07-42 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "07-42 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE"

Transkript

1 07-42 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZÁŘÍ 2007

2 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVOD POUŽITÉ PODKLADY POPIS SOUČASNÉHO STAVU ŘEŠENÉ ÚZEMÍ INTENZITY AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY NEHODOVOST VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ CYKLISTICKÁ DOPRAVA PROBLÉMOVÁ MÍSTA NAVRHOVANÉ ÚPRAVY ULICE PETLERSKÁ ULICE POLNÍ PŘECHOD U ZŠ KŘIŽOVATKA POLNÍ X KRÁTKÁ X ŽITNÁ PŘÍJEZD DO MĚSTA ZE SMĚRU OD MĚDĚNCE ULICE 17. LISTOPADU KŘIŽOVATKA PIONÝRŮ X LIDICKÁ ZÁVĚR PŘÍLOHY: 1. UKÁZKA VYPLNĚNÉHO DOTAZNÍKU ŽÁKŮM ŠKOLY 1.1 DOTAZNÍK 1.2 MAPKA 2. VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ A DOPRAVNĚ PROBLEMATICKÁ MÍSTA 2.1 UKÁZKA PŘEHLEDU NEJČASTĚJI OZNAČOVANÝCH MÍST, JEJICH POPIS A ČETNOST 2.2 GRAFICKÁ ČÁST 3. NAVRHOVANÉ ÚPRAVY KŘIŽOVATKA PETLERSKÁ X LIDICKÁ X POLNÍ 4. NAVRHOVANÉ ÚPRAVY ULICE PETLERSKÁ PŘECHOD PRO CHODCE K FOTBALOVÉMU HŘŠTI 5. NAVRHOVANÉ ÚPRAVY ULICE PETLERSKÁ PŘECHOD PRO CHODCE V HORNÍ ČÁSTI ULICE 6. NAVRHOVANÉ ÚPRAVY VARIANTA 1 - ULICE POLNÍ PŘECHOD PRO CHODCE U ŠKOLY 7. NAVRHOVANÉ ÚPRAVY VARIANTA 2 - ULICE POLNÍ PŘECHOD PRO CHODCE U ŠKOLY 8. NAVRHOVANÉ ÚPRAVY KŘIŽOVATKA POLNÍ X KRÁTKÁ X ŽITNÁ 9. NAVRHOVANÉ ÚPRAVY SILNICE II/224 VJEZD DO MĚSTA ZE SMĚRU OD MĚDĚNCE 1

3 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název zakázky: Klášterec nad Ohří, 1.ZŠ Krátká Na zelenou! Bezpečné cesty do školy, dopravně inženýrská studie Číslo zakázky: Objednatel: sídlo: 1. ZŠ Krátká Krátká 676, Klášterec nad Ohří Zhotovitel: EDIP s.r.o. IČO: sídlo: 8.března 20/12, Liberec 5-Kristiánov tel./fax: web: Zpracovatelé: Ing. Vladislav Rozsypal Ing. Martin Čáp Koordinátor projektu: Nadace Partnerství / program pro 21.století sídlo: Krátká 26, Praha 10 Pražské matky sídlo: Lublaňská 18, Praha 2 Sponzor projektu: sídlo: AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/8, Praha 2, Czech Republic 2

4 2 ÚVOD Cílem projektu Na Zelenou! Bezpečná cesta do školy je zvýšení dopravní bezpečnosti dětí na cestě do školy, zvýšení počtu dětí dopravujících se do školy pěšky nebo na kole, zlepšení jejich povědomí o pravidlech dopravního chování, zlepšení informovanosti o mobilitě (důraz na trvalou udržitelnost) a podnícení zájmu o veřejné věci (výchova k občanské společnosti). Projekt byl inspirován příklady z Velké Británie a čerpá ze zkušeností, které získalo občanské sdružení Pražské matky při realizaci obdobného projektu na několika pražských základních školách. Principem projektu je zapojit do problematiky bezpečnosti dopravy učitele, rodiče, žáky, zaměstnance a představitele samosprávy a policii. Mezi hlavní výhodu projektu patří především to, že se žáci spolupodílejí na zkvalitnění okolí své školy. Průběh projektu je následující. Žáci školy (celkem 643 žáků) obdrželi dotazníky a mapky s okolím školy (viz. příloha 1.1 a 1.2). Doma pak s rodiči zakreslili do mapky trasu své obvyklé cesty do školy, vyznačili místa, kde se necítí bezpečně a vyplnili dotazník. V něm mimo jiné mohli navrhnout řešení problematických míst. Takto získané podklady byly zpracovány staršími žáky pod vedením pedagoga do jedné školní mapy, ze které vyšla najevo nejčastěji označovaná místa. Mapa konfliktních míst dané školy sloužila jako jeden z podkladů pro zpracování dopravně inženýrské studie. Studie by měla sloužit jako podklad (ideový námět) pro jednání se samosprávou o realizaci navržených dopravních opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy. 3 POUŽITÉ PODKLADY [1] Klášterec nad Ohří, Katastrální mapa města, Katastrální úřad Liberec [2] Výsledky mapování souhrnný text a mapka, 1. ZŠ Krátká Klášterec nad Ohří [3] Výsledky Celostátního sčítání dopravy 2005, [4] ČSN Projektování křižovatek na silničních komunikacích, ČNÚ [5] ČSN Projektování místních komunikací, ČNÚ [6] Údaje o nehodovosti v zájmové oblasti Klášterce nad Ohří, Policie ČR Klášterec nad Ohří [7] Letecký snímek školy a okolí, 3

5 4 POPIS SOUČASNÉHO STAVU 4.1 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ Řešené území není přesně ohraničeno, lze však konstatovat, že zahrnuje podstatnou severní část Klášterce nad Ohří. Zájmovou oblast lze vymezit ulicemi Topolová na západě, Pionýrů na východě a Chomutovská na jihu. Obr.1: Schéma širších vztahů Klášterce nad Ohří (zdroj INTENZITY AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY V řešeném území jsou k dispozici data o intenzitách dopravy z celostátního sčítání z roku 2005 pouze na ulici Osvobozená, Chomutovská a na ulici Petlerská. V ostatních ulicích se sčítání intenzit automobilové dopravy neprovádí. V rámci této studie nebyl dopravní průzkum prováděn a intenzity automobilové dopravy na obslužných komunikacích v okolí základní školy byly stanoveny odborným odhadem: Osvobozená vozidel/den (z toho nákladních) Chomutovská vozidel/den (z toho nákladních) Petlerská vozidel/den (z toho 550 nákladních) Příčná, Polní cca vozidel za den Žitná, 17. listopadu cca vozidel za den 4

6 Obr.2: Celodenní intenzity automobilové dopravy na přilehlé komunikační síti (zdroj Celostátní sčítání dopravy z roku 2005) 4.3 NEHODOVOST Podklady o nehodovosti v dané oblasti byly získány od Policie České republiky. K dispozici jsou data o celkovém počtu nehod a jejich následcích od roku Ve spolupráci s npor. Capem byla tato data upřesněna pro ulice v okolí základní školy. Počty nehod a jejich následky jsou v tabulce 1. Počet nehod a jejich následky v okolí ZŠ Krátká v Klášterci nad Ohří Petlerská * Poznámka Počet DN Následky ( SZ/TZ/LZ) 0/1/3 0/0/0 0/1/6 0/1/1 0/0/0 2 x TZ cyklista, 1 x TZ chodec Dlouhá * Poznámka Počet DN Následky ( SZ/TZ/LZ) 0/0/0 0/0/0 0/0/1 0/0/0 0/0/0 Příčná * Poznámka Počet DN Následky ( SZ/TZ/LZ) 0/0/0 0/0/1 0/0/0 0/0/0 0/0/0 Polní * Poznámka Počet DN Následky ( SZ/TZ/LZ) 0/1/0 0/0/0 0/0/0 0/0/1 0/0/0 1 x TZ chodec Školní * Poznámka Počet DN Následky ( SZ/TZ/LZ) 0/0/0 0/0/2 0/0/1 0/0/0 0/0/0 Okružní * Poznámka Počet DN Následky ( SZ/TZ/LZ) 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 17. listopadu * Poznámka Počet DN Následky ( SZ/TZ/LZ) 0/0/2 0/0/0 0/0/0 0/0/1 0/0/0 Olšová * Poznámka Počet DN Následky ( SZ/TZ/LZ) 0/0/0 0/0/0 0/0/1 0/0/0 0/0/0 Světel. Křiž I/13 x II/ * Poznámka Počet DN Následky ( SZ/TZ/LZ) 0/0/8 0/0/1 0/1/0 0/1/1 0/0/1 2 x TZ chodec Tabulka 1: Počet nehod a jejich následky (poznámky: * = do , SZ = smrtelné zranění, TZ = těžké zranění, LZ = lehké zranění) 5

7 Po prostudování údajů o nehodovosti lze konstatovat, že v řešeném území není nehodovost závažným problémem, přesto se v některých úsecích vyskytly nehody s následky. Jako nejkritičtější se jeví ulice Petlerská, na které došlo za posledních 5 let ke dvou těžkým zraněním cyklisty a k jednomu těžkému zranění chodce! Za povšimnutí taktéž stojí světelně řízená křižovatka ulic Petlerská x Chomutovská x Osvobozená x Nádražní, na které byl v roce 2005 a 2006 těžce zraněn chodec. V ostatních ulicích v okolí základní školy je počet nehod nízký a bez následků na zdraví, popřípadě pouze s lehkým zraněním. K největšímu počtu lehkých zranění došlo na světelně řízené křižovatce Osvobozená x Chomutovská x Petlerská (od roku lehkých zranění), následuje ulice Petlerská, na které od roku 2003 došlo k 10 lehkých zraněním. V ulici Školní a 17. listopadu došlo od roku 2003 ke 3 lehkým zraněním a v ulicích Dlouhá, Příčná, Polní, Olšová k jednomu lehkému zranění. 4.4 VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ V rámci mapování nebezpečných míst byli osloveni žáci základní školy. Celkem bylo rozdáno 643 dotazníků, z toho 531 se jich vrátilo vyplněných. Lze tedy konstatovat, že návratnost dotazníků byla vysoká, více než 82%. Souhrn odpovědí byl za vedení pedagoga zakreslen samotnými žáky školy do přehledné mapy, kde navíc byly odpovědi shrnuty do slovního komentáře. Hlavní připomínky se logicky týkaly bezprostředního okolí školy, kde se pohybuje nejvíce žáků. Nejčastěji byla označena ulice Polní, kde si žáci stěžovaly na vysokou rychlost projíždějících vozidel u přechodu pro chodce v blízkosti základní školy a také na neohleduplnost projíždějících řidičů. Z hlediska širších vztahů se připomínky týkaly světelně řízené (dále jen SSZ) křižovatky Osvobozená x Petlerská x Chomutovská x Nádražní a také křižovatky v blízkosti kulturního domu na ulici Chomutovské. Při mapování bylo dále zjištěno, že 88% žáků se do školy dopravuje pěšky, 7% autem, 5% autobusem a 0,5 % vlakem. Mezi nejčastěji uváděné stížnosti patřil především nedostatek přechodů pro chodce. Mezi další nedostatky se řadilo neorganizované odstavování vozidel, z čehož pramenily stížnosti na omezený rozhled. Veškeré podněty žáků jsou uvedené v tabulce 2. Přehled nejčastěji označovaných míst žáky základní školy Číslo Ulice Popis problému Četnost 1 Polní Přechod pro chodce - rychlost řidičů, neohleduplnost 63x 2 křiž. Polní x Krátká Chybí přechod, auta cloní ve výhledu do křižovatky 40x 3 křiž. Petlerská x Lidická Přechod příliš blízko, rychlost řidičů 40x 4 Petlerská U přechodu k fotbalovému hřišti - bezohlednost, vysoká rychlost 25x listopadu Absence přechodů v celé ulici 22x 6 křiž. Pionýrů x Lidická Chybí přechod pro chodce 20x 7 křiž. Dlouhá x Žitná Chybějící přechody, špatné parkování 12x 8 Petlerská Chybí přechod v horní části Petlerské ulice 12x 9 křiž. Olšová x Topolová Špatné parkování, vysoké rychlosti 12x 10 Chomutovská Nepřehledná křiž. před kulturním domem, bezohlednost řidičů 6x Tabulka 2: Výsledky mapování - Přehled nejčastěji označovaných míst žáky základní školy. Lze konstatovat, že žáci základní školy odhalili z jejich pohledu a zkušenosti chodců nejproblematičtější místa. Pro lepší přehlednost je mapka konfliktních bodů v příloze 2.2 V příloze 1.1 a 1.2 je ukázka dotazníku s mapkou okolí školy, který obdržely děti ve škole. 6

8 4.5 CYKLISTICKÁ DOPRAVA Projekt Na Zelenou! Bezpečné cesty do školy se kromě nejvíce zranitelných účastníků silničního provozu dětí-chodců zabývá také cyklistickou dopravou. Tento projekt předpokládá, že se děti-žáci školy dopravují do školy nejen pěšky, ale i na kole. Město Klášterec nad Ohří nemá v současné době žádnou síť ucelených cyklistických tras, nemá zpracován generel cyklistické dopravy, jako základní dokument vhodný pro rozvoj cyklistické dopravy jako (např. Kadaň, Aš, Cheb, Česká Lípa, Mladá Boleslav, Sokolov, Liberec). Řešení cyklistické dopravy má vycházet z územního plánu obce, případně ze schválené dopravní politiky obce, která má korespondovat s dopravní politikou ČR a dopravní politikou kraje. Cílem každého města by mělo být vytvořit podmínky pro zajištění kvalitní dopravy zaměřené na její ekonomické, sociální a především ekologické dopady. Město by mělo mít za cíl zmírňovat negativní účinky automobilové dopravy tím, že bude deklarovat podporu cyklistické dopravy jako rovnocennou součást dopravního systému. V minulosti byl v mnoha případech uplatňován z pohledu preferování cyklistické dopravy chybný přístup. Mnohá města začala zřizovat zařízení pro cyklisty tehdy, bylo-li dosaženo určité poměrně vysoké intenzity cyklistů. Je však zřejmé, že ke zvýšení podílu cyklistické dopravy dojde až ve chvíli, kdy potencionální uživatelé zjistí, že mají k dispozici bezpečné, pohodlné, přímé a rychlé spojení vhodné pro cyklistický provoz. Bezpečnost není přitom možno chápat jen v klasickém významu měřitelném počtem dopravních nehod a zranění, ale především ve významu psychologickém, to znamená, jak se cyklista při jízdě cítí ohrožen či omezován. V současné době je pohyb na kole po městě nebezpečný, jelikož nynější situace nepodporuje cyklistickou dopravu ve městě. Podle našeho odborného odhadu předpokládáme, že cyklistická trasa by bezesporu měla vést po ulici Petlerské, která by umožnila napojení na oblast kolem základní školy a taktéž obytných bloků. Doporučujeme městu Klášterec nad Ohří zpracovat generel cyklistické dopravy, což je dokument, jehož cílem je stanovit koncepci rozvoje cyklistické dopravy jakožto součásti dopravního systému města. Ten by v budoucnu sloužil jako podklad pro uplatňování požadavků cyklistiky při investiční přípravě a realizaci staveb. Měl by také zajistit návaznost na regionální cyklistické trasy. Obr.3: Ukázka přílohy z generelu cyklistické dopravy (návrh tras na území města) 7

9 4.6 PROBLÉMOVÁ MÍSTA Podněty od dětí viz příloha 2.1 byly prověřeny prohlídkou dané oblasti. Dá se konstatovat, že při prohlídce byly shledány obdobné nedostatky, jaké byly označeny samotnými žáky základní školy. Kromě zmíněných problémů bylo zjištěno, že v celé oblasti chybí jakékoliv prvky k rozvoji a podpoře cyklistické dopravy ve městě! S přihlédnutím na statistiku dopravní nehodovosti je zajímavé, že žáci základní školy odhalili naprostou většinu nebezpečných míst v okolí školy a problémy pojmenovali velmi přesně. Konkrétně se jedná o ulici Petlerskou, která i podle statistiky dopravní nehodovosti vychází jako riziková. Tato ulice byla označena i samotnými žáky základní školy, kteří si stěžovali na rychlou jízdu řidičů, bezohlednost a chybějící přechod pro chodce. Základní škola je na komunikační síť napojena ulicí Krátkou, která vyúsťuje na ulici Polní v úseku Lipová - Petlerská. Z dopravního hlediska je v řešeném území možné popsat řadu závad z hlediska bezpečnosti provozu, mezi nejdůležitější nedostatky z pohledu nejvíce zranitelných účastníků chodců patří zejména: 1. Ulice Polní přechod u ZŠ: Popis místa: Ulice Polní se nachází v těsné blízkosti školy. Jedná se o poměrně dlouhou obslužnou komunikaci v přímém úseku. Zmíněný přechod je hojně využíván žáky základní školy, zejména v ranních a odpoledních hodinách. Stížnosti žáků: Respondenti upozorňovali především na vysokou rychlost a neohleduplnost řidičů u přechodu pro chodce. Nedostatky shledané při prohlídce: Přímý úsek svádí řidiče k vyšším rychlostem a nerespektování chodců u přechodu pro chodce. Obr.4: Přechod u ZŠ na ulici Polní 2. křižovatka Polní x Krátká: Popis místa: Jedná se o čtyřramennou křižovatku ulic Polní x Krátká x Žitná. Ulice jsou vedeny mezi obytnými bloky, kde je velký požadavek na odstavné plochy. Stížnosti žáků: Stížnosti žáků zde byly směřovány na chybějící přechod na rameni ulice Krátké a zárověn na špatné rozhledové poměry. Nedostatky shledané při prohlídce: Křižovatka se nachází mezi obytnými bloky, kde je velký deficit odstavných a parkovacích stání. Lidé, kteří bydlí v těchto ulicích využívají k odstavení vozidla jakékoliv volné místo, často i v těsné blízkosti přechodu pro chodce nebo křížovatky, což má za následek zhoršené rozhledové poměry pro chodce. 8

10 Křižovatka je vybudována na poměrně velké ploše, z čehož pramení další problémy, jako jsou například dlouhé délky přechodů pro chodce, nebo již zmiňované odstavování vozidel v prostoru křižovatky. Obr.5: Křižovatka Polní x Krátká x Žitná 3. křižovatka Petlerská x Lidická x Polní: Popis místa: Jedná se opět o čtyřramennou křižovatku ulic Petlerská x Polní x Lidická. Kde ulice Polní a Lidická jsou obslužné komunikace a přivádí dopravu na ulici Petlerskou. Stížnosti žáků: Žáci uvádějí jako nedostatek přechody pro chodce v blízkosti křižovatky a velkou rychlost řidičů na ulici Petlerské. Nedostatky shledané při prohlídce: Mezi hlavní nedostatky patří zejména dlouhé a nebezpečné přechody pro chodce na Petlerské a Lidické ulici. Ulice Petlerská je vedena v přímém úseku s podélným sklonem cca 5%, což může mít za následek nedodržovaní povolené rychlosti. Obr.6: Křižovatka Petlerská x Polní x Lidická 4. ulice Petlerská: přechod k fotbalovému hřišti Popis místa: Opět se jedná o ulici Petlerskou, kde byl označen přechod pro chodce vedoucí k fotbalovému hřišti. V tomto úseku je opět ulice Petlerská vedena v přímém úseku s podélným sklonem cca 3-5%. Stížnosti žáků: Stížnosti žáků se soustředily na vysoké rychlosti projíždějících řidičů a jejich bezohlednost. 9

11 Nedostatky shledané při prohlídce: Hlavním nedostatkem je opět dlouhý přímý úsek v podélném skolnu, což může vést k překračování maximálně povolené rychlosti a nerespektování chodců na přechodu. Obr.7: ulice Petlerská přechod k fotbalovému hřišti 5. ulice 17. listopadu: Popis místa: Ulice 17. listopadu je obslužná komunikace vedoucí mezi obytnými bloky. Stížnosti žáků: Stížnosti žáků byly směřovány na chybějící přechody pro chodce v celé ulici. Nedostatky shledané při prohlídce: Při prohlídce daného místa bylo zjištěno, že v ulici nejsou skutečně vyznačené přechody pro chodce. Navíc je ulice zbytečně široká a připomíná spíše extravilánovou komunikaci. (viz. obrázek 8) Obr.8: ulice 17. listopadu 6. křižovatka Dlouhá x Žitná: Popis místa: Jedná se o stykovou křižovatku obslužných ulic Dlouhá x Žitná. Ulice jsou opět vedeny mezi obytnými bloky, kde je velký požadavek na odstavné plochy. Stížnosti žáků: Žáci zde poukázaly na chybějící přechody pro chodce a na parkování vozidel v křižovatce. Nedostatky shledané při prohlídce: Jedná se o velmi rozhlehlou křižovatku, která je nepříznivá pro chodce a cyklisty. Lze konstatovat, že podobnými problémy trpí vetšina křižovatek uvnitř obytných bloků v celé oblasti. Podobný nedostatek již byl zmíněn u křižovatky Polní x Krátka x Žitná. Hlavní problém byl spatřen v malém počtu odstavných stání, z čehož plyne odstavování vozidel v prostoru křižovatky. 10

12 Obr.9: křižovatka Dlouhá x Žitná 7. ulice Petlerská: horní část ulice Stížnosti žáků: Žáci upozornily na chybějící přechod pro chodce v horní části ulice. Nedostatky shledané při prohlídce: Jedná se o dlouhý přímý úsek, kde v horní části ulice chybí přechod pro chodce. Opět lze tvrdit, že ulice je zbytečně široká, spíše připomínají komunickaci v extravilánu. Obr.10: ulice Petlerská horní část 8. ulice Petlerská: vjezd do města ze směru od Měděnce Nedostatky shledané při prohlídce: Úsek je veden v přímém směru v podélném sklonu. Řidič přijíždějící od Měděnce nemá dostatečnou informaci o vjezdu do města, respektive nic ho nenutí snížit rychlost. Podél komunikace chybí chodník, který by byl především potřebný do Útočiště. Z hlediska širších vztahů byla při mapování v několika případech zmíněna SSZ křižovatka Osvobozená x Chomutovská x Petlerská x Nádražní. Jedná se o křižovatku silnic I/13 a II/224,kde stížnosti žáků byly směřovány na ohrožení chodců na SSZ přechodu. V tomto případě doporučujeme zpracovat samostatnou dopravní studii, kde by byl posouzen signální plán křižovatky a také její stavební uspořádání. Graficky jsou problémové lokality znázorněny v příloze

13 5 NAVRHOVANÉ ÚPRAVY Navrhované úpravy vycházejí z podnětů žáků školy. Lze konstatovat, že žáci školy označili mnohé problémy zcela přesně a odhalili mnoho konfliktních míst. V následujících kapitolách je popis navrhovaných opatření a k nim příslušné grafické přílohy. Je důležité zdůraznit, že jde pouze o ideové náměty jak problémy řešit, které musí být v další fázi rozpracovány a zpřesněny i na základě dalších podrobnějších podkladů (např. geodetické zaměření, vlastnictví pozemků apod.). 5.1 ULICE PETLERSKÁ Ze zmíněných závad v okolí základní školy patří tato ulice bezesporu mezi nejzávažnější a doporučujeme jí věnovat největší míru pozornosti. Zejména se jedná o následující lokality: Křižovatka Petlerská x Lidická x Polní: Jedná se o světelně neřízenou čtyřramennou křižovatku, kde mezi hlavní závady se řadí: - dlouhé délky přechodů pro chodce, - rozlehlá plocha křižovatky, - parkování v blízkosti přechodů pro chodce a v prostoru křižovatky. Navrhované úpravy spočívají ve vytažení nárožních hran křižovatky, čímž dojde ke zmenšení celé její plochy. Zároveň touto úpravou dojde k podstatnému zkrácení délek přechodů pro chodce, čímž vznikne pro chodce bezpečnější přecházení. Graficky je úprava znázorněna v příloze 3. Hrubý cenový odhad úpravy: cca Kč Poznámka: Hrubý cenový odhad je u navrhovaných úprav stanoven pouze odborným odhadem, zahrnuje přibližnou částku za stavební úpravy. Do ceny nejsou započteny např. přeložky inženýrských sítí, výkupy pozemků atd. Poznámka platí pro všechny cenové odhady v této dopravní studii. Ulice Petlerská přechod k fotbalovému hřišti: Jedná se o světelně neřízený přechod v přímém úseku, který může řidiče svádět k vyšším rychlostem. Úprava spočívá v přebudování přechodu pro chodce přes Petlerskou ulici na dělený přechod se středním dělicím ostrůvkem šířky 2,0m a šířkou jízdních pruhů 2 x 2,75m. Zároveň přechod doporučujeme osvětlit speciálním bílým světlem a svislou dopravní značku IP 6 doporučujeme podbarvit reflexní folií. Přechod dále navrhujeme napojit na nejbližší chodníky vedoucí podél komunikace. Realizací této úpravy vznikne pro chodce mnohem kratší a bezpečnější přechod. Hrubý cenový odhad úpravy: cca Kč Graficky je úprava znázorněna v příloze 4. Ulice Petlerská horní část ulice: Zde navrhujeme vybudovat zcela nový dělený přechod. Návrh je obdobný jako u přechodu k fotbalovému hřišti. Úprava opět spočívá ve vybudování děleného přechodu se středním dělícím ostrůvkem šířky 2,0m a šířkou jízdních pruhů 2 x 2,75m. Vybudováním děleného přechodu v horní části Petlerské ulice vznikne velice potřebný a bezpečný přechod. Navržený přechod je třeba napojit na nejbližší chodníky v okolí komunikace. V místech námi navrženého přechodu se v současné době buduje nová styková křižovatka ulic Petlerská x Ječná. Z tohoto důvodu doporučujeme řešit výstavbu děleného přechodu pro chodce v rámci výstavby křižovatky. Dělený přechod je potřeba nasvětlit speciálním bílým světlem. Hrubý cenový odhad úpravy: cca Kč Graficky je úprava znázorněna na příloze 5. 12

14 5.2 ULICE POLNÍ PŘECHOD U ZŠ Na ulici Polní navrhujeme upravit přechod tak, aby bylo zajištěno žákům bezpečnější přecházení. Jedná se o oblíbený přechod, který je ve velké míře využíván žáky (zejména v ranních a odpoledních hodinách, kdy jdou žáci do školy či ze školy). Návrh je zpracován v následující variantách: Varianta 1: Navrhujeme přechod upravit na dělený přechod. Délka přechodu nabízí možnost umístit do středu komunikace fyzický ostrůvek v šíři 2,0 m a šířkou jízdních pruhů 2,75m. Touto úpravou dojde k výraznému zkrácení délky přechodu a tím pádem k větší bezpečnosti chodců. Vložením fyzického ostrůvku do středu komunikace dojde k zúžení jízdních pruhů, čímž se předpokládá, že dojde ke snížení rychlosti přijíždějících vozidel. Navíc lze doporučit přechod osvětlit zvláštním bílým světlem pro zvýraznění účinku zejména v brzkých ranních hodinách a zimním období. Jelikož se jedná o oblíbený přechod pro chodce v blízkosti školy, doporučujeme svislou dopravní značku IP 6 Přechod pro chodce podbarvit reflexní folií. Tato varianta je graficky zpracována v příloze 6. Hrubý cenový odhad úpravy: cca Kč Varianta 2: Navrhujeme přechod zúžit vysazením chodníkových ploch. Touto úpravou dojde k výraznému zkrácení délky přechodu. Po vysazení chodníkových ploch vznikne pro chodce přechod dlouhý 5,5m, který bude veden přes dva jízdní pruhy o šířce 2,75m. Zároveň doporučujeme svislé dopravní značky IP 6 Přechod pro chodce podbarvit reflexní folií. Tato varianta je graficky zpracována v příloze 7. Hrubý cenový odhad úpravy: cca Kč 5.3 KŘIŽOVATKA POLNÍ X KRÁTKÁ X ŽITNÁ Křižovatka ulic Polní x Krátká x Žitná je křižovatkou obslužných ulic, mezi obytnými bloky. V těchto ulicích je velký požadavek na odstavné plochy, kterých je v řešené oblasti nedostatek. Hlavním problémem této křižovatky je její rozlehlá plocha, kterou mnozí řidiči využívají k odstavování svých vozidel. Další závadou jsou dlouhé délky přechodů. Z hlediska možných řešení existuje v podstatě jediné řešení. Jedná se o rekonstrukci ulic, které výše uvedené závady odstraní. Úprava spočívá ve vytažení nárožních ploch křižovatky. Touto úpravou se nejen zmenší plocha křižovatky, ale dojde i k podstatnému zkrácení délek přechodů a k výraznému zlepšení rozhledových poměrů. Zmenšením plochy křižovatky ubude taktéž problém s parkujícími vozidly v oblasti křižovatky. Pro snížení rychlosti projíždějících automobilů doporučujeme zvýšit plochu křižovatky do úrovně přilehlých chodníků. Touto úpravou se jednak zlepší podmínky pro přecházení, ale především se účinně sníží rychlost projíždějících vozidel. Vytažené chodníkové plochy doporučujeme osadit zábradlím, aby procházející chodci byli nuceni využívat navržené přechody pro chodce a nekrátili si cestu přes zvýšenou křižovatkovou plochu. Toto možné řešení je schématicky uvedeno v příloze 8. Hrubý cenový odhad úpravy: cca Kč Doporučení: Doporučujeme, aby tímto nebo obdobným způsobem byly řešeny všechny křižovatky uvnitř obytných bloků, jelikož stejnými nedostatky trpí většina křižovatek v celé čtvrti. (zejména křižovatky Žitná x Dlouhá a Olšová x Topolová). 5.4 PŘÍJEZD DO MĚSTA ZE SMĚRU OD MĚDĚNCE Kromě svislé dopravní značky oznamující vjezd do města zde nenutí řidiče nic snížit rychlost. Z tohoto důvodu doporučujeme zvážt instalaci vhodného opatření na vjezdu do města od Měděnce. Například realizaci vjezdové brány, nebo středového ostrůvku, který zabezpečí jednostranné vychýlení jízdního 13

15 pruhu ve směru do města (forma šinkany příklad na obrázku 11). Pro zvýraznění začátku obce a lepší estetičnost doporučujeme osadit ostrůvek například keři. Obr.11: příklad jednostranného vychýlení jízdního pruhu na vjezdu do obce Libišany Vložením vjezdového ostrůvku do středu komunikace dojde k vychýlení jízdního pruhu vedoucího směrem do obce, čímž se předpokládá, že dojde k podstatnému snížení rychlosti přijíždějících vozidel. Osazením ostrůvku květináči nebo keři řidiči získají dostatečnou informaci že přijíždí z extravilánu do města. Je zapotřebí, aby vjezdový ostrůvek byl nasvětlen speciálním bílým světlem. Dále doporučujeme vybudovat podél silnice II/224 chodník alespoň po jedné straně vozovky až do obce Útočiště. Chodník je zajisté potřebný, jelikož z této obce dochází mnoho dětí do základní školy buď podél silnice II/224 a nebo vyšlapanou cestičkou, která vyúsťuje na rohu ulic Okružní, Dlouhá. Toto možné řešení je schématicky znázorněno v příloze 9. Hrubý cenový odhad úpravy: cca Kč Poznámka: Do odhadu není započítána výstavba nového chodníku do Útočiště. 5.5 ULICE 17. LISTOPADU Doporučujeme v celé ulici zřídit přechody pro chodce a k nim navazující chodníky. Přechody pro chodce doporučujeme vyznačit v logických místech, které bude postačit navrhnout odhadem. Je důležité, aby se přechody pro chodce neopakovaly v krátkých vzdálenostech, jelikož by hrozilo ignorování přechodů pro chodce ze strany řidičů. Zajisté by stálo za zvážení vybudovat přechody se středním dělícím ostrůvkem, a nebo zvýšené přechody, které by plnily i funkci zpomalovacích prahů, čímž by mělo být zajištěno stoprocentní dodržování maximálně povolené rychlosti v daném úseku. 5.6 KŘIŽOVATKA PIONÝRŮ X LIDICKÁ V blízkosti této křižovatky doporučujeme zvážit zřízení děleného přechodu. Opět by tímto řešením bylo nabídnuto chodcům mnohem bezpečnější přecházení, které by bylo rozděleno do dvou fází. Středním dělícím ostrůvkem by vznikla chodcům tzv. chráněná plocha, která by je ochránila od projíždějících vozidel. Jako náhradní řešení doporučujeme alespoň přechod nasvětlit speciálním bílým světlem, pro zvýraznění účinku v brzkých ranních hodinách a v zimním období. 14

16 6 ZÁVĚR V rámci této studie byly zhodnoceny připomínky a stížnosti žáků 1. ZŠ Krátké v Klášterci nad Ohří. Jmenované připomínky byly porovnány se statistikou dopravní nehodovosti, intenzitou dopravního proudu a prohlídkou celé oblasti. Lze konstatovat, že v řešeném území byla popsána celá řada závad z hlediska bezpečnosti provozu, a to s váhou na nejvíce zranitelné účastníky provozu chodce. Tato studie je ideovým námětem, jak lze problematická místa z hlediska bezpečnosti provozu řešit. Výsledkem studie je doporučení k úpravám, které se jeví jako nejdůležitější a které by měly přispět ke zvýšení bezpečnosti chodců (žáků při cestě do školy). 1. V rámci studie byly zhodnoceny podklady od žáků (závěry anketního šetření), celkem se podařilo získat 531 anketních lístků. 2. Dětmi popsané problémy byly prověřeny osobní prohlídkou a doplněny o pohled dopravního inženýra. Celkem bylo prověřováno 10 lokalit. 3. Celková dopravní situace v okolí školy z hlediska bezpečnosti provozu není nikterak kritická, nehodovost v oblasti není zásadním problémem, přesto se zde najdou nebezpečné lokality, které si zaslouží řešit. 4. Z hlediska cyklistické dopravy bylo městu Klášterec nad Ohří doporučeno situaci řešit komplexně, tj. návrhem sítě cyklistických tras a postupnou realizací navržených úseků. 5. Podle závažnosti problémů navrhujeme tyto úpravy komunikační sítě: Křižovatka Petlerská x Lidická x Polní zmenšit plochu křižovatky vytažením nárožních hran. Petlerská ulice, přechod k fotbalovému hřišti - upravit stávající přechod vložením středního dělicího ostrůvku šířky 2,0m a šířkou jízdních pruhů 2,75m. V horní části Petlerské ulice doporučujeme taktéž vybudovat dělený přechod se středním dělícím ostrůvkem šířky 2,0m. Polní ulice Ve variantě 1 navrhujeme u oblíbeného přechodu směřujícího ke škole přechod rekonstruovat na přechod dělený, přechod nasvětlit a svislé dopravní značky IP6 podbarvit reflexní folií. Ve variantě 2 navrhujeme přechod zkrátit vysazením chodníkových ploch a svislé dopravní značky podbarvit reflexní folií. Křižovatka Polní x Krátká x Žitná zmenšit plochu křižovatky vytažením nárožních hran. Plochu křižovatky zvýšit do úrovně přilehlých chodníků. Obdobně doporučujeme řešit většinu křižovatek mezi obytnými bloky. (např. Žitná x Dlouhá). Ulice 17. listopadu - v celé ulici zřídit přechody pro chodce a k nim navazující chodníky. Vjezd do města od Měděnce upravit vložením středního dělícího ostrůvku, který zajistí směrové vychýlení jízdního pruhu vedoucího do obce. Dále doporučujeme vybudovat chodník do Útočiště. Tato studie slouží jako podklad pro město, ve kterém jsou náměty na řešení kritických míst a názor jak tyto problémy řešit. Detaily jednotlivých opatření musí být řešeny v rámci dalších stupňů projektové dokumentace. V Liberci, 3. října

17 UKÁZKA DOTAZNÍKU ŽÁKŮM ŠKOLY 1. Zakresli (použij prosím červenou barvu) do mapky svou obvyklou cestu do školy a označ místa (křížkem), kde se necítíš bezpečně. - pokud se vracíš ze školy jinou cestou, zakresli ji modře a označ místa (křížkem), kde se necítíš bezpečně.jakým způsobem se dostáváš do školy (zakroužkuj)? a) pěšky b) autem c) autobusem d) kolo, brusle, koloběžka atd. e) jiným způsobem (napiš jakým) - pokud se vracíš ze školy jiným způsobem, napiš jak 2. Kolikrát přecházíš cestou do školy silnici. 3. Můžeš cestou do školy vždy použít chodník, nebo někde chodník chybí (označ na mapce kroužkem)? Vždy po chodníku/chybí chodník 4. Jezdil/a bys do školy na kole, kdybys mohl/a kolo nechávat během vyučování v úschovně? Ano/Ne 5. Srazilo tě někdy cestou do školy: auto, motocykl, kolo nebo bruslař? Ano (kdo. ) /Ne 6. Co by jsi změnil/a při cestě do školy z tvého pohledu?? Poznámky: - zde můžeš blíže popsat místa, kde se na cestě do školy či ze školy necítíš bezpečně (např. kde chybí přechod pro chodce) PŘÍLOHA 1.1

18 UKÁZKA PŘILOŽENÉ MAPY K DOTAZNÍKU

19 Přehled nejčastěji označovaných míst, jejich popis a četnost 1. Polní nejfrekventovanější přechod na cestě do školy, rychlost řidičů, neohleduplnost křižovatka Polní Krátká chybějící přechod, auta clonící ve výhledu do křižovatky ulice 17. listopadu chybějí přechody v celé ulici Petlerská chybějící přechod v horní části křižovatka Petlerská Lidická přechod příliš blízko výjezdu z odbočky, rychlost řidičů přechod Petlerská (přechod k fotb. hřišti) bezohlednost a velká rychlost řidičů Dlouhá chybějící přechod (u popelnic), parkování na zakázaných místech, křižovatka Dlouhá Žitná chybějící přechody, špatné parkování křižovatka Chomutovská Petlerská při odbočování do nádražní jsou chodci ohrožení, z Petlerská na Chomutovskou vjíždějí auta v okamžiku, kdy mají chodci zelenou chybějící chodník s osvětlením z Dlouhé do Útočiště křižovatka Olšová Školní přechod před kulturním domem nepřehledná křižovatka se zastávkou autobusu, bezohlednost řidičů křižovatka Olšová Topolová špatné parkování automobilů, vysoká rychlost řidičů křižovatka Pionýrů Lidická chybějící přechod 20 Když přecházím na Petlerské ulici, mám strach, že mě něco srazí. V Dlouhé ulici chybí přechod. V Kamence jsou feťáci. Více retardérů a v parku pár policajtů. Když přechazím ulici Pionýrů, bojím se. Chybí úschovna na kola. Na přechodech chybí policie a nic jiného. V zimě sypat chodníky, na mostu pod stadionem je tma. Auta zastavují, aby mohly vyložit nebo naložit děti a ostatní auta je předjíždějí. Upravit křoví u silnic, je přes něj špatně vidět. Minule mě na světelné málem zajelo auto. Tráva je velká. Semafory. Málo přechodů v Žitné. Chybí přechod v Krátké a v Lipové. Necítím se bezpečně na Petlerské a u Centrumu. Policie. Přechod Petlerská. Zvýraznit značky a přechody. Více bezpečnosti, podchodů,semaforů, pol. hlídek. Zpomalovací pruhy. PŘÍLOHA 2.1

20

21

22

23

24

25

26

27

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV 09-32 PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV ZÁŘÍ 2009 ANOTACE Projekt Bezpečné cesty do školy je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy

Více

LIBEREC, ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA PERŠTÝNĚ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

LIBEREC, ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA PERŠTÝNĚ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 07-29 LIBEREC, ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA PERŠTÝNĚ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZÁŘÍ 2007 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 ÚVOD... 4 3 POUŽITÉ PODKLADY... 4 4 POPIS SOUČASNÉHO

Více

Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY

Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY NÁZEV PROJEKTU: BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY NÁZEV PŘEDKLADATELE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ 1 OBSAH OBSAH... 2 ANOTACE...

Více

NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA

NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA Ing. Miroslav Ouzký Huntířov 191 405 02 NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA BEZPEČNOU CESTU DĚTÍ DO ŠKOLY DOPRAVNÍ Objednatel : Základní škola v Děčíně II Zakázka č. 174/2015 Kamenická

Více

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 Bezpečné cesty do školy 2015 STUDIE Zodp. projektant: Profese: Vypracovala: Kontroloval: Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA doprava Dita Zemanová Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA Umístění stavby: Praha 8 - Ďáblice

Více

Program Bezpečné cesty do školy

Program Bezpečné cesty do školy Program Bezpečné cesty do školy Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Adresa: Školní 18, 664 49 Ostopovice Svážná 9, 634 00 Nový Lískovec (přechodné sídlo ZŠ z důvodu

Více

KAMENICKÝ ŠENOV NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

KAMENICKÝ ŠENOV NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 09-21 KAMENICKÝ ŠENOV NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZÁŘÍ 2009 ANOTACE Projekt Na Zelenou! Bezpečné cesty do škol je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy

Více

PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh

PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh DOPRAVNÍ STUDIE VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER: POŘIZOVATEL: ZHOTOVITEL: ZŠ J.V. Sládka, Zbiroh, přísp. organizace Muchova 554 338 08 Zbiroh

Více

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 5 SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI NA ZLÍCHOVĚ

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 5 SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI NA ZLÍCHOVĚ PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 5 SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI NA ZLÍCHOVĚ Pro o.s. Pražské matky zpracoval: Ing. Zbyněk Laube, dopravní inženýr Bc. Martin Čáp Studie vznikla za finanční

Více

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘED ZŠ V PRAZE KLÁNOVICÍCH

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘED ZŠ V PRAZE KLÁNOVICÍCH České vysoké učení technické v Praze FAKULTA DOPRAVNÍ http://www.fd.cvut.cz STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘED ZŠ V PRAZE KLÁNOVICÍCH Listopad 2009 Odpovědný řešitel: Řešitel: Ing. Josef Kocourek,

Více

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku:

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku: generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST

SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST Aktualizace koncepce cyklodopravy v Královéhradeckém kraji PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ Město Hradec Králové Ing. Karel Šimonek - leden

Více

PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 11-22 PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ŘÍJEN 2011 ANOTACE Projekt Bezpečné cesty do školy je zaměřen na zmapování přístupových cest do školy a zhodnocení

Více

ČSN 73 6110 PROJEKTOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, ZMĚNA 1, OPRAVA 1

ČSN 73 6110 PROJEKTOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, ZMĚNA 1, OPRAVA 1 PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ PRAHA 2013 ČSN 73 6110 PROJEKTOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, ZMĚNA 1, OPRAVA 1 Ing. Luděk Bartoš bartos@edip.cz 1/17 původní norma z roku 1986 revize z ledna 2006 připomínky

Více

REVITALIZACE LIBERECKÉ PŘEHRADY variantní řešení dopravní situace ulice Zvolenská

REVITALIZACE LIBERECKÉ PŘEHRADY variantní řešení dopravní situace ulice Zvolenská PAVEL ŠPULÁK projekt. kancelář dopravních staveb Ing. Pavel Špulák, Pivoňková 494 463 03 Stráž nad Nisou 2.9.2014 REVITALIZACE LIBERECKÉ PŘEHRADY variantní řešení dopravní situace ulice Zvolenská Popis

Více

náměstí Prof. Bechyně 53, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY 2012/13

náměstí Prof. Bechyně 53, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY 2012/13 Základní škola a Mateřská škola Hořepník 1. Informace o škole 1.1 škola náměstí Prof. Bechyně 3, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY 212/13 název školy: Základní škola a Mateřská škola Hořepník adresa

Více

DOPRAVNÍ STUDIE. PROJEKT NA ZELENOU ZŠ STRANČICE, okres Praha východ VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER:

DOPRAVNÍ STUDIE. PROJEKT NA ZELENOU ZŠ STRANČICE, okres Praha východ VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER: PROJEKT NA ZELENOU ZŠ STRANČICE, okres Praha východ DOPRAVNÍ STUDIE VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER: POŘIZOVATEL: ZŠ Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63, Strančice ZHOTOVITEL:

Více

FAKULTA DOPRAVNÍ. Ústav dopravních systémů. Listopad 2008. České vysoké učení technické v Praze. Konviktská 20, 110 00 PRAHA 1 http://www.fd.cvut.

FAKULTA DOPRAVNÍ. Ústav dopravních systémů. Listopad 2008. České vysoké učení technické v Praze. Konviktská 20, 110 00 PRAHA 1 http://www.fd.cvut. České vysoké učení technické v Praze FAKULTA DOPRAVNÍ http://www.fd.cvut.cz Vypracování dopravní studie okolí ZŠ Praha 9 Kyje dle požadavků objednatele, na základě projektu Na zelenou tam i zpět, chceme

Více

Studie cyklistické stezky Nový Jičín

Studie cyklistické stezky Nový Jičín Studie cyklistické stezky Nový Jičín Objednatel: Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín IČ: 00298212 Zhotovitel: UDIMO, spol. s r.o. Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava IČ: 44740069 Ostrava,

Více

Revize přechodů pro chodce, silniční vegetace a dopravního vyznačení obcí

Revize přechodů pro chodce, silniční vegetace a dopravního vyznačení obcí Revize přechodů pro chodce, silniční vegetace a dopravního vyznačení obcí Bezpečnost zdravotně postižených účastníků pěšího provozu na pozemních komunikacích Revize přechodů pro chodce na silnicích I.,

Více

Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník

Územní studie Pod Akátovou alejí Jistebník Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník Obsah kompletního elaborátu: Textová a tabulková část Grafická část 01. HLAVNÍ VÝKRES - KOORDINACE 1:2000 A2 02. DOPRAVA 1:1000 A1 03. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1:1000

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektant : Zodpovědný projektant : Zhotovitel : Vypracoval : Hlavní projektant : Rudolf Jónás Ing. Petr KRÁL MěÚ : Tachov Kraj : Plzeňský Datum : 11/2015 Stavebník : Přimda, náměstí

Více

II/422 - Valtická, Čechova II, 21. dubna Průtah obcí včetně dopravních opatření. Lednice

II/422 - Valtická, Čechova II, 21. dubna Průtah obcí včetně dopravních opatření. Lednice Průtah obcí včetně dopravních opatření II/42 2, Pod ivín 1. Celková situace Lednice je významná jihomoravská vinařská obec, leží přibližně 6 km severozápadně od bývalého okresního města Břeclav. Sledovaný

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY 1. Název, adresa a charakteristika školy, popis lokality Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 Adresa školy: U Parkánu 17/11, 182 00, Praha 8

Více

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku:

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku: generální partner PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Audit bezpečnosti pozemních komunikací. Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce

Audit bezpečnosti pozemních komunikací. Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce Audit bezpečnosti pozemních komunikací Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce únor 2014 OBSAH Obsah... 2 1. ÚVOD... 3 1.1. Identifikace zhotovitele... 3 1.2. Obsah

Více

Základní škola Votice, Pražská 235, Votice 25901. Řešitelka projektu: Bc. Drahomíra Poslušná, poslusnad@zsvotice.cz

Základní škola Votice, Pražská 235, Votice 25901. Řešitelka projektu: Bc. Drahomíra Poslušná, poslusnad@zsvotice.cz Obsah Obsah... 1 A. Úvod... 2 1 Identifikační údaje... 2 2 Úvod... 2 3 Charakteristika daného území... 2 Dotazník výsledky dotazníku... 4 B. Dopravní studie... 5 3.1 Bod č. 1: Organizace dopravy v ulici

Více

Studie zklidnění dopravy

Studie zklidnění dopravy Objednatel: Obec Dobřejovice Na Návsi 26, 251 01 Říčany Studie zklidnění dopravy 1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zhotovitel: CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 tel.: 221 184 304, 221 184 309, fax:

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název zakázky: Nižbor, Na zelenou Za bezpečný Nižbor Číslo zakázky: Objednatel: Rodinné centrum Makovice Zastoupeno paní B

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název zakázky: Nižbor, Na zelenou Za bezpečný Nižbor Číslo zakázky: Objednatel: Rodinné centrum Makovice Zastoupeno paní B OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 ANOTACE... 3 3 POUŽITÉ PODKLADY... 3 4 POPIS SOUČASNÉHO STAVU... 4 4.1 ŠIRŠÍ VZTAHY...4 4.2 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ...4 4.3 INTENZITY AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY...4 4.4 NEHODOVOST...5

Více

V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ K DOSAŽEN ENÍ POLITICKÝCH CÍLŮC. Ing. Josef KOCOUREK

V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ K DOSAŽEN ENÍ POLITICKÝCH CÍLŮC. Ing. Josef KOCOUREK ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ BEZPEČNÉ MĚSTO, PREZENTACE ŘEŠENÍ K DOSAŽEN ENÍ POLITICKÝCH CÍLŮC OBCÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI Ing. Josef KOCOUREK PŘECHODY PRO CHODCE Nehodovost chodců

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu NA ZELENOU Bezpečné cesty do školy Závěrečná zpráva o projektu Číslo projektu: N 2270 Pořadí zprávy 2 Název projektu: Na zelenou v zeleném prostředí CHKO Litovelského Pomoraví Název předkladatele: Základní

Více

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY 08-21 OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČÁST: DOPRAVNÍ PRŮZKUM ČERVENEC 2008 OBSAH OBSAH... 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 3 ZADÁNÍ... 3 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ... 3 CÍLE PRŮZKUMU... 3 POUŽITÉ PODKLADY...

Více

ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ NEHODOVOST

ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ NEHODOVOST ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ NEHODOVOST Ing.Václav Betka Předseda komise dopravy Obec PROBOŠTOV SLEDOVANÉ OBDOBÍ Pro zhodnocení stavu v obci byla použita data Policie ČR o dopravní nehodovosti v letech 2011,

Více

generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky C) ANKETA na CD či jiném datovém médiu (adresa:

Více

Školní plán mobility

Školní plán mobility Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace Školní plán mobility Listopad 2014 Školní plán mobility 1 1. Úvod Cílem

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra dopravního stavitelství DOPRAVNĚ TECHNICKÁ STUDIE TRUTNOV KRYBLICE

UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra dopravního stavitelství DOPRAVNĚ TECHNICKÁ STUDIE TRUTNOV KRYBLICE UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra dopravního stavitelství DOPRAVNĚ TECHNICKÁ STUDIE TRUTNOV KRYBLICE TEXTOVÁ ČÁST Listopad 2014 Leden 2015 Č. KOPIE SEZNAM PŘÍLOH: Textová část

Více

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ TECHNICKÁ POMOC PRŮVODNÍ ZPRÁVA V Přerově 04/2013 Vypracoval: Ing. Jan Široký 1 Obsah průvodní zprávy: Úvod 1. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j.... s účinností od Nabytím účinnosti se ruší a nahrazují v celém rozsahu TP 85 Zpomalovací

Více

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU NA DOCHÁZKOVÝCH TRASÁCH DO ZŠ CHRAST STUDIE

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU NA DOCHÁZKOVÝCH TRASÁCH DO ZŠ CHRAST STUDIE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU NA DOCHÁZKOVÝCH TRASÁCH DO ZŠ CHRAST STUDIE BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL VYPRACOVAL ÚSEK/OBEC KRAJ Chrast u Chrudimi Pardubický ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT projektová a inženýrská

Více

CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY

CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY 70% 3.1.8.A CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky

Více

Vyhodnocení požadavků a připomínek občanů z veřejného projednání projektů Regenerace sídliště Máj dne 26.2.2009 Úsek Máj 01

Vyhodnocení požadavků a připomínek občanů z veřejného projednání projektů Regenerace sídliště Máj dne 26.2.2009 Úsek Máj 01 Vyhodnocení požadavků a připomínek občanů z veřejného projednání projektů Regenerace sídliště Máj dne 26.2.2009 Úsek Máj 01 Č. Autor: Požadavek, připomínka, Vyhodnocení projektanta: Stanovisko příslušných

Více

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 7 BRATRSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V RAJSKÉ ULICI

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 7 BRATRSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V RAJSKÉ ULICI PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 7 BRATRSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V RAJSKÉ ULICI Pro o.s. Pražské matky zpracoval: Ing. Zbyněk Laube, dopravní inženýr Bc. Martin Čáp Studie vznikla za finanční

Více

21.11.2005 otevření cyklostezky Prostějov - Bedihošť

21.11.2005 otevření cyklostezky Prostějov - Bedihošť 21.11.2005 otevření cyklostezky Prostějov - Bedihošť Dne 21.11.2005 starosta obce Bedihoště a města Prostějov, spolu s poslancem Ing. Miloslavem Vlčkem, radním pro dopravu Olomouckého kraje Mgr. Petrem

Více

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ: CENA NADACE PROMĚNY 2013

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ: CENA NADACE PROMĚNY 2013 ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ: CENA NADACE PROMĚNY 2013 OBNOVA NÁBŘEŽÍ ŘEKY LOUČNÉ V LITOMYŠLI S PODPOROU NADACE PROMĚNY A MĚSTA LITOMYŠL P.01 SOUTĚŽNÍ ZADÁNÍ Motto: Dialog mezi řekou a městem 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu "Do školy bez rizika" - 1 -

Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu Do školy bez rizika - 1 - Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu "Do školy bez rizika" - 1 - PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOPRAVNÍ STUDIE TEPLICE - TRNOVANY RNOVANY, ÚPRAVY NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

Více

Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE

Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE Jsou to komunikace s vyloučeným nebo omezeným přístupem motorové dopravy, určené především pro cyklistický nebo pěší provoz. Jejich parametry jsou upraveny v ČSN 736110

Více

Ve městě je vhodné vytvářet prostředí, které pohyb přiměřeně zvolní a zklidní.

Ve městě je vhodné vytvářet prostředí, které pohyb přiměřeně zvolní a zklidní. Uspořádání Uspořádání 59 Uspořádání veřejného prostranství musí vycházet z celkové kompozice prostoru, která zohledňuje funkční potřeby a jejímž cílem je pobytová kvalita místa. Ve městě je vhodné vytvářet

Více

přechod pro chodce Jiří Tesař Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Česká společnost pro osvětlování

přechod pro chodce Jiří Tesař Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Česká společnost pro osvětlování Noční přechod pro chodce z pohledu řidiče. Jiří Tesař Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Česká společnost pro osvětlování Co je vlastně přechod pro chodce Přechod pro chodce je místo na pozemní

Více

9.1.2015 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

9.1.2015 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 CELKOVÉ NÁSLEDKY DOPRAVNÍCH NEHOD CELKEM DN USMRCENO TĚŽCE ZRANĚNO LEHCE ZRANĚNO HMOTNÁ ŠKODA (*100 Kč) ALKOHOL (u viníka DN) OPL (u viníka

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001,

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001, 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

Mapa projektu Na zelenou Výsledek dotazníkového šetření u těchto oslovených respondentů: děti ze základní a mateřské školy, jejich rodiče, občané obce Veliš, pedagogičtí pracovníci základní a mateřské

Více

AUDIT BEZPEČNOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

AUDIT BEZPEČNOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ AUDIT BEZPEČNOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci chodníky ulice kubelíkova a dělící ostrůvek přechodu ulice Řepná březen 2016 str. 1 z celkem 15 Obsah: Obsah 1. Úvod 1.1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most, okres Liberec, příspěvková organizace Dlouhý Most 102, 463 12 Liberec

Více

PEXESOVÁ LIGA. Projekt pro žáky I. stupně Základních škol, zaměřený na nácvik chování a řešení dopravních situací dětí na pozemních komunikacích.

PEXESOVÁ LIGA. Projekt pro žáky I. stupně Základních škol, zaměřený na nácvik chování a řešení dopravních situací dětí na pozemních komunikacích. PEXESOVÁ LIGA Projekt pro žáky I. stupně Základních škol, zaměřený na nácvik chování a řešení dopravních situací dětí na pozemních komunikacích. Děti se formou obrázkové hry PE-XE-SO seznámí s některými

Více

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ LUPÁČOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ LUPÁČOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 10-12 PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ LUPÁČOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE LISTOPAD 2010 ANOTACE Projekt Bezpečné cesty do školy je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy

Více

DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM SOUČASNÁ SITUACE

DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM SOUČASNÁ SITUACE DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM Z dlouhodobého výzkumu vyplývá, že vozidlo se průměrně pohybuje 10% času a zbylých 90% je dočasně nebo trvale odstaveno. Z toho plynou velké plošné nároky pro dopravu v klidu. Velký

Více

Pět bodů Auto*Matu pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům

Pět bodů Auto*Matu pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům Pět bodů Auto*Matu pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům - podrobný komentář s vysvětlením jednotlivých požadavků O Praze se právem říká, že je jedním z nejkrásnějších měst světa. Při přebíhání

Více

DOPRAVNÍ STUDIE Praha 11, Háje - jih

DOPRAVNÍ STUDIE Praha 11, Háje - jih ÚØAD MÌSTSKÉ ÈÁSTI PRAHA 11 Odbor územního rozvoje DOPRAVNÍ STUDIE Praha 11, Háje - jih (ÈÁSTA-ROZBOR) PØEDKLÁDÁ: VÝTISK ÈÍSLO projektová a konzultaèní èinnost v dopravì Holeèkova 1/9, 15 Praha 5 - Smíchov

Více

Koncepce systémového řešení dopravy v klidu v Jindřichově Hradci v krátkodobém výhledu. Zpráva

Koncepce systémového řešení dopravy v klidu v Jindřichově Hradci v krátkodobém výhledu. Zpráva Koncepce systémového řešení dopravy v klidu v Jindřichově Hradci v krátkodobém výhledu Zpráva Září 2013 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Objednatel: Město Jindřichův Hradec Zhotovitel: NDCon spol. s r.o. Zlatnická

Více

Odbor služby dopravní policie

Odbor služby dopravní policie Odbor služby dopravní policie V roce 2012 šetřila Policie České republiky na území hl. m. Prahy celkem 17 795 dopravních nehod, při kterých bylo 26 osob usmrceno, 236 osob těžce zraněno a 2 009 zraněno

Více

Cesty dětí do školy a zpět Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje B6)

Cesty dětí do školy a zpět Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje B6) Cesty dětí do školy a zpět Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje B6) V Hradci Králové se v září 2005, v rámci sledování společných evropských indikátorů udržitelného rozvoje

Více

Zvyšování bezpečnosti dopravy v Praze. Mgr. Jaroslav Mach magistrát hl.m.prahy

Zvyšování bezpečnosti dopravy v Praze. Mgr. Jaroslav Mach magistrát hl.m.prahy Zvyšování bezpečnosti dopravy v Praze Mgr. Jaroslav Mach magistrát hl.m.prahy Obsah prezentace Základní údaje o Praze Nástroje zvyšování bezpečnosti Úpravy komunikací Projekt Bezpečná cesta do školy Základní

Více

PRAHA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

PRAHA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 08-18 PRAHA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE LISTOPAD 2008 ANOTACE Projekt Na Zelenou! Bezpečné cesty do škol je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy a zhodnocení

Více

Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10. vladimir.svec@telc-etc.cz

Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10. vladimir.svec@telc-etc.cz IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM ŘEŠENÍ Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10 PSČ 58856 IČ

Více

Aktualizace druhého vydání TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

Aktualizace druhého vydání TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích Aktualizace druhého vydání TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích Ing. Pavel Tučka, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 1. Úvod Koncem loňského roku byla dokončena aktualizace technických

Více

Systém ak*vního snižování rychlos*

Systém ak*vního snižování rychlos* Systém ak*vního snižování rychlos* Základní informace Distrubutor: Longevus s.r.o. Na Příkopě 1047/17, 110 00, Praha Stránka 1 z 14 Systém Aktivního Snižování Rychlosti (Actibump) představuje mul@funkční,

Více

Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě

Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě jehož závazná část byla vyhlášena Zastupitelstvem města České Budějovice obecně závaznou vyhláškou č. 4/2001 ze dne 11.10.2001, o závazných částech

Více

08-19 PECKA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

08-19 PECKA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 08-19 PECKA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ŘÍJEN 2008 ANOTACE Projekt Na Zelenou! Bezpečné cesty do škol je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy a zhodnocení

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 7 Doprava Tato kapitola se věnuje dopravě a pozici města v dopravním systému a infrastruktuře. Doprava je řešena jak v kontextu celého kraje a dostupnosti měst vyšších řádů, tak i ve vazbě na dostupnost

Více

Studie potřebnosti rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Chrudimi DODAVATEL OBJEDNATEL DATUM Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D.

Studie potřebnosti rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Chrudimi DODAVATEL OBJEDNATEL DATUM Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D. Studie potřebnosti rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Chrudimi DODAVATEL OBJEDNATEL DATUM Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D. Město Chrudim fyzická osoba s IČ Resslovo nám. 77 STUPEŇ Říčařova 38 53716 Chrudim

Více

Obsah: Změna trvalého dopravního režimu Bystřice - západ

Obsah: Změna trvalého dopravního režimu Bystřice - západ Obsah: 1. Identifikační údaje...2 1.1 správce komunikace, jeho sídlo nebo místo podnikání...2 1.2 projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském

Více

AUDIT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K HODNOCENÍ KATEGORIE A MA21. Téma: 4 DOPRAVA

AUDIT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K HODNOCENÍ KATEGORIE A MA21. Téma: 4 DOPRAVA AUDIT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K HODNOCENÍ KATEGORIE A MA21 Téma: 4 DOPRAVA MÍSTO: VSETÍN VYPRACOVALI: PRACOVNÍCI MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN ve spolupráci s ČSAD VSETÍN OBDOBÍ HODNOCENÍ: 2012 Oblast 4.1

Více

KRUPKA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

KRUPKA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 09-26 KRUPKA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ŘÍJEN 2009 ANOTACE Projekt Na Zelenou! Bezpečné cesty do škol je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy a zhodnocení

Více

Cyklostezky nejen pro cyklisty, aneb jak se na nich správně chovat?

Cyklostezky nejen pro cyklisty, aneb jak se na nich správně chovat? Cyklostezky nejen pro cyklisty, aneb jak se na nich správně chovat? Právní ukotvení cyklistických stezek vychází ze zákona č. 13/1997, Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a ze zákona č. 361/2000

Více

Zpráva z dotazníkového šetření mezi uživateli dopravy města Plzně

Zpráva z dotazníkového šetření mezi uživateli dopravy města Plzně Neprošlo jazykovou korekturou. Zpráva z dotazníkového šetření mezi uživateli dopravy města Plzně Hodnocení scénářů rozvoje dopravy v Plzni Zpracovalo Centrum pro komunitní práci západní Čechy Americká

Více

TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY ING. LUDĚK BARTOŠ, EDIP s.r.o., www.edip.cz, E-MAIL: bartos@edip.cz; 1 ÚVOD Cyklistická doprava je nedílnou součástí dopravního systému. Posledních několik let

Více

Generel pouliční dopravy v Nymburce

Generel pouliční dopravy v Nymburce Generel pouliční dopravy v Nymburce 1 CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 www.cityplan.cz Konzultační, inženýrské, expertizní a projektové služby v energetice, životním prostředí, dopravě,

Více

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ PŘECHOD PRO PĚŠÍ NA SILNICI II/110 ULICE TÁBORSKÁ V BENEŠOVĚ OBSAH : 1. Textová část - Technická zpráva 2. Výkresová část DIO - I.etapa DIO - II.etapa Benešov 09/2011 Zpracovatel

Více

Spis.zn.: 1668/SÚ/15/Lu Karlovy Vary, dne 1.6.2015 Č.j.: 6523/SÚ/15 Vyřizuje: Lukesle David, linka 505 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5

Spis.zn.: 1668/SÚ/15/Lu Karlovy Vary, dne 1.6.2015 Č.j.: 6523/SÚ/15 Vyřizuje: Lukesle David, linka 505 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 Spis.zn.: 1668/SÚ/15/Lu Karlovy Vary, dne 1.6.2015 Č.j.: 6523/SÚ/15 Vyřizuje: Lukesle David, linka 505 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU

Více

ČSN 73 6056 ČSN 73 6058

ČSN 73 6056 ČSN 73 6058 ČSN 73 6056 ČSN 73 6058 Ing. Miloslav Müller PRAGOPROJEKT, a.s. 21.5.2013, Praha Úvod Hlavním cílem revize těchto norem je přizpůsobit rozměry parkovacích stání a příjezdových komunikací vozovému parku

Více

V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ K DOSAŽEN ENÍ POLITICKÝCH CÍLŮC. Ing. Josef KOCOUREK

V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ K DOSAŽEN ENÍ POLITICKÝCH CÍLŮC. Ing. Josef KOCOUREK ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ BEZPEČNÉ MĚSTO, PREZENTACE ŘEŠENÍ K DOSAŽEN ENÍ POLITICKÝCH CÍLŮC OBCÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI Ing. Josef KOCOUREK PŘECHODY PRO CHODCE Nehodovost chodců

Více

Úvod do dopravního inženýrství. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Úvod do dopravního inženýrství. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Úvod do dopravního inženýrství Ing. Michal Dorda, Ph.D. Pozemní komunikace Pozemní komunikace je liniová stavba sloužící především dopravě silničních dopravních prostředků, případně k pohybu chodců, cyklistů

Více

Nehodovost v ČR významný zdravotní, lní a ekonomický problém

Nehodovost v ČR významný zdravotní, lní a ekonomický problém Ing. Jiří Landa - CITYPLAN spol. s r.o. 1 Nehodovost v ČR významný zdravotní, sociáln lní a ekonomický problém Počty usmrcených a zraněných ných osob odpovídají stavu zjištěném do 24 hodin po nehodě. 2

Více

Koncepce rozvoje silniční sítě v Karlovarském kraji

Koncepce rozvoje silniční sítě v Karlovarském kraji Koncepce rozvoje silniční sítě v Karlovarském kraji březen 2012 Karlovarský kraj Koncepce rozvoje silniční 298542 ERA TPE 01 00 sítě v Karlovarském kraji C:\_Pracovni\Rok 2011\_298542 Koncepce Karlovarsky

Více

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. program hlavního města Prahy, o. s. Pražské matky a Oživení

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. program hlavního města Prahy, o. s. Pražské matky a Oživení BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY program hlavního města Prahy, o. s. Pražské matky a Oživení O PROGRAMU určen školám na území Prahy (mimo Prahu realizuje projekty bezpečných cest Nadace Partnerství v rámci programu

Více

Koncepce bezpečnosti silničního provozu v Kraji Vysočina

Koncepce bezpečnosti silničního provozu v Kraji Vysočina Koncepce bezpečnosti silničního provozu v Kraji Vysočina 2012 Vydal: Kraj Vysočina Zpracoval: Odbor dopravy a silničního hospodářství květen 2012 www.kr-vysocina.cz 2 Ú V O D Národní strategie bezpečnosti

Více

GENEREL CYKLISTICKÝCH TRAS MĚSTA PLZNĚ. Průvodní zpráva

GENEREL CYKLISTICKÝCH TRAS MĚSTA PLZNĚ. Průvodní zpráva GENEREL CYKLISTICKÝCH TRAS MĚSTA PLZNĚ Průvodní zpráva Správa veřejného statku města Plzně úsek koncepce a dopravního inženýrství zpracovala: ing. Pavla Dyntarová datum: 12/2001 1. ÚVOD Cyklistická doprava

Více

DSA Dopravní stavby obor A

DSA Dopravní stavby obor A Dopravní stavby obor A ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb Marek Pýcha, Štěpán Verner 1. Úvod Pomůcka slouží jako podklad pro cvičení týkající se železniční části předmětu 136.

Více

část I. - analytická

část I. - analytická Plán udržitelné městské mobility města Brna část I. - analytická ČÁST B Analýza konkrétních problémů a příležitostí s vazbou na sledované indikátory Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí

Více

Územní studie U kotelny u sídliště Svákov, Soběslav

Územní studie U kotelny u sídliště Svákov, Soběslav OBSAH A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.1.5 A.1.6 Základní údaje Uspořádání studie Výchozí podklady pro vypracování Hlavní cíle řešení Zhodnocení vztahu dříve zpracované územně plánovací dokumentace a návrhu US

Více

PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty.

PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty. PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty. 1. Cyklista před přechodem pro chodce je povinen a) umožnit chodci, který je na přechodu nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky

Více

POSOUZENÍ ÚČELNOSTI SVĚTELNÉ SIGNALIZACE PODLE TP 81

POSOUZENÍ ÚČELNOSTI SVĚTELNÉ SIGNALIZACE PODLE TP 81 Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 www.eltodo.cz POSOUZENÍ ÚČELNOSTI SVĚTELNÉ SIGNALIZACE PODLE TP 81 na křižovatce Husovo náměstí Poděbradova - Československé armády Lysá nad Labem Technická zpráva červenec

Více

Tato dopravní studie je vypracována na základě grantového projektu Nadace Partnerství Na zelenou a bezpečně pro rok 2015.

Tato dopravní studie je vypracována na základě grantového projektu Nadace Partnerství Na zelenou a bezpečně pro rok 2015. Obsah Obsah... 1 A. Úvod... 2 1 Identifikační údaje... 2 2 Úvod... 2 3 Technické údaje daného území... 2 Dotazník výsledky dotazníku... 3 3.1 Žáci... 3 3.2 Zaměstnanci... 4 3.3 Rodiče dětí... 4 3.4 Veřejnost...

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOPRAV INŽENÝRSKÁ STUDIE DOPRAVNĚ NA ZELENOU Z 2013, BEZPEČNOST EČNOST A ZDRAVÍ NAŠICH ŠICH DĚT DĚTÍ, LÁZN KYNŽVART LÁZNĚ Zhotovitel : Dopravní opravní stavby a venkovní architektura ra s.r.o. Náměstí

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Účinnost od 01.01.2016 Aktuální verze 294 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí

Více

Koncepce bezpečnosti silničního provozu v Jihomoravském kraji

Koncepce bezpečnosti silničního provozu v Jihomoravském kraji Koncepce bezpečnosti silničního provozu v Jihomoravském kraji Zpracoval: odbor dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz Obsah ÚVOD 1 PREVENCE V OBLASTI, JAKO POVINNOST ZE ZÁKONA

Více

KOPŘIVNICE Územní plán Doplnění posouzení vlivů dle zák. č. 100/2001 Sb. (březen 2008)

KOPŘIVNICE Územní plán Doplnění posouzení vlivů dle zák. č. 100/2001 Sb. (březen 2008) AQUATEST a. s. Geologická 4, 152 00 Praha 5 IČO 44 79 48 43 zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189 Pracoviště: divize Slezsko, Masná 10, 702 00 Ostrava Kód zakázky:

Více

Martin Půta hejtman. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, dle

Martin Půta hejtman. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, dle Martin Půta hejtman Vážená paní, KULK 17108/2015 V Liberci dne 25. února 2015 na základě provedené administrativní kontroly INTERIM s žádostí o platbu č. LB/1070/IS/A/PRK/01 k projektu registrační číslo

Více

O D P O V Ě D I N A I N T E R P E L A C E

O D P O V Ě D I N A I N T E R P E L A C E O D P O V Ě D I N A I N T E R P E L A C E 6. zasedání ZHMP dne 27.3.2003 Termín vyřízení: 26.4.2003 Interpelace č. 6/1 e, V Praze dne 28. května 2003 Ć.j. SE/S1 100-2003 k Vašemu podnětu na doplnění usnesení

Více