ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE TROPICKÉ LESY. Za Nádražím 222, Český Krumlov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE TROPICKÉ LESY. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV Za Nádražím 222, Český Krumlov ABSOLVENTSKÁ PRÁCE TROPICKÉ LESY Autor práce: Tomáš Thon, IX.A Vedoucí práce: Mgr. Radim Novotný Školní rok: Základní škola Za Nádražím, Český Krumlov

2 Obsah: ÚVOD 3 ROZŠÍŘENÍ 3 TIPY TROPICKÝCH LESŮ 3 NÍŽINNÝ STÁLEZELENÝ LES 3 ZÁPLAVOVÝ LES 3 MLŽNÝ LES 4 SUCHÝ LES 4 MONZUNOVÝ LES 4 USPOŘÁDÁNÍ LESA 4 PŘÍZEMNÍ PATRO 4 DOLNÍ STROMOVÉ PATRO 4 KORUNOVÉ PATRO 5 EMERGENTY 5 FAUNA A FLÓRA 5 FAUNA 5 Savci 5 Ptáci 6 Plazi 6 Obojživelníci 6 Ryby 7 Bezobratlí 7 FLÓRA 7 DEVASTACE, EKOLOGICKÝ VÝZNAM A OCHRANA 7 DEVASTACE 7 EKOLOGICKÝ VÝZNAM A OCHRANA 8 PŮVODNÍ OBYVATELÉ 8 LITERATURA 9 PŘÍLOHY 10 2

3 Úvod Tropické lesy jsou ekosystémem s největší biodiverzitou neboli rozmanitostí druhů na planetě. Počet druhů v tropických lesích je vyšší, než počet ve kdekoli jinde. Jsou zdrojem mnoha léků i materiálů a zdaleka nejsou zmapované. Každý rok je v nich objeveno mnoho nových druhů, především hmyzu, ale i obratlovců. Bohužel jsou tropické lesy vystaveny vlivu člověka, který je ničí hlavně odlesňováním. 1. Rozšíření Největší porosty deštného lesa jsou v povodí řeky Amazonky a Konga. Další oblasti rostou ve Střední Americe, na východním pobřeží Mexika a v Karibiku. Ve Starém světě je to povodí Konga, část Z Afriky a SV pobřeží Madagaskaru. V Asii jsou od V Indie přes Thajsko, Laos, Kambodžu, Vietnam a Malajsii, kde jsou to pobřežní oblasti, až po Indonésii a Filipíny. Také se nachází na SV pobřeží Gueenslandu v Austrálii. 2. Tipy tropických lesů 2.1. Nížinný stálezelený les Nížinný stálezelený les je nejrozšířenějším tipem tropického lesa. Roste v oblastech, kde jsou srážky během roku rovnoměrně rozložené. Stromy v něm dosahují výšky m a emergenty až 60 metrů. Korunové patro je pokryto množstvím lián a epifitů Záplavový les Záplavový les roste v okolí řek, které se každoročně rozvodňují a zaplavují rozsáhlé oblasti. Stromy, které v něm rostou, mají často rozsáhlý kořenový nadzemní systém podobně jako v mangrovech. Často jsou také závislé na vodních tvorech, kteří rozšiřují jejich semena. Tyto části lesa jsou zúrodňovány každoročními nánosy bahna. S tím, jak se dostávají z dosahu povodní, postupně přecházejí v jiné tipy lesa. 3

4 2.3. Mlžný les Tyto lesy se rozprostírají na úpatích hor a jsou zahaleny v chladné mlze. Větve a kmeny stromů jsou pokryty vrstvou lišejníků a mechů. Díky ohromné vlhkosti v nich roste ještě více epifytů a z listů neustále odkapává zkondenzovaná voda Suchý les V tomto lese jsou roční srážky výrazně nižší než v ostatních tipech. Stromy v suchých lesích dosahují menšího vzrůstu. Díky malému množství vody nahradily vlhkomilné epifyty liány, kterým se daří i v těchto podmínkách Monzunový les Monzunové lesy se vyznačují dlouhým obdobím sucha a krátkým obdobím monzunů, kdy naprší až stejné množství vody jako v nížinných stálezelených lesích za celý rok. V důsledku těchto podmínek dosahují stromy menších výšek a stromové patro není tak husté. Po skončení období monzunů mnohé stromy shazují listí. 3. Uspořádání lesa Tropické lesy se dělí do pater podle hustoty a výšky stromového porostu Přízemní patro Do přízemního patra dopadá jen velmi málo světla. Zemi pokrývá listovou hrabankou a mrtvé částmi organismů. Ty jsou rychle rozkládány mikroorganismy a houbami. Rostou zde semenáčky stromů čekající, až se uvolní místo. Pohybují se v něm velké zvířata Dolní stromové patro Rostou v něm především stínomilné keře a stromy. V tomto patře je hodně prostoru. 4

5 3.3. Korunové patro Je to asi 20 m vysoké patro hustě propletených korun stromů. V tomto patře žije a získává potravu většina druhů. Na mnoha stromech rostou epifity, aby byli blíže slunci Emergenty Emergenty jsou výrazně vyšší stromy, které vyčnívají z korunového patra. Slouží jako hnízdiště dravců a v době, kdy mají plody, jako místo setkávaní plodožravých zvířat. 4. Fauna a flóra Velké množství všech druhů je díky ohromné rozmanitosti prostředí i potravy tropických lesů specialisty. Jsou tedy zaměřeny jen na jeden tip stanoviště nebo potravy a jakákoliv změna prostředí pro ně může být velice problematická, ne-li přímo destruktivní. V menších lokalitách, jako na ostrovech, je rovněž velké množství endemitů Fauna Savci Hlavními predátory v tropických lesích jsou kočkovité šelmy. Např. tygr bengálský a jaguár americký. Z čeledi psovitých je to drobný pes pralesní. Býložravci jsou zastoupeni především druhy z řádů lichokopytníků a sudokopytníků. Např. antilopa bongo, tapír čabrakový, slon indický či hrošík liberijský. Za zmínku stojí i africká pralesní žirafa okapi. Nižší i vyšší primáti obývají všechny deštné lesy mimo Austrálii a některé ostrovy. V přízemním patře žijí dlouhodobě jen gorily a méně také šimpanzi. Ostatní druhy primátů žijí ve stromovém patře, kde se živí hlavně plody, ale i bezobratlými a listím stromů jako kahau nosatý. Jen pro příklad Nový svět neboli Ameriku obývají lvíček zlatý, chápan středoamerický a vřešťan rezavý. Všichni tito zástupci patří do oddělení ploskonosých. Starý svět je domovem oddělení úzkonosých jako hulman posvátný, gibon lar, gorila nížinná a šimpanz učenlivý. Starý svět je domovem všech nižších primátů, např. madagaskarských lemurů vari, indri a sifaka. Vačnatci se vyskytují jen v Austrálii a Americe. Patří k nim např. ďábel medvědovitý, ksukol skvrnitý a klokan stromový. 5

6 K americkým druhům patří vačice trpasličí. Dalšími řády jsou chudozubí s lenochodem dvouprstým a mravenečníkem hřivnatým, letuchy s letuchou malajskou, luskouni s luskounem tlustoocasým, nebo letouni s kaloněm malajským. Zajímavé jsou i druhy sladkovodních kytovců, kteří žijí v povodí velkých řek obklopených tropickými pralesy jako delfínovec amazonský Ptáci Tropické lesy obývá velké množství ptáků, kteří se živí plody, semeny hmyzem i dravě. Často mají pestré zbarvení. Nejznámějším řádem tropických lesů jsou papoušci a američtí kolibříci, avšak našli bychom i mnoho dalších druhů z rozdílných řádů. V Americe je to např. kotinga kápová, tukan modrý, kolibřík vidloocasý, ara hyacintový, nebo kvesal chocholatý. Ne Starém světe jsou zástupci např. zoborožec žlutozobý,medoslavka modrolící, lori mnohobarvý a vousák senegalský. Nemohu se ne nezmínit o guinejských rajkách, mezi které patří např. rajka královská a rajka velká. Známým dravcem je jihoamerická harpyje pralesní, která často loví opice Plazi Ve všech tropických lesích žije mnoho druhů plazů. Obývají všechna patra, kromě emergentů. Mezi velké druhy patří aligátor americký, gaviál indický a některé druhy hadů jako krajta mřížkovaná a anakonda velká. Dalšími druhy jsou bazilišek zelený, dráček žlutý, chameleon levhartí, gekon létavý, varan Dumerilův, želva homeova Obojživelníci Vzhledem k tomu, že některé typy tropických lesů mají vlhké klima, jsou ideální pro život obojživelníků. Velice známé jsou jihoamerické šípové žáby, tedy pralesničkovití. Zástupcem je pralesnička drobná. Dalšími druhy jsou mločík mexický, pipa americká, létavka černobíla a rohatka brazilská. 6

7 Ryby Toky tropických lesů obývají ryby, z nichž jsou mnohé oblíbené u akvaristů. Pro představu poslouží mřenka nádherná, živorodka duhová a halančík Amietův Bezobratlí Bezobratlí jsou nejzastoupenější skupinou v tropických lesích, stejně jako na celé planetě. Některými ze známých řádů jsou motýli a pavouci. Z čeledí jsou to potom kobylkovití, kudlanky, světluškovití a mravencovití Flóra V tropických lesích neroste v přízemním patře, příliš mnoho bylin, až na stínomilné druhy. Je to způsobeno nedostatkem světla. Většina stromů má kvůli malé vrstvě humusu kořeny rostoucí do šířky a stabilitu si udržuje až několik metrů vysokými podpěrnými kořeny. Pokud některý strom padne, je rychle nahrazen semenáčky z přízemního patra. Ty začnou růst v závislosti na světle. Na větvích stromů korunového patra a emergentů roste mnoho epifytů a lián. Epifyty jsou rostliny, které rostou na jiných, často vyšších, rostlinách, ale neparazitují na nich, pouze je využívají jako stanoviště. Jsou to např. mnohé druhy orchidejí, bromélií, tilancií nebo mechů a kapradin. Liány jsou rostliny, které koření v zemi, některé začnou růst v koruně stromu a kořeny spouští na zem. Jiné rychle vyrostou ve světlinách. Některé druhy mohou zastínit svou oporu a tak ji zahubit. 5. Devastace, ekologický význam a ochrana 5.1. Devastace Tropické lesy nejsou tak zdecimované jako ostatní lesní porosty, avšak díky velké rozmanitosti druhů jsou následky jeho ztráty mnohem větší. Mnoho druhů je specialisty a každá změna může způsobit jejich vymření. Velké plochy tropických lesů jsou vypalovány při žďáření kvůli zemědělské půdě. Protože půda tropických lesů není příliš úrodná, musí se přibližně po 1 až 3 letech pole opustit a je vypálen další místo. Dalším faktorem odlesňování je těžba stavebního dřeva i vzácných dřevin např. mahagonu či 7

8 týku. S kácením je spojen i fakt, že malé ostrůvky tropického lesa nejsou životaschopné a pro udržení všech druhů je třeba rozsáhlých ploch. Menším ničitelem tropických lesů je i důlní činnost spojená např. s těžbou zlata. Neničí rozsáhlé plochy, ale vytváří silnice, které otvírají cestu farmářům a lovcům. Nebezpečím pro tyto křehké ekosystémy také změna klima. U mlžného lesa se už při malých změnách mění hranice mlhy a celý ekosystém je tak ohrožen Ekologický význam a ochrana Jelikož jsou tropické lesy domovem největšího společenství organismů na zemi, jsou domovem mnoha již využívaných či ponetcionálních druhů s významem pro světovou medicínu a farmacii. Některé druhy dokonce změnily svět jako např. kaučukovník, jako předchůdce syntetického kaučuku. Mnohé státy, např. Kostarika, již učinily rozsáhlé plochy tropických lesů národními parky, avšak velká část je zatím v držení soukromých majitelů nebo státu bez ochrany. 6. Původní obyvatelé Na území tropických lesů žijí i v současnosti mnohé indiánské kmeny a v minulosti se v nich dokonce rozkládaly celé civilizace. Současní domorodci mají problém především s vlastnictvím půdy, neboť jejich území byla zabrána státy. Jsou tak nuceni vystěhovat se a přežívat buď v táborech nebo v chudinských čtvrtích měst. 8

9 Literatura Kolektiv autorů, Země, 1. vydání, Praha, Knižní klub 2004, ISBN Kolektiv autorů, Zvíře, 1. vydání, Praha Knižní klub 2002, ISBN Kolektiv autorů, Ptáci, 1. vydání, Praha, Knižní klub 2008, ISBN Kolektiv autorů, Rostlina, 1. vydání, Praha, Knižní klub 2006, ISBN

10 Přílohy Příloha 1 mapa rozšíření hlavních tipů tropického lesa. Příloha 2 lesní patra 10

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE. Stanislav Petr

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE. Stanislav Petr UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Stanislav Petr Vymezení, specifika a současné problémy tropických deštných lesů Bakalářská práce Zásady pro vypracování: Cílem práce

Více

Obr. 1 Před osmi tisíci lety pokrývaly tropické lesy celou stínovanou oblast, ale lidské aktivity způsobily velké ztráty. Ve světleji stínované

Obr. 1 Před osmi tisíci lety pokrývaly tropické lesy celou stínovanou oblast, ale lidské aktivity způsobily velké ztráty. Ve světleji stínované 1 Úvod Rozhodla jsem se vypracovat práci v rámci středoškolské odborné činnosti z oblasti biologie, protože mě tato vědní disciplína velmi zajímá. Práce je o plazech (Reptilia), protože právě do této třídy

Více

Pracovní list Tropické deštné lesy

Pracovní list Tropické deštné lesy Pracovní list Tropické deštné lesy 1) Přečtěte si následující text a: a. červeně označte informace týkající se přírodních poměrů tropického deštného lesa b. modře označte informace týkající se fauny tropického

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií David ČOLAS Dopady pěstování palmy olejné na životní prostředí a místní komunity Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Petr

Více

(dimorfismem - velikost, osvalení, parohy, zbarvení

(dimorfismem - velikost, osvalení, parohy, zbarvení Laboratorní práce 8 SAVCI Teorie: Spojujících znaků savců je několik, ten základní představuje schopnost krmit svá mláďata (kojit) výměšky speciálních kožních orgánů mléčných žláz. Mezi další znaky patří:

Více

ze skript Ekosystémy (Jeník, 1995) a připravovaných skript MZLU LDF Biomy Země

ze skript Ekosystémy (Jeník, 1995) a připravovaných skript MZLU LDF Biomy Země ze skript Ekosystémy (Jeník, 1995) a připravovaných skript MZLU LDF Biomy Země Tropické deštné lesy Tropický deštný les (nadále jen TDL) je zonální biom (zonobiom, zonální ekosystém) vytvořený v oblastech

Více

Definice biomu. Existuje několik typů členění biomů, které se v mnoha ohledech docela liší.

Definice biomu. Existuje několik typů členění biomů, které se v mnoha ohledech docela liší. Biomy Definice biomu představuje dílčí oblast biosféry, charakterizovanou určitým typem biotických a abiotických podmínek (klimatickými a hydrologickými faktory a půdními a geologickými poměry, které dávají

Více

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 13 Když přijde řeč na přírodní hodnoty zasluhující ochranu, v moderněji zaměřených publikacích se většinou dozvídáme, že naším hlavním cílem je chránit biodiverzitu

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Kampaň EAZA na ochranu velkých primátů Souhrn

Kampaň EAZA na ochranu velkých primátů Souhrn Kampaň EAZA na ochranu velkých primátů Souhrn září 2010 www.apecampaign.org Trvale a zásadním způsobem přispět k dalšímu zachování velkých primátů i jejich životního prostředí OBSAH HLAVNÍ DŮVODY A CÍLE...3

Více

Výjimečnost a důležitost deštných pralesů snad nelze zpochybňovat. Jejich základní význam spočívá ve výrobě kyslíku a také vázání oxidu uhličitého.

Výjimečnost a důležitost deštných pralesů snad nelze zpochybňovat. Jejich základní význam spočívá ve výrobě kyslíku a také vázání oxidu uhličitého. Výjimečnost a důležitost deštných pralesů snad nelze zpochybňovat. Jejich základní význam spočívá ve výrobě kyslíku a také vázání oxidu uhličitého. Vědci nazývají pralesy také přírodními lékárnami, neboť

Více

Jezera,řekyamokřady. Norek evropský

Jezera,řekyamokřady. Norek evropský EVROPA Jezera,řekyamokřady Jezera,řekyamokřady Kromě pralesů ničili lidé důkladně a vytrvale především jezera, řeky a mokřady na celém území Evropy. Rašeliniště byla vysušena, řeky přestavěny na vodní

Více

Klimatické změny nejsou jen o ledních medvědech

Klimatické změny nejsou jen o ledních medvědech Klimatické změny nejsou jen o ledních medvědech aneb Jak změna klimatu ovlivňuje volně žijící příbuzné zvířat v našich zoo 2 Obsah 02 Obsah 03 Úvod 04-05 Žirafy (Giraffa camelopardalis) 06-07 Pižmoň (Ovibos

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Přírodní krásy Asie

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Přírodní krásy Asie Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Přírodní krásy Asie Samuel Toman Vojtěch Kočárník Jakub Stádník 2014 1) Úvod ( V. Kočárník) Obsah 2) Jižní Asie - 1.1 Himaláje - 1.2 Kobra

Více

NEJVĚTŠÍ ZABIJÁCI NAŠÍ PLANETY

NEJVĚTŠÍ ZABIJÁCI NAŠÍ PLANETY NEJVĚTŠÍ ZABIJÁCI NAŠÍ PLANETY NEJVĚTŠÍ ZABIJÁCI NAŠÍ PLANETY Mnoho různých zvířat může být nějakým způsobem velmi nebezpečných pro člověka. V této kapitole se pokusíme najít ty druhy živočichů, kteří

Více

Trojské trumfy pražským školám

Trojské trumfy pražským školám EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Didaktický balíček č. 12 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1./32718 BIOMY SVĚTA A B? doplňte domácí úkol napište?! nápověda

Více

BIOSFÉRA. živý obal Země. souhrn všech živých organismů na souši, ve vodě i ve vzduchu včetně jejich prostředí

BIOSFÉRA. živý obal Země. souhrn všech živých organismů na souši, ve vodě i ve vzduchu včetně jejich prostředí BIOSFÉRA živý obal Země BIOSFÉRA souhrn všech živých organismů na souši, ve vodě i ve vzduchu včetně jejich prostředí BIOGEOGRAFIE - věda zkoumající biosféru FYTOGEOGRAFIE - zkoumá prostorové rozšíření

Více

Deforestace v oblasti Bolívie

Deforestace v oblasti Bolívie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Deforestace v oblasti Bolívie Tomáš KEJÍK Vedoucí práce: Doc. RNDr. Pavel NOVÁČEK, CSc. Olomouc 2013 Prohlašuji,

Více

Pavián. Pavián čakma. Pavián pláštíkový. Pavián guinejský. babuin

Pavián. Pavián čakma. Pavián pláštíkový. Pavián guinejský. babuin ŽIRAFA Žirafa je moje oblíbené zvíře. Je to SUDOKOPYTNÍK a SAVEC.Je nejvyšší zvíře na Zemi.Samci dosahují délky od 4,8 až do5,5 metrů a váží asi 900 kilogramů.samice jsou obecně menší a lehčí.žirafy žijí

Více

Biosferické rezervace

Biosferické rezervace Biosferické rezervace Biospheres reservation of UNESCO Libuše Všetečková Bakalářská práce 2006 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta Technologická Ráda bych touto cestou poděkovala vedoucímu bakalářské

Více

10 (1) - ORGANISMY A PROSTŘEDÍ abiotické podmínky

10 (1) - ORGANISMY A PROSTŘEDÍ abiotické podmínky 10 (2+3) EKOLOGIE Ekologie původně představovala biologickou vědu, která se zabývala vzájemnými vztahy mezi živými organismy a vztahem těchto organismů k jejich prostředí. Postupně se však do slova ekologie

Více

CITES základní informace Zpracoval: RNDr. Ondřej Klouček, Ph.D. 24. 10. 2013

CITES základní informace Zpracoval: RNDr. Ondřej Klouček, Ph.D. 24. 10. 2013 Oddělení mezinárodních úmluv Odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel.: +420 267 122 122 fax: +420 267 310 309 cites@mzp.cz

Více

Přehled peruánské flory a fauny

Přehled peruánské flory a fauny Přehled peruánské flory a fauny Můj přehled se týká pouze oblastí, které v Peru plánujeme navštívit, vůbec jsem se tedy nezabýval pestrou florou a faunou peruánské Amazonie. Zvláštní pozornost jsem věnoval

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ UČEBNÍ MODUL ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ Mgr. Robert Stojanov, Palacký University (Olomouc) OBSAH 1. ÚVOD... p.3 2. PŘEDSTAVENÍ PROBLEMATIKY... p.4 2.1. VZTAH ROZVOJE, BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

KVĚTENA SVĚTOVÝCH REGIONŮ v ekologických souvislostech. II FLORA OF REGIONS OF THE WORLD in ecological connections

KVĚTENA SVĚTOVÝCH REGIONŮ v ekologických souvislostech. II FLORA OF REGIONS OF THE WORLD in ecological connections Pavel V a l t r KVĚTENA SVĚTOVÝCH REGIONŮ v ekologických souvislostech JIŽNÍ A STŘEDNÍ AMERIKA vč. Karibských ostrovů a Galapág II FLORA OF REGIONS OF THE WORLD in ecological connections SOUTH AND MIDDLE

Více

Svět v nákupním košíku

Svět v nákupním košíku Komu chutná prales Příčiny a dopady k ácení deštných pralesů Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Svět v nákupním košíku Záměrem dílen globálního rozvojového vzdělávání

Více

SROVNÁNÍ VYBRANÝCH ZOO V ČR

SROVNÁNÍ VYBRANÝCH ZOO V ČR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Jana HROCHOVÁ SROVNÁNÍ VYBRANÝCH ZOO V ČR Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Aleš Létal, Ph.D. Olomouc 2012 Prohlašuji, že jsem

Více

Afrika uprostřed Evropy

Afrika uprostřed Evropy 16 Kč WORLD ASSOCIATION OF ZOOS AND AQUARIUMS Ročník 19 2010 www.pardubickykuryr.cz MIT DEM EINKAUF ZEITUNG KURÝR UNTERSTÜTZEN SIE UNSER ZOO BUYING THIS SAFARI KURÝR EDITION YOU SUPPORT OUR ZOO ZAKOUPENÍM

Více

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy Přehled GMH Seminář z biologie Základy ekologie Ekologie je věda, která se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi organismy a prostředím (včetně vztahů mezi organismy navzájem). Základní pojmy biotop (stanoviště,

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Mimořádné studium k získání pedagogické způsobilosti - BIOLOGIE. Výukové programy: Závěrečná práce

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Mimořádné studium k získání pedagogické způsobilosti - BIOLOGIE. Výukové programy: Závěrečná práce Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Mimořádné studium k získání pedagogické způsobilosti - BIOLOGIE Výukové programy: TROPICKÝ DEŠTNÝ LES, KLIMATICKÉ ZMĚNY, MOŘSKÉ ŽELVY Závěrečná práce Hana

Více