukls154712/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA FOTIL FOTIL FORTE oční kapky, roztok pilocarpinum hydrochloridum, timololi maleas Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ a střední školy ZDRAVOTNICKY KURZ. Martin Čapek. www.odyssea.cz

Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ a střední školy ZDRAVOTNICKY KURZ. Martin Čapek. www.odyssea.cz Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ a střední školy ZDRAVOTNICKY KURZ Martin Čapek www.odyssea.cz OBSAH 2 Zdravotnický kurz... 3 2.1 Obecně o kurzu... 3 2.2 Očekávané výstupy kurzu...

Více

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné.

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné. Seznámení s Pilates Pilates formuje a posiluje střední svaly v těle. Zaměřuje se na základní posturální svaly, které udržují tělo v rovnováze poskytují podporu pro páteř. Zejména se při cvičení pilates

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace VY_32_INOVACE_11_ZDV2_06 Zdravověda První pomoc Poranění kostí a kloubů Prezentace a pracovní list v programu PowerPoint Žáci

Více

Zevn evn V itř nit ní

Zevn evn V itř nit ní NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO Krvácení KRVÁCENÍ nad 30% ztráty krve = život ohrožující stav ( 1,3 1,5 litrů krve) jde o 30-40% kolujícího objemu Dělení krvácení Podle typu poraněné

Více