07-42 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "07-42 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE"

Transkript

1 07-42 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZÁŘÍ 2007

2 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVOD POUŽITÉ PODKLADY POPIS SOUČASNÉHO STAVU ŘEŠENÉ ÚZEMÍ INTENZITY AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY NEHODOVOST VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ CYKLISTICKÁ DOPRAVA PROBLÉMOVÁ MÍSTA NAVRHOVANÉ ÚPRAVY ULICE PETLERSKÁ ULICE POLNÍ PŘECHOD U ZŠ KŘIŽOVATKA POLNÍ X KRÁTKÁ X ŽITNÁ PŘÍJEZD DO MĚSTA ZE SMĚRU OD MĚDĚNCE ULICE 17. LISTOPADU KŘIŽOVATKA PIONÝRŮ X LIDICKÁ ZÁVĚR PŘÍLOHY: 1. UKÁZKA VYPLNĚNÉHO DOTAZNÍKU ŽÁKŮM ŠKOLY 1.1 DOTAZNÍK 1.2 MAPKA 2. VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ A DOPRAVNĚ PROBLEMATICKÁ MÍSTA 2.1 UKÁZKA PŘEHLEDU NEJČASTĚJI OZNAČOVANÝCH MÍST, JEJICH POPIS A ČETNOST 2.2 GRAFICKÁ ČÁST 3. NAVRHOVANÉ ÚPRAVY KŘIŽOVATKA PETLERSKÁ X LIDICKÁ X POLNÍ 4. NAVRHOVANÉ ÚPRAVY ULICE PETLERSKÁ PŘECHOD PRO CHODCE K FOTBALOVÉMU HŘŠTI 5. NAVRHOVANÉ ÚPRAVY ULICE PETLERSKÁ PŘECHOD PRO CHODCE V HORNÍ ČÁSTI ULICE 6. NAVRHOVANÉ ÚPRAVY VARIANTA 1 - ULICE POLNÍ PŘECHOD PRO CHODCE U ŠKOLY 7. NAVRHOVANÉ ÚPRAVY VARIANTA 2 - ULICE POLNÍ PŘECHOD PRO CHODCE U ŠKOLY 8. NAVRHOVANÉ ÚPRAVY KŘIŽOVATKA POLNÍ X KRÁTKÁ X ŽITNÁ 9. NAVRHOVANÉ ÚPRAVY SILNICE II/224 VJEZD DO MĚSTA ZE SMĚRU OD MĚDĚNCE 1

3 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název zakázky: Klášterec nad Ohří, 1.ZŠ Krátká Na zelenou! Bezpečné cesty do školy, dopravně inženýrská studie Číslo zakázky: Objednatel: sídlo: 1. ZŠ Krátká Krátká 676, Klášterec nad Ohří Zhotovitel: EDIP s.r.o. IČO: sídlo: 8.března 20/12, Liberec 5-Kristiánov tel./fax: web: Zpracovatelé: Ing. Vladislav Rozsypal Ing. Martin Čáp Koordinátor projektu: Nadace Partnerství / program pro 21.století sídlo: Krátká 26, Praha 10 Pražské matky sídlo: Lublaňská 18, Praha 2 Sponzor projektu: sídlo: AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/8, Praha 2, Czech Republic 2

4 2 ÚVOD Cílem projektu Na Zelenou! Bezpečná cesta do školy je zvýšení dopravní bezpečnosti dětí na cestě do školy, zvýšení počtu dětí dopravujících se do školy pěšky nebo na kole, zlepšení jejich povědomí o pravidlech dopravního chování, zlepšení informovanosti o mobilitě (důraz na trvalou udržitelnost) a podnícení zájmu o veřejné věci (výchova k občanské společnosti). Projekt byl inspirován příklady z Velké Británie a čerpá ze zkušeností, které získalo občanské sdružení Pražské matky při realizaci obdobného projektu na několika pražských základních školách. Principem projektu je zapojit do problematiky bezpečnosti dopravy učitele, rodiče, žáky, zaměstnance a představitele samosprávy a policii. Mezi hlavní výhodu projektu patří především to, že se žáci spolupodílejí na zkvalitnění okolí své školy. Průběh projektu je následující. Žáci školy (celkem 643 žáků) obdrželi dotazníky a mapky s okolím školy (viz. příloha 1.1 a 1.2). Doma pak s rodiči zakreslili do mapky trasu své obvyklé cesty do školy, vyznačili místa, kde se necítí bezpečně a vyplnili dotazník. V něm mimo jiné mohli navrhnout řešení problematických míst. Takto získané podklady byly zpracovány staršími žáky pod vedením pedagoga do jedné školní mapy, ze které vyšla najevo nejčastěji označovaná místa. Mapa konfliktních míst dané školy sloužila jako jeden z podkladů pro zpracování dopravně inženýrské studie. Studie by měla sloužit jako podklad (ideový námět) pro jednání se samosprávou o realizaci navržených dopravních opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy. 3 POUŽITÉ PODKLADY [1] Klášterec nad Ohří, Katastrální mapa města, Katastrální úřad Liberec [2] Výsledky mapování souhrnný text a mapka, 1. ZŠ Krátká Klášterec nad Ohří [3] Výsledky Celostátního sčítání dopravy 2005, [4] ČSN Projektování křižovatek na silničních komunikacích, ČNÚ [5] ČSN Projektování místních komunikací, ČNÚ [6] Údaje o nehodovosti v zájmové oblasti Klášterce nad Ohří, Policie ČR Klášterec nad Ohří [7] Letecký snímek školy a okolí, 3

5 4 POPIS SOUČASNÉHO STAVU 4.1 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ Řešené území není přesně ohraničeno, lze však konstatovat, že zahrnuje podstatnou severní část Klášterce nad Ohří. Zájmovou oblast lze vymezit ulicemi Topolová na západě, Pionýrů na východě a Chomutovská na jihu. Obr.1: Schéma širších vztahů Klášterce nad Ohří (zdroj INTENZITY AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY V řešeném území jsou k dispozici data o intenzitách dopravy z celostátního sčítání z roku 2005 pouze na ulici Osvobozená, Chomutovská a na ulici Petlerská. V ostatních ulicích se sčítání intenzit automobilové dopravy neprovádí. V rámci této studie nebyl dopravní průzkum prováděn a intenzity automobilové dopravy na obslužných komunikacích v okolí základní školy byly stanoveny odborným odhadem: Osvobozená vozidel/den (z toho nákladních) Chomutovská vozidel/den (z toho nákladních) Petlerská vozidel/den (z toho 550 nákladních) Příčná, Polní cca vozidel za den Žitná, 17. listopadu cca vozidel za den 4

6 Obr.2: Celodenní intenzity automobilové dopravy na přilehlé komunikační síti (zdroj Celostátní sčítání dopravy z roku 2005) 4.3 NEHODOVOST Podklady o nehodovosti v dané oblasti byly získány od Policie České republiky. K dispozici jsou data o celkovém počtu nehod a jejich následcích od roku Ve spolupráci s npor. Capem byla tato data upřesněna pro ulice v okolí základní školy. Počty nehod a jejich následky jsou v tabulce 1. Počet nehod a jejich následky v okolí ZŠ Krátká v Klášterci nad Ohří Petlerská * Poznámka Počet DN Následky ( SZ/TZ/LZ) 0/1/3 0/0/0 0/1/6 0/1/1 0/0/0 2 x TZ cyklista, 1 x TZ chodec Dlouhá * Poznámka Počet DN Následky ( SZ/TZ/LZ) 0/0/0 0/0/0 0/0/1 0/0/0 0/0/0 Příčná * Poznámka Počet DN Následky ( SZ/TZ/LZ) 0/0/0 0/0/1 0/0/0 0/0/0 0/0/0 Polní * Poznámka Počet DN Následky ( SZ/TZ/LZ) 0/1/0 0/0/0 0/0/0 0/0/1 0/0/0 1 x TZ chodec Školní * Poznámka Počet DN Následky ( SZ/TZ/LZ) 0/0/0 0/0/2 0/0/1 0/0/0 0/0/0 Okružní * Poznámka Počet DN Následky ( SZ/TZ/LZ) 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 17. listopadu * Poznámka Počet DN Následky ( SZ/TZ/LZ) 0/0/2 0/0/0 0/0/0 0/0/1 0/0/0 Olšová * Poznámka Počet DN Následky ( SZ/TZ/LZ) 0/0/0 0/0/0 0/0/1 0/0/0 0/0/0 Světel. Křiž I/13 x II/ * Poznámka Počet DN Následky ( SZ/TZ/LZ) 0/0/8 0/0/1 0/1/0 0/1/1 0/0/1 2 x TZ chodec Tabulka 1: Počet nehod a jejich následky (poznámky: * = do , SZ = smrtelné zranění, TZ = těžké zranění, LZ = lehké zranění) 5

7 Po prostudování údajů o nehodovosti lze konstatovat, že v řešeném území není nehodovost závažným problémem, přesto se v některých úsecích vyskytly nehody s následky. Jako nejkritičtější se jeví ulice Petlerská, na které došlo za posledních 5 let ke dvou těžkým zraněním cyklisty a k jednomu těžkému zranění chodce! Za povšimnutí taktéž stojí světelně řízená křižovatka ulic Petlerská x Chomutovská x Osvobozená x Nádražní, na které byl v roce 2005 a 2006 těžce zraněn chodec. V ostatních ulicích v okolí základní školy je počet nehod nízký a bez následků na zdraví, popřípadě pouze s lehkým zraněním. K největšímu počtu lehkých zranění došlo na světelně řízené křižovatce Osvobozená x Chomutovská x Petlerská (od roku lehkých zranění), následuje ulice Petlerská, na které od roku 2003 došlo k 10 lehkých zraněním. V ulici Školní a 17. listopadu došlo od roku 2003 ke 3 lehkým zraněním a v ulicích Dlouhá, Příčná, Polní, Olšová k jednomu lehkému zranění. 4.4 VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ V rámci mapování nebezpečných míst byli osloveni žáci základní školy. Celkem bylo rozdáno 643 dotazníků, z toho 531 se jich vrátilo vyplněných. Lze tedy konstatovat, že návratnost dotazníků byla vysoká, více než 82%. Souhrn odpovědí byl za vedení pedagoga zakreslen samotnými žáky školy do přehledné mapy, kde navíc byly odpovědi shrnuty do slovního komentáře. Hlavní připomínky se logicky týkaly bezprostředního okolí školy, kde se pohybuje nejvíce žáků. Nejčastěji byla označena ulice Polní, kde si žáci stěžovaly na vysokou rychlost projíždějících vozidel u přechodu pro chodce v blízkosti základní školy a také na neohleduplnost projíždějících řidičů. Z hlediska širších vztahů se připomínky týkaly světelně řízené (dále jen SSZ) křižovatky Osvobozená x Petlerská x Chomutovská x Nádražní a také křižovatky v blízkosti kulturního domu na ulici Chomutovské. Při mapování bylo dále zjištěno, že 88% žáků se do školy dopravuje pěšky, 7% autem, 5% autobusem a 0,5 % vlakem. Mezi nejčastěji uváděné stížnosti patřil především nedostatek přechodů pro chodce. Mezi další nedostatky se řadilo neorganizované odstavování vozidel, z čehož pramenily stížnosti na omezený rozhled. Veškeré podněty žáků jsou uvedené v tabulce 2. Přehled nejčastěji označovaných míst žáky základní školy Číslo Ulice Popis problému Četnost 1 Polní Přechod pro chodce - rychlost řidičů, neohleduplnost 63x 2 křiž. Polní x Krátká Chybí přechod, auta cloní ve výhledu do křižovatky 40x 3 křiž. Petlerská x Lidická Přechod příliš blízko, rychlost řidičů 40x 4 Petlerská U přechodu k fotbalovému hřišti - bezohlednost, vysoká rychlost 25x listopadu Absence přechodů v celé ulici 22x 6 křiž. Pionýrů x Lidická Chybí přechod pro chodce 20x 7 křiž. Dlouhá x Žitná Chybějící přechody, špatné parkování 12x 8 Petlerská Chybí přechod v horní části Petlerské ulice 12x 9 křiž. Olšová x Topolová Špatné parkování, vysoké rychlosti 12x 10 Chomutovská Nepřehledná křiž. před kulturním domem, bezohlednost řidičů 6x Tabulka 2: Výsledky mapování - Přehled nejčastěji označovaných míst žáky základní školy. Lze konstatovat, že žáci základní školy odhalili z jejich pohledu a zkušenosti chodců nejproblematičtější místa. Pro lepší přehlednost je mapka konfliktních bodů v příloze 2.2 V příloze 1.1 a 1.2 je ukázka dotazníku s mapkou okolí školy, který obdržely děti ve škole. 6

8 4.5 CYKLISTICKÁ DOPRAVA Projekt Na Zelenou! Bezpečné cesty do školy se kromě nejvíce zranitelných účastníků silničního provozu dětí-chodců zabývá také cyklistickou dopravou. Tento projekt předpokládá, že se děti-žáci školy dopravují do školy nejen pěšky, ale i na kole. Město Klášterec nad Ohří nemá v současné době žádnou síť ucelených cyklistických tras, nemá zpracován generel cyklistické dopravy, jako základní dokument vhodný pro rozvoj cyklistické dopravy jako (např. Kadaň, Aš, Cheb, Česká Lípa, Mladá Boleslav, Sokolov, Liberec). Řešení cyklistické dopravy má vycházet z územního plánu obce, případně ze schválené dopravní politiky obce, která má korespondovat s dopravní politikou ČR a dopravní politikou kraje. Cílem každého města by mělo být vytvořit podmínky pro zajištění kvalitní dopravy zaměřené na její ekonomické, sociální a především ekologické dopady. Město by mělo mít za cíl zmírňovat negativní účinky automobilové dopravy tím, že bude deklarovat podporu cyklistické dopravy jako rovnocennou součást dopravního systému. V minulosti byl v mnoha případech uplatňován z pohledu preferování cyklistické dopravy chybný přístup. Mnohá města začala zřizovat zařízení pro cyklisty tehdy, bylo-li dosaženo určité poměrně vysoké intenzity cyklistů. Je však zřejmé, že ke zvýšení podílu cyklistické dopravy dojde až ve chvíli, kdy potencionální uživatelé zjistí, že mají k dispozici bezpečné, pohodlné, přímé a rychlé spojení vhodné pro cyklistický provoz. Bezpečnost není přitom možno chápat jen v klasickém významu měřitelném počtem dopravních nehod a zranění, ale především ve významu psychologickém, to znamená, jak se cyklista při jízdě cítí ohrožen či omezován. V současné době je pohyb na kole po městě nebezpečný, jelikož nynější situace nepodporuje cyklistickou dopravu ve městě. Podle našeho odborného odhadu předpokládáme, že cyklistická trasa by bezesporu měla vést po ulici Petlerské, která by umožnila napojení na oblast kolem základní školy a taktéž obytných bloků. Doporučujeme městu Klášterec nad Ohří zpracovat generel cyklistické dopravy, což je dokument, jehož cílem je stanovit koncepci rozvoje cyklistické dopravy jakožto součásti dopravního systému města. Ten by v budoucnu sloužil jako podklad pro uplatňování požadavků cyklistiky při investiční přípravě a realizaci staveb. Měl by také zajistit návaznost na regionální cyklistické trasy. Obr.3: Ukázka přílohy z generelu cyklistické dopravy (návrh tras na území města) 7

9 4.6 PROBLÉMOVÁ MÍSTA Podněty od dětí viz příloha 2.1 byly prověřeny prohlídkou dané oblasti. Dá se konstatovat, že při prohlídce byly shledány obdobné nedostatky, jaké byly označeny samotnými žáky základní školy. Kromě zmíněných problémů bylo zjištěno, že v celé oblasti chybí jakékoliv prvky k rozvoji a podpoře cyklistické dopravy ve městě! S přihlédnutím na statistiku dopravní nehodovosti je zajímavé, že žáci základní školy odhalili naprostou většinu nebezpečných míst v okolí školy a problémy pojmenovali velmi přesně. Konkrétně se jedná o ulici Petlerskou, která i podle statistiky dopravní nehodovosti vychází jako riziková. Tato ulice byla označena i samotnými žáky základní školy, kteří si stěžovali na rychlou jízdu řidičů, bezohlednost a chybějící přechod pro chodce. Základní škola je na komunikační síť napojena ulicí Krátkou, která vyúsťuje na ulici Polní v úseku Lipová - Petlerská. Z dopravního hlediska je v řešeném území možné popsat řadu závad z hlediska bezpečnosti provozu, mezi nejdůležitější nedostatky z pohledu nejvíce zranitelných účastníků chodců patří zejména: 1. Ulice Polní přechod u ZŠ: Popis místa: Ulice Polní se nachází v těsné blízkosti školy. Jedná se o poměrně dlouhou obslužnou komunikaci v přímém úseku. Zmíněný přechod je hojně využíván žáky základní školy, zejména v ranních a odpoledních hodinách. Stížnosti žáků: Respondenti upozorňovali především na vysokou rychlost a neohleduplnost řidičů u přechodu pro chodce. Nedostatky shledané při prohlídce: Přímý úsek svádí řidiče k vyšším rychlostem a nerespektování chodců u přechodu pro chodce. Obr.4: Přechod u ZŠ na ulici Polní 2. křižovatka Polní x Krátká: Popis místa: Jedná se o čtyřramennou křižovatku ulic Polní x Krátká x Žitná. Ulice jsou vedeny mezi obytnými bloky, kde je velký požadavek na odstavné plochy. Stížnosti žáků: Stížnosti žáků zde byly směřovány na chybějící přechod na rameni ulice Krátké a zárověn na špatné rozhledové poměry. Nedostatky shledané při prohlídce: Křižovatka se nachází mezi obytnými bloky, kde je velký deficit odstavných a parkovacích stání. Lidé, kteří bydlí v těchto ulicích využívají k odstavení vozidla jakékoliv volné místo, často i v těsné blízkosti přechodu pro chodce nebo křížovatky, což má za následek zhoršené rozhledové poměry pro chodce. 8

10 Křižovatka je vybudována na poměrně velké ploše, z čehož pramení další problémy, jako jsou například dlouhé délky přechodů pro chodce, nebo již zmiňované odstavování vozidel v prostoru křižovatky. Obr.5: Křižovatka Polní x Krátká x Žitná 3. křižovatka Petlerská x Lidická x Polní: Popis místa: Jedná se opět o čtyřramennou křižovatku ulic Petlerská x Polní x Lidická. Kde ulice Polní a Lidická jsou obslužné komunikace a přivádí dopravu na ulici Petlerskou. Stížnosti žáků: Žáci uvádějí jako nedostatek přechody pro chodce v blízkosti křižovatky a velkou rychlost řidičů na ulici Petlerské. Nedostatky shledané při prohlídce: Mezi hlavní nedostatky patří zejména dlouhé a nebezpečné přechody pro chodce na Petlerské a Lidické ulici. Ulice Petlerská je vedena v přímém úseku s podélným sklonem cca 5%, což může mít za následek nedodržovaní povolené rychlosti. Obr.6: Křižovatka Petlerská x Polní x Lidická 4. ulice Petlerská: přechod k fotbalovému hřišti Popis místa: Opět se jedná o ulici Petlerskou, kde byl označen přechod pro chodce vedoucí k fotbalovému hřišti. V tomto úseku je opět ulice Petlerská vedena v přímém úseku s podélným sklonem cca 3-5%. Stížnosti žáků: Stížnosti žáků se soustředily na vysoké rychlosti projíždějících řidičů a jejich bezohlednost. 9

11 Nedostatky shledané při prohlídce: Hlavním nedostatkem je opět dlouhý přímý úsek v podélném skolnu, což může vést k překračování maximálně povolené rychlosti a nerespektování chodců na přechodu. Obr.7: ulice Petlerská přechod k fotbalovému hřišti 5. ulice 17. listopadu: Popis místa: Ulice 17. listopadu je obslužná komunikace vedoucí mezi obytnými bloky. Stížnosti žáků: Stížnosti žáků byly směřovány na chybějící přechody pro chodce v celé ulici. Nedostatky shledané při prohlídce: Při prohlídce daného místa bylo zjištěno, že v ulici nejsou skutečně vyznačené přechody pro chodce. Navíc je ulice zbytečně široká a připomíná spíše extravilánovou komunikaci. (viz. obrázek 8) Obr.8: ulice 17. listopadu 6. křižovatka Dlouhá x Žitná: Popis místa: Jedná se o stykovou křižovatku obslužných ulic Dlouhá x Žitná. Ulice jsou opět vedeny mezi obytnými bloky, kde je velký požadavek na odstavné plochy. Stížnosti žáků: Žáci zde poukázaly na chybějící přechody pro chodce a na parkování vozidel v křižovatce. Nedostatky shledané při prohlídce: Jedná se o velmi rozhlehlou křižovatku, která je nepříznivá pro chodce a cyklisty. Lze konstatovat, že podobnými problémy trpí vetšina křižovatek uvnitř obytných bloků v celé oblasti. Podobný nedostatek již byl zmíněn u křižovatky Polní x Krátka x Žitná. Hlavní problém byl spatřen v malém počtu odstavných stání, z čehož plyne odstavování vozidel v prostoru křižovatky. 10

12 Obr.9: křižovatka Dlouhá x Žitná 7. ulice Petlerská: horní část ulice Stížnosti žáků: Žáci upozornily na chybějící přechod pro chodce v horní části ulice. Nedostatky shledané při prohlídce: Jedná se o dlouhý přímý úsek, kde v horní části ulice chybí přechod pro chodce. Opět lze tvrdit, že ulice je zbytečně široká, spíše připomínají komunickaci v extravilánu. Obr.10: ulice Petlerská horní část 8. ulice Petlerská: vjezd do města ze směru od Měděnce Nedostatky shledané při prohlídce: Úsek je veden v přímém směru v podélném sklonu. Řidič přijíždějící od Měděnce nemá dostatečnou informaci o vjezdu do města, respektive nic ho nenutí snížit rychlost. Podél komunikace chybí chodník, který by byl především potřebný do Útočiště. Z hlediska širších vztahů byla při mapování v několika případech zmíněna SSZ křižovatka Osvobozená x Chomutovská x Petlerská x Nádražní. Jedná se o křižovatku silnic I/13 a II/224,kde stížnosti žáků byly směřovány na ohrožení chodců na SSZ přechodu. V tomto případě doporučujeme zpracovat samostatnou dopravní studii, kde by byl posouzen signální plán křižovatky a také její stavební uspořádání. Graficky jsou problémové lokality znázorněny v příloze

13 5 NAVRHOVANÉ ÚPRAVY Navrhované úpravy vycházejí z podnětů žáků školy. Lze konstatovat, že žáci školy označili mnohé problémy zcela přesně a odhalili mnoho konfliktních míst. V následujících kapitolách je popis navrhovaných opatření a k nim příslušné grafické přílohy. Je důležité zdůraznit, že jde pouze o ideové náměty jak problémy řešit, které musí být v další fázi rozpracovány a zpřesněny i na základě dalších podrobnějších podkladů (např. geodetické zaměření, vlastnictví pozemků apod.). 5.1 ULICE PETLERSKÁ Ze zmíněných závad v okolí základní školy patří tato ulice bezesporu mezi nejzávažnější a doporučujeme jí věnovat největší míru pozornosti. Zejména se jedná o následující lokality: Křižovatka Petlerská x Lidická x Polní: Jedná se o světelně neřízenou čtyřramennou křižovatku, kde mezi hlavní závady se řadí: - dlouhé délky přechodů pro chodce, - rozlehlá plocha křižovatky, - parkování v blízkosti přechodů pro chodce a v prostoru křižovatky. Navrhované úpravy spočívají ve vytažení nárožních hran křižovatky, čímž dojde ke zmenšení celé její plochy. Zároveň touto úpravou dojde k podstatnému zkrácení délek přechodů pro chodce, čímž vznikne pro chodce bezpečnější přecházení. Graficky je úprava znázorněna v příloze 3. Hrubý cenový odhad úpravy: cca Kč Poznámka: Hrubý cenový odhad je u navrhovaných úprav stanoven pouze odborným odhadem, zahrnuje přibližnou částku za stavební úpravy. Do ceny nejsou započteny např. přeložky inženýrských sítí, výkupy pozemků atd. Poznámka platí pro všechny cenové odhady v této dopravní studii. Ulice Petlerská přechod k fotbalovému hřišti: Jedná se o světelně neřízený přechod v přímém úseku, který může řidiče svádět k vyšším rychlostem. Úprava spočívá v přebudování přechodu pro chodce přes Petlerskou ulici na dělený přechod se středním dělicím ostrůvkem šířky 2,0m a šířkou jízdních pruhů 2 x 2,75m. Zároveň přechod doporučujeme osvětlit speciálním bílým světlem a svislou dopravní značku IP 6 doporučujeme podbarvit reflexní folií. Přechod dále navrhujeme napojit na nejbližší chodníky vedoucí podél komunikace. Realizací této úpravy vznikne pro chodce mnohem kratší a bezpečnější přechod. Hrubý cenový odhad úpravy: cca Kč Graficky je úprava znázorněna v příloze 4. Ulice Petlerská horní část ulice: Zde navrhujeme vybudovat zcela nový dělený přechod. Návrh je obdobný jako u přechodu k fotbalovému hřišti. Úprava opět spočívá ve vybudování děleného přechodu se středním dělícím ostrůvkem šířky 2,0m a šířkou jízdních pruhů 2 x 2,75m. Vybudováním děleného přechodu v horní části Petlerské ulice vznikne velice potřebný a bezpečný přechod. Navržený přechod je třeba napojit na nejbližší chodníky v okolí komunikace. V místech námi navrženého přechodu se v současné době buduje nová styková křižovatka ulic Petlerská x Ječná. Z tohoto důvodu doporučujeme řešit výstavbu děleného přechodu pro chodce v rámci výstavby křižovatky. Dělený přechod je potřeba nasvětlit speciálním bílým světlem. Hrubý cenový odhad úpravy: cca Kč Graficky je úprava znázorněna na příloze 5. 12

14 5.2 ULICE POLNÍ PŘECHOD U ZŠ Na ulici Polní navrhujeme upravit přechod tak, aby bylo zajištěno žákům bezpečnější přecházení. Jedná se o oblíbený přechod, který je ve velké míře využíván žáky (zejména v ranních a odpoledních hodinách, kdy jdou žáci do školy či ze školy). Návrh je zpracován v následující variantách: Varianta 1: Navrhujeme přechod upravit na dělený přechod. Délka přechodu nabízí možnost umístit do středu komunikace fyzický ostrůvek v šíři 2,0 m a šířkou jízdních pruhů 2,75m. Touto úpravou dojde k výraznému zkrácení délky přechodu a tím pádem k větší bezpečnosti chodců. Vložením fyzického ostrůvku do středu komunikace dojde k zúžení jízdních pruhů, čímž se předpokládá, že dojde ke snížení rychlosti přijíždějících vozidel. Navíc lze doporučit přechod osvětlit zvláštním bílým světlem pro zvýraznění účinku zejména v brzkých ranních hodinách a zimním období. Jelikož se jedná o oblíbený přechod pro chodce v blízkosti školy, doporučujeme svislou dopravní značku IP 6 Přechod pro chodce podbarvit reflexní folií. Tato varianta je graficky zpracována v příloze 6. Hrubý cenový odhad úpravy: cca Kč Varianta 2: Navrhujeme přechod zúžit vysazením chodníkových ploch. Touto úpravou dojde k výraznému zkrácení délky přechodu. Po vysazení chodníkových ploch vznikne pro chodce přechod dlouhý 5,5m, který bude veden přes dva jízdní pruhy o šířce 2,75m. Zároveň doporučujeme svislé dopravní značky IP 6 Přechod pro chodce podbarvit reflexní folií. Tato varianta je graficky zpracována v příloze 7. Hrubý cenový odhad úpravy: cca Kč 5.3 KŘIŽOVATKA POLNÍ X KRÁTKÁ X ŽITNÁ Křižovatka ulic Polní x Krátká x Žitná je křižovatkou obslužných ulic, mezi obytnými bloky. V těchto ulicích je velký požadavek na odstavné plochy, kterých je v řešené oblasti nedostatek. Hlavním problémem této křižovatky je její rozlehlá plocha, kterou mnozí řidiči využívají k odstavování svých vozidel. Další závadou jsou dlouhé délky přechodů. Z hlediska možných řešení existuje v podstatě jediné řešení. Jedná se o rekonstrukci ulic, které výše uvedené závady odstraní. Úprava spočívá ve vytažení nárožních ploch křižovatky. Touto úpravou se nejen zmenší plocha křižovatky, ale dojde i k podstatnému zkrácení délek přechodů a k výraznému zlepšení rozhledových poměrů. Zmenšením plochy křižovatky ubude taktéž problém s parkujícími vozidly v oblasti křižovatky. Pro snížení rychlosti projíždějících automobilů doporučujeme zvýšit plochu křižovatky do úrovně přilehlých chodníků. Touto úpravou se jednak zlepší podmínky pro přecházení, ale především se účinně sníží rychlost projíždějících vozidel. Vytažené chodníkové plochy doporučujeme osadit zábradlím, aby procházející chodci byli nuceni využívat navržené přechody pro chodce a nekrátili si cestu přes zvýšenou křižovatkovou plochu. Toto možné řešení je schématicky uvedeno v příloze 8. Hrubý cenový odhad úpravy: cca Kč Doporučení: Doporučujeme, aby tímto nebo obdobným způsobem byly řešeny všechny křižovatky uvnitř obytných bloků, jelikož stejnými nedostatky trpí většina křižovatek v celé čtvrti. (zejména křižovatky Žitná x Dlouhá a Olšová x Topolová). 5.4 PŘÍJEZD DO MĚSTA ZE SMĚRU OD MĚDĚNCE Kromě svislé dopravní značky oznamující vjezd do města zde nenutí řidiče nic snížit rychlost. Z tohoto důvodu doporučujeme zvážt instalaci vhodného opatření na vjezdu do města od Měděnce. Například realizaci vjezdové brány, nebo středového ostrůvku, který zabezpečí jednostranné vychýlení jízdního 13

15 pruhu ve směru do města (forma šinkany příklad na obrázku 11). Pro zvýraznění začátku obce a lepší estetičnost doporučujeme osadit ostrůvek například keři. Obr.11: příklad jednostranného vychýlení jízdního pruhu na vjezdu do obce Libišany Vložením vjezdového ostrůvku do středu komunikace dojde k vychýlení jízdního pruhu vedoucího směrem do obce, čímž se předpokládá, že dojde k podstatnému snížení rychlosti přijíždějících vozidel. Osazením ostrůvku květináči nebo keři řidiči získají dostatečnou informaci že přijíždí z extravilánu do města. Je zapotřebí, aby vjezdový ostrůvek byl nasvětlen speciálním bílým světlem. Dále doporučujeme vybudovat podél silnice II/224 chodník alespoň po jedné straně vozovky až do obce Útočiště. Chodník je zajisté potřebný, jelikož z této obce dochází mnoho dětí do základní školy buď podél silnice II/224 a nebo vyšlapanou cestičkou, která vyúsťuje na rohu ulic Okružní, Dlouhá. Toto možné řešení je schématicky znázorněno v příloze 9. Hrubý cenový odhad úpravy: cca Kč Poznámka: Do odhadu není započítána výstavba nového chodníku do Útočiště. 5.5 ULICE 17. LISTOPADU Doporučujeme v celé ulici zřídit přechody pro chodce a k nim navazující chodníky. Přechody pro chodce doporučujeme vyznačit v logických místech, které bude postačit navrhnout odhadem. Je důležité, aby se přechody pro chodce neopakovaly v krátkých vzdálenostech, jelikož by hrozilo ignorování přechodů pro chodce ze strany řidičů. Zajisté by stálo za zvážení vybudovat přechody se středním dělícím ostrůvkem, a nebo zvýšené přechody, které by plnily i funkci zpomalovacích prahů, čímž by mělo být zajištěno stoprocentní dodržování maximálně povolené rychlosti v daném úseku. 5.6 KŘIŽOVATKA PIONÝRŮ X LIDICKÁ V blízkosti této křižovatky doporučujeme zvážit zřízení děleného přechodu. Opět by tímto řešením bylo nabídnuto chodcům mnohem bezpečnější přecházení, které by bylo rozděleno do dvou fází. Středním dělícím ostrůvkem by vznikla chodcům tzv. chráněná plocha, která by je ochránila od projíždějících vozidel. Jako náhradní řešení doporučujeme alespoň přechod nasvětlit speciálním bílým světlem, pro zvýraznění účinku v brzkých ranních hodinách a v zimním období. 14

16 6 ZÁVĚR V rámci této studie byly zhodnoceny připomínky a stížnosti žáků 1. ZŠ Krátké v Klášterci nad Ohří. Jmenované připomínky byly porovnány se statistikou dopravní nehodovosti, intenzitou dopravního proudu a prohlídkou celé oblasti. Lze konstatovat, že v řešeném území byla popsána celá řada závad z hlediska bezpečnosti provozu, a to s váhou na nejvíce zranitelné účastníky provozu chodce. Tato studie je ideovým námětem, jak lze problematická místa z hlediska bezpečnosti provozu řešit. Výsledkem studie je doporučení k úpravám, které se jeví jako nejdůležitější a které by měly přispět ke zvýšení bezpečnosti chodců (žáků při cestě do školy). 1. V rámci studie byly zhodnoceny podklady od žáků (závěry anketního šetření), celkem se podařilo získat 531 anketních lístků. 2. Dětmi popsané problémy byly prověřeny osobní prohlídkou a doplněny o pohled dopravního inženýra. Celkem bylo prověřováno 10 lokalit. 3. Celková dopravní situace v okolí školy z hlediska bezpečnosti provozu není nikterak kritická, nehodovost v oblasti není zásadním problémem, přesto se zde najdou nebezpečné lokality, které si zaslouží řešit. 4. Z hlediska cyklistické dopravy bylo městu Klášterec nad Ohří doporučeno situaci řešit komplexně, tj. návrhem sítě cyklistických tras a postupnou realizací navržených úseků. 5. Podle závažnosti problémů navrhujeme tyto úpravy komunikační sítě: Křižovatka Petlerská x Lidická x Polní zmenšit plochu křižovatky vytažením nárožních hran. Petlerská ulice, přechod k fotbalovému hřišti - upravit stávající přechod vložením středního dělicího ostrůvku šířky 2,0m a šířkou jízdních pruhů 2,75m. V horní části Petlerské ulice doporučujeme taktéž vybudovat dělený přechod se středním dělícím ostrůvkem šířky 2,0m. Polní ulice Ve variantě 1 navrhujeme u oblíbeného přechodu směřujícího ke škole přechod rekonstruovat na přechod dělený, přechod nasvětlit a svislé dopravní značky IP6 podbarvit reflexní folií. Ve variantě 2 navrhujeme přechod zkrátit vysazením chodníkových ploch a svislé dopravní značky podbarvit reflexní folií. Křižovatka Polní x Krátká x Žitná zmenšit plochu křižovatky vytažením nárožních hran. Plochu křižovatky zvýšit do úrovně přilehlých chodníků. Obdobně doporučujeme řešit většinu křižovatek mezi obytnými bloky. (např. Žitná x Dlouhá). Ulice 17. listopadu - v celé ulici zřídit přechody pro chodce a k nim navazující chodníky. Vjezd do města od Měděnce upravit vložením středního dělícího ostrůvku, který zajistí směrové vychýlení jízdního pruhu vedoucího do obce. Dále doporučujeme vybudovat chodník do Útočiště. Tato studie slouží jako podklad pro město, ve kterém jsou náměty na řešení kritických míst a názor jak tyto problémy řešit. Detaily jednotlivých opatření musí být řešeny v rámci dalších stupňů projektové dokumentace. V Liberci, 3. října

17 UKÁZKA DOTAZNÍKU ŽÁKŮM ŠKOLY 1. Zakresli (použij prosím červenou barvu) do mapky svou obvyklou cestu do školy a označ místa (křížkem), kde se necítíš bezpečně. - pokud se vracíš ze školy jinou cestou, zakresli ji modře a označ místa (křížkem), kde se necítíš bezpečně.jakým způsobem se dostáváš do školy (zakroužkuj)? a) pěšky b) autem c) autobusem d) kolo, brusle, koloběžka atd. e) jiným způsobem (napiš jakým) - pokud se vracíš ze školy jiným způsobem, napiš jak 2. Kolikrát přecházíš cestou do školy silnici. 3. Můžeš cestou do školy vždy použít chodník, nebo někde chodník chybí (označ na mapce kroužkem)? Vždy po chodníku/chybí chodník 4. Jezdil/a bys do školy na kole, kdybys mohl/a kolo nechávat během vyučování v úschovně? Ano/Ne 5. Srazilo tě někdy cestou do školy: auto, motocykl, kolo nebo bruslař? Ano (kdo. ) /Ne 6. Co by jsi změnil/a při cestě do školy z tvého pohledu?? Poznámky: - zde můžeš blíže popsat místa, kde se na cestě do školy či ze školy necítíš bezpečně (např. kde chybí přechod pro chodce) PŘÍLOHA 1.1

18 UKÁZKA PŘILOŽENÉ MAPY K DOTAZNÍKU

19 Přehled nejčastěji označovaných míst, jejich popis a četnost 1. Polní nejfrekventovanější přechod na cestě do školy, rychlost řidičů, neohleduplnost křižovatka Polní Krátká chybějící přechod, auta clonící ve výhledu do křižovatky ulice 17. listopadu chybějí přechody v celé ulici Petlerská chybějící přechod v horní části křižovatka Petlerská Lidická přechod příliš blízko výjezdu z odbočky, rychlost řidičů přechod Petlerská (přechod k fotb. hřišti) bezohlednost a velká rychlost řidičů Dlouhá chybějící přechod (u popelnic), parkování na zakázaných místech, křižovatka Dlouhá Žitná chybějící přechody, špatné parkování křižovatka Chomutovská Petlerská při odbočování do nádražní jsou chodci ohrožení, z Petlerská na Chomutovskou vjíždějí auta v okamžiku, kdy mají chodci zelenou chybějící chodník s osvětlením z Dlouhé do Útočiště křižovatka Olšová Školní přechod před kulturním domem nepřehledná křižovatka se zastávkou autobusu, bezohlednost řidičů křižovatka Olšová Topolová špatné parkování automobilů, vysoká rychlost řidičů křižovatka Pionýrů Lidická chybějící přechod 20 Když přecházím na Petlerské ulici, mám strach, že mě něco srazí. V Dlouhé ulici chybí přechod. V Kamence jsou feťáci. Více retardérů a v parku pár policajtů. Když přechazím ulici Pionýrů, bojím se. Chybí úschovna na kola. Na přechodech chybí policie a nic jiného. V zimě sypat chodníky, na mostu pod stadionem je tma. Auta zastavují, aby mohly vyložit nebo naložit děti a ostatní auta je předjíždějí. Upravit křoví u silnic, je přes něj špatně vidět. Minule mě na světelné málem zajelo auto. Tráva je velká. Semafory. Málo přechodů v Žitné. Chybí přechod v Krátké a v Lipové. Necítím se bezpečně na Petlerské a u Centrumu. Policie. Přechod Petlerská. Zvýraznit značky a přechody. Více bezpečnosti, podchodů,semaforů, pol. hlídek. Zpomalovací pruhy. PŘÍLOHA 2.1

20

21

22

23

24

25

26

27

PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 11-22 PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ŘÍJEN 2011 ANOTACE Projekt Bezpečné cesty do školy je zaměřen na zmapování přístupových cest do školy a zhodnocení

Více

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY 08-21 OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČÁST: DOPRAVNÍ PRŮZKUM ČERVENEC 2008 OBSAH OBSAH... 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 3 ZADÁNÍ... 3 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ... 3 CÍLE PRŮZKUMU... 3 POUŽITÉ PODKLADY...

Více

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ LUPÁČOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ LUPÁČOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 10-12 PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ LUPÁČOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE LISTOPAD 2010 ANOTACE Projekt Bezpečné cesty do školy je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy

Více

PRAHA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

PRAHA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 08-18 PRAHA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE LISTOPAD 2008 ANOTACE Projekt Na Zelenou! Bezpečné cesty do škol je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy a zhodnocení

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 10 2010/2011. Realizováno za finanční podpory hlavního města Prahy.

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 10 2010/2011. Realizováno za finanční podpory hlavního města Prahy. ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 10 2010/2011 1 Osnova 1. 2. 3. 4. 5. 6. Informace o škole Mapování Podněty pro vznik školního plánu mobility Plán činnosti na podporu udržitelné mobility

Více

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU Název projektu AUTA JEZDÍ SEM A TAM, NA PŘECHODU POZOR DÁM!!! Dopravní studie OBSAH STUDIE: 1. Průvodní zpráva: 1.1 Identifikační údaje 1.2 Předmět studie, zájmová

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK 11-25 JANOV NAD NISOU ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ŘÍJEN 2011 11-25 Janov nad Nisou, Na zelenou na dvorek i do Jizerek, říjen 2011 ANOTACE

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 CÍL PŘEDNÁŠKY seznámit s aktuálními TP v oblasti dopravního inženýrství, použití TP v projektování, možnosti

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí www.val-mez.cz IČO: 00843598 Právní forma : příspěvková organizace Bankovní účet: č. ú. 94-2551680267

Více

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD zpracoval: Ing. Zbyněk Laube 1 OBSAH KAPITOLA STRANA 1.0 ÚVOD 3 2.0 VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ 3 3.0 OBECNÉ PODMÍNKY

Více

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Březen 2015 OBSAH Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 3 2. Úvod... 4 3. Popis lokality... 5 4. Dopravně bezpečnostní

Více

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE generální partner PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky D) GRAFICKÁ PŘÍLOHA Uzávěrka příjmu přihlášek

Více

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů Líšeňská 33a 636 00 Brno BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II Prostředí sídelních útvarů - komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu Tel: 549 429

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Městský úřad Příbor odbor investic a správy majetku náměstí Sigmunda Freuda 19 74258 Příbor Datum: 7. 10. 2014 Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Vážená paní /vážený pane,

Více

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 Základní škola v Dětřichově se nachází přímo na průtahu III/03513. Silnice III/03513 slouží nejenom pro obsluhu přilehlého území, ale zároveň umožňuje propojení Dětřichova

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Lokalizace krizových míst město Český Brod 1 1. Křižovatka ulic Zborovská Krále Jiřího Jana Kouly Problém: Křižovatka U výkupu je příliš rozlehlá a nenutí svým stavebním uspořádáním řidiče

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

117 - ZŠ Liberec Lužická 7

117 - ZŠ Liberec Lužická 7 117 - ZŠ Liberec Lužická 7 Základní škola v Liberci na ulici Lužická je součástí Jedličkova ústavu. Vzhledem k jejímu charakteru a z něho plynoucího zvýšeného podílu dětí s pohybovým, případně jiným handicapem,

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ Leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Blanka Sunkovská Datum: leden 2009 Zodpovědný řešitel: Mgr. Iva Provalilová

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

Město Dobřichovice Vítova 61

Město Dobřichovice Vítova 61 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Dobřichovice Vítova 61 PSČ 25229 IČ 241181 Název soutěžního

Více

Vypracování dopravní studie Studie

Vypracování dopravní studie Studie Obsah O B S AH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:... 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 STAVEBNÍK / OBJEDNATEL... 3 1.3 ZHOTOVITEL DOKUMENTACE... 3 2 VŠEOBECNĚ... 3 3 PODKLADY... 4 4 INTENZITY DOPRAVY... 4 5 NEHODOVOST...

Více

102 ZŠ Liberec Barvířská 38/6

102 ZŠ Liberec Barvířská 38/6 102 ZŠ Liberec Barvířská 38/6 Základní škola Barvířská v Liberci se nachází v těsné blízkosti historického jádra obce. Hlavní přístupy ke škole vedou přes průsečnou křižovatku ulic Barvířská, Resslova

Více

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická Zpracovatel: Vedoucí projektu: ATELIÉR DPK, s.r.o. Žižkova 5 602 00 Brno Ing. Petr Soldán Říjen 2007 Obsah: 1 ÚVOD...

Více

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec)

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Ing. Zdeněk Pliška, vedoucí technického rozvoje ELTODO EG, a. s., 1930 Technický

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Aktuální stav a rozvoj ITS pro řízení dopravy na území hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze

Více

ČESKÉ MEZIŘÍČÍ NA ZELENOU!! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. Objednatel Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou

ČESKÉ MEZIŘÍČÍ NA ZELENOU!! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. Objednatel Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou NA ZELENOU!! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY Objednatel Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou Jana Výravy 219, 517 71 České Meziříčí Zpracovatel VIAPROJEKT s.r.o. Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

Více

generální partner PŘIHLÁŠKA do 10. ročníku soutěže (2011) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky C) ANKETA na CD či jiném datovém médiu (adresa:

Více

UDIMO, spol. s r.o. Sokolská třída 8, Ostrava, tel. 596 138 861, http:// www.udimo.cz, email: firma@udimo.cz, Ing. Roháč Pavel

UDIMO, spol. s r.o. Sokolská třída 8, Ostrava, tel. 596 138 861, http:// www.udimo.cz, email: firma@udimo.cz, Ing. Roháč Pavel VÝZNAM DOPRAVNÍHO PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRŮ MĚST V RÁMCI ÚPD, DOPRAVNÍ MODELOVÁNÍ JAKO VHODNÝ NÁSTROJ HODNOCENÍ ROZVOJE MĚST Obsah Ing. Roháč Pavel UDIMO, spol. s r.o. Sokolská třída 8,

Více

401 ZŠ Jilemnice Komenského 288

401 ZŠ Jilemnice Komenského 288 401 ZŠ Jilemnice Komenského 288 Základní škola v Jilemnici na ulici Komenského je umístěna ve dvou budovách v těsné blízkosti středu města. Budova I. stupně přímo sousedí s pěší zónou tak, že děti přicházející

Více

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Ing. Milan Dont Odbor pozemních komunikací a územního plánu Témata Odbor PK a územního plánu Implementace směrnice

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY Schváleno MD OPK č.j. 158/06-120-RS/1 ze dne 17. března 2006, s účinností od 1. května 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ ČÁST...5 2 NÁZVOSLOVÍ...6 3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA...7

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu Závěrečná zpráva o projektu Číslo projektu 67-DO-050 Pořadí zprávy 2 Název projektu ZELENÁ PRO NESLYŠÍCÍ Název předkladatele- MŠ, ZŠ A SŠ pro sluchově postižené, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Zpracoval Mgr. Petroš

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 2 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Podle způsobu vzniku 1. Rostlá města (vývojová) vznikla přirozeným vývojem,

Více

Na zelenou 2015 Seminář pro realizátory projektů bezpečných cest do školy

Na zelenou 2015 Seminář pro realizátory projektů bezpečných cest do školy 2015 Seminář pro realizátory projektů bezpečných cest do školy Radek Patrný, Nadace Partnerství 15. 4. 2015, NIDV, Praha Cíle semináře harmonogram školního projektu s kým jednat, koho do projektu zapojit,

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49 Ing. Karel Chudárek Ředitel Správa Zlín RYCHLOSTNÍ SILNICE R49 Návrh rychlostní silnice R49 v silniční síti ČR, SR v kontextu systému evropských tahů www.rsd.cz ROZDĚLENÍ RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R49 [1]

Více

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE Ing. Marek Kawulok kontrola Ing. Veronika Siwková zpracovatel Červenec 2011 OBSAH STUDIE:

Více

Věc: Odevzdání petice pro zachování přechodu přes ulici Údolní v Brně

Věc: Odevzdání petice pro zachování přechodu přes ulici Údolní v Brně Zastupitelstvo městské části Brno-Střed Brno Příloha: 86 listů petičních archů Vážení zastupitelé, v rámci rekonstrukce ulice Úvoz v létě 2014 byl zrušen jeden z přechodů na světelné křižovatce Úvoz -

Více

KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU

KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU Ing. Tomáš Petr www.petr-projekt.eu Strana 1/19 Obsah 1. Úvod... 3 2. Návrh cyklistických tras... 4 3. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty... 5 3.1 Jednosměrná

Více

DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTA ČESKÝ BROD

DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTA ČESKÝ BROD DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTA ČESKÝ BROD Dopravní průzkumy, rozbory a analýza současné dopravní situace a návrhy řešení Objednatel: Zhotovitel: Město Český Brod Nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod IČO: 00235334

Více

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení.

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Cyklista a chodec Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Jak se chovat na pozemních komunikacích? 1.Cyklista i chodec se musí

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by

Více

Epidemiologie a prevence dětských úrazů

Epidemiologie a prevence dětských úrazů Epidemiologie a prevence dětských úrazů Univerzita Karlova Praha 3. Lékařská fakulta Doc. MUDr. Alexander M. Čelko,CSc. Definice úrazu Jakékoliv neúmyslné či úmyslné poškození organizmu, ke kterému došlo

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích.

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 3. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. Učivo dopravní výchovy ve 3. ročníku především navazuje, rozšiřuje a prohlubuje znalosti z předchozích ročníků. Seznamuje

Více

Mapování na ZŠ Jiřího z Poděbrad

Mapování na ZŠ Jiřího z Poděbrad P R A Ž S K É M A T K Y POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE Pražské matky jsou občanské sdružení, které usiluje o zlepšení stavu životního prostředí v Praze, zvýšení zájmu a odpovědnější přístup občanů i veřejné

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský Ústav pozemních komunikací ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský ÚVOD stezky nejstarší komunikace (spojení dvou míst). Dnes samostatné komunikace určené

Více

É ř ď ý Ě ý Č š ž ň ó ř ř š ž ž š š ž š š š š ž ž ž š ó Ž ž ť ž ž ň ž ó Č š ž ž š ž ž ž ž š ž ž ó ó š ž ž š š š ž ž ž ď ď ž ž šž ž š ž ž ž š š š ž š ž šť š ž š š ž š š š š š š ž š ž ž ú Ú ň š š š š š š

Více

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing.

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR Ing. Eva Simonová Projekt MD č. CG711-081-120 Představení projektu TEMPO 30 Identifikační

Více

Predikční modely nehodovosti a jejich využití při hodnocení efektivity investic do infrastruktury Petr Šenk

Predikční modely nehodovosti a jejich využití při hodnocení efektivity investic do infrastruktury Petr Šenk Predikční modely nehodovosti a jejich využití při hodnocení efektivity investic do infrastruktury Petr Šenk Pilot4Safety is supported by funding from the DG MOVE of the European Commission under grant

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní IDENTIFIKAČ NÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení STAV PŘED REALIZACÍ SOUTĚŽNÍHO název a adresa předkladatele Dobrovolný svazek obcí Pečecký

Více

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1 Informace o připravovaných telematických aplikacích na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 neintrusivní dopravní detektory zařízení pro

Více

Nadace Partnerství a její Dopravní program

Nadace Partnerství a její Dopravní program Nadace Partnerství a její Dopravní program Ing.Petr Šmíd Nadace Partnerství/Dopravní program, Tel./fax: e-mail: petr.smid@nap.cz http:///doprava 3 základní témata Nadace Partnerství Posilování občanské

Více

Školní plán mobility. Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov

Školní plán mobility. Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Školní plán mobility Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Použité zkratky... 3 1.2. Informace o škole... 3 1.3. Důvody ke vzniku ŠPM... 3 1.4. Hlavní cíle... 4

Více

Nové železniční spojení Praha Liberec s ohledem na mezinárodní dopravu

Nové železniční spojení Praha Liberec s ohledem na mezinárodní dopravu Nové železniční spojení Praha Liberec s ohledem na mezinárodní dopravu Projekt Železniční síť České republiky a Evropy Martin Farbiak Michal Tvrdík V úvodní časti projektu jsme se zaměřili na zmonitorování

Více

Dopravní omezení v době konání MS

Dopravní omezení v době konání MS Dopravní omezení v době konání MS Dopravní opatření respektují požadavky na bezpečnost a dopravní obsluhu v souvislosti s konáním mistrovství. Týkají se přemisťování přímých účastníků sportovních disciplin,

Více

DIO. ZEPS s.r.o. U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 14-9 - 081. Lindava 84, Cvikov 471 58 AKCE: OBJEDNATEL KSS LK, P.O. OBEC KRAJ OBJEKT: DATUM 07/2014

DIO. ZEPS s.r.o. U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 14-9 - 081. Lindava 84, Cvikov 471 58 AKCE: OBJEDNATEL KSS LK, P.O. OBEC KRAJ OBJEKT: DATUM 07/2014 SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv OPRAVA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY PO POVODNI 2013 III/2708 VELKÝ GRUNOV - HAVÁRIE NÁBŘEŽNÍ ZDI Liberecký kraj U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Krajská správa

Více

Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér

Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér Následně budou zpracovány výstupy s návrhem opatření Tištěná podoba letáku - 12 respondentů Cílová skupina projektu: - rodiče dětí, kteří

Více

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BESIP V OBCÍCH

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BESIP V OBCÍCH DODRŽOVÁNÍ RYCHLOSTI BEZPEČNOST CHODCŮ BEZPEČNOST CYKLISTŮ HROMADNÁ DOPRAVA MÍSTA STYKU DVOU KOMUNIKACÍ 70% LEGENDA A POUŽITÉ ZKRATKY Jednotlivé typy opatření jsou řazeny a barevně zvýrazněny podle vlivu

Více

Obj. prací č.9/2007 110/284/07 - Mo Ing. Medek /221197112 14.5.2007

Obj. prací č.9/2007 110/284/07 - Mo Ing. Medek /221197112 14.5.2007 ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č.9/2007

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ HRANICE, okres Cheb 2014 / 2015 Zpracoval : Mgr. Radmila Benešová Charakteristika školy Jsme malá škola v malém nejzápadnějším městě České republiky. Ze tří stran jsme obklopeni

Více

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky. Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl.

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky. Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj

Více

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V předkládané dokumentaci jsou zapracovány připomínky veřejnoprávních organizací z projednávání studie Doprava, Světovar II 07/2012. V této podobě bylo dopravní řešení odsouhlaseno.

Více

Programy zklidňování dopravy ve městě

Programy zklidňování dopravy ve městě Programy zklidňování dopravy ve městě Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji Karlovy Vary, 13. 15. 9. 2006 Hlavní důvody: Hlavní problém města zahlcení dopravou. historické centrum prohlášené za

Více

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V období leden srpen 2014 došlo na území hl. m. Prahy k celkem 12 283 dopravním nehodám. Při těchto

Více

Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy

Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy Partneři školy MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3: zřizovatel školy, odpovědnost za bezpečnostní situaci, opatření vyplývající z realizovaných

Více

Národní výzkum dopravních nehod

Národní výzkum dopravních nehod Národní výzkum dopravních nehod Obsahem Národního výzkumu dopravních nehod je především jejich hloubková analýza (HADN). Ta je prováděna nejprve na místě nehody (podrobné zdokumentování) a posléze na pracovišti

Více

Geografické Informační Systémy

Geografické Informační Systémy Geografické Informační Systémy GIS v dopravě Bednář David 2009-04-09 Vysoká škola Báňská, Technická univerzita Ostrava Agenda: - Použití GIS v dopravě (obecněji) - Zajímavé oblasti využití - plánování

Více

Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě

Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě Nejen evropská, ale i česká populace stárne. Podíl seniorů (osob ve věku 64+) na celkové populaci činil v roce 2012 16,2 %, v roce 2030

Více

Doprava a infrastruktura v České Skalici v roce 2030

Doprava a infrastruktura v České Skalici v roce 2030 Klíčová oblast 6: DOPRAVA, INFRASTRULTURA Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ: uvedené termíny jsou zatím pouze

Více

nehody pomocí GPS Mgr. Václav Valenta,

nehody pomocí GPS Mgr. Václav Valenta, Lokalizace místa m nehody pomocí GPS Mgr. Václav Valenta, Policie České republiky, Správa hl. m. Prahy dopravní inspektorát hlavního města Prahy Oddělení dopravních nehod (dále PČR DI ODN) Kongresová 2,

Více

Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice

Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice Autor Datum vytvoření Září 2013 Ing. Erlebach Lumír Obory/ročník Předmět Střední vzdělávání s MZ / 3 ročník Technologie řízení dopravy Tematická oblast

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ PROSEČ, okr. CHRUDIM Bezpečně mezi školou a školkou obr. 1. Logo projektu Zpracovala: Mgr. Milena Tobiášová Schválil: Mgr. Josef Roušar V Proseči 13. listopadu 2014 1 Obsah: 1.

Více

Sběr, přenosy, zpracování, využití a archivace dopravních dat a informací v dopravě.

Sběr, přenosy, zpracování, využití a archivace dopravních dat a informací v dopravě. Sběr, přenosy, zpracování, využití a archivace dopravních dat a informací v dopravě. 1. Data využívána pro dopravní inženýrství V Ostravských komunikacích oddělení dopravního inženýrství každoročně shromažďujeme

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

BUDOVÁNÍ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY VČERA, DNES A ZÍTRA

BUDOVÁNÍ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY VČERA, DNES A ZÍTRA BUDOVÁNÍ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY VČERA, DNES A ZÍTRA Pozemní komunikace Jaroslav Martinek 2.10.2014 1. VČERA: BUDOVÁNÍ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY 1. VČERA: BUDOVÁNÍ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY Photos:

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Dlouho připravovaná rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě bude zahájena 15. března 2015. V rámci oprav dojde k rekonstrukci

Více

Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů

Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů Na základě závěrů ze společného ústního jednání

Více

II. Automobilová doprava

II. Automobilová doprava II. Automobilová doprava Vývoj motorizace a automobilizace Evidence vozidel Do roku 2001 byly údaje o počtech vozidel přebírány od Policie ČR. Od roku 2002 jsou tato data získávána od nového správce agendy,

Více

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI SÁZAVSKÁ

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI SÁZAVSKÁ PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI SÁZAVSKÁ zpracoval: Ing. Zbyněk Laube 1 OBSAH KAPITOLA STRANA 1.0 ÚVOD 3 2.0 VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ 4 3.0 OBECNÉ PODMÍNKY 3.1 PROSTOR

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Aktivity BESIP v roce 2008. Mgr. Zuzana Ambrožová Vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy

Aktivity BESIP v roce 2008. Mgr. Zuzana Ambrožová Vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy Aktivity BESIP v roce 2008 Mgr. Zuzana Ambrožová Vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy Priority oddělení BESIP pro rok 2008 Mladí řidiči Alkohol za volantem u mladých řidičů Motocyklisté

Více